BIZTONSÁGI ADATLAP. Cover I. H-1056 Budapest, Belgrád rkp.26. Tel: Fax:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIZTONSÁGI ADATLAP. Cover I. H-1056 Budapest, Belgrád rkp.26. Tel: 361-318-1808 Fax: 361-483-1005. www.2mbeauty.hu; 2mbeauty@2mbeauty."

Átírás

1 BIZTONSÁGI ADATLAP Cover I. 1. VEGYIPARI TERMÉK/CÉG AZONOSÍTÁSA Termék megnevezése: OPAQUE BLUSH, Tripropylene Glycol Diacrylate/Methacrylic Acid Blend Forgalmazó: 2M Beauty Kft. H-1056 Budapest, Belgrád rkp.26 Tel: Fax: Összetevők és azok információi termék vegyipari neve CAS# % 01 urethane acrylate N/A 60, methacrylic acid , hydroxyethyl ,0-10 methacrylate 04 phototinitiator N/A 0,0-10 ACGIH OSHA GYÁRTÓI JAVASLAT termék TLV-TWA TLV-STEL PEL TWA PEL GYÁRTÓI BŐR CEILING JAVASLAT 01 N/E N/E N/E N/E N/E N/E 02 20ppm N/E 20ppm N/E 20ppm N/E 03 N/E N/E N/E N/4 6mg/m3 N/E 04 N/E N/E N/E N/E 6mg/m3 N/E

2 Megjegyzés: termék <1% ( HQ, MEHQ, stb.) gátlót tartalmaz. A típusa és mennyisége megegyezik a termékleírással. Pontos információért forduljon a gyártóhoz. Rövidítéseket lásd a 16. pontban. 3.VESZÉLYEK AZONOSíTÁSA termék: 410-es tipus Veszély lehetőségek- Figyelmeztetés: fizikai veszélyek: nem stabil/reaktív a gátló kimerülése után. Időnként ellenőrizze a gátló anyag szintjét. Szemekre:korróziós hatással lehet a szemekre és végleges szemkárosodást okozhat. Bőr: korróziós hatással lehet a bőrre. A bőrön keresztüli felszívódás is veszélyt jelent. Belélegzés esetén: gőz vagy pára belélegzése irritálhatja a torkot, az orrt és a tüdőt. Égést okozhat maradandó sérüléssel. Szervezetbe jutás: lenyelés esetén veszélyes lehet. komoly és végleges kárt okozhat a torokban, szájban és gyomorban. Krónikus: hosszabb vagy ismételt, halálos koncentrátummal való talákozás a vese és máj károsodását okozhatják. Rákkeltő hatás: Hydroyethyl Methacrylate tartalmazhat nyomokban, a Ca állam tudomása szerint rákot okozó és/vagy reprodukciós mérgezést okozó összetevőt. Elsődleges bevitel módja: belélegzés, bőrön keresztül, vagy szemen keresztül. 4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS Szem: bőséges langyos vízzel öblítsük 15 percen keresztül. Ha az irritáció nem szűnik, forduljon orvoshoz.

3 Szervezetbe jutás: ne próbáljon hányni. Amennyiben lenyelte, AZONNAL igyon sok vizet vagy tejet. Amennyiben hányás lép fel, továbbra is eröltesse a víz, vagy tejivást. Elájult személynek sose adjunk semmit szájon keresztül. Próbálja megsaccolni a lenyelt mennyiséget és az idejét, majd forduljon orvoshoz azonnal. Megjegyzés: korróziót okozó anyag. Ne nyújtson további segítséget orvos javaslata nélkül. Belélegzés: Azonnal menjen friss levegőre. Azonnal forduljon orvoshoz. Bőr: Ha irritáció lép fel és a termék a bőrön van, alaposan öblítse le langyos vízzel, majd eztkövetően alaposan mossa át az érintett felüleltet szappannal és vízzel. Ha az irritáció, pirosodás vagy duzzanat továbbra is fennáll, forduljon orvoshoz. Ruházat: Távolítsa el a szennyezett ruházatot és mossa ki a használatot megelőzően. Kezelés:Tüneteket hagyományos módon kezelje miután alaposan eltávolította az anyagot. Megjegyzés az orvosok részére: az anyagnak korróziós hatásai lesznek, így nem tanácsos meghánytatni a pácienst. Akut hatással lehet a nyálkahártyára, súlyos gége ödéma léphet fel korróziós hatással. 5. TŰZVÉDELMI ELŐíRÁSOK Gyulladáspont Éghetőségi határ (vol%) Öngyulladási hőmérséklet 152F of/67 oc n/e nincs adat MEGSZÜNTETÉS: Használjon habot vagy száraz vegyszert, vagy Szén-dioxidot. TűZ ÉS ROBBANÁSVESZÉLY:magas hőmérséklet és a gátlószer hatékonytalansága, véletlen szennyeződések, vagy sugárzás, oxidálódás spontán polimerizácóhoz vezethetnek, ami hőt és nyomást termel. A zárt tégelyek ki/felrobbanhatnak a megszökő polimárizáció következtében. Vizet

4 vagy párát használjon az elfojtásra. Nem biztos, hogy a víz a megfelelő eszköz ebben az esetben. SPECIÁLIS TŰZOLTÁSI ELJÁRÁSOK: Robbanásveszélyes! Ne lépjen a tűz körzetlbe megfelelő védőfelszerelés nélkül. Biztonságos távolból oltsa a tüzet. A keletkező hő nyomás emelkedést/robbanást, tűz továbbterjedését okozhatja, emelve az égési sérülések kockázatát. A konkrét tűzoltóknak az SCBA.t és teljes védőfelszerelést kell viselniük. Mechanikai hatásra érzékeny: nem Statikus feltöltődésre érzékeny: nem 6. BALESETI MEGELŐZÉS: Az anyag feltakarítása előtt mindenki vegye fel a védőfelszerelést.ne engedjen senkit enélkül a közelbe. Próbálja meggátolni a további kiömlést. Itassa fel semleges anyaggal, és a megfelelő tárolóba dobja ki.maximalizálja a szellőzést/levegő áramlását és biztosítsa a gyújtóforrásokat. Tárolással kapcsolatosan a helyi szabályoknak megfelelően járjon el. Tartsa távol a nem szükséges személyzetet. Mielőbb takarítsa fel a szennyeződést és fedje le. Mossa át az érintett felületet bőséges langyos vízzel és mosószerrel. Távolítsa el a szennyezett ruhát és alaposan mossa ki használatot megelőzően. A szennyeződést és szennyezett vizet ne öntse a csatornába. 7.KEZELÉS ÉS TÁROLÁS Kezelési elővigyázattoság: használjon robbanásbiztos(ipari) szellőzőberendezést, minimum 30m/perc kapacitással. Ne használjon közvetlen hőforrást a termék melegítésére. Ne használjon gőzt. A fagyott tégelyeket 40Cos szobahőmérsékleten engedje fel 48 órán keresztül. Tárolási elővigyázatosság: Tárolja a konténereket hűvös, száraz helyiségben, távol hőtől, napfénytől, szikrától, lángoktól vagy egyéb fény/hőforrástól. Minden használat után tartsa lezárva. Kösse le és biztosítsa a konténereket szállítás közben. Időnként ellenőrizze a gátlók szintjét és adagoljon hozzá

5 amennyiben szükséges.biztosítsa a szükséges légteret a konténeren belül, és ne takarja le vagy keverje oxigénmentes gázzal, mert attól elveszíti a hatását a termék. Termék 15C-on fagy.helytelen felolvasztás veszélyes polimerizációhoz vezethet. Ne távolítsunk el belőle ha részben, vagy teljesen fagyott. Olvadás közben és utána keverjük össze, hogy a gátlószer szétterüljön. Ne engedje, hogy a termék a fagyáspont alá essen. Szorítkozzon az automata esőztető berendezésel ellátott raktárhelyiségben való tárolásra. Minimális hőmérséklet eltérés engadélyezett rövid időre (1 hét)a szállítás ideje alatt. Rozsdamentes acél, üveg, alumínium vagy polyethylene tárolót használjunk. Tároljuk C között. Ipari higiéniás követelmények: A termék korrodáló. Kifejezetten bőrérzékeny. Kerülje a hosszas érintkezést a termékkel. Jól szellőztethető helyiségben használja(pl. elszívó, ventillátor). Használat után mosson kezet és az érintett felőletet vízzel és szappannal.használat közben ne egyen, igyon vagy dohányozzon. 8. VESZÉLYFORRÁS, SZEMÉLYES VÉDELEM Szellőzés: lásd a 7. pontot a termékkel felhasználása és a szellőzés előírással kapcsolatosan. Robbanásbbiztos elszívót alkalmazzunk polirozás, csiszolás,stb. közben. Magas hőmérsékleten működő gépeket kellően szellőztessük. Légzőszervi védelem: légzőkészüléket viseljen, ha a használata javasolt. Nem szükséges amennyiben a levegő koncentrétuma megfelelő, a 2. pontban leírtak szerint. Amennyiben szükséges, az USA OSHA (29CFRparagrafus: 1910) által szabályozott, vagy más állami szabványnak megfeleő készüléket használjon. Szemek védelme: A termék felhasználásától függően, védőszemüveg használata javasolt. ha szükéges, hagyatkozzon a szabványban (OSHA CFR ) megadott felszerelésre. Biztosítva legyen mosdó a szemek kimosásához szükség esetén. Védőkesztyű: Termék használata során, hosszas és ismételt érintkezés esetén viseljen vegyszerálló kesztyűt ipari használatra.amennyiben szükséges, az USA OSHA (29CFR paragrafus: ) által szabályozott, vagy más állami szabványnak megfeleően járjon el.

6 Egyéb védőfelszerelés: Átlagos körülmények között, a használat során speciális védőfelszerelés használata nem indokolt. Ha szükséges, hagyatkozzon az állami szabványban megadottakra. Mosdó és tusoló biztosítása javasolt. 9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK KÜLSŐ MEGJELENÉS ILLAT Ph ILLAT KÜSZÖB FORRÁSPONT OLVADÁSPONT VISZKOZITÁS GRAVITÁCIÓ GŐZ NYOMÁS ILLÉKONYSÁG GŐZ SŰRŰSÉGE VOC TARTALOM VíZBEN OLDHATÓSÁG OLAJ/VíZELVÁASZTÓ EGYÜTTHATÓ Szinezett sűrű folyadék Akryl illat N/E N/E Nem vonatkozik rá 10. STABILITÁS ÉS REAKTIVITÁS Elkerülendő körülmények: magas hőmérséklet, célzott hő, oxidáló körülmények, fagyást előidéző körülmények, célzott napfény, ultraibolya sugárzás, inert gáz fedés. Összeférhetetlenség: erős oxidáló szerek, erős szűkítök, szabad gyökös iniciátor, oxigénevők.anyagok melyeknek erős festék és gumioldó részecskéik vannak.

7 Bomlásnál keletkező veszélyes anyagok: Többnyire oxidok és szén, égésnél. Veszélyes polimerizációk: Előfordulhatnak Stabilitás: Nem stabil/ reaktív 11. TOXIKOLÓGIAI TULAJDONSÁGOK Célzott szervek: nincs adat Mérgezés adatai: A termék állatokon nem lett tesztelve, hogy toxikológiai adatokhoz jussanak. A termék összetevőire vonatkozó adatok léteznek, melyek tudományos irodalomban megtalálhatók. Néhány közülük az alábbi: Methacrylic Acid Akut orális mérgezés, patkány LD50, 2,210mg/kg Akut belélegzési mérgezés, patkány LC50, 7,1mg/l 4H Akut bőrmérgezés, nyúl Bőrirritáció, nyúl Szemirritáció, nyúl Túlérzékenység LD50, >2,000mg/kg korrodáló korrodáló érintkezés során nem 2 Hydroxyethyl Methacrylate: Orális, egér Orális, patkány Orális, tengeri malac Hasüreg, egér Hasüreg, patkány LD50, 3275mg/kg LD50, 5050mg/kg LD50, 4680mg/kg LD50, 497mg/kg LD50, 1250mg/kg Termék nincs mutagén hatással az emberre.

8 REPRODUKTíV MÉRGEZŐ ADATOK Embrió: Nincs kimutatva, hogy embriotoxicitást termelne az emberben. Teratogenicitás: Nincs kimutatva, hogy teratogén hatást keltene az emberben. Reprodukciós toxicitás: Nincs kimutatva, hogy reprodukciós hatást okozna. 12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓ Vízi toxicitás: termékre vonatkozó konkrét információ nincs, de nagy mennyiségben káros vagy végzetes lehet a vízi életre. A termék összetevőire vonatkozó információ megtalálható a szakirodalmakban. Ezekből néhány az alábbi: Methacylyc Acid: Szivárványos pisztráng LC50 85mg/l, 96H Alga Daphnia Magna EC50 0,6mg/l, 96H EC50 >130mg l, 48H Környezeti hatás: Methacylic Acid: megszüntetése (ható ideje és lebomlása) Lebomlása: aerobic, 86%, Stabil hidrolízis 3,7,11Ph-nál, lebomlandó az OECD tesztje alapján. 13. ÁRTALMATLANíTÁSI JAVASLATOK Hulladék tárolása: Szennyezett terméket/vizet az RCRA/OSHA veszélyes hulladéknak minősít a potenciális belső hő generálódásnak következtében (40 CFR 261 és 29 CFR 1910). Gátló adalék hozzáadása után a hulladékot a helyi jogszabályoknak megfeleően tároljuk. Üres tartályok tárolása: Az üres konténerek/tégelyek újra felhasználása nem ajánlott. Az alkalmazottak legyenek tájékoztatva a visszamaradt anyagok potenciális veszélyéről. Az üres tárolókat a helyi jogszabályoknak megfeleően tároljuk.

9 14. SZÁLLíTÁS DOT/UN szállítási név Methcrylic Acid, stabil folyadék DOT/UN osztály 8 NAT/UN # UN 2531 CSOMAGOLÁSI CSOPORT II BESOROLÁS Korrodáló IMDG osztály 8 IMDG PG II DOT RQ N/A 15.SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓ USA: TSCA leltárába vett státusz SARA 302 SARA 311/312 SARA 313 CERLA mennyiség jelentéskötelezettség Államonkénti szabályozás termék összetevői fel vannak sorolva, vagy ki vannak véve a listából nincs konkrét tervezési mennyiség küszöb a termék összetevőiben Azonnali ( akut), késleltetett(krónikus) Nincs bejelentési kötelezettség N/A Bizonyos államokra vonatkozik CANADA: DSL/NDSL WHMIS veszély besorolás EGYÉB termék összetevői a listában szerepelnek B3, D1 B, E,F termék a CPR és MSDS veszély kritériumainak megfelelő besorolás szerint tartalmazza a CPR által előírt információkat. Egyetlen összetevő sincs a prioriást élvező anyagok listáján.

10 EURÓPA: EINECS VESZÉLY JELZÉSEK KOCKÁZAT JELZÉSEK BIZTONSÁGI JELZÉSEK termék összetevői fel vannak sorolva, vagy ki vanak véve a listából C-korrodáló, Xi-irritáló R34-égést okoz R36/37/38-szemekre, légzőszervekre, bőrre irritáló R43-túlérzékenységet okozhat bőrrel való érintkezés során S15-hőtöl távol tartandó S23-Ne lélegezzük be S24/25-Szemektől/bőrtöl tartsuk távol S26-ha a szembe kerül, azonnal öblítsük ki bő vízzel és forduljunk orvoshoz S28-bőr kontaktus esetén azonnal mossuk le bő vízzel S37/39-viseljunk megfelelő kesztyűt, szem- és arcvédőt S45-baleset vagy rosszullét esetén azonnal forduljunk orvoshoz (amennyiben lehetséges, mutassuk meg a cimkét) 16. EGYÉB INFORMÁCIÓ VESZÉLYES ANYAGOK AZONOSíTÁSI RENDSZER (HMIS) BESOROLÁSA: EGÉSZSÉG: 3 GYÚLÉKONYSÁG:2 REAKTIVITÁS: 2 SZEMÉLYES VÉDELEM: kesztyű és biztonsági vegyszerálló szemüveg

11 NEMZETKÖZI TŰZVÉDELMI SZÖVETSÉG (NFPA) VESZÉLY AZONOSíTÓI: EGÉSZSÉG: 3 GYÚLÉKONYSÁG:2 REAKTIVITÁS: 2 RÖVIDíTÉSEK: N/A NE ND nem alkalmazható nem megállapított nincs meghatározva ppm mg gm kg mm Pa G L mol p c részecske/millió miligramm gramm kilógramm miliméter Pascal gallon liter Mole mikro pico centro LC TC BOD Lo TLm DOC LD TD COD ThOD IC halálos koncentrátum mérgező koncentrátum bilógiai oxigén szükséglet legalacsonyabb határérték oldott szerves kén halálos adag mérgező adag kémiai oxogén igény elméleti oxigén igény gátló koncentrátum

12 H D W M Y óra napok hetek hónapok évek ACGIH CPR DSL NDSL IARC NOEL NOAEL OSHA PEL TLV Amerikai kormányzati ipari közegészségügyi konferencia szabályozott termék rendelet Kanada hazai anyag lista Kanadai nem hazai anyag lista nemzetközi rák kutató szervezet nem észlelt hatás szint nem észlelhető kedvezőtlen hatás szint munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi igazgatás megengedett expozíciós határérték határérték Ez a biztonsági adatlap a hatályos jogszabályok (29CFR ) és a Kanadai WHMIS szabályai alapján készült, és bármely államra vonatkozzon is, a helyi szabályozásokkal egyeztetni kell. A fenti információ részben a termék összetevőinek gyártójától származik és akiállítás napjáig helyesnek vélt.viszont ez nem garantálja az eladhatóságát, használhatóságát, vagy garantálja( vagy utal arra) az adatok pontosságát. Az eredményeket és/vagy veszélyt jelentő tényeket az anyag használata során gyűjtötték be. Miután a fenti információkat a mi ellenőrzésünk nélkül alkamazhatják, ami számunkra ismeretlen marad, és miután az itt megadott adatok változhattak a kiállítás dátuma óta, ezért semmiféle garanciát nem vállalunk a termék használatával kapcsolatosan. Ezen információk azzal a feltétellel érvényesek, hogy az illető személy saját maga dönt a termék használata mellett, és vállalja a felelősséget a használat során.

1. TERMÉK ÉS CÉG AZONOSÍTÓJA 2. ÖSSZETÉTEL ÉS TÁJÉKOZTATÁS AZ ALKOTÓRÉSZEKRŐL

1. TERMÉK ÉS CÉG AZONOSÍTÓJA 2. ÖSSZETÉTEL ÉS TÁJÉKOZTATÁS AZ ALKOTÓRÉSZEKRŐL Biztonságtechnikai Adatlap 1. TERMÉK ÉS CÉG AZONOSÍTÓJA Termék neve: Termék típusa: FLUX TOLL - zöld (No Clean Gyanta) forrasztástechnikai tartozék Alkalmazás: Forrasztástechnika Cég: AIM Vészhelyzetben:

Részletesebben

Biztonsági adatlap Rapicide PA A rész Felülvizsgálat dátuma: 2014.01.14. Az elegy tartalma: hidrogén-peroxid, peroxi-ecetsav

Biztonsági adatlap Rapicide PA A rész Felülvizsgálat dátuma: 2014.01.14. Az elegy tartalma: hidrogén-peroxid, peroxi-ecetsav 1. szakasz Az anyag/elegy és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termékkód(ok) ML02-0115 Terméknév Tiszta anyag/elegy Az elegy tartalma: hidrogén-peroxid, peroxi-ecetsav 1.2 AZ anyag

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2014. 04. 24. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 12. 12. Verziószám: 2

Elkészítés időpontja: 2014. 04. 24. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 12. 12. Verziószám: 2 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Barclay Gallup Hi-Aktív / 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

METABOND SPRAY 400 g

METABOND SPRAY 400 g METABOND SPRAY 400 GR Kiadási időpont: 2012.03.23. 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE TERMÉKNÉV: TERMÉKKÓD: ALKALMAZÁSI TERÜLET: METABOND SPRAY 400 g METABOND SPRAY 400 g spray alakú kenőanyag FORGALMAZÓ NEVE ÉS CÍME:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint. 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint. 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1 / 14 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék kereskedelmi elnevezése: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint. 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint. 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1 / 14 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék kereskedelmi elnevezése: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint:

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint: 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító AGIP SA 120 Termékkód: 5590 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Azonosított felhasználás:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint 1/7 VIROCID BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: VIROCID 1.2. Azonosított

Részletesebben

Biztonsági adatlap ACTARA 25 WG

Biztonsági adatlap ACTARA 25 WG 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A9584C 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás:

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás: 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II.

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II. 1. oldal, összesen: 19 BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II. mellékletével Domestos Turbo Fresh WC rúd Pine Fresh 1. SZAKASZ:

Részletesebben

1.4. Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) Telefon: 06-80-201-199

1.4. Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) Telefon: 06-80-201-199 S.C. Johnson Kft. Kiállítás kelte: 2007. március 26. 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 6. Átdolgozás kelte: 2009. október 27. Tel: 361 224 84 00 Fax: 361 224 84 05 1/8. oldal Johnson OFF rovarriasztó aeroszol

Részletesebben

Biztonsági Adatlap. Mortein Légy- és szúnyogirtó aeroszol. Mortein Légy- és szúnyogirtó aeroszol. 1. Készítmény neve: 2.

Biztonsági Adatlap. Mortein Légy- és szúnyogirtó aeroszol. Mortein Légy- és szúnyogirtó aeroszol. 1. Készítmény neve: 2. 1. Készítmény neve: Kereskedelmi név: - Azonosítási szám: D0065873 A készítmény felhasználása: Speciális hatékonyságú, légy- és szúnyogirtó aeroszol rovarkövető technológiával Társaság/vállalat azonosítása:

Részletesebben

Biztonsági Adatlap. Mortein Légy- és szúnyogirtó aeroszol. Mortein - Légy- és szúnyogirtó aeroszol. 1. Készítmény neve: 2.

Biztonsági Adatlap. Mortein Légy- és szúnyogirtó aeroszol. Mortein - Légy- és szúnyogirtó aeroszol. 1. Készítmény neve: 2. 1. Készítmény neve: Kereskedelmi név: - Azonosítási szám: D0065873 A készítmény felhasználása: Speciális hatékonyságú, légy- és szúnyogirtó aeroszol rovarkövető technológiával Társaság/vállalat azonosítása:

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 104375E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 104375E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) - Európa SEKUSEPT EXTRA N Változat 1 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

B i z t o n s á g i a d a t l a p

B i z t o n s á g i a d a t l a p REOKORR padlóbevonati rendszerek B i z t o n s á g i a d a t l a p 1. ANYAG/GYÁRTÁS- ÉS CÉGMEGJELÖLÉS Kereskedelmi megnevezés REOKORR -BASIC betonfesték, REOKORR -NORMAL műgyanta padlóbevonat, REOKORR

Részletesebben

aeroszol Azonosítási szám: 697060/012

aeroszol Azonosítási szám: 697060/012 1/7. oldal RAID légy és szúnyogirtó aeroszol 1. A készítmény neve: 1.1. Kereskedelmi név: RAID légy- és szúnyogirtó aeroszol Azonosítási szám: 697060/012 1.2. A készítmény felhasználása: légy- és szúnyogirtó

Részletesebben

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A13219F 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 114388E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 114388E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) Európa SEKUSEPT AKTIV Változat 5.1 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

Anyag Biztonsági Adatlap

Anyag Biztonsági Adatlap Biztonsági Adatlap Létrehozatalának Dátuma: 2000-06-27 1.Készítmény és a Vállalat azonosítása: 1.1 Készítmény azonosítása: #03Átdolgozás Dátuma: 2008-09-09 Készítmény megnevezése: BRISTON CIPŐ DEO Spray

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP VOC - VOC FREE FLUX REMOVER -- ULTRACLEAN -- AEROSOL

BIZTONSÁGI ADATLAP VOC - VOC FREE FLUX REMOVER -- ULTRACLEAN -- AEROSOL Felülvizsgálat dátuma 01082013 Hatályon kívül helyezés dátuma 108200 1 BIZTONSÁGI ADATLAP (EK) 1072006 szamu rendelete szerint 1. SZAKASZ: AZ ANYAGKEVERÉK ÉS A VÁLLALATVÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K, a 4 5 3 / 2 0 1 0 / E U é s 1 2 7 2 / 2 0 0 8 / EK r e n d e l e t s z e r i n t

BIZTONSÁGI ADATLAP. k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K, a 4 5 3 / 2 0 1 0 / E U é s 1 2 7 2 / 2 0 0 8 / EK r e n d e l e t s z e r i n t 1/1 Verzió: 5.0 HU BIZTONSÁGI ADATLAP k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K, a 4 5 3 / 2 0 1 0 / E U é s 1 2 7 2 / 2 0 0 8 / EK r e n d e l e t s z e r i n t 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

Biztonsági adatlap LOGRAN 20 WG. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználása

Biztonsági adatlap LOGRAN 20 WG. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználása felülvizsgálat dátuma: 2012. december 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA A 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Referencia név Frissítés sorszáma Frissítés dátuma SANMITE 20% WP 1 2011. február 15.

Referencia név Frissítés sorszáma Frissítés dátuma SANMITE 20% WP 1 2011. február 15. Referencia név Frissítés sorszáma Frissítés dátuma SANMITE 20% WP 1 2011. február 15. BIZTONSÁGI ADATLAP (a R.E.A.C.H. 1907/2006-os sorszámú Európai Szabályzat 453/2010 sz. módosított rendelete szerint)

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP SSF - MICROCARE SSF, SMOOTHING STATION FLUID

BIZTONSÁGI ADATLAP SSF - MICROCARE SSF, SMOOTHING STATION FLUID Felülvizsgálat dátuma 16/09/2013 Hatályon kívül helyezés dátuma 21/01/2013 1 / 9 BIZTONSÁGI ADATLAP (EK) 1907/2006 szamu rendelete szerint 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Részletesebben

Biztonsági Adatlap. Készült a 1907/2006/EK, 31. cikk alapján. Kiadás dátuma: 2015. 01. 27. Verzió száma 1 Felülvizsgálva: 2015. 01. 26.

Biztonsági Adatlap. Készült a 1907/2006/EK, 31. cikk alapján. Kiadás dátuma: 2015. 01. 27. Verzió száma 1 Felülvizsgálva: 2015. 01. 26. Oldal: 1 / 6 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója - 1.1. Az anyag/készítmény azonosítása - Kereskedelmi megnevezés: KROON OIL Ball Bearing grease - Moped 91 kódszám: 503009-1.2.

Részletesebben

Mortein Ultra - Légy- és szúnyogirtó aeroszol

Mortein Ultra - Légy- és szúnyogirtó aeroszol 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Azonosítási szám: D0066729 / 0062578 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP SAFEWASH - AQUEOUS FLUX REMOVER

BIZTONSÁGI ADATLAP SAFEWASH - AQUEOUS FLUX REMOVER Felülvizsgálat dátuma JUNE 2013 Utolsó módosítás dátuma 2 BIZTONSÁGI ADATLAP SAFEWASH - AQUEOUS FLUX REMOVER 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: KORIT 420 FS Kiszerelés: műanyag kanna

Részletesebben