Halogénezett szénhidrogének

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Halogénezett szénhidrogének"

Átírás

1 alogénezett szénhidrogének A halogéntartalmú szénhidrogéneket a megfelelő szénhidrogénből szár hatjuk úgy, hogy annak egy- vagy több hidrogénatomját a megfelelő halogénnel helyettesítjük. Előállítás A halogénezett szénhidrogének előállítása nem feltétlenül egyezik meg származtatásukkal. A szén-tetraklorid vagy a klórbenzol valóban előállítható szubsztitúciós reakcióval: Nevezéktan l 2 l l szén-tetraklorid l l + l klórbenzol 2 = 2 + l 3 2 l klóretán (etil-klorid) 2 = 2 + l 2 l 2 2 l 1,2-diklóretán (lsd. szénhidrogének reakciói) A halogénezett szénhidrogéneknél elterjedten használják a hagyományos, triviális neveket. A szisztematikus elnevezésnél a halogénatomot a szénhidrogénekhez hasonlóan szubsztituensként kezeljük: Szisztematikus név Triviális, itt. egyéb Felhasználás, név jelentőség l 3 triklórmetán kloroform oldószer, régen altatás l 4 tetraklórmetán szén-tertaklorid oldószer F 2 l 2 difluor-diklórmetán freon-12 aeroszolok hajtógáza 2 =l klóretén vinil-klorid PV alapanyag I 3 trijód-metán jodoform F 2 =F 2 tetrafluoretén tetrafluoretilén vegytisztítás Fizikai tulajdonságok: Vízben nem, szerves oldószerekben jól oldódó vegyületek. Egyben elmondható, hogy apoláros anyagoknak jó oldószerei. (Pl. a jód oldódása szén-tertakloridban.) Sűrűségük gyakran nagyobb, mint a víz sűrűsége. Pl. a l 4 sűrűsége 1,59 g/cm 3. Színtelen anyagok. lvadás és forráspontjuk lényegesen nagyobb az azonos szénatomszámú szénhidrogéneknél. Pl.: a metán ( 4 ) olvadáspontja 183, a klórmetáné ( 3 l) 98 Kémiai tulajdonságok: A halogéntartalom csökkenti a vegyület éghetőségét. A nagyobb halogéntartalmú vegyületek éghetetlenek (legfeljebb hő hatására elemeikre bomlanak, például a jodoform), a kisebb halogéntartalmúak tökéletes égése során szén-dioxid mellett hidrogén-halogenid vagy elemi halogén szabadul Egyes halogénezett szénhidrogéneket tűzoltószerként használnak, illetve használtak. A halogénezett szénhidrogének tökéletlen égése igen veszélyes lehet. Például a felszabaduló klór a tökéletlen égés közben keletkező szén-monoxiddal veszélyes, harci gázként is használt idegméreggé, a foszgénné (l 2 ) alakulhat. 1

2 IDRLÍZIS Fokozott reakció képességű vegyületek már vízzel forralva is hidrolizálnak: 2 l l fenil-klórmetán benzil-klorid fenil-hidroximetán benzil-alkohol Normális reakció képességű vegyületek híg lúg hatására hidrolizálnak: l + Na Nal 1-klórpropán propil-klorid 1-hidroxipropán propil-alkohol sökkent reakció képességű vegyületek csak magas hőmérsékleten, tömény lúggal hidrolizálhatók: l 2 Na 300 o Na + (sav) klórbenzol nátrium-fenolát fenol ELIMINÁIÓ idrogén-halogenid elvonás alkil-halogenidekből alk. 2 2 Br 2 K 2 (Elimináció) (Lsd. alkének előállításánál) osszabb szénlánc esetén a Zajcev-szabály alapján dönthető el, hogy mi lesz a termék. 3 2 alk. 3 K l klórbután but-2-én Zajcev-szabály alapján elimináció során a hidrogénatom lehetőség szerint arról a szénatomról szakad le, ahol eleve kevese hidrogénatom volt. Előállítás: 1. Lsd. szénhidrogének halogénezési reakciói. 2. Alkoholokból: l l hidroxipropán propil-alkohol 1-klórpropán propil-klorid 2

3 xigéntartalmú szerves vegyületek Az oxigén alapvetően háromféleképpen létesíthet kötést a szerves vegyületekben. Ennek megfelelően háromféle egyszerű funkciós csoportot különböztetünk meg (I.-II.-III.): III./a hidroxilcsoport éter kötés oxo R csoport aldehid I. II. III. III./b A III. oxocsoportból két külön vegyületcsalád, ketonok és aldehidek vezethetők le, attól függően, hogy az oxocsoporthoz két szénatom, vagy egy szénatom és egy hidrogénatom kapcsolódik. R 1 R 2 keton A fentieken kívül más, összetett oxigéntartalmú csoportok is vannak, ezekről később lesz szó. A szénhidrogének hidroxiszármazékai Azokat a szerves vegyületeket, amelyekben a szénhidrogén egy vagy több hidrogénjét hidroxilcsoport helyettesíti, hidroxiszármazékoknak nevezzük. soportosítás A hordozó szénatom kapcsolódása szerint Alkohol Enol Fenol A hidroxilcsoport száma szerint Egyértékű kétértékű többértékű 3 2 etanol etil-alkohol 2 = ] eténol vinil-alkohol hidroxibenzol fenol 2 2 etán-1,2-diol glikol 1,4-dihidroxibenzol hidrokinon 2 2 propán-1,2,3-triol glicerin 1,2,3-trihidroxibenzol pirogallol 3

4 Az alkoholok Az alkoholokban a hidroxilcsoport olyan szénatomhoz kapcsolódik, amely csak szigma (egyszeres) kötéssel kapcsolódik. Az egyértékű alkoholok homológ sort alkotnak. Elnevezés a megfelelő szénatomszámú szénhidrogén alapján, a végződés: -ol. Szénatomok Neve Összegképlete soportképlete száma 1 Metanol Etanol Propanol Butanol Pentanol Gyakori a szerves csoportok alapján történő elnevezés. a az -csoporthoz kapcsolódó szénhidrogéncsoport szabatosan megnevezhető, akkor a szénhidrogéncsoport neve után tesszük az alkohol szót. Metanol = metil-alkohol Etanol = etil-alkohol Propanol = propil-alkohol Butanol = butil-alkohol propan-2-ol = izopropil-alkohol 2-metilpropan-2-ol = tercbutil-alkohol A többértékű alkoholok esetén az -csoportok viszonylagos helyzete szerint a következő elnevezéseket használjuk: Az -csoportok azonos Az -csoportok szomszédos Az -csoportok távoli szénatomokon szénatomon vannak: szénatomon vannak: vannak: R R' R 2 n R n 1 geminális vicinális diszjunkt Gemini: Ikrek Vicinális: szomszédos Diszjunkt: elszigetelt, idegen, elkülönült; független R' A kétértékű alkoholok esetén a glikol elnevezést használjuk. Pl: 1,2-glikol: 2 2 4

5 Fizikai tulajdonságok: Az alkoholok a vízhez hasonlóan hidrogénkötést képesek létrehozni egymással, és a vízmolekulákkal is Ezért az alkoholok kis szénatomszám esetén vízzel korlátlanul elegyednek. A szénatomszám növekedésével nő a molekula apoláros jellegét meghatározó alkilcsoport hatása. Ezért már a butanol is csak korlátoltan elegyedik a vízzel. 3 2 Az -csoportok számának növelése javítja a vízoldékonyságot. Kémiai tulajdonságok: Reakció fémnátriummal Na 3 2 Na + 0,5 2 etanol Na-etilát Reakció savakkal etanol ecetsav 3 2 ecetsav-etilészter Az alkoholok a szerves savakkal megfordítható, egyensúlyra vezető reakcióban észtert hoznak létre. Erről később lesz még szó. xidációs reakciók Az első- és másodrendű alkoholok könnyen oxidálhatók. A termék erélyesebb oxidáló szer hatására tovább oxidálódik: Elsőrendű alkohol esetén: 3 2 enyhe etanol ox. 3 acetaldehid erélyes ox. 3 ecetsav Másodrendű alkohol esetén: enyhe ox. oxovegyület 3 2 bután-2-on oxovegyület (keton) 5 3 karbonsav További erélyes oxidáció láncszakadáshoz vezet.

6 Vízkilépéssel járó reakciók 1. Éterképződés: molekulák közötti (intermolekuláris) vízelvonás etanol hevítés 2. Telítetlen vegyület képződése: molekulán belüli (intramolekuláris) vízelvonás Alkoholok előállítása: 1. Alkánok enyhe oxidációja: Alkének vízaddíciója: (Lásd alkének reakciójánál.) 3. alogének hidrolízise (Lásd alkilhalogenidek reakciója) 4. Egyes alkoholok cukrokból enzimes erjesztéssel. Az enolok Az enolokban a hidroxilcsoport olyan szénatomhoz kapcsolódik, amely pí (kettős) kötéssel kapcsolódik. Az alkinek vízaddíciójánál már láttuk, hogy a keletkezett vinil-alkohol nem stabil. Általában elmondhatjuk, hogy az enolok nem stabilak, oxovegyületté alakulnak. 2 3 "enol" "oxo" vinil-alkohol acetaldehid A fenolok A fenolokban a hidroxilcsoport olyan szénatomhoz kapcsolódik, amely aromás gyűrű tagja. Fizikai tulajdonságok: A fenolok poláris vegyületek, a hidroxilcsoportok miatt hidrogénkötés alakul ki molekuláik között. Azonban apoláris részük is viszonylag nagy, így a víz- és a fenolmolekulák közötti kölcsönhatás kisebb, mint azt a kisebb szénatomszámú alkoholoknál tapasztaltuk. A fenolok kristályos, vízben gyengébben vagy alig, éterben, alkoholban jól oldódó vegyületek. Kémiai tulajdonságok: A fenol a szénsavnál is gyengébb sav. (Régi neve: karbolsav) fenol fenolátion Fenol szubsztitúciós reakciója Az -csoport I. rendű szubsztituens, ezért orto- és para-helyzetbe irányít: 6

7 Br 2 - Br Br Br Br 2,4,6-tribrómfenol Néhány többértékű fenol: 1,2-difenol o-dihidroxibenzol pirokatechin 1,3-difenol m-dihidroxibenzol rezorcin 1,4-difenol p-dihidroxibenzol hidrokinon Az éterek A fenol baktériumölő, fertőtlenítő, ugyanakkor mérgező hatású. Felhasználása: műanyagipar. (bakelit) soportosítás: A szénhidrogéncsoport jellege egyszerű vegyes Az éter szerkezete Telített nyílt láncú dietil-éter etil-metil-éter Telített, gyűrűs tetrahidro-furán Aromás difenil-éter 3 fenil-metil-éter Az éterek az azonos szénatomszámú alkoholok szerkezeti izomerjei. Pl (dietil-éter) és a 4 9 (butanol) összegképlete azonos: Azonban az éterek teljesen apolárosak, hidrogénkötést nem tartalmaznak. Ezért forráspontjuk lényegesen alacsonyabb, tenziójuk pedig magasabb, mint az alkoholoknak. Legfontosabb éter a dietil-éter. Elsősorban kitűnő apoláris oldószerként használják. Régebben az orvosi gyakorlatban kisebb műtéteknél altatásra is használták, de mérgező hatása miatt ma már kivonták a forgalomból. Az éterkötés nagyon elterjedt a természetben. Ilyen kötéssel találkozunk a cukrok, a keményítő, a cellulóz molekulájában is. 7

8 Néhány éterkötést tartalmazó molekula: 1,4-dioxán (oldószer) 3 anetol (ánizs) 3 eugenol (szegfűszeg) 3 vanilin Néhány mondat a tiovegyületekről. Az alkoholos -csoporban, illetve az éterben az oxigén kénnel való helyettesítése útján kapjuk a tioalkoholokat, illetve tioétereket. Az S csopornak önálló neve is van: merkaptocsoport. A tioétereket szulfidként lehet elnevezni. Pl. 2 5 S: etántiol, (etil-merkaptán) 2 5 S 2 5 : dietil-szulfid A tioalkoholok és tioéterek intenzív, kellemetlen szagú vegyületek. A földgázt is merkaptánnal szagosítják. xovegyületek Azokat a szerves vegyületeket, amelyekben valamely szénhidrogén egy szénatomján lévő két hidrogénatomot egy oxigénatom helyettesít, oxovegyületeknek nevezzük. Származtatás: (Nem reakcióegyenlet!) aldehid keton a a bekeretezett oxocsoport láncvégi, azaz legalább az egyik hozzá kapcsolódó atom hidrogénatom, akkor aldehidekről beszélünk. A bekeretezett csoport ( ) neve aldehid- vagy formilcsoport. a az oxocsoport nem láncvégi, azaz mindkét hozzá kapcsolódó csoport valamilyen szénhidrogén, akkor ketonról beszélünk. R R 1 R 2 8

9 Nevezéktan: Aldehidek Szabályos név Triviális név Az azonos szénatomszámú szénhidrogénekből, az -al végződéssel képezzük. Az azonos szénatomszámú karbonsavak latin nevéből, hozzátéve az aldehid szót. metanal formaldehid 3 etanal acetaldehid 3 2 propanal propionaldehid butanal butiraldehid 3 but-2-én-al krotonaldehid Az aromás aldehidek alapvegyülete a benzaldehid: benzaldehid Ketonok Szabályos név soportok megnevezésével Az azonos szénatomszámú szénhidrogénekből, az Az oxocsoporthoz kapcsolódó csoportok -on végződéssel képezzük. Szükség esetén az után tesszük a keton szót. oxocsoport helyzetét számokkal jelezzük. 3 3 propanon dimetil-keton (triviális név: aceton) butanon etil-metil-keton penta-2-on metil-n-propil-keton penta-3-on dietil-keton ciklohexanon 3 1-fenil-etanal fenil-metil-keton (acetofenon) 9

10 Az oxovegyületek fizikai tulajdonságai A formaldehid szobahőfokon gáz, az acetaldehid igen alacsony forráspontú (21 ) folyadék, a többi aldehid és keton folyékony vagy szilárd halmazállapotú. idrogénhidak nem kapcsolják össze molekuláikat, így forráspontjuk az alkoholokénál alacsonyabb. Az egyes homológ sorokon belül az olvadáspont, forráspont és sűrűség a relatív molekulatömeggel általában nő. A formaldehid szúrós szagú, a többi aldehid és keton általában kellemes illatú anyag. A rövidebb szénláncú oxovegyületek vízben oldódnak, a molekulatömeg növekedésével azonban a vízoldhatóság csökken. Néhány aldehid és keton fizikai állandója Név Képlet lvadáspont ( ) Forráspont ( ) Sűrűség (g/cm 3 ) Formaldehid 2 = Aldehidek Ketonok: Acetaldehid ,2 0,783 Propionaldehid ,5 0,807 Butiraldehid 3 ( 2 ) ,7 0,817 Sztearinaldehid 3 ( 2 ) Benzaldehid ,05 Aceton ( 3 ) 2 94,8 56,2 0,790 Dietil-keton ( 2 5 ) 2 39,9 101,7 0,814 Etil-metil-keton ,9 79,6 0,805 Acetofenon ,03 Benzofenon ,02 Az oxovegyületek kémiai tulajdonságai Az oxovegyületek a szénhidrogének egyik legreakcióképesebb csoportját képizik. A > = kötés ugyanis már alapállapotban is polározott, így a karbonil-csoport -atomja könnyen reagál külső reagensekkel. Addíció következik be, melyet követhet elimináció vagy szubsztitúció. Az oxocsoport könnyen oxidálható és redukálható is, ezenkívül mivel lazítja az α-helyzetű hidrogént könnyen szubsztituálhatók az oxovegyületek α-helyzetben. Az aromás oxovegyületek karbonil-addíciós és karbonil-kondenzációs reakciókban kevésbé reakcióképesek. Az aromás gyűrű reakcióiban a karbonilcsoport II. osztályú szubsztituensként meta-helyzetbe irányít. 10

11 Addíciós reakciók Reakció alkoholokkal addíció félacetál kondenzáció acetál A második lépésben egy olyan reakciótípust láthatunk, amelyet eddig még nem tárgyaltunk. Ez a kondenzáció. A kondenzáció során két nagyobb, szerves molekula úgy kapcsolódik össze, hogy eközben egy egyszerű szerkezetű melléktermék keletkezik. Ez leggyakrabban víz, de lehet 2 S, N 3 stb. is. Reakció aldehidekkel, ketonokkal acaealdol 3-hidroxi-butanal Ez az ún. aldoldimerizáció. Redukció Az aldehidek hidrogénaddíciójakor elsőrendű (primer) alkoholok keletkeznek: 3 acetaldehid + 2 Pt kat. 3 2 etanol A ketonok hidrogénaddíciójakor másodrendű (szekunder) alkoholok keletkeznek: 3 3 aceton dimetil-keton propanon + 2 Pt kat. 3 3 i-propil-alkohol 2-hidroxi-propán propán-2-ol xidáció Aldehidek enyhe oxidáció hatására karbonsavakká oxidálódnak, míg a ketonokat enyhe oxidációval szemben ellenállók. Ezen alapszik az aldehidcsoport kimutatása, az ún. ezüsttükör-próba. Az ammóniás ezüst-nitrát-oldat ezüst-hidroxidnak tekinthető, amely enyhe oxidáló hatású: Ag + + R 2 Ag + R + 2 aldehid ezüsttükör karbonsav A redukálódott ezüst az üveg falán kiválva tükröződő réteggel vonja be az üveget. 11

12 Az oxovegyületek előállítása Már az alkoholok reakcióinál tárgyaltuk, hogy azok oxidációs termékei az aldehidek és a ketonok. Emlékeztetőül: a primer alkoholok enyhe oxidációjakor aldehidek, a szekunder alkoholokból pedig ketonok állíthatók elő. Aromás ketonok előállítása Friedel-rafts-reakcióval történhet: All 3 + l 3 3 kat. - l benzol acetil-klorid acetofenon fenil-metil-keton Legfontosabb oxovegyületek: Formaldehid Acetaldehid Benzaldehid Aceton Etil-metil-keton (MEK) Karbonsavak és származékaik Karbonsavak azok a vegyületek, amelyekben karboxilcsoport található. karboxilcsoport Nevezéktan Genfi-nomenklatúra (savnomenklatúra) szerint a szénatomszámnak megfelelő szénhidrogén neve a sav képzővel egészül ki. Pl.: 3 2 = metánsav etánsav propénsav A csoport helyettesítőként is megnevezhető: ciklobután-karbonsav Triviális nevek: A karbonsavak elnevezésénél a triviális nevek nagyon elterjedtek. Ezért elkerülhetetlen, hogy ezeket ismerjük. 12

13 Néhány gyakori karbonsav triviális és szabályos neve: Képlet triviális név latin név szabályos név hangyasav acidum formicum metánsav 3 ecetsav acidum aceticum etánsav 3 2 propionsav propánsav vajsav acidum butirikum butánsav valeriánsav pentánsav 2 = akrilsav prop-2-énsav benzoesav benzolkarbonsav maleinsav cisz-butándisav palmitinsav hexadekánsav szterinsav oktadekánsav ( 2 ) 7 = ( 2 ) 7 olajsav cisz-oktadec-9-énsav Dikarbonsavak oxálsav (sóskasav) etándisav 2 malonsav propándisav 2 2 borostyánkősav butándisav fumársav transz-butándisav ( 2 ) 4 adipinsav hexán-1,6-disav benzol-1,2- ftálsav dikarbonsav tereftálsav benzol-1,4- dikarbonsav A karbonsavak, mint a táblázatban is látható, lehetnek egyértékűek (monokarbonsavak), kétértékűek (dikarbonsavak). Lehetnek nyíltláncúak, aromásak, telített és telítetlen karbonsavak. A karbonsavak fizikai tulajdonságai A hasonló szerkezetű karbonsavak homológ sorozatokat alkotnak, azaz összegképletük, relatív molekulatömegük szerint fokozatosan változó fizikai tulajdonságokat mutatnak. A telített monokarbonsavak olvadáspontja oszcillálva emelkedik, ami a paraffinoknál már említett kétféle kristályszerkezettel magyarázható. A karbonsavak forráspontja relatív molekulatömegükhöz képest magas: a viszonylag magas forráspont az alkoholéval hasonló módon molekula-asszociációval értelmezhető. A karbonsavak dimer szerkezete hidrogéhidakkal alakul ki. 13

14 A karboxilcsoport hidrofil (vízkedvelő) sajátsága miatt a kis szénatomszámú savak vízben oldódnak. Általában a négy, öt szénatomos karbonsavak még jól oldódnak, a magasabb szénatomszámú tagoknál azonban érvényesül a szénhidrogénrész hidrofób (víztaszító) jellege. A karbonsavak kémiai tulajdonságai A karbonsavcsoport szerkezete R karbonsav + 2 R karboxilátion A karbonsavak a vízzel protonátadási folyamatban disszociálnak. Ennek eredményeként karboxilát anion és oxóniumion keletkezik. A karbonsavak gyenge savak, disszociációjuk kismértékű. A diszszociációt befolyásolja a szénlánc hossza és a szénláncon lévő csoportok tulajdonsága. A kabonsavak homológ sorában a legerősebb az egy szénatomos hangyasav. A szénatomszám növekedésével a savak erőssége csökken. a a szénláncban nagy elektronegativitású (elektronszívó hatású) atom vagy csoport van, az a sav erősségét növeli. Így pl. a kórecetsav (l 2 ) erősebb sav, mint az ecetsav. A karbonsavak disszociációjában keletkező anionok a savmaradékok. a a karboxil csoportból az csoportot is elvesszük, az acilcsoporthoz jutunk. A savmaradékok és az acilcsoportok nevét a karbonsavak latin nevéből képezzük. Néhány karbonsav, a belőle képezhető savmaradék és savcsoport (acilcsoport): Karbonsav Savmaradék Savcsoport Általános képlet: R R - acilcsoport hangyasav formiátion acidum formicum formilcsoport 3 ecetsav 3 3 acetátion acetilcsoport acidum aceticum - benzoesav acidum benzoicum oxálsav acidum oxalicum benzoátion oxalátion benzoilcsoport oxalilcsoport A kémiai reakciók két nagy csoportra oszthatók. Egyrészt azok, melyek a karboxilcsoport reakciói, másrészt azok, melyek a szénváz reakciói. 14

15 I. A karboxilcsoport reakciói 1. Sóképzés Lúgokkal savbázis reakcióban sóképzés történik. Pl.: 3 + Na = 3 Na + 2 Na-acetát idrogénnél negatívabb (nagy reakciókpességű) fémekkel hidrogénfejlődéssel reagálnak: 3 + Na = 3 Na + 2 Na-acetát 2. Észterképzés R R Savhalogenid képzése Pl 3 R halogénezőszer R l acetil-klorid etil-acetát [A teljes reakciót felírva: Pl l + 3 P 3 ] Más halogénezőszer is használható: Pl.: Pl Savanhidrid képzése Karbonsavakból vízelvonással savanhidridek állíthatók elő. Pl.: ecetsavanhidrid Fontos megjegyzés: Az észterek, savhalogenidek, savanhidridek közös jellemzője, hogy az acilcsoporthoz kapcsolódik egy másik csoport. Ezeket közös néven savszármazékoknak nevezzük. X (l, Br, I) halogén savhalogenid R acilcsoport R' R' alkoholát savmaradék savanhidrid észter N 2 aminocsoport savamid A savszármazékok közé tartoznak még a savnitrilek. Ezekben a karboxilcsoport hidroxilját is, és az -atomját is egy nitrogénatom helyettesíti. R R N savnitril 15

16 II. A szánváz reakciói A karbonsavak szénváza az alkánokhoz hasonlóan reagálnak. Az így keletkezett vegyületeket helyettesített karbonsavaknak nevezzük. Pl. halogénezés: 3 l 2 uv. fény 2 l 2 l 2 l 2 l 3 uv. fény uv. fény -l l -l -l monoklór-ecetsav diklór-ecetsav triklór-ecetsav Karbonsavak előállítása 1. Szénhidrogének oxidációja R 2 2 R' oxidáció R + R' A keletkezett termék nem lesz egységes, mert a láncszakadás bárhol bekövetkezhet. Alkilcsoportot tartalmazó aromás esetén a stabil aromás gyűrű miatt az alkilcsoport oxidálódik: 3 oxidáció KMn 4 2 S 4 toluol benzoesav A kondenzált aromás gyűrű könnyebben szakad fel: oxidáció 2 V 2 5 ftálsavanhidrid ftálsav 2. Alkoholok, aldehidek oxidációja is karbonsavakhoz vezet. (lásd ott.) 3. Szénsavszármazékokból. Pl. észterek hidrolízisével Az állati és növényi eredetű zsírok, olajok glicerint észterek, vagyis a glicerin mindhárom hidroxilcsoportja, mint alkoholos -csopor, észterkötéssel kapcsolódik valamilyen nagy szénatomszámú karbonsavhoz. A leggyakoribb ilyen savak: palmitinsav, sztearinsav, olajsav. Ezek a trigliceridek savas vagy lúgos hidrolízissel elbonthatók: savas + 3 hidrolízis glicerin-trisztearát glicerin sztearinsav A lúgos hidrolízis esetén a karbonsav sója keletkezik. A nagy szénatomszámú zsírsavak fémsóit szappanoknak nevezzük: lúgos + 3 hidrolízis Na glicerin-trisztearát glicerin Na-sztearát 16

Szerkezet Szisztematikus név Korábbi elnevezés Hétköznapi elnevezés. propán. n-heptán. n-nonán. Elágazó alkánok. 2,2-dimetilpropán neopentán

Szerkezet Szisztematikus név Korábbi elnevezés Hétköznapi elnevezés. propán. n-heptán. n-nonán. Elágazó alkánok. 2,2-dimetilpropán neopentán ormál alkánok n H 2n+2 alkán paraffin 4 metán H 3 3 etán H 3 3 propán 3 H 3 2 n-bután H 3 2 3 n-pentán H 3 3 2 2 n-hexán H 3 2 2 3 n-heptán H 3 3 2 2 2 n-oktán H 3 2 2 2 3 n-nonán 3 H 3 2 2 2 2 n-dekán

Részletesebben

KARBONIL-VEGY. aldehidek. ketonok O C O. muszkon (pézsmaszarvas)

KARBONIL-VEGY. aldehidek. ketonok O C O. muszkon (pézsmaszarvas) KABNIL-VEGY VEGYÜLETEK (XVEGYÜLETEK) aldehidek ketonok ' muszkon (pézsmaszarvas) oxocsoport: karbonilcsoport: Elnevezés Aldehidek szénhidrogén neve + al funkciós csoport neve: formil + triviális nevek

Részletesebben

Szerves kémiai alapfogalmak

Szerves kémiai alapfogalmak BEVEZETÉS A kémiai tudományok fejlődését végigtekintve látható, hogy közöttük a szerves kémia az egyik legfiatalabb. Bár a természetet figyelő ember első tapasztalata között már évezredekkel ezelőtt is

Részletesebben

Halogéntartalmú szerves vegyületek

Halogéntartalmú szerves vegyületek Szerves kémia Halogéntartalmú szerves vegyületek Halogéntartalmú szerves Csoportosítás: vegyületek A molekulában levő halogén-atomok száma szerint egy-, két-, illetve többértékű halogén származékok lehetnek.

Részletesebben

O 2 R-H 2 C-OH R-H 2 C-O-CH 2 -R R-HC=O

O 2 R-H 2 C-OH R-H 2 C-O-CH 2 -R R-HC=O Funkciós csoportok, reakcióik II C 4 C 3 C 2 C 2 R- 2 C- R- 2 C--C 2 -R C 2 R-C= ALKLK, ÉTEREK Faszesz C 3 Toxikus 30ml vakság LD 50 értékek alkoholokra patkányokban LD 50 = A populáció 50%-ának elhullásához

Részletesebben

KARBONSAV-SZÁRMAZÉKOK

KARBONSAV-SZÁRMAZÉKOK KABNSAV-SZÁMAZÉKK Karbonsavszármazékok Karbonsavak H X Karbonsavszármazékok X Halogén Savhalogenid l Alkoxi Észter ' Amino Amid N '' ' Karboxilát Anhidrid Karbonsavhalogenidek Tulajdonságok: - színtelen,

Részletesebben

VII. Karbonsavak. karbonsav karboxilcsoport karboxilátion. acilátcsoport acilátion acilcsoport. A karbonsavak csoportosítása történhet

VII. Karbonsavak. karbonsav karboxilcsoport karboxilátion. acilátcsoport acilátion acilcsoport. A karbonsavak csoportosítása történhet VII. Karbonsavak A disszociáció révén protonszolgáltatásra képes szerves vegyületek jellegzetes és fontos csoportját képezik a -H karboxilcsoportot tartalmazó karbonsavak. A funkciós csoport szerkezete

Részletesebben

A tételek: Elméleti témakörök. Általános kémia

A tételek: Elméleti témakörök. Általános kémia A tételek: Elméleti témakörök Általános kémia 1. Az atomok szerkezete az atom alkotórészei, az elemi részecskék és jellemzésük a rendszám és a tömegszám, az izotópok, példával az elektronszerkezet kiépülésének

Részletesebben

Karbonsavak. Karbonsavaknak nevezzük azokat a vegyületeket melyek COOH funkciós csoportot tartalmaznak.

Karbonsavak. Karbonsavaknak nevezzük azokat a vegyületeket melyek COOH funkciós csoportot tartalmaznak. Szerves kémia Karbonsavaknak nevezzük azokat a vegyületeket melyek COOH funkciós csoportot tartalmaznak. Ecetsav Funkciós csoport: Karboxil- Számos biológiailag aktív vegyület karbonsav jellegű vegyület.

Részletesebben

10. ÉVFOLYAM. Szerves kémia

10. ÉVFOLYAM. Szerves kémia 10. ÉVFOLYAM Szerves kémia 1. Bevezetés a szerves kémiába értsék meg, hogy nincs elvi különbség a szervetlen és a szerves vegyületek között, tudják, hogy a szén lánc- és gyűrűképző tulajdonságú, és értsék

Részletesebben

Halogénezett szénhidrogének

Halogénezett szénhidrogének Halogénezett szénhidrogének - Jellemző kötés (funkciós csoport): X X = halogén, F, l, Br, I - soportosítás: - halogénatom(ok) minősége szerint (X = F, l, Br, I) - halogénatom(ok) száma szerint (egy-, két-

Részletesebben

Magyar tannyelvű középiskolák VII Országos Tantárgyversenye Fabinyi Rudolf - Kémiaverseny 2012 XI osztály

Magyar tannyelvű középiskolák VII Országos Tantárgyversenye Fabinyi Rudolf - Kémiaverseny 2012 XI osztály 1. A Freon-12 fantázianéven ismert termék felhasználható illatszerek és más kozmetikai cikkek tartályainak nyomógázaként, mert: a. nagy a párolgási hője b. szobahőmérsékleten cseppfolyós c. szagtalan és

Részletesebben

Tűzijáték. 10. évfolyam 1. ESETTANULMÁNY. Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget és válaszoljon a kérdésekre!

Tűzijáték. 10. évfolyam 1. ESETTANULMÁNY. Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget és válaszoljon a kérdésekre! Beadás határideje 2012. április 30. A megoldásokat a kémia tanárodnak add oda! 1. ESETTANULMÁNY 10. évfolyam Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget és válaszoljon a kérdésekre! Tűzijáték A tűzijáték

Részletesebben

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT I. Egyszerű választásos teszt Karikázza be az egyetlen helyes, vagy egyetlen helytelen választ! 1. Hány neutront tartalmaz a 127-es tömegszámú, 53-as rendszámú jód izotóp? A) 74

Részletesebben

1. KARBONILCSOPORTOT TARTALMAZÓ VEGYÜLETEK

1. KARBONILCSOPORTOT TARTALMAZÓ VEGYÜLETEK 1. KARBILSPRTT TARTALMAZÓ VEGYÜLETEK 1.1. A karbonilcsoport szerkezete A szénsav acilcsoportja a karbonilcsoport: vagy 1. ábra: A karbonilcsoport A karbonilcsoport az alábbi vegyületcsaládokban fordul

Részletesebben

SZERVES KÉMIA - SZAKMAI INFORMÁCIÓTARTALOM

SZERVES KÉMIA - SZAKMAI INFORMÁCIÓTARTALOM SZERVES KÉMIA - SZAKMAI INFORMÁCIÓTARTALOM 1. A szerves kémia elnevezése A szerves kémia, a szénvegyületek kémiája. Kezdetben az ember a természetben található szerves anyagokat használta. Pl.. bor, ecet,

Részletesebben

6. Monoklór származékok száma, amelyek a propán klórozásával keletkeznek: A. kettő B. három C. négy D. öt E. egy

6. Monoklór származékok száma, amelyek a propán klórozásával keletkeznek: A. kettő B. három C. négy D. öt E. egy 1. Szerves vegyület, amely kovalens és ionos kötéseket is tartalmaz: A. terc-butil-jodid B. nátrium-palmitát C. dioleo-palmitin D. szalicilsav E. benzil-klorid 2. Szénhidrogén elegy, amely nem színteleníti

Részletesebben

V. Szénhidrogének hidroxiszármazékai

V. Szénhidrogének hidroxiszármazékai V. Szénhidrogének hidroxiszármazékai Szerkezeti jellemzőjük, hogy adott szénváz egy vagy több szénatomjához hidroxilcsoport kapcsolódik. A hidroxilcsoportot kötő szénatom jellege (telített, telítetlen,

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADATOK 2003.

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADATOK 2003. KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADATK 2003. JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ Az írásbeli felvételi vizsgadolgozatra összesen 100 (dolgozat) pont adható, a javítási útmutató részletezése szerint. Minden megítélt

Részletesebben

XX. OXIGÉNTARTALMÚ SZERVES VEGYÜLETEK

XX. OXIGÉNTARTALMÚ SZERVES VEGYÜLETEK XX. OXIGÉNTARTALMÚ SZERVES VEGYÜLETEK XX. 1 2. FELELETVÁLASZTÁSOS TESZTEK 0 1 2 4 5 6 7 8 9 0 B D A * C A B C C 1 B B B A B D A B C A 2 C B E C E C A D D A C B D B C A B A A A 4 D B C C C C * javítandó

Részletesebben

Építőanyagok és kémia II. Szerves-, és Polimerkémia

Építőanyagok és kémia II. Szerves-, és Polimerkémia Építőanyagok és kémia II. Szerves-, és Polimerkémia Építéskivitelezési és Alaptárgyi Intézet Építőanyagok és Minőségirányítás Szakcsoport 2012/2013. II. félév Összeállította:Leczovics Péter mérnöktanár

Részletesebben

1 A gyakorlat a Journey to Forever: Make your own biodiesel című cikk alapján készült.

1 A gyakorlat a Journey to Forever: Make your own biodiesel című cikk alapján készült. Biodízel A gyakorlat célja Az átészteresítési reakciók bemutatása a biodízelgyártás példáján. Bevezető 1 Legalább három módja van annak, ahogyan növényi és állati eredetű zsiradékokat dízelmotorok meghajtására

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG.../.../EU RENDELETE

MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG.../.../EU RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX SANCO/10387/2013 Rev. 1 ANNEX (POOL/E3/2013/10387/10387R1-EN ANNEX.doc) D030733/02 [ ](2014) XXX draft ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG.../.../EU RENDELETE

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1995 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1995 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 1 oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1995 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ I A VÍZ - A víz molekulája V-alakú, kötésszöge 109,5 fok, poláris kovalens kötések; - a jég molekularácsos, tetraéderes elrendeződés,

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT KÉMIA GIMNÁZIUM. 10. évfolyam

TANMENETJAVASLAT KÉMIA GIMNÁZIUM. 10. évfolyam Z. ORBÁN ERZSÉBET TANMENETJAVASLAT KÉMIA GIMNÁZIUM 10. évfolyam 1 TANMENETJAVASLAT A kémia tantárgy heti óraszáma a 10. évfolyamon kettő, összesen évi 72 óra. 1. Témakör: A széncsoport elemei és fontosabb

Részletesebben

Félnemes- és nemesfémek

Félnemes- és nemesfémek Félnemes- és nemesfémek 1. Szórjunk kevés rézforgácsot négy kémcsôbe, majd öntsünk a kémcsövekbe sorban híg sósavat, a másodikba híg kénsavat, a harmadikba tömény kénsavat, az utolsóba 1:1 hígítású salétromsavat!

Részletesebben

1. változat. 4. Jelöld meg azt az oxidot, melynek megfelelője a vas(iii)-hidroxid! A FeO; Б Fe 2 O 3 ; В OF 2 ; Г Fe 3 O 4.

1. változat. 4. Jelöld meg azt az oxidot, melynek megfelelője a vas(iii)-hidroxid! A FeO; Б Fe 2 O 3 ; В OF 2 ; Г Fe 3 O 4. 1. változat z 1-től 16-ig terjedő feladatokban négy válaszlehetőség van, amelyek közül csak egy helyes. Válaszd ki a helyes választ és jelöld be a válaszlapon! 1. Melyik sor fejezi be helyesen az állítást:

Részletesebben

Környezetbarát és katalitikus folyamatok (oldószerek) Székely Edit BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék sz-edit@mail.bme.

Környezetbarát és katalitikus folyamatok (oldószerek) Székely Edit BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék sz-edit@mail.bme. Környezetbarát és katalitikus folyamatok (oldószerek) Székely Edit BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék sz-edit@mail.bme.hu Az előadás vázlata Oldószerválasztás a gyógyszeriparban Élelmiszeriparban

Részletesebben

1. feladat Maximális pontszám: 5. 2. feladat Maximális pontszám: 8. 3. feladat Maximális pontszám: 7. 4. feladat Maximális pontszám: 9

1. feladat Maximális pontszám: 5. 2. feladat Maximális pontszám: 8. 3. feladat Maximális pontszám: 7. 4. feladat Maximális pontszám: 9 1. feladat Maximális pontszám: 5 Mennyi az egyes komponensek parciális nyomása a földből feltörő 202 000 Pa össznyomású földgázban, ha annak térfogatszázalékos összetétele a következő: φ(ch 4 ) = 94,7;

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ I. A HIDROGÉN, A HIDRIDEK 1s 1, EN=2,1; izotópok:,, deutérium,, trícium. Kétatomos molekula, H 2, apoláris. Szobahőmérsékleten

Részletesebben

XXIII. SZERVES KÉMIA (Középszint)

XXIII. SZERVES KÉMIA (Középszint) XXIII. SZERVES KÉMIA (Középszint) XXIII. 1 2. FELELETVÁLASZTÁSOS TESZTEK 0 1 2 4 5 6 7 8 9 0 E D D A A D B D B 1 D D D C C D C D A D 2 C B D B D D B D C A A XXIII.. TÁBLÁZATKIEGÉSZÍTÉS Az etanol és az

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2001

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2001 2001 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2001 Ha most érettségizik, az 1. feladat kidolgozását karbonlapon végezze el! Figyelem! A kidolgozáskor tömör és lényegretörő megfogalmazásra

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2000 (pótfeladatsor)

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2000 (pótfeladatsor) 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2000 (pótfeladatsor) JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ I. A FOSZFOR ÉS VEGYÜLETEI - 3. periódus, V. oszlop, 3s 2 3p 3 ; Fehér vagy sárga foszfor és vörös foszfor.

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 18. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Kémia középszint írásbeli vizsga 0513

Részletesebben

Javítóvizsga feladatok 9.osztály

Javítóvizsga feladatok 9.osztály Javítóvizsga feladatok 9.osztály 1. Hány darab elemi részecske van 1 db 13 C atomban db p + db n 0 db e - 2. 10 23 db 13 C atomban db p + db n 0 db e - 0,5 mol 13 C atomban db p + db n 0 db e - 3,25 g

Részletesebben

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus 54 524 01 0010 54 02 Drog és toxikológiai

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus 54 524 01 0010 54 02 Drog és toxikológiai A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK 2002.

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK 2002. KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK 2002. I. Útmutató! Figyelem! Ha most érettségizik, az I. feladat kidolgozását karbonlapon végezze el! A kidolgozáskor tömör és lényegre törő megfogalmazásra

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2002.

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2002. KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2002. I. Útmutató! Ha most érettségizik, az I. feladat kidolgozását karbonlapon végezze el! Figyelem! A kidolgozáskor tömör és lényegre törő megfogalmazásra

Részletesebben

Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor)

Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor) Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor) I. feladat 1. C 2. B. fenolos hidroxilcsoport, éter, tercier amin db. ; 2 db. 4. észter 5. E 6. A tercier amino-nitrogén. 7. Pl. a trimetil-amin reakciója HCl-dal.

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2002

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2002 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK 2002 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ Az írásbeli felvételi vizsgadolgozatra összesen 100 (dolgozat) pont adható, a javítási útmutató részletezése szerint. Minden

Részletesebben

Karbonsavak. Összetett funkciós csoport. -COOH, azaz karboxil-csoportot tartalmazó vegyületek

Karbonsavak. Összetett funkciós csoport. -COOH, azaz karboxil-csoportot tartalmazó vegyületek Karbonsavak Összetett funkciós csoport -H, azaz karboxil-csoportot tartalmazó vegyületek Természetes karbonsavak Almasav (gyümölcsök) Piroszőlősav (intermedier) Niacin itromsav (citrusfélék) Biotin ( 2

Részletesebben

C CB V X.-X. osztály V. forduló - megoldás 00 / 00 es tanév XV. évfolyam. z oxidációfok a molekulák esetében (= nem ionos vegyületek) az elektroneloszlást tükrözi: mindig az adott összetételben szereplő

Részletesebben

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK AZ ÉLŐ SZERVEZETEK KÉMIAI ÉPÍTŐKÖVEI A LIPIDEK 1. kulcsszó cím: A lipidek szerepe az emberi szervezetben

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK AZ ÉLŐ SZERVEZETEK KÉMIAI ÉPÍTŐKÖVEI A LIPIDEK 1. kulcsszó cím: A lipidek szerepe az emberi szervezetben Modul cím: MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK AZ ÉLŐ SZERVEZETEK KÉMIAI ÉPÍTŐKÖVEI A LIPIDEK 1. kulcsszó cím: A lipidek szerepe az emberi szervezetben Tartalék energiaforrás, membránstruktúra alkotása, mechanikai

Részletesebben

1. feladat Összesen: 18 pont. 2. feladat Összesen: 9 pont

1. feladat Összesen: 18 pont. 2. feladat Összesen: 9 pont 1. feladat Összesen: 18 pont Különböző anyagok vízzel való kölcsönhatását vizsgáljuk. Töltse ki a táblázatot! második oszlopba írja, hogy oldódik-e vagy nem oldódik vízben az anyag, illetve ha reagál,

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI - FELVÉTELI FELADATOK 2004.

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI - FELVÉTELI FELADATOK 2004. KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI - FELVÉTELI FELADATOK 2004. I. Útmutató! Ha most érettségizik, az I. feladat kidolgozását karbonlapon végezze el! Figyelem! A kidolgozáskor tömör és lényegre törő megfogalmazásra

Részletesebben

Szerves kémia (SMKKB2042KN) elıadások címszavakban

Szerves kémia (SMKKB2042KN) elıadások címszavakban Szerves kémia (SMKKB2042KN) elıadások címszavakban Környezetmérnök BSc A szerves kémia története. Wöhler: karbamid elıállítása ammónium-klorid és kálium-cianát reakciójával. A szénatom elektronszerkezete.

Részletesebben

www.szkarabeusz.hu info@szkarabeusz.hu

www.szkarabeusz.hu info@szkarabeusz.hu 2016.01.22 Vegyszer-megrendelőlap SZKARABEUSZ KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KERESKEDELMI KFT. Telephely: 7622 Pécs, Verseny u. 17., Postacím: 7602 Pécs PFÜ, Pf. 161. Tel.: 72/532-828, F/T: 72/532-829 Honlap: E-mail:

Részletesebben

SZAK: KÉMIA Általános és szervetlen kémia 1. A periódusos rendszer 14. csoportja. a) Írják le a csoport nemfémes elemeinek az elektronkonfigurációit

SZAK: KÉMIA Általános és szervetlen kémia 1. A periódusos rendszer 14. csoportja. a) Írják le a csoport nemfémes elemeinek az elektronkonfigurációit SZAK: KÉMIA Általános és szervetlen kémia 1. A periódusos rendszer 14. csoportja. a) Írják le a csoport nemfémes elemeinek az elektronkonfigurációit b) Tárgyalják összehasonlító módon a csoport első elemének

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADAT (1998)

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADAT (1998) KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADAT (1998) MEGOLDÁS I. Az alábbiakban megadott vázlatpontok alapján írjon 1-1 oldalas dolgozatot! Címe: HALOGÉNTARTALMÚ SZÉNVEGYÜLETEK Elnevezésük (kétféleképpen)

Részletesebben

3.6. Szénidrátok szacharidok

3.6. Szénidrátok szacharidok 3.6. Szénidrátok szacharidok általános összegképlet: C n (H 2 O) m > a szén hidrátjai elsődleges szerves anyagok mert az élő sejt minden más szerves anyagot a szénhidrátok további átalakításával állít

Részletesebben

Elméleti próba X. osztály

Elméleti próba X. osztály MINISTERUL EDUCAłIEI NAłIONALE OLIMPIADA NAłIONALĂ DE CHIMIE PIATRA-NEAMł 31.03. 06.04. 2013 Elméleti próba X. osztály I Tétel (20 de pont) A rácsban, mindegyik kérdésnek egy helyes válasza van. Jelöld

Részletesebben

IV.főcsoport. Széncsoport

IV.főcsoport. Széncsoport IV.főcsoport Széncsoport Sorold fel a főcsoport elemeit! Szén C szilárd nemfém Szilícium Si szilárd félfém Germánium Ge szilárd félfém Ón Sn szilárd fém Ólom Pb szilárd fém Ásványi szén: A szén (C) Keverék,

Részletesebben

Versenyfeladatsor. 2. feladat

Versenyfeladatsor. 2. feladat Versenyfeladatsor 1. feladat Egy nyíltláncú alként brómmal reagáltatunk. A reakció során keletkező termék moláris tömege 2,90-szerese a kiindulási vegyület moláris tömegének. Mi a neve ennek az alkénnek,

Részletesebben

Szerves kémiai alapfogalmak

Szerves kémiai alapfogalmak BEVEZETÉS A kémiai tudományok fejlődését végigtekintve látható, hogy közöttük a szerves kémia az egyik legfiatalabb. Bár a természetet figyelő ember első tapasztalata között már évezredekkel ezelőtt is

Részletesebben

KÉMIA 10. Osztály I. FORDULÓ

KÉMIA 10. Osztály I. FORDULÓ KÉMIA 10. Osztály I. FORDULÓ 1) A rejtvény egy híres ember nevét és halálának évszámát rejti. Nevét megtudod, ha a részmegoldások betűit a számozott négyzetekbe írod, halálának évszámát pedig pici számolással.

Részletesebben

1. feladat Összesen 14 pont Töltse ki a táblázatot!

1. feladat Összesen 14 pont Töltse ki a táblázatot! 1. feladat Összesen 14 pont Töltse ki a táblázatot! Szerkezeti képlet: A funkciós csoporton tüntesse fel a kötő és nemkötő elektronpárokat is! etanol etanal aminoetán A funkciós csoport neve: Szilárd halmazát

Részletesebben

Karbonsavszármazékok

Karbonsavszármazékok Karbonsavszármazékok Karbonsavak X H X Helyettesítés a H csoportban! Halogén, pl. l Savhalogenid Karbonsavszármazékok l Alkoxi, - Észter ' Amino, -N Amid N " ' Karboxilát, - Anhidrid 2 Karbonsavhalogenidek

Részletesebben

Név:............................ Helység / iskola:............................ Beküldési határidő: Kémia tanár neve:........................... 2014.ápr.1. TAKÁCS CSABA KÉMIA EMLÉKVERSENY, X.-XII. osztály,

Részletesebben

3. 1 mol hidrogénből és 0,2 mol oxigénből mennyi víz keletkezhet? A) 0,2 mol. B) 0,4 mol. C) 0,6 mol. D) 0,8 mol. E) 1,0 mol.

3. 1 mol hidrogénből és 0,2 mol oxigénből mennyi víz keletkezhet? A) 0,2 mol. B) 0,4 mol. C) 0,6 mol. D) 0,8 mol. E) 1,0 mol. Kémia OKTV 2005/2006. I. forduló 1 T/15 I. FELADATSOR Az I. feladatsorban húsz kérdés szerepel. Minden kérdés után 5 választ tüntettünk fel, melyeket A, B, C, D, illetve E betűkkel jelöltünk. Írjuk a VÁLASZLAPRA

Részletesebben

KÉMIA. 9 10. évfolyam. Célok és feladatok

KÉMIA. 9 10. évfolyam. Célok és feladatok KÉMIA 9 10. évfolyam Célok és feladatok A gimnázium 9-10. évfolyamán az általános iskolában lerakott alapokon tovább építjük a diákok kémiai ismeretrendszerét. A többi természettudományban szerzett tudással

Részletesebben

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz!

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz! Összefoglalás Víz Természetes víz. Melyik anyagcsoportba tartozik? Sorolj fel természetes vizeket. Mitől kemény, mitől lágy a víz? Milyen okokból kell a vizet tisztítani? Kémiailag tiszta víz a... Sorold

Részletesebben

b) O O dietilén-dioxid; (0,5+0,25 p) Oldószer: gyanták, viaszok, festékek, acetil-cellulóz, klórkaucsuk, stb jó oldószere. (0,5 p)

b) O O dietilén-dioxid; (0,5+0,25 p) Oldószer: gyanták, viaszok, festékek, acetil-cellulóz, klórkaucsuk, stb jó oldószere. (0,5 p) TAKÁCS CSABA KÉMIA EMLÉKVERSENY, X.-XII. osztály,iv. forduló - megoldás2008 / 2009 es tanév, XIV. évfolyam 1. a) C 6 H 5 O CH 3 ; fenil-metil-éter; (0,5 p) Az ánizsolajban fordul elő; illatanyagok szintézisére

Részletesebben

TAKÁCS CSABA KÉMIA EMLÉKVERSENY, X.-XII. osztály, IV. forduló, 2014 / 2015 ös tanév, XX. évfolyam

TAKÁCS CSABA KÉMIA EMLÉKVERSENY, X.-XII. osztály, IV. forduló, 2014 / 2015 ös tanév, XX. évfolyam Név:... Helység / iskola:... Kémia tanár neve:... Évfolyam (osztály)... Beküldési határidő: 2015.május22. TAKÁCS CSABA KÉMIA EMLÉKVERSENY, X.-XII. osztály, IV. forduló, 2014 / 2015 ös tanév, XX. évfolyam

Részletesebben

Kémiai kötések. Kémiai kötések. A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011

Kémiai kötések. Kémiai kötések. A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011 Kémiai kötések A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011 1 Cl + Na Az ionos kötés 1. Cl + - + Na Klór: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 Kloridion: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 Nátrium: 1s 2 2s

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADATOK 2004.

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADATOK 2004. KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADATOK 2004. JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ Az írásbeli felvételi vizsgadolgozatra összesen 100 (dolgozat) pont adható, a javítási útmutató részletezése szerint. Minden megítélt

Részletesebben

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus 54 524 01 0010 54 02 Drog és toxikológiai

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus 54 524 01 0010 54 02 Drog és toxikológiai A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%.

100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 7. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

IX. Szénhidrátok - (Polihidroxi-aldehidek és ketonok)

IX. Szénhidrátok - (Polihidroxi-aldehidek és ketonok) IX Szénhidrátok - (Polihidroxi-aldehidek és ketonok) A szénhidrátok polihidroxi-aldehidek, polihidroxi-ketonok vagy olyan vegyületek, amelyek hidrolízisekor az előbbi vegyületek keletkeznek Növényi és

Részletesebben

ÁLTALÁNOS és SZERVES KÉMIA II.

ÁLTALÁNOS és SZERVES KÉMIA II. ÁLTALÁNOS és SZERVES KÉMIA II. Műszaki Földtudományi és Környezetmérnöki alapszak Levelező munkarendben TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK Miskolc,

Részletesebben

Minta feladatsor. Az ion képlete. Az ion neve O 4. Foszfátion. Szulfátion CO 3. Karbonátion. Hidrogénkarbonátion O 3. Alumíniumion. Al 3+ + Szulfidion

Minta feladatsor. Az ion képlete. Az ion neve O 4. Foszfátion. Szulfátion CO 3. Karbonátion. Hidrogénkarbonátion O 3. Alumíniumion. Al 3+ + Szulfidion Minta feladatsor A feladatok megoldására 90 perc áll rendelkezésére. A megoldáshoz zsebszámológépet használhat. 1. Adja meg a következő ionok nevét, illetve képletét! (8 pont) Az ion neve Foszfátion Szulfátion

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

Azonosító jel: KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2009. október 28. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2009. október 28. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc É RETTSÉGI VIZSGA 2009. október 28. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. október 28. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati KTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 22. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. február 22. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Részletesebben

SBR Sztirol-butadién gumi SBR SBR 6. NR Természetes gumi NR NR 6. NBR Akrilnitril-butadién gumi NBR NBR 7. EPDM Etilén-propilén-dién gumi EPDM EPDM 8

SBR Sztirol-butadién gumi SBR SBR 6. NR Természetes gumi NR NR 6. NBR Akrilnitril-butadién gumi NBR NBR 7. EPDM Etilén-propilén-dién gumi EPDM EPDM 8 CALVOSEALING Plancha Gumi síktömítés de caucho Elasztomer: A CALVOSEALING gumitömítések széles skáláját kínálja általános ipari felhasználásra. Jelenleg 10 fajta elasztomerünk van, mindegyik minőséget

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 1-2-90/128 számú előírás Az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag eszközök minőségi követelményei Plastic materials and articles

Részletesebben

Középszintű kémia írásbeli feladatlap CSOMAGOLÓANYAGOK

Középszintű kémia írásbeli feladatlap CSOMAGOLÓANYAGOK I. feladat (elérhető: 16 pont) Esettanulmány Középszintű kémia írásbeli feladatlap CSOMAGOLÓANYAGOK Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd a szöveg alapján és kémiai ismeretei alapján válaszoljon

Részletesebben

Kémia OKTV 2005/2006. II. forduló. Az I. kategória feladatlapja

Kémia OKTV 2005/2006. II. forduló. Az I. kategória feladatlapja Kémia OKTV 2005/2006 II. forduló Az I. kategória feladatlapja Kémia OKTV 2005/2006. II. forduló 2 T/15/A I. FELADATSOR Az I. feladatsorban húsz kérdés szerepel. Minden kérdés után 5 választ tüntettünk

Részletesebben

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 14 pont

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 14 pont 1. feladat Összesen: 10 pont Az AsH 3 hevítés hatására arzénre és hidrogénre bomlik. Hány dm 3 18 ºC hőmérsékletű és 1,01 10 5 Pa nyomású AsH 3 -ből nyerhetünk 10 dm 3 40 ºC hőmérsékletű és 2,02 10 5 Pa

Részletesebben

1. Szénhidrogének halogénezett származékai

1. Szénhidrogének halogénezett származékai 7. Oktatócsomag Az eddigiekben olyan molekulákkal foglalkoztunk, melyeket C- és H-atomok építettek fel (szénhidrogének). A heteroatomokat (hetero-: különböző-, eltérő-, más-) tartalmazó szénvegyületekben

Részletesebben

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus 54 524 01 0010 54 02 Drog és toxikológiai

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus 54 524 01 0010 54 02 Drog és toxikológiai A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

VEGYIPARI ALAPISMERETEK

VEGYIPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. VEGYIPARI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

Bevezetés az általános kémiába

Bevezetés az általános kémiába Bevezetés az általános kémiába 3. előadás (A legfontosabb szervetlen és szerves vegyületek áttekintése) Előadó: Krámos Balázs kramosbalazs@ch.bme.hu Segédanyag: http://www.ch.bme.hu/oktatas/ejegyzet/ Benkő

Részletesebben

H H 2. ábra: A diazometán kötésszerkezete σ-kötések: fekete; π z -kötés: kék, π y -kötés: piros sp-hibrid magányos elektronpár: rózsaszín

H H 2. ábra: A diazometán kötésszerkezete σ-kötések: fekete; π z -kötés: kék, π y -kötés: piros sp-hibrid magányos elektronpár: rózsaszín 3. DIAZ- ÉS DIAZÓIUMSPRTT TARTALMAZÓ VEGYÜLETEK 3.1. A diazometán A diazometán ( 2 2 ) egy erősen mérgező (rákkeltő), robbanékony gázhalmazállapotú anyag. 1. ábra: A diazometán határszerkezetei A diazometán

Részletesebben

Cikloalkánok és származékaik konformációja

Cikloalkánok és származékaik konformációja 1 ikloalkánok és származékaik konformációja telített gyűrűs szénhidrogének legegyszerűbb képviselője a ciklopropán. Gyűrűje szabályos háromszög alakú, ennek megfelelően szénatomjai egy síkban helyezkednek

Részletesebben

ZERVES ALAPANYAGOK ISMERETE, DISZPERZ RENDSZEREK KÉSZÍTÉSE

ZERVES ALAPANYAGOK ISMERETE, DISZPERZ RENDSZEREK KÉSZÍTÉSE S ZERVES ALAPANYAGOK ISMERETE, DISZPERZ RENDSZEREK KÉSZÍTÉSE TANULÁSIRÁNYÍTÓ Ismételje át a szerves kozmetikai anyagokat: 1. Szerves alapanyagok ismerete szénhidrogének alkoholok (egyértékű és többértékű

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET B

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET B MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET B Kémia 10. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítették: Arányiné Haman Ágnes Bakacsi Judit A kiadvány KHF/4571-13/2008. engedélyszámon 2008.12.20. időponttól tankönyvi engedélyt

Részletesebben

24000000-4 Vegyipari termékek 24100000-5 Gázok 24200000-6 Festékek és pigmentek 24300000-7 Szervetlen és szerves alapvegyületek

24000000-4 Vegyipari termékek 24100000-5 Gázok 24200000-6 Festékek és pigmentek 24300000-7 Szervetlen és szerves alapvegyületek 24000000-4 Vegyipari termékek 24100000-5 Gázok 24110000-8 Ipari gázok 24111000-5 Hidrogén, argon, nemesgázok, nitrogén és oxigén 24111100-6 Argon 24111200-7 Nemesgázok 24111300-8 Hélium 24111400-9 Neon

Részletesebben

ETHANOLUM (96 PER CENTUM) (1) 96 %-os Etanol

ETHANOLUM (96 PER CENTUM) (1) 96 %-os Etanol Ethanolum (96 per centum) Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.8.1-1 04/2014:1317 ETHANOLUM (96 PER CENTUM) (1) 96 %-os Etanol DEFINÍCIÓ Tartalom: etanol (C 2 H 6 O; M r 46,07): 95,1 96,9 %V/V (92,6 95,2 %m/m), 20 C-on,

Részletesebben

Áldott, szép húsvéti ünnepet kívánok!

Áldott, szép húsvéti ünnepet kívánok! Áldott, szép húsvéti ünnepet kívánok! Név:....................... Oszt...... Helység / iskola:......................... Beküldési határidő: Kémia tanár neve:........................... 2014.máj.5. TAKÁCS

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 16. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 16. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Részletesebben

SZERVES KÉMIAI TECHNOLÓGIÁK

SZERVES KÉMIAI TECHNOLÓGIÁK SZERVES KÉMIAI TECHNOLÓGIÁK ANYAGMÉRNÖK BSC, MSC KÉPZÉS VEGYIPARI TECHNOLÓGIA SZAKIRÁNY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET Miskolc, 2013/2014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Szénhidrogének... 1

Tartalomjegyzék. Szénhidrogének... 1 Tartalomjegyzék Szénhidrogének... 1 Alkánok (Parafinok)... 1 A gyökök megnevezése... 2 Az elágazó szénláncú alkánok megnevezése... 3 Az alkánok izomériája... 4 Előállítás... 4 1) Szerves magnéziumvegyületekből...

Részletesebben

KÉMIA HELYI TANTERV A 10. ÉVFOLYAM

KÉMIA HELYI TANTERV A 10. ÉVFOLYAM KÉMIA HELYI TANTERV A 10. ÉVFOLYAM KÉTTANNYELVŰ ÉS NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY SZÁMÁRA Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola 1 KÉMIA A nevelőtestület határozata alapján

Részletesebben

Ízérzet: az oldatok ingerkeltő hatása az agyközpontban.

Ízérzet: az oldatok ingerkeltő hatása az agyközpontban. Íz- és aromaanyagok Ízérzet: az oldatok ingerkeltő hatása az agyközpontban. Szagérzet: gázállapotú anyagok agyközpontban keletkező tudata; szaglás + ízérzet együttesen = zamat Zamatanyagok Ingerküszöb:

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

Fejlesztő neve: BODÓ JÁNOSNÉ. Tanóra címe: KARBONSAVAK ÉS ÉSZTEREK ÁTTEKINTÉSE INTERAKTÍV TÁBLA HASZNÁLATÁVAL

Fejlesztő neve: BODÓ JÁNOSNÉ. Tanóra címe: KARBONSAVAK ÉS ÉSZTEREK ÁTTEKINTÉSE INTERAKTÍV TÁBLA HASZNÁLATÁVAL Fejlesztő neve: BODÓ JÁNOSNÉ Tanóra címe: KARBONSAVAK ÉS ÉSZTEREK ÁTTEKINTÉSE INTERAKTÍV TÁBLA HASZNÁLATÁVAL 1. Az óra tartalma A tanulási téma bemutatása; A téma és a módszer összekapcsolásának indoklása:

Részletesebben

Poliaddíció. Polimerek kémiai reakciói. Poliaddíciós folyamatok felosztása. Addíció: két molekula egyesülése egyetlen fıtermék keletkezése közben

Poliaddíció. Polimerek kémiai reakciói. Poliaddíciós folyamatok felosztása. Addíció: két molekula egyesülése egyetlen fıtermék keletkezése közben Polimerek kémiai reakciói 6. hét Addíció: két molekula egyesülése egyetlen fıtermék keletkezése közben Poliaddíció bi- vagy polifunkciós monomerek lépésenkénti összekapcsolódása: dimerek, trimerek oligomerek

Részletesebben

EGYSZERES VÁLASZTÁSÚ KÉRDÉSEK

EGYSZERES VÁLASZTÁSÚ KÉRDÉSEK EL év: Csoport: EPTU kód: KÉMIA VIZSGA Teszt száma: Modul: 1 2 3 Vizsga Pont: Átlag Jegy % : EGYSZERES VÁLASZTÁSÚ KÉRDÉSEK. ASZÁLJ KÉK TLLAT A KITÖLTÉSEZ! JELÖLJE X -SZEL AZ EGY-EGY ELYES VÁLASZT. CSAK

Részletesebben

Érettségi szintfelmérő- feladatlap

Érettségi szintfelmérő- feladatlap Érettségi szintfelmérő- feladatlap Kedves Érettségiző és/vagy Érdeklődő! Ez a szintfelmérő segít abban, hogy felmérd tudásod, és visszajelzést ad arról is, hogyan állsz most a kémiával, milyen tudással

Részletesebben