Halogénezett szénhidrogének

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Halogénezett szénhidrogének"

Átírás

1 alogénezett szénhidrogének A halogéntartalmú szénhidrogéneket a megfelelő szénhidrogénből szár hatjuk úgy, hogy annak egy- vagy több hidrogénatomját a megfelelő halogénnel helyettesítjük. Előállítás A halogénezett szénhidrogének előállítása nem feltétlenül egyezik meg származtatásukkal. A szén-tetraklorid vagy a klórbenzol valóban előállítható szubsztitúciós reakcióval: Nevezéktan l 2 l l szén-tetraklorid l l + l klórbenzol 2 = 2 + l 3 2 l klóretán (etil-klorid) 2 = 2 + l 2 l 2 2 l 1,2-diklóretán (lsd. szénhidrogének reakciói) A halogénezett szénhidrogéneknél elterjedten használják a hagyományos, triviális neveket. A szisztematikus elnevezésnél a halogénatomot a szénhidrogénekhez hasonlóan szubsztituensként kezeljük: Szisztematikus név Triviális, itt. egyéb Felhasználás, név jelentőség l 3 triklórmetán kloroform oldószer, régen altatás l 4 tetraklórmetán szén-tertaklorid oldószer F 2 l 2 difluor-diklórmetán freon-12 aeroszolok hajtógáza 2 =l klóretén vinil-klorid PV alapanyag I 3 trijód-metán jodoform F 2 =F 2 tetrafluoretén tetrafluoretilén vegytisztítás Fizikai tulajdonságok: Vízben nem, szerves oldószerekben jól oldódó vegyületek. Egyben elmondható, hogy apoláros anyagoknak jó oldószerei. (Pl. a jód oldódása szén-tertakloridban.) Sűrűségük gyakran nagyobb, mint a víz sűrűsége. Pl. a l 4 sűrűsége 1,59 g/cm 3. Színtelen anyagok. lvadás és forráspontjuk lényegesen nagyobb az azonos szénatomszámú szénhidrogéneknél. Pl.: a metán ( 4 ) olvadáspontja 183, a klórmetáné ( 3 l) 98 Kémiai tulajdonságok: A halogéntartalom csökkenti a vegyület éghetőségét. A nagyobb halogéntartalmú vegyületek éghetetlenek (legfeljebb hő hatására elemeikre bomlanak, például a jodoform), a kisebb halogéntartalmúak tökéletes égése során szén-dioxid mellett hidrogén-halogenid vagy elemi halogén szabadul Egyes halogénezett szénhidrogéneket tűzoltószerként használnak, illetve használtak. A halogénezett szénhidrogének tökéletlen égése igen veszélyes lehet. Például a felszabaduló klór a tökéletlen égés közben keletkező szén-monoxiddal veszélyes, harci gázként is használt idegméreggé, a foszgénné (l 2 ) alakulhat. 1

2 IDRLÍZIS Fokozott reakció képességű vegyületek már vízzel forralva is hidrolizálnak: 2 l l fenil-klórmetán benzil-klorid fenil-hidroximetán benzil-alkohol Normális reakció képességű vegyületek híg lúg hatására hidrolizálnak: l + Na Nal 1-klórpropán propil-klorid 1-hidroxipropán propil-alkohol sökkent reakció képességű vegyületek csak magas hőmérsékleten, tömény lúggal hidrolizálhatók: l 2 Na 300 o Na + (sav) klórbenzol nátrium-fenolát fenol ELIMINÁIÓ idrogén-halogenid elvonás alkil-halogenidekből alk. 2 2 Br 2 K 2 (Elimináció) (Lsd. alkének előállításánál) osszabb szénlánc esetén a Zajcev-szabály alapján dönthető el, hogy mi lesz a termék. 3 2 alk. 3 K l klórbután but-2-én Zajcev-szabály alapján elimináció során a hidrogénatom lehetőség szerint arról a szénatomról szakad le, ahol eleve kevese hidrogénatom volt. Előállítás: 1. Lsd. szénhidrogének halogénezési reakciói. 2. Alkoholokból: l l hidroxipropán propil-alkohol 1-klórpropán propil-klorid 2

3 xigéntartalmú szerves vegyületek Az oxigén alapvetően háromféleképpen létesíthet kötést a szerves vegyületekben. Ennek megfelelően háromféle egyszerű funkciós csoportot különböztetünk meg (I.-II.-III.): III./a hidroxilcsoport éter kötés oxo R csoport aldehid I. II. III. III./b A III. oxocsoportból két külön vegyületcsalád, ketonok és aldehidek vezethetők le, attól függően, hogy az oxocsoporthoz két szénatom, vagy egy szénatom és egy hidrogénatom kapcsolódik. R 1 R 2 keton A fentieken kívül más, összetett oxigéntartalmú csoportok is vannak, ezekről később lesz szó. A szénhidrogének hidroxiszármazékai Azokat a szerves vegyületeket, amelyekben a szénhidrogén egy vagy több hidrogénjét hidroxilcsoport helyettesíti, hidroxiszármazékoknak nevezzük. soportosítás A hordozó szénatom kapcsolódása szerint Alkohol Enol Fenol A hidroxilcsoport száma szerint Egyértékű kétértékű többértékű 3 2 etanol etil-alkohol 2 = ] eténol vinil-alkohol hidroxibenzol fenol 2 2 etán-1,2-diol glikol 1,4-dihidroxibenzol hidrokinon 2 2 propán-1,2,3-triol glicerin 1,2,3-trihidroxibenzol pirogallol 3

4 Az alkoholok Az alkoholokban a hidroxilcsoport olyan szénatomhoz kapcsolódik, amely csak szigma (egyszeres) kötéssel kapcsolódik. Az egyértékű alkoholok homológ sort alkotnak. Elnevezés a megfelelő szénatomszámú szénhidrogén alapján, a végződés: -ol. Szénatomok Neve Összegképlete soportképlete száma 1 Metanol Etanol Propanol Butanol Pentanol Gyakori a szerves csoportok alapján történő elnevezés. a az -csoporthoz kapcsolódó szénhidrogéncsoport szabatosan megnevezhető, akkor a szénhidrogéncsoport neve után tesszük az alkohol szót. Metanol = metil-alkohol Etanol = etil-alkohol Propanol = propil-alkohol Butanol = butil-alkohol propan-2-ol = izopropil-alkohol 2-metilpropan-2-ol = tercbutil-alkohol A többértékű alkoholok esetén az -csoportok viszonylagos helyzete szerint a következő elnevezéseket használjuk: Az -csoportok azonos Az -csoportok szomszédos Az -csoportok távoli szénatomokon szénatomon vannak: szénatomon vannak: vannak: R R' R 2 n R n 1 geminális vicinális diszjunkt Gemini: Ikrek Vicinális: szomszédos Diszjunkt: elszigetelt, idegen, elkülönült; független R' A kétértékű alkoholok esetén a glikol elnevezést használjuk. Pl: 1,2-glikol: 2 2 4

5 Fizikai tulajdonságok: Az alkoholok a vízhez hasonlóan hidrogénkötést képesek létrehozni egymással, és a vízmolekulákkal is Ezért az alkoholok kis szénatomszám esetén vízzel korlátlanul elegyednek. A szénatomszám növekedésével nő a molekula apoláros jellegét meghatározó alkilcsoport hatása. Ezért már a butanol is csak korlátoltan elegyedik a vízzel. 3 2 Az -csoportok számának növelése javítja a vízoldékonyságot. Kémiai tulajdonságok: Reakció fémnátriummal Na 3 2 Na + 0,5 2 etanol Na-etilát Reakció savakkal etanol ecetsav 3 2 ecetsav-etilészter Az alkoholok a szerves savakkal megfordítható, egyensúlyra vezető reakcióban észtert hoznak létre. Erről később lesz még szó. xidációs reakciók Az első- és másodrendű alkoholok könnyen oxidálhatók. A termék erélyesebb oxidáló szer hatására tovább oxidálódik: Elsőrendű alkohol esetén: 3 2 enyhe etanol ox. 3 acetaldehid erélyes ox. 3 ecetsav Másodrendű alkohol esetén: enyhe ox. oxovegyület 3 2 bután-2-on oxovegyület (keton) 5 3 karbonsav További erélyes oxidáció láncszakadáshoz vezet.

6 Vízkilépéssel járó reakciók 1. Éterképződés: molekulák közötti (intermolekuláris) vízelvonás etanol hevítés 2. Telítetlen vegyület képződése: molekulán belüli (intramolekuláris) vízelvonás Alkoholok előállítása: 1. Alkánok enyhe oxidációja: Alkének vízaddíciója: (Lásd alkének reakciójánál.) 3. alogének hidrolízise (Lásd alkilhalogenidek reakciója) 4. Egyes alkoholok cukrokból enzimes erjesztéssel. Az enolok Az enolokban a hidroxilcsoport olyan szénatomhoz kapcsolódik, amely pí (kettős) kötéssel kapcsolódik. Az alkinek vízaddíciójánál már láttuk, hogy a keletkezett vinil-alkohol nem stabil. Általában elmondhatjuk, hogy az enolok nem stabilak, oxovegyületté alakulnak. 2 3 "enol" "oxo" vinil-alkohol acetaldehid A fenolok A fenolokban a hidroxilcsoport olyan szénatomhoz kapcsolódik, amely aromás gyűrű tagja. Fizikai tulajdonságok: A fenolok poláris vegyületek, a hidroxilcsoportok miatt hidrogénkötés alakul ki molekuláik között. Azonban apoláris részük is viszonylag nagy, így a víz- és a fenolmolekulák közötti kölcsönhatás kisebb, mint azt a kisebb szénatomszámú alkoholoknál tapasztaltuk. A fenolok kristályos, vízben gyengébben vagy alig, éterben, alkoholban jól oldódó vegyületek. Kémiai tulajdonságok: A fenol a szénsavnál is gyengébb sav. (Régi neve: karbolsav) fenol fenolátion Fenol szubsztitúciós reakciója Az -csoport I. rendű szubsztituens, ezért orto- és para-helyzetbe irányít: 6

7 Br 2 - Br Br Br Br 2,4,6-tribrómfenol Néhány többértékű fenol: 1,2-difenol o-dihidroxibenzol pirokatechin 1,3-difenol m-dihidroxibenzol rezorcin 1,4-difenol p-dihidroxibenzol hidrokinon Az éterek A fenol baktériumölő, fertőtlenítő, ugyanakkor mérgező hatású. Felhasználása: műanyagipar. (bakelit) soportosítás: A szénhidrogéncsoport jellege egyszerű vegyes Az éter szerkezete Telített nyílt láncú dietil-éter etil-metil-éter Telített, gyűrűs tetrahidro-furán Aromás difenil-éter 3 fenil-metil-éter Az éterek az azonos szénatomszámú alkoholok szerkezeti izomerjei. Pl (dietil-éter) és a 4 9 (butanol) összegképlete azonos: Azonban az éterek teljesen apolárosak, hidrogénkötést nem tartalmaznak. Ezért forráspontjuk lényegesen alacsonyabb, tenziójuk pedig magasabb, mint az alkoholoknak. Legfontosabb éter a dietil-éter. Elsősorban kitűnő apoláris oldószerként használják. Régebben az orvosi gyakorlatban kisebb műtéteknél altatásra is használták, de mérgező hatása miatt ma már kivonták a forgalomból. Az éterkötés nagyon elterjedt a természetben. Ilyen kötéssel találkozunk a cukrok, a keményítő, a cellulóz molekulájában is. 7

8 Néhány éterkötést tartalmazó molekula: 1,4-dioxán (oldószer) 3 anetol (ánizs) 3 eugenol (szegfűszeg) 3 vanilin Néhány mondat a tiovegyületekről. Az alkoholos -csoporban, illetve az éterben az oxigén kénnel való helyettesítése útján kapjuk a tioalkoholokat, illetve tioétereket. Az S csopornak önálló neve is van: merkaptocsoport. A tioétereket szulfidként lehet elnevezni. Pl. 2 5 S: etántiol, (etil-merkaptán) 2 5 S 2 5 : dietil-szulfid A tioalkoholok és tioéterek intenzív, kellemetlen szagú vegyületek. A földgázt is merkaptánnal szagosítják. xovegyületek Azokat a szerves vegyületeket, amelyekben valamely szénhidrogén egy szénatomján lévő két hidrogénatomot egy oxigénatom helyettesít, oxovegyületeknek nevezzük. Származtatás: (Nem reakcióegyenlet!) aldehid keton a a bekeretezett oxocsoport láncvégi, azaz legalább az egyik hozzá kapcsolódó atom hidrogénatom, akkor aldehidekről beszélünk. A bekeretezett csoport ( ) neve aldehid- vagy formilcsoport. a az oxocsoport nem láncvégi, azaz mindkét hozzá kapcsolódó csoport valamilyen szénhidrogén, akkor ketonról beszélünk. R R 1 R 2 8

9 Nevezéktan: Aldehidek Szabályos név Triviális név Az azonos szénatomszámú szénhidrogénekből, az -al végződéssel képezzük. Az azonos szénatomszámú karbonsavak latin nevéből, hozzátéve az aldehid szót. metanal formaldehid 3 etanal acetaldehid 3 2 propanal propionaldehid butanal butiraldehid 3 but-2-én-al krotonaldehid Az aromás aldehidek alapvegyülete a benzaldehid: benzaldehid Ketonok Szabályos név soportok megnevezésével Az azonos szénatomszámú szénhidrogénekből, az Az oxocsoporthoz kapcsolódó csoportok -on végződéssel képezzük. Szükség esetén az után tesszük a keton szót. oxocsoport helyzetét számokkal jelezzük. 3 3 propanon dimetil-keton (triviális név: aceton) butanon etil-metil-keton penta-2-on metil-n-propil-keton penta-3-on dietil-keton ciklohexanon 3 1-fenil-etanal fenil-metil-keton (acetofenon) 9

10 Az oxovegyületek fizikai tulajdonságai A formaldehid szobahőfokon gáz, az acetaldehid igen alacsony forráspontú (21 ) folyadék, a többi aldehid és keton folyékony vagy szilárd halmazállapotú. idrogénhidak nem kapcsolják össze molekuláikat, így forráspontjuk az alkoholokénál alacsonyabb. Az egyes homológ sorokon belül az olvadáspont, forráspont és sűrűség a relatív molekulatömeggel általában nő. A formaldehid szúrós szagú, a többi aldehid és keton általában kellemes illatú anyag. A rövidebb szénláncú oxovegyületek vízben oldódnak, a molekulatömeg növekedésével azonban a vízoldhatóság csökken. Néhány aldehid és keton fizikai állandója Név Képlet lvadáspont ( ) Forráspont ( ) Sűrűség (g/cm 3 ) Formaldehid 2 = Aldehidek Ketonok: Acetaldehid ,2 0,783 Propionaldehid ,5 0,807 Butiraldehid 3 ( 2 ) ,7 0,817 Sztearinaldehid 3 ( 2 ) Benzaldehid ,05 Aceton ( 3 ) 2 94,8 56,2 0,790 Dietil-keton ( 2 5 ) 2 39,9 101,7 0,814 Etil-metil-keton ,9 79,6 0,805 Acetofenon ,03 Benzofenon ,02 Az oxovegyületek kémiai tulajdonságai Az oxovegyületek a szénhidrogének egyik legreakcióképesebb csoportját képizik. A > = kötés ugyanis már alapállapotban is polározott, így a karbonil-csoport -atomja könnyen reagál külső reagensekkel. Addíció következik be, melyet követhet elimináció vagy szubsztitúció. Az oxocsoport könnyen oxidálható és redukálható is, ezenkívül mivel lazítja az α-helyzetű hidrogént könnyen szubsztituálhatók az oxovegyületek α-helyzetben. Az aromás oxovegyületek karbonil-addíciós és karbonil-kondenzációs reakciókban kevésbé reakcióképesek. Az aromás gyűrű reakcióiban a karbonilcsoport II. osztályú szubsztituensként meta-helyzetbe irányít. 10

11 Addíciós reakciók Reakció alkoholokkal addíció félacetál kondenzáció acetál A második lépésben egy olyan reakciótípust láthatunk, amelyet eddig még nem tárgyaltunk. Ez a kondenzáció. A kondenzáció során két nagyobb, szerves molekula úgy kapcsolódik össze, hogy eközben egy egyszerű szerkezetű melléktermék keletkezik. Ez leggyakrabban víz, de lehet 2 S, N 3 stb. is. Reakció aldehidekkel, ketonokkal acaealdol 3-hidroxi-butanal Ez az ún. aldoldimerizáció. Redukció Az aldehidek hidrogénaddíciójakor elsőrendű (primer) alkoholok keletkeznek: 3 acetaldehid + 2 Pt kat. 3 2 etanol A ketonok hidrogénaddíciójakor másodrendű (szekunder) alkoholok keletkeznek: 3 3 aceton dimetil-keton propanon + 2 Pt kat. 3 3 i-propil-alkohol 2-hidroxi-propán propán-2-ol xidáció Aldehidek enyhe oxidáció hatására karbonsavakká oxidálódnak, míg a ketonokat enyhe oxidációval szemben ellenállók. Ezen alapszik az aldehidcsoport kimutatása, az ún. ezüsttükör-próba. Az ammóniás ezüst-nitrát-oldat ezüst-hidroxidnak tekinthető, amely enyhe oxidáló hatású: Ag + + R 2 Ag + R + 2 aldehid ezüsttükör karbonsav A redukálódott ezüst az üveg falán kiválva tükröződő réteggel vonja be az üveget. 11

12 Az oxovegyületek előállítása Már az alkoholok reakcióinál tárgyaltuk, hogy azok oxidációs termékei az aldehidek és a ketonok. Emlékeztetőül: a primer alkoholok enyhe oxidációjakor aldehidek, a szekunder alkoholokból pedig ketonok állíthatók elő. Aromás ketonok előállítása Friedel-rafts-reakcióval történhet: All 3 + l 3 3 kat. - l benzol acetil-klorid acetofenon fenil-metil-keton Legfontosabb oxovegyületek: Formaldehid Acetaldehid Benzaldehid Aceton Etil-metil-keton (MEK) Karbonsavak és származékaik Karbonsavak azok a vegyületek, amelyekben karboxilcsoport található. karboxilcsoport Nevezéktan Genfi-nomenklatúra (savnomenklatúra) szerint a szénatomszámnak megfelelő szénhidrogén neve a sav képzővel egészül ki. Pl.: 3 2 = metánsav etánsav propénsav A csoport helyettesítőként is megnevezhető: ciklobután-karbonsav Triviális nevek: A karbonsavak elnevezésénél a triviális nevek nagyon elterjedtek. Ezért elkerülhetetlen, hogy ezeket ismerjük. 12

13 Néhány gyakori karbonsav triviális és szabályos neve: Képlet triviális név latin név szabályos név hangyasav acidum formicum metánsav 3 ecetsav acidum aceticum etánsav 3 2 propionsav propánsav vajsav acidum butirikum butánsav valeriánsav pentánsav 2 = akrilsav prop-2-énsav benzoesav benzolkarbonsav maleinsav cisz-butándisav palmitinsav hexadekánsav szterinsav oktadekánsav ( 2 ) 7 = ( 2 ) 7 olajsav cisz-oktadec-9-énsav Dikarbonsavak oxálsav (sóskasav) etándisav 2 malonsav propándisav 2 2 borostyánkősav butándisav fumársav transz-butándisav ( 2 ) 4 adipinsav hexán-1,6-disav benzol-1,2- ftálsav dikarbonsav tereftálsav benzol-1,4- dikarbonsav A karbonsavak, mint a táblázatban is látható, lehetnek egyértékűek (monokarbonsavak), kétértékűek (dikarbonsavak). Lehetnek nyíltláncúak, aromásak, telített és telítetlen karbonsavak. A karbonsavak fizikai tulajdonságai A hasonló szerkezetű karbonsavak homológ sorozatokat alkotnak, azaz összegképletük, relatív molekulatömegük szerint fokozatosan változó fizikai tulajdonságokat mutatnak. A telített monokarbonsavak olvadáspontja oszcillálva emelkedik, ami a paraffinoknál már említett kétféle kristályszerkezettel magyarázható. A karbonsavak forráspontja relatív molekulatömegükhöz képest magas: a viszonylag magas forráspont az alkoholéval hasonló módon molekula-asszociációval értelmezhető. A karbonsavak dimer szerkezete hidrogéhidakkal alakul ki. 13

14 A karboxilcsoport hidrofil (vízkedvelő) sajátsága miatt a kis szénatomszámú savak vízben oldódnak. Általában a négy, öt szénatomos karbonsavak még jól oldódnak, a magasabb szénatomszámú tagoknál azonban érvényesül a szénhidrogénrész hidrofób (víztaszító) jellege. A karbonsavak kémiai tulajdonságai A karbonsavcsoport szerkezete R karbonsav + 2 R karboxilátion A karbonsavak a vízzel protonátadási folyamatban disszociálnak. Ennek eredményeként karboxilát anion és oxóniumion keletkezik. A karbonsavak gyenge savak, disszociációjuk kismértékű. A diszszociációt befolyásolja a szénlánc hossza és a szénláncon lévő csoportok tulajdonsága. A kabonsavak homológ sorában a legerősebb az egy szénatomos hangyasav. A szénatomszám növekedésével a savak erőssége csökken. a a szénláncban nagy elektronegativitású (elektronszívó hatású) atom vagy csoport van, az a sav erősségét növeli. Így pl. a kórecetsav (l 2 ) erősebb sav, mint az ecetsav. A karbonsavak disszociációjában keletkező anionok a savmaradékok. a a karboxil csoportból az csoportot is elvesszük, az acilcsoporthoz jutunk. A savmaradékok és az acilcsoportok nevét a karbonsavak latin nevéből képezzük. Néhány karbonsav, a belőle képezhető savmaradék és savcsoport (acilcsoport): Karbonsav Savmaradék Savcsoport Általános képlet: R R - acilcsoport hangyasav formiátion acidum formicum formilcsoport 3 ecetsav 3 3 acetátion acetilcsoport acidum aceticum - benzoesav acidum benzoicum oxálsav acidum oxalicum benzoátion oxalátion benzoilcsoport oxalilcsoport A kémiai reakciók két nagy csoportra oszthatók. Egyrészt azok, melyek a karboxilcsoport reakciói, másrészt azok, melyek a szénváz reakciói. 14

15 I. A karboxilcsoport reakciói 1. Sóképzés Lúgokkal savbázis reakcióban sóképzés történik. Pl.: 3 + Na = 3 Na + 2 Na-acetát idrogénnél negatívabb (nagy reakciókpességű) fémekkel hidrogénfejlődéssel reagálnak: 3 + Na = 3 Na + 2 Na-acetát 2. Észterképzés R R Savhalogenid képzése Pl 3 R halogénezőszer R l acetil-klorid etil-acetát [A teljes reakciót felírva: Pl l + 3 P 3 ] Más halogénezőszer is használható: Pl.: Pl Savanhidrid képzése Karbonsavakból vízelvonással savanhidridek állíthatók elő. Pl.: ecetsavanhidrid Fontos megjegyzés: Az észterek, savhalogenidek, savanhidridek közös jellemzője, hogy az acilcsoporthoz kapcsolódik egy másik csoport. Ezeket közös néven savszármazékoknak nevezzük. X (l, Br, I) halogén savhalogenid R acilcsoport R' R' alkoholát savmaradék savanhidrid észter N 2 aminocsoport savamid A savszármazékok közé tartoznak még a savnitrilek. Ezekben a karboxilcsoport hidroxilját is, és az -atomját is egy nitrogénatom helyettesíti. R R N savnitril 15

16 II. A szánváz reakciói A karbonsavak szénváza az alkánokhoz hasonlóan reagálnak. Az így keletkezett vegyületeket helyettesített karbonsavaknak nevezzük. Pl. halogénezés: 3 l 2 uv. fény 2 l 2 l 2 l 2 l 3 uv. fény uv. fény -l l -l -l monoklór-ecetsav diklór-ecetsav triklór-ecetsav Karbonsavak előállítása 1. Szénhidrogének oxidációja R 2 2 R' oxidáció R + R' A keletkezett termék nem lesz egységes, mert a láncszakadás bárhol bekövetkezhet. Alkilcsoportot tartalmazó aromás esetén a stabil aromás gyűrű miatt az alkilcsoport oxidálódik: 3 oxidáció KMn 4 2 S 4 toluol benzoesav A kondenzált aromás gyűrű könnyebben szakad fel: oxidáció 2 V 2 5 ftálsavanhidrid ftálsav 2. Alkoholok, aldehidek oxidációja is karbonsavakhoz vezet. (lásd ott.) 3. Szénsavszármazékokból. Pl. észterek hidrolízisével Az állati és növényi eredetű zsírok, olajok glicerint észterek, vagyis a glicerin mindhárom hidroxilcsoportja, mint alkoholos -csopor, észterkötéssel kapcsolódik valamilyen nagy szénatomszámú karbonsavhoz. A leggyakoribb ilyen savak: palmitinsav, sztearinsav, olajsav. Ezek a trigliceridek savas vagy lúgos hidrolízissel elbonthatók: savas + 3 hidrolízis glicerin-trisztearát glicerin sztearinsav A lúgos hidrolízis esetén a karbonsav sója keletkezik. A nagy szénatomszámú zsírsavak fémsóit szappanoknak nevezzük: lúgos + 3 hidrolízis Na glicerin-trisztearát glicerin Na-sztearát 16

Szerkezet Szisztematikus név Korábbi elnevezés Hétköznapi elnevezés. propán. n-heptán. n-nonán. Elágazó alkánok. 2,2-dimetilpropán neopentán

Szerkezet Szisztematikus név Korábbi elnevezés Hétköznapi elnevezés. propán. n-heptán. n-nonán. Elágazó alkánok. 2,2-dimetilpropán neopentán ormál alkánok n H 2n+2 alkán paraffin 4 metán H 3 3 etán H 3 3 propán 3 H 3 2 n-bután H 3 2 3 n-pentán H 3 3 2 2 n-hexán H 3 2 2 3 n-heptán H 3 3 2 2 2 n-oktán H 3 2 2 2 3 n-nonán 3 H 3 2 2 2 2 n-dekán

Részletesebben

Szerves kémiai alapfogalmak

Szerves kémiai alapfogalmak BEVEZETÉS A kémiai tudományok fejlődését végigtekintve látható, hogy közöttük a szerves kémia az egyik legfiatalabb. Bár a természetet figyelő ember első tapasztalata között már évezredekkel ezelőtt is

Részletesebben

KARBONIL-VEGY. aldehidek. ketonok O C O. muszkon (pézsmaszarvas)

KARBONIL-VEGY. aldehidek. ketonok O C O. muszkon (pézsmaszarvas) KABNIL-VEGY VEGYÜLETEK (XVEGYÜLETEK) aldehidek ketonok ' muszkon (pézsmaszarvas) oxocsoport: karbonilcsoport: Elnevezés Aldehidek szénhidrogén neve + al funkciós csoport neve: formil + triviális nevek

Részletesebben

Halogéntartalmú szerves vegyületek

Halogéntartalmú szerves vegyületek Szerves kémia Halogéntartalmú szerves vegyületek Halogéntartalmú szerves Csoportosítás: vegyületek A molekulában levő halogén-atomok száma szerint egy-, két-, illetve többértékű halogén származékok lehetnek.

Részletesebben

O 2 R-H 2 C-OH R-H 2 C-O-CH 2 -R R-HC=O

O 2 R-H 2 C-OH R-H 2 C-O-CH 2 -R R-HC=O Funkciós csoportok, reakcióik II C 4 C 3 C 2 C 2 R- 2 C- R- 2 C--C 2 -R C 2 R-C= ALKLK, ÉTEREK Faszesz C 3 Toxikus 30ml vakság LD 50 értékek alkoholokra patkányokban LD 50 = A populáció 50%-ának elhullásához

Részletesebben

KARBONSAVAK. A) Nyílt láncú telített monokarbonsavak (zsírsavak) O OH. karboxilcsoport. Példák. pl. metánsav, etánsav, propánsav...

KARBONSAVAK. A) Nyílt láncú telített monokarbonsavak (zsírsavak) O OH. karboxilcsoport. Példák. pl. metánsav, etánsav, propánsav... KABNSAVAK karboxilcsoport Példák A) Nyílt láncú telített monokarbonsavak (zsírsavak) "alkánsav" pl. metánsav, etánsav, propánsav... (nem használjuk) omológ sor hangyasav 3 2 2 2 valeriánsav 3 ecetsav 3

Részletesebben

Bevezetés. Szénvegyületek kémiája Organogén elemek (C, H, O, N) Életerő (vis vitalis)

Bevezetés. Szénvegyületek kémiája Organogén elemek (C, H, O, N) Életerő (vis vitalis) Szerves kémia Fontos tudnivalók Tárgy neve: Kémia alapjai I. Neptun kód: SBANKE1050 Előadó: Borzsák István C121 szerda 11-12 e-mail: iborzsak@ttk.nyme.hu http://www.bdf.hu/ttk/fldi/iborzsak/dokumentumok/

Részletesebben

KARBONSAV-SZÁRMAZÉKOK

KARBONSAV-SZÁRMAZÉKOK KABNSAV-SZÁMAZÉKK Karbonsavszármazékok Karbonsavak H X Karbonsavszármazékok X Halogén Savhalogenid l Alkoxi Észter ' Amino Amid N '' ' Karboxilát Anhidrid Karbonsavhalogenidek Tulajdonságok: - színtelen,

Részletesebben

SZERVES KÉMIAI REAKCIÓEGYENLETEK

SZERVES KÉMIAI REAKCIÓEGYENLETEK SZERVES KÉMIAI REAKCIÓEGYENLETEK Budapesti Reáltanoda Fontos! Sok reakcióegyenlet több témakörhöz is hozzátartozik. Szögletes zárójel jelzi a reakciót, ami más témakörnél található meg. Alkánok, cikloalkánok

Részletesebben

VII. Karbonsavak. karbonsav karboxilcsoport karboxilátion. acilátcsoport acilátion acilcsoport. A karbonsavak csoportosítása történhet

VII. Karbonsavak. karbonsav karboxilcsoport karboxilátion. acilátcsoport acilátion acilcsoport. A karbonsavak csoportosítása történhet VII. Karbonsavak A disszociáció révén protonszolgáltatásra képes szerves vegyületek jellegzetes és fontos csoportját képezik a -H karboxilcsoportot tartalmazó karbonsavak. A funkciós csoport szerkezete

Részletesebben

A tételek: Elméleti témakörök. Általános kémia

A tételek: Elméleti témakörök. Általános kémia A tételek: Elméleti témakörök Általános kémia 1. Az atomok szerkezete az atom alkotórészei, az elemi részecskék és jellemzésük a rendszám és a tömegszám, az izotópok, példával az elektronszerkezet kiépülésének

Részletesebben

Heterociklusos vegyületek

Heterociklusos vegyületek Szerves kémia A gyűrű felépítésében más atom (szénatomon kívül!), ún. HETEROATOM is részt vesz. A gyűrűt alkotó heteroatomként leggyakrabban a nitrogén, oxigén, kén szerepel, (de ismerünk arzént, szilíciumot,

Részletesebben

Karbonsavak. Karbonsavaknak nevezzük azokat a vegyületeket melyek COOH funkciós csoportot tartalmaznak.

Karbonsavak. Karbonsavaknak nevezzük azokat a vegyületeket melyek COOH funkciós csoportot tartalmaznak. Szerves kémia Karbonsavaknak nevezzük azokat a vegyületeket melyek COOH funkciós csoportot tartalmaznak. Ecetsav Funkciós csoport: Karboxil- Számos biológiailag aktív vegyület karbonsav jellegű vegyület.

Részletesebben

10. ÉVFOLYAM. Szerves kémia

10. ÉVFOLYAM. Szerves kémia 10. ÉVFOLYAM Szerves kémia 1. Bevezetés a szerves kémiába értsék meg, hogy nincs elvi különbség a szervetlen és a szerves vegyületek között, tudják, hogy a szén lánc- és gyűrűképző tulajdonságú, és értsék

Részletesebben

A szervetlen vegyületek

A szervetlen vegyületek 5. Vegyületek osztályozása, egyszerű szerves funkciós csoportok, fontosabb szervetlen és szerves vegyületek nagyon sokféle vegyület van, többféle csoportosítás lehet hasznos szervetlen vegyületek - szerves

Részletesebben

OXOVEGYÜLETEK. Levezetés. Elnevezés O CH 2. O R C H aldehid. O R C R' keton. Aldehidek. propán. karbaldehid CH 3 CH 2 CH 2 CH O. butánal butiraldehid

OXOVEGYÜLETEK. Levezetés. Elnevezés O CH 2. O R C H aldehid. O R C R' keton. Aldehidek. propán. karbaldehid CH 3 CH 2 CH 2 CH O. butánal butiraldehid XVEGYÜLETEK Levezetés 2 aldehid ' keton Elnevezés Aldehidek propán karbaldehid 3 2 2 butánal butiraldehid oxo karbonil formil Példák 3 3 2 metanal etanal propanal formaldehid acetaldehid propionaldehid

Részletesebben

8. Előadás. Karbonsavak. Karbonsav származékok.

8. Előadás. Karbonsavak. Karbonsav származékok. 8. Előadás Karbonsavak. Karbonsav származékok. 24. Karbonsavak α H X H H X N karbonsav nitril X Név F, Br, l halogénsav H hidroxisav oxosav NH 2 aminosav X Név F, Br, l savhaloid R észter R anhidrid NH

Részletesebben

Magyar tannyelvű középiskolák VII Országos Tantárgyversenye Fabinyi Rudolf - Kémiaverseny 2012 XI osztály

Magyar tannyelvű középiskolák VII Országos Tantárgyversenye Fabinyi Rudolf - Kémiaverseny 2012 XI osztály 1. A Freon-12 fantázianéven ismert termék felhasználható illatszerek és más kozmetikai cikkek tartályainak nyomógázaként, mert: a. nagy a párolgási hője b. szobahőmérsékleten cseppfolyós c. szagtalan és

Részletesebben

Halogénezett szénhidrogének

Halogénezett szénhidrogének Halogénezett szénhidrogének - Jellemző kötés (funkciós csoport): X X = halogén, F, l, Br, I - soportosítás: - halogénatom(ok) minősége szerint (X = F, l, Br, I) - halogénatom(ok) száma szerint (egy-, két-

Részletesebben

Tűzijáték. 10. évfolyam 1. ESETTANULMÁNY. Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget és válaszoljon a kérdésekre!

Tűzijáték. 10. évfolyam 1. ESETTANULMÁNY. Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget és válaszoljon a kérdésekre! Beadás határideje 2012. április 30. A megoldásokat a kémia tanárodnak add oda! 1. ESETTANULMÁNY 10. évfolyam Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget és válaszoljon a kérdésekre! Tűzijáték A tűzijáték

Részletesebben

Összefoglalás. Vegyületek

Összefoglalás. Vegyületek Összefoglalás Vegyületek A kovalens kötés jellemzésére szolgáló mennyiségek Kötési energia: az az energiamennyiség, amely ahhoz szükséges, hogy 1 mol kötést felszakítsunk. Tehát minél nagyobb a kötési

Részletesebben

Alkánok összefoglalás

Alkánok összefoglalás Alkánok összefoglalás Nem vagyok különösebben tehetséges, csak szenvedélyesen kíváncsi. Albert Einstein Rausch Péter kémia-környezettan tanár Szénhidrogének Szénhidrogének Telített Telítetlen Nyílt láncú

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Maróthy Miklósné KÉMIA éveseknek. címû tankönyvéhez

TANMENETJAVASLAT. Maróthy Miklósné KÉMIA éveseknek. címû tankönyvéhez TANMENETJAVASLAT Maróthy Miklósné KÉMIA 14 16 éveseknek címû tankönyvéhez 9. osztály 10.osztály éves órakeret 55 óra 74 óra 55 óra 74 óra (1,5 óra/hét) (2 óra/hét) (1,5 óra/hét) (2 óra/hét) bevezetés 1

Részletesebben

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT I. Egyszerű választásos teszt Karikázza be az egyetlen helyes, vagy egyetlen helytelen választ! 1. Hány neutront tartalmaz a 127-es tömegszámú, 53-as rendszámú jód izotóp? A) 74

Részletesebben

SZERVES KÉMIA - SZAKMAI INFORMÁCIÓTARTALOM

SZERVES KÉMIA - SZAKMAI INFORMÁCIÓTARTALOM SZERVES KÉMIA - SZAKMAI INFORMÁCIÓTARTALOM 1. A szerves kémia elnevezése A szerves kémia, a szénvegyületek kémiája. Kezdetben az ember a természetben található szerves anyagokat használta. Pl.. bor, ecet,

Részletesebben

1. KARBONILCSOPORTOT TARTALMAZÓ VEGYÜLETEK

1. KARBONILCSOPORTOT TARTALMAZÓ VEGYÜLETEK 1. KARBILSPRTT TARTALMAZÓ VEGYÜLETEK 1.1. A karbonilcsoport szerkezete A szénsav acilcsoportja a karbonilcsoport: vagy 1. ábra: A karbonilcsoport A karbonilcsoport az alábbi vegyületcsaládokban fordul

Részletesebben

V. Szénhidrogének hidroxiszármazékai

V. Szénhidrogének hidroxiszármazékai V. Szénhidrogének hidroxiszármazékai Szerkezeti jellemzőjük, hogy adott szénváz egy vagy több szénatomjához hidroxilcsoport kapcsolódik. A hidroxilcsoportot kötő szénatom jellege (telített, telítetlen,

Részletesebben

6. Monoklór származékok száma, amelyek a propán klórozásával keletkeznek: A. kettő B. három C. négy D. öt E. egy

6. Monoklór származékok száma, amelyek a propán klórozásával keletkeznek: A. kettő B. három C. négy D. öt E. egy 1. Szerves vegyület, amely kovalens és ionos kötéseket is tartalmaz: A. terc-butil-jodid B. nátrium-palmitát C. dioleo-palmitin D. szalicilsav E. benzil-klorid 2. Szénhidrogén elegy, amely nem színteleníti

Részletesebben

Szerves kémia Fontosabb vegyülettípusok

Szerves kémia Fontosabb vegyülettípusok Fontosabb vegyülettípusok Szénhidrogének: alifás telített (metán, etán, propán, bután, ) alifás telítetlen (etén, etin, ) aromás (benzol, toluol, naftalin) Oxigéntartalmú vegyületek: hidroxivegyületek

Részletesebben

XX. OXIGÉNTARTALMÚ SZERVES VEGYÜLETEK

XX. OXIGÉNTARTALMÚ SZERVES VEGYÜLETEK XX. OXIGÉNTARTALMÚ SZERVES VEGYÜLETEK XX. 1 2. FELELETVÁLASZTÁSOS TESZTEK 0 1 2 4 5 6 7 8 9 0 B D A * C A B C C 1 B B B A B D A B C A 2 C B E C E C A D D A C B D B C A B A A A 4 D B C C C C * javítandó

Részletesebben

Kémia a kétszintű érettségire

Kémia a kétszintű érettségire Korrekciók a 2017-től érvényes módosított érettségi követelmények a Kémia a kétszintű érettségire című kiadványban Műszaki Könyvkiadó Villányi Attila, Műszaki Könyvkiadó, 2016 Műszaki Könyvkiadó Kft. 2519

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADATOK 2003.

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADATOK 2003. KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADATK 2003. JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ Az írásbeli felvételi vizsgadolgozatra összesen 100 (dolgozat) pont adható, a javítási útmutató részletezése szerint. Minden megítélt

Részletesebben

Építőanyagok és kémia II. Szerves-, és Polimerkémia

Építőanyagok és kémia II. Szerves-, és Polimerkémia Építőanyagok és kémia II. Szerves-, és Polimerkémia Építéskivitelezési és Alaptárgyi Intézet Építőanyagok és Minőségirányítás Szakcsoport 2012/2013. II. félév Összeállította:Leczovics Péter mérnöktanár

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1999

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1999 1999 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1999 Figyelem! A kidolgozáskor tömör és lényegre törő megfogalmazásra törekedjék. A megadott tematikus sorrendet szigorúan tartsa be! Csak a

Részletesebben

7. évfolyam kémia osztályozó- és pótvizsga követelményei Témakörök: 1. Anyagok tulajdonságai és változásai (fizikai és kémiai változás) 2.

7. évfolyam kémia osztályozó- és pótvizsga követelményei Témakörök: 1. Anyagok tulajdonságai és változásai (fizikai és kémiai változás) 2. 7. évfolyam kémia osztályozó- és pótvizsga követelményei 1. Anyagok tulajdonságai és változásai (fizikai és kémiai változás) 2. Hőtermelő és hőelnyelő folyamatok, halmazállapot-változások 3. A levegő,

Részletesebben

6. változat. 3. Jelöld meg a nem molekuláris szerkezetű anyagot! A SO 2 ; Б C 6 H 12 O 6 ; В NaBr; Г CO 2.

6. változat. 3. Jelöld meg a nem molekuláris szerkezetű anyagot! A SO 2 ; Б C 6 H 12 O 6 ; В NaBr; Г CO 2. 6. változat Az 1-től 16-ig terjedő feladatokban négy válaszlehetőség van, amelyek közül csak egy helyes. Válaszd ki a helyes választ és jelöld be a válaszlapon! 1. Jelöld meg azt a sort, amely helyesen

Részletesebben

Szénhidrátok. Szénhidrátok. Szénhidrátok. Csoportosítás

Szénhidrátok. Szénhidrátok. Szénhidrátok. Csoportosítás Szénhidrátok Definíció: Szénhidrátok Polihidroxi aldehidek vagy ketonok, vagy olyan vegyületek, melyek hidrolízisével polihidroxi aldehidek vagy ketonok keletkeznek. Elemi összetétel: - Mindegyik tartalmaz

Részletesebben

1 A gyakorlat a Journey to Forever: Make your own biodiesel című cikk alapján készült.

1 A gyakorlat a Journey to Forever: Make your own biodiesel című cikk alapján készült. Biodízel A gyakorlat célja Az átészteresítési reakciók bemutatása a biodízelgyártás példáján. Bevezető 1 Legalább három módja van annak, ahogyan növényi és állati eredetű zsiradékokat dízelmotorok meghajtására

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG.../.../EU RENDELETE

MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG.../.../EU RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX SANCO/10387/2013 Rev. 1 ANNEX (POOL/E3/2013/10387/10387R1-EN ANNEX.doc) D030733/02 [ ](2014) XXX draft ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG.../.../EU RENDELETE

Részletesebben

Szerves Kémia II. Dr. Patonay Tamás egyetemi tanár E 405 Tel:

Szerves Kémia II. Dr. Patonay Tamás egyetemi tanár E 405 Tel: Szerves Kémia II. TKBE0312 Előfeltétel: TKBE03 1 Szerves kémia I. Előadás: 2 óra/hét Dr. Patonay Tamás egyetemi tanár E 405 Tel: 22464 tpatonay@puma.unideb.hu A 2010/11. tanév tavaszi félévében az előadás

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1995 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1995 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 1 oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1995 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ I A VÍZ - A víz molekulája V-alakú, kötésszöge 109,5 fok, poláris kovalens kötések; - a jég molekularácsos, tetraéderes elrendeződés,

Részletesebben

Szerves kémia A szerves kémia a kémia azon ága, mely a széntartalmú vegyületekkel foglalkozik. Az elnevezés onnan ered, hogy sokáig azt hitték csak az

Szerves kémia A szerves kémia a kémia azon ága, mely a széntartalmú vegyületekkel foglalkozik. Az elnevezés onnan ered, hogy sokáig azt hitték csak az Szerves kémia Szerves kémia A szerves kémia a kémia azon ága, mely a széntartalmú vegyületekkel foglalkozik. Az elnevezés onnan ered, hogy sokáig azt hitték csak az élő szervezet képes előállítani az őket

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT KÉMIA GIMNÁZIUM. 10. évfolyam

TANMENETJAVASLAT KÉMIA GIMNÁZIUM. 10. évfolyam Z. ORBÁN ERZSÉBET TANMENETJAVASLAT KÉMIA GIMNÁZIUM 10. évfolyam 1 TANMENETJAVASLAT A kémia tantárgy heti óraszáma a 10. évfolyamon kettő, összesen évi 72 óra. 1. Témakör: A széncsoport elemei és fontosabb

Részletesebben

Félnemes- és nemesfémek

Félnemes- és nemesfémek Félnemes- és nemesfémek 1. Szórjunk kevés rézforgácsot négy kémcsôbe, majd öntsünk a kémcsövekbe sorban híg sósavat, a másodikba híg kénsavat, a harmadikba tömény kénsavat, az utolsóba 1:1 hígítású salétromsavat!

Részletesebben

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus Drog és toxikológiai

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus Drog és toxikológiai A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

1. változat. 4. Jelöld meg azt az oxidot, melynek megfelelője a vas(iii)-hidroxid! A FeO; Б Fe 2 O 3 ; В OF 2 ; Г Fe 3 O 4.

1. változat. 4. Jelöld meg azt az oxidot, melynek megfelelője a vas(iii)-hidroxid! A FeO; Б Fe 2 O 3 ; В OF 2 ; Г Fe 3 O 4. 1. változat z 1-től 16-ig terjedő feladatokban négy válaszlehetőség van, amelyek közül csak egy helyes. Válaszd ki a helyes választ és jelöld be a válaszlapon! 1. Melyik sor fejezi be helyesen az állítást:

Részletesebben

1. feladat Maximális pontszám: 5. 2. feladat Maximális pontszám: 8. 3. feladat Maximális pontszám: 7. 4. feladat Maximális pontszám: 9

1. feladat Maximális pontszám: 5. 2. feladat Maximális pontszám: 8. 3. feladat Maximális pontszám: 7. 4. feladat Maximális pontszám: 9 1. feladat Maximális pontszám: 5 Mennyi az egyes komponensek parciális nyomása a földből feltörő 202 000 Pa össznyomású földgázban, ha annak térfogatszázalékos összetétele a következő: φ(ch 4 ) = 94,7;

Részletesebben

Szerves Kémia II. 2016/17

Szerves Kémia II. 2016/17 Szerves Kémia II. 2016/17 TKBE0301 és TKBE0312 4 kr Előfeltétel: TKBE0301 Szerves kémia I. Előadás: 2 óra/hét Dr. Juhász László egyetemi docens E 409 Tel: 22464 juhasz.laszlo@science.unideb.hu A 2016/17.

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ I. A HIDROGÉN, A HIDRIDEK 1s 1, EN=2,1; izotópok:,, deutérium,, trícium. Kétatomos molekula, H 2, apoláris. Szobahőmérsékleten

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2001

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2001 2001 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2001 Ha most érettségizik, az 1. feladat kidolgozását karbonlapon végezze el! Figyelem! A kidolgozáskor tömör és lényegretörő megfogalmazásra

Részletesebben

Tartalmi követelmények kémia tantárgyból az érettségin K Ö Z É P S Z I N T

Tartalmi követelmények kémia tantárgyból az érettségin K Ö Z É P S Z I N T 1. Általános kémia Atomok és a belőlük származtatható ionok Molekulák és összetett ionok Halmazok A kémiai reakciók A kémiai reakciók jelölése Termokémia Reakciókinetika Kémiai egyensúly Reakciótípusok

Részletesebben

Környezetbarát és katalitikus folyamatok (oldószerek) Székely Edit BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék sz-edit@mail.bme.

Környezetbarát és katalitikus folyamatok (oldószerek) Székely Edit BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék sz-edit@mail.bme. Környezetbarát és katalitikus folyamatok (oldószerek) Székely Edit BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék sz-edit@mail.bme.hu Az előadás vázlata Oldószerválasztás a gyógyszeriparban Élelmiszeriparban

Részletesebben

XXIII. SZERVES KÉMIA (Középszint)

XXIII. SZERVES KÉMIA (Középszint) XXIII. SZERVES KÉMIA (Középszint) XXIII. 1 2. FELELETVÁLASZTÁSOS TESZTEK 0 1 2 4 5 6 7 8 9 0 E D D A A D B D B 1 D D D C C D C D A D 2 C B D B D D B D C A A XXIII.. TÁBLÁZATKIEGÉSZÍTÉS Az etanol és az

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2000 (pótfeladatsor)

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2000 (pótfeladatsor) 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2000 (pótfeladatsor) JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ I. A FOSZFOR ÉS VEGYÜLETEI - 3. periódus, V. oszlop, 3s 2 3p 3 ; Fehér vagy sárga foszfor és vörös foszfor.

Részletesebben

Javítóvizsga feladatok 9.osztály

Javítóvizsga feladatok 9.osztály Javítóvizsga feladatok 9.osztály 1. Hány darab elemi részecske van 1 db 13 C atomban db p + db n 0 db e - 2. 10 23 db 13 C atomban db p + db n 0 db e - 0,5 mol 13 C atomban db p + db n 0 db e - 3,25 g

Részletesebben

Szerves kémia kommunikációs dosszié SZERVES KÉMIA ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

Szerves kémia kommunikációs dosszié SZERVES KÉMIA ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ SZERVES KÉMIA ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŐSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK Miskolc, 2008 Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás, tárgyjegyzı, óraszám, kreditérték

Részletesebben

SEGÉDANYAG az MS-3151 Kémia Érettségire felkészítő könyv használatához. Részletes kémia érettségi követelmények változása 2017.

SEGÉDANYAG az MS-3151 Kémia Érettségire felkészítő könyv használatához. Részletes kémia érettségi követelmények változása 2017. SEGÉDANYAG az MS-3151 Kémia 11-12. Érettségire felkészítő könyv használatához Részletes kémia érettségi követelmények változása 2017. január 1-től Az érettségi követelményrendszer változása alapvetően

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK 2004.

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK 2004. KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK 2004. JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ Az írásbeli felvételi vizsgadolgozatra összesen 100 (dolgozat) pont adható, a javítási útmutató részletezése szerint. Minden megítélt

Részletesebben

Szabadalmi igénypontok

Szabadalmi igénypontok l Szabadalmi igénypontok l. A dihidroxi-nyitott sav szimvasztatin amorf szimvasztatin kalcium sója. 5 2. Az l. igénypont szerinti amorf szimvasztatin kalcium, amelyre jellemző, hogy röntgensugár por diffrakciós

Részletesebben

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus 54 524 01 0010 54 02 Drog és toxikológiai

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus 54 524 01 0010 54 02 Drog és toxikológiai A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 18. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Kémia középszint írásbeli vizsga 0513

Részletesebben

1. feladat Összesen: 8 pont. 2. feladat Összesen: 12 pont. 3. feladat Összesen: 14 pont. 4. feladat Összesen: 15 pont

1. feladat Összesen: 8 pont. 2. feladat Összesen: 12 pont. 3. feladat Összesen: 14 pont. 4. feladat Összesen: 15 pont 1. feladat Összesen: 8 pont Az autók légzsákját ütközéskor a nátrium-azid bomlásakor keletkező nitrogéngáz tölti fel. A folyamat a következő reakcióegyenlet szerint játszódik le: 2 NaN 3(s) 2 Na (s) +

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK 2002.

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK 2002. KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK 2002. I. Útmutató! Figyelem! Ha most érettségizik, az I. feladat kidolgozását karbonlapon végezze el! A kidolgozáskor tömör és lényegre törő megfogalmazásra

Részletesebben

4) 0,1 M koncentrációjú brómos oldat térfogata, amely elszínteleníthető 0,01 mól alkénnel: a) 0,05 L; b) 2 L; c) 0,2 L; d) 500 ml; e) 100 ml

4) 0,1 M koncentrációjú brómos oldat térfogata, amely elszínteleníthető 0,01 mól alkénnel: a) 0,05 L; b) 2 L; c) 0,2 L; d) 500 ml; e) 100 ml 1) A (CH 3 ) 2 C=C(CH 3 ) 2 (I) és CH 3 -C C-CH 3 (II) szénhidrogének esetében helyesek a következő kijelentések: a) A vegyületek racionális (IUPAC) nevei: 2-butén (I) és 2-butin (II) b) Az I-es telített

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1999

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1999 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1999 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ I. HALOGÉNTARTALMÚ SZÉNVEGYÜLETEK A szénhidrogén és a halogén nevének összekapcsolásával Pl. CH 3 Cl metil-klorid, klór-metán

Részletesebben

Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor)

Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor) Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor) I. feladat 1. C 2. B. fenolos hidroxilcsoport, éter, tercier amin db. ; 2 db. 4. észter 5. E 6. A tercier amino-nitrogén. 7. Pl. a trimetil-amin reakciója HCl-dal.

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2002.

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2002. KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2002. I. Útmutató! Ha most érettségizik, az I. feladat kidolgozását karbonlapon végezze el! Figyelem! A kidolgozáskor tömör és lényegre törő megfogalmazásra

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

Karbonsavak. Összetett funkciós csoport. -COOH, azaz karboxil-csoportot tartalmazó vegyületek

Karbonsavak. Összetett funkciós csoport. -COOH, azaz karboxil-csoportot tartalmazó vegyületek Karbonsavak Összetett funkciós csoport -H, azaz karboxil-csoportot tartalmazó vegyületek Természetes karbonsavak Almasav (gyümölcsök) Piroszőlősav (intermedier) Niacin itromsav (citrusfélék) Biotin ( 2

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2002

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2002 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK 2002 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ Az írásbeli felvételi vizsgadolgozatra összesen 100 (dolgozat) pont adható, a javítási útmutató részletezése szerint. Minden

Részletesebben

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 11 pont

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 11 pont 1. feladat Összesen: 10 pont Egészítse ki a két elemre vonatkozó táblázatot! A elem B elem Alapállapotú atomjának vegyértékelektron-szerkezete: 5s 2 5p 5 5s 2 4d 5 Párosítatlan elektronjainak száma: Lezárt

Részletesebben

1. feladat Összesen 15 pont. 2. feladat Összesen 6 pont. 3. feladat Összesen 6 pont. 4. feladat Összesen 7 pont

1. feladat Összesen 15 pont. 2. feladat Összesen 6 pont. 3. feladat Összesen 6 pont. 4. feladat Összesen 7 pont 1. feladat Összesen 15 pont Egy lombikba 60 g jégecetet és 46 g abszolút etanolt öntöttünk. A) Számítsa ki a kiindulási anyagmennyiségeket! B) Határozza meg az egyensúlyi elegy összetételét móltörtben

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADATOK (1997)

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADATOK (1997) KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADATOK (1997) MEGOLDÁSOK I. 1. A hidrogén, a hidridek 1s 1 EN=2,1 izotópok: 1 1 H, 2 1 H deutérium 1 H trícium, sajátosságai eltérőek A trícium,- atommagja nagy neutrontartalma

Részletesebben

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK AZ ÉLŐ SZERVEZETEK KÉMIAI ÉPÍTŐKÖVEI A LIPIDEK 1. kulcsszó cím: A lipidek szerepe az emberi szervezetben

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK AZ ÉLŐ SZERVEZETEK KÉMIAI ÉPÍTŐKÖVEI A LIPIDEK 1. kulcsszó cím: A lipidek szerepe az emberi szervezetben Modul cím: MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK AZ ÉLŐ SZERVEZETEK KÉMIAI ÉPÍTŐKÖVEI A LIPIDEK 1. kulcsszó cím: A lipidek szerepe az emberi szervezetben Tartalék energiaforrás, membránstruktúra alkotása, mechanikai

Részletesebben

Összefoglalás. Telített Telítetlen Aromás Kötések Csak -kötések és -kötések és delokalizáció. Kötéshossz Nagyobb Kisebb Átmenet a kettő között

Összefoglalás. Telített Telítetlen Aromás Kötések Csak -kötések és -kötések és delokalizáció. Kötéshossz Nagyobb Kisebb Átmenet a kettő között Összefoglalás Telített Telítetlen Aromás Kötések Csak -kötések és -kötések és delokalizáció Kötéshossz Nagyobb Kisebb Átmenet a kettő között Reakciókészség Paraffin (legkevésbé) Nagy Átmenet a kettő között

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2000

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2000 Megoldás 000. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 000 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ I. A NITROGÉN ÉS SZERVES VEGYÜLETEI s s p 3 molekulák között gyenge kölcsönhatás van, ezért alacsony olvadás- és

Részletesebben

1. feladat Összesen: 18 pont. 2. feladat Összesen: 9 pont

1. feladat Összesen: 18 pont. 2. feladat Összesen: 9 pont 1. feladat Összesen: 18 pont Különböző anyagok vízzel való kölcsönhatását vizsgáljuk. Töltse ki a táblázatot! második oszlopba írja, hogy oldódik-e vagy nem oldódik vízben az anyag, illetve ha reagál,

Részletesebben

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 15 pont

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 15 pont 1. feladat Összesen: 10 pont Határozza meg, hogy hány gramm levegő kerül egy átlagos testtömegű felnőtt tüdejébe, ha tudjuk, hogy a tüdő kapacitása,8, a test hőmérséklete 7,0 º, a légnyomás értéke pedig

Részletesebben

Szerves kémia (SMKKB2042KN) elıadások címszavakban

Szerves kémia (SMKKB2042KN) elıadások címszavakban Szerves kémia (SMKKB2042KN) elıadások címszavakban Környezetmérnök BSc A szerves kémia története. Wöhler: karbamid elıállítása ammónium-klorid és kálium-cianát reakciójával. A szénatom elektronszerkezete.

Részletesebben

KARBONILCSOPORTOT TARTALMAZÓ VEGYÜLETEK. Léránt István

KARBONILCSOPORTOT TARTALMAZÓ VEGYÜLETEK. Léránt István KARBNILSPRTT TARTALMAZÓ VEGYÜLETEK Léránt István KARBNILSPRT σ -KÖTÉS 2 2009.12.06. X-VEGYÜLETEK Karbonil csoport >= & szénhidrogén csoport Aldehid Formil csoport Formaldehid Szénhidrogén & szénhidrogén

Részletesebben

C CB V X.-X. osztály V. forduló - megoldás 00 / 00 es tanév XV. évfolyam. z oxidációfok a molekulák esetében (= nem ionos vegyületek) az elektroneloszlást tükrözi: mindig az adott összetételben szereplő

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI - FELVÉTELI FELADATOK 2004.

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI - FELVÉTELI FELADATOK 2004. KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI - FELVÉTELI FELADATOK 2004. I. Útmutató! Ha most érettségizik, az I. feladat kidolgozását karbonlapon végezze el! Figyelem! A kidolgozáskor tömör és lényegre törő megfogalmazásra

Részletesebben

1999/2000. KÉMIA II. forduló, 2. kategória

1999/2000. KÉMIA II. forduló, 2. kategória 1999/2000. KÉMIA II. forduló, 2. kategória I. FELADATSOR Az I. feladatsorban húsz kérdés szerepel. Minden kérdés után 5 választ tüntettünk fel, melyeket A, B, C, D, E betűkkel jelöltünk. Írjuk a VÁLASZLAPRA

Részletesebben

SZAK: KÉMIA Általános és szervetlen kémia 1. A periódusos rendszer 14. csoportja. a) Írják le a csoport nemfémes elemeinek az elektronkonfigurációit

SZAK: KÉMIA Általános és szervetlen kémia 1. A periódusos rendszer 14. csoportja. a) Írják le a csoport nemfémes elemeinek az elektronkonfigurációit SZAK: KÉMIA Általános és szervetlen kémia 1. A periódusos rendszer 14. csoportja. a) Írják le a csoport nemfémes elemeinek az elektronkonfigurációit b) Tárgyalják összehasonlító módon a csoport első elemének

Részletesebben

www.szkarabeusz.hu info@szkarabeusz.hu

www.szkarabeusz.hu info@szkarabeusz.hu 2016.01.22 Vegyszer-megrendelőlap SZKARABEUSZ KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KERESKEDELMI KFT. Telephely: 7622 Pécs, Verseny u. 17., Postacím: 7602 Pécs PFÜ, Pf. 161. Tel.: 72/532-828, F/T: 72/532-829 Honlap: E-mail:

Részletesebben

A szénhidrátok az élet szempontjából rendkívül fontos, nélkülözhetetlen vegyületek. A bioszféra szerves anyagainak fő tömegét adó vegyületek.

A szénhidrátok az élet szempontjából rendkívül fontos, nélkülözhetetlen vegyületek. A bioszféra szerves anyagainak fő tömegét adó vegyületek. Szénhidrátok Szerkesztette: Vizkievicz András A szénhidrátok az élet szempontjából rendkívül fontos, nélkülözhetetlen vegyületek. A bioszféra szerves anyagainak fő tömegét adó vegyületek. A szénhidrátok

Részletesebben

IV.főcsoport. Széncsoport

IV.főcsoport. Széncsoport IV.főcsoport Széncsoport Sorold fel a főcsoport elemeit! Szén C szilárd nemfém Szilícium Si szilárd félfém Germánium Ge szilárd félfém Ón Sn szilárd fém Ólom Pb szilárd fém Ásványi szén: A szén (C) Keverék,

Részletesebben

Beszélgetés a szerves kémia elméleti alapjairól III.

Beszélgetés a szerves kémia elméleti alapjairól III. Beszélgetés a szerves kémia elméleti alapjairól III. Csökkentett vagy fokozott reakciókészségű halogénszármazékok? A középiskolai szerves kémiai tananyag alapján, a telített alkil-halogenidek reakcióképes

Részletesebben

Elméleti próba X. osztály

Elméleti próba X. osztály MINISTERUL EDUCAłIEI NAłIONALE OLIMPIADA NAłIONALĂ DE CHIMIE PIATRA-NEAMł 31.03. 06.04. 2013 Elméleti próba X. osztály I Tétel (20 de pont) A rácsban, mindegyik kérdésnek egy helyes válasza van. Jelöld

Részletesebben

3.6. Szénidrátok szacharidok

3.6. Szénidrátok szacharidok 3.6. Szénidrátok szacharidok általános összegképlet: C n (H 2 O) m > a szén hidrátjai elsődleges szerves anyagok mert az élő sejt minden más szerves anyagot a szénhidrátok további átalakításával állít

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1995

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1995 1995 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1995 I. Az alábbiakban megadott vázlatpontok alapján írjon 1-1,5 oldalas dolgozatot! Címe: A VÍZ A vízmolekula és a jég szerkezete. A víz fizikai

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADAT (1998)

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADAT (1998) KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADAT (1998) MEGOLDÁS I. Az alábbiakban megadott vázlatpontok alapján írjon 1-1 oldalas dolgozatot! Címe: HALOGÉNTARTALMÚ SZÉNVEGYÜLETEK Elnevezésük (kétféleképpen)

Részletesebben

Versenyfeladatsor. 2. feladat

Versenyfeladatsor. 2. feladat Versenyfeladatsor 1. feladat Egy nyíltláncú alként brómmal reagáltatunk. A reakció során keletkező termék moláris tömege 2,90-szerese a kiindulási vegyület moláris tömegének. Mi a neve ennek az alkénnek,

Részletesebben

Szerves kémiai alapfogalmak

Szerves kémiai alapfogalmak BEVEZETÉS A kémiai tudományok fejlődését végigtekintve látható, hogy közöttük a szerves kémia az egyik legfiatalabb. Bár a természetet figyelő ember első tapasztalata között már évezredekkel ezelőtt is

Részletesebben

KARBONSAVSZÁRMAZÉKOK

KARBONSAVSZÁRMAZÉKOK KABNSAVSZÁMAZÉKK Levezetés Kémiai rokonság 2 2 2 N 3 N A karbonsavszármazékok típusai l karbonsavklorid karbonsavanhidrid karbonsavészter N N 2 karbonsavnitril karbonsavamid Példák karbonsavkloridok 3

Részletesebben

Név:............................ Helység / iskola:............................ Beküldési határidő: Kémia tanár neve:........................... 2014.ápr.1. TAKÁCS CSABA KÉMIA EMLÉKVERSENY, X.-XII. osztály,

Részletesebben

Arrhenius sav-bázis elmélete (1884)

Arrhenius sav-bázis elmélete (1884) Általános és szervetlen kémia Laborelőkészítő előadás III. (008. szeptember 5.) Arrhenius sav-bázis elmélete - erős és gyenge bázisok disszociációja - sók előállítása - az Arrhenius-elmélet hiányosságai

Részletesebben

A pót zh megírásakor egy témakör választható a kettőből. A pót zh beadása esetén annak

A pót zh megírásakor egy témakör választható a kettőből. A pót zh beadása esetén annak SZERVES KÉMIA I. B.Sc. képzés, kód: BMEVESKA202 és BMEVESZA301 Tantárgy követelményei 2015/2016 tanév II. félév Az alaptárgy heti 3 óra előadásból és heti tantermi gyakorlatból áll. A tárgy szóbeli vizsgával

Részletesebben

MINTATÉTELEK AZ EMELT SZINTŰ KÉMIA ÉRETTSÉGIHEZ Készítette: Bodó Jánosné és Nagy Mária

MINTATÉTELEK AZ EMELT SZINTŰ KÉMIA ÉRETTSÉGIHEZ Készítette: Bodó Jánosné és Nagy Mária A Kifejtendő elméleti feladatok A hidrogén-klorid, a nátrium-klorid és a metil-klorid összehasonlító elemzése. Az említett vegyületek halmazait alkotó részecskék jellemzése, a vegyületek rácstípusának

Részletesebben

OH CSOPORTOT TARTALMAZÓ SZERVES VEGYÜLETEK. Léránt István

OH CSOPORTOT TARTALMAZÓ SZERVES VEGYÜLETEK. Léránt István SPRTT TARTALMAZÓ SZERVES VEGYÜLETEK Léránt István AZ SPRTT TARTALMAZÓ SZERVES VEGYÜLETEK SPRTSÍTÁSA Alkoholok Alifás ~ ikloalifás~ lefin~ Alkoholszármazékok Aromás hidroxivegyületek Fenolok Monociklusos

Részletesebben