Szent István Egyetem. MŰSZAKI MŰANYAG/ACÉL CSÚSZÓPÁROK TRIBOLÓGIAI KUTATÁSA - polimer/acél fogfelületek súrlódása -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szent István Egyetem. MŰSZAKI MŰANYAG/ACÉL CSÚSZÓPÁROK TRIBOLÓGIAI KUTATÁSA - polimer/acél fogfelületek súrlódása -"

Átírás

1 Szent István Egyetem MŰSZAKI MŰANYAG/ACÉL CSÚSZÓPÁROK TRIBOLÓGIAI KUTATÁSA - polimer/acél fogfelületek súrlódása - Doktori (Ph.D.) értekezés Keresztes Róbert Zsolt Gödöllő

2 A doktori iskola megnevezése: tudományága: vezetője: Műszaki Tudományi Doktori Iskola Agrár Műszaki Tudomány Dr. Farkas István, DSc egyetemi tanár, az MTA doktora Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar Környezetipari Rendszerek Intézet Gödöllő Témavezető: Dr. habil. Kalácska Gábor, CSc egyetemi tanár, kandidátus Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar Gépipari Technológiai Intézet Gödöllő Az iskolavezető jóváhagyása. A témavezető jóváhagyása - 2 -

3 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék ALKALMAZOTT JELÖLÉSEK BEVEZETÉS, CÉLKITŰZÉSEK A kutatómunka céljai SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS Műszaki polimerek Polimerek előállítása, csoportosítása Főbb műszaki polimerek Polimerekre jellemző anyagtulajdonságok Polimerek gépészeti alkalmazása Polimer gépelemek Polimerek a mezőgépészetben Polimer fogaskerekek sajátosságai Tribológia alapjai Súrlódás Kopás Tribológiai modellvizsgálatok Kisméretű próbatest vizsgálatok Nagyméretű próbatest vizsgálat Fogaskerék vizsgálatok A szakirodalom kritikai összefoglalása KÍSÉRLETI MÓDSZEREK ÉS ESZKÖZÖK A modellvizsgálatok helyszíne Kisméretű próbatestekkel végzett modellvizsgálatok Berendezés Vizsgálati paraméterek Kisméretű próbatestek anyaga, kialakításuk Súrlódási erő és a súrlódási tényező meghatározása Nagyméretű próbatestekkel végzett modellvizsgálatok Berendezés Vizsgálati paraméterek Nagyméretű próbatestek anyaga, kialakításuk Súrlódási erő és a súrlódási tényező meghatározása Fogaskerék fogkapcsolódás modellvizsgálatok Berendezés Vizsgálati paraméterek A fogkapcsolódásnál fellépő Hertz feszültség meghatározása Fogkapcsolódás próbatestek anyaga, kialakítása

4 Tartalomjegyzék Fogsúrlódási erő és a fogsúrlódási tényező meghatározása A kopás és a súrlódási hő mérése az eltérő rendszerekben VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE Kisméretű próbatest vizsgálatok eredményei és értelmezésük Statikus rúd-tárcsa vizsgálatok eredményei Dinamikus rúd-sík vizsgálatok eredményei Kisméretű próbatest vizsgálatok eredményeinek összegzése Nagyméretű próbatest vizsgálatok eredményei Fogkapcsolódás modell vizsgálatok eredményei Súrlódási eredmények (1,1 Nm terhelés, 0,1 1/s szögsebesség) és értékelésük Súrlódási eredmények (5,5 Nm terhelés, 0,1 1/s szögsebesség) és értékelésük Eltérő vizsgálati rendszerek eredményeinek összehasonlítása ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁS, TOVÁBBI FELADATOK, GYAKORLATI HASZNOSÍTÁS, LEHETŐSÉGEK SUMMARY IRODALOMJEGYZÉK ÁBRAJEGYZÉK TÁBLÁZATJEGYZÉK KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS MELLÉKLETEK JEGYZÉKE MELLÉKLETEK

5 Alkalmazott jelölések ALKALMAZOTT JELÖLÉSEK Jelölés Megnevezés Mértékegység a tengelytávolság [mm] A 5 szakadási nyúlás [%] A t tényleges érintkezési felület [mm 2 ] b fogszélesség [mm] d osztókör átmérő [mm] d a fejkör átmérő [mm] d b alapkör átmérő [mm] d f lábkör átmérő [mm] E 1,E 2 rugalmassági modulusz [MPa] F n normál erő [N] F s súrlódási erő [N] F s max maximális súrlódási erő [N] F sd átlagos súrlódási erő lefelé mozgásnál [N] F sd átlagos súrlódási erő felfelé mozgásnál [N] F ss lefelé mozgásnál ébredő statikus súrlódási erő [N] F ss felfelé mozgásnál ébredő statikus súrlódási erő [N] h fogmagasság [mm] H keménység [N/mm 2 ] h a fog fejmagasság [mm] h f fog lábmagasság [mm] i áttétel k kopástényező L s súrlódási úthossz [m] m modul p fogosztás [mm] Pe Peclet szám R 1,R 2 sugár [mm] R a átlagos felületi érdesség [μm] R m szakítószilárdság [N/mm 2 ] v sebesség [m/s] v k kerületi sebesség [m/s] z fogszám α kapcsolószög [ ] profil kapcsolószám μ súrlódási tényező μ dátl átlagos súrlódási tényező főpont előtti átlagos súrlódási tényező μ fe-átl - 5 -

6 Alkalmazott jelölések μ fe-max főpont előtt ébredő lokális, maximális súrlódási tényező μ fu-átl főpont utáni átlagos súrlódási tényező μ fu-max főpont után ébredő, lokális maximális súrlódási tényező μ s nyugalmi súrlódási tényező μ tmax maximális súrlódási tényező ν 1, ν 2 Poisson tényező ρ súrlódási félkúpszög [ ] ρ 1, ρ 2 evolvens görbületi sugár [mm] τ nyírási feszültség [MPa] ω szögsebesség [1/s] A dolgozatban használt anyagjelölések: PA 66 GF30 extrudált poliamid 66, 30 m/m % üvegszál erősítéssel PA 6G Mg öntött poliamid 6, magnéziumos katalizálású PA 6G Na öntött poliamid 6, nátrium katalizálású PA 6G o öntött poliamid 6, olaj adalékolás PA poliamid PC polikarbonát PE polietilén PEEK poli(éter-éterketon) PETP /PTFE poli(etilén-tereftalát) teflon adalékolással POM poli(oxi-metilén) POM C poli(oxi-metilén) kopolimer PP polipropilén PTFE poli(tetrafluor-etilén) PUR poliuretán PVC poli(vinil-klorid) UHMW PE ultra nagy molekulatömegű polietilén - 6 -

7 Bevezetés, célkitűzések 1. BEVEZETÉS, CÉLKITŰZÉSEK A gépészetben széles körben alkalmazott berendezések üzemeltetése során számos műszaki probléma jelentkezhet. A meghibásodások jelentős részét az egymással érintkező felületek súrlódása és ennek következtében fellépő kopása okozza. Ezek csökkentése érdekében egyre gyakrabban alkalmaznak különböző műszaki polimerekből készült gépelemeket. A fém felülettel érintkező polimerek kedvező súrlódási és kopási tulajdonságai széleskörű alkalmazást tesznek lehetővé, melyet a kisebb szilárdságuk és kedvezőtlen hővezetésük korlátozhat. A fém alkatrészek helyettesítése műszaki műanyaggal egyre gyakoribb a siklócsapágyak, tömítések, görgők és fogazott gépelemek (fogaskerekek) esetében. Az így létrehozott polimer-acél tribológiai rendszerek a felületek között ébredő fémes adhézió elkerülésének egyik lehetőségét jelentik. A műanyagok további előnye a fémekkel szemben, hogy külső kenés nélkül is működhetnek, zajszintjük alacsonyabb, kiváló a rezgéscsillapításuk, kicsi a tömegük. A hajtástechnikában alkalmazott siklócsapágyak, fogaskerekek méretei, anyaga, kialakítása függ a hajtásrendszer jellemzőitől (teljesítmény, sebesség, hőmérséklet, esetleg élelmiszerhigiénia). Mindezek elősegíthetik a műanyag alkatrészek felhasználását. Az egymással kapcsolódó és elmozduló felületek tribológiai viselkedése rendkívül összetett folyamatok eredménye, melyet számos tényező befolyásolhat. Ahhoz, hogy a polimerek az alkalmazott rendszerekben előnyös tribológiai tulajdonságokkal rendelkezzenek, megfelelő anyagkiválasztást, méretezést és működési feltételeket kell biztosítani. A fogaskerekek esetében a kapcsolódás jellegzetes vonása a csúszó és a gördülő súrlódás különleges kombinációja az érintkező fogak között. Az itt fellépő tribológiai folyamatok törvényszerűségeinek ismerete elengedhetetlen, mivel az egymáson csúszó és gördülő elemek érintkező felületein keletkező súrlódás és kopás, valamint azok irányítása, kenése döntő mértékben meghatározzák a fogaskerék kapcsolatok működését és a hajtás energetikai viszonyait. A fogazatok geometriai méreteinek meghatározására, a szilárdsági és tapasztalati összefüggések a szakirodalomban rendelkezésre állnak, de a már említett fogkapcsolódás során lejátszódó tribológiai folyamatok és hatások pontos feltérképezése és összehasonlítása a műszaki műanyagok esetében még nem megoldott, kevés az irodalmi adat, vagy anyagkiválasztási segédlet. A kenőolajok értékelésére általában fogaskerék próbapadokat használnak. A legtöbb ilyen készülék hengeres fogaskerekeket tartalmaz, így ezekkel a készülékekkel a polimer fogaskerekek kopásvizsgálata megvalósítható. A polimerek tribológiai tulajdonságainak meghatározására számos szabványosított eljárás áll a rendelkezésünkre. Ezek a vizsgálati eljárások a legegyszerűbb laboratóriumi modell vizsgálatoktól egészen az üzemi vizsgálatokig terjednek. A kenés nélküli normál környezeti feltételek mellett végzett egyszerű próbatest vizsgálatok kisebb költségekkel járnak, pontosan elkészíthetők a próbatestek és a vizsgálat gyorsan felhasználható eredményeket ad. Ezek az - 7 -

8 Bevezetés, célkitűzések eredmények általában összehasonlító anyagvizsgálatokhoz használhatók. Ilyen lehet a laboratóriumi kisméretű próbatest vizsgálat (small scale test), ahol kis méretű, egyszerű geometriai alaptestekkel (henger, hasáb) végezzük el a kísérleteket. Ha az üzemelés során nagy igénybevételek is felléphetnek, akkor ezek vizsgálatához a nagyméretű próbatest vizsgálat (large scale test) ajánlott. A próbatestek itt is egyszerű geometriai alakzatok, de az anyagok teherbírás vizsgálatai is elvégezhetők. A valós rendszerre vonatkozólag pontosabb eredmények érhetők el az elem vagy alkatrészvizsgálatokkal, ahol a modell a működési folyamatokat próbálja követni

9 Bevezetés, célkitűzések 1.1. A kutatómunka céljai Munkám célja az acéllal párosított műszaki polimerek súrlódási és kopási tulajdonságainak vizsgálata egyszerű alakú próbatesteken, valamint fogaskerekeken. Továbbá a feladatok közé tartozik a polimer fogaskerekek fogkapcsolódásánál fellépő erők és súrlódási folyamatok vizsgálata. Fontos célkitűzésem, hogy a gyakorlat számára olyan használható információkat szerezzek, melyek a polimerek alkalmazását és használhatóságát segítik. A kutatómunkám megvalósításának fő fejezetei: a, A vizsgálatokhoz kiválasztott műszaki polimerekből készített egyszerű henger alakú próbatestek, súrlódási és kopási tulajdonságainak vizsgálata szabványos rendszerekben, fém ellenfelületen. A vizsgálatok alapján az anyagok rangsorolása a mechanikai jellemzők és a mért súrlódási és kopási jellemzők alapján. b, A hagyományos vizsgálati eljárás kiegészítése dinamikus terhelésű mérésekkel. A különböző polimerek ezen hatások alatti súrlódási és kopási folyamatainak leírása, valamint a hagyományos és a dinamikus eljárással vizsgált tribológiai tulajdonságok közötti összefüggések meghatározása. c, A polimerek túlterheléssel szembeni viselkedésének elemzése nagyméretű próbatesteken végzett vizsgálatokkal. A kis és a nagyméretű vizsgálatok eredményei közötti összefüggések meghatározása. d, A polimer/acél fogaskerekek kapcsolódása folyamán fellépő terhelő és súrlódási erők vizsgálata, valamint a kapcsolóvonal mentén változó súrlódási tényező meghatározása. A mérésekhez fogkapcsolódási modellvizsgáló berendezés tervezése és megépítése. A kapott eredmények alapján összefüggések keresése a kis és nagyméretű vizsgálatokkal. e, A kutatási programban szereplő polimer/acél anyagpárok üzemeltetési paraméterei határértékének meghatározása, segítségnyújtás az optimális anyagpárosítás kiválasztásához

10 Bevezetés, célkitűzések

11 Szakirodalmi áttekintés 2. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS 2.1. Műszaki polimerek Sokféle megfogalmazásuk létezik, közülük a leggyakoribb: a műszaki polimerek azok a műanyagok, amelyek széles hőmérséklet tartományban kitűnő mechanikai tulajdonságokkal rendelkeznek. Fontosabb mechanikai tulajdonságok: statikus szakító és nyomószilárdság, kifáradási szilárdság, kúszásállóság, ütésállóság, kopásállóság. Sok konstrukcióban szerkezeti anyagként használhatók, gyakran előnyösebbek a fémeknél. A kiváló mechanikai jellemzőkön kívül jó a kémiai ellenálló képességük, és jó elektromos szigetelők. A műszaki műanyagok mechanikai és szilárdsági tulajdonságai jelentősen javíthatók különféle anyagok társításával. A felhasználási területektől függ az erősítő anyagok mennyisége és jellemzői. Az erősítő anyag különböző formában jelenhet meg, szálait, részecskéit gyártáskor belekeverik az alapanyagba, kedvezően megváltoztatva annak tulajdonságait. Az erősítő anyagok igen sokfélék lehetnek: szén, üveg, fém és kerámiaszálak, alumínium oxid, szilíciumkarbid, fém, üveg, és bórkarbid porok. [Kalácska et al., 1997] Polimerek előállítása, csoportosítása A kőolaj és a földgáz a műanyaggyártás legfontosabb alapanyagai. A kőolajat finomítása során desztillációval alkotórészeire választják szét. A létrehozott monomerek vegyi úton egymáshoz kapcsolhatók. A vegyi folyamat végén keletkező, hosszú molekulaláncú anyagokat nevezzük polimereknek. A kis molekulatömegű monomerek akkor képesek egymáshoz kapcsolódni, ha rendelkeznek kettős kötésekkel vagy más aktív csoporttal. A monomereknek legalább két funkcionális aktív részre van szükségük ahhoz, hogy makromolekulákat alkothassanak. A monomerek közötti reakció eredményeként egyenes, hosszú láncú, hőre lágyuló polimerek, lazán térhálósodott elasztomerek, vagy háromdimenziós molekula szerkezetű hőre nem lágyuló műanyagok keletkeznek. Az előállítás történhet polimerizációval, amely általában katalizátor jelenlétében lejátszódó kémiai reakció. A kettős kötéssel rendelkező, azonos vagy különböző monomerek kapcsolódnak össze hosszú makromolekulákká. A folyamatnak nincs mellékterméke. Hő hatására a kettős kötések felnyílnak, két szabad vegyértéket hozva létre, amelyek a szomszéd monomerrel kapcsolódnak és láncot hoznak létre. Polimerizációval készül a polietilén, a polivinilklorid, a polipropilén, a polisztirol

12 Szakirodalmi áttekintés Polikondenzációs folyamat esetén azonos vagy különböző monomerek lépnek reakcióba, miközben kis molekulatömegű melléktermékek: pl. víz, alkohol, sósav, keletkeznek. A kémiai reakciót a folyamatban résztvevő anyagok mennyisége irányítja. Ha a mellékterméket nem vezetik el, a reakció megáll. Így állítják elő a poliésztereket, a poliamidokat. A poliaddíció azonos vagy különböző monomerek kémiai reakciója, amelyben melléktermék nem keletkezik. A kialakult molekulák sajátossága, hogy nincs szénből álló gerincük, a kötést más atomok (O, N, S, Si) hozzák létre. Poliaddícióval készül a poliuretán [Kalácska et al., 1997; Bhushan, 2000]. A polimerek csoportosítása többféle módon lehetséges. Az előzőekben említettem az előállítás szerinti osztályozást. Egy másik csoportosítás a hővel szembeni viselkedés alapján különíti el a polimereket. Így megkülönböztethetünk hőre lágyuló és hőre nem lágyuló polimereket. A műszaki alkalmazások számára talán a legáttekinthetőbb osztályozást a polimer anyagpiramis mutatja (1. ábra), amely az általános felhasználási területeket is figyelembe veszi. D kategória Nagyteljesítményű műszaki polimerek I. PI PBI PEEK PAI PPS C kategória Nagyteljesítményű műszaki polimerek II. PSU PES PPSU PEI PVDF PPE B kategória Általános műszaki polimerek PA POM PC PET PE UHMW-PE ABS PTFE A kategória Tömeggyártású és felhasználású műanyagok hőre lágyuló: hőre nem lágyuló: PVC epoxi gyanták PP fenol gyanták PMMA egyéb műgyanták PS 1. ábra Polimer anyagpiramis [Kalácska, 2005]

13 Főbb műszaki polimerek Szakirodalmi áttekintés Poliamidok (PA) A poliamidok, amid (CONH) csoportból és a hozzá kapcsolódó metilén (CH 2 ) csoport sorozatából állnak. Többféle poliamid létezik, amelyek abban különböznek egymástól, hogy hány szénatom van az alapszerkezetben a nitrogénatomok között. Általános tulajdonságait az alábbi tényezők határozzák meg: a metilén és amid csoport aránya és helyzete a molekula alapszerkezetben, a kristályosodási fok, és a kristály alak. Gépészeti szempontból jól használható anyagcsoport a poliamid, amely kedvező mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik: - nagy mechanikai szilárdság, merevség, keménység és szívósság - nagy kifáradási szilárdság - jó mechanikai csillapító képesség - jó csúszási, siklási tulajdonságok - nagy kopásállóság Fő alkalmazási területeik: csapágyperselyek, támcsapágyak, vezetékek és kopólécek, görgők, kötélcsigák, fogaskerekek, fogaslécek, lánckerekek. [Kalácska et al., 1997] A legfontosabb poliamidok a következők: - Poliamid 6: 1938 körül Németországban kaprolaktámból fejlesztették ki. PA 6 általános tulajdonságai: jó mechanikai szilárdság; kiváló kopásállóság, jó siklási tulajdonságok; az általánosan használt műszaki műanyagok között jó hőállóság; jó vegyszerállóság; nagy vízfelvétel (3-4%) és ennek következtében gyenge méretstabilitás. - Poliamid 66: 1935 körül dolgozták ki az USA-ban, az adipinsav és a hexametilén-diamin felhasználásával. PA66 tulajdonságai hasonlítanak a PA6-éhoz. Hőállósága jobb, olvadáspontja magasabb. Húzószilárdsága, merevsége, méretstabilitása nagyobb. Vízfelvétele valamivel kisebb. - Poliamid 11: Franciaországban fejlesztették ki az amino-undekánsav felhasználásával. PA 11 általános tulajdonságai: olvadáspontja Ckal alacsonyabb, mint a PA 6-é, vízfelvétele sokkal kisebb mértékű, jó ütésállóságát -40 C-ig megőrzi. - Poliamid 12: Németországban dolgozták ki, a laurillaktám alapon. A mechanikai jellemzői gyengébbek, mint a PA 6 anyagé, de kisebb vízfelvétellel rendelkezik. [Füzes et al., 1989] - Poliamid 4.6: A poliamid 6 anyaghoz képest jobb a hőterhelhetősége, hőállósága. A poliamidok a környezetből nedvességet vesznek fel. A nedvességet az amorf részek veszik fel vagy adják le. Ez megfordítható, teljesen hiszterézismentes folyamat. A felvett nedvesség az anyag tulajdonságaira kétféle módon hat. Egyrészt lágyít, ami a keménység, a szakítószilárdság és a rugalmassági modulus

14 Szakirodalmi áttekintés csökkenésében, másrészt és a szakadási nyúlás és szívósság növekedésében nyilvánul meg. Továbbá növekszik a térfogat is. [Kalácska et al., 1997; Kozma, 1995]. Poliacetálok (POM) A jelenleg kapható poliacetálok formaldehid polimerizációjával készülnek, poliformaldehidek. A poliformaldehid lánc váltakozva oxigén és metilén csoportokból áll. Kétféle poliacetál létezik: a homopolimer és a kopolimer. A homopolimer gyártása kizárólag a formaldehid polimerizációján alapul. Az acetál kopolimer jobban ellenáll a magas hőmérsékletnek, az oxidációnak, valamint erős lúgoknak és a hidrolízisnek, mint a homopolimer változat. A homopolimernek viszont magasabb a kristályosodási foka, így nagyobb a mechanikai szilárdsága, merevsége, keménysége, kúszásállósága, kisebb a hőtágulása és gyakran jobb a kopásállósága. A POM fontosabb tulajdonságai: - nagy szilárdság, merevség és keménység - jó folyási tulajdonság - jó fajlagos ütőmunka alacsony hőmérsékleten is - nagyon jó méretstabilitás - kiváló forgácsolhatóság - jó csúszási tulajdonság - fiziológiailag semleges A leggyakoribb alkalmazási területek: kismodulú fogaskerekek, vezérlőbütykök, futómacskák erősen terhelt csúszó elemei, szelepülékek, különféle mérettartó precíziós alkatrészek a gép- és készülékgyártásban. [DeBruyne, 1995] Polietilén-tereftalát (PETP) Ez a polimer hőre lágyuló telített poliészter, amit tereftálsav és etilénglikol polikondenzációjával hoznak létre. Az anyag kedvező tulajdonságai miatt a műszeripar és az általános gépipar fontos szerkezeti anyaga. Fő jellemzői: - nagy mechanikai szilárdság - jó folyási ellenállás - alacsony és állandó csúszó súrlódási tényező - nagy kopásállóság, nagyfokú mérettartás - fiziológiailag semleges - elhanyagolhatóan kis vízfelvétel Alkalmazási terület: nagyterhelésű csúszóelemek, csapágyperselyek, támcsapágyak, vezetőelemek, finommechanikai mérettartó alkatrészek, fogaskerekek, görgők. [DeBruyne, 1995] Ultranagy molekulatömegű polietilén (UHMW PE) Az etilén polimerizációjakor, az alkalmazott eljárástól függően, egyenes láncú (kis nyomású eljárás) vagy többé-kevésbé elágazó láncú (nagy nyomású eljárás) polimer keletkezik. A nagy nyomású eljárással készített kis sűrűségű

15 Szakirodalmi áttekintés polietilén anyag kristályosodási foka 40-55%, sűrűsége 0,915-0,93 kg/dm 3. Főleg csomagoló anyagokat és háztartási eszközöket készítenek belőlük. A kis nyomású eljárással készült polietilén nagy sűrűségű polietilén kristályosodási foka 60-80%, sűrűsége 0,94-0,965 kg/dm 3. A polietilének tulajdonságait nagy mértékben meghatározza sűrűségük, molekula tömegük, és a molekula eloszlás. A molekulatömeg növelésével javul az ütésszilárdság, a szakítószilárdság, a szívósság, a kopásállóság, és a repedés képződéssel szembeni ellenállás. Tulajdonságaik a kis sűrűségű polietilénekhez (LD PE) képest: - sűrűségük, szilárdságuk, merevségük, mérettartósságuk kisebb - csillapító képességük jobb, nincs nedvességfelvételük - siklási tulajdonságaik kiválóak, alacsony a súrlódási tényezőjük - nagyobb abráziós kopásállóságuk, fiziológiailag semlegesek [DeBruyne, 1995]. 1. táblázat Tipikus polimer alkalmazási területek [forrás: Juninall Marshek, 2000] Hőre nem Hőre lágyuló lágyuló Felhasználási terület Szerkezeti, gépészeti elemek kerék, bütyök, dugattyú, görgő szelep, lapátkerék, ventillátor, forgó rész, keverőlapát Kis terhelésű és díszítő elemek gomb, fogantyú, kamera táska csőszerelvény, akkutartó, autó kormány, burlolat, szemüvegkeret, kézi szerszám Kis házak és üreges formák telefon és kézilámpa foglalat, védőfelszerelés, védősisak, pumpa, apró alkatrész Nagy házak és üreges formák hajótörzs, nagy burkolatok tartály, edény, cső, hűtőbetét Optikai és áttetsző részek biztonsági üveg, lencse, vandálbiztos üveg, hójáró szélvédő, jelzőberendezés, hűtőpolc Kopásnak kitett alkalrészek fogaskerék, gyűrű, csapágy, csúszópálya, csúszóvezeték, csúszótalp, gördülőkerék, kopólemez Polimerek Poliacetál Celluloidok Poliamid Policarbonát Poliészter Polietilén Poliimid Polipropilén Polisztirol X X X X X X X X X X X X hab hab X X UHMW X X X hab Poliuretán Polivinil-klorid X Polifenol X X X hab X X Polieszter X +üvegszál Poliuretán hab X

16 Szakirodalmi áttekintés 2. táblázat A vizsgált polimerek néhány anyagtulajdonsága [forrás: Tulajdonságok PA 6G PA 6G H PA 66 GF30 POM C PETP /PTFE HD PE Textilbakelit Folyási feszültség [N/mm 2 ] Rugalmassági modulus [N/mm 2 ] Shore D keménység Olvadáspont [ C] Hővezetési képesség [W/mK] Lineáris hőtágulási együttható [m/mk]x Maximális rövid idejű alkalmaz hatósági tartós 110 hőmérséklet [ C] használat Polimerekre jellemző anyagtulajdonságok A méréseimhez kiválasztott polimerek fontosabb anyagjellemzőit a 2. táblázat tartalmazza. A fémek rugalmas-képlékeny viselkedésűek, azaz a terhelést növelve először csak rugalmas alakváltozás lép fel, majd a folyáshatárt túllépve jelenik meg a maradó jellegű képlékeny alakváltozás. Ezzel szemben a nagy molekulájú polimerek viszkoelasztikus viselkedést mutatnak, melyre jellemző, hogy alakváltozásuk három komponensre bontható. Ezek a pillanatnyi és késleltetett rugalmas, valamint a viszkózus jellegű maradó alakváltozások. Terhelés fellépése esetén a három komponens egyidejűleg jelentkezik, legfeljebb arányuk változik a terhelés függvényében. A késleltetett rugalmas és a maradó deformáció komponensek időfüggése miatt a polimerek feszültség-deformáció kapcsolata függ a terhelés időtartamától. Ez azt jelenti, hogy állandó terhelés mellett is időben változhat a feszültség és a deformáció mértéke. Az időt ebben az esetben hetekben, hónapokban, években mérik [Bodor Vas, 2001; Pék, 2000; Németh - Marosfalvi, 2000]. Általános követelmény a gépalkatrészekkel szemben, hogy az időnként fellépő túlterhelés ne okozzon maradó alakváltozást vagy törést. A polimerek időfüggő mechanikai viselkedése elsősorban a kúszással és a feszültségrelaxációval jellemezhető. A kúszás vizsgálatánál ugrásszerű feszültséggerjesztést alkalmazunk, és válaszként a kapott deformációt értékeljük. E vizsgálatok alatt lejátszódó terhelési és alakváltozási folyamatok jobban megközelítik a gyakorlatban végbemenő valóságos folyamatokat, mint a rövid idejű feszültség-alakváltozási vizsgálatoknál, ezért a mért eredmények reálisabb képet adnak az anyag szilárdságáról és

17 Szakirodalmi áttekintés ridegségéről. A polimer próbatestet statikusan terhelve először gyorsan deformálódik a rövid idejű feszültség-alakváltozási görbe rugalmassági modulusának megfelelően, majd az alakváltozás lelassul és sokkal kisebb, valamint változó sebességgel halad tovább. Ha a terhelés elég nagy, az alakváltozás folyamatosan nő egészen a repedés megjelenéséig vagy a törésig. Ezt a jelenséget kúszásnak nevezik. A feszültségrelaxáció az a folyamat, amelyben egy adott hőmérsékleten a deformált elemben az idő folyamán csökken a feszültség. A folyamat másik megnevezése a relaxáció [Kalácska et al. 1997]. A feszültségrelaxáció vizsgálatánál ugrásszerű nyúlásgerjesztést alkalmazunk, és a válaszként kapott feszültséget értékeljük. Meg kell jegyezni, hogy az alakváltozóképességnek a (polimer) tribológiában jelentős szerepe van, a kopási eredményeket erősen befolyásolja [Eleőd et al. 2003]. Az érintkezési zóna rövid- és hosszú idejű deformációja a mérési eredményeket és az értékelés menetét befolyásolja. Az egymással érintkező testek egy vagy több ponton érintkezhetnek egymáson. Az ideális geometriai alakzatok (sík, gömb, pont, egyenes) érintkezése során keletkező feszültségeket és az alakváltozásokat a Hertz elmélet írja le [Dowson, 1998]. Az ideálistól eltérő esetekben a Kragelszkij [1987] elmélet ad helyes megoldást. Az érintkezési pontokban, illetve azok környezetében az érintkező testek rugalmasan vagy maradandóan deformálódnak, tehát az érintkezés véges felületen jön létre. Mivel az érintkezési felületek a vizsgált test méreteihez viszonyítva kicsinyek, emiatt az érintkezés helyén és annak környezetében nagy feszültségek keletkeznek. Pontszerű érintkezés alakul ki gömb és sík, vonal menti érintkezés hengerpalást és sík valamint henger és henger között. Ez vizsgálatoknál azt jelenti, hogy a próbatestek gömbszerűek vagy henger alakúak, a koptató felület pedig sík vagy henger

18 Szakirodalmi áttekintés 2.2. Polimerek gépészeti alkalmazása A műszaki gyakorlatban rendkívül sok helyen alkalmazunk polimer gépelemeket. Felhasználásuk rohamosan nő, sokkal gyorsabban, mint a hagyományos szerkezeti anyagoké, gyakorlatilag a műszaki élet minden területén használják őket. A szerkezeti anyagokon túl nagy mennyiségű műanyagot alkalmaznak az építészetben burkolásra és dekorációs elemekre is. A műanyag szerkezeti anyagok egyes területeken már régen kiszorították a hagyományos anyagokat. Például az építőipar és a gépjárműgyártás nagyon sok műanyagot használ fel, egyes iparágakban pedig egyáltalán nincs vetélytársuk (repülés, űrhajózás, hadiipar, sportszergyártás). E területeken a műanyagokat általában nem az alacsony ár teszi versenyképessé, hanem vagy a nagy termelékenységű feldolgozás, mint pl. a rövidszál-erősítésű műszaki műanyagok esetében vagy az egyedülálló műszaki jellemzők, amit jól példáznak a végtelenszál-erősítésű térhálós gyanta-kompozitok. Ez utóbbiak nagy előnye, hogy a kitűnő mechanikai tulajdonságokat nagyon kis tömeg mellett érik el, ami bizonyos felhasználási területeken egyáltalán nem közömbös (autóipar, repülés, sportszergyártás). A szerkezeti anyagokkal szemben támasztott követelmények egyre szigorúbbak, az adott alkalmazás körülményei között hosszú ideig kell betölteni funkciójukat. A szerkezeti anyagoknak általában merevnek, szilárdnak és ütésállónak is kell lenniük, és többnyire az alkalmazás hőmérsékleti tartománya is tág. Gyakran különleges jellemzőket is várunk tőlük, például égésgátoltnak, antisztatikusnak vagy elektromos vezetőnek kell lenniük. A merevség és az ütésállóság egymásnak ellentmondó tulajdonság, ezért nehéz egyidejűleg megfelelni mindkét követelménynek. A műanyagok közül ezeket az igényeket általában a heterogén polimer rendszerek elégítik ki. A töltőanyagot tartalmazó műanyagok, a polimer keverékek és a szálerősítésű kompozitok felhasználása még a műanyagokénál is gyorsabban nő. Ezeknek az anyagoknak a jellemzőit azonban önmagában az összetétel általában nem határozza meg, fejlesztésük komoly erőfeszítést igényel [Pukánszky, 2002]. A polimer gépelemek előállítására különböző technológiák állnak rendelkezésre. Egyedi és sorozatgyártású gépelemek előállításánál a forgácsolási, tömeggyártás esetén a fröccsöntési valamint az extrudálási technológiák a legelterjedtebbek Polimer gépelemek Az egymáson elmozduló, elcsúszó gépelemek esetén előnyösen alkalmazhatjuk az acél és polimer anyagpárosítást. Ezen anyagpárosítás leggyakoribb formái a csúszó támaszok és siklócsapágyak. Itt a tengely acél vagy egyéb fém, a csapágypersely pedig különböző polimer lehet. Általában poliamid és

19 Szakirodalmi áttekintés poliacetál termékek natúr és adalékolt változatait alkalmazzuk csapágyanyagként. A méretezési eljárások a szakirodalomban megtalálhatók. A számítások alapjául az a felületi terhelés és csúszási sebesség, valamint az adott polimerre megengedett pv érték szolgál. A polimer fogaskerekekkel a következő alfejezetben részletesebben foglalkozom. Polimer gépelemek használatának előnyei: Kis sűrűség; a műanyagok sűrűsége általában 0.8 és 2.1 kg/dm 3 között van, ami megközelítőleg 1/6 része az acélénak. Így a műanyagok jól használhatók könnyű szerkezetek készítésére pl. a közlekedésben, mezőgazdaságban, repülő és autóiparban. Kenés nélküli üzem; megfelelő műanyag fogaskerekek önmagukkal vagy fémekkel párban is képesek kenés nélkül működni. Természetesen olaj vagy víz kenés használata esetén a műanyag kerekek élettartama megnőhet. Zajcsillapító hatás; a fém fogaskerekekkel szerelt hajtóművek zajszintje magas. Ezek a problémák megelőzhetők a polimer kerekek alkalmazásával. Mechanikai csillapítás; hajtóművek esetében számos probléma okozója lehet a terhelés lökésszerű változása, amelyek előfordulhatnak indításkor vagy kerék kapcsolás létrehozásakor. A polimer fogaskerekek a kisebb rugalmassági együtthatójuk és viszkoelasztikus viselkedésük miatt jobban csillapítják a lökésszerű igénybevételeket. Korrózióállóság; általában ellenállnak a légköri és kémiai korróziónak, így alkalmazhatóak agresszív környezetben is. Jó kopási tulajdonság; megfelelő anyagpárosítás esetén a kopási tulajdonságok kedvezőbbek lehetnek mint a fémek esetében. Kitűnő önthetőség; fémek esetében a forgácsolási technológiák meglehetősen lassú folyamatok. Polimerek esetén a gyártás könnyebben és gyorsabban megvalósítható fröccsöntési technológia alkalmazásával, melyet a tömeggyártásban sikeresen alkalmaznak. Használhatósági korlátok, hátrányok: Kisebb terhelhetőség; a legtöbb elterjedten használt műszaki polimer szakítószilárdsága, rugalmassági modulusa kisebb a fémekénél. Így kisebb terhelések esetén alkalmazhatók, egyébként a gépelemek méretei túlságosan megnőnének. Kisebb hőterhelhetőség; az olvadási hőmérsékletük általában 120 C és 325 C között mozog, és a maximális tartós alkalmazhatósági hőmérsékletük is alacsonyabb a fémekénél. Öregedés; a polimerek mechanikai tulajdonságai az idő függvényében változnak. Kisebb mérettartás; a hőtágulási együtthatójuk átlagosan 3-6 szorosa az acéloknak. Néhány polimer fajtának nedvességfelvevő képessége van (elérheti a 8% -ot), amely a méretek növekedéséhez vezet

20 Polimerek a mezőgépészetben Szakirodalmi áttekintés A mai mezőgazdasági gépeken igen széles körben alkalmaznak polimer gépelemeket. A kezdeti felhasználások során úgynevezett másodlagos feladatok ellátására használták azokat, mint burkolatok, fogantyúk és belső díszítőelemek. Az utóbbi évtizedekben már a korszerű gépeken egyre nagyobb számban jelennek meg a különböző polimerekből készült gépelemek, amelyek már szerkezeti funkciót is betöltenek. Ilyenek lehetnek a fogaskerekek, szíjtárcsák, támasztógörgők, különböző csúszólemezek és siklócsapágyak. A műanyagok mezőgazdasági felhasználása aránylag rövid múltú. Az első alkalmazási kísérletek a fejlett ipari országokban indultak meg az 1950-es évek elején. Kialakultak a jellegzetes műanyag-alkalmazási módok, többek között a fóliaborítású növényházak különböző típusai, a fólia alagutak és fólia sátrak, a váz nélküli fólia alatti termesztés, a talaj közvetlen takarása fóliával, a termények, gépek fóliás védelme, fóliaborítású silók használata; fóliák, tömlők és csövek alkalmazása az öntözés és a vízgazdálkodás területén, a műanyagok hasznosítása csomagolási célra, valamint a talajjavításban, a mezőgazdasági építészetben és gépgyártásban. Hazánkban az első műanyag felhasználási kísérletek az 50-es évek végén kezdődtek a kertészeti növények termesztésében. Ezeket a kísérleteket részben a hazai műanyagipar termékeivel, részben külföldről importált műanyag fóliákkal végezték. Jól szemlélteti a polimerek mezőgazdasági alkalmazásait és helyzetét - főleg a PVC, PE és PP esetében - Magyarországon Horánszky et al. összefoglaló könyve. A mezőgazdaságban használt műanyagok alkalmazás szerinti csoportosítására mutat példát a 2. ábra. A mezőgépészetben tribológiai és gépészeti szempontok alapján 3 fő területet lehet megkülönböztetni: - mezőgazdasági termények és gépalkatrészek kapcsolata - mezőgazdasági gépalkatrészek, gépelemek egymás közti tribológiai és mechanikai rendszere - talajművelő eszközök és a talaj kapcsolata A termények károsodását a betakarítási és anyagmozgatási folyamatokban több tényező határozza meg (pl. gépbeállítás, erőhatások... stb.), ezen belül a szakirodalom a súrlódás és kopás eredetű tönkremenetel arányát rendszerfüggően 20-60% között említi. A terménnyel érintkező anyagokat úgy kell megválasztani, hogy azok jelentős károsodást ne okozzanak a terményben. Ilyen megoldás lehet, hogy a fém csúszólemezek felületét különböző polimer bevonatokkal látják el, vagy polimer lemezt rögzítenek a felületére. Így a termény nem közvetlenül a kemény fémmel érintkezik, hanem a rugalmasabb műanyaggal, amely kisebb súrlódással rendelkezhet és kevésbé koptatja, károsítja a termény felületi rétegeit

Polimer/acél fogaskerekek súrlódása *

Polimer/acél fogaskerekek súrlódása * Tribológia Polimer/acél fogaskerekek súrlódása * KERESZTES RÓBERT ** PhD hallgató DR. KALÁCSKA GÁBOR ** egyetemi docens 1. Bevezetés A fémes alkatrészek helyettesítése mûszaki mûanyaggal egyre gyakoribb

Részletesebben

GÉPSZERKEZETTAN - TERVEZÉS GÉPELEMEK KÁROSODÁSA

GÉPSZERKEZETTAN - TERVEZÉS GÉPELEMEK KÁROSODÁSA GÉPSZERKEZETTAN - TERVEZÉS GÉPELEMEK KÁROSODÁSA 1 Üzemképesség Működésre, a funkció betöltésére való alkalmasság. Az adott gépelem maradéktalanul megfelel azoknak a követelményeknek, amelyek teljesítésére

Részletesebben

Műanyagok tulajdonságai. Horák György 2011-03-17

Műanyagok tulajdonságai. Horák György 2011-03-17 Műanyagok tulajdonságai Horák György 2011-03-17 Hőre lágyuló műanyagok: Lineáris vagy elágazott molekulákból álló anyagok. Üvegesedési (kristályosodási) hőmérséklet szobahőmérséklet felett Hőmérséklet

Részletesebben

Tárgyszavak: gépipar; műanyag; fém; fogaskerék; súrlódás; kopás; fogkapcsolódás; modellvizsgálat.

Tárgyszavak: gépipar; műanyag; fém; fogaskerék; súrlódás; kopás; fogkapcsolódás; modellvizsgálat. FIATALOK FÓRUMA Műanyag fogaskerekek súrlódásés kopásvizsgálata Keresztes Róbert Ph.D. hallgató, SZIE Gépészmérnöki Kar, Gépgyártás és Javítástechnológia Tanszék Tárgyszavak: gépipar; műanyag; fém; fogaskerék;

Részletesebben

MŰSZAKI POLIMEREK TRIBOLÓGIAI KUTATÁSA KÜLÖNBÖZŐ RENDSZEREKBEN

MŰSZAKI POLIMEREK TRIBOLÓGIAI KUTATÁSA KÜLÖNBÖZŐ RENDSZEREKBEN Szent István Egyetem MŰSZAKI POLIMEREK TRIBOLÓGIAI KUTATÁSA KÜLÖNBÖZŐ RENDSZEREKBEN Doktori (Ph.D.) értekezés Zsidai László Gödöllő 25. - 1 - A doktori iskola megnevezése: Műszaki tudományi doktori iskola

Részletesebben

tervezési szempontok (igénybevétel, feszültségeloszlás,

tervezési szempontok (igénybevétel, feszültségeloszlás, Elhasználódási és korróziós folyamatok Bagi István BME MTAT Biofunkcionalitás Az élő emberi szervezettel való kölcsönhatás biokompatibilitás (gyulladás, csontfelszívódás, metallózis) aktív biológiai környezet

Részletesebben

VONÓELEMES HAJTÁSOK (Vázlat)

VONÓELEMES HAJTÁSOK (Vázlat) VONÓELEMES HAJTÁSOK (Vázlat) Hajtások csoportosítása Közvetlen kapcsolatú Közvetítőelemes Erővel záró hajtások Dörzskerékhajtás Szíjhajtás (laposszíj, ékszíj) Alakkal záró hajtások Fogaskerékhajtás Lánchajtás,

Részletesebben

Tömeg (2) kg/darab NYLATRON MC 901 NYLATRON GSM NYLATRON NSM 40042000 40050000 40055000 50. Átmérő tűrései (1) mm. Átmérő mm.

Tömeg (2) kg/darab NYLATRON MC 901 NYLATRON GSM NYLATRON NSM 40042000 40050000 40055000 50. Átmérő tűrései (1) mm. Átmérő mm. NYLTRON M 901, kék (színezett, növelt szívósságú, öntött P 6) NYLTRON GSM, szürkésfekete; (MoS, szilárd kenőanyagot tartalmazó, öntött P 6) NYLTRON NSM, szürke (szilárd kenőanyag kombinációt tartalmazó

Részletesebben

MÉRNÖKI ANYAGISMERET AJ002_1 Közlekedésmérnöki BSc szak Csizmazia Ferencné dr. főiskolai docens B 403. Dr. Dogossy Gábor Egyetemi adjunktus B 408

MÉRNÖKI ANYAGISMERET AJ002_1 Közlekedésmérnöki BSc szak Csizmazia Ferencné dr. főiskolai docens B 403. Dr. Dogossy Gábor Egyetemi adjunktus B 408 MÉRNÖKI ANYAGISMERET AJ002_1 Közlekedésmérnöki BSc szak Csizmazia Ferencné dr. főiskolai docens B 403 Dr. Dogossy Gábor Egyetemi adjunktus B 408 Az anyag Az anyagot az ember nyeri ki a természetből és

Részletesebben

12. Polimerek anyagvizsgálata 2. Anyagvizsgálat NGB_AJ029_1

12. Polimerek anyagvizsgálata 2. Anyagvizsgálat NGB_AJ029_1 12. Polimerek anyagvizsgálata 2. Anyagvizsgálat NGB_AJ029_1 Ömledék reológia Viszkozitás Newtoni folyadék, nem-newtoni folyadék Pszeudoplasztikus, strukturviszkózus közeg Folyásgörbe, viszkozitás görbe

Részletesebben

SiAlON. , TiC, TiN, B 4 O 3

SiAlON. , TiC, TiN, B 4 O 3 ALKALMAZÁSOK 2. SiAlON A műszaki kerámiák (Al 2 O 3, Si 3 N 4, SiC, ZrO 2, TiC, TiN, B 4 C, stb.) fémekhez képest igen kemény, kopásálló, ugyanakkor rideg, azaz dinamikus igénybevételek elviselésére csak

Részletesebben

Polimerek fizikai, mechanikai, termikus tulajdonságai

Polimerek fizikai, mechanikai, termikus tulajdonságai SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ANYAGISMERETI ÉS JÁRMŰGYÁRTÁSI TANSZÉK POLIMERTECHNIKA NGB_AJ050_1 Polimerek fizikai, mechanikai, termikus tulajdonságai DR Hargitai Hajnalka 2011.10.05. BURGERS FÉLE NÉGYPARAMÉTERES

Részletesebben

DICHTOMATIK. Beépítési tér és konstrukciós javaslatok. Statikus tömítés

DICHTOMATIK. Beépítési tér és konstrukciós javaslatok. Statikus tömítés Beépítési tér és konstrukciós javaslatok Az O-gyűrűk beépítési terét (hornyot) lehetőség szerint merőlegesen beszúrva kell kialakítani. A szükséges horonymélység és horonyszélesség méretei a mindenkori

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK TÉMAKÖRÖK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK TÉMAKÖRÖK GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK Preisz Csaba mérnök-tanár Műszaki mechanika Statikai alapfogalmak - Erőrendszer fogalma - Vektorokkal végezhető alapműveleteket (erők felbontása,

Részletesebben

Fogaskerékhajtás tervezési feladat (mintafeladat)

Fogaskerékhajtás tervezési feladat (mintafeladat) 1. Kezdeti adatok: P 4 kw teljesítményszükséglet i.8 módosítás n 1 960 1/min fordulatszám α g0 0 - kapcsolószög η 0.9 fogaskerék hajtás hatásfoka L h 0000 h csapágyak megkívánt élettartama Fogaskerékhajtás

Részletesebben

GÖRGŐS LÁNCHAJTÁS tervezése

GÖRGŐS LÁNCHAJTÁS tervezése MISKOLCI EGYETEM GÉPELEMEK TANSZÉKE OKTATÁSI SEGÉDLET a GÉPELEMEK II. c. tantárgyhoz GÖRGŐS LÁNCHAJTÁS tervezése Összeállította: Dr. Szente József egyetemi docens Miskolc, 008. A lánchajtás tervezése során

Részletesebben

Anyagismeret tételek

Anyagismeret tételek Anyagismeret tételek 1. Iparban használatos anyagok csoportosítása - Anyagok: - fémek: - vas - nem vas: könnyű fémek, nehéz fémek - nemesfémek - nem fémek: - műanyagok: - hőre lágyuló - hőre keményedő

Részletesebben

Szigetelőanyagok. Műanyagok; fajták és megmunkálás

Szigetelőanyagok. Műanyagok; fajták és megmunkálás Szigetelőanyagok Műanyagok; fajták és megmunkálás Mi a műanyag? Minden rövidebb láncolatú (kis)molekulából mesterségesen előállított óriásmolekulájú anyagot így nevezünk. természetben nem fordul elő eleve

Részletesebben

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata 1 Az anyagok tulajdonságai fizikai tulajdonságok, mechanikai, termikus, elektromos, mágneses akusztikai, optikai 2 Minıség, élettartam A termék minısége

Részletesebben

FOK Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai tárgy kolokviumi kérdései 2012/13-es tanév I. félév

FOK Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai tárgy kolokviumi kérdései 2012/13-es tanév I. félév FOK Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai tárgy kolokviumi kérdései 2012/13-es tanév I. félév A kollokviumon egy-egy tételt kell húzni az 1-10. és a 11-20. kérdések közül. 1. Atomi kölcsönhatások, kötéstípusok.

Részletesebben

Dinamikus tribológiai rendszerek II.

Dinamikus tribológiai rendszerek II. Dinamikus tribológiai rendszerek II. Polimer-acél fogaskerék hajtások túlterheléses kopása DR. KALÁCSKA GÁBOR * egyetemi docens KERESZTES RÓBERT * PhD hallgató ZSIDAI LÁSZLÓ * tanszéki mérnök EBERST OTTO

Részletesebben

6. Előadás. Mechanikai jellegű gépelemek

6. Előadás. Mechanikai jellegű gépelemek 6. Előadás Mechanikai jellegű gépelemek 1 funkció: két tengely összekapcsolása + helyzethibák kiegyenlítése + nyomatéklökések kiegyenlítése + oldhatóság + szabályozhatóság 1 2 1 hm 2 2 kapcsolható állandó

Részletesebben

- homopolimerek: AAAAAAA vagy BBBBBBB vagy CCCCCCC. - váltakozó kopolimerek: ABABAB vagy ACACAC vagy BCBCBC. - véletlen kopolimerek: AAABAABBBAAAAB

- homopolimerek: AAAAAAA vagy BBBBBBB vagy CCCCCCC. - váltakozó kopolimerek: ABABAB vagy ACACAC vagy BCBCBC. - véletlen kopolimerek: AAABAABBBAAAAB Polimerek Polimernek nevezzük az ismétlődő egységekből felépülő nagyméretű molekulákat, melyekben az egységeket kémiai kötések kapcsolják össze. Az ismétlődő egység neve monomer. A polimerek óriásmolekulái

Részletesebben

Anyagvizsgálatok. Mechanikai vizsgálatok

Anyagvizsgálatok. Mechanikai vizsgálatok Anyagvizsgálatok Mechanikai vizsgálatok Szakítóvizsgálat EN 10002-1:2002 Célja: az anyagok egytengelyű húzó igénybevétellel szembeni ellenállásának meghatározása egy szabványosan kialakított próbatestet

Részletesebben

Dinamikus tribológiai rendszerek: polimer fogaskerekek súrlódása I. *

Dinamikus tribológiai rendszerek: polimer fogaskerekek súrlódása I. * Tudományos kutatás Dinamikus tribológiai rendszerek: polimer fogaskerekek súrlódása I. * Bevezetés A karbantartás és új gépelem gyártás területén egyre gyakrabban alkalmaznak mûszaki mûanyagból készült

Részletesebben

Mérnöki alapok 4. előadás

Mérnöki alapok 4. előadás Mérnöki alapok 4. előadás Készítette: dr. Váradi Sándor Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék, Budapest, Műegyetem rkp. 3. D ép. 334. Tel: 463-6-80

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

7. Élettartam növelő megmunkálások (tartósság növelő)

7. Élettartam növelő megmunkálások (tartósság növelő) 7. Élettartam növelő megmunkálások (tartósság növelő) Gépek működésekor igénybevétel elületi elületi réteg belső keresztmetszet Felületi mikrogeometria (érdesség) hatással van a: kopásállóságra áradási

Részletesebben

A POLIPROPILÉN TATREN IM

A POLIPROPILÉN TATREN IM TATREN IM 6 56 A POLIPROPILÉN TATREN IM 6 56 blokk kopolimer típust akkumulátor házak, háztartási eszközök, autó - és egyéb műszaki alkatrészek fröccsöntésére fejlesztettük ki, ahol a tartós hőállóság

Részletesebben

2.1. A fogaskerekek csoportosítása, a fogaskerékhajtások alapfogalmai, az evolvens foggörbe tulajdonságai.

2.1. A fogaskerekek csoportosítása, a fogaskerékhajtások alapfogalmai, az evolvens foggörbe tulajdonságai. 2.1. A fogaskerekek csoportosítása, a fogaskerékhajtások alapfogalmai, az evolvens foggörbe tulajdonságai. Tevékenység: Olvassa el a jegyzet 45-60 oldalain található tananyagát! Tanulmányozza át a segédlet

Részletesebben

Társított és összetett rendszerek

Társított és összetett rendszerek Társított és összetett rendszerek Bevezetés Töltőanyagot tartalmazó polimerek tulajdonságok kölcsönhatások szerkezet Polimer keverékek elegyíthetőség összeférhetőség Többkomponensű rendszerek Mikromechanikai

Részletesebben

A vizsgált anyag ellenállása az adott geometriájú szúrószerszám behatolásával szemben, Mérnöki alapismeretek és biztonságtechnika

A vizsgált anyag ellenállása az adott geometriájú szúrószerszám behatolásával szemben, Mérnöki alapismeretek és biztonságtechnika Dunaújvárosi Főiskola Anyagtudományi és Gépészeti Intézet Mérnöki alapismeretek és biztonságtechnika Mechanikai anyagvizsgálat 2. Dr. Palotás Béla palotasb@mail.duf.hu Készült: Dr. Krállics György (BME,

Részletesebben

A műanyagok szerves anyagok és aránylag kis hőmérsékleten felbomlanak. Hővel szembeni viselkedésük alapján két csoportba oszthatók:

A műanyagok szerves anyagok és aránylag kis hőmérsékleten felbomlanak. Hővel szembeni viselkedésük alapján két csoportba oszthatók: POLIMERTECHNOLÓGIÁK (ELŐADÁSVÁZLAT) 1. Alapvető műanyagtechnológiák Sajtolás Kalanderezés Extruzió Fröcssöntés Üreges testek gyártása (Fúvás) Műanyagok felosztása A műanyagok szerves anyagok és aránylag

Részletesebben

Műszaki műanyagok tribológiai kutatása különböző rendszerekben

Műszaki műanyagok tribológiai kutatása különböző rendszerekben FIATALOK FÓRUMA Műszaki műanyagok tribológiai kutatása különböző rendszerekben Zsidai László Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Gépgyártás és Javítástechnológia Tanszék, Gödöllő Tárgyszavak: súrlódás;

Részletesebben

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Poliolefinek öregítő vizsgálata Szűcs András. Budapest, 2011. X. 18

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Poliolefinek öregítő vizsgálata Szűcs András. Budapest, 2011. X. 18 Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Poliolefinek öregítő vizsgálata Szűcs András Budapest, 211. X. 18 1 Tartalom Műanyagot érő öregítő hatások Alapanyag és minta előkészítés Vizsgálati berendezések Mérési eredmények

Részletesebben

Anyagválasztás dugattyúcsaphoz

Anyagválasztás dugattyúcsaphoz Anyagválasztás dugattyúcsaphoz A csapszeg működése során nagy dinamikus igénybevételnek van kitéve. Ezen kívül figyelembe kell venni hogy a csapszeg felületén nagy a kopás, ezért kopásállónak és 1-1,5mm

Részletesebben

VÁLASZOK Dr. Belina Károly professzor úr bírálatában megfogalmazottakra

VÁLASZOK Dr. Belina Károly professzor úr bírálatában megfogalmazottakra VÁLASZOK Dr. Belina Károly professzor úr bírálatában megfogalmazottakra Köszönöm az értékes bírálatot, a megfogalmazott kérdésekre az alábbi válaszokat adom: 1. Érdekes lett volna egy viszonylag alacsony

Részletesebben

Műanyag-feldolgozó Műanyag-feldolgozó

Műanyag-feldolgozó Műanyag-feldolgozó A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK SPM BEARINGCHECKER KÉZI CSAPÁGYMÉRŐ HASZNÁLATA /OKTATÁSI SEGÉDLET DIAGNOSZTIKA TANTÁRGYHOZ/

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK SPM BEARINGCHECKER KÉZI CSAPÁGYMÉRŐ HASZNÁLATA /OKTATÁSI SEGÉDLET DIAGNOSZTIKA TANTÁRGYHOZ/ DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK SPM BEARINGCHECKER KÉZI CSAPÁGYMÉRŐ HASZNÁLATA /OKTATÁSI SEGÉDLET DIAGNOSZTIKA TANTÁRGYHOZ/ ÖSSZEÁLLÍTOTTA: DEÁK KRISZTIÁN 2013 Az SPM BearingChecker

Részletesebben

Segédlet a gördülőcsapágyak számításához

Segédlet a gördülőcsapágyak számításához Segédlet a gördülőcsapágyak számításához Összeállította: Dr. Nguyen Huy Hoang Budapest 25 Feladat: Az SKF gyártmányú, SNH 28 jelű osztott csapágyházba szerelt 28 jelű egysorú mélyhornyú golyóscsapágy üzemi

Részletesebben

Polimerek fizikai, mechanikai, termikus tulajdonságai

Polimerek fizikai, mechanikai, termikus tulajdonságai SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ANYAGISMERETI ÉS JÁRMŰGYÁRTÁSI TANSZÉK POLIMERTECHNIKA NGB_AJ050_1 Polimerek fizikai, mechanikai, termikus tulajdonságai DR Hargitai Hajnalka Polimerek / Műanyagok monomer egységekből,

Részletesebben

MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA

MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA Műanyagok kiválasztásának szempontjai A műanyagok típusválasztéka ma már olyan széles, hogy az adott alkalmazás követelményeit gazdaságosan teljesítő alapanyag kiválasztása komoly

Részletesebben

A.2. Acélszerkezetek határállapotai

A.2. Acélszerkezetek határállapotai A.. Acélszerkezetek határállapotai A... A teherbírási határállapotok első osztálya: a szilárdsági határállapotok A szilárdsági határállapotok (melyek között a fáradt és rideg törést e helyütt nem tárgyaljuk)

Részletesebben

Reológia Mérési technikák

Reológia Mérési technikák Reológia Mérési technikák Reológia Testek (és folyadékok) külső erőhatásra bekövetkező deformációját, mozgását írja le. A deformációt irreverzibilisnek nevezzük, ha a az erőhatás megszűnése után a test

Részletesebben

TÖBBFOGMÉRET SZÁMÍTÁS KISFELADAT

TÖBBFOGMÉRET SZÁMÍTÁS KISFELADAT Dr. Lovas László TÖBBFOGMÉRET SZÁMÍTÁS KISFELADAT Segédlet a Jármű- és hajtáselemek II. tantárgyhoz Kézirat 2011 TÖBBFOGMÉRET SZÁMÍTÁS KISFELADAT 1. Adatválaszték A feladat a megadott egyenes fogú, valamint

Részletesebben

SIKLÓCSAPÁGY KISFELADAT

SIKLÓCSAPÁGY KISFELADAT Dr. Lovas Lászl SIKLÓCSAPÁGY KISFELADAT Segédlet a Jármű- és hajtáselemek II. tantárgyhoz Kézirat 2012 SIKLÓCSAPÁGY KISFELADAT 1. Adatválaszték pk [MPa] d [mm] b/d [-] n [1/min] ház anyaga 1 4 50 1 1440

Részletesebben

Meghatározás. Olyan erőzárásos hajtás, ahol a tengelyek közötti teljesítmény-, nyomaték-, szögsebesség átvitelt ékszíj és ékszíjtárcsa biztosítja.

Meghatározás. Olyan erőzárásos hajtás, ahol a tengelyek közötti teljesítmény-, nyomaték-, szögsebesség átvitelt ékszíj és ékszíjtárcsa biztosítja. Ékszíjszíjhajtás Tartalomjegyzék Meghatározás Ékhatás Előnyök, hátrányok Szíjhossz, tengely állíthatóság Ékszíjtárcsák szerkezeti kialakítása Normál ékszíjak Keskeny ékszíjak Különleges ékszíjak Keskeny

Részletesebben

Ipari robotok megfogó szerkezetei

Ipari robotok megfogó szerkezetei IPARI ROBOTOK Ipari robotok megfogó szerkezetei 6. előadás Dr. Pintér József Tananyag vázlata Ipari robotok megfogó szerkezetei 1. Effektor fogalma 2. Megfogó szerkezetek csoportosítása 3. Mechanikus megfogó

Részletesebben

Csapágyak szigetelési lehetőségei a kóbor áram ellen. Schaeffler Gruppe

Csapágyak szigetelési lehetőségei a kóbor áram ellen. Schaeffler Gruppe Csapágyak szigetelési lehetőségei a kóbor áram ellen Kóbor áram Kóbor áram okozta csapágy károk Szigetelés a kóbor áram ellen 23.11.2009 Seite 2 Kóbor áram Kóbor áram okozta csapágy károk Szigetelés a

Részletesebben

1 ábra a) Kompaundálás kétcsigás extruderben, előtermék: granulátum, b) extrudált lemez vákuumformázásának technológiai lépései, c) fröccsöntés

1 ábra a) Kompaundálás kétcsigás extruderben, előtermék: granulátum, b) extrudált lemez vákuumformázásának technológiai lépései, c) fröccsöntés 1. Hőre lágyuló kompozitok előállítása és feldolgozása Tevékenység: A lecke áttanulmányozása után, a követelményekben meghatározottak alapján rögzítse, majd foglalja össze a lecke tartalmát, készítsen

Részletesebben

A MOL-LUB Kft. tevékenysége. Kenőanyag- és adalékgyártás

A MOL-LUB Kft. tevékenysége. Kenőanyag- és adalékgyártás A ML-LUB Kft. tevékenysége Kenőanyag- és adalékgyártás Tartalom Kenőanyagok jelentősége Kenőanyagok feladatai Kenőolajok Alapolajok Adalékok Kenőzsírok Sűrítők 2 Kenőanyagok jelentősége A kenőanyagok fejlődése

Részletesebben

A MÛANYAGOK FELHASZNÁLÁSA. az orvostechnikában A PEEK

A MÛANYAGOK FELHASZNÁLÁSA. az orvostechnikában A PEEK A MÛANYAGOK FELHASZNÁLÁSA 4.4 1.3 A PEEK és más high-tech műanyagok az orvostechnikában Tárgyszavak: hőálló műszaki műanyag; PEEK; összehasonlítás más polimerekkel; tulajdonságok; feldolgozhatóság; sterilizálhatóság;

Részletesebben

Hosszú szénszállal ersített manyagkompozitok mechanikai tulajdonságainak vizsgálata

Hosszú szénszállal ersített manyagkompozitok mechanikai tulajdonságainak vizsgálata Hosszú szénszállal ersített manyagkompozitok mechanikai tulajdonságainak vizsgálata Varga Csilla*, Miskolczi Norbert*, Bartha László*, Falussy Lajos** *Pannon Egyetem Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki

Részletesebben

Pattex CF 850. Műszaki tájékoztató

Pattex CF 850. Műszaki tájékoztató BETON / TÖMÖR KŐ HASZNÁLAT FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ 1. ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ALAP ANYAGA: beton, tömör kő Nehéz terhet hordozó elemek rögzítése tömör kőben, betonban, porózus betonban és könnyű betonban.

Részletesebben

Termodinamika (Hőtan)

Termodinamika (Hőtan) Termodinamika (Hőtan) Termodinamika A hőtan nagyszámú részecskéből (pl. gázmolekulából) álló makroszkópikus rendszerekkel foglalkozik. A nagy számok miatt érdemes a mólt bevezetni, ami egy Avogadro-számnyi

Részletesebben

ÚJDONSÁGOK A CSAPÁGYAK VILÁGÁBÓL

ÚJDONSÁGOK A CSAPÁGYAK VILÁGÁBÓL ÚJDONSÁGOK A CSAPÁGYAK VILÁGÁBÓL PÉCS 2004. március 03. Kalocsai Péter Peter.Kalocsai@skf.com BEVEZETŐ, ÁLTALÁNOS ISMERETEK Az SKF jelentése Svenska Kugellager Fabriken Swedish Ball Bearing Manufacturer

Részletesebben

Szakmai nap Nagypontosságú megmunkálások Nagypontosságú keményesztergálással előállított alkatrészek felület integritása

Szakmai nap Nagypontosságú megmunkálások Nagypontosságú keményesztergálással előállított alkatrészek felület integritása Szakmai nap Nagypontosságú megmunkálások Nagypontosságú keményesztergálással előállított alkatrészek felület integritása Keszenheimer Attila Direct line Kft vendégkutató BME PhD hallgató Felület integritás

Részletesebben

MAGAS ÉLETTARTAM, NAGYOBB TERMELÉKENYSÉG: LUTZ SZÕNYEG- ÉS TEXTILIPARI PENGÉK

MAGAS ÉLETTARTAM, NAGYOBB TERMELÉKENYSÉG: LUTZ SZÕNYEG- ÉS TEXTILIPARI PENGÉK TEXTILIPAR Válogatott terméklista kérjen ajánlatot más típusokra MAGAS ÉLETTARTAM, NAGYOBB TERMELÉKENYSÉG: LUTZ SZÕNYEG- ÉS TEXTILIPARI PENGÉK EGYEDI PENGÉK FÓLIA VEGYI- ÉS ÜVEGSZÁL ORVOSTECHNIKA ÉLELMISZERIPAR

Részletesebben

PTE Pollack Mihály Műszaki Kar Gépszerkezettan Tanszék

PTE Pollack Mihály Műszaki Kar Gépszerkezettan Tanszék PTE Pollack Mihály Műszaki Kar Gépszerkezettan Tanszék Összeállította: Dr. Stampfer Mihály 2009. Segédlet az ékszíjhajtás méretezéséhez A végtelenített ékszíjak és ékszíjtárcsák több országban is szabványosítottak

Részletesebben

Hajtások 2. 2011.10.22.

Hajtások 2. 2011.10.22. Hajtások 2. 2011.10.22. 3. Lánchajtás Lánc típusok Folyóméteres görgős láncokat kívánság szerinti hosszúságúra vágják A füles láncok számos típusa elérhetõ, mellyel a szállítási feladatok döntõ része megvalósítható.

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem NYOMATÉKÁTSZÁRMAZTATÓ HAJTÁSOK

Széchenyi István Egyetem NYOMATÉKÁTSZÁRMAZTATÓ HAJTÁSOK NYOMATÉKÁTSZÁRMAZTATÓ HAJTÁSOK A tengelyek között olyan kapcsolatot létesítő egységet, amely a forgatónyomaték egyszerű átvitelén kívül azt változtatni is tudja, hajtóműnek, a hajtóműveken belül a különböző

Részletesebben

A beton kúszása és ernyedése

A beton kúszása és ernyedése A beton kúszása és ernyedése A kúszás és ernyedés reológiai fogalmak. A reológia görög eredetű szó, és ebben az értelmezésben az anyagoknak az idő folyamán lejátszódó változásait vizsgáló műszaki tudományág

Részletesebben

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz!

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz! Összefoglalás Víz Természetes víz. Melyik anyagcsoportba tartozik? Sorolj fel természetes vizeket. Mitől kemény, mitől lágy a víz? Milyen okokból kell a vizet tisztítani? Kémiailag tiszta víz a... Sorold

Részletesebben

Hőszivattyúk - kompresszor technológiák Január 25. Lurdy Ház

Hőszivattyúk - kompresszor technológiák Január 25. Lurdy Ház Hőszivattyúk - kompresszor technológiák 2017. Január 25. Lurdy Ház Tartalom Hőszivattyú felhasználások Fűtős kompresszor típusok Elérhető kompresszor típusok áttekintése kompresszor hatásfoka Minél kisebb

Részletesebben

8. oldaltól folytatni

8. oldaltól folytatni TARTÁLY ÉS TORONY JELLEGŰ KÉSZÜLÉKEK KIVÁLASZTÁSA, MEGHIBÁSODÁSA, KARBANTARTÁSA 8. oldaltól folytatni 2015.09.15. Németh János Tartály jellegű készülékek csoportosítása A készülékekben uralkodó maximális

Részletesebben

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor Nézd meg a képet és jelöld az 1. igaz állításokat! 1:56 Könnyű F sak a sárga golyó fejt ki erőhatást a fehérre. Mechanikai kölcsönhatás jön létre a golyók között. Mindkét golyó mozgásállapota változik.

Részletesebben

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor gázok hőtágulása függ: 1. 1:55 Normál de független az anyagi minőségtől. Függ az anyagi minőségtől. a kezdeti térfogattól, a hőmérséklet-változástól, Mlyik állítás az igaz? 2. 2:31 Normál Hőáramláskor

Részletesebben

Polimer nanokompozit blendek mechanikai és termikus tulajdonságai

Polimer nanokompozit blendek mechanikai és termikus tulajdonságai SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Anyagtudományi és Technológiai Tanszék Polimer nanokompozit blendek mechanikai és termikus tulajdonságai Dr. Hargitai Hajnalka, Ibriksz Tamás Mojzes Imre Nano Törzsasztal 2013.

Részletesebben

Mit nevezünk nehézségi erőnek?

Mit nevezünk nehézségi erőnek? Mit nevezünk nehézségi erőnek? Azt az erőt, amelynek hatására a szabadon eső testek g (gravitációs) gyorsulással esnek a vonzó test centruma felé, nevezzük nehézségi erőnek. F neh = m g Mi a súly? Azt

Részletesebben

Az alumínium és ötvözetei valamint hegeszthetőségük. Komócsin Mihály

Az alumínium és ötvözetei valamint hegeszthetőségük. Komócsin Mihály Az alumínium és ötvözetei valamint hegeszthetőségük Magyar Hegesztők Baráti Köre Budapest 2011. 11. 30. Komócsin Mihály 1 Alumínium termelés és felhasználás A földkéreg átlagos fémtartalma Annak ellenére,

Részletesebben

TÖBBFOGMÉRET MÉRÉS KISFELADAT

TÖBBFOGMÉRET MÉRÉS KISFELADAT Dr. Lovas László TÖBBFOGMÉRET MÉRÉS KISFELADAT Segédlet a Jármű- és hajtáselemek II. tantárgyhoz BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tanszék Kézirat 2013 TÖBBFOGMÉRET

Részletesebben

Szerkezet és tulajdonságok

Szerkezet és tulajdonságok Szerkezet és tulajdonságok Bevezetés Molekulaszerkezet és tulajdonságok Kristályos polimerek a kristályosodás feltétele, szabályos lánc kristályos szerkezet kristályosodás, gócképződés kristályosodás,

Részletesebben

Polimer kompozitok alapanyagai, tulajdonságai, kompozitmechanikai alapok

Polimer kompozitok alapanyagai, tulajdonságai, kompozitmechanikai alapok SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ANYAGISMERETI ÉS JÁRMŰGYÁRTÁSI TANSZÉK POLIMERTECHNIKA NGB_AJ050_1 Polimer kompozitok alapanyagai, tulajdonságai, kompozitmechanikai alapok DR Hargitai Hajnalka 2011.10.19. Polimerek

Részletesebben

Géprajz gépelemek II. II. Konzultáció (2014.03.22.)

Géprajz gépelemek II. II. Konzultáció (2014.03.22.) Géprajz gépelemek II. II. Konzultáció (2014.03.22.) Forgó alkatrészek oldható kötőelemei (a nem oldható tengelykötéseket a tk.-ből tanulni) Ékkötés Az ék horonyszélességének illesztése laza D10 A tengely

Részletesebben

Jármű- és hajtáselemek II. (KOJHA 126) Fogaskerék hajtómű előtervezési segédlet

Jármű- és hajtáselemek II. (KOJHA 126) Fogaskerék hajtómű előtervezési segédlet Jármű- és hajtáselemek II. (KOJHA 126) Fogaskerék hajtómű előtervezési segédlet Egy új hajtómű geometriai méreteinek a kialakításakor elsősorban a már meglevő, használt megoldásoknál megfigyelhető megoldásokra

Részletesebben

SF RAILFORCE A kopásálló bevonat fémek felületére

SF RAILFORCE A kopásálló bevonat fémek felületére SF RAILFORCE A kopásálló bevonat fémek felületére Az SF RAILFORCE találmány lényege egy olyan újfajta kenőanyag család, amely fémek felületén egy kemény kopásálló és súrlódás-csökkentő bevonatot hoz létre.

Részletesebben

ahol m-schmid vagy geometriai tényező. A terhelőerő növekedésével a csúszó síkban fellép az un. kritikus csúsztató feszültség τ

ahol m-schmid vagy geometriai tényező. A terhelőerő növekedésével a csúszó síkban fellép az un. kritikus csúsztató feszültség τ Egykristály és polikristály képlékeny alakváltozása A Frenkel féle modell, hibátlan anyagot feltételezve, nagyon nagy folyáshatárt eredményez. A rácshibák, különösen a diszlokációk jelenléte miatt a tényleges

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 34 521 04 Ipari gépész Tájékoztató

Részletesebben

Járműelemek. Rugók. 1 / 27 Fólia

Járműelemek. Rugók. 1 / 27 Fólia Rugók 1 / 27 Fólia 1. Rugók funkciója A rugók a gépeknek és szerkezeteknek olyan különleges elemei, amelyek nagy (ill. korlátozott) alakváltozás létrehozására alkalmasak. Az alakváltozás, szemben más szerkezeti

Részletesebben

ERŐVEL ZÁRÓ KÖTÉSEK (Vázlat)

ERŐVEL ZÁRÓ KÖTÉSEK (Vázlat) ERŐVEL ZÁRÓ KÖTÉSEK (Vázlat) Erővel záró nyomatékkötések Hatáselve: a kapcsolódó felületre merőleges rugalmas szorítás hatására a felület érintőjének irányába ható terheléssel ellentétes irányban ébredő

Részletesebben

Házi feladat témák: Polimerek alkalmazástechnikája tárgyból, 2014-2015. I félév

Házi feladat témák: Polimerek alkalmazástechnikája tárgyból, 2014-2015. I félév Házi feladat témák: Polimerek alkalmazástechnikája tárgyból, 2014-2015. I félév Orvostechnikai alkalmazások 1. Egyszer használatos orvosi fecskendő gyártása, sterilezése. 2. Vérvételi szerelék gyártása,

Részletesebben

Előadó: Érseki Csaba http://ersekicsaba.hu

Előadó: Érseki Csaba http://ersekicsaba.hu Előadó: Érseki Csaba http://ersekicsaba.hu Extrudálás, mint kiinduló technológia Flakonfúvás Fóliafúvás Lemez extrudálás Profil extrudálás Csőszerszám* - Széles résű szerszám* - Egyedi szerszámok** * -

Részletesebben

A tételekhez segédeszköz nem használható.

A tételekhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: Egy kiválasztott műanyag jellemző fizikai és kémiai tulajdonságainak ismertetése Adott műanyag termék gyártásához anyag, gép és szerszám választása, majd a gyártástechnológia

Részletesebben

NEMZETKÖZI GÉPÉSZETI TALÁLKOZÓ - OGÉT

NEMZETKÖZI GÉPÉSZETI TALÁLKOZÓ - OGÉT NEMZETKÖZI GÉPÉSZETI TALÁLKOZÓ - OGÉT A SZAKASZOS ENERGIABEVITEL ALKALMAZÁSA AZ AUTÓIPARI KAROSSZÉRIAELEMEK PONTHEGESZTÉSE SORÁN Készítette: Prém László - Dr. Balogh András Miskolci Egyetem 1 Bevezetés

Részletesebben

Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint

Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint Dr. Horváth László egyetemi docens Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hidak és Szerkezetek Tanszék Tartalom Mire ad választ az Eurocode?

Részletesebben

Soba. FlamLINE. Fugaszalag 3 dimenziós hézagmozgáshoz

Soba. FlamLINE. Fugaszalag 3 dimenziós hézagmozgáshoz Soba Fugaszalag 3 dimenziós hézagmozgáshoz Egyszerû beépíthetôség lángolvasztással 1 Szigetelôlemez elvágása a dilatációnál fugaszalag elhelyezése és lángolvasztással történô rögzítése 2 fugaszalag fugaszalag

Részletesebben

Golyós hüvely Raktári program

Golyós hüvely Raktári program Golyós hüvely Raktári program A Tech-Con Hungária Kft. lineáris technika kategóriájában megtalálhatóak az NTN-SNR kiváló minőségű termékei. Mint tervező, fejlesztő és gyártó, az NTN-SNR a világ harmadik

Részletesebben

5. Az acélszerkezetek méretezésének különleges kérdései: rideg törés, fáradás. BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék

5. Az acélszerkezetek méretezésének különleges kérdései: rideg törés, fáradás. BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék MAGASÉPÍTÉSI ACÉLSZERKEZETEK 5. Az acélszerkezetek méretezésének különleges kérdései: rideg törés, fáradás. FERNEZELYI SÁNDOR EGYETEMI TANÁR Az acél szakító diagrammja Lineáris szakasz Arányossági határnak

Részletesebben

Zaj- és rezgés. Törvényszerűségek

Zaj- és rezgés. Törvényszerűségek Zaj- és rezgés Törvényszerűségek A hang valamilyen közegben létrejövő rezgés. A vivőközeg szerint megkülönböztetünk: léghangot (a vivőközeg gáz, leggyakrabban levegő); folyadékhangot (a vivőközeg folyadék,

Részletesebben

POLIMERTECHNIKA Laboratóriumi gyakorlat

POLIMERTECHNIKA Laboratóriumi gyakorlat MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV Polimer anyagvizsgálat Név: Neptun kód: Dátum:. Gyakorlat célja: 1. Műanyagok folyóképességének vizsgálata, fontosabb reológiai jellemzők kiszámítása 2. Műanyagok Charpy-féle ütővizsgálata

Részletesebben

ACÉLOK MÉRNÖKI ANYAGOK

ACÉLOK MÉRNÖKI ANYAGOK ACÉLOK MÉRNÖKI ANYAGOK 80%-a (5000 kg/fő/év) kerámia, kő, homok... Ebből csak kb. 7% a iparilag előállított cserép, cement, tégla, porcelán... 14%-a (870 kg/fő/év) a polimerek csoportja, melynek kb. 90%-a

Részletesebben

Acélszerkezetek. 3. előadás 2012.02.24.

Acélszerkezetek. 3. előadás 2012.02.24. Acélszerkezetek 3. előadás 2012.02.24. Kapcsolatok méretezése Kapcsolatok típusai Mechanikus kapcsolatok: Szegecsek Csavarok Csapok Hegesztett kapcsolatok Tompavarrat Sarokvarrat Coalbrookdale, 1781 Eiffel

Részletesebben

SCM 012-130 motor. Típus

SCM 012-130 motor. Típus SCM 012-130 motor HU SAE A Sunfab SCM robusztus axiáldugattyús motorcsalád, amely különösen alkalmas mobil hidraulikus rendszerekhez. A Sunfab SCM könyökös tengelyes, gömbdugattyús típus. A kialakítás

Részletesebben

Szilárd anyagok. Műszaki kémia, Anyagtan I. 7. előadás. Dolgosné dr. Kovács Anita egy.doc. PTE MIK Környezetmérnöki Tanszék

Szilárd anyagok. Műszaki kémia, Anyagtan I. 7. előadás. Dolgosné dr. Kovács Anita egy.doc. PTE MIK Környezetmérnöki Tanszék Szilárd anyagok Műszaki kémia, Anyagtan I. 7. előadás Dolgosné dr. Kovács Anita egy.doc. PTE MIK Környezetmérnöki Tanszék Szilárd anyagok felosztása Szilárd anyagok Kristályos szerkezetűek Üvegszerű anyagok

Részletesebben

3. feladat Géprajz-Gépelemek (GEGET224B) c. tárgyból a Műszaki Anyagtudományi Kar, nappali tagozatos hallgatói számára

3. feladat Géprajz-Gépelemek (GEGET224B) c. tárgyból a Műszaki Anyagtudományi Kar, nappali tagozatos hallgatói számára 3. feladat Géprajz-Gépelemek (GEGET224B) c. tárgyból a Műszaki Anyagtudományi Kar, nappali tagozatos hallgatói számára TENGELYVÉG CSAPÁGYAZÁSA, útmutató segítségével d. A táblázatban szereplő adatok alapján

Részletesebben

ANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIA TANSZÉK. Anyagismeret 2007/08. Károsodás. Témakörök

ANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIA TANSZÉK. Anyagismeret 2007/08. Károsodás. Témakörök ANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIA TANSZÉK Anyagismeret 2007/08 Károsodás Dr. Lovas Jenő jlovas@ eik.bme.hu Dr. Éva András mal.eva@mail.datanet.hu Témakörök Bevezetés Tönkremeneteli módok Fáradás, méretezés

Részletesebben

MŰSZAKI MŰANYAGOK TRIBOLÓGIAI KUTATÁSA KÜLÖNBÖZŐ RENDSZEREKBEN

MŰSZAKI MŰANYAGOK TRIBOLÓGIAI KUTATÁSA KÜLÖNBÖZŐ RENDSZEREKBEN Szent István Egyetem MŰSZAKI MŰANYAGOK TRIBOLÓGIAI KUTATÁSA KÜLÖNBÖZŐ RENDSZEREKBEN Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Zsidai László Gödöllő-Gent-Mol 2004. 2 A doktori iskola megnevezése: Műszaki tudományi

Részletesebben

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása Nyomaték (x 0 Nm) O k t a t á si Hivatal A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása./ A mágnes-gyűrűket a feladatban meghatározott sorrendbe és helyre rögzítve az alábbi táblázatban feltüntetett

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/202 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 523 04 Mechatronikai technikus Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja fel a

Részletesebben