Innovatív terméktervezés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Innovatív terméktervezés"

Átírás

1 Nyugat-magyarrszági Egyetem Bencsik Balázs, Elek László, Hegedűs József, Kvács Zslt, Lakats Ágnes Innvatív terméktervezés Műszaki metaadatbázis alapú fenntartható e-learning és tudástár létrehzása TÁMOP A/1-11/

2 GSPublisherEngine tudasfelh.hu A pályázat keretein belül létrehztunk egy speciális, felhő alapú adatbázist, tudásfelhő néven, ami egymástól függetlenül is értelmes tudásmrzsákból építkezik. Ezekből az elemi építőkövekből lehet felépíteni egy-egy órai tananyagt, vagy akár egy tantárgy teljes jegyzetét. A létrejött tananyagkat a prgram nline frdítja le egy adtt eszközre, így a tananyagk ptimálisan tudnak megjelenni a diákk kstelefnján, vagy akár egy nagy előadó kivetítőjén is. A prjektben résztvevő ktatók a saját maguk által fejlesztett, létrehztt tananyagkat feltöltötték a felhő alapú adatbázisba. A felhasznált anyagk minden eleme mindig magával GSPublisherEngine viszi az eredetileg megadtt metaadatkat (pl. fénykép készítője), így a felhasználás srán a hivatkzás autmatikussá válik. Ma nagyn sk ktatási kísérlet zajlik a világban, de még nem látszik pntsan, hgy a frdíttt sztály (flipped classrm) vagy a MOOC (massive pen nline curses) nyílt videó anyagai jelentik a járható utat. Az aznban mindenki számára világs, hgy váltztatni kell a megszktt módszereken. A kidlgztt tudásfelhő keretrendszer egyszerre képes kezelni az egyéni tanulási utakat, de akár ki tud szlgálni több ezer hallgatót is egyszerre. Minden ktató a saját belátása szerint tudja alkalmazni, használni, alakítani az adatbázisát, valamint szabadn használhatja a másk által feltöltött tanagyag elemeket anélkül, hgy a hivatkzásra külön hangsúlyt kellene fektetnie. Az egyes elemekből összeállíttt jegyzetek akár személyre szabhatók, ha pntsan behatárlható a célcsprt tudásszintje. Az elkészült tananyagk nem statikus, nymtattt (PDF) jegyzetek, hanem egy állandóan váltzó, váltztatható képekből, videókból és 3D mdellekből felépített dinamikus rendszer. Az ktatók az ipar által megkövetelt legmdernebb technlógiákat naprakészen tudják beépíteni a tudásfelhőben tárlt dinamikus jegyzeteikbe anélkül, hgy új PDF jegyzetet kellene kiadni. Ez az nline rendszer biztsítja a tananyagknak és magának az ktatásnak a fenntarthatóságát is. A dinamikus, metaadat struktúrára épülő tananyagainknak ebben a jegyzetben, csak egy pillanatfelvétele, lenymata tud megjelenni. A videóknak, az interaktív és 3D struktúráknak, valamint a frissülő tartalmaknak a megjelenítésére így nincsen lehetőségünk. Az e-learning nem feleslegessé teszi a tanárkat, hanem lehetővé teszi számukra, hgy úgy fglalkzhassanak a diákjaikkal, ahgy a mai, felgyrsult világ megköveteli.

3 " A szilárdsági tervezés igénye bútrk esetében. A szilárdsági-tartóssági jellemzők tervezésének gyakrlatára bútrk esetében jellemző, hgy: - alárendelt a jelentőségük; - nincsenek leírt tervezői eljárásk, - a meglévő ismeret és alkalmazható módszerek sincsenek benn a tervezői köztudatban. A bútrk tervezése srán a szilárdsági méretezés nem elsődleges szempnt, a funkcinális, ergnómiai, frmai követelményeket általában fntsabbnak tekintik mind a felhasználók, mind a tervezők. Ugyanakkr használat közben a bútrkat is erőhatásk érik, és elvárjuk, hgy ezeket a tervezett élettartamuk srán kársdás nélkül elviseljék. Számtalan példa igazlja, hgy ez az elvárás nem mindig teljesül. Lásd 1-4. kép. A biztnságs használat igénye mellett az anyagtakaréksság is követelmény: ha frmai-esztétikai kk nem indklják, pazarlás az erőtanilag szükségesnél erősebb szelvényeket alkalmazni az egyes szerkezeti elemekhez. Márpedig szilárdsági tervezés nélkül nem tudhatjuk, mennyivel több anyagt építünk be, mint indklt lenne. Mindezek indklttá teszik, hgy a tervezés srán a bútrkat is a más teherviselő szerkezeteknél alkalmaztt elvek szerint méretezzük. 1. kép: Szerkezeti kötéseinél tönkrement székváz.

4 " 2. kép: megfelelőségi vizsgálat srán tönkrement láb-káva kötés. " 3. kép. szekrény plcának törése használati teher hatására.

5 " 4. kép: szekrény összehúzó szerelvényének kiszakadása mzgatás következtében.

6 A szilárdsági tervezés alapelvei. Az erőtani méretezés minden esetben hárm lgikai szakaszból épül fel: a terhek és hatásk meghatárzása, a statikai mdell felállítása és megldása, valamint a mdell megldásával kaptt értékek összevetése a megengedhető értékekkel. Ez a felépítés bútrknál is követhető. Az összevetés történhet a megengedett feszültségeken alapuló, vagy a határállaptra történő méretezés elve alapján. A két méretezési módszer elkülönülése bútrk esetében csupán frmális, mivel nem indklt az egyidejűleg ható terhek szttt biztnsággal való figyelembevétele. A méretezéssel azt az igényt elégítjük ki, hgy a bútr a használatával járó igénybevételeket a tervezett élettartam srán adtt biztnsággal viselje, vagyis annak a valószínűsége, hgy a szerkezeti elemek, illetve kötések teherbírása kisebb, mint a terhek által kztt igénybevételek, a tervezett élettartam srán nem lehet nagybb egy megengedhető értéknél. Ez a kckázat vállalható értéke, amit gazdaságssági alapn, a tönkremenetel által kztt kárral összefüggésben lehet meghatárzni. Cél, hgy a tervezett élettartam srán az alábbi összefüggés teljesüljön: ahl 1 P ( R( t) S( t) ) 0 # (1) R(t) az időben váltzó teherbírás értéke, S(t) az időben váltzó terhek kzta igénybevétel értéke, 1/k a kckázat vállalható mértéke. Másképpen fgalmazva, a cél az, hgy ésszerű (és ismert) kckázati szinten fennálljn az alábbi összefüggés: [ ] k Smértékadó R # határállaptjellemző (2) Az 1. összefüggést magyarázza az 1. ábra, amelyen az igénybevételnek és a teherbírásnak az élettartam kezdeti időpntjára vnatkzó sűrűségfüggvénye látható µs, illetve µr a várható értékkel. (Igénybevétel-Teherbírás Átfedés, ITÁ mdell.) A sraffzással jelölt átfedési terület nagysága annak a valószínűségét jelenti, hgy az igénybevétel értéke meghaladja a teherbírás értékét, tehát a szerkezet, vagy szerkezeti elem tönkremegy. Az SM (Safety Margin) a teherbírás és igénybevétel különbsége, mint valószínűségi váltzó standardizált (u-elszlású) értéke az R(t)-S(t) = 0 esetben. Ennek segítségével a tönkremenetel valószínűsége kilvasható a standard nrmális elszlás F(u) elszlásfüggvényének táblázatából.

7 # A 2 összefüggést magyarázza a 2. ábra, miszerint a teherbírás várható értéke az élettartam srán csökken. A tervező a tönkremenetel valószínűségének az elfgadható érték alatt tartása érdekében a teherbírás és az igénybevétel elszlásának lyan valószínűségekhez tartzó értékét hasnlítja össze (Rhatárállapt és Sdesign), melyek együttes előfrdulásának a valószínűsége nem nagybb, mint a tönkremenetel kckázatának vállalható értéke. Az Rhatárállapt és Sdesign meghatárzását különböző szerkezetek méretezésére tervezési kódexek írják elő. Európában a teherhrdó faszerkezetek esetében az Eurcde 5: Design f timber structures 1. ábra: a megbízhatóság ITÁ mdellje Igénybevétel (S) Teherbírás (R) határállapt érték

8 # 2. ábra: a megbízhatóság Igénybevétel-Teherbírás-Idő mdellje, ha az igénybevétel elszlásfüggvénye időben állandóaz Eurcde 5 alapelveinek érvényesítése bútrk tervezésénél Ez az elv tartószerkezetek méretezésénél kdifikált frmában érvényesül. Faszerkezeteknél Európában az Eurcde 5: Design f timber structures szabvány írja le az eljárás alkalmazását. Amikr az ilyen méretezési elvet és eljárást bútrknál kívánjuk alkalmazni, az építmények teherhrdó szerkezeteivel szemben különbségek adódnak az alábbiak kapcsán: - rövidebb tervezett élettartam, - kevésbé szigrú környezeti kitettség, - kckázat ésszerű szintje (milyen tervezési mértékadó értékek) - terhek-teherkmbinációk jellege, egyidejűségük: bútrknál általában egyszerűbb. 1 k # # #, a kckázat ésszerű szintje. Felvétele a kárhányad,, azaz ismeretében lehetséges. A bútrknál figyelembe kell venni, hgy tönkremenetelük nagyn ritkán jár személyi sérüléssel, így az kztt kár nem lyan mértékű, mint más, mérnöki tartószerkezetek esetében. Emiatt a tönkremenetel nagybb (mintegy 0,005 értékű) kckázata engedhető meg, alakváltzási határállaptkra ennél is magasabb az ésszerű kckázat, így a megbízhatóság célértékei: 3 Bútr végső határállaptaira R(t) = 1 - # 5 10 = 0,995 D C kár újralétesítésköltsége 1 Ilyen alapn teherhrdó épületszerkezetek végső határállaptaira # k = Ugyanezen szerkezeteknél használati (alakváltzási határállaptkra # k =

9 # 2 Alakváltzási határállaptkra R(t) = 1 - # 2 10 = 0,98 Ez úgy közelíthető meg, hgy az állaptjellemző krlátjaként, azaz határfeszültségként az épületszerkezeteknél alkalmaztt 1 -es alkalmazási valószínűséghez tartzó érték helyett az 5 - es alulmaradási valószínűségi értéket vesszük alapul, alakváltzási számításnál pedig a rugalmas anyagjellemzők várható értékénél kétszeres szórással kisebb értékkel számlunk. Az EC 5 alapelveit és metdikáját akarjuk bútrk tervezésére adaptálni, Az EC 5 előírásai a vázlt megbízhatósági elveket az alábbiak szerint viszik át a tervezés gyakrlatába: Végső határállaptt, vagy valamely szelvény, elem vagy kapcslat túlztt defrmációját tekintve igazlni kell, hgy Ahl Sd a belső erő tervezési értéke, Sd Rd Rd az ahhz tartzó ellenállás tervezési értéke. Az ellenállás tervezési értéke a szóban frgó anyagi tulajdnság és a gemetriai jellemzők tervezési értékének, esetleg tvábbi jellemzőknek is a függvénye: Rd = R(Xd, ad, ) Az anyagi tulajdnság tervezési értékét a következő összefüggéssel állapítjuk meg: Rk Rd = k md γ ahl k md # a módsító együttható, amely magába fglalja a terhelés időtartamának és a nedvességtartalmnak a hatását az anyag jellemző szilárdságára (1. táblázat), γ M # az anyagi tulajdnság váltzéknyságát figyelembevevő biztnsági együttható. Teherbírási (végső) határállaptnál: # γ M =1,3 fánál és fás anyagknál, # γ M =1,25 szerkezeti kötésekben használt acélra. R k # az anyagi tulajdnság (szilárdság, rugalmassági tényező) jellemző értéke, amit vizsgálatkkal lehet meghatárzni. A jellemző érték általában a szóban frgó tulajdnság statisztikai elszlásának 5%-s kvantilise, egyes esetekben várható értéke. Terhelés A terhelés tervezési értékeit (Fd) az alábbi összefüggéssel határzzuk meg: F # d = γ F Fk, állandó terhelés esetében: # Gd = γ G Gk, M

10 # ahl: # γ és # γ F G a terhelés biztnsági együtthatói, (állandó terhelés esetében EC 5:1995 alapján: # γ G = 1,2 ) # Fk és# Gk a terhelés karakterisztikus értékei. A terhelés tartamának sztályzása: Tartós több mint 10 évig pl. saját tömeg, Hsszú ideig tartó 6 hónaptól 10 évig pl. tárlt terhelés (könyvek, irattárak), Közepes ideig tartó 1 héttől 6 hónapig tartó használati terhelés, Rövid ideig tartó kevesebb, mint 1 hétig (székek, ágyak, asztalk, stb.), Pillanatnyi 0 rendkívüli (véletlenszerű) A terhelés tervezési értékeit tapasztalati ismeretekből és statisztikai elemzésekből, de determinisztikus módn is megadhatják. A terhelés biztnsági tényezője figyelembe veszi a véletlenszerű hatáskkal kapcslats ismeretek hiánysságát valamint a nem véletlen hatáskat is. Megbízhatósági mérlegelések alapján határzzák meg, a rendelkezésre álló adatk statisztikai értékelésével. Az együttható lehet 1, vagy 1-nél kisebb, illetve nagybb: n=1 akkr, ha a használat mindennapi körülményeiről van szó, a használati határállaptra n>1 kedvezőtlen terhelésnél, a teherbírási határállaptra n<1 kedvező terhelésnél A terhelés hatásait (S) a terhelés tervezett értékeiből (F), gemetriai mennyiségekből (a) esetleg anyagtulajdnságkból (X) állapítják meg: S = S F, F,... a, a,... X,...) Terhelésnél (illetve terhelések hatásainál) szkáss a felső kvantilis, néhány esetben megfelelő lehet az alsó érték is, pl. a helyzet stabilitásáról való meggyőződés esetén. A teherbírásnál rendszerint az alsó kvantilis értékét vagy átlagértéket használnak. A tervezett feszültséget (esetleg a belső erőket és nymatékkat) az épületmechanika módszerei és a rugalmasság elmélete alapján állapítják meg, rendszerint a feszültségek és a relatív alakváltzásk közti visznyra vnatkzó feltétel alapján (EC 5:1995). d k md ( d, 1 d,2 d,1 d, 2 d 1. táblázat A # módsító együttható értékei (Eurcde 5:1995)

11 Anyag / terhelés összesített időtartama Kitettségi sztály Tömörfa és rétegeltlemezek Tartós (több mint 10 év) 0,60 0,60 0,50 Hsszú ideig tartó (6 hónap 10 év) 0,70 0,70 0,55 Közepes ideig tartó (1 hét 6 hónap) 0,80 0,80 0,65 Rövid ideig tartó (egy hétnél rövidebb) 0,90 0,90 0,70 Pillanatnyi 1,10 1,10 0,90 Frgácslapk a EN és EN szabvány alapján Tartós 0,40 Hsszú ideig tartó 0,50 Közepes ideig tartó 0,70 Rövid ideig tartó 0,90 Pillanatnyi 1,10 Frgácslapk a EN és EN szabvány alapján, OBS az EN 300 szabvány alapján. Farstlemezek a EN szabvány alapján (kemény) Tartós 0,30 0,20 Hsszú ideig tartó 0,45 0,30 Közepes ideig tartó 0,65 0,45 Rövid ideig tartó 0,85 0,60 Pillanatnyi 1,10 0,80 Farstlemezek a EN szabvány alapján (félkemény és kemény) Tartós 0,20 Hsszú ideig tartó 0,40 Közepes ideig tartó 0,60 Rövid ideig tartó 0,80 Pillanatnyi 1,10 #

12 Bútrk szerkezeti anyagainak tervezési szilárdsága A bútrk szerkezeti anyagai közé tartznak: - természetes faanyagk, - kmpzit fatermékek, - fémek, - műanyagk, - üveg. Az utóbbi hárm anyagféleség hmgén, iztróp anyagként viselkedik. Szilárdsági és rugalmassági jellemzőik kis váltzéknyságúak, adtt összetétel, gyártási eljárás esetén ismertek, vagy szabványs mérésekkel meghatárzhatók. A természetes faanyagk esetében a szilárdsági tulajdnságk adtt fafajn belül is jelentős váltzéknysága a tervezéshez a szilárdság un. karakterisztikus, vagy jellemző értékének) alsó 5%- s kvantilis) használatát teszi indklttá. A karakterisztikus értékek meghatárzásának módját az EN 338. szabvány adja meg. Az így meghatárztt karakterisztikus értékekre az Eurcde 5. tervezési előírás ad meg faanyag szilárdsági kategóriákat lmbs és tűlevelű fafajcsprtkra, valamint előírja a szilárdság tervezési értékének számítási módját. Bútrk szilárdsági tervezésékr, ha más adat nem áll rendelkezésünkre, kiindulhatunk az EC 5-ben az adtt fafajra jellemző szilárdsági kategória karakterisztikus szilárdsági értékeiből. A szilárdsági kategóriának való megfeleltetésben a sűrűség karakterisztikus értéke támpntul szlgálhat. A szilárdságk tervezési értékének kiszámításáhz aznban figyelembe kell venni a bútr szerkezetek és használatuk sajátsságait: σ Ennek megfelelően a tervezési értékek számítása: # Közepes időtartamú terhelésre: # σ 1,2 kar kar σ terv = k md 1,2 = 0,7 1,2 = 0, 64 σ kar Hsszú ideig tartó terhelésre: # γ M 1,3 A szilárdságk adtt fafajra vnatkzó várható értékének ismeretében tervezési értékekként a méretezéssel elérendő biztnságra alkalmas érték a várható érték egyharmada: # Agglmerált termékek esetében, amennyiben a szilárdságk termékszabványban megadtt minősítő értékei állnak rendelkezésünkre (gyakri eset), ezekből a várható értékeket becsülhetjük. A tapasztalat szerint a variációs együttható v = 0,12 értéke reálisan óvats becslés, ezzel a várható érték, illetve abból a tervezési érték az alábbiak szerint alakul: σ terv = k md kar kar terv = k md 1,2 = 0,8 1,2 = 0, 74 γ M 1,3 σ σ σ σ γ kar M σ = terv σ σ 3 kar

13 # σ # = σ nrm = 1,2 σ nrm ( 1 1,645 0,1) Közepes időtartamú terhelésre: # σ Hsszú ideig tartó terhelésre: # Amennyiben várható érték áll rendelkezésünkre: Közepes időtartamú terhelésre: σ terv =,60 σ # Hsszú ideig tartó terhelésre: σ terv = 0,60 σ nrm 0 nrm σ σ σ = 0,45 1,2 3 nrm nrm terv = k md 1,2 = 0,65 1,2 = 0, 60 γ M 1,3 Bútrk terhei A terhek között figyelembe kell venni a bútr rendeltetésszerű és rendellenes használata srán fellépő erőhatáskat is. Nagyságukat tekintve széleskörű felmérések eredményeire támaszkdhatunk. Ezek a felmérések elsősrban a bútrk megfelelőségének igazlására és a bútrk minősítésére alkalmazható szabványk kidlgzását szlgálták. Eredményükként a szabványkban vizsgálati erőhatásk jelennek meg, amelyek lényegében lefedik az adtt bútrdarab használati élettartama alatt várható mechanikai erőhatásk milyenségét és nagyságát. Az erőhatásk között szerepelnek statikus, tartós, ismétlődő és dinamikus terhelések. Rövididejű statikus terhelés lép fel például egy székvázn, amikr a rajta ülő személy a háttámlának dől és azt hátrafelé feszíti, vagy a karsszékszék karjaira támaszkdva azkat függőlegesen vagy ldalirányban feszíti. Tartós terhelés hat a szekrények plcaira, székvázra a rajta ülő személy, heverővázra a rajta fekvő személy súlyereje flytán. Ismétlődő terhelés veszi igénybe a székvázakat a leülés felállás srán, az ülő személy előidézte billegtetés srán az élettartam alatt több tízezerszer. (1. ábra) Dinamikus erőhatás terheli a nehéz, megraktt bútrkat elmzdításkr (2. ábra.), ülő- és fekvőbútrkat hirtelen ráhelyezkedés srán, a székeket szállítással, takarítással összefüggő rakáslás, dbálás, elejtés srán. A terhelő erők nagysága, esetenként a milyensége függ attól, hgy az adtt bútr milyen használati körülmények közé kerül, azaz lakásbútrként, közösségi helyiségek bútraként, vagy extrém használati körülmények között szlgál. σ σ nrm nrm terv = k md 1,2 = 0,45 1,2 = 0, 42 γ M 1,3 σ σ = 0,60 1,2 2 σ σ σ σ nrm nrm

14 # # 1. ábra: szekrények vizsgálata ldalirányú erőhatásra. 2. ábra: széktámla fárasztó vizsgálata.

15 Bútr szerkezeti kötések viselkedése A szilárdságilag megfelelő bútr tervezéséhez tudni kell, milyen, és mekkra igénybevételek lépnek fel a szerkezeti elemekben és kötésekben. Általáns térbeli esetben az igénybevételeknek a krdinátairányk szerinti hárm erő-, és hárm nymaték-összetevőjével kell számlni, lásd az 1, 2. és 3. ábrát. A bútrk szerkezeti kapcslatainak teherbírását beflyásló tényezők A szerkezeti kapcslatk teherbírását fából (és faalapú anyagból) készült szerkezetek esetében az alábbi tényezők határzzák meg: - Fafaj, anyag milyensége (ezzel járó rttróp szilárdsági és rugalmassági jellemzők) - A kötés típusa (ragaszttt, ldható, saját csaps, idegen kapcslóelemes) - A kötés gemetriája (keresztmetszet, csap frmája, méretei) - Az alkalmaztt ragasztó (típusa, összetétele, mennyisége) - Az illesztés szrssága - Megmunkálási jellemzők (méretpntsság, az illeszkedő felületek minősége) - A kialakult ragaszttt kötés tulajdnságai (rétegvastagság, ragasztó penetráció) - Tvábbi megmunkálási jellemzők (a felfekvések pntssága, nedvességtartalm eltérések) A felsrlás elején álló tényezők tervezési tényezőkként vehetők figyelembe, a szilárdságt meghatárzó szerepük a felsrlás srrendjében csökkenő. A sr végén álló tényezőket célszerű úgy kezelni, hgy azk a kötések teherbírásának a szórását eredményezik. A tervezés elvi megfntlásai A csmópntk szilárdsági tervezésével kapcslats egyik nehézség az, hgy a kötés tönkremenetelét nem egyetlen feszültség-összetevő, hanem egy bnylult feszültségállapt határzza meg, aminek a pnts ismerete meglehetősen nehéz. A feszültségállapt bnylultságát az kzza, hgy a csmópnt nem hmgén, hanem eltérő tulajdnságú anyagkból felépülő véges kiterjedésű test. Így a bnylult feszültségállapt akkr is fennáll, ha egyidejűleg egyféle típusú külső terhelés hat (például síkbeli hajlítás, vagy húzóterhelés). Márpedig bútr csmópntk esetében a terhelések lyank, hgy csaknem mindig többféle igénybevétel (síkbeli, síkból kitérő, hajlító, nrmál, nyíró) egyidejű jelenlétével kell számlni. A fellépő feszültségállapt bnylultságát pedig fkzza a faanyag rttróp természete, eltérő tulajdnságú anyagk (pl. ragasztóréteg, ragasztóval átitattt faréteg) jelenléte, illesztés miatti előfeszítés, megmunkálási pntatlanság miatti kntaktushiány. A felsrlt nehézségek miatt a feszültségi állapt összetevőinek zárt frmájú meghatárzása a valóságs esetek többségében gyakrlatilag lehetetlen. A különféle csmópnt kialakításk ragaszttt, sajátcsaps vagy idegen csaps kötések, kötőelemekkel megvalósíttt ldhatatlan vagy ldható kötések teherbírására adatkat hármféle útn nyerhetünk: - Tapasztalati útn, labratóriumi mérésekkel. A tapasztalati módszer esetében a nehézséget a csmópnt kialakításk méreti, frmai, anyagi váltzatssága jelenti. - Elméleti számításkkal. A meglévő eljárásk kezelhető bnylultságú, a tényleges csmópnt viselkedését gyakran csak alig megközelítő, általában túlegyszerűsített mdelleken alapulnak.

16 # - Tapasztalati összefüggésekkel, melyek nagyszámú kísérleti eredmény feldlgzásán alapulnak. Az összefüggések elvi alapja a tönkremenetelben dminánsnak ítélt feszültségek fellépésének jellege, valamint a teherbírás adtt anyagjellemzőktől és gemetriai méretektől való függősége. A függvényben szereplő állandók, együtthatók, kitevők értéke regresszió-számítással adódik (Eckelman 1991, 1994, Kvács 2001.). A teherbírás várható értékének és tervezési értékének a kapcslata A méretezéssel elérendő biztnság igényének bútrk esetében úgy tehetünk eleget, ha a kötés teherbírás várható értékének 30 %-át tekintjük méretezési értéknek (Eckelman, 1994., Kvács, 2001.). Ezt az értéket nem haladhatja meg az élettartam srán várható terhekből származó igénybevétel mértékadó értéke, ami bútrk esetében a vizsgálati terhelésnek megfelelő érték. A méretezési és a mértékadó érték hányadsa tehát legfeljebb 1 lehet. Több igénybevétel kmpnens (például hajlítás, csap kihúzás) esetén az egyes kmpnensekre vnatkzó hányadsk összege nem haladhatja meg az 1-es értéket. A tvábbiakban a kötések teherbírásának várható értékét határzzuk meg statikus terhelési körülményekre. Ismétlődő terhelési körülmények esetén a fakötésekre jellemző kársdáshalmzódási jelenség miatt a tervezett élettartamhz kapcslódó ciklusszámtól függő mértékben csökken a kötés teherbírása. Ezért annak tervezési értékét es ismétlődési számig 0,75-s tényezővel, nagybb ismétlődési szám esetés 0,5-ös tényezővel tvább kell csökkenteni. 1. ábra: keret csmópnt igénybevételi kmpnensei.

17 # 2. ábra: szlp-kávakötés igénybevételi kmpnensi. # 3. ábra: kávakötés igénybevételi kmpnensei.

18 Bútr szilárdsági mdell - keretszerkezet Az igénybevételek krrekt meghatárzáshz a váz- vagy lapszerkezetű bútr, mint tartószerkezet (rúdszerkezet, felületszerkezet) erőtani elemzése szükséges a bútrdarab statikai mdelljének felvételével és a mdell megldásával. Vázszerkezetű bútrk esetében a mdell leggyakrabban statikailag határzatlan térbeli keretszerkezet (1. kép, 1. ábra), a fakötésekre jellemző csmópnti sajátsságkkal. Ezek a csmópnti sajátsságk befgási merevség értékek - a terhelés jellegétől, azaz időtartamától, ismétlődésétől, dinamikus vltától is függenek, és lényegesen beflyáslhatják az adtt terhelésnél kialakuló igénybevételeket. Síkbeli és térbeli keretszerkezetek számítására léteznek számítógépes prgramk, melyek a mdellezett szerkezet elemzését megkönnyítik. A számításk elve a keretszerkezetek elmélete, a megldási módszer többnyire az un. mátrix-elmzdulás módszer, amely az egyes szerkezeti elemek (rúdszakaszk) merevségi mátrixából a kapcslódásaiknak megfelelően az egész szerkezet merevségi mátrixát állítja össze. Ez lesz az ismeretlen elmzduláskra felírható egyenletrendszer együttható-mátrixa. A módszer a mdellre pnts eredményt szlgáltat. Ezzel az eljárással, illetve számítógépes installációjával a szerkezeti kötések kísérleti útn meghatárztt véges merevségi, más szóval hajléknysági jellemzői is figyelembe vehetők, melyek a terhelés és csmópnti alakváltzás kapcslatát írják le (Lásd a 2. és 3. ábrát). Az 1. táblázat az ldhatatlan keretkötések hárm gyakri típusára tartalmaz irányadó értékeket a síkbeli, valamint síkból kitérő hajlításkr érvényesülő hajléknysági együtthatókra a kötés méreti jellemzők függvényében. Ezeket az adatkat sk kísérleti vizsgálat támasztja alá. A számítási mdellben való mellőzésük az eredmények számttevő eltéréséhez vezet. Értékük váltzása egy nagyságrenden belül kis hatású. A keretszerkezet mdell inputjait a szerkezet (rúdszakaszk és csmópntk) tplógiája, a rúdszakaszk keresztmetszeti valamint anyagi jellemzői, a rúdszakaszk csmópntkba való kapcslódásának hajléknysági jellemzői, a csmópntkban vagy rúdszakaszkn ható külső terhelés kmpnensek, valamint a csmópntk elmzdulási szabadságfkai jelentik. Lásd a 4, 5. és 6. ábrát. A számítás kimeneteként valamennyi csmópnt elmzdulás-összetevőit, valamint a rúdvégek igénybevétel összetevőit kapjuk, melyekből a csmópnt-közi, mezőértékek egyszerűen származtathatók. Nem áll még rendelkezésre lyan gyakrlati számítási eljárás, amellyel felületszerkezetű bútrk pnts erőtani számítása elvégezhető lenne. Az ilyen szerkezetekre a végeselemes, közelítő számítási módszer alkalmas, amit száms szftver támgat (ANSYS, SlidWrks, Cnsl, Pr- Engineer, stb.). Sk bútrdarab kmbinált, részben héj-, részben vázszerkezetű. Ezek a szerkezetek a keretszerkezet számítás és a végeselem módszer együttes alkalmazásával, vagy tisztán végeselem módszerrel vizsgálhatók. Végeselem módszer alkalmazása esetében a számítási mdell a valóságs gemetriát tartalmazhatja, bár célszerű lehet ebben az esetben is egyszerűsíteni azt.

19 # # 1. kép: vázszerkezetű bútr (szék) valóságs kialakítása 1. ábra: az 1. képen mutattt szék vázának, mint tartószerkezetnek a statikai mdellje.

20 # # 2. ábra: faanyagú szerkezeti csmópnt (kötés) idealizált és valóságs viselkedése síkbeli hajlító nymatékkal terhelve; balldali ábra: ideális tökéletesen merev kapcslat; jbbldali ábra: valóságs, szögváltzást elszenvedő kapcslat, az alakváltzás felnagyíttt bemutatásával. 3. ábra: a térbeli hat igénybevétel kmpnensnek megfelelő csmópnti alakváltzás összetevők keret sarkkötés esetében.

21 # 4. ábra: input az 1. ábra statikai mdelljének számításáhz; a csmópntk krdinátái kávaelemekkel párhuzams tengelyű krdinátarendszerben. # 5. ábra: input az 1. ábra statikai mdelljének számításáhz; a rúdszakaszk keresztmetszeti jellemzői és keresztmetszetük rientációja.

22 # 6. ábra: input az 1. ábra statikai mdelljének számításáhz.

23 Bútr szilárdsági mdell végeselem mdell Nem áll még rendelkezésre lyan gyakrlati számítási eljárás, amellyel felületszerkezetű bútrk pnts erőtani számítása elvégezhető lenne. Az ilyen szerkezetekre a végeselemes, közelítő számítási módszer alkalmas, amit száms szftver támgat (ANSYS, SlidWrks, Cnsl, Sfistik, Pr-Engineer, stb.). Sk bútrdarab kmbinált, részben héj-, részben vázszerkezetű. Ezek a szerkezetek a keretszerkezet számítás és a végeselem módszer együttes alkalmazásával, vagy tisztán végeselem módszerrel vizsgálhatók. Végeselem módszer alkalmazása esetében a számítási mdell a valóságs gemetriát tartalmazhatja, bár célszerű lehet ebben az esetben is egyszerűsíteni azt. A végeselem módszer numerikus eljárás parciális differenciálegyenletekkel leírható mérnöki prblémák, un. peremérték feladatk közelítő megldására. Jelentősége abban áll, hgy a prblémát leíró differenciálegyenlet(rendszer) az bjektum bnylultabb (valóságs) gemetriájával a legtöbb esetben analitikusan nem megldható, így a hagymánys, analitikus eljárás alkalmazásáhz az bjektumn túlztt mértékű egyszerűsítést kellene alkalmazni. A végeselem mdell szilárdsági számításk esetében az bjektum gemetriai mdelljéből, elemeinek anyagmdelljeiből (rugalmas, lineáris, nemlineáris, elaszt-plasztikus, viszkózus, stb.) és a hzzájuk tartzó jellemzőkből, a külső terhekből (hatásfelület, nagyság, irány, megszlás, időfüggés stb), valamint a megtámasztáskból (csúcsk, élek, felületek szabadságfkai) áll ami a gemetria behálózásával, un. diszkretizálásával egészítünk ki. A diszkretizálás az egész elemzett tartmány kisebb tartmánykra végeselemekre - való felsztását jelenti, a számítási mód ezekre az egyszerű gemetriájú, kis résztartmánykra keresi a valóságshz közelítő megldást. A közelítés pntssága a választtt elemtípustól (lineáris, kvadratikus, köbös, stb) flytnssági feltételektől, valamint a hálózás sűrűségétől függ. Összetett szerkezeteknél az egyes szerkezeti elemekre érintkezési feltételeket kell meghatárzni, kölcsönös elmzdulási lehetőségeiket emellett a kapcslóelemek különböző típusaival lehet mdellezni. A mdellről elmndttak előállítása számítógépesen az un. elő-feldlgzás (preprcessing) srán történik meg. A mdellt (skismeretlenes lineáris egyenletrendszer) a megldó prgram (slver) ldja meg. Megldásként előáll valamennyi csmópntra valamennyi elmzdulásösszetevő, nyúlásösszetevő, feszültség-összetevő valóságst közelítő értéke. A prgramt használó az utófeldlgzás (pst-prcessing) srán ebből jelenítheti meg a számára fnts eredményeket a kívánt frmában, azaz kmpnens és eredő elmzdulás és feszültség ábrát színsávs, vagy vektrs frmában határló felületekre vagy metszetekre, biztnsági tényező elszlását, listázhatja a csmópnti értékeket, felületi eredő értékeket, stb. Bútrk szilárdsági mdellezése tekintetében is lényeges, hgy az un. térfgati elemek mellett használhatunk felületelemeket (héjak, tárcsák mdellezésére), valamint vnalelemeket (rúdelem, gerendaelem) vázszerkezetek mdellezésére, ezáltal a számítási igén és a megldás időszükséglete jelentősen csökkenthető. Ugyancsak fnts, hgy a vnalelemekkel mdellezett váz ra nem csak feszültségértékeket, hanem igénybevételi ábrákat is előállít a prgram (4. ábra), ami megkönnyíti a kötések teherbírásával történő összehasnlítást. Székváz Sfistik prgrammal előállíttt végeselemes mdelljét mutatja az 1. ábra a háttámla terhelésekr kialakuló feszültségekkel; a háttámlát héjelemekkel hálóztuk be. A 2. ábra ugyancsak a Sfistik prgram használatával készült, egy plcs szekrény mdelljét mutatja, egy merev és egy hajléknyan beépített vízszintes sztóval, valamint egy szabadn alátámaszttt plccal, szintén héjelemek használatával.

24 # A 3. ábra íróasztal Sfistik prgrammal készült szilárdságtani mdellje, az asztallap defrmációját mutatja felnagyítva, a 4. ábra ugyanennél az asztalnál a vnalelemekkel mdellezett vázban és a kapcslatkban ébredő erőket mutatja. 1. ábra: ülő-és hátfelületén terhelt szék végeselemes szilárdsági mdellje, Sfistik prgram # 2. ábra: vízszintes felületein terhelt szekrény végeselemes szilárdsági mdellje, Sfistik prgram

25 # 3. ábra: irdai asztal szabványs terhelésekr fellépő alakváltzás mdellezése végeselem módszerrel, az elmzdulásk 1-nél nagybb léptékű megjelenítésével. # 4. ábra: az irdai asztal vázelemeinek és kötőelemeinek hajlító igénybevételi ábrája.

26 Különleges (intelligens) anyagk felhasználása a termékfejlesztésben 5. Az anyagtudmány fejlődése Kr anyagaihz kötődik (kő, brnz, vas) A kémiai szerkezet felismerése lehetővé teszi anyagk célztt fejlesztését (szerkezeti anyagk). Ezek környezetükkel érintkeznek, frmájukat igyekeznek őrizni Funkcinális anyagk: nem a legelőnyösebb mechanikai tulajdnságk elérése a fő cél, hanem fizikai tulajdnságaik összekapcslása egy rendszeren belül (pl.: Szelén, Szilícium) Intelligens anyagk: azk a funkcinális szintetikus anyagk, amelyek érzékelik közvetlen környezetük állaptának egy vagy több jellemzőjét, a jeleket feldlgzzák, majd ezekre, állaptuk megváltztatásával, gyrs és egyértelmű választ adnak. 6. Anyagválasztás A mérnöki feladatk legfntsabb és az egyik legnehezebb része A ma mérnöke számára ezer anyagféleség áll rendelkezésére (fémek, kerámiák, üveganyagk, plimerek, elasztmerek, a belőlük készült kmpzitk) Egy termékhez felhasznált alapanyagk választásnál figyelembe kell venni a terméket érő külső igénybevételeket és az anyag alakításáhz felhasználható technlógiákat. A tervező feladata az, hgy a knstrukció, az anyag és a feldlgzási technlógia hármas legptimálisabb kmbinációval valósítsa meg az igénybevételeknek megfelelő terméket. Általában nem csak egy jó megldás van A lehetséges megldásk közül a legkisebb költségráfrdítással járó és a legnagybb hzzáadtt értékkel rendelkező megldást kell választani. 1. ábra. Az anyag-,technlógia-, knstrukció kapcslata

INFORMATIKAI STRATÉGIA

INFORMATIKAI STRATÉGIA EREDMÉNYEK INFORMATIZÁLÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE (ÁROP 3.d) VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8200 Veszprém, Óvárs tér 9. INFORMATIKAI STRATÉGIA Készítette: Indikátrk, amelyek teljesítéséhez

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények Informatika

Osztályozó vizsga követelmények Informatika Osztályzó vizsga követelmények Infrmatika Rendészeti képzés 9. évflyam 1. Az infrmatikai eszközök használata Az infrmatikai környezet tudats alakítása. Az egészséges munkakörnyezet megteremtése. A számítógépes

Részletesebben

Általános gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvoktató program 9. évfolyam

Általános gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvoktató program 9. évfolyam Osztályzó vizsga követelmények Infrmatika Általáns gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvktató prgram 9. évflyam 1. Az infrmatikai eszközök használata Az infrmatikai környezet tudats alakítása. Az

Részletesebben

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia Pályázati felhívás az EGT Finanszírzási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia prgram keretében megjelenő HU-03 ----- jelű Megújuló energiafrrásk fenntartható hasznsításával kapcslats

Részletesebben

Teherfelvétel. Húzott rudak számítása. 2. gyakorlat

Teherfelvétel. Húzott rudak számítása. 2. gyakorlat Teherfelvétel. Húzott rudak számítása 2. gyakorlat Az Eurocode 1. részei: (Terhek és hatások) Sűrűségek, önsúly és az épületek hasznos terhei (MSZ EN 1991-1-1) Tűznek kitett tartószerkezeteket érő hatások

Részletesebben

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve PMJVÖ Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer LOGO-VIR Oktatási terv Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer ktatási terve Daten-Kntr Számítástechnikai Fejlesztő és Szlgáltató

Részletesebben

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM 3. priritás: A minıségi ktatás és hzzáférés biztsítása mindenkinek Akcióterv 2007-2008. 2008. július 1. A priritás bemutatása 1.1. A priritás tartalma Priritás száma

Részletesebben

A végeselem módszer alapjai. 2. Alapvető elemtípusok

A végeselem módszer alapjai. 2. Alapvető elemtípusok A végeselem módszer alapjai Előadás jegyzet Dr. Goda Tibor 2. Alapvető elemtípusok - A 3D-s szerkezeteket vagy szerkezeti elemeket gyakran egyszerűsített formában modellezzük rúd, gerenda, 2D-s elemek,

Részletesebben

Adatmodellezés CityGML használatával

Adatmodellezés CityGML használatával Társadalm térinfrmatika kataszter * GISpen knferencia Adatmdellezés CityGML használatával Kttyán László Nyugat-magyarrszági Egyetem Geinfrmatikai Kar ÖSSZEFOGLALÁS (Times 12 pnts félkövér nagybetűk) A

Részletesebben

Kristályszerkezetek és vizsgálatuk

Kristályszerkezetek és vizsgálatuk Kristályszerkezetek és vizsgálatuk Az anyagk tulajdnságait atmjaik fajtája, kémiai kötésük jellege és kristályszerkezete együttesen határzza meg. A fentiekre a szén egy tipikus példa. A tiszta szén gyémánt

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása 620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása A könyvvizsgáló által igénybevett szakértő munkája megfelelőségének értékelése 12.

Részletesebben

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmjegyzék 1. Az iskla nevelési prgramja... 5 1.1. A nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1.1. Az

Részletesebben

Mérnöknek lenni annyit jelent: előre látni, hogy egy megvalósítandó rendszer/termék hogyan működik, viselkedik majd a hétköznapokban.

Mérnöknek lenni annyit jelent: előre látni, hogy egy megvalósítandó rendszer/termék hogyan működik, viselkedik majd a hétköznapokban. Rendszertervezés A legtöbb hallgató már hallgató krában lehetőség kap arra - főleg itt, az Adatbázisk Labr keretein belül -, hgy rendszereket hzzn létre a tervezéstől és a megvalósításig. Igazából ez az

Részletesebben

SiAlON. , TiC, TiN, B 4 O 3

SiAlON. , TiC, TiN, B 4 O 3 ALKALMAZÁSOK 2. SiAlON A műszaki kerámiák (Al 2 O 3, Si 3 N 4, SiC, ZrO 2, TiC, TiN, B 4 C, stb.) fémekhez képest igen kemény, kopásálló, ugyanakkor rideg, azaz dinamikus igénybevételek elviselésére csak

Részletesebben

tervezési szempontok (igénybevétel, feszültségeloszlás,

tervezési szempontok (igénybevétel, feszültségeloszlás, Elhasználódási és korróziós folyamatok Bagi István BME MTAT Biofunkcionalitás Az élő emberi szervezettel való kölcsönhatás biokompatibilitás (gyulladás, csontfelszívódás, metallózis) aktív biológiai környezet

Részletesebben

Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint

Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint Dr. Horváth László egyetemi docens Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hidak és Szerkezetek Tanszék Tartalom Mire ad választ az Eurocode?

Részletesebben

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv - 2015 A Duna-vízgyűjtő magyarországi része. 1-1. háttéranyag: Felszíni víztestek kijelölésének felülvizsgálata

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv - 2015 A Duna-vízgyűjtő magyarországi része. 1-1. háttéranyag: Felszíni víztestek kijelölésének felülvizsgálata Vízgyűjtő-gazdálkdási Terv - 2015 A Duna-vízgyűjtő magyarrszági része 1-1. háttéranyag: Felszíni víztestek kijelölésének felülvizsgálata Felszíni víztestek kijelölése Módszertan Vízflyás víztestek felülvizsgálata

Részletesebben

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program Felhívás Csprts tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsítószámú című kiemelt prjekt keretében A Tehetséghidak Prjektirda a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsító számú 1

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Észak-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Észak-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Észak-Magyarrszági Operatív Prgram Egészségügyi szlgáltatásk fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó közpntk fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás krszerősítése Tervezet Kódszám:

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnttkepzes@bkf.hu BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Tartalmjegyzék

Részletesebben

A.2. Acélszerkezetek határállapotai

A.2. Acélszerkezetek határállapotai A.. Acélszerkezetek határállapotai A... A teherbírási határállapotok első osztálya: a szilárdsági határállapotok A szilárdsági határállapotok (melyek között a fáradt és rideg törést e helyütt nem tárgyaljuk)

Részletesebben

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Prttípus, termék-, technlógia- és szlgáltatásfejlesztés Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.7-15 A pályázati kiírás a

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív Üzletszabályzat 6. sz. melléklete EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Megfelelési kérdőív EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Oldal 1 Ügyfél neve: Ügyfélkód: Jelen kérdőív kifejezett

Részletesebben

MÉRNÖKI ANYAGISMERET AJ002_1 Közlekedésmérnöki BSc szak Csizmazia Ferencné dr. főiskolai docens B 403. Dr. Dogossy Gábor Egyetemi adjunktus B 408

MÉRNÖKI ANYAGISMERET AJ002_1 Közlekedésmérnöki BSc szak Csizmazia Ferencné dr. főiskolai docens B 403. Dr. Dogossy Gábor Egyetemi adjunktus B 408 MÉRNÖKI ANYAGISMERET AJ002_1 Közlekedésmérnöki BSc szak Csizmazia Ferencné dr. főiskolai docens B 403 Dr. Dogossy Gábor Egyetemi adjunktus B 408 Az anyag Az anyagot az ember nyeri ki a természetből és

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás A SZERZŐDÉS SZÁMA: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS NAGYATÁD ÉS KÖRNYÉKE CSATORNAHÁLÓZATÁNAK ÉS NAGYATÁD SZENNYVÍZTELEPÉNEK FEJLESZTÉSE ELNEVEZÉSŰ KEOP-1.2.0/09-11-2011-0038 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTTEL KAPCSOLATOS MÉRNÖKI

Részletesebben

Fa- és Acélszerkezetek I. 1. Előadás Bevezetés. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

Fa- és Acélszerkezetek I. 1. Előadás Bevezetés. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Fa- és Acélszerkezetek I. 1. Előadás Bevezetés Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Okt. Hét 1. Téma Bevezetés acélszerkezetek méretezésébe, elhelyezés a tananyagban Acélszerkezetek használati területei

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Nemesszalók Község Önkrmányzata Képviselő-testületének 6/2008.(XI.13.) számú rendelete Nemesszalók község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályzási Tervének jóváhagyásáról Nemesszalók Község Önkrmányzatának

Részletesebben

KERESLETTERVEZÉS. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL. Kereslettervezéssel foglalkozó tréningünk méltó párja készlettervezési képzésünknek.

KERESLETTERVEZÉS. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL. Kereslettervezéssel foglalkozó tréningünk méltó párja készlettervezési képzésünknek. Képzési Közpntja KERESLETTERVEZÉS A KÉPZÉSRŐL Kereslettervezéssel fglalkzó tréningünk méltó párja készlettervezési képzésünknek. Gyakrlati feladatkn keresztül közelítjük meg többek között a keresletterv

Részletesebben

A duális felsőfokú képzés alapelvei

A duális felsőfokú képzés alapelvei A duális felsőfkú képzés alapelvei 1. A duális felsőfkú képzés definíciója A duális képzés definícióját az Nftv. 108. 1.a. bekezdése tartalmazza. Eszerint duális képzés: a műszaki, infrmatika, agrár, természettudmány

Részletesebben

IFFK 2012 Budapest, 2012. augusztus 29-31. * Széchenyi István Egyetem, H9026 Győr, Egyetem tér 1. (Tel::+36 30 391-53-01, e-mail: szauter@sze.

IFFK 2012 Budapest, 2012. augusztus 29-31. * Széchenyi István Egyetem, H9026 Győr, Egyetem tér 1. (Tel::+36 30 391-53-01, e-mail: szauter@sze. IFFK 2012 Budapest, 2012. augusztus 29-31. Lőrincz Illés- Plák József * * Széchenyi István Egyetem, H9026 Győr, Egyetem tér 1. (Tel::+36 30 391-53-01, e-mail: szauter@sze.hu) Abstract: A tanulmány a Széchenyi

Részletesebben

13. Pneumatikus csatlakozástechnika

13. Pneumatikus csatlakozástechnika 13. Pneumatikus csatlakzástechnika Pneumatika csatlakzók Egy kmplett pneumatika rendszerben nagyn fnts, hgy lyan szabványs alkatrészeket használjunk, melyek biztsítják a rendszer minden egyes elemének

Részletesebben

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Vállalatk K+F+I tevékenységének támgatása Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.1-15 A vissza nem térítendő támgatás célja

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe és útfelújítás építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - módsításkkal egységes szerkezetben II.- - Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0002-Szciális

Részletesebben

Marginolási módszertan

Marginolási módszertan Marginlási módszertan Biztsíték típusk definiálása Az előírásnak megfelelően csak azk a biztsíték elemek kerülnek definiálásra, amely az érintett pzíciók lezárásáig felmerülő kckázatk fedezésére szlgálnak.

Részletesebben

Magsugárzások detektálása és detektorai

Magsugárzások detektálása és detektorai Tematika 1. Az atmmagfizika elemei 2. A nukleáris fizika története, a nukleáris energetika születése 3. Magsugárzásk detektálása és detektrai 4. Az atmreaktr 5. Reaktrtípusk a felhasználás módja szerinti

Részletesebben

Dáka Község Helyi Építési Szabályzata

Dáka Község Helyi Építési Szabályzata Dáka Község Helyi Építési Szabályzata 1 Dáka Község Önkrmányzat Képviselő-testületének 11/2008. ( XII.17.) rendelete Dáka község Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályzási Tervéről Dáka Község

Részletesebben

1.1.3. Számítógépes információs rendszerek az iskolában és a gazdaságban Ismerjen számítógépes katalógusokat és adatbázisokat.

1.1.3. Számítógépes információs rendszerek az iskolában és a gazdaságban Ismerjen számítógépes katalógusokat és adatbázisokat. 1.1.3. Számítógépes infrmációs rendszerek az isklában és a gazdaságban Ismerjen számítógépes katalóguskat és adatbáziskat. A. Alapfgalmak 1. rendszer 2. infrmációs rendszer B. Infrmációs technlógia 1.

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.11.12. COM(2010) 662 végleges 2010/0325 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a külső határk átlépésére jgsító és vízummal ellátható úti kmányk listájáról,

Részletesebben

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján 1 Jelen kérdőív a befektetési vállalkzáskról és az árutőzsdei szlgáltatókról, valamint az általuk

Részletesebben

A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011

A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011 Elegyek, ldatk A bemutatót összeállíttta: Fgarasi József, Petrik ajs SZKI, 20 Elegyek fgalma Elegyek az lyan hmgén, többkmpnensű rendszerek, amelyekben az alktórészek arányát tetszőlegesen váltztathatjuk

Részletesebben

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika középszint 0911 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. któber 30. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM A dlgzatkat az útmutató utasításai

Részletesebben

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése)

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése) Közlemény A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hgy a TIOP-1.2.1/08/1 Agóra -multifunkcinális közösségi közpntk és területi közművelődési tanácsadó szlgálat infrastrukturális

Részletesebben

1. számú Melléklet AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

1. számú Melléklet AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK 1. számú Melléklet AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai Reginális Fejlesztési Alap társfinanszírzásával valósulnak

Részletesebben

Microsoft Excel alapok

Microsoft Excel alapok Micrsft Excel alapk Képzési prgram Cím: 1027 Budapest, Csalgány utca 23. Telefn: 457-6990, Fax: 457-6920 Hnlap: www.cntrll.hu E-mail: training@cntrll.hu (a) A tanflyam célja (a képzés srán megszerezhető

Részletesebben

PMSTNB 260 segédlet a PTE PMMK építő mérnök hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése

PMSTNB 260 segédlet a PTE PMMK építő mérnök hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése EURÓPAI UNIÓ SRUKURÁLIS ALAPOK V É G E S E L E M E S M O D E L L E Z É S PMSNB 6 segédlet a PE PMMK építő mérnök hallgatói részére Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése

Részletesebben

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII.

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jgi személyek és jgi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján 1 Jelen kérdőív a befektetési vállalkzáskról és az árutőzsdei

Részletesebben

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM GÉPJÁRMŰ-KÖZLEKEDÉSI ÉS VASÚTI SZABÁLYOZÁSI FŐOSZTÁLY

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM GÉPJÁRMŰ-KÖZLEKEDÉSI ÉS VASÚTI SZABÁLYOZÁSI FŐOSZTÁLY NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM GÉPJÁRMŰ-KÖZLEKEDÉSI ÉS VASÚTI SZABÁLYOZÁSI FŐOSZTÁLY E/2015/0305 Barna Péter Fősztályvezető Tárgy: javaslat RID/ADR belföldi előíráskra Tisztelt Fősztályvezető úr! A Biztnsági

Részletesebben

A biostatisztika és informatika szerepe a mindennapi orvosi gyakorlatban

A biostatisztika és informatika szerepe a mindennapi orvosi gyakorlatban A bistatisztika és infrmatika szerepe a mindennapi rvsi gyakrlatban Az rvstudmány célja (belgyógyászat tankönyvből): a betegségek megelőzése, a betegek meggyógyítása Diagnsztika, a betegségek felismerésének

Részletesebben

LUDA SZILVIA. sikerül egységnyi anyagból nagyobb értéket létrehozni, gyorsabban nő a GDP, mint az anyagfelhasználás.

LUDA SZILVIA. sikerül egységnyi anyagból nagyobb értéket létrehozni, gyorsabban nő a GDP, mint az anyagfelhasználás. A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS ÉS A PAPÍRFELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA NÉHÁNY OECD ORSZÁG PÉLDÁJÁN KERESZTÜL Bevezetés LUDA SZILVIA A tanulmány az ök-hatéknyság fgalmának értelmezését bemutatva, felhívja a figyelmet annak

Részletesebben

Gyöngyösi Ferenc ferenc.gyongyosi@hmth.hu. Mészáros Sándor sandor.meszaros@hmth.hu

Gyöngyösi Ferenc ferenc.gyongyosi@hmth.hu. Mészáros Sándor sandor.meszaros@hmth.hu Gyöngyösi Ferenc ferenc.gyngysi@hmth.hu Mészárs Sándr sandr.meszars@hmth.hu A HM FEGYVERZETI ÉS HADBIZTOSI HIVATAL HADITECHNIKAI INTÉZET MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREKET TANÚSÍTÓ TEVÉKENYSÉGÉVEL KAPCSOLATOS

Részletesebben

V É G E S E L E M M Ó D S Z E R M É R N Ö K I M E C H A N I K A I A L K A LM A Z Á S A I

V É G E S E L E M M Ó D S Z E R M É R N Ö K I M E C H A N I K A I A L K A LM A Z Á S A I ALKALMAZOTT MECHANIKA TANSZÉK V É G E S E L E M M Ó D S Z E R M É R N Ö K I M E C H A N I K A I A L K A LM A Z Á S A I Előadásvázlat a Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola hallgatói számára

Részletesebben

A beton kúszása és ernyedése

A beton kúszása és ernyedése A beton kúszása és ernyedése A kúszás és ernyedés reológiai fogalmak. A reológia görög eredetű szó, és ebben az értelmezésben az anyagoknak az idő folyamán lejátszódó változásait vizsgáló műszaki tudományág

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14 EFOP_3.8.1-14 FELHÍVÁS Az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzése támgatásának megvalósítására A felhívás címe: Felzárkóztató

Részletesebben

CAD-CAM-CAE Példatár

CAD-CAM-CAE Példatár CAD-CAM-CAE Példatár A példa megnevezése: A példa száma: A példa szintje: CAx rendszer: Kapcsolódó TÁMOP tananyag rész: A feladat rövid leírása: VEM Rúdszerkezet sajátfrekvenciája ÓE-A05 alap közepes haladó

Részletesebben

Mélyhúzás lemezanyagai és minősítési módszereik. Oktatási segédlet.

Mélyhúzás lemezanyagai és minősítési módszereik. Oktatási segédlet. ÓBUDAI EGYETEM Bánki Dnát Gépész és Biztnságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudmányi- és Gyártástechnlógiai Intézet Mélyhúzás lemezanyagai és minősítési módszereik Oktatási segédlet. Összeállíttta: dr. Hrváth

Részletesebben

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata 1 Az anyagok tulajdonságai fizikai tulajdonságok, mechanikai, termikus, elektromos, mágneses akusztikai, optikai 2 Minıség, élettartam A termék minısége

Részletesebben

Vasbeton tartók méretezése hajlításra

Vasbeton tartók méretezése hajlításra Vasbeton tartók méretezése hajlításra Képlékenység-tani méretezés: A vasbeton keresztmetszet teherbírásának számításánál a III. feszültségi állapotot vesszük alapul, amelyre az jellemző, hogy a hajlításból

Részletesebben

3. A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TŰZVÉDELMI FELADATAI

3. A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TŰZVÉDELMI FELADATAI 3. A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TŰZVÉDELMI FELADATAI Segédanyag az OMKT Kft.- n flyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. nvember Szerkesztő: Duruc József 3.1. A magánszemélyek

Részletesebben

Osteodenzitometriás szûrõvizsgálat eredményeinek értékelése

Osteodenzitometriás szûrõvizsgálat eredményeinek értékelése Ostedenzitmetriás szûrõvizsgálat eredményeinek értékelése Simnkay Lászlóné fõnõvér Vas megyei Markusvszky Kórház, Szmbathely A vizsgálat célja: Az steprsis gyakriságának és súlysságának felmérése. Vizsgálati

Részletesebben

L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T

L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T S T R A T É G I A 2 0 1 2 15 Budapest, 2012. május 24. IFUA Nnprfit Partner Közhasznú Nnprfit Kft. H-1119 Budapest Fehérvári út 79. A prjekt megvalósulását az IFUA Hrváth

Részletesebben

Projekt címe: Az IKT fejlesztése a sopronhorpácsi Általános Iskolában

Projekt címe: Az IKT fejlesztése a sopronhorpácsi Általános Iskolában www.ujszechenyiterv.gv.hu A prjekt bemutatása Mttó: "Az embereknek mindenben a tökéletességet kell célul kitűzniük maguk elé, még akkr is, ha meghaladja erejüket. Ha azt hinnék valóban, hgy csak da jutnak

Részletesebben

LOGO-VIR Teszt terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer teszt terve

LOGO-VIR Teszt terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer teszt terve PMJVÖ Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer LOGO-VIR Teszt terv Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer teszt terve Daten-Kntr Számítástechnikai Fejlesztő és Szlgáltató

Részletesebben

Fa- és Acélszerkezetek I. 11. Előadás Faszerkezetek II. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

Fa- és Acélszerkezetek I. 11. Előadás Faszerkezetek II. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Fa- és Acélszerkezetek I. 11. Előadás Faszerkezetek II. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Tartalom Méretezés az Eurocode szabványrendszer szerint áttekintés Teherbírási határállapotok Húzás Nyomás

Részletesebben

MEGBÍZÁS TÍPUSOK LIMITÁRAS MEGBÍZÁS (LIMIT VAGY LIMIT ORDER)

MEGBÍZÁS TÍPUSOK LIMITÁRAS MEGBÍZÁS (LIMIT VAGY LIMIT ORDER) MEGBÍZÁS TÍPUSOK LIMITÁRAS MEGBÍZÁS (LIMIT VAGY LIMIT ORDER) A limitáras megbízás leírása Limitáras megbízás esetén egy előre meghatárztt árflyamt adunk meg, és megbízásunk csak ezen a limitárn vagy annál

Részletesebben

A PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI

A PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI A PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI A klasszikus értelemben vett médián kívül száms eszköz szlgálja az üzenetek célba juttatását. Az infrmáció-, és tudásalapú társadalm megváltztatja az infrmáció áramlás

Részletesebben

i-m- Megbízhatósági vizsgálatok Weibull-eloszláson alapuló mintavételi eljárásai és tervei /(f)=f'(0 = Hí F(f) =

i-m- Megbízhatósági vizsgálatok Weibull-eloszláson alapuló mintavételi eljárásai és tervei /(f)=f'(0 = Hí F(f) = k BALOGH ALBERT-DR. DUKÁTI FERENC Megbízhatósági vizsgálatk Weibull-elszlásn alapuló mintavételi eljárásai és tervei ETO 51926: 62-192: 621.3.019.S A megbízhatósági vizsgálatk mintavételi terveinek elkészítésekr

Részletesebben

Vezetéstechnikai tréningprogram

Vezetéstechnikai tréningprogram A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a 2014-2016. évi Közúti Közlekedésbiztnsági Akcióprgram és Intézkedési Terv keretében pályázatt hirdet Vezetéstechnikai tréningprgram címen C kategória 1. TARTALOM 2.

Részletesebben

A költségmegosztás aktuális kérdései a jelenlegi szabályozás tükrében. Csoknyai Zoltán, Techem Kft.

A költségmegosztás aktuális kérdései a jelenlegi szabályozás tükrében. Csoknyai Zoltán, Techem Kft. A költségmegsztás aktuális kérdései a jelenlegi szabályzás tükrében Csknyai Zltán, Techem Kft. A fűtési költségmegsztás jgi keretei A 157/2005. (VIII. 15.) Krmányrendelet fntsabb jgi elemei hatályba lépés

Részletesebben

RR fa tartók előnyei

RR fa tartók előnyei Rétegelt ragasztott fa tartók k vizsgálata Dr. Koris Kálmán, Dr. Bódi István BME Hidak és Szerkezetek Tanszék RR fa tartók előnyei Acélhoz és betonhoz képest kis térfogatsúly Kedvező szilárdsági és merevségi

Részletesebben

Reológia Mérési technikák

Reológia Mérési technikák Reológia Mérési technikák Reológia Testek (és folyadékok) külső erőhatásra bekövetkező deformációját, mozgását írja le. A deformációt irreverzibilisnek nevezzük, ha a az erőhatás megszűnése után a test

Részletesebben

Gyakorlat 04 Keresztmetszetek III.

Gyakorlat 04 Keresztmetszetek III. Gyakorlat 04 Keresztmetszetek III. 1. Feladat Hajlítás és nyírás Végezzük el az alábbi gerenda keresztmetszeti vizsgálatait (tiszta esetek és lehetséges kölcsönhatások) kétféle anyaggal: S235; S355! (1)

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Gyermekjátékk (játék babák, játék babakcsik, lövedékes játékk, fnószálak és tapadókrngs játékk) kémiai, illetve mechanikai biztnságsságának vizsgálatáról Budapest, 2014. július NEMZETI

Részletesebben

Tipikus kiváltó egyéni és vállalati igények egy ilyen gyakorlati feladat megvalósítására:

Tipikus kiváltó egyéni és vállalati igények egy ilyen gyakorlati feladat megvalósítására: A Magyar Lgisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság Képzési Közpntja KÉSZLETTERVEZÉS A KÉPZÉSRŐL Hgyan számljam ki az ptimális biztnsági készlet szintjét? Hgyan egyszerűsíthetem a készletek tervezését?

Részletesebben

Acélszerkezetek. 3. előadás 2012.02.24.

Acélszerkezetek. 3. előadás 2012.02.24. Acélszerkezetek 3. előadás 2012.02.24. Kapcsolatok méretezése Kapcsolatok típusai Mechanikus kapcsolatok: Szegecsek Csavarok Csapok Hegesztett kapcsolatok Tompavarrat Sarokvarrat Coalbrookdale, 1781 Eiffel

Részletesebben

Taneszközök a földrajz, a biológia és a kémia tanításához

Taneszközök a földrajz, a biológia és a kémia tanításához Taneszközök a földrajz, a bilógia és a kémia tanításáhz BIOLÓGIA Taneszközök Minden évflyamra elkészült Kipróbálás zajlik Már mst megfgadtuk Tankönyv Munkafüzet Tanmenet Témazáró Digitális anyagk Évflyamnként

Részletesebben

FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE. Elemző tanulmány

FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE. Elemző tanulmány FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE Elemző tanulmány Készült a JÖVŐFORMÁLÓ Pályaválasztást támgató rendszer kialakítása fgyatéks és egészségkársdtt fiatalk számára című

Részletesebben

FAFAJTÁK, A FA SZABVÁNYOS OSZTÁLYBA SOROLÁSA, A FAANYAGOK ÉS FATERMÉKEK GYÁRTÁSA ÉS HASZNÁLATA

FAFAJTÁK, A FA SZABVÁNYOS OSZTÁLYBA SOROLÁSA, A FAANYAGOK ÉS FATERMÉKEK GYÁRTÁSA ÉS HASZNÁLATA BME Építészmérnöki Kar Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék FAFAJTÁK, A FA SZABVÁNYOS OSZTÁLYBA SOROLÁSA, A FAANYAGOK ÉS FATERMÉKEK GYÁRTÁSA ÉS HASZNÁLATA 2016. szeptember 15. BME - Szilárdságtani

Részletesebben

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk.

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk. 1 Jegyző helyi környezet- illetve természetvédelemmel kapcslats hatáskörében hztt I. fkú szakhatósági állásfglalásk és eljárásk felülvizsgálatának tapasztalatairól Cél meghatárzása: - a hatóságk közötti

Részletesebben

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon A fgyasztói tudatsság növelése az elektrnikus hírközlési piacn A Nemzeti Hírközlési Hatóság szakmai tájékztató anyaga 2008. szeptember A fgyasztók körébe meghatárzás szerint valamennyien beletartzunk,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004. PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általáns Iskla 5932 Gádrs, Iskla u. 4. 2004. 2 TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai alapelvek...3 II. Az isklában flyó nevelő és ktató munka céljai feladatai,

Részletesebben

A köztiagy, nagyagy, kisagy

A köztiagy, nagyagy, kisagy A köztiagy, nagyagy, kisagy Szerk.: Vizkievicz András A köztiagy és a nagyagy az embrinális fejlődés srán az előagyhólyagból fejlődik ki. A köztiagy (dienchephaln) Állmánya a III. agykamra körül szerveződik.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében. komplex vállalati technológia fejlesztés kis- és középvállalkozások számára

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében. komplex vállalati technológia fejlesztés kis- és középvállalkozások számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram keretében kmplex vállalati technlógia fejlesztés kis- és középvállalkzásk számára Kódszám: GOP-2007-2.1.1/B Tartalm A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE

Részletesebben

Útmutató megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez

Útmutató megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Reginális Fejlesztési Prgramk Irányító Hatósága Útmutató megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Alkalmazandó a reginális peratív prgramk keretében megvalósítandó kiemelt prjekt javaslatk kidlgzása esetén

Részletesebben

TERMÉKTERVEZÉS NUMERIKUS MÓDSZEREI. 1. Bevezetés

TERMÉKTERVEZÉS NUMERIKUS MÓDSZEREI. 1. Bevezetés TERMÉKTERVEZÉS NUMERIKUS MÓDSZEREI Dr. Goda Tibor egyetemi docens Gép- és Terméktervezés Tanszék 1. Bevezetés 1.1. A végeselem módszer alapjai - diszkretizáció, - szerkezet felbontása kicsi szabályos elemekre

Részletesebben

RIBÁR BÉLA AZ ATOMOK VILÁGÁBAN

RIBÁR BÉLA AZ ATOMOK VILÁGÁBAN Original scientific paper RIBÁR BÉLA AZ ATOMOK VILÁGÁBAN A kristályszerkezet-kutatás feladata, hgy meghatárzza az atmk helyét a kristályban, a köztük lévő távlságkat, az ún. kötéstávlságkat, a távlságk

Részletesebben

Toronymerevítık mechanikai szempontból

Toronymerevítık mechanikai szempontból Andó Mátyás: Toronymerevítık méretezése, 9 Gépész Tuning Kft. Toronymerevítık mechanikai szempontból Mint a neve is mutatja a toronymerevítık használatának célja az, hogy merevebbé tegye az autó karosszériáját

Részletesebben

időpont? ütemterv számonkérés segédanyagok

időpont? ütemterv számonkérés segédanyagok időpont? ütemterv számonkérés segédanyagok 1. Bevezetés Végeselem-módszer Számítógépek alkalmazása a szerkezettervezésben: 1. a geometria megadása, tervkészítés, 2. műszaki számítások: - analitikus számítások

Részletesebben

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt céljai

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt céljai A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt prjekt céljai Előadó: Nesztinger Péter közigazgatási főtanácsadó Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság E-mail cím: nesztingerp@lab.hu Telefnszám: +36

Részletesebben

KERETSZERKEZETEK. Definíciók, Keretek igénybevételei, méretezése. 10. előadás

KERETSZERKEZETEK. Definíciók, Keretek igénybevételei, méretezése. 10. előadás KERETSZERKEZETEK Definíciók, Keretek igénybevételei, méretezése 10. előadás Definíciók: Oszlop definíciója: Az oszlop vonalas tartószerkezet, két keresztmetszeti mérete (h, b) lényegesen kisebb, mint a

Részletesebben

E-közigazgatási költség-hatékonysági módszertanok és benchmarking/monitoring rendszer kidolgozása

E-közigazgatási költség-hatékonysági módszertanok és benchmarking/monitoring rendszer kidolgozása E-közigazgatási költség-hatéknysági módszertank és benchmarking/mnitring rendszer kidlgzása B. Javaslat az elektrnikus közigazgatási szlgáltatásk fejlettségének érdemi mérésére alkalmas értékelési szempntrendszerre

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-2.1.7-15 Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-2.1.7-15 Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés Prttípus, termék-, technlógia- és szlgáltatásfejlesztés 1 1. Alapvető cél A Felhívás célja, hgy a Nemzeti Intelligens Szaksdási Stratégiában (a tvábbiakban: S3) megfgalmaztt intelligens gyártás specializációt

Részletesebben

Összefüggés az ülés kényelme, a testhelyzet és a különféle mozgások között

Összefüggés az ülés kényelme, a testhelyzet és a különféle mozgások között ERGONÓMIA 5.1 Összefüggés az ülés kényelme, a testhelyzet és a különféle mzgásk között Tárgyszavak: ülés; kényelmetlenség; ágyék; medence; mzgás. Székek funkcinális méretének meghatárzásáhz haszns támpntt

Részletesebben

MIRE KELL ÜGYELNI A SZAKDOLGOZAT ÖSSZEÁLLÍTÁSAKOR (Ismertető Bodó Barna)

MIRE KELL ÜGYELNI A SZAKDOLGOZAT ÖSSZEÁLLÍTÁSAKOR (Ismertető Bodó Barna) MIRE KELL ÜGYELNI A SZAKDOLGOZAT ÖSSZEÁLLÍTÁSAKOR (Ismertető Bdó Barna) Ütemterv segédlet a dlgzat összeállításáhz 1. Kutatási/elemzési terv beadási határideje: 5-8 ldal Irdalmgyűjtés (cédulázás) flyamatsan

Részletesebben

Normafa történelmi sportterület rehabilitációja. Részletes megvalósíthatósági tanulmány

Normafa történelmi sportterület rehabilitációja. Részletes megvalósíthatósági tanulmány Nrmafa történelmi sprtterület rehabilitációja Részletes megvalósíthatósági tanulmány Budapest Fővárs XII. kerület Hegyvidéki Önkrmányzat Nrmafa történelmi sprtterület rehabilitációja Megvalósíthatósági

Részletesebben

ÜVEG FIZIKAI TULAJDONSÁGAI,

ÜVEG FIZIKAI TULAJDONSÁGAI, ÜVEG FIZIKAI TULAJDONSÁGAI, ÜVEGTERMÉKEK Erdélyi Tamás egyetemi tanársegéd BME Építészmérnöki é kar Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék 2013. február 28. Tematika alkal om 1. 2. 3. 4. 5. nap 02.28.

Részletesebben

Építésügyi Fizetési Portál (EKOP-2.A.3-2013-2013-0003) Képzés 2.

Építésügyi Fizetési Portál (EKOP-2.A.3-2013-2013-0003) Képzés 2. Építésügyi Fizetési Prtál (EKOP-2.A.3-2013-2013-0003) Képzés 2. ÉTDR hatósági felhasználók képzése Készítette: Szbnya Margit 2014.10.25. ÉTDR hatósági felhasználók képzése... 1 1. Építésügyi Fizetési Prtál

Részletesebben

LOGISZTIKAI KOCKÁZATMENEDZSMENT

LOGISZTIKAI KOCKÁZATMENEDZSMENT LOGISZTIKAI KOCKÁZATMENEDZSMENT A KÉPZÉSRŐL Kiemelten fntsnak tartjuk, hgy a lgisztikai tevékenységek srán ne csak a kckázatk kezelésével fglalkzzunk, hanem flyamatszemléletben gndlkdjunk, és már a tervezés

Részletesebben

Acél, Fa és falazott szerkezetek tartóssága és élettartama

Acél, Fa és falazott szerkezetek tartóssága és élettartama BUDAPESTI MÜSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Építészmérnöki Kar - Acél, Fa és falazott szerkezetek tartóssága és élettartama Dr. Sipos András Árpád A TARTÓSSÁG TERVEZÉSE Az EC szerint a statikus tervező

Részletesebben