HAZAI PERLIT-ELŐFORDULÁSOK FÖLDTANI VISZONYAI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HAZAI PERLIT-ELŐFORDULÁSOK FÖLDTANI VISZONYAI"

Átírás

1 A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat. Bányászat, 60. kötet, (2001) p Perlit, a környezetbarát magyar ásványi nyersanyag " tudományos konferencia HAZAI PERLIT-ELŐFORDULÁSOK FÖLDTANI VISZONYAI Dr. Zelenka Tibor geológus tanácsadó Magyar Geológiai Szolgálat A magyarországi perlit lelőhelyek 200 éve ismertek, melyek főleg a Tokaji-hegységben és a Mátra-hegységben a miocén riolitos vulkáni működés termékei. A hazai perlit lelőhelyek földtani és technológiai kutatása több mint félévszázadra nyúlik vissza. A perlitek, mint magas kötött víztartalmú duzzadó vulkáni üvegek részben hasonló fizikai és ásvány-kőzettani összetételűek, mint az obszidián-szurokkövek, valamint a magas horzsakő tartalmú üvegtufák (pumicit). Genetikailag a savanyú, riolitos-dácitos vulkáni kitörés központok közelében az egykori miocén tengerbe benyomuló extruziv dómok és a kitörési központokból kiömlő és vízbe folyó lávaárak, illetve vízbe hulló tufák hirtelen megmerevedett kőzetanyaga a duzzadó vulkáni üvegek képződési feltétele. így képződött az egyetlen működő hazai perlit-bánya a Pálháza-i, valamint a megkutatott Telkibánya-Kőgát-i és a Nagybózsva-Páskatető-i lelőhelyek kőzetanyaga is. Fentieken kívül több mint 20 perlit-lelőhely ismert még, főleg a Tokaji-hegységből, melyek természetvédelmi területeken találhatók. A magyar perlit nyersanyag termelése több mint 4 évtizedre nyúlik vissza. Jelenleg a világ első öt perlit termelője között van hazánk. A potenciális Tokajhegység-i perlit lelőhelyek ásványvagyona hosszú időre biztosíthatja annak kiaknázását.

2 Zelenka Tibor 1. Előzmények A perlit kőzetet régóta ismerik, a belőle természetes málással képződött perlit homokot Szabó J. (1866) szerint a magyar köznyelv békasónak hívta. A másik neve a gyöngykő, melyet Werner az 1790-es években a tudományos irodalomba perlit-ként vezette be. A középkorban a perlitet a hegység üveghutáiban alapanyagként hasznosították. Magyarországon a perlitet a Tokaji-hegységből először 1798-ban Jens Esmark német geológus említi. Telkibányáról és Abaújszántó Sátorhegyről eredetileg zeolitos riolitként írta le a perlitet. F.S. Beudant 1818-ban a Tokajihegység bejárása alapján azt írta, hogy Telkibánya és Tállya között a perlit egész hegyeket alkot". A 19. század II. felében a Tokaji-hegység területét térképező német és osztrák geológusok (F. Richthofen 1861, H. Wolf 1868), valamint a magyar geológusok (Szabó J , Szádecky Gy ) Gönc, Pálháza és Abaújszántó között szinte valamennyi perlitkibúvást felismerték és körülhatárolták. Ők egyértelműen a perlitet a magas SÍO2 és alkália tartalom alapján a riolitos vulkanizmus eredményeként létrejött vulkáni üvegnek tartották, ezenkívül felismerték genetikai kapcsolatát az obszidiánnal. 2. Kutatástörténet A perlitet kőzettani vizsgálatán túl hazánkban egészen 1950-ig nem tekintették nyersanyagnak. Az USA-ban 1928-tól ismert volt a perlit hirtelen hőhatásra bekövetkező duzzadó képessége ben a Szovjetunióban Budanyikov és Bodorovkia, az USA-ban 1941-ben Lee Boyer észlelte, hogy a vulkáni üvegben lévő víz termikus hatásra a lágyulás pont után felszabadul és a belőle keletkező gőz a plasztikus szilikát anyagot szőrösére felfújja. Az USA-ban csak 1946-tól kezdték a duzzasztott perlitet ipari termékként felhasználni elsősorban kis sűrűsége, kiváló hő- és hangszigetelő képessége miatt az építőiparban. Magyarországon a perlitek kutatását a felhasználói oldalról Korach Mór akadémikus kezdeményezte 1950-ben. A Magyar Állami Földtani Intézet 1950-ben indította el a Tokaj-hegységi perlit lelőhelyek felmérését. Liffa A. (1951) részletesen ismertette a Gönc környéki, Telkibánya térségi, valamint a Pálháza Kemencepatak-i lelőhelyeket. Elsősorban a perlitek kőzettani típusait (gömbös, lemezes, horzsaköves), azok mikroszkópos jellemzőit, valamint eltérő megjelenési formáit (murvás, 56

3 Hazai perlit-előfordulások földtani viszonyai fluidális, tömött, gyöngyös, kékes vagy sötétszínű), típusait kémiai összetétel alapján vizsgálta, de alig talált közöttük különbséget. A hazai perlitek ipari-földtani kutatása csak 1958-ban indult meg a Pálháza Kemencepatak-i, más néven Gyöngykőhegy területén. Itt a kibúvásban szereplő oszlopos perlitet (1. fotó) az ÉAKKI-ban végzett duzzasztási kísérletek kedvező minőségűnek ítélték. l.fotó: A pálházai oszlopos gyöngyköves perlit kibúvása (1965) Ez a kőzettípus viszonylag homogén összetételű volt és a kedvező infrastrukturális adottság (út, kisvasút) alapján az ismert lelőhelyek közul a kutatás megkezdése erre a területre összpontosult. Frits J. és Varjú Gy. 20 db akna lemélyítése után javasolták, hogy első fázisban a kutatás a perlittest (18 db 1735 m) vágatokkal történő feltárásával történjen, amelyet Mátyás E. és Sántha P. geológusok dokumentáltak. Csak a 60-as évek közepén került sor a bányabeli függőleges fúrásokkal történő továbbkutatásra a már kialakított bánya szintekről. (1975-ig 43 db 3000 fm). (2. fotó). Megállapították, hogy a perlit test több egymás melletti csatornából származik. A centrális rész a gyöngyköves perlit, melynek kedvező duzzasztási tulajdonsága 100 g/liter súlyú terméket ad. Ebből 3,5 M tonna készletet határoztak meg. Az ezt kísérő breccsás-horzsás perlitre 9 M tonna készletet számítottak. 57

4 Zelenka Tibor között a Magyar Állami Földtani Intézet a Telkibánya Kőgát-i területen először 109 db aknával határolta körül a perlit testet, majd 7 db fúrással (mélységfelé) kutatta. 2. fotó: A pálházai külfejtés DNY-i oldala, oszlopos és breccsás perlitek (1998) A kutatás alapján 8 M tonna műrevaló készletet mutattak ki. A központi része az extruziónak obszidiános, gyöngyköves kemény perlit, míg a felső része pedig breccsás és horzsaköves perlit volt. (Ilkeyné P. E. 1972) ben Szegilongban a Dürgő Völgyben lévő pumicit (horzsaköves üvegtufa) lelőhelyet 8 db fúrással (480 fm) megkutatták. Mátyás E. (1982) a tömeges és breccsás típusokból 1,7 M tonna készletet mutatott ki ben a pálházai perlitbánya alsó szintjén 11 db fúrással a kontakt zóna horzsás vulkáni üveg készleteit pontosították között a Magyar Állami Földtani Intézet a Központi Földtani Hivatal megbízásából 1:10000 térképlapokon elkezdte a hazai perlit prognózis összeállítását a gunyakuti, nagybózsvai és kishutái területen (Gyarmati P.)- Ennek felmérése eredményeként 1978-ban megindult Nagybózsva- Páskatetőn a fúrásos perlitkutatás, mely keretében (46 db fúrás 4100 fm) 8,3 M tonna műrevaló szurokkőbreccsát mutattak ki (Cseh Németh J. 1991). 58

5 Hazai perlit-előfordulások földtani viszonyai 3. Elméleti földtani kutatás A pálházai perlitbányában feltárt testeket Varjú Gy. (1966) a pálházai Somhegy riolit kúpjához kapcsolódó önálló parazita kúpként értékelte, melynek oszlopos, breccsás, kőporos és salakos fácieseit különítette el. Az Abaújszántó Sátorhegy-i riolit lávaárak szegélyén a lávaár perliteket felismerte. Ilkeyné P.E. - Szöőr Gy. (1973) kőzettani alapon a Tokaji-hegységi perliteknél két fő típust különített el: zöld perlit, mely nagy illótartalmú üvegből jött létre a vulkáni kitörés kezdeti fázisában a vulkáni tektonikus mélyedés középső részében. szürke (fekete perlit), mely szegény illó tartalmú üvegből képződött a vulkáni kitörés gyengülő fázisában a depresszió szegélyén. meg: Ugyancsak ők az üvegszctkezetijípus_ alapján a következőt állapították a zöld perlitek a riolit ártufák képződésével egyidejűleg létrejött nagyobb olvadáspontú termékek ( C), melyek kistömegű explózióra hajlamosak. a szürke (fekete) perlit a riolit hablávák kisebb olvadáspontú C-on duzzadó terméke. A Tokaji-hegység perlitjeinek genetikai típusait Ilkeyné P.E. (1974) a vulkáni formák és a kőzetszöveti-szerkezeti tulajdonságai alapján a következőkre típusokra bontotta: Extruziv testek, melyek kőzettanilag obszidiános, átmeneti, gyöngyköves és horzsaköves típusúak lehetnek. Ilyen testek a Telkibánya-Ósvavölgy-i, Farkasvölgy-i, Cserhegy-i és a Kőgát-i lelőhelyek. Dyke szerű testek, melyek tömör obszidián jellegűek és meredek fluidális sávozottságot mutatnak. Ilyen típusú testek a Nagygereben délnyugati oldalán a Csattantyúhegy gerincén, az Szkála rét tetején, a Komlóska pataknál és a Nagymaklány nyugati oldalán találhatók. 59

6 Zelenka Tibor A kőzetszövet és szerkezet alapián a következő típusokat különítette el: riolitos (szferolitos) perlit, mely vörös-fekete sávos üveges perlit, mely részben obszidiános sötétszürke kemény, nem repedező, nagy térfogatsúlyú és kagylóstörésű kőzet. Ugyanide tartozik az obszidiánszerű gyöngyköves és a tisztán gyöngyköves szerkezetű, mely gömbösen széteső kistérfogatsúlyú, morzsolódó típus perlit breccsa, az olvadék megszilárdulásakor breccsásodik az illó szeszélyes tér és mennyiségi eloszlása miatt. Minden perlit típusnak van breccsája, ezek a fémoxidtól vörösre-bamára színezettek és többnyire lencsés, nyelvszerű formájú testeket alkotnak horzsaköves perlit csöves-szálas horzsakőnyalábokból áll, melyek az olvadékban lévő illó elszökésével jöttek létre 1976-ban Mátyás E. a pálházi extruziós perlit test kutatásai alapján a következő típusokat különítette el a felhasználási szempontokat figyelembe véve: a perlit test kontakt zónája az extruziós tömeg alján m vastag réteget" alkot, melyből 80 g/l térfogatsúlyú duzzasztott termék nyerhető, de nagyfokú aprózódása miatt nem műrevaló a perlit test központi zónája uralkodóan gyöngyköves szövetű oszlopos melyből kedvező litersúlyú (100 g/l alatti) és szilárdságú duzzasztott termék képződik. Ez a típus az iparilag műrevaló a perlit test szegélyén lévő breccsás, horzsás laza perlitek bár kis duzzasztott litersúlyú terméket adnak, de a kis szilárdság miatt nem mürevalóak 1999-ben Csillag J. - Zelenka T. a magyarországi perlit lelőhelyek földtani genetikai típusait vulkanológiai fáciesek alapján ismertették (1. ábra): 60 vulkáni kürtőfáciesben lávadugót képez (Kishuta-Lackóhegy) vulkáni lejtő oldalán lávaárak formájában vörös oxidált típus jön létre (Nagybózsva-Páskatető) a vulkán lábánál törmelék folyás formájában osztályozatlan breccsás, sávos riolitos perlites lávaár képződik (Szuha völgy) peremi üledékgyűjtő medencében, vagy szárazulaton freatikus robbanásból származó piroklasztikus üvegtörmelék, horzsakő formájában halmozódik fel (Kovácsvágás-Kopcsatető)

7 Hazai perlit-előfordulások földtani viszonyai KrálerVözeli fácies ]. ábra: A perlitek keletkezési modellje (Csillag J. - Zelenka T. 199) víz alatt benyomuló vulkáni extruziv dómok tömeges oszlopos perlitje (Pálháza-Gyöngykőhegy, Telkibánya Kőgát) (3. fotó). 3. fotó: Afekü üledékeket a perlit benyomulás felgyűri, Pálháza 0 szint (1998) 61

8 Zelenka Tibor 4. A perlitek nyersanyag hasznosítása A perlit kőzetüvegének eredeti tulajdonságai meghatározóak a felhasználásnál az alábbi szempontok figyelembevételével: 4.1. Kőzettani jellemzők A meddőtartalmat a kristályos fázis határozza meg, mert 10 % feletti kristálytartalom kedvezőtlen, míg a 6 % alatti kedvező Kötött víztartalom A kötött víztartalom függvényében a száraz" üveg a riolit féleségekre és az obszidiánra jellemző, ez nem ad kedvező duzzasztási eredmény. A nedves üveg" a perlit, perlit breccsa, horzsakő, és szurokkő esetében kedvező duzzasztási eredményt ad, a hatásos kötött víztartalom 1,0-2,5% közötti Adszorpciós víztartalom A pórus-résvizekből származva az obszidiánnál alacsony, a perlitnél közepes, míg a horzsakő esetében magas értéket ad Eredeti kőzetüvee szilárdsága Az eredeti kőzetüveg szilárdsága és törési jellege (Bruch szilárdság) a szurokkőnél nagy értéket mutat és szilánkos törésű a kőzet, a gyöngyköves perlitnél morzsolódó perlitszemeket eredményez a törés és ez közepes szilárdságú. A horzsaköveknél és breccsáknál kis törési szilárdság hatására is már porlódó a létrejött üveganyag Eredeti kőzet színe Az eredeti kőzet színe is a kőzet minőségére utal. Az obszidián sötét színű, a breccsás hematitos-vörös színű, a laza perlites szürke színű, míg a horzsás fehér színű Kőzet szemcse-eloszlása A kőzet szemcse-eloszlása duzzasztás előtt a jó minőségű perliteknél 0,1-0,3 cm-es. Ennek halmaz sűrűsége és önszilárdsága is kedvező. 62

9 Hazai perlit-előfordulások földtani viszonyai 4.7. A nyers perlit A nyers perlit duzzasztási jellemzői közül a kedvező minőségű perlit duzzasztási hőmérséklete a már előkészített termékből C. Az C feletti hőmérsékleten duzzadóak a brecssás és horzsás perlitek. A duzzasztott perlit laza litersúlya az üveg viszkozitás függvényében változik. Kedvező a 60 g/l súlyú duzzasztott termék. A 200 g/l fölötti termékek gyakorlatilag nem forgalmazhatók. A duzzasztott perliteknél még a pórustér jellege is meghatározó, hogy az zárt, félig zárt, vagy nyílt. Ez egyben a duzzasztott termék önszilárdságát is meghatározza, mely a felhasználás területét nagymértékben befolyásolja. 5. A magyarországi (Tokaj-hegység-i) perlit típusok rövid jellemzése és lelőhelyeik 5.1. Szürke (fekete) perlit Szürke (fekete) perlit lelőhelyek. Ezek közül az extruziv dómok (2. ábra) a legkedvezőbb ipari lelőhelyeket adják. Jellemző rájuk a tömeges, többnyire oszloposán elváló nagy függőleges kiterjedésű közel homogén perlit testek megjelenése (4. fotó). A perlit testek körül részben a benyomulás szegélyén breccsás, attól távolabb pedig horzsás típusú perlit határolja körül a bányászatilag alkalmas dómot. Ilyen lelőhelyek a következők (3. ábra 1-11 pont): Pálháza-Gyöngykőhegy (működő perlit bánya) Pálháza-Somhegy oldal (megkutatott kis testek) Telkibánya-Kőgát (megkutatott lelőhely) Nagybózsva-Páskatető (megkutatott szurokkő-breccsa lelőhely) Nagybózsva-Szuha-völgy (megkutatott perlit lelőhely) Telkibánya-Elővölgy-tető (perlit kibúvás) Telkibánya-Hosszúhegy (perlit kibúvás) Telkibánya-Cserhegy (perlit lelőhely) Telkibánya-Csoszotatető (perlit kibúvás) Kishuta-Laczkóhegy (perlit kibúvás) Kemencepatak-Senyővölgy (perlit kibúvás) 63

10 Zelenka Tibor Pálháza Gyöngykő-hegyi perlitbánya Telkibánya Kőgáti perlitlelöhely Nagybózsvai perlitlelöhely <Msk*-t«tf i Kovácsvágás Kopcsa-hegyi perlitlelöhely Nagybózsvai pumicites perlitlelöhely Jelmagyarázat:!FJ Bideni agyag Perlit ignimbrít 53» 'j Szarmata alapbrcccsa El Vöröi perlittufa Viiroklatztos lufil Es^j Perlit livaáí éj dóm Zöld perlittufa Vegyes tufa ^ Breccsás perlit livakéreg ES Pumicit M Rioti«p a a 622 Perliihomok 1 / 1 Tektonikai vonal fy Perlites vulkáni lőrmclckkúp 2. ábra: A magyarországi perlit lelőhelyek földtani szelvényei (Csillag J.- Zelenka T. 1999) fotó: Szürke oszlopos perlit benyomulás Pálházai külfejtés I. szint (1998)

11 Hazai perlit-előfordulások földtani viszonyai fjrrmiavdómok SZÜRKE PERLÍTJEI 1. PÁIMÁZA OYONGYKÓHEOY L PÁLMÁZA SOMHEGY OLDAL J. TELK1BÁNYA KÓGÁT 4. NAOYBÓZSVA PÁSKATEYÖ 1 NAOYBÓZSVA SZUHA VÖLGY «. TEU08ÁHYA ELÓVÖLGY-TETÖ 7. YELKIBÁNYA HOSSZÚHEGY I YELKIBÁNYA CSOSZOTA TETÓ I. TELIOBÁNYA CSERHEGY 10 KISHUTA LACZKÖHEQY IV KEMENCEPATAK. SENYÖVÖLGY ZÓLDPERUTEK 24.AB AÚJSZÁNTÓ BÁNYAHEGY 7I SÁROSPATAK SOMLYÓD 27. REGÉC ÖROÖOVÖLGY 21. KISHUTA 1. FÜR ÁS 20. UÁO 71. FÚRÁS HORZSAKÓTUFAIPUMICRTL 30 SZEGI POKLOS 3I.ERDÓBÉMYE ELÓHEGY 12. NAGYBŰZSVA PÁSKATEYÖ 33. KOVÁCSVÁGÁS KOPCSATETÖ J4.ABAÚJSZÁMTÓ BÁNYA HEGY 3S.FÜZÉRRADVÁNY y LÁVAÁRAK SZÜRKE PERL1TJE1 12. GÖNCI SZOROS 12. GÖNC KISPATAK VÖLGYE 14. GÖNC SZALAJKA HÁZ 15. TELKIBÁNYA VÁRHEGY 11. TELKIBÁNYA ÚJCSOPORT MALOM 17.NAGYBÓZSVA SZEMLÓHEGY É 11. HOLLÓHÁZA ÖROÓGVÁR II. NYÍRI FEHÉRHEGY Ny 20. ABAUJSZÁNTÓ SÁTORHEGY 21. E ROÖBÉ NYE SZOKOLYA 22.EROÓBÉNYE NAGYPÁCA 23. EROÓBÉNYE 1]. FÚRÁS 24. EROÓBÉNYE 113. FÚRÁS 24/B. TOKAJ LEBÚJ CSÁRDA 'El >m «EZ3 0 "ESI "ED "EB U E3 «EZ3 «S *E»1»E3 "ED G3EID /. áhta. Tokaji-hcyysígi riolittuía területek. M i f r i r i i i l _..«Proltrozoikum (Riícimi IIJ-IV.) CM..u, usillámpala, anitibolit, 2. Pennokarboc: Csillámos G»» homokkő, konglomerátum, agyagpaja, 1. Perm: Kvarcporflr (tula), Fcbótortóaai: 4. összesül t ric ült riolit ártuía, 5. HulIottrioUttuía," i. Vigy^iiíí, " S - szarmata arraata: 7. Agrag. homok, «. AWUt'.Uniisxpumit ipumit <9 ^ -palil ««11, Riodicit-lfoiszpumit. lotíwüh risft i.- tufa. 11. PlolTF dritifa, 13. RuJJptTílollttuf*, 11. AlKfiíSSzolt..... ta>!«pvnilt, 10. ösasesült riolit dácitfájtík, icitfajlak, 16. Vtm-n tufa, 17. Ajidnitl'.ira, 18. Kovaüledék nolittufa,,.,_ 14. Kiolittufit, 13. Andri-i tr szarmata pannóniai átmenet: 19. Riolit lavinatufa, 20. Atbalmozott»nll (gejzirit, úl,l,..l. riolitlu/a, limnokvarcit, _ Homok kovafólo).. azvii Kelíólimil luílt, AlSÓpaanÓaiai: 23. Agya«, A»V»» homok, knmnlr konglomerátum. Iconolnmrrflum. FelsópaanónlaJ: Ff>l«SnannA..i<.l- 13. Agyag. homok lienit ' Plríszti tocín: 24. Lösz. Holocín: 23. ó-alluvim 7z6. Cj alluvinm ' "S""' 3. ábra: A Tokaj-hegységi perlit, riolit és horzsakőtufa (pumicit) lelőhelyek (Gyarmati P után) 65

12 Zelenka Tibor 5.2. Lávaár típusú perlií A lávaár típusú perlitek lelőhelyei többnyire riolitos lávaár egykor vízzel érintkező vulkán lábazati helyzetű testjei. Itt sokszor néhány 10 cm, vagy cm vastag tisztán perlites sáv érintkezik többnyire kissé vöröses riolit láva anyagú sávokkal (5. fotó). 5. fotó: Riolitsávos perlit. Telkibánya Cserhegy (1998) 66 Ez a teleptípus csak szelektív válogatás révén hasznosítható, kedvezőtlen duzzasztási értéket ad. A főbb ilyen lelőhelyek a következők (3. ábra, 12-24/B pont).

13 Hazai perlit-előfordulások földtani viszonyai Gönci-szoros Gönc Kis patak völgye Gönc Szalajkaház Telkibánya-Várhegy Telkibánya Új csoport malom Nagybózsva-Szemlőhegy Észak Hollóháza-Ördögvár Nyíri Fehérhegy Ny Abaújszántó-Sátorhegy Erdőhorváti-Szokolya Erdőhorváti-Nagypáca Erdőhorváti 13 számú fúrás Erdőbénye 163 számú fúrás Tokaj Lebuj csárda [1] Zöld perlit lelőhelyekre jellemző a zöld szín mellett a gyöngyös perlit intenzívebb üvegtelenedése, éppen ezért ebből a típusból csak magas litersúlyú termék 1100 C feletti hőmérsékleten duzzasztható. Jellemző lelőhelyei a következők (3. ábra: pont): - Abaújszántó-Bánya hegy - Sárospatak-Somlyód - Regéc-Ördögvölgy - Kishuta 1. számú fúrás - Mád 78 számú fúrás [2] Horzsakő tufa (pumicit) lelőhelyekre jellemző a nagytömegű hullott durva horzsaköves riolit tufa laza, viszonylag homogén tömege. Ez a típusú üvegtufa alacsony hőmérsékleten duzzadva alacsony litersúlyú terméket ad, de a duzzasztott termék kis szilárdságú. Jellemző lelőhelyei a következők: (3. ábra: pont) - Szegi-Pokloshegy (megkutatott lelőhely) - Erdőbénye-Előhegy (megkutatott lelőhely) - Nagybózsva-Páskatető (megkutatott lelőhely) - Kovácsvágás-Kopcsatető (megkutatott lelőhely) - Abaújszántó-Bánya hegy - Füzérradvány 67

14 Zelenka Tibor 6. A világ fontosabb ipari perlit lelőhelyei Jelenleg a világon 13 országban termelnek perlitet. Ezek a külföldi lelőhelyek is uralkodóan a harmadkori riolitos-riodácitos vulkáni kitörési központhoz kapcsolódnak. Bár idősebb korból is ismertek a világon perlit lelőhelyek (Mongólia, Izrael), de ezek többnyire nagy mértékben Uvegtelenedtek és ezért nem alkalmasak ipari hasznosításra. A világ fontosabb perlit termelő országai a következők: USA 11 lelőhelyen Görögország 2 lelőhely Japán Törökország Magyarország 1 lelőhely évi e tonna évi e tonna évi e tonna évi e tonna évi e tonna Olaszország (Szardínia) 1 lelőhely évi 60 e tonna Mexikó évi etonna Örményország évi 6-35 etonna Szlovákia évi etonna A fentieken kívül Ausztrália és Dél-Afrika termel néhány ezer tonna perlitet. Összességében a világ termelés évi 2 millió tonna, melynek 8 %-át a hazai lelőhely biztosítja. Európai vonatkozásban viszont Magyarország több mint az 1/5- ét termeli az európai perlitnyersanyagnak. A magyar perlitek kedvező tulajdonsága szemben pl. a görögországi perlit nyersanyaggal, hogy a duzzasztott perlit lényegesen nagyobb szilárdságú. 68

15 Hazai perlit-előfordulások földtani viszonyai 7. Összefoglalás A magyarországi Tokaj-hegységi perlit lelőhelyek világviszonylatban is igen jelentősek, mert azok a jelenlegi termelési szinten túl igen jelentős nyersanyag készleteket biztosíthatnak (1. táblázat) a pálházai, a nagybózsvai és a Telkibányakőgáti területekről. Ez azt jelenti, hogy hosszú évtizedekre a jelenlegi termelési szintet meghaladó nyersanyag termelés lehetséges. A perlitek mellett a duzzadó horzsakő tufák ugyancsak a Tokaji-hegységben még további nyersanyagbázist jelenthetnek kis szilárdságú duzzasztott termékek előállításához. A hazai perlitek és horzsakőtufák hasznosításának problémája a riolitosperlites lelőhelyek és a tájvédelmi körzetek térbeli összeesése. A mindenkori kormányzat iparpolitikájának és környezetvédelmi koncepciójának egyeztetésén fog múlni, hogy a Közép-Európában egyedülálló hazai nyersanyagbázis mint természeti kincs hasznosítása hogyan fog alakulni a jövőben. 1. táblázat: A magyarországi megkutatott perlit és pumicit területek ásvány vagyona Sorszám Lelőhely Földtani készlet Mt Kitermelhető készlet Mt PERLIT 1. Nagybózsva-Páskatető 20,2 11,7 2. Nagybózsva-Szuha-völgy 2,4 2,1 3. Pálháza-Gyöngykőhegy 4,0 2,8 4. Pálháza-Somhegy 0,6 0,3 5. Telkibánya-Kőgát 14,1 11,0 PUMICIT 1. Erdőbénye-Előhegy 5,2 2,4 2. Szegilong-Pokloshegy (Dürgő) 1,7 1,1 3. Szurdokpüspöki 2,1 1,9 Forrás: Magyar Geológiai Szolgálat Ásványvagyon Nyilvántartás

16 Zelenka Tibor IRODALOM [1] Csillag J. - Zelenka T.: (1999) A magyarországi perlit lelőhelyek földtani genetikai típusai, Építőanyag 51 évf. 2. sz. p: [2] Cseh-Németh J. - Mátyás E.- - Sántha P.: (1991) Nagybózsva-Páska-tető vulkáni üveg-előfordulás összefoglaló jelentése és készletszámítása. (Kézirat) OEÁ: Budapest (MGSZ Adattár T 16044) [3] Frits J.: (1958) A Tokaji-hegység gazdaságföldtani viszonyai (Kézirat) Földi InL Adattár [4] Gagyi Pálffy A: (1977) Palit távlati fqlesztési elképzelések. OÉA tanulmány (Kézirat) [5] Liffa A.: (1951) A Tokaji-hegység perlit előfordulásai MÁFI Évi jelentése 1951 évről pp: Budapest [6] Richthofen F.: (1861) Studien aus den ungarisch-siebenbürgischen Trachytgebirgen - Wien [7] Gyarmati P.: (1977) A pariit kutatás helyzete 1977-ben. MÁFI Adattár (Kézirat) [8] Gyarmati P.: (1978) Javaslat a Tokaj-hegységi perlit prognózis előkutatási fázisára ( ). MÁFI Adattár (Kézirat) [9] Gyarmati P.: (1978) Javaslat a Tokaji-hegység perlit prognózis felderítő fázisára ( ). MÁFI Adattár (Kézirat) [10] Ilkeyné Perlaki E.: (1972) A Telkibánya-kőgáti perlit előrordulás felderítő kutatásának zárójelentése és készletszámítása. MÁFI Adattár (Kézirat) (MGSZ Adattár T 4034) [11] Ilkeyné Perlaki E.: I. Szöőr, Gy.: (1973) The perlites of the Tokaj Mountains. Acta Geol. Ac. Sci. Hung. 17. p [12] Mátyás E - Sántha P.: (1975) A Pálháza-Gyöngykőhegyi perlit bánya között elvégzett földtani kutatásainak összefoglaló földtani jelentése és készletszámítása OÉA.: Adattár (Kézirat) [13] Ilkeyné Perlaki E.: A Tokaji-hegység perlitjeinek genetikai típusai (Kézirat) Budapest p (MGSZ Adattár T 7566) [14] Wallace P. Bolen: (2000) Perlite US. Geological Survey. Minerals Yearbook-2000 [15] U.S. Geological Survey, MjneralCommodity Summaries Perlite szeptember 25. [16] Gyarmati P.: (1979) Jelentés a Tokaji-hegységi Perlit prognózis 1978-ban végzett munkájáról. A Nagybózsvai perlit terület előkutatási fázisa. Budapest, (Kézirat) (MGSZ Adattár T-7566) [17] Varjú Gy.: (1974) A Központi Földtani Hivatal technológiai kutatásainak célkitűzései és az eddigi munka ismertetése. Földtani kutatás 17. (1-2) pp [18] Tóth K. - Varjú Gy.: (1976) A pumicit földtani adottságai és hasznosítási lehetőségei Magyarországon. SZIKKTI Tud. Közi. 48. pp [19] Jantsky B. (Varjú Gy.) (1966) Ásványtelepeink földtana. Műszaki Könyvkiadó Budapest 70

PERLITBÁNYÁSZAT -ELŐKÉSZÍTÉS- KÖRNYEZETVÉDELEM

PERLITBÁNYÁSZAT -ELŐKÉSZÍTÉS- KÖRNYEZETVÉDELEM A Miskolci Egyelem Közleménye A sorozat, Bányászat, 60. kötet, (2001) p. 9-16 Perlit, a környezetbarát magyar ásványi nyersanyag" tudományos konferencia PERLITBÁNYÁSZAT -ELŐKÉSZÍTÉS- KÖRNYEZETVÉDELEM Dr.

Részletesebben

A Börzsöny hegység északkeleti-keleti peremének ősföldrajzi képe miocén üledékek alapján

A Börzsöny hegység északkeleti-keleti peremének ősföldrajzi képe miocén üledékek alapján A Börzsöny hegység északkeleti-keleti peremének ősföldrajzi képe miocén üledékek alapján Simon István 2015. ELTE TTK Kőzettani és geokémiai tanszék Témavezetők: Dr. Józsa Sándor, ELTE TTK Dr. Szeberényi

Részletesebben

Új utak a földtudományban

Új utak a földtudományban Új utak a földtudományban AZ ÉRC- és ÁSVÁNYBÁNYÁSZAT MULTJA, JELENE és JÖVŐJE Zelenka Tibor Már ANONYMUS azt írta, hogy a honfoglalás egyik fontos szempontja az volt, hogy folyóiban sok az arany. Magyarországon

Részletesebben

11. előadás MAGMÁS KŐZETEK

11. előadás MAGMÁS KŐZETEK 11. előadás MAGMÁS KŐZETEK MAGMÁS KŐZETEK A FÖLDKÉREGBEN A magmából képződnek az elő- és főkristályosodás során. A megszilárdulás helye szerint: Intruzív (mélységi) kőzetek (5-20 km mélységben) Szubvulkáni

Részletesebben

Langyos- és termálvizek a Tokajihegység. Fejes Zoltán Szűcs Péter Fekete Zsombor Turai Endre Baracza Mátyás Krisztián

Langyos- és termálvizek a Tokajihegység. Fejes Zoltán Szűcs Péter Fekete Zsombor Turai Endre Baracza Mátyás Krisztián Langyos- és termálvizek a Tokajihegység nyugati peremén Fejes Zoltán Szűcs Péter Fekete Zsombor Turai Endre Baracza Mátyás Krisztián TÉMAVÁZLAT AZ ELŐADÁS FŐBB PONTJAI: Bevezetés - előzmények Hegység geológiája

Részletesebben

A budapesti 4 sz. metróvonal II. szakaszának vonalvezetési és építéstechnológiai tanulmányterve. Ráckeve 2005 Schell Péter

A budapesti 4 sz. metróvonal II. szakaszának vonalvezetési és építéstechnológiai tanulmányterve. Ráckeve 2005 Schell Péter A budapesti 4 sz. metróvonal II. szakaszának vonalvezetési és építéstechnológiai tanulmányterve Az előadás vázlata: Bevezetés Helyszíni viszonyok Geológiai adottságok Talajviszonyok Mérnökgeológiai geotechnikai

Részletesebben

Mélységi magmás kızetek

Mélységi magmás kızetek Mélységi magmás kızetek Magma (gör.): tészta Hımérséklete: 700-1 200 (1 400) C Nagy szilikáttartalmú (SiO 2 ): 37 75 % Lassú lehőlés: kristályos szövet! Kel\SiO 2 Savanyú Semleges Bázikus Ultrabáz. Tufa

Részletesebben

Első Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés 2010. június 11-13, Gárdony

Első Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés 2010. június 11-13, Gárdony Első Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés 2010. június 11-13, Gárdony PROGRAM 1. nap (2010. június 11.) 9:00-10:00 Érkezés, regisztráció, kávé 10:00-10:10 Harangi Sz. és Lukács R.: Bevezető 10:10-10:35

Részletesebben

Harmadkori vulkáni horizontok korrelálása paleomágneses mérésekkel Észak-Magyarországon

Harmadkori vulkáni horizontok korrelálása paleomágneses mérésekkel Észak-Magyarországon Harmadkori vulkáni horizontok korrelálása paleomágneses mérésekkel Észak-Magyarországon Zárójelentés az OTKA T043737 sz. kutatásokról A miocén folyamán Észak-Magyarországon két, jelentős regionális rotációval

Részletesebben

Talajmechanika. Aradi László

Talajmechanika. Aradi László Talajmechanika Aradi László 1 Tartalom Szemcsealak, szemcsenagyság A talajok szemeloszlás-vizsgálata Természetes víztartalom Plasztikus vizsgálatok Konzisztencia határok Plasztikus- és konzisztenciaindex

Részletesebben

A MAGYAR PERLIT 40 ÉVE

A MAGYAR PERLIT 40 ÉVE A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat, Bányászat, 60. kötet, (2001) p. 71-78 Perlit, a környezetbarát magyar ásványi nyersanyag" tudományos konferencia A MAGYAR PERLIT 40 ÉVE Dr. Rudnyánszky Pál c. egyetemi

Részletesebben

A fenntartható geotermikus energiatermelés modellezéséhez szüksége bemenő paraméterek előállítása és ismertetése

A fenntartható geotermikus energiatermelés modellezéséhez szüksége bemenő paraméterek előállítása és ismertetése A fenntartható geotermikus energiatermelés modellezéséhez szüksége bemenő paraméterek előállítása és ismertetése Boda Erika III. éves doktorandusz Konzulensek: Dr. Szabó Csaba Dr. Török Kálmán Dr. Zilahi-Sebess

Részletesebben

MIBŐL ÉS HOGYAN VAN FELÉPÍTVE A MAGYAR AUTONÓM TARTOMÁNY? Rövid földtani áttekintés

MIBŐL ÉS HOGYAN VAN FELÉPÍTVE A MAGYAR AUTONÓM TARTOMÁNY? Rövid földtani áttekintés MIBŐL ÉS HOGYAN VAN FELÉPÍTVE A MAGYAR AUTONÓM TARTOMÁNY? Rövid földtani áttekintés Felhasználható ásványi nyersanyagaink megismeréséhez szükséges általános képet kapnunk a nagyobb szerepet játszó képződmények

Részletesebben

Nukleáris energia. Készletek, kutatás, kitermelés. Bárdossy György

Nukleáris energia. Készletek, kutatás, kitermelés. Bárdossy György 1 Nukleáris energia Készletek, kutatás, kitermelés Bárdossy György A ma működő atomerőművek energia forrásául az uránérc szolgál. A tórium is alkalmas atomenergia előállítására, de gazdasági okokból ma

Részletesebben

A GEOTERMIKUS ENERGIA ALAPJAI

A GEOTERMIKUS ENERGIA ALAPJAI A GEOTERMIKUS ENERGIA ALAPJAI HALLGATÓI SZEMINÁRIUM MAGYARY ZOLTÁN POSZTDOKTORI ÖSZTÖNDÍJ A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN KERETÉBEN DR. KULCSÁR BALÁZS PH.D. ADJUNKTUS DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR MŰSZAKI ALAPTÁRGYI

Részletesebben

Vízkutatás, geofizika

Vízkutatás, geofizika Vízkutatás, geofizika Vértesy László, Gulyás Ágnes Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet, 2012. Magyar Vízkútfúrók Egyesülete jubileumi emlékülés, 2012 február 24. Földtani szelvény a felszínközeli

Részletesebben

BAZ Megyei természetjáró Szövetség

BAZ Megyei természetjáró Szövetség Zempléni-hegység jelzett turistaútjainak jegyzéke Kék sáv Országos Kéktúra Gibárt Hernád-híd - Hollóháza Gibárt Hernád-híd Alsócéce Boldogkőváralja v. á. Boldogkőváralja Arka Mogyoróska - Regéc Istvánkúti

Részletesebben

Az endogén erők felszínformáló hatásai-tektonikus mozgás

Az endogén erők felszínformáló hatásai-tektonikus mozgás Az endogén erők felszínformáló hatásai-tektonikus mozgás A köpeny anyagának áramlása Lemez mozgások (tektonika) 1-10 cm/év Gravitációs hatás Kambrium (550m) Perm (270m) Eocén (50m) Az endogén erők felszínformáló

Részletesebben

Földtani térképszerkesztés kvarter felszínek és idősebb szintek szerkesztése. Földtani szelvények és metszetek szerkesztése 3D térben

Földtani térképszerkesztés kvarter felszínek és idősebb szintek szerkesztése. Földtani szelvények és metszetek szerkesztése 3D térben Földtani térképszerkesztés kvarter felszínek és idősebb szintek szerkesztése. Földtani szelvények és metszetek szerkesztése 3D térben Balla Zoltán Bevezetés Az Üveghutai-telephely kutatása során keletkezett

Részletesebben

Térinformatikai eszközök használata a szakértői munkában - a térbeliség hozzáadott értékei II. Esettanulmányok

Térinformatikai eszközök használata a szakértői munkában - a térbeliség hozzáadott értékei II. Esettanulmányok Talajtani Vándorgyűlés Térinformatikai eszközök használata a szakértői munkában - a térbeliség hozzáadott értékei II. Esettanulmányok Dobos Endre, Kovács Károly, Bialkó Tibor Debrecen 2016. szeptember

Részletesebben

Környezeti és fitoremediációs mentesítés a Mátrában

Környezeti és fitoremediációs mentesítés a Mátrában Környezeti és fitoremediációs mentesítés a Mátrában A Zagyva- Tarna vízgyűjtője A két folyó között a Mátra Hol vagyunk? Gyöngyösoroszi 0 A Mátra földrajza A Mátra az Északi-középhegység része Európa legnagyobb

Részletesebben

Késő-miocén üledékrétegek szeizmikus kutatása a Balaton középső medencéjében

Késő-miocén üledékrétegek szeizmikus kutatása a Balaton középső medencéjében Környezettudományi Doktori Iskolák Konferenciája Késő-miocén üledékrétegek szeizmikus kutatása a Balaton középső medencéjében Visnovitz Ferenc ELTE, Környezettudományi Doktori Iskola II. évf. Témavezető:

Részletesebben

Kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység

Kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység Kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység A vulkánok a Föld felszínének hasadékai, melyeken keresztül a magma (izzó kőzetolvadék) a felszínre jut. A vulkán működését a lemeztektonika magyarázza meg. Vulkánosság

Részletesebben

Ásványi nyersanyagok, 3. év Gyakorlat I. 2012. március 1.

Ásványi nyersanyagok, 3. év Gyakorlat I. 2012. március 1. Ásványi nyersanyagok, 3. év Gyakorlat I. 2012. március 1. 1. Gazdaság-földtani alapfogalmak: Klark érték (Average abundance of the elements) Az adott elem átlagos földkéregbeli gyakorisága. A gyakoribb

Részletesebben

Nyugat magyarországi peremvidék

Nyugat magyarországi peremvidék Nyugat magyarországi peremvidék Nyugat- magyarországi peremvidék ÉGHAJLATI és NÖVÉNYZETI sajátosságok alapján különül el, nem morfológiai különbségek alapján 7100 km² Határai: Kisalföld (É), Dunántúlikhg.,Dunántúli-dombvidék

Részletesebben

PILISMARÓTI ÉS DUNAVARSÁNYI DUNAI KAVICSÖSSZLETEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE

PILISMARÓTI ÉS DUNAVARSÁNYI DUNAI KAVICSÖSSZLETEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE PILISMARÓTI ÉS DUNAVARSÁNYI DUNAI KAVICSÖSSZLETEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE RÁCZ RÉKA ELTE TTK KÖRNYEZETTAN SZAK TÉMAVEZETŐ: DR. JÓZSA SÁNDOR ELTE TTK KŐZETTAN-GEOKÉMIAI TSZ. 2012.06.27. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/alpen_01.jpg

Részletesebben

10. A földtani térkép (Budai Tamás, Konrád Gyula)

10. A földtani térkép (Budai Tamás, Konrád Gyula) 10. A földtani térkép (Budai Tamás, Konrád Gyula) A földtani térképek a tematikus térképek családjába tartoznak. Feladatuk, hogy a méretarányuk által meghatározott felbontásnak megfelelő pontossággal és

Részletesebben

Tanítási tervezet. II. Az óra típusa: ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra

Tanítási tervezet. II. Az óra típusa: ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra Tanítási tervezet I. Alapadatok Az óra időpontja: 2016. 11. 18. Az iskola megnevezése: ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium Az iskola címe: 1088, Budapest Trefort utca 8. Osztály: 9.A Tanít: Domján

Részletesebben

4. előadás Vulkáni hidrotermális rendszerek ásványi nyersanyagai Dr. Molnár Ferenc egyetemi docens Ásványtani Tanszék

4. előadás Vulkáni hidrotermális rendszerek ásványi nyersanyagai Dr. Molnár Ferenc egyetemi docens Ásványtani Tanszék Nyersanyagok és energiaforrások Földtudományi BSc kurzus 4. előadás Vulkáni hidrotermális rendszerek ásványi nyersanyagai Dr. Molnár Ferenc egyetemi docens Ásványtani Tanszék Hidrotermális rendszerek Egy

Részletesebben

A NYUGAT-MÁTRA VULKÁNSZERKEZETI REKONSTRUKCIÓJA. Összefoglalás

A NYUGAT-MÁTRA VULKÁNSZERKEZETI REKONSTRUKCIÓJA. Összefoglalás Földrajzi Konferencia, Szeged 2001. A NYUGAT-MÁTRA VULKÁNSZERKEZETI REKONSTRUKCIÓJA Karátson Dávid 1, Csontos László 2, Harangi Szabolcs 3, Székely Balázs 4, Kovácsvölgyi Sándor 5 Összefoglalás Magyarország

Részletesebben

A T43644 sz. OTKA-pályázat (2003-2006) szakmai zárójelentése

A T43644 sz. OTKA-pályázat (2003-2006) szakmai zárójelentése A T43644 sz. OTKA-pályázat (2003-2006) szakmai zárójelentése 1. A kutatás körülményei, személyi kérdései, előrehaladása A négyéves OTKA-kutatás 2003 elején kezdődött. 2003-ban a projekt alapvető részét

Részletesebben

Nógrád megye uránkutatása

Nógrád megye uránkutatása Fehér B. (szerk.) (2014): Az ásványok vonzásában. Tanulmányok a 60 éves Szakáll Sándor tiszteletére. Herman Ottó Múzeum és Magyar Minerofil Társaság, Miskolc, pp. 247 251. Nógrád megye uránkutatása Uranium

Részletesebben

Természeti erõforrások, ásványi nyersanyagok felhasználásának hatékony fejlesztési lehetõségei, energia- és környezetgazdálkodás

Természeti erõforrások, ásványi nyersanyagok felhasználásának hatékony fejlesztési lehetõségei, energia- és környezetgazdálkodás Természeti erõforrások, ásványi nyersanyagok felhasználásának hatékony fejlesztési lehetõségei, energia- és környezetgazdálkodás Dr. Kovács Ferenc egyetemi tanár, az MTA rendes tagja Valaska József a Magyar

Részletesebben

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM 7. évfolyam A szilárd Föld anyagai és Földrajzi övezetesség alapjai Gazdasági alapismeretek Afrika és Amerika földrajza Környezetünk

Részletesebben

Földtani alapismeretek III.

Földtani alapismeretek III. Földtani alapismeretek III. Vízföldtani alapok páraszállítás csapadék párolgás lélegzés párolgás csapadék felszíni lefolyás beszivárgás tó szárazföld folyó lefolyás tengerek felszín alatti vízmozgások

Részletesebben

Domborzat jellemzése. A szelvény helyének geomorfológiai szempontú leírása. Dr. Dobos Endre, Szabóné Kele Gabriella

Domborzat jellemzése. A szelvény helyének geomorfológiai szempontú leírása. Dr. Dobos Endre, Szabóné Kele Gabriella Domborzat jellemzése A szelvény helyének geomorfológiai szempontú leírása Dr. Dobos Endre, Szabóné Kele Gabriella Osztályozási rendszer elemei Domborzati jelleg Domborzati helyzet/fekvés Völgyforma Lejtőszakasz

Részletesebben

Dr. Horváth Zoltán FÖLDI ERŐFORRÁS KUTATÁSI FŐOSZTÁLY

Dr. Horváth Zoltán FÖLDI ERŐFORRÁS KUTATÁSI FŐOSZTÁLY Dr. Horváth Zoltán FÖLDI ERŐFORRÁS KUTATÁSI FŐOSZTÁLY Nyersanyag, újratöltve az MFGI feladatai a hazai nyersanyag-politika végrehajtásában 2014. Április 16.» Tartalom Bevezetés Globális kitekintés és hazai

Részletesebben

A vulkáni kitöréseket megelőző mélybeli magmás folyamatok

A vulkáni kitöréseket megelőző mélybeli magmás folyamatok A vulkáni kitöréseket megelőző mélybeli magmás folyamatok Jankovics M. Éva MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport SZTE ÁGK Vulcano Kutatócsoport Szeged, 2014.10.09. ábrák, adatok forrása: tudományos publikációk

Részletesebben

A Pannon-medence szénhidrogén rendszerei és főbb szénhidrogén mezői

A Pannon-medence szénhidrogén rendszerei és főbb szénhidrogén mezői A Pannon-medence szénhidrogén rendszerei és főbb szénhidrogén mezői Készítette: Molnár Mária Témavezető: Dr. Pogácsás György Cél: Pannon-medence szénhidrogén mezőinek és geológiai hátterének megismerése

Részletesebben

Aggregátum bányászat Magyarországon

Aggregátum bányászat Magyarországon Nemzetközi Konferencia Cím: Az európai kitermelésben az ásványi források technikai, környezetvédelmi és biztonsági kiválóságának bemutatásai Helyszín: Radisson Blu Béke Hotel, H-1067 Budapest, Teréz Körút

Részletesebben

Jegyzőkönyv Arundo biogáz termelő képességének vizsgálata Biobyte Kft.

Jegyzőkönyv Arundo biogáz termelő képességének vizsgálata Biobyte Kft. Jegyzőkönyv Arundo biogáz termelő képességének vizsgálata Biobyte Kft. 2013.10.25. 2013.11.26. 1 Megrendelő 1. A vizsgálat célja Előzetes egyeztetés alapján az Arundo Cellulóz Farming Kft. megbízásából

Részletesebben

Jellegzetes hegy(lejtõ)csuszamlások a Bükkháton és az Upponyi-hegységben

Jellegzetes hegy(lejtõ)csuszamlások a Bükkháton és az Upponyi-hegységben Jellegzetes hegy(lejtõ)csuszamlások a Bükkháton és az Upponyi-hegységben Dr. Hevesi Attila Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék A Bükk É-i hegylábfelszínének, Bükkhátnak és az Upponyi-hegység

Részletesebben

Magmás kőzetek szerkezete és szövete

Magmás kőzetek szerkezete és szövete Magmás kőzetek szerkezete és szövete Szövet: A kőzetet alkotó ásványok alaki sajátságai, az ásványok egymáshoz való viszonya, kapcsolata, elhelyezkedési módja és mérete. A kőzeteket felépítő ásványokat

Részletesebben

A savanyú vulkanizmus fáciestani vizsgálata ÉK-Magyarországon

A savanyú vulkanizmus fáciestani vizsgálata ÉK-Magyarországon A savanyú vulkanizmus fáciestani vizsgálata ÉK-Magyarországon doktori (PhD) értekezés Szepesi János Debreceni Egyetem Természettudományi Doktori Tanács Földtudományi Doktori Iskola Debrecen, 2009 Ezen

Részletesebben

Magyarország, szénhelyzet 2005ös állapot. Összeállította: BK, 2007. április

Magyarország, szénhelyzet 2005ös állapot. Összeállította: BK, 2007. április Magyarország, szénhelyzet 2005ös állapot Összeállította: BK, 2007. április Fosszilis energiahordozók A fosszilis energiahordozók (kõszén kõolaj, földgáz) a nem megújuló energiaforrások körébe tartoznak.

Részletesebben

PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek

PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek Hő felszabadítás katalitikus izzótéren, (ULE) ultra alacsony káros anyag kibocsátáson és alacsony széndioxid kibocsátással. XIV. TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI KONFERENCIÁT

Részletesebben

A talaj termékenységét gátló földtani tényezők

A talaj termékenységét gátló földtani tényezők A talaj termékenységét gátló földtani tényezők Kerék Barbara és Kuti László Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Környezetföldtani osztály kerek.barbara@mfgi.hu környezetföldtan Budapest, 2012. november

Részletesebben

A kísérlet megnevezése, célkitűzései A vulkánok kialakulásának bemutatása, vulkanikus hegységek jellemzése, vulkánkitörés modellezése

A kísérlet megnevezése, célkitűzései A vulkánok kialakulásának bemutatása, vulkanikus hegységek jellemzése, vulkánkitörés modellezése A kísérlet megnevezése, célkitűzései A vulkánok kialakulásának bemutatása, vulkanikus hegységek jellemzése, vulkánkitörés modellezése Eszközszükséglet: Szükséges anyagok: szódabikarbóna, ecet, víz, ételfesték,

Részletesebben

A kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység, földrengések

A kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység, földrengések A kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység, földrengések FÖLDRAJZ 1 Magma: fölfelé hatoló kőzetolvadék. Mélységi magmatizmus Ha a magma a földfelszín alatt szilárdul meg mélységi magmás kőzetekről beszélünk.

Részletesebben

Kőzettan. Magmás (magmatic) Metamorf (metamorphic) Üledékes (sedimantary) -polimineralikus -monomineralikus

Kőzettan. Magmás (magmatic) Metamorf (metamorphic) Üledékes (sedimantary) -polimineralikus -monomineralikus Kőzettan Definíció: A kőzetek a bolygók szilárd anyagának kémiailag heterogén, többfelé megtalálható, nagy kiterjedésű ásványtömegei, vagy jellemző összetételű ásványtársulásai. -nem csak a Föld hanem

Részletesebben

Hogyan készül a Zempléni Geotermikus Atlasz?

Hogyan készül a Zempléni Geotermikus Atlasz? Hogyan készül a Zempléni Geotermikus Atlasz? MISKOLCI EGYETEM KÚTFŐ PROJEKT KÖZREMŰKÖDŐK: DR. TÓTH ANIKÓ NÓRA PROF. DR. SZŰCS PÉTER FAIL BOGLÁRKA BARABÁS ENIKŐ FEJES ZOLTÁN Bevezetés Kútfő projekt: 1.

Részletesebben

Problémák, feladatok és lehetőségek az építési-bontási hulladékok kezelésével kapcsolatban

Problémák, feladatok és lehetőségek az építési-bontási hulladékok kezelésével kapcsolatban Problémák, feladatok és lehetőségek az építési-bontási hulladékok kezelésével kapcsolatban Előadó: Lengyel Attila, általános igazgatóhelyettes, ZHK Kft. Szombathely, 2008. április 22. A bodrogkeresztúri

Részletesebben

1. feladatsor megoldása

1. feladatsor megoldása megoldása 1. feladat I. Atlasz használata nélkül a) 1. Popocatépetl A: Mexikóváros 2. Vezúv B: Róma 3. Fuji C: Tokió 6 pont b) rétegvulkán/sztratovulkán c) közeledő/ütköző 2. feladat a) városok folyók

Részletesebben

1. Magmás. 2. Üledékes. 3. Metamorft. A kőzet egy vagy több ásvány természetes keletkezésű, tömeges megjelenésű társulása.

1. Magmás. 2. Üledékes. 3. Metamorft. A kőzet egy vagy több ásvány természetes keletkezésű, tömeges megjelenésű társulása. A kőzet egy vagy több ásvány természetes keletkezésű, tömeges megjelenésű társulása. 1. Magmás 2. Üledékes 3. Metamorft (átalakult) A kőzetképződés körfolyamata (Juhász Á. nyomán) KELETKEZÉS Forró kőzetolvadék

Részletesebben

ELŐZETES JELENTÉS SZÉCSÉNKE-KIS-FERENC-HEGY SZELETIEN LELŐHELY ÉVI SZONDÁZÓ KUTATÁSÁRÓL

ELŐZETES JELENTÉS SZÉCSÉNKE-KIS-FERENC-HEGY SZELETIEN LELŐHELY ÉVI SZONDÁZÓ KUTATÁSÁRÓL ELŐZETES JELENTÉS SZÉCSÉNKE-KIS-FERENC-HEGY SZELETIEN LELŐHELY 2015. ÉVI SZONDÁZÓ KUTATÁSÁRÓL 6. Kőkor Kerekasztal 2015. december 11. Miskolc, Herman Ottó Múzeum, Pannon-tenger Múzeum Zandler Krisztián

Részletesebben

Az NRHT kutatása és építése gondolatok és tapasztalatok a mérések, adatgyűjtés és értékelés területéről Hámos Gábor, Szebényi Géza, Szongoth Gábor

Az NRHT kutatása és építése gondolatok és tapasztalatok a mérések, adatgyűjtés és értékelés területéről Hámos Gábor, Szebényi Géza, Szongoth Gábor Az NRHT kutatása és építése gondolatok és tapasztalatok a mérések, adatgyűjtés és értékelés területéről Hámos Gábor, Szebényi Géza, Szongoth Gábor NRHT Konferencia, RHK Kft., Budapest, 2013. szeptember

Részletesebben

A feladatlap 1. részének megoldásához atlasz nem használható!

A feladatlap 1. részének megoldásához atlasz nem használható! z írásbeli vizsga I. része feladatlap 1. részének megoldásához atlasz nem használható! 1. feladat Vulkán Utazási Iroda ajánlatából: Tegyen feledhetetlen túrákat gőzölgő, füstölgő vulkánokon, miközben az

Részletesebben

Kőbányász, ásványelőkészítő Külszíni bányász Külfejtéses bányaművelő Külszíni bányász

Kőbányász, ásványelőkészítő Külszíni bányász Külfejtéses bányaművelő Külszíni bányász Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Fluidum-kőzet kölcsönhatás: megváltozik a kőzet és a fluidum összetétele és új egyensúlyi ásványparagenezis jön létre Székyné Fux V k álimetaszo

Fluidum-kőzet kölcsönhatás: megváltozik a kőzet és a fluidum összetétele és új egyensúlyi ásványparagenezis jön létre Székyné Fux V k álimetaszo Hidrotermális képződmények genetikai célú vizsgálata Bevezetés a fluidum-kőzet kölcsönhatás, és a hidrotermális ásványképződési környezet termodinamikai modellezésébe Dr Molnár Ferenc ELTE TTK Ásványtani

Részletesebben

BUDAPEST HATVAN VASÚTI FŐVONAL REKONSTRUKCIÓS PROJEKT

BUDAPEST HATVAN VASÚTI FŐVONAL REKONSTRUKCIÓS PROJEKT MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 1.1 Településhálózati összefüggések A település az Aszódi Járáshoz tartozik. A település Aszód és Gödöllő vonzáskörzetébe tartozik. 1.2 A területfejlesztési

Részletesebben

Vajon kinek az érdekeit szolgálják (kit, vagy mit védenek) egy víztermelő kút védőterületének kijelölési eljárása során?

Vajon kinek az érdekeit szolgálják (kit, vagy mit védenek) egy víztermelő kút védőterületének kijelölési eljárása során? Vajon kinek az érdekeit szolgálják (kit, vagy mit védenek) egy víztermelő kút védőterületének kijelölési eljárása során? Tósné Lukács Judit okl. hidrogeológus mérnök egyéni vállalkozó vízimérnök tervező,

Részletesebben

Sósvíz behatolás és megoldási lehetőségeinek szimulációja egy szíriai példán

Sósvíz behatolás és megoldási lehetőségeinek szimulációja egy szíriai példán Sósvíz behatolás és megoldási lehetőségeinek szimulációja egy szíriai példán Allow Khomine 1, Szanyi János 2, Kovács Balázs 1,2 1-Szegedi Tudományegyetem Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék 2-Miskolci

Részletesebben

A középkori Bonyhád helyének meghatározása az újabb régészeti feltárások alapján

A középkori Bonyhád helyének meghatározása az újabb régészeti feltárások alapján Csányi Viktor Szabó Géza A középkori Bonyhád helyének meghatározása az újabb régészeti feltárások alapján A mai Bonyhád keleti szélén, ahol egykor a dombok lábánál a középkori út kanyargott Pécs felé,

Részletesebben

Vízkémiai vizsgálatok a Baradlabarlangban

Vízkémiai vizsgálatok a Baradlabarlangban Vízkémiai vizsgálatok a Baradlabarlangban Borbás Edit Kovács József Vid Gábor Fehér Katalin 2011.04.5-6. Siófok Vázlat Bevezetés Elhelyezkedés Geológia és hidrogeológia Kutatástörténet Célkitűzés Vízmintavétel

Részletesebben

geofizikai vizsgálata

geofizikai vizsgálata Sérülékeny vízbázisok felszíni geofizikai vizsgálata Plank Zsuzsanna-Tildy Péter MGI 2012.10.17. Új Utak a öldtudományban 2012/5. 1 lőzmények 1991 kormányhatározat Rövid és középtávú környezetvédelmi intézkedési

Részletesebben

Gondolatok a nemfémes ásványi nyersanyagok ásványvagyon nyilvántartási rendszerérõl*

Gondolatok a nemfémes ásványi nyersanyagok ásványvagyon nyilvántartási rendszerérõl* Gondolatok a nemfémes ásványi nyersanyagok ásványvagyon nyilvántartási rendszerérõl* HORÁNYI ISTVÁN okl. bányamérnök, ügyvezetõ (KÕKA Kõ- és Kavicsbányászati Kft., Budapest) Jelen cikk vázolni kívánja

Részletesebben

Berente község talajtani viszonyai. Dobos Endre Kovács Károly Miskolci Egyetem, Földrajz- Geoinformatika intézet

Berente község talajtani viszonyai. Dobos Endre Kovács Károly Miskolci Egyetem, Földrajz- Geoinformatika intézet Berente község talajtani viszonyai Dobos Endre Kovács Károly Miskolci Egyetem, Földrajz- Geoinformatika intézet VÁLTAKOZÓ AGYAG, MÁRGA ÉS HOMOK RÉTEGEK EREDETI HELYZETŰ MIOCÉN ÜLEDÉKSOR HOMOK VÁLTAKOZÓ

Részletesebben

A bányászatban keletkező meddőanyagok hasznosításának lehetőségei. Prof.Dr.CSŐKE Barnabás, Dr.MUCSI Gábor

A bányászatban keletkező meddőanyagok hasznosításának lehetőségei. Prof.Dr.CSŐKE Barnabás, Dr.MUCSI Gábor Hulladékvagyon gazdálkodás Magyarországon, Budapest, október 14. A bányászatban keletkező meddőanyagok hasznosításának lehetőségei Prof.Dr.CSŐKE Barnabás, Dr.MUCSI Gábor Miskolci Egyetem Nyersanyagelőkészítési

Részletesebben

Talajok osztályozása az új szabványok szerint

Talajok osztályozása az új szabványok szerint Talaj- és kőzetosztályozás Talajok osztályozása az új szabványok szerint :5 Geotechnikai vizsgálatok. 1. rész: Azonosítás és leírás. MSZ EN ISO 14688-2:5 Geotechnikai vizsgálatok. 2. rész: Osztályozási

Részletesebben

Szilvágyi László: M6 autópálya alagutak geológiai és geotechnikai adottságai

Szilvágyi László: M6 autópálya alagutak geológiai és geotechnikai adottságai Szilvágyi László: M6 autópálya alagutak geológiai és geotechnikai adottságai 2/23 M6/M60 autópálya (E73, V/C folyosó) tervezése 1998 2007 3/23 Geresdi dombság o ÉNY - DK-i dombhátak és völgyek o ÉK - DNY-i

Részletesebben

Azbeszt. Pekár Mihály BME- VBK

Azbeszt. Pekár Mihály BME- VBK Azbeszt Pekár Mihály BME- VBK Mi is az azbeszt? Az azbeszt gyűjtőfogalom a természetben előforduló ásványi anyagok egy speciális csoportjára Három legjobban elterjedt típusa: Krizotil, fehér azbeszt: Mg

Részletesebben

Miskolc Avas Északi terület Geofizikai mérések geotechnikai jellegű következtetések

Miskolc Avas Északi terület Geofizikai mérések geotechnikai jellegű következtetések HÁROMKŐ Földtani és Geofizikai Kutató Betéti Társaság H-319 Miskolc, Esze Tamás u. 1/A Tel/fax: 4-3 2, -3 28, mobil. 0-30-423 E-mail: bucsil@t-online.hu, Honlap: www.haromko.hu Bucsi Szabó László* - Gyenes

Részletesebben

HOMOKTALAJOK. Hazai talajosztályozási rendszerünk korszerűsítésének alapelvei, módszerei és javasolt felépítése

HOMOKTALAJOK. Hazai talajosztályozási rendszerünk korszerűsítésének alapelvei, módszerei és javasolt felépítése Hazai talajosztályozási rendszerünk korszerűsítésének alapelvei, módszerei és javasolt felépítése HOMOKTALAJOK Gödöllő, 2015.03.02. Szabóné Kele Gabriella Főtípusok és talajtípusok a hazai genetikai szemléletű

Részletesebben

Műemléki kőanyagok archeometriája

Műemléki kőanyagok archeometriája Műemléki kőanyagok archeometriája Évezredek óta használt anyagok eszközök, művészi alkotások és építkezés céljára. Feladat: technológia megértése, az anyag eredete, a felületi elváltozások vizsgálata.

Részletesebben

Geológiai alapú értékvédelem lehetõségei* a Tokaji-hegységben

Geológiai alapú értékvédelem lehetõségei* a Tokaji-hegységben FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2006 30: 369 373 Geológiai alapú értékvédelem lehetõségei* a Tokaji-hegységben OSVÁTH RITA & BUDAY TAMÁS ABSTRACT: Because protection of geological values is

Részletesebben

Hidrodinamikai vízáramlási rendszerek meghatározása modellezéssel a határral metszett víztesten

Hidrodinamikai vízáramlási rendszerek meghatározása modellezéssel a határral metszett víztesten Hidrodinamikai vízáramlási rendszerek meghatározása modellezéssel a határral metszett víztesten Hidrodinamikai modell Modellezés szükségessége Módszer kiválasztása A modellezendő terület behatárolása,rácsfelosztás

Részletesebben

se és alkalmazása Alun Thomas RHK Kft. SDMTS

se és alkalmazása Alun Thomas RHK Kft. SDMTS Plate loading módszer m ismertetése se és alkalmazása Alun Thomas SDMTS RHK Kft. Témák Bevezetés San Diego Hindhead Bátaapáti Következtetések Milyen egy helyszíni mérés? Bármilyen vizsgálat, amit valós

Részletesebben

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI 30 Műszeres ÁSVÁNYHATÁROZÁS XXX. Műszeres ÁsVÁNYHATÁROZÁs 1. BEVEZETÉs Az ásványok természetes úton, a kémiai elemek kombinálódásával keletkezett (és ma is keletkező),

Részletesebben

Dunavarsányi durvatörmelékes összlet kitettségi kor vizsgálata

Dunavarsányi durvatörmelékes összlet kitettségi kor vizsgálata Dunavarsányi durvatörmelékes összlet kitettségi kor vizsgálata Készítette: Ormándi Szilva Környezettan BSc Témavezető: Dr. Józsa Sándor egyetemi adjunktus 1 1.Cél Munkám célja: a felszínen keletkező kozmogén

Részletesebben

Cirkon (ZrSiO4) Kis Annamária Ásvány- és Kőzettár

Cirkon (ZrSiO4) Kis Annamária Ásvány- és Kőzettár Cirkon (ZrSiO4) Kis Annamária Ásvány- és Kőzettár Tudományos és múzeumi Állandó kiállításunkon megtekinthetők az egyik legidősebb földi ásvány, egy cirkonkristály Nyugat- Ausztráliából származó kortársai.

Részletesebben

KUTATÓTÁBOR A NAGY-STRÁZSA-HEGYEN 2012. március 15-18.

KUTATÓTÁBOR A NAGY-STRÁZSA-HEGYEN 2012. március 15-18. KUTATÓTÁBOR A NAGY-STRÁZSA-HEGYEN 2012. március 15-18. A BEBTE kihasználva az ünneppel járó hosszú hétvégét, barlangász kutatótábort szervezett a Dorog és Esztergom között húzódó Nagy- Strázsa-hegyre március

Részletesebben

Egyenes, a koponyacsonttal párhuzamos vágás toka alsó toka Egyenes, a koponyacsonttal párhuzamos vágás a szem vonaláig, majd tovább a fej elülső része felé toka és alsó toka Kristályosodási

Részletesebben

Földrajz- és Földtudományi Intézet. Kőzettan-Geokémiai Tanszék. Szakmai beszámoló

Földrajz- és Földtudományi Intézet. Kőzettan-Geokémiai Tanszék. Szakmai beszámoló EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Földrajz- és Földtudományi Intézet Kőzettan-Geokémiai Tanszék 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C; Telefon: 381-2107 Fax: 381-2108 Szakmai beszámoló

Részletesebben

Az Északi-középhegység HEFOP 3.3.1.

Az Északi-középhegység HEFOP 3.3.1. Északi-középhegység HEFOP 3.3.1. Az Északi-középhegység HEFOP 3.3.1. Az Északi-középhegység I. Néhány tagja középidei üledékes kőzetekből áll üledéken kialakult dombságok és medencék A Dunántúli-középhegység

Részletesebben

1 KÖZIGAZGATÁSI ADATOK

1 KÖZIGAZGATÁSI ADATOK 1 KÖZIGAZGATÁSI ADATOK 1.1. Víztest neve: Észak-Alföld 1.2. Víztest nemzeti kódja: pt.2.2 1.3. Kijelölt koordináló KÖVÍZIG: 10 - Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (KÖTIKÖVIZIG)

Részletesebben

Borászati technológia I.

Borászati technológia I. Borászati technológia I. A borszőlő minőségét befolyásoló tényezők Az alapanyag minősége alapvetően meghatározza a termék minőségét! A szőlész és a borász együttműködése nélkülözhetetlen. A minőségi alapanyag

Részletesebben

Jelentés a Lengyel-barlangban a 2008. évben végzett kutató munkáról

Jelentés a Lengyel-barlangban a 2008. évben végzett kutató munkáról GBTE-35/2009. Jelentés a Lengyel-barlangban a 2008. évben végzett kutató munkáról Kapja: Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (9021 Győr, Árpád u. 28-32.) Duna-Ipoly

Részletesebben

Technológiai szigetelések alapanyagai

Technológiai szigetelések alapanyagai Technológiai szigetelések alapanyagai Az utóbbi évek rohamos műszaki fejlődése a szigeteléstechnikában számos új anyagfajta, feldolgozási mód és szerkezet jelent meg. Ezért a tervezés és a kivitelezés

Részletesebben

Parti szűrés? biztos?

Parti szűrés? biztos? Parti szűrés? biztos? Az egyiptomiak ivóvíz után ástak a folyó partján, mert nem tudták meginni a folyó vizét. 2Móz.7, 24 Parti szűrésű víz? vízadó? vízkészlet? Parti szűrésű víz? vízadó? vízkészlet? vízbázis!!!

Részletesebben

DOROG VÁROS FÖLDRAJZI, TERMÉSZETI ADOTTSÁGAI

DOROG VÁROS FÖLDRAJZI, TERMÉSZETI ADOTTSÁGAI 2. sz. Függelék DOROG VÁROS FÖLDRAJZI, TERMÉSZETI ADOTTSÁGAI 1. Földrajzi adottságok Dorog város közigazgatási területe, Gerecse, Pilis, és a Visegrádi hegység találkozásánál fekvő Dorogi medencében helyezkedik

Részletesebben

AZ ÉLETTELEN ÉS AZ ÉLŐ TERMÉSZET

AZ ÉLETTELEN ÉS AZ ÉLŐ TERMÉSZET AZ ÉLŐ ÉS AZ ÉLETTELEN TERMÉSZET MEGISMERÉSE AZ ÉLETTELEN ÉS AZ ÉLŐ TERMÉSZET Az élőlények és az élettelen természet kapcsolata. Az élettelen természet megismerése. A Földdel foglalkozó tudományok. 1.

Részletesebben

A telkibányai Cser-hegy Ó-Gönc riolit-perlit vonulat fáciesgenetikai és paleovulkáni rekonstrukciója

A telkibányai Cser-hegy Ó-Gönc riolit-perlit vonulat fáciesgenetikai és paleovulkáni rekonstrukciója 138/1, 61 83., Budapest, 2008 A telkibányai Cser-hegy Ó-Gönc riolit-perlit vonulat fáciesgenetikai és paleovulkáni rekonstrukciója SZEPESI János 1, KOZÁK Miklós 1 1 Debreceni Egyetem Ásvány- és Földtani

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 36. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 4., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 36. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 4., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 36. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 4., hétfõ Tartalomjegyzék 62/2013. (III. 4.) Korm. rendelet A vasúti és autóbuszos személyszállítást igénybe vevõ utasok jogainak védelmérõl

Részletesebben

TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY A SZÉKESFEHÉRVÁR, LISZT FERENC UTCA 7-11 INGATLANOK TALAJVÍZ ÉS TALAJVIZSGÁLATÁHOZ

TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY A SZÉKESFEHÉRVÁR, LISZT FERENC UTCA 7-11 INGATLANOK TALAJVÍZ ÉS TALAJVIZSGÁLATÁHOZ TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY A SZÉKESFEHÉRVÁR, LISZT FERENC UTCA 7-11 INGATLANOK TALAJVÍZ ÉS TALAJVIZSGÁLATÁHOZ Székesfehérvár, 2000, július 29. Tövisháti András okl. mérnök, okl vízellátás, csatornázás

Részletesebben

A Föld főbb adatai. Föld vízkészlete 28/11/2013. Hidrogeológia. Édesvízkészlet

A Föld főbb adatai. Föld vízkészlete 28/11/2013. Hidrogeológia. Édesvízkészlet Hidrogeológia A Föld főbb adatai Tengerborítás: 71% Szárazföld: 29 % Gleccser+sarki jég: 1.6% - olvadás 61 m tengerszint Sz:46% Sz:12% V:54% szárazföldi félgömb V:88% tengeri félgömb Föld vízkészlete A

Részletesebben

Az 5. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés programja

Az 5. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés programja V. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés Révfülöp 2014. szeptember 4-6. --------------------------------------------------------------------- PROGRAM Az 5. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés programja (a

Részletesebben

Készítette: Cseresznyés Dóra Környezettan Bsc 2014.03.05.

Készítette: Cseresznyés Dóra Környezettan Bsc 2014.03.05. Készítette: Cseresznyés Dóra Környezettan Bsc 2014.03.05. Megújulóenergia Megújulóenergiaforrás: olyan közeg, természeti jelenség, melyekből energia nyerhető ki, és amely akár naponta többször ismétlődően

Részletesebben

GEOTERMIA AZ ENERGETIKÁBAN

GEOTERMIA AZ ENERGETIKÁBAN GEOTERMIA AZ ENERGETIKÁBAN Bobok Elemér Miskolci Egyetem Kőolaj és Földgáz Intézet 2012. február 17. Helyzetkép a világ geotermikus energia termeléséről és hasznosításáról Magyarország természeti adottságai,

Részletesebben

Előkészítő munkák (bontás és irtás) Tereprendezés és földmunkák

Előkészítő munkák (bontás és irtás) Tereprendezés és földmunkák Előkészítő munkák (bontás és irtás) Tereprendezés és földmunkák Talajosztályok: 1 Homok, laza termőtalaj 2 Nedves homok, kavics, tömör termőföld 3 Homokas agyag, száraz lösz 4 Tömör agyag, nagyszemű kavics

Részletesebben

A VULKANITOK SZEREPE A VÖLGYHÁLÓZAT KIALAKULÁSÁBAN A BÜKKALJÁN

A VULKANITOK SZEREPE A VÖLGYHÁLÓZAT KIALAKULÁSÁBAN A BÜKKALJÁN A VULKANITOK SZEREPE A VÖLGYHÁLÓZAT KIALAKULÁSÁBAN A BÜKKALJÁN Vágó János PhD hallgató, Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék 1. A Bükkalja miocén kori vulkáni képződményei A Bükkalja

Részletesebben