HAZAI PERLIT-ELŐFORDULÁSOK FÖLDTANI VISZONYAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HAZAI PERLIT-ELŐFORDULÁSOK FÖLDTANI VISZONYAI"

Átírás

1 A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat. Bányászat, 60. kötet, (2001) p Perlit, a környezetbarát magyar ásványi nyersanyag " tudományos konferencia HAZAI PERLIT-ELŐFORDULÁSOK FÖLDTANI VISZONYAI Dr. Zelenka Tibor geológus tanácsadó Magyar Geológiai Szolgálat A magyarországi perlit lelőhelyek 200 éve ismertek, melyek főleg a Tokaji-hegységben és a Mátra-hegységben a miocén riolitos vulkáni működés termékei. A hazai perlit lelőhelyek földtani és technológiai kutatása több mint félévszázadra nyúlik vissza. A perlitek, mint magas kötött víztartalmú duzzadó vulkáni üvegek részben hasonló fizikai és ásvány-kőzettani összetételűek, mint az obszidián-szurokkövek, valamint a magas horzsakő tartalmú üvegtufák (pumicit). Genetikailag a savanyú, riolitos-dácitos vulkáni kitörés központok közelében az egykori miocén tengerbe benyomuló extruziv dómok és a kitörési központokból kiömlő és vízbe folyó lávaárak, illetve vízbe hulló tufák hirtelen megmerevedett kőzetanyaga a duzzadó vulkáni üvegek képződési feltétele. így képződött az egyetlen működő hazai perlit-bánya a Pálháza-i, valamint a megkutatott Telkibánya-Kőgát-i és a Nagybózsva-Páskatető-i lelőhelyek kőzetanyaga is. Fentieken kívül több mint 20 perlit-lelőhely ismert még, főleg a Tokaji-hegységből, melyek természetvédelmi területeken találhatók. A magyar perlit nyersanyag termelése több mint 4 évtizedre nyúlik vissza. Jelenleg a világ első öt perlit termelője között van hazánk. A potenciális Tokajhegység-i perlit lelőhelyek ásványvagyona hosszú időre biztosíthatja annak kiaknázását.

2 Zelenka Tibor 1. Előzmények A perlit kőzetet régóta ismerik, a belőle természetes málással képződött perlit homokot Szabó J. (1866) szerint a magyar köznyelv békasónak hívta. A másik neve a gyöngykő, melyet Werner az 1790-es években a tudományos irodalomba perlit-ként vezette be. A középkorban a perlitet a hegység üveghutáiban alapanyagként hasznosították. Magyarországon a perlitet a Tokaji-hegységből először 1798-ban Jens Esmark német geológus említi. Telkibányáról és Abaújszántó Sátorhegyről eredetileg zeolitos riolitként írta le a perlitet. F.S. Beudant 1818-ban a Tokajihegység bejárása alapján azt írta, hogy Telkibánya és Tállya között a perlit egész hegyeket alkot". A 19. század II. felében a Tokaji-hegység területét térképező német és osztrák geológusok (F. Richthofen 1861, H. Wolf 1868), valamint a magyar geológusok (Szabó J , Szádecky Gy ) Gönc, Pálháza és Abaújszántó között szinte valamennyi perlitkibúvást felismerték és körülhatárolták. Ők egyértelműen a perlitet a magas SÍO2 és alkália tartalom alapján a riolitos vulkanizmus eredményeként létrejött vulkáni üvegnek tartották, ezenkívül felismerték genetikai kapcsolatát az obszidiánnal. 2. Kutatástörténet A perlitet kőzettani vizsgálatán túl hazánkban egészen 1950-ig nem tekintették nyersanyagnak. Az USA-ban 1928-tól ismert volt a perlit hirtelen hőhatásra bekövetkező duzzadó képessége ben a Szovjetunióban Budanyikov és Bodorovkia, az USA-ban 1941-ben Lee Boyer észlelte, hogy a vulkáni üvegben lévő víz termikus hatásra a lágyulás pont után felszabadul és a belőle keletkező gőz a plasztikus szilikát anyagot szőrösére felfújja. Az USA-ban csak 1946-tól kezdték a duzzasztott perlitet ipari termékként felhasználni elsősorban kis sűrűsége, kiváló hő- és hangszigetelő képessége miatt az építőiparban. Magyarországon a perlitek kutatását a felhasználói oldalról Korach Mór akadémikus kezdeményezte 1950-ben. A Magyar Állami Földtani Intézet 1950-ben indította el a Tokaj-hegységi perlit lelőhelyek felmérését. Liffa A. (1951) részletesen ismertette a Gönc környéki, Telkibánya térségi, valamint a Pálháza Kemencepatak-i lelőhelyeket. Elsősorban a perlitek kőzettani típusait (gömbös, lemezes, horzsaköves), azok mikroszkópos jellemzőit, valamint eltérő megjelenési formáit (murvás, 56

3 Hazai perlit-előfordulások földtani viszonyai fluidális, tömött, gyöngyös, kékes vagy sötétszínű), típusait kémiai összetétel alapján vizsgálta, de alig talált közöttük különbséget. A hazai perlitek ipari-földtani kutatása csak 1958-ban indult meg a Pálháza Kemencepatak-i, más néven Gyöngykőhegy területén. Itt a kibúvásban szereplő oszlopos perlitet (1. fotó) az ÉAKKI-ban végzett duzzasztási kísérletek kedvező minőségűnek ítélték. l.fotó: A pálházai oszlopos gyöngyköves perlit kibúvása (1965) Ez a kőzettípus viszonylag homogén összetételű volt és a kedvező infrastrukturális adottság (út, kisvasút) alapján az ismert lelőhelyek közul a kutatás megkezdése erre a területre összpontosult. Frits J. és Varjú Gy. 20 db akna lemélyítése után javasolták, hogy első fázisban a kutatás a perlittest (18 db 1735 m) vágatokkal történő feltárásával történjen, amelyet Mátyás E. és Sántha P. geológusok dokumentáltak. Csak a 60-as évek közepén került sor a bányabeli függőleges fúrásokkal történő továbbkutatásra a már kialakított bánya szintekről. (1975-ig 43 db 3000 fm). (2. fotó). Megállapították, hogy a perlit test több egymás melletti csatornából származik. A centrális rész a gyöngyköves perlit, melynek kedvező duzzasztási tulajdonsága 100 g/liter súlyú terméket ad. Ebből 3,5 M tonna készletet határoztak meg. Az ezt kísérő breccsás-horzsás perlitre 9 M tonna készletet számítottak. 57

4 Zelenka Tibor között a Magyar Állami Földtani Intézet a Telkibánya Kőgát-i területen először 109 db aknával határolta körül a perlit testet, majd 7 db fúrással (mélységfelé) kutatta. 2. fotó: A pálházai külfejtés DNY-i oldala, oszlopos és breccsás perlitek (1998) A kutatás alapján 8 M tonna műrevaló készletet mutattak ki. A központi része az extruziónak obszidiános, gyöngyköves kemény perlit, míg a felső része pedig breccsás és horzsaköves perlit volt. (Ilkeyné P. E. 1972) ben Szegilongban a Dürgő Völgyben lévő pumicit (horzsaköves üvegtufa) lelőhelyet 8 db fúrással (480 fm) megkutatták. Mátyás E. (1982) a tömeges és breccsás típusokból 1,7 M tonna készletet mutatott ki ben a pálházai perlitbánya alsó szintjén 11 db fúrással a kontakt zóna horzsás vulkáni üveg készleteit pontosították között a Magyar Állami Földtani Intézet a Központi Földtani Hivatal megbízásából 1:10000 térképlapokon elkezdte a hazai perlit prognózis összeállítását a gunyakuti, nagybózsvai és kishutái területen (Gyarmati P.)- Ennek felmérése eredményeként 1978-ban megindult Nagybózsva- Páskatetőn a fúrásos perlitkutatás, mely keretében (46 db fúrás 4100 fm) 8,3 M tonna műrevaló szurokkőbreccsát mutattak ki (Cseh Németh J. 1991). 58

5 Hazai perlit-előfordulások földtani viszonyai 3. Elméleti földtani kutatás A pálházai perlitbányában feltárt testeket Varjú Gy. (1966) a pálházai Somhegy riolit kúpjához kapcsolódó önálló parazita kúpként értékelte, melynek oszlopos, breccsás, kőporos és salakos fácieseit különítette el. Az Abaújszántó Sátorhegy-i riolit lávaárak szegélyén a lávaár perliteket felismerte. Ilkeyné P.E. - Szöőr Gy. (1973) kőzettani alapon a Tokaji-hegységi perliteknél két fő típust különített el: zöld perlit, mely nagy illótartalmú üvegből jött létre a vulkáni kitörés kezdeti fázisában a vulkáni tektonikus mélyedés középső részében. szürke (fekete perlit), mely szegény illó tartalmú üvegből képződött a vulkáni kitörés gyengülő fázisában a depresszió szegélyén. meg: Ugyancsak ők az üvegszctkezetijípus_ alapján a következőt állapították a zöld perlitek a riolit ártufák képződésével egyidejűleg létrejött nagyobb olvadáspontú termékek ( C), melyek kistömegű explózióra hajlamosak. a szürke (fekete) perlit a riolit hablávák kisebb olvadáspontú C-on duzzadó terméke. A Tokaji-hegység perlitjeinek genetikai típusait Ilkeyné P.E. (1974) a vulkáni formák és a kőzetszöveti-szerkezeti tulajdonságai alapján a következőkre típusokra bontotta: Extruziv testek, melyek kőzettanilag obszidiános, átmeneti, gyöngyköves és horzsaköves típusúak lehetnek. Ilyen testek a Telkibánya-Ósvavölgy-i, Farkasvölgy-i, Cserhegy-i és a Kőgát-i lelőhelyek. Dyke szerű testek, melyek tömör obszidián jellegűek és meredek fluidális sávozottságot mutatnak. Ilyen típusú testek a Nagygereben délnyugati oldalán a Csattantyúhegy gerincén, az Szkála rét tetején, a Komlóska pataknál és a Nagymaklány nyugati oldalán találhatók. 59

6 Zelenka Tibor A kőzetszövet és szerkezet alapián a következő típusokat különítette el: riolitos (szferolitos) perlit, mely vörös-fekete sávos üveges perlit, mely részben obszidiános sötétszürke kemény, nem repedező, nagy térfogatsúlyú és kagylóstörésű kőzet. Ugyanide tartozik az obszidiánszerű gyöngyköves és a tisztán gyöngyköves szerkezetű, mely gömbösen széteső kistérfogatsúlyú, morzsolódó típus perlit breccsa, az olvadék megszilárdulásakor breccsásodik az illó szeszélyes tér és mennyiségi eloszlása miatt. Minden perlit típusnak van breccsája, ezek a fémoxidtól vörösre-bamára színezettek és többnyire lencsés, nyelvszerű formájú testeket alkotnak horzsaköves perlit csöves-szálas horzsakőnyalábokból áll, melyek az olvadékban lévő illó elszökésével jöttek létre 1976-ban Mátyás E. a pálházi extruziós perlit test kutatásai alapján a következő típusokat különítette el a felhasználási szempontokat figyelembe véve: a perlit test kontakt zónája az extruziós tömeg alján m vastag réteget" alkot, melyből 80 g/l térfogatsúlyú duzzasztott termék nyerhető, de nagyfokú aprózódása miatt nem műrevaló a perlit test központi zónája uralkodóan gyöngyköves szövetű oszlopos melyből kedvező litersúlyú (100 g/l alatti) és szilárdságú duzzasztott termék képződik. Ez a típus az iparilag műrevaló a perlit test szegélyén lévő breccsás, horzsás laza perlitek bár kis duzzasztott litersúlyú terméket adnak, de a kis szilárdság miatt nem mürevalóak 1999-ben Csillag J. - Zelenka T. a magyarországi perlit lelőhelyek földtani genetikai típusait vulkanológiai fáciesek alapján ismertették (1. ábra): 60 vulkáni kürtőfáciesben lávadugót képez (Kishuta-Lackóhegy) vulkáni lejtő oldalán lávaárak formájában vörös oxidált típus jön létre (Nagybózsva-Páskatető) a vulkán lábánál törmelék folyás formájában osztályozatlan breccsás, sávos riolitos perlites lávaár képződik (Szuha völgy) peremi üledékgyűjtő medencében, vagy szárazulaton freatikus robbanásból származó piroklasztikus üvegtörmelék, horzsakő formájában halmozódik fel (Kovácsvágás-Kopcsatető)

7 Hazai perlit-előfordulások földtani viszonyai KrálerVözeli fácies ]. ábra: A perlitek keletkezési modellje (Csillag J. - Zelenka T. 199) víz alatt benyomuló vulkáni extruziv dómok tömeges oszlopos perlitje (Pálháza-Gyöngykőhegy, Telkibánya Kőgát) (3. fotó). 3. fotó: Afekü üledékeket a perlit benyomulás felgyűri, Pálháza 0 szint (1998) 61

8 Zelenka Tibor 4. A perlitek nyersanyag hasznosítása A perlit kőzetüvegének eredeti tulajdonságai meghatározóak a felhasználásnál az alábbi szempontok figyelembevételével: 4.1. Kőzettani jellemzők A meddőtartalmat a kristályos fázis határozza meg, mert 10 % feletti kristálytartalom kedvezőtlen, míg a 6 % alatti kedvező Kötött víztartalom A kötött víztartalom függvényében a száraz" üveg a riolit féleségekre és az obszidiánra jellemző, ez nem ad kedvező duzzasztási eredmény. A nedves üveg" a perlit, perlit breccsa, horzsakő, és szurokkő esetében kedvező duzzasztási eredményt ad, a hatásos kötött víztartalom 1,0-2,5% közötti Adszorpciós víztartalom A pórus-résvizekből származva az obszidiánnál alacsony, a perlitnél közepes, míg a horzsakő esetében magas értéket ad Eredeti kőzetüvee szilárdsága Az eredeti kőzetüveg szilárdsága és törési jellege (Bruch szilárdság) a szurokkőnél nagy értéket mutat és szilánkos törésű a kőzet, a gyöngyköves perlitnél morzsolódó perlitszemeket eredményez a törés és ez közepes szilárdságú. A horzsaköveknél és breccsáknál kis törési szilárdság hatására is már porlódó a létrejött üveganyag Eredeti kőzet színe Az eredeti kőzet színe is a kőzet minőségére utal. Az obszidián sötét színű, a breccsás hematitos-vörös színű, a laza perlites szürke színű, míg a horzsás fehér színű Kőzet szemcse-eloszlása A kőzet szemcse-eloszlása duzzasztás előtt a jó minőségű perliteknél 0,1-0,3 cm-es. Ennek halmaz sűrűsége és önszilárdsága is kedvező. 62

9 Hazai perlit-előfordulások földtani viszonyai 4.7. A nyers perlit A nyers perlit duzzasztási jellemzői közül a kedvező minőségű perlit duzzasztási hőmérséklete a már előkészített termékből C. Az C feletti hőmérsékleten duzzadóak a brecssás és horzsás perlitek. A duzzasztott perlit laza litersúlya az üveg viszkozitás függvényében változik. Kedvező a 60 g/l súlyú duzzasztott termék. A 200 g/l fölötti termékek gyakorlatilag nem forgalmazhatók. A duzzasztott perliteknél még a pórustér jellege is meghatározó, hogy az zárt, félig zárt, vagy nyílt. Ez egyben a duzzasztott termék önszilárdságát is meghatározza, mely a felhasználás területét nagymértékben befolyásolja. 5. A magyarországi (Tokaj-hegység-i) perlit típusok rövid jellemzése és lelőhelyeik 5.1. Szürke (fekete) perlit Szürke (fekete) perlit lelőhelyek. Ezek közül az extruziv dómok (2. ábra) a legkedvezőbb ipari lelőhelyeket adják. Jellemző rájuk a tömeges, többnyire oszloposán elváló nagy függőleges kiterjedésű közel homogén perlit testek megjelenése (4. fotó). A perlit testek körül részben a benyomulás szegélyén breccsás, attól távolabb pedig horzsás típusú perlit határolja körül a bányászatilag alkalmas dómot. Ilyen lelőhelyek a következők (3. ábra 1-11 pont): Pálháza-Gyöngykőhegy (működő perlit bánya) Pálháza-Somhegy oldal (megkutatott kis testek) Telkibánya-Kőgát (megkutatott lelőhely) Nagybózsva-Páskatető (megkutatott szurokkő-breccsa lelőhely) Nagybózsva-Szuha-völgy (megkutatott perlit lelőhely) Telkibánya-Elővölgy-tető (perlit kibúvás) Telkibánya-Hosszúhegy (perlit kibúvás) Telkibánya-Cserhegy (perlit lelőhely) Telkibánya-Csoszotatető (perlit kibúvás) Kishuta-Laczkóhegy (perlit kibúvás) Kemencepatak-Senyővölgy (perlit kibúvás) 63

10 Zelenka Tibor Pálháza Gyöngykő-hegyi perlitbánya Telkibánya Kőgáti perlitlelöhely Nagybózsvai perlitlelöhely <Msk*-t«tf i Kovácsvágás Kopcsa-hegyi perlitlelöhely Nagybózsvai pumicites perlitlelöhely Jelmagyarázat:!FJ Bideni agyag Perlit ignimbrít 53» 'j Szarmata alapbrcccsa El Vöröi perlittufa Viiroklatztos lufil Es^j Perlit livaáí éj dóm Zöld perlittufa Vegyes tufa ^ Breccsás perlit livakéreg ES Pumicit M Rioti«p a a 622 Perliihomok 1 / 1 Tektonikai vonal fy Perlites vulkáni lőrmclckkúp 2. ábra: A magyarországi perlit lelőhelyek földtani szelvényei (Csillag J.- Zelenka T. 1999) fotó: Szürke oszlopos perlit benyomulás Pálházai külfejtés I. szint (1998)

11 Hazai perlit-előfordulások földtani viszonyai fjrrmiavdómok SZÜRKE PERLÍTJEI 1. PÁIMÁZA OYONGYKÓHEOY L PÁLMÁZA SOMHEGY OLDAL J. TELK1BÁNYA KÓGÁT 4. NAOYBÓZSVA PÁSKATEYÖ 1 NAOYBÓZSVA SZUHA VÖLGY «. TEU08ÁHYA ELÓVÖLGY-TETÖ 7. YELKIBÁNYA HOSSZÚHEGY I YELKIBÁNYA CSOSZOTA TETÓ I. TELIOBÁNYA CSERHEGY 10 KISHUTA LACZKÖHEQY IV KEMENCEPATAK. SENYÖVÖLGY ZÓLDPERUTEK 24.AB AÚJSZÁNTÓ BÁNYAHEGY 7I SÁROSPATAK SOMLYÓD 27. REGÉC ÖROÖOVÖLGY 21. KISHUTA 1. FÜR ÁS 20. UÁO 71. FÚRÁS HORZSAKÓTUFAIPUMICRTL 30 SZEGI POKLOS 3I.ERDÓBÉMYE ELÓHEGY 12. NAGYBŰZSVA PÁSKATEYÖ 33. KOVÁCSVÁGÁS KOPCSATETÖ J4.ABAÚJSZÁMTÓ BÁNYA HEGY 3S.FÜZÉRRADVÁNY y LÁVAÁRAK SZÜRKE PERL1TJE1 12. GÖNCI SZOROS 12. GÖNC KISPATAK VÖLGYE 14. GÖNC SZALAJKA HÁZ 15. TELKIBÁNYA VÁRHEGY 11. TELKIBÁNYA ÚJCSOPORT MALOM 17.NAGYBÓZSVA SZEMLÓHEGY É 11. HOLLÓHÁZA ÖROÓGVÁR II. NYÍRI FEHÉRHEGY Ny 20. ABAUJSZÁNTÓ SÁTORHEGY 21. E ROÖBÉ NYE SZOKOLYA 22.EROÓBÉNYE NAGYPÁCA 23. EROÓBÉNYE 1]. FÚRÁS 24. EROÓBÉNYE 113. FÚRÁS 24/B. TOKAJ LEBÚJ CSÁRDA 'El >m «EZ3 0 "ESI "ED "EB U E3 «EZ3 «S *E»1»E3 "ED G3EID /. áhta. Tokaji-hcyysígi riolittuía területek. M i f r i r i i i l _..«Proltrozoikum (Riícimi IIJ-IV.) CM..u, usillámpala, anitibolit, 2. Pennokarboc: Csillámos G»» homokkő, konglomerátum, agyagpaja, 1. Perm: Kvarcporflr (tula), Fcbótortóaai: 4. összesül t ric ült riolit ártuía, 5. HulIottrioUttuía," i. Vigy^iiíí, " S - szarmata arraata: 7. Agrag. homok, «. AWUt'.Uniisxpumit ipumit <9 ^ -palil ««11, Riodicit-lfoiszpumit. lotíwüh risft i.- tufa. 11. PlolTF dritifa, 13. RuJJptTílollttuf*, 11. AlKfiíSSzolt..... ta>!«pvnilt, 10. ösasesült riolit dácitfájtík, icitfajlak, 16. Vtm-n tufa, 17. Ajidnitl'.ira, 18. Kovaüledék nolittufa,,.,_ 14. Kiolittufit, 13. Andri-i tr szarmata pannóniai átmenet: 19. Riolit lavinatufa, 20. Atbalmozott»nll (gejzirit, úl,l,..l. riolitlu/a, limnokvarcit, _ Homok kovafólo).. azvii Kelíólimil luílt, AlSÓpaanÓaiai: 23. Agya«, A»V»» homok, knmnlr konglomerátum. Iconolnmrrflum. FelsópaanónlaJ: Ff>l«SnannA..i<.l- 13. Agyag. homok lienit ' Plríszti tocín: 24. Lösz. Holocín: 23. ó-alluvim 7z6. Cj alluvinm ' "S""' 3. ábra: A Tokaj-hegységi perlit, riolit és horzsakőtufa (pumicit) lelőhelyek (Gyarmati P után) 65

12 Zelenka Tibor 5.2. Lávaár típusú perlií A lávaár típusú perlitek lelőhelyei többnyire riolitos lávaár egykor vízzel érintkező vulkán lábazati helyzetű testjei. Itt sokszor néhány 10 cm, vagy cm vastag tisztán perlites sáv érintkezik többnyire kissé vöröses riolit láva anyagú sávokkal (5. fotó). 5. fotó: Riolitsávos perlit. Telkibánya Cserhegy (1998) 66 Ez a teleptípus csak szelektív válogatás révén hasznosítható, kedvezőtlen duzzasztási értéket ad. A főbb ilyen lelőhelyek a következők (3. ábra, 12-24/B pont).

13 Hazai perlit-előfordulások földtani viszonyai Gönci-szoros Gönc Kis patak völgye Gönc Szalajkaház Telkibánya-Várhegy Telkibánya Új csoport malom Nagybózsva-Szemlőhegy Észak Hollóháza-Ördögvár Nyíri Fehérhegy Ny Abaújszántó-Sátorhegy Erdőhorváti-Szokolya Erdőhorváti-Nagypáca Erdőhorváti 13 számú fúrás Erdőbénye 163 számú fúrás Tokaj Lebuj csárda [1] Zöld perlit lelőhelyekre jellemző a zöld szín mellett a gyöngyös perlit intenzívebb üvegtelenedése, éppen ezért ebből a típusból csak magas litersúlyú termék 1100 C feletti hőmérsékleten duzzasztható. Jellemző lelőhelyei a következők (3. ábra: pont): - Abaújszántó-Bánya hegy - Sárospatak-Somlyód - Regéc-Ördögvölgy - Kishuta 1. számú fúrás - Mád 78 számú fúrás [2] Horzsakő tufa (pumicit) lelőhelyekre jellemző a nagytömegű hullott durva horzsaköves riolit tufa laza, viszonylag homogén tömege. Ez a típusú üvegtufa alacsony hőmérsékleten duzzadva alacsony litersúlyú terméket ad, de a duzzasztott termék kis szilárdságú. Jellemző lelőhelyei a következők: (3. ábra: pont) - Szegi-Pokloshegy (megkutatott lelőhely) - Erdőbénye-Előhegy (megkutatott lelőhely) - Nagybózsva-Páskatető (megkutatott lelőhely) - Kovácsvágás-Kopcsatető (megkutatott lelőhely) - Abaújszántó-Bánya hegy - Füzérradvány 67

14 Zelenka Tibor 6. A világ fontosabb ipari perlit lelőhelyei Jelenleg a világon 13 országban termelnek perlitet. Ezek a külföldi lelőhelyek is uralkodóan a harmadkori riolitos-riodácitos vulkáni kitörési központhoz kapcsolódnak. Bár idősebb korból is ismertek a világon perlit lelőhelyek (Mongólia, Izrael), de ezek többnyire nagy mértékben Uvegtelenedtek és ezért nem alkalmasak ipari hasznosításra. A világ fontosabb perlit termelő országai a következők: USA 11 lelőhelyen Görögország 2 lelőhely Japán Törökország Magyarország 1 lelőhely évi e tonna évi e tonna évi e tonna évi e tonna évi e tonna Olaszország (Szardínia) 1 lelőhely évi 60 e tonna Mexikó évi etonna Örményország évi 6-35 etonna Szlovákia évi etonna A fentieken kívül Ausztrália és Dél-Afrika termel néhány ezer tonna perlitet. Összességében a világ termelés évi 2 millió tonna, melynek 8 %-át a hazai lelőhely biztosítja. Európai vonatkozásban viszont Magyarország több mint az 1/5- ét termeli az európai perlitnyersanyagnak. A magyar perlitek kedvező tulajdonsága szemben pl. a görögországi perlit nyersanyaggal, hogy a duzzasztott perlit lényegesen nagyobb szilárdságú. 68

15 Hazai perlit-előfordulások földtani viszonyai 7. Összefoglalás A magyarországi Tokaj-hegységi perlit lelőhelyek világviszonylatban is igen jelentősek, mert azok a jelenlegi termelési szinten túl igen jelentős nyersanyag készleteket biztosíthatnak (1. táblázat) a pálházai, a nagybózsvai és a Telkibányakőgáti területekről. Ez azt jelenti, hogy hosszú évtizedekre a jelenlegi termelési szintet meghaladó nyersanyag termelés lehetséges. A perlitek mellett a duzzadó horzsakő tufák ugyancsak a Tokaji-hegységben még további nyersanyagbázist jelenthetnek kis szilárdságú duzzasztott termékek előállításához. A hazai perlitek és horzsakőtufák hasznosításának problémája a riolitosperlites lelőhelyek és a tájvédelmi körzetek térbeli összeesése. A mindenkori kormányzat iparpolitikájának és környezetvédelmi koncepciójának egyeztetésén fog múlni, hogy a Közép-Európában egyedülálló hazai nyersanyagbázis mint természeti kincs hasznosítása hogyan fog alakulni a jövőben. 1. táblázat: A magyarországi megkutatott perlit és pumicit területek ásvány vagyona Sorszám Lelőhely Földtani készlet Mt Kitermelhető készlet Mt PERLIT 1. Nagybózsva-Páskatető 20,2 11,7 2. Nagybózsva-Szuha-völgy 2,4 2,1 3. Pálháza-Gyöngykőhegy 4,0 2,8 4. Pálháza-Somhegy 0,6 0,3 5. Telkibánya-Kőgát 14,1 11,0 PUMICIT 1. Erdőbénye-Előhegy 5,2 2,4 2. Szegilong-Pokloshegy (Dürgő) 1,7 1,1 3. Szurdokpüspöki 2,1 1,9 Forrás: Magyar Geológiai Szolgálat Ásványvagyon Nyilvántartás

16 Zelenka Tibor IRODALOM [1] Csillag J. - Zelenka T.: (1999) A magyarországi perlit lelőhelyek földtani genetikai típusai, Építőanyag 51 évf. 2. sz. p: [2] Cseh-Németh J. - Mátyás E.- - Sántha P.: (1991) Nagybózsva-Páska-tető vulkáni üveg-előfordulás összefoglaló jelentése és készletszámítása. (Kézirat) OEÁ: Budapest (MGSZ Adattár T 16044) [3] Frits J.: (1958) A Tokaji-hegység gazdaságföldtani viszonyai (Kézirat) Földi InL Adattár [4] Gagyi Pálffy A: (1977) Palit távlati fqlesztési elképzelések. OÉA tanulmány (Kézirat) [5] Liffa A.: (1951) A Tokaji-hegység perlit előfordulásai MÁFI Évi jelentése 1951 évről pp: Budapest [6] Richthofen F.: (1861) Studien aus den ungarisch-siebenbürgischen Trachytgebirgen - Wien [7] Gyarmati P.: (1977) A pariit kutatás helyzete 1977-ben. MÁFI Adattár (Kézirat) [8] Gyarmati P.: (1978) Javaslat a Tokaj-hegységi perlit prognózis előkutatási fázisára ( ). MÁFI Adattár (Kézirat) [9] Gyarmati P.: (1978) Javaslat a Tokaji-hegység perlit prognózis felderítő fázisára ( ). MÁFI Adattár (Kézirat) [10] Ilkeyné Perlaki E.: (1972) A Telkibánya-kőgáti perlit előrordulás felderítő kutatásának zárójelentése és készletszámítása. MÁFI Adattár (Kézirat) (MGSZ Adattár T 4034) [11] Ilkeyné Perlaki E.: I. Szöőr, Gy.: (1973) The perlites of the Tokaj Mountains. Acta Geol. Ac. Sci. Hung. 17. p [12] Mátyás E - Sántha P.: (1975) A Pálháza-Gyöngykőhegyi perlit bánya között elvégzett földtani kutatásainak összefoglaló földtani jelentése és készletszámítása OÉA.: Adattár (Kézirat) [13] Ilkeyné Perlaki E.: A Tokaji-hegység perlitjeinek genetikai típusai (Kézirat) Budapest p (MGSZ Adattár T 7566) [14] Wallace P. Bolen: (2000) Perlite US. Geological Survey. Minerals Yearbook-2000 [15] U.S. Geological Survey, MjneralCommodity Summaries Perlite szeptember 25. [16] Gyarmati P.: (1979) Jelentés a Tokaji-hegységi Perlit prognózis 1978-ban végzett munkájáról. A Nagybózsvai perlit terület előkutatási fázisa. Budapest, (Kézirat) (MGSZ Adattár T-7566) [17] Varjú Gy.: (1974) A Központi Földtani Hivatal technológiai kutatásainak célkitűzései és az eddigi munka ismertetése. Földtani kutatás 17. (1-2) pp [18] Tóth K. - Varjú Gy.: (1976) A pumicit földtani adottságai és hasznosítási lehetőségei Magyarországon. SZIKKTI Tud. Közi. 48. pp [19] Jantsky B. (Varjú Gy.) (1966) Ásványtelepeink földtana. Műszaki Könyvkiadó Budapest 70

A NOVOHRÁD-NÓGRÁD GEOPARK ÉRTÉKEI - OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2014

A NOVOHRÁD-NÓGRÁD GEOPARK ÉRTÉKEI - OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2014 A NOVOHRÁD-NÓGRÁD GEOPARK ÉRTÉKEI - OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2014 Tartalom 1. A Nógrádi Geopark jellegzetes ásványai és kőzetei... 3 2. A Geopark fontosabb rétegtani és őslénytani lelőhelyei... 9 3. A Geopark

Részletesebben

A geoturizmus újabb célterülete: a Haláp

A geoturizmus újabb célterülete: a Haláp KÓNYA P. BODNÁR R. K. (2008): A geoturizmus újabb célterülete: a Haláp. In: Püspöki Z. (szerk.): Tanulmányok a geológia tárgyköréből Dr. Kozák Miklós tiszteletére, Debrecen, ISBN 978-963-473-178-8, pp.

Részletesebben

A BALATON-FELVIDÉK FÖLDTANA

A BALATON-FELVIDÉK FÖLDTANA A BALATON-FELVIDÉK FÖLDTANA Magyarázó a Balaton-felvidék földtani térképéhez, 1: 50 000 Írta: BUDAI TAMÁS, CSÁSZÁR GÉZA, CSILLAG GÁBOR, DUDKO ANTONYINA, KOLOSZÁR LÁSZLÓ és MAJOROS GYÖRGY Közremûködött:

Részletesebben

GEOLÓGIA GYAKORLATI SEGÉDLET

GEOLÓGIA GYAKORLATI SEGÉDLET Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar GEOLÓGIA GYAKORLATI SEGÉDLET Budapest, 2013 TARTALOM 1. Ásványok... 3. 2. Kőzetek... 5. 2.1. Magmás kőzetek... 5. a) Mélységi magmás kőzetek...

Részletesebben

A BUDAI VÁRHEGY HIDROGEOLÓGIÁJA

A BUDAI VÁRHEGY HIDROGEOLÓGIÁJA A BUDAI VÁRHEGY HIDROGEOLÓGIÁJA Hajnal Géza okl. építőmérnök, okl. mérnöktanár Ph.D. értekezés RÉSZLET 2. Földtan fejezetéből Tudományos vezető: Dr. Kleb Béla a földtudomány kandidátusa Budapest,2001.

Részletesebben

JÁSZBERÉNY TERÜLET GEOTERMIKUS KONCESSZIÓS JELENTÉSE

JÁSZBERÉNY TERÜLET GEOTERMIKUS KONCESSZIÓS JELENTÉSE Magyar Bányászati és Földtani Hivatal JÁSZBERÉNY TERÜLET GEOTERMIKUS KONCESSZIÓS JELENTÉSE (Tervezet) Budapest, 2011. december Jászberény terület geotermikus koncessziós jelentése. (Tervezet) 2011. december

Részletesebben

Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 keretében támogatott projekt

Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 keretében támogatott projekt Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 keretében támogatott projekt (Projekt regisztrációs szám: HURO/0901/044/2.2.2) Kutatási program a Körös medence Bihar-Bihor Eurorégió

Részletesebben

Magyarország prekainozoos medencealjzatának földtana

Magyarország prekainozoos medencealjzatának földtana Magyarország prekainozoos medencealjzatának földtana Magyarázó Magyarország pre-kainozoos földtani térképéhez (1:500 000) Szerkesztette: HAAS János, BUDAI Tamás Írta: HAAS János, BUDAI Tamás, CSONTOS László,

Részletesebben

A bakonyi kovakõzetek és mangánércek ipari hasznosítása

A bakonyi kovakõzetek és mangánércek ipari hasznosítása A bakonyi kovakõzetek és mangánércek ipari hasznosítása DR. SZABÓ ZOLTÁN okl. geológusmérnök, nyugalmazott fõmérnök (Mangán Kft.) A bakonyi jura idõszak földtani képzõdményei közül az ember számára hasznosítható

Részletesebben

A VERESPATAKI ÉRCESEDÉS

A VERESPATAKI ÉRCESEDÉS A VERESPATAKI ÉRCESEDÉS Kivonat Verespatak aranyérc előfordulása az Erdélyi Aranynégyszögként ismert bányászati régióban, az Apuseni hegységben, Románia nyugati részén található. Az aranyérc bányászat

Részletesebben

54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet

54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 54/008. (III. 0.) Korm. rendelet az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról (013. április 1. napjától hatályos szöveg és mellékletek.

Részletesebben

PAKS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2011-2016

PAKS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2011-2016 PAKS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2011-2016 I. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK Paks Város 1998 óta rendelkezik környezetvédelmi programmal. Az 1998. évben megalkotott környezetvédelmi programot a pécsi székhelyű

Részletesebben

JELENTÉS. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből származó régészeti kőanyag kőzettani vizsgálatáról. Készítette: Dr. Rózsa Péter

JELENTÉS. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből származó régészeti kőanyag kőzettani vizsgálatáról. Készítette: Dr. Rózsa Péter JELENTÉS Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből származó régészeti kőanyag kőzettani vizsgálatáról Készítette: Dr. Rózsa Péter Debrecen, 2010 Jelentés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből származó régészeti kőanyag

Részletesebben

Felszínmozgások okainak vizsgálata földtani, vízföldtani és geofizikai módszerekkel Diplomaterv

Felszínmozgások okainak vizsgálata földtani, vízföldtani és geofizikai módszerekkel Diplomaterv Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Geofizikai Intézeti Tanszék Felszínmozgások okainak vizsgálata földtani, vízföldtani és geofizikai módszerekkel Diplomaterv Deák Zsuzsa Villő, Környezetgeofizika

Részletesebben

A DUNÁTÓL KELETRE TALÁLHATÓ MAGYARORSZÁGI FESTÉKFÖLDEK ÁSVÁNYTANI ÉS ALKALMAZHATÓSÁGI VIZSGÁLATA

A DUNÁTÓL KELETRE TALÁLHATÓ MAGYARORSZÁGI FESTÉKFÖLDEK ÁSVÁNYTANI ÉS ALKALMAZHATÓSÁGI VIZSGÁLATA 225 A DUNÁTÓL KELETRE TALÁLHATÓ MAGYARORSZÁGI FESTÉKFÖLDEK ÁSVÁNYTANI ÉS ALKALMAZHATÓSÁGI VIZSGÁLATA MINERALOGICAL ANALYSIS AND APPLICABILITY OF EARTH COLOURS FOUND TO THE EAST OF THE DANUBE IN HUNGARY

Részletesebben

SZEGEDI TUDMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR FÖLDRAJZ TANSZÉK. Szakkifejezések szótára

SZEGEDI TUDMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR FÖLDRAJZ TANSZÉK. Szakkifejezések szótára SZEGEDI TUDMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR FÖLDRAJZ TANSZÉK Szakkifejezések szótára I. rész Ásvány-kőzettan, geokémia, vulkanológia II. rész Általános földtan, őslénytan, szedimentológia

Részletesebben

Ásványvagyon-hasznosítási és készletgazdálkodási Cselekvési Terv

Ásványvagyon-hasznosítási és készletgazdálkodási Cselekvési Terv Ásványvagyon-hasznosítási és készletgazdálkodási Cselekvési Terv 2013. február Tartalom 1 Vezetői összefoglaló... 2 2 Bevezető... 4 3 Helyzetkép... 4 3.1 Szenek... 5 3.1.1 A szénvagyon potenciál nemzetgazdasági

Részletesebben

HARTAI ÉVA, GEOLÓGIA 8

HARTAI ÉVA, GEOLÓGIA 8 HARTAI ÉVA, GEOLÓgIA 8 SZERKEZETI FÖLDTAN És TEKTONIKA VIII. A kőzetek SZERKEZETE és DEFORMÁCIÓJA 1. BEVEZETéS A földtani objektumok (az ásványszemcséktől a kőzettestekig, sőt az egész Föld bolygóig) térben

Részletesebben

ZALA MEGYE FÖLDRAJZA. A középkori és idősebb rétegek elterjedése

ZALA MEGYE FÖLDRAJZA. A középkori és idősebb rétegek elterjedése ZALA MEGYE FÖLDRAJZA A középkori és idősebb rétegek elterjedése Fekvése A megye Magyarország délnyugati részén fekszik. Északon Vas megye, északkeleten Veszprém, keleten Somogy megye, délnyugaton Horvátország,

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020)

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020) HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020) HELYZETELEMZÉS, HELYZETÉRTÉKELÉS Felelős tervező Dr. Szlávik János dékán, egyetemi tanár Eszterházy Károly Főiskola Vezető tervező Dr. Kovács Tibor

Részletesebben

NIGÉRIA BORNO TAGÁLLAMÁNAK VÍZELLÁTÁSA FARAGÓ ÉVA

NIGÉRIA BORNO TAGÁLLAMÁNAK VÍZELLÁTÁSA FARAGÓ ÉVA NIGÉRIA BORNO TAGÁLLAMÁNAK VÍZELLÁTÁSA FARAGÓ ÉVA Bevezetés Ma Magyarország üledékes medence területein (Kisalföld, Alföld, Zalaimedence stb.) a vízellátás uralkodóan fúrt kútból kitermelt, egészségre

Részletesebben

Rácz B., Gesta IX (2010), 30-39. Rácz Béla

Rácz B., Gesta IX (2010), 30-39. Rácz Béla NYERSANYAG-GAZDÁLKODÁS A BEREGSZÁSZI-DOMBVIDÉK PALEOLIT TELE- PÜLÉSEIN Rácz Béla II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Történelem- és Társadalomtudományi Tanszék, UA-90200 Beregszász, Kossuth

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Magyarország földtana Budaii Tamás Konrrád Gyulla Egyetemi jegyzet földtudományi, geográfus és környezettudományi szakos hallgatók számára Dr. Budai Tamás egyetemi tanár Dr. Konrád Gyula egyetemi docens

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR KÖZMŰ- ÉS MÉLYÉPÍTÉSI TANSZÉK ÉPÍTŐMÉRNÖK SZAK, INFRASTRUKTÚRA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT

SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR KÖZMŰ- ÉS MÉLYÉPÍTÉSI TANSZÉK ÉPÍTŐMÉRNÖK SZAK, INFRASTRUKTÚRA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR KÖZMŰ- ÉS MÉLYÉPÍTÉSI TANSZÉK ÉPÍTŐMÉRNÖK SZAK, INFRASTRUKTÚRA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT A GEOTERMIKUS ENERGIA FELHASZNÁLÁS HELYZETE HAZÁNKBAN LISTÁR NIKOLETT

Részletesebben

A Balatoni-Riviéra kistáj és a Tihanyi-félsziget talajképződése

A Balatoni-Riviéra kistáj és a Tihanyi-félsziget talajképződése Földrajzi ÉrtesítőXLVI. e'vf 1997. 3-4. füzet, pp. 249-262. A Balatoni-Riviéra kistáj és a Tihanyi-félsziget talajképződése BARCZI ATTILA - GYIMÓTHY GÁBOR 1 Bevezetés A talaj hazánk egyik legfontosabb,

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁI TERV 3-1. jelű, Mura vízgyűjtő közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

Magyarország új ásványairól

Magyarország új ásványairól Magyarország új ásványairól Doktori értekezés Szakáll Sándor Miskolc Bükkszentkereszt, 2013 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 2. Monográfiák Magyarország ásványairól 4 3. Új ásványaink új tudományos eredmények

Részletesebben

BARLANGFÖLDTAN (Molnár Péter)

BARLANGFÖLDTAN (Molnár Péter) BARLANGFÖLDTAN (Molnár Péter) Bevezetés A barlang a Föld szilárd kérgében természetes úton keletkezett, ember számára járható méretű üreg. Haladjunk visszafelé a fogalmak meghatározásával: üreg azaz találhatunk

Részletesebben

Geotermikus energia Monoki Ákos. Fogalma

Geotermikus energia Monoki Ákos. Fogalma Geotermikus energia Monoki Ákos Fogalma Geotermikus energia, geotermális energia: Tágabb értelemben a Föld belsejében keletkező, a földi hő-áramban meghatározott szintig feljutó és ott a kőzetekben, illetve

Részletesebben

MÁDAI FERENC, ÁSVÁNYVAGYON GAZDÁLKODÁS

MÁDAI FERENC, ÁSVÁNYVAGYON GAZDÁLKODÁS MÁDAI FERENC, ÁSVÁNYVAGYON GAZDÁLKODÁS 13 XIII. FENNTARTHATÓ fejlődés, fenntartható BÁNYÁSZAT 1. BEVEZETÉS Az ásványvagyon gazdálkodás témaköréhez óhatatlanul hozzátartozik egy nagyon nehezen megválaszolható

Részletesebben