LAMPART UNIVER S-99 ÜVEGZOMÁNC GLASS ENAMEL GLAS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LAMPART UNIVER S-99 ÜVEGZOMÁNC GLASS ENAMEL GLASEMAIL"

Átírás

1 LAMPART UNIVER S-99 ÜVEGZOMÁNC GLASS ENAMEL GLAS 3

2 Üvegzománcozott berendezéseinket világszerte alkalmazzák a vegyipar, a gyógyszeripar és a rokon iparágak területén. A LAMPART VEGYIPARI GÉPGYÁR Rt. saját laboratóriumában kifejlesztett, üzemében elôállított és minôségellenôrzô laboratóriumában rendszeresen minôsített LAMPART UNIVER S-99 üvegzománc bevonattal látja el készülékeit és azok alkatrészeit. A zománbevonat színe általában kék, de lehetôség van fehér zománc alkalmazására is, melynek tulajdonságai megegyeznek a kék zománc tulajdonságaival. Lehetôség van csak lúgos körülmények között alkalmazható, nagyobb lúgállósággal rendelkezô bevonat kialakítására is. A LAMPART UNIVER S-99 üvegzománcbevonat rendszer eleget tesz a fejlett vegyipar követelményeinek. A vegyi folyamatok fokozott kémiai, termomechanikai és mechanikai terhelés alatt mennek végbe. Az üvegzománc bevonatnak ezen terhelésekkel szemben kell biztonságos védelmet nyújtani. A LAMPART UNIVER S-99 ÜVEGZOMÁNC BEVONATTAL ELLÁTOTT BERENDEZÉSEK ELÔNYEI Készülékeink elônyösen egyesítik az acél kedvezô mechanikai tulajdonságait és a rezisztens üvegek kitûnô kémiai sajátságait. Az üvegzománc hosszú ideig megmaradó felületi simasága megfelelô keménységgel párosulva lehetôvé teszi készülékeink tökéletes tisztíthatóságát. Ez magában foglalja a bakteriális fertôzések tökéletes kizárását alacsony hômérsékleteken is. Készülékeink bevonata, a csekély kioldódásnak köszönhetôen, csak %- ban szennyezi a különbözô vegyi közegeket. A nehézfém-ionok oldatba jutása ennél is kisebb mértékû, %. Ez a tulajdonság egyrészt nagy biztonságot jelent a szennyezôdésekre érzékeny anyagok elôállítási folyamatainál, másrészt kedvezô feltételeket teremt a kémiai folyamatok szabályozására. 2

3 A LAMPART UNIVER S-99 ÜVEGZOMÁNC ALKALMAZÁSI TERÜLETE A LAMPART UNIVER S-99 üvegzománc bevonattal ellátott készülékek és berendezések a következô mûveletek és alapfolyamatok végrehajtására alkalmasak: folyadékok és gázok szállítása, bepárlás, kristályosítás, desztillálás, extrakció, halogénezés, szulfonálás, oxidálás, redukció, ammonolizis, diazotálás, észterezés, hidrolízis, alkilezés, Friedel-Crafts reakciók, kondenzáció, polimerizáció. Tulajdonság Property Eigenschaft Zománc Enamel Acél Steel Stahl Egység Unit Einheit Fajsúly Specific weight Spez. Gewicht Olvadáspont melting point Schmelztemperatur Lágyuláspont Softening point Erweichungstemperatur Fajhô Specific heat Spez. Wärme Hôsokkállóság Thermal shock resistance Temperaturschock beständigkeit Hôvezetôképesség Thermal conductivity Thermische Leitfähigkeit Keménység Hardness Härte Nyomófeszültség Compressive strength Druckfestigkeit Húzófeszültség Tensile strength Zugfestigkeit Rugalmasság Modulus of elasticity Elastizität Kötéserôsség Adhesion Haftfestigkeit Bevonatvastagság Coating Thickness Schichtdicke Lineáris hôtágulási tényezô Linear coefficient of expansion Linearer Ausdehnungskoeffizient 2,3-2,6 7,8 g/cm C C J/KgK C 1,0 45 `W/mK HV N/mm N/mm N/mm N/mm 2 0,8-2,3 mm /C o 4

4 A LAMPART UNIVER S-99 ÜVEGZOMÁNC TULAJDONSÁGAI Kémiai ellenállóképesség Savállóság A LAMPART UNIVER S-99 üvegzománc minden szervetlen és szerves, oxidáló és redukáló savval szemben viszonylag magas hômérsékletig (200 C) ellenálló. Kivételt képez a folysav és sói, melyek már egyszerû szennyezôdésként is a szilícium vázat támadva korrodálják. Általában a higított savak (10-30 tömeg%) a legagresszívebb közegek. A foszforsav nagyobb töménységnél szintén megtámadja a zománcot. Tömény foszforsav (70 tömeg%) esetében a maximális üzemi hômérséklet 100 C lehet. A szerves savak kevésbé agresszívak. A savas támadás egyszerû ioncsere folyamat, ami a támadási idô elôrehaladtával jelentôsen lelassul. 6

5 Lúgállóság A megengedhetô üzemi hômérséklethatár alacsonyabb mint savak esetében. A LAMPART UNIVER S-99 üvegzománc lúgos oldatokkal szemben 60 C-ig ellenálló. A C között megengedhetô üzemi hômérséklet a ph értékétôl függ. A hômérséklet hatása nagyon fontos: a korrózió sebessége 10 C-onként megduplázódik. A lúgos oldatok teljesen tönkre teszik a szilícium-hálót, a korrózió sebessége gyakorlatilag konstans. Vízállóság A normál vezetékes víz erôsebben támadja a zománcot, mint a teljesen sómentesített víz. A tiszta víz folyadék fázisban kevésbé agresszív az csak a zománc felszíni rétegét támadja meg. De mivel ez egy telítetlen ph-instabil rendszer, már gyenge kilúgozódás esetén is megváltozik a helyzet. Vizes, semleges közegek esetében, mint pl.: csapvíz vagy a só oldatok, a zománc ellenállóképessége az oldott részecskék fajtájától és mennyiségétôl függ. Szerves vegyületek hozzáadása a vízhez általában kedvezô. A LAMPART UNIVER S-99 üvegzománc kondenzálódó vízgôzzel szemben nagy mértékben ellenálló. Szerves közegekkel szembeni ellenállóképesség Vízmentes rendszerekben a vegyi támadás csekély. A támadás mértéke az oldat víztartalmának a függvénye. Lúgos oldatok esetében vízmentes alkoholos közegben a támadás mértéke jelentôsen csökken.

6 KORRÓZIÓS VIZSGÁLATOK Eljárás Procedure Verfahren Próbatest Test Plate Platten Berendezés Test Unit Geräte Eljárás Procedure Verfahren Próbatest Test Plate Platten Berendezés Test Unit Geräte Szerint According to Nach DIN-ISO 2743 DIN-ISO 2723 DIN-ISO 2733 Szerint According to Nach DIN-ISO 2745 DIN-ISO 2723 DIN-ISO 2734 Szabványos eljárások A szabványos vizsgálati eljárások a különbözô eredetû és különbözô tulajdonságokkal rendelkezô zománcbevonatok összehasonlító vizsgálatainál nagy jelentôséggel bírnak. A minôségbeni különbségek, mint pl. kémiai ellenállóképesség, meggyôzôen csak azonos körülményeknek kitett próbadarabokon határozhatók meg. Savállóság Az eljárás minden savra alkalmazható forrpontig. Mennyiségi eredményt szolgáltat gôz és folyadék fázisban. Lúgállóság Az eljárás lúgos oldatokra alkalmazható. Mennyiségi eredményt szolgáltat folyadék fázisban 80 C-ig. Eljárás Procedure Verfahren Próbatest Test Plate Platten Berendezés Test Unit Geräte Szerint According to Nach DIN-ISO 2744 DIN-ISO 2723 DIN-ISO 2733 Vízállóság Az eljárás forrponton alkalmazható, mennyiségi eredményt szolgáltat gôz és folyadékfázisban. A korróziós vizsgálatokat zárt rendszerekben a DIN szabvány rögzíti. Korróziós vizsgálatok forrpont fölött normál körülmények között speciális nyomástartó tantál autoklávban (savak esetében) és rozsdamentes acél autoklávban (víz és lúgok) végezhetôk. 10

7 MECHANIKAI ELLENÁLLÓKÉPESSÉG Mivel a zománc is üveg, ugyanazon negatív tulajdonságokkal is rendelkezik, azaz törékeny és kicsi a szakítószilárdsága. Mivel a zománc nyomó feszültségekkel szembeni ellenállóképessége jóval nagyobb mint a szakítószilárdsága, a zománcréteget mindig nyomó feszültség alatt kell tartani. Ez a zománcozott készülék égetést követô szabályozott hûtésével biztosítható. Tulajdonság Property Eigenschaft Kémiai ellenállóképesség Chemical resistance Chemische Beständigkeit g/m 2 /nap g/m 2 /day g/m 2 /Tag mm/év mm/year mm/jahr HCl folyadék HCl liquid HCl Flüssigkeit (DIN - ISO 2743) HCl gôz HCl vapour HCl Dampf (DIN - ISO 2743) HCl, 140 C, V/S=50 (DIN 51174) NaOH {(DIN - ISO 2745) (1998)} H 2 O folyadék H 2 O liquid H 2 Ol Flüssingkeit (DIN - ISO 2744) H 2 O gôz H 2 O vapour H 2 O Dampf (DIN - ISO 2744) Hôsokkállóság Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit (DIN 51167) Statiflux repedés Statiflux cracks Statiflux Risse Ütésállóság Impact resistance Schlagfestigkeit Kopásállóság Abrasion Abrieb (DIN - ISO 6370) 0,05 0, ,03 0,29 2,39 0,35 0,02 0,003 0,04 0, C 1,9 Joule 3,3 mg/cm 2 h 12

8 Ütésállóság Meg kell jegyeznünk, hogy az üvegzománcozott készülékekkel óvatosan kell bánni és a bevonatot óvni kell a mechanikus igénybevételtôl vagy a deformációtól. Az ütésállóság vizsgálati eljárásai, nem létezvén szabványos eljárás, egymással nem összehasonlítható eredményeket szolgáltatnak. A Lampart által alkalmazott vizsgálati eljárásban 1 kg tömegû, 20 mm átmérôjû golyóval felszerelt súlyt ejtünk 1 mm vastag zománcbevonattal ellátott próbatestre. A meghibásodást kisfeszültségû szigetelésvizsgálattal regisztráljuk. Kopásállóság A zománcok keménysége általában 6-7 Mohs közötti értékû, ami a bevonatoknak kedvezô kopásállóságot kölcsönöz. Ez mutatja aza tény is, hogy a kopás jellegû meghibásodás a gyakorlatban igen ritka. A koptató részecskékkel szembeni ellenállóképesség függ a részecskék keménységétôl, szemcseeloszlásától, koncentrációjától, továbbá függvénye a befogadó közegnek. A LAMPART UNIVER S-99 üvegzománc a kémiai ellenállóképesség és kopásállóság legjobb kombinációját nyújtja a vegyipar számára. Hôsokkállóság A zománcbevonatok hôsokkállósága alapvetôen a zománcozási folyamat alatt kialakuló nyomófeszültség értékétôl függ. Meg kell jegyezni, hogy a feszültség részben feloldódik a fal hômérséklet emelésével. Ez a zománc nyomáselôfeszültségi állapotának megszûnésével magyarázható. Általános szabályként a- jánlható: kerüljük az olyan beavatkozásokat, melyek során a zománcban szakító feszültségek keletkeznek. Hirtelen hômérsékletváltozások a zománc vagy a fém oldalon a bevonat károsodását okozhatják. A legveszélyesebb hôsokk az, amikor hideg folyadékot öntünk a forró zománcfelületre. Ez elôször csak "Statiflux" vizsgálattal kimutatható hajszálrepedések keletkezéséhez vezet. Zománcbevonattal ellátott anyagok használata során hirtelen hômérsékletváltozással járó beavatkozás esetében, az alábbi fontossági sorrendben, nagy figyelmet kell fordítanunk minden, a bevonat károsodását elôidézô tényezônek.

9 Nagyon káros: A zománcfelület hirtelen hûtése; a felmelegített készüléktest hideg folyadékkal történô hûtése zománcoldalon. Káros: A készülékfal hirtelen felmelegítése; a hideg készülék köpenyterében történô, nagyon forró folyadék gyors keringetése. Kevésbé káros: A zománcfelület forró folyadék hideg készülékbe való öntésével történô hirtelen melegítése. A készülék hirtelen hûtése a felfûtött készülék köpenyterében történô hideg közeg keringetésével. A LAMPART UNIVER S-99 üvegzománc kiváló hôsokkállósága a bevonatban kialakított, térbelileg összefüggô, fokozott szilárdságú szerkezeti részletek meglétével kapcsolatos. A készülékek megengedett hômérsékletváltozásait illetôen a mindenkori falhômérséklet mellett a megengedhetô legalacsonyabb és lagmagasabb közeg hômérsékleteit az alábbi diagram adja meg. Alkalmazási példák: 1. feladat: A maximális és minimális megengedhetô falhômérséklet meghatározása ismert reagenshômérséklet mellett. Legyen a bevezetendô reagens hômérséklete 75 C. Keressük meg a reagenshômérséklet tengelyen a 75 C-os pontot. Húzzunk párhuzamost ezen a ponton keresztül a falhômérséklet tengellyel. Ez a vonal a poligont -30 és 195 C-ban metszi. 75 C-os reagens biztonságosan -30 és 195 C falhômérséklet között tölthetô a készülékbe. 2. feladat: A maximális és minimális reagenshômérséklet meghatározása adott falhômérséklet mellett. Legyen a fal hômérséklete 200 C. Keressük meg a falhômérséklet tengelyen a 200 C-os pontot. Húzzunk párhuzamost ezen a ponton keresztül a reagenshômérséklet tengellyel. A vonal a poligont 85 és 225 C-nál metszi. A maximum 225 C-os és minimum 85 C-os reagenst tölthetünk a készülékbe 200 C-os falhômérséklet mellett. 16

10 ZOMÁNCBEVONATÚ KÉSZÜLÉKEK VIZSGÁLATA Az alábbi minôségellenôrzô vizsgálatokat végezzük el minden zománcozott darabnál: Gyártás közbeni és utáni nagyfeszültségû (12 vagy 20 kv) szigetelésvizsgálat a pórusok és gyenge pontok felderítésére. Kiterjedt gyártás közbeni rétegvastagságmérés. Méret és tûrés ellenôrzés a DIN 28063, DIN 28006, DiN és DIN-ISO 2873 szerint. Vizuális felületellenôrzés. Végsô, közvetlenül kiszállítás elôtti szikra vizsgálat 8 kv-tal és vizuális újraellenôrzés. 18

TARTALOMJEGYZÉK. (részletezés) E-1 Hőtani alapfogalmak; az égés fogalma, feltétele, fajtái. E-2 Szilárdanyagok, porok, folyadékok, gázok égése

TARTALOMJEGYZÉK. (részletezés) E-1 Hőtani alapfogalmak; az égés fogalma, feltétele, fajtái. E-2 Szilárdanyagok, porok, folyadékok, gázok égése TARTALOMJEGYZÉK (részletezés) I. Égéselmélet és oltóanyag ismeret E-1 Hőtani alapfogalmak; az égés fogalma, feltétele, fajtái E-2 Szilárdanyagok, porok, folyadékok, gázok égése E-3 Az égés megszüntetésének

Részletesebben

Villamos hálózatok tűzvédelme

Villamos hálózatok tűzvédelme Nagy Lajos Villamos hálózatok tűzvédelme Az elektromos áram, mint tűzokozó 2. rész 2008 HÁLÓZATVÉDELEM / TŰZVÉDELEM Villamos hálózatok tűzvédelme Az elektromos áram, mint tűzokozó A szigetelés előzetes

Részletesebben

Az összetétel és az előállítási technológia hatása az Al- SiCp kompozitok szövetszerkezetére, valamint mechanikai

Az összetétel és az előállítási technológia hatása az Al- SiCp kompozitok szövetszerkezetére, valamint mechanikai Kerpely Antal Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola Az összetétel és az előállítási technológia hatása az Al- SiCp kompozitok szövetszerkezetére, valamint mechanikai tulajdonságaira PhD Értekezés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK

ÁLTALÁNOS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK ÁLTALÁNOS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK SPEKTROFOTOMETRIA FEHÉRJEKONCENTRÁCIÓ MÉRÉSE 1. Fotometria A spektrofotometria az egyik leggyakrabban használt analitikai eljárás a biokémiában. A módszer igen alkalmas kismennyiségű

Részletesebben

Hegesztőanyagok Az átmérő tűrése 1,20 0,00% 1,13 0,00% 1,18 1,67% 1,09 3,31%

Hegesztőanyagok Az átmérő tűrése 1,20 0,00% 1,13 0,00% 1,18 1,67% 1,09 3,31% Az alumínium és ötvözeteinek felhasználása folyamatosan és az acéloknál nagyobb mértékben növekszik. Ennek eredménye, hogy sok korábban csak acélt feldolgozó üzem részben vagy egészben átáll(t) alumíniumra,

Részletesebben

Szent István Egyetem HIDEG FÉMPORSZÓRÁSSAL LÉTREHOZOTT FELÜLETI RÉTEG TULAJDONSÁGAI ÉS TECHNOLÓGIÁJUK KAPCSOLATA. Doktori (Ph.

Szent István Egyetem HIDEG FÉMPORSZÓRÁSSAL LÉTREHOZOTT FELÜLETI RÉTEG TULAJDONSÁGAI ÉS TECHNOLÓGIÁJUK KAPCSOLATA. Doktori (Ph. Szent István Egyetem HIDEG FÉMPORSZÓRÁSSAL LÉTREHOZOTT FELÜLETI RÉTEG TULAJDONSÁGAI ÉS TECHNOLÓGIÁJUK KAPCSOLATA Doktori (Ph.D) értekezés Fazekas Lajos Gödöllő 2011 A doktori iskola megnevezése: Műszaki

Részletesebben

Integrált Szennyezés-megelőzés és Csökkentés (IPPC)

Integrált Szennyezés-megelőzés és Csökkentés (IPPC) Integrált Szennyezés-megelőzés és Csökkentés (IPPC) Referencia dokumentum az elérhető legjobb technikákról tömörítvény a hazai sajátosságok figyelembe vételével Az üveggyártás TARTALOMJEGYZÉK 1 A BAT definíciója

Részletesebben

Fölözés fogalma: A tejnek tejszínre és sovány tejre való szétválasztása.

Fölözés fogalma: A tejnek tejszínre és sovány tejre való szétválasztása. 7. FEJEZET A TEJFELDOLGOZÁS FONTOSABB MŰVELETEI 7.1. Fölözés Fölözés fogalma: A tejnek tejszínre és sovány tejre való szétválasztása. 7.1.1. A fölözés elméleti alapjai A magára hagyott tej egy idő után

Részletesebben

1.1 ANYAGOK RENDSZEREZÉSE

1.1 ANYAGOK RENDSZEREZÉSE 1.1 ANYAGOK RENDSZEREZÉSE 1.1 MELYEK AZ ANYAGOK JELLEGZETES HALMAZÁLLAPOTAI ÉS ÁLLAPOTVÁLTOZÁSAI? 1.1.1 Halmazállapotok: szilárd (kristályos pl: fémek és amorf pl:üveg) cseppfolyós (folyadék, olvadék)

Részletesebben

Plazmavágás Fűrészelés Vízsugaras vágás

Plazmavágás Fűrészelés Vízsugaras vágás Plazmavágás Fűrészelés Vízsugaras vágás inox service hungary kft. alapanyagkészlet CÉGPROFIL: Az Inox Service Hungary Kft. fő profilja a melegen hengerelt rozsdamentes durvalemezek igény szerinti méretre

Részletesebben

AZ ACÉLOK HŐKEZELÉSÉNEK ALAPJAI oktatási segédlet

AZ ACÉLOK HŐKEZELÉSÉNEK ALAPJAI oktatási segédlet Budapesti Műszaki Főiskola Bánki Donát Gépészmérnöki Főiskolai Kar AZ ACÉLOK HŐKEZELÉSÉNEK ALAPJAI oktatási segédlet Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Anyag- és Alakítástechnológiai Intézeti

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZER. PP-R nyomócső rendszer

ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZER. PP-R nyomócső rendszer ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZER PP-R nyomócső rendszer PP-R NYOMÓCSÕ RENDSZER ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZER 1. A PP-R műanyag csőrendszer tulajdonságai A Pipelife PP-R műanyag csőrendszert az MSZ EN ISO 15874 és a

Részletesebben

ANYAGTUDOMÁNY Laboratóriumi gyakorlatok

ANYAGTUDOMÁNY Laboratóriumi gyakorlatok ANYAGTUDOMÁNY Laboratóriumi gyakorlatok Villamosmérnöki szak Elektronikus eszközök szakirány Szerző: Gröller György docens Oktatási segédlet Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai

Részletesebben

4.1.1. A v i z e s o l d a t o k k o n c e n t r á c i ó j á n a k m e g a d á s a

4.1.1. A v i z e s o l d a t o k k o n c e n t r á c i ó j á n a k m e g a d á s a 4. A VÍZ ÉS VIZES RENDSZEREK KÉMIÁJA A víz igen állandó vegyület, csak 2000 o C fölötti hőmérsékleten kezd jelentékenyebb mértékben hidrogénre és oxigénre bomlani. Ez a folyamat a spektroszkópiai mérések

Részletesebben

R e f e r e n c i á k

R e f e r e n c i á k R e f e r e n c i á k Családi ház Burkolat: Juparana gránit MAPEI-termékek: KERABOND+ISOLASTIC Családi ház Burkolat: Juparana gránit MAPEI-termékek: KERABOND+ISOLASTIC Mom Park Burkolat: Giallo Ornamentala

Részletesebben

Innovatív alakító eljárások

Innovatív alakító eljárások MISKOLCI EGYETEM MECHANIKAI TECHNOLÓGIAI TANSZÉK Innovatív alakító eljárások Tanulmány Kidolgozta: Dr. Tisza Miklós 1 -Dr. KissAntal 2 - Kovács Péter Zoltán 3 1 egyetemi tanár, 2 egyetemi adjunktus, 3

Részletesebben

Innováció mindenkinek. Egy forradalmian új és energiatakarékos anyag. gyakorlati alkalmazása

Innováció mindenkinek. Egy forradalmian új és energiatakarékos anyag. gyakorlati alkalmazása Innováció mindenkinek Egy forradalmian új és energiatakarékos anyag gyakorlati alkalmazása TSM Ceramic: a folyékony kerámia szigetelő burkolat Az orosz piacon a 2000-es évek elején jelent meg a folyékony

Részletesebben

IN THORAX AGAINST BULLETS

IN THORAX AGAINST BULLETS BALLISZTIKAI KERÁMIA ALKALMAZÁSA TESTPÁNCÉLOKBAN KARABÉLY- ÉS PUSKATÖLTÉNYEK LÖVEDÉKEI ELLEN USING BALLISTIC CERAMICS IN THORAX AGAINTS BULLETS FRANK GYÖRGY címzetes docens BALLISZTIKAI KERÁMIA ALKALMAZÁSA

Részletesebben

ALUMÍNIUM ÉS ÖTVÖZETEI. Cél

ALUMÍNIUM ÉS ÖTVÖZETEI. Cél ALUMÍNIUM ÉS ÖTVÖZETEI Cél Az alumínium és ötvözeteinek szerkezete, tulajdonságai, a hőkezelés, szilárdságnövelés és könnyű megmunkálhatóság elvi alapjainak, valamint autóipari alkalmazásainak elsajátítása

Részletesebben

Version SE_023827 AJ Date December 2014. Egyéb tudnivalók. (tisztítási és sterilizálási útmutatóval)

Version SE_023827 AJ Date December 2014. Egyéb tudnivalók. (tisztítási és sterilizálási útmutatóval) Version SE_023827 AJ Date December 2014 Egyéb tudnivalók (tisztítási és sterilizálási útmutatóval) Egyéb tudnivalók 2 Alapvető instrukciók a traumatológia, az ortopédia és az osteosynthesis területén alkalmazott

Részletesebben

Forgalmazás: A BLACHPROFIL 2 termékei több mint 800 erre szakosodott értékesítési

Forgalmazás: A BLACHPROFIL 2 termékei több mint 800 erre szakosodott értékesítési 2014. KATALÓGUS Forgalmazás: A BLACHPROFIL 2 termékei több mint 800 erre szakosodott értékesítési ponton vásárolhatók meg Európában. Az egyes disztribútorok a területi kereskedelmi képviselő és a központban

Részletesebben

NANOSTRUKTURÁLT VÉKONYRÉTEGEK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA

NANOSTRUKTURÁLT VÉKONYRÉTEGEK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA NANOSTRUKTURÁLT VÉKONYRÉTEGEK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA Ph. D. értekezés DARÁNYI MÁRIA Témavezető: Dr. Kukovecz Ákos egyetemi docens Kémia Doktori Iskola Szegedi Tudományegyetem Alkalmazott és Környezeti

Részletesebben

Hulladéklerakók létesítésének szempontjai

Hulladéklerakók létesítésének szempontjai Hulladéklerakók létesítésének szempontjai 1.Bevezető Az egyik legnagyobb energiafelhasználó és környezetszennyező tevékenység: az épített környezet létrehozása, és üzemeltetése. A mai mérnöki tervezésben

Részletesebben

Melegvíz készítés elektromos árammal

Melegvíz készítés elektromos árammal A j övő komfortos technikája Melegvíz készítés elektromos árammal Tervezés és szerelés 2003. július Tartalomjegyzék Melegvíz készítés elektromos árammal...1 Áttekintés...1 Érvek, rendszer-és készüléktípusok...2

Részletesebben

LABORATÓRIUMI INFORMÁCIÓS MAGAZIN 2011/3. XX. ÉVFOLYAM. Tallózó Élelmiszerbiztonság Mikroszkóp Kémia éve

LABORATÓRIUMI INFORMÁCIÓS MAGAZIN 2011/3. XX. ÉVFOLYAM. Tallózó Élelmiszerbiztonság Mikroszkóp Kémia éve LABORATÓRIUMI INFORMÁCIÓS MAGAZIN 2011/3. XX. ÉVFOLYAM Tallózó Élelmiszerbiztonság Mikroszkóp Kémia éve Megéri a PhD? A világ számos országában - így Magyarországon is - három szintû a felsôoktatási

Részletesebben

NAPELEMEK GYÁRTÁSTECHNOLÓGIÁJA A YINGLI GREEN ENERGY TÁRSASÁGNÁL

NAPELEMEK GYÁRTÁSTECHNOLÓGIÁJA A YINGLI GREEN ENERGY TÁRSASÁGNÁL NAPELEMEK GYÁRTÁSTECHNOLÓGIÁJA A YINGLI GREEN ENERGY TÁRSASÁGNÁL HUSI Géza BARTHA István TÓTH János Debreceni Egyetem, Műszaki Kar 4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4. sz. husigeza@mk.unideb.hu bartha@mk.unideb.hu

Részletesebben

MUNKAANYAG. Hadabásné Szigethy Györgyi. Egyéb hulladékkezelési folyamatok. A követelménymodul megnevezése: Hulladékgazdálkodó feladatok

MUNKAANYAG. Hadabásné Szigethy Györgyi. Egyéb hulladékkezelési folyamatok. A követelménymodul megnevezése: Hulladékgazdálkodó feladatok Hadabásné Szigethy Györgyi Egyéb hulladékkezelési folyamatok A követelménymodul megnevezése: Hulladékgazdálkodó feladatok A követelménymodul száma: 1217-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Lindab Seamline-PLX Műszaki információ. Lindab Seamline-PLX. Lindab állókorcos tetőfedés Alucink és TC50 bevonattal Műszaki információ

Lindab Seamline-PLX Műszaki információ. Lindab Seamline-PLX. Lindab állókorcos tetőfedés Alucink és TC50 bevonattal Műszaki információ Lindab Seamline-PLX Lindab állókorcos tetőfedés Alucink és TC50 bevonattal Műszaki információ Műszaki adatok Alucink Alumínium-cink bevonatú acéllemezek állókorcos tetőfedéshez Alkalmazási terület A bádogos

Részletesebben

3. ÉLELMISZEREK ÖSSZETÉTELÉNEK MEGHATÁROZÁSA IV. Zsírtartalom és zsírsav-összetétel meghatározás

3. ÉLELMISZEREK ÖSSZETÉTELÉNEK MEGHATÁROZÁSA IV. Zsírtartalom és zsírsav-összetétel meghatározás 3. ÉLELMISZEREK ÖSSZETÉTELÉNEK MEGHATÁROZÁSA IV. Zsírtartalom és zsírsav-összetétel meghatározás A nyerszsírtartalom meghatározása Élelmiszerek nyerszsírtartalmát Soxhlet-féle visszafolyó készülékben,

Részletesebben

TŰZOLTÁSI MÓDOK KÖRNYEZETVÉDELMI HATÁSAI

TŰZOLTÁSI MÓDOK KÖRNYEZETVÉDELMI HATÁSAI III. Évfolyam 1. szám - 2008. március Zólyomi Géza Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Hatvan, ZMNE PhD hallgató zolyomi@t-online.hu TŰZOLTÁSI MÓDOK KÖRNYEZETVÉDELMI HATÁSAI Absztrakt Környezetünk védelme

Részletesebben