HÍRMONDÓ. Az alkalmi munkát az esetek többségében guberálással és koldulással egészítik

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÍRMONDÓ. Az alkalmi munkát az esetek többségében guberálással és koldulással egészítik"

Átírás

1 GÚTAI HÍRMONDÓ független közéleti havilap szeptember-október II. évfolyam, szám A hajléktalanság okai MAYER János Általános vélekedés alapján a közelmúltban még néhány egyszerű okra vezettük vissza a hajléktalansághoz vezető utat: A bíróságok ítélkezési gyakorlata rossz a bontópereknél, hiszen évente nem elég, hogy túl sok válást mondanak ki, de a gyerekeket (és velük együtt a lakásokat) a nőknek ítélik oda, és így tömegesen válnak hajléktalanná az elvált férfiak. Megszűnt nagyvárosi munkásszállók. Az állami gondozásból nagykorúságuk miatt évente közel ezren kerülnek ki. Megoldatlan az életkezdésük, ezért hajléktalanná válnak. Radikálisan csökken a pszichiátriai ágyak száma, s ezáltal a korábban ott fekvők hajléktalanná válnak. Ezen elméletek nem adnak magyarázatot arra, hogy az elvált férfiak túlnyomó többsége miért nem válik hajléktalanná, s kisebbségük milyen speciális válási folyamatot követően válik esélytelenné, ezáltal hajléktalanná. Ugyanezt látjuk az állami gondozottaknál, ahol a volt állami gondozottak maximum egyötöde vált hajléktalanná, négyötöde viszont nem. Azt sem tudjuk, hogy a munkásszállók megszűnt férőhelyeinek lakói közül kik azok, akik haza tudtak menni, új egzisztenciát tudtak teremteni, s kik azok, akiknek ez nem sikerült, s kilátástalanságukban nem tudtak mást tenni, mint vállalni a hajléktalanságot. Ma azt látjuk, hogy a kép árnyaltabb. Azok a történetek, amelyek a 90-es évekbeli hajléktalansághoz vezettek, a as években kezdődtek el. Ekkor hagyják el szakmájukat a jobban fizető segéd- és anyagmozgatói munkáért, vagy váltják fel a bérmunkát alkalmi munkával, ekkor költöznek kisebb lakásba vagy albérletbe, és hagyják el családjukat, hogy újat alapítsanak, ekkortájt fordulnak szembe rokonságukkal, vesztik el szüleiket, válnak beteggé, szenvednek balesetet, ezután válik céltalanná küzdelmük, becsapják őket és kudarcot vall egyegy elképzelésük. Csak a legvégső pont, hogy elvesztik munkájukat, munkaképességüket, nem tudják kifizetni albérletüket, átverik őket a lakáscserénél, elfordul tőlük az utolsó szeretett ember is, s a éves lecsúszási folyamat végén kerülnek ki az utcára. Ekkor egyidejű hármas megfosztottságban élik életüket: kapcsolatnélküliek, tárgynélküliek, és képtelenek a normatartásra. Ezzel a hármas megfosztottsággal kezdik el hajléktalan-pályafutásukat. Jelentős, növekvő hányadot képeznek a hajléktalanok között a volt állami gondozottak, akik állami neveltetésük után pár évig próbálnak megkapaszkodni a polgári világban. Felkutatják családjukat, újat próbálnak alapítani, megkísérelnek munkásszállón elhelyezkedni, benősülnek, majd pár éves próbálkozásuk kudarccal végződik, s ezután válnak kapcsolattalanná. Ugyancsak jelentős csoportot képeznek a mentálisan sérült hajléktalanok, akik pszichiátriai gyógykezelésük, betegségük során vesztették el környezetük támogatását, egzisztenciájukat. E három csoport egymással átfedésben van, amely életutak elemzése az elkövetkezendő időszak feladata. Mindenesetre az már most elmondható, hogy nem található egyetlen, vagy akár néhány olyan társadalmi jelenség, amelyet, vagy amelyeket a hajléktalanságot kiváltó ok(ok)ként jelölhetnénk meg önmagában. A hajléktalanok jövedelemforrásai: A munkát végző hajléktalanok között természetesen kisebbséget jelentenek a bérmunkából élők, többségük az alkalmimunkaerő-piacon próbál jövedelemhez jutni. Az alkalmi munkát az esetek többségében guberálással és koldulással egészítik ki. Számos esetben az alkalmi munkáltató azonkívül, hogy természetesen bejelentés nélkül dolgoztatja a hajléktalanokat, nem tudja, vagy nem akarja kifizetni a kialkudott munkabért. Ilyenkor vagy hitegetés kezdődik majd később, bizonyos feltétel bekövetkeztekor törleszti adósságát, vagy megszabadul hitelezőjétől, megveri, elzavarja, elérhetetlenné válik számára. A jelenség mögött a hajléktalanok kedvezőtlen munkaerő-piaci megítélése áll. Mivel a hajléktalanokat leromlott fizikai állapotuk, kiszámíthatatlanságuk, sérülékenységük miatt a piac általában kedvezőtlenül ítélik meg, elsősorban a bizonytalan körülmények között működő vállalkozások foglalkoztatják őket. A hajléktalanok több mint fele guberálásból szerzi meg, vagy egészíti ki létfenntartásához szükséges javait, jövedelmeit. A guberálás kettős célt szolgál: egyrészt közvetlen fogyasztásra kinyeri a mások által használhatatlannak ítélt javakat, másrészt közvetítő szerepet végez, amikor az ugyancsak feleslegesnek ítélt dolgokat további értékesítés céljából (üvegvisszaváltó, vastelep, bolhapiac) összegyűjti. Természetesen itt is munkaerő-túlkínálat van, hiszen több a kukázó, mint a teli kuka, ezért a kukáért való küzdelem jellemzi a guberáló életét. A jobb területekért szabályos háború folyik. Szintén jelentős túlkínálat van a forgalmasabb koldulóhelyeken. A hajléktalanok mindegyik megélhetési módja a törvényesség határán van, hiszen a feketemunka ugyanúgy tiltott, mint az engedély nélküli árusítás, de a koldulás kimondottan szabálysértésnek számít. (Folytatás a 3. oldalon) Vendégek az óvodában Aki egy kicsit is ismeri az Erdő utca 8-as óvodáját tudja, hogy ebben az óvodában teljes mértékben gondoskodnak a gyermekek szórakozásáról. Aki esetleg nem tudná, meggyőződhet az óvoda bejáratánál lévő információs tábla alapján. A közlekedés témájú hét keretén belül óvodánkat vendégek látogatták meg - életmentők, rendőrök. A gyerekeknek igazi élmény volt a kutyás mentők látogatása. Ámulattal figyelték a kutyákat, akik a gazdájuk minden szavát, utasítását pontosan teljesítették, ahogy keresték az eltűnt gyermekeket. Az, hogy megsimogathatták ezeket a csodálatos állatokat külön öröm volt számukra. Köszönjük Mgr. Molnár Deniszának és az egész speciális kutyás életmentő csapatnak ezt a csodálatos délelőttöt, amit velünk töltöttek. Munkájukért elismerés és őszinte köszönet jár, amit önzetlenül végeznek, minden anyagi támogatás nélkül, mint önkéntes szervezet. A rendőrök látogatása során beszélgettek velünk a gyalogosok és kerékpárosok helyes közlekedéséről. Megbizonyosodtunk abban, hogy azokkal szemben, akik nem tartják be a szabályt, a törvényt bizony használják a bilincset esetleg a fegyvert is. Távozásukkor felhangoztak a szirénák teljes fénypompában, és a közeli házak lakói kíváncsian lestek az óvoda udvarába. Köszönjük a tanulságos előadásokat a tűzoltóknak, rendőröknek és az életmentőinknek. Munkájukhoz sok sikert és kevés veszélyhelyzetet kívánunk! Az Erdő utca 8 óvoda kollektívája

2 GÚTAI HÍRMONDÓ Mi lehet a Rubik-kocka pszichológiája? Mgr. SZÁNTÓ Zsuzsanna Egy tizenkét éves kisfiú azt mondta, hogy ha alaposan szemügyre veszi az összekevert, megforgatott kocka oldalait külön-külön, és azután még nyitott szemmel megnézi saját visszaforgató lépései közül az első kettőt-hármat-négyet, akkor a többit már behúnyt szemmel is meg tudja csinálni. Egy felnőtt ember azt állította, hogy ő egy hétig forgatta otthon a bűvös kockát, minden más munkát, lényegében a gyermeknevelést is félretéve. A felesége még azt tette hozzá, hogy szerinte ez hat hét volt, és hogy kétségbeejtő volt látni, amint ott ül a férje, kezében a kockával teljesen elgárgyult arccal. De sikerült! És rájött, hogy nem a logika vagy a ráció szerint, hanem: így forgatom, úgy forgaton, emlékezem ahogy fogtam! Mégis, miért éppen a gyerekek a legjobb kockaforgatók? Miért nem a kiváló matematikusok? Miért éppen egy gyerek képes arra, hogy akár behunyt szemmel is rendezze a kocka színeit? Tény, hogy a gyerekeken kívül laikus felnőttek is akadnak a behunyt szemű vagy hát mögötti kockaforgatók között. Aki valóban játszik a kockával, annak olyan élményei lesznek, mint utoljára gyerekkorában! A gyermekrajzoknak a sajátosságaira is gondolhatunk, melyek ugyanazt tartalmazzák, amiről a gyerek tud és emlékezetben, fejben egybelátja - tehát az is látható a rajzon, ami a valóságban nem volna látható. Ilyen, mikor a ház falán át belátszik a kert, a becsukott szekrényben látszanak a ruhák, a lovasnak mind a két lába látszik oldalnézetből is, vagy pedig a szoba mintegy ki van teregetve, nincs perspektíva és nézőpont, hanem valami minden oldalról egyszerre látó isteni szemszögből van ábrázolva. Ezért nem a matematika felől kell keresnünk a magyarázatot, ha arra az élményre vagyunk kíváncsiak, amivel a bűvös kocka lebilincseli tekergetőjét - hanem valahol a furcsa érzés, sajátos látásmód vidékén. Ezen emberek valamiféle sajátos emlékezeti látással rendelkeznek. Azt ugyanis tényleg tudjuk a pszichológiából, hogy a gyerekekenek még jobb az úgynevezett képi emlékezetük. Tíz és tizennyolc éves koruk között a gyerekek és a fiatal emberek jelentős része nagy pontossággal meg tud őrizni az emlékezetében viszonylag hosszabb ideig is egy úgyszólván éppen csak felvillantott képet. Az emlékezetben felidézett képben az a lényeg, hogy belső látásában az emlékező, mint valami fotográfiát tudja előhívni az emlékezeti képet. Ezt képi emlékezetnek nevezzük. Ezen képesség a pubertáskorral halványodni kezd. Azt azonban tudjuk, hogy a gyerekkori képi gondolkodásmód a felnőttkorra átváltozik fogalmi, elvont, szóbeli vagy képletekkel dolgozó, rendezett tér- és időviszonyokban megkötötten tájékozódó gondolkodássá. Ha gondolkodásunk olyan képies maradna, mint kisgyerekkorban, akkor nem tudnánk annyira gyorsan és ügyesen manipuláni a fogalmakkal vagy az absztrakt jelekkel algebrával, matematikával. Az egészséges egész-személyiség tud tudnia kellene belső képeket teremteni, értenie kellene ahhoz, hogy például belső feszültségeit, vágyait, szorongásait, indulatait, mondjuk, nappali ábrándozások, álmodozások képeiben dolgozza fel. A művészi tevékenység voltaképpen ilyen belső képteremtésen alapszik. A neurotikus betegek kezeléséhez ma már világszerte hozzátartozik, hogy újra megtanítják őket lazított, relaxált állapotban belsőleg látni. Ebben az értelemben talán elmondhatjuk, hogy a bűvös kocka megérint, provokál valamifajta szunnyadó képességet az emberben, elő akar hívni valamiféle belső látást, kiterjesztett térbeli szemléletmódot, belső emlékezést. Az egyik legtekintélyesebb amerikai tudományos folyóiratban a Scientific American-ben, az egyik kockatekergető így nyilatkozott: Az ujjaim emlékeznek. Lehetséges ez? Lehet. Van egy sajátos fajtája az emberi érzékelésnek, amiről nem nagyon veszünk tudomást, pedig folyamatosan, az ébrenlét minden pillanatában élünk vele. Ez a kinesztézis, ami mozgásérzékelést jelent. Arról van szó, hogy belsőleg mintegy képzeleti képben látva érzékeljük testünk pillanatnyi állapotait. Azt, hogy egy tárgy formáját le tujuk tapogatni, a kinesztétikus érzékelés teszi lehetővé. Belső látáson azt a képességet értjük, hogy valaki régebben látott, esetleg jelenben nem lévő tárgyat meg tud pillantani akár csukott szemmel, de pontosan és saját akaratából felidézve. Szónokok és zongoristák akadnak, akik bár fejből beszéltek, játszottak, de végig olvasták belső tekintetükkel a zsebükben levő leírt beszédet vagy az otthon hagyott kottát. Végül akadtak, akik szellemi szemükkel, belső tekintetükkel többet láttak, mint fizikai szemükkel. Az ilyenfajta kép ugyan világos így mondja el ezt egy festő, de lerajzolhatatlan, egy egész golyót lehet így egybe-látni, egy kockának mind a hat oldalát! Akik azt ismerik - ezek már kevesebben vannak -, azok mint egyfajta tapintó látást írják le, mintha a látáson kívül a tapintás is benne volna ebben az emlékezeti? képzeleti? képben. Olyat látunk egyszerre, amit egyébként csak egymás után láthatunk. A kocka is azt követeli meg, hogy látszólag teljesen semmisítsük meg az eddig elért rendet, eredményeket. Ha erre vállalkozunk, később kiderülhet, hogy a megsemmisítés csak ideiglenes felborítása volt a rendnek, egy jobb eredmény lérehozása érdekében. Engedhetünk tehát rombolási vágyunknak az újabb építkezés érdekében - legalábbis ami a kockát illeti. A kocka - játék Minden nagy játék rituális, kultikus eredetű. Ez a kártyára ugyanúgy áll, mint a futballra. Az ősi nagy játékelv egyfelől teret enged az emberi ügyességnek, képességnek, másfelől magába építve tart egy csomó előre nem látható elemet. A bűvös kocka valódi szakértői a matematikusok és a fizikusok azt állítják, hogy a Rubikkocka is olyan játék, ami az új megközelítésmódok, az új kérdések tömegét veti fel, miközben az ember arra törekszik, hogy a hat lapot eredeti állásába visszarendezze. A kocka igazi szakértőinek nevezhetnénk azokat a laikusokat is, akik elmélyülten, esetleg oda sem nézve tekergetik a kockát, hagyva, hogy a kocka a maga sajátos érzéki benyomásaival és képi emlékeivel saját tudatuk ritkán járt területeire vezesse őket, esetleg olyan képességeket is újraébresztve bennük, amelyek gyerekkoruk óta szunnyadnak, pihennek. A bűvös kocka varázsáról: Hihetetlenül nagy szabadság hihetetlenül nagy megkötözöttségben. Forrás: Szimpozion sorozat Vekerdy Tamás: Az ujjaim emlékeznek Gútai Hírmondó ingyenes helyi havilap. Felelõs kiadó: Gúta Város Önkormányzata. Fõszerkesztõ: MAYER János. Szerkesztõbizottság: SZÁNTÓ Zsuzsanna, Žofia NAGYOVÁ, KÜRTI Endre, Katarína SZABÓOVÁ. Tördelõszerkesztõ: SALÁTH Richárd. Korrektúra: BAR- CZI László. Nyomja: SILVESTER Kft. Regisztrációs szám: EV 3622/09. A szerkesztõség címe: Kolárovo, MsÚ, Kostolné nám. 1. Tel.: 035/ , Fax: 035/

3 A hajléktalanság okai (Folytatás az 1. oldalról) Nem mintha hajléktalan kifizetett volna már szabálysértési bírságot, viszont e bírság elzárásra változtatható; legkönnyebben tehát akkor veszélyeztetheti szabadságát, ha koldulással keresi kenyerét. Különböző koldulási technikák figyelhetők meg a feliratok és egyéb segédeszközök használata alapján, amelyek mind-mind a szánalmat, az adakozási kedvet hivatottak fokozni. Viszont tudni érdemes, hogy a koldusoknak csak kb. felét teszik ki a hajléktalonok, másik részük saját lakásából jár koldulni... A hajléktalanok egészségügyi állapota A 90-es évek elejétől két kérdés merül fel e vitában: a hajléktalan-életmód ártalmas-e a szervezetre, vannak-e speciális hajléktalanbetegségek. A másik fő kérdés, hogy milyen legyen a hajléktalanok egészségügyi ellátása, maradhatnak-e (egészségbiztosítási kártya hiányában) tömegesen ellátás nélkül. A szűrővizsgálatok azt mutatják, hagy a hajléktalanok között ötvenszer gyakoribb a tbc-s megbetegedettek aránya, mint a normál populációban. A vizsgálatok megállapítják, hogy az életmóddal szorosan összefügg a hajléktalanok gyakori sérülése, sebesülése. Ugyancsak az életmóddal függ össze a leromlott fizikai állapot, a szív- és érrendszeri panaszok, valamint az alkohollal összefüggésbe hozható egyéb belgyógyászati betegségek. Ugyanakkor ezek a tünetek nem a speciális lakásnélküliséggel, hanem az önsorsrontással hozhatók összefüggésbe. A hajléktalanság már nemcsak a nagyvárosok belügye. A mi kis városunkban, Gútán is nap mint nap találkozunk a jelenséggel. Nehezen tudjuk értelmezni, kezelni, ezért legtöbbször úgy teszünk, mintha nem látnánk, nem érzékelnénk a jelenlétét, mondván meg van a saját bajunk és problémánk is, mit foglakozzunk még a másokéval is. Talán hihetetlennek tűnik, de van egy gútai gyökerű fiatal nő, aki jobb híján önkéntes szociális munkásként nap mint nap a gútai hajléktalanok között van, beszélget velük, hagyja, hogy azok kiöntsék neki a szívüket. Szarka Erikáról van szó, aki szintén nagyon nehéz körülmények között él, egészségtelen mentálhigiénés körülmények közepette Bálványon Munkája, jövedelme nincs, hite és elképzelése a jövőről viszont még él. Néhányszor a Gúta Bálvány útvonalon stopposként felvettem, ő mesélte el, hogy a jelenlegi kilátástalan életében az egyedüli értelmet a hajléktalanok lelki világának megismerése jelenti. Elmondta, hogy számba vette a gútai hajléktalanokat, legtöbbjük életrajzi adatait fel is jegyezte, amit szeretne megosztani a többségi társadalommal. Én (szerk.) felajánlottam neki, hogy ha eljuttatja hozzám a feljegyzéseit, akkor azt én megjelentetem, annak reményében, ha segíteni nem is tudunk (okulni annál inkább) talán sikerül jobban megértenünk és megközelítenünk azt a jelenséget, amivel naponta találkozni kényszerülünk. Az alábbiakban Erika feljegyzéseit közlöm (a személynevek teljes kiírását és a pontos számszerű életrajzi adatokat személyiségvédelmi okokból nem jelentetem meg). GÚTAI HÍRMONDÓ Szarka Erika: a gútai hajléktalanok Mielőtt belekezdenék, szeretném tisztázni, hogy ezekkel a történetekkel nem a sajnálatot, hanem megértést szeretnék elérni. Történetem főszereplői igazi élő emberek, akikkel minden nap találkozhat az utcán. Ők maguk mesélték el életük történetét nekem. Az első történetem T.T.-ről szól, aki 1958-ban született, két gyermek édesapja. Feleségétől 18 év házasság után váltak el T. alkoholizmusa végett. 2 évig albérletben élt ben rúgták ki a vasúttól, ahol dolgozott, mert kétszer is elkapták ittas állapotban. Ekkor történt, hogy hajléktalanná lett. Azóta a napjai azzal telnek, hogy megpróbál minden napot túlélni. Mindezek ellenére megmaradt optimistának. Mások szemétjéből teremti be ennivalóját, ruháit. A koldulás is a mindennapjaihoz tarozik. Ha azt kérdezem tőle, miért nem keres munkát, erre azt válaszolja, hogy 52 évesen iratok nélkül biztosan nem találna Életét olcsó alkohol teszi boldoggá. Ahogy ő mondja, egyetlen napot sem élne túl alkohol nélkül az utcán A második történetem B.S.-ről szól, aki 1959-ban született: házasságkötés után az anyósához költöztek, akkor kezdett megromlani a házasságuk. 21 év után elváltak a feleségétől 2007-ben pénzhiány miatt belement olyanba, amibe a saját megvallása szerint, nem kellett volna. 8 hónapi börtönbüntetést kapott: Édesanyja halála után került az utcára Én olyan embernek ismertem meg, aki mindig próbálta a dolgok jó oldalát nézni. Sokszor nevettem a viccein, de ez hirtelen megváltozott. Ahogy romlott az egészsége, úgy a gondolatmenete is. Mosolygós, jó kedélyű emberből egy pesszimista, komor lett. Most, ahogy ezt írom, S. fekszik abban a romhalmazban, a pár matracán nagyon betegen. Nem engedi, hogy kihívják neki a mentőket, mert fél nincs semmi irata, így egészségügyi biztosítása sem. Szerintem egy ember élete fontosabb pár iratnál. A harmadik történetem E.A.-ról szól, aki 1954-ben született. Feleségétől 20 év házasság után váltak el ( a tipikus okok miatt). Azóta az utcán tengeti életét. A volt felesége azóta is gyerektartást akar tőle, pedig tudja, hogy hajléktalan emiatt többször is volt a bíróságon. Nagyon sajnálom őt, mert minden napot félelemmel él át. Attól fél, hogy akármelyik pillanatban bevihetik a börtönbe. A.-ról még két dolgot szeretnék elmondani. Kerüli a konfliktusokat, nagyon szereti a hasát. Legtöbbször mosolygós, jókedvű ember, de nem lehet igazán optimistának nevezni. A mája beteg, de még mindig rendszeresen fogyaszt alkoholt. Valamikor 2 hétig, sőt 2 hónapig is kibírta alkohol nélkül, de valami mindig rávette az ivászatra. Lehet, hogy én sem bírnám ki az utcán alkohol nélkül de ez csak az én véleményem Havonta egyszer kórházba kerül, mert a hasa megtelik vízzel. Alig kap levegőt, és fel sem tud kelni. Ez az önpusztítás az öngyilkosság lassabb formája mondom én, de ez A.-ra nem igaz. Ő szeretne élni, de nem tudja hogyan... Utolsó történetem, a legszomorúbb számomra. J.GY.-ről szól, aki 1958-ban született. Feleségétől való elszakadás a pénz miatt történt. Gy. utána is jó barátságban maradt a volt nejével. Gyermekük nem született. Ő egy rendes, munkásember volt, aki mindig tele volt életenergiával. Ismerősei szerint egyszer 40 zsákot is felcipelt pihenés nélkül. Mások szerint alkoholt azelőtt is ivott, de mértékkel. A válás után kezdett el csúszni a lejtőn. Nem tartozott a hajléktalanok közé, de napjait utcán, padon ülve töltötte. Azt mondta nekem egyszer, hogy az alkohol elfelejteti a problémákat, és a gyönyörű park meg eszébe juttatja az élet szépségeit Tudom, hogy soha nem fog megváltozni az emberek véleménye a hajléktalanokról, de nem is az volt a célom. Egyetlen, amit szerettem volna elérni, hogy megértsék miért olyanok, amilyenek. Nemcsak itt Gútán, hanem az egész világon. Hradil Mária: Nálunk ez így van A mi kis hazánkban Keserű az élet Munka nélkül tengődsz Azért nincsen pénzed Koptatod az utcád A kukában kutatsz A felelős meg A vigadóban mulat Tücsköt-bogarat ígérgetnek Szavuk egy nagy nulla Te meg éhen halsz Nem számít egy hulla Örömünk nincs semmi Ennek véget kell vetni! Ha nem születtél gazdagnak Ide kár volt megszületni. 3

4 GÚTAI HÍRMONDÓ Szenzációs előadás Gútán Bánk Hazám, Hazám áriáját nem is tudom, mióta ismerem. Sőt, a Bordalt a középiskolai kultúrbrigádban" énekeltem is. Az érettségim alkalmából kapott nagy ajándék az egész opera, három nagy hanglemezen! Már sercegett a hanglemez, mikor azon vettem észre magam, hogy az egészet fejből fújom. Sőt, zenehallgatás közben titokban még karmesterkedtem is. És jött a Székelyfonó, a Kékszakállú, majd az operairodalom nagyjai: Puccini, Verdi, Wagner, Csajkovszkij... Mikor már mindezeket megkedveltem, akkor döbbentem rá, hogy az opera iránti vonzalmamat Erkel Ferenc Bánk bánjának köszönhetem. Igen: nemzeti operánknak! Mint ahogy a világ líráját a magyar költők versein: Csokonain, Vörösmartyn, Petőfin, József Attilán, Adyn keresztül értettem és éreztem át. És persze a kóruséneklést az Ifjú Szíveknek köszönhetően szerettem meg. Milyen sajnálatra méltó az a tény, hogy hány magyar gyereknek kimarad ez az élmény az életéből, mert nem anyanyelvi oktatásban részesül! Pár esztendővel ezelőtt jött Tarics Péter az ötlettel: a Teátrum tűzze műsorára a Bánk bánt. Nagyon megörültem az ötletnek, hiszen diákkori álmom vált volna valóra. Csakhogy közbejött egy apróság: a pénz! 2010! Kétszáz esztendővel ezelőtt született Erkel Ferenc. Na, most! Most kell megcsinálni! Megemlítettem az ötletet a Teátrum egyik lelkes művésznőjének, Illés 30 tagú zenekari kíséret, 20 tagú kórus, korahű díszletek, jelmezek... sok-sok szereplő énekes-táncos mindez élőben!!! Gabikának. A következő előadásra már hozta is magával Bánkot, Rózsa Sándort. Egy véletlen beszélgetés s Hamrák Zsófika, dél-komáromi képviselőasszony, öszszehoz Medveczky Szabolccsal, aki aztán felpörgeti az eseményeket. Egy hónap alatt megvan a zene szétírása, és jelenti: összeszedte a 30 tagú zenekart. Én sokallom nem lesz annyi pénz, de ő nem enged. Ennyi kell! Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?! Sikerülni fog! Jönnek, szinte egy szóra, a többiek: Csonka Zsuzsa, Zabradi Annamária, a két Derzsi György (apa és fia), Vadkerti Imre. Pfeiferlik Tamás, Dániel Gábor. Meghallom Kosár Szabolcsot énekelni, s tudom: szerepelni fog a Bank bánban. De hogy szedem össze a női kart?! Súgnak az angyalok: karácsonykor együtt szerepeltem egy szépen szóló egyházi énekkarral. Nosza, Ihász Beatrix, evangélikus lelkésznél kopogtatok kérésemmel. Ő rögtön lelkesedik az ötletért és órákon belül itt ülnek nálunk Miklós Lászlóné Magdikával, aki egy-két hét alatt hozza a kész női kart. Nagy-nagy hálám nekik! Gondoltam, a komáromi Concordia énekkar férfiai is lelkesednek majd - biztosan lesz ott 5-6 férfi, aki eljön. Nem így történt. Nagy sajnálatomra senki sem tudta vállalni. Táncosokat sem talál-tam városomban, akik a 4 perces táncot felvállaltak volna. Aztán Stirber Lajos, öreg harcostársam megpróbált összeverbuválni néhány énekest a Gaudiumból, akikhez erősítést Medveczky Szabolcs hozott magával a győri színházból. Most nagyszerűen szól az énekkar hallgassák csak! A tánc is megoldódott. Segítségül hívtam a dunaszerdahelyi Brandl Feri barátomat, aki azonnal igent mondott. Par nap múlva mar hívott is: kész a tánc! Mennyi táncos legyen? Még a pénz sem gátolhat meg! Mert az most sincs. De van sok-sok önzetlen, lelkes támogató, akiknek szívügye lett a Bánk bán bemutatása, és akik lehetőségeikhez mérten segítették az operaelőadás létrejöttét. Akik eddig nem kedvelték ezt a műfajt, reméljük nemzeti operánk, a Bánk bán által megszeretik azt! Művészi élményt kíván tisztelettel: Dráfi Mátyás művészeti vezető 4

5 V. Kolárovské dni V. Gútai Napok október októbra 2010 GÚTAI HÍRMONDÓ 5

6 6 GÚTAI HÍRMONDÓ

7 GÚTAI HÍRMONDÓ Gyermeknap a nyugdíjasok körében A zord, kellemetlen időjárás sem tartotta vissza az alsó tagozatos Erdő Utcai Speciális Alapiskola tanulóit a régen várt gyermeknapi rendezvényen való résvételtől. Négy tanító néni és 14 gyermek, zuhogó esőben tette meg az utat a Hidegoldali Tájházba. Ugyanis a gútai nyugdíjasok alapszervezetének vezetősége invitálta őket a Tájházba, hogy közösen megünnepeljék a gyermeknapot. A nagyikák és a nagyapák nagyon gondosan készültek a fogadásra, a gyermeknapi találkozásra. A vendégeket Gőgh Margit a szervezet elnöknője köszöntötte. A kedves szavakon kívül jutott a gyermekeknek szeretet, ölelés, simogatás, de nem utolsó sorban megterített asztal sokféle hazai finomsággal, sült kolbásszal, szalonnával, üdítővel, cukorkákkal. A finomságok elfogyasztása után következett a szórakozás. Volt verseny, ének, szavalás, közös játék, tánc, és véget nem érő beszélgetés. A gyermekek részére ez a nap felejthetetlen élmény volt. A nagyikák részére pedig a gyermekek boldogsága és elégedettsége volt megható és szívmelengető. illusztrációs felvétel 7

8 GÚTAI HÍRMONDÓ 8

9 KOLÁROVSKÉ ZVESTI Agresivita a deti Zavítali k nám hostia (Pokračovanie zo strany 2.) Mravne skazení blahobytom, týmto pojmom sa označuje mládež, ktorá je síce materiálne presýtená, ale duševne vyprahnutá. Dnešné deti, mladí možno majú mobilný telefón, televízor, stereoparatúru v detskej izbe, šaty, ktoré priali, a aj inak dostanú všetko, čo chcú. Mnohí rodičia však pre svoje deti jednoducho nejestvujú. Čo týmto deťom chýba, je spoločne strávený čas. Čas, keď sú tu rodičia pre nich, aby s nimi prežívali ich radosti i trápenia. Stále častejšie sú odoberané deti nielen tým rodinám, ktoré majú ťažkú ekonomickú situáciu, ale aj tým, ktoré majú nadpriemerný sociálny štandard. Tieto deti sú rovnako agresívne a deštruktívne ako deti zo sociálne slabých rodín. Chýba im väzba na rodičov, absentujú morálne a etické vnútorné hodnoty. Chudoba, sociálna núdza a dezorganizácia v rodinách neustále zvyšujú agresivitu a pripravenosť správať sa násilne. Mnohé deti žijú vo vzťahoch, ktoré sú vytláčané na okraj spoločnosti, buď vplyvom chudoby, zanedbania, alebo v nemožnosti dosiahnuť vzdelania a perspektívu uplatnenia sa na trhu práce. Deti potrebujú orientáciu. Hranice sú preto dôležitou súčasťou výchovy detí. Bez vymedzenia jasných hraníc a pravidiel to nejde. Výchova bez násilia však neznamená, že deťom je dovolené všetko. Čím zreteľnejšie sú hranice a pravidlá stanovené a pochopené, tým bezpečnejšie sa môže vyvíjať detské správanie. Je prirodzené, že deti skúšajú pevnosť stanovených pravidiel a hraníc. Pri tomto skúšaní ide o to, či pravidlá a hranice boli myslené vážne. To, či budú pravidlá deťmi akceptované, záleží nezriedka na ich zrozumiteľnosti a na našej dôslednosti pri ich dodržiavaní. Deti potrebujú skúsenosti s hranicami, podľa ktorých sa majú orientovať. Výchova, ktorá sa zriekne stanovenia hraníc, nie je výchovou. Silno znevažuje hodnoty dieťaťa, necháva dieťa osamotené pri vytváraní sa podoby sveta. Najzávažnejšou výchovnou chybou je nestanoviť nijaké hranice. Jasné, jednoznačné a pochopiteľné pravidlá prispievajú k tomu, aby sa deti naučili so svojou agresivitou zaobchádzať pozitívne. Telesné násilie je násilím mužov, je to chlapčenská záležitosť. Výskumy vykazujú, že zvýšená agresivita a impulzívnosť je u chlapcov štyrikrát častejšia než u dievčat. Dievčatá sa orientujú skôr na spoločensky viac tolerované formy ako slovné a psychické agresie, prípadne s využitím štruktúry vzťahov. Mnohí chlapci, ktorí nenachádzajú v meniacom spoločenskom svete žiadnu orientáciu, obmedzujú sa na zdanlivo bezproblémový mužský profil správania s používaním telesného násilia. Chlapci potrebujú jasnú orientáciu. Ak majú možnosť zžiť sa s presvedčivou identifikačnou osobou, budú menej provokatívni vo svojom vystupovaní a budú vykazovať menej náchylnosti k agresívnym tendenciám. Autokratické výchovné metódy obmedzujú duševné dozrievanie dieťaťa. Preto sme zásadne proti akémukoľvek nátlaku a proti každému násiliu vo výchove, pretože to otriasa pocitmi sebahodnoty, sebadôvery a odvahy dieťaťa a brzdí rozvoj jeho kooperatívnych schopností. Čím viac je dieťa bité alebo zneužívané, tým väčšie sú jeho jazvy a pocity menejcennosti a tým silnejšia je jeho túžba po pomste a po moci. Vo všeobecnosti možno v tejto súvislosti povedať, že asociálne a rušivé tendencie v správaní dieťaťa voči spoločnosti vznikajú v dôsledku autoritatívnych výchovných metód. O nebezpečenstve ostrej, autoritatívnej a trestajúcej výchovy treba hovoriť, pretože sociálnu kompetenciu dieťaťa, a tým aj výchovu k spolunažívaniu brzdí namiesto toho, aby ju podporovala. Telesné tresty, duševné ublíženia a iné nedôstojné výchovné prostriedky sú nespoľahlivé, nebezpečné a nežiaduce. Osobnosť sa nedá formovať nútením. Násilie zabíja slobodu. Žiadne dieťa nechce zlyhávať. Práve naopak: je prirodzenosťou dieťaťa, že si svoju osobnosť chráni a požaduje uznanie. Cenným na vývine charakteru dieťaťa je jeho záujem o to, v čom vyniká. Ak dieťa na tejto ceste dosiahne úspech, nadobúda pocit vlastnej hodnoty, čo má pre rozvoj jeho osobnosti zásadný význam. Ak naopak prevažujú pocity zlyhania, ak je dieťa skôr zbavované odvahy než posmelené, potom sa celý proces zvráti. Tragédia takého dieťaťa je v tom, že sa rozvíja v narušenom sebaobraze, v ktorom je viera v seba a svoje schopnosti slabá. Dieťa potrebuje cítiť utvrdzovanie svojich schopností a možností. Želania dobrého, schvaľovanie, priateľské vzťahy a postoje, dodávanie odvahy, sprostredkovanie názorov a poznatkov to sú stavebné a uzdravujúce faktory pomocou ktorých dieťa vrastá do spoločenstva ľudí. PhDr. Bc. Silvia Vadkertiová Komu je len trošku blízka MŚ v Kolárove na Lesnej ulici č.8 iste vie, že o zábavu detí je tu dostatočne postarané. Kto by to snáď nevedel, nech si prečíta našu informačnú tabuľu pri vchode do areálu MŠ. V rámci tematického týždňa doprava k nám zavítali vzácni hostia, záchranári a policajti. Príchod záchranárov so psami bol pre deti ozajstným zážitkom. Psy svojich cvičiteľov poslúchali na každé slovo i na každý pokyn. Trpezlivo a pohotovo vedeli vystopovať stratené dieťa. Počas hladkania sme sa k nim radostne prihovárali a tešili zo spoločného nažívania. Pri znázornení ukážky umelého dýchania z úst do úst sa nadúvali hrudníky detí i bábky. Ďakujeme Mgr. D. Molnárovej a celému tímu špeciálnej kynologickej záchrannej služby, že si našli na nás čas, patrí im úprimná vďaka za prácu, ktorú vykonávajú ako dobrovoľná organizácia, bez finančného ohodnotenia. Policajti nám porozprávali, ako sa treba bezpečne správať ako chodec i ako účastník cestnej premávky. Kto nerešpektuje zákony a predpisy, tým nasadia putá a niekedy musia použiť aj obušky a zbraň. pri odchode policajtov sa rozozvučala siréna so svetelným signálom. Z okolitých domov sa len prizerali, čo sa deje na dvore MŠ. Ďakujeme za poučné ukážky a želáme Vám policajtom, požiarnikom i záchranárom pokojné služby bez stresu a nervov. Kolektív MŠ Lesná 8, Kolárovo Deň detí medzi dôchodcami Ani upršané a nevľúdne počasie neodradilo žiakov ročníka, spolu s pani učiteľkami zo SZS na Lesnej ulici 9 v Kolárove, absolvovať cestu naprieč mestom, aby sa zúčastnili dlho očakávanej akcie, ktorú pre nich v Dome ľudových tradícií na Studenej strane v Kolárove pripravili dôchodkyne a dôchodcovia Jednoty dôchodcov na Slovensku, pod vedením Margity Gőghovej. Babičky a deduškovia sa na náš deň" starostlivo pripravili. Okrem milých slov, dobrej atmosféry, poláskania a pohladenia, na deti čakalo pohostenie a zaujímavé zábavné hry, ktorými nám spestrili slávnostné dopoludnie. Na záver sme si všetci spoločne zaspievali. Veríme, že podobné akcie spolu s dôchodcami, sa stanú dobrou tradíciou aj do ďalšieho obdobia. Mgr. Alena Šrámková, učiteľka ŠZŠ Lesná 9 4

Július 9-én és 10-én zajlott községünkben a XV. Falunapok rendezvénysorozata.

Július 9-én és 10-én zajlott községünkben a XV. Falunapok rendezvénysorozata. Veľkoúľanský obzor Noviny obyvateľov Veľ kých Úľan nagyfödémesi láthatár Nagyfödémes lakosainak lapja 3. číslo 14. ročník Október 2010 3. szám 14. évfolyam 2010 Október Jubilejné XV. Obecné dni Magdaléna

Részletesebben

Együtt voltak a színpadon a történelmi Gömöri régió néptáncosai. Na javisku boli spolu všetky folklórne súbory historického Gemera.

Együtt voltak a színpadon a történelmi Gömöri régió néptáncosai. Na javisku boli spolu všetky folklórne súbory historického Gemera. KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (67) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

Vážené dámy, vážení páni, vážení hostia!

Vážené dámy, vážení páni, vážení hostia! Príhovor primátora mesta Moldava nad Bodvou Istvána Zachariaša na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XIV. Dní Moldavy 2. júla 2010 Vážené dámy, vážení

Részletesebben

Nezávislý občiansky spravodaj, máj 2015 Független önkormányzati lap, 2015 május Číslo Szám

Nezávislý občiansky spravodaj, máj 2015 Független önkormányzati lap, 2015 május Číslo Szám 8 Nezávislý občiansky spravodaj, máj 2015 Független önkormányzati lap, 2015 május Číslo Szám Vážení čitatelia, milí Hamuliakovčania, po päťročnej prestávke Vás pozývame k prečítaniu obnoveného vydania

Részletesebben

GÚTAI HíRÖZÖN független közéleti havilap 2007. október-november V. évfolyam, 10 11. szám A TARTALOMBÓL: 20 éves a nyugdíjas klub v Ünnepi ülés v Gúta mint város v Rendhagyó történelemóra Árpád évében v

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Francia diákok látogatása a gútai Nagyboldogasszony Egyházi Gimnáziumban

HÍRMONDÓ. Francia diákok látogatása a gútai Nagyboldogasszony Egyházi Gimnáziumban GÚTAI HÍRMONDÓ független közéleti havilap 2009. augusztus-szeptember I. évfolyam, 5-6. szám Francia diákok látogatása a gútai Nagyboldogasszony Egyházi Gimnáziumban GALO LUKÁCS Tímea Egy sikeres pályázatnak

Részletesebben

Lelki csönd és gyertyafény

Lelki csönd és gyertyafény nov. 9. 16.00-tól : X. KÁRPÁT- MEDENCEI FOLKLÓRFESZTIVÁL MÁRTON-NAPI VIGALOM a Városi Művelődési Központban 9. nov. od 16.00: X. FOLKLÓRNY FESTIVAL KARPATSKEJ KOTLINY VESELICA NA MARTINA v MsKS Megjelenik

Részletesebben

XXIII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2012/06

XXIII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2012/06 XXIII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2012/06 Csőcserék Június elején az Enerbyt vállalat elkezdte a földalatti hővezetékek cseréjének első szakaszát. A szóban forgó csövek 40 évesek,

Részletesebben

Botlík Aladár községünk díszpolgára. Aladár Botlík èestným obèanom našej obce. Védjük környzetünket. Chráòme si svoje okolie

Botlík Aladár községünk díszpolgára. Aladár Botlík èestným obèanom našej obce. Védjük környzetünket. Chráòme si svoje okolie Noviny obyvate¾ov Ve¾kých Ú¾an Nagyfödémes lakosainak lapja 3. èíslo 12. roèník Október 2008 3. szám 12. évfolyam 2008 Október Aladár Botlík èestným obèanom našej obce V dòoch 1. a 2. augusta sa konali

Részletesebben

GÚTAI HíRÖZÖN független közéleti havilap 2007. június V. évfolyam, 6. szám A TARTALOMBÓL: Az önkormányzat hírei v Isten veletek cimborák v Az iskolai klubok mûködése v Art Fesztivál v János Vitéz v Az

Részletesebben

XXl. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2010/10

XXl. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2010/10 XXl. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2010/10 Hamarosan Párkány is dönt Alig egy hónap múlva, november 27-én önkormányzati választásokat tartanak Szlovákia-szerte. Párkány lakói már

Részletesebben

AKomáromi Zsidó Hitközség idén

AKomáromi Zsidó Hitközség idén h b HITKÖZSÉGI HÍRADÓ 2015. AUGUSZTUS TAMMUZ-AV 5775. A KOMÁROMI ZSIDÓ HITKÖZSÉG LAPJA XIII. REG. ÉVF. 7. SZÁM, 230. SZÁM Őszi programok a Menházban Légifelvétel: Palo Skrovánek és Miro Michela Zsidó Kultúra

Részletesebben

XX. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2009/7

XX. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2009/7 XX. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2009/7 Olajkutak lesznek a Duna mentén? Párkányban is keresik a lelőhelyet Az elmúlt hónapban több szlovákiai médium is arról számolt be, hogy

Részletesebben

XII. Gyurcsó István Emléknap

XII. Gyurcsó István Emléknap Štúrovo a okolie Regionálny mesačník, XVII. ročník www.sturovo.sk Garamkövesd április 21-én egész napos rendezvénysorozattal emlékeztek meg Gyurcsó István költőről és a község másik neves szülöttjéről,

Részletesebben

2004/4. Nemzetközi konferencia a regionális együttműködésről Közösen Európába, közösen Európáért. GAMEX Štúrovo

2004/4. Nemzetközi konferencia a regionális együttműködésről Közösen Európába, közösen Európáért. GAMEX Štúrovo Štúrovo Regionálny mesačník, XV. ročník www.sturovo.sk/noviny a okolie 2004/4 Húsvét után kedden a fenti címmel rendeztek nemzetközi konferenciát városunkban, Eduard Kukan szlovák és Kovács László magyar

Részletesebben

XXII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2011/12

XXII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2011/12 XXII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2011/12 Vianoce Bol trošku pomalý, ťarbavý. Možno práve preto ho katechétka vybrala na postavu krčmára vo vianočnej scénke. Nemusel sa naučiť

Részletesebben

2004/5. GAMEX Štúrovo. kompletná tieniaca technika informácie a objednávky na tel. čísle 7510 950

2004/5. GAMEX Štúrovo. kompletná tieniaca technika informácie a objednávky na tel. čísle 7510 950 Štúrovo 2004/5 Múzeumnyitó Múzeum otvorené Regionálny mesačník, XV. ročník www.sturovo.sk/noviny a okolie A galéria létrehozása, a művelődési ház, majd a városi mozi felújítása után újabb kulturális intézménnyel

Részletesebben

Idén április 12-én, vasárnap rendezik. AKomáromi Zsidó Hitközség idén. Az előző, januári 224. Hitközségi Híradóval indult útjára jubileumi, huszadik

Idén április 12-én, vasárnap rendezik. AKomáromi Zsidó Hitközség idén. Az előző, januári 224. Hitközségi Híradóval indult útjára jubileumi, huszadik h b HITKÖZSÉGI HÍRADÓ 2015. FEBRUÁR SVAT-ADAR 5775. A KOMÁROMI ZSIDÓ HITKÖZSÉG LAPJA XIII. REG. ÉVF. 2. SZÁM, 225. SZÁM Komáromból indultak Sorozatunk első részében az izraeli Wilheim cukrászda történetét

Részletesebben

GAMEX Štúrovo. kompletná tieniaca technika informácie a objednávky na tel. čísle 7510 950 a 0908/389 990

GAMEX Štúrovo. kompletná tieniaca technika informácie a objednávky na tel. čísle 7510 950 a 0908/389 990 Štúrovo a okolie Regionálny mesačník, XVII. ročník www.sturovo.sk Az év vállalkozónője 2005-ben a Kis-és Középvállalkozásokat Fejlesztő Nemzeti Ügynökség immár hatodik alkalommal hirdette meg a legjobb

Részletesebben

DUNASZERDAHELYI HÍRNÖK DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK

DUNASZERDAHELYI HÍRNÖK DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK Költözött a nyugdíjas klub. Február 7 től a Vá sártér 825/8 címen található meg a városi nyugdíjas klub (a galéria volt épülete). DUNASZERDAHELYI HÍRNÖK DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK Klub dôchodcov na novej

Részletesebben

DH 16 színes. * * * DH 16 farebných strán

DH 16 színes. * * * DH 16 farebných strán DUNASZERDAHELYI HÍRNÖK DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK DH 16 színes oldalon * * * DH 16 farebných strán 2007. október 10. * 15. évfolyam * 17.szám * 17. číslo * 15. ročník * 10. októbra 2007 sz Panelprogram 3

Részletesebben

HITKÖZSÉGI HÍRADÓ. A Menház felújítása. Az Auschwitz Album az Európa Udvarba érkezik. Komárom Zsidó Öröksége. Izraeli találkozások.

HITKÖZSÉGI HÍRADÓ. A Menház felújítása. Az Auschwitz Album az Európa Udvarba érkezik. Komárom Zsidó Öröksége. Izraeli találkozások. A LAP ALAPÍTVA 5756-BAN 2010. MÁJUS IJAR - SIVAN 5770. A KOMÁROMI ZSIDÓ HITKÖZSÉG LAPJA VIII. REG. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 168. SZÁM HITKÖZSÉGI HÍRADÓ h b NEM AZ A ZSIDÓ, AKINEK A SZÜLEI AZOK VOLTAK, HANEM AKINEK

Részletesebben

HITKÖZSÉGI HÍRADÓ. akik a hagyományosan a Komáromi Napok alatt megrendezett koncertet hiányolták. A zsidó időszámítás szerinti,

HITKÖZSÉGI HÍRADÓ. akik a hagyományosan a Komáromi Napok alatt megrendezett koncertet hiányolták. A zsidó időszámítás szerinti, A LAP ALAPÍTVA 5756-BAN 2011. MÁJUS NISAN-IJAR 5771. A KOMÁROMI ZSIDÓ HITKÖZSÉG LAPJA IX. REG. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 180. SZÁM HITKÖZSÉGI HÍRADÓ h b NEM AZ A ZSIDÓ, AKINEK A SZÜLEI AZOK VOLTAK, HANEM AKINEK

Részletesebben

XXIII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2012/09

XXIII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2012/09 XXIII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2012/09 Vadaš si zoberie miliónovú pôžičku Už aj na júlovom zasadnutí samosprávy vyvolalo ohlas, že sa kúpalisko Vadaš chystá zobrať približne

Részletesebben

HITKÖZSÉGI HÍRADÓ. sehehjánu vekimánu vehigiánu lázmán

HITKÖZSÉGI HÍRADÓ. sehehjánu vekimánu vehigiánu lázmán A LAP ALAPÍTVA 5756-BAN 2010. NOVEMBER CHESVAN - KISLEV 5771. A KOMÁROMI ZSIDÓ HITKÖZSÉG LAPJA VIII. REG. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 174. SZÁM HITKÖZSÉGI HÍRADÓ h b NEM AZ A ZSIDÓ, AKINEK A SZÜLEI AZOK VOLTAK,

Részletesebben

KÖZÖS ÜNNEP. Tartalomjegyzék:

KÖZÖS ÜNNEP. Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék: Beszámoló a testületi ülésről... 2 Közös ünnep... 3 A vietnami nagykövet látogatása... 3 HURO szeminárium... 4 Ifjúsági szálláshely kialakítása a Karasz János Sporttelepen... 4 Autómentes

Részletesebben

Jó emberi erőforrás. XXXI. Csallóközi Vásár: szeptember 22. 25. XXXI. Žitnoostrovský jarmok, 22.-25. septembra. Száz év magány

Jó emberi erőforrás. XXXI. Csallóközi Vásár: szeptember 22. 25. XXXI. Žitnoostrovský jarmok, 22.-25. septembra. Száz év magány XXXI. Csallóközi Vásár: szeptember 22. 25. XXXI. Žitnoostrovský jarmok, 22.-25. septembra Megjelenik kéthetente Vychádza dvojtýždenne 2011. augusztus 24., 19. évfolyam, 15.-16. szám 15.-16. číslo, 19.

Részletesebben

Iskolai csodák. Hetven hungarikon. Dvojtarifová daň sa zrejme zruší. Megmenekült a CINEMAX

Iskolai csodák. Hetven hungarikon. Dvojtarifová daň sa zrejme zruší. Megmenekült a CINEMAX XXXI. Csallóközi Vásár: szeptember 22 25. XXXI. Žitnoostrovský jarmok, 22-25. septembra Megjelenik kéthetente Vychádza dvojtýždenne 2011. szeptember 7., 19. évfolyam, 17. szám 17. číslo, 19. ročník, 7.

Részletesebben

Úvod Bevezető. Vážení občania! Milé obecenstvo festivalu! Tisztelt Polgárok! Kedves Fesztiválozó Közönség!

Úvod Bevezető. Vážení občania! Milé obecenstvo festivalu! Tisztelt Polgárok! Kedves Fesztiválozó Közönség! 1 Úvod Bevezető Vážení občania! Milé obecenstvo festivalu! Mesto Kráľovský Chlmec súčasne s okolitými obcami tohto roku oslavuje osemsté výročie prvej písomnej pamiatky. V tomto znamení sa nesie aj program

Részletesebben

Dőlnek a rekordok 'III. IV. CSABA. A fény: idő. Ülésezett a közgyűlés. Politikai erőviszonyok. Szabaduljunk meg az utókortól.

Dőlnek a rekordok 'III. IV. CSABA. A fény: idő. Ülésezett a közgyűlés. Politikai erőviszonyok. Szabaduljunk meg az utókortól. 'III. Ülésezett a közgyűlés Politikai erőviszonyok Szabaduljunk meg az utókortól. Képviselői fórum Jogi és ügyrendi bizottság VI. évfolyam 22. szám 1996. június 6. INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA Szlovák

Részletesebben