Szakmai vitaanyag osztályok TERVEZET MEE Katechetikai munkacsoport ÓRA TÉMA BIBLIA EGYÉB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakmai vitaanyag 9-12. osztályok TERVEZET MEE Katechetikai munkacsoport ÓRA TÉMA BIBLIA EGYÉB"

Átírás

1 9. osztály TÉMA- CSOPORT Emberi kapcsolataim Ki a barátom? Egyház ÓRA TÉMA BIBLIA EGYÉB 1 Közösség Krisztus teste és tagjai (1Kor 12,12-31) 2 Közösség áldásai...egy szívvel, egy lélekkel (ApCsel 2,46-47) 3 Konfliktusok a közösségben A viszálykodásról (1Kor 3,1-7) 4 Versengés a közösségben Zebedeus fiainak kérése Ősgyülekezet, első (Mk 10,35-45) keresztény közösségek 5 Előítélet, kirekesztés Diakónusok (ApCsel 6,1-7) 6 Befogadás Saul befogadást nyer (ApCsel 9,1-30) 7 Hazugság, képmutatás A képmutató ítélkezés (Mt 7,1-5) 8 Szeretet, közösségben Szeretet himnusza (1Kor 13,1-13) 9 Biblia felépítése, szerkezete A szent iratokhoz és az apostoli tanításhoz való hűség (2Tim 3,16-17) 10 Gyülekezet Az első gyülekezet (ApCsel 2,37-47)

2 Mi történik a templomban? Társadalom Milyen közösségek tagja vagyok? 11 Egyházi ünnep Magnificat (Lk 1,47-55) 12 Egyházi év 1. Vasárnap, pihenés (1Móz 2,2-3) 13 Egyházi év 2. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz (Zsid 13,8) 14 Templom, szimbólumok (Krisztus-szimbólumok a templomban; pl gyertyafény) Salamon templomszentelési imádsága (1Kir 8,27-29) mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá (1Pt 2,5) 15 Istentisztelet: igehirdetés Péter pünkösdi beszéde (ApCsel 2,14-36) Isten igéje eléri célját (Ézs 55, ) 16 Istentisztelet: szentségek Szereztetési igék (1Kor 11,23-26) Apostolok kiküldése (Mt 28,19-20) 17 Liturgia Ének Isten irgalmáról (Zsolt 103) 18 Virtuális közösségek 1. Pál apostol levelezései (1Kor 16) 19 Virtuális közösségek 2. ami összeköt (1Kor 10,16-17) 20 Szabadidő minden szabad, de nem minden használ (1Kor 10,23-33) 21 Hobbi, játék színe előtt játszadozva (Péld 8,22-36) Türelmi rendelet 22 Lakóhely, életmód Gazdag ifjú, teve (Lk 18,18-27) (Reményik: József, az ács Istennel beszél) Jézus korabeli 23 Palesztina kortörténete Javak hozzáférhetősége Szőlőmunkások (Mt 20,1-16) 24 Patrónus-kliens Gonosz szolga (Mt 18,21-35) 25 Népcsoportok Irgalmas samaritánus (Lk 10,25-37)

3 Világvallások, vallási jelenségek Mi a kereszténység lényege? Teremtett világ Isten teremtette a világot? Isten-én Hogyan szól hozzám Isten? 26 Kereszténység a világvallások között Út, igazság, élet (Jn 14,6) 27 Keresztség és konfirmáció, mint beavatás Keresztség és új élet (Rm 6,3-8) Bérmálás, ÓZ 28 élet Krisztusban új teremtés (2Kor 5,17) 29 személyes kapcsolat Az igazi szőlőtő (Jn 15,1-8) 30 Kereszténység, mint meglepetés Az elrejtett kincs, az igazgyöngy (Mt 13,44-46) 31 küldetés Okos istentisztelet, kegyelmi ajándékok (Rm 12, 1-12) 32 ellenállás a tévtanításnak senki meg ne tévesszen (1Jn 3,7) 33 Konkrét esetek A Lélek gyümölcse (Gal 5,22-26) 34 Első teremtéstörténet (1Móz 1,1-2,4a) 35 Kortörténeti háttér (Zsolt 137) 36 Második teremtéstörténet (1Móz 2,4b-25) 37 Teremtéstörténetek és mai világkép Kezdetben (1Móz 1,1) 38 Bűnbeesés Őstörténet (1Móz 3) 39 Özönvíz (1Móz 6-8) 40 Isten szövetsége a teremtett világgal (1Móz 9,1-17) 41 Kommunikáció Bábeli torony (1Móz11,1-9) 42 Isten szól Jeremiás elhívása (Jer 1,1-10) 43 Kinyilatkoztatás formái Egyetemes Történeti Círuson keresztül mutatja meg szabadítását (Ézs 44,24-45,8) 44 Természeti Az egek hirdetik Isten dicsőségét (Zsolt 19)

4 Hogyan szólok én hozzá? Én Milyen vagyok én? Egyéb: Ünnepek 45 Lelkiismere ten keresztül adott Péter keserves sírásra fakadt (Mt 26,69-75) 46 Igei Isten tökéletes kijelentése Fia által (Zsid 1,1-4) 47 Szenttel való találkozás Isten arca (2Móz 33,20-23) 48 Imádság Izráel őrizője (Zsolt 121) Miatyánk 49 Meditáció Isten mindenütt jelen van (Zsolt 139) szeretethimnusz 50 Testkép, testbeszéd A test lámpása a szem (Mt 6,22-23) emelt fővel járhatsz (1Móz 4,6-7) Péter leborult Jézus lába elé (Lk 5,8) Lábmosás (Jn 13,1-11) 51 Érzések: Öröm, bánat, harag, félelem 52 Igaz és hamis érzések (pótszerek, transzállapotkeresés) Illés története, Sareptai özvegy, Aháb(1Kir 17-18,19) Baal-próféták és kánaáni vallások (1Kir 18,28-29) Illés története 53 Ösztönök (agresszió) Baal papok lemészárlása (1Kir 18,20-46) 54 Tudat, értelem Illés a Hóreb-hegyen (1Kir 19,9-18) 55 Test és lélek a lélek ugyan kész, de a test erőtlen (Mk 14,38) 56 Karácsonyi történet 1. Jézus születéstörténete Máté evangéliuma alapján (Mt 1-2) 57 Karácsonyi történet 2. Jézus születéstörténete Lukács evangéliuma alapján Az egyházi évnek megfelelő időpontban

5 (Lk 1-2,20) 58 Karácsony megünneplése (liturgia, prédikáció) megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek (Tit 2,11) 59 Passiótörténet, Húsvét Nagyheti események, feltámadás, Húsvét 60 Nagycsütörtöki liturgia Utolsó vacsora páskavacsora tartandó órák

6 10. osztály TÉMA- CSOPORT Isten-én Ki vagyok én Istennek? Ki Isten nekem? Teremtett világ Mi mindent teremtett Isten? ÓRA TÉMA BIBLIA EGYÉB 1 Hit: biztosból bizonytalanba Ábrahám elhívása (1Móz 12;15; Zsid 11,1) 2 Bizalom Istenben, a bizalom megrendülése Ábrahám Egyiptomban, Lót és Ábrahám (1Móz Ábrahám 12,10-13,13) 3 Az ígéret (és utód) Hágár és Izmael (1Móz 17,15-27; 18,1-16) 4 Engedelmesség Izsák feláldozása (1Móz 22,1-19) 5 Keresztség Jézus megkeresztelkedik Keresztelő Jánosnál (Mt 3,13-17) 6 Megigazulás Farizeus és a vámszedő (Lk 18,9-14) 7 Megtérés Zákeus (Lk 19,1-10) 8 Örömünnep Nagy vacsora (Lk 14,15-24) + A bűnös nő megkeni Jézus lábát 9 Elemek (föld, tűz, víz, levegő) Isten első beszéde Jóbhoz (Jób 38,22-30) 10 Növények, állatok Nézzétek meg a fügefát (Lk 21,29) 11 Ember Az ember teremtése (1Móz 2,7) 12 Az Istentől elfordult és megváltott teremtett világ Isten fiainak reménysége (Rm 1,18-25; 8,18-23) bemerítés

7 Egyház Hogyan lett a Biblia az egyház könyve? Világvallások Könyvvallások 13 Az egész kozmosz krisztológiája Krisztus mindeneket megbékéltetett testében (Kol 1,9-23) 14 Kánon kialakulása, egyházak és Bibliák A törvénykönyv megtalálása (2Kir 22,8-20), a hit és példaképei (Zsid 11) 15 Fundamentalista és mindennek pontosan utánajártam (2Kor 3,6) és Egy Biblia, sokféle történetkritikai (Lk 1,3) értelmezés 16 megszólító értelmezés Az emmausi tanítványok (Lk 24,13-32) 17 Bibliafordítások mindenki a maga anyanyelvén (ApCsel 2,8-10) 18 Következetes szeretet A két testvér példázata (Mt 21,28-32) 19 Jézus istenképe Feltétlen szeretet Elveszett példázatok (Lk 15) 20 Osztatlan szeretet aki engem lát, látja az Atyát (Jn 14,9; Jn 15,12-17) Zsidóság Kinyilatkoztatás és a héber Biblia és a Talmud 23 Kereszténység A keresztyén Biblia Ó- és Újszövetsége, ezek viszonya 24 Iszlám Ígéret és szövetség Ábrahám elhívása (1Móz 12,1-3) Ábrahám és a monoteizmus az iszlámban Halld meg, Izrael (5Móz 6,4) és (Péld 2,1-10) Krisztus főpapi áldozata (Zsid 9,11-14) Ne félj, mert én veled vagyok (Ézs 41,10-13) 25 Korán és Saría Szemet szemért (2Móz 21,24-25) Emberi 26 Párválasztás Nemi érés, testkép Énekek éneke

8 kapcsolataim Ki a társam? Hogyan leszek én társ? 27 Amikor választják nekem 28 Amikor megéri érte egyedül lenni évekig 29 Amikor kézbe veszi a sorsát 30 Mint a mesében Izsák és Rebeka Jákób, (Lea,) Ráhel Ruth és Boáz Saul, Dávid, Míkal 31 Vágy és vezeklés Dávid és Betsabé 32 Bűn és bűnhődés Amnón és Támár (2Sám 13) 33 Házasságban Bűnbánat és új kezdet Dávid, Betsabé, Salamon 34 Indulás és közös út Az új ember és a keresztény család (Kol 3,12-20) 35 Ajándék a gyermek? Hol az ajándék, ha nem születik gyerek? 36 Krízisek Ajándékként látjuk a gyermeket? Gyerekvállalás, meddőség (Anna és Elkána, (örökbefogadás: Mózes) Abortusz-kérdés (Zsolt 127,3) 37 Váljanak el? Az élet rendjének védelme, Jézus: válás tilalma (mk 10,2-12) + kortörténet: férfi és női szerepek, férfi-nő kapcsolat 38 Együtt, de nem házasságban? Zsolt 1 39 Teljes élet egyedül? Hajadonok, nőtlenek (1Kor 7,25-35) 40 Szexualitás, Pótszerek. A tehetetlen bálványok és a hatalmas

9 Társadalom Milyen szerepet tölt be a hazám az életemben? Én Hol vannak a határaim? szemérmetlenség, pornográfia? 41 Szerelem egyneműek között? 42 Isten (Ézs 46,1-7) Uram, taníts meg utadra... (Zsolt 27,11) Nemzet, anyanyelv Egyiptomi szolgaság (2Móz 1) 43 Kivonulás (2Móz 7-14) Identitás(-keresés) 44 Pusztai vándorlás (2Móz 16-20) 45 Haza Honfoglalás (Józsué könyve) 46 Bírák állítása Bírák könyve 47 A haza, nemzet fogalma Királyok Izráel királyt kíván (1Sám 8,1-22) Izrael történetén 48 keresztül Királyság hanyatlása, Jeruzsálem elfoglalása (Ézs 36, Jer 39-45) kettészakadt ország 49 Identitás kialakulása, kultúra, fogság Jósiás reformja (1Kir 22-24, és zsoltárok) 50 Hazatérés Újjáépítés (Neh 2,1-18, Neh 8-10) 51 Ünnepek A sátoros ünnep megtartása (Neh 8,13-18) 52 Képességeink és tehetségeink Talentumok (Mt 25,14-30) Dávid királytól Bach-ig 53 Testi és szellemi erő Sámson és Gedeon (Bír 6-8 és 1-16) Függőségek vhova 54 Testi és szellemi egészség és betegség Béna meggyógyítása (Mk 2,1-12) és süketnéma meggyógyítása (Mk 7,31-37) 55 Használjuk képességeinket! A megízetlenült só (Lk 14,28-32) 56 Hitünk határai Jézus a tengeren jár (Mt 14,22-33)

10 57 (1Móz 37-41) Krízisből építkezés József története 58 (1Móz 42-50) 59 Karizmák A kegyelmi ajándékok sokfélesége és a Lélek egysége (1Kor 12,1-11) 60 Minden ember értékes mégsem feledkezik meg... (Lk 12,6-7)

11 11. osztály TÉMA- CSOPORT Emberi kapcsolataim Munka, hivatás, pályaválasztás Társadalom Társadalmi együttélés ÓRA TÉMA BIBLIA EGYÉB 1 Alapértékek Tisztességes, igazságos, stb. (Fil 4,8) 2 Mesterségek (kézműves, zenész, kovács) eredete, adottság hozzá 3 Egzisztenciateremtés Pál apostol Becalél, Oholiáb, Júbál, Túbalkain (1Móz 4,20-22; 2Móz 35,30-35) 4 Vezető szerep, felelősség József, mint Egyiptom felügyelője 5 Konfliktusok a munkahelyen Káin és Ábel (1Móz 4,1-8) 6 Új munkaterületek felismerése Diakónusok, Lukács: történetírás (Lk 1,3) 7 Elhívás megkérdőjelezése Belső kérdőjel, kételkedés Jónás 8 Külső megkérdőjelezés Jézus megkísértése (Mt 4,1-11) 9 Hivatásetika Luther 10 Népcsoportok megalapozása Bábel (1 Móz 11,1-9) és Izmáel (1Móz 21,9-21) Illusztráció: modern Rómeó és Júlia 11 Elutasítás Samáriaiak (Neh 13,23-27) és a Samáriai asszony (Jn 4) 12 Megbotránkozás Szálka és gerenda (Mt 7,1-5) 13 Népirtás és menekülés előle Eszter könyve

12 Teremtett világ Teremtésvédele m Elfogadás Jézus a törvényt magyarázza (Mt 5,45) Donatista vita 16 Úrvacsorai közösség Zsidókeresztények, pogánykeresztények, stb (Rm 15,7-13; ApCsel 17,26; Zsid 2,11; 1Kor 11,17-34) 17 Választás, szabály Mátyás megválasztása (ApCsel 1,26) és (Mt 20,26) 18 Vezetők választása A fák királyt választanak (Bír 9,7-21) 19 Engedelmesség Kornéliusz és Péter (ApCsel 10) 20 Etikai döntések (érzület-, erény-, kötelesség-, következmény-, felelősségetika az alkalmazott etikai kérdéseken keresztül) 21 Orvosi etika, bioetika (élet kezdete és vége kérdései) Nagy parancsolat (Mt 22,37-40) Az élet és a halál útja (5Móz 30; 30,19) 22 Technológiai társadalom, technikai etika Téglavetés, építőkő (1Móz 11,3) 23 Gazdaságetika, eladósodás Elengedés esztendeje (5Móz 15) takarékoskodás 24 Környezetetika (világproblémák, fenntartható fejlődés, ökológiai krízis) 25 Emberen kívüli életformákat érintő kérdések (állatvédelem, stb) (Kol 3,13-14) (5Móz 22,6-7) 26 Teremtésvédelem Teremtéstörténetek: uralkodjatok (Gen 1,28) és Művelje és őrizze (1Móz 2,15) őrizni=várni (Zunz) 27 Teremtésvédelem kérdése a Biblia egyéb könyveiben Lév, Ám, bölcsességirodalom, evangéliumok, Rm, Kol Egyház 28 Mi az egyház? (Misszió) Látható és láthatatlan egyház Augustinus

13 Egyházi hétköznapok Isten-én Találkozás Istennel, Jézussal, Szentlélekkel 29 Ökumené Mindnyájan egyek vagytok (Gal 3,28, Jn 17,20-22) 30 Egyház és pénz Adó az egyház javára (2Móz 30,11-16), Jézus az adópénzről (Mk 12,13-17) és (Rm 13,7-8) 31 Tanítás Eutikhosz (ApCsel 20,7-12) 32 Diakónia Árvák, szegények (Jer 5,27-29) 33 Ifjúsági munka, ifjúsági szervezetek öregek a fiatalokkal együtt (1Krón 25,8 ; Zsolt 148,12) 34 Munka és ünnep, tanítás és szolgálat, ora et labora Hetedik nap a nyugalomnap (2Móz 20,9-11; Rm 12,6a) 35 Kazuálék beteg voltam, és meglátogattatok... (Mt 25,35-46, Mt 19,14; Jn 3,16; Jel 21,3-7) 36 Lelkigondozás Emmausi történet (Lk 24,13-35) Éli és Sámuel elhívása (1Sám 3,1-9) 37 Ének, énekkar, éneklés Minden lélek dícsérje az Urat! (Zsolt 150) 38 A Szenttel való találkozás, vallási élmény Péter, Lévi, Pál elhívása (Mt 4,18-22; Mk 2,14; ApCsel 9,1-22) 39 Szentháromság Missziói parancs (Mt 28,19) 40 Atya mostantól fogva ismeritek őt (Jn 14, ) 41 Fiú (kettős természet is) Én vagyok... -mondások 42 Szentlélek Pártfogó (Jn 16,7) 43 Kereszthalál, áldozat Jézus megfeszítése és halála (Mk 15,20-41) Meditációk, elmélkedések, spiritualitás

14 Világvallások, vallási jelenségek Mit mondanak más vallások a legfontosabb dolgokról? Én Ki vagyok én? Az én világom 44 Kereszt teológiája, szenvedés A félreismert szolga diadala (Ézs 52,13-53,12) 45 Feltámadás Jézus feltámadása és megjelenése (Jn 20) 46 Megváltás Isten a Megváltó (Ézs 43,1-5) 47 Megszentelés és elfogadása A nagy halfogás, Péter megbízatása (Jn 21) 48 emberről Emberkép (Jób 35,11; Dán 4; Zsolt 8) 49 Istenről Isten hatalma és istensége... (Róm 1,19-20) 50 Világvallások és vallási világról Kozmológia (2Kor 12,1-10; Kol 1,12-23) 51 irányzatok tanítása az: transzcendensről Jákób létrája (1Móz 28,10-22) 52 etikai döntéshozatalról Tízparancsolat (2Móz 20) 53 szeretetről Felebarát és ellenség szeretete (Mt 5,43-48) 54 Származás Jézus nemzetségtáblái (Mt 1,1-17; Lk,23-38) 55 Gyermek ígérete (várandósság, Jézus, mint nem várt gyermek ) Jézus születésének ígérete, Mária és Erzsébet (Lk 1,5-56) Izmael 56 Születés, névadás Keresztelő János és Jézus születése (Lk 1,57-2,20) Izmael 57 Gyermekkor Jézus bemutatása a templomban, a 12 éves Jézus a templomban (Lk 2,21-52) 58 Felnőttkor Kánai menyegző (Jn 2,1-12) Ézsau és Jákob: tál lencse 59 Időskor Jézus szavai Péterhez (Jn 21,18-19); Zsolt 71 Simeon, Anna 60 Élet íve Mindennek megvan a maga ideje (Préd 3,1-8)

15 12. osztály TÉMA- CSOPORT Isten-én Miben változik és miben állandó a hitem? Én Mi az életem értelme? ÓRA TÉMA BIBLIA EGYÉB 1 Istenkeresés 3 különböző útja 2 Találkozás Istennel: különleges úton, nevelés során, Ige hirdetése által 3 Hitfejlődés, keresztény hitfejlődés és megbocsátás (Péld 9,10; Ézs 55,9; Jób 8,3-6) Luther és Pál, Salamon (Példabeszédek), a hit hallásból van (Rm 10,14-21) amikor férfivá lettem... (1Kor 13,11-12), Testvériség a gyülekezetben (Mt 18,15-20) 4 Istenképek Magvető, búza és konkoly (Mt 13) 5 Megtérés pszichológiája Nikodémus (Jn 3,1-21) 6 Aszkézis, böjt, zarándoklat Igaz istentisztelet (Ézs 58) 7 Hitem hatása a közösségi életemre Zákeus (Lk 19,1-10) 8 Istenérvek Anselmus, Pascal, 20.sz., stb. (Mt 7,8 vagy Ézs 65,1) 9 Tudományok és vallás Korabeli legpontosabb számítások (1Kir 7,23; Jób 38,16-38) 10 Mi az igazság? Mi a valóság? Pilátus kérdése (Jn 18,38) 11 Élet célja Mózes Mózes születése (2Móz 2,1-10) Fowler, Jálics 12 Rövidtávú életcél. Életcél nélkül. Agresszivitás. Mózes gyilkol és Öngyilkosság,

16 Emberi kapcsolataim Család Türelmetlenség. elmenekül (2Móz 2,11-25) 13 Elhívásra való válasz, mint életcél Mózes elhívása (2Móz 3) 14 Képes vagyok-e betölteni a célt? Mózes kétkedése (2Móz 4) 15 Céltalan vándorlás? Pusztai kóválygás 16 A cél az utolsó pillanat? Mózes megnézheti Kánaánt, de nem mehet be oda (5Móz 34) 17 Élettel betelve megtelt Szentlélekkel 18 Mit ér az élet? Prédikátor könyve Ábrahám, Izsák, Dávid, Jójádá, Jób (Jób 42,17) Zakariás (Lk 1,67-80) 19 Boldogság boldogok vagytok (Lk 1,48; 1Pt 3,14; Jel 22,7) 20 Remény Akik Krisztusba vannak, Lélek szerint járnak (Rm 8,1-11) 21 Férfi és női Szerepek, kapcsolatok, 22 minták Egyéb családi és társadalmi József, Mária (kortörténet) Házitábla (Ef 5,21-6,9) 23 Ki az én családom? Jézus családja (Mt 12,46-50) 24 Transzgenerációs krízis, egyéni felelősség, avagy mit hoztál az őseidtől? Tanítás az egyéni felelősségről (2Móz 34,7; Ez 18,1-4) 25 A család hite, hit a családban Én és az én házam népe az Urat szolgáljuk (Józs 24,15) Egyház 26 Egyház kialakulása, 1. sz. Jézus, a vádortanító (Lk 9,56b-58; Lk 10,1) önsorsrontás

17 Mi történt az egyházban? Az egyház kialakulása Vallási jelenségek Milyen kérdéseket vetnek fel keresztény szempontból? Társadalom Társadalmak a sz. Az apostolok egyházépítése (ApCsel 13,13-52) sz. Üldöztetés és elfogadás a Római Birodalomban (2Kor 12,10; Rm 13; Jel 13) sz. Az egyház az ókor és a középkor határán: Augustinus (Rm 6,15; Rm 13,13-14) 30 története sz. Középkor (Rm 1,8) sz. Reformáció, Luther (Rm 1,16-17, ApCsel 5,34-42) sz. Reneszánsz, humanizmus (Gal 5,1) sz. Az egyház az újkorban (Jn 2,19-25) sz. Híd múlt és jövő közt: az egyház jelene (Mt 26,62-68) 35 Alapértékek: hit, Szentírás, kegyelem, Jézus Krisztus 36 Tévtanítások, eretnekségek Az igaz ember hitből él (Rm 1,17), (Mt 2,1-12), (Filem 3), (Rm 3,22-24; 8,24) Kozmikus harc a lelkekért (1Pt 5,8) Mi tart meg Isten népének hitében? (Zsolt 100,5) 37 Új vallási jelenségek A Lélek pedig világosan megmondja... (1Tim 4,1-5) 38 Miről ismerszik meg a helyes vallás? senki meg ne tévesszen titeket (1Jn 3,7) 39 Vallás, mint üzlet Simon mágus (ApCsel 8,9-24) és Demeter (ApCsel 19,24) 40 Különbség a népek, gyülekezetek között (1Kor 11,20-22), Jeruzsálemi és antiókhiai gyülekezetek, adakozás (2Kor 8) 41 Társadalmi igazságtalanságok Ruth, Mikeás, (Péld 14,34; Zsolt 85,11) Da Vinci kód, stb.

18 világban Teremtett világ A vég kérdése 42 Urbanizáció veszélyei, kritikája Ámósz 43 Egységteremtés a népek között Mennybemenetel (Mk 16,19) (perspektíva) 44 próféták Jóel 45 eszkatológia Jézus Isten Országa és (Mt 24-25; 24,43) 46 Jelenések Jelenések könyve részei 47 Gondviselés Isten gondviselése (Mt 6,25-34) és (Jn 15,7) 48 Az új lehetőség Nóé, vízözön (1Móz 6-9) 49 Halál legyőzése: hit, bizalom. Célhoz vezetés (Mt 22,30; Mk 13,26) (Ézs 53,10 és Fil 3,12-17) 50 Feltámadás Jézus feltámadása

10. évfolyam. Isten-én témakör 10 Én témakör 5 Emberi kapcsolataim témakör

10. évfolyam. Isten-én témakör 10 Én témakör 5 Emberi kapcsolataim témakör 10. évfolyam Órakeret: 72 óra Az éves óraszám felosztása: Isten-én témakör 10 Én témakör 5 Emberi kapcsolataim témakör 14 Egyház témakör 7 Társadalom témakör 7 Teremtett világ és tárgyi környezet témakör

Részletesebben

Egy év alatt végig a Biblián 1

Egy év alatt végig a Biblián 1 Egy év alatt végig a Biblián 1 I. 1. 1Móz 1 2 Zsolt 8 Mk 1,1 20 I. 2. 1Móz 3 5 Mk 1,21 45 I. 3. 1Móz 6 8 Zsolt 43 Mk 2,1 17 I. 4. 1Móz 9 10 Zsolt 9 Mk 2,18 28 I. 5. 1Móz 11 13 Mk 3,1 19 I. 6. 1Móz 14 16

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

EVANGÉLIKUS HITTAN HELYI TANTERV

EVANGÉLIKUS HITTAN HELYI TANTERV EVANGÉLIKUS HITTAN HELYI TANTERV 7. osztály Órakeret: 72 óra Tankönyv: Tanuló közösségben, A konfirmációi oktatás kézikönyve, Luther Kiadó, Budapest, 2008; Biblia, Evangélikus Énekeskönyv, Zarándokének

Részletesebben

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Adventi idő olvasmányai... 1 Karácsonyi idő olvasmányai... 2 Nagyböjti idő olvasmányai... 3 Nagyheti olvasmányok... 4 Húsvéti idő olvasmányai... 5 Pünkösdi és ünnepi

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 3. A világ, ami körülvesz bennünket, Isten teremtett világa, 10 óra.

2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 3. A világ, ami körülvesz bennünket, Isten teremtett világa, 10 óra. Hittan kerettanterv. Általános iskola 1. osztály Téma: 1. Ismerkedés egymással, 2 óra. 1.hét: Gyerekek játékos ismerkedése egymással. 2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 2.hét:

Részletesebben

Székely János: Bibliaismeret

Székely János: Bibliaismeret Székely János: Bibliaismeret Hittankönyv a középiskolák 9. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Mi a Biblia? Vedd, és olvasd! A Biblia isteni eredetének jelei Sugalmazás 02. A Szentírás Isten szava,

Részletesebben

Hit és erkölcstan 1-4. osztály

Hit és erkölcstan 1-4. osztály Hit és erkölcstan 1-4. osztály 1. évfolyam Tankönyv: Lacknerné Puskás Sára: Isten hozott 1. félév Tudja, hogy Isten, teremtő ereje által, minden, ami a világ része, Isten munkája során jött létre. A Teremtéstörténet

Részletesebben

5. évfolyam. Bevezető órák Isten-én témakör

5. évfolyam. Bevezető órák Isten-én témakör 5. évfolyam Órakeret: 36 óra Az éves óraszám felosztása: Bevezető órák Isten-én témakör Én témakör Emberi kapcsolataim témakör Egyház témakör Társadalom témakör Teremtett világ és tárgyi környezet témakör

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

BIBLIAOLVASÁSI KALAUZ

BIBLIAOLVASÁSI KALAUZ BIBLIAOLVASÁSI KALAUZ Az alábbi táblázat segítséget nyújt Önnek, hogy két vagy akár egy év alatt elolvassa a teljes bibliát. A táblázat első oszlopát akkor kövesse, ha egy év alatt szeretné a bibliát elolvasni.

Részletesebben

LUKÁCS EVANGÉLIUMA io~- {. FORDÍTÁS ÉS MAGYARÁZAT DR. PRŐHLE KÁROLY. teológiai akadémiai tanár

LUKÁCS EVANGÉLIUMA io~- {. FORDÍTÁS ÉS MAGYARÁZAT DR. PRŐHLE KÁROLY. teológiai akadémiai tanár LUKÁCS EVANGÉLIUMA FORDÍTÁS ÉS MAGYARÁZAT 1990 - io~- {. DR. PRŐHLE KÁROLY teológiai akadémiai tanár EVANGÉLIKUS EGYETEMES SAJTÓOSZTALY Budapest, 1966 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés.,. 1. Lukács, a szerző 2.

Részletesebben

1. évfolyam. Bevezető órák Isten-én témakör

1. évfolyam. Bevezető órák Isten-én témakör 1. évfolyam Órakeret: 36 óra Az éves óraszám felosztása: Bevezető órák Isten-én témakör Én témakör Emberi kapcsolataim témakör Egyház témakör Társadalom témakör Teremtett világ és tárgyi környezet témakör

Részletesebben

1. évfolyam. Bevezető órák Isten-én témakör

1. évfolyam. Bevezető órák Isten-én témakör 1. évfolyam Órakeret: 72 óra Az éves óraszám felosztása: Bevezető órák Isten-én témakör Én témakör Emberi kapcsolataim témakör Egyház témakör Társadalom témakör Teremtett világ és tárgyi környezet témakör

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Hittan tanmenet 5. osztály

Hittan tanmenet 5. osztály Hittan tanmenet 5. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Könyvek Könyve című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél 1. I. Ószövetség Mi a Biblia? 2-3.

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

m a g v e t é s ötletek

m a g v e t é s ötletek m a g v e t é s ötletek Kerékgyáró Klaudia kre-htk 2015 www.magvetes.wordpress.com 2 O l d a l Igeszakaszok egy évre j a n u á r 1. Jézus megkenetése Igeszakasz: Lk 7,36-50 Aranymondás: 1Tim 1,15 Igaz

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

Szakmai vitaanyag 1-4. osztályok TERVEZET MEE Katechetikai munkacsoport ÓRA TÉMA BIBLIA EGYÉB

Szakmai vitaanyag 1-4. osztályok TERVEZET MEE Katechetikai munkacsoport ÓRA TÉMA BIBLIA EGYÉB 1. osztály TÉMA- CSOPORT Bevezető órák Isten-én Ki vagyok én Istennek? Teremtett világ Teremtés ÓRA TÉMA BIBLIA EGYÉB 1 Isten hozott! Ismerkedés, csoportalakítás, helyszín, a hittanóra rendjének megismerése

Részletesebben

11. évfolyam. Isten-én témakör

11. évfolyam. Isten-én témakör 11. évfolyam Órakeret: 72 óra Az éves óraszám felosztása: Isten-én témakör Én témakör Emberi kapcsolataim témakör Egyház témakör Társadalom témakör Teremtett világ és tárgyi környezet témakör Világvallások,

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére Bibliaismeret Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére A tantárgy órakerete: Évfolyam Hetek száma Heti órakeret Évi órakeret 9. 36 1 36 10. 36 1 36 11. 36 1 36 12. 32 1

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

6. évfolyam. Isten-én témakör

6. évfolyam. Isten-én témakör 6. évfolyam Órakeret: 72 óra Az éves óraszám felosztása: Isten-én témakör Én témakör Emberi kapcsolataim témakör Egyház témakör Társadalom témakör Teremtett világ és tárgyi környezet témakör Világvallások,

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

Tanmenetek 2016/2017-es tanév

Tanmenetek 2016/2017-es tanév Tanmenetek 2016/2017-es tanév Tanév: 2016/2017 Tantárgy: katolikus hit- és erkölcstan Tanár: Hunyadi László hitoktató Intézmény: Kiliti, Ságvár iskolák Osztályok: 1-8. évfolyamok Hitoktató Plébános 1 Általános

Részletesebben

Vezetés, jellem, hatalom

Vezetés, jellem, hatalom CENTRÁL KÁVÉZÓ - Imareggeli, 2014.07.05. Vezetés, jellem, hatalom Heizer Tamás ht.bcsop@gmail.com www.barnabascsoport.hu Kérdések Releváns-e nem egyházi kontextusban, amit a Biblia tanít a vezetésről?

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

Tanmenetek 2014/2015-ös tanév

Tanmenetek 2014/2015-ös tanév Tanmenetek 2014/2015-ös tanév Tanév: 2014/2015 Tantárgy: katolikus hit- és erkölcstan Tanár: Hunyadi László hitoktató Intézmény: Kiliti, Ságvár iskolák Osztályok: 1-8. évfolyamok Hitoktató Plébános 1 Általános

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

BIBLIAISMERET. Általános koncepció. Célok és feladatok

BIBLIAISMERET. Általános koncepció. Célok és feladatok Helyi tanterv Bibliaismeret 9 1. évfolyam BIBLIAISMERET Általános koncepció A bibliaismeret tantárgy tanterve az elsajátítandó ismeretanyagot év folyamán dolgozza fel. A négyéves képzés az anyag mennyisége

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Kolozsvár 2005

Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Kolozsvár 2005 1. VIZSGALAP A vizsgalap a X. osztályban használt tankönyv: Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Kolozsvár 2005 alapján készült. Célja: általános teológiai ismeretek felmutatása.

Részletesebben

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M H I T T A N 7-8. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével)

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam

Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam Református hittanból a tanulónak szóbeli osztályozó vizsgán kell részt vennie. A szóbeli vizsga időtartama 20 perc. A vizsgázónak.

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

A Pünkösdi alaptanterv sajátos vonásai

A Pünkösdi alaptanterv sajátos vonásai Hitoktató neve: Busa Zsuzsanna busa.zsuzsanna@gmail.com T.: 06 70 670 7337 A Pünkösdi alaptanterv sajátos vonásai Általános megközelítés 1. Didaktikai irány A pünkösdi hitoktatás sajátos tematikus alapja

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál A kijelentési ajándékok Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál 0. Áttekintés Bölcsesség beszéde Ismeret kijelentése Figyelmeztetés Isteni kijelentések 1.1. Mit mond az Írás? Igehelyek: 1 Kor. 12,8:

Részletesebben

EVANGÉLIKUS HIT-ÉS ERKÖLCSTAN. helyi tanterv az 9-12. évfolyamok számára

EVANGÉLIKUS HIT-ÉS ERKÖLCSTAN. helyi tanterv az 9-12. évfolyamok számára EVANGÉLIKUS HIT-ÉS ERKÖLCSTAN helyi tanterv az 9-12. évfolyamok számára Célok, célcsoportok Elsődleges szerepük alapján az alábbi csoportokba sorolhatóak: Pedagógia és valláspedagógiai célok: A lexikális

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

ffirnrnillrn [UJU [ ll[]j rn

ffirnrnillrn [UJU [ ll[]j rn . ffirnrnillrn [UJU [ ll[]j rn A BIBLIA LEGSZEBB SZÖVEGEI Összeállította és jegyzetekkel ellátta: SZABÓ FERENC és PUSKELY MÁRIA '. r-- ', ::, ".' '.: :. i'.:'. Michelangelo: Pieta, részlet. Firenzei dóm.

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Keresztény értékeink

Keresztény értékeink Keresztény értékeink Egyedül Jézus által Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam (Jn 14:6) Koinonia - Ez az első előfordulása. - Koinos azt jelenti, közös,

Részletesebben

Tanmenetek 2013/2014-as tanév

Tanmenetek 2013/2014-as tanév Tanmenetek 2013/2014-as tanév Tanév: 2013/2014 Tantárgy: katolikus hittan Tanár: Hunyadi László hitoktató Intézmény: Kiliti, Ságvár iskolák Osztályok: 1-8. évfolyamok Hitoktató Plébános 1 Általános Iskola

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Fürjné Simon Edina, Horváth Sándorné, Korbeák Sándorné, Szabó Attila Tartalom Bevezetés....................................................................................

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Irgalmas volt az Úr Erzsébethez. Együtt örült vele mindenki.

25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Irgalmas volt az Úr Erzsébethez. Együtt örült vele mindenki. Biblia-kor 2011-2012 1 BB 25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Átismételni mindazt, amit János családjáról tudunk. LÁSD Biblia-kör 3. Jegyzet. A megjelölt szakasz elemzése

Részletesebben

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 9-1 2. É V F O L Y A M

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 9-1 2. É V F O L Y A M H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 9-1 2. É V F O L Y A M H I T T A N 9. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével)

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008

Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008 Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008 Az Újszövetség megbízhatósága? autográf MBT, 1990 Biztosan kihagyták azokat, amik nem illettek az Egyház elképzelésébe! Alapfogalmak

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

H I T T A N. 7-8. é v f o l y a m

H I T T A N. 7-8. é v f o l y a m Hittan H I T T A N 7-8. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével) bemutatjuk, hogy a Krisztus előtti zsidóság

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

Tételsor a IX. osztályos diákok számára

Tételsor a IX. osztályos diákok számára Tételsor a IX. osztályos diákok számára 1. Ábrahám meghívása és Kánaánba való utazása 2. A királyok hadjárata és Ábrahám találkozása Melkizedekkel 3. A szövetség megerősítése Ábrahámmal 4. Az Ábrahámmal

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

Tartalom. Ajánlás 3 Témasorozat az evangélikus gyülekezeti munkaprogramokhoz 5 Kincsek a mélyben a szerkesztők előszava 11

Tartalom. Ajánlás 3 Témasorozat az evangélikus gyülekezeti munkaprogramokhoz 5 Kincsek a mélyben a szerkesztők előszava 11 14 :15 tartalom.qxd 2009.07.26. 17:26 Page 511 Ajánlás 3 Témasorozat az evangélikus gyülekezeti munkaprogramokhoz 5 Kincsek a mélyben a szerkesztők előszava 11 GYÜLEKEZETI BIBLIAÓRÁK 15 A gyülekezeti bibliaórák

Részletesebben

A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR

A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR 2. Férfinak és nőnek teremtette 2.1. A nemek eredete 2.2. Ami azonos: a személyes méltóság 2.3. Ami különbözik: a nemi sajátosságok 2.4. Az azonosság

Részletesebben

A szolgálat lelki ajándékai

A szolgálat lelki ajándékai A szolgálat lelki ajándékai 0. Áttekintés Szolgálat Segítés Adakozás Könyörületesség Zene Vendégszeretet 1.1 Mit mond az Írás? Igehely: Róma 12,7; 1 Péter 4,11. Szolgálat = diakonia az Újszövetségben a

Részletesebben

Jellege: 8 osztályos általános iskola. órakeret órakeret 5. 2 72 64 8 6. 2 72 64 8 7. 2 72 65 7 8. 2 72 58 14

Jellege: 8 osztályos általános iskola. órakeret órakeret 5. 2 72 64 8 6. 2 72 64 8 7. 2 72 65 7 8. 2 72 58 14 A hit- és erkölcstan tantárgy helyi tanterve (5-8. évfolyam) Tánc és dráma kapcsolópontokkal KÓD: ÁLT04. Intézmény neve, székhely-település vagy fejléc Általános Iskola Jellege: 8 osztályos általános iskola

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Ajánlott témák jegyzéke évfolyam- és szakdolgozatok készítéséhez 1

Ajánlott témák jegyzéke évfolyam- és szakdolgozatok készítéséhez 1 Ajánlott témák jegyzéke évfolyam- és szakdolgozatok készítéséhez 1 Kedves Hallgatók! Az alábbi témákat ajánljuk fontosságuk, aktualitásuk miatt figyelmetekbe évfolyamdolgozatotok illetve szakdolgozatok

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT Horváth Levente KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT Áhítatok vasárnapokra Válogatta és szerkesztette Daray Erzsébet 3 Horváth Levente, 2013 Textbridge, 2013 Koinónia, 2013 A bibliai idézeteket az 1975. évi Új fordítású

Részletesebben

Tévtanítások, tévhitek

Tévtanítások, tévhitek Tévtanítások, tévhitek Engedd be/ imádkozd a szívedbe Jézust és üdvözülsz ajtód előtt állok és zörgetek (Jel. 3:20) kiforgatására alapozzák. Az idézet langyos keresztényekhez (megváltottakhoz), nem pedig

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéke 2015. november 6. (Elfogadott szakdolgozatok, szakdolgozatcímek címlistája 2013 2015)

Meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéke 2015. november 6. (Elfogadott szakdolgozatok, szakdolgozatcímek címlistája 2013 2015) Meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéke 2015. november 6. (Elfogadott szakdolgozatok, szakdolgozatcímek címlistája 2013 2015) Az alábbi táblázatban a megírt szakdolgozatokat, szakdolgozat címeket találjátok.

Részletesebben

Kétszakos osztatlan tanári mesterképzés

Kétszakos osztatlan tanári mesterképzés Kétszakos osztatlan tanári mesterképzés I. Tanári szakpárok: 1) Az Evangélikus Hittudományi Egyetem az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel közös képzés keretében hittanár-nevelő tanár közismereti tanár szakpáros

Részletesebben

Keresztény értékeink

Keresztény értékeink Keresztény értékeink NEW START 1. Táplálkozás 2. Testmozgás 3. Víz 4. Napsugár 5. Önuralom 6. Levegő 7. Pihenés 8. Lelki egyensúly Miért nehéz egészségesen élni? A keresztény öröm Örüljetek az Úrban mindenkor;

Részletesebben

Függelék: Katolikus hittan kerettanterv. Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv

Függelék: Katolikus hittan kerettanterv. Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv Függelék: Katolikus hittan kerettanterv Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv Hittan 1-4. évfolyam H I T T A N 1. é v f o l y a m Célok és feladatok A foglalkozások segítsenek feldolgozni

Részletesebben

BIBLIAI MŰFAJOK ÉRTELMEZÉSE

BIBLIAI MŰFAJOK ÉRTELMEZÉSE BIBLIAI MŰFAJOK ÉRTELMEZÉSE dr. Szalai András, Apológia Kutatóközpont, www.apologia.hu (v.3. 2016.03.08.) A Biblia értelmezésekor az egyes iratok vagy szövegrészek műfajára is figyelni kell. Bár az egyes

Részletesebben

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme által hisszük, hogy megtartatunk.

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme által hisszük, hogy megtartatunk. Szeged Újszegedi Református Egyházközség Együtt Jézus Krisztus dicsőségéért Az Úr Jézus Krisztus kegyelme által hisszük, hogy megtartatunk. Apostolok Cselekedetei 15,11. 2011. február 27. vasárnap 9 óra

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

1. Féltőn szerető Isten (Memoriter: Tízparancsolat) Ó ra sz á m. Az óra címe. A központi ige

1. Féltőn szerető Isten (Memoriter: Tízparancsolat) Ó ra sz á m. Az óra címe. A központi ige 1. Féltőn szerető Isten (Memoriter: Tíz) Ó ra sz á m Az óra címe A központi ige Igehely Az óra célja 1. Bevezetés Kognitív cél: egym mélyebb, Isten féltő szeretetének tudatosíta Emocionális cél: fontosság,

Részletesebben

14. A Graduálénekek és a heti énekek

14. A Graduálénekek és a heti énekek Énekrend Az énekrendrõl A Graduálének az istentisztelet központi gyülekezeti éneke. Nem az adott nap aktuális igehirdetése határozza meg, hanem az ünnep egyházi éven belüli szerepe. (Az igehirdetéshez

Részletesebben

REFORMÁTUS HITTAN. 1-8. évfolyam. 1. Isten tenyerén Kéz (fészket formáló) Isten szeretetének lényege: az elfogadottság élménye.

REFORMÁTUS HITTAN. 1-8. évfolyam. 1. Isten tenyerén Kéz (fészket formáló) Isten szeretetének lényege: az elfogadottság élménye. REFORÁTUS HITTAN -8. évfolyam É V CÍ SZIBÓLU VEZÉRFONAL. Isten tenyerén Kéz (fészket formáló) Isten szeretetének lényege: az elfogadottság élménye.. Istennel az úton Kis kéz a nagyban Isten vezetést kínál

Részletesebben