Szabad Gondolat MELLÉKLET 10/4 REPERTÓRIUM december ÖSSZEÁLLÍTOTTA: STRÁMA ÉVA ANTROPOZÓFIA NEVELÉSMÛVÉSZET SZOCIÁLIS ÉLET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szabad Gondolat MELLÉKLET 10/4 REPERTÓRIUM 1998-2007. 2007. december ÖSSZEÁLLÍTOTTA: STRÁMA ÉVA ANTROPOZÓFIA NEVELÉSMÛVÉSZET SZOCIÁLIS ÉLET"

Átírás

1 Szabad Gondolat ANTROPOZÓFIA NEVELÉSMÛVÉSZET SZOCIÁLIS ÉLET REPERTÓRIUM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: STRÁMA ÉVA december MELLÉKLET 10/4

2 SZABAD GONDOLAT 10/4 Az antropozófia, nevelésmûvészet és szociális élet folyóirata MELLÉKLET Szerkesztõbizottság: Buella Mónika, Ertsey Attila, Frisch Mihály, Galántai Ágnes, Kádas Ágnes, Kálmán István, Tóth Márk Kiadja: Natura-Budapest Kft. Felelõs kiadó: Tóth Márk Felelõs szerkesztõ: Buella Mónika Borító és tördelés: HÉT-fõ Bt. emela Nyomdai munka: Kintner Attila ISSN Olvasói levelek, hirdetések, információ: a szerkesztõség címére lehet beküldeni 1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 41., Tel: Honlap: Beküldött írásokat nem küldünk vissza, és nem õrzünk meg. Elõfizethetõ a szerkesztõségben. Éves elõfizetési díj: 2400 Ft (postaköltséggel együtt)

3 Elõszó A Szabad Gondolat címû negyedéves folyóirat elsõ száma 1998-ban jelent meg. Repertóriumunk az elmúlt 10 év anyagát adja közre. A rendezés két szempont alapján is megtörtént: idõbeli sorrendben közli az egyes számokban megjelent cikkeket, a második részben pedig szerzõk szerint kategorizál. A lap kiadója kezdetben az Ita Wegman Alapítvány volt, a késõbbiekben a Natura Budapest Kft. vállalta föl a kiadói szerepet. Felelõs kiadója Frisch Mihály majd Tóth Márk lett. Felelõs szerkesztõként Kálmán István és Gereben Ágnes tevékenykedett, jelenleg Buella Mónika a felelõs szerkesztõje a lapnak. Mindezen változások azonban elsõsorban technikai jellegûek voltak. Az újságnak független szerkesztõbizottsága van. Tagjai jelenleg: Buella Mónika Ertsey Attila Frisch Mihály Galántai Ágnes Kádas Ágnes Kálmán István Tóth Márk Korábban hosszabb-rövidebb ideig a szerkesztõség soraiba tartoztak: Döbröntei Zoltán Kampis Miklós Mesterházy Mária Z. Tóth Csaba SzG 2007/4 - melléklet 1

4 TARTALOMJEGYZÉK IDÕRENDBEN 1/ ÁPRILIS - A Szabad Gondolatok Házának avató ünnepsége Meghívó - A vendégek köszöntése - Frisch Mihály: A Házról; Kálmán István: A Gondolatról - M. Volosina: Kyméra - H. Kükelhaus: Napfogyatkozás - Kálmán István és egy résztvevõ beszélgetése - Az alapítók és intézményeik: - Kampis Miklós: Kós Károly Egyesülés - Döbröntei Zoltán: Scarabeus Mûvészeti Mûhely - Illyés Zsuzsanna: Pagony Táj- és Kertépítész Iroda - Szabad az Á (Mesterházi Mária riportja) - Az Ita Wegman alapítvány - Ita Wegman életútja - Dr. Ita Wegman: A gyógyítómûvészet és Natura istennõ (részlet) - Dr. Ita Wegman: A misztérium-történet egy darabja (részlet) - G. Kniebe: A gyermek a második hét évben (elsõ rész) - H. Zimmermann Th.Stöckli: A tanterv, mint pedagógiai kutatási feladat - Károly Sándor: Feltámadott március 15. A Szabad Gondolatok Házában 1/ JÚNIUS - Kádas Ágnes: A Goetheanum építésének története - W. Kuhfuss: Az, akit kerestek (részlet) - Frisch Mihály: A morális technológia és technika világa - P. Emberson: A morális technológia és az Antro-Tech Kutató Intézet munkája Nevelésmûvészet - Kádas Ágnes: Jakob Streit látogatása - Szolzsenyicin részletek 2 SzG 2007/4 - melléklet

5 - Mesterházi Mária: Találkozás Jakob Streittel - Jakob Streit: György lovag - Kilovagol Szent György (bolgár népköltés) - G. Kniebe: A gyermek a második hét évben (második rész) - G. Kniebe: Az osztálytanító önmegértése - Károly Sándor: Öltsd magadra - I. Finkbeiner-M. Keller-Th. Stöckli. A tanár elõ- és utókészületérõl - Somogyi Tibor: Játék a kockán Szociális kérdés - Buella Mónika: Hogyan látjuk a természetet - J. Kennedy: A bátorságról - H. Pinter levele Tony Blairhez (részlet) 1/ SZEPTEMBER - R. M. Grosse: A Fatima-jelenség és a jánosi kereszténység hajnala - Frisch Mihály: Mi lesz a jövõ energiaforrása? - Beszámoló a Hauschka-csoport munkájáról - A Szabad Oktatási Fórumról - Döbröntei Zoltán: A képalkotás erõtere - Buella Mónika: Mesél a természet - Somogyi Tibor: Uray György emlékezetére Nevelésmûvészet - Tóth Nóra: Segítség a tanuláshoz - Az állattan oktatása Szociális kérdés - Kálmán István: Szabad szellemi élet - D.Brüll: Egy fejezet a pedagógiai szociál-patológiából - Galántai Ágnes: A Törvényrõl KÜLÖNSZÁM OKTÓBER - Kálmán István: Nevelés és oktatás a szabad kulturális rendben - Ertsey Attila: A szabad oktatás és a szabad szellemi élet SzG 2007/4 - melléklet 3

6 - Helyes Gábor: Lélektõl lélekig - Tatai Mária: Az államról és az oktatásról - Buella Mónika: A szabad szellemi életrõl - Döbröntei Zoltán: Gyógyulás a mûvészetben - Galántai Ágnes: Magyarország Frisch Mihály: Szellemi csellengõk - Somogyi Tibor: A szakmunkásképzésrõl 1/ DECEMBER - R. Steiner: Krisztus Lucifer és Ahrimán között - Stráma Éva: Zuhanás, Delelõn a Nap - Galántai Ágnes: A legsötétebb napok - A gyakorlati gondolkodás kialakítása - Beszámoló a SZOF õszi programjáról - Frisch Mihály: Gondolatok folyóiratunk jövõjérõl - Tóth Márk: A halálerõk szerepe az emberiség történetében Nevelésmûvészet - Kálmán István: A Waldorf-pedagógia és a szociális kérdés - Cristoph Strawe: A szociális kérdés a tantervben (elsõ rész) - Károly Sándor: Luca-nap - Mesterházy Mária: A magyarországi Bothmer-gimnasztika képzésrõl - Toll Tünde: Ésszerû testnevelés Szociális kérdés - Buella Mónika: A táj, mint atmoszféra - Illyés Zsuzsa: A hársfák napja - Herbert Hahn: Az oroszokról - Ertsey Attila: Ábel szigete - Makovecz Imre: Az idegenszívûségrõl - Gereben Ágnes: Karácsonyi üzenet 2/ MÁRCIUS - Henry Ford: Életem és mûködésem (részletek) 4 SzG 2007/4 - melléklet

7 - Somogyi Tibor: A vállalkozási piramistól a formateremtõ vállalkozásig - Elisabeth Beringer: Az emberi táplálkozásról - Károly Sándor: ne félj! - Kádas Ágnes: A Keyserlingk Institut vállalkozás a szellemi életben Nevelésmûvészet - Christoph Strawe: A szociális kérdés a tantervben (második rész) - Stráma Éva: Az én napom; Lepke 2/ PÜNKÖSD - Kálmán István: Szerbia vagy Európa ellen indított háború? - Stráma Éva: Bátorság a küzdõkben - Szerb-Koszovó történeti kronológiájából - Szolzsenyicin: Ne éljetek a hazugsággal - Károly Sándor versei - Kálmán István: Aforisztikus kiegészítések I.,II. - Jefimija: Lázár cár dicsérete - Frisch Mihály: Egy meg nem írt napló gondolattöredékei - A. Bracher: 50 éves a NATO - Ertsey Attila: Kompország katonái - Galántai Ágnes: Elkerülhetetlen-e a háború, ami bennünk dúl? - Helyes Gábor: Az ötödik huszonöt éves terv Olvasói levelek - Papp Lajos - Szekér László: Civil kérdések - A Kós Károly Egyesülés Szabad Fõiskolájának programja 2/ SZEPTEMBER - Thomas Meyer: Tények, hazugságok, hosszú távú tervek - Károly Sándor: De te repülsz? (IV) - A. Bracher: A Nyugat, Szerbia és a maffia szervezete - Stráma Éva: (cím nélkül) - Megtörténhetett volna Beszélgetés Kálmán Istvánnal SzG 2007/4 - melléklet 5

8 - Buella Mónika: Goethe évforduló - Rudolf Steiner Goethérõl - Frisch Mihály: Emlékezés Ehrenfried Pfeifferre - Ertsey Attila: A Joseph Beuys szeminárium elé - A misztériumok a fõpályaudvaron vannak interjú J. Beuys-szal - Kiáltvány és tanterv (F. I. U.) - Beuys: Beszélni saját földünkrõl - Beuys: Óvd a lángot 2/ DECEMBER - Kálmán István: A Kós Károly egyesülés és a Szabad Fõiskola - Stráma Éva: Túl a paradicsom kapuján - Illyés Zsuzsa: A Szabad Fõiskoláról - Kádas Ágnes: A világ és az ember megismerése a megismerés alapjai E. Beringer elõadásának összefoglalója - Buella Mónika: A természeti világ megismerése - Frisch Mihály: Egy világ, ahol az ember nem idegen - Kálmán István: Az európai eszme és annak megvalósulása - Helyes Gábor: Találkozás Makovecz Imrével tölgy szeminárium - Ertsey Attila összefoglalója - Somogyi Tibor: Még egyszer a szakmunkáról 3/ ÁPRILIS - Wilhem Neurohr: Lenni vagy nem lenni - R. Steiner: Szociális eszmék, szociális valóság, szociális gyakorlat (részl.) - Makovecz Imre: Halandó halhatatlanság Waldorf iskolák - Bemutatkozik a gyõri Forrás Waldorf Iskola Szabad Fõiskola - tanári beszámolók - Kálmán István: Az ember önmegvalósítása - Tatai Mária: Szubjektív gondolatok Amerikáról - Döbröntei Zoltán: Kitágított mûvészetszemlélet 6 SzG 2007/4 - melléklet

9 - Frisch Mihály: A görög kortól az elbizonytalanodás koráig - Zsigmond László: Vállalkozások, vállalkozók SzF - Interjúk - Gondolatok a teremtésrõl... Beszélgetés Somogyi Tiborral - A legjobb befektetés maga az ember... Beszélgetés Makovecz Imrével SzF - Hallgatói dolgozatok - Kántor Miklós: Három generáció - Károly Sándor: Születésnapomra - Tóth Máté: Az egyes világok és azok megfigyelési módjai - Kiss Viktor: A közlekedési múzeumban 3/ JÚNIUS - Papp Lajos: Referátum az információról - Új szellemi fõváros a tájtemplom - A pagony iroda pályázata a Velencei Biennáléra Waldorf iskolák - Bemutatkozik a Solymári fészek iskola SzF - Tanári beszámolók - Kálmán István: Az európai eszme - Ertsey Attila: Az ír misszió - Helyes Gábor: Visszaszámlálás - Döbröntei Zoltán: Mindennapi tárgyaink a mûvészet tárgyai - Frisch Mihály: A természettudomány és a szellemtudomány határa SzF - Interjúk - Zsigmond Lászlóval - Dévényi Sándorral 3/ SZEPTEMBER - A.Bracher: Az I. világháború, a XX. század õskatasztrófája - Buella Mónika: Új Atlantisz felé Nevelésmûvészet - Kálmán István: a Waldorf felébred és marad SzG 2007/4 - melléklet 7

10 - Kálmán István: Az önigazgatásra törekvõ Waldorf-iskoláknak - Károly Sándor: De te repülsz? (V) - Kapunyitás Szombathelyen SzF - Beszámolók - Kádas Ágnes: A mezõgazdaságról - Illés Zsuzsa: Részesei vagyunk a valóság létrehozásának - Frisch Mihály: A földélõlény - Kádas Ágnes: Beszámoló a konzultációkról - Papp Lajos: Bartók Béla kelet és nyugat között SzF - interjú - Ekler Dezsõvel SzF - hallgatói írások - Zajti Ferenc: Az ünnep 3/ DECEMBER Politika - Kálmán István: Közép-Európa és az angolszász politika - A. Bracher: Az angolfil hálózat Technika - Frisch Mihály: Élet és halál-kérdések Gyógyászat - W.Holtzapfel: Merre tart a gyógyászat? Környezet - Buella Mónika: Minden völgy után jön egy hegy - A. Suchantke: Kapcsolat a természettel (részletek) Szabad Fõiskola - Beszélgetés Kampis Miklóssal SzF - Hallgatók írásai - Mit tanulok Szabad Fõiskolán 4/ ÁPRILIS - A mocskolódás anatómiája Újabb támadás a Waldorf ellen Politika - A. Bracher: Koponyák és csontok a Wall Streeten 8 SzG 2007/4 - melléklet

11 Környezet - Az európai tájkultúra mint feladat Dornachi kiáltvány Pedagógia - Vincze Erzsébet: Találkozás Elisabeth Beringerrel - Christian Morgenstern: Mint ki tiszta fényben Szabad Fõiskola - elõadások - Az Ita Wegman Alapítvány SzF - Hallgatói munkák - Tóth Márk Az agy-korszak - Balogh Ádám: A magyarországi reformáció SzF - Interjú - Beszélgetés Kálmán Istvánnal 4/ SZEPTEMBER - Th. Meyer: Az antropozófiai mozgalom sorsa és a világeseményekre - gyakorolt hatása - Z. Tóth Csaba: Michael kardja és a lélek mérlege - Séva: A semmi peremén - Károly Sándor: A szó. Kórkép és gyógygondolat Politika - Kálmán István: A balkáni háborúról - G. Bondarev: Az amerikai-jugoszláv háború - Bú Ella: Vajdaság, Szerbia, Montenegro, Bosznia-Hercegovina - Kálmán István: Két könyv a holocaustról - Norman Finkelstein és a holocaustipar (A. Bracher) - A holocaust amerikanizálása Gyógyászat - Th. Schwenk: Ritmus és élet Pedagógia - Konferenciától az egyesületig az Extra Lesson csoport három éve Technika - Ingo Hoppe: A gépbolygó. Ez lenne a jövõnk? SzG 2007/4 - melléklet 9

12 4/ DECEMBER - Wilfried Jaensch: Hová tartunk? Politika - Mi tudjuk, hogy szeptember 11-én a világ megváltozott. beszélgetés Kálmán Istvánnal a terrorizmusról - Lorenz Jäger: Nagy-Britannia emlékezik Anthrax Gruinard szigetére - Th. Meyer: Lezártam magamban a társaság konfliktusait - Rudolf Steiner a karácsonyi gyûlésrõl (részlet) - Szergej O. Prokofjev. Amit Antroposophia állítólag kíván magának (részlet) - Albert Steffen: Útravaló - Frisch Mihály: A Pogacnik jelenség - Marko Pogacnik: Az emberré válás evangéliuma (részlet) - Ki nem lenne szívesen varázsló? Környezet - Bú Ella: A szülõföld tája - Herczeg Ágnes: Kelet-nyugati átjáró - Szalai Laura: Az én falum Szabad Fõiskola - A Szabad Fõiskola záróünnepségérõl - Szeptember 11-e után (bevezetés a memorandumhoz) - A szabad fõiskola hallgatóinak Memoranduma (részlet) Pedagógia - Síklaky Virág: Egyén és közösség viszonya néhány XIX: századi orosz mûben 5/ MÁRCIUS - FELHÍVÁS A TUDAT TERRORJA ELLEN Politika - Ertsey Attila: Terrorizmus és az írek - Bracher: Rasputin, Parvus és a szocialista kísérlet Oroszországban - Bracher: Jean Monnet - az Egyesült Európa atyja 10 SzG 2007/4 - melléklet

13 - Takács Péter: Lex Bos látogatása Magyarországon - Frisch Mihály: A bizalom mint jövõ-erõ Környezet - Illyés Zsuzsa: Teremtsünk új tájkultúrát Pedagógia - Ekler Ágnes: Kismadár Olvasói levelek - Síklaky István: A globalizáció veszélyes kétértelmûsége - Galántai Ágnes: Hinni vagy nem hinni - Á.: Eszmélet 5/ JÚNIUS - FELHÍVÁS A TUDAT TERRORJA ELLEN Politika - Thomas Meyer: Az újságírók feladata - Mi történt valójában szeptember 11-én? - Mundus vivit lege americana - Ertsey Attila: Az idõjárásról - Tóth Márk: A csendes forradalom - Z. Tóth Csaba: Magyarország újjászületése - Kálmán István: A választás tétje - Bracher: Jean Monnet - II. rész - Takáts Péter: Közösségek fejlõdése - Kocsis András: Szent János a XXI. században Környezet - Bú Ella: Az iskolakertrõl - Bú Ella: Mag-tor Pedagógia - Halász Zsuzsanna: A Camphill mozgalom (I. rész) - G. Ekler Ágnes: Elsõ osztály, Perint-parti Szó-fogadó - Síklaky Virág: Levél Amerikából - G. Ekler Ágnes: A szép bükkfa SzG 2007/4 - melléklet 11

14 5/ SZEPTEMBER - A POLGÁRI KÖRÖKRÕL Politika - A. von Bülow: Az állam nevében - Irene Diet: Imagináció vagy virtuális valóság - Kocsis András: Õszi napok Környezet - E. M. Kranich: A Föld: lélekkel áthatott lény a világegyetemben - Gereben Ágnes: Oroszországi úti beszámoló Pedagógia - Halász Zsuzsanna: A Camphill mozgalom (II. rész) - Ekler Ágnes: Igazolja magát Melléklet - Dr. W. J. Stein: Mivel tartozik a Nyugat a Keletnek? 5/ DECEMBER - Z. Tóth Csaba: Búsuló Krisztus - Kocsis András: A varázslat idõszaka Politika - G. Weidenhausen: A birodalom eljövetele - Ertsey Attila: Beszámoló a KKE és az IWA szemináriumának indulásáról Pedagógia - Werner Kuhfuss: Óvodapedagógia a kor színvonalán - Herwig Duschek: A csillaggyerekekrõl - Frank Linde: Gondolkozz el a hatáson - Ekler Ágnes: A mogyoróbokor és a Borbála-ág Környezet - Herczeg Ágnes: Tájmûvészet - Herczeg Ágnes: Tájak titkos üzenete Kappadókia földjén Technika - Frisch Mihály: Gépember vagy embergép? 12 SzG 2007/4 - melléklet

15 - Tóth Márk: Génmanipuláció és táplálkozás - Síklaky Virág: A tudomány lehetõségei a mai világban Melléklet - Jakob Streit: Hogyan született a Csendes éj, szentséges éj? 6/ MÁRCIUS - Állásfoglalás - Karl Buchleitner: A tagozódás eszméje, mint az antropozófiai társaság sorskérdése - Andreas Flörsheimer: Illúziók és mesterkedések - Thomas Meyer: A szabadság kezdeményezõje. Az antropozófiai társaság és az antropozófus - Kálmán István: Az én tudománya -? - Kocsis András: A reményteli várakozás hangulata Politika - Thomas Meyer: Ki irányítja a világpolitikát a XXI. században? Pedagógia - Eugen Kolisko: Pedagógia és gyógyászat - Frank Linde: Kritikus állásfoglalás a csillaggyerek jelenséggel kapcsolatban - Frank Linde: Krisztus-gyerek - Ekler Ágnes: A csipkebokor Információk Hirdetés Olvasói levelek Melléklet - Európa és az integráció 6/ JÚNIUS - Thomas Meyer: Az igazság újjászületésének ereje - Ertsey Attila: Beszámoló a Szeminárium munkájáról SzG 2007/4 - melléklet 13

16 Politika - Amerikai veteránok felhívása - A szolgálatmegtagadók nem akarják Saront követni - Izrael: a tartalékosok nyílt levele - Európa az új világrendben: Beszélgetés Kálmán Istvánnal az iraki háború kapcsán - Gerd Weidenhausen: Az iraki háború: továbblépés az Új Birodalom felé vezetõ úton - Gerd Weidenhausen: A politika militarizálásának projektje Technika - Paul Emberson: A klónozásról és az elvesztett hierarchiáról I. rész A genetika és az elementáris világ - Frisch Mihály: Inteligens gépek háborúja Pedagógia - Eugen Kolisko: Orvosi gondolkodás jelentõsége a tanárképzésben és a nevelésben - Ekler Ágnes: A patak szava (Egy locsi-fecsi kisfiúnak) Környezet - Bú Ella: A nagyranõtt Krisztusok Hirdetések Információk 6/ SZEPTEMBER - Kálmán István: Az antropozófia és a hazugság nem viselik el egymást - Kádas Ágnes: Tájkép csata után Válasz Dr. Szilágyi Péter cikkére - Frisch Mihály: A szellemi harc törvényszerûségei - Papp Lajos: Egy zenei hallással rendelkezõ olvasó tanulmánya - Kálmán István: Egy szabad kezdeményezésbõl keletkezett intézmény - Christian Ammon: Álom a Steiner-iskolák tandíjtól független pénzforrásáról - Tóth Márk: A Váradi-jelenség, avagy mi is az a szellemtudomány? 14 SzG 2007/4 - melléklet

17 Politika - Noam Chomsky: A propaganda látványos sikerérõl - Free Lance /Frank Geerk/: Egy hang a világ helyzetérõl - Thomas Meyer: Korunk alapjában hazug természetû - Gondolatok a világ jelenlegi helyzetérõl - Gerd Weidenhausen: A Bush család háborúi (Könyvrecenzió) - Laurence Oliphant: Egy angol utazó kalandja Athénban Pedagógia - Lotha Vogel: Embertan a Waldorf iskola tantervében - Ertsey Attila: Terminátor - Szilágyi Márta: Emlék-képek júniusából Gyógyászat - Dr. Olaf Koob: A fájdalomról Technika - Paul Emberson: A klónozásról és az elvesztett hierarchiáról II. rész A nemzés Olvasói levelek Hírek, Hirdetések 6/ DECEMBER - Kádas Ágnes: Ascona - Nora von Baditz: Ascona - Erica Muller: Három háborús karácsony Asconában - Ita Wegman: Az apokaliptikus kép és az emberiség jövõje - Karl Buchleitner: Téma: az alapszabályzat (részlet) - Ertsey Attila: Kaspar Hauser a jelen sorskérdései - Peter Tradowsk: Kaspar Hauser és a szellem háborúja a jelenben - Alexander Caspar: Ami életünket zsarnokságban tartja Világnézet - Gerd Weidenhausen: Fontos könyv Irakról - Kritikus könyv az Egyesült Államok politikájáról - Az amerikai kormánynak takargatnivalója van - Hajdú Zsófia: Olyanok lesztek, mint az istenek SzG 2007/4 - melléklet 15

18 Pedagógia - Rüdiger Keuler: i pedagógia kiüresedett külsõségek - Rüdiger Keuler: Kühlewind csillaggyerekei (részlet) - Rudolf Steiner: Carnegie és Tolsztoj Technika - Paul Emberson: A klónozásról és az elvesztett hierarchiáról III. rész Az elveszett Hierarchia - A Paternelle Környezet - Herczeg Ágnes: Az eltékozolt kincs - Herczeg Ágnes: Fürdõépítõ kalákák székelyföldön Hírek, Hirdetések 7/ MÁRCIUS - Gaál László: Újratestesülés és sors - Irene Diet: Kell-e még nekünk Rudolf Steiner? - Irene Diet: Lélek helyett energia? - Frisch Mihály: Miért kell mindig harcolni? - Kádas Ágnes: Lex Bos templomos lovagok régen és ma. Gondolatok a könyv magyar kiadása kapcsán - Szerkesztõségi állásfoglalás. A Metamorfózis karácsonyi üzenete - Kálmán István: Az ember önmegvalósítása a hármastagozódású társadalomban Világhelyzet - Van kiút a mit sem sejtõk völgyébõl? - Interjú Gerhard Wisnewskivel a szeptember 11-i terrortámadásról és annak globális hatásairól Pedagógia - Eugen Kolisko: Az emberi szabadság fiziológiai alapjai és ezek jelentõsége a nevelésben és a gyógyítás mûvészetében - Ertsey Attila: Támadás a Waldorf-pedagógia ellen. Szarumán elindította hadait Középfölde ellen - Kocsis András: Kábít a szer Technika - Paul Emberson: A klónozásról és az elvesztett hierarchiáról IV. be- 16 SzG 2007/4 - melléklet

19 fejezõ rész Az Ember jövõje - Frisch Mihály: Utószó Paul Emberson elõadás sorozatához - Tóth Márk: Látogatóban az ANTRO-TECH Intézetnél - Tasnádi Kriszta: Összefoglaló Peter M. Schnellel, a Software AG Alapítvány vezetõjével készített interjúról Környezet - Ernst-Michael Kranich: A növények, mint a lelkiség képei. A tulipán Hírek, Programok Melléklet - Alexander Caspar: A pénz jövõje - Kiegészítés a gazdálkodás a jövõben a zsákutcából kivezetõ út c. könyvhöz 7/ JÚNIUS - Ramon Brüll: Az elszalasztott lehetõség Az i Társaság (újra) konstituálásához - Andreas Wilke: A Dorneck-Thierstein Járásbíróság Február 2/3-i ítéletéhez - Varga Márta: Elisabeth Vreede, az ismeretlen - Irene Diet: Az antropozófusok körében kialakult válság magának az antropozófiának a lényegéhez tartozik? - Ertsey Attila: Thomas Meyer a Szabad Gondolatok Házában - Ludwig Polzer-Hoditz: Das Mysterium der europaischen Mitte Pedagógia Gyógyászat - Kádas Ágnes: Hidroterápiai képzés Bad Bollban, a Margarethe Hauschka Ritmikus Masszázs és Mûvészeti terápiai Iskolában - Tasnádi Kriszta: Beszámoló M. Roggatz a Szabad Gondolatok Házában tartott elõadásáról Környezet - Bú Ella: Mert azt álmodják, többé sose fák - Élõ építmények Szociális élet - Udo Herrmannstorfer: Egyén és állam I. rész Hírek, Programok SzG 2007/4 - melléklet 17

20 7/ SZEPTEMBER - Ita Wegman Alapítvány: Közlemény Pedagógia - Rüdiger Keuler: Waldorf pedagógia antropozófia nélkül? Az antropozófiai pedagógia hanyatlásáról - Kálmán István: Bevezetõ Werner Kuhfuss írásához - Werner Kuhfuss: Korai nevelés kontra játék a gyermeknél - Eugen Kolisko: A pedagógia és a gyógyításmûvészet együttmûködése a Rudolf Steiner által alapított nevelésen belül - Búcsú az osztálytól: Interjú Stráma Évával - Stráma Éva: Búcsú a nyolcadik osztálytól - Thomas Meyer: FÁTYLAT VONUNK E SZENVEDÉS ELÉ Goethe és a feltûnést keltõ film, a Passió viszonyulása krisztus szenvedéséhez Gyógyászat - Kádas Ágnes: Margarethe Hauschka élettörténete - Margarethe Hauschka: Egy kibõvített orvostudomány megszületésének évei Olvasói levél, Közlemény Programok, Hirdetés 7/ DECEMBER - Walter Johannes Stein: Arisztotelész a modern világról - Andreas Flörsheimer: Pénzöregítés és pénzfiatalítás - Alexander Caspar: A szociális alaptörvény - Ertsey Attila: A Passióról Pedagógia - Ertsey Attila: Támadás a Waldorf-pedagógia ellen II. rész - Petíció a felsõoktatási törvénytervezet ellen - Petíció - Werner Kuhfuss: Gyermekeinken keresztül szeretnénk Európa bolsevizálását? 18 SzG 2007/4 - melléklet

21 - Deák József: Waldorf mozgalom Oroszországban Az együttgondolkodás kollektívái - Ekler Ágnes: Hej, tulipán, tulipán - Magyar õstörténet a Waldorf iskola 4. osztályában - Interjú: Kõhalmi Ákos gödöllõi Waldorf-tanárral - Frisch Mihály: Rudolf Hauschka: Szubsztancia tan Gondolatok egy most megjelenõ könyvhöz Világhelyzet - Moishe Ayre Friedmann: Zsidó hangok Gyógyászat - Martin Straube: Mi tartja meg és mi gyengíti életerõinket? Környezet - Bú Ella: A rózsa és a liliom A növényvilág karácsonyi szimbólumai Olvasói levelek Hírek, Információk, Tudósítások 8/ MÁRCIUS - Emil Bock: Az élet harca a halállal - D. N. Dunlop: Individualitás és személyiség - Gereben Ágnes: Georg Kawtaradze a Szabad Gondolatok Házában - Egy renitens gondolkodó Pétervárról - Hans Möller: Vlagyimir Szolovjov és Oroszország jövõje ROVATON KÍVÜL Andrej Belij: Megváltoztatni az életet. Visszaemlékezések Rudolf Steinerre - Frisch Mihály: Kismagyar hamis - Gondolatok a Metamorfózis címû újságban megjelent cikksorozat (Rudolf Hauschka: Táplálkozás) kapcsán - Ertsey Attila: A népszavazásról - Franz Kafka: A törvény kapujában - A Szabad Gondolatok Háza avató ünnepsége - Kálmán István köszöntõje - Rudolf Steiner: A szellemiség-megértésérõl és a sors-átélésérõl - Irene Diet: A szellemi üresség fogságában SzG 2007/4 - melléklet 19

22 Világhelyzet - Hans Möller: A politikai cionizmus tragédiája A kezdetektõl máig - Rudolf Steiner: A zsidók vágya Palesztinára Pedagógia - Werner Kuhfuss: A gyermeki játék kultúrateremtõ alaptörvénye Szellemtudományi kutatási feladat - Tóth Márk: Óvópedagógia és számítógép Olvasói levél - Hogyan nehezítsük meg az osztályunkban tanító kollégák dolgát? Hírek, Hirdetések 8/ JÚNIUS - Steffen Hartmann: Rudolf Steiner halálának 80. Évfordulójához Milyen viszonyunk lehet ma Rudolf Steinerhez? - Thomas Meyer: Ki volt D. N. Dunlop? - Irene Diet: mint fénytáplálék? Gondolatok a Rudolf Steiner antropozófiájához vezetõ út keresésérõl - Kálmán István: Irene Diet a Szabad Gondolat -ban és a Szabad Gondolatok Házában - Séva: Elõadás vagy beszélgetés Kawtaradze kontra Diet - Georg Kawtaradze: A jövõ kulturális térsége A Fekete- és a Fehér-tenger szimptomatológiája - Andrej Belyj: Verwandeln des Lebens - Részlet Világhelyzet - Walter Johannes Stein: EMBEREK AKARUNK MARADNI Az új Törökország és megalapítója: Kemál Atatürk - Kemal Atatürk - Zajti Ferenc: Magyarok az új Törökországért ROVATON KÍVÜL Boris Bernstein: Placebók, PISA és a vaj Bush füle mögött Pedagógia - Johannes Kiersch: Megismétli-e a gyermek fejlõdése az emberiség tudatfejlõdését? Rudolf Steiner nézetei a pszichogenetikai alaptörvényrõl 20 SzG 2007/4 - melléklet

23 Technika - Varga Márta: A csillagok bölcsessége Környezet - Ernst-Michael Kranich: A napraforgó Olvasói levél Hírek, Hirdetések 8/ SZEPTEMBER - Kálmán István: Herbert Witzenmann Herbert Witzenmann: Mit védjünk? Megjegyzések a terrorizmus kérdéséhez - Steffen Hartmann: Az igaz (das Wahre), az igazság (die Wahrheit) és az emberi fejlõdés - Thomas Meyer: Angolkórosnak kellene lennie minden szellemtudománynak Rudolf Steiner és Hegel - Werner Kuhfus: Kétféle Demetrius Kritikai összehasonlítás - Irene Diet: Közösség utáni beteljesületlen vágyakozás avagy Hol marad a vitában az antropozófia? - Ita Wegman: Az ember belsõ folyamatainak szemlélése az õszi Mihály-idõszakkal összefüggésben - Emil Bock: Mihály eszméje A keletkezõben lévõ ünnep - A szivárvány. Héber legenda - Miért nem sima az ember talpa? Szerb legenda Világhelyzet - Georg Kawtaradze: Az orosz néplélek és posztszovjet térség. Orosz türelem nyugati idegbaj - Az oroszok magukról õszinte humorral - Katja Kreis-Schädel: Az USA és a holokauszt Gyógyászat - Ita Wegman: Az ember belsõ fejlõdési útja és a gyógyítómûvészet összefüggése Technika - Ertsey Attila: Deep Impact Hirdetések, Közlemények SzG 2007/4 - melléklet 21

24 Melléklet - Rudolf Steiner: Kitekintések 8/ DECEMBER - Franz Jürgens: Nem mindig jó, ha a szerzõ maga jelenik meg a színpadon - Walter Johannes Stein: In memoriam Eugen Kolisko - Eugen Kolisko: Amerika helye az emberiség kulturális fejlõdésében - Alexander Caspar: Amire szükségünk van: új elméleti és egyben gyakorlati közgazdaságtan - Irene Diet: Hol a titok nyitja? Gondolatok az okokról, melyek egy könyvet bestsellerré tesznek - Rudolf Steiner: Memorandum - Rudolf Steiner: Magyarázat a memorandumhoz - Graf Ludwig von Polzer-Hoditz: Politikai memorandum Emil Bock: Karácsony elõtt Világhelyzet - Thomas Meyer: A globális amerikai politikát olajozó hazugság Pedagógia - Werner Kuhfuss: A Waldorf óvoda pedagógiája Technika - Francis Paul Emberson: A Strader-géprõl és a morális jövõhöz vezetõ útról - Werner Kuhfuss: A kisgyermek és az elektronikus világ - Frisch Mihály: Hét év Közlemények, Hirdetések Melléklet - Schiller: Demetrius 9/ MÁRCIUS - Eugen Kolisko: A kozmológiai misszió 22 SzG 2007/4 - melléklet

25 - Andreas Flörscheimer: Regionális fizetõeszközök és az új monetáris rend Rudolf Steiner után - Karl Heyer: Amikor az istenek elhagyják a templomot (részlet) Pedagógia - Irmgard Kutsch Brigitte Walden: Ég és föld között. Az év körforgása és ennek kapcsolata a Kozmosszal - Werner Kuhfuss: Egy jövõbeli óvodapedagógia vezérgondolatai - Beszélgetés Kálmán Istvánnal: Waldorf-iskoláról, Waldorfpedagógiáról Technika - Gaston Pfister: Energia, morál és tudat mi köze van a nyereségek privatizálásának és a veszteségek szocializálásának az energiához? Környezet - A növények metamorfózisáról - Jochen Bockemühl Kari Jarvinen: Az év folyamatának, mint egységnek az átélése Rendezvény, Hirdetések Könyvismertetések Melléklet - Sem a jobboldalon, sem a baloldalon. Az adózásról, a nevelésrõl, az egészségügyrõl, a földmûvelésrõl 9/ JÚNIUS - Emil Bock: Szent Szellem gyógyító Szellem - Eugen Kolisko: Anglia pszichológiája Világhelyzet - SZERKESZTÕSÉGI ELEMZÉS - Ertsey Attila: Népképviselet, jog, állam Magyarországon - Kálmán István: Az egészségügyrõl - Tóth Márk: Földmûvelés és mezõgazdaság - Bú Ella: Hamis szabadság, avagy a környezetvédelem hattyúdala - SEMMI SEM MARADT OROSZORSZÁGBÓL! Interjú Alexander Szolzsenyicinnel SzG 2007/4 - melléklet 23

26 - Gerald Brei: Az amerikai holdraszállás csak egy fable convenue? Pedagógia - Bú Ella: Angyalkert gyermekkert - Karl Breuer: Természeti és termelési tapasztalatok elsõ kézbõl Rendezvény, Hirdetés 9/ OKTÓBER - Séva: Találkozás Ünnepélyes könyvbemutató a Szabad Gondolatok Házában - Thomas Meyer: Leonardo da Vinci Utolsó vacsorája és a megküzdés a gonosszal az Atlantisz utáni 5. kultúrkorszakban - Thomas Meyer: Te fogod az embert feláldozni, amely engem körülburkol A most közzétett Júdás-evangélium és Leonardo Utolsó vacsorája - Claudia Törpel: Dan Brown a Da Vinci kód címû könyvéhez Leonardo Utolsó vacsorája és Dan Brown Uterus-keresése - Emil Bock: A hármas Mária-titok A testiség nézõpontja Világhelyzet - Elisabeth Hersch: Alekszej Serbatov orosz fejedelem rendkívüli emlékezései arra a múltra, amely a jelenkor bizonyos történéseit is megvilágítja - Ertsey Attila: Tehénparádé Technika - Frisch Mihály: Ébresztõ! - Paul Emberson: Az Internet és a World Wide Web - Frisch Mihály: Idõjárás Manipuláció I. - Franz Jürgens: Történelmi és kortörténeti vázlat: A Nap okkult megmérgezése Olvasói levél Hírek, Könyvismertetõ 24 SzG 2007/4 - melléklet

27 9/ DECEMBER Világhelyzet - Ertsey Attila: Az idõjárásról - Kommentár nélkül vagy A magyar Waldorf reprezentánsai? - Rudolf Steiner: Szellemtudomány és szociális kérdés (részlet) - Rudolf Steiner levele Rosa Mayrederhez - Rudolf Steiner levele Friedrich Ecksteinhez novemberében - Emil Bock: Az év éjféli órája - Rudolf Steiner: Az év körforgása Pedagógia - Walter Johannes Stein: Euritmia az õsi Görögországban - Herbert Hahn: Walter Johannes Stein Technika - Frisch Mihály: Idõjárás manipulició II. Környezet - Theodor Schwenk: Víz a Föld légrétegében Olvasói levél Hírek, Könyvismertetõ 10/ MÁRCIUS - Tíz évesek lettünk Évfolyamát kezdi a Szabad Gondolat, az antropozófia, nevelésmûvészet és szociális élet folyóirata - Tóth Márk: és politika - Thomas Meyer: Rudolf Steiner biográfiájáról és missziójáról - A természet és ideáljaink Nyílt levél a Hermann költõnõjének: M. E. delle Grazie - Séva: Szellemi ébresztõ Saint-Exupéry szavaira - Rudolf Steiner: Credo Az egyes és a mindenség /Der Einzelne und das All/ Világhelyzet - Gerald Brei: Mûvészi elõadóesttel induló konferencia Szeptember 11-rõl SzG 2007/4 - melléklet 25

TARTALOM. - Bern, 1924. 10 A Hold a Nap, mint a két A mult (individualitás) és (az általános emberi). és szabadság:

TARTALOM. - Bern, 1924. 10 A Hold a Nap, mint a két A mult (individualitás) és (az általános emberi). és szabadság: TARTALOM ÉLET JELENTOSEGE - Bern, 1924. 10 A Hold a Nap, mint a két A mult (individualitás) és (az általános emberi). és szabadság: kozmikus Hold- és Naplét. Az bölcsessége. A Hold és a Nap két ember sorsszerû

Részletesebben

Szabad Gondolat. 2003. szeptember 6/3 AZ ANTROPOZÓFIA, Antropozófia. Politika. Pedagógia. Gyógyászat. Technika. Melléklet

Szabad Gondolat. 2003. szeptember 6/3 AZ ANTROPOZÓFIA, Antropozófia. Politika. Pedagógia. Gyógyászat. Technika. Melléklet Szabad Gondolat AZ ANTROPOZÓFIA, NEVELÉSMÛVÉSZET ÉS SZOCIÁLIS ÉLET FOLYÓIRATA Antropozófia Kálmán István: Az antropozófia és a hazugság nem viselik el egymást Politika Thomas Meyer: "Korunk alapjában hazug

Részletesebben

Rudolf Steiner. Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban

Rudolf Steiner. Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Rudolf Steiner Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Rudolf Steiner Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Állatöv, planéták és kozmosz 10 előadás Düsseldorf, 1909.

Részletesebben

FELVÉTELI PÁLYÁZAT 2006

FELVÉTELI PÁLYÁZAT 2006 FELVÉTELI PÁLYÁZAT 2006 A Kós Károly Egyesülést 1989-ben alapította a szerves építészeti gondolkodást képviselő hét tervezőiroda. A jelenlegi harminckét tag között építész tervezéssel, kertépítészettel,

Részletesebben

Szabad Gondolat. 2006. március 9/1. Antropozófia Eugen Kolisko: A kozmológiai misszió

Szabad Gondolat. 2006. március 9/1. Antropozófia Eugen Kolisko: A kozmológiai misszió Szabad Gondolat ANTROPOZÓFIA NEVELÉSMÛVÉSZET SZOCIÁLIS ÉLET Antropozófia Eugen Kolisko: A kozmológiai misszió Pedagógia Werner Kuhfuss: Egy jövõbeli óvodapedagógia vezérgondolatai Technika Gaston Pfister:

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

Szabad Gondolat. 2005. március 8/1 AZ ANTROPOZÓFIA, Antropozófia Emil Bock: Az élet harca a halállal

Szabad Gondolat. 2005. március 8/1 AZ ANTROPOZÓFIA, Antropozófia Emil Bock: Az élet harca a halállal Szabad Gondolat AZ ANTROPOZÓFIA, NEVELÉSMÛVÉSZET ÉS SZOCIÁLIS ÉLET FOLYÓIRATA Antropozófia Emil Bock: Az élet harca a halállal A Szabad Gondolatok Háza avató ünnepsége Világhelyzet Hans Möller: A politikai

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 2012. február 22. A félévi munka megbeszélése: tematika, ütemterv, követelmények. 2012. február 29. Tanítóképzők, tanítók

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. Tudományos Diákköri Konferencia november 24.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. Tudományos Diákköri Konferencia november 24. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Tudományos Diákköri Konferencia 2016. november 24. Programfüzet Általános program Konferencia kezdete: 8:00 óra. Dékáni köszöntő és technikai

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

MEGHÍVÓ. a Szín-Tér Egyesület alapításának 25. évfordulója alkalmából rendezett Generációváltás című szakmai napra.

MEGHÍVÓ. a Szín-Tér Egyesület alapításának 25. évfordulója alkalmából rendezett Generációváltás című szakmai napra. Generációváltás 25 éves a Szín-Tér Egyesület MEGHÍVÓ Székesfehérvár 2016. 11. 12. MEGHÍVÓ a Szín-Tér Egyesület alapításának 25. évfordulója alkalmából rendezett Generációváltás című szakmai napra. Időpontja:

Részletesebben

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga Pedagógusok iskolai végzettsége Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga 1. Borbély András Igazgató Építészmérnök Mérnök Közoktatási vezető 2. Kisgergely Mária Közismereti igh. Ének

Részletesebben

Ipari - Tokle (10-40, 10-27, 13-33, 15-28)

Ipari - Tokle (10-40, 10-27, 13-33, 15-28) PINGVIN KUPA II. FORDULÓ Lejátszották Karcagon a Pingvin Kupa II. fordulóját is, íme az eredmények: "A" csoport Ipari - Tokle 48-128 (10-40, 10-27, 13-33, 15-28) Kovács Benedek (11/3), Magyar Erik (10),

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület MEGHÍVÓ A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJA és a ZSIGMOND KIRÁLY F ISKOLA GEOPOLITIKAI KUTATÓKÖZPONTJA tisztelettel meghívja Önt az OROSZ ÉS KÍNAI BEFEKTET K MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

MAGASISKOLA. In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ-

MAGASISKOLA. In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ- MAGASISKOLA In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ- TARTALOM Mészöly Miklós: Elégia. Részlet (In.: Mészöly Miklós: Elégia. Bp., Helikon, 1991.) 5 Mészöly Miklós: Óda az Elégiához (In.: Mészöly Miklós: Elégia.

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A KIADÓ MEGJEGYZÉSE KARÁCSONYI TANFOLYAM. ELSŐ ELŐADÁS, Dornach, 1924. január 2.

TARTALOMJEGYZÉK A KIADÓ MEGJEGYZÉSE KARÁCSONYI TANFOLYAM. ELSŐ ELŐADÁS, Dornach, 1924. január 2. TARTALOMJEGYZÉK A KIADÓ MEGJEGYZÉSE 13 KARÁCSONYI TANFOLYAM ELSŐ ELŐADÁS, Dornach, 1924. január 2. A körvonalazottan elképzelt emberkép illúziója. A fizikailag körvonalazott ember. A folyadékember, amelybe

Részletesebben

Határáttörés Sopronnál Európa beteljesedésének kezdete

Határáttörés Sopronnál Európa beteljesedésének kezdete A Konrad Adenauer és a Fidesz Ifjúsági Tagozata tisztelettel meghívják közös szimpóziumukra Határáttörés Sopronnál Európa beteljesedésének kezdete címmel. Helyszín: Pannonia Med Hotel (9400 Sopron, Várkerület

Részletesebben

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23.

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. Díjazottak: I. korcsoport I.díj: Jeong Jin Seok Prehoffer Júlia Szombathelyi Bartók Béla Zenei AMI tanára: Pálköviné Békefi Cecília

Részletesebben

A bizottság a határozatot 6 igen, 0 nem szavazattal elfogadta.

A bizottság a határozatot 6 igen, 0 nem szavazattal elfogadta. 144/2006.(IX.08) HVB határozat A helyi választási bizottság Székely Istvánt (1195 Bp. Nagysándor J. u. 24.) az MDF-FKGP-CÉFKE (jelölő szervezet) jelöltjét a 3. számú egyéni választókerület önkormányzati

Részletesebben

JÁKI PAPÍR. I. B.osztály Ősz Eredményei XIX. FORDULÓ. Zotu Reklám - DPSE 1 : 7 ( 0 : 3 ) Peakfitness - EPCOS 4 : 3 ( 2 : 1 )

JÁKI PAPÍR. I. B.osztály Ősz Eredményei XIX. FORDULÓ. Zotu Reklám - DPSE 1 : 7 ( 0 : 3 ) Peakfitness - EPCOS 4 : 3 ( 2 : 1 ) SZABADIDŐSPORT SZÖVETSÉG 9700SZOMBATHELY, MARKUSOVSZKY U. 8. 2016. év Zotu Reklám - DPSE 1 : 7 ( 0 : 3 ) Peakfitness - EPCOS 4 : 3 ( 2 : 1 ) Harangláb Söröző - Nyugat Rádió 3 : 6 ( 1 : 1 ) Rács SE - KÖRY-KER

Részletesebben

A Mandulafa Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola közzétételi listája a 2014/15-ös nevelési évre, illetve tanévre

A Mandulafa Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola közzétételi listája a 2014/15-ös nevelési évre, illetve tanévre A Mandulafa Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola közzétételi listája a 2014/15-ös nevelési évre, illetve tanévre Az intézmény neve: Mandulafa Waldorf Óvoda, Általános Iskola és

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

1986 VASI KÉPZŐMŰVÉSZEK TÁRLATA, (Előszó) katalógus, Szombathelyi Képtár, Sz.hely

1986 VASI KÉPZŐMŰVÉSZEK TÁRLATA, (Előszó) katalógus, Szombathelyi Képtár, Sz.hely 1986 VASI KÉPZŐMŰVÉSZEK TÁRLATA, (Előszó) katalógus, Szombathelyi Képtár, Sz.hely 1987 MEGYEI TÁRLAT katalógus, Savaria Múzeum, Sz.hely EGY ELFELEDET MŰVÉSZ - (G.Szigeti Magda kiállítása az Utcagalériában)

Részletesebben

Szabad Gondolat. 2005. szeptember 8/3. Antropozófia Herbert Witzenmann 1905-1988. Világhelyzet Katja Kreis-Schädel: Az USA és a holokauszt

Szabad Gondolat. 2005. szeptember 8/3. Antropozófia Herbert Witzenmann 1905-1988. Világhelyzet Katja Kreis-Schädel: Az USA és a holokauszt Szabad Gondolat ANTROPOZÓFIA NEVELÉSMÛVÉSZET SZOCIÁLIS ÉLET Antropozófia Herbert Witzenmann 1905-1988 Werner Kuhfuss: Kétféle Demetrius Mihály ünnep Világhelyzet Katja Kreis-Schädel: Az USA és a holokauszt

Részletesebben

A WALDORF-PEDAGÓGIA ELMÉLYÍTÉSE műhely

A WALDORF-PEDAGÓGIA ELMÉLYÍTÉSE műhely WALDORF HÁZ PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZET 1075 Budapest, Asbóth u. 17. Tel.: 1-4610090; 30-3287448; Fax: 1-4136866; E-mail: waldorfhaz@waldorf.hu A WALDORF-PEDAGÓGIA ELMÉLYÍTÉSE műhely 2010. január 29-31.

Részletesebben

Ludwig Polzer-Hoditz katonatiszt, politikus, író *1869. április 23., Prága 1945. október 13., Bécs

Ludwig Polzer-Hoditz katonatiszt, politikus, író *1869. április 23., Prága 1945. október 13., Bécs Julius Polzer katonatiszt *1834 1912 Ludwig Polzer-Hoditz katonatiszt, politikus, író *1869. április 23., Prága 1945. október 13., Bécs Arthur Polzer- Hoditz politikus *1870 1945 Julius Ritter von Polzer,

Részletesebben

A TUDOMÁNYOS. ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT SZOLNOK MEGYEI SZERVEZETÉNEK FOLYÓIRATA. VII. évfolyam Felelős szerkesztőt Szurmay Ernő

A TUDOMÁNYOS. ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT SZOLNOK MEGYEI SZERVEZETÉNEK FOLYÓIRATA. VII. évfolyam Felelős szerkesztőt Szurmay Ernő JiSZ KUNSÁG A TUDOMÁNYOS. ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT SZOLNOK MEGYEI SZERVEZETÉNEK FOLYÓIRATA VII. évfolyam 1961. Felelős szerkesztőt Szurmay Ernő Szerkesztő bizottság* Barna Gábor, Kaposvári Gyula, Lévai

Részletesebben

Magyar-német kapcsolatok a német újraegyesítés tükrében

Magyar-német kapcsolatok a német újraegyesítés tükrében Magyar-német kapcsolatok a német újraegyesítés tükrében A Konrad-Adenauer-Stiftung, az Antall József Tudásközpont és az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem nemzetközi konferenciája Budapest,

Részletesebben

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Kar: Történelem-Filozófia Egyetemi év:ii. Félév:I. I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Tantárgy neve: Nemzetközi

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 77/2. Batthyány Gyula ( ) Fogat technika: litográfia méretek: 17,5 x 24,5 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 24.

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 77/2. Batthyány Gyula ( ) Fogat technika: litográfia méretek: 17,5 x 24,5 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 24. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 77/2. Batthyány Gyula (1887-1959) Fogat

Részletesebben

Szabad Gondolat. 2008. június 11/2. Antropozófia Rudolf Steiner: Szabadság és társadalom. Világhelyzet A Koszovó-ügy

Szabad Gondolat. 2008. június 11/2. Antropozófia Rudolf Steiner: Szabadság és társadalom. Világhelyzet A Koszovó-ügy Szabad Gondolat ANTROPOZÓFIA NEVELÉSMÛVÉSZET SZOCIÁLIS ÉLET Antropozófia Rudolf Steiner: Szabadság és társadalom Világhelyzet A Koszovó-ügy Pedagógia Werner Kuhfuss: Önmeghatározás vagy külsõ meghatározottság?

Részletesebben

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója Pedagógiai tervezés és értékelés M1014 Kollokvium M1002L - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Egy házi dolgozat készítése 10.000 leütés terjedelemben. (Két megadott cím

Részletesebben

A IV. osztály góllövőlistája 30 forduló után - végeredmény H. NÉV CSAPAT GÓLOK SZÁMA 1 Suki István Team Zero 42 2 Csordás Ádám FIDO 39 3 Begala Tamás

A IV. osztály góllövőlistája 30 forduló után - végeredmény H. NÉV CSAPAT GÓLOK SZÁMA 1 Suki István Team Zero 42 2 Csordás Ádám FIDO 39 3 Begala Tamás A IV. osztály góllövőlistája 30 forduló után - végeredmény H. NÉV CSAPAT GÓLOK SZÁMA 1 Suki István Team Zero 42 2 Csordás Ádám FIDO 39 3 Begala Tamás Welding 34 4 Boldog Péter Nesztor Autó 30 4 Nagy Csaba

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

Benyák Anikó (Pszichológia)

Benyák Anikó (Pszichológia) (Pszichológia) 014 1., Árendás Anikó Nevelőszülők és nevelt gyermekek több szempontú vizsgálata Előadás a 014. október -én tartott XVIII. Apáczai-napok Tudományos Konferencián. NYmE-AK, Győr (014) 013.,

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend 1. Püspökladányi MÁV Sakk Klub 1 Egri Laszlo Jr. HUN 703397 2127 23618 vendég 2 Egri Laszlo HUN 707619 2128 2269 3 Szathmari Gabor HUN 718785 1984 2284 4 Hegedus Sandor HUN 727210 1795 8781 5 Keseru Tibor

Részletesebben

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő Oldal 1 Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb 2006.11.25. 98-99-ben születettek Nincs szintidő 1. Atyi Ádám 98 006 37.49 2. Ujlakán Kálmán 98 006 40.89 4. Nagy Balázs 98 006 43.91 3. Varga Márton

Részletesebben

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan:

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Tudomány és kultúra További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Korok és démonok Dombi Péter: Hiszem

Részletesebben

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév Szakvezető: Szakter Zsuzsa Tantárgy: angol VMT Ideje: hétfő 10-12:35 óra Helye: 4. d osztály ANATABF.SZE Antal Anett angol BERTABF.SZE Bertalan Renáta Melinda angol DEETABF.SZE Deák Erzsébet angol KIVTAAF.SZE

Részletesebben

Havi összesítő. Január

Havi összesítő. Január Havi összesítő Január Január 17. (péntek) 18:00 Találkozások - A százhalombattai Kalendárium bemutatója Vendégünk: Jankovits Márta, a Faluvédő Egylet elnöke A Kalendáriumot bemutatja Sinka László, alpolgármester

Részletesebben

SAJTÓ- ÉS KOMMUNIK[CIÓS FŐOSZT[LY

SAJTÓ- ÉS KOMMUNIK[CIÓS FŐOSZT[LY SAJTÓKÖZLEMÉNY Balog Zoltán egyetemi és főiskolai tanári kinevezéseket adott át Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, valamint Dr. Palkovics László, az EMMI felsőoktatásért felelős államtitkára

Részletesebben

Makedónia geopolitikai helyzete. Csörgics Mátyás december 2.

Makedónia geopolitikai helyzete. Csörgics Mátyás december 2. Makedónia geopolitikai helyzete Csörgics Mátyás 2009. december 2. Tematika Tézis Generális ismeretanyag Regionális bontás Nemzetközi kapcsolatok Összefoglalás Irodalomjegyzék Tézis Biztosított Makedónia

Részletesebben

Csapat Név Szektor Rajtszám Fogott súly Pontszám. Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1. Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2

Csapat Név Szektor Rajtszám Fogott súly Pontszám. Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1. Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2 Felnőtt Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1 Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2 Bács-Kiskun Fekete Ferenc E 5 5510 3 Szolnok Közép-Tisza Hajdú Tamás E 6 5240 4 Ráckeve-Dunaági Sz. Lukácsa

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont MATEMATIKA 1 Szerőczei Filemon Simeon 6C 114,7 2 Soós Benjámin 6C 108,0 3 Molnár Eszter 6C 107,3 4 Bernát Ádám 6C 102,0 5 Molnár Dániel 6C 101,3 6 Jakab Dávid 6D 100,0 7 Horváth Ábel 6C 96,7 8 Török Barna

Részletesebben

Második Európai Blue Sky Konferencia

Második Európai Blue Sky Konferencia Második Európai Blue Sky Konferencia 1 Globális Átalakulások Következmények és Alternatívák Nemzetközi konferencia az OECD és az UNESCO MOST Program támogatásával 2015. Október 29-31, Budapest - Várnegyed

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

Helyszín: Főemelet 11.

Helyszín: Főemelet 11. NYUGAT-EURÓPAI SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÜLÉSE Elnök: Bihari Szabolcs KIM Nemzetpolitikai Államtitkárság munkatársai: Brendus Réka, Tóth László Helyszín: Főemelet 11. 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek

Részletesebben

Szabad Gondolat. 2009. március 12/1. Antropozófia Thomas Meyer: A tizenkét világnézet és az antropozófia

Szabad Gondolat. 2009. március 12/1. Antropozófia Thomas Meyer: A tizenkét világnézet és az antropozófia Szabad Gondolat ANTROPOZÓFIA NEVELÉSMÛVÉSZET SZOCIÁLIS ÉLET Antropozófia Thomas Meyer: A tizenkét világnézet és az antropozófia Világhelyzet Ertsey Attila: A Koszovó know-how, avagy a demográfiai fegyver

Részletesebben

Apáczai Csere János Általános iskola Táplánszentkereszti tagintézménye. Appony Albert Általános Iskola. Appony Albert Általános Iskola

Apáczai Csere János Általános iskola Táplánszentkereszti tagintézménye. Appony Albert Általános Iskola. Appony Albert Általános Iskola Név Pontszám 1 Vincze Laura.osztály Apáczai Csere János Általános iskola Táplánszentkereszti tagintézménye 2 Szabó Szilveszter. osztály Appony Albert Általános 3 Séllei Csaba.osztály Appony Albert Általános

Részletesebben

2006. szeptemberétől. Heti kontakt óraszám. TRB1000 1 0 K 2 TR Dr. Aszalós Éva X. TRB1001 0 1 G 2 TR Dr. Aszalós Éva X

2006. szeptemberétől. Heti kontakt óraszám. TRB1000 1 0 K 2 TR Dr. Aszalós Éva X. TRB1001 0 1 G 2 TR Dr. Aszalós Éva X Történelem alapszak szakirányok mintatanterve 2006. szeptemberétől Tantágy neve felelős Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Nagy Mihály X Filozófiatörténet AIB1002 2 0 K 2 FT Dr. Trembeczki István X Kommunikáció

Részletesebben

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Az első világháború kirobbanásának 100. évfordulója alkalmából Budapest Főváros Levéltára, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

A BEFEJEZÉS

A BEFEJEZÉS A BEFEJEZÉS 2011.07.30. Elfogadták az interjúkat! A projekt megvalósítása lezárult! Melléklet: Ssz Cím Riportalany Interjú idõpontja Diák Tanár 1 Életem Kiszomboron Borbély Jánosné 2010.11.19 Nagy Bendegúz

Részletesebben

nemzeti közszolgálati EGyEtEm közigazgatás-tudományi kar tudományos diákköri konferencia tavaszi ForduLÓ Budapest, 2014. április 24.

nemzeti közszolgálati EGyEtEm közigazgatás-tudományi kar tudományos diákköri konferencia tavaszi ForduLÓ Budapest, 2014. április 24. nemzeti közszolgálati EGyEtEm közigazgatás-tudományi kar tudományos diákköri konferencia tavaszi ForduLÓ Budapest, 2014. április 24. tudományos diákkör ProGrAmFÜZEt program 10:00-12:00 1. panel 12:00-12:30

Részletesebben

DÖKE. Négy Évszak Eredmények Tavasz Nyár Ősz Tél Összidő

DÖKE. Négy Évszak Eredmények Tavasz Nyár Ősz Tél Összidő DÖKE Négy Évszak Eredmények Tavasz Nyár Ősz Tél Összidő Félmaraton 1961-ben és előtte születettek Hartmann Károly 26:43:00 25:11:00 26:06:00 25:30:00 103:30:00 Tasnádi László 32:38:00 32:36:00 29:27:00

Részletesebben

a Sashalmi Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Nevelési Programja és Helyi Tanterve

a Sashalmi Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Nevelési Programja és Helyi Tanterve PEDAGÓGIAI PROGRAM a Sashalmi Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Nevelési Programja és Helyi Tanterve Menned kell merészen, mint sas, kérdezni a világ rejtelmeit, de akkor sem csüggedni,

Részletesebben

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6,

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6, Zavodszky Geza Törtenelem 111. a közepiskolak szamara ATDOLGOZOn KIADAs Nemzeti Tankönyvkiad6, Budapest Bevezetes.. 5 I. Az "ismeretlen" XVIII. szazad 7 Regi vihig - modem vihig. Az "ismeretlen" XVIII.

Részletesebben

1 A rendezvény neve: Vállalkozás versenykörnyezetben, alcím: Az üzleti hálózatok innovációs képessége Szervező:

1 A rendezvény neve: Vállalkozás versenykörnyezetben, alcím: Az üzleti hálózatok innovációs képessége Szervező: A Szlovák Oktatásügyi Minisztérium és a Tudományos és Műszaki Információs Központ (CVTI SR) minden évben megrendezi Szlovákia-szerte a Tudomány Hetének rendezvényeit. A hagyományosan minden évben megrendezett

Részletesebben

Természettudományos Projektnap április 3.

Természettudományos Projektnap április 3. 2 - Kockák és nézetek Gunkl Viktor 9.D Kockák Szalai Krisztián 9.D Kockák Szép Krisztián 9.D Kockák 3 - A repülés műszerei - működési elvek Branstädter Zoltán 9.C Zsírok Klucsik Péter 9.C Zsírok Zsupek

Részletesebben

VI.Szigetköz Minimaraton

VI.Szigetköz Minimaraton 2009.05.03. Táv : 16 km Abszolút eredmények 1. 33. Major József 1979 0:52:57 2. 10. Garami Árpád 1966 0:55:22 3. 71. Görözdi Máté 1983 0:57:34 4. 153. Sándor Csaba 1985 0:58:58 5. 6. Varga Csaba 1965 0:59:51

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura Ljubljana 2010 TÖRTÉNELEM Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura A tantárgyi vizsgakatalógus a 2012. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az új megjelenéséig. A katalógus érvényességéről

Részletesebben

AMATŐR Balogh Balázs B 76 KTM MX 2 B 2 Pék Marcell B 90 YAM

AMATŐR Balogh Balázs B 76 KTM MX 2 B 2 Pék Marcell B 90 YAM AMATŐR 125 1 Moór András A 100 SUZ 47 22 41 42 50 40 242 MX2 A 2 Bérdi Dániel A 36 YAM 38 25 45 38 40 45 231 3 Sipos Robin A 277 YAM 36 20 24 32 40 38 190 4 Horváth Zsolt A 12 HON 41 18 34 40 30 0 163

Részletesebben

Meghívó. Időpont: november (csütörtök, péntek) Helyszín: Dubniczay Palota (Veszprém, Vár utca 29.)

Meghívó. Időpont: november (csütörtök, péntek) Helyszín: Dubniczay Palota (Veszprém, Vár utca 29.) Meghívó A Veszprémi Magyarságtudományi Kutatások Műhely és a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottsága meghívja Önt a Globalizáció vagy lokalizáció a Baltikumtól az Adriáig? című nemzetközi

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai * 1. számú függelék Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai N é v Lakcím ASBÓTH ENDRE 4025 Db. Simonffy u. 13. BAGOLYNÉ DR. RINYU ILONA 4032 Debrecen, Károli G. u. 192. DR. BÁKONYI LÁSZLÓ 4031

Részletesebben

Meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéke 2015. november 6. (Elfogadott szakdolgozatok, szakdolgozatcímek címlistája 2013 2015)

Meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéke 2015. november 6. (Elfogadott szakdolgozatok, szakdolgozatcímek címlistája 2013 2015) Meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéke 2015. november 6. (Elfogadott szakdolgozatok, szakdolgozatcímek címlistája 2013 2015) Az alábbi táblázatban a megírt szakdolgozatokat, szakdolgozat címeket találjátok.

Részletesebben

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2 ANGOL Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka Március 26. Igazgatási épület 312 14.45 Baligács László angol B2 B2 Ferenc Baráth Norbert angol B2 B2 Berencsik Szabolcs angol B2 B2 Bódis Tamás angol B2 B2

Részletesebben

abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar eredmény EGYETEMI-FŐISKOLAI EGYENKÉNTI IDŐFUTAM KERÉKPÁRVERSENY 2009. október 11.

abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar eredmény EGYETEMI-FŐISKOLAI EGYENKÉNTI IDŐFUTAM KERÉKPÁRVERSENY 2009. október 11. Abszsorrend abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar Országúti MTB eredmény 1 1 Dancs Márton Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar O 0:24:22 2 2 Dékány Tamás Széchenyi István

Részletesebben

1. forduló 2. fgorduló 3. forduló Pontszám:

1. forduló 2. fgorduló 3. forduló Pontszám: Név: : 1. forduló 2. fgorduló 3. forduló Pontszám: Vincze Laura 8.osztály Apáczai Csere János Általános iskola Táplánszentkereszti tagintézménye Szabó Szilveszter 7. osztály Appony Albert Általános Séllei

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Vendégkategória férfi/ Gästeklasse Herren NÉV EGYESÜLET PONT SZÁZALÉK 96% 93% 92% 91% 91% 90% 90% 90% 90% 89% 89% 87% 87% 86% 85% 84% 80%

Vendégkategória férfi/ Gästeklasse Herren NÉV EGYESÜLET PONT SZÁZALÉK 96% 93% 92% 91% 91% 90% 90% 90% 90% 89% 89% 87% 87% 86% 85% 84% 80% Vendégkategória férfi/ Gästeklasse Herren NÉV Klaus Bernhard Létai Zoltán Ambrus Zoltán Bali Péter Brauer Daniel Hadnagy Gábor Kámán József Gáspár Alex Harsányi Bálint Harsányi Norbert Kovács Szilárd Jáger

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március Országos Elődöntő I-II. korcsoport B kategória leány Csapatbajnokság Csapat neve: Ugrás Gerenda Talaj Össz pont Helyezés Batthyány Kázmér Ált. Iskola Siklós 47,8 46,9 47,15 141,85 I. Köztársaság Téri Ált.

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Szabad Gondolat. 2005. június 8/2

Szabad Gondolat. 2005. június 8/2 Szabad Gondolat ANTROPOZÓFIA NEVELÉSMÛVÉSZET SZOCIÁLIS ÉLET Antropozófia Steffen Hartmann: Rudolf Steiner halálának 80. évfordulójához Milyen viszonyunk lehet ma Rudolf Steinerhez? Világhelyzet Az új Törökország

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők és ügyintézők N é v Beosztása Elérhetőség Fogadóóra 1. Szilágyi István főigazgató szilagyi.istvan@noszlopy-marcali.hu hétfő: 9.00-12.00 2. Kiss

Részletesebben

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra Tó- s - Ádám Kriszt nincs nincs Ambrus Norbert X nincs nincs Asszonyi Veronika X X nincs nincs Balla Antal nincs nincs Balogh Bettina X X X X X X X X X ezüst arany Balogh János X X nincs nincs Balogh Judit

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele

Részletesebben

Sporteredmények (december-január)

Sporteredmények (december-január) Sporteredmények (december-január) Országos verseny Zolván Barbara 3.c 7. hely gyorskorcsolya Országos gyorskorcsolya bajnokság Mahler Gergő Bernát András 3.c 1. hely labdarúgás Shlimberger kupa Bakos Zsófia

Részletesebben

Biblioterápiás foglalkozások témaajánlói és a. felhasználható irodalmak jegyzéke

Biblioterápiás foglalkozások témaajánlói és a. felhasználható irodalmak jegyzéke Biblioterápiás foglalkozások témaajánlói és a felhasználható irodalmak jegyzéke Apanélküliség témakör irodalma Hajléktalan témakör irodalma Halál témakör irodalma Hűség és barátság témakör irodalma Kamasz

Részletesebben

Győr Dudás Sándorné 30 4. Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Kölcsey Ferenc Általános Iskola GYMTI Vitéz Háry László Általános Iskola

Győr Dudás Sándorné 30 4. Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Kölcsey Ferenc Általános Iskola GYMTI Vitéz Háry László Általános Iskola 1. Csáfordi József Écs- Ravazd Általános Jámbor Lászlóné 35 1. 2. Fekete Barnabás 6 Dudás Sándorné 31 2. 3. Károlyi Klaudia 6 Főigazgatóság Gyárvárosi Általános Luttenberger Gyöngyi 31 3. 4. Nyári Alexandra

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat VERSENYEREDMÉNYEK 2011/2012. tanév felső tagozat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Vers- és prózamondó (vers 5-6.o.) Jáger Anett 5.d 1. 9. Králusz Tamás 5.c 2. Csánky Nóra 5.a 3. Harsányi Pandora 5.d 3. Vers- és

Részletesebben

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények 10km Férfi 10-18 éves 1 2064 Lovas Bence 2004.04.04 11 0:35:29 1:14:41 10km Férfi 19-30 éves 1 2044 Szabó József 1990.02.16 25 0:21:54 0:44:37 2 2099 Szaniszló Máté 1988.08.23 26 0:23:08 0:47:23 3 2105

Részletesebben