Szabad Gondolat MELLÉKLET 10/4 REPERTÓRIUM december ÖSSZEÁLLÍTOTTA: STRÁMA ÉVA ANTROPOZÓFIA NEVELÉSMÛVÉSZET SZOCIÁLIS ÉLET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szabad Gondolat MELLÉKLET 10/4 REPERTÓRIUM 1998-2007. 2007. december ÖSSZEÁLLÍTOTTA: STRÁMA ÉVA ANTROPOZÓFIA NEVELÉSMÛVÉSZET SZOCIÁLIS ÉLET"

Átírás

1 Szabad Gondolat ANTROPOZÓFIA NEVELÉSMÛVÉSZET SZOCIÁLIS ÉLET REPERTÓRIUM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: STRÁMA ÉVA december MELLÉKLET 10/4

2 SZABAD GONDOLAT 10/4 Az antropozófia, nevelésmûvészet és szociális élet folyóirata MELLÉKLET Szerkesztõbizottság: Buella Mónika, Ertsey Attila, Frisch Mihály, Galántai Ágnes, Kádas Ágnes, Kálmán István, Tóth Márk Kiadja: Natura-Budapest Kft. Felelõs kiadó: Tóth Márk Felelõs szerkesztõ: Buella Mónika Borító és tördelés: HÉT-fõ Bt. emela Nyomdai munka: Kintner Attila ISSN Olvasói levelek, hirdetések, információ: a szerkesztõség címére lehet beküldeni 1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 41., Tel: Honlap: Beküldött írásokat nem küldünk vissza, és nem õrzünk meg. Elõfizethetõ a szerkesztõségben. Éves elõfizetési díj: 2400 Ft (postaköltséggel együtt)

3 Elõszó A Szabad Gondolat címû negyedéves folyóirat elsõ száma 1998-ban jelent meg. Repertóriumunk az elmúlt 10 év anyagát adja közre. A rendezés két szempont alapján is megtörtént: idõbeli sorrendben közli az egyes számokban megjelent cikkeket, a második részben pedig szerzõk szerint kategorizál. A lap kiadója kezdetben az Ita Wegman Alapítvány volt, a késõbbiekben a Natura Budapest Kft. vállalta föl a kiadói szerepet. Felelõs kiadója Frisch Mihály majd Tóth Márk lett. Felelõs szerkesztõként Kálmán István és Gereben Ágnes tevékenykedett, jelenleg Buella Mónika a felelõs szerkesztõje a lapnak. Mindezen változások azonban elsõsorban technikai jellegûek voltak. Az újságnak független szerkesztõbizottsága van. Tagjai jelenleg: Buella Mónika Ertsey Attila Frisch Mihály Galántai Ágnes Kádas Ágnes Kálmán István Tóth Márk Korábban hosszabb-rövidebb ideig a szerkesztõség soraiba tartoztak: Döbröntei Zoltán Kampis Miklós Mesterházy Mária Z. Tóth Csaba SzG 2007/4 - melléklet 1

4 TARTALOMJEGYZÉK IDÕRENDBEN 1/ ÁPRILIS - A Szabad Gondolatok Házának avató ünnepsége Meghívó - A vendégek köszöntése - Frisch Mihály: A Házról; Kálmán István: A Gondolatról - M. Volosina: Kyméra - H. Kükelhaus: Napfogyatkozás - Kálmán István és egy résztvevõ beszélgetése - Az alapítók és intézményeik: - Kampis Miklós: Kós Károly Egyesülés - Döbröntei Zoltán: Scarabeus Mûvészeti Mûhely - Illyés Zsuzsanna: Pagony Táj- és Kertépítész Iroda - Szabad az Á (Mesterházi Mária riportja) - Az Ita Wegman alapítvány - Ita Wegman életútja - Dr. Ita Wegman: A gyógyítómûvészet és Natura istennõ (részlet) - Dr. Ita Wegman: A misztérium-történet egy darabja (részlet) - G. Kniebe: A gyermek a második hét évben (elsõ rész) - H. Zimmermann Th.Stöckli: A tanterv, mint pedagógiai kutatási feladat - Károly Sándor: Feltámadott március 15. A Szabad Gondolatok Házában 1/ JÚNIUS - Kádas Ágnes: A Goetheanum építésének története - W. Kuhfuss: Az, akit kerestek (részlet) - Frisch Mihály: A morális technológia és technika világa - P. Emberson: A morális technológia és az Antro-Tech Kutató Intézet munkája Nevelésmûvészet - Kádas Ágnes: Jakob Streit látogatása - Szolzsenyicin részletek 2 SzG 2007/4 - melléklet

5 - Mesterházi Mária: Találkozás Jakob Streittel - Jakob Streit: György lovag - Kilovagol Szent György (bolgár népköltés) - G. Kniebe: A gyermek a második hét évben (második rész) - G. Kniebe: Az osztálytanító önmegértése - Károly Sándor: Öltsd magadra - I. Finkbeiner-M. Keller-Th. Stöckli. A tanár elõ- és utókészületérõl - Somogyi Tibor: Játék a kockán Szociális kérdés - Buella Mónika: Hogyan látjuk a természetet - J. Kennedy: A bátorságról - H. Pinter levele Tony Blairhez (részlet) 1/ SZEPTEMBER - R. M. Grosse: A Fatima-jelenség és a jánosi kereszténység hajnala - Frisch Mihály: Mi lesz a jövõ energiaforrása? - Beszámoló a Hauschka-csoport munkájáról - A Szabad Oktatási Fórumról - Döbröntei Zoltán: A képalkotás erõtere - Buella Mónika: Mesél a természet - Somogyi Tibor: Uray György emlékezetére Nevelésmûvészet - Tóth Nóra: Segítség a tanuláshoz - Az állattan oktatása Szociális kérdés - Kálmán István: Szabad szellemi élet - D.Brüll: Egy fejezet a pedagógiai szociál-patológiából - Galántai Ágnes: A Törvényrõl KÜLÖNSZÁM OKTÓBER - Kálmán István: Nevelés és oktatás a szabad kulturális rendben - Ertsey Attila: A szabad oktatás és a szabad szellemi élet SzG 2007/4 - melléklet 3

6 - Helyes Gábor: Lélektõl lélekig - Tatai Mária: Az államról és az oktatásról - Buella Mónika: A szabad szellemi életrõl - Döbröntei Zoltán: Gyógyulás a mûvészetben - Galántai Ágnes: Magyarország Frisch Mihály: Szellemi csellengõk - Somogyi Tibor: A szakmunkásképzésrõl 1/ DECEMBER - R. Steiner: Krisztus Lucifer és Ahrimán között - Stráma Éva: Zuhanás, Delelõn a Nap - Galántai Ágnes: A legsötétebb napok - A gyakorlati gondolkodás kialakítása - Beszámoló a SZOF õszi programjáról - Frisch Mihály: Gondolatok folyóiratunk jövõjérõl - Tóth Márk: A halálerõk szerepe az emberiség történetében Nevelésmûvészet - Kálmán István: A Waldorf-pedagógia és a szociális kérdés - Cristoph Strawe: A szociális kérdés a tantervben (elsõ rész) - Károly Sándor: Luca-nap - Mesterházy Mária: A magyarországi Bothmer-gimnasztika képzésrõl - Toll Tünde: Ésszerû testnevelés Szociális kérdés - Buella Mónika: A táj, mint atmoszféra - Illyés Zsuzsa: A hársfák napja - Herbert Hahn: Az oroszokról - Ertsey Attila: Ábel szigete - Makovecz Imre: Az idegenszívûségrõl - Gereben Ágnes: Karácsonyi üzenet 2/ MÁRCIUS - Henry Ford: Életem és mûködésem (részletek) 4 SzG 2007/4 - melléklet

7 - Somogyi Tibor: A vállalkozási piramistól a formateremtõ vállalkozásig - Elisabeth Beringer: Az emberi táplálkozásról - Károly Sándor: ne félj! - Kádas Ágnes: A Keyserlingk Institut vállalkozás a szellemi életben Nevelésmûvészet - Christoph Strawe: A szociális kérdés a tantervben (második rész) - Stráma Éva: Az én napom; Lepke 2/ PÜNKÖSD - Kálmán István: Szerbia vagy Európa ellen indított háború? - Stráma Éva: Bátorság a küzdõkben - Szerb-Koszovó történeti kronológiájából - Szolzsenyicin: Ne éljetek a hazugsággal - Károly Sándor versei - Kálmán István: Aforisztikus kiegészítések I.,II. - Jefimija: Lázár cár dicsérete - Frisch Mihály: Egy meg nem írt napló gondolattöredékei - A. Bracher: 50 éves a NATO - Ertsey Attila: Kompország katonái - Galántai Ágnes: Elkerülhetetlen-e a háború, ami bennünk dúl? - Helyes Gábor: Az ötödik huszonöt éves terv Olvasói levelek - Papp Lajos - Szekér László: Civil kérdések - A Kós Károly Egyesülés Szabad Fõiskolájának programja 2/ SZEPTEMBER - Thomas Meyer: Tények, hazugságok, hosszú távú tervek - Károly Sándor: De te repülsz? (IV) - A. Bracher: A Nyugat, Szerbia és a maffia szervezete - Stráma Éva: (cím nélkül) - Megtörténhetett volna Beszélgetés Kálmán Istvánnal SzG 2007/4 - melléklet 5

8 - Buella Mónika: Goethe évforduló - Rudolf Steiner Goethérõl - Frisch Mihály: Emlékezés Ehrenfried Pfeifferre - Ertsey Attila: A Joseph Beuys szeminárium elé - A misztériumok a fõpályaudvaron vannak interjú J. Beuys-szal - Kiáltvány és tanterv (F. I. U.) - Beuys: Beszélni saját földünkrõl - Beuys: Óvd a lángot 2/ DECEMBER - Kálmán István: A Kós Károly egyesülés és a Szabad Fõiskola - Stráma Éva: Túl a paradicsom kapuján - Illyés Zsuzsa: A Szabad Fõiskoláról - Kádas Ágnes: A világ és az ember megismerése a megismerés alapjai E. Beringer elõadásának összefoglalója - Buella Mónika: A természeti világ megismerése - Frisch Mihály: Egy világ, ahol az ember nem idegen - Kálmán István: Az európai eszme és annak megvalósulása - Helyes Gábor: Találkozás Makovecz Imrével tölgy szeminárium - Ertsey Attila összefoglalója - Somogyi Tibor: Még egyszer a szakmunkáról 3/ ÁPRILIS - Wilhem Neurohr: Lenni vagy nem lenni - R. Steiner: Szociális eszmék, szociális valóság, szociális gyakorlat (részl.) - Makovecz Imre: Halandó halhatatlanság Waldorf iskolák - Bemutatkozik a gyõri Forrás Waldorf Iskola Szabad Fõiskola - tanári beszámolók - Kálmán István: Az ember önmegvalósítása - Tatai Mária: Szubjektív gondolatok Amerikáról - Döbröntei Zoltán: Kitágított mûvészetszemlélet 6 SzG 2007/4 - melléklet

9 - Frisch Mihály: A görög kortól az elbizonytalanodás koráig - Zsigmond László: Vállalkozások, vállalkozók SzF - Interjúk - Gondolatok a teremtésrõl... Beszélgetés Somogyi Tiborral - A legjobb befektetés maga az ember... Beszélgetés Makovecz Imrével SzF - Hallgatói dolgozatok - Kántor Miklós: Három generáció - Károly Sándor: Születésnapomra - Tóth Máté: Az egyes világok és azok megfigyelési módjai - Kiss Viktor: A közlekedési múzeumban 3/ JÚNIUS - Papp Lajos: Referátum az információról - Új szellemi fõváros a tájtemplom - A pagony iroda pályázata a Velencei Biennáléra Waldorf iskolák - Bemutatkozik a Solymári fészek iskola SzF - Tanári beszámolók - Kálmán István: Az európai eszme - Ertsey Attila: Az ír misszió - Helyes Gábor: Visszaszámlálás - Döbröntei Zoltán: Mindennapi tárgyaink a mûvészet tárgyai - Frisch Mihály: A természettudomány és a szellemtudomány határa SzF - Interjúk - Zsigmond Lászlóval - Dévényi Sándorral 3/ SZEPTEMBER - A.Bracher: Az I. világháború, a XX. század õskatasztrófája - Buella Mónika: Új Atlantisz felé Nevelésmûvészet - Kálmán István: a Waldorf felébred és marad SzG 2007/4 - melléklet 7

10 - Kálmán István: Az önigazgatásra törekvõ Waldorf-iskoláknak - Károly Sándor: De te repülsz? (V) - Kapunyitás Szombathelyen SzF - Beszámolók - Kádas Ágnes: A mezõgazdaságról - Illés Zsuzsa: Részesei vagyunk a valóság létrehozásának - Frisch Mihály: A földélõlény - Kádas Ágnes: Beszámoló a konzultációkról - Papp Lajos: Bartók Béla kelet és nyugat között SzF - interjú - Ekler Dezsõvel SzF - hallgatói írások - Zajti Ferenc: Az ünnep 3/ DECEMBER Politika - Kálmán István: Közép-Európa és az angolszász politika - A. Bracher: Az angolfil hálózat Technika - Frisch Mihály: Élet és halál-kérdések Gyógyászat - W.Holtzapfel: Merre tart a gyógyászat? Környezet - Buella Mónika: Minden völgy után jön egy hegy - A. Suchantke: Kapcsolat a természettel (részletek) Szabad Fõiskola - Beszélgetés Kampis Miklóssal SzF - Hallgatók írásai - Mit tanulok Szabad Fõiskolán 4/ ÁPRILIS - A mocskolódás anatómiája Újabb támadás a Waldorf ellen Politika - A. Bracher: Koponyák és csontok a Wall Streeten 8 SzG 2007/4 - melléklet

11 Környezet - Az európai tájkultúra mint feladat Dornachi kiáltvány Pedagógia - Vincze Erzsébet: Találkozás Elisabeth Beringerrel - Christian Morgenstern: Mint ki tiszta fényben Szabad Fõiskola - elõadások - Az Ita Wegman Alapítvány SzF - Hallgatói munkák - Tóth Márk Az agy-korszak - Balogh Ádám: A magyarországi reformáció SzF - Interjú - Beszélgetés Kálmán Istvánnal 4/ SZEPTEMBER - Th. Meyer: Az antropozófiai mozgalom sorsa és a világeseményekre - gyakorolt hatása - Z. Tóth Csaba: Michael kardja és a lélek mérlege - Séva: A semmi peremén - Károly Sándor: A szó. Kórkép és gyógygondolat Politika - Kálmán István: A balkáni háborúról - G. Bondarev: Az amerikai-jugoszláv háború - Bú Ella: Vajdaság, Szerbia, Montenegro, Bosznia-Hercegovina - Kálmán István: Két könyv a holocaustról - Norman Finkelstein és a holocaustipar (A. Bracher) - A holocaust amerikanizálása Gyógyászat - Th. Schwenk: Ritmus és élet Pedagógia - Konferenciától az egyesületig az Extra Lesson csoport három éve Technika - Ingo Hoppe: A gépbolygó. Ez lenne a jövõnk? SzG 2007/4 - melléklet 9

12 4/ DECEMBER - Wilfried Jaensch: Hová tartunk? Politika - Mi tudjuk, hogy szeptember 11-én a világ megváltozott. beszélgetés Kálmán Istvánnal a terrorizmusról - Lorenz Jäger: Nagy-Britannia emlékezik Anthrax Gruinard szigetére - Th. Meyer: Lezártam magamban a társaság konfliktusait - Rudolf Steiner a karácsonyi gyûlésrõl (részlet) - Szergej O. Prokofjev. Amit Antroposophia állítólag kíván magának (részlet) - Albert Steffen: Útravaló - Frisch Mihály: A Pogacnik jelenség - Marko Pogacnik: Az emberré válás evangéliuma (részlet) - Ki nem lenne szívesen varázsló? Környezet - Bú Ella: A szülõföld tája - Herczeg Ágnes: Kelet-nyugati átjáró - Szalai Laura: Az én falum Szabad Fõiskola - A Szabad Fõiskola záróünnepségérõl - Szeptember 11-e után (bevezetés a memorandumhoz) - A szabad fõiskola hallgatóinak Memoranduma (részlet) Pedagógia - Síklaky Virág: Egyén és közösség viszonya néhány XIX: századi orosz mûben 5/ MÁRCIUS - FELHÍVÁS A TUDAT TERRORJA ELLEN Politika - Ertsey Attila: Terrorizmus és az írek - Bracher: Rasputin, Parvus és a szocialista kísérlet Oroszországban - Bracher: Jean Monnet - az Egyesült Európa atyja 10 SzG 2007/4 - melléklet

13 - Takács Péter: Lex Bos látogatása Magyarországon - Frisch Mihály: A bizalom mint jövõ-erõ Környezet - Illyés Zsuzsa: Teremtsünk új tájkultúrát Pedagógia - Ekler Ágnes: Kismadár Olvasói levelek - Síklaky István: A globalizáció veszélyes kétértelmûsége - Galántai Ágnes: Hinni vagy nem hinni - Á.: Eszmélet 5/ JÚNIUS - FELHÍVÁS A TUDAT TERRORJA ELLEN Politika - Thomas Meyer: Az újságírók feladata - Mi történt valójában szeptember 11-én? - Mundus vivit lege americana - Ertsey Attila: Az idõjárásról - Tóth Márk: A csendes forradalom - Z. Tóth Csaba: Magyarország újjászületése - Kálmán István: A választás tétje - Bracher: Jean Monnet - II. rész - Takáts Péter: Közösségek fejlõdése - Kocsis András: Szent János a XXI. században Környezet - Bú Ella: Az iskolakertrõl - Bú Ella: Mag-tor Pedagógia - Halász Zsuzsanna: A Camphill mozgalom (I. rész) - G. Ekler Ágnes: Elsõ osztály, Perint-parti Szó-fogadó - Síklaky Virág: Levél Amerikából - G. Ekler Ágnes: A szép bükkfa SzG 2007/4 - melléklet 11

14 5/ SZEPTEMBER - A POLGÁRI KÖRÖKRÕL Politika - A. von Bülow: Az állam nevében - Irene Diet: Imagináció vagy virtuális valóság - Kocsis András: Õszi napok Környezet - E. M. Kranich: A Föld: lélekkel áthatott lény a világegyetemben - Gereben Ágnes: Oroszországi úti beszámoló Pedagógia - Halász Zsuzsanna: A Camphill mozgalom (II. rész) - Ekler Ágnes: Igazolja magát Melléklet - Dr. W. J. Stein: Mivel tartozik a Nyugat a Keletnek? 5/ DECEMBER - Z. Tóth Csaba: Búsuló Krisztus - Kocsis András: A varázslat idõszaka Politika - G. Weidenhausen: A birodalom eljövetele - Ertsey Attila: Beszámoló a KKE és az IWA szemináriumának indulásáról Pedagógia - Werner Kuhfuss: Óvodapedagógia a kor színvonalán - Herwig Duschek: A csillaggyerekekrõl - Frank Linde: Gondolkozz el a hatáson - Ekler Ágnes: A mogyoróbokor és a Borbála-ág Környezet - Herczeg Ágnes: Tájmûvészet - Herczeg Ágnes: Tájak titkos üzenete Kappadókia földjén Technika - Frisch Mihály: Gépember vagy embergép? 12 SzG 2007/4 - melléklet

15 - Tóth Márk: Génmanipuláció és táplálkozás - Síklaky Virág: A tudomány lehetõségei a mai világban Melléklet - Jakob Streit: Hogyan született a Csendes éj, szentséges éj? 6/ MÁRCIUS - Állásfoglalás - Karl Buchleitner: A tagozódás eszméje, mint az antropozófiai társaság sorskérdése - Andreas Flörsheimer: Illúziók és mesterkedések - Thomas Meyer: A szabadság kezdeményezõje. Az antropozófiai társaság és az antropozófus - Kálmán István: Az én tudománya -? - Kocsis András: A reményteli várakozás hangulata Politika - Thomas Meyer: Ki irányítja a világpolitikát a XXI. században? Pedagógia - Eugen Kolisko: Pedagógia és gyógyászat - Frank Linde: Kritikus állásfoglalás a csillaggyerek jelenséggel kapcsolatban - Frank Linde: Krisztus-gyerek - Ekler Ágnes: A csipkebokor Információk Hirdetés Olvasói levelek Melléklet - Európa és az integráció 6/ JÚNIUS - Thomas Meyer: Az igazság újjászületésének ereje - Ertsey Attila: Beszámoló a Szeminárium munkájáról SzG 2007/4 - melléklet 13

16 Politika - Amerikai veteránok felhívása - A szolgálatmegtagadók nem akarják Saront követni - Izrael: a tartalékosok nyílt levele - Európa az új világrendben: Beszélgetés Kálmán Istvánnal az iraki háború kapcsán - Gerd Weidenhausen: Az iraki háború: továbblépés az Új Birodalom felé vezetõ úton - Gerd Weidenhausen: A politika militarizálásának projektje Technika - Paul Emberson: A klónozásról és az elvesztett hierarchiáról I. rész A genetika és az elementáris világ - Frisch Mihály: Inteligens gépek háborúja Pedagógia - Eugen Kolisko: Orvosi gondolkodás jelentõsége a tanárképzésben és a nevelésben - Ekler Ágnes: A patak szava (Egy locsi-fecsi kisfiúnak) Környezet - Bú Ella: A nagyranõtt Krisztusok Hirdetések Információk 6/ SZEPTEMBER - Kálmán István: Az antropozófia és a hazugság nem viselik el egymást - Kádas Ágnes: Tájkép csata után Válasz Dr. Szilágyi Péter cikkére - Frisch Mihály: A szellemi harc törvényszerûségei - Papp Lajos: Egy zenei hallással rendelkezõ olvasó tanulmánya - Kálmán István: Egy szabad kezdeményezésbõl keletkezett intézmény - Christian Ammon: Álom a Steiner-iskolák tandíjtól független pénzforrásáról - Tóth Márk: A Váradi-jelenség, avagy mi is az a szellemtudomány? 14 SzG 2007/4 - melléklet

17 Politika - Noam Chomsky: A propaganda látványos sikerérõl - Free Lance /Frank Geerk/: Egy hang a világ helyzetérõl - Thomas Meyer: Korunk alapjában hazug természetû - Gondolatok a világ jelenlegi helyzetérõl - Gerd Weidenhausen: A Bush család háborúi (Könyvrecenzió) - Laurence Oliphant: Egy angol utazó kalandja Athénban Pedagógia - Lotha Vogel: Embertan a Waldorf iskola tantervében - Ertsey Attila: Terminátor - Szilágyi Márta: Emlék-képek júniusából Gyógyászat - Dr. Olaf Koob: A fájdalomról Technika - Paul Emberson: A klónozásról és az elvesztett hierarchiáról II. rész A nemzés Olvasói levelek Hírek, Hirdetések 6/ DECEMBER - Kádas Ágnes: Ascona - Nora von Baditz: Ascona - Erica Muller: Három háborús karácsony Asconában - Ita Wegman: Az apokaliptikus kép és az emberiség jövõje - Karl Buchleitner: Téma: az alapszabályzat (részlet) - Ertsey Attila: Kaspar Hauser a jelen sorskérdései - Peter Tradowsk: Kaspar Hauser és a szellem háborúja a jelenben - Alexander Caspar: Ami életünket zsarnokságban tartja Világnézet - Gerd Weidenhausen: Fontos könyv Irakról - Kritikus könyv az Egyesült Államok politikájáról - Az amerikai kormánynak takargatnivalója van - Hajdú Zsófia: Olyanok lesztek, mint az istenek SzG 2007/4 - melléklet 15

18 Pedagógia - Rüdiger Keuler: i pedagógia kiüresedett külsõségek - Rüdiger Keuler: Kühlewind csillaggyerekei (részlet) - Rudolf Steiner: Carnegie és Tolsztoj Technika - Paul Emberson: A klónozásról és az elvesztett hierarchiáról III. rész Az elveszett Hierarchia - A Paternelle Környezet - Herczeg Ágnes: Az eltékozolt kincs - Herczeg Ágnes: Fürdõépítõ kalákák székelyföldön Hírek, Hirdetések 7/ MÁRCIUS - Gaál László: Újratestesülés és sors - Irene Diet: Kell-e még nekünk Rudolf Steiner? - Irene Diet: Lélek helyett energia? - Frisch Mihály: Miért kell mindig harcolni? - Kádas Ágnes: Lex Bos templomos lovagok régen és ma. Gondolatok a könyv magyar kiadása kapcsán - Szerkesztõségi állásfoglalás. A Metamorfózis karácsonyi üzenete - Kálmán István: Az ember önmegvalósítása a hármastagozódású társadalomban Világhelyzet - Van kiút a mit sem sejtõk völgyébõl? - Interjú Gerhard Wisnewskivel a szeptember 11-i terrortámadásról és annak globális hatásairól Pedagógia - Eugen Kolisko: Az emberi szabadság fiziológiai alapjai és ezek jelentõsége a nevelésben és a gyógyítás mûvészetében - Ertsey Attila: Támadás a Waldorf-pedagógia ellen. Szarumán elindította hadait Középfölde ellen - Kocsis András: Kábít a szer Technika - Paul Emberson: A klónozásról és az elvesztett hierarchiáról IV. be- 16 SzG 2007/4 - melléklet

19 fejezõ rész Az Ember jövõje - Frisch Mihály: Utószó Paul Emberson elõadás sorozatához - Tóth Márk: Látogatóban az ANTRO-TECH Intézetnél - Tasnádi Kriszta: Összefoglaló Peter M. Schnellel, a Software AG Alapítvány vezetõjével készített interjúról Környezet - Ernst-Michael Kranich: A növények, mint a lelkiség képei. A tulipán Hírek, Programok Melléklet - Alexander Caspar: A pénz jövõje - Kiegészítés a gazdálkodás a jövõben a zsákutcából kivezetõ út c. könyvhöz 7/ JÚNIUS - Ramon Brüll: Az elszalasztott lehetõség Az i Társaság (újra) konstituálásához - Andreas Wilke: A Dorneck-Thierstein Járásbíróság Február 2/3-i ítéletéhez - Varga Márta: Elisabeth Vreede, az ismeretlen - Irene Diet: Az antropozófusok körében kialakult válság magának az antropozófiának a lényegéhez tartozik? - Ertsey Attila: Thomas Meyer a Szabad Gondolatok Házában - Ludwig Polzer-Hoditz: Das Mysterium der europaischen Mitte Pedagógia Gyógyászat - Kádas Ágnes: Hidroterápiai képzés Bad Bollban, a Margarethe Hauschka Ritmikus Masszázs és Mûvészeti terápiai Iskolában - Tasnádi Kriszta: Beszámoló M. Roggatz a Szabad Gondolatok Házában tartott elõadásáról Környezet - Bú Ella: Mert azt álmodják, többé sose fák - Élõ építmények Szociális élet - Udo Herrmannstorfer: Egyén és állam I. rész Hírek, Programok SzG 2007/4 - melléklet 17

20 7/ SZEPTEMBER - Ita Wegman Alapítvány: Közlemény Pedagógia - Rüdiger Keuler: Waldorf pedagógia antropozófia nélkül? Az antropozófiai pedagógia hanyatlásáról - Kálmán István: Bevezetõ Werner Kuhfuss írásához - Werner Kuhfuss: Korai nevelés kontra játék a gyermeknél - Eugen Kolisko: A pedagógia és a gyógyításmûvészet együttmûködése a Rudolf Steiner által alapított nevelésen belül - Búcsú az osztálytól: Interjú Stráma Évával - Stráma Éva: Búcsú a nyolcadik osztálytól - Thomas Meyer: FÁTYLAT VONUNK E SZENVEDÉS ELÉ Goethe és a feltûnést keltõ film, a Passió viszonyulása krisztus szenvedéséhez Gyógyászat - Kádas Ágnes: Margarethe Hauschka élettörténete - Margarethe Hauschka: Egy kibõvített orvostudomány megszületésének évei Olvasói levél, Közlemény Programok, Hirdetés 7/ DECEMBER - Walter Johannes Stein: Arisztotelész a modern világról - Andreas Flörsheimer: Pénzöregítés és pénzfiatalítás - Alexander Caspar: A szociális alaptörvény - Ertsey Attila: A Passióról Pedagógia - Ertsey Attila: Támadás a Waldorf-pedagógia ellen II. rész - Petíció a felsõoktatási törvénytervezet ellen - Petíció - Werner Kuhfuss: Gyermekeinken keresztül szeretnénk Európa bolsevizálását? 18 SzG 2007/4 - melléklet

21 - Deák József: Waldorf mozgalom Oroszországban Az együttgondolkodás kollektívái - Ekler Ágnes: Hej, tulipán, tulipán - Magyar õstörténet a Waldorf iskola 4. osztályában - Interjú: Kõhalmi Ákos gödöllõi Waldorf-tanárral - Frisch Mihály: Rudolf Hauschka: Szubsztancia tan Gondolatok egy most megjelenõ könyvhöz Világhelyzet - Moishe Ayre Friedmann: Zsidó hangok Gyógyászat - Martin Straube: Mi tartja meg és mi gyengíti életerõinket? Környezet - Bú Ella: A rózsa és a liliom A növényvilág karácsonyi szimbólumai Olvasói levelek Hírek, Információk, Tudósítások 8/ MÁRCIUS - Emil Bock: Az élet harca a halállal - D. N. Dunlop: Individualitás és személyiség - Gereben Ágnes: Georg Kawtaradze a Szabad Gondolatok Házában - Egy renitens gondolkodó Pétervárról - Hans Möller: Vlagyimir Szolovjov és Oroszország jövõje ROVATON KÍVÜL Andrej Belij: Megváltoztatni az életet. Visszaemlékezések Rudolf Steinerre - Frisch Mihály: Kismagyar hamis - Gondolatok a Metamorfózis címû újságban megjelent cikksorozat (Rudolf Hauschka: Táplálkozás) kapcsán - Ertsey Attila: A népszavazásról - Franz Kafka: A törvény kapujában - A Szabad Gondolatok Háza avató ünnepsége - Kálmán István köszöntõje - Rudolf Steiner: A szellemiség-megértésérõl és a sors-átélésérõl - Irene Diet: A szellemi üresség fogságában SzG 2007/4 - melléklet 19

22 Világhelyzet - Hans Möller: A politikai cionizmus tragédiája A kezdetektõl máig - Rudolf Steiner: A zsidók vágya Palesztinára Pedagógia - Werner Kuhfuss: A gyermeki játék kultúrateremtõ alaptörvénye Szellemtudományi kutatási feladat - Tóth Márk: Óvópedagógia és számítógép Olvasói levél - Hogyan nehezítsük meg az osztályunkban tanító kollégák dolgát? Hírek, Hirdetések 8/ JÚNIUS - Steffen Hartmann: Rudolf Steiner halálának 80. Évfordulójához Milyen viszonyunk lehet ma Rudolf Steinerhez? - Thomas Meyer: Ki volt D. N. Dunlop? - Irene Diet: mint fénytáplálék? Gondolatok a Rudolf Steiner antropozófiájához vezetõ út keresésérõl - Kálmán István: Irene Diet a Szabad Gondolat -ban és a Szabad Gondolatok Házában - Séva: Elõadás vagy beszélgetés Kawtaradze kontra Diet - Georg Kawtaradze: A jövõ kulturális térsége A Fekete- és a Fehér-tenger szimptomatológiája - Andrej Belyj: Verwandeln des Lebens - Részlet Világhelyzet - Walter Johannes Stein: EMBEREK AKARUNK MARADNI Az új Törökország és megalapítója: Kemál Atatürk - Kemal Atatürk - Zajti Ferenc: Magyarok az új Törökországért ROVATON KÍVÜL Boris Bernstein: Placebók, PISA és a vaj Bush füle mögött Pedagógia - Johannes Kiersch: Megismétli-e a gyermek fejlõdése az emberiség tudatfejlõdését? Rudolf Steiner nézetei a pszichogenetikai alaptörvényrõl 20 SzG 2007/4 - melléklet

23 Technika - Varga Márta: A csillagok bölcsessége Környezet - Ernst-Michael Kranich: A napraforgó Olvasói levél Hírek, Hirdetések 8/ SZEPTEMBER - Kálmán István: Herbert Witzenmann Herbert Witzenmann: Mit védjünk? Megjegyzések a terrorizmus kérdéséhez - Steffen Hartmann: Az igaz (das Wahre), az igazság (die Wahrheit) és az emberi fejlõdés - Thomas Meyer: Angolkórosnak kellene lennie minden szellemtudománynak Rudolf Steiner és Hegel - Werner Kuhfus: Kétféle Demetrius Kritikai összehasonlítás - Irene Diet: Közösség utáni beteljesületlen vágyakozás avagy Hol marad a vitában az antropozófia? - Ita Wegman: Az ember belsõ folyamatainak szemlélése az õszi Mihály-idõszakkal összefüggésben - Emil Bock: Mihály eszméje A keletkezõben lévõ ünnep - A szivárvány. Héber legenda - Miért nem sima az ember talpa? Szerb legenda Világhelyzet - Georg Kawtaradze: Az orosz néplélek és posztszovjet térség. Orosz türelem nyugati idegbaj - Az oroszok magukról õszinte humorral - Katja Kreis-Schädel: Az USA és a holokauszt Gyógyászat - Ita Wegman: Az ember belsõ fejlõdési útja és a gyógyítómûvészet összefüggése Technika - Ertsey Attila: Deep Impact Hirdetések, Közlemények SzG 2007/4 - melléklet 21

24 Melléklet - Rudolf Steiner: Kitekintések 8/ DECEMBER - Franz Jürgens: Nem mindig jó, ha a szerzõ maga jelenik meg a színpadon - Walter Johannes Stein: In memoriam Eugen Kolisko - Eugen Kolisko: Amerika helye az emberiség kulturális fejlõdésében - Alexander Caspar: Amire szükségünk van: új elméleti és egyben gyakorlati közgazdaságtan - Irene Diet: Hol a titok nyitja? Gondolatok az okokról, melyek egy könyvet bestsellerré tesznek - Rudolf Steiner: Memorandum - Rudolf Steiner: Magyarázat a memorandumhoz - Graf Ludwig von Polzer-Hoditz: Politikai memorandum Emil Bock: Karácsony elõtt Világhelyzet - Thomas Meyer: A globális amerikai politikát olajozó hazugság Pedagógia - Werner Kuhfuss: A Waldorf óvoda pedagógiája Technika - Francis Paul Emberson: A Strader-géprõl és a morális jövõhöz vezetõ útról - Werner Kuhfuss: A kisgyermek és az elektronikus világ - Frisch Mihály: Hét év Közlemények, Hirdetések Melléklet - Schiller: Demetrius 9/ MÁRCIUS - Eugen Kolisko: A kozmológiai misszió 22 SzG 2007/4 - melléklet

25 - Andreas Flörscheimer: Regionális fizetõeszközök és az új monetáris rend Rudolf Steiner után - Karl Heyer: Amikor az istenek elhagyják a templomot (részlet) Pedagógia - Irmgard Kutsch Brigitte Walden: Ég és föld között. Az év körforgása és ennek kapcsolata a Kozmosszal - Werner Kuhfuss: Egy jövõbeli óvodapedagógia vezérgondolatai - Beszélgetés Kálmán Istvánnal: Waldorf-iskoláról, Waldorfpedagógiáról Technika - Gaston Pfister: Energia, morál és tudat mi köze van a nyereségek privatizálásának és a veszteségek szocializálásának az energiához? Környezet - A növények metamorfózisáról - Jochen Bockemühl Kari Jarvinen: Az év folyamatának, mint egységnek az átélése Rendezvény, Hirdetések Könyvismertetések Melléklet - Sem a jobboldalon, sem a baloldalon. Az adózásról, a nevelésrõl, az egészségügyrõl, a földmûvelésrõl 9/ JÚNIUS - Emil Bock: Szent Szellem gyógyító Szellem - Eugen Kolisko: Anglia pszichológiája Világhelyzet - SZERKESZTÕSÉGI ELEMZÉS - Ertsey Attila: Népképviselet, jog, állam Magyarországon - Kálmán István: Az egészségügyrõl - Tóth Márk: Földmûvelés és mezõgazdaság - Bú Ella: Hamis szabadság, avagy a környezetvédelem hattyúdala - SEMMI SEM MARADT OROSZORSZÁGBÓL! Interjú Alexander Szolzsenyicinnel SzG 2007/4 - melléklet 23

26 - Gerald Brei: Az amerikai holdraszállás csak egy fable convenue? Pedagógia - Bú Ella: Angyalkert gyermekkert - Karl Breuer: Természeti és termelési tapasztalatok elsõ kézbõl Rendezvény, Hirdetés 9/ OKTÓBER - Séva: Találkozás Ünnepélyes könyvbemutató a Szabad Gondolatok Házában - Thomas Meyer: Leonardo da Vinci Utolsó vacsorája és a megküzdés a gonosszal az Atlantisz utáni 5. kultúrkorszakban - Thomas Meyer: Te fogod az embert feláldozni, amely engem körülburkol A most közzétett Júdás-evangélium és Leonardo Utolsó vacsorája - Claudia Törpel: Dan Brown a Da Vinci kód címû könyvéhez Leonardo Utolsó vacsorája és Dan Brown Uterus-keresése - Emil Bock: A hármas Mária-titok A testiség nézõpontja Világhelyzet - Elisabeth Hersch: Alekszej Serbatov orosz fejedelem rendkívüli emlékezései arra a múltra, amely a jelenkor bizonyos történéseit is megvilágítja - Ertsey Attila: Tehénparádé Technika - Frisch Mihály: Ébresztõ! - Paul Emberson: Az Internet és a World Wide Web - Frisch Mihály: Idõjárás Manipuláció I. - Franz Jürgens: Történelmi és kortörténeti vázlat: A Nap okkult megmérgezése Olvasói levél Hírek, Könyvismertetõ 24 SzG 2007/4 - melléklet

27 9/ DECEMBER Világhelyzet - Ertsey Attila: Az idõjárásról - Kommentár nélkül vagy A magyar Waldorf reprezentánsai? - Rudolf Steiner: Szellemtudomány és szociális kérdés (részlet) - Rudolf Steiner levele Rosa Mayrederhez - Rudolf Steiner levele Friedrich Ecksteinhez novemberében - Emil Bock: Az év éjféli órája - Rudolf Steiner: Az év körforgása Pedagógia - Walter Johannes Stein: Euritmia az õsi Görögországban - Herbert Hahn: Walter Johannes Stein Technika - Frisch Mihály: Idõjárás manipulició II. Környezet - Theodor Schwenk: Víz a Föld légrétegében Olvasói levél Hírek, Könyvismertetõ 10/ MÁRCIUS - Tíz évesek lettünk Évfolyamát kezdi a Szabad Gondolat, az antropozófia, nevelésmûvészet és szociális élet folyóirata - Tóth Márk: és politika - Thomas Meyer: Rudolf Steiner biográfiájáról és missziójáról - A természet és ideáljaink Nyílt levél a Hermann költõnõjének: M. E. delle Grazie - Séva: Szellemi ébresztõ Saint-Exupéry szavaira - Rudolf Steiner: Credo Az egyes és a mindenség /Der Einzelne und das All/ Világhelyzet - Gerald Brei: Mûvészi elõadóesttel induló konferencia Szeptember 11-rõl SzG 2007/4 - melléklet 25

Szabad Gondolat. 2007. június 10/2. Antropozófia Ita Wegman: Persephone A dráma keletkezésének története

Szabad Gondolat. 2007. június 10/2. Antropozófia Ita Wegman: Persephone A dráma keletkezésének története Szabad Gondolat ANTROPOZÓFIA NEVELÉSMÛVÉSZET SZOCIÁLIS ÉLET Antropozófia Ita Wegman: Persephone A dráma keletkezésének története Világhelyzet Andreas Flörsheimer: Amerika és Közép-Európa viszonyáról Pedagógia

Részletesebben

Szabad Gondolat. 2009. december 12/4. Antropozófia. Világhelyzet. Gyógyászat. Környezet ANTROPOZÓFIA NEVELÉSMÛVÉSZET SZOCIÁLIS ÉLET

Szabad Gondolat. 2009. december 12/4. Antropozófia. Világhelyzet. Gyógyászat. Környezet ANTROPOZÓFIA NEVELÉSMÛVÉSZET SZOCIÁLIS ÉLET Szabad Gondolat ANTROPOZÓFIA NEVELÉSMÛVÉSZET SZOCIÁLIS ÉLET Antropozófia Kilencvenéves a WALDORF-mozgalom Világhelyzet Boris Bernstein: Sertésinfluenza, a hazugság bajnokai és Rudolf Steiner Gyógyászat

Részletesebben

15/2 AZ ANTROPOZÓFIA ÉS A SZOCIÁLIS ÉLET FOLY ÓIRAT A

15/2 AZ ANTROPOZÓFIA ÉS A SZOCIÁLIS ÉLET FOLY ÓIRAT A AZ ANTROPOZÓFIA ÉS A SZOCIÁLIS ÉLET FOLY ÓIRAT A 2012. JÚNIUS 15/2 Antropozófia Sorsközösség - Keresztény Közösség Világhelyzet Ertsey Atila: Harc a földért Gyógyászat Sárközy Ágota: Fémbõl és fénybõl

Részletesebben

IV. évfolyam 6. szám

IV. évfolyam 6. szám i s i l i r p Á IV. évfolyam 6. szám Az Olajfák hegyén Van egy mondat Csontváry híres önéletrajzában, amely ha nem lenne, az egész dolgot, hogy csoda történt, mert egy hang meg szólalt és közölte az üzenetet:

Részletesebben

AZ ANTROPOZÓFIA ÉS A SZOCIÁLIS ÉLET FOLY ÓIRAT A

AZ ANTROPOZÓFIA ÉS A SZOCIÁLIS ÉLET FOLY ÓIRAT A AZ ANTROPOZÓFIA ÉS A SZOCIÁLIS ÉLET FOLY ÓIRAT A 2011. 2013. DECEMBER X 16/4 Szociális élet, hármas tagozódás Alexander Caspar: A jövõ gazdasága, III. rész Világhelyzet Andreas Bracher: A pápaság és az

Részletesebben

THEOLOGIAI SZEMLE REPERTÓRIUM 2005-2009. Összeállította: L. Kozma Borbála Számítástechnika: Broczky István

THEOLOGIAI SZEMLE REPERTÓRIUM 2005-2009. Összeállította: L. Kozma Borbála Számítástechnika: Broczky István THEOLOGIAI SZEMLE REPERTÓRIUM 2005-2009. Összeállította: L. Kozma Borbála Számítástechnika: Broczky István Budapest 2010 1 Tartalomjegyzék Köszöntő 3. Tárgyszavak betűrendje, azon belül a cikkek betűrendje

Részletesebben

Az irodalmat veszem leginkább komolyan Lovas Ildikó KÖNYVES HAVILAP XI. ÉVFOLYAM 19 20. SZÁM 2007. OKTÓBER 294 FT WWW.KONYV7.HU

Az irodalmat veszem leginkább komolyan Lovas Ildikó KÖNYVES HAVILAP XI. ÉVFOLYAM 19 20. SZÁM 2007. OKTÓBER 294 FT WWW.KONYV7.HU KÖNYVES HAVILAP XI. ÉVFOLYAM 19 20. SZÁM 2007. OKTÓBER 29 FT WWW.KONYV7.HU Fotó: Szabó J. Judit Az irodalmat veszem leginkább komolyan Lovas Ildikó HAMAROSAN MEGJELENIK Fritz Hennenberg...IGAZÁN A ZENÉBEN

Részletesebben

SOK JÓ EMBER BEMUTATKOZIK A SOLYMÁRI FÉSZEK WALDORF ISKOLA. Dudás Eszter

SOK JÓ EMBER BEMUTATKOZIK A SOLYMÁRI FÉSZEK WALDORF ISKOLA. Dudás Eszter 2013 Húsvét SOK JÓ EMBER BEMUTATKOZIK A SOLYMÁRI FÉSZEK WALDORF ISKOLA Dudás Eszter Az iskola legyen minden kis és nagy gyereknek, az itt tanító tanároknak, az iskolai dolgozóknak, a szülőknek biztonságot

Részletesebben

Tolnai Ottó. 2004. évi Magyar Irodalmi Díj. Könyvtárellátó Kht. Maróti Istvánné. Kertész Ákos A Hartley-modell és az emberi nyelv

Tolnai Ottó. 2004. évi Magyar Irodalmi Díj. Könyvtárellátó Kht. Maróti Istvánné. Kertész Ákos A Hartley-modell és az emberi nyelv KÖNYVES HAVILAP IX. ÉVFOLYAM 3 4. SZÁM 2005. FEBRUÁR 294 FT WWW.KONYV7.HU Könyvtárellátó Kht. Maróti Istvánné Kertész Ákos A Hartley-modell és az emberi nyelv A szegény kisgyermek kései panaszai Beszélgetés

Részletesebben

IVÁNYI GÁBOR. irodalmi munkásságának bibliográfiája (1979-2011)

IVÁNYI GÁBOR. irodalmi munkásságának bibliográfiája (1979-2011) IVÁNYI GÁBOR irodalmi munkásságának bibliográfiája (1979-2011) Az összeállítást irányította és gondozta: Majsai Tamás Az Élet és Világosság című egyházi lapban megjelent írások feltárását végezte: Szabó

Részletesebben

KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY

KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY Politikatörténeti Intézet Kht. Könyvtár KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY Összeállította Máté Zsuzsanna Aki tettekkel élte végig a XX. századot - Bevezető 1999. februájában búcsúztunk el Karig Sárától, aki századunk

Részletesebben

Nagy Imre párizsi krónikása Méray Tibor

Nagy Imre párizsi krónikása Méray Tibor KÖNYVES HAVILAP X. ÉVFOLYAM 19 20. SZÁM 2006. OKTÓBER 294 FT WWW.KONYV7.HU 1956 L Harmattan Kiadó Gyenes Ádám Kertész Ákos Hány ötvenhat létezik? Murányi Gábor Legendás alapmûvek Interjú Csics Gyula Bob

Részletesebben

konzervatív pedagógiai folyóirat

konzervatív pedagógiai folyóirat konzervatív pedagógiai folyóirat Elõfizetési ár: 700 Ft Bolti ár: 820 Ft 2006. november Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Piliscsaba 11 12. szám MESTEREK ÉS TANÍTVÁNYOK Az intézményes

Részletesebben

A lélek megmentésér61

A lélek megmentésér61 A lélek megmentésér61 BERNARD J. LIEVEGOED : A lélek megmentéséröl 1992 1. oldal Előszó Amikor Bernard Lievegoed 1992 december 12-én nyolcvanhét éves korában elhunyt, éppen csak hogy lekerekíthette munkáját

Részletesebben

Becsengettek 183 nap tanulás

Becsengettek 183 nap tanulás mindenkinek van véleménye 2010. szeptember IV. évfolyam, 9. szám Közéleti Civil Hírmondó Ára: 100 Ft Becsengettek 183 nap tanulás Szeptember elsején a reggeli becsengetéssel véget ér a közel két és fél

Részletesebben

Vágó István. Kertész Ákos Mit tudunk magunkról? (2) Tarján Tamás F mint Ferdinandy, Forrás, Phelps. Murányi Gábor Kész regény

Vágó István. Kertész Ákos Mit tudunk magunkról? (2) Tarján Tamás F mint Ferdinandy, Forrás, Phelps. Murányi Gábor Kész regény KÖNYVES HAVILAP XIII. ÉVFOLYAM 15 16. SZÁM 2009. AUGUSZTUS ÁRA 440 FT ELÔFIZETÔKNEK 330 FT WWW.KONYV7.HU Kertész Ákos Mit tudunk magunkról? (2) Tarján Tamás F mint Ferdinandy, Forrás, Phelps Murányi Gábor

Részletesebben

Sebestyén Márta. A legôsibb költészetrôl és a csodás diófáról mesél. Kertész Ákos Mikro és makro. Tarján Tamás Nagy, mint a debrecenyi határ

Sebestyén Márta. A legôsibb költészetrôl és a csodás diófáról mesél. Kertész Ákos Mikro és makro. Tarján Tamás Nagy, mint a debrecenyi határ KÖNYVES HAVILAP XIII. ÉVFOLYAM 3 4. SZÁM 2009. FEBRUÁR ÁRA 440 FT ELÔFIZETÔKNEK 330 FT WWW.KONYV7.HU Hát az elég rettenetes, mikor valaki magát komolyan veszi, különösen, ha ez az alkotói alapállása. Esze

Részletesebben

Kínai agyagkatonák. Az úrnô érintése Interjú Kiss Annával. Kertész Ákos Mi fán terem a forgatókönyvíró? Tarján Tamás Anno Domini

Kínai agyagkatonák. Az úrnô érintése Interjú Kiss Annával. Kertész Ákos Mi fán terem a forgatókönyvíró? Tarján Tamás Anno Domini KÖNYVES HAVILAP XII. ÉVFOLYAM 7 8. SZÁM 008. ÁPRILIS ÁRA 440 FT ELÔFIZETÔKNEK 330 FT WWW.KONYV7.HU XV. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál Az úrnô érintése Interjú Kiss Annával Kertész Ákos Mi fán terem

Részletesebben

Decemberi. II. évfolyam 4. szám

Decemberi. II. évfolyam 4. szám Decemberi II. évfolyam 4. szám Ünnepeink Az ünnep várásában kétfajta készülôdésben élünk. Az egyik az ünnep földi szépségét készíti elô, a másik a lélek-szellem birodalmában próbál fölcsendülni. Az elsônek

Részletesebben

Az antropozofia keresztyén szemmel

Az antropozofia keresztyén szemmel Az antropozofia keresztyén szemmel Okkultizmus, antropozófia, Waldorf-pedagógia Dr. Lothar Gassmann Függelék A Waldorf-pedagógiáról Vándor Péter Az antropozófia - keresztyén szemmel Okkultizmus, antropozófia,

Részletesebben

AZ ALTERNATÍV ISKOLÁK KIALAKULÁSA, SZEREPE, JELENTŐSÉGE A MAGYAR OKTATÁSI RENDSZERBEN. Kovácsné Simon Krisztina

AZ ALTERNATÍV ISKOLÁK KIALAKULÁSA, SZEREPE, JELENTŐSÉGE A MAGYAR OKTATÁSI RENDSZERBEN. Kovácsné Simon Krisztina Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Műszaki Pedagógia Tanszék Közoktatási Vezető Szakirányú Továbbképzési Szak AZ ALTERNATÍV ISKOLÁK KIALAKULÁSA,

Részletesebben

KÖZNEVELÉS. Az OFI kiadványainak. megrendelése. Nagy-Kálózy Eszter: Erkölcstan Családi életre nevelés Téli sportajánló Ú K Ú P S K N

KÖZNEVELÉS. Az OFI kiadványainak. megrendelése. Nagy-Kálózy Eszter: Erkölcstan Családi életre nevelés Téli sportajánló Ú K Ú P S K N Az OFI kiadványainak megrendelése ÚJ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKTEREMTŐ OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ HAVILAP 69. ÉVFOLYAM 10. SZÁM Ú K ÉRTÉKTEREMTŐ OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ HAVILAP Megjelenik évente 10 alkalommal egy lapszám

Részletesebben

ÚJSÁG I. évfolyam 9. szám

ÚJSÁG I. évfolyam 9. szám I. évfolyam 9. szám Ünnep Pünkösd után János nap elôtt Az évkör pünkösd utáni idejében részben az évszak melege, de még inkább az idôszak hangulata hevíti lelkesedésünket, táplálja tüzünket. A nyári napforduló

Részletesebben

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája A/ Tanulmányok az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem és társszervezeteinek konferenciáin elhangzott és másutt nem publikált előadásokból Évkönyvek:

Részletesebben

SikeresÔ Parti Nagy Lajos. Kráter Mûhely Könyvkiadó Turcsány Péter. Kertész Ákos A boldogság edénye. Murányi Gábor Mûmelléklet, igaz világ

SikeresÔ Parti Nagy Lajos. Kráter Mûhely Könyvkiadó Turcsány Péter. Kertész Ákos A boldogság edénye. Murányi Gábor Mûmelléklet, igaz világ KÖNYVES HAVILAP X. ÉVFOLYAM 5 6. SZÁM 2006. MÁRCIUS 294 FT WWW.KONYV7.HU Kráter Mûhely Könyvkiadó Turcsány Péter Kertész Ákos A boldogság edénye Murányi Gábor Mûmelléklet, igaz világ Tandori Dezsô Kapható,

Részletesebben

Médiatudatosság az oktatásban

Médiatudatosság az oktatásban Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2013. évi konferencia MÉDIA OKTATÁS Médiatudatosság az oktatásban Konferenciakötet 2013 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2013. évi konferencia MÉDIA OKTATÁS Médiatudatosság

Részletesebben

MAGYAR PEDAGÓGIAI TÁRSASÁG 2014 / 11-12.

MAGYAR PEDAGÓGIAI TÁRSASÁG 2014 / 11-12. MAGYAR PEDAGÓGIAI TÁRSASÁG 2014 / 11-12. 2 2014 / 11-12 TARTALOM A képekről 5 16 LÁTÓSZÖG A kapcsolatteremtés és az együttműködés jegyében Dr. Benedek Andrást, a Magyar Pedagógiai Társaság elnökét, és

Részletesebben

Tavaszillat a téren Jubilál a repülőtér Mi lesz veled egyetem? Egyéves a termelői piac

Tavaszillat a téren Jubilál a repülőtér Mi lesz veled egyetem? Egyéves a termelői piac ÖNKORMÁNYZATI HETILAP III. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2015. március 28. Tavaszillat a téren Jubilál a repülőtér Mi lesz veled egyetem? Egyéves a termelői piac Önkormányzati hírek 2 2015. március 28. SZOMBATHELYI

Részletesebben

KÖNYVTÁRI NAPOK A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár Könyvheti Tájékoztatója & Dunakeszi, 2003 KÖSZÖNTÕ A 74 Ünnepi Könyvhét megrendezésére készül az egész ország Ez a páratlan irodalmi eseménysorozat hagyományosan

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft. az irattárból, vagy aki azokat kivette "elfelejtette" viszszaadni!

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft. az irattárból, vagy aki azokat kivette elfelejtette viszszaadni! XIX. évfolyam 4. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft A Badacsonyörsi kemping, illetve strand ügye - Válasz a nyílt levélre - A Badacsony Újság márciusi számában a BÖÉE vezetõsége

Részletesebben