Képzés és Gyakorlat. Training & Practice. VIII. Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Képzés és Gyakorlat. Training & Practice. VIII. Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia"

Átírás

1 Képzés és Gyakorlat Training & Practice VIII. Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia HUMÁN TUDOMÁNYOK TALÁLKOZÁSA INTERDISZCIPLINARITÁS A PEDAGÓGIÁBAN ABSZTRAKTKÖTET Sopron, november 27.

2 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR KAPOSVÁRI EGYETEM PEDAGÓGIAI KAR VIII. KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT NEMZETKÖZI NEVELÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA HUMÁN TUDOMÁNYOK TALÁLKOZÁSA INTERDISZCIPLINARITÁS A PEDAGÓGIÁBAN tudományos konferencia Sopron, november 27. ABSZTRAKTKÖTET SOPRON, 2014 A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE

3 Főszerkesztő: Varga László Szerkesztette: Kissné Zsámboki Réka és Horváth Csaba Nyelvi lektor: Koloszár Ibolya és Babai Zsófia Felelős kiadó: Katona György Kiadó: Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar ISBN Az absztraktok tartalmáért a szerzők felelnek

4 A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar és a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar közös szervezésében kerül megrendezésre - immár nyolcadik alkalommal - a Képzés és Gyakorlat Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia Sopronban, a Nobel - díj születésnapján. A konferencia célja, hogy plenáris és szekció-előadások keretében hozzájáruljon a szakmai-tudományos közéletben kívánatosnak vélt interdiszciplináris párbeszéd létrejöttéhez, amely nem csupán a tudományterületek találkozását foglalja magában, hanem a konferencia és a hozzá kapcsolódó tudományos folyóirat címéhez híven, a "képzés és gyakorlat" találkozásának is lehetőséget kíván nyújtani. A konferencia elnöke: Dr. Varga László A konferencia helyszíne: Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron, Ferenczy J. u. 5.

5 TARTALOMJEGYZÉK A konferencia programja... 5 Szekcióbeosztások... 6 Szekciónkénti absztraktok Életkorok pedagógiája és pszichológiája Inklúzió a nevelésben Innováció a pedagógiában Média- és művészetpedagógia Nevelés és társadalom I Nevelés és társadalom II Pedagógusképzés, szakmai tanárképzés Pedagóguskutatások... 62

6 A KONFERENCIA PROGRAMJA november 27. (csütörtök) REGISZTRÁCIÓ MEGNYITÓ (Brunszvik-terem) Köszöntőt mond: Prof. Dr. Faragó Sándor, a Nyugat-magyarországi Egyetem rektora Dr. Katona György, a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Kar dékánja Dr. Podráczky Judit, a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar dékánja Dr. Varga László, a Képzés és Gyakorlat folyóirat főszerkesztője PLENÁRIS ELŐADÁSOK (Brunszvik-terem) Interkulturális-összehasonlító kutatások a neveléstudományban Előadó: Prof. Dr. Kéri Katalin Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Az iskolaépítés-történet fragmentumai Előadó: Dr. Sanda István Dániel Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ Gyermeki világkép, gyermekkultúra, kisgyermekkori neuropedagógia kutatás közben Előadó: Dr. Varga László Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar EBÉDIDŐ SZEKCIÓÜLÉSEK

7 SZEKCIÓBEOSZTÁSOK

8 Életkorok pedagógiája és pszichológiája Szekcióvezető: ZSUBRITS ATTILA Helyszín: Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar 64. terem Időpont: november ZSUBRITS ATTILA: A gyerekek játékokhoz fűződő kapcsolata KISPÁLNÉ HORVÁTH MÁRIA: A nem formális tanulás pozitív és negatív hatásai a felnőttek társas kapcsolataira egy kutatás eredményei alapján BORBÉLYOVÁ DIANA SLEZÁKOVÁ, TATJANA: A pedagógiai szervezési feltételek optimalizációja a gyermek első évfolyamba való beilleszkedésének kontextusában KOÓS ILDIKÓ: Miért rugalmas a dajkanyelv? HANÁK ZSUZSANNA: Az iskolaérettség problematikája, az óvoda-iskola átmenet nehézségei 7

9 Inklúzió a nevelésben Szekcióvezető: VARGA SZABOLCS Helyszín: Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar 34. terem Időpont: november VARGA SZABOLCS: A logoterápia szupervíziós vonatkozásai PATAI ÁGNES: Enyhén értelmi fogyatékos gyermekek integrációja Szlovákia területén SZILÁGYI MAGDOLNA: A roma/cigány tanulók tannyelvi diszkriminációja vagy inklúziója? KOMJÁTHY ZSUZSANNA: A gyógypedagógia múltja, jelene, jövője Győrben VEREBÉLYI GABRIELLA: Roma/cigány gyermekek inkluzív nevelésének lehetőségei egy eredményes gyakorlat bemutatása 8

10 Innováció a pedagógiában Szekcióvezető: JÓZSEF ISTVÁN Helyszín: Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar 65. terem Időpont: november JÓZSEF ISTVÁN: Relaxációs technikák alkalmazása az iskolai gyakorlatban KARÁCSONY ILONA: Az IKT sztrádán az egészségfejlesztés új útjainak keresése ANTAL PÉTER: A mobiltechnológia és a pedagógiai kapcsolata: az új oktatási koncepció KOLLARICS TÍMEA: Tanösvények hatékonyságának vizsgálata a Gyadai tanösvény felmérésének tapasztalatai KÁRPÁTI LÁSZLÓ: A kommunikációs stratégiák szerepe az idegen nyelvek tanításában IHÁSZ FERENC: A vegetatív szimpatikus túlszabályozás és annak kezelése fizikai aktivitás előtt, alatt és után 9

11 Média- és művészetpedagógia Szekcióvezető: KIS-TÓTH LAJOS és MOLNÁR CSILLA Helyszín: Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar 57. terem Időpont: november MOLNÁR CSILLA: Médiaprodukciók a moderátor hallgatók mestermunkáiban KIS-TÓTH LAJOS RACSKO RÉKA: Táblagépek a köznevelési gyakorlatban: a pedagógiai kísérletek tapasztalatai az Eszterházy Károly Főiskola Gyakorlóiskolájában KATONA GYÖRGY: IKT a pedagógiában kurzus oktatási tapasztalatai RÉVÉSZ JÓZSEF: A zene objektíven és szubjektíven FRANG GIZELLA: A belépő média szakos hallgatók beszédprodukciója és javításának lehetőségei 10

12 Nevelés és társadalom I. Szekcióvezető: ALPÁRNÉ SZÁLA ERZSÉBET Helyszín: Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar 80. terem Időpont: november ALPÁRNÉ SZÁLA ERZSÉBET: GRAF SAMU, egy evangélikus néptanító ( ) HODOSSI SÁNDOR: A nyolcvanas évek egyházi iskkolája diákszemmel, két iskolaregény tanulságai KÉZI ERZSÉBET: A nyelvi kérdés az óvodapedagógusok képzésében PETE JÓZSEF: A vallások helye a földrajzoktatásban VARGA, NORBERT SZIKRA, ANDREA: How the Talented Public Actor is Socialized to Political and Economic Acts against Enemies and Opponents by the Bible and the Quran? KOVÁCS LÁSZLÓ: Nemzetiségek és az iskola néhány előremutató példa a XVIII-XIX: századi egri oktatásból 11

13 Nevelés és társadalom II. Szekcióvezető: FINÁNCZ JUDIT Helyszín: Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar 68. terem Időpont: november FINÁNCZ JUDIT: A magyar családtámogatási rendszer hatása a gyermekvállalásra HAJDICSNÉ VARGA KATALIN: Honvédelmi nevelés a magyar oktatási rendszerben MOLNÁR BÉLA: A tanítóképzés tárgyi és személyi feltételei ( ) NÉMETH FERENC: Diesterweg Adolf tanainak népszerűsítője: Bányai (Goldberg) Jakab ( ) munkásságáról CSIMA MELINDA: A gyermekneveléssel kapcsolatos attitűd jellemzői a 0-7 éves korú gyermeket nevelő családokban DEUTSCH KRISZTINA: Rizikó- és protektív tényezők a családban 12

14 Pedagógusképzés, szakmai tanárképzés Szekcióvezető: PATYI GÁBOR Helyszín: Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar 66. terem Időpont: november PATYI GÁBOR: Tanárképzés, szakmai tanárképzés a 19. század végén és a 20. század elején LÜKŐ ISTVÁN: A tanítás-tanulás rendszerszemléletű modellje PUSZTAFALVI HENRIETTE: Az egészségnevelés új kihívásai a köznevelésben CSENGER LAJOSNÉ: Környezeti nevelés a nemzeti alaptantervekben BALOGHNÉ BAKK ADRIENN: A mindennapos testnevelés helyzetének felmérése Sopron és környéke óvodáiban VASS LÍVIA: A testnevelés és a testi nevelés jelentősége: a testi deformitások 13

15 Pedagóguskutatások Szekcióvezető: BENCÉNÉ FEKETE ANDREA Helyszín: Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar 59. terem Időpont: november PODRÁCZKY JUDIT SZOMBATHELYINÉ NYITRAI ÁGNES: Ezek a mai szülők! Kisgyermekekkel foglalkozó pedagógusok szülőképének néhány jellegzetessége BENCÉNÉ FEKETE ANDREA: Pedagógustehetség tehetséges pedagógus? FRANK TAMÁS: Konduktor-hallgatók idealizált családképének vizsgálata a vizuális szociológia módszerével BENCE ERIKA: Bori Imre a modern magyar irodalom kezdeteiről BOGÁTHNÉ ERDŐDI JUDIT: A nyugat-magyarországi pedagógusképzési modell egy kutatás tükrében NAGYHÁZI BERNADETTE: A magyartanári kompetenciák mibenléte és megszerzése Hiányok a magyar mint idegen nyelv tanárainak képzésében 14

16 SZEKCIÓNKÉNTI ABSZTRAKTOK

17 Életkorok pedagógiája és pszichológiája Szekcióvezető: ZSUBRITS ATTILA

18 Életkorok pedagógiája és pszichológiája szekció A gyerekek játékokhoz fűződő kapcsolata ZSUBRITS ATTILA egyetemi docens Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar A korai személyiségfejlődésben kitüntetett jelentőségű a közeli kapcsolatokban megszerezhető érzelmi biztonság. A gondoskodó személyekhez való kötődés fokozatosan kiegészül a környezet felé irányuló ragaszkodással. A személyek, a helyek és a tárgyak melletti elköteleződések után az egyes tevékenységekben ugyancsak újra és újra átélhetők lesznek az ismerős érzelmek. A tevékenységek közül különösen a játszás az a tevékenység, amelyik hosszú időn keresztül meghatározza a gyerekek mindennapi életét. A tanulmányban az elsődleges perszonális kötődés-elméletből kiindulva a tárgykötődés és a tevékenységhez való kötődés jelenségét értelmezzük, amelyhez kapcsolódóan elemezzük a játékfejlődést és a gyerekek játéktevékenységekhez és játékszerekhez fűződő kapcsolatát. Az elméleti rendszerezést óvodások körében elvégzett empirikus kutatási eredmények egészítik ki. Children s Relation to Games During the early development of personality emotional bonding is very important. The ties of the close emotional relationships are formed. Children gradually learn about the close outside world and they get emotionally tied to their environment. The significant persons, the places and the objects are of great importance, in addition attachment to activities also get a big role. Game activites have great importance all along childhood. In this study primary personal ties are analysed, object-related ties are explained. The development of play and the relationship of children to game activities and toys are considered. An empirical research was conducted and its results are presented. 17

19 Életkorok pedagógiája és pszichológiája szekció A nem formális tanulás pozitív és negatív hatásai a felnőttek társas kapcsolataira egy kutatás eredményei alapján KISPÁLNÉ HORVÁTH MÁRIA titkárságvezető, óraadó oktató Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Kispálné Horváth Mária előadása első részében szakirodalmi áttekintést ad a felnőttkori tanulás társas kapcsolatokra gyakorolt hatásairól. Az előadás második részében egy 2013-ban folytatott kutatás azon eredményei kerülnek bemutatásra, melyek a nem formális felnőttkori tanulás társas kapcsolatokra gyakorolt pozitív és negatív hatásaival foglalkoznak. A 350 fő válaszadó többek között a következő képzéstípusokban tanul: hobbikörök, kulturális és művészeti tanfolyamok, sportklubok, vallási képzések, életvezetési tanfolyamok. Az előadó a lehetséges pozitív hatások közül a társas kapcsolatok bővülésének lazább és szorosabb módjait és a tanulást támogató családi környezetet mutatja be. A negatív hatások közül a tanulótársakkal és a családtagokkal kialakuló konfliktusokkal kapcsolatos kutatási eredmények kerülnek ismertetésre. Positive and Negative Effects of Non-formal Adult Learning on Social Relationships Based on the Results of a Research In the first part of her presentation Kispálné Horváth Mária provides an overview of professional literature about the effects of adult learning on social relationships. In the second part she presents the results of a research carried out in 2013 which deals with the positive and negative effects of non-formal adult learning on social relationships. The 350 respondents are learning in various types of trainings, including for example recreational clubs, cultural and artistic courses, sports clubs, religious trainings and life skills courses. Regarding the possible positive effects the presenter demonstrates the looser and tighter ways of broadening social relationships as well as family background as a possible support for learning. Finally, as for the negative effects, the results relating to conflicts with other adult learners and family members are shown. 18

20 Életkorok pedagógiája és pszichológiája szekció A pedagógiai szervezési feltételek optimalizációja a gyermek első évfolyamba való beilleszkedésének kontextusában BORBÉLYOVÁ DIANA SLEZÁKOVÁ, TATJANA óvodavezető főiskolai tanár Benedek Elek Óvoda, Dunaszerdahely, Szlovákia Konstantín Filozófus Egyetem, Nyitra, Szlovákia A tanulmány az általános iskola első osztályában megvalósuló tanulási-tanítási folyamat specifikumaival, a pedagógiai szervezési feltételek optimalizációjával foglalkozik a gyermek új környezetbe való beilleszkedésének kontextusában. A szerzők figyelmének fókuszában a fejlesztő környezet kialakításához szükséges azon elvek elemzése áll, amelyek segítségével megteremthető a gyermek számára az érzelmi biztonság, hogy legyőzhesse az ismeretlen környezet által kialakult bizonytalanság érzését, valamint biztosítható a gyermek testi és lelki egészségének megóvása. Az óvodásból lett kisdiák ugyanis csak harmonikus környezetben képes jó teljesítményt nyújtani, s csak érzelmi biztonságban tud igazán megnyílni. Ezáltal a pedagógus egyik fontos feladata az iskolába lépéskor az adaptációs időszak megkönnyítése a gyermekek számára, s ezzel együtt a fejlesztő környezet jól átgondolt kialakítása. Optimalization of the Pedagogical-Organizational Conditions of the Initial Education in the Context of the Successful Adaptation of the Child to School The study deals with the specifics of the initial education and optimalization of the pedagogical and organizational conditions of teaching that enable a smooth integration of children into a new school environment. The authors take a closer focus on the analysis of the principles of creating pedagogically developing environment that should enable every child to experience emotional security, to overcome the uncertainty of a new environment and to protect the child s physical and mental health. A young pupil is capable of achieving good results only in case of harmonious surroundings and emotional security. Therefore, one of the teacher s main task is to make the adaptational period for the child easier at the beginning of the school attendance and by this means, establishing a developing environment. 19

21 Életkorok pedagógiája és pszichológiája szekció Miért rugalmas a dajkanyelv? KOÓS ILDIKÓ oktatási dékánhelyettes, főiskolai docens Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar A nyelvelsajátításon belül a szülők (és minden, a gyermekkel kommunikációs interakciót folytató személy) szerepének megítélésére az egyes eltérő tudományterületek eltérő válaszokat adnak. A kulturális környezet szerepe a generatív transzformációs elmélet szerint a minimális környezeti inputra szorítkozik, azonban a kulturális pszichológia válasza szerint a szülő (kommunikátor) szerepe meghatározó az anyanyelv- elsajátításában: rugalmasan veszi körül a gyermeket a folyamat alatt oly módon, hogy mintegy "segítő állványzatként" alkalmazkodik kommunikációs magatartásával és nyelvi jellemzőivel a gyermek mindenkori anyanyelvelsajátítási szintjéhez. Ezalatt figyelembe veszi a gyermek mindenkori szociális - kognitív - biológiai érettségi szintjét. Mindezt dajka nyelvnek nevezzük. A hozzá tartozó nyelvi jellemzők többnyire kultúrafüggőek. What Does Motherese Flexibility Mean? What does Motherese flexibility mean? The linguistic adaptation of Motherese to the baby is flexible. What does this flexibility mean? It means the attitude of the mother that she is altruistically willing to tune her own linguistic and communication competence (of course, in accordance with the cultural traditions) to the biological - cognitive - social level of the child. So this way it is not a linguistically unsolvable situation for the child. The early characteristics of Motherese do not stagnate, but change, and modify with the child's development. Linguistic characteristics mostly depend on culture. 20

22 Életkorok pedagógiája és pszichológiája szekció Az iskolaérettség problematikája, az óvoda-iskola átmenet nehézségei HANÁK ZSUZSANNA főiskolai tanár Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar A gyakorlat számára lényeges, hogy az óvodát a részképességek tekintetében megfelelő szinten hagyják el a gyermekek. Nemzetközi és hazai szakirodalmak különböző aspektusú megközelítéseket, meghatározásokat publikálnak. A bemutatásra kerülő vizsgálat a vonatkozó szakirodalmak tanulmányozására épít, és célja felmérni az iskolába készülő gyermekek részképességeinek fejlettségét, valamint nemzetközi standardokkal összehasonlítani azt. Módszer a Meeting Street School Screening Test. Több mint 100 óvodás vizsgálatát végeztük el. Kérdésfelvetéseink, milyen jellemzőkkel írhatók le a gyermekeknél: a kétoldali szeriális mozgásminta, a testvázlattal kapcsolatos téri tájékozódás; a vizuális diszkrimináció, a vizuális memória, a geometrikus ábrák és betűformák reprodukáló készsége, valamint a térbeli, sorrendbeli orientáció, a téri tájékozódás térben és síkban; figyelem, verbális emlékezet, sorrendezési és fogalmazási készség. The Question of School-Maturity and the Issues of Transition from Kindergarten to School It is crucial that children leave kindergarten with sub-capabilities of the required level. Both the national and international literature is filled with different aspects and approaches, and various definitions of the topic. The following presentation is based on the critical analysis of the relevant literature with a goal of assessing the development levels of the possible subcapabilities of children entering school while comparing the results with those of the international findings. The method used was the Meeting Street School Screening Test. We have examined more than 100 children of kindergarten age. The issues we have studied are as follows: double-sided serial movement, spatial exploration relying on body; visual discrimination, visual memory, reproducing geometric shapes and figures, spatial and sequential orientation, and spatial exploration; attention, verbal memory, sequence and composition ability. 21

23 Inklúzió a nevelésben Szekcióvezető: VARGA SZABOLCS

24 Inklúzió a nevelésben szekció A logoterápia szupervíziós vonatkozásai VARGA SZABOLCS egyetemi docens Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Előadásomban azt kívánom bemutatni, hogy a logoterápia elméleti háttere mennyiben egyeztethető össze a szakmai személyiségfejlesztés (szupervízió) elméletével, elveivel, nem utolsó sorban annak gyakorlatával. Hogyan alkalmazható a logoterápia retorikája a szakmai személyiségfejlesztés eseteiben. Kitérek arra, hogy a frankl-i emberkép összhangban áll-e a szupervízió céljaival. Bemutatom azokat a logoterápiás eszközöket, módszereket, melyek álláspontom szerint, jól alkalmazhatóak a szakmai személyiség fejlesztésénél. Itt elsősorban a logoterápia szakirodalmában megjelenő eszközöket kívánok bemutatni. A logoterápia eszközés módszertárát felvázolva bemutatom a dereflexió, paradox intenció, beállítódás moduláció metodikáját. Szólok a logoterápia beszélgetés formájáról, retorikájáról, ennek alkalmazhatóságáról a szupervízióban. Értelemszenzibiláló tréning, a szókratészi párbeszéd, a vezetett önéletrajz, illetve a speciális színpad bemutatására is sort kerítek. The Supervisional Dimensions of Logotherapy In this study I intend to introduce to what extent the theoretical background of logotherapy is compatible with the theory, the principle and the actual practice of professional personality development (supervision) and how the rhetoric of logotherapy can be applied in the cases of professional development. I will address the issue whether Frankl s image of man is in harmony with the aims of supervision. I will give an account of the logotherapic tools and methods which, according to my views, can be beneficial for the development of professional personality. While touching upon the tools and methodological repertoire of logotherapy, I will also introduce the ways of dereflection, paradoxical intention and attitude modulation; depending on length limits. I will speak about the dialogue form and the rhetoric of logotherapy and its application in supervision. I will also mention mind sensibility training, Socratic dialogue, guided curriculum vitae and the special stage. 23

25 Inklúzió a nevelésben szekció Enyhén értelmi fogyatékos gyermekek integrációja Szlovákia területén PATAI ÁGNES iskola igazgató Bentlakásos Összevont Iskola Ipolyság, Szlovákia Azoknál a gyermekeknél, akiknek nevelhetősége eltér a többi gyermekétől, sajátos nevelési igényről beszélünk, s az oktatási törvény értelmében a sajátos nevelési igényű gyermekeknek joga, hogy különleges gondozás keretein belül állapotának megfelelő pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdve, hogy fogyatékosságát megállapították. Azért, hogy ezek a gyermekek megfelelő nevelésben-oktatásban részesüljenek, az óvodai, iskolai követelmények módosítását és a szokásostól eltérő, nagyobb mértékű pedagógiai segítségnyújtást kell biztosítani. A gyógypedagógusok feladata a fogyatékos, sérült, akadályozott gyerekek fiatalok és felnőttek képességfejlesztése, funkciózavaraik korrekciója, életviteli nehézségeik kezelése és a rehabilitációjukban való segítségnyújtás. Nevelési és oktatói, gyógypedagógiai fejlesztőmunkát végeznek a választott szakiránynak megfelelő különböző fogyatékos, sérült csoportokban, részt vesznek társadalmi integrációjukban. The Integration of Children with Slight Mental Disabilities in Slovakia Children with special needs are offered to get an education different from ordinary children. In accordance with the Act of Education these children have the right to receive benefits from the moment their disability is established. In order to ensure their proper education, nursery school as well as school requirements have to be modified and different pedagogical assistance has to be provided. Teachers of handicapped children develop the disabled and handicapped children, adults and young adults, correct their dysfunctions, handle their life problems and give assistance to their rehabilitation. They do special educational work and according to their specialization they develop the disabled in groups and take part in the integration in the society of the children with special needs. 24

26 Inklúzió a nevelésben szekció A roma/cigány tanulók tannyelvi diszkriminációja vagy inklúziója? SZILÁGYI MAGDOLNA PhD-hallgató Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Az emberi jogokkal kapcsolatos nemzetközi előzményeket 1993-ban követte a magyarországi kisebbségek jogairól és kötelezettségeiről szóló törvény, amely egyéni és közösségi jogokat is tartalmaz, hangsúlyosan a saját kultúra és nyelv őrzését. Az ismert európai jó gyakorlatok ellenére Magyarországon nagyon kevés iskolában valósul meg a kisebbségi nyelv oktatása. A roma/cigány csoportok esetében különösen problémás ez, mivel bármely stresszszituációban az anyanyelvét/ elsőnek megtanult nyelvváltozatát használja az ember. Az átlag magyar iskola a feltételezett középosztály nyelvhasználatát várja el a diglossziás nyelvhasználatú cigány tanulóktól is, ami a kudarcok miatt a további sikertelenséget okozza. A győri oláhcigány csoport nyelvhasználatát vizsgálva egy olyan tendencia látszik, hogy a jelenlegi iskoláskorúak körében megtörni látszik az anyanyelv használatát segítő motiváltság. Ezen folyamat visszafordításához szükség van a cigány/roma csoportok nyelvének iskolai inklúziójára. Diskriminierung oder Inklusion in der Unterrichtssprache von den Roma/Zigeunerkindern? 1993 erschien das Gesetz über die Rechte der ethnischen und nationalen Minderheiten Ungarns, das sowohl Rechte des Individuums als auch die der Gemeinschaft, z.b. die Pflege der eigenen Kultur und Sprache beinhaltet. Trotz der bekannten europäischen guten Beispiele wird in Ungarn in ganz wenigen Schulen die Minderheitensprache unterrichtet. Im Fall der Roma/Zigeunergruppen ist es besonders problematisch, denn in jeder Stresssituation wird die Muttersprache/vernakuläre Sprache gebraucht. In der ungarischen Regelschule wird von den Roma/Zigeunerkindern der Sprachgebrauch des angenommenen Mittelstandes erwartet, deren Sprachgebrauch die Diglossie ist, und das verursacht wegen des Versagens weitere Misserfolge. Im Laufe der Untersuchung des Sprachgebrauchs der Győrer Wlach-Roma kann eine Tendenz beobachtet werden, dass die Motiviertheit für den Muttersprachengebrauch bei den heutigen SchülerInnen zu brechen scheint. Zur Umwendung dieses Prozesses ist die schulische Inklusion der Sprache der Roma/Zigeunergruppen notwendig. 25

27 Inklúzió a nevelésben szekció A gyógypedagógia múltja, jelene, jövője Győrben KOMJÁTHY ZSUZSANNA PhD-hallgató Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Doktori Iskola - Gyógypedagógiai Program Az előadás első része történelmi visszatekintést tesz a 67 éves Győri Gyógypedagógia múltjába. Radó Tibor munkásságán keresztül bemutatja a város fogyatékossággal élő gyermekeinek, fiataljainak szervezett iskolai oktatási rendszerbe történő bevonását, a gyógypedagógiai ellátás megvalósulását. A városban működő gyógypedagógiai iskolák innovációs tevékenységén keresztül szemlélteti az ellátás jelenlegi helyzetét. Kitér, az integráció inklúzió megvalósulásának helyi sajátosságaira, a továbbfejlődés lehetőségeire. The Past, the Present and the Future of the Special Education in Győr The first part of the study looks back into the past of the 67-year-old special education in Győr. Through the activity of Tibor Radó it represents the fulfilment of special education attendance and also the inlay of the city s disabled children and young adults into the organized school educational system. The study shows the situation of the handicapped people in the city through the innovative work of special education schools in Győr. It also demonstrates the current situation of the employment of handicapped people. It shows the local characteristics of the integrationinclusion and the possible further development in the city. 26

28 Inklúzió a nevelésben szekció Roma/cigány gyermekek inkluzív nevelésének lehetőségei - egy eredményes gyakorlat bemutatása VEREBÉLYI GABRIELLA tanársegéd Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar A roma/ cigány tanulók oktatásának nevelésének kérdése folyamatosan a neveléstudomány sláger témái között szerepel. Sok, aránylag sikeres kísérleti módszert dolgoztak ki a roma/cigány gyermekek integrációjának elősegítése érdekében, mégsem sikerült valódi és hoszszú távú áttörés elérni egyik modellnek sem. Ennek a sikertelenségnek az okát abban látom, hogy a kidolgozott modellek nem vették figyelembe, hogy az oktatási-nevelési folyamatok több dimenziós rendszerként működnek. Egy olyan pedagógia kísérletet szeretnék bemutatni, ahol megvalósul az oktatási-nevelési folyamatok komplex szemléletű, többdimenziós megközelítése és gyakorlati megvalósítása. A kísérlet több éve folyik, és ebben az évben végre megvalósult a lehető legtöbb dimenzió szintjén történő beavatkozás. A komplexitás a család szintjétől a pedagógus-képzésig átívelő folyamatok összehangolása révén lassú, de egyre biztosabb pozitív irányú elmozdulást mutat a valódi inkluzív nevelés megvalósítása felé. Möglichkeiten der inklusiven Erziehung von Roma/Zigeunerkindern Vorstellung einer ergebnisvollen Praxis Die Fragen des Unterrichts und der Erziehung von Roma/Zigeunerkindern stehen kontinuierlich unter den Schlagerthemen der Erziehungswissenschaft. Viele, relativ erfolgreiche Methoden wurden im Interesse der Förderung der Integration von Roma/Zigeunerkindern ausgearbeitet, trotzdem ist es keinem der Modelle gelungen, einen langfristigen Durchbruch zu erreichen. Die Ursachen dieses Misserfolges sehe ich darin, dass es in den Modellen nicht beachtet wurde, dass die Unterrichts- und Erziehungsprozesse als mehrdimensionale Systeme funktionieren. Hiermit wird angestrebt, ein pädagogisches Experiment vorzustellen, in dem die komplexe, mehrdimensionale Annäherung und praktische Umsetzung der Unterrichts- und Erziehungsprozesse verwirklicht werden. Das Projekt läuft seit mehreren Jahren und dieses Jahr ist es endlich gelungen, auf der Ebene der meisten Dimensionen einzugreifen. Die Komplexität weist durch die Abstimmung der Prozesse von der Ebene der Familie an bis zur Ausbildung der Pädagoginnen und Pädagogen eine immer sichtbarere Fortbewegung in Richtung der Verwirklichung einer echten inklusiven Erziehung auf. 27

29 Innováció a pedagógiában Szekcióvezető: JÓZSEF ISTVÁN

30 Innováció a pedagógiában szekció Relaxációs technikák alkalmazása az iskolai gyakorlatban JÓZSEF ISTVÁN egyetemi docens Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Napjainkban az iskolai élet egyik sajnálatos kísérőjelensége a stressz, mely pedagógust és diákot egyaránt terhel, nehezítve ezzel az oktatási, nevelési folyamatot. A stressz hatások, és következményeik, mint például a testi-szellemi megterhelés, és a tanulók magatartási problémái, súlyos, terhelő feszültségként jelentkeznek az oktatási-nevelési folyamat résztvevőinél, így célszerű emiatt olyan tehermentesítő, segítő eljárást alkalmazni, amely elviselhetővé teszi a megterheléseket. Az előadásban bemutatásra kerülő módszer, melyet a szerző négy iskolai osztályban alkalmazott, gyorsan és egyszerűen beilleszthető egy iskolai osztály mindennapi tevékenységébe, és a feszültség csökkentésén túl a közösség formálásában, valamint a tanulási folyamat segítésében is szerepet játszhat. The Use of Relaxation Techniques in School Practice In these days, stress is an unfortunate concomitant of school life, concerning both teachers and students, and is therefore making the education process more complicated. Stress effects and their consequences such as physical and mental strain and students' behavioral problems are serious stress factors for the participants of the educational system. That is the reason why it is suggested to use such a relaxing method which helps relieving them of their stress and problems. The method presented in the lecture could quickly and easily be fitted into the everyday activities of a school class. In addition, this method doesn't only help dealing with stress but plays an important role in community development and may help facilitating the learning process. 29

Konferencia-kiadvány Konference Materials

Konferencia-kiadvány Konference Materials Magyar Szociológiai Társaság Wesley János Lelkészképző Főiskola Konfliktus és társadalmi innováció a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája és közgyűlése 2010. november 5-7., Wesley János Lelkészképző

Részletesebben

Előadáskivonatok. Book of abstracts. Nemzetközi Gyermekés Tinédzseraddiktológiai Konferencia Győr, 2015. április 20 22.

Előadáskivonatok. Book of abstracts. Nemzetközi Gyermekés Tinédzseraddiktológiai Konferencia Győr, 2015. április 20 22. Előadáskivonatok Book of abstracts Nemzetközi Gyermekés Tinédzseraddiktológiai Konferencia Győr, 2015. április 20 22. International Conference on Addictions in Children and Adolescents April 20-22, 2015

Részletesebben

Absztraktok Abstracts

Absztraktok Abstracts Magyar Szociológiai Társaság Miskolci Egyetem Kollektív traumák, határhelyzetek, természeti és társadalmi katasztrófák a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája és közgyűlése 2011. november 11-13.,

Részletesebben

IMPRESSZUM. szerkesztő: KOVÁCS ESZTER kiadványszerkesztő: VILIMI KATA

IMPRESSZUM. szerkesztő: KOVÁCS ESZTER kiadványszerkesztő: VILIMI KATA ( 1 ) IMPRESSZUM szerkesztő: KOVÁCS ESZTER kiadványszerkesztő: VILIMI KATA kiadja: a TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY a kiadásért felel: TORDAI PÉTER megbízott igazgató nyomdai kivitelezés: INNOVARIANT NYOMDAIPARI

Részletesebben

PANNON EGYETEM TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0011 Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása a Közép-dunántúli régióban

PANNON EGYETEM TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0011 Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása a Közép-dunántúli régióban PANNON EGYETEM TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0011 Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása a Közép-dunántúli régióban TARTALMI KIVONATOK Fókuszban a pedagógus mesterség A köznevelés és a felsőoktatás

Részletesebben

AZ EGYETEMI DIÁKTANÁCSADÁS PEDAGÓGIAI PSZICHOLÓGIAI TAPASZTALATAI EGY MŰKÖDŐ GYAKORLAT ELEMZÉSE. Doktori értekezés Tézisei. Kormosné dr.

AZ EGYETEMI DIÁKTANÁCSADÁS PEDAGÓGIAI PSZICHOLÓGIAI TAPASZTALATAI EGY MŰKÖDŐ GYAKORLAT ELEMZÉSE. Doktori értekezés Tézisei. Kormosné dr. AZ EGYETEMI DIÁKTANÁCSADÁS PEDAGÓGIAI PSZICHOLÓGIAI TAPASZTALATAI EGY MŰKÖDŐ GYAKORLAT ELEMZÉSE Doktori értekezés Tézisei Kormosné dr. Acsai Irén Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Sporttudományi

Részletesebben

PROJECT DELIVERABLE. Funding Scheme: Collaborative Project. Deliverable description

PROJECT DELIVERABLE. Funding Scheme: Collaborative Project. Deliverable description PROJECT DELIVERABLE Grant Agreement number: 224216 Project acronym: HANDS Project title: Helping Autism-diagnosed teenagers Navigate and Develop Socially Funding Scheme: Collaborative Project Deliverable

Részletesebben

Az év támogatottja program 2011-12. Charity of the Year Programme 2011-12

Az év támogatottja program 2011-12. Charity of the Year Programme 2011-12 Az év támogatottja program 2011-12 Charity of the Year Programme 2011-12 1 Az év támogatottja programról Tartalom Table of contents Az év támogatottja programot Magyarországon 2003-ban hagyományteremtő

Részletesebben

Progresszió Regresszió Progression - Regression

Progresszió Regresszió Progression - Regression Progresszió Regresszió Progression - Regression éves konferencia és közgyűlés/annual conference and meeting 2012. november 9-10. Közép Európai Egyetem (Central European University, CEU) (H-1051 Budapest,

Részletesebben

M EDICINAEET S OCIOLOGICA

M EDICINAEET S OCIOLOGICA A CTA M EDICINAEET S OCIOLOGICA Vol.5. No.14-15. 2014 Acta Medicina et Sociologica Vol 3., 2013 5 Acta Medicinae et Sociologica Vol.5. No.14-15. 2014. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza Acta

Részletesebben

Kitekintés-Perspective Magyar-román-szlovákperiodika. Békéscsaba,2013.

Kitekintés-Perspective Magyar-román-szlovákperiodika. Békéscsaba,2013. Kitekintés-Perspective Magyar-román-szlovákperiodika Békéscsaba,2013. Univerzitea de Vest Vasile Goldiş Arad Univerzita Mateja Bela Ekonomická fakulta Banská Bystrica Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-

Részletesebben

Előszó. Előszó. G.W. Allport: Az előítélet Gondolat Kiadó, Budapest, 1977. 47-49. oldal 5

Előszó. Előszó. G.W. Allport: Az előítélet Gondolat Kiadó, Budapest, 1977. 47-49. oldal 5 Előszó Előszó Antoine de Saint-Exupèry kis hercegével 1 invitálása ellenére sem játszik a róka, mondván, nem játszhat vele, mert nincs megszelídítve. Megszelídíteni pedig annyit tesz-, megy tovább a diskurzus

Részletesebben

Jánossy Ferenc Emlékkonferencia 2012

Jánossy Ferenc Emlékkonferencia 2012 március 9. (Van-e) Helyünk és jövőnk Európában? Programfüzet P R O G R A M F Ü Z E T J ÁNOS S Y F E R E N C E M L É K K O N F E R E N C I A 2012 (Van-e) Helyünk és jövőnk Európában? N a g y o b b r á

Részletesebben

Contents. Foreword by John Nichols, British Ambassador... 2. Foreword by István Varga, Chairman of BCCH... 3

Contents. Foreword by John Nichols, British Ambassador... 2. Foreword by István Varga, Chairman of BCCH... 3 Contents Foreword by John Nichols, British Ambassador.......................................................... 2 Foreword by István Varga, Chairman of BCCH..........................................................

Részletesebben

Előszó. Dr. Koltai Dénes Borbáth Erika Dr. Németh Balázs egyetemi tanár főigazgató egyetemi docens PTE FEEK MMIKL PTE FEEK

Előszó. Dr. Koltai Dénes Borbáth Erika Dr. Németh Balázs egyetemi tanár főigazgató egyetemi docens PTE FEEK MMIKL PTE FEEK Előszó Rendhagyó számot tart a kezében az olvasó: olyan dolgozatok olvashatóak itt összegyűjtött és szerkesztett formában, melyeket az UNESO CONFINTEA VI (6. Felnőttoktatási Világtalálkozó) budapesti 2008.

Részletesebben

PÉCS A BEFOGADÓ VÁROS

PÉCS A BEFOGADÓ VÁROS PÉCS küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen stratégiai koncepció 2014-2020 Készítette: DDRFÜ Nonprofit Kft. 2013 1 PÉCS küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen stratégiai

Részletesebben

Minõség és Megbízhatóság

Minõség és Megbízhatóság 2006/6 A Hat Szigma megvalósítása a szállítási lánc környezetében Minőségirányítási vezetők a minőségért egy kérdőíves felmérés tapasztalatai A hazai nukleáris ipar minőségügyi szabályozásának fejlődése

Részletesebben

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 azonosító számú, A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése című kiemelt projekt keretében Alternatív vitakezelési módokat bemutató szakmai

Részletesebben

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése.

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése. 2012 LIVING IN EUROPE The Annual Report of the Hungarian European Business Council EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése 14 Years H E B C R E P O R T 2 0 1 2 Hungarian European

Részletesebben

VEDECKý a kultúrny Časopis

VEDECKý a kultúrny Časopis Univerzitea de Vest Vasile Goldiş Arad Univerzita Mateja Bela Ekonomická fakulta Banská Bystrica Szent István Egyetem Gazdasági Kar Békéscsaba TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT REVISTĂ DE ŞTIINŢĂ ŞI CULTURĂ

Részletesebben

www.mcc.hu info@mcc.hu A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

www.mcc.hu info@mcc.hu A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. www.mcc.hu Tombor Balázs és Tombor András, alapítók Balázs Tombor and András Tombor, founders KÜLDETÉSÜNK OUR MISSION A Mathias Corvinus Collegium (MCC) egy Magyarországon és a világon is egyedülálló értékközösség.

Részletesebben

gyűlölet-bűncselekmények és Anti-Semitic Hate Crimes

gyűlölet-bűncselekmények és Anti-Semitic Hate Crimes Barna Ildikó Minkó Melinda közreműködésével Ildikó Barna with the assistance of Melinda Minkó Antiszemita gyűlölet-bűncselekmények és incidensek MAGYARORSZÁGON 2013. május 2014. április időszakban Anti-Semitic

Részletesebben

KULTURÁLIS IDENTITÁS: a vallás szerepe Európában. CULTURAL IDENTITY: the Role of Religion in Europe

KULTURÁLIS IDENTITÁS: a vallás szerepe Európában. CULTURAL IDENTITY: the Role of Religion in Europe KULTURÁLIS IDENTITÁS: a vallás szerepe Európában CULTURAL IDENTITY: the Role of Religion in Europe KULTURÁLIS IDENTITÁS: a vallás szerepe Európában című konferenciát a Szegedi Tudományegyetem Állam- és

Részletesebben

2014.10.03 10.12. BUdapest design week. Átvitt értelem. figurative sense

2014.10.03 10.12. BUdapest design week. Átvitt értelem. figurative sense 2014.10.03 10.12. BUdapest design week Átvitt értelem figurative sense Védnök Patron Kiemelt szakmai partnerek Leading Professional Partners Szervező Organiser Projektvezető Project Leader Kommunikáció

Részletesebben

[Ide írhatja a szöveget] Absztraktfüzet

[Ide írhatja a szöveget] Absztraktfüzet [Ide írhatja a szöveget] Absztraktfüzet 2 16. Multimédia az Oktatásban Konferencia Szervezők: Nyíregyházi Főiskola Természettudományi és Informatikai Kar Matematika és Informatika Intézet Nyíregyháza 2010.

Részletesebben

FELEKEZETI KÖZÉPISKOLÁSOK AZ

FELEKEZETI KÖZÉPISKOLÁSOK AZ PUSZTAI GABRIELLA ISKOLA ÉS KÖZÖSSÉG FELEKEZETI KÖZÉPISKOLÁSOK AZ EZREDFORDULÓN Lektorálta: Kozma Tamás és Tomka Miklós GONDOLAT A magyar közoktatás napjainkban zajló átalakulási folyamatának egyik jelentős

Részletesebben

PSZICHOLÓGIAI METSZETEK

PSZICHOLÓGIAI METSZETEK PSZICHOLÓGIAI METSZETEK Szerkesztette: Balogh László Koncz István Mező Ferenc 2010 2 Pszichológiai metszetek Pszichológiai metszetek 3 PSZICHOLÓGIAI METSZETEK Szerkesztette: Balogh László Koncz István

Részletesebben

ANDERSEN LABOR-MARKET SUPPORT AND TRAINING PROGRAM LUX. Foundations

ANDERSEN LABOR-MARKET SUPPORT AND TRAINING PROGRAM LUX. Foundations ANDERSEN LABOR-MARKET SUPPORT AND TRAINING PROGRAM LUX Foundations ANDERSEN MUNKAERŐ-PIACI TÁMOGATÓ ÉS KÉPZÉSI PROGRAM 2009. júniusában indult az Andersen Program azzal a küldetéssel, hogy jelentősen megnövelje

Részletesebben

Dear Reader! Budapest, 23 November 2009

Dear Reader! Budapest, 23 November 2009 Dear Reader! This booklet wishes to present one of the most significant equal opportunity program financed by EU funds. The objective of the Civil society organizations and the implementation of the anti-discrimination

Részletesebben

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk.

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk. Fenntarthatósági jelentés / Sustainability Report 2010 az Elnök üzenete Az Eni történetének és kultúrájának mindig meghatározó részét képezte a fenntarthatóság. Ez a hajtóereje a folyamatos haladásnak,

Részletesebben