Pszinapszis Budapesti Pszichológiai Napok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pszinapszis Budapesti Pszichológiai Napok www.pszinapszis.hu"

Átírás

1 XIX. Pszinapszis Budapesti Pszichológiai Napok Felkészítő anyag rádió interjúhoz FŐBB INFORMÁCIÓK Dátum: árpilis Helyszín: Budapest, XIII. kerület, Angyalföldi József Attila Művelődési Központ, József Attila tér Szervezők: 76 önkéntes Honlap: Facebook oldalt is kedveljék A Pszinapszis - Budapesti Pszichológiai Napok rendezvénye az elmúlt években a főváros az egyik meghatározó közösségi, tudományos és kulturális tavaszi színfoltjává nőtte ki magát. Az immár 19. alkalommal, önkéntesekkel közösen szervezett program idén egy, az egyetemistákat is személyesen érintő téma köré szerveződve, Közös magány címmel valósul meg április 17. és 19. között Budapesten. Szakmai programunk keretében több mint 75 előadás során a szakma legkiválóbb képviselői kalauzolnak el Téged a pszichológia labirintusában. Az előadások mellett mintegy 30 műhelyfoglalkozás közül választhatod ki azt, amely által közelebb kerülhetsz magadhoz és megtapasztalhatod a pszichológia gyakorlati oldalát. A rendezvény három napja során közel 40 kulturális program (kiállítás, koncert, színház, fellépés, civilelőadás, kerekasztal-beszélgetés, élő könyvtár, életmese, börtönrádió, jóga, hangfürdő, slam poetry verseny, tánc, jazz, néptánc) valósul meg nagyrészt egyetemista, fiatal felnőtt célcsoport számára. Szakmai szekciók: A Pszichiátria szekció betekintést nyújt a pszichológia és a pszichiátria kapcsolódási lehetőségeibe. Bár a két tudományterület módszereiben különbözik, a gyökereik és alapvető elveik mégis közösek. Célunk, hogy a közöttük lévő határokat lebontva megmutathassuk, miképpen működhetnek együtt a segítségnyújtás érdekében. 1/21

2 A Mindennapi Pszichológia szekcióba a pszichológia szerteágazó területeiről válogattunk előadásokat, melyek a pszichológia tudományát kevésbé ismerők számára is érdekesek és könnyen érthetőek. A Picikről Nagyoknak szekció a fejlődéspszichológia és a klinikai gyermeklélektan területéről tartogat előadásokat. A család, a gyermekkor egész életünkben meghatározó szerepet tölt be, ezért nem csoda, ha egy kicsit mindenki magáénak érzi ezeket a témákat. A Jövő Kutatói szekció keretében fiatal kutatók kapnak lehetőséget, hogy érdekes kutatásaikat és azok eredményeit közérthető formában a nagyközönségnek is bemutathassák. Az évről évre egyre sikeresebb, Nemzetközi szekció angol nyelvű előadásokkal és műhelyekkel hozza közelebb a pszichológia tudományát a külföldi vendégek számára. Szolgáltatások: könyvesház kedvezményekkel, teaház, kiállítás, ruhatár, szelektív hulladékgyűjtés, elsősegély, élménygyűjtő, élő könyvtár, masszázs, relax szoba, helyszínen büfé, jó megközelítés CIVIL PROGRAMOK (Civil Rádió) A Civil Utcán különböző civil szervezetek képviselői ismertetik meg munkásságukat az érdeklődőkkel. Rendezvényünkön rajzelemzők segítségével mélyülhetünk el az önismeretben. A civil partnereket lásd a kulturális programtábla mellékletben. Háttér CÉLKITŰZÉSEK A szervezők célkitűzései között a legfontosabb helyen szerepel a pszichológiai ismeretterjesztés, a tudományos és kulturális közösségi program szervezése, valamint alternatíva nyújtása a szabadidő minőségi eltöltésére, a hétköznapok során mindannyiunk életében is alkalmazható, közérthető, ugyanakkor tudományos ismeretek nyújtása, valamint a szemléletformálás. Célunk továbbá, hogy elsősorban a pszichológia és a társtudományok köréből az ELTE oktatói, diákjai is nagy számban képviseltessék magukat és az Egyetemet a szakmai programban. A kutató diákok számára bemutatkozási lehetőséggel készülünk (Jövő Kutatói szekció). A RENDEZVÉNY BEMUTATÁSA A Pszinapszis - Budapesti Pszichológiai Napok idén 19. alkalommal kerül megrendezésre április között az Angyalföldi József Attila Művelődési Központban. 2/21

3 A rendezvény 3 napja során közel 60 interaktív ismeretterjesztő előadás, 30 gyakorlati foglalkozás (workshop) és 40 kulturális program (kiállítás, koncert, színház, fellépés, civil előadás, kerekasztal-beszélgetés, élő könyvtár, életmese, börtönrádió, jóga, hangfürdő, slam poetry verseny, tánc, jazz, néptánc) valósul meg nagyrészt egyetemista, fiatal felnőtt célcsoport számára. Látogatóink között nagy létszámban képviseltetik magukat az ELTE hallgatói, évről évre mintegy kb fő érkezik szervezőként, előadóként vagy érdeklődő látogatóként az Egyetem minden karáról. Az utóbbi években a rendezvényre látogató nemzetközi résztvevők száma is bővült. Tevékenységünket maga az Eötvös Loránd Tudományegyetem is díjazta, amikor 2010-ben a Pszinapszis elnyerte az Év Tudományos Rendezvénye díjat. A programot mind a társadalmi, mind a szakmai célcsoport hasznosnak, hiánypótlónak találja, továbbá a magyar pszichológus-társadalom is a hazai tudományos élet fontos eseményei között tartja számon. A megelőző évben előadóink között köszönthettük a közismert stanford-i börtönkísérlet megalkotóját, Philip Zimbardot is. A rendezvényt fiatal, önkéntes, egyetemista hallgatók szervezik évről, évre, társadalmi munkában. A projekt bevételeit a kiadások fedezésére, illetőleg további, ismeretterjesztő tevékenységre fordítjuk. A rendezvényre ellátogatók a szabadidő hasznos eltöltése mellett szakmai szempontból is gyarapodnak, és arra is elegendő lehetőségük nyílik, hogy egymást jobban megismerhessék. A rövidebb, eseti jelleggel szervezett foglalkozások alkalmasak arra, hogy a résztvevők a gyakorlatban is kipróbálhassanak új, számukra ismeretlen módszereket, kérdéseket fogalmazzanak meg, valamint kompetenciájuk fejlesszék, szemléletüket bővítsék. A rendezvény megvalósulásával továbbá a pszichológus szakma és a társszakmák képviselői közötti együttműködést is erősödhet, amelynek a társadalom egészére nézve is kedvező hatásai lehetnek. AKTUALITÁS ÉS INDOKOLTSÁG Napjainkban a pszichológiai kultúra fejlesztése kiemelten fontos feladat, hiszen a médiában, illetőleg a mindennapok során egyre több olyan esettel találkozni, ahol nagy szükség lenne a lélektani ismeretekben való jártasságra, illetőleg ezen elméleti ismereteknek a gyakorlati szintű alkalmazására. A pszichológiai, mentálhigiénés felkészültség iránti igény is fokozottan jelentkezik napjainkban. Néhány példa az érdeklődésre számot tartó témák közül: egymás mellett élés, együttélés kollégiumban, időgazdálkodás, stressz-menedzsment, egészségpszichológia, 3/21

4 pszichoszomatikus betegségek hatásainak az egészségügyi ellátásra gyakorolt terhei, külföldi kivándorlási hullám, válság hatásai, egzisztenciális szorongások, munkanélküliség hatásai, egészséges és ideális családmodell megteremtése, iskolai és képzési programok, társadalmi tolerancia, tanár-diák-szülő kapcsolatok, konfliktuskezelés, agresszió, kiégés, gyász, döntések, krízishelyzetek, abúzusok, párkapcsolatok és házasságok megóvása, egészséges család működtetése, életpálya tervezése. Ezek a mindennapok során nélkülözhetetlen ismeretek nem csupán a szakemberek számára fontosak. Hasznos lenne, ha a fiatal egyetemisták számára közérthető, praktikus formában is hozzáférhetővé válnának ezek az ismeretek, lehetőség szerint tapasztalati úton, gyakorlati foglalkozásokon keresztül, vagy interaktív előadások formájában, ahol válaszokat is kaphatnak a felmerülő kérdésekre. A tudományos, naprakész információkkal kapcsolatban praktikus volna egyszerű, érthető, frappáns útmutatásokat kapni, amelyek segítségével a témában kevésbé járatos érdeklődők is szakmailag megbízható fogódzót kaphatnak arra vonatkozólag, hogy egy-egy témában való elmélyüléshez merre is tudnak elindulni, a napjainkban (ezen a téren is) túlburjánzó képzési és piaci kínálat rengetegében. TÁRSADALMI HATÁS KSH adatokra (pl. népmozgalmi adatok: születési, halálozási mutatók, házasságkötési, foglalkoztatottsági, gazdasági, nemzetközi vándorlási adatok, oktatási, kulturális és sporttevékenységek), bűnügyi, ifjúsági és további specifikus kutatásokra támaszkodva képet alkothatunk hazánkról, társadalmunkról, országunk gazdasági és társadalmi folyamatairól. A szakirodalom szerint a kiegyensúlyozott, egészséges egyének eredményesebb tagjaivá válhatnak a társadalomnak. Ennek elérésében megkerülhetetlen szerepe van az egyének mentálhigiénés állapotának, pszichológiai tudatosságának, melyhez a pszichológiai ismeretterjesztés (is) jelentős mértékben hozzájárul. Az egyén szintjén a mentálhigiénés, lélektani ismeretek és tapasztalatok révén az ismeretanyag bővülése, a készségek fejlődése a napi rutin, az egyéni életvezetés terén (pl. kiegyensúlyozott társas, párkapcsolati helyzetben az egyén munkavégzési hatékonysága nő, tanulmányi teljesítménye fokozódik), az életvezetési eszköztár gyarapodása, az egyén és a közösség viszonyának javulása (pl. empátia, tolerancia, nyitottság, kommunikáció, konfliktusok, közösségépítés), a társadalmi csoportok, ill. szervezetek szintjén a kohézió erősítése (pl. együttműködés, kulturális tolerancia, reklámok, ügyfél-kommunikáció fejlesztése) várható hatásként. 4/21

5 Az ismeretterjesztés nem csupán a negatív viszonyulások vagy hiányterületek semlegesítését, pótlását jelenti. Követendő pozitív mintákat, vonzó perspektívát is kínál az elért közösségek tagjai számára, emellett közösségépítő, szemléletformáló szerepe is van. HASZNOSULÁS A HALLGATÓK SZÁMÁRA A 75 hallgató, aki szeptembertől áprilisig önkéntesen dolgozik a rendezvény megvalósulásáért egy olyan szoros közösséget alkot, melyhez tartozni érték. Hetente találkoznak, hogy legjobb tudásukhoz mérten szervezzék meg a Pszinapszist. Amellett, hogy kemény munkájuk gyümölcseként áprilisban megrendezésre kerülhet a rendezvény, a szervezők összetartó közösséggé formálódnak. Az egyes szervezői közösségek aztán éveken át fennmaradnak, további együttműködéseket szülve. A pszichológia és társszakmáinak egyetemi képzése sok esetben nagy létszámban, többnyire frontális jelleggel zajlik, így egy személyes tapasztalatszerzésen nyugvó, gyakorlati ismeretszerzési lehetőség hiánypótló ezen diákok számára. A pszichológiaképzés országos szinten hét egyetemen folyik, szükség van olyan alkalmakra, ahol a szakma jövő generációja találkozhat egymással, és személyes ismeretség révén a szakmai közösség is erősödni tud. A pszichológia területén tanulmányokat folytató hallgatóknak, friss-diplomásoknak nem elég szakmailag felkészültnek lenni elméletben, hanem tapasztalati szinten is járatosnak kell lennie a pszichológia tudományának olyan területein is, amelyek kevesebb hangsúlyt kapnak az egyetemi képzés során, azonban a nyilvánosság részéről (főképpen az esetleges aktualitások vagy élethelyzetek tükrében) igen nagy érdeklődésre tarthatnak számot. Az egyetemisták számára a rendezvény jó alappal szolgálhat a szakmai szocializáció, a pályaidentitás alakulásában is, legyen szó a személyekkel egyén vagy csoportok szintjén foglalkozó hallgatóról, nagyobb, társadalmi perspektívában szemlélő egyetemistáról, esetleg az interperszonális kompetenciákat erősen igénylő szakok hallgatóiról, vagy a tanárképzés szakjain érintett egyetemistákról, ahogyan a különböző, ügyfél- ill. partnerkommunikációs kompetenciákat is szükségeltető szakok hallgatóiról, vagy a kollégiumok gazdag tudományos és közösségi alkalmairól. A hallgatók számára nagy nehézséget szokott jelenteni a hallgatók és a szakemberek közötti szakadék áthidalása, valamint a munkavállalás során a mindennapok világába való belerázódás, a saját szakmai területen a megfelelő szakirány, specializáció kiválasztása. A pályaválasztással összefüggő gyakorlati ismeretekre kevés fórum készíti fel a hallgatókat és sok esetben a munkavégzés során az új irányok, fókuszok váratlanul szakadnak a nyakukba. 5/21

6 A kilátogatók és a szervezők a Pszinapszison személyes kapcsolatba kerülhetnek az előadókkal, műhelytartókkal, egymással, valamint különböző cégek, civil szervezetek munkatársaival, így bővítve szakmai látókörüket. A tapasztaltabb generációval való kapcsolat kiépítése, aktív ápolása ezeken a kezdeti nehézségeken és bizonytalanságokon tudja átsegíteni őket. Fontos hosszú távú hasznosulásnak tekintjük a kapcsolati tőke építését. A tevékenységünkből részesülő szakmabeliek közötti kapcsolat a fennmarad, amely jó alappal szolgálhat egy erős szakmai közösség további építéséhez. Ez az erős szakmai háló elengedhetetlen a pszichológus hivatásban, hiszen a mindennapi életvezetéssel, valamint a mentális betegségekkel foglalkozó segítő szakmák munkatársainak egymás számára is szakmai támogatást kell nyújtaniuk (pl. szupervízió, tapasztalat-megosztás, konferenciák, képzések). A közösségépítés tehát nem csupán a résztvevők között valósulhat meg hatékonyan, hanem a részt vevő generációk között is, amely a szakmai folytonosságnak és a szakmaiságnak a kulcsa, amely így hathatósabban tud majd reagálni a társadalmi igényekre és kihívásokra. Összességében pedig a társadalom mentálhigiénés állapotának, felkészültségének erősítéséhez járul hozzá a tevékenységünk közvetlen és közvetett módon, a mindennapi életvezetéséhez szükséges ismeretterjesztő programok szervezésén keresztül. ELŐADÁSOK PÉNTEK DÉLUTÁN (2015. április 17.) - Előadások Délután 14:30-19:30 Gyémánt terem 14:30-15:00 Megnyitó 15:30-16:30 25 év - alulnézetből: a rendszerváltás utáni magyar társadalom és közélet szociálpszichológiája Berkics Mihály 17:00-18:00 Idegenek közössége: evolúciós múltunk terhei és ígéretei Bereczkei Tamás 6/21

7 "Szeretni bolondulásig" - avagy hogyan viszonyuljunk a szerhasználathoz? Petke Zsolt Smaragd terem 14:30-15:00 Megnyitó (Gyémánt teremben) 15:30-16:30 Mentális fejlesztés az internet korában Pataky Ilona 17:00-18:00 Öngyilkosság fiataloknál: mit tehetünk a megelőzés érdekében? Balázs Judit Opál terem A felépülés útján Dávid Ferenc 14:30-15:00 Megnyitó (Gyémánt teremben) 15:30-16:30 Vámpírpszichológia Mannhardt András 17:00-18:00 Predikciók és agyi plaszticitás - a nem-tudatos tanulás pszichológiai és idegrendszeri háttere Németh Dezső A transzszexualitás pszichológiai, biológiai és viselkedéses korrelátumai Simon Lajos 7/21

8 Ametiszt terem 14:30-15:00 Megnyitó (Gyémánt teremben) 15:30-16:30 Kapunyitási szingularitás Lisznyai Sándor 17:00-18:00 Így készül a magány Bánki György Pszichológusként a pszichiátrián Hajduska-Dér Noémi Türkiz terem 14:30-15:00 Megnyitó (Gyémánt teremben) 15:30-16:30 Aversion to disappointing Christophe Heintz 17:00-18:00 Autizmus Polner Bertalan The journey of the Love Warrior from East to West to East Paul Pahil SZOMBAT (2015. április 18.) - Előadások Gyémánt terem Egyedüllét, magány, szeretetkapcsolatok Bagdy Emőke 8/21

9 Megértés vagy félreértés? Szövetség vagy társas magány?nehézségek a súlyos betegekkel való kommunikációban. Bányai Éva Szünet Közös magány Pál Feri A hiedelmek szerepe a közösségekben Csányi Vilmos Közös terek rejtett hálózata kapcsolataink a térben Dúll Andrea Párkapcsolatban magányosan Tari Annamária Smaragd terem Marginalitás, elidegenedés, értékrendszerek Prazsák Gergő Közösségi magány Sas István Szünet Tudatos álmodás Kulcsár Zsolt 9/21

10 Miről árulkodik a selfie? Ujhelyi Adrienn Médiaüzenetek és evészavarok Forgács Attila Szerethető ideálok 2.0 Jambrik Máté Opál terem Mesepszichológia. Útravaló kényes nevelési helyzetekhez. Kádár Annamária Szünet Digitális identitás - korlátlan lehetőségek vagy beszűkült tér? Berta Judit Gondolatok a magányról Ajkay Klára Új terápiás lehetőségek a krónikus pszichés zavarok kezelésében: metakognitív terápia, mindfulness alapú terápiák, problémamegoldó tréning Ajtay Gyöngyi Genetikai és környezeti tényezők a pszichiátriai betegségek hátterében Réthelyi János Öngyilkosság orvosi szemmel Rihmer Zoltán 10/21

11 Ametiszt terem Hatalmi Játszmák Sárvári György A Facebook szerelemtől az iskolai csaláson át a tanári lelkesedésig Orosz Gábor vagy akit ajánl Szünet A társadalmi nemek helyzete Lan Ahn I am no longer just one drop, I have become the entire Sea. Therapeutical effects of connectedness in movement-evoked trance Szirmai Anna Linda The psychology of stupidity Aczél Balázs Élményterápia Pusztai Réka Türkiz terem Ösztön vagy nem ösztön: ez itt a kérdés. Flóra Gábor Beleborzongok ebbe a dalba" a zenei élmények élettana és lélektana Tihanyi Benedek 11/21

12 A harcos, a védelmező és a gyógyító A World of Warcraft "magányos" harcosainak virtuális világa Bányai Fanni SZÜNET Egyedül vs. csoportban lenni: sportolók és szurkolók vizsgálata az előítéletesség és a büszkeség mentén Bolló Henrietta Ki ül a számítógép mögött egy belvárosi irodában? avagy az online álláskeresés és a személyiség között lévő láthatatlan híd bemutatása Juhász Bianka Erzsébet A cserkészet és a cserkészek világa kívülről és belülről Szűcs Zsuzsanna Vissza a természetbe: milyen fejlődéspszichológiai vonatkozásai vannak a természetben eltöltött gyermekkornak Kiss Anna, Németh Nóra Pszichoterápia migránsokkal: kihívások és lehetőségek Peták Flóra A neuromarketing módszerei, avagy miért sírsz a sörreklám alatt? Czető Márton Avagy miért sírsz a sörreklám alatt? Dobrotka Katinka, Podina Ivett 12/21

13 VASÁRNAP (április 19.) Előadások Gyémánt terem Érted, amit mond / akar? Alcím: Zökkenők a szülő-gyerek kapcsolatban a társas magány állapotai Vekerdy Tamás A módszertani szolipszizmustól a Facebook nemzedékig Pléh Csaba Szünet Élsport és magány, a sportolók magánya (??) Lénárt Ágota Gödeli pszichológia Mérő László Az elmagányosodás okai a párkapcsolatokban Almási Kitti Gluténmentes szexualitás Hevesi Kriszta Smaragd terem A női fejlődés komplexusai a mesék és a terápia tükrében Antalfai Márta Izolált kiscsoportok pszichodinamikája-űrkutatás Ehmann Bea 13/21

14 Szünet A szexuális erőszak társadalmi és pszichológiai vonatkozásai NANE- Horváth Éva Modern párok hagyományos és újszerű kapcsolatok Kozma-Vízkeleti Dániel Közös magány a börtönben Boros János Uram Dóra Opál terem Szexuális addikciók Hoyer Mária Magány-ügyek a munkahelyen Antal Sándor Szünet Hullámok hátán Élményterápia és gyászfeldolgozás Gellért Fruzsina A kamaszkori szerelemtől a válás pokláig (avagy miként dönti romba Hollywood a párkapcsolatainkat) Gaál Viktor Tourette-szindróma és tik zavarok felismerése és kezelése Farkas Luca 14/21

15 Az evolúció esete a szinglikkel Boross Ottilia Ametiszt terem Individual differences and risky decision making: control and anxiety Takács Ádám The loneliness of the drug user Matuszka Balázs Szünet Hajléktalanság: az előítéletek átpolitizálódása Kende Anna Nemzeti karakter, "magyar lélek" Csepeli György Daubner Béla Tabuból divat: mi terjed és hogyan? Szvetelsky Zsuzsa Türkiz terem A hatékonyság többszempontú megközelítése egyéni és társas szinten Bodnár Csilla Kovács Ilona 15/21

16 Szünet Gyermek tanúk: megbízható-e a gyermeki emlékezet? Halász Erna A sorsprogram: a siker és a kudarc forrása. Marosán György A videójáték függőségről röviden a terápiás tapasztalatok fényében. Elmagányosít? Függővé tesz? Van kiút? Tóth Dani A tanulás nem játék? Motiváció a 21. században Prievara Tibor MŰHELYFOGLALKOZÁSOK PÉNTEK DÉLUTÁN (2015. április 17.) - Műhelyfoglalkozások Délután 16:45-19:45 Kapcsolataink képekben és alkotásokban sajátélményen alapuló műhely Reinhardt Melinda Ismerkedés a hipnózissal Kelemen Szilágyi Adrienn Asszertivitástréning Mórotz Kenéz Fókuszolás Kántor Árpád, Upor Zoltán Hipnózis Varga Kata 16/21

17 SZOMBAT DÉLELŐTT (április 18.) - Műhelyfoglalkozások Délelőtt 10:00-13:00 Lelki harmonizálás a katatím képélmény éberálom- módszerével Fadgyas Ildikó Útkereszteződések (mozgásterápia demonstráció) Almási Krisztina Kapcsolattalan kapcsolataink Snír Péter Életünk sója Csóka Judit Prezentációs coaching Nemes Orsolya Karrier és érzelmek Karsai Szilvia SZOMBAT DÉLUTÁN (április 18.) - Műhelyfoglalkozások Délután 14:45-17:45 Encounter csoport: találkozás álarcok és szerepek nélkül Szummer Csaba Családi fantomok nyomában - pszichodráma Erdélyi Ildikó Stresszkezelés - szabadok vagyunk-e? Orosz Katalin Magányos hangok közösen - zeneterápia Vadász Piroska Integratív tranzakcióanalízis a gyakorlatban Rosta Teodóra és Garas Péter Asszertív Kommunikációs tréning Fekete Olívia Transztánc (ÉJSZAKAI MŰHELY) Mondok Árpád 17/21

18 VASÁRNAP DÉLELŐTT (április 19.) - Műhelyfoglalkozások Délelőtt 10:00-13:00 Autogén tréning Budavári Ágota Közös cél, különbözőség, felelősség - Érték ez ott ahol élünk?! Common Purpose- Horváth Annamária Mindennapi játszmáink Vízi Beáta Intermodális művészetterápia Klein Izabella Vezetni magányos dolog Gotthardt Zsóka Személyiségünk a kutyák tükrében Bánszky Noémi, Pieke Ágoston VASÁRNAP DÉLUTÁN (április 19.) - Műhelyfoglalkozások Délután 14:45-17:45 Magányosan egyedül önállóan közösen? a csoport és az egyén viszonyának feszegetése az élménypedagógia eszközeivel Bányai Sándor Börtönversek Csonka Balázs Szomato-dráma Toldi Zsuzsanna, Gere Viktória, Pataki Bea Hipnózis - kíváncsiaknak Benczúr Lilla Alapvető Időgazdálkodási Trükkök Szokolai Árpád - Jólélek Alapítvány Intelligencia MensaHungarIQ Művészetterápia (ÉJSZAKAI MŰHELY) Mirnics Zsuzsa 18/21

19 2015. április 17., Péntek KULTURÁLIS programok GYÉMÁNT TEAHÁZ RELAX BOROSTYÁN CIVIL UTCA Civil szervezetek: 15:30-16:30 Gyógy masszázs Búzavirág Alapítvány Szaxofon koncert Pintér Ádám Táncmeditáció Mozaik 16:30-17:00 Kéringer Dávid (Virtuózok) Életmese 17:00-18:00 Egy meleg fiú édesanyjának vallomásai Citera bemutató 18:00-18:30 Döményi Krisztián :30-20:00 Koncert Fák Alatt Zenekar 20:00-20:30 Bemutató Tűzfészek április 18. szombat KULTURÁLIS programok GYÉMÁNT TEAHÁZ RELAX BOROSTYÁN CIVIL UTCA ÉLŐ KÖNYVTÁR Jóga Rapidmasszázs Civil szervezetek: Élőkönyvek: Gitár duó Csák Gergely Nagy Sándor Trappancs Ungvári Mihály 11: Kun Dóri és Demeter Lilla Szimpozim Jakab Ivett Kerekasztal beszélgetés Bagázs Balogh Robi Előítéletek az előítéletekről Utilapú Szenteh Natália 12:30-13:30 Improvizációs színház Kamasztér Béres-Deák Rita Hangfürdő Józan Babák Virág Zsolt Rapidmasszázs Néptánc bemutató Bemutatkozás Rajzelemzés Nagy Sándor Folk Manushowk Szimpozion Egyesület 19/21

20 GYÉMÁNT TEAHÁZ RELAX BOROSTYÁN CIVIL UTCA ÉLŐ KÖNYVTÁR Életmese: Egy vak, roma fiú története Gitár Bemutatkozás 16:00-16:30 Duke Bátor Tábor Bemutatkozás Fedél Nélkül 17:30-18:00 Ének Szalai Dorina 19:00-20:00 Slam Poetry Verseny április 19., vasárnap KULTURÁLIS programok GYÉMÁNT TEAHÁZ RELAX BOROSTYÁN CIVIL UTCA ÉLŐ KÖNYVTÁR Rapidmasszázs Civil szervezetek: Rajzelemzés Élőkönyvek: Rács Fm, a lebilincselő rádió Nagy Sándor ELTE Kortárs Segítők Ungvári Mihály Pillanatképek a börtönrádiózásból Ökumenikus Dékány Gergő 12:30-13:30 Koncert Hospice Balogh Robi Hangfürdő Lány a liftben Fedél Nélkül Németh Georgina Rapidmasszázs Nagy Sándor Tánc bemutató Bemutatkozás 14:30-15:00 ELTE Modern Jazz tánc Hospice Alapítvány Rajzelemzés Hegedű koncert 16:00-16:30 Farkas Izsák Életmese Egy meleg lelkész története :00-20:00 Koncert Törzs zenekar TERVEZETT kulturális programok betűrendben: 20/21

21 2015. április 17., Péntek kulturális programok Citera bemutató Egy meleg fiú édesanyjának vallomásai Fák Alatt Zenekar koncertje Gyógy masszázs Szaxofon koncert Táncmeditáció Tűzfészek bemutatója +Civil szervezetek: Búzavirág Alapítvány, Mozaik április 18., Szombat kulturális programok Bátor tábor bemutatkozása Duke gitár Egy vak, roma fiú története Előítéletek az előítéletekről Fedél nélkül Folk Manushowk néptánc bemutató Gitár duó Hangfürdő Jóga Józan Babák improvizációs színház Rajzelemzés Rapidmasszázs Slam Poetry verseny Szalai Dorina énekel Szimpozion Egyesület bemutatkozása +Civil szervezetek: Trappancs, Szimpozion, BAGázs, Utilapu, Kamasztér +Élőkönyvek: Balogh Robi, Béres-Deák Rita, Jakab Ivett, Szenteh Natália, Ungvári Mihály, Virág Zsolt április 19., Vasárnap kulturális programok Egy meleg lelkész története ELTE Modern Jazz tánc bemutató Hangfürdő Hegedű koncert Hospice Alapítvány bemutatkozása Lány a liftben Rács Fm, a lebilincselő rádió Pillanatképek a börtönrádiózásból Rajzelemzés Rapidmasszázs Törzs zenekar +Civil szervezetek: Elte Koltárs, Ökumenikus, Hospice, Fedél Nélkül +Élőkönyvek: Ungvári Mihály, Dékány Gergő, Balogh Robi, Németh Georgina 21/21

Generációk az információs társadalomban

Generációk az információs társadalomban Generációk az információs társadalomban Infokommunikációs kultúra, értékrend, biztonságkeresési stratégiák Projekt záró workshop TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 Program 2012. június 21-22. Hely: Szeged,

Részletesebben

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program 4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program Kurzusvezetö és kurzuscím 4101-K A magatartás modellezése neurokémiája és gyógyszeres befolyásolása. (magyar) (Dr. Bagdy György)

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

FIGYELEM! A kollégiumba a 2012/2013-as tanévre felvételt nyert hallgatók névsora

FIGYELEM! A kollégiumba a 2012/2013-as tanévre felvételt nyert hallgatók névsora A kollégiumba a 2012/2013-as tanévre felvételt nyert hallgatók névsora Sorszám Név Született Pontszám Megjegyzés 1 Szenek Viktória 1994.12.25 36,73 2 Jacenyák Viktória 1993.12.29 32,83 3 Oroszi Timea 1990.01.19

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév Szakvezető: Szakter Zsuzsa Tantárgy: angol VMT Ideje: hétfő 10-12:35 óra Helye: 4. d osztály ANATABF.SZE Antal Anett angol BERTABF.SZE Bertalan Renáta Melinda angol DEETABF.SZE Deák Erzsébet angol KIVTAAF.SZE

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

Kajak-kenu. Budapest Bajnokság, Balatoni Kamill Emlékverseny

Kajak-kenu. Budapest Bajnokság, Balatoni Kamill Emlékverseny Kajak-kenu Budapest Bajnokság, Balatoni Kamill Emlékverseny K1 férfi U23 1000m 1 Doba Richárd Alfréd Bomba-AVSE 03:13.45 2 Fodor Dániel Építők-MDKC 03:17.19 3 Nagy Gergő UKSC 03:17.43 K1 férfi U23 500m

Részletesebben

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve 44 43 43 42 42 41 40 39 38 37 33 31 29 Sánta Zsombor 5. 5 óra Katona Irma Jelena

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz. Pontszámok A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny megyei/fővárosi fordulójára (2015. március 2. 10 óra) nevezett középiskolai tanulók versenyeredményei* Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló

Részletesebben

A továbbképzés részvételi díja: 19.500 Ft/fő a 6 alkalmas szakmai műhelyen

A továbbképzés részvételi díja: 19.500 Ft/fő a 6 alkalmas szakmai műhelyen É S Z A K - A L F Ö L D I R E G I O N Á L I S S Z O C I Á L I S F E J L E S Z T Ő, T A N Á C S A D Ó É S M Ó D S Z E R T A N I K Ö Z P O N T K O N Z O R C I U M P A R T N E R E 2 0 1 1. F E B R U Á R Kedves

Részletesebben

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95%

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 2 Németh Viktória 3 Kohányi Gergely Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 93% 4 Rákay Renáta Ferenczi Sándor Egészségügyi

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy július 6-án 9 órakor a megadott teremben jelenjetek meg. Aki még nem fizetett tandíjat, kérjük, hogy vagy a teljes

Részletesebben

A három nap időbeosztása: 2015. május 29., péntek: 14.00-18.00 2015. május 30., szombat: 9.00-18.00 2015. május 31., vasárnap: 8.30-15.00.

A három nap időbeosztása: 2015. május 29., péntek: 14.00-18.00 2015. május 30., szombat: 9.00-18.00 2015. május 31., vasárnap: 8.30-15.00. Kedves Művészeti Tárló Közhasznú Egyesület! "Egymás terhét hordozzátok..." Gyerekek és fiatalok egyéni és csoportos fejlesztése bibliai keretű élménypedagógiai foglalkozáson keresztül A Kalandok és Álmok

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

Ifjúságügyi projektje Zalaegerszeg

Ifjúságügyi projektje Zalaegerszeg Ifjúságügyi projektje Zalaegerszeg Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok Ifjúságügyi komponens TÁMOP 5.2.5-B-10/2 Izsák Imre ÁMK ifjúsági

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

02 Közgazdasági szak

02 Közgazdasági szak 01 Közlekedési szak Balogh Barbara József Attila Dombóvár 78648474882 Koller Imre Vásárosdombó 76338751299 Lelkes Réka Belvárosi 74829857000 Boros Szabina József Attila Dombóvár 77194104062 Vincze Balázs

Részletesebben

Győr Dudás Sándorné 30 4. Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Kölcsey Ferenc Általános Iskola GYMTI Vitéz Háry László Általános Iskola

Győr Dudás Sándorné 30 4. Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Kölcsey Ferenc Általános Iskola GYMTI Vitéz Háry László Általános Iskola 1. Csáfordi József Écs- Ravazd Általános Jámbor Lászlóné 35 1. 2. Fekete Barnabás 6 Dudás Sándorné 31 2. 3. Károlyi Klaudia 6 Főigazgatóság Gyárvárosi Általános Luttenberger Gyöngyi 31 3. 4. Nyári Alexandra

Részletesebben

Atlétika egyéni verseny III-IV. kcs. 2012. 05. 09. Mór III.kcs.lány Helyezés Név Iskola Eredmény/sec 60 méter

Atlétika egyéni verseny III-IV. kcs. 2012. 05. 09. Mór III.kcs.lány Helyezés Név Iskola Eredmény/sec 60 méter Atlétika egyéni verseny III-IV. kcs. 2012. 05. 09. Mór III.kcs.lány Helyezés Név Iskola Eredmény/sec 60 méter 1. Frey Katalin Zimmermann 9,04 2. Horváth Lili Bakonycsernye 9,22 3. Mezei Krisztina Radnóti

Részletesebben

2009. november 26 csütörtök

2009. november 26 csütörtök 2009. november 26 csütörtök 09.30 09.45 Megnyitó I. szekció (elnök: Lengyel Zsolt egyetemi tanár) 09.45 10.00 Kerekesné Dócs Nikoletta (hallgató): Univerzális és egyedi jellemzők az afáziások beszédében

Részletesebben

EURO GEO KUPA ZALAEGERSZEG 2015,04,25, EREDMÉNYEK

EURO GEO KUPA ZALAEGERSZEG 2015,04,25, EREDMÉNYEK EURO GEO KUPA ZALAEGERSZEG 2015,04,25, EREDMÉNYEK FÉRFI: 100m 1. Köcse Richárd 1997 Zalaszám-ZAC 10,8 I/1 2. Aranyics Bence 1995 Zalaszám-ZAC 10,9 I/2 3. Szűcs Valdó 1995 Zalaszám-ZAC 11,0 I/3 4. Balogh

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

EREDMÉNYLISTA XIV. TÖRÖKBÁLINT KUPA 2014.05.04.

EREDMÉNYLISTA XIV. TÖRÖKBÁLINT KUPA 2014.05.04. I. KCS UP FIÚ KATA / 6-7 ÉV I. KCS UP FIÚ KATA / 6-7 ÉV 1 Petlyánszki Patrik BVSC-Zugló Karate Szakosztálya 2 Gróf Richárd Bushido-Viadukt Sportegyesület I. KCS UP FIÚ KIHON IPPON KUMITE / 6-7 ÉV I. KCS

Részletesebben

H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Tartalom. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról

H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Tartalom. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról Nemesi Attila László Szombathelyi Nóra: Tudatosság a verbális énmegjelenítésben:

Részletesebben

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM Bevezetés Ország János Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Orfű Az SZKBE története: 1993. kutatások kezdete 1995. József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoportja

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai Gesztelyi Tamás Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum A Debreceni KEF bemutatása KEF szakmai fórum 2003. óta működik Debrecenben

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Eredmények A verseny időpontja: 2013. OKTÓBER 12. 09-14 óra A verseny színhelye: SZOLNOKI FÜVES SPORTREPÜLŐTÉR A verseny rendezői: SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET MH 86 SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS Versenyt

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények

AMV 2015. megyei eredmények AMV 2015. megyei eredmények 4.osztály neve város helyezés pontszám Tanuló neve Debreceni Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészeti Derecskei Bocskai István Általános és Alapfokú Művészeti Debrecen

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

Matematika 5. és 7. évf. verseny

Matematika 5. és 7. évf. verseny Mohay Lili 5 ált. iskola Bánlakiné Németh Ildikó Dr. Béres József 1. Körtvélyessy László 5 ált. iskola Pártos Péterné Nyelvű 2. Wang Anna 5 ált. iskola Borsos Irén Óbudai Nagy László 3. Antók Etele 5 ált.

Részletesebben

Ideiglenes felvételi jegyzék 2010. március 11. O1. INFORMATIKA SZAKKÖZÉPISKOLA

Ideiglenes felvételi jegyzék 2010. március 11. O1. INFORMATIKA SZAKKÖZÉPISKOLA O1. INFORMATIKA SZAKKÖZÉPISKOLA Ssz. Név Ssz. Név 1. Futó Kovács Szandra 36. Török Nándor 2. Barta Róbert 37. Moroncsik Roland 3. Sólyom Vivien 38. Simon Dániel 4. Csorba Adrienn 39. Gáspár Gabriella 5.

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

2011. május 20-21. VI. Mercedes-Benz Classic Csillagtúra VÉGEREDMÉNY

2011. május 20-21. VI. Mercedes-Benz Classic Csillagtúra VÉGEREDMÉNY 1 58 Erdélyi Zoltán Erdélyi Zoltánné Mercedes-Benz W107 280 SL 1975 Oldtimer 126 0 332 206 1. Nap: 1: 1(2.) 2: 19(1.) 3: 36(14.) 4: 5(3.) 5: 29(8.) 6: 15(20.) 7: 1(1.) 8: 8(1.) 2. Nap: 9: 7(1.) 10: 0(1.)

Részletesebben

PREVENT ART 2. 2011. ÁPRILIS 7.

PREVENT ART 2. 2011. ÁPRILIS 7. PREVENT ART 2. Programok és Módszervásár a józanságért 2011. ÁPRILIS 7. ANGYALFÖLDI JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PROGRAMISMERTETŐ A XIII. Kerületi Közművelődési Nonprofit Kft. Iránytű Ifjúsági Információs

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

Generációk Központ és a Chili Jóga Római

Generációk Központ és a Chili Jóga Római szombat vasárnap Generációk Központ és a Chili Jóga Római közösségi megnyitója 2013. február 2-3. NEXT 2. oldal szombat Részletes Programterv SZOMBAT Kapunyitás» Ünnepélyes megnyitó» Elôadások» Tanácsadás»

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

A jelentkező által elsőhelyen megjelölt terület. 09 szakképzés virágkötő és virágkereskedő. 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat

A jelentkező által elsőhelyen megjelölt terület. 09 szakképzés virágkötő és virágkereskedő. 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat 1. Kuczi Péter 79213857479 elutasítva 1. SZANDI 73221928073 felvéve 2. Marton Mietta 71730071397 felvéve 3. Sebestyén Áron 76028483679 felvéve 4. Erb Daniella 76066834680

Részletesebben

Jó tanuló jó sportoló pályázat eredménylista

Jó tanuló jó sportoló pályázat eredménylista Jó tanuló jó sportoló pályázat eredménylista A Magyarország jó tanulója jó sportolója pályázat kapcsán Balog Zoltán miniszter úr döntése értelmében az alábbi döntés született. Azon pályázók, akik a pályázati

Részletesebben

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely Tájékoztató a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól Sorsz. Név Tudományág Munkahely 1 Aliczki Manó Biológiai tudományok MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 2 Almásiné Csoma

Részletesebben

érkezés a Balatonszepezdi Népfőiskolára: 8252 Balatonszepezd, Árpád u. 10. Résztvevők száma minimum Balatonszepezdi Népfőiskola

érkezés a Balatonszepezdi Népfőiskolára: 8252 Balatonszepezd, Árpád u. 10. Résztvevők száma minimum Balatonszepezdi Népfőiskola Kedvezményezett : Projektazonosító: Projektidőszak: Program típus TÁMOP-6.2-11/1-2012-1253 2013.09.01-2014.06.30 Bibó István i Alapítvány Program neve/címe: 8252 Balatonszepezd, Szegfű köz A rendszeres

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

név egyesület idı eredmény 1 Nagy Nikolett 1998 Tótkomlósi UE 00:32,45 2 Karkus Linda 1998 Orosházi UE 00:33,20

név egyesület idı eredmény 1 Nagy Nikolett 1998 Tótkomlósi UE 00:32,45 2 Karkus Linda 1998 Orosházi UE 00:33,20 Jegyzıkönyv: Tótkomlós 2007. július 21. Rózsa Fürdı Kupa név egyesület idı eredmény 1 33 1/3m lány mell 1 Nagy Nikolett 1998 Tótkomlósi UE 00:32,45 2 Karkus Linda 1998 Orosházi UE 00:33,20 3 Gulyás Dzsenifer

Részletesebben

9 Matusek Lóránd X. 11. Szegesdi Plasztika (Bőrklinika) 10 Miklós Ágnes 11 Salamon Máté László

9 Matusek Lóránd X. 11. Szegesdi Plasztika (Bőrklinika) 10 Miklós Ágnes 11 Salamon Máté László 1.csoport 1 Alács Rita X. 1. Horváth Gábor Seb. Kl. 2 Bajsz András 2010-10-01 Horváth Gábor Seb. Kl. 3 Bakk Ágnes X. 4. Kakuja M. Sebklinika 4 Baukó Krisztina 5 Berényi Zsuzsanna Éva X. 5. Daróczi M. Sebklinika

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

17 saját rendezésű program 1500 résztvevő

17 saját rendezésű program 1500 résztvevő 2013. december 21. 17 saját rendezésű program 1500 résztvevő 10 futórendezvény 4 streetball-kupa és dobóverseny 2 kerékpáros teljesítménytúra 1 gyalogos teljesítménytúra 1 12+1 program DÖKE-tagok részvételével

Részletesebben

Westbay - G4S - HM EI Kupa

Westbay - G4S - HM EI Kupa Westbay - G4S - HM EI Kupa 2009. 06. 27-28. BHSE Lőtér, Pongrác út Légpuska 40 lövés, nők: 1. 2. 3. 4. Σ 1. Dalmati Nóra 1978 BHSE 99 97 99 97 392 2. Seffer Kata 1992 BHSE 97 96 95 94 382 3. Szakonyi Gerda

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny

Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny 1 / 5 201031. 14:34 Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny Iskola Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár neve Kategória Pontszám Helyezés Megjegyzés 1 Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE GARIAN BASKETBALL FEDERATION 131654 133657 ARY BENCE BALÁZS BACSA LEVENTE 1997.08.21. 1997.06.18. BENCZE ILDIKÓ SZOLLÁS ZSUZSANNA 144462 162995 BALLON GERGÕ BARTA

Részletesebben

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015. Salgótarjáni KI

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015. Salgótarjáni KI MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE GARIAN BASKETBALL FEDERATION 163261 163262 BÁBEL BALÁZS BÁBEL TAMÁS 2004.07.02. 2004.07.02. BOZÓ BEÁTA BOZÓ BEÁTA 165117 164747 BAJNAI GERGÕ CSABA 2003.04.09. SZMSZÉD

Részletesebben

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri Mező Imre út 21. Tel/fax: 42-263-137 e-mail: info@dankop.hu, www.dankop.hu IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó 2015/2016. tanév 9. évfolyam nyelvi csoportjai Könyv: Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó Osztály 1 Korossy Ádám A 2 Borsos Áron A 3 Schmeiszer Gergő A 4 Családi Krisztián A 5

Részletesebben

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd Eredménylista Megye:_Szilágy- Szilágysomlyó körzet Osztály: I. 1. Márkus Sarolta Márkus Lívia 1-es Sz. Szilágybagosi Általános Iskola Szilágybagos 150 2. Orosz Alexandra Szodorai Melinda Báthory István

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

Forg-Tech Kupa Mezeifutó Magyar Liga 1. forduló Valamint amatőr mezei és cross verseny Békéscsaba, Póstelek 2015. október 24.

Forg-Tech Kupa Mezeifutó Magyar Liga 1. forduló Valamint amatőr mezei és cross verseny Békéscsaba, Póstelek 2015. október 24. Férfi Mezei futás Mezei Magyar Liga 1. Gregor László 1992 Békéscsabai AC 19:56 2. Kovács Benjámin Ádám 1995 UTE 20:20 3. Király István 1994 Mogyi SE Baja 20:35 4. Juhász Balázs 1996 DSC-SI 20:51 5. Szemeti

Részletesebben

Verseny megnevezése Tanuló neve Osztály Helyezés Felkészítő tanár neve Szakmai Előkészítő Érettségi Tantárgyi Verseny Közgazdaságtan 13.A 13.A 13.

Verseny megnevezése Tanuló neve Osztály Helyezés Felkészítő tanár neve Szakmai Előkészítő Érettségi Tantárgyi Verseny Közgazdaságtan 13.A 13.A 13. Országos versenyeredmények 2009/20 megnevezése Tanuló neve Osztály Helyezés Felkészítő tanár neve Szakmai Előkészítő Érettségi Tantárgyi Közgazdaságtan Nemzetközi Kenguru Matematikai Gordiusz Matematika

Részletesebben

Az ajánlott szakdolgozati témák jegyzéke 2009/2010. tanév

Az ajánlott szakdolgozati témák jegyzéke 2009/2010. tanév Az ajánlott szakdolgozati témák jegyzéke 2009/2010. tanév Dr. Adamik Mária: 1. A család intézményének változásai: kihívás a családsegítés szakmai koncepciói, intézményei és a szociális képzések számára

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL EREDMÉNYEK: 80 m serülő férfi 1. Valkay Tamás 99 AC Szekszárd 10,3 2.

Részletesebben

Landorhegyi Általános Iskola,Sportiskola "Pais anyanyelvi verseny" 2011.03.28. I. korcsoport

Landorhegyi Általános Iskola,Sportiskola Pais anyanyelvi verseny 2011.03.28. I. korcsoport Landorhegyi Általános Iskola,Sportiskola I. korcsoport Kódszám: Név: Iskola neve: Tollbamondás: Teszt: Fogalmazás: Összesen: 1. Varga Dorottya Dózsa Ált. Isk. 13 36 17 66 2. Vigh Dorottya Dózsa Ált. Isk.

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Helyezések-B kategória

Helyezések-B kategória Helyezések-B kategória Helyezés Név Megjegyzés I-kcs. fiú Boros Gergely (2001) Bolyai János Általános Iskola Érd Kis Kasza Miklós (2004) Batthyány Általános Iskola és Sportiskola Érd Pintér Olivér (2001)

Részletesebben

400 m. fiú vegyesúszás 1. versenyszám

400 m. fiú vegyesúszás 1. versenyszám 400 m. fiú vegyesúszás 1. versenyszám 1. Krámli Kristóf 2002 Orosháza ÚE 5:37,74 2. Nagy Roland 2003 Triton Sport Egyes. 5:26,70 3. Sipaki Zsombor 2002 Békéscsaba Előre ÚK 5:22,74 4. Pertich Zsombor 2001

Részletesebben

OKTATÓK ELÉRHETŐSÉGEI 2014/2015. tanév tavaszi félév. Gazdálkodás és Menedzsment Tanszék

OKTATÓK ELÉRHETŐSÉGEI 2014/2015. tanév tavaszi félév. Gazdálkodás és Menedzsment Tanszék Gazdálkodás és Menedzsment Tanszék BUDAPEST Oktató neve szoba-szám telefon e-mail Dr. Bartók István 309 06-1/450-2420/235 mellék bartok.istvan@edutus.hu Fabricius-Ferke György 06-1/450-2420/225 mellék

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

Kognitív viselkedésterápiás konzultáns képzés 1. Megbeszélés 2013. december 17.

Kognitív viselkedésterápiás konzultáns képzés 1. Megbeszélés 2013. december 17. Kognitív viselkedésterápiás konzultáns képzés és foglalkoztatás Kognitív viselkedésterápiás konzultáns képzés 1. Megbeszélés 2013. december 17. Kognitív viselkedésterápiás konzultáns képzés és foglalkoztatás

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2010/2011-es tanév versenyeredményei Szorobán 2. évfolyam Nyíri Bence megyei 3. hely országos 7. hely Bartha Dorottya megyei 2. hely országos 7. hely Felkészítő tanár: Szegváriné Balpataki

Részletesebben

Tankönyvlista Ábrahám Richárd

Tankönyvlista Ábrahám Richárd Ábrahám Richárd Oktatási azonosító 74373618896 Díjbekérő postázási címe Jakus Erika Intézmény számlázási címével megegyezik Rászorultsági alapon ingyenes (A számla a tagintézmény adatainál számlázási névként

Részletesebben

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 Helyszín: KOMÁROM GYÓGYFÜRDŐ FEDETT USZODA EREDMÉNYEK 0. KORCSOPORT - FIÚ 33,3 m GYORS 1. Halász Viktor (oklevél) 1 : 05 : 30 Gesztenyés Óvoda 33,3 MELL 1. Halász

Részletesebben

E R E D M É N Y L I S T A I. PALÓC KUPA - 2015.10.17. SALGÓTARJÁN

E R E D M É N Y L I S T A I. PALÓC KUPA - 2015.10.17. SALGÓTARJÁN I. KCS UP FIÚ KATA / 6-7 ÉV 1 Gasparics István_Marcell Hinode Sportegyesület 2 Kovács Máté_ Jászberényi SE - JKA Shotokan Karate Szakosztály 3 Kovács Viktor Életforrás-do 4 Strádl Bence Bushido-Viadukt

Részletesebben

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7.

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7. Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta 3.a Csipet csapat: Bereczki Enikő Darabos Zsombor Lakato Réka Major Eszter

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Róth Csaba Baksay Sándor Református Gimnázium, Kunszentmiklós Kiss Attiláné 20 19 20 20 79 2. Rácz Viktor DRK Dóczy Gimnáziuma, Debrecen

Részletesebben

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont MATEMATIKA 1 Szerőczei Filemon Simeon 6C 114,7 2 Soós Benjámin 6C 108,0 3 Molnár Eszter 6C 107,3 4 Bernát Ádám 6C 102,0 5 Molnár Dániel 6C 101,3 6 Jakab Dávid 6D 100,0 7 Horváth Ábel 6C 96,7 8 Török Barna

Részletesebben

Hármascsapat országos bajnokság

Hármascsapat országos bajnokság 40 km - ABSZOLÚT 1 1 NAGY ZOLTÁN RÓKA TIBOR ZSUPOS SÁNDOR 2 2 Révész Gábor Nagy András Szabó Lajos 1 3 NAGY GYULA HAJDÚ BARNA MAGAS DÁVID 2 4 Hacsi Ákos Balázs Attila Szűcs Richárd 3 5 Árva Mihály Petró

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program 23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015 "A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet" Kántor Zoltán A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán A. Curriculáris szempontok Analitikus program 1. Tanfolyam

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV 1. Nagy Endre Ádám (48) 2. Ráczkövi Kamilla Zsuzsanna (48) 3. Sánta Bendegúz (48) 4. Beke Gábor Lehel (49) 5. Katona Erzsébet (49) 7. Szládek Csaba Attila (50) 8. Dubavánszky Astrián (51) 9. Radnai Stefánia

Részletesebben

V. TOUR DE VELENCEI-TÓ 2015 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55 VELENCEI-TÓ MINI MARATON NŐI ABSZOLÚT

V. TOUR DE VELENCEI-TÓ 2015 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55 VELENCEI-TÓ MINI MARATON NŐI ABSZOLÚT VELENCEI-TÓ MINI MARATON NŐI ABSZOLÚT 1 844 Ispán Laura Felnőtt 01:39:07.1 2 942 Köllő Zsuzsanna Felnőtt 01:39:09.0 3 915 Ódor Klára Master 01:39:29.0 4 805 Bordás Eszter Master 01:45:30.6 5 802 Czeczei

Részletesebben

Agressziókezelés a fővárosi fenntartású oktatási-, nevelési intézményekben

Agressziókezelés a fővárosi fenntartású oktatási-, nevelési intézményekben NÉMETH MARGIT Agressziókezelés a fővárosi fenntartású oktatási-, nevelési intézményekben Az MFPI-ben működő Munkacsoport tevékenységéről 2009. szeptember 24. Magyarország helyzete a nemzetközi viszonylatban

Részletesebben

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,,, közoktatási vezető nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. április 25-26.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. április 25-26. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. április 25-26. V. Országos Modern- és Kortárstánc Verseny Modern tánc verseny A) Szóló kategória

Részletesebben

II. Országos Gyermekpszichoterápiás Konferencia Szorongás és agresszió. 2006. március 10-11. Budapest

II. Országos Gyermekpszichoterápiás Konferencia Szorongás és agresszió. 2006. március 10-11. Budapest II. Országos Szorongás és agresszió 1 Tisztelt Kolléganők/Kollégák! Örömmel értesítünk Benneteket, hogy a sikeres kezdet után megrendezzük a II. Országos Konferenciát Szorongás és agresszió címmel. Várjuk

Részletesebben