Pszinapszis Budapesti Pszichológiai Napok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pszinapszis Budapesti Pszichológiai Napok www.pszinapszis.hu"

Átírás

1 XIX. Pszinapszis Budapesti Pszichológiai Napok Felkészítő anyag rádió interjúhoz FŐBB INFORMÁCIÓK Dátum: árpilis Helyszín: Budapest, XIII. kerület, Angyalföldi József Attila Művelődési Központ, József Attila tér Szervezők: 76 önkéntes Honlap: Facebook oldalt is kedveljék A Pszinapszis - Budapesti Pszichológiai Napok rendezvénye az elmúlt években a főváros az egyik meghatározó közösségi, tudományos és kulturális tavaszi színfoltjává nőtte ki magát. Az immár 19. alkalommal, önkéntesekkel közösen szervezett program idén egy, az egyetemistákat is személyesen érintő téma köré szerveződve, Közös magány címmel valósul meg április 17. és 19. között Budapesten. Szakmai programunk keretében több mint 75 előadás során a szakma legkiválóbb képviselői kalauzolnak el Téged a pszichológia labirintusában. Az előadások mellett mintegy 30 műhelyfoglalkozás közül választhatod ki azt, amely által közelebb kerülhetsz magadhoz és megtapasztalhatod a pszichológia gyakorlati oldalát. A rendezvény három napja során közel 40 kulturális program (kiállítás, koncert, színház, fellépés, civilelőadás, kerekasztal-beszélgetés, élő könyvtár, életmese, börtönrádió, jóga, hangfürdő, slam poetry verseny, tánc, jazz, néptánc) valósul meg nagyrészt egyetemista, fiatal felnőtt célcsoport számára. Szakmai szekciók: A Pszichiátria szekció betekintést nyújt a pszichológia és a pszichiátria kapcsolódási lehetőségeibe. Bár a két tudományterület módszereiben különbözik, a gyökereik és alapvető elveik mégis közösek. Célunk, hogy a közöttük lévő határokat lebontva megmutathassuk, miképpen működhetnek együtt a segítségnyújtás érdekében. 1/21

2 A Mindennapi Pszichológia szekcióba a pszichológia szerteágazó területeiről válogattunk előadásokat, melyek a pszichológia tudományát kevésbé ismerők számára is érdekesek és könnyen érthetőek. A Picikről Nagyoknak szekció a fejlődéspszichológia és a klinikai gyermeklélektan területéről tartogat előadásokat. A család, a gyermekkor egész életünkben meghatározó szerepet tölt be, ezért nem csoda, ha egy kicsit mindenki magáénak érzi ezeket a témákat. A Jövő Kutatói szekció keretében fiatal kutatók kapnak lehetőséget, hogy érdekes kutatásaikat és azok eredményeit közérthető formában a nagyközönségnek is bemutathassák. Az évről évre egyre sikeresebb, Nemzetközi szekció angol nyelvű előadásokkal és műhelyekkel hozza közelebb a pszichológia tudományát a külföldi vendégek számára. Szolgáltatások: könyvesház kedvezményekkel, teaház, kiállítás, ruhatár, szelektív hulladékgyűjtés, elsősegély, élménygyűjtő, élő könyvtár, masszázs, relax szoba, helyszínen büfé, jó megközelítés CIVIL PROGRAMOK (Civil Rádió) A Civil Utcán különböző civil szervezetek képviselői ismertetik meg munkásságukat az érdeklődőkkel. Rendezvényünkön rajzelemzők segítségével mélyülhetünk el az önismeretben. A civil partnereket lásd a kulturális programtábla mellékletben. Háttér CÉLKITŰZÉSEK A szervezők célkitűzései között a legfontosabb helyen szerepel a pszichológiai ismeretterjesztés, a tudományos és kulturális közösségi program szervezése, valamint alternatíva nyújtása a szabadidő minőségi eltöltésére, a hétköznapok során mindannyiunk életében is alkalmazható, közérthető, ugyanakkor tudományos ismeretek nyújtása, valamint a szemléletformálás. Célunk továbbá, hogy elsősorban a pszichológia és a társtudományok köréből az ELTE oktatói, diákjai is nagy számban képviseltessék magukat és az Egyetemet a szakmai programban. A kutató diákok számára bemutatkozási lehetőséggel készülünk (Jövő Kutatói szekció). A RENDEZVÉNY BEMUTATÁSA A Pszinapszis - Budapesti Pszichológiai Napok idén 19. alkalommal kerül megrendezésre április között az Angyalföldi József Attila Művelődési Központban. 2/21

3 A rendezvény 3 napja során közel 60 interaktív ismeretterjesztő előadás, 30 gyakorlati foglalkozás (workshop) és 40 kulturális program (kiállítás, koncert, színház, fellépés, civil előadás, kerekasztal-beszélgetés, élő könyvtár, életmese, börtönrádió, jóga, hangfürdő, slam poetry verseny, tánc, jazz, néptánc) valósul meg nagyrészt egyetemista, fiatal felnőtt célcsoport számára. Látogatóink között nagy létszámban képviseltetik magukat az ELTE hallgatói, évről évre mintegy kb fő érkezik szervezőként, előadóként vagy érdeklődő látogatóként az Egyetem minden karáról. Az utóbbi években a rendezvényre látogató nemzetközi résztvevők száma is bővült. Tevékenységünket maga az Eötvös Loránd Tudományegyetem is díjazta, amikor 2010-ben a Pszinapszis elnyerte az Év Tudományos Rendezvénye díjat. A programot mind a társadalmi, mind a szakmai célcsoport hasznosnak, hiánypótlónak találja, továbbá a magyar pszichológus-társadalom is a hazai tudományos élet fontos eseményei között tartja számon. A megelőző évben előadóink között köszönthettük a közismert stanford-i börtönkísérlet megalkotóját, Philip Zimbardot is. A rendezvényt fiatal, önkéntes, egyetemista hallgatók szervezik évről, évre, társadalmi munkában. A projekt bevételeit a kiadások fedezésére, illetőleg további, ismeretterjesztő tevékenységre fordítjuk. A rendezvényre ellátogatók a szabadidő hasznos eltöltése mellett szakmai szempontból is gyarapodnak, és arra is elegendő lehetőségük nyílik, hogy egymást jobban megismerhessék. A rövidebb, eseti jelleggel szervezett foglalkozások alkalmasak arra, hogy a résztvevők a gyakorlatban is kipróbálhassanak új, számukra ismeretlen módszereket, kérdéseket fogalmazzanak meg, valamint kompetenciájuk fejlesszék, szemléletüket bővítsék. A rendezvény megvalósulásával továbbá a pszichológus szakma és a társszakmák képviselői közötti együttműködést is erősödhet, amelynek a társadalom egészére nézve is kedvező hatásai lehetnek. AKTUALITÁS ÉS INDOKOLTSÁG Napjainkban a pszichológiai kultúra fejlesztése kiemelten fontos feladat, hiszen a médiában, illetőleg a mindennapok során egyre több olyan esettel találkozni, ahol nagy szükség lenne a lélektani ismeretekben való jártasságra, illetőleg ezen elméleti ismereteknek a gyakorlati szintű alkalmazására. A pszichológiai, mentálhigiénés felkészültség iránti igény is fokozottan jelentkezik napjainkban. Néhány példa az érdeklődésre számot tartó témák közül: egymás mellett élés, együttélés kollégiumban, időgazdálkodás, stressz-menedzsment, egészségpszichológia, 3/21

4 pszichoszomatikus betegségek hatásainak az egészségügyi ellátásra gyakorolt terhei, külföldi kivándorlási hullám, válság hatásai, egzisztenciális szorongások, munkanélküliség hatásai, egészséges és ideális családmodell megteremtése, iskolai és képzési programok, társadalmi tolerancia, tanár-diák-szülő kapcsolatok, konfliktuskezelés, agresszió, kiégés, gyász, döntések, krízishelyzetek, abúzusok, párkapcsolatok és házasságok megóvása, egészséges család működtetése, életpálya tervezése. Ezek a mindennapok során nélkülözhetetlen ismeretek nem csupán a szakemberek számára fontosak. Hasznos lenne, ha a fiatal egyetemisták számára közérthető, praktikus formában is hozzáférhetővé válnának ezek az ismeretek, lehetőség szerint tapasztalati úton, gyakorlati foglalkozásokon keresztül, vagy interaktív előadások formájában, ahol válaszokat is kaphatnak a felmerülő kérdésekre. A tudományos, naprakész információkkal kapcsolatban praktikus volna egyszerű, érthető, frappáns útmutatásokat kapni, amelyek segítségével a témában kevésbé járatos érdeklődők is szakmailag megbízható fogódzót kaphatnak arra vonatkozólag, hogy egy-egy témában való elmélyüléshez merre is tudnak elindulni, a napjainkban (ezen a téren is) túlburjánzó képzési és piaci kínálat rengetegében. TÁRSADALMI HATÁS KSH adatokra (pl. népmozgalmi adatok: születési, halálozási mutatók, házasságkötési, foglalkoztatottsági, gazdasági, nemzetközi vándorlási adatok, oktatási, kulturális és sporttevékenységek), bűnügyi, ifjúsági és további specifikus kutatásokra támaszkodva képet alkothatunk hazánkról, társadalmunkról, országunk gazdasági és társadalmi folyamatairól. A szakirodalom szerint a kiegyensúlyozott, egészséges egyének eredményesebb tagjaivá válhatnak a társadalomnak. Ennek elérésében megkerülhetetlen szerepe van az egyének mentálhigiénés állapotának, pszichológiai tudatosságának, melyhez a pszichológiai ismeretterjesztés (is) jelentős mértékben hozzájárul. Az egyén szintjén a mentálhigiénés, lélektani ismeretek és tapasztalatok révén az ismeretanyag bővülése, a készségek fejlődése a napi rutin, az egyéni életvezetés terén (pl. kiegyensúlyozott társas, párkapcsolati helyzetben az egyén munkavégzési hatékonysága nő, tanulmányi teljesítménye fokozódik), az életvezetési eszköztár gyarapodása, az egyén és a közösség viszonyának javulása (pl. empátia, tolerancia, nyitottság, kommunikáció, konfliktusok, közösségépítés), a társadalmi csoportok, ill. szervezetek szintjén a kohézió erősítése (pl. együttműködés, kulturális tolerancia, reklámok, ügyfél-kommunikáció fejlesztése) várható hatásként. 4/21

5 Az ismeretterjesztés nem csupán a negatív viszonyulások vagy hiányterületek semlegesítését, pótlását jelenti. Követendő pozitív mintákat, vonzó perspektívát is kínál az elért közösségek tagjai számára, emellett közösségépítő, szemléletformáló szerepe is van. HASZNOSULÁS A HALLGATÓK SZÁMÁRA A 75 hallgató, aki szeptembertől áprilisig önkéntesen dolgozik a rendezvény megvalósulásáért egy olyan szoros közösséget alkot, melyhez tartozni érték. Hetente találkoznak, hogy legjobb tudásukhoz mérten szervezzék meg a Pszinapszist. Amellett, hogy kemény munkájuk gyümölcseként áprilisban megrendezésre kerülhet a rendezvény, a szervezők összetartó közösséggé formálódnak. Az egyes szervezői közösségek aztán éveken át fennmaradnak, további együttműködéseket szülve. A pszichológia és társszakmáinak egyetemi képzése sok esetben nagy létszámban, többnyire frontális jelleggel zajlik, így egy személyes tapasztalatszerzésen nyugvó, gyakorlati ismeretszerzési lehetőség hiánypótló ezen diákok számára. A pszichológiaképzés országos szinten hét egyetemen folyik, szükség van olyan alkalmakra, ahol a szakma jövő generációja találkozhat egymással, és személyes ismeretség révén a szakmai közösség is erősödni tud. A pszichológia területén tanulmányokat folytató hallgatóknak, friss-diplomásoknak nem elég szakmailag felkészültnek lenni elméletben, hanem tapasztalati szinten is járatosnak kell lennie a pszichológia tudományának olyan területein is, amelyek kevesebb hangsúlyt kapnak az egyetemi képzés során, azonban a nyilvánosság részéről (főképpen az esetleges aktualitások vagy élethelyzetek tükrében) igen nagy érdeklődésre tarthatnak számot. Az egyetemisták számára a rendezvény jó alappal szolgálhat a szakmai szocializáció, a pályaidentitás alakulásában is, legyen szó a személyekkel egyén vagy csoportok szintjén foglalkozó hallgatóról, nagyobb, társadalmi perspektívában szemlélő egyetemistáról, esetleg az interperszonális kompetenciákat erősen igénylő szakok hallgatóiról, vagy a tanárképzés szakjain érintett egyetemistákról, ahogyan a különböző, ügyfél- ill. partnerkommunikációs kompetenciákat is szükségeltető szakok hallgatóiról, vagy a kollégiumok gazdag tudományos és közösségi alkalmairól. A hallgatók számára nagy nehézséget szokott jelenteni a hallgatók és a szakemberek közötti szakadék áthidalása, valamint a munkavállalás során a mindennapok világába való belerázódás, a saját szakmai területen a megfelelő szakirány, specializáció kiválasztása. A pályaválasztással összefüggő gyakorlati ismeretekre kevés fórum készíti fel a hallgatókat és sok esetben a munkavégzés során az új irányok, fókuszok váratlanul szakadnak a nyakukba. 5/21

6 A kilátogatók és a szervezők a Pszinapszison személyes kapcsolatba kerülhetnek az előadókkal, műhelytartókkal, egymással, valamint különböző cégek, civil szervezetek munkatársaival, így bővítve szakmai látókörüket. A tapasztaltabb generációval való kapcsolat kiépítése, aktív ápolása ezeken a kezdeti nehézségeken és bizonytalanságokon tudja átsegíteni őket. Fontos hosszú távú hasznosulásnak tekintjük a kapcsolati tőke építését. A tevékenységünkből részesülő szakmabeliek közötti kapcsolat a fennmarad, amely jó alappal szolgálhat egy erős szakmai közösség további építéséhez. Ez az erős szakmai háló elengedhetetlen a pszichológus hivatásban, hiszen a mindennapi életvezetéssel, valamint a mentális betegségekkel foglalkozó segítő szakmák munkatársainak egymás számára is szakmai támogatást kell nyújtaniuk (pl. szupervízió, tapasztalat-megosztás, konferenciák, képzések). A közösségépítés tehát nem csupán a résztvevők között valósulhat meg hatékonyan, hanem a részt vevő generációk között is, amely a szakmai folytonosságnak és a szakmaiságnak a kulcsa, amely így hathatósabban tud majd reagálni a társadalmi igényekre és kihívásokra. Összességében pedig a társadalom mentálhigiénés állapotának, felkészültségének erősítéséhez járul hozzá a tevékenységünk közvetlen és közvetett módon, a mindennapi életvezetéséhez szükséges ismeretterjesztő programok szervezésén keresztül. ELŐADÁSOK PÉNTEK DÉLUTÁN (2015. április 17.) - Előadások Délután 14:30-19:30 Gyémánt terem 14:30-15:00 Megnyitó 15:30-16:30 25 év - alulnézetből: a rendszerváltás utáni magyar társadalom és közélet szociálpszichológiája Berkics Mihály 17:00-18:00 Idegenek közössége: evolúciós múltunk terhei és ígéretei Bereczkei Tamás 6/21

7 "Szeretni bolondulásig" - avagy hogyan viszonyuljunk a szerhasználathoz? Petke Zsolt Smaragd terem 14:30-15:00 Megnyitó (Gyémánt teremben) 15:30-16:30 Mentális fejlesztés az internet korában Pataky Ilona 17:00-18:00 Öngyilkosság fiataloknál: mit tehetünk a megelőzés érdekében? Balázs Judit Opál terem A felépülés útján Dávid Ferenc 14:30-15:00 Megnyitó (Gyémánt teremben) 15:30-16:30 Vámpírpszichológia Mannhardt András 17:00-18:00 Predikciók és agyi plaszticitás - a nem-tudatos tanulás pszichológiai és idegrendszeri háttere Németh Dezső A transzszexualitás pszichológiai, biológiai és viselkedéses korrelátumai Simon Lajos 7/21

8 Ametiszt terem 14:30-15:00 Megnyitó (Gyémánt teremben) 15:30-16:30 Kapunyitási szingularitás Lisznyai Sándor 17:00-18:00 Így készül a magány Bánki György Pszichológusként a pszichiátrián Hajduska-Dér Noémi Türkiz terem 14:30-15:00 Megnyitó (Gyémánt teremben) 15:30-16:30 Aversion to disappointing Christophe Heintz 17:00-18:00 Autizmus Polner Bertalan The journey of the Love Warrior from East to West to East Paul Pahil SZOMBAT (2015. április 18.) - Előadások Gyémánt terem Egyedüllét, magány, szeretetkapcsolatok Bagdy Emőke 8/21

9 Megértés vagy félreértés? Szövetség vagy társas magány?nehézségek a súlyos betegekkel való kommunikációban. Bányai Éva Szünet Közös magány Pál Feri A hiedelmek szerepe a közösségekben Csányi Vilmos Közös terek rejtett hálózata kapcsolataink a térben Dúll Andrea Párkapcsolatban magányosan Tari Annamária Smaragd terem Marginalitás, elidegenedés, értékrendszerek Prazsák Gergő Közösségi magány Sas István Szünet Tudatos álmodás Kulcsár Zsolt 9/21

10 Miről árulkodik a selfie? Ujhelyi Adrienn Médiaüzenetek és evészavarok Forgács Attila Szerethető ideálok 2.0 Jambrik Máté Opál terem Mesepszichológia. Útravaló kényes nevelési helyzetekhez. Kádár Annamária Szünet Digitális identitás - korlátlan lehetőségek vagy beszűkült tér? Berta Judit Gondolatok a magányról Ajkay Klára Új terápiás lehetőségek a krónikus pszichés zavarok kezelésében: metakognitív terápia, mindfulness alapú terápiák, problémamegoldó tréning Ajtay Gyöngyi Genetikai és környezeti tényezők a pszichiátriai betegségek hátterében Réthelyi János Öngyilkosság orvosi szemmel Rihmer Zoltán 10/21

11 Ametiszt terem Hatalmi Játszmák Sárvári György A Facebook szerelemtől az iskolai csaláson át a tanári lelkesedésig Orosz Gábor vagy akit ajánl Szünet A társadalmi nemek helyzete Lan Ahn I am no longer just one drop, I have become the entire Sea. Therapeutical effects of connectedness in movement-evoked trance Szirmai Anna Linda The psychology of stupidity Aczél Balázs Élményterápia Pusztai Réka Türkiz terem Ösztön vagy nem ösztön: ez itt a kérdés. Flóra Gábor Beleborzongok ebbe a dalba" a zenei élmények élettana és lélektana Tihanyi Benedek 11/21

12 A harcos, a védelmező és a gyógyító A World of Warcraft "magányos" harcosainak virtuális világa Bányai Fanni SZÜNET Egyedül vs. csoportban lenni: sportolók és szurkolók vizsgálata az előítéletesség és a büszkeség mentén Bolló Henrietta Ki ül a számítógép mögött egy belvárosi irodában? avagy az online álláskeresés és a személyiség között lévő láthatatlan híd bemutatása Juhász Bianka Erzsébet A cserkészet és a cserkészek világa kívülről és belülről Szűcs Zsuzsanna Vissza a természetbe: milyen fejlődéspszichológiai vonatkozásai vannak a természetben eltöltött gyermekkornak Kiss Anna, Németh Nóra Pszichoterápia migránsokkal: kihívások és lehetőségek Peták Flóra A neuromarketing módszerei, avagy miért sírsz a sörreklám alatt? Czető Márton Avagy miért sírsz a sörreklám alatt? Dobrotka Katinka, Podina Ivett 12/21

13 VASÁRNAP (április 19.) Előadások Gyémánt terem Érted, amit mond / akar? Alcím: Zökkenők a szülő-gyerek kapcsolatban a társas magány állapotai Vekerdy Tamás A módszertani szolipszizmustól a Facebook nemzedékig Pléh Csaba Szünet Élsport és magány, a sportolók magánya (??) Lénárt Ágota Gödeli pszichológia Mérő László Az elmagányosodás okai a párkapcsolatokban Almási Kitti Gluténmentes szexualitás Hevesi Kriszta Smaragd terem A női fejlődés komplexusai a mesék és a terápia tükrében Antalfai Márta Izolált kiscsoportok pszichodinamikája-űrkutatás Ehmann Bea 13/21

14 Szünet A szexuális erőszak társadalmi és pszichológiai vonatkozásai NANE- Horváth Éva Modern párok hagyományos és újszerű kapcsolatok Kozma-Vízkeleti Dániel Közös magány a börtönben Boros János Uram Dóra Opál terem Szexuális addikciók Hoyer Mária Magány-ügyek a munkahelyen Antal Sándor Szünet Hullámok hátán Élményterápia és gyászfeldolgozás Gellért Fruzsina A kamaszkori szerelemtől a válás pokláig (avagy miként dönti romba Hollywood a párkapcsolatainkat) Gaál Viktor Tourette-szindróma és tik zavarok felismerése és kezelése Farkas Luca 14/21

15 Az evolúció esete a szinglikkel Boross Ottilia Ametiszt terem Individual differences and risky decision making: control and anxiety Takács Ádám The loneliness of the drug user Matuszka Balázs Szünet Hajléktalanság: az előítéletek átpolitizálódása Kende Anna Nemzeti karakter, "magyar lélek" Csepeli György Daubner Béla Tabuból divat: mi terjed és hogyan? Szvetelsky Zsuzsa Türkiz terem A hatékonyság többszempontú megközelítése egyéni és társas szinten Bodnár Csilla Kovács Ilona 15/21

16 Szünet Gyermek tanúk: megbízható-e a gyermeki emlékezet? Halász Erna A sorsprogram: a siker és a kudarc forrása. Marosán György A videójáték függőségről röviden a terápiás tapasztalatok fényében. Elmagányosít? Függővé tesz? Van kiút? Tóth Dani A tanulás nem játék? Motiváció a 21. században Prievara Tibor MŰHELYFOGLALKOZÁSOK PÉNTEK DÉLUTÁN (2015. április 17.) - Műhelyfoglalkozások Délután 16:45-19:45 Kapcsolataink képekben és alkotásokban sajátélményen alapuló műhely Reinhardt Melinda Ismerkedés a hipnózissal Kelemen Szilágyi Adrienn Asszertivitástréning Mórotz Kenéz Fókuszolás Kántor Árpád, Upor Zoltán Hipnózis Varga Kata 16/21

17 SZOMBAT DÉLELŐTT (április 18.) - Műhelyfoglalkozások Délelőtt 10:00-13:00 Lelki harmonizálás a katatím képélmény éberálom- módszerével Fadgyas Ildikó Útkereszteződések (mozgásterápia demonstráció) Almási Krisztina Kapcsolattalan kapcsolataink Snír Péter Életünk sója Csóka Judit Prezentációs coaching Nemes Orsolya Karrier és érzelmek Karsai Szilvia SZOMBAT DÉLUTÁN (április 18.) - Műhelyfoglalkozások Délután 14:45-17:45 Encounter csoport: találkozás álarcok és szerepek nélkül Szummer Csaba Családi fantomok nyomában - pszichodráma Erdélyi Ildikó Stresszkezelés - szabadok vagyunk-e? Orosz Katalin Magányos hangok közösen - zeneterápia Vadász Piroska Integratív tranzakcióanalízis a gyakorlatban Rosta Teodóra és Garas Péter Asszertív Kommunikációs tréning Fekete Olívia Transztánc (ÉJSZAKAI MŰHELY) Mondok Árpád 17/21

18 VASÁRNAP DÉLELŐTT (április 19.) - Műhelyfoglalkozások Délelőtt 10:00-13:00 Autogén tréning Budavári Ágota Közös cél, különbözőség, felelősség - Érték ez ott ahol élünk?! Common Purpose- Horváth Annamária Mindennapi játszmáink Vízi Beáta Intermodális művészetterápia Klein Izabella Vezetni magányos dolog Gotthardt Zsóka Személyiségünk a kutyák tükrében Bánszky Noémi, Pieke Ágoston VASÁRNAP DÉLUTÁN (április 19.) - Műhelyfoglalkozások Délután 14:45-17:45 Magányosan egyedül önállóan közösen? a csoport és az egyén viszonyának feszegetése az élménypedagógia eszközeivel Bányai Sándor Börtönversek Csonka Balázs Szomato-dráma Toldi Zsuzsanna, Gere Viktória, Pataki Bea Hipnózis - kíváncsiaknak Benczúr Lilla Alapvető Időgazdálkodási Trükkök Szokolai Árpád - Jólélek Alapítvány Intelligencia MensaHungarIQ Művészetterápia (ÉJSZAKAI MŰHELY) Mirnics Zsuzsa 18/21

19 2015. április 17., Péntek KULTURÁLIS programok GYÉMÁNT TEAHÁZ RELAX BOROSTYÁN CIVIL UTCA Civil szervezetek: 15:30-16:30 Gyógy masszázs Búzavirág Alapítvány Szaxofon koncert Pintér Ádám Táncmeditáció Mozaik 16:30-17:00 Kéringer Dávid (Virtuózok) Életmese 17:00-18:00 Egy meleg fiú édesanyjának vallomásai Citera bemutató 18:00-18:30 Döményi Krisztián :30-20:00 Koncert Fák Alatt Zenekar 20:00-20:30 Bemutató Tűzfészek április 18. szombat KULTURÁLIS programok GYÉMÁNT TEAHÁZ RELAX BOROSTYÁN CIVIL UTCA ÉLŐ KÖNYVTÁR Jóga Rapidmasszázs Civil szervezetek: Élőkönyvek: Gitár duó Csák Gergely Nagy Sándor Trappancs Ungvári Mihály 11: Kun Dóri és Demeter Lilla Szimpozim Jakab Ivett Kerekasztal beszélgetés Bagázs Balogh Robi Előítéletek az előítéletekről Utilapú Szenteh Natália 12:30-13:30 Improvizációs színház Kamasztér Béres-Deák Rita Hangfürdő Józan Babák Virág Zsolt Rapidmasszázs Néptánc bemutató Bemutatkozás Rajzelemzés Nagy Sándor Folk Manushowk Szimpozion Egyesület 19/21

20 GYÉMÁNT TEAHÁZ RELAX BOROSTYÁN CIVIL UTCA ÉLŐ KÖNYVTÁR Életmese: Egy vak, roma fiú története Gitár Bemutatkozás 16:00-16:30 Duke Bátor Tábor Bemutatkozás Fedél Nélkül 17:30-18:00 Ének Szalai Dorina 19:00-20:00 Slam Poetry Verseny április 19., vasárnap KULTURÁLIS programok GYÉMÁNT TEAHÁZ RELAX BOROSTYÁN CIVIL UTCA ÉLŐ KÖNYVTÁR Rapidmasszázs Civil szervezetek: Rajzelemzés Élőkönyvek: Rács Fm, a lebilincselő rádió Nagy Sándor ELTE Kortárs Segítők Ungvári Mihály Pillanatképek a börtönrádiózásból Ökumenikus Dékány Gergő 12:30-13:30 Koncert Hospice Balogh Robi Hangfürdő Lány a liftben Fedél Nélkül Németh Georgina Rapidmasszázs Nagy Sándor Tánc bemutató Bemutatkozás 14:30-15:00 ELTE Modern Jazz tánc Hospice Alapítvány Rajzelemzés Hegedű koncert 16:00-16:30 Farkas Izsák Életmese Egy meleg lelkész története :00-20:00 Koncert Törzs zenekar TERVEZETT kulturális programok betűrendben: 20/21

21 2015. április 17., Péntek kulturális programok Citera bemutató Egy meleg fiú édesanyjának vallomásai Fák Alatt Zenekar koncertje Gyógy masszázs Szaxofon koncert Táncmeditáció Tűzfészek bemutatója +Civil szervezetek: Búzavirág Alapítvány, Mozaik április 18., Szombat kulturális programok Bátor tábor bemutatkozása Duke gitár Egy vak, roma fiú története Előítéletek az előítéletekről Fedél nélkül Folk Manushowk néptánc bemutató Gitár duó Hangfürdő Jóga Józan Babák improvizációs színház Rajzelemzés Rapidmasszázs Slam Poetry verseny Szalai Dorina énekel Szimpozion Egyesület bemutatkozása +Civil szervezetek: Trappancs, Szimpozion, BAGázs, Utilapu, Kamasztér +Élőkönyvek: Balogh Robi, Béres-Deák Rita, Jakab Ivett, Szenteh Natália, Ungvári Mihály, Virág Zsolt április 19., Vasárnap kulturális programok Egy meleg lelkész története ELTE Modern Jazz tánc bemutató Hangfürdő Hegedű koncert Hospice Alapítvány bemutatkozása Lány a liftben Rács Fm, a lebilincselő rádió Pillanatképek a börtönrádiózásból Rajzelemzés Rapidmasszázs Törzs zenekar +Civil szervezetek: Elte Koltárs, Ökumenikus, Hospice, Fedél Nélkül +Élőkönyvek: Ungvári Mihály, Dékány Gergő, Balogh Robi, Németh Georgina 21/21

Rezümékötet és programfüzet

Rezümékötet és programfüzet XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció Eszterházy Károly Főiskola (Eger) 2013. április 4 6. Rezümékötet és programfüzet Eger

Részletesebben

MindenGyerek Konferencia

MindenGyerek Konferencia A5 könyv 2007 7/8/07 11:23 PM Page 1 MindenGyerek Konferencia, 2007. január 22-24. ELTE Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Hilscher Rezsô Szociálpolitikai Egyesület Gyerekparadicsom Alapítvány

Részletesebben

zöld: szolgáltatások

zöld: szolgáltatások ELŐSZÓ Türelmes munkája gyümölcsét boldogan szemléli tenyerében az öreg aranyász írta a Magyar Világhíradó 1932-ben, mikor a győri Duna-parton ősi mesterségnek számító aranymosást gépesíteni tervezték.

Részletesebben

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26.

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. ELTE Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Hilscher Rezsô Szociálpolitikai Egyesület Gyerekparadicsom Alapítvány MindenGyerek Konferencia 2005

Részletesebben

PSZIESZTA - PÉCSI PSZICHOLÓGUS NAPOK

PSZIESZTA - PÉCSI PSZICHOLÓGUS NAPOK PSZIESZTA - PÉCSI PSZICHOLÓGUS NAPOK 2013. március 28-30. Helyszín: PTE BTK Ifjúság útja 6. B épület, Pszichológia Intézet. PROGRAMTÁBLÁZAT: 1 ELŐADÁSOK: Csütörtök 13.30 - Prof. Dr. Bereczkei Tamás PTE-BTK

Részletesebben

Andorka Rudolf: Aronson, Elliot: Aszmann Anna Bácskai Erika -

Andorka Rudolf: Aronson, Elliot: Aszmann Anna Bácskai Erika - 1. Andorka Rudolf: Merre tart a magyar társadalom? Szociológiai tanulmányok a magyar társadalom változásairól és problémáiról. Lakitelek, Antológia 1996. 238 p. A tanulmánykötetben a rendszerváltás után

Részletesebben

A tudomány emberi arca

A tudomány emberi arca A tudomány emberi arca A Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlése PROGRAMFÜZET Nyugat-magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Szombathely, 2012. május

Részletesebben

Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány sorozata. Sorozatszerkesztő: Dr. Arapovics Mária

Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány sorozata. Sorozatszerkesztő: Dr. Arapovics Mária SZINOPTIKUM Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány sorozata Sorozatszerkesztő: Dr. Arapovics Mária A kötetet szerkesztette: Farkas Adrienn és Tóth Daniella Borítóterv: Mérei Fanni

Részletesebben

Metszetek, ahol gondolataink összeérnek

Metszetek, ahol gondolataink összeérnek A Lakitelek Népfőiskola Szent-Györgyi Albert Kollégiumának végzős hallgatói: Bacskai Katinka Bodor Mónika Bóka Zsolt dr. Bóta András Böröcz Miklós dr. Burus Tünde Csedreki László Dobján Tibor Fábián Margit

Részletesebben

Hangsúlyozzuk, hogy korunkban nem a család, hanem az értékrend van

Hangsúlyozzuk, hogy korunkban nem a család, hanem az értékrend van A BOLDOGABB CSALÁDOKÉRT CSALÁDI ÉLETRE NEVELÉS (CSÉN) ISKOLAI PROGRAM LEHETÕSÉG A CSALÁD ÉRTÉKÉNEK MEGÕRZÉSÉRE HORTOBÁGYINÉ NAGY ÁGNES Hangsúlyozzuk, hogy korunkban nem a család, hanem az értékrend van

Részletesebben

tehetségekkel A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű foglalkozó intézmények, civil szerveződések

tehetségekkel A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű foglalkozó intézmények, civil szerveződések A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetségekkel foglalkozó intézmények, civil szerveződések Szerkesztette: Krenedits Sándor - Pásztor Ildikó Szakértő: Dr. Gyarmathy Éva Előszó... 2 Bevezetés...

Részletesebben

Programfüzet. Kultúrák Közötti Kommunikáció Találkozó 2013. Kultúrák közötti kommunikáció

Programfüzet. Kultúrák Közötti Kommunikáció Találkozó 2013. Kultúrák közötti kommunikáció Kultúrák Közötti Kommunikáció Találkozó 2013 Programfüzet Kultúrák közötti kommunikáció A világ tele van ellentétekkel: szegények és gazdagok, jobboldaliak és baloldaliak, magyarok és pirézek, mi és ti

Részletesebben

SZTE Talent Press. www.sztehetseg.hu. 2013. I. szám. Az SZTE Tehetségpont disszeminációs és tudomány-népszerűsítő magazinja

SZTE Talent Press. www.sztehetseg.hu. 2013. I. szám. Az SZTE Tehetségpont disszeminációs és tudomány-népszerűsítő magazinja 2013. I. szám SZTE Talent Press Az SZTE Tehetségpont disszeminációs és tudomány-népszerűsítő magazinja www.sztehetseg.hu tamop_sztehetseg_magazin_1.sz_final_cmyk.indd 1 2013.04.16. 3:58:28 TARTALOM SZTE

Részletesebben

EGYÉN ÉS KULTÚRA. Programfüzet (A Kivonatkötet melléklete) A pszichológia válasza napjaink társadalmi kihívásaira. PÉCS 2010. május 27-29.

EGYÉN ÉS KULTÚRA. Programfüzet (A Kivonatkötet melléklete) A pszichológia válasza napjaink társadalmi kihívásaira. PÉCS 2010. május 27-29. EGYÉN ÉS KULTÚRA A pszichológia válasza napjaink társadalmi kihívásaira PÉCS 2010. május 27-29. Programfüzet (A Kivonatkötet melléklete) A Magyar Pszichológiai Társaság XIX. Országos Tudományos Nagygyűlése

Részletesebben

Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei

Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0062

Részletesebben

LÉLEK-NET A LÉLEKNEK: Az ember a változó technikai közegek világában

LÉLEK-NET A LÉLEKNEK: Az ember a változó technikai közegek világában LÉLEK-NET A LÉLEKNEK: Az ember a változó technikai közegek világában A Magyar Pszichológiai Társaság XXIV. Országos Tudományos Nagygyűlése KIVONATKÖTET 2015. május 28-30. Eger, Eszterházy Károly Főiskola,

Részletesebben

Mentálhigiéné és segítő hivatás

Mentálhigiéné és segítő hivatás Mentálhigiéné és segítő hivatás MENTÁLHIGIÉNÉ ÉS SEGÍTŐ HIVATÁS Fejezetek az elmélet és a gyakorlat területeiről PANNÓNIA KÖNYVEK TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-0029 Tudományos képzés műhelyeinek támogatása

Részletesebben

Szakmai Kiadványa. 2012. április 20. [ S z ó l j b e l e... M u t a s d m e g... Ta l á l k o z z ö s s z e! ]

Szakmai Kiadványa. 2012. április 20. [ S z ó l j b e l e... M u t a s d m e g... Ta l á l k o z z ö s s z e! ] Szakmai Kiadványa 1 2012. április 20. [ S z ó l j b e l e... M u t a s d m e g... Ta l á l k o z z ö s s z e! ] Kedves Olvasó! A Kiadvány készült a Mesterségünk Címere Konferencia [2011] apropóján A Szervezetfejlesztők

Részletesebben

PALYA. Diplomaátadók. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. JÚNIUS

PALYA. Diplomaátadók. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. JÚNIUS PALYA Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. JÚNIUS JÚLIUS pótfelvételi TOVÁBBTANULÁS Diplomaátadók Tartalom FILM TDK Nem varrószakkör, nem könyvklub. Nem készítjük őket, de nem is csak nézzük.

Részletesebben

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Dr. Juhász Erika Pete Nikoletta (szerk.) CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Szeged Debrecen, 2013 Kiadói adatok: Felelős kiadó: Belvedere Meridionale Kiadó (www.belvedere.meridionale.hu)

Részletesebben

Mindengyerek Konferencia

Mindengyerek Konferencia Mindengyerek Konferencia, 2009. január 19-21. ELTE TÁTK Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület Gyerekparadicsom Alapítvány Miniszterelnöki Hivatal Szociális

Részletesebben

SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK

SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK A GYAKORLATBAN Önkéntes Központ Alapítvány Kiadja: Önkéntes Központ Alapítvány 1123 Budapest, Kékgolyó u. 20. I./4a Szerkesztõ: Francsics Dorina Szakmai lektor: F. Tóth András

Részletesebben

LÉLEK-NET A LÉLEKNEK: Az ember a változó technikai közegek világában

LÉLEK-NET A LÉLEKNEK: Az ember a változó technikai közegek világában LÉLEK-NET A LÉLEKNEK: Az ember a változó technikai közegek világában A Magyar Pszichológiai Társaság XXIV. Országos Tudományos Nagygyűlése KIVONATKÖTET 2015. május 28-30. Eger, Eszterházy Károly Főiskola,

Részletesebben

Szerkesztették: Holló Katalin Bodolainé Makkai Erika Polyhosné Sipeki Csilla Barabás Miklós 10.D Fodor István 10.D. Tördelőszerkesztő: Mádi Gábor

Szerkesztették: Holló Katalin Bodolainé Makkai Erika Polyhosné Sipeki Csilla Barabás Miklós 10.D Fodor István 10.D. Tördelőszerkesztő: Mádi Gábor Szerkesztették: Holló Katalin Bodolainé Makkai Erika Polyhosné Sipeki Csilla Barabás Miklós 10.D Fodor István 10.D Tördelőszerkesztő: Mádi Gábor Felelős kiadó: Dr. Sipos Mihály - igazgató Nyomdai munkák:

Részletesebben

SZINOPTIKUM szinpotikum.indd 1 4/17/2011 11:52:26 AM

SZINOPTIKUM szinpotikum.indd 1 4/17/2011 11:52:26 AM SZINOPTIKUM szinpotikum.indd 1 4/17/2011 11:52:26 AM Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány periodikuma ISSN 2062-7009 A periodikum szerkesztője: Arapovics Mária Megjelent az

Részletesebben

A Magyar Pszichiátriai Társaság VIII. Nemzeti Kongresszusa

A Magyar Pszichiátriai Társaság VIII. Nemzeti Kongresszusa A Magyar Pszichiátriai Társaság VIII. Nemzeti Kongresszusa, 2014. január 22-25. Ép lélekben ép test Corpus sanum in mente sana ABSZTRAKT KÖTET A problémamegoldó megküzdési stratégiák kapcsolata a hallgatói

Részletesebben

Közös utak - új dimenziók a gyermekek mentális egészségéért

Közös utak - új dimenziók a gyermekek mentális egészségéért V 0 éves a Vadaskert V Vadaskert Kórház 0 Budapest, Lipótmezei út -5. Közös utak - új dimenziók a gyermekek mentális egészségéért A Magyar Gyermekés Ifjúságpszichiátria és Társszakmák Társaságának XXXVII.

Részletesebben

VIII. CSALÁDBARÁT KONFERENCIA. A család mint egység, mint érték

VIII. CSALÁDBARÁT KONFERENCIA. A család mint egység, mint érték VIII. CSALÁDBARÁT KONFERENCIA A család mint egység, mint érték 2 0 0 2 VIII. CSALÁDBARÁT KONFERENCIA A család mint egység, mint érték 2 0 0 2 V I I I. C s a l á d b a r á t K o n f e r e n c i a 2 0 0

Részletesebben

Az iskolai agresszió kezelése

Az iskolai agresszió kezelése 14/1287-2/2009 elıterjesztés 2. sz. melléklete Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas u. 8-10., 1431 Budapest, Pf. 199 Tel.: (+36-1) 338 2156, 317 2333,

Részletesebben

I. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA

I. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA MISKOLC, 2008. FEBRUÁR 1. I. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA RÉSZLETES PROGRAM TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓK Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézet A konferencia társrendezői: Magyar Pedagógiai

Részletesebben