Iskola- és Óvodapedagógusi Szak Székelyudvarhely. KUTATÁSMÓDSZERTAN tanulmányi útmutató 3. félév

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Iskola- és Óvodapedagógusi Szak Székelyudvarhely. KUTATÁSMÓDSZERTAN tanulmányi útmutató 3. félév"

Átírás

1 BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM TÁVOKTATÁSI KÖZPONT PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR Iskola- és Óvodapedagógusi Szak Székelyudvarhely KUTATÁSMÓDSZERTAN tanulmányi útmutató 3. félév dr. Péter Lilla adjunktus

2 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI, CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI CATEDRA DE PSIHOLOGIE APLICATĂ ÎN EDUCAŢIE PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR ANUL UNIVERSITAR 2008/2009 SEMESTRUL I BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR OKTATÁSBAN ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA TANSZÉK ISKOLA- ÉS ÓVODAPEDAGÓGIA SZAK KIHELYEZETT TAGOZAT, SZÉKELYUDVARHELY EGYETEMI TANÉV 3. FÉLÉV I. Általános információk Az előadótanárra vonatkozó adatok Név: dr. Péter Lilla Iroda: Márton Áron tér 2. sz.. Telefon: , Fax: Fogadóóra: kedd 14,00-16,00 óra Tantárgyra vonatkozó adatok: Tantárgy neve: Kutatásmódszertan Kód: PED 2318 Kredit: 5 Helyszín: Főiskolai terem (Márton Áron tér, 2. sz.) Az órarendben jelölt tevékenységek: Előadás (2 óra) + Szeminárium (2 óra) A tutorokra vonatkozó adatok Tutor1: dr. Péter Lilla Tutor2: dr. Barabási Tünde 2

3 II. A tantárgy leírása Az előadás sorozat főbb célkitűzései: A tárgy alapvető célja a hallgatók bevezetése a társadalomtudományi kutatás alapvető fogalmaiba, a kutatás szakaszaiba, típusaiba való bevezetés. A pedagógiai kutatások komplex jellegének a felismerése, a pedagógiai kutatás alapvető módszereivel való megismerkedése, pedagógiai kutatási képességek és kompetenciák kialakítása Az előadások tartalma Az előadássorozat egy bevezető jellegű fejezettel indít, amelyben a pedagógiai/társadalomtudományi kutatás céljával, fogalmával és etikai kérdéseivel ismerkednek meg a hallgatók. A kutatás etikai kérdéseinek a megismerése alapvető feltételét képezi bármilyen kutatás helyes megtervezésének és lebonyolításának. A továbbiakban a pedagógiai kutatás sajátosságaival, típusaival és folyamatával ismerkednek meg a hallgatók, majd a kutatási terv elkészítésének problematikája következik. A kutatási populáció kijelölése, ill. a mintavételi eljárás kiválasztása szintén fontos elemei egy kutatás helyes megtervezésének és az eredmények reális A tantárgy tematikája: 1. A pedagógiai/társadalomtudományi kutatás céljai, fogalma. A pedagógiai kutatás etikai kérdései 2. A pedagógiai kutatás sajátosságai és típusai. A pedagógiai kutatás folyamata 3. A pedagógiai/társadalomtudományi kutatás alapvető módszerei 4. A kutatási terv elkészítésének problematikája 5. Kutatási populáció, minta és mintavétel 6. A kikérdezés módszere 7. A kísérlet és megfigyelés mint alapvető kutatási módszerek 8. Terepkutatás. Hatásvizsgálatok 9. A tartalomelemzés mint kutatási módszer 3

4 10. A teszt. A gyermeki produktumok elemzésének módszere. Az esettanulmány 11. A szociometria mint a gyermekcsoportok megismerésének alapvető módszere Az adatok statisztikai elemzése 14. Adatelemzés, következtetések levonása, az eredmények közzététele. Hogyan írjunk tanulmányt kutatási eredményeinkről? A tantárgy elsajátítása során szerzett készségek és kompetenciák: mindennapi oktatási-nevelési szituációkban a vizsgálatra, kutatásra alkalmas helyzetek felismerése egy pedagógiai kutatás megtervezésére, lebonyolítására. A felméréssel nyert eredmények statisztikai értelmezésére A pedagógiai kutatáshoz kötődő alapfogalmak kialakulásán túlmenően, a hallgatók alkalmassá válnak kutatásmódszertani követelményeknek megfelelő egyéni/közös tanulmányok megírására. Az előadások során alkalmazott eljárások, módszerek Az előadás módszere a kapcsolódó tudományos fogalmak kialakítását alapozza meg. Ez a szemléltetés és magyarázat módszerével is összekapcsolható. A beszélgetés módszere részben a hallgatók kérdéseire való válaszadást, részben a hallgatók aktivitásának a kiváltását szolgálja. A magyarázat módszere az ok-okozati összefüggésekre való rávilágításnál, fogalmak alakításánál használatos. A szemináriumok során alkalmazott eljárások, módszerek A beszélgetés, szemináriumi bemutatás (kiselőadás) és vita a hallgatók pedagógiai kutatási kompetenciájának és tudatosságának a fejlesztéséhez járul hozzá. Az egyéni és csoportmunka a szemináriumok során használatos. Az egyéni és csoportos kutatási tervek elkészítésével és tanulmányok megírásával az elméleti ismeretek gyakorlatban való alkalmazásához járulunk hozzá 4

5 IV Kötelező könyvészet (megtalálható Az Oktatásban Alkalmazott Pszichológia Tanszék, Szakkönyvtárában, ) Sorszám Szerző Cím Hozzáférhetőség 1 Falus, I. Bevezetés a pedagógiai kutatás Biblioteca Centrala (2oo1)(szerk.): módszereibe. Keraban Universitara Könyvkiadó, Budapest. 2 Babbie, E. (2ooo) A társadalomtudományi kutatások elmélete és gyakorlata. Balassi Kiadó, Budapest. Biblioteca Centrala Universitara 3 Kozma, T.- Sike, E. (2004) Pedagógiai informatika. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. Biblioteca Centrala Universitara 5 Radu, I. (1993) (szerk.) Metodologie psihologică şi analiza datelor. Ed. Sincron, Cluj. Biblioteca Centrala Universitara 5

6 V. Az előadások, szemináriumok során felhasznált specifikus anyagok, eszközök: Power Point bemutató, szemelvények. VI. Részfelmérések/parciális vizsgák és találkozások terve/beosztása Az előadások tematikája Dátum Tematika Alapfogalmak/kulcsszavak Forrásmunkák A hallgatók részvétele 1.hét a pedagógiai/ Falus, I. (szerk.)(1993): Az alapvető A pedagógiai/ társadalomtudományi Bevezetés a pedagógiai kutatás szakirodalom áttekintése. társadalomtudományi kutatás fontossága, módszereibe. Keraban kutatás céljai, fogalma. pedagógiai kutatás, a Könyvkiadó, Budapest, pp. 9-13, A pedagógiai kutatás pedagógiai kutatás céljai, etikai kérdései elmélet kutatás Oelkers, J. (1998): Nevelesetika, valóság kapcsolata, etikai Vince Kiadó, Budapest, kérdések a kutatásban Babbie, E. (2000): A társadalomtudományi kutatás elmélete és gyakorlata. Balassi Kiadó, Budapest, pp hét A pedagógiai kutatás a problémák komplex, Falus, I. (szerk.)(1993): Szakirodalmi áttekintés sajátosságai és típusai. nehezen megfigyelhető, Bevezetés a pedagógiai kutatás 6

7 A pedagógiai kutatás változó, nehezen módszereibe. Keraban folyamata megismételhető és Könyvkiadó, Budapest, pp. 13- kevésbé mérhető jellege, 20. kutatási probléma, Kozma, T.- Sike, E. (2004): szakirodalom, változók, Pedagógiai informatika. Kossuth hipotézis, induktív és Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. deduktív kutatási stratégia, alapkutatás, alkalmazott kutatás, akciókutatás, mérés. 3. hét A pedagógiai/ társadalomtudományi kutatás alapvető módszerei kutatási stratégia és módszer, induktív és deduktív kutatási stratégia, feltáró és feldolgozó módszer, Falus, I. (szerk.)(1993): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Keraban Könyvkiadó, Budapest, pp Szakirodalmi áttekintés megfigyelés, kikérdezés, Radu, I. (szerk.) (1993): teszt, tartalomelemzés, Metodologie psihologică şi szociometriai módszer, analiza datelor. Ed. Sincron, Cluj. 7

8 kísérlet, esettanulmány, Szabolcs, É. (2001): Kvalitatív kvantitatív és kvalitatív kutatási metodológia a módszerek. pedagógiában. Műszaki Könyvkiadó, Budapest. 4 hét A kutatási terv kutatási terv, kutatási Babbie, E. (2000): A Szakirodalmi áttekintés elkészítésének célok (felderítés, leírás, társadalomtudományi kutatás. problematikája magyarázat), elemzési elmélete és gyakorlata. Balassi egységek, Kiadó, Budapest, pp konceptualizálás, Nanszákné Cserfalvi Ilona módszerválasztás, (2000): Pedagógiai jelenségek operacionalizálás, minta, vizsgálata. Tóth a kutatási terv alapelemei. Könyvkereskedés és Kiadó Kft., Debrecen. 5 hét Vizsgálati populáció, populáció, minta, Falus, I. (szerk.)(1993): Szakirodalmi áttekintés minta és mintavétel mintavételi eljárások, Bevezetés a pedagógiai kutatás valószínűségi és nem módszereibe. Keraban valószínűségi mintavétel, Könyvkiadó, Budapest, pp. 25- mintavételi keret, 27. 8

9 egylépcsős és többlépcsős Babbie, E. (2000): A mintavétel, rétegzett társadalomtudományi kutatás mintavétel, súlyozási elmélete és gyakorlata. Balassi eljárások. Kiadó, Budapest, pp hét A kikérdezés módszere szóbeli és írásbeli kikérdezés, kérdőíves felmérés, interjú, a Falus, I. (szerk.)(1993): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Keraban Szakirodalmi áttekintés kérdőívszerkesztés könyvkiadó, Budapest, pp kérdései, előnyök, 210. hátrányok. Babbie, E. (2000): A társadalomtudományi kutatás elmélete és gyakorlata. Balassi Kiadó, Budapest, pp hét A kísérlet és kísérlet, független és Babbie, E. (2000): A Szakirodalmi áttekintés megfigyelés mint függő változók, hipotézis, társadalomtudományi kutatás alapvető kutatási kísérleti csoport, kontroll elmélete és gyakorlata. Balassi módszerek csoport, megfigyelési Kiadó, Budapest, pp technikák, kódolási Falus, I. (szerk.)(1993): 9

10 technikák. Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Keraban könyvkiadó, Budapest, pp , hét Terepkutatás. terepkutatás, a kutató Babbie, E. (2000): A Szakirodalmi áttekintés Hatásvizsgálatok lehetséges szerepei, társadalomtudományi kutatás előnyök, hátrányok, a elmélete és gyakorlata. Balassi hatásvizsgálat, jellegzetes Kiadó, Budapest, pp , témák, mérés, környezetei jellemzők, egyéb változók meghatározása, makrotársadalmi jelenségek. 9 hét A tartalomelemzés tartalomelemzésre Babbie, E. (2000): A Szakirodalmi áttekintés mint kutatási módszer alkalmas témák, társadalomtudományi kutatás mintavétel, elemzési elmélete és gyakorlata. Balassi egységek, kódolás a Kiadó, Budapest, pp tartalomelemzésben. Szabolcs, É. (2001): Kvalitatív kutatási metodológia a 10

11 pedagógiában. Könyvkiadó, Budapest. Műszaki 1o hét A teszt. A gyermeki pszichológiai tesztek, Falus, I. (szerk.)(1993): Szakirodalmi áttekintés produktumok tesztekkel való mérés, Bevezetés a pedagógiai kutatás elemzésének módszere. intelligencia, képesség- és módszereibe. Keraban Az esettanulmány személyiségtesztek, Könyvkiadó, Budapest, pp családrajz, Goodenough- 276, próba. Arany, Girasek, Pinczésné (szerk.)(2001): Pszichológiai vizsgálatok gyűjteménye, KRTKF Kiadója, Debrecen, pp , hét A szociometria mint a gyermekcsoport, Falus, I. (szerk.)(1993): Szakirodalmi áttekintés gyermekcsoportok szociometriai felmérés, Bevezetés a pedagógiai kutatás megismerésének szociometriai kérdőív, módszereibe. Keraban alapvető módszere szociometriai mátrix, könyvkiadó, Budapest, pp osztályszociogram Nanszákné Cserfalvi Ilona 11

12 (2000): Pedagógiai jelenségek vizsgálata. Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft., Debrecen. 12 hét Az adatok statisztikai gyakoriság, medián, átlag, Falus, I. - Ollé, J. (2000): Szakirodalmi áttekintés elemzése korrelációszámítás, t- Statisztikai módszerek próba, u-próba, X 2 -próba pedagógusok számára. Okker Kiadó, Budapest. Radu, I. (szerk.) (1993): Metodologie psihologică şi analiza datelor, Ed. Sincron, Cluj. Babbie, E. (2000): A társadalomtudományi kutatás elmélete és gyakorlata. Balassi Kiadó, Budapest hét Adatelemzés, értékelés, értelmezés, Falus, I. (szerk.)(1993): Szakirodalmi áttekintés következtetések kutatási jelentés, kutatási Bevezetés a pedagógiai kutatás Az addigi felmérések levonása, az tanulmány, tanulmány módszereibe. Keraban alapján egy kutatási eredmények megírásának Könyvkiadó, Budapest, pp jelentés elkészítése, és 12

13 közzététele. Hogyan írjunk tanulmányt kutatási eredményeinkről? követelményei Kozma, T.- Sike, E. (2004): Pedagógiai informatika. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp részleges bemutatása (egyéni munka, egyéni kiselőadások, frontális megbeszélés. 13

14 VII A felmérés módja Az egyetemisták tudásának felmérése a következő képen történik A tantárgy feldolgozása során kialakult fogalmak, kompetenciák folyamatos felmérése a szemináriumi tevékenységek és aktivitás által történik. A szemináriumi tevékenységekhez kapcsolódnak a kijelölt témákra készített házi dolgozatok. A vizsgán ezen túlmenően a tárgyhoz kapcsolódó elméleti ismeretek számonkérése is várható. VIII Szervezési részletek Az előadásokon, szemináriumokon való aktív részvétel (%) A vizsgán való részvétel előfeltétele bizonyos óraszámon való részvétel. A szemináriumi hiányzások nem haladhatják meg az összóraszám 33%-át, az előadásokról való hiányzás pedig az 50%-ot. A plagizálás (másolás) és a vizsgán való csalás a vizsgáról való kizárást vonja maga után. A jelölt a következő vizsgaszesszióban jelentkezhet ismét vizsgára. Tudományos dolgozat, referátum megírása (%) A házi dolgozatoknak tükrözniük kell, hogy a hallgatókban kialakult tudásrendszert és szakmai kompetenciát. Ez a kutatásmódszertan tanulmányozása kapcsán azt jelenti, hogy a hallgatókban kialakult alapszintű kutatási jártasságot és kompetenciát kell tükröznie. A házi dolgozatok témája egy egyéni kutatási terv elkészítése. A dolgozat kb. 8-1o oldalt tartalmaz, amelynek bevezetőt, a tényleges kutatási tervet és bibliográfiát kell tartalmaznia. A házi dolgozatokat az utolsó kontakt órán adják le a hallgatók, és azok egy részét a szemináriumok folyamán mutatják be a hallgatók. A házi dolgozat hiányában nem vehetnek részt a vizsgán a hallgatók. Parciális vizsga (%) Félévi írásbeli/szóbeli vizsga (%) A végső jegy 75%-át a vizsgai teljesítmény képezi, amíg a házi dolgozat 25%-os aránnyal jelenik meg a vizsgajegyben. A vizsga írásbeli jellegű, amely több feladatból áll. Ezek egy része kidolgozandó, vagy esszé típusú választ igényel, amelyeken belül a felhalmozott tudásrendszert, kialakult kompetenciát, kreativitást célozza. A másik része zárt, kiválasztandó választ igénylő kérdéseket tartalmaz. A vizsgadolgozatban elérhető összpontszám 1oo pont, amelyből 1o pont a megjelenés, 9o pont az esszé típusú és kiválasztandó típusú feladatok között oszlik meg. IX Ajánlott irodalom Falus, I. - Ollé, J. (2000): Statisztikai módszerek pedagógusok számára. Okker Kiadó, Budapest Szabolcs, É. (2001): Kvalitatív kutatási metodológia a pedagógiában. Műszaki Könyvkiadó, Budapest. 14

15 Kolozsvár Dékánhelyettes 2008 Október Prof. Dr. Szamosközi István 15

16 TARTALOMJEGYZÉK I. MODUL: BEVEZETÉS A PEDAGÓGIAI KUTATÁSBA...18 CÉLKITŰZÉSEK...18 TANULÁSI ÚTMUTATÓ téma: Miért van szükség társadalomtudományi kutatásra?...18 Kérdések és feladatok téma: A pedagógiai kutatás célja és sajátosságai...23 Kérdések és feladatok téma: A pedagógiai kutatás folyamata. A kutatási terv elkészítése...27 Kérdések és feladatok téma: A kutatási probléma felmerülése és megfogalmazása...35 Kérdések és feladatok téma: Változók és mérési szint a pedagógiai kutatásban...37 Kérdések és feladatok téma: A kutatásra vonatkozó szakirodalom áttekintése...45 Kérdések és feladatok téma: A hipotézisek megfogalmazása...53 Kérdések és feladatok téma: Kutatási stratégiák és eszközök. Kutatási stratégiák, módszerek, eszközök kiválasztása Kérdések és feladatok téma: Alapsokaság, minta és mintavétel...69 Kérdések és feladatok téma: A kutatás végrehajtása. A kutatások típusai...76 Kérdések és feladatok...77 Szakirodalom...79 Fogalomtár...79 HÁZI DOLGOZAT

17 II. MODUL: AZ ADATGYŰJTÉS ALAPVETŐ MÓDSZEREI...84 CÉLKITŰZÉSEK...84 TANULÁSI ÚTMUTATÓ téma: A megfigyelés...84 Kérdések és feladatok...91 Szakirodalom...95 Fogalomtár téma: A kikérdezés...96 A kikérdezés típusai...96 Kérdések és feladatok téma: A szóbeli kikérdezés...99 A szóbeli kikérdezés típusai Kérdések és feladatok téma: Az írásbeli kikérdezés Az írásbeli kikérdezés előkészítése és folyamata A kérdések típusai A kérdőívszerkesztés problematikája Az írásbeli kikérdezés típusai A szóbeli és írásbeli kikérdezés összehasonlítása Kérdések és feladatok Szakirodalom Fogalomtár téma: A szociometriai módszer Kérdések és feladatok Szakirodalom Fogalomtár HÁZI DOLGOZAT

18 I. MODUL: BEVEZETÉS A PEDAGÓGIAI KUTATÁSBA CÉLKITŰZÉSEK: Az első modul a pedagógiai kutatás szemléletmódjába vezeti be az olvasót. Olvashatunk arról, hogy alapvetően miért van szükség társadalomtudományi (pedagógiai, pszichológiai, szociológiai) kutatásra. A környező valóság hétköznapi és tudományos megismerése közti különbségek felfedezése vezeti el az olvasót a tudományos megismerés szükségességének a felismeréséig. A pedagógiai kutatás céljain, területén és alapfogalmainak a feltárásán túlmenően, a hallgató megismeri a kutatás folyamatát, annak alkotóelemeit, képessé válik egy saját kutatás megtervezésére. TANULÁSI ÚTMUTATÓ: Az első modul valóban a pedagógiai kutatás szemléletmódjába és tárgykörébe vezeti be az olvasót. A pedagógiai kutatás alapfogalmainak a megismerésén túlmenően javasolt magának a kutatási folyamatnak a megismerése, az elméleti ismeretek gyakorlatban való alkalmazásának a lehetővé tétele. Ezért ajánlott az olvasó számára a modul többszöri átolvasása, és csak azután következzék az egyes részek mélyebb tanulmányozása. Az alapvető fogalmak közötti tájékozódási képesség kialakításán túlmenően, fontos minden hallgató számára egy-egy egyéni kutatási terv elkészítése, amely a későbbiek folyamán lehetséges vázát képezheti a hallgató majdani államvizsga dolgozatának. 1. TÉMA: Miért van szükség társadalomtudományi kutatásra? Kulcsfogalmak: pedagógiai kutatás, személyiségfejlesztés, tapasztalati valóság, konszenzuális valóság, logikusan és empirikusan alátámasztott, hétköznapi megismerés, tudományos megismerés. Gyakran felmerül a kérdés, hogy egyáltalán miért van szükség társadalomtudományi, és főleg pedagógiai kutatásra. Erre a válasz a minket körülvevő kétféle valóság megismerésének kétféle módjában gyökerezik. Babbie (2000) szerint kétféle valóság létezik számunkra a világban, amelyben élünk. Az egyik az ún. tapasztalati valóság, amelyre vonatkozó információkat a 18

19 környező világ hétköznapi megismerésével szerzünk. Ilyen jellegű ismerettel a világ számos vonatkozásáról rendelkezünk, ezek azok a dolgok, amelyeket saját közvetlen tapasztalatunkból tudunk. A másik az ún. konszenzuális valóság, amelyet azért tekintünk valóságosnak, mert úgy tűnik, hogy mindenki egyetért abban, hogy valóságosak. A tudomány, a tudományos megismerés fogódzókat nyújt a tapasztalati és konszenzuális valósághoz is, ugyanakkor még ki is egészíti az így szerzett információkat. A világ tudományos megismerésével szerzett információknak logikusan és empirikusan (tapasztalatilag) is alátámasztottnak kell lennie. A tudósok tehát igaznak fogadnak el személyesen meg nem tapasztalt dolgokat is (pl. a Hold sötét felén hideg van) vagyis konszenzuális tudást is de ehhez megvannak a maguk speciális normáik. A világ megismerése tehát hétköznapi (tapasztalati) és tudományos megismeréssel történhet. A kétféle megismerés közti alapvető különbségeket az alábbiakban foglaljuk össze. a.) A hétköznapi megismerés a mindennapi élettevékenységek folyamán történik, az így nyert adatok, ismeretek véletlenszerűek, felületesek, mivel sokszor pontatlanul, öntudatlanul figyeljük meg a valóságot. Az ehhez használt módszerek véletlenszerűek, ugyanakkor a hétköznapi megfigyelésre jellemző lehet a: túláltalánosítás (néhány eset előfordulásából általánosítunk), a szelektivitás (olyan helyzetre, eseményre figyelünk jobban, amelyek előzetes álláspontunkkal van összefüggésben), a hozzáköltés és illogikus okoskodás (a számunkra érthetetlen dolgokra találunk, nem éppen releváns magyarázatot), elfogultság a megértésben (a világról alkotott előzetes tudásunk meghatározza bizonyos helyzetek értelmezését), misztifikáció (a számunkra érthetetlen jelenségeket megismerhetetlennek tekintjük, vagy misztikus jellemzőt tulajdonítunk) a megismerés idő előtti lezárása (a megismerés túl korai lezárása leállítja a próbálkozást valaminek a megismerésére). Mindezek alapján elmondhatjuk, hogy a mindennapos megismerő tevékenység során követhetünk el hibákat, éppen ezért az ilyen megismeréssel szerzett ismereteink tapasztalati fogalmakat, azok rendszerét eredményezik, ezért nem biztos, hogy helyesen tükrözik a valóságot. 19

20 Feladat: Saját élettapasztalata alapján adjon egy konkrét példát arra, amely azt bizonyítja, hogy a hétköznapi megismerés nem mindig hűen tükrözi a valóságot! b.) A tudományos megismerés mindig célirányos, megtervezett, rendszeres, sajátos és adekvát módszereket, eljárásokat használ a valóság egy szeletének a megismerésére. A vizsgálandó jelenségre vonatkozóan mindig a legmegfelelőbb kutatási módszert választják ki (pl. megfigyelés, teszt, kísérlet, interjú, dokumentumelemzés, egyebek). Feladat: Érveljen amellett, hogy a tudományos megismerés sokkal reálisabban tükrözi a valóságnak egy szeletét! Érvelését konkrét példával is alátámaszthatja! 20

21 A tudományos megismerésben ritkán jelennek meg azok a megismerési hiányosságok, amelyek a hétköznapi megismerést általában jellemzik. A tudományos megismerésben úgy védekeznek a túláltalánosítás ellen, hogy már előre kellően nagy mintán végeznek megfigyelést, vagy megismétlik a vizsgálatot. A szelektivitást úgy előzik meg, hogy már előre megadják a megfigyelés célját és szempontjait. A tudósok az előre megszabott számú megfigyelést akkor is végigviszik a következtetések levonása előtt, ha már az elején látszik valamilyen összefüggés. Ellentmondó tények láttán a tudósok további megfigyeléseket végeznek. Az illogikus okoskodások ellen úgy védekeznek, hogy okfejtésükben épp annyira tudatosak és óvatosak, mint az adatok gyűjtésénél. A tudomány nyilvánossága pedig azt jelenti, hogy bármely tudós munkáját bármikor leellenőrizheti egy másik tudós vagy akár kutatócsoport. Ugyanez védi meg a tudósokat attól, hogy túlságosan szubjektív következtetéseket vonjanak le. A tudományban nincs helye a misztifikációnak, és soha nem zárják idő előtt le a megismerést, mivel a tudományban végső soron minden kérdést nyitottnak tekintenek. Tehát egy újabb tudományos kutatás bármikor ellentmondhat az addigi eredményeknek. Ezért a tudományos megismerés mindig a lényeget tükröző tudományos fogalmakat eredményez, amelyek reálisan tükrözik a valóságnak azt a szeletét, amely az adott tudomány kutatási területét képezi. A társadalomtudományok tehát a társadalom különböző szeleteiben fellelhető sajátos jegyeket, törvényszerűségeket írják le. A társadalomtudományok középpontjában a társadalmi élet logikus és tartósan megmutatkozó törvényszerűségei állnak. A társadalomtudományi megismerésre szükség van és lesz. Ahhoz, hogy megoldást találjunk egyes társadalmi problémákra (pl. túlnépesedés, éhezés) először is azt kell megértenünk, hogyan keletkeznek és mitől maradnak fenn (Andorka, 2006; Giddens, 2000). A sokféle társadalomtudomány közül mindegyik a saját szemszögéből vizsgálja a valóságot. Például a hátrányos helyzetű tanulókkal különböző megközelítésben foglalkozhatunk: Ha azt vizsgáljuk, hogy milyen környezeti feltételek, szociokulturális tényezők okozzák a tanulásban, tanulási képességekben megmutatkozó különbségeket, akkor ez a kérdésfeltevés a szociológiai kutatásokhoz sorolható. 21

22 Ha a hátrányos helyzetű tanulók esetén a pszichikus jelenségek belső kapcsolatrendszerét vizsgáljuk (pl. a hátrányos helyzetű gyermekek életkor növekedésétől függő fejlődését elemezzük), akkor e a pszichológiai kutatás kérdéskörébe tartozik. Ha azt vizsgáljuk, hogy miként fejleszthetők a hátrányos helyzetű tanulók képességei, akkor a pedagógiai kutatás területén járunk. Mindez nemcsak arra hívja fel a figyelmet, hogy ugyanaz a terület különböző kutatások oldaláról is megközelíthető, hanem a társadalomtudományi, és így a pedagógiai kutatások interdiszciplináris jellegét is kiemeli. KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK: 1. Hasonlítsa össze a hétköznapi és tudományos megismerést minél több szempont szerint! Hétköznapi megismerés Tudományos megismerés 2. Milyen hiányosságokat tapasztalhatunk a hétköznapi megismerésben? 3. Hozzon példákat arra, hogy a tudományos megismerésben hogyan védik ki a mindennapi megismerésben tapasztalható hiányosságokat, hibákat! 22

23 4. Hozzon egy konkrét példát olyan kutatási területre, amely azt bizonyítja, hogy a különböző társadalomtudományi kutatások érintkeznek egymással! Érveljen a pedagógiai kutatás interdiszciplináris jellege mellett! 5. Milyen szempont szerint különböztethetjük meg egymástól az alapvető társadalomtudományi kutatásokat? 2. TÉMA: A pedagógiai kutatás célja és sajátosságai Kulcsfogalmak: pedagógiai kutatás célja, a pedagógiai kutatás tárgya, pedagógiai jelenségek komplex, nehezen megfigyelhet, könnyen módosuló, egyedi, interdiszciplináris jellege. A pedagógiai kutatás célja, hogy új ismeretek feltárásával, pontosabbá tételével, elmélyítésével az oktató-nevelő, pedagógiai tevékenységek eredményességének a növeléséhez járuljon hozzá (Falus, 1993). A pedagógiai kutatás tárgyát a nevelésben, oktatásban, vagyis a személyiségfejlesztés során érvényesülő törvényszerűségek képezik. Így mint minden kutatási tevékenységben a pedagógiai kutatásban is jelenségekre vonatkozó feltételezések alapján, e jelenségekre vonatkozóan adatokat gyűjtünk, és ezeket kritikusan értelmezzük, elemezzük. Így a pedagógiai kutatás is problémák megoldásának a sorozatából áll. A pedagógia kutatás esetében azonban a személyiségfejlesztés a kulcsszó, mivel a pedagógiai szempontú vizsgálódást éppen a 23

24 fejlesztés-központú megközelítés különbözteti meg más tudományok, például a pszichológiai vagy szociológiai tudományos vizsgálódástól. A pedagógiai kutatások során felmerülő nehézségek a pedagógiai jelenségek sajátosságaiból eredeztethetők. Például a pedagógiai jelenségek jóval komplexebbek, nehezebben figyelhetők meg, könnyebben módosulnak, nem vagy csak igen nehezen ismételhetők meg mint más társadalomtudományi jelenségek. A nevelési szituációk egyediek, számos tényező hatását magukon viselik. Éppen ezért a mérhetővé alakítás jóval nagyobb körültekintést igényel, fontos a mérhetőség határainak a tudatosítása. Például, ha azt szeretnénk vizsgálni, hogy egy tanítási órán használt új módszernek milyen hatásai vannak a tanulók teljesítményére nézve, akkor tudnunk kell, hogy nem lesz könnyű dolgunk. Ugyanis a tanulói teljesítményt számtalan egyéb tényező is befolyásolja (például az osztály összetétele, a gyerekek szociokulturális háttere, korábbi tapasztalatai, tanulási szokásaik, képességeik, a tanár személyisége, felkészültsége, mindkettő hangulata, a tanórát közvetlenül megelőző események, és egyebek). Ezért a pedagógiai kutatás mindig hosszas, szakszerű előzetes tervezést igényel. KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK: 1. A pedagógiai jelenségek milyen sajátosságai nehezítik/nehezíthetik a pedagógiai kutatást? Miért lehet könnyebb egy természettudományos kutatás lebonyolítása? 2. Gondolkodjon el az alábbi kérdéseken! 24

25 a.) Vannak-e/lennének-e olyan az oktatási-nevelés gyakorlathoz, iskolai élethez kötődő olyan kérdések, amelyek foglalkoztatták/foglalkoztatják! Milyen problémákkal, kérdésekkel szembesült diákként, szülőként vagy gyakorló pedagógusként? A konkrét nevelési-oktatási gyakorlat kapcsán felmerült kérdések, amelyek érdekelnek: b.) Elméleti tanulmányai során (pedagógia, pszichológia) vagy szakirodalmi tájékozódás közben merült-e fel Önben olyan kérdés, amelyre azóta sem talált egyértelmű választ? Ha igen, akkor fogalmazza meg ezeket! A szakirodalomban felmerült olyan kérdések, amelyek érdekelnének: 3. Az előbb felmerült kérdések egy részét fogalmazza át kutatási problémává! A megfogalmazott kutatási problémák közül melyik érdekelné a leginkább, és melyik a legkevésbé? Próbáljon egyféle sorrendet is felállítani! 25

26 Kutatási problémák: Az előbbiekben megfogalmazott kutatási problémák kapcsán bizonyítsa a nevelési szituációk komplex, könnyen módosuló, nehezen megfigyelhető, mérhető és ismételhető jellegét! Fogalmazza meg, hogy milyen tényezők akadályozhatják a kutatót a konkrét pedagógiai szituációk feltárásában! 26

27 3. TÉMA: A pedagógiai kutatás folyamata. A kutatási terv elkészítése Kulcsfogalmak: kutatási probléma, releváns szakirodalom, hipotézis, kutatási stratégiák, módszerek, eszközök, alapsokaság, minta, változók, kutatási terv, érdeklődés, elgondolás, elmélet, konceptualizáció, operacionalizáció, adatgyűjtés, adatfeldolgozás, a változók mérési terjedelme, feedback. A pedagógiai kutatás hosszas, szakszerű tervezést igénylő folyamatában be kell tartanunk bizonyos lépéseket. A pedagógiai kutatás folyamatában tehát, Falus (1993) nyomán, célszerű az alábbi lépéseket betartani: 1. A kutatási téma, probléma kiválasztása, meghatározása. 2. A releváns szakirodalom áttekintése. 3. A kutatás hipotéziseinek megfogalmazása. 4. Kutatási stratégiák, módszerek, eszközök kiválasztása. 5. A vizsgálni kívánt alapsokaság kiválasztása és mintavétel. 6. A kutatás végrehajtása. 7. Az adatok elemzése, általánosítások megfogalmazása, következtetések levonása. 8. A kutatás eredményeinek publikálása. A pedagógiai kutatás mozzanatait további fejezetekben majd részletesen taglaljuk. A kutatás mozzanatainak áttekintése egyfajta tervezésnek is tekinthető. Minden társadalomtudományi, így pedagógiai kutatás hatékonyságát, sikerességét az alapos, körültekintő megtervezés és előkészítés határozza meg. Így a kutatási terv elkészítése egyik legjelentősebb mozzanata a tulajdonképpeni kutatásnak. Babbie (2000) szerint, bár a kutatás tervének elkészítésére a vizsgálat legelején kerül sor, ez érinti a kutatás összes többi lépését is, mivel a kutatást végső soron egészében kell látni ahhoz, hogy egy olyan terv elkészülhessen, amely a kutatás egészét meg tudja ragadni. A kutatás lehetséges kiindulópontjai: az érdeklődés, az elgondolás és az elmélet. Feladat: Írjon be a megadott keretbe egy olyan kérdést vagy kutatási problémát, amelynek a vizsgálatával szívesen foglalkozna! Állapítsa meg, hogy a kutatási probléma megfogalmazásában az érdeklődés, az elgondolás vagy valamilyen elméleti tétel indította el? 27

28 Az érdeklődés esetén pl. az érdekelhet bennünket, hogy miért előítéletesebbek egyesek másoknál, vagy melyek a tanulók motiválásának hatékony módjai. A vizsgálódás azzal is kezdődhet, hogy a kutatónak egy vizsgált területről, dologról valamilyen konkrét elgondolása van. Például a futószalagon való munka, vagy a nagyvárosi életmód elidegeníti az embert. Az ábrán levő kérdőjel arra utal, hogy csak feltételezzük, de nem lehetünk ebben biztosak. A kiindulópontot a szakirodalomban fellelhető elméleti tétel is képezheti, amely több változó közti komplex kapcsolatrendszerre utal. A lehetséges kiindulópontok között gyakori az átjárás, az egyik kiindulás egy idő után a másikba csaphat át. Ez a felosztás részben hasonlít a Falus (1993) által megfogalmazott: pedagógiai gyakorlat, elméleti tétel és szakirodalmi felosztásra. 28

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika 1.4 Szakterület

Részletesebben

TANM PED 108/a, illetve PEDM 130/1 Kutatásmódszertan és PEDM 135/c1 Kutatásmódszertan, TANM PED 108/a1 Oktatásstatisztikai elemzések

TANM PED 108/a, illetve PEDM 130/1 Kutatásmódszertan és PEDM 135/c1 Kutatásmódszertan, TANM PED 108/a1 Oktatásstatisztikai elemzések Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézet 1075 Budapest, Kazinczy u. 2 27. Tel.: 461 4552, fax.: 461 452 E mail: nevelestudomany@ppk.elte.hu A kurzus címe:

Részletesebben

Orvosi szociológia (1. szeminárium) KUTATÁSMÓDSZERTAN

Orvosi szociológia (1. szeminárium) KUTATÁSMÓDSZERTAN Orvosi szociológia (1. szeminárium) KUTATÁSMÓDSZERTAN (Babbie) 1. Konceptualizáció 2. Operacionalizálás 3. Mérés 4. Adatfeldolgozás 5. Elemzés 6. Felhasználás KUTATÁS LÉPÉSEI 1. Konceptualizáció 2. Operacionalizálás

Részletesebben

Közösségi kezdeményezéseket megalapozó szükségletfeltárás módszertana. Domokos Tamás, módszertani igazgató

Közösségi kezdeményezéseket megalapozó szükségletfeltárás módszertana. Domokos Tamás, módszertani igazgató Közösségi kezdeményezéseket megalapozó szükségletfeltárás módszertana Domokos Tamás, módszertani igazgató A helyzetfeltárás célja A közösségi kezdeményezéshez kapcsolódó kutatások célja elsősorban felderítés,

Részletesebben

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás jellemző sajátosságai A pedagógiai kutatás célja a személyiség fejlődése, fejlesztése során érvényesülő törvényszerűségek,

Részletesebben

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia mint tudomány Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia tárgya, jellegzetes vonásai A neveléstudomány tárgya az ember céltudatos, tervszerű alakítása. A neveléstudomány jellegét tekintve társadalomtudomány.

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar A pedagógia alapjai A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet 1.4

Részletesebben

PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS)

PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS). FŐBB PONTOK A kutatási terv fogalmának meghatározása, a különböző kutatási módszerek osztályozása, a feltáró és a következtető kutatási módszerek közötti különbségtétel

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

S atisztika 2. előadás

S atisztika 2. előadás Statisztika 2. előadás 4. lépés Terepmunka vagy adatgyűjtés Kutatási módszerek osztályozása Kutatási módszer Feltáró kutatás Következtető kutatás Leíró kutatás Ok-okozati kutatás Keresztmetszeti kutatás

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COOLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam

Részletesebben

A kvantitatív kutatás folyamata

A kvantitatív kutatás folyamata A kvantitatív kutatás folyamata A kvantitatív stratégia keretében zajló kutatómunka teljes ívét a következı szakaszokra lehet osztani: 1. Tájékozódás 2. Tervezés 3. Elıvizsgálat (Pilot vizsgálat) 4. Adatgyőjtés

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS. A minta és mintavétel

KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS. A minta és mintavétel KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS A minta és mintavétel 1 1. A MINTA ÉS A POPULÁCIÓ VISZONYA Populáció: tágabb halmaz, alapsokaság a vizsgálandó csoport egésze Minta: részhalmaz, az alapsokaság azon része,

Részletesebben

Szakdolgozati szeminárium

Szakdolgozati szeminárium Szakdolgozati szeminárium Borbély Tibor Bors munkaügyi kutató 2007. 06. 09. szakdolgozati szeminárium 1 Szakdolgozat készítése- a cél 30-tól (felsőfokú szakképzés) kb. 300 oldalig (M, PhD) terjed géppel

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

Szakirodalom-kutatás. Szakmai közösség: eredetiség. nem lehet egyedül megalapozni és elkészíteni egy tudományos művet

Szakirodalom-kutatás. Szakmai közösség: eredetiség. nem lehet egyedül megalapozni és elkészíteni egy tudományos művet Szakirodalom-kutatás Szakmai közösség: eredetiség nem lehet egyedül megalapozni és elkészíteni egy tudományos művet Kétféle ismeret van: magunk rendelkezünk a szükséges információval, vagy tudjuk, hogy

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

Tudományos kutatás módszertana Syllabus. I. Általános információk az előadásokról és szemináriumokról

Tudományos kutatás módszertana Syllabus. I. Általános információk az előadásokról és szemináriumokról Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Közgazdaság és Gazdálkodástudományi Kar Egyetemi év: I Félév: II Tudományos kutatás módszertana Syllabus I. Általános információk az előadásokról és szemináriumokról

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

A társadalomkutatás módszerei I.

A társadalomkutatás módszerei I. A társadalomkutatás módszerei I. 2. hét Daróczi Gergely Budapesti Corvinus Egyetem 2011. IX. 22. Outline 1 Bevezetés 2 Társadalomtudományi módszerek Beavatkozásmentes vizsgálatok Kvalitatív terepkutatás

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Helyesírás A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy

Részletesebben

Szerzők: Kmetty Zoltán Lektor: Fokasz Nikosz TÁMOP A/1-11/ INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS

Szerzők: Kmetty Zoltán Lektor: Fokasz Nikosz TÁMOP A/1-11/ INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS Kutatásmódszertan és prezentációkészítés 2. rész: Kutatási terv készítése Szerzők: Kmetty Zoltán Lektor: Fokasz Nikosz Második rész Kutatási terv készítése (Babbie 2008 alapján) Tartalomjegyzék Kutatási

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Szociológia és Szociális Munkásképző Kar 1.3 Intézet Magyar Szociológia és Szociális Munka

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet

Részletesebben

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT A tárgy neve: A szociális munka módszertan II. (Csoportokkal és közösségekkel végzett szociális munka) Félévi óraszám: L:10 óra Kreditértéke:4 kredit Helye

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar 1.3 Intézet Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi

Részletesebben

Tanulás- és kutatásmódszertan

Tanulás- és kutatásmódszertan PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tanulás- és kutatásmódszertan 2012/2013. II. félév Tantárgyi útmutató

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Tanulás- és kutatásmódszertan

Tanulás- és kutatásmódszertan PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tanulás- és kutatásmódszertan 2010/2011. II. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A pszichológia alapjai A tantárgy típusa DF

Részletesebben

Témaválasztás, kutatási kérdések, kutatásmódszertan

Témaválasztás, kutatási kérdések, kutatásmódszertan Témaválasztás, kutatási kérdések, kutatásmódszertan Dr. Dernóczy-Polyák Adrienn PhD egyetemi adjunktus, MMT dernoczy@sze.hu A projekt címe: Széchenyi István Egyetem minőségi kutatói utánpótlás nevelésének

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika 1.4

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3.

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. félév tanegység: Pedagógiai megfigyelés 1. - Fókuszban a tanuló (kiscsoportos

Részletesebben

FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) Kutatási terv október 20.

FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) Kutatási terv október 20. FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) 2010. október 20. A kutatási terv fogalmának, a különbözı kutatási módszerek osztályozása, a feltáró és a következtetı kutatási módszerek közötti különbségtétel

Részletesebben

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 165. (4) A könyvtárostanár a nevelő-oktató tevékenységét könyvtárpedagógiai program alapján

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika 1.4

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER. tétel Mutassa be a pedagógia fogalmát, célját, tárgyát, feladatát! (Témakör: Általános pedagógia)

Részletesebben

A pedagógiai kutatás módszertana

A pedagógiai kutatás módszertana Babeş-Bolyai Tudományegyetem Távoktatási Központ Pszichológia és Neveléstudományok Kar Óvodai és elemi iskolai oktatás pedagógiája Szak Szatmárnémeti kihelyezett tagozat A pedagógiai kutatás módszertana

Részletesebben

Stratégiai és Üzleti Tervezés

Stratégiai és Üzleti Tervezés Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT Stratégiai és Üzleti Tervezés c. tárgy tanulmányozásához 2013/2014.tanév I. félév 1 A tantárgy

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA Közintézmények számvitele

A TANTÁRGY ADATLAPJA Közintézmények számvitele Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Str. Teodor Mihali nr. 58-60 Cluj-Napoca, RO-400591 Tel.: 0264-41.86.52-5 Fax: 0264-41.25.70 econ@econ.ubbcluj.ro www.econ.ubbcluj.ro A TANTÁRGY

Részletesebben

Az oktatás stratégiái

Az oktatás stratégiái Az oktatás stratégiái Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Falus Iván (2003): Az oktatás stratégiái és módszerei. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához.

Részletesebben

MATEMATICĂ DISTRACTIVĂ DISCIPLINĂ OPŢIONALĂ 4.1. Îndrumător de studiu Codul disciplinei: PLM3427

MATEMATICĂ DISTRACTIVĂ DISCIPLINĂ OPŢIONALĂ 4.1. Îndrumător de studiu Codul disciplinei: PLM3427 PREŞCOLAR (ÎN LIMBA MAGHIARĂ, LA SATU MARE) EXTENSIA UNIVERSITARĂ: SATU MARE ANUL UNIVERSITAR: 2015/2016 SEMESTRUL: II. MATEMATICĂ DISTRACTIVĂ DISCIPLINĂ OPŢIONALĂ 4.1. Îndrumător de studiu Codul disciplinei:

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Szakterület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

Társkereső hirdetések tartalomelemzése

Társkereső hirdetések tartalomelemzése Projektek Tartalomelemzés Társkereső hirdetések tartalomelemzése Projektek Projekt lépései A projekt összefoglalása 3. Kitekintés Minták A projekt összefoglalása A kvalitatív stratégiához kapcsolódóan

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar 1.3 Intézet Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Közgazdasági- és Gazdálkodástudományi Kar 1.3 Intézet Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban Bozsóné Jakus Tünde 2014.11.17. Nekünk minden gyermek fontos Szeretem, vagy nem szeretem?? A portfólió értékelése nem magára a gyűjtemény

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Római Katolikus Teológia 1.3 Intézet Didaktikus Teológia 1.4 Szakterület Római

Részletesebben

PEDAGÓGIA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN

PEDAGÓGIA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN PEDAGÓGIA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN Középszint 120 perc 15 perc 100 pont A vizsgán semmilyen segédeszköz nem használható. Nyilvánosságra hozandók

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

A mérés problémája a pedagógiában. Dr. Nyéki Lajos 2015

A mérés problémája a pedagógiában. Dr. Nyéki Lajos 2015 A mérés problémája a pedagógiában Dr. Nyéki Lajos 2015 A mérés fogalma Mérésen olyan tevékenységet értünk, amelynek eredményeként a vizsgált jelenség számszerűen jellemezhetővé, más hasonló jelenségekkel

Részletesebben

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016 Óratípusok Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az oktatási folyamatban alkalmazott szervezeti formák legfontosabb komponense a tanítási óra. Az ismeret-elsajátítás alapegysége a témakör. A tanítási órák felosztása,

Részletesebben

A társadalomtudományi kutatás teljes íve és alapstratégiái. áttekintés

A társadalomtudományi kutatás teljes íve és alapstratégiái. áttekintés A társadalomtudományi kutatás teljes íve és alapstratégiái áttekintés A folyamat alapvetı felépítését tekintve kétféle sémát írhatunk le: az egyik a kvantitatív kutatás sémája a másik a kvalitatív kutatás

Részletesebben

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A tantárgy típusa Tantárgy

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Kvantitatív kutatás mire figyeljünk? Majláth Melinda PhD Tartalom. Kutatási kérdés kérdőív kérdés. Kutatási kérdés kérdőív kérdés

Kvantitatív kutatás mire figyeljünk? Majláth Melinda PhD Tartalom. Kutatási kérdés kérdőív kérdés. Kutatási kérdés kérdőív kérdés Kvantitatív kutatás mire figyeljünk?. Tartalom Kutatási kérdés Mintaválasztás Kérdésfeltevés Elemzés Jánossy Ferenc Szakkollégium- TDK felkészítő előadások sorozat, 2016. február Óbudai Egyetem Mintavétel

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Kar: Pszichológia és Neveléstudományok Kar, Pedagógia - Tanító és Óvodapedagógus Szak, Székelyudvarhelyi Kihelyezett Tagozat Egyetemi év : I. év Félév : 1. Általános

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar 1.3 Intézet Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

ACTA CAROLUS ROBERTUS

ACTA CAROLUS ROBERTUS ACTA CAROLUS ROBERTUS Károly Róbert Főiskola tudományos közleményei Alapítva: 2011 3 (1) ACTA CAROLUS ROBERTUS 3 (1) Módszertan szekció Összefogalalás MATEMATIKA TANÍTÁSA ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLYBAN BARANYAI

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103 Tantárgy kódja: PDB 1103 Kreditpont: 3 Tantárgyfelelős neve és beosztása: Tantárgy oktatója és beosztása: Tantárgy oktatójának elérhetősége: 2230 A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Bevezető Mi a statisztika? Mérés Csoportosítás

Bevezető Mi a statisztika? Mérés Csoportosítás Gazdaságstatisztika 1. előadás Kóczy Á. László Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment Intézet Oktatók Előadó Kóczy Á. László (koczy.laszlo@kgk.bmf.hu) Fogadóóra: szerda 11:30 11:55, TA125 Gyakorlatvezető

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2.

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2. Társadalomtudományi kutatások 2. PDB1702 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy PDB1005 Évközi tanulmányi követelmények: Empirikus vizsgálat adatfelvétele és az adatok statisztikai feldolgozása.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZEMPONTÚ HOSPITÁLÁS PEDAGÓGIA GYAKORLAT TEMATIKA KÖVETELMÉNYEK, A KURZUS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI

ÁLTALÁNOS SZEMPONTÚ HOSPITÁLÁS PEDAGÓGIA GYAKORLAT TEMATIKA KÖVETELMÉNYEK, A KURZUS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI SZTE BTK Neveléstudományi Intézet ÁLTALÁNOS SZEMPONTÚ HOSPITÁLÁS PEDAGÓGIA GYAKORLAT TEMATIKA A PEDAGÓGIA GYAKORLAT CÉLJA, hogy a hallgatók számára betekintést nyújtson az iskolai élet és a pedagógusszakma

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudomány 1.3 Intézet Újságírás 1.4 Szakterület

Részletesebben

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében Kotschy Beáta Lengyeltóti, 2014. Az előadás fő kérdései Mi a pedagógiai portfólió? Miért alkalmazzuk a pedagógiai portfóliót? Mi a portfólió szerepe

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Anyanyelv-pedagógia. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II.

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY SZEMÉLYES KOMPETENCIA FEJLESZTÉS VÁLLALKOZÁSBAN DOLGOZÓ VEZETŐK RÉSZÉRE 2015 TÁMOP-2.2.7-B-2-13/1-2014 0004 Békés Megyei Képzési Klaszter, avagy gyakorlatorientált ágazati

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár intézmény 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet

Részletesebben

Gaskó Krisztina április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés. Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával

Gaskó Krisztina április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés. Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával Gaskó Krisztina 2011. április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával Mit várnak a pedagógusok az értékeléstől? Pontos információ a tanulók tudásáról

Részletesebben

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Fizika

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Fizika TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA,ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT FIZIKA HELYI TANTERV 7 8. évfolyam SZEGHALOM 2009 CÉLOK ÉS FELADATOK Az általános iskolai fizikatanítás

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

Lőre Vendel- Csigó Györbiró Alpár Üzleti szimulációk az oktatásban

Lőre Vendel- Csigó Györbiró Alpár Üzleti szimulációk az oktatásban Lőre Vendel- Csigó Györbiró Alpár Üzleti szimulációk az oktatásban A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században Tartalom Üzleti szimulációkról dióhéjban

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

A tanári mesterképzés portfóliója

A tanári mesterképzés portfóliója A tanári mesterképzés portfóliója TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-Alföldi régióban Dr. Márton Sára főiskolai tanár

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Matematika és Informatika 1.3 Intézet Magyar Matematika és Informatika 1.4 Szakterület

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Konszern számvitel alapjai. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Konszern számvitel alapjai. tanulmányokhoz III. évfolyam pénzügy-számvitel specializáció (szakirány) BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Konszern számvitel alapjai tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Konszern

Részletesebben

Pénzügyi számvitel 1.

Pénzügyi számvitel 1. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Pénzügyi számvitel 1. Pénzügyi és számviteli felsőoktatási szakképzés Államháztartási szakirány Nonprofit szakirány Pénzintézeti szakirány Vállalkozási szakirány Nappali tagozat 2015/2016.

Részletesebben

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Komplex elemzés. Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II.

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Komplex elemzés. Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Komplex elemzés Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév A tantárgy rövid bemutatása: A Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Karán meghatározó

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

Tantárgyleírás. Tantárgy kódja TK 3201 Meghirdetés féléve Kreditpont 2 Összóraszám (elm+gyak) 1+1, 0+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tk 1201-TK 2239

Tantárgyleírás. Tantárgy kódja TK 3201 Meghirdetés féléve Kreditpont 2 Összóraszám (elm+gyak) 1+1, 0+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tk 1201-TK 2239 Kutatásmódszertan Tantárgy kódja TK 3201 Összóraszám (elm+gyak) 1+1, 0+2 Minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) Tk 1201-TK 2239 Dr. Lenkovics Ildikó Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai docens A

Részletesebben