Breitner Péter: A hajléktalanná válás lépcsőfokai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Breitner Péter: A hajléktalanná válás lépcsőfokai"

Átírás

1 Breitner Péter: A hajléktalanná válás lépcsőfokai (Megjelent: Esély, 1999/1.)... Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra. (Weöres Sándor: A teljesség felé) Hajléktalanság és társadalom A hajléktalanságnak sok megközelítési módja létezik. A probléma értelmezhető jogi, munka-erőpiaci, iskolázottsági, közgazdasági, lakásügyi, pszichiátriai, fejlődés-lélektani, és egyéb szempontokból. Hatékony szociális munka csak akkor végezhető hajl éktalanokkal, és más sérült embercsoportokkal, ha mindegyik megközelítési módot szem előtt tartjuk. (Hatékony munkának azt nevezem, ha sikerül valamilyen módon javítani a kliens életminőségén, egyszerűen fogalmazva boldogabbá tenni őt, illetve eseteként csupán az életben maradás segítéséről lehet szó.) Lássuk, milyen az egyes tényezők szerepe ebben a folyamatban. Az államigazgatás A tapasztalat sajnos azt mutatja, hogy a jogi megközelítés meglehetősen érzéketlen a probléma mélységére, sőt sok esetben a hatékony munka akadálya. Az 1993/III.-as (szociális) törvény definíciója szerint az a hajléktalan, aki: bejelentett lakóhellyel nem rendelkező személy, kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye hajléktalan szállás. A továbbiakban kimondja, hogy: hajléktalan az, aki éjszakáit közterületen, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben tölti, valamint: A hajléktalan személyek ügyében a szociális igazgatási eljárásra az a szociális hatáskört gyakorló szerv illetékes, amelynek illetékességi területén a hajléktalan tartózkodik. A hajléktalanok helyzetének javítása és a segítés szempontjából a törvény életbelépése nem sokat változtatott a korábbi helyzeten. A szociális törvény, az Államigazgatási Törvény 1 (a továbbiakban ÁE.), valamint az Önkormányzatok helyi r endeletei pedig sokszor olyan, egymásnak ellentmondó rendelkezéseket tartalmaznak, amelyek teljes diszfunkcionalitást eredményeznek. A nem hajléktalan lét és a hajléktalanság között széles átmeneti sáv húzódik. A veszélyeztetett helyzetbe kerülő egyén fokozatosan elveszti a többségi társadalomhoz fűződő utolsó kapcsolatait is, de még nem tartozik a hajléktalanok közé. Ez az egyik kitüntetett pontja a segítésnek, innen még van visszatérés a társadalomba, ekkor még nem teszi visszafordíthatatlanná a folyamatot a hajléktalanná válás dinamikája. Ezen a ponton még a kliens sem definiálja magát hajléktalannak, még nem alakította ki azokat a szokásokat, az életformának azokat a sajátosságait, amelyek később csaknem lehetetlenné teszik a helyzet pozitív irányú megoldását Évi IV. törvény. Az államigazgatási eljárások általános szabályairól.

2 Ilyenkor még meg lehetne akadályozni, hogy a kliens végképp kiszakadjon eredeti, természetes környezetéből, ha az önkormányzatok, helyi szociális szervezetek megfelelő hatékonysággal kezelnék az ügyet. Sajnos az érvényes jogszabályok és a velük való manipulálás lehetőségei ma többnyire nem vissza a társadalomba, hanem a hajléktalanság felé terelik az érintetteket. Általános tapasztalat, hogy közvetlenül az effektív hajléktalanná válás után az emberek jó része még egy darabig próbál az addigi élőhelyén boldogulni, viszont az önkormányzatok többsége kizárólag az ÁE. rendelkezéseit veszi figyelembe: az illetékességi területén tartózkodóval nem hajlandó foglalkozni, de a még meglévő bejelentett lakóhely alapján sem biztosít ellátást, mert egy környezettanulmány után (vagy sokszor anélkül), kiderül, hogy az illető már nem tartózkodik az adott címen és erre hivatkozva elutasítják a kérelmét. A klienst egyre inkább légüres tér veszi körül, így elvándorol a helyszínről, ezzel kényszerűen eltépve a még megmaradt szálakat, végleg megszakítva a kapcsolatot családjával, szüleivel, volt munkatársaival, általában mindazokkal az emberekkel, akik még, mint nem hajléktalant ismerik. Pedig ezek azok a kapcsolatok, amelyek segítséget nyújthatnak, erőt adhatnak a krízishelyzetben lévő embernek, és esetleg kisegíthetnék a bajból. A vándorlás célpontja általában a nagyváros, az esetek túlnyomó részében Budapest. Ilyenkor már elviselhetetlenné fokozódik a valahová tartozás vágya és a teljes anyagi nélkülözés, az ellátatlanság kínja. A kliens az első néhány pályaudvaron, vagy egyéb közterületen eltöltött éjszaka során rendszerint megismerkedik más, tapasztaltabb hajléktalanokkal, akik tájékoztatják a lehetőségekről. Ezek a lehetőségek már egyértelműen a hajléktalanság felé vezetnek, bizonyos értelemben éppen a hajléktalan ellátás segítségével. Ezen a ponton válik a kliens igazán klienssé. Kényszerűen rátalál azokra - a hajléktalanok számára fenntartott - elkülönített intézményekre (elkülönített segélyezési iroda, elkülönített orvosi rendelő, elkülönített szállás, elkülönített munkaügyi központ, - ha netán rosszul lesz - elkülönített mentő), amelyek mind-mind afelé lökik, hogy önmagát végérvényesen hajléktalanként definiálja. Ez az elkülönítő intézményrendszer garantáltan gondoskodik arról is, hogy a hajléktalan ne nagyon érintkezzék nem hajléktalanokkal. 2 Holott visszaútra csak a többségi társadalom tagjaival, annak vérkeringésében bennlévő emberekkel fenntartott, vagy kialakított új kapcsolatok révén kínálkozna lehetőség. Az államigazgatás azzal, hogy azt tekinti hajléktalannak, tehát azt látja el, akinek nincs bejelentett lakcíme, megadja az utolsó lökést a teljes uniformizáláshoz. A kliens megszünteti a lakcímét, ezzel szimbolikusan is elvágva az utolsó szálat, amely m ég a valamikori otthonához köti. (Arról nem is beszélve, hogy a lakcím megszüntetésének vannak további tragikus következményei: az állandó lakcímhez kötött ellátásokra való jogosultság elvesztése, az önkormányzati lakással kapcsolatos esetleges peres ügyek, hagyatéki ügyek ellehetetlenülése, stb.) 3 Manapság tehát a szociális ellátó rendszer tehetetlensége, és az államigazgatás diszfunkcionalitása is elősegíti a hajléktalanná válást. A szociális izoláció A hajléktalanok jelentős részének ijesztő mértékben hiányzik az életéből mindenféle emberi kapcsolat, különös tekintettel, a nem hajléktalanokkal való érintkezésre. Ez 2 A rendszer nemcsak a hajléktalanokat választja el a nem hajléktalanoktól, hanem egy bizonyos fajta területi szegregáció is létrejött az évek során. Budapesten végigkövethető a folyamat, ahogy a hajléktalan-ellátás beszorult az alacsonyabb státusú és kisebb ellenálló képességű kerületekbe. 3 Az önkormányzatok általában nem tartják be az ÁE. -nek azt a szabályát, miszerint az ügyfél szóbeli kérelmére is írásban kell válaszolni, alakszerű határozat formájában. Ez lehetetlenné teszi a jogorvoslatot. Nem tartják be továbbá azt az előírást sem, mely arról szól, hogy különösen nehezen beszerezhető iratok, igazolások esetében el kell fogadni az ügyfél írásbeli nyilatkozatát. Mindkettő nagyban akadályozza a hajléktalanok ellátáshoz jutását.

3 általában egy folyamat eredménye, de a volt állami gondozottak esetében, akiknek ma talán a legnagyobb az esélyük a hajléktalanná válásra, ez még sokkal mélyebb gyökerű jelenség. Az alábbi példa jól szemlélteti, hogy milyen hatalmas mértékű eltávolodást élhet meg egy intézményesült hajléktalan a többségi társadalomtól. A többségi társadalom szerepe ez esetben, tetszik - nem tetszik nekem jutott: Az eset a Menhely Alapítvány Kürt utcai irodájában történt 1997 vége felé egy ügyfélfogadási napon. Velem szemben az éppen soron lévő kliens ült, egy jó állapotban lévő, szépen megőszült, 70 év körüli idős hölgy, ránézésre amolyan igazi tiszteletrem éltó nagymama. Mellette az utána következő ügyfél várta sorát, egy velem nagyjából egykorú, 25 év körüli lány, aki szinte az egész életét intézményekben töltötte. Hallgatta a beszélgetésünket. Mikor az idős asszony elmondta, hogy Debrecenben született, közbekérdezett: Te is debreceni vagy? Ezután még váltottak egy pár szót, de a néni kissé kényelmetlenül érezte magát. A lány érdeklődve fordult felé, de mégis csak letegezte. Néhány perc múlva felálltam valamiért, mire így szólt hozzám a lány: Ha már bemegy a bácsi, hozza ki az én kartonomat is. A lány viselkedése nemcsak a többségi társadalomtól (tőlem) való eltávolodást jelzi, hanem a mi tudat görcsös igénylését is. A kettő persze feltételezi egymást. Az ilyen identitás és a hajléktalan létformába, szokásokba való kapaszkodás nagyon megnehezíti, sokszor szinte lehetetlenné teszi a kiutat. A tapasztalat azt mutatja, hogy minél régebben hajléktalan valaki, annál jellemzőbb rá, hogy így viszonyul a világhoz. A hajléktalanok életét kétféle kapcsolat-típus határozza meg, és mindkettő a hajléktalanok társadalmához kötődik. Az közös sors, a szállókat, irodákat, általában az élet közös színtereit jellemző folyamatos összezártság és a többségi társadalom felől áradó vélt, vagy valós megvetés teremti meg a kapcsolatok egyik típusát. Ezek meglehetősen destruktívak. Könnyen létesülnek és könnyen érnek véget. Sokszor viharos jelenetek kísérik őket, akár férfi - nő kapcsolatról, akár másról van szó. Ezeket gyakran a bármilyen kapcsolat utáni vágy szüli, illetve talán az az enyhítő érzés, hogy a hajléktalan egyenlő a társával. Nincsenek megfelelési követelmények, de újabb kudarc sincs. Férfiak és nők kifelé általában hangos életet élnek, és főként a fiatalok, a csodában bízva nagyon könnyen házasodnak. A hajlékta lanok társadalmában szövődő kapcsolatok ugyan többnyire alapszükségleteket elégítenek ki, de nagy csapda lehet belőlük. Fokozzák a megbélyegzettség, a Mi és Ti közötti távolság növekedésének érzését, ám visszahúzó erejüket akkor fejtik ki igazán, ha egy - egy hajléktalan élete éppen jobbra fordulhatna. Például úgy, hogy lakáshoz jut. Ilyenkor érzi ugyan, hogy szakítania kellene addigi társaival, de nincs hozzá ereje. Így viszont ezek a lakások többnyire csöves tanyává változnak, és az út visszavezet az u tcára. Ha korábban is összetartozó emberek: férj és feleség, testvérek, vagy barátok együtt válnak hajléktalanná, jóval védettebbek a kiilleszkedési folyamatokkal szemben. Két, vagy többszemélyes, zárt közösséget alkotva, sokkal inkább meg tudják őrizni régi én jüket. A hajléktalanellátó rendszer azonban nincs erre tekintettel, mert magányos emberek ellátására rendezkedett be. Családok problémáinak kezelésére alkalmas, vagy testvérek, barátok összetartozását elfogadó intézmény alig-alig létezik, és ez szétkényszeríti őket. A hajléktalanok közötti kapcsolat másik fajtája munkakapcsolat. (Az állandó munkakapcsolat elég ritka, de létezik.) Ez keveredhet a fentebb leírtakkal, de lényege az emberi kapcsolatra való igény mellett a hatékonyabb munka és az önvédelem. Üveget gyűjteni például sokkal egyszerűbb kettesben, minthogy az ember folyamatosan bajlódjon a szatyor füleivel, becsukódó szájával. Rendszeresen megtörténik, hogy az alkalmi munkaadó (leginkább építkezés) a kialkudott fizetség nélkül elzavarja a hajléktalan t, vagy még bántalmazza is. Ezt sokkal könnyebb elkerülni, ha nem egyedül vállal munkát az ember, hanem lehetőleg ketten, hárman, vagy még többen. A konstruktív munkakapcsolat megteremtésére általában csak a jobb szakemberek, és a viszonylag stabilabb helyzetű hajléktalanok képesek.

4 A lakásról és otthonról A hajléktalanság problémáját a lakásnélküliséggel azonosítani igen félrevezető lehet. A hajléktalanná válók és veszélyeztetettek között természetesen vannak olyanok, akik a beálló krízishelyzet dacára elkerülhetnék a teljes lecsúszást, ha jobb, olcsóbb lakhatási lehetőséggel rendelkeznének, de számuk véleményem szerint elenyésző. Semmiképpen sem törvényszerű, sőt számos példa hozható arra, hogy emberek nem lesznek csupán az okból hajléktalanok, hogyh a egy szerencsétlenség során összedől a házuk, megszűnik az albérletük, vagy akár valamely okból el kell adniuk a lakásukat. Az igazi probléma nem ezekben a külső okokban rejtőzik, hanem a hajléktalan ember személyiségében, élettörténetében, elszenvedett sérüléseiben és az egész addigi élete során fellépett hiányokban keresendő. A hajléktalanság számomra nem lakás nélküliséget jelent, hanem egyfajta személyiség - állapotot, eszköz nélküliséget, amely kiszolgáltatottá teszi az embert a rajta kívül zajló eseményeknek, amelyekkel csak sodródni tud. Több példa van arra, hogy csoportok, vagy párok együtt laknak egy teljesen lelakott, általában igen rossz állapotú lakásban, de szokásaikban, megélhetési módozataikban, életvitelükben, jellegzetes időbeosztásukban, stb., teljes mértékben a hajléktalan életformát követik. A szó szoros értelmében ők nem hajléktalanok, de annak kell tekintenünk őket. Érdemes megkülönböztetni egymástól a hajléktalan szó különböző jelentéseit. Egyrészt fedél nélküliséget jelent, másrészt, - és a probléma igazán ebből az aspektusból ragadható meg - egy bizonyos fajta életformát és a vele járó általános tárgyi, érzelmi nélkülözést. Ilyen értelemben pedig az effektív hajléktalanok és a hajléktalansággal veszélyeztetettek egy csoportot képeznek. Éppen ezért az otthon nélküliség fogalma kifejezőbb. Az otthon családot, szeretett emberekhez, tárgyakhoz való kötődést is jelent, hátteret, amely hozzásegíti az embert, hogy kielégítse alapvető szükségleteit, és az otthonon kívül is egészséges kapcsolatokat tudjon kialakítani és fenntartani. Az otthon nélküliség, különös tekintettel a kötődések hiányára, olyan apatikus, nihilista állapotot eredményez, amelyben a folyamatos, kiegyensúlyozott munkavégzés, tehát az önfenntartás sem lehetséges. A munkanélküliséggel pedig, ilyen feltételek között lehetetlen megbirkózni. Az otthon és az otthonosság fogalmát kiterjeszthetjük minden olyan pontra, ahol az ember érintkezik, vagy valaha érintkezett az őt körülvevő világgal. A hajléktalanokra az jellemző, hogy a világban való komfortérzésük igen csekély, és általában az életük során mindig is az volt. A külvilág többnyire ijesztőnek, érthetetlennek, idegennek tűnik számukra, ezért visszahúzódnak, bezárkóznak és/vagy olyan kapcsolatokat, önideológiákat keresnek, amelyek révén esetleg elhitethetik magukkal, hogy irányítói, és nem elszenvedői az életnek. A félelmek és az idegenség érzés okait a gyerek - és fiatalkorban elszenvedett sérülések, hiányok mellett sokszor a több generációs szegénységben és az ebből következő iskolázatlanságban találhatjuk meg. Az ilyen értelemben sikertelen, kudarcokkal teli ember kompenzációképpen hajlamos teljesen elszakadni a valóságtól és olyan legendákat gyártani, amelyek igazolhatják, hogy igenis megvolt a maga fontos szerepe a világban. Egy szakmai berkekben jól ismert 89-es veterán hajléktalan, 1995-ben a következőképpen idézte fel a Vajdahunyad u.3. sz. alatt megnyílt első budapesti hajléktalanszálló létrejöttét: Mi foglaltuk vissza a munkásőröktől a Vajdát. 4 4 A Bp. VIII. ker. Vajdahunyad u.3. sz. alatt található menhely decemberében jött létre, a Menhely Alapítvány első intézményeként, és azelőtt valóban munkásőr laktanyaként funkcionált, de a munkásőrök leszerelése, a hajléktalanok beköltözése előtt már egy hónappal megtörtént.

5 A személyes kapcsolatokról A hajléktalanná válás folyamatának legsúlyosabb következménye, hogy az ember, Bordieau szóhasználatával élve, elveszti társadalmi kapcsolati tőkéjét. 5 Ugyanakkor általánosan elfogadott szociológiai tétel, hogy a munka a társadalmi integráció egyik legfőbb tényezője. Egy elhelyezkedési stratégiákra vonatkozó nemzetközi kutatás eredményei jól érzékeltetik, hogy a hajléktalanok kapcsolataik elvesztésével milyen behozhatatlan hátrányba kerülnek a munkaerőpiacon, amely pedig, mint utaltunk rá a társadalmi integráció egyik fő színtere. A kutatás során több országban megvizsgáltak bizonyos szakmákat abból a szempontból, hogy a vizsgálat időpontjában ott dolgozók közül hányan helyezkedtek el munkaközvetítő segítségével. Az arány komolyabb eltérések nélkül m indenütt 20 százalék körül mozgott. 6 A munkahellyel rendelkezők nagy többsége tehát, a személyes kapcsolatai, az ismeretségi hálója segítségével helyezkedett el. Ebbe a körbe tartozhatnak rokonok, barátok, ismerősök, volt iskolatársak. stb. Mindezeket a kapcsolataikat a hajléktalanná váló emberek a szociális elszigetelődés során elvesztik. Így jelentősen romlanak elhelyezkedési esélyeik, tehát a társadalmi reintegráció lehetősége is minimálisra csökken. (A személyes kapcsolatok jelentőségét, a kapcsolati láncok hatékonyságát jól érzékelteti J. Travers és S. Milgram kutatása. 7 ) Továbbcsökkenti esélyeiket, hogy az informális társadalmi kapcsolatok révén elsősorban a magasabb státusú, jobban fizető, kellemesebb munkák kelnek el és csak a maradék kerül fel a munkaközvetítők listájára. A hajléktalanok ebből a kínálatból is csak a legrosszabbakhoz juthatnak hozzá, mert a munkahely, amíg teheti, válogat: a magasabb iskolázottságút, a jobb szellemi, fizikai állapotban lévőt, a biztosabb hátterű jelentkezőt részesíti előnyben. 5 Bourdieu szerint háromfelé tőkefajta létezik. A gazdasági, a kulturális és a társadalmi. A különböző tőkefajták átválthatóak egymásra. Ebben az olvasatban tehát a hajléktalanná váló személy társadalmi tőkéjének (kapcsolatainak) elvesztésével elesik annak lehetőségétől is, hogy azt gazdasági tőkére (azaz például állásszerzésre) fordítsa át. P. Bourdieu: A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése / Rekonverziós stratégiák / 1978, Gondolat. 6 A vizsgálatot 27 országban, vagy körzetben végezték el, különböző időpontokban, az 50-es, 60-as, 70-es és 80-as években. A vizsgálat eredménye nem tért el különösebben a szocialista és a kapitalista országokban sem. Fazekas Károly - Köllő János : Munkerőpiac tőkepiac nélkül. 7 J. Travers és. Milgram, 1969-ben, a személyes kapcsolatok kiterjedtségével foglalkozó kutatásukban kísérleti úton próbálták kideríteni, milyen messzire érnek a személyes ismeretségi láncok. Kiválasztottak egy massachussetsi Sharon városkába való tőzsdei alkuszt, aki eladdig semmivel sem hívta fel magára a városka, vagy az üzleti körök figyelmét. Ezután kiválasztottak három, száz főből álló csoportot: Egyet a közeli Bostonból, a másik kettőt a távoli (több mint 2000 km-re fekvő) Nebraska államból. Ezután felkérték a csoportok tagjait, hogy küldjék el a célszemély legfontosabb adatait tartalmazó csomagot, egy olyan közeli, velük tegező viszonyban álló ismerősüknek, akit a célszemélyhez közelebbinek éreznek, és kérjék meg őket, hogy tegyenek ugyanígy. (A célszemélyről a következő információkat közölték: név, kor, foglalkozás, lakóhely, iskolák, katonai szolgálat helye, ideje, a feleség neve és születési helye.) Végül megvizsgálták, hogy a 300 elindított láncból hány érte el a sharoni alkuszt. Az eredmény igazolni látszott a világ kicsinységéről szóló közhelyet: A Bostonból kiinduló láncok 35 százaléka, a nebraskai részvénytulajdonosokból választott minta láncainak 31 százaléka, a nebraskai véletlen minta láncainak 24 százaléka elérte a címzettet. A célba ért láncok hossza a fenti minták sorrendjében 4.4, 5.2, illetve 5.7 ismerős volt. Ez az eredmény tekintettel a kísérleti módszer azon fogyatékosságára, hogy minden résztvevő csak egy ismerősének továbbíthatta a feladatot, még alá is becsüli a kapcsolatteremtés képességét. Forrás: Fazekas - Köllő: Munkaerőpiac tőkepiac nélkül

6 A hajléktalanná válás állomásai A hajléktalanság, mint a nélkülözés maximuma, soktényezős folyamatok összhatásának a végeredménye. Egy-egy tényező önmagában senkit sem tesz hajléktalanná. Ha egy egészséges, stabil személyiséggel bír ó, rokoni és baráti kapcsolatokkal rendelkező ember munkanélkülivé válik (tehát a munkanélküliség egyéb, hátrányos tényezők nélkül, önmagában jelentkezik), elenyésző az esélye annak, hogy ezáltal hajléktalanná váljon. Önerejéből, kapcsolataiból erőt merítve és azokat felhasználva reális esélye van arra, hogy újra munkát találjon, és talpra álljon. Önmagában a munkanélküliség nem vezet hajléktalansághoz és ez igaz a többi olyan tényezőre is, így a válásra, betegségre, szegénységre, sőt a lakhatás megszűnésér e és az alkoholizmusra is, amelyeket a hajléktalanság okaként szoktak emlegetni. Ha a frissen munkanélkülivé váló személy rossz családi környezetben nőtt fel és emiatt labilis felnőtté vált, akkor könnyebben elveszti a talajt a lába alól. Ha pedig állami gondozásban nevelkedett, ráadásul sűrűn néz a pohár fenekére, akkor már nagy a valószínűsége annak, hogy hajléktalanná válik. A látványos közvetlen okok: a munkanélküliség, a válás, a szegénység 8, stb. kiválthatnak hajléktalanságot, de csak úgy, hogyha egyesülnek az egyén életében már korábban jelenlévő egyéb tényezőkkel. Az elváltaknak, munkanélkülivé válóknak csak töredéke válik hajléktalanná. A kérdést az világíthatja meg, ha sikerül rájönni, hogy mi az a plusz, ami a többséget képessé teszi arra, hogy ne csússzon ki teljesen a talaj a lába alól. Általános vélekedés (a hajléktalanok körében is), hogy a munkásszállások megszűnése idézte elő az körül hirtelen növekvő hajléktalanságot, pedig az ott lakók egy része nem a kiköltözéskor, hanem a beköltözéskor lett hajléktalan, legtöbben pedig az ott lakás ideje alatt váltak azzá. Az érett személyiség A hajléktalanság objektív vizsgálatához szükségesnek tartom egy "ellenpont" használatát, amely viszonyítási rendszerként szolgálhat a továbbiakban. Ez pedig az érett személyiség és ennek kifejlődése, amellyel feltételezhetően együtt jár a pszichológiailag érett személyiséghez hasonlóan idealisztikus teljes és boldog élet. Alapfeltételezésem, hogy a pszichológiai szempontból érett személyiséggel bíró ember esélye a legkisebb azon a képzeletbeli skálán, amely a hajléktalanná válás valószínűségét méri. Az érett személyiség nyers meghatározása: Tevékeny ura környezetének, személyisége bizonyos fokig egységes és képes arra, hogy pontosan észlelje mind a világ ot, mind önmagát.(...) Szilárdan meg tud állni a maga lábán anélkül, hogy másokkal szemben túlzott követeléseket támasztana. 9 Freud ezt úgy fogalmazta meg, hogy egy normális embernek tudnia kell szeretni és dolgozni. A mi szempontunkból az a lényeges, hogy milyen úton, milyen tényezők hatására juthat el az ember ebbe az állapotba, és, hogy melyek ennek az útnak azok a buktatói, amelyek kudarchoz vezetnek. Erikson nyolc, az egész emberi életet átfogó szakaszt különböztet meg, amelyek mindegyikén sikeresen, az adott életszakaszhoz rendelt fontos személyiségjegyet elsajátítva kell túljutni ahhoz, hogy az ember elérje az érett kort, és képes legyen megbirkózni a krízishelyzetekkel. 10 Erikson szakaszai és a bennük elsajátítható fontos személyiségjegyek a követk ezők: 8 A szegénykultúrában kifejlődő, egymás kölcsönös segítésén alapuló, kiterjedt kapcsolatrendszer nagyon is biztos menedéket és társadalmi hátteret tud nyújtani a sűrűn pénzügyi gondokkal küzdő családoknak. 9 G.W. Allport: A személyiség alakulása. 10 E.H. Erikson: Az emberi fejlődés nyolc szakasza, 1957.

7 Csecsemőkorban az alapvető bizalom érzését, kisdedkorban az autonómia érzését, a játék korában a kezdeményezőképességet, iskoláskorban a szorgalmat és kompetenciát, serdülőkorban (ennek a szakasznak Erikson különös fontosságot tulajdonít) az én - azonosság érzését, fiatal felnőttkorban az intimitás képességét, felnőttkorban az utódokról való gondoskodást, és az érett korban (mely a halálig tart) az integritás és elfogadás képességét kell megtanulnia az embernek. A hajléktalanság kérdésével foglalkozva különös hangsúlyt kap az a tény, hogy a személyiség az egész emberi életen keresztül folyamatosan változik, alakul. Ez fontos a hajléktalanságot megelőző és az ez utáni életciklus szempontjából is. A hajléktalanok életében sok tényező lehetetlenné tette, vagy erősen akadályozta a fejlődési szakaszokon való sikeres átjutást, sőt az e tényezőkből eredő hatások mértéke a hajléktalanságon belül elfoglalt helyet, pozíciót is nagyban befolyásolja ben a Californiai Egyetem Személyiségvizsgáló és Személyiségkutatási Intézetében vizsgálatot folytattak a diplomázó hallgatók körében, melyben a sokoldalú személyi egészségesség fokát mérték, pontosabban annak a kiegyensúlyozottságnak és érettségnek a mértékét, amelyet az egyén más emberekhez fűződő viszonyaiban felmutat. Főként azok az eltérések érdemelnek figyelmet, amelyeket az egészségesnek és a nem egészségesnek minősített vizsgált személyek között mutattak ki. 11 Mindenekelőtt az otthoni körülményekben volt észrevehető különbség a két csoport átlaga között. Általában véve, a magasabb pontszámmal jutalmazott kísérleti személyek fejlődéstörténete problémamentesebb volt, ritkábban fordult elő a gyermekkorban súlyos betegség, vagy trauma, otthoni környezetük szilárdabbnak bizonyult. Szüleik pedig - akik az ő fejlődésük modelljeiként szolgáltak - sikeresebbek voltak, és nagyobb tiszteletnek örvendtek. Ez az eredmény megerősíti azt a korábbi következtetésünket, mely szerint a gyermekkorban élvezett biztonság és stabilitás jó alapot nyújt a személyiség folyamatos előrehaladásához, fejlődéséhez. Mindamellett a kutatók néhány szembetűnő kivételt is felfedeztek. Ezekben az esetekben az egészségesség magas foka a zátonyra futott családi élet ellenére is jelentkezik. Épp ezért helyénvaló a figyelmeztetés, hogy az éretts ég titka nem csupán a gondtalan, könnyű gyermekkorban keresendő. A titok inkább abban a módban rejlik, ahogyan az élet által teremtett problémákra reagálunk". A hajléktalanság magyarázata véleményem szerint általában a személyiségfejlődésben rejlik. A félresikerült életek a szocializációs folyamatban - főleg gyermek és fiatal felnőtt korban - elszenvedett hiányokra, sérelmekre vezethetők vissza. A szeretet, a biztonságérzet, az örömteli emberi kapcsolatok, az önállóság lehetőségének a hiánya vezet oda, hogy az embernek később nem lesz ereje, önbizalma, cselekvési mintája ahhoz, hogy megbirkózzon a krízishelyzetekkel. Ha valaki a saját lelkében otthontalan, nagyobb valószínűséggel jut el a teljes nélkülözés, azaz a tényleges lakás nélküliség állapotába. A következőkben interjúk 12 és esetleírások felhasználásával teszek kísérletet arra, hogy az eriksoni szakaszokat nyomon követve elemezzem a hajléktalanság kialakulásának folyamatát. 11 Az egészséges és "nem egészséges" hallgatók között - mint azt tesztek, interjúk, ellenőrzött megítélési eljárások segítségével bizonyították a személyiséget illető négy fő eltérést találtak. 1. A munkatevékenység célirányos, hatékony megszervezése. Azok a hallgatók, akiket magasabbra értékeltek, szilárdabbnak, a megterheléssel szemben ellenállóbbnak bizonyultak. Nagyobb életerő lobog bennük, jobban tudnak alkalmazkodni, több az erőforrásuk. Laboratóriumi percepciós vizsgálatok során kisebb ingadozást, kevesebb haszontalan mozzanatot mutattak ki vizuális teljesítményükben. 2. A valóság pontos észlelése. Nemcsak észlelési tesztekben bizonyultak az egészséges kísérleti személyek pontosabbaknak, hanem kiderült, hogy általában véve jobb az ítélőképességük, önmagukról is helytállóbb ismeretekkel rendelkeznek, jobb az önismeretük. Valóságérzésüket az is bizonyította, hogy a "csodálatosnak", megmagyarázhatatlannak tűnő eseményeket szkeptikusabban fogadták. 3. Etikai értelemben vett jellem és integritás. Az egészségesség skáláján magas értéket elért személyek több bizonyítékát adták annak, hogy megbízhatóbbak, komolyabbak, felelősségteljesebbek, toleránsabbak. Szilárd, "belsőleg elhatározott alapelveik" voltak. 4. Személyközi (interperszonális) és személyen belüli (intraperszonális) alkalmazkodás. A magasabb pontszámmal értékelt kísérleti személyek kevesebb elhárítással éltek, kevésbé voltak önzőek, bizalmatlanok. Gyakrabban írták le magukat úgy, mint akik "idejük nagyobb részében boldogok". Kevesebb nyoma volt náluk neurotikus vagy más abnormális tendenciáknak. G.W.Allport: A személyiség alakulása. 12 Az interjúk ban, a Mezei György által vezetett hajléktalanság-kutatás keretében készültek. Beszélgetéseket folytattak vidéken és a fővárosban, utcán élő, éjjeli menedékhelyen és átmeneti szálláson lakó hajléktalanokkal. Azokat az interjúkat használtam fel, amelyek olyan férfiakkal készültek, akik életük nagyobb részét Budapesten töltötték, vagy az útjuk hajléktalanná válásuk után ide vezetett. Azért tettem így, mert a női és a vidéki hajléktalanság más természetű jelenségek, amelyek külön dolgozatot kívánnának.

8 A csecsemőkor Csecsemőkorban az alapvető bizalom érzésének, az ősbizalom nak kell kialakulnia, amely alapja minden későbbi egészséges emberi kapcsolatnak. Ebben a korban még egyszerű a kérdés. Ha van szerető és tápláló anya, akkor minden jó, ha nincs, akkor pedig minden rossz. A hajléktalanok csecsemőkoráról általában elég keveset lehet tudni, de az esetleírásokból, interjúkból kiderül, hogy sok esetben már ilyenkor hiányok, sérülések keletkeznek. A hajléktalanok jelentős része töltött hosszabb-rövidebb időt állami gondozásban, és sokuk esetében ebbe bele esik a csecsemőkor is. 13 Az anyához való kötődés csecsemőkori kialakulásának hiánya, a tapasztalatok alapján oda vezet, hogy a majdani felnőtt képtelen a tartós kötődésre, családalapításra. Vagy egymást váltják a néhány hónapos, legfeljebb néhány éves kudarcos kapcsolatok, va gy soha nem is próbálkozik családalapítással. Az ilyen hiányt elszenvedett hajléktalan férfiak között nagyon sok van, aki teljesen magányosan, visszahúzódva, sokszor munkásszállókon élte le egész eddigi életét. K.I. (s z : ) a z o k k ö z é ta r to z ik, a k ik m e g p r ó b á ltá k a c s a lá d -a la p ítá s t, d e e z g y o r s a n k u d a r c b a fu lla d t. Ké t é v e s k o r á ig v o lt c s e c s e m ő o tth o n b a n, m a jd n e v e lő s z ü lő k v e tté k m a g u k h o z, a k ik e t n a g y o n s z e r e te tt. Az á lta lá n o s iskolá b a n s ik e r e s v o lt. 1 4 é v e s k o r á b a n a n e v e lő s z ü le i m e g h a lta k é s a (n e v e lő ) n a g y a p já v a l, ille tv e a n n a k é le ttá r s á v a l m a r a d t a la k á s b a n. Ró lu k s z in té n jó e m lé k e v a n. A n a g y a p a h a lá la u tá n a z é le ttá r s s a l e la d tá k a h ű v ö s v ö lg y i la k á s t é s e lfe le z té k a p é n z t. Ek k o r 1 8 é v e s v o lt. Eg y ismerős k isip a r o s h o z k ö ltö z ö tt é s k ö z ö s v á lla lk o z á s u k b a fe k te tte a p é n z é t. In n e n tő l k e z d v e r o s s z u l s ik e r ü lt k a p c s o la to k k ö v e tté k e g y m á s t. A k isip a r o s h o z, m in t a p á h o z p r ó b á lt k ö tő d n i, d e e n n e k a z le tt a v é g e, h o g y a z k ifo r g a tta a p é n z é b ő l é s e lzavarta. Ezzel k e z d e té t v e tte a te lje s le c s ú s z á s fo ly a m a ta. Eg y s ik e r te le n, 6 h ó n a p o s é le ttá r s i k a p c s o la t u tá n tö b b s z ö r m á r n e m p r ó b á lk o z o tt. Erősen iv o tt, é le té t h o l b ö r tö n b e n, h o l h a jlé k ta la n s z á lló k o n tö ltö tte. S o h a e g y b e s z é lő r e s e m h ív ta k, e g y le v e le t s e m k a p ta m. Eg y s z e r v o lta m b e s z é lő n, e g y c e lla tá r s h ú g a lé tszámfe le tti v o lt. A szülők, nevelők halála nagy trauma ugyan, de hosszú távon sokkal inkább kiheverhető, mint az eltaszítottság érzése. Egy szülő halála esetén megmaradnak a jó emlékek, elraktározható a hajdani szeretet, amelyre, ha szárnyaszegetten is, de építhet az ember. De ha egy gyereket intézetbe adnak, vagy az utcár a tesznek, akkor, ha van is jó emléke a volt családjáról, ez is leértékelődik és hazuggá válik a szemében. A vizsgált példában a csecsemőkori kötődés, az ősbizalom kialakulásának hiánya valószínűleg többet nyomott a latba, mint a tragikus halálesetek. A csecsemőkori hatásokon túl az egész gyermekkor minősége meghatározó a későbbi kötődések szempontjából. A legtöbb hajléktalan életútjában megvannak azok a töréspontok, amelyek akadályozzák az egészséges kötődés képességének kialakulását. B.A.(s z : ) te lje s c s a lá d b a n é lt u g y a n k b é v e s k o r á ig, d e a s z ü lő k k e v e s e t v o lta k v e le, m in d k e tte n k é t m ű s z a k b a n d o lg o z ta k a Ma g y a r Po s z tó g y á r b a n. A h á b o r ú u tá n te s tv é r é v e l á r v a h á z b a k e r ü lte k, m e r t a p ju k r ó l a z a h ír já r ta, h o g y e le s e tt, a n y ju k p e d ig n e m tu d ta e lta r ta n i ő k e t. Ap ju k n é h á n y é v m ú lv a e lő k e r ü lt, é s h a z a v itte ő k e t. B.A b a n k iment S v á jc b a. Me g ta n u lt n é m e tü l, é s ta x isofő r k é n t k e z d e tt d o lg o z n i. Me g h á z a s o d o tt, d e a k a p c s o la t 2 é v a la tt tö n k r e m e n t. Elszegődött k a m io n s o fő r n e k, é s á tment Fr a n c ia o r s z á g b a, m a jd Németo r s z á g b a n é s O la s z o r s z á g b a n is é lt n é h á n y é v e t. Min d a n é g y o r s z á g b a n m e g h á z a s o d o tt, m in d e n ü tt s z ü le tte k g y e r e k e i, h o g y a z tá n m in d e n h o n n a n to v á b b á lljo n. S a já t b e v a llá s a s z e r in t a le g jo b b ö t é v e a z v o lt, m ik o r e g y m a c s k a tá r s a s á g á b a n já r ta Eu r ó p á t, é s n é h a -n é h a e llá to g a to tt v a la m e ly ik c s a lá d já h o z b a n h a z a jö tt Ma g y a r o r s z á g r a, a h o l m á r s e m m ifé le k a p c s o la ta n e m a la k u lt k i é s h a jlé k ta la n n á v á lt. Ú g y lá tszik, n e m tu d ta m v a la m i m ia tt ig a z á n k ö tő d n i h o z z á ju k. - m o n d ta a n é g y (b izto s e g z iszte n c iá t je le n tő ), o tth a g y o tt c s a lá d r ó l. 13 Állami gondozásban lévő csecsemőnél az anya- gyerek kapcsolat leglényegesebb összetevője hiányzik. Nincs meg az egy személyhez kötődő intim kapcsolat, így nem valósulhat meg az a sajátos, nagyon bensőséges kommunikáció sem, amely a bizalom, és az egymás megtanulásának alapja. Itt kezd kifejlődni a későbbi bizalom alapja. Úgy mondják, hogy a személyiség a gyermekkori bizalomtól a serdülőkor növekvő önbizalmán át a felnőttkor megbízhatósága felé halad.

9 A hajléktalanok életútjait elemezve, kiderül, hogy ezek a gyenge kötődési képességgel rendelkező emberek gyakran választanak olyan szakmát, megélhetési módot, amely folyamatos kilépési lehetőséget biztosit a kapcsolataikból. Viszonylag gyakran fordul elő például a magányos kamionozás, de néha ilyen célt szolgálhat a munkásszállóhoz kötött munkavállalás is, amely ugyancsak megkönnyítheti a kilépést a családi konfliktusból. A kisdedkor Ebben a fejlődési szakaszban a kialakult ősbizalom megerősítésére van szükség. A legfontosabb a következetes nevelés, az egyértelmű szabályok kialakítása a kisgyermek életében. A szülőnek és a gyermeknek az a feladata, hogy megtanulják egymást kölcsönösen szabályozni, nehogy bármelyikük is öngerjesztő folyamatok áldozata legyen, és erőszakos követelésekkel lépjen fel. 14 Ebben a korban a gyereknek éreznie kell, hogy az életét szabályozó rengeteg tilalomnak van értelme. Ez csak a szülőbe vetett bizalomra épülhet. A gyermek világában az anya mellett ilyenkor kezd helyet kapni még néhány fontos személy, általában az apa, esetleg a testvérek, illetve a periférián további közeli rokonok. Az intézeti gyerekek világa nem hasonlít a családra. A különböző személyek nem a gyerek igényei szerinti szerepet töltik be az életében, felbukkanásukat és feladataikat a nevelők munkaidő beosztása határozza meg. Ahogy a csecsemőkori egyszemélyes kötődés sem tud kialakulni, úgy az újabb szereplők bekapcsolódása is csak torz formában lehetséges. Mindezek mellett a gyermekben saját fontosságának tudata sem alakulhat ki, hiszen olyan környezetben él, ahol ő csak egy a sok közül. A családban felnőtt hajléktalanok életútjaiból erre a szakaszra vonatkozóan csak áttételes következtetéseket lehet levonni. A gyerekkori családokról általánosságban elmondható, hogy nem a béke szigetei voltak. Elenyésző azoknak a családoknak a száma, ahol nem történt válás, és ami a gyerekre még sokkal rosszabbul hat, az apa igen gyakran, de néha az anya is, rendszeres alkoholfogyasztó volt, és ettől nem függetlenül kiábrándult, durva ember. A drogokról (hatását tekintve az alkoholt ide sorolom) tudni lehet, hogy saját törvényeiket drasztikusan rákényszerítik a fogyasztóra és ezáltal annak családjára is. Ezek a törvények rengeteg más káros következményük mellett, természetesen felfoghatatlanok és félelmet keltőek egy gyerek számára. Ahelyett, hogy a világ - amelyet az őt szorosan körülvevő emberek testesítenek meg - elfogadná, elhanyagoltságot, türelmetlenséget, agressziót és következetlenséget tapasztal. A hajléktalanok apái közül meglepően sokan voltak valamilyen erőszakszervezet: katonaság, rendőrség, munkásőrség tagjai. 15 Ezekről az apákról többnyire azt is megtudhatjuk, az adott szervezet hierarchiájában nem tudtak előre jutni. Emiatt rengeteg keserűség, és agresszió halmozódott fel bennük, és ezt mind a családjuk nyakába zúdították. A beszámolók szerint ezek az apák hajlamosak voltak otthon is megkövetelni a katonás rendet. Ez a későbbi fejlődési szakaszokban kap majd nagy hangsúlyt, de biztos, hogy egy kisgyerek igényeivel is maximálisan szemben áll. Z.L. (s z : ) s z ü le i 6 h ó n a p o s k o r á b a n e lv á lta k. Ap já t n e m ismeri, a n y já r a ú g y e m lé k s z ik v issza, m in t a k i k e v e s e t tö r ő d ö tt v e le, s o h a n e m é r t r á é s n e m s z e r e tte ig a z á n. Álta lá b a n e llá tta ő t, d e e z a z a n y a g ia k s z in tjé n m a r a d t. 1 0 é v e s k o r á ig e g y e d ü l n e v e lte, m a jd ú jr a fé r jh e z m e n t. Nevelő a p ja s o h a n e m b á n to tta, d e ő m é g is g y ű lö lte. Elv iselh e te tle n ü l v iselk e d e tt m in d k e ttő jü k k e l s z e m b e n. S z á m o s k o n flik tu s t id é z e tt e lő a z z a l, h o g y a n y ja é s n e v e lő a p ja fo n to s tá r g y a it (a u tó, irato k, s tb.) tö n k r e te tte 1 5 é v e s k o r á b a n in té z e tb e a d tá k. A s z a k k ö z é p iskolá t s e m tu d ta fo ly ta tn i. 1 8 é v e s e n m é g e g y d a r a b ig 14 Erikson az e szakaszon való rossz átmenetből származtatja az érzelmek és a birtoklási vágy későbbi gát nélküli szabadon engedését, amely pusztító erők formájában irányulhat mind a környezet, mind a saját én ellen. Talán itt lehet az egyik gyökere, a volt állami gondozottak suicid, de inkább öncsonkító magatartásának, amely a verőér körüli megszámlálhatatlan heget eredményezi. 15 Ők szinte kivétel nélkül rendszeres alkoholfogyasztók.

10 u tó g o n d o z ó b a n la k o tt, m a jd h a jlé k ta la n le tt. An y ja fe n n ta r t n e k i e g y la k á s t, a m e ly e t k ia d, é s a p é n z t e lv ile g fé lrete s z i n e k i. Z.L. n e m ta r t ig é n y t s e m m ire, iszonyú g y ű lö le te t é r e z a s z ü le i é s a z e g é s z v ilá g iránt. Nem é r d e k e l a z a p á m é s a z a n y á m s e. Me g d ö g ö lh e t m in d a k e ttő. Le g a lá b b ö r ö k ö lö k v a la m it. Az apa Z.L. 6 hónapos korában lépett ki a családból. Ez önmagában ilyen fiatal korban nem kell, hogy nagy törést jelentsen. (A válás körülményeiről persze nem tudunk.) Itt valószínűleg arról lehet szó, hogy az anya rideg viselkedése és az igazi törődés hiánya oda vezetett, hogy a gyerek tehetetlenség és elutasítottság érzése agresszióban fejeződött ki, amelyet az elutasító személyek tárgyain vezetett le, illetve a későbbiekben, felnőtt korában ő is elutasítja az anyját, és teljesen bezárkózott a külvilág elől. Az újabb csalódás kockázata nélkül így valószínűleg nagyobb biztonságban érzi magát. D.K. (s z : ) m ió ta c s a k e m lé k s z ik, g á tlá s o s, z á r k ó z o tt v o lt. Ap ja m in d ig n a g y o n r id e g v o lt v e le. (A h á b o r ú b a n n y ila s v o lt.) Min d ig h a m a r e ljá r t a k e z e, n é g y e s t s e m v o lt ta n á c s o s h a z a v in n i. A ta n u lmányaib a n m in d ig s ik e r e s v o lt. Na g y o n k o r á n e lk e z d e tt in n i. Vo lt, h o g y a p á m m a l e g y ü tt ittu n k. Ily e n k o r k ö z e le b b k e r ü ltü n k e g y m á s h o z. Má r fe ln ő tt v o lt, m ik o r a z a n y ja ö n g y ilk o s le tt. Ezé r t a z a p já t h ib á z ta tja. G y e r e k k o r á tó l k e z d v e v e g y é s z a k a r t le n n i, é s e z s ik e r ü lt is n e k i, a n n a k e lle n é r e, h o g y s a já t b e v a llá s a s z e r in t m á r a z e g y e te m e lső é v e ib e n k é s z a lk o h o lista v o lt. Tö b b s z ö r v o lt e lv o n ó k ú r á n. H á r o m s z o r h á z a s o d o tt. Min d e n e s e tb e n é r te lmiségi c s a lá d b a n ő s ü lt é s a fe le s é g e i c s a lá d já h o z k ö ltö z ö tt, v a g y r a jtu k k e r e s z tü l ju to tta k la k á s h o z. S z o r o n g á s a i c s a k a z a lk o h o l h a tá s á r a e n y h ü lte k. Min d ig e g y e d ü l é s o tth o n iv o tt, é s e z t e g y jó d a r a b ig a m u n k á já v a l is s ik e r ü lt ö s s z e h a n g o ln ia. Alk o h o lizmusa m ia tt v o lta k b a jo k a h á z a s s á g a ib a n, d e s o h a n e m le tt b e lő le n a g y o b b k o n flik tu s. Eg y s z e r s ik e r ü lt 3 é v r e le s z o k n ia. H a r m a d ik h á z a s s á g a v é g é n a d d ig r a m e g h a lt a p ja la k á s á b a k ö ltö z ö tt. Visszaszokott a z iv á s r a, s ő t e k k o r m á r k o c s m á b a is já r t. In n e n tő l n e m v o lt m e g á llá s. Ivócimborák le p té k e l a la k á s á t, m u n k a n é lk ü li le tt, m a jd e g y la k á s m a ffia k a r m a i k ö z é k e r ü lt. Rá te tté k a k e z ü k e t a la k á s á r a, ő t p e d ig v id é k r e v itté k, a h o l r a b s z o lg a k é n t d o lg o z ta ttá k. Csa k h ó n a p o k m ú lv a s ik e r ü lt m e g s z ö k n ie e g y tá r s á v a l, é s a te lje s s e m m ib e n ta lá lta m a g á t. Ebben az esetben valószínűnek látszik, hogy a rideg apai viselkedés és a túlzott követelmények eredményezték D. K. egész életén át tartó szorongásait és beteges visszahúzódását.(talán ezért választotta a magányosan végezhető vegyész szakmát is, mindenesetre éveken át egyedül dolgozott.) Ezért nyúlt az alkoholhoz is. A viszonylag kedvező társadalmi státusznak köszönhetően az ivás nem járt együtt az életforma gyors szétesésével. Ebben szerepet játszhatott az átlagosnál toleránsabb családi háttér, és az, hogy hosszú ideig kizárólag otthon ivott, így megspórolva az al koholizmussal együtt járó konfliktusok egy részét. Az apja lakásába való visszaköltözés és a kocsmázás beindulása azonban felborította ezt a kényes egyensúlyt és a teljes lecsúszás megállíthatatlanná vált. A játék kora Ebben a fejlődési szakaszban, mely a bizalomra és egy bizonyos fokú autonómia érzésére épül, kezd kifejlődni a gyerek kreativitása, és itt kezdődik a szereptanulás is. Még mindig nagyon fontos a kölcsönös szabályozás, és ebben a szakaszban kezdődik az addig a szülők által képviselt felettes én belsővé válása. Egész életére nézve döntő lehet az, hogy ebben az életkorban milyen követelményrendszert alakít ki magában a gyerek, és ezzel hogyan tud majd együtt élni, illetve, hogy milyen szerepeket kezd férfiaknak és nőknek tulajdonítani. 16 Ismét az állami gondozottakkal kezdem. A szereptanulás mintái, az apák és anyák, hiányoznak az életükből. Csak a nevelőkkel vannak kapcsolatban, akiktől - még ha kötődnek is hozzájuk - a megfelelő szerepeket nem tudják eltanulni. A szabálytanulás csak torz lehet, mivel egy néhány fős család kapcsolatrendszerei helyett egy intézmény előírásaihoz kell igazodniuk. 16 Sánta Ferenc, Kicsik és nagyok című novellájában fájdalmasan plasztikusan jelenik meg a kisgyerekek óriási szereptanulási és utánzási igénye. A kislány és a kisfiú élethűen eljátsszák szüleik sivár, feszültségektől terhes életét, majd a kisfiú részegen (a megfelelő szerephez ragaszkodva) a hajánál fogva rángatja körbe a kislányt a szobát szimbolizáló, porba rajzolt körben. A kislány közben a gyerekéért sivalkodik. Sánta Ferenc: Isten a szekéren (Szépirodalmi Könyvkiadó Zsebkönyvtár 1982.)

11 A feldolgozott esetekből az derül ki, hogy a hajléktalanok családjait ebben az életkori szakaszban többnyire nagyon súlyos feszültségek terhelték, gyakra n válással, olykor halálesettel súlyosbítva. Néhány esetben a család vándorló életformát élt az ehhez járuló sajátosságokkal együtt. B.I. (sz: 1948) apja a Csatornaépítő Vállalat művezetője volt. Az anya és a 3. év fölötti gyerekek - összesen 5 gyerekük született - vele vándoroltak mindig oda, ahol éppen munka volt. A gyerekek 3 éves korukig a nagymamánál nevelkedtek, majd beálltak a sorba. A család 1954-ben telepedett le Oroszlányban és B.I. itt végezte el az általános iskolát. Apja közben elhagyta a családot egy fiatalabb nő kedvéért, de általában tisztességesen intézte a dolgokat, rendszeresen visszajárt hozzájuk, anyagilag támogatta őket, és a feleségével is sikerült megőrizniük a beszélő viszonyt. B.I. lakatosnak tanult, majd érettségit is szerzett. A Kohászati Gyárépítő Vállalathoz ment dolgozni, és 6 évig apjához hasonlóan vándorolt a munka után ben próbált letelepedni és családot alapítani, de addigra már erősen ivott, és a házassága rövid idő után válással végződött. 77-ben újranősült, de ez a házassága sem sikerült. Az útja egy budapesti munkásszállóra vezetett, ahol hosszú évekig lakott. A rendszerváltáskor, a nagyipar összeomlásával és a munkásszállók bezárásával hajléktalanná vált. B.I. kisgyerekkori családjában az interjú alapján nem vol t különösebb probléma. Az is a család viszonylagos rendezettségét jelzi, hogy az apa a család elhagyása után is rendszeresen látogatta őket és fizette a gyerektartást. Egy kulturált válás véleményem szerint feldolgozható és kiheverhető egy gyerek számára. Éppen ezért nagyobb jelentősége van az apai mintának, amely a fiatal B.I. -t vándorlásra késztette. A munkásszállós életforma, és a vele csaknem szükségszerűen együtt járó alkoholizálás túlságosan mély nyomokat hagyott benne, házasságai kudarcba fulladtak, és újra munkásszállóra kényszerült. A szülői minta követése még számos életútban kísértetiesen visszaköszön. L.J. (s z : ) s z ü le i 7 é v e s k o r á b a n v á lta k e l. Min d k e tte n itta k. 9 é v e s k o r á ig a n y ja, m a jd a fo k o z ó d ó a lk o h o lp r o b lé m á k m ia tt é v e s k o r á ig a z a p ja n e v e lte, a k i s o k é v ig s e g é d m u n k á s k é n t d o lg o z o tt, m a jd h iv a tá s o s k a to n a le tt. An y ja e le k troműszerész. Ap já t s o s e m k e d v e lte k ü lö n ö s e b b e n. Ele k troműszerésznek je le n tk e z e tt, d e c s a k v ízvezeté k s z e r e lő n e k v e tté k fe l. Az iskolá t e lv é g e z te, d o lg o z n i k e z d e tt, m a jd n é h á n y é v u tá n b e iratk o z o tt a tiszth e ly e tte s k é p z ő r e. 3 é v ig v o lt h iv a tá s o s k a to n a, e k k o r le s z e r e lt, m e r t e le g e le tt a k a to n a é le tb ő l. 2 é v ig ismét a s z a k m á já b a n d o lg o z o tt, m a jd e r ő s ö d ő a lk o h o lizmusa m ia tt m á r c s a k s e g é d m u n k á s k é n t tu d o tt á llá s h o z ju tn i. Eg y m á s t s ű r ű n v á ltó, e g y r e r ö v id ü lő m u n k a v iszonyok k ö v e tk e z te k, m e r t a m u n k a h e ly i iv á s m ia tt m á r s e h o l s e m v o lt m a r a d á s a. Ap já v a l is é s a n y já v a l is m á r r é g m e g s z a k íto tta a k a p c s o la to t, u g y a n is e lő á llt a z a h a jlé k ta la n é le tu ta k b a n g y a k r a n fe lb u k k a n ó h e ly z e t, h o g y m in d k é t s z ü lő je ú jr a h á z a s o d o tt, é s a z ú j fe lá llá s b a n n e k i n e m ju to tt h e ly. Amíg te h e tte a lb é r le tb e n la k o tt, m a jd m ik o r m á r n e m tu d ta fizetn i, m u n k á s s z á lló r a m e n t, s itt é r te a r e n d s z e r v á ltá s. Csalá d a la p ítá s i k ísérle te e g é s z é le te s o r á n n e m v o lt. L.J. apjával és anyjával is azonosulni kívánt, amikor mindkettőjük szakmáját meg akarta tanulni. Egyik sem sikerült. Elektroműszerésznek nem vették fel, és később a katonaélet sem volt kedvére való. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy az azonosul ás vágya annak ellenére is működött benne, hogy apját sosem kedvelte különösebben. Az alkoholizmusának kialakulásában nyilván jelentős része van a kudarcainak, de valószínűleg nagy szerepet játszott benne a problémák kezelésének - szülőktől tanult - rossz mintája is.

12 Az iskoláskor A gyerek ekkor már csirájában magán viseli szülei karakterét. Az állami gondozott gyerekek ekkorra megtanulják az intézet farkastörvényeit. Akik közülük külső iskolába járnak, szembesülnek az előítéletekkel, a kiközösítéssel, azzal, hogy ők egy másik, a többiek által lenézett kaszt tagjai. Az intézeten kívüli társadalom szabályaival történő találkozás ezzel a tehertétellel kezdődik. Mindez megerősíti őket abban, hogy szemben a külvilág - számukra bonyolult, ijesztő, és jórészt érthetetlen - szabályaival a későbbiekben is ragaszkodjanak az egyszerű és átlátható intézményi szabályokhoz. A hátrányos induló feltételek mellett ez is szerepet játszik abban, hogy közülük oly sokan töltik életük jelentős részét munkásszállásokon, börtönben, hajléktalan szállásokon, hasonlóan egyszerű szabályok szerint működő intézményekben. A feldolgozott esetek alapján a hajléktalanok között viszonylag nagy számban vannak fogyatékosok, illetve olyanok, akiket az áthelyező bizottság annak idején így min ősített. Sokuk számára az iskoláskor más okokból jelentett kudarcélményt. Akiknek az iskola kudarcot jelent, elvesztik a kompetenciaérzésüket és a csökkentértékűség tudata alakul ki bennük. Sokszor felszabadulásként élik meg az általános iskola befejezését, ha egyáltalán eljutnak odáig. Így természetesen nem tanulnak tovább, vagy ha mégis, menetközben többnyire lemorzsolódnak, amely tovább erősíti bennük az inkompetencia érzését. A család iskolához fűződő viszonya természetesen sokat számít, akár jól, akár rosszul teljesítő gyerekről van szó. Hatékony segítséget csak a családtól várhat a gyerek, ha valamiért nem tud beilleszkedni, vagy megfelelni az iskolában. Ha a család az iskolához hasonlóan csak a meg nem felelés érzését erősíti a gyerekben, akkor biztosra vehetők a további kudarcok. H.I. (s z : ) ú g y e m lé k s z ik v issza a g y e r e k k o r á r a, h o g y a c s a lá d v a la m ié r t k ik ö z ö s íte tte ő t. A te s tv é r e iv e l n e m íg y v iselk e d te k. Tö b b s z ö r m e g e s e tt, h o g y a c s a lá d e g y ü tt m e n t v a la h o v á é s ő t o tth o n h a g y tá k. Kisegítő iskolá b a já r t, a m it r e n g e te g k ín ló d á s u tá n, 1 5 é v e s e n, fe je z e tt b e. (H o g y a k isegí tő iskolá b a te le p íté s in d o k o lt v o lt -e, a r r ó l n in c s in fo r m á c ió n k.) Alig h o g y e lv é g e z te a z iskolá t e g y k ö z é r ti lo p á s m ia tt m á r is Aszódra k e r ü lt in té z e tb e. 1 8 é v e s e n s z a b a d u lt é s a z IKV. -n á l h e ly e z k e d e tt e l, m in t te tő fe d ő s e g é d, á m r ö v id e s e n ú jr a b ö r tö n b e k e r ü lt. Ed d ig i é le te s o r á n ö s s z e s e n 2 8 é v 3 h ó n a p o t tö ltö tt b ö r tö n b e n. A b ü n te té s e k k ö z ö tt a n y já n á l la k o tt, a m íg a z e g y s z e r c s a k n e m e n g e d te b e tö b b é a la k á s b a, m e r t a lb é r lő k n e k a d ta k i a s z o b á já t. (Ap ja m á r r é g e n m e g h a lt.) H.I. történetéből nyilvánvaló, hogy élete során nem tudta (és nem is nagyon volt lehetősége) elfogadni a kultúránkban elfogadott preferált előrejut ási eszközöket. 17 A totális iskolai kudarc, és az otthoni környezet teljesen logikus módon arra tanította, hogy kizárólag illegális módon boldogulhat. A család, általában az apa túlzott, irreális követelményei is könnyen vezethetnek ilyen eredményhez, mivel a gyerek a tényleges teljesítményétől függetlenül úgy érzi, hogy rosszul teljesít és nem tud megfelelni az elvárásoknak. A rideg, katonásan követelő apák erre a fejlődési szakaszra is nagyon károsan hatnak. Az ilyen apa mellett felnövő gyerek sokszor felnőtt korában is ott érzi magán az apja megvető pillantását, és ezért nem képes a saját teljesítményét objektíven megítélni. A serdülőkor Ez az identitás megtalálásának korszaka. Ebben az időszakban a fiatalnak az a legfontosabb, hogy mások hogyan látják őt. Serdülőkorban kell megtalálni azokat a szerepeket, életről való elképzelést, szakmát, amelyeket majd később használ az ember. A szexuális érés kora ez, ilyenkor a serdülő sokszor félszeg és nagyon sebezhető. A serdülőkori fejlődés sikerességén múlik, hogy az ember képes lesz-e később az intimitásra, 17 Merton a fennálló társadalmi rendhez való alkalmazkodás szempontjából 5 csoportot különböztet meg aszerint, hogy elfogadják-e az élet általános céljait, illetve a célok elérésének legitim eszközeit. A fenti eset azok közé tartozik, akiket Merton újítónak nevez. A célt (pénzt) elfogadja, de annak elérésére eszközként a bűnözést választja a legitim munka helyett. R.K. Merton: Társadalmi struktúra és anómia

13 elsajátítja-e a mások felé való odafordulás képességét. Mély barátság, kiegyensúlyozott, szeretetteljes párkapcsolat csak akkor lehetséges, ha az ember képessé vált arra, hogy ne csak a félelmeivel, problémáival, tehát önmagával foglalkozzon egy kapcsolatban, hanem elég magabiztosságot gyűjtött a mások felé való teljes odaforduláshoz és irántuk való felelősségvállaláshoz. Az állami gondozott fiatalok ebben az életkorban már kifejlesztik magukban a világ gyűlöletét. Addigi élettapasztalataik következtében destruktívvá válnak önmagukkal, másokkal és a környezetükkel szemben. Világosan látják már, hogy a szüleik eldobták őket és azt is, hogy a legtöbb gyerekkel nem ez történik. Kezd felsejleni előttük, hogy nemsokára az intézet falain kívül kell élniük csupa olyan ember között, akik mindenből többet és jobbat kaptak, mint ők. Az életük csupa szorongás, kisebbségi érzés és agresszió, elutasítják azokat az értékeket, amelyeket elérhetetlennek tartanak. Sok hajléktalan ebben az életkorban került intézetbe, mert szülei nem bírtak vele. 18 Az is számos esetben fordul elő, hogy a gyereket 14 éves korában Budapestre, vagy más nagyvárosba küldték kollégiumba. Ilyenkor, az iskola végeztével gyakran munkásszállón folytatták életüket a fiatalok. A serdülőkori családok vizsgálatakor azt találtam, hogy ekkor már nagyon kevés a teljes család, feltűnnek a mostohaszülők (a szó mesebeli értelmében). A szakmaválasztás 19 pedig, ha van egyáltalán, sok esetben apai kényszer hatására történik. A korábban felmerült problémák, (alkohol, rendezetlen családi élet, kölcsönös meg nem értés és meg nem értettség) természetesen továbbra is jelen vannak. T.K.(s z : ) s z ü le i 6 é v e s k o r á b a n v á lta k e l. An y já v a l m a r a d t, a k i n e m s o k á r a ú jr a fé r jh e z m e n t. Mo s to h a a p já t k i n e m á llh a tta. Ap ja a v á lá s u tá n s z in té n ú jr a n ő s ü lt. Ö tö d ik e s k o r á tó l n y o lc a d ik ig in té z e tb e n v o lt, m e r t a n y ja tü d ő b e te g le tt. Az a u tó s z e r e lő s z a k m a é r d e k e lte v o ln a, d e n e v e lő a p ja la k a to s n a k a d ta. Ta g ja le tt e g y g a le r in e k é s a z u tc á n tö l tö tte id e je n a g y r é s z é t. Az iskolá t a b b a h a g y ta é s n e m s o k á r a Aszódra k e r ü lt ja v ító in té z e tb e. Itt k ö z p o n ti fű té s v íz - é s g á z s z e r e lő iskolá b a k e z d e tt já r n i, d e m ik o r 1 8 é v e s e n k iszabadult n e m fo ly ta tta a z iskolá t. Ap ja h e ly e z te e l ismét s e g é d m u n k á s k é n t h e g e s z tő ismerőse m e lle tt. Ezutá n fo c ista s p o r tá llá s o k k ö v e tk e z te k, m a jd b e n m e g n ő s ü lt é s r e k é s z le tt a z e m e le te s h á z 20. Nemsokára e lv á lta k é s ő m in d e n t o tth a g y o tt a fe le s é g é n e k é s a k é t g y e r e k n e k. Ismerősöknél, m u n k á s s z á lló n la k o tt, m a jd n e m s o k k a l a r e n d s z e r v á ltá s e lő tt h a jlé k ta la n le tt. Ebben az esetben is fontos szerepet játszik az a hajléktalan élettörténetekben gyakran előbukkanó motívum, hogy a szülők elválnak, és mindketten újraházasodnak. Ilyenkor a gyerek általában nem szereti a mostohát, akár rászolgált akár nem. Rossz viszony alakul ki köztük és ez az édes szülővel is megrontja a kapcsolatot. A gyerek így lényegében kiszorul a családból. T.K. mint annyi más gyerek egy galeriben próbálta megkeresni a valahová tartozás érzését, az eredményt ismerjük: javítóintézetbe került. 21 A szakmaválasztás kikényszerítésével apja megfosztotta T. K. -t attól a lehetőségtől, hogy maga döntsön, és azt a szakmát tanulja meg, amelyikhez kedve van. Fellázadt és abbahagyta az iskolát. I.P. (s z : ) a p ja b e lü g y i ö s s z e k ö tő tiszt v o lt, a m á r e m líte tt k a to n á s g y e r m e k n e v e lé s i a ttitű d d e l. G y e r e k k o r á t e g y e n r u h á s h á z a k b a n tö ltö tte a m á s g y e r e k e k b a r á tságának tila lmával. Ap ja a u tó s z e r e lő n e k a d ta. Neki e h h e z n e m v o lt k e d v e, d e m e g le tt m o n d v a, h o g y : a m íg a z é n k e n y e r e m e t e s z e d é v e s e n ő is o tth a g y ta a z iskolá t é s a Bá n y á h o z m e n t d o lg o z n i. 2 0 é v e s e n m e g n ő s ü lt, k é t g y e r e k ü k s z ü le te tt, a lb é r le tb e n é lte k. 5 é v u tá n e lv á lta k. Má s o d ik h á z a s s á g á t n é h á n y é v m ú lv a k ö tö tte. S ú ly o s a lk o h o lista le tt, é s h a m a r e lv á lta k. Mu n k á s s z á lló r a m e n t 18 A megfigyelésem alapján a gyerekes hajléktalanok esetében is már hiányzik ez a korosztály. Vagy kicsi gyerekekkel vannak, vagy már évesekkel. Az iskoláskorú gyerekek túlnyomó részben intézetben, nevelőszülőknél, vagy rokonoknál élnek. 19 A hajléktalanok jelentős része a szocialista korszakban tanult az akkori extenzív iparosítás által igényelt szakmákat, amelyek jellemzően az akkori acéliparban, építőiparban és általában a nagyiparban voltak használhatóak. Az ipar rendszerváltás kori összeomlásával az általuk tanult szakmák és ezeknek tudásanyaga teljesen idejétmúlttá vált, és az általános iskolai végzettség (sokan közülük csak ezzel rendelkeznek), szintén teljesen leértékelődött. 20 Sok hajléktalan életében szerepel a 70-es, 80-as években fiatal házasként megvalósított házépítés. A beszámolók szerint emberfeletti energiákkal építkeztek ebben az időszakban. A házaspár minden nélkülözést vállalt az építkezés érdekében. Ennek számos esetben az lett a vége, hogy a ház elkészültével rádöbbentek, hogy totálisan üres az életük és elváltak. Vannak esetek, amikor férfiak 3, 4 házat is felépítettek életük során, de mindegyik elúszott a válás során. 21 Ifjúságszociológia, 1969, Közgazdasági és Jogi könyvkiadó, H.E. Salisbury: A galeri.

14 la k n i. Ettő l k e z d v e s o k a t v o lt e lv o n ó k ú r á k o n, k ó r h á z a k b a n, e r e d m é n y n é lk ü l b e n e g y s z e r r e é r te a n y ja h a lá la, a m u n k a n é lk ü liség é s a s z á llá s e lv e s z té s e. Azóta h a jlé k ta la n. I.P. menekülése a némileg paranoiásnak tűnő apától világosan látszik. A nagyon fiatalon, valószínűleg éretlenül kötött házassága szintén erről árulkodik. Az apai mintát soha nem tudta elfogadni, sőt mindig külső kényszerítő erőként élte meg. A fiatal felnőttkor A már kialakult személyiségjegyekre építve ebben a szakaszban kell kibontakoztatni az intimitás képességét. Ehhez pozitív énképre, önbizalomra, és a biztató jövőkép érzésére van szükség. Ekkor kell megvalósulnia a szeretet és munka képességének. 22 Az állami gondozott fiatalok ebben az időszakban kerülnek ki az intézetből, többnyire anélkül, hogy a kinti életben tájékozódni tudnának, és önálló életvezetéshez szükséges ismeretekkel, készségekkel rendelkeznének. 23 Próbálják megkeresni a szüleiket, ami újabb csalódással jár, mert nem nagyon tudnak mit kezdeni egymással, vagy ha netán örömmel fogadják is a visszatért gyermeket, néhány hét, hónap után kiderül, hogy mégsem lakhat ott. Ennek az örömnek olykor az az oka, hogy a fiatal az intézetből kikerülve hozzájut az addig felgyűlt családi pótlékhoz 24, esetleg árvasági járadékhoz 25, valamint életkezdési támogatásra is számíthat. A befogadás csak addig tart, amíg ezek a pénzek el nem fogynak. A volt állami gondozottak számára nem jelent újdonságot a szociális izoláció és az intézményi, menedékhelyes, hajléktalan szállós élet. A hajléktalanok életének ebben a szakaszában általában is jellemző a szülőkkel való kapcsolat további romlása, az otthonról való menekülés, a korai házasság, és az általános perspektívátlanság. Az utóbbi években a szegénység növekedésével újr a jelentőséget kapott az a népmesékből ismerős motívum, hogy a szülők közlik a nagykorúvá vált gyerekkel: nem tudják, nem akarják tovább eltartani, kicsi a hely a lakásban, menjen és boldoguljon, ahogy tud. A fiatalok ilyenkor gyakran menekülnek olyan kapcsolatokba, amelyekkel az elveszett szülőt szeretnék pótolni. 26 Egy másik változat, hogy a felnőttkorba lépő fiatal fél az önállóságtól, nem mer leválni a szülőkről, otthon ragad, nem alapít családot, majd a szülők halálával teljesen magára marad, és nem tudja irányítani saját életét. Ennek a fejlődési szakasznak a kudarcai már jórészt az eddigi szakaszok diszfunkcióira épülnek. Véleményem szerint, ha korábban minden rendben volt, ebben a periódusban csak ritka kivételként lehet egész életre kiható sérüléseket szerezni. A fiatal felnőttkor elsősorban akkor lehet kudarcos, ha nem sikerül megvalósítani a terveket. D.M. (s z : ) te lje s c s a lá d b a n n ő tt fe l. S z ü le i c s a k a k k o r v á lta k e l, a m ik o r ő m á r m e g n ő s ü lt é s k ü lö n la k o tt. H a é lményekről k e lle tt írni a z isko lá b a n, n a a b b a b e le fá r a d t a k e z e m. m o n d ja g y e r e k k o r á r ó l. Az a p a i n a g y a p a z s id ó te x tilk e r e s k e d ő, a n a g y m a m a e g é s z é le té b e n h á z ta r tá s b e li. Ap ja k o h ó m é r n ö k, a n y a b é r e lszámoló. Ap ja Re c s k e t is m e g já r ta. 22 A szeretet és munka közti egyensúly megtalálása is elengedhetetlen. Freud ezen egy olyan általános munka - produktivitást vélt, amely nem nyeli el egészében az individuumot, és nem fosztja meg attól a jogától és erejétől, hogy szexuális lény és szerető ember lehessen. Erikson: Az emberi fejlődés nyolc szakasza. 23 Egy 18 éves lány egész életét intézetben töltötte. Onnan kikerülve életkezdési támogatás segítségével lakáshoz jutott. Beköltözött és megkezdte a kinti életet. A szomszéd néni egy pár hónap múlva figyelmeztette rá, hogy az egyik kis doboz a lépcsőházban, amelynek már a tetején lógnak ki a papírok az ő postaládája és, hogy az arra való, hogy az ember megnézze, hogy érkezett e levele illetve kiürítse azt. 24 (Csató Gyula közlése) Csak től kapja meg a gyerek a felgyűlt családi pótlékot, amely azóta jár alanyi jogon. Azelőtt az intézet felhasználhatta a pénzt. 25 Az új gyermekvédelmi törvény (1997/31) ezt otthonteremtési támogatásra változtatta. 26 Eric Berne játszma-, illetve tranzakcióanalízis-elmélete szerint három alapvető énállapot létezik. A gyermek, a szülő és a felnőtt. A párkapcsolat szempontjából döntő, hogy mely énállapotok találkoznak egymással. Akkor működik jól egy kapcsolat, ha az énállapotok, illetve ezeknek - az adott élethelyzettől függő - változásai követik, és kiegészítik egymást. A fiatal hajléktalanok esetében gyakran fordul elő, hogy az egyik fél a gyerek szülő kapcsolatot keresi, míg a másik felnőtt- felnőtt kapcsolatot szeretne, valamint gyakori, hogy gyermek és gyermek állnak szemben egymással. Ezek a "szerencsétlen" találkozások sajnos szinte mindig kudarchoz vezetnek. Eric Berne: Emberi játszmák

15 D.M. é r e ttségi u tá n jo g r a je le n tk e z e tt, d e n e m v e tt é k fe l. Ezutá n ita lb o ltb a m e n t d o lg o z n i ismerősökhöz, é s s a já t e lmondása s z e r in t o tt c s a lta k, lo p ta k, a h o l c s a k tu d ta k. Ké s ő b b a k a to n a s á g n á l D.M. írnok le tt é s e llo p ta tá r s a i k o s z tp é n z é t. Az ita lb o ltb a n e lk ö v e te tt c s a lá s o k e r e d m é n y e k é n t k irúgtá k a z e g é s z s tá b o t, é s tö b b é n e m d o lg o z h a to tt ily e n m u n k a k ö r b e n. Álta lá b a n k é s ő b b is m e g tu d ta ta lá ln i a s z o c ia lista k o r b a n z s írosnak s z á m ító á llá s o k a t. Vo lt TÜ ZÉP a n y a g b e s z e r z ő, á r u k ia d ó, fe k e te a n y a g b e s z e r z ő. Ig e n k e d v e lte a z é js z a k a i é le te t é s a z ita lt, d e a lk o h o lista s o s e m v o lt b a n e lv á lt. Bírósági ü g y e i m ia tt, a b ö r tö n b ü n te té s e lő l, 8 4 -b e n Au s z triá b a, m a jd Fr a n c ia o r s z á g b a m e n e k ü lt. Nem s ik e r ü lt e g z iszte n c iá t te r e m te n ie, s e g é ly e k b ő l é lt. S z ü le i h a lá la k o r Fr a n c ia o r s z á g b ó l a z ö c c s e ja v á r a le m o n d o tt a s z ü lő i h á z r ó l b e n, a s e m m ib e jö tt h a z a. Ö c c s e m á r c s a lá d o s v o lt, n e m fo g a d ta b e. Eg y d a r a b ig ismerősöknél la k o tt, m a jd n é h á n y h ó n a p a la tt h a jlé k ta la n n á v á lt. D.M. életének félrecsúszásában jelentős szerepe van apja meghurcolásának. A zsidó textilkereskedő, Recsket megjárt gyereke, valószínűleg egész életre szóló sérülést szenvedett. A családi tradíciókat, értékrendet derékba törte a szocialista rendszer. A sikertelen felvételi a jogi egyetemre - amelynek D.M. szerint politikai oka volt és ebben valószínűleg igaza van - tönkretette az álmát. Törvényen kívül helyezte magát és megtagadta a családi tradícióból következő értékeket. 27 Menekülnie kellett, majd mire hazajött, már nem volt mibe kapaszkodnia. A következő esetben más természetű mobilitási problémával t alálkozunk. Z.P. (s z : ) a p ja in g á z ó fú r ó s v o lt, k é s ő b b a m ű s z e r é s z s z a k m á t is k ita n u lta. An y ja a d m in isztráto r. Min d k e tte n m u n k á s c s a lá d b ó l s z á r m a z ta k. Az a p a Z.P. e g é s z g y e r e k k o r á b a n iv o tt é s e lé g r itk á n v o lt o tth o n. An y ja 1 5 é v e s k o r á b a n m e g h a lt, a p já t o k o lja é r te é s a z ó ta g y ű lö li. Azt m o n d ja, a n y já t a z ö lte m e g, h o g y a p ja b e le s z e r e te tt e g y m á s ik n ő b e. (Az a n y a é g é s i s é r ü lé s e k b e h a lt b e le. H o g y p o n to s a n m i tö r té n t n e m tu d ju k, d e n e m ö n g y ilk o s s á g v o lt.) Z.P. m á r fe ln ő tt v o lt, m ik o r a p ja ú jr a n ő s ü lt. 1 5 é v e s k o r á tó l g y a k o r la tila g e g y e d ü l é lt, d e b e ta r to tta m in d ig tá v o l lé v ő a p ja u ta s ítá s a it. G é p ip a r i te c h n ik u m b a n é r e ttségizett, m a jd jo g i e g y e te m r e je le n tk e z e tt. Nem v e tté k fe l. A Ma g y a r Filmla b o r a tó r iu m b a n d o lg o z o tt n é h á n y é v ig, k ö z b e n m e g p r ó b á lt b e ju tn i a S z ín m ű v é s z e ti Fő iskola s z ín h á z r e n d e z ő i s z a k á r a s ik e r te le n ü l, m a jd ú jr a fe lv é te lizett a jo g i e g y e te m r e. A fe lv é te li s ik e r ü lt, d e c s a k h á r o m é v e t v é g z e tt e l. Nem tu d n i, m ié r t h a g y ta a b b a. Az b izto s, h o g y s e m m ily e n je le n tő s v á lto z á s n e m tö r té n t e k k o r a z é le t é b e n, a m i e z t in d o k o ln á, te h á t v a g y n e m fe le lt m e g a k ö v e te lményeknek, v a g y n e k i n e m fe le lt m e g a jo g i p á ly a. A m e trónál d o lg o z o tt, m a jd e g y TÜ ZÉP te le p e n le tt e la d ó b ó l v e z e tő b a n h á z a s o d o tt, d e fé l é v m ú lv a m á r a v á ló p e r e n g o n d o lk o d ta k. Ad d ig r a m á r m e g s z ü le te tt a g y e r e k. Alb é r le tb e k ö ltö z ö tt. Eg y r e n a g y o b b s z e r e p e t k a p o tt a z é le té b e n a s z e r e n c s e já té k, é s a z ita l b e n ö n k é n t jö tt e l a m á r fe lszámolá s a la tt á lló TŰ ZÉP-tő l. Az e z t k ö v e tő id ő s z a k r ó l n e m a k a r t b e s z é ln i. An n y it le h e t tu d n i, h o g y Ka l o c s á r a m e n t é s o n n a n m á r te lje s e n le r o b b a n v a, TBC -sen, fá jó s lá b b a l, h a jlé k ta la n k é n t é r k e z e tt v issza Bu d a p e s tre b e n. Ú g y k e r ü lte m id e, h o g y b ízta m a z e m b e r e k b e. Úgy tűnik, hogy Z.P. - nek nem volt kialakult életterve, csak abban volt biztos, hogy ki akar törni a munkáslétből. Ebben talán az is szerepet játszott, hogy nem akart gyűlölt apjára hasonlítani. Két egymástól távol eső pályával is megpróbálkozott. A színházrendezői felvételivel - amely erőteljes kitörési szándékot jelez - nagyon magasra tette a lécet. 28 Több lépcsős mobilitási kísérletét a származással és múlttal való teljes szakítás vágyaként értelmezem. 29 A szerencsejáték, az ital, és a válás már a mobilitási kísérlet kudarcának következménye is. 27 A munkám során találkoztam jó pár olyan hajléktalannal, akit a szocialista rendszer lehetetlenített el különböző módokon. Volt köztük egyiptológus, akitől mindent elvettek beleértve állampolgárságát is, mert Egyiptomba ment dolgozni. Sokan a fenti esethez hasonlóan nem tanulhatták, dolgozhatták, amit akartak, illetve belekényszerítették őket a nagyiparba, mindenféle ilyen irányú indíttatás nélkül. Főként az értelmiségi családból származó zsidó hajléktalanok szenvedtek teljes identitás válságot emiatt. 28 Az iskolai felvételi, azaz a diákok kiválogatása teljesen igazságtalan, mert azonos vizsgáknak és azonos kritériumoknak vet alá teljességgel egyenlőtlen helyzetben lévő alanyokat. - írja Bourdieu és Passeron. Ifjúságszociológia, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1969.: P.Bourdieu, J.C. Passeron: A főiskolások és a kultúra. A Színművészeti Főiskola színházrendezői szakára való bejutásra a legnagyobb mértékben igaz, hogy a hallgatók családi, kulturális háttere, illetve az itt megtanultak döntően befolyásolják a felvételi eredményét. Általában egy munkásszármazású gyerek nem rendelkezik azokkal a kódokkal, amelyekre a bejutáshoz szükség van. 29 Az életpályákból levont általános tapasztalatom, hogy mind a felfelé, mind a lefelé való mobilitás megnehezíti az ember életét. Az ember szülei mindig a saját társadalmi státusukhoz tartozó tudnivalókat közvetítik a gyerek felé. Ez nem is lehet másképp. Az egyén tehát, ha felfelé, vagy lefelé elmozdul a szülei státusából, hátrányba kerül azokkal szemben, akik ebbe bele születtek, illetve valószínűleg nem tud majd a többiekhez hasonlóan igazán feloldódni abban a társadalmi rétegben, amelybe belekerült, mivel másfajta kódokat hozott otthonról.

16 A felnőttkor Az alkotóképesség és az intimitás kiteljesedésének kora. A felnőttkorban egyértelművé kell válnia, hogy mik az én igazi érdekei. Ki kell alakulnia az új generáció megalapítása és felnevelése iránti vágynak, amely a szülői felelősségérzetben és a gyerekekről való gondoskodásban man ifesztálódik. Ebben az életszakaszban az ember rááll a neki megfelelő (számára lehetséges) életpályára, amelyben nagy hangsúlyt kap a munka világában való komfortérzés. Ennek meglétét vagy hiányát jelentősen befolyásolja a munkakultúra. 30 A volt állami gondozottak ebben a szakaszban általában a stabilitást nélkülözve hányódnak a társadalomban. 31 Gyakori a meggondolatlan családalapítás, amikor a gyerekek a semmibe születnek, így nagy valószínűséggel ők is állami gondozásba kerülnek. Nagyon erős bennük a család és megállapodottság iránti vágy, de szocializációjuk sajátosságai miatt többnyire nem fejlődik ki a gyerekekkel kapcsolatos felelősségvállalás képessége. A külvilág felé mindenáron bizonyítani akarják, hogy alkalmasak az anya és apa szerepre, de belül nagyon bizonytalanok. 32 Sokan közülük ragaszkodnak az intézményi élethez (munkásszálló, katonaság, kórház), miközben nagyon rossz véleményük van róla. Meglepően sokan vonzódnak közülük a divatossá vált biztonsági őr pályához. Valószínűleg a bennük felhalmozódott agresszió feltételezett kiélési lehetősége, a munkakör egyértelmű feladatai, világos alá- és fölérendeltségi viszonyai, és a hatalomból való részesedés illúziója csábítja őket. 33 Ez az életszakasz, a vizsgált életutak jelentős részében már hajléktalanul telt el. Az ő esetükben a gondoskodás, a felelősségvállalás csupán saját személyükre, esetleg az élettársra terjedt ki. Ritka a két-három személyes társaság, és még ritkábban fordul elő, hogy hajléktalanok kommunaszerű életközösségeket hoznak létre. A ha jléktalanok alapvetően magányosak. T.R. (s z : ) 3 8 é v e s e n le tt h a jlé k ta la n. G y e r e k k o r á r ó l k e lle m e s e m lé k e i v a n n a k, k a m a s z k o r á r a jó k ö z ö s s é g s z e r v e z ő v é v á lt. Kő b á n y á n a k ö r n y é k b e li g y e r e k e k n e k fu tó v e r s e n y e k e t é s e g y é b p r o g r a m o k a t s z e r v e z e tt. Vo lt, h o g y ö s s z e s z e d te m a k ö r n y é k g y e r e k e it é s e lmentü n k a s trandra. Vo ltu n k o tt h ú s z a n is. Álmát is s ik e r ü lt m e g v a ló s íta n ia, fe lv e tté k a H a jó z á s i S z a k k ö z é p iskolá b a é s 5 é v e t a te n g e r e n tö ltö tt. Ezutá n h a z a jö tt é s m e g n ő s ü lt. Ap ja n a g y o n m e g b á n to tta a m e n y a s s z o n y á t, é s e m ia tt v é g le g ö s s z e v e s z te k. T.R. e g é s z é le te s o r á n r a g a s z k o d ó típ u s v o lt, d e e lé g é r z é k e n y is. S o k e s e tb e n m o n d ta k i ú g y a z u to lsó s z ó t, h o g y k é s ő b b m e g b á n ta, d e s o h a n e m v isszakozott. A fe le s é g e é v e k k e l k é s ő b b o tth a g y ta é s e lment e g y m á s ik fé r fih o z. Az u to lsó ta lá lk o z á s k o r k ite tt e g y k é s t a z a s z ta lra é s a z t m o n d ta a z a s s z o n y n a k, h a m o s t e lmegy, a k k o r s o h a tö b b é n e m jö h e t v issza, m e r t le s z ú r ja. A fe le s é g e e lment, d e a k é s t m é g é v e k ig o tth a g y ta, a h o v á a k k o r le te tte. In n i k e z d e tt, m a jd a z é d e s a n y ja h a lá l á v a l te lje s e n k ic s ú s z o tt a ta la j a lá b a a ló l. H á r o m é v k ü lö n é lé s u tá n v á lta k e l. A 6 0 n é g y z e tméte r e s la k á s t e l k e lle tt a d n i, d e e b b ő l a z a m ú g y s e s o k p é n z b ő l ita l le tt. Az a lk o h o lról r e tte n e te s k ín o k k ö z ö tt s ik e r ü lt le m o n d a n ia, d e b a n m é g is u tc á r a k e r ü lt, m a jd h a jlé k ta la n s z á lló r a. A s z á lló s é le t n e m te tszett n e k i. A XI. k e r ü le tb e n n é h á n y tá r s á v a l ta lá lt e g y le r o b b a n t la k a tla n h á z a t é s o d a k ö ltö z te k. A h á z a t v a la m e n n y ire la k h a tó v á te tté k, s ő t k é s ő b b to v á b b i h a jlé k ta la n o k a t is b e fo g a d ta k, h a m e g tu d ta k fe le ln i a z á lta lu k tá m a s z to tt k ö v e te lményeknek. Néhány 30 A munkakultúra nehezen körvonalazható komplex fogalom. Ez is a gyerekkorban és fiatalkorban alakul ki akár pozitív, akár negatív töltésű legyen. A szülők, szakmai tanítók munkához való hozzáállását, azoknak a munkával való elégedettségét, precizitását, vagy trehányságát, a rendes, vagy rendetlen munkapad igényét teszi magáévá a gyerek. A mester - inas viszonyon nagyon sok múlik, amely a szocialista korszakban olyannyira tönkrement, hogy az ipari tanulók pálinka futárokká degradálódtak. 31 Nagyon érdekes lenne egy olyan kutatás, amely olyan sikeres embereket vizsgálna, akik állami gondozottak voltak. Ilyenről sajnos nem tudok. 32 Egy volt állami gondozott hajléktalan, akivel hosszabb időn át kapcsolatban álltam, óriási botrányokat rendezett több hónapon keresztül, mikor két gyerekét a gyámhatóság állami gondozásba akarta helyezni. Ez elkerülhetetlenül megtörtént. Ügyfelem ezután lényegesen nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb és jobb kedvű lett. Ekkor derült ki számomra, hogy az apa szerephez való ragaszkodása a külvilág felé, illetve önmagának szólt, de valójában óriási megkönnyebbülést jelentett neki, mikor felszabadult a felelősség alól és újra csak magáról kellett gondoskodnia. Az azóta eltelt években nem is kísérelte meg a gyerekeket kivenni az intézetből. 33 A tekintélyelvű magatartás rendszeres a volt állami gondozottak körében. Két dolog vezet ide. Először nincsenek meg Erich Fromm kifejezésével élve elsődleges kötelékeik, amely alatt az anya-gyerek kapcsolatot, illetve felnőttként a társadalom-egyén kapcsolatot értjük, másodszor az intézeti élet is autoriter magatartásra tanít. Az elsődleges kötelékek hiányában másodlagos köteléket (autoriter módon felépülő intézményt) keresnek maguknak. Ez legfelismerhetőbben az engedelmeskedésben és az uralkodási vágyban, szadisztikus-mazochisztikus késztetésekben jelentkezik. Forrás: Erich Fromm: Menekülés a szabadság elől. (1943)

17 h ó n a p m ú lv a m á r n y o lc a n la k tá k a h á z a t, k ö z tü k e g y h á z a s p á r k ü lö n s z o b á c s k á b a n. A k ö r n y é k la k ó iv a l s ik e r ü lt jó k a p c s o la to t k ia la k íta n iu k. Ka p ta k tő lü k m in d e n fé lé t, é s a lk a lmi m u n k á k a t is v é g e z te k n á lu k. A r e n d ő r s é g is k ie g y e z e tt a h e ly z e tte l, m iu tá n m e g g y ő z ő d ö tt a r r ó l, h o g y a c s ö v e s ta n y a é s a k ö r n y é k la k ó i k ö z ö tt n in c s e n e k k o n flik tu s o k. Éle tü k e t h a té k o n y a n m e g s z e r v e z té k é s s z a b á ly o k a t a la k íto tta k k i. Na p o n ta b e o s z to ttá k : k i m e g y a lk a lmi m u n k á t k e r e s n i, k i m a r a d o tth o n, k i fő z, k i m o s o g a t, s tb. Kö z ö s k a s s z á n é lte k. 2 é v v e l k é s ő b b a z o n b a n le d ó z e r o ltá k a h á z a t é s a c s a p a t fe lb o m lo tt. A k ö r z e ti m e g b ízott p r ó b á lt te le fo n o n s z á llá s h e ly e t k e r íte n i n e k ik, d e a s z á lló t c s a k h á r m a n fo g a d tá k e l k ö z ü lü k. Az eset rengeteg tanulságot hordoz magában. T.R. a hajléktalanságban is jól tudta kamatoztatni gyerekkorában kifejlődött szociábilitását. Ez tette képessé arra, hogy megtalálja azokat az embereket, akikkel működik a közösség. Legyőzve az előítéleteket sikerült a lakossággal és még a rendőrséggel is jó kapcsolatot kialakítaniuk. Az éretlenséget TR. életében talán a hirtelen harag és a döntései felülbírálásának hiánya jelentette. Életében sok fontos kapcsolatot szüntetett meg végleg és azonnal, pedig talán másképp is alakulhattak volna a dolgok. A legtöbb hajléktalan nem rendelkezik ilyen képességekkel. A munkám során számos olyan emberrel találkozom, aki magányos kukázásból él és heteken át nem vált egyetlen szót sem senkivel. 34 Az érett kor Az én-integritás elérésének szakasza. Ha az ember sikeresen átverekedte magát a megelőző hét szakaszon, ebben a periódusban learathatja azok gyümölcseit. Az egyes szakaszokon való sikeres túljutás új erőt és biztonságot adhat hozzá az addigiakhoz, és ebben a korban az ember elérheti a post - narcisztikus szeretet képességét, amelynek segítségével megelégedetten tekinthet vissza saját életére, nyugodt és bölcs derűvel szemlélheti az őt körülvevő világot. Ez a világtól való lassú és fájdalommentes eltávolodást is jelenti, amely elvezethet az élet sikeres lezárásához, a félelem nélküli halálhoz. B.J. (s z : ) 6 é v e h a jlé k ta la n. S z in te s e m m it s e m tu d u n k r ó la, m e r t n e m a k a r b e s z é ln i a z é le té r ő l. An n y i tu d h a tó, h o g y a n a lfa b é ta, e g é s z é le té b e n a v a s ú tn á l d o lg o z o tt s e g é d m u n k á s k é n t, é s b e n m a g a v á la s z to tta a h a jlé k ta la n s á g o t, a m ik o r o tth a g y ta s á to r a lja ú jh e ly i c s a lá d já t. H a a n a p i p r o b lé m á k o n tú li d o lg o k r ó l p r ó b á lo k v e le b e s z é ln i, te lje s e n e s e tle g e s v á la s z o k a t a d. Me g le h e tő s e n le is v a n é p ü lv e, ú g y h o g y s o k s z o r n e m tu d o m e ld ö n te n i: n e m e m lé k s z ik, v a g y c s a k n e m a k a r b e s z é ln i. H a jlé k ta la n s z á lló r a r itk á n m e g y b e, á lta lá b a n p á ly a u d v a r o n, v a g y v o n a to n a lszik. Pé n z é t g y a k r a n e lv e s z ik. H a m é g is te lik r á, a té le n -n y á r o n h o r d o tt MÁV-o s e g y e n r u h a b e lső z s e b é b e r e jte tt fő z ő k o lb á s z b ó l fa la to z ik, s h a te h e ti, b o r t is iszik h o z z á. H e te k ig n e m m o s a k s z ik, s ő t le s e v e tk ő z ik. S o h a n in c s s e m m ily e n irata, d e a r e n d ő r ö k m á r ismerik. Viszonyunk m in d ö s s z e a b b ó l á ll, h o g y n é h a v á ltu n k e g y -két s z ó t, é s a z é v e k s o r á n r á jö tte m, h o g y e n n é l tö b b e t n e m is é r h e te k e l. 35 A hajléktalanok között kevés az idős ember. Nagyon ritka, hogy valaki öregkorára válik hajléktalanná, aki pedig fiatalabban válik azzá, az csak ritkán ér el magas kort. A hajléktalanság megöli a lelket és a testet egyaránt. A hideg, a piszok, a rossz táplálkozás, az alkohol, amelyek szükségszerű alkotóelemei ennek az életformának, betegségekhez és korai halálhoz vezetnek. Nagyon gyakoriak a pszichés betegségek is. Az ember társas lény. Ha nagyon kevés szállal, vagy egyáltalán nem kötődik a világhoz, akkor eltorzul a személyisége és csak a legalapvetőbb biológiai szükségleteit kielégítő, vegetatív lénnyé degradálódik. Legfeljebb a világ iránt érzett egyre primitívebb formában feltörő gyűlölet és az alkohol savanyú öröme mozgatja meg érzelmileg, ellenkező esetben teljes apátiába süllyed. A megaláztatások, az eltaszítottság, az undorodó pillantások a test és lélek elsorvadásához vezetnek. Mikor az utolsó szál is elpattan, ami még a világhoz köti, a 34 Az ilyen kivonuló életformát élő hajléktalanok életében a szociális intézménnyel való kapcsolat is elég ritka, tehát nyilván jóval többen vannak, mint ahogy azt én tapasztalom. 35 Bohumil Hrabal, Isten báránykái című novellájában azt az időt siratja, mikor még a falu bolondjainak, fogyatékosoknak és különcöknek volt helyük és szerepük a társadalomban. B. Hrabal: Véres történetek és legendák, 1989, Európa.

18 hajléktalan a hozzátartozók minden embernek kijáró gyász ában sem részesülhet: azonosítatlan holttest lesz belőle, még egy utolsó kényelmetlenséget okozva a hatóságoknak. Zárógondolatok Az önhibás hajléktalan Az önhibás és nem önhibás megkülönböztetés problémájáról azért kell szót ejteni, mert nem csak általában a társadalom értékítéletét befolyásolja, hanem a hajléktalanokkal foglalkozó szociális munkások gondolkodásában is sokszor szerephez jut. Számomra ez a dichotómia elfogadhatatlan, noha elismerem, hogy minden ember felelős a sorsáért. Maga az önhibás minősítés manapság persze már nem hangzik el a szakmában, de amikor a szociális munkásnak az a véleménye, hogy a kliens nem hajlandó együttműködni, agresszív, stb., és emiatt személyes sértettséget érez, akkor lényegében a fenti osztályozási hajlam lép működésbe. A szociális munkás tehát akkor tekinti önhibásnak a klienst, ha eléri az inkompetencia szintjét. Mindez adódhat a képzetlenségéből, a kiégettségéből, az érdektelenségéből, de az inkompetencia szint ilyen motívumok nélkül is elérhető. Sűrűn előfordul, hogy az ember pszichiátriai esetekkel, vagy elviselhetetlenül erős és gonosz agresszióval találkozik. Ilyenkor valóban nagyon nehéz előbbre jutni, sőt az is megesik, hogy semmit sem tehetünk. A szociális munkásnak ilyenkor be kell látnia, hogy véget ért a tudása, és nincsenek eszközei az eset kezelésére. Nagyon fontosnak tartom tehát, hogy a hajléktalanokkal foglalkozó emberek tisztázzák magukban: mihez értenek és mihez nem. Ahogy egy életútban visszafelé haladunk, tünetek sorozatán keresztül ju thatunk el a betegségig, a bajok gyökeréig. A betegség semmiképpen sem nevezhető önhibának, amiképpen az sem, hogy a kliensnek hiányzott az ereje, a biztonságérzete vagy más olyan adottsága, amely lehetővé tette volna, hogy ellenálljon a tünet kialakulásának. A kiilleszkedés Dolgozatomban főként pszichológiai, és szociálpszichológiai megközelítésben elemeztem a hajléktalanná válás folyamatát. A makrotársadalmi, gazdasági folyamatok, amelyek jelentős szerepet töltenek be egyes marginális helyzetű társa dalmi csoportok hajléktalanná válásában csak utalásszerűen bukkantak elő. Mindazonáltal remélem, hogy a makro- és mikro-folyamatok találkozási pontjaira sikerült valamelyest rávilágítanom. Robert Castel teljesen új megvilágításba helyezi a századunk második felében - leginkább a munkanélküliség alakváltozása miatt - lecsúszó rétegek problémáját. Szerinte a 60-as évekre kialakult, modern, alkalmazotti társadalom kitermelte azt a réteget, amely már nem is a legalsó réteg, hanem a létszámfelettiek társadalm on kívül rekedt, kiilleszkedett csoportja. Olyan folyamatról van szó, amelyben nem az egyének süllyednek le, vagy emelkednek fel, hanem a társadalom mozog el a fejük felett. Magyarországon ez is, mint oly sok más változás, nem folyamatként bontakozott k i, hanem robbanásszerűen szakadt ránk a rendszerváltáskor. Hajléktalanok természetesen azelőtt is voltak, de ekkor vált nyilvánossá és tömegessé a jelenség. Ekkor vált drámai bizonyossággá, hogy van köztünk sok olyan ember, akire nem tart igényt sem a mun ka világa, sem a családja. Se rokona, se barátja, se ágya. Ők a kiilleszkedettek.

A hajléktalanná válás lépcsőfokai

A hajléktalanná válás lépcsőfokai Breitner Péter: A hajléktalanná válás lépcsőfokai...egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra. (Weöres Sándor: A teljesség felé) Hajléktalanság és társadalom

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón Susánszky Éva, Szántó Zsuzsa Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Kutatási célkitűzések A fiatal felnőtt korosztályok pszichés állapotának

Részletesebben

Kapcsolatok a gyulai Idősek Otthonában. Szicsek Margit tanácsadó szakpszichológus

Kapcsolatok a gyulai Idősek Otthonában. Szicsek Margit tanácsadó szakpszichológus Kapcsolatok a gyulai Idősek Otthonában Szicsek Margit tanácsadó szakpszichológus A kötődés önálló motivációs bázissal rendelkezik és törzsfejlődés során a csecsemő/gyermek túlélésének biztosítására alakult

Részletesebben

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON KŐVÁRI EDIT VIDÉKFEJLESZTŐ SZOCIÁLIS MUNKÁS, AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETÉSÉNEK ELNÖKE SZÜKSÉGLETEK KIELÉGÍTETTSÉGE AUTIZMUSBAN Szint Jól

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

AZ EGYSZÜLŐS CSALÁDDÁ VÁLÁS TÁRSADALMI MEGHATÁROZOTTSÁGA 2 BEVEZETÉS DOI: 10.18030/SOCIO.HU.2013.3.22

AZ EGYSZÜLŐS CSALÁDDÁ VÁLÁS TÁRSADALMI MEGHATÁROZOTTSÁGA 2 BEVEZETÉS DOI: 10.18030/SOCIO.HU.2013.3.22 MONOSTORI JUDIT 1 AZ EGYSZÜLŐS CSALÁDDÁ VÁLÁS TÁRSADALMI MEGHATÁROZOTTSÁGA 2 DOI: 10.18030/SOCIO.HU.2013.3.22 BEVEZETÉS Az családokról való ismereteink bizonyos dimenziók vonatkozásában igen gazdagok.

Részletesebben

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS Szocializáció Az újszülött gyermekből a társas interakciók révén identitással rendelkező személy, egy adott társadalom tagja lesz Ebben fontos a család, a kortárscsoportok, az

Részletesebben

A családi háttér és az iskolai utak eltérései

A családi háttér és az iskolai utak eltérései 13 Szanyi-F. Eleonóra A családi háttér és az iskolai utak eltérései Az alábbi cikk első része egy, e folyóiratban korábban megjelent írás (Hiányszakmát tanuló végzős szakiskolások; ÚPSz 211/6) folytatása.

Részletesebben

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS Szocializáció A gyermekből a társas interakciók révén identitással rendelkező személy, egy társadalom tagja lesz Ebben fontos a család, a kortárscsoportok, az iskola, a munkahelyi,

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

A bűnözés társadalmi újratermelődése. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

A bűnözés társadalmi újratermelődése. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnözés társadalmi újratermelődése Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A makro-környezet fogalma - Az egyéntől függetlenül létező, - tágabb értelemben vett társadalmi környezet, - amellyel az egyén ritkán kerül

Részletesebben

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р.

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. IR O D A LO M В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. A k ö n y v n ép szerű fo rm á b a n á tfo g ó a n

Részletesebben

Krízisállapotok nagykamasz- és fiatalfelnőtt-korban

Krízisállapotok nagykamasz- és fiatalfelnőtt-korban Jövőt mindenkinek! Kihívások és lehetőségek a köznevelési kollégiumok mindennapjaiban 2014 Krízisállapotok nagykamasz- és fiatalfelnőtt-korban előadó - Szőke András - krízistanácsadó szakpszichológus andrasszoke@gmail.com

Részletesebben

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Milyen tényezők játszanak szerepet a család agresszív légkörének kialakulásában / Strauss-

Részletesebben

Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban. Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar

Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban. Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Megváltozott házasságkötési szokások Magyarországon (Ezer hajadonra

Részletesebben

Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő

Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány bemutatása

A Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány bemutatása A Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány bemutatása A legnagyobb jó, amit a másik emberért tehetünk nem az, ha megosztjuk vele a gazdagságunkat, hanem ha elétárjuk a sajátját. (Benjamin Disareli) Palkovicsné

Részletesebben

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ 1. a) Mit értünk az életmód fogalmán? Milyen tényezők határozzák meg az életmódot? b) Hogyan épül fel a szociális igazgatás szervezete? Milyen szerepet tölt be a megyei szociális és gyámhivatal a szociális

Részletesebben

Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07.

Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07. Az agresszió fogalma, formái és fejlődése Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07. Az agresszió fogalma Másokat sértő viselkedés + ártó szándék Verbális és/vagy cselekvéses Elkülönítendő az impulzivitástól

Részletesebben

A viselkedészavarok kialakulásának okai az óvodában, iskolában

A viselkedészavarok kialakulásának okai az óvodában, iskolában Csak akkor biztosíthatunk minden egyes gyerek számára boldog gyermekkort és a képességek optimális fejlődését, ha figyelembe vesszük a gyerekek fejlődésének törvényszerűségeit, az egyes gyerekek különböző

Részletesebben

Az ország harmada számol a hajléktalanná válással április 19.

Az ország harmada számol a hajléktalanná válással április 19. Az ország harmada számol a hajléktalanná válással 2017. április 19. Összefoglaló A hajléktalanság inkább egy életmódot, életvitelt mintsem egy tartós élethelyzetet jelent a magyar lakosság többsége számára,

Részletesebben

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Pszichoszociális elméletek Jellemzői: Pszichoanalitikus gyökerek Az Ego társas aspektusát hangsúlyozzák Pszichoszociális elméletek Csoportjai: Tárgykapcsolat-elméletek:

Részletesebben

A család mint érték értékteremtő család. Heti Válasz Figyelő konferencia: Kötelező öngondoskodás II. Vukovich Gabriella demográfus november 24.

A család mint érték értékteremtő család. Heti Válasz Figyelő konferencia: Kötelező öngondoskodás II. Vukovich Gabriella demográfus november 24. A család mint érték értékteremtő család Heti Válasz Figyelő konferencia: Kötelező öngondoskodás II. Vukovich Gabriella demográfus 2010. november 24. A család mint érték A magyar társadalom a családot és

Részletesebben

Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 142. szám

Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 142. szám A BIZOTTSÁG 1251/70/EGK RENDELETE a foglalkoztatás megszűnését követően a munkavállalóknak a fogadó tagállam területén maradásának jogáról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA, tekintettel az Európai Gazdasági

Részletesebben

Családi életciklus. a szülői házból. családmag

Családi életciklus. a szülői házból. családmag Életmód a családban Családi életciklus 1. Szülői családdal töltött évek 2. Házasság, gyermekek születéséig 3. A gyermekek nevelése, távozásukig a szülői házból 4. Korosodó házaspárból álló családmag 5.

Részletesebben

MUNKAERÕPIACI POZÍCIÓK GYÕR-MOSON-SOPRON ÉS SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN

MUNKAERÕPIACI POZÍCIÓK GYÕR-MOSON-SOPRON ÉS SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN MUNKAERÕPIACI POZÍCIÓK GYÕR-MOSON-SOPRON ÉS SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN A Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés (TÁRKI) 1993 végén, a Népjóléti Minisztérium megbízásából végzett kutatásainak

Részletesebben

Általános rehabilitációs ismeretek

Általános rehabilitációs ismeretek Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai A képzés célok részletesebb kifejtése: Általános rehabilitációs ismeretek A tanuló elsajátítsa a rehabilitáció modern szemléletét, ismerje

Részletesebben

Rehabilitációs nevelő, segítő Szociális segítő

Rehabilitációs nevelő, segítő Szociális segítő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Török Katalin. Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban

Török Katalin. Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban Török Katalin Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban 1. Bevezetés A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (NCsSzI) Szociálpolitikai Főosztálya az Oktatási Minisztérium Hátrányos Helyzetű

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

Rehabilitáció helyett életfogytiglani segély?

Rehabilitáció helyett életfogytiglani segély? Sorompó Anett szociális munkás Rehabilitáció helyett életfogytiglani segély? MRE Bethesda Gyermekkórház Rehabilitációs osztály Humántőke A humántőke fogalma azt fejezi ki, hogy az egyén szellemi és fizikai

Részletesebben

HAJLÉKTALANSÁG. Összeállította: Orvos Adrienn

HAJLÉKTALANSÁG. Összeállította: Orvos Adrienn HAJLÉKTALANSÁG Összeállította: Orvos Adrienn Csak néhány szám vagyis ember A KSH adatai szerint Magyarországon évente 300 fővel növekszik az otthonukat elveszítő emberek száma. Budapesten és Pest megyében

Részletesebben

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYHEZ IGAZODÓ DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI OKTATÁSBAN,

Részletesebben

Bevezetés. Szoboszlai Katalin: Fedél nélküli nôk hajléktalansága 1 *

Bevezetés. Szoboszlai Katalin: Fedél nélküli nôk hajléktalansága 1 * Szoboszlai Katalin: Fedél nélküli nôk hajléktalansága 1 * Bevezetés Mottó: Aki kint él az utcán, azt csak vegetál... Ez nem élet. Aki egyszer ide kikerül, és olyan közegbôl, mint én, akinek megvolt mindene,

Részletesebben

A korhatár előtti nyugdíjba vonulás nemek szerinti különbségei

A korhatár előtti nyugdíjba vonulás nemek szerinti különbségei A korhatár előtti nyugdíjba vonulás nemek szerinti különbségei Monostori Judit 1. Bevezetés Az emberi életpálya egyik legfontosabb fordulópontja a nyugdíjba vonulás. A társadalom szinte minden tagja érintett

Részletesebben

dr. Kusztos Anett A HÁZASTÁRSI KÖZÖS LAKÁS HASZNÁLATÁNAK RENDEZÉSE AZ ÚJ PTK.-BAN I.

dr. Kusztos Anett A HÁZASTÁRSI KÖZÖS LAKÁS HASZNÁLATÁNAK RENDEZÉSE AZ ÚJ PTK.-BAN I. dr. Kusztos Anett A HÁZASTÁRSI KÖZÖS LAKÁS HASZNÁLATÁNAK RENDEZÉSE AZ ÚJ PTK.-BAN I. Novissima Kiadó 2014 1 Megjelent a Novissima Kiadó gondozásában 2014-ben, elektronikus formában. Szerző: dr. Kusztos

Részletesebben

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése Szabó Beáta Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése A régió fő jellemzői szociális szempontból A régió sajátossága, hogy a szociális ellátórendszer kiépítése szempontjából optimális lakosságszámú

Részletesebben

Önálló lakhatás program 2014-2015

Önálló lakhatás program 2014-2015 Önálló lakhatás program 2014-2015 Közterületen és éjjeli menedékhelyen élők lakhatási programja Készítette: Fige Gergely szociális munkás, programfelelős Előzmények 2013 március 1-2014 augusztus 30 között

Részletesebben

Pedagógia - gyógypedagógia

Pedagógia - gyógypedagógia 2 Pedagógia - gyógypedagógia 1. A pedagógia tudománya. A nevelés fogalma és alapvető jegyei 2. A nevelés szükségessége: a személyiség fejlődését befolyásoló tényezők (öröklés, környezet, nevelés) 3. Érték,

Részletesebben

című kutatási projekt

című kutatási projekt Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének mértéke fókuszban a nők, a romák, a fogyatékos és az LMBT emberek című kutatási projekt TÁMOP -5.5.5/08/1-2008-0001 LMBT ALMINTA KÉRDŐÍV A

Részletesebben

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK A KUTATÁSI PROGRAM K+ F MELLÉKLETE 2010. november TARTALOM I. Az iskolák és iskolaigazgatók bemutatása...

Részletesebben

Boldogtalanság miatt válunk. A válásoknak csak 15-20%-a vet véget ún. bántalmazó kapcsolatnak A többi 80-85%-ban boldogtalanságra hivatkoznak

Boldogtalanság miatt válunk. A válásoknak csak 15-20%-a vet véget ún. bántalmazó kapcsolatnak A többi 80-85%-ban boldogtalanságra hivatkoznak Boldogtalanság miatt válunk A válásoknak csak 15-20%-a vet véget ún. bántalmazó kapcsolatnak A többi 80-85%-ban boldogtalanságra hivatkoznak Családon belüli erőszak Állítás: a házasságokban a férfiak úgy

Részletesebben

Breitner Péter. országjelentžshez

Breitner Péter. országjelentžshez Breitner Péter Zárszó a 2009. Žvi hajlžktalanügyi országjelentžshez A hajléktalanügyben kifejtett, lassan húszéves munkánknak egyesek szerint nincs látszatja, mások azt állítják, hogy a segítők életfontosságú

Részletesebben

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ 1. a) Fogalmazza meg a szociális munka főbb dilemmáit, és saját munkaköréből támassza alá egy-egy példával! b) Határozza meg a neurózis és a pszichózis fogalmát! Soroljon fel jellemző tüneteket, tünetegyüteseket!

Részletesebben

A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei dokumentációs,nyilvántartási és információáramlási rendszere

A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei dokumentációs,nyilvántartási és információáramlási rendszere Munkaerő-paci reintegráció a hajléktalan-ellátásban Pályázati azonosító: A/57, FT id.: HU-32 A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei dokumentációs,nyilvántartási és információáramlási

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére Budakalász Város Polgármestere 131/2012.(VI.28.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. június 28-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról

Részletesebben

Hátrányos helyzet és agresszió

Hátrányos helyzet és agresszió , Budapest Hátrányos helyzet és agresszió Buda Mariann Debreceni Egyetem, Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet buda.mariann@arts.unideb.hu AGRESSZIÓ ÉS ERŐSZAK Ne feledjük! Őszi Pedagógiai Napok Az agresszió

Részletesebben

Lakhatási program Nyíregyházán

Lakhatási program Nyíregyházán Lakhatási program Nyíregyházán Szoboszlai Katalin elnök, szociális munkás Szervezeti organogram Periféria Egyesület Közgyűlés Elnökség Felügyelő Bizottság Szociális Szolgáltató Központ Utcai Szociális

Részletesebben

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Vizsgálatunk 4 fő területre oszlik:

Tisztelt Bizottság! Vizsgálatunk 4 fő területre oszlik: Tisztelt Bizottság! A Hétszínvilág Egyesület szerződéséhez híven elkészítette a kortárssegítő képzésre jelentkezők fiatalok körében felmérését. A kérdőív az Ifjúság Kutatás 2000 Dunaújváros felhasználásával

Részletesebben

Pályakövetés ben NAPPALI tagozaton végzettek kérdőívének kiértékelése. Készült: december 19. Készítette: Bognár Melinda felvételi üi.

Pályakövetés ben NAPPALI tagozaton végzettek kérdőívének kiértékelése. Készült: december 19. Készítette: Bognár Melinda felvételi üi. Pályakövetés 2007-ben NAPPALI tagozaton végzettek kérdőívének kiértékelése Készült: 2008. december 19. Készítette: Bognár Melinda felvételi üi. 1 1.) Pályakövetés során kiküldött levelek száma az egyes

Részletesebben

A felnőtté válás Magyarországon

A felnőtté válás Magyarországon A felnőtté válás Magyarországon Murinkó Lívia KSH NKI Helyzetkép 50 éves a KSH Népességtudományi Kutatóintézet 2014. január 20. Általános megállapítások a felnőtté válással kapcsolatban 1. Kitolódó életesemények,

Részletesebben

ÁBTL - 4.2-10 - 224/1973 /I

ÁBTL - 4.2-10 - 224/1973 /I A M INŐSÍTÉS MEGSZŰNT az 1995. évi LXV. tv. 28. -ára figyelemmel BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! 10-224/1973. Ksz:329-28/73 T Á J É K O Z T A T Ó Az MSZMP Központi Bizottsága 1970. február 18-19-i,

Részletesebben

Ezek a mai fiatalok?

Ezek a mai fiatalok? Ezek a mai fiatalok? A magyarországi 18-29 éves fiatalok szocioökonómiai sajátosságai a Magyar Ifjúság 2012 kutatás eredményei tükrében Hámori Ádám Szociológus, főiskolai tanársegéd, KRE TFK hamori.adam@kre.hu

Részletesebben

Kérdőív a családról. Bert Hellinger

Kérdőív a családról. Bert Hellinger Kérdőív a családról Létezik egy mélység, amelyben minden összefolyik. Ez a mélység kívül esik az idő határain. Az életet egy piramishoz hasonlatosnak látom. Fenn, az egészen pici kis csúcson zajlik minden,

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

AKIK EGY CIPŐBEN JÁRNAK: SZÜLŐCSOPORT AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK RÉSZÉRE

AKIK EGY CIPŐBEN JÁRNAK: SZÜLŐCSOPORT AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK RÉSZÉRE AKIK EGY CIPŐBEN JÁRNAK: SZÜLŐCSOPORT AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK RÉSZÉRE Varga Nóra, Ráczné Kárpáti Márta Jósa András Oktatókórház Nyíregyháza, Gyermek Rehabilitációs Osztály BEVEZETÉS Szülőcsoportunkat

Részletesebben

A SPECIÁLIS SZAKISKOLAI TANULÓK ESÉLYEI

A SPECIÁLIS SZAKISKOLAI TANULÓK ESÉLYEI A SPECIÁLIS SZAKISKOLAI TANULÓK ESÉLYEI I SKOLARENDSZERüNK RÉGÓTA KÜZD A SZOCIÁLISAN HÁTRÁNYOS helyzetű fiatalok képzésének gondjaival. 1990-től e réteg számára újfajta iskolatípus jelent meg: a speciális

Részletesebben

TÁMOP 5.3.3-08/2-2009-0013 FEDÉL MÁS-KÉP(P) Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációját segítő programok

TÁMOP 5.3.3-08/2-2009-0013 FEDÉL MÁS-KÉP(P) Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációját segítő programok TÁMOP 5.3.3-08/2-2009-0013 FEDÉL MÁS-KÉP(P) Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációját segítő programok Születési ideje (N=80) 11,25% 1,25% 2,50% 31,25% 23,75% 3 1941-1950 között született

Részletesebben

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

SZŰRŐKÉRDŐíV. 1. Neve... (kérjük olvashatóan beírni)

SZŰRŐKÉRDŐíV. 1. Neve... (kérjük olvashatóan beírni) SZŰRŐKÉRDŐíV SORSZÁM: I. Azonosító adatok: Kitöltés időpontja: Kitöltés helye: Kitöltő neve: II. Kérdezett adatai: 1. Neve... (kérjük olvashatóan beírni) 2. Neme 1 férfi 2 nő 3. Születési helye:... 4.

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Kutatási összefoglaló 2012 Készítette: Votisky Petra Pszichológus, coach és expat http://www.nokkulfoldon.hu/ Kutatás háttere: Külföldön élő nőként,

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

WageIndicator adatbázisok eredményeinek disszeminációja H005 EQUAL projekt. WageIndicator és BérBarométer adatbázisok eredményeinek disszeminációja

WageIndicator adatbázisok eredményeinek disszeminációja H005 EQUAL projekt. WageIndicator és BérBarométer adatbázisok eredményeinek disszeminációja WageIndicator és BérBarométer adatbázisok eredményeinek disszeminációja Mit mutatnak az adatbázisok a részmunkaidős (nem teljes munkaidős) foglalkoztatást illetően? készítette: MARMOL Bt. 2008. április

Részletesebben

A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete. Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés

A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete. Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés Megvalósítók MOTIVÁCIÓ ALAPÍTVÁNY Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek esélyegyenlősége

Részletesebben

A DOLGOZÓ FIATALOK TÁRSADALMI ÉS SZAKMAI SZOCIALIZÁCIÓJA ÉS ÉRTÉKORIENTÁCIÓI

A DOLGOZÓ FIATALOK TÁRSADALMI ÉS SZAKMAI SZOCIALIZÁCIÓJA ÉS ÉRTÉKORIENTÁCIÓI MSZMP KB TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZET MSZMP POLITIKAI FŐISKOLA SZOCIOLÓGIAI TANSZÉK A DOLGOZÓ FIATALOK TÁRSADALMI ÉS SZAKMAI SZOCIALIZÁCIÓJA ÉS ÉRTÉKORIENTÁCIÓI KÉRDŐÍV A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! A kérdezés

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0584. Dömötöri Sándor Vendéglátó Kft. egészségre nevelési programja EGÉSZSÉGNAP

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0584. Dömötöri Sándor Vendéglátó Kft. egészségre nevelési programja EGÉSZSÉGNAP Dömötöri Sándor Vendéglátó Kft. egészségre nevelési programja EGÉSZSÉGNAP A dohányzás a burgonyafélék családjába tartozó dohánynövény leveleinek élvezete. Valószínűleg először Kolumbusz és társai találkoztak

Részletesebben

FEHÉR KÖNYV. A megfelelő, biztonságos és fenntartható európai nyugdíjak menetrendje. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2012) 7 final} {SWD(2012) 8 final}

FEHÉR KÖNYV. A megfelelő, biztonságos és fenntartható európai nyugdíjak menetrendje. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2012) 7 final} {SWD(2012) 8 final} EURÓPI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.2.16. COM(2012) 55 final FEHÉR KÖNYV megfelelő, biztonságos és fenntartható európai díjak menetrendje (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2012) 7 final} {SWD(2012) 8 final} FEHÉR

Részletesebben

Szociális asszisztens / PEFŐ. Érvényes: tól.

Szociális asszisztens / PEFŐ. Érvényes: tól. Érvényes: 2007. 01. 03-tól. 1 1. a) Mit értünk a szervezet fogalma alatt? Jellemezze a bürokratikus szervezetet! b) Mi a hospitalizáció és milyen hatással lehet a korai szeparáció a gyerekek szomatopszichés

Részletesebben

Felnőttek, mert felnőttek

Felnőttek, mert felnőttek Zolnai Erika Felnőttek, mert felnőttek Értelmi sérült felnőttek szexuálpedagógiai támogatása KLTE S z o c í o Í ő í í í ű Tanszék Könyvtára Leli, KEZEM FOGVA ÖSSZ EfO & K > Kézenfogva Alapítvány Budapest,

Részletesebben

Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban

Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban Zárótanulmány a VP/2013/013/0057 azonosítószámú New dimension in social protection towards community based

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus Önmenedzselés, karriertervezés Lehetőségek, technikák Mit értünk karrier alatt? Karrier = gyors, sikeres előmenetel, érvényesülés; Karriert

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A pedagógusképzés diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási

Részletesebben

Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő

Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze.

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. A gyermek jogai Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. Az egyezmény szó egy olyan országok között létrejött megállapodást jelöl, ami biztosítja, hogy

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

A magyar háztartások tagjainak kapcsolathálódinamikája és 2007 között

A magyar háztartások tagjainak kapcsolathálódinamikája és 2007 között A magyar háztartások tagjainak kapcsolathálódinamikája 1992 és 2007 között Kopasz Marianna Szántó Zoltán Várhalmi Zoltán HÉV projekt záró műhelykonferencia Budapest, 2008. október 13. Tartalom A minta,

Részletesebben

Kutatócsoportunk1 2006 2007-ben a SuliNova Kht. megbízásából végezte

Kutatócsoportunk1 2006 2007-ben a SuliNova Kht. megbízásából végezte A TOVÁBBKÉPZÉSEK HATÁSA A PEDAGÓGUSOK SZEMLÉLETÉRE Kutatócsoportunk1 2006 2007-ben a SuliNova Kht. megbízásából végezte el a Kht. által szervezett Integrációs program keretébe tartozó pedagógus továbbképzések

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE

PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE 1 PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE ORSZÁGOS IRODA 1068 Budapest, Városligeti fasor 10. * 1417 Budapest, Pf.: 11. Központi telefon: 322-8452, 322-8453, 322-8454, 322-8455, 322-8456 Elnök, alelnökök telefon/fax:

Részletesebben

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március Gondozás 2013 P2 Intézmény sorszáma: Intézmény neve: Kérdező neve:.. Kérdező száma: Instruktor neve:.. Instruktor száma: Interjú kezdete:

Részletesebben

FEHÉRVÁRI ANIKÓ KUDARCOK A SZAKISKOLÁKBAN TANULÓI ÖSSZETÉTEL

FEHÉRVÁRI ANIKÓ KUDARCOK A SZAKISKOLÁKBAN TANULÓI ÖSSZETÉTEL 23 FEHÉRVÁRI ANIKÓ KUDARCOK A SZAKISKOLÁKBAN A tanulmány egy 2008-as vizsgálat eredményei 1 alapján mutatja be a szakiskolai tanulók szociális összetételét, iskolai kudarcait és az azokra adott iskolai

Részletesebben

CSALÁD- és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

CSALÁD- és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT CSALÁD- és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT Újpalotai Család- és Gyermekjóléti Központ, Fióka Család- és Gyermekjóléti Központ, Munkanélküli Fiatalok Tanácsadó Irodája, Nappali Melegedő és Utcai Gondozó Szolgálat

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

Életkorok rekreációja

Életkorok rekreációja Életkorok rekreációja Gyermekkor, iskoláskor Néhány alapfogalom auxológia: növekedéstudomány növekedés: mennyiségi változások fejlődés: minőségi változások érés, érettség: egy fejlődési folyamat eredménye,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2006 Nyíregyháza, 2007-04-02 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ Második esély típusú intézmények és programjaik Az Equal program keretén belül szervezett Fiatalok Tematikus Hálózat megbízásából a tanulmány szerzői arra vállalkoztak, hogy átfogó

Részletesebben

A DEMOGRÁFIÁI ÉS A SZOCIOLÓGIAI ÉLETRAJZ EGYESÍTÉSE A NŐI ÉLETÜT V IZSG ÁLATA ALAPJÁN DR. M O LNÁR LÁSZLÓ

A DEMOGRÁFIÁI ÉS A SZOCIOLÓGIAI ÉLETRAJZ EGYESÍTÉSE A NŐI ÉLETÜT V IZSG ÁLATA ALAPJÁN DR. M O LNÁR LÁSZLÓ A DEMOGRÁFIÁI ÉS A SZOCIOLÓGIAI ÉLETRAJZ EGYESÍTÉSE A NŐI ÉLETÜT V IZSG ÁLATA ALAPJÁN DR. M O LNÁR LÁSZLÓ A gazdaságilag aktív nő életútjának, életciklusainak kutatását bemutató tanulmányomban (Molnár,

Részletesebben

Mi a Lovas Èlmény Tréning, kinek ajánljuk?

Mi a Lovas Èlmény Tréning, kinek ajánljuk? Mi a Lovas Èlmény Tréning, kinek ajánljuk? 2 A lovak a környezetre nagyfokú érzékenységgel reagálnak. Az emberek képesek arra, hogy mást mondjanak, mint amit testük mutat. A lovak ezzel szemben nem csak

Részletesebben

2. Az Egyezmény eredeti angol nyelvû szövege és hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ:

2. Az Egyezmény eredeti angol nyelvû szövege és hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ: 2001. évi XXVII. Törvény a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló azonnali lépésekrõl szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1999. évi 87. ülésszakán elfogadott 182.

Részletesebben

IDENTITÁS (ÖN)AZONOSSÁG - TUDAT

IDENTITÁS (ÖN)AZONOSSÁG - TUDAT IDENTITÁS AZONOSSÁG IDENTITÁS (ÖN)AZONOSSÁG - TUDAT FOBB KÉRDÉSEI KI VAGYOK ÉN? / 0 -? / MERRE TARTOK? / 6-40 / HOVÁ TARTOZOM?/ milyen csoportokhoz/? / 3 -? / MILYEN ÉRTÉKEKET TARTOK FONTOSNAK? / 3-13

Részletesebben

A társadalmi kapcsolatok jellemzői

A társadalmi kapcsolatok jellemzői A társadalmi kapcsolatok jellemzői A győri lakosság kapcsolati tőkekészletének sajátosságai Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető egyetemi docens SZE PLI Szociális Tanulmányok Tanszék Zárórendezvény Győr,

Részletesebben

ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány

ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány Mottó LÁTNI ÉS HALLANI azt, ami bennem van, és nem azt, aminek lennie kellene; ELMONDANI azt, ami érzek

Részletesebben

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm.

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező adatai: családi és utóneve:... születési neve:... anyja neve:... születési helye, ideje:..., év... hó... nap... családi állapota:... személyi ig. száma:...

Részletesebben

Foglalkoztatás és minőségügy a Munka kisgyermekkel program tükrében

Foglalkoztatás és minőségügy a Munka kisgyermekkel program tükrében Foglalkoztatás és minőségügy a Munka kisgyermekkel program tükrében Hogyan kapcsolható össze a minőségügy a foglalkoztatással? 1. CSR (a cégek társadalmi felelősségvállalása) = szociális és környezeti

Részletesebben

Fejlődéselméletek. Sigmund Freud pszichoszexuális Erik Erikson pszichoszociális Jean Piaget kognitív Lawrence Kohlberg erkölcsi

Fejlődéselméletek. Sigmund Freud pszichoszexuális Erik Erikson pszichoszociális Jean Piaget kognitív Lawrence Kohlberg erkölcsi Fejlődéselméletek Sigmund Freud pszichoszexuális Erik Erikson pszichoszociális Jean Piaget kognitív Lawrence Kohlberg erkölcsi Suplicz Sándor BMF TMPK 1 S.Freud: A pszichoszexuális fejlődés A nemhez igazodás

Részletesebben