A DEBRECENI DÉRI MÚZEUM KIADVÁNYAI LXXXIV.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A DEBRECENI DÉRI MÚZEUM KIADVÁNYAI LXXXIV."

Átírás

1 A DEBRECENI DÉRI MÚZEUM KIADVÁNYAI LXXXIV. deri_2013.indb :15:51

2 deri_2013.indb :15:52

3 A DEBRECENI DÉRI MÚZEUM KIADVÁNYAI LXXXIV. A DEBRECENI DÉRI MÚZEUM ÉVKÖNYVE ANNALES MUSEI DEBRECENIENSIS de Friderico Déri nominati 2013 SZERKESZTETTE: ANGI JÁNOS LAKNER LAJOS MAGYARI MÁRTA DEBRECEN, 2013 deri_2013.indb :15:52

4 Kiadja a Déri Múzeum Felelős kiadó: a Déri Múzeum igazgatója A kötet a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával jelent meg szerzők, 2013 Déri Múzeum, 2013 Fotó: Jurás Ákos, Lukács Tihamér HU ISSN A debreceni Déri Múzeum Évkönyve Borítóterv és nyomdai előkészítés: Dallos Csaba Nyomta a KAPITÁLIS Kft. Debrecen Felelős vezető: Kapusi József deri_2013.indb :15:52

5 5 TARTALOM TERMÉSZETTUDOMÁNY Dudás Miklós: A magyarországi kerecsen sólyom (Falco cherrug cherrug) populációjának helyzete és a Hortobágyi Nemzeti Park működési területén előforduló állományának védelme...7 RÉGÉSZET ÓKORTUDOMÁNY K. Zoffmann Zsuzsanna: Bronzkori embertani leletek a Kárpát-medence keleti térségeiből...29 Hullám Dénes: Elfeledett sírok elfeledett leletei 1. - Római császárkori sírleletek a Sebes-Körös alsó folyásánál Gesztelyi Tamás: Intercisai gemmaleletek...59 Vozil Irén: Újbirodalmi és későkori egyiptomi koporsók...77 TÖRTÉNETTUDOMÁNY Takács Péter: Kölcsey és Wesselényi politikai barátsága Krankovics Ilona: Debreceni kereskedők nagyváradi kapcsolatai a 19. század első felében IPARMŰVÉSZET P. Szalay Emőke: Rézedények északkelet-magyarországi református templomokban IRODALOMTÖRTÉNET Bakó Endre: Herczeg Ferenc és a debreceni színházi élet MUZEOLÓGIA Szelekovszky Márta: A Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatóságának lengyelországi kapcsolatai 1956 és 1979 között Birkásné Vincze Rita: A Hajdú-Bihar megyei múzeumok munkatársainak bibliográfiája KIÁLLÍTÁSOK Surányi Béla: Agrárörökségünk, az alföldi paraszti gazdálkodás a században Keresztury Tibor: Aki látta Babitsot Lakner Lajos: Már szánkig ér a rémület. Emlékezés Kiss Tamásra Csorba Csilla: Gondolatok az írás/képtárban deri_2013.indb :15:52

6 deri_2013.indb :15:52

7 7 DUDÁS MIKLÓS A MAGYARORSZÁGI KERECSENSÓLYOM (FALCO CHERRUG CHERRUG) POPULÁCIÓJÁNAK HELYZETE, ÉS A HORTOBÁGYI NEMZETI PARK MŰKÖDÉSI TERÜLETÉN ELŐFORDULÓ ÁLLOMÁNYÁNAK VÉDELME A Palearktisz sztyepp, illetve erdőssztyepp zónájának jellegzetes ragadozó madár faja. Az összefüggő elterjedési területei: Ukrajnától, Dél-Szibérián keresztül egészen Mongóliáig húzódnak. Szigetszerűen előfordul Kelet-Európa megfelelő síksági élőhelyein, így Ukrajnában és a Kárpát-medencében. Az elmúlt húsz év alatt állomány növekedésének köszönhetően elterjedése nyugat felé húzódott. Jelenlegi adataink szerint a legnyugatibb fészkelő helye a Morva-medence-, illetve Szász-Svájcban található. Az utóbbi években az Osztrák-Magyar határ túloldalán is vannak alkalmi megtelepedő költőpárok. Ezen a hatalmas elterjedési területén a szakemberek két alfajt különböztetnek meg. A taxonomiai bélyegek alapján a Falco cherrug cherrug az egyik, mely Közép-Szibéria déli részén. illetve Irán keleti felén is él. Míg a másik alfaj a Falco cherrug milvipes, amely Közép-Szibéria Déli részétől Nyugat és Észak-kelet Kínáig húzódik. A Falco cherrug cherrug elterjedése szigetszerű, így fészkel Oroszország európai részén (kb. 100 pár), Szlovákiában (20 pár), Magyarországon ( pár), Ausztriában (1-5 pár), Szerbiában (20-40 pár), Romániában (kb.20 pár) Bulgáriában (50 pár?), Moldáviában (kb. 20 pár), Ukrajnában ( pár), Kis-Ázsiában Törökországban (100 pár). A kerecsen sólyom a nyílt, sztyepp jellegű füves élőhelyekhez kötődő ragadozó madár, melyet korábban limitált az egyik legfontosabb táplálék állatának az ürgének (Citellus citellus) az elterjedési területe. Az eltelt harminc év alatt ez a sólyom faj táplálék specialistából, táplálék generalistává alakult át. Ez a folyamat a kiváló adaptációs késségét mutatja a fajnak, hogy a zsákmányolási stratégiáján tudott változtatni, vagyis a táplálék listáján domináns szerepet kaptak a madár alkatúak is (Ecsedi 2004). Magyarországon 1974-től egy új törvényerejű rendelet lépett életbe, ami, szabályozta, illetve betiltotta, hogy kerecsen sólyommal lehessen legálisan solymászni. Ezzel egyidőben elkezdődött a magánszemélyeknél tartott madarak önkéntes alapon való beszolgáltatása, vagy hatósági lefoglalása. Az a néhány tucat madár, ami megkerült, szinte kivétel nélkül mind fióka korban fészekből szedettek voltak, s így az emberhez erősen kötődtek. A solymászatra használt példányokat a természetvédelem szakemberei, mindenféle előkészítés nélkül (pl. fokozatos elvadítás, önálló zsákmányolásra való felkészítés stb.) szabadon engedték a Pilis hegységben, akik akkor még nem rendelkeztek kellő szakmai gyakorlattal. Ezek a példányok 90%-ban elpusztultak, mivel egy rendkívül táplálék szegény, és zárt erdő állományú hegyvidéki terepen lettek egyszerre elengedve. Az emberhez való szoros kötödésük (imprinting) miatt a kiéhezett madarak a turistákat támadták meg eleséget koldulva, akik mint legtöbbjük ezt a viselkedésformát támadásnak vélték s vagy ők, vagy az eléhezés végzett velük. A 70-es évek végére a Magyarországon ismert kerecsen sólyom állománya párra csökkent, s ezek a párok felhúzódtak az északi középhegységben (Bükk hg. Mátra hg. Börzsöny hg. Zemplén hg. stb.) található sziklafalakra költeni. Azokat a revíreket foglalták el amelyek korábban tradicionális vándorsólyom fészkelő helyek voltak. (a vándorsólyom ezekről a helyekről 1967-ben tűnt el, mint költő faj, s csak 1997-ben települt ismét vissza). A kiüresedett fészkelő helyeket (sziklaüregeket, sziklapárkányokat) foglalták el költésre a kerecsen sólyom párok. Ebben az időben is az ismert és nyilvántartott sziklai párok sikeres költéseinek a meghiúsulásai továbbra is a fészkek kifosztása volt, valamint a turizmus erősödése következtében fokozódott a fészekről való többszöri lezavarása a kotló madaraknak. Sorozatban követték egymást azok az évek, amikor csak néhány párnak (2-3) volt sikeres a költése, s ez annak volt köszönhető, hogy a rendszeres zavarás miatt a sziklai költőhelyekről, gallyfészkeket (egerészölyv, héja, parlagi sas stb. fészkeit) foglaltak el, amit a fészekfosztogatók nem találtak meg és a turista útvonalak is elkerülték ezeket a fészkelő helyeket. A 80-as évek elejétől a Hortobágyi Nemzeti Park és a Bükki Nemzeti Park szakemberei közösen kezdték megszervezni a veszélyeztetett sziklai fészkek folyamatos őrzését, a lekotlástól a fiókák kirepüléséig. Néhány évvel később (1986-ban) a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a WWF támogatásával öt éves program keretében vette át és folytatta a megkezdett munkát. Évente 7-8 fészek folyamatos őrzését kellet biztosítani a magyarországi középhegységben. Ezek az őrzött és sikeresen költő kerecsen párok, gyakorlatilag a megmaradt hazai mikropopuláció számára jelentettek végső menedéket. Ily módon az állomány fokozatos megerősödésével, ismét megjelentek az eredeti élőhelyeiken, a nyílt síksági alföldi területeken. Ma a magyar kerecsen állomány 80%-a a Nagyalföldön fészkel, a Dunántúlon előfordulása szigetszerű. A kerecsen sólyom fő táplálékát az ürge (Citellus citellus) képezte, de a 70-es években sorba szűntek meg ürgés élőhelyek, vagy felszántották (ősgyepeket) őket, vagy számos helyről kifogdosták őket, a kisebbségi etnikum (cigányság) kedvelt tápláléka a mai napig is. A 80-as évek közepén megkezdődtek az ürge visszatelepítési kísérletek, melyek elsősorban a füves repülőterekről történtek, ahol nemkívánatos a jelenlétük a felszállópályákon, mert a számtalan fúrt kotorékaik talajegyenetlenséget, megsüppedést okoz, s ez a fel- s leszálló repülőgépek biztonságát veszélyeztetheti. Mára már tökéletesedett módszerekkel deri_2013.indb :15:52

8 8 (élvefogó csapdákkal) történnek az át, illetve a visszatelepítések azokra az alkalmas élőhelyekre, ahonnan korábban kipusztultak. Szerencsére a kerecsen sólyom az eltelt évtizedek alatt, inkább táplálék generalistává vált, vagyis az ürgén kívül sikeresen zsákmányol madarakat is (örvös galamb, balkáni gerle, házi galamb, szarka, vetési varjú, mezei pacsirta, bíbic, stb.). Több alkalommal sikerült megfigyelni, amikor a vörös vércsétől elvette az általa zsákmányolt mezei pockot (Microtus arvalis). Egy alkalommal az egyik elektromos traverzen lévő műfészekben (40 m magasan) csapdában esett hörcsögöt (Cricetus cricetus) csapdástól együtt vitte fel a tojó sólyom a fiókáinak. Magyarországon a hörcsögöt a bőréért, mint mezőgazdasági kártevőt hatalmas területeken csapdázzák, pedig ezeken, az agrárterületeken fontos táplálék állata a kerecsen sólyomnak. A kerecsen sólyom, kóborlóként a Hortobágyot múlt század eleje óta rendszeresen felkereste, de első bizonyított fészkelése 1989-ben, egy vetési varjú telepen volt, ahonnan akkor 2 fiókát nevelt és repített ki a szülő pár. A rákövetkező években további párok kerültek elő a térségben, kormorán fészekben, szürke gém telepen és rétisas által épített fészekben költöttek sikeresen. A 80-as évek elején elkezdődött egy műfészek kihelyezési program, melynek eredményeként gallyfészkek és fatálcák (gyöngykaviccsal megrakva) lettek kihelyezve a puszta különböző részeire, leginkább a mozaikos fás-ligetes löszpuszta-gyepekre, ahol az ürge előfordulása gyakori volt. Ezeket a műfészkeket egyre gyakrabban foglalták el. Néhány évvel később az újonnan megtelepedő párok már a nemzeti park határán húzódó 750 kv-os magasfeszültségű, 40 m magas tartóoszlopaira fészkelő holló és dolmányos varjú fészkeit foglalták el. Ezek a gallyfészkek nem bizonyultak tartósnak és számtalan esetben a sólyom párok költései a fészkek szétesése miatt hiúsult meg. Ezért ezekre, az oszlopokra is tartósabb, fémből készült műfészkek lettek felhelyezve, evvel a módszerrel a fiókakori mortalitást sikerült lényegesen lecsökkenteni. A legfrissebb adatok szerint (2004-ben) a Hortobágyon jelenleg 28 költő pár él, de a pusztához csatlakozó egyéb síkvidéki kistájakon (Bihari-sík, Jászság, Nyírség, stb.) még további 15 pár van nyilvántartva. Ezek a költő párok 90%-ban mesterséges fészkekben költenek. A kézre került sérült, röpképtelen, vagy hatóságilag lefoglalt madarak két telepen vannak elhelyezve, az egyiket a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tartja fent, a másik ragadozó madár, repatriáló állomás a Hortobágyi Nemzeti Parkban működik. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület telepén egy sérült pártól az elmúlt évtizedben 23 fiókát sikerült produkáltatni zárttéri körülmények között. A fiókák 3-4 hetes korban lettek adoptálva a természetben lévő fészkekbe, több fióka lett a Hortobágyon is kihelyezve műfészkekben költő párokhoz. A vonulási, kóborlási hajlama a kerecsen sólyomnál változó, vannak évek óta összetartó párok, melyek egész évben a revír környékén maradnak, legfeljebb 8-10 km-re távolodnak el, táplálékhiány esetén. Néhány éve tűnt fel, hogy a nagyobb városokban (Debrecen) behúzódnak áttelelő példányok, ahol sok elvadult házigalamb és balkáni gerle él. Eddig csak a vándor sólyomra volt jellemző ez a viselkedési forma. A fiatal, DUDÁS MIKLÓS még ivaréretlen példányok messzebbre is elkóborolnak, eddig a Balkánfélsziget déli, délkeleti részeiből érkeztek visszajelzések a megkerült madarakról. Néhány megkerülés Kelet-Afrikából és Észak-nyugat Indiából is volt már. A nemzeti parkban (az egész ország területére jellemző) a sólymokra, de az egyéb ragadozó madár fajokra is a legnagyobb veszélyt a 20 kv-os légvezetékek jelentik. Az elmúlt években igen sok területrészen sikerült már ezeket az veszélyeztető oszlop sorokat leszigetelni, de a végső megoldást a földkábel jelentené, ami a madár védelmen túl, a tájesztétikai értékeit is még tovább növelné a Hortobágyi Nemzeti Parknak, mint a világörökség részének. Minden évben kerülnek meg, sérült madarak (áramütött, lelőtt, stb.) sőt még illegálisan tartott példányok is, de jelenpillanatban, a növekedésben lévő magyarországi állomány ezeket, a veszteségeket remélhetőleg még hosszú távon tudja kompenzálni. A KERCSENSÓLYOM (FALCO CHERRUG) NAPI AKTIVITÁSÁNAK VIZSGÁLATA A SZAPORODÁSI PERIÓDUS ALATT A vizsgálat a Bükki Nemzeti Park egyik folyamatosan őrzött sziklai (Gerenna-vár 1984.) fészkénél történt. Az adatgyűjtés a kotlás megkezdésétől a fiókák kirepüléséig tartott (április 1-től június 16-ig). A megfigyelési adatok három időszakra lettek szétosztva: 1. Kotlás (április 1-től- április 30-ig.) 2. Fiókanevelés (május 1-től- május 31-ig.) 3. A fiókák kirepülési periódusa (június 1-től-június 16-ig.) A három elkülönített időszak során a következő viselkedési formák gyakorisági adatai lettek rögzítve: a, Explorációs mozgások (felderítő repülések) b, Territórium-védés c, Táplálkozó területre ki- és beszállás d, Zsákmányolás és a zsákmánnyal érkezés e, Fészekre ki- és beszállás f, Komfortmozgások Az adatok kiértékelésénél előre kell bocsátani, hogy eltérő pontossággal lettek regisztrálva a különböző mozgásformák. A kotlási ciklusban a fészekről ki-, és beszállás, illetve a felderítő repülések voltak jellemzőek, a fiókanevelés időszakában a felderítő repülések és a táplálkozással kapcsolatos mozgásformák, a fiókanevelés és a kirepülés utolsó fázisában a szülőpár komfortmozgásai váltak meghatározóvá. (1. táblázat) A megfigyelési adatokból kitűnik, hogy a területvédő és zsákmányoló viselkedés-formák közel hasonló gyakorisággal követik egymást a három időszak alatt. A kotlási időszak gyakori fészek-elhagyásai abból adódnak, hogy a tojó a kotlást időnként szünetelteti, a hímmel cserél s közben felderítő repüléseket, komfortmozgásokat végez és táplálkozik. A fiókanevelés időszakában a táplálkozással összefüggő mozgásformák dominaciája egyértelműen a növekedésben lévő fiókák nagy táplálék szükségletéből adódik. deri_2013.indb :15:52

9 A MAGYARORSZÁGI KERECSENSÓLYOM (FALCO CHERRUG CHERRUG) POPULÁCIÓJÁNAK HELYZETE 9 Mozgásformák Kotlás Fiókanevelés Fiókakirepülés 1. Felderítő repülés 22% 27% 26% 2. Territóriumvédés 2% 5% 7% 3. Táplálkozó területekre 20% 22% 10% ki-és berepülés 4. Zsákmányolás és 5% 11% 7% zsákmánnyal érkezés 5. Fészekbe 30% 19% 14% ki- és berepülés 6. Komfortmozgások 21% 16% 36% Összesen: 100% 100% 100% Megfigyelésszám: táblázat. A vizsgált mozgásformák gyakorisága a három időszakban Az utolsó fázisban, a fiókák kirepülésének időszakában a komfortmozgások gyakorisága ismét megnövekszik, mert a kirepülés előtt álló, teljesen kifejlődött fiókák táplálék szükséglete ekkor már lényegesen csökken, illetve már önállóan fogyasztják el a beadott zsákmányokat. A szülőpár ebben az időszakban már ritkán tartózkodik a fészken, de valamely közeli őrhelyéről megfigyelés alatt tartja. A fiókák kirepülését úgy stimulálják, hogy minél kevesebb táplálékot visznek a fészekbe, így azok kénytelenek lesznek a szülőket repülve követni s a táplálékot úgy kérni. A különböző mozgásformák napszakos megoszlása a három időszakban I. Explorációs mozgások, (felderítő repülések) (1. grafikon) N N KOTLÁS óra FIÓKANEVELÉS gyakoriság óra gyakoriság N FIÓKARÖPTETÉS óra gyakorisag A kotlás időszakában a felderítő repülések 13 és 15 óra között domináltak, de magas értéket mutatott még a óráig tartó időszak is. A fiókanevelési periódusban nagyjából egyforma mennyiségű a felderítő repülések száma a 9-15 óráig terjedő időintervallumban. Ezt követően folyamatosan csökkent 19 óráig. Ebben a két időszakban óra között hiányoztak ezek a mozgásformák. Az utolsó fázisban, a fiókák kirepülésének időszakában 9-19 óráig közel hasonló magas értékek jelentkeztek, kis viszszaesés csak óráig terjedő időszakban volt tapasztalható. Növekedett a felderítő repülések száma óra között is. Az explorációs célú repülések alakulása feltehetően, a napsütéses órák számával. Illetve a fészekalj fejlettségi állapotával van összefüggésben. Ezt látszanak alátámasztani az adatok is. A kotlási időszakban a kora délutáni (13-15) órákra koncentrálódnak a repülések. Májusban, amikor a napsütéses órák számával jelentősen hosszabbodnak a nappalok, de a tojó a kis fiókák miatt még a fészekhez kötött, 9-15 óra között vannak a csúcsértékek. A kirepülés előtt lévő, teljesen kifejlődött fiókák nevelési időszakában 9 és 21 óra között kiegyenlítetten jelentkeztek a felderítő repülések száma. II. A territórium védések napszakos elemzésénél az adatok nem értékelhetőek, mert azok a mozgásformák napszaktól függetlenül, alkalomszerűen következtek be. III. Táplálkozó területekre, ki-, és beszállás (2. grafikon) A kotlás időszakában 9-11 és óra között mutatkozott csúcsérték. A korareggeli 7-9-ig és az esti óra közötti időszakban egyáltalán nem volt értékelhető adat. A fiókanevelési ciklusban szintén kora délután (13-15 óra) volt a maximum, míg előtte és utána egyenletesen csökkenő értékek adódtak. A fiókák kirepülési időszakában 9 és 11 óra között jelentkezett a csúcs, ezt követően 17 óráig nagyjából egyenlő értékek mutatkoztak, míg 19 óra után nem voltak értékelhető adatok. A táplálkozó területekre való kiés beszállásnál, a költés első két időszakában egymáshoz hasonló aktivitásgörbét kaptunk, óra közötti csúcsértékekkel. Az első időszakban a kora reggeli és késő esti időszakban nem történtek ilyen jellegű mozgásformák. Ez adódik a kotlási időszak kevesebb táplálék-igényéből. A harmadik vizsgált ciklusban, a nagy fiókás fészekalj esetén a táplálkozás érdekében történt helyváltoztatások időbeni megoszlása jóval kiegyenlítettebb. Mindhárom időszakban ez a mozgásforma maximuma 9-17 óra között jelentkezett. deri_2013.indb :15:52

10 10 DUDÁS MIKLÓS N KOTLÁS IV. Konkrét zsákmányolás, zsákmánnyal érkezés (3. grafikon) A vizsgált 4 fiókás fészekalj, a három időszakban jelentősen különbözött a zsákmányolással, zsákmányhordással kapcsolatos mozgásformák gyakorisága. A kotlás időszakában a kevés zsákmányhordás természetesen a kotló tojó táplálékigényéből adódott. A megfigyelések szerint óra között történtek a zsákmányhordások, óra között volt a leggyakoribb. A korai fiókanevelési szakaszban a magas értékek nyilvánvalóan a fiókák nagy táplálékigényéből adódott. A napi csúcsértékek 9-11 és óra között voltak, viszonylag nagy értékekkel szerepel a óra közötti időszak is. A fiókák kirepülése alatt 9-től 17 óráig egyenletesen csökkenő gyakoriságúak az etetések. A kotlási időszakban a táplálkozó területekre való kirepülés és az első zsákmányolás leggyakrabban 9-11 óra közé esik. A második zsákmányolás egyenlő eséllyel történik óra között. A korai fiókanevelési periódusban 7-9 óra között indult el a hím zsákmányszerző útra, az etetés túlnyomórészt 9-11 óra között történt, óra közötti időszakban egyáltalán nem történt etetés. A szülő madarak viszont ebben az időben indultak ki a táplálkozó területekre. A 17 óra utáni zsákmányszerző utak már legtöbbször sikertelenek. A harmadik időszakban a reggeli órákban indulnak zsákmányszerzésre, az etetések zöme 13 óráig lezajlott. Nagyon valószínű, hogy ez a periodicitás összefüggésben van a zsákmányállatok (galambfélék, közepes nagyságú énekesek, rágcsálók, stb.) napi aktivitásával KOTLÁS óra gyakoriság FIÓKANEVELÉS 2 12 N N óra gyakoriság FIÓKARÖPTETÉS óra gyakoriság FIÓKANEVELÉS 4 N N óra gyakorisag óra gyakoriság N FIÓKARÖPTETÉS óra gyakoriság V. Fészekre ki- és beszállás (4. grafikon) A fészekre való ki- és beszállásnál az első két időszakban (kotlás és fiókanevelés) az aktivitásgörbe lefutása nagyon hasonló, óra közötti csúcsértékekkel. A maximum 9-11 és a óra között jelentkezik, viszont deri_2013.indb :15:52

11 A MAGYARORSZÁGI KERECSENSÓLYOM (FALCO CHERRUG CHERRUG) POPULÁCIÓJÁNAK HELYZETE óra között alacsony a fészekre való ki- és beszállások száma. A megfigyelési adatok óráig egyenletesen csökkennek. A korai fiókanevelési periódusban magas értéket mutat a 7-9 óráig terjedő időintervallum. A fiókaröptetési fázisban a csúcsértékek óra között jelentkeznek, ezek az adatok adódnak a szülőmadarak fészekre, vagy annak közelébe való beszállásából, éjszakázás céljából. Érdekes, hogy óra között teljesen hiányoznak ezek a mozgásformák FIÓKARÖPTETÉS a 11-15, és a órás csúcsok. Hasonlóan főleg a táplálkozásnál figyelhetők meg a komfortmozgások a fiókanevelés időszakában is. A fiókák kirepülésének időszakában ugrásszerűen megnő a komfortmozgások száma ez összefüggésbe hozható a szülőpár megnövekedett szabadidejével és az elkezdődött tollváltás ekkor már előrehaladottabb stádiumba került, s így a tollazat rendezésével kapcsolatos mozgásformák gyakoribbá váltak. A csúcsértékek és óra között jelentkeztek KOTLÁS N N óra gyakorisag óra gyakoriság 12 FIÓKANEVELÉS 8 FIÓKANEVELÉS N 6 4 N 4 3 N óra KOTLÁS gyakoriság óra gyakorisag VI. Komfort mozgások (5. grafikon) A megfigyelési adatok jelentős része egy jellegzetes őrfán illetve az úgynevezett tépősziklán való viselkedéséből adódtak a szülőmadaraknak. A komfortmozgások a zsákmány elfogyasztása után, a legmarkánsabban a kotlás ideje alatt volt megfigyelhető. Ekkor a zsákmányolás-zsákmánnyal érkezés grafikonjához hasonlóan jól elkülönülnek N óra FIÓKAREPTETÉS gyakoriság óra A napi aktivitás és az időjárás összefüggése gyakoriság A megfigyelések időtartama alatt az időjárási viszonyok öt kategóriába lettek besorolva: esős, párás, szeles (összesen: 14 nap) napsütés, erős szél (17 nap) napsütés szélcsend (21 nap) deri_2013.indb :15:53

12 12 borult ég, szélcsend (13 nap) borult ég, erős szél (9 nap) A kotlástól a fiókák kirepüléséig az egyes mozgásformák gyakorisága és az időjárás között szoros összefüggés tapasztalható. Szélcsendes időben jóval nagyobb az aktivitás, főleg akkor, amikor még ehhez napsütés is párosul. Legalacsonyabb értékeket a borult égnél és erős szélnél mutatnak a madarak viselkedése. ETOLÓGIAI KUTATÁSOK A BÜKKI NEMZETI PARKBAN (1986) A ragadozó madarak viselkedés kutatásával foglalkozó sokrétű szakirodalom említést tesz, egy olyan viselkedési sémáról, mely szerint a költési időszak alatt (főleg a fióka neveléskor) a szülő madarak a fészkükhöz közeledve, a zsákmányolási késztetésük gátlás alá kerül. Egyes kutatók szerint a fiókák túlélése szempontjából alakult ki ez a viselkedésforma, nehogy őket is prédának nézzék a szülők. Számtalan eset tanúskodik arról, hogy a kikelt néhány órás vagy napos fiókákat elfogyasztják a szülő madarak. Ezekről az esetekről legtöbbször bebizonyosodott, hogy fiatal pároknál figyelték meg a kannibalizmust, ami az ivadéknevelés tapasztalatlanságából, vagy peszticid terhelés hatására következett be. A rákövetkező tenyészidőszakokban már ugyanezek a párok összeszoktak és sikeresen nevelték fel a fiókákat. A sziklai fészkek őrzése során számtalan lehetőség kínálkozott, bizonyos viselkedési szekvenciák felülvizsgálatára. Egy ilyen eset volt, amikor heves vihar után az egyik szinte megmászhatatlan bükkfán lévő gallyfészekből kiesett egy 3-4 hetes fióka. Külső sérülések nem látszottak rajta, a felé nyújtott táplálék falatot elfogadta. Néhány napi gondozás után be lett téve az egyik őrzött sziklai fészekbe, ahol két hasonló korú fióka volt. A folyamatos megfigyelés során kiderült, hogy a dajkaszülők nem etették ezt a fiókát., noha folyamatosan kérte a táplálékot. Egy napos fészekben való tartózkodás után ez a fióka ismét kieset a fészekből, ami már a pusztulását okozta. Ezen eseményekkel egy időben csempészektől, hatóságilag lefoglalt két ugyancsak 3-4 hetes fióka került meg, de a kihallgatás során nem derült ki, hogy a madarak melyik fészekből származtak. Nem volt más választási lehetőség, vonakodva bár, de mégis ugyanabba az őrzött fészekbe lettek behelyezve, mint a korábbi fióka. Nagy megkönnyebbülésre a dajkaszülők mindkét jövevényt elfogadták és felnevelték őket a saját fiókáival együtt. Az esetek tanulmányozása egyetlen logikus, s talán elfogadható magyarázatot adhat. Az első betett fiókát olyan belső sérülések érhették, a saját fészkéből való kiesés során, amit emberi szemmel nem lehetett észrevenni. A dajkaszülők viszont egyértelműen észlelték a fióka normálistól való viselkedésbeli eltéréseit, s ezért nem etették. Bizonyítja ezt a néhány nappal később ugyanennek a szülőpárnak behelyezett másik két fióka esete. Azok teljesen normális viselkedési mintákat mutattak, s a dajkaszülők elfogadták őket. DUDÁS MIKLÓS Még ebben a tenyészidőszakban egy extrémebb etológiai kísérlet is végre lett hajtva az őrzött fészeknél. Történetesen, egy teljesen kifejlődött, de még nem repülőképes házigalamb fióka lett behelyezve az öthetes sólyom fiókák közé, azt a pillanatot kihasználva, amikor mindkét szülő madár távol volt a fészektől. A galamb és a fiókák közömbösen viselkedtek egymás iránt sem támadási, sem pedig menekülési reakciókat nem mutattak. Gyakorlatilag semmilyen érdeklődést nem tanúsítottak egymás iránt. Komfort, mozgásokat végeztek tollászkodtak, majd behúzott nyakkal, félig lehunyt szemmel pihentek, vagyis a már majdnem röpképes fiókák nem ismerték fel az élő galambban a zsákmányt. A fiatal galambban sem aktiválódott még a predátor képe, amitől menekülnie kellene. Majd néhány óra multán nagy magasságban bekörözött az egyik szülő madár (tojó) s mikor a fészek közelébe ért, hirtelen támadó sebességre váltott át s a fészekből a sólyom fiókák közül kiragadta a fiatal galambot, majd a tépősziklájára szállt vele. Néhány perc múlva visszajött a fészekre, a félig megtépett galambbal s a fiókáknak beadta, s azok rövid idő alatt elfogyasztották, éhesen rávetve magukat. Ez a kísérlet megdönteni látszik azt a fentebb már említett hipotézist, miszerint a ragadozó madarak a fészkük közvetlen közelében nem zsákmányolnak. Ebben a provokált helyzetben egyértelműen felismerte és különbséget tudott tenni a tojó kerecsen a már kifejlett saját fiókái, s az ugyancsak felnőtt galamb, mint zsákmány között. Adalékok a fiókák etológiájához A Bükki Nemzeti Parkban szintén egy őrzött sziklai fészeknél (1984) történtek a megfigyelések. A négy fióka, különböző s igen jól elhatárolható fejlődési stádiumban voltak. A tokos elsőéves, illetve a pihetollak a test borítottságának arányában a következő képen oszlottak meg: I. a legidősebb fióka hátán és a szárnyfedőin már csak kb. 10% a pihetoll borítottsága. II. a második fióka hátán és a szárnyfedőin kb. 20%-os a pihetoll borítottság. III. a harmadik fiókán 30% a pihetoll. IV. a legfiatalabb fióka még szinte fehérnek tűnik, mert legalább 55 %-a pihetollal borított a testének. Az első megfigyelési nap: május 30. (borult, szemerkélő esős idő) 10 óra 30 perc: a fészek közepében az addig lapuló fiókák, aktív komfort mozgások végzésébe kezdenek: tollászkodás, ürítés, szárnypróbálgatás, egymást kurkásszák, pihés fejüket saját hátukhoz dörgölik, még tokos elsőéves szárnytollaikat csőrükkel igazgatják, stb. 10 óra 50 perc: a legidősebb fióka egy korábbi zsákmány maradványt szed elő (galamb szárny) a fészekből, s önállóan megragadja, és a tépésébe kezd. deri_2013.indb :15:54

13 A MAGYARORSZÁGI KERECSENSÓLYOM (FALCO CHERRUG CHERRUG) POPULÁCIÓJÁNAK HELYZETE 13 A legkisebb fióka ezt látva, sajátos imponáló pózt vesz fel ami erőteljes szárnymozgásokban és síró táplálékkérő hangban nyilvánul meg. Ezeket a mozgásformákat 1-2 perc múlva abbahagyja. 11 óra 30 perc: esik az eső, a fiókák visszahúzódnak a költőüreg védettebb részébe, megnyugodnak, szemhéjukat lehunyva pihennek. 12óra 20 perc: a fiókák hirtelen felélénkülnek, erőteljes táplálékkérő hangot hallatnak. A tojó szülő a költőüreg előtt beköröz egy zsákmányállattal (galamb?), majd beszáll a fészek szélére. A fiókák félkörben állják. A tojó megtépi a galambot, s az első falatokat a fiókák egymás elől kötetlenül kapkodják el (tipikus tülekedéses viselkedési forma). 12 óra 35 perc: a tojó folyamatosan elkezdi etetni a legidősebb fiókát. A II. legidősebb fióka a korábban kapott nagyobb húsfalattal küszködik, a tojó oda fordul hozzá, elveszi tőle és kisebb falatokra tépi szét, majd visszafordulva tovább eteti a legidősebb fiókát. Miután a harmadik és a legkisebb fióka is a jóllakottság érzetéig bebegyelt, a tojó is eszik néhány falatot a zsákmány maradványából, közben a fiókák még mindig ott állnak, s már nem olyan intenzíven, de még el-elvesznek néhány falatot a tojótól. 13 óra 20 perc: a tojó lerepül a fészekről, a fiókák visszahúzódnak a fészek közepére, s lehunyt szemmel pihennek. 13 óra 40 perc: az eső folyamatosan esik, a megfigyelés befejezve. Június 2. (Száraz, napos szélcsendes idő) 8 óra 30 perc: a négy fióka a fészek közepén nyugodtan üldögél. 9 óra 00 perc: a fiókák hirtelen felegyenesednek, majd a szikla pereméhez szaladnak erőteljes táplálékérő hangot hallatva. A tojó beszáll egy galambbal. 9 óra 15 perc: a megtépett galambból a fiókák felváltva egy egy falatot kapnak, majd a legkisebb fiókát kezdi most etetni, azután a két középső fiókával folytatja. 9 óra 25 perc: a legfejlettebb fiókát nem eteti, az önállóan eszik. 9 óra 30 perc: a tojó is eszik néhány falatot, majd a legidősebb fiókát kezdi el etetni. 9 óra 40 perc: néhány falat után a tojó leugrik a galambmaradvány egy részével, s a tépősziklája, felé száll vele. 10 óra 10 perc: a fiókák álldogálnak, majd néhány perc múlva behúzódnak az üreg közepébe, s lehunyt szemmel pihennek. 11 óra 40 perc: a két legidősebb fióka a fészekben talált zsákmánymaradványt kezdik el tépni. A két fiatalabb fióka kéreget tőlük. 12 óra 10 perc: a legidősebb fióka már a sziklapárkány szélére kiülve pihen. A kisebb fiókák visszahúzódnak a fészek a fészek közepébe. Június 11. (Száraz, napos idő) 11 óra 15 perc: a hím etet, kisemlőst (?)- mind a négy fióka teljesen kifejlődve, fiatalkori tollazatban. 11 óra 30 perc: a hím elszáll a fészekről. Június 12. (Szeles, napos idő) 9-10 óráig: három fióka az árnyékba húzódva pihen, a legidősebb (?) a napon, a fészek szélén erőteljes szárnypróbálgatásokat végez. A fiatalok hangadással jelzik a szülő érkezését. A tojó zsákmánnyal (galamb) a fészek előtt beköröz, majd beszáll. Néhány perc alatt megeteti a fiókákat és a galamb maradvánnyal, kiszáll a tépőszikla irányába. Június 13. (Szélcsend, napsütés) 10 óra 30 perc: a fiatalok mozdulatlanul fekszenek a fészek belsejében, a szemük csukva. 11 óra 30 perc: a tojó megtépett madárzsákmánnyal (?) a fészekre beszáll, s beadja a táplálékot. 11 óra 35 perc: a tojó kiszáll a fészekből. 11 óra 40 perc: a legidősebb fióka (?) kimerészkedik a szikla peremére, és hosszasan rendezgeti a tollait, főleg a farok tollakat, majd a szárny elsőrendű evezőit többször átvezeti a csőre között. 11 óra 55 perc: ez a fióka 1 m magasra a fészek fölé kirepül a sziklára. 12 óra 25 perc: a hím félig megtépett galambot ad be a fiókáknak, majd rögtön ki is repül. A fiókák között harc kezdődik, két fióka egymást csipkedi. 12 óra 30 perc: a legidősebb fióka visszaszáll a fészekre s ő kaparintja meg a táplálékot s tépni kezdi. 12 óra 45 perc: táplálkozik, majd egy másik fióka veszi el tőle (kialakult a dominancia sorrend?). A többiek ez alatt nyugodtan viselkednek. 16 óra 00 perc: a tojó félig megtépet galambot ad be a fiókáknak, azok önállóan esznek. 18 óra 00 perc: mindkét szülő a fészekre beszáll. A fiókák kiabálnak. 20 óra 20 perc: a tépőszikla irányába minkét szülő és a legidősebb fióka kirepül. Június 14. (Napos, szélcsendes idő) 7 óra 30 perc: három fióka van a fészekben, önállóan táplálkoznak, de bizonyos fokú agresszivitást mutatnak egymás iránt, a táplálék megszerzése során. 12 óra 40 perc: egyik fióka a tépőszikla irányába kirepül, s már csak két fióka marad a fészekben. 13 óra 50 perc: a két fészekben maradt fióka is kirepül a sziklafal előtt lévő magas kőrisfa lombkoronájába. 14 óra 00 perc: az egyik fióka seregélyt vagy feketerigót kezd el tépni, amit a fészekből hozott magával. 15 óra 10 perc: az egyik fióka erős szárnypróbálgatás után lerepül a völgy irányába, egy fióka marad a kőrisfán. Június 15. (Napos, száraz idő) 9óra 30 perc: a költőüreg üres, a fiókák táplálékkérő hangját a völgy túloldalából, a tépőszikla környékéről lehet hallani. 9 óra 40 perc: az őrzés és a megfigyelés befejezve. Értékelés: A fiókák az életszakaszuk első 10 napos periódusában úgynevezett alap (sztereotip) mozgásformákat mutatnak: a költőüreg közepén fekszenek, felállnak, táplálkoznak, ürítenek, alszanak, minimális hang kontaktus a szülőkkel stb. A kéthetes korra már az első tokos tollak ki- deri_2013.indb :15:54

SZEGEDI ZSOLT RAGADOZÓMADARAK ABAÚJBAN ÉS ZEMPLÉNBEN

SZEGEDI ZSOLT RAGADOZÓMADARAK ABAÚJBAN ÉS ZEMPLÉNBEN SZEGEDI ZSOLT RAGADOZÓMADARAK ABAÚJBAN ÉS ZEMPLÉNBEN Abaúj-Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület 2007 Borító terv: Szegedi Zsolt és Jászay Gábor A fényképeket készítették: Írta: Szegedi Zsolt Címlap:

Részletesebben

Kiadó: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Természetvédelmi Hivatal, 2004

Kiadó: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Természetvédelmi Hivatal, 2004 Kiadó: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Természetvédelmi Hivatal, 2004 Írta és szerkesztette: prof. Faragó Sándor Munkatársak: Bodnár Mihály, Borbáth Péter, Boros Emil, Fatér Imre, Kapocsi István,

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR

SZENT ISTVÁN EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR SZENT ISTVÁN EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR A KÉK VÉRCSE (FALCO VESPERTINUS) VÉDELMÉNEK TUDOMÁNYOS MEGALAPOZÁSA Doktori (PhD) értekezés Palatitz Péter Gödöllő 2012 A doktori iskola megnevezése:

Részletesebben

Harkályok IV. A hazai harkályokat áttekintő sorozatunk végén a többitől jól elkülönülő két harkályfélénket mutatjuk be. Nyaktekercs röpkép frissen kirepült fiatal példány A nyaktekercs (Jynx torquilla)

Részletesebben

Madártávlat Madártani és természetvédelmi folyóirat

Madártávlat Madártani és természetvédelmi folyóirat www.mme.hu XX. évf. 3. szám 530 Ft (MME-tagoknak térítésmentes) Madártávlat Madártani és természetvédelmi folyóirat 2013 ősz A kacagócsér természetrajza Kutyák szerepe a természetvédelemben Tanösvények

Részletesebben

A Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány félévente megjelenő kiadványa. 10 éves a Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány

A Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány félévente megjelenő kiadványa. 10 éves a Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány BAGOLYSORS A Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány félévente megjelenő kiadványa 10 éves a Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány II. évfolyam 1. szám - 2007 Bagolysors - 1-2007 II/1 Kiadja Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány

Részletesebben

ODÚLAKÓ MADARAK VÉDELME AZ MME BÖRZSÖNYI HELYI CSOPORT TERÜLETÉN

ODÚLAKÓ MADARAK VÉDELME AZ MME BÖRZSÖNYI HELYI CSOPORT TERÜLETÉN ODÚLAKÓ MADARAK VÉDELME AZ MME BÖRZSÖNYI HELYI CSOPORT TERÜLETÉN Dr. Havasi András egyetemi tanár emlékének Előszó MME Börzsönyi Helyi Csoport Szakmailag lektorálta: Schmidt András Szerkesztette: Nagy

Részletesebben

PUSZTADOKTOR MAGAZIN

PUSZTADOKTOR MAGAZIN PUSZTADOKTOR MAGAZIN VI. évfolyam 9-11. szám a Madárkórház Alapítvány magazinja 2011. szeptember-november A Szellővé vált Csutka kiröptetése Bogyó Mérföldkő a darvak színes gyűrűs jelölésében Madarak és

Részletesebben

Otthon, édes otthon az aranysakál hazai története az elmúlt évtizedekben

Otthon, édes otthon az aranysakál hazai története az elmúlt évtizedekben A Szent István Egyetem Vadvilág Megőrzési Intézete és a Gödöllői Vadászati Szakkollégium szakmai programja Otthon, édes otthon az aranysakál hazai története az elmúlt évtizedekben KONFERENCIA ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány

Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány RAGADOZÓMADÁR-VÉDELMI PROGRAM Készült a Vidékfejlesztési Minisztérium Zöld Forrás programjának támogatásával www.baranyamadar.hu A TERMÉSZET SZOLGÁLATÁBAN Mecseki

Részletesebben

vadásztársaink Tollas vadásztársaink KÓCSAGVÁRI FÜZETEK Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság aaa

vadásztársaink Tollas vadásztársaink KÓCSAGVÁRI FÜZETEK Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság aaa N AT I O N A L PA R K Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság Tollas vadásztársaink NEMZETI PARK aaa KÓCSAGVÁRI FÜZETEK 1 Tartalomjegyzék Bevezető 3 Nappali ragadozók Rétisas 5 Parlagi sas 6 Barna rétihéja

Részletesebben

RAGADOZÓ EMLŐSÖK ÉS TÁPLÁLKOZÁS-ÖKOLÓGIÁJUK

RAGADOZÓ EMLŐSÖK ÉS TÁPLÁLKOZÁS-ÖKOLÓGIÁJUK KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Kisállattenyésztési Tanszék Ökológiai Munkacsoport RAGADOZÓ EMLŐSÖK ÉS TÁPLÁLKOZÁS-ÖKOLÓGIÁJUK Oktatási segédanyag Összeállította: Dr. Lanszki József Lektorálta: Dr.

Részletesebben

VETÉSI VARJÚ KONFLIKTUSKEZELÉSI TERV

VETÉSI VARJÚ KONFLIKTUSKEZELÉSI TERV VETÉSI VARJÚ KONFLIKTUSKEZELÉSI TERV Javaslatok a vetési varjúval, mint védett fajjal kapcsolatban keletkező konfliktushelyzetek egységes kezelésére Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület A kék

Részletesebben

A kis lilik (Anser erythropus) védelme az európai vonulási útvonalon

A kis lilik (Anser erythropus) védelme az európai vonulási útvonalon A kis lilik (Anser erythropus) védelme az európai vonulási útvonalon A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság LIFE Nature programja a Hortobágyon 2005 2009 Conservation of Anser erythropus on European migration

Részletesebben

Ökotoxikológia és környezetvédelem. Dr. Milinki Éva

Ökotoxikológia és környezetvédelem. Dr. Milinki Éva Ökotoxikológia és környezetvédelem Dr. Milinki Éva Bevezetés Az elmúlt évtizedekben az ipar és mezőgazdaság intenzív fejlődése, valamint a fejlett gazdasággal rendelkező országok fogyasztói szemléletének

Részletesebben

Madártávlat Madártani és természetvédelmi folyóirat

Madártávlat Madártani és természetvédelmi folyóirat www.mme.hu XX. évf. 4. szám 530 Ft (MME-tagoknak térítésmentes) Madártávlat Madártani és természetvédelmi folyóirat 2013 tél A nyírfajd természetrajza A lantfarkúmadarak Seregélyek a hóban Képes madárhatározó

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR VADGAZDÁLKODÁSI INTÉZET SZAKDOLGOZAT A BÜTYKÖS HATTYÚ (CYGNUS OLOR) MAGYARORSZÁGI HELYZETE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR VADGAZDÁLKODÁSI INTÉZET SZAKDOLGOZAT A BÜTYKÖS HATTYÚ (CYGNUS OLOR) MAGYARORSZÁGI HELYZETE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR VADGAZDÁLKODÁSI INTÉZET SZAKDOLGOZAT A BÜTYKÖS HATTYÚ (CYGNUS OLOR) MAGYARORSZÁGI HELYZETE ALBERT LÁSZLÓ VADGAZDA MÉRNÖK JELÖLT 2003 3 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...4.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KÖZÉPFESZÜLTSÉGŰ ELEKTROMOS

MAGYARORSZÁG KÖZÉPFESZÜLTSÉGŰ ELEKTROMOS MAGYARORSZÁG KÖZÉPFESZÜLTSÉGŰ ELEKTROMOS VEZETÉKHÁLÓZATÁNAK MADÁRVÉDELMI SZEMPONTÚ ÉRTÉKELÉSE Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 2008, Budapest A jelentés elkészítését a Környezetvédelmi és

Részletesebben

A KERECSENSÓLYOM VÉDELME Északkelet BULGÁRIÁBAN, MAGYARORSZÁGON, ROMÁNIÁBAN

A KERECSENSÓLYOM VÉDELME Északkelet BULGÁRIÁBAN, MAGYARORSZÁGON, ROMÁNIÁBAN A KERECSENSÓLYOM VÉDELME Északkelet BULGÁRIÁBAN, MAGYARORSZÁGON, ROMÁNIÁBAN és SZLOVÁKIÁBAN 2010 2014 A LIFE09 NAT/HU/000384 számú LIFE Nature projekt összefoglaló jelentése A kiadvány az Európai unió

Részletesebben

16. évfolyam 3. KÜLÖNSZÁM 2009. május 4. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo. Epidemiológiai Információs Hetilap

16. évfolyam 3. KÜLÖNSZÁM 2009. május 4. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo. Epidemiológiai Információs Hetilap 16. évfolyam 3. KÜLÖNSZÁM 2009. május 4. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epidemiológiai Információs Hetilap AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. MÓDSZERTANI LEVELE A KULLANCSOK ELLENI VÉDEKEZÉSRŐL 2 AZ

Részletesebben

ERDŐTÜZEK KÖRNYEZETI KOCKÁZATA

ERDŐTÜZEK KÖRNYEZETI KOCKÁZATA Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Pataki Noémi Környezetmérnök szak Környezetmenedzsment szakirány ERDŐTÜZEK KÖRNYEZETI KOCKÁZATA Diplomamunka Belső konzulens:

Részletesebben

A sarlósfecske (Apus apus) költésbiológiai vizsgálata Sopronban

A sarlósfecske (Apus apus) költésbiológiai vizsgálata Sopronban SZÉLKIÁLTÓ 12. 6.1. 3 A sarlósfecske (Apus apus) költésbiológiai vizsgálata Sopronban Study of the breedig biology of the Swift (Apus apus) in Sopron PELLINGER ATTILA 1. Bevezetés A sarlósfecske (Apus

Részletesebben

fehér színű alsó farokfedőtollak Gra fi ku sok: Kó kay Sza bolcs, Matyikó Ti bor, Zsoldos Márton

fehér színű alsó farokfedőtollak Gra fi ku sok: Kó kay Sza bolcs, Matyikó Ti bor, Zsoldos Márton GUVATFÉLÉK II. Míg a korábban már bemutatott vízicsibék ritkán látható, rejtett életmódú madarak, a szárcsa sokfelé előforduló, és a nyílt vízfelszíneken is könnyedén megfigyelhető madárfaj. A guvatfélék

Részletesebben

Kötelesség és Önkéntesség OLIMPIA XXXIV. Postagalamb Olimpia.

Kötelesség és Önkéntesség OLIMPIA XXXIV. Postagalamb Olimpia. Kötelesség és Önkéntesség A világ postagalambászainak álma az OLIMPIA - résztvevőként vagy látogatóként. A legutóbbi és legközelebbi XXXIII. Postagalamb Olimpián a szlovákiai Nyitrán 30 magyar versenyző

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM SZIE KÖRNYEZETVÉDELMI (ZÖLD) SZAKKOLLÉGIUM SZAKKOLLÉGIUMOK KONFERENCIÁJA A KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELEMÉRT

SZENT ISTVÁN EGYETEM SZIE KÖRNYEZETVÉDELMI (ZÖLD) SZAKKOLLÉGIUM SZAKKOLLÉGIUMOK KONFERENCIÁJA A KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELEMÉRT SZENT ISTVÁN EGYETEM SZIE KÖRNYEZETVÉDELMI (ZÖLD) SZAKKOLLÉGIUM II. SZAKKKÖR KONFERENCIA SZAKKOLLÉGIUMOK KONFERENCIÁJA A KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELEMÉRT II. SZAKKKÖR KONFERECIA ELŐADÁSAINAK ÖSSZEFOGLALÓI

Részletesebben

emlősvilága A nemzeti park Emlősvilág KÓCSAGVÁRI FÜZETEK aaa A Fertő-Hanság Nemzeti Park emlősei

emlősvilága A nemzeti park Emlősvilág KÓCSAGVÁRI FÜZETEK aaa A Fertő-Hanság Nemzeti Park emlősei NATIONALPARK Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság NEMZETI PARK A nemzeti park emlősvilága aaa KÓCSAGVÁRI FÜZETEK 1 A Fertő-Hanság Nemzeti Park emlősei Tartalomjegyzék Nemzeti park a határ két oldalán...

Részletesebben

Méhészeti monitoring 2009 2010 és egyes atkagyérítõ módszerek vizsgálata

Méhészeti monitoring 2009 2010 és egyes atkagyérítõ módszerek vizsgálata Méhészeti monitoring 2009 2010 és egyes atkagyérítõ módszerek vizsgálata OMME 2010 Tartalom Bevezetés............................................................. 3 1. fejezet Atkaölõ szerek hatékonyságának

Részletesebben

A költőhelyre zsákmánnyal berepülő gyöngybagoly (Fotó: Dr. Kalotás Zsolt) Szöveg: Bank László. Nyomda: Kállaik Kft. 2009.

A költőhelyre zsákmánnyal berepülő gyöngybagoly (Fotó: Dr. Kalotás Zsolt) Szöveg: Bank László. Nyomda: Kállaik Kft. 2009. Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány GYÖNGYBAGOLYVÉDELMI PROGRAM www.baranyamadar.hu A TERMÉSZET SZOLGÁLATÁBAN A költőhelyre zsákmánnyal berepülő gyöngybagoly (Fotó: Dr. Kalotás Zsolt) Kiadó: Baranya

Részletesebben

2. Irodalmi áttekintés

2. Irodalmi áttekintés 5 1. Bevezetés A rejtőzködő életmódjuk miatt nehezen kutatható közepes testméretű ragadozó emlősök és a csúcsragadozók természetvédelmi, valamint gazdasági jelentőségére az utóbbi időben egyre nagyobb

Részletesebben

nagy tollfülek keskenyebb szárny sárgás

nagy tollfülek keskenyebb szárny sárgás Baglyok II. Az erdei fülesbagoly (Asio otus) az egyik leggyakoribb bagolyfajunk. Szigorúan éjszakai aktivitású ragadozó. A másik nagyon gyakori rokonától, a macskabagolytól még éjjel röptében is viszonylag

Részletesebben