Bánhegyi Ferenc KÉZIKÖNYV. a Történelem 6. tanításhoz. Tortenelem 6 kk.indd :31:46

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bánhegyi Ferenc KÉZIKÖNYV. a Történelem 6. tanításhoz. Tortenelem 6 kk.indd 1 2014.06.12. 14:31:46"

Átírás

1 Bánhegyi Ferenc KÉZIKÖNYV a Történelem 6. tanításhoz Tortenelem 6 kk.indd :31:46

2 Írta és összeállította: BÁNHEGYI FERENC Szerkesztette: Réti Éva Kapcsolódó kerettanterv: EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet AP ISBN Bánhegyi Ferenc, 2014 I. kiadás, 2014 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. A kiadó írásbeli hozzájárulása nélkül sem a teljes mű, sem annak része semmiféle formában nem sokszorosítható. Kiadja az Apáczai Kiadó Kft Celldömölk, Széchenyi u. 18. Tel.: (06-95) , fax: (06-95) Internet: Felelős kiadó: Esztergályos Jenő ügyvezető igazgató Tördelés, előkészítés RASTER STÚDIÓ kft. Terjedelem: 13,39 A/5 ív Tömeg: 272 g Tortenelem 6 kk.indd :31:46

3 Kézikönyv Történelem 6. évfolyam KEDVES KOLLÉGA! 3 A 6. évfolyamos tananyag új Nat szerinti első fejezete a virágzó középkori Magyarországot, a második a kora újkori Európát és az Amerikai Egyesült Államok születését mutatja be. A harmadik fejezet a három részre szakadt Magyarország történetétől a török kiűzéséig tartó korszakkal, a negyedik rész pedig az európai és a magyarországi forradalmakkal és a polgárosodás korával foglalkozik. A Tanári kézikönyv célja, hogy a tankönyv és a munkafüzet összehangolt feldolgozását segítse elő. A kézikönyv elsősorban a kezdő tanároknak próbál tanácsokat adni, de bárki haszonnal forgathatja, aki a tárgyalt korszakot tanítja. Reményeink szerint a kézikönyvben felsorakoztatott módszerek, ábrák, vázlatok, egyéb ötletek azoknak is segítséget nyújtanak, akik más módszerekkel, felfogással tanítják a tárgyalt témaköröket. Az Apáczai Kiadó könyvéből tanító pedagógus természetesen eltérhet a kézikönyvben javasolt gyakorlattól. Korábbi kiadványaink tapasztalatai szerint korszerű, tartalmában és képességfejlesztő feladataiban számos igényt kielégítő taneszközöket tart kezében a tanár és a tanuló. A munkafüzetben szereplő feladatok néhány szorgalmi feladat kivételével a tankönyv alapján megoldhatók. A tanári segítség, a könyvtárban és az interneten való kutatás a szorgalmi feladatok esetében ajánlott, de a többi feladatnál is hasznos lehet. Azért is ajánlott a munkafüzet használata, mert a tanóra 45 perce a legtöbbször nem elegendő arra, hogy a tanulók mindegyike megoldja a kijelölt feladatokat. A kézikönyv a különböző munkaformák ajánlásával szándékaink szerint lehetőséget nyújt az eredményes képesség- és készségfejlesztésre az eltérő színvonalon teljesítő tanulók számára. A munkafüzet lehetőséget teremt arra, hogy hatékonyabbá tegye az otthoni tanulást. A tananyag tanórai és otthoni felosztása természetesen csak javaslat, attól a pedagógus saját elképzelései és a helyi tanterv szerint eltérhet. A tankönyv és a munkafüzet együttes használata és rendszeres feldolgozása lehetővé teszi a témazáró sikeres kitöltését is. A szaktanár a saját módszereit követve és osztálya összetételét figyelembe véve módosíthatja a témazáró feladatait, mennyiségét, a feladatok sorrendjét. A tanári kézikönyv klasszikus vázlattípusai a leckék jobb áttekinthetőségét szolgálják. Az összefoglaló órákat segíti a fogalomkártyás és a csalimesés módszer. Ez utóbbiak közül néhányat a kézikönyvben is közlünk, azokat minden esetben az összefoglaló órák anyagához csatoltuk. A tankönyv feldolgozása során fordítsunk egyre nagyobb figyelmet a törzsanyag mellett az olvasmányokra és a képanyagra. Ennek érdekében, illetve a tankönyv használhatóságának elősegítésére a kérdéseket és a feladatokat három csoportba sorolhatjuk. Taneszközeink elsősorban a tankönyv alkalmasak arra, hogy korosztályi szinten, a témákhoz kapcsolódóan megtanítsák az állampolgári ismereteket. A történelem 6. osztályban a népszerű tantárgyak közé tartozik. Tegyünk meg mindent azért, hogy tantárgyunk a gyerekek értékrendszerében méltó helyére kerüljön. Ehhez kíván sok sikert és jó munkát a Kiadó és a Szerző Tortenelem 6 kk.indd :31:46

4 4 Kézikönyv Történelem 6. évfolyam A VIRÁGZÓ KÖZÉPKOR MAGYARORSZÁGON 1. Károly Róbert kincses Magyarországa Oldják meg a tanulók tanári irányítással a tk. 7. o. ismétlő kérdéseit és feladatait! Beszéljék meg az Anjou-címer kialakulását (tk. 10. o.)! Csoportmunka I. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk o. szövege, képei kérdései, térképe alapján az I. Károly trónra kerülése című részt! II. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk o. szövege, ábrái, térképe, kérdései, olvasmánya alapján a I. Károly gazdasági intézkedései című részt! III. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk o. szövege, képei, ábrái, kérdései alapján az I. Károly külpolitikája és hadserege című részt! Frontális osztálymunka Oldják meg a tanulók az I. csoport irányításával a mf. 4. o. 1. feladatát! Használják a tanulók a falitérképet, illetve a tk. 6. o. térképét! a cseh Přemysl Vencel Harc a trónért a nápolyi Anjou Károly Róbert ( ) Oldják meg a tanulók a II. csoport irányításával a mf. 4. o. 2. feladatát! Oldják meg a tanulók a III. csoport irányításával a mf. 4. o. 3. feladatát! Gazdasági intézkedések a bajor Wittelsbach Ottó bányabérharmad harmincadvám kapuadó (arany- és ezüstbányák) liliomos aranyforint, a kereskedelem a parasztok ezüstgaras fellendülése megadóztatása A visegrádi királytalálkozó a cseh és a lengyel király új kereskedelmi útvonalak a lengyel magyar kibékítése nyitása trónutódlás rendezése OTTHONI MUNKA Kezdjenek hozzá a tanulók a fejezettel kapcsolatos gyűjtőmunkához! Keressenek segítséget a feladatok megoldásához az interneten és a könyvtárban! Azok a tanulók, akik vállalták a fogalomkártyák elkészítését, osszák fel maguk között a munkát az előző fejezetek gyakorlatának megfelelően! Tortenelem 6 kk.indd :31:46

5 Kézikönyv Történelem 6. évfolyam 5 Fogalmak: báró, bányabér, harmincadvám, kapuadó, királytalálkozó, árumegállító jog, bandéria Kronológia: , 1312, 1335, 14. század Topográfia: Nápoly, Prága, Visegrád, Kassa, Rozgony, Csehország, Lengyelország, Dalmácia, Bosznia, Szerbia, Havasalföld Nevek: Anjou, Károly Róbert A tankönyvi vázlat értelmezése, megbeszélése tanári irányítással. 2. Nagy Lajos, a lovagkirály Válaszoljanak a tanulók tanári irányítással a tk. 11. o. bevezető kérdéseire! Frontális osztálymunka Dolgozzák fel a tanulók a tk o. képei, szövege, térképe, ábrái, olvasmányai alapján az I. Lajos hadjáratai című részt! Oldják meg a tanulók egy-egy tanuló irányításával a mf. 5. o. 1. feladatát, továbbá a mf. 5. o. 3. feladatát! Hadjáratok Havasalföld Moldova Szerbia Bosznia Horvátország Nápoly 3. Nagy Lajos törvényei és jelentősége Válaszoljanak a tanulók a tk. 14. o. bevezető, ismétlő kérdésére! Az évi törvények ősiségi törvény kilenced egységes paraszti úriszék pallosjog (védte a nemes (védte a köznemesség terhek birtokát) érdekeit) földesúri ítélkezési a jobbágyság kialakulása jogok Nagy Lajos birodalma Bosznia Moldova Havasalföld Nápolyi Királyság Lengyel Királyság (egy része) Tortenelem 6 kk.indd :31:46

6 6 Kézikönyv Történelem 6. évfolyam Az Anjou-kor paraszti társadalma mezőváros falu az eszközök fejlődése módos gazdák a szolgáltatások (nehézeke) egységesítése Fogalmak: lovagkirály, kilenced, ősiségi törvény, úriszék, pallosjog, perszonálunió, többtelkes Kronológia: , 1347, 1351 Topográfia: Moldva, Diósgyőr, Krakkó Nevek: Lajos, Hedvig, Mária, Toldi Miklós A tankönyvi vázlat értelmezése, megbeszélése egy kijelölt tanuló irányításával. 4. Luxemburgi Zsigmond uralkodása Válaszoljanak a tanulók tanári irányítással a tk. 16. o. bevezető kérdésére és feladatára! Csoportmunka I. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk. 16. o. szövege, képei, kérdései alapján a Zsigmond magyar királlyá koronázása című részt! II. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk o. szövege, képei, térképe, kérdései, alapján a Zsigmond külpolitikája című részt! Frontális osztálymunka Oldják meg a tanulók az I. csoport irányításával a mf o. 1. feladatát! Zsigmond célja, uralkodásának hatása belső feszültség, a német nyelvű kultúra ligák az új főnemesi réteg törekvés széthúzás, kiszorította a latin harca kialakulása a császári a siklósi rabság kultúrát trónra Oldják meg a tanulók a II. csoport irányításával a mf. 7. o feladatát! Zsigmond külpolitikája szövetség Husz János huszita török elleni a császári cím a Német elítélése háborúk háborúk elnyerése Lovagrenddel Konstanzban (1433) (1415) az első végvári rendszer kiépítése OTTHONI MUNKA Oldják meg a tanulók a mf. 7. o. 4. feladatát! Kutassanak a könyvtárban és az interneten a cseh Husz János élete, tanai és a huszita háborúk története után! Tortenelem 6 kk.indd :31:46

7 Kézikönyv Történelem 6. évfolyam 7 Fogalmak: liga, első végvárvonal, bárók, sárkányos lovagrend Kronológia: , 1396, 15. század Topográfia: Német-római Császárság, Oszmán Birodalom, Konstantinápoly, Siklós, Rigómező, Nikápoly Nevek: Mária, Luxemburgi Zsigmond A tankönyvi vázlat értelmezése, megbeszélése tanulói irányítással. 5. A középkori magyar városok. Buda az élre tör Válaszoljanak a tanulók tanári irányítással a tk. 19. o. bevezető kérdéseire! Csoportmunka I. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk o. szövege, képei, térképe, kérdései, feladatai segítségével a Háromféle magyar várostípus című részt! II. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk o. szövege, képei, kérdései alapján a Buda élre tör című részt! III. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk. 22. o. szövege, képei, olvasmánya, kérdései alapján a Budai jogkönyv című részt! Hasonlítsák össze a 15. századi vásárokat a mai vásárokkal, piacokkal! Frontális osztálymunka Oldják meg a tanulók az I. csoport irányításával a mf. 7. o. 1. feladatát! Elemezzék közösen a tk. 20. o. térképét! A városfejlődés (Nyugat-Európa hatása) a kereskedelem szabad királyi városok bányavárosok mezővárosok kiszélesedése, (7 tárnoki város) (Felvidék, Erdély) (főleg az alföldi polgárosodás részeken) polgárházak üzletek Oldják meg a tanulók a II. csoport irányításával a mf. 8. o. 2. feladatát! Elemezzék a tanulók a gyűjtőmunka alapján az órára behozott képeket! Oldják meg a tanulók a III. csoport irányításával a mf. 8. o. 3. feladatát! Buda jelentősége főváros lett jó közlekedés stratégiai hely városvezetés (vízi, szárazföldi) földrajzi központ várhegy német magyar kereskedőváros (vásárok, piacok) felváltva OTTHONI MUNKA Kutassanak a tanulók a könyvtárban vagy az interneten lakóhelyük (vagy a hozzá legközelebb eső város, egyéb település) középkori élete után, különös tekintettel a vásárok történetére! Derítsék ki a tanulók, hogy a században mely termékek, áruféleségek voltak a legkelendőbbek! Tortenelem 6 kk.indd :31:46

8 8 Kézikönyv Történelem 6. évfolyam Fogalmak: bányaváros, mezőváros, szabad királyi város, jogkönyv Kronológia: század Topográfia: Körmöcbánya, Buda, Sopron, Pozsony, Nagyszombat, Eperjes, Bártfa A tankönyvi vázlat értelmezése, megbeszélése egy kijelölt tanuló irányításával. 6. Hunyadi János törökellenes harcai Válaszoljanak a tanulók tanári irányítással a tk. 23. o. bevezető kérdésére! Csoportmunka I. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk o. szövege, képei, térképe, olvasmánya, feladatai segítségével a Hunyadi János felemelkedése című részt! II. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk. 25. o. szövege, képei, feladata segítségével a Hunyadi, a kormányzó című részt! Hunyadi János hadjáratai Marosszentimre hosszú hadjárat Várna Rigómező (Kamonyai Simon) (Balkán) (I. Ulászló halála) (Szkander bég) Hunyadi kormányzói jogköre korlátlan hatalom a királyt helyettesítő személy nem koronázták meg (ha nincs király) OTTHONI MUNKA Használják a tanulók a történelmi atlasz térképét! Végezzenek gyűjtőmunkát az előre kiadott szempontok alapján, s használják fel a nándorfehérvári csata tanulásakor! Fogalmak: törökverő, hosszú hadjárat, kormányzó, főkapitány Kronológia: 1442, , 1448 Topográfia: Marosszentimre, Szófia, Várna, Rigómező Nevek: V. László, Cillei, Kamonyai Simon, Szkander bég A tankönyvi vázlat értelmezése, megbeszélése tanári irányítással. Tortenelem 6 kk.indd :31:46

9 Kézikönyv Történelem 6. évfolyam 9 7. A nándorfehérvári diadal Válaszoljanak a tanulók tanári irányítással a tk. 26. o. bevezető kérdésére és feladatára! Készüljön fel egy tanuló az előzetesen kiadott feladat alapján Hunyadi Jánosról szóló történetekkel, mondákkal! Csoportmunka I. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk. 26. o. szövegét, képeit, olvasmányát, kérdéseit, feladatait A törökök Magyarországra támadnak rész alapján! II. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk o. szövegét, képeit, térképét, olvasmányát, kérdéseit, feladatait, hogy meg tudják magyarázni, mit jelentett a csata Magyarország és Európa számára! III. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk o. szövegét, képeit, olvasmányát, kérdéseit, feladatait Hunyadi János sorsának alakulása szempontjából! Frontális osztálymunka Oldják meg a tanulók a I. csoport irányításával a mf. 9. o. 4. feladatát! A törökök elleni előkészületek pápai rendelet Kapisztrán János Hunyadi seregszervezése toborzó körútja Oldják meg a tanulók a II. csoport irányításával a mf. 9. o. 5. feladatát! A Nándorfehérvárt védő erők Kapisztrán a Száva túloldalán Szilágyi Mihály a várban Hunyadi János a Dunán Oldják meg a tanulók az III. csoport irányításával a mf. 10. o. 6. feladatát! A nándorfehérvári csata (1456. július 4 22.) Hunyadi áttörte Kapisztrán a Száva Dugovics hőstette végső roham a török hajózárat, és túloldaláról tört rá a várfalon július 21-én bejutott a várba a törökökre a török ágyúk elfoglalása A csoportok használják fel a tanár által kiosztott képeket, könyveket, térképeket! OTTHONI MUNKA Dolgozzák fel a tanulók a tk. szövege és képei alapján a nándorfehérvári diadal történetét! Kutassanak a könyvtárban vagy az interneten a nándorfehérvári csatát megelőző és az azt követő európai politikai helyzet után! Kutassanak a Hunyadi fiúk sorsának alakulása után, különös tekintettel Hunyadi László sorsára! Tortenelem 6 kk.indd :31:47

10 10 Kézikönyv Történelem 6. évfolyam Fogalmak: keresztes háború, hajózár Kronológia: 15. század, 1453, 1456 Topográfia: Konstantinápoly, Nándorfehérvár, Száva, Zimony Nevek: Kapisztrán János, Szilágyi Mihály, Dugovics Titusz A tankönyvi vázlat értelmezése, megbeszélése. 8. Hunyadi Mátyás uralkodása Beszéljék meg a tanulók tanári irányítással a tk. 29. o. bevezető kérdése alapján a Hunyadi-család eredetét, Mátyás gyermekkorát a tanulók korábbi olvasmányai, tanulmányai alapján! Végezzenek gyűjtőmunkát Mátyás ifjúkoráról, életének első szakaszáról! Csoportmunka I. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk. 29. o. szövege, képei, olvasmánya, kérdései alapján a Mátyás trónra kerülése című részt! II. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk o. szövege, olvasmányai, képei, feladatai alapján a Mátyás király háborúi című részt! III. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk o. szövege, képei, kérdései, feladatai alapján A fekete sereg című részt! Frontális osztálymunka Oldják meg a tanulók az I. csoport irányításával a mf. 10. o. 1. feladatát! Használják az előre kiadott gyűjtőmunka szempontjait és a gyűjtött anyagot! Mátyás trónra kerülése hazaengedték a prágai Szilágyi Mihály a köznemesség a főnemesek fogságból (házassági fegyvereseivel támogatta ellene voltak ígéret fejében) támogatta III. Frigyes állt a főnemesek mögött (ellenkirály) Oldják meg a tanulók a II. csoport irányításával a mf. 10. o. 2. feladatát! Használják az előre kiadott gyűjtőmunka szempontjait és a gyűjtött anyagot! Mátyás maga mellé állította belső ellenzékét Szilágyi Mihály Garai és Újlaki béke a huszita erők a török elleni félreállítása megnyerése a főnemesekkel megosztása védekezés megszervezése Oldják meg a tanulók a III. csoport irányításával a mf. 10. o. 3. feladatát! Tortenelem 6 kk.indd :31:47

11 Kézikönyv Történelem 6. évfolyam 11 Gazdasági intézkedések Mátyás jórészt a Károly Róbert által bevezetett adókat alakította át koronavám füstpénz hadiadó pénzverés regálék bányabér vámok az egytelkes nemesség sóadó a városok adói megadóztatása (kudarc) Mátyás fekete serege zsoldossereg csehek, lengyelek, németek fegyvernemek (15 25 ezer fő) lovasság gyalogság tüzérség dunai hajóhad OTTHONI MUNKA Oldják meg a tanulók a mf. 11. o. 4. feladatát, továbbá a mf. 12. o. 5. feladatát! Végezzenek a tanulók gyűjtőmunkát a 15. század második felének magyarországi történetéből, a Mátyás idejéből fellelhető tárgyi emlékekről (épületek, fegyverek, ruhák, könyvek, bútorok), a róla szóló könyvekről, képekről, az ezt a kort idéző filmek anyagából! Fogalmak: zsoldos sereg, koronavám, füstpénz, sóadó, kancellária Kronológia: , 1479 Topográfia: Kolozsvár, Buda, Rákos mezeje, Jajca, Nagyvázsony, Kenyérmező, Visegrád Nevek: Vitéz János, Hunyadi László, Kinizsi Pál, Báthori István, Szilágyi Erzsébet, Cillei Ulrik A tankönyvi vázlat értelmezése, megbeszélése tanulói irányítással. 9. Mátyás reneszánsz udvara Válaszoljanak a tanulók tanári segítséggel a tk. 33. o. bevezető kérdésére és feladatára! Csoportmunka I. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk. 33. o. szövege, képei, kérdése, feladata segítségével a Gazdaságpolitika és kormányzás Mátyás udvarában című bekezdést! II. csoport: Dolgozzák fel, illetve mutassák be a tanulók a tk o. szövege, képei, kérdései, feladatai alapján a Mátyás korabeli könyvművészet, szobrászat, építészet legismertebb alkotásait A képzőművészet fejlődése a 15. században című rész alapján! III. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk o. szövege, képei, olvasmánya, kérdései, feladatai segítségével a Mátyás korabeli udvari szokások, étkezések legérdekesebb tudnivalóit! Frontális osztálymunka Oldják meg a tanulók az I. csoport irányításával a mf. 12. o. 1. feladatát! Tortenelem 6 kk.indd :31:47

12 12 Kézikönyv Történelem 6. évfolyam Mátyás háborúi Mátyás házassága a cseh királyság felének Szilézia elfoglalása Ausztria egy részének Beatrixszal megszerzése (1469) elfoglalása (1485) Oldják meg a tanulók a II. csoport irányításával a mf. 12. o. 3. feladatát (szövegelemzés)! Művelődés Mátyás korában építkezések: humanista gondolkodók: intézmények Buda, Visegrád, Lőcse, Vitéz János (érsek, Mátyás nevelője) Tata, Pozsony, Sopron Janus Pannonius (püspök, költő) Corvin Könyvtár Galeotto Marcio (könyvtáros) (2500 kötet) Antonio Bonfini (történetíró) budai nyomda Thuróczy János (történetíró) iskolák Hess András (nyomdász) kancellária Állítsák össze a tanulók a III. csoport irányításával eddigi ismereteik és a tk. szövege alapján egy udvari lakoma ételeit (vagy ételsorát)! Fogalmak: koronavám, füstpénz, Bibliotheca Corviniana, humanista, kancellária Kronológia: 1473, 1485 Topográfia: Vajdahunyad, Szilézia, Bécs, Lausitz, Temesvár, Pozsony, Medvevár, Nyírbátor Nevek: Beatrix, Janus Pannonius, Galeotto Marzio, Antonio Bonfini, Thuróczy János, Hess András A tankönyvi vázlat értelmezése, megbeszélése tanári irányítással. 10. A Jagellók kora. Mátyástól Mohácsig Válaszoljanak a tanulók tanári irányítással a tk. 38. o. ismétlő feladatára és kérdésére! Csoportmunka I. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk. 38. o. szövege, képei kérdései alapján a Mátyás halála (1490) című részt! II. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk o. szövege, képe, kérdései, feladatai alapján A Dobzse László idején széthulló Magyarország című részt! III. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk o. szövege, képei, olvasmánya, kérdései, feladatai alapján A Dózsa György parasztháborúja című bekezdést! Frontális osztálymunka Oldják meg a tanulók az I. csoport irányításával a mf. 13. o. 1. feladatát! Trónviszály Mátyás halála után a főurak viszálya Corvin János félreállítása a fekete sereg szétverése Jagelló Ulászló (Mátyás ellenfele) trónra emelése Tanári magyarázat a Mátyás halála utáni helyzetről. Oldják meg a tanulók a II. csoport irányításával a mf. 14. o. 2. feladatát! Tortenelem 6 kk.indd :31:47

13 Kézikönyv Történelem 6. évfolyam 13 A nemesség ellentéte a főrendek a király kihasználói a köznemesek bírálják a királyt 1505-ös Rákos mezei országgyűlés a nemesség személyes a köznemesség pajzsa csak magyar király romlott jelenléte (vétójog) lett ez az országgyűlés kerülhet a trónra a jobbágyok helyzete Oldják meg a tanulók a III. csoport irányításával a mf. 14. o. 3. és 4. feladatát! Parasztháború 1514-ben négymillió jobbágyot érintett Bakócz Tamás Rómában Szent György-nap Budán Dózsa György a keresztes had vezére a hadjárat rossz időzítése elégedetlenség tavaszi munkák a sereg a török helyett az urak ellen fordult eleinte a parasztok győztek Szapolyai János felmentő serege (a nemesség győzelme) Fogalmak: dobzse, zsellér, tripartitum Kronológia: 1490, 1505, 1514 Topográfia: Rákos mezeje, (Mező)Túr, Nagylak, Temesvár, Várad Nevek: Korvin János, Jagello Ulászló (Dobzse László), Szapolyai János, Dózsa György, Bakócz Tamás, Werbőczy István A tankönyvi vázlatok értelmezése, megbeszélése tanári irányítással. 11. A mohácsi vész és következményei Oldják meg a tanulók tanári irányítással a tk. 41. o. bevezető kérdését! Csoportmunka I. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk. 41. o. szövege és képei alapján a II. Lajos Magyarországa című részt! Tortenelem 6 kk.indd :31:47

14 14 Kézikönyv Történelem 6. évfolyam Hatalmi viszonyok V. (Habsburg) Károly II. Lajos I. (Nagy) Szulejmán Európa legnagyobb a szétzilált Magyarország a Török Birodalom hatalmú ura hatalom nélküli gyerekkirálya legnagyobb hódítója Frontális osztálymunka Oldják meg a tanulók az I. csoport irányításával a mf. 15. o. 1. feladatát! II. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk o. szövege, képei, olvasmánya, feladatai, térképei alapján a Mohács, nemzeti tragédiánk helyszíne című részt! Mohács, augusztus ezer fős, erős összecsapás 25 ezer fős, hiányosan török sereg (török hadicsel) felálló magyar sereg átgondolatlan, virtus által vezérelt magyar roham Szapolyai 20 ezer fős seregével a Duna túloldalán rekedt súlyos, katasztrofális vereség Oldják meg a tanulók a II. csoport irányításával a mf. 15. o. 2. feladatát! III. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk. 43. o. szövege, képei, feladata alapján a Magyarország két részre szakadása című részt! Mohács következménye 15 ezer halott II. Lajos halála Mária királyné a török kirabolta trónviszály elmenekül Budáról az országot a keleti országrész Szapolyai Jánosé a nyugati országrész Habsburg Ferdinándé kettészakadt az ország Tanári magyarázat az között eltelt időszakról. A törökök visszatérése Fráter György Szapolyai János Buda elfoglalása a belső ellentétek szerepe halála, (1541) kiújulása János Zsigmond születése Tortenelem 6 kk.indd :31:47

15 Kézikönyv Történelem 6. évfolyam 15 OTTHONI MUNKA Dolgozzák fel a tanulók a tk. képanyaga, szövege, továbbá könyvtári kutatások alapján a mf o. 3/A), B), C) feladatát! Fogalmak: Magyarország két, majd három részre szakadása Kronológia: , augusztus 29. Topográfia: Mohács, Csele-patak, Várad, Buda Nevek: II. Lajos, Tomori Pál, V. Károly, Nagy Szulejmán, Habsburg Ferdinánd A tankönyvi vázlat értelmezése, megbeszélése tanári irányítással. 12. Összefoglalás Elemezzék a tanulók tanári irányítással a tk. 44. oldalán látható vegyesházi királyok családfáit! Ismételjék át tanári irányítással többféleképpen a Virágzó középkor Magyarországon című fejezetet! a) Beszéljék meg a mf. feladatait, és akinek hiányosan megoldott vagy nehézséget okozó feladata van, az jelezze! A megoldást az osztálytársak vagy a csoporttársak mondják el, illetve segítsenek megoldásban! b) Osszák ki a fogalomkártyákat, s a már ismert szabályok szerint játsszák el a feladatot! c) Vegyék végig a tanár által fontosnak tartott kérdések, feladatok alapján a fejezet összefüggéseit, kitérve az egyetemes történelem főbb kérdéseire (például az Anjouk, Zsigmond, a Hunyadiak és a török támadás kapcsán). d) Mutassák be a tanulók az általuk az órára behozott szorgalmi feladatokat (a gyűjtött írott, képi, tárgyi emlékeket, illetve a film- és hanganyagot)! e) Vegyék végig egy-egy tanuló irányításával a fejezet kép- és térképanyagát! f) Játsszák el tanári irányítással A vegyesházi királyok című csalimesét! g) Értékeljük minden feladat megoldása után a tanulók szorgalmát, felkészülését! CSALIMESE A vegyesházi királyok (Földrajzi és időutazás) Sok országot bejártam, sok szép várost, tájat középkori várat láttam, de olyan szépeket, mint a Magyar Királyságban, kevés helyen találtam. Amikor Károly Róbert 1310-ben elfoglalta a magyar trónt, az ország siralmas állapotban volt. Az Árpádházból származó Károly Róbert azonban erélyes intézkedéseivel hamar megtöltötte a kincstárat. Bevezette a füstpénzt, s szintén az ő uralkodása alatt vették művelés alá a délvidéki aranybányákat. A jó minőségű aranyból velencei mintára verette a liliomos aranyforintot, amely aztán Európától Amerikáig keresett pénz volt. Sok pénz származott abból a harmadvámból is, amelyet a kereskedők a határon fizettek. A király a székhelyét Budáról Pozsonyba tette át, ide hívta találkozóra a lengyel és a litván királyt. Károly Róbertet fia, Lajos követte a trónon. Nagy Lajos több hadjáratot is indított, még a távoli Szicíliába is eljutott serege élén. Hódításai során elfoglalta Havasalföldet, Romániát, Horvátországot, Jeruzsálemet és Szerbiát. Lajos évi törvényeivel megújította István király törvényeit. Az ősiségi törvény kimondta, hogy a birtok nem csak az ősöktől örökölhető. A kilenced törvénye pedig arról szólt, hogy az egyház a tized után megkapta a kilencedet is. Az Anjoukat követő Beneluxi Zsigmond kereken negyven évig ült a magyar trónon. Nevéhez kötődik a városok fejlődése. Ő alapította meg például Buda várát. Zsigmond idején háromféle várostípus fejlődött tovább. Ilyen volt a szabad bányaváros, melyek magas hegyek védték. Ezért nem kellett köréjük falat építeni. A szabad királyi városok közé tartozott Buda, Pozsony, Sopron, Debrecen és Kassa. Tortenelem 6 kk.indd :31:47

16 16 Kézikönyv Történelem 6. évfolyam A 14. század szép alkotása a Bécsi Képeskönyv, amelyet Hess András irányításával állítottak elő. A kor kiváló szobrászművésze, Aquila János készítette többek között Sárkányölő Szent György szobrát. Magyarország első egyetemét 1367-ben Óbudán alapították meg. Zsigmond környezetében nőtt fel Hunyadi János, aki az 1500-as években számos győzelmet aratott a törökök felett. Hunyadi János a király halálával főkapitány lett, s ilyen rangban irányította az országot. Hunyadi legnagyobb győzelmét 1456-ban, Konstantinápoly várának védelme során érte el. A csata másik hőse, a Rómából érkező ferences szerzetes, Fráter György volt. Hunyadi halála után fia, Mátyás került a trónra. A Kolozsvárott született Mátyás 15 évesen már érett uralkodónak számított. Ügyes politikával leszerelte ellenfeleit, s erős kormányzóságot hozott létre Magyarországon. Még arra is volt energiája és pénze, hogy Csehország, majd Ausztria területének egy részét elfoglalja. Így ő lett a német-római császár. Mátyás híres fekete ruhába öltözött serege sorra aratta győzelmeit. A seregnek olyan nagy erejű vezérei voltak, mint Kinizsi Pál és Toldi Miklós. Mátyás idején virágzott a kultúra, sorra épültek a szép gótikus és barokk kastélyok és várak. A humanizmus elterjesztésében segítették a királyt Vitéz János, Szilágyi Mihály, Antonio Pannonius és Bonfini. Mátyás halála után azonban az erős Magyarország szétesett, s új királyi család került a trónra, a Habsburgok. OTTHONI MUNKA Az összefoglaló óra vázolt feladatsora csak akkor teljesíthető akkor is csak részben ha a tanulók felkészülnek rá. A tanár ossza ki előre a feladatokat, így a korábban már ismert és gyakorolt módszerek segítségével időt takaríthat meg. A tanulók a kiadott feladatokon kívül fogalmazzák meg előre a kérdéseiket! Tortenelem 6 kk.indd :31:47

17 Kézikönyv Történelem 6. évfolyam A VILÁG ÉS EURÓPA A KORA ÚJKORBAN A nagy földrajzi felfedezések Oldják meg a tanulók tanári irányítással a tk. 48. o. bevezető feladatát! Elevenítsék fel a tanulók, hogy mit tudnak az eddigi tanulmányaikból, a nagy felfedezőkről és felfedezésekről! Csoportmunka I. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk o. szövege, képei, térképe, kérdései, feladatai alapján az Európa új utakat keres és a Kolumbusz Kristóf történelmi tette című részt! II. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk. 50. o. szövege, képei, olvasmánya, feladatai alapján Az újvilág felfedezése című részt! III. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk o. szövege, képei, olvasmánya, az időszalag kérdései, feladatai alapján Az újkor kezdete című részt! Frontális osztálymunka Oldják meg a tanulók az I. csoport irányításával a mf. 18. o. 1. feladatát! Portugál és spanyol felfedezők Diaz Vasco da Gama Kolumbusz Kristóf Jóreménység foka India az Újvilág felfedezője Afrika nyugati partvidékének kutatása Oldják meg a tanulók a II. csoport irányításával a mf. 18. o. 2. feladatát! Technikai újítások, tudományos kutatások iránytű karavella, összetett hátsó új térképek csillagászat nao vitorlarendszer kormánylapát Oldják meg a tanulók a III. csoport irányításával a mf. 19. o. 4. feladatát! Portugál és spanyol felfedezők Vasco da Gama Magellán Drake (1498) ( ) ( ) megtalálta az Indiába megkerülte a Földet újra megkerülte a Földet vezető utat Tortenelem 6 kk.indd :31:47

18 18 Kézikönyv Történelem 6. évfolyam OTTHONI MUNKA Oldják meg a tanulók a mf. 16. o. 3. feladatát! (Akiknek jól sikerül a rajzuk, kapjanak pluszpontokat.) Fogalmak: mór, navigáció, karavella, hátsó kormánylapát, tengeri térkép, gyarmatosítás Kronológia: 1492, 1519 Topográfia: Jóreménység foka, India, Spanyolország, Portugália, Újvilág, Tűzföld Nevek: Kolumbusz, Diaz, Vasco da Gama, Magellán, Amerigo Vespucci A tankönyvi vázlat megbeszélése tanári irányítással. 14. Az amerikai földrész őslakói. Két világrész találkozása Válaszolják meg a tanulók tanári irányítással a tk. 52. o. kérdéseit! Kérdezze meg a tanár, mit tudnak a tanulók eddigi ismereteik alapján a dél-amerikai indiánokról! Csoportmunka I. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk. 52. o. szövege, képei, feladatai alapján a Harc a tengerekért című részt! II. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk. 53. o. szövege, képei, olvasmányai, kérdései alapján az olmékokról, a majákról és az aztékokról szóló részt! III. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk o. szövege, képei, kérdései és térképe alapján az Inka birodalom című részt! Frontális osztálymunka Oldják meg a tanulók az I. csoport irányításával a mf. 19. o. 2/a) és b) feladatát! Harc a gyarmatokért Portugália Spanyolország gyarmata lett ellentét gyarmata lett pápai szerződés (1494) Brazília Közép- és Dél-Amerika többi része Oldják meg a tanulók a II. csoport irányításával a mf. 20. o. 3. feladatát! Közép- és Dél-Amerika őslakói olmékok maják aztékok inkák (az első államalapító nép (piramisépítők) (a legnagyobb birodalom (az Andok népe a kontinensen) megszervezői Mexikó) hatalmas, jól szervezett birodalmat állított fel Peru) Oldják meg a tanulók a III. csoport irányításával a mf. 20. o. 4. feladatát! Tortenelem 6 kk.indd :31:48

19 Kézikönyv Történelem 6. évfolyam 19 OTTHONI MUNKA Oldják meg a tanulók a mf. 19. o. 1. feladatát! Gyűjtsenek anyagot a közép- és dél-amerikai őslakók életéről, kultúrájáról (könyvek, fotók, filmek, tárgyak)! Fogalmak: Eldorado, Tollaskígyó, naptárkő, kipu Kronológia: 1494, 1521, század, 1530 Topográfia: Közép- és Dél-Amerika, Latin-Amerika, Brazília, Mexikó, Peru Nevek: Pizarro, Cortés A tankönyvi vázlat megbeszélése, értelmezése tanári irányítással. 15. A felfedezések hatása az európai népekre Beszéljék meg a tanulók tanári irányítással a tk. 56. o. bevezető feladatát! Vessék össze a tanulók a tk. 56. o. térképét a történelmi atlasszal és a falitérképpel! Csoportmunka I. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk o. szövege, képei, térképe, kérdései és feladatai alapján A világ első felosztása című részt! II. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk. 57. o. szövege, képei, feladatai alapján A világgazdaság kialakulása című részt! III. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk o. szövege, képei, kérdései, feladatai alapján A bankok előretörése című részt! Frontális osztálymunka Oldják meg a tanulók az I. csoport irányításával a mf. 20. o. 1. feladatát! A gyarmatosítás főbb útvonalai Atlanti-óceán (Közép-Amerika, Dél-Amerika, Nyugat-Afrika) Indiai-óceán (India, Kína, Japán, a szigetország, Kelet-Ázsia) Oldják meg a tanulók a mf. 20. o. 2. feladatát! A manufaktúraipar az ipar súlyának növekedése városiasodás megnőtt a pénz szerepe (a mezőgazdasággal szemben) (bérmunkások) (tőke) Oldják meg a tanulók a mf. 20. o. 3. feladatát! Tortenelem 6 kk.indd :31:48

20 20 Kézikönyv Történelem 6. évfolyam A bankok szerepe hitelfelvétel kamat váltó fiókintézmények nyitása a pénzmozgás fellendülése OTTHONI MUNKA A tanulók vessék össze a századi pénzintézeti rendszert a mai bankrendszerrel! Számoljanak be a hasonlóságokról és az eltérésekről! Fogalmak: világkereskedelem, manufaktúra, bérmunkás, bank, tőke, váltó, kamat, hitel Kronológia: század Topográfia: Amerika, Afrika, Ázsia, Firenze Nevek: Mediciek A tankönyvi vázlat megbeszélése, értelmezése tanári irányítással. 16. Reformáció és a katolikus megújulás Beszéljék meg a tanulók tanári irányítással a tk. 59. o. kérdéseit, és válaszoljanak rájuk! Csoportmunka I. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk. 59. o. szövege, képei, feladatai alapján a Luther Márton fellépése című részt! II. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk o. szövege, térképe, képei, olvasmánya, alapján a Reformáció, református egyház című részt! III. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk o. szövege, képei, olvasmánya, kérdései, feladatai alapján Az ellenreformáció és a vallásháborúk című részt! Frontális osztálymunka Oldják meg a tanulók az I. csoport irányításával a mf. 21. o. 1. feladatát! Luther Márton fellépése búcsúcédulák igény az egyházi szervezet Wittenberg árusítása megújítására (95 pontos tétel) a pápai udvar erős kritika a pápa és a németek egy része pénzszerző akciója környezete felé követte Luthert Oldják meg a tanulók a II. csoport irányításával a mf. 21. o. 2. feladatát! Tortenelem 6 kk.indd :31:48

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

1.2. l) frank uralkodó vagy császár ( ) vagy a középkori császári hatalom megteremtője összesen 12 pont

1.2. l) frank uralkodó vagy császár ( ) vagy a középkori császári hatalom megteremtője összesen 12 pont TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 6. OSZTÁLY 2012/2013 TERÜLETI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük.

Részletesebben

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára. A magyarság története a kezdetektől 1490-ig

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára. A magyarság története a kezdetektől 1490-ig Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára Rendelkezésre álló órakeret: 3 x 36 óra= 108 óra Tematikai Előzetes tudás A tematikai nevelésifejlesztési céljai

Részletesebben

Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 10. évfolyamon. Tevékenységformák

Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 10. évfolyamon. Tevékenységformák Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 10. évfolyamon Tevékenységformák Ismeretszerzési és feldolgozási képességek Írott források elemzése: az egyes szövegek forrásértékének megállapítása

Részletesebben

FOGALMAK Kápolnai unió Budai Nagy Antal Székesfehérvár KÁROLY RÓBERT Győri egyezség Lépes György Olmütz Tartományurak Hosszú (téli) hadjárat

FOGALMAK Kápolnai unió Budai Nagy Antal Székesfehérvár KÁROLY RÓBERT Győri egyezség Lépes György Olmütz Tartományurak Hosszú (téli) hadjárat FOGALMAK Kápolnai unió Budai Nagy Antal Székesfehérvár KÁROLY RÓBERT Győri egyezség Lépes György Olmütz Tartományurak Hosszú (téli) hadjárat Luxemburgi Erzsébet Morvao. És Szilézia Kiskirályok leverése

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

Pótvizsga szóbeli témakörök (történelem) 11/b és 11/e

Pótvizsga szóbeli témakörök (történelem) 11/b és 11/e Pótvizsga szóbeli témakörök (történelem) 11/b és 11/e Száray Miklós : Történelem tankönyv II. Történelmi Atlasz (Mozaik) 1. Árpád-kor 1038-1077 2. I.László és Kálmán uralkodása 3. III.Béla 4. Az Aranybulla

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2010/2011 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2010/2011 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2010/2011 ISKOLAI FORULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhetı elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetőivel jelöltük.

Részletesebben

A történelem javítóvizsga. témakörei és tényanyaga. a Herman Ottó Szakképző Iskola. 9. évfolyamos. szakmunkás osztálya számára

A történelem javítóvizsga. témakörei és tényanyaga. a Herman Ottó Szakképző Iskola. 9. évfolyamos. szakmunkás osztálya számára A történelem javítóvizsga témakörei és tényanyaga a Herman Ottó Szakképző Iskola 9. évfolyamos szakmunkás osztálya számára I. Bevezető, a történelem kezdetei 1000-ig, Vas megye története A történettudomány

Részletesebben

TestLine - Osztályozó vizsga/6 félév Minta feladatsor

TestLine - Osztályozó vizsga/6 félév Minta feladatsor Párosítsd az eseményeket az évszám: (1) 1514, (2) 1521, (3) 1526, (4) 1541 1. évszámukkal! 2:50 Nehéz évszám uda elfoglalása /az ország három részre szakadása/ Mohácsi sata ózsa yörgy parasztháborúja Nándorfehérvárt

Részletesebben

ETE_Történelem_2015_urbán

ETE_Történelem_2015_urbán T Ö R T É N E L E M ETE_Történelem_2015_urbán Szóbeli középszintű érettségi tételek / 2015-2016. év tavaszára / Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1, T é t e l A korai feudalizmus / középkor gazdálkodása

Részletesebben

A vesztfáliai béke SZKA_210_15

A vesztfáliai béke SZKA_210_15 A vesztfáliai béke SZKA_210_15 TANULÓI A VESZTFÁLIAI BÉKE 10. ÉVFOLYAM 173 15/1 ORSZÁGKÁRTYÁK Lengyelország Lengyelország Lengyelország Hollandia Portugália Hollandia Erdély Hollandia Csehország Hollandia

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 6-7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 2. FORDULÓ A Zsigmond-kor és Hunyadi János kormányzósága

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 6-7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 2. FORDULÓ A Zsigmond-kor és Hunyadi János kormányzósága liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 6-7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 2. FORDULÓ A Zsigmond-kor és Hunyadi János kormányzósága II. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. TOTÓ

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont Neved:. Iskolád: Elért pontszámod:... / 90 pont 1. A keresztrejtvény megfejtésébıl megtudhatod, milyen jelképek díszítették az Egri csillagok címő regénybıl ismert Jumurdzsák amulettjét. (A szóközöket

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2015/2016 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2015/2016 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2015/2016 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük.

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

I. Ferdinánd 1526-64 Alvinc Székely székek ÉVSZÁMOK. V. Károly 1519-56 Buda Szász székek 1490. Losonczy István Szigetvár, Kanizsa Díván 1521

I. Ferdinánd 1526-64 Alvinc Székely székek ÉVSZÁMOK. V. Károly 1519-56 Buda Szász székek 1490. Losonczy István Szigetvár, Kanizsa Díván 1521 SZEMÉLYEK HELYNEVEK FOGALOM Jagelló Ulászló Nándorfehérvár 3 részre szakadás Habsburg Miksa Cognac Központi hivatalok Corvin János Mohács Kormányszékek Beatrix Buda Helytartóság Bakócz Tamás Bécs Magyar

Részletesebben

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet)

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) Tematika FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) 1. hét: Az emberiség őstörténete, az őskor művészete 2. hét: Az ókori Közel-Kelet 3. hét: Az ókori Egyiptom 4. hét: A minósziak

Részletesebben

Megoldás és pontozási útmutató

Megoldás és pontozási útmutató Tanulmányi Verseny 2007/2008 TÖRTÉNELEM. (iskolai) forduló 2007. december 13. Megoldás és pontozási útmutató A kérdéseknél 1-1 pont adható minden helyes feladategységre. Az eltéréseket külön jelöljük.

Részletesebben

A nagy földrajzi felfedezések

A nagy földrajzi felfedezések A nagy földrajzi felfedezések Tevékenység 1. óra Idő (perc) Tartalom Tanulói tevékenységek Eszközök 2 Óraszervezés, jelentés, bevezetés. Hat csoport alkotása: úgy válogassuk össze a csoportokat, hogy a

Részletesebben

A HÁROMSZOR KORONÁZOTT KIRÁLY I.

A HÁROMSZOR KORONÁZOTT KIRÁLY I. 1 A HÁROMSZOR KORONÁZOTT KIRÁLY I. Három jelölt, egy király - főúri hatalom növekedése a 13. sz. második felében - hatalmukat nem korlátozó uralkodót szerettek volna - 3 jelölt közül Károly Róbert (Anjou

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

1/a melléklet. Mindentudó : Egy egyszerű eszköz. Téma: Az újkor kezdetén Feladat: Miről beszélek? Mondd egy szóval! Az Újvilág őslakóinak elnevezése

1/a melléklet. Mindentudó : Egy egyszerű eszköz. Téma: Az újkor kezdetén Feladat: Miről beszélek? Mondd egy szóval! Az Újvilág őslakóinak elnevezése Mindentudó : Egy egyszerű eszköz 1/a melléklet Téma: Az újkor kezdetén Feladat: Miről beszélek? Mondd egy szóval! Az Újvilág őslakóinak elnevezése A király uralkodik, de nem kormányoz. A katolikus megújuláshoz

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ- Javítókulcs-10. évfolyam - 2. forduló - 2015.02.19.

Nyugat-Magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ- Javítókulcs-10. évfolyam - 2. forduló - 2015.02.19. JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető részeit, az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük. Az itemek már nem bonthatók fel részteljesítményekre, ezért azok már csak kétféleképpen

Részletesebben

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ Az Anjou-kor

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ Az Anjou-kor liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 6-7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ Az Anjou-kor I. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. Az ország főpapjai, bárói, nemesei és

Részletesebben

MEGOLDÓKULCS EMELT SZINTŰ PRÉ NAP. 2011.01.22.

MEGOLDÓKULCS EMELT SZINTŰ PRÉ NAP. 2011.01.22. MEGOLDÓKULCS EMELT SZINTŰ PRÉ NAP. 2011.01.22. 1. A kenyér és cirkusz politika az ókori Rómában Megszerkesztettség, A diák a római szórakoztatás ír, kiemelve azok a politikában betöltött jelentőségét.

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA. Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 50 pont 30 pont

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA. Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 50 pont 30 pont TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA 1 A vizsga részei írásbeli szóbeli Írásbeli Szóbeli Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 50 pont 30 pont Írásbeli

Részletesebben

Cultura Nostra írásbeli fordulójának. megoldókulcsa

Cultura Nostra írásbeli fordulójának. megoldókulcsa Cultura Nostra írásbeli fordulójának megoldókulcsa 2006-02-07 I. 1. Ottó Vencel Alba/Fehérvár (Kán) László Kőszegiek, Ottó a fogságból kiszabadulva visszatért Bajorországba, vagy az Anjou-párt űzte ki

Részletesebben

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben?

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? Hol találjuk a 2009. évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? A hagyományoknak megfelelően közöljük, hogy a 2009. május júniusi történelem szóbeli érettségi

Részletesebben

Kiegészítı és gyakorló feladatok a 9-10/8-as leckéhez Reformáció és katolikus megújulás a szétszabdalt Magyarországon

Kiegészítı és gyakorló feladatok a 9-10/8-as leckéhez Reformáció és katolikus megújulás a szétszabdalt Magyarországon Kiegészítı és gyakorló feladatok a 9-10/8-as leckéhez Reformáció és katolikus megújulás a szétszabdalt Magyarországon I. Teszt 1. Ki volt az alábbiak közül katolikus püspök? a. Bornemissza Péter b. Forgách

Részletesebben

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK 1. középkori kereskedelem (elemenként 0,5 pont) a. Champagne 4 b. Velence 6 c. Firenze 7 d. Flandria 3 e. Svájc 5 2. Angol parlament

Részletesebben

Osztályozóvizsga-tematika 9. évfolyam Év vége Történelem

Osztályozóvizsga-tematika 9. évfolyam Év vége Történelem Osztályozóvizsga-tematika 9. évfolyam Év vége Történelem 1. A világ és Európa a kora újkorban Témák Amerika ősi kultúrái, a nagy földrajzi felfedezések és következményeik. Felfedezők, feltalálók. Függetlenség

Részletesebben

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből)

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) Tematika FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) 1. hét: A magyar művelődés korai szakaszai 2. hét: A magyarok és a IX-X. századi Európa

Részletesebben

27. Válaszd ki a helytelen állítást tartalmazó mondatot!

27. Válaszd ki a helytelen állítást tartalmazó mondatot! 1. Hány hibát találsz az alábbi szövegben? A 843-ban megkötött verduni szerzıdés szerint Kopasz Károly kapta a nyugati frank területeket, Lotharé lett a Déli-tengerig terjedı középsı sáv, Olasz Lajos pedig

Részletesebben

10. A világok összekapcsolódása

10. A világok összekapcsolódása 10. A világok összekapcsolódása 1. Színezd ki a térképen pirossal az amerikai földrészt, kékkel Európát, zölddel pedig Afrikát! 2. Csoportosítsd az alábbi állításokat aszerint, hogy a hódítások okaira

Részletesebben

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1 1. ábra: A Partium területe Bethlen Gábor halálakor. Rajzolja be a Partiumot alkotó területrészeket piros határvonalakkal, és írja be a területek neveit! 2.

Részletesebben

2009. Fejlıdött a mezıgazdasági technika:.

2009. Fejlıdött a mezıgazdasági technika:. 1. Egészítsétek ki a hiányos szöveget! Az uradalom gazdája a. A munkát a rabszolgákból és a harcosokból kialakult végzik. Az uradalom részei: A földesúr saját használatára fenntartott ; a házhelybıl, szántóból,

Részletesebben

1. TOTÓ. 3. Melyik párosítás helyes? 1. Nagy Lajos törvényei MCCCVI 2. Mohácsi csata MDXVI X. Augsburgi csata CMLV

1. TOTÓ. 3. Melyik párosítás helyes? 1. Nagy Lajos törvényei MCCCVI 2. Mohácsi csata MDXVI X. Augsburgi csata CMLV 1. TOTÓ 1. Hol tartották az Árpád-korban a legjelentősebb törvénynapokat? 1. Székesfehérvár 2. Esztergom X. Buda 2. Melyik terület élén állt a vajda? 1. Horvátország 2. Török Birodalom X. Erdély 3. Melyik

Részletesebben

A REFORMÁCIÓ. 1. A reformáció = a keresztény egyház megújulása (reform = újítás) 2. Miért kell megújítani az egyházat?

A REFORMÁCIÓ. 1. A reformáció = a keresztény egyház megújulása (reform = újítás) 2. Miért kell megújítani az egyházat? A REFORMÁCIÓ 1. A reformáció = a keresztény egyház megújulása (reform = újítás) 2. Miért kell megújítani az egyházat? Ok: a papság életmódja ellentétes a Biblia előírásaival a pénz kerül a középpontba

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

A feladatokkal kapcsolatos kérdéseket és a megoldott feladatokat az címre küldje!

A feladatokkal kapcsolatos kérdéseket és a megoldott feladatokat az címre küldje! A házi dolgozattal kapcsolatos formai követelmények 1. A dolgozat terjedelme minimum 2-3 oldal, amibe nem értendők bele a szöveg végén mellékletként prezentált táblázatok, képek, ábrák, stb. az áttekinthetőség

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

A középkori magyar állam bukása

A középkori magyar állam bukása A középkori magyar állam bukása I. A királyi hatalom összeomlása: Mátyás halálát követően a királyi hatalom összeomlott. Trónviszály tör ki. A magyar rendek II.(Jagelló) Ulászlót (1490-1516) választották

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2015 /2016 ORSZÁGOS DÖNTŐ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS. a b 1/2

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2015 /2016 ORSZÁGOS DÖNTŐ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS. a b 1/2 ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2015 /2016 ORSZÁGOS DÖNTŐ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük.

Részletesebben

Horváth Csaba: Az ókor és a középkor

Horváth Csaba: Az ókor és a középkor Horváth Csaba: Az ókor és a középkor Ez a sorozat két kötetben és négy részben követi végig az egyetemes és a magyar történelem f? sodrásait. A levezetések a történelmi ismeretek úgymond esszenciáját adják,

Részletesebben

1. Az ókor és kultúrája

1. Az ókor és kultúrája TÖRTÉNELEM MŰVELTSÉGI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI A 10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA 1. Az ókor és kultúrája A homo sapiens megjelenése, az élelemtermelés kezdete Kr. e. 3000 körül. Kr. e. XVIII. sz. Kr. e. X. sz. Kr.e.

Részletesebben

2. Mikor uralkodott? Szent László, III. András, I. Géza, III. Béla, 3. Mit jelentenek az alábbi fogalmak? Familiáris, várjobbágy, kamara haszna,

2. Mikor uralkodott? Szent László, III. András, I. Géza, III. Béla, 3. Mit jelentenek az alábbi fogalmak? Familiáris, várjobbágy, kamara haszna, 1. Ki mondta? Az adományozó legjobb mértéke a mértéktelenség. 2. Mikor uralkodott? Szent László, III. András, I. Géza, III. Béla, 3. Mit jelentenek az alábbi fogalmak? Familiáris, várjobbágy, kamara haszna,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM OSZTÁLYOZÓVIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA

TÖRTÉNELEM OSZTÁLYOZÓVIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA TÖRTÉNELEM OSZTÁLYOZÓVIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA Követelmény: a helyi tantervben a 7-12. évfolyam számára rögzített követelmények. A vizsga részei: A vizsga két részből áll: írásbeli és szóbeli vizsgarészből.

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2011/2012 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2011/2012 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNLM TANTÁRGYI VRSNY 2011/2012 ISKOLAI FORULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhetı elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetőivel jelöltük. Az itemek

Részletesebben

Mohács közvetlen előzményei, az ország három részre szakadása és a török berendezkedése Magyarországon

Mohács közvetlen előzményei, az ország három részre szakadása és a török berendezkedése Magyarországon SZAMOSI LÓRÁNT Mohács közvetlen előzményei, az ország három részre szakadása és a török berendezkedése Magyarországon A. A Jagelló-kori változások A Jagelló-kor hivatalosan 1490-től 1526-ig tart. A korszak

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TÖRTÉNELEM BELSŐ VIZSGA 2015-2016 8. ÉVFOLYAM o Szóbeli vizsga 1. Az ókori Mezopotámia 2. Az ókori Egyiptom 3. A távol-keleti államok az ókori Keleten 4. Az arisztokrácia és a démosz küzdelme Athénban,

Részletesebben

Magyar uralkodók listája A Wikipédiából, a szabad lexikonból.

Magyar uralkodók listája A Wikipédiából, a szabad lexikonból. Magyar uralkodók listája A Wikipédiából, a szabad lexikonból. Ezen a lapon a magyar uralkodók listája található. Árpád-ház Fejedelmek kora Álmos szül. kb. 820-ban Egyek és Emese fia (?) Árpád kb. 895 907

Részletesebben

A zivataros századokban is talpra tudtunk állni

A zivataros századokban is talpra tudtunk állni Jójárt Alexandra: A zivataros századokban is talpra tudtunk állni Kölcsey Ferenc Himnusz címő alkotásában megemlíti a törököket: Most rabló mongol nyilát Zúgattad felettünk, Majd töröktıl rabigát Vállainkra

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2011/2012 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2011/2012 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2011/2012 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhetı elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetőivel jelöltük.

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA ( ) Csapat neve:... Iskola:... A forduló maximális pontszáma: 61 pont

HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA ( ) Csapat neve:... Iskola:... A forduló maximális pontszáma: 61 pont KATEDRA TÖRTÉNELEMVERSENY II. forduló tori.katedra@gmail.com Rovatvezető: Presinszky Ágnes Beküldési határidő: 2013. november 30. HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA (1458-1490) Csapat neve:... Iskola:... A forduló

Részletesebben

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatmegoldásai TÖRTÉNELEMBŐL I. KÉPAZONOSÍTÁS (5 pont) A képeken különböző korok templomai láthatóak. Válassza

Részletesebben

Javítóvizsga követelmények. ( 10. évfolyam történelem)

Javítóvizsga követelmények. ( 10. évfolyam történelem) Javítóvizsga követelmények ( 10. évfolyam történelem) Témakörök I. A középkor virágzása és hanyatlása II. A magyar középkor III. A kora újkor IV. Magyarország a kora újkorban Fogalmak, nevek, kronológia,

Részletesebben

A TÖRÖK BENYOMULÁSA, AZ ORSZÁG RÉSZEKRE SZAKADÁSA. 1. II. Lajos uralma (1516 1526)

A TÖRÖK BENYOMULÁSA, AZ ORSZÁG RÉSZEKRE SZAKADÁSA. 1. II. Lajos uralma (1516 1526) A TÖRÖK BENYOMULÁSA, AZ ORSZÁG RÉSZEKRE SZAKADÁSA 2. A Török Birodalom megerősödése 1. II. Lajos uralma (1516 1526) II. Ulászló meghal 1516-ban, utódja kilencéves fia, II. Lajos II. Lajos reformokat dolgoztatott

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

Történelem 5-8. 5 8. évfolyam TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

Történelem 5-8. 5 8. évfolyam TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Történelem 5-8 5 8. évfolyam TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Az Apáczai Kiadó az új Nemzeti Köznevelési törvény, a Nemzeti Alaptanterv és a történelem kerettanterv alapján kialakította

Részletesebben

Tanítási tervezet. Az óra típusa: Ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra.

Tanítási tervezet. Az óra típusa: Ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra. Tanítási tervezet I. Alapadatok Az óra időpontja: 2016. április 16. Az iskola megnevezése: ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium Az iskola címe: 1088, Budapest Trefort utca 8. Osztály: 7. c Tanít: Visy

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

Szakközép 10. évfolyam, tanév végi osztályozóvizsga történelemből

Szakközép 10. évfolyam, tanév végi osztályozóvizsga történelemből A vizsga felépítése: Szakközép 10. évfolyam, tanév végi osztályozóvizsga történelemből 1.) FELADATLAP: a részletezett vizsgakövetelményben felsorolt 10. évfolyamos tananyag számonkérése egyszerű, rövid

Részletesebben

Történelem és állampolgári ismeretek normál 6. évfolyam

Történelem és állampolgári ismeretek normál 6. évfolyam Történelem és állampolgári ismeretek normál 6. évfolyam A normál tantervű osztály éves óraszáma: 90 óra. Ez a 18 plusz óra lehetővé teszi, hogy a tanulók foglalkozzanak szülővárosuk helytörténetével a

Részletesebben

2014. november 5. Plenáris előadás: Orosz István: Európa a konstanzi zsinat korában. 12:30 13:30 Ebéd

2014. november 5. Plenáris előadás: Orosz István: Európa a konstanzi zsinat korában. 12:30 13:30 Ebéd 2014. november 5. 11:00 - A konferencia megnyitása: Szilvássy Zoltán rektor, Debreceni Egyetem Soltész Miklós államtitkár, Emberi Erőforrások Minisztériuma Papp László polgármester, Debrecen Megyei Jogú

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 5. OSZTÁLY TANKÖNYV. Bánhegyi Ferenc. Készítette:

TÖRTÉNELEM 5. OSZTÁLY TANKÖNYV. Bánhegyi Ferenc. Készítette: TÖRTÉNELEM 5. OSZTÁLY TANKÖNYV Készítette: Bánhegyi Ferenc Az új kerettanterv jelentősen átalakította a történelem tantárgynak az egyes évfolyamokra eső tartalmait. Az óraszám maradt a heti 2 óra, ez éves

Részletesebben

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 3. FORDULÓ Hunyadi Mátyás, a Jagellók kora, mohács

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 3. FORDULÓ Hunyadi Mátyás, a Jagellók kora, mohács liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 6-7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 3. FORDULÓ Hunyadi Mátyás, a Jagellók kora, mohács III. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. Ha jól forgatod

Részletesebben

Európai ünnepnapok 2012

Európai ünnepnapok 2012 Európai ünnepnapok 2012 Ausztria október 26. december 8. Úrnapja Az örökös semlegesség ünnepe napja Szeplőtelen fogantatás ünnepe Belgium július 21. november 2. november 11. december 6. Nemzeti ünnep napja

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 2006 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 27. szám 3. Az R. 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI cím TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcíme

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26.

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. TÖRTÉNELEM - G ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. I. A tesztkérdések, illetve azok elemei (a,b,c stb.) rövid (a kérdezett adatot vagy tömör megfogalmazást tartalmazó) választ

Részletesebben

Történelem 7-8. osztály

Történelem 7-8. osztály OM 037757 NÉV: VII. Tollforgató 2015.03.28. Monorierdei Fekete István Általános Iskola : 2213 Monorierdő, Szabadság út 43. : 06 29 / 419-113 : feketeiskola.monorierdo@fekete-merdo.sulinet.hu : http://www.fekete-merdo.sulinet.hu

Részletesebben

I. feladat. Ne a tojást törd!

I. feladat. Ne a tojást törd! I. feladat Ne a tojást törd! Köszöntelek benneteket! Remélem sok tojást sikerül gyűjtenetek a mai napon! Fejtsétek meg a rejtvényt! 8 tojás (Megoldásonként 0,5 pont jár.) 1. Ilyen típusú épületben kötött

Részletesebben

2. melléklet 2.2.04 Kerettanterv az általános iskola 5 8. évfolyama számára történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

2. melléklet 2.2.04 Kerettanterv az általános iskola 5 8. évfolyama számára történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Helyi tantervi ajánlás az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. melléklet 2.2.04 történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5 8. évfolyam számára Kiadói bevezető Az EMMI kerettanterv

Részletesebben

SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM közpészint 2013

SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM közpészint 2013 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM

Részletesebben

TÖRTÉNELMI TÉRKÉPEK. Magyarország honismereti térképe (fóliázva, fa lécezéssel)

TÖRTÉNELMI TÉRKÉPEK. Magyarország honismereti térképe (fóliázva, fa lécezéssel) TÖRTÉNELMI TÉRKÉPEK Kódszám Megnevezés Méret 1314 Európai Unió 160 x 115 Z 055 Magyarország honismereti térképe (fóliázva, fa lécezéssel) 100 x 70 6 145 Ft MT1 Az ókori keleti birodalmak MT2 Az ókori Görögország

Részletesebben

B) Írd a pontozott vonalakra, hogy melyik uralkodók címereit idézik a keresztrejtvény megfejtésének (egyben egy könyv címének) szavai?

B) Írd a pontozott vonalakra, hogy melyik uralkodók címereit idézik a keresztrejtvény megfejtésének (egyben egy könyv címének) szavai? Név: 1.A) Fejtsd me a keresztrejtvényt! (Több szóból álló válasz esetén a szóközt jelöltük.) a) Nándorfehérvár mai neve b) e város pénzének mintájára veretett pénzt Károly Róbert c) az erdélyi három nemzet

Részletesebben

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM NYOLCADIKOS VIZSGA 5-8. ÉVFOLYAM ANYAGÁBÓL SZÓBELI VIZSGA TÉTELEK ALAPJÁN A szóbeli vizsga menete: a tanulók a tétel kihúzása után kb. 30 perc felkészülési

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6,

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6, Zavodszky Geza Törtenelem 111. a közepiskolak szamara ATDOLGOZOn KIADAs Nemzeti Tankönyvkiad6, Budapest Bevezetes.. 5 I. Az "ismeretlen" XVIII. szazad 7 Regi vihig - modem vihig. Az "ismeretlen" XVIII.

Részletesebben

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd Az előzményekről 1526 augusztusában Mohácsnál a Szulejmán szultán vezette törökök megverték a magyar sereget. A csatában odaveszett a magyar király, II. Lajos is. A csata után Szulejmánnak 12 nap is elegendő

Részletesebben

Az ezerarcú Mátyás Hol keressek Mátyás királyról az iskolai könyvtárban?

Az ezerarcú Mátyás Hol keressek Mátyás királyról az iskolai könyvtárban? Az ezerarcú Mátyás Hol keressek Mátyás királyról az iskolai könyvtárban? Készítette: Rózsa Katalin Budapest, 2011 Az ezerarcú Mátyás Hol keressek Mátyás királyról az iskolai könyvtárban? A 4.b osztály,

Részletesebben

Tananyagbeosztás és tanmenetjavaslat

Tananyagbeosztás és tanmenetjavaslat Tananyagbeosztás és tanmenetjavaslat Tananyagbeosztás alapelvei A tantárgy tömbösített oktatásához igazodva a tananyagot 75 órára osztottuk be. A tankönyv 48 számozott leckéjét 3-3 órás tömbökbe csoportosítottuk.

Részletesebben

Mátyás király öröksége

Mátyás király öröksége Mátyás király öröksége Történelmi-mőveltségi levelezıs játék 1.forduló A csapat neve: Tagjai: Az iskola neve, címe, tel.sz.: Felkészítı tanár neve: 1. Egérrágta Az alábbi szövegrészt egészítsétek ki a

Részletesebben

Horváth Andrea Horváth Levente Attila TÖRTÉNELEM. A kora újkortól a polgári átalakulásig. munkafüzet. Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Horváth Andrea Horváth Levente Attila TÖRTÉNELEM. A kora újkortól a polgári átalakulásig. munkafüzet. Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Horváth Andrea Horváth Levente Attila TÖRTÉNELEM A kora újkortól a polgári átalakulásig munkafüzet 6 Mozaik Kiadó Szeged, 2013 3. Magyarország Zsigmond király idején 1. Jelöld az idõszalagon a következõ

Részletesebben

AZ USA SZÜLETÉSE. 1. Előzmények

AZ USA SZÜLETÉSE. 1. Előzmények AZ USA SZÜLETÉSE 1. Előzmények Az Újvilág felfedezése a spanyol hajókon útnak induló Kolumbusz Kristóf nevéhez fűződik. 1492. október 12-én lépett partra Guanahani szigetén, abban a hitben, hogy Indiában

Részletesebben

A csapat száma: A feladatokat Érsek Attila készítette I. feladat Ne a tojást törd! 1. Ilyen típusú épületben kötött házasságot II.

A csapat száma: A feladatokat Érsek Attila készítette I. feladat Ne a tojást törd! 1. Ilyen típusú épületben kötött házasságot II. - 1 - I. feladat Ne a tojást törd! 1. Ilyen típusú épületben kötött házasságot II. Rákóczi Ferenc. 2. 1704-ben tábornaggyá nevezték ki és rábízták Erdély védelmét a felkelő kurucok ellen. 3. Részt vett

Részletesebben

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei Valki László 2011. szeptember A nemzetközi jog létrejöttének előfeltételei 1. Tartósan elkülönült politikai entitások 2. Tényleges, intenzív kapcsolatok

Részletesebben

Feladatsor. 1. Pantheon 2. Forum Romanum 3. Colosseum 4. Circus Maximus

Feladatsor. 1. Pantheon 2. Forum Romanum 3. Colosseum 4. Circus Maximus .. Feladatsor 1. Az ókor kultúrája Párosítsa a képekhez a meghatározásokat és az építmények nevét! Írja a táblázatba a meghatározások betűjelét, illetve az építmények sorszámát! 1. 2... A Római templom,

Részletesebben

MAGYARORSZAG TÖRTENETE

MAGYARORSZAG TÖRTENETE Kristó Gyula-Barta János-Gergely Jenő MAGYARORSZAG TÖRTENETE Előidőktől 2000-ig RMNONÍCK KIADÓ TARTALOM 683 Tartalom ELŐIDŐK (1000-IG) A néppé válás évezredei (Kr. e. 6000-Kr. u. 855 körül) 5 Nyelvrokonság,

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2010/2011 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2010/2011 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2010/2011 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhetı elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetőivel jelöltük.

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 7-8. OSZTÁLYOS TANULÓK SZÁMÁRA 2015/2016 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS.

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 7-8. OSZTÁLYOS TANULÓK SZÁMÁRA 2015/2016 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS. ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 7-8. OSZTÁLYOS TANULÓK SZÁMÁRA 2015/2016 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar

Részletesebben

Gabona majorság Ötvösség szabóság Demográfiai és etnikai változás

Gabona majorság Ötvösség szabóság Demográfiai és etnikai változás FOGALOM HELYSÉG SZEMÉLY ÉVSZÁM Tizenötéves háború Sziszek, Veszprém Habsburg Rudolf 1593-1608 Szent Szövetség Fülek, Szécsény, Pálffy Miklós 1593-96 Nagy remények ideje Hollókő, Nógrád VII. Kelemen 1596-1604

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK Hazánk a Habsburg Birodalomban Kinek a nevéhez köthető a Pragmatica Sanctio? III. Károly. Mettől-meddig uralkodott? 1711-1740. Mit tett lehetővé a Pragmatica Sanctio elfogadása? A

Részletesebben

EMBEREK ÉS S Z Á Z A D O K

EMBEREK ÉS S Z Á Z A D O K Barta Gábor Hegyi Klára Kertész István EMBEREK ÉS S Z Á Z A D O K Források a történelem kezdeteitől 17 M-ig A szakmunkásképző iskolák I. osztálya számára Tankönyvkiadó, Budapest, 1984 Tartalom Élet az

Részletesebben