Bánhegyi Ferenc KÉZIKÖNYV. a Történelem 6. tanításhoz. Tortenelem 6 kk.indd :31:46

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bánhegyi Ferenc KÉZIKÖNYV. a Történelem 6. tanításhoz. Tortenelem 6 kk.indd 1 2014.06.12. 14:31:46"

Átírás

1 Bánhegyi Ferenc KÉZIKÖNYV a Történelem 6. tanításhoz Tortenelem 6 kk.indd :31:46

2 Írta és összeállította: BÁNHEGYI FERENC Szerkesztette: Réti Éva Kapcsolódó kerettanterv: EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet AP ISBN Bánhegyi Ferenc, 2014 I. kiadás, 2014 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. A kiadó írásbeli hozzájárulása nélkül sem a teljes mű, sem annak része semmiféle formában nem sokszorosítható. Kiadja az Apáczai Kiadó Kft Celldömölk, Széchenyi u. 18. Tel.: (06-95) , fax: (06-95) Internet: Felelős kiadó: Esztergályos Jenő ügyvezető igazgató Tördelés, előkészítés RASTER STÚDIÓ kft. Terjedelem: 13,39 A/5 ív Tömeg: 272 g Tortenelem 6 kk.indd :31:46

3 Kézikönyv Történelem 6. évfolyam KEDVES KOLLÉGA! 3 A 6. évfolyamos tananyag új Nat szerinti első fejezete a virágzó középkori Magyarországot, a második a kora újkori Európát és az Amerikai Egyesült Államok születését mutatja be. A harmadik fejezet a három részre szakadt Magyarország történetétől a török kiűzéséig tartó korszakkal, a negyedik rész pedig az európai és a magyarországi forradalmakkal és a polgárosodás korával foglalkozik. A Tanári kézikönyv célja, hogy a tankönyv és a munkafüzet összehangolt feldolgozását segítse elő. A kézikönyv elsősorban a kezdő tanároknak próbál tanácsokat adni, de bárki haszonnal forgathatja, aki a tárgyalt korszakot tanítja. Reményeink szerint a kézikönyvben felsorakoztatott módszerek, ábrák, vázlatok, egyéb ötletek azoknak is segítséget nyújtanak, akik más módszerekkel, felfogással tanítják a tárgyalt témaköröket. Az Apáczai Kiadó könyvéből tanító pedagógus természetesen eltérhet a kézikönyvben javasolt gyakorlattól. Korábbi kiadványaink tapasztalatai szerint korszerű, tartalmában és képességfejlesztő feladataiban számos igényt kielégítő taneszközöket tart kezében a tanár és a tanuló. A munkafüzetben szereplő feladatok néhány szorgalmi feladat kivételével a tankönyv alapján megoldhatók. A tanári segítség, a könyvtárban és az interneten való kutatás a szorgalmi feladatok esetében ajánlott, de a többi feladatnál is hasznos lehet. Azért is ajánlott a munkafüzet használata, mert a tanóra 45 perce a legtöbbször nem elegendő arra, hogy a tanulók mindegyike megoldja a kijelölt feladatokat. A kézikönyv a különböző munkaformák ajánlásával szándékaink szerint lehetőséget nyújt az eredményes képesség- és készségfejlesztésre az eltérő színvonalon teljesítő tanulók számára. A munkafüzet lehetőséget teremt arra, hogy hatékonyabbá tegye az otthoni tanulást. A tananyag tanórai és otthoni felosztása természetesen csak javaslat, attól a pedagógus saját elképzelései és a helyi tanterv szerint eltérhet. A tankönyv és a munkafüzet együttes használata és rendszeres feldolgozása lehetővé teszi a témazáró sikeres kitöltését is. A szaktanár a saját módszereit követve és osztálya összetételét figyelembe véve módosíthatja a témazáró feladatait, mennyiségét, a feladatok sorrendjét. A tanári kézikönyv klasszikus vázlattípusai a leckék jobb áttekinthetőségét szolgálják. Az összefoglaló órákat segíti a fogalomkártyás és a csalimesés módszer. Ez utóbbiak közül néhányat a kézikönyvben is közlünk, azokat minden esetben az összefoglaló órák anyagához csatoltuk. A tankönyv feldolgozása során fordítsunk egyre nagyobb figyelmet a törzsanyag mellett az olvasmányokra és a képanyagra. Ennek érdekében, illetve a tankönyv használhatóságának elősegítésére a kérdéseket és a feladatokat három csoportba sorolhatjuk. Taneszközeink elsősorban a tankönyv alkalmasak arra, hogy korosztályi szinten, a témákhoz kapcsolódóan megtanítsák az állampolgári ismereteket. A történelem 6. osztályban a népszerű tantárgyak közé tartozik. Tegyünk meg mindent azért, hogy tantárgyunk a gyerekek értékrendszerében méltó helyére kerüljön. Ehhez kíván sok sikert és jó munkát a Kiadó és a Szerző Tortenelem 6 kk.indd :31:46

4 4 Kézikönyv Történelem 6. évfolyam A VIRÁGZÓ KÖZÉPKOR MAGYARORSZÁGON 1. Károly Róbert kincses Magyarországa Oldják meg a tanulók tanári irányítással a tk. 7. o. ismétlő kérdéseit és feladatait! Beszéljék meg az Anjou-címer kialakulását (tk. 10. o.)! Csoportmunka I. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk o. szövege, képei kérdései, térképe alapján az I. Károly trónra kerülése című részt! II. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk o. szövege, ábrái, térképe, kérdései, olvasmánya alapján a I. Károly gazdasági intézkedései című részt! III. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk o. szövege, képei, ábrái, kérdései alapján az I. Károly külpolitikája és hadserege című részt! Frontális osztálymunka Oldják meg a tanulók az I. csoport irányításával a mf. 4. o. 1. feladatát! Használják a tanulók a falitérképet, illetve a tk. 6. o. térképét! a cseh Přemysl Vencel Harc a trónért a nápolyi Anjou Károly Róbert ( ) Oldják meg a tanulók a II. csoport irányításával a mf. 4. o. 2. feladatát! Oldják meg a tanulók a III. csoport irányításával a mf. 4. o. 3. feladatát! Gazdasági intézkedések a bajor Wittelsbach Ottó bányabérharmad harmincadvám kapuadó (arany- és ezüstbányák) liliomos aranyforint, a kereskedelem a parasztok ezüstgaras fellendülése megadóztatása A visegrádi királytalálkozó a cseh és a lengyel király új kereskedelmi útvonalak a lengyel magyar kibékítése nyitása trónutódlás rendezése OTTHONI MUNKA Kezdjenek hozzá a tanulók a fejezettel kapcsolatos gyűjtőmunkához! Keressenek segítséget a feladatok megoldásához az interneten és a könyvtárban! Azok a tanulók, akik vállalták a fogalomkártyák elkészítését, osszák fel maguk között a munkát az előző fejezetek gyakorlatának megfelelően! Tortenelem 6 kk.indd :31:46

5 Kézikönyv Történelem 6. évfolyam 5 Fogalmak: báró, bányabér, harmincadvám, kapuadó, királytalálkozó, árumegállító jog, bandéria Kronológia: , 1312, 1335, 14. század Topográfia: Nápoly, Prága, Visegrád, Kassa, Rozgony, Csehország, Lengyelország, Dalmácia, Bosznia, Szerbia, Havasalföld Nevek: Anjou, Károly Róbert A tankönyvi vázlat értelmezése, megbeszélése tanári irányítással. 2. Nagy Lajos, a lovagkirály Válaszoljanak a tanulók tanári irányítással a tk. 11. o. bevezető kérdéseire! Frontális osztálymunka Dolgozzák fel a tanulók a tk o. képei, szövege, térképe, ábrái, olvasmányai alapján az I. Lajos hadjáratai című részt! Oldják meg a tanulók egy-egy tanuló irányításával a mf. 5. o. 1. feladatát, továbbá a mf. 5. o. 3. feladatát! Hadjáratok Havasalföld Moldova Szerbia Bosznia Horvátország Nápoly 3. Nagy Lajos törvényei és jelentősége Válaszoljanak a tanulók a tk. 14. o. bevezető, ismétlő kérdésére! Az évi törvények ősiségi törvény kilenced egységes paraszti úriszék pallosjog (védte a nemes (védte a köznemesség terhek birtokát) érdekeit) földesúri ítélkezési a jobbágyság kialakulása jogok Nagy Lajos birodalma Bosznia Moldova Havasalföld Nápolyi Királyság Lengyel Királyság (egy része) Tortenelem 6 kk.indd :31:46

6 6 Kézikönyv Történelem 6. évfolyam Az Anjou-kor paraszti társadalma mezőváros falu az eszközök fejlődése módos gazdák a szolgáltatások (nehézeke) egységesítése Fogalmak: lovagkirály, kilenced, ősiségi törvény, úriszék, pallosjog, perszonálunió, többtelkes Kronológia: , 1347, 1351 Topográfia: Moldva, Diósgyőr, Krakkó Nevek: Lajos, Hedvig, Mária, Toldi Miklós A tankönyvi vázlat értelmezése, megbeszélése egy kijelölt tanuló irányításával. 4. Luxemburgi Zsigmond uralkodása Válaszoljanak a tanulók tanári irányítással a tk. 16. o. bevezető kérdésére és feladatára! Csoportmunka I. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk. 16. o. szövege, képei, kérdései alapján a Zsigmond magyar királlyá koronázása című részt! II. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk o. szövege, képei, térképe, kérdései, alapján a Zsigmond külpolitikája című részt! Frontális osztálymunka Oldják meg a tanulók az I. csoport irányításával a mf o. 1. feladatát! Zsigmond célja, uralkodásának hatása belső feszültség, a német nyelvű kultúra ligák az új főnemesi réteg törekvés széthúzás, kiszorította a latin harca kialakulása a császári a siklósi rabság kultúrát trónra Oldják meg a tanulók a II. csoport irányításával a mf. 7. o feladatát! Zsigmond külpolitikája szövetség Husz János huszita török elleni a császári cím a Német elítélése háborúk háborúk elnyerése Lovagrenddel Konstanzban (1433) (1415) az első végvári rendszer kiépítése OTTHONI MUNKA Oldják meg a tanulók a mf. 7. o. 4. feladatát! Kutassanak a könyvtárban és az interneten a cseh Husz János élete, tanai és a huszita háborúk története után! Tortenelem 6 kk.indd :31:46

7 Kézikönyv Történelem 6. évfolyam 7 Fogalmak: liga, első végvárvonal, bárók, sárkányos lovagrend Kronológia: , 1396, 15. század Topográfia: Német-római Császárság, Oszmán Birodalom, Konstantinápoly, Siklós, Rigómező, Nikápoly Nevek: Mária, Luxemburgi Zsigmond A tankönyvi vázlat értelmezése, megbeszélése tanulói irányítással. 5. A középkori magyar városok. Buda az élre tör Válaszoljanak a tanulók tanári irányítással a tk. 19. o. bevezető kérdéseire! Csoportmunka I. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk o. szövege, képei, térképe, kérdései, feladatai segítségével a Háromféle magyar várostípus című részt! II. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk o. szövege, képei, kérdései alapján a Buda élre tör című részt! III. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk. 22. o. szövege, képei, olvasmánya, kérdései alapján a Budai jogkönyv című részt! Hasonlítsák össze a 15. századi vásárokat a mai vásárokkal, piacokkal! Frontális osztálymunka Oldják meg a tanulók az I. csoport irányításával a mf. 7. o. 1. feladatát! Elemezzék közösen a tk. 20. o. térképét! A városfejlődés (Nyugat-Európa hatása) a kereskedelem szabad királyi városok bányavárosok mezővárosok kiszélesedése, (7 tárnoki város) (Felvidék, Erdély) (főleg az alföldi polgárosodás részeken) polgárházak üzletek Oldják meg a tanulók a II. csoport irányításával a mf. 8. o. 2. feladatát! Elemezzék a tanulók a gyűjtőmunka alapján az órára behozott képeket! Oldják meg a tanulók a III. csoport irányításával a mf. 8. o. 3. feladatát! Buda jelentősége főváros lett jó közlekedés stratégiai hely városvezetés (vízi, szárazföldi) földrajzi központ várhegy német magyar kereskedőváros (vásárok, piacok) felváltva OTTHONI MUNKA Kutassanak a tanulók a könyvtárban vagy az interneten lakóhelyük (vagy a hozzá legközelebb eső város, egyéb település) középkori élete után, különös tekintettel a vásárok történetére! Derítsék ki a tanulók, hogy a században mely termékek, áruféleségek voltak a legkelendőbbek! Tortenelem 6 kk.indd :31:46

8 8 Kézikönyv Történelem 6. évfolyam Fogalmak: bányaváros, mezőváros, szabad királyi város, jogkönyv Kronológia: század Topográfia: Körmöcbánya, Buda, Sopron, Pozsony, Nagyszombat, Eperjes, Bártfa A tankönyvi vázlat értelmezése, megbeszélése egy kijelölt tanuló irányításával. 6. Hunyadi János törökellenes harcai Válaszoljanak a tanulók tanári irányítással a tk. 23. o. bevezető kérdésére! Csoportmunka I. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk o. szövege, képei, térképe, olvasmánya, feladatai segítségével a Hunyadi János felemelkedése című részt! II. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk. 25. o. szövege, képei, feladata segítségével a Hunyadi, a kormányzó című részt! Hunyadi János hadjáratai Marosszentimre hosszú hadjárat Várna Rigómező (Kamonyai Simon) (Balkán) (I. Ulászló halála) (Szkander bég) Hunyadi kormányzói jogköre korlátlan hatalom a királyt helyettesítő személy nem koronázták meg (ha nincs király) OTTHONI MUNKA Használják a tanulók a történelmi atlasz térképét! Végezzenek gyűjtőmunkát az előre kiadott szempontok alapján, s használják fel a nándorfehérvári csata tanulásakor! Fogalmak: törökverő, hosszú hadjárat, kormányzó, főkapitány Kronológia: 1442, , 1448 Topográfia: Marosszentimre, Szófia, Várna, Rigómező Nevek: V. László, Cillei, Kamonyai Simon, Szkander bég A tankönyvi vázlat értelmezése, megbeszélése tanári irányítással. Tortenelem 6 kk.indd :31:46

9 Kézikönyv Történelem 6. évfolyam 9 7. A nándorfehérvári diadal Válaszoljanak a tanulók tanári irányítással a tk. 26. o. bevezető kérdésére és feladatára! Készüljön fel egy tanuló az előzetesen kiadott feladat alapján Hunyadi Jánosról szóló történetekkel, mondákkal! Csoportmunka I. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk. 26. o. szövegét, képeit, olvasmányát, kérdéseit, feladatait A törökök Magyarországra támadnak rész alapján! II. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk o. szövegét, képeit, térképét, olvasmányát, kérdéseit, feladatait, hogy meg tudják magyarázni, mit jelentett a csata Magyarország és Európa számára! III. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk o. szövegét, képeit, olvasmányát, kérdéseit, feladatait Hunyadi János sorsának alakulása szempontjából! Frontális osztálymunka Oldják meg a tanulók a I. csoport irányításával a mf. 9. o. 4. feladatát! A törökök elleni előkészületek pápai rendelet Kapisztrán János Hunyadi seregszervezése toborzó körútja Oldják meg a tanulók a II. csoport irányításával a mf. 9. o. 5. feladatát! A Nándorfehérvárt védő erők Kapisztrán a Száva túloldalán Szilágyi Mihály a várban Hunyadi János a Dunán Oldják meg a tanulók az III. csoport irányításával a mf. 10. o. 6. feladatát! A nándorfehérvári csata (1456. július 4 22.) Hunyadi áttörte Kapisztrán a Száva Dugovics hőstette végső roham a török hajózárat, és túloldaláról tört rá a várfalon július 21-én bejutott a várba a törökökre a török ágyúk elfoglalása A csoportok használják fel a tanár által kiosztott képeket, könyveket, térképeket! OTTHONI MUNKA Dolgozzák fel a tanulók a tk. szövege és képei alapján a nándorfehérvári diadal történetét! Kutassanak a könyvtárban vagy az interneten a nándorfehérvári csatát megelőző és az azt követő európai politikai helyzet után! Kutassanak a Hunyadi fiúk sorsának alakulása után, különös tekintettel Hunyadi László sorsára! Tortenelem 6 kk.indd :31:47

10 10 Kézikönyv Történelem 6. évfolyam Fogalmak: keresztes háború, hajózár Kronológia: 15. század, 1453, 1456 Topográfia: Konstantinápoly, Nándorfehérvár, Száva, Zimony Nevek: Kapisztrán János, Szilágyi Mihály, Dugovics Titusz A tankönyvi vázlat értelmezése, megbeszélése. 8. Hunyadi Mátyás uralkodása Beszéljék meg a tanulók tanári irányítással a tk. 29. o. bevezető kérdése alapján a Hunyadi-család eredetét, Mátyás gyermekkorát a tanulók korábbi olvasmányai, tanulmányai alapján! Végezzenek gyűjtőmunkát Mátyás ifjúkoráról, életének első szakaszáról! Csoportmunka I. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk. 29. o. szövege, képei, olvasmánya, kérdései alapján a Mátyás trónra kerülése című részt! II. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk o. szövege, olvasmányai, képei, feladatai alapján a Mátyás király háborúi című részt! III. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk o. szövege, képei, kérdései, feladatai alapján A fekete sereg című részt! Frontális osztálymunka Oldják meg a tanulók az I. csoport irányításával a mf. 10. o. 1. feladatát! Használják az előre kiadott gyűjtőmunka szempontjait és a gyűjtött anyagot! Mátyás trónra kerülése hazaengedték a prágai Szilágyi Mihály a köznemesség a főnemesek fogságból (házassági fegyvereseivel támogatta ellene voltak ígéret fejében) támogatta III. Frigyes állt a főnemesek mögött (ellenkirály) Oldják meg a tanulók a II. csoport irányításával a mf. 10. o. 2. feladatát! Használják az előre kiadott gyűjtőmunka szempontjait és a gyűjtött anyagot! Mátyás maga mellé állította belső ellenzékét Szilágyi Mihály Garai és Újlaki béke a huszita erők a török elleni félreállítása megnyerése a főnemesekkel megosztása védekezés megszervezése Oldják meg a tanulók a III. csoport irányításával a mf. 10. o. 3. feladatát! Tortenelem 6 kk.indd :31:47

11 Kézikönyv Történelem 6. évfolyam 11 Gazdasági intézkedések Mátyás jórészt a Károly Róbert által bevezetett adókat alakította át koronavám füstpénz hadiadó pénzverés regálék bányabér vámok az egytelkes nemesség sóadó a városok adói megadóztatása (kudarc) Mátyás fekete serege zsoldossereg csehek, lengyelek, németek fegyvernemek (15 25 ezer fő) lovasság gyalogság tüzérség dunai hajóhad OTTHONI MUNKA Oldják meg a tanulók a mf. 11. o. 4. feladatát, továbbá a mf. 12. o. 5. feladatát! Végezzenek a tanulók gyűjtőmunkát a 15. század második felének magyarországi történetéből, a Mátyás idejéből fellelhető tárgyi emlékekről (épületek, fegyverek, ruhák, könyvek, bútorok), a róla szóló könyvekről, képekről, az ezt a kort idéző filmek anyagából! Fogalmak: zsoldos sereg, koronavám, füstpénz, sóadó, kancellária Kronológia: , 1479 Topográfia: Kolozsvár, Buda, Rákos mezeje, Jajca, Nagyvázsony, Kenyérmező, Visegrád Nevek: Vitéz János, Hunyadi László, Kinizsi Pál, Báthori István, Szilágyi Erzsébet, Cillei Ulrik A tankönyvi vázlat értelmezése, megbeszélése tanulói irányítással. 9. Mátyás reneszánsz udvara Válaszoljanak a tanulók tanári segítséggel a tk. 33. o. bevezető kérdésére és feladatára! Csoportmunka I. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk. 33. o. szövege, képei, kérdése, feladata segítségével a Gazdaságpolitika és kormányzás Mátyás udvarában című bekezdést! II. csoport: Dolgozzák fel, illetve mutassák be a tanulók a tk o. szövege, képei, kérdései, feladatai alapján a Mátyás korabeli könyvművészet, szobrászat, építészet legismertebb alkotásait A képzőművészet fejlődése a 15. században című rész alapján! III. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk o. szövege, képei, olvasmánya, kérdései, feladatai segítségével a Mátyás korabeli udvari szokások, étkezések legérdekesebb tudnivalóit! Frontális osztálymunka Oldják meg a tanulók az I. csoport irányításával a mf. 12. o. 1. feladatát! Tortenelem 6 kk.indd :31:47

12 12 Kézikönyv Történelem 6. évfolyam Mátyás háborúi Mátyás házassága a cseh királyság felének Szilézia elfoglalása Ausztria egy részének Beatrixszal megszerzése (1469) elfoglalása (1485) Oldják meg a tanulók a II. csoport irányításával a mf. 12. o. 3. feladatát (szövegelemzés)! Művelődés Mátyás korában építkezések: humanista gondolkodók: intézmények Buda, Visegrád, Lőcse, Vitéz János (érsek, Mátyás nevelője) Tata, Pozsony, Sopron Janus Pannonius (püspök, költő) Corvin Könyvtár Galeotto Marcio (könyvtáros) (2500 kötet) Antonio Bonfini (történetíró) budai nyomda Thuróczy János (történetíró) iskolák Hess András (nyomdász) kancellária Állítsák össze a tanulók a III. csoport irányításával eddigi ismereteik és a tk. szövege alapján egy udvari lakoma ételeit (vagy ételsorát)! Fogalmak: koronavám, füstpénz, Bibliotheca Corviniana, humanista, kancellária Kronológia: 1473, 1485 Topográfia: Vajdahunyad, Szilézia, Bécs, Lausitz, Temesvár, Pozsony, Medvevár, Nyírbátor Nevek: Beatrix, Janus Pannonius, Galeotto Marzio, Antonio Bonfini, Thuróczy János, Hess András A tankönyvi vázlat értelmezése, megbeszélése tanári irányítással. 10. A Jagellók kora. Mátyástól Mohácsig Válaszoljanak a tanulók tanári irányítással a tk. 38. o. ismétlő feladatára és kérdésére! Csoportmunka I. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk. 38. o. szövege, képei kérdései alapján a Mátyás halála (1490) című részt! II. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk o. szövege, képe, kérdései, feladatai alapján A Dobzse László idején széthulló Magyarország című részt! III. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk o. szövege, képei, olvasmánya, kérdései, feladatai alapján A Dózsa György parasztháborúja című bekezdést! Frontális osztálymunka Oldják meg a tanulók az I. csoport irányításával a mf. 13. o. 1. feladatát! Trónviszály Mátyás halála után a főurak viszálya Corvin János félreállítása a fekete sereg szétverése Jagelló Ulászló (Mátyás ellenfele) trónra emelése Tanári magyarázat a Mátyás halála utáni helyzetről. Oldják meg a tanulók a II. csoport irányításával a mf. 14. o. 2. feladatát! Tortenelem 6 kk.indd :31:47

13 Kézikönyv Történelem 6. évfolyam 13 A nemesség ellentéte a főrendek a király kihasználói a köznemesek bírálják a királyt 1505-ös Rákos mezei országgyűlés a nemesség személyes a köznemesség pajzsa csak magyar király romlott jelenléte (vétójog) lett ez az országgyűlés kerülhet a trónra a jobbágyok helyzete Oldják meg a tanulók a III. csoport irányításával a mf. 14. o. 3. és 4. feladatát! Parasztháború 1514-ben négymillió jobbágyot érintett Bakócz Tamás Rómában Szent György-nap Budán Dózsa György a keresztes had vezére a hadjárat rossz időzítése elégedetlenség tavaszi munkák a sereg a török helyett az urak ellen fordult eleinte a parasztok győztek Szapolyai János felmentő serege (a nemesség győzelme) Fogalmak: dobzse, zsellér, tripartitum Kronológia: 1490, 1505, 1514 Topográfia: Rákos mezeje, (Mező)Túr, Nagylak, Temesvár, Várad Nevek: Korvin János, Jagello Ulászló (Dobzse László), Szapolyai János, Dózsa György, Bakócz Tamás, Werbőczy István A tankönyvi vázlatok értelmezése, megbeszélése tanári irányítással. 11. A mohácsi vész és következményei Oldják meg a tanulók tanári irányítással a tk. 41. o. bevezető kérdését! Csoportmunka I. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk. 41. o. szövege és képei alapján a II. Lajos Magyarországa című részt! Tortenelem 6 kk.indd :31:47

14 14 Kézikönyv Történelem 6. évfolyam Hatalmi viszonyok V. (Habsburg) Károly II. Lajos I. (Nagy) Szulejmán Európa legnagyobb a szétzilált Magyarország a Török Birodalom hatalmú ura hatalom nélküli gyerekkirálya legnagyobb hódítója Frontális osztálymunka Oldják meg a tanulók az I. csoport irányításával a mf. 15. o. 1. feladatát! II. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk o. szövege, képei, olvasmánya, feladatai, térképei alapján a Mohács, nemzeti tragédiánk helyszíne című részt! Mohács, augusztus ezer fős, erős összecsapás 25 ezer fős, hiányosan török sereg (török hadicsel) felálló magyar sereg átgondolatlan, virtus által vezérelt magyar roham Szapolyai 20 ezer fős seregével a Duna túloldalán rekedt súlyos, katasztrofális vereség Oldják meg a tanulók a II. csoport irányításával a mf. 15. o. 2. feladatát! III. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk. 43. o. szövege, képei, feladata alapján a Magyarország két részre szakadása című részt! Mohács következménye 15 ezer halott II. Lajos halála Mária királyné a török kirabolta trónviszály elmenekül Budáról az országot a keleti országrész Szapolyai Jánosé a nyugati országrész Habsburg Ferdinándé kettészakadt az ország Tanári magyarázat az között eltelt időszakról. A törökök visszatérése Fráter György Szapolyai János Buda elfoglalása a belső ellentétek szerepe halála, (1541) kiújulása János Zsigmond születése Tortenelem 6 kk.indd :31:47

15 Kézikönyv Történelem 6. évfolyam 15 OTTHONI MUNKA Dolgozzák fel a tanulók a tk. képanyaga, szövege, továbbá könyvtári kutatások alapján a mf o. 3/A), B), C) feladatát! Fogalmak: Magyarország két, majd három részre szakadása Kronológia: , augusztus 29. Topográfia: Mohács, Csele-patak, Várad, Buda Nevek: II. Lajos, Tomori Pál, V. Károly, Nagy Szulejmán, Habsburg Ferdinánd A tankönyvi vázlat értelmezése, megbeszélése tanári irányítással. 12. Összefoglalás Elemezzék a tanulók tanári irányítással a tk. 44. oldalán látható vegyesházi királyok családfáit! Ismételjék át tanári irányítással többféleképpen a Virágzó középkor Magyarországon című fejezetet! a) Beszéljék meg a mf. feladatait, és akinek hiányosan megoldott vagy nehézséget okozó feladata van, az jelezze! A megoldást az osztálytársak vagy a csoporttársak mondják el, illetve segítsenek megoldásban! b) Osszák ki a fogalomkártyákat, s a már ismert szabályok szerint játsszák el a feladatot! c) Vegyék végig a tanár által fontosnak tartott kérdések, feladatok alapján a fejezet összefüggéseit, kitérve az egyetemes történelem főbb kérdéseire (például az Anjouk, Zsigmond, a Hunyadiak és a török támadás kapcsán). d) Mutassák be a tanulók az általuk az órára behozott szorgalmi feladatokat (a gyűjtött írott, képi, tárgyi emlékeket, illetve a film- és hanganyagot)! e) Vegyék végig egy-egy tanuló irányításával a fejezet kép- és térképanyagát! f) Játsszák el tanári irányítással A vegyesházi királyok című csalimesét! g) Értékeljük minden feladat megoldása után a tanulók szorgalmát, felkészülését! CSALIMESE A vegyesházi királyok (Földrajzi és időutazás) Sok országot bejártam, sok szép várost, tájat középkori várat láttam, de olyan szépeket, mint a Magyar Királyságban, kevés helyen találtam. Amikor Károly Róbert 1310-ben elfoglalta a magyar trónt, az ország siralmas állapotban volt. Az Árpádházból származó Károly Róbert azonban erélyes intézkedéseivel hamar megtöltötte a kincstárat. Bevezette a füstpénzt, s szintén az ő uralkodása alatt vették művelés alá a délvidéki aranybányákat. A jó minőségű aranyból velencei mintára verette a liliomos aranyforintot, amely aztán Európától Amerikáig keresett pénz volt. Sok pénz származott abból a harmadvámból is, amelyet a kereskedők a határon fizettek. A király a székhelyét Budáról Pozsonyba tette át, ide hívta találkozóra a lengyel és a litván királyt. Károly Róbertet fia, Lajos követte a trónon. Nagy Lajos több hadjáratot is indított, még a távoli Szicíliába is eljutott serege élén. Hódításai során elfoglalta Havasalföldet, Romániát, Horvátországot, Jeruzsálemet és Szerbiát. Lajos évi törvényeivel megújította István király törvényeit. Az ősiségi törvény kimondta, hogy a birtok nem csak az ősöktől örökölhető. A kilenced törvénye pedig arról szólt, hogy az egyház a tized után megkapta a kilencedet is. Az Anjoukat követő Beneluxi Zsigmond kereken negyven évig ült a magyar trónon. Nevéhez kötődik a városok fejlődése. Ő alapította meg például Buda várát. Zsigmond idején háromféle várostípus fejlődött tovább. Ilyen volt a szabad bányaváros, melyek magas hegyek védték. Ezért nem kellett köréjük falat építeni. A szabad királyi városok közé tartozott Buda, Pozsony, Sopron, Debrecen és Kassa. Tortenelem 6 kk.indd :31:47

16 16 Kézikönyv Történelem 6. évfolyam A 14. század szép alkotása a Bécsi Képeskönyv, amelyet Hess András irányításával állítottak elő. A kor kiváló szobrászművésze, Aquila János készítette többek között Sárkányölő Szent György szobrát. Magyarország első egyetemét 1367-ben Óbudán alapították meg. Zsigmond környezetében nőtt fel Hunyadi János, aki az 1500-as években számos győzelmet aratott a törökök felett. Hunyadi János a király halálával főkapitány lett, s ilyen rangban irányította az országot. Hunyadi legnagyobb győzelmét 1456-ban, Konstantinápoly várának védelme során érte el. A csata másik hőse, a Rómából érkező ferences szerzetes, Fráter György volt. Hunyadi halála után fia, Mátyás került a trónra. A Kolozsvárott született Mátyás 15 évesen már érett uralkodónak számított. Ügyes politikával leszerelte ellenfeleit, s erős kormányzóságot hozott létre Magyarországon. Még arra is volt energiája és pénze, hogy Csehország, majd Ausztria területének egy részét elfoglalja. Így ő lett a német-római császár. Mátyás híres fekete ruhába öltözött serege sorra aratta győzelmeit. A seregnek olyan nagy erejű vezérei voltak, mint Kinizsi Pál és Toldi Miklós. Mátyás idején virágzott a kultúra, sorra épültek a szép gótikus és barokk kastélyok és várak. A humanizmus elterjesztésében segítették a királyt Vitéz János, Szilágyi Mihály, Antonio Pannonius és Bonfini. Mátyás halála után azonban az erős Magyarország szétesett, s új királyi család került a trónra, a Habsburgok. OTTHONI MUNKA Az összefoglaló óra vázolt feladatsora csak akkor teljesíthető akkor is csak részben ha a tanulók felkészülnek rá. A tanár ossza ki előre a feladatokat, így a korábban már ismert és gyakorolt módszerek segítségével időt takaríthat meg. A tanulók a kiadott feladatokon kívül fogalmazzák meg előre a kérdéseiket! Tortenelem 6 kk.indd :31:47

17 Kézikönyv Történelem 6. évfolyam A VILÁG ÉS EURÓPA A KORA ÚJKORBAN A nagy földrajzi felfedezések Oldják meg a tanulók tanári irányítással a tk. 48. o. bevezető feladatát! Elevenítsék fel a tanulók, hogy mit tudnak az eddigi tanulmányaikból, a nagy felfedezőkről és felfedezésekről! Csoportmunka I. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk o. szövege, képei, térképe, kérdései, feladatai alapján az Európa új utakat keres és a Kolumbusz Kristóf történelmi tette című részt! II. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk. 50. o. szövege, képei, olvasmánya, feladatai alapján Az újvilág felfedezése című részt! III. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk o. szövege, képei, olvasmánya, az időszalag kérdései, feladatai alapján Az újkor kezdete című részt! Frontális osztálymunka Oldják meg a tanulók az I. csoport irányításával a mf. 18. o. 1. feladatát! Portugál és spanyol felfedezők Diaz Vasco da Gama Kolumbusz Kristóf Jóreménység foka India az Újvilág felfedezője Afrika nyugati partvidékének kutatása Oldják meg a tanulók a II. csoport irányításával a mf. 18. o. 2. feladatát! Technikai újítások, tudományos kutatások iránytű karavella, összetett hátsó új térképek csillagászat nao vitorlarendszer kormánylapát Oldják meg a tanulók a III. csoport irányításával a mf. 19. o. 4. feladatát! Portugál és spanyol felfedezők Vasco da Gama Magellán Drake (1498) ( ) ( ) megtalálta az Indiába megkerülte a Földet újra megkerülte a Földet vezető utat Tortenelem 6 kk.indd :31:47

18 18 Kézikönyv Történelem 6. évfolyam OTTHONI MUNKA Oldják meg a tanulók a mf. 16. o. 3. feladatát! (Akiknek jól sikerül a rajzuk, kapjanak pluszpontokat.) Fogalmak: mór, navigáció, karavella, hátsó kormánylapát, tengeri térkép, gyarmatosítás Kronológia: 1492, 1519 Topográfia: Jóreménység foka, India, Spanyolország, Portugália, Újvilág, Tűzföld Nevek: Kolumbusz, Diaz, Vasco da Gama, Magellán, Amerigo Vespucci A tankönyvi vázlat megbeszélése tanári irányítással. 14. Az amerikai földrész őslakói. Két világrész találkozása Válaszolják meg a tanulók tanári irányítással a tk. 52. o. kérdéseit! Kérdezze meg a tanár, mit tudnak a tanulók eddigi ismereteik alapján a dél-amerikai indiánokról! Csoportmunka I. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk. 52. o. szövege, képei, feladatai alapján a Harc a tengerekért című részt! II. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk. 53. o. szövege, képei, olvasmányai, kérdései alapján az olmékokról, a majákról és az aztékokról szóló részt! III. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk o. szövege, képei, kérdései és térképe alapján az Inka birodalom című részt! Frontális osztálymunka Oldják meg a tanulók az I. csoport irányításával a mf. 19. o. 2/a) és b) feladatát! Harc a gyarmatokért Portugália Spanyolország gyarmata lett ellentét gyarmata lett pápai szerződés (1494) Brazília Közép- és Dél-Amerika többi része Oldják meg a tanulók a II. csoport irányításával a mf. 20. o. 3. feladatát! Közép- és Dél-Amerika őslakói olmékok maják aztékok inkák (az első államalapító nép (piramisépítők) (a legnagyobb birodalom (az Andok népe a kontinensen) megszervezői Mexikó) hatalmas, jól szervezett birodalmat állított fel Peru) Oldják meg a tanulók a III. csoport irányításával a mf. 20. o. 4. feladatát! Tortenelem 6 kk.indd :31:48

19 Kézikönyv Történelem 6. évfolyam 19 OTTHONI MUNKA Oldják meg a tanulók a mf. 19. o. 1. feladatát! Gyűjtsenek anyagot a közép- és dél-amerikai őslakók életéről, kultúrájáról (könyvek, fotók, filmek, tárgyak)! Fogalmak: Eldorado, Tollaskígyó, naptárkő, kipu Kronológia: 1494, 1521, század, 1530 Topográfia: Közép- és Dél-Amerika, Latin-Amerika, Brazília, Mexikó, Peru Nevek: Pizarro, Cortés A tankönyvi vázlat megbeszélése, értelmezése tanári irányítással. 15. A felfedezések hatása az európai népekre Beszéljék meg a tanulók tanári irányítással a tk. 56. o. bevezető feladatát! Vessék össze a tanulók a tk. 56. o. térképét a történelmi atlasszal és a falitérképpel! Csoportmunka I. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk o. szövege, képei, térképe, kérdései és feladatai alapján A világ első felosztása című részt! II. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk. 57. o. szövege, képei, feladatai alapján A világgazdaság kialakulása című részt! III. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk o. szövege, képei, kérdései, feladatai alapján A bankok előretörése című részt! Frontális osztálymunka Oldják meg a tanulók az I. csoport irányításával a mf. 20. o. 1. feladatát! A gyarmatosítás főbb útvonalai Atlanti-óceán (Közép-Amerika, Dél-Amerika, Nyugat-Afrika) Indiai-óceán (India, Kína, Japán, a szigetország, Kelet-Ázsia) Oldják meg a tanulók a mf. 20. o. 2. feladatát! A manufaktúraipar az ipar súlyának növekedése városiasodás megnőtt a pénz szerepe (a mezőgazdasággal szemben) (bérmunkások) (tőke) Oldják meg a tanulók a mf. 20. o. 3. feladatát! Tortenelem 6 kk.indd :31:48

20 20 Kézikönyv Történelem 6. évfolyam A bankok szerepe hitelfelvétel kamat váltó fiókintézmények nyitása a pénzmozgás fellendülése OTTHONI MUNKA A tanulók vessék össze a századi pénzintézeti rendszert a mai bankrendszerrel! Számoljanak be a hasonlóságokról és az eltérésekről! Fogalmak: világkereskedelem, manufaktúra, bérmunkás, bank, tőke, váltó, kamat, hitel Kronológia: század Topográfia: Amerika, Afrika, Ázsia, Firenze Nevek: Mediciek A tankönyvi vázlat megbeszélése, értelmezése tanári irányítással. 16. Reformáció és a katolikus megújulás Beszéljék meg a tanulók tanári irányítással a tk. 59. o. kérdéseit, és válaszoljanak rájuk! Csoportmunka I. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk. 59. o. szövege, képei, feladatai alapján a Luther Márton fellépése című részt! II. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk o. szövege, térképe, képei, olvasmánya, alapján a Reformáció, református egyház című részt! III. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk o. szövege, képei, olvasmánya, kérdései, feladatai alapján Az ellenreformáció és a vallásháborúk című részt! Frontális osztálymunka Oldják meg a tanulók az I. csoport irányításával a mf. 21. o. 1. feladatát! Luther Márton fellépése búcsúcédulák igény az egyházi szervezet Wittenberg árusítása megújítására (95 pontos tétel) a pápai udvar erős kritika a pápa és a németek egy része pénzszerző akciója környezete felé követte Luthert Oldják meg a tanulók a II. csoport irányításával a mf. 21. o. 2. feladatát! Tortenelem 6 kk.indd :31:48

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára. A magyarság története a kezdetektől 1490-ig

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára. A magyarság története a kezdetektől 1490-ig Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára Rendelkezésre álló órakeret: 3 x 36 óra= 108 óra Tematikai Előzetes tudás A tematikai nevelésifejlesztési céljai

Részletesebben

Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 10. évfolyamon. Tevékenységformák

Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 10. évfolyamon. Tevékenységformák Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 10. évfolyamon Tevékenységformák Ismeretszerzési és feldolgozási képességek Írott források elemzése: az egyes szövegek forrásértékének megállapítása

Részletesebben

FOGALMAK Kápolnai unió Budai Nagy Antal Székesfehérvár KÁROLY RÓBERT Győri egyezség Lépes György Olmütz Tartományurak Hosszú (téli) hadjárat

FOGALMAK Kápolnai unió Budai Nagy Antal Székesfehérvár KÁROLY RÓBERT Győri egyezség Lépes György Olmütz Tartományurak Hosszú (téli) hadjárat FOGALMAK Kápolnai unió Budai Nagy Antal Székesfehérvár KÁROLY RÓBERT Győri egyezség Lépes György Olmütz Tartományurak Hosszú (téli) hadjárat Luxemburgi Erzsébet Morvao. És Szilézia Kiskirályok leverése

Részletesebben

A történelem javítóvizsga. témakörei és tényanyaga. a Herman Ottó Szakképző Iskola. 9. évfolyamos. szakmunkás osztálya számára

A történelem javítóvizsga. témakörei és tényanyaga. a Herman Ottó Szakképző Iskola. 9. évfolyamos. szakmunkás osztálya számára A történelem javítóvizsga témakörei és tényanyaga a Herman Ottó Szakképző Iskola 9. évfolyamos szakmunkás osztálya számára I. Bevezető, a történelem kezdetei 1000-ig, Vas megye története A történettudomány

Részletesebben

A vesztfáliai béke SZKA_210_15

A vesztfáliai béke SZKA_210_15 A vesztfáliai béke SZKA_210_15 TANULÓI A VESZTFÁLIAI BÉKE 10. ÉVFOLYAM 173 15/1 ORSZÁGKÁRTYÁK Lengyelország Lengyelország Lengyelország Hollandia Portugália Hollandia Erdély Hollandia Csehország Hollandia

Részletesebben

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 6-7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 2. FORDULÓ A Zsigmond-kor és Hunyadi János kormányzósága

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 6-7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 2. FORDULÓ A Zsigmond-kor és Hunyadi János kormányzósága liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 6-7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 2. FORDULÓ A Zsigmond-kor és Hunyadi János kormányzósága II. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. TOTÓ

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont Neved:. Iskolád: Elért pontszámod:... / 90 pont 1. A keresztrejtvény megfejtésébıl megtudhatod, milyen jelképek díszítették az Egri csillagok címő regénybıl ismert Jumurdzsák amulettjét. (A szóközöket

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

I. Ferdinánd 1526-64 Alvinc Székely székek ÉVSZÁMOK. V. Károly 1519-56 Buda Szász székek 1490. Losonczy István Szigetvár, Kanizsa Díván 1521

I. Ferdinánd 1526-64 Alvinc Székely székek ÉVSZÁMOK. V. Károly 1519-56 Buda Szász székek 1490. Losonczy István Szigetvár, Kanizsa Díván 1521 SZEMÉLYEK HELYNEVEK FOGALOM Jagelló Ulászló Nándorfehérvár 3 részre szakadás Habsburg Miksa Cognac Központi hivatalok Corvin János Mohács Kormányszékek Beatrix Buda Helytartóság Bakócz Tamás Bécs Magyar

Részletesebben

A nagy földrajzi felfedezések

A nagy földrajzi felfedezések A nagy földrajzi felfedezések Tevékenység 1. óra Idő (perc) Tartalom Tanulói tevékenységek Eszközök 2 Óraszervezés, jelentés, bevezetés. Hat csoport alkotása: úgy válogassuk össze a csoportokat, hogy a

Részletesebben

Megoldás és pontozási útmutató

Megoldás és pontozási útmutató Tanulmányi Verseny 2007/2008 TÖRTÉNELEM. (iskolai) forduló 2007. december 13. Megoldás és pontozási útmutató A kérdéseknél 1-1 pont adható minden helyes feladategységre. Az eltéréseket külön jelöljük.

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ- Javítókulcs-10. évfolyam - 2. forduló - 2015.02.19.

Nyugat-Magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ- Javítókulcs-10. évfolyam - 2. forduló - 2015.02.19. JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető részeit, az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük. Az itemek már nem bonthatók fel részteljesítményekre, ezért azok már csak kétféleképpen

Részletesebben

1/a melléklet. Mindentudó : Egy egyszerű eszköz. Téma: Az újkor kezdetén Feladat: Miről beszélek? Mondd egy szóval! Az Újvilág őslakóinak elnevezése

1/a melléklet. Mindentudó : Egy egyszerű eszköz. Téma: Az újkor kezdetén Feladat: Miről beszélek? Mondd egy szóval! Az Újvilág őslakóinak elnevezése Mindentudó : Egy egyszerű eszköz 1/a melléklet Téma: Az újkor kezdetén Feladat: Miről beszélek? Mondd egy szóval! Az Újvilág őslakóinak elnevezése A király uralkodik, de nem kormányoz. A katolikus megújuláshoz

Részletesebben

MEGOLDÓKULCS EMELT SZINTŰ PRÉ NAP. 2011.01.22.

MEGOLDÓKULCS EMELT SZINTŰ PRÉ NAP. 2011.01.22. MEGOLDÓKULCS EMELT SZINTŰ PRÉ NAP. 2011.01.22. 1. A kenyér és cirkusz politika az ókori Rómában Megszerkesztettség, A diák a római szórakoztatás ír, kiemelve azok a politikában betöltött jelentőségét.

Részletesebben

10. A világok összekapcsolódása

10. A világok összekapcsolódása 10. A világok összekapcsolódása 1. Színezd ki a térképen pirossal az amerikai földrészt, kékkel Európát, zölddel pedig Afrikát! 2. Csoportosítsd az alábbi állításokat aszerint, hogy a hódítások okaira

Részletesebben

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK 1. középkori kereskedelem (elemenként 0,5 pont) a. Champagne 4 b. Velence 6 c. Firenze 7 d. Flandria 3 e. Svájc 5 2. Angol parlament

Részletesebben

Osztályozóvizsga-tematika 9. évfolyam Év vége Történelem

Osztályozóvizsga-tematika 9. évfolyam Év vége Történelem Osztályozóvizsga-tematika 9. évfolyam Év vége Történelem 1. A világ és Európa a kora újkorban Témák Amerika ősi kultúrái, a nagy földrajzi felfedezések és következményeik. Felfedezők, feltalálók. Függetlenség

Részletesebben

A REFORMÁCIÓ. 1. A reformáció = a keresztény egyház megújulása (reform = újítás) 2. Miért kell megújítani az egyházat?

A REFORMÁCIÓ. 1. A reformáció = a keresztény egyház megújulása (reform = újítás) 2. Miért kell megújítani az egyházat? A REFORMÁCIÓ 1. A reformáció = a keresztény egyház megújulása (reform = újítás) 2. Miért kell megújítani az egyházat? Ok: a papság életmódja ellentétes a Biblia előírásaival a pénz kerül a középpontba

Részletesebben

A középkori magyar állam bukása

A középkori magyar állam bukása A középkori magyar állam bukása I. A királyi hatalom összeomlása: Mátyás halálát követően a királyi hatalom összeomlott. Trónviszály tör ki. A magyar rendek II.(Jagelló) Ulászlót (1490-1516) választották

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

Mohács közvetlen előzményei, az ország három részre szakadása és a török berendezkedése Magyarországon

Mohács közvetlen előzményei, az ország három részre szakadása és a török berendezkedése Magyarországon SZAMOSI LÓRÁNT Mohács közvetlen előzményei, az ország három részre szakadása és a török berendezkedése Magyarországon A. A Jagelló-kori változások A Jagelló-kor hivatalosan 1490-től 1526-ig tart. A korszak

Részletesebben

1. Az ókor és kultúrája

1. Az ókor és kultúrája TÖRTÉNELEM MŰVELTSÉGI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI A 10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA 1. Az ókor és kultúrája A homo sapiens megjelenése, az élelemtermelés kezdete Kr. e. 3000 körül. Kr. e. XVIII. sz. Kr. e. X. sz. Kr.e.

Részletesebben

Magyar uralkodók listája A Wikipédiából, a szabad lexikonból.

Magyar uralkodók listája A Wikipédiából, a szabad lexikonból. Magyar uralkodók listája A Wikipédiából, a szabad lexikonból. Ezen a lapon a magyar uralkodók listája található. Árpád-ház Fejedelmek kora Álmos szül. kb. 820-ban Egyek és Emese fia (?) Árpád kb. 895 907

Részletesebben

2. Mikor uralkodott? Szent László, III. András, I. Géza, III. Béla, 3. Mit jelentenek az alábbi fogalmak? Familiáris, várjobbágy, kamara haszna,

2. Mikor uralkodott? Szent László, III. András, I. Géza, III. Béla, 3. Mit jelentenek az alábbi fogalmak? Familiáris, várjobbágy, kamara haszna, 1. Ki mondta? Az adományozó legjobb mértéke a mértéktelenség. 2. Mikor uralkodott? Szent László, III. András, I. Géza, III. Béla, 3. Mit jelentenek az alábbi fogalmak? Familiáris, várjobbágy, kamara haszna,

Részletesebben

A TÖRÖK BENYOMULÁSA, AZ ORSZÁG RÉSZEKRE SZAKADÁSA. 1. II. Lajos uralma (1516 1526)

A TÖRÖK BENYOMULÁSA, AZ ORSZÁG RÉSZEKRE SZAKADÁSA. 1. II. Lajos uralma (1516 1526) A TÖRÖK BENYOMULÁSA, AZ ORSZÁG RÉSZEKRE SZAKADÁSA 2. A Török Birodalom megerősödése 1. II. Lajos uralma (1516 1526) II. Ulászló meghal 1516-ban, utódja kilencéves fia, II. Lajos II. Lajos reformokat dolgoztatott

Részletesebben

Történelem és állampolgári ismeretek normál 6. évfolyam

Történelem és állampolgári ismeretek normál 6. évfolyam Történelem és állampolgári ismeretek normál 6. évfolyam A normál tantervű osztály éves óraszáma: 90 óra. Ez a 18 plusz óra lehetővé teszi, hogy a tanulók foglalkozzanak szülővárosuk helytörténetével a

Részletesebben

A zivataros századokban is talpra tudtunk állni

A zivataros századokban is talpra tudtunk állni Jójárt Alexandra: A zivataros századokban is talpra tudtunk állni Kölcsey Ferenc Himnusz címő alkotásában megemlíti a törököket: Most rabló mongol nyilát Zúgattad felettünk, Majd töröktıl rabigát Vállainkra

Részletesebben

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatmegoldásai TÖRTÉNELEMBŐL I. KÉPAZONOSÍTÁS (5 pont) A képeken különböző korok templomai láthatóak. Válassza

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

Történelem 5-8. 5 8. évfolyam TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

Történelem 5-8. 5 8. évfolyam TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Történelem 5-8 5 8. évfolyam TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Az Apáczai Kiadó az új Nemzeti Köznevelési törvény, a Nemzeti Alaptanterv és a történelem kerettanterv alapján kialakította

Részletesebben

Történelem 7-8. osztály

Történelem 7-8. osztály OM 037757 NÉV: VII. Tollforgató 2015.03.28. Monorierdei Fekete István Általános Iskola : 2213 Monorierdő, Szabadság út 43. : 06 29 / 419-113 : feketeiskola.monorierdo@fekete-merdo.sulinet.hu : http://www.fekete-merdo.sulinet.hu

Részletesebben

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM NYOLCADIKOS VIZSGA 5-8. ÉVFOLYAM ANYAGÁBÓL SZÓBELI VIZSGA TÉTELEK ALAPJÁN A szóbeli vizsga menete: a tanulók a tétel kihúzása után kb. 30 perc felkészülési

Részletesebben

2014. november 5. Plenáris előadás: Orosz István: Európa a konstanzi zsinat korában. 12:30 13:30 Ebéd

2014. november 5. Plenáris előadás: Orosz István: Európa a konstanzi zsinat korában. 12:30 13:30 Ebéd 2014. november 5. 11:00 - A konferencia megnyitása: Szilvássy Zoltán rektor, Debreceni Egyetem Soltész Miklós államtitkár, Emberi Erőforrások Minisztériuma Papp László polgármester, Debrecen Megyei Jogú

Részletesebben

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26.

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. TÖRTÉNELEM - G ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. I. A tesztkérdések, illetve azok elemei (a,b,c stb.) rövid (a kérdezett adatot vagy tömör megfogalmazást tartalmazó) választ

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

2. melléklet 2.2.04 Kerettanterv az általános iskola 5 8. évfolyama számára történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

2. melléklet 2.2.04 Kerettanterv az általános iskola 5 8. évfolyama számára történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Helyi tantervi ajánlás az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. melléklet 2.2.04 történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5 8. évfolyam számára Kiadói bevezető Az EMMI kerettanterv

Részletesebben

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 15. július 21. FŐVÉDNÖK: P. DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD NAGYBECSKEREKI MEGYÉSPÜSPÖK A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 17. 2012.

Részletesebben

TÖRTÉNELMI TÉRKÉPEK. Magyarország honismereti térképe (fóliázva, fa lécezéssel)

TÖRTÉNELMI TÉRKÉPEK. Magyarország honismereti térképe (fóliázva, fa lécezéssel) TÖRTÉNELMI TÉRKÉPEK Kódszám Megnevezés Méret 1314 Európai Unió 160 x 115 Z 055 Magyarország honismereti térképe (fóliázva, fa lécezéssel) 100 x 70 6 145 Ft MT1 Az ókori keleti birodalmak MT2 Az ókori Görögország

Részletesebben

Horváth Andrea Horváth Levente Attila TÖRTÉNELEM. A kora újkortól a polgári átalakulásig. munkafüzet. Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Horváth Andrea Horváth Levente Attila TÖRTÉNELEM. A kora újkortól a polgári átalakulásig. munkafüzet. Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Horváth Andrea Horváth Levente Attila TÖRTÉNELEM A kora újkortól a polgári átalakulásig munkafüzet 6 Mozaik Kiadó Szeged, 2013 3. Magyarország Zsigmond király idején 1. Jelöld az idõszalagon a következõ

Részletesebben

Európai ünnepnapok 2012

Európai ünnepnapok 2012 Európai ünnepnapok 2012 Ausztria október 26. december 8. Úrnapja Az örökös semlegesség ünnepe napja Szeplőtelen fogantatás ünnepe Belgium július 21. november 2. november 11. december 6. Nemzeti ünnep napja

Részletesebben

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei Valki László 2011. szeptember A nemzetközi jog létrejöttének előfeltételei 1. Tartósan elkülönült politikai entitások 2. Tényleges, intenzív kapcsolatok

Részletesebben

AZ USA SZÜLETÉSE. 1. Előzmények

AZ USA SZÜLETÉSE. 1. Előzmények AZ USA SZÜLETÉSE 1. Előzmények Az Újvilág felfedezése a spanyol hajókon útnak induló Kolumbusz Kristóf nevéhez fűződik. 1492. október 12-én lépett partra Guanahani szigetén, abban a hitben, hogy Indiában

Részletesebben

Tananyagbeosztás és tanmenetjavaslat

Tananyagbeosztás és tanmenetjavaslat Tananyagbeosztás és tanmenetjavaslat Tananyagbeosztás alapelvei A tantárgy tömbösített oktatásához igazodva a tananyagot 75 órára osztottuk be. A tankönyv 48 számozott leckéjét 3-3 órás tömbökbe csoportosítottuk.

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 7-8. OSZTÁLYOS TANULÓK SZÁMÁRA 2015/2016 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS.

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 7-8. OSZTÁLYOS TANULÓK SZÁMÁRA 2015/2016 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS. ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 7-8. OSZTÁLYOS TANULÓK SZÁMÁRA 2015/2016 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar

Részletesebben

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6,

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6, Zavodszky Geza Törtenelem 111. a közepiskolak szamara ATDOLGOZOn KIADAs Nemzeti Tankönyvkiad6, Budapest Bevezetes.. 5 I. Az "ismeretlen" XVIII. szazad 7 Regi vihig - modem vihig. Az "ismeretlen" XVIII.

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2010/2011 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2010/2011 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2010/2011 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhetı elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetőivel jelöltük.

Részletesebben

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd Az előzményekről 1526 augusztusában Mohácsnál a Szulejmán szultán vezette törökök megverték a magyar sereget. A csatában odaveszett a magyar király, II. Lajos is. A csata után Szulejmánnak 12 nap is elegendő

Részletesebben

Gabona majorság Ötvösség szabóság Demográfiai és etnikai változás

Gabona majorság Ötvösség szabóság Demográfiai és etnikai változás FOGALOM HELYSÉG SZEMÉLY ÉVSZÁM Tizenötéves háború Sziszek, Veszprém Habsburg Rudolf 1593-1608 Szent Szövetség Fülek, Szécsény, Pálffy Miklós 1593-96 Nagy remények ideje Hollókő, Nógrád VII. Kelemen 1596-1604

Részletesebben

A felén már túl is vagy, most következzenek az. Esszéfeladatok. Mielıtt neki kezdesz, figyelmesen tanulmányozd át a játékszabályokat :

A felén már túl is vagy, most következzenek az. Esszéfeladatok. Mielıtt neki kezdesz, figyelmesen tanulmányozd át a játékszabályokat : Név: E-mail cím: A felén már túl is vagy, most következzenek az Esszéfeladatok Mielıtt neki kezdesz, figyelmesen tanulmányozd át a játékszabályokat : A feladatok megoldási sorrendje tetszıleges. A feladatok

Részletesebben

Feladatsor. 1. Pantheon 2. Forum Romanum 3. Colosseum 4. Circus Maximus

Feladatsor. 1. Pantheon 2. Forum Romanum 3. Colosseum 4. Circus Maximus .. Feladatsor 1. Az ókor kultúrája Párosítsa a képekhez a meghatározásokat és az építmények nevét! Írja a táblázatba a meghatározások betűjelét, illetve az építmények sorszámát! 1. 2... A Római templom,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 5. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

Előzményei: o A reformáció a 16. században a katolikus egyház megújítására indult mozgalom. o A szó jelentése: helyreállítás

Előzményei: o A reformáció a 16. században a katolikus egyház megújítására indult mozgalom. o A szó jelentése: helyreállítás A refrmáció a 16. században a katlikus egyház megújítására indult mzgalm A szó jelentése: helyreállítás Előzményei: A nagy földrajzi felfedezések A könyvnymtatás feltalálása A tudmányk és művészetek 15.

Részletesebben

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap Történelmi verseny 2. forduló A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap 1. Határozd meg Partium fogalmát, és sorold fel a Partiumot alkotó vármegyéket! (3 pont) 2. Az alábbi képeken Partium híres szülöttei

Részletesebben

-1- Lecke: A NAGY FÖLDRAJZI FELFEDEZÉSEK. I. A nagy földrajzi felfedezések kiváltó okai, mozgatórugói

-1- Lecke: A NAGY FÖLDRAJZI FELFEDEZÉSEK. I. A nagy földrajzi felfedezések kiváltó okai, mozgatórugói -1- A NAGY FÖLDRAJZI FELFEDEZÉSEK I. A nagy földrajzi felfedezések kiváltó okai, mozgatórugói fokozódott Európában az aranyéhség a fejlődő gazdaságok és a pénzt használó kereskedelem szomjazta a nemesfémet

Részletesebben

I. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Szóbeli döntő eset

I. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Szóbeli döntő eset NEKÜNK MOHÁCS KELL? I. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Szóbeli döntő eset Copyright 2014 Hungarian Business Case Society Az esetet Ábrahám Zsolt és Nemes Bence készítette elemzés céljára,

Részletesebben

A kezek összeérnek,/isten magyarnak teremtett (Koltay Gergely: A Zobor alji magyarok himnusza)

A kezek összeérnek,/isten magyarnak teremtett (Koltay Gergely: A Zobor alji magyarok himnusza) EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 3300 EGER, Ifjúság u. 2.sz Tel: (36) 324-808 Fax: (36) 324-909 OM azonosító: 031598 Web: www.szilagyi-eger.hu, E-mail: eszeg@eszeg.sulinet.hu A kezek összeérnek,/isten

Részletesebben

Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán -

Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán - Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán - önállósodik a szeldzsuk törököktől 1389. Rigómező - balkáni

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura Ljubljana 2010 TÖRTÉNELEM Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura A tantárgyi vizsgakatalógus a 2012. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az új megjelenéséig. A katalógus érvényességéről

Részletesebben

1. feladat a) H b) I c) H d) H e) I f) H g) I h) H i) H j) I k) I l) I

1. feladat a) H b) I c) H d) H e) I f) H g) I h) H i) H j) I k) I l) I JAVÍTÓKULCS JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető részeit, az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük. Az itemek már nem bonthatók fel részteljesítményekre, ezért azok már csak

Részletesebben

Az Oszmán Birodalom kialakulása Törökellenes harcok 1458-ig

Az Oszmán Birodalom kialakulása Törökellenes harcok 1458-ig SZAMOSI LÓRÁNT Az Oszmán Birodalom kialakulása Törökellenes harcok 1458-ig A. Az oszmán állam kialakulása, az első hódítások Ha manapság a török szót meghalljuk mindenkinek a mai Török Köztársaság lakossága

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2011/2012 ORSZÁGOS DÖNTŐ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2011/2012 ORSZÁGOS DÖNTŐ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2011/2012 ORSZÁGOS DÖNTŐ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük.

Részletesebben

Így került le a lófarkas lobogó Buda váráról

Így került le a lófarkas lobogó Buda váráról 2011 szeptember 03. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 1684-ben a Habsburg birodalom, Lengyelország és Velence Szent Liga

Részletesebben

2006. szeptemberétől. Heti kontakt óraszám. TRB1000 1 0 K 2 TR Dr. Aszalós Éva X. TRB1001 0 1 G 2 TR Dr. Aszalós Éva X

2006. szeptemberétől. Heti kontakt óraszám. TRB1000 1 0 K 2 TR Dr. Aszalós Éva X. TRB1001 0 1 G 2 TR Dr. Aszalós Éva X Történelem alapszak szakirányok mintatanterve 2006. szeptemberétől Tantágy neve felelős Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Nagy Mihály X Filozófiatörténet AIB1002 2 0 K 2 FT Dr. Trembeczki István X Kommunikáció

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 5 8. évfolyam Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való eligazodásához, szocializációjához nyújt segítséget. Ennek

Részletesebben

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Tantárgy: Történelem Osztály: 13/A, 13/B, 13/C Budapest, 2013. január Történelem érettségi szóbeli tételsor (középszint 13/A; 13/B; 13/C) 2012-2013 I./1. Gazdaság,

Részletesebben

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége.

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége. Emelt szint 11. évfolyam Témakörök I. Az ókori görögök A poliszrendszer kialakulása és jellemzői. Athén felemelkedése és bukása. A hellenizmus kora. Az ókori görögség szellemi, kulturális öröksége. Annak

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 2

MagyarOK 1.: munkalapok 2 1. Bemutatkozás munkalap Egészítse ki a szavakat! Maria Fernandes v _. Portugál vagyok. Portugáliában é _. Portói vagyok, de Lisszabonban é _. 54 (Ötvennégy) é _ vagyok. Spanyolul és portugálul b _. Most

Részletesebben

Fogalmak erős rendiség Spanyol örökösödési háb Helységek Táguló Világ fejlett polgárság Geocentrikus/ heliocent Wittenberg Reneszánsz Eretneküldözés

Fogalmak erős rendiség Spanyol örökösödési háb Helységek Táguló Világ fejlett polgárság Geocentrikus/ heliocent Wittenberg Reneszánsz Eretneküldözés Fogalmak erős rendiség Spanyol örökösödési háb Helységek Táguló Világ fejlett polgárság Geocentrikus/ heliocent Wittenberg Reneszánsz Eretneküldözés Általános tömegvonzás Wartburg Reformáció Bérbeadó viszony

Részletesebben

Az Anjouk évszázada II. I. (Nagy) Lajos

Az Anjouk évszázada II. I. (Nagy) Lajos SZAMOSI LÓRÁNT Az Anjouk évszázada II. I. (Nagy) Lajos 1. Az apai örökség Lajos, Károly Róbert harmadik fia alig 16 éves volt mikor édesapjától átvette Magyarország kormányzását 1342-ben. Ő az egyetlen

Részletesebben

Érintsd meg a Holdat!

Érintsd meg a Holdat! Gárdonyi-emlékév, 2013 Érintsd meg a Holdat! rejtvényfüzet 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játsszatok velünk! Az első fordulóban Gárdonyi Géza életével, a

Részletesebben

AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK. Kaposi József

AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK. Kaposi József AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK Kaposi József Történelem Közműveltségi tartalmak 1-4. évfolyamon a helyi és mikro-történelem jelenik meg (személyes, családi történelem, valamint a magyar

Részletesebben

Neved:. Elért pontszámod:... / 92 pont

Neved:. Elért pontszámod:... / 92 pont Neved:. Iskolád: Elért pontszámod:... / 92 pont 1. Hogyan nevezik latin kifejezéssel az Árpád-ház kihalását követı, király nélküli idıszakot? Megtudhatod a keresztrejtvény megfejtésével. l) a) S I K L

Részletesebben

Megoldás. Elemenként 0,5pont (2,5) II.

Megoldás. Elemenként 0,5pont (2,5) II. Megoldás 1. feladat I. a) Ernuszt János b) kincstartó c) Handó György vagy Nagylucsei Orbán (esetleg Ernuszt Zsigmond) d) A: rendkívüli hadiadó B: koronavám II. Elemenként 0,5pont (2,5) a) - nehézlovasság

Részletesebben

FÖLDRAJZI FELFEDEZÉSEK A XVI-XVIII. SZÁZADBAN

FÖLDRAJZI FELFEDEZÉSEK A XVI-XVIII. SZÁZADBAN Petőfi-pályázat 2013 Történelem FÖLDRAJZI FELFEDEZÉSEK A XVI-XVIII. SZÁZADBAN 1) Ismert és ismeretlen felfedezők Kire ismersz rá? Portugál herceg, támogatott minden felfedező utat, bár ő maga ritkán szállt

Részletesebben

Iskolai történelem verseny 2013. Szulejmán kora. Csapattagok: Elért pontszám:

Iskolai történelem verseny 2013. Szulejmán kora. Csapattagok: Elért pontszám: Iskolai történelem verseny 2013 Szulejmán kora Csapattagok: Elért pontszám: 1. Történelmi totó Karikázzátok be a helyesnek ítélt válasz jelét (1, x vagy 2)! Mit ígért Szulejmán Zrínyi Miklósnak, ha feladja

Részletesebben

Történelem J Írásbeli felvételi feladatok 2004. javítási útmutató

Történelem J Írásbeli felvételi feladatok 2004. javítási útmutató Történelem J Írásbeli felvételi feladatok 2004 javítási útmutató 1. Jogalkotók Nevezze meg a körülírt jogalkotó történeti személyiségeket! a) A kiváltságos papi osztály helyzetének megerősítését szolgáló

Részletesebben

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam Az AJTP (A) és a természettudományos (C) osztályok számára

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam Az AJTP (A) és a természettudományos (C) osztályok számára Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam Az AJTP (A) és a természettudományos (C) osztályok számára Rendelkezésre álló órakeret: 2 x 36 óra= 72 óra Előzetes tudás A tematikai nevelésifejlesztési

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012)

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 2012. november 20. Készítette: Dr. Katona András ny. főiskolai docens, a történelem

Részletesebben

TRINGLI ISTVÁN: ESZMÉK ÉS TÖRTÉNELMI EMLÉKEZET In. Uő: Az újkor hajnala. [Tudomány Egyetem sorozat] Bp., Vince Kiadó, 2003. 140 151. p.

TRINGLI ISTVÁN: ESZMÉK ÉS TÖRTÉNELMI EMLÉKEZET In. Uő: Az újkor hajnala. [Tudomány Egyetem sorozat] Bp., Vince Kiadó, 2003. 140 151. p. TRINGLI ISTVÁN: ESZMÉK ÉS TÖRTÉNELMI EMLÉKEZET In. Uő: Az újkor hajnala. [Tudomány Egyetem sorozat] Bp., Vince Kiadó, 2003. 140 151. p. Kultúrkritika és reformáció A következőkben kultúrkritikának fogjuk

Részletesebben

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 A kuruc kor zenéje Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 1699-re Magyarország felszabadul a török uralom alól ebben a magyar államnak szinte egyáltalán nincs szerepe > a békekötés feltételeit a Habsburgok diktálják

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

Oktatási Hivatal TÖRTÉNELEM. A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló. Javítási-értékelési útmutató

Oktatási Hivatal TÖRTÉNELEM. A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló. Javítási-értékelési útmutató Oktatási Hivatal A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló TÖRTÉNELEM Javítási-értékelési útmutató OKTV 2013/2014 1. forduló Megoldások A nyílt végű kérdésekre a válaszokat

Részletesebben

PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA

PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA TÖRTÉNELEM PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. Január 19. EMELT SZINTŰ PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA Név Tanárok neve Pontszám 2013. Január 19. I. Időtartam: 90 perc STUDIUM GENERALE TÖRTÉNELEM SZEKCIÓ - 2-2013.01.19.

Részletesebben

MS-4105 foldrajz atlasz borito_2011.qxd 2013.03.06. 10:06 Page 1 9 7896 36 976712 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Csillagászat... 2 Kontinensvándorlás. A Föld és a légkör szerkezete... 4

Részletesebben

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

Öltözködéskultúra Technikusi osztályok

Öltözködéskultúra Technikusi osztályok OV Öltözködéskultúra Technikusi osztályok 10. évfolyam /10. a, 11. e osztályok/ heti 1 óra A vizsgára vonatkozó szabályok: A vizsga típusa: szóbeli - A tanuló több kérdésből álló feladatlapot kap adott

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK A francia forradalom kezdete Ki volt a francia uralkodó 1789-ben? XVI. Lajos. Mit jelentett az abszolutizmusa? Korlátlan királyi önkényuralmat. Miért került államcsőd közeli helyzetbe

Részletesebben

Történelem földrajz (filozófia, társadalomismeret) munkaközösség 2014/2015

Történelem földrajz (filozófia, társadalomismeret) munkaközösség 2014/2015 Történelem földrajz (filozófia, társadalomismeret) munkaközösség 2014/2015 A munkaközösség tagjai Név szakok Mióta tanít a Szerb Antal Gimnáziumban Bognárné Montovay Ildikó* Biológia földrajz 1984 Inotai

Részletesebben

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY 16. Az R. Mellékletének TÖRTÉNELEM fejezete és az azt követő szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép: TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK 1.1. Releváns információk

Részletesebben

2012. szeptemberétől. Heti kontakt. Félévi Kredit. Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Ionescu Klára X

2012. szeptemberétől. Heti kontakt. Félévi Kredit. Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Ionescu Klára X Történelem alapszak Idegenvezető szakirány mintatanterve 2012. szeptemberétől Tantágy neve felelős Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Ionescu Klára Filozófiatörténet AIB1002 2 0 K 2 TR Dr. Trembeczki István

Részletesebben

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A Congregatio Jesu egyetemes küldetése: Latin-Amerika - Argentína - Brazília - Chile - Kuba Küldetés az egész világra, minden néphez Európa - Ausztria

Részletesebben

A mohácsi csata és az ország három részre szakadása. Készítette, Lótos János Scholler III. dolgozat

A mohácsi csata és az ország három részre szakadása. Készítette, Lótos János Scholler III. dolgozat A mohácsi csata és az ország három részre szakadása Készítette, Lótos János Scholler III. dolgozat Előzmények A fiatal I. Szulejmán szultán 1520 szeptemberében került trónra, és ezzel fordulat állt be

Részletesebben