Bánhegyi Ferenc KÉZIKÖNYV. a Történelem 6. tanításhoz. Tortenelem 6 kk.indd :31:46

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bánhegyi Ferenc KÉZIKÖNYV. a Történelem 6. tanításhoz. Tortenelem 6 kk.indd 1 2014.06.12. 14:31:46"

Átírás

1 Bánhegyi Ferenc KÉZIKÖNYV a Történelem 6. tanításhoz Tortenelem 6 kk.indd :31:46

2 Írta és összeállította: BÁNHEGYI FERENC Szerkesztette: Réti Éva Kapcsolódó kerettanterv: EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet AP ISBN Bánhegyi Ferenc, 2014 I. kiadás, 2014 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. A kiadó írásbeli hozzájárulása nélkül sem a teljes mű, sem annak része semmiféle formában nem sokszorosítható. Kiadja az Apáczai Kiadó Kft Celldömölk, Széchenyi u. 18. Tel.: (06-95) , fax: (06-95) Internet: Felelős kiadó: Esztergályos Jenő ügyvezető igazgató Tördelés, előkészítés RASTER STÚDIÓ kft. Terjedelem: 13,39 A/5 ív Tömeg: 272 g Tortenelem 6 kk.indd :31:46

3 Kézikönyv Történelem 6. évfolyam KEDVES KOLLÉGA! 3 A 6. évfolyamos tananyag új Nat szerinti első fejezete a virágzó középkori Magyarországot, a második a kora újkori Európát és az Amerikai Egyesült Államok születését mutatja be. A harmadik fejezet a három részre szakadt Magyarország történetétől a török kiűzéséig tartó korszakkal, a negyedik rész pedig az európai és a magyarországi forradalmakkal és a polgárosodás korával foglalkozik. A Tanári kézikönyv célja, hogy a tankönyv és a munkafüzet összehangolt feldolgozását segítse elő. A kézikönyv elsősorban a kezdő tanároknak próbál tanácsokat adni, de bárki haszonnal forgathatja, aki a tárgyalt korszakot tanítja. Reményeink szerint a kézikönyvben felsorakoztatott módszerek, ábrák, vázlatok, egyéb ötletek azoknak is segítséget nyújtanak, akik más módszerekkel, felfogással tanítják a tárgyalt témaköröket. Az Apáczai Kiadó könyvéből tanító pedagógus természetesen eltérhet a kézikönyvben javasolt gyakorlattól. Korábbi kiadványaink tapasztalatai szerint korszerű, tartalmában és képességfejlesztő feladataiban számos igényt kielégítő taneszközöket tart kezében a tanár és a tanuló. A munkafüzetben szereplő feladatok néhány szorgalmi feladat kivételével a tankönyv alapján megoldhatók. A tanári segítség, a könyvtárban és az interneten való kutatás a szorgalmi feladatok esetében ajánlott, de a többi feladatnál is hasznos lehet. Azért is ajánlott a munkafüzet használata, mert a tanóra 45 perce a legtöbbször nem elegendő arra, hogy a tanulók mindegyike megoldja a kijelölt feladatokat. A kézikönyv a különböző munkaformák ajánlásával szándékaink szerint lehetőséget nyújt az eredményes képesség- és készségfejlesztésre az eltérő színvonalon teljesítő tanulók számára. A munkafüzet lehetőséget teremt arra, hogy hatékonyabbá tegye az otthoni tanulást. A tananyag tanórai és otthoni felosztása természetesen csak javaslat, attól a pedagógus saját elképzelései és a helyi tanterv szerint eltérhet. A tankönyv és a munkafüzet együttes használata és rendszeres feldolgozása lehetővé teszi a témazáró sikeres kitöltését is. A szaktanár a saját módszereit követve és osztálya összetételét figyelembe véve módosíthatja a témazáró feladatait, mennyiségét, a feladatok sorrendjét. A tanári kézikönyv klasszikus vázlattípusai a leckék jobb áttekinthetőségét szolgálják. Az összefoglaló órákat segíti a fogalomkártyás és a csalimesés módszer. Ez utóbbiak közül néhányat a kézikönyvben is közlünk, azokat minden esetben az összefoglaló órák anyagához csatoltuk. A tankönyv feldolgozása során fordítsunk egyre nagyobb figyelmet a törzsanyag mellett az olvasmányokra és a képanyagra. Ennek érdekében, illetve a tankönyv használhatóságának elősegítésére a kérdéseket és a feladatokat három csoportba sorolhatjuk. Taneszközeink elsősorban a tankönyv alkalmasak arra, hogy korosztályi szinten, a témákhoz kapcsolódóan megtanítsák az állampolgári ismereteket. A történelem 6. osztályban a népszerű tantárgyak közé tartozik. Tegyünk meg mindent azért, hogy tantárgyunk a gyerekek értékrendszerében méltó helyére kerüljön. Ehhez kíván sok sikert és jó munkát a Kiadó és a Szerző Tortenelem 6 kk.indd :31:46

4 4 Kézikönyv Történelem 6. évfolyam A VIRÁGZÓ KÖZÉPKOR MAGYARORSZÁGON 1. Károly Róbert kincses Magyarországa Oldják meg a tanulók tanári irányítással a tk. 7. o. ismétlő kérdéseit és feladatait! Beszéljék meg az Anjou-címer kialakulását (tk. 10. o.)! Csoportmunka I. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk o. szövege, képei kérdései, térképe alapján az I. Károly trónra kerülése című részt! II. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk o. szövege, ábrái, térképe, kérdései, olvasmánya alapján a I. Károly gazdasági intézkedései című részt! III. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk o. szövege, képei, ábrái, kérdései alapján az I. Károly külpolitikája és hadserege című részt! Frontális osztálymunka Oldják meg a tanulók az I. csoport irányításával a mf. 4. o. 1. feladatát! Használják a tanulók a falitérképet, illetve a tk. 6. o. térképét! a cseh Přemysl Vencel Harc a trónért a nápolyi Anjou Károly Róbert ( ) Oldják meg a tanulók a II. csoport irányításával a mf. 4. o. 2. feladatát! Oldják meg a tanulók a III. csoport irányításával a mf. 4. o. 3. feladatát! Gazdasági intézkedések a bajor Wittelsbach Ottó bányabérharmad harmincadvám kapuadó (arany- és ezüstbányák) liliomos aranyforint, a kereskedelem a parasztok ezüstgaras fellendülése megadóztatása A visegrádi királytalálkozó a cseh és a lengyel király új kereskedelmi útvonalak a lengyel magyar kibékítése nyitása trónutódlás rendezése OTTHONI MUNKA Kezdjenek hozzá a tanulók a fejezettel kapcsolatos gyűjtőmunkához! Keressenek segítséget a feladatok megoldásához az interneten és a könyvtárban! Azok a tanulók, akik vállalták a fogalomkártyák elkészítését, osszák fel maguk között a munkát az előző fejezetek gyakorlatának megfelelően! Tortenelem 6 kk.indd :31:46

5 Kézikönyv Történelem 6. évfolyam 5 Fogalmak: báró, bányabér, harmincadvám, kapuadó, királytalálkozó, árumegállító jog, bandéria Kronológia: , 1312, 1335, 14. század Topográfia: Nápoly, Prága, Visegrád, Kassa, Rozgony, Csehország, Lengyelország, Dalmácia, Bosznia, Szerbia, Havasalföld Nevek: Anjou, Károly Róbert A tankönyvi vázlat értelmezése, megbeszélése tanári irányítással. 2. Nagy Lajos, a lovagkirály Válaszoljanak a tanulók tanári irányítással a tk. 11. o. bevezető kérdéseire! Frontális osztálymunka Dolgozzák fel a tanulók a tk o. képei, szövege, térképe, ábrái, olvasmányai alapján az I. Lajos hadjáratai című részt! Oldják meg a tanulók egy-egy tanuló irányításával a mf. 5. o. 1. feladatát, továbbá a mf. 5. o. 3. feladatát! Hadjáratok Havasalföld Moldova Szerbia Bosznia Horvátország Nápoly 3. Nagy Lajos törvényei és jelentősége Válaszoljanak a tanulók a tk. 14. o. bevezető, ismétlő kérdésére! Az évi törvények ősiségi törvény kilenced egységes paraszti úriszék pallosjog (védte a nemes (védte a köznemesség terhek birtokát) érdekeit) földesúri ítélkezési a jobbágyság kialakulása jogok Nagy Lajos birodalma Bosznia Moldova Havasalföld Nápolyi Királyság Lengyel Királyság (egy része) Tortenelem 6 kk.indd :31:46

6 6 Kézikönyv Történelem 6. évfolyam Az Anjou-kor paraszti társadalma mezőváros falu az eszközök fejlődése módos gazdák a szolgáltatások (nehézeke) egységesítése Fogalmak: lovagkirály, kilenced, ősiségi törvény, úriszék, pallosjog, perszonálunió, többtelkes Kronológia: , 1347, 1351 Topográfia: Moldva, Diósgyőr, Krakkó Nevek: Lajos, Hedvig, Mária, Toldi Miklós A tankönyvi vázlat értelmezése, megbeszélése egy kijelölt tanuló irányításával. 4. Luxemburgi Zsigmond uralkodása Válaszoljanak a tanulók tanári irányítással a tk. 16. o. bevezető kérdésére és feladatára! Csoportmunka I. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk. 16. o. szövege, képei, kérdései alapján a Zsigmond magyar királlyá koronázása című részt! II. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk o. szövege, képei, térképe, kérdései, alapján a Zsigmond külpolitikája című részt! Frontális osztálymunka Oldják meg a tanulók az I. csoport irányításával a mf o. 1. feladatát! Zsigmond célja, uralkodásának hatása belső feszültség, a német nyelvű kultúra ligák az új főnemesi réteg törekvés széthúzás, kiszorította a latin harca kialakulása a császári a siklósi rabság kultúrát trónra Oldják meg a tanulók a II. csoport irányításával a mf. 7. o feladatát! Zsigmond külpolitikája szövetség Husz János huszita török elleni a császári cím a Német elítélése háborúk háborúk elnyerése Lovagrenddel Konstanzban (1433) (1415) az első végvári rendszer kiépítése OTTHONI MUNKA Oldják meg a tanulók a mf. 7. o. 4. feladatát! Kutassanak a könyvtárban és az interneten a cseh Husz János élete, tanai és a huszita háborúk története után! Tortenelem 6 kk.indd :31:46

7 Kézikönyv Történelem 6. évfolyam 7 Fogalmak: liga, első végvárvonal, bárók, sárkányos lovagrend Kronológia: , 1396, 15. század Topográfia: Német-római Császárság, Oszmán Birodalom, Konstantinápoly, Siklós, Rigómező, Nikápoly Nevek: Mária, Luxemburgi Zsigmond A tankönyvi vázlat értelmezése, megbeszélése tanulói irányítással. 5. A középkori magyar városok. Buda az élre tör Válaszoljanak a tanulók tanári irányítással a tk. 19. o. bevezető kérdéseire! Csoportmunka I. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk o. szövege, képei, térképe, kérdései, feladatai segítségével a Háromféle magyar várostípus című részt! II. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk o. szövege, képei, kérdései alapján a Buda élre tör című részt! III. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk. 22. o. szövege, képei, olvasmánya, kérdései alapján a Budai jogkönyv című részt! Hasonlítsák össze a 15. századi vásárokat a mai vásárokkal, piacokkal! Frontális osztálymunka Oldják meg a tanulók az I. csoport irányításával a mf. 7. o. 1. feladatát! Elemezzék közösen a tk. 20. o. térképét! A városfejlődés (Nyugat-Európa hatása) a kereskedelem szabad királyi városok bányavárosok mezővárosok kiszélesedése, (7 tárnoki város) (Felvidék, Erdély) (főleg az alföldi polgárosodás részeken) polgárházak üzletek Oldják meg a tanulók a II. csoport irányításával a mf. 8. o. 2. feladatát! Elemezzék a tanulók a gyűjtőmunka alapján az órára behozott képeket! Oldják meg a tanulók a III. csoport irányításával a mf. 8. o. 3. feladatát! Buda jelentősége főváros lett jó közlekedés stratégiai hely városvezetés (vízi, szárazföldi) földrajzi központ várhegy német magyar kereskedőváros (vásárok, piacok) felváltva OTTHONI MUNKA Kutassanak a tanulók a könyvtárban vagy az interneten lakóhelyük (vagy a hozzá legközelebb eső város, egyéb település) középkori élete után, különös tekintettel a vásárok történetére! Derítsék ki a tanulók, hogy a században mely termékek, áruféleségek voltak a legkelendőbbek! Tortenelem 6 kk.indd :31:46

8 8 Kézikönyv Történelem 6. évfolyam Fogalmak: bányaváros, mezőváros, szabad királyi város, jogkönyv Kronológia: század Topográfia: Körmöcbánya, Buda, Sopron, Pozsony, Nagyszombat, Eperjes, Bártfa A tankönyvi vázlat értelmezése, megbeszélése egy kijelölt tanuló irányításával. 6. Hunyadi János törökellenes harcai Válaszoljanak a tanulók tanári irányítással a tk. 23. o. bevezető kérdésére! Csoportmunka I. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk o. szövege, képei, térképe, olvasmánya, feladatai segítségével a Hunyadi János felemelkedése című részt! II. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk. 25. o. szövege, képei, feladata segítségével a Hunyadi, a kormányzó című részt! Hunyadi János hadjáratai Marosszentimre hosszú hadjárat Várna Rigómező (Kamonyai Simon) (Balkán) (I. Ulászló halála) (Szkander bég) Hunyadi kormányzói jogköre korlátlan hatalom a királyt helyettesítő személy nem koronázták meg (ha nincs király) OTTHONI MUNKA Használják a tanulók a történelmi atlasz térképét! Végezzenek gyűjtőmunkát az előre kiadott szempontok alapján, s használják fel a nándorfehérvári csata tanulásakor! Fogalmak: törökverő, hosszú hadjárat, kormányzó, főkapitány Kronológia: 1442, , 1448 Topográfia: Marosszentimre, Szófia, Várna, Rigómező Nevek: V. László, Cillei, Kamonyai Simon, Szkander bég A tankönyvi vázlat értelmezése, megbeszélése tanári irányítással. Tortenelem 6 kk.indd :31:46

9 Kézikönyv Történelem 6. évfolyam 9 7. A nándorfehérvári diadal Válaszoljanak a tanulók tanári irányítással a tk. 26. o. bevezető kérdésére és feladatára! Készüljön fel egy tanuló az előzetesen kiadott feladat alapján Hunyadi Jánosról szóló történetekkel, mondákkal! Csoportmunka I. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk. 26. o. szövegét, képeit, olvasmányát, kérdéseit, feladatait A törökök Magyarországra támadnak rész alapján! II. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk o. szövegét, képeit, térképét, olvasmányát, kérdéseit, feladatait, hogy meg tudják magyarázni, mit jelentett a csata Magyarország és Európa számára! III. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk o. szövegét, képeit, olvasmányát, kérdéseit, feladatait Hunyadi János sorsának alakulása szempontjából! Frontális osztálymunka Oldják meg a tanulók a I. csoport irányításával a mf. 9. o. 4. feladatát! A törökök elleni előkészületek pápai rendelet Kapisztrán János Hunyadi seregszervezése toborzó körútja Oldják meg a tanulók a II. csoport irányításával a mf. 9. o. 5. feladatát! A Nándorfehérvárt védő erők Kapisztrán a Száva túloldalán Szilágyi Mihály a várban Hunyadi János a Dunán Oldják meg a tanulók az III. csoport irányításával a mf. 10. o. 6. feladatát! A nándorfehérvári csata (1456. július 4 22.) Hunyadi áttörte Kapisztrán a Száva Dugovics hőstette végső roham a török hajózárat, és túloldaláról tört rá a várfalon július 21-én bejutott a várba a törökökre a török ágyúk elfoglalása A csoportok használják fel a tanár által kiosztott képeket, könyveket, térképeket! OTTHONI MUNKA Dolgozzák fel a tanulók a tk. szövege és képei alapján a nándorfehérvári diadal történetét! Kutassanak a könyvtárban vagy az interneten a nándorfehérvári csatát megelőző és az azt követő európai politikai helyzet után! Kutassanak a Hunyadi fiúk sorsának alakulása után, különös tekintettel Hunyadi László sorsára! Tortenelem 6 kk.indd :31:47

10 10 Kézikönyv Történelem 6. évfolyam Fogalmak: keresztes háború, hajózár Kronológia: 15. század, 1453, 1456 Topográfia: Konstantinápoly, Nándorfehérvár, Száva, Zimony Nevek: Kapisztrán János, Szilágyi Mihály, Dugovics Titusz A tankönyvi vázlat értelmezése, megbeszélése. 8. Hunyadi Mátyás uralkodása Beszéljék meg a tanulók tanári irányítással a tk. 29. o. bevezető kérdése alapján a Hunyadi-család eredetét, Mátyás gyermekkorát a tanulók korábbi olvasmányai, tanulmányai alapján! Végezzenek gyűjtőmunkát Mátyás ifjúkoráról, életének első szakaszáról! Csoportmunka I. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk. 29. o. szövege, képei, olvasmánya, kérdései alapján a Mátyás trónra kerülése című részt! II. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk o. szövege, olvasmányai, képei, feladatai alapján a Mátyás király háborúi című részt! III. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk o. szövege, képei, kérdései, feladatai alapján A fekete sereg című részt! Frontális osztálymunka Oldják meg a tanulók az I. csoport irányításával a mf. 10. o. 1. feladatát! Használják az előre kiadott gyűjtőmunka szempontjait és a gyűjtött anyagot! Mátyás trónra kerülése hazaengedték a prágai Szilágyi Mihály a köznemesség a főnemesek fogságból (házassági fegyvereseivel támogatta ellene voltak ígéret fejében) támogatta III. Frigyes állt a főnemesek mögött (ellenkirály) Oldják meg a tanulók a II. csoport irányításával a mf. 10. o. 2. feladatát! Használják az előre kiadott gyűjtőmunka szempontjait és a gyűjtött anyagot! Mátyás maga mellé állította belső ellenzékét Szilágyi Mihály Garai és Újlaki béke a huszita erők a török elleni félreállítása megnyerése a főnemesekkel megosztása védekezés megszervezése Oldják meg a tanulók a III. csoport irányításával a mf. 10. o. 3. feladatát! Tortenelem 6 kk.indd :31:47

11 Kézikönyv Történelem 6. évfolyam 11 Gazdasági intézkedések Mátyás jórészt a Károly Róbert által bevezetett adókat alakította át koronavám füstpénz hadiadó pénzverés regálék bányabér vámok az egytelkes nemesség sóadó a városok adói megadóztatása (kudarc) Mátyás fekete serege zsoldossereg csehek, lengyelek, németek fegyvernemek (15 25 ezer fő) lovasság gyalogság tüzérség dunai hajóhad OTTHONI MUNKA Oldják meg a tanulók a mf. 11. o. 4. feladatát, továbbá a mf. 12. o. 5. feladatát! Végezzenek a tanulók gyűjtőmunkát a 15. század második felének magyarországi történetéből, a Mátyás idejéből fellelhető tárgyi emlékekről (épületek, fegyverek, ruhák, könyvek, bútorok), a róla szóló könyvekről, képekről, az ezt a kort idéző filmek anyagából! Fogalmak: zsoldos sereg, koronavám, füstpénz, sóadó, kancellária Kronológia: , 1479 Topográfia: Kolozsvár, Buda, Rákos mezeje, Jajca, Nagyvázsony, Kenyérmező, Visegrád Nevek: Vitéz János, Hunyadi László, Kinizsi Pál, Báthori István, Szilágyi Erzsébet, Cillei Ulrik A tankönyvi vázlat értelmezése, megbeszélése tanulói irányítással. 9. Mátyás reneszánsz udvara Válaszoljanak a tanulók tanári segítséggel a tk. 33. o. bevezető kérdésére és feladatára! Csoportmunka I. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk. 33. o. szövege, képei, kérdése, feladata segítségével a Gazdaságpolitika és kormányzás Mátyás udvarában című bekezdést! II. csoport: Dolgozzák fel, illetve mutassák be a tanulók a tk o. szövege, képei, kérdései, feladatai alapján a Mátyás korabeli könyvművészet, szobrászat, építészet legismertebb alkotásait A képzőművészet fejlődése a 15. században című rész alapján! III. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk o. szövege, képei, olvasmánya, kérdései, feladatai segítségével a Mátyás korabeli udvari szokások, étkezések legérdekesebb tudnivalóit! Frontális osztálymunka Oldják meg a tanulók az I. csoport irányításával a mf. 12. o. 1. feladatát! Tortenelem 6 kk.indd :31:47

12 12 Kézikönyv Történelem 6. évfolyam Mátyás háborúi Mátyás házassága a cseh királyság felének Szilézia elfoglalása Ausztria egy részének Beatrixszal megszerzése (1469) elfoglalása (1485) Oldják meg a tanulók a II. csoport irányításával a mf. 12. o. 3. feladatát (szövegelemzés)! Művelődés Mátyás korában építkezések: humanista gondolkodók: intézmények Buda, Visegrád, Lőcse, Vitéz János (érsek, Mátyás nevelője) Tata, Pozsony, Sopron Janus Pannonius (püspök, költő) Corvin Könyvtár Galeotto Marcio (könyvtáros) (2500 kötet) Antonio Bonfini (történetíró) budai nyomda Thuróczy János (történetíró) iskolák Hess András (nyomdász) kancellária Állítsák össze a tanulók a III. csoport irányításával eddigi ismereteik és a tk. szövege alapján egy udvari lakoma ételeit (vagy ételsorát)! Fogalmak: koronavám, füstpénz, Bibliotheca Corviniana, humanista, kancellária Kronológia: 1473, 1485 Topográfia: Vajdahunyad, Szilézia, Bécs, Lausitz, Temesvár, Pozsony, Medvevár, Nyírbátor Nevek: Beatrix, Janus Pannonius, Galeotto Marzio, Antonio Bonfini, Thuróczy János, Hess András A tankönyvi vázlat értelmezése, megbeszélése tanári irányítással. 10. A Jagellók kora. Mátyástól Mohácsig Válaszoljanak a tanulók tanári irányítással a tk. 38. o. ismétlő feladatára és kérdésére! Csoportmunka I. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk. 38. o. szövege, képei kérdései alapján a Mátyás halála (1490) című részt! II. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk o. szövege, képe, kérdései, feladatai alapján A Dobzse László idején széthulló Magyarország című részt! III. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk o. szövege, képei, olvasmánya, kérdései, feladatai alapján A Dózsa György parasztháborúja című bekezdést! Frontális osztálymunka Oldják meg a tanulók az I. csoport irányításával a mf. 13. o. 1. feladatát! Trónviszály Mátyás halála után a főurak viszálya Corvin János félreállítása a fekete sereg szétverése Jagelló Ulászló (Mátyás ellenfele) trónra emelése Tanári magyarázat a Mátyás halála utáni helyzetről. Oldják meg a tanulók a II. csoport irányításával a mf. 14. o. 2. feladatát! Tortenelem 6 kk.indd :31:47

13 Kézikönyv Történelem 6. évfolyam 13 A nemesség ellentéte a főrendek a király kihasználói a köznemesek bírálják a királyt 1505-ös Rákos mezei országgyűlés a nemesség személyes a köznemesség pajzsa csak magyar király romlott jelenléte (vétójog) lett ez az országgyűlés kerülhet a trónra a jobbágyok helyzete Oldják meg a tanulók a III. csoport irányításával a mf. 14. o. 3. és 4. feladatát! Parasztháború 1514-ben négymillió jobbágyot érintett Bakócz Tamás Rómában Szent György-nap Budán Dózsa György a keresztes had vezére a hadjárat rossz időzítése elégedetlenség tavaszi munkák a sereg a török helyett az urak ellen fordult eleinte a parasztok győztek Szapolyai János felmentő serege (a nemesség győzelme) Fogalmak: dobzse, zsellér, tripartitum Kronológia: 1490, 1505, 1514 Topográfia: Rákos mezeje, (Mező)Túr, Nagylak, Temesvár, Várad Nevek: Korvin János, Jagello Ulászló (Dobzse László), Szapolyai János, Dózsa György, Bakócz Tamás, Werbőczy István A tankönyvi vázlatok értelmezése, megbeszélése tanári irányítással. 11. A mohácsi vész és következményei Oldják meg a tanulók tanári irányítással a tk. 41. o. bevezető kérdését! Csoportmunka I. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk. 41. o. szövege és képei alapján a II. Lajos Magyarországa című részt! Tortenelem 6 kk.indd :31:47

14 14 Kézikönyv Történelem 6. évfolyam Hatalmi viszonyok V. (Habsburg) Károly II. Lajos I. (Nagy) Szulejmán Európa legnagyobb a szétzilált Magyarország a Török Birodalom hatalmú ura hatalom nélküli gyerekkirálya legnagyobb hódítója Frontális osztálymunka Oldják meg a tanulók az I. csoport irányításával a mf. 15. o. 1. feladatát! II. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk o. szövege, képei, olvasmánya, feladatai, térképei alapján a Mohács, nemzeti tragédiánk helyszíne című részt! Mohács, augusztus ezer fős, erős összecsapás 25 ezer fős, hiányosan török sereg (török hadicsel) felálló magyar sereg átgondolatlan, virtus által vezérelt magyar roham Szapolyai 20 ezer fős seregével a Duna túloldalán rekedt súlyos, katasztrofális vereség Oldják meg a tanulók a II. csoport irányításával a mf. 15. o. 2. feladatát! III. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk. 43. o. szövege, képei, feladata alapján a Magyarország két részre szakadása című részt! Mohács következménye 15 ezer halott II. Lajos halála Mária királyné a török kirabolta trónviszály elmenekül Budáról az országot a keleti országrész Szapolyai Jánosé a nyugati országrész Habsburg Ferdinándé kettészakadt az ország Tanári magyarázat az között eltelt időszakról. A törökök visszatérése Fráter György Szapolyai János Buda elfoglalása a belső ellentétek szerepe halála, (1541) kiújulása János Zsigmond születése Tortenelem 6 kk.indd :31:47

15 Kézikönyv Történelem 6. évfolyam 15 OTTHONI MUNKA Dolgozzák fel a tanulók a tk. képanyaga, szövege, továbbá könyvtári kutatások alapján a mf o. 3/A), B), C) feladatát! Fogalmak: Magyarország két, majd három részre szakadása Kronológia: , augusztus 29. Topográfia: Mohács, Csele-patak, Várad, Buda Nevek: II. Lajos, Tomori Pál, V. Károly, Nagy Szulejmán, Habsburg Ferdinánd A tankönyvi vázlat értelmezése, megbeszélése tanári irányítással. 12. Összefoglalás Elemezzék a tanulók tanári irányítással a tk. 44. oldalán látható vegyesházi királyok családfáit! Ismételjék át tanári irányítással többféleképpen a Virágzó középkor Magyarországon című fejezetet! a) Beszéljék meg a mf. feladatait, és akinek hiányosan megoldott vagy nehézséget okozó feladata van, az jelezze! A megoldást az osztálytársak vagy a csoporttársak mondják el, illetve segítsenek megoldásban! b) Osszák ki a fogalomkártyákat, s a már ismert szabályok szerint játsszák el a feladatot! c) Vegyék végig a tanár által fontosnak tartott kérdések, feladatok alapján a fejezet összefüggéseit, kitérve az egyetemes történelem főbb kérdéseire (például az Anjouk, Zsigmond, a Hunyadiak és a török támadás kapcsán). d) Mutassák be a tanulók az általuk az órára behozott szorgalmi feladatokat (a gyűjtött írott, képi, tárgyi emlékeket, illetve a film- és hanganyagot)! e) Vegyék végig egy-egy tanuló irányításával a fejezet kép- és térképanyagát! f) Játsszák el tanári irányítással A vegyesházi királyok című csalimesét! g) Értékeljük minden feladat megoldása után a tanulók szorgalmát, felkészülését! CSALIMESE A vegyesházi királyok (Földrajzi és időutazás) Sok országot bejártam, sok szép várost, tájat középkori várat láttam, de olyan szépeket, mint a Magyar Királyságban, kevés helyen találtam. Amikor Károly Róbert 1310-ben elfoglalta a magyar trónt, az ország siralmas állapotban volt. Az Árpádházból származó Károly Róbert azonban erélyes intézkedéseivel hamar megtöltötte a kincstárat. Bevezette a füstpénzt, s szintén az ő uralkodása alatt vették művelés alá a délvidéki aranybányákat. A jó minőségű aranyból velencei mintára verette a liliomos aranyforintot, amely aztán Európától Amerikáig keresett pénz volt. Sok pénz származott abból a harmadvámból is, amelyet a kereskedők a határon fizettek. A király a székhelyét Budáról Pozsonyba tette át, ide hívta találkozóra a lengyel és a litván királyt. Károly Róbertet fia, Lajos követte a trónon. Nagy Lajos több hadjáratot is indított, még a távoli Szicíliába is eljutott serege élén. Hódításai során elfoglalta Havasalföldet, Romániát, Horvátországot, Jeruzsálemet és Szerbiát. Lajos évi törvényeivel megújította István király törvényeit. Az ősiségi törvény kimondta, hogy a birtok nem csak az ősöktől örökölhető. A kilenced törvénye pedig arról szólt, hogy az egyház a tized után megkapta a kilencedet is. Az Anjoukat követő Beneluxi Zsigmond kereken negyven évig ült a magyar trónon. Nevéhez kötődik a városok fejlődése. Ő alapította meg például Buda várát. Zsigmond idején háromféle várostípus fejlődött tovább. Ilyen volt a szabad bányaváros, melyek magas hegyek védték. Ezért nem kellett köréjük falat építeni. A szabad királyi városok közé tartozott Buda, Pozsony, Sopron, Debrecen és Kassa. Tortenelem 6 kk.indd :31:47

16 16 Kézikönyv Történelem 6. évfolyam A 14. század szép alkotása a Bécsi Képeskönyv, amelyet Hess András irányításával állítottak elő. A kor kiváló szobrászművésze, Aquila János készítette többek között Sárkányölő Szent György szobrát. Magyarország első egyetemét 1367-ben Óbudán alapították meg. Zsigmond környezetében nőtt fel Hunyadi János, aki az 1500-as években számos győzelmet aratott a törökök felett. Hunyadi János a király halálával főkapitány lett, s ilyen rangban irányította az országot. Hunyadi legnagyobb győzelmét 1456-ban, Konstantinápoly várának védelme során érte el. A csata másik hőse, a Rómából érkező ferences szerzetes, Fráter György volt. Hunyadi halála után fia, Mátyás került a trónra. A Kolozsvárott született Mátyás 15 évesen már érett uralkodónak számított. Ügyes politikával leszerelte ellenfeleit, s erős kormányzóságot hozott létre Magyarországon. Még arra is volt energiája és pénze, hogy Csehország, majd Ausztria területének egy részét elfoglalja. Így ő lett a német-római császár. Mátyás híres fekete ruhába öltözött serege sorra aratta győzelmeit. A seregnek olyan nagy erejű vezérei voltak, mint Kinizsi Pál és Toldi Miklós. Mátyás idején virágzott a kultúra, sorra épültek a szép gótikus és barokk kastélyok és várak. A humanizmus elterjesztésében segítették a királyt Vitéz János, Szilágyi Mihály, Antonio Pannonius és Bonfini. Mátyás halála után azonban az erős Magyarország szétesett, s új királyi család került a trónra, a Habsburgok. OTTHONI MUNKA Az összefoglaló óra vázolt feladatsora csak akkor teljesíthető akkor is csak részben ha a tanulók felkészülnek rá. A tanár ossza ki előre a feladatokat, így a korábban már ismert és gyakorolt módszerek segítségével időt takaríthat meg. A tanulók a kiadott feladatokon kívül fogalmazzák meg előre a kérdéseiket! Tortenelem 6 kk.indd :31:47

17 Kézikönyv Történelem 6. évfolyam A VILÁG ÉS EURÓPA A KORA ÚJKORBAN A nagy földrajzi felfedezések Oldják meg a tanulók tanári irányítással a tk. 48. o. bevezető feladatát! Elevenítsék fel a tanulók, hogy mit tudnak az eddigi tanulmányaikból, a nagy felfedezőkről és felfedezésekről! Csoportmunka I. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk o. szövege, képei, térképe, kérdései, feladatai alapján az Európa új utakat keres és a Kolumbusz Kristóf történelmi tette című részt! II. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk. 50. o. szövege, képei, olvasmánya, feladatai alapján Az újvilág felfedezése című részt! III. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk o. szövege, képei, olvasmánya, az időszalag kérdései, feladatai alapján Az újkor kezdete című részt! Frontális osztálymunka Oldják meg a tanulók az I. csoport irányításával a mf. 18. o. 1. feladatát! Portugál és spanyol felfedezők Diaz Vasco da Gama Kolumbusz Kristóf Jóreménység foka India az Újvilág felfedezője Afrika nyugati partvidékének kutatása Oldják meg a tanulók a II. csoport irányításával a mf. 18. o. 2. feladatát! Technikai újítások, tudományos kutatások iránytű karavella, összetett hátsó új térképek csillagászat nao vitorlarendszer kormánylapát Oldják meg a tanulók a III. csoport irányításával a mf. 19. o. 4. feladatát! Portugál és spanyol felfedezők Vasco da Gama Magellán Drake (1498) ( ) ( ) megtalálta az Indiába megkerülte a Földet újra megkerülte a Földet vezető utat Tortenelem 6 kk.indd :31:47

18 18 Kézikönyv Történelem 6. évfolyam OTTHONI MUNKA Oldják meg a tanulók a mf. 16. o. 3. feladatát! (Akiknek jól sikerül a rajzuk, kapjanak pluszpontokat.) Fogalmak: mór, navigáció, karavella, hátsó kormánylapát, tengeri térkép, gyarmatosítás Kronológia: 1492, 1519 Topográfia: Jóreménység foka, India, Spanyolország, Portugália, Újvilág, Tűzföld Nevek: Kolumbusz, Diaz, Vasco da Gama, Magellán, Amerigo Vespucci A tankönyvi vázlat megbeszélése tanári irányítással. 14. Az amerikai földrész őslakói. Két világrész találkozása Válaszolják meg a tanulók tanári irányítással a tk. 52. o. kérdéseit! Kérdezze meg a tanár, mit tudnak a tanulók eddigi ismereteik alapján a dél-amerikai indiánokról! Csoportmunka I. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk. 52. o. szövege, képei, feladatai alapján a Harc a tengerekért című részt! II. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk. 53. o. szövege, képei, olvasmányai, kérdései alapján az olmékokról, a majákról és az aztékokról szóló részt! III. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk o. szövege, képei, kérdései és térképe alapján az Inka birodalom című részt! Frontális osztálymunka Oldják meg a tanulók az I. csoport irányításával a mf. 19. o. 2/a) és b) feladatát! Harc a gyarmatokért Portugália Spanyolország gyarmata lett ellentét gyarmata lett pápai szerződés (1494) Brazília Közép- és Dél-Amerika többi része Oldják meg a tanulók a II. csoport irányításával a mf. 20. o. 3. feladatát! Közép- és Dél-Amerika őslakói olmékok maják aztékok inkák (az első államalapító nép (piramisépítők) (a legnagyobb birodalom (az Andok népe a kontinensen) megszervezői Mexikó) hatalmas, jól szervezett birodalmat állított fel Peru) Oldják meg a tanulók a III. csoport irányításával a mf. 20. o. 4. feladatát! Tortenelem 6 kk.indd :31:48

19 Kézikönyv Történelem 6. évfolyam 19 OTTHONI MUNKA Oldják meg a tanulók a mf. 19. o. 1. feladatát! Gyűjtsenek anyagot a közép- és dél-amerikai őslakók életéről, kultúrájáról (könyvek, fotók, filmek, tárgyak)! Fogalmak: Eldorado, Tollaskígyó, naptárkő, kipu Kronológia: 1494, 1521, század, 1530 Topográfia: Közép- és Dél-Amerika, Latin-Amerika, Brazília, Mexikó, Peru Nevek: Pizarro, Cortés A tankönyvi vázlat megbeszélése, értelmezése tanári irányítással. 15. A felfedezések hatása az európai népekre Beszéljék meg a tanulók tanári irányítással a tk. 56. o. bevezető feladatát! Vessék össze a tanulók a tk. 56. o. térképét a történelmi atlasszal és a falitérképpel! Csoportmunka I. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk o. szövege, képei, térképe, kérdései és feladatai alapján A világ első felosztása című részt! II. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk. 57. o. szövege, képei, feladatai alapján A világgazdaság kialakulása című részt! III. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk o. szövege, képei, kérdései, feladatai alapján A bankok előretörése című részt! Frontális osztálymunka Oldják meg a tanulók az I. csoport irányításával a mf. 20. o. 1. feladatát! A gyarmatosítás főbb útvonalai Atlanti-óceán (Közép-Amerika, Dél-Amerika, Nyugat-Afrika) Indiai-óceán (India, Kína, Japán, a szigetország, Kelet-Ázsia) Oldják meg a tanulók a mf. 20. o. 2. feladatát! A manufaktúraipar az ipar súlyának növekedése városiasodás megnőtt a pénz szerepe (a mezőgazdasággal szemben) (bérmunkások) (tőke) Oldják meg a tanulók a mf. 20. o. 3. feladatát! Tortenelem 6 kk.indd :31:48

20 20 Kézikönyv Történelem 6. évfolyam A bankok szerepe hitelfelvétel kamat váltó fiókintézmények nyitása a pénzmozgás fellendülése OTTHONI MUNKA A tanulók vessék össze a századi pénzintézeti rendszert a mai bankrendszerrel! Számoljanak be a hasonlóságokról és az eltérésekről! Fogalmak: világkereskedelem, manufaktúra, bérmunkás, bank, tőke, váltó, kamat, hitel Kronológia: század Topográfia: Amerika, Afrika, Ázsia, Firenze Nevek: Mediciek A tankönyvi vázlat megbeszélése, értelmezése tanári irányítással. 16. Reformáció és a katolikus megújulás Beszéljék meg a tanulók tanári irányítással a tk. 59. o. kérdéseit, és válaszoljanak rájuk! Csoportmunka I. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk. 59. o. szövege, képei, feladatai alapján a Luther Márton fellépése című részt! II. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk o. szövege, térképe, képei, olvasmánya, alapján a Reformáció, református egyház című részt! III. csoport: Dolgozzák fel a tanulók a tk o. szövege, képei, olvasmánya, kérdései, feladatai alapján Az ellenreformáció és a vallásháborúk című részt! Frontális osztálymunka Oldják meg a tanulók az I. csoport irányításával a mf. 21. o. 1. feladatát! Luther Márton fellépése búcsúcédulák igény az egyházi szervezet Wittenberg árusítása megújítására (95 pontos tétel) a pápai udvar erős kritika a pápa és a németek egy része pénzszerző akciója környezete felé követte Luthert Oldják meg a tanulók a II. csoport irányításával a mf. 21. o. 2. feladatát! Tortenelem 6 kk.indd :31:48

TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1000 1038: I. (Szent) István uralkodása. 1054: az egyházszakadás

Részletesebben

Megoldókulcs a. című kötethez

Megoldókulcs a. című kötethez Megoldókulcs a Történelem feladatsorok az írásbeli érettségire II. című kötethez MŰSZAKI KIADÓ, BUDAPEST Szerkesztői megjegyzés A megoldások szerkesztése során azt az alapelvet tartottuk szem előtt, hogy

Részletesebben

A középkori magyar állam bukása

A középkori magyar állam bukása A középkori magyar állam bukása I. A királyi hatalom összeomlása: Mátyás halálát követően a királyi hatalom összeomlott. Trónviszály tör ki. A magyar rendek II.(Jagelló) Ulászlót (1490-1516) választották

Részletesebben

Miskolc, 2014. március 28.

Miskolc, 2014. március 28. Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola Helyi tanterv Ember és társadalom műveltségi terület IV. Történelem társadalom és állampolgári ismeretek Hon- és népismeret 5-8. évfolyam Miskolc, 2014. március

Részletesebben

A nagy földrajzi felfedezések és a gyarmatosítás kezdete tétel

A nagy földrajzi felfedezések és a gyarmatosítás kezdete tétel A nagy földrajzi felfedezések és a gyarmatosítás kezdete tétel A nagy földrajzi felfedezések a XV. század végére és a XVI. század elejére tehetők. Okai: a népesség növekedése Európában aranyéhség (az európai

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK A középiskolai történelemtanítás az általános iskolai ismeretekre és tevékenységekre épül, jellegét tekintve azonban már forrás- és tevékenységközpontú.

Részletesebben

Történelem és állampolgári ismeretek. 5-8. évfolyam

Történelem és állampolgári ismeretek. 5-8. évfolyam Történelem és állampolgári ismeretek 5-8. évfolyam TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 5. ÉVFOLYAM 1 Célok és feladatok Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való

Részletesebben

Ember és társadalom. műveltségterület. Történelem. 5-8. évfolyam

Ember és társadalom. műveltségterület. Történelem. 5-8. évfolyam Ember és társadalom műveltségterület Történelem 5-8. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás Az átdolgozásnál felhasznált dokumentumok: NAT 2012 (110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Képzés típusa: 8 osztályos gimnázium Évfolyam: 7. Vizsga típus: írásbeli, szóbeli Írásbeli vizsga: A szóbeli témakörök, követelmények

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való eligazodásához, szocializációjához nyújt segítséget. Ennek középpontjában

Részletesebben

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5-8. évfolyam

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a történelem,

Részletesebben

HELYI TANTERV TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

HELYI TANTERV TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK HELYI TANTERV TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 5 8. évfolyam Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való eligazodásához, szocializációjához nyújt segítséget.

Részletesebben

Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8.

Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8. Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Célok és feladatok Az ember és társadalom műveltségi terület

Részletesebben

1. A történelem kezdetei

1. A történelem kezdetei 1. A történelem kezdetei 1 1. A történelem korszakai: a történelem az emberiség története: az ember kialakulásától kezdődött és máig is tart. A történelmet 5 fő korszakra osztjuk: Korszak őskor ókor középkor

Részletesebben

MAGYAR KIRÁLYOK KÖNYVE

MAGYAR KIRÁLYOK KÖNYVE MAGYAR KIRÁLYOK KÖNYVE Árpád-házi fejedelmek, Magyarország királyai, Erdély fejedelmei és a kormányzók Összeállította: Buskó András BUDAPEST, 2011 Az Európai Unió Tanácsának magyar és lengyel elnöksége

Részletesebben

Helyi tanterv TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

Helyi tanterv TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Helyi tanterv TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 9. évfolyam (évi óraszám: 108, heti óraszám: 3) Témák Új tananyag feldolgozása Összefoglalás, ellenőrzés Teljes óraszám Az őskor és az ókori

Részletesebben

1.1. Vallás és kultúra az ókori Keleten. Középszint Az egyes civilizációk jellegzetes vallási és kulturális emlékeinek azonosítása.

1.1. Vallás és kultúra az ókori Keleten. Középszint Az egyes civilizációk jellegzetes vallási és kulturális emlékeinek azonosítása. 1.1. Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk jellegzetes vallási és kulturális emlékeinek azonosítása. Egy folyam menti civilizáció jellemzői (például Egyiptom, Kína). Az egyistenhit a

Részletesebben

egyaránt előadni. Ezek mellett el kell érni azt is, hogy tudják értelmezni a történelmi múlt és a jelenkor társadalmi eseményeit, és legyenek képesek

egyaránt előadni. Ezek mellett el kell érni azt is, hogy tudják értelmezni a történelmi múlt és a jelenkor társadalmi eseményeit, és legyenek képesek TÖRTÉNELEM A hat évfolyamos gimnáziumok a nemzeti köznevelési törvény alapján a tehetséggondozás sajátos feladatát látják el. Az iskolatípus egyesíti egymással az általános iskola felső tagozata befejező,

Részletesebben

Magyar történelem (A vándorlástól az Árpád-ház kihalásáig) 11 óra 0 11óra

Magyar történelem (A vándorlástól az Árpád-ház kihalásáig) 11 óra 0 11óra 11. évfolyam 72 óra Összesen 1. Az ókori Kelet és Görögország 8 óra 0 8 óra 2. Az ókori Róma és az antik kultúrtörténet 9 óra 0 9 óra 3. A középkor 12 óra 0 12 óra 4. Magyar történelem (A vándorlástól

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS RENESZÁNSZ UDVARA

HUNYADI MÁTYÁS RENESZÁNSZ UDVARA 1 HUNYADI MÁTYÁS RENESZÁNSZ UDVARA 2 1. Bevezetés, témaválasztás indoklása Szakdolgozatom témájának a Hunyadi Mátyás korabeli magyarországi reneszánsz művészet és kultúra bemutatását választottam. Már

Részletesebben

A.) B.) C.) Állam neve Kép betűjele Kép betűjele. Kína D.) E.) India B.) F.) Egyiptom A.) C.)

A.) B.) C.) Állam neve Kép betűjele Kép betűjele. Kína D.) E.) India B.) F.) Egyiptom A.) C.) 1. A következő feladat a folyammenti civilizációk korával kapcsolatos. Mely államokhoz köthetőek az egyes képek. Értelemszerűen töltsd ki a táblázatot, segítségképpen beírtuk az elsőt! (elemenként 0,5

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15. ÉVES TÖRTÉNETE 1995-2010

AZ ORSZÁGOS LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15. ÉVES TÖRTÉNETE 1995-2010 1 BUSKÓ ANDRÁS VIRÁGH JÓZSEF AZ ORSZÁGOS LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15. ÉVES TÖRTÉNETE 1995-2010 BUDAPEST, 2010. 2 Bevezető Magyarországon évszázadok óta több nemzeti kisebbség él együtt. Az ország

Részletesebben

TÖRTÉNELEM III. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM III. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR 1 F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM III. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1722 1723: a pozsonyi országgyűlésen a magyar rendek

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 5. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 5. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Történelem emelt

Részletesebben

Külföldi Magyar CserKészszövetség 2008

Külföldi Magyar CserKészszövetség 2008 Károly Róbert Kora Külföldi Magyar Cserkészszövetség 2008 A Külföldi Magyar Cserkészszövetség Károly Róbert királyról szóló füzetét ifj. Benedek László emlékére ajánlja, aki hosszú éveken keresztül a II.

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem emelt szint 1313 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 16. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

A hely, ahol élünk Gömör Észak-Nógrád

A hely, ahol élünk Gömör Észak-Nógrád A hely, ahol élünk Gömör Észak-Nógrád Regionális olvasókönyv 9-15 éves tanulók részére Munkáltató értékkönyv 2 0 1 0 Szerkesztette: Ádám Zita Ferencz Anna A tanulmányokat írták: Balázs Csaba, Ferencz Anna,

Részletesebben

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat (XLVII.) Új folyam III. 2012. 2-4. szám www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu Forrás: http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/01/katona-andras-nemetorszag-a-magyarkozoktatasban-03-02-15/

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA TÖRTÉNELEMPEDAGÓGIAI CIKKEKRŐL. Dr. Mucsi József PhD. KÉZIRAT

BIBLIOGRÁFIA TÖRTÉNELEMPEDAGÓGIAI CIKKEKRŐL. Dr. Mucsi József PhD. KÉZIRAT BIBLIOGRÁFIA TÖRTÉNELEMPEDAGÓGIAI CIKKEKRŐL KÉZIRAT A munka elkészítése során az 1999-2009 között (tíz év) megjelent folyóiratcikkeket gyűjtöttem össze, elsősorban és kizárólag azokat, amelyek a történelemoktatás

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK HON ÉS NÉPISMERET 5-8. évfolyam

TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK HON ÉS NÉPISMERET 5-8. évfolyam TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK HON ÉS NÉPISMERET 5-8. évfolyam 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam óraszám: heti 2 évi 74 heti 2 évi 74 heti 2 évi 74 heti 2 évi 74 Célok és feladatok

Részletesebben