Összefoglaló és ajánlás az Árpád Tiszk projeket keretében lebonyolított virtuális kompetenciaversenyekről. Digitális kompetencia versenyek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Összefoglaló és ajánlás az Árpád Tiszk projeket keretében lebonyolított virtuális kompetenciaversenyekről. Digitális kompetencia versenyek"

Átírás

1 Digitális kompetencia versenyek (TÁMOP /22F ) A globális világ és a tanulás A XXI. század világa nyitott és bonyolult rendszer lett, amelyben a globalizálódás mellett megjelennek a több pólusú, multikulturális centrumok, amelyben a folytonos a változás gyakran krízisekké mélyül, amelyben a hallatlanul komplex társadalmi problémákat csak úgy lehet kezelni és megoldani, ha kísérletezünk, ha kipróbálunk különböző megoldásokat. Ennek során egy kollektív, egész életen át tartó tanulási folyamat megy végbe, hogy az emberi társadalom a változások ellenére folyamatos önszerveződéssel képes maradjon a stabilitásra és az összehangolt viselkedésre. Manapság a kötelező iskolai képzéstől nem várható el, hogy befejezett, lezárt tudást nyújtson. Az iskola legfőbb feladata, hogy a tanulókban az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák, képességek kialakulását segítse. Ebben fontos szerep jut a formális, informális, nonformális kultúra és tudásközvetítő rendszereknek is. Az oktatásban elengedhetetlené vált a modern információs és kommunikációs technológiák (IKT), és az ehhez kapcsolódó új tanításitanulási módszerek alkalmazása. Megváltozott tanári szerep az iskolában Nemcsak az oktatásfilozófus és a neveléstudomány szakértők, de a gyakorló pedagógus is látja, hogy ma az iskolának nem az igaságot, az abszolút tudást kell közvetítenie. Eddig a hagyományosan az iskola célja a tudásátadás volt, s egyszerű műveltségi területekben gondolkodott. Eszközei közül pedig a legfontosabbnak a tapasztalatot tartotta (kísérletezés, a tanuló maga jöjjön rá a megoldásra). De ma már nincs szentesített, mindenki által elfogadott műveltség. Megváltozott az általános műveltség tartalma is. Nagyobb rendszerben strukturálható tudásrendszerekben kell gondolkodni. Meg kell tanulnunk többféle valóságot elfogadni, és meg kell találnunk ezek között a határokat és az egyensúlyt. A konstruktivista pedagógia a tanulást nem egy közvetítési folyamatként vagy annak részeként képzeli el, hanem a tanulást konstrukciónak tartja, és tulajdonképpen átveszi a reformpedagógiai megközelítésektől a módszertani alapokat Amikor a gyerekek az iskolában tanulnak, akkor konstruálják, felépítik a saját tudásukat. Ennek az egyik legmeglepőbb következménye az, hogy a konstruktivizmus a tapasztalatot nem tartja a tudás kialakulása kiindulópontjának és legfőbb meghatározójának, bár fontosnak véli, viszont döntő szerepet szán az előzetes tudásnak, többek között nagyonnagyon sok empirikus pedagógiai kutatás eredményeire alapozottan is. A konstruktivista pedagógia azt gondolja, hogy a tudás egyáltalán nem egy kumulatív folyamatban jön létre, hanem a tanulás folyamatában az átfogó tudásrendszerek válnak egyre kidolgozottabbá, részletesebbé, differenciáltabbá. A tudást tehát nem elemekből pakolgatjuk össze a gyerekek fejében, hanem kifejezetten másról van szó. Már létező, az egész világról alkotott ismeretrendszert átfogó tudásrendszerek válnak egyre kidolgozottabbá 1. A tudás tehát személyes, egyéni konstrukció, azaz nem objektív és nem tükörképe a valóságnak. Így a konstruktivista pedagógiában nincs igaz és hamis. A tanulási folyamat dinamikusabb és a kimenetek is változatosak. A tanulás eredménye bonyolultabb, összetettebb (ellentmondás is lehet!), és egyénre szabottabb lesz. Ennek a bonyolult tudásrendszernek a tartalma, a mennyisége, a szerveződése válik fontossá, és ennek függvényében lesz a tudás alkalmassá 1 Nahalka István: Konstruktivizmus és tartalomfejlesztés. ptp://ftp.oki.hu/download/tankonyvdialogusok/tankonyvdialogusokii09.pdf 56. old. Székesfehérvári Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda, Székesfehérvár, Fürdő sor 3. 1

2 (TÁMOP /22F ) arra, hogy cselekvéseinket, tevékenységünket, döntéseinket, problémamegoldásainkat irányítsa. A képességek tehát a tudásrendszer megjelenési formái ezért a kompetenciák a tudásrendszer működtetésének az eredményei. (E szerint az egyes kompetenciák nem függetlenek a tudásterületektől és a pszichikus rendszertől.) Pl. a konstruktivista elképzelés a problémamegoldást beágyazza az ismeretek körébe. Azt mondja, hogy nem általában, hanem valamilyen meghatározott területen tudok problémát megoldani, és elsősorban az azon a területen gyűjtött tudásom az, ami a probléma megoldásában engem irányítani fog, és nem valamifajta gép, a problémamegoldással kapcsolatos külön rendszer, ami valahol az agyam elkülönült részében található. 2. Ehhez a digitális kompetencia fejlesztésére van szükség. Ugyan az informális tanulás lehetőségei kibővülnek, a speciális, alapozó jellegű képességfejlesztés egy része (írás, olvasás, számolás, idegen nyelv) az előre elkészített tananyagokat inkább nagyfokú irányítás mellett érdemes elsajátíttatni. Ebben az esetben a megszerzendő tudás meglehetősen standardizálható, jól mérhető, a kreativitás kisebb jelentőségű, viszont a biztos tudás megszerzése alapvető jelentőségű a további tanulási folyamatok megalapozásához. A sikeres oktatási tevékenység túlnyomó többsége nehezen képzelhető el sokszínű kommunikáció nélkül. Az eredményes kommunikáció feltétele az a rugalmasság, amellyel a résztvevők a másik mondanivalóját kontextusba tudják rendezni, illetve a jelentések eltérését minimálisra tudják csökkenteni. Nem a különbségek teljes eltűnése, hanem a kontextuson belül lényeges különbségekre való reagálás a cél, ha a kommunikációt tovább kívánjuk gördíteni. Ha meg akarunk valamit tanítani, akkor sem tehetünk mást, mint változatos formában kommunikálunk a diákkal, mert csakis mindkét fél intenzív kommunikációja révén nyerhetjük el azokat a viszszacsatolásokat, amelyek révén korrigálhatjuk és optimalizálhatjuk a tanítás céljait és eszközeit. Az IKT egyszerre kihívás és lehetőség a pedagógiának. Kihívás, mert az internet használatára és általában a médiahasználatra szánt időt egyre inkább magukhoz ragadják ezek a végletekig változatos és mindinkább egyedi igényeket kielégíteni képes online terek. Lehetőség, mert az internet alkotóbb felhasználására szoktatják a tanulókat és tanárokat egyaránt, ezzel pedig segítenek az elearning eredményeinek kiaknázásában. Az elearning környezetében lassú, szívós és feltartóztathatatlan változások zajlanak: a szocializáció, az iskolán kívüli tanulás változik meg, de ez természetesen nem hagyja érintetlenül a formális oktatás világát sem. Don Tapscott véleménye az iskola átalakulásáról. Mivel a tájékozódás és az információközlés a televíziózásról egyre inkább a decentralizál, interaktív kommunikációközlés felé halad, ezért a tanítási modell is mind inkább átalakul. A jövő a felfedezésen, megismerésen, részvételen alapuló, újszerű oktatási modelleké, amelyek alkalmazkodnak az ugyancsak átalakult gazdaság egyik legsürgősebb és legfontosabb tényezőjéhez: a tudásmunkához. Ezt sokan az oktatás válságaként értelmezik, illetve élik meg, mások csak egy változásként, amelynek lépéseit Tapscott így írja le 3 : Átállás a lineáris tanulásról a hipermédiásra, az utasításokról a készítésre és a felfedezésre (intstrukcionizmus, konstrukcionizmus), a közvetítő, tanárközpontú tanulásról a tanulóközpontúra az anyag befogadásáról a navigálásra és a tanulás tanulására, 2 Nahalka István: Konstruktivizmus és tartalomfejlesztés. ptp://ftp.oki.hu/download/tankonyvdialogusok/tankonyvdialogusokii09.pdf 57. old. 3 Don Tapscott (2001): Digitális gyermekkor. Az internetgeneráció felemelkedése. Kossuth, Budapest. Székesfehérvári Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda, Székesfehérvár, Fürdő sor 3. 2

3 (TÁMOP /22F ) az iskolai tanulásról az élethosszig tartó tanulásra, a tömeges oktatásról a személyre szabott tanulásra, a kínt okozó tanulásról az érdekes tanulásra, amelyek keretében az ismeretszerzés, a munka és a szórakozás integrálódhat, valamint a tanár közvetítő szerepről a segítő szerepére való átállás. Az elearning úgy tűnik megfelelő válaszokat kínál ezekre a felvetésekre és ajánlásokra, sőt lassan megszűnik a learnig és elearnig megkülönböztetése. (Már most is sok vegyes rendszer van, főleg az idegen nyelv tanulásban.) Az biztos, hogy elearning nélkül hamarosan reménytelen lesz a tanár helyzete, ha motivált diákot szeretne látni az óráin. A tanárok nagy része inkább csak kiegészítő, színesítő modulként gondolnak rá, nem úgy, mint az oktatásszervezés és a korszerű tanítás természetes alapjaira. Különösen a közoktatásban a tanárok és a diákok mint két kultúra részesei állnak szemben egymással. Elearning tanácsadás és oktatás a oldalon található. De azt is látni kell, hogy, az online tanulás egyre kevésbé működik úgy, mint egy médium, inkább mint egy platform. Az online tanulói szoftverek már nem tartalomfelhasználó eszközök, inkább tartalomszerző eszközök, és ebben jön létre az ismeretszerzés. A felhasználók igénye, hogy saját tartalmaikat és arculatukat hozzák létre, ezt bizonyítja a Wikipedia sikere, valamint a felhasználók által kialakított és birtokolt weboldalak és blogok. Az informális és járulékos tanulás fontossága (például Googletanulók ), és ennek dokumentálása és prezentálása egyre növekszik. A platformként működő weben tartalmakat alakítanak ki, osztanak meg, csoportosítanak újra, látnak el új céllal és adnak tovább. Maga a háló az úgynevezett olvasható hálóból a írhatóolvasható hálóvá válik. Az új lehetőségek kiváló pedagógia eszközök lehetnek, és nem kell hozzá sok tanulás sem. NAT 2007 A NAT 2007egyik kiemelt kulcskompetenciája a digitális kompetencia lett. A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak (Information Society Technology, a továbbiakban: IST) magabiztos és kritikus használatát a munka, a kommunikáció és a szabadidő terén. Ez a következő készségeken, tevékenységeken alapul: információ felismerése, visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje; továbbá kommunikáció és hálózati együttműködés az interneten keresztül. Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök A digitális kompetencia a természetnek, az IST szerepének és lehetőségeinek értését, alapos ismeretét jelenti a személyes és társadalmi életben, valamint a munkában. Magában foglalja a főbb számítógépes alkalmazásokat szövegszerkesztés, adattáblázatok, adatbázisok, információtároláskezelés, az internet által kínált lehetőségek és az elektronikus média útján történő kommunikáció ( , hálózati eszközök) a szabadidő, az információmegosztás, az együttműködő hálózatépítés, a tanulás és a kutatás terén. Az egyénnek értenie kell, miként segíti az IST a kreativitást és az innovációt, ismernie kell az elérhető információ hitelessége és megbízhatósága körüli problémákat, valamint az IST interaktív használatához kapcsolódó etikai elveket. A szükséges képességek felölelik az információ megkeresését, összegyűjtését és feldolgozását, a kritikus alkalmazást, a valós és a virtuális kapcsolatok megkülönbözetését. Idetartozik a komplex információ előállítását, bemutatását és megértését elősegítő eszközök használata, valamint az internet alapú szolgáltatások elérése, a velük való kutatás, az IST alkalmazása a kritikai gondolkodás, a kreativitás és az innováció területén. Az IST használata kritikus és megfontolt attitűdöket igényel az elérhető információ és az interaktív média felelősségteljes használata érdekében. A kompetencia fejlődését segítheti to Székesfehérvári Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda, Székesfehérvár, Fürdő sor 3. 3

4 (TÁMOP /22F ) vábbá a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai célokat szolgáló közösségekben és hálózatokban való részvétel. A NAT előírásai az általános és középiskolákra vonatkoznak, az iskolai pedagógiai programoknak és a helyi tanterveknek kell biztosítani ezek megvalósítását. A NAT szerint a 10. évfolyamtól lezárul az informatika kötelező oktatása, de a digitális kompetencia fejlesztése itt nem hagyható abba, és nem elég, ha más tantárgyak is foglalkoznak ezekkel a kompetenciákkal. Ugyanis a személyiség fejlődésében 16 éves kor után indul meg az absztraháló képesség, és a felelősségteljes gondolkodás kibontakozása. E képességek nélkül pedig nem lehet megvalósítani a NAT azon elvárásait, amelyek a komplex rendszerek használatát, az információk kritikus elemzését, és felelősségteljes használatát írja elő. Így tehát a későbbiek során alkalmat kell találni arra, hogy informális, nonformális keretek között segítsük a tanulókat e kompetenciák megszerzéséhez, és biztonságos alkalmazásához. Már csak azért is, mert ezeket a technikákat kell a további életük során használniuk. A hagyományos (instruktív) és újszerű (konstruktivista) pedagógia különbségei A digitális pedagógiát mint fogalmat, a lehető legtágabb értelemben, minden olyan hagyományos vagy konstruktív pedagógiai, tanulásitanítási módra, módszerre használjuk, amely során számítógépet, informatikai eszközt is használ a tanuló, a pedagógus. Az információs és kommunikációs technológiák (IKT), a digitális kompetencia fejlesztése egyrészt célként jelenik meg, amikor magát az eszközt, szoftvert, szolgáltatást tanuljuk meg használni, másrészt amikor már készség szinten alkalmazzuk eszköz jellegét hangsúlyozzuk, keresztkompetencia, illetve kereszttantárgyi területként. A hagyományos és a konstruktivista pedagógia a megismerés, a tanulás folyamatai tekintetében sok ponton szemben áll egymással (ahogy ezt a táblázat is mutatja) és ennek messzemenő következményei vannak a pedagógiai folyamat egészére is! Tradicionális tanulási környezet Tények és szabályok, kész megoldások megtanítása Zárt, kész tudás átadása A tudás forrása az iskola, a tanár, a tananyag A tanári instrukció dominanciája a tudáselsajátítás során Kötött tanterv, merev órabeosztás A tanulás fáradtságos munka Osztályteremben történő tanítás Osztálykeretben történő tanítás Homogén korcsoportban történő tanítás Iskolán belüli tanulócsoportok Konstruktivista tanulási környezet Készségek, kompetenciák, jártasságok, attitűdök kialakítása Az egész életen át történő tanulás képességének és készségének kialakítása A különböző forrásokból és perspektívából szerzett tudáselemek integrációja Komplex, inspiráló tanulási környezetben a tanuló önállóan építi fel tudását Projekt alapú tanulás, szabad időkeretben A tanulás érdekes vállalkozás Könyvtárban és az iskola más helyszínein történő tanulás Kisebb, csoportokban történő tanulás Heterogén korcsoportban történő tanulás Iskolák közti tanulócsoportok, internetes kapcsolattar Székesfehérvári Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda, Székesfehérvár, Fürdő sor 3. 4

5 (TÁMOP /22F ) tással Alkalmazkodás és konformizmus Külső szabályok követése Tanárnak történő megfelelés Zárt, lineáris, monomediális tanulási környezet low tech infrastruktúra mellett is működőképes a tanár aktív ismeretátadó a diák a tudástartalmak passzív befogadója a teljesítmények egyénekhez kötődnek az egyéni munkavégzést preferálja tananyaga tantárgyi struktúrák köré épül a frontális tanítást preferálja a formális tanulásra helyezi a hangsúlyt előre tervezett, prekoordinált tanterv szerint működik egyszerűen, adminisztratív úton szabályozható az értékelés elszakad a tanulás folyamatától kvantitatív értékmérők egzaktabb teljesítménymérés lehetősége a tanulás elsősorban primer ismeretek befogadását, a tudás pedig azok felidézését jelenti Kreativitás, kritika és innováció Belső szabályok kialakítása Standardoknak történő megfelelés Nyitott, multi és hipermediális high tech infrastruktúrát igényel a tanár az ismeretszerzés folyamatának szervezője a diák állítja össze és rendszerezi a teljesítmények sokszor csak csoportszinten jelentkeznek a csoportmunkát helyezi előtérbe tananyaga projektmunkák során áll össze, illetve a tananyag maga a projekt megvalósítása fő munkaformája a csoportmunka a tanulás informális módon valósul meg rejtett tanterve van átfogó szabályozása nehezen valósítható meg az értékelés jobban kötődik a folyamathoz kvalitatív értékmérők a teljesítménymérés szubjektívebb a tanulás lényege az ismeretszerzés képességének elsajátítása, a tudás pedig e képesség készségszintű alkalmazása Digitális pedagógia A digitális pedagógiát mint fogalmat, a lehető legtágabb értelemben, minden olyan hagyományos vagy konstruktív pedagógiai, tanulásitanítási módra, módszerre használjuk, amely során számítógépet, informatikai eszközt is használ a tanuló, a pedagógus. Az információs és kommunikációs technológiák (IKT), a digitális kompetencia fejlesztése egyrészt célként jelenik meg, amikor magát az eszközt, szoftvert, szolgáltatást tanuljuk meg használni, másrészt amikor már készség szinten alkalmazzuk eszköz jellegét hangsúlyozzuk, keresztkompetencia, illetve kereszttantárgyi területként. Székesfehérvári Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda, Székesfehérvár, Fürdő sor 3. 5

6 (TÁMOP /22F ) Az informatikai eszközöket a hagyományos (instruktív) pedagógia folyamata során is alkalmazhatjuk, de igazán hatékonyan a konstruktivista pedagógia által szolgáltatott alapok esetén alkalmazható. A hagyományos és a konstruktivista tanulási környezet legfőbb jellemzőinek eltérését több szerző összefoglalta már: Az IKT oktatásbeli aktív jelenléte többet jelent a számítógépek használatánál. Magyarországon a 90es évek óta vannak olyan törekvések, kezdeményezések, melyek az informatikai eszközök alkalmazásának minél szélesebb körű elterjesztését szorgalmazzák a hazai iskolarendszerben. Az informatika korában az írástudás azt jelenti, hogy képesnek kell lennünk megbirkózni a különböző információs csatornákon ránk zúduló adatokkal, információkkal. Képesek vagyunke céljainknak megfelelően válogatni ezek közül az információk közül? Ahhoz, hogy a modern kor problémáit kezelni tudjuk, a mindennapi életünkben megjelenő informatikai eszközöket olyan szinten kell eszközként és nem célként alkalmaznunk, mint például a gépkocsit. Nem kell például tudnunk minden technikai részletet az Internet működéséről, de tudnunk kell hatékonyan keresni ebben a hatalmas adattömegben. Mivel az informatika az egyik legdinamikusabban fejlődő tudomány, az oktatásnak nem a statikus ismeretek oktatására kell koncentrálnia, hanem a dinamikus folyamatok megértésére kell felkészíteni a diákokat. Nem az a cél, hogy adott szoftverek használatát tanítsuk meg a tanulóknak, hanem hogy adott tevékenységek számítógéppel történő megoldásának lehetőségére készítsük fel őket. Ezáltal elérhetjük, hogy az egyre gyakrabban bekövetkező technológiai váltásokra mint például újabb operációs rendszerek, alkalmazások megjelenése a társadalom tagjai rugalmasabban tudjanak reagálni. Ezekkel a képességekkel a felnőtt állampolgár képes lesz arra, hogy bármely közösség (pl. család, munkahely) alkotó, résztvevő, együttműködő tagja legyen. A közösség többi tagjával együttműködve kell meghatároznia egy adott probléma megoldási lépéseit, részfeladatait. A tárgyalási folyamtok, a viták során világosan, érthetően kell ismertetnie érveit, de meg kell hallgatnia mások esetleg eltérő gondolatait is. Az együttműködés alapvető formája ma már a hálózati kommunikáció, mely során a közösség tagjának olyan szereplőkkel kell kooperálnia, akik esetleg térben és/vagy időben elkülönülnek tőle. Az információs és kommunikációs technológia egy olyan új környezetet és eszköztárat nyújthat a ma tanárainak, amellyel munkájuk hatékonyabb lehet mind szakmai, mind pedig pedagógiai értelemben. A korszerű IKT eszközök már többet közvetítenek magánál az információs technológiánál a digitális kultúra kialakulásához, fejlődéséhez járulnak hozzá. Ezért napjainkban az IKT oktatás fókuszában a felhasználó, nem pedig az infospecialista áll. A tudásalapú társadalomban való részvételhez szükséges alapvető felhasználói képességek/készségek kifejlesztése ezért az alaptanterv része kell hogy legyen. A hagyományos tanórákon közvetített merev, korlátozott tudást, a rugalmas, korlátok nélküli tudásnak kell felváltania. A tanulás sokkal inkább egy élethosszig tartó folyamat, mintsem a gyerekkornak, a felnőtt valóságtól elzárt szakasza. A tanár többé már nem a legjelentősebb forrása a bölcsességnek megtanulta, hogy szerepét hogyan fordítsa át a katedrán álló bölcs szerepéből a tanuló mellett álló irányítóvá. A számítógép által támogatott tanulási környezet kiváló terep a konstruktivista paradigma felismerésére: személyre szabott instrukciókkal szolgál az életviteli képességek kialakításához. Ez azonban nem jelenti a lexikális alapismeretek szükségtelenségét. A kompetencia alapú oktatás csak olyan szintű lexikális alapismereteket követel meg, amelyek képesek mobilizálni a kompetenciákat. Mindenképpen fel kell tehát hívni a figyelmet arra is, hogy a digitális pedagógia alkalmazása során nem az informatikai ismeretek öncélú átadása a cél, hanem a megfelelő digitális kompetenciák kialakítása. Székesfehérvári Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda, Székesfehérvár, Fürdő sor 3. 6

7 (TÁMOP /22F ) Az informatikai eszközök oktatásban történő használatának optimális módját könnyebben találhatjuk meg, ha ismerjük az előnyeit. Íme néhány a teljesség igénye nélkül: Az Internet segítségével a tanár és a diák hatalmas adatbázisból meríthet, és kis szervezéssel megvalósítható a kétoldalú vagy többoldalú kommunikáció távoli iskolákkal, sőt kutatóhelyekkel. A multimédiás és prezentációkészítő szoftverek lehetőséget adnak a tanárnak arra, hogy saját, a nyomtatott könyvektől, fóliasorozatoktól független prezentációját elkészítse, valamint hogy mindezt látványosan és a világháló segítségével naprakészen, bármikor újra felhasználhassa. Egy természettudományos folyamat modellezése közben számos előny jelentkezik: a hoszszadalmas eljárások lerövidíthetők, a jelenségek térbeli és időbeli korlátai lecsökkenthetők. A virtuális kísérletek keretében használt eszközök, reakciók, vegyszerek működtetése nem veszélyes (mint pl. egy vegyi üzemé vagy egy atomreaktoré), és használatuk tiszta, környezetkímélő. Lehetőséget ad a különböző szimulált folyamatok megtervezéséhez, a körülmények variálható, interaktív megválasztásával. Így ideálisabb környezet is biztosítható, mint a valóságban. Fontos alkalmazási lehetőséget ad az, hogy nem hozzáférhető jelenségek is megjeleníthetők (mint például az atomi méretek és mozgások szimulációja). A hagyományos táblai rajzzal szemben a grafikai ábrázolások számítógéppel igen gyorsak, szemléletesek, könnyen változtathatók, valamint a gyors adatfeldolgozás lehetősége is előnyös lehet. Az interaktivitás élményszerűvé teszi az informatikai eszközök használatát, az egyéni adatok és kérdések személyes jelleget adnak a tanulás folyamatának. A kérdésekre adott válaszok kiértékelhetők, a válaszok és a személyre szóló eredmények kinyomtathatók, és így a későbbi tanulás során újra felidézhetők. Mivel nemcsak egy tanuló munkáját, hanem egy csoportot, esetleg egy egész osztályt is értékelni lehet, a gyors pedagógiai eredménymérésre is alkalmas. A céltudatos böngészés, az adatfeldolgozás és a prezentációkészítés lehetővé teszi, hogy a diákok projektmunkákat is készítsenek. Az információs és kommunikációs technológia alkalmazása a hagyományos oktatási rendszerben tehát új tanítási, új tanulási lehetőségeket kínál. A régi pedagógiai eszközöket, módszereket és konstruktív pedagógiai eljárásokat is hatékonyabbá teszi, és így a diákok alkalmasabbá válnak az önálló ismeretszerzésre. Az etanulás (elearning) a tudásalapú társadalomban A modern információs és kommunikációs technológiák (IKT) alkalmazása az oktatásban új tanításitanulási módszereket feltételez. Az IKT eszközökkel és szolgáltatásokkal támogatott, instruált tanítástanulási folyamat, az elearning, új lehetőséget nyújt a személyre szabott ismeretátadásra, emellett optimális egyensúlyt teremt az instruktív és az ismeretátadási formák, tanítástanulási módok, módszerek között. Az elearning nevéből adódóan elektronikus tanulást jelent. Gyakorlatilag az elektronikus eszközökkel és szolgáltatásokkal támogatott tanításitanulási formát jelenti, mely az utóbbi időszakban egyre inkább elterjed és kihat az oktatás minden területére. Az elearning fogalmát sokan és sokféleképpen értelmezik. Gyakorlatilag ebbe a kategóriába tartoznak mindazon oktatási, képzési, tanulási módszerek, folyamatok és eljárások, amelyek az új ismeretek átadása és elsajátítása során elektronikus alapú eszköz és szolgáltatásrendszert alkalmaznak. Tágabb értelemben tehát az elearning eszköztárába tartoznak mindazon elektronikus rendszerek, melyek használata alkalmazható a tanításitanulási folyamatok támogatására. Ilyenek például a TV, a rádió, a számítógép stb. is. Az elektronikus tanulás folyamatai Székesfehérvári Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda, Székesfehérvár, Fürdő sor 3. 7

8 (TÁMOP /22F ) nak támogatása ugyanakkor a számítástechnikai eszközök, illetve a hálózatok, az internet kialakulásával és folyamatos elterjedésével alakulhatott ki és terjedhetett el széles körben. A számítástechnikai eszközökkel támogatott oktatás statikus formája az a helyzet, melyben az oktatóanyag valamilyen digitális adathordozón (pl. CD, DVD stb.), vagy intranet/internet hálózaton jut el a felhasználóhoz (tanuló), melynek lejátszásához, illetve a tananyag elsajátításához a hallgató számítógépet használ. Az elearningnek ezt a formáját a szakirodalom CBT nek (Computer Based Training) hívja. Ebben az esetben a tananyag oktatója (a tanár, oktató, tutor, ) és felhasználója (a tanuló) között semmilyen kapcsolat nincs, és menedzselt (tervezett, szervezett és kontrollált) oktatásról csak nagyon szűk értelemben beszélhetünk. A CBTt tekintjük az elearning korai formájának, mely azonban mind a mai napig alkalmazható és elérhető. A módszer nagy hátránya, hogy az oktatásszervezés és a tanártanuló, illetve a tanulótanuló közötti kapcsolat gyakorlatilag minimális. A számítógépes hálózatok fejlődése fogalmazta meg az igényt, és teremtette meg ugyanakkor annak lehetőségét, hogy az elektronikus tanulás szervezett formában, valódi képzésmenedzsmenttel támogatva kerüljön felhasználásra. Ezt a szakirodalom Online learning nek vagy WBTnek (Web Based Learning ) hívja. Az elearning képzési formái, módszerei Az elearning klasszikusan szinkrón és aszinkrón módszerekre szokás osztani. Ennek a felosztásnak az alapja a tanár és a tanuló egymással való időbeni és térbeli kapcsolata. Szinkrón módszernek tekintjük mindazon oktatási formákat és tevékenységeket, melyek során a tanár és a tanuló egy időben, de egymástól térben elkülönülve oktat, illetve tanul. Ilyen például az ún. virtuális osztályterem, amely nagyon sokban hasonlít a jelenléti oktatáshoz, ugyanakkor lehetőséget teremt arra, hogy az oktató és a tanuló között akár nagy térbeli távolságot is áthidaljon. Ezzel szemben az aszinkrón módszer alkalmazása a tanár és a tanuló időbeni és térbeli teljes elkülönülését feltételezi, tehát a tanár elkészíti a tananyagot, és azt a tanuló annak a szerveren történő elhelyezése után saját ütemezésében sajátítja el. Egy másik felosztás alapja a tanulóknak a tanulási folyamatban történő részvételének jellege, mely szerint megkülönböztetünk egyéni, saját ütemben történő tanulást ( selfpaced learning ) és ún. kooperatív tanulási módot ( collaborative learning ). Ez utóbbi feltételezi a tanulók egymással való kapcsolatát, és a fentebb említett módon tovább bontható aszinkrón (pl. fórum, stb.) és szinkrón (pl. virtuális osztályterem, alkalmazásmegosztás, chat, stb.) módokra. Az elearning előnyei Az elektronikus alapú oktatás alkalmazásának legfontosabb előnyei az alábbiak: Csökkennek az oktatáshoz, képzéshez kapcsolódó járulékos (pl. utazás, szállás stb.) és adminisztrációs költségek. A hatékony képzési módszer (egyéni tanulási utak és módszer, testreszabott tudásátadás, egyénre szabott tananyagok). Valós, vagy eltolt idejű tudásátadás történik. Globális a hozzáférés a tudáshoz (a szükséges tudás a kívánt időben a megfelelő embernek, az adott üzleti cél szükségletei szerint). Az oktatási tartalom folyamatosan bővíthető és könnyen, folyamatosan megújítható. A tanulási folyamat nyomonkövethető, és a megszerzett tudás számonkérhető. A tanulás bárhol és bármikor saját ütemben folytatható. Az elektronikus oktatás, és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások (pl. skill gap analysis ) a tanulási kultúrába beépülnek, és motivációs tényezőként hatnak. Székesfehérvári Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda, Székesfehérvár, Fürdő sor 3. 8

9 (TÁMOP /22F ) A digitális kompetencia fejlesztésének lehetőségei A tanulók a digitális kompetencia alapvető részeit, tevékenységeit az információ felismerését, visszakeresését, értékelését, tárolását, előállítását, bemutatását és cseréjét, továbbá az interneten keresztüli a kommunikáció és hálózati együttműködést valamint az ehhez kapcsolódó számítógépes ismereteket és programokat az általános és a középiskolában tanulják. A kimenti szabályozást a középszintű érettségei vizsga és az ECLD vizsga biztosítja (és egyéb speciális szakvizsgák pl. cisco), amelyeket rendszeresen aktualizálnak, ezzel a tanárnak is lépést kell tartania. Ezen kívül képes legyen: az információ keresés, feldolgozás során megfelelő kritikával élni, az információ hitelségét, megbízhatóságát eldönteni, ismerje az internethasználat etikáját. A legfontosabb készségek: kritikai érzék, felelősségérzet, kreativitás, innováció. Képességek: tudományos gondolkodásmód, a dolgok komplex szemlélete, demokratikus problémamegoldó képesség, közösségekben való együttműködés. Virtuális közösségek, a közösségi oldalak oktatási felhasználása A számítógépes kommunikáció egyre szélesebb körű elterjedése, az egyre több szolgáltatás megjelenése azt eredményezte, hogy megjelentek az ún. közösségi oldalak, melyek integráltan több szolgáltatást is nyújtanak a felhasználók részére. Az itt történt regisztráció után a felhasználók: csoportokat képezhetnek; virtuális ismeretséget köthetnek; fórumozhatnak; a létrehozott csoportok közös naptárt, hirdetőfalat használhatnak; azonnali üzenetet válthatnak egymással; fájlokat tölthetnek fel, oszthatnak meg egymással. Jelenleg a közösségi oldalak még inkább a szórakozás, a közös érdeklődési körrel rendelkező felhasználók otthonai, de minden kétséget kizáróan hamarosan az oktatás, a kutatás területén is jelentős szerepet töltenek majd be. A számítógépes kommunikáció oktatásban történő alkalmazása A számítógépes kommunikáció eszközeit, módszereit, azok tulajdonságainak figyelembevételével lehet a pedagógiai munkában alkalmazni. A fórumok nagyon jól tudják támogatni a projekt jellegű tevékenységeket, hiszen időben hosszabb és térben egymástól távollévő felhasználók együttműködését is könnyen nyomon lehet követni a segítségükkel. A fórumok lehetőséget adnak arra is, hogy a projekt megvalósítása során összegyűjtött, létrehozott tartalmakat megosszák egymással a felhasználók, véleményezzék egymás munkáját, megbeszéljék a projekt megvalósítása során felmerült problémákat. A chat hatékonyabban használható az időben rövid, gyorsabb lefolyású kollaborációt igénylő tevékenységek során, akár különböző szituációs gyakorlatok (szerepjáték), akár vita jellegű beszélgetések alkalmával. Fontos kiemelni, hogy a számítógéppel segített kollaboratív módszerek iskolai alkalmazása túlmutat az , a fórum és a chat lehetőségein. Nagyon sok olyan keretrendszer létezik és használható, amely komplex kommunikációs szolgáltatásokat nyújtva (akár digitális oktatási tartalommal együtt) áll az IKT eszközöket alkalmazni kívánó pedagógusok, iskolák rendelkezésére. Székesfehérvári Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda, Székesfehérvár, Fürdő sor 3. 9

10 (TÁMOP /22F ) Az IKT eszközök felhasználása a tanulásitanítási folyamat különböző szakaszaiban Az IKT eszközök felhasználását a tanulási, oktatási folyamat különböző szakaszaiban lehet hatékonyan alkalmazni. Alapvető törekvés, hogy a számítógépet, a különböző szoftvereket nem öncélúan, hanem valamilyen ismeretszerzési, tanulási cél elérése érdekében kell felhasználni. A csoportmunkán, a projekt jellegű tevékenységen alapuló tanulói feladatok kiválóan alkalmasak arra, hogy a különböző számítógépes szoftvereket, alkalmazásokat a tanulók a gyakorlati munka során használják. Az adott gyakorlat végrehajtáskor különböző feladatokat kell, kell megoldaniuk a diákoknak, és a végrehajtás során együttműködniük akár IKT eszközök alkalmazásával. A különböző képességű, eltérő érdeklődésű tanulók is végezhetnek olyan feladatokat, amelyek felkeltették érdeklődésüket, vagy éppen ellenkezőleg, olyan feladatot kaphatnak a csoporton belül, amelyben gyengébbek, de így fejleszthetik az adott területen meglévő kompetenciájukat, képességüket. Az IKT eszközöket különböző tevékenységek során lehet alkalmazni, pl.: anyaggyűjtés kulcsszavak alapján (szöveg és kép keresése), megtalált információk rendszerezése (szempontok megadásával), feldolgozás csoportmunkában (szövegszerkesztés, prezentáció, animáció készítése), előre kiosztott szerepek szerint, a csoportmunka során számítógépes kommunikáció alkalmazása, a feladat megoldásának bemutatása. IKT néhány alkalmazási lehetősége április 30án a CERN bejelentette, hogy a világháló mindenki számára szabad és ingyenes. Azóta sok weblap készült, a korábbi internetes szolgáltatásoknak megjelent a webbes változata (pl. levelezés, fájlok fel és letöltését szervező oldalak, csevegés). A web nemcsak az internet szolgáltatásait integrálta, hanem az internethez korábban nem kötött médiaelemeknek is megjelennek a webbes változatai. A tévé és rádiócsatornák által üzemeltett oldalak nagy része online műsorszolgáltatást és archívumot is tartalmaz, az újságok weboldalain pedig gyorsabban informálódhatunk, mint a nyomtatott verziókból. Sorra jelennek meg azok a rádiók televíziók, amelyek kizárólag a neten működnek. Ezeknek már nincs kötött műsoridejük. Mindenki azt a műsor tölti le, amelyik tetszik neki, és akkor, amikor akarja. Ezeket az órán vagy otthoni munkában is használhatják a diákok. Pl. a mindentudás egyeteme előadásai, amelyekhez még ellenőrző kérdések is vannak. A webnek ez az új korszakát Web 2.0nak hívják. Az információ kis tartalmi elemekre bomlik, amelyeket számos domain között lehet megosztani. A dokumentumok hálózata átalakult az adatok hálózatává. A net már nemcsak információs források, hanem egy olyan új eszközrendszer, amelynek segítségével összegyűjtjük és újracsoportosítjuk ezeket a tartalmi elemeket újszerű és hasznos módon. A web áttért az információ átadásra és felhasználásra. Az emberek nem csupán könyveket olvasnak, rádiót hallgatnak vagy tévét néznek a weben, hanem beszélgetnek egy olyan nyelven, amely nem csak szavakból áll, hanem képekből, videókból, multimédiából. A rendszer egyértelműen hálózatként épül fel és működik. Ellentétben a korábbi szolgáltatásokkal, ahol a tartalmat a szolgáltatást nyújtó biztosította, web 2.0ás szolgáltatásoknál a szerver gazdája csak a keretrendszert biztosítja, a tartalmat maguk a felhasználók töltik fel, hozzák létre, osztják meg vagy véleményezik. A felhasználók kapcsolatokat alakítanak ki egymás között. Az interaktivitás és a fogyasztók egymással folytatott kommunikációja miatt napjainkban alig van olyan oldal, amely köré ne szerveződne valamilyen közösség. Székesfehérvári Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda, Székesfehérvár, Fürdő sor 3. 10

11 (TÁMOP /22F ) A tartalmat létrehozó felhasználók számának nagyságrendi növekedése az alkotás, a fogyasztás, a véleménynyilvánítás és a kommunikáció demokratizálásához, valamint a világról szerezhető ismeretek minőségi változásához vezet. Ez lesz az a tudásközösség, amelyről Nyíri Kristóf beszél. A szakértők hozzáértését felváltja a tömegek bölcsessége. (Erről részletesebben pl. a wikipédián lehet olvasni. A tanárok pedig az INFONIA Alapítvány új, online interaktív tanulási technikákkal foglalkozó füzetét letölthetik a következő helyről A weblogok, a wiki, a podcasting mind nyitottak a külvilágra, beépülhetnek egy egyéni tanulási vonalába. Tartalommal való feltöltésük nem sok előzetes befektetést igényel. A használatuk során a tanulók maguk alakíthatják ki a dinamikus tanulói környezetet. Ezek a programok jó lehetőséget adnak a személyes és csoportos kutatómunkára épülő projektek számára. A Wiki a hipertext rendszerek speciális fajtája, illetve egy szoftver, amellyel létrehozható. A Wiki Wiki Web olyan webhely, amelyet egy wikiszoftver működtet, webalapon. Gyorsan és könnyen lehet létrehozni hivatkozásokat, elég csak leírni a hivatkozott oldal nevét WikiName módra (nagy kezdőbetű és további nagybetűket is tartalmazó szavakat a rendszer linkké alakítja). Ez az egyszerűség segít a tartalomra koncentrálni. A wiki mint tanulóközösség működik. Egy adott témájú wiki nagy valószínűséggel a témában érdekelt látogatókat fogja vonzani, akik viszont érdekeltek a tartalom minőségének javításában. Az idetévedt látogató, ha hasznos tartalomra lel, és észre veszi, hogy van lehetősége módosítani a lapokat, e lehetőség birtokában többnyire felelősséget érez a lap iránt. A wiki körül általában kialakul egy közösség, amely igyekszik az oldalakat használható formában megőrizni és védeni. Ha valaki olyan gondolatokat akar közzétenni, amely tartalmukban vagy stílusukban nem odaillők, akkor valószínűleg nem is maradnak ott sokáig, a közösség gondoskodik róla, hogy letörölje, ehhez persze kommunikáció és többnyire megegyezés kell. Arra sincs biztosíték, hogy egy rosszindulatú látogató az oldalamat ne törölje le. Ez gyorsan a naplózás miatt gyorsan helyreállítható. Nem sok értelme van a pusztításnak, ha perceken belül valaki úgy is visszaállítja. Ha valaki letöröl egy oldalt, és senki nem állítja vissza, akkor feltehetően arra az oldalra nincs is szükség, hiszen senki sem törődött vele. A legjobb védelmet az jelenti, hogy a legtöbben észre sem veszik, ha egy wikire tévednek, így nem is tudnak a létezéséről. Ami a legtöbb hackert távol tartja a wikitől, az feltehetően a kihívás hiánya. Nincs semmi élvezet egy olyan rendszer megtörésében, aminek jóformán semmi védelme sincs. A wiki sorsa az őt használó közösség sorsától függ. A wiki célja, hogy az oldalakon használható információk jelenjenek meg. Amíg ez kialakul, addig a felhasználóknak nyilván kommunikálniuk kell, egymás ötleteit kell kiegészíteniük, illetve felhasználniuk. Ehhez egy párbeszéd, egy fórum szükséges. A wikire jellemző, hogy amikor az eszmecsere eredményeként már elég információ gyűlt össze a lapon az adott témában, akkor a lapot egy lehetőleg hozzáértő felhasználó a fórum jellegű oldalt dokumentum jellegű oldallá alakítja át (refaktorizálja). A nyílt közösségi munka mellett a wiki rendszeresen használható önálló, egyébként mindenféle strukturális rendezettséget nélkülöző gondolatok lejegyzetelésére, és a köztük meglévő összefüggések, hivatkozások megőrzésére. Közülük a leghíresebb a wikipedia, sajátos példája az informális és kollaboratív tanulásnak: projektszerű feladatvégzés során kölcsönös tanítás és tanulás zajlik benne. A weblog a weben történő publikálás legegyszerűbb formája. Az alkotás varázsa késztet sok embert saját blog készítésére, és ez a hajtóerő az oktatásban is kihasználható. A weblap információi kronologikus rendben visszafelé listázódnak. Ezért a weblog tanulmányitudásakkumulációs naplóként is funkcionálhat. Az olvasók által többnyire kommentálható a tartalma. A kezelése nem igényel informatikai ismereteket. Egy program (FeedDemon, Székesfehérvári Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda, Székesfehérvár, Fürdő sor 3. 11

12 (TÁMOP /22F ) NetNewsWire, Bloglines.) segítségével pár blogot és más webhelyeket hírújsággá alakíthatunk. Az eredetileg egyszemélyes, hagyományos naplóra emlékeztető blogog villámgyorsan alakultak át blogringekké. Így könnyen épülhetnek ki akár tematikus, akár földrajzi alapon különböző gyűrűk. A blogok alkalmasak arra is, hogy az iskola a fogadóóráit itt tartsa, nem kell bemenni az iskolába, amikor problémája van a szülőnek vagy tanárnak elég itt jeleznie, a beírások automatikusan dokumentálódnak. A blog kiváló teret nyújt az információ és a tudás megosztására és megvitatására, kapcsolatok építésére és fenntartására. A monitor előtt szocializálódó fiataloknak természetes választást jelent, hogy nemcsak kapcsolati csatornáit telepítse a hálóra, de alkotó tevékenységét is. A tartalmakat mobiltelefonon keresztül is fel lehet tölteni, és a bejegyzések multimédiát is tartalmazhatnak. Saját bolg készítésére több magyar nyelvű program is alkalmas pl. vagy blog.lap.hu Olyan blogok is vannak, amelyek gondolatok, hírek gyűjteményei egy megadott témában. Pl. a Poeten lehetőség van irodalommal, művészettel kapcsolatos blogok, vagy személyes blog indítására is, teljesen ingyen. A videoblog olyan olyan blog, amely elsődlegesen mozgóképes állományokat tartalmaz. Nem kell drága felszerelés vagy jó minőségű kamera, elég a mobil kamerája is. Természetesen szöveget, és külön hanganyagot is publikálhatunk egy videóra szakosodott blogon. Akik a videoblogot oktatásra használják, mind arról számolnak be, hogy életkortól függetlenül mindenkit aktivitásra ösztönöz. A vbolog audiovizuális terepen kínál interaktív lehetőséget. A vloging használata nem egy kidolgozott pedagógia eszköz, ha azonban egy feladat erejéig érezzük szükségét a multimédiás tartalmak előállításának és közzétételének, akkor a gyorsan elkészíthető, könnyen szerkeszthető. A vlog kiváló alternatíva pl. azon diákok számára, akik már megtanulták az egyéni és csoportos munkavégzés alapjait, és tovább szeretnénk fejleszteni médiahasználatukat. A használók megtanulhatják, hogy mit, mikor, hogyan lehet és érdemes kifejezni, mikor egymás mellett alternatívaként jelenik meg a szöveg, a hanganyag a videoklip. Ez a médiakompetencia a jövő oktatónevelő munkájának egyik kiemelt célja. A podcasting alatt audio és videoformátumú adatok készítését és interneten való hozzáférhetővé tételét értjük. Egy podcasting médiabejegyzések (epizódok) sorozatát jelenti. A podcastokat felfoghatjuk egyfajta rádió vagy tévéműsornak is, amelynek sugárzása nem korlátozódik egyetlen időpontra. Tantárgyi honlapokat ott érdemes készíteni, ahol a tanulók nagy részének van otthon internet elérése, vagy az iskolában tud dolgozni vele. Honlapot akár a worben is tudunk készíteni, és az ingyenes n regisztráció után közzé lehet tenni. Az oktatásban ma fontos szerepet tulajdonítanak az interaktív toll és táblarendszereknek, amelyek egy speciális szoftver és egy projektor segítségével a számítógép kezelését teszik lehetővé a tábláról, ezáltal a táblára írt és rajzolt tartalmak a gépre elmenthetők és újra előhívhatók. Sokfajta interaktív tábla van, amelyek méretben és tudásban különböznek egymástól. A digitális tábla teljes kihasználása tervezést igényel, s ez sok időbe kerül. Erről többet lehet megtudni a lapon. Az interaktív tábla térbeli korlátait lépi át az interaktív felület, a one touch technológia, amely az osztályterem teljes falfelületét is tudja használni, ez a felület nemcsak falakon de térben is állhat. A multitouch technológia az eddigi egyszemélyes munkaformák helyett a csoportos munkát is lehetővé teszi. Főleg grafikai, geometriai, földrajz jellegű feladatokhoz kiváló. A rendszer legnagyobb értékét a közösségfejlesztő, önállóságra nevelő, vizuális érzéket fejlesztő hatásai adják. Az interaktív ground egy földre vetített interaktív alkalmazás, amely lehet térkép, játék, video, grafika, mely a lábunkkal vezérelhető. Játékos szimulációkra alkalmas. Az interaktív azonosító rendszer felismeri a ráhelyezett tárgyakat, azonosítja azokat és képes a tárgyhoz rendelt információk megjelenítésére is. A felület mérete bármekkora lehet, így akár Székesfehérvári Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda, Székesfehérvár, Fürdő sor 3. 12

13 (TÁMOP /22F ) az iskolapadokba is építhetjük. Ezzel létrejön az interaktív iskolapad, melynek segítségével a tanuló az interaktivitás minden előnyét ki tudja használni, a tanár pedig könnyen tudja azonosítani a padnál ülő tanulót, ezzel együtt a hozzá tartozó, adott időszakra vonatkozó teljesítményét, érdemjegyét, aktivitását, és az órai eseményeket tudja tárolni, kiértékelni. Vezeték nélkül képes a rendszer az adatok másolására, áthelyezésére, elküldésére. Már készül a jövő tanulási környezete, amelyben a tanulók valóságosan külön akár más országokban is lehetnek, de egy 3Ds térbe kerülve együtt dolgozhatnak, átlépve így a tér és idő korlátait. Az IKT eszközök sokaságában mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbbet. A táblázat mutatja, hogy, egyes tanuláselméletek, melyen típusú oktatató programokat használhatnak 4. Tanuláselmélet IKT alkalmazások Behaviorista iskola (megfigyelhető viselkedésnali visszajelzések tesztek, mérhető célkitűzések, pozitív azon Kognitív iskola (Nem megfigyelhető hiperlink alakú tananyagok, multimédiás elemek: memória, motiváció, attitűdök, anyagok, kvízjátékok, animáció, diagram gondolkodás, asszociáció) Konstruktivista iskola (felfedezésen alapuló tanulás) esettanulmányok kaland, felfedezéses játékok, szerepjátékok, Elektronikus és hagyományos tanulás keveréke A készségközpontú modell (megértésalkalmazásképzési cél) önállóan feldolgozható webalapú képzés Attitűd központú modell (viselkedéskommunikációközök csoportmunka, szerepjátékok, szinkrón esz Kompetencia központú modell (a döntéshez szükséges tényadatok aszinkrón eszközök összegyűjtése) A neten található IKT műhely A Sulinet Digitális Tudásbázisa, SuliNova Adatbank, És még sok minden csak jól kell keresni. Ma még mind a tipikus, mind az atipikus tanulási formára szükség van, de érzékelhetően közelednek egymáshoz, amelynek alapját az IKT technológiák alkalmazása adja. Virtuális tér az iskolában Ma már egy iskola sem lehet meg Internet kapcsolat nélkül. Több lehetőség közül lehet választhatani: a szélessávú, vezetékes (DSL vagy kábelnet), vagy a vezetéknélküli ( mikrohullámú ), vagy a műholdas (GPRS) vagy a mobiltelefonos kapcsolat közül. Jó, ha több lehetőséget is tud biztosítani az iskola. Érdemes szakember segítségét kérni a választáshoz. Az iskola minden tanulójának és tanárának biztosítani kell a nethez való szabad hozzáférést tanórán kívül is. Figyelni kell arra, hogy megfelelő mennyiségű gép legyen, és fontos az is, hogy ne csak a gépteremben, de a társalgókban, könyvtárban, tanári szobákban is legyen net 4 A táblázat Szűcs András, Zarka Dénes: A távoktatás módszertanának fejlesztése című tanulmánya alapján készült https://www.nive.hu/konyvtar/content/edoc/files/06_szucs.pdf Székesfehérvári Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda, Székesfehérvár, Fürdő sor 3. 13

14 (TÁMOP /22F ) elérési lehetőség. Sok diáknak van már saját laptopja, és sok mobil is rendelkezik internetes kapcsolattal, de akinek nincs otthon Internet, az legalább az iskolában használhassa. Ma már tény, hogy ha a tanulók aktív részeseivé válnak az oktatásnak, megtapasztalják milyen a tudásalapú társadalom, ezzel javulnak a munkaerő piaci esélyeik, és sikerül felkészíteni őket az élethosszig való tanulásra. Sok településen van már wifi, az önkormányzatoknak is érdeke, hogy minél nagyobb lefedettséget biztosítson polgárainak az ingyenes Internet eléréshez. Gondolkodni egyéb digitális eszközök beszerzésén (fényképezőgép, videókamera, kivetítő, aktív tábla) itt többnyire csak a pénz szab határt. Minél több lehetőséget adunk a tanulóknak, minél több feladatot, annál biztosabb, hogy nem kell szoros tanári felügyelet és folyamatos munkaellenőrzés! A legjobb, ha az iskola IKT stratégiát dolgoz ki magának, amelyben az eszközök mellett a tanulás anyagát és módszereit is tisztázza, és ügyel rá, hogy ezt rendszeresen megújítsa. Ma már tény, hogy ha a tanulók aktív részeseivé válnak az oktatásnak megtapasztalják milyen a tudásalapú társadalom, ezzel javulnak a munkaerő piaci esélyeik, és sikerül felkészíteni őket az élethosszig való tanulásra. A jövő iskolája felé Az 1990es évek közepe óta a multimédiás számítógéphálózatok meghatározó kommunikációs közeggé váltak. A mobiltelefonok tömeges térhódítása és az internettel való összekapcsolása pedig új, infokommunikációs társadalmat teremtett. Emiatt az oktatásnevelés hagyományos korlátai fokozatosan megszűnnek: a gyakorlati és elméleti tudás határai elmosódnak, a humán és természettudományos oktatás közelebb kerül a szakképzéshez és a műszaki képzéshez, ahogy a kutatás is a tanításhoz. Átfedi egymást az alsó közép és felsőfokú oktatás, ahogy a formális, az informális és nonformális tanulás is. Nem egyszerűen a pedagógusok rendelkezésére álló eszközök változtak meg, hanem a médiahasználat a kommunikációs környezet átalakulásával új típusú tanulók jelennek meg az iskolákban. A ma még gyermekkorú, az infokommunkikációs technológiát aktívan használó generáció minden valószínűség szerint gyökeresen más kognitív és affektív struktúrákat hordoz, mint amilyenekkel mi, akik az ő jövőjükről gondolkodunk, rendelkezünk. Ezért nemcsak a tanári eszköztárat kell módosítani, hanem a pedagógiai törekvések megváltoztatása is szükséges. Az internet és mobil összekapcsolása mindenekelőtt a tudás jellegét változtatja meg. A tudás gyakorlatiassá, multimédiássá és transzdiszciplinárissá válik. Emellett elhalványul a gyermek és felnőtt közötti éles megkülönböztetés, valamint a formális iskolai intézményeket felváltják a nyitott művelődés virtuális környezetei. Az információs társadalomtól a tudásközösségig Az Internet és főleg a mobiltelefonok állandó használatával megváltozik a közösségek jellege: a helytől helyig közösségeket felváltja a személytől személyig közösség. Így az emberi gondolkodás hordozója már nem az egyéni tudat, hanem a közösségi kommunikáció lesz. A mobiltelefon az állandó kommunikatív összekapcsoltság révén azt a korábbi közösséget hozza vissza, ahol a személyes iterakciók a meghatározók. Az Internet és a mobil nemcsak információt szolgáltat, hanem a tudás bőségét is. Az információ adat, amelyet lehívunk, tárolunk, feldolgozunk, így a gazdasági és társadalmi csere meghatározó eszköze. A tudás pedig tények (adatok) vagy eszmék rendezett halmaza, amely érvekkel alátámasztott ítéletet vagy Székesfehérvári Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda, Székesfehérvár, Fürdő sor 3. 14

15 (TÁMOP /22F ) kísérleti eredményt képvisel. Ezt továbbítjuk másoknak. (A tudás kontextusba illesztett információ, ahogy a bölcsesség sem más, mint az élet egész kontextusába illesztett tudás.) Minden kommunikáció oktatónevelő hatású is. Az oktatásnevelés az a folyamat, amelynek révén a közösség megőrzi és átadja fizikai és szellemi természetét, jellegzetességeit, távlatokat és eszközöket kínál arra, hogy részt vegyünk a társadalom életében, hogy megértsük, és formáljuk azt. A primitív kultúrákban a közösségen belüli mindennapi kommunikáció tölti be az oktatónevelő szerepet, a tanulás az utánzáson alapul, a felnőtt tevékenységében való részvételt jelenti. A civilizációk, államok már jóval több ember együttélését teszik lehetővé, bonyolultabb munkamegosztás alakítanak ki, így az utánzás révén történő tanulás egyre nehezebbé válik. Az iskolák akkor alakulnak ki, amikor a társadalmi hagyományok oly összetettek, hogy a társas emlékezet számottevő része írásbeli rögzítésre kerül, és írott szimbólumok által közvetítődik. Az iskola mint elkülönült elkülönítő környezet hozza létre a gyermekkort mint sajátos életszakaszt. De napjainkban ama régi kor egyfajta visszatértét éljük át. A közeg, amelyben a gyermekek játszanak, kommunikálnak és tanulnak, egyre inkább azonossá lesz azzal a világgal, amelyben a felnőttek kommunikálnak, dolgoznak, üzletelnek és szórakoznak. Az iskola egyszerűen azért került bevezetésre, hogy a gyerekek olyasmivel is megismerkedjenek, amit tanulási környezetükben természetes módon nem sajátíthattak el. Amint ez a szükséglet eltűnik, az iskola intézménye is eltűnik. Gyermekkor és felnőttkor élet fogalmi megkülönböztetése ma újra veszíteni kezd valószerűségéből. A formális oktatás helyett, az informális tanulás/művelődés előnyös és elérhető. Az középkori oktatástanulás jellemzője volt az iskola, az osztályok a tanárok, a könyvek azaz intézményes oktatás. Egy helyen oktatták a különböző tárgyakat, az oktatók egy intézményhez tartoztak. Az oktatói testület az emberi tudás teljes körének képviseletére törekedett, a diákok egyetlen szaknak szentelték életüket. A tekintély jelölte ki a tanulmányok meghatározott vonalát, és hogy azok teljesítése mennyi időbe kerülnek, és hogy a szakasz végén a diák vizsgát tegyen. Egyáltalán nem szükségszerű, hogy ma is így legyen vélekedik erről Z. Karvalics László is az Elkezdjük most, vagy várunk a katasztrófára? c. tanulmányában. Beszéd, írás, multimédia Az internettel felerősödik a tanulás beszélgetős folyamata. A kommunikáció a nap minden órájában zajlik távolságokat áthidalva, de a folyamatos közvetlen emberi kapcsolat, elengedhetetlenül a komoly tanítástanulás lényegéhez tartozik. De az élő eszmecserét nem pótolhatja semmi! A telefon, az , a telekonferencia csak akkor hatékony, ha a háttérben tényeges összejövetelek, személyes találkozások állnak. Az mmssel a multimédiás kommunikáció tér vissza, az egyszerre több érzékszervre ható közlésérintkezés az ember természetes életvilágához tartozik. Az írásbeliség előtti kultúráknál a beszédet cselekvésbe ágyazott, ritmusok, dallamok, gesztusok, tánc, rituálék kísérik. A gondolkodás eredendően képi s ez az a többlet, amit a kép a szóval szemben képvisel. A szöveg rögzíti, leírja a tények összefüggéseit, a kép megmutatja, hogy a dolgokkal hogyan bánjunk. Az írásbeliség elterjedésével a kommunikáció csatornái beszűkültek, a képek csak illusztrációk voltak. A szöveg uralma a kép felett az elméleti tudás uralmát jelenti a gyakorlati tudás felett. Ha igaz, hogy ezen korlátok meghaladásának az interaktív multimédiás közeg a leghatékonyabb kerete, akkor az is igaz, hogy a virtuális tanulási környezet a hagyományoshoz képest valódi előnyöket kínál. Székesfehérvári Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda, Székesfehérvár, Fürdő sor 3. 15

16 (TÁMOP /22F ) Az elearning úgy tűnik megfelelő válaszokat kínál ezekre a felvetésekre és ajánlásokra, sőt lassan megszűnik a learnig és elearnig megkülönböztetése. (Már most is sok vegyes rendszer van.) Az biztos, hogy elearning nélkül hamarosan reménytelen lesz a tanár helyzete, ha motivált diákot szeretne látni az óráin. A tanárok nagy része inkább csak kiegészítő, színesítő modulként gondolnak rá, nem úgy, mint az oktatásszervezés és a korszerű tanítás természetes alapjaira. Különösen a közoktatásban a tanárok és a diákok mint két kultúra részesei állnak szemben egymással. Elearning tanácsadás és oktatás Stephen Downes az új tanulási hálózatot egy ökoszisztémának felelteti meg, amelyben az egyének semmilyen módon nincsenek csoportosítva vagy rangsorolva, inkább szabadon tevékenykednek, és természetüket a bennük rejlő tulajdonságaik mellett az egymásra való hatásuk is meghatározza. Ezek a tanulási objektumok nem rendezetten, hanem véletlenszerűen, rendezetlenül jelennek meg, nem osztálytermekben és iskolákban működnek, hanem azokban a környezetekben, ahol a tanulók maguk is megtalálhatók mindennapi tevékenységük során: az otthonaikban és a munkahelyeiken. A tanulási objektumok ezen értelmezése szerint nem csak szövegek, képek és tesztek, azok vagyunk mi magunk is, ide tartoznak bloghozzászólásaink, publikációink, és beszédeink, valós idejű beszélgetésekben elhangzó gondolataink. Összegzés Maga az oktatás is egyre inkább projektekre bomlik talán a közoktatás maradt az egyetlen igazán hosszú lefutású tanítási program, jogosítványok és bizonyítványok, diplomák egész sorát lehet megszerezni a bölcsőtől a koporsóig, a tréning típusútól az elméleti ismeretek terjedéséig. Ma a közoktatásban sem tehetünk mást, ha meg akarunk valamit tanítani, mint változatos formában kommunikálunk a diákkal, mert csakis mindkét fél intenzív kommunikációja révén nyerhetjük el azokat a visszacsatolásokat, amelyek révén korrigálhatjuk és optimalizálhatjuk a tanítás céljait és eszközeit. Nálunk az internet terjedése relatíve lassú, így kiemelt jelentősége lehet a mobilnak és a digitális tévének (amely nem azonos a neten nézhető tévével, hanem a normál tévékészüléket egy settopboksz révén a digitális tartalomszolgáltatásba bevonni képes műsorszórással), mert ezeken a platformokon is megjelenhetnek a már meglévő elearning tananyagok. A pedagógusoknak ki kell tudni használniuk azt, hogy ma a multimédia sokkal több motivációt tud kelteni, mint a hagyományos iskolai oktatás. Az iskola legyen az a hely, ahol lehetősége van a tanulónak (legyenek felnőttek vagy ifjak) arra, hogy kapcsolatba lépjenek egymással, mind virtuálisan, mind pedig fizikailag, ami motivációt kelt az új technológiák iránt, és elősegíti a közösségek és szocializáció új formáinak kialakulását. Ma még egyáltalán nem világos, hogy milyen a virtuális oktatás, a digitális pedagógia, de egy biztos: a XX. századi iskolarendszer a múlté! mondja Nyíri Kristóf oktatásfilozófus 5. Az iskola a formális tanulás helyett a tudásközösségek fórumává válik. Katalizátora lesz az emberek közötti kapcsolatoknak, a tudásközösségek kialakításának és működésének. 5 Nyíri Kristóf 2001 január óta koordinálja azt a közös interdiszciplináris társadalomtudományi kutatást, amely a TMobil és a Magyar Tudományos Akadémia együttműködésében A 21. század kommunikációja projekt keretében folyik Székesfehérvári Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda, Székesfehérvár, Fürdő sor 3. 16

17 (TÁMOP /22F ) Szótár Formális tanulás (formal learning) alatt azt a tevékenységet értjük, amelyben az életkor szerinti hierarchiába rendezett tanulócsoportok, erre feljogosított és kiképzett oktatók irányítása alatt tanulnak, a képzés célja, tartalma, időpontja, helyszíne és módja részletesen szabályozott. A formális tanulás általában valamilyen igazolás (diploma, záróvizsga, bizonyítvány) megszerzésével zárul. A nem formális tanulás (nonformal learning) körébe sorolhatók azok a foglalkozásszerűen képzést folytatók által irányított, az iskolarendszerű képzésen kívül szervezett különféle tanfolyamok, szemináriumok, vagy hasonló keretek között szerveződő tevékenységek, amelyeknek célja ismeretek átadása, a képességek ill. a személyiség fejlesztése. A formális és nemformális képzésre egyaránt jellemző a szervezettség és irányítottság. Általában rejtettebb mint a formális tanulás, már csak azért is, mivel rendszerint nem kíséri írásos elismerés (diploma, záróvizsga, bizonyítvány). Az informális tanulásra (informal learning) az jellemző, hogy nem rendszerszerű, strukturálatlan, az egyének kulturális szolgáltatások igénybevétele, társadalmi intézményekben való tevékenység, politikai aktivitás illetve a média hatásai következtében jutnak új ismeretekhez, illetve sajátítanak el új, a munkavégzés szempontjából is releváns viselkedési elemeket sokszor nem is tudatosítva e tanulási folyamat eredményeit. Az informális tanulás a tanulás leginkább rejtőzködő, ám ennek ellenére nagyon fontos módozata. Székesfehérvári Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda, Székesfehérvár, Fürdő sor 3. 17

18 (TÁMOP /22F ) Melléklet kvíz1 1. Hogy hangzik a koszinusztétel? 1. c 2 =a 2 +b 2 2ab cos 2. c 2 =a 2 b 2 +2ab cos 3. c 2 =a 2 +b 2 +2ab cos 2. Válassza ki melyik a jó! Két vektor skaláris szorzata: 1. ab= a b cos 2. ab= a b sin 3. ab= ab cos 3. Ha egy mérgezett egér 125 méter magasból leesik, mennyi idő alatt ér le? 1. 5 másodperc 2. 8 másodperc másodperc 4. Kakukktojás! Melyik nem része az atommagnak? 1. elektron 2. neutron 3. proton 5. Melyik a föld legnagyobb tava? 1. Kaszpi tenger 2. Viktória tó 3. Lagoda tó 6. Ki Ausztrália királya? 1. II. Erzsébet 2. Károly walesi herceg 3. Ausztrália köztársaság 6. Ki volt Júdea helytartója, aki kivégeztette Jézust? 1. Pilátus 2. Tiberius 3. Traianus 7. Nyögte Mátyás bús hadát Bécsnek büszke vára. Melyik versben szerepel ez a sor? 1. Himnusz 2. Szózat 3. Nemzeti dal 8. A dobozolás melyik Örkény István mű fő tevékenysége? 1. Tóthék 2. Macskajáték 3. Pisti a vérzivatarban Székesfehérvári Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda, Székesfehérvár, Fürdő sor 3. 18

19 (TÁMOP /22F ) 9. Hány bites egy IP cím? Ungvár a két világháború között melyik országhoz tartozott? 1. Csehszlovákia 2. Magyarország 3. Szovjetunió 11. Az ABBA együttes neve mit jelent? 1. A tagok keresztnevének kezdőbetűi 2. A lemezkiadó cég neve 3. Svédül dalnokokat jelent 12. Ki volt a szép akasztott ember? 1. Andrássy Gyula 2. Tisza Kálmán 3. Tisza István 13. Hol használták először a futószalagot? 1. Ford műveknél 2. Az angliai szénbányákban 3. Krup műveknél 14. Honnan származik a kutya meleg van kifejezés? 1. Rómában a szíriusz csillagképet hívták kutyának, és akkor volt a legmelegebb. 2. A kutya bundája a legmelegebb az állatok közül. 3. A régi sámán hit szerint ha sokat mondogatták ezt a kifejezést a kutya elvitte a meleget. 15. A gyufa minek a rövidítése? 1. Gyújtó fa 2. Gyúlékony fahasáb 3. Irinyi Jánosnak a gyufa feltalálójának szójátéka 16. Beethoven az eroica szimfóniáját eredetileg kinek ajánlotta? 1. Napóleon 2. I. Ferenc németrómai császárnak 3. Brunszvik Teréznek 17. Hogy hívták az első magyar orvosnő? 1. Huggonay Vilma 2. Teleki Blanka 3. Károlyi Katinka Székesfehérvári Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda, Székesfehérvár, Fürdő sor 3. 19

20 (TÁMOP /22F ) 18. Melyik magyar honvéd parancsnok tér át a muzulmán hitre 1849 után, majd Murad Tevlik pasa néven Szíria katonai parancsnoka lett? 1. Bem József 2. Perczel Mór 3. Dembinszky Henrik 19. Mindenki ismeri Mátyás, az igazságost, de kire mondták hogy Mátyás az igazságtalan? 1. Rákosi Mátyás 2. II. Mátyás 3. Ludas Matyi 20. Mely tudomány kiválóságai nem kaphatnak Nobel díjat? 1. Matematika 2. Biológia 3. Fizika 21. Mit jelent a közösségi portál? 1. Egy közösséget építő lap a neten 2. Egy csapat területe játékban 3. Egy közösség számára kijelölt hely a városban, faluban 22. A szűzpecsenye melyik állat része? 1. sertés 2. marha 3. borjú 23. A dobos tortát kiről/miről nevezték el? 1. Dobos József cukrászról, aki kitalálta 2. A kisdobosokról, hogy a hatvanas években ez legyen a gyerekek kedvence 3. Eredetileg dob alakú (magas torta) volt, innen kapta a nevét 24. Mi a numizmatika? 1. A történelem segédtudománya az érmekkel foglalkozik 2. Az OTP legújabb befektetési jegyének a neve 3. Nomád életmódot népszerűsítő könyv 25. Mely ország címere látható a képen? 1. Ausztria Székesfehérvári Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda, Székesfehérvár, Fürdő sor 3. 20

A HELYESÍRÁSI KÉSZSÉG FEJLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖK SEGÍTSÉGÉVEL

A HELYESÍRÁSI KÉSZSÉG FEJLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖK SEGÍTSÉGÉVEL A HELYESÍRÁSI KÉSZSÉG FEJLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖK SEGÍTSÉGÉVEL Készítette: Tálasné Czenke Erika Zagyvarékas, 2010. június 2. TARTALOM JEGYZÉK: HELYZETELEMZÉS IKT HELYZETELEMZÉS A SZÖVGEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS

Részletesebben

e-learning az oktatás tradicionális és modern felfogásának tükrében

e-learning az oktatás tradicionális és modern felfogásának tükrében Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Információrendszerek Tanszék Készítette: Készítés éve: 2003 Főszakirány: Információgazdálkodás Szakcsoport: e-learning

Részletesebben

Az atipikus oktatási módszerek

Az atipikus oktatási módszerek Dr. Kadocsa László Az atipikus oktatási módszerek Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János Kiadja: Nemzeti Felnőttképzési Intézet Felelős kiadó:

Részletesebben

A KORSZERŰ A GYORS TECHNOLÓGIA VÁLTÁSOK ÉS

A KORSZERŰ A GYORS TECHNOLÓGIA VÁLTÁSOK ÉS Dr. Forgó Sándor A KORSZERŰ A GYORS TECHNOLÓGIA VÁLTÁSOK ÉS TUDÁSTRANSZFER LEHETŐSÉGÉT TÁMOGATÓ OKTATÁSI MÓDSZEREK ÉS IT TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI ÉS GYAKORLATA A SZAKKÉPZÉSBEN KUTATÁSI RÉSZTANULMÁNY

Részletesebben

INTERNET ÉS MULIMÉDIA A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT TANÍTÁSÁBAN MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG KÖNYVTÁROSTANÁROK SZÁMÁRA

INTERNET ÉS MULIMÉDIA A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT TANÍTÁSÁBAN MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG KÖNYVTÁROSTANÁROK SZÁMÁRA INTERNET ÉS MULIMÉDIA A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT TANÍTÁSÁBAN MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG KÖNYVTÁROSTANÁROK SZÁMÁRA Készítette CSÜLLÖGNÉ BOGYÓ KATALIN könyvtári informatika szakos hallgató Szakértő DR. KOKAS KÁROLY

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

Előtérbe kerül a munka problémamegoldó folyamat jellege. Számolni kell még egy ideig a hagyományos rutinmunka párhuzamos továbbélésével

Előtérbe kerül a munka problémamegoldó folyamat jellege. Számolni kell még egy ideig a hagyományos rutinmunka párhuzamos továbbélésével Molnár György: Az IKT-val támogatott tanulási környezet követelményei... 257 Képzők képzése Molnár György Az IKT-val támogatott tanulási környezet követelményei és fejlesztési lehetőségei A cikk bemutatja

Részletesebben

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS DIGITÁLIS TANANYAGGAL. Szerkesztette: Ildikó Pšenáková és Mező Ferenc

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS DIGITÁLIS TANANYAGGAL. Szerkesztette: Ildikó Pšenáková és Mező Ferenc KÉPESSÉGFEJLESZTÉS DIGITÁLIS TANANYAGGAL Szerkesztette: Ildikó Pšenáková és Mező Ferenc 2010 1 2 KÉPESSÉGFEJLESZTÉS DIGITÁLIS TANANYAGGAL Szerkesztette: Ildikó Pšenáková és Mező Ferenc 2010 A könyv kiadását

Részletesebben

HERZOG CSILLA A MÉDIAMŰVELTSÉG ÉS A MÉDIAHASZNÁLAT VIZSGÁLATA 14 18 ÉVES TANULÓK KÖRÉBEN. PhD-értekezés. Témavezető: Csíkos Csaba

HERZOG CSILLA A MÉDIAMŰVELTSÉG ÉS A MÉDIAHASZNÁLAT VIZSGÁLATA 14 18 ÉVES TANULÓK KÖRÉBEN. PhD-értekezés. Témavezető: Csíkos Csaba Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Doktori Iskola HERZOG CSILLA A MÉDIAMŰVELTSÉG ÉS A MÉDIAHASZNÁLAT VIZSGÁLATA 14 18 ÉVES TANULÓK KÖRÉBEN PhD-értekezés Témavezető: Csíkos

Részletesebben

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak 8. FEJEZET A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak Molnár György A mai, gyorsan változó oktatási rendszerben alapvető fontosságú a pedagógiával kapcsolatos alapfogalmak helyes és egységes értelmezése,

Részletesebben

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2011 A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE 1. BEVEZETÉS... 0 1. Makláry

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HORVÁTH KATALIN FELKÉSZÜLÉS A SZOLGÁLTATÓ ÁLLAM ÚJ TECHNOLÓGIÁINAK BEFOGADÁ- SÁRA, ALKALMAZÁSÁRA (E-LEARNING,

Részletesebben

Informatika Célok, feladatok:

Informatika Célok, feladatok: Informatika Célok, feladatok: Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök

Részletesebben

PROJEKTPEDAGÓGIA AZ INTEGRÁCIÓ SZOLGÁLATÁBAN

PROJEKTPEDAGÓGIA AZ INTEGRÁCIÓ SZOLGÁLATÁBAN PROJEKTPEDAGÓGIA AZ INTEGRÁCIÓ SZOLGÁLATÁBAN KÉPZÉSI CSOMAG A PEDAGÓGUSKÉPZŐ FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA ÍRTA: RADNÓTI KATALIN KÖZREMŰKÖDÖTT: CSIRMAZ MÁTYÁS MAYER ÁGNES KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI

Részletesebben

TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ

TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ Témavezető: Turcsányiné Szabó Márta egyetemi docens ELTE Informatikai Kar, Média- és Oktatásinformatikai

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program VII. SPECIÁLIS TANTÁRGYI TANTERVEK 1-8. évfolyam (2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) A kerettantervek kiadásának és jogállásának

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 31., kedd 102. szám Ára: 4557, Ft TARTALOMJEGYZÉK 202/2007. (VII. 31.) Korm. r. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 31., kedd 102. szám Ára: 4557, Ft TARTALOMJEGYZÉK 202/2007. (VII. 31.) Korm. r. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Részletesebben

INFORMATIKA HELYI TANTERV a 6. évfolyam számára. Előszó

INFORMATIKA HELYI TANTERV a 6. évfolyam számára. Előszó INFORMATIKA HELYI TANTERV a 6. évfolyam számára Előszó A MOZAIK Kiadó informatika tankönyvcsaládja tartalmában és megjelenésében 16 éve igyekszik nemcsak követni, hanem élen is járni a hazai informatika

Részletesebben

Az elektronikus eszközökkel támogatott tanulás (e-learning) mint lehetôség

Az elektronikus eszközökkel támogatott tanulás (e-learning) mint lehetôség Világosság 2005/2 3. Infokommunikáció Hain Ferenc Hutter Ottó Kugler Judit Az elektronikus eszközökkel támogatott tanulás (e-learning) mint lehetôség Áttekintés és kísérlet a téma fogalmi rendszerezésére

Részletesebben

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium megbízásából

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium megbízásából Az információs társadalom tudástranszfer innovatív módjai Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium megbízásából MTA Információtechnológiai Alapítvány 2003 A tanulmány készítéséért felelős vezető A tanulmány

Részletesebben

Tananyagfejlesztő keretrendszerrel segített tehetséggondozás

Tananyagfejlesztő keretrendszerrel segített tehetséggondozás Tehetséggondozó módszertani kiadvány Suszter Balázs Tananyagfejlesztő keretrendszerrel segített tehetséggondozás Gazdagítás alkalmazói ismeretek alkalmazásával 5 Tehetséggondozó módszertani kiadvány 5

Részletesebben

HELYI TANTERVI AJÁNLÁS Az általános iskola informatika orientáltságú osztály 5 8. évfolyama számára (1+2+2+2 órás változat) Bevezető

HELYI TANTERVI AJÁNLÁS Az általános iskola informatika orientáltságú osztály 5 8. évfolyama számára (1+2+2+2 órás változat) Bevezető HELYI TANTERVI AJÁNLÁS Az általános iskola informatika orientáltságú osztály 5 8. évfolyama számára (1+2+2+2 órás változat) Óraterv a kerettantervhez 5 8. évfolyam 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Informatika

Részletesebben

ZANZA.TV ÚTMUTATÓ ÉS MÓDSZERTANI SEGÉDLET PEDAGÓGUSOKNAK

ZANZA.TV ÚTMUTATÓ ÉS MÓDSZERTANI SEGÉDLET PEDAGÓGUSOKNAK ZANZA.TV ÚTMUTATÓ ÉS MÓDSZERTANI SEGÉDLET PEDAGÓGUSOKNAK TARTALOM Mi a zanza.tv?...5 Kié a zanza.tv?...5 Mi található a zanzán?...5 Miért ilyen a zanza.tv?...6 Esélyegyenlőség...8 Regisztráció nélküli

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Médiatudatosság az oktatásban

Médiatudatosság az oktatásban Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2013. évi konferencia MÉDIA OKTATÁS Médiatudatosság az oktatásban Konferenciakötet 2013 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2013. évi konferencia MÉDIA OKTATÁS Médiatudatosság

Részletesebben

HELYI TANTERV Informatika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára (heti 1 órás változat) Bevezető

HELYI TANTERV Informatika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára (heti 1 órás változat) Bevezető HELYI TANTERV Informatika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára (heti 1 órás változat) Óraterv a kerettantervekhez 5 8. évfolyam 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Informatika 1 1 1 1 Bevezető Az informatika

Részletesebben

IKT - MOZAIK Kézikönyv pedagógusoknak a számítógép tanórai alkalmazásához

IKT - MOZAIK Kézikönyv pedagógusoknak a számítógép tanórai alkalmazásához IKT - MOZAIK Kézikönyv pedagógusoknak a számítógép tanórai alkalmazásához Kézikönyv pedagógusoknak a számítógép tanórai alkalmazásához Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Budapest, 2010 A kiadvány a TÁMOP

Részletesebben