Csepela Jánosné TÖRTÉNELEM. munkafüzet MEGOLDÓKULCS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csepela Jánosné TÖRTÉNELEM. munkafüzet MEGOLDÓKULCS"

Átírás

1 Csepela Jánosné TÖRTÉNELEM munkafüzet 7. Játékos feladatok Horváth Péter tankönyvéhez MEGOLDÓKULCS NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ, BUDAPEST

2 Csepela Jánosné, Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt., 2010 Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. a Sanoma company Vevőszolgálat: Telefon: A kiadásért felel: Kiss János Tamás vezérigazgató Raktári szám: RE00781/M Felelős szerkesztő: Bartos Károly Műszaki igazgató: Babicsné Vasvári Etelka Műszaki szerkesztő: Gaugecz Istvánné Grafikai szerkesztő: Slezák Ilona 1. kiadás, 2010 Formakészítés: FoKa art

3 ÉV ELEJI ISMÉTLÉS 1. A javított adatokat kék színnel emeltük ki. 1. A középkor CDLXXVI-tól MCDXLII-ig tartott. 2. Elsőként a Bizánci Birodalom alakult ki. 3. Az uradalmak majorságból, jobbágytelkekből és közös területekből álltak. 4. A hűbériség alapja a katonai szolgálat hűség volt. 5. A keresztes hadjáratok a Szentföld visszafoglalásáért folytak. 6. Az iszlám vallást Mohamed alapította. 7. A Török Birodalom főként nyugat felé terjeszkedett. 8. A városok lakóit polgároknak nevezzük. A céheket az azonos foglalkozású iparosok alapították. 9. A gótikus stílust a magas tornyok és a csúcsíves ablakok jellemzik. 10. A humanizmus szó emberközpontúságot jelent. 2. URADALOM MAJORSÁG KÖZÖS TERÜLETEK JOBBÁGYTELEK HÁZHELY SZÁNTÓ KERT 3. A jobbágy ezt kapja urától házhely szántó kert közös területek használata A jobbágy ezzel tartozik urának robotmunka terményadó ajándék segítség (ingyenmunka) 4. CDLXXVI DCXXII DCCC MXCV MCCCXXXVII MCDXCII MDXVII MDCXL MDCLXXXIX Róma bukása, a középkor kezdete. Mohamed futása, az iszlám időszámítás kezdete. Nagy Károly koronázása. A keresztes hadjáratok meghirdetése. A százéves háború kezdete. Amerika felfedezése. A reformáció kezdete. I. Károly összehívja a parlamentet. Alkotmányos királyság Angliában. 5. Vár Város Falu Kolostor 8, 10, 11 2, 7, 12 6, 9 1, 3, 4, 5 3

4 6. A párban álló szavak: rózsaablak csúcsív; Biblia Korán; pénzváltó kalifa; ferences bencés; iszlám ortodox. R Ó Z S A A B L A K C S Ú C S Í V B I B L I A K O R Á N P É N Z V Á L T Ó K A L I F A F E R E N C E S B E N C É S I S Z L Á M O R T O D O X 7. O S Z M Á N a török szultánok családja. A L L A H Az iszlám vallás egyedüli istene. F E U D U M hűbérbirtok K I S P I P I N frank uralkodó P R Ó F É T A Az isten és az emberek közötti közvetítő. H A N Z A Az északi kereskedővárosok szövetsége. B I Z Á N C A keleti kereszténység központja. O R B Á N A keresztes hadjáratokat meghirdető pápa. V E R D U N Itt osztják fel a Frank Birodalmat. N O R M A N D I A Franciaország vikingekről elnevezett része. 8. A betűsorokból kiolvasható foglalkozásnevek sorrendben: kalmár, bognár, ács, kádár. 9. A megfejtendő történelmi személyek sorrendben: Jeanne d Arc, Kolumbusz Kristóf, Magellán, XIV. Lajos, Oliver Cromwell, Luther, Gutenberg Jelmagyarázat a térképhez: Konstantinápoly Kijev Novgorod Worms Konstantinápoly Jeruzsálem Salamanca Krakkó Uppsala Nikápoly Crecy Rigómező Magellán Vasco da Gama Kolumbusz Kristóf Ortodox egyházi központok Az első keresztes hadjárat Egyetemek Csatahelyek 4

5 12. F E U D A L I Z M U S H B A R O T S O L O K Ű Í P L O V A G S O S B R Á P N Á M Z S O Z É Ó P O K V Á R O S E R S M L M E K K A I N Ú T Á G K K É T Z A T R O L Á E K Ó D E X F H B Z R A A C H E N Ö É O S R R Á T N O K L C R I H Ű B É R E S D T S U M Z I N A M U H 1. FEUDALIZMUS 11. VÁROS 2. SZENTFÖLD 12. OSZMÁN 3. KOLOSTOR 13. POLGÁR 4. HUMANIZMUS 14. KÓDEX 5. HŰBÉRES 15. AZTÉK 6. LOVAG 16. MEKKA 7. BÍRÓ 17. ROBOT 8. PÁPA 18. ISZLÁM 9. CÉH 19. AACHEN 10. HŰBÉRÚR 20. KONTÁR SOK SIKERT! 5

6 I. A POLGÁRI ÁTALAKULÁS KORA 1. Nemzet születik: az Amerikai Egyesült Államok 1. Lásd az időszalagot! 2. Város Melyik szám jelöli? Évszám Esemény Boston teadélután Philadelphia Itt született a Függetlenségi nyilatkozat. Washington Az Egyesült Államok fővárosa, névadója az első elnök. Yorktown A függetlenségi háborút eldöntő csata. 3. A betűk az időrendnek megfelelően: MAYFLOWER E Anglia elismeri az Amerikai Egyesült Államok függetlenségét. M M A legyőzhetetlen armada leigázása. A R Az alkotmányozó gyűlés elfogadja az Amerikai Egyesült Államok alkotmányát. Y Y A cukortörvény kihirdetése. F O A 13 gyarmat első kongresszusa. L A A hétéves háború. O L A bostoni teadélután. W W A Függetlenségi nyilatkozat elfogadása. E F A dobókocka megadóztatása. R 4. Ez a hajó szállította 1620-ban a vallásüldözés elől menekülő puritánokat Amerikába. 5. TLPSK TELEPESEK: az Újvilágban letelepedők VRSKBTSK VÖRÖSKABÁTOSOK: (a jól kiképzett és felszerelt) angol katonák LZDK LÁZADÓK: amerikai hazafiak (az angolok szerint a felkelők) 6. a) Az indiánok az angolokat támogatták, mert elsősorban a helyi telepesekkel voltak ellentéteik. b) Július 4., a legnagyobb ünnep az Amerikai Egyesült Államokban, mert ezen a napon fogadta el a kongresszus a Függetlenségi nyilatkozatot. c) George Washingtont választották az első elnöknek, mert ő vezette az amerikai hadsereget a győztes yorktowni csatában. d) A szenátoroknak mindig egyharmadát választják újjá azért, hogy a szenátus munkája folyamatos és zavartalan legyen. 7. ELNÖK LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG SZENÁTUS KÉPVISELŐHÁZ 8. a) törvényhozás b) végrehajtás c) igazságszolgáltatás 6

7 A megoldások sorrendben: alkotmány, tizenhárom, Kongresszus, hétéves, Mel Gibson, teadélután. A L K O T M Á N Y Az állam alaptörvénye. T I Z E N H Á R O M A gyarmatok száma. K O N G R E S S Z U S A legfőbb törvényhozó szerv. H É T É V E S Az közötti háború neve. M E L G I B S O N A hazafi című film főszereplője. T E A D É L U T Á N Boston, A polgárőrök neve: MINUTEMAN 2. Az ész kora: a felvilágosodás 1. A számok a kérdések sorrendjében: 1, 1, 2, 1, 2, 2 Angliában jelölendő a Temze, Franciaországban a Szajna. 2. Lásd az időszalagot! 3. Állítás Locke Rousseau Vissza a természethez! X Az uralkodó hatalma megdönthető. X A föld gyümölcse mindenkié. X Az emberek szerződést kötnek az uralkodóval. X A 17. században alkotott. X Orvos és filozófus volt. X A 18. században alkotott. X 4. A kincstár a háborúk miatt kiürült, az adók nagy részét nem lehetett behajtani. Nem tudtak a saját földjükből megélni. A Bourbon királyok nem hívták össze az országgyűlést, korlátlan királyi önkényuralmat gyakoroltak. 5. A beírandó betűk a kérdések sorrendjében: I, H, H, I, I, H, I, H, I, I Az első lift üzembe helyezésének éve: A szatmári béke Az ónodi országgyűlés A Szent Liga megalakulása XI. Ince pápa kezdeményezésére A bostoni teadélután. AZ OLVASÁSSAL TUDÁST HALMOZUNK FEL AZ AGYUNKBAN, DE SAJÁTUNKKÁ AZ CSAK A GONDOLKODÁS RÉVÉN VÁLIK. 7

8 3. A francia forradalom kezdete 1. A papság és a nemesség megakadályozhatta (volna) a harmadik rend követeléseinek teljesítését. Így szavazattöbbséghez juthattak. 2. a) A három rend képviselői. b) A felemelt karok, a lobogó függönyök, az emelvényen álló személyre mutatnak. c) Az ablakokban leselkedő személyek figyelik az eseményeket. 3. Szt. Jakab kolostor Bastille 4. Lásd az időszalagot! 5. a) az emberek közötti egyenlőség b) az alapvető szabadságjogok c) a hatalom a néptől ered 6. Megszűntek a feudális kiváltságok, eltörölték a robotot, az adókat, az egyházi tizedet. A kiváltságosok is adóztak. A Bastille legfőbb adatai: 8 Jellemző A két esemény Ennyi év telt el a két esemény között Magassága A reformáció kezdete és Szondi halála. 35 m Falvastagsága Dózsa halála és II. Lajos trónra lépése. 2 m A gárdisták száma Magellán útra kelése és Dobó István győzelme. 33 fő A katonák száma A nándorfehérvári diadal és a mohácsi csata. 70 fő A kiegészítéseket dőlt betűvel és kék színnel emeltük ki. A Bastille a században épült. Párizs keleti kapuját védte. Leghíresebb foglya Voltaire, legkülönösebb foglya a Vasálarcos volt ben hét rabot őriztek benne. Az ostromlók szétverték a felvonóhíd csigáit. A parancsnok elvesztette a fejét, mielőtt levágták volna. Ma emlékoszlop áll a helyén. A harmadik rend győzelme A harmadik rend nem a korábbi kiváltságosokon akart élősködni, hanem egyenlőséget, közös teherviselést, emberi bánásmódot igényelt. 4. Az alkotmányos királyságtól a terror bukásáig 1. a) aláírta az Emberi és polgári jogok nyilatkozatát, ezzel létrejött az alkotmányos királyság. b) összejátszott a Franciaországot támadó külföldi hatalmakkal. 2. választ (választójog, választás, választott) 3. Lásd az időszalagot!

9 4. az osztrákok: Tartottak a forradalmi hullám terjedésétől, meg akarták akadályozni a francia befolyás erősödését. az angolok: Aggódtak Franciaország hatalmának növekedése miatt. Anglia Párizs Valmy Német-római Birodalom 5. Franciaország gondjai pénz elértéktelenedése éhínség külső támadások királypárti felkelések Marseille Spanyolország A jakobinusok intézkedései ármaximálás forradalmi törvényszékek felállítása forradalmi terror általános hadkötelezettség 7. A különlegesen szigorú intézkedésekkel rendezték a gazdasági helyzetet, leverték a belső lázadásokat, viszszaszorították a külső ellenséget. A jakobinusok azonban nem enyhítettek a nagyon szigorú törvényeken, s ez elégedetlenséget váltott ki. Idézet Honnan származik? Ki mondta? Elég lesz egy szíj. A másikat tedd el Robespierre részére! Danton Én nem látok középutat: ez az ember vagy uralkodik, vagy meghal! Saint-Just százezreket mentsek meg! Megöltem egy embert, hogy Charlotte Corday Követni fogsz ezen az úton! Danton K A Z E T T A K O N V E N T C E N Z U S A kazetta levelek bizonyították, hogy XVI. Lajos népe ellen szervezkedett. Az új nemzetgyűlést konventnek nevezték. A választójogot bizonyos vagyoni helyzethez, vagyis cenzushoz kötötték. A frígiai sapka kisázsiai eredetű, a félsziget Phrügia nevű tartományának lakói viselték, tőlük vették át az ókori népek. A rabszolgáknak eredetileg fedetlen fővel kellett járniuk, a fejfedő a szabadok kiváltsága volt. A rómaiaknál jött szokásba, hogy a felszabadított rabszolgáknak süveget nyomtak a fejükbe, így vált a szabadság jelképévé. 5. Nemzetből birodalom: Napóleon császársága 1. A hatalomba visszakerült nagypolgárságot kétoldali támadások fenyegették, egyrészt a királypártiak, másrészt a jakobinusok hívei. A kétoldali veszély (és a külső ellenség támadásának) elhárítása miatt egyre nagyobb szerephez jutott a hadsereg, amelynek vezetői közül Napóleon katonai sikereinek köszönhetően egyre magasabbra emelkedett. 9

10 2. Hol született Napóleon? Korzika Hol végezte katonai iskoláit? Párizs Kik ellen aratta első győzelmeit? angolok, osztrákok Milyen nevet kapott katonáitól az Arcole melletti csatában? sebezhetetlen Milyen tisztséget birtokolt 1799-től? első konzul Melyik egyház tulajdonát juttatta vissza? katolikus Mi a címe híres törvénykönyvének? Code Napóléon Mikor szerezte meg a császári címet? Megegyezett a katolikus egyházzal, új törvénykönyvet adott ki, megfékezte az inflációt. 4. a polgári szabadságjogok biztosítása, a magántulajdon védelme, törvény előtti egyenlőség 5. Bármilyen az olvasmány alapján adott jó válasz elfogadható. 6. Lásd az időszalagot! A csatát Austerlitztől északra vívták. A francia csapatok a Goldbach-patak partján foglaltak állást. A francia lovasság parancsnoka Soult [szult] volt. Napóleon a jobbszárnyról figyelte a csatát. A szövetségesek a Goldbach-magaslatra küldték a lovasságukat. A szövetségesek gyalogságának jelentős része a Pratzen-magaslaton volt A cári testőrséget Kutuzov irányította. Napóleon Vandamme [vandam] mögött állt. Kollowrath [kolovrát] jobb oldalán Konstantin küzdött. Buxhowden [buxhóden] parancsnoksága alá gyalogosok és lovasok is tartoztak. I. Sándor Oroszország II. Ferenc Poroszország Napóleon Franciaország A megoldás: TUDÓSOKAT ÉS SZAMARAKAT KÖZÉPRE 6. Napóleon tündöklése és bukása 1. intézkedéseivel elősegítette a feudalizmus bomlását, a modern polgári államok létrejöttét. saját rokonait, tábornokait nevezte ki a meghódított országok élére, szövetségeket kényszerített ki, egyeduralkodóként kormányzott. 10

11 2. Waterloo 1815 Arcole 1796 Lipcse 1813 Austerlitz 1805 Borogyino 1812 Trafalgar Lásd az időszalagot! 4. A napóleoni háborúk csatái sorrendben: 2 Abukir 1 Arcole 3 Akkon 6 Eylau 7 Győr 5 Jéna 4 Marengo 9 Moszkva 8 Wagram 5. Első száműzetéséből Elba szigetéről 100 napra tért vissza Napóleon. A lipcsei csatában szinte egész Európa felsorakozott Napóleonnal szemben. 6. A meghódított területeken zsarnokként uralkodott. 7. A megfejtés: WELLINGTON Állítás Igaz Hamis Ausztria szövetséget kötött Napóleonnal. W S Napóleon kontinentális zárlatot hirdetett Anglia ellen. E Z A meghódított területek élére Napóleon a rokonait állította. L E Az orosz cár húga Napóleont Antikrisztusnak nevezte. N L Kutuzov a felperzselt föld taktikáját alkalmazta 1812-ben. I T Borogyinónál a Grand Armee döntő győzelmet aratott. I N Lipcsénél Napóleon kétszeres túlerőben volt. L G 1813-ban XVII. Lajos foglalta el a francia trónt. O T március 1-jén Napóleon partra szállt Észak-Franciaországban. N O A Szent Szövetség a népek csatája után két évvel jött létre. N A 11

12 Franciák Szövetségesek A gyalogság létszáma megközelítően azonos volt. Gyalogos A franciák lovassága fölényben volt a szövetségesekkel szemben. Lovas A szövetségesek tüzérsége kisebb erőt képviselt. Tüzér Ágyú A franciák végzetes hibát követtek el Waterloonál, amikor a brit négyszög elleni lovasrohamot nem hangolták össze gyalogsági támogatással. [ ] A brit négyszög oldala rendszerint négy sor mélységű volt, ami lehetővé tette a sortűz leadását. Az első sor térdre ereszkedve felfelé tartotta a muskétáját, hogy a szuronyok hegye a lovak szügyét érje. A négyszögek üres közepe menedéket nyújtott a sebesülteknek. [ ] (Geoffrey Reagan: Döntő csaták. Grafo Panem, Budapest, 1993., 187.) A szövegnek megfelelő ábrázolás elfogadható. 7. Forradalom az iparban és a mezőgazdaságban 1. Feudalizmus feudum robotmunka röghözkötés csak a nemesek birtokolhatnak földet céhek pénzváltó Kapitalizmus szabad földtulajdon, tőke bérmunka szabad munkaerő-áramlás, szabad verseny polgári tulajdon manufaktúrák, gyárak bankok 2. a) könnyebben jutunk információkhoz. (fogyasztunk) b) könnyebbé válik az ország megismerése. (fogyasztunk) c) a számítógép tőkévé válik, mert segítségével pénzt kereshetünk. (vállalkozunk) d) ára részben megtérül, mert befektettünk, segítségével pénzt kereshetünk. (vállalkozunk) 3. Manufaktúra Energiaforrás egyszerű gépek, izomenergia gőzgép Mennyiség nagy mennyiség tömegtermelés Munkavállaló bérmunkás bérmunkás Gyár 4. Sorrendben: I, H, I, H, H, I 5. Azonosság (például) Különbség (például) Háromnyomásos gazdálkodás Gabonát termesztenek. Kétszer aratnak. Három részre osztják a földet, egyharmada ugar. Vetésforgó Gabonát termesztenek. Kétszer aratnak. Négy részre osztják a földet. Nincs műveletlen terület. 12

13 6. 7. Lásd az időszalagot! A képzeletbeli táviratok sorrendje: 3. Stephenson, 1. Watt, 4. Morse, 2. Volta Watt Fulton Stephenson Siemens Az összetartozó elemek: DINAMÓ JEDLIK GŐZHAJÓ FULTON GENERÁTOR SIEMENS KÉKSZALAG TITANIC Volta Jedlik 8. Változások a társadalomban 1. A gyárak működéséhez rengeteg munkásra volt szükség. Az iparosodásban Anglia járt az élen. A bekerítések meggyorsították ezt a folyamatot. A céhek megszűnőben voltak. Az elszegényedett emberek bérmunkásokként dolgoztak a gyárakban Azonosság (például) Különbség (például) Feudalizmus Vannak gazdagok és szegények. Iparcikkeket termelnek. Eladásra termelnek. Kézi erővel dolgoznak. A jobbágyok személyesen függnek uruktól. Kapitalizmus Vannak gazdagok és szegények. Iparcikkeket termelnek. Eladásra termelnek. Gépekkel dolgoznak. A bérmunkások jogilag szabadok. A munkások fizetést kapnak. 4. A válaszok sorrendben: A bérmunkájukon kívül másból nem tudtak megélni, nagy volt a munkanélküliség. Nagyon alacsonyak voltak a munkabérek. Jobban elfértek a szűk vájatokban. Rengeteg embert kellett a gyárak közelében elhelyezni. L A P N V H B P-B Pr 13

14 5. a) harc a választójogért (felkelés) géprombolás segélyegyletek szakszervezetek sztrájk b) Egyre több ember egyre eredményesebben küzdött a munkásság életfeltételeinek, helyzetének javításáért. A rejtvény megfejtése: VAKCINA 1. J Á R V Á N Y ÁÁNYVRJ 2. P A R L A M E N T PRLMNTAAE 3. D I C K E N S IEDKCSN 4. C E N Z U S CSZNUE 5. I M M U N O L Ó G I A IUOÓIAMMNLG 6. J E N N E R NNEEJR 7. C H A R T E R EARTRHC 9. A Szent Szövetség évtizedei Bécsben Ausztria, Oroszország, Poroszország I. Ferenc, I. Sándor, III. Frigyes Vilmos több mint 200 a népfelség elvével szemben a régi államhatárok és kormányzatok visszaállítása, a feudális uralkodócsaládok hatalmának megőrzése 2. Görög Lengyel Francia 1, 6, 7, 10, 11, 12 2, 4, 7, 8, 9, 14, 15, 16 3, 5, 13, 17,

15 4. a) b) 48 c) Peru és Paraguay, Venezuela és Ecuador, Chile d) Caracas 5. Lásd az időszalagot! A hiányzó szavakat kék színnel emeltük ki. Jómódú venezuelai családból származott. MDCCCXVI-ban kihirdette a rabszolgaság eltörlését. MDCCCXIX-ben Nagy-Kolumbia Köztársaság elnökévé választották. A kreol (már Amerikában született) földbirtokosokra és kereskedőpolgárságra támaszkodott. MDCCCXXVI-ban sikertelenül törekedett a délamerikai államok egyesítésére. MDCCCXXX-ban a diktatórikus módszerei miatti elégedetlenség lemondásra kényszerítette. Venezuela Kolumbia Ecuador Peru Caracas Bolívia Brazília Paraguay Chile Uruguay Argentína A polgári átalakulás kora (Összefoglalás) alkotmányos királyság 2. közteherviselés 3. felvilágosodás 4. jobbágyokkal 5. hadkötelezettség 6. kettő 7. Locke 8. Bastille, Bourbon 9. mozdonyvezető 10. a plébános 11. a Szent Szövetséget aláíró 12. igaz hamis 13. szét kell választani angolul 2. W A T T alkotta meg az első gőzgépet. M O R S E készítette a távírót. L O C K E fogalmazta meg a természetes egyenlőség elvét. F U L T O N találmánya a gőzhajó. D A N T O N vérpadon végezte életét. K U T U Z O V vezette az orosz seregeket Borogyinónál. R O U S S E A U adta ki a Vissza a természethez! jelmondatot. N A P Ó L E O N 1804-ben császárrá koronázta magát Párizsban. S T E P H E N S O N találmánya a gőzmozdony. W A S H I N G T O N volt az USA első elnöke. R O B E S P I E R R E vezette a francia jakobinusokat. 15

16 Seregeink Valmynál legyőzték a betolakodókat. 2 Trónra lépett a dicső Bourbon, XVI. Lajos. 1 James Watt találmányával beírta magát a technika krónikájába. 6 Franciaország kikiáltotta a köztársaságot. 11 Megkezdték az első vonatjegyek árusítását. 3 Anglia elismerte az Amerikai Egyesült Államok függetlenségét. 12 Görögország újonnan kivívott szabadságát ünnepli. 8 Napóleon fejére császári korona került. 7 Danton guillotine alatt végezte. 10 Aláírták a Szent Szövetség alapokmányát. 9 Az orosz tél visszavonulásra késztette a Grand Armeé-t. 4 A felkelők kezén a Bastille. V E R S A I L L E S B Z 1. Versailles 2. Marseille S E L L I E S R A M O T 3. Borogyino N K K A I L Á T I E R I 4. Austerlitz O O A P Á R I Z S S O L 5. Párizs 6. Arcole T R V E L O C R A C G R 7. Boston S Z K O N T I N G P Y E 8. Valmy 9. Waterloo O I Z E N T Á Y I I T 10. Korzika B K S V A L M Y Ő L N S 11. Győr 12. Lipcse L A O I S Z Á R R L O U 13. Itália A T M W A T E R L O O A 14. Moszkva 5. A megoldás: KONTINENTÁLIS ZÁRLAT Napóleon Európa valamennyi államának megtiltotta, hogy Angliával kereskedjenek. Borogyino Waterloo Lipcse Austerlitz Marengo Trafalgar 16

17 6. alkotmány dinasztia sztrájk önkényuralom (diktatúra) népfelség elve cenzus alkotmányos királyság tőke bérmunkás köztársaság egy ország alaptörvénye azonos családból származó uralkodók sora szervezett munkabeszüntetés az uralkodó korlátlan hatalommal rendelkezik minden hatalom a néptől ered meghatározott vagyoni helyzettől függő választójog a király és a törvényhozó testület együtt kormányozza az országot szabadon befektethető pénzösszeg fizetésért dolgozó alkalmazott az országot választott testület irányítja Bármilyen megfelelő indoklás elfogadható. Magyarország a XI XVII. században (Ismétlés) 1. Időrend Beszélő nevek Megfejtés Személy 8 BULNAY LARA ARANYBULLA II. András 1 FÁSHONG LOLA HONFOGLALÁS Árpád 9 JÁTTÁR SÁRA TATÁRJÁRÁS IV. Béla 2 LÉPLETES EDE LETELEPEDÉS Árpád, Zsolt, Taksony 7 NERÁLAK LACI KANCELLÁRIA III. Béla 3 KOZSKOD ALÁNA KALANDOZÁSOK Lehel, Bulcsú 5 VÉGEY MÁRK VÁRMEGYÉK I. István 4 LAPLÁLAÍ TAMÁS ÁLLAMALAPÍTÁS I. István 6 ÁCI DALMA DALMÁCIA Könyves Kálmán 10 GARACSKA ÁNYA ARANYÁGACSKA III. András 17

18 2. V Z S O L D O S H A D S E R E G Á T É R Í T Ő P A P O K V Ő S I S É G V S Z Á Z É V E S H Á B O R Ú V H Á R M A S K Ö N Y V Á K E R E S Z T E S H A D J Á R A T V K I L E N C E D H V Á R H Á B O R Ú K H E R D É L Y I F E J E D E L E M V R E F O R M Á C I Ó 3. Város Évszám (például) Személy (például) Esemény (például) B2 POZSONY 1052 Zotmund megfúrta a német császár hajóit B3 PANNONHALMA 996 Géza bencés rend betelepülése C3 FEHÉRVÁR 1061 I. Béla véres gyűlés B5 SZIGETVÁR 1566 Zrínyi Miklós török támadás E7 NÁNDORFEHÉRVÁR 1456 Hunyadi János győzelem a török seregek felett C5 MOHÁCS 1526 II. Lajos végzetes vereség F2 Muhi 1241 IV. Béla tatár győzelem F6 Temesvár 1514 Dózsa György a parasztháború leverése C2 Esztergom 1000 I. István koronázás G4 Várad 1538 Szapolyai János Habsburg Ferdinánd békekötés D2 Visegrád 1335 Károly Róbert királytalálkozó D3 BUDA 1686 Lotharingiai Károly, Savoyai Jenő Buda visszavétele 18

19 4. 1 BÁNYABÉR 2 TELEKKATONASÁG 3 SZULTÁN 4 ÚRISZÉK 5 ŐSISÉG 6 KAPUADÓ 7 KIRÁLYTALÁLKOZÓ 8 TIZED 9 KILENCED 10 FÜSTADÓ 11 FEKETESEREG 12 HARMINCADVÁM 13 KORMÁNYZÓ 14 JANICSÁR 15 KÉPES KRÓNIKA 16 ARANYFORINT 17 ERDÉLYI VAJDA 18 CORVINÁK 19 TÖRÖKVERŐ 20 SZPÁHI = KÁROLY RÓBERT = I. (NAGY) LAJOS = OSZMÁN BIRODALOM = HUNYADI JÁNOS Mohács 1541 Buda Habsburg Ferdinánd királysága Szapolyai János királysága királyi Magyarország török hódoltság Erdélyi Fejedelemség 6. Időrend Állítás Személy 1 Az első erdélyi fejedelem voltam. János Zsigmond 5 Felégettem az eszéki hidat. Zrínyi Miklós 4 Bécsben kötöttem békét a császárral. Bocskai István 6 Híveimmel kimondtuk a Habsburg-ház trónfosztását. II. Rákóczi Ferenc 3 Magyarra fordítottam a Bibliát. Károli Gáspár 2 13 török rohamot vertek vissza győztes vitézeim. Dobó István 19

20 Ipari forradalom Egyetemes történelem Magyar történelem Gőzgép, A bostoni teadélután, Függetlenségi nyilatkozat, Az USA függetlensége, A Bastille elfoglalása, Francia alkotmány, 1791 Köztársaság, 1792 A király kivégzése, 1793 Jakobinus terror, Mária Terézia ( ) 1790 Napóleon első konzul, Magyar jakobinus mozgalom Napóleon császár, Gőzhajó, Borogyinói csata, 1812 Lipcsei csata, Waterlooi csata, 1815 Szent Szövetség, Gőzmozdony, Az Akadémia alapítása Görögország független, A Hitel megjelenése 1832 Az első reformországgyűlés kezdete Távíró, A nagy árvíz Önkéntes örökváltság 1841 Peti Hírlap 1844 Hivatalos magyar nyelv, Védegylet 1847 Ellenzéki Párt 1847 Fiatal Magyarország 20

21 II. A XVIII. ÉS A XIX. SZÁZAD ELSŐ FELÉNEK MAGYARORSZÁGA 10. Hazánk a Habsburg Birodalomban 1. Lásd az időszalagot! 2 3. Fertőd Esterházy Győr németek Pozsony Esztergom szlovákok ruszinok Gödöllő Grassalkovich 4. a) németek b) románok c) franciák, spanyolok, olaszok d) ruszinok e) szerbek f) szlovákok szerbek románok 5. Meghatározás Fogalom Kik érkeztek így? Jobb életfeltételeket reméltek. bevándorlás románok, szlovákok, szerbek Sűrűn lakott helyről költöztek. belső vándorlás magyarok Adókedvezményeket kaptak. betelepítés németek 6. Pragmatica Sanctio Urbárium Kettős vámrendelet III. Károlynak nem született fia, ezért fogadtatta el a leányági trónöröklés törvényét. Birodalmi érdek volt a magyar mezőgazdaság fejlődése, a jobbágyterhek rendezése. A birodalmon belüli munkamegosztás (örökös tartományok ipar, Magyarország mezőgazdaság) érdekében. 7. Állam Egyház Földesúr Vármegye hadiadó, katonák ellátása, beszállásolás, szállítás tized robot, terményadó (kilenced), ajándék faizás háziadó 8. A földesurak a jobbágyoktól elvett földekkel növelték majorságaikat a nagyobb gabonatermelés érdekében. Nem volt elegendő tőke és szabad munkaerő, Bécsnek sem volt érdeke a magyar ipar fejlesztése. A titkosírás megfejtése pityóka: a burgonya erdélyi elnevezése sváb: a betelepülő németek elnevezése porció: a katonák ellátása punctom: pont forspont: a katonák beszállásolása, szállítása sanguinem: vérünket ajánlották a rendek a királynőnek kurta: rövid ideig 21

22 11. A felvilágosult önkényuralom 1. A törvényeket az uralkodó az országgyűlés beleegyezésével hozza, a rendeletekről egyedül dönt Mária Terézia a felvilágosodás szellemében korszerűsítette a birodalmat (oktatás, egészségügy). rendeletekkel kormányzott, nem hívta össze az országgyűlést. 5. a) Az intézmények munkaköri leírása sorrendben: Kancellária: az uralkodó rendeleteit továbbítja Magyarországra. Kamara: a pénzügyeket intézte. Kúria: a bírói hatalom szerve. Diéta: az országgyűlés, a törvényhozás szerve. Helytartótanács: ügyosztályai az uralkodó rendeleteinek végrehajtásáról gondoskodnak. b) A jelentés szövege Küldöm királynőnk oktatási rendeletét. Tankönyvekre 200 ezüstforintot utalok ki. Ítéletet hirdetek. Döntött a kereskedelmi ügyosztály. Bemutatkozott Pilis vármegye küldöttje. 6. Az időrendbe állítás sorrendje: 5, 3, 1, 4, 6, 2 MDCCXXVIII: 2., 5., 7., 9., 10., 13., 14. MDCCLXIV: 1., 3., 4., 6., 8., 11., 12. Intézmény Magyar Királyi Udvari Kancellária Magyar Királyi Kamara Kúria Helytartótanács Diéta főnemes főméltóságok köznemes testőrség kisnemes bocskoros polgárság jelentéktelen jobbágyság elköltözhetnek 12. A kalapos, de alapos: II. József 1. a) II. József legfőbb célja az egységes birodalom megteremtése volt. b) Nem szándékozott biztosítani a rendek jogait, nem akart országgyűléseket összehívni. c) A király abszolút hatalmat gyakorolt. d) A felvilágosodás szellemében hozta a rendeleteket. e) Uralmát a felvilágosodás eszméi vezérelték. 2. II. József Nem akart megesküdni a magyar törvényekre. Meg akarta szüntetni a nemesi adómentességet. 3. a) türelmi rendelet b) hasznos rendek működhetnek (szerzetes rendelet) c) kötelező német nyelv d) jobbágyrendelet 4. Magyarországot (a megyerendszer helyett) 10 kerületre osztotta. Ha 100 protestáns család lakott egy faluban, templomot építhettek. Pozsony megye 1000 fős lovas bandériuma fogadta az országhatáron a Bécsből hazatérő Szent Koronát. 22

23 5. Helyszín A kerület száma A kerület neve Szekszárd IX. Pécsi Nagyszombat I. Nyitrai Debrecen VII. Nagyváradi Madéfalva külön kormányozták Erdélyi Nagyfejedelemség Pécs IX. Pécsi 6. Lásd a térképet! 7. Lásd az időszalagot! 8. A francia forradalom híre lázba hozta az országot. Az olvasókörökben a francia alkotmányt röpiratokat tanulmányozták. A köztársasági eszmék a polgárság köznemesség és értelmiség körében terjedtek leginkább. Martinovics két titkos társaságot szervezett. A merészebbek nemesi polgári köztársaságot akartak. A mozgalom tagjait céljainak összefoglalását Káténak nevezték. A szervezkedésben Kazinczy is részt vett ben fogták el Budán saját birtokán, s csaknem hat hét évet töltött börtönben. A mozgalom vezetőit a pesti budai Vérmezőn végezték ki. J Ó Ü G L V Y A E S N A katonaság a németek kezében van. Magyarország legyen köztársaság. A néppel kénye szerint bánik. Gyülevész nép. Csak a nemeseknek lesz tulajdonjoga. A falvakban lakók bérlőkké válnak A társadalom több szent kötelességeitől ment. A magyar nemesség erejét teljesen elvesztette. A nép sokaságánál feljebb való. A többi polgároknál jobb és nemesebb. Azelőtt saját királyai uralkodtak. a pap Martinovics, a viceispán Hajnóczi, a kapitány Laczkovics János, a szép ifjú Szentmarjay, a vak gróf Sigrai 13. Magyarország a napóleoni háborúk korában 1. a) constitutio: alkotmány b) környülállás: körülmény c) régi függetlenség: önálló ország, nemzeti király d) az utolsó független magyar király: Hunyadi Mátyás, illetve Szapolyai János e) valósággal független : a Habsburgok nem szólhatnak bele az ország irányításába f) az ország egész épsége : külön kormányzott részek visszacsatolása g) a magyar nemesség válasza: győri csata a nemesség Napóleon ellen fordult 2. A gabona ára a másfélszeresére nőtt között. Majdnem az ötszörösére nőtt 1790 és 1806 között ben több mint nyolcszor annyiba került, mint 1790-ben. A legnagyobb mértékben 1806 és 1810 között növekedett. 3. A megfejtésül kapott latin szó: DEVALVÁCIÓ, pénzleértékelés. 23

24 4. a) József nádor b) Festetics György c) Széchényi Ferenc d) Simonyi óbester e) Háry János 5. Hasonlóságok: korszerű gazdálkodás, nemzeti nyelv fejlesztése, népük történelmének megírása Különbségek: hivatalos magyar nyelv, külön kormányzati hivatalok követelése A magyar nyelvű lapkiadás alakulása A megfejtés: TAPLAG Ó B E S T E R Ezredes más szóval N A G Y A B O N Y Ennek a településnek a kocsmájában mesél Háry János. P O P O N T Kettőspont (a nyelvújítók elnevezésével) L Y O N Itt folyik a jeges folyó L A T I N A hivatalos nyelv Mária Terézia uralkodása idején M O Z G O N Y Gép (a nyelvújítók elnevezésével) Magyarország a XVIII. században (Részösszefoglalás) 1. Ú R B É R I R E N D E L E T O R S Z Á G G Y Ű L É S V É R M E Z Ő + N É M E T N Y E L V + N É P S Z Á M L Á L Á S + K A L A P O S K I R Á L Y + N E M E S I A D Ó Z Á S T E S T Ő R S É G G E O R G I C O N L E Á N Y Á G I Ö R Ö K L É S 24

25 2. 3. Ki ő? Miről mesél? Kihez kapcsolható? DR ÁM LEVENTE VÁMRENDELET Mária Terézia LÁBBOTJEGY ENDRE JOBBÁGYRENDELET II. József PATAGONCSATI MARCI PRAGMATICA SANCTIO III. Károly Mária Terézia ÉPÍTS B ETELE BETELEPÍTÉS Mária Terézia NAGYÁRKAI MARCELLA MAGYAR KANCELLÁRIA III. Károly BEVÁL SÁNDOR BEVÁNDORLÁS (III. Károly) Mária Terézia DR HALELADÓ ÁGNES ÁLLANDÓ HADSEREG III. Károly DELTÜRETLEN IMRE TÜRELMI RENDELET II. József EZMENUZTÚ EMMI NEMZETI MÚZEUM Széchényi Ferenc CSATALTHY RENÁTÓ HELYTARTÓTANÁCS III. Károly Év Az első Állítás Hamis vagy igaz? 1726 TŰZOLTÓSÁG III. Károly ( ) sokszor viselt 1743 LIFT esőkabátot ESŐKABÁT 1760 GÖRKORCSOLYA II. József szívesen görkorcsolyázott. HAMIS IGAZ 1785 MENTŐCSÓNAK Mária Terézia idején készült az első mentőkocsi. HAMIS 1792 MENTŐKOCSI 1797 CILINDER Martinovics gyakran viselt cilindert. HAMIS 1804 KONZERV 1819 TÁBLÁS CSOKOLÁDÉ II. Lipót fiát táblás csokival jutalmazta. HAMIS 4. a) II. József b) népszámlálás c) Werbőczy Tripartitum 14. A reformkor hajnalán 1. URALKODÓ 8, 11 FELSŐTÁBLA 6, 7, 10, a) északkelet b) északnyugat c) vár, színház, kaszárnya ALSÓTÁBLA 2, 3, 5 MEGYEGYŰLÉS 1, 4, 9 25

TÖRTÉNELEM III. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM III. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR 1 F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM III. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1722 1723: a pozsonyi országgyűlésen a magyar rendek

Részletesebben

1. A történelem kezdetei

1. A történelem kezdetei 1. A történelem kezdetei 1 1. A történelem korszakai: a történelem az emberiség története: az ember kialakulásától kezdődött és máig is tart. A történelmet 5 fő korszakra osztjuk: Korszak őskor ókor középkor

Részletesebben

TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1000 1038: I. (Szent) István uralkodása. 1054: az egyházszakadás

Részletesebben

6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora

6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora 6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora Érettségi témakörök TÉMÁK 6.1. A francia polgári forradalom politikai irányzatai, az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata 6.2. A napóleoni

Részletesebben

Megoldókulcs a. című kötethez

Megoldókulcs a. című kötethez Megoldókulcs a Történelem feladatsorok az írásbeli érettségire II. című kötethez MŰSZAKI KIADÓ, BUDAPEST Szerkesztői megjegyzés A megoldások szerkesztése során azt az alapelvet tartottuk szem előtt, hogy

Részletesebben

Szellemi forradalom a felvilágosodás

Szellemi forradalom a felvilágosodás Szellemi forradalom a felvilágosodás Előzményei: a 16.-17. században megjelenő új természettudományi ismeretek a középkori világkép szétesése új filozófiai áramlatok megjelenése Felvilágosodás: 18. századi

Részletesebben

Szellemi forradalom a felvilágosodás

Szellemi forradalom a felvilágosodás Szellemi forradalom a felvilágosodás Felvilágosodás: A XVIII. század eszmerendszere. Angliában bontakozik ki, majd Franciaországban teljesedik ki. Előzménye: a természettudományok fejlődése és a racionalizmus

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 5. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 5. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Történelem emelt

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Képzés típusa: 8 osztályos gimnázium Évfolyam: 7. Vizsga típus: írásbeli, szóbeli Írásbeli vizsga: A szóbeli témakörök, követelmények

Részletesebben

MAGYAR KIRÁLYOK KÖNYVE

MAGYAR KIRÁLYOK KÖNYVE MAGYAR KIRÁLYOK KÖNYVE Árpád-házi fejedelmek, Magyarország királyai, Erdély fejedelmei és a kormányzók Összeállította: Buskó András BUDAPEST, 2011 Az Európai Unió Tanácsának magyar és lengyel elnöksége

Részletesebben

TERÜLETI ÉS EGYHÁZI AUTONÓMIA A TÖRTÉNETI MAGYARORSZÁGON és EURÓPÁBAN

TERÜLETI ÉS EGYHÁZI AUTONÓMIA A TÖRTÉNETI MAGYARORSZÁGON és EURÓPÁBAN "Mert az egynyelvű és egyszokású ország gyenge és esendő. Ennélfogva megparancsolom neked, fiam, hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mintsem

Részletesebben

Helyi tanterv TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

Helyi tanterv TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Helyi tanterv TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 9. évfolyam (évi óraszám: 108, heti óraszám: 3) Témák Új tananyag feldolgozása Összefoglalás, ellenőrzés Teljes óraszám Az őskor és az ókori

Részletesebben

MAGYARORSZÁG POLGÁRI ÁTALAKULÁS ÉS NEOABSZOLUTIZMUS 1849-1867. Deák Ágnes

MAGYARORSZÁG POLGÁRI ÁTALAKULÁS ÉS NEOABSZOLUTIZMUS 1849-1867. Deák Ágnes 15 MAGYARORSZÁG T Ö R T É N E T E POLGÁRI ÁTALAKULÁS ÉS NEOABSZOLUTIZMUS 1849-1867 Deák Ágnes DEÁK AGNES Polgári átalakulás és neoabszolutizmus 1849-1867 Főszerkesztő Romsics Ignác KOSSUTH KIADÓ Írta:

Részletesebben

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5-8. évfolyam

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a történelem,

Részletesebben

Magyarország beilleszkedése a Habsburg Birodalomba

Magyarország beilleszkedése a Habsburg Birodalomba Magyarország beilleszkedése a Habsburg Birodalomba A Rákóczi szabadságharc veresége után az uralkodó III. Károly (1711-1740) osztrák császár és magyar király megtartja a szatmári békében rögzített pontokat.

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való eligazodásához, szocializációjához nyújt segítséget. Ennek középpontjában

Részletesebben

Árpád-kor történelmi helyszínek

Árpád-kor történelmi helyszínek Árpád-kor történelmi helyszínek Csanád (Románia): Maros menti település, eredetileg Marosvár néven Ajtony központja volt. Ajtony legyızése után, 1030-ban István vár- és egyházmegyét is alapított itt. Utóbbi

Részletesebben

http://www.peterseljan.com http://www.eretlenek.hu

http://www.peterseljan.com http://www.eretlenek.hu borító 1 Történelem emelt szintű szóbeli érettségi tételek 2011. május-június 2 Tartalom I. Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1. A magyar gazdaság a XIV-XVI. században... 4 4. A világgazdaság

Részletesebben

TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI SZÓBELI TÉTELEK 2006

TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI SZÓBELI TÉTELEK 2006 2 TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI SZÓBELI TÉTELEK 2006 Tartalom I. Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1. Az érett középkor gazdasága és gazdaságpolitikája Magyarországon...4 2. A magyar gazdaság

Részletesebben

MAGYARORSZÁG A NEMZETI ÉBREDÉS KORA 1790-1848. Gergely András

MAGYARORSZÁG A NEMZETI ÉBREDÉS KORA 1790-1848. Gergely András 13 MAGYARORSZÁG T Ö R T É N E T E A NEMZETI ÉBREDÉS KORA 1790-1848 Gergely András GERGELY ANDRÁS A nemzeti ébredés kora 1790-1848 Főszerkesztő Romsics Ignác KOSSUTH KIADÓ Írta: Gergely András Főszerkesztő:

Részletesebben

19. MAGYAR-LENGYEL KAPCSOLATOK AZ OSZTRÁK-MAGYAR KIEGYEZÉS IDŐSZAKÁIG

19. MAGYAR-LENGYEL KAPCSOLATOK AZ OSZTRÁK-MAGYAR KIEGYEZÉS IDŐSZAKÁIG 344 19. MAGYAR-LENGYEL KAPCSOLATOK AZ OSZTRÁK-MAGYAR KIEGYEZÉS IDŐSZAKÁIG 1849 1849. október 24-től Magyarország területi felosztása során öt katonai kerületet alakítottak ki: Pest- Buda, Pozsony, Sopron,

Részletesebben

HELYI TANTERV TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

HELYI TANTERV TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK HELYI TANTERV TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 5 8. évfolyam Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való eligazodásához, szocializációjához nyújt segítséget.

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15. ÉVES TÖRTÉNETE 1995-2010

AZ ORSZÁGOS LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15. ÉVES TÖRTÉNETE 1995-2010 1 BUSKÓ ANDRÁS VIRÁGH JÓZSEF AZ ORSZÁGOS LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15. ÉVES TÖRTÉNETE 1995-2010 BUDAPEST, 2010. 2 Bevezető Magyarországon évszázadok óta több nemzeti kisebbség él együtt. Az ország

Részletesebben

A nagy földrajzi felfedezések és a gyarmatosítás kezdete tétel

A nagy földrajzi felfedezések és a gyarmatosítás kezdete tétel A nagy földrajzi felfedezések és a gyarmatosítás kezdete tétel A nagy földrajzi felfedezések a XV. század végére és a XVI. század elejére tehetők. Okai: a népesség növekedése Európában aranyéhség (az európai

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 7. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 7. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Történelem emelt

Részletesebben

A hely, ahol élünk Gömör Észak-Nógrád

A hely, ahol élünk Gömör Észak-Nógrád A hely, ahol élünk Gömör Észak-Nógrád Regionális olvasókönyv 9-15 éves tanulók részére Munkáltató értékkönyv 2 0 1 0 Szerkesztette: Ádám Zita Ferencz Anna A tanulmányokat írták: Balázs Csaba, Ferencz Anna,

Részletesebben

A magyar kultúra ezer esztendeje

A magyar kultúra ezer esztendeje MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KÜLÜGYMINISZTÉRIUMA www.kum.hu A magyar kultúra ezer esztendeje A magyar nép a kelet-európai pusztákról sok évszázados vándorlás után érkezett el a Kárpát-medencébe, végleges hazájába,

Részletesebben

Miskolc, 2014. március 28.

Miskolc, 2014. március 28. Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola Helyi tanterv Ember és társadalom műveltségi terület IV. Történelem társadalom és állampolgári ismeretek Hon- és népismeret 5-8. évfolyam Miskolc, 2014. március

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 5. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 5. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Történelem emelt

Részletesebben

ALKOTMÁNYTÖRTÉNET ELTE-ÁJK

ALKOTMÁNYTÖRTÉNET ELTE-ÁJK MAGYAR ALKOTMÁNYTÖRTÉNET ELTE-ÁJK Bolondok 2012-1 - Alkotmánytörténet/1. tétel A magyar nomád állam és a honfoglalás (17-35. oldal) I. Nemzetségi szervezet kora A társadalmi szerveződés kezdetei - i.e.

Részletesebben