Csepela Jánosné TÖRTÉNELEM. munkafüzet MEGOLDÓKULCS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csepela Jánosné TÖRTÉNELEM. munkafüzet MEGOLDÓKULCS"

Átírás

1 Csepela Jánosné TÖRTÉNELEM munkafüzet 7. Játékos feladatok Horváth Péter tankönyvéhez MEGOLDÓKULCS NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ, BUDAPEST

2 Csepela Jánosné, Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt., 2010 Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. a Sanoma company Vevőszolgálat: Telefon: A kiadásért felel: Kiss János Tamás vezérigazgató Raktári szám: RE00781/M Felelős szerkesztő: Bartos Károly Műszaki igazgató: Babicsné Vasvári Etelka Műszaki szerkesztő: Gaugecz Istvánné Grafikai szerkesztő: Slezák Ilona 1. kiadás, 2010 Formakészítés: FoKa art

3 ÉV ELEJI ISMÉTLÉS 1. A javított adatokat kék színnel emeltük ki. 1. A középkor CDLXXVI-tól MCDXLII-ig tartott. 2. Elsőként a Bizánci Birodalom alakult ki. 3. Az uradalmak majorságból, jobbágytelkekből és közös területekből álltak. 4. A hűbériség alapja a katonai szolgálat hűség volt. 5. A keresztes hadjáratok a Szentföld visszafoglalásáért folytak. 6. Az iszlám vallást Mohamed alapította. 7. A Török Birodalom főként nyugat felé terjeszkedett. 8. A városok lakóit polgároknak nevezzük. A céheket az azonos foglalkozású iparosok alapították. 9. A gótikus stílust a magas tornyok és a csúcsíves ablakok jellemzik. 10. A humanizmus szó emberközpontúságot jelent. 2. URADALOM MAJORSÁG KÖZÖS TERÜLETEK JOBBÁGYTELEK HÁZHELY SZÁNTÓ KERT 3. A jobbágy ezt kapja urától házhely szántó kert közös területek használata A jobbágy ezzel tartozik urának robotmunka terményadó ajándék segítség (ingyenmunka) 4. CDLXXVI DCXXII DCCC MXCV MCCCXXXVII MCDXCII MDXVII MDCXL MDCLXXXIX Róma bukása, a középkor kezdete. Mohamed futása, az iszlám időszámítás kezdete. Nagy Károly koronázása. A keresztes hadjáratok meghirdetése. A százéves háború kezdete. Amerika felfedezése. A reformáció kezdete. I. Károly összehívja a parlamentet. Alkotmányos királyság Angliában. 5. Vár Város Falu Kolostor 8, 10, 11 2, 7, 12 6, 9 1, 3, 4, 5 3

4 6. A párban álló szavak: rózsaablak csúcsív; Biblia Korán; pénzváltó kalifa; ferences bencés; iszlám ortodox. R Ó Z S A A B L A K C S Ú C S Í V B I B L I A K O R Á N P É N Z V Á L T Ó K A L I F A F E R E N C E S B E N C É S I S Z L Á M O R T O D O X 7. O S Z M Á N a török szultánok családja. A L L A H Az iszlám vallás egyedüli istene. F E U D U M hűbérbirtok K I S P I P I N frank uralkodó P R Ó F É T A Az isten és az emberek közötti közvetítő. H A N Z A Az északi kereskedővárosok szövetsége. B I Z Á N C A keleti kereszténység központja. O R B Á N A keresztes hadjáratokat meghirdető pápa. V E R D U N Itt osztják fel a Frank Birodalmat. N O R M A N D I A Franciaország vikingekről elnevezett része. 8. A betűsorokból kiolvasható foglalkozásnevek sorrendben: kalmár, bognár, ács, kádár. 9. A megfejtendő történelmi személyek sorrendben: Jeanne d Arc, Kolumbusz Kristóf, Magellán, XIV. Lajos, Oliver Cromwell, Luther, Gutenberg Jelmagyarázat a térképhez: Konstantinápoly Kijev Novgorod Worms Konstantinápoly Jeruzsálem Salamanca Krakkó Uppsala Nikápoly Crecy Rigómező Magellán Vasco da Gama Kolumbusz Kristóf Ortodox egyházi központok Az első keresztes hadjárat Egyetemek Csatahelyek 4

5 12. F E U D A L I Z M U S H B A R O T S O L O K Ű Í P L O V A G S O S B R Á P N Á M Z S O Z É Ó P O K V Á R O S E R S M L M E K K A I N Ú T Á G K K É T Z A T R O L Á E K Ó D E X F H B Z R A A C H E N Ö É O S R R Á T N O K L C R I H Ű B É R E S D T S U M Z I N A M U H 1. FEUDALIZMUS 11. VÁROS 2. SZENTFÖLD 12. OSZMÁN 3. KOLOSTOR 13. POLGÁR 4. HUMANIZMUS 14. KÓDEX 5. HŰBÉRES 15. AZTÉK 6. LOVAG 16. MEKKA 7. BÍRÓ 17. ROBOT 8. PÁPA 18. ISZLÁM 9. CÉH 19. AACHEN 10. HŰBÉRÚR 20. KONTÁR SOK SIKERT! 5

6 I. A POLGÁRI ÁTALAKULÁS KORA 1. Nemzet születik: az Amerikai Egyesült Államok 1. Lásd az időszalagot! 2. Város Melyik szám jelöli? Évszám Esemény Boston teadélután Philadelphia Itt született a Függetlenségi nyilatkozat. Washington Az Egyesült Államok fővárosa, névadója az első elnök. Yorktown A függetlenségi háborút eldöntő csata. 3. A betűk az időrendnek megfelelően: MAYFLOWER E Anglia elismeri az Amerikai Egyesült Államok függetlenségét. M M A legyőzhetetlen armada leigázása. A R Az alkotmányozó gyűlés elfogadja az Amerikai Egyesült Államok alkotmányát. Y Y A cukortörvény kihirdetése. F O A 13 gyarmat első kongresszusa. L A A hétéves háború. O L A bostoni teadélután. W W A Függetlenségi nyilatkozat elfogadása. E F A dobókocka megadóztatása. R 4. Ez a hajó szállította 1620-ban a vallásüldözés elől menekülő puritánokat Amerikába. 5. TLPSK TELEPESEK: az Újvilágban letelepedők VRSKBTSK VÖRÖSKABÁTOSOK: (a jól kiképzett és felszerelt) angol katonák LZDK LÁZADÓK: amerikai hazafiak (az angolok szerint a felkelők) 6. a) Az indiánok az angolokat támogatták, mert elsősorban a helyi telepesekkel voltak ellentéteik. b) Július 4., a legnagyobb ünnep az Amerikai Egyesült Államokban, mert ezen a napon fogadta el a kongresszus a Függetlenségi nyilatkozatot. c) George Washingtont választották az első elnöknek, mert ő vezette az amerikai hadsereget a győztes yorktowni csatában. d) A szenátoroknak mindig egyharmadát választják újjá azért, hogy a szenátus munkája folyamatos és zavartalan legyen. 7. ELNÖK LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG SZENÁTUS KÉPVISELŐHÁZ 8. a) törvényhozás b) végrehajtás c) igazságszolgáltatás 6

7 A megoldások sorrendben: alkotmány, tizenhárom, Kongresszus, hétéves, Mel Gibson, teadélután. A L K O T M Á N Y Az állam alaptörvénye. T I Z E N H Á R O M A gyarmatok száma. K O N G R E S S Z U S A legfőbb törvényhozó szerv. H É T É V E S Az közötti háború neve. M E L G I B S O N A hazafi című film főszereplője. T E A D É L U T Á N Boston, A polgárőrök neve: MINUTEMAN 2. Az ész kora: a felvilágosodás 1. A számok a kérdések sorrendjében: 1, 1, 2, 1, 2, 2 Angliában jelölendő a Temze, Franciaországban a Szajna. 2. Lásd az időszalagot! 3. Állítás Locke Rousseau Vissza a természethez! X Az uralkodó hatalma megdönthető. X A föld gyümölcse mindenkié. X Az emberek szerződést kötnek az uralkodóval. X A 17. században alkotott. X Orvos és filozófus volt. X A 18. században alkotott. X 4. A kincstár a háborúk miatt kiürült, az adók nagy részét nem lehetett behajtani. Nem tudtak a saját földjükből megélni. A Bourbon királyok nem hívták össze az országgyűlést, korlátlan királyi önkényuralmat gyakoroltak. 5. A beírandó betűk a kérdések sorrendjében: I, H, H, I, I, H, I, H, I, I Az első lift üzembe helyezésének éve: A szatmári béke Az ónodi országgyűlés A Szent Liga megalakulása XI. Ince pápa kezdeményezésére A bostoni teadélután. AZ OLVASÁSSAL TUDÁST HALMOZUNK FEL AZ AGYUNKBAN, DE SAJÁTUNKKÁ AZ CSAK A GONDOLKODÁS RÉVÉN VÁLIK. 7

8 3. A francia forradalom kezdete 1. A papság és a nemesség megakadályozhatta (volna) a harmadik rend követeléseinek teljesítését. Így szavazattöbbséghez juthattak. 2. a) A három rend képviselői. b) A felemelt karok, a lobogó függönyök, az emelvényen álló személyre mutatnak. c) Az ablakokban leselkedő személyek figyelik az eseményeket. 3. Szt. Jakab kolostor Bastille 4. Lásd az időszalagot! 5. a) az emberek közötti egyenlőség b) az alapvető szabadságjogok c) a hatalom a néptől ered 6. Megszűntek a feudális kiváltságok, eltörölték a robotot, az adókat, az egyházi tizedet. A kiváltságosok is adóztak. A Bastille legfőbb adatai: 8 Jellemző A két esemény Ennyi év telt el a két esemény között Magassága A reformáció kezdete és Szondi halála. 35 m Falvastagsága Dózsa halála és II. Lajos trónra lépése. 2 m A gárdisták száma Magellán útra kelése és Dobó István győzelme. 33 fő A katonák száma A nándorfehérvári diadal és a mohácsi csata. 70 fő A kiegészítéseket dőlt betűvel és kék színnel emeltük ki. A Bastille a században épült. Párizs keleti kapuját védte. Leghíresebb foglya Voltaire, legkülönösebb foglya a Vasálarcos volt ben hét rabot őriztek benne. Az ostromlók szétverték a felvonóhíd csigáit. A parancsnok elvesztette a fejét, mielőtt levágták volna. Ma emlékoszlop áll a helyén. A harmadik rend győzelme A harmadik rend nem a korábbi kiváltságosokon akart élősködni, hanem egyenlőséget, közös teherviselést, emberi bánásmódot igényelt. 4. Az alkotmányos királyságtól a terror bukásáig 1. a) aláírta az Emberi és polgári jogok nyilatkozatát, ezzel létrejött az alkotmányos királyság. b) összejátszott a Franciaországot támadó külföldi hatalmakkal. 2. választ (választójog, választás, választott) 3. Lásd az időszalagot!

9 4. az osztrákok: Tartottak a forradalmi hullám terjedésétől, meg akarták akadályozni a francia befolyás erősödését. az angolok: Aggódtak Franciaország hatalmának növekedése miatt. Anglia Párizs Valmy Német-római Birodalom 5. Franciaország gondjai pénz elértéktelenedése éhínség külső támadások királypárti felkelések Marseille Spanyolország A jakobinusok intézkedései ármaximálás forradalmi törvényszékek felállítása forradalmi terror általános hadkötelezettség 7. A különlegesen szigorú intézkedésekkel rendezték a gazdasági helyzetet, leverték a belső lázadásokat, viszszaszorították a külső ellenséget. A jakobinusok azonban nem enyhítettek a nagyon szigorú törvényeken, s ez elégedetlenséget váltott ki. Idézet Honnan származik? Ki mondta? Elég lesz egy szíj. A másikat tedd el Robespierre részére! Danton Én nem látok középutat: ez az ember vagy uralkodik, vagy meghal! Saint-Just százezreket mentsek meg! Megöltem egy embert, hogy Charlotte Corday Követni fogsz ezen az úton! Danton K A Z E T T A K O N V E N T C E N Z U S A kazetta levelek bizonyították, hogy XVI. Lajos népe ellen szervezkedett. Az új nemzetgyűlést konventnek nevezték. A választójogot bizonyos vagyoni helyzethez, vagyis cenzushoz kötötték. A frígiai sapka kisázsiai eredetű, a félsziget Phrügia nevű tartományának lakói viselték, tőlük vették át az ókori népek. A rabszolgáknak eredetileg fedetlen fővel kellett járniuk, a fejfedő a szabadok kiváltsága volt. A rómaiaknál jött szokásba, hogy a felszabadított rabszolgáknak süveget nyomtak a fejükbe, így vált a szabadság jelképévé. 5. Nemzetből birodalom: Napóleon császársága 1. A hatalomba visszakerült nagypolgárságot kétoldali támadások fenyegették, egyrészt a királypártiak, másrészt a jakobinusok hívei. A kétoldali veszély (és a külső ellenség támadásának) elhárítása miatt egyre nagyobb szerephez jutott a hadsereg, amelynek vezetői közül Napóleon katonai sikereinek köszönhetően egyre magasabbra emelkedett. 9

10 2. Hol született Napóleon? Korzika Hol végezte katonai iskoláit? Párizs Kik ellen aratta első győzelmeit? angolok, osztrákok Milyen nevet kapott katonáitól az Arcole melletti csatában? sebezhetetlen Milyen tisztséget birtokolt 1799-től? első konzul Melyik egyház tulajdonát juttatta vissza? katolikus Mi a címe híres törvénykönyvének? Code Napóléon Mikor szerezte meg a császári címet? Megegyezett a katolikus egyházzal, új törvénykönyvet adott ki, megfékezte az inflációt. 4. a polgári szabadságjogok biztosítása, a magántulajdon védelme, törvény előtti egyenlőség 5. Bármilyen az olvasmány alapján adott jó válasz elfogadható. 6. Lásd az időszalagot! A csatát Austerlitztől északra vívták. A francia csapatok a Goldbach-patak partján foglaltak állást. A francia lovasság parancsnoka Soult [szult] volt. Napóleon a jobbszárnyról figyelte a csatát. A szövetségesek a Goldbach-magaslatra küldték a lovasságukat. A szövetségesek gyalogságának jelentős része a Pratzen-magaslaton volt A cári testőrséget Kutuzov irányította. Napóleon Vandamme [vandam] mögött állt. Kollowrath [kolovrát] jobb oldalán Konstantin küzdött. Buxhowden [buxhóden] parancsnoksága alá gyalogosok és lovasok is tartoztak. I. Sándor Oroszország II. Ferenc Poroszország Napóleon Franciaország A megoldás: TUDÓSOKAT ÉS SZAMARAKAT KÖZÉPRE 6. Napóleon tündöklése és bukása 1. intézkedéseivel elősegítette a feudalizmus bomlását, a modern polgári államok létrejöttét. saját rokonait, tábornokait nevezte ki a meghódított országok élére, szövetségeket kényszerített ki, egyeduralkodóként kormányzott. 10

11 2. Waterloo 1815 Arcole 1796 Lipcse 1813 Austerlitz 1805 Borogyino 1812 Trafalgar Lásd az időszalagot! 4. A napóleoni háborúk csatái sorrendben: 2 Abukir 1 Arcole 3 Akkon 6 Eylau 7 Győr 5 Jéna 4 Marengo 9 Moszkva 8 Wagram 5. Első száműzetéséből Elba szigetéről 100 napra tért vissza Napóleon. A lipcsei csatában szinte egész Európa felsorakozott Napóleonnal szemben. 6. A meghódított területeken zsarnokként uralkodott. 7. A megfejtés: WELLINGTON Állítás Igaz Hamis Ausztria szövetséget kötött Napóleonnal. W S Napóleon kontinentális zárlatot hirdetett Anglia ellen. E Z A meghódított területek élére Napóleon a rokonait állította. L E Az orosz cár húga Napóleont Antikrisztusnak nevezte. N L Kutuzov a felperzselt föld taktikáját alkalmazta 1812-ben. I T Borogyinónál a Grand Armee döntő győzelmet aratott. I N Lipcsénél Napóleon kétszeres túlerőben volt. L G 1813-ban XVII. Lajos foglalta el a francia trónt. O T március 1-jén Napóleon partra szállt Észak-Franciaországban. N O A Szent Szövetség a népek csatája után két évvel jött létre. N A 11

12 Franciák Szövetségesek A gyalogság létszáma megközelítően azonos volt. Gyalogos A franciák lovassága fölényben volt a szövetségesekkel szemben. Lovas A szövetségesek tüzérsége kisebb erőt képviselt. Tüzér Ágyú A franciák végzetes hibát követtek el Waterloonál, amikor a brit négyszög elleni lovasrohamot nem hangolták össze gyalogsági támogatással. [ ] A brit négyszög oldala rendszerint négy sor mélységű volt, ami lehetővé tette a sortűz leadását. Az első sor térdre ereszkedve felfelé tartotta a muskétáját, hogy a szuronyok hegye a lovak szügyét érje. A négyszögek üres közepe menedéket nyújtott a sebesülteknek. [ ] (Geoffrey Reagan: Döntő csaták. Grafo Panem, Budapest, 1993., 187.) A szövegnek megfelelő ábrázolás elfogadható. 7. Forradalom az iparban és a mezőgazdaságban 1. Feudalizmus feudum robotmunka röghözkötés csak a nemesek birtokolhatnak földet céhek pénzváltó Kapitalizmus szabad földtulajdon, tőke bérmunka szabad munkaerő-áramlás, szabad verseny polgári tulajdon manufaktúrák, gyárak bankok 2. a) könnyebben jutunk információkhoz. (fogyasztunk) b) könnyebbé válik az ország megismerése. (fogyasztunk) c) a számítógép tőkévé válik, mert segítségével pénzt kereshetünk. (vállalkozunk) d) ára részben megtérül, mert befektettünk, segítségével pénzt kereshetünk. (vállalkozunk) 3. Manufaktúra Energiaforrás egyszerű gépek, izomenergia gőzgép Mennyiség nagy mennyiség tömegtermelés Munkavállaló bérmunkás bérmunkás Gyár 4. Sorrendben: I, H, I, H, H, I 5. Azonosság (például) Különbség (például) Háromnyomásos gazdálkodás Gabonát termesztenek. Kétszer aratnak. Három részre osztják a földet, egyharmada ugar. Vetésforgó Gabonát termesztenek. Kétszer aratnak. Négy részre osztják a földet. Nincs műveletlen terület. 12

13 6. 7. Lásd az időszalagot! A képzeletbeli táviratok sorrendje: 3. Stephenson, 1. Watt, 4. Morse, 2. Volta Watt Fulton Stephenson Siemens Az összetartozó elemek: DINAMÓ JEDLIK GŐZHAJÓ FULTON GENERÁTOR SIEMENS KÉKSZALAG TITANIC Volta Jedlik 8. Változások a társadalomban 1. A gyárak működéséhez rengeteg munkásra volt szükség. Az iparosodásban Anglia járt az élen. A bekerítések meggyorsították ezt a folyamatot. A céhek megszűnőben voltak. Az elszegényedett emberek bérmunkásokként dolgoztak a gyárakban Azonosság (például) Különbség (például) Feudalizmus Vannak gazdagok és szegények. Iparcikkeket termelnek. Eladásra termelnek. Kézi erővel dolgoznak. A jobbágyok személyesen függnek uruktól. Kapitalizmus Vannak gazdagok és szegények. Iparcikkeket termelnek. Eladásra termelnek. Gépekkel dolgoznak. A bérmunkások jogilag szabadok. A munkások fizetést kapnak. 4. A válaszok sorrendben: A bérmunkájukon kívül másból nem tudtak megélni, nagy volt a munkanélküliség. Nagyon alacsonyak voltak a munkabérek. Jobban elfértek a szűk vájatokban. Rengeteg embert kellett a gyárak közelében elhelyezni. L A P N V H B P-B Pr 13

14 5. a) harc a választójogért (felkelés) géprombolás segélyegyletek szakszervezetek sztrájk b) Egyre több ember egyre eredményesebben küzdött a munkásság életfeltételeinek, helyzetének javításáért. A rejtvény megfejtése: VAKCINA 1. J Á R V Á N Y ÁÁNYVRJ 2. P A R L A M E N T PRLMNTAAE 3. D I C K E N S IEDKCSN 4. C E N Z U S CSZNUE 5. I M M U N O L Ó G I A IUOÓIAMMNLG 6. J E N N E R NNEEJR 7. C H A R T E R EARTRHC 9. A Szent Szövetség évtizedei Bécsben Ausztria, Oroszország, Poroszország I. Ferenc, I. Sándor, III. Frigyes Vilmos több mint 200 a népfelség elvével szemben a régi államhatárok és kormányzatok visszaállítása, a feudális uralkodócsaládok hatalmának megőrzése 2. Görög Lengyel Francia 1, 6, 7, 10, 11, 12 2, 4, 7, 8, 9, 14, 15, 16 3, 5, 13, 17,

15 4. a) b) 48 c) Peru és Paraguay, Venezuela és Ecuador, Chile d) Caracas 5. Lásd az időszalagot! A hiányzó szavakat kék színnel emeltük ki. Jómódú venezuelai családból származott. MDCCCXVI-ban kihirdette a rabszolgaság eltörlését. MDCCCXIX-ben Nagy-Kolumbia Köztársaság elnökévé választották. A kreol (már Amerikában született) földbirtokosokra és kereskedőpolgárságra támaszkodott. MDCCCXXVI-ban sikertelenül törekedett a délamerikai államok egyesítésére. MDCCCXXX-ban a diktatórikus módszerei miatti elégedetlenség lemondásra kényszerítette. Venezuela Kolumbia Ecuador Peru Caracas Bolívia Brazília Paraguay Chile Uruguay Argentína A polgári átalakulás kora (Összefoglalás) alkotmányos királyság 2. közteherviselés 3. felvilágosodás 4. jobbágyokkal 5. hadkötelezettség 6. kettő 7. Locke 8. Bastille, Bourbon 9. mozdonyvezető 10. a plébános 11. a Szent Szövetséget aláíró 12. igaz hamis 13. szét kell választani angolul 2. W A T T alkotta meg az első gőzgépet. M O R S E készítette a távírót. L O C K E fogalmazta meg a természetes egyenlőség elvét. F U L T O N találmánya a gőzhajó. D A N T O N vérpadon végezte életét. K U T U Z O V vezette az orosz seregeket Borogyinónál. R O U S S E A U adta ki a Vissza a természethez! jelmondatot. N A P Ó L E O N 1804-ben császárrá koronázta magát Párizsban. S T E P H E N S O N találmánya a gőzmozdony. W A S H I N G T O N volt az USA első elnöke. R O B E S P I E R R E vezette a francia jakobinusokat. 15

16 Seregeink Valmynál legyőzték a betolakodókat. 2 Trónra lépett a dicső Bourbon, XVI. Lajos. 1 James Watt találmányával beírta magát a technika krónikájába. 6 Franciaország kikiáltotta a köztársaságot. 11 Megkezdték az első vonatjegyek árusítását. 3 Anglia elismerte az Amerikai Egyesült Államok függetlenségét. 12 Görögország újonnan kivívott szabadságát ünnepli. 8 Napóleon fejére császári korona került. 7 Danton guillotine alatt végezte. 10 Aláírták a Szent Szövetség alapokmányát. 9 Az orosz tél visszavonulásra késztette a Grand Armeé-t. 4 A felkelők kezén a Bastille. V E R S A I L L E S B Z 1. Versailles 2. Marseille S E L L I E S R A M O T 3. Borogyino N K K A I L Á T I E R I 4. Austerlitz O O A P Á R I Z S S O L 5. Párizs 6. Arcole T R V E L O C R A C G R 7. Boston S Z K O N T I N G P Y E 8. Valmy 9. Waterloo O I Z E N T Á Y I I T 10. Korzika B K S V A L M Y Ő L N S 11. Győr 12. Lipcse L A O I S Z Á R R L O U 13. Itália A T M W A T E R L O O A 14. Moszkva 5. A megoldás: KONTINENTÁLIS ZÁRLAT Napóleon Európa valamennyi államának megtiltotta, hogy Angliával kereskedjenek. Borogyino Waterloo Lipcse Austerlitz Marengo Trafalgar 16

17 6. alkotmány dinasztia sztrájk önkényuralom (diktatúra) népfelség elve cenzus alkotmányos királyság tőke bérmunkás köztársaság egy ország alaptörvénye azonos családból származó uralkodók sora szervezett munkabeszüntetés az uralkodó korlátlan hatalommal rendelkezik minden hatalom a néptől ered meghatározott vagyoni helyzettől függő választójog a király és a törvényhozó testület együtt kormányozza az országot szabadon befektethető pénzösszeg fizetésért dolgozó alkalmazott az országot választott testület irányítja Bármilyen megfelelő indoklás elfogadható. Magyarország a XI XVII. században (Ismétlés) 1. Időrend Beszélő nevek Megfejtés Személy 8 BULNAY LARA ARANYBULLA II. András 1 FÁSHONG LOLA HONFOGLALÁS Árpád 9 JÁTTÁR SÁRA TATÁRJÁRÁS IV. Béla 2 LÉPLETES EDE LETELEPEDÉS Árpád, Zsolt, Taksony 7 NERÁLAK LACI KANCELLÁRIA III. Béla 3 KOZSKOD ALÁNA KALANDOZÁSOK Lehel, Bulcsú 5 VÉGEY MÁRK VÁRMEGYÉK I. István 4 LAPLÁLAÍ TAMÁS ÁLLAMALAPÍTÁS I. István 6 ÁCI DALMA DALMÁCIA Könyves Kálmán 10 GARACSKA ÁNYA ARANYÁGACSKA III. András 17

18 2. V Z S O L D O S H A D S E R E G Á T É R Í T Ő P A P O K V Ő S I S É G V S Z Á Z É V E S H Á B O R Ú V H Á R M A S K Ö N Y V Á K E R E S Z T E S H A D J Á R A T V K I L E N C E D H V Á R H Á B O R Ú K H E R D É L Y I F E J E D E L E M V R E F O R M Á C I Ó 3. Város Évszám (például) Személy (például) Esemény (például) B2 POZSONY 1052 Zotmund megfúrta a német császár hajóit B3 PANNONHALMA 996 Géza bencés rend betelepülése C3 FEHÉRVÁR 1061 I. Béla véres gyűlés B5 SZIGETVÁR 1566 Zrínyi Miklós török támadás E7 NÁNDORFEHÉRVÁR 1456 Hunyadi János győzelem a török seregek felett C5 MOHÁCS 1526 II. Lajos végzetes vereség F2 Muhi 1241 IV. Béla tatár győzelem F6 Temesvár 1514 Dózsa György a parasztháború leverése C2 Esztergom 1000 I. István koronázás G4 Várad 1538 Szapolyai János Habsburg Ferdinánd békekötés D2 Visegrád 1335 Károly Róbert királytalálkozó D3 BUDA 1686 Lotharingiai Károly, Savoyai Jenő Buda visszavétele 18

19 4. 1 BÁNYABÉR 2 TELEKKATONASÁG 3 SZULTÁN 4 ÚRISZÉK 5 ŐSISÉG 6 KAPUADÓ 7 KIRÁLYTALÁLKOZÓ 8 TIZED 9 KILENCED 10 FÜSTADÓ 11 FEKETESEREG 12 HARMINCADVÁM 13 KORMÁNYZÓ 14 JANICSÁR 15 KÉPES KRÓNIKA 16 ARANYFORINT 17 ERDÉLYI VAJDA 18 CORVINÁK 19 TÖRÖKVERŐ 20 SZPÁHI = KÁROLY RÓBERT = I. (NAGY) LAJOS = OSZMÁN BIRODALOM = HUNYADI JÁNOS Mohács 1541 Buda Habsburg Ferdinánd királysága Szapolyai János királysága királyi Magyarország török hódoltság Erdélyi Fejedelemség 6. Időrend Állítás Személy 1 Az első erdélyi fejedelem voltam. János Zsigmond 5 Felégettem az eszéki hidat. Zrínyi Miklós 4 Bécsben kötöttem békét a császárral. Bocskai István 6 Híveimmel kimondtuk a Habsburg-ház trónfosztását. II. Rákóczi Ferenc 3 Magyarra fordítottam a Bibliát. Károli Gáspár 2 13 török rohamot vertek vissza győztes vitézeim. Dobó István 19

20 Ipari forradalom Egyetemes történelem Magyar történelem Gőzgép, A bostoni teadélután, Függetlenségi nyilatkozat, Az USA függetlensége, A Bastille elfoglalása, Francia alkotmány, 1791 Köztársaság, 1792 A király kivégzése, 1793 Jakobinus terror, Mária Terézia ( ) 1790 Napóleon első konzul, Magyar jakobinus mozgalom Napóleon császár, Gőzhajó, Borogyinói csata, 1812 Lipcsei csata, Waterlooi csata, 1815 Szent Szövetség, Gőzmozdony, Az Akadémia alapítása Görögország független, A Hitel megjelenése 1832 Az első reformországgyűlés kezdete Távíró, A nagy árvíz Önkéntes örökváltság 1841 Peti Hírlap 1844 Hivatalos magyar nyelv, Védegylet 1847 Ellenzéki Párt 1847 Fiatal Magyarország 20

21 II. A XVIII. ÉS A XIX. SZÁZAD ELSŐ FELÉNEK MAGYARORSZÁGA 10. Hazánk a Habsburg Birodalomban 1. Lásd az időszalagot! 2 3. Fertőd Esterházy Győr németek Pozsony Esztergom szlovákok ruszinok Gödöllő Grassalkovich 4. a) németek b) románok c) franciák, spanyolok, olaszok d) ruszinok e) szerbek f) szlovákok szerbek románok 5. Meghatározás Fogalom Kik érkeztek így? Jobb életfeltételeket reméltek. bevándorlás románok, szlovákok, szerbek Sűrűn lakott helyről költöztek. belső vándorlás magyarok Adókedvezményeket kaptak. betelepítés németek 6. Pragmatica Sanctio Urbárium Kettős vámrendelet III. Károlynak nem született fia, ezért fogadtatta el a leányági trónöröklés törvényét. Birodalmi érdek volt a magyar mezőgazdaság fejlődése, a jobbágyterhek rendezése. A birodalmon belüli munkamegosztás (örökös tartományok ipar, Magyarország mezőgazdaság) érdekében. 7. Állam Egyház Földesúr Vármegye hadiadó, katonák ellátása, beszállásolás, szállítás tized robot, terményadó (kilenced), ajándék faizás háziadó 8. A földesurak a jobbágyoktól elvett földekkel növelték majorságaikat a nagyobb gabonatermelés érdekében. Nem volt elegendő tőke és szabad munkaerő, Bécsnek sem volt érdeke a magyar ipar fejlesztése. A titkosírás megfejtése pityóka: a burgonya erdélyi elnevezése sváb: a betelepülő németek elnevezése porció: a katonák ellátása punctom: pont forspont: a katonák beszállásolása, szállítása sanguinem: vérünket ajánlották a rendek a királynőnek kurta: rövid ideig 21

22 11. A felvilágosult önkényuralom 1. A törvényeket az uralkodó az országgyűlés beleegyezésével hozza, a rendeletekről egyedül dönt Mária Terézia a felvilágosodás szellemében korszerűsítette a birodalmat (oktatás, egészségügy). rendeletekkel kormányzott, nem hívta össze az országgyűlést. 5. a) Az intézmények munkaköri leírása sorrendben: Kancellária: az uralkodó rendeleteit továbbítja Magyarországra. Kamara: a pénzügyeket intézte. Kúria: a bírói hatalom szerve. Diéta: az országgyűlés, a törvényhozás szerve. Helytartótanács: ügyosztályai az uralkodó rendeleteinek végrehajtásáról gondoskodnak. b) A jelentés szövege Küldöm királynőnk oktatási rendeletét. Tankönyvekre 200 ezüstforintot utalok ki. Ítéletet hirdetek. Döntött a kereskedelmi ügyosztály. Bemutatkozott Pilis vármegye küldöttje. 6. Az időrendbe állítás sorrendje: 5, 3, 1, 4, 6, 2 MDCCXXVIII: 2., 5., 7., 9., 10., 13., 14. MDCCLXIV: 1., 3., 4., 6., 8., 11., 12. Intézmény Magyar Királyi Udvari Kancellária Magyar Királyi Kamara Kúria Helytartótanács Diéta főnemes főméltóságok köznemes testőrség kisnemes bocskoros polgárság jelentéktelen jobbágyság elköltözhetnek 12. A kalapos, de alapos: II. József 1. a) II. József legfőbb célja az egységes birodalom megteremtése volt. b) Nem szándékozott biztosítani a rendek jogait, nem akart országgyűléseket összehívni. c) A király abszolút hatalmat gyakorolt. d) A felvilágosodás szellemében hozta a rendeleteket. e) Uralmát a felvilágosodás eszméi vezérelték. 2. II. József Nem akart megesküdni a magyar törvényekre. Meg akarta szüntetni a nemesi adómentességet. 3. a) türelmi rendelet b) hasznos rendek működhetnek (szerzetes rendelet) c) kötelező német nyelv d) jobbágyrendelet 4. Magyarországot (a megyerendszer helyett) 10 kerületre osztotta. Ha 100 protestáns család lakott egy faluban, templomot építhettek. Pozsony megye 1000 fős lovas bandériuma fogadta az országhatáron a Bécsből hazatérő Szent Koronát. 22

23 5. Helyszín A kerület száma A kerület neve Szekszárd IX. Pécsi Nagyszombat I. Nyitrai Debrecen VII. Nagyváradi Madéfalva külön kormányozták Erdélyi Nagyfejedelemség Pécs IX. Pécsi 6. Lásd a térképet! 7. Lásd az időszalagot! 8. A francia forradalom híre lázba hozta az országot. Az olvasókörökben a francia alkotmányt röpiratokat tanulmányozták. A köztársasági eszmék a polgárság köznemesség és értelmiség körében terjedtek leginkább. Martinovics két titkos társaságot szervezett. A merészebbek nemesi polgári köztársaságot akartak. A mozgalom tagjait céljainak összefoglalását Káténak nevezték. A szervezkedésben Kazinczy is részt vett ben fogták el Budán saját birtokán, s csaknem hat hét évet töltött börtönben. A mozgalom vezetőit a pesti budai Vérmezőn végezték ki. J Ó Ü G L V Y A E S N A katonaság a németek kezében van. Magyarország legyen köztársaság. A néppel kénye szerint bánik. Gyülevész nép. Csak a nemeseknek lesz tulajdonjoga. A falvakban lakók bérlőkké válnak A társadalom több szent kötelességeitől ment. A magyar nemesség erejét teljesen elvesztette. A nép sokaságánál feljebb való. A többi polgároknál jobb és nemesebb. Azelőtt saját királyai uralkodtak. a pap Martinovics, a viceispán Hajnóczi, a kapitány Laczkovics János, a szép ifjú Szentmarjay, a vak gróf Sigrai 13. Magyarország a napóleoni háborúk korában 1. a) constitutio: alkotmány b) környülállás: körülmény c) régi függetlenség: önálló ország, nemzeti király d) az utolsó független magyar király: Hunyadi Mátyás, illetve Szapolyai János e) valósággal független : a Habsburgok nem szólhatnak bele az ország irányításába f) az ország egész épsége : külön kormányzott részek visszacsatolása g) a magyar nemesség válasza: győri csata a nemesség Napóleon ellen fordult 2. A gabona ára a másfélszeresére nőtt között. Majdnem az ötszörösére nőtt 1790 és 1806 között ben több mint nyolcszor annyiba került, mint 1790-ben. A legnagyobb mértékben 1806 és 1810 között növekedett. 3. A megfejtésül kapott latin szó: DEVALVÁCIÓ, pénzleértékelés. 23

24 4. a) József nádor b) Festetics György c) Széchényi Ferenc d) Simonyi óbester e) Háry János 5. Hasonlóságok: korszerű gazdálkodás, nemzeti nyelv fejlesztése, népük történelmének megírása Különbségek: hivatalos magyar nyelv, külön kormányzati hivatalok követelése A magyar nyelvű lapkiadás alakulása A megfejtés: TAPLAG Ó B E S T E R Ezredes más szóval N A G Y A B O N Y Ennek a településnek a kocsmájában mesél Háry János. P O P O N T Kettőspont (a nyelvújítók elnevezésével) L Y O N Itt folyik a jeges folyó L A T I N A hivatalos nyelv Mária Terézia uralkodása idején M O Z G O N Y Gép (a nyelvújítók elnevezésével) Magyarország a XVIII. században (Részösszefoglalás) 1. Ú R B É R I R E N D E L E T O R S Z Á G G Y Ű L É S V É R M E Z Ő + N É M E T N Y E L V + N É P S Z Á M L Á L Á S + K A L A P O S K I R Á L Y + N E M E S I A D Ó Z Á S T E S T Ő R S É G G E O R G I C O N L E Á N Y Á G I Ö R Ö K L É S 24

25 2. 3. Ki ő? Miről mesél? Kihez kapcsolható? DR ÁM LEVENTE VÁMRENDELET Mária Terézia LÁBBOTJEGY ENDRE JOBBÁGYRENDELET II. József PATAGONCSATI MARCI PRAGMATICA SANCTIO III. Károly Mária Terézia ÉPÍTS B ETELE BETELEPÍTÉS Mária Terézia NAGYÁRKAI MARCELLA MAGYAR KANCELLÁRIA III. Károly BEVÁL SÁNDOR BEVÁNDORLÁS (III. Károly) Mária Terézia DR HALELADÓ ÁGNES ÁLLANDÓ HADSEREG III. Károly DELTÜRETLEN IMRE TÜRELMI RENDELET II. József EZMENUZTÚ EMMI NEMZETI MÚZEUM Széchényi Ferenc CSATALTHY RENÁTÓ HELYTARTÓTANÁCS III. Károly Év Az első Állítás Hamis vagy igaz? 1726 TŰZOLTÓSÁG III. Károly ( ) sokszor viselt 1743 LIFT esőkabátot ESŐKABÁT 1760 GÖRKORCSOLYA II. József szívesen görkorcsolyázott. HAMIS IGAZ 1785 MENTŐCSÓNAK Mária Terézia idején készült az első mentőkocsi. HAMIS 1792 MENTŐKOCSI 1797 CILINDER Martinovics gyakran viselt cilindert. HAMIS 1804 KONZERV 1819 TÁBLÁS CSOKOLÁDÉ II. Lipót fiát táblás csokival jutalmazta. HAMIS 4. a) II. József b) népszámlálás c) Werbőczy Tripartitum 14. A reformkor hajnalán 1. URALKODÓ 8, 11 FELSŐTÁBLA 6, 7, 10, a) északkelet b) északnyugat c) vár, színház, kaszárnya ALSÓTÁBLA 2, 3, 5 MEGYEGYŰLÉS 1, 4, 9 25

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Fogalmak. Fogalmak. Személyek

Fogalmak. Fogalmak. Személyek SZEMÉLYEK II. Lipót 1790-92 I. Ferenc 1792-1835 Martinovics Ignác Hajnóczy József Szentmarjai Ferenc Laczkovics János gróf Sigray Jakab Batsányi János Őz Pál Szolártsik János Széchenyi István 1791-1860

Részletesebben

1. TOTÓ Karikázd be a helyes választ!

1. TOTÓ Karikázd be a helyes választ! 1. TOTÓ Karikázd be a helyes választ! 1. Ki mondhatta magáról: A Nagy Enciklopédia főszerkesztője voltam? 1. Montesquieu 2. Diderot X. John Locke 2. Miről rendelkezett a Ratio Educationis? 1. egészségügy

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

Hallássérültek XXXII. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye május Országos forduló a komplex történelmi, társadalmi ismeretek

Hallássérültek XXXII. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye május Országos forduló a komplex történelmi, társadalmi ismeretek Hallássérültek XXXII. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye 2014. május 15-16. Országos forduló a komplex történelmi, társadalmi ismeretek tantárgyból Reformkor, forradalom és szabadságharc Megoldókulcs

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK A francia forradalom kezdete Ki volt a francia uralkodó 1789-ben? XVI. Lajos. Mit jelentett az abszolutizmusa? Korlátlan királyi önkényuralmat. Miért került államcsőd közeli helyzetbe

Részletesebben

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára. A magyarság története a kezdetektől 1490-ig

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára. A magyarság története a kezdetektől 1490-ig Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára Rendelkezésre álló órakeret: 3 x 36 óra= 108 óra Tematikai Előzetes tudás A tematikai nevelésifejlesztési céljai

Részletesebben

Osztályozóvizsga-tematika 9. évfolyam Év vége Történelem

Osztályozóvizsga-tematika 9. évfolyam Év vége Történelem Osztályozóvizsga-tematika 9. évfolyam Év vége Történelem 1. A világ és Európa a kora újkorban Témák Amerika ősi kultúrái, a nagy földrajzi felfedezések és következményeik. Felfedezők, feltalálók. Függetlenség

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

Történelem 7-8. osztály

Történelem 7-8. osztály OM 037757 NÉV: VII. Tollforgató 2015.03.28. Monorierdei Fekete István Általános Iskola : 2213 Monorierdő, Szabadság út 43. : 06 29 / 419-113 : feketeiskola.monorierdo@fekete-merdo.sulinet.hu : http://www.fekete-merdo.sulinet.hu

Részletesebben

A történelem javítóvizsga. témakörei és tényanyaga. a Herman Ottó Szakképző Iskola. 9. évfolyamos. szakmunkás osztálya számára

A történelem javítóvizsga. témakörei és tényanyaga. a Herman Ottó Szakképző Iskola. 9. évfolyamos. szakmunkás osztálya számára A történelem javítóvizsga témakörei és tényanyaga a Herman Ottó Szakképző Iskola 9. évfolyamos szakmunkás osztálya számára I. Bevezető, a történelem kezdetei 1000-ig, Vas megye története A történettudomány

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK Hazánk a Habsburg Birodalomban Kinek a nevéhez köthető a Pragmatica Sanctio? III. Károly. Mettől-meddig uralkodott? 1711-1740. Mit tett lehetővé a Pragmatica Sanctio elfogadása? A

Részletesebben

j) h) a trafalgári győző i) II. Rákóczi Ferenc nevelőapja 1.2. Hogy hívták a megfejtésben szereplő személyt?

j) h) a trafalgári győző i) II. Rákóczi Ferenc nevelőapja 1.2. Hogy hívták a megfejtésben szereplő személyt? Neved: Felkészítő tanárod... 7 Iskolád: Elért pontszámod:... / 80 pont 1.1. Fejtsd meg a személynevekből álló rejtvényt! a) b) c) d) e) f) g) h) i) a) jakobinus vezér b) a népfelség elvének megfogalmazója

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2013 /2014 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2013 /2014 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2013 /2014 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük.

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK A reformkor hajnalán Mi volt a reformkori országgyűlések elnevezése? Diéta. Hol hívták össze? Pozsonyban. Ki hívta össze és nyitotta meg? A király (I. Ferenc, majd V. Ferdinánd).

Részletesebben

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ I. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. Milyen okok vezettek a reformmozgalom kibontakozásához?

Részletesebben

ETE_Történelem_2015_urbán

ETE_Történelem_2015_urbán T Ö R T É N E L E M ETE_Történelem_2015_urbán Szóbeli középszintű érettségi tételek / 2015-2016. év tavaszára / Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1, T é t e l A korai feudalizmus / középkor gazdálkodása

Részletesebben

MAGYARORSZÁG A XVIII. SZÁZADBAN (1711-1795) III. KÁROLY (1711-1740

MAGYARORSZÁG A XVIII. SZÁZADBAN (1711-1795) III. KÁROLY (1711-1740 MAGYARORSZÁG A XVIII. SZÁZADBAN (1711-1795) I. A szatmári béke (1711): III. KÁROLY (1711-1740 a) a Rákóczi-szabadságharcot zárta le Ausztria és Magyarország között b) Károlyi Sándor és III. (Habsburg)

Részletesebben

Történelmi tanulmányi verseny

Történelmi tanulmányi verseny Kováts Mihály Emléknapok Történelmi tanulmányi verseny 7. évfolyam 2006 1. Kik kezdték felfedezni kezdetben az amerikai földrész északi területeit? A. spanyolok C. németek B. angolok D. amerikaiak 2. Honnan

Részletesebben

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK 1. középkori kereskedelem (elemenként 0,5 pont) a. Champagne 4 b. Velence 6 c. Firenze 7 d. Flandria 3 e. Svájc 5 2. Angol parlament

Részletesebben

1.2. l) frank uralkodó vagy császár ( ) vagy a középkori császári hatalom megteremtője összesen 12 pont

1.2. l) frank uralkodó vagy császár ( ) vagy a középkori császári hatalom megteremtője összesen 12 pont TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 6. OSZTÁLY 2012/2013 TERÜLETI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük.

Részletesebben

Kováts Mihály Emléknapok. Történelmi tanulmányi verseny. 7. évfolyam

Kováts Mihály Emléknapok. Történelmi tanulmányi verseny. 7. évfolyam Kováts Mihály Emléknapok Történelmi tanulmányi verseny 7. évfolyam 2005 1. Hol volt 1774-ben az I. Kontinentális kongresszus? A. Washington C. Philadelphia B. Boston D. New York 2. Mikor halt hısi halált

Részletesebben

TestLine - Osztályozó vizsga/6 félév Minta feladatsor

TestLine - Osztályozó vizsga/6 félév Minta feladatsor Párosítsd az eseményeket az évszám: (1) 1514, (2) 1521, (3) 1526, (4) 1541 1. évszámukkal! 2:50 Nehéz évszám uda elfoglalása /az ország három részre szakadása/ Mohácsi sata ózsa yörgy parasztháborúja Nándorfehérvárt

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2012/2013 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2012/2013 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2012/2013 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük.

Részletesebben

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6,

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6, Zavodszky Geza Törtenelem 111. a közepiskolak szamara ATDOLGOZOn KIADAs Nemzeti Tankönyvkiad6, Budapest Bevezetes.. 5 I. Az "ismeretlen" XVIII. szazad 7 Regi vihig - modem vihig. Az "ismeretlen" XVIII.

Részletesebben

Megoldás és pontozási útmutató

Megoldás és pontozási útmutató Tanulmányi Verseny 2007/2008 TÖRTÉNELEM. (iskolai) forduló 2007. december 13. Megoldás és pontozási útmutató A kérdéseknél 1-1 pont adható minden helyes feladategységre. Az eltéréseket külön jelöljük.

Részletesebben

3. feladat Kép: (I.) (II.)

3. feladat Kép: (I.) (II.) 1. feladat a) B A T T H Y Á N Y K Á Z M É R b) N A G Y C E N K c) J Ó Z S E F d) K Ú R I A e) E L L E N Z É K I N Y I L A T K O Z A T f) S Z A L A Y L Á S Z L Ó g) H Ő T L E N S É G h) M A R K Ó K Á R

Részletesebben

5. évfolyam Minimum követelmények (Ókori Rómával bezárólag)

5. évfolyam Minimum követelmények (Ókori Rómával bezárólag) 5. évfolyam Minimum követelmények (Ókori Rómával bezárólag) 1. Témakör: Őskor Fogalmak: őskor, régészet, történelmi forrás, szakóca, ásóbot, eke, gyűjtögetés, vadászat, halászat, földművelés, állattenyésztés,

Részletesebben

Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 10. évfolyamon. Tevékenységformák

Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 10. évfolyamon. Tevékenységformák Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 10. évfolyamon Tevékenységformák Ismeretszerzési és feldolgozási képességek Írott források elemzése: az egyes szövegek forrásértékének megállapítása

Részletesebben

2009. Fejlıdött a mezıgazdasági technika:.

2009. Fejlıdött a mezıgazdasági technika:. 1. Egészítsétek ki a hiányos szöveget! Az uradalom gazdája a. A munkát a rabszolgákból és a harcosokból kialakult végzik. Az uradalom részei: A földesúr saját használatára fenntartott ; a házhelybıl, szántóból,

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 7-8. OSZTÁLYOS TANULÓK SZÁMÁRA 2016/2017 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 7-8. OSZTÁLYOS TANULÓK SZÁMÁRA 2016/2017 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 7-8. OSZTÁLYOS TANULÓK SZÁMÁRA 2016/2017 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai. 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont. 3. feladat Magyarázd el!

A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai. 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont. 3. feladat Magyarázd el! A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai 10 pont 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont 3. feladat Magyarázd el! 10 pont 4. feladat Kutatómunka 10 pont 5. feladat Hírességek 6 pont

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TÖRTÉNELEM BELSŐ VIZSGA 2015-2016 8. ÉVFOLYAM o Szóbeli vizsga 1. Az ókori Mezopotámia 2. Az ókori Egyiptom 3. A távol-keleti államok az ókori Keleten 4. Az arisztokrácia és a démosz küzdelme Athénban,

Részletesebben

Reformkor, forradalom és szabadságharc

Reformkor, forradalom és szabadságharc Hallássérültek XXXII Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye 2014 május 15-16 Országos forduló a komplex történelmi, társadalmi ismeretek tantárgyból Reformkor, forradalom és szabadságharc 1 Írd a

Részletesebben

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatmegoldásai TÖRTÉNELEMBŐL I. KÉPAZONOSÍTÁS (5 pont) A képeken különböző korok templomai láthatóak. Válassza

Részletesebben

Osztályozóvizsga-tematika 11. SZ osztály Év vége Történelem

Osztályozóvizsga-tematika 11. SZ osztály Év vége Történelem Osztályozóvizsga-tematika 11. SZ osztály Év vége Történelem Az őskor és az ókor története Az emberré válás folyamata. A folyamvölgyi kultúrák (Mezopotámia, Egyiptom, India, Kína). Az ókori Kelet kulturális

Részletesebben

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 3. FORDULÓ. Forradalom és szabadságharc

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 3. FORDULÓ. Forradalom és szabadságharc HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 3. FORDULÓ Forradalom és szabadságharc III. FORDULÓ Név:... Cím:... Iskola, évfolyam:... E-mail cím:... 1. Tedd időrendi sorrendbe

Részletesebben

A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI. 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8.

A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI. 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8. A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI 1. TOTÓ Melyik válasz a helyes? a) Mikor szállta meg Windischgrätz a fővárost? 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8. b) Melyik várost szabadította

Részletesebben

A SZABADSÁGHARC KITÖRÉSE

A SZABADSÁGHARC KITÖRÉSE A SZABADSÁGHARC KITÖRÉSE 1. 1848 szeptember: a szeptemberi fordulat Kettős fordulat: külön-külön leverik az európai forradalmakat a magyar forradalom átfordul szabadságharcba 2. Az udvar első támadása

Részletesebben

Kódszámod: Elért pontszámod:.. / 90 pont

Kódszámod: Elért pontszámod:.. / 90 pont / 100 pont Kódszámod: Elért pontszámod:.. / 90 pont 1. A betőrejtvény Széchenyi István nyolc gyakorlati alkotását tartalmazza. Jelöld áthúzással ezeket etőhálóban, majd a megfejtéseket írd ki a pontozott

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS Köznevelési intézmény: Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola Anton Grassalkovich Grundschule Wetschesch

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2010/2011 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2010/2011 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2010/2011 ISKOLAI FORULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhetı elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetőivel jelöltük.

Részletesebben

TestLine - Pedigped tesztje-06 Minta feladatsor

TestLine - Pedigped tesztje-06 Minta feladatsor Történelem a 10. évfolyam számára IV. témakör: Az újjáépítés kora Magyarországon A magyar országgyűlés. 1. 2:42 Normál Válaszolj a táblázat és saját ismereteid alapján a kérdésekre! A magyar országgyűlés...

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Tagiskola Kecskemét

II. Rákóczi Ferenc Tagiskola Kecskemét 1. Az Az II. Rákóczi Ferenc Tagiskola Kecskemét AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI TANÍTÁSA A 7. ÉVFOLYAMON Készítette: Kazsab Éva Dávidné Fekete Ildikó Kelemen Tamás A Lestár

Részletesebben

Mit kíván a magyar nemzet. Legyen béke, szabadság és egyetértés.

Mit kíván a magyar nemzet. Legyen béke, szabadság és egyetértés. 1848-12 pont A Pilvax kör 1848. Március 15.-e reggelén Irinyi József által megfogalmazott 12 pontot, a Nemzeti dallal együtt elvitték Landerer és Heckenast nyomdájába, ahol a nyomdagépet lefoglalva kinyomtatták.

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2011/2012 TÖRTÉNELEM

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2011/2012 TÖRTÉNELEM Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2011/2012 TÖRTÉNELEM I. (iskolai) forduló 2012. február 9. Intézmény neve (bélyegző) Versenyző Pontszám Neve Megye Elérhető Elért 60 Felkészítő tanár

Részletesebben

Töltsétek ki az életrajzi adatokat!

Töltsétek ki az életrajzi adatokat! 1. Töltsétek ki az életrajzi adatokat! Név Batthyány Lajos gróf Született Pozsony, 1807. febr. 14. Anyja neve Skerlecz Borbála Édesapja gróf Batthyány József Meghalt Pest, 1849. okt. 06. Vigyázz! Nem igaz!

Részletesebben

Oktatási Hivatal TÖRTÉNELEM. A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló. Javítási-értékelési útmutató

Oktatási Hivatal TÖRTÉNELEM. A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló. Javítási-értékelési útmutató Oktatási Hivatal A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló TÖRTÉNELEM Javítási-értékelési útmutató OKTV 2013/2014 1. forduló Megoldások A nyílt végű kérdésekre a válaszokat

Részletesebben

A reformkor, Széchenyi István és Kossuth Lajos

A reformkor, Széchenyi István és Kossuth Lajos A reformkor, Széchenyi István és Kossuth Lajos 1. A reformkor általános jellemzői Időszaka: Magyarországon az 1830-1848. közötti időszak Célja: a polgári átalakulás, az elavult, feudális keretek felszámolása

Részletesebben

Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 11. évfolyamon

Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 11. évfolyamon Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 11. évfolyamon Tevékenységformák Ismeretszerzési és feldolgozási képességek Írott források értelmezése, feldolgozása, különböző szemléletű források gyűjtése

Részletesebben

Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán -

Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán - Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán - önállósodik a szeldzsuk törököktől 1389. Rigómező - balkáni

Részletesebben

ÖRÖKSÉGÜNK 48. Történelem csapatverseny. Örökségünk 48. Országos vetélkedő. internetes elődöntője rejtvényfüzetének javítókulcsa 2012.

ÖRÖKSÉGÜNK 48. Történelem csapatverseny. Örökségünk 48. Országos vetélkedő. internetes elődöntője rejtvényfüzetének javítókulcsa 2012. ÖRÖKSÉGÜNK 48 Történelem csapatverseny Örökségünk 48 Országos vetélkedő internetes elődöntője rejtvényfüzetének javítókulcsa 2012. A rejtvényfüzet kitöltésének határideje: 2012. április Egy adott időpontban,

Részletesebben

Történelem J Írásbeli felvételi feladatok 2004. javítási útmutató

Történelem J Írásbeli felvételi feladatok 2004. javítási útmutató Történelem J Írásbeli felvételi feladatok 2004 javítási útmutató 1. Jogalkotók Nevezze meg a körülírt jogalkotó történeti személyiségeket! a) A kiváltságos papi osztály helyzetének megerősítését szolgáló

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

Pótvizsga szóbeli témakörök (történelem) 11/b és 11/e

Pótvizsga szóbeli témakörök (történelem) 11/b és 11/e Pótvizsga szóbeli témakörök (történelem) 11/b és 11/e Száray Miklós : Történelem tankönyv II. Történelmi Atlasz (Mozaik) 1. Árpád-kor 1038-1077 2. I.László és Kálmán uralkodása 3. III.Béla 4. Az Aranybulla

Részletesebben

Horváth Andrea Horváth Levente Attila TÖRTÉNELEM. A kora újkortól a polgári átalakulásig. munkafüzet. Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Horváth Andrea Horváth Levente Attila TÖRTÉNELEM. A kora újkortól a polgári átalakulásig. munkafüzet. Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Horváth Andrea Horváth Levente Attila TÖRTÉNELEM A kora újkortól a polgári átalakulásig munkafüzet 6 Mozaik Kiadó Szeged, 2013 3. Magyarország Zsigmond király idején 1. Jelöld az idõszalagon a következõ

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA. Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 50 pont 30 pont

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA. Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 50 pont 30 pont TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA 1 A vizsga részei írásbeli szóbeli Írásbeli Szóbeli Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 50 pont 30 pont Írásbeli

Részletesebben

A tiszafüredi tiszti gyűlés és a tavaszi hadjárat előkészítése, 1849 márciusában

A tiszafüredi tiszti gyűlés és a tavaszi hadjárat előkészítése, 1849 márciusában A tiszafüredi tiszti gyűlés és a tavaszi hadjárat előkészítése, 1849 márciusában Múzeumpedagógiai sorozat 2013/1. Dr. Vadász István, múzeumigazgató Kiss Pál Múzeum, Tiszafüred Tiszafüred, 2013. március

Részletesebben

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26.

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. TÖRTÉNELEM - G ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. I. A tesztkérdések, illetve azok elemei (a,b,c stb.) rövid (a kérdezett adatot vagy tömör megfogalmazást tartalmazó) választ

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum Az 1848-49-es szabadságharc hadtörténete Új Szöveges dokumentum 1848. márc. 3. Kossuth felirati javaslatban alkotmányt kér az egész Habsburg birodalomnak forradalmi hullám mozdítja el az eseményeket a

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2007/2008 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2007/2008 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2007/2008 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhetı elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetőivel jelöltük.

Részletesebben

MEGOLDÓKULCS EMELT SZINTŰ PRÉ NAP. 2011.01.22.

MEGOLDÓKULCS EMELT SZINTŰ PRÉ NAP. 2011.01.22. MEGOLDÓKULCS EMELT SZINTŰ PRÉ NAP. 2011.01.22. 1. A kenyér és cirkusz politika az ókori Rómában Megszerkesztettség, A diák a római szórakoztatás ír, kiemelve azok a politikában betöltött jelentőségét.

Részletesebben

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM NYOLCADIKOS VIZSGA 5-8. ÉVFOLYAM ANYAGÁBÓL SZÓBELI VIZSGA TÉTELEK ALAPJÁN A szóbeli vizsga menete: a tanulók a tétel kihúzása után kb. 30 perc felkészülési

Részletesebben

Elért pontszámod:... / 100 pont

Elért pontszámod:... / 100 pont a) b) c) d) e) f) g) h) Országos Történelem Tantárgyi Verseny 7-8. osztályos tanulók számára Kódszámod: Elért pontszámod:... / 100 pont 1. Milyen többletjelentésben használta Széchenyi István a Hitel kifejezést?

Részletesebben

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben?

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? Hol találjuk a 2009. évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? A hagyományoknak megfelelően közöljük, hogy a 2009. május júniusi történelem szóbeli érettségi

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd Az előzményekről 1526 augusztusában Mohácsnál a Szulejmán szultán vezette törökök megverték a magyar sereget. A csatában odaveszett a magyar király, II. Lajos is. A csata után Szulejmánnak 12 nap is elegendő

Részletesebben

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 A kuruc kor zenéje Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 1699-re Magyarország felszabadul a török uralom alól ebben a magyar államnak szinte egyáltalán nincs szerepe > a békekötés feltételeit a Habsburgok diktálják

Részletesebben

Gabona majorság Ötvösség szabóság Demográfiai és etnikai változás

Gabona majorság Ötvösség szabóság Demográfiai és etnikai változás FOGALOM HELYSÉG SZEMÉLY ÉVSZÁM Tizenötéves háború Sziszek, Veszprém Habsburg Rudolf 1593-1608 Szent Szövetség Fülek, Szécsény, Pálffy Miklós 1593-96 Nagy remények ideje Hollókő, Nógrád VII. Kelemen 1596-1604

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura Ljubljana 2010 TÖRTÉNELEM Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura A tantárgyi vizsgakatalógus a 2012. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az új megjelenéséig. A katalógus érvényességéről

Részletesebben

1/a melléklet. Mindentudó : Egy egyszerű eszköz. Téma: Az újkor kezdetén Feladat: Miről beszélek? Mondd egy szóval! Az Újvilág őslakóinak elnevezése

1/a melléklet. Mindentudó : Egy egyszerű eszköz. Téma: Az újkor kezdetén Feladat: Miről beszélek? Mondd egy szóval! Az Újvilág őslakóinak elnevezése Mindentudó : Egy egyszerű eszköz 1/a melléklet Téma: Az újkor kezdetén Feladat: Miről beszélek? Mondd egy szóval! Az Újvilág őslakóinak elnevezése A király uralkodik, de nem kormányoz. A katolikus megújuláshoz

Részletesebben

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012)

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 2012. november 20. Készítette: Dr. Katona András ny. főiskolai docens, a történelem

Részletesebben

Történelem és állampolgári ismeretek normál 6. évfolyam

Történelem és állampolgári ismeretek normál 6. évfolyam Történelem és állampolgári ismeretek normál 6. évfolyam A normál tantervű osztály éves óraszáma: 90 óra. Ez a 18 plusz óra lehetővé teszi, hogy a tanulók foglalkozzanak szülővárosuk helytörténetével a

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2012 /2013 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2012 /2013 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2012 /2013 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhetı elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetőivel jelöltük.

Részletesebben

A kétfejű sas árnyékában

A kétfejű sas árnyékában A kétfejű sas árnyékában MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 2. FORDULÓ MÁRIA TERÉZIA ÉS II. JÓZSEF, A FELVILÁGOSULT ABSZOLUTIZMUS II. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL Köznevelési intézmény: Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Felvételi körzet: Ady Endre utca páros oldal, páratlan

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2011/2012 TÖRTÉNELEM MEGOLDÁS ÉS PONTOZÁS

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2011/2012 TÖRTÉNELEM MEGOLDÁS ÉS PONTOZÁS Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2011/2012 TÖRTÉNELEM. (iskolai) forduló 2012. február 9. MEGOLDÁS ÉS PONTOZÁS Kedves Kolléga! A feladatok megoldására 60 perc állt rendelkezésére. A

Részletesebben

III. A középkori magyar állam megteremtése és virágkora század

III. A középkori magyar állam megteremtése és virágkora század III. A középkori magyar állam megteremtése és virágkora 1. 10 15. század 936 973: I. Ottó uralkodása 955: az augsburgi vereség 972 997: Géza fejedelem 997 1038: I. István uralkodása 1077: Canossa-járás

Részletesebben

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei Valki László 2011. szeptember A nemzetközi jog létrejöttének előfeltételei 1. Tartósan elkülönült politikai entitások 2. Tényleges, intenzív kapcsolatok

Részletesebben

Kedves Versenyzők! Herber Attila-Martos Ida - Moss László-Tisza László: Történelem 4. és 5. kötet megfelelő részei, Reáltanoda Alapítvány, Bp.

Kedves Versenyzők! Herber Attila-Martos Ida - Moss László-Tisza László: Történelem 4. és 5. kötet megfelelő részei, Reáltanoda Alapítvány, Bp. Kedves Versenyzők! Szeretettel köszöntünk titeket a Hatodik és hetedik osztályos tanulók kulturális vetélkedőjén! Az első forduló sikeres megoldásához segítségül szolgál az általunk megadott szakirodalom.

Részletesebben

A köznemesek kialakulásához vezető függőpecséttel ellátott okmány II. András idejéből, mely rögzíti a nemesi adómentesség

A köznemesek kialakulásához vezető függőpecséttel ellátott okmány II. András idejéből, mely rögzíti a nemesi adómentesség 6. évfolyam FOGALMAK abszolutizmus aranybulla bányabér harmincadvám kapuadó ősiség kilenced úriszék pallosjog zsinat manufaktúra búcsúcédula reformáció protestáns hajdú kuruc labanc trónfosztás: rendi

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2015/2016 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2015/2016 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2015/2016 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük.

Részletesebben

SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM közpészint 2013

SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM közpészint 2013 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM

Részletesebben

HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG

HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG A MAGYAR TANNYELVŰ KÖZÉPISKOLÁK IX. ORSZÁGOS TANTÁRGYVERSENYE HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG I.FELADAT: Magyarázd meg röviden

Részletesebben

A MAGYAR SZENT KORONA

A MAGYAR SZENT KORONA NEMZET FŐTERE FÜZETEK A MAGYAR SZENT KORONA [ II ] A SZENT KORONA AZ EURÓPAI KORONÁK SORÁBAN A koronázásnak és a koronák viselésének világszerte különböző hagyományai vannak, de még Európán belül is számos

Részletesebben

KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK

KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK 1. TÖRTÉNELEM (a sárgával kiemeltek nem politikatörténeti témák) 5-8. évfolyam 9-12. évfolyam Ismétlődő, illetve hosszmetszeti témák: család és lakóhely; hétköznapok, ünnepek; gyermekek

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

15) A liberalizmus és a nacionalizmus hatása a nemzeti egységmozgalmakra (német egység)

15) A liberalizmus és a nacionalizmus hatása a nemzeti egységmozgalmakra (német egység) 15) A liberalizmus és a nacionalizmus hatása a nemzeti egységmozgalmakra (német egység) Mutassa be az egységes német nemzetállam kialakulásának folyamatát! Ismertesse a német egység létrejöttének lehetőségeit,

Részletesebben

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ Az Anjou-kor

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ Az Anjou-kor liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 6-7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ Az Anjou-kor I. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. Az ország főpapjai, bárói, nemesei és

Részletesebben

A vesztfáliai béke SZKA_210_15

A vesztfáliai béke SZKA_210_15 A vesztfáliai béke SZKA_210_15 TANULÓI A VESZTFÁLIAI BÉKE 10. ÉVFOLYAM 173 15/1 ORSZÁGKÁRTYÁK Lengyelország Lengyelország Lengyelország Hollandia Portugália Hollandia Erdély Hollandia Csehország Hollandia

Részletesebben

1. TOTÓ. 3. Melyik párosítás helyes? 1. Nagy Lajos törvényei MCCCVI 2. Mohácsi csata MDXVI X. Augsburgi csata CMLV

1. TOTÓ. 3. Melyik párosítás helyes? 1. Nagy Lajos törvényei MCCCVI 2. Mohácsi csata MDXVI X. Augsburgi csata CMLV 1. TOTÓ 1. Hol tartották az Árpád-korban a legjelentősebb törvénynapokat? 1. Székesfehérvár 2. Esztergom X. Buda 2. Melyik terület élén állt a vajda? 1. Horvátország 2. Török Birodalom X. Erdély 3. Melyik

Részletesebben

Magyar uralkodók listája A Wikipédiából, a szabad lexikonból.

Magyar uralkodók listája A Wikipédiából, a szabad lexikonból. Magyar uralkodók listája A Wikipédiából, a szabad lexikonból. Ezen a lapon a magyar uralkodók listája található. Árpád-ház Fejedelmek kora Álmos szül. kb. 820-ban Egyek és Emese fia (?) Árpád kb. 895 907

Részletesebben