Alapismeretek a hulladékgazdálkodásról. Hogy ne nõjenek fejünkre a hulladékhegyek!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alapismeretek a hulladékgazdálkodásról. Hogy ne nõjenek fejünkre a hulladékhegyek!"

Átírás

1 Alapismeretek a hulladékgazdálkodásról Hogy ne nõjenek fejünkre a hulladékhegyek!

2 Borító belsõ (üres oldal)

3 Az eldobás nem megoldás A legjobb hulladék a nem keletkezõ hulladék. A hulladékhegyek csökkentését mindenki a saját feladatának kell, hogy érezze, hiszen a hulladékok keletkezésének megelõzése már a háztartásokban kezdõdik, sõt, tulajdonképpen a bevásárlásnál. Egy szakterület számára a szabályozottság alapját a törvény jelenti, ezért alkotta meg a parlament a évi XLIII. törvényt, amely a hulladékgazdálkodásról szól. A törvény végrehajtását segítõ jogszabályok és önkormányzati rendeletek a hulladékgazdálkodásban részt vevõ valamennyi szereplõ számára meghatározzák a mozgásteret, a feladatokat, kötelezettségeket és a jogokat is. A törvény elõírásai szerint az önkormányzatok kötelezõ új feladata a hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezése és üzemeltetése. A lakosságnak kötelezõ igénybe vennie a számára nyújtott szolgáltatást, amelynek ellenértékeként hulladékkezelési díjat kell fizetnie. A hulladékkezelési díjnak az elszállított hulladék mennyiségével, minõségével és a szolgáltatás színvonalával arányosnak kell lennie. A díj mértékét önkormányzati rendeletben kell megállapítani. Mivel a fizetendõ díj az elszállított hulladékkal szoros összefüggésben van, nem mellékes a keletkezõ (és elszállítandó) hulladék mennyisége és összetétele. A hulladékok problémája valamennyiünk közös ügye és mindannyiunk segítségére szükség van, ha nem akarjuk, hogy betemessenek bennünket a hulladékhegyek. Ezt azonban csak valamennyi érdekelt fél hatékony együttmûködésével, a politikai döntéshozók, a kereskedelem és a gazdaság, valamint a több millió fogyasztó közös erõfeszítéseivel érhetjük el. E kiadvány szeretne segítségét nyújtani abban is, hogy a bennünket körülvevõ ezért vagy azért feleslegessé, használhatatlanná vált tárgyaktól környezetkímélõ módon tudjunk megszabadulni. Ugye ezt nem szeretnénk? E kiadvány nem foglalkozik az ipari hulladékokkal, a települési hulladékokból is csupán a szilárd állapotút tárgyalja. A kiadvány két, egymással szoros kapcsolatban álló részt tartalmaz. Az elsõ részben rövid áttekintést adunk a települési szilárd hulladék kezelésének eljárásairól, létesítményeirõl, a hulladékok elhelyezési lehetõségeirõl, különös tekintettel a ok, hulladékgyûjtõ szigetek elhelyezési megoldásairól. Nem utolsó sorban szeretnénk a hazánkban megvalósult ilyen létesítmények képi bemutatásával a lakosság idegenkedését eloszlatni. 3

4 A második részben a lakosságnál leggyakrabban keletkezõ hulladékfajtákkal kapcsolatos teendõket ismertetjük, különös tekintettel a szelektív hulladékgyûjtésre. Ötleteket adunk a hulladékkeletkezés csökkentéséhez, a vásárlási szokások környezetbarát kialakításához, a szelektív gyûjtéshez szükséges ismeretek megszerzéséhez. A kiadványban szereplõ, bemutatásra kerülõ hulladékgyûjtõ edények az egyes településeken látottaktól, alkalmazottaktól eltérõek lehetnek, hiszen a piac számos terméket kínál és minden település szabadon választhat a kínálatból tonna hulladék évente A magyar háztartások 88%-ától rendszeresen elszállítják a keletkezõ hulladékot. Az így összegyûjtött hulladék 83%-a lerakókra kerül, 14%-át hulladékégetõbe viszik és sajnos csupán 3% az, amelyet hasznosítunk. Azt mondhatjuk, hogy egy-egy magyarországi lakos évente csaknem 500 kg hulladékot termel. Ez azt jelenti, hogy tavalyi hulladékhegyünk tömege elérte a tonnát. Ezt a terhet végsõ soron közösen okoztuk, s így csökkentését is csak közösen érhetjük el. A termékekkel együtt évente fejenként kb. 100 kg csomagolóanyagot is megvásárolunk, amelynek kezeléséért, ha hazavisszük, szintén fizetnünk kell. A környezetbarát fogyasztók tehát nem vásárolnak egyszer használatos csomagolású, illetve (másodlagos) sallangcsomagolással rendelkezõ termékeket. A csomagolás nagy részét otthagyhatjuk az üzletben. Minél többen vallják magukénak ezt az elvet, annál kevesebb feleslegesen csomagolt termék kerül forgalomba. Gondoljunk arra is, hogy a meg nem vásárolt csomagolóanyagokat ártalmatlanítani sem kell és egyúttal értékes nyersanyagokat takaríthatunk meg, A keletkezõ települési hulladék összetételének alakulása között a keletkezõ hulladékot pedig anyagfajtánként gyûjtve újra feldolgozza az ipar. A nyersanyagok átgondolt felhasználásának szükségességét a gazdaság is felismerte. A gyártót, forgalmazót jogszabály kötelezi a csomagolási hulladék visszavételére és hasznosítására. Ne fizessünk helyettük a kezelésért és segítsük õket kötelezettségük teljesítésében a szelektív gyûjtésben való részvétellel, hiszen Európai Uniós tagságunkból következõen az egész ország számára kötelezõ hasznosítási arányt kell teljesíteni. A hulladékok keletkezésének tudatos megelõzése önmagában nem elegendõ: legalább akkora hangsúlyt kell fektetnünk a keletkezõ hasznosítható hulladékok szelektív gyûjtésére is. Hiszen számos olyan anyag vándorol ma még a kukákba, amelyet hasznosíthatnánk maradék hulladék biohulladék papír fém mûanyag üveg veszélyes hulladék Jobb ma hasznosítani, mint holnap ártalmatlanítani A települési hulladékban jelentõs mennyiséget képviselnek a hasznosítható összetevõk. Nem elhanyagolható a biológiailag lebomló szervesanyag-tartalmú rész sem, amelyet egyre csökkenõ mennyiségben lehet lerakóba vinni. A veszélyes hulladék pedig különleges kezelést igényel, ezért nem szabad a kukába tenni. Azokban az országokban, ahol a szelektív hulladékgyûjtést már korábban bevezették, azt tapasztalták, hogy a hulladékhegyek keletkezése részben megelõzhetõ, a keletkezõ mennyiség fele pedig újból használható, hasznosítható. Megéri tehát azon törni a fejünket, hogyan halmozhatnánk fel kevesebb hulladékot. A jogszabályok elõírásai szerint az önkormányzatok számára csak a települési hulladék 4

5 begyûjtése és ártalmatlanítása kötelezõ, önkéntesen megvalósíthatják a szelektív hulladékgyûjtést is a hasznosítható, a veszélyes és a biológiailag lebomló hulladékra vagy ezek közül bármelyikre. Az önkormányzati testület által választott megoldás feltételeit helyi rendeletben kell szabályozni. Célunk, hogy egyre több anyagot vonjunk be a szelektív hulladékgyûjtésbe és a hasznosításba, és nagyobb hangsúlyt fektessünk a hulladékok keletkezésének megelõzésére. Megéri visszaváltható üveget és bevásárlókosarat használnunk: segítségükkel nem csak a hulladékhegy csökkentéséhez járulunk hozzá, hanem környezetünket és nem utolsósorban pénztárcánkat is kíméljük. Legfontosabb feladatunk a hulladékok keletkezésének megelõzése. Ennek egyik hatékony eszköze a kevés csomagolási hulladék. A szelektív gyûjtés adu a kezünkben A sok-sok nejlonzacskó nem éppen környezetbarát bevásárlásra utal. A bevásárlókosár jó szolgálatot tesz a hulladékkeletkezés megelõzésében. Reményeink szerint az elkövetkezõ évek szûk esztendõket jelentenek a hulladékhegyek számára. A keletkezõ hulladékok mennyisége ugyan továbbra is nõ, ám a szelektív hulladékgyûjtés és az azt követõ hasznosítás segítségével sikerül befagyasztani az ártalmatlanításra kerülõ maradék hulladékok mennyiségét. A hasznosítás során egyben értékes nyersanyagok kerülnek vissza a termelési körforgásba. A szelektív gyûjtést már gyermekkorban el kell kezdeni. A teljes körben kiépített szelektív gyûjtõrendszer különbözõ színnel vagy piktogrammal megjelölt kukákat kínál a hasznosítható hulladékok gyûjtésére, s így nagymértékben hozzájárul a maradék vegyes hulladék gyûjtésére szolgáló kukák tehermentesítéséhez. A frakciók a biohulladék, a színes üveg, a színtelen üveg, a fém, a papír és a mûanyaghulladék. A szelektív hulladékgyûjtés egyben az olyan veszélyes hulladékok (pl. gyógyszer, akkumulátor, festék, szárazelem) szakszerû ártalmatlanítását is biztosítja, amelyek egyébként súlyos környezeti károkat okoznának, de ehhez speciális gyûjtõedényeket alkalmazunk. A szelektív hulladékgyûjtésre három megoldás ismert. Az elsõ megoldás szerint már a lakásban vagy a lakóingatlanon belül kialakított területen külön edényben gyûjtik a hasznosítható összetevõket, az egyik edényben a növényi eredetû komposztálható hulladékokat, a másik edényben a színes üvegeket, a harmadikban a színtelen üvegeket, a negyedikben az ún. száraz hulladékokat (papír, fa, rongy, fémek, mûanyagok és hasonlók), az ötödik edényben az ún. ot (a vegyes konyhai és háztartási 5

6 hulladékokat). Ez a megoldás bár nagyon hatékony, de költséges és kedvezõtlen a helyigény tekintetében. Ennél egyszerûbb, ám jelenleg ugyancsak külföldi példa alapján ismert megoldás, hogy egyes hulladékösszetevõk általában a hasznosíthatók gyûjtésére úgy kerül sor, hogy az ingatlanon ezeket a többi összetevõtõl elkülönítik, de tovább nem osztályozzák. Egyetlen frakciót ( száraz ) jelent az önkormányzat által elõre meghirdetett összetevõk elkülönítése és külön edényben gyûjtése, és egy másik frakciót jelent a maradék hulladék, vagyis mindaz, amire a szelektálás nem vonatkozik. A száraz hulladék (általában papír, üveg, mûanyag, fém, textil) gyûjtése ismert nevén sárga zsákos gyûjtés lényegesen olcsóbb, mint az elõzõekben leírt változat, de feltételezi, hogy a közszolgáltató további válogatást végez és így juttatja a már ténylegesen teljes mértékben anyag szerint elkülönített összetevõket a feldolgozókhoz. Hulladékgyûjtõ sziget lakóterületen A második megoldás, amikor a közterületen kialakított területen, hulladékgyûjtõ szigeteken (zöldszigeteken) történik a gyûjtés, ahol az egyes hasznosítható hulladékoknak (pl. papír, üveg (színes és színtelen külön), fém, mûanyag, biohulladék) egyenként külön gyûjtõedénye van, az anyagféleségnek megfelelõ formájú és bedobó nyílású, megfelelõen feliratozott kivitelben. Hulladékgyûjtõ sziget edényzete A hulladékgyûjtõ szigeteken nincs átvevõ személyzet, így a lakosnak magának kell döntenie abban, hogy mit hova tesz. Ezek a létesítmények olyan, közterületeken elhelyezett gyûjtõedények, amelyekbe a hulladék hasznosítható összetevõi rakhatók bele, nem alkalmasak azonban különleges kezelést igénylõ hulladékok gyûjtésére. Ezeket az edényeket különbözõ gyakorisággal ürítik, illetve szállítják el a közszolgáltatást ellátó szervezetek. A zöldszigetek általában m-nél nem nagyobb távolságban vannak egymástól. Emellett természetesen a maradék hulladékot az épületekhez kihelyezett edényekbõl gyûjtik. Harmadik megoldás, amikor a hulladékgyûjtõ udvarokon (zöldudvarokon) történik az átvétel, ahol a lakos által beszállított, hasznosítható hulladékokat megfelelõ konténerekbe helyezik el, szakértõ személyzet segítségével. Ez esetben a lakosság általában hosszabb szállításra kényszerül. A hulladékgyûjtõ udvarokban a lakosságnál keletkezõ veszélyes hulladékot is átveszik, szemben az elõzõ megoldással. Hulladékudvar lakóterületen Legyen az hasznosítható, veszélyes vagy nagyobb, darabos hulladék, a okon leadhatunk minden hasznosítható, ill. szakszerû ártalmatlanítást igénylõ hulladékot. Az utóbbi években mindenki 6

7 számára fontos feladatot jelent a keletkezõ hulladékok ártalmatlanítása. A hulladékok gondos, szelektív gyûjtése az ipar számára is elsõrendû feladat. Hulladékudvar kialakítása A ok átvételi skálája az igényektõl függõen egészen az építési hulladékok átvételéig, sõt a használt bútorok átvételéig is terjedhet. Motiváló tényezõ, hogy a beszállítható hulladékokat díjmentesen veszik át. Célszerû a beszállítható hulladékok minél szélesebb körére a fogadókészséget kiterjeszteni, mert a módszer így éri el környezetvédelmi célját és biztosítható a beszállított hulladékok szakszerû kezelése, hasznosítása. A hulladékgyûjtõ udvarokban fajtánként üveg (színtelen, színes), fém, mûanyag, papír, biohulladék, veszélyes hulladék elkülönítve helyezhetjük el az otthonunkban korábban szétválogatott anyagokat. A hulladékgyûjtõ udvarok gondos üzemeltetés mellett egyáltalán nem jelentenek veszélyt a környezetre. A hulladékleadást szakértõ személyzet segíti. Elsõsorban a hasznosítható és a lakosságnál keletkezõ különleges kezelést igénylõ hulladékokat fogadják, de lehetõség teremthetõ a nagyobb terjedelmû háztartási hulladékok (bútorok, televízió, hûtõszekrény, számítógép, gumiabroncs stb.) átvételére is. A hulladékgyûjtõ udvar intézménye segíthet abban is, hogy a lakosság a háztartásában keletkezõ hulladék egy részét díjfizetés nélkül leadhassa, így a hulladékgyûjtõ edényben (kukában) maradó hulladék tömege kisebb lesz, ezáltal kevesebb költséget jelenthet a háztartás számára. Veszélyeshulladék-átvevõ A hulladékgyûjtõ udvarok hálózatának kialakítása nem helyettesítheti a háztartások közvetlen közelébõl történõ hulladékgyûjtést és -szállítást és feltételezi azt, hogy a hulladékgyûjtõ udvarokból a hulladékalkotók kezelõ szervezetekhez, vállalkozásokhoz kerülnek. Szerepük tehát nem több, mint a lakosság által beszállított hulladékok átvétele, a begyûjtött hulladékok rövid idejû szelektív tárolása (az elszállítás menetrendjétõl függõen), a begyûjtött hulladékok rendszeres elszállításának szervezése a kezelõtelepre, illetve a hasznosító vagy ártalmatlanító telephelyekre. Az udvaroknak nem feladata a hulladékkezelés, -utóválogatás, átcsomagolás, laboratóriumi ellenõrzés, ismeretlen hulladékok azonosítása, edényzet tárolása (a minimálisan szükséges tartalékon felül). A hulladékgyûjtõ udvarból történõ hulladékelszállításhoz szükséges gépjármûvek tárolása, karbantartása sem az udvarban, hanem az üzemeltetõ más telephelyén történik. Telepített veszélyeshulladék-átvevõhely 7

8 Feltölthetõ akkuk Az eldobható elemek helyett használjunk nikkel-kadmium akkukat. Ezeket akár 500-szor is feltölthetjük, s így csökkenthetjük a környezetet károsító elemek számát (amelyeket a veszélyes hulladékok gyûjtõhelyén kell leadni) és még olcsóbb is az utántöltés. Ne vegyünk felesleges csomagolást Számos élelmiszert be kell csomagolni, ám sok múlik a csomagolás mikéntjén. A gyümölcsöt és a zöldséget például nem csak fóliázva lehet kapni, gyakran csomagolás nélkül is megvehetõk. Golyóstoll Érdemes elgondolkodni a golyóstollak vásárlásáról, használatáról. A cserélhetõ betétes golyóstollak ugyanis felérnek tizenkét eldobható golyóstoll teljesítményével. Textilzsebkendõ Elemek helyett használjunk feltölthetõ akkut! Ha hetente egyszer mosunk, s minden nap friss textilzsebkendõt veszünk elõ, úgy 10 textilzsebkendõvel helyettesítjük 3000 papír zsebkendõ használatát. Tudatos vásárlás Papír zsebkendõ helyett textilzsebkendõ! Csak azt vásároljuk meg, amire valóban szükségünk van, kár a megromlott, s a kukákba kerülõ élelmiszerekért. A kedvezõbb árú, nagyobb kiszerelésû élelmiszerek gyakran pazarlásra csábítanak, bár ilyenkor kevesebb a csomagolási hulladék. A nem teljesen felhasznált, kidobott maradék vegyszerek mindenképpen komoly környezeti terheket jelentenek. Üres tisztítószeres palackok 8

9 Feltölthetõ öngyújtó Ha tehetjük, feltölthetõ, márkás öngyújtót használjunk. Ez annyi ideig szolgál bennünket, amennyi idõ alatt 300 eldobható öngyújtót dobnánk ki. Textilszalvéta Terülj-terülj asztalkánk, de ha lehet, textilszalvétával. Hat szép textilszalvéta ugyanis felér egy 6000 darabból álló papírszalvétaheggyel. Kerüljük a fémdobozokat Tölthetõ öngyújtó az eldobható helyett! (Esetleg abba kellene hagyni a dohányzást.) Papír helyett textilszalvétát használjunk! Az átlagos sörfogyasztás Magyarországon 31,5 liter, aki ezt a mennyiséget dobozos sör formájában fogyasztja, 93 db alumínium- vagy bádogdobozzal növeli a hulladékhegyet. Ha üveges sörrel csitítaná szomját, úgy legalább a környezetet megkímélné az ivás hátrányaitól: a sörösüveget 65-ször lehet újra feltölteni. Az alumíniumdobozok elõállítása igen energiaigényes, és hasznosításuk is csak részben megoldott. A fémdoboz helyett üveges italokat vásároljunk! Ásványvíz, üdítõitalok Az ásványvíz fogyasztását az egészséges életmódhoz tartozónak tartjuk, ugyanakkor csak ritkán gondolunk arra, hogy nem mindegy milyen csomagolásban vásároljuk azt. Üveges változatot ma már szinte nem is lehet kapni, de ha mûanyag csomagolásút vásárolunk, legalább betétdíjas változat mellett döntsünk. Hasonló a helyzet az összes üdítõitallal is. A közismert újratölthetõ kóláspalack is értékes, hiszen átlagosan 25-ször is feltöltik. A másfél literes eldobható mûanyag palackból azonban 25 darabra van szükség ugyanennyi üdítõ eladásához. 9

10 Pékáru Kenyeret, kiflit, zsömlét vagy más frissen sütött pékárut papírzacskóban kérjük, ne nejlon tasakban. A papír hasznosítható, a hulladékba kerülve biológiailag lebontható, sõt további elõnye, hogy a sütemény ropogós frisssége tovább is megmarad. Szelektív hulladékgyûjtés Bio-, fém-, papír-, mûanyag-, üveghulladék és : a használt anyagok körforgásának biztosításához szükséges a hulladékok gondos, szelektív gyûjtése. Mi kerüljön a biokukába? Nem dobhatjuk valamennyi konyhai hulladékot a biokukába! Ne tegyünk bele többek között húsmaradékot vagy folyékony ételt. Biokukákat a laza beépítésû területeken ingatlanonként, a sûrûn lakott területeken pedig a gyûjtõszigeteken és a okban találunk. Szükség esetén további kukákat rendelhetünk a közszolgáltatótól. Biokuka IGEN, a biokukába tegyük: a kertbõl: levágott füvet, gyomot, lombot, gallyakat, sövény- és bokornyesedéket, egyéb kezeletlen (lakk- és festékmentes) fahulladékot, termények maradékát, hullott gyümölcsöt, a konyhából és a háztartásból: zöldség- és gyümölcsmaradékot, banánhéjat, tejtermékek maradékát, növényi ételmaradékot, kávézaccot és teafüvet papírszûrõben, kenyérmaradékot, elhalt szobanövényt, használt virágföldet, esetleg megmaradt kenyeret. (De ebbõl készíthetünk kenyérmorzsát.) NEM, semmiképp ne tegyük bele: a húsokat, a csontokat, a folyékony, nagyon zsíros vagy sós ételmaradékokat, a kombinált anyagokat (pelenka, tejesdoboz), a porzsákok tartalmát, a macskaalmot, az üvegeket, a fémhulladékot, a mûanyaghulladékot, az újság- és papírhulladékot, színes nyomtatású papírokat, textíliát, lakkozott, ill. bármilyen bevonattal rendelkezõ fahulladékot, a veszélyes hulladékokat (elemek, vegyszerek, lakkok, festékmaradékok, fáradt olaj, használt étolaj, gyógyszerek stb., s természetesen ne kerüljön a biokukába az a nejlonzacskó, amelyben odavisszük a szerves hulladékot; a hulladékok szállítására használjunk vödröt vagy papírzacskót. Mi kerüljön a papírgyûjtõ kukába? Papírgyûjtõ kukákat a gyûjtõszigeteken és a okon találunk. Papírgyûjtõ kuka 10

11 IGEN, a kukába tegyük: a fekete-fehér újságot, a képes újságot, a katalógust, a prospektust, a leveleket, a levélpapírt, a füzeteket, a könyveket, a telefonkönyveket, a mélyhûtött ételek (mûanyag bevonat nélküli) kartondobozait, a papírzsákot, a kartont, a papírdobozt, a hullámpapírt (papírral kitömve vagy kiterítve, a helytakarékosság érdekében). NEM, semmiképp ne tegyük bele: az indigó- és egyéb másolópapírt (a háztartási hulladékkal együtt dobjuk ki), az elpiszkolódott vagy zsíros papírt (a háztartási hulladékkal együtt dobjuk ki), a mûanyag bevonatú kartoncsomagolást (ezeket gyûjtsük együtt a háztartási hulladékkal). Mi kerüljön a fém- és dobozgyûjtõ kukába? Fém- és dobozgyûjtõ kukákat a gyûjtõszigeteken és a okon találunk. Fémgyûjtõ kuka IGEN, a kukába tegyük: a konzervdobozt, a fémeket, a fémfóliát, a fém tubust, a fõzõedényt, a szerszámot, a kábelt, a drótot, az italos dobozt, a szerelvényt, a csövet, az acélpántot, az üvegekrõl levett fém kupakot és fedelet. NEM, semmiképp ne tegyük bele: a nem teljesen üres festékes, lakkos és olajosdobozt (ezeket vigyük a veszélyes hulladékok gyûjtõhelyére), a mosogatógépet, a mosógépet, a gáztûzhelyt (ezeket vigyük a okba), a nagyobb elektromotort, gép-, gépkocsi- és kerékpáralkatrészeket (ezeket vigyük a okba). Mi kerüljön a színtelen (fehér) üvegek gyûjtõkukájába? Üveg és üveg között különbség van, ezért figyelni kell az üvegek helyes szelektálására. A fehérüvegek és a színes üvegek gyûjtõkukáit a gyûjtõszigeteken és a okon találjuk. A két edény gyakran egybeépített. Ilyen gyûjtõedényt látunk a képen. Üveggyûjtõ kuka 11

12 IGEN, a kukába tegyük: a színtelen egyszer használatos üveget, színtelen befõttes üveget, a tejesüveget, üdítõs üveget, a színtelen boros- és szeszesital-üveget, bármilyen színtelen üveg-palackot. NEM, semmiképp ne tegyük a kukába: a halványan színezett (világoszöld, világoskék) üvegeket, a színes üvegeket (ezeket dobjuk a színes üvegek gyûjtõkukájába), a csavarmenetes fedeleket, a kupakokat, a parafa dugókat (ezeket tegyük a fémgyûjtõ kukába, illetve gyûjtsük együtt a háztartási hulladékkal), az ezüstpapírt pl. pezsgõs- vagy habzóboros üvegekrõl (dobjuk a fémgyûjtõ kukába), a cseréppalackot, a porcelánt, a kerámiát (ezeket tegyük a háztartási hulladékhoz), a mûanyag flakont (dobjuk a mûanyaggyûjtõ kukába), a tükröt, ablaküveget, síküveget, huzalbetétes üveget, égõket (ezeket gyûjtsük együtt a háztartási hulladékkal). Mi kerüljön a színes üvegek kukájába? IGEN, a kukába tegyük: a színes, egyszer használatos üveget, a halvány színezetû üveget, a színes borosüveget, a szeszes italok üvegeit, üdítõs üveget (ha színes). NEM, semmiképp ne tegyük a kukába: a fehér üveget (ezeket dobjuk a fehér üvegek gyûjtõkukájába), a csavarmenetes fedelet, kupakot, parafa dugót, ezüstpapírt pl. pezsgõs- vagy habzóboros üvegekrõl (dobjuk a fémgyûjtõ kukába). Mi kerüljön a mûanyaggyûjtõ kukába? Az elkerülhetetlenül szükséges mûanyagokat használat után dobjuk a mûanyaggyûjtõ kukába. Ezeket a kukákat a gyûjtõszigeteken és a okon találhatjuk meg. Mûanyagok gyûjtõkukája IGEN, a kukába tegyük: a nagyobb csomagolófóliát (mint pl. elektromos készülékek, háztartási gépek, bútorok csomagolása), a nagy mûanyagzacskót, szatyrot, a mûanyagból készült, egyszer használatos italospalackot, ill. -dobozt, a mosószeres és tisztítószeres flakont, ill. tartályt, a samponos, fürdõhabos és folyékony szappanos tégelyt, a tisztítószeres szóródobozt. 12

13 NEM, semmiképp ne tegyük a kukába: a motorolajos flakont (ezeket a veszélyes hulladékok gyûjtõhelyén adjuk le), a sztiroport, a csomagolási töltõchipset, a habanyagot és a kerámiát (ezeket vigyük a ba), a fa-, a textil-, az üveg-, a papír- és a fémhulladékot stb. (ezeket vigyük a ba vagy dobjuk a megfelelõ gyûjtõkukába), a visszaváltható mûanyag palackot, italos ládát, mûanyag raklapot (ezeket vigyük vissza az üzletbe), a mûanyag poharat, a kisebbfajta fóliát és zacskót (tegyük a maradék hulladékhoz), a zsugorfóliás csomagolást, a zöldséges és gyümölcsös kosárkát, a mûanyag kupakot (ezeknek is a maradék hulladékok között van a helyük), az élelmiszerek csomagolására szolgáló fóliát és zacskót, a tejes és az italos kombidobozt. A hulladékok ésszerû szelektálása lakásunk négy fala között kezdõdik. A szelektáláshoz tetszés szerint saját magunk által kialakított, ill. a kereskedelemben forgalmazott gyûjtõedényt használhatunk. A következõ években megnövekszik a szelektíven gyûjtött háztartási hulladék mennyisége. Nem mindenki találja azonban kellemesnek a hulladék szétválogatását. A mûanyagok a szelektív hulladékgyûjtés legfiatalabb termékei. Néhány jó ötlet és a saját szükségletekhez igazított gyûjtõeszköz azonban nagymértékben megkönnyíti a válogatás feladatát. Így gyûjtsünk! Célszerû a hulladékokat saját anyagukból készült tartóban gyûjteni: gyûjtsük tehát a használt papírt papír-, a mûanyagokat pedig mûanyagszatyorban. Az összegyûjtött hulladékot így azután a gyûjtõszatyorral együtt dobhatjuk be a megfelelõ kukába. Hasznos ötletek Egy másik praktikus lehetõség, hogy nem dobjuk ki a gyûjtõszatyrokat, hanem újra és újra felhasználjuk azokat. A megfelelõ felirattal ellátott szatyrok biztosítékként szolgálnak arra is, hogy minden hulladék a megfelelõ gyûjtõbe kerüljön. A biohulladékot papírzacskóban vagy egyszerûen tisztítható mûanyag vödörben célszerû gyûjteni. A vödör teteje egyben megakadályozza a kellemetlen szagok terjedését. A biohulladékot papírzacskóban vigyük a kukához! 13

14 A lakáson belüli gyûjtõrendszer kialakítása során a legfontosabb szempont, hogy a hulladékok szétválogatása, gyûjtése és ártalmatlanítása lehetõség szerint igazodjon életmódunkhoz, szokásainkhoz. A legjobb megoldás egyelõre még mindig az, ha a szelektíven gyûjtött hulladékoktól a legközelebbi gyûjtõszigetnél szabadulunk meg. Hétköznap is Egy példa: a betétes üvegeket és az eldobandó üvegeket rögtön a használat, ill. a tisztítás után egymástól elválasztva elhelyezzük a bevásárlókosárban. S ha legközelebb leszaladunk a boltba vagy az ABC-be, máris magunkkal vihetjük azokat. Elõnyök A szatyrokkal vagy dobozokkal és vödörrel egyénileg kialakított gyûjtõrendszer olcsó megoldás, az egyes tartályok térfogata az egyéni szükségletekhez igazítható, a hulladékok elszállítása nem jelent különösebb nehézséget. Hátrányok Hulladékok zacskóban és dobozokban történõ gyûjtése a legolcsóbb módszer, ám gyakran igen helyigényes. A kereskedelemben kapható gyûjtõedények száma igen nagy, hatékonyságuk azonban gyakran kétséges. A szelektív hulladékgyûjtésre szolgáló szatyrok, vödrök és dobozok nem nyújtanak különösebben szép látványt a lakásban, s nagyobb terjedelmük révén a konyhai szekrényekben sem könnyû elhelyezni ezeket. 14

15 Az összegyûjtött hasznosítható hulladékok sorsa A szemetesvödrökbe dobott holmik egy része nem hulladék, kár lenne tehát elégetni vagy hulladéklerakóra vinni ezeket. A használt anyagokból (papírból, üvegbõl) ugyanis új, értékes termékek készülhetnek. Hasznosítható hulladékok Mit tegyünk, ha a lefutott autógumik ellepik a pincét, a régi számítógép kilehelte a lelkét vagy a lakásfelújítás után a kiszolgált szõnyeg a sarokban díszeleg? A válasz egyszerû: a okban megszabadulhatunk az építési törmeléktõl, a fahulladékoktól, a nagyobb, darabos hulladékoktól, a használt elektronikus készülékektõl és televízióktól, az autógumiktól, a textíliáktól, a kartondobozoktól, a bolhapiaci áruktól, de természetesen a szokásos hasznosítható, valamint veszélyes hulladékoktól is. A szennyezett, ill. veszélyes hulladékokkal kevert szállítmányok átvételére nincs mód, s a okban külön erre a célra betanított szakemberek figyelik, hogy a szállított hulladékok valóban tökéletesen szét vannak-e válogatva. Használt papír és karton A hulladékpapír gyûjtése Magyarországon évek óta az elsõ számú szelektíven gyûjtött anyag. S az összegyûjtött papírok hasznosítása sem gond. A használt kartonpapírból jó minõségû hajtogatott kartondobozok, lemezborítók stb. készülnek. Az összegyûjtött hullámpapírból pedig új hullámpapír születik. Színtelen és színes üvegek Az ABC-ben használt élelmiszeres dobozok akár újrapapírból is készülhetnek. A színtelen üvegtörmelék feldolgozás után csomagolási üvegként, tehát új színtelen üvegként, továbbá befõttes- és lekvárosüvegként hasznosítható. A színtelen és színes üveg feliratú kukákba dobott hulladékból új üvegek készülnek. A színes üvegtörmeléket szintén feldolgozzák, ám ebbõl csak egyszerû színes üvegek, ill. üvegtermékek készülhetnek. Ezért különösen fontos, hogy ügyeljünk a színes- és a színtelen üvegek szelektív gyûjtésére. Az üvegtörmelékbõl elõállított üveg gyártása energiamegtakarítással jár! Mûanyagok A szelektíven gyûjtött mûanyaghulladékot anyagfajták szerint szét kell válogatni, mert e megnevezés számos, eltérõ tulajdonságú hulladékot takar. A leggyakrabban alkalmazott mûanyagok, például: polietilén, 15

16 polipropilén, PVC. A lakos számára ezek nem könnyen megkülönböztethetõek. Ezért a gyûjtés folyamatában a közszolgáltatónak egy válogatási fázist mindenképpen be kell iktatni. Az anyaguk szerint szétválogatott palackokat megtisztítják, granulálják és új mûanyagpalackok, fóliák gyártására hasznosítják. A mûanyag fóliákat szintén granulálják, a granulátumból többek között mûanyagtálkák, -tartályok és szemeteszsákok készülnek. Vas és Fém Az ócskavasat az acélgyártás során hasznosítják, ezáltal értékes nyersanyagokat és energiát takarítva meg. Az összegyûjtött ócskavasból így autókarosszériák, acélgerendák vagy akár motoralkatrészek is készülhetnek. A színesfém-hulladékok hasonlóan értékesek. Étolaj Az ócskavas értékes nyersanyag. A mûanyagokat fajta szerint szétválogatják, s a mûanyag palackokból új termékek készülhetnek. Egy biztos: semmiképp sem hiábavaló fáradtság a használt étolaj gyûjtése. Az összegyûjtött étolajat a kozmetikai cégek szappanként, valamint bõrápoló krémek alapanyagaként hasznosíthatják. Az étolajhulladékból számos ipari tömítõanyag is készül. A használt olajból kozmetikai cikkek készülhetnek. Textíliák A jó állapotban lévõ, 30 x 30 cm-nél nagyobb darabokból álló ruhanemût, textíliákat a bolhapiacon, ill. a jótékonysági szervezeteknél leadhatjuk. A többi textíliából takarítóruhák készülnek. Nem csupán ablaktörlõ rongyok! 16

17 Habosított polisztirol, habosított polietilén (Hungarocell) Az összegyûjtött sztiroport õrlik majd kioldva belõle a golyócskákat, szigetelõanyagként és betonadalékanyagként értékesítik. Mûanyagok a ok között A háztartási hulladékban található mûanyagtárgyak és kombinált anyagok távfûtési célra hasznosíthatóak. Ezek azok a mûanyagok, amelyeket nem szelektíven gyûjtöttek, egy részük a maradék hulladékban található. A mûanyagból hõenergia állítható elõ. A sztiropor szigetelõanyag. A helyes komposztálás titkai A normál háztartási kukák gyakran akár 40%-ban kerti- és konyhai hulladékokat tartalmaznak. Ezek azonban értékes komposzt-alapanyagok ezért kár kidobni azokat. A biokukákban összegyûjtött hulladék a komposztálóba kerül s a beérett komposzt a földeket gyarapítja. Trágya a szántóföldek számára A biokukákban összegyûjtött hulladék a komposztáló mûbe kerül. Itt a lebomlási folyamat ellenõrzése biztosítja, hogy a komposzt a lehetõ legjobb humusszá érjen. A tápanyagokban gazdag trágya ezután szántóföldeken kiváló alapot ad a földmûveléshez. Kerüljük a vegyszereket! A biokukák hulladékából érlelt komposzttal amely a jövõben a földmûvelésben az ország minden termõföldjén felhasználható célunk, hogy javítsuk a föld minõségét és elkerüljük a mûtrágyák használatát. Egy komposzttelep látképe 17

18 A földmûvelés fejlesztése annál is könnyebb, mert az országban összegyûjthetõ szerves hulladékok elegendõ, friss komposzttal láthatják el a földeket. A komposztálás nem mûvészet, lényege, hogy a szerves anyagot tartalmazó hulladék megfelelõ környezeti feltételek mellett, elsõsorban mikroorganizmusok és oxigén hatására lebomlik, és szervetlen ásványi és stabil szerves anyagok keletkeznek. A komposztálás folyamata Az eljárás eredménye a földszerû anyag, amely humuszképzõ szervesanyag- és tápanyagtartalma miatt a mezõgazdaságban a talajtermelékenység növelésére hasznosítható. Ha a feltételek biztosítottak, akkor a hulladék prizmába (halomba) rakása után rögtön elkezdõdik a számtalan levegõkedvelõ pici élõlény lebontó tevékenysége. Az oxigén, a szén, a nitrogén és a víz jelenléte miatt számuk megsokszorozódik és ennek megfelelõen munkateljesítményük is emelkedik. Ügyelni kell arra, hogy a hulladékban toxikus nehézfém vagy mérgezõ szerves anyag ne legyen. Nagyon fontos a levegõ jelenléte a hulladékhalomban. A jó légcsere érdekében gondoskodni kell arról, hogy a hulladék ne préselõdjék össze, amit elérhetünk a levegõs tárolóhellyel, vagyis nem jó, ha gödörbe rakjuk a hulladékot. Szalmával, ágnyesedékkel szintén elérhetjük, hogy a lenyírt fû ne váljon bûzlõ, rothadó masszává. Komposztálás kertes háznál A komposztdombot, ill. a komposzttárolót szélvédett, árnyékos helyen alakítsuk ki. A felhasznált szerves anyagokat jól keverjük el figyeljünk arra, hogy egyenletes eloszlásban legyenek a durvább és finomabb, a száraz és nedves, a tápanyagban gazdag és tápanyagszegény anyagok. A komposztdomb legfontosabb összetevõi: zöldség- és gyümölcshulladékok, kávézacc és teafû (papírszûrõben), ételmaradékok, fû-, fa-, bokor-, és sövénynyesedék, valamint, lomb. Ne tegyük a komposztálandó hulladék közé a beteg vagy kártevõkkel terhelt zöldhulladékot, a burgonya szárrészeit. A tarackos növények gyökere tovább szaporodhat, ezért ne tegyük a komposztra. Ezzel már végére is értünk a komposztálás ABC-jének. 18

19 Természetesebb kertek A kerti növények vegyszerek nélkül is nõnek és gyarapodnak. Próbáljuk ki a természetes biokertészkedést! Trágyázzunk komposzttal A komposzt teljes értékû étrendet jelent a növények számára. A tápanyagban gazdag komposztot felhasználás elõtt mindig keverjük el kerti földdel, ellenkezõ esetben ugyanis tápanyag túladagolást jelenthet különösen a fiatal növények számára. Egészséges talaj A talajt télen tartsuk betakarva. Ehhez lehetõség szerint használjunk szalmából, vágott fûbõl, lombból stb. kevert mulcsot. A mulcs védi a talajt a kiszáradástól és a kérgesedéstõl, kiegyenlíti a talaj hõmérsékletét és tápanyaggal látja el az élõlényeket. Növényi fõzetek és ázalékok A különbözõ fõzetek és ázalékok kiválóan alkalmasak a kártevõk távoltartására, valamint a növények egészségének megóvására. Egyes kártevõk inváziójakor is jó szolgálatot tesznek: a csaláné például elriasztja a levéltetveket, a gilisztaûzõ varádicsból készült fõzet pedig az eperatkát, a kis málnabogarat és jól bevált a lisztharmat ellen is. Növénytársítás Bizonyos növényi szomszédok olyan illatanyagokat, ill. (gyökérzetükkel) olyan anyagokat választanak ki, amelyek pozitív hatással vannak szomszédjukra, ill. elûzik annak ellenségeit. Jó szomszédok például: a saláta és a turbolya, a rózsa és a levendula, a vöröshagyma, a zöldhagyma és a sárgarépa. Nedves biotóp Ha van néhány szabad négyzetméter a kertünkben, telepítsünk nedves biotópot. A telepítés csak óvatosan történhet. Idõ kell ahhoz, hogy a telepített növények és állatok elfoglalják életterüket és létrejöjjön a természetes egyensúly. A telepítést követõen mindenkinek öröme lesz benne. A vízi élõhelyet kedvelõ virágok 19

20 Az elszállított kezelése Hulladékkezelés A következõkben néhány, a hulladékgazdálkodást érintõ szakkifejezés rövid szöveges és ábrákkal illusztrált magyarázatát adjuk. A hulladékkezelés önállóan is alkalmazható eljárásokból álló, összehangolt technológiai rendszer, amely magában foglalja a hulladék gyûjtését, átmeneti tárolását, szállítását, elõkezelését, hasznosítását, ártalmatlanítását és egyes létesítmények utólagos gondozását. A hulladékgyûjtés a hulladék összeszedése, rövid ideig tartó tárolása a keletkezés helyén a hulladék a lakosnál kukában gyûlik a szállítás elõre meghatározott idõközönként, általában hetente történik. A hulladékok gyûjtése és szállítása egymással szoros kapcsolatban van. A hulladék gyûjtésének és szállításának összehangolt tárolási és anyagmozgatási folyamata a hulladékgyûjtési rendszer, amely lehet együtemû és kétütemû. Az együtemû hulladékgyûjtés: a hulladék átrakás nélküli mozgatása, ugyanazzal a szállító célgéppel, a gyûjtéstõl a hasznosítást vagy ártalmatlanítást végzõ létesítményig. Ez a rendszer a mai napig általánosan elterjedt, alkalmazott megoldás. A hulladék átmeneti tárolásának két lehetséges módja A kétütemû hulladékgyûjtés: a hulladék mozgatása a hasznosítást vagy ártalmatlanítást végzõ létesítményig, átrakóállomáson való átrakás közbeiktatásával. A kétütemû hulladékgyûjtés a szállítási távolságok jelentõs növekedése miatt a regionális rendszerek kiépítése következtében alakul ki. A kétütemû szállítást leginkább a körzeti, regionális kezelõtelepekhez kapcsoltan alakítják ki, a teljesítmények növelése és a költségek csökkentése érdekében. A hulladék szállítása speciális szállítójármû nélkül is lehetséges. A regionális hulladéklerakó telepek kialakulásával egy idõben, hazánkban is elõtérbe kerül a kétütemû hulladékgyûjtési rendszer megvalósítása. A hulladék elõkezelése, elõkészítése során a hulladék mennyisége és veszélyessége csökken, könnyebben kezelhetõvé válik vagy közvetlen hasznosítható állapotba kerül. Általában a hulladék fizikai szerkezetét, alakját változtatják meg, például szétválogatás, aprítás, rostálás útján. Az elõkezelés lehet a hulladék térfogatát csökkentõ fizikai beavatkozás, csomagolás megvalósítása is. A bemutatott képek egy ilyen hulladék elõkezelési eljárást mutatnak. Alkalmazásával megszûnik a hulladék kellemetlen szaga, a lég- és vízmentes csomagolás révén, így a hulladék hosszabb ideig tárolható. Elõnye a rendszer alkalmazásának, hogy jelentõsen csökken a hulladék térfogata, javul a szállítási tér 20

A kiadványt fellapozva információkat kaphat arról, hogy mit tehet Ön környezetünk megóvása érdekében, mely közös ügyünk.

A kiadványt fellapozva információkat kaphat arról, hogy mit tehet Ön környezetünk megóvása érdekében, mely közös ügyünk. Mindennapi életünk fontos környezeti problémája a keletkezô hulladékok mennyisége és sokfélesége. Mivel a hulladékot mi magunk termeljük, fontos tudni, hogy ezek mennyiségét, hogyan csökkenthetjük, milyen

Részletesebben

Csomagolási hulladékok szelektív gyûjtése otthonunkban. Tanári segédkönyv általános iskolai tanítók és tanárok részére

Csomagolási hulladékok szelektív gyûjtése otthonunkban. Tanári segédkönyv általános iskolai tanítók és tanárok részére Csomagolási hulladékok szelektív gyûjtése otthonunkban Tanári segédkönyv általános iskolai tanítók és tanárok részére ISBN 963 210 246 0 Csomagolási hulladékok szelektív gyûjtése otthonunkban Tanári segédkönyv

Részletesebben

Mathias Anna KISOKOS. Hogyan bánjunk a háztartási hulladékkal? 2001, Budapest

Mathias Anna KISOKOS. Hogyan bánjunk a háztartási hulladékkal? 2001, Budapest Mathias Anna HULLADÉKOS KISOKOS OS Hogyan bánjunk a háztartási hulladékkal? 2001, Budapest A HULLADÉKOS KISOKOS Hogyan bánjunk a háztartási hulladékkal? - rövid, áttekinthetõ formában, 13 lépésben válaszolja

Részletesebben

Paks és térsége hulladékgazdálkodási. rendszer. Tájékoztató füzet 2012

Paks és térsége hulladékgazdálkodási. rendszer. Tájékoztató füzet 2012 Paks és térsége hulladékgazdálkodási rendszer Tájékoztató füzet 2012 Kiadó TelePaks Nonprofit Kft., Paks Nyomda Kerényi Nyomda, Szekszárd Felhasznált irodalom www.termeszetvedelem.hu www.paks.hu www.pthr.hu

Részletesebben

TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKGAZDÁLKODÁS MAGYARORSZÁGON ÉS EGERBEN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSRE

TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKGAZDÁLKODÁS MAGYARORSZÁGON ÉS EGERBEN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSRE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Európai Kapcsolatok szakirány TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKGAZDÁLKODÁS MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Fogalommagyarázat. Alapfogalmak

Fogalommagyarázat. Alapfogalmak Fogalommagyarázat Alapfogalmak környezetvédelem: olyan tevékenységek és intézkedések összessége, amelyeknek célja a környezet veszélyeztetésének, károsításának, szennyezésének megelôzése, a kialakult károk

Részletesebben

Köszöntő...3 I. Szemét és hulladék...4 II. Települési szilárd hulladék...4 III. Honnan származik a háztartási hulladék?...5 IV. Mi a csomagolás és mi

Köszöntő...3 I. Szemét és hulladék...4 II. Települési szilárd hulladék...4 III. Honnan származik a háztartási hulladék?...5 IV. Mi a csomagolás és mi Tartalomjegyzék Köszöntő...3 I. Szemét és hulladék...4 II. Települési szilárd hulladék...4 III. Honnan származik a háztartási hulladék?...5 IV. Mi a csomagolás és mi a csomagolás feladata?...5 V. A hulladék

Részletesebben

Vásárlásnál válasszuk azt, ami tartós, hosszú ideig szolgál bennünket, valamint az ár és a minőség szempontjából is megfelelő!

Vásárlásnál válasszuk azt, ami tartós, hosszú ideig szolgál bennünket, valamint az ár és a minőség szempontjából is megfelelő! Hulladék a családi házban Összeállította: Munkácsy Béla Rajzolta: Tóth Róbert A fényképfelvételeket készítette: Munkácsy Béla Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2002. május 30. Az, hogy valaki környezetvédő,

Részletesebben

Paks és térsége hulladékgazdálkodási

Paks és térsége hulladékgazdálkodási Lakossági tájékoztató Paks és térsége hulladékgazdálkodási rendszer Együtt a tiszta és egészséges lakókörnyezetért! Kiadó: Ecorys Magyarország Kft. Nyomda: Pannónia-Print Kft. Felhasznált források: epp.eurostat.ec.europa.eu

Részletesebben

Életminőség és hulladéktermelés

Életminőség és hulladéktermelés Életminőség és hulladéktermelés Bevezetés A mai világban egyre nagyobb problémát okoz a szemét elhelyezése, mennyisége. A környezet megóvásának érdekében sokkal nagyobb figyelmet kellene fordítani az újrahasznosításra.

Részletesebben

Zöld háztartás. tájékoztató füzet 2013

Zöld háztartás. tájékoztató füzet 2013 Zöld háztartás tájékoztató füzet 2013 Kedves Családok! A felnőttkor küszöbét elhagyva a függetlenedés útján jársz? Önálló kereset, saját háztartás, családalapítás? Mindez nagy felelősséggel jár. Felelősség

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna

Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna Publication date 2013 Szerzői jog 2013 Debreceni Egyetem TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1 MSc Tananyagfejlesztés Interdiszciplináris

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV KECSKEMÉTI VÁROSGAZDASÁGI NONPROFIT KFT.

KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV KECSKEMÉTI VÁROSGAZDASÁGI NONPROFIT KFT. KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Készítette: KECSKEMÉTI VÁROSGAZDASÁGI NONPROFIT KFT. Kecskemét, 2014. február 3. Lassú Tibor Attila ügyvezető igazgató Tartalomjegyzék: 1, A település bemutatása.........

Részletesebben

Hogyan mûködik az új hulladékgazdálkodási rendszer? Gyakorlati útmutató Kiskunhalas és térsége

Hogyan mûködik az új hulladékgazdálkodási rendszer? Gyakorlati útmutató Kiskunhalas és térsége Hogyan mûködik az új hulladékgazdálkodási rendszer? Gyakorlati útmutató Kiskunhalas és térsége Tisztelt Lakosok! 2002-ben, amikor a térségben elindítottuk a szelektív hulladékgyûjtés rendszerének kiépítését,

Részletesebben

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013.-2016. Hajdúböszörmény, 2013. május Tartalom 1.Tartalomjegyzék... 1 2. Bevezetés... 2 3. A tervkészítés általános adatai...

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016 ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 2. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI... 5 3. RÉSZLETESEN VIZSGÁLT TELEPÜLÉSI HULLADÉKÁRAMOK...

Részletesebben

MIT? HOGYAN? HOVÁ? A HULLADÉKGYŰJTÉS LEGFONTOSABB KÉRDÉSEI. Izsák-Kom Kft. HULLADÉKGYŰJTÉSI INFORMÁCIÓK 2014.

MIT? HOGYAN? HOVÁ? A HULLADÉKGYŰJTÉS LEGFONTOSABB KÉRDÉSEI. Izsák-Kom Kft. HULLADÉKGYŰJTÉSI INFORMÁCIÓK 2014. MIT? HOGYAN? HOVÁ? A HULLADÉKGYŰJTÉS LEGFONTOSABB KÉRDÉSEI HULLADÉKGYŰJTÉSI INFORMÁCIÓK 2014. AMIT EGY FELELŐS ÁLLAMPOLGÁRNAK TUDNIA KELL KÖRNYEZETE VÉDELME ÉRDEKÉBEN. Lajosmizse Felsőlajos Ladánybene

Részletesebben

Beszámoló Szentes Város települési szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatás és köztisztaság helyzetének értékeléséhez

Beszámoló Szentes Város települési szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatás és köztisztaság helyzetének értékeléséhez Beszámoló Szentes Város települési szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatás és köztisztaság helyzetének értékeléséhez A szelektív hulladékgyűjtés hatékonyságának, a már lerakott és a képződő hulladékok

Részletesebben

Schuller Tibor Levelező fizika szakos hallgató. Szelektív hulladékgyűjtése Szakdolgozat. PTE, Fizikai Intézet 2008 Témavezető dr.

Schuller Tibor Levelező fizika szakos hallgató. Szelektív hulladékgyűjtése Szakdolgozat. PTE, Fizikai Intézet 2008 Témavezető dr. Schuller Tibor Levelező fizika szakos hallgató Szelektív hulladékgyűjtése Szakdolgozat PTE, Fizikai Intézet 2008 Témavezető dr. Német Béla I. Bevezetés A témaválasztás indoklása Mottó: Két ember alkotta

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított 2/2006. (II. 10.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

HOGYAN KEZELJÜK A HULLADÉKOT?

HOGYAN KEZELJÜK A HULLADÉKOT? HOGYAN KEZELJÜK A HULLADÉKOT? ÚTMUTATÓ A LAKOSSÁG SZÁMÁRA SZELEKTÁLOK, ÓVOM és VÉDELMEZEM A FÖLDET. Minden további információ a www.eko-park.si honlapon, az Öko-park Kft. Lendva vállalat székhelyén, illetve

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C fsz. 3. Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu

Részletesebben

Fotó: Martin harvey WWF Canon. Palánták környezeti nevelés program Oktatási segédanyag. WWF Magyarország Alapítvány

Fotó: Martin harvey WWF Canon. Palánták környezeti nevelés program Oktatási segédanyag. WWF Magyarország Alapítvány 2013 Fotó: Martin harvey WWF Canon Palánták környezeti nevelés program Oktatási segédanyag WWF Magyarország Alapítvány Tartalom Bevezető Fogyasztás óra vázlat Fogyasztás tanári segédanyag - A bioszféra

Részletesebben

Közszolgáltatási Hulladékgazdálkodási Terv 2013.

Közszolgáltatási Hulladékgazdálkodási Terv 2013. Közszolgáltatási Hulladékgazdálkodási Terv 2013. Szervezet neve: Kaposvári Városgazdálkodási Zártkörűen működő Részvénytársaság Címe: 7400 Kaposvár, Cseri u.16. Cégjegyzékszáma: 14-10-300008 Adószáma:

Részletesebben

Zöldülj! Fordulj! Környezettudatos füzetek II.

Zöldülj! Fordulj! Környezettudatos füzetek II. Zöldülj! Fordulj! Környezettudatos füzetek II. Készítette: Körösök Völgye Natúrpark Egyesület 2011. I. Régen minden másképp volt... Dédszüleink idejében mindent maguk állítottak elő az emberek. A ruházattól

Részletesebben

Csomagolási hulladékok szelektív gyûjtése otthonunkban. Feladatgyûjtemény általános iskolások számára

Csomagolási hulladékok szelektív gyûjtése otthonunkban. Feladatgyûjtemény általános iskolások számára Csomagolási hulladékok szelektív gyûjtése otthonunkban Feladatgyûjtemény általános iskolások számára ISBN 963 210 245 2 Csomagolási hulladékok szelektív gyûjtése otthonunkban Feladatgyûjtemény Kiadó: ÖKO-Pannon

Részletesebben

A műanyag hulladék, ezen belül a PET palackok sorsa napjainkban Magyarországon

A műanyag hulladék, ezen belül a PET palackok sorsa napjainkban Magyarországon Budapesti Corvinus Egyetem Budai Campus Élelmiszertudományi kar Konzervtechnológiai Tanszék A műanyag hulladék, ezen belül a PET palackok sorsa napjainkban Magyarországon Porpáczi Krisztina Budapest, 2012

Részletesebben

Veled zöldebb lesz Zemplén! Gyakorlati tudnivalók a zempléni szelektív hulladékgyűjtésről

Veled zöldebb lesz Zemplén! Gyakorlati tudnivalók a zempléni szelektív hulladékgyűjtésről Veled zöldebb lesz Zemplén! ZÖLDZEMPLÉN jts! Gyű Szelektálj! Gyakorlati tudnivalók a zempléni szelektív hulladékgyűjtésről Veled zöld lesz a Zemplén! Az emberiség a Föld történetének legnagyobb kihívása

Részletesebben

MUNKAANYAG. Benkő Gyöngyi. Hulladékkezelési előírások. A követelménymodul megnevezése: Építőipari közös feladatok I.

MUNKAANYAG. Benkő Gyöngyi. Hulladékkezelési előírások. A követelménymodul megnevezése: Építőipari közös feladatok I. Benkő Gyöngyi Hulladékkezelési előírások A követelménymodul megnevezése: Építőipari közös feladatok I. A követelménymodul száma: 0459-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-009-30 HULLADÉKKEZELÉSI

Részletesebben

o FKF FOVAROBI -

Részletesebben