Alapismeretek a hulladékgazdálkodásról. Hogy ne nõjenek fejünkre a hulladékhegyek!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alapismeretek a hulladékgazdálkodásról. Hogy ne nõjenek fejünkre a hulladékhegyek!"

Átírás

1 Alapismeretek a hulladékgazdálkodásról Hogy ne nõjenek fejünkre a hulladékhegyek!

2 Borító belsõ (üres oldal)

3 Az eldobás nem megoldás A legjobb hulladék a nem keletkezõ hulladék. A hulladékhegyek csökkentését mindenki a saját feladatának kell, hogy érezze, hiszen a hulladékok keletkezésének megelõzése már a háztartásokban kezdõdik, sõt, tulajdonképpen a bevásárlásnál. Egy szakterület számára a szabályozottság alapját a törvény jelenti, ezért alkotta meg a parlament a évi XLIII. törvényt, amely a hulladékgazdálkodásról szól. A törvény végrehajtását segítõ jogszabályok és önkormányzati rendeletek a hulladékgazdálkodásban részt vevõ valamennyi szereplõ számára meghatározzák a mozgásteret, a feladatokat, kötelezettségeket és a jogokat is. A törvény elõírásai szerint az önkormányzatok kötelezõ új feladata a hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezése és üzemeltetése. A lakosságnak kötelezõ igénybe vennie a számára nyújtott szolgáltatást, amelynek ellenértékeként hulladékkezelési díjat kell fizetnie. A hulladékkezelési díjnak az elszállított hulladék mennyiségével, minõségével és a szolgáltatás színvonalával arányosnak kell lennie. A díj mértékét önkormányzati rendeletben kell megállapítani. Mivel a fizetendõ díj az elszállított hulladékkal szoros összefüggésben van, nem mellékes a keletkezõ (és elszállítandó) hulladék mennyisége és összetétele. A hulladékok problémája valamennyiünk közös ügye és mindannyiunk segítségére szükség van, ha nem akarjuk, hogy betemessenek bennünket a hulladékhegyek. Ezt azonban csak valamennyi érdekelt fél hatékony együttmûködésével, a politikai döntéshozók, a kereskedelem és a gazdaság, valamint a több millió fogyasztó közös erõfeszítéseivel érhetjük el. E kiadvány szeretne segítségét nyújtani abban is, hogy a bennünket körülvevõ ezért vagy azért feleslegessé, használhatatlanná vált tárgyaktól környezetkímélõ módon tudjunk megszabadulni. Ugye ezt nem szeretnénk? E kiadvány nem foglalkozik az ipari hulladékokkal, a települési hulladékokból is csupán a szilárd állapotút tárgyalja. A kiadvány két, egymással szoros kapcsolatban álló részt tartalmaz. Az elsõ részben rövid áttekintést adunk a települési szilárd hulladék kezelésének eljárásairól, létesítményeirõl, a hulladékok elhelyezési lehetõségeirõl, különös tekintettel a ok, hulladékgyûjtõ szigetek elhelyezési megoldásairól. Nem utolsó sorban szeretnénk a hazánkban megvalósult ilyen létesítmények képi bemutatásával a lakosság idegenkedését eloszlatni. 3

4 A második részben a lakosságnál leggyakrabban keletkezõ hulladékfajtákkal kapcsolatos teendõket ismertetjük, különös tekintettel a szelektív hulladékgyûjtésre. Ötleteket adunk a hulladékkeletkezés csökkentéséhez, a vásárlási szokások környezetbarát kialakításához, a szelektív gyûjtéshez szükséges ismeretek megszerzéséhez. A kiadványban szereplõ, bemutatásra kerülõ hulladékgyûjtõ edények az egyes településeken látottaktól, alkalmazottaktól eltérõek lehetnek, hiszen a piac számos terméket kínál és minden település szabadon választhat a kínálatból tonna hulladék évente A magyar háztartások 88%-ától rendszeresen elszállítják a keletkezõ hulladékot. Az így összegyûjtött hulladék 83%-a lerakókra kerül, 14%-át hulladékégetõbe viszik és sajnos csupán 3% az, amelyet hasznosítunk. Azt mondhatjuk, hogy egy-egy magyarországi lakos évente csaknem 500 kg hulladékot termel. Ez azt jelenti, hogy tavalyi hulladékhegyünk tömege elérte a tonnát. Ezt a terhet végsõ soron közösen okoztuk, s így csökkentését is csak közösen érhetjük el. A termékekkel együtt évente fejenként kb. 100 kg csomagolóanyagot is megvásárolunk, amelynek kezeléséért, ha hazavisszük, szintén fizetnünk kell. A környezetbarát fogyasztók tehát nem vásárolnak egyszer használatos csomagolású, illetve (másodlagos) sallangcsomagolással rendelkezõ termékeket. A csomagolás nagy részét otthagyhatjuk az üzletben. Minél többen vallják magukénak ezt az elvet, annál kevesebb feleslegesen csomagolt termék kerül forgalomba. Gondoljunk arra is, hogy a meg nem vásárolt csomagolóanyagokat ártalmatlanítani sem kell és egyúttal értékes nyersanyagokat takaríthatunk meg, A keletkezõ települési hulladék összetételének alakulása között a keletkezõ hulladékot pedig anyagfajtánként gyûjtve újra feldolgozza az ipar. A nyersanyagok átgondolt felhasználásának szükségességét a gazdaság is felismerte. A gyártót, forgalmazót jogszabály kötelezi a csomagolási hulladék visszavételére és hasznosítására. Ne fizessünk helyettük a kezelésért és segítsük õket kötelezettségük teljesítésében a szelektív gyûjtésben való részvétellel, hiszen Európai Uniós tagságunkból következõen az egész ország számára kötelezõ hasznosítási arányt kell teljesíteni. A hulladékok keletkezésének tudatos megelõzése önmagában nem elegendõ: legalább akkora hangsúlyt kell fektetnünk a keletkezõ hasznosítható hulladékok szelektív gyûjtésére is. Hiszen számos olyan anyag vándorol ma még a kukákba, amelyet hasznosíthatnánk maradék hulladék biohulladék papír fém mûanyag üveg veszélyes hulladék Jobb ma hasznosítani, mint holnap ártalmatlanítani A települési hulladékban jelentõs mennyiséget képviselnek a hasznosítható összetevõk. Nem elhanyagolható a biológiailag lebomló szervesanyag-tartalmú rész sem, amelyet egyre csökkenõ mennyiségben lehet lerakóba vinni. A veszélyes hulladék pedig különleges kezelést igényel, ezért nem szabad a kukába tenni. Azokban az országokban, ahol a szelektív hulladékgyûjtést már korábban bevezették, azt tapasztalták, hogy a hulladékhegyek keletkezése részben megelõzhetõ, a keletkezõ mennyiség fele pedig újból használható, hasznosítható. Megéri tehát azon törni a fejünket, hogyan halmozhatnánk fel kevesebb hulladékot. A jogszabályok elõírásai szerint az önkormányzatok számára csak a települési hulladék 4

5 begyûjtése és ártalmatlanítása kötelezõ, önkéntesen megvalósíthatják a szelektív hulladékgyûjtést is a hasznosítható, a veszélyes és a biológiailag lebomló hulladékra vagy ezek közül bármelyikre. Az önkormányzati testület által választott megoldás feltételeit helyi rendeletben kell szabályozni. Célunk, hogy egyre több anyagot vonjunk be a szelektív hulladékgyûjtésbe és a hasznosításba, és nagyobb hangsúlyt fektessünk a hulladékok keletkezésének megelõzésére. Megéri visszaváltható üveget és bevásárlókosarat használnunk: segítségükkel nem csak a hulladékhegy csökkentéséhez járulunk hozzá, hanem környezetünket és nem utolsósorban pénztárcánkat is kíméljük. Legfontosabb feladatunk a hulladékok keletkezésének megelõzése. Ennek egyik hatékony eszköze a kevés csomagolási hulladék. A szelektív gyûjtés adu a kezünkben A sok-sok nejlonzacskó nem éppen környezetbarát bevásárlásra utal. A bevásárlókosár jó szolgálatot tesz a hulladékkeletkezés megelõzésében. Reményeink szerint az elkövetkezõ évek szûk esztendõket jelentenek a hulladékhegyek számára. A keletkezõ hulladékok mennyisége ugyan továbbra is nõ, ám a szelektív hulladékgyûjtés és az azt követõ hasznosítás segítségével sikerül befagyasztani az ártalmatlanításra kerülõ maradék hulladékok mennyiségét. A hasznosítás során egyben értékes nyersanyagok kerülnek vissza a termelési körforgásba. A szelektív gyûjtést már gyermekkorban el kell kezdeni. A teljes körben kiépített szelektív gyûjtõrendszer különbözõ színnel vagy piktogrammal megjelölt kukákat kínál a hasznosítható hulladékok gyûjtésére, s így nagymértékben hozzájárul a maradék vegyes hulladék gyûjtésére szolgáló kukák tehermentesítéséhez. A frakciók a biohulladék, a színes üveg, a színtelen üveg, a fém, a papír és a mûanyaghulladék. A szelektív hulladékgyûjtés egyben az olyan veszélyes hulladékok (pl. gyógyszer, akkumulátor, festék, szárazelem) szakszerû ártalmatlanítását is biztosítja, amelyek egyébként súlyos környezeti károkat okoznának, de ehhez speciális gyûjtõedényeket alkalmazunk. A szelektív hulladékgyûjtésre három megoldás ismert. Az elsõ megoldás szerint már a lakásban vagy a lakóingatlanon belül kialakított területen külön edényben gyûjtik a hasznosítható összetevõket, az egyik edényben a növényi eredetû komposztálható hulladékokat, a másik edényben a színes üvegeket, a harmadikban a színtelen üvegeket, a negyedikben az ún. száraz hulladékokat (papír, fa, rongy, fémek, mûanyagok és hasonlók), az ötödik edényben az ún. ot (a vegyes konyhai és háztartási 5

6 hulladékokat). Ez a megoldás bár nagyon hatékony, de költséges és kedvezõtlen a helyigény tekintetében. Ennél egyszerûbb, ám jelenleg ugyancsak külföldi példa alapján ismert megoldás, hogy egyes hulladékösszetevõk általában a hasznosíthatók gyûjtésére úgy kerül sor, hogy az ingatlanon ezeket a többi összetevõtõl elkülönítik, de tovább nem osztályozzák. Egyetlen frakciót ( száraz ) jelent az önkormányzat által elõre meghirdetett összetevõk elkülönítése és külön edényben gyûjtése, és egy másik frakciót jelent a maradék hulladék, vagyis mindaz, amire a szelektálás nem vonatkozik. A száraz hulladék (általában papír, üveg, mûanyag, fém, textil) gyûjtése ismert nevén sárga zsákos gyûjtés lényegesen olcsóbb, mint az elõzõekben leírt változat, de feltételezi, hogy a közszolgáltató további válogatást végez és így juttatja a már ténylegesen teljes mértékben anyag szerint elkülönített összetevõket a feldolgozókhoz. Hulladékgyûjtõ sziget lakóterületen A második megoldás, amikor a közterületen kialakított területen, hulladékgyûjtõ szigeteken (zöldszigeteken) történik a gyûjtés, ahol az egyes hasznosítható hulladékoknak (pl. papír, üveg (színes és színtelen külön), fém, mûanyag, biohulladék) egyenként külön gyûjtõedénye van, az anyagféleségnek megfelelõ formájú és bedobó nyílású, megfelelõen feliratozott kivitelben. Hulladékgyûjtõ sziget edényzete A hulladékgyûjtõ szigeteken nincs átvevõ személyzet, így a lakosnak magának kell döntenie abban, hogy mit hova tesz. Ezek a létesítmények olyan, közterületeken elhelyezett gyûjtõedények, amelyekbe a hulladék hasznosítható összetevõi rakhatók bele, nem alkalmasak azonban különleges kezelést igénylõ hulladékok gyûjtésére. Ezeket az edényeket különbözõ gyakorisággal ürítik, illetve szállítják el a közszolgáltatást ellátó szervezetek. A zöldszigetek általában m-nél nem nagyobb távolságban vannak egymástól. Emellett természetesen a maradék hulladékot az épületekhez kihelyezett edényekbõl gyûjtik. Harmadik megoldás, amikor a hulladékgyûjtõ udvarokon (zöldudvarokon) történik az átvétel, ahol a lakos által beszállított, hasznosítható hulladékokat megfelelõ konténerekbe helyezik el, szakértõ személyzet segítségével. Ez esetben a lakosság általában hosszabb szállításra kényszerül. A hulladékgyûjtõ udvarokban a lakosságnál keletkezõ veszélyes hulladékot is átveszik, szemben az elõzõ megoldással. Hulladékudvar lakóterületen Legyen az hasznosítható, veszélyes vagy nagyobb, darabos hulladék, a okon leadhatunk minden hasznosítható, ill. szakszerû ártalmatlanítást igénylõ hulladékot. Az utóbbi években mindenki 6

7 számára fontos feladatot jelent a keletkezõ hulladékok ártalmatlanítása. A hulladékok gondos, szelektív gyûjtése az ipar számára is elsõrendû feladat. Hulladékudvar kialakítása A ok átvételi skálája az igényektõl függõen egészen az építési hulladékok átvételéig, sõt a használt bútorok átvételéig is terjedhet. Motiváló tényezõ, hogy a beszállítható hulladékokat díjmentesen veszik át. Célszerû a beszállítható hulladékok minél szélesebb körére a fogadókészséget kiterjeszteni, mert a módszer így éri el környezetvédelmi célját és biztosítható a beszállított hulladékok szakszerû kezelése, hasznosítása. A hulladékgyûjtõ udvarokban fajtánként üveg (színtelen, színes), fém, mûanyag, papír, biohulladék, veszélyes hulladék elkülönítve helyezhetjük el az otthonunkban korábban szétválogatott anyagokat. A hulladékgyûjtõ udvarok gondos üzemeltetés mellett egyáltalán nem jelentenek veszélyt a környezetre. A hulladékleadást szakértõ személyzet segíti. Elsõsorban a hasznosítható és a lakosságnál keletkezõ különleges kezelést igénylõ hulladékokat fogadják, de lehetõség teremthetõ a nagyobb terjedelmû háztartási hulladékok (bútorok, televízió, hûtõszekrény, számítógép, gumiabroncs stb.) átvételére is. A hulladékgyûjtõ udvar intézménye segíthet abban is, hogy a lakosság a háztartásában keletkezõ hulladék egy részét díjfizetés nélkül leadhassa, így a hulladékgyûjtõ edényben (kukában) maradó hulladék tömege kisebb lesz, ezáltal kevesebb költséget jelenthet a háztartás számára. Veszélyeshulladék-átvevõ A hulladékgyûjtõ udvarok hálózatának kialakítása nem helyettesítheti a háztartások közvetlen közelébõl történõ hulladékgyûjtést és -szállítást és feltételezi azt, hogy a hulladékgyûjtõ udvarokból a hulladékalkotók kezelõ szervezetekhez, vállalkozásokhoz kerülnek. Szerepük tehát nem több, mint a lakosság által beszállított hulladékok átvétele, a begyûjtött hulladékok rövid idejû szelektív tárolása (az elszállítás menetrendjétõl függõen), a begyûjtött hulladékok rendszeres elszállításának szervezése a kezelõtelepre, illetve a hasznosító vagy ártalmatlanító telephelyekre. Az udvaroknak nem feladata a hulladékkezelés, -utóválogatás, átcsomagolás, laboratóriumi ellenõrzés, ismeretlen hulladékok azonosítása, edényzet tárolása (a minimálisan szükséges tartalékon felül). A hulladékgyûjtõ udvarból történõ hulladékelszállításhoz szükséges gépjármûvek tárolása, karbantartása sem az udvarban, hanem az üzemeltetõ más telephelyén történik. Telepített veszélyeshulladék-átvevõhely 7

8 Feltölthetõ akkuk Az eldobható elemek helyett használjunk nikkel-kadmium akkukat. Ezeket akár 500-szor is feltölthetjük, s így csökkenthetjük a környezetet károsító elemek számát (amelyeket a veszélyes hulladékok gyûjtõhelyén kell leadni) és még olcsóbb is az utántöltés. Ne vegyünk felesleges csomagolást Számos élelmiszert be kell csomagolni, ám sok múlik a csomagolás mikéntjén. A gyümölcsöt és a zöldséget például nem csak fóliázva lehet kapni, gyakran csomagolás nélkül is megvehetõk. Golyóstoll Érdemes elgondolkodni a golyóstollak vásárlásáról, használatáról. A cserélhetõ betétes golyóstollak ugyanis felérnek tizenkét eldobható golyóstoll teljesítményével. Textilzsebkendõ Elemek helyett használjunk feltölthetõ akkut! Ha hetente egyszer mosunk, s minden nap friss textilzsebkendõt veszünk elõ, úgy 10 textilzsebkendõvel helyettesítjük 3000 papír zsebkendõ használatát. Tudatos vásárlás Papír zsebkendõ helyett textilzsebkendõ! Csak azt vásároljuk meg, amire valóban szükségünk van, kár a megromlott, s a kukákba kerülõ élelmiszerekért. A kedvezõbb árú, nagyobb kiszerelésû élelmiszerek gyakran pazarlásra csábítanak, bár ilyenkor kevesebb a csomagolási hulladék. A nem teljesen felhasznált, kidobott maradék vegyszerek mindenképpen komoly környezeti terheket jelentenek. Üres tisztítószeres palackok 8

9 Feltölthetõ öngyújtó Ha tehetjük, feltölthetõ, márkás öngyújtót használjunk. Ez annyi ideig szolgál bennünket, amennyi idõ alatt 300 eldobható öngyújtót dobnánk ki. Textilszalvéta Terülj-terülj asztalkánk, de ha lehet, textilszalvétával. Hat szép textilszalvéta ugyanis felér egy 6000 darabból álló papírszalvétaheggyel. Kerüljük a fémdobozokat Tölthetõ öngyújtó az eldobható helyett! (Esetleg abba kellene hagyni a dohányzást.) Papír helyett textilszalvétát használjunk! Az átlagos sörfogyasztás Magyarországon 31,5 liter, aki ezt a mennyiséget dobozos sör formájában fogyasztja, 93 db alumínium- vagy bádogdobozzal növeli a hulladékhegyet. Ha üveges sörrel csitítaná szomját, úgy legalább a környezetet megkímélné az ivás hátrányaitól: a sörösüveget 65-ször lehet újra feltölteni. Az alumíniumdobozok elõállítása igen energiaigényes, és hasznosításuk is csak részben megoldott. A fémdoboz helyett üveges italokat vásároljunk! Ásványvíz, üdítõitalok Az ásványvíz fogyasztását az egészséges életmódhoz tartozónak tartjuk, ugyanakkor csak ritkán gondolunk arra, hogy nem mindegy milyen csomagolásban vásároljuk azt. Üveges változatot ma már szinte nem is lehet kapni, de ha mûanyag csomagolásút vásárolunk, legalább betétdíjas változat mellett döntsünk. Hasonló a helyzet az összes üdítõitallal is. A közismert újratölthetõ kóláspalack is értékes, hiszen átlagosan 25-ször is feltöltik. A másfél literes eldobható mûanyag palackból azonban 25 darabra van szükség ugyanennyi üdítõ eladásához. 9

10 Pékáru Kenyeret, kiflit, zsömlét vagy más frissen sütött pékárut papírzacskóban kérjük, ne nejlon tasakban. A papír hasznosítható, a hulladékba kerülve biológiailag lebontható, sõt további elõnye, hogy a sütemény ropogós frisssége tovább is megmarad. Szelektív hulladékgyûjtés Bio-, fém-, papír-, mûanyag-, üveghulladék és : a használt anyagok körforgásának biztosításához szükséges a hulladékok gondos, szelektív gyûjtése. Mi kerüljön a biokukába? Nem dobhatjuk valamennyi konyhai hulladékot a biokukába! Ne tegyünk bele többek között húsmaradékot vagy folyékony ételt. Biokukákat a laza beépítésû területeken ingatlanonként, a sûrûn lakott területeken pedig a gyûjtõszigeteken és a okban találunk. Szükség esetén további kukákat rendelhetünk a közszolgáltatótól. Biokuka IGEN, a biokukába tegyük: a kertbõl: levágott füvet, gyomot, lombot, gallyakat, sövény- és bokornyesedéket, egyéb kezeletlen (lakk- és festékmentes) fahulladékot, termények maradékát, hullott gyümölcsöt, a konyhából és a háztartásból: zöldség- és gyümölcsmaradékot, banánhéjat, tejtermékek maradékát, növényi ételmaradékot, kávézaccot és teafüvet papírszûrõben, kenyérmaradékot, elhalt szobanövényt, használt virágföldet, esetleg megmaradt kenyeret. (De ebbõl készíthetünk kenyérmorzsát.) NEM, semmiképp ne tegyük bele: a húsokat, a csontokat, a folyékony, nagyon zsíros vagy sós ételmaradékokat, a kombinált anyagokat (pelenka, tejesdoboz), a porzsákok tartalmát, a macskaalmot, az üvegeket, a fémhulladékot, a mûanyaghulladékot, az újság- és papírhulladékot, színes nyomtatású papírokat, textíliát, lakkozott, ill. bármilyen bevonattal rendelkezõ fahulladékot, a veszélyes hulladékokat (elemek, vegyszerek, lakkok, festékmaradékok, fáradt olaj, használt étolaj, gyógyszerek stb., s természetesen ne kerüljön a biokukába az a nejlonzacskó, amelyben odavisszük a szerves hulladékot; a hulladékok szállítására használjunk vödröt vagy papírzacskót. Mi kerüljön a papírgyûjtõ kukába? Papírgyûjtõ kukákat a gyûjtõszigeteken és a okon találunk. Papírgyûjtõ kuka 10

11 IGEN, a kukába tegyük: a fekete-fehér újságot, a képes újságot, a katalógust, a prospektust, a leveleket, a levélpapírt, a füzeteket, a könyveket, a telefonkönyveket, a mélyhûtött ételek (mûanyag bevonat nélküli) kartondobozait, a papírzsákot, a kartont, a papírdobozt, a hullámpapírt (papírral kitömve vagy kiterítve, a helytakarékosság érdekében). NEM, semmiképp ne tegyük bele: az indigó- és egyéb másolópapírt (a háztartási hulladékkal együtt dobjuk ki), az elpiszkolódott vagy zsíros papírt (a háztartási hulladékkal együtt dobjuk ki), a mûanyag bevonatú kartoncsomagolást (ezeket gyûjtsük együtt a háztartási hulladékkal). Mi kerüljön a fém- és dobozgyûjtõ kukába? Fém- és dobozgyûjtõ kukákat a gyûjtõszigeteken és a okon találunk. Fémgyûjtõ kuka IGEN, a kukába tegyük: a konzervdobozt, a fémeket, a fémfóliát, a fém tubust, a fõzõedényt, a szerszámot, a kábelt, a drótot, az italos dobozt, a szerelvényt, a csövet, az acélpántot, az üvegekrõl levett fém kupakot és fedelet. NEM, semmiképp ne tegyük bele: a nem teljesen üres festékes, lakkos és olajosdobozt (ezeket vigyük a veszélyes hulladékok gyûjtõhelyére), a mosogatógépet, a mosógépet, a gáztûzhelyt (ezeket vigyük a okba), a nagyobb elektromotort, gép-, gépkocsi- és kerékpáralkatrészeket (ezeket vigyük a okba). Mi kerüljön a színtelen (fehér) üvegek gyûjtõkukájába? Üveg és üveg között különbség van, ezért figyelni kell az üvegek helyes szelektálására. A fehérüvegek és a színes üvegek gyûjtõkukáit a gyûjtõszigeteken és a okon találjuk. A két edény gyakran egybeépített. Ilyen gyûjtõedényt látunk a képen. Üveggyûjtõ kuka 11

12 IGEN, a kukába tegyük: a színtelen egyszer használatos üveget, színtelen befõttes üveget, a tejesüveget, üdítõs üveget, a színtelen boros- és szeszesital-üveget, bármilyen színtelen üveg-palackot. NEM, semmiképp ne tegyük a kukába: a halványan színezett (világoszöld, világoskék) üvegeket, a színes üvegeket (ezeket dobjuk a színes üvegek gyûjtõkukájába), a csavarmenetes fedeleket, a kupakokat, a parafa dugókat (ezeket tegyük a fémgyûjtõ kukába, illetve gyûjtsük együtt a háztartási hulladékkal), az ezüstpapírt pl. pezsgõs- vagy habzóboros üvegekrõl (dobjuk a fémgyûjtõ kukába), a cseréppalackot, a porcelánt, a kerámiát (ezeket tegyük a háztartási hulladékhoz), a mûanyag flakont (dobjuk a mûanyaggyûjtõ kukába), a tükröt, ablaküveget, síküveget, huzalbetétes üveget, égõket (ezeket gyûjtsük együtt a háztartási hulladékkal). Mi kerüljön a színes üvegek kukájába? IGEN, a kukába tegyük: a színes, egyszer használatos üveget, a halvány színezetû üveget, a színes borosüveget, a szeszes italok üvegeit, üdítõs üveget (ha színes). NEM, semmiképp ne tegyük a kukába: a fehér üveget (ezeket dobjuk a fehér üvegek gyûjtõkukájába), a csavarmenetes fedelet, kupakot, parafa dugót, ezüstpapírt pl. pezsgõs- vagy habzóboros üvegekrõl (dobjuk a fémgyûjtõ kukába). Mi kerüljön a mûanyaggyûjtõ kukába? Az elkerülhetetlenül szükséges mûanyagokat használat után dobjuk a mûanyaggyûjtõ kukába. Ezeket a kukákat a gyûjtõszigeteken és a okon találhatjuk meg. Mûanyagok gyûjtõkukája IGEN, a kukába tegyük: a nagyobb csomagolófóliát (mint pl. elektromos készülékek, háztartási gépek, bútorok csomagolása), a nagy mûanyagzacskót, szatyrot, a mûanyagból készült, egyszer használatos italospalackot, ill. -dobozt, a mosószeres és tisztítószeres flakont, ill. tartályt, a samponos, fürdõhabos és folyékony szappanos tégelyt, a tisztítószeres szóródobozt. 12

13 NEM, semmiképp ne tegyük a kukába: a motorolajos flakont (ezeket a veszélyes hulladékok gyûjtõhelyén adjuk le), a sztiroport, a csomagolási töltõchipset, a habanyagot és a kerámiát (ezeket vigyük a ba), a fa-, a textil-, az üveg-, a papír- és a fémhulladékot stb. (ezeket vigyük a ba vagy dobjuk a megfelelõ gyûjtõkukába), a visszaváltható mûanyag palackot, italos ládát, mûanyag raklapot (ezeket vigyük vissza az üzletbe), a mûanyag poharat, a kisebbfajta fóliát és zacskót (tegyük a maradék hulladékhoz), a zsugorfóliás csomagolást, a zöldséges és gyümölcsös kosárkát, a mûanyag kupakot (ezeknek is a maradék hulladékok között van a helyük), az élelmiszerek csomagolására szolgáló fóliát és zacskót, a tejes és az italos kombidobozt. A hulladékok ésszerû szelektálása lakásunk négy fala között kezdõdik. A szelektáláshoz tetszés szerint saját magunk által kialakított, ill. a kereskedelemben forgalmazott gyûjtõedényt használhatunk. A következõ években megnövekszik a szelektíven gyûjtött háztartási hulladék mennyisége. Nem mindenki találja azonban kellemesnek a hulladék szétválogatását. A mûanyagok a szelektív hulladékgyûjtés legfiatalabb termékei. Néhány jó ötlet és a saját szükségletekhez igazított gyûjtõeszköz azonban nagymértékben megkönnyíti a válogatás feladatát. Így gyûjtsünk! Célszerû a hulladékokat saját anyagukból készült tartóban gyûjteni: gyûjtsük tehát a használt papírt papír-, a mûanyagokat pedig mûanyagszatyorban. Az összegyûjtött hulladékot így azután a gyûjtõszatyorral együtt dobhatjuk be a megfelelõ kukába. Hasznos ötletek Egy másik praktikus lehetõség, hogy nem dobjuk ki a gyûjtõszatyrokat, hanem újra és újra felhasználjuk azokat. A megfelelõ felirattal ellátott szatyrok biztosítékként szolgálnak arra is, hogy minden hulladék a megfelelõ gyûjtõbe kerüljön. A biohulladékot papírzacskóban vagy egyszerûen tisztítható mûanyag vödörben célszerû gyûjteni. A vödör teteje egyben megakadályozza a kellemetlen szagok terjedését. A biohulladékot papírzacskóban vigyük a kukához! 13

14 A lakáson belüli gyûjtõrendszer kialakítása során a legfontosabb szempont, hogy a hulladékok szétválogatása, gyûjtése és ártalmatlanítása lehetõség szerint igazodjon életmódunkhoz, szokásainkhoz. A legjobb megoldás egyelõre még mindig az, ha a szelektíven gyûjtött hulladékoktól a legközelebbi gyûjtõszigetnél szabadulunk meg. Hétköznap is Egy példa: a betétes üvegeket és az eldobandó üvegeket rögtön a használat, ill. a tisztítás után egymástól elválasztva elhelyezzük a bevásárlókosárban. S ha legközelebb leszaladunk a boltba vagy az ABC-be, máris magunkkal vihetjük azokat. Elõnyök A szatyrokkal vagy dobozokkal és vödörrel egyénileg kialakított gyûjtõrendszer olcsó megoldás, az egyes tartályok térfogata az egyéni szükségletekhez igazítható, a hulladékok elszállítása nem jelent különösebb nehézséget. Hátrányok Hulladékok zacskóban és dobozokban történõ gyûjtése a legolcsóbb módszer, ám gyakran igen helyigényes. A kereskedelemben kapható gyûjtõedények száma igen nagy, hatékonyságuk azonban gyakran kétséges. A szelektív hulladékgyûjtésre szolgáló szatyrok, vödrök és dobozok nem nyújtanak különösebben szép látványt a lakásban, s nagyobb terjedelmük révén a konyhai szekrényekben sem könnyû elhelyezni ezeket. 14

15 Az összegyûjtött hasznosítható hulladékok sorsa A szemetesvödrökbe dobott holmik egy része nem hulladék, kár lenne tehát elégetni vagy hulladéklerakóra vinni ezeket. A használt anyagokból (papírból, üvegbõl) ugyanis új, értékes termékek készülhetnek. Hasznosítható hulladékok Mit tegyünk, ha a lefutott autógumik ellepik a pincét, a régi számítógép kilehelte a lelkét vagy a lakásfelújítás után a kiszolgált szõnyeg a sarokban díszeleg? A válasz egyszerû: a okban megszabadulhatunk az építési törmeléktõl, a fahulladékoktól, a nagyobb, darabos hulladékoktól, a használt elektronikus készülékektõl és televízióktól, az autógumiktól, a textíliáktól, a kartondobozoktól, a bolhapiaci áruktól, de természetesen a szokásos hasznosítható, valamint veszélyes hulladékoktól is. A szennyezett, ill. veszélyes hulladékokkal kevert szállítmányok átvételére nincs mód, s a okban külön erre a célra betanított szakemberek figyelik, hogy a szállított hulladékok valóban tökéletesen szét vannak-e válogatva. Használt papír és karton A hulladékpapír gyûjtése Magyarországon évek óta az elsõ számú szelektíven gyûjtött anyag. S az összegyûjtött papírok hasznosítása sem gond. A használt kartonpapírból jó minõségû hajtogatott kartondobozok, lemezborítók stb. készülnek. Az összegyûjtött hullámpapírból pedig új hullámpapír születik. Színtelen és színes üvegek Az ABC-ben használt élelmiszeres dobozok akár újrapapírból is készülhetnek. A színtelen üvegtörmelék feldolgozás után csomagolási üvegként, tehát új színtelen üvegként, továbbá befõttes- és lekvárosüvegként hasznosítható. A színtelen és színes üveg feliratú kukákba dobott hulladékból új üvegek készülnek. A színes üvegtörmeléket szintén feldolgozzák, ám ebbõl csak egyszerû színes üvegek, ill. üvegtermékek készülhetnek. Ezért különösen fontos, hogy ügyeljünk a színes- és a színtelen üvegek szelektív gyûjtésére. Az üvegtörmelékbõl elõállított üveg gyártása energiamegtakarítással jár! Mûanyagok A szelektíven gyûjtött mûanyaghulladékot anyagfajták szerint szét kell válogatni, mert e megnevezés számos, eltérõ tulajdonságú hulladékot takar. A leggyakrabban alkalmazott mûanyagok, például: polietilén, 15

16 polipropilén, PVC. A lakos számára ezek nem könnyen megkülönböztethetõek. Ezért a gyûjtés folyamatában a közszolgáltatónak egy válogatási fázist mindenképpen be kell iktatni. Az anyaguk szerint szétválogatott palackokat megtisztítják, granulálják és új mûanyagpalackok, fóliák gyártására hasznosítják. A mûanyag fóliákat szintén granulálják, a granulátumból többek között mûanyagtálkák, -tartályok és szemeteszsákok készülnek. Vas és Fém Az ócskavasat az acélgyártás során hasznosítják, ezáltal értékes nyersanyagokat és energiát takarítva meg. Az összegyûjtött ócskavasból így autókarosszériák, acélgerendák vagy akár motoralkatrészek is készülhetnek. A színesfém-hulladékok hasonlóan értékesek. Étolaj Az ócskavas értékes nyersanyag. A mûanyagokat fajta szerint szétválogatják, s a mûanyag palackokból új termékek készülhetnek. Egy biztos: semmiképp sem hiábavaló fáradtság a használt étolaj gyûjtése. Az összegyûjtött étolajat a kozmetikai cégek szappanként, valamint bõrápoló krémek alapanyagaként hasznosíthatják. Az étolajhulladékból számos ipari tömítõanyag is készül. A használt olajból kozmetikai cikkek készülhetnek. Textíliák A jó állapotban lévõ, 30 x 30 cm-nél nagyobb darabokból álló ruhanemût, textíliákat a bolhapiacon, ill. a jótékonysági szervezeteknél leadhatjuk. A többi textíliából takarítóruhák készülnek. Nem csupán ablaktörlõ rongyok! 16

17 Habosított polisztirol, habosított polietilén (Hungarocell) Az összegyûjtött sztiroport õrlik majd kioldva belõle a golyócskákat, szigetelõanyagként és betonadalékanyagként értékesítik. Mûanyagok a ok között A háztartási hulladékban található mûanyagtárgyak és kombinált anyagok távfûtési célra hasznosíthatóak. Ezek azok a mûanyagok, amelyeket nem szelektíven gyûjtöttek, egy részük a maradék hulladékban található. A mûanyagból hõenergia állítható elõ. A sztiropor szigetelõanyag. A helyes komposztálás titkai A normál háztartási kukák gyakran akár 40%-ban kerti- és konyhai hulladékokat tartalmaznak. Ezek azonban értékes komposzt-alapanyagok ezért kár kidobni azokat. A biokukákban összegyûjtött hulladék a komposztálóba kerül s a beérett komposzt a földeket gyarapítja. Trágya a szántóföldek számára A biokukákban összegyûjtött hulladék a komposztáló mûbe kerül. Itt a lebomlási folyamat ellenõrzése biztosítja, hogy a komposzt a lehetõ legjobb humusszá érjen. A tápanyagokban gazdag trágya ezután szántóföldeken kiváló alapot ad a földmûveléshez. Kerüljük a vegyszereket! A biokukák hulladékából érlelt komposzttal amely a jövõben a földmûvelésben az ország minden termõföldjén felhasználható célunk, hogy javítsuk a föld minõségét és elkerüljük a mûtrágyák használatát. Egy komposzttelep látképe 17

18 A földmûvelés fejlesztése annál is könnyebb, mert az országban összegyûjthetõ szerves hulladékok elegendõ, friss komposzttal láthatják el a földeket. A komposztálás nem mûvészet, lényege, hogy a szerves anyagot tartalmazó hulladék megfelelõ környezeti feltételek mellett, elsõsorban mikroorganizmusok és oxigén hatására lebomlik, és szervetlen ásványi és stabil szerves anyagok keletkeznek. A komposztálás folyamata Az eljárás eredménye a földszerû anyag, amely humuszképzõ szervesanyag- és tápanyagtartalma miatt a mezõgazdaságban a talajtermelékenység növelésére hasznosítható. Ha a feltételek biztosítottak, akkor a hulladék prizmába (halomba) rakása után rögtön elkezdõdik a számtalan levegõkedvelõ pici élõlény lebontó tevékenysége. Az oxigén, a szén, a nitrogén és a víz jelenléte miatt számuk megsokszorozódik és ennek megfelelõen munkateljesítményük is emelkedik. Ügyelni kell arra, hogy a hulladékban toxikus nehézfém vagy mérgezõ szerves anyag ne legyen. Nagyon fontos a levegõ jelenléte a hulladékhalomban. A jó légcsere érdekében gondoskodni kell arról, hogy a hulladék ne préselõdjék össze, amit elérhetünk a levegõs tárolóhellyel, vagyis nem jó, ha gödörbe rakjuk a hulladékot. Szalmával, ágnyesedékkel szintén elérhetjük, hogy a lenyírt fû ne váljon bûzlõ, rothadó masszává. Komposztálás kertes háznál A komposztdombot, ill. a komposzttárolót szélvédett, árnyékos helyen alakítsuk ki. A felhasznált szerves anyagokat jól keverjük el figyeljünk arra, hogy egyenletes eloszlásban legyenek a durvább és finomabb, a száraz és nedves, a tápanyagban gazdag és tápanyagszegény anyagok. A komposztdomb legfontosabb összetevõi: zöldség- és gyümölcshulladékok, kávézacc és teafû (papírszûrõben), ételmaradékok, fû-, fa-, bokor-, és sövénynyesedék, valamint, lomb. Ne tegyük a komposztálandó hulladék közé a beteg vagy kártevõkkel terhelt zöldhulladékot, a burgonya szárrészeit. A tarackos növények gyökere tovább szaporodhat, ezért ne tegyük a komposztra. Ezzel már végére is értünk a komposztálás ABC-jének. 18

19 Természetesebb kertek A kerti növények vegyszerek nélkül is nõnek és gyarapodnak. Próbáljuk ki a természetes biokertészkedést! Trágyázzunk komposzttal A komposzt teljes értékû étrendet jelent a növények számára. A tápanyagban gazdag komposztot felhasználás elõtt mindig keverjük el kerti földdel, ellenkezõ esetben ugyanis tápanyag túladagolást jelenthet különösen a fiatal növények számára. Egészséges talaj A talajt télen tartsuk betakarva. Ehhez lehetõség szerint használjunk szalmából, vágott fûbõl, lombból stb. kevert mulcsot. A mulcs védi a talajt a kiszáradástól és a kérgesedéstõl, kiegyenlíti a talaj hõmérsékletét és tápanyaggal látja el az élõlényeket. Növényi fõzetek és ázalékok A különbözõ fõzetek és ázalékok kiválóan alkalmasak a kártevõk távoltartására, valamint a növények egészségének megóvására. Egyes kártevõk inváziójakor is jó szolgálatot tesznek: a csaláné például elriasztja a levéltetveket, a gilisztaûzõ varádicsból készült fõzet pedig az eperatkát, a kis málnabogarat és jól bevált a lisztharmat ellen is. Növénytársítás Bizonyos növényi szomszédok olyan illatanyagokat, ill. (gyökérzetükkel) olyan anyagokat választanak ki, amelyek pozitív hatással vannak szomszédjukra, ill. elûzik annak ellenségeit. Jó szomszédok például: a saláta és a turbolya, a rózsa és a levendula, a vöröshagyma, a zöldhagyma és a sárgarépa. Nedves biotóp Ha van néhány szabad négyzetméter a kertünkben, telepítsünk nedves biotópot. A telepítés csak óvatosan történhet. Idõ kell ahhoz, hogy a telepített növények és állatok elfoglalják életterüket és létrejöjjön a természetes egyensúly. A telepítést követõen mindenkinek öröme lesz benne. A vízi élõhelyet kedvelõ virágok 19

20 Az elszállított kezelése Hulladékkezelés A következõkben néhány, a hulladékgazdálkodást érintõ szakkifejezés rövid szöveges és ábrákkal illusztrált magyarázatát adjuk. A hulladékkezelés önállóan is alkalmazható eljárásokból álló, összehangolt technológiai rendszer, amely magában foglalja a hulladék gyûjtését, átmeneti tárolását, szállítását, elõkezelését, hasznosítását, ártalmatlanítását és egyes létesítmények utólagos gondozását. A hulladékgyûjtés a hulladék összeszedése, rövid ideig tartó tárolása a keletkezés helyén a hulladék a lakosnál kukában gyûlik a szállítás elõre meghatározott idõközönként, általában hetente történik. A hulladékok gyûjtése és szállítása egymással szoros kapcsolatban van. A hulladék gyûjtésének és szállításának összehangolt tárolási és anyagmozgatási folyamata a hulladékgyûjtési rendszer, amely lehet együtemû és kétütemû. Az együtemû hulladékgyûjtés: a hulladék átrakás nélküli mozgatása, ugyanazzal a szállító célgéppel, a gyûjtéstõl a hasznosítást vagy ártalmatlanítást végzõ létesítményig. Ez a rendszer a mai napig általánosan elterjedt, alkalmazott megoldás. A hulladék átmeneti tárolásának két lehetséges módja A kétütemû hulladékgyûjtés: a hulladék mozgatása a hasznosítást vagy ártalmatlanítást végzõ létesítményig, átrakóállomáson való átrakás közbeiktatásával. A kétütemû hulladékgyûjtés a szállítási távolságok jelentõs növekedése miatt a regionális rendszerek kiépítése következtében alakul ki. A kétütemû szállítást leginkább a körzeti, regionális kezelõtelepekhez kapcsoltan alakítják ki, a teljesítmények növelése és a költségek csökkentése érdekében. A hulladék szállítása speciális szállítójármû nélkül is lehetséges. A regionális hulladéklerakó telepek kialakulásával egy idõben, hazánkban is elõtérbe kerül a kétütemû hulladékgyûjtési rendszer megvalósítása. A hulladék elõkezelése, elõkészítése során a hulladék mennyisége és veszélyessége csökken, könnyebben kezelhetõvé válik vagy közvetlen hasznosítható állapotba kerül. Általában a hulladék fizikai szerkezetét, alakját változtatják meg, például szétválogatás, aprítás, rostálás útján. Az elõkezelés lehet a hulladék térfogatát csökkentõ fizikai beavatkozás, csomagolás megvalósítása is. A bemutatott képek egy ilyen hulladék elõkezelési eljárást mutatnak. Alkalmazásával megszûnik a hulladék kellemetlen szaga, a lég- és vízmentes csomagolás révén, így a hulladék hosszabb ideig tárolható. Elõnye a rendszer alkalmazásának, hogy jelentõsen csökken a hulladék térfogata, javul a szállítási tér 20

Gyűjtési útmutató. Hulladékpapír, dobozok. Fehér üveg. Színes üveg

Gyűjtési útmutató. Hulladékpapír, dobozok. Fehér üveg. Színes üveg Gyűjtési útmutató Mivel a gyűjtési frakciók regionálisan igen különbözőek lehetnek, itt a használt anyagok gyűjtésére vonatkozó legszokványosabb változatok moduljait mutatjuk be, amelyeket a regionális

Részletesebben

Környezetvédelmi totó 1.

Környezetvédelmi totó 1. Környezetvédelmi totó 1. Miből áll a háztartási hulladék? 1 mindenféle lomokból 2 papír-, műanyag-, üveg-, textil-, kevert- és egyéb hulladékokból, komposztálható anyagokból x amit a konyhában a szemetesbe

Részletesebben

Dabason 10 helyszínen található szelektív hulladékgyűjtő sziget:

Dabason 10 helyszínen található szelektív hulladékgyűjtő sziget: Dabason 10 helyszínen található szelektív hulladékgyűjtő sziget: 1. Örkényi út Buszforduló (Gyón) 2. Vasút út Halász Jenő u. (Gyón) 3. Szőlő u. Iskola előtt (Gyón) 4. Szent István út Halász Kúria környéke

Részletesebben

Most legyél válogatós!

Most legyél válogatós! Jó helyen járok, mik ezek a színek? Hová lettek a régi kukák? És miért ilyen szépek az újak? Mert 2012. szeptemberétõl a Corvinuson is bevezetésre került a szelektív hulladékgyûjtés! Ne a tanulnivalót,

Részletesebben

Fogyasszunk tudatosan, szelektáljunk okosan. Hogyan tehetjük meg mindezt? Ehhez nyújt segítséget ez az összefoglaló

Fogyasszunk tudatosan, szelektáljunk okosan. Hogyan tehetjük meg mindezt? Ehhez nyújt segítséget ez az összefoglaló Veled zöldebb lesz Zemplén! Fogyasszunk tudatosan, szelektáljunk okosan Hogyan tehetjük meg mindezt? Ehhez nyújt segítséget ez az összefoglaló Az Európai Unió és a Magyar Állam segítségével az Abaúj-Zempléni

Részletesebben

Hulladékkezelés. Gyűjtés-tárolás

Hulladékkezelés. Gyűjtés-tárolás Hulladékkezelés Gyűjtés-tárolás feladatok az első technológiai lépés A hulladékkezelés technológiai folyamatának első fázisa a hulladék összegyűjtése és tárolása az elszállításig a keletkezés üteméhez

Részletesebben

KOMPOSZTÁLJ UNK EGYÜT T! leírás

KOMPOSZTÁLJ UNK EGYÜT T! leírás KOMPOSZTÁLJ UNK EGYÜT T! leírás Komposztálás Otthoni komposztálással a természetes lebomlási folyamatoknak köszönhetően jó minőségű humusz nyerhető a konyhai és a kerti zöldhulladékokból, amelyek ideális

Részletesebben

Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK

Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK Táltoskert Biokertészet Életfa Környezetvédő Szövetség Csathó Tibor - 2014 Fenntarthatóság EU stratégiák A Földet unokáinktól kaptuk kölcsön! Körfolyamatok

Részletesebben

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki:

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2005.(XII.19.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 35/2004.(XII.3.)

Részletesebben

Szeméthegyeken túl. szemétszedé s Dezsővel. Cihat Annamária Kossuth Lajos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola

Szeméthegyeken túl. szemétszedé s Dezsővel. Cihat Annamária Kossuth Lajos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Szeméthegyeken túl. szemétszedé s Dezsővel Cihat Annamária Kossuth Lajos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Hulladék vagy szemét? Segíts eldönteni! EZT NE! Hulladékok csoportosítása Keletkezés helye

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása A fejlesztés

Részletesebben

2. Az Ör. 2. alcíme helyébe a következő alcím lép: 2. A vegyes hulladék és az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése, átvétele és elszállítása

2. Az Ör. 2. alcíme helyébe a következő alcím lép: 2. A vegyes hulladék és az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése, átvétele és elszállítása Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelete a gazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Eplény Községi

Részletesebben

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2015. (IV.8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK GAZDÁLKODÁSRÓL Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (IV.29.)

Részletesebben

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor.

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 9 1. számú melléklet 23242526, 2728 1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 2) A települési

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása A fejlesztés céljainak meghatározása Az Európai Uniós pályázatot 2011 októberében nyújtottuk be A fővárosi

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2015. 5. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez a hulladékgazdálkodási

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA évekre. Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft Végh Szilárd ügyvezető igazgató

KESZTHELY VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA évekre. Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft Végh Szilárd ügyvezető igazgató KESZTHELY VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA 2009-2016 évekre Készítette: Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft Végh Szilárd ügyvezető igazgató Keszthely jellemzői hulladékgazdálkodás szempontjából Város

Részletesebben

Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv Békési Kommunális és Szolgáltató Kft.

Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. 2013. Bevezetés A Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. 2012. június 1-én alakult, azzal a céllal, hogy a békési és más települések

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS SZEMÉT KÉRDÉS

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS SZEMÉT KÉRDÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS SZEMÉT KÉRDÉS HULLADÉK ÉS SZEMÉT Hulladék - az ember termelő-fogyasztó tevékenysége során keletkező anyagok melyeket már nem tudnak/akarnak felhasználni. Kezeléséről

Részletesebben

Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei. A hulladékudvarok. a lomtalanítási akciók során sem szállít

Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei. A hulladékudvarok. a lomtalanítási akciók során sem szállít Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei A téma tartalma: A hulladékudvarban gyűjthető hulladékok A hulladékudvarok kialakítása Hulladékudvar példák Egy hulladékudvar Budapesten Kapcsolódó témák:

Részletesebben

HULLADÉK? Hulladékosztályozási útmutató iskolásoknak

HULLADÉK? Hulladékosztályozási útmutató iskolásoknak HULLADÉK? Hulladékosztályozási útmutató iskolásoknak Tisztelt pedagógusok, kedves tanulók! Ennek az útmutatónak elsődleges feladata a tanulók és a pedagógusok számára segítséget nyújtani a hulladékgyűjtésben

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. Hulladékkezelési díjak 2015.

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. Hulladékkezelési díjak 2015. EWC Megnevezés Ve szé lyes Átvételi ár NEM LAKOSSÁGI nettó Ft+ÁFA/kg (bruttó Ft/kg) Átvételi ár LAKOSSÁGI nettó Ft+ÁFA/kg (bruttó Ft/kg) Megjegyzés 08 01 11 Szerves oldószereket, illetve más veszélyes

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről és a közszolgáltatás

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/1999./V. 26./ Ktr. számú rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételéről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

15/2016. (III.22.) 55/2013. (XII.17.)

15/2016. (III.22.) 55/2013. (XII.17.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2016. (III.22.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 55/2013. (XII.17.) önkormányzati

Részletesebben

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés 1. és 31. pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés 1. és 31. pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Óbudai Zöld Szabadegyetem Szabó Magdolna 2011. december 1. főtanácsadó Törvényi háttér Európa Tanácsi alapelvek, Környezeti akcióprogramok 1990. évi LXV. trv.

Részletesebben

A települési hulladék kezelésének jogi szabályozása

A települési hulladék kezelésének jogi szabályozása A települési hulladék kezelésének jogi szabályozása Dr. Hornyák Margit c. egyetemi docens Széchenyi István Egyetem Győr, 2016. november 16. A kezdetek. 1-ör. Meghagyatik szigorúan minden háztulajdonosnak,

Részletesebben

A hulladék útja a Keszthelyi Városüzemeltetõ Kft.-n keresztül

A hulladék útja a Keszthelyi Városüzemeltetõ Kft.-n keresztül A hulladék útja a Keszthelyi Városüzemeltetõ Kft.-n keresztül Köszöntõ Tisztelt Keszthelyi Polgárok! 2003-ban, amikor a városban elkezdtük kiépíteni a szelektív hulladékgyûjtés rendszerét, megteremtettük

Részletesebben

Hulladékgyűjtő udvarban elhelyezhető hulladék típusok:

Hulladékgyűjtő udvarban elhelyezhető hulladék típusok: Hulladékgyűjtő udvarban elhelyezhető hulladék típusok: A Hulladékgyűjtő udvar olyan zárt területtel és szakképzett személyzettel ellátott gyűjtőhely, ahová több fajta és nagyobb tömegű előre szelektált

Részletesebben

A hulladék hasznosításának legősibb módja a komposztálás

A hulladék hasznosításának legősibb módja a komposztálás A hulladék hasznosításának legősibb módja a komposztálás A biohulladék elkülönítése és kezelése Egy magyarországi lakos átlagos éves hulladéktermelése meghaladhatja a 430 kg-ot. Ennek akár 45%-a is állhat

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2.. Szomor Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.12.) számú rendelete. ( egységes szerkezetben ) Szomor Község Képviselő-testülete

Részletesebben

Paks és térsége hulladékgazdálkodási. rendszer. Tájékoztató füzet 2013

Paks és térsége hulladékgazdálkodási. rendszer. Tájékoztató füzet 2013 Paks és térsége hulladékgazdálkodási rendszer Tájékoztató füzet 2013 Kiadó TelePaks Nonprofit Kft., Paks Nyomda Kerényi Nyomda, Szekszárd Felhasznált irodalom Paksi Hírnök paks.hu pthr.hu Komposztálás

Részletesebben

Klug Lajos vezérigazgató

Klug Lajos vezérigazgató Kép beszúrásához kattintson az ikonra Klug Lajos vezérigazgató Az szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Kitekintés a 2013-ban bővítésre kerülő házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerre

Részletesebben

GYŰJTSÜNK EGYÜTT SZELEKTÍVEN 2014-BEN IS! Tájékoztató a szelektív hulladékszállítás rendjéről Érvényes: 2014.03.01-2014.12.31-ig

GYŰJTSÜNK EGYÜTT SZELEKTÍVEN 2014-BEN IS! Tájékoztató a szelektív hulladékszállítás rendjéről Érvényes: 2014.03.01-2014.12.31-ig GYŰJTSÜNK EGYÜTT SZELEKTÍVEN 2014-BEN IS! Házhoz menő lomtalanítás Társaságunk a 2014. évben is elvégzi az évente legalább 1 alkalommal, az ingatlantulajdonossal előre egyeztetett időpontban háztól történő,

Részletesebben

Környezetvédelem, környezet- és energiatudatos magatartás

Környezetvédelem, környezet- és energiatudatos magatartás Környezetvédelem, környezet- és energiatudatos magatartás A környezetvédelem nem csak a felnőttek dolga! Óvd a Földet és a környezetedet, ugyanis TE tovább fogod használni, mint a mostani felnőttek! Szemét

Részletesebben

Gyakorlati útmutató. az új hulladékgazdálkodási rendszer használatához

Gyakorlati útmutató. az új hulladékgazdálkodási rendszer használatához Gyakorlati útmutató az új hulladékgazdálkodási rendszer használatához Tisztelt Lakosok! Szeretettel köszöntöm Önöket, a Homokhátsági Regionális Települési Hulladékgazdálkodási Projektben részt vevô települések

Részletesebben

HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN

HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

www.hargitamegye.ro www.elhetojovo.ro /elhetojovohr OKTATÓ KIADVÁNY AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK V VIII. OSZTÁLYOS TANULÓI RÉSZÉRE

www.hargitamegye.ro www.elhetojovo.ro /elhetojovohr OKTATÓ KIADVÁNY AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK V VIII. OSZTÁLYOS TANULÓI RÉSZÉRE S M I D H A R G H I T A I H R H A R G I T A F E L E L Ő S K Ö Z Ö S S É G, É L H E T Ő J Ö V Ő! www.hargitamegye.ro www.elhetojovo.ro /elhetojovohr OKTATÓ KIADVÁNY AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK V VIII. OSZTÁLYOS

Részletesebben

A szelektív hulladékgyűjtés helyzete Budapesten, különös tekintettel a hulladékudvarokra

A szelektív hulladékgyűjtés helyzete Budapesten, különös tekintettel a hulladékudvarokra A szelektív hulladékgyűjtés helyzete Budapesten, különös tekintettel a hulladékudvarokra Készítette: Ressinka Ágnes Környezettudomány MSc szakos hallgató Témavezető: Dr. Munkácsy Béla Egyetemi adjunktus

Részletesebben

A 2013.1.1. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. A rendelet hatálya 1. 2. Értelmező rendelkezések 1

A 2013.1.1. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. A rendelet hatálya 1. 2. Értelmező rendelkezések 1 OptiJus Opten Kft. I. 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének

Részletesebben

ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE

ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE Célok a települési szilárd hulladék 40%-ának hasznosítása 2009ig, 50%-ának hasznosítása 2013 végéig a lerakott hulladék biológiailag

Részletesebben

Vaszarról a hulladékudvarra 2011-ben összesen 813,05 m 3 hulladékot szállítottak be, melynek százalékos összetételét az alábbi grafikon szemlélteti.

Vaszarról a hulladékudvarra 2011-ben összesen 813,05 m 3 hulladékot szállítottak be, melynek százalékos összetételét az alábbi grafikon szemlélteti. Tisztelt Lakosok! A GYŐRSZOL Zrt megküldte részünkre a 2011. évi hulladékgazdálkodásra vonatkozó tájékoztatást. Ebben nyomon követhető az előző évben a hulladékudvar igénybevétele, a szelektív gyűjtés

Részletesebben

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság 1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

Kérdések komposztálásról. 2. Környezetbarát módszer-e az, hogy a zöld hulladékot elégetjük?

Kérdések komposztálásról. 2. Környezetbarát módszer-e az, hogy a zöld hulladékot elégetjük? Kérdések komposztálásról 1. Milyen élőlények segítik a komposztálást? a, gombák, baktériumok, férgek b, vírusok, lótetűk, sugárgombák c, baktériumok, tetvek, kérészek és medveállatkák 2. Környezetbarát

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Vasszécseny Község Képviselő-testületének 10/2002. (XII.20.) számú rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről Vasszécseny Község Képviselő-testülete a település

Részletesebben

GYÛJTSÜNK SZELEKTÍVEN! Az új hulladékgazdálkodási rendszer mûködése. Gyakorlati útmutató Felgyô és térsége

GYÛJTSÜNK SZELEKTÍVEN! Az új hulladékgazdálkodási rendszer mûködése. Gyakorlati útmutató Felgyô és térsége GYÛJTSÜNK SZELEKTÍVEN! Az új hulladékgazdálkodási rendszer mûködése Gyakorlati útmutató Felgyô és térsége Tisztelt Lakosok! Az elmúlt évtizedek során a gondatlanul végzett hulladéklerakás, a mainál jóval

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 27. napján tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 27. napján tartandó ülésére Szám: 105-18/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 27. napján tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Részletesebben

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra Dióssy László KvVM szakállamtitkár A fenntartható fejlődés és hulladékgazdálkodás A fenntartható fejlődés biztosításának

Részletesebben

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az eddigiekben felhasznált 2000 millió Ft fejlesztési forrás eredménye képekben és a tervek Abaúj Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási

Részletesebben

Tisztelt Lakosok! Gyarmaton a hulladékudvar nyitvatartása: hulladékudvar

Tisztelt Lakosok! Gyarmaton a hulladékudvar nyitvatartása: hulladékudvar Tisztelt Lakosok! A GYŐRSZOL Zrt megküldte részünkre a 2011. évi hulladékgazdálkodásra vonatkozó tájékoztatást. Ebben nyomon követhető az előző évben a hulladékudvar igénybevétele, a szelektív gyűjtés

Részletesebben

Fenntartható fejlődés szakkör

Fenntartható fejlődés szakkör Fenntartható fejlődés szakkör Környezetbarát termékek Az újrahasznosítás lehetőségei 3-4. foglalkozás 2010.03.11. 2 1.Mit értünk környezetbarát terméken? Környezetbarát Termék védjegy Környezetbarát Termék

Részletesebben

3. II. Fejezet A települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos jogok és kötelezettségek 4. 5.

3. II. Fejezet A települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos jogok és kötelezettségek 4. 5. Kup Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról (egységes szerkezet) Kup Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése

Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése (KEOP-1.1.1./2F/09-11-2013-0003) TÁJÉKOZTATÓ GYEREKEKNEK (Oktatási segédanyag) Kohéziós

Részletesebben

- 1 - (A módosításokkal egységes szerkezetben )

- 1 - (A módosításokkal egységes szerkezetben ) - 1 - HOSSZÚPERESZTEG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 8/2001./VII.19./számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről. (A módosításokkal egységes

Részletesebben

LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája

LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája 1 ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI 01 04 08 kő törmelék és hulladék kavics, amely

Részletesebben

LAKOSSÁGI SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS

LAKOSSÁGI SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS LAKOSSÁGI SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS A kor követelményeit figyelembe véve a szelektív hulladékgyűjtés a hulladékgazdálkodási célok egyik elengedhetetlen eleme. A háztartásokban keletkező hulladékok nagy

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Történelmi áttekintés A világ első ismert hulladéklerakója: ókori Athén Krisztus kora: Gyehenna hulladékégetője

Részletesebben

Tisztelt Asszonyom! Néhány gyakorlati kérdésre szeretnénk felhívni a figyelmet: A hulladékgyűjtő házhoz jön!

Tisztelt Asszonyom! Néhány gyakorlati kérdésre szeretnénk felhívni a figyelmet: A hulladékgyűjtő házhoz jön! Először nem értettük, hogy kertült a postaládánkba a két akkurátusan összegöngyölt szemetes zsák, de a mellette talált tájékoztató eligazított. Vagyis azt hittük eligazít, és az összes családtag gond nélkül

Részletesebben

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki: Barcs Város Önkormányzatának 7/2014. (VI.19.)önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybcvétcléri szóló 11/2004. (lil.26.)

Részletesebben

60 % 40 % Mai óra tartalma. 4.óra A települési szilárd szelektív gyűjtése HULLADÉKFELDOLGOZÁS. Magyarországon 200 450 kg/fő/év 4 4,5 millió t/év

60 % 40 % Mai óra tartalma. 4.óra A települési szilárd szelektív gyűjtése HULLADÉKFELDOLGOZÁS. Magyarországon 200 450 kg/fő/év 4 4,5 millió t/év HULLADÉKFELDOLGOZÁS 4.óra A települési szilárd szelektív gyűjtése Prof.Dr. CSŐKE BARNABÁS Miskolci Egyetem, Eljárástechnikai Tanszék Mai óra tartalma Szilárd települési hulladékok mennyiségi és minőségi

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2005. (XI. 30.) rendelete a közterületek tisztán tartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról 1 Martonvásár Város önkormányzatának

Részletesebben

A körforgásos gazdaság és a hazai hulladékgazdálkodási tervezés. Humusz Ház Február 22. Markó Csaba

A körforgásos gazdaság és a hazai hulladékgazdálkodási tervezés. Humusz Ház Február 22. Markó Csaba A körforgásos gazdaság és a hazai hulladékgazdálkodási tervezés Humusz Ház 2017. Február 22. Markó Csaba Miről lesz szó? Nemzeti Környezetvédelmi Program 2015-2020 (NKP) A környezet védelmének általános

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7 /2010. (XII.31.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Sokorópátka Község Önkormányzatának

Részletesebben

Komposztálás: Irányított humusz gyártás A háztartásban és a kerti munkák során keletkező szerves hulladékokban lévő tápanyagok visszajuttatása a

Komposztálás: Irányított humusz gyártás A háztartásban és a kerti munkák során keletkező szerves hulladékokban lévő tápanyagok visszajuttatása a Bevezető go dolatok Magyarországon évente 4,6 millió tonna kommunális szilárd hulladék keletkezik 30 %-a biológiailag lebomló, újra hasznosítható Újrahasznosítás egyik módja a komposztálás Komposztálás:

Részletesebben

A hulladék gyűjtése Gyűjtés

A hulladék gyűjtése Gyűjtés A hulladék gyűjtése Gyűjtés Gyűjtés: a hulladék összeszedése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából, amely magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is.

Részletesebben

Előterjesztés Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 18-i ülésére

Előterjesztés Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 18-i ülésére Nádudvar Város Önkormányzat Polgármesterétől 4181. Nádudvar, Fő út 119. Tel.: 54/ 529-010 Fax: 54/ 480-256, e-mail: nadudvar@nadudvar.hu Előkészítette: Dr. Sós Csaba al Ikt. szám: 2 182/2014. Előterjesztés

Részletesebben

Komposztálással és biológiai lebomlással hasznosítható egyszer használatos műanyag csomagolóeszközök - zsákos zöldhulladék gyűjtés Szép Károly, FKF

Komposztálással és biológiai lebomlással hasznosítható egyszer használatos műanyag csomagolóeszközök - zsákos zöldhulladék gyűjtés Szép Károly, FKF Komposztálással és biológiai lebomlással hasznosítható egyszer használatos műanyag csomagolóeszközök - zsákos zöldhulladék gyűjtés Szép Károly, FKF Nonprofit Zrt. CÍM: 1081 Budapest, Alföldi u. 7. Az előadás

Részletesebben

MŰKÖDÉSKÉPT ELEN ELEKT ROMOS ÉS ELEKT RONIKUS BERENDEZÉSEINKRŐL. leírás

MŰKÖDÉSKÉPT ELEN ELEKT ROMOS ÉS ELEKT RONIKUS BERENDEZÉSEINKRŐL. leírás MŰKÖDÉSKÉPT ELEN ELEKT ROMOS ÉS ELEKT RONIKUS BERENDEZÉSEINKRŐL leírás Mik azok az e-hulladékok? Olyan elektromos árammal működő készülékek, valamint azok alkatrészei és tartozékai, amelyek már nem használhatók.

Részletesebben

~ 2 ~ Bevezető. BTG Budaörsi Településgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2040 Budaörs, Dózsa György u. 21.

~ 2 ~ Bevezető. BTG Budaörsi Településgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2040 Budaörs, Dózsa György u. 21. ÜZLETI JELENTÉS 2012 2013. április 12. ~ 2 ~ Bevezető A z e l m ú l t 5 é v e t t e k i n t v e a l e g i n n o v a t í v a b b a 2 0 1 2 - e s e s z t e n d ő v o l t. A B T G K f t. e r ő f o r r á s

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2002 (XII. 20.) rendelete A települési hulladékokkal és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatásokról

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás a Hajdúságban

Hulladékgazdálkodás a Hajdúságban Hulladékgazdálkodás a Hajdúságban Sánta Krisztián divízióvezető Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. www.hhgkft.hu 2014. November 6. Néhány érdekesség A szilárd és folyékony hulladék elszállításának

Részletesebben

Nulla hulladék?! A csı végérıl a folyamatok elejére. Szilágyi László 2009. február 5. Visegrád

Nulla hulladék?! A csı végérıl a folyamatok elejére. Szilágyi László 2009. február 5. Visegrád Nulla hulladék?! A csı végérıl a folyamatok elejére Szilágyi László 2009. február 5. Visegrád Idén száznál több lerakót be kell zárni, de sok helyen még nincs kész az új. Sorban dılnek be a begyőjtı cégek,

Részletesebben

Adatszolgáltatás haszonanyag

Adatszolgáltatás haszonanyag Adatszolgáltatás haszonanyag 2015-2016 Haszonanyag: valamennyi a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hasznosítható hulladék. Hasznosítható hulladéknak tekinthető különösen: 1) csomagolási

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 24/2001. (IX. 14.) számú Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 24/2001. (IX. 14.) számú Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Hatályos: 2012. december 1-től MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2001. (IX. 14.) számú

Részletesebben

A RENDELET TÁRGYI HATÁLYA

A RENDELET TÁRGYI HATÁLYA Nagyrada Község Önkormányzatának 8/2007. (XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról (Egységes szerkezetben a 9/204. (XI.28) /203.(IX.3) 8/203.(V.3.) /2009.(XII.7.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

Szelektív hulladékgyűjtő szigetek

Szelektív hulladékgyűjtő szigetek Szelektív hulladékgyűjtő szigetek Fotó: Bese E. 1. kép: A szelektív hulladékgyűjtés érdekében létesített úgynevezett gyűjtőszigetek különböző színű konténerek sorozata, amelyek bedobónyílásai igazodnak

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 31. napján tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 31. napján tartandó ülésére Szám: 105-68/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 31. napján tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Részletesebben

A jelen rendeletben meghatározott gyűjtőedények ellenértékét az ingatlanhasználó fizeti meg a közszolgáltató részére.

A jelen rendeletben meghatározott gyűjtőedények ellenértékét az ingatlanhasználó fizeti meg a közszolgáltató részére. Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő - Testületének /2015. (..) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 20/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Veszprémvarsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010. (XII.21.) rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Veszprémvarsány Község ÖKt. a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

ZÖLDUDVAROK MŰKÖDÉSE

ZÖLDUDVAROK MŰKÖDÉSE ZÖLDUDVAROK MŰKÖDÉSE Tájékoztató a Zöldudvarok működéséről Célunk, hogy a Zöldudvarok működése a kukaedényekbe kerülő hulladék mennyiségének csökkentésével könnyítse a lakosság ilyen irányú terheit, ezért

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Süttő Község Önkormányzatának

Részletesebben

KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető

KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető NKEK Nonprofit Kft. Vízügyi, Hulladékgazdálkodási és KA Divízió Hulladékgazdálkodási Osztály KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladékgazdálkodási

Részletesebben

HARGITA MEGYE PÉLDÁT MUTAT!

HARGITA MEGYE PÉLDÁT MUTAT! S M I D H A R G H I T A I H R H A R G I T A Papír F E L E L Ő S K Ö Z Ö S S É G, É L H E T Ő J Ö V Ő! www.hargitamegye.ro www.elhetojovo.ro /elhetojovohr HARGITA MEGYE PÉLDÁT MUTAT! Fém, műanyag Üveg H

Részletesebben

Hulladéktelep-kezelő Hulladéktelep-kezelő

Hulladéktelep-kezelő Hulladéktelep-kezelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Környezet és egészség a hulladékhasznosítástól a címkékig

Környezet és egészség a hulladékhasznosítástól a címkékig Kiadja: Fogyasztói és Betegjogi Érdekvédelmi Szövetség (www.febesz.eu) Minden jog fenntartva. A kiadványt, illetve annak részét tilos sokszorosítani, bármely formában vagy eszközzel a Kiadó engedélye nélkül

Részletesebben

A hulladék alapjellemzés során nyert vizsgálati eredmények értelmezési kérdései Dr. Ágoston Csaba

A hulladék alapjellemzés során nyert vizsgálati eredmények értelmezési kérdései Dr. Ágoston Csaba A hulladék alapjellemzés során nyert vizsgálati eredmények értelmezési kérdései Dr. Ágoston Csaba 1 Hulladékvizsgálatok 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet 20/2006 (IV. 5.) KvVM rendelet Hulladék minősítés

Részletesebben

Úton a nulla hulladék felé

Úton a nulla hulladék felé Úton a nulla hulladék felé Földesi Dóra Humusz Szövetség 2011. május 13.. Problémák A legyártott tárgyak 99%-a fél éven belül szemétbe kerül. Az élelmiszerek 30%-a bontatlanul kerül a kukába. 1 kukányi

Részletesebben

Általában a környezet védelmről. A földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön! (ősi indián közmondás)

Általában a környezet védelmről. A földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön! (ősi indián közmondás) Általában a környezet védelmről A földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön! (ősi indián közmondás) Környezet tudatos életmód Sokszor mondják, hogy a szegény ember nem tud spórolni,

Részletesebben

ÜVEG. Az üvegekről távolítsuk el a fém kupakokat! Az üveghulladék hasznosítása:

ÜVEG. Az üvegekről távolítsuk el a fém kupakokat! Az üveghulladék hasznosítása: HULLADÉK GAZDÁLKODÁS A legjobb hulladék a "nem keletkező hulladék", a hulladékhegyek csökkentése mindannyiunk feladata és felelőssége, amit csak közös erőfeszítéssel tudunk elérni. A hulladékkezelési közszolgáltatás

Részletesebben

a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól 1

a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól 1 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet Hatályos: 2013.09.04-2014.09.30 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes

Részletesebben

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 Rekultivációs programok Huba Bence igazgató Szombathely, 2010. 05. 11.

Részletesebben

A hulladékok tételes jegyzékét a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet tartalmazza.

A hulladékok tételes jegyzékét a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet tartalmazza. Hulladékok kezelése Mi a hulladék? A 2000. évi XLIII. törvény (Hgtv.) meghatározása, miszerint: A hulladék bármely, a Hgtv. 1.sz. melléklete szerinti kategóriák valamelyikébe tartozó tárgy vagy anyag,

Részletesebben

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról MHK JogszabCly szolgcltatcs 1. oldal, összesen: 7 oldal Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról Perkáta Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben