(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK"

Átírás

1 z Európai Unió Hivatalos Lapja L 19/1 II (Nem jogalkotási aktusok) HTÁROZTOK IZOTTSÁG HTÁROZT (2012. december 18.) a vezetőiengedély-kategóriák közötti egyenértékűségről (az értesítés a (2012) számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg) (2013/21/EU) Z EURÓPI IZOTTSÁG, tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, tekintettel a vezetői engedélyekről szóló, december 20-i 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre ( 1 ) és különösen annak 13. cikke (1) bekezdésére, határozattal ( 2 ) létrehozott, a vezetőiengedély-kategóriák közötti egyenértékűségeket rögzítő táblázatokat frissíteni kell. (5) Ezért a 2008/766/EK határozatot hatályon kívül kell helyezni, ELFOGT EZT HTÁROZTOT: mivel: (1) 2006/126/EK irányelv úgy rendelkezik, hogy kölcsönösen el kell ismerni a tagállamok által kiadott vezetői engedélyeket, beleértve azokat is, amelyeket a kölcsönös elismerési elv alkalmazásának időpontja előtt adtak ki. (2) vezetői engedélyek kölcsönös elismerésének elve magában foglalja valamennyi olyan jogosultság teljes elismerését, amelyet az engedély jogosultja számára a kiadáskor érvényes nemzeti rendelkezésekkel összhangban biztosítottak. (3) 2006/126/EK irányelv úgy rendelkezik, hogy a tagállamoknak egyenértékűséget kell megállapítaniuk a szóban forgó irányelv végrehajtását megelőzően kiadott és az irányelv 4. cikkében meghatározott engedélyek között. Ezeket az egyenértékűségeket a izottságnak jogilag kötelező érvényű formában kell elfogadnia. (4) vezetőiengedély-kategóriák közötti egyenértékűségről szóló, augusztus 25-i 2008/766/EK bizottsági 1. cikk E határozat a tagállamok által kiadott valamennyi érvényes, forgalomban lévő vezetői engedélyre alkalmazandó. 2. cikk tagállamokban a 2006/126/EK irányelv maradéktalan végrehajtása előtt kiadott vezetői engedélyek és a 2006/126/EK irányelv 4. cikkében meghatározott egységesített vezetőiengedély-kategóriák közötti egyenértékűségre vonatkozó táblázatok e határozat mellékletében szerepelnek. 3. cikk (1) 2006/126/EK irányelv végrehajtása előtt kiadott vezetőiengedély-kategóriák a vezetői engedély cseréje nélkül feljogosítanak a mellékletében ismertetett megfelelő kategóriákba tartozó járművek vezetésére. Érvényesülhetnek bizonyos korlátozások, amelyek az adott jogosítvány vonatkozásában a mellékletben feltüntetésre kerülnek. (2) Valamely vezetői engedélynek a 2006/126/EK irányelv I. mellékletében leírt uniós mintájú vezetői engedélyre való lecserélése esetén jogosultja számára a melléklet szerinti egyenértékű jogosultságokat kell biztosítani. ( 1 ) HL L 403., , 18. o. ( 2 ) HL L 270., , 31. o.

2 L 19/2 z Európai Unió Hivatalos Lapja (3) megfelelő jogosultságok korlátozását jelző kódok a 2006/126/EK irányelv I. mellékletében említett harmonizált uniós kódok. (4) vezetői engedélyeknek a 2006/126/EK irányelv 2. cikkének (1) bekezdése szerinti kölcsönös elismerése nem vonatkozik a nemzeti vezetőiengedély-kategóriákra. 2008/766/EK határozat január 19-ével hatályát veszti. 5. cikk Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei. Kelt rüsszelben, december 18-án. 4. cikk Ezt a határozatot január 19-től kell alkalmazni. a izottság részéről Siim KLLS alelnök

3 z Európai Unió Hivatalos Lapja L 19/3 MELLÉKLET ELGIUMN KIOTT MINTÁK elgiumi 1. minta (1) Kiadva elgiumban től ig Leírás: mintát az alábbi nyelveken bocsátották ki: holland, francia és német. Eltérések vannak a minta színét és nyomtatását illetően. Papír alapú, rózsaszínű, hatoldalas formátum (105/222 mm). 1 minta kategóriái Megjegyzések M, 1, 2, M, 1, 2,,, E * M, 1, 2,,, E 1 1, 2,,, E, 1, 1E,, E 1, 2,,, E, 1, 1E,, E, 1, 1E,, E F M, 1, 2, uniós kóddal az átalakított járművekre 2 vonatkozóan F uniós kóddal az átalakított járművekre vonatkozóan 2 1. * olyan kategóriájú járműveket jelent, amelyek taxiként, bérelt autóként, vagy személyzet szállítására stb. használnak. 2. z F és/vagy F kategóriájú járművek vezetésére való jogosultsághoz az és/vagy kategória, valamint az F kategória érvényesítése, valamint a rendszámnak a vezetői engedélyen való feltüntetése volt szükséges. elgiumi 2. minta (2) Kiadva elgiumban jétől ig Leírás: mintát az alábbi nyelveken bocsátották ki: holland, francia és német. Eltérések vannak a minta színét és nyomtatását illetően. Papír alapú, rózsaszínű, hatoldalas formátum (106/222 mm). 2 minta kategóriái (3) 2 1 E E E M M, 1, 2, M, 1, 2, M, M,, E M,, 1, M,, E, 1, 1E,, E M,, 1, M,, E, 1, 1E,, E elgiumi 3. minta (3) Kiadva elgiumban jétől Leírás: mintát az alábbi nyelveken bocsátják ki: holland, francia és német. Papír alapú, rózsaszínű, hatoldalas formátum (106/222 mm).

4 L 19/4 z Európai Unió Hivatalos Lapja minta kategóriái (3) M (G) (<) M, 1, 2 M, 1, 2, M, E M,, E 1 M,, 1 1E M,, E. 1, 1E M,, 1, E M,, E, 1, 1E,, E 1 M,, 1 1E M,, E, 1, 1E M,, 1, E M,, E, 1, 1E,, E elgiumi 4. minta (4) Kiadva elgiumban től Leírás: mintát az alábbi nyelveken bocsátják ki: holland, francia és német. 2006/126/EK irányelv I. mellékletének rendelkezéseivel összhangban gyártott, rózsaszínű polikarbonát kártya formátum. 4 minta kategóriái (3) M (G) (<) M, 1, 2 M, 1, 2, M, E M,, E 1 M,, 1 1E M,, E. 1, 1E M,, 1, E M,, E, 1, 1E,, E 1 M,, 1 1E M,, E, 1, 1E M,, 1, E M,, E, 1, 1E,, E ULGÁRIÁN KIOTT MINTÁK ulgáriai 1. minta (G1) Kiadva ulgáriában jétől ig Leírás: 2006/126/EK irányelv szerint. G1 minta kategóriái M M

5 z Európai Unió Hivatalos Lapja L 19/5 G1 minta kategóriái E E 1 1 1E 1E E E 1 1 1E 1E E E Tr6 Ttm Tkt SEH KÖZTÁRSSÁGN KIOTT MINTÁK cseh köztársaságbeli 1. minta (Z1) Kiadva a seh Köztársaságban jétől ig Leírás: lapanyag: Többszínű, bankjegy minőségű papír, műanyag borítóval. Egy kör alakú, laminált hologram (közepén a Z betűkkel) részlegesen fedi az engedély bal alsó részén található fényképet. fénykép 35 mm 45 mm-es méretű, az előlapon keretben található az engedélykiállító hatóság nevével és az állami címerrel ellátott hivatalos bélyegzővel együtt. vezetői engedély érvényessége: élethosszig tart. E mintát december 31-ig ki kell cserélni. Z1 minta kategóriái M M 1 1 (18 év felettiek) 2 (21 év felettiek) 1 1 E E 1 1 1E 1E E E 1 1 1E 1E E E T (nemzeti kategória: mezőgazdasági vontatók (traktorok)) cseh köztársaságbeli 2. minta (Z2) Kiadva a seh Köztársaságban jétől Leírás: lapanyag: I mm méretű (hitelkártya-méretű), polikarbonát műanyag kártya ŘIIČSKÝ PRŮKZ és az országnév ČESKÁ REPULIK felirattal a tetején. MOEL EVROPSKÝH SPOLEČENSTVÍ és RIVING LIENSE szavak uniós nyelveken a kártya jobb oldalán olvashatók. z engedélyt kibocsátó tagállam megkülönböztető jele ( Z ) kék téglalapban negatív nyomással, 12 sárga csillaggal körülvéve a kártya bal felső sarkában található. Lézertechnikával gravírozott személyes adatok a birtokos fényképével és aláírásával együtt. kártya mindkét oldalán magas felbontású dombornyomás található gilos mintával és Z felirattal. z elülső oldal jobb felső sarkában lévő Z logó színe optikailag változó (arany és zöld között váltakozó). z elülső oldal jobb alsó sarkában lévő cserélhető képen az engedély birtokosának fényképe és a vezetői engedély száma látható (ez utóbbi megegyezik az 5. mezővel). vezetői engedély érvényessége: 10 év.

6 L 19/6 z Európai Unió Hivatalos Lapja Z2 minta kategóriái 1 1 (18 év felettiek) 2 (21 év felettiek) 1 1 E E 1 1 1E 1E E E 1 1 1E 1E E E M M T (nemzeti kategória mezőgazdasági vontatók (traktorok)) ÁNIÁN KIOTT MINTÁK ániai 1. minta (K1) Kiadva ániában ig Leírás: Papír alapú, négyoldalas, rózsaszínű minta. K1 minta kategóriái Megjegyzések 1 M, 1, 2, 1 2 M, 1, 2, 1 M, 1, 2 E E 1, E 1E, E 1, E 1E, E 1. dán 1 kategória az oldalkocsi nélküli motorkerékpárokra, az 2 pedig az oldalkocsival rendelkező motorkerékpárokra vonatkozik. E kategóriák tehát nem felelnek meg a 2006/126/EK irányelvben meghatározott 1 és 2 alkategóriáknak. dán 1 kategóriás vezetői engedéllyel kizárólag oldalkocsi nélküli motorkerékpár, az 2 kategóriás vezetői engedéllyel pedig kizárólag oldalkocsival rendelkező motorkerékpár vezethető. dán 1 és/vagy 2 kategóriájú vezetői engedéllyel rendelkezők teljes értékű M, 1, 2 és kategóriás engedély megszerzésére jogosultak a többi tagállamban. 2. dán kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezők motoros tricikli vezetésére is jogosultak. Ez a minta már nem jogosít vezetésre ániában, mivel az as években kötelező vezetőiengedély-cserét hajtottak végre. Ezek az engedélyek azonban megújíthatók: a ánia által így kiadott új vezetői engedélyeket a tagállamok január 19-ig kötelesek elismerni. ániai 2. minta (K2) Kiadva ániában től ig Leírás: a négyoldalas minta rózsaszínű és bézs színű vonalakat tartalmaz.

7 z Európai Unió Hivatalos Lapja L 19/7 K2 minta kategóriái Megjegyzések 1 M, 1, 2, 1 2 M, 1, 2, 1 M, 1, 2 E E 1, E 1E, E 1, E 1E, E 1. dán 1 kategória az oldalkocsi nélküli motorkerékpárokra, az 2 pedig az oldalkocsival rendelkező motorkerékpárokra vonatkozik. E kategóriák ezért nem felelnek meg a 2006/126/EK irányelvben meghatározott 1 és 2 alkategóriáknak. dán 1 kategóriás vezetői engedéllyel kizárólag oldalkocsi nélküli motorkerékpár, az 2 kategóriás vezetői engedéllyel pedig kizárólag oldalkocsival rendelkező motorkerékpár vezethető. dán 1 és/vagy 2 kategóriájú vezetői engedéllyel rendelkezők teljes értékű M, 1, 2 és kategóriás engedély megszerzésére jogosultak a többi tagállamban. 2. dán kategóriás vezetői engedély birtokosai motoros tricikli vezetésére is jogosultak. ániai 3. minta (K3) Kiadva ániában jétől ig Leírás: négyoldalas minta rózsaszínű és bézs színű vonalakat tartalmaz. K3 minta kategóriái Megjegyzések (kis motorkerékpár) M, 1, 1 (nagy motorkerékpár) M, 1, 2, 2 M, 1, 3 E E 1, E 1E, E 1, E 1E, E 1. dán kategóriás (kis motorkerékpár) vezetői engedély birtokosai az alábbi járműveket vezethetik: a) 0,16 kw/kg-ot meg nem haladó teljesítmény/tömeg arányú (víz, olaj és üzemanyag hozzászámításával) és 25 kwot meg nem haladó teljesítményű, kétkerekű, oldalkocsi nélküli motorkerékpár. b) 0,16 kw/kg-ot meg nem haladó teljesítmény/tömeg arányú (víz, olaj és üzemanyag hozzászámításával), kétkerekű, oldalkocsival rendelkező motorkerékpár. c) Motoros tricikli. d) z a), b) és c) pontban említett járművek pótkocsival. e) Nagy könnyű motorkerékpár (segédmotoros kerékpár). 2. dán kategóriás (nagy motorkerékpár) vezetői engedély birtokosai az alábbi járműveket vezethetik: a) z 1. pontban említett járművek.

8 L 19/8 z Európai Unió Hivatalos Lapja b) 0,16 kw/kg-ot meghaladó teljesítmény/tömeg arányú (víz, olaj és üzemanyag hozzászámításával) és 25 kw-ot meghaladó teljesítményű, kétkerekű, oldalkocsi nélküli motorkerékpár. c) 0,16 kw/kg-ot meghaladó teljesítmény/tömeg arányú (víz, olaj és üzemanyag hozzászámításával), kétkerekű, oldalkocsival rendelkező motorkerékpár. d) b) és c) pontban említett járművek pótkocsival. 3. dán kategóriás vezetői engedély birtokosai motoros tricikli vezetésére is jogosultak. ániai 4. minta (K4) Kiadva ániában től Leírás: a 91/439/EGK irányelv Ia. melléklete szerinti formátumú műanyag kártya. K4 minta kategóriái Megjegyzések (kis motorkerékpár) M, 1 1 (nagy motorkerékpár) M, 1, 2, 2 M, 1, 3 E E 1, E 1E, E 1, E 1E, E 1. z kategóriás (kis motorkerékpár) vezetői engedély birtokosai az alábbi járműveket vezethetik: a) 0,16 kw/kg-ot meg nem haladó teljesítmény/tömeg arányú (víz, olaj és üzemanyag hozzászámításával) és 25 kwot meg nem haladó teljesítményű, kétkerekű, oldalkocsi nélküli motorkerékpár. b) 0,16 kw/kg-ot meg nem haladó teljesítmény/tömeg arányú (víz, olaj és üzemanyag hozzászámításával), kétkerekű, oldalkocsival rendelkező motorkerékpár. c) Motoros tricikli. d) z a), b) és c) pontban említett járművek pótkocsival. e) Nagy könnyű motorkerékpár (segédmotoros kerékpár). 2. dán kategóriás (nagy motorkerékpár) vezetői engedély birtokosai az alábbi járműveket vezethetik: a) z 1. pontban említett járművek. b) 0,16 kw/kg-ot meghaladó teljesítmény/tömeg arányú (víz, olaj és üzemanyag hozzászámításával) és 25 kw-ot meghaladó teljesítményű, kétkerekű, oldalkocsi nélküli motorkerékpár. c) 0,16 kw/kg-ot meghaladó teljesítmény/tömeg arányú (víz, olaj és üzemanyag hozzászámításával), kétkerekű, oldalkocsival rendelkező motorkerékpár. d) b) és c) pontban említett járművek pótkocsival. 3. dán kategóriás vezetői engedély birtokosai motoros tricikli vezetésére is jogosultak. z május 1-je előtt kiadott vezetőiengedély-kategóriák első kiadásának időpontja utólag nem állapítható meg. Ilyen esetekben az engedély 10-es oszlopában a <, illetve jel szerepel, amely után egy évszám áll, jelezve, hogy az adott kategóriájú vezetői engedélyt abban az évben, illetve azt megelőzően adták ki.

9 z Európai Unió Hivatalos Lapja L 19/ január 19-ig a kis könnyű motorkerékpárok vezetésére történő jogosultságról rendelkező dán jogszabályok a következők: ániában a következő feltételekkel vezethető kis könnyű motorkerékpár: a) könnyű motorkerékpár vezetésére feljogosító vezetői engedély megléte, b) mezőgazdasági vontató vezetésére feljogosító vezetői engedély megléte, vagy c) 18 éves vagy afeletti életkor. NÉMETORSZÁGN KIOTT MINTÁK Németországi 1. minta (1) Kiadva Németországban jéig (különleges esetekben a kibocsátás időpontja je utáni is lehet) Leírás: Szürke, négyoldalas minta. gyakorlatban sokféle eltérés előfordulhat a minta színét és formátumát illetően, tekintettel arra, hogy ezt a mintát több mint 40 éven át használták. Saarland tartományban kiadott minták eltérő méretűek és kétnyelvűek (német és francia) lehetnek. 1 minta kategóriái Megjegyzések 1 M, 1, 2, 1 1 beschränkt auf Leichtkrafträder: M, M, 1,, E, 1, 1E,, E 2,3,5,8 3 M,, E, 1, 1E 3,4,5,9 4 6 (5) Fennállhatnak további olyan, speciális és korlátozott jogosultságok, amelyek nem szerepelnek a táblázatokban. menynyiben ez a ritka eset előfordul, az adott jogosultság hatályát illető kétség esetén a német kibocsátó hatóságokhoz kell fordulni. 1. z április 1-je (Saarland tartományban október 1-je) előtt megszerzett 1-es kategóriájú ( Klasse 1 ) engedély jogosultja 79 kategóriájú ( 700 cm 3 ) jármű vezetésére is jogosult, az engedély kicserélése nélkül. Ilyen engedély cseréje esetén jogosultja korlátozás nélküli kategóriás vezetői engedélyre jogosult. 2. Ha egy 2-es ( Klasse 2 ) kategóriájú engedély birtokosa december 31. előtt betöltötte 50. életévét, jogosultságának érvényessége december 31-én megszűnt. mennyiben az ilyen engedély birtokosai december 31-ig engedélyét újra cserélte, ezt követően az új engedélyre vonatkozó érvényességi időtartam és orvosi vizsgálati gyakoriság érvényes. Ha az engedély birtokosa december 31-e után tölti be 50. életévét, engedélyét legkésőbb 50. életévének betöltésekor új engedélyre kell cseréltetnie, amelyre az ötéves érvényességi időtartam vonatkozik. Ha egy ilyen engedéllyel rendelkező személy egy másik tagállamban létesít állandó tartózkodási helyet anélkül, hogy eleget tett volna a fenti előírásoknak, 2-es kategóriájú ( Klasse 2 ) engedélye nem ismerhető el (kivéve, ha állandó lakhelyét azelőtt változtatta meg, hogy a fenti előírások vonatkoztak volna rá). 3. z december 1-je előtt (Saarland tartományban október 1-je előtt) megszerzett 2-es vagy 3-as kategóriájú ( Klasse 2 vagy Klasse 3 ) engedély birtokosa 1 és 79 kategóriájú ( 250 cm 3 ) jármű vezetésére is jogosult. Mindkét esetben az engedély cseréjekor birtokosa korlátozás nélküli kategóriás vezetői engedélyt kap. fenti időpontok után, de április 1-je előtt kiadott 2-es vagy 3-as kategóriájú ( Klasse 2 vagy Klasse 3 ) engedély 1 kategóriájú jármű vezetésére is jogosít as kategóriájú ( Klasse 3 ) engedély birtokosa E 79 kategóriájú (1E > 12 t, L 3, de összesen legfeljebb háromtengelyes) járművek vezetésére is jogosult. Ezt a jogosultságot a csereként kiadott új engedélyen csak a birtokos kifejezett kérésére kell feltüntetni.

10 L 19/10 z Európai Unió Hivatalos Lapja as kategóriájú ( Klasse 3 ) engedély birtokosa jogosult utasok nélküli 7,5 tonna maximális össztömegű autóbusz vezetésére, nemzetközi utakon is. 2-es kategóriájú ( Klasse 2 ) engedély birtokosa jogosult utasok nélküli autóbusz vezetésére nemzetközi utakon. németországi mintacsere után az utasok nélküli autóbusz vezetésére vonatkozó engedély Németország területére korlátozódik egy nemzeti kód alkalmazása mellett. 6. z december 1-je (Saarland tartományban október 1-je) előtt kiadott 4-es kategória ( Klasse 4 ) nem csupán nemzeti kategóriájú engedély, hanem az az alábbi kategóriák vezetésére is feljogosítja birtokosát: 1, 79 ( 250 cm 3 ) és 79 ( 700 cm 3 ). Mindkét esetben az engedély cseréjekor birtokosa korlátozás nélküli és kategóriás vezetői engedélyt kap. fenti időpontok után, de április 1-je előtt kiadott 4-es kategóriájú ( Klasse 4 ) engedély 1 kategóriájú jármű vezetésére is jogosít. 7. z 1 kategória az 1 kategóriájú, 0,1 kw/kg-ot meghaladó teljesítmény/tömeg arányú motorkerékpárokra (új kód: 79.05) is érvényes. 8. z 1 kategória az 1 kategóriájú, 0,1 kw/kg-ot meghaladó teljesítmény/tömeg arányú motorkerékpárokra (új kód: 79.05) is érvényes. z kategória a triciklikre (új kód: 79.03) és a legfeljebb 750 kg-ot meg nem haladó legnagyobb megengedett össztömegű pótkocsi szerelvényével összekapcsolt triciklikre (új kód: 79.04) korlátozódik. E kategória azon E kategóriájú járművekre is érvényes, melyek pótkocsijának megengedett legnagyobb össztömege meghaladja a kg-ot (új kód: 79.06). 9. z kategória a triciklikre (új kód: 79.03) és a legfeljebb 750 kg-ot meg nem haladó legnagyobb megengedett össztömegű pótkocsi szerelvényével összekapcsolt triciklikre (új kód: 79.04) korlátozódik. E kategória azon E kategóriájú járművekre is érvényes, melyek pótkocsijának megengedett legnagyobb össztömege meghaladja a kgot (új kód: 79.06). Németországi 2. minta (2) Kiadva a Német emokratikus Köztársaságban 1969-ig Leírás: Szürke, négyoldalas minta. Egy április 1-jén hatályba lépett törvénymódosítás megváltoztatta a kategóriák hatályát és leírását. Ezért ehhez a mintához két egyenértékűségi táblázat szükséges. 2a minta: kiadva ig. 2a minta kategóriái Megjegyzések 1 M, 1, 2,, 5, 2 M, 1, 2,,, E, 1, 1E,, E 1,3,4,6 3 M, 1, 2,,, E, 1, 1E,, E 2,3,4,6 4 M, 1, 2,, 4,5 2b minta: kiadva jétől 1969-ig. 2b minta kategóriái Megjegyzések 1 M, 1, 2, 2 M, 1, 4,5 3 M, M, 1,, E, 1, 1E 2,3,4,6, 5 M, 1,, E, 1, 1E,, E 1,3,4,6 Fennállhatnak további olyan, speciális és korlátozott jogosultságok, amelyek nem szerepelnek a táblázatban. mennyiben ez a ritka eset előfordul, az adott jogosultság hatályát illető kétség esetén a német kibocsátó hatóságokhoz kell fordulni.

11 z Európai Unió Hivatalos Lapja L 19/11 1. Ha egy április 1-je előtt kiadott 2-es kategóriájú ( Klasse 2 ) vagy március 31. után kiadott 5-ös kategóriájú ( Klasse 5 ) vezetői engedély birtokosa december 31-e előtt betöltötte 50. életévét, engedélyének érvényessége december 31-én megszűnt. mennyiben az ilyen engedéllyel rendelkező személy december 31-ig engedélyét újra cserélte, ezt követően az új engedélyre vonatkozó érvényességi időtartam és orvosi vizsgálati gyakoriság érvényes. Ha az engedély birtokosa december 31-e után tölti be 50. életévét, engedélyét legkésőbb 50. életévének betöltésekor új engedélyre kell cseréltetnie, amelyre az ötéves érvényességi időtartam vonatkozik. Ha egy ilyen engedéllyel rendelkező személy egy másik tagállamban létesít állandó tartózkodási helyet anélkül, hogy eleget tett volna a fenti előírásoknak, 2-es kategóriára ( Klasse 2 ) való engedélye nem ismerhető el (kivéve, ha állandó lakhelyét azelőtt változtatta meg, hogy a fenti előírások vonatkoztak volna rá). 2. z április 1-je előtt kiadott 3-as kategóriájú ( Klasse 3 ) és az március 31-e után kiadott 4-es kategóriájú ( Klasse 4 ) engedély birtokosa a E 79 kategóriájú (1E > 12 t, L 3, de összesen legfeljebb háromtengelyes) járművek vezetésére is jogosult. Ezt a jogosultságot a csereként kiadott új engedélyen csak a birtokos kifejezett kérésére kell feltüntetni. 3. z április 1-je előtt kiadott 3-as (2a), illetve az március 31-e után kiadott 4-es (2b) kategóriájú vezetői engedély birtokosa jogosult 7,5 tonna maximális össztömegű, utasok nélküli autóbusz vezetésére, nemzetközi utakon is. z április 1-je előtt kiadott 2-es (2a), illetve az március 31-e után kiadott 5-ös (2b) kategóriájú vezetői engedély birtokosa jogosult utasok nélküli autóbusz vezetésére, nemzetközi utakon is. németországi mintacsere után az utasok nélküli autóbusz vezetésére vonatkozó engedély Németország területére korlátozódik egy nemzeti kód alkalmazása mellett. 4. z december 1-je előtt kiadott 2a mintájú 2-es, 3-as, illetve 4-es kategóriájú ( engedélyek, illetve 2b mintájú 2-es, 4-es, illetve 5-ös ( engedélyek birtokosai csak az engedély cseréje után jogosultak korlátozás nélkül kategóriájú járművek vezetésére. z engedély cseréje nélkül a minta csak 79 ( 250 cm 3 ) járművek vezetésére jogosítja birtokosát. 5. z engedély cseréjének elmaradása esetén az alábbi szabályok érvényesek: z december 1-je előtt kiadott 1-es, illetve 4-es kategóriájú ( Klasse 1 vagy Klasse 4 ) engedély birtokosa csak 79 kategóriájú ( 700 cm 3 ) járművek vezetésére jogosult. z említett időpont után és április 1-je előtt kiadott 1-es, illetve 4-es kategóriájú ( Klasse 4 ) engedélyek, illetve az március 31-e után kiadott 2-es kategóriájú ( Klasse 2 ) engedélyek birtokosai csak 79 kategóriájú ( 250 cm 3 ) járművek vezetésére jogosultak. z engedély új engedélyre való kicserélése esetén birtokosa korlátozás nélkül jogosult kategóriájú járművek vezetésére. 6. E kategória azon E kategóriájú járművekre is érvényes, melyek pótkocsijának megengedett legnagyobb össztömege meghaladja a kg-ot (új kód: 79.06). 7. z 1 kategória az 1 kategóriájú, 0,1 kw/kg-ot meghaladó teljesítmény/tömeg arányú motorkerékpárokra (új kód: 79.05) is érvényes. Németországi 3. minta (3) Kiadva a Német emokratikus Köztársaságban 1969-től ig Leírás: 12 oldalas füzet, szürke borítóval. 3 minta kategóriái Megjegyzések 1 M, 1, 2, 2 M, 4,5,6 3 M 6 4 M,, E, 1, 1E 2,3,4,6,7 5 M, 1,,, E,, 1, 1E, E 1,3,4,6,7,8 6 StVZO, 85 StVZO 6

12 L 19/12 z Európai Unió Hivatalos Lapja Fennállhatnak további olyan, speciális és korlátozott jogosultságok, amelyek nem szerepelnek a táblázatban. mennyiben ez a ritka eset előfordul, az adott jogosultság hatályát illető kétség esetén a német kibocsátó hatóságokhoz kell fordulni. 1. Ha egy 5-ös kategóriájú ( Klasse 5 ) engedély birtokosa december 31. előtt betöltötte 50. életévét, engedélyének érvényessége december 31-én megszűnt. mennyiben az ilyen engedéllyel rendelkező személy december 31-ig engedélyét újra cserélte, ezt követően az új engedélyre vonatkozó érvényességi időtartam és orvosi vizsgálati gyakoriság érvényes. Ha az engedély birtokosa december 31-e után tölti be 50. életévét, legkésőbb 50. életévének betöltésekor engedélyét új engedélyre kell cseréltetnie, amelyre az ötéves érvényességi időtartam vonatkozik. Ha egy ilyen engedéllyel rendelkező személy egy másik tagállamban létesít állandó tartózkodási helyet anélkül, hogy eleget tett volna a fenti előírásoknak, 2-es kategóriára ( Klasse 2 ) való jogosultsága nem ismerhető el (kivéve, ha állandó lakhelyét azelőtt változtatta meg, hogy a fenti előírások vonatkoztak volna rá) es kategóriájú ( Klasse 4 ) engedély birtokosa E 79 kategóriájú (1E > 12 t, L 3, de összesen legfeljebb háromtengelyes) járművek vezetésére is jogosult. Ezt a jogosultságot a csereként számára kiadott új engedélyen csak a birtokos kifejezett kérésére kell feltüntetni es kategóriájú ( Klasse 4 ) vezetői engedély birtokosa jogosult utasok nélküli 7,5 tonna maximális össztömegű autóbusz vezetésére, nemzetközi utakon is. z 5-ös kategóriájú ( Klasse 5 ) jármű birtokosa jogosult utasok nélküli autóbusz vezetésére nemzetközi utakon. németországi mintacsere után az utasok nélküli autóbusz vezetésére vonatkozó engedély Németország területére korlátozódik egy nemzeti kód alkalmazása mellett. 4. z eredetileg december 1-je előtt kiadott 2-es, 4-es, illetve 5-ös kategóriájú engedélyek birtokosai csak az engedély cseréje után jogosultak korlátozás nélkül kategóriájú járművek vezetésére. z engedély cseréje nélkül a minta csak 79 ( 250 cm 3 ) járművek vezetésére jogosítja birtokosát. 5. z engedély cseréjének elmaradása esetén az alábbi szabályok érvényesek: z december 1-je előtt kiadott 1-es kategóriájú ( Klasse 1 ) engedély csak 79 ( 700 cm 3 ) jármű vezetésére jogosít. z említett időpont után és április 1-je előtt kiadott 1-es, illetve az 1957.április 1-je után kiadott 2-es kategóriájú ( Klasse 2 ) engedélyek csak 79 kategóriájú ( 250 cm 3 ) járművek vezetésére jogosítanak. z engedély új engedélyre való kicserélése esetén birtokosa korlátozás nélküli kategóriás engedélyre jogosult. 6. z április 1-je előtt kiadott 2-es, 3-as, 4-es, vagy 5-ös kategóriájú ( Klasse 2, 3, 4 vagy 5 ), illetve a közúti gépjárművek engedélyezéséről szóló német rendtartás (StVZO) 6. -a vagy 85. -a szerinti engedély 1 kategóriájú jármű vezetésére is jogosít. Ebben az esetben a 3-as kategória ( Klasse 3 ) nem csupán nemzeti kategória. 7. E kategória azon E kategóriájú járművekre is érvényes, melyek pótkocsijának megengedett legnagyobb össztömege meghaladja a kg-ot (új kód: 79.06). 8. z 1 és kategória a triciklikre korlátozódik (új kód 79.03). Németországi 4. minta (4) Kiadva a Német emokratikus Köztársaságban jétől ig Leírás: Négyoldalas, élénk rózsaszínű, papír alapú formátum. 4 minta kategóriái Megjegyzések M, 1, 2, 4, M, 1,,, E, 1, 1E 2,3,5,6, M, 1,,, E, 1, 1E, 1,3,5,6,

13 z Európai Unió Hivatalos Lapja L 19/13 4 minta kategóriái Megjegyzések M, 1,,, E, 1, 1E, 1,5,6, E M, 1,,, E, 1, 1E 2,5,6, E M, 1,,, E, 1, 1E,, E) 1,5,6, E M, 1,,, E, 1, 1E,, E 1,5,6, Fennállhatnak további olyan, speciális és korlátozott jogosultságok, amelyek nem szerepelnek a táblázatban. mennyiben ez a ritka eset előfordul, az adott jogosultság hatályát illető kétség esetén a német kibocsátó hatóságokhoz kell fordulni. 1. Ha a, E, és E kategóriájú vezetői engedély birtokosa december 31-ét megelőzően betöltötte 50. életévét, engedélyének érvényessége december 31-én megszűnt. mennyiben az ilyen engedéllyel rendelkező személy december 31-ig engedélyét újra cserélte, ezt követően az új engedélyre vonatkozó érvényességi időtartam és orvosi vizsgálati gyakoriság érvényes. Ha az engedély birtokosa december 31-e után tölti be 50. életévét, legkésőbb 50. életévének betöltésekor engedélyét új engedélyre kell cseréltetnie, amelyre az ötéves érvényességi időtartam vonatkozik. Ha egy ilyen engedéllyel rendelkező személy egy másik tagállamban létesít állandó tartózkodási helyet anélkül, hogy eleget tett volna a fenti előírásoknak, kategóriára való jogosultsága nem ismerhető el (kivéve, ha állandó lakhelyét azelőtt változtatta meg, hogy a fenti előírások vonatkoztak volna rá). 2. és E kategóriájú engedély birtokosa jogosult E 79 kategóriájú (1E > 12 t, L 3, de összesen legfeljebb háromtengelyes) járművek vezetésére is. Ezt a jogosultságot a csereként számára kiadott új engedélyen csak a birtokos kifejezett kérésére kell feltüntetni. 3. és E kategóriájú járműre vonatkozó engedély birtokosa jogosult utasok nélküli 7,5 tonna maximális össztömegű autóbusz vezetésére, nemzetközi utakon is. kategóriájú járműre vonatkozó engedély birtokosa jogosult utasok nélküli autóbusz vezetésére nemzetközi utakon. németországi mintacsere után az utasok nélküli autóbusz vezetésére vonatkozó jogosultság nemzeti kód alkalmazása mellett Németország területére korlátozódik. 4. z 1 kategória az 1 kategóriájú, 0,1 kw/kg-ot meghaladó teljesítmény/tömeg arányú motorkerékpárokra (új kód: 79.05) is érvényes. 5. z 1 és kategória a triciklikre korlátozódik (új kód: 79.03). 6. E kategória azon E kategóriájú járművekre is érvényes, melyek pótkocsijának megengedett legnagyobb össztömege meghaladja a kg-ot (új kód: 79.06). Leírás: Hatoldalas, rózsaszín, papír alapú formátum. Németországi 5. minta (5) Kiadva Németországban jétől ig 5 minta kategóriái Megjegyzések 1 M, 1, 2, 2,7 1a M, 1, 2, 7, 1b M, M, 1,,, E, 1, 1E,, E 1,3,5,8,9 3 M, 1,,, E, 1, 1E,, E 3,4,5,8,9 (4) M 6 (5) M

14 L 19/14 z Európai Unió Hivatalos Lapja Fennállhatnak további olyan, speciális és korlátozott jogosultságok, amelyek nem szerepelnek a táblázatban. mennyiben ez a ritka eset előfordul, az adott jogosultság hatályát illető kétség esetén a német kibocsátó hatóságokhoz kell fordulni. 1. Ha egy 2-es kategóriájú ( Klasse 2 ) engedély birtokosa december 31-ét megelőzően betöltötte 50. életévét, jogosultságának érvényessége december 31-én megszűnt. mennyiben az ilyen engedéllyel rendelkező személy december 31-ig engedélyét újra cserélte, ezt követően az új engedélyre vonatkozó érvényességi időtartam és orvosi vizsgálati gyakoriság érvényes. Ha az engedély birtokosa december 31-e után tölti be 50. életévét, legkésőbb 50. életévének betöltésekor engedélyét új engedélyre kell cseréltetnie, amelyre az ötéves érvényességi időtartam vonatkozik. Ha egy ilyen engedéllyel rendelkező személy egy másik tagállamban létesít állandó tartózkodási helyet anélkül, hogy eleget tett volna a fenti előírásoknak, 2-es kategóriára ( Klasse 2 ) való jogosultsága nem ismerhető el (kivéve, ha állandó lakhelyét azelőtt változtatta meg, hogy a fenti előírások vonatkoztak volna rá). 2. z április 1-je (Saarland tartományban október 1-je) előtt kiadott 1 mintájú 1-es kategóriájú ( Klasse 1 ) engedély 79 kategóriájú ( 700 cm 3 ) jármű vezetésére is jogosít, az engedély kicserélése nélkül. Ilyen engedély cseréje esetén jogosultja korlátozás nélkül jogosult kategóriájú jármű vezetésére. fentiek csak akkor érvényesek a 5 mintára, ha ugyanazon birtokos számára a vonatkozó időpontokat megelőzően 1 mintát adtak ki, amelyet azután 5 mintára cseréltek. 3. z december 1-je (Saarland tartományban október 1.) előtt kiadott 1 mintájú 2-es vagy 3-as engedély ( Klasse 2 vagy 3 ) 1 és 79 kategóriájú ( 250 cm 3 ) jármű vezetésére is jogosít. z engedély cseréje esetén birtokosa mindkét esetben korlátozás nélküli kategóriás engedélyt kap. fenti időpontok után, de április 1-je előtt kiadott 2-es vagy 3-as kategóriájú ( Klasse 2 vagy 3 ) engedély 1 kategóriájú jármű vezetésére is jogosít. fentiek csak akkor érvényesek a 5 mintára, ha ugyanazon birtokos számára a vonatkozó időpontokat megelőzően 1 mintát adtak ki, amelyet azután 5 mintára cseréltek as kategóriájú ( Klasse 3 ) engedély birtokosa jogosult E 79 kategóriájú (1E > 12 t, L 3, de összesen legfeljebb háromtengelyes) járművek vezetésére is. Ezt a jogosultságot a csereként kiadott új engedélyen csak a birtokos kifejezett kérésére kell feltüntetni as kategóriájú ( Klasse 3 ) engedély birtokosa jogosult utasok nélküli 7,5 tonna maximális össztömegű autóbusz vezetésére, nemzetközi utakon is. 2-es kategóriájú ( Klasse 2 ) engedély birtokosa jogosult utasok nélküli autóbusz vezetésére nemzetközi utakon. németországi mintacsere után az utasok nélküli autóbusz vezetésére vonatkozó engedély Németország területére korlátozódik egy nemzeti kód alkalmazása mellett. 6. z december 1-je (Saarland tartományban október 1-je) előtt kiadott 1 mintájú 4-es kategória ( Klasse 4 ) esetében nem csupán nemzeti kategóriáról van szó, az ilyen engedély az alábbi kategóriájú járművek vezetésére is feljogosítja birtokosát: 1, 79 ( 250 cm 3 ) és 79 ( 700 cm 3 ). Mindkét esetben az engedély cseréjekor birtokosa korlátozás nélküli és kategóriás vezetői engedélyt kap. fenti időpont után, de április 1-je előtt kiadott 4-es kategóriájú ( Klasse 4 ) engedély 1 kategóriájú járművek vezetésére is jogosít. fentiek csak akkor érvényesek a 5 mintára, ha ugyanazon birtokos számára a vonatkozó időpontokat megelőzően 1 mintát adtak ki, amelyet azután 5 mintára cseréltek. 7. z 1 kategória az 1 kategóriájú, 0,1 kw/kg-ot meghaladó teljesítmény/tömeg arányú motorkerékpárokra (új kód: 79.05) is érvényes. 8. z 1 és kategória a triciklikre (új kód: 79.03) és a legfeljebb 750 kg-ot meg nem haladó legnagyobb megengedett össztömegű pótkocsi szerelvényével összekapcsolt triciklikre (új kód: 79.04) korlátozódik. 9. E kategória azon E kategóriájú járművekre is érvényes, melyek pótkocsijának megengedett legnagyobb össztömege meghaladja a kg-ot (új kód: 79.06).

15 z Európai Unió Hivatalos Lapja L 19/15 Németországi 6. minta (6) Kiadva Németországban jétől ig Leírás: a 91/439/EGK irányelv Ia. melléklete szerinti formátumú műanyag kártya. 6 minta kategóriái Megjegyzések 1 M, 1 1 (korlátozott) M, 1, 2 M, 1, 2, M, 1,, 2 E M, 1,,, E, 2,3 1 M, 1,,, 1 2,3 1E M, 1,,, E, 1, 1E 2,3 M, 1,,, 1, 2,3 E M, 1,,, E, 1, 1E,, E 2,3 1 M, 1,,, 1 2,3 1E M, 1,,, E, 1, 1E 2,3 M, 1,,, 1, 2,3 E M, 1,,, E, 1, 1E,, E 2,3 M M S M 1. z 1 kategória az 1 kategóriájú, 0,1 kw/kg-ot meghaladó teljesítmény/tömeg arányú motorkerékpárokra (új kód: 79.05) is érvényes. 2. z 1 és kategória a triciklikre (új kód: 79.03) és a legfeljebb 750 kg-ot meg nem haladó legnagyobb megengedett össztömegű pótkocsi szerelvényével összekapcsolt triciklikre (új kód: 79.04) korlátozódik. 3. E kategória azon E kategóriájú járművekre is érvényes, melyek pótkocsijának megengedett legnagyobb össztömege meghaladja a kg-ot (új kód: 79.06). ÉSZTORSZÁGN KIOTT MINTÁK Észtországi 1. minta (EST1) Kiadva Észtországban jétől ig Leírás: vezetői engedély színe rózsaszínű és különleges szintetikus papírból (TESLIN, ISO 9002; 1994.) készült, amelyet teljes mértékben biztonsági műanyag borít. papír biztonsági hálómintás; a műanyag borítás hátoldalán dombornyomott EST minta látható hat hullámos vonallal. kártyán nyomtatott adatok és szkennelt fénykép szerepel. z EST1 minta kategóriái Megjegyzések M E E 1 1 1E 1E E E 1 1 1E 1E

16 L 19/16 z Európai Unió Hivatalos Lapja z EST1 minta kategóriái Megjegyzések E E (R) (T) 1: z kategóriájú járművek maximális teljesítménye nem lépheti túl a 25 kw-ot vagy a 0,16 kw/kg teljesítmény/tömeg arányt. Korlátozás(ok) (kódokban kifejezve): 1 szemüveg vagy kontaktlencse használata szükséges; 2 hallókészülék szükséges; 3 kézi működtetésű járművekre érvényes; 4 z kategóriájú járművek maximális teljesítménye nem lépheti túl a 25 kw-ot vagy 0,16 kw/kg teljesítmény/tömeg arányt. 5 utomata sebességváltó. z előlap alján feltüntetett ESMNE szó arra utal, hogy az engedély jogosultja kezdő gépjárművezető; az ilyen engedélyek érvényességi ideje két év. Észtországi 2. minta (EST2) Kiadva Észtországban jétől ig Leírás: a 91/439/EGK irányelv Ia. melléklete szerinti formátumú műanyag kártya. vezetői engedély anyaga műanyag, háttere rózsaszín, amelynek mintája kizárólag az észt vezetői engedélyre jellemző. személyre szabott adatok (beleértve a digitális fényképet és a birtokos aláírását) lézertechnikával kerülnek fel a vezetői engedélyre. z EST2 minta kategóriái Megjegyzések M E E 1 1 1E 1E E E 1 1 1E 1E E E (R) (T) 1. z kategóriájú járművek maximális teljesítménye nem lépheti túl a 25 kw-ot vagy 0,16 kw/kg teljesítmény/tömeg arányt.

17 z Európai Unió Hivatalos Lapja L 19/17 Korlátozás(ok) (kódokban kifejezve): 101 ideiglenes vezetői engedély. kezdő gépjárművezetőknek kötelező kitenniük egy zöld juharlevelet ábrázoló képet gépjárművük szélvédőjére (elöl vagy hátul), amíg ideiglenes vezetői engedéllyel rendelkeznek (2 év). megengedett maximális sebesség 90 km/h. 102 z e kategóriájú engedélyek birtokosai csak addig vezethetnek ezzel az engedéllyel, amíg a Védelmi Erőknél sorkatonai szolgálatot teljesítenek kategória a vezetők kizárólag trolibuszt vezethetnek. 105 motorkerékpár, amelynek teljesítménye nem lépheti túl a 25 kw-ot vagy leadott motorteljesítménye nem lépheti túl a 0,16 kw/kg-ot kategória 50 km-es útszakaszokra korlátozva. Észtországi 3. minta (EST3) Kiadva Észtországban tól Leírás: Ugyanaz, mint a 2. minta azzal a kivétellel, hogy a riving Licence és a Permis de conduire szavak felkerültek az előlapra, a JUHILU szó mellé. z EST3 minta kategóriái Megjegyzések M M E E 1 1 1E 1E E E 1 1 1E 1E E E (R) (T) GÖRÖGORSZÁGN KIOTT MINTÁK Görögországi 1. minta (GR1a) Kiadva Görögországban ig Leírás: Kék és sárga színű minta, fekete felirattal. 12 oldalas, és a Β, Γ, Δ, Ε kategóriákra alkalmazandó. Görögországi 1. minta (GR1b) Kiadva Görögországban ig Leírás: Rózsaszínű és sárga minta, fekete felirattal. Nyolcoldalas, és csak az kategóriára alkalmazandó.

18 L 19/18 z Európai Unió Hivatalos Lapja január 30-ig bármilyen kategóriájú (Β, Γ, Δ, Ε) vezetői engedély magában foglalta az M kategóriájú jármű vezetésére való jogosultságot is. Ettől kezdve az M kategóriájú jármű vezetésére való jogosultságot csak a Görög Közlekedésrendészet állomásai által kiadott külön vezetői engedéllyel biztosítják. GR1a és GR1b minta kategóriái Megjegyzések (könnyű motorkerékpárok) M 1, 2, 1, E E 1 Γ 1, Γ E 1E, E 1 Δ 1, Δ E 1E, E 1 Jóllehet a 4b pont azt jelzi, hogy ezen engedélyek esetében érvényességi időtartam is meghatározásra került, ezt az időtartamot a 255/1984 rendelet szerint 65 éves életkorig meghosszabbították. 1.: az E kategória külön kategória volt, de csak a másik kategóriával együtt tekintették érvényesnek. Görögországi 2. minta (GR2) Kiadva Görögországban től ig Leírás: hatoldalas, rózsaszínű minta, fekete felirattal. GR2 minta kategóriái Megjegyzések M, 1, 2, 1, E E 1 Γ/ 1, Γ/ E 1E, E 1 Δ/ 1, Δ/ E 1E, E 1 1.: az E kategória külön kategória volt, de csak egy másik kategóriával ( Β vagy Γ vagy Δ ) együtt tekintették érvényesnek. Leírás: Hatoldalas, Görögországi 3. minta (GR3) Kiadva Görögországban jétől ig rózsaszínű minta, fekete felirattal. /1, / /1 / GR3 minta kategóriái M 1 2,

19 z Európai Unió Hivatalos Lapja L 19/19 /1 / E Γ/ ΓE/E Δ/ ΔE/E GR3 minta kategóriái 1 E 1 1E, E 1, 1E, E Görögországi 4. minta (GR4) Kiadva Görögországban től ig Leírás: Hatoldalas, rózsaszínű minta, fekete felirattal. GR4 minta kategóriái / ( 25 KW N 0,16 KW/Kg), / / E Γ/ ΓE/E Δ/ ΔE/E M; 1 2, 1, E 1, 1E, E 1, 1E, E Görögországi 5. minta (GR5) Kiadva Görögországban től Leírás: Rózsaszínű, fekete felirattal. Méretek: szélessége: 85,6 mm, magassága: 54 mm (vastagsága: 0,75 mm). z új vezetői engedélyek a nemzetközi minőségi szabványoknak és a 2006/126/EK irányelv I. mellékletében meghatározott technikai követelményeknek megfelelően műanyag kártya formátumúak. z előlapon (a bal sarokban) biztonsági hologram látható. felirat valamennyi elemét mikronyomással, optikailag változó tulajdonságú festékkel viszik fel a biztonsági háttérre. Kettőskép-technikai és tapintásos biztonsági funkciók is alkalmazhatók. hátoldalt egy 3-s biztonsági hologram, valamint egy exkluzív képekből és egymást átszelő vonalakból álló speciális háttér biztosítja. UV-fény alatt látható mindkét oldalon a nyomtatás, de ez semmilyen módon sem befolyásolja az engedély minőségét. GR5 minta kategóriái / ( 25 kw N 0,16 kw/kg), / / E Γ/ ΓE/E Δ/ ΔE/E M 1 2, 1, E 1, 1E, E 1, 1E, E

20 L 19/20 z Európai Unió Hivatalos Lapja SPNYOLORSZÁGN KIOTT MINTÁK Spanyolországi 1. minta (E1) Kiadva Spanyolországban től ig Leírás: Hatoldalas, rózsaszínű, papír alapú formátum a 91/439/EGK irányelv I. melléklete szerint. z E1 minta kategóriái M E E 1 1 1E 1E E E 1 1 1E 1E E E Spanyolországi 2. minta (E2) Kiadva Spanyolországban től ig Leírás: a 91/439/EGK irányelv Ia. melléklete szerinti formátumú műanyag kártya. z E2 minta kategóriái M E E 1 1 1E 1E E E 1 1 1E 1E E E (btp)

Az Európai Unió Hivatalos Lapja AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2003/59/EK IRÁNYELVE. (2003. július 15.)

Az Európai Unió Hivatalos Lapja AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2003/59/EK IRÁNYELVE. (2003. július 15.) 07/7. kötet 441 32003L0059 L 226/4 AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJA 2003.9.10. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2003/59/EK IRÁNYELVE (2003. július 15.) egyes közúti árufuvarozást vagy személyszállítást

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 175. (XIX) évfolyam 2. szám TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2007. január 10., szerda ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dr. Lakatos István. Járműazonosító jellemzők felépítése és tartalma. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Dr. Lakatos István. Járműazonosító jellemzők felépítése és tartalma. A követelménymodul megnevezése: Dr. Lakatos István Járműazonosító jellemzők felépítése és tartalma A követelménymodul megnevezése: Környezetvédelmi felülvizsgálat feladatai A követelménymodul száma: 0619-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdésének

Részletesebben

14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelet

14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelet - 1 - A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. (3) bekezdése b) pontjának 1. alpontjában kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek

Részletesebben

1 / 24 2015.03.21. 10:18

1 / 24 2015.03.21. 10:18 1 / 24 2015.03.21. 10:18 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 906 HU XIII. MELLÉKLET A csatlakozási okmány 24. cikkében hivatkozott lista: Szlovénia 1. AZ ÁRUK SZABAD MOZGÁSA 32001 L 0083: Az Európai Parlament és a Tanács 2001. november 6-i 2001/83/EK irányelve az

Részletesebben

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól Az épített

Részletesebben

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet. a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet. a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya A jogszabály mai napon hatályos állapota 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben, valamint a közlekedési, hírközlési

Részletesebben

személygépjárműveknél : hajtómotorjának teljesítménye: jármű kora: (kw) 0-3 év 4-8 év 8 év felett

személygépjárműveknél : hajtómotorjának teljesítménye: jármű kora: (kw) 0-3 év 4-8 év 8 év felett Gépjármű átírás Gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármű korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevő) is be kell jelentenie az okmányirodában. A korábbi tulajdonos a bejelentést

Részletesebben

a) közlekedésszervező: a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság;

a) közlekedésszervező: a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság; Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének /2013. (.) önkormányzati rendelete a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének

Részletesebben

Útmutató a mobilis európai munkavállalók számára

Útmutató a mobilis európai munkavállalók számára Útmutató a mobilis európai munkavállalók számára European Trade Union Confederation (ETUC) Útmutató a mobilis európai munkavállalók számára Katrin Distler, DGB & Ger Essers, FNV Európai Szakszervezeti

Részletesebben

A Bizottság közleménye az európai egészségbiztosítási kártya bevezetéséről

A Bizottság közleménye az európai egészségbiztosítási kártya bevezetéséről A Bizottság közleménye az európai egészségbiztosítási kártya bevezetéséről Brüsszel 2003. február 17. COM(2003) 73 final Rövidített, magyar nyelvű ismertetés Az eredeti, angol nyelvű anyag megtalálható:

Részletesebben

31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet

31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxiszolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások

Részletesebben

A TANÁCS 2009/50/EK IRÁNYELVE

A TANÁCS 2009/50/EK IRÁNYELVE 2009.6.18. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 155/17 IRÁNYELVEK A TANÁCS 2009/50/EK IRÁNYELVE (2009. május 25.) a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából

Részletesebben

NT Nonprofit Közhasznú Kft. - civil szféra - VI. Járművekkel kapcsolatos ügyintézés

NT Nonprofit Közhasznú Kft. - civil szféra - VI. Járművekkel kapcsolatos ügyintézés NT Nonprofit Közhasznú Kft. - civil szféra - VI. Járművekkel kapcsolatos ügyintézés 2009 1 A VI. fejezet egy összetett témát dolgoz fel, a járművek nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézést, a járműigazgatást,

Részletesebben

A változat. Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének

A változat. Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének Az előterjesztés 1/A. melléklete A változat Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének /2012. (.) önkormányzati rendelete a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi szolgáltatást

Részletesebben

31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet

31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet 1 / 10 Hatály: 2013.IX.1. - 2013.IX.1. 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL DUNAÚJVÁROSI JÁRÁSI HIVATAL OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY 2014

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL DUNAÚJVÁROSI JÁRÁSI HIVATAL OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY 2014 FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL DUNAÚJVÁROSI JÁRÁSI HIVATAL OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY 2014 Helye: 2457 Adony, Rákóczi út 21. Osztályvezető: Dr. Hujber Edina Kirendeltség-vezető: Fábián Gyöngyi Telefon: 06-25-504-522

Részletesebben

a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról 84/2005. (X. 11.) GKM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról A közúti közlekedésről szóló

Részletesebben

A magyarországi egészségügyi szolgáltatók a külföldről érkező személyeket az alábbi jogosultságigazolások alapján láthatják el.

A magyarországi egészségügyi szolgáltatók a külföldről érkező személyeket az alábbi jogosultságigazolások alapján láthatják el. TÁJÉKOZTATÓ A magyar egészségbiztosítás szolgáltatásainak nyújtására szerződött szolgáltatók számára az Európai Gazdasági Térség tagállamaiból, Svájcból valamint Magyarországgal egészségügyi ellátásra

Részletesebben

Egészségügyi ellátás és betegjogok az Európai Gazdasági Térségben

Egészségügyi ellátás és betegjogok az Európai Gazdasági Térségben Egészségügyi ellátás és betegjogok az Európai Gazdasági Térségben 2014 Egészségügyi ellátás és betegjogok az Európai Gazdasági Térségben Bevezetés Az egészségügyi ellátást az Európai Unió polgárainak

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A MOZGÁSÁBAN KORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK PARKOLÁSI IGAZOLVÁNYÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A MOZGÁSÁBAN KORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK PARKOLÁSI IGAZOLVÁNYÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A MOZGÁSÁBAN KORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK PARKOLÁSI IGAZOLVÁNYÁRÓL Parkolási igazolvány kiadása első alkalommal Parkolási igazolvány érvényességi idejének meghosszabbítása Parkolási igazolvány cseréje

Részletesebben

2008.12.12. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 334/7

2008.12.12. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 334/7 2008.12.12. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 334/7 A BIZOTTSÁG 1234/2008/EK RENDELETE (2008. november 24.) az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerkészítmények forgalomba hozatali

Részletesebben

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/24/EK irányelve. (2004. március 31.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/24/EK irányelve. (2004. március 31.) Az Európai Parlament és a Tanács 2004/24/EK irányelve (2004. március 31.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK irányelvnek a hagyományos növényi gyógyszerek tekintetében

Részletesebben

d) a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásának feltételéül a K kategóriás jármű vezetője kivételével a jogszabályban előírt életkornál

d) a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásának feltételéül a K kategóriás jármű vezetője kivételével a jogszabályban előírt életkornál 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet Hatályos: 2012.01.02 - Az elméleti vizsgára bocsátás feltételei Elméleti vizsgára az bocsátható, aki a) a tanfolyam elméleti részét az 5. (3) bekezdésében foglaltak szerint

Részletesebben

Írásos tájékoztató TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEIRŐL

Írásos tájékoztató TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEIRŐL Írásos tájékoztató TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEIRŐL Képzőszerv megnevezése, címe, telefonszáma: Webjogsi KMR Autósiskola Zártkörűen Működő Részvénytársaság (röviden

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősség- biztosítás

Kötelező gépjármű-felelősség- biztosítás Érvényes 2011. január 1-től Kötelező gépjármű-felelősség- biztosítás Feltételek Nysz.: 14450 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató (Feltételek) a Generali-Providencia Zrt. kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről. (HL L 255, 30.9.2005, o.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről. (HL L 255, 30.9.2005, o. 2005L0036 HU 01.01.2007 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG BIZONYLATI ALBUM. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatásához előírt dokumentumokról

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG BIZONYLATI ALBUM. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatásához előírt dokumentumokról NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG BIZONYLATI ALBUM A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatásához előírt dokumentumokról 2015 A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII.20.)

Részletesebben