EMPÁTIA BIOMED GYÓGYCENTRUM. BICOM 2000 Biorezonancia-terápia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EMPÁTIA BIOMED GYÓGYCENTRUM. BICOM 2000 Biorezonancia-terápia"

Átírás

1 EMPÁTIA BIOMED GYÓGYCENTRUM BICOM 2000 Biorezonancia-terápia Dr. Molnár György Igazgató főorvos 1211 Budapest, Bajáki Ferenc utca 1-3, III.em. 310 Tel.:

2 Bemutatkozás 1. Empátia Biomed Gyógycentrum Több, mint 30 éve dolgozom általános szakorvosként, belgyógyászként, ill. üzemorvosként. A biofizikai orvoslás hazai meghonosításával évek óta foglalkozom, mind a praxisomban, mind pedig a német Regumed GmbH. termékeinek és a BICOM 2000 biorezonancia terápiás készüléknek kizárólagos magyar forgalmazójaként. E tevékenységeket koordinálja cégem, az Empátia Biomed Gyógycentrum Dr. Molnár György igazgató főorvos Az Empátia Biomed Gyógycentrum a mindennapi terápiás gyakorlat mellett nagy erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a biorezonancia-terápia fantasztikus eredményei mind több és több magyar ember egészségét szolgálhassák. Lapunkon minden információ megtalálható a biorezonancia-terápia alapjairól és a BICOM2000 készülékkel végzett gyógykezelésekkel kapcsolatban. 2. Regumed GmbH. A Hans Brügemann által 1976-ban alapított német Regumed GmbH. évtizedes múltra visszatekintő tudományos kutatómunka eredményeire alapozva fejlesztette ki a BICOM 2000 készüléket, amely magában hordozza a biofizikai orvoslás korszerű diagnosztikai és terápiás lehetőségeit is. Hans Brügemann A Regumed minden készülékre és kiegészítő berendezésre egy éves garanciát vállal, nagyjavításokat a Regumed szervizközpontjában végzik. Részletes használati leírás, kezelési útmutató, ill. a több évtizedes tudományos kutatások, tanumányok dokumentációi angol és német nyelven a BICOM-terapeuták rendelkezésére állnak. Az Empátia Biomed Bt. folyamatosan dolgozik az írásos dokumentációk honosításán. A Regumed Németországban túlnyomóan német nyelvű, ill. évente 8-10 alkalommal angol nyelvű továbbképzéseket szervez. Igény szerint a magyarországi konferenciáinkra is delegálnak előadókat.

3 A biorezonancia-terápia mögött álló tudományos háttér A sejt energia által működtetett gép. Működésének lényege megragadható az anyag, de az energia tanulmányozása által is. Minden kultúrában és orvosi hagyományban - amely a fejlett nyugati orvoslást megelőzte - a gyógyítást energiaáramlásként értelmezték. (Szent-Györgyi Albert) Az egyes molekuláknak nem kell megérinteniük egymást, hogy kölcsönhassanak, az energia az elektromágneses mezőn át áramlik. A vízen átáramló elektromágneses mező alkotja az élet igazi mátrixát. (Szent-Györgyi Albert) Alapfogalmak A biológia és a fizika alapvető törvényei az utóbbi években egyre inkább közelednek egymáshoz, megteremtve ezáltal a betegségek kezelésének egy gyökeresen új módját. A biofizikus kutatók vizsgálatai rámutattak, hogy minden kémiai vagy mechanikai reakció - atomi vagy molekuláris szinten - elektromágneses természetű. 1. Bioelektromos kölcsönhatások Az elektromos töltés pozitív vagy negatív lehet. Az ellenkező előjelű töltések elektrosztatikus vonzást, az azonos előjelűek taszítást gyakorolnak egymásra. Az elektromos áramot a túlsúlyban lévő negatív töltések (ionok, elektronok) mozgása okozza, amint a negatív elektródról a pozitívra vándorolnak az áramkörön keresztül. Az élő anyag építőköveinek is nevezett fehérjemolekulák (enzimek), vagy azok egyes részei, szintén lehetnek negatív, semleges vagy pozitív töltésűek. Mivel az enzimatikus reakciókban - melyek a sejtműködés alapját jelentik - a keletkező intermedierek szintén elektromos töltéssel rendelkeznek, az elektrosztatikus kölcsönhatások biorezonancia általi modulációja nagymértékben befolyásolhatja az adott enzim sejtbéli aktivitását. Néhány enzim (fehérjemolekula) 3D szimulációs modellje 2. Az áram elektromágneses hatása, indukció Amint az előbb definiáltuk, az elektromos áram mozgó töltések összessége. Faraday ismerte fel, hogy az elektromágneses mező változása az indukció révén elektromos áramot generál. Amikor egy elektromosan töltött biomolekula mozog vagy forog, az öt körülvevő elektomos tér is mozgásban van aminek révén létrejön egy gyenge elektromágneses mező és szétsugárzódik a környező térbe. Ennek ellenkezője is igaz: a környezetben jelen lévő specifikus elektromágneses frekvenciákat képes egy biomolekula elnyelni, miáltal a molekula egyes részei mozgásba lendülnek, rezegnek. Tehát elmondhatjuk, hogy az élő szervezet minden komponense egy állandó elektromágneses folyamba merítkezve maga is rezgéseket produkál. Ilyen módon a szervezet éltető energiája az elektromos és mágneses mezők komplex elegye.

4 3. Frekvencia Ebben az esetben frekvencián az egy másodperc alatt lezajló teljes rezgések számát értjük. Minél nagyobb az elektromágneses rezgés frekvenciája, annál nagyobb energiatovábbításra képes, bár gyorsan elnyelődik, szétszóródik. Minél alacsonyabb a rezgés frekvenciája, annál kevesebb energia szállítására képes, de sokkal mélyebbre hatol a különböző anyagokban. Napjainkig az élet nyelvének szavait az idegimpulzusok, molekulák és a kémiai reakciók alkották, de látnunk kell, hogy létezik a kommunikációnak egy rejtettebb síkja is, amely meghúzódik a már jól ismert folyamatok mögött. Amennyiben a molekulák a szavak, a különböző frekvenciák a szótagok, amely nélkül nem tudjuk a szavakat kimondani. 4. Az elektromágneses spektrum Az elektromágneses energia a térben hullámok formájában terjed, hasonlóan ahhoz, ahogyan a tóba dobott kődarab hullámgyűrűket kelt a víz felszínén. Az elektromágneses energia teljes spektruma sokkal szélesebb hullámhossztartományt fog át, mint amennyit érzékelni vagyunk képesek. A spektrum kiterjed a nagyon rövid hullámhosszal és igen magas frekvenciával (10 24 Hz) jellemezhető gammasugaraktól egészen a kilométeres hullámhosszúságú, ám igen alacsony frekvenciájú (0,1Hz) rádióhullámokig. A szemünkben található fotoreceptor fehérjék csak a és Hz közötti frekvenciával rendelkező elektromágneses sugárzást detektálják, ezt érzékeljük látható fény formájában. A rádió és televízió hullámok, a különböző telekommunikációs jelek mind mind az elektomágneses spektrum láthatatlan részét képezik. 5. Rezonancia-biorezonancia Minden élettelen és élő struktúra rendelkezik egy meghatározott rezonanciafrekvenciával és amennyiben két objektum saját frekvenciája megegyezik, képesek anélkül kölcsönhatni, hogy érintenék egymást. Rezgéseik egymáshoz csatolódnak, elkezdenek rezonálni. Bizonyos kutatási eredmények szerint a hormonmolekula-receptor kapcsolatot is ily módon kell elképzelnünk: mikor a hormon és a receptor összekapcsolódik, molekuláik elektromos struktúrája megváltozik és az így keltett rezonancia sokban hozzájárul a receptor aktiválásához. Egyes esetekben a receptor aktiválásához elegendő volt egy megfelelően megválasztott frekvenciájú elektromágneses rezgés. (ld. ábra)

5 6. Bioelektromosság A komplexitás bármely fokán álló élő szervezet generál és használ elektromos energiamezőt a fejlődéséhez és a különböző életfolyamatainak szabályozásához. A bioelektromosság a sejtekben keletkezik a sejmembránban található ionpumpák működésének eredményeképp, amely folyamat révén eltérő ionkoncentráció jön létre a sejtmembrán két oldalán és ezáltal jelentős potenciálkülönbség keletkezik. Minden a szervezetben lejátszódó folyamat, legyen az normál vagy kóros, változásokat idéz elő az elektromágneses mezőben. A biorezonancia-terápia kialakulása Rövid történeti áttekintés Az elektromágneses sugárzás orvosi terápiában történő felhasználásának gondolata meglepően régi. Az 1900-as évek elején már Nikola Tesla- a váltóáramú motorok és a rádiótávközlés egyik atyja- is próbált olyan szerkezetet konstruálni, amely váltakozó elektromágneses mező létrehozása által növeli az ember éltető energiáját. George Lakhovsky - a zseniális mérnök és gondolkodó - az élő szervezetet alkotó sejteket egyfajta oszcillátorokként képzelte el, melyek képesek rezonálni az őket körülvevő elektromágneses sugárzás bizonyos frekvenciáira. Ezen elgondolás szellemében alkotta meg a 20-as években Radio- Cellulo Oszcillátornak nevezett készülékét, amely az elektromágneses sugárzás igen széles spektrumát sugározta a beteg szervezet felé. Royal Rife a 40-es években már képes volt meghatározni az egyes betegségek gyógyítására alkalmas frekvenciasávokat, és ezeket egy speciális gázkisülési cső segítségével a páciensre sugározni. A 30-as években Alexander Gurwitsch végzett úttörő vizsgálatokat a sejtek közötti kommunikáció felderítése céljából. Ő igazolta elsőként, hogy a sejtek rendkívül gyenge fénysugárzást bocsátanak ki, és ez a fény, melyet Gurwitsch mitogenetikus sugárzásnak nevezett információt hordoz: egy erőteljes osztódásban lévő sejtkultúra mitogenetikus sugárzását egy nyugalomban lévő sejttenyészetre irányítva, képes volt annak osztódását is serkenteni. Megdöbbentő kísérletei hosszú évekre a feledés homályába vesztek, míg a 70-es évek elején Fritz Albert Popp újból elvégezte azokat és mérési eredményeinek alapján lefektette a biofotonika tudományának alapjait, amely mára a biofizika egyik legígéretesebb és legtöbb diagnosztikai-terápiás lehetőségét magában rejtő ágává nőtte ki magát. Prof. Schumann fedezte fel az 50-es években a légkörben lezajló villámlások által a földfelszín és az ionoszféra közt N. Tesla G. Lakhovsky R. Rife

6 fellépő elektromágneses hullámokat, melyek pontosan meghatározható frekvenciája (7,8 Hz és ennek felharmonikusai) sok hasonlóságot mutat az agyhullámok frekvenciaeloszlásával. Valószínűsítik, hogy a Schumannrezonancia fontos szerepet tölt be az élőlények cirkadián ritmusának szabályozásában, ezért pl. mesterséges Schumann rezonancia-generátorokat építenek be az űrhajókba, melyek elhagyják a Föld természetes sugárzási körzetét, és ennek segítségével pótolják a hiányzó földi rezgéseket az asztronauták egészségének megőrzése érdekében. R. Adey ismerte fel, hogy az elektromágneses sugárzás élő szervezetekre gyakorolt hatásában a frekvencia mellett az adott jel intenzitása is döntő jelentőségű. Baromfiból származó agysejteket vizsgálva arra jutott, hogy a sejtek rezgésekre tanusított reakciói nemcsak a pontos frekvencia szerint változnak, de a reakció a jel intenzitásától is függ, mégpedig egy igen alacsony, meghatározott tartományban tapasztalható csak reakció. Ezen tartomány alatti, ill. ennél erősebb jelek esetén semminemű reakció nem figyelhető meg. Ezt a tartományt nevezzük Adey-ablaknak. Dr. Voll az általa kifejlesztett elektroakupunktúrás berendezés segítségével fényt derített arra, hogy a testfelszín bizonyos pontjainak elektromos állapota és a hozzájuk tartozó belső szervek állapota között összefüggés van. Mindezek a tudományos felfedezések alapozták meg az igazi áttörést a biorezonancia terápia területén amely Dr. Franz Morell német orvos nevéhez fűződik. Morell szerint a beteg szervezetében lévő rezgések szétválaszthatók harmonikus, azaz jó és diszharmonikus, rossz rezgésekre. Ezen rezgések átalakításával egy nagyhatású gyógymód lehetőségét teremtette meg. Morell felismerése azon alapult, ha szervezetünk képes a saját maga által előállított elektromos, mágneses és elektromágneses jelekkel önmagát szabályozni, akkor ezt hasonló, de külső jelek segítségével is el lehet érni. Ezáltal harmonizálható a szervezet működése, elősegíthető az önregeneráló mechanizmusok beindítása, vagyis a gyógyulás folyamata. A.Gurwitsch F.A.Popp Schumann-rezonancia jellegzetes spektruma Napjainkban számos, orvosokból, biológusokból és mérnökökből álló kutatócsoport foglalkozik különböző biorezonanciás készülékek fejlesztésével és gyártásával, melyek közül kiemelkedik a Brügemann és kutatócsoportja által irányított német Regumed cég a BICOM 2000 berendezés gyártója.

7 A BICOM 2000 berendezés felépítése és főbb tartozékai 1. Folyadékkristályos kijelző 2. Frekvenciasáv kijelzője 3. Autokalibráció indikátora 4. Terápiás mód programgombjai 5. Nyomtatóegység 6. Voll-féle diagnosztikai egység 7. Bemeneti és kimeneti serleg-elektródák 8. Kimeneti modulációs matracelektród (nagy méretű) 9. DMI (dinamikus mágneses impulzus) kapcsolója 10. Aranybevonatú kézelektródák 11. Főkapcsoló és indítógombok 12. Kimeneti modulációs lepedő (kis méretű)

8 A BICOM 2000 berendezés működése A BICOM 2000 berendezés a bemeneti kézelektródákon keresztül képes bioelektromos jelsorozatokat elvezetni a testfelületről, amit a beteg szervezete a készülék által előállított és kibocsátott speciális jelsorozatokra adott. A jelek eljutnak minden egyes sejthez, azok elektromos és mágneses tevékenységét rövid ideig befolyásolják. Az ennek hatására keletkező elektromos válaszjeleket a készülék elvezeti, a diszharmonikus rezgésmintákat a műszer kiértékeli, kijavítja, módosítja, inverzzé alakítja majd mint felerősített individuális terápiás rezgésmintát a szervezetnek azonnal visszasugározza a modulációs matracelektródákon keresztül. Az inverz hullámok eredője zérus, vagyis egy káros rezgésminta ily módon eliminálható a szervezetből. Csökken a fájdalom, felgyorsul a regeneráció és a sebgyógyulás, ezáltal a kezelések során a beteg önszabályozó és gyógyító folyamatait serkentjuk, optimális szintre állítjuk. Nagy előnye, hogy természeténél fogva felhasználási területe igen sokrétű, káros mellékhatása pedig egyáltalán nincs. A készülék diagnosztikai része egy Voll-rendszert is tartalmaz. A kézfejeken, lábfejeken, de a test bármely részén lévő elektromosan aktív pontok egyenáramú vezetőképesség-mérését lehet elvégezni. A berendezés a kapott eredményeket kiértékeli, és ezzel az orvos számára a diagnosztizáláshoz fontos információkat biztosít. A berendezéssel akár allergének, gyógyszerek, vagy bármely szervezetre ható anyag mérése, analízise is lehetséges. Rezgésminták és azok inverzei egymást semlegesítik Bemenő diszharmonikus rezgésminta Bemeneti elektróda Terápiás rezgésminta- A bemenő rezgésminta felerősített, modulált inverze Kimeneti modulációs lepedő A terápia vázlata

9 A BICOM 2000 biorezonancia-terápia alkalmazási területe A biorezonancia-kezelés legismertebb és legkiforrottabb kezelési javallatai a következők: allergiák, különösen élelmiszer és pollenallergia idült bőrbetegségek (ekzema, psoriasis, neurodermatitis) idült gyomor-és bélbetegségek (Crohn-betegség, vastagbél gyulladásos betegségei) szenvedélybetegségek (alkohol, nikotin, drogok) immungyengeség, fertőzésekre való hajlam daganatos betegek kiegészítő kezelése fájdalomcsillapítás, mozgásszervi betegségek méregtelenítés (máj -és veseműködés, ill. nyirokkeringés fokozása) krónikus, ill. funkcionális nőgyógyászati betegségek (menses zavarai, meddőség) krónikus légúti betegségek szív-és érrendszeri megbetegedések anyagcserebetegségek, endokrin zavarok sérülések, balesetek utáni regeneráció gyorsítása műtéti elő-és utókezelés energiahiányos állapotok, öregedési folyamatok lassítása megelőzés, időszakos állapotfelmérés, szűrővizsgálat DOHÁNYZÁSRÓL VALÓ LESZOKTATÁS (l. alább) Ellenjavallatok: epilepszia szívritmus-szabályzó nagyobb fém implantátumok akut fertőző, lázas betegségek, kivéve influenza terhesség első 3 hónapja Az Empátia Biomed Gyógycentrum rendelője

10 DOHÁNYZÁSRÓL VALÓ LESZOKTATÓ PROGRAM Egyik kiemelkedő alkalmazási terület a szenvedélybetegségeken belül a dohányzásról való leszoktatás, ami szomorú slágertéma Magyarországon is. A statisztikák eredményei szerint sajnálatosan ma is egyre nő a dohányosok száma hazánkban, és ami talán még riasztóbb, a dohányosok egyre fiatalabb korban válnak e szenvedély rabjaivá. Különösen veszélyes a várandós kismamák dohányzása, hiszen a kiszolgáltatott magzat vérébe a cigaretta méreganyagai szinte teljes mértékben felszívódnak, és számtalan káros hatást fejtenek ki. A főbb következmények: Állandó oxigénhiány Visszamaradottság a testsúlyban és a méretben Gyakori koraszülés Gyakori vetélés Fejlődési rendellenességek A magzat kiszolgáltatott, nincs módja védekezni!

11 Mit jelent a dohányzás az Ön életében? esztendővel rövidebb életet - Lassú, hosszas szenvedéssel járó halálos betegséget, legtöbbször tüdő- vagy gégerákot - Egyre gyengülő fizikumot, egyre romló ízlelést és szaglást - Mindezekért több millió kifizetett forintot Mit jelent a dohányzás egy cég életében? - Kevésbé egészséges dolgozókat - Dohányosonként legalább napi egy munkaóra kiesését - Rossz szagú, kellemetlen munkakörnyezetet Mit jelent a dohányzás az ország életében? - Egyre romló halálozási mutatókat - A népességfogyás ütemének növekedését - Az adóbevétel a dohányból évente kb. 60 milliárd forint, ugyanakkor a dohányzás elleni kampányokra csak 200 millió forintot fordít az állam. - A dohányzással összefüggésbe hozható betegségek kezelésével kapcsolatos kiadások, a járóbeteg, illetve kórházi ellátás költségei, táppénz, a gyógyszertámogatás, az idő előtti rokkantság, az idő előtti elhalálozás miatti költségveszteségek összértéke mintegy évi milliárd Ft! A DOHÁNYZÁS OKOZTA NEMZETGAZDASÁGI VESZTESÉGEK, TÁRSA- DALMI KÖLTSÉGEK MEGKÖZELÍTŐLEG 6:1, ill. 7:1 ARÁNYBAN ÁLLNAK A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEIVEL! Mindenkinek megéri abbahagyni! dohányos ember tüdeje, amelyben 10 év alatt kb. 5 kg kátrány rakódik le...! egészséges tüdő

12 A módszerünk lényege: A készülék bemeneti pohárelektródájába helyezett cigaretta (nikotinminta) jellemző elektromágneses rezgésmintázatát analizálja, majd invertálja, és felerősítve visszasugározza a szervezetbe a kimeneti modulációs lepedőn keresztül. Ezáltal a nikotinkötő helyek (sejtfelszíni receptorok) eredeti rezgésmintázatának helyreállítását segíti. A dohányzás által a szervezetbe került nikotin az utolsó cigaretta elszívását követően 48 óra alatt lebomlik, és ha ezalatt az idő alatt töröljük a receptorok nikotinra jellemző rezgésmintáit, akkor igen nagy az esélyünk az addikció leküzdésére. Az esetek legnagyobb többségében egyetlen kezelés hatásos és elegendő. Az egész eljárás nem vesz több időt igénybe egy óránál, nyugodt, fekvő testhelyzetben folyik, mialatt a páciens természetesen nem érez semmi fájdalmat, vagy kellemetlen jelenséget. Egyetlen, első olvasatra talán szokatlannak tűnő követelmény van, aminek a siker érdekében pácienseinknek meg kell felelni: ez pedig a kezelést követő igen intenzív, folyamatos folyadékbevitel. Erre azért van szükség, mert a kötéseiből felszabadult nikotin a veséken át tud csak távozni a szervezetből, a veseműködés fokozása végett pedig elkerülhetetlen a nagy mennyiségű folyadékbevitel. Pácienseinket ezért arra kérjük, hogy rendszeresen, félóránként igyanak meg egy-egy pohár ásványvizet, teát, gyümölcslevet, stb. Lényeges momentum ebben a folyamatosság, tapasztalataink szerint ez a terápia sikerének kulcsa. A meglepőnek hangzó napi 6-8 liternyi folyadékfogyasztás amúgy is hasznos és egészséges; mint a kutatások mutatják, a lakosság nagy része állandó enyhe dehidratáció állapotában él, ami számos betegség melegágya lehet. Gyakori kérdés a leszokás utáni hízás veszélye; ez azonban megfelelő táplálkozással, és némi rendszeres mozgással könnyedén elhárítható. Természetesen, ha ritkán is, de előfordul, hogy egy-egy páciensünk visszaszokik a cigarettára. Döntő többségük a vízfogyasztás elégtelen mennyisége miatt él át kudarcot, de nem szabad szem elől téveszteni a különféle stresszfaktorokat, illetve a pszichés problémákat sem. Ezen esetekben nagy segítség a támogató családi háttér, baráti kör. Általános tapasztalat, hogy közösségben jóval könnyebb a leszokás folyamata, könnyebb tartani a nehezen meghozott és oly fontos belső elhatározást. Az EMPÁTIA BIOMED immár saját tapasztalatai alapján is megerősítheti a német és lengyel praxisok e területen elért eredményeit. Szinte hihetetlen, de a mindössze negyedórán át tartó egyszeri biorezonanciás kezelés egy éves utánkövetéssel a páciensek mintegy 72%-a, egy hónapos utánkövetéssel pedig 90%-a esetében sikeresnek bizonyul! Ez az eredményesség többek között egy speciális fémkorongnak, ún. chipnek köszönhető, amely a terápiás rezgésmintákat tárolni képes. A chip belseje lágyvasból van, ez az anyag a külső elektromágneses hatások következtében képes finom mértékben megváltoztatni a kristályszerkezetét. Mivel a kezelés alatt a chipet a terápiás rezgések Schumannimpulzusokkal modulált formája éri, később, a testfelületen viselve a Földön mindenütt észlelhető Schumann-impulzusok mintegy gerjesztik a chipet, ami ennek következtében gyengébb intenzitással, de folyamatosan a terápiás rezgésmintát bocsájtja ki magából. A kezelés végeztével így a chip a páciens köldöke alá tapasztva további négy héten át - mintegy fenntartó kezelésként - folyamatosan adagolja a jótékony rezgéseket. Ez a rendkívül hatásos kiegészítő hazánkban ma még csak az EMPÁTIA BIOMED-nél hozzáférhető a betegek számára. Évtizedek óta masszívan dohányzó, napi 2 3 doboz cigarettát is elszívó emberek könnyedén, megvonási tünetek nélkül képesek megszabadulni romboló szenvedélyüktől e módszer segítségével.

13 Az EMPÁTIA BIOMED hazánkban jelenleg az egyetlen olyan vállalkozás, amely a terápia során felhasználható kellékek és kiegészítő berendezések teljes palettáját nyújtja pácienseinek. A dohányzásról való leszoktatásban szoros együttműködést kezdeményeztünk az Országos Dohányfüstmentes Egyesület (ODE), az Országos Alapellátási Intézet, a Humán Egészségügyi Magánszolgáltatók Egyesületének (HEME) valamint a Magyar Biofizikai Orvosi Társaság (MABOT) vezetőivel. A DOHÁNYZÁSSAL ÖSSZEFÜGGÉSBE HOZHATÓ MORTALITÁS MAGYARORSZÁGI ADATAI A dohányzás okozta halálozás arányai a világban: Azon országokban, ahol évtizedek óta elterjedt a dohányzás: a tüdőrák-halálozás %- áért, az összes rákhalálozás %-áért, az idült légúti betegségekben bekövetkező halálozás %-áért, a szív és érrendszeri halálozás %-áért a dohányzás okolható. A dohányzás okozta halálozás mértéke hazánkban: A világstatisztikai adatokat figyelembe véve naponta mintegy 77, évente pedig olyan embert: férfit és nőt veszítünk el, akiknek a halála összefüggésbe hozható a DOHÁNYZÁSSAL! Az EMPÁTIA BIOMED GYÓGYCENTRUM A TUMOROS BETEGSÉGEKBEN SZENVEDŐ, DOHÁNYZÁSRÓL LESZOKNI VÁGYÓ BETEGEKET TÉRÍTÉSMENTESEN KEZELI! A DOHÁNYOSOK 25 ÉVVEL KEVESEBBET ÉLNEK!

14 A MŰKÖDTETÉS FELTÉTELEI A biorezonancia-terápia praxisa hazánkban a 40/1997 (III.5.) természetgyógyászati tevékenységet szabályzó kormányrendelet alapján kizárólag orvosok által folytatható! A működési engedélyeket a helyi Állami Népegészségügyi -és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) adja ki. A BICOM 2000 készülék rendelkezik az összes (magyar, német, EU) szakhatósági engedéllyel. ORKI engedély száma: 1043/1994

BIOFIZIKAI ORVOSLÁSSAL A DOHÁNYZÁS ELLEN

BIOFIZIKAI ORVOSLÁSSAL A DOHÁNYZÁS ELLEN AZ ALTERNATÍV GYÓGYMÓDOK ITTHON ÉS KÜLFÖLDÖN BIOFIZIKAI ORVOSLÁSSAL A DOHÁNYZÁS ELLEN Dr. Molnár György igazgató főorvos, Empátia Biomed Gyógycentrum Szívbarát életmóddal a szív- és érrendszeri betegségek

Részletesebben

A REGUMED GMBH. RÖVID CÉGPORTRÉJA

A REGUMED GMBH. RÖVID CÉGPORTRÉJA A REGUMED GMBH. RÖVID CÉGPORTRÉJA Alapítás: 1976. május 1. Központ: Gräfelfing-München, Németország Irányítás: Hans Brügemann, a cég alapítója Ügyfelek, partnerek: humán-és állatorvosok, fogorvosok, természetgyógyászok

Részletesebben

A biorezonancia új aspektusa. Az energetikai medicina holisztikus lehetőségei Dr. Dusnoki Ágnes

A biorezonancia új aspektusa. Az energetikai medicina holisztikus lehetőségei Dr. Dusnoki Ágnes A biorezonancia új aspektusa Az energetikai medicina holisztikus lehetőségei Dr. Dusnoki Ágnes Sufi sohdar, professzor Angha tanítása Szerencsétlenség, hogy a klasszikus tudomány csak az emberi lét legfelső

Részletesebben

XVI. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és XI. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia. Balatonfüred 2014.szeptember 11-13.

XVI. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és XI. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia. Balatonfüred 2014.szeptember 11-13. XVI. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és XI. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Balatonfüred 2014.szeptember 11-13. Mától nem gyújtok rá! Mától nem gyújtok rá! Dohányzás leszokás nehézségei.

Részletesebben

Az atommag összetétele, radioaktivitás

Az atommag összetétele, radioaktivitás Az atommag összetétele, radioaktivitás Az atommag alkotórészei proton: pozitív töltésű részecske, töltése egyenlő az elektron töltésével, csak nem negatív, hanem pozitív: 1,6 10-19 C tömege az elektron

Részletesebben

A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei

A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei 1. A népegészségügyi ciklus A 2. A természeti és társadalmi környezet szerepe a populáció egészségi állapotának alakulásában 3. Primer, szekunder

Részletesebben

1. AMIT AZ AIDS-rl TUDNI KELL

1. AMIT AZ AIDS-rl TUDNI KELL 1. AMIT AZ AIDS-rl TUDNI KELL 1) Mi a szerepe a HIV-vírusnak az AIDS kialakulásában? 2) Hogyan, milyen módon terjedhet a HIV-vírus? a, b, c, 3) Sorolj fel két olyan testnedvet, amely tartalmazhatja a vírust?

Részletesebben

TIENS Multifunkcionális TÜSI készülék. Használja naponta! Bármikor! Bárhol! Gyakran Ismételt Kérdések

TIENS Multifunkcionális TÜSI készülék. Használja naponta! Bármikor! Bárhol! Gyakran Ismételt Kérdések TIENS Multifunkcionális TÜSI készülék Használja naponta! Bármikor! Bárhol! Gyakran Ismételt Kérdések 1. Pontosan mi is az a TIENS Multifunkcionális TÜSI készülék? A TIENS Multifunkcionális TÜSI készülék

Részletesebben

CieAura. Tiszta energia. (Pure Energy) (A termék dobozán szereplő szöveg fordítása.)

CieAura. Tiszta energia. (Pure Energy) (A termék dobozán szereplő szöveg fordítása.) Tiszta energia (Pure Energy) Tartós energia, egyensúly és mentális éberség egész nap. Egy kevés javulás Természetesen. energiákat a hologram chipekre. A CieAura energiái a test különböző akkupunktúrás

Részletesebben

Orgon Biotér Harmonizátor Katalógus.

Orgon Biotér Harmonizátor Katalógus. Orgon Biotér Harmonizátor Katalógus. Mint arra már több évszázaddal ezelőtti írásos emlékek is utalnak, az orvosok, gyógyítók és biológusok felfigyeltek az élő szervezeteket körülvevő és megtöltő energiára,

Részletesebben

KORUNK ÚJ KEZELÉSI MÓDJA A MAGNETOACUPUNKTURA

KORUNK ÚJ KEZELÉSI MÓDJA A MAGNETOACUPUNKTURA Dr. Sandra Sándor KORUNK ÚJ KEZELÉSI MÓDJA A MAGNETOACUPUNKTURA Sikereink a MagneVit Reflex T100 (CD-9) duplamágneses készülékkel Magnepharma Kft. ... az elektromosság révén az anyagi világ egyetlen nagy

Részletesebben

Az Arteriográfról mindenkinek, nem csak orvosoknak

Az Arteriográfról mindenkinek, nem csak orvosoknak Az Arteriográfról mindenkinek, nem csak orvosoknak Kíváncsi, mit takar az "artériás stiffness" kifejezés? Tudni szeretné, miért érdemes mérni az artériáinak életkorát? Foglalkoztatja az egészsége, és többet

Részletesebben

Egészséges életért a Mezőcsáti Kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH-09/1-2010-0008. Tájékoztató füzet

Egészséges életért a Mezőcsáti Kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH-09/1-2010-0008. Tájékoztató füzet Tájékoztató füzet A tartós, több éven keresztüli dohányzás nagymértékben növeli a valószínűségét annak, hogy az ember idő előtt hal meg valamilyen, a dohányzás következtében fellépő megbetegedésben. A

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001 TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001 EFI kialakítása a Rétsági Kistérségben a Előzmények A magyar lakosság egészségi állapota nem tükrözi az egészségügy fejlettségét A magyar gazdaság fejlettsége nem indokolja a

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Az Ultralieve Pro készülék...2. Az ultrahang előnyös hatásai...2. Milyen problémák kezelésére használható a készülék...

Tartalomjegyzék. Az Ultralieve Pro készülék...2. Az ultrahang előnyös hatásai...2. Milyen problémák kezelésére használható a készülék... Tartalomjegyzék Az Ultralieve Pro készülék...2 Az ultrahang előnyös hatásai...2 Milyen problémák kezelésére használható a készülék...2 A készüléket tilos használni...3 Az Ultralieve Pro részei...4 Az ultrahang

Részletesebben

DOHÁNYZÁS MEGELŐZÉST és DOHÁNYZÁSRÓL LESZOKÁST CÉLZÓ PROGRAM. Beszámoló. Készítette: Vásárhelyi Erika

DOHÁNYZÁS MEGELŐZÉST és DOHÁNYZÁSRÓL LESZOKÁST CÉLZÓ PROGRAM. Beszámoló. Készítette: Vásárhelyi Erika DOHÁNYZÁS MEGELŐZÉST és DOHÁNYZÁSRÓL LESZOKÁST CÉLZÓ PROGRAM Beszámoló Készítette: Vásárhelyi Erika Megvalósítás ideje: 2014.05.16-2014.06.13 Célcsoport: 6. osztály Célja: az általános iskoláskorú gyermekek

Részletesebben

Mágnesesség, elektromágnes, indukció Tudománytörténeti háttér Már i. e. 600 körül Thalész felfedezte, hogy Magnesia város mellett vannak olyan talált

Mágnesesség, elektromágnes, indukció Tudománytörténeti háttér Már i. e. 600 körül Thalész felfedezte, hogy Magnesia város mellett vannak olyan talált Mágnesesség, elektromágnes, indukció Tudománytörténeti háttér Már i. e. 600 körül Thalész felfedezte, hogy Magnesia város mellett vannak olyan talált ércek, amelyek vonzzák a vasat. Ezeket mágnesnek nevezték

Részletesebben

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR az OkTaTÓaNyag a magyar DiabeTes Társaság vezetôsége megbízásából, a sanofi TámOgaTásával készült készítette a magyar DiabeTes Társaság edukációs

Részletesebben

XVIII. ORSZÁGOS JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSI KONFERENCIA

XVIII. ORSZÁGOS JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSI KONFERENCIA XVIII. ORSZÁGOS JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSI KONFERENCIA 2016. 09.16. EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS INTEGRÁLÁSA SZAKELLÁTÁSBA SZERZŐK: DR RABÓCZKI ANITA FŐIGAZGATÓ DR SUSKÓ MIHÁLY NŐGYÓGYÁSZ FŐORVOS SZAKÁCS IBOLYA EFI

Részletesebben

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Orvosi pszichológia előadás 2. hét Merza Katalin merza.katalin@sph.unideb.hu Egészségmagatartás fogalma Minden olyan

Részletesebben

A szív- és érrendszeri megbetegedések

A szív- és érrendszeri megbetegedések A szív- és érrendszeri megbetegedések A szív- és érrendszeri betegségek mind a megbetegedések számát, mind a halálozást tekintve vezető helyet foglalnak el a fejlett ipari országokbanköztük hazánkban is.

Részletesebben

HARCBAN A BŐRRÁKKAL. Elsősegély a bőrnek! UVB sugárzás Leégés Bőrrák

HARCBAN A BŐRRÁKKAL. Elsősegély a bőrnek! UVB sugárzás Leégés Bőrrák HARCBAN A BŐRRÁKKAL Elsősegély a bőrnek! UVB sugárzás Leégés Bőrrák A nap nem ellenség, hanem az élet forrása, amihez évezredeken keresztül volt időnk alkalmazkodni. Napfényre szüksége van az emberi szervezetnek

Részletesebben

Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra

Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra A cukorbetegség (diabetes mellitus) a szénhidrátanyagcsere zavara, amely a vérben, illetve a testnedvekben megemelkedett cukorszinttel és kóros anyagcseretermékekkel

Részletesebben

XV. Országos JáróbetegSzakellátási Konferencia és X. Országos JáróbetegSzakdolgozói Konferencia. Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14.

XV. Országos JáróbetegSzakellátási Konferencia és X. Országos JáróbetegSzakdolgozói Konferencia. Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14. XV. Országos JáróbetegSzakellátási Konferencia és X. Országos JáróbetegSzakdolgozói Konferencia Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14. Gellai Nándor gyógytornász-fizioterapeuta Dr. Berecz Zsuzsanna reumatológus

Részletesebben

TÁMOP 6.1.2/11/3-2012-0012 Egészségfejlesztési irodák létrehozása és fejlesztése Háziorvosi tájékoztatás

TÁMOP 6.1.2/11/3-2012-0012 Egészségfejlesztési irodák létrehozása és fejlesztése Háziorvosi tájékoztatás A A kaposvári kistérs rség egészs szségfejlesztése TÁMOP 6.1.2/11/3-2012-0012 Egészségfejlesztési irodák létrehozása és fejlesztése Háziorvosi tájékoztatás Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 2013.

Részletesebben

(A készülékek Harmónia és Tükör üzemmódjai Háttér Rezonancia Sugárzás üzemmód)

(A készülékek Harmónia és Tükör üzemmódjai Háttér Rezonancia Sugárzás üzemmód) A biológiai objektumoknak és a félvezető anyagoknak a TrioMed-családhoz (BioTrEM-technológia) tartozó készülékekben történő kölcsönhatása, a háttéreffektus klinikai alkalmazásának indoklása (A készülékek

Részletesebben

Infravörös melegítők. Az infravörös sugárzás jótékony hatása az egészségre

Infravörös melegítők. Az infravörös sugárzás jótékony hatása az egészségre Infravörös melegítők Infravörös melegítőink ökológiai alternatívát jelentenek a hagyományos fűtőanyag alapú készülékekkel szemben. Készülékeink nagytömegű meleget állítanak elő, anélkül, hogy szennyeznék

Részletesebben

ORAFLOR. A szájflóra kutatás innovatív termékei

ORAFLOR. A szájflóra kutatás innovatív termékei ORAFLOR A szájflóra kutatás innovatív termékei A szájflóra A szájban élő organizmusok összessége. A szervezet egészségi állapotának egyik fontos tényezője és tükre Elsődleges feladata a védelem. Folyamatosan

Részletesebben

A fény mint elektromágneses hullám és mint fényrészecske

A fény mint elektromágneses hullám és mint fényrészecske A fény mint elektromágneses hullám és mint fényrészecske Segítség az 5. tétel (Hogyan alkalmazható a hullám-részecske kettősség gondolata a fénysugárzás esetében?) megértéséhez és megtanulásához, továbbá

Részletesebben

Próbálja ki az új ActiveBio + gyógylámpát!

Próbálja ki az új ActiveBio + gyógylámpát! Próbálja ki az új ActiveBio + gyógylámpát! Nagyon magas, 99% feletti polarizációs fok Nagy fényintenzitás Nagy kilépő fénysugár Könnyű kezelhetőség Tetszés szerinti magasságban és szögben állítható állvány

Részletesebben

Az elektron hullámtermészete. Készítette Kiss László

Az elektron hullámtermészete. Készítette Kiss László Az elektron hullámtermészete Készítette Kiss László Az elektron részecske jellemzői Az elektront Joseph John Thomson fedezte fel 1897-ben. 1906-ban Nobel díj! Az elektronoknak, az elektromos és mágneses

Részletesebben

LESZOKNA A DOHÁNYZÁSRÓL? KÉRJEN SEGÍTSÉGET ORVOSÁTÓL ÉS ÉLVEZZE EGY EGÉSZSÉGESEBB ÉLET MINDEN PILLANATÁT! AMI A LEGFONTOSABB: NE ADJA FEL!

LESZOKNA A DOHÁNYZÁSRÓL? KÉRJEN SEGÍTSÉGET ORVOSÁTÓL ÉS ÉLVEZZE EGY EGÉSZSÉGESEBB ÉLET MINDEN PILLANATÁT! AMI A LEGFONTOSABB: NE ADJA FEL! LESZOKNA A DOHÁNYZÁSRÓL? KÉRJEN SEGÍTSÉGET ORVOSÁTÓL ÉS ÉLVEZZE EGY EGÉSZSÉGESEBB ÉLET MINDEN PILLANATÁT! AMI A LEGFONTOSABB: NE ADJA FEL! A leszokásra való felkészülés Elhatározta, hogy le fog szokni

Részletesebben

LÉLEGEZZEN KÖNNYEBBEN TERMÉSZETESEN!

LÉLEGEZZEN KÖNNYEBBEN TERMÉSZETESEN! LÉLEGEZZEN KÖNNYEBBEN TERMÉSZETESEN! A FOLYAMATOSAN NÖVEKVÕ LEVEGÕSZENNYEZÉSSEL EGYENES ARÁNYBAN NÖVEKSZIK A LÉGÚTI BETEGSÉGEKBEN SZENVEDÕK SZÁMA, KÜLÖNÖSEN A GYEREKEKNÉL. HASZNÁLD A TERMÉSZET EREJÉT //

Részletesebben

A 4 FEJES EMOTION RF4

A 4 FEJES EMOTION RF4 EURÓPÁBAN ELSÔKÉNT MAGYARORSZÁGON A RÁDIÓFREKVENCIÁS CSÚCSKÉSZÜLÉK A 4 FEJES TÖBB PÓLUS, KOMBINÁLT ERÔTÉR, FOKOZOTT HATÉKONYSÁG 1 Innováció A multipoláris rádiófrekvenciás technológia a legújabb tudományos

Részletesebben

Plazma elektron spray ionizáló rendszer

Plazma elektron spray ionizáló rendszer Plazma elektron spray ionizáló rendszer tartalom Ismertetés 2... Fő funkciók 5... Jellemzők 7... Üzemmódok és alkalmazás 9... Tesztek és tanúsítványok 10... Technikai adatok 12... Csomagolás 13... 1. Ismertetés

Részletesebben

Dohányzás Leszokást Támogató Módszertani Központ Tüdőgondozókban végzett tanácsadás adatlapjai (v6)

Dohányzás Leszokást Támogató Módszertani Központ Tüdőgondozókban végzett tanácsadás adatlapjai (v6) Dohányzás Leszokást Támogató Módszertani Központ Tüdőgondozókban végzett tanácsadás adatlapjai (v6) A. INTÉZMÉNYI ADATOK A [*]-gal jelölt kérdések megválaszolása kötelező. 1. [*] Kapcsolatfelvétel dátuma:

Részletesebben

TDK lehetőségek az MTA TTK Enzimológiai Intézetben

TDK lehetőségek az MTA TTK Enzimológiai Intézetben TDK lehetőségek az MTA TTK Enzimológiai Intézetben Vértessy G. Beáta egyetemi tanár TDK mind 1-3 helyezettek OTDK Pro Scientia különdíj 1 második díj Diákjaink Eredményei Zsűri különdíj 2 első díj OTDK

Részletesebben

Fizika Vetélkedő 8 oszt. 2013

Fizika Vetélkedő 8 oszt. 2013 Fizika Vetélkedő 8 oszt. 2013 Osztályz«grade» Tárgy:«subject» at: Dátum:«date» 1 Hány proton elektromos töltése egyenlő nagyságú 6 elektron töltésével 2 Melyik állítás fogadható el az alábbiak közül? A

Részletesebben

Dohányzás Leszokást Támogató Módszertani Központ Tüdőgondozókban végzett tanácsadás jegyzőkönyve (v2)

Dohányzás Leszokást Támogató Módszertani Központ Tüdőgondozókban végzett tanácsadás jegyzőkönyve (v2) Dohányzás Leszokást Támogató Módszertani Központ Tüdőgondozókban végzett tanácsadás jegyzőkönyve (v2) A. INTÉZMÉNYI ADATOK 1. [*] Kapcsolatfelvétel dátuma: 2. [*] Intézmény neve: 3. [*] Intézmény OEP kódja:

Részletesebben

AZ EGYENÁRAM HATÁSAI

AZ EGYENÁRAM HATÁSAI AZ EGYENÁRAM HATÁSAI 1) HŐHATÁS Az elektromos áram hatására a zseblámpa világít, mert izzószála felmelegszik, izzásba jön. Oka: az áramló elektronok kölcsönhatásba kerülnek a vezető helyhez kötött részecskéivel,

Részletesebben

Az anyagi rendszer fogalma, csoportosítása

Az anyagi rendszer fogalma, csoportosítása Az anyagi rendszer fogalma, csoportosítása A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011 1 1 A rendszer fogalma A körülöttünk levő anyagi világot atomok, ionok, molekulák építik

Részletesebben

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27.

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Az elhízás hatása az emberi szervezetre Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Melyek az élő szervezet elemi életjelenségei közül minőségében testtömeg

Részletesebben

A kiválasztó szervrendszer és betegségei

A kiválasztó szervrendszer és betegségei A kiválasztó szervrendszer és betegségei A szervezetben az anyagcsere során számtalan káros és felesleges anyag képződik. A sejtek bomlástermékei, a bekerült mérgezőanyagok, mind-mind eltávolításra várnak.

Részletesebben

Lássunk tehát egy közérthető magyarázatot a biorezonancia működéséről, és hogy milyen lehetőségeket tartogat számunkra a biorezonancia terápia...

Lássunk tehát egy közérthető magyarázatot a biorezonancia működéséről, és hogy milyen lehetőségeket tartogat számunkra a biorezonancia terápia... A biorezonancia a jövő orvostudományának egyik legnagyobb ígérete, mivel a szervezet legalapvetőbb folyamatainak befolyásolásával beindítja, serkenti a szervezet önregenerációját. Manapság egyre többet

Részletesebben

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan 11. évfolyam BIOLÓGIA 1. Az emberi test szabályozása Idegi szabályozás Hormonális szabályozás 2. Az érzékelés Szaglás, tapintás, látás, íz érzéklés, 3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz

Részletesebben

A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései. Károlyiné Csicsely Katalin Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet

A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései. Károlyiné Csicsely Katalin Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet A dohányzás emésztőrendszeri ártalmai Étvágytalanság. Ízérzékelés tompul. Emésztési panaszok. Gyakrabban

Részletesebben

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István OPTIKA Fénykibocsátás mechanizmusa Dr. Seres István Bohr modell Niels Bohr (19) Rutherford felfedezte az atommagot, és igazolta, hogy negatív töltésű elektronok keringenek körülötte. Niels Bohr Bohr ezt

Részletesebben

1. RÖVID VAGY HOSSZÚ TÁVÚ HATÁS

1. RÖVID VAGY HOSSZÚ TÁVÚ HATÁS : Iskola neve: Max : 20 1. RÖVID VAGY HOSSZÚ TÁVÚ HATÁS 1. a Válogasd szét az alkohol hatásai közül, melyek a rövid és hosszú távú hatásai az alkoholnak! (10 ) Rövid távú hatások : Hosszú távú hatások:

Részletesebben

Elso elemzés Example Athletic

Elso elemzés Example Athletic 50 KHz R 520 Xc 69 [Víz és BCM zsír nélkül] A mérés 11.07.2005 Ido 15:20 dátuma: Név: Example Athletic Születési dátum: 22.07.1978 Keresztnév: Kor:: 26 Év Neme: férfi Magasság: 1,70 m Mérés sz.: 1 Számított

Részletesebben

KORSZERŰ KARDIOLÓGIAI ELLÁTÁS ESZKÖZBESZERZÉS ÚTJÁN TÖRTÉNŐ FEJLESZTÉSE A BALATONFÜREDI ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZBAN

KORSZERŰ KARDIOLÓGIAI ELLÁTÁS ESZKÖZBESZERZÉS ÚTJÁN TÖRTÉNŐ FEJLESZTÉSE A BALATONFÜREDI ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZBAN 2016.06.20 ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ BALATONFÜRED SAJTÓKÖZLEMÉNY KORSZERŰ KARDIOLÓGIAI ELLÁTÁS ESZKÖZBESZERZÉS ÚTJÁN TÖRTÉNŐ FEJLESZTÉSE A BALATONFÜREDI ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZBAN Az Európai Unió és a Magyar Állam által

Részletesebben

E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v -

E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v - Az egészség nem minden, de az egészség nélkül a minden is semmi. E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v - (Arthur Schopenhauer) Életkora Neme (kérem, húzza alá) nő férfi Legmagasabb iskolai végzettsége

Részletesebben

Tüdőszűrés CT-vel, ha hatékony szűrővizsgálatot szeretnél! Online bejelentkezés CT vizsgálatra. Kattintson ide!

Tüdőszűrés CT-vel, ha hatékony szűrővizsgálatot szeretnél! Online bejelentkezés CT vizsgálatra. Kattintson ide! Tüdőszűrés CT-vel, ha hatékony szűrővizsgálatot szeretnél! Nap mint nap, emberek millió szenvednek valamilyen tüdőbetegség következtében, ráadásul a halálokok között is vezető szerepet betöltő COPD előfordulása

Részletesebben

Osztályozó vizsga anyagok. Fizika

Osztályozó vizsga anyagok. Fizika Osztályozó vizsga anyagok Fizika 9. osztály Kinematika Mozgás és kölcsönhatás Az egyenes vonalú egyenletes mozgás leírása A sebesség fogalma, egységei A sebesség iránya Vektormennyiség fogalma Az egyenes

Részletesebben

1. SI mértékegységrendszer

1. SI mértékegységrendszer I. ALAPFOGALMAK 1. SI mértékegységrendszer Alapegységek 1 Hosszúság (l): méter (m) 2 Tömeg (m): kilogramm (kg) 3 Idő (t): másodperc (s) 4 Áramerősség (I): amper (A) 5 Hőmérséklet (T): kelvin (K) 6 Anyagmennyiség

Részletesebben

Dynasit Dinamikus ülőpárnák

Dynasit Dinamikus ülőpárnák Dinamikus ülőpárnák 1. Üljünk egészségesen! Felejtse el a statikus, mozgás nélküli ülést, vigyen dinamikát az ülésbe! Ébressze fel izmait, mozogjon többet ülés közben! Évente átlagosan több, mint 3000

Részletesebben

FIZIKA. Váltóáramú hálózatok, elektromágneses hullámok

FIZIKA. Váltóáramú hálózatok, elektromágneses hullámok Váltóáramú hálózatok, elektromágneses Váltóáramú hálózatok Maxwell egyenletek Elektromágneses Váltófeszültség (t) = B A w sinwt = sinwt maximális feszültség w= pf körfrekvencia 4 3 - - -3-4,5,,5,,5,3,35

Részletesebben

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény Elektromos ellenállás Az anyag részecskéi akadályozzák a töltések mozgását. Ezt a tulajdonságot nevezzük elektromos ellenállásnak. Annak a fogyasztónak

Részletesebben

Mi van a Lajtner Machine hátterében?

Mi van a Lajtner Machine hátterében? 1 Mi van a Lajtner Machine hátterében? Ma egyeduralkodó álláspont, hogy a gondolat nem más, mint az agy elektromos (elektromágneses) jele. Ezek az elektromágneses jelek képesek elhagyni az agyat, kilépnek

Részletesebben

Gépi tanulás és Mintafelismerés

Gépi tanulás és Mintafelismerés Gépi tanulás és Mintafelismerés jegyzet Csató Lehel Matematika-Informatika Tanszék BabesBolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 2007 Aug. 20 2 1. fejezet Bevezet A mesterséges intelligencia azon módszereit,

Részletesebben

Az elhízás, a bulimia, az anorexia. Az elhízás

Az elhízás, a bulimia, az anorexia. Az elhízás Az elhízás, a bulimia, az anorexia Az elhízás Elhízás vagy túlsúlyosság elhízás a testsúly a kívánatosnál 20%-kal nagyobb túlsúlyosság a magasabb testsúly megoszlik az izmok, csontok, zsír és víz tömege

Részletesebben

Test-elemzés. Ezzel 100%-os lefedettséget ér el. TANITA digitális mérleg. Rendkívül gyors elemzést tesz lehetővé.

Test-elemzés. Ezzel 100%-os lefedettséget ér el. TANITA digitális mérleg. Rendkívül gyors elemzést tesz lehetővé. Test-elemzés Bioelektromos impedancia mérés 5 különböző pályán kerül mérésre (lábtól-lábig, kéztől-kézig, bal kéztől a jobb lábig, jobb kéztől a bal lábig, bal kéztől a bal lábig). Ezzel 100%-os lefedettséget

Részletesebben

TRANSZPORTFOLYAMATOK A SEJTEKBEN

TRANSZPORTFOLYAMATOK A SEJTEKBEN 16 A sejtek felépítése és mûködése TRANSZPORTFOLYAMATOK A SEJTEKBEN 1. Sejtmembrán elektronmikroszkópos felvétele mitokondrium (energiatermelõ és lebontó folyamatok) citoplazma (fehérjeszintézis, anyag

Részletesebben

Immunológia I. 2. előadás. Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu)

Immunológia I. 2. előadás. Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu) Immunológia I. 2. előadás Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu) Az immunválasz kialakulása A veleszületett és az adaptív immunválasz összefonódása A veleszületett immunválasz mechanizmusai A veleszületett

Részletesebben

Elektromos áram. Vezetési jelenségek

Elektromos áram. Vezetési jelenségek Elektromos áram. Vezetési jelenségek Emlékeztető Elektromos áram: töltéshordozók egyirányú áramlása Áramkör részei: áramforrás, vezető, fogyasztó Áramköri jelek Emlékeztető Elektromos áram hatásai: Kémiai

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! Cetirizin-ratiopharm 10 mg filmtabletta Cetirizin-ratiopharm 10 mg filmtabletta

Részletesebben

Gynostemma. Kenneth Anderson: Az Ötlevelű gynostemma (Gynostemma pentahyllum) hatása:

Gynostemma. Kenneth Anderson: Az Ötlevelű gynostemma (Gynostemma pentahyllum) hatása: Kenneth Anderson: Az Ötlevelű gynostemma (Gynostemma pentahyllum) hatása: Valamennyien hallottunk már arról, hogy a ginzeng mennyire hatékonyan erősíti az immunrendszert és tölti fel energiával a szervezetet.

Részletesebben

Tóthné Fülep Beatrix. Korszerű lehetőségek a fizioterápiában III. Hévíz 2016.01.29.-30.

Tóthné Fülep Beatrix. Korszerű lehetőségek a fizioterápiában III. Hévíz 2016.01.29.-30. Tóthné Fülep Beatrix Korszerű lehetőségek a fizioterápiában III. Hévíz 2016.01.29.-30. A milliméteres terápia mechanizmusa az élet meghosszabbításának mechanizmusa Rodstat I.V. akadémikus A milliméteres-terápia

Részletesebben

A VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA

A VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA A VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA www.evp.hu A víz az élet forrása: víz nélkül nincs, és nem is lehetséges egészséges élet. A víz lehetővé teszi a vérkeringést, segíti a sejtek működését és a test méregtelenítését,

Részletesebben

A TÖMEGSPEKTROMETRIA ALAPJAI

A TÖMEGSPEKTROMETRIA ALAPJAI A TÖMEGSPEKTROMETRIA ALAPJAI web.inc.bme.hu/csonka/csg/oktat/tomegsp.doc alapján tömeg-töltés arány szerinti szétválasztás a legérzékenyebb módszerek közé tartozik (Nagyon kis anyagmennyiség kimutatására

Részletesebben

Veszprémi Edit és Kalapos Miklós Péter

Veszprémi Edit és Kalapos Miklós Péter Veszprémi Edit és Kalapos Miklós Péter Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat Addiktológiai Gondozó és Szakrendelés Az addiktológiai konzultáns szerepe a szenvedélybetegek járóbeteg ellátásában. Egy család

Részletesebben

Orvosi jelfeldolgozás. Információ. Információtartalom. Jelek osztályozása De, mi az a jel?

Orvosi jelfeldolgozás. Információ. Információtartalom. Jelek osztályozása De, mi az a jel? Orvosi jelfeldolgozás Információ De, mi az a jel? Jel: Információt szolgáltat (információ: új ismeretanyag, amely csökkenti a bizonytalanságot).. Megjelent.. Panasza? információ:. Egy beteg.. Fáj a fogam.

Részletesebben

NES Terápia - A jövő terápiája!

NES Terápia - A jövő terápiája! Minden élőlényt, beleértve a földet is számtalan elektromágneses mező veszi körül. Ezeknek a mezőknek különböző geometriai alakjuk van és a csakrákban, meridiánokban mozgó energia és a tudatosság hozza

Részletesebben

A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén

A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén Dr. Sárkány Csaba háziorvos, üzemorvos MIÉRT? TÉNYEK, SZÁMOK,

Részletesebben

Korszerű Diagnosztikai Módszerek

Korszerű Diagnosztikai Módszerek Korszerű Diagnosztikai Módszerek Szabó József Zoltán Főiskolai adjunktus Mechatronikai és Autótechnikai Intézet Fszt. 29. 3. Előadás Rezgésmérés műszerek és módszerek A gépek rezgései A gépek nem merev

Részletesebben

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház. Budapest

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház. Budapest Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház Budapest Füstbe ment terv? Elfüstölt életek? Soha ne add fel, hogy gyermekeink, SOHA ne DOHÁNYOZZANAK! Együtt neveljünk fel egy olyan nemzedéket akik már születésük pillanatában

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0584. Dömötöri Sándor Vendéglátó Kft. egészségre nevelési programja EGÉSZSÉGNAP

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0584. Dömötöri Sándor Vendéglátó Kft. egészségre nevelési programja EGÉSZSÉGNAP Dömötöri Sándor Vendéglátó Kft. egészségre nevelési programja EGÉSZSÉGNAP A dohányzás a burgonyafélék családjába tartozó dohánynövény leveleinek élvezete. Valószínűleg először Kolumbusz és társai találkoztak

Részletesebben

Vizsgálataink. EKG (Elektrokardiogramm) A míg az lész, a mi vagy. (Goethe)

Vizsgálataink. EKG (Elektrokardiogramm) A míg az lész, a mi vagy. (Goethe) Kardiológiai Szakrendelés Dr. Füsi Gabriella Kardiológus Főorvos Élni való minden élet, Csak magadhoz hű maradj. Veszteség nem érhet téged, A míg az lész, a mi vagy. (Goethe) Vizsgálataink EKG (Elektrokardiogramm)

Részletesebben

Mágneses mező jellemzése

Mágneses mező jellemzése pólusok dipólus mező mező jellemzése vonalak pólusok dipólus mező kölcsönhatás A mágnesek egymásra és a vastárgyakra erőhatást fejtenek ki. vonalak vonzó és taszító erő pólusok dipólus mező pólusok északi

Részletesebben

Megehetők-e az orvostechnikai eszközök?

Megehetők-e az orvostechnikai eszközök? Megehetők-e az orvostechnikai eszközök? Az orvostechnikai eszközök fogalmi és besorolási szabályai 2014. március 28., Budapest Balázs György Ferenc, GYEMSZI- EMKI Főosztályvezető Az egészségügyről szóló

Részletesebben

Káros Elektromos Sugárzás Értékek Otthonunkban (http://quantumrider.wordpress.com)

Káros Elektromos Sugárzás Értékek Otthonunkban (http://quantumrider.wordpress.com) Káros Elektromos Sugárzás Értékek Otthonunkban (http://quantumrider.wordpress.com) Wednesday, April 27, 2011 Néhány egyszerű példa azzal kapcsolatosan, hogy egy átlagos lakásban milyen elektromos sugárzás

Részletesebben

BIOLÓGIAI FOGÁSZAT FEKETE SZABOLCS

BIOLÓGIAI FOGÁSZAT FEKETE SZABOLCS BIOLÓGIAI FOGÁSZAT FEKETE SZABOLCS - 2016 Biológiai fogászat A komplementer medicina része, Magyarországon 1993 óta oktatják Érinti a homeopátia (tüneti és alkati szerekkel akár lokálisan is), reflexológia,

Részletesebben

Farkas-Transz Szállítási Kft.

Farkas-Transz Szállítási Kft. Farkas-Transz Szállítási Kft. CSOPORTFOGLALKOZÁS DIETETIKUS BEVONÁSÁVAL A SZÍV- ÉS ÉRREND- SZERI BETEGSÉGEK MEGELŐZÉSÉRE Szív- és érrendszeri betegségek megelőzése Csoportfoglalkozás dietetikus bevonásával

Részletesebben

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA 9. évfolyam Osztályozóvizsga tananyaga A testek mozgása 1. Egyenes vonalú egyenletes mozgás 2. Változó mozgás: gyorsulás fogalma, szabadon eső test mozgása 3. Bolygók mozgása: Kepler törvények A Newtoni

Részletesebben

AMS Hereimplantátum Használati útmutató

AMS Hereimplantátum Használati útmutató AMS Hereimplantátum Használati útmutató Magyar Leírás Az AMS hereimplantátum szilikon elasztomerből készült, a férfi herezacskóban levő here alakját utánzó formában. Az implantátum steril állapotban kerül

Részletesebben

ATOMMODELLEK, SZÍNKÉP, KVANTUMSZÁMOK. Kalocsai Angéla, Kozma Enikő

ATOMMODELLEK, SZÍNKÉP, KVANTUMSZÁMOK. Kalocsai Angéla, Kozma Enikő ATOMMODELLEK, SZÍNKÉP, KVANTUMSZÁMOK Kalocsai Angéla, Kozma Enikő RUTHERFORD-FÉLE ATOMMODELL HIBÁI Elektromágneses sugárzáselmélettel ellentmondásban van Mivel: a keringő elektronok gyorsulnak Energiamegmaradás

Részletesebben

FÜLAKUPUNKTÚRÁS ALAPISMERETEK

FÜLAKUPUNKTÚRÁS ALAPISMERETEK FÜLAKUPUNKTÚRÁS ALAPISMERETEK A TESTTÁJAK, SZERVEK KIVETÜLÉSE A FÜLKAGYLÓN Testünk egyik mikroakupunktúrás rendszere a fül, megtalálható rajta valamennyi szervünk kivetülési pontja, melynek ingerlésével

Részletesebben

ALKOHOLSZONDA. Az alkoholszonda a kilélegzett levegő vér-alkohol koncentrációjának mérésére szolgál. Az alkoholszonda által

ALKOHOLSZONDA. Az alkoholszonda a kilélegzett levegő vér-alkohol koncentrációjának mérésére szolgál. Az alkoholszonda által ALKOHOLSZONDA Használati útmutató Az első használat előtt olvassa el a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg. AZ ALKOHOLSZONDA A VÉRBEN LÉVŐ ALKOHOLSZINT TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ MÉRÉSÉRE SZOLGÁL! A

Részletesebben

Öngyógyító Lenti Kistérség. Egészségfejlesztés az összefogás erejével. Dr. Fekete Zoltán Öngyógyító Lenti Kistérség Nyitó konferencia 2014. 02. 28.

Öngyógyító Lenti Kistérség. Egészségfejlesztés az összefogás erejével. Dr. Fekete Zoltán Öngyógyító Lenti Kistérség Nyitó konferencia 2014. 02. 28. Öngyógyító Lenti Kistérség Egészségfejlesztés az összefogás erejével Dr. Fekete Zoltán Öngyógyító Lenti Kistérség Nyitó konferencia 2014. 02. 28. Összefogás - Együttműködés Egészségügyi kormányzat OEFI

Részletesebben

Népegészségügyi szűrővizsgálatok jelentősége, különös tekintettel az emlőszűrésre

Népegészségügyi szűrővizsgálatok jelentősége, különös tekintettel az emlőszűrésre Népegészségügyi szűrővizsgálatok jelentősége, különös tekintettel az emlőszűrésre Dr. Beke Gabriella megyei tiszti főorvos Rózsáné Rigó Éva megyei szűrési koordinátor Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

Orvosok részére Megkötés és méregtelenítés Baktericid hatás Nyálkahártya regenerálás

Orvosok részére Megkötés és méregtelenítés Baktericid hatás Nyálkahártya regenerálás Orvosok részére Az Enterosgel egy természetes, szilikon-alapú készítmény a mérgező anyagok szervezetből történő eltávolítására, a mikrobiocenosis beszabályozására, valamint a nyálkahártya hámszövet és

Részletesebben

Meleg, természetes módon

Meleg, természetes módon Meleg, természetes módon INFRAVÖRÖS FŰTÉS a láthatatlan fény www.solarcellhungary.com A láthatatlan fény Az infravörös hullám láthatatlan, mely fénysebességgel éri el a Naptól Földünket. Ellentétben az

Részletesebben

ELEKTROMÁGNESES REZGÉSEK. a 11. B-nek

ELEKTROMÁGNESES REZGÉSEK. a 11. B-nek ELEKTROMÁGNESES REZGÉSEK a 11. B-nek Elektromos Kondenzátor: töltés tárolására szolgáló eszköz (szó szerint összesűrít) Kapacitás (C): hány töltés fér el rajta 1 V-on A homogén elektromos mező energiát

Részletesebben

PAINFREE. Elektromágneses készülék otthoni használatra HASZNÁLATI UTASÍTÁS

PAINFREE. Elektromágneses készülék otthoni használatra HASZNÁLATI UTASÍTÁS PAINFREE Elektromágneses készülék otthoni használatra HASZNÁLATI UTASÍTÁS BEVEZETÉS Gratulálunk új Painfree készülékéhez! A Painfree egy igazán lenyűgöző és hasznos készülék. A Painfree igazoltan segít

Részletesebben

PAINFREE. Elektromágneses készülék otthoni használatra HASZNÁLATI UTASÍTÁS

PAINFREE. Elektromágneses készülék otthoni használatra HASZNÁLATI UTASÍTÁS PAINFREE Elektromágneses készülék otthoni használatra HASZNÁLATI UTASÍTÁS BEVEZETÉS Gratulálunk új Painfree készülékéhez! A Painfree egy igazán lenyűgöző és hasznos készülék. A Painfree igazoltan segít

Részletesebben

III. melléklet. Az Alkalmazási előírás és a Betegtájékoztató vonatkozó fejezeteiben szükséges módosítások

III. melléklet. Az Alkalmazási előírás és a Betegtájékoztató vonatkozó fejezeteiben szükséges módosítások III. melléklet Az Alkalmazási előírás és a Betegtájékoztató vonatkozó fejezeteiben szükséges módosítások Megjegyzés: Ezen alkalmazási előírás, betegtájékoztató és cimkeszöveg a referál eljárás eredményeként

Részletesebben

FUSION VITAL ÉLETMÓD ELEMZÉS

FUSION VITAL ÉLETMÓD ELEMZÉS FUSION VITAL ÉLETMÓD ELEMZÉS STRESSZ ÉS FELTÖLTŐDÉS - ÁTTEKINTÉS 1 (2) Mérési információk: Életkor (év) 41 Nyugalmi pulzusszám 66 Testmagasság (cm) 170 Maximális pulzusszám 183 Testsúly (kg) 82 Body Mass

Részletesebben

TestLine - Fizika 8. évfolyam elektromosság alapok Minta feladatsor

TestLine - Fizika 8. évfolyam elektromosság alapok Minta feladatsor Mi az áramerősség fogalma? (1 helyes válasz) 1. 1:56 Normál Egységnyi idő alatt áthaladó töltések száma. Egységnyi idő alatt áthaladó feszültségek száma. Egységnyi idő alatt áthaladó áramerősségek száma.

Részletesebben

Elektromos áram, áramkör

Elektromos áram, áramkör Elektromos áram, áramkör Az anyagok szerkezete Az anyagokat atomok, molekulák építik fel, ezekben negatív elektromos állapotú elektronok és pozitív elektromos állapotú protonok vannak. Az atomokban ezek

Részletesebben

Elektroszmog elleni védelem EU direktívája

Elektroszmog elleni védelem EU direktívája Elektroszmog elleni védelem EU direktívája.és a magyar jogszabály (2016. július 1 ig)? Tar Zoltán munkavédelmi szakmérnök AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/35/EU IRÁNYELVE (2013.június 26.) a munkavállalók

Részletesebben

Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési függőségek megelőzését célzó programok

Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési függőségek megelőzését célzó programok Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési

Részletesebben