EMPÁTIA BIOMED GYÓGYCENTRUM. BICOM 2000 Biorezonancia-terápia

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EMPÁTIA BIOMED GYÓGYCENTRUM. BICOM 2000 Biorezonancia-terápia"

Átírás

1 EMPÁTIA BIOMED GYÓGYCENTRUM BICOM 2000 Biorezonancia-terápia Dr. Molnár György Igazgató főorvos 1211 Budapest, Bajáki Ferenc utca 1-3, III.em. 310 Tel.:

2 Bemutatkozás 1. Empátia Biomed Gyógycentrum Több, mint 30 éve dolgozom általános szakorvosként, belgyógyászként, ill. üzemorvosként. A biofizikai orvoslás hazai meghonosításával évek óta foglalkozom, mind a praxisomban, mind pedig a német Regumed GmbH. termékeinek és a BICOM 2000 biorezonancia terápiás készüléknek kizárólagos magyar forgalmazójaként. E tevékenységeket koordinálja cégem, az Empátia Biomed Gyógycentrum Dr. Molnár György igazgató főorvos Az Empátia Biomed Gyógycentrum a mindennapi terápiás gyakorlat mellett nagy erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a biorezonancia-terápia fantasztikus eredményei mind több és több magyar ember egészségét szolgálhassák. Lapunkon minden információ megtalálható a biorezonancia-terápia alapjairól és a BICOM2000 készülékkel végzett gyógykezelésekkel kapcsolatban. 2. Regumed GmbH. A Hans Brügemann által 1976-ban alapított német Regumed GmbH. évtizedes múltra visszatekintő tudományos kutatómunka eredményeire alapozva fejlesztette ki a BICOM 2000 készüléket, amely magában hordozza a biofizikai orvoslás korszerű diagnosztikai és terápiás lehetőségeit is. Hans Brügemann A Regumed minden készülékre és kiegészítő berendezésre egy éves garanciát vállal, nagyjavításokat a Regumed szervizközpontjában végzik. Részletes használati leírás, kezelési útmutató, ill. a több évtizedes tudományos kutatások, tanumányok dokumentációi angol és német nyelven a BICOM-terapeuták rendelkezésére állnak. Az Empátia Biomed Bt. folyamatosan dolgozik az írásos dokumentációk honosításán. A Regumed Németországban túlnyomóan német nyelvű, ill. évente 8-10 alkalommal angol nyelvű továbbképzéseket szervez. Igény szerint a magyarországi konferenciáinkra is delegálnak előadókat.

3 A biorezonancia-terápia mögött álló tudományos háttér A sejt energia által működtetett gép. Működésének lényege megragadható az anyag, de az energia tanulmányozása által is. Minden kultúrában és orvosi hagyományban - amely a fejlett nyugati orvoslást megelőzte - a gyógyítást energiaáramlásként értelmezték. (Szent-Györgyi Albert) Az egyes molekuláknak nem kell megérinteniük egymást, hogy kölcsönhassanak, az energia az elektromágneses mezőn át áramlik. A vízen átáramló elektromágneses mező alkotja az élet igazi mátrixát. (Szent-Györgyi Albert) Alapfogalmak A biológia és a fizika alapvető törvényei az utóbbi években egyre inkább közelednek egymáshoz, megteremtve ezáltal a betegségek kezelésének egy gyökeresen új módját. A biofizikus kutatók vizsgálatai rámutattak, hogy minden kémiai vagy mechanikai reakció - atomi vagy molekuláris szinten - elektromágneses természetű. 1. Bioelektromos kölcsönhatások Az elektromos töltés pozitív vagy negatív lehet. Az ellenkező előjelű töltések elektrosztatikus vonzást, az azonos előjelűek taszítást gyakorolnak egymásra. Az elektromos áramot a túlsúlyban lévő negatív töltések (ionok, elektronok) mozgása okozza, amint a negatív elektródról a pozitívra vándorolnak az áramkörön keresztül. Az élő anyag építőköveinek is nevezett fehérjemolekulák (enzimek), vagy azok egyes részei, szintén lehetnek negatív, semleges vagy pozitív töltésűek. Mivel az enzimatikus reakciókban - melyek a sejtműködés alapját jelentik - a keletkező intermedierek szintén elektromos töltéssel rendelkeznek, az elektrosztatikus kölcsönhatások biorezonancia általi modulációja nagymértékben befolyásolhatja az adott enzim sejtbéli aktivitását. Néhány enzim (fehérjemolekula) 3D szimulációs modellje 2. Az áram elektromágneses hatása, indukció Amint az előbb definiáltuk, az elektromos áram mozgó töltések összessége. Faraday ismerte fel, hogy az elektromágneses mező változása az indukció révén elektromos áramot generál. Amikor egy elektromosan töltött biomolekula mozog vagy forog, az öt körülvevő elektomos tér is mozgásban van aminek révén létrejön egy gyenge elektromágneses mező és szétsugárzódik a környező térbe. Ennek ellenkezője is igaz: a környezetben jelen lévő specifikus elektromágneses frekvenciákat képes egy biomolekula elnyelni, miáltal a molekula egyes részei mozgásba lendülnek, rezegnek. Tehát elmondhatjuk, hogy az élő szervezet minden komponense egy állandó elektromágneses folyamba merítkezve maga is rezgéseket produkál. Ilyen módon a szervezet éltető energiája az elektromos és mágneses mezők komplex elegye.

4 3. Frekvencia Ebben az esetben frekvencián az egy másodperc alatt lezajló teljes rezgések számát értjük. Minél nagyobb az elektromágneses rezgés frekvenciája, annál nagyobb energiatovábbításra képes, bár gyorsan elnyelődik, szétszóródik. Minél alacsonyabb a rezgés frekvenciája, annál kevesebb energia szállítására képes, de sokkal mélyebbre hatol a különböző anyagokban. Napjainkig az élet nyelvének szavait az idegimpulzusok, molekulák és a kémiai reakciók alkották, de látnunk kell, hogy létezik a kommunikációnak egy rejtettebb síkja is, amely meghúzódik a már jól ismert folyamatok mögött. Amennyiben a molekulák a szavak, a különböző frekvenciák a szótagok, amely nélkül nem tudjuk a szavakat kimondani. 4. Az elektromágneses spektrum Az elektromágneses energia a térben hullámok formájában terjed, hasonlóan ahhoz, ahogyan a tóba dobott kődarab hullámgyűrűket kelt a víz felszínén. Az elektromágneses energia teljes spektruma sokkal szélesebb hullámhossztartományt fog át, mint amennyit érzékelni vagyunk képesek. A spektrum kiterjed a nagyon rövid hullámhosszal és igen magas frekvenciával (10 24 Hz) jellemezhető gammasugaraktól egészen a kilométeres hullámhosszúságú, ám igen alacsony frekvenciájú (0,1Hz) rádióhullámokig. A szemünkben található fotoreceptor fehérjék csak a és Hz közötti frekvenciával rendelkező elektromágneses sugárzást detektálják, ezt érzékeljük látható fény formájában. A rádió és televízió hullámok, a különböző telekommunikációs jelek mind mind az elektomágneses spektrum láthatatlan részét képezik. 5. Rezonancia-biorezonancia Minden élettelen és élő struktúra rendelkezik egy meghatározott rezonanciafrekvenciával és amennyiben két objektum saját frekvenciája megegyezik, képesek anélkül kölcsönhatni, hogy érintenék egymást. Rezgéseik egymáshoz csatolódnak, elkezdenek rezonálni. Bizonyos kutatási eredmények szerint a hormonmolekula-receptor kapcsolatot is ily módon kell elképzelnünk: mikor a hormon és a receptor összekapcsolódik, molekuláik elektromos struktúrája megváltozik és az így keltett rezonancia sokban hozzájárul a receptor aktiválásához. Egyes esetekben a receptor aktiválásához elegendő volt egy megfelelően megválasztott frekvenciájú elektromágneses rezgés. (ld. ábra)

5 6. Bioelektromosság A komplexitás bármely fokán álló élő szervezet generál és használ elektromos energiamezőt a fejlődéséhez és a különböző életfolyamatainak szabályozásához. A bioelektromosság a sejtekben keletkezik a sejmembránban található ionpumpák működésének eredményeképp, amely folyamat révén eltérő ionkoncentráció jön létre a sejtmembrán két oldalán és ezáltal jelentős potenciálkülönbség keletkezik. Minden a szervezetben lejátszódó folyamat, legyen az normál vagy kóros, változásokat idéz elő az elektromágneses mezőben. A biorezonancia-terápia kialakulása Rövid történeti áttekintés Az elektromágneses sugárzás orvosi terápiában történő felhasználásának gondolata meglepően régi. Az 1900-as évek elején már Nikola Tesla- a váltóáramú motorok és a rádiótávközlés egyik atyja- is próbált olyan szerkezetet konstruálni, amely váltakozó elektromágneses mező létrehozása által növeli az ember éltető energiáját. George Lakhovsky - a zseniális mérnök és gondolkodó - az élő szervezetet alkotó sejteket egyfajta oszcillátorokként képzelte el, melyek képesek rezonálni az őket körülvevő elektromágneses sugárzás bizonyos frekvenciáira. Ezen elgondolás szellemében alkotta meg a 20-as években Radio- Cellulo Oszcillátornak nevezett készülékét, amely az elektromágneses sugárzás igen széles spektrumát sugározta a beteg szervezet felé. Royal Rife a 40-es években már képes volt meghatározni az egyes betegségek gyógyítására alkalmas frekvenciasávokat, és ezeket egy speciális gázkisülési cső segítségével a páciensre sugározni. A 30-as években Alexander Gurwitsch végzett úttörő vizsgálatokat a sejtek közötti kommunikáció felderítése céljából. Ő igazolta elsőként, hogy a sejtek rendkívül gyenge fénysugárzást bocsátanak ki, és ez a fény, melyet Gurwitsch mitogenetikus sugárzásnak nevezett információt hordoz: egy erőteljes osztódásban lévő sejtkultúra mitogenetikus sugárzását egy nyugalomban lévő sejttenyészetre irányítva, képes volt annak osztódását is serkenteni. Megdöbbentő kísérletei hosszú évekre a feledés homályába vesztek, míg a 70-es évek elején Fritz Albert Popp újból elvégezte azokat és mérési eredményeinek alapján lefektette a biofotonika tudományának alapjait, amely mára a biofizika egyik legígéretesebb és legtöbb diagnosztikai-terápiás lehetőségét magában rejtő ágává nőtte ki magát. Prof. Schumann fedezte fel az 50-es években a légkörben lezajló villámlások által a földfelszín és az ionoszféra közt N. Tesla G. Lakhovsky R. Rife

6 fellépő elektromágneses hullámokat, melyek pontosan meghatározható frekvenciája (7,8 Hz és ennek felharmonikusai) sok hasonlóságot mutat az agyhullámok frekvenciaeloszlásával. Valószínűsítik, hogy a Schumannrezonancia fontos szerepet tölt be az élőlények cirkadián ritmusának szabályozásában, ezért pl. mesterséges Schumann rezonancia-generátorokat építenek be az űrhajókba, melyek elhagyják a Föld természetes sugárzási körzetét, és ennek segítségével pótolják a hiányzó földi rezgéseket az asztronauták egészségének megőrzése érdekében. R. Adey ismerte fel, hogy az elektromágneses sugárzás élő szervezetekre gyakorolt hatásában a frekvencia mellett az adott jel intenzitása is döntő jelentőségű. Baromfiból származó agysejteket vizsgálva arra jutott, hogy a sejtek rezgésekre tanusított reakciói nemcsak a pontos frekvencia szerint változnak, de a reakció a jel intenzitásától is függ, mégpedig egy igen alacsony, meghatározott tartományban tapasztalható csak reakció. Ezen tartomány alatti, ill. ennél erősebb jelek esetén semminemű reakció nem figyelhető meg. Ezt a tartományt nevezzük Adey-ablaknak. Dr. Voll az általa kifejlesztett elektroakupunktúrás berendezés segítségével fényt derített arra, hogy a testfelszín bizonyos pontjainak elektromos állapota és a hozzájuk tartozó belső szervek állapota között összefüggés van. Mindezek a tudományos felfedezések alapozták meg az igazi áttörést a biorezonancia terápia területén amely Dr. Franz Morell német orvos nevéhez fűződik. Morell szerint a beteg szervezetében lévő rezgések szétválaszthatók harmonikus, azaz jó és diszharmonikus, rossz rezgésekre. Ezen rezgések átalakításával egy nagyhatású gyógymód lehetőségét teremtette meg. Morell felismerése azon alapult, ha szervezetünk képes a saját maga által előállított elektromos, mágneses és elektromágneses jelekkel önmagát szabályozni, akkor ezt hasonló, de külső jelek segítségével is el lehet érni. Ezáltal harmonizálható a szervezet működése, elősegíthető az önregeneráló mechanizmusok beindítása, vagyis a gyógyulás folyamata. A.Gurwitsch F.A.Popp Schumann-rezonancia jellegzetes spektruma Napjainkban számos, orvosokból, biológusokból és mérnökökből álló kutatócsoport foglalkozik különböző biorezonanciás készülékek fejlesztésével és gyártásával, melyek közül kiemelkedik a Brügemann és kutatócsoportja által irányított német Regumed cég a BICOM 2000 berendezés gyártója.

7 A BICOM 2000 berendezés felépítése és főbb tartozékai 1. Folyadékkristályos kijelző 2. Frekvenciasáv kijelzője 3. Autokalibráció indikátora 4. Terápiás mód programgombjai 5. Nyomtatóegység 6. Voll-féle diagnosztikai egység 7. Bemeneti és kimeneti serleg-elektródák 8. Kimeneti modulációs matracelektród (nagy méretű) 9. DMI (dinamikus mágneses impulzus) kapcsolója 10. Aranybevonatú kézelektródák 11. Főkapcsoló és indítógombok 12. Kimeneti modulációs lepedő (kis méretű)

8 A BICOM 2000 berendezés működése A BICOM 2000 berendezés a bemeneti kézelektródákon keresztül képes bioelektromos jelsorozatokat elvezetni a testfelületről, amit a beteg szervezete a készülék által előállított és kibocsátott speciális jelsorozatokra adott. A jelek eljutnak minden egyes sejthez, azok elektromos és mágneses tevékenységét rövid ideig befolyásolják. Az ennek hatására keletkező elektromos válaszjeleket a készülék elvezeti, a diszharmonikus rezgésmintákat a műszer kiértékeli, kijavítja, módosítja, inverzzé alakítja majd mint felerősített individuális terápiás rezgésmintát a szervezetnek azonnal visszasugározza a modulációs matracelektródákon keresztül. Az inverz hullámok eredője zérus, vagyis egy káros rezgésminta ily módon eliminálható a szervezetből. Csökken a fájdalom, felgyorsul a regeneráció és a sebgyógyulás, ezáltal a kezelések során a beteg önszabályozó és gyógyító folyamatait serkentjuk, optimális szintre állítjuk. Nagy előnye, hogy természeténél fogva felhasználási területe igen sokrétű, káros mellékhatása pedig egyáltalán nincs. A készülék diagnosztikai része egy Voll-rendszert is tartalmaz. A kézfejeken, lábfejeken, de a test bármely részén lévő elektromosan aktív pontok egyenáramú vezetőképesség-mérését lehet elvégezni. A berendezés a kapott eredményeket kiértékeli, és ezzel az orvos számára a diagnosztizáláshoz fontos információkat biztosít. A berendezéssel akár allergének, gyógyszerek, vagy bármely szervezetre ható anyag mérése, analízise is lehetséges. Rezgésminták és azok inverzei egymást semlegesítik Bemenő diszharmonikus rezgésminta Bemeneti elektróda Terápiás rezgésminta- A bemenő rezgésminta felerősített, modulált inverze Kimeneti modulációs lepedő A terápia vázlata

9 A BICOM 2000 biorezonancia-terápia alkalmazási területe A biorezonancia-kezelés legismertebb és legkiforrottabb kezelési javallatai a következők: allergiák, különösen élelmiszer és pollenallergia idült bőrbetegségek (ekzema, psoriasis, neurodermatitis) idült gyomor-és bélbetegségek (Crohn-betegség, vastagbél gyulladásos betegségei) szenvedélybetegségek (alkohol, nikotin, drogok) immungyengeség, fertőzésekre való hajlam daganatos betegek kiegészítő kezelése fájdalomcsillapítás, mozgásszervi betegségek méregtelenítés (máj -és veseműködés, ill. nyirokkeringés fokozása) krónikus, ill. funkcionális nőgyógyászati betegségek (menses zavarai, meddőség) krónikus légúti betegségek szív-és érrendszeri megbetegedések anyagcserebetegségek, endokrin zavarok sérülések, balesetek utáni regeneráció gyorsítása műtéti elő-és utókezelés energiahiányos állapotok, öregedési folyamatok lassítása megelőzés, időszakos állapotfelmérés, szűrővizsgálat DOHÁNYZÁSRÓL VALÓ LESZOKTATÁS (l. alább) Ellenjavallatok: epilepszia szívritmus-szabályzó nagyobb fém implantátumok akut fertőző, lázas betegségek, kivéve influenza terhesség első 3 hónapja Az Empátia Biomed Gyógycentrum rendelője

10 DOHÁNYZÁSRÓL VALÓ LESZOKTATÓ PROGRAM Egyik kiemelkedő alkalmazási terület a szenvedélybetegségeken belül a dohányzásról való leszoktatás, ami szomorú slágertéma Magyarországon is. A statisztikák eredményei szerint sajnálatosan ma is egyre nő a dohányosok száma hazánkban, és ami talán még riasztóbb, a dohányosok egyre fiatalabb korban válnak e szenvedély rabjaivá. Különösen veszélyes a várandós kismamák dohányzása, hiszen a kiszolgáltatott magzat vérébe a cigaretta méreganyagai szinte teljes mértékben felszívódnak, és számtalan káros hatást fejtenek ki. A főbb következmények: Állandó oxigénhiány Visszamaradottság a testsúlyban és a méretben Gyakori koraszülés Gyakori vetélés Fejlődési rendellenességek A magzat kiszolgáltatott, nincs módja védekezni!

11 Mit jelent a dohányzás az Ön életében? esztendővel rövidebb életet - Lassú, hosszas szenvedéssel járó halálos betegséget, legtöbbször tüdő- vagy gégerákot - Egyre gyengülő fizikumot, egyre romló ízlelést és szaglást - Mindezekért több millió kifizetett forintot Mit jelent a dohányzás egy cég életében? - Kevésbé egészséges dolgozókat - Dohányosonként legalább napi egy munkaóra kiesését - Rossz szagú, kellemetlen munkakörnyezetet Mit jelent a dohányzás az ország életében? - Egyre romló halálozási mutatókat - A népességfogyás ütemének növekedését - Az adóbevétel a dohányból évente kb. 60 milliárd forint, ugyanakkor a dohányzás elleni kampányokra csak 200 millió forintot fordít az állam. - A dohányzással összefüggésbe hozható betegségek kezelésével kapcsolatos kiadások, a járóbeteg, illetve kórházi ellátás költségei, táppénz, a gyógyszertámogatás, az idő előtti rokkantság, az idő előtti elhalálozás miatti költségveszteségek összértéke mintegy évi milliárd Ft! A DOHÁNYZÁS OKOZTA NEMZETGAZDASÁGI VESZTESÉGEK, TÁRSA- DALMI KÖLTSÉGEK MEGKÖZELÍTŐLEG 6:1, ill. 7:1 ARÁNYBAN ÁLLNAK A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEIVEL! Mindenkinek megéri abbahagyni! dohányos ember tüdeje, amelyben 10 év alatt kb. 5 kg kátrány rakódik le...! egészséges tüdő

12 A módszerünk lényege: A készülék bemeneti pohárelektródájába helyezett cigaretta (nikotinminta) jellemző elektromágneses rezgésmintázatát analizálja, majd invertálja, és felerősítve visszasugározza a szervezetbe a kimeneti modulációs lepedőn keresztül. Ezáltal a nikotinkötő helyek (sejtfelszíni receptorok) eredeti rezgésmintázatának helyreállítását segíti. A dohányzás által a szervezetbe került nikotin az utolsó cigaretta elszívását követően 48 óra alatt lebomlik, és ha ezalatt az idő alatt töröljük a receptorok nikotinra jellemző rezgésmintáit, akkor igen nagy az esélyünk az addikció leküzdésére. Az esetek legnagyobb többségében egyetlen kezelés hatásos és elegendő. Az egész eljárás nem vesz több időt igénybe egy óránál, nyugodt, fekvő testhelyzetben folyik, mialatt a páciens természetesen nem érez semmi fájdalmat, vagy kellemetlen jelenséget. Egyetlen, első olvasatra talán szokatlannak tűnő követelmény van, aminek a siker érdekében pácienseinknek meg kell felelni: ez pedig a kezelést követő igen intenzív, folyamatos folyadékbevitel. Erre azért van szükség, mert a kötéseiből felszabadult nikotin a veséken át tud csak távozni a szervezetből, a veseműködés fokozása végett pedig elkerülhetetlen a nagy mennyiségű folyadékbevitel. Pácienseinket ezért arra kérjük, hogy rendszeresen, félóránként igyanak meg egy-egy pohár ásványvizet, teát, gyümölcslevet, stb. Lényeges momentum ebben a folyamatosság, tapasztalataink szerint ez a terápia sikerének kulcsa. A meglepőnek hangzó napi 6-8 liternyi folyadékfogyasztás amúgy is hasznos és egészséges; mint a kutatások mutatják, a lakosság nagy része állandó enyhe dehidratáció állapotában él, ami számos betegség melegágya lehet. Gyakori kérdés a leszokás utáni hízás veszélye; ez azonban megfelelő táplálkozással, és némi rendszeres mozgással könnyedén elhárítható. Természetesen, ha ritkán is, de előfordul, hogy egy-egy páciensünk visszaszokik a cigarettára. Döntő többségük a vízfogyasztás elégtelen mennyisége miatt él át kudarcot, de nem szabad szem elől téveszteni a különféle stresszfaktorokat, illetve a pszichés problémákat sem. Ezen esetekben nagy segítség a támogató családi háttér, baráti kör. Általános tapasztalat, hogy közösségben jóval könnyebb a leszokás folyamata, könnyebb tartani a nehezen meghozott és oly fontos belső elhatározást. Az EMPÁTIA BIOMED immár saját tapasztalatai alapján is megerősítheti a német és lengyel praxisok e területen elért eredményeit. Szinte hihetetlen, de a mindössze negyedórán át tartó egyszeri biorezonanciás kezelés egy éves utánkövetéssel a páciensek mintegy 72%-a, egy hónapos utánkövetéssel pedig 90%-a esetében sikeresnek bizonyul! Ez az eredményesség többek között egy speciális fémkorongnak, ún. chipnek köszönhető, amely a terápiás rezgésmintákat tárolni képes. A chip belseje lágyvasból van, ez az anyag a külső elektromágneses hatások következtében képes finom mértékben megváltoztatni a kristályszerkezetét. Mivel a kezelés alatt a chipet a terápiás rezgések Schumannimpulzusokkal modulált formája éri, később, a testfelületen viselve a Földön mindenütt észlelhető Schumann-impulzusok mintegy gerjesztik a chipet, ami ennek következtében gyengébb intenzitással, de folyamatosan a terápiás rezgésmintát bocsájtja ki magából. A kezelés végeztével így a chip a páciens köldöke alá tapasztva további négy héten át - mintegy fenntartó kezelésként - folyamatosan adagolja a jótékony rezgéseket. Ez a rendkívül hatásos kiegészítő hazánkban ma még csak az EMPÁTIA BIOMED-nél hozzáférhető a betegek számára. Évtizedek óta masszívan dohányzó, napi 2 3 doboz cigarettát is elszívó emberek könnyedén, megvonási tünetek nélkül képesek megszabadulni romboló szenvedélyüktől e módszer segítségével.

13 Az EMPÁTIA BIOMED hazánkban jelenleg az egyetlen olyan vállalkozás, amely a terápia során felhasználható kellékek és kiegészítő berendezések teljes palettáját nyújtja pácienseinek. A dohányzásról való leszoktatásban szoros együttműködést kezdeményeztünk az Országos Dohányfüstmentes Egyesület (ODE), az Országos Alapellátási Intézet, a Humán Egészségügyi Magánszolgáltatók Egyesületének (HEME) valamint a Magyar Biofizikai Orvosi Társaság (MABOT) vezetőivel. A DOHÁNYZÁSSAL ÖSSZEFÜGGÉSBE HOZHATÓ MORTALITÁS MAGYARORSZÁGI ADATAI A dohányzás okozta halálozás arányai a világban: Azon országokban, ahol évtizedek óta elterjedt a dohányzás: a tüdőrák-halálozás %- áért, az összes rákhalálozás %-áért, az idült légúti betegségekben bekövetkező halálozás %-áért, a szív és érrendszeri halálozás %-áért a dohányzás okolható. A dohányzás okozta halálozás mértéke hazánkban: A világstatisztikai adatokat figyelembe véve naponta mintegy 77, évente pedig olyan embert: férfit és nőt veszítünk el, akiknek a halála összefüggésbe hozható a DOHÁNYZÁSSAL! Az EMPÁTIA BIOMED GYÓGYCENTRUM A TUMOROS BETEGSÉGEKBEN SZENVEDŐ, DOHÁNYZÁSRÓL LESZOKNI VÁGYÓ BETEGEKET TÉRÍTÉSMENTESEN KEZELI! A DOHÁNYOSOK 25 ÉVVEL KEVESEBBET ÉLNEK!

14 A MŰKÖDTETÉS FELTÉTELEI A biorezonancia-terápia praxisa hazánkban a 40/1997 (III.5.) természetgyógyászati tevékenységet szabályzó kormányrendelet alapján kizárólag orvosok által folytatható! A működési engedélyeket a helyi Állami Népegészségügyi -és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) adja ki. A BICOM 2000 készülék rendelkezik az összes (magyar, német, EU) szakhatósági engedéllyel. ORKI engedély száma: 1043/1994

A REGUMED GMBH. RÖVID CÉGPORTRÉJA

A REGUMED GMBH. RÖVID CÉGPORTRÉJA A REGUMED GMBH. RÖVID CÉGPORTRÉJA Alapítás: 1976. május 1. Központ: Gräfelfing-München, Németország Irányítás: Hans Brügemann, a cég alapítója Ügyfelek, partnerek: humán-és állatorvosok, fogorvosok, természetgyógyászok

Részletesebben

BIOFIZIKAI ORVOSLÁSSAL A DOHÁNYZÁS ELLEN

BIOFIZIKAI ORVOSLÁSSAL A DOHÁNYZÁS ELLEN AZ ALTERNATÍV GYÓGYMÓDOK ITTHON ÉS KÜLFÖLDÖN BIOFIZIKAI ORVOSLÁSSAL A DOHÁNYZÁS ELLEN Dr. Molnár György igazgató főorvos, Empátia Biomed Gyógycentrum Szívbarát életmóddal a szív- és érrendszeri betegségek

Részletesebben

BRT alapok. A bioinformatikai rendszerterápia alapismeretei. Lednyiczky Gábor

BRT alapok. A bioinformatikai rendszerterápia alapismeretei. Lednyiczky Gábor BRT alapok A bioinformatikai rendszerterápia alapismeretei Lednyiczky Gábor Tartalomjegyzék 1. Az emberi szervezet működését irányító folyamatok 2. A mitogenetikus sugárzás, a biofotonok 3. Külső és belső

Részletesebben

Az egészség forradalmian újszerű útja a biorezonancia

Az egészség forradalmian újszerű útja a biorezonancia Az egészség forradalmian újszerű útja a biorezonancia BRT Napjainkra teljes mértékben bebizonyosodott, hogy az emberi szervezet több annál, mint egyedülálló, független anyagi részecskék halmaza. A szervezetet

Részletesebben

A magnetoterápia alkalmazásának lehetőségei a Magyar Honvédség hivatásos állománya életminőség-javításában

A magnetoterápia alkalmazásának lehetőségei a Magyar Honvédség hivatásos állománya életminőség-javításában NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Rikk János A magnetoterápia alkalmazásának lehetőségei a Magyar Honvédség hivatásos állománya életminőség-javításában Doktori (PhD) Értekezés

Részletesebben

A magnetoterápia alkalmazásának lehetőségei a Magyar Honvédség hivatásos állománya életminőség-javításában

A magnetoterápia alkalmazásának lehetőségei a Magyar Honvédség hivatásos állománya életminőség-javításában DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS /tervezet/ Rikk János A magnetoterápia alkalmazásának lehetőségei a Magyar Honvédség hivatásos állománya életminőség-javításában Témavezető: Dr habil Kóródi Gyula PhD NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI

Részletesebben

Tudnivalók és érdekességek a CCS Home mágnesterápiás rendszerrôl

Tudnivalók és érdekességek a CCS Home mágnesterápiás rendszerrôl REF 5020 Verzió: 0 Tudnivalók és érdekességek a CCS Home mágnrápiás rendszerrôl Információs kiadvány A gyógyító mágnes a CCS Home mágnes matrac dolgozik és fitté teszi Önt a mindennapok kihívásaival szemben

Részletesebben

WALTRAUD-MARIA HULKE. Prahtikus kézikönyv

WALTRAUD-MARIA HULKE. Prahtikus kézikönyv WALTRAUD-MARIA HULKE Prahtikus kézikönyv Tartalom Előszó 8 Bevezető 9 A varázskőben rejlő titok 13 A mágnesség felfedezése 14 A mágnes története 16 Mesmerizmus 18 Geomágnesség: az élet ősereje 23 A mágneses

Részletesebben

George D. Birkmayer (MD, PhD) Minden, amit a NADH-ról (koenzim 1-ről) tudni kell

George D. Birkmayer (MD, PhD) Minden, amit a NADH-ról (koenzim 1-ről) tudni kell Frequently Asked Question Gyakran feltett kérdések George D. Birkmayer (MD, PhD) Minden, amit a NADH-ról (koenzim 1-ről) tudni kell A fordítás alapja az alábbi kiadvány: George D. Birkmayer: All About

Részletesebben

Nemzeti Rákellenes Program

Nemzeti Rákellenes Program ... Az Élet él és élni akar... Nemzeti Rákellenes Program 2006. FEBRUÁR Kiadta az Egészségügyi Minisztérium megbízásából az Egészségügyi Szakképzõ és Továbbképzõ Intézet Felelõs kiadó: Dr. Rácz Jenõ egészségügyi

Részletesebben

Káros szenvedélyek és krízis

Káros szenvedélyek és krízis Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata 2014 Káros szenvedélyek és krízis Rajtad múlik! - életmódprogramok az Enyingi kistérségben TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0045 Káros szenvedélyek és krízis 1 Rajtad múlik!

Részletesebben

Január specialistája Dr. Berta Gyula

Január specialistája Dr. Berta Gyula GYÓGYHÍR 2015. január X. évfolyam 1. szám Digitális tartalommal www.gyogyhir.hu magazin Influenza A védőoltás járulékos előnyei Január specialistája Dr. Berta Gyula Szellemi frissesség Elmeélező ételek

Részletesebben

Környezettudatos egészségnevelés: egészségvédelem, környezetvédelem és életmód

Környezettudatos egészségnevelés: egészségvédelem, környezetvédelem és életmód Környezettudatos egészségnevelés: egészségvédelem, környezetvédelem és életmód Dr. Tompa Anna és Dr. Jakab Mátyás Országos Fodor József Közegészségügyi Központ, Országos Kémiai Biztonsági Intézete, Budapest,

Részletesebben

A VÍZ REJTETT TULAJDONSÁGAI

A VÍZ REJTETT TULAJDONSÁGAI A VÍZ REJTETT TULAJDONSÁGAI ISMERETTERJESZTŐ KIADVÁNY A VÍZ REJTETT TULAJDONSÁGAI A Víz Világnapja a 1992 évi Dublin-i Környezetvédelmi Világkonferencia javaslata alapján március 22-e. (1950-ben ezen a

Részletesebben

TÉGY. Dohányzás. AZ EGÉSZSÉGEDÉRT! Szemléletformáló életmódprogram a gyulai kistérségben EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI I RODA

TÉGY. Dohányzás. AZ EGÉSZSÉGEDÉRT! Szemléletformáló életmódprogram a gyulai kistérségben EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI I RODA TÉGY TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0058 Egészségügyi Alapellátási Intézmény 5700 Gyula, Béke sgt. 39. Európai Szociális Alap AZ EGÉSZSÉGEDÉRT! Szemléletformáló életmódprogram a gyulai kistérségben EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI

Részletesebben

RákVolt MAGAZIN. hivatalos magazinja. információ egészségeseknek és betegeknek a rákról. A magazin tartalmából: II. évf. 1. szám 2011.

RákVolt MAGAZIN. hivatalos magazinja. információ egészségeseknek és betegeknek a rákról. A magazin tartalmából: II. évf. 1. szám 2011. RákVolt információ egészségeseknek és betegeknek a rákról II. évf. 1. szám 2011. MAGAZIN A magazin tartalmából: Prof. dr. Simon Tamás Húsz éve a rák ellen Nógrádi Tóth Erzsébet Együtt a tüdőrákosok gyógyulásáért

Részletesebben

hotel gellért budapest, 2014. NOVEMBER 14 15

hotel gellért budapest, 2014. NOVEMBER 14 15 hotel gellért budapest, 2014. NOVEMBER 14 15 fizikai érterápia bemer fizikai érterápia hatásos kiegészítő kezelés mozgásszervi betegségek fájdalom keringési és vérellátási zavarok diabetes szövődményei

Részletesebben

Molekulától az agykutatásig I. rész

Molekulától az agykutatásig I. rész Molekulától az agykutatásig I. rész A Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) Információs Technológiai Karán 2008. szeptemberében új szak indul "Molekuláris Bionika" néven, Anglia után Európában másodikként.

Részletesebben

A depresszióról mindenkinek

A depresszióról mindenkinek A depresszióról mindenkinek Tartalom... a depresszió nem a lélek megsemmisülése; férfiak és nôk számtalan sokan tanusíthatják egyetlen megváltó kegyelmét: hogy legyôzhetô. Azoknak, akik bejárták a depresszió

Részletesebben

XIV.évfolyam 10. szám 2009. október. Interjú DÉTÁR ENIKÔVEL. Beindul a hajtás! Gyógyszertárunk ajándéka. www.patikamagazin.hu

XIV.évfolyam 10. szám 2009. október. Interjú DÉTÁR ENIKÔVEL. Beindul a hajtás! Gyógyszertárunk ajándéka. www.patikamagazin.hu XIV.évfolyam 10. szám 2009. október NYUGTALAN LÁBAK IZOMMEREVSÉG Interjú DÉTÁR ENIKÔVEL Beindul a hajtás! www.patikamagazin.hu Gyógyszertárunk ajándéka Védelem dohányosoknak A dohányzás ártalmai és azok

Részletesebben

A burnout jelenség megnyilvánulása globalizált világunkban

A burnout jelenség megnyilvánulása globalizált világunkban A burnout jelenség megnyilvánulása globalizált világunkban NAGY Edit, NAGY Ferenc Nyíregyházi Főiskola Társadalom-és Kultúratudományi Intézete nagyed@nyf.hu Tanulmányunkban arról szeretnénk képet kapni,

Részletesebben

1. Bevezetés... 5 2. Az egészség és szerepe a gazdaságban... 8 3. Az egészségügy napjainkban... 10 3.1. Az egészségügyi rendszer fogalma... 10 3.2.

1. Bevezetés... 5 2. Az egészség és szerepe a gazdaságban... 8 3. Az egészségügy napjainkban... 10 3.1. Az egészségügyi rendszer fogalma... 10 3.2. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI MARKETING ÉS TELJES KÖRŰ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány A MAGYAR ÉS AZ OLASZ EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZER

Részletesebben

2. Az alkohol-politika alapelvei

2. Az alkohol-politika alapelvei ALKOHOLPOLITIKA- ÉS STRATÉGIA 2006 Országos Addiktológiai Intézet (Tervezet) Dr. Buda Béla Mb. igazgató 1 ALKOHOLPOLITIKA- ÉS STRATÉGIA 1. Helyzetelemzés Kutatások alapján bizonyított tény, hogy az alkohol

Részletesebben

dohányzás visszaszorítása

dohányzás visszaszorítása dohányzás visszaszorítása 2007 Készült az Egészségügyi Minisztérium támogatásával a Nemzeti Népegészségügyi Program keretében. Kiadja az Országos Egészségfejlesztési Intézet, 2007 Felelős kiadó: Gábor

Részletesebben

A METABOLIKUS X SZINDRÓMA ÉS PREVENCIÓS LEHETŐSÉGEI, FÓKUSZBAN A LAKTO-VEGETARIANIZMUS

A METABOLIKUS X SZINDRÓMA ÉS PREVENCIÓS LEHETŐSÉGEI, FÓKUSZBAN A LAKTO-VEGETARIANIZMUS Apor Vilmos Katolikus Főiskola Természettudományi és Matematikai Intézet 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. A METABOLIKUS X SZINDRÓMA ÉS PREVENCIÓS LEHETŐSÉGEI, FÓKUSZBAN A LAKTO-VEGETARIANIZMUS Konzulens:

Részletesebben

Súlyos kérdések 2011/2. A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával. A Tudomány Kiadó betegtájékoztató lapja

Súlyos kérdések 2011/2. A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával. A Tudomány Kiadó betegtájékoztató lapja 2011/2 A Magyar Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával Betegség-e az elhízás? Súlyos kérdések A Tudomány Kiadó betegtájékoztató lapja A Tudomány Kiadó kiadványa a Magyar Társaság

Részletesebben

Fürdőkultúra, wellness, fitness

Fürdőkultúra, wellness, fitness Fürdőkultúra, wellness, fitness Korunk népbetegsége: a SAVASODÁS A savasodás szinte mindnyájunkat érint, ha nem is tudunk róla. A savasodás táplálkozásunk, a rohanó, stresszes életmódunk következménye,

Részletesebben

A dohányzás elleni küzdelem aktualitásai - kétheti hírlevél az egészségmegőrzés szakembereinek. 4. szám, 2006. október 16-31.

A dohányzás elleni küzdelem aktualitásai - kétheti hírlevél az egészségmegőrzés szakembereinek. 4. szám, 2006. október 16-31. A dohányzás elleni küzdelem aktualitásai - kétheti hírlevél az egészségmegőrzés szakembereinek 4. szám, 2006. október 16-31. A hírlevelet szerkeszti: Dr. Szilágyi Tibor, a Magyar Dohányzásellenes Koalíció

Részletesebben

Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában

Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Kommunikáció Szak Nappali tagozat Public Relations szakirány Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában Készítette:

Részletesebben

RITKÁK RITKA ÉS VELESZÜLETETT RENDELLENESSÉGGEL ÉLŐK ÉS TÁMOGATÓ SZERVEZETEIK

RITKÁK RITKA ÉS VELESZÜLETETT RENDELLENESSÉGGEL ÉLŐK ÉS TÁMOGATÓ SZERVEZETEIK RITKÁK RITKA ÉS VELESZÜLETETT RENDELLENESSÉGGEL ÉLŐK ÉS TÁMOGATÓ SZERVEZETEIK RITKÁK RITKA ÉS VELESZÜLETETT RENDELLENESSÉGGEL ÉLŐK ÉS TÁMOGATÓ SZERVEZETEIK Magyar Williams Szindróma Társaság 2006 RITKÁK

Részletesebben