A beltéri aeroszol jellemzése egy egyetemi előadóteremben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A beltéri aeroszol jellemzése egy egyetemi előadóteremben"

Átírás

1 Tudományos Diákköri Dolgozat DOSZTÁLY KATINKA A beltéri aeroszol jellemzése egy egyetemi előadóteremben Dr. Salma Imre Analitikai Kémia Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Budapest,

2 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés és célkitűzések A beltéri aeroszol Főbb tulajdonságok Források és keletkezés Egészségügyi hatások A beltéri aeroszol minősítési módszerei A tömeg meghatározása A részecskeszám és méreteloszlásának meghatározása A meteorológiai és egyéb paraméterek meghatározása Mérési kampány az előadóteremben Eredmények és megvitatásuk Légköri koncentrációk Napi koncentráció mentek Összefoglalás Irodalom

3 1 Bevezetés és célkitűzések A kulcsfontosságú levegőszennyező anyagok közül az aeroszolnak van legnagyobb jelentősége, mert viszonylag nagy koncentrációban van jelen. Az aeroszol a levegőben eloszlatott szilárd és folyékony részecskék rendszere, amelyben a részecskék mérete ~1 nmtől mintegy 100 µm átmérőig terjed. Ezen a tartományon belül megkülönböztetünk PM 10 -es frakciót, ami a 10 µm-nél kisebb aerodinamikai átmérővel rendelkező részecskéket foglalja magába. A beltéri aeroszol egészségügyi hatásai fontosak lehetnek, mert időnk nagy részét belterekben töltjük, ugyanakkor a beltéri aeroszol nagyfokú változatosságot mutat a zárt terek jellege és a bennük lévő források és nyelők specifikumai miatt. Az aeroszol emberi szervezetre gyakorolt káros hatásai miatt, a PM 10 törvényileg szabályozott kültéri, 24 órás egészségügyi határértéke, 50 µg/m 3 értékű. Ez a határérték azonban csak a kültéri levegőre vonatkozik, a nem munkahely jellegű beltéri koncentrációra vonatkozóan nincs szabályozás, pedig az emberek több időt töltenek beltérben, mint a szabadban. Éppen ezért fontos, hogy tisztában legyünk az épületekben kialakuló szálló por koncentrációszintekkel, valamint annak kémiai összetételével. Dolgozatomban ismertetem az aeroszol részecskék főbb tulajdonságait, keletkezésének főbb módozatait, és a mérésére szolgáló berendezések működési elvét. Bemutatom továbbá az intenzív mérési kampányt, amellyel az ELTE Ortvay Rudolf előadótermében lévő beltéri aeroszol tulajdonságait vizsgáltuk, annak érdekében, hogy megállapítsuk, milyen viszonyok találhatóak az egyetemi előadóteremben aeroszol szempontból. Ezt azért tartottuk fontosnak, mert az egyetemi hallgatók idejük nagy részét az előadótermekben töltik, ezért annak levegője hatással van rájuk. 3

4 2 A beltéri aeroszol 2.1 Főbb tulajdonságok Az aeroszol részecskék egyik legfontosabb tulajdonsága a méreteloszlás. Az aeroszol bármely tulajdonságának a méret függvényében mért értékét nevezzük méreteloszlásnak. A legfontosabb méreteloszlások a részecskeszám, felület és tömeg vagy térfogat eloszlások. Keletkezés szerint két nagy csoportra oszthatjuk az aeroszol részecskéket, durva és finom frakcióra. A 2,0-10 m átmérőjű részecskék a durva frakcióba tartoznak, a 2,0 vagy 2,5 m- nél kisebb átmérőjűek pedig a finom frakcióba. A részecskéket méreteloszlásuk alapján három csoportba - úgynevezett módusokba - osztjuk, a durva-, az akkumulációs- és az Aitken-módusba. A legnagyobb részecskéket tartalmazó csoport az úgynevezett durva módus. Ebben a módusban a részecskék aerodinamikai átmérője 2-2,5 100 m között mozog. A következő csoport az akkumulációs módus, az itt található részecskék átmérője kisebb a durva módus részecskéinél, jellemzően 0,1 2,5 m méretűek. Az Aitken módus részecskéi a legkisebbek, jellemzően 0,01 0,1 m. Bizonyos körülmények között megjelenik egy negyedik módus is a nukleációs módus, ami a 0,01 m-nél kisebb átmérőjű részecskéket tartalmazza. Ha megnézzük az egyes módusok tömegeloszlását, azt tapaszaljuk, nem meglepő módón, hogy a durva módus részecskéi a legnehezebbek. Ebből kifolyólag könnyen kiülepednek a levegőből, számuk tehát viszonylag kicsi. Mégis ezek adják az aeroszol részecskék tömegének legnagyobb részét, akár 60%-át. Az akkumulációs módus részecskéi már nem olyan nehezek, ezért lassabban is ülepednek ki a légkörből. Számukat tekintve több van belőlük, mint a durva módus részecskéiből. Az Aitken-módus részecskéinek koncentrációja a legnagyobb, ezzel szemben tömegük a teljes tömeghez képest elhanyagolható. A folyamatos részecske összeütközések hatására tömegük megnövekszik, és az akkumulációs módusba kerülnek. Egészségügyi szempontból definiálhatunk egy másfajta méret szerinti eloszlást is, a PM 10 frakció a 10 μm-nél kisebb a PM 2,5 pedig a 2,5 μm-nél kisebb aerodinamika átmérővel rendelkező részecskéket jelenti (Mészáros, 1999). Amennyiben a felületi méreteloszlást vesszük figyelembe, azt tapasztaljuk, hogy az akkumulációs módus részecskéi rendelkeznek a legnagyobb felülettel. Ebből az következik, hogy az akkumulációs módus részecskéi gázokat vagy vírusokat adszorbeálnak. A tömeg, felület és részecskeszám méreteloszlások a 1. ábrán láthatóak. 4

5 Részecskeszám Felület Tömeg vagy térfogat 1. ábra: Az aeroszol részecskék tömeg, felület és részecskeszám méreteloszlása A méreteloszláson kívül számos további tulajdonsággal is jellemezhetjük az aeroszolt. Az elem- és ionösszetétel, valamint a szervesanyag-tartalom alapján, az antropogén hatásokra és az aeroszol forrásaira tudunk következetni. Az is jellemezheti az aeroszolt, hogy a benne található elemek milyen kémiai formában, oxidációs állapotban vannak. A vízoldhatóság is nagyon fontos, mivel a csapadékkal a vízoldható vegyületek kiürülnek a légkörből, valamint az élő szervezetek is ezeket az anyagokat képesek beépíteni a szervezetükbe. A higroszkóposság, tartózkodási idő, a morfológia valamint az optikai tulajdonságok is fontos jellemzők. 5

6 2.2 Források és keletkezés Az aeroszol részecskék méretük és kémiai összetételük alapján sokféle módon keletkezhetnek. Mivel a métereloszlás a legjellemzőbb tulajdonságuk ezért a keletkezésüket is eszerint a felosztás szerint ismertetem. A méreteloszlás módusai más és más módon keletkeznek. Ezt szemlélteti az 2. ábra. 2. ábra: Az aeroszol részecskék keletkezésének főbb típusai 6

7 A durva módus részecskéi a Föld felszínének aprózódása, eróziója folytán jönnek létre. Ez a felszínpusztulás leginkább természeti jelenségek miatt következik be. A keletkező részecskék egyik legnagyobb forrása a talaj, a felszíni kőzet vagy könnyen korrodálódó felszínek. A tengerek is hozzájárulnak a durva módus részecskéinek kialakulásához, az úgynevezett tengeri permet által. Ezen részecskék aerodinamikai átmérője meghaladja az 1 m-t. Ebben a mérettartományban találhatóak a bioaeroszolok nagy része is. Bioaeroszolnak hívjuk az olyan részecskéket, amelyek biológiai eredetűek vagy aktivitásúak és hatással lehetnek az élő szervezetekre, pl. gyulladással, allergiával, toxikussággal vagy egyéb módon. Az akkumulációs módus és az Aitken-módus részecskéi 2,5-2 m-nél kisebbek, tehát nagy részük nem jöhetett létre aprózódással, hanem más folyamatoknak kell lejátszódni a keletkezésükhöz. A nukleációs módus részecskéinek (keletkezésüket lásd lejjebb) összetapadásával, méretüknek ilyen módon történő növelésével jönnek létre. Emellett vannak olyan bioaeroszolok - egyes baktériumok és vírusok - amelyek az akkumulációs módus mérettartományába esnek bele. Ezen részecskék a levegőben lévő prekurzor gázok reakcióinak eredményeképpen fázisváltással alakulnak ki. A részecskék leggyakoribb kémiai összetevői a nitrátok és a szulfátok, valamint a szerves vegyületek. A nitrátok nitrogén-oxidokból alakulnak először salétromsavvá hidroxilgyök hatására, majd a légkörben jelenlévő ammónia semlegesíti őket, és ammónium-nitrát keletkezik. A szulfát részecskék prekurzorai a biogén eredetű dimetilszulfid, valamint az antropogén forrásokból, illetve vulkán kitörések során a levegőbe kerülő kén-dioxid. Ezekből a gázokból kénsavgőz keletkezik, amely ammónium-hidrogénszulfátot képez. A szerves vegyületek, főként izoprének és terpének, a légkörbe elsősorban a növények emissziójából és antropogén tevékenységek hatására kerülnek, majd oxidációs reakciók után aeroszol fázisba kerülnek. Ezen részecskéket másodlagos szerves aeroszolnak nevezzük (Mészáros, 1999). A fent említett jelenségek elsősorban a szabadban játszódnak le. A beltéri aeroszol részecskék kialakulása mennyiben követi ezeket a folyamatokat? Nyilvánvalóan bizonyos folyamatok egy zárt térben is lejátszódhatnak, hiszen a beltérben lévő levegő összetételét, főleg a kültéri határozza meg. A kültéri és a beltéri aeroszol koncentrációk jelentős korrelációt mutatnak. A kültéri koncentrációk megváltozását követi a beltéri megváltozása is (Koponen, 2001). Beltérben azonban olyan emberi tevékenységből adódó folyamatok is lejátszódhatnak, 7

8 amelyek a beltéri levegőt jelentős mértékben, míg a kültéri levegőt kissé vagy egyáltalán nem befolyásolják. Egyik ilyen jelentős antropogén hatás a dohányzás. Kültérben a nagy tér miatt a dohányzás hatása nem érzékelhető, beltérben azonban a cigarettafüst megreked, és jelentős mértékben befolyásolja az aeroszol részecskék koncentrációját. E mellett olyan kémiai vegyületeket juttat a légkörbe, amely természetes forrásokból nem került volna bele. Így számos kémia reakciót indukálhat, amelyek aztán aeroszol képződéshez vezetnek. Más emberi tevékenység például a főzés, a takarítás is eredményezhetnek aeroszol képződést. Főzés során olajcseppek és egyéb szerves kisebb mennyisében szervetlen (NaCl) vegyületek kerülnek a levegőbe, megnövelve ezzel a beltéri aeroszol koncentrációját. A takarítás során olyan anyagok kerülnek a levegőbe amelyek szintén hatással lehetnek az aeroszol részecskék keletkezésére, ráadásul a takarítás felkavarja a kiülepedett port, időszakosan megnövelve ezzel annak koncentrációját. 2.3 Egészségügyi hatások Az aeroszolok tanulmányozása közben a tudósok rájöttek, hogy a magas aeroszol koncentráció hatással lehet az emberek egészségügyi állapotára. Jó példa erre az 1952-es londoni szmog, mely miatt sok ember vesztette életét. Ma már tudjuk, hogy az aeroszol részecskék koncentrációja hatással van az egészségünkre, emiatt korlátozták a légkörben megengedett maximális koncentrációt. Ez ma a PM 10 -es frakcióra nézve Magyarországon 50 µg/m 3. A szabályozások ellenére is fontos tanulmányoznunk, ezen részecskék egészségügyi hatásait, hogy a megismert hatások tekintetében alakítsuk ki a megengedhető koncentrációkat. Az elmúlt időszak során számos kutató foglalkozott ezzel a területtel, és állapított meg olyan összefüggést, miszerint a légköri aeroszol koncentrációjának növekedésével együtt a halálozási és megbetegedési ráta is növekszik. Egyes tanulmányok szerint 10µg/m 3 koncentrációemelkedés 1%-os növekedést jelent a halálozási rátában (Harrison et al., 2000), mások szerint ez a növekedés 0,5%-os (HEI Persoectives, 2002). Abban azonban mindenki egyetért, hogy az aeroszol megnövekedett szintje káros hatással van az egészségre. Mi okozhatja ezt a káros hatást? A legkézenfekvőbb dolog, ami eszünkbe jut, a kémiai összetétel, hiszen számos olyan vegyületet ismerünk, amelynek bizonyított a káros hatása. Még nem tisztázott dolog, hogy a kémiai összetétel, vagy a részecskeméret felelős az egészségre káros hatásokért. A nagyobb részecskék nem jutnak le a tüdőbe, mert kiszűri őket a védekező 8

9 mechanizmusunk első vonala, a kisebb részecskék viszont lejuthatnak egészen a léghólyagocskákig. A legvalószínűbb az, hogy a finom részecskék okozzák a szervezetben kiváltott tüneteket. A beltéri aeroszol egyik legfontosabb összetevője egészségügyi szempontból a cigarettafüst. A fent említett egészségkárosító hatások mellett a cigarettafüst számos más kellemetlen hatással is rendelkezik. Több mint 4000 kémiai komponenst tartalmaz, többek között ammóniát, fenolokat, szénmonoxodiot, hidrogéncianidot, oxigéntartamú és oxidáló tulajdonságú szabad gyököket, és egyéb olyan komponenseket, amelyek karcinogén, irritatív vagy egyéb egészségkárosító tulajdonsággal rendelkeznek (Palanisamy et al., 2009). A cigarettafüst káros hatásai közé tartoznak a szív és érrendszeri problémák, a légzőszervi megbetegedések. Emellett a dohányzás a rossz hatással van a cukorbetegekre és étvágycsökkentő hatása miatt azok, akik leszoknak a dohányzásról nagyobb mértékben híznak el (Palanisamy et al.,2009; Skurnik and Shoenfeld, 1999). Láthatjuk tehát, hogy a beltéri aeroszol részecskék, pl. a cigarettafüst, jelentősen befolyásolják, károsítják egészségünket. 9

10 3 A beltéri aeroszol minősítési módszerei Az aeroszol részecskék vizsgálatára többféle módszert alkalmazhatunk. A módszereket a következőképpen csoportosíthatjuk: off-line és on-line módszerek. Off-line rendszerekről beszélünk akkor, amikor a gyűjtött minta utólagos feldolgozására kerül sor. Ha a módszer azonnali információt szolgáltat, akkor az on-line rendszer. Az off-line módszerek azon alapszanak, hogy egy hosszabb időperióduson keresztül folyamatosan mintát veszünk, majd a megadott idő eltelte után a szűrőt laboratóriumi körülmények között elemezzük. Ebből következik az, hogy az off-line módszerek esetén mindig mintagyűjtést végzünk. Az így nyert információk pontosak, széleskörű információt hordoznak a szűrőre kiülepedett részecskék összetételéről, kémiai minőségéről. Ugyanakkor, ezen módszer alkalmazásánál az időbeli felbontásunk nem lesz pontos, csak átlagot fogunk tudni számolni és nem fogjuk látni a megadott idő alatt az esetleges kilengéseket. A módszer további hátránya, hogy mivel a kiértékelést, a vizsgálatokat nem a mérés helyszínén végezzük, a körülmények nem lesznek azonosak. Emiatt esetleg alul mérhetünk, illetve túlbecsülhetünk bizonyos komponenseket, különösen igaz a szemi-illékony szerves vagy szervetlen (NH 4 NO 3 ) vegyületekre. A szállítás és tárolás során több olyan anyag kerülhet a mintába, amelyek eredetileg nem voltak benne. Továbbá a hosszú idő alatt olyan reakciók játszódhatnak le, amelyek az egyik komponens hibás mérését eredményezhetik. Ennek ellenére a széleskörű információ miatt elterjedten alkalmazzák ezt a módszert. 3.1 A tömeg meghatározása A manuális gravimetriás módszer az off-line technikák leggyakrabban (majdhogynem kizárólag) alkalmazott képviselője. A gravimetriás mérésekhez szűrőket használunk. A módszer lényege, hogy a szűrőn átszívjuk a levegőt, olyan módon, hogy a mintagyűjtés általános szabályait betartsuk. A mintagyűjtés során a szűrő a gyűjtés során megváltozhat, törékennyé, érzékennyé válhat, ezért óvatosan kell vele dolgozni. Ennél a módszernél nagyon fontos tudnunk, hogy a szűrőre kiülepedő anyagok között lehetnek olyanok, amelyek erősen higroszkóposak, emiatt súlyos hibát véthetünk a tömeg meghatározásakor. Ennek elkerülése végett, előírás szerint a begyűjtött mintákat 24 órán keresztül 20 C-on és 50%-os relatív páratartalom mellett kell tárolni mielőtt tömegét meghatároznánk. A műanyag, például a polikarbonát szűrők elektrosztatikusan feltöltődhetnek, ami jelentős hibát okozhat. Ezeket a 10

11 szűrőket semlegesíteni kell a mérés előtt. A gravimetria előnye, hogy nagyon egyszerű művelet, továbbá a gyűjtött mintát utána tovább tudjuk elemezni. Hátrányai közé sorolható a rossz időfelbontás, a nagy munkaigény. Az on-line módszerek azonnali analitikai eredményeket szolgáltatnak. Ezek a módszerek általában olcsóbbak, mint az off-line módszerek. Időbeli felosztásuk remek, követni lehet velük a tömegkoncentráció perces alakulását. A gyors méréssel azonban csökkentik pontosságot. Az aeroszol tömeg mérésének két gyakran alkalmazott on-line módszer módszere a β mérő és a kúpos elemű oszcilláló mikromérleg (TEOM). A kúpos elemű oszcilláló mikromérleg Az on-line technikák másik jelentős módszere a TEOM (Tapered Element Oscillating Microbalance), magyarul kúpos elemű oszcilláló mikromérleg. A műszer felépítése a 3. ábrán látható. A műszer első része a különböző vágási értékkel rendelkező beszívó (inlet). A TEOM-hoz tartozik PM 10, illetve PM 2,5 vágási értékkel rendelkező választható egység. Ezután a tömlő után egy elágazás következik, ahol a szabványban előírt 16,7 l/perces áramlási sebességet két részre bontják, egy 13,7 és egy 3 l/percesre. Az előbbit nevezik mellékágnak, és ezzel a továbbiakban nem végzünk semmilyen mérést. A 3 l/perces áramlás halad tovább a melegítőn keresztül a tömegmérőbe. Mielőtt a levegő elérne a tömegmérőbe felmelegítjük 40 C-ra azért, hogy a vízgőz kondenzációját elkerüljük, és a mérés végéig ezen a hőmérsékleten marad. A tömegmérő egységben helyezkedik el a kúpos elem. Ez egy kvarc kristály, aminek nagyon pontos és jól meghatározott rezgési frekvenciája van. Ezt a csonka kúp alakú kristályt folyamatosan a saját frekvenciáján rezegtetik, mégpedig úgy, hogy egy állandó mágnes található a falán, ami a változó elektromágneses térben oldalirányú rezgést okoz. A kúpos elem tetején helyezkedi el a teflonnal bevont boroszilikát üvegszűrő. Ezen a szűrőn vezetik keresztül a 3 l/perc sebességgel mozgó levegőáramot. A levegőt egy szivattyú áramoltatja. A mérés elve a következő, a szűrőre az átszívott levegőből kiülepednek az aeroszol részecskék. Ennek következtében a szűrő egyre nehezebb lesz, és emiatt elhangolódik a kristály nagyon érzékeny frekvenciája. A műszer 2 másodpercenként megméri a kristály frekvenciáját, majd a frekvenciakülönbségből kiszámolhatjuk a tömegnövekedést a következő egyenlet alapján: 11

12 1 1 m K0, (1) f f ahol Δm a tömeg megváltozása, K 0 a készülékre jellemző állandó, f 0 kezdeti frekvencia és f 1 a végső frekvencia. Ezek után a tömegnövekedés, a mért idő és az áramlási sebesség alapján a műszer kiszámolja a tömegkoncentrációt, és μg/m 3 egységben mutatja a kijelzőn (Operating manual, TEOM Series 1400a). 3. ábra: A TEOM 1400a felépítésének sematikus ábrája 12

13 A módszer előnyei között felsorolhatjuk az on-line módszerek szinte minden előnyét. Folyamatos és azonnali információt szolgáltat, az időbeli felbontása nagyon jó. Az állandó hőmérsékletre termosztálás okozza a TEOM legnagyobb hátrányát. Mivel a hőmérséklet magasabb, mint a környezet hőmérséklete a közepesen illékony szervetlen vegyületek (pl. NH 4 NO 3 ) egy része elpárolog, ezért tömegüket kissé (8-10%-al) alulbecsüljük. Mindezeket egybevetve a TEOM az egyik legjobb on-line módszer az aeroszol tömegkoncentrációjának mérésére. 3.2 A részecskeszám és méreteloszlásának meghatározása A részecskeszám meghatározására mozgékonyságon alapuló részecskeszeparátort (Differential Mobility Particle Sizer, DMPS) használtunk. A műszer három részből áll: egy neutralizálóból, egy differenciális mozgékonyság analizátorból (DMA, differntial mobility analyzer), és egy kondenzációs részecskeszámlálóból (CPC, condensation particle counter). A neutralizáló feladata, hogy azt aeroszol részecskék töltés eloszlását egyensúlyi, Boltzmann-töltéseloszlásúra hozza. A neutralizáló radioaktív forrás segítségével (pl.: 210 Po, 85 Kr, 63 Ni, 241 Am) ionizálja a vivőgáz molekuláinak egy részét, amelyek ezután az aeroszol részecskékkel ütközve kialakítják a töltésegyensúlyi állapotot. A DMA feladata szétválogatni a részecskéket az elektromos mozgékonyságuk alapján. A készülék sematikus ábrája a 4. ábrán látható. A részecskék szétválogatása úgy történik, hogy a belső elektród és a külső henger között változtatható nagyfeszültséget hozunk létre. A középen elhelyezett elektród körül nagy tisztaságú levegőt áramoltatunk, és az aeroszolt tartalmazó levegőt a tiszta levegőréteg és külső henger közé vezetjük. 4. ábra: A differenciális mozgékonyság analizátor sematikus ábrája 13

14 A középső elektródon egy rés található ahová csak a megfelelő mobilitással rendelkező részecskék bejutnak be és haladnak tovább a detektorba. Ezen részecskék mérettartománya a nagyfeszültséggel szabályozható, és monodiszperznek tekinthetők. Miután a részecskéket elválasztottuk méretük szerint, bekerülnek a kondenzációs részecskeszámlálóba (CPC), (5. ábra), ahol optikai detektálással történik a meghatározásuk (McMurry, 2000). Az aeroszol részecskék először egy fűtött részbe jutnak, amely butanol gőzzel van telítve, majd tovább haladva egy hűtött kondenzátorba kerülnek, ahol a butanol kondenzálódik a részecskékre. Ezáltal megnő a méretük, és detektálhatóvá válnak a átható fény számára. A mintát merőlegesen vezetjük egy kollimátoron átbocsátott lézernyalábra, a részecskék által szórt fényt, amely arányos a részecskék számával egy fotodetektorral mérjük. A mérési kampány során Hauke típusú, 28 cm hosszú DMA, TSI 3775 típusú n- butanolos CPC-t használtunk. A sugárforrás 241 Am ( -sugárzó) volt. A lézerfény szórású detektor D50 értéke 4 nm (Vakkari, 2008). 5. ábra: A kondenzációs részecskeszámláló működési elve 14

15 3.3 A meteorológiai és egyéb paraméterek meghatározása Az aeroszolra vontakozó adatok értelmezéséhez szükség van a meteorológiai paraméterek ismeretére, amelyeket mérésekkel értünk el. A munkát az ELTE Meteorológia Tanszékkel közösen végeztük. Mértük a CO 2 koncentrációt egy Li-Cor 840 CO2/H2O típusú mérőberendezéssel. A műszer a CO 2 és a H 2 O infravörös elnyelésének intenzitás alapján méri azok koncentrációját. A CO 2 koncentráció mérésének célja az volt, hogy következtetni tudjunk a helyiségen tartózkodó emberek számára. A levegő hőmérsékletét 107-L típusú hőmérsékletmérő termisztorral mértük. A termisztorok félvezető ellenállás-hőmérők. A félvezetők ellenállása a hőmérséklet emelkedéséve csökken, tehát ha megmérjük a félvezető ellenállását abból következtetni tudunk a hőmérsékletére. A termisztorok hőérzékenysége a hőmérséklet növelésével jelentősen csökken, de még így is jobb mint a fémeké. A műszer előnye, hogy kis méretű és nagy időfelbontású méréseket lehet vele végezni, hátránya viszont, hogy idővel a kristályokban átrendeződés következik be, emiatt megváltozik a vezetőképessége. A felszín hőmérsékletét IRR-P infra felszínhőmérséklet-mérővel mértük. A testek által kibocsájtott elektromágneses sugárzás maximuma összefüggésben van a test felszíni hőmérsékletével. A műszer termoelem segítségével tudja érzékelni a hőmérsékletet. A levegőnedvességet egy Vaisala HMP35AC típusú hőmérséklet és nedvességmérővel mértük. Ez egy abszorpciós légnedvesség-mérő, működési elvének alapjául valamilyen anyag vízfelvevő képessége és az ennek következtében bekövetkezett fizikai változás szolgál. A szélsebesség mérésére egy Vaisala WAA15A szélsebességmérőt használtunk. A készülék működési elve a következő. A három kanálból szerkezet el tud fordulni egy tengely körül, mivel a kanalak homorú és domború oldalának eltérő a légellenállása. A szélsebesség meghatározásához a fordulatszámot kell pontosan megmérni, ebből tudjuk kiszámítani a szélsebességet. Használtunk továbbá egy METEK USA-1 típusú szónikus anemométert, a szélsebesség nagy pontosságú meghatározására. A műszer ultrahang segítségével működik. Három érzékelő párja van, amelyek páronként egymással szemben helyezkednek el. Az érzékelőpár mindkét szenzora hangimpulzust bocsát ki és méri, hogy mennyi idő alatt teszi meg az utat az ismert távolságra lévő másik szenzortól. Légmozgás esetén az átviteli idő a szél irányában növekszik, az ellenkező irányban csökken. Minél nagyobb az eltérés az átviteli idők között annál intenzívebb a légmozgás. A szónikus anemométer emellett alkalmas a hőmérséklet 15

16 mérésére is, mivel a hang terjedési sebessége hőmérsékletfüggő. A mért hőmérséklet virtuális hőmérséklet, amelyet a nedves levegő akkor venne fel, ha a sűrűsége megegyezne a száraz levegőjével. A sugárzás mérésére egy Li-Cor Quantum/Radiometer/Photometer LI-185A típusú piranométert használtunk. A műszer termoelektromos érzékelővel működik, az érzékelő egyik fele feketére, a másik fehérre van festve, a köztük lévő hőmérsékletkülönbségből következtetünk a sugárzás mértékére (Baros et al., 2006). 16

17 4 Mérési kampány az előadóteremben A mérés megszervezésének első lépése a mérés helyszínének kiválasztása, és a szükséges engedélyek megszerzése volt. A mérési munka a főmérnök és az oktatási dékánhelyettes engedélyével és támogatásával zajlott. A műszerek helye 6.ábra: Az Ortvay-terem alaprajza bejelölve rajta a TEOM elhelyezkedése 17

18 A mérés helyszínéül az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Pázmány Péter Sétány 1/C épületében az Ortvay-termet (0.81 számú) választottuk. Az 6. ábra a terem alaprajzát ábrázolja. A terem kiválasztásának okai a következők voltak. A tanterem egy nagyelőadó terem 120 férőhellyel, amely viszonylag nagy. Az órák száma reprezentatívan jellemzi az egyetemen lévő órák számát. A terem szellőztetéssel rendelkezik, amely akár a teremből is szabályozható. A szellőzés hétköznaponként reggel 7 és esete 9 között üzemel. A terem lépcsőzetes padsorai alatt egy szellőzőgépház található, ahol a szellőző berendezés található. A gépház megléte szintén a terem kiválasztásának okai között szerepel, hiszen ott tudtuk elhelyezni a műszereket. A gépház előtt közvetlenül található egy fallal elválasztott raktár (0.77 számú), ahonnét a szivattyúk hangja nem zavarja az előadást. A terem az egyetemi oktatótermek egy tipikus képviselője, ezért a benne végzett mérések jól reprezentálják az egyetemi aeroszol koncentrációt. A mérő- és érzékelőgépek egy részének elhelyezését a 7. ábrán szemléltetem. A TEOM mintavevője a harmadik padsorban, a terem szélétől 4,75 méterre volt. Így nagyjából a terem közepén helyezkedett el. A mintavevő fej 2 m magasan volt. A mintagyűjtő 1,8 m magasságban a nedvesség és hőmérsékletmérő, az infravörös felszínhőmérséklet-mérő, valamint a szónikus anemométer egy 2 m magas alumínium oszlopra volt felszerelve. A mérés előtt azt is meg kellett választani, hogy milyen időfelbontásban mérjünk. A TEOM-al az aeroszol koncentrációt 1 perces időfelbontásban mértük. Előkísérleteket végeztünk egy laboratóriumban cigarettafüsttel, és ennek alapján az 1 perces időfelbontás látszott alkalmasnak. Az iskolai mozgolódások miatt (15 perces szünet) miatt fontos volt, hogy erről az időszakból nagy felbontású adatokat kapjunk, hiszen azt feltételeztük, hogy ezen intervallum alatt lesznek a leglátványosabb változások. 18

19 Szónikus anemométer Hőmérséklet és nedvességmérő Infravörös felszínhőmérsékletmérő SFU mintagyűjtő egység TEOM mintavevő fej 7. ábra: Az Ortvay-teremben felszerelt műszerek A mérési kampányt április 8-tól április 15-ig végeztük. A mérés előkészületeit április 2-án elkezdtük. Ekkor került felszerelésre az alumínium rúd, amire a műszereket a későbbiekben felszereltük. A TEOM mintavevőjéhez vezető fém csövet az egyik padsor padlójába fúrt lyukon keresztül vezettük be a raktárszobába (8. ábra). Április 6-án a terembe kerültek a műszerek, beállítottuk a referencia órát. A mérési naplót előzőleg elkészítettem. Szükségesnek tartottuk, hogy a teremben mindig felügyeljen valaki a műszerekre, nehogy bárki kárt tegyen bennük illetve, hogy felvilágosítást adjon az érdeklődő oktatóknak, hallgatóknak a mérés céljairól. Éppen ezért elkészítettem a felügyeleti beosztást. A terem nyitásáról és zárásáról valamint a takarításról napló készült. A termet az órákon kívül zárva tartottuk, hogy a terem levegőjét és a mérési adatokat ne befolyásolja a folyosóról bekeveredő 19

20 levegő aeroszol koncentrációja. Április 7-én a meteorológia műszerek nagy része is elhelyezésre került. A TEOM mintavevő fejét kitakarítottam, majd ez is felkerült a helyére. DMPS TEOM 8. ábra: A raktárszobában elhelyezett műszerek Április 8-án reggel 8 órakor elindítottunk a műszereket, és 8:01 perctől adatokat gyűjtöttünk. Április 9-én a meteorológiai műszerek véglegesen fel lettek helyezve. A délután folyamán DMPS-t is beindítottuk. A mérés ezután rendben folytatódott. Április 15-én reggel 8 órakor befejeztük a mérési kampányt. Így egy teljes heti adat áll rendelkezésünkre a teremben történtekről. 20

21 5 Eredmények és megvitatásuk Az on-line mérések és az aeroszol minták analízisével kapott eredményekből folyamatosan létrehozunk egy adatbázist. Ennek kiértékelésével információkat nyerünk a terem aeroszol jellemzőkről. A teljes kép az összes kémiai vizsgálat befejezése után áll rendelkezésünkre. 5.1 Légköri koncentrációk Az 1. táblázatban összefoglaltam a kampány során mért legfontosabb kémiai változók mediánjait és tartományát különböző időintervallumokban. A választott időintervallumok a munkanapok, illetve hétvégék, valamint a terem nyitott illetve zárt állapota. A PM 10 tömegkoncentráció heti mediánja (15,4 μgm -3 ) jelentős mértékkel a kültéri egészségügyi határértéknél kisebb. A mért érték, amely a budapesti éves mediánnál (29 μgm -3 ) is alacsonyabb. A különböző intervallumok között szignifikáns különbségek figyelhetőek meg. Munkanapokon a PM 10 szintje magasabb volt, mint hétvégeken. Hasonló megfontolás alapján az is egyértelműnek látszott, hogy azon intervallumokban, mikor a terem nyitva volt, nagyobb koncentrációkat mérhetünk. Az adatok ezt is alátámasztották. Az előadóteremben jóval kisebb részecskeszám koncentrációkat mértünk, mint a Budapestre jellemző 11, cm -3 érték. Az ultrafinom részecskeszám estén hasonló helyzet. Az éves medián 9, cm -3, a mért értékek pedig jóval alacsonyabbak. A kapott értékeke azért ilyen alacsonyak, mert egy előadóteremben nem található olyan forrás, amely megnövelné a finom részecskék számát. Ezek mellett is felfedezhető az a koncepció, hogy hétköznap és nyitott terem esetén magasabbak a koncentrációk. Ezen részecskék keletkezése magas hőmérsékletű folyamatokhoz kapcsoltható, és ezért a részecskék külső forrásból szellőztetéssel kerülnek a terembe. A CO 2 koncentráció a teremben tartózkodó személyekről szolgáltat információt. A CO 2 koncentráció mediánja ingadozott, nagyobb értéket mutatott, mint az atmoszférában átlagosan mérhető 380 ppm. A CO 2 forrása nyilvánvalóan emberek voltak, akik légzésük során CO 2 -t bocsájtottak ki. Hasonlóan a PM 10 koncentrációkhoz, a CO 2 -é is magasabb volt hétköznap illetve azokban az időszakokban, amikor a terem nyitva volt. A különbségek az időintervallumok között még szignifikánsabbak voltak, mint a PM 10 esetében. 21

22 1. táblázat: A légköri koncentrációk mért adatainka száma; maximális, medián és minimális értékei a teljes időszakra; munkanapokra és munkaszüneti napokra, valamint nyitott és zárt terem időszakokra vonatkozóan Adatok száma Összes adat Munkanapok Hétvégék Terem nyitva Terem zárva PM10 koncentráció [μg/m 3 ] Maximum ,7 30,2 100,7 48,9 Medián ,4 17,7 11,1 22,6 12,9 Minimum 1,5 1,5 2,6 2,6 1,5 Összes részecskeszám [1/cm 3 ] 10 3 Maximum 17,5 17,5 8,3 17,5 8,3 Medián ,3 4,4 3,0 5,6 3,6 Minimum 1,36 1,36 1,76 1,37 1,36 Ultrafinom részecskeszám [1/cm 3 ] 10 3 Maximum 14,2 14, ,2 6,3 Medián 760 2,6 3, ,0 2,5 Minimum 0,81 0,81 1,00 0,81 0,86 CO 2 koncentráció [ppm] Maximum Medián Minimum

VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM

VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM Dr. Buzás Kálmán Dr. Budai Péter Horváth Adrienn BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék 2012 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A városi környezet jellemzői, a város okozta környezeti

Részletesebben

Tartalom. Főszerkesztő: Radnóti Katalin

Tartalom. Főszerkesztő: Radnóti Katalin Főszerkesztő: Radnóti Katalin Szerkesztőbizottság: Barnaföldi Gergely Gábor Cserháti András Czibolya László Hadnagy Lajos Kocsis Gábor Neubauer István Nős Bálint Pázmándi Tamás Radnóti Katalin Yamaji Bogdán

Részletesebben

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Környezetvédelmi és Fenntarthatósági Kutató Központ Útmutató alacsony emissziós zónák létrehozásához

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Környezetvédelmi és Fenntarthatósági Kutató Központ Útmutató alacsony emissziós zónák létrehozásához KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Útmutató alacsony emissziós zónák létrehozásához 2013. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Levegőminőség és egészség...5 3. Környezetvédelmi zóna/alacsony

Részletesebben

A PIXE módszer és alkalmazásai a légköri aeroszol kutatásában és más interdiszciplínáris területeken

A PIXE módszer és alkalmazásai a légköri aeroszol kutatásában és más interdiszciplínáris területeken A PIXE módszer és alkalmazásai a légköri aeroszol kutatásában és más interdiszciplínáris területeken doktori (PhD) értekezés Borbélyné Dr Kiss Ildikó Kossuth Lajos Tudományegyetem Debrecen, 1997. Ezen

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR SZERVETLEN ÉS ANALITIKAI KÉMIAI TANSZÉK SZAKDOLGOZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR SZERVETLEN ÉS ANALITIKAI KÉMIAI TANSZÉK SZAKDOLGOZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR SZERVETLEN ÉS ANALITIKAI KÉMIAI TANSZÉK SZAKDOLGOZAT BESZIVÁRGÓ VIZEK VIZSGÁLATA A BUDAI-HEGYSÉG NÉHÁNY BARLANGJÁBAN KISS KLAUDIA kémia BSc

Részletesebben

Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése

Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése Varga-Haszonits Zoltán - Varga Zoltán - Lantos Zsuzsanna - Vámos Ottília - Schmidt Rezső Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése Mosonmagyaróvár 2000 Lektorálta: Dr. Anda Angéla

Részletesebben

Környezetvédelmi monitoring

Környezetvédelmi monitoring Az anyag a TÁMOP- 4.1.2.A/1-11/1-2011-0089 téma keretében készült a Pannon Egyetemen. Környezetmérnöki Tudástár Sorozat szerkesztő: Dr. Domokos Endre XXV. kötet Környezetvédelmi monitoring Dr. Domokos

Részletesebben

Preklet Edina A FAANYAG FOTODEGRADÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ HULLÁMHOSSZÚSÁGÚ ULTRAIBOLYA ÉS LÁTHATÓ LÉZERFÉNNYEL TÖRTÉNŐ BESUGÁRZÁS ESETÉN

Preklet Edina A FAANYAG FOTODEGRADÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ HULLÁMHOSSZÚSÁGÚ ULTRAIBOLYA ÉS LÁTHATÓ LÉZERFÉNNYEL TÖRTÉNŐ BESUGÁRZÁS ESETÉN Preklet Edina A FAANYAG FOTODEGRADÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ HULLÁMHOSSZÚSÁGÚ ULTRAIBOLYA ÉS LÁTHATÓ LÉZERFÉNNYEL TÖRTÉNŐ BESUGÁRZÁS ESETÉN Doktori (Ph.D.) értekezés Témavezető: Dr. Papp György intézetigazgató

Részletesebben

TARTALOM A 5 A 6 A 7 A 9 13 A 14 A 15 17 A 18 19 20 A

TARTALOM A 5 A 6 A 7 A 9 13 A 14 A 15 17 A 18 19 20 A Ez a dokumentum a Levegő Munkacsoport Zöld könyvtárából származik. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát illetik. Ha a szerző vagy tulajdonos külön is rendelkezik a szövegben a terjesztési

Részletesebben

VI. MAGYAR AEROSZOL KONFERENCIA DEBRECEN 2002. OKTÓBER 10-11.

VI. MAGYAR AEROSZOL KONFERENCIA DEBRECEN 2002. OKTÓBER 10-11. VI. MAGYAR AEROSZOL KONFERENCIA DEBRECEN 2002. OKTÓBER 10-11. VI. MAGYAR AEROSZOL KONFERENCIA Debrecen, 2002. október 10-11. Tel.: +36 52 417-266, Fax: +36 52 416-181, Email: aero6@atomki.hu Bevezetés

Részletesebben

KATIONIZÁCIÓ VIZSGÁLATA MALDI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT

KATIONIZÁCIÓ VIZSGÁLATA MALDI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT KATINIZÁIÓ VIZSGÁLATA MALDI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT Doktori (PhD) értekezés Szilágyi László Témavezető: Dr. Zsuga Miklós egyetemi tanár a kémia tudomány doktora Debreceni Egyetem, Alkalmazott Kémiai Tanszék

Részletesebben

56. évfolyam 2011. 3.szám

56. évfolyam 2011. 3.szám 56. évfolyam 2011. 3.szám LŐCZI JÁNOS (1921-2011) Móring Andrea Országos Meteorológiai Szolgálat, 1525 Budapest, Pf. 38. moring.a@met.hu 2011. július 11-én elhunyt Lőczi János társadalmi észlelőnk, akinek

Részletesebben

MUNKAANYAG. Hartman Mátyás. Mérjük csak meg? Agrometeorológiai és talajtani mérések. A követelménymodul megnevezése: Növénytermesztés

MUNKAANYAG. Hartman Mátyás. Mérjük csak meg? Agrometeorológiai és talajtani mérések. A követelménymodul megnevezése: Növénytermesztés Hartman Mátyás Mérjük csak meg? Agrometeorológiai és talajtani mérések A követelménymodul megnevezése: Növénytermesztés A követelménymodul száma: 2203-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Koleszterinszint szabályzó gyógyszerhatóanyagok és Triton X-100 nemionos detergens lebontása ionizáló sugárzással

Koleszterinszint szabályzó gyógyszerhatóanyagok és Triton X-100 nemionos detergens lebontása ionizáló sugárzással Tudományos Diákköri Dolgozat RÁCZ GERGELY Koleszterinszint szabályzó gyógyszerhatóanyagok és Triton X-100 nemionos detergens lebontása ionizáló sugárzással Dr. Csay Tamás a Dr. Takács Erzsébet a Dr. Homonnay

Részletesebben

Komplex természettudományos terület

Komplex természettudományos terület Komplex kommunikációs és természettudományi csomag Komplex természettudományos terület 11. évfolyam tanulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 A projekt

Részletesebben

Katasztrófavédelmi szemle

Katasztrófavédelmi szemle Védelem Katasztrófavédelmi szemle 2012. XVIII. évfolyam 1. szám Vörösiszap helyreállítás 1 t a r t a l o m 2012. 19. évf. 1. szám Szerkesztõbizottság: Bérci László Kossa György Dr. Tóth Ferenc Érces Ferenc

Részletesebben

ELEKTROREOLÓGIAI FOLYADÉKOK STACIONÁRIUS SÍKÁRAMLÁSI RENDSZERBEN

ELEKTROREOLÓGIAI FOLYADÉKOK STACIONÁRIUS SÍKÁRAMLÁSI RENDSZERBEN Szent István Egyetem ELEKTROREOLÓGIAI FOLYADÉKOK STACIONÁRIUS SÍKÁRAMLÁSI RENDSZERBEN Doktori (Ph.D) értekezés Földi László Gödöllő 01 A doktori iskola megnevezése: Műszaki Tudományi Doktori Iskola tudományága:

Részletesebben

Fenolszennyezés és az azt követő kármentesítés vizsgálata analitikai és környezetvédelmi szempontból

Fenolszennyezés és az azt követő kármentesítés vizsgálata analitikai és környezetvédelmi szempontból Fenolszennyezés és az azt követő kármentesítés vizsgálata analitikai és környezetvédelmi szempontból DIPLOMAMUNKA Hovánszki György Debrecen, 2003 A dolgozat a Debreceni Egyetem Természettudományi Karának

Részletesebben

Dr. Rudnai Péter Főosztályvezető Főorvos

Dr. Rudnai Péter Főosztályvezető Főorvos 1 Szerkesztette: Dr. Rudnai Péter Főosztályvezető Főorvos Kiadja: Országos Környezetegészségügyi Intézet Budapest, Gyáli u. 2-6. Tel.: 06-1-4761100 E-mail: igazgatosag@oki.antsz.hu Web: http://oki.antsz.hu

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi és Informatikai Kar Kísérleti Fizika Tanszék. fizika szak SZAKDOLGOZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi és Informatikai Kar Kísérleti Fizika Tanszék. fizika szak SZAKDOLGOZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi és Informatikai Kar Kísérleti Fizika Tanszék fizika szak SZAKDOLGOZAT Modern fizikai kísérletek a középiskolában Készítette: HAJDÚ CSABA Témavezető: Dr. Papp

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK

ÁLTALÁNOS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK ÁLTALÁNOS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK SPEKTROFOTOMETRIA FEHÉRJEKONCENTRÁCIÓ MÉRÉSE 1. Fotometria A spektrofotometria az egyik leggyakrabban használt analitikai eljárás a biokémiában. A módszer igen alkalmas kismennyiségű

Részletesebben

LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3

LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3 Számel Bence Domonkos 1 Szabó Géza 2 LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3 A légiközlekedés biztonsága részben az alkalmazott műszaki rendszerek biztonságán, részben az alkalmazott szabályrendszer

Részletesebben

MATEMATIKAI ÉS INFORMATIKAI KEZELÉSE

MATEMATIKAI ÉS INFORMATIKAI KEZELÉSE EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TŐZSDEI ESEMÉNYEK MATEMATIKAI ÉS INFORMATIKAI KEZELÉSE Szakdolgozat Kósa Barbara Matematika BSc. matematikai elemző szakirány Témavezető: Prőhle Tamás

Részletesebben

KOB I. -12/2006. SZAKDOLGOZAT. Bérdi Katalin Tímea. Pécs

KOB I. -12/2006. SZAKDOLGOZAT. Bérdi Katalin Tímea. Pécs KOB I. -12/2006. SZAKDOLGOZAT Bérdi Katalin Tímea Pécs 2010 1 Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar Környezetmérnöki Tanszék A Paksi Atomerőmű Zrt. hűtővizének hatása a Duna élővilágára és vízminőségére

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. Üvegházhatású gázok vizsgálata és azok kibocsátását meghatározó társadalmi szemléletmódok feltárása Baján és környékén

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. Üvegházhatású gázok vizsgálata és azok kibocsátását meghatározó társadalmi szemléletmódok feltárása Baján és környékén PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Földtudományok Doktori Iskola Földtudományok Doktori Program Üvegházhatású gázok vizsgálata és azok kibocsátását meghatározó társadalmi szemléletmódok feltárása Baján és környékén

Részletesebben

TDK dolgozat AZ EMBERI MOZGÁS ENERGIAHASZNOSÍTÁSA PIEZOELEKTROMOS ELVEN

TDK dolgozat AZ EMBERI MOZGÁS ENERGIAHASZNOSÍTÁSA PIEZOELEKTROMOS ELVEN BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Gép- és Terméktervezés Tanszék TDK dolgozat AZ EMBERI MOZGÁS ENERGIAHASZNOSÍTÁSA PIEZOELEKTROMOS ELVEN Készítette: Csortán Beáta (K3RDPE)

Részletesebben

Infravörös spektroszkópiai vizsgálatok

Infravörös spektroszkópiai vizsgálatok Mátyus Edit Infravörös spektroszkópiai vizsgálatok Témavezetők Dr. Magyarfalvi Gábor, adjunktus Dr. Tarczay György, adjunktus Eötvös Loránd Tudományegyetem Kémiai Intézet Budapest, 2006 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A cigány foglalkoztatás leépülése és szerkezeti átalakulása 1984 és 1994 között

A cigány foglalkoztatás leépülése és szerkezeti átalakulása 1984 és 1994 között Közgazdasági Szemle, XLVII. évf., 2000. május (406 443. o.) KERTESI GÁBOR A cigány foglalkoztatás leépülése és szerkezeti átalakulása 1984 és 1994 között Munkatörténeti elemzés A tanulmány három részbõl

Részletesebben

Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának bővített, szerkesztett anyaga

Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának bővített, szerkesztett anyaga Robbanásbiztos Berendezések BKI Vizsgáló Állomása Ex BKI Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Ex Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának

Részletesebben

Stimulált térfogatváltozások vizsgálata amorf kalkogenid rétegekben és nanostruktúrákban. Egyetemi doktori (PhD) értekezés.

Stimulált térfogatváltozások vizsgálata amorf kalkogenid rétegekben és nanostruktúrákban. Egyetemi doktori (PhD) értekezés. DE TTK 1949 Stimulált térfogatváltozások vizsgálata amorf kalkogenid rétegekben és nanostruktúrákban Egyetemi doktori (PhD) értekezés Csarnovics István Témavezető: Dr. Kökényesi Sándor Debreceni Egyetem

Részletesebben