11UK12 és 11UK12-01 KÉRELEM együttes adóigazolás kiadásához KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "11UK12 és 11UK12-01 KÉRELEM együttes adóigazolás kiadásához KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ"

Átírás

1 Tisztelt Adózó! 11UK12 és 11UK12-01 KÉRELEM együttes adóigazolás kiadásához KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az állami adóhatóság az együttes adóigazolást hatáskörében eljárva a nyilvántartásában szereplő adatok alapján, a kiállítás napján fennálló állapotnak megfelelő, az adózó által kért és a jogszabályban előírt adattartalommal állítja ki, feltéve, hogy az adózó az együttes adóigazolás kiadásának szükségességét valószínűsíti. Az együttes adóigazolás hatósági bizonyítványnak minősül. Az állami adóhatóság az együttes adóigazolást magyar nyelven állítja ki. A nemleges vagy az általános együttes adóigazolás kiadásának határideje nyolc nap 1. A határidőt az eljáró igazgatóság vezetője indokolt esetben egy ízben, az ügyfél értesítése mellett, legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja 2. A hiánypótlás időtartama az ügyintézési határidőbe nem számít be 3. Az általános együttes adóigazolás tartalmazza az adózónak az együttes adóigazolás kiadásának napján vagy az együttes adóigazolás kiadása iránti kérelemben megjelölt napon az állami adó és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását vagy azok hiányát, a behajthatatlanság címén nyilvántartott, de el nem évült adó-, vámtartozást, a kiállítás napjáig előírt valamely adónemre vonatkozó bevallási és adófizetési kötelezettség elmulasztását, ide nem értve azt, ha az adóhatóság által lefolytatott ellenőrzés a mulasztást feltárta, és az adózó a jogerős megállapítások alapján keletkezett fizetési kötelezettségét teljesítette. A nemleges együttes adóigazolás igazolja, hogy az adózónak az adóigazolás kiállításának napján vagy az adóigazolás kiadása iránti kérelemben megjelölt napon az állami adóhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozása nincs. Jelen nyomtatványon nyújtja be kérelmét, ha az igazolást előíró jogszabály vagy az igazolást felhasználó szervezet adó- és vámtartozás, vagy köztartozás, illetve azok hiányának igazolását írja elő, vagy más okból ilyen tartalmú adóhatósági igazolás kiadását kéri. Az adóigazolás kiadása iránti kérelmét 11UK11 számú Kérelem az adóigazolás kiadásához elnevezésű nyomtatványon nyújthatja be, ha az igazolás kiadását előíró jogszabály vagy az igazolást felhasználó szerv(ezet) állami adóhatóságnál fennálló adótartozás, illetve az adótartozás hiányának igazolását írja elő. Az együttes adóigazolást sok esetben helyettesítheti a köztartozásmentes adatbázisban való szereplés, az adatbázisba történő felvétel feltételeiről a honlapon a Tájékoztató a köztartozásmentes adózói adatbázisról című információs füzetek bővebb információt talál. Az együttes adóigazolás iránti kérelmét elektronikus úton és papíralapon is előterjesztheti az adózó. Elektronikus úton az együttes adóigazolás kiadása iránti kérelem kizárólag ezen nyomtatvány kitöltésével nyújtható be. Felhívjuk figyelmét, hogy a kérelmét elektronikus úton az adózó, illetve amennyiben nem személyesen jár el, törvényes képviselője és állandó meghatalmazottja nyújthatja 4 be az állami adóhatósághoz, aki a jogosultságát, képviseleti jogosultságát az adóhatósághoz a T180-as regisztrációs adatlapon bejelentette. Ha az adóhatóság az elektronikus úton megküldött kérelemről megállapítja, hogy az adózó a benyújtás időpontjában az eljárásra nem volt jogosult, a kérelem feldolgozását megtagadja és az adózót, képviseleti eljárás esetén a képviselőt erről értesíti. Elektronikus úton benyújtott kérelem esetén az állami adóhatóság az együttes adóigazolást (tájékoztatást, határozatot, végzést) az adózó (képviselője) választása szerint - elektronikusan vagy papíralapon állítja ki és küldi meg az adózó részére. Az elektronikus úton kiadott együttes adóigazolás kizárólag elektronikus formában hiteles, kinyomtatva nem érvényes! Papíralapon a kérelem ezen nyomtatvány kitöltésével, továbbá az ügyfélszolgálatokon, kirendeltségeken térítésmentesen az adózók rendelkezésére álló kérelem nyomtatványon, vagy azzal azonos adattartalmú kérelemmel is benyújtható az ügyfélszolgálati irodán, kirendeltségen személyes megjelenéssel, vagy postai úton. A papíralapú kérelmek esetében az adóhatóság a tájékoztatás(oka)t, adóigazolást, döntést (határozatot, végzést) a személyesen megjelenő adózónak adja át, vagy postai úton küldi meg. A rész: A kérelem adatai. A nyomtatvány egyaránt alkalmas új kérelem benyújtására, a benyújtott kérelem adatainak (az adószám, adóazonosító jel kivételével) módosítására, illetve a benyújtott kérem visszavonására. A kérelem módosítására és a kérelem visszavonására az együttes adóigazolás kiadási eljárás lezárásáig (az igazolás kiadásáig, a határozat/végzés meghozataláig) van lehetőség, de a kérelem visszavonás esetében is fennáll az illetékfizetési kötelezettség rovat: a kérelem jellege. Kérjük, jelölje U betűvel, ha új kérelmet, vagy M betűvel, ha kérelem módosítását, vagy V betűvel, ha kérelem visszavonását kívánja benyújtani. A rovat kitöltése kötelező. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az eltérő kiadási határidő számítás miatt (az igazolás kiadási határidő 8 nap, közbeszerzési pályázat esetén 4 nap) nem lehet a kérelem jogcímét közbeszerzési pályázat jogcímre módosítani. A módosításra a hatályos jogszabály értelmében nincs is szükség, hiszen az igazolást az ajánlatkérő köteles elfogadni akkor is, ha nem közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki rovat: a Módosítani, visszavonni kívánt új kérelem vonalkódja. Az elektronikus úton benyújtott kérelem beérkezését követően, az adóhatóság a beérkezésről szóló értesítésében levő kérelem vonalkódot kérjük megadni. Papír alapon történő benyújtás esetén a rovatot nem kötelező kitölteni. 3. rovat: a kérelem benyújtás módja. Kérjük, jelölje E betűvel, ha elektronikus úton, P betűvel, ha papír alapon, postai úton, vagy S betűvel ha személyes megjelenéssel kívánja benyújtani a kérelmet. A rovat kitöltése kötelező. B rész: az adózó adatainak megadása új kérelem, módosítás és visszavonás esetében is kötelező. Az adózó adószáma, adóazonosító jele nem módosítható, ha az adószámot, adóazonosító jelet tévesen adta meg, akkor a kérelmet vissza kell vonni. Amennyiben adóazonosító jellel nem rendelkezik, a 11T34 számú, Adatlap magánszemély adóazonosító jelének egyedi kiadásához, az adateltérések rendezéséhez, és levelezési cím bejelentéséhez megnevezésű nyomtatványon kérheti az adóazonosító jel kiadását. Az adószámmal nem rendelkező társadalmi szervezetek, társasházak hiteles okirattal igazolhatják a szervezet létezését. 1. rovat: jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, egyéni vállalkozó, egyéni cég, adószámos magánszemély esetén az adószámot, magánszemély esetén (ideértve az egyéni vállalkozót, adószámos magánszemélyt) az adóazonosító jelet is kérjük megadni. 2. rovat: az adózó neve, megnevezése (magánszemély családi neve és az utóneve). 3. rovat: a magánszemély adózó lakcíme, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet esetén a székhely címe. C rész: a kérelmező adatai. Adózó által benyújtott kérelem esetén az 1. rovat, képviselő, állandó meghatalmazott, meghatalmazott, pénzügyi képviselő, közigazgatási hatóság esetén az 1. és a 2. rovat adatainak megadása új kérelem, módosítás és visszavonás esetében is kötelező. 1. rovat: a kérelmet benyújtó személy. Kérjük, jelölje A betűvel ha az igazolást saját részére kéri, vagy K betűvel ha a kérelmet az adózó képviselőjeként, vagy L betűvel, ha az adózó állandó meghatalmazottjaként, vagy M betűvel, ha az adózó meghatalmazottjaként, vagy P betűvel, ha az adózó pénzügyi képviselőjeként, vagy H betűvel, ha közigazgatási hatóság nyújtja be. Amennyiben a kérelmet személyesen, vagy postai úton mint meghatalmazott nyújtja be, akkor kérjük csatolja a meghatalmazást rovat: a kérelmet benyújtó képviselő, állandó meghatalmazott, meghatalmazott adóazonosító jele, a pénzügyi képviselő, közigazgatási hatóság adószáma. 1 az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 5/A. (5) bekezdés 2 az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 5/A. (1) bekezdés 3 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 33. (3) bekezdés c) pont 4 az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 7. (3) bekezdés 5 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 31. (1) bekezdés c) pontja ás az illetékekről szóló évi XCIII. törvény 28. (2) bekezdés b) pontja alapján 6 a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény 63. (8) bekezdés

2 rovat: a kérelmet benyújtó képviselő, állandó meghatalmazott, meghatalmazott neve, a pénzügyi képviselő, közigazgatási hatóság megnevezése. 3. rovat: a levelezési cím, ahova az adóhatóság a tájékoztatás(oka)t, együttes adóigazolást, döntést (határozatot, végzést) küldi. 4. rovat: a kérelmet benyújtó telefonszáma. D rész: az adóigazolás adatainak megadása az új kérelem, a kérelem módosítása, visszavonás esetében kötelező. 1. rovat: az együttes adóigazolás típusa. A kódkockában kérjük, jelölje A betűvel, ha általános együttes adóigazolás, vagy N betűvel, ha nemleges együttes adóigazolás kiadását. 2. rovatban jelölje X-szel, ha a kiadás napjára vonatkozó adatok alapján kéri az együttes adóigazolás kiadását, vagy adja meg azt a napot, melyre vonatkozóan igazolja az együttes adóigazolás az adótartozás(oka)t, vámtartozásokat, vagy azok hiányát, vagy a jogszabályban előírt adókötelezettségek teljesítését. A közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára az igazolás kiadás napjára vonatkozó együttes adóigazolás nyújtható be 7. Az egyik rovat kitöltése kötelező. 3. rovat (kitöltése nem kötelező): az együttes adóigazolás célja és az együttes adóigazolás kódja amennyiben jogszabály által előírt igazolás kiállítását kéri, úgy pontosan jelölje meg az együttes adóigazolás célját, az együttes adóigazolás kódját. A rovatok kitöltéséhez csoportosítva megadtuk a leggyakrabban használt együttes adóigazolás célokat, illetve azok kódjait. Például: a Pályázatok, támogatások megnevezésű csoportban: közbeszerzési eljárásban való felhasználás (belföldi) E018, az Egyéb eljárások csoportban: közbeszerzéshez kapcsolódó kifizetés E259. Az adóhatóság internetes honlapján az útmutató mellékleteként az együttes adóigazolás céljára vonatkozóan a kódokhoz rendelt bővebb felvilágosítás található a jogszabályokban meghatározott előírásokról, illetve tájékoztatást kérhet az ügyfélszolgálatokon és a 40/ telefonszámon. Amennyiben a csoportokban a megfelelő együttes adóigazolás célt nem találja meg, abban az esetben az igazolás célját szövegesen adja meg, az igazolás kódja E099. Egy kérelemben egy együttes adóigazolás cél és egy együttes adóigazolás kód adható meg. 4. rovatban az együttes adóigazolás címzettjének kódját, együttes adóigazolás(ok) példányszámát és azon szerv(ezet)(ek) megnevezését, amely(ek) eljárásához az együttes adóigazolást benyújtja (együttes adóigazolást felhasználó szervezet) adhatja meg. A felhasználó szervezet megadása nem, de a címzett kódja és példányszám feltüntetése kötelező. A kérelemhez mellékelt 11UK12-N számú NYILATKOZAT együttes adóigazolás megküldéséhez való hozzájárulásról megnevezésű lap(ok) nyilatkozata alapján az együttes adóigazolást az együttes igazolást felhasználó szerv(ezet) részére küldi meg az adóhatóság. A közigazgatási hatóság az adózó hozzájárulása alapján kérheti az eljáráshoz szükséges együttes adóigazolás kiadását, a hozzájárulás mellékelésével. A közigazgatási hatóság az adózó tájékoztatására kérheti az adózó részére történő együttes adóigazolás megküldését is. Az együttes adóigazolás címzettjének kódja lehet az adózó, adózó meghatalmazottja, képviselője A betű, az együttes adóigazolást felhasználó szerv(ezet) F betű, a közigazgatási hatóság H betű megadásával. Az együttes adóigazolást felhasználó szerv(ezet) megnevezését nem kötelező megadni. A közbeszerzéshez kapcsolódó kifizetés céljára (E259 kód) igényelt együttes adóigazolás esetén a kifizetést teljesítő adózó (igazolást felhasználó szerv(ezet)) megnevezésén kívül fel kell tüntetni a székhelyének címét és az adószámát is. Amennyiben a közbeszerzéshez kapcsolódó kifizetés céljára több kifizetőt ad meg, és az együttes adóigazolást bemutatja a kifizetőknek, abban az esetben, a második és minden további kifizetőnél nulla példányszám is megadható. További együttes adóigazolást felhasználó szerv(ezet) megnevezését, az együttes adóigazolás címzettjének kódját, az együttes adóigazolás példányszámát a 11UK12-P számú PÓTLAP együttes adóigazolást felhasználó szerv(ezet)(ek) megnevezése, példányszám(ok) megnevezésű lapo(ko)n adhatja meg. 5. rovat: az együttes adóigazolás kiadásának módja. Elektronikus úton benyújtott kérelem esetében az együttes adóigazolás kiadását E betű megadásával elektronikus úton, vagy papíralapon, postai úton P betű, személyes megjelenéssel S betű megadásával is kérhető. A papíralapon (postai úton, személyesen) benyújtott kérelem esetében az együttes adóigazolás kiadását kérheti postai úton P betű vagy személyes megjelenéssel S betű megadásával. A papíralapon benyújtott kérelem elektronikus úton nem teljesíthető. E rész: az illetékkötelezettség. A nemleges vagy az általános adóigazolás első példánya után forint, minden további, ugyanazon beadványban kért, az első példánnyal azonos tartalmú adóigazolás után 600 forint eljárási illetéket kell megfizetni. Az eljárási illetéket az eljárás megindításakor a pénzforgalmi számlával rendelkező adózónak belföldi pénzforgalmi számláról a Magyar Államkincstárnál vezetett számú NAV Adóhatósági eljárási illetékhez kapcsolódó befizetések beszedési számlára javára történő átutalással, pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózónak belföldi fizetési számlájáról történő átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással kell teljesítenie 8. Az adózó a külön jogszabályban meghatározottak szerint az állami adó- és vámhatósághoz teljesítendő fizetési kötelezettségeit az elektronikus fizetéseket és elszámolásokat biztosító alrendszeren keresztül is teljesítheti. Az adózó az állami adóhatósághoz teljesítendő fizetési kötelezettségét a külön jogszabályban meghatározottak szerint készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel (bankkártyával) is teljesítheti az ügyfélszolgálatokon. Nem kell az illetéket megfizetni, ha az adózó az illetékről szóló évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 5. (1)-(4) bekezdése alapján személyes illetékmentességben részesülhet. Teljes személyes illetékmentességben Itv. 5. (1) bekezdés a)-b) és h)-l) és n) pontjaiban megjelölt szervezetek, továbbá a rádiózásról és televíziózásról szóló évi I. törvény 141. (5) bekezdése alapján a közszolgálati műsorszolgáltatók részesülnek. Feltételhez kötött személyes illetékmentességre jogosult a költségvetési szerv, valamint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt, Tartalékgazdálkodási Kht., illetve annak tevékenységét folytató nonprofit társaság, a társadalmi szervezet, a köztestület, az egyház, egyházak szövetsége, egyházi intézmény, az alapítvány (ideértve a közalapítványt is), a vízgazdálkodási társulat és a közhasznú, kiemelten közhasznú nonprofit gazdasági társaság. A feltételes illetékmentességben részesülő szervezet az illetékmentességről a kérelem benyújtásakor köteles nyilatkozni 9. Tárgyi illetékmentes eljárások az Itv pontja alapján a foglalkoztatáspolitika körébe tartozó juttatások (munkanélküli segély, járadék, átképzési támogatás stb.) igénybevételével, nyugdíjazással kapcsolatos eljárások és az eljáráshoz szükséges iratok kiállítása, továbbá a közbeszerzéshez kapcsolódó kifizetéshez igényelt együttes adóigazolás. A közigazgatási hatóság által benyújtott együttes adóigazolás kiadása iránti kérelem illetékfizetési kötelezettségét az eljárást kérelmező adózó az eljáró közigazgatási szervnél teljesíti. 1. rovatban a személyes illetékmentességre való jogosultságot I betűvel kell jelölni, vagy N betűvel a jogosultság hiányát, a kitöltés kötelező, kivéve a közigazgatási hatóság által benyújtott adóigazolás kiadása iránti kérelmet. 2. rovat: a személyes illetékmentességről való nyilatkozatban csak abban az esetben jelölje a megadott feltételek egyikét, X-szel, ha ezen nyilatkozata alapján jogosult a személyes illetékmentességre. 3. rovatban a tárgyi illetékmentességre való jogosultságot I betűvel kell jelölni, vagy N betűvel a jogosultság hiányát, a kitöltés kötelező, kivéve a közigazgatási hatóság által benyújtott adóigazolás kiadása iránti kérelmet. F rész: a megjegyzésben az együttes adóigazolással összefüggő adat(ok) igazolását kérheti, a kitöltés nem kötelező. G rész: pótlap(ok), melléklet(ek) Pótlap(ok), nyilatkozat(ok, melléklet(ek) csatolása nem kötelező. 1. rovat: a pótlapok számát a program adja meg. Amennyiben nem elektronikusan tölti ki, adja meg a pótlapok számát. 2. rovat: a nyilatkozatok számát a program adja meg. Amennyiben nem elektronikusan tölti ki, adja meg a nyilatkozatok számát. 3. rovat: adja meg a kérelemhez csatolt mellékletek számát. Elektronikus úton történő benyújtás esetén legfeljebb 5 darab tif kiterjesztésű és/vagy legfeljebb 5 darab pdf kiterjesztésű elektronikus (szkennelt) melléklet másolatot csatolhat. Kérjük, hogy elektronikus melléklet beküldése esetén elévülési időn belül őrizze meg az eredeti papíralapú mellékletet, ugyanis az adóhatóság azt ellenőrizheti. 7 A közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény 63. (7) bekezdése szerint 8 az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 38. alapján 9 az illetékekről szóló évi XCIII. törvény 5.

3 3 11UK12-P PÓTLAP együttes adóigazolást felhasználó szerv(ezet)ek megnevezése, példányszámok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 11UK12-P számú PÓTLAP együttes adóigazolást felhasználó szerv(ezet)(ek) megnevezése, példányszám(ok) megnevezésű lap(ok) kitöltése akkor szükséges, ha nyolcnál több együttes adóigazolást felhasználó szervezetet ad meg. A 11UK12 számú KÉRELEM az együttes adógazolás kiadásához megnevezésű nyomtatványhoz több pótlap is csatolható. Minden pótlapon a program megadja az adózó nevét, megnevezését, adószámát és/vagy adóazonosító jelét és a lap sorszámát. Amennyiben nyomtatványt nem elektronikusan tölti ki, minden pótlapon adja meg az adózó nevét, megnevezését, adószámát és/vagy adóazonosító jelét és a lap sorszámát rovat: az együttes adóigazolás címzettjének kódját, együttes adóigazolás(ok) példányszámát és azon szerv(ezet)(ek) megnevezését, amely(ek) eljárásához az együttes adóigazolást benyújtja (együttes adóigazolást felhasználó szervezet) kérjük pontosan megadni. A kérelemhez mellékelt 11UK12-N számú NYILATKOZAT együttes adóigazolás megküldéséhez való hozzájárulásról megnevezésű lap(ok) nyilatkozata alapján az együttes adóigazolást az együttes igazolást felhasználó szerv(ezet) részére küldi meg az adóhatóság. A közigazgatási hatóság az adózó hozzájárulása alapján kérheti az eljáráshoz szükséges együttes adóigazolás kiadását, a hozzájárulás mellékelésével. A közigazgatási hatóság az adózó tájékoztatására kérheti az adózó részére történő együttes adóigazolás megküldését is. Az együttes adóigazolás címzettjének kódja lehet az adózó, adózó meghatalmazottja, képviselője A betű, az együttes adóigazolást felhasználó szerv(ezet) F betű, a közigazgatási hatóság H betű megadásával. A közbeszerzéshez kapcsolódó kifizetés céljára (E259 kód) igényelt együttes adóigazolás esetén a kifizetést teljesítő adózó (igazolást felhasználó szerv(ezet)) megnevezésén kívül fel kell tüntetni a székhelyének címét és az adószámát is. Amennyiben a közbeszerzéshez kapcsolódó kifizetés céljára több kifizetőt ad meg, és az együttes adóigazolást bemutatja a kifizetőknek, abban az esetben, a kifizetőnél nulla példányszám is megadható, az igazolás példányszáma a megadott kifizetők számától függ.

4 4 11UK12-N NYILATKOZAT együttes adóigazolás megküldéséhez való hozzájáruláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 11UK12-N számú NYILATKOZAT együttes adóigazolás megküldéséhez való hozzájárulásról megnevezésű lap(ok) kitöltése akkor szükséges, ha a 11UK12-01 számú KÉRELEM együttes adóigazolás kiadásához, illetékkötelezettség megnevezésű lap D rész sorok egyikében és/vagy az 11UK12-P számú PÓTLAP együttes adóigazolást felhasználó szerv(ezet)(ek) megnevezése, példányszám(ok) megnevezésű lap egy vagy több sorában F betűvel jelölte, hogy az együttes adóigazolás (igazolás kiadási eljárást lezáró határozat, végzés) megküldését az együttes adóigazolást felhasználó szerv(ezet)(ek) részére kéri. Minden lapon a program megadja az adózó nevét, megnevezését, adószámát és/vagy adóazonosító jelét és a lap sorszámát. Amennyiben a nyomtatványt nem elektronikusan tölti ki, minden nyilatkozat lapon adja meg az adózó nevét, megnevezését, adószámát és/vagy adóazonosító jelét és a lap sorszámát. Az adóhatóság által kiadott együttes adóigazolások, határozatok, végzések adatai az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 53. -a alapján adótitoknak számítanak, ezért az adóhatóság az igazolást felhasználó szervezet részére csak abban az esetben küldi meg az együttes adóigazolást, az igazolás kiadási eljárást lezáró határozatot, végzést, ha az adózó az együttes adóigazolás kiadása iránti kérelméhez csatolja a kitöltött 11UK12-N nyilatkozat lapot, illetve a kirendeltségeken térítésmentesen az adózók rendelkezésére álló kérelem nyomtatvány, vagy azzal azonos adattartalmú kérelem esetén a 11UK12-N nyilatkozattal azonos adattartalmú nyilatkozato(ka)t. Amennyiben több igazolást felhasználó szervezet részére kéri közvetlenül az együttes adóigazolás és/vagy az igazolás kiadási eljárást lezáró határozat és/vagy az igazolás kiadási eljárást lezáró végzés megküldését, abban az esetben minden igazolást felhasználó szervezet részére külön nyilatkozatot kell megadni. A nyilatkozatban kérjük feltüntetni annak a sornak (11UK12-01 számú KÉRELEM együttes adóigazolás kiadásához, illetékkötelezettség megnevezésű lap C részén) a sorok egyikét, vagy a 11UK12-P számú PÓTLAP együttes adóigazolást felhasználó szerv(ezet)(ek) megnevezése, példányszám(ok) megnevezésű pótlap sorszámát és a pótlapon az sor egyikét, ahol a szervezet megnevezését megadta, továbbá kérjük, adja meg az igazolást felhasználó szerv(ezet)(ek) azon címét, ahova az együttes adóigazolás (határozat, végzés) megküldését kéri. Kérjük, jelölje meg X-szel, hogy együttes adóigazolás, és/vagy az igazolás kiadási eljárást lezáró határozat és/vagy az igazolás kiadási eljárást lezáró végzés megküldését kéri az együttes adóigazolást felhasználó szervezet részére.

5 Az együttes adóigazolások céljai, kódjai és a kiadást előíró jogszabályok 1. Pénzintézeti, banki felhasználások 2. oldal 2. Pályázatok, támogatások 3. oldal 3. Engedélyezés, nyilvántartásba vételi eljárások 4. oldal 4. Sporttal kapcsolatos eljárások 6. oldal 5. Foglalkoztatással kapcsolatos eljárások 6. oldal 6. Egyéb eljárások 7. oldal 7. Külföldiek tartózkodása Magyarországon 8. oldal.

6 2 1. Pénzintézeti, banki felhasználásra benyújtható adóigazolások hitelfelvétel E002 bankgarancia E021 lízing szerződéskötés E035 bankkártya kiváltás E037 Széchenyi Kártya Program kedvezményes hitelfelvétel adósminősítés banki beszámoló bankszámla nyitás faktorálás folyószámla hitel igénylés folyószámla hitel meghosszabbítás folyószámla hitelkeret igénylés folyószámla hitelkeret meghosszabbítás hitelkártya igénylés kezességvállalás E184 E231 E236 E237 E238 E240 E241 E242 E243 E244 E245 E246 Magyarország folyóin 2006 tavaszán kialakult rendkívüli árvíz, valamint az ország egyes területein ezen év első hónapjaiban bekövetkezett jelentős belvíz miatt keletkezett károk enyhítéséről szóló 155/2006. (VII. 26.) Korm. rendelet 8. (4)-(7) bekezdésében

7 3 2. Pályázatokhoz, támogatásokhoz benyújtható adóigazolások pályázat benyújtás E013 közbeszerzési eljárásban való felhasználás (belföldi) E018 A közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény 60. (1) bekezdésének e) pontjában és a 63. (7) bekezdésében NKA pályázat E033 pályázat benyújtás E080 támogatás iránti pályázat árverésen, illetve pályázaton való részvétel támogatás újrafolyósítás a 143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet szerinti beszerzési eljárásban való felhasználás beszerzési eljárás E132 E147 E155 E190 E191 Az adókötelezettségek teljesítése során alkalmazandó térítésköteles nyomtatványok előállítóinak és forgalmazóinak kiválasztásáról szóló 266/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdésében A frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló 78/2006. (IV. 4.) Korm. rendelet 9. (1) bekezdés b) pontjában Az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetőleg alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintő vagy különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 4. (4) bekezdés, 16. (1) bekezdés e) pontjában és 20. (3) bekezdésében A védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet 23. (1) bekezdés d) pontjában költségvetési támogatás pénzügyi intézményeknél E199 közbeszerzési eljárásban való felhasználás (külföldi) E202 támogatás folyósítás E204 Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 13/A. (5) bekezdésében támogatás igénylés E249 támogatás folyósítás E250 támogatási szerződés megkötése E251 Társadalmi Megújulás Operatív Program előirányzatából nyújtott támogatás E278 A Társadalmi Megújulás Operatív Program előirányzatából nyújtott, az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése hatálya alá tartozó támogatások felhasználásáról szóló 25/2007. (IX. 12.) MeHVM rendelet 11/R (1) bekezdésében

8 4 3. Engedélyezés, nyilvántartásba vételi eljárásokhoz benyújtható adóigazolások (1. rész) akkreditációs tanúsítvány kiadása E207 A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkáltatók ellenőrzésének szabályairól szóló 176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 5. (1) bekezdés ae) pontjában autóbuszos belföldi és külföldi Az autóbusszal végzett belföldi és nemzetközi személyszállítás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról szóló 49/2001. (XII. 22.) KöViM E128 személyszállító rendelet 2. (2) bekezdés c) pontjában és az 5. (1) bekezdés b) pontjában belföldi közúti és nemzetközi A belföldi és a nemzetközi közúti árufuvarozás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról szóló 14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelet 5. (1) E010 árufuvarozói bekezdés b) pontjában engedélyezési eljárás E256 (jogszabály megadható) felszámolók névjegyzékébe való felvétel E070 A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 2. (2) bekezdésében gyermekjóléti és gyermekvédelmi A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szolgáltatótevékenység E214 szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 4. (6) bekezdés c) pontjában működésének haditechnikai termékek gyártása és a haditechnikai szolgáltatások nyújtása hajózási tevékenység végzésének ingatlanközvetítői, ingatlanvagyonértékelő és közvetítői névjegyzékébe való felvétel kiegészítő pénzügyi szolgáltatás külföldi munkavállalás engedélyezés lovas szolgáltató tevékenység nyilvántartásba vétel Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásába való felvétel minősített befolyás megszerzés minősített befolyás megszerzés (gazdasági társaság) minősített befolyás megszerzés (természetes személy) E215 E088 E216 E046 E004 E276 E218 E272 E275 E274 A haditechnikai termékek gyártása és a haditechnikai szolgáltatások nyújtása engedélyezésének részletes szabályairól szóló 301/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. (4) bekezdésében A hajózási tevékenység engedélyezésének rendjéről szóló 28/2000. (XII. 18.) KöViM rendelet 4. (2) bekezdése és a 7. (1)-(2) bekezdésében A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény 64/C. (4)-(5) és (7) bekezdésében A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény 19/A. (1) bekezdés c) pontjában A kereskedelemről szóló évi CLXIV. törvény 6/C. (2) bek. a) pont Egyes festékek, lakkok és járművel javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 3. (3) bekezdés b) pontjában A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény 37. (2) bekezdés c) pontja A közraktározásról szóló évi XLVIII. törvény 8. (7) bekezdés b) pontjában A közraktározásról szóló évi XLVIII. törvény 8. 4) bekezdés b) pontjában

9 5 3. Engedélyezés, nyilvántartásba vételi eljárásokhoz benyújtható adóigazolások (2. rész) működési engedély E042 meghosszabbítás nemesfém kereskedő E036 A kereskedelemről szóló évi CLXIV. törvény 4.. (2) bekezdés b) pontjában nyilvántartásba vétel nemzetközi fuvarozáshoz a TIRigazolvány kiadás KöViM-PM együttes rendelet 3. (3) bekezdésében Az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó vámegyezmény végrehajtásáról szóló 19/2001. (V. 25.) E011 névjegyzékbe való felvétel E258 (jogszabály megadható) nyilvántartásba vétel E257 (jogszabály megadható) pénzváltói tevékenység E009 A pénzváltói tevékenységről szóló 297/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdés c) pontjában engedélyezés postai szolgáltatások A postai szolgáltatók piacra lépésének feltételeiről szóló 68/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet 3. (4) bekezdés b) pontjában és 5. ab) E185 pontjában részesedés szerzés engedélyezés E271 A viszontbiztosítókról szóló évi CLIX. törvény 53. (3) bekezdés e) pontjában személy- és vagyonvédelmi, A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló évi CXXXIII. törvény 5. (3) illetve magánnyomozói E220 bekezdés c) pontjában tevékenység személyi feltételek igazolása E273 A közraktározásról szóló évi XLVIII. törvény 7. (1) és (3) bekezdésben személyszállító szolgáltatás A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 5/A. (3) E034 bekezdés c) pontjában és a (8) bekezdésében szociális foglalkoztatás A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 2. (3) E224 bekezdés 4) pontjában szociális szolgáltatók és A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009.(XII.29.) Korm. rendelet 2. intézmények működésének E078 számú melléklet 1.7. pontjában temetkezési szolgáltatás alapítás E048 A temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvény 33. (1) bekezdés a) pontjában A haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről szóló 16/2004. tevékenységi engedély E189 (II. 6.) Korm. rendelet 7. (4) bekezdésének c) pontjában utazásszervező és utazásközvetítő tevékenység E086 Az utazásszervező és közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. (4) bekezdés alapján nyilvántartásba vétel vállalkozói engedély kiváltás E012

10 6 4. Sporttal kapcsolatos eljárásokhoz benyújtható adóigazolások állami sport célú támogatás igénylés támogatási szerződés E193 Az állami sportcélú támogatások felhasználásának szabályairól szóló 22/2008. (IV. 10.) ÖTM rendelet 6. (2) bekezdés b) pont: A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a kedvezményezettnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása nem áll fenn, és erről a kedvezményezett az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvényben meghatározottak szerint nyilatkozatot, vagy az illetékes hatóság által kiállított 30 napnál nem régebbi igazolást nyújt be a támogató részére; (nettó adótartozás)... méltányossági hozzájárulás iránti kérelem (sport célú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése) sport célú ingatlanok elidegenítése, terhelése E143 E091 Egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló évi LXV. törvény szerinti méltányossági hozzájárulás eljárási szabályairól szóló 3/2004. (III. 23.) GyISM rendelet 3. (4) bekezdés: Ingatlan építése esetén a kérelmező a kérelem mellékleteként - az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott módon - igazolást nyújt be arról, hogy nincs lejárt köztartozása,... Az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló évi LXV. törvény szerinti méltányossági hozzájárulás eljárási szabályairól szóló 3/2004. (III. 23.) GyISM rendelet 12. (1) bekezdés: A kérelmet el kell utasítani, ha azt csőd-, illetve felszámolási eljárás alatt álló sportszervezet, vagy lejárt esedékességű, 60 napon túl meg nem fizetett köztartozással rendelkező kérelmező nyújtja be,... sportszervezetek támogatás igénylés E079 A sportról szóló évi I. törvény 57. (1) bekezdés a) pont: Állami támogatás csak annak részére nyújtható, akinek: nincs lejárt köztartozása,... versenyrendszerbe (bajnokságba) való nevezés E180 A sportról szóló évi I. törvény 32. (1) bekezdés: Versenyrendszerben csak az a sportszervezet vehet részt, amelynek nincs kilencven napnál régebben lejárt köztartozása,... versenyrendszerben (bajnokságban) való indulás (nevezés) jogának átruházása E181 A sportról szóló évi I. törvény 33. (2) bekezdés b) pont: A versenyrendszerben (bajnokságban) való indulás (nevezés) joga nem ruházható át, az erre irányuló szerződés semmis. E rendelkezés alól kivételt képez, ha: a sportvállalkozás az amatőr versenyrendszerbe (bajnokságba) kerül, köztartozása nincs, és az indulási jogát a tagjaként működő sportegyesületre ruházza át, Foglalkoztatáshoz kapcsolódó igazolások munkahelyteremtő támogatás igénylés E003 - munkahelyteremtő és munkabér E141 - támogatás igénylés rehabilitációs akkreditációs eljárás E203 A rehabilitációs akkreditációs eljárás és követelményrendszer szabályairól szóló 14/2005. (IX. 2.) FMM rendelet 8. (3) bekezdés f) pont: A kérelemhez csatolni kell 30 napnál nem régebbi igazolást az állami, valamint a székhely szerinti önkormányzati adóhatóságtól, vámhatóságtól, illetékhivataltól, illetőleg az illetékes társadalombiztosítási szervtől (a továbbiakban együtt: adóhatóság) arról, hogy hatáskörükbe tartozó lejárt köztartozása, illetve az Európai Unió tradicionális forrásai címen tartozása nincs, vagy arra az illetékes adóhatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett,... belföldi munkavállalás E014 -

11 7 6. Egyéb eljárásokhoz benyújtható adóigazolások (1. rész) E263 (60 napon túli adótartozást előíró jogszabály megadható) E265 (30 napon túli köztartozást előíró jogszabály megadható) E267 (meghatározott időn túli adótartozást előíró jogszabály megadható) E120 (adófizetési kötelezettség igazolása) E121 (adófizetési kötelezettség és az adótartozás igazolása) E122 (adófizetési kötelezettség és a köztartozás igazolása) E264 (30 napon túli adótartozást előíró jogszabály megadható) (60 napon túli E097 (60 napon túli köztartozást előíró jogszabály megadható) köztartozás) (adótartozás) E099 (adótartozást előíró jogszabály megadható) (köztartozás) (köztartozás) adatváltozás bejelentés alapítás alatt lévő pénzügyi intézményben minősített befolyás szerzés bérlő általi elővásárlási jog gyakorlás E098 (köztartozást előró jogszabály megadható) E298 (köztartozást előró jogszabály megadható) E019 E007 A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény 17. (2) bekezdés c) pontjában E027 A lakások és helységek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény 89. (4) bekezdésében

12 8 6. Egyéb eljárásokhoz benyújtható adóigazolások (2. rész) cég eladás E239 kedvezmény igénybevétel E266 A közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény 6. (3) bekezdésében kincstári vagyonértékesítés E023 Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 27. -ában környezetvédelmi termékdíj E247 visszaigénylés közbeszerzéshez kapcsolódó kifizetés közreműködői vállalkozói szerződéskötés önkormányzat felé történő felhasználás pénzintézettel történő szerződéskötés polgári jogi jogviszonyban való felhasználás szerződéskötés üzleti partner felé történő felhasználás vezető tisztségviselői tevékenység E259 Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A. és a 85/A. (3) bekezdésében E262 E015 E248 E269 E149 E253 A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet 12. (2) bekezdésében E118 A közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény 9. (1) bekezdésében 7. Külföldiek tartózkodása Magyarországon állampolgársági kérelem A150 - letelepedési engedély A038 - meghívólevél A145 - tartózkodási engedély iránti A252 - kérelem tartózkodási engedély A016 - meghosszabbítása vízum kérelem A040 - honosítási kérelem A005 -

11UK11 és 11UK11-01 KÉRELEM adóigazolás kiadásához KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

11UK11 és 11UK11-01 KÉRELEM adóigazolás kiadásához KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Tisztelt Adózó! 11UK11 és 11UK11-01 KÉRELEM adóigazolás kiadásához KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az adóhatóság az adóigazolást hatáskörében eljárva a nyilvántartásában szereplő adatok alapján, a kiállítás napján

Részletesebben

08UK12 és 08UK12-01 KÉRELEM együttes adóigazolás kiadásához KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

08UK12 és 08UK12-01 KÉRELEM együttes adóigazolás kiadásához KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Tisztelt Adózó! 08UK12 és 08UK12-01 KÉRELEM együttes adóigazolás kiadásához KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 175. (11) bekezdése és az adóügyek

Részletesebben

10UK12 és 10UK12-01 KÉRELEM együttes adóigazolás kiadásához KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

10UK12 és 10UK12-01 KÉRELEM együttes adóigazolás kiadásához KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 10UK12 és 10UK12-01 KÉRELEM együttes adóigazolás kiadásához KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Tisztelt Adózó! Az együttes adóigazolás iránti kérelmét elektronikus úton és papíralapon is előterjesztheti az adózó. Elektronikus

Részletesebben

12UK11 és 12UK11-01 KÉRELEM adóigazolás kiadásához KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

12UK11 és 12UK11-01 KÉRELEM adóigazolás kiadásához KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Tisztelt Adózó! 12UK11 és 12UK11-01 KÉRELEM adóigazolás kiadásához KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az adóhatóság az adóigazolást hatáskörében eljárva a nyilvántartásában szereplı adatok alapján, a kiállítás napján

Részletesebben

Adóigazolás, együttes adóigazolás

Adóigazolás, együttes adóigazolás Adóigazolások 2011: az egyes igazolásokra vonatkozó részletes tudnivalók. Az adóhatóság adóigazolást az adózó kérelmére állít ki. Az eljárás az ügyfél kérelmére indul. Az igazolást a nyilvántartásban szereplő

Részletesebben

Tájékoztató az adó-, az együttes adó-, a jövedelem- és az illetőségigazolások kiadásáról Általános tudnivalók

Tájékoztató az adó-, az együttes adó-, a jövedelem- és az illetőségigazolások kiadásáról Általános tudnivalók Tájékoztató az adó-, az együttes adó-, a jövedelem- és az illetőségigazolások kiadásáról Általános tudnivalók Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal, mint állami adóhatóság (a továbbiakban: adóhatóság)

Részletesebben

13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP 13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó adatokról a munkavállalót kölcsönvevő, foglalkoztató adózó részére történő bejelentéshez Tisztelt Adózó! Felhívjuk szíves figyelmét,

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gazdasági Főosztály Adóigazgatási Osztály ADATLAP

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gazdasági Főosztály Adóigazgatási Osztály ADATLAP ADATLAP Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Azonosító adatok: A gazdálkodó szervezet teljes (és rövidített) elnevezése:... Adószáma:...; Tevékenység

Részletesebben

Adóazonosító jele:... fizetési halasztás részletfizetés mérséklés törlés. a, Halasztani kért összeg(ek): 1/5.oldal. 1.Adózó azonosító adatai:

Adóazonosító jele:... fizetési halasztás részletfizetés mérséklés törlés. a, Halasztani kért összeg(ek): 1/5.oldal. 1.Adózó azonosító adatai: Az első fokú közigazgatási eljárás illetékköteles, az illeték a kérelem benyújtásával egyidejűleg esedékes. Az illetékekről szóló módosított 1990. évi XCIII. Tv. (Itv.) 29.. (1) bekezdés szerint a fizetendő

Részletesebben

EKAER Kockázati biztosíték

EKAER Kockázati biztosíték EKAER _ A kockázati biztosíték EKAER Kockázati biztosíték Vörös Attila Szakmai Főigazgató-helyettes NAV KMRAFI Jogszabályi háttér Art 22/E. (5) Amennyiben az adózó az (1) bekezdés a) és c) alpontja szerinti

Részletesebben

Tájékoztató az adó-, az együttes adó-, a jövedelem- és az illetőségigazolások kiadásáról

Tájékoztató az adó-, az együttes adó-, a jövedelem- és az illetőségigazolások kiadásáról Tájékoztató az adó-, az együttes adó-, a jövedelem- és az illetőségigazolások kiadásáról Általános tudnivalók A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban: NAV) alsó fokú adózatási szervei 1 a - megyei (fővárosi)

Részletesebben

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ADATLAP fizetési könnyítési (fizetési halasztási, részletfizetési) kérelmek elbírálásához gazdasági társaságok részére I. Kérelmező azonosító adatai Kérelmező neve: Székhelye:

Részletesebben

KÉRELEM ... Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. helység. nap. kérelmező képviselője aláírása

KÉRELEM ... Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. helység. nap. kérelmező képviselője aláírása KÉRELEM Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és/vagy mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához _ ADATLAP Gazdasági társaság (egyéb

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 14K50 jelű, a hitelintézet és a kincstár adatszolgáltatása a vissza nem térítendő munkáltatói támogatások 2014. évi kifizetéséről elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A

Részletesebben

ADATLAP. Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre és / vagy mérséklésre / törlésre irányuló kérelmének elbírálásához ...

ADATLAP. Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre és / vagy mérséklésre / törlésre irányuló kérelmének elbírálásához ... ADATLAP Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre és / vagy mérséklésre / törlésre irányuló kérelmének elbírálásához (Az illetékekről szóló módosított 1990. évi XCIII. Tv. (Itv.) 33.. (2) bekezdésének 23.

Részletesebben

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3 Kitöltési útmutató a 14K37 jelű, a munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2014. évben elengedett összegéről

Részletesebben

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról 7/2014. (I. 31.) BM rendelet a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

ADATLAP. Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetéskönnyítésre (fizetéshalasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP. Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetéskönnyítésre (fizetéshalasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetéskönnyítésre (fizetéshalasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához Azonosító adatok: A gazdálkodó szervezet teljes (és rövidített)

Részletesebben

Adóazonosító jele:... fizetési halasztás részletfizetés mérséklés törlés. a, Halasztani kért összeg(ek): 1/5.oldal. 1. Adózó azonosító adatai:

Adóazonosító jele:... fizetési halasztás részletfizetés mérséklés törlés. a, Halasztani kért összeg(ek): 1/5.oldal. 1. Adózó azonosító adatai: A D A T L A P M a g á n s z e m é l y f i z e t é s i k ö n n y í t é s r e é s / v a g y m é r s é k l é s r e / t ö r l é s r e i r á n y u l ó k é r e l m é n e k e l b í r á l á s á h o z (Az illetékekről

Részletesebben

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3 Kitöltési útmutató a 14K37 jelű, a munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2014. évben elengedett összegéről

Részletesebben

A D A T L A P. b, Adószáma:... ...

A D A T L A P. b, Adószáma:... ... B é k é s s z e n t a n d r á s N a g y k ö z s é g P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l a 5 5 6 1 B é k é s s z e n t a n d r á s, H ő s ö k t e r e 1. T e l e f o n : 6 6 / 2 1 8 / 3 4 4 / 1 4 m e

Részletesebben

ADATLAP. Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre/ mérséklésre/törlésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP. Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre/ mérséklésre/törlésre irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre/ mérséklésre/törlésre irányuló kérelmének elbírálásához (Az illetékekről szóló módosított 1990. évi XCIII. Tv. (Itv.) 33.. (2) bekezdésének 23. pontja értelmében

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Az állami adóhatóság előtti eljárásban az adózónak lehetősége van arra, hogy ügyében helyette képviselője, meghatalmazottja

Részletesebben

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4.

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4. BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport Budapest, V., Erzsébet tér 4. ADATLAP gazdasági társaságok, a Ptk., vagy egyéb jogszabály

Részletesebben

ADATLAP. Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP. Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához Azonosító adatok: A gazdálkodó szervezet teljes (és rövidített) elnevezése: Adószáma:... ; Tevékenység

Részletesebben

A D A T L A P. a, Neve:... b, Adószáma:... Adóazonosító jele:... c, Lakcíme:... d, Telefonszáma:... e, Foglalkozása:...

A D A T L A P. a, Neve:... b, Adószáma:... Adóazonosító jele:... c, Lakcíme:... d, Telefonszáma:... e, Foglalkozása:... A D A T L A P E g y é n i v á l l a l k o z ó f i z e t é s i k ö n n y í t é s r e / m é r s é k l é s r e / t ö r l é s r e i r á n y u l ó k é r e l m é n e k e l b í r á l á s á h o z (Az illetékekről

Részletesebben

GYOMAENDRŐDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE

GYOMAENDRŐDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE GYOMAENDRŐDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE Adó Osztály 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. Tel: (66) 386-122, Fax.: (66) 283-288 www.gyomaendrod.hu ado@gyomaendrod.hu A D A T L A P Gazdasági társaság

Részletesebben

Tájékoztató az adó-, az együttes adó-, a jövedelem- és az illetőségigazolások kiadásáról

Tájékoztató az adó-, az együttes adó-, a jövedelem- és az illetőségigazolások kiadásáról Tájékoztató az adó-, az együttes adó-, a jövedelem- és az illetőségigazolások kiadásáról I. Általános tudnivalók A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban: NAV) alsó fokú adóztatási szervei 1 a - megyei

Részletesebben

Az első fokú közigazgatási eljárás illetékköteles, az illeték a kérelem benyújtásával egyidejűleg esedékes évi XCIII. Tv. 29..

Az első fokú közigazgatási eljárás illetékköteles, az illeték a kérelem benyújtásával egyidejűleg esedékes évi XCIII. Tv. 29.. Az első fokú közigazgatási eljárás illetékköteles, az illeték a kérelem benyújtásával egyidejűleg esedékes. Az illetékekről szóló módosított 1990. évi XCIII. Tv. (Itv) 29.. (8) bekezdés szerint a gazdálkodó

Részletesebben

Önkormányzati azonosító száma: I.3. Adószáma: Közterület Közterület jellege Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó

Önkormányzati azonosító száma: I.3. Adószáma: Közterület Közterület jellege Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó I.1. Gazdálkodó szervezet neve: I.2. Tevékenység kezdeti időpontja: Önkormányzati azonosító száma: I.3. Adószáma: Cégjegyzékszáma: I.4. Az önkormányzati adóhatóság által képzett nyilvántartási száma: M/

Részletesebben

Az adatszolgáltatást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az adóévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni.

Az adatszolgáltatást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az adóévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. Kitöltési útmutató a 14K83 jelű, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal adatszolgáltatása az általa a magánszemélynek kifizetett támogatásokról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi

Részletesebben

d) szabályzata jóváhagyására irányuló eljárásban szabályzatonként 200 000 forint, az igazgatási szolgáltatási díj.

d) szabályzata jóváhagyására irányuló eljárásban szabályzatonként 200 000 forint, az igazgatási szolgáltatási díj. A Magyar Nemzeti Bank elnökének 14./2015. (V. 13.) MNB rendelete a Magyar Nemzeti Bank által a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete keretében, valamint a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások tekintetében

Részletesebben

FORMANYOMTATVÁNY utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység engedélyezéséhez

FORMANYOMTATVÁNY utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység engedélyezéséhez FORMANYOMTATVÁNY utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység engedélyezéséhez Pecsét, vagy személyi ig. szám Benyújtandó személyesen: MKEH 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. Postai úton: MKEH Kereskedelmi

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

A D A T L A P. f, Munkahely megnevezése és címe:...

A D A T L A P. f, Munkahely megnevezése és címe:... Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. Tv. (Itv.) 33.. (2) bekezdés 23. pontja szerint illetékmentes az adóügyben az adóhatóságnál kezdeményezett első fokú eljárás (fizetési könnyítés-, adómérséklés).

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma:

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma: Kérelem benyújtásának időpontja: Kérelmet átvevő vámszerv megnevezése, aláírása: KÉRELEM vámhatósági nyilvántartásba vételhez a kereskedelmi gázolaj utáni adó-visszaigénylés érvényesítéséhez Új kérelem

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:...

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Gazdálkodási formakód 2 : A kérelmező jogállása: Amatőr

Részletesebben

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Költségvetési számlaszámhoz tartozó IBAN számlaszám

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Költségvetési számlaszámhoz tartozó IBAN számlaszám A NAV adóztatási tevékenységével összefüggésben, kizárólag a nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó IBAN számok 2014. január 1-jétől érvényes jegyzéke Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek

Részletesebben

ADATLAP. Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP. Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:...

Részletesebben

I. A kérelmező 1. Neve: Születési neve: 2. Születési helye: város/község, ideje: év hó nap. 3. Anyja születési családi és utóneve:

I. A kérelmező 1. Neve: Születési neve: 2. Születési helye: város/község, ideje: év hó nap. 3. Anyja születési családi és utóneve: Budapest, V., Városház u. 9-11. 1364 Bp. Pf. 269. Adatlap 2016-13 magánszemélyek méltányossági, fizetési könnyítés iránti kérelemének elbírálásához Hivatkozási szám: FPH001/ - / Budapest Főváros Főpolgármesteri

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) Neve:... b) Adóazonosító szám: :... c)

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a K100 jelű, az adókedvezményre jogosító igazolást kiállító szerv adatszolgáltatása a tartósan álláskereső, a gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban

Részletesebben

BEVALLÁS. az elmulasztott személyi jövedelemadó, egészségügyi hozzájárulás és járulék bevallásának pótlására

BEVALLÁS. az elmulasztott személyi jövedelemadó, egészségügyi hozzájárulás és járulék bevallásának pótlására Adó- és Pénzügy i Ellenőrzési Hiv atal HIVATAL (A) 0436 BEVALLÁS az elmulasztott személyi jövedelemadó, egészségügyi hozzájárulás és járulék bevallásának pótlására Benyújtandó 1 példányban az illetékes

Részletesebben

ADATLAP Vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: Neve:... Adóazonosító szám:... Lakcíme:... Munkahely

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KÉRJÜK, HOGY A REGISZTRÁCIÓS LAP KITÖLTÉSE ELŐTT A KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ T FIGYELMESEN OLVASSA EL! AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉST

Részletesebben

A d a t l a p. Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetési könnyítésére és/vagy mérséklésére irányuló kérelmek elbírálásához

A d a t l a p. Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetési könnyítésére és/vagy mérséklésére irányuló kérelmek elbírálásához Miskolc Megyei Jogú Város Beérkezés dátuma:... Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Főosztály A d ó O s z t á l y 3525 Miskolc, Városház tér 8. Telefon: 06-46/512-700, FAX: 512-833 A d a t l a p Gazdasági

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 16T1044TEL

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 16T1044TEL KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 16T1044TEL Frissítve: 2015.12.04. Bejelentő és változás-bejelentő elektronikus adatlap az Art. 16. (11) bekezdése alapján az iskolaszövetkezet biztosítottnak nem minősülő, határozott

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

a, Neve:... b, Adószáma:... Adóazonosító jele:... c, Lakcíme:... d, Telefonszáma:... e, Foglalkozása:... f, Munkahely megnevezése és címe:...

a, Neve:... b, Adószáma:... Adóazonosító jele:... c, Lakcíme:... d, Telefonszáma:... e, Foglalkozása:... f, Munkahely megnevezése és címe:... ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és/vagy mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1.Adózó azonosító adatai: a, Neve:... b, Adószáma:... Adóazonosító jele:... c, Lakcíme:...

Részletesebben

A D A T L A P. 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító jele:..., adószáma: ... ... ...

A D A T L A P. 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító jele:..., adószáma: ... ... ... GYOMAENDRŐDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE Adó Osztály 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. Tel: (66) 386-122, Fax.: (66) 283-288 www.gyomaendrod.hu ado@gyomaendrod.hu A D A T L A P Egyéni vállalkozó

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók 1 Kitöltési útmutató a 14K89 jelű, a nyugdíjat illetve rehabilitációs járadékot 1, korhatár előtti ellátást, szolgálati járandóságot, balettművészeti életjáradékot, átmeneti bányászjáradékot 2 (továbbiakban

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: Neve:... Adóazonosító szám:... Lakcíme:... Munkahely megnevezése és címe:... 2. A kérelemmel

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 13K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 13K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 13K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

Tájékoztató az adóhatósági igazolások kiadásáról

Tájékoztató az adóhatósági igazolások kiadásáról Tájékoztató az adóhatósági igazolások kiadásáról Tisztelt Ügyfelünk! A Nemzeti Adó- és Vámhivatal adóztatási szerve a nyilvántartásában szereplő adatok igazolására az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók 1 A nyugdíjat, illetve rehabilitációs járadékot 1, korhatár előtti ellátást, szolgálati járandóságot, balettművészeti életjáradékot, átmeneti bányászjáradékot 2 (továbbiakban együtt: járadékot) folyósító

Részletesebben

FAG01 ADATLAP Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének módosításához KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

FAG01 ADATLAP Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének módosításához KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ FAG01 ADATLAP Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének módosításához Tisztelt Adózó! KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az adózás rendjéről szóló 2003. évi

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

Jogszabályi háttér: Az adatszolgáltatás benyújtásának módja, határideje: Az adatszolgáltatás csak elektronikus úton teljesíthető!

Jogszabályi háttér: Az adatszolgáltatás benyújtásának módja, határideje: Az adatszolgáltatás csak elektronikus úton teljesíthető! Kitöltési útmutató a 14K106 jelű, a biztosító adatszolgáltatása az Európai Unió más tagállamában illetőséggel rendelkező személy részére életbiztosítási szerződés alapján történő teljesítés 2014. évi összegéről

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016.

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016. A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016. A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010.

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló (vegyes) kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló (vegyes) kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló (vegyes) kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:... d)

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. (...) GKM rendelete a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. -a (2) bekezdésének c) pontjában

Részletesebben

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője.

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője. V. Kereskedelmi igazgatás 1.1. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység bejelentése A kereskedelmi hatóság és a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság (a nemesfémből készült ékszekerek, díszműáruk

Részletesebben

1.) Adó-, együttes adó-, jövedelem-, és illetőségigazolások kiadása

1.) Adó-, együttes adó-, jövedelem-, és illetőségigazolások kiadása Az APEH stratégiai célkitűzései között szerepelnek az egyes adókötelezettségek teljesítését támogató, egyben az adminisztrációs terheket csökkentő és az adózók számára kényelmesebb ügyfélkapcsolati megoldások

Részletesebben

Tipp: Jövedelemigazolás 2013 letöltés. Adóigazolás. Tájékoztató az adó-, az együttes adó-, a jövedelem- és az illetőségigazolások kiadásáról

Tipp: Jövedelemigazolás 2013 letöltés. Adóigazolás. Tájékoztató az adó-, az együttes adó-, a jövedelem- és az illetőségigazolások kiadásáról Adóigazolás 2012 - NAV adóigazolás, jövedelemigazolás és illetőségigazolás igénylése - ADÓBEVALLÁS Adóigazolás 2012/2013 - NAV adóigazolás, jövedelemigazolás és illetőségigazolás igénylése. Az adóigazolásnak

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján megjelentetett nyomtatvány verziót elektronikus úton, vagy kinyomtatva papír alapon is benyújthatja.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján megjelentetett nyomtatvány verziót elektronikus úton, vagy kinyomtatva papír alapon is benyújthatja. PTGTAXSZ kérelem a pénztárgép, taxaméter szervizelésének nyilvántartásba vételéhez, törléséhez, továbbá a műszerészi igazolvány, plombanyomó igényléséhez, változás bejegyzéséhez Jogszabályi háttér Az adózás

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról 1 Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói

Részletesebben

Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050

Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050 V. KERÜLET I ÉP ÍT ÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA ÉP ÍT ÉSÜGYI OSZT ÁLY Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050 helyrajzi számú ingatlan.

Részletesebben

2. A pénzügyi Lebonyolító adatai 2.1. Megnevezése (neve): Hivatalos okirat szerinti megnevezés!

2. A pénzügyi Lebonyolító adatai 2.1. Megnevezése (neve): Hivatalos okirat szerinti megnevezés! 2007. január 1-jétől érvényes pályázati adatlap NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu Az NKA Igazgatósága tölti ki! A pályázat

Részletesebben

I. A kérelmező 1. Neve: Születési neve: 2. Születési helye: város/község, ideje:. év. hó. nap. 3. Anyja születési családi és utóneve:

I. A kérelmező 1. Neve: Születési neve: 2. Születési helye: város/község, ideje:. év. hó. nap. 3. Anyja születési családi és utóneve: Főváros Főpolgármesteri Hivatal Adó Főosztály Budapest, V., Városház u. 9-11. 1364 Bp. Pf. 269 ADATLAP 2017-12 egyéni vállalkozók méltányossági, fizetési könnyítés iránti kérelemének elbírálásához Az adóhatóság

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus

Részletesebben

A KBT ÉRTELMEZÉSE

A KBT ÉRTELMEZÉSE A KBT. 305. ÉRTELMEZÉSE A szerződés teljesítésére a Kbt. 305. -ában foglaltak az irányadók, mely szabályozás 2010. szeptember 15-én módosításra került. Az előírások az ajánlattevőként és az ajánlatkérőként

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tisztelt Ügyfelünk!

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tisztelt Ügyfelünk! 1 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 13T1044D BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az Art. 16. (11) bekezdése alapján az iskolaszövetkezet biztosítottnak nem minősülő, határozott idejű munkaviszony keretében személyesen

Részletesebben

A D A T L A P. Magánszemély fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és/vagy mérséklésre, törlésre irányuló kérelmének elbírálásához

A D A T L A P. Magánszemély fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és/vagy mérséklésre, törlésre irányuló kérelmének elbírálásához GYOMAENDRŐDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE Adó Osztály 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. Tel: (66) 386-122, Fax.: (66) 283-288 www.gyomaendrod.hu ado@gyomaendrod.hu A D A T L A P Magánszemély fizetési

Részletesebben

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM Iktatószám:../2011. Ügyintéző: Kérelemhez Adatlap tartozik! A kérelem 2200 Ft eljárási illeték alá esik! MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) részére Adózó neve:... Képviseletre

Részletesebben

A D A T L A P. 1/5.oldal. 1.Adózó azonosító adatai: Adóazonosító jele: Kérelem tárgya*: *= A kívánt rész(ek) aláhúzandó(k)!

A D A T L A P. 1/5.oldal. 1.Adózó azonosító adatai: Adóazonosító jele: Kérelem tárgya*: *= A kívánt rész(ek) aláhúzandó(k)! A D A T L A P E g y é n i v á l l a l k o z ó f i z e t é s i k ö n n y í t é s r e és / vagy m é r s é k l é s r e / t ö r l é s r e i r á n y u l ó k é r e l m é n e k e l b í r á l á s á h o z 1.Adózó

Részletesebben

I. A kérelmező: magánszemély / egyéni vállalkozó (a megfelelő adat aláhúzandó) 1. Neve : Születési neve:

I. A kérelmező: magánszemély / egyéni vállalkozó (a megfelelő adat aláhúzandó) 1. Neve : Születési neve: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport Budapest, V., Erzsébet tér 4. ADATLAP magánszemélyek, egyéni vállalkozók méltányossági, fizetési

Részletesebben

Tájékoztató az adó-, az együttes adó-, a jövedelem- és az illetőségigazolások kiadásáról

Tájékoztató az adó-, az együttes adó-, a jövedelem- és az illetőségigazolások kiadásáról Tájékoztató az adó-, az együttes adó-, a jövedelem- és az illetőségigazolások kiadásáról I. Általános tudnivalók Fontos változás, hogy 2013. január 1-jétől az elektronikus bevallásra kötelezett adózók

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 14T1043H BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 14T1043H BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 14T1043H BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony adatairól elektronikus benyújtás esetén Frissítve:

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 14K51 jelű, adatszolgáltatás a súlyosan fogyatékos magánszemély részére a 2014. évben kiállított, adókedvezményre jogosító igazolás tartalmáról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi

Részletesebben

adóazonosító számát. Az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott bevallás teljesítésére irányuló választás nem vonható vissza.

adóazonosító számát. Az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott bevallás teljesítésére irányuló választás nem vonható vissza. 2005. évi CLXIII. törvény az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes adótörvények módosításáról Az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek

Részletesebben

Bevallás a környezetterhelési díjelőlegről, illetve az éves díjkötelezettségről

Bevallás a környezetterhelési díjelőlegről, illetve az éves díjkötelezettségről április Konferenciák és gyakorlatias Adózási határidők április közössége 2. (márc. 31.) 5. Kötelezettség Bevallás a környezetterhelési díjelőlegről, illetve az éves díjkötelezettségről Bevallás a környezetterhelési

Részletesebben

nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok IBAN számlaszámok 2013.

nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok IBAN számlaszámok 2013. Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására a nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok (IBAN számok)

Részletesebben

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal 4281 Létavértes, Kossuth u. 4. Telefon: (52)- 376-101, Fax: (52)- 376-345 e-mail cím: letavertes@gmail.com www.letavertes.hu MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM /magánszemély

Részletesebben

Tartalom KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

Tartalom KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 15T1043H Bejelentő és változás-bejelentő elektronikus adatlap a természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony adatairól, ügyfélkapun történő

Részletesebben

10T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ

10T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 10T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁG REGSZTRÁCÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK TRONKUS NTÉZÉSÉHEZ az elektronikus adóbevallásra, illetve az összesítő nyilatkozat benyújtására kötelezett,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 14EGYREG számú adatlaphoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 14EGYREG számú adatlaphoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 14EGYREG számú adatlaphoz E nyomtatványt a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

Kérelem fizetési kedvezmény méltányossági elbírálásához gazdálkodó szervezet részére. Adatlap

Kérelem fizetési kedvezmény méltányossági elbírálásához gazdálkodó szervezet részére. Adatlap ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Kérelem fizetési kedvezmény méltányossági elbírálásához gazdálkodó szervezet részére Adatlap a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

Részletesebben

MINISZTERELNÖKSÉG ME-JHSZ/J/ /1/2014 TÁMOGATÁSI ADATLAP HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁTMENETI TÁMOGATÁSÁHOZ

MINISZTERELNÖKSÉG ME-JHSZ/J/ /1/2014 TÁMOGATÁSI ADATLAP HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁTMENETI TÁMOGATÁSÁHOZ TÁMOGATÁSI ADATLAP HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁTMENETI TÁMOGATÁSÁHOZ Kérjük olvashatóan, géppel, valamennyi rovatra kiterjedően kitölteni! Kérjük az adatlapot és mellékleteit a képviseletre jogosult által a

Részletesebben

Építésügyi hatósági kérelem

Építésügyi hatósági kérelem Építésügyi hatósági kérelem 1. A kérelmet benyújtó személy adatai Viselt név Születési név Anyja születési neve Születési hely Ország Születési idő Ha nem egyezik meg az állandó lakcímmel Levelezési cím

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról 1 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról Módosítás: a) 3/2011 (II. 3.) ör. b) 50/2011 (XI. 28.) ör. c) 15/2014.

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter... /2006. (..) ÖTM rendelete ingatlan-értékbecslés területén az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához 1 ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c)

Részletesebben

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I.

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. IKTATÓ BÉLYEGZŐ HELYE A vékony vonallal bekeretezett rovatokat a kérelmező vagy a nevében eljáró képviselő tölti ki. A kérelem kitöltésével kapcsolatban a kérelmező/

Részletesebben

KÉRELEM Magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésére irányuló kérelmének elbírálásához

KÉRELEM Magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésére irányuló kérelmének elbírálásához KÉRELEM Magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésére irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) adó, bírság, pótlék mérséklésére irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó

Részletesebben

Kérelem méltányossági elbírálásához magánszemély részére

Kérelem méltányossági elbírálásához magánszemély részére ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Kérelem méltányossági elbírálásához magánszemély részére Kérelem magánszemély részére a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető

Részletesebben