II. rész. Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd -

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II. rész. Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd -"

Átírás

1 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. Fogalmak II. rész Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd Megállapodás: a Shell és Felhasználó között a Felhasználó által kitöltött és aláírt Megrendelőlap alapján létrejött, az általános szerződéses feltételeket tartalmazó Általános Kártyahasználati Megállapodásban (továbbiakban: ÁKM), valamint a Felhasználóval egyedileg megkötött Kereskedelmi Feltételekben rögzített rendelkezéseket tartalmazza euroshell Card kártya: jelenti a Shell Hungary zrt. által kibocsátott, tulajdonában lévő "euroshell" szolgáltatási szimbólummal ellátott üzemanyagkártyát, amelyet a Shell Hungary zrt. a Felhasználó birtokába és használatába ad, a jelen Megállapodás időtartamára. Az euroshell Card kártya fajtáinak felsorolását jelen ÁKM 3.1. pontja tartalmazza Felhasználó: jelenti azt a magyar cégnyilvántartásba bevezetett gazdasági társaságot, egyéni vállalkozót, a magyar jogszabályok szerint létrehozott egyéb polgári jogi csoportot, társulást, amely a jelen Megállapodás aláírása folytán a Shellel euroshell Card kártya használatára vonatkozóan szerződéses jogviszonyra lépett elfogadóhely: jelenti azt az euroshell szolgáltatási szimbólummal ellátott kereskedelmi egységet, ahol a vételezett termék, illetve szolgáltatás ellenértéke az euroshell Card kártya útján kiegyenlíthető termék: jelenti azt az árut, amely az elfogadóhelyen az euroshell Card kártya útján vételezhető. Jelen Megállapodás aláírásakor vételezhető termékek körének felsorolását a pont tartalmazza, az ott megjelölt kártyakategóriák szerinti megszorításokkal Shell szolgáltatás: jelenti azt a szolgáltatást, illetve terméket, amelyet a Shell márkajelezéssel ellátott elfogadóhelyen lehet igénybe venni idegen szolgáltatás: jelenti azt a szolgáltatást, illetve terméket, amelyet nem a Shell márkajelzéssel ellátott elfogadóhelyen, illetve Shell márkajelzéssel ellátott, de nem Shell tulajdonú hálózatban (pl. Spanyolország) lehet igénybe venni, valamint a Shell által más személy megbízásából nyújtott szolgáltatást, így különösen útdíj fizetés biztosítása és ÁFA visszatérítési szolgáltatás biztosítása szolgáltató: jelenti azt a harmadik személyt, aki az idegen szolgáltatást nyújtja. Szolgáltatónak minősül az a harmadik személy is, aki terméket értékesít nem Shell márkajelzésű elfogadóhelyen, valamint nem magyarországi székhelyen található elfogadóhelyen. 1

2 vételezés: jelenti azt a folyamatot, amely során az euroshell Card kártyával az elfogadóhelyen üzemanyagot, más forgalmazott terméket vásárolnak, vagy szolgáltatást vesznek igénybe bizonylat: jelenti azt az elismervényt, amelyet a Felhasználó kézhez vesz, és amely azt igazolja, hogy az euroshell Card kártya az elfogadóhelyen elfogadásra került nap: Minden esetben, amikor jelen Megállapodás nap -ot említ, azon a Felek naptári napot értenek, hacsak a Megállapodás ettől kifejezetten eltérően nem rendelkezik ár: a vételezés szerinti elfogadóhelyen a vételezés időpontjában érvényes bruttó kiskereskedelmi árat jelenti, kivéve, ha a Felek ettől eltérően állapodnak meg Kereskedelmi Feltételek: az ÁKM-hez tartozó azt kiegészítő és/vagy módosító megállapodás, amely valamennyi az általánostól eltérő szabályt, és az adott Felhasználóra vonatkozó konkrét adatokat tartalmazza. Mind a Kereskedelmi Feltételek, mind pedig az ÁKM is csak egymásra tekintettel és együtt érvényesek vásárlási keretösszeg: A Felhasználó által megadott adatok és/vagy nyilvánosan hozzáférhető adatok alapján a Shell vagy harmadik személy által végzett bonitás vizsgálat és/ vagy amennyiben a Shell biztosítékot is kér a Felhasználótól, akkor a Felhasználó által nyújtott biztosíték eredményeként a Shell által megállapított forintban kifejezett összeghatár, amelynek eléréséig a Shell biztosítja a Megállapodás pontjában meghatározott előlegezést. A vásárlási keretösszeg kizárólag tájékoztatásul szolgál a felek részére, a Felhasználó által igénybe venni kívánt szolgáltatások értékéről, és nem jelenti azt, hogy a Felhasználó kártyái automatikusan tiltásra kerülnek az összeg túllépése esetén. A vásárlási keretösszeg mértékét a Shell a Felhasználó egyidejű értesítése mellett saját belátása szerint módosíthatja, megszüntetheti annak a jelen ÁKM-ben rögzített valamennyi következménye mellett. A vásárlási keretösszeg összeghatárát a Shell úgy határozza meg, hogy az tartalmazza mind a már kiszámlázott és a még ki nem számlázott, de a rendszerben már nyilvántartott vételezések ellenértékét. A Felhasználó vállalja, hogy a vásárlási keretösszeg, illetve a bonitásvizsgálat (ismételt) elvégzéséhez szükséges pénzügyi, céginformációs adatokat (pl. mérleg, stb.) a Shell erre irányuló kérése esetén a Shell részére legkésőbb 10 munkanapon belül átadja. Az adatszolgáltatás hiánya szerződésszegésnek minősül (ld ). A Shell szavatolja, hogy az így kapott nem nyilvános üzleti - adatokat kizárólag a jelen Megállapodás teljesítéséhez jogosult felhasználni, és kizárólag a jelen Megállapodásban meghatározott személyek (ld pont) részére adhatja át OLA: A Shell Hungary zrt. által működtetett online engedélyező rendszer, amely a Shell Hungary zrt által kibocsátott euroshell Card kártyákkal, vételezések monitorozásával, illetve limitek megadásával korlátozza az állomási euroshell Card kártya használatot. A rendszer működésének földrajzi kiterjesztése folyamatosan történik kártya limit: kártyánként meghatározott összeg, amelynek erejéig a Felhasználó az euroshell kártya felhasználásával egy hónap alatt maximálisan vételezhet, az ezt meghaladó vásárlásokat az euroshell rendszer nem teszi lehetővé. 2

3 Megrendelőlap: a Shell által kiállított papíron/elektronikusan elküldött formanyomtatvány, amelyet a Felhasználó aláír, és rögzíti hogy milyen kártya típust, kártya kategóriát és milyen egyéni beállításokat kíván megrendelni és ez alapján a Megállapodásban rögzíteni egyedi limitengedély: a Megrendelőlapon rögzített korlátozásoktól történő, meghatározott/határozatlan időre szóló, egyedi eltérést biztosító papíron/elektronikusan elküldött formanyomtatvány, amelyen a Felhasználó a Megállapodástól különböző egyedi eltérést rögzíthet a Megállapodás módosítása nélkül Felhasználó euroshell számlája: a Shell rendszerében nyilvántartott számla, amely számlán a Shell a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatások ellenértékét, illetve a nevére beérkező összegeket úgy mint külföldi áfa visszatérítés - nyilvántartja, jóváírja, illetve kompenzálja a Felhasználó egyéb tartozásaival. Ettől eltérő rendelkezésekre a Shell csak a Felhasználóval való megállapodás alapján jogosult euroshell honlap: a Shell által megadott, című internetes oldal Online Szolgáltatások (Shell Card Online): a Shell honlapon keresztül elérhető online rendszer, amely az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza többek között: kártyarendelés, az elveszett kártyák bejelentése, tranzakciós riportok lekérése, számlaösszesítők, -ben történő figyelmeztetések, közúti e-szolgáltatások, és a kártya használatához kapcsolódó egyéb online szolgáltatások. A szolgáltatások mindenkor aktuális, teljes körű listája és részletezése az euroshell honlapon található közúti e-szolgáltatás: a Shell által kínált online szolgáltatás, amelynek segítségével a Felhasználó harmadik felek szolgáltatásaira tud regisztrálni fizetési információ: a Shell Hungary zrt. által kiállított pénzügyi bizonylat, amely az euroshell Card kártyával történt azon külföldi vételezéseket rögzíti, amelyek tekintetében a külföldi jog szabályai szerint a külföldi szolgáltató jogosult és köteles a számla kiállítására (pl. Áfa visszatérítés, útdíj céljára) vagy a külföldi jog szabályai szerint a vételezésről számla kiállítása nem szükséges (pl. adók módjára beszedett tételek), azonban ezek Felhasználó általi pénzügyi kiegyenlítése még nem történt meg A jogviszony lényege A Felek megállapodnak, hogy a jelen Megállapodásban foglalt szabályok szerint a Felhasználó az elfogadóhelyen vásárolt termék és/vagy az igénybe vett szolgáltatás ellenértékét jogosult az általa igényelt és birtokába adott euroshell Card kártyával teljesíteni. A Shell a vételezések alapján kiállított euroshell számla, illetve fizetési információ határidőben történő teljesítéséig a Felhasználó számára a termék vételárát illetve a szolgáltatás díját előlegezi Felhasználó a vételezések alapján a Shell által kiállított számlában, illetve fizetési információban megjelölt ellenértéket határidőben vállalja megfizetni. Az euroshell Card kártyahasználat szabályaiból következően, a Felhasználó a számára a Shell által használatba adott euroshell Card kártyával bárki által történő vételezések ellenértékét is köteles a Megállapodásban rögzített kivételektől eltekintve megfizetni. 3

4 -*-*-*-*-*-*-*-*-*- 2. A MEGÁLLAPODÁS HATÁLYBALÉPÉSE ÉS HATÁLYA 2.1. Jelen Megállapodás a hozzá tartozó Kereskedelmi Feltételeken meghatározott időben, a Kereskedelmi Feltételek és a jelen Megállapodás egyidejű aláírásának napján jön létre, és az alábbi feltételek együttes megléte esetén lép hatályba: a) amennyiben a felek ebben megállapodtak, akkor a Kereskedelmi Feltételeken meghatározott konkrét biztosíték Shell által történő elfogadásával, b) a Felhasználó által aláírt és a Shell részére visszaküldött szerződéseknek a Shell által érkezett bélyegzőn szereplő dátum napján. A kártyák átadására a Megállapodás hatályba lépését követően kerül sor Területi hatály Jelen Megállapodás alapján a Felhasználó birtokában lévő euroshell Card kártya az alább a 3.1. pontban meghatározott kártyafajta, - és típus korlátozások szerint, Magyarországon (belföldi euroshell Card kártya), vagy Magyarországon és a Shell internetes honlapján mindenkor közzétett aktuális listán szereplő országokban (nemzetközi euroshell Card kártya) használható: 2.3. Tárgyi hatály Az országok listája az európai Shell hálózatban esetlegesen bekövetkező változásokra tekintettel - bármikor módosulhat, amely változás az internetes oldalon megtalálható Jelen Megállapodás kiterjed minden elfogadóhelyen, kiskereskedelmi úton forgalmazott termékre, és egyéb igénybe vehető szolgáltatásra. A szerződéses jogviszony folyamán a szolgáltatók és a szolgáltatások köre módosulhat, amelyről a Shell a Felhasználót külön értesíti Személyi hatály Jelen Megállapodás személyi hatálya alá tartozik a Shell Hungary zrt., a Felhasználó, az euroshell Card kártya mindenkori birtokosa függetlenül a használat jogcímétől valamint a szolgáltató Időbeli hatály A Megállapodás határozatlan ideig tart, hacsak a felek a Kereskedelmi Feltételeken ettől eltérően nem rendelkeznek. 3. AZ EUROSHELL CARD KÁRTYA ÉS A VÉTELEZÉS SZABÁLYAI 3.1. Az euroshell Card kártya fajtái, típusai Az euroshell Card kártya az alábbi fajták, típusok és kategóriák szerint kerül kibocsátásra. 4

5 Az euroshell Card kártya fajtái: névre szóló kártya, melynek esetében kizárólag az euroshell Card kártyán nyomtatott betűvel rögzített természetes személy jogosult azt használni, a kártya hátoldalán feltüntetett aláírás-mintával megegyező aláírás bizonylaton történő jegyzése útján. A kártya kizárólag az aláírás-mintával együtt érvényes rendszámra szóló kártya, melynek esetében az euroshell Card kártyán a gépjármű rendszáma dombornyomással feltüntetésre kerül. A rendszámra szóló euroshell Card kártyával történő vételezés kizárólag abban az esetben szerződésszerű, amennyiben azt a rajta feltüntetett rendszámú gépjárműhöz használja a Felhasználó. Kétség esetén a Shell vélelmezi, hogy a kártyát a rajta feltüntetett rendszámú gépjárműhöz kapcsolódva használták. Ennek ellenkezőjének a bizonyítása a Felhasználó feladata névre és rendszámra szóló kártya, melynek esetében kizárólag az euroshell Card kártyán nyomtatott betűvel rögzített természetes személy és az euroshell Card kártyán dombornyomással feltűntetett rendszámú gépjárműhöz jogosult használni a kártyát, a kártya hátoldalán feltüntetett aláírás-mintával megegyező aláírás bizonylaton történő jegyzése útján. A kártya kizárólag az aláírásmintával együtt érvényes. A névre és rendszámra szóló euroshell Card kártyával történő vételezés kizárólag abban az esetben szerződésszerű, amennyiben kártyán feltűntetett személy azt a rajta feltüntetett rendszámú gépjárműhöz használja. Kétség esetén a Shell vélelmezi, hogy a kártyát a rajta feltüntetett rendszámú gépjárműhöz kapcsolódva használták. Ennek ellenkezőjének a bizonyítása a Felhasználó feladata OPEN kártya, melynek esetében az euroshell Card kártya mindenkori birtokosa, bármely rendszámú gépjárműhöz kapcsolódó vételezésnél a kártyát felhasználhatja; ebben az esetben semmilyen a jelen pontban fentebb szabályozott megszorítás nincs A Felhasználó különböző kártya kategóriák közül választhat, az egyes kategóriák különféle termékek vételezésére jogosítják fel a Felhasználót. A Felhasználó által igényelt kártya kategória a Megrendelőlapon kerül rögzítésre Az euroshell Card kártya típusai: fleet kártya: jellemzően személygépkocsikhoz és haszongépjárművekhez és kistehergépjárművekhez adható 7002 számmal kezdődő euroshell Card kártya CRT kártya: jellemzően tehergépjárművekhez adható 7077 számmal kezdődő euroshell Card kártya single kártya: kizárólag a Shell hálózatban és szolgáltatónál használható euroshell Card kártya multi kártya: a Shell és az Esso hálózatában és szolgáltatónál használható euroshell Card kártya Az euroshell Card kártyához további, harmadik fél által nyújtott szolgáltatások kapcsolódhatnak, amelyeknek részletes leírása és az igénybe vétel feltételei az euroshell.hu internetes oldalon megtalálhatóak. 5

6 3.2. Az euroshell Card kártya kibocsátása Felhasználó euroshell Card kártya igényléséhez kártyamegrendelés elnevezésű nyomtatványt tölt ki. A kártyamegrendelés aláírásával Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az általa közölt adatokat a Shell ellenőrizze. Shellnek jogában áll a kártyaigénylést indokolás nélkül visszautasítani A Felhasználó a kártyát sima postai küldeményként kapja meg, legkésőbb a kártyamegrendelés elfogadásától számított 7 naptári napon belül. Amennyiben a Felhasználó nem kapja meg 7 naptári napon belül a kártyát, abban az esetben ezt haladéktalanul jeleznie kell a Shell felé, ennek elmaradása esetén az esetleges károkért a Shell nem vállal felelősséget, az ebből eredő valamennyi kockázatot a Felhasználó viseli, és a Shell a kártyát a Felhasználó részére átadottnak tekinti. A Felhasználó a Megállapodás aláírásával elfogadja, hogy a küldeményeket a Shell kizárólag a Felhasználó székhelyére, illetve a Megállapodásban rögzített telephelyére és számlázási címére küldi el. Amennyiben a fenti címekben változás következik be, akkor a módosulás kizárólag a Felhasználó cégszerűen aláírt értesítésének a Shellhez történt beérkezését követően hatályosul a Shell felé Az euroshell Card kártya mágnes-csíkkal, kártyaszámmal és titkos azonosítószámmal (a továbbiakban: PIN kód) rendelkezik. A Felhasználó a Shelltől lezárt borítékban, kizárólag az adott kártyához tartozó PIN kódot kap. (Abban az esetben, ha a Felhasználó azt a lehetőséget választotta, hogy a Shell küldjön a részére PIN kódot. Erre vonatkozó további szabályokat ld. alább a pontot.) A Felhasználó vállalja, hogy a PIN kódot titkosan kezeli és csak az euroshell Card kártya használatára jogosult személlyel közli. A Felhasználó köteles a PIN kódot megjegyezni, és az azt rögzítő írásos dokumentumot megsemmisíteni, és az semmilyen egyéb írásos formában nem őrizhető meg A PIN kódot vagy a Felhasználó adja meg a Shell Card Online-on keresztül, vagy a Shell küldi meg a Felhasználó részére. Amennyiben a Felhasználó maga adja meg a PIN kódot, akkor biztonsági okokból minden kártyához más, megfelelő biztonsági szintű PIN kódot köteles megadni. A Shell nem felel a helytelen PIN kód megadással, használattal összefüggésben keletkezett károkért, és fenntartja megának a jogot, hogy letiltsa a PIN kód Felhasználó általi megadását, ha azzal kapcsolatban bármilyen szerződésszegést észlel A kártyák átruházása, másolása tilos. A Felhasználó köteles ezt a szabályt valamennyi kártyabirtokossal betartatni Az euroshell Card kártya érvényessége Az euroshell Card kártya a kiállítás napjától kezdődően a kártyán feltüntetett érvényességi idő (hónap/év) hónapja utolsó napjának 24. órájáig érvényes. Az euroshell Card kártyát érvényességének lejárata előtt le kell cserélni, a lejárati időt követően az euroshell Card kártya nem használható. A kártya érvényességének lejárata előtt kivéve a Felhasználó ellenkező, írásos rendelkezése esetén a Shell automatikusan újabb euroshell Card kártyát készít, amelyet a Felhasználó részére átad A lejárt euroshell Card kártyát a Felhasználó köteles megsemmisíteni, és ennek keretében az euroshell Card kártya mágnes csíkját elvágni. 6

7 3.4. Az euroshell Card kártyahasználat szabályai a vételezés során Az euroshell Card kártya használatakor a PIN kód helyes begépelése szükséges az elfogadóhelyen található, kizárólag erre alkalmas kód-leolvasó (továbbiakban: kódleolvasó) berendezésbe és a bizonylat aláírása szükséges abból a célból, hogy a Felhasználó az aktuális vételezést teljesíteni tudja. A PIN kód beütésével egyidejűleg a kártya használója igazolja a vételezést. A Shell vélelmezi, hogy a PIN kódot ismerő személy minden esetben jogosult a kártya használatára. Az ellenkező bizonyítása a Felhasználó feladata. Felhasználó vállalja, hogy amennyiben technikai okok miatt a PIN kód betáplálása a kód-leolvasóba nem lehetséges a vételezett termék és szolgáltatás ellenértékét az elfogadóhelyen készpénzben vagy készpénzt helyettesítő eszközzel kiegyenlíti Azokon az elfogadóhelyeken, ahol kézi kártyaelfogadás vagy PIN kód nélküli gépi elfogadás történik, a Felhasználó a vételezést kizárólag aláírásával igazolja A Shell rögzíti, hogy rendszámra szóló euroshell Card kártya esetében az elfogadóhely bármely dolgozójának jogában áll a PIN kód helyes használata ellenére is ellenőrizni azt, hogy a vételezés az euroshell Card kártyán megjelölt rendszámú gépjárművel történt-e. Az elfogadóhelynek jogában áll megtagadni az euroshell Card kártya elfogadását abban az esetben, ha a gépjármű rendszáma és a kártyán szereplő rendszám nem azonos. Ebben az esetben a vételezést készpénzben vagy készpénzt helyettesítő eszközzel kell kiegyenlíteni A Shell rögzíti, hogy névre szóló euroshell Card kártya esetében az elfogadóhely bármely dolgozója ellenőrizheti arcképes igazolvány elkérésével is azt, hogy a vételezést az euroshell Card kártyán megjelölt természetes személy hajtotta végre. A nem jogosult általi vételezést az elfogadóhely megtagadhatja. Ebben az esetben a vételezést készpénzben vagy készpénzt helyettesítő eszközzel kell kiegyenlíteni Az elfogadóhely a fentieken túlmenően jogosult megtagadni az euroshell Card kártya elfogadását az alábbi esetekben is: az euroshell Card kártya tiltólistán szerepel; az euroshell Card kártya érvényessége lejárt; az euroshell Card kártya külsőre szemmel láthatóan megváltozott, vagy sérült; visszaélés gyanúja esetén; a vételezés a Megállapodásban az OLA-ra figyelemmel megjelölt korlátozások valamelyikébe ütközik; az adott kártyakategóriával nem vételezhető termék, illetve szolgáltatás vételezését kezdeményezi a Felhasználó. A fenti esetekben is köteles a Felhasználó a vételezést készpénzben vagy készpénzt helyettesítő eszközzel kiegyenlíteni. A fenti korlátozások bevezetése a Felhasználó biztonsága érdekében történik, ebből következően a Shell nem vállal felelőséget azért, ha az elfogadóhely az euroshell Card kártya elfogadását ezekben az esetekben megtagadja A PIN kód beütését követően az euroshell Card kártya használója az átadott bizonylatot köteles minden esetben aláírni. A bizonylat általában tartalmazza az euroshell Card kártya útján vételezett termékek és szolgáltatások körét. Amennyiben a vételezett termék és/vagy szolgáltatás megnevezését nem tartalmazza a bizonylat, a 7

8 Shell illetve a szolgáltató a Felhasználó részére ún. szállítójegyzéket ad át, amely a fenti adatokat részletesen tartalmazza A Shell egy adott naptári időszakon belül az euroshell Card kártyával és Felhasználónként a végrehajtható vételezések számát, összegét és a sikertelen próbálkozások számát korlátozza. A korlátozás értékhatárok és tranzakciós számok meghatározását is jelenti. A fenti korlátozások egymástól függetlenül, párhuzamosan is alkalmazandóak. A korlátozás tartalma kártyatípusonként, Felhasználónként eltérő lehet. A korlátozások és tranzakciók számának a megállapítására minden esetben a normál fogyasztás alapján és ezzel az átlagos üzemanyag felhasználást figyelembe véve kerül sor, a kártya biztonságos használatának érdekében. A Shell a nem üzemanyag termékek és szolgáltatások vételezését is korlátozza Ezen korlátozásokat a Shell egyoldalúan megváltoztathatja. Ezek a korlátozások kizárólag az OLA rendszerben végrehajtott tranzakciók esetén érvényesek. Amennyiben a tranzakciók nem az OLA rendszeren keresztül kerülnek végrehatásra, a fent felsoroltaktól eltérő korlátozások alkalmazására kerül sor. Szolgáltatók esetében a naponta és kártyánként/felhasználónként és elfogadóhelyenkénti értékhatárt a szolgáltató egyedi módon jogosult megállapítani. A fenti általános korlátozásoktól eltérően a Felhasználó a Shell Card Online rendszeren keresztül egyedi korlátozásokat határozhat meg a Shell által meghatározott kereteken belül. A Shell nem felel az egyedi korlátozásokkal összefüggésben keletkezett károkért, és fenntartja megának a jogot, hogy letiltsa Felhasználó általi egyedi korlátozások megadását, ha azzal kapcsolatban bármilyen szerződésszegést észlel. Az egyedi korlátozások kizárólag az OLA rendszerben végrehajtott tranzakciók esetén érvényesek. Amennyiben a tranzakciók nem az OLA rendszeren keresztül kerülnek végrehajtásra, a Shell által megadott korlátozások az érvényesek Az euroshell Card kártya felhasználásával a Felhasználó a fizetést egy későbbi időpontban jogosult a Shellnek teljesíteni, a Shell a vonatkozó vételezés ellenértékét előlegezi. Amennyiben az euroshell Card kártya használata bármilyen okból nem lehetséges, úgy a vételezett termék és szolgáltatás ellenértékét a Felhasználó az elfogadóhelyen köteles kiegyenlíteni A termékek értékesítése és a szolgáltatások nyújtása az elfogadóhelyen érvényes feltételeknek és a feltüntetett áraknak megfelelően történik, a mindenkor érvényes, országonként eltérő devizanemben Felelősség az euroshell Card kártya használata során A Felhasználó az euroshell Card kártya átvételével felelősséget vállal azért, hogy a kártya használatára, őrzésére, a PIN kódra vonatkozó szabályokat maradéktalanul betartja, az euroshell Card kártyát mindenkor rendeltetésszerűen és jóhiszeműen használja A Felhasználó köteles az euroshell Card kártyát biztonságos helyen őrizni. Az euroshell Card kártya elvesztését, ellopását a Felhasználó köteles a Shellnek azonnal bejelenteni, és az euroshell Card kártya tiltása végett intézkedni. Amennyiben a Felhasználó szándékosan vagy súlyosan gondatlan magatartása folytán nem követ el mindent a haladéktalan letiltás érdekében, a Shell teljes mértékben kizárja felelősségét 8

9 a tiltás bejelentését megelőzően, az elvesztésből, ellopásból eredő és bármilyen eredetű, a Felhasználó terhére felmerülő károk tekintetében A Felhasználó köteles az euroshell Card kártyával átadott PIN kódot titokban tartani, az euroshell Card kártyától elkülönítetten, kellő gondossággal, biztonságos helyen őrizni. Amennyiben a PIN kód jogosulatlan személy tudomására jut, a Felhasználó köteles azt azonnal a Shell tudomására hozni, és az euroshell Card kártyát letiltani. Ha a Felhasználó ezen kötelezettségét elmulasztja, és ebből kára keletkezik, köteles azt teljes mértékben viselni. Az euroshell Card kártya használatával kapcsolatos díjak A Shell az euroshell rendszer működtetésével kapcsolatban felmerülő költségei fedezésére a a szolgáltatási díjak kivételével - az alábbi díjak közül a Kereskedelmi Feltételekben megjelölt(ek)et számlázza a Felhasználó felé: Ügyféldíj A Kereskedelmi Feltételekben rögzített mértékű, és időszakra szóló fix összegű díj (továbbiakban ügyféldíj). A Shell az ügyféldíjat a tárgyidőszak utolsó számlájában érvényesíti a Felhasználó felé Kártyadíj A Kereskedelmi Feltételekben rögzített mértékű díj (továbbiakban: kártyadíj). A Shell a kártyadíjat a tárgyidőszakot követően, illetve a Kereskedelmi Feltételekben rögzített időszakonként érvényesíti a Felhasználó felé Tranzakciós díj A Kereskedelmi Feltételekben rögzített mértékű, a Felhasználó belföldi töltőállomáson történt minden egyes vételezése bruttó értéke után, százalékosan megállapított, Áfát tartalmazó díj (továbbiakban: tranzakciós díj). Amennyiben a Felhasználó a szerinti szolgáltatási díjat fizet, ezekre a tranzakciókra a Shell külön tranzakciós díjat nem számol fel. A Shell a tranzakciós díjat érvényesíti a Felhasználóval szemben Egyéb díj Egyedi, speciális esetek, tranzakciók esetén a Shell által megállapított és a Shell internet oldalán időről időre közzétett vagy a Kereskedelmi Feltételekben meghatározott díj, így különösen szerződéskötéskori egyszeri regisztrációs díj, SCOL díj, szerződés módosítás kérelmezése esetén a szerződés módosítás díja, kártya letiltást követően a kártya visszaaktíválás díja Szolgáltatási díjak Szolgáltatási díjakat a Felhasználó az egyéb díj fizetésétől függetlenül is fizeti A Shell az internetes oldalán közzétett országokban történő üzemanyagvételezések esetén szolgáltatási díjat (továbbiakban: szolgáltatási díj) számít fel, amelynek mértéke a vásárlás bruttó összértékének 2%-a, forintban meghatározva. A Shell a szolgáltatási díj mértékét egyoldalúan jogosult 9

10 módosítani, melyről a Felhasználót postai úton levélben vagy elektronikus úton, ben értesíti Idegen szolgáltatás vételezésekor a Shell szolgáltatási díjat számíthat fel, amelynek mértéke a vételezett szolgáltatás értékének maximum 6%-a, forintban meghatározva. A Shell a szolgáltatási díj mértékét egyoldalúan jogosult módosítani, melyről a Felhasználót postai úton levélben vagy elektronikus úton, ben értesíti. Idegen szolgáltatásnak minősül az e-útdíj fizetés biztosítása is (pl. viszonylati jegy vásárlás, útdíjegyenleg-feltöltés, stb.), amelyre a Shell jogosult a vételezett szolgáltatás értéke 1%-ának megfelelő szolgáltatási díjat felszámítani, forintban meghatározva. Az e-útdíj fizetési szolgáltatásra vonatkozó szolgáltatási díj mértékét a Shell jogosult bármikor egyoldalúan, legfeljebb a fenti bekezdésben rögzített idegen szolgáltatás díjára meghatározott maximum százalék mértékéig, a fenti eljárás mellett módosítani. Idegen szolgáltatásnak minősül az ÁFA visszatérítés adminisztrációs díja is nettó számlázási szolgáltatás igénybevétele (FDE) esetén, amelynek összege 2400,-Ft+Áfa, és amelyet a Shell terhel ki a Felhasználó felé Online Szolgáltatások (Shell Card Online- SCOL) Az online szolgáltatások segítségével a Felhasználó által, arra külön felhatalmazott kontaktszemélyei az euroshell Card kártyákkal végzett tranzakciókkal kapcsolatban információkhoz juthatnak, és azokat elemezhetik, letölthetik. Minden arra feljogosított kontaktszemély külön azonosító (jelszó) birtokában képes a rendszerhez hozzáférni (ld ). Felhasználó kizárólagosan felel a jelszó megőrzéséért A Shell a Shell Card Online szolgáltatáson keresztül hozzáférést biztosít a Felhasználónak a kártyatranzakcióihoz kapcsolódó adatokhoz. A Felhasználó elektronikus kártyatranzakciós adatai az adott tranzakciót követő 48 óra elteltével kerülnek be a rendszerbe. A Shell köteles biztosítani a Felhasználó részére eddig a határidőig a tranzakciós adatok hozzáférését A Felhasználó elfogadja, hogy: (i) amennyiben nem kívánja használni az online szolgáltatásokat, úgy az euroshell Card kártyához kapcsolódó szolgáltatásoknak csak egy körét lesz képes elérni. (ii) a Felhasználó felelőssége, hogy az általa kijelölt kontaktszemélyek a rendszert szerződésszerűen használják, és Shell nem felel a Felhasználó által a kártya használatát érintő, a Shell Card Online-ban végrehajtott változtatásokból eredő esetleges károkért Az online szolgáltatások igénybe vételét megelőzően a Felhasználó megadja a Shell részére az általa kijelölt ún. adminisztrátorok ( Ügyintéző ) személyes adatait (név, cím). Az adminisztrátor jogosult arra, hogy a Felhasználó nevében további személyeknek ( felhasználók ) biztosítson jelszavas hozzáférést a rendszerhez. A Shell valamennyi jogosult részére küld egy-egy jelszót, az általuk megadott címre A Felhasználó köteles biztosítani saját informatikai rendszere védelmét. Ennek keretében a Felhasználó szavatolja, hogy az általa kijelölt személy jogosult a 10

11 képviseletében az online rendszer használata során eljárni, és i) a jelszót nem teszi hozzáférhetővé más személyek részére, ii) biztos helyen tárolja a jelszót, iii) biztosítja, hogy arra jogosulatlan személyek ne férhessenek hozzá a rendszerhez, iv) a Shell esetleges biztonsági előírásainak eleget tesz, v) további hozzáférést biztosít meghatározott funkciókhoz a felhasználók részére A Shell nem vállal felelősséget a Shell Card Online rendszer átmeneti működésképtelenségéből eredő károkért és egyéb hátrányokért. A Felhasználó elfogadja, hogy a Shell honlap és az online szolgáltatások megszakítás nélküli biztosítása technikailag nem lehetséges. A Shell nem felel az adatközlés helytelenségéből, késedelméből eredő jogkövetkezményekért A Felhasználó felróhatóságától függetlenül felelős az online rendszer használatáért, amennyiben a belépés jelszóval történt. Felhasználó köteles a Shellt értesíteni arról, amennyiben olyan körülmény áll fenn, amely a Shell tulajdonát képező szolgáltatást is érintheti, illetőleg illetéktelen adathozzáférés gyanúja áll fenn. Az értesítés késedelme, avagy elmulasztása miatt keletkező kárt a Felhasználó köteles viselni. A Shell visszaélés gyanúja esetén jogosult a szolgáltatás felfüggesztésére, illetve új jelszó biztosítására A Shell Felhasználó kérése alapján es riasztásokat küldhet a Felhasználó részére a Shell Card Online rendszerben, amely jelzések késedelmes elolvasásából eredő károkért, illetve az adatközlés hiánytalan tartalmáért a Shell nem felel Felhasználó jogosult arra, hogy (a) Shell Card Online rendszeren keresztül kapott adatokról konzultáljon (b) az adott technikai lehetőségek szerint megtekintse a riportokat. A Shell előzetes írásbeli hozzájárulásával használhatja fel az adatokat minden egyéb, ettől eltérő célra. A Felhasználó nem jogosult a kapott adatokat harmadik személyekkel megosztani Amennyiben a Felhasználó es riasztást kér a Shelltől: (a) biztosítania kell, hogy a riasztást megkapja és el is tudja olvasni, az ennek elmaradásából eredő kárért Shell nem felel; (b) habár a Shell megfelelő gondossággal jár el a riasztások tartalmát illetően, nem szavatolja, hogy a riasztások tartalma minden esetben teljes körű és pontos; (c) a riasztások elküldése nem mentesíti a Felhasználót a jelen Megállapodásban rögzített, kártyahasználatra vonatkozó kötelezettségei alól; (d) a Felhasználó köteles haladéktalanul, írásban jelezni Shell felé a riasztásokkal kapcsolatos reklamációit A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a közúti e-szolgáltatás egy eszköz, amellyel harmadik feles szolgáltatásokat vehet igénybe az euroshell Card kártya használatával (egy külön szerződés alapján), nem a Shell Vállalatcsoporthoz tartozó, független vállalkozásoktól. A Shell szolgáltatása kizárólag a regisztrációs folyamatot segíti elő, és Shell nem felel az így igénybe vett szolgáltatások teljesítéséért. A fentieken túlmenően Felhasználó kizárólagosan felel a közúti e-szolgáltatás regisztrációja során megadott adatok helyességéért. Amennyiben egy euroshell Card kártya tiltásra kerül, abban az esetben a kártyához tartozó egyéb szolgáltatások is tiltásra kerülhetnek A Felhasználó vállalja, hogy: (a) a Shell iránymutatásai szerint használja Shell Card Online-t; 11

12 (b) saját költségére biztosítja a hozzáféréshez szükséges eszközöket és internet kapcsolatot; (c) bejelenti a Shellnek ha rendellenes működést észlel; (d) kizárólagosan felel a Shell Card Online-ból letöltött adatok tárolásáért, használatáért, védelméért és megosztásáért. (e) A Felhasználó a jelen Megállapodás aláírásával hozzájárul a Shell Card Online-on keresztül megosztott, illetve birtokába jutott adatoknak a Shell Hungary zrt-nél és a Shell Vállalatcsoport tagjainál történő nyilvántartásba vételéhez, feldolgozáshoz és kezeléshez. Az adatokat a Shell kizárólag a jelen Megállapodásban rögzített módon használhatja fel. A Felhasználó ügyintézői, adminisztrátorai, illetve egyéb felhasználói a Shell Card Online rendszerben a személyes adataik megadásával kifejezetten hozzájárulnak a személyes adataik jelen Megállapodás rendelkezései szerinti kezeléséhez. A jelen Megállapodás aláírásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a fentiekből következően kártyatranzakciós adatai a Shell Vállalatcsoport felé, a jelen Megállapodás teljesíthetősége érdekében, nem képeznek üzleti titkot A Shell fenntartja magának a jogot, hogy indokolás nélkül, bármikor: (a) megváltoztassa a Shell Card Online formáját; (b) módosítsa annak tartalmát, megjelenését, technikai hátterét; (c) megváltoztassa a Shell Card Online-on keresztül elérhető adattartalmat (d) letiltsa bármely Felhasználó hozzáférését a rendszerhez; (e) a rendszer karbantartása, javítása, fejlesztése érdekében: (i) a Shell Card Online elérését külön előzetes értesítés nélkül felfüggessze, (ii) általa szükségesnek ítélt utasításokat adjon a Felhasználónak; (f) felfüggessze az online szolgáltatások elérését a jelen Megállapodás felmondása esetén, vagy a fent részletezett bármely okok esetén; (g) beszüntesse az online szolgáltatások nyújtását; (h) a Shell Card Online-ra vonatkozó további, kiegészítő technikai jellegű szabályok találhatóak a Shell internetes honlapján. A jelen Megállapodásban, valamint a Shell internetes honlapján található szabályok megszegése esetén a Shell a jelen Megállapodás 4. és 8. pontjában biztosított jogaival élhet Amennyiben a Felhasználónak felróhatóan kerül felfüggesztésre a Shell Card Online elérése, abban az esetben Felhasználó köteles a Shellnek a felfüggesztéssel összefüggésben felmerült költségeit, kárát megtéríteni. A Shell dönthet úgy, hogy a szolgáltatás újraindítását óvadék fizetéséhez köti Felhasználó részére. 4. SZERZŐDÉSSZEGÉS 4.1. Szerződésszegésnek minősül különösen, ha a Felhasználó a jelen Megállapodással kapcsolatosan valótlan adatot szolgáltat a Shellnek, illetve nem szolgáltatja a kért adatot; az euroshell Card kártyával elkövetett vagy megkísérelt bármilyen visszaélés, így különösen: a kártya adatainak megváltoztatása, más személynek történő átadása, lejáraton túli használata, a letiltani kért euroshell Card kártya további használata; a Magyarország területén hatályban lévő és jelen Megállapodással kapcsolatban álló jogszabályok megsértése; szerződésellenes euroshell Card kártyahasználat; ha a Felhasználó bármely fizetési kötelezettségét esedékességkor nem teljesíti; 12

13 ha a Felhasználó a vásárlási keretösszegét túllépi illetve a módosított vásárlási keretösszeg alapján a Shell kérésére nem nyújt megfelelő biztosítékot Szerződésszegés esetén a Shell bármely a Felhasználó használatában lévő euroshell Card kártyát azonnal letilthatja, és tiltólistán közzéteheti; jelen Megállapodást azonnali hatállyal felmondhatja; azonnal esedékessé és fizetendővé teheti bármely, a Felhasználóval szemben fennálló, de még nem esedékes követelését; jogosult felhasználni a Felhasználó nevében vagy által nyújtott biztosítékokat. 5. AZ EUROSHELL CARD KÁRTYA TILTÁSA 5.1. Az euroshell Card kártyát a Felhasználó illetve a Shell jogosult letiltani A Felhasználó az euroshell Card kártya tiltását vagy az erre rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével a Felhasználó aláírásával, valamint a formanyomtatvány megküldésével jogosult a Shellnél kezdeményezni, vagy a hét minden napján munkaidőn kívül is hívható telefonszámon az Ügyfélkönyvelési szám megadásával, vagy amennyiben Felhasználó rendelkezik hozzáféréssel a Shell Card Online rendszerhez, akkor az online rendszeren keresztül. A Shell az erre a célra szolgáló telefonszámokat (fax-számok) közzéteszi az internetes honlapján. A Shell a fenti telefonszámon, illetve az online rendszeren keresztül történő tiltás bejelentését követő 5 percen belül aktiválja a tiltást az OLA rendszerrel működő hálózatokban. Minden egyéb esetben a formanyomtatványra vonatkozó szabályok érvényesek (ld. alább). A Shell a formanyomtatvány formai vizsgálatát, illetve az Ügyfélkönyvelési szám ellenőrzését követően az euroshell Card kártyát a bejelentést követő 2. munkanap 24. órájáig tiltólistára helyezi; a tiltás végrehajtásáig a Felhasználó felelőssége az euroshell Card kártyával történt vételezések tekintetében fennáll. (Különösen ld. jelen ÁKM 3.5 pontjának szabályait Felelősség az euroshell Card kártya használata során.) Telefonos, illetve az online rendszeren keresztüli tiltás esetén a magyarországi kúthálózatban a Felhasználó felelőssége a tiltás bejelentését követő 6. percig áll fenn A Shell az alábbi esetekben jogosult az euroshell Card kártyát vagy kártyákat letiltani: vásárlási keretösszeg vagy kártya limit túllépése esetén; Megállapodás azonnali hatályú felmondásakor a felmondás közlésével egyidejűleg; a Shell Hungary zrt. által kiállított számla vagy fizetési információ esetén a Felhasználó fizetési kötelezettségének nem teljesítése esetén, a fizetési határidőt követő banki napon; amennyiben a biztosíték lejárt, érvényét vagy értékét vesztette, illetve a Shell felhívása ellenére sem nyújtotta a Felhasználó (v.ö.6.2.); amennyiben a kártya nem biztonságos használatának veszélye áll fenn; amennyiben a Felhasználó tulajdonosi körébe tartozó személyek tulajdonát képező más, a Felhasználótól független és szintén euroshell szerződéses partner gazdasági társaság a vásárlási keretösszeg, illetve fizetési határidő túllépése miatt tiltásra került, akkor a Shell az érintett tulajdonosi körbe tartozó euroshell partner gazdasági társaság kártyáját is jogosult letiltani; amennyiben a Felhasználó 12 hónapig nem használja az euroshell Card kártyáját, abban az esetben a Shell a kártyát a 12. hónap végén letilthatja 13

14 a Megállapodás bármely okból történő megszűnése esetén a Megállapodás megszűnésével egyidejűleg, amennyiben a Megállapodás megszűnésének a napja munkaszüneti nap, akkor az azt megelőző munkanapon jogosult a Shell a kártya letiltására Amennyiben a Shell a Felhasználó valamennyi kártyáját egyszerre tiltja le (ügyfél tiltás), a tiltás nem végleges és nem visszavonhatatlan; az euroshell Card kártya ismételt használata a letiltás okának megszűnését követően lehetséges. Amennyiben egy adott kártya kerül letiltásra bármelyik fél kezdeményezésére abban az esetben a kártya nem aktiválható vissza, a felek ebben az esetben az új kártya igénylésére vonatkozó szabályok szerint járnak el A Shell az euroshell Card kártya tiltásával harmadik személynek, vagy a Felhasználónak esetlegesen okozott kárért felelősséget nem vállal. 6. BIZTOSÍTÉK 6.1. Tekintettel arra, hogy a Shell az euroshell Card kártya használata során a vételezett termék és szolgáltatás halasztott fizetésével pénzügyi kockázatot vállal, ezért a Shell a jelen Megállapodás megkötése, illetve hatályban tartása érdekében a Felhasználó által szerződésszerű teljesítést biztosító biztosíték (továbbiakban: biztosíték) nyújtását követelheti mind a Megállapodás megkötése időpontjában, mind az együttműködés során. A Felhasználó által adható biztosítékok különösen: bankgarancia, fedezetigazolás, óvadék, zálogjog, készfizető kezesség. A felek a Felhasználó által nyújtott biztosíték formáját és mértékét a Kereskedelmi Feltételekben rögzítik. A felek rögzítik, hogy a Felhasználó az óvadék után nem jogosult kamatra. Jelen Megállapodás hatályba lépésének illetve fenntartásának feltétele a Felhasználó által nyújtott és a Shell által elfogadott biztosíték Amennyiben a biztosíték bármilyen oknál fogva megszűnik, érvényét vagy értékét veszti, illetve a Felhasználó azt a Shell felhívása ellenére nem teljesíti határidőben, a Shellnek jogában áll a Felhasználó birtokában lévő euroshell Card kártyát vagy kártyákat letiltani. A Shell írásban felszólítja a Felhasználót a biztosíték pótlására/kiegészítésére, és felhívja, hogy 15 napon belül a pótlást vagy kiegészítést hajtsa végre. Amennyiben fenti határidőben Felhasználó ennek nem tesz eleget, úgy a Shell jogosult a Megállapodást azonnali hatállyal felmondani A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Felhasználó tulajdonosi körébe tartozó személyek más, a Felhasználótól független és szintén euroshell szerződéses partner gazdasági társaságban is részesedéssel rendelkeznek, akkor a Shell bármelyik gazdasági társaság által nyújtott biztosítékot felhasználhatja bármelyik, az érintett tulajdonosi körbe tartozó euroshell partner gazdasági társaság tartozásának kiegyenlítésére A felek rögzítik, hogy abban az esetben, amennyiben a Felhasználó tulajdonosi körében változás következik be, és a korábbi tulajdonos a változást követő 5 napon belül nem értesíti Shellt, abban az esetben a korábbi tulajdonos készfizető kezességgel tartozik a Felhasználó valamennyi tartozásáért. A felek a jelen pontban foglalt kezességi szabályok érvényesítése érdekében megállapodnak, hogy Felhasználó tulajdonosai, mint készfizető kezesek írják alá jelen Megállapodást. A készfizető kezesség kizárólag a 6.4. pontban foglalt értesítési kötelezettség elmulasztása esetére érvényes, a tulajdonos személyében bekövetkezett változás időpontjától függetlenül keletkezett és lejárt tartozások esetében. 14

15 7. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK - SZÁMLÁZÁS 7.1. A felek megállapodnak, hogy a Shell Hungary zrt. által kibocsátott euroshell Card kártyával megvalósított akár külföldi, akár belföldi vételezések esetén a Felhasználó a vételezések ellenértékét minden esetben a Shell Hungary zrt. részére köteles megfizetni. A felek minden esetben a vételezés helye szerinti országban érvényben lévő számlázási és a számviteli szabályoknak megfelelő számla, illetve fizetési információ alapján teljesítenek egymás felé. A Shell az internetes oldalán időről-időre közzéteszi azon országok, illetve elfogadóhelyek listáját, ahol az euroshell Card kártya használatával történő vételezések esetén az elfogadóhely állítja ki a számlát a Felhasználó részére (amennyiben ilyen számla kiállítása szükséges); ezekben az országokban, illetve elfogadóhelyeken történt vételezésekről a Shell fizetési információt küld meg a Felhasználó részére. A Felhasználó a fizetési információ szerinti összeget a Shell Hungary zrt. részére köteles megfizetni. A Felhasználó feladata és felelőssége, hogy ezen országok, illetve elfogadóhelyek esetében az elfogadóhelytől a számlát beszerezze A Shell a Felhasználó belföldi vételezéseiről a Kereskedelmi Feltételekben megállapodottak szerint állít ki és küld számlát a Felhasználónak, a Kereskedelmi Feltételekben megjelölt levelezési címére. A Shell a évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 58. (1) bekezdése szerint állítja ki a számlát. A külföldi vételezésekről a Shell keddi napokon a Kereskedelmi Feltételekben megállapodottak szerinti gyakorisággal állítja ki a számlát vagy a fizetési információt. A számlákból, illetve a fizetési információból megállapítható, hogy mely euroshell Card kártyával a Felhasználó hol, mely időpontban, milyen egységáron és összegben, mennyi és milyen terméket ill. szolgáltatást vételezett. Felek a fizetés módját és annak határidejét is a Kereskedelmi Feltételekben jelölik meg Felek rögzítik, hogy az üzemanyag jövedéki termék, így annak forgalmazását jogszabály részletesen, és szigorúan rendezi. A Felhasználó jelen Megállapodás aláírásával tudomásul veszi, és kötelezi magát arra, hogy az üzemanyagot harmadik személy részére nem jogosult továbbértékesíteni A Felhasználó mind a külföldön, mind a belföldön végrehajtott vételezések ellenértékét forintban köteles megfizetni a Shell Hungary zrt. részére. A felek rögzítik, hogy amennyiben a számlák, illetve fizetési információk kiegyenlítése során a Felhasználó bankja, illetve az azzal együttműködő más bankok kezelési költséget számítanak fel, abban az esetben ezt a költséget a Felhasználó köteles viselni. Ennek megfelelően a Felhasználó a kezelési költséggel növelt összeget köteles Shell részére elutalni A Shell a külföldi vételezések összegének forintra történő átszámítását az alábbiak szerint végezheti el: az egyes nemzeti pénznemeket a vételezés helyén működő Shell vállalat által megadott amennyiben ez a számlázáskor nem áll rendelkezésre londoni záróárfolyamon konvertálja EURO-ra (nominális EURO összeg), majd a nominális EURO összeget a Shell a Magyar Nemzeti Bank által hivatalosan kiadott, a számlázás napja szerinti EURO-forint középárfolyamának felhasználásával számítja át forintra, a számlázás napján a szakasz rendelkezései Magyarország euro zónához történő csatlakozásáig alkalmazandóak 15

16 A Shell ezen átszámítási eljárást követően a vételezések összértékére vonatkozóan alkalmazza a konvertált forintértéket Amennyiben Felhasználó a kiállított számlában, illetve fizetési információban meghatározott fizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti, a Shell a Kereskedelmi Feltételekben rögzített mértékű késedelmi kamatot számít fel. A késedelmi kamatról a Shell késedelmi kamatterhelő levelet állít ki. Amennyiben a Felhasználó fizetési késedelembe esik, akkor a Felhasználó a késedelmi kamaton túlmenően köteles a követelés behajtásával kapcsolatos költségek fedezésére a Shell-nek negyven eurónak megfelelő forintösszeget megfizetni. A negyven euronak megfelelő forintösszeg a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama alapján kerül meghatározásra Sem a külföldi, sem pedig a belföldi vételezések számláiból, illetve fizetési információból eredő esetleges reklamációk Felhasználót nem jogosítják fel a fizetendő forintösszeg megrövidítésére ill. a fizetés visszatartására. A számlákkal, illetve fizetési információval kapcsolatos és a Shell által elismert reklamációk esetében a Shell a reklamált összeget a jelen Megállapodásban rögzített fizetési határidőben fizeti vissza, illetve a reklamáció elfogadását követően euroshell számlában, illetve fizetési információban írja jóvá a Felhasználónak Felek kifejezetten rögzítik, hogy Felhasználó a Shellel szemben fennálló bármilyen követelését az euroshell Card kártya használatából eredő fizetési kötelezettségeibe nem számíthatja be Elektronikus számla, illetve elektronikus fizetési információ kibocsátása A Felhasználó a Kereskedelmi Feltételekben vagy külön nyilatkozatban megtett beleegyezése esetén a Shell a Felhasználó vételezéseiről és a részére nyújtott szolgáltatásokról elektronikus számlát, illetve elektronikus fizetési információt állít ki papír alapú számla, iletve papír alapú fizetési információ helyett. Elektronikus számlázás választása esetén a Felhasználó hozzájárul ahhoz is, hogy a Shell Vállalatcsoport tagja és/vagy a Shell kártyaelfogadó partnere papír alapú számla helyett elektronikus számlát bocsásson ki a Felhasználó részére a Felhasználó euroshell Card kártyával történt vételezéseiről, ha az adott számlakibocsátó képes, illetve a rá érvényes jogszabályok szerint jogosult elektronikus számla kiállítására. Abban az esetben, ha a Felhasználó később elektronikus számla helyett papír alapú számla kibocsátására történő áttérést kezdeményez, és az ilyen módosítási igényt a Shell elfogadja, akkor a Shell jogosult lesz a papír alapú számla kibocsátásra tekintettel adminisztrációs díjat felszámítani. Az ilyen adminisztrációs díj bevezetéséről, annak mértékéről, illetve annak változásáról a Shell a Felhasználót a jelen ÁKM rendelkezései szerint előzetesen tájékoztatja Az elektronikus számla, illetve fizetési információ a jelen ÁKM 3.6 pontja szerinti Shell Card Online rendszerben lesz elérhető és letölthető a Felhasználó számára. A számlák, illetve fizetési információk a Shell Card Online rendszer megfelelő menüpontjából a kiállítástól számított 13 hónapig elérhetők el. 16

17 A Shell Card Online rendszer működésére vonatkozó rendelkezéseket a jelen ÁKM 3.6 pontja tartalmazza Az elektronikus számla, illetve fizetési információ a Felhasználó felé azon a napon minősül kézbesítettnek, amelyen az elektronikus számla, illetve fizetési információ a Shell által a Shell Card Online rendszerbe feltöltésre került. A Felhasználó kötelezettsége a Shell Card Online rendszer és az oda feltöltött elektronikus számlák, illetve fizetési információk folyamatos ellenőrzése. A fenti bekezdésben foglaltakat nem korlátozva, a Shell vállalja, hogy a Felhasználó Shell Card Online rendszerben rögzített adminisztrátora részére e- mailben automatikus értesítést küld a Shell Card Online rendszerbe feltöltött új elektronikus számláról, illetve fizetési információról. Az értesítő küldése, illetve annak esetleges késedelme, elmaradása, hibája azonban semmilyen tekintetben nem mentesíti a Felhasználót a Shell Card Online rendszer folyamatos ellenőrzésére vonatkozó kötelezettsége alól, a Felhasználó az értesítő késedelmére, elmaradására, hibájára tekintet nélkül köteles a számlát, illetve fizetési információt az abban feltüntetett határidőben megfizetni. A Felhasználó felelős azért, hogy amennyiben megváltozik az adminisztrátor személye és/vagy megadott címe, úgy a változás bekövetkezését megelőzően legalább 10 nappal korábban a Shellt értesítse A Felhasználó köteles az elektronikus számlákat, illetve fizetési információkat a jogszabályban meghatározott ideig és módon megőrizni. A Felhasználó köteles az elektronikus számlák megőrzését oly módon biztosítani, amely kizárja azok utólagos módosítási lehetőségét, valamint védelmet nyújt azok törlése, megsemmisítése és sérülése ellen, továbbá kizárja a jogosulatlan hozzáférés lehetőségét. 8. A MEGÁLLAPODÁS MEGSZŰNÉSE 8.1. Jelen Megállapodás határozatlan időre jön létre és a felek egyező akaratával, írásban bármikor megszüntethető A felek bármelyike jelen Megállapodást 30 napos felmondási idő közbeiktatásával, írásban, indokolási kötelezettség nélkül bármikor felmondhatja (rendes felmondás) A Shell jogosult jelen Megállapodást azonnali hatállyal írásban felmondani, amennyiben a Felhasználó: jelen Megállapodást megszegi; a fizetési kötelezettségének nem, vagy ismételten késedelmesen tesz eleget; a jelen Megállapodáshoz nyújtott biztosíték megszűnik, érvényét veszti, illetve lejár és a biztosíték pótlására történő írásbeli felhívástól számított 15 napon belül a Felhasználó a felhívásnak nem tesz eleget; ellene felszámolási-, csődeljárás vagy végelszámolási eljárás indul; jogutód nélküli megszűnését határozza el, átalakulásáról dönt (kivéve ez utóbbi esetben ha a Felhasználó a Shellt jogszabály szerinti határidőben értesíti, és a Shell az átalakulást kifejezetten írásban elfogadta); Felhasználó tulajdonosi szerkezetében illetve annak körében változás következik be, és ez az együttműködés folytatását a Shell számára elfogadhatatlanná teszi. 17

18 8.4. Amennyiben Shell a Megállapodást azonnali hatállyal felmondja, egyidejűleg a fentiekre való hivatkozással az üzemanyagkártyákat letiltja. A Megállapodás rendes felmondása esetén a Shell az euroshell Card kártyát a felmondási idő utolsó napján tiltja le A Megállapodás megszűnése esetén, illetve amennyiben a kártya egyéb okból nem használható, pl. sérülés esetén, a Felhasználó köteles a rendelkezésére bocsátott euroshell Card kártyákat megsemmisíteni, és ennek keretében az euroshell Card kártya mágnes csíkját elvágni és erről a Shellt értesíteni. Az értesítést követően Felhasználó nem felel a kártyával végrehajtott vételezésekért. A Megállapodás bármilyen jogcímen történő megszűnése esetén a felek kötelesek egymással teljes körűen elszámolni. A Megállapodás megszűnésekor a felek úgy számolnak el, hogy az utolsó kártya és az útdíj-készülék visszaadásának napjától számított 60 naptári napon belül a Shell az elszámolást elkészíti. A Shell a kifizetendő összegbe beszámíthatja a Felhasználó által nyújtott óvadék összegét, és kizárólag a különbözet megfizetésére köteles. A Felhasználó által nyújtott biztosíték csak a teljes körű elszámolást követően szüntethető meg. Az elszámolást a Shell egyszer további 30 nappal a Felhasználó értesítése mellett meghosszabbíthatja A Shell az euroshell szolgáltatási rendszerben bekövetkező esetleges változásokra tekintettel kezdeményezheti a Kereskedelmi Feltételekben foglaltak módosítását. Amennyiben a felek a módosításban ésszerű időn belül nem tudnak megállapodni, a Shell jelen Megállapodást azonnali hatállyal felmondhatja A Shell jogosult a jelen ÁKM feltételeit az alábbi 10.7 pont rendelkezései szerint egyoldalúan módosítani Felelősség Shell kizárólag a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal elkövetett szerződésszegésből eredő közvetlen károkért tartozik a Felhasználó felé felelősséggel Felek megállapodnak, hogy a Shell nem vállal felelősséget a közvetett veszteségekért és károkért a Felhasználó felé, így különösen nem tartozik felelősséggel az elmaradt haszonért, a Felhasználó által fizetett kötbérért, jövedelem kiesésért, termeléskiesésért, az üzleti lehetőség elvesztéséért, tervezett megtakarítás elmaradásáért, üzembezárásért, a Felhasználó eszmei értékének csökkenéséért, jóhírnévért, működési költség növekedéséért, adatvesztésért és kamatveszteségért A Felek rögzítik, hogy a saját tevékenységi körükkel, valamint működésükkel kapcsolatban keletkezett károkat mindkét fél saját maga viseli Shell felelősséggel tartozik a szándékosan, súlyos gondatlansággal vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, illetve egészséget megkárosító szerződésszegésért Vis maior Egyik Fél sem felel a Megállapodás szerinti kötelezettsége teljesítésének elmulasztásáért (kivéve a fizetési kötelezettségeket), ha és amennyiben a teljesítést részben vagy egészben 18

19 olyan esemény vagy körülmény késlelteti, hátráltatja vagy akadályozza, amelyre az érintett Fél tevékenységi körén kívül esik, és amely az érintett Fél akaratától függetlenül következett be, és megakadályozása vagy leküzdése az elvárható gondosság és előrelátás tanúsítása mellett is lehetetlen volt, így különösen háború, terrorizmus, felkelés, árvíz, tűz, baleset, hatósági rendelkezés, intézkedés (a továbbiakban: Vis maior ). A Felek rögzítik, hogy nem minősülnek Vis maiornak a gazdasági válság, a finanszírozási nehézség, valamint a szokásos üzleti kockázat körébe tartozó események. A Felek rögzítik, hogy a Megállapodás szerinti fizetési kötelezettség alól Vis maior eseményre hivatkozva egyik fél sem mentesülhet A Vis maiort elszenvedő Fél köteles a másik Felet haladéktalanul értesíteni a Vis maior esemény felmerüléséről, arról, hogy a kötelezettségeit egyáltalán nem vagy csak késedelmesen tudja teljesíteni, valamint a mulasztás vagy a késedelem okáról és várható időtartamáról. A Vis maiort elszenvedő fél köteles minden tőle elvárható erőfeszítést megtenni a Vis maior helyzet minél előbb történő megszűntetése érdekében 9. A SHELL ÜZLETPOLITIKAI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI IRÁNYELVEI, ETIKAI SZABÁLYAI 9.1. Felek rögzítik, hogy a Shell alább összefoglalt Üzletpolitikai Irányelvei figyelembevételével kötötték meg jelen ügyletüket, és vállalják, hogy a szerződéses együttműködésük ideje alatt az Irányelvek szem előtt tartásával járnak el A Shell Hungary zrt a Shell Vállalatcsoport részeként üzletvitelében minden módon tisztességesen kíván eljárni, bevételeit és kifizetéseit a vállalat könyveiben nyilvántartja. A Shell az üzleti tevékenysége során mindent megtesz annak érdekében, hogy a rá vonatkozó hatályos jogszabályokat betartsa, fokozott felelősséget érez az egészség, biztonság és környezetvédelemre vonatkozó szabályok megtartásában és a versenyjogi alapelvek és szabályok betartásában A Shell Hungary zrt. célja, hogy óvja az emberek egészségét, védje a környezetet, termékei és szolgáltatásai nyújtásához az energiát és anyagokat takarékosan használja fel, olyan kultúrát támogasson, ahol minden alkalmazott részt vesz ebben az elkötelezettségben A fenti szabályok betartása érdekében a Shell valamennyi alkalmazottja a Shell Etikai Kódexében foglaltak (www.shell.hu/codeofconduct) szerint jár el a jelen Megállapodás teljesítése során Szerzői jog Az alábbi lista elemeire vonatkozó szerzői jog jogosultja a Shell, illetve a Shell Vállalatcsoport (a félreértések elkerülése végett a Shell kifejezetten rögzíti, hogy a lista példálózó jellegű): (i) a jelen Megállapodás teljesítése során a Shell, illetve a Shell Vállalatcsoport által szolgáltatott, vagy felhasznált valamennyi számítástechnikai szoftver, és adat; (ii) minden olyan adat, amit a Shell, illetve a Shell Vállalatcsoport nyújt a Felhasználó részére; (iii) a jelen Megállapodás tartalma; (iv) az online szolgáltatás; és 19

20 (v) minden olyan egyéb anyag, amelyet a Shell, illetve a Shell Vállalatcsoport ad át a Felhasználó részére a jelen Megállapodás teljesítése során. Minden olyan szerzői jog, amely a jelen Megállapodás teljesítése során, azzal összefüggésben keletkezik, a Shell, illetve a Shell Vállalatcsoport kizárólagos tulajdonát képezi a keletkezése pillanatától kezdődően a jelen pont rendelkezései szerint; illetve a Felhasználó a Megállapodás aláírásával egyben valamennyi, nem személyhez fűződő szerzői jogi jogosultságát átruházza a Shellre. A Felhasználó vállalja, hogy a jelen Megállapodás teljesítése során tartózkodik minden olyan magatartástól, amellyel a Shell, illetve a Shell Vállalatcsoport által biztosított, vagy használt szoftvert módosítja, szétszedi, harmadik felek számára olvasható formában hozzáférhetővé teszi, vagy azokat elektronikus formában terjeszti, illetve megkísérli ezeket a cselekményeket Tájékoztató a cookie-król (sütik) Amennyiben a Felhasználó meglátogatja a Shell által működtetett internetes oldalakat, a Shell a Felhasználó gépén ún. cookie-kat (sütiket) helyezhet el, amelyek segítségével a Shell információkhoz juthat amennyiben a Felhasználó ismételten meglátogatja ezeket az oldalakat. Az információ alapján a Shell képes beazonosítani a Felhasználó számítógépét és IP címét, és az időpontot, amikor a Felhasználó meglátogatta Shell oldalát, valamint azt, hogy a Shell honlapjának mely részét látogatta meg, és azt, hogy a honlap sikeresen betöltődött-e. Ez az információ anonim, és nem a személyt, hanem a látogató számítógépét azonosítja. A cookie-k használatának célja, hogy a Shell jobban megismerje, hogy Felhasználói hogyan és milyen célra használják a honlapját leggyakrabban, valamint, hogy mérni tudja, hogy a honlap megfelelően működik-e. A cookie-k segítségével a Shell jobban tudja fejleszteni az oldal tartalmát és az ott elérhető ajánlatok körét. A Felhasználó a számítógépe beállítása megváltoztatásával bármikor blokkolni tudja ezt az adatszolgáltatást, ugyanakkor ebben az esetben nem biztos, hogy az oldalakon található valamennyi tartalom elérhető lesz. 10. VEGYES RENDELKEZÉSEK Jelen Megállapodással kapcsolatos jognyilatkozat, egyéb megállapodás, intézkedés kizárólag írásban érvényes Jelen Megállapodást a felek képviseletében aláíró személyek kijelentik, hogy bírják az általuk képviselt társaság megfelelő felhatalmazását jelen Megállapodás megkötésére A felek vállalják, hogy a szerződésszerű teljesítéshez szükséges cégadataikban bekövetkezett változást a változásról számított 2 munkanapon belül közlik a másik féllel, melynek elmaradása esetén annak jogkövetkezményeit a mulasztó fél maradéktalanul köteles viselni A Felhasználó a jelen Megállapodás aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Felhasználó Shellnél nyilvántartott üzleti adatait, ideértve a Felhasználó képviseletében eljáró természetes személyek személyes adatait is, 20

Közzététel: 2012.03.05. Shell üzemanyagkártya ÁKM

Közzététel: 2012.03.05. Shell üzemanyagkártya ÁKM 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. Fogalmak II. rész Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1.1.1. Megállapodás: a Shell és Felhasználó között a Felhasználó által kitöltött és aláírt Megrendelőlap

Részletesebben

EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek

EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek A Shell Hungary zrt. az alábbi Általános Szerződési Feltételekben állapítja meg az euroshell üzemanyagkártya és a Shell üzemanyagkártya

Részletesebben

Hatályos: 2015.03.04-től

Hatályos: 2015.03.04-től MOL GOLD ÉS SILVER KÁRTYA - ÁLTALÁNOS KÁRTYASZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Kártyaszerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2010. szeptember 1-től ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK, DEFINÍCIÓK Authorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében eljáró

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2010. szeptember 1-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan

Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan A jelen módosítással a Bankkártya Általános Szerződési Feltételek Chippel ellátott bankkártyákra vonatkozóan elnevezésű jelen üzletszabályzat

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2011. augusztus 1-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2012. január 1-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

www.szigetvaritakarek.hu

www.szigetvaritakarek.hu BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKVÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2012. január 1-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozza a Budapest Bank Zrt. (továbbiakban: Bank) és az Ügyfél között létrejött, a Hitelkártya (továbbiakban: Hitelkártya)

Részletesebben

Fogalom meghatározások

Fogalom meghatározások Általános üzletszabályzat mellékletei IV. rész ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A NYÚL ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NETB@NK SZOLGÁLTATÁSÁHOZ Fogalom meghatározások 24.sz. melléklet Bankszámla: a Nyúl és

Részletesebben

Fogalom meghatározások

Fogalom meghatározások Általános üzletszabályzat mellékletei IV. rész ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A NYÚL ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NETB@NK SZOLGÁLTATÁSÁHOZ Fogalom meghatározások 24.sz. melléklet Bankszámla: a Nyúl és

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internetbankhoz Fogalom meghatározások

Általános Szerződési Feltételek Internetbankhoz Fogalom meghatározások Általános Szerződési Feltételek Internetbankhoz Fogalom meghatározások Bankszámla: a Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet (a továbbiakban: Füzes Takarék) által a Számlatulajdonos részére vezetett, a

Részletesebben

LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Jelen Általános Szerződés Feltételek

LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Jelen Általános Szerződés Feltételek LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Jelen Általános Szerződés Feltételek Közzétételének időpontja: 2015. április 27. Hatályba lépésének időpontja: 2015. április 27. 1 1. A Lakossági Bankkártya

Részletesebben

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek Az OneCRM rendszer használatára vonatkozóan Hatályos: Budapest, 2013. március 18. 1 Tartalomjegyzék 1. Szolgáltató adatai...4 1.1. A Szolgáltató neve

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN ÉS HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN ÉS HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN ÉS HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozza a Budapest Bank Zrt.-vel (továbbiakban: Bank) szerződéses kapcsolatban álló kereskedő

Részletesebben

HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HKEE Cardif/2011. 02. 03.

HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HKEE Cardif/2011. 02. 03. HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HKEE Cardif/2011. 02. 03. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: Szerződés) szabályozza a Budapest Bank Nyrt. (továbbiakban: Bank) és az Ügyfél

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA COPY-DATA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 4031 Debrecen, Vincellér u. 6. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Tartalomjegyzék 1 A SZOLGÁLTATÓ NEVE, SZÉKHELYE... 3 2 A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft.

Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft. Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft. 1. Az Általános Szerződési feltételek 1.1. Az ÁSZF rendszere 1.1.1. Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

Dr. Szabadics Zsuzsanna - jegyzo - Nemesszalok

Dr. Szabadics Zsuzsanna - jegyzo - Nemesszalok Dr. Szabadics Zsuzsanna - jegyzo - Nemesszalok Felado: Kulsdvat Onkormanyzat [pmkvat@gmail.com] Kuldve: 2014. november20. 12:39 Cimzett: Dr. Szabadics Zsuzsanna Targy: Fwd: MVM Patner Zrt. villamos energia

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatályba lépés: 2015. április 27. Közzétéve: 2015. április 27.

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatályba lépés: 2015. április 27. Közzétéve: 2015. április 27. LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Hatályba lépés: 2015. április 27. Közzétéve: 2015. április 27. LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI I. A Lakossági

Részletesebben

A BUDAPEST INTERNETBANK, A TRANZAKTÁLÓ TELEBANK ÉS A BUDAPEST MOBILBANK SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÁLTALÁNOS RENDELEZÉSEK

A BUDAPEST INTERNETBANK, A TRANZAKTÁLÓ TELEBANK ÉS A BUDAPEST MOBILBANK SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÁLTALÁNOS RENDELEZÉSEK A BUDAPEST INTERNETBANK, A TRANZAKTÁLÓ TELEBANK ÉS A BUDAPEST MOBILBANK SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI I. ÁLTALÁNOS RENDELEZÉSEK 1. Fogalmi meghatározások A jelen fejezetben az alábbiakban

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek az IKRON Kft. szolgáltatásaira vonatkozóan Hatályos: 2013. november 1. napjától Készítés dátuma: 2013. április 22. Utolsó módosítás: 2013. szeptember 27. Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MEDISTANCE mobil egészségügyi adatátviteli SZOLGÁLTATÁSAIRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MEDISTANCE mobil egészségügyi adatátviteli SZOLGÁLTATÁSAIRA PROMECOM Kft. 1037 Budapest, Kunigunda útja 60. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MEDISTANCE mobil egészségügyi adatátviteli SZOLGÁLTATÁSAIRA Hatályos: 2012. május 17-től a következő módosításig. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére Készült: 2011. december Hatályba lép: 2011. december Módosítva:

Részletesebben

Gépjármű Adásvételi és Lízingszerződés Általános Szerződési Feltételei (1.sz. melléklet - hatályos 2006 március 1-től) I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Gépjármű Adásvételi és Lízingszerződés Általános Szerződési Feltételei (1.sz. melléklet - hatályos 2006 március 1-től) I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 1. Adásvételi és lízingszerződés (továbbiakban: Szerződés): A Szállító és a Lízingbe adó között létrejött adásvétel, valamint a Lízingbe vevő és a Lízingbe adó között létrejött lízingügylet, valamint esetlegesen

Részletesebben

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Általános Szerződési Feltételek hatálybalépési dátuma: 2014. 12. 05. MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Tartalomjegyzék Általános adatok, elérhetőség... 4 1.1 A szolgáltató neve

Részletesebben

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei Az A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság gépjárművek bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2013. május 24. napjától 1 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

LAKOSSÁGI NETBANK SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

LAKOSSÁGI NETBANK SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI LAKOSSÁGI NETBANK SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Jelen Általános Szerződés Feltételek Közzétételének időpontja: 2015. január 30. Hatályba lépésének időpontja: 2015. február 1. LAKOSSÁGI NETBANK

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben