A bankkártyák készpénz helyettesítő fizetési eszközök, ezért fokozott figyelemmel és körültekintéssel kell azokat kezelni, illetve használni.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A bankkártyák készpénz helyettesítő fizetési eszközök, ezért fokozott figyelemmel és körültekintéssel kell azokat kezelni, illetve használni."

Átírás

1 A BANKKÁRTYÁKRÓL ÁLTALÁBAN A bankkártyák készpénz helyettesítő fizetési eszközök, ezért fokozott figyelemmel és körültekintéssel kell azokat kezelni, illetve használni. A bankkártyákat többféleképpen csoportosíthatjuk, típusa alapján lehet dombornyomott, elektronikus esetleg kizárólag interneten használható kártya, a kártyához kapcsolódó számla alapján pedig lehet betéti vagy hitelkártya. Az elektronikus kártya kizárólag elektronikus és online környezetben használható, tehát minden kezdeményezett tranzakció fedezetellenőrzésre kerül. A dombornyomott bankkártya ezzel szemben nemcsak elektronikus környezetben használható, így Internetes vásárlások esetén is szélesebb körben elfogadott. (Pl. repülőjegy, szállásfoglalás vagy autóbérlés esetén is ez a kártyatípus preferált.) A betéti kártyák bankszámlához kapcsolódnak, vagyis a kártyával történő vásárlások, illetve készpénzfelvételek a bankszámla aktuálisan kártyával elérhető egyenlegének terhére teljesülnek. Hitelkártyák esetében egy, az Ügyfél számára korábban megállapított hitelkeret terhére lehet a kártyával tranzakciókat végrehajtani. A vásárlás vagy készpénzfelvétel alkalmával kapott bizonylat bizalmas adatokat tartalmaz, ezért sose hagyja ott az üzletben vagy a bankjegy-automatánál! A bizonylatokat mindig őrizze meg és tárolja biztonságos helyen és egyeztesse azokat a számlakivonatán feltűntetett tranzakciókkal. Ha ez megtörtént, akkor körültekintően semmisítse meg a bizonylatokat. Ez vonatkozik minden olyan iratra, amin szerepel a bankkártyájának a száma. Bankkártyáinkról részletes tájékoztatót talál honlapunkon ahol termékeink közül kiválaszthatja az Ön számára megfelelő számla és kártya konstrukciót. Kiemelten felhívnánk szíves figyelmét két új termékünkre, Maestro PayPass elektronikus és Mastercard Standard Paypass dombornyomott kártyáinkra, amelyek használatával még egyszerűbben, gyorsabban és biztonságosabban végezheti vásárlásait. A D R B B A N K S Z O L G Á L T A T Á S A I A Z Ö N B I Z T O N S Á G Á N A K É R D E K É B E N Bankunk lehetővé teszi Ön számára, hogy meghatározza vásárlási és készpénzfelvételi limitjeit. Bankunk a vonatkozó jogszabályokkal összhangban a bankkártya letiltás utáni visszaélésből fakadó károkért a felelősséget átvállalja. FONTOS TUDNIVALÓK A BIZTONSÁGOS KÁRTYAHASZNÁLATRÓL A mindennapokban, de különösen ünnepekkor a forgalmasabb helyeken, bevásárlóközpontokban, pályaudvarokon, repülőtereken fokozottan szükséges ügyelni az értékekre. Nem kivétel ez alól a bankkártya sem. Bankkártyáját soha ne hagyja őrizetlenül és ne hagyja szem előtt, rendszeresen ellenőrizze, hogy megvan-e. Soha ne engedje, hogy a kártya fizetéskor kikerüljön a látóköréből (például hotelben, étteremben), ezzel megakadályozhatja, hogy a kártya adatait esetleg lemásolják. A kártya nem átruházható illetve kölcsön vagy zálogba nem adható. Családtagjai sem használhatják az Ön kártyáját, ilyen célra bankunk a számlához tartozó társkártyát ajánlja. A biztonságot szem előtt tartva mind a kártyák inaktív állapotban kerülnek postázásra illetve - külön kérésre - személyesen vehető át a bankfiókban. (Ennek a mindenkor hatályos Hirdetményben meghatározott díja van.) Az így kézhez kapott kártyát használat előtt aktiválni kell, amit megtehet személyesen bármely bankfiókunkban, a DRB Bank24 bankkártya telefonos ügyfélszolgálatán keresztül ( Bankkártya aktiválás menüpont), illetve az első ATM-tranzakcióval (egyenleg-lekérdezéssel - lakossági számlák esetén - vagy készpénzfelvételi tranzakcióval bármely ATM-en). Új kártyáját a kézhezvételt követően kérjük, hogy azonnal írja alá alkoholos tollal a hátoldalon lévő aláírási panelen. Vásárlások alkalmával az Ön azonosítása a PIN kód vagy az aláírás alapján történik, ezért az aláírás hiánya a kártyán egy esetleges lopás alkalmával megkönnyítheti a visszaélők dolgát. Az éjjel-nappal hívható DRB Bank24 bankkártya telefonos ügyfélszolgálatunkon intézheti bankkártyáival kapcsolatos ügyeit (kártyaaktiválás, kártya letiltás, limitmódosítás, kártyával

2 elérhető egyenleg lekérdezés stb.) A DRB Bank24 belföldön a , külföldről a telefonszámon érhető el. Bankunk Home Bank szolgáltatást is nyújt, a kényelmes, biztonságos, otthonról történő bankolás érdekében. A PIN-kódot ne adja meg sem telefonon, sem írásban, illetve ne közölje senkivel. PIN kódját sem a Bank munkatársa, sem a kereskedő, sem a rendőrség nem kérdezheti meg, még az Ön személyének beazonosítása végett sem! Az ügyfelek beazonosítása kizárólag rögzített vonalon, az előírásoknak megfelelően, más személyes adatok alapján (pl. születési hely, idő) történik. Azonnal keltsen gyanút, ha valaki telefonon vagy személyesen elkéri a PIN kódját! B A N K K Á R T Y Á H O Z K A P C S O L Ó D Ó S M S S Z O L G Á L T A T Á S A visszaélések elkerülése végett tanácsos kártyájához hozzárendelni SMS értesítő banki szolgáltatást. A kapott SMS-ek alapján Ön: Ha lehetősége van a PIN-kód megválasztására, ne válasszon olyan kézenfekvő azonosító számokat, mint pl. a születési év, irányítószám. V Á S Á R L Á S B A N K K Á R T Y Á V A L Előnyei: azonnal észlelheti, ha kártyája illetéktelen kezekbe kerül, és azt haladéktalanul le is tiltathatja; nyomon követheti a Társkártyás tranzakciókat (pl. gyermeke mennyit költ az Öntől kapott társkártyával); vásárláskor ellenőrizheti, hogy az összeg csak egyszer került-e foglalásra, ettől eltérő esetben Bankunkat haladéktalanul tudja értesíteni a hibáról; biztonságot nyújt a mindennapokban amennyiben kártyája illetéktelen kezekbe kerül, rövid időn belül (első tranzakció alkalmával) értesül róla; követheti pénzügyeit tranzakcióiról rövid időn belül értesül; kényelmes és időtakarékos; A DRB Bank az alábbi telefonszámról küld önnek értesítő SMS üzenetet: A bankkártyával történő vásárlás előtt ellenőrizze, hogy az adott kereskedő elfogadja-e bankkártyáját, azaz a kártyán szereplő kártyatársasági logó jól látható helyen ki van-e függesztve. A kereskedő vásárlás előtt jogosult ellenőrizni a kártyabirtokos személyazonosságát, kérheti személyi igazolványát vagy egyéb személyazonosító okiratát. Azonban a pénztáros nem jegyezhet fel semmilyen adatot az iratokból! Kártyáját sose tévessze szem elől! Figyeljen arra, hogy a kártyát valóban csak egyetlen terminálon és egy alkalommal húzzák keresztül, azaz csak egyetlen berendezés olvassa le a rajta lévő információkat. A vásárlás összege a POS terminál PIN-PAD kijelzőjén jelenik meg, az összeget a tranzakció végrehajtása előtt jóvá kell hagynia. A bankkártyával történő vásárlás visszaigazolásáról a terminál bizonylatot állít ki két példányban, az egyik példány Önt illeti meg. Az adatokat mind a jóváhagyás közben, mind a bizonylat aláírása során ellenőrizze! Az aláírásig van joga - egyet nem értés esetén - reklamálni, az aláírással Ön már elismeri a tranzakció jogosságát. Amennyiben nem szerepel összeg a bizonylaton, semmi esetre se írja alá! A P I N - K Ó D A PIN-kódot tartsa titokban, ne írja rá a kártyára, máshová felírva pedig ne tartsa a kártya közelében. Aki a kártyával együtt a PIN-kódot is megszerzi, közvetlenül hozzáfér a bankszámlájához! Ha valamilyen ok miatt a tranzakció nem sikerül és Ön készpénzzel fizet, őrizze meg az erről szóló számlát! Ha esetleg az üzlet mégis be akarná terhelni a számláját, könnyen tudja bizonyítani, hogy azt Ön már kifizette. Szintén kérje el és őrizze meg a bármilyen okból elutasított tranzakció bizonylatát is!

3 A bizonylatot tartalmazza a kártya számának egy részét, a vásárlás összegét és engedélyszámát, valamint a vásárlás helyét és idejét, ezért a kiadott bizonylatot minden esetben tegye el. A bizonylatokat ajánlatos megőrizni akkor is, ha sikertelen volt a tranzakció legalább addig, amíg összeveti azt a bankszámlakivonatán feltüntetett terhelési műveletekkel. Minden esetben ellenőrizze, hogy vásárlás után visszakapta-e bankkártyáját. Ha bankkártyáját elveszítette, esetleg ott felejtette valahol vagy PIN kódja illetéktelenek kezébe kerülhetett, azonnal tiltassa le azt bankfiókunkban, vagy a DRB Bank24-en keresztül. Felhívjuk figyelmét, hogy ha illetéktelen személy bankkártya tranzakciót végez az Ön PIN kódjának megadásával, akkor az ebből keletkezett kár Önt terheli egészen kártyája letiltásáig. A T M H A S Z N Á L A T A tranzakciót követően a bizonylatot minden esetben vigye magával, ugyanis információt tartalmazhat a számlaegyenlegéről. Ügyeljen arra, hogy a kártyáját azonnal tegye el biztonságos helyre, amint azt az automata kiadta. Amennyiben a pénzfelvétel során bármilyen gondja, gyanúja felmerül, haladéktalanul jelentse azt a DRB Bank24 bankkártya telefonos ügyfélszolgálaton! I N T E R N E T E S V Á S Á R L Á S Amennyiben főként az Interneten való vásárlást részesíti előnyben, úgy gondoskodjon róla, hogy számítógépe megfelelő vírusvédelemmel, tűzfallal és biztonsági szűrőrendszerekkel legyen ellátva. Az internet használatakor győződjön meg arról, hogy senki nem figyeli jelszava megadása közben. Ne változtassa meg a jelszavát nyilvános helyen. A tranzakció végrehajtása előtt mindig bizonyosodjon meg arról, hogy senki nem áll Ön mögött, illetve nem lát rá az automata képernyőjére és billentyűzetére. Szintén fontos, hogy ne legyen látható, hogy mekkora összeget vett fel. Győződjön meg arról, hogy nem lát gyanús személyeket az automata környékén. Minden tranzakció előtt ellenőrizze az automata környezetét, működőképességét. Csak akkor kezdeményezzen tranzakciót, ha nem lát hibaüzenetet, ellenőrizze az ATM nyílását, hogy nem lát-e semmilyen szokatlan, oda nem illő tárgyat vagy rongálás nyomait. Beltéri bankautomata használatakor törekedjen arra, hogy Önnel együtt idegenek ne tartózkodjanak a helyiségben. Ne hagyja, hogy a tranzakció végrehajtása közben megzavarják, esetleg segítséget próbáljanak nyújtani, mert ez is irányulhat kártyaadatinak megszerzésére. Kerülje el, hogy bárki megismerhesse a kártya adatait vagy a PIN kódját. A billentyűzet használata során célszerű azt a másik kézzel eltakarni. Vásárlás előtt ellenőrizze, hogy kártyája alkalmas-e internetes használatra. A DRB Bank által kibocsátott bankkártyák alkalmasak erre, de bizonyos esetekben az elfogadó korlátozhatja egyes kártyatípusok elfogadását. Vásárlás előtt bizonyosodjon meg róla, hogy az Ön kártyájának logója szerepel az elfogadott kártyák logói között. Az internetes kártyahasználat során az alábbi adatokra lehet szüksége a vásárláskor: Bankkártya típusa, Bankkártya birtokos neve, Bankkártya száma, Bankkártya lejárati dátuma, CVC2 vagy CVV2 kód (ez a bankkártya hátoldalán, az aláíró-sávon található, 3 számjegyű kód). Némelyik kereskedő kérhet szállítási címet, irányítószámot. Amennyiben az ATM kártyával nyitható, zárt térben helyezkedik el, javasoljuk, hogy az ajtót bankkártyája helyett bármilyen egyéb mágnescsíkos kártyával (pl. valamilyen tagsági vagy törzsvásárlói kártyával) nyissa ki elkerülve az esetleges adatmásolás lehetőségét. Kültéri bankautomata esetében kerülje az elhagyatott helyen lévő, rosszul megvilágított automatákat. Internetes vásárlás előtt mindig vizsgálja meg alaposan a weboldalt. Minden esetben azonosítsa be az internetes oldal címét. Vannak olyan internetes oldalak, amelyek hivatalosnak és eredetinek tűnnek, de valójában hamisak. Szánjon rá néhány másodpercet, és minden esetben gépelje be maga a weboldal címét. Ha gyenge minőségű a honlap, a megfogalmazás és a helyesírás alacsony színvonalú, inkább ne vásároljon az adott weboldalon.

4 Az alábbi információknak mindenképpen fellelhetőnek kell lennie: A weboldalon szerepelnie kell a cég nevének, székhelyének, elérhetőségének, és további, a működése szerinti országban kötelezően előírt adatoknak Részletes termékismertetőt kell tartalmaznia A szerződési, szállítási és reklamációs feltételek illetve a fizetés devizaneme és annak feltételei, határidőket Az oldalon használt, az adatok titkosítási eljárásra vonatkozó információ. Figyeljen az internetes oldalon fellelhető helyesírási hibákra, megfogalmazásra, valamint annak minőségére! Az elnagyolt, hiányos leírások, gyakori hibák esetén legyen elővigyázatos. Vásárlás előtt tudjon meg minden fellelhető információt a cégről, illetve az eladóról! Érdeklődjön a fogyasztóvédelemnél, hogy érkezett-e bármilyen panasz a céggel kapcsolatban! Nézze meg, hogy az eladó weboldalán talál-e olyan véleménynyilvánítási lehetőséget, fórumot, ahol a vásárlók jelezhetik észrevételeiket. Olvassa el a mások által írt, eladóval, bolttal kapcsolatos bejegyzéseket! Tájékozódjon az elfogadóról az Internetes fórumokon, ismerősein, barátain keresztül. Legyen éber! Csak azért, mert egy eladónak jó a hírneve és nem érkezett rá panasz, még nem jelenti azt, hogy Önnel is korrekt módon fog eljárni. Bankkártya adatait (bankkártyaszám, lejárati dátum, CVV/CVC2 kód) csak olyan weboldalakon adja meg, amelyeket ismer és megbízhatónak tart. üzenetben vagy bármilyen felugró felhívás során soha ne adja meg ezeket! A kártyás fizetés előtt ellenőrizze, hogy kártyaadatai megadásakor a kommunikáció titkosítva van-e! Erre utal az URL címben a "https" és az oldal jobb alsó sarkában szereplő lakat vagy a bal alsó sarkában szereplő kulcs, melyre rákattintva megjelenik a tanúsítvány. Javasoljuk, hogy a vásárlást követően nyomtassa ki vagy mentse el a rendelését és a vásárlás visszaigazolásával ugyanígy járjon el. Szintén fontos, hogy a tranzakció befejezése után haladéktalanul jelentkezzen ki a honlapról! Kártyaszámunkat ne adjuk meg ben, vagy faxon, ha mégis kérnek ilyet, akkor óvakodjunk a szolgáltatótól. PIN-kódunkat internetes vásárlás során nem kérhetik, ezért soha ne adjuk meg. (További részletek: PIN-kód fejezet) Amennyiben a fentiek közül valamelyik gyanút kelt Önben, úgy ne vásároljon az adott weboldalon! A D A T K E Z E L É S I N T E R N E T E N, E- M A I L B E N A DRB Bank sosem kér ügyfeleitől bankkártyára vonatkozó vagy egyéb azonosító adatokat, pénzt ben, sms-ben, interneten, közösségi oldalon keresztül. Amennyiben gyanús eredetű, a szokásostól eltérő t, sms-t kap, a bankkártya adatainak és pénzének védelme érdekében hagyja figyelmen kívül és ne teljesítse az abban kérteket! Ha ilyen adatkérésről tudomást szerez, kérjük, haladéktalanul értesítse a DRB Bankot a DRB Bank24 bankkártya telefonos ügyfélszolgálatán vagy a DRB Bank hivatalos honlapján található bármely elérhetőségen. A közösségi oldalak elterjedése és népszerűsége is hordozhat adatszerzésre vonatkozó veszélyeket, visszaéléssel kapcsolatos tevékenységet. Ezeken a felületeken kerülje az azonosítók és jelszavak megadását. Elterjed adatszerzési és visszaélési forma, amikor könnyű pénzkereseti lehetőséget kínálva arra illetéktelenek jutnak hozzá a gyanútlan ügyfelek adataihoz, pénzéhez. Amennyiben ilyennel találkozik, lehetőség szerint ne adja meg adatait, mert könnyen csalás áldozatává válhat. Külföldi oldalon történő vásárlás során gyakori, hogy bankkártya helyett credit card (hitelkártya) megnevezést talál. Ilyen oldalakon nem tesznek különbséget a betéti és a hitelkártya között, betéti kártyájával is fizethet.

5 Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a DRB Bank adategyeztetést kérő üzenetet nem jelenít meg honlapján vagy Internetbanki rendszerében, az ilyen kérés mindig megtévesztő, valamilyen visszaélésre utaló próbálkozás. Munkatársaink kizárólag a DRB Internetbank szolgáltatás igénybevételével kezelt számláit, az internetes szolgáltatáshoz használt azonosítóját kérdezhetik meg Öntől, a szolgáltatás használatához szükséges jelszót nem! Kérjük, hogy amennyiben olyan megkeresés érkezik Önhöz, amelyben jelszava megadására szólítják fel, az információ-adást minden esetben hagyja figyelmen kívül vagy utasítsa vissza, és haladéktalanul értesítse a DRB Bankot. Amennyiben úgy véli, hogy illetéktelen személyek mégis az Ön azonosító adatai birtokába jutottak, azonnal értesítse a DRB Bankot a hivatalos honlapján található bármely elérhetőségen. A DRB Bank elérhetőségei és hivatalos honlapja: DRB Bank24 bankkártya telefonos ügyfélszolgálat belföldről: külföldről: a InternetBank HelpDesk Telefonszáma:72/

BANKSZÁMLÁK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK

BANKSZÁMLÁK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK BANKSZÁMLÁK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK Lakossági tájékoztató kiadvány Készítette a Gazdasági Versenyhivatal, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete szakértőiből álló Pénzügyi

Részletesebben

2014.01.01-től megkötött szerződések esetén reprezentatív példa

2014.01.01-től megkötött szerződések esetén reprezentatív példa Gyakran feltett kérdések UPC PARTNERKÁRTYÁVAL 2 ELÉRHETŐ KEDVEZMÉNYEK 1) Miért hasznos nekem a upc partnerkártya 2? A upc partnerkártya 2 tudatos használatával Ön éves szinten több ezer forint megtakarítást

Részletesebben

LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Jelen Általános Szerződés Feltételek

LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Jelen Általános Szerződés Feltételek LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Jelen Általános Szerződés Feltételek Közzétételének időpontja: 2015. április 27. Hatályba lépésének időpontja: 2015. április 27. 1 1. A Lakossági Bankkártya

Részletesebben

Pénzügyi Iránytű Program. Háttéranyag a 2013.04. havi tartalmakhoz

Pénzügyi Iránytű Program. Háttéranyag a 2013.04. havi tartalmakhoz Pénzügyi Iránytű Program Háttéranyag a 2013.04. havi tartalmakhoz A hónap témája: Likviditásmenedzsment a háztartásban családi kassza Érintett témakörök: 1. A program felvezetése. 1.1. pénzügyek az életciklus

Részletesebben

PAYU HUNGARY KFT. FIZETÉSI TÁJÉKOZTATÓ. PayU Hungary Kft. T: +36 1 510 0707 1074 Budapest, F: +36 1 336 0345

PAYU HUNGARY KFT. FIZETÉSI TÁJÉKOZTATÓ. PayU Hungary Kft. T: +36 1 510 0707 1074 Budapest, F: +36 1 336 0345 PAYU HUNGARY KFT. FIZETÉSI TÁJÉKOZTATÓ MIT ÉRDEMES TUDNI A PAYU-RÓL? A PayU Magyarországon az internetes kártyás fizetési lehetőséget biztosító stabil banki háttérrel, kártyatársasági biztonsági szabványokat

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A BUDAPEST INTERNETBANK SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSÁHOZ

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A BUDAPEST INTERNETBANK SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSÁHOZ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A BUDAPEST INTERNETBANK SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSÁHOZ 2015. május 27. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 HOGYAN HASZNÁLJUK A KÖNYVET?... 4 1. MIT NYÚJT ÖNNEK A BUDAPEST INTERNETBANK...

Részletesebben

Pénzforgalomról mindenkinek 1. Bankkártyák

Pénzforgalomról mindenkinek 1. Bankkártyák Pénzforgalomról mindenkinek 1. Bankkártyák 2008 Bankkártyák 2008. január A Magyar Nemzeti Bank jelen kiadványa kizárólag tájékoztatás célját szolgálja. A jelen tájékoztató tartalma nem minõsül a jogalkotásról

Részletesebben

TAKARÉKBANK ZRT. KERESKEDŐI KÉZIKÖNYV a POS terminálon történő bankkártya elfogadásról

TAKARÉKBANK ZRT. KERESKEDŐI KÉZIKÖNYV a POS terminálon történő bankkártya elfogadásról 40/7. sz. melléklet TAKARÉKBANK ZRT. KERESKEDŐI KÉZIKÖNYV a POS terminálon történő bankkártya elfogadásról Tartalom 1. Bevezetés..3 2. A bankkártya elfogadáshoz kapcsolódó fogalmak.....4 3. A bankkártya

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2010. szeptember 1-től ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK, DEFINÍCIÓK Authorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében eljáró

Részletesebben

Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan

Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan A jelen módosítással a Bankkártya Általános Szerződési Feltételek Chippel ellátott bankkártyákra vonatkozóan elnevezésű jelen üzletszabályzat

Részletesebben

Bankkártya szolgáltatás

Bankkártya szolgáltatás Pethő Irén Bankkártya szolgáltatás A követelménymodul megnevezése: Bankszakmai feladatok (banki termékek, banküzem, bankpiacok) A követelménymodul száma: 2012-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

KÁRTYAHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÁRTYAHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÁRTYAHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Elfogadta az Igazgatótanács a 6/2014.02.18. számú határozatával. Hatályos 2014. március 1-től 1. Bevezető A MKB Egészségpénztár a szolgáltatások igénybevételére Egészségkártyát

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2010. szeptember 1-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

Egészségkártya Üzletszabályzat

Egészségkártya Üzletszabályzat Egészségkártya Üzletszabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben Elfogadta a VITAMIN Egészségpénztár Igazgatótanácsa a 31/2009. számú határozatával 2009. október 1-én Hatályba lépés napja: 2009. október

Részletesebben

KERESKEDŐI BANKKÁRTYA ELFOGADÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

KERESKEDŐI BANKKÁRTYA ELFOGADÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KERESKEDŐI BANKKÁRTYA ELFOGADÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék KERESKEDŐI BANKKÁRTYA ELFOGADÁSI SZOLGÁLTATÁS... 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI... 1 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatályba lépés: 2015. április 27. Közzétéve: 2015. április 27.

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatályba lépés: 2015. április 27. Közzétéve: 2015. április 27. LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Hatályba lépés: 2015. április 27. Közzétéve: 2015. április 27. LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI I. A Lakossági

Részletesebben

K&H e-bank. felhasználói kézikönyv. legutolsó frissítés dátuma: 2014.07.15.

K&H e-bank. felhasználói kézikönyv. legutolsó frissítés dátuma: 2014.07.15. K&H e-bank felhasználói kézikönyv legutolsó frissítés dátuma: 2014.07.15. 1 Kedves Ügyfelünk! Köszöntjük Önt a K&H e-bank felhasználói között. Jelen felhasználói kézikönyvben röviden bemutatjuk a rendszer

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2011. augusztus 1-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Magyar Nemzeti Bank

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Magyar Nemzeti Bank Köszöntő A pénz nem boldogít, járja a mondás, még ha így is van, akkor nem is kell vele foglalkozni?! Ha tisztában vagyunk azzal, miként működik a pénz világa, mikor és mire kell figyelnünk, sokkal egyszerűbbé

Részletesebben

BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT

BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT II. Lakossági betéti és Prepaid kártyák Hatályos: 2015. június 22. (a változások a szövegben dőlten szedve olvashatóak) OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F.

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2012. január 1-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

www.szigetvaritakarek.hu

www.szigetvaritakarek.hu BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKVÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2012. január 1-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

I. Fogalmak. Cb 04/47 Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Levélcím: 1367 Budapest, Pf. 123 www.citibank.hu

I. Fogalmak. Cb 04/47 Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Levélcím: 1367 Budapest, Pf. 123 www.citibank.hu A Citibank Forintalapú Egyéni Hitelkártyáról szóló Általános Szerzõdési Feltételek A 2015. június 1. napjától hatályos Általános Szerzõdési Feltételekhez képest a változások kiemelve olvashatók. I. Fogalmak

Részletesebben

Erste MobilePay Felhasználói kézikönyv

Erste MobilePay Felhasználói kézikönyv Erste MobilePay Felhasználói kézikönyv Tartalom 1. Az Erste MobilePay alkalmazásról... 2 2. Felhasználási feltételek... 3 2.2. Ügyfélkör... 3 3. Az alkalmazás letöltése... 4 3.1. Alkalmazás regisztráció...

Részletesebben

ÜGYFÉL-TÁJÉKOZTATÓ ÉS HASZNÁLATI

ÜGYFÉL-TÁJÉKOZTATÓ ÉS HASZNÁLATI ÜGYFÉL-TÁJÉKOZTATÓ ÉS HASZNÁLATI Tisztelt MobilTárca Ügyfelünk! ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy részt vesz a tesztben és tapasztalataival Ön is hozzájárul a kereskedelmi szolgáltatás fejlesztéséhez. Célunk, hogy

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE, az AXA BANK EUROPE SA törvényes képviselője

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE, az AXA BANK EUROPE SA törvényes képviselője AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE, az AXA BANK EUROPE SA törvényes képviselője ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2014.

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-671000,

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2012. november 1. AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

CitiBusiness Kisvállalati Üzleti kártya (Cirrus/Maestro, MasterCard) Szerzõdési Feltételei

CitiBusiness Kisvállalati Üzleti kártya (Cirrus/Maestro, MasterCard) Szerzõdési Feltételei A CitiBusiness Kisvállalati Pénzforgalmi Bankszámla Szerzõdés 3. sz. melléklete CitiBusiness Kisvállalati Üzleti kártya (Cirrus/Maestro, MasterCard) Szerzõdési Feltételei MEGHATÁROZÁSOK A jelen Szerzõdési

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Jelen ÁSZF hatálybalépésének ideje: 2013. október 20.

Általános Szerződési Feltételek. Jelen ÁSZF hatálybalépésének ideje: 2013. október 20. Általános Szerződési Feltételek Jelen ÁSZF hatálybalépésének ideje: 2013. október 20. Jelen dokumentum tartalmazza a Nettrade Szolgáltató és Tanácsadó Kft., mint szolgáltató által üzemeltetett www.kreativjatek.hu

Részletesebben