(IX./3.) október 28. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(IX./3.) 2010. október 28. szám"

Átírás

1 Az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia negyedévente megjelenő lapja az Újszegedi Szent Erzsébet Alapítvány kiadásában az támogatásával (IX./3.) október 28. szám Szentcsalád ünnepétől Szentcsalád ünnepéig (ez általában a karácsony utáni vasárnap) a családok évét tartjuk a magyar katolikus egyházban. Fontos nekünk a család? Mindig is fontos volt az egyházban, a társadalomban, de ma különösen is az. Az egyik alapvető értékünk, a társadalom alapja, amit évszázadokig nem kérdőjeleztek meg, ma alapjaiban támadják, és sok sebből vérzik. Felelősek vagyunk érte, mint ahogy felelősek vagyunk a jövő nemzedékéért. Mindnyájunk felelőssége, hogy van-e család, milyen a család? A családban érlelődünk emberré, egészséges személlyé, a legfontosabb emberi értékeket ott tanuljuk meg. A család a szeretet iskolája, és minden társas együttlétnek, sőt az egész emberiségnek modellje. Ahogy szoktuk mondani: olyan jó ez a munkahely, mert otthon érzem magam, olyan, mint a család. Beszélünk szerzetes családokról és az emberiség nagy családjáról. Keressük azt, ami családias, vágyunk rá, mert nemcsak gyermekkorunk karácsonyi emlékei, kirándulásai, családi programjai ösztönöznek erre, hanem szinte belénk van kódolva. A család a közösségről, a kölcsönös szeretetről, a kölcsönös építésről és felelősségről, az életadásról és az élet szolgálatáról szól. Családok éve A család legfőbb mintája maga a Szentháromság. Isten, aki közösség, ahol az Atya, Fiú és Szentlélek tökéletes egymásért, egymásnál és egymásban él. Három és egy. Egy, mert a szeretet eggyé tesz. Három, mert többen alkotják, és különbözőek, nem egyformák. A család arra hivatott, hogy ezt tükrözze vissza, ezt a titok élje. Ezért mondjuk, hogy a Szentháromság ikonja. Vagyis képe, de olyan képe, ami annak valóságát hordozza, abból részesül, amit ábrázol. Azt is mondjuk, hogy a család kis egyház. Ahogy az Egyháznak az az értéke, hogy Isten jelen van benne, a családnak is az a hivatása, hogy Isten jelen legyen benne. Nem idealizálni akarom a családot, és nem olyannak bemutatni, ahol minden zökkenőmentes, hibátlan, tökéletes. Én is családban nőttem fel, normális családban, ahol voltak anyagi vagy más nehézségek, volt megbántás, megsértődés, de volt bocsánatkérés és megbocsátás is. Ahol voltak botlások, de megtanultuk, hogy nem hibátlannak kell lenni és azt várni a többiektől, hanem a szeretet számít, és lehet mindig újra kezdeni. Szent Ágoston mondja: Szeress, és tégy, amit akarsz! Valaki ezt így gondolta tovább: Szeress, és tedd meg, amit lehet! Vagyis nem vagyunk mindenhatók, véges az erőnk, de szeretni mindig lehet, és azt a kicsit, amit megtehetünk, meg kell tennünk, és Isten kiegészíti azzal a sokkal, amire mi képtelenek vagyunk. Szükség van arra, hogy a családot a törvények védjék, de éltetni csak a szeretet tudja. A szeretet forrása pedig Isten. És ahol ehhez a forráshoz különösen is hozzájuthatunk és meríthetünk belőle: az ima, a Szentírás, a kiengesztelődés szentsége, a szentáldozás, a keresztény közösség. A család, bár elsődleges közösség, de éppen azért, mert a társadalom már nem védi és nem biztosítja életét, nem tud egyedül fönnállni. Szüksége van más családok támogatására, szükség van családcsoportokra(!), ahol az egyetlen Mestertől tanuljuk újra a Szeretetet, ahol egymás hitén épülünk, ahol egymást hordozzuk, fölkaroljuk, elfogadjuk és megerősítjük. Imre atya

2 Egyház a világban Az EGÉSZ-séges család Egyházmegyei családi nap Pusztamérges, október 9. Október 9-én került megrendezésre a pusztamérgesi Művelődési Házban a XXIII. Egyházmegyei családnap Az EGÉSZ-séges család, a család egységének művészete címmel. 2 A megnyitó után Rózsa Attila és Marianna Van élet a krízis után c. tanúságtételét hallhattuk. Összegezve pár szóban: az istenkereső ember számára nem a vagyon, a ház fontos, hanem a házastárssal való lelki egység, lelki béke, az odafigyelés, a megértés. A kommunikáció hiánya óriási űrt, krízist okoz, amit csak akkor tud egy házaspár megoldani, ha mindkét fél együtt akarja. Az előadás után szentmisét celebrált Soós János esperes, szentbeszédet mondott dr. Czár János diakónus, aki az ima fontosságát boncolgatta. Finom babgulyást szolgáltak fel ebédre, ami a helybéli szakácsokat dicséri. A kávé, sütemény után a szervezők még kulturális programról is gondoskodtak a résztvevőknek: az öttömösi asszonykórus szerepelt két népdalcsokorral. A délután központi részét a kiscsoportos megbeszélések mellett Az egység és az együttmaradás titka a párkapcsolatokban c. kerekasztalbeszélgetés képezte Czár János diakónussal, Laurinyecz Mihály lelkipásztorral, Tatárné Éva családsegítővel és Szászi Balázs családterapeutával. Többek között elhangzott, hogy csak akkor működik a házasság, ha együtt akar valamit a nő és a férfi, ha együtt akarnak egységet. A házasságokban a baj általában a kommunikáció hiányában van, nem tudjuk elmondani egymásnak, hogy mi a baj, hogy valami baj van a másik féllel. Szó volt arról is, hogy a betegség próbatétel a házasságban: vagy megerősíti a szeretetet, vagy tönkreteszi. Gondoljunk csak azokra az emberekre, akik faképnél hagyják a társukat abban a pillanatban, amint kiderül, hogy súlyos beteg, vagy hosszan tartó ápolásra szorul. A keresztény embereket a betegség is közel hozza egymáshoz. A keresztény közösségeknek is nagy szerepük van az emberi kapcsolatokban: egy-egy közösség is sokat segíthet a házaspároknak. Hitünk szerint a keresztény házasságokban mindenféle szakadék arra való, hogy erősítse a házasságot. Végezetül egy üzenet: Nincs lehetetlen helyzet! Soha ne adjuk fel! Imádkozzunk mindennap a párunkért! Bővíz Edit Fotók: Bartucz Katalin

3 Arc-élek Egyházközségünk 4. papja: Havass Géza plébános ( ) László János atyát követően két évtizeden keresztül Havass Géza atya látta el az egyházközség lelkipásztori feladatait. Az egyházközség működése az ő idejében visszafogott volt az adott politikai légkör miatt, ám még ezekben a nehéz időkben is sokat tett az ifjúság vallásos oktatása, nevelése érdekében, szinte vonzotta őket magához, főleg a főiskolai és egyetemi ifjúságot. Városszerte kedvelték, és sokan hallgatták sorozatbeszédeit. Jellemző volt rá az Istennek való önátadás. Saját szavai szerint: Csak a mára gondolok, a holnap az Isten kezében van. Az ő plébánossága idejére a lourdes-i Mária-szobor a templombelsőbe került a sziklabarlang erőszakos lebontása miatt. Értékes lelki- pásztori tevékenysége mellett jelentős templomi korszerűsítések és felújítási munkálatok kötődnek személyéhez ben gázfűtést szereltetett a templomba, majd pedig ben a II. vatikáni zsinat liturgikus megújulása szellemében átalakíttatta a teljes templombelsőt. A régi berendezések helyett újakat készíttetett. A szentélyt kibővíttette, a liturgikus tér a szembemiséző oltárral teljesen átalakult. Elkészült a kereszthajóban elhelyezett két új mellékoltár is, melyeknek egyikén Árpád-házi Szent Erzsébet szobra, a másikon pedig Szűz Mária szobra áll. A szentélyben ma látható feszület 1973-ban készült, a Corpust Rétfalvy Sándor pécsi szobrászművész faragta ghánai mahagónifából. Ekkor történt a templom első újrafestése és a Szent Antal, Szent József szobrok felújítása. Az ő nevéhez fűződik a Fő fasori Szent Kereszt kápolna létesítése az Agócsi nővérek házában a hetvenes években. Templomunkban 1975-ben a harangokat villamos működésre állíttatta át ban külső tatarozásra került sor ban az orgona felújítását végeztette el, 1983-ban a sekrestyeszekrények következtek, majd a padokat is kicseréltette. Szokol Lajos írásából 3 Havass Géza plébános életrajza (a Magyar katolikus lexikon alapján) (Budapest, VIII. 26. Szeged, V. 21.) Budapesten és Szegeden végezte gimnáziumi tanulmányait ben jogot tanult Budapesten, majd a szegedi hittudományi főiskolán lett teológushallgató májusában pappá szentelték között Csanádpalotán, Makó-Újvárosban, Szeged- Felsőközpontban volt káplán ben püspöki szertartó és hittanár, között püspöki titkári tisztet töltött be. Mindszenty József letartóztatása (1948. XII. 26.) után a politikai rendőrség informátornak próbálta beszervezni. Ellenállása miatt megfélemlítésül letartóztatták, de a közfelháborodás miatt még aznap szabadon bocsátották. Püspöke engedélyével Budapestre ment, és egyházmegyei szolgálaton kívül a budai Szt. Imre plébánia kisegítő káplánja lett között a városmajori plébánián, majd a Szt. István-bazilikában volt kisegítő lelkész. Részt vett a ciszterci plébánia ifjúsági pasztorációjában elején püspöke visszarendelte Szegedre, egyházmegyei számvevő lett, de a pesti fiatalokkal továbbra is tartotta a kapcsolatot februárjában letartóztatták, mint az országban oly sok más paptársát. Előzetes rendőri kivizsgálás után a fővárosi bíróságon mint elsőrendű vádlottat a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés vezetése címén 5 és fél év börtönre ítélték. Márianosztrán az osztályidegenek börtönében és a pesti Gyűjtőfogházban ra- boskodott. XXIII. János pápa és az ENSZ-főtitkár közbenjárására a Kádár-kormány IV. 4-re meghirdetett amnesztiájával szabadult. A szegedi dóm kisegítő lelkésze lett, majd 1968 szeptemberétől 20 éven át újszegedi plébános őszén nyugdíjazták; a szegedi börtön és fegyházban teljesített börtönlelkészi szolgálatot. Művei: A megértett szentmise. (Szemléltető hitelemzések a szentmise megértésére és megtanítására.) Bp. 1941; Cor Unum. A Szt. Gellért Unio évkönyve 1941/42. Szeged, 1942; Az örök nagyhatalom. (A katolikus Egyház helyzete az öt világrészen a II. világháború után.) Szeged, 1947.

4 Centenárium Centenáriumi renoválás 4 Újszeged katolikus hitélete a múlt század elején indult. Lelkes hívek 1902 januárjában testületet alapítottak Magyar Szent Erzsébet Katolikus Templom Egyesület néven, mely koordinálta a templomépítés előkészítő munkálatait nyarán volt az alapkőletétel, és két évre rá, 1910-ben már föl is épült a Liget szélén a szeretett Árpád-házi Szent Erzsébet-templomunk. Mindannyian, a templomot gyakrabban vagy ritkábban látogatók is büszkék lehetünk arra, hogy városrészünkben történelmi múlttal rendelkező egyházi épület és közösségi élet van, mely nemes hagyományokat és célokat őriz és ápol. Az idén 100 éves templomunk nem csak Újszegednek, de Szegednek is egy szép és fontos, városképi jelentőségű épülete. A mostani külső tatarozással és bizonyos belső munkákkal is a november 19-i centenáriumi ünnepre szeretnénk elkészülni. A százéves templom és a hozzá simuló egyéves plébániaépület harmóniában, a maguk egyedi és együttes szépségével szolgálnak mindannyiunkat. Az időjárás az évek során komoly károkat okozott az épületben, ezért legsürgősebb a torony-homlokzat és a lábazat renoválása volt (vakolás, tég- lafugázás, műköves, bádogos, épületasztalosi s egyéb építészeti munkák). Ezek költségei mintegy 8 millió Ft-ot tesznek ki. Szent Erzsébet ünnepéig a templom oldalfalainak vakolása is megújul. A munkálatokra Bischoff Attila kőművesmester cégével szerződtünk, a külső kis domborművek és a belső szobrok felújítási, ill. tisztítási munkáira pedig a templomunkba járó ifj. Brzozka Marek szobrászművészt kértük fel. Műszaki felügyelőnek Valkony Károly építészmérnököt fogadtuk meg, aki a Teréz anya templom tervezője is volt, s az új plébánia építkezésén is ő volt a műszaki ellenőr. Az ablakok külső, már elkorrodálódott, tönkrement védőrácsait (drótszövet hálóit) és védőüvegeit is le kell cserélni a ma használatos erős szilárdságú védőüvegre rácsokra így nem is lesz szükség. Mindezek költségei további jelentős kiadásokat jelentenek. Örömhír e téren, hogy az ablakfölújítás legdrágább anyagköltsége, maga a védőüveg ára nem terheli kasszánkat: az üveganyagot Pálfai Tamás újszegedi hívő testvérünk ajánlotta föl templomunknak. A templom teljes külső renoválása így mintegy 11 millió Ft-ba fog kerülni; a kórusba vezető lépcsőház javítása, festése és a templomszentély munkálatai pedig 600 ezer Ft-ot tesznek ki. Jelenlegi anyagi forrásaink e munkákra a következőképpen alakulnak: Egyházközség pénztára és a hívek eddigi adományai (2 millió Ft) Újszegedi Szent Erzsébet Alapítvány (1.5 millió Ft) Püspökségtől (3 millió Ft) Templomokért Alapítvány (0.5 millió Ft) Szeged Város Egyházi Alap (3 millió Ft) Pocsai Blanka képviselő, képviselői alapból (0.5 millió Ft) Távolabbi célunk pár év múlva a belső felújítási munkák elvégzése: egyebek között festés, elektromos aljzatok, huzalok cseréje, erősítés, az ólomüveg ablakok művészi felújítása, melyek közül utóbbi különösen nagy összegeket emészt fel, s melyek összességében nagyságrendben majd egy hasonló összeget érnek el, mint a jelenlegi külső munkák. Próbálunk további pályázatokat és más forrásokat találni a még ez évben szükséges bő egymillió forintra. Kérjük azon kedves testvéreinket, akik megtehetik, adományozzanak erre a nemes célra! Ezúton is hálásan köszönjük az eddigi nagylelkű adományokat. Azon kedves testvéreinket, akik nagyobb összegű adománnyal járulnának hozzá e felújítási munkához, kérnénk, hogy ezt a plébánián tegyék meg személyesen, de átutalással is bonyolítható mindez az Újszegedi Szent Erzsébet Alapítvány (OTP) bankszámlájára. Az anyagi hozzájárulás mellett nagyon fontos, hogy e munkálatokat imáinkkal is kísérjük. Tudjuk, hogy az ima és a munka együtt tudja építeni a templomot. Az Úr áldjon meg minden jó szándékú, imádkozó és adakozó testvérünket! Bóna Lajos világi elnök

5 Centenárium Könyvajánló Száz éves az újszegedi Árpád-házi Szent Erzsébet-templom Ünnepi programok Újszegeden A templom felújítása, különböző lelki programok mellett fényképekkel illusztrált kiadvánnyal (is) készülünk a novemberi búcsúra, melyet nagyrészt közösségünk tagjai írnak és állítanak össze. A kötet címe: Száz év a Liget oldalában Az Árpád-házi Szent Erzsébet-templom és közösségének élete. Újszeged, Ízelítő a tartalomból: A templom. Építésze és művészi értékei; Az egyházközség megalakulása és a katolikus élet Karácsonyi Guidó korában; Az Újszegedi Szent Vince Egyesület története; A Szent Erzsébet-templom keresztelőmedencéjétől a Bálint Sán dor Művelődési Házig; Papi arcélek; A Kalkuttai Boldog Teréz anya templom és elődje, a Fő fasori kápolna; Új évezred Újszegeden. Napjaink a Communio korában; Közösségeink, programjaink, hitéletünk; Zenei és egyéb kulturális rendezvényeink; Szalvátor nővérek Újszegeden; Új plébánia épült; Szent Erzsébet Alapítvány; Remény és jövő A könyv a plébánián megvásárolható. November 4. csütörtök Szent Erzsébet életszentsége saját korában és példájának hatása, aktualitása. Gyermekrajz kiállítás az Újszeged és környéki óvodák és általános iskolák növendékeinek alkotásaiból. Helyszín: Bálint Sándor Művelődési Ház. Szeged, Temesvári krt. 42. Megnyitó: november 4. csütörtök Rövid műsorral közreműködnek az újszegedi hittanos gyermekek. A kiállítást megnyitja: Dr. Kiss Imre, a Szeged-Csanádi Egyházmegye ált. püspöki helynöke, teológiai tanár, plébános. Korreferátum, értékelés: Bóna Judit grafikus, rajztanár, iskolaigazgató Zongorán közreműködik: Lucz Ilona DLA zongoraművész Megtekinthető: november 20. szombat ig November 14. vasárnap 9.30 Szentmise az Árpád-házi Szent Erzsébet-templomban (Szeged, Torontál tér 4.) Árpád-házi Szent Erzsébet élete színdarab az újszegedi plébánia fiataljainak előadásában Rendező: Cseh Miklós November 20. szombat Helyszín: Plébánia (Torontál tér 4.) Száz év a Liget oldalában. Az Árpád-házi Szent Erzsébet-templom és közösségének élete c. könyv ünnepi bemutatója. Közreműködik: Dr. Kiss Imre, Dr. Bóna Lajos, Dr. Gyuris György Szent Erzsébet a szeretet szentje Puskely Mária nővér előadása Ünnepi szentmise a templomban Liszt Ferenc: Szent Erzsébet legendája (részletek) Előadja: a kibővített Újszegedi Szent Cecília kórus. Vezényel: Pechan Zoltán. Szólisták: H. Bálint Zsuzsa és Altorjai Tamás, a zenekari szólamokat zongorán Lucz Ilona zongoraművész játssza. Ezt követően szeretetvendégség a plébánián. November 21. vasárnap Búcsúi püspöki mise és centenáriumi hálaadás Dr. Kiss-Rigó László püspök November 24. szerda Helyszín: Bálint Sándor Művelődési Ház, Szeged, Temesvári krt éves az újszegedi Szent Erzsébet-templom. Fotó- és dokumentumkiállítás. A kiállítást megnyitja: Dr. Kiss Imre, a Szeged-Csanádi Egyházmegye ált. püspöki helynöke, teológiai tanár, plébános. Korreferátum: Dr. Bóna Lajos világi elnök és Dr. Kiss Ernő művelődési ház igazgató. Megnyitó: november 24. szerda Megtekinthető: december 20-ig. 5

6 Plébániánk élete Közösségi nap június Plébániai napunkat június 5-én tartottuk a Teréz-templomban, ahol jelen volt a közösségünk apraja-nagyja. 6 A Teréz anya templom munkatársai már reggel 8-kor szorgoskodtak, készülődtek a nagy napra. Kis csapatunk szépen összekovácsolódott az elmúlt három év alatt, mert minden kedden a szentmise után feltakarítunk, és a végén közösen imádkozunk. Név szerint: Királyné Évi, akinek a keze alatt csak úgy ég a munka, Csompilláné Évi, aki az összes kelyhet, gyertyatartót és áldoztató tálkát fényesre szidolozza, kimossa az albákat, és minden 3. vasárnap ellátja a sekrestyési feladatokat, Veszelovszkiné Ancika, aki minden pénteken ügyel, és a szentmisén sekrestyés. Nógrádiné Évi, Kószóné Gizike és Cselovszkyné Évi a templombelsőt takarítják, jómagam, Juhászné Marika szintén sekrestyési feladatokat látok el, és felügyelek a templom ügyes-bajos dolgaira, dr. Gyuris György az egyik, Zsembery István a másik ministráns. Pista készítette a közösségi napra a marhapörköltet is. Két bográccsal főzte, mert olyan sok testvérre számítottunk, hogy egy nem elég. A hívek is egyre többen jöttek, és hozták a finom süteményeket. 10 órára megtelt zsúfolásig a templomunk. Harmonikusan élni a teremtett világgal címmel Nobilis Márió székesfehérvári lelkész tartott előadást, aki a 115- ös zsoltárt választotta beszéde fő irányvonalának: Az ég az Úr ege, és a földet az emberek fiainak adta. Nagyon meggyőzően világított rá, hogy nekünk, keresztényeknek különösen kötelességünk a földünkre vigyázni, mert az Úr egy tiszta, élhető világot teremtett nekünk, és mi emberek nem vigyázunk rá, hogy utódainknak ne a szemetet adjuk tovább. A Bibliában is írva van: Megteremtette tehát Isten az embert a maga képére; Isten képére teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette őket. Isten megáldotta őket, és azt mondta nekik: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet! Hajtsátok azt az uralmatok alá, és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és minden állaton, amely mozog a földön! (Ter 1, 27-28) Folytathatnánk az idézetet tovább, de ez itt nem szükséges. Sokan az uralkodás szót magyarázzák félre. Az nem pusztítást, sanyargatást jelent, hanem a saját érdekemben is vigyázok mindarra, amit rám bíztak. Takarékoskodnunk (és nem pazarolnunk) kell az energiával, mert az energiát olyan erőkből nyerjük, melyek a levegőt és a földet is szennyezik. Takarékoskodni kell az élelemmel is, hogy jusson azoknak is, akik éheznek (Isten a böjtöt nem véletlenül rendelte el). Az egyházközösségek szoros együttműködését, egymás segítését tartotta igen fontosnak az atya, nem csak a falvakban, de különösen a városokban, hogy a közösségben élő emberek egymásnak jó példát mutatva segítsék és formálják egymást. Ugyanakkor minden ember személyes példaadása is szükséges, sőt az atya azt mondta, hogy aki pazarol, az vét a Ne ölj! és a Ne lopj! parancsa ellen, és azt meg kell gyónnia. A pazarlással azok elől veszem el az élelmet, akik szűkölködnek és éheznek. A kérdés, mely a jövővel kapcsolatos: miként, hogyan tovább? Jelen pillanatban csak azt tudjuk, hogyha így szennyezzük a környezetünket, és nem vigyázunk a természeti kincseinkre: például a vízre rövid időn belül életszínvonal-csökkenéssel kell számolnunk, melynek visszafordíthatatlan következményei lesznek. Az emberek komoly szemléletváltozására lenne szükség, hogy a földünket élhető állapotban adjuk át az utókornak. Nem hagyhatunk magunk után szemétdombot. Mindenkit megragadott az érdekes előadás. A szünet után kiscsoportos beszélgetésekre került sor, és ott folytatódott az előadással kapcsolatos kérdések megvitatása. A bensőséges beszélgetéseket az ebéd követte. Pista igazán kitűnő pörköltet főzött. A nap is kisütött, pedig egész héten szakadt az eső. Az udvaron ebéd közben tovább folyt az eszmecsere az élhető világról. Fotók: Csányi Sándor

7 Plébániánk élete Ebéd után a templomban folytatódott a program. A kiscsoportokból az érdekes kérdésekről beszámolót hallhattunk. Észre sem vettük, és már az idő úgy elszaladt, hogy kezdődött az esti szentmise, melyet szintén Nobilis Márió atya celebrált. A szentmise keretén belül Imre atya megáldotta a jubiláns házasokat, akik esküjüket megújították. A Szent Cecília kórus énekelt a szentmisén. Zengett a templom a csodálatos énekektől. Sokak véleménye az volt, hogy ennél szebben nem is fejezhettük volna be a közösségi napunkat. Nagyon szép és tartalmas napot töltöttünk el a Teréz-templomban. Mindenki igyekezett a másikat szeretetből szolgálni. Éreztük, hogy köztünk van az Isten. Megelégedve nyugtáztuk, hogy: Jó az Úrban bizakodni, jó az Úr! Remélj és bízz benne, jó az Úr. Juhászné Marika Fohász Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom, csak erőt kérek a hétköznapokhoz. Taníts meg a kis lépések művészetére! Tégy leleményessé és ötletessé, hogy a napok sokféleségében és forgatagában idejében rögzítsem a számomra fontos felismeréseket és tapasztalatokat! Segíts engem a helyes időbeosztásban! Ajándékozz biztos érzéket a dolgok fontossági sorrendjében, elsőrangú vagy csak másodrangú fontosságának megítéléséhez! Erőt kérek a fegyelmezettséghez és mértéktartáshoz, hogy ne csak átfussak az életen, de értelmesen osszam be napjaimat, észleljem a váratlan örömöket és magaslatokat! Őrizz meg attól a naiv hittől, hogy az életben mindennek simán kell mennie! Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel, hogy a nehézségek, kudarcok, sikertelenségek, visszaesések az élet magától adódó ráadásai, amelyek révén növekedünk és érlelődünk! Küldd el hozzám a kellő pillanatban azt, akinek van elegendő bátorsága és szeretete az igazság kimondásához! Az igazságot az ember nem magának mondja meg, azt mások mondják meg nekünk. 7 Közösségi napunk témájához kapcsolódva Szent-Gály Kata szerzetesnővér emberi felelősségünket hangsúlyozó gondolatait idézzük: A környezetvédelem lelkiismeretbeli kötelesség. Szeresd a Földet jóakarattal: ne rongáld és ne uzsorázd ki erejét, mert nem játékszerünk, hanem otthonunk, mit át kell adnunk gyermekeinknek. Mindig azt vetítjük ki magunkból, ami bennünk van, s ez a körülöttünk kialakuló légkör éppen úgy lehet ragyogóan tiszta, vagy szennyezett, mint az a levegőburok, mely a Földet veszi körül. Tudom, hogy sok probléma éppen úgy oldódik meg, hogy nem teszünk semmit. Kérlek, segíts, hogy tudjak várni! Te tudod, hogy milyen nagy szükségünk van a bátorságra. Add, hogy az élet legszebb, legnehezebb, legkockázatosabb és legtörékenyebb ajándékára méltók lehessünk! Ajándékozz elegendő fantáziát ahhoz, hogy a kellő pillanatban és a megfelelő helyen szavakkal vagy szavak nélkül egy kis jóságot közvetíthessek! Őrizz meg az élet elszalasztásának félelmétől! Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt, amire szükségem van! Taníts meg a kis lépések művészetére! Antoine de Saint-Exupery

8 Plébániánk élete Hittanos tábor a plébánián Hittanosaink idén nem messzi tájakra utaztak, hanem itthon, a plébánián töltöttek el egy nagyszerű hetet. 8 A 2009/2010-es tanévben az alsós iskolai hittanosokat nagy öröm érte: a hittanórák, mintha csak karácsonyi ajándék lett volna, az iskolai politechnika tanteremből a gyönyörű és nagyszerűen felszerelt új plébániaépületbe kerültek át, ahol saját termet kaptak. A hitoktató, Behánné Sárközi Brigitta minden alkalommal átkísérte a kisgyermekeket az iskolából a templomba, majd fel a hittanterembe, ahol a gyerekek nemcsak a Bibliával ismerkedtek meg, hanem megtapasztalták, hogy milyen a keresztény közösség tagjának lenni. A sikeres félév folytatása a kézműves-hittantábor volt, melyet a plébánián tanító tanárok Brigitta néni és Drávainé Kovács Ágnes, Ági néni szerveztek, persze mindehhez jelentős szülői segítséget is kaptak. Imre atya nyitotta meg a tábort. Nagy örömet jelentett mindannyiunknak, hogy a fiatalok közül négyen jelentkeztek csoportvezetőnek a kicsikhez: Brigitta, Valéria, Melitta és Martin. A hét Árpád-házi Szent Erzsébet jegyében telt, és nem kétséges, áldás volt minden percén és pillanatán, mert mindannyiunk nevében mondhatom, csodálatos hat napot töltöttünk együtt a gyerekekkel és a segítőkkel. A reggeli elmélkedések alkalmával a nyolc boldogság mibenlétével ismerkedtek a gyerekek, mely programba Erika nővér is aktívan bekapcsolódott. A sportfoglalkozásokat Gábor testvér vezette, és nem maradt el a békés, de annál izgalmasabb számháború sem, mely talán még mindannyian emlékszünk szinte minden gyermek kedvence. A sok-sok kézműves munkát a plébánia nagytermében állítottuk ki, majd az emeleti hittanteremben minden kedves érdeklődő számára megtekinthető volt. A programot egy közös táborzáró szentmisével koronáztuk meg, mely méltó befejezést adott az együtt töltött időnek. A közös tevékenységek felejthetetlen élményt nyújtottak mindannyiunknak. Már a folytatást tervezgetjük, gyerekek, szülők és hittanárok együtt. Közösség vagyunk, és ez a tudat kisgyermekeinkben is megszilárdulni látszik. Ezúton szeretném megköszönni mindannyiunk nevében, hogy kicsik és nagyok átélhettük ezt az élményt! Istennek legyen hála! Csikós-Kumbor Emese Viktória Fotók: Moser Erika

9 Plébániánk élete Jó nekünk itt lenni! Élménybeszámoló a Jeromos-csoport augusztus 6. és 8. közötti nyári kirándulásáról Augusztus 6-ától 8-áig megtapasztalhattuk, hogy egy rövid, gyorsan megszervezett tábor milyen tartalmas, lelkesítő, és ami igazán meglepő: otthonos lehet. A hétfői, fiatal felnőttekből és egyetemistákból álló Jeromos-csoport, valamint a keddi egyetemista csoport idén is közösen ment táborozni. Az úti cél Budapest volt. Szállásunk pedig a Roki, vagyis a Rózsafüzér Királynéja Plébánia Zuglóban. Volt, aki már egy ideje Budapesten él, és most egy tábor erejéig kapcsolódott be újra a közösségbe, volt, aki csak egy estére, egy napra tudott eljönni, voltak első táborozók és rutinosabbak, de mindenki gazdagodni tudott értékes gondolatokban, szép emlékekben, lelkiekben, a közösség élményében. A péntektől vasárnapig tartó tábor alaphangulatát a péntek esti nyitó szentmise adta meg. Az evangélium a Tábor hegyén történt eseményt beszélte el, amikor Jézus isteni dicsőségébe bepillantást nyerhetett néhány apostol, és közülük Péter így szólt: Mester! Jó nekünk itt lenni! És utána a sátorkészítésről, letáborozásról beszélt. Mi is otthon éreztük magunkat a táborban. És nem csak azért, mert Nagy Károly plébános atyának és a plébánia dolgozóinak, közösségének vendégszeretetével találkozhattunk egy-egy beszélgetés vagy a számunkra készített finom gulyásleves fogyasztása alkalmával. Nem csak azért, mert a szállásunk régebben domonkos rendház volt, és így kis szerzetesi cellákban aludhattunk, aprócska kápolnában gyűlhettünk össze a reggeli és esti lelki beszélgetésekre, és lehettünk ezáltal is családias légkörben. Otthon éreztük magunkat, mert a közösségünk építését szem előtt tartva voltunk jelen egymás számára. A reggeli készítésekor, a séták közbeni érdeklődő beszélgetések alkalmával, a filmnézés utáni együttgondolkodásban A három nap alatt Imre atya lelki gondolatait hallgatva, kis- és nagycsoportos beszélgetések során, városnézés, kirándulás útján igyekeztünk lelkiekben, testiekben feltöltődni, felfrissülni. Beszéltünk arról, hogy hogyan épülünk a közösség által, de arról is, hogy hogyan tudjuk mi (tovább) építeni a csoportunkat; arról, hogy a szeretet egyik szép szinonimája a szívünk kitágítása a másik, egymás felé, amely erőfeszítéseket és Isten iránti engedelmességet is kíván tőlünk. Szombaton reggel, kiszakadva a város forgatagából, megtapasztalhattuk a normafai kilátás és természeti környezet kellemes látványát. Majd elsétáltunk a Budakeszi-Makkosmária kegyhelyre, ahol harangszóra, déli tizenkét órakor Imre atya mutatott be szentmisét. Innen a Jánoshegy meghódítására indultunk. Előtte azonban kis kitérővel ellátogattunk a budaszentlőrinci pálos monostor romjaihoz. Itt elmondtunk egy tized rózsafüzért a magyarországi szerzetesekért, szerzetesrendekért. Majd megmásztuk a János-hegyet, és a csúcsára érve tovább másztunk az Erzsébet-kilátó tetejére. Szép volt az idő, tiszta volt a kilátás. Miután fentről körbetekintettünk és körülbelül betájoltuk, hogy hol is lehet a távolban a szállásunk, elindultunk lefelé. Hazaindulva felültünk a libegőre, amely mindenkinek igenigen nagy élményt jelentett. Amikor beesteledett, megnéztünk egy gondolatébresztő filmet, és hosszasan beszélgettünk hitünkről, istenkapcsolatunkról Vasárnap bekapcsolódtunk a Roki délelőtti szentmiséjébe, amelyet Imre atya celebrált. A szentmisén a közösségek értékéről, felelőségéről volt szó, amelyek ha kicsik is, kovászaik lehetnek környezetüknek. Majd záró programként megnéztük a Hősök terét és a Vajdahunyad várát a Városligetben. Az idegenvezetésért és az utána következő kis vetélkedőért Vojcek Esztinek külön köszönet. És köszönet a szervezőknek, a kiscsoportok vezetőinek: Selmeczi Szilvinek, Csáki Palinak, Fenyvesi Zsoltinak, Imre atyának és mindenkinek, aki jelenlétével vagy imáival a tábor sikerében közreműködött. Köszönjük. Cseh Miklós Fotók: Moser Erika 9

10 Teréz-templomunk Teréz-templomunk búcsújáról Mindig örömmel és nagy szeretettel készülünk a búcsúra, de idén különösen is, hiszen Teréz anya 100. születésnapját ünnepeltük. 10 Idei búcsúnk ünnepi miséjén a szentbeszédet Imre atya meghívására dr. Gruber László teológiai tanár, Szőreg és Deszk plébánosa szomszédunk mondta. Világos, gazdag és mély elmélkedéssel ajándékozott meg bennünket László atya, aki Teréz anya követendő életpéldáját személyes kalkuttai élményeivel fűszerezte, mindvégig a szolgáló szeretetet állítva a középpontba. Többünket mélyen megérintett beszéde, amelyből most kiemelek néhány számomra jelentős gondolatot: Teréz anya teljesen, visszavonhatatlanul, kitérők nélkül ajándékozta életét Istennek; nem szociális ellátást nyújtott, hanem Krisztus szeretetét adta; nem leereszkedő szeretettel fordult a rászorulók felé; Isten akaratára való nyitottsága tette képessé életcélja felismerésére; Mária egy közülünk, úgy kell kiüresíteni magunkat, mint ő, nyitottan Istenre; az engedelmesség gyümölcse a béke; életünk legyen: Krisztus befogadása és átadása; Jézus Krisztus: Ige (akit ki kell jelentenünk), Fény (amit meg kell gyújtanunk), Út (amelyen járnunk kell), Élet (amit szeretnünk kell); a csend mindennek az alapja (ott halljuk meg Istent); az egymásból következő gyümölcsök : csend, ima, hit, szeretet, szolgálat; ha több időt töltünk Istennel, és kevesebbet az emberekkel: megnő a szívünk ; a lelki sötétség, elveszettség, hitetlenség érzése még Teréz anyát is kísértette; a lelki nagyság nem érzelmek, hanem akarat kérdése (tettek és igazság kell hozzá); minden a családban kezdődik, ezért az legyen a szeretet és a békesség otthona, bölcsője! Köszönjük Gruber atyának, hogy a 100 éve született Teréz anya életét, törekvéseit, érzéseit közelebb hozta hozzánk beszéde által! Istenünk, add meg, hogy életünk mindennapjaiban mi is templomunk boldog patrónájához hasonló evangéliumi lelkülettel tudjunk fordulni embertársaink felé! Lázárné Bea László atya hogy templomunk kedves névadójának életútját méltassa és bemutassa Teréz anya Valami nagyon szépet Istenről című könyvét választotta mottónak. Boldog Teréz anya életútjának főbb állomásai: augusztus 27- én albán szülőktől született a mai Skopje városában. A kis Ágnes szilárd vallási nevelésben részesült. Már iskolás korába a Mária-kongregáció tagja volt ban felvételt nyert az angolkisasszonyok írországi anyaházába, amely a Lorettói Miasszonyunk nevét viselte. Innen hamarosan Indiába küldték, ahol szerzetesi fogadalmat tett, és felvette a Teréz nevet. 20 évesen földrajzot tanított a kalkuttai Szent Mária iskolában ban engedélyt kért elöljáróitól, hogy egyedül élhessen a zárdán kívül, és a kalkuttai nyomornegyedben dolgozhasson ben megalakította a Szeretet Misszionáriusainak rendjét, amely azóta elterjedt az egész világon ben megkapta a Nobelbékedíjat. Halála előtt Gruber atya találkozhatott Teréz anyával. A Szeretet Misszionáriusai nem csupán a fizikai szenvedés és betegség ellen küzdöttek, hanem a lelki

11 Teréz-templomunk betegség ellen is, amelyben az emberiség jó része szenved. Isten rendelkezésére állni, hogy úgy használjon minket, ahogy Ő kívánja. Hitvallásuk szerint: Jézust szolgáljuk a szegényekben. Minden, amit teszünk, Jézusért van. A nap 24 órájában Jézust szolgáljuk. Célunk az üdvösség és a megváltás, és mindenben az isteni gondviselésre hagyatkozunk. Teréz anya az áldozást nagyon fontosnak tartotta. Mi a szentáldozásból merítjük erőnket. Áldozzatok, hogy szelíd és alázatos szívűek legyetek! hirdette. Jézus azért adta nekünk az oltáriszentséget, hogy emlékezzünk arra, amiért eljött, és amit föltárt nekünk. Három tanácsa egyike a személyiségre vonatkozik: legyen puritán és egyszerű! Fontos a lelki belső szabadság megtalálása. Megkérdezte tőle egy jómódú ember, hogy menynyit adjon. Azt felelte: annyit, hogy fájjon. Egy másik ember azt mondta neki, hogy semennyi pénzért nem végezné az ő munkáját. Teréz anya azt válaszolta, hogy pénzért ő sem. A másik tanács a tisztaságra int: nem az a tiszta, aki nem érez kísértést, hanem az, aki legyőzi azt. Szemünket és szívünket is tisztán kell tartani, hogy a világot tisztán lássuk. A harmadik az engedelmességről szól: teljes nyitottság Isten akaratára. Ahányszor engedelmes voltam, mindig nagy béke és áldás szállt rám vallotta. Nagyon tisztelte a szenteket, különösen Máriát. Mária a szeretet, a bol- Teréz anyától néhány gondolat: dogság és az erő, melyből meríthetünk. Tisztelte Lisieux-i Kis Szent Terézt. Mint mondotta: Azért választottam névadómnak Szent Terézt, mert hétköznapi dolgokat tett nem hétköznapi szeretettel. Kiemelte a csend és az ima fontosságát. Isten szavát csak csendben halljuk meg. Csend Ima Hit Szeretet Felebarát szolgálata. Az imádságtól várható társadalmunk megújulása. A jótékonyság nem történhet szánalomból, hanem csak szeretetből. A szeretet az otthonokban kezdődik. Ne szeressünk szóval és nyelvvel, hanem tettel! Jézusra vonatkozó szép hasonlata sokunk szívébe bevésődött: Ő az Ige akit ki kell jelentenünk. Ő a Fény amit meg kell gyújtanunk. Ő az Út amelyen végig kell mennünk. Ő az Élet melyet szeretnünk kell. A szentmisén a Szt. Cecília kórus énekelt. Az agapén Teréz anya lelkületével szolgáltunk szeretettel. Juhászné Marika Ha igazán szeretjük Jézust, akkor szeretetünknek élő cselekedetté kell válnia: nagyobb szeretet kell vinnünk munkánkba és szolgálatunkba. Nyisd meg szemünket, Uram, hogy megláthassunk Téged testvéreinkben. Nyisd meg fülünket, Uram, hogy meghallhassuk hívását a szenvedőnek. Tárd ki szívünket, Uram, hogy megtanuljuk egymást szeretni, ahogyan Te szeretsz minket. Add nekünk újra Szentlelkedet, Uram, hogy egy szív és egy lélek lehessünk nevedben. Ámen Teréz anya munkatársainak mindennapi imája Urunk, tégy méltóvá bennünket, hogy az egész világon szolgálhassuk azokat az embertársainkat, akik szegénységben és éhségben élnek és halnak meg. Add meg nekik a mai napon a mi kezünk által mindennapi kenyerüket, és a mi megértő szeretetünk által adj nekik békét és örömet! Uram, tégy engem békéd eszközévé! Hadd vigyem a szeretetet, ahol a gyűlölet uralkodik, a megbocsátást oda, ahol a vétek él. Hogy egyezségre hozzam azokat, akik széthúzásban élnek, s az igazságot vigyem oda, ahol a tévedés az úr. Hadd vigyem a hitet, hogy szétoszlassam a sötétséget; a reményt, hogy megszűnjék a kétségbeesés; fényt oda, ahol sötétség az úr; s az örömöt vigyem oda, ahol szomorúság és szenvedés az élet. Uram, add, hogy inkább én igyekezzem vigasztalni, mint hogy vigaszra várjak; inkább én törekedjem megértésre, mint hogy megértést óhajtsak; inkább én szeressek, mint hogy szeretetet igényeljek. Mert önmagunkat elfelejtve találjuk meg önmagunkat, és ha meghalunk, azzal ébredünk az örök életre. Ámen 11

12 Plébániánk élete Mária-napok Szent Erzsébet-templomunkban szeptember 8-tól 12-ig tartottuk meg hagyományos Mária-napi lelkigyakorlatos rendezvényeinket. 12 A hagyomány 1937-ig vezethető viszsza az egykori lourdes-i barlangkápolna felszentelésének évéig, azóta az egyházközség minden szeptemberben ötnapos ünnepséget rendez a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére ban az akkori polgármester Szűz Mária oltalmába ajánlotta városunkat. Mintegy e régi elköteleződés mai megerősítéseként városunk rózsafüzér társulatai most a mi templomunkban imádkoztak együtt egyházmegyénk egyházközségeiért a megújulva megújítás jegyében. Az idei rendezvénynek az adott különös patinát, hogy templomunk ez évben ünnepli fennállásának századik évfordulóját. A Kisboldogasszony napjától, Mária születésnapjától névünnepéig tartó rendezvénysorozat sok értékes, lelkiekben gazdagító élményt ajándékozott a templomunkat estéről estére megtöltő hívek sokaságának. Az első három nap szentmiséin vendégszónokunk Bacsmai László szekszárdi plébános volt. László atya derűs egyénisége, életteli humora segített közelebb kerülnünk Máriához. Máriával személyes a hitünk, nélküle az egyház nem lenne az, ami. Az ünnepi hangulatot nagyban emelte Szent Cecília kórusunk igényes szolgálata és a lélekemelően szép zenés áhítat, amelyben különböző zenei műfajú Mária-dicséretek hangzottak fel. A három napot egy megindító keresztút zárta, amelyben az egyes stációk elmélkedéseit plébániai közösségünk különböző csoportjai készítették. A negyedik napon Gyulay Endre nyugalmazott püspök mutatta be a szentmisét. Prédikációjában Máriát a hűség és a szolgáló szeretet asszonyaként állította a középpontba. Szemléletes, meggyőző képekben mutatta be Mária egyszerű, mindennapi életét születésétől a Szent Fia keresztútját kísérő anyai gyötrelméig. Ennek az életútnak meghatározó tartalma az isten- és emberszeretetből végzett munka, alapvető erkölcsi jegye a hűség, ezért áll előttünk követendő példaként örök időkre érvényes hitelességgel. A zárónap szentbeszédében plébánosunk, Imre atya rádöbbentő világossággal vezetett el bennünket arra a folytonos megerősítésre szoruló felismerésre, hogy a Biblia nem csupán hozzánk, hanem rólunk is szól. A mózesi közbenjárással az Úr nagy irgalmára rászoruló nép mi vagyunk, és sajátunkként kell átéreznünk Pál apostol háláját is Jézus iránt is, akitől az apostol méltatlansága ellenére bizalmat és szolgálatra való meghívást kapott. Mi vagyunk a jézusi példázatban szereplő elveszett juh, drachma és a tékozló fiú is. Mindnyájunk küldetése: hirdessük az örömhírt, hogy Isten szeret és keres bennünket, számára nem vagyunk elveszettek. Lelkigyakorlatunkat bensőséges hangulatú, elmélkedésre indító taizéi imaóra zárta fiataljaink vezetésével. Szalamin Edit Mária születése Bárhová is hajszol az időnek sodra, Boldogan sietek születésnapodra. Mondogatom sokszor csodálattal telve: Most fakadt virágba Isten zárt kegyelme. Lennénk a mindenség sötét foltja, Mária, ha nem születtél volna. Minden oltár zord kőfészek lenne, Loboghatna lángjuk az egekre. Járnánk oda, mint halotti torra, Mária, ha nem születtél volna. Sem karácsony, sem húsvét nem lenne, Égbe zárva pünkösd tüzes nyelve. Őszi légyként hullanánk a porba, Mária, ha nem születtél volna. Félig üres lenne a mennyország, Hirdetve az ember szörnyű sorsát. Talán kék se lenne a menny boltja, Mária, ha nem születtél volna. Mária, ha nem születtél volna! Mondom néha titkon megborzongva, De ha föltekintek, föl a kéklő égre, Tudom, ott vagy sorsunk Menedéke. Isten Lánya, drágább mindeneknél, Áldom Istent, áldom, hogy születtél. Nagy Miklós

13 Plébániánk élete Egy fõnyeremény története Szabadkától alig néhány kilométerre, az E5-ös déli bekötő útja mellett van a környék kedvelt zarándokhelye, Szentkút. Augusztus 15-én tartják Szűzanya tiszteletére a búcsút. Ugyanezen a helyen (ritkaság!) a pravoszlávok is, saját, külön kápolnában tisztelik a Szűzanyát. A nap bármelyik szakaszában, ha kimentünk, mindig találkoztunk imádkozó emberekkel. Itt minden egy kicsit más, csend, nyugalom, mégsem vagyunk egyedül, beszélgetünk. Ha odafigyelünk, meg is halljuk, hogy mit mond a Szűzanya. Édesanyám életének utolsó heteiben (hála Istennek, 92 évet élt) már nem kommunikált velünk. Ritkán ismert föl bennünket. Amit érthetően, megállás nélkül mondott, az a Most segíts meg, Mária imádság. Így nevelt, hatott ránk puszta létével, és tett tanúságot a Szűzanya mellett, akit olyan nagyon tisztelt. A kérdés számunkra az, tudunk-e viselkedésünkkel (nem beszéddel) így közvetíteni? Miután körülbelül másfél évvel ezelőtt Szegedre költöztünk, elhatároztuk, elmegyünk egy zarándokútra. Hova, nem döntöttük el. Azután jött a költözködés, beilleszkedés, múlt az idő. Eljött az egyházközségi farsangi bál. Megnyertük a tombola főnyereményt (váraszói üdülést), aminek köszönhetően eljutottunk Mátraverebély-Szentkútra is. Szerencse? Véletlen? Gondviselés! Most itt vagyunk, kitárjuk a szívünk, most figyelj ránk, Szűzanya! Megállt az idő. Számba vettük a múltat... jelent... jövőt... Megemlékeztünk az elhunyt szülőkről, rokonokról, ismerősökről. Imádkoztunk: egymásért, gyerekekért, minden újszegediért, akit névről ismertünk vagy arcról, vagy csak úgy futólag. Mindenkiért, mert akkor mi egy kicsit küldöttek voltunk, képviselők. Ebből a hangulatból szeretnénk most is valamit átadni, képviselni a mátraverebélyi Szűzanyát. P.S.: Köszönjük Farkas Gábornak és Erzsikének a nagylelkű felajánlást, hogy vendégül láttak minket gyönyörű pihenőházukban (amit nem is először bocsátottak újszegedi közösségünk rendelkezésére). Komáromi László és Éva 13 Hittanos tanévünk Kedves Szülők, Gyerekek! Minden tanévben jó, ha van egy iránymutató, akire egész évben figyelhetünk és követhetjük. Ebben a tanévben maga Jézus Krisztus az iránymutatónk. A 2010/2011-es hittanos tanév Jézus éve: Jézus az út, az igazság és az élet. (Jn 14, 6) Én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. (Jn 8, 12) Jézus az, akit követnünk kell oly módon, hogy figyelünk rá, és a másik embertársunkban is meglátjuk őt. Legyen ez otthon, az iskolában vagy a közösségben. Kívánjuk papok és hitoktatók, hogy ezzel a lelkülettel járjatok ebben a tanévben is! Ne feledjétek, hogy a vasárnapi fél 10-es Erzsébet-templomi diákmisék mellett minden hónap második vasárnapján délután 17 órakor családi miséket is tartunk a Boldog Teréztemplomban, melyekre szintén szeretettel várunk Benneteket. Az elsőáldozók szüleivel minden hónap második keddjén (okt. 12., nov. 9., dec. 14. stb.) 18 órakor tartunk megbeszélést. Szeretettel várjuk őket a Szent Erzsébet Plébánián! Szép hittanos tanévet kíván Jézus szeretetével: Drávainé Kovács Ágnes (Imre atya, Flóri atya és a többi hitoktató nevében is)

14 Anyakönyvi hírek 14 Krisztusban testvéreink, akik a közelmúltban költöztek át az Örök Életbe: Özv. Szabó Czibolya Istvánné Módra Ilona Bán Lászlóné Urbán Mária Vekerdi Irén Acsai Imre Özv. Juhász Tiborné Kovács Anna Özv. Vass Istvánné Rácz Margit Ifj. Neukunft András Özv. Rácz Istvánné Meszes Ildikó Kohajda Józsefné Vastag Julianna Horpácsy Károly Kamasz Béla Kovács Károlyné Árok Margit Újvári Ferenc Szabó Ferenc Dr. Szabó Elek Acsai Ferdinándné Nagy Anna Sándor Gyula András Barczánfalvi Lajos Özv. Tóth Istvánné Kovács Mária Vörös Pál Savanya Norbert Kiss Mihály Kovács Béláné Németh Erzsébet Csamangó Imréné Kégli Julianna Úristen, kinek kezében van minden ország és nép sorsa, áraszd hazánkra mennyei áldásodat, távoztasd el tőlünk a drágaságot, éhséget, háborút, betegséget és haragod egyéb csapásait! Vezéreld szent akaratod szerint elöljáróink szívét, hogy az igazság, hűség és béke áldásai boldogítsák országunkat! Amen. M. E. testvérünk által beküldött ima A keresztség felvétele által tagjai lettek Krisztus testének, az Egyháznak: Alexi Bence Bartsch Eszter Benjamin János Földesi Árpád Alexi Gabriella Léna Majernik Károly Bugyi Zita Máté Besesek Béla Dr. Molnár Gyöngyvér Virág Geiger Tibor Takács Mariann Tibor Domina János Takács Katalin Dylan Maxwell Farkas Márton Elek Eszter Klaudia Lilla Kelemen Zoltán Szécsi Szilvia Marcell Máté Nyerges Imre Mészáros Erika Krisztina Nagy Miklós Zsemberi Eszter Regina Sánta Csaba Zsótér Katalin Dávid Kovács József Kara Viktória Zovárd Kovács Ferenc Császár Éva Marcell Kovács Ferenc Császár Éva Sára Ludányi Endre Velez Alexandra Márk Dr. Sivók Balázs Dr. Szónoky Judit Letti Judit Dr. Jarabin János András Dr. Sztanics Ildikó Izabella Ádám János Kozma Miklós - Fürtön Brigitta Gréta Benke Csaba Szendrei Réka Anikó Benke Csaba Szendrei Réka Boglárka Sikovanyecz Péter Szabó Nóra Linda Fanni Petra Sikovanyecz Péter Szabó Nóra Linda Linda Nóra Szendrényi András Stirbicz Marietta Máté Zsigmond Mihalicska István Tartóczky Szilvia Balázs Nagy András Gergely Éva Kincső Házaspárjaink, akik kimondott igenjükkel kiszolgáltatták egymásnak a házasság szentségét: Somogyi Kálmán Támcsu Ágnes Kovács Attila Péter Nemes Zsuzsa Pópity István Kónya Magdolna Anna Csordás Péter Kancsár Tímea Kulik László Láng Edit Kiss Sándor Bartus Gabriella Csepregi Roland Kucsera Edit Éva Siági László Zsigmond Anikó Dr. Baráti Levente Dr. Bérces Kitti Dudás László László Stella Ágota HAVI ÉLETIGÉK November Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent. (Mt 5,8) December Istennél semmi sem lehetetlen. (Lk 1,37)

15 Gyerekoldal A keresztrejtvény megfejtése a középső függőleges, szürke oszlopban rejlik. Írd be a választ az alábbi kérdésekre a megfelelő helyre! Jó rejtvényfejtést! 1. A mi égi édesanyánk 2. A harmadik isteni személy 3. A Szentlélek kiáradásának az ünnepe 4. Jézus nagymamája, Szűz Mária édesanyja 5. Az Úr imádsága 4 6. Golgota más szóval 7. Itt feszítették keresztre Jézust 8. Ő jövendölte meg Máriának Jézus szenvedését 9. Jézus más szóval 10. Itt nevelkedett Jézus 11. A gonosz lélek A beküldendő megfejtés: Sok sikert kívánunk a rejtvény megfejtéséhez! A helyes megfejtés beküldői közül ezúttal is könyvjutalmat sorsolunk ki. A következő címre várjuk a válaszokat: Beküldési határidő november 30. A nyertest -ben értesítjük. Színezö 15 Sosincs késő Mikor térsz már végre jó útra? korholja Kohnt a rabbija. Ahhoz már késő! Arra sosincs késő! Na, akkor meg mit siessek vele? Hol volt, hol nem volt Két ferences találkozik a vonaton: Nagyon ismerősnek tűnsz, testvér! Ugye Gyöngyösön találkoztunk? Humor Gyöngyösön még soha nem voltam. Akkor Vácott. Vácott sem jártam még. Akkor máshol. Látod, testvér, ez lehet, mert máshol már voltam. Isten mértékével Rudi lelkesen mesélte Bobinak: Képzeld, azt álmodtam, hogy halálom után a Jóisten elé jutottam. Kedvesen fogadott és rögtön beszédbe elegyedtünk. Megkérdeztem:»Mondd, Uram, meddig tart nálad egymillió év?egy pillanat«válaszolta.»és mennyi számodra egymillió márka?«folytattam a kérdezősködést.»mint egy garas.akkor nagyon kérlek, adj kölcsön egy garast!«és mit válaszolt? vágott közbe izgatottan Bobi. Azt mondta, hogy várjak egy pillanatot.

16 Állandó programok Szent Erzsébet-templomban Egész napos szentségimádás: a hónap 2. szerdáján (8.00 szentségkitétel, laudes; 8.30 ima a magyar nép lelki megújulásáért; rózsafüzér; vesperás) Szentségimádás: a hónap első csütörtökén Engesztelő imaóra: kéthetente pénteken Rózsafüzér Társulat közös imádsága: a hónap első vasárnapján Szent Mónika imacsoport: minden hónap 27. napján Rászorulók, hajléktalanok fogadóórája: csütörtök Teréz anya templomban Baba-mama klubfoglalkozás: minden szerdán Máriás Papi Mozgalom Fatimai engesztelő imaközösség: a hónap utolsó péntekén Kisgyermekes családok miséje: minden hónap 2. vasárnapján Rózsafüzér imádság: minden szombaton Szentségimádás: a hónap első péntekén Teréz anya templom nyitva tartása: péntek, szombat, vasárnap MISEREND Szent Erzsébet-templomban Hétköznap: Vasárnap: 7.30, 9.30, Teréz anya templomban Kedd: 7.00, Péntek: Szombat: (vasárnap előesti mise) Vasárnap: TOVÁBBI programok November 01. hétfő (Mindenszentek ünnepe) Szentmisék: 9.30 és (Erzsébet-templom), misék után halottak zsolozsmája (Szt. Cecília kórus), temetőben től sírszentelések 02. kedd (Halottak napja) Szentmisék: 7.00 (Teréz-templom), (Erzsébet-templom) 04. kedd Centenáriumi rajzpályázat-kiállítás megnyitása (Bálint Sándor Műv. Ház) 14. vasárnap 9.30 Ünnepi mise. Árpád-házi Szt. Erzsébet élete színdarabban (középiskolások) 20. szombat 16.00: könyvbemutató 16.30: Puskely Mária előadása (plébánia) 18.00: Centenáriumi mise (Kiss Imre) Liszt Ferenc: Szt. Erzsébet legendája Mise után agapé a plébánián 21. vasárnap Püspöki szentmise (Dr. Kiss-Rigó László) 24. szerda Fotó- és dokumentumkiállítás (Bálint Sándor Művelődési Ház) 27. szombat (Advent 1. vas. vigíliája) Erzsébet-templom: 16.30: koszorúkötés a plébánián 17.45: gyertyagyújtás a templomban 18.00: koszorúk megáldása a misén Teréz-templom: 16.45: gyertyagyújtás, 17.00: mise December 04., 11. és 18. szombat (gyertyagyújtás) Erzsébet-templom: Teréz-templom: péntek (Szenteste) Erzsébet-templom: karácsonyi zenés áhitat, utána éjféli szentmise Teréz-templom: éjféli szentmise 25. szombat (Karácsony) Erzsébet-templomban szentmise: 7.30, 9.30 és Teréz-templomban szentmise: CSOPORTOK (szeptembertől júniusig a plébánián) Gimnazisták: péntek Szent Jeromos egyetemista csoport: hétfő Keddi egyetemista csoport: kedd Ifjú házascsoport: kéthetente vasárnap Családcsoport: péntek (páratlan héten) Újhajtás csoport (fiatal szülők 1): a hónap 2. vasárnapján Búzaszem csoport (hittanos szülők 2): a hónap 1. vasárnapján Baba-mama klub: szerda (Teréz anya templom) Katekumen csoport: kedd Szent Cecília énekkar: kedd Schola kezdők: péntek Schola haladók: péntek Karitász csoport: a hónap első hétfőjén Rózsafüzér Társulat: (a templomban) a hónap első vasárnapján Szent Mónika imacsoport: a hónap 27. napján Bibliakör: csütörtök Életige kör: a hónap 2. péntekén Magyarok Nagyasszonya idősek klubja: a hónap 1. és 3. szerdáján vasárnap (Szent Család vasárnapja) Erzsébet-templomban szentmise: 7.30, 9.30 és Teréz-templomban szentmise: péntek Év végi hálaadó szentmise (Erzsébet-t.) Az Újszegedi Szent Erzsébet Alapítvány kiadványa az (Nemzeti Civil Alapprogram) fő támogatásával Megjelenik negyedévente 1300 példányban Felelős szerkesztő és kiadó: Dr. Kiss Imre Szerkesztők: Kószó Edit, Lázárné T. Beáta, Moser Erika Irodalmi szerkesztő: Dr. Nagymiklósi Erzsébet Műszaki szerkesztő: Siklós Róbert Nyomdai munkálatok: Tiszapress Nyomda Kft. Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia 6726 Szeged, Torontál tér 4. Telefon/fax: (62) Mobil: 20/ Weboldal: Irodai órák: hétfőtöl péntekig és Templomaink: Árpád-házi Szent Erzsébet-templom Székely sor 2. (Plébániatemplom) Kalkuttai Boldog Teréz anya templom Fő fasor 101. Az egyházközségben szolgáló atyák: Dr. Kiss Imre plébános, általános püspöki helynök Perlaki Flórián lelkész Az újság megjelentetéséhez anyagi támogatásokat elfogadunk! Írásaikat, véleményeiket az újság címére várjuk:

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság Az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia negyedévente megjelenő lapja az Újszegedi Szent Erzsébet Alapítvány kiadásában az támogatásával (IX./2.) 2010. június 27. szám Szentháromság A húsvéti idő után az

Részletesebben

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és F el éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Imádkozzatok! Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! XX./5. (178.sz.) 2010. november Tiszták, hősök, szentek

Részletesebben

Látni, imádni, szolgálni

Látni, imádni, szolgálni 16. évfolyam 4. szám Hatvanegyedik szám 2009. október A SZEKSZÁRDI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TÁJÉKOZTATÓJA Látni, imádni, szolgálni Kisboldogasszony ünnepén ismét kizarándokolt Szekszárd apraja-nagyja, hogy

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december A ELKEZDŐDÖTT A ZSINAT z október 11-i ünnepélyes megnyitó után elkezdődött az Egyházmegyei Zsinat témáinak a feldolgozása. Az Egyház,

Részletesebben

Egyengessétek az Úr útját!

Egyengessétek az Úr útját! VIII. évfolyam 5. szám 2005. VENI SANCTE Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9, telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hivatali órák: Hétköznapokon reggel

Részletesebben

Az Oltáriszentség, a megújulás szentsége. Mint a Nap. tesszük rendbe, ha biztonságosan akarunk közlekedni, hanem azonnal, ahogy kiderült a hiba.

Az Oltáriszentség, a megújulás szentsége. Mint a Nap. tesszük rendbe, ha biztonságosan akarunk közlekedni, hanem azonnal, ahogy kiderült a hiba. 2010. November - XV. évfolyam 5. (120.) szám TARTALOM Szegedi cserkészek Devecserben..2 A KENT-es élményeink..........3 Gondolatok a szentekrõl.........4 Láss Ítélj Cselekedj!...........5 Az Élet Igéje,

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja. Október - November PLÉBÁNIÁNK ÉLETE

Rózsafüzér Királynéja. Október - November PLÉBÁNIÁNK ÉLETE Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 6. (56. sz.) Október - November PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu MEGKEZDŐDÖTT A CENTENÁRIUMI ÉV 99 éve, hogy felszentelték

Részletesebben

XXIV. évf. 2014. SZEPTEMBER - OKTÓBER - NOVEMBER. Szent Mihály hava - Mindszent hava - Szent András hava

XXIV. évf. 2014. SZEPTEMBER - OKTÓBER - NOVEMBER. Szent Mihály hava - Mindszent hava - Szent András hava Sziklaforrás XXIV. évf. 2014. SZEPTEMBER - OKTÓBER - NOVEMBER Szent Mihály hava - Mindszent hava - Szent András hava SZENT LÁSZLÓ EGYHÁZKÖZSÉG 3400 Mezõkövesd, Szent László tér 28. Telefon: (49)313-225

Részletesebben

Péter hitével, Pál szívével

Péter hitével, Pál szívével Péter hitével, Pál szívével XVI. Benedek pápa rendelkezése szerint a katolikus egyházban 2013. a Hit Éve. Ebben az évben különös hangsúlyt kap a búcsúnk ünnepe, hiszen gyönyörű templomunk a két főapostol,

Részletesebben

A hetvenéves Felső-Krisztina utóbbi tíz éve

A hetvenéves Felső-Krisztina utóbbi tíz éve XIII. évfolyam 4. szám 2010. TE DEUM Felsõ-Krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9, telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor

Részletesebben

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XIII. évfolyam 2. szám Tartalom Mindszenty József halálának évfordulójára...1 Az idõ az Isten kezében van... Emlékezés

Részletesebben

A templom és a zárdaiskola - 1932.

A templom és a zárdaiskola - 1932. !"#$%"$&'('")* A templom és a zárdaiskola - 1932. Nyolcvan éve, 1930. június 15-én Szent József tiszteletére szentelték fel templomunkat. A korabeli Csongrád újság beszámolóját felhasználva idézzük és

Részletesebben

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal VILÁGP STA Új folyam, V. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2009. tél SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük,

Részletesebben

NE ZÁRKÓZZATOK BE! MENJETEK KIFELÉ! 8. zsoltár

NE ZÁRKÓZZATOK BE! MENJETEK KIFELÉ! 8. zsoltár 2013. Június - XVIII. évfolyam 2. (133.) szám TARTALOM NE ZÁRKÓZZATOK BE! MENJETEK KIFELÉ! Pünkösd: a Szentlélek ünnepe....3 Pünkösdhétfõi lelki nap........3-4 Gyerekállam gyerekálom.....5 Pápai kitüntetett

Részletesebben

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. Advent Karácsony. Reménységem ingecskéje!

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. Advent Karácsony. Reménységem ingecskéje! LELKISÉG Reménységem ingecskéje! Üzenet Mária Földjéről: Az ember hivatása, áldozatos munkával ünnepet teremteni! Óév napján, szelíd kopogásra figyeltem fel. Egy nagyon szerény mosolygós asszony állt a

Részletesebben

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. december de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Sehol nem ártanak, és nem pusztítanak mert a föld tele lesz az Úr ismeretével (Iz 11,9 ) Sötétben járunk, hajnalra várunk! szól a Szent

Részletesebben

VILÁGP STA. Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház

VILÁGP STA. Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház VILÁGP STA Új folyam, VI. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2010. õsz Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI

Részletesebben

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2010. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele 2. Gorove László és Kriszta tanítása Álmom volt, hogy mi itt a csarnokban egymás felé kezdtünk fordulni és egymástól bocsánatot

Részletesebben

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap Temerin népe 1853-ban úgy határozott, hogy július 20-át, Illés próféta napját fogadalmi ünnepévé teszi, azt minden évben megtartja. E hagyomány tiszteletét gyermekeire

Részletesebben

Ferenc pápa 2016-ban Szombathelyre látogat

Ferenc pápa 2016-ban Szombathelyre látogat Mozaik Magyar vagyok, magyar, magyarnak születtem 9. oldal Szent Márton földje Rumi Rajki István kútszobrának története és előzményei 11. oldal Egyházunk Gondolatok a nagy figyelmeztetésről szóló üzenetekről

Részletesebben

70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal

70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal Küldött A Veszprémi Főegyházmegye lapja IV. évfolyam 1. szám, 2015. Nagyböjt 70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal pályázat Bódi Magdi

Részletesebben

Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja Szent László napi búcsú Bokroson

Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja Szent László napi búcsú Bokroson Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja XII. évfolyam, 2. szám, 2015. Július Szent László napi búcsú Bokroson Június 28-án, vasárnap délután tartották

Részletesebben

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét L E L K I S É G Pilinszky János: Úgy tanultuk Úgy tanultuk, hogy hitünk egyik legfőbb bizonyítéka Jézus halottaiból

Részletesebben

2008. VENI SANCTE. Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor

2008. VENI SANCTE. Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor XI. évfolyam 4. szám 2008. VENI SANCTE Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9., telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hivatali órák: Hétköznapokon reggel

Részletesebben

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XVIII. évfolyam 6. szám Tartalom Családba érkezett...1 Jó volt olvasni: Kiss Zsuzsanna: Ments meg engem!...2 Laudate,

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja

Rózsafüzér Királynéja Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 1. (52. sz.) Nagyböjt PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu Az evangélium öröme betölti azok szívét és egész életét, akik találkoznak

Részletesebben

2015. VIRÁGVASÁRNAP. õt dicsõíti. XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Kamarás Mihály OFM.

2015. VIRÁGVASÁRNAP. õt dicsõíti. XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Kamarás Mihály OFM. 2015. VIRÁGVASÁRNAP XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - mert minden, amit teremtett, õt dicsõíti. Kamarás Mihály OFM Varga Kamill OFM Kódextöredékek köszöntõ beszámoló

Részletesebben

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - Az Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéhez legközelebb eső vasárnapon minden évben a szolgáló szeretet szentjének példáját követő Katolikus Karitász

Részletesebben