EdTWIN Projekt EGYÜTTM KÖD INTÉZMÉNYEK EDTWIN NEMZETKÖZI PROJEKT TEAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EdTWIN Projekt 2008-2011 EGYÜTTM KÖD INTÉZMÉNYEK EDTWIN NEMZETKÖZI PROJEKT TEAM"

Átírás

1 Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, Gy r EdTWIN Projekt EGYÜTTM KÖD INTÉZMÉNYEK NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYTEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR EdTWIN Koordinációs és Információs Központ (KIK) 9022 Gy r, Türr István út 5. STADTSCHULRAT FÜR WIEN EUROPA BÜRO Bildungscentrum (BiC) 1080 Wien, Auerspergstraße EDTWIN NEMZETKÖZI PROJEKT TEAM Magyarország: Görcsné Dr. Muzsai Viktória PhD projektkoordinátor Dr. L rincz Ildikó PhD kari projektfelel s Szilágyi Magdolna operatív tanácsadó Sipos Judit alprogram koordinátor Kardosné Kovács Eszter projektasszisztens Erd s Adrienn pályázati referens Vadász Jen né pénzügyi referens Nagy Mónika sajtó- és honlapreferens Ring Ferenc médiareferens Ausztria: FI. Mag. Dr. Franz Schimek projektvezet Dipl Päd. Bernhard Seckl projektkoordinátor Mag. Petra Feichtinger projektkoordinátor Mag. Agnes Szelp projektasszisztens Szilvia Mentsik BA projektasszisztens Denisa Papankova pénzügyi referens

2

3 MÁSOK -KAL MÁSKÉNT Fókuszban a gyógypedagógiai ellátás osztrák és magyar gyakorlata ANDERS MIT ANDEREN Die österreichische und ungarische Praxis heilpädagogischer Versorgung im Fokus

4 MÁSOK -KAL MÁSKÉNT Fókuszban a gyógypedagógiai ellátás osztrák és magyar gyakorlata ANDERS MIT ANDEREN Die österreichische und ungarische Praxis heilpädagogischer Versorgung im Fokus Szerkesztő/Redakteur: Csupor Zsolt Jánosné Görcsné Dr. Muzsai Viktória PhD Szerkesztőbizottság/Redaktionskomission: Csupor Zsolt Jánosné Görcsné Dr. Muzsai Viktória PhD Dipl. Päd. Seckl, Bernhard Lektorok/Lektoren: Dr. Hotz, Doris Szilágyi Magdolna Mayer Andrea Sütő Csaba András Borítóterv: Borbély Károly Kiadja: Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó Felelős kiadó: Prof. Dr. Neményi Miklós tudományos és külügyi rektorhelyettes Nyomda: Palatia Nyomda és Kiadó Kft. ISBN Győr, 2011

5 TARTALOM / INHALTVERZEICHNIS II. ELŐSZÓ / VORWORT... 7 III. IKERKAPCSOLATOK A GYÓGYPEDAGÓGIÁBAN /ZWILINGSKONTAKTE IN DER HEILPÄDAGOGIK... 8 Bécs Győr bilaterális projekt / Bilaterales Projekt Győr Wien... 8 Fókuszban a gyógypedagógia ellátás Bécsben és Győrben Osztrák magyar bilaterális képzési projekt összefoglalója... 8 Heilpädagogische Versorgung in Wien und Győr im Fokus... 8 Zusammenfassung eines bilateralen österreichisch-ungarischen Projektes... 8 EdTWIN Projekt, CentroSCHOOLING munkacsomag... 9 A gyógypedagógiai ellátás összehasonlítása Bécsben és Győrben/ Vergleich heilpädagogischer Interventionen Wien/Győr... 9 Osztrák és magyar ellátórendszer / Heipädagogische Versorgung in Österreich und Ungarn Kardosné Kovács Eszter A gyógypedagógiai intézményrendszer vizsgálata bécsi példákon keresztül Analyse des heilpädagogischen Institutionssystems durch Wiener Beispiele...13 Otoltics Kitti: Vergleich heilpädagogischer Interventionen Wien/Győr Hallgatói felkészülés a közös projektre Vorbereitung der Studierenden auf das gemeinsame Projekt Hallgatói élmények / Studentenerlebnisse Auer Györgyi: Fókuszban a gyógypedagógiai képzés és ellátás, Bécs Győr, 2011 január...29 Heilpädagogische Bildung und Versorgung im Fokus, Wien Győr, Januar IV. TANULMÁNYOK, ELEMZÉSEK / STUDIEN, ANALYSE Csupor Zsolt Jánosné Nemzetközi képzési kooperáció lehetőségei a gyógypedagógus-képzésben Internationale Bildungskooperationsmöglichkeiten in der heilpägagogischen Ausbildung Oriskó Szilvia Dallos Csenge Magyar német szakterminológia a gyógypedagógiai ellátásban Ungarisch deutsche Fachterminologie in der heilpädagogischen Interventionen Szótár Wörterbuch Csupor Zsolt Jánosné Gemeinsamer Unterricht der Lernbehinderten Schüler und Schülerinnen in den Sachkunde-Unterrichtsstunden Tanulásban akadályozott diákok integrált oktatása közismereti órákon Hotz, Doris Nachschulische Betreuung von Menschen mit Behinderungen, was ist das? Erfahrungsbericht einer Lehrerin Akadályozott emberek iskolát követő foglalkoztatása mit is jelent ez? Egy tanárnő tapasztalatai Németh Nóra Inkluzív oktatás egy világméretű megmozdulás Inklusiver Unterricht eine Bewegung von Weltrang... 56

6 V. GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN...58 HEILPÄDAGOGISCHE EINRICHTUNGEN IM KOMITAT GYŐR-MOSON-SOPRON...58 Csupor Zsolt Jánosné Gyógypedagógiai ellátás intézményrendszere Győr-Moson-Sopron megyében...58 Heilpädagogische Einrichtungen im Komitat Győr-Moson-Sopron...59 Rajtáné Szabó Zsuzsa Győr-Moson-Sopron Megyei Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ...60 Reiger Andrea Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Győr...62 Vargáné Éder Etelka Éltes Mátyás Nevelési-Oktatási Központ, Mosonmagyaróvár...64 Mayer Andrea Speciális Szakiskola, Győr...69 VI. PERSPEKTÍVÁK: JOGOK, ESÉLYEK, KÉPZÉS...73 PERSPEKTIVEN: RECHTE, CHANCHEN, BILDUNG...73 Verebélyi Gabriella Kinek a felelőssége? A pedagógusképzés dilemmái...73 Wer übernimmt die Verantwortung? Die Dilemma der Lehrerausbildung Zajdó Krisztina Az autizmussal élők ellátása az osztrák gyógypedagógiai rendszerben, avagy milyen ma Bécsben gyógypedagógusnak lenni?...81 Die Versorgung Autismusbetroffener im System der österreichischen Heilpädagogik, oder wie ist es, in Wien Heilpädagoge zu sein?...81 Szabóné Pongrácz Petra Tanulásban akadályozott fiatalok jövőképe, gyermekszemmel...84 Zukunftsvision lernbehinderter Jugendlicher, aus den Augen von Kindern...84 Kósa Ádám Új távlatok az Európai Unió fogyatékosságügyi politikájában...88 Neue Perspektiven in der Behindertenpolitik der Europäischen Union...88 VII. SZERZŐK/AUTOREN...94

7 ELŐSZÓ Az EdTWIN Projektet (www.edtwin.eu) 2008-ban a Bécsi Városi Iskolatanács és a győri Nyugat-magyarországi Egyetem azzal a közös céllal hívta életre, hogy a diákokat és a tanárokat a szomszédos ország nyelve és kultúrája segítségével közelebb hozza egymáshoz. A projekt keretében szakértőink átfogó nyelvi és kulturális programot dolgoztak ki, mely európai uniós támogatással került megvalósításra. Az EdTWIN koncepció részét képezi a határ innenső és túlsó felén található oktatási intézmények együttműködésének elősegítése is. Mint testi fogyatékkal élők iskolájában dolgozó tanár, külön örömet jelent számomra, hogy két gyógypedagógiai intézet is csatlakozott a kezdeményezéshez az együttműködés megvalósíthatósága érdekében: ez a két intézmény pedig nem más, mint a KPH Wien valamint a Nyugat-magyarországi Egyetem Gyógypedagógia Tanszéke. Ez a publikáció az együttműködés szakmai sikereiről számol be. De legalább ennyire fontosnak tartom az ilyen és ehhez hasonló együttműködések során kialakult emberi kapcsolatokat. Már a diákok és hallgatók első, 2009 decemberében létrejött találkozását is kölcsönösen nagy érdeklődés jellemezte. Az első találkozások alkalmával leginkább a Győrben és Bécsben folyó képzéseket hasonlítgatták össze, de még érdekesebb volt számukra, hogy hogyan élnek és dolgoznak az emberek a szomszédos országban: mi a helyzet a munkaerőpiacon, mennyit keresnek a kezdő tanárok és milyenek a munkakörülmények az iskolákban. A két intézmény diákjainak összesen két hete volt arra, hogy jobban megismerjék egymást és a másik országban folyó oktatást, valamint hogy a kialakult ismeretségeket elmélyítsék. Ez az a fajta kitekintés saját határainkon túl, mely a különböző körülmények között élő embereket egy kicsit közelebb hozza egymáshoz, elősegíti a megértés kialakulását és megalapozza az európai identitástudatot. Az EdTWIN Projekt képviselőjeként, a Szomszédok találkozása ötletétől vezérelve ezúton köszönöm mindenkinek, aki energiájával és elhivatottságával hozzájárult ahhoz, hogy ez az együttműködés létrejöjjön. Dipl. Päd. Bernhard Seckl EdTWIN Projektkoordinator Wien VORWORT Das EdTWIN Projekt (www.edtwin.eu) wurde 2008 gemeinsam vom Stadtschulrat für Wien und der Westungarischen Universität in Győr, mit dem Ziel ins Leben gerufen, SchülerInnen, StudentInnen und LehrerInnen mit der Sprache und Kultur des jeweiligen Nachbarlandes vertraut zu machen. Ein umfangreiches Sprach- und Kulturbegegnungsprogramm wurde im Projekt entwickelt und mit Fördergeldern der Europäischen Union umgesetzt. Auch Kooperationen zwischen Bildungsinstitutionen dies- und jenseits der Grenze zu fördern, ist Teil unseres Konzeptes bei EdTWIN. Als Sonderschullehrer freut es mich besonders, dass zwei Institutionen der Lehrerbildung im Bereich der Sonderpädagogik sich dazu entschlossen haben, eine solche Kooperation umzusetzen: Es handelt sich dabei um die KPH Wien und den Lehrstuhl für Heilpädagogik an der Westungarischen Universität in Győr. Die Ergebnisse der fachlichen Seite der Kooperation liegen nun in Form dieser Publikation vor. Für mindestens ebenso wichtig halte ich aber den zwischenmenschlichen Aspekt einer solchen Zusammenarbeit. Schon das erste Treffen der StudentInnen im Dezember 2009 war von großem, gegenseitigem Interesse geprägt. Im Mittelpunkt der ersten Begegnung stand damals ein Vergleich der Ausbildungen in Wien und Győr, doch noch größeres Interesse galt der Lebens- und Arbeitswelt des jeweiligen Nachbarn: die Situation am Arbeitsmarkt, das Einstiegsgehalt als LehrerIn oder die Arbeitsbedingungen an Schulen. Nun hatten die StudentInnen und Lehrenden beider Institutionen insgesamt zwei Wochen Zeit einander und die Ausbildung des jeweils anderen besser kennen zu lernen und die Beziehungen zu vertiefen. Es ist dieser Blick über den eigenen Gartenzaun, der uns die Welt des anderen ein Stückchen näher bringt, Verständnis fördert und eine europäische Identität begründet. Als Vertreter des EdTWIN Projektes und inspiriert von dieser Idee der Begegnung unter Nachbarn danke ich allen, die mit ihrem Engagement und ihrer Energie dazu beigetragen haben, diese Kooperation zu ermöglichen. Dipl. Päd. Bernhard Seckl EdTWIN Projektkoordinator Wien A kötetben a gyógypedagógia német nyelvű megnevezésére kötetünkben két kifejezést használnak szerzőink a.) a német gyakorlatban használt Heilpädgogik b.) az osztrák gyakorlatban elterjedt Sonderpädagogik szavakat. ANDERS MIT ANDEREN Die österreichische und ungarische Praxis heilpädagogischer Versorgung im Fokus 7

8 III. IKERKAPCSOLATOK A GYÓGYPEDAGÓGIÁBAN/ ZWILINGSKONTEKTE IN DER HEILPÄDAGOGIK 1. BÉCS GYŐR BILATERÁLIS PROJEKT / BILATERALES PROJEKT GYŐR WIEN Fókuszban a gyógypedagógia ellátás Bécsben és Győrben Osztrák magyar bilaterális projekt összefoglalója 2009-ben az EdTWIN projekt keretében modellértékű együttműködés jött létre a NYME Apáczai Csere János Kar és a bécsi Kirchliche Pädagogische Hochschule, Wien között a gyógypedagógiai képzés területén. A kooperáció fókuszában a közös tradíciókból eredő pedagógusképzés tanulmányozása áll, amely az utóbbi 90 évben eltérő fejlődésen ment át a két régióban. Ezeket a különbségeket hidalhatja át egy, a két intézmény hallgatóit bevonó közös oktatási program, mely más egyetemek számára is példát adhat és hozzájárul új kutatási eredmények létrejöttéhez. A közös iskolalátogatások pedig megalapozzák és kiszélesítik a hallgatók látókörét és ismereteit. A program keretében mindkét főiskola hallgatói hiteles bepillantást nyerhetnek a másik ország képzési rendszerébe, a gyógypedagógiai ellátás megvalósulási formái közti különbségek és hasonlóságok felismerése segíthet az akadályok lebontásában. Az együttműködés célja továbbá a két intézményben újfajta kutatásokat megvalósítani és bemutatni, hogy így jöjjön létre a tudományos párbeszéd az intézmények között. Az együttműködés formája mindkét képzőintézményben a tantervi háló részeként megvalósuló, a hallgatók munkáját kredittel is elismerő kurzus: 2 tömbösített tanítási héten történik az oktatás, melyet az osztrák hallgatók az 5. szemeszter választható kurzusaként, 3 kredites tárgyként teljesíthetnek. A győri hallgatók a képzés 3. és 5. szemeszterében pályázat útján kerülhetnek a programba, melyet választható kurzusként 2 kreditért végeznek. A győri hallgatók a félév során heti 2 óra időkeretben készülnek fel a projekthetekre. A programban az osztrák intézmény részéről 14 hallgató és 3 oktató, az Apáczai-kar részéről 21 hallgató és 3 oktató vesz részt. A program felelősei: Thomas Schrei és Csupor Zsolt Jánosné oktatók. Az együttműködés közös termékei: hallgatók részéről szakdolgozatok, német magyar nyelvű szótár a gyógypedagógia témakörében, a feldolgozott témakörökben szerzett ismeretek albumokba rendezett megjelenítése, oktatók részéről pedig egy-egy témakörről tudományos igényű összefoglalás készítése, illetve a perspektívák bemutatása. A projekt folyamatát, fontosabb mozzanatait és eredményeit, produktumait győri kiadású, kétnyelvű kötetünkben adjuk közre. A szerkesztők Heilpädagogische Versorgung in Wien und Győr im Fokus Zusammenfassung eines bilateralen österreichisch-ungarischen Projektes 2009 kam im Rahmen des EdTWIN Projektes eine modellhafte Zusammenarbeit zwischen der NYME Apáczai Csere János Fakultät und der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule Wien auf dem Gebiet der heilpädagogischen Ausbildung zustande. Im Zentrum der Kooperation steht das Studium der aus gemeinsamen Traditionen hervorgegangenen Pädagogenausbildungen, die in den vergangenen 90 Jahren in den beiden Regionen voneinander abweichende Entwicklungsverläufe nahmen. Diese Unterschiede werden durch ein die Studierenden beider Institutionen miteinbeziehendes gemeinsames Bildungsprogramm überbrückt, das auch anderen Hochschulen ein Beispiel geben kann und zum Zustandekommen neuer Forschungsergebnisse beiträgt. Die gemeinsamen Schulbesuche hingegen begründen und verbreitern die Perspektive und Kenntnisse der Studierenden. Im Rahmen des Programmes können die FachhochschulstudentInnen einen glaubwürdigen Einblick in das Bildungssystem des anderen Landes gewinnen, das Erkennen der Unterschiede und Gemeinsamkeiten bei den Umsetzungsformen der heilpädagogischen Versorgung hilft bei der Beseitigung von Hindernissen. Ziel der Zusammenarbeit ist desweiteren, die Verwirklichung und Präsentation neuartiger Forschungen in beiden Institutionen, damit dadurch ein wissenschaftlicher Dialog zwischen den Einrichtungen zustande kommt. Die Form der Zusammenarbeit ist in beiden Bildungseinrichtungen der sich als in den Lehrplan eingebettete 8 MÁSOK -KAL MÁSKÉNT Fókuszban a gyógypedagógiai ellátás osztrák és magyar gyakorlata

9 Teil verwirklichende, die Arbeit der Studierenden auch mit Kreditpunkten anerkennende Kurs: Die Lehre erfolgt in 2 geblockten Unterrichtswochen, den die österreichischen Studierenden als fakultativen Kurs im 5. Semester, als Fach mit 3 Kreditpunkten erfüllen. Die Studierenden gelangen auf dem Weg einer Bewerbung im 3. und 5. Semester der Ausbildung in das Programm, das sie als fakultativen Kurs für 2 Kreditpunkte absolvieren. Die Győrer StudentInnen bereiten sich im Laufe des Halbjahres in einem Rahmen von 2 Wochenstunden auf das Projekt vor. Von Seiten der österreichischen Institution nehmen am Programm teil: 14 StudentInnen, 3 Lehrkräfte, und von Seiten der Apáczai Fakultät 21 StudentInnen und 3 Lehrkräfte. Die Programmverantwortllichen: Die Lehrer Thomas Schrei und Csupor Zsolt Jánosné. Das produzierte Material der Zusammenarbeit: von Seiten der Studierenden Semesterarbeiten, ein Deutsch- Ungarisches Wörterbuch zum Fachgebiet Heilpädagogik; die im bearbeiteten Themengebiet gewonnenen Kenntnisse erscheinen geordnet in einem Album, von Seiten der Lehrkräfte die Verfassung einer wissenschaftlich anspruchsvollen Zusammenfassung bzw. Präsentation der Perspektiven zu jeweils einem Thema. Die Projektverläufe, wichtigsten Vorkommnisse und Ergebnisse, Produkte dissiminieren wir in einem in Győr herausgegebenen zweisprachigen Band. Die Redakteuren EdTWIN Projekt CentroSCHOOLING munkacsomag A gyógypedagógiai ellátás összehasonlítása Bécsben és Győrben Vergleich heilpädagogischer Interventionen Wien/Győr Projektleírás/Projektbeschreibung Az együttműködés céljai A Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar (NYME K) Kirchliche Pädogische Hochschule (KHP) létrejött képzési együttműködés a gyógypedagógus-képzés területén a hallgatók számára lehetőséget nyújt a közös rendezvények során elméleti tudásukat bővíteni és gyakorlati tapasztalatokat szerezni mindkét képzési helyszínen, Bécsben és Győrben egyaránt. Mindkét főiskola hallgatói hiteles bepillantást nyerhetnek a másik ország képzési rendszerébe, a gyógypedagógiai ellátás megvalósulási formái közti különbségek és hasonlóságok felismerése segítheti a képzésben elsajátított ismeretek elmélyítését. Az idegen nyelvi környezetben való közös tevékenykedés hozzájárul a nyelvi kompetenciák kiszélesítéséhez, a német nyelv eszközszintű használatához. Az együttműködés célja továbbá a két intézményben újfajta kutatásokat megvalósítani és bemutatni, hogy így jöjjön létre a tudományos párbeszéd az intézmények között. Az együttműködés tartalma, formája Az együttműködés formája mindkét képzőintézményben a tantervi háló részeként megvalósuló, a hallgatók munkáját kredittel is elismerő kurzus. 2010/2011 őszi szemeszterében 2 tömbösített tanítási héten történik az oktatás, a két főiskola egyikén. Az osztrák hallgatók az 5. szemeszter választható kurzusaként, 3 kredites tárgyként teljesíthetik. A győri hallgatók a képzés és 5. szemeszterében pályázat útján kerülhetnek a programba, melyet választható kurzusként 2 kreditért végeznek. A győri hallgatók a félév során heti 2 óra időkeretben készülnek fel a projekthetekre. A közös kurzus témakörei a következőek: a gyógypedagógiai ellátás megvalósulása a két városban, a szegregáció, integráció és inklúzió kérdésköre; a tanulásban akadályozott gyermekek matematikatanítása; a speciális szakképzés, mint a társadalmi integráció eszköze. A témakörök egyikét a hallgatók vegyes csoportokban dolgozzák fel, majd portfolióban összegzik, ez alapján történik a kurzus minősítése. A programban résztvevők száma: KPH Wien/Krems: 14 fő gyógypedagógus-hallgató, 3 oktató NYME-AK: 21 fő gyógypedagógus-hallgató, 3 oktató A program felelősei: KPH Wien/Krems: Thomas Schrei NYME-AK: Csupor Zsolt Jánosné ANDERS MIT ANDEREN Die österreichische und ungarische Praxis heilpädagogischer Versorgung im Fokus 9

10 Bécsi projekthét KPH Wien/Krems Campus Strebersdorf óra óra óra Este Hétfő Üdvözlés, a Campus megtekintése csoportmunka szabadprogram Kedd iskolalátogatás gyógypedagógiai intézményben / Anastasius Grün Gasse ebéd csoportmunka operett: Luxemburg grófja Szerda iskolalátogatás integráló intézményben ebéd rejtvényrally Bécsben himbeere.at szabadprogram Csütörtök fiatalok munkában Shuttleworth-Straße, 1210 ebéd Csoportmunka közös vacsora a Christ vendéglőben Péntek prezentációk, Emberjog-Fogyatékosjog Thomas Kirchschlager előadása ebéd Városnézés szabadprogram Szombat kirándulás hazautazás Terembeosztás a csoportmunkákhoz: H.1. Matematika I.17. Integráció S.209. Speciális szakképzés Az integráló intézmények és kísérőtanárok (csoportbontásban): Priessnitzgasse 1. ( SD Michaela Lackner) Marco-Polo-Platz 9. (Mag. Irene Holzhacker) Roda-Roda-Gasse 3. (SD Peter Schwarzmann) 10 MÁSOK -KAL MÁSKÉNT Fókuszban a gyógypedagógiai ellátás osztrák és magyar gyakorlata

11 Győri projekthét NYME-AK Győr, óra óra Este január 31. hétfő hivatalos köszöntés a két város gyógypedagógiai ellátórendszerének bemutatása, gyógypedagógusképzés összehasonlítása csoportmunka fogalomkészlet összehasonlítása előzetes ismeretek a taneszközre, módszertanra vonatkozóan közös vacsora Hotel Famulus február 1. kedd hospitálás 3 tanórán / foglalkozáson Ebéd szabadprogram Mária evangéliuma Győri Színház Február 2. szerda hospitálás 3 tanórán / foglalkozáson Ebéd farsangi projektnap a Speciális Szakiskolában részvétel a hagyományos gyógypedagógiai szakesten (humoros vetélkedő vegyes csoportokban) Február 3. csütörtök hospitálás 3 tanórán / foglalkozáson Ebéd az EGYMI szerepe a gyógypedagógiai ellátásban. Intézménylátogatás Mosonmagyaróváron, városnézés szabad program Február 4. péntek Csupor Zsoltné: A gyógyped. ellátórendszer Mo.-n Prezentációk bemutatása Ebéd Kósa Ádám Európai Parlamenti képviselő előadása a fogyatékkal élők helyzetéről az EU-ban hazautazás Győri projekthét NYME AK Győr, Radó Tibor EGYMI, Győr Gyógypedagógiai Intézmény ig.: Reiger Andrea II. Rákóczi F. Győrújbarát Integráló általános iskola ig.: Kozma Szabolcs Speciális Szakiskola, Győr Tanulásban akadályozott fiatalok középfokú oktatási intézménye ig.: Mayer Andrea tanóra felépítése, speciális módszertan és tankönyvek, rehabilitációs célú foglalkozások integráció, rehabilitáció, tanulást segítő eszközök közismereti és szakmai tárgyak, pályaorientáció, munkavállalási lehetőségek Terembeosztás a csoportmunkához: IV. A Matematika IV. A Integráció IV. A Speciális szakképzés ANDERS MIT ANDEREN Die österreichische und ungarische Praxis heilpädagogischer Versorgung im Fokus 11

12 A programban résztvevők névsora: NYME AK (21 hallgató) Auer Györgyi Bálint Katalin Barna Dóra Dallos Csenge Falus Dóra Gergely Flóra Harsányi Anikó Kamasz Edina Kicsák Ágnes Krupics Viktória Kubanek Kriszta Miklós Ildikó Nagy Eszter Oriskó Szilvia Otoltics Kitti Takács Renáta Tóth Szabina Tóth Tímea Varga Adrienn Várhegyi Adrienn Weigl Erzsébet KPH Wien/Krems (14 hallgató) Ableidinger Carl David Batik Lisa Breckner Benedict Anatol Di Centa Laura Maria Eisenheld Leopold Gassner Katrin Anna Meindl Katharina Maria Nedbal Cornelia Jennifer Rainer Iris Sigl Iris Gabriele Sissolak Sophie Erika Tkauz Bernadette Weber Michael Josef Wildauer Andreas Oktatók: Grosser Notburga Holzhacker Irene Schrei Thomas Oktatók: Csupor Zsolt Jánosné Dr. Zajdó Krisztina Kardosné Kovács Eszter Szabóné Pongrácz Petra (győri hét) A győri projekthét intézményi partnerei: Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 9028 Győr, József Attila út 4. Speciális Szakiskola, 9023 Győr, Szabolcska u. 26. II. Rákóczi Ferenc Általános Művelődési Központ 9081 Győrújbarát, Veres Péter utca 98 Éltes Mátyás Iskola, 9200 Mosonmagyaróvár Szt. István út 97. Az együttműködés eredményei: Kétnyelvű (német-magyar) gyógypedagógiai szakszótár készítése A munkacsoportok témaköreinek (integráció, matematikatanítás, speciális szakképzés) megfelelő albumok elkészítése A szerzett ismeretek és tapasztalatok, valamint az azokat megalapozó elméleti háttér gyógypedagógiai szöveggyűjteménybe rendezése ERASMUS kapcsolatfelvétel a két intézmény között A projekt jövőképe: A tapasztalatok feldolgozása szakdolgozatok keretein belül. A tapasztalatok, ismeretek, külföldi szakirodalom beépítése a programban résztvevő oktatók kurzusaiba. A szakmai-tudományos együttműködés folytatása és továbbfejlesztése, további közös kurzusok indítása. A tapasztalatok és elért eredmények publikálása hazai és nemzetközi tudományos konferenciákon, folyóiratokban A projekt médiamegjelenései: Kisalföld február szám, 13. oldal Kisalföld on-ine: jelnyelven_a_fogyatekosugyrol_gyorben/ / Hircity portál: index.cgi?view=ck&tid=614&nid=163048&nyelv=hu Oxygén Média portál: php?option=com_k2&id=4864:a-fogyatekkal-elkminsegi-oktatasa-a-cel&view=item&itemid=2 NYME portál: news]=3056&tx_ttnews[backpid]=12235 Galéria: 12 MÁSOK -KAL MÁSKÉNT Fókuszban a gyógypedagógiai ellátás osztrák és magyar gyakorlata

13 2. OSZTRÁK ÉS MAGYAR ELLÁTÓRENDSZER / HEIPÄDAGOGISCHE VERSORGUNG IN ÖSTERREICH UND UNGARN Kardosné Kovács Eszter A gyógypedagógiai intézményrendszer vizsgálata bécsi példákon keresztül Analyse des heilpädagogischen Institutionssystems durch Wiener Beispiele Das Thema dieser Studie gilt die Präsentation der gemeinsamen Ursprünge der Sonderpädagogikentwicklung von Ungarn und Österreich. Es werden die Eigenschaften des österreichischen Bildungssystems hauptsächlich Integrations-, und Segregationschulen betont. Der fachliche Anlass zu der Studie diente eine Studiensreise in Wien, organisiert vom EdTWIN Projekt, wo die ungarischen Experten eine Gelegenheit hatten, mehrere sonderpädagogische Schulen zu besichtigen. Da der Integrationsunterricht in Wien früher als der ungarische erschien, gibt es mehr Erfahrungsbasis bei Wiener Schulen. Die Studie legt die verschiedenen Bildungsformen vor, die die geläufigste heutzutage sind; betrachtend dabei die nötigen internen und externen Dokumente und verschiedenen Organisationslösungen. In einem getrennten Absatz geht es um die Fachbildung im Interesse der Gesellschaftsintegration. Die Erwartungen und Antworten der Europäischer Union in Beziehung Integration sind auch sehr wichtig zu erwähnen. Deshalb wird die nach dem Schulpflicht mögliche Teilnahme an verschiedenen interessanten EU-Projekten betrachtet, wo diese Lösungen gute Beispiele für Ungarn, ungarische Heilpädagogik liefern könnten. Den theoretischen Hintergrund der Studie bilden zeitmässige, relevante, meistens fremdsprachige Fachmaterialien. Szakdolgozat, NYME Apáczai Csere János Kar Gyógypedagógia, tanulásban akadályozottak pedagógiai szakirány. Témavezető: Csupor János Zsoltné I. Bevezető Gyakorló nyelvtanárként és gyógypedagógus hallgatóként egyaránt érdekel a nyelvtanulással, (idegen) nyelvek elsajátításával együtt járó különböző folyamatok vizsgálata. Gyógypedagógiai tanulmányaim során a kíváncsiságom egyre inkább a tanulásban akadályozott gyerekek tanulására, tanítására fókuszálódott, különös tekintettel arra, hogy külföldön milyen hagyományokkal, tapasztalatokkal, szakmai kihívásokkal találkozhatunk ezen a területen. A szakdolgozati témám feldolgozása során kivételes lehetőségem adódott az elméletben elsajátított ismereteimet személyes tapasztalatokkal alátámasztani, így tanulásban akadályozott általános és középiskolás diákokat Bécsben megfigyelni. Az Európai Unió támogatja és előtérbe helyezi a határon átívelő együttműködések különböző megvalósulási formáit, a partnerrégiók kölcsönös ismeretét valamint kulcsfontosságú kompetenciák kialakítására, megerősítésére létrehozott törekvéseket. Ezek a kompetenciák a következők: tudáskompetencia, interkulturális kompetencia, stratégiai kompetencia, szociális és kommunikatív kompetencia. A Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Karán több éve működő EdTWIN projekt a bécsi Oktatási Hivatal Európa Irodája határokon átnyúló kezdeményezéseinek folytatása kibővített keretek között. A projekt CentroSCHOOLING programjának keretében lehetőségem nyílt több gyógypedagógus hallgatóval és egy oktatóval arra, hogy megvizsgáljunk több bécsi gyógypedagógiai intézményt, iskolákat és az ott zajló gyógypedagógiai munkát: az egy hetes hospitálás alatt kíváncsiak voltunk az osztrák oktatási rendszerre, az ott alkalmazott gyógypedagógiai módszerekre. Mivel az EdTWIN Projekt célkitűzései közé tartozik szomszédos országok és azok iskoláinak megismerése, velük való kapcsolattartás kialakítása, ezért úgy gondoltuk, hogy ez a tapasztalatcsere remek lehetőség lesz az osztrák gyógypedagógiai intézményeket és az ott zajló szakmai munkát közelről megvizsgálni. A külföldi tapasztalatszerzés, módszertani ismeretek mellett fontos volt számomra a szaknyelvvel való ismerkedés is. Az osztrák példák bemutatása előtt az áttekinthetőség kedvéért szükséges a gyógypedagógia fejlődésének fontos állomásait illetve a magyarországi gyógypedagógiai intézményrendszert ismertetni. A szakdolgozatban az EdTWIN projekt céljainak ismertetése után bemutatásra kerül a gyógypedagógia fejlődésének története; a magyarországi gyógypedagógiai intézmények majd az osztrák oktatási rendszer, gyógypedagógiai iskolák végül pedig a szakképzés egy bécsi formája. ANDERS MIT ANDEREN Die österreichische und ungarische Praxis heilpädagogischer Versorgung im Fokus 13

14 II. Tájékoztató az EdTWIN Projektről A Projekt elnevezésének eredete az Education Twinning for European Citizenship (Ikerkapcsolatok az oktatásban az európai polgárért) kifejezésből származik, célja minőségi standardok fejlesztése a Centrope Régióban. A Projektpartnerek egyrészt az Europa Büro des Stadschulrates für Wien (Bécs Város Iskolatanácsának Európa Irodája), másrészt a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kara Győrben. Pozsony, Brno, Győr-Moson-Sopron megye és Bécs városa több, mint tíz éve sikeresen kooperál az oktatás területén, ezért a CENTROPE régió projektpartnerei több tanulmány elemzése és tapasztalat csere következményeként az alábbi célkitűzéseket fogalmazta meg. A tanulókat, a tanító és turizmus szakos és más szakos hallgatókat, a tanárokat és oktatókat speciális módon kell felkészíteni, hogy bizonyos készségeket és kompetenciákat elsajátítsanak, és ezeket továbbadják, annak érdekében, hogy a Centrope Régióban élők számára könnyebb legyen az együttélés és a határon túli foglalkoztatottság, valamint a munkaszerzés. A projekt megvalósítása során kell mélyíteni és fejleszteni szükséges a kommunikációs kompetenciát, a tudáskompetenciát, a stratégiai kompetenciát, a szociális kompetenciát, és az interkulturális kompetenciát. (www.edtwin.eu ) A projekt célkitűzései közé tartozik még egy koordinációs és kommunikációs központ létrehozása az európai szellemű képzés és kompetenciák támogatására a Nyugat-magyarországi Egyetem győri karán, Nyelvi Kompetencia Központ létrehozása Bécsben, emellett tananyagfejlesztés a magyar mint idegen nyelv-, a német szaknyelv a turizmusban területén. Master szak alapításának létrehozása a Nyugat-magyarországi Egyetem győri karán (korai nyelvoktatás témában) valamint tanító és tanár továbbképzések nyelvoktatás, és innovatív iskolaformák témákban a (szak-) képzés területén, beleértve tanítóképzést is. Kiemelt szerepet kap még a közösen választott témán dolgozó iskolai osztályok, hallgatói csoportok közötti partnerkapcsolatok létrehozása és fenntartása a két régióban. A projekt sokrétű tevékenységei több alcsoportba sorolhatjuk. Az egyik a képzés területén történő együttműködésekre vonatkozik, ez a CentroSCHOOLING program. Ennek keretében tanítójelöltek és hallgatók, tanítók, tanárok és oktatók hospitálása, tapasztalatcseréje zajlik különböző iskolatípusokban, összekapcsolva a Jó gyakorlatok modellek bemutatásával, megismerésével. Tanítójelöltek és hallgatók, tanítók, tanárok és oktatási szakemberek számára szakmai napokat és továbbképző kurzusokat szerveznek, ezen túl közösen választott témakörben iskolai osztályok, hallgatói csoportok közötti partnerkapcsolatok létrehozásában működnek közre. A program iskolai osztályok, hallgatói csoportok közötti partnerkapcsolat fenntartását támogatja az Internet segítségével. A CentroVOC program keretein belül kerül sor a szakképzés területén létrejövő együttműködések kialakítására, fenntartására. Ezáltal tanulók, hallgatók, tanárok és oktatók hospitálása, tapasztalatcseréje zajlik az alap-, és szakképzés területén. A tapasztalatcsere egy konkrét megvalósulásaként hospitáltam győri gyógypedagógus hallgatókkal bécsi gyógypedagógiai intézményekben 2011 januárjában, majd a bécsi gyógypedagógus hallgatók hospitáltak győri és Győr környéki gyógypedagógiai intézményekben 2011 februárjában. Fontos célkitűzés még a tanulók és hallgatók számára szakmai gyakorlat megvalósítása a szomszédos régióban. A CentroLING program foglalkozik a nyelvi képzés területével: nyelvi kurzusokat szervez oktatási szakembereknek a szomszédos ország nyelvén, nyelvi asszisztenseket biztosít a partnerrégióból nyelvi kezdeményezések támogatására. Ezen kívül oktatási anyagok fejlesztését végzi idegen nyelv (német, magyar) és más szakterületek tanításához (www.nyme.hu ) III. A gyógypedagógia fejlődése Az értelmileg akadályozott emberek megítélése a történelem folyamán Átfogó képet nehéz adni arról, hogy az idők folyamán a különböző korok emberei hogyan ítélték meg a fogyatékosokat, azokat a társaikat akik valamilyen károsodással születtek vagy életük során érték súlyos sérülések. Az ókorban Spártában a születésüktől fogva gyenge és életképtelen gyerekeket a Taigetosz szakadékába dobták, mert nem tartották őket hasznosnak sem az állam, sem a társadalom számára. A spártai szigor mellett azonban új szerep is várt a fogyatékosokra, mégpedig Rómában, a császárság előkelőségeit szórakoztatták ügyetlenségükkel. A középkor az értelmi akadályozott emberekre, mint az ördög teremtményeire tekintettek, boszorkányfajzatoknak kiáltották ki őket. A középkor és az újkor vegyes érzelmeket táplált a fogyatékosokkal szemben: tudták, hogy kötelességük megvédeni a gyengébbeket és róluk gondoskodni, de tartottak is tőlük mivel a közhiedelem szerint a fogyatékosság saját vagy családban elkövetett bűnökből származó büntetés. Változás a felvilágosodás korában illetve a 17. században, a világ- és emberkép változásának időszakában érzékelhető: támogatással, megértéssel nyitnak a fogyatékosok felé. A gyógypedagógia fogalmának klasszikus értelmezése Daniel Georgens nevéhez fűződik. Szerzőtársával Deinhardt 1861-ben, Lipcsében kiadott Heilpädagogik c. kétkötetes művük melyben a gyógypedagógiát fogalmát össztudományként kezelik, a gyógyító nevelést hangsúlyozva. Gyógyító-nevelő-gondozó intézetet tartottak fenn, értelmileg súlyos fokban sérültek 14 MÁSOK -KAL MÁSKÉNT Fókuszban a gyógypedagógiai ellátás osztrák és magyar gyakorlata

Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere. Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára

Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere. Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerôforrás-fejlesztési Operatív Program 2.1. intézkedés Hátrányos

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola. Tóvári Ferenc. Doktori (PhD) értekezés. Témavezetők

Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola. Tóvári Ferenc. Doktori (PhD) értekezés. Témavezetők Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Tóvári Ferenc Az integrált oktatás magvalósíthatósága az iskolai testnevelésben / Esélyek, lehetőségek / Doktori (PhD) értekezés

Részletesebben

Adaptációs kézikönyv. Gyakorlati útmutató integráló pedagógusoknak

Adaptációs kézikönyv. Gyakorlati útmutató integráló pedagógusoknak Adaptációs kézikönyv Gyakorlati útmutató integráló pedagógusoknak Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív program 2.1 intézkedés Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének

Részletesebben

Fókuszban az egyén. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány

Fókuszban az egyén. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Fókuszban az egyén Hogyan készítsünk egyéni fejlesztési tervet? Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Fókuszban az egyén Hogyan készítsünk egyéni fejlesztési tervet? Fókuszban az egyén

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VIDONYINÉ SÓLYMOS RITA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM 2010. Bevezető...

Részletesebben

Comenius Régió 2012 2014 Gyál Oberbayern-Ost. Hírlevél. Téma: Berufsorientierung. www (wer wählt wie)? egész életen át tartó tanulás program

Comenius Régió 2012 2014 Gyál Oberbayern-Ost. Hírlevél. Téma: Berufsorientierung. www (wer wählt wie)? egész életen át tartó tanulás program Comenius Régió 2012 2014 Gyál Oberbayern-Ost 2013 Hírlevél Infobrief Téma: Berufsorientierung www (wer wählt wie)? Ki Hogyan Választ? egész életen át tartó tanulás program Comenius Régió 2012 2014 Téma:

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében

SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Doktori és Továbbképzési Osztály Budapest SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében Irányító tanár: Tölgyszéky Papp Gyuláné Készítette:

Részletesebben

Inklúziós index Útmutató az inkluzív iskolák fejlesztéséhez

Inklúziós index Útmutató az inkluzív iskolák fejlesztéséhez 1 Az eredeti mű címe: Index for Inclusion: developing learning and participation in schools, revised edition, 2002. Az eredeti mű szerzői: Tony Booth és Mel Ainscow A CSIE számára szerkesztette és kiadta

Részletesebben

www.tka.hu Socrates Az Európai Bizottság oktatást támogató programja IMPRESSZUM HÍREK KÖZOKTATÁS FELSÔOKTATÁS

www.tka.hu Socrates Az Európai Bizottság oktatást támogató programja IMPRESSZUM HÍREK KÖZOKTATÁS FELSÔOKTATÁS HÍREK KÖZOKTATÁS FELSÔOKTATÁS FELNÔTTOKTATÁS IDEGEN NYELV OKTATÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK A TARTALOMBÓL: 4. Magasabb támogatási keret a csatlakozás után A Tempus Közalapítvány hírlevelei SOCRATES/COMENIUS

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány NYELVOKTATÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS A MAGYARORSZÁGI NYELVOKTATÁS

Részletesebben

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz Oktatás és képzés 1. Az oktatási politika helye az EU jogrendszerében 1.1 Az oktatás és az acquis Az európai

Részletesebben

A KOMPLEX REHABILITÁCIÓ

A KOMPLEX REHABILITÁCIÓ A KOMPLEX REHABILITÁCIÓ 1 Farkasné Jakab Eszter - Horváth Péter - Mészáros Andrea Nagy Janka Teodóra - Petróczi Ferenc - Sima Ferenc - Szellő János 2 A KOMPLEX REHABILITÁCIÓ Szekszárdi Szociális MűhelyTanulmányok

Részletesebben

SALAMANCAI NYILATKOZAT ÉS CSELEKVÉSI TERVEZET

SALAMANCAI NYILATKOZAT ÉS CSELEKVÉSI TERVEZET SALAMANCAI NYILATKOZAT ÉS CSELEKVÉSI TERVEZET A sajátos nevelési igényű tanulók számára VILÁGKONFERENCIA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK NEVELÉSÉRŐL: ELÉRHETŐSÉG ÉS MINŐSÉG Spanyolország, Salamanca,

Részletesebben

A TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XIV. DISABILITY STUDIES FT DS. Gyakorlati ismeretek tára

A TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XIV. DISABILITY STUDIES FT DS. Gyakorlati ismeretek tára Használd a könyvjelzõt! FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XIV. DISABILITY STUDIES FT DS A TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS Gyakorlati ismeretek tára Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv

Részletesebben

A SPECIÁLIS SZÜKSÉGLETŰ GYERMEKEK NEVELÉSE, OKTATÁSA EURÓPÁBAN Az integráció és inklúzió elméleti és gyakorlati kérdései

A SPECIÁLIS SZÜKSÉGLETŰ GYERMEKEK NEVELÉSE, OKTATÁSA EURÓPÁBAN Az integráció és inklúzió elméleti és gyakorlati kérdései MAGYAR PEDAGÓGIA 102. évf. 3. szám 281 300. (2002) A SPECIÁLIS SZÜKSÉGLETŰ GYERMEKEK NEVELÉSE, OKTATÁSA EURÓPÁBAN Az integráció és inklúzió elméleti és gyakorlati kérdései Réthy Endréné Eötvös Loránd Tudományegyetem,

Részletesebben

PROGRAMFÜZET. konferencia. Veszprém. 2013. június 7.

PROGRAMFÜZET. konferencia. Veszprém. 2013. június 7. PROGRAMFÜZET Kulcskompetenciák fejlesztése a formális, a nem formális, valamint az informális tanulás során a társadalmi kohézió és az esélyegyenlőség biztosítása érdekében konferencia 2013. június 7.

Részletesebben

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése a Gyermekek Házában Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése

Részletesebben

Nyelvoktatás-politikai arculat

Nyelvoktatás-politikai arculat Nyelvoktatás-politikai arculat MAGYARORSZÁG Európa Tanács Nyelvpolitikai Fõosztály Strasbourg Oktatási Minisztérium Nemzetközi Kapcsolatok Fõosztálya Budapest 2002 2003 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 5

Részletesebben

SZINOPTIKUM szinpotikum.indd 1 4/17/2011 11:52:26 AM

SZINOPTIKUM szinpotikum.indd 1 4/17/2011 11:52:26 AM SZINOPTIKUM szinpotikum.indd 1 4/17/2011 11:52:26 AM Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány periodikuma ISSN 2062-7009 A periodikum szerkesztője: Arapovics Mária Megjelent az

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban A küszöbön A küszöbön Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvódákban Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Budapest, 2008 A kötetet szerkesztette:

Részletesebben

Segédlet. az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez

Segédlet. az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez Segédlet az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez Kiadó: Szerkesztette: Oktatási Minisztérium Czippán Katalin, Mathias Anna, KFPT Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programigazgatóság;

Részletesebben

A különtámogatást igénylõ gyermekek szükségleteinek kielégítésére felkészült pedagógusok képzésének dilemmái

A különtámogatást igénylõ gyermekek szükségleteinek kielégítésére felkészült pedagógusok képzésének dilemmái mesterházi zsuzsa: a különtámogatást igénylõ... 255 A különtámogatást igénylõ gyermekek szükségleteinek kielégítésére felkészült pedagógusok képzésének dilemmái magyar nyelv hagyományosan gyógypedagógusnak

Részletesebben

A Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása Európában. (Második kötet) ISKOLAI ELLÁTÁS AZ ALAPFOKÚ OKTATÁST KÖVETŐEN. Tematikus kiadvány

A Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása Európában. (Második kötet) ISKOLAI ELLÁTÁS AZ ALAPFOKÚ OKTATÁST KÖVETŐEN. Tematikus kiadvány A Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása Európában (Második kötet) ISKOLAI ELLÁTÁS AZ ALAPFOKÚ OKTATÁST KÖVETŐEN Tematikus kiadvány European Agency for Development in Special Needs Education Ezt a jelentést

Részletesebben

Integrált / inklúzív oktatásban részesülő fogyatékos tanulók oktatása Magyarországon

Integrált / inklúzív oktatásban részesülő fogyatékos tanulók oktatása Magyarországon Semmelweis Egyetem Nevelés- és Sporttudomány Doktori Iskola Sport-, nevelés- és társadalomtudomány című program Integrált / inklúzív oktatásban részesülő fogyatékos tanulók oktatása Magyarországon Doktori

Részletesebben

Gypsy Studies Konferenciakötet

Gypsy Studies Konferenciakötet Gypsy Studies Konferenciakötet 22. TÍZÉVES A ROMOLÓGIA KONFERENCIAKÖTET 2007. NOVEMBER 23. Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszék

Részletesebben

segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez

segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 2 Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Czippán Katalin,

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN

KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN Dr. Morvai Edit és Dr. Poór Zoltán 2006 Korai nyelvoktatás Európában az Európai Unió ajánlásai 2005.11.22-én hozta nyilvánosságra az Európai Közösségek

Részletesebben

A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1

A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1 144 Jakab György A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1 A cikk a TÁMOP 3.1.1 6.2.3 elemi projekt fenti című kutatási eredményeiből közöl

Részletesebben

Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban

Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program, valamint a Tehetséghidak Program keretében

Részletesebben