...összegyűjti őket, mint a kévét a szérűre.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "...összegyűjti őket, mint a kévét a szérűre."

Átírás

1 ...összegyűjti őket, mint a kévét a szérűre. Kéve (Mik 4,12) Székely-Mezőség-i református gyülekezetek hetilapja 4. évfolyam 6. szám (120.) február 10. Brassai Zsombor Kiböjtölni nagyobb örömöt Én szeretek enni. Hangsúlyozom: enni! Reggelizni, ebédelni, vacsorázni, falatozni, kóstolni, ízlelni, élvezni a fűszerharmóniákat, terített asztalhoz ülni és vászonszalvétát teríteni az ölömbe De, nem szeretek kajálni, és undor fog el saját magamtól, amikor valamiféle belső nyugtalanság következtében zabálni kényszeredek. Nassolni is szeretek, keleti és déli ízeket élvezni. Szeretem a friss kenyeret, és magas üvegpohárból inni hideg, zsíros tejet. Imádom a szárított és enyhén füstölt juhhúst, a bélbe töltött juhtúrót, a naszoji érlelt sajtot és a kibédi édes vöröshagyma zamatát. Szeretek tömör tölgyfaasztalról vacsorázni, ezüst villával és késsel áhítattal szelni a húst, vagy a füstölt májas hurkát. Én szeretek inni. Lassú kortyokban élvezni a száraz és testes vörösbort, hátradőlve átélni a tokaji aszút, és a méltóságteljes szivarok füstgomolyát. Szeretem a borospalackokat csillogó szemhártyámon át látni. Szeretem a szőlő erjedésében megmámorosodott szó ízét. De, nem szeretek piálni, pálinkázni, sörözni, decizni és tompulni. Szeretek formás, cizellálatlan, de karcsú, különféle talpas üvegpoharakból inni. Szeretem dióval és almával újrahangolni a következő kortyok zamatát. Azután ezt mondta Isten: Nektek adok az egész föld színén minden maghozó növényt, és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van: mindez legyen a ti eledeletek. (1Móz 1,29) Köszönöm, Atyám! Aztán, szeretek böjtölni. Hallgatni. Várni. Szeretni. Látni. Szeretem a vizet, a fű illatát, a tűz parazsát, a csillagok égboltját, a levegőt, a susogást, a mohát, a kalász táncát, a bőrtalpú léptek koppanását az elnéptelenedett éjszakai sikátorban, az erjedt narancs illatát, a fa törzsét, az érintést, a partra Brassai Eszter Sok ember saját vallást akar Az USA-ban egy felmérés alapján bebizonyították: az amerikaiak már nem ismerik a Bibliát. A szószékekről ma mindenfélét hirdetnek: különféle istennők tiszteletét, New-Age ( új kor ) tanokat, a homoszexualitás iránti toleranciát, különböző világvallások tanait, stb. Ez a bizonyos New-Age tan egyre többet hallat magáról. De, miről is szól ez? Nos, ez egy amolyan hogyan tegyük jobbá ezt az elromlott világot? eszme. Az amerikaiak 40%-a hívőnek vallja magát, ám ezek 20%-a hisz a reinkarnációban, 26%-a az asztrológiában, és Domahidi Béla (süllye dj oda) süllyedj oda hol semmi sem rokon a felfoghatókkal ha éget a kín szorítsd magadhoz fogadd be kérjed teremtess újra hogy megértsd hogy már formáltatásodkor bocsánatot kérj terülő hullám gyöngéd loccsanását, a csúcsok tisztaságát, a törpefenyők dacát. Szeretem mindezt kiböjtölni Nagyobb örömöt adsz szívembe azokénál, akiknek bőven van búzájuk és boruk. Békében fekszem le, és el is alszom, mert csak te adod meg, Uram, hogy biztonságban élhessek! (Zsoltárok 4,8-9) Segíts magadon és az Isten is megsegít?! 16%-uk már járt jósnál. Ráadásul a hívők kedvenc igéje a következő: Segíts magadon, és az Isten is megsegít! De, hisz ez a mondat nincs is a Bibliában! Ebből arra következtethetünk, hogy az amerikai hívők többsége bibliai analfabéta. Talán ez is az oka annak, hogy a válások gyakoribbak a keresztények, mint a hitetlenek között. A kutatók két okra vezetik vissza: a bibliai alapokat már nem tanítják, és a tévtanításoktól nem óvnak eléggé. Térjünk észhez! az örök igaz- (Folytatás a 6. oldalon)

2 Vasárnap Az Úr, a mi Istenünk egy(etlen) Úr hangzik az ősi hitvallás. Ő nemcsak a mi teremtőnk, hanem megváltónk is egyszülött Fia által, akiben egyedül van nekünk békességünk az Atyával. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség tanítja Pál apostol (Ef. 4,5). Krisztusban, hozzátartozásunk feltétele mellett adva van tehát az igazi egység. Már most, s majd egykor odafenn Ezért nem lehet fontosabb számunkra, mint az, hogy Benne keressük először, mindenekelőtt az Isten országát, Neki engedelmeskedünk, Őt követjük. Ez azt jelenti: mindenek fölébe felöltözzük az ő szeretetét. (Kol. 3, 11) Hétfő Az Isten szerinti élet, Krisztus követése nem magától adódó életforma. Kövess engem, szól Jézus a mindenkori tanítványokhoz. A Lélek szavára engedve (mert minden kegyelemből van!) igent mondhatok, vagy dacolva Isten megtartó akaratával visszautasíthatom a hívó szót. Élesre megy a döntés a Krisztus szenvedéstörténetében: a kettő közül melyiket akarjátok, hogy elbocsássam néktek? (Mt. 27, 21). Kinek a - benned való - életére szavazol: Krisztust vagy Barabást akarod? Csupa ellentmondás életünkben nem könnyű helyesen választani. Még hitben járva is annyi meghasonlás támadhat bennünk, m é g isc sak 2 fáradtan letettem és megálltam magára nem hagyhatom mégiscsak a múltam aztán csak álltam egyre csak álltam gyűlöltem szántam mégiscsak a múltam mint aki vár valakit mint aki nem vár senkit BZs közöttünk. Krisztusban a békesség álláspontjára jutnak az ellentétek: ő eggyé tette a két nemzetséget (Ef. 2,14) Kedd Mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek, írja a János apostol első levelének 5. részében. A Szentháromság mélységes titkát sejtetik meg velünk ezek a szavak. E felfoghatatlan misztérium mögött ott van Isten valóságosan végtelen és végtelenül valóságos szeretete, mely testet is öltött (tényszerű igazsággá lett) Jézus Krisztusban. Kiváltképpen az ő áldozatában és húsvéti győzelmében. És megostorozván megölik őt az embernek Fiát -, de harmadnapra feltámad. Élő Urunk által van értelme a jól ismert tanításnak is: megmarad a hit, remény, szeretet, e három. Ezek között pedig legnagyobb a szeretet. (I. Kor. 13, 13) Szerda Az Ezékiel próféta látomásában megjelenő négy lelkes állat, vagy a Jelenések könyvében a négy égtáj felől álló négy angyal Isten dicsőségét, totális hatalmát jelképezik. Isten fensége mindent betölt, ítélete elől senki el nem rejtőzhet, de szeretete is kihat a nagy mindenségre. Ennek ismeretében beszél Pál apostol Isten szeretetének négy dimenziójáról: hosszúságáról, szélességéről, mélységéről és magasságáról. Ez a ránk mérhetetlen gazdagsággal kiáradó, minket megmentő isteni szeretet egymáshoz való odafordulásra, szívességre, jóságra, segítőkészségre inspirál. Lásd a négy barát példáját, akik gutaütött társukat Jézus elé viszik meggyógyulni, megszabadulni. (Mk. 2. rész) Csütörtök Hagyományos felfogásunk szerint az ötös szám kiegészítésre szoruló mennyiség. Haszonelvű világunk fő törekvése is az, hogy ötből tízet csináljon, a hasznot minimum megduplázza. A tálentumok példázata a lelki profitról beszél a gazdasági élet fogalmai segítségével. Isten bőkezűen bízott ránk lelki ajándékokat, hogy azokat kamatoztassuk: egymás hite által épüljünk, a kegyelem megsokasodjék közöttünk, szeretetben megalapozódjunk. Vajon kishitű önzésünkben nem feledkezünk-e el arról, hogy küldetésünk, missziónk van ezen a világon (mondhatjuk: az öt kontinens széléig)? Szolgálunk-e egymás javára, Isten dicsőségére? A jutalom biztosan nem marad el: menj be a te Uradnak örömébe. (Mt. 25, 21) Péntek A hat napi munkálkodás és az azt követő nyugalom az ószövetség alapvető előírása volt. Ebben a törvényben tehát világosan szó van a Domahidi Béla munka parancsáról. (A bűneset történetében az orca verítékével szerzett kenyér az ítélet egyik pontja. Nem a munka maga, hanem annak fáradalma.) A Példabeszédek könyve keményen ostorozza a rest ember semmittevő magatartását. Hanem inkább munkálkodjék, cselekedvén az ő kezeivel azt, ami jó, hogy legyen mit adnia a szűkölködőnek. - olvassuk az újszövetségben is. ( Ef. 4, 28) Hisszük: munkánk, minden igyekezetünk Isten gondviselő hatalma alatt áll. Tőle van az áldás. Szombat A Szentírásban a hetes szám általában az Isten teremtő munkájában, üdvözítő terve végrehajtásában megmutatkozó teljességre utal. Nemcsak a teremtéstörténettel kapcsolatos tanításokban olvasunk róla, de felbukkan pl. a József álmában, a prófétáknál Az újszövetség - mely a Krisztusban való beteljesülésről szól kevésbé használja (kivétel a Jelenések könyve). A Máté evangéliumának 13. részében Krisztus Urunk hét példázatát találjuk, valamennyi Isten országáról szól. Életünket úgy kell betöltse Isten kegyelme (minden napon), hogy elérkezzünk majd kegyelme, szeretete kibontakozásának teljességéig. Mikor ő lesz minden mindenekben. (I. Kor. 15, 28) Halottaink Marosszentkirályon 84 éves korában elhunyt Baki Juliánna testvérünk január 31-én temettük. Harcón 82 éves korában elhunyt Maki sz. Keresztesi Gizella testvérünk február 6.-án temettük. Megemlékezés Csittszentivánon emlékeztek Tróznai Károlyra édesanyja, testvére, felesége, gyermekei, apósa, anyósa, aki 55 évesen hat hete hirtelenül távozott az élők sorából. Csittszentivánon emlékeztek Bartus Pálra, aki 20 éve hunyt el. Emlékét őrzi felesége, két leánya és családjaik.

3 Az amerikaiak többsége bibliás vezetőt akar (New York) - A legújabb közvéleménykutatási felmérések szerint az amerikaiak többsége bibliai értékrend szerinti vezetőt akar. A felmérés szerint 10 amerikaiból 6 olyan személyre szavaz, aki az elnökjelöltek között nyilvánosan is vállalja, hogy a Biblia csodálatos vezető személyiségei közül kit tart példaképének és aki a Bibliát iránymutató könyvnek fogja fel a magánélet és a közéleti számára egyaránt. Ez mutatják az országos Zogby Poll felmérések. A megkérdezetteknek 78 %-a (a nők 86 %- a, a férfiak 68 %-a) kifejezetten pozitívan értékeli, ha az elnökjelölt idézi a Bibliát politikai pozíciójának alátámasztására. A legtöbb amerikai a szolgáló vezető típusát preferálja, azokat, akik kiváltságnak tartják, hogy másoknak szolgálhatnak Isten előtti felelősséggel. A év közötti korosztálynak a 84 %-a szerint arra adja a szavazatát, aki a leginkább megfelel a szolgáló vezető ideájának. Ez az arány az éves korosztályban 62 %. (forrás: Hatvan éve halt meg Gandhi, Jézus nagy tisztelője (Új-Delhi) - "Amit igazán szeretnék elérni, az az, hogy Istent szemtől-szemben láttassam" - írta az erőszakmentesség indiai prófétája élete céljáról. Mohandas `Mahatma` Karamcsand Gandhi ( ) sokszori reménytelenségben, a faji megkülönböztetés, az erőszak idején mindig Istent tartotta élete értelmének. Számára Isten kézzelfogható valóság volt: az igazság és a szeretet, minden etika és titok forrása, aki emberszerető, de ítéletében is türelmes. Nyugtalan időszakokban Isten jelenléte tudatában nézett szembe élete fenyegetettségével, harcolt a nagy menetben India függetlenségéért az angolokkal szemben, amit végül is elért. És már előre imádkozott gyilkosáért. A satyagraha, a passzív ellenállás forradalmáraként többször volt börtönben. A keresztyénséget először úgy tekintette, mint a fehérek vallását, amivel elnyomó, rasszista rendszerüket igazolták. Később a Hegyi Beszédet megismerve kezdte kissé másként nézni a keresztyénséget, s kritikával fordult a fehérek vallási gyakorlatához. Az evangéliummal való találkozás mélyítette el a hindu Gandhiban az erőszak nélküliség gondolatát. Nem egyszer mondta: a Hegyi Beszéd értelmében én is keresztyén vagyok. Az a "szeretet, amit Jézus tanított és gyakorolt, nem volt pusztán személyes erény, hanem lényege szerint szociális és közösségi tett volt" - írta. Szerinte az áldozathozatalnak is mint minden szenvedésnek szabadító ereje és minősége van, így Jézus keresztjének is. A kereszthordozás másfajta emberi közösséget formál - tanította. (forrás: Bankkártyás perselypénz (Augsburg) - Az augsburgi St. Anna Templomban bevezették a régi perselypénzgyűjtő láda mellett az elektromos perselyezést. A templom kereszthajójában elhelyezett terminálon elektromos bankkártyával is lehet adakozni, ugyanígy mód van az internetes adakozásra is. A bevezetés óta eltelt közel egy hónap alatt a templomlátogatók eurót adakoztak ilyen módon a templom javára. A hagyományos adománygyűjtő perselyekben ezzel szemben összesen 485 euró gyűlt össze. (forrás: "Először magadban kell létrehozni a változást, amit a világtól követelsz." Szerdán, 2008 február 13.-án, Székelykövesden a Gyülekezeti Házban, délután 6 órai kezdettel, szélessávú formátumban levetítjük a nyolc Oszkár Díjat nyert, 1982-ben készített GANDHI című mozifilmet. India nagy spirituális vezetőjéről és függetlenségi harcosáról szóló három órás életrajzi filmet Richard Attenborough rendezte. Szeretettel várjuk a mozi kedvelő érdeklődőket (más településekről is)! Bo d ó Elő d Barna Szavak mögül KI A FEJET A HOMOKBÓL Állítunk és tagadunk. Azt mondják, a posztmodern kor az egyén szabadsága felé tolódik. És minden igaz, vagyis semmi sem. Nincsenek, és nem is kellenek közös nagy értékek, elvek, célok. A közösség, a közösködés éppen annyira értelmetlen, mint a vallás, az erkölcs, a tudomány. Hisz semmi sem lehet kötelező érvényű. Az a fontos, hogy az egyén az állításaival minél több hívet szerezzen magának. És akkor az lesz az új elv, új tartalom, egyénenként. A vitára, és a véleménynyilvánítás szabadságára épül minden. Csak nehéz megérteni, hogy a vélemények miért maradnak sérthetetlenek, mert hát nincsen semmi sem, ami biztos, mégis mindenki igaza örökérvényű. Mondom, az a lényeg, hogy kinek jobb a maggyőző képessége. Kinek hisznek el több mindent. Van rá tippje az embernek, s ha lottózni lehetne ezzel a tippel, mindenképpen busás összeg ütné a markunkat. Valahogy annak hiszünk, akivel egyet értünk. Júj, micsoda nagy igazság! Szóval, annak hiszünk, akinek a gondolatai számunkra a legnagyobb kényelmet jelentik, az alázatés felelősségmentes állapotot, amelyben lehetőség sincsen szembenézni saját magunkkal. Mondanám, hogy milyen ijesztő ez a kép, az önző emberek világa. De mindig is tudtuk, hogy az igazságot nem a többség határozza meg, és hogy van-e igazság, főként, hogy mi is az, azt meg végképpen nem az egyéni érdekek és vágyak döntik el. El lehet hinni egy felsőbb hatalom létében vagy lehet minden felelősséget az ember vállára aggatni. Állíthatjuk, hogy csak az egyik jó, és tagadhatjuk, hogy a másik létezik. Ha valamit példa igazol, az elég kell legyen a létezésére. És a hitelesség mindkettőt igazolja. A gondolat, a lélek, a szó, a végrehajtott cselekedetek szinkronja hitelességet mutat. Ha valaki önző akar lenni, és úgy is él, vagy ha alázatos és olyan is az élete, mutat valamit másoknak. Életformát, értékeket. És azt mondják, hogy ez a posztmodern világ szabadsága, hogy mindenki olyan lehet, amilyen lenni szeretne. Nekem csak azt nehéz megérteni, hogy miért igyekszik az ember a szabadságot életmilyenségre és minőségre degradálni? 3

4 Id. Balogh Károly (nyugalmazott református lelkész) Dinának, a Jákob lányának története Jákób elindult Mezopotámiából haza felé. Hogy találkozzon apjával Izsákkal és kibéküljön testvérével Ézsauval. Az út hosszú volt, sok minden történt, de szerencsésen megérkezett Szukhótba, ahol időzött egy ideig s aztán folytatta útját Sikhembe (Sálembe). Itt többet időzött,mert felépített egy oltárt az Ábrahám emlékére. (Az Ábrahám egykori oltára, már nem volt megtalálható.) Nem írja a Szentírás, hogy mennyi időt töltött Jákób e két helyen,de ha számítgatni kezdjük úgy találjuk, hogy k.b. 10 esztendő telt el a két helyen. Ez alatt az idő alatt szép leánnyá cseperedett fel Dina, a Leától való kislány. Ez a szép leány, k.b.l6 évesen elindult meglátogatni a környék szomszédos leányait, bizonyára a barátkozás céljáért. A barátság útja azonban az ellenségeskedés útja lett. Ugyanis Sikhem város uralkodójának Hámornak volt egy fia,aki meglátva a szép leányt Dinát, gondolt egy gonoszat s a leányt elrabolta. Bizony velünk is megtörténik, hogy békésnek induló utjainkat a gonosz tönkreteszi, feldúlja. Jó azért vigyázni magunkra, mert igaz a Predikátor könyve,amikor igy tanit: aki elindult ne úgy gondolkozzék, mint, aki megérkezett Sikhemi leányrablás sokszor megtörtént a történelem folyamán. Állítólag a Nimród fiai is, Hunor és Magyar, így szereztek feleséget maguknak. Sajnos ma is látunk ilyen példákat. Hámor a Sikhem apja nem dicsérte meg fiát leányrabló tettéért, mert mint idős ember meggondolta annak minden következményét s fiával együtt elindult jóvátenni a történteket. A fiatalok sokszor elhamarkodottan döntenek. Az idősek azonban, mint Hámor is (akinek a lúg megégette már a nyakát) jobban meggondolják a dolgok következményeit. Hámor,és Fia Sikhem elindultak Jákóbhoz leánykérőbe, bocsánatkérésre. Jákób egyedül volt otthon mikor a szörnyű hírt meghallotta. Tehát gondolkodott mitévő legyen. Ezekben a pillanatokban jöttek haza a fiai,akik a hír hallatán nagyon felháborodtak. Hámor látván a felháborodást, meggondolta a dolgokat még egyszer s tett egy enyhítő javaslatot, mégpedig azt, hogy a két nép, a Jákóbé és 4 a sajátja egyesüljenek. Házasodjanak össze segítség egymást. Izrael ügyes, dolgos népére szüksége lett volna Hámornak a sokszor tétlenkedő Hiveusok között. Jákób fiai csak úgy fogadták el Hámor enyhítő javaslatát, ha fia Sikhem, és népe a Hiveusok izraeliták lesznek, (áttérnek hozzuk, vállalva a körülmetélést is.) Az áttérés, beolvadás gondolatával ma is sokan foglalkoznak. Jákób fiai azt mondták, hogy nem adhatják Dinát pogány emberhez. Ugye milyen ismerős gondolat, szokás Pl. imahéten predikálnak egymás templomában a lelkészek, de egy esketés alkalmával reverzálist kérnek, vagy éppen vallási áttérést követelnek. Vajon megéri a világ, hogy ez ne így legyen s az ökumené ne csak szólam hanem valóság legyen? Hámor és Fia beleegyeztek a Jákóbék ajánlatába. Egy adott pillanatban megtörtént az áttérés (a körülmetélés) A körülmetélés gyermekkorban nem csinál különösebb problémát. Felnőttkorban azonban nem olyan egyszerű. Hámor is, fia Sikhem és Sikhem város férfii betegek, lázasok lettek. És ekkor jelentkezett a gonosz. Jákób fiai e beteg, védekezni nem tudó embereket orvul megtámadták és legyilkolták. A várost pedig kirabolták. Hát bizony ez aljas dolog volt. A környező népek felháborodtak,fenyegették Jákóbot és fiait. Körülvette őket a veszedelem. Hiába a bűn büntetés nélkül nem marad. Jákób, mint sokat látott és tapasztalt ember tudta mi következik. Másrészt szégyellte, hogy az Istentől kiválasztott nép ilyen hírbe keveredett. Felkerekedett hát s tovább vándorolt Sikhemből (Sálemből). A békesség városában nem volt békessége Jákóbnak és népének. Lépjünk Jákób nyomába olyan viszonylatban, hogy szégyelljük magunkat, ha Isten népét, (református egyházunkat) szégyen folt éri. Őseink ez ellen küzdöttek mikor az egyház fegyelmet gyakorolták. A szentiváni írásokban olvastam, hogy aki nyilvánosan káromolta Istent, 3 pénzt fizetett az egyház pénztárába a gondnok kezeihez. Hová lett ma az egyházfegyelem? Nem igen gyakoroljuk, pedig Kálvin azt tanítja, hogy az igaz egyház ismertető jele a keresztyén egyházi fegyelem és a sákrámentumok helyes kiszolgálása. Akkor leszünk igaz egyházzá, ha fegyelmünk megszilárdul. Jákób fiainak hamis és kegyetlen bosszúállása juttassa eszünkbe, hogy Sítúra!!! Lassan vége a télnek, de még nem használtad ki a havat? Szeretsz sízni, de idén még nem volt hól kipróbáld? Akkor ez neked szól! A Pro Pambus Ifjúsági Egyesület egynapos sítúrát szervez mezőpanitiaknak február 16-án, szombaton a Havas Bucsinra. Utazás közös busszal, lesiklás saját síléccel, de szerintem a barátok is kölcsönadják az övékét :) Hozdd a barátodat is, vár a felvonós sípálya, ott a helyetek! Jelentkezni és érdeklődni az alábbi telefonszámokon lehet: Végh Sándor: és , óra között Bodó Előd: , óra között. a bosszúállás nemtelen és oktalan dolog. Csak a hitetlenek állnak boszszút, mert a hivők tudják az Úr szavát. Magatokért bosszút ne álljatok, enyém a bosszúállás én megfizetek ezt mondja az Úr Végül tanuljuk meg ebből a történetből, hogy az Isten által adott női szépséget becsüljük meg. Nem szabad erőszakosan leszakítani, miként Sikhem tette, hanem Isten parancsa szerinti tiszta házassággal kell azt magunkévá tenni, magunk, szüleink és a gyülekezet örömére. A most divatba jött élettársi viszonyt ( ún. barátságot, korszellem szüleményt) szentelje meg Isten Igéje, a gyülekezet imája s a fiatalok őszinte fogadalma. Máskülönben a Hámor népének, a Hiveusok népének sorsára jutnak a házasságok. Isten kegyelme őrizzen meg ettől minden népet és gyülekezetet. Ámen Színházműsor A Tompa Miklós színtársulat februári műsorterve a Nemzeti Színházban Febr.13, szerda este 19 óra Szeget szeggel komédia Febr.15 péntek este 19 óra Burgundi hercegnő tragikomédia Febr.16 szombat este 19 óra Szeget szeggel komédia Febr.17 vasárnap este 19:30 óra kisterem Prah komédia Febr.20 szerda este 19 óra A III. Febr.21 csütörtök este 19:30 óra kisterem Prah komédia Febr. 22 péntek este 19 óra Tizenkét dühös ember bűnügyi történet Febr. 23 szombat este 19 óra Macskajáték tragikomédia Febr. 24 vasárnap este 19 óra Burgundi hercegnő tragi-groteszk-komédia Febr. 27 szerda este 19 óra Szeget szeggel komédia Febr. 29 péntek este 19 óra Macskajáték tragikomédia

5 Magunkért és egymásért Hagyományos kosaras bál Csittszentivánon Hagyományos, mert a kilencvenes évek elejétől a helyi RMDSZ szervezetének elnöksége, azaz Csomoss Benedek úr javaslatára tartották az elsőt, és azóta minden évben megismételték. Ezúttal, sajnos nélkülöznünk kellett közösségünk és helyi közéletünk mozgatóját, Csomoss Bencit, akit sajnos súlyos betegség köt ágyhoz. Azt gondolom, hogy sokan hiányoltuk őt a színpad felőli asztalfőről és hiába vártuk köszöntő beszédét, mellyel évente bíztatott bennünket összefogásra és kitartásra. Ezúton is gyógyulást kívánunk neki! Hál Istennek, kosaras bálunk iránt évről évre, egyre nagyobb az érdeklődés, és ez, talán azt a mondást igazolja, hogy a magyar ember tud és szeret dolgozni, de múlatni is! Igaz ugyan, hogy Csomoss Benedek ezúttal nem vehette ki a részét a munkából, de az idén is a helyi RMDSZ vezetők gondos szervezésében zajlott a mulattság, mintegy száz a helybéli és meghívott vendég körében. A tánc és ének hangulatát a szokásoshoz híven a helybéli néptánccsoport dalosai és táncosai biztosították. Énekelt Hajdú Noémi, a Művészeti Líceum diákja, Jakab Noémi és Nagy Arnold, iskolánk diákjai ezúttal, hegedűkísérettel. Öröm volt tapasztalni, hogy tanítványaink szeretik, ismerik népdalaink és néptáncaink gyöngyszemeit. A Gyöngyvirágok műsorát, és a bál forgatókönyvét, illetve levezetését Szilágyi Sándor végezte tréfás, szellemes stílusával, de nemegyszer elgondolkodtató gondolatot is megfogalmazott magyarságunkról. Látva ezt a lelkes néptánccsoportot, népi kultúránk követőit, ismerőit, mondhatjuk, hogy büszkék lehetünk múltunkra, jelenünkre és általuk reménykedünk a jövőnkről mondta Szilágyi, aki nemcsak az XYZ bálzenekar nagysikerű szólistája, de hozzáértő ceremóniamester is. Különben olyan elismerően senki sem beszél rólunk, a néptáncosokról, mint ő, aki értőként értékeli népi kultúránkat. Szilágyi Sándor többek között azt is hangsúlyozta, hogy magyarnak és szentiváninak lenni nemcsak lehetőség, de felelősség is, hiszen az építéshez és az előrelépéshez nem elég csak bírálatokat megfogalmazni, de a vállunkat is oda kell tenni dacára annak, hogy a közömbösség, nemtörődömség és a kényelmesség némileg nehezítette a szervezést, mégis remélem, hogy Benci bátyánkra nem hoztunk szégyent mondta az énekes. A bálon a tánc és az ének hangulatában volt hagyományos kosárverseny, táncverseny, szívtánc és tombola, sok érdekes nyereménnyel. A talpalávalót a zenekar úgy húzta, hogy reggelig tartott a bensőséges, barátias közvetlen hangulat. Bár apadunk, a reménységet a színpadon táncoló ifjúság adja, akik megmutatták, hogy igazán azt lehet szeretni, amit ismerünk, ami a miénk. Ismét bebizonyosodott, hogy van igény kultúrára, szórakozásra, mulatságra. Az életben mindent megvásárolhatunk pénzzel, csak a múló időt nem. Ezért kell néha megállni a mai pénz-központú világban, néha ki kell kapcsolódni a mindennapi rutinból, adni, áldozni, együtt lenni és ünnepelni! Köszönet a helyi vezetésnek és magunknak, reménykedve, hogy a jövőben is Isten segítségével ugyanitt együtt leszünk: magunkért és egymásért! Barth a Ilo n a a néptánccsoport vezetője Mindazok figyelmébe, akiket érdekel a már hagyománnyá vált Vakációs Bibliahét Örömmel tudatjuk, hogy az idei Vakációs Bibliahét bemutató napja Marosvásárhely: március 1. A Vakációs Bibliahét egy ötnapos, evangelizációs program 5 13 éves gyerekek számára. A program keretében lelkipásztorok, vallástanárok, gyerekmunkások rendelkezésére bocsátunk egy részletesen kidolgozott munkakönyvet, melynek alapján könynyen és színesen foglalkozhatnak saját gyülekezetük, iskolájuk gyermekeivel. Az idei programot az alapítvány 15 munkatársa írta meg. A bemutató napon részletesen ismertetjük a Vakációs Bibliahét programját, énekeket, játékokat tanítunk, megbeszéljük a múlt év tapasztalatait. Minden csoportból legtöbb két személyt tudunk fogadni. Jelentkezni és érdeklődni lehet: Marosvásárhely: Demeter Irénnél, telefon: és !!! Kérjük csoportvezetőinket, a gyermekek szüleit, gyülekezeti tagokat, érdeklődőket, ha fontosnak tartják gyermekeink vallásoserkölcsi nevelését, adójuk erre fordítható 2%-ával támogassák munkánkat. Az alapítvány adatai, melyeket az adó 2%-áról rendelkező (formular 230) kérvény következő rubrikáiba kell beírni: Denumire entitate nonprofit: FUNDATIA K.O.E.N. - K.O.E.N. ALAPITVÁNY Cod de identificare fiscala al entitatii nonprofit: Cont bancar (IBAN): RO 87 BTRLO xx Előre is köszönjük a támogatásukat és sikert kívánunk jószándékuk valóra váltásához! Munkánkról bővebben is tájékozódhatnak honlapunkon: Mindenkit szeretettel várunk! 5

6 Be-kapcsolás az életünnepbe Zakatol a vonat... Táncforgatagban... Vetési Árpi torzít... Feri farsangol... Nagy átéléssel, kevés tehetséggel... Sorjázó kosarak... Segíts magadon és az Isten is megsegít?! (Folytatás az 1. oldalról) ságot nem találhatjuk meg máshol, csak a Bibliában! Sajnos ez az amerikai felfogás kezd elterjedni Európában is. Mi lesz így ezzel a világgal? Így akarjuk jobbá tenni?! Az emberek egy idő után el fogják felejteni Istent. Hiszen a mai hivők egy részének ez a felfogása, mi szükség van Istenre, ha egyszer mi is meg tudjuk oldani gondjainkat, mi vezetjük a 6 világot, mi fejlesztjük, nem Isten! Azoknak az embereknek, akiknek ez a véleményük nem tudok igazat adni. Az életünket mi irányítjuk, ez igaz. És, ezzel részben a világot is mi vezetjük. Ez is igaz! De, ha nem Isten vezet, akkor rossz fele irányítjuk az életünket, és így az egész világot rossz fele vezetjük. De ha kérjük Istent, hogy életünket jó útra terelje, akkor bizonyára máris tettünk egy lépést egy jobb világért. Gondolkozzunk el, melyik út a jobb? Az, amikor természetfeletti cso-dákra várunk és Szabó Dezsőnek, az Elsodort falu írójának volt igaza: szükség van a kovászemberekre. Azokra a lelkes, elkötelezett és elszánt atyafiakra, akik töretlen derűlátással bíznak abban, hogy a kicsiből is lehet nagyot dagasztani. Gróf Teleki Pál, Magyarország egykori tragikus sorsú miniszterelnöke, akit történelemírás és a politikai bírálat oly sokszor kompromittált már, fogalmazta meg azt a mondatot, mely a mindenkori magyarság jelmondata kellene legyen: merjünk nagyok lenni! Önkéntelenül is ilyen magasan ívelő gondolatok jutnak eszembe, amikor olyan kis örömgyűjtő hópelyhekre gondolok (Reményik S.), mint amilyen az első harcói kosaras bál volt az elmúlt szombaton. Kicsiny falu Harcó, létszámában eltörpül a környező nagy falvak környezetében, de lelkesedő emberek élnek benne, akikben nagy életkedv dübörög. Czirjék Öcsi, a közösség református gondnoka és a település önkormányzati képviselője kitalálta, kezdeményezte és hitt benne. Ehhez a kovászhoz került még mintegy huszonöt házaspár, egy alkalmi zenekar, néhány hangos elektronikus kütyű, s összejött az Első Harcói Kosaras Bál! Czirjék Öcsi és barátai egyetlen hét alatt szervezték meg, amolyan spontán kapkodással, de ennek dacára öröm volt látni, hogy este nyolc órára, hogy a meghívottak zöme románok és magyarok egyaránt szépen feldíszített kosarakkal benyitották a nemrég felújított kis kultúrotthon ajtaját. Innen tovább már Szilágyi Mihályból (billentyűk, vokál), Vetési Árpiból (gitár) és a kövesdi papból (gitár, ének) verbuvált alkalmi zenekar dolga volt kellő hangulatot teremteni. Összejött! a táncmulatság és az önfeledt derű hajnalig kitartott. Volt minden, ami egy jó táncmulatsághoz kell: élőzene, DJ, karaoke, tombola (a fődíj egy fácánkakas volt, amit ifjabb Keresztesi Csabi ejtett el a reggeli hajtóvadászaton ) és voltak nagy derültséget keltő spontánul megnyilvánuló tréfamesterek. Igen, igaza van a szentiváni Bartha Iluskának: kell az ünnep, a szín, a dal, a tánc, a felszabadult nevetés, ami nem ki-, hanem bekapcsol az életünnepbe. bzs úgy telik el az életünk, vagy amikor Isten segítségével egy jobb világot hozunk létre? A választás a miénk, ügyeljünk, ne tévesszen meg semmi!

7 Ismét működik a határon túli vállalkozások fejlesztését szolgáló intézmény Több mint féléves szünet után januártól újraindult a határon túli magyar vállalkozásokat segítő magyarországi támogatási rendszer. Az Új Kézfogás Közalapítvány (UKKA) tavaly márciusban bírósági határozattal megszűnt, a jogutódjául kijelölt, a magyar miniszterelnöki hivatal többségi tulajdonát képező Corvinus Támogatásközvetítő Zrt. szeptembertől részlegesen már átvette az UKKA feladatait, és folyósította a korábbi, sikeres pályázatok kifizetéseit, december 27-én pedig már megjelentek az új pályázati kiírások is. A márciustól szeptemberig tartó kényszerű szünet okozott ugyan némi fejtörést a vállalkozóknak, de végül csak egyetlen kifizetés késett, a támogatásokat ugyanis negyedévente lehet kérni, ezért aztán szeptember közepére már megnyugodtak a kedélyek mondta el Tankó Ágnes, a székelyudvarhelyi Novorg Alapítvány, az udvarhelyi vállalkozásfejlesztési központ vezetője. A változtatás csak a központi támogató szervezetet érintette, a pályázók ugyanazokhoz a vállalkozásfejlesztési központokhoz fordulhatnak, mint az UKKA kiírásai esetében, ezekből Ausztriát leszámítva a Magyarországgal határos államok magyarlakta vidékein 28 működik, ebből 14 Romániában. A támogatás stratégiája sem változott: a határon túli magyar kis- és középvállalatok piacra jutását, új munkahelyek teremtését, a meglévők megtartását, fenntartható üzleti fejlődését tűzte ki célul. A két fő támogatástípus a középés rövidlejáratú hitelek kamattámogatása, illetve az európai uniós vagy a nemzeti fejlesztési források megpályázásához szükséges önrész biztosítása. A kamattámogatás kizárólag egy évnél hosszabb futamidejű, maximum 100 millió forintos beruházási és fejlesztési hiteleknél, vagy a termelőeszközök pénzügyi lízingjénél igényelhető, a támogatás azonban öt éven túl nem terjedhet. Az idei évre szóló kiírás mindössze a pályázati típusok közötti százalékarányt határozza meg, kamattámogatásra 66,60 százalék, önrész biztosítására 35,33 százalék pályázható, a keretöszszeg azonban nem szerepel. Tizenkét éves működésünk alatt egyszer sem utasítottak el pályázati kérelmet pénzhiány miatt, és korábban sem szerepelt a kiírásban a megpályázható keretöszszeg mondta Tankó Ágnes. Míg 2005-ben 375 millió, 2006-ban már 678 millió forintot nyertek el a sikeresen pályázók, ez utóbbiból 42 pályázattal 59 millió forintot a Novorg gondozásában környékbeli vállalkozók. (forrás: Krónika) Márciusban indul a Vidékfejlesztési Program A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium hamarosan meghirdeti a Nemzeti Vidékfejlesztési Programot. A vidékfejlesztés az az ágazat, amely a legjelentősebb támogatást kaphatja a közösségi pénzalapokból: az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap, valamint az Európai Halászati Alap amelyeket a Vidékfejlesztési és Halászati Kifizetési Ügynökség kezel a Románia rendelkezésére álló közösségi alapok közel egyharmadát (több, mint több, mint nyolcmilliárd euró) öszszesíti. A Nemzeti Vidékfejlesztési Programban megfogalmazott intézkedéseken keresztül - pályázati úton - olyan beruházások támogathatók, amelyek a mezőgazdasági farmok, élelmiszeripari egységek korszerűsítését, agrár-környezetvédelmi munkálatokat, az erdőgazdálkodás fejlesztését és a vidéki infrastruktúra bővítését, rehabilitációját célozzák. A 2008-ban induló tizenhét intézkedés meghirdetési kalendáriuma a következő: Március 3-tól: A mezőgazdasági farmok támogatása; A mezőgazdasági és erdőgazdálkodási termékek hozzáadott értékének a növelése; 322 Falufejlesztése, a vidéki közszolgáltatások fejlesztése, a kulturális örökség értékesítése; 211 A hegyvidéki, hátrányos helyzetű területek támogatása; A hátrányos helyzetű területek (mások, mint hegyvidékiek) támogatása; Agrár-környezetvédelmi támogatások. Júniustól Mikró-vállalkozások támogatása; A turisztikai tevékenységek támogatása; Szakképzés; Mezőgazdasági szaktanácsadás; Termelői csoportok kialakítása; PPP kapcsolatok létrehozatala. Szeptember/októbertől: Fiatal mezőgazdászok támogatása; Az erdőgazdálkodás támogatása; A mezőgazdasági és erdőgazdálkodási tevékenységek fejlesztéséhez szükséges infrastruktúra javítása; A félig önfenntartó gazdaságok támogatása; A mezőgazdasági területek első erdősítése. (forrás: Nyugati Jelen) Május 25-én lehetnek a helyhatósági választások Egyetértés látszik körvonalazódni a parlamenti pártok között az önkormányzati választások időpontját illetően, miután az utóbbi napokban több alakulat jelezte: megfelelőnek tartja, hogy a megyék és települések vezetőit május 25-én válasszák meg. A múlt heti kormányülés után Călin Popescu-Tăriceanu miniszterelnök bejelentette: konzultációkra hívja a parlamenti pártok vezetőit, hogy egyeztessenek a helyhatósági választások időpontjáról. Ezt megelőzően a kormányfő leszögezte: fontos, hogy a választások dátuma ne a június 7. és 29. között zajló labdarúgó-európabajnokság időszakára essen. Emil Boc, a Demokrata-Liberális Párt elnöke szerint május 25-e és június 8-a a legalkalmasabb időpontok a választások első és második fordulójának lebonyolítására. Az ellenzéki politikus a hétvégén sürgette a kormányt, hogy azonnal tűzze ki a szavazás időpontját, hogy egyértelmű legyen: nem zajlanak háttéralkuk az önkormányzati választások elhalasztásáról. A Cotidianul című napilap nemrég azt állította, hogy a szociáldemokraták titokban arról tárgyalnak a miniszterelnökkel, hogy a helyhatósági választásokat az idei év végén esedékes parlamenti választásokkal egy időben tartsák. Tăriceanu cáfolta a lap értesüléseit. A május 25-i és a június 8-i időpont az RMDSZ-nek is megfelel, nyilatkozta szombaton Borbély László, a szövetség ügyvezető alelnöke. Borbély emlékeztetett arra, hogy a kormánynak február 20-áig ki kell tűznie a helyhatósági választások időpontját, hiszen a törvény értelmében ezt legalább 90 nappal a szavazás előtt kell megtenni. A konzervatívok és a Nagy-Románia Párt szintén jelezte: egyetértenek az önkormányzati választások május 25-i lebonyolításával. (forrás: Krónika) Szigorítanák a sertéstartást A sertéstenyésztést szabályozó kormányhatározat-tervezet szigorú előírásokat tartalmaz mind a kistermelők, mind a nagytermelők számára az élő sertés és a disznóhús értékesítésével kapcsolatosan. Az új jogszabály szerint a háztájiban nevelt disznót csak az illető településen lehet eladni, de a vágott disznó, vagy belőle készült termékek értékesítése még az illető településen is tilos. A szabályt megszegő gazdák 5000 új lejtől 10 ezer lejig terjedő büntetésre számíthatnak, azokat a vágóhidakat pedig, melyek kistermelőktől vesznek át vágósertést, ugyanekkora összeggel bírságolják, emellett a teljes frisshús-készletüket is elkobozzák. Ráadásul amennyiben hat hónapon belül kétszer megismétlődik a kihágás, 3 6 hónapra bevonják a vágóhíd működési engedélyét. Ugyanezek az előírások érvényesek a húsfeldolgozó üzemekre is. A disznókat ezentúl tilos szabadon engedni, nem mehetnek ki legelőre sem. Állatvásárba is csak akkor lehet elszállítani, ha a zónában nincs sertéspestisveszély. A készülő jogszabály szerint ugyanakkor a magángazdaságból származó disznót csak egy másik magángazda vásárolhatja meg, a jószág ipari sertésneveldékbe nem vihető be. A nem csak családi használatra, hanem kereskedelmi céllal több sertést nevelni óhajtó magángazdák társulhatnak, és pályázati úton kis disznóhizlaldát hozhatnak létre. A magánfogyasztásra hizlalt disznók esetén is be kell tartani azokat az állategészségügyi szabályokat, amelyek előírják például az egy disznóra jutó terület nagyságát. Ugyanakkor a disznóólnak jelentős távolságra kell lennie a szomszéd gazdaságtól, a távolság mértékét azonban a tervezet nem pontosítja. (forrás: Krónika) 7

Iskola a hit és a tudomány szolgálatában Tizenöt évvel ezelõtt indult újra Gyõrött az evangélikus oktatás

Iskola a hit és a tudomány szolgálatában Tizenöt évvel ezelõtt indult újra Gyõrött az evangélikus oktatás evangélikus hetilap 72. évfolyam, 16. szám 2007. április 22. Húsvét ünnepe után 2. vasárnap (Misericordia Domini) Ára: 180 Ft Arról beszélgettek, hogy miként lehetne csökkenteni a felbomló házasságok számát.

Részletesebben

f Szépirodalmi összeállítás 6 7. oldal Felszentelték az új békéscsabai oltárképet Szeverényi Mihály: Elvégeztetett

f Szépirodalmi összeállítás 6 7. oldal Felszentelték az új békéscsabai oltárképet Szeverényi Mihály: Elvégeztetett evangélikus hetilap 71. évfolyam, 25. szám 2006. június 18. Szentháromság ünnepe után 1. vasárnap Ára: 165 Ft Az eklézsia humorgyûjteményét gazdagította volna, hogyha a nyomtatott szöveg szerint hangzik

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december A betlehemi jászolnál nem állt egy teológus sem, egyetlen pap sem. Mégis minden teológia kezdete a csodák

Részletesebben

...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor.

...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor. 2013. Szeptember...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor. 1,10 ÖSSZHANG A Rákoscsabai Református Egyházközség

Részletesebben

Áldott húsvéti ünnepeket!

Áldott húsvéti ünnepeket! Ára: 1 hrivnya Áprilistól újra Tv-mûsor március 24 30. Részletek a 13. oldalon megnyerheti számítógépünket. 2. oldal Támad az infláció 4. oldal Megemlékezés Badalóban 5. oldal Aggódva ünnepeltünk 6. oldal

Részletesebben

Ideje van az örömnek. 2011. február XVIII. évf. 2. szám. Gyülekezeti tájékoztató

Ideje van az örömnek. 2011. február XVIII. évf. 2. szám. Gyülekezeti tájékoztató 1 Gyülekezeti tájékoztató 2011. február XVIII. évf. 2. szám Ideje van az örömnek Örülök szoktuk mondani akkor, amikor jó hírt hallunk, amikor kedves ismerőssel találkozunk, vagy amikor sikerült elérni

Részletesebben

országos versenye Izsákon

országos versenye Izsákon XXIX. Izsáki Sárfehér Napok VIII. Négyesfogathajtó Európa-bajnokság Szeptember 26-27-28-29. Önkormányzati lap Megjelenik havonta XXIII. évfolyam 6. szám Ismét majálisoztunk Az Izsáki Tészta Majálist várni,

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december Kőlap XII. évf. 2. sz., 2010 december A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja Kiadja:

Részletesebben

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL 2011., VII. évfolyam, 2. szám DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL HITELES MÁSOLATA Mennyei Atyánk! Te, aki Fiadat, Jézus Krisztust üdvözítő szenvedésében megdicsőítetted, és ő a halálból való feltámadása által

Részletesebben

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2010. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele 2. Gorove László és Kriszta tanítása Álmom volt, hogy mi itt a csarnokban egymás felé kezdtünk fordulni és egymástól bocsánatot

Részletesebben

az a tapasztalat van, hogy Jézus megnyugvást

az a tapasztalat van, hogy Jézus megnyugvást evangélikus hetilap 71. évfolyam, 34 35. szám 2005. augusztus 20 27. Szentháromság ünnepe után 10 11. vasárnap Ára: 330 Ft Az ünnep kettõs karaktere nemzeti és vallási olyan dilemmákat is felvet, amelyekkel

Részletesebben

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2012. III. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele 50 éve kezdődött a II. Vatikáni Zsinat A II. Vatikáni Zsinat nyitó lépést tett afelé, hogy Jézust és Egyházát minél jobban

Részletesebben

Pál apostol első levele a korintusiakhoz. A szeretet himnusza

Pál apostol első levele a korintusiakhoz. A szeretet himnusza Ártatlannak maradni! Müller Péter Sziámi Jónak lenni jó. De hol van a határ jó és kevésbé jó között? 4. oldal Hordoznom kell azt a gyertyát Dévai Nagy Kamilla a múltról, jelenről, szeretetről, a küldetéséről

Részletesebben

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2014. ÁPRILIS JÚNIUS XIV. ÉVFOLYAM, 2.

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2014. ÁPRILIS JÚNIUS XIV. ÉVFOLYAM, 2. BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2014. ÁPRILIS JÚNIUS XIV. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Fiatalok ünnepi konfirmációja (2014. június 22. vasárnap) Egyházközségünk

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám Lekonfirmáltunk! Vártuk az ősembert...! Az egyháztag fogadalma 101 éves lettem

Részletesebben

TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 ÓVODA, ISKOLA 5 FALUTÖRTÉNET 6 MEZŐGAZDASÁG, ÁLLATTENYÉSZTÉS 7 KULTURÁLIS KALAUZ 8 EGYHÁZI ÉLET 10 EGÉSZSÉGÜGY, ÉLETMÓD 13

TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 ÓVODA, ISKOLA 5 FALUTÖRTÉNET 6 MEZŐGAZDASÁG, ÁLLATTENYÉSZTÉS 7 KULTURÁLIS KALAUZ 8 EGYHÁZI ÉLET 10 EGÉSZSÉGÜGY, ÉLETMÓD 13 TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 ÓVODA, ISKOLA 5 FALUTÖRTÉNET 6 MEZŐGAZDASÁG, ÁLLATTENYÉSZTÉS 7 KULTURÁLIS KALAUZ 8 EGYHÁZI ÉLET 10 EGÉSZSÉGÜGY, ÉLETMÓD 13 TESTVÉRTELEPÜLÉS 14 CIVIL FÓRUM 15 A székelypálfalvi katolikus

Részletesebben

enni vagy nem enni ez itt a kérdés?.

enni vagy nem enni ez itt a kérdés?. MINDENRE VAN ERŐM A KRISZTUSBAN MAROS-MEZŐSÉGI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE enni vagy nem enni ez itt a kérdés?. Napjainkban ritkán hallunk református körökben arról, hogy egyháztagjaink böjtölnének. Mégis,

Részletesebben

...összegyűjti őket, mint a kévét a szérűre.

...összegyűjti őket, mint a kévét a szérűre. ...összegyűjti őket, mint a kévét a szérűre. Kéve (Mik 4,12) Székely-Mezőség-i református gyülekezetek hetilapja 4. évfolyam 10. szám (124.) 2008. március 9. A nő: tetőtől talpig élet Boldog nőnapot! Egy

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok Sárospataki Református Lapok LXIV. évf. 2. szám 2011. június A tiszáninneni reformátusok lapja A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben

Részletesebben

A nagy könyv. KÖZÉLETI LAP XVIII. évfolyam 2. szám 2007. március 1. Az ember két természete Legalitás és moralitás közt HAVI GONDOLAT

A nagy könyv. KÖZÉLETI LAP XVIII. évfolyam 2. szám 2007. március 1. Az ember két természete Legalitás és moralitás közt HAVI GONDOLAT 2007. március 1. 1. oldal Alapítva 1990-ben. kiskundorozsma.hu/dorozsmainaplo KÖZÉLETI LAP XVIII. évfolyam 2. szám 2007. március 1. Az ember két természete Legalitás és moralitás közt A cikksorozat első

Részletesebben

XI. évfolyam 3. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2009. december 14.

XI. évfolyam 3. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2009. december 14. XI. évfolyam 3. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2009. december 14. Kedves Olvasó! Te pedig, efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok Sárospataki Református SRL Lapok A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja LVII. évf. 1. szám 2004. április A tartalomból: Egyházmegyéink, gyülekezeteink, intézményeink életéből Misszió - kántorképző

Részletesebben

Péter hitével, Pál szívével

Péter hitével, Pál szívével Péter hitével, Pál szívével XVI. Benedek pápa rendelkezése szerint a katolikus egyházban 2013. a Hit Éve. Ebben az évben különös hangsúlyt kap a búcsúnk ünnepe, hiszen gyönyörű templomunk a két főapostol,

Részletesebben

Együtt, egységben a Bibliával Ünnepi istentisztelettel vette kezdetét az ökumenikus imahét és a Biblia éve

Együtt, egységben a Bibliával Ünnepi istentisztelettel vette kezdetét az ökumenikus imahét és a Biblia éve evangélikus hetilap 73. évfolyam, 4. szám 2008. január 27. Hatvanad vasárnap Ára: 199 Ft Luthert idézõ, mondhatnánk, veretes»lutheri«érveléssel találkozunk, s [a szerzõ] úgy véli, hogy az egyházra inkább

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./4. szám Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Péld 17,17 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog!

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog! Szeretet 2014. FEBRUÁR 2. sz. A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog! A szövetség elnökének igehirdetése január 11-én, a Hargita

Részletesebben

2007. január 20. Ára: 80 Ft

2007. január 20. Ára: 80 Ft Hirdessen az Izsáki Hírekben és az Izsáki Televízióban XVII. évfolyam 1. szám Pince- és újborszentelõ Agárdyn 2007. január 20. Ára: 80 Ft Nappali középiskola Izsákon December 27-én hagyományteremtõ ünnepségre

Részletesebben

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M 8. évfolyam 1. szám 2012. Húsvét A Budapesti Svábhegyi Református Egyházközség lapja

Részletesebben

2005 KARÁCSONYÁRA A külföldön élő r. k. magyarok püspökének 18. körlevele a hívekhez

2005 KARÁCSONYÁRA A külföldön élő r. k. magyarok püspökének 18. körlevele a hívekhez POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVII. évf. 12. szám (37. Jg. Nr. 12) Az európai magyar katolikusok lapja 2005. december BÁTRAN ÉS LELKESEN XVI. Benedek pápa biztató szavai az osztrák püspökökhöz A Szentatya

Részletesebben

Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodik örökkön örökké.

Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodik örökkön örökké. www.fasor.hu Újfolyam 47. szám A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2011. március Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük,

Részletesebben