...összegyűjti őket, mint a kévét a szérűre.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "...összegyűjti őket, mint a kévét a szérűre."

Átírás

1 ...összegyűjti őket, mint a kévét a szérűre. Kéve (Mik 4,12) Székely-Mezőség-i református gyülekezetek hetilapja 4. évfolyam 6. szám (120.) február 10. Brassai Zsombor Kiböjtölni nagyobb örömöt Én szeretek enni. Hangsúlyozom: enni! Reggelizni, ebédelni, vacsorázni, falatozni, kóstolni, ízlelni, élvezni a fűszerharmóniákat, terített asztalhoz ülni és vászonszalvétát teríteni az ölömbe De, nem szeretek kajálni, és undor fog el saját magamtól, amikor valamiféle belső nyugtalanság következtében zabálni kényszeredek. Nassolni is szeretek, keleti és déli ízeket élvezni. Szeretem a friss kenyeret, és magas üvegpohárból inni hideg, zsíros tejet. Imádom a szárított és enyhén füstölt juhhúst, a bélbe töltött juhtúrót, a naszoji érlelt sajtot és a kibédi édes vöröshagyma zamatát. Szeretek tömör tölgyfaasztalról vacsorázni, ezüst villával és késsel áhítattal szelni a húst, vagy a füstölt májas hurkát. Én szeretek inni. Lassú kortyokban élvezni a száraz és testes vörösbort, hátradőlve átélni a tokaji aszút, és a méltóságteljes szivarok füstgomolyát. Szeretem a borospalackokat csillogó szemhártyámon át látni. Szeretem a szőlő erjedésében megmámorosodott szó ízét. De, nem szeretek piálni, pálinkázni, sörözni, decizni és tompulni. Szeretek formás, cizellálatlan, de karcsú, különféle talpas üvegpoharakból inni. Szeretem dióval és almával újrahangolni a következő kortyok zamatát. Azután ezt mondta Isten: Nektek adok az egész föld színén minden maghozó növényt, és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van: mindez legyen a ti eledeletek. (1Móz 1,29) Köszönöm, Atyám! Aztán, szeretek böjtölni. Hallgatni. Várni. Szeretni. Látni. Szeretem a vizet, a fű illatát, a tűz parazsát, a csillagok égboltját, a levegőt, a susogást, a mohát, a kalász táncát, a bőrtalpú léptek koppanását az elnéptelenedett éjszakai sikátorban, az erjedt narancs illatát, a fa törzsét, az érintést, a partra Brassai Eszter Sok ember saját vallást akar Az USA-ban egy felmérés alapján bebizonyították: az amerikaiak már nem ismerik a Bibliát. A szószékekről ma mindenfélét hirdetnek: különféle istennők tiszteletét, New-Age ( új kor ) tanokat, a homoszexualitás iránti toleranciát, különböző világvallások tanait, stb. Ez a bizonyos New-Age tan egyre többet hallat magáról. De, miről is szól ez? Nos, ez egy amolyan hogyan tegyük jobbá ezt az elromlott világot? eszme. Az amerikaiak 40%-a hívőnek vallja magát, ám ezek 20%-a hisz a reinkarnációban, 26%-a az asztrológiában, és Domahidi Béla (süllye dj oda) süllyedj oda hol semmi sem rokon a felfoghatókkal ha éget a kín szorítsd magadhoz fogadd be kérjed teremtess újra hogy megértsd hogy már formáltatásodkor bocsánatot kérj terülő hullám gyöngéd loccsanását, a csúcsok tisztaságát, a törpefenyők dacát. Szeretem mindezt kiböjtölni Nagyobb örömöt adsz szívembe azokénál, akiknek bőven van búzájuk és boruk. Békében fekszem le, és el is alszom, mert csak te adod meg, Uram, hogy biztonságban élhessek! (Zsoltárok 4,8-9) Segíts magadon és az Isten is megsegít?! 16%-uk már járt jósnál. Ráadásul a hívők kedvenc igéje a következő: Segíts magadon, és az Isten is megsegít! De, hisz ez a mondat nincs is a Bibliában! Ebből arra következtethetünk, hogy az amerikai hívők többsége bibliai analfabéta. Talán ez is az oka annak, hogy a válások gyakoribbak a keresztények, mint a hitetlenek között. A kutatók két okra vezetik vissza: a bibliai alapokat már nem tanítják, és a tévtanításoktól nem óvnak eléggé. Térjünk észhez! az örök igaz- (Folytatás a 6. oldalon)

2 Vasárnap Az Úr, a mi Istenünk egy(etlen) Úr hangzik az ősi hitvallás. Ő nemcsak a mi teremtőnk, hanem megváltónk is egyszülött Fia által, akiben egyedül van nekünk békességünk az Atyával. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség tanítja Pál apostol (Ef. 4,5). Krisztusban, hozzátartozásunk feltétele mellett adva van tehát az igazi egység. Már most, s majd egykor odafenn Ezért nem lehet fontosabb számunkra, mint az, hogy Benne keressük először, mindenekelőtt az Isten országát, Neki engedelmeskedünk, Őt követjük. Ez azt jelenti: mindenek fölébe felöltözzük az ő szeretetét. (Kol. 3, 11) Hétfő Az Isten szerinti élet, Krisztus követése nem magától adódó életforma. Kövess engem, szól Jézus a mindenkori tanítványokhoz. A Lélek szavára engedve (mert minden kegyelemből van!) igent mondhatok, vagy dacolva Isten megtartó akaratával visszautasíthatom a hívó szót. Élesre megy a döntés a Krisztus szenvedéstörténetében: a kettő közül melyiket akarjátok, hogy elbocsássam néktek? (Mt. 27, 21). Kinek a - benned való - életére szavazol: Krisztust vagy Barabást akarod? Csupa ellentmondás életünkben nem könnyű helyesen választani. Még hitben járva is annyi meghasonlás támadhat bennünk, m é g isc sak 2 fáradtan letettem és megálltam magára nem hagyhatom mégiscsak a múltam aztán csak álltam egyre csak álltam gyűlöltem szántam mégiscsak a múltam mint aki vár valakit mint aki nem vár senkit BZs közöttünk. Krisztusban a békesség álláspontjára jutnak az ellentétek: ő eggyé tette a két nemzetséget (Ef. 2,14) Kedd Mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek, írja a János apostol első levelének 5. részében. A Szentháromság mélységes titkát sejtetik meg velünk ezek a szavak. E felfoghatatlan misztérium mögött ott van Isten valóságosan végtelen és végtelenül valóságos szeretete, mely testet is öltött (tényszerű igazsággá lett) Jézus Krisztusban. Kiváltképpen az ő áldozatában és húsvéti győzelmében. És megostorozván megölik őt az embernek Fiát -, de harmadnapra feltámad. Élő Urunk által van értelme a jól ismert tanításnak is: megmarad a hit, remény, szeretet, e három. Ezek között pedig legnagyobb a szeretet. (I. Kor. 13, 13) Szerda Az Ezékiel próféta látomásában megjelenő négy lelkes állat, vagy a Jelenések könyvében a négy égtáj felől álló négy angyal Isten dicsőségét, totális hatalmát jelképezik. Isten fensége mindent betölt, ítélete elől senki el nem rejtőzhet, de szeretete is kihat a nagy mindenségre. Ennek ismeretében beszél Pál apostol Isten szeretetének négy dimenziójáról: hosszúságáról, szélességéről, mélységéről és magasságáról. Ez a ránk mérhetetlen gazdagsággal kiáradó, minket megmentő isteni szeretet egymáshoz való odafordulásra, szívességre, jóságra, segítőkészségre inspirál. Lásd a négy barát példáját, akik gutaütött társukat Jézus elé viszik meggyógyulni, megszabadulni. (Mk. 2. rész) Csütörtök Hagyományos felfogásunk szerint az ötös szám kiegészítésre szoruló mennyiség. Haszonelvű világunk fő törekvése is az, hogy ötből tízet csináljon, a hasznot minimum megduplázza. A tálentumok példázata a lelki profitról beszél a gazdasági élet fogalmai segítségével. Isten bőkezűen bízott ránk lelki ajándékokat, hogy azokat kamatoztassuk: egymás hite által épüljünk, a kegyelem megsokasodjék közöttünk, szeretetben megalapozódjunk. Vajon kishitű önzésünkben nem feledkezünk-e el arról, hogy küldetésünk, missziónk van ezen a világon (mondhatjuk: az öt kontinens széléig)? Szolgálunk-e egymás javára, Isten dicsőségére? A jutalom biztosan nem marad el: menj be a te Uradnak örömébe. (Mt. 25, 21) Péntek A hat napi munkálkodás és az azt követő nyugalom az ószövetség alapvető előírása volt. Ebben a törvényben tehát világosan szó van a Domahidi Béla munka parancsáról. (A bűneset történetében az orca verítékével szerzett kenyér az ítélet egyik pontja. Nem a munka maga, hanem annak fáradalma.) A Példabeszédek könyve keményen ostorozza a rest ember semmittevő magatartását. Hanem inkább munkálkodjék, cselekedvén az ő kezeivel azt, ami jó, hogy legyen mit adnia a szűkölködőnek. - olvassuk az újszövetségben is. ( Ef. 4, 28) Hisszük: munkánk, minden igyekezetünk Isten gondviselő hatalma alatt áll. Tőle van az áldás. Szombat A Szentírásban a hetes szám általában az Isten teremtő munkájában, üdvözítő terve végrehajtásában megmutatkozó teljességre utal. Nemcsak a teremtéstörténettel kapcsolatos tanításokban olvasunk róla, de felbukkan pl. a József álmában, a prófétáknál Az újszövetség - mely a Krisztusban való beteljesülésről szól kevésbé használja (kivétel a Jelenések könyve). A Máté evangéliumának 13. részében Krisztus Urunk hét példázatát találjuk, valamennyi Isten országáról szól. Életünket úgy kell betöltse Isten kegyelme (minden napon), hogy elérkezzünk majd kegyelme, szeretete kibontakozásának teljességéig. Mikor ő lesz minden mindenekben. (I. Kor. 15, 28) Halottaink Marosszentkirályon 84 éves korában elhunyt Baki Juliánna testvérünk január 31-én temettük. Harcón 82 éves korában elhunyt Maki sz. Keresztesi Gizella testvérünk február 6.-án temettük. Megemlékezés Csittszentivánon emlékeztek Tróznai Károlyra édesanyja, testvére, felesége, gyermekei, apósa, anyósa, aki 55 évesen hat hete hirtelenül távozott az élők sorából. Csittszentivánon emlékeztek Bartus Pálra, aki 20 éve hunyt el. Emlékét őrzi felesége, két leánya és családjaik.

3 Az amerikaiak többsége bibliás vezetőt akar (New York) - A legújabb közvéleménykutatási felmérések szerint az amerikaiak többsége bibliai értékrend szerinti vezetőt akar. A felmérés szerint 10 amerikaiból 6 olyan személyre szavaz, aki az elnökjelöltek között nyilvánosan is vállalja, hogy a Biblia csodálatos vezető személyiségei közül kit tart példaképének és aki a Bibliát iránymutató könyvnek fogja fel a magánélet és a közéleti számára egyaránt. Ez mutatják az országos Zogby Poll felmérések. A megkérdezetteknek 78 %-a (a nők 86 %- a, a férfiak 68 %-a) kifejezetten pozitívan értékeli, ha az elnökjelölt idézi a Bibliát politikai pozíciójának alátámasztására. A legtöbb amerikai a szolgáló vezető típusát preferálja, azokat, akik kiváltságnak tartják, hogy másoknak szolgálhatnak Isten előtti felelősséggel. A év közötti korosztálynak a 84 %-a szerint arra adja a szavazatát, aki a leginkább megfelel a szolgáló vezető ideájának. Ez az arány az éves korosztályban 62 %. (forrás: Hatvan éve halt meg Gandhi, Jézus nagy tisztelője (Új-Delhi) - "Amit igazán szeretnék elérni, az az, hogy Istent szemtől-szemben láttassam" - írta az erőszakmentesség indiai prófétája élete céljáról. Mohandas `Mahatma` Karamcsand Gandhi ( ) sokszori reménytelenségben, a faji megkülönböztetés, az erőszak idején mindig Istent tartotta élete értelmének. Számára Isten kézzelfogható valóság volt: az igazság és a szeretet, minden etika és titok forrása, aki emberszerető, de ítéletében is türelmes. Nyugtalan időszakokban Isten jelenléte tudatában nézett szembe élete fenyegetettségével, harcolt a nagy menetben India függetlenségéért az angolokkal szemben, amit végül is elért. És már előre imádkozott gyilkosáért. A satyagraha, a passzív ellenállás forradalmáraként többször volt börtönben. A keresztyénséget először úgy tekintette, mint a fehérek vallását, amivel elnyomó, rasszista rendszerüket igazolták. Később a Hegyi Beszédet megismerve kezdte kissé másként nézni a keresztyénséget, s kritikával fordult a fehérek vallási gyakorlatához. Az evangéliummal való találkozás mélyítette el a hindu Gandhiban az erőszak nélküliség gondolatát. Nem egyszer mondta: a Hegyi Beszéd értelmében én is keresztyén vagyok. Az a "szeretet, amit Jézus tanított és gyakorolt, nem volt pusztán személyes erény, hanem lényege szerint szociális és közösségi tett volt" - írta. Szerinte az áldozathozatalnak is mint minden szenvedésnek szabadító ereje és minősége van, így Jézus keresztjének is. A kereszthordozás másfajta emberi közösséget formál - tanította. (forrás: Bankkártyás perselypénz (Augsburg) - Az augsburgi St. Anna Templomban bevezették a régi perselypénzgyűjtő láda mellett az elektromos perselyezést. A templom kereszthajójában elhelyezett terminálon elektromos bankkártyával is lehet adakozni, ugyanígy mód van az internetes adakozásra is. A bevezetés óta eltelt közel egy hónap alatt a templomlátogatók eurót adakoztak ilyen módon a templom javára. A hagyományos adománygyűjtő perselyekben ezzel szemben összesen 485 euró gyűlt össze. (forrás: "Először magadban kell létrehozni a változást, amit a világtól követelsz." Szerdán, 2008 február 13.-án, Székelykövesden a Gyülekezeti Házban, délután 6 órai kezdettel, szélessávú formátumban levetítjük a nyolc Oszkár Díjat nyert, 1982-ben készített GANDHI című mozifilmet. India nagy spirituális vezetőjéről és függetlenségi harcosáról szóló három órás életrajzi filmet Richard Attenborough rendezte. Szeretettel várjuk a mozi kedvelő érdeklődőket (más településekről is)! Bo d ó Elő d Barna Szavak mögül KI A FEJET A HOMOKBÓL Állítunk és tagadunk. Azt mondják, a posztmodern kor az egyén szabadsága felé tolódik. És minden igaz, vagyis semmi sem. Nincsenek, és nem is kellenek közös nagy értékek, elvek, célok. A közösség, a közösködés éppen annyira értelmetlen, mint a vallás, az erkölcs, a tudomány. Hisz semmi sem lehet kötelező érvényű. Az a fontos, hogy az egyén az állításaival minél több hívet szerezzen magának. És akkor az lesz az új elv, új tartalom, egyénenként. A vitára, és a véleménynyilvánítás szabadságára épül minden. Csak nehéz megérteni, hogy a vélemények miért maradnak sérthetetlenek, mert hát nincsen semmi sem, ami biztos, mégis mindenki igaza örökérvényű. Mondom, az a lényeg, hogy kinek jobb a maggyőző képessége. Kinek hisznek el több mindent. Van rá tippje az embernek, s ha lottózni lehetne ezzel a tippel, mindenképpen busás összeg ütné a markunkat. Valahogy annak hiszünk, akivel egyet értünk. Júj, micsoda nagy igazság! Szóval, annak hiszünk, akinek a gondolatai számunkra a legnagyobb kényelmet jelentik, az alázatés felelősségmentes állapotot, amelyben lehetőség sincsen szembenézni saját magunkkal. Mondanám, hogy milyen ijesztő ez a kép, az önző emberek világa. De mindig is tudtuk, hogy az igazságot nem a többség határozza meg, és hogy van-e igazság, főként, hogy mi is az, azt meg végképpen nem az egyéni érdekek és vágyak döntik el. El lehet hinni egy felsőbb hatalom létében vagy lehet minden felelősséget az ember vállára aggatni. Állíthatjuk, hogy csak az egyik jó, és tagadhatjuk, hogy a másik létezik. Ha valamit példa igazol, az elég kell legyen a létezésére. És a hitelesség mindkettőt igazolja. A gondolat, a lélek, a szó, a végrehajtott cselekedetek szinkronja hitelességet mutat. Ha valaki önző akar lenni, és úgy is él, vagy ha alázatos és olyan is az élete, mutat valamit másoknak. Életformát, értékeket. És azt mondják, hogy ez a posztmodern világ szabadsága, hogy mindenki olyan lehet, amilyen lenni szeretne. Nekem csak azt nehéz megérteni, hogy miért igyekszik az ember a szabadságot életmilyenségre és minőségre degradálni? 3

4 Id. Balogh Károly (nyugalmazott református lelkész) Dinának, a Jákob lányának története Jákób elindult Mezopotámiából haza felé. Hogy találkozzon apjával Izsákkal és kibéküljön testvérével Ézsauval. Az út hosszú volt, sok minden történt, de szerencsésen megérkezett Szukhótba, ahol időzött egy ideig s aztán folytatta útját Sikhembe (Sálembe). Itt többet időzött,mert felépített egy oltárt az Ábrahám emlékére. (Az Ábrahám egykori oltára, már nem volt megtalálható.) Nem írja a Szentírás, hogy mennyi időt töltött Jákób e két helyen,de ha számítgatni kezdjük úgy találjuk, hogy k.b. 10 esztendő telt el a két helyen. Ez alatt az idő alatt szép leánnyá cseperedett fel Dina, a Leától való kislány. Ez a szép leány, k.b.l6 évesen elindult meglátogatni a környék szomszédos leányait, bizonyára a barátkozás céljáért. A barátság útja azonban az ellenségeskedés útja lett. Ugyanis Sikhem város uralkodójának Hámornak volt egy fia,aki meglátva a szép leányt Dinát, gondolt egy gonoszat s a leányt elrabolta. Bizony velünk is megtörténik, hogy békésnek induló utjainkat a gonosz tönkreteszi, feldúlja. Jó azért vigyázni magunkra, mert igaz a Predikátor könyve,amikor igy tanit: aki elindult ne úgy gondolkozzék, mint, aki megérkezett Sikhemi leányrablás sokszor megtörtént a történelem folyamán. Állítólag a Nimród fiai is, Hunor és Magyar, így szereztek feleséget maguknak. Sajnos ma is látunk ilyen példákat. Hámor a Sikhem apja nem dicsérte meg fiát leányrabló tettéért, mert mint idős ember meggondolta annak minden következményét s fiával együtt elindult jóvátenni a történteket. A fiatalok sokszor elhamarkodottan döntenek. Az idősek azonban, mint Hámor is (akinek a lúg megégette már a nyakát) jobban meggondolják a dolgok következményeit. Hámor,és Fia Sikhem elindultak Jákóbhoz leánykérőbe, bocsánatkérésre. Jákób egyedül volt otthon mikor a szörnyű hírt meghallotta. Tehát gondolkodott mitévő legyen. Ezekben a pillanatokban jöttek haza a fiai,akik a hír hallatán nagyon felháborodtak. Hámor látván a felháborodást, meggondolta a dolgokat még egyszer s tett egy enyhítő javaslatot, mégpedig azt, hogy a két nép, a Jákóbé és 4 a sajátja egyesüljenek. Házasodjanak össze segítség egymást. Izrael ügyes, dolgos népére szüksége lett volna Hámornak a sokszor tétlenkedő Hiveusok között. Jákób fiai csak úgy fogadták el Hámor enyhítő javaslatát, ha fia Sikhem, és népe a Hiveusok izraeliták lesznek, (áttérnek hozzuk, vállalva a körülmetélést is.) Az áttérés, beolvadás gondolatával ma is sokan foglalkoznak. Jákób fiai azt mondták, hogy nem adhatják Dinát pogány emberhez. Ugye milyen ismerős gondolat, szokás Pl. imahéten predikálnak egymás templomában a lelkészek, de egy esketés alkalmával reverzálist kérnek, vagy éppen vallási áttérést követelnek. Vajon megéri a világ, hogy ez ne így legyen s az ökumené ne csak szólam hanem valóság legyen? Hámor és Fia beleegyeztek a Jákóbék ajánlatába. Egy adott pillanatban megtörtént az áttérés (a körülmetélés) A körülmetélés gyermekkorban nem csinál különösebb problémát. Felnőttkorban azonban nem olyan egyszerű. Hámor is, fia Sikhem és Sikhem város férfii betegek, lázasok lettek. És ekkor jelentkezett a gonosz. Jákób fiai e beteg, védekezni nem tudó embereket orvul megtámadták és legyilkolták. A várost pedig kirabolták. Hát bizony ez aljas dolog volt. A környező népek felháborodtak,fenyegették Jákóbot és fiait. Körülvette őket a veszedelem. Hiába a bűn büntetés nélkül nem marad. Jákób, mint sokat látott és tapasztalt ember tudta mi következik. Másrészt szégyellte, hogy az Istentől kiválasztott nép ilyen hírbe keveredett. Felkerekedett hát s tovább vándorolt Sikhemből (Sálemből). A békesség városában nem volt békessége Jákóbnak és népének. Lépjünk Jákób nyomába olyan viszonylatban, hogy szégyelljük magunkat, ha Isten népét, (református egyházunkat) szégyen folt éri. Őseink ez ellen küzdöttek mikor az egyház fegyelmet gyakorolták. A szentiváni írásokban olvastam, hogy aki nyilvánosan káromolta Istent, 3 pénzt fizetett az egyház pénztárába a gondnok kezeihez. Hová lett ma az egyházfegyelem? Nem igen gyakoroljuk, pedig Kálvin azt tanítja, hogy az igaz egyház ismertető jele a keresztyén egyházi fegyelem és a sákrámentumok helyes kiszolgálása. Akkor leszünk igaz egyházzá, ha fegyelmünk megszilárdul. Jákób fiainak hamis és kegyetlen bosszúállása juttassa eszünkbe, hogy Sítúra!!! Lassan vége a télnek, de még nem használtad ki a havat? Szeretsz sízni, de idén még nem volt hól kipróbáld? Akkor ez neked szól! A Pro Pambus Ifjúsági Egyesület egynapos sítúrát szervez mezőpanitiaknak február 16-án, szombaton a Havas Bucsinra. Utazás közös busszal, lesiklás saját síléccel, de szerintem a barátok is kölcsönadják az övékét :) Hozdd a barátodat is, vár a felvonós sípálya, ott a helyetek! Jelentkezni és érdeklődni az alábbi telefonszámokon lehet: Végh Sándor: és , óra között Bodó Előd: , óra között. a bosszúállás nemtelen és oktalan dolog. Csak a hitetlenek állnak boszszút, mert a hivők tudják az Úr szavát. Magatokért bosszút ne álljatok, enyém a bosszúállás én megfizetek ezt mondja az Úr Végül tanuljuk meg ebből a történetből, hogy az Isten által adott női szépséget becsüljük meg. Nem szabad erőszakosan leszakítani, miként Sikhem tette, hanem Isten parancsa szerinti tiszta házassággal kell azt magunkévá tenni, magunk, szüleink és a gyülekezet örömére. A most divatba jött élettársi viszonyt ( ún. barátságot, korszellem szüleményt) szentelje meg Isten Igéje, a gyülekezet imája s a fiatalok őszinte fogadalma. Máskülönben a Hámor népének, a Hiveusok népének sorsára jutnak a házasságok. Isten kegyelme őrizzen meg ettől minden népet és gyülekezetet. Ámen Színházműsor A Tompa Miklós színtársulat februári műsorterve a Nemzeti Színházban Febr.13, szerda este 19 óra Szeget szeggel komédia Febr.15 péntek este 19 óra Burgundi hercegnő tragikomédia Febr.16 szombat este 19 óra Szeget szeggel komédia Febr.17 vasárnap este 19:30 óra kisterem Prah komédia Febr.20 szerda este 19 óra A III. Febr.21 csütörtök este 19:30 óra kisterem Prah komédia Febr. 22 péntek este 19 óra Tizenkét dühös ember bűnügyi történet Febr. 23 szombat este 19 óra Macskajáték tragikomédia Febr. 24 vasárnap este 19 óra Burgundi hercegnő tragi-groteszk-komédia Febr. 27 szerda este 19 óra Szeget szeggel komédia Febr. 29 péntek este 19 óra Macskajáték tragikomédia

5 Magunkért és egymásért Hagyományos kosaras bál Csittszentivánon Hagyományos, mert a kilencvenes évek elejétől a helyi RMDSZ szervezetének elnöksége, azaz Csomoss Benedek úr javaslatára tartották az elsőt, és azóta minden évben megismételték. Ezúttal, sajnos nélkülöznünk kellett közösségünk és helyi közéletünk mozgatóját, Csomoss Bencit, akit sajnos súlyos betegség köt ágyhoz. Azt gondolom, hogy sokan hiányoltuk őt a színpad felőli asztalfőről és hiába vártuk köszöntő beszédét, mellyel évente bíztatott bennünket összefogásra és kitartásra. Ezúton is gyógyulást kívánunk neki! Hál Istennek, kosaras bálunk iránt évről évre, egyre nagyobb az érdeklődés, és ez, talán azt a mondást igazolja, hogy a magyar ember tud és szeret dolgozni, de múlatni is! Igaz ugyan, hogy Csomoss Benedek ezúttal nem vehette ki a részét a munkából, de az idén is a helyi RMDSZ vezetők gondos szervezésében zajlott a mulattság, mintegy száz a helybéli és meghívott vendég körében. A tánc és ének hangulatát a szokásoshoz híven a helybéli néptánccsoport dalosai és táncosai biztosították. Énekelt Hajdú Noémi, a Művészeti Líceum diákja, Jakab Noémi és Nagy Arnold, iskolánk diákjai ezúttal, hegedűkísérettel. Öröm volt tapasztalni, hogy tanítványaink szeretik, ismerik népdalaink és néptáncaink gyöngyszemeit. A Gyöngyvirágok műsorát, és a bál forgatókönyvét, illetve levezetését Szilágyi Sándor végezte tréfás, szellemes stílusával, de nemegyszer elgondolkodtató gondolatot is megfogalmazott magyarságunkról. Látva ezt a lelkes néptánccsoportot, népi kultúránk követőit, ismerőit, mondhatjuk, hogy büszkék lehetünk múltunkra, jelenünkre és általuk reménykedünk a jövőnkről mondta Szilágyi, aki nemcsak az XYZ bálzenekar nagysikerű szólistája, de hozzáértő ceremóniamester is. Különben olyan elismerően senki sem beszél rólunk, a néptáncosokról, mint ő, aki értőként értékeli népi kultúránkat. Szilágyi Sándor többek között azt is hangsúlyozta, hogy magyarnak és szentiváninak lenni nemcsak lehetőség, de felelősség is, hiszen az építéshez és az előrelépéshez nem elég csak bírálatokat megfogalmazni, de a vállunkat is oda kell tenni dacára annak, hogy a közömbösség, nemtörődömség és a kényelmesség némileg nehezítette a szervezést, mégis remélem, hogy Benci bátyánkra nem hoztunk szégyent mondta az énekes. A bálon a tánc és az ének hangulatában volt hagyományos kosárverseny, táncverseny, szívtánc és tombola, sok érdekes nyereménnyel. A talpalávalót a zenekar úgy húzta, hogy reggelig tartott a bensőséges, barátias közvetlen hangulat. Bár apadunk, a reménységet a színpadon táncoló ifjúság adja, akik megmutatták, hogy igazán azt lehet szeretni, amit ismerünk, ami a miénk. Ismét bebizonyosodott, hogy van igény kultúrára, szórakozásra, mulatságra. Az életben mindent megvásárolhatunk pénzzel, csak a múló időt nem. Ezért kell néha megállni a mai pénz-központú világban, néha ki kell kapcsolódni a mindennapi rutinból, adni, áldozni, együtt lenni és ünnepelni! Köszönet a helyi vezetésnek és magunknak, reménykedve, hogy a jövőben is Isten segítségével ugyanitt együtt leszünk: magunkért és egymásért! Barth a Ilo n a a néptánccsoport vezetője Mindazok figyelmébe, akiket érdekel a már hagyománnyá vált Vakációs Bibliahét Örömmel tudatjuk, hogy az idei Vakációs Bibliahét bemutató napja Marosvásárhely: március 1. A Vakációs Bibliahét egy ötnapos, evangelizációs program 5 13 éves gyerekek számára. A program keretében lelkipásztorok, vallástanárok, gyerekmunkások rendelkezésére bocsátunk egy részletesen kidolgozott munkakönyvet, melynek alapján könynyen és színesen foglalkozhatnak saját gyülekezetük, iskolájuk gyermekeivel. Az idei programot az alapítvány 15 munkatársa írta meg. A bemutató napon részletesen ismertetjük a Vakációs Bibliahét programját, énekeket, játékokat tanítunk, megbeszéljük a múlt év tapasztalatait. Minden csoportból legtöbb két személyt tudunk fogadni. Jelentkezni és érdeklődni lehet: Marosvásárhely: Demeter Irénnél, telefon: és !!! Kérjük csoportvezetőinket, a gyermekek szüleit, gyülekezeti tagokat, érdeklődőket, ha fontosnak tartják gyermekeink vallásoserkölcsi nevelését, adójuk erre fordítható 2%-ával támogassák munkánkat. Az alapítvány adatai, melyeket az adó 2%-áról rendelkező (formular 230) kérvény következő rubrikáiba kell beírni: Denumire entitate nonprofit: FUNDATIA K.O.E.N. - K.O.E.N. ALAPITVÁNY Cod de identificare fiscala al entitatii nonprofit: Cont bancar (IBAN): RO 87 BTRLO xx Előre is köszönjük a támogatásukat és sikert kívánunk jószándékuk valóra váltásához! Munkánkról bővebben is tájékozódhatnak honlapunkon: Mindenkit szeretettel várunk! 5

6 Be-kapcsolás az életünnepbe Zakatol a vonat... Táncforgatagban... Vetési Árpi torzít... Feri farsangol... Nagy átéléssel, kevés tehetséggel... Sorjázó kosarak... Segíts magadon és az Isten is megsegít?! (Folytatás az 1. oldalról) ságot nem találhatjuk meg máshol, csak a Bibliában! Sajnos ez az amerikai felfogás kezd elterjedni Európában is. Mi lesz így ezzel a világgal? Így akarjuk jobbá tenni?! Az emberek egy idő után el fogják felejteni Istent. Hiszen a mai hivők egy részének ez a felfogása, mi szükség van Istenre, ha egyszer mi is meg tudjuk oldani gondjainkat, mi vezetjük a 6 világot, mi fejlesztjük, nem Isten! Azoknak az embereknek, akiknek ez a véleményük nem tudok igazat adni. Az életünket mi irányítjuk, ez igaz. És, ezzel részben a világot is mi vezetjük. Ez is igaz! De, ha nem Isten vezet, akkor rossz fele irányítjuk az életünket, és így az egész világot rossz fele vezetjük. De ha kérjük Istent, hogy életünket jó útra terelje, akkor bizonyára máris tettünk egy lépést egy jobb világért. Gondolkozzunk el, melyik út a jobb? Az, amikor természetfeletti cso-dákra várunk és Szabó Dezsőnek, az Elsodort falu írójának volt igaza: szükség van a kovászemberekre. Azokra a lelkes, elkötelezett és elszánt atyafiakra, akik töretlen derűlátással bíznak abban, hogy a kicsiből is lehet nagyot dagasztani. Gróf Teleki Pál, Magyarország egykori tragikus sorsú miniszterelnöke, akit történelemírás és a politikai bírálat oly sokszor kompromittált már, fogalmazta meg azt a mondatot, mely a mindenkori magyarság jelmondata kellene legyen: merjünk nagyok lenni! Önkéntelenül is ilyen magasan ívelő gondolatok jutnak eszembe, amikor olyan kis örömgyűjtő hópelyhekre gondolok (Reményik S.), mint amilyen az első harcói kosaras bál volt az elmúlt szombaton. Kicsiny falu Harcó, létszámában eltörpül a környező nagy falvak környezetében, de lelkesedő emberek élnek benne, akikben nagy életkedv dübörög. Czirjék Öcsi, a közösség református gondnoka és a település önkormányzati képviselője kitalálta, kezdeményezte és hitt benne. Ehhez a kovászhoz került még mintegy huszonöt házaspár, egy alkalmi zenekar, néhány hangos elektronikus kütyű, s összejött az Első Harcói Kosaras Bál! Czirjék Öcsi és barátai egyetlen hét alatt szervezték meg, amolyan spontán kapkodással, de ennek dacára öröm volt látni, hogy este nyolc órára, hogy a meghívottak zöme románok és magyarok egyaránt szépen feldíszített kosarakkal benyitották a nemrég felújított kis kultúrotthon ajtaját. Innen tovább már Szilágyi Mihályból (billentyűk, vokál), Vetési Árpiból (gitár) és a kövesdi papból (gitár, ének) verbuvált alkalmi zenekar dolga volt kellő hangulatot teremteni. Összejött! a táncmulatság és az önfeledt derű hajnalig kitartott. Volt minden, ami egy jó táncmulatsághoz kell: élőzene, DJ, karaoke, tombola (a fődíj egy fácánkakas volt, amit ifjabb Keresztesi Csabi ejtett el a reggeli hajtóvadászaton ) és voltak nagy derültséget keltő spontánul megnyilvánuló tréfamesterek. Igen, igaza van a szentiváni Bartha Iluskának: kell az ünnep, a szín, a dal, a tánc, a felszabadult nevetés, ami nem ki-, hanem bekapcsol az életünnepbe. bzs úgy telik el az életünk, vagy amikor Isten segítségével egy jobb világot hozunk létre? A választás a miénk, ügyeljünk, ne tévesszen meg semmi!

7 Ismét működik a határon túli vállalkozások fejlesztését szolgáló intézmény Több mint féléves szünet után januártól újraindult a határon túli magyar vállalkozásokat segítő magyarországi támogatási rendszer. Az Új Kézfogás Közalapítvány (UKKA) tavaly márciusban bírósági határozattal megszűnt, a jogutódjául kijelölt, a magyar miniszterelnöki hivatal többségi tulajdonát képező Corvinus Támogatásközvetítő Zrt. szeptembertől részlegesen már átvette az UKKA feladatait, és folyósította a korábbi, sikeres pályázatok kifizetéseit, december 27-én pedig már megjelentek az új pályázati kiírások is. A márciustól szeptemberig tartó kényszerű szünet okozott ugyan némi fejtörést a vállalkozóknak, de végül csak egyetlen kifizetés késett, a támogatásokat ugyanis negyedévente lehet kérni, ezért aztán szeptember közepére már megnyugodtak a kedélyek mondta el Tankó Ágnes, a székelyudvarhelyi Novorg Alapítvány, az udvarhelyi vállalkozásfejlesztési központ vezetője. A változtatás csak a központi támogató szervezetet érintette, a pályázók ugyanazokhoz a vállalkozásfejlesztési központokhoz fordulhatnak, mint az UKKA kiírásai esetében, ezekből Ausztriát leszámítva a Magyarországgal határos államok magyarlakta vidékein 28 működik, ebből 14 Romániában. A támogatás stratégiája sem változott: a határon túli magyar kis- és középvállalatok piacra jutását, új munkahelyek teremtését, a meglévők megtartását, fenntartható üzleti fejlődését tűzte ki célul. A két fő támogatástípus a középés rövidlejáratú hitelek kamattámogatása, illetve az európai uniós vagy a nemzeti fejlesztési források megpályázásához szükséges önrész biztosítása. A kamattámogatás kizárólag egy évnél hosszabb futamidejű, maximum 100 millió forintos beruházási és fejlesztési hiteleknél, vagy a termelőeszközök pénzügyi lízingjénél igényelhető, a támogatás azonban öt éven túl nem terjedhet. Az idei évre szóló kiírás mindössze a pályázati típusok közötti százalékarányt határozza meg, kamattámogatásra 66,60 százalék, önrész biztosítására 35,33 százalék pályázható, a keretöszszeg azonban nem szerepel. Tizenkét éves működésünk alatt egyszer sem utasítottak el pályázati kérelmet pénzhiány miatt, és korábban sem szerepelt a kiírásban a megpályázható keretöszszeg mondta Tankó Ágnes. Míg 2005-ben 375 millió, 2006-ban már 678 millió forintot nyertek el a sikeresen pályázók, ez utóbbiból 42 pályázattal 59 millió forintot a Novorg gondozásában környékbeli vállalkozók. (forrás: Krónika) Márciusban indul a Vidékfejlesztési Program A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium hamarosan meghirdeti a Nemzeti Vidékfejlesztési Programot. A vidékfejlesztés az az ágazat, amely a legjelentősebb támogatást kaphatja a közösségi pénzalapokból: az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap, valamint az Európai Halászati Alap amelyeket a Vidékfejlesztési és Halászati Kifizetési Ügynökség kezel a Románia rendelkezésére álló közösségi alapok közel egyharmadát (több, mint több, mint nyolcmilliárd euró) öszszesíti. A Nemzeti Vidékfejlesztési Programban megfogalmazott intézkedéseken keresztül - pályázati úton - olyan beruházások támogathatók, amelyek a mezőgazdasági farmok, élelmiszeripari egységek korszerűsítését, agrár-környezetvédelmi munkálatokat, az erdőgazdálkodás fejlesztését és a vidéki infrastruktúra bővítését, rehabilitációját célozzák. A 2008-ban induló tizenhét intézkedés meghirdetési kalendáriuma a következő: Március 3-tól: A mezőgazdasági farmok támogatása; A mezőgazdasági és erdőgazdálkodási termékek hozzáadott értékének a növelése; 322 Falufejlesztése, a vidéki közszolgáltatások fejlesztése, a kulturális örökség értékesítése; 211 A hegyvidéki, hátrányos helyzetű területek támogatása; A hátrányos helyzetű területek (mások, mint hegyvidékiek) támogatása; Agrár-környezetvédelmi támogatások. Júniustól Mikró-vállalkozások támogatása; A turisztikai tevékenységek támogatása; Szakképzés; Mezőgazdasági szaktanácsadás; Termelői csoportok kialakítása; PPP kapcsolatok létrehozatala. Szeptember/októbertől: Fiatal mezőgazdászok támogatása; Az erdőgazdálkodás támogatása; A mezőgazdasági és erdőgazdálkodási tevékenységek fejlesztéséhez szükséges infrastruktúra javítása; A félig önfenntartó gazdaságok támogatása; A mezőgazdasági területek első erdősítése. (forrás: Nyugati Jelen) Május 25-én lehetnek a helyhatósági választások Egyetértés látszik körvonalazódni a parlamenti pártok között az önkormányzati választások időpontját illetően, miután az utóbbi napokban több alakulat jelezte: megfelelőnek tartja, hogy a megyék és települések vezetőit május 25-én válasszák meg. A múlt heti kormányülés után Călin Popescu-Tăriceanu miniszterelnök bejelentette: konzultációkra hívja a parlamenti pártok vezetőit, hogy egyeztessenek a helyhatósági választások időpontjáról. Ezt megelőzően a kormányfő leszögezte: fontos, hogy a választások dátuma ne a június 7. és 29. között zajló labdarúgó-európabajnokság időszakára essen. Emil Boc, a Demokrata-Liberális Párt elnöke szerint május 25-e és június 8-a a legalkalmasabb időpontok a választások első és második fordulójának lebonyolítására. Az ellenzéki politikus a hétvégén sürgette a kormányt, hogy azonnal tűzze ki a szavazás időpontját, hogy egyértelmű legyen: nem zajlanak háttéralkuk az önkormányzati választások elhalasztásáról. A Cotidianul című napilap nemrég azt állította, hogy a szociáldemokraták titokban arról tárgyalnak a miniszterelnökkel, hogy a helyhatósági választásokat az idei év végén esedékes parlamenti választásokkal egy időben tartsák. Tăriceanu cáfolta a lap értesüléseit. A május 25-i és a június 8-i időpont az RMDSZ-nek is megfelel, nyilatkozta szombaton Borbély László, a szövetség ügyvezető alelnöke. Borbély emlékeztetett arra, hogy a kormánynak február 20-áig ki kell tűznie a helyhatósági választások időpontját, hiszen a törvény értelmében ezt legalább 90 nappal a szavazás előtt kell megtenni. A konzervatívok és a Nagy-Románia Párt szintén jelezte: egyetértenek az önkormányzati választások május 25-i lebonyolításával. (forrás: Krónika) Szigorítanák a sertéstartást A sertéstenyésztést szabályozó kormányhatározat-tervezet szigorú előírásokat tartalmaz mind a kistermelők, mind a nagytermelők számára az élő sertés és a disznóhús értékesítésével kapcsolatosan. Az új jogszabály szerint a háztájiban nevelt disznót csak az illető településen lehet eladni, de a vágott disznó, vagy belőle készült termékek értékesítése még az illető településen is tilos. A szabályt megszegő gazdák 5000 új lejtől 10 ezer lejig terjedő büntetésre számíthatnak, azokat a vágóhidakat pedig, melyek kistermelőktől vesznek át vágósertést, ugyanekkora összeggel bírságolják, emellett a teljes frisshús-készletüket is elkobozzák. Ráadásul amennyiben hat hónapon belül kétszer megismétlődik a kihágás, 3 6 hónapra bevonják a vágóhíd működési engedélyét. Ugyanezek az előírások érvényesek a húsfeldolgozó üzemekre is. A disznókat ezentúl tilos szabadon engedni, nem mehetnek ki legelőre sem. Állatvásárba is csak akkor lehet elszállítani, ha a zónában nincs sertéspestisveszély. A készülő jogszabály szerint ugyanakkor a magángazdaságból származó disznót csak egy másik magángazda vásárolhatja meg, a jószág ipari sertésneveldékbe nem vihető be. A nem csak családi használatra, hanem kereskedelmi céllal több sertést nevelni óhajtó magángazdák társulhatnak, és pályázati úton kis disznóhizlaldát hozhatnak létre. A magánfogyasztásra hizlalt disznók esetén is be kell tartani azokat az állategészségügyi szabályokat, amelyek előírják például az egy disznóra jutó terület nagyságát. Ugyanakkor a disznóólnak jelentős távolságra kell lennie a szomszéd gazdaságtól, a távolság mértékét azonban a tervezet nem pontosítja. (forrás: Krónika) 7

8 KÉVE Székely-Mezőségi református gyülekezeti lap Felelős szerkesztő: Brassai Zsombor, Székelykövesd; Szerkesztő bizottság tagjai: Balogh Károly Csittszentiván; Domahidi Béla Mezőbergenye; Jakab István Galambod; Károly Károly Mezőbánd; Máthé-Farkas Zoltán Uzdiszentpéter; Károly Károly Madarasi- Fekete; Nagy Sándor Mezőfele; Pitó Antal Mezőpanit; Sikó Domokos Sámsond; Szabó Andor Mezőmadaras; Veress László Marosszentkirály; Zöld Imre Mezőkölpény. Kiadó: Pro Regio Egyesület, Székelykövesd; Nyomda: Palatino, Marosszentgyörgy; Telefon/Fax: ; Posta: Cuiesd 153, jud. Mures Gyülekezeti címtár MADARASI-FEKETE Cím: Fânaţe; Lelkész: Károly Károly; Gondnok: Borbély Márton; Lélekszám: Száltelek 19, Gerebenes 5, Mezőkapus 35 MEZŐMADARAS Cím: Mădăraş; Telefon: Lelkész: Szabó Andor Gondnok: Borbély Lajos Kántor: Babos Zsolt Lélekszám: MEZŐBÁND Cím: Band, str. Şcolii Telefon: ; Lelkész: Lukácsi Szilamér Gondnok: Szabó Béla Barnabás fg., Bartha István g. Kántor: Balázs János Zoltán Lélekszám: MEZŐBERGENYE Cím: Berghia, str. Principală nr. 326 Telefon: Lelkész: Domahidi Béla Gondnok: Borbély Ferenc Kántor: Lőrinczi Károly Lélekszám: 656 CSITTSZENTIVÁN Cím: Sântioana de Mureş, 339 Telefon: Lelkész: Balogh Károly Balogh Éva Gondnok: Székely Géza Lélekszám: 1004 MALOMFALVA leányegyh. Lelkész: Balogh Károly Balogh Éva Gondnok: Nagy András Lélekszám: 211 MEZŐPANIT Cím: Pănet, str. Bisericii nr. 671 Telefon: Lelkész: Pitó Antal Gondnok: Nagy György Kántor: Pálfi Lajos Lélekszám: 2057 SZÉKELYKÖVESD Cím: Cuieşd, 153 Telefon: E- mail: Lelkész: Brassai Zsombor Gondnok: Adorján Zoltán Kántor: Szilágyi Mihály Lélekszám: 401 HARCÓ leányegyh. Lelkész: Brassai Zsombor Gondnok: Czirjék János Kántor: Szilágyi Mihály Lélekszám: 172 MAROSSZENTKIRÁLY Cím: Sâncraiu de Mureş, str. Delurenii nr. 2 Telefon: Lelkész: Veress László Gondnok: Kádár György fg., Varga Ferenc, Gyéresi Árpád g. Kántor: Veress Enikő Lélekszám: NÁZNÁNFALVA leányegyh. Lelkész: Veress László Lélekszám: GALAMBOD Cím: Porumbeni nr. 119 Telefon: Lelkész: Jakab István Gondnok: Kovács Csaba Lélekszám: 194 MEZŐKÖLPÉNY Cím: Culpiu Telefon: Lelkész: Zöld Imre. Gondnok: Kelemen Károly Lélekszám: 208 MEZŐSÁMSOND Cím: Şincai nr. 177 Telefon: Lelkész: Sikó Domokos Csaba Gondnok: Kiss János Lélekszám: 525 UZDISZENTPÉTER Cím: Sânpetru de Câmpie Telefon: Lelkész: Máthé Farkas Zoltán Gondnok: Szőllősi Márton, Tusonban: Borbély Pál, Nagyölyvesen: Szabó István, Mezőpagocsán: Varró Jenő Levente, Pagocsavölgyben: Lénárd Ferenc Lélekszám: MEZŐFELE Cím: Câmpeniţa Telefon: ; E- mail: Lelkész: Nagy Sándor Gondnok: Kovács Gyula Kántor: Nagy Irma Lilike Lélekszám: 479

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban.

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban. Március 8. (hétfő) Adjuk hálát azokért a nőkért, asszonyokért, lányokért, akik ott vannak életünkben, és sok tekintetben Imádkozzunk, hogy Istenünk kezében azokká formálódhassanak, akiknek Urunk őket elképzelte,

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: I. A Heidelbergi Káté II. Második Helvét Hitvallás. Kálvin Kiadó, Budapest. 2004;

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

HONNAN ERED AZ ETIKÁNK?

HONNAN ERED AZ ETIKÁNK? TARTALOMJEGYZÉK Prológus 7 Honnan ered az etikánk? 9 A szív = értékrendünk centruma 13 A lelkiismeret tisztasága 17 A beszéd tisztasága 25 A gondolatok tisztasága 37 Az indítékok és a tettek tisztasága

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT Horváth Levente KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT Áhítatok vasárnapokra Válogatta és szerkesztette Daray Erzsébet 3 Horváth Levente, 2013 Textbridge, 2013 Koinónia, 2013 A bibliai idézeteket az 1975. évi Új fordítású

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

JÚLIUS 1. hétfı. Téma: HŐSÉG

JÚLIUS 1. hétfı. Téma: HŐSÉG JÚLIUS 1. hétfı Téma: HŐSÉG SZENTLECKE Szt. Pál apostolnak a galatákhoz írt levelébıl (Gal 5,22 6,2) Testvéreim! A Lélek gyümölcsei pedig: a szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hőség,

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) 16,1) 16,2 16,2 16,2 16,9 16,1 Mk 16,9

18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) 16,1) 16,2 16,2 16,2 16,9 16,1 Mk 16,9 Biblia-kor 2011-2012 1 BB 18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) A feltámadás eseményének ideje: Mikor elmúlt a szombat (16,1) Korán reggel (16,2) A hét első napján (16,2)

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

Tévtanítások, tévhitek

Tévtanítások, tévhitek Tévtanítások, tévhitek Engedd be/ imádkozd a szívedbe Jézust és üdvözülsz ajtód előtt állok és zörgetek (Jel. 3:20) kiforgatására alapozzák. Az idézet langyos keresztényekhez (megváltottakhoz), nem pedig

Részletesebben

Utánzás, engedmények és válság

Utánzás, engedmények és válság 8. tanulmány augusztus 13 19. Utánzás, engedmények és válság SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 6:5; 5Mózes 12:8; 13:18; 1Királyok 11:1-13; 18; Jeremiás 17:5; Malakiás 3:16 4:6 Az érettkorúaknak

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére Bibliaismeret Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére A tantárgy órakerete: Évfolyam Hetek száma Heti órakeret Évi órakeret 9. 36 1 36 10. 36 1 36 11. 36 1 36 12. 32 1

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Ópályi Hírlap. Székelyföldre zarándokolt a Baráti Kör

Ópályi Hírlap. Székelyföldre zarándokolt a Baráti Kör www.opalyi.hu Ópályi Hírlap Az Ópályiak Baráti Körének Lapja - Felelős kiadó: Tisza-kiadó Bt. - Eng. Sz: 710/2/1995 - www.obkweb.hu Főszerkesztő: Erdélyi Miklós - Szerkesztés: Farkas Ferenc - Nyomdai munkák:

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT*

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* Buji Ferenc HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* A világ fiai nősülnek és férjhez mennek. Lk 20,34 Ha a keresztény ember a házasság és a szerzetesi, papi, valamint evangéliumi indíttatású világi nőtlenség

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15.

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Csütörtök óta, amikoris az Agora című filmet megtekintettem a moziban, le nem lohadó nyugtalanság

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

CSENGŐSZÓ. A Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola diáklapja 2015/2016-os tanév 2. szám

CSENGŐSZÓ. A Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola diáklapja 2015/2016-os tanév 2. szám CSENGŐSZÓ A Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola diáklapja 2015/2016-os tanév 2. szám Készítették: A Diák-újságíró szakkör tagjai: Juhász Valentina, Jónás Levente, Flórián Zsolt, Prohászka

Részletesebben

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa?

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? A királyt ékességében látják szemeid; látnak széles országot. Szíved elgondolja a mult félelmét: hol az író, hol a mérlegelő, hol a tornyok összeírója? A gőgös

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Gödöllői Református Líceum Gimnázium

Gödöllői Református Líceum Gimnázium Gödöllői Református Líceum Gimnázium OM azonosító: 032575 : 2100 Gödöllő, Szabadság tér 9. /Fax: 28/410-298 E-mail: refliceum@gmail.com A Gödöllői Református Líceum Gimnázium felvételi tájékoztatója Bemutatkozás

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14.

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Most akkor a korinthusiak úrvacsoráznak, vagy nem úrvacsoráznak? Összegyűlnek, az Úr vacsorájára, de Pál mégis azt mondja:

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

A szolgálat lelki ajándékai

A szolgálat lelki ajándékai A szolgálat lelki ajándékai 0. Áttekintés Szolgálat Segítés Adakozás Könyörületesség Zene Vendégszeretet 1.1 Mit mond az Írás? Igehely: Róma 12,7; 1 Péter 4,11. Szolgálat = diakonia az Újszövetségben a

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM 19.hét május4-8. Május hónap - tervezett programok Hétfő Anyáknapi köszöntő Mónika,Flórián Kedd Egészségmegőrző nap Györgyi,Gotthárd Szerda Piac Ívett,Frida Csütörtök Kéz és körömápolás Gizella,Bendegúz

Részletesebben

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én Az Új Tanítás 2015. június 14-én Biró László Mi az Új? Mikor elhangzott a múlt havi tanítás, megfogalmazódott bennem, hogy most vasárnap hozzak én is egy kibontott sugallatot. Mikor az asztalomnál ültem,

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

Tanítás a házasságról

Tanítás a házasságról Tanítás a házasságról ADUNARE Tanítás a házasságról A házasságról való tanítás nagyon fontos mivel kihatással van minden ember életére. A házasság jó dolog. A házasság Istentől való dolog. Amikor összeházasodunk

Részletesebben

Meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéke 2015. november 6. (Elfogadott szakdolgozatok, szakdolgozatcímek címlistája 2013 2015)

Meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéke 2015. november 6. (Elfogadott szakdolgozatok, szakdolgozatcímek címlistája 2013 2015) Meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéke 2015. november 6. (Elfogadott szakdolgozatok, szakdolgozatcímek címlistája 2013 2015) Az alábbi táblázatban a megírt szakdolgozatokat, szakdolgozat címeket találjátok.

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XI. évfolyam 8. szám 2011. szeptember KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT Amikor e sorok megjelennek már épp befejeződött a Hétkápolnai zarándoklat, és amire a következő

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

SZKA_207_02. Nemzetségek nemzete. Táltosok a magyar történelemben

SZKA_207_02. Nemzetségek nemzete. Táltosok a magyar történelemben SZKA_207_02 Nemzetségek nemzete Táltosok a magyar történelemben 16 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK DIÁKMELLÉKLET DIÁKMELLÉKLET A NEMZETSÉGEK NEMZETE 7. ÉVFOLYAM 17 JANKOVICS MARCELL: ÁLMOS

Részletesebben