Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja"

Átírás

1 Veled és - K a r á c s o n y! - Fel éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) XXI./6. (185.sz.) December Veled és Feléd 1

2 Aki befogad egy ilyen gyereket a nevemben, engem fogad be. (Mt 18, 5) Egyes vidékeken december 15-én elkezdődik a Szállást keres a Szent család népi misztériumjáték, mely mély értelmű üzenetet közvetít, s melynek gyökerei a középkori misztériumjátékokig nyúlnak vissza. A keresztény lélekben ilyenkor visszhangoznak az evangélium szavai: Övéi nem fogadták be őt (Jn 1, 11). Nem kaptak helyet a szálláson (Lk 2, 7). Úgy érzi: neki és családjának kell szállásra befogadnia a Szent Családot. Kikenc-kilenc család egy csoportot alkot, és december 15-től kezdve minden este közülük egyegy család befogadja otthonába a Szent Család képét. A képet a házioltárként elhelyezett asztalra vagy más tiszta, feldíszített helyre állítják. Gyertyát gyújtanak előtte, imádkoznak, énekelnek. A szállást adó család tagjai igyekeznek a Szent Családhoz hasonló lelkületet kialakítani. Aznap vagy a legközelebbi vasárnapon gyónnak-áldoznak. Nyelvüket fékezik, egymással és szomszédjaikkal békességben élnek, önmegtagadásokat gyakorolnak, jót tesznek szegényekkel és sokgyermekes családokkal. Szomorú tény, hogy sok helyen elhagyták e szép szokást. Ahol még gyakorlatban van, ott minden bizonnyal mindenki örömmel fogadja a Szent Család képét. Amikor pedig a szálláskeresés történetét hallják, bizonyára szánakoznak. Ám ha valamilyen különös csoda folytán ma érkezne az emberek közé Mária és József a kicsi Jézussal szállást kérvén, nem biztos, hogy nem ugyanaz a sors jutna nekik osztályrészül, mint akkor, egykor régen Jól tudjuk mi mindannyian, hogy miről van szó Sajnálkozunk és szánakozunk, amikor belegondolunk, hogy a Szent Család nem kapott helyet Betlehemben. Csakhogy azok az emberek nem tudták, hogy aki náluk kopogtat, az maga a Messiás a szüleivel. Láttak egy idegen családot, mely szállás után néz, s lehet, hogy azon az estén nem is az első ilyen családot látták, hiszen a népszámlálás miatt bizonyára nagyon sokan akartak megszállni a városban. Feltehetően nagy volt a jövés-menés, s a helyi lakosok nem is örülhettek a sok idegennek. Talán még haragosan is néztek rájuk, holott erről a nagy felfordulásról nem ők, hanem a császár tehetett. Veled és Feléd 2

3 Ilyen körülmények között talán mi is azt mondtuk volna: Van nekem elég bajom, örüljenek, hogy a városban megtűrjük őket, elviseljük a jelenlétüket, ne zaklassanak, s ne kopogtassanak! Menjenek a szálláshelyekre, vendégfogadókba helyet keresni! Csakhogy a vendégfogadókban már mindenütt telt ház volt. Persze lehet, hogy ha szemmel láthatóan gazdag vagy magas rangú vendégek érkeztek volna, akkor még akadt volna egy elnöki lakosztály Nos, visszatérve saját magunkhoz: Én mit tettem volna ott és akkor? Vagy mit teszek ma nap, mint nap? Kezdd a vizsgálódást legszűkebb környezetben: házastársad, gyermeked, szülőd, rokonod kér, hogy figyelj rá, hallgasd meg a napi aktuális élményeit, örömeit, problémáit. Kopogtat, de te kijelented, hogy telt ház van nálad, nagyon leterhelt vagy, nem beszélve arról, hogy ki sem látsz a feladat-hegyeid közül. Környezeted tudomásul veszi, s biztos, hogy aznap már nem száll meg nálad senki. Kitaszítottad őket, s ők kénytelenek máshol próbálkozni. Valaki a családodban már hónapok óta emlegeti, hogy látott az üzletben valamit, ami nagyon tetszett neki. Mondogatja kopogtat, de te nem hallod meg, mert a szíved is, füled is bezárult, s nem gondolod, hogy jó lenne megvenni névnapjára, születésnapjára, Karácsonyra. Az utóbbit még meg is magyarázod: a Karácsony nem a vásárlásról kell szóljon. Valóban nem. De ha abban a figyelmességed (nyitott füled, szemed, szívedlelked) nyilvánul meg, akkor van értelme a vásárlásnak is. Ugye sorolhatnánk még kitaszítási gyakorlataink listáját? Kopogtatnak, szállást kérnek nálunk családtagjaink, szeretteink. S mi számtalanszor kegyetlenül, szívtelenül elutasítjuk őket. Ha velük ilyenek vagyunk, akkor milyenek vagyunk az idegenekkel? Pedig az a Jézus, aki kiszolgáltatott gyermekként, rászorulóként érkezett közénk, azonosította magát minden rászorulóval, kopogtatóval, befogadást vagy szállást kérővel. Bennük ma is ő jár-kel közöttünk álruhában. - plébános - megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő gyermeket (Lk 2, 16) Veled és Feléd 3

4 Befogadás A Katekumen csoportban többen készülnek Isten ajándékainak - keresztelés, bérmálás, és az Oltáriszentség - vételére. Advent első vasárnapján a ½ 10 óra szentmisén ünnepi örömmel vehettünk részt két fiatalember felkészülésének egy állomásán, amikor megtörtént a keresztény közösségbe való befogadásuk, hivatalos katekumenné válásuk. Gábor és Róbert elkötelezték magukat Krisztus követésére, a kezesek pedig a közösséggel együtt ígéretet tettek, hogy segítik őket ezen az úton. A katekumenek a Szentírás egy-egy igéjét választották útmutatóul maguknak. Pálfi Gábor: Az általam választott idézet: "A léleknek gyümölcsei: a szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség." (Gal. 5,22) Azért választottam, mert hiszem, ha ezen érzések vezetnek utamon, akkor életem a legjobb irányba halad. Bercsényi Róbert: Máté evangéliumából választottam ezt a részletet: "Én pedig azt mondom nektek: szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket." (Mt. 5,44) És hogy miért ezt a mondatot választottam? Ebben a kis részletben látszik, hogy az igazi szeretet tiszta és határtalan. Úgy gondolom, hogy csak akkor élhetek teljes életet és lehetek igazán boldog, ha része az életemnek ez a szeretet. Hálát adunk értük, és minden testvérünkért, akik hitünk tanításával ismerkednek. Kérjük Urunk, segítsd őket és mindnyájunkat a Hozzád való hűségben és az Evangélium szerinti életben. Az Ige volt az igazi világosság, amely minden embert megvilágosít. A világba jött, a világban volt, általa lett a világ, mégsem ismerte föl a világ. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Ám akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek (Jn 1, 9-12). Az új katekumenek befogadták Krisztust, a Világ Világosságát, közösségünk pedig őket fogadta be. Veled és Feléd 4

5 Lelkinap a plébánián Együtt - Veletek Ma újra a hála zendült fel szívemben, hisz rég látott kedves testvéreim társaságában egy csodálatos délelőttöt tölthettem el a Havanna lakótelepi Szent László Plébánián. A lelki napot Főtisztelendő Jánosa Domokos pápai káplán, a Szent Anna Plébánia plébánosa tartotta. Már a Szent Lászlóhoz való kötődése is felmelegítette a lelkünket, majd a hitünk megvallására erősítő buzdítása során végleg a szívembe zártam. A Máté evangéliumának olvasása közben rávilágított arra, hogy a gyökereink, amelyek kiskorunk (esetleg több generáción keresztül) tanult viselkedésformájává váltak, most új és büszkeséggel eltöltött értelmet kaphatnak. Nem csak egy iskolai feladat volt már a családfa összeállítása, sokkal inkább saját múltunk, és a kereszténységünkkel való párhuzam felfedezésének a lehetősége. Drága anyósom, akiről tudjátok milyen nagy szerepe volt a megtérésemben, szinte átölelt, míg az Atyát hallgattam! Közvetlen és egyértelmű iránymutatása, mellyel a küzdő egyház gyarlóságairól tett tanúságot, új lendületet adott hitem megélésének. Ha az egyház a bűnös emberek közössége, már nem is tűnik olyan nehéznek a bűnt elválasztani a bűnöstől. Ami eddig kudarcnak tűnt, Isten egy szemvillantás alatt továbbra is kijelölt útnak igazolta vissza. Az atyát hallgatva újra átélhettük, hogy hitüket csupán saját önzésünk a gőg, és a másokkal való összehasonlítás rombolhatja le. Hányszor hittem én is saját érdememnek olyat, amiről most egyértelművé vált, hogy Istentől kapott ajándék. Örömmel hajtottam meg a fejem a teremtő Isten felé, és adtam hálát a felismerésért! Azután Domi Atya szájából Jézus szólított meg bennünket: csak Ő legyen a mérce, és csakis hozzá akarjunk hasonlítani. Újra megéltem, hogy Isten kegyelme és szerető támogatása az, ami erőt ad a hétköznapokban, és megerősít abban, hogy mindig merjem a jót tenni. Merjem megalázni Önmagamat, és soha ne féljem élni a szolgáló szeretet cselekedeteit. Boldog az ember, akinek ereje benned gyökerezik, s akinek szíve zarándokútra készül. (Zsolt 84, 6) Veled és Feléd 5

6 A kiscsoportos beszélgetésben újra átélhettem egy olyan közösséghez való tartozás kegyelmét, ahol nyugodtan kitárhatom a szívem, mert csak egymás segítése a cél, a Krisztus felé vezető úton. Becsüljétek meg ezt a közösséget, mely nem csak a vasárnapi kereszténység megélésére, hanem a folyamatos lelki fejlődésre is rengeteg lehetőséget ad! A Szentmisén újabb ajándékként éltem meg az ifjúsági énekkarosok angyali énekét, amelyben a kórussal való egység tükröződött, és jó volt megtapasztalni, hogy milyen szép egységben szolgáltátok a közösséget. Hála és köszönet érte, hogy megtartottatok nem csak a levelező listán, de az ölelő karjaitokban is! Szeretettel: Galicza Attiláné Éva Istennek hála a december 3-i lelkinapért! Köszönet Gábor Elemér atyának és Jánosa Domokos atyának! Kelemen László diakónus szintén részt vett velünk, aki régi ismerőse közösségünknek és papszentelés előtt áll. Igazán sokunkat egybegyűjtött a Szentlélek... Jó volt együtt hangolódni, töltődni adventi hangulatban. Az Egyház tagjai mind Krisztus testének egyegy sejtje gyarló, bűnös mivoltával is. Igyekeznünk kell újra meg újra kegyelmi állapotra, életszentségre törekedni. A "mérce", a példa Jézus Krisztus. Ha Őrá tekintünk, Hozzá hasonlítgatjuk magunkat, (és nem egymáshoz) észrevesszük saját kicsinységünket és máris mentesülünk a gőg bűnétől. Rájövünk arra, mily sok teendőnk van, amíg egyre jobban megközelítjük Krisztust, újra és újra megszentelő kegyelem állapotába kerülünk. Fontos, hogy krisztusi életet éljünk! Amikor megfeledkezünk (magunkról) célunkról és vétkezünk, mielőbb helyre kell állítani bennünk a harmóniát Istennel a bűnbánat szentségében. Tudnunk kell megbocsájtani mindenkinek, ha mi is várjuk a megbocsátást, Isten irgalmát! Az újrakezdési lehetőségekkel éljünk, hiszen : Vessző kél majd Izáj törzsökéből, hajtás sarjad gyökeréből. (Iz 11, 1) Veled és Feléd 6

7 mindennap ajándékba kapjuk, hívta fel a figyelmünket, Domi atya. Szép tanúságtételről is beszélt, amikor rendszeresen befogadott, törődött olyan gyermekkel, aki tanítás után csak később mehetett haza. /Igazából sokról beszámolhatna!.../ Az elcsöndesedés, magunkba mélyülés fontosságát hangsúlyozta, hiszen ilyenkor találhatunk a legjobban meghitt viszonyra Jézussal, és folytathatunk Vele bensőséges párbeszédet... Tehát, mindennek a mottója a Szeretet!!!... A lélekemelő lelkigyakorlat koronájaként szentmisén vehettünk részt. Rózsafüzér imádkozásával fejeztük be e szép együttlétet. Katona Ellala Istennek hála, plébániánkon ismét volt lehetőség részt venni az adventi lelki napon. Több mint 60-an hallottuk meg a hívást. Fölmerül a kérdés: miért jó ott lenni, miért is megyek évek óta rendszeresen? A válasz nem túl bonyolult - mert az első igazi karácsonyom óta ez hozzá tartozik az Ünnepre való készülethez - mert jó teljesen Istennek szentelni az időt, kivonni magam a hétköznapok sűrűjéből, hogy a Szentírás bölcsességéből együtt merítve másképp térhessek viszsza. Isten akaratára hallgatva, evangéliumi új erővel próbáljam megtenni mindazt, ami szükséges a környezetemben. A mostani egyik 'téma' - Jézus családfája - meglepett, de új színt/gondolatokat hozott. Hová is nyúlnak vissza a gyökereink? Mennyi Istent kereső ember, később a keresztények - akik így, vagy úgy éltek, és mennyien életüket adták a kereszténységért.. Ha ehhez a családhoz tartozom, akkor nekem is hasonlóképpen tovább kell adnom az életet, és apró kis lehetőségeim szerint adnom kell az életem. Volt lehetőségem ezt gyakorolni a héten, pl. nem vitatkozni, hogy mi legyen a család egyik tagjának ajándéka, pedig én mást szerettem volna. Vagy fölkelni hajnalok hajnalán, ami nekem nagyon nem megy könnyen; igent mondani egy találkozás váratlan időpontjára; maradni még egy kicsit a vendégségben, amikor én már mennék; meghallgatni a másikat, mert neki fontos... Azt hiszem, nagyon alkalmas mindez az "Úr útjának egyengetéséhez". szé. Veled és Feléd 7

8 KARÁCSONYI IMA Csillag fénye vezess minket, hogy megleljük Istenünket! Hitünkkel és tetteinkkel éljünk a Te kegyelmeddel! Csillag fénye légy vezérünk, A kisdedre, hogy ráleljünk! Világosítsd szívünk, lelkünk, erősítsd meg igaz hitünk! Áradjon ránk szent kegyelem! Mutass rá, hogy merre lelem, akit nemzedékek vártak, s megszületett a világnak. Add, hogy e szent éjjelen minden embernek legyen, ahol álomra hajtja a fejét, s érzi a család szeretetét. Ámen. (Takács Attila) Veled és Feléd 8

9 Karitász élet (folytatás ) Közösségünk néhány áldoztató engedéllyel rendelkező tagja rendszeresen viszi az Oltáriszentséget a mozgásukban korlátozott betegeink részére. Ketten hetente keresik fel a Dél-Pesti Kórház betegeit. Ezen kívül is rendszeresek a beteglátogatások. A közösség tagjai törődnek egymással. Munkacsoportunk kapcsolatot tart fenn a Főegyházmegye Szent Erzsébet Karitász Központjával. Képzéseken vettünk részt az évek folyamán, a Szent Erzsébet lelki napokon mindig ott vagyunk. A máriabesnyői többnapos lelkigyakorlaton plébániánk évről-évre delegál résztvevőt. A Központ által szervezett akciókba igyekszünk bekapcsolódni: pl. Egymillió csillag a szegényekért, nagyböjti tartós élelmiszergyűjtés stb. Karácsonykor gyerekeket küldünk a központi ünnepségre, A Szent Erzsébet napi gyűjtésből kapott összegekkel elszámolunk, a nyári hittanos tábort támogató élelmiszeradományt és más adományokat örömmel átveszszük, bekapcsolódtunk az EU-s intervenciós élelmiszeradomány-akciókba. Igyekeztünk az évek folyamán a programjaink megvalósításához alapokat biztosítani. Számos pályázaton nyertünk támogatást, aminek segítségével felszerelkeztünk számítógéppel, biciklivel, a vendéglátás, a közösségi élet szervezéséhez szükséges eszközökkel: edények, tányérok, poharak, asztalok, székek, stb. A jótékonysági vásárok szervezésével örömet igyekeztünk nyújtani híveinknek, és némi pénzbevételre is szert tettünk. A Szent Antal persely bevételéből adunk élelmet, gyógyszert a hozzánk forduló nincsteleneknek. Családjaink nehéz anyagi helyzete iránti szolidaritásunk nyilvánul meg abban, hogy ősszel pénzbeli adománnyal segítjük az iskolakezdést. Beindítottuk sok évvel ezelőtt a Szent Erzsébet koncert-mozgalmunkat, melynek bevételét karácsonyra juttatjuk el családjaink részére. A nagyböjti nagycsaládos ebéd is egy megnyilvánulása a nagycsaládos szülők elismerésének. Éveken át élelmiszercsomaggal kedveskedtünk a nagy ünnepek előtt a kisnyugdíjasainknak. Aki befogad egy ilyen gyereket a nevemben, engem fogad be. (Mt 18, 5) Veled és Feléd 9

10 Az idősebb korosztályt ősszel és tavasszal teadélutánon látjuk vendégül. A fenti programok a teljességet nem tartalmazhatják, hiszen csak a Jóisten tudja a szeretet sok-sok megnyilvánulását, ami a húsz év alatt plébániai közösségünk tagjai között élő kapcsolattá vált. Karitász helyiségünk jelenleg átalakulás alatt van. Az idők új igényeként kolumbárium lesz a helyén kialakítva. A garázs épülete szolgál majd a karitász tevékenység új helyszínéül. Kialakítása még folyamatban van. Remélhetőleg közösségünk összefogása lehetővé teszi az adományok gyűjtésének és szétosztásának új helyszínen történő folyamatát. Ehhez szükséges az újabb generáció tettrekészsége, a munkában való részvétele. Köszönet a húsz évért! A sok-sok dolgos kézért, az Úr sok szolgálólányáért, akik időt, energiát nem kímélve kivették részüket az áldozatos munkából, Isten szeretetét közvetítve. Az elhunyt tagjaink részesedjenek az Istennel való boldog örök életben! Isten fizessen meg minden jó szándékú adományt, önzetlen kedvességet, elfogadó alázatot. Hiszen a karitász csak ebben a cirkulációban működhet: Isten gondviselésébe vetett hittel, a Szentlélek segítségével, Jézussal közöttünk - szeretettel adni, és szeretettel elfogadni. SÁ Ezért ezeket az embereket nekünk kell befogadnunk, hogy munkatársaik legyünk az Igazság szolgálatában. (3J.1,8) Veled és Feléd 10

11 A Katolikus Karitász kettős születésnapja A Caritas Hungarica fennállásának újjászervezésének 20. évfordulója alkalmából országos találkozót tartottak november 19-én. A találkozó helyszíne a Szent István Bazilika volt. Az ünnepi megemlékezés, hálaadás a 80 évért együtt történt a Magyar Hajnalcsillag Árpád-házi Szent Erzsébet ünneplésével. Az országos találkozót mindenre kiterjedő előkészítő munkával szervezte. a Caritas Hungarica országos központja. Megkeresték és felkérték az egyházközösségek karitász csoportjának önkéntes tagjait a részvételre, és a találkozó lebonyolítására. A mi plébániánk karitász csoportja is bekapcsolódott a különféle feladatok elvégzésébe. Tőlünk összesen kilencen vállaltunk feladatot. Voltak, akik a regisztrációnál segítettek, ketten pedig az altemplomban a kiállítás felügyeletét végeztük. A kiállítás bemutatta a karitász megalakulásától, az újraszerveződésen át napjainkig a Szent Erzsébetről elnevezett karitász munkáját. Tizenegy óráig 950 fő érkezett az ünnepségre, melyet Écsy Gábor atya, a karitász országos igazgatója nyitott meg. A program előadással folytatódott, majd közös ebéd következett. Az ünnepi program délután két órakor filmvetítéssel folytatódott. A film bemutatta a karitász 80 éves tevékenységét időrendi sorrendben. A csodálatos filmet követte Árpád-házi Szent Erzsébet életét bemutató részletes előadás. Négy órakor ünnepi hálaadó szentmisén vehettünk részt, melyet Dr. Erdő Péter bíboros úr celebrált papjaink szépszámú közreműködésével. Az elhangzott szentlecke, és az egész szentmise a szeretet, az önzetlen segítséget emelte ki. Mondandója: adj, hogy a karitász is adhasson. Karitász csoporttársaimmal együtt hálásak vagyunk, hogy jelen lehettünk, és szolgálatunkkal hozzájárulhattunk a nagy találkozó feladatainak elvégzéséhez. Jómagam tíz éve kerültem közelebbi kapcsolatba a plébániánkon működő karitász csoporttal. Az eltöltött idő alatt igyekeztem személy szerint aktívan közreműködni a mindenkori feladatok végzésében. Karitász testvéreimmel együtt, és a magam nevében köszönjük a kapott kegyelmeket. Veled és Feléd 11

12 A csodálatos nap után kérem a Jó Istent, hogy a jövőben is adjon erőt, hogy tudjam vállalni a mindenkori feladatokat, mert adni csodálatos jó dolog, és így megtapasztaltam azt is, hogy kézzel megfoghatatlan ajándékokban lehet részem. A szentmise befejeztével siettem a Szent László Plébániámra, a Szent Erzsébet tiszteletére megrendezett koncertre. A koncert számomra a nap befejezéseként csodálatos élmény volt. Nyugtázva a november 19-i napot - kérem a Jó Istent, hogy kaphassak még további szeretetben eltöltött napokat. CsF. Ili néni A Bűvös szó A SZERETLEK szó néha megbocsátóvá varázsolhatja még a hazugságot, azaz a füllentést is. A vallással ismerkedő 8 éves szomszéd kisfiú, Danika naponta többször jött hozzám beszélgetni, nasizni, de legnagyobb örömömre a szentmisére is elkísért. A péliföldi lelkigyakorlaton töltött 4 napban is hiányolt. Hazaérkezésemkor azt füllentette, hogy Jancsi bácsival, azaz a férjemmel, egész nap TV-t nézett. Ez persze valótlan volt, és férjem dühét váltotta ki. Amikor megkérdezte tőle, hogy mikor néztek együtt TV-t, Dani barátunk elgondolkozva válaszolta: sosem, de nagyon szeretlek Téged is (mármint a férjemet). Így tisztázódott a visszás helyzet, őszinteséggé alakult. A bűvös szó meglágyította férjem szívét, és mindhármunk örömére szolgált. A Szentháromság működését érzem ebben a kis történetben, ahogy a misén Elemér atyától hallott jó tanács ami szerint igenis ki kell mondani időnként ezt a bűvös szót ahhoz, hogy kapcsolataink rendeződhessenek - ezennel is valóra vált. Sajnos ez a kisfiú a családjában sok problémával találja magát szemben, de bízom benne, hogy a megszületett megváltó Jézusunknál mindenre megoldást talál! Cs.né V. Most tehát megmarad a hit, a remény, a szeretet, ez a három; de ezek közül legnagyobb a szeretet. (1Kor. 13,13) Veled és Feléd 12

13 Felelősök Fóruma November 4-én Elemér atya meghívására a FEFO (Felelősök Fóruma) tagjai gyűltek össze, hogy beszámoljanak a különböző plébánia csoportok életéről. A tervezett urnatemető is szóba került, mindenki elmondhatta ezzel kapcsolatos gondolatait, javaslatát, meglátását. Csoportok rövid beszámolói: Molics Ferenc, média csoport: Hozzánk tartozik a Veled és Feléd újság szerkesztése, kiadása, a honlap kezelése, és az egyéb informatikai és média feladatok. A szerkesztési feladatokra az újság megjelenési gyakoriságnak megfelelően találkozunk, Elemér atya is részt vesz, és közösen alakítjuk ki az adott szám felépítését, tartalmát. A szerkesztési munka után a technikai előkészítés következik, majd a nyomtatás, ezután a plébánián általában az ifjúság hajtogatja össze a lapot. A VEF önköltségi ára jelenleg 130 Ft körül mozog, ezt kérjük adományként a perselybe dobni. Tikk András: ifjúsági pasztoráció, ministráns vezető. Hozzánk tartoznak a gyerekekkel való foglalkozások és alkalmak szervezése, a MiniKlub foglalkozások, családi nap és ifjúsági kerületi programjai, mint például az ADIT, NABIT, vagy a gyerekmaroson való részvétel szervezése. A ministráns képzéseket minden első pénteken 17 órától tarjuk. A Néri Szent Fülöp ifjúsági rózsafüzér csoport (vezetője Kovács Péter) minden hónap első vasárnapján találkozik. Sajnos csak kevesen tudunk részt venni a találkozókon, 3-4 fő beszéli át a következő hónap szándékait, majd kiosztjuk a titkokat is. Veress Zsuzsa: Kis Szent Teréz rózsafüzér csoport. A 25 főből álló imacsoportunk a hónap utolsó vasárnapján találkozik titokcserére, általában 8-12 fő tud eljönni, mert nagyon nehéz az időpontot összeegyeztetni. A találkozókon egy tized rózsafüzért, egyéni szándékra is elimádkozunk. A búzaszem családközösséget is képviselem. A csoport 5 családból áll, de mivel különböző kerületben lakunk, így rendszertelen időközönként tudunk találkozni. Általában a problémákat beszéljük meg, és segítünk megoldást találni a különböző élethelyzetben lévő tagoknak, ha szükségük van rá. Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük." (MT 18, 20) Veled és Feléd 13

14 Szőcs Éva: a katekumen hittan csoportot képviselem, amely folyamatosan megújul. Új testvérek jönnek, akiket végi kell kísérni a szentségek felé vezető úton. Kéthetente találkozunk kedden este. Az életige csoportot is én képviselem, itt tagunk van, de változó létszámmal jövünk össze, célunk az Evangélium mindennapi megélése, életre fordítása, tapasztalatok megosztása. A jövő augusztus végén egy nagy, világméretű rendezvény lesz hazánkban (GENFEST), amelyen szeretnénk megszervezni, hogy plébániánk is otthont tudjon adni fiatal számára, pár napra. Csörgő Kriszta: az Eucharisztikus Szövetséget képviselem, amelyben kb. 30 fő van, most decemberben volt a fogadalom megújítása, ahol ígéretet tettünk, hogy heti egy hétköznapi szentmisét, vagy fél óra szentségimádást felajánlunk a plébániai közösség egységéért, megújulásáért, valamint a papi és szerzetesi hivatásokért. Én képviselem még a Batthyányi Strattmann László családközösséget is, (vezetője Beck házaspár) ahol négy család találkozik rendszeresen,(5-6 hetente) mindig más más otthonában látjuk szerényen vendégül egymást. A találkozóknak van felelőse, aki készül egy adott témával, ezt beszéljük és imádkozzuk át, majd kötetlen beszélgetés formájában beszélgetünk örömeinkről és bánatainkról. A közösségben 17 gyermek van, ezért is szoktunk évente gyermekes találkozókat is tartani. Tordai Évi: a Vándor Evangélium csoportokat fogom össze. Jelenleg 4 imacsoport működik 6. éve. Volt már több is, ezért igyekszünk az 5. csoportot is megszervezni. Több csoport változott, újraszerveződött, de van két csoport, amely szinte állandó már 5. éve. Egy csoportot 10 család (személy) alkot, így 3 napot van minden hónapban a VE. egy egy családnál. Minden évnek más a mottója, idén a család, de a papi szerzetesi hivatásokért és hazánkért mindig imádkozunk. Takács Edit: a nagyi hittan csoport havonta egy alkalommal találkozik, az első csütörtökönként este. Van kiválasztott témánk, például: Jézus életéhez kapcsolódó irodalmi művek a Szentföldről gyűjtve, vagy Sík Sándor versei, ill. egyéb apokrif iratok. 15 főből áll a csoport, de nagyon változó számban (4-12) tudunk találkozni. Oláhné Mária: a Szentlélek lángnyelvei imacsoportot képviselem, Jézus Szíve tisztelete is fontos számunkra. Az összejöveteleinken szentírási részeket olvasunk fel, és különböző imaszándékokra imádkozunk. Antal atya segíti a csoportot, és szentmisét tart a találkozóink előtt. Földrajzi területekért is imádkozunk, imasétákat teszünk és szervezünk, közbenjáró imádságokat végzünk, és imakártyákat is Veled és Feléd 14

15 készítünk. Összejöveteleink kéthetente hétfőn fél hatkor vannak, 15 főből áll a csoport, és vidéki tagjaink is vannak. Az imák központjában mindig az Úr tisztelete áll. Csörgő István: a plébánia képviselő testületének a világi elnökeként szervezem az üléseket. Előtte Elemér atyával átbeszéljük a témákat, és összeállítjuk a napirendet. Rendszeresen találkozunk a KT ülések közötti időszakokban is, hogy az aktuális feladatokról, programokról tájékozódjunk. A Gyeses hittan vezetői Beck Tünde és Simongáti Éva, a csoport minden héten hétfőn délelőtt találkozik a plébánia hittantermében. A gyereknevelés problémáinak a megbeszélése mellett énekelnek és imádkoznak. A liturgikus csoportot vezető Kovács Peti, a plébános irányításával jól együtt dolgoznak. A nagyobb ünnepek előtt kibővül a csoport, és többen összeülve készülnek fel a szép ünnepi szolgálatokra. Jól működik a két énekes csoportunk is, a Szent Filoména kórus, jellemzően alkalmakra készülnek, valamint a Szent Fidél kórus, akik rendszeresen hetente 1-2 alkalommal találkoznak és készülnek a vasárnapi vagy hét közbeni misékre. A Szent Rita nyugdíjas, és a Szent Domonkos férfi rózsafüzér csoport is működik, valamint a Kézenfogva csoport, a cserkészet, a Reménység családközösség és a lelki adoptálást felvállaló csoportunk is létezik, él, teszi a vállalt feladatait. Szeretettel várunk bárkit a fenti csoportokba! Jelentkezni a vezetőknél, vagy a plébánosnál lehet. II. Urnatemető. A tervezett urnatemető helyéről, kialakításáról beszélgettünk, szóba kerültek a negatív vélemények is, de alapvetően a hívek részéről a támogatás volt a jellemző. Megvitattuk a kegyeleti lehetőségeket, a missziós lehetőségét, és a gazdasági szempontokat is. Reméljük hogy az egyházmegye részéről kapunk támogatást, így a beruházás költségeit NEM adományokból fedeznénk. mferi. Veled és Feléd 15

16 Szent Erzsébet jótékonysági koncert A Szent Erzsébet napi koncertről már korábban is hallottam, de még sose mentem el. Aztán a koncert előtti héten pont találkozót szerveztünk meg a barátnőmmel, és ő mondta, hogy mi lenne, ha elmennénk a koncertre. Először nem volt kedvem, de szombat délután rászántam magam és elindultam, mondván, hogy úgy sincs jobb dolgom. Mikor odaértünk, még javában próbált a kórus. Beültünk egy közeli padba, és néztük, hogyan próbálnak. Aztán elkezdtek szállingózni befelé az emberek. Már az elején sok ismerőssel találkoztam. És mondhatom, nagyon jó volt látni őket! Legjobban a gitárosok tetszettek, de a kórus is nagyon jó volt, főleg, hogy az egyik barátnőm is énekelt benne. Miután vége lett a koncertnek még ott maradtam egy órát, hogy beszélgethessek az ismerőseimmel. Másnap elmentem a vasárnapi misére is, ahol már vagy egy éve nem jártam. Ez a koncert sokat változtatott a nézeteimen. Segített, hogy vasárnaponként rászánjam magam és elmenjek a misékre. Akik nem tudtak eljönni a Szent Erzsébet koncertre, csak azt tudom mondani, hogy a jövő évire mindenképpen jöjjenek el. Csak ajánlani tudom. És hívják el az ismerőseiket is. Megéri. Szeretettel: Daróczi Dorottya Veled és Feléd 16

17 Gondolatok a Szent Erzsébet-napi koncertről Minden koncert különleges, hiszen mindig más témában, más és más tartalmú, dallamvilágú dalokkal készülünk Az idei koncertet azonban nemcsak ez tette felejthetetlenné, hanem a zenészek, énekesek kibővült társasága is: plébániánk fiataljain kívül a katolikus Shalom Közösség két tagja, Marcel és Rafael is velünk zenéltek. Öröm volt velük együtt szolgálni! 2. Az Erzsébet-napi koncerteknek van egy sajátos, sehol máshol át nem élhető hangulata mind a nézők, mind a szereplők részéről. Amikor mi, énekesekzenészek kiállunk a nézők elé, ezernyi emlék és érzés cikázik át rajtunk: a próbák hol enyhébb, hol dermesztően hideg, hol átnevetett, hol átszenvedett estéi, a hangosítás miatti, sosem megspórolható aggodalom, a gondos készülődés izgalmai, a kétely, hogy vajon jó lesz-e, minden rendben lesz-e, és végül az öröm, hogy sok ismerős arc mosolyog ránk a sorok közül. Ez mind ott vibrál a levegőben: bennünk és köztünk; Veled és Feléd 17

18 és csak akkor oldódik fel, mikor megszólal az első hang, és a szolgálat szépségében megszületik az a utánozhatatlan élmény, amiért évről évre itt vagyunk. 3. Átmentem a templom másik oldalára, és leültem ott. Miközben néztem az embereket, egy érdekes gondolat jutott eszembe. Talán nem is annyira érdekes, mint inkább elsőre ijesztő volt. Elgondolkodtam ugyanis azon, vajon miért is olyan fontos számunkra ez a koncert. Mi is történik itt? Történik egyáltalán bármi különleges, amiért nekünk megéri ennyit próbálni, készülni, izgulni és még milyen sokan másoknak is ezért fáradozni? Összegyűlik egy csapat fiatal, egyszer egy héten együtt zenélnek, aztán valamikor novemberben megtelik egy templom, meghallgatják, megtapsolják őket, és kész. Némi pénz is összegyűlik a nagycsaládosok részére. De ennyi. Hol nagy szám ez? Mi ez az életben valóban fontos dolgokhoz képest? Szomorú, de arra jutottam: semmi. Rémisztő gondolat, nem? Ijesztő, mikor egy, addig jelentősnek tartott eseményről kiderülni látszik, valójában tökéletesen jelentéktelen. De aztán továbbvittem a gondolatot, és eszembe jutott még valami, egy újabb kérdés: mégis mi dönti el azt, mi lesz valaki számára fontos hogy, akár az életben is, mi a fontos? A dolog társadalmi jelentősége, a világ általi, általános megítélése? Vagy inkább a személyes megítélés: a kötődés, a kapcsolódó érzelmek, a befektetett munka, energia? Néztem az éneklő kórust, a másik oldalt az énekkarosokat, a nézőket, és arra gondoltam: igen. Ez az, ami számít: hogy van-e kapcsolódási pontom az eseményhez. Hogy magaménak érzem-e. Ahogy néztem őket, a többieket, lassan megnyugodtam, mert rájöttem: ez a koncert valóban fontos. Valóban különleges. Azért fontos, és azért különleges, mert a miénk. Mert az enyém. Mert én ott voltam minden próbán, és mert a többiek is ott voltak. Mert Elemér atya olyan türelmesen nyitogatta nekünk a kaput esténként, Veled és Feléd 18

19 mert Gyuri bácsitól kaptunk kekszet a főpróbán, mert volt, aki szenvedjen a mikrofonokkal és az egész hangosítással és volt, aki elkészítse a díszletet is, és mert voltak, akik készítettek szendvicset és teát az agapéra, és mert a barátaink is mind eljöttek Ezért fontos. Mert valahogy ez a koncert mindannyiunké: a miénk. Azoké, akik most itt vagyunk. Felálltam, és készen arra, hogy az immár bizonyítottan is fontos és különleges koncert kezdetét vegye, visszamentem a másik oldalra. Molics Detti. Veled és Feléd 19

20 20 év csendes háttérmunka 20 éve, október 28-án plébániánk 5 elkötelezett tagja megalapította a Szent László Plébánia Templom Alapítványt, melynek célja mind a mai napig templomunk és plébániánk külső (épületek, kert) és belső (lelki élet) szépségének megóvása, karbantartása és fejlesztése, erősítése. Természetszerűleg a 20 év alatt voltak nagyobb személyi változások a kurátorok körében, azonban az alapítók igyekeztek mindig olyan kurátorokat választani, akik a plébániai életben és a világi tereken is hatékonyan tudták és tudják segíteni az Alapítvány és közvetetten a plébániai élet kedvező alakulását. Ezt segíti az is, hogy az Alapítvány elnöke a mindenkori plébános. Az Alapítvány kezdetektől fogva közhasznú minősítést kapott, melyet 1998-ban a Fővárosi Bíróság ismételten megerősített. Ennek köszönhetően a csatlakozók által adományozott összeg 30%-át levonhatták személyi jövedelemadójukból. Emiatt az évek során nagyon sokan éltek ezzel a lehetőséggel és támogatták az Alapítvány munkáját, céljait. Ez a lehetőség a tavalyi évtől sajnos megszűnt, ez bizony meg is látszik a csatlakozók számának csökkenésében is. Az évek alatt egyre nagyobb jelentősége lett a személyi jövedelemadó 1%-ának, az alapítvány részére felajánlott összegeknek ben még csak 212.-Ft-ot kapott az Alapítvány, napjainkban ez az összeg a 2-3ezerszer nagyobb, a lelkes és támogató híveknek köszönhetően és ez egyben legnagyobb bevételi forrása is. Mindennek azért van jelentősége, mert az Alapítvány induló tőkéje mindössze Ft. Az elmúlt 20 év során, a csatlakozóknak köszönhetően viszont a templom és plébánia beruházási és fenntartási költségeire közel 18 millió Ft-ot, egyéb közhasznú tevékenységeinkre pedig 2 millió Ft-ot költöttünk. Templomunkat nemcsak a szocializmus időszaka, hanem a régi telep lebontása és a lakótelep építkezési munkálatai is eléggé megviselték, 1990-re a templom eléggé roggyant állapotban volt. Az Alapítványt is ez hívta életre és tudott az ig a templomra költött közel 50 millió Ft-ból 18 millió Ft-tal segíteni. Csak néhány példa az elmúlt évekből: a plébánia épületének (1991), a templom (1994) bekerítése, a templombelső vakolása, festése ( ) a templom külső festése, toronysisak felújítása (1995) plébánia emelet ráépítése ( ) padlófűtés a templomban (2003) templom szigetelése (2005, 2008, 2009) sok egyéb apróbb munka Veled és Feléd 20

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007.

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. Január Február 6. szombat 9.00 Házáldások 8. hétfő 17.00 Karitász összejövetele 13. szombat 19.30 Egyházközségi farsangi bál 15. hétfő 9.00 Szentségimádás

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

Megnyílás. 2. összejövetel

Megnyílás. 2. összejövetel Megnyílás 2. összejövetel 25 Előkészítés Üljünk körbe, és középre tegyünk egy gyertyát (ne a szőnyegre csöpögjön!). Ezt gyújtsuk meg a beszélgetés kezdetekor! Keresd ki a mai napra való szentírási részt:

Részletesebben

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7.

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7. H I R D E T É S E I N K 2014. november 30 december 7. 1. A jövő heti Baba-Mama klub kivételesen nem kedden, hanem szerdán lesz 10 órától. Ekkor mikulásünnepség lesz, Petkó Tamás atyával. 2. Az Első Szeretet

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Adventi szombatok Az adventi időszak négy hete

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia 2011. március megjelenik évente néhányszor CSALÁDI LELKINAP Apák napja (és márciusban)? Idei lelkinapunk egy kicsit másképp - családi lelkinap : - egy házaspár fogja tartani:

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

Veled és Fel éd. Gyújts éjszakánkba fényt! A D V E N T!. - A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

Veled és Fel éd. Gyújts éjszakánkba fényt! A D V E N T!. - A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és Fel éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep A D V E N T!. - Gyújts éjszakánkba fényt! XXII./6. (191.sz.) 2012. Advent Veled és Feléd 1 aki hisz bennem: belsejéből

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

CIVIL PÁLYÁZAT PÁLYÁZAT A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA BIAI SZENT ANNA KARITATÍV ALAPÍTVÁNY

CIVIL PÁLYÁZAT PÁLYÁZAT A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA BIAI SZENT ANNA KARITATÍV ALAPÍTVÁNY CIVIL PÁLYÁZAT 2014. PÁLYÁZAT A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZÓ: BIAI SZENT ANNA KARITATÍV ALAPÍTVÁNY Biatorbágy Szentháromság tér 3. 2051 PÁLYÁZTATÓ: BIATORBÁGY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT

HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT a Szent Imre Templomban 2011. június 23.-án Ákos atyának, plébánosunknak köszöntük meg Imacsoportunknak nyújtott szerető támogatását. Kedves Ákos Atya! Szeretetláng

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

A Kaszap István Alapítvány Közhasznúsági Jelentése a 2009-es esztendőről

A Kaszap István Alapítvány Közhasznúsági Jelentése a 2009-es esztendőről Számviteli beszámoló A Kaszap István Alapítvány Közhasznúsági Jelentése a 2009-es esztendőről Kaszap István Alapítvány Költségvetési támogatás felhasználása Tárgyévben Alapítványunk nem részesült költségvetési

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Sosem láttam oly termőfát, Mint Krisztusnak keresztfáját. Piros vérrel virágozik, Szentlélekkel illatozik. (Erdélyi népének) É letfa A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Minden kedves

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28.

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28. KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. május. 12. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Szarvas Viktória: Tudatos készület a gyermek jövetelének váratlanságára. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Szarvas Viktória: Tudatos készület a gyermek jövetelének váratlanságára. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szarvas Viktória: Tudatos készület a gyermek jövetelének váratlanságára Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szarvas Viktória vagyok. 25 éves négygyermekes édesanya. A legnagyobb 5 és fél éves, a legkisebb 3

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE 2014. március P. Tóthné Szakács Zita Böjtben A múlt héten elkapott egy vírus, minek következtében

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Hogyan tervezz? 45 óra munka 1 héten. 20 óra munka 1 héten. 10 telefonhívás. 26 27 telefonhívás. 8 sikeres meghívás 21 sikeres meghívás

Hogyan tervezz? 45 óra munka 1 héten. 20 óra munka 1 héten. 10 telefonhívás. 26 27 telefonhívás. 8 sikeres meghívás 21 sikeres meghívás Hogyan tervezz? 20 óra munka 1 héten 45 óra munka 1 héten 10 telefonhívás 26 27 telefonhívás 8 sikeres meghívás 21 sikeres meghívás 7 találkozó 4 csatlakozó 18 találkozó 10 csatlakozó Csatlakozónként 100

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

GYÜLEKEZETI LAPJA, 3. ÉVFOLYAM, KÜLÖNSZÁM

GYÜLEKEZETI LAPJA, 3. ÉVFOLYAM, KÜLÖNSZÁM 2013 kulonszam tavasz.qxd 2013.02.26. 22:27 Page 1 CSÖMÖR-NAGYTARCSAI REFORMÁTUS MISSZIÓI EGYHÁZKÖZSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA, 3. ÉVFOLYAM, KÜLÖNSZÁM 2013. KÜLÖNSZÁM SZERESSÉTEK EGYMÁST! Ahogyan engem szeretett

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban.

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban. Március 8. (hétfő) Adjuk hálát azokért a nőkért, asszonyokért, lányokért, akik ott vannak életünkben, és sok tekintetben Imádkozzunk, hogy Istenünk kezében azokká formálódhassanak, akiknek Urunk őket elképzelte,

Részletesebben

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE 2015. december Gyurkó József: KARÁCSONYVÁRÓ ÜZENETEK Kedves Testvérek, a 2015 év vége felé haladva

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

Hitelesség. 1. összejövetel

Hitelesség. 1. összejövetel Hitelesség 1. összejövetel 19 Előkészítés Az összejövetel helyszínét rendezzük be úgy, hogy mindnyájan kényelmesen le tudjunk ülni, és láthassuk is egymást (körben ülve). A kör közepére helyezzünk el egy

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh XI. évf. 6. sz. 2014. december www.kiralyhegyes.hu "Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje be, boldogságnak légy forrása, szóljon errõl Szenteste!" Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gőzölgő

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

XV. évfolyam - 12. szám 2014. December Csupor Piac Sikerrel debütált Derekegyházon a Csupor Piac, ahol kézműves termékekkel és házi készítésű finomságokkal találkozhattak az érdeklődők. A piac fizetőeszközként

Részletesebben

Otthonunk az Egyház PROGRAMOK. Plébánia száma: 28/610-282. Péceli Római Katolikus Egyházközség 12/1/2013 Elektronikus változat VIII/38

Otthonunk az Egyház PROGRAMOK. Plébánia száma: 28/610-282. Péceli Római Katolikus Egyházközség 12/1/2013 Elektronikus változat VIII/38 Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 12/1/2013 Elektronikus változat VIII/38 PROGRAMOK Adventben a roráték hétfőn és pénteken reggel 6 órakor lesznek, melyet agapé követ a hittanteremben.

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XI. évfolyam 8. szám 2011. szeptember KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT Amikor e sorok megjelennek már épp befejeződött a Hétkápolnai zarándoklat, és amire a következő

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 4. szám 2014. április TITKA A KERESZTFÁNAK A hamvazószerdával elkezdődött szent negyven nap célja húsvét méltó megünneplésének az előkészítése.

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

MAGVETÉS. Legyen minden napunk Karácsony! A Ramocsaházi Református Egyházközség kiadványa. 2014. december

MAGVETÉS. Legyen minden napunk Karácsony! A Ramocsaházi Református Egyházközség kiadványa. 2014. december MAGVETÉS A Ramocsaházi Református Egyházközség kiadványa 2014. december Legyen minden napunk Karácsony! Sokan megmosolyogják a gyermekeket, akik őszinte tekintettel kérik: bárcsak ma is karácsony lenne!

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban!

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban! HÍRLEVÉL 9. szám / 2012. december A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele Kedves Testvérek az Úr Jézusban! A Szentatya meghirdette a Hit évét, s nekünk, ferenceseknek ez a

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Adventi idő olvasmányai... 1 Karácsonyi idő olvasmányai... 2 Nagyböjti idő olvasmányai... 3 Nagyheti olvasmányok... 4 Húsvéti idő olvasmányai... 5 Pünkösdi és ünnepi

Részletesebben

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában,

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, ama XII. ÁGOTA táborrul, mely tarttatott az jeles Szeged városában, azon vidám ifjak örömére!!! Az ÁGOTA Alapítvány (helyett) bemutatja (a 2

Részletesebben

Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló

Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló A mai nap tiszteletére még mindig gyönyörû idõ van. Kicsit furcsa adventkor ez az idõjárás, de azért nem tiltakozunk, hogy a természet

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Egyházközségi Híradó. NINCS ITT, FELTÁMADT! (Lk 24,6)

Egyházközségi Híradó. NINCS ITT, FELTÁMADT! (Lk 24,6) Az Aszódi Római Katolikus Egyházközség időszaki tájékoztatója 2015. április Szent György hava XVIII. évf. 58. szám NINCS ITT, FELTÁMADT! (Lk 24,6) Amikor az asszonyok vasárnap hajnalban a sírhoz siettek,

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

KARÁCSONY Tervezési, szervezési munkafüzet 2016.

KARÁCSONY Tervezési, szervezési munkafüzet 2016. KARÁCSONY Tervezési, szervezési munkafüzet 2016. Talán nem tévedek nagyot, amikor azt mondom, hogy a karácsony az év legnagyobb ünnepe. Jézus születésnapja mellett a szeretet, a megértés, az egymásra való

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

Szeretetközösség. 11. összejövetel

Szeretetközösség. 11. összejövetel Szeretetközösség 11. összejövetel 73 Előkészítés Helyezz el körben annyi széket, ahányan lesztek! A kör közepére készíts elő egy Szentírást és egy gyertyát, melyet az összejövetel kezdetén meggyújthattok.

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Budai Református Egyházközség. Advent

Budai Református Egyházközség. Advent Budai Református Egyházközség 2013 Advent ...meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben s a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség

Részletesebben

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY. 2012. évről

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY. 2012. évről POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. évről Pogány, 2013. február 20. 2 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Pogányért Alapítvány Számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben