Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja"

Átírás

1 Veled és - K a r á c s o n y! - Fel éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) XXI./6. (185.sz.) December Veled és Feléd 1

2 Aki befogad egy ilyen gyereket a nevemben, engem fogad be. (Mt 18, 5) Egyes vidékeken december 15-én elkezdődik a Szállást keres a Szent család népi misztériumjáték, mely mély értelmű üzenetet közvetít, s melynek gyökerei a középkori misztériumjátékokig nyúlnak vissza. A keresztény lélekben ilyenkor visszhangoznak az evangélium szavai: Övéi nem fogadták be őt (Jn 1, 11). Nem kaptak helyet a szálláson (Lk 2, 7). Úgy érzi: neki és családjának kell szállásra befogadnia a Szent Családot. Kikenc-kilenc család egy csoportot alkot, és december 15-től kezdve minden este közülük egyegy család befogadja otthonába a Szent Család képét. A képet a házioltárként elhelyezett asztalra vagy más tiszta, feldíszített helyre állítják. Gyertyát gyújtanak előtte, imádkoznak, énekelnek. A szállást adó család tagjai igyekeznek a Szent Családhoz hasonló lelkületet kialakítani. Aznap vagy a legközelebbi vasárnapon gyónnak-áldoznak. Nyelvüket fékezik, egymással és szomszédjaikkal békességben élnek, önmegtagadásokat gyakorolnak, jót tesznek szegényekkel és sokgyermekes családokkal. Szomorú tény, hogy sok helyen elhagyták e szép szokást. Ahol még gyakorlatban van, ott minden bizonnyal mindenki örömmel fogadja a Szent Család képét. Amikor pedig a szálláskeresés történetét hallják, bizonyára szánakoznak. Ám ha valamilyen különös csoda folytán ma érkezne az emberek közé Mária és József a kicsi Jézussal szállást kérvén, nem biztos, hogy nem ugyanaz a sors jutna nekik osztályrészül, mint akkor, egykor régen Jól tudjuk mi mindannyian, hogy miről van szó Sajnálkozunk és szánakozunk, amikor belegondolunk, hogy a Szent Család nem kapott helyet Betlehemben. Csakhogy azok az emberek nem tudták, hogy aki náluk kopogtat, az maga a Messiás a szüleivel. Láttak egy idegen családot, mely szállás után néz, s lehet, hogy azon az estén nem is az első ilyen családot látták, hiszen a népszámlálás miatt bizonyára nagyon sokan akartak megszállni a városban. Feltehetően nagy volt a jövés-menés, s a helyi lakosok nem is örülhettek a sok idegennek. Talán még haragosan is néztek rájuk, holott erről a nagy felfordulásról nem ők, hanem a császár tehetett. Veled és Feléd 2

3 Ilyen körülmények között talán mi is azt mondtuk volna: Van nekem elég bajom, örüljenek, hogy a városban megtűrjük őket, elviseljük a jelenlétüket, ne zaklassanak, s ne kopogtassanak! Menjenek a szálláshelyekre, vendégfogadókba helyet keresni! Csakhogy a vendégfogadókban már mindenütt telt ház volt. Persze lehet, hogy ha szemmel láthatóan gazdag vagy magas rangú vendégek érkeztek volna, akkor még akadt volna egy elnöki lakosztály Nos, visszatérve saját magunkhoz: Én mit tettem volna ott és akkor? Vagy mit teszek ma nap, mint nap? Kezdd a vizsgálódást legszűkebb környezetben: házastársad, gyermeked, szülőd, rokonod kér, hogy figyelj rá, hallgasd meg a napi aktuális élményeit, örömeit, problémáit. Kopogtat, de te kijelented, hogy telt ház van nálad, nagyon leterhelt vagy, nem beszélve arról, hogy ki sem látsz a feladat-hegyeid közül. Környezeted tudomásul veszi, s biztos, hogy aznap már nem száll meg nálad senki. Kitaszítottad őket, s ők kénytelenek máshol próbálkozni. Valaki a családodban már hónapok óta emlegeti, hogy látott az üzletben valamit, ami nagyon tetszett neki. Mondogatja kopogtat, de te nem hallod meg, mert a szíved is, füled is bezárult, s nem gondolod, hogy jó lenne megvenni névnapjára, születésnapjára, Karácsonyra. Az utóbbit még meg is magyarázod: a Karácsony nem a vásárlásról kell szóljon. Valóban nem. De ha abban a figyelmességed (nyitott füled, szemed, szívedlelked) nyilvánul meg, akkor van értelme a vásárlásnak is. Ugye sorolhatnánk még kitaszítási gyakorlataink listáját? Kopogtatnak, szállást kérnek nálunk családtagjaink, szeretteink. S mi számtalanszor kegyetlenül, szívtelenül elutasítjuk őket. Ha velük ilyenek vagyunk, akkor milyenek vagyunk az idegenekkel? Pedig az a Jézus, aki kiszolgáltatott gyermekként, rászorulóként érkezett közénk, azonosította magát minden rászorulóval, kopogtatóval, befogadást vagy szállást kérővel. Bennük ma is ő jár-kel közöttünk álruhában. - plébános - megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő gyermeket (Lk 2, 16) Veled és Feléd 3

4 Befogadás A Katekumen csoportban többen készülnek Isten ajándékainak - keresztelés, bérmálás, és az Oltáriszentség - vételére. Advent első vasárnapján a ½ 10 óra szentmisén ünnepi örömmel vehettünk részt két fiatalember felkészülésének egy állomásán, amikor megtörtént a keresztény közösségbe való befogadásuk, hivatalos katekumenné válásuk. Gábor és Róbert elkötelezték magukat Krisztus követésére, a kezesek pedig a közösséggel együtt ígéretet tettek, hogy segítik őket ezen az úton. A katekumenek a Szentírás egy-egy igéjét választották útmutatóul maguknak. Pálfi Gábor: Az általam választott idézet: "A léleknek gyümölcsei: a szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség." (Gal. 5,22) Azért választottam, mert hiszem, ha ezen érzések vezetnek utamon, akkor életem a legjobb irányba halad. Bercsényi Róbert: Máté evangéliumából választottam ezt a részletet: "Én pedig azt mondom nektek: szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket." (Mt. 5,44) És hogy miért ezt a mondatot választottam? Ebben a kis részletben látszik, hogy az igazi szeretet tiszta és határtalan. Úgy gondolom, hogy csak akkor élhetek teljes életet és lehetek igazán boldog, ha része az életemnek ez a szeretet. Hálát adunk értük, és minden testvérünkért, akik hitünk tanításával ismerkednek. Kérjük Urunk, segítsd őket és mindnyájunkat a Hozzád való hűségben és az Evangélium szerinti életben. Az Ige volt az igazi világosság, amely minden embert megvilágosít. A világba jött, a világban volt, általa lett a világ, mégsem ismerte föl a világ. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Ám akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek (Jn 1, 9-12). Az új katekumenek befogadták Krisztust, a Világ Világosságát, közösségünk pedig őket fogadta be. Veled és Feléd 4

5 Lelkinap a plébánián Együtt - Veletek Ma újra a hála zendült fel szívemben, hisz rég látott kedves testvéreim társaságában egy csodálatos délelőttöt tölthettem el a Havanna lakótelepi Szent László Plébánián. A lelki napot Főtisztelendő Jánosa Domokos pápai káplán, a Szent Anna Plébánia plébánosa tartotta. Már a Szent Lászlóhoz való kötődése is felmelegítette a lelkünket, majd a hitünk megvallására erősítő buzdítása során végleg a szívembe zártam. A Máté evangéliumának olvasása közben rávilágított arra, hogy a gyökereink, amelyek kiskorunk (esetleg több generáción keresztül) tanult viselkedésformájává váltak, most új és büszkeséggel eltöltött értelmet kaphatnak. Nem csak egy iskolai feladat volt már a családfa összeállítása, sokkal inkább saját múltunk, és a kereszténységünkkel való párhuzam felfedezésének a lehetősége. Drága anyósom, akiről tudjátok milyen nagy szerepe volt a megtérésemben, szinte átölelt, míg az Atyát hallgattam! Közvetlen és egyértelmű iránymutatása, mellyel a küzdő egyház gyarlóságairól tett tanúságot, új lendületet adott hitem megélésének. Ha az egyház a bűnös emberek közössége, már nem is tűnik olyan nehéznek a bűnt elválasztani a bűnöstől. Ami eddig kudarcnak tűnt, Isten egy szemvillantás alatt továbbra is kijelölt útnak igazolta vissza. Az atyát hallgatva újra átélhettük, hogy hitüket csupán saját önzésünk a gőg, és a másokkal való összehasonlítás rombolhatja le. Hányszor hittem én is saját érdememnek olyat, amiről most egyértelművé vált, hogy Istentől kapott ajándék. Örömmel hajtottam meg a fejem a teremtő Isten felé, és adtam hálát a felismerésért! Azután Domi Atya szájából Jézus szólított meg bennünket: csak Ő legyen a mérce, és csakis hozzá akarjunk hasonlítani. Újra megéltem, hogy Isten kegyelme és szerető támogatása az, ami erőt ad a hétköznapokban, és megerősít abban, hogy mindig merjem a jót tenni. Merjem megalázni Önmagamat, és soha ne féljem élni a szolgáló szeretet cselekedeteit. Boldog az ember, akinek ereje benned gyökerezik, s akinek szíve zarándokútra készül. (Zsolt 84, 6) Veled és Feléd 5

6 A kiscsoportos beszélgetésben újra átélhettem egy olyan közösséghez való tartozás kegyelmét, ahol nyugodtan kitárhatom a szívem, mert csak egymás segítése a cél, a Krisztus felé vezető úton. Becsüljétek meg ezt a közösséget, mely nem csak a vasárnapi kereszténység megélésére, hanem a folyamatos lelki fejlődésre is rengeteg lehetőséget ad! A Szentmisén újabb ajándékként éltem meg az ifjúsági énekkarosok angyali énekét, amelyben a kórussal való egység tükröződött, és jó volt megtapasztalni, hogy milyen szép egységben szolgáltátok a közösséget. Hála és köszönet érte, hogy megtartottatok nem csak a levelező listán, de az ölelő karjaitokban is! Szeretettel: Galicza Attiláné Éva Istennek hála a december 3-i lelkinapért! Köszönet Gábor Elemér atyának és Jánosa Domokos atyának! Kelemen László diakónus szintén részt vett velünk, aki régi ismerőse közösségünknek és papszentelés előtt áll. Igazán sokunkat egybegyűjtött a Szentlélek... Jó volt együtt hangolódni, töltődni adventi hangulatban. Az Egyház tagjai mind Krisztus testének egyegy sejtje gyarló, bűnös mivoltával is. Igyekeznünk kell újra meg újra kegyelmi állapotra, életszentségre törekedni. A "mérce", a példa Jézus Krisztus. Ha Őrá tekintünk, Hozzá hasonlítgatjuk magunkat, (és nem egymáshoz) észrevesszük saját kicsinységünket és máris mentesülünk a gőg bűnétől. Rájövünk arra, mily sok teendőnk van, amíg egyre jobban megközelítjük Krisztust, újra és újra megszentelő kegyelem állapotába kerülünk. Fontos, hogy krisztusi életet éljünk! Amikor megfeledkezünk (magunkról) célunkról és vétkezünk, mielőbb helyre kell állítani bennünk a harmóniát Istennel a bűnbánat szentségében. Tudnunk kell megbocsájtani mindenkinek, ha mi is várjuk a megbocsátást, Isten irgalmát! Az újrakezdési lehetőségekkel éljünk, hiszen : Vessző kél majd Izáj törzsökéből, hajtás sarjad gyökeréből. (Iz 11, 1) Veled és Feléd 6

7 mindennap ajándékba kapjuk, hívta fel a figyelmünket, Domi atya. Szép tanúságtételről is beszélt, amikor rendszeresen befogadott, törődött olyan gyermekkel, aki tanítás után csak később mehetett haza. /Igazából sokról beszámolhatna!.../ Az elcsöndesedés, magunkba mélyülés fontosságát hangsúlyozta, hiszen ilyenkor találhatunk a legjobban meghitt viszonyra Jézussal, és folytathatunk Vele bensőséges párbeszédet... Tehát, mindennek a mottója a Szeretet!!!... A lélekemelő lelkigyakorlat koronájaként szentmisén vehettünk részt. Rózsafüzér imádkozásával fejeztük be e szép együttlétet. Katona Ellala Istennek hála, plébániánkon ismét volt lehetőség részt venni az adventi lelki napon. Több mint 60-an hallottuk meg a hívást. Fölmerül a kérdés: miért jó ott lenni, miért is megyek évek óta rendszeresen? A válasz nem túl bonyolult - mert az első igazi karácsonyom óta ez hozzá tartozik az Ünnepre való készülethez - mert jó teljesen Istennek szentelni az időt, kivonni magam a hétköznapok sűrűjéből, hogy a Szentírás bölcsességéből együtt merítve másképp térhessek viszsza. Isten akaratára hallgatva, evangéliumi új erővel próbáljam megtenni mindazt, ami szükséges a környezetemben. A mostani egyik 'téma' - Jézus családfája - meglepett, de új színt/gondolatokat hozott. Hová is nyúlnak vissza a gyökereink? Mennyi Istent kereső ember, később a keresztények - akik így, vagy úgy éltek, és mennyien életüket adták a kereszténységért.. Ha ehhez a családhoz tartozom, akkor nekem is hasonlóképpen tovább kell adnom az életet, és apró kis lehetőségeim szerint adnom kell az életem. Volt lehetőségem ezt gyakorolni a héten, pl. nem vitatkozni, hogy mi legyen a család egyik tagjának ajándéka, pedig én mást szerettem volna. Vagy fölkelni hajnalok hajnalán, ami nekem nagyon nem megy könnyen; igent mondani egy találkozás váratlan időpontjára; maradni még egy kicsit a vendégségben, amikor én már mennék; meghallgatni a másikat, mert neki fontos... Azt hiszem, nagyon alkalmas mindez az "Úr útjának egyengetéséhez". szé. Veled és Feléd 7

8 KARÁCSONYI IMA Csillag fénye vezess minket, hogy megleljük Istenünket! Hitünkkel és tetteinkkel éljünk a Te kegyelmeddel! Csillag fénye légy vezérünk, A kisdedre, hogy ráleljünk! Világosítsd szívünk, lelkünk, erősítsd meg igaz hitünk! Áradjon ránk szent kegyelem! Mutass rá, hogy merre lelem, akit nemzedékek vártak, s megszületett a világnak. Add, hogy e szent éjjelen minden embernek legyen, ahol álomra hajtja a fejét, s érzi a család szeretetét. Ámen. (Takács Attila) Veled és Feléd 8

9 Karitász élet (folytatás ) Közösségünk néhány áldoztató engedéllyel rendelkező tagja rendszeresen viszi az Oltáriszentséget a mozgásukban korlátozott betegeink részére. Ketten hetente keresik fel a Dél-Pesti Kórház betegeit. Ezen kívül is rendszeresek a beteglátogatások. A közösség tagjai törődnek egymással. Munkacsoportunk kapcsolatot tart fenn a Főegyházmegye Szent Erzsébet Karitász Központjával. Képzéseken vettünk részt az évek folyamán, a Szent Erzsébet lelki napokon mindig ott vagyunk. A máriabesnyői többnapos lelkigyakorlaton plébániánk évről-évre delegál résztvevőt. A Központ által szervezett akciókba igyekszünk bekapcsolódni: pl. Egymillió csillag a szegényekért, nagyböjti tartós élelmiszergyűjtés stb. Karácsonykor gyerekeket küldünk a központi ünnepségre, A Szent Erzsébet napi gyűjtésből kapott összegekkel elszámolunk, a nyári hittanos tábort támogató élelmiszeradományt és más adományokat örömmel átveszszük, bekapcsolódtunk az EU-s intervenciós élelmiszeradomány-akciókba. Igyekeztünk az évek folyamán a programjaink megvalósításához alapokat biztosítani. Számos pályázaton nyertünk támogatást, aminek segítségével felszerelkeztünk számítógéppel, biciklivel, a vendéglátás, a közösségi élet szervezéséhez szükséges eszközökkel: edények, tányérok, poharak, asztalok, székek, stb. A jótékonysági vásárok szervezésével örömet igyekeztünk nyújtani híveinknek, és némi pénzbevételre is szert tettünk. A Szent Antal persely bevételéből adunk élelmet, gyógyszert a hozzánk forduló nincsteleneknek. Családjaink nehéz anyagi helyzete iránti szolidaritásunk nyilvánul meg abban, hogy ősszel pénzbeli adománnyal segítjük az iskolakezdést. Beindítottuk sok évvel ezelőtt a Szent Erzsébet koncert-mozgalmunkat, melynek bevételét karácsonyra juttatjuk el családjaink részére. A nagyböjti nagycsaládos ebéd is egy megnyilvánulása a nagycsaládos szülők elismerésének. Éveken át élelmiszercsomaggal kedveskedtünk a nagy ünnepek előtt a kisnyugdíjasainknak. Aki befogad egy ilyen gyereket a nevemben, engem fogad be. (Mt 18, 5) Veled és Feléd 9

10 Az idősebb korosztályt ősszel és tavasszal teadélutánon látjuk vendégül. A fenti programok a teljességet nem tartalmazhatják, hiszen csak a Jóisten tudja a szeretet sok-sok megnyilvánulását, ami a húsz év alatt plébániai közösségünk tagjai között élő kapcsolattá vált. Karitász helyiségünk jelenleg átalakulás alatt van. Az idők új igényeként kolumbárium lesz a helyén kialakítva. A garázs épülete szolgál majd a karitász tevékenység új helyszínéül. Kialakítása még folyamatban van. Remélhetőleg közösségünk összefogása lehetővé teszi az adományok gyűjtésének és szétosztásának új helyszínen történő folyamatát. Ehhez szükséges az újabb generáció tettrekészsége, a munkában való részvétele. Köszönet a húsz évért! A sok-sok dolgos kézért, az Úr sok szolgálólányáért, akik időt, energiát nem kímélve kivették részüket az áldozatos munkából, Isten szeretetét közvetítve. Az elhunyt tagjaink részesedjenek az Istennel való boldog örök életben! Isten fizessen meg minden jó szándékú adományt, önzetlen kedvességet, elfogadó alázatot. Hiszen a karitász csak ebben a cirkulációban működhet: Isten gondviselésébe vetett hittel, a Szentlélek segítségével, Jézussal közöttünk - szeretettel adni, és szeretettel elfogadni. SÁ Ezért ezeket az embereket nekünk kell befogadnunk, hogy munkatársaik legyünk az Igazság szolgálatában. (3J.1,8) Veled és Feléd 10

11 A Katolikus Karitász kettős születésnapja A Caritas Hungarica fennállásának újjászervezésének 20. évfordulója alkalmából országos találkozót tartottak november 19-én. A találkozó helyszíne a Szent István Bazilika volt. Az ünnepi megemlékezés, hálaadás a 80 évért együtt történt a Magyar Hajnalcsillag Árpád-házi Szent Erzsébet ünneplésével. Az országos találkozót mindenre kiterjedő előkészítő munkával szervezte. a Caritas Hungarica országos központja. Megkeresték és felkérték az egyházközösségek karitász csoportjának önkéntes tagjait a részvételre, és a találkozó lebonyolítására. A mi plébániánk karitász csoportja is bekapcsolódott a különféle feladatok elvégzésébe. Tőlünk összesen kilencen vállaltunk feladatot. Voltak, akik a regisztrációnál segítettek, ketten pedig az altemplomban a kiállítás felügyeletét végeztük. A kiállítás bemutatta a karitász megalakulásától, az újraszerveződésen át napjainkig a Szent Erzsébetről elnevezett karitász munkáját. Tizenegy óráig 950 fő érkezett az ünnepségre, melyet Écsy Gábor atya, a karitász országos igazgatója nyitott meg. A program előadással folytatódott, majd közös ebéd következett. Az ünnepi program délután két órakor filmvetítéssel folytatódott. A film bemutatta a karitász 80 éves tevékenységét időrendi sorrendben. A csodálatos filmet követte Árpád-házi Szent Erzsébet életét bemutató részletes előadás. Négy órakor ünnepi hálaadó szentmisén vehettünk részt, melyet Dr. Erdő Péter bíboros úr celebrált papjaink szépszámú közreműködésével. Az elhangzott szentlecke, és az egész szentmise a szeretet, az önzetlen segítséget emelte ki. Mondandója: adj, hogy a karitász is adhasson. Karitász csoporttársaimmal együtt hálásak vagyunk, hogy jelen lehettünk, és szolgálatunkkal hozzájárulhattunk a nagy találkozó feladatainak elvégzéséhez. Jómagam tíz éve kerültem közelebbi kapcsolatba a plébániánkon működő karitász csoporttal. Az eltöltött idő alatt igyekeztem személy szerint aktívan közreműködni a mindenkori feladatok végzésében. Karitász testvéreimmel együtt, és a magam nevében köszönjük a kapott kegyelmeket. Veled és Feléd 11

12 A csodálatos nap után kérem a Jó Istent, hogy a jövőben is adjon erőt, hogy tudjam vállalni a mindenkori feladatokat, mert adni csodálatos jó dolog, és így megtapasztaltam azt is, hogy kézzel megfoghatatlan ajándékokban lehet részem. A szentmise befejeztével siettem a Szent László Plébániámra, a Szent Erzsébet tiszteletére megrendezett koncertre. A koncert számomra a nap befejezéseként csodálatos élmény volt. Nyugtázva a november 19-i napot - kérem a Jó Istent, hogy kaphassak még további szeretetben eltöltött napokat. CsF. Ili néni A Bűvös szó A SZERETLEK szó néha megbocsátóvá varázsolhatja még a hazugságot, azaz a füllentést is. A vallással ismerkedő 8 éves szomszéd kisfiú, Danika naponta többször jött hozzám beszélgetni, nasizni, de legnagyobb örömömre a szentmisére is elkísért. A péliföldi lelkigyakorlaton töltött 4 napban is hiányolt. Hazaérkezésemkor azt füllentette, hogy Jancsi bácsival, azaz a férjemmel, egész nap TV-t nézett. Ez persze valótlan volt, és férjem dühét váltotta ki. Amikor megkérdezte tőle, hogy mikor néztek együtt TV-t, Dani barátunk elgondolkozva válaszolta: sosem, de nagyon szeretlek Téged is (mármint a férjemet). Így tisztázódott a visszás helyzet, őszinteséggé alakult. A bűvös szó meglágyította férjem szívét, és mindhármunk örömére szolgált. A Szentháromság működését érzem ebben a kis történetben, ahogy a misén Elemér atyától hallott jó tanács ami szerint igenis ki kell mondani időnként ezt a bűvös szót ahhoz, hogy kapcsolataink rendeződhessenek - ezennel is valóra vált. Sajnos ez a kisfiú a családjában sok problémával találja magát szemben, de bízom benne, hogy a megszületett megváltó Jézusunknál mindenre megoldást talál! Cs.né V. Most tehát megmarad a hit, a remény, a szeretet, ez a három; de ezek közül legnagyobb a szeretet. (1Kor. 13,13) Veled és Feléd 12

13 Felelősök Fóruma November 4-én Elemér atya meghívására a FEFO (Felelősök Fóruma) tagjai gyűltek össze, hogy beszámoljanak a különböző plébánia csoportok életéről. A tervezett urnatemető is szóba került, mindenki elmondhatta ezzel kapcsolatos gondolatait, javaslatát, meglátását. Csoportok rövid beszámolói: Molics Ferenc, média csoport: Hozzánk tartozik a Veled és Feléd újság szerkesztése, kiadása, a honlap kezelése, és az egyéb informatikai és média feladatok. A szerkesztési feladatokra az újság megjelenési gyakoriságnak megfelelően találkozunk, Elemér atya is részt vesz, és közösen alakítjuk ki az adott szám felépítését, tartalmát. A szerkesztési munka után a technikai előkészítés következik, majd a nyomtatás, ezután a plébánián általában az ifjúság hajtogatja össze a lapot. A VEF önköltségi ára jelenleg 130 Ft körül mozog, ezt kérjük adományként a perselybe dobni. Tikk András: ifjúsági pasztoráció, ministráns vezető. Hozzánk tartoznak a gyerekekkel való foglalkozások és alkalmak szervezése, a MiniKlub foglalkozások, családi nap és ifjúsági kerületi programjai, mint például az ADIT, NABIT, vagy a gyerekmaroson való részvétel szervezése. A ministráns képzéseket minden első pénteken 17 órától tarjuk. A Néri Szent Fülöp ifjúsági rózsafüzér csoport (vezetője Kovács Péter) minden hónap első vasárnapján találkozik. Sajnos csak kevesen tudunk részt venni a találkozókon, 3-4 fő beszéli át a következő hónap szándékait, majd kiosztjuk a titkokat is. Veress Zsuzsa: Kis Szent Teréz rózsafüzér csoport. A 25 főből álló imacsoportunk a hónap utolsó vasárnapján találkozik titokcserére, általában 8-12 fő tud eljönni, mert nagyon nehéz az időpontot összeegyeztetni. A találkozókon egy tized rózsafüzért, egyéni szándékra is elimádkozunk. A búzaszem családközösséget is képviselem. A csoport 5 családból áll, de mivel különböző kerületben lakunk, így rendszertelen időközönként tudunk találkozni. Általában a problémákat beszéljük meg, és segítünk megoldást találni a különböző élethelyzetben lévő tagoknak, ha szükségük van rá. Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük." (MT 18, 20) Veled és Feléd 13

14 Szőcs Éva: a katekumen hittan csoportot képviselem, amely folyamatosan megújul. Új testvérek jönnek, akiket végi kell kísérni a szentségek felé vezető úton. Kéthetente találkozunk kedden este. Az életige csoportot is én képviselem, itt tagunk van, de változó létszámmal jövünk össze, célunk az Evangélium mindennapi megélése, életre fordítása, tapasztalatok megosztása. A jövő augusztus végén egy nagy, világméretű rendezvény lesz hazánkban (GENFEST), amelyen szeretnénk megszervezni, hogy plébániánk is otthont tudjon adni fiatal számára, pár napra. Csörgő Kriszta: az Eucharisztikus Szövetséget képviselem, amelyben kb. 30 fő van, most decemberben volt a fogadalom megújítása, ahol ígéretet tettünk, hogy heti egy hétköznapi szentmisét, vagy fél óra szentségimádást felajánlunk a plébániai közösség egységéért, megújulásáért, valamint a papi és szerzetesi hivatásokért. Én képviselem még a Batthyányi Strattmann László családközösséget is, (vezetője Beck házaspár) ahol négy család találkozik rendszeresen,(5-6 hetente) mindig más más otthonában látjuk szerényen vendégül egymást. A találkozóknak van felelőse, aki készül egy adott témával, ezt beszéljük és imádkozzuk át, majd kötetlen beszélgetés formájában beszélgetünk örömeinkről és bánatainkról. A közösségben 17 gyermek van, ezért is szoktunk évente gyermekes találkozókat is tartani. Tordai Évi: a Vándor Evangélium csoportokat fogom össze. Jelenleg 4 imacsoport működik 6. éve. Volt már több is, ezért igyekszünk az 5. csoportot is megszervezni. Több csoport változott, újraszerveződött, de van két csoport, amely szinte állandó már 5. éve. Egy csoportot 10 család (személy) alkot, így 3 napot van minden hónapban a VE. egy egy családnál. Minden évnek más a mottója, idén a család, de a papi szerzetesi hivatásokért és hazánkért mindig imádkozunk. Takács Edit: a nagyi hittan csoport havonta egy alkalommal találkozik, az első csütörtökönként este. Van kiválasztott témánk, például: Jézus életéhez kapcsolódó irodalmi művek a Szentföldről gyűjtve, vagy Sík Sándor versei, ill. egyéb apokrif iratok. 15 főből áll a csoport, de nagyon változó számban (4-12) tudunk találkozni. Oláhné Mária: a Szentlélek lángnyelvei imacsoportot képviselem, Jézus Szíve tisztelete is fontos számunkra. Az összejöveteleinken szentírási részeket olvasunk fel, és különböző imaszándékokra imádkozunk. Antal atya segíti a csoportot, és szentmisét tart a találkozóink előtt. Földrajzi területekért is imádkozunk, imasétákat teszünk és szervezünk, közbenjáró imádságokat végzünk, és imakártyákat is Veled és Feléd 14

15 készítünk. Összejöveteleink kéthetente hétfőn fél hatkor vannak, 15 főből áll a csoport, és vidéki tagjaink is vannak. Az imák központjában mindig az Úr tisztelete áll. Csörgő István: a plébánia képviselő testületének a világi elnökeként szervezem az üléseket. Előtte Elemér atyával átbeszéljük a témákat, és összeállítjuk a napirendet. Rendszeresen találkozunk a KT ülések közötti időszakokban is, hogy az aktuális feladatokról, programokról tájékozódjunk. A Gyeses hittan vezetői Beck Tünde és Simongáti Éva, a csoport minden héten hétfőn délelőtt találkozik a plébánia hittantermében. A gyereknevelés problémáinak a megbeszélése mellett énekelnek és imádkoznak. A liturgikus csoportot vezető Kovács Peti, a plébános irányításával jól együtt dolgoznak. A nagyobb ünnepek előtt kibővül a csoport, és többen összeülve készülnek fel a szép ünnepi szolgálatokra. Jól működik a két énekes csoportunk is, a Szent Filoména kórus, jellemzően alkalmakra készülnek, valamint a Szent Fidél kórus, akik rendszeresen hetente 1-2 alkalommal találkoznak és készülnek a vasárnapi vagy hét közbeni misékre. A Szent Rita nyugdíjas, és a Szent Domonkos férfi rózsafüzér csoport is működik, valamint a Kézenfogva csoport, a cserkészet, a Reménység családközösség és a lelki adoptálást felvállaló csoportunk is létezik, él, teszi a vállalt feladatait. Szeretettel várunk bárkit a fenti csoportokba! Jelentkezni a vezetőknél, vagy a plébánosnál lehet. II. Urnatemető. A tervezett urnatemető helyéről, kialakításáról beszélgettünk, szóba kerültek a negatív vélemények is, de alapvetően a hívek részéről a támogatás volt a jellemző. Megvitattuk a kegyeleti lehetőségeket, a missziós lehetőségét, és a gazdasági szempontokat is. Reméljük hogy az egyházmegye részéről kapunk támogatást, így a beruházás költségeit NEM adományokból fedeznénk. mferi. Veled és Feléd 15

16 Szent Erzsébet jótékonysági koncert A Szent Erzsébet napi koncertről már korábban is hallottam, de még sose mentem el. Aztán a koncert előtti héten pont találkozót szerveztünk meg a barátnőmmel, és ő mondta, hogy mi lenne, ha elmennénk a koncertre. Először nem volt kedvem, de szombat délután rászántam magam és elindultam, mondván, hogy úgy sincs jobb dolgom. Mikor odaértünk, még javában próbált a kórus. Beültünk egy közeli padba, és néztük, hogyan próbálnak. Aztán elkezdtek szállingózni befelé az emberek. Már az elején sok ismerőssel találkoztam. És mondhatom, nagyon jó volt látni őket! Legjobban a gitárosok tetszettek, de a kórus is nagyon jó volt, főleg, hogy az egyik barátnőm is énekelt benne. Miután vége lett a koncertnek még ott maradtam egy órát, hogy beszélgethessek az ismerőseimmel. Másnap elmentem a vasárnapi misére is, ahol már vagy egy éve nem jártam. Ez a koncert sokat változtatott a nézeteimen. Segített, hogy vasárnaponként rászánjam magam és elmenjek a misékre. Akik nem tudtak eljönni a Szent Erzsébet koncertre, csak azt tudom mondani, hogy a jövő évire mindenképpen jöjjenek el. Csak ajánlani tudom. És hívják el az ismerőseiket is. Megéri. Szeretettel: Daróczi Dorottya Veled és Feléd 16

17 Gondolatok a Szent Erzsébet-napi koncertről Minden koncert különleges, hiszen mindig más témában, más és más tartalmú, dallamvilágú dalokkal készülünk Az idei koncertet azonban nemcsak ez tette felejthetetlenné, hanem a zenészek, énekesek kibővült társasága is: plébániánk fiataljain kívül a katolikus Shalom Közösség két tagja, Marcel és Rafael is velünk zenéltek. Öröm volt velük együtt szolgálni! 2. Az Erzsébet-napi koncerteknek van egy sajátos, sehol máshol át nem élhető hangulata mind a nézők, mind a szereplők részéről. Amikor mi, énekesekzenészek kiállunk a nézők elé, ezernyi emlék és érzés cikázik át rajtunk: a próbák hol enyhébb, hol dermesztően hideg, hol átnevetett, hol átszenvedett estéi, a hangosítás miatti, sosem megspórolható aggodalom, a gondos készülődés izgalmai, a kétely, hogy vajon jó lesz-e, minden rendben lesz-e, és végül az öröm, hogy sok ismerős arc mosolyog ránk a sorok közül. Ez mind ott vibrál a levegőben: bennünk és köztünk; Veled és Feléd 17

18 és csak akkor oldódik fel, mikor megszólal az első hang, és a szolgálat szépségében megszületik az a utánozhatatlan élmény, amiért évről évre itt vagyunk. 3. Átmentem a templom másik oldalára, és leültem ott. Miközben néztem az embereket, egy érdekes gondolat jutott eszembe. Talán nem is annyira érdekes, mint inkább elsőre ijesztő volt. Elgondolkodtam ugyanis azon, vajon miért is olyan fontos számunkra ez a koncert. Mi is történik itt? Történik egyáltalán bármi különleges, amiért nekünk megéri ennyit próbálni, készülni, izgulni és még milyen sokan másoknak is ezért fáradozni? Összegyűlik egy csapat fiatal, egyszer egy héten együtt zenélnek, aztán valamikor novemberben megtelik egy templom, meghallgatják, megtapsolják őket, és kész. Némi pénz is összegyűlik a nagycsaládosok részére. De ennyi. Hol nagy szám ez? Mi ez az életben valóban fontos dolgokhoz képest? Szomorú, de arra jutottam: semmi. Rémisztő gondolat, nem? Ijesztő, mikor egy, addig jelentősnek tartott eseményről kiderülni látszik, valójában tökéletesen jelentéktelen. De aztán továbbvittem a gondolatot, és eszembe jutott még valami, egy újabb kérdés: mégis mi dönti el azt, mi lesz valaki számára fontos hogy, akár az életben is, mi a fontos? A dolog társadalmi jelentősége, a világ általi, általános megítélése? Vagy inkább a személyes megítélés: a kötődés, a kapcsolódó érzelmek, a befektetett munka, energia? Néztem az éneklő kórust, a másik oldalt az énekkarosokat, a nézőket, és arra gondoltam: igen. Ez az, ami számít: hogy van-e kapcsolódási pontom az eseményhez. Hogy magaménak érzem-e. Ahogy néztem őket, a többieket, lassan megnyugodtam, mert rájöttem: ez a koncert valóban fontos. Valóban különleges. Azért fontos, és azért különleges, mert a miénk. Mert az enyém. Mert én ott voltam minden próbán, és mert a többiek is ott voltak. Mert Elemér atya olyan türelmesen nyitogatta nekünk a kaput esténként, Veled és Feléd 18

19 mert Gyuri bácsitól kaptunk kekszet a főpróbán, mert volt, aki szenvedjen a mikrofonokkal és az egész hangosítással és volt, aki elkészítse a díszletet is, és mert voltak, akik készítettek szendvicset és teát az agapéra, és mert a barátaink is mind eljöttek Ezért fontos. Mert valahogy ez a koncert mindannyiunké: a miénk. Azoké, akik most itt vagyunk. Felálltam, és készen arra, hogy az immár bizonyítottan is fontos és különleges koncert kezdetét vegye, visszamentem a másik oldalra. Molics Detti. Veled és Feléd 19

20 20 év csendes háttérmunka 20 éve, október 28-án plébániánk 5 elkötelezett tagja megalapította a Szent László Plébánia Templom Alapítványt, melynek célja mind a mai napig templomunk és plébániánk külső (épületek, kert) és belső (lelki élet) szépségének megóvása, karbantartása és fejlesztése, erősítése. Természetszerűleg a 20 év alatt voltak nagyobb személyi változások a kurátorok körében, azonban az alapítók igyekeztek mindig olyan kurátorokat választani, akik a plébániai életben és a világi tereken is hatékonyan tudták és tudják segíteni az Alapítvány és közvetetten a plébániai élet kedvező alakulását. Ezt segíti az is, hogy az Alapítvány elnöke a mindenkori plébános. Az Alapítvány kezdetektől fogva közhasznú minősítést kapott, melyet 1998-ban a Fővárosi Bíróság ismételten megerősített. Ennek köszönhetően a csatlakozók által adományozott összeg 30%-át levonhatták személyi jövedelemadójukból. Emiatt az évek során nagyon sokan éltek ezzel a lehetőséggel és támogatták az Alapítvány munkáját, céljait. Ez a lehetőség a tavalyi évtől sajnos megszűnt, ez bizony meg is látszik a csatlakozók számának csökkenésében is. Az évek alatt egyre nagyobb jelentősége lett a személyi jövedelemadó 1%-ának, az alapítvány részére felajánlott összegeknek ben még csak 212.-Ft-ot kapott az Alapítvány, napjainkban ez az összeg a 2-3ezerszer nagyobb, a lelkes és támogató híveknek köszönhetően és ez egyben legnagyobb bevételi forrása is. Mindennek azért van jelentősége, mert az Alapítvány induló tőkéje mindössze Ft. Az elmúlt 20 év során, a csatlakozóknak köszönhetően viszont a templom és plébánia beruházási és fenntartási költségeire közel 18 millió Ft-ot, egyéb közhasznú tevékenységeinkre pedig 2 millió Ft-ot költöttünk. Templomunkat nemcsak a szocializmus időszaka, hanem a régi telep lebontása és a lakótelep építkezési munkálatai is eléggé megviselték, 1990-re a templom eléggé roggyant állapotban volt. Az Alapítványt is ez hívta életre és tudott az ig a templomra költött közel 50 millió Ft-ból 18 millió Ft-tal segíteni. Csak néhány példa az elmúlt évekből: a plébánia épületének (1991), a templom (1994) bekerítése, a templombelső vakolása, festése ( ) a templom külső festése, toronysisak felújítása (1995) plébánia emelet ráépítése ( ) padlófűtés a templomban (2003) templom szigetelése (2005, 2008, 2009) sok egyéb apróbb munka Veled és Feléd 20

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és F el éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Imádkozzatok! Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! XX./5. (178.sz.) 2010. november Tiszták, hősök, szentek

Részletesebben

A hetvenéves Felső-Krisztina utóbbi tíz éve

A hetvenéves Felső-Krisztina utóbbi tíz éve XIII. évfolyam 4. szám 2010. TE DEUM Felsõ-Krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9, telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja

Rózsafüzér Királynéja Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 1. (52. sz.) Nagyböjt PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu Az evangélium öröme betölti azok szívét és egész életét, akik találkoznak

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük,

Részletesebben

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. december de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Sehol nem ártanak, és nem pusztítanak mert a föld tele lesz az Úr ismeretével (Iz 11,9 ) Sötétben járunk, hajnalra várunk! szól a Szent

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Jónak lenni jó. Foglalkoztatás másként. embermese. IV. évfolyam I. szám 2014. Húsvét Ingyenes

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Jónak lenni jó. Foglalkoztatás másként. embermese. IV. évfolyam I. szám 2014. Húsvét Ingyenes Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja IV. évfolyam I. szám 2014. Húsvét Ingyenes Mindennek megvan az órája Jónak lenni jó Foglalkoztatás másként Egy IGAZ embermese Jónak lenni

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december A ELKEZDŐDÖTT A ZSINAT z október 11-i ünnepélyes megnyitó után elkezdődött az Egyházmegyei Zsinat témáinak a feldolgozása. Az Egyház,

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Élni szeretnék interjú a melegedőben. 1356 Adományvonal. Barátok közt Segítség a rászorulóknak

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Élni szeretnék interjú a melegedőben. 1356 Adományvonal. Barátok közt Segítség a rászorulóknak Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja II. évfolyam I. szám 2012. Húsvét Ingyenes Mindennek megvan az órája Élni szeretnék interjú a melegedőben 1356 Adományvonal Barátok közt Segítség

Részletesebben

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2013. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Az ICCRS nemzetközi prófétai találkozója Betlehemben A felső teremben folytattuk imánkat, ahol Istentől új pünkösdöt kértünk

Részletesebben

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. Advent Karácsony. Reménységem ingecskéje!

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. Advent Karácsony. Reménységem ingecskéje! LELKISÉG Reménységem ingecskéje! Üzenet Mária Földjéről: Az ember hivatása, áldozatos munkával ünnepet teremteni! Óév napján, szelíd kopogásra figyeltem fel. Egy nagyon szerény mosolygós asszony állt a

Részletesebben

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2012. III. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele 50 éve kezdődött a II. Vatikáni Zsinat A II. Vatikáni Zsinat nyitó lépést tett afelé, hogy Jézust és Egyházát minél jobban

Részletesebben

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2010. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele 2. Gorove László és Kriszta tanítása Álmom volt, hogy mi itt a csarnokban egymás felé kezdtünk fordulni és egymástól bocsánatot

Részletesebben

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét L E L K I S É G Pilinszky János: Úgy tanultuk Úgy tanultuk, hogy hitünk egyik legfőbb bizonyítéka Jézus halottaiból

Részletesebben

Isten éltessen, Feri atya! ÉBRESZT 2015. FEBRUÁR. Káposztásmegyeri Katolikus Közösség lapja, 25. évf. 1. ( 132. szám 1 Ébresztő 2015.

Isten éltessen, Feri atya! ÉBRESZT 2015. FEBRUÁR. Káposztásmegyeri Katolikus Közösség lapja, 25. évf. 1. ( 132. szám 1 Ébresztő 2015. Isten éltessen, Feri atya! ÉBRESZT 2015. FEBRUÁR Káposztásmegyeri Katolikus Közösség lapja, 25. évf. 1. ( 132. szám 1 Ébresztő 2015. február A KRISZTUS HÚSVÉTI MISZTÉRIUMÁT EL KÉSZÍT SZENT NEGYVENNAP Mindenekelőtt

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja. Október - November PLÉBÁNIÁNK ÉLETE

Rózsafüzér Királynéja. Október - November PLÉBÁNIÁNK ÉLETE Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 6. (56. sz.) Október - November PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu MEGKEZDŐDÖTT A CENTENÁRIUMI ÉV 99 éve, hogy felszentelték

Részletesebben

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság Az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia negyedévente megjelenő lapja az Újszegedi Szent Erzsébet Alapítvány kiadásában az támogatásával (IX./2.) 2010. június 27. szám Szentháromság A húsvéti idő után az

Részletesebben

Péter hitével, Pál szívével

Péter hitével, Pál szívével Péter hitével, Pál szívével XVI. Benedek pápa rendelkezése szerint a katolikus egyházban 2013. a Hit Éve. Ebben az évben különös hangsúlyt kap a búcsúnk ünnepe, hiszen gyönyörű templomunk a két főapostol,

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. vetőmag egy jobb életért. Merj kérni! Kétszázezer család ezer tonna. III. évfolyam II. szám 2013.

Adásidő. Mindennek megvan az órája. vetőmag egy jobb életért. Merj kérni! Kétszázezer család ezer tonna. III. évfolyam II. szám 2013. Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja III. évfolyam II. szám 2013. június Ingyenes Mindennek megvan az órája vetőmag egy jobb életért Merj kérni! Kétszázezer család ezer tonna

Részletesebben

NAGYBÖJTI GONDOLATOK. Ároni áldás

NAGYBÖJTI GONDOLATOK. Ároni áldás 2 Kertvárosi Krónika 2011. március-április CSALÁDOK IMÁJA Mennyei Atyánk, hálát adunk neked az élet és a család ajándékáért. Adj nekünk erőt, hogy az első magyar szent család Szent István, Boldog Gizella

Részletesebben

Jóságkalácsok húsvétra

Jóságkalácsok húsvétra XII. évfolyam 2. szám 2009. NAGYBÖJT Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9., telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október JÉZUS ANYJA, MÁRIA. És most különösen is szeretném szívünkbe vésni a Világosság rózsafüzér

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október JÉZUS ANYJA, MÁRIA. És most különösen is szeretném szívünkbe vésni a Világosság rózsafüzér LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október Október hónapban az egész világegyház Máriával, égi édesanyánkkal fordul Jézus Krisztushoz, a kegyelmek forrásához. Mária, Jézus anyja az Ige megtestesülésétől

Részletesebben

Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a. a legnagyobb gazdagság. Jézus. XIX. évf. 2014. KARÁCSONY

Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a. a legnagyobb gazdagság. Jézus. XIX. évf. 2014. KARÁCSONY Tanúság A Nagymarosi Egyházközség Hírlevele XIX. évf. 2014. KARÁCSONY Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a legnagyobb gazdagság Páli Szent Vince szerint a szegények a mi mestereink. A szegény,

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Tűzoltóautó Bonchidának. Borsó és levendula. Öngondoskodó családok. II. évfolyam II. szám 2012.

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Tűzoltóautó Bonchidának. Borsó és levendula. Öngondoskodó családok. II. évfolyam II. szám 2012. Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja II. évfolyam II. szám 2012. Pünkösd Ingyenes Mindennek megvan az órája Tűzoltóautó Bonchidának Borsó és levendula Öngondoskodó családok Szervezetünk

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Elismerés önkénteseinknek. Szeretni, szeretve lenni. Az összetartozás jele

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Elismerés önkénteseinknek. Szeretni, szeretve lenni. Az összetartozás jele Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja IV. évfolyam IV. szám 2014. tél Ingyenes Mindennek megvan az órája Elismerés önkénteseinknek Szeretni, szeretve lenni Az összetartozás jele

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. III. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Egy Lélek, sok kegyelem A Lelkes Napok után mindig az a kérdés van bennünk, vajon Isten adhat-e ennél többet és jobbat jövőre.

Részletesebben

2014. március Alsóvárosi Harangszó 1

2014. március Alsóvárosi Harangszó 1 2014. március Alsóvárosi Harangszó 1 A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja IX. évfolyam 1. szám 2014. március Jómagam nem vagyok focirajongó, de a címben szereplõ NB1-et azért tudom, mit jelent. Nemzeti

Részletesebben

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal VILÁGP STA Új folyam, V. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2009. tél SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA

Részletesebben