Másfél évtized. XV. évfolyam 11. szám november. Nap Klub Alapítvány ez évben ünnepli létrejöttének 15. évfordulóját.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Másfél évtized. XV. évfolyam 11. szám 2007. november. Nap Klub Alapítvány ez évben ünnepli létrejöttének 15. évfordulóját."

Átírás

1 XV. évfolyam 11. szám november Másfél évtized Ünnepi összeállításunk a számvetés szándékával készült. Alapítványunk életében eltelt másfél évtized jelentôsebb eseményeit, történéseit állandó krónikásunk, a Naplap híradásai alapján válogattuk. E válogatással mondunk egyben köszönetet céljaink, programjaink megvalósulásában folyamatosan közremûködô soksok munkatársunknak, szomszédságunk felnôtt és gyermek tagjainak és valamennyi támogatónknak, segítônknek. Nap Klub Alapítvány A NAP KLUB ALAPÍTVÁNY SZOMSZÉDSÁGI -JA Nap Klub Alapítvány ez évben ünnepli létrejöttének 15. évfordulóját.

2 1992. december 20-án Nap Klub Karácsonya a közös fenyôdíszítés után Levente Péter és Grillusz Vilmos mûsorát láthatták a klub tevékenysége iránt elsôként érdeklôdô gyerekek és felnôttek. (Ez történt híröszeállítás, Naplap, március) Miért ne mehetnének másképpen a dolgok? Templom Józsefné bizonyára egyike azoknak, akinek a Nap utca környékén a legtöbb ismerôse van. A történet azzal kezdôdött, hogy ideköltözésüket követôen szerette volna unokáit játszani vinni a közelben. Ez azonban az elhanyagolt környezet miatt komoly megpróbáltatásokkal járt. Tudomást szerzett arról, hogy néhány, más házbéli felnôtt próbál változtatni. Kiderült: összefogásuk ereje kevés. Ennek ellenére az eredetileg pedagógus végzettségû Kati, a múlt év tavaszán megkezdte a Nap Klub Alapítvány szervezését. Már nem csak saját unokáira gondolt. Az, hogy az alapítványnak nincs fôállású munkatársa és helyisége, még jobban erôsíti azt a tényt, hogy nulláról indultunk. Most még azokat a foglalkozás típusokat keressük, amelyek leginkább érdeklôdésre tartanak számot. A kezdettôl próbálkozunk a játszóházzal, ezen belül is a kézmûves, illetve a szórakoztató elfoglaltságokkal. Úgy tûnik, sikerült felkelteni a kiskamaszok és az állatbarátok érdeklôdését. Önmagában az jelentôs, hogy 56 gyerek jelentkezett a klubba. Bizonyos, hogy nyári táborunknak is lesz megtartó ereje. ( Miért ne mehetnének másképpen a dolgok? interjúrészlet a tiszteletbeli alapító elnökkel, Naplap, március) Március 30-án indult a Nap Klub második, 10 hetes Szülôi Hatékonysági Tréningje (SZET), amely a szülô és a gyerek közti ideális kapcsolat megteremtésével foglalkozott. (Ez történt híröszeállítás, Naplap, december) Április 24-én a Józsefvárosi Szülôk Érdekvédelmi Egyesülete és a Nap Klub Alapítvány összehívta a Szülôk Fórumát, amely elhatározta a Tiszta utcákért, rendes házakért, játszóterekért. mozgalom indítását. Elsô eredményük az új életre kelt Nap utcai és Leonardo utcai játszótér. (Ez történt híröszeállítás, Naplap, december) Június 2-án megalakult a Nap Klub Egyesület (Ez történt híröszeállítás, Naplap, december) Július 1-jén a VIII. kerületi önkormányzat kiutalta a Nap Klub számára a Leonardo utca 31. fsz. 2. szám alatti helyiséget. (Ez történt híröszeállítás, Naplap, december) November 20-ra a Nap Klub Alapítvány, a Nap Segítô Szolgálat és a Józsefvárosi Szülôk Érdekvédelmi Egyesülete a VIII. kerületi civil szervezeteket találkozóra invitálta. A több mint 200 meghívott közül mindössze néhány jelezte részvételi szándékát, velük megkezdôdött a kapcsolatépítés. (Ez történt híröszeállítás, Naplap, december) A Tiszta utcákért, rendes házakért, játszóterekért mozgalom ez évben két alkalommal írt ki pályázatot. Az eredményes munkát végzôk a Józsefvárosi Önkormányzat pénzjutalmát és Elek Lívia (kerületben élô) grafikus által készített egyedi oklevelet vehették át, valamint (a második forduló elsô kategóriájának díjazottjai) Cs. Kiss Ernô fafaragó köztéri játékait kapták. (Mozgalom a környezetért, Naplap, december) Alapítványunk Nap Tábort szervezett június 28 július 24. között Nagyorosziban. A tábor szervezésével olyan lehetôséget szerettünk volna teremteni a józsefvárosi elsôsorban klubtag családoknak, amely gazdag életmódmintákat kínál. Ismerve a józsefvárosi családok lehetôségeit, olyan táborozási díjat szerettünk volna kérni, amelyet mg a többgyermekes családok is megfizethetnek. Így alakult ki, hogy a klubtag gyermekek turnusonként 1250, a fenôttek 2000 forintért, míg a vendég gyermekek 2000, a felnôttek pedig 2600 forintért táborozhattak. Voltak, akiknek ez az összeg is meghaladta az anyagi lehetôségeit, így további engedményeket is adnunk kellett. (Nap Tábor Nagyorosziban, Naplap, december)... Tizenkét kisfiú és kislány jár ide a környék különbözô általános iskoláiból.... Az elsô perc az önálló tanulás ideje felkészülés az iskolai feladatokra. Haszmann Erzsébet és Gondos Éva tanító néni segít a tanulásban. Játékos, érdekes módszerekkel tanítják meg a mûhely tagjait az igazi, önálló feladatvégzésre, a tanulás módszereire.... (A tehetséggondozó mûhelyrôl, Naplap, december)... olvastuk az újságokban: a gyermekbarátok felhívással fordultak a választásokra készülô pártokhoz, hogy a kampányra szánt nem kevés pénzeikbôl ajánljanak fel egy kis töredéket a gyermekek évi nyaralásának támogatására. A mi kerületünkben különös jelentôsége van a nyári vakációtól már elôre félô családok támogatásának. Hiszen az itt élô gyermekeknek életfontosságú érdekük volna, hogy legalább a nyári szünidôt jó levegôn, szabadon, vidáman élhessék,... Így született az ötlet, valósítsuk meg itt, Józsefvárosban a pártok támogatásával is a vakációzó gyermekek tényleges támogatását.... (Józsefváros a gyerekekért Gála 1994, Naplap, március)... civil szervezeteknek a pénzszerzés szinte egyetlen módja a pályázat. Volna még ugye a vállalkozás, ha az adótörvénnyel, a rossz vagy nemlétezô infrastrukturális háttérrel és bizonyos vállalkozói szakértelem hiányával nem kellene számolnunk. De kell!... (Mibôl él egy alapítvány, Naplap, március) Egymás szomszédságában élünk. Sokan vagyunk, akiknek hasonlóak, netán ugyanazok a gondjaink. Jó lenne tudni, melyek azok a problémák, amelyeket saját erôbôl, és melyek azok, amelyeket csak mások segítségével lehet megoldani. Fontos lenne tudni milyen helyi erôforrásaink vannak! Ezért a közeljövôben bekopogtatunk közvetlen és távolabbi szomszédainkhoz néhány kérdéssel.... (Mit tudunk egymásról, Naplap, március)

3 Alulírott, Budapest Józsfváros Nap utcai lakótelep lakói ezúton is kifejezzük tiltakozásunkat, amiért a forgalom-elterelést sokezer lakótelepi polgár hátrányára oldották meg, s a szûk, elhanyagolt utcáinkra terelték az átmenô forgalmat, ezzel az amúgy is szennyezett levegôt tovább rontották, s az autóforgalomra épülô prostitúciót a lakótelepre hozták.... (Tiltakozás, Naplap, március)... gálát rendeztünk egy márciusi estén. Dideregve érkeztünk, de hamarost felmelegedtünk valamennyien a sok gyerek és felnôtt nézô a Gutenberg Mûvelôdési Otthon zsúfolásig megtelt nézôterén. Sokan voltak kíváncsiak a jótékonysági gálamûsorra, a kerületben élô, tanuló és dolgozó köztük gyermekek elôadására. Az est rendezôje Csizmadia Tibor, a Várszínház fôrendezôje volt, aki rendkívül empatikus készséggel ötvözte hangulatos egésszé a különféle mûvészetek képviselôinek produkcióját.... A fôvédnök: Göncz Árpád köztársasági elnök volt.... A gála bevétele: adományokból , jegyekbôl forint. (Józsefváros a gyerekekért, Naplap, december) MÓDSZERTANI KÖTETEINK, KIADVÁNYAINK Szomszédság a Nap utcában (1995), Civilvilág (2003), Van közünk egymáshoz (2005), Változatok az alternatív gyermekellátásra (2006), Egy kútra járunk... (2007).... A Nap Klub Egyesület a Fôvárosi Szociális Alap pályázatán elnyert támogatás segítségével szakembereket kér fel a szövetkezés szakmai munkáinak elvégzésére. Az egyesület a helyiséget, számítógépet, telefont stb. a szövetkezet rendelkezésére bocsátja, hogy induláskor ne kelljen kölcsönöket felvenni.... (Egyedül nem megy, Naplap, december) Még a nyáron történt, hogy olvastunk egy felhívást, amelyben a Holland Követségen keresztül a Joint Center Alapítvány pályázatot hirdetet magyarországi civil szervezetek támogatására. Megírtuk a pályázatot, és szerencsénk volt! A sok pályázó közül miránk esett a kiírók választása, s 220 ezer forint támogatást kaptunk. Ebbôl vettünk számítógépeket és egy nyomtatót.... (Hurrá, van számítógépünk!, Naplap, december) Közösségi munka a városrészekben címmel november 21-én és 22-én a városi közösségfejlesztôk országos találkozóját rendeztük Budapesten, az Orczykertben.... A munkába 79 meghívott s mintegy 24 vendég kapcsolódott be.... Pataki Ferenc szociálpszichológus az Egyén és közösség a társadalmi, politikai, gazdasági átalakulásban, Gazsó Ferenc szociológus Demokrácia és a mai Magyarország, Vercseg Ilona (Közösségfejlesztôk Egyesülete) Városi közössségfejlesztés Magyarországon... címmel tartott elôadást. Ezt követôen... mintegy 30 szervezet mutatkozott be, és a városi közösségfejlesztésbeen szerzett tapasztalatait ismertette... (Városi közösségfejlesztôk találkozója, Naplap, május) Angliai tapasztalatok. '95 tavaszán angol vendég látogatott el a Nap Klubba. Arra volt kíváncsi, hogy milyen élet folyik nálunk. A tehetséggondozó napközi és a klubbeli események felidézése, valamint a kerületben tett körséta meggyôzte ôt arról: a magyarországi civil szerveztek egyikeként a Nap Klub Alapítvány érdemes arra, hogy tájékozódjon... hogyan építhetôk ki más országokban a partneri kapcsolatok a társadalom különféle szektorai között. Erre szolgált az a tíznapos angliai utazás, amelyre a londoni székhelyû Vállalatvezetôk Fóruma Partnerségi Osztálya látta vendégül a Nap Klub Alapítvány küldötteit.... (Felelôsséggel a közösségért, Naplap, május) Köszöntjük Lix Pétert abból az alkalomból, hogy decembertôl mint a Nap Klub titkára polgári szolgálatosként kezdte neg mûködését. (Naplap, február) Találkoztak a civilek. Április elején a kerületi Népjóléti Iroda kerekasztal-beszélgetésre hívta a szociális tevékenységet (is) végzô civil szervezeteket. Statisztikai adatok szerint kerületünkben csaknem 400 civil szervezet mûködik. Ám a meghívásnak mindössze kilencen tettek eleget.... (Mennyi a mennyi?, Naplap, május) Tükörkép. Divinszky Zsolt, Simon Balázs és Turba Attila neve nem ismeretlen a Nap utca és környékén élô fiatalok körében. Játszótéri szociális munkásként már két éve tesznek kísérletet arra, hogy az itt élô 14 és 18 életév közötti fiatalokkal kapcsolatot teremtsenek júliusában a hozzájuk csatlakozó félszáz fiatallal közösen ifjúsági klubot hoztak létre egy pincehelyiségben.... A közelmúltban készült el az... összegzés a Nap utcai lakótelep utcáin, játszóterein lézengô fiatalok körében végzett vizsgálódásukról (annak tapasztalatairól a szerk.) (A környéken élô fiatalok életkörülményeirôl, Naplap, október)... szeretnénk segítséget nyújtani a többszörösen hátrányos helyzetû, nehéz körülmények között élô roma gyermekeknek, fiataloknak, Számukra hoztuk létre az ingyenes programokat kínáló Ifjúsági Klubot a VIII. kerületben a Leonardo da Vinci utca 4-6-ban.... ( Napra készen a Tengerész Klub, Naplap, február) A NAP KLUB ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓI AB-Aegon Általános Biztosító Rt., Elek Lívia grafikus Tiszteletbeli alapító elnök: Templom Józsefné NAP KLUBÉRT EMLÉKPLAKETT A Nap Klub Alapítvány Kuratóriuma 1996-ban létesítette a Nap Klubért emlékplakettet, azoknak a támogatóknak az elismerésére, akik a legtöbbet tették a Nap Klub Alapítvány fennmaradásáért, anyagi támogatásáért. Emlékplakettet kapott: Kiss Imre, Suskó István, Szetlik Ferenc (1996), Nagy Ferencné (2002), Csécsei Béla, Hegyesiné Orsós Éva (2003), Jan Eyk (2004).

4 Civilek szövetsége. Szeptember elején a Conditio Humana Alapítvány és Egyesület, a Nap Klub Alapítvány és Egyesület kezdeményezésére a Dyslexia Szövetség Védôszárny Szervezet, a 102. számú Ganz Cserkészcsapat, a Gyermekbarátok Háza, a JóInfó Alapítvány, a KEKEC, a Legyen a betû jó barát Alapítvány, a Nap Segítô Szolgálat, valamint a Tájak, Korok, Múzeumok Egyesület MÁV Széchenyi Klubja létrehozta a Józsefvárosi Civil Kerekasztalt (JCK). Az önkéntes, politika mentes, nem jogi szeemélyiségû társaság életre hívói Józsefvárosban fejtik ki tevékenységüket. Az együttmûködés kialakításában az a szándék vezényelte valamennyiüket, hogy összefogásuk révén hathatósabban segítsék a kerületben élô polgárok szociális ellátásával, nevelésével, oktatásával, közmûvelôdésével, vállalkozásaival, védelmével és tájékoztatásával kapcsolatos feladatok megoldását.... A társaság elnöke Kuklay Antal plébános.... tagja lehet... minden józsefvárosi székhelyû vagy mûködési területû civil szervezet. (Józsefvárosi Kerekasztal, Naplap, október) Várjuk azoknak a lakótársaknak a jelentkezését, akik egyetértenek elgondolásunkkal, és szívesen segítenének lakókörnyezetükben a pinceklubok kialakításában. (Támogatókat keresünk, Naplap, szeptember)... többen felvetették, hogy ne várjunk külsô segítségre, mi, magunk szépítsük környezetünket! Ahogy ezt már korábban is megtettük. (Lásd: játszótér-, illetve környezetszépítési akciók, kosárlabdapálya-építés.) Egyik szomszédunk javasolta, hirdessünk akciót Szemétért ajándék címmel. Nosza, rajta! Szeptember 30-án délután három órakor találkozunk a Leonardo köz 1. elôtt. (Akció környezetünkért, Naplap, szeptember) A JCK 200. május 15-én megtartott összejövetelén dr. Gabnai Katalin elnök megköszönte a JóInfo Alapítvány és elnöke, dr. Balogh Géza évi ügyvezetôi tevékenységét. A társaság a következô egy évre ügyvivôi szervezetté a Nap Klub Egyesületet választotta, és a megbizatásokkal járó teendôk intézésére az egyesület elnökét, Kemény Juditot kérte fel.... (Józsefvárosi Civil Kerekasztal, Naplap, szeptember)... Közösségmérés ben megismételtük az 1994-ben már elvégzett közösségmérést a Nap utcai lakótelepen és környékén. A felmérés során 114 család válaszolt kérdésinkre. A közösségmérés jó lapul szolgált a környezetünkben élô emberek gondjainak a megismeréséhez és a következô idôszak tennivalóinak meghatározásához. (Az évi közhasznú tevékenységek megvalósítása, Naplap, szeptember) Tavaszi Nap Napok. Ebben az évben március 29-e és 31-e között rendezzük meg a Tavaszi Nap Napok nevet viselô rendezvényünket.... (Programelôzetes, Naplap, február) Alapítványunk májustól Közösségi Tanácsadó Szolgálat mûködtetésével bôvíti szolgáltatásait. A Leonardo da Vinci utca 4 6-ban mûködô klubunkban szociális munkás, családgondozó, pszichológus, addiktológus, jogász várja azokat a lakótársakat, akik gyermek- és ifjúságvédelmi, szociális, jogi és munkaügyi problémákkal küszködnek.... (Felvilágosítás és tanácsadás, Naplap, május) A Nap Napok szünidei játszótéri programot immáron hatodik alkalommal rendezzük meg július 1-je és 14-e között. Az eseménysor kedveltségét jelzi, hogy az évi nyári rendezvényünkön 700 gyermek, serdülô, fiatal, valamint családtagjaik vettek részt.... A honfoglaláshoz, valamint az ezredforduló megünnepléséhez kötôdô kézmûves-foglalkozások a Leonardo köz 1. számú ház elôtti játszókertben lesznek.... (Két hét a játszótéren, Naplap, május) Szülôk is és több fiatal is jelezte, hogy szeretnének közvetlen lakókörnyezetükben pingpongozni.... Úgy gondoljuk, hogy az ötlet kiváló, olyannnyira, hogy alapítványunk támogatást nyújt a megvalósításhoz.... Október utolsó szombatján hozzáfogtunk a Nap utcai játszótér rendbetételéhez. A teljes megvalósítást apró lépésekben, több ütemben képzeljük el.... Elôször a bokrok pótlására került sor, de terveink között szerepel egy élô kerítés, azaz sövény ültetése is.... Talán a késôbbiekben azok is csatlakounak hozzánk, akik az utcán megállva somolyogtak rajtunk, és esetleg azok is, akik a környezô tízemeletes házak ablakiból nézték, hogyan serénykedünk.... (Bokorültetés és környezetszépítés, Naplap, december) KÖZÖSSÉGI FELMÉRÉS A Nap utcai szomszédságban négy, a Magdolna negyedben egy alkalommal végeztünk közösségi felmérést. Szomszédainktól kitöltve 1994-ben 103, 1999-ben 114, 2004-ben 386, 2007-ben 107 kérdôívet kaptunk vissza.... Törzshelyünket, a Budai-hegységben, Budakeszi alatt található Csacsi-rétet, legutóbb október utolsó szombatján kerestük fel 12, éves korú gyerekkel.... Amint megérkeztünk lebonyolítottuk a focibajnokságot, majd a kolbászsütéshez elôkészítettük a nyársakat (Ôszi kirándulás a Csacsi-réten, Naplap, december) Szeptemberben és októberben a hónap utolsó, decemberben pedig a hónap elsô szombatján szerveztünk szemétgyûjtést lakókörnyezetünk más-más helyszínein. Felhívásunkkal elsôsorban a gyerekeket sikerült meg-

5 nyernünk; mintegy állandó lelkes résztvevôre számíthatunk; egy-egy alkalommal 8 10 nagyméretû zsákot töltenek meg szeméttel.... A ChioWolf Magyarország Élelmiszeripari és Keresledelmi Kft. Budapesti Kirendeltsége támogatásra érdemesnek tartotta tervünket. Nagylelkû chips-adományuk nemcsak az akció indításához nyújtott segítséget, hanem hozzájárult a folytatáshoz is,... (Szemétért ajándék, Naplap, december)... Életben maradtunk, de nem minden veszteség nélkül. A civil szervezetek anyagi támogatása az utóbbi két évben vészesen csökkent, s a kedvezôtlen tendencia végét még nem is látjuk. Sajnos egyre többet érezzük azt: nincs tovább! Az idei év elsô felében pályázati bevételeink elérték az 1993-as év minimumát. Meg kell válnunk egyik klubhelyiségünktôl: össszehúztuk magunkat, és lemondtunk olyan programokról is, amelyekre pedig égetô szükség volna. Néhány hónapja a józsefvárosi civil szervezetek helyzetérôl készült elemzésben említett gondokra kerületünk egyik vezetô képviselôje azt találta mondani: Nem kötelezô civil szervezetet szervezni! Egy kedves ifjú ellenôrünk, akit egyik támogatást nyújtó közalapítvány küldött monitorozni bár a nekünk szánt támogatási összegeet akkor még meg sem kaptuk, gondjaink hallatán, azt kérdezte: És mégis, miért vállalják?... Talán azért, mert jobb, biztonságosabb, ha ügyeinket magunk vesszük kézbe. Talán, mert ha szétnézünk lakótelepünkön, örömmel látják az itt élô emberek keze munkáját a szépen gondozott kertekben, virágos parkokban. Talán, mert öröm, hogy mára a társasházak között jó a szomszédság. Talán, mert jó, hogy nem megyünk el egymás mellett mint afféle idegenek. Talán, mert nem vagyunk egyedül. Talán, mert másképpen mennek a dolgok, ha közösen akarjuk.... (Két szûk esztendô?, Naplap, október)... Segíts magadon! címmel vezeti Csôke Zita az önsegítô kört, amely Varrótanodával folytatja a fiatalaszszonyok, kismamák körében a családok segítését. Kádár Judit pszichológus irányításával olyan tréning szervezését tervezik, amely segít a családban kialakítható, kölcsönös tiszteleten, bizalmon és szereteten alapuló kapcsolatok, valamint a gyerekek és a felnôttek közötti örömteli együttmûködés kialakításában.... Kedves színfoltnak ígérkezik a családi játszóház, amely a gyerek és szülôk közös játéktárházát gazdagítja majd,... a kör tagjai már a jövôre is gondolnak. Családi nyaralást terveznek, amely alkalmat ad a Gordonféle Szülôi Hatékonysági tréning elvégzésére, a tervnek mindössze egy feltétele van: a Nap Klub Alapítványnak sikerüljön támogatókra találnia!... (Mit kínálunk látogatóinknak?, Naplap, október) JÁTSZÓHÁZ A kezdetektôl napjainkig kisiskolásoknak szervezôdô ingyenes délutáni szabadidôsprogram mintegy 1200 óra idôtartamú volt. A Játszóház elvétve kapott anyagi segítséget, az utóbbi idôszakban azonban semmilyen támogatásban nem részesült, mûködése mégis folyamatos volt. Egy fôállású munkatárs 240 önkéntes órát töltött (az 1200-ból) a gyerekekkel, és egy önkéntes két éven át (160 óra) szinte minden alkalommal itt volt Az elôkészületekkel, a felkészüléssel töltött idô ebben nics benne. Megjegyzendô: egyetlen alkalom sem múlt el a gyerekek meguzsonnáztatása nélkül.... Szomszédsági Tanács. Június 26-ai ünnepi rendezvényünket megtisztelte jelenlétével Csécsei Béla polgármester is, s támogatást ajánlott fel azoknak a társasházaknak, amelyek a nyári forróságban rendszeresen locsolják, gondozzák parkjaikat, kertjeiket. A polgármester úr megtartotta ígéretét, s így lehetôvé vált, hogy az idei év második félévére is meghirdethessük a Tiszta, virágos lakótelepi környezetért! pályázatot. A polgármesteri hivatal támogatásának szétosztására megalakult a helyi társasházak és civil szervezetek képviselôibôl a Szomszédsági Tanács. (Összefogás, Naplap, október)... Ingyenes tréning. A JCK szervezésében június 13-án Hogyan írjunk sikeres pályázatot? címmel ingyenes tréningen vehettek részt kerületünk civil szervezeteinek küldöttei. A programot a Nap Klubban tartottuk. A felkészítôt Jakab Zsolt, a Civil Társadalom Fejlôdéséért Alapítvány megbízottja tartotta. A tréning 40 ezer forintos díját, valamint a vendéglátást a Nap Klub Alapítvány vállalta.... (Józsefvárosi Civil Kerekasztal társaságunk hírei, Naplap, október) JELENTÔSEBB PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK Fôvárosi Önkormányzat (1993-tól), Józsefvárosi Kisebbségi Bizottság (1993), Soros Alapítvány utcagyerek programja ( ), Holland Királyság, Magyarországi Nagykövetség A Nap utcai modell terjesztése (2002), United Way Magyarország Alapítvány: Több mint varrótanoda (2002), Szociális és Családügyi Minisztérium: Grund Tehetséggondozó Mûhely (2002), Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium: Grund Tehetséggondozó Mûhely, Mentôöv projekt (2003), Ifjúsági, Családügyi és Szociális Minisztérium: Grund Tehetséggondozó Mûhely (2004), Phare ACCESS 2002 Nap utcai szomszédság ( ), Phare ACC- SESS 2003 Nem vagy egyedül ( ), Hefop Egy kútra járunk ( ), Hefop Naprakészen hálózatban a VIII. kerületben ( ), Hefop Nôkkel a nôkért foglalkoztatás a VIII. kerületben ( ), Soros Alapítvány Intézményi támogatások programja ( ), Országos Foglalkoztatási Közalapítvány Nonprofit szervezetek humán-erôforrás fejlesztésének támogatása ( ), Grundtvig Tanulási Kapcsolatok projekt ( ).

6 Kedves Naptáborozó Barátaink! Folytatva a hagyományokat, a Nap Klub Alapítvány július 14-e és 23-a között megszervezi a 10. jubileumi táborát a sokak által jól ismert és kedvelt Ráktanyán, a Bakonyban.... (Jubileumi tábor Ráktanyán, Naplap, február) Egyetemisták, fôiskolások, figyelem! Alapítványunk újabb kis csapatnak ad lehetôséget szervezôdésre: hamarosan megalakul a Lôdörgô EGYEtemisták Klubja, azaz a LEGYEK.... február végén, egy vizsgatemetô buli keretében nyílna meg hivatalosan a klub, de addig is sok, színes programra (teadélutánra, filmklubra, koncert-, illetve kiállítás-látogatásra) kerülne sor.... (Szervezôdnek a LEGYEK, Naplap, február) Tanulni vágyó nyugdíjasok figyelmébe. Alapítványunk minden kedden 10 órától 12 óráig ingyenes számítógépes képzést szervez nyugdíjasoknak.... (Számítógépes ismeretek, Naplap, február)... Ismét elindult a Nôkkel a családokért! Program, amelynek keretében folytatódik a Varrótanoda és a szülôi hatékonysági tréning. Hagyományainknak megfelelôen ez alkalommal is elsôsorban a gyeden és gyesen lévô kismamáknak kínálunk tíz héten keresztül, heti két alkalommal hasznos ismeretszerzési és fejlôdési lehetôséget, amit családjukban, háztartásukban vagy esetleg majd a késôbbi munkavállalásaik során hasznosíthatnak.... (Nôkkel a családokért!, Naplap, április) Kedves Olvasó! Tizenkét évvel ezelôtt a Nap-ról neveztük el frissen létrehozott civil szervezeteinket.... A Nap lett a jelképünk. Szerettük, mert a szomszédságunkat is kifejezte. Hiszen a Nap utcai szomszédság, a mi, szomszédságunk.... Sokan és sokat dolgoztunk ezért a szomszédságért. Naponta újra és újra Errôl beszélnek a szép virágos erkélyek, a házak körül kialakított kertek, parkok. Tettük a dolgunkat napról, napra, ahogyan a Nap is minden reggel felkel. Jókedvvel, örömmel.... Tizenkét év után most egy új fejezet kezdôdhet a Nap Klub életében. A Nap mint nap elnevezésû tervezetünkkel ugyanis elnyertük az Európai Unió Phare ACCESS 2002 Programja támogatását, amely tizenkét hónapra biztosítja a fejlesztés alapfeltételeit. Ez új távlatokat nyit a Nap utcai szomszédságunk elôtt. Valóra válthatjuk régi, dédelgetett terveinket! Többek között ez teszi lehetôvé, hogy a Naplapot, alapítványunk tizenkét éve megjelenô idôszakos kiadványát, a szomszédság lapjává, vagyis a mi lapunkká tegyük havi rendszerességgel, 12 alkalommal.... Itt a lehetôség, hogy mi, a szomszédságban élôk írjunk magunkról, közös dolgainkról, mindarról, ami minket foglalkoztat, amirôl gondolkodunk, amit jónak vagy rossznak tartunk. Mi sem természetesebb, mint az, hogy szomszédságunkból várjuk a szerzôket, a szerkesztôség tagjait.... (Kedves Olvasó!, Naplap, szeptember) Köszöntjük az újabb szomszédságokat!... Nemrégiben eljutott hozzánk annak a híre, hogy a Nap utcai szomszédság mellett, a felújított Futó utcában is megszületett a kezdeményezés szomszédság kiépítésére. Ugyancsak tudomásunk van arról, hogy a Magdolna utca környékén is tervezik egyelôre még építész körökben szomszédság létrehozását. Bennünket is egyre többen és többször keresnek; érdeklôdnek tapasztalataink felôl. Ez is mutatja, hogy érdemes volt tizenkét évvel ezelôtt vállalkozni a lakótelepi közösségfejlesztésre. Mi sem természetesebb, mint az, hogy örömmel adjuk át a felhalmozódott tudásunkat, tapasztalatainkat. Szeretettel ajánljuk mindazoknak, akik most látnak hozzá ehhez a munkához az elmúlt évben kiadott, Civilvilág címmel megjelent könyvünket. (Köszöntjük az újabb szomszédságokat!, Naplap, szeptember) Sityu romanez! A Nap Klub rendszeres látogatói körét a tizenévesek, a drámacsoport tagjai, valamint a Fekete Angyalok nevû rapegyüttes és barátaik alkotják. Közülük néhányan öszefogtak, és önképzôkör jelleggel cigány nyelvet tanulnak.... (Tanulj cigányul!, Naplap, április) NAPLAP 1993 márciusától összeségében 52 szám jelent meg, összességében mintegy 60 ezer példányban. Csupán 1995-ben anyagi fedezet híján szünetelt a kiadása. Az ingyenes idôszaki alapítványi lapból köszönhetôen a Phare elôcsatlakozási programok támogatásának 2004 szeptemberétôl havonta megjelenô szomszédsági lappá vált. A Szomszédsági Tanács tagjai. Leonardo köz 1. Lázár István, Leonardo da Vinci u Újláb László, Leonardo da Vinci u Faragó Mária, Leonardo da Vinci u Szilveszter Istvánné, Nap u Kôházi Erzsébet, Nap u. 32. Vári Erzsébet, Állatbarátkör: Királyfi Jolán. (A Szomszédsági Tanács tagjai, Naplap, szeptember) Kismamák figyelmébe. Az elmúlt évek során indított Nôkkel a családokért! program keretében kismamák, nagymamák ismerkedhettek meg a varrás alapismereteivel, és jutottak el kisebb-nagyobb ruhadarabok önálló elkészítéséhez.... sokakban felvetôdött: jó lenne a tanfolyam befejeztével idônként találkozni,... Ehhez szeretnénk lehetôséget kínálni minden páros héten hétfôn délelôtt 10 és 12 óra között a Nap Klub Alapítvány helyiségében, ahol Bán Istvánné Ica várja az érdeklôdôket, a babákkal együtt!... (Nyitogató hívogató, Naplap, október)

7 TÁBOROK Nagyoroszi (1993, 1994), Tôserdô Bagolyvár (1995), Bakony Ráktanya (1996, 2000, 2002), Mátraalmás (1997), Kunfehértó (1998, 2000), Horpács (1999, 2003), Katalinpuszta (1999), Királyrét (2004), Tata (2005), Dóra major (2006), Velencei-tó (2007) Szüreteltek a Grundosok. Október 9-én, szombaton a Grund Tehetséggondozó Mûhely két csoportja Legénden járt szôlôszüreten. Ebben az évben ez volt az elsô kirándulásunk.... Szüretünk helyszínén, Józsi bácsiéknál egy igazi falusi tanyával ismerkedhettünk meg. Igazi szüreti hangulatot varázsoltak nekünk a legéndi népdaléneklôk.... A szüret fáradalmait a közeli vendéglôben pihentük ki, ahol szendviccsel és üdítôvel vártak bennünket. A program itt még nem ért véget! A szomszédos faluban, Názsán csatlakoztunk a szüreti felvonulásshoz, még táncoltunk is.... (Szüreteltek a Grundosok, Naplap, október) KNK. Néhány lelkes középkorú nô úgy gondolta, nem várja meg, amíg a sokéves feszített tempójú munka után, fájó izületekkel, csontritkulással és egyéb, korral járó problémákkal nyugdíjas éveinek jelentôs részét orvosi rendelôk várótermében töltse. Elé ment a dolognak! Így: szerencsés egybeesés folytán gyógytornász szakember segítségével és felügyelete mellett minden héten testmozgást végez (a Nap Klubban a szerk.). (Középkorú Nôk Klubja, Naplap, október) Programok a Nap Klubban. Mákvirág Nyugdíjas Klub: kedd 10 12, Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub: kedd 14 16, Grund Tehetséggondozó Mûhely: péntek 14 15, szombat: 10 13, Legyek : péntek 19, Varrótanoda: minden páros héten hétfôn 10 12, Középkorú Nôk Klubja: minden hónap utolsó hétfôjén torna, 20 órától beszélgetés, Jóga: péntek óráig. (Programok a Nap Klubban, Naplap, december) Megjelentünk a világhálón! Január közepétôl a Nap Klub Alapítvány legfontosabb információit már az interneten a címen is megtalálhatják az érdeklôdôk. (Megjelentünk a világhálón, Naplap, január) Batyusbál.... A Nap Klub Alapítvány sok szeretettel meghívja Önt és kedves családját február 26-án, szombaton 15 órától kezdôdô téltemetô, tavaszköszöntô, zenés farsangi batyus bálba. Helyszín: a Szigony Alapítvány épülete... A farsangi jelmezben megjelenôk külön apróságot kapnak. A batyuját mindenki megtöltve (üdítô, sütemény, szendvics) hozza!... (Meghívó, Naplap, február) Új válaszok új kihívások.... A JCK tevékenységének továbbfejlesztésére, a józsefvárosi civil szervezetek munkatársainak és önkénteseinek tevékenységének segítése céljából alapítványunk kidolgozta az Új kihívások új válaszok címû projektet, melynek keretén belül a jövôben az alábbi programokra kerül sor: 3 napos tréning Együttmûködô tervezés címmel. Célja a közös stratégiai tervezés képességeinek kialakítása, a kerületi civil szervezetek és az irányítás, valamint az üzleti szféra közötti együttmûködô partnerségek segítése. Civil Mûhely létrehozása. Célja a kerületi civil szektortudat erôsítése, egymásnak nyújtott segítség elérhetôségének javítása.... Módszervásár: három sikeres kerületi projekt bemutatkozása, jó gyakorlatok vására. Új kihívások új válaszok konferencia. Szeretnénk elérni, hogy a Józsefvárosi Önkormányzat honlapján a kerületi civil szervezetek is helyet kaphassanak.... (Új válaszok új kihívások, Naplap, február) Meghívó civil fórumra.... A Józsefvárosi Önkormányzat és a Józsefvárosi Civil Kerekasztal társaság szervezésében, március 7-én 10 órától, Új kihívások új válaszok címmel tartandó fórumán szeretné segíteni a józsefvárosi civil szervezetek felkészülését a szektorok közötti hatékonyabb együttmûködésre, a partnerség építésre, az új lehetôségek és uniós pályázatok jobb kihasználására.... (Meghívó civil fórumra, Naplap, február) Kitüntették alapítványunkat. A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselô-testülete kitüntetésben részesítette a Nap Klub Alapítványt. A Józsefvárosért kitüntetés Játszóház. Ki ne szeretne önfeledten szórakozni? Idejét tartalmasan eltölteni? Ebben segít péntekenként a Nap utca 37-ben délután 3 órakor kezdôdô 2 órás foglalkozás, amelyet kisiskolás gyerekek részére indítunk.... (Játszóház, Naplap, január)

8 ünnepélyes átadására, a Józsefvárosi Napok rendezvénysorozat keretében, március 18-án a Novotel Budapest Centrumban került sor. A helyi rendelet értelmében a Józsefvárosért elnevezésû kitüntetés a kerület fejlesztésében a társadalmi, szociális, kulturális és gazdasági élet bármely területén kiemelkedô tevékenységet végzô magyar és külföldi magánszemélyek, szervezetek részére adományozható. (Kitüntették alapítványunkat, Naplap, március) Közösségi konzultációs fogadóóra. Alapítványunk szakképzett munkatársa fogadóóráján minden pénteken 19 és 20 óra között (Nap Klub Alapítvány, Leonardo da Vinci u 4 6.) várja azokat az érdeklôdôket, akik új közösségeket szeretnének létrehozni (pl. kismamaklub, természetjárók köre, zenekedvelôk köre ), vagy a már meglévô kisközösségüket szeretnék továbbfejleszteni. Érdeklôdni Gyôri Jolandánál lehet a es telefonszámon. (Közösségi konzultációs fogadóóra, Naplap, március) Gondolatok a Grundról. Két gyermekem (8 és 10 évesek) jár a Nap Klub péntek délutáni és szombat délelôtti foglalkozásaira, ahol fiatal pedagógusok és tapasztalt gyermekszakértôk társaságában töltik el szabadidejüket. Sokféle játék, változatos kézmûves-foglalkozások, múzeum-, cirkuszlátogatás, szabadtéri séták és kirándulások mellett a gyerekek szellemi tudása is bôvül. Példa erre az az eset, amikor a televízió egyik szellemi vetélkedôjének történelmi jellegû kérdésére a gyerekek azonnal mondták a jó választ. Csodálkozásomra azt felelték: A Nap Klubban beszéltünk róla. (Gondolatok a Grundról, Naplap, március) Vetélkedôgyôztes Vadhattyúk. 200 évvel ezelôtt született a világhírû dán meseíró, Hans Christian Andersen. Ebbôl az alkalomból a Fôvárosi Szabó Ervin Könyvtár négyfordulós vetélkedôt hirdetett 6 14 éves gyerekeknek. Az Andersen életrajzából és meséibôl álló mûveltségi versenyre négyfôs csapatok nevezhettek be. A Nap Klub játszóházi foglalkozásain résztvevô gyerekek közül többen is lelkesen vállalták a feladatokat; csapatot alakítottak és közösen készültek. Mire az utolsó fordulóhoz érkezett a verseny, a tagok többször cserélôdtek, ám végül április 22-én eljutott a Vadhattyúk névre keresztelt csapat a döntôig, és derekasan helytállt: a második helyezést érték el, értékes könyvjutalmakat vihettek haza.... (Vetélkedôgyôztes vadhattyúk, Naplap, május) Alapítványunk Egy kútra járunk projektje megnyerte a HEFOP A társadalmi befogadás elôsegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével címû pályázatot... (Kedves Szomszédunk, Naplap, május)... Elsô képzésünket május én tartjuk a szentendrei Pap-szigeten. A képzésre a Közösségi részvétel fejlesztése országos program keretében kerül sor. A kiscsoportok vezetôi és a lelkes önkéntes segítôk akik kisközösségek létrehozására vállalkoztak e két nap során együttgondolkodva, egymást ötletekkel segítve felkészülnek a szomszédságban végzett öntevékeny közösségszervezô munkára.... (Képzés kisközösségeknek, Naplap, május)... A Phare ACCESS 2002 Programban elnyert támogatással a Nap utcai szomszédság projekt lezárult. Közösségfejlesztô tevékenységünk azonban nem ért, nem érhet a végéhez. A megkezdett folyamatot tovább kell folytatni. Ennek érdekében újabb Phare-pályázatot készítettünk (a Phare ACCSESS 2003-at a szerk.) s mint arról a napokban értesültünk: ismét nyertünk!, aminek segítségével további fejlesztéseket tudunk végezni szomszédságunkban. (Lezárult egy pályázat, de..., Naplap, június)... Munkatársunk, Wagner Margit felvétele harmadik helyezést ért el a Program ÖT keretében Együtt élünk címmel, a Program ÖT keretében meghirdetett fotópályázaton. Sok szeretettel gratulálunk az elismeréshez! (Gratulálunk!, Naplap, június) Beérkeztek az elsô pályázatok.... Alapítványunk a Közösségi Kezdeményezések Támogató Hálózat keretében pályázatot hirdetett józsefvárosi civil közösségi kezdeményezések támogatására.... A CsMCs, vagyis Csináld Magad Csoport tagjai az alapítvány keretében megtartott varrótanodai képzést követôen, szeretnének további, illetôleg újabb segítséget kapni egy kellô elôkészítést, felkészítést igénylô, s ezért egy késôbbi idôpontban megvalósuló ún. közösségi vállalkozáshoz. A Nap Klubban mûködô csoport vezetôje, Bán Istvánné Ica minden páros héten hétfôn 10 és 12 között várja gyeses kismamák, illetve munkanélküli nôk érdeklôdô jelentkezését. (Beérkeztek az elsô pályázatok, Naplap, április) 15 ÉV KATTINTÁSAI Hány kép készült a Nap klub életérôl ennyi év alatt. Nehéz kérdés, ráadásul a digitális technika megjelenése óta a nyersanyaggal sem kell takarékoskodni. Csak tippelni lehet: ezer fotó biztosan megvolt. Persze ennek csak töredéke az igazán jó kép, de sebaj. Van újabb 15 évünk, hogy törekedhessünk a minôségre Alapítványunk az idén is eddig egy kivételével minden évben nyári tábor szervezésével próbálja meg a szülôk terheit csökkenteni, a gyerekek számára pedig élményekben gazdag hasznos elfoglaltságot biztosítani.

9 A július 7. és 13. közötti idôszakot Tatán, az Öreg-tó Ifjúsági Táborban töltheti el az a 21 gyermek, aki rendszeresen látogatta az alapítvány Grund Tehetséggondozó Mûhelyének és Játszóházának foglalkozásait.... (Nap Tábor Tatán, Naplap, június)... A Hefop 2.2. Egy kútra járunk projekt elsô lépéseként megtartottuk a konfliktuskezelési tréninget Mátraszentimrén. Alapítványunk munkatársai nagy örömmel, de izgatottan várták a képzést, a résztvevôket. Hiszen ilyen jellegû együttmûködésre még nem volt példa Józsefvárosban! Munkánkat nagyban nehezítette, hogy a minisztérium még nem kötött velünk szerzôdést... Öröm az ürömben, hogy a képzésre általunk nem várt számban jelentkeztek. Visszautasítani senkit nem akartunk, s végül a 20 fôre tervezett képzésen 32 szociális szakember vett részt. A tréning vezetôje a Konszenzus Alapítványtól Geskó Sándor és Borbély Lászlóné volt.... (Konfliktuskezelés Mátraszentimrén, Naplap, június) Nem vagy egyedül címet kapta, lehetôséget nyújt arra, hogy a 2004-ben, szintén Phare-támogatással elkezdett közösségfejlesztô folyamatot folytatni tudjuk. Pályázatunk tevékenységei, céljai a Nap utcai szomszédságban élô embereket érintik közvetlenül. A projekt közösségi önsegítô szolgáltatás (KÖSZ), valamint közösségi vállalkozások (KÖV) beindítását tûzi ki célul, amelyek az itt élô emberek jólétét szolgálják. A szolgáltatás és a vállalkozás elôkészítését célozza három továbbképzésünk önismeret- és személyiségfejlesztô, valamint vállalkozásra felkészítô, melyre azon szomszédságban élôk jelentkezését várjuk, akik szeretnének a fenti tevékenységekhez csatlakozni.... (Újabb támogatást nyertünk!, Naplap, július) Az értékeléskor szakítottunk a korábbi hagyománynyal, miszerint a Szomszédsági Tanács zsûrizte az nevezettek vállalásait. Ebben az évben a játszótéri gyerekekbôl alakult bizottság (amelynek elnöke: Haczka Katalin volt a Nap utca 36-ból) döntött a nyertesek személyérôl. Egy közös séta keretében választották ki szomszédságunk területén, épületenként azokat az erkélyeket, amelyek számukra a legszebbnek bizonyultak. Érdekes tapasztalat: nem mindig a legtöbb virágot felmutató erkélyre esett a választás. Volt, hogy a kevesebb, ládában pompázó, megfizethetôbb egynyári palántával diszített erkélyt választották, s megjegyezték: talán nem volt a nevezônek több ládára pénze. (Értékeltük környezetszépítô akciónkat, Naplap, július)... A pályázat nyertesei. Lázár István, Leonardo köz, Szegedi Józsefné, Leonardo u., Széles József, Szigony u., Bodnár Mihályné, Nap u., Újláb László, Leonardo u., Márta Györgyné, Szigony u., Vadászi Emilné, Szigony u., Nyilasiné Fodor Irén, Leonardo u., Megyes László, Práter u. (A évi Tiszta, virágos lakótelepért! pályázat nyertesei, Naplap, július)... A Naplap ez év januári számában egy olyan hajtogatássort mutattunk be, amelynek segítségével egyszerre öt kiürült üdítôs vagy tejes doboz elhelyezése lehetséges a gyûjtôedényben. Ezúttal kicsit kiegészítve korábbi rajzunkat olyan módszert ismertetünk, amivel egy helyén tizenöt szemétbe szánt doboztól szabadulhatunk meg. (Környezetünkért, Naplap, július) FELNÔTTKÉPZÉS Kedves Olvasónk! Szándékaink szerint az elmúlt hónapokban színvonalas, gazdag tartalmú Naplapot készítettünk. Ön is hasonlóképpen vélekedik errôl? E lapszámunkban talál egy lapot, amelynek kitöltésével lehetôsége lesz a Naplappal kapcsolatban kialakult véleménye kifejtésére, javaslatai megfogalmazására.... Köszönettel: Szerkesztôbizottság. (Mi a véleménye?, Naplap, július) Mint már utaltunk rá: ismét elnyertünk egy európai uniós Phare-támogatást. Programunk, mely a NEVEGY A felsorolásban szereplô tréningeket nem mi tartottuk, csak szerveztük és finanszíroztuk. Phare tréning, Phare tréning, Hefop Egy kútra járunk 3 tréning, Hefop Nôkkel a Nôkért 15 szakmai képzés + 6 egyéb tréning, Hefop Naprakészen 2 tréning, Varrótanoda: kb. 5 csoport, Szülôi Hatékonysági Tréning: 3 csoport. Ez idáig mintegy 40 tréning valósult meg az alapítvány szervezésében, átlag 20 emberrel számolva 800 fô volt a résztvevô.

10 ... Mindannyian keressük azokat az értelmes elfoglaltságokat, amellyekkel értéket teremtünk, vagy értékek létrehozásában segédkezünk. Az önmegvalósítás olyan motiváló erô, amely önmagában évente 18 milliárd forintot és legalább ilyen mértékû magabiztosságot jelent Magyarország számára. A közösségfejlesztés és az önkéntes munka szervezése ezért felelôsségteljes feladat, legújabb, Van közünk egymáshoz Önkéntesség a gyakorlatban címmel megjelent módszertani kiadványunk ehhez nyújt támpontokat. (Újabb kötet szomszédságunkról, Naplap, szeptember)... Ismét megkezdôdnek Bán Ica vezetésével a Segíts magadon önsegítô kör foglalkozásai. Minden páros héten, szerda délelôttönként 10 és 12 óra között várjuk azokat, korhatártól függetlenül, akiknek olykor-olykor segítségre van szükségük varrási tevékenységük közben, valamint szükségét érzik a közösségben jelentkezô kölcsönös segítség örömének.... (Nyitogató hívogató, Naplap, október) A régi szilvalekvár fôzés hangulatát felelevenítve a gyerekekkel mi is szilvalekvárt készítettünk. Nagy lelkesedéssel láttak munkához. Volt, aki a szilva kimagozásában, volt, aki a lekvár kavarásában vagy éppen az üvegekbe töltésbe kapcsolódott be. Minden gyerek a maga által kiválasztott üveget díszítette spárgával körbe ragasztotta és az üveg fedelét a választott színes anyaggal befedte. (Egy délután a Nap Klubban, Naplap, október) A Magdolna negyed rehabilitációjának elsô lépése, egy rendezvény keretében október én, a Mátyás téren elkezdôdött, ezzel szélesebb körben informálva a lakosságot. A rendezvényt szervezôk zenés elôadással színesítették a program mûsorait és a rehabilitációs programról információs anyagokat biztosítottak az érdeklôdôk számára. E rendezvényen a Nap Klub Alapítvány is aktív részvételével bizonyította, hogy a Magdolna negyed számára nem közömbös és a projektet támogatja. De elsôsorban példát kívánt állítani abban, hogy egy jól szervezett szomszédsági közösség képes pozitív változásokat elérni a közvetlen lakókörnyezetében.... Köszönjük önkénteseink Bán Istvánné, Dellamárió Ildikó, Dobracs Istvánné Katika, Erdôs Judit, Kisoroszi Elter Rozi, Kiss Ernôné, László Albert, László Annamária, Lóránt Istvánné, Skrinyár Istvánné, Szappanyos Tamásné, Szász Panni áldozatos közremûködését a nap sikeréért. (Szomszédunk a Magdolna negyed, Naplap, november) A Futó utcai Szomszédság Egyesület egy nagyon fiatal, a környékbeli vállalkozók problémáival foglalkozó szervezet, fél éve alakult kerületünkben, a Práter u. 26. szám alatt.... Újvári Ágnes elnök vezetésével azon fáradoznak, hogy az új épületekkel együtt élet is költözzön a szomszédságba, ne álljanak üresen az üzlethelyiségek, hanem hasznos és a közösség életét megkönnyítô szolgáltatások, kereskedések jelenjenek meg a környék utcáin. Szeretnék továbbá felkutatni és munkájukban támogatni a környéken élô mûvészeket, és a kultúra más munkásait, szeretnének másokat is ide csábítani.... (Szomszédunk a Magdolna negyed, Naplap, december) TÁMOGATÓINK A pályázati források mellett hazai és külföldi vállalkozók és magánszemélyek adományai is hozzájárultak az alapítvány másfél évtizedes mûködéséhez. Elôfordult egymillió forintos magántámogatás és ezerforintos kisnyugdíjastól származó adomány is. Hozzájárult az alapítvány fenntarthatóságához a sok-sok önkéntes munkaóra, ajándékbútor, számítógép, szendvics, sütemény, virágdísz stb.... Ingyenes szomszédsági könyvtár nyílt a Nap Klubban. A könyvállomány amit sok-sok érdekes kölcsönözhetô, valamint helyben olvasható, tanulmányozható kötet alkot a Maholnap Alapítvány támogatásával jött létre. A lexikonok és az enciklopédiák ugyan csak helyben olvashatók, viszont sokat segíthetnek a tanulásban, a felvételire, a vizsgákra és a dolgozatokra való felkészülésben, illetve ajánlhatók bárkinek, aki gyarapítani szeretné tudását. A könyvtárat a kiscsoportok, kisközösségek tagjai használhatják.... (Könyvtár szomszédságunknak, Naplap, február)... A Bakancsos Klub február 11-én szervezi következô túráját. Útvonal: Nap utca Moszkva tér Normafa Pozsonyi hegy Moszkva tér Nap utca. Találkozás: 9 órakor, a Nap Klub elôtt, illetve fél és háromnegyed 10 között a Moszkva téren az óra alatt. (Túraajánlat, Naplap, január)... Szomszédságunk mindennapjairól, újabb kötet jelent meg a közelmúltban.... a napközbeni gyermekellátás sokszínû módszertani változatait tartalmazza.... A kötet elsô részében található írások, fotók és illusztrációk mind-mind a munkatársak és a gyerekek többségében a Grund Tehetséggondozó Mûhelyben és a Játszóházban szerzett tapasztalatait tükrözik. A Változatok az alternatív gyermekellátásra címû módszertani kötetben helyet kaptak a szomszédságunkban lévô iskolák tanárai, a Tudor Alapítvány munkatársai is. (Újabb kötettel gazdagodtunk, Naplap, március) Február 17-e és 19-e között tartottuk az induló kisvállalkozások következô tréningjét Horányban. A társaság tulajdonképpen folytatta a már néhány héttel korábban megkezdett munkát.... A csoportok elkészítették a vállalkozások üzleti és pénzügyi tervét, jogi és gyakorlati ismeretekkel gazdagodtak az idei év elsô tavaszi hétvégéjén.... (Közösségi vállalkozások, Naplap, március)... Alapítványunk Nôkkel a Nôkért foglalkoztatás a VIII. kerületben címû programja 2006-ban elnyerte az Európai Unió Humán Erôforrás Fejlesztési Operatív Programjának támogatását, amelyet a nôk munkaerôpiacra való visszatérésének ösztönzése érdekében írt ki a Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium.... (Tisztelt Hölgyeim!, Naplap, július augusztus)... Sövénynyíró kölcsönözhetô. Segítséget ajánlunk a gondozottabb és szebb környezet kialakítása érdekében. A Nap Klubban elôzetes egyeztetést követôen sövénynyíró kölcsönözhetô a társasházak közötti parkok rendben tartásához.... (Zöld hírek, Naplap, szeptember)

11 Hosszas tervezés, élôkészítés után örömmel közöltük a Naplap hasábjain, hogy a már sokszor emlegetett Közösségi Önsegítô Szolgáltatás, vagyis hivatalos nevén a Bizalom Kör megkezdte mûködését. Mit is takar a Bizalom Kör elnevezés? Elôször is: nem tévesztendô össze semmiféle politikai tartalommal, irányultsággal. Legfôbb célja az, hogy segítsünk egymáson!... (Önt is várjuk a Bizalom Körbe!, Naplap, szeptember)... Alapítványukat a közelmúltban több nemzetközi szervezet képviselôje és civil szakember kereste fel. A találkozók elsôsorban tapasztalatcsere szándékával szervezôdtek. Külföldi vendégeinkkel közös nemzetközi projekten dolgozunk.... (Vendégeink voltak, Naplap, február március) Április 20-a és 23-a között viszonoztuk... a Tordaszentlászlói Közösségfejlesztô és Európai Integrációs Egyesület látogatását. Kis társaságunk a tervezetthez képest több órás csúszással érkezett meg az esti órákban.... vendéglátóink megvártak, és nagy-nagy szeretettel, kürtöskaláccsal, pálinkával fogadtak. Ezt követôen esti sétára indultunk a településen.... a minket fogadó családokkal hazatértünk, ahol kellemes vacsora mellett éjszakába nyúló beszélgetéssel kerültünk közelebb egymáshoz. Ezt a meleg, családias légkört érezhettünk magunk körül mindhárom nap. (Viszonoztuk, Naplap, május)... Egy gyertya volt azon a képzeletbeli tortán Egy év telt el azóta, hogy közös gondolkodásunk eredményeképp megszületett a Bizalom Kör. Régi és új tagok találkoztak, emlékeztek, álmokat szövögettek.... Legközelebbi találkozónk a Nap Napok programjában.... (Ünnepeltünk, Naplap, június július) NAP NAPOK A Nap Klub Alapítvány ruhavásárt szervez december 9- én, szombaton 9 és 15 óra között a Leonardo da Vinci utca 4 6. alatti klubhelyiségében. A szervezôk igényes és jó minôségû ruhanemûvel várják az érdeklôdôket. (Ruhavásár a Nap Klubban, Naplap, november) Egy kis mûsorral szeretnénk kedveskedni a Nap Klub szomszédságában élô embereknek december 8-án, pénteken fél 4 órai kezdettel. A kis veréb és a fenyôfa címû mûsort azok a gyerekek adják elô, akik rendszeres látogatói a Nap Klubnak. A Nap téren szervezôdô rendezvényünkkel szeretnénk felhívni minden érdeklôdô figyelmét a közeledô karácsonyi ünnepre, az önzetlen segítés, az egymásra odafigyelés fontosságára. Reméljük sikerülni fog!... (Ünnepköszöntô szomszédságunknak, Naplap, november) A fôként pályázati támogatások biztosította ingyenes tavaszi és nyári játszótéri program 2000-ig 10 és esetenként +4 napos volt, a késôbbiekben már csak nyáron volt rendezvény, és csak 6 napos. A 15 éve alatt a Nap Napokra szánt órák összességében 648 órára tehetôk. S ez csak az óraszám! Azt is érdemes megjegyezni, hogy minen órában legalább 6 7 ember foglalkozott a gyerekekkel. Az utóbbi három évben a foglalkozásokat önkéntesek vezették, ingyen. Hozzátartozik még, hogy a pályázatírás (hiszen a rendezvény költsége sokszor 4 5 kisösszegû pályázati támogatásból származott), a pályázatok beszámolóinak elkészítése, az adománygyûjtés, a program megszervezése, az önkéntesek felkészítése, motiválása további sok-sok önkéntes órát, illetve energiát követelt az alapítvány munkatársaitól. A Nap Klub Alapítvány ez évben ünnepli létrejöttének 15. évfordulóját. Tudjuk, hogy születésnap nem igazi az ünnep a család minden tagja nélkül.... Szeretnénk, ha a közös ünneplésben minden jelenlegi és egykori családtagunk részt vehetne. Ezért kérjük mindazokat, akik valaha is kapcsolatban voltak alapítványunkkal, jelezzék jelenlegi elérhetôségüket, hogy meghívhassuk ôket november végi ünnepi programunkra.... (Nap klubosok, várjuk jelentkezéseteket! Naplap, október) INTERNETCÍMÜNK: A Nap Klub Alapítvány számlaszáma: OTP VIII., adószáma:

12 A Nap Klub Alapítvány havonta megjelenô ingyenes szomszédsági lapja. Szerkesztôbizottság: Balogh Andrásné, Dellamarió Ildikó, Faragó Mária, Gara Imréné, Hajdú Gizella, Kerékgyártóné Zalka Cecília, Királyfi Jolán, Kisoroszi Elter Rozi, Kiss Ernôné, Luigi, Makuminé Varajti Enikô, Papp Mária, Polai Zsuzsanna, Skrinyár Istvánné, Szabó Márta, Szegedi Józsefné, Szigeti Éva, Szonday Szandra, Tóthné Virág Margit, Ujvári Tiborné, Vass Józsefné, Wagner Margit, Wuletin István. Alapítvány Kiemelten közhasznú szervezet Felelôs kiadó: Nagy Józsefné Felelôs szerkesztô: Sörös Erzsébet A szerkesztôség és a kiadó címe: 1082 Budapest, Leonardo da Vinci u Telefon/fax: (06-1) Web: ISSN Tördelés: Fehérvári Béla

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18930191-1-19 Bejegyző szerv: VESZPRÉM MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: PK. 60 010/2000 EGYÜTT A KÖNYVTÁRÉRT ALAPÍTVÁNY 8420 Zirc, JÓZSEF A. utca 1 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra Pályázati kiírás Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program Kódszám: TÁMOP-3.2.3/08/2 Cím: Építő közösségek - a közművelődés a nem

Részletesebben

Január: IKSZT Programterv 2017. I. félév 01.21-22.: Kreatív hétvége Programtípus: Kézműves foglalkozás Résztvevők tervezett száma: 20 fő Célcsoport megnevezése: Településen élő fiatalok, elsősorban 7-29

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28.

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28. KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. május. 12. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu Közhasznúsági jelentés 2009. Tartalom a) A számviteli beszámoló 2 b) A költségvetési

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Küldetés Alapítvány BÉKÉS, Teleki u. 39. Adószám: 19057464-2-04 VII. Tartalmi beszámoló közhasznú tevékenységéről VII. TARTALMI BESZÁMOLÓ TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL 2010. év Alapítványunk évek óta

Részletesebben

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Mi is a közösségfejlesztés? az adott településen élő emberek aktív közreműködésével, a rendelkezésre álló humán, természeti- és gazdasági erőforrásokból

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

A NAP KLUB ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NAP KLUB ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NAP KLUB ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2005. július 1 1. A Nap Klub Alapítvány munkaszervezete 1.1. A Nap Klub Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) munkaszervezete az elnök,

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

Országos KID Egyesület

Országos KID Egyesület Országos KID Egyesület ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Debrecen, 2012. szeptember 27. Az első KID-ek 2002-2005 A KID-típusú programok módszertanát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal (OFA)

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám Kedves Olvasó! Szeszélyes tavasz vége felé járva végre többször örülhetünk a várva várt melegnek. Az általunk kínált portékák is színesebbek, vidámabbak és nyarat idézik.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés A Lét Teljessége Egyesület 2010. január 01-jétől 2010. december 31-éig folytatott tevékenységéről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Alkalmazott könyvelés: egyszeres könyvvitel. Az Egyesület

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám Kedves Olvasó! A nyár derekán közelegve az őszhöz már most szervezzük új tevékenységeinket. Már ebben a hírlevélben is meghirdetünk néhány őszi programot, és természetesen

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. május. 17. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Tóthné Pfaff Éva kultúraktív Egyesület TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 PEDAGÓGUSKÉPZÉST SEGÍTŐ HÁLÓZATOK TOVÁBBFEJLESZTÉSE A DÉL-DUNÁNTÚL RÉGIÓBAN A KÉSZÍTŐK Sebestyén Ágnes

Részletesebben

A Kaszap István Alapítvány Közhasznúsági Jelentése a 2009-es esztendőről

A Kaszap István Alapítvány Közhasznúsági Jelentése a 2009-es esztendőről Számviteli beszámoló A Kaszap István Alapítvány Közhasznúsági Jelentése a 2009-es esztendőről Kaszap István Alapítvány Költségvetési támogatás felhasználása Tárgyévben Alapítványunk nem részesült költségvetési

Részletesebben

Zöld Nap Egyesület. Zöld Nap Egyesület beszámoló

Zöld Nap Egyesület. Zöld Nap Egyesület beszámoló Zöld Nap Egyesület beszámoló A Zöld Nap Egyesület pártpolitikától mentes, független nonprofit; jogi személyiséggel rendelkező; környezetvédelmi, szakmai-tudományos szervezet, amely a 26/2000.01.30-i kormányrendelet

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

MESÉKBŐL ÁLL A VILÁG! Bács-Kiskun megyei gyermekkönyvtárosok szakmai továbbképzése november

MESÉKBŐL ÁLL A VILÁG! Bács-Kiskun megyei gyermekkönyvtárosok szakmai továbbképzése november MESÉKBŐL ÁLL A VILÁG! Bács-Kiskun megyei gyermekkönyvtárosok szakmai továbbképzése 2015. november 16-17. A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár rendszeresen szervez továbbképzést a megye könyvtárosainak,

Részletesebben

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Szakmai fejlesztőhálózat a kistelepülésektől az agorákig országos projektzáró konferencia Hatvan, 2015. szeptember 3. Partnereink

Részletesebben

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN 3507/00102 Szakmai beszámoló Az idén immár hatodik alkalommal volt Múzeumok Éjszakája Kisvárdán. A késő

Részletesebben

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM WWW.DGY.HU ADÓSZÁM: 18356076-1-03 BANKSZÁMLASZÁM: 10400621-06201821-00000000 H-6200 KISKŐRÖS, MEZŐ U. 16. H-1094 BUDAPEST, ANGYAL UTCA

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Közhasznúsági jelentés 2006 A szervezet megnevezése: Pressley Ridge Magyarország Alapítvány A szervezet címe: 1142 Budapest, Alsóőr u. 9/b. A szervezet adószáma: 18190931-1-42 Számviteli beszámoló 2006.

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS IV.

MÓDSZERTANI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS IV. Mucsi Georgina - Boros Julianna B. Erdős Márta SZAKMAI MÓDSZERTANI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS IV. - a tananyagfejlesztés gyakorlatba való átültetésének eredményei - 2012 A Szakmai módszertani készségfejlesztés

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

ÉLETFA SEGÍTŐ SZOLGÁLAT EGYESÜLET

ÉLETFA SEGÍTŐ SZOLGÁLAT EGYESÜLET ÉLETFA SEGÍTŐ SZOLGÁLAT EGYESÜLET Jelenlegi projektjeink Közösségfejlesztés KÖZTÁMHÁLÓ - közösségfejlesztés, a közösségi munka munkaformái, módszerei terjesztése Közösségi Munka Műhely - közösségfejlesztők

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Hit és Kultúra Alapítvány 6120 Kiskunmajsa-Kígyós, Hold u. 10. Tel.: 77/481-564 30/540-6069 77/483-617 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

Hit és Kultúra Alapítvány 6120 Kiskunmajsa-Kígyós, Hold u. 10. Tel.: 77/481-564 30/540-6069 77/483-617 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Bevételek: Megnevezés Költségvetési támogatás Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól Helyi önkormányzattól Kapott támogatás

Részletesebben

Pályázati támogatások

Pályázati támogatások Pályázati támogatások 2011. 2010. 2008. 2007. Időtartam2011. 06. 01. -2011. 10. 31. Eredmény: pedagógiai fejlesztés, családterápia biztosítása; működési kiadásokhoz hozzájárulás Támogatás mértéke: 103.000

Részletesebben

Kedves Könyvtárlátogató!

Kedves Könyvtárlátogató! Kedves Könyvtárlátogató! Az Önök településén a Balassi Bálint Megyei Könyvtár által működtetett Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer biztosítja a könyvtári szolgáltatásokat. Ezzel a kérdőívvel arról szeretnénk

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

IX. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia A hátrányos helyzetűek képzését, foglalkoztatását középpontba állító jó gyakorlatok bemutatása

IX. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia A hátrányos helyzetűek képzését, foglalkoztatását középpontba állító jó gyakorlatok bemutatása IX. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia A hátrányos helyzetűek képzését, foglalkoztatását középpontba állító jó gyakorlatok bemutatása Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt pszicho-szociális és

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Adventi ünnepkör alsó tagozatban

Adventi ünnepkör alsó tagozatban JÓ GYAKORLAT Adventi ünnepkör alsó tagozatban 1 Bevezetés Minden ember számára az egyik legszebb ünnep a karácsonyvárás. Lelki megtisztulással, izgalommal, örömteli készülődéssel telik ez az időszak a

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK. 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK. 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu Kiadja az Általános Vállalkozási Fõiskola Felelõs kiadó: Antal János fõigazgató Szerkesztette: Karcsics Éva Tördelõ

Részletesebben

Életen át tartó tanulás. A mozgássérült gyermekek rehabilitációjának minőségi sztenderdjei Európai eszmecsere EQUALREHAB

Életen át tartó tanulás. A mozgássérült gyermekek rehabilitációjának minőségi sztenderdjei Európai eszmecsere EQUALREHAB Életen át tartó tanulás Leonardo Da Vinci program A mozgássérült gyermekek rehabilitációjának minőségi sztenderdjei Európai eszmecsere EQUALREHAB European exchange of quality standards in rehabilitation

Részletesebben

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 SAJTÓMAPPA Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának ösztönzése 2013. november 20. MEGHÍVÓ Projektindító sajtóbeszélgetésre Projekt

Részletesebben

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-Testület! Ezúton nyújtom be a Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány évi beszámolóját.

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-Testület! Ezúton nyújtom be a Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány évi beszámolóját. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-Testület! Ezúton nyújtom be a Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány 2011. évi beszámolóját. A 2011. évben összesen 9 millió 500 ezer forint támogatást kapott

Részletesebben

A Dunaújvárosi Civil Szervezetek Érdekegyeztető Tanácsa (D-CÉT) a TÁMOP-

A Dunaújvárosi Civil Szervezetek Érdekegyeztető Tanácsa (D-CÉT) a TÁMOP- D-cét SZISZOK Programiroda Dunaújváros, Apáczai Cs. J. u. 11 Telefon: 06-25-743-851 E-mail: dcetcivil@gmail.com Honlap: www.d-cet.hu A Dunaújvárosi Civil Szervezetek Érdekegyeztető Tanácsa (D-CÉT) a TÁMOP-

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

- ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25.

- ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25. - ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a 2010. évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25. 2. Jelentés a 2010. évi létszámadatokról és a beáramlásról felelős: Békés Zoltán, Kiss Máté határidő:

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/12. szám

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/12. szám PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/12. szám Kedves Klaszter Tagok! Továbbra is korlátozott a pályázati lehetőségek száma, de a friss lehetőségekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy

Részletesebben

Forrásteremtés 2010-2011

Forrásteremtés 2010-2011 Lehetséges források Remélt összeg Megjegyzés Határidő Felelős Pályázatok 5 000 000 Szponzorok 200 000 Üzleti vállalkozás (kiadvány, kézműves termékek, Adventi Bazár) 300 000 Önkéntesek foglalkoztatása

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám Kedves Olvasó! Hamarosan kezdődik a nyári pihenés, legalább is gyermekeink részére. Ez számunkra is öröm, viszont az, hogy hol legyen gyermekünk a nyári szünidőben már

Részletesebben

TÉKA MŰVELŐDÉSI ÉS OKTATÁSI KÖZPONT - SZAMOSÚJVÁR

TÉKA MŰVELŐDÉSI ÉS OKTATÁSI KÖZPONT - SZAMOSÚJVÁR TÉKA MŰVELŐDÉSI ÉS OKTATÁSI KÖZPONT - SZAMOSÚJVÁR TÉKA ALAPÍTVÁNY- MÉRFÖLDKÖVEK 1993 - az alapítás éve 1995 -a Téka Művelődési Központ létrehozása 2000 - csatlakozás a szórvány oktatási programhoz 2001-2006

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány

Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány "Ha úgy tűnik, nincs segítség, közelebb van, mint remélnéd." Unique 2010. május- június havi programajánlat 2800 Tatabánya, Kodály tér

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

Sikeres asztalitenisz-pályázatok eredményei iskolánkban

Sikeres asztalitenisz-pályázatok eredményei iskolánkban Sikeres asztalitenisz-pályázatok eredményei iskolánkban Iskolánkban két pályázati lehetőség kihasználásának köszönhetően elindult, és egyre nagyobb népszerűségnek örvend, egyre sikeresebb az asztalitenisz

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA Személyi változások: A 7-es csoportba új dajka néni érkezett, Kádár Éva Éva néni személyében. Őt jól ismerjük hiszen gyermeke jelenleg

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Testvértelepülések találkozója Szentpéterszeg, október

Szakmai beszámoló. Testvértelepülések találkozója Szentpéterszeg, október Szakmai beszámoló Testvértelepülések találkozója Szentpéterszeg, 2016. október 7-8-9. Az Európa a polgárokért program támogatásával 2016. október 7-8-9-én az Európa jövője Az euroszkepticizmus és az aktív

Részletesebben

Időpontja: 2013. március 27-29.

Időpontja: 2013. március 27-29. AZ OSZMI szervezésében a közgyűjteményekben dolgozó múzeumpedagógusok részére múzeumpedagógia a társművészetek tükrében című szakmai továbbképzés című, az NKA által támogatott 3504/01374 azonosító számú

Részletesebben

SÉRÜLTEKÉRT ALAPÍTVÁNY

SÉRÜLTEKÉRT ALAPÍTVÁNY Statisztikai szám: 19183189 9190 569 13 SÉRÜLTEKÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓJA 2010. Részei: I. Számviteli beszámoló II. A Központi költségvetési szervektől, az elkülönített pénzalaptól, a helyi

Részletesebben

HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016)

HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016) HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016) Szakmai program a megyei kulturális stratégia gyakorlatba ültetésére TARTALOM MUNKACSOPORT HÍREK-TÁR 2 Rendezvénysorozat a Magyar Kultúra Napja alkalmából 2 Készülünk

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Nyitott Vilá g Iskolá Alápí tvá ny

Nyitott Vilá g Iskolá Alápí tvá ny Nyitott Vilá g Iskolá Alápí tvá ny EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2014 Tartalom BEVEZETÉS... 2 1.1 Az 1%-os kampány és eredménye... 3 1.2 Rendezvények 2014-ben... 3 2. Az Alapítvány működési feltételei

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén.

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. Pannon Kultúra Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2012 Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. A Pannon Kultúra Alapítvány 2012. évi tevékenysége: Általános célok, tevékenységi formák: A Pannon

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv 2008/2. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 2008/2. Közgyűlésén 2008. június 9-én Helyszín: Érd, Kutyavári u. 11. A 17:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent meg

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

A Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság február 23-ai ülésén tárgyalta az előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta:

A Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság február 23-ai ülésén tárgyalta az előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: a BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság Elnöke ::io í kőbányai. vk-í-t'ik'f ülése _*xl4hhkd lojto Tárgy: Javaslat ifjúsági

Részletesebben

Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban

Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban Téma 2009. április 20-25. Időpont, helyszín Ökolábnyom kiállítás FairTrade=Fenntartható kereskedelem (interaktív foglalkozás) Elsősegély verseny Látogatás

Részletesebben

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség az idén is pályázatot hirdetett, A szó az első, a tett a második címmel, melynek célja a hagyományok ápolása, a kossuthi emlékek

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

IKSZT Szolgáltatási és Programterv

IKSZT Szolgáltatási és Programterv Helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont működtetéséhez 1 1 Falugazdász fogadóóra fogadóóra 2013.01.08 8 Falugazdász fogadóóra fogadóóra 2013.02.05 8 Falugazdász

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület A szervezet célja A Dél-Zalai civil szektor tevékenységének, érdekvédelmének, forrásteremtésének és környezetvédelmi,- karitatív akcióinak koordinálása. Térségfejlesztési

Részletesebben

Városzöldítő Majális 2008. május 25-én Budapesten, az Erzsébet téren, a Gödör klub területén

Városzöldítő Majális 2008. május 25-én Budapesten, az Erzsébet téren, a Gödör klub területén Városzöldítő Majális 2008. május 25-én Budapesten, az Erzsébet téren, a Gödör klub területén A Levegő Munkacsoport pályázatot indított annak érdekében, hogy Budapest belső kerületeiben megnöveljék az egy

Részletesebben

Közösségi szolgálat támogatása egy önkormányzat működtetésében

Közösségi szolgálat támogatása egy önkormányzat működtetésében Közösségi szolgálat támogatása egy önkormányzat működtetésében Köznevelési és Ifjúsági Feladatokat Koordináló Főosztály 2013-2014. Pölöskei Gáborné főosztályvezető Új szerepkör Új vállalások 1. Törvényben

Részletesebben

a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 2006. évi működéséről

a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 2006. évi működéséről Közhasznúsági Jelentés a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 2006. évi működéséről 1, Számviteli beszámoló Az alapítvány 2006. évben gazdálkodásáról a számviteli törvény szerinti egyéb

Részletesebben

KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban október 7-13. Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Győr KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

XV. évfolyam - 3. szám Kezdetben sok érdeklődő volt, de sajnos csak érdeklődtek. Többen mondják ma is, hogy szeretnének jönni néptánc oktatásra. Erre én mindig felteszem a kérdést az órákon: Itt vannak,

Részletesebben