Másfél évtized. XV. évfolyam 11. szám november. Nap Klub Alapítvány ez évben ünnepli létrejöttének 15. évfordulóját.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Másfél évtized. XV. évfolyam 11. szám 2007. november. Nap Klub Alapítvány ez évben ünnepli létrejöttének 15. évfordulóját."

Átírás

1 XV. évfolyam 11. szám november Másfél évtized Ünnepi összeállításunk a számvetés szándékával készült. Alapítványunk életében eltelt másfél évtized jelentôsebb eseményeit, történéseit állandó krónikásunk, a Naplap híradásai alapján válogattuk. E válogatással mondunk egyben köszönetet céljaink, programjaink megvalósulásában folyamatosan közremûködô soksok munkatársunknak, szomszédságunk felnôtt és gyermek tagjainak és valamennyi támogatónknak, segítônknek. Nap Klub Alapítvány A NAP KLUB ALAPÍTVÁNY SZOMSZÉDSÁGI -JA Nap Klub Alapítvány ez évben ünnepli létrejöttének 15. évfordulóját.

2 1992. december 20-án Nap Klub Karácsonya a közös fenyôdíszítés után Levente Péter és Grillusz Vilmos mûsorát láthatták a klub tevékenysége iránt elsôként érdeklôdô gyerekek és felnôttek. (Ez történt híröszeállítás, Naplap, március) Miért ne mehetnének másképpen a dolgok? Templom Józsefné bizonyára egyike azoknak, akinek a Nap utca környékén a legtöbb ismerôse van. A történet azzal kezdôdött, hogy ideköltözésüket követôen szerette volna unokáit játszani vinni a közelben. Ez azonban az elhanyagolt környezet miatt komoly megpróbáltatásokkal járt. Tudomást szerzett arról, hogy néhány, más házbéli felnôtt próbál változtatni. Kiderült: összefogásuk ereje kevés. Ennek ellenére az eredetileg pedagógus végzettségû Kati, a múlt év tavaszán megkezdte a Nap Klub Alapítvány szervezését. Már nem csak saját unokáira gondolt. Az, hogy az alapítványnak nincs fôállású munkatársa és helyisége, még jobban erôsíti azt a tényt, hogy nulláról indultunk. Most még azokat a foglalkozás típusokat keressük, amelyek leginkább érdeklôdésre tartanak számot. A kezdettôl próbálkozunk a játszóházzal, ezen belül is a kézmûves, illetve a szórakoztató elfoglaltságokkal. Úgy tûnik, sikerült felkelteni a kiskamaszok és az állatbarátok érdeklôdését. Önmagában az jelentôs, hogy 56 gyerek jelentkezett a klubba. Bizonyos, hogy nyári táborunknak is lesz megtartó ereje. ( Miért ne mehetnének másképpen a dolgok? interjúrészlet a tiszteletbeli alapító elnökkel, Naplap, március) Március 30-án indult a Nap Klub második, 10 hetes Szülôi Hatékonysági Tréningje (SZET), amely a szülô és a gyerek közti ideális kapcsolat megteremtésével foglalkozott. (Ez történt híröszeállítás, Naplap, december) Április 24-én a Józsefvárosi Szülôk Érdekvédelmi Egyesülete és a Nap Klub Alapítvány összehívta a Szülôk Fórumát, amely elhatározta a Tiszta utcákért, rendes házakért, játszóterekért. mozgalom indítását. Elsô eredményük az új életre kelt Nap utcai és Leonardo utcai játszótér. (Ez történt híröszeállítás, Naplap, december) Június 2-án megalakult a Nap Klub Egyesület (Ez történt híröszeállítás, Naplap, december) Július 1-jén a VIII. kerületi önkormányzat kiutalta a Nap Klub számára a Leonardo utca 31. fsz. 2. szám alatti helyiséget. (Ez történt híröszeállítás, Naplap, december) November 20-ra a Nap Klub Alapítvány, a Nap Segítô Szolgálat és a Józsefvárosi Szülôk Érdekvédelmi Egyesülete a VIII. kerületi civil szervezeteket találkozóra invitálta. A több mint 200 meghívott közül mindössze néhány jelezte részvételi szándékát, velük megkezdôdött a kapcsolatépítés. (Ez történt híröszeállítás, Naplap, december) A Tiszta utcákért, rendes házakért, játszóterekért mozgalom ez évben két alkalommal írt ki pályázatot. Az eredményes munkát végzôk a Józsefvárosi Önkormányzat pénzjutalmát és Elek Lívia (kerületben élô) grafikus által készített egyedi oklevelet vehették át, valamint (a második forduló elsô kategóriájának díjazottjai) Cs. Kiss Ernô fafaragó köztéri játékait kapták. (Mozgalom a környezetért, Naplap, december) Alapítványunk Nap Tábort szervezett június 28 július 24. között Nagyorosziban. A tábor szervezésével olyan lehetôséget szerettünk volna teremteni a józsefvárosi elsôsorban klubtag családoknak, amely gazdag életmódmintákat kínál. Ismerve a józsefvárosi családok lehetôségeit, olyan táborozási díjat szerettünk volna kérni, amelyet mg a többgyermekes családok is megfizethetnek. Így alakult ki, hogy a klubtag gyermekek turnusonként 1250, a fenôttek 2000 forintért, míg a vendég gyermekek 2000, a felnôttek pedig 2600 forintért táborozhattak. Voltak, akiknek ez az összeg is meghaladta az anyagi lehetôségeit, így további engedményeket is adnunk kellett. (Nap Tábor Nagyorosziban, Naplap, december)... Tizenkét kisfiú és kislány jár ide a környék különbözô általános iskoláiból.... Az elsô perc az önálló tanulás ideje felkészülés az iskolai feladatokra. Haszmann Erzsébet és Gondos Éva tanító néni segít a tanulásban. Játékos, érdekes módszerekkel tanítják meg a mûhely tagjait az igazi, önálló feladatvégzésre, a tanulás módszereire.... (A tehetséggondozó mûhelyrôl, Naplap, december)... olvastuk az újságokban: a gyermekbarátok felhívással fordultak a választásokra készülô pártokhoz, hogy a kampányra szánt nem kevés pénzeikbôl ajánljanak fel egy kis töredéket a gyermekek évi nyaralásának támogatására. A mi kerületünkben különös jelentôsége van a nyári vakációtól már elôre félô családok támogatásának. Hiszen az itt élô gyermekeknek életfontosságú érdekük volna, hogy legalább a nyári szünidôt jó levegôn, szabadon, vidáman élhessék,... Így született az ötlet, valósítsuk meg itt, Józsefvárosban a pártok támogatásával is a vakációzó gyermekek tényleges támogatását.... (Józsefváros a gyerekekért Gála 1994, Naplap, március)... civil szervezeteknek a pénzszerzés szinte egyetlen módja a pályázat. Volna még ugye a vállalkozás, ha az adótörvénnyel, a rossz vagy nemlétezô infrastrukturális háttérrel és bizonyos vállalkozói szakértelem hiányával nem kellene számolnunk. De kell!... (Mibôl él egy alapítvány, Naplap, március) Egymás szomszédságában élünk. Sokan vagyunk, akiknek hasonlóak, netán ugyanazok a gondjaink. Jó lenne tudni, melyek azok a problémák, amelyeket saját erôbôl, és melyek azok, amelyeket csak mások segítségével lehet megoldani. Fontos lenne tudni milyen helyi erôforrásaink vannak! Ezért a közeljövôben bekopogtatunk közvetlen és távolabbi szomszédainkhoz néhány kérdéssel.... (Mit tudunk egymásról, Naplap, március)

3 Alulírott, Budapest Józsfváros Nap utcai lakótelep lakói ezúton is kifejezzük tiltakozásunkat, amiért a forgalom-elterelést sokezer lakótelepi polgár hátrányára oldották meg, s a szûk, elhanyagolt utcáinkra terelték az átmenô forgalmat, ezzel az amúgy is szennyezett levegôt tovább rontották, s az autóforgalomra épülô prostitúciót a lakótelepre hozták.... (Tiltakozás, Naplap, március)... gálát rendeztünk egy márciusi estén. Dideregve érkeztünk, de hamarost felmelegedtünk valamennyien a sok gyerek és felnôtt nézô a Gutenberg Mûvelôdési Otthon zsúfolásig megtelt nézôterén. Sokan voltak kíváncsiak a jótékonysági gálamûsorra, a kerületben élô, tanuló és dolgozó köztük gyermekek elôadására. Az est rendezôje Csizmadia Tibor, a Várszínház fôrendezôje volt, aki rendkívül empatikus készséggel ötvözte hangulatos egésszé a különféle mûvészetek képviselôinek produkcióját.... A fôvédnök: Göncz Árpád köztársasági elnök volt.... A gála bevétele: adományokból , jegyekbôl forint. (Józsefváros a gyerekekért, Naplap, december) MÓDSZERTANI KÖTETEINK, KIADVÁNYAINK Szomszédság a Nap utcában (1995), Civilvilág (2003), Van közünk egymáshoz (2005), Változatok az alternatív gyermekellátásra (2006), Egy kútra járunk... (2007).... A Nap Klub Egyesület a Fôvárosi Szociális Alap pályázatán elnyert támogatás segítségével szakembereket kér fel a szövetkezés szakmai munkáinak elvégzésére. Az egyesület a helyiséget, számítógépet, telefont stb. a szövetkezet rendelkezésére bocsátja, hogy induláskor ne kelljen kölcsönöket felvenni.... (Egyedül nem megy, Naplap, december) Még a nyáron történt, hogy olvastunk egy felhívást, amelyben a Holland Követségen keresztül a Joint Center Alapítvány pályázatot hirdetet magyarországi civil szervezetek támogatására. Megírtuk a pályázatot, és szerencsénk volt! A sok pályázó közül miránk esett a kiírók választása, s 220 ezer forint támogatást kaptunk. Ebbôl vettünk számítógépeket és egy nyomtatót.... (Hurrá, van számítógépünk!, Naplap, december) Közösségi munka a városrészekben címmel november 21-én és 22-én a városi közösségfejlesztôk országos találkozóját rendeztük Budapesten, az Orczykertben.... A munkába 79 meghívott s mintegy 24 vendég kapcsolódott be.... Pataki Ferenc szociálpszichológus az Egyén és közösség a társadalmi, politikai, gazdasági átalakulásban, Gazsó Ferenc szociológus Demokrácia és a mai Magyarország, Vercseg Ilona (Közösségfejlesztôk Egyesülete) Városi közössségfejlesztés Magyarországon... címmel tartott elôadást. Ezt követôen... mintegy 30 szervezet mutatkozott be, és a városi közösségfejlesztésbeen szerzett tapasztalatait ismertette... (Városi közösségfejlesztôk találkozója, Naplap, május) Angliai tapasztalatok. '95 tavaszán angol vendég látogatott el a Nap Klubba. Arra volt kíváncsi, hogy milyen élet folyik nálunk. A tehetséggondozó napközi és a klubbeli események felidézése, valamint a kerületben tett körséta meggyôzte ôt arról: a magyarországi civil szerveztek egyikeként a Nap Klub Alapítvány érdemes arra, hogy tájékozódjon... hogyan építhetôk ki más országokban a partneri kapcsolatok a társadalom különféle szektorai között. Erre szolgált az a tíznapos angliai utazás, amelyre a londoni székhelyû Vállalatvezetôk Fóruma Partnerségi Osztálya látta vendégül a Nap Klub Alapítvány küldötteit.... (Felelôsséggel a közösségért, Naplap, május) Köszöntjük Lix Pétert abból az alkalomból, hogy decembertôl mint a Nap Klub titkára polgári szolgálatosként kezdte neg mûködését. (Naplap, február) Találkoztak a civilek. Április elején a kerületi Népjóléti Iroda kerekasztal-beszélgetésre hívta a szociális tevékenységet (is) végzô civil szervezeteket. Statisztikai adatok szerint kerületünkben csaknem 400 civil szervezet mûködik. Ám a meghívásnak mindössze kilencen tettek eleget.... (Mennyi a mennyi?, Naplap, május) Tükörkép. Divinszky Zsolt, Simon Balázs és Turba Attila neve nem ismeretlen a Nap utca és környékén élô fiatalok körében. Játszótéri szociális munkásként már két éve tesznek kísérletet arra, hogy az itt élô 14 és 18 életév közötti fiatalokkal kapcsolatot teremtsenek júliusában a hozzájuk csatlakozó félszáz fiatallal közösen ifjúsági klubot hoztak létre egy pincehelyiségben.... A közelmúltban készült el az... összegzés a Nap utcai lakótelep utcáin, játszóterein lézengô fiatalok körében végzett vizsgálódásukról (annak tapasztalatairól a szerk.) (A környéken élô fiatalok életkörülményeirôl, Naplap, október)... szeretnénk segítséget nyújtani a többszörösen hátrányos helyzetû, nehéz körülmények között élô roma gyermekeknek, fiataloknak, Számukra hoztuk létre az ingyenes programokat kínáló Ifjúsági Klubot a VIII. kerületben a Leonardo da Vinci utca 4-6-ban.... ( Napra készen a Tengerész Klub, Naplap, február) A NAP KLUB ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓI AB-Aegon Általános Biztosító Rt., Elek Lívia grafikus Tiszteletbeli alapító elnök: Templom Józsefné NAP KLUBÉRT EMLÉKPLAKETT A Nap Klub Alapítvány Kuratóriuma 1996-ban létesítette a Nap Klubért emlékplakettet, azoknak a támogatóknak az elismerésére, akik a legtöbbet tették a Nap Klub Alapítvány fennmaradásáért, anyagi támogatásáért. Emlékplakettet kapott: Kiss Imre, Suskó István, Szetlik Ferenc (1996), Nagy Ferencné (2002), Csécsei Béla, Hegyesiné Orsós Éva (2003), Jan Eyk (2004).

4 Civilek szövetsége. Szeptember elején a Conditio Humana Alapítvány és Egyesület, a Nap Klub Alapítvány és Egyesület kezdeményezésére a Dyslexia Szövetség Védôszárny Szervezet, a 102. számú Ganz Cserkészcsapat, a Gyermekbarátok Háza, a JóInfó Alapítvány, a KEKEC, a Legyen a betû jó barát Alapítvány, a Nap Segítô Szolgálat, valamint a Tájak, Korok, Múzeumok Egyesület MÁV Széchenyi Klubja létrehozta a Józsefvárosi Civil Kerekasztalt (JCK). Az önkéntes, politika mentes, nem jogi szeemélyiségû társaság életre hívói Józsefvárosban fejtik ki tevékenységüket. Az együttmûködés kialakításában az a szándék vezényelte valamennyiüket, hogy összefogásuk révén hathatósabban segítsék a kerületben élô polgárok szociális ellátásával, nevelésével, oktatásával, közmûvelôdésével, vállalkozásaival, védelmével és tájékoztatásával kapcsolatos feladatok megoldását.... A társaság elnöke Kuklay Antal plébános.... tagja lehet... minden józsefvárosi székhelyû vagy mûködési területû civil szervezet. (Józsefvárosi Kerekasztal, Naplap, október) Várjuk azoknak a lakótársaknak a jelentkezését, akik egyetértenek elgondolásunkkal, és szívesen segítenének lakókörnyezetükben a pinceklubok kialakításában. (Támogatókat keresünk, Naplap, szeptember)... többen felvetették, hogy ne várjunk külsô segítségre, mi, magunk szépítsük környezetünket! Ahogy ezt már korábban is megtettük. (Lásd: játszótér-, illetve környezetszépítési akciók, kosárlabdapálya-építés.) Egyik szomszédunk javasolta, hirdessünk akciót Szemétért ajándék címmel. Nosza, rajta! Szeptember 30-án délután három órakor találkozunk a Leonardo köz 1. elôtt. (Akció környezetünkért, Naplap, szeptember) A JCK 200. május 15-én megtartott összejövetelén dr. Gabnai Katalin elnök megköszönte a JóInfo Alapítvány és elnöke, dr. Balogh Géza évi ügyvezetôi tevékenységét. A társaság a következô egy évre ügyvivôi szervezetté a Nap Klub Egyesületet választotta, és a megbizatásokkal járó teendôk intézésére az egyesület elnökét, Kemény Juditot kérte fel.... (Józsefvárosi Civil Kerekasztal, Naplap, szeptember)... Közösségmérés ben megismételtük az 1994-ben már elvégzett közösségmérést a Nap utcai lakótelepen és környékén. A felmérés során 114 család válaszolt kérdésinkre. A közösségmérés jó lapul szolgált a környezetünkben élô emberek gondjainak a megismeréséhez és a következô idôszak tennivalóinak meghatározásához. (Az évi közhasznú tevékenységek megvalósítása, Naplap, szeptember) Tavaszi Nap Napok. Ebben az évben március 29-e és 31-e között rendezzük meg a Tavaszi Nap Napok nevet viselô rendezvényünket.... (Programelôzetes, Naplap, február) Alapítványunk májustól Közösségi Tanácsadó Szolgálat mûködtetésével bôvíti szolgáltatásait. A Leonardo da Vinci utca 4 6-ban mûködô klubunkban szociális munkás, családgondozó, pszichológus, addiktológus, jogász várja azokat a lakótársakat, akik gyermek- és ifjúságvédelmi, szociális, jogi és munkaügyi problémákkal küszködnek.... (Felvilágosítás és tanácsadás, Naplap, május) A Nap Napok szünidei játszótéri programot immáron hatodik alkalommal rendezzük meg július 1-je és 14-e között. Az eseménysor kedveltségét jelzi, hogy az évi nyári rendezvényünkön 700 gyermek, serdülô, fiatal, valamint családtagjaik vettek részt.... A honfoglaláshoz, valamint az ezredforduló megünnepléséhez kötôdô kézmûves-foglalkozások a Leonardo köz 1. számú ház elôtti játszókertben lesznek.... (Két hét a játszótéren, Naplap, május) Szülôk is és több fiatal is jelezte, hogy szeretnének közvetlen lakókörnyezetükben pingpongozni.... Úgy gondoljuk, hogy az ötlet kiváló, olyannnyira, hogy alapítványunk támogatást nyújt a megvalósításhoz.... Október utolsó szombatján hozzáfogtunk a Nap utcai játszótér rendbetételéhez. A teljes megvalósítást apró lépésekben, több ütemben képzeljük el.... Elôször a bokrok pótlására került sor, de terveink között szerepel egy élô kerítés, azaz sövény ültetése is.... Talán a késôbbiekben azok is csatlakounak hozzánk, akik az utcán megállva somolyogtak rajtunk, és esetleg azok is, akik a környezô tízemeletes házak ablakiból nézték, hogyan serénykedünk.... (Bokorültetés és környezetszépítés, Naplap, december) KÖZÖSSÉGI FELMÉRÉS A Nap utcai szomszédságban négy, a Magdolna negyedben egy alkalommal végeztünk közösségi felmérést. Szomszédainktól kitöltve 1994-ben 103, 1999-ben 114, 2004-ben 386, 2007-ben 107 kérdôívet kaptunk vissza.... Törzshelyünket, a Budai-hegységben, Budakeszi alatt található Csacsi-rétet, legutóbb október utolsó szombatján kerestük fel 12, éves korú gyerekkel.... Amint megérkeztünk lebonyolítottuk a focibajnokságot, majd a kolbászsütéshez elôkészítettük a nyársakat (Ôszi kirándulás a Csacsi-réten, Naplap, december) Szeptemberben és októberben a hónap utolsó, decemberben pedig a hónap elsô szombatján szerveztünk szemétgyûjtést lakókörnyezetünk más-más helyszínein. Felhívásunkkal elsôsorban a gyerekeket sikerült meg-

5 nyernünk; mintegy állandó lelkes résztvevôre számíthatunk; egy-egy alkalommal 8 10 nagyméretû zsákot töltenek meg szeméttel.... A ChioWolf Magyarország Élelmiszeripari és Keresledelmi Kft. Budapesti Kirendeltsége támogatásra érdemesnek tartotta tervünket. Nagylelkû chips-adományuk nemcsak az akció indításához nyújtott segítséget, hanem hozzájárult a folytatáshoz is,... (Szemétért ajándék, Naplap, december)... Életben maradtunk, de nem minden veszteség nélkül. A civil szervezetek anyagi támogatása az utóbbi két évben vészesen csökkent, s a kedvezôtlen tendencia végét még nem is látjuk. Sajnos egyre többet érezzük azt: nincs tovább! Az idei év elsô felében pályázati bevételeink elérték az 1993-as év minimumát. Meg kell válnunk egyik klubhelyiségünktôl: össszehúztuk magunkat, és lemondtunk olyan programokról is, amelyekre pedig égetô szükség volna. Néhány hónapja a józsefvárosi civil szervezetek helyzetérôl készült elemzésben említett gondokra kerületünk egyik vezetô képviselôje azt találta mondani: Nem kötelezô civil szervezetet szervezni! Egy kedves ifjú ellenôrünk, akit egyik támogatást nyújtó közalapítvány küldött monitorozni bár a nekünk szánt támogatási összegeet akkor még meg sem kaptuk, gondjaink hallatán, azt kérdezte: És mégis, miért vállalják?... Talán azért, mert jobb, biztonságosabb, ha ügyeinket magunk vesszük kézbe. Talán, mert ha szétnézünk lakótelepünkön, örömmel látják az itt élô emberek keze munkáját a szépen gondozott kertekben, virágos parkokban. Talán, mert öröm, hogy mára a társasházak között jó a szomszédság. Talán, mert jó, hogy nem megyünk el egymás mellett mint afféle idegenek. Talán, mert nem vagyunk egyedül. Talán, mert másképpen mennek a dolgok, ha közösen akarjuk.... (Két szûk esztendô?, Naplap, október)... Segíts magadon! címmel vezeti Csôke Zita az önsegítô kört, amely Varrótanodával folytatja a fiatalaszszonyok, kismamák körében a családok segítését. Kádár Judit pszichológus irányításával olyan tréning szervezését tervezik, amely segít a családban kialakítható, kölcsönös tiszteleten, bizalmon és szereteten alapuló kapcsolatok, valamint a gyerekek és a felnôttek közötti örömteli együttmûködés kialakításában.... Kedves színfoltnak ígérkezik a családi játszóház, amely a gyerek és szülôk közös játéktárházát gazdagítja majd,... a kör tagjai már a jövôre is gondolnak. Családi nyaralást terveznek, amely alkalmat ad a Gordonféle Szülôi Hatékonysági tréning elvégzésére, a tervnek mindössze egy feltétele van: a Nap Klub Alapítványnak sikerüljön támogatókra találnia!... (Mit kínálunk látogatóinknak?, Naplap, október) JÁTSZÓHÁZ A kezdetektôl napjainkig kisiskolásoknak szervezôdô ingyenes délutáni szabadidôsprogram mintegy 1200 óra idôtartamú volt. A Játszóház elvétve kapott anyagi segítséget, az utóbbi idôszakban azonban semmilyen támogatásban nem részesült, mûködése mégis folyamatos volt. Egy fôállású munkatárs 240 önkéntes órát töltött (az 1200-ból) a gyerekekkel, és egy önkéntes két éven át (160 óra) szinte minden alkalommal itt volt Az elôkészületekkel, a felkészüléssel töltött idô ebben nics benne. Megjegyzendô: egyetlen alkalom sem múlt el a gyerekek meguzsonnáztatása nélkül.... Szomszédsági Tanács. Június 26-ai ünnepi rendezvényünket megtisztelte jelenlétével Csécsei Béla polgármester is, s támogatást ajánlott fel azoknak a társasházaknak, amelyek a nyári forróságban rendszeresen locsolják, gondozzák parkjaikat, kertjeiket. A polgármester úr megtartotta ígéretét, s így lehetôvé vált, hogy az idei év második félévére is meghirdethessük a Tiszta, virágos lakótelepi környezetért! pályázatot. A polgármesteri hivatal támogatásának szétosztására megalakult a helyi társasházak és civil szervezetek képviselôibôl a Szomszédsági Tanács. (Összefogás, Naplap, október)... Ingyenes tréning. A JCK szervezésében június 13-án Hogyan írjunk sikeres pályázatot? címmel ingyenes tréningen vehettek részt kerületünk civil szervezeteinek küldöttei. A programot a Nap Klubban tartottuk. A felkészítôt Jakab Zsolt, a Civil Társadalom Fejlôdéséért Alapítvány megbízottja tartotta. A tréning 40 ezer forintos díját, valamint a vendéglátást a Nap Klub Alapítvány vállalta.... (Józsefvárosi Civil Kerekasztal társaságunk hírei, Naplap, október) JELENTÔSEBB PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK Fôvárosi Önkormányzat (1993-tól), Józsefvárosi Kisebbségi Bizottság (1993), Soros Alapítvány utcagyerek programja ( ), Holland Királyság, Magyarországi Nagykövetség A Nap utcai modell terjesztése (2002), United Way Magyarország Alapítvány: Több mint varrótanoda (2002), Szociális és Családügyi Minisztérium: Grund Tehetséggondozó Mûhely (2002), Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium: Grund Tehetséggondozó Mûhely, Mentôöv projekt (2003), Ifjúsági, Családügyi és Szociális Minisztérium: Grund Tehetséggondozó Mûhely (2004), Phare ACCESS 2002 Nap utcai szomszédság ( ), Phare ACC- SESS 2003 Nem vagy egyedül ( ), Hefop Egy kútra járunk ( ), Hefop Naprakészen hálózatban a VIII. kerületben ( ), Hefop Nôkkel a nôkért foglalkoztatás a VIII. kerületben ( ), Soros Alapítvány Intézményi támogatások programja ( ), Országos Foglalkoztatási Közalapítvány Nonprofit szervezetek humán-erôforrás fejlesztésének támogatása ( ), Grundtvig Tanulási Kapcsolatok projekt ( ).

6 Kedves Naptáborozó Barátaink! Folytatva a hagyományokat, a Nap Klub Alapítvány július 14-e és 23-a között megszervezi a 10. jubileumi táborát a sokak által jól ismert és kedvelt Ráktanyán, a Bakonyban.... (Jubileumi tábor Ráktanyán, Naplap, február) Egyetemisták, fôiskolások, figyelem! Alapítványunk újabb kis csapatnak ad lehetôséget szervezôdésre: hamarosan megalakul a Lôdörgô EGYEtemisták Klubja, azaz a LEGYEK.... február végén, egy vizsgatemetô buli keretében nyílna meg hivatalosan a klub, de addig is sok, színes programra (teadélutánra, filmklubra, koncert-, illetve kiállítás-látogatásra) kerülne sor.... (Szervezôdnek a LEGYEK, Naplap, február) Tanulni vágyó nyugdíjasok figyelmébe. Alapítványunk minden kedden 10 órától 12 óráig ingyenes számítógépes képzést szervez nyugdíjasoknak.... (Számítógépes ismeretek, Naplap, február)... Ismét elindult a Nôkkel a családokért! Program, amelynek keretében folytatódik a Varrótanoda és a szülôi hatékonysági tréning. Hagyományainknak megfelelôen ez alkalommal is elsôsorban a gyeden és gyesen lévô kismamáknak kínálunk tíz héten keresztül, heti két alkalommal hasznos ismeretszerzési és fejlôdési lehetôséget, amit családjukban, háztartásukban vagy esetleg majd a késôbbi munkavállalásaik során hasznosíthatnak.... (Nôkkel a családokért!, Naplap, április) Kedves Olvasó! Tizenkét évvel ezelôtt a Nap-ról neveztük el frissen létrehozott civil szervezeteinket.... A Nap lett a jelképünk. Szerettük, mert a szomszédságunkat is kifejezte. Hiszen a Nap utcai szomszédság, a mi, szomszédságunk.... Sokan és sokat dolgoztunk ezért a szomszédságért. Naponta újra és újra Errôl beszélnek a szép virágos erkélyek, a házak körül kialakított kertek, parkok. Tettük a dolgunkat napról, napra, ahogyan a Nap is minden reggel felkel. Jókedvvel, örömmel.... Tizenkét év után most egy új fejezet kezdôdhet a Nap Klub életében. A Nap mint nap elnevezésû tervezetünkkel ugyanis elnyertük az Európai Unió Phare ACCESS 2002 Programja támogatását, amely tizenkét hónapra biztosítja a fejlesztés alapfeltételeit. Ez új távlatokat nyit a Nap utcai szomszédságunk elôtt. Valóra válthatjuk régi, dédelgetett terveinket! Többek között ez teszi lehetôvé, hogy a Naplapot, alapítványunk tizenkét éve megjelenô idôszakos kiadványát, a szomszédság lapjává, vagyis a mi lapunkká tegyük havi rendszerességgel, 12 alkalommal.... Itt a lehetôség, hogy mi, a szomszédságban élôk írjunk magunkról, közös dolgainkról, mindarról, ami minket foglalkoztat, amirôl gondolkodunk, amit jónak vagy rossznak tartunk. Mi sem természetesebb, mint az, hogy szomszédságunkból várjuk a szerzôket, a szerkesztôség tagjait.... (Kedves Olvasó!, Naplap, szeptember) Köszöntjük az újabb szomszédságokat!... Nemrégiben eljutott hozzánk annak a híre, hogy a Nap utcai szomszédság mellett, a felújított Futó utcában is megszületett a kezdeményezés szomszédság kiépítésére. Ugyancsak tudomásunk van arról, hogy a Magdolna utca környékén is tervezik egyelôre még építész körökben szomszédság létrehozását. Bennünket is egyre többen és többször keresnek; érdeklôdnek tapasztalataink felôl. Ez is mutatja, hogy érdemes volt tizenkét évvel ezelôtt vállalkozni a lakótelepi közösségfejlesztésre. Mi sem természetesebb, mint az, hogy örömmel adjuk át a felhalmozódott tudásunkat, tapasztalatainkat. Szeretettel ajánljuk mindazoknak, akik most látnak hozzá ehhez a munkához az elmúlt évben kiadott, Civilvilág címmel megjelent könyvünket. (Köszöntjük az újabb szomszédságokat!, Naplap, szeptember) Sityu romanez! A Nap Klub rendszeres látogatói körét a tizenévesek, a drámacsoport tagjai, valamint a Fekete Angyalok nevû rapegyüttes és barátaik alkotják. Közülük néhányan öszefogtak, és önképzôkör jelleggel cigány nyelvet tanulnak.... (Tanulj cigányul!, Naplap, április) NAPLAP 1993 márciusától összeségében 52 szám jelent meg, összességében mintegy 60 ezer példányban. Csupán 1995-ben anyagi fedezet híján szünetelt a kiadása. Az ingyenes idôszaki alapítványi lapból köszönhetôen a Phare elôcsatlakozási programok támogatásának 2004 szeptemberétôl havonta megjelenô szomszédsági lappá vált. A Szomszédsági Tanács tagjai. Leonardo köz 1. Lázár István, Leonardo da Vinci u Újláb László, Leonardo da Vinci u Faragó Mária, Leonardo da Vinci u Szilveszter Istvánné, Nap u Kôházi Erzsébet, Nap u. 32. Vári Erzsébet, Állatbarátkör: Királyfi Jolán. (A Szomszédsági Tanács tagjai, Naplap, szeptember) Kismamák figyelmébe. Az elmúlt évek során indított Nôkkel a családokért! program keretében kismamák, nagymamák ismerkedhettek meg a varrás alapismereteivel, és jutottak el kisebb-nagyobb ruhadarabok önálló elkészítéséhez.... sokakban felvetôdött: jó lenne a tanfolyam befejeztével idônként találkozni,... Ehhez szeretnénk lehetôséget kínálni minden páros héten hétfôn délelôtt 10 és 12 óra között a Nap Klub Alapítvány helyiségében, ahol Bán Istvánné Ica várja az érdeklôdôket, a babákkal együtt!... (Nyitogató hívogató, Naplap, október)

7 TÁBOROK Nagyoroszi (1993, 1994), Tôserdô Bagolyvár (1995), Bakony Ráktanya (1996, 2000, 2002), Mátraalmás (1997), Kunfehértó (1998, 2000), Horpács (1999, 2003), Katalinpuszta (1999), Királyrét (2004), Tata (2005), Dóra major (2006), Velencei-tó (2007) Szüreteltek a Grundosok. Október 9-én, szombaton a Grund Tehetséggondozó Mûhely két csoportja Legénden járt szôlôszüreten. Ebben az évben ez volt az elsô kirándulásunk.... Szüretünk helyszínén, Józsi bácsiéknál egy igazi falusi tanyával ismerkedhettünk meg. Igazi szüreti hangulatot varázsoltak nekünk a legéndi népdaléneklôk.... A szüret fáradalmait a közeli vendéglôben pihentük ki, ahol szendviccsel és üdítôvel vártak bennünket. A program itt még nem ért véget! A szomszédos faluban, Názsán csatlakoztunk a szüreti felvonulásshoz, még táncoltunk is.... (Szüreteltek a Grundosok, Naplap, október) KNK. Néhány lelkes középkorú nô úgy gondolta, nem várja meg, amíg a sokéves feszített tempójú munka után, fájó izületekkel, csontritkulással és egyéb, korral járó problémákkal nyugdíjas éveinek jelentôs részét orvosi rendelôk várótermében töltse. Elé ment a dolognak! Így: szerencsés egybeesés folytán gyógytornász szakember segítségével és felügyelete mellett minden héten testmozgást végez (a Nap Klubban a szerk.). (Középkorú Nôk Klubja, Naplap, október) Programok a Nap Klubban. Mákvirág Nyugdíjas Klub: kedd 10 12, Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub: kedd 14 16, Grund Tehetséggondozó Mûhely: péntek 14 15, szombat: 10 13, Legyek : péntek 19, Varrótanoda: minden páros héten hétfôn 10 12, Középkorú Nôk Klubja: minden hónap utolsó hétfôjén torna, 20 órától beszélgetés, Jóga: péntek óráig. (Programok a Nap Klubban, Naplap, december) Megjelentünk a világhálón! Január közepétôl a Nap Klub Alapítvány legfontosabb információit már az interneten a címen is megtalálhatják az érdeklôdôk. (Megjelentünk a világhálón, Naplap, január) Batyusbál.... A Nap Klub Alapítvány sok szeretettel meghívja Önt és kedves családját február 26-án, szombaton 15 órától kezdôdô téltemetô, tavaszköszöntô, zenés farsangi batyus bálba. Helyszín: a Szigony Alapítvány épülete... A farsangi jelmezben megjelenôk külön apróságot kapnak. A batyuját mindenki megtöltve (üdítô, sütemény, szendvics) hozza!... (Meghívó, Naplap, február) Új válaszok új kihívások.... A JCK tevékenységének továbbfejlesztésére, a józsefvárosi civil szervezetek munkatársainak és önkénteseinek tevékenységének segítése céljából alapítványunk kidolgozta az Új kihívások új válaszok címû projektet, melynek keretén belül a jövôben az alábbi programokra kerül sor: 3 napos tréning Együttmûködô tervezés címmel. Célja a közös stratégiai tervezés képességeinek kialakítása, a kerületi civil szervezetek és az irányítás, valamint az üzleti szféra közötti együttmûködô partnerségek segítése. Civil Mûhely létrehozása. Célja a kerületi civil szektortudat erôsítése, egymásnak nyújtott segítség elérhetôségének javítása.... Módszervásár: három sikeres kerületi projekt bemutatkozása, jó gyakorlatok vására. Új kihívások új válaszok konferencia. Szeretnénk elérni, hogy a Józsefvárosi Önkormányzat honlapján a kerületi civil szervezetek is helyet kaphassanak.... (Új válaszok új kihívások, Naplap, február) Meghívó civil fórumra.... A Józsefvárosi Önkormányzat és a Józsefvárosi Civil Kerekasztal társaság szervezésében, március 7-én 10 órától, Új kihívások új válaszok címmel tartandó fórumán szeretné segíteni a józsefvárosi civil szervezetek felkészülését a szektorok közötti hatékonyabb együttmûködésre, a partnerség építésre, az új lehetôségek és uniós pályázatok jobb kihasználására.... (Meghívó civil fórumra, Naplap, február) Kitüntették alapítványunkat. A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselô-testülete kitüntetésben részesítette a Nap Klub Alapítványt. A Józsefvárosért kitüntetés Játszóház. Ki ne szeretne önfeledten szórakozni? Idejét tartalmasan eltölteni? Ebben segít péntekenként a Nap utca 37-ben délután 3 órakor kezdôdô 2 órás foglalkozás, amelyet kisiskolás gyerekek részére indítunk.... (Játszóház, Naplap, január)

8 ünnepélyes átadására, a Józsefvárosi Napok rendezvénysorozat keretében, március 18-án a Novotel Budapest Centrumban került sor. A helyi rendelet értelmében a Józsefvárosért elnevezésû kitüntetés a kerület fejlesztésében a társadalmi, szociális, kulturális és gazdasági élet bármely területén kiemelkedô tevékenységet végzô magyar és külföldi magánszemélyek, szervezetek részére adományozható. (Kitüntették alapítványunkat, Naplap, március) Közösségi konzultációs fogadóóra. Alapítványunk szakképzett munkatársa fogadóóráján minden pénteken 19 és 20 óra között (Nap Klub Alapítvány, Leonardo da Vinci u 4 6.) várja azokat az érdeklôdôket, akik új közösségeket szeretnének létrehozni (pl. kismamaklub, természetjárók köre, zenekedvelôk köre ), vagy a már meglévô kisközösségüket szeretnék továbbfejleszteni. Érdeklôdni Gyôri Jolandánál lehet a es telefonszámon. (Közösségi konzultációs fogadóóra, Naplap, március) Gondolatok a Grundról. Két gyermekem (8 és 10 évesek) jár a Nap Klub péntek délutáni és szombat délelôtti foglalkozásaira, ahol fiatal pedagógusok és tapasztalt gyermekszakértôk társaságában töltik el szabadidejüket. Sokféle játék, változatos kézmûves-foglalkozások, múzeum-, cirkuszlátogatás, szabadtéri séták és kirándulások mellett a gyerekek szellemi tudása is bôvül. Példa erre az az eset, amikor a televízió egyik szellemi vetélkedôjének történelmi jellegû kérdésére a gyerekek azonnal mondták a jó választ. Csodálkozásomra azt felelték: A Nap Klubban beszéltünk róla. (Gondolatok a Grundról, Naplap, március) Vetélkedôgyôztes Vadhattyúk. 200 évvel ezelôtt született a világhírû dán meseíró, Hans Christian Andersen. Ebbôl az alkalomból a Fôvárosi Szabó Ervin Könyvtár négyfordulós vetélkedôt hirdetett 6 14 éves gyerekeknek. Az Andersen életrajzából és meséibôl álló mûveltségi versenyre négyfôs csapatok nevezhettek be. A Nap Klub játszóházi foglalkozásain résztvevô gyerekek közül többen is lelkesen vállalták a feladatokat; csapatot alakítottak és közösen készültek. Mire az utolsó fordulóhoz érkezett a verseny, a tagok többször cserélôdtek, ám végül április 22-én eljutott a Vadhattyúk névre keresztelt csapat a döntôig, és derekasan helytállt: a második helyezést érték el, értékes könyvjutalmakat vihettek haza.... (Vetélkedôgyôztes vadhattyúk, Naplap, május) Alapítványunk Egy kútra járunk projektje megnyerte a HEFOP A társadalmi befogadás elôsegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével címû pályázatot... (Kedves Szomszédunk, Naplap, május)... Elsô képzésünket május én tartjuk a szentendrei Pap-szigeten. A képzésre a Közösségi részvétel fejlesztése országos program keretében kerül sor. A kiscsoportok vezetôi és a lelkes önkéntes segítôk akik kisközösségek létrehozására vállalkoztak e két nap során együttgondolkodva, egymást ötletekkel segítve felkészülnek a szomszédságban végzett öntevékeny közösségszervezô munkára.... (Képzés kisközösségeknek, Naplap, május)... A Phare ACCESS 2002 Programban elnyert támogatással a Nap utcai szomszédság projekt lezárult. Közösségfejlesztô tevékenységünk azonban nem ért, nem érhet a végéhez. A megkezdett folyamatot tovább kell folytatni. Ennek érdekében újabb Phare-pályázatot készítettünk (a Phare ACCSESS 2003-at a szerk.) s mint arról a napokban értesültünk: ismét nyertünk!, aminek segítségével további fejlesztéseket tudunk végezni szomszédságunkban. (Lezárult egy pályázat, de..., Naplap, június)... Munkatársunk, Wagner Margit felvétele harmadik helyezést ért el a Program ÖT keretében Együtt élünk címmel, a Program ÖT keretében meghirdetett fotópályázaton. Sok szeretettel gratulálunk az elismeréshez! (Gratulálunk!, Naplap, június) Beérkeztek az elsô pályázatok.... Alapítványunk a Közösségi Kezdeményezések Támogató Hálózat keretében pályázatot hirdetett józsefvárosi civil közösségi kezdeményezések támogatására.... A CsMCs, vagyis Csináld Magad Csoport tagjai az alapítvány keretében megtartott varrótanodai képzést követôen, szeretnének további, illetôleg újabb segítséget kapni egy kellô elôkészítést, felkészítést igénylô, s ezért egy késôbbi idôpontban megvalósuló ún. közösségi vállalkozáshoz. A Nap Klubban mûködô csoport vezetôje, Bán Istvánné Ica minden páros héten hétfôn 10 és 12 között várja gyeses kismamák, illetve munkanélküli nôk érdeklôdô jelentkezését. (Beérkeztek az elsô pályázatok, Naplap, április) 15 ÉV KATTINTÁSAI Hány kép készült a Nap klub életérôl ennyi év alatt. Nehéz kérdés, ráadásul a digitális technika megjelenése óta a nyersanyaggal sem kell takarékoskodni. Csak tippelni lehet: ezer fotó biztosan megvolt. Persze ennek csak töredéke az igazán jó kép, de sebaj. Van újabb 15 évünk, hogy törekedhessünk a minôségre Alapítványunk az idén is eddig egy kivételével minden évben nyári tábor szervezésével próbálja meg a szülôk terheit csökkenteni, a gyerekek számára pedig élményekben gazdag hasznos elfoglaltságot biztosítani.

9 A július 7. és 13. közötti idôszakot Tatán, az Öreg-tó Ifjúsági Táborban töltheti el az a 21 gyermek, aki rendszeresen látogatta az alapítvány Grund Tehetséggondozó Mûhelyének és Játszóházának foglalkozásait.... (Nap Tábor Tatán, Naplap, június)... A Hefop 2.2. Egy kútra járunk projekt elsô lépéseként megtartottuk a konfliktuskezelési tréninget Mátraszentimrén. Alapítványunk munkatársai nagy örömmel, de izgatottan várták a képzést, a résztvevôket. Hiszen ilyen jellegû együttmûködésre még nem volt példa Józsefvárosban! Munkánkat nagyban nehezítette, hogy a minisztérium még nem kötött velünk szerzôdést... Öröm az ürömben, hogy a képzésre általunk nem várt számban jelentkeztek. Visszautasítani senkit nem akartunk, s végül a 20 fôre tervezett képzésen 32 szociális szakember vett részt. A tréning vezetôje a Konszenzus Alapítványtól Geskó Sándor és Borbély Lászlóné volt.... (Konfliktuskezelés Mátraszentimrén, Naplap, június) Nem vagy egyedül címet kapta, lehetôséget nyújt arra, hogy a 2004-ben, szintén Phare-támogatással elkezdett közösségfejlesztô folyamatot folytatni tudjuk. Pályázatunk tevékenységei, céljai a Nap utcai szomszédságban élô embereket érintik közvetlenül. A projekt közösségi önsegítô szolgáltatás (KÖSZ), valamint közösségi vállalkozások (KÖV) beindítását tûzi ki célul, amelyek az itt élô emberek jólétét szolgálják. A szolgáltatás és a vállalkozás elôkészítését célozza három továbbképzésünk önismeret- és személyiségfejlesztô, valamint vállalkozásra felkészítô, melyre azon szomszédságban élôk jelentkezését várjuk, akik szeretnének a fenti tevékenységekhez csatlakozni.... (Újabb támogatást nyertünk!, Naplap, július) Az értékeléskor szakítottunk a korábbi hagyománynyal, miszerint a Szomszédsági Tanács zsûrizte az nevezettek vállalásait. Ebben az évben a játszótéri gyerekekbôl alakult bizottság (amelynek elnöke: Haczka Katalin volt a Nap utca 36-ból) döntött a nyertesek személyérôl. Egy közös séta keretében választották ki szomszédságunk területén, épületenként azokat az erkélyeket, amelyek számukra a legszebbnek bizonyultak. Érdekes tapasztalat: nem mindig a legtöbb virágot felmutató erkélyre esett a választás. Volt, hogy a kevesebb, ládában pompázó, megfizethetôbb egynyári palántával diszített erkélyt választották, s megjegyezték: talán nem volt a nevezônek több ládára pénze. (Értékeltük környezetszépítô akciónkat, Naplap, július)... A pályázat nyertesei. Lázár István, Leonardo köz, Szegedi Józsefné, Leonardo u., Széles József, Szigony u., Bodnár Mihályné, Nap u., Újláb László, Leonardo u., Márta Györgyné, Szigony u., Vadászi Emilné, Szigony u., Nyilasiné Fodor Irén, Leonardo u., Megyes László, Práter u. (A évi Tiszta, virágos lakótelepért! pályázat nyertesei, Naplap, július)... A Naplap ez év januári számában egy olyan hajtogatássort mutattunk be, amelynek segítségével egyszerre öt kiürült üdítôs vagy tejes doboz elhelyezése lehetséges a gyûjtôedényben. Ezúttal kicsit kiegészítve korábbi rajzunkat olyan módszert ismertetünk, amivel egy helyén tizenöt szemétbe szánt doboztól szabadulhatunk meg. (Környezetünkért, Naplap, július) FELNÔTTKÉPZÉS Kedves Olvasónk! Szándékaink szerint az elmúlt hónapokban színvonalas, gazdag tartalmú Naplapot készítettünk. Ön is hasonlóképpen vélekedik errôl? E lapszámunkban talál egy lapot, amelynek kitöltésével lehetôsége lesz a Naplappal kapcsolatban kialakult véleménye kifejtésére, javaslatai megfogalmazására.... Köszönettel: Szerkesztôbizottság. (Mi a véleménye?, Naplap, július) Mint már utaltunk rá: ismét elnyertünk egy európai uniós Phare-támogatást. Programunk, mely a NEVEGY A felsorolásban szereplô tréningeket nem mi tartottuk, csak szerveztük és finanszíroztuk. Phare tréning, Phare tréning, Hefop Egy kútra járunk 3 tréning, Hefop Nôkkel a Nôkért 15 szakmai képzés + 6 egyéb tréning, Hefop Naprakészen 2 tréning, Varrótanoda: kb. 5 csoport, Szülôi Hatékonysági Tréning: 3 csoport. Ez idáig mintegy 40 tréning valósult meg az alapítvány szervezésében, átlag 20 emberrel számolva 800 fô volt a résztvevô.

10 ... Mindannyian keressük azokat az értelmes elfoglaltságokat, amellyekkel értéket teremtünk, vagy értékek létrehozásában segédkezünk. Az önmegvalósítás olyan motiváló erô, amely önmagában évente 18 milliárd forintot és legalább ilyen mértékû magabiztosságot jelent Magyarország számára. A közösségfejlesztés és az önkéntes munka szervezése ezért felelôsségteljes feladat, legújabb, Van közünk egymáshoz Önkéntesség a gyakorlatban címmel megjelent módszertani kiadványunk ehhez nyújt támpontokat. (Újabb kötet szomszédságunkról, Naplap, szeptember)... Ismét megkezdôdnek Bán Ica vezetésével a Segíts magadon önsegítô kör foglalkozásai. Minden páros héten, szerda délelôttönként 10 és 12 óra között várjuk azokat, korhatártól függetlenül, akiknek olykor-olykor segítségre van szükségük varrási tevékenységük közben, valamint szükségét érzik a közösségben jelentkezô kölcsönös segítség örömének.... (Nyitogató hívogató, Naplap, október) A régi szilvalekvár fôzés hangulatát felelevenítve a gyerekekkel mi is szilvalekvárt készítettünk. Nagy lelkesedéssel láttak munkához. Volt, aki a szilva kimagozásában, volt, aki a lekvár kavarásában vagy éppen az üvegekbe töltésbe kapcsolódott be. Minden gyerek a maga által kiválasztott üveget díszítette spárgával körbe ragasztotta és az üveg fedelét a választott színes anyaggal befedte. (Egy délután a Nap Klubban, Naplap, október) A Magdolna negyed rehabilitációjának elsô lépése, egy rendezvény keretében október én, a Mátyás téren elkezdôdött, ezzel szélesebb körben informálva a lakosságot. A rendezvényt szervezôk zenés elôadással színesítették a program mûsorait és a rehabilitációs programról információs anyagokat biztosítottak az érdeklôdôk számára. E rendezvényen a Nap Klub Alapítvány is aktív részvételével bizonyította, hogy a Magdolna negyed számára nem közömbös és a projektet támogatja. De elsôsorban példát kívánt állítani abban, hogy egy jól szervezett szomszédsági közösség képes pozitív változásokat elérni a közvetlen lakókörnyezetében.... Köszönjük önkénteseink Bán Istvánné, Dellamárió Ildikó, Dobracs Istvánné Katika, Erdôs Judit, Kisoroszi Elter Rozi, Kiss Ernôné, László Albert, László Annamária, Lóránt Istvánné, Skrinyár Istvánné, Szappanyos Tamásné, Szász Panni áldozatos közremûködését a nap sikeréért. (Szomszédunk a Magdolna negyed, Naplap, november) A Futó utcai Szomszédság Egyesület egy nagyon fiatal, a környékbeli vállalkozók problémáival foglalkozó szervezet, fél éve alakult kerületünkben, a Práter u. 26. szám alatt.... Újvári Ágnes elnök vezetésével azon fáradoznak, hogy az új épületekkel együtt élet is költözzön a szomszédságba, ne álljanak üresen az üzlethelyiségek, hanem hasznos és a közösség életét megkönnyítô szolgáltatások, kereskedések jelenjenek meg a környék utcáin. Szeretnék továbbá felkutatni és munkájukban támogatni a környéken élô mûvészeket, és a kultúra más munkásait, szeretnének másokat is ide csábítani.... (Szomszédunk a Magdolna negyed, Naplap, december) TÁMOGATÓINK A pályázati források mellett hazai és külföldi vállalkozók és magánszemélyek adományai is hozzájárultak az alapítvány másfél évtizedes mûködéséhez. Elôfordult egymillió forintos magántámogatás és ezerforintos kisnyugdíjastól származó adomány is. Hozzájárult az alapítvány fenntarthatóságához a sok-sok önkéntes munkaóra, ajándékbútor, számítógép, szendvics, sütemény, virágdísz stb.... Ingyenes szomszédsági könyvtár nyílt a Nap Klubban. A könyvállomány amit sok-sok érdekes kölcsönözhetô, valamint helyben olvasható, tanulmányozható kötet alkot a Maholnap Alapítvány támogatásával jött létre. A lexikonok és az enciklopédiák ugyan csak helyben olvashatók, viszont sokat segíthetnek a tanulásban, a felvételire, a vizsgákra és a dolgozatokra való felkészülésben, illetve ajánlhatók bárkinek, aki gyarapítani szeretné tudását. A könyvtárat a kiscsoportok, kisközösségek tagjai használhatják.... (Könyvtár szomszédságunknak, Naplap, február)... A Bakancsos Klub február 11-én szervezi következô túráját. Útvonal: Nap utca Moszkva tér Normafa Pozsonyi hegy Moszkva tér Nap utca. Találkozás: 9 órakor, a Nap Klub elôtt, illetve fél és háromnegyed 10 között a Moszkva téren az óra alatt. (Túraajánlat, Naplap, január)... Szomszédságunk mindennapjairól, újabb kötet jelent meg a közelmúltban.... a napközbeni gyermekellátás sokszínû módszertani változatait tartalmazza.... A kötet elsô részében található írások, fotók és illusztrációk mind-mind a munkatársak és a gyerekek többségében a Grund Tehetséggondozó Mûhelyben és a Játszóházban szerzett tapasztalatait tükrözik. A Változatok az alternatív gyermekellátásra címû módszertani kötetben helyet kaptak a szomszédságunkban lévô iskolák tanárai, a Tudor Alapítvány munkatársai is. (Újabb kötettel gazdagodtunk, Naplap, március) Február 17-e és 19-e között tartottuk az induló kisvállalkozások következô tréningjét Horányban. A társaság tulajdonképpen folytatta a már néhány héttel korábban megkezdett munkát.... A csoportok elkészítették a vállalkozások üzleti és pénzügyi tervét, jogi és gyakorlati ismeretekkel gazdagodtak az idei év elsô tavaszi hétvégéjén.... (Közösségi vállalkozások, Naplap, március)... Alapítványunk Nôkkel a Nôkért foglalkoztatás a VIII. kerületben címû programja 2006-ban elnyerte az Európai Unió Humán Erôforrás Fejlesztési Operatív Programjának támogatását, amelyet a nôk munkaerôpiacra való visszatérésének ösztönzése érdekében írt ki a Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium.... (Tisztelt Hölgyeim!, Naplap, július augusztus)... Sövénynyíró kölcsönözhetô. Segítséget ajánlunk a gondozottabb és szebb környezet kialakítása érdekében. A Nap Klubban elôzetes egyeztetést követôen sövénynyíró kölcsönözhetô a társasházak közötti parkok rendben tartásához.... (Zöld hírek, Naplap, szeptember)

11 Hosszas tervezés, élôkészítés után örömmel közöltük a Naplap hasábjain, hogy a már sokszor emlegetett Közösségi Önsegítô Szolgáltatás, vagyis hivatalos nevén a Bizalom Kör megkezdte mûködését. Mit is takar a Bizalom Kör elnevezés? Elôször is: nem tévesztendô össze semmiféle politikai tartalommal, irányultsággal. Legfôbb célja az, hogy segítsünk egymáson!... (Önt is várjuk a Bizalom Körbe!, Naplap, szeptember)... Alapítványukat a közelmúltban több nemzetközi szervezet képviselôje és civil szakember kereste fel. A találkozók elsôsorban tapasztalatcsere szándékával szervezôdtek. Külföldi vendégeinkkel közös nemzetközi projekten dolgozunk.... (Vendégeink voltak, Naplap, február március) Április 20-a és 23-a között viszonoztuk... a Tordaszentlászlói Közösségfejlesztô és Európai Integrációs Egyesület látogatását. Kis társaságunk a tervezetthez képest több órás csúszással érkezett meg az esti órákban.... vendéglátóink megvártak, és nagy-nagy szeretettel, kürtöskaláccsal, pálinkával fogadtak. Ezt követôen esti sétára indultunk a településen.... a minket fogadó családokkal hazatértünk, ahol kellemes vacsora mellett éjszakába nyúló beszélgetéssel kerültünk közelebb egymáshoz. Ezt a meleg, családias légkört érezhettünk magunk körül mindhárom nap. (Viszonoztuk, Naplap, május)... Egy gyertya volt azon a képzeletbeli tortán Egy év telt el azóta, hogy közös gondolkodásunk eredményeképp megszületett a Bizalom Kör. Régi és új tagok találkoztak, emlékeztek, álmokat szövögettek.... Legközelebbi találkozónk a Nap Napok programjában.... (Ünnepeltünk, Naplap, június július) NAP NAPOK A Nap Klub Alapítvány ruhavásárt szervez december 9- én, szombaton 9 és 15 óra között a Leonardo da Vinci utca 4 6. alatti klubhelyiségében. A szervezôk igényes és jó minôségû ruhanemûvel várják az érdeklôdôket. (Ruhavásár a Nap Klubban, Naplap, november) Egy kis mûsorral szeretnénk kedveskedni a Nap Klub szomszédságában élô embereknek december 8-án, pénteken fél 4 órai kezdettel. A kis veréb és a fenyôfa címû mûsort azok a gyerekek adják elô, akik rendszeres látogatói a Nap Klubnak. A Nap téren szervezôdô rendezvényünkkel szeretnénk felhívni minden érdeklôdô figyelmét a közeledô karácsonyi ünnepre, az önzetlen segítés, az egymásra odafigyelés fontosságára. Reméljük sikerülni fog!... (Ünnepköszöntô szomszédságunknak, Naplap, november) A fôként pályázati támogatások biztosította ingyenes tavaszi és nyári játszótéri program 2000-ig 10 és esetenként +4 napos volt, a késôbbiekben már csak nyáron volt rendezvény, és csak 6 napos. A 15 éve alatt a Nap Napokra szánt órák összességében 648 órára tehetôk. S ez csak az óraszám! Azt is érdemes megjegyezni, hogy minen órában legalább 6 7 ember foglalkozott a gyerekekkel. Az utóbbi három évben a foglalkozásokat önkéntesek vezették, ingyen. Hozzátartozik még, hogy a pályázatírás (hiszen a rendezvény költsége sokszor 4 5 kisösszegû pályázati támogatásból származott), a pályázatok beszámolóinak elkészítése, az adománygyûjtés, a program megszervezése, az önkéntesek felkészítése, motiválása további sok-sok önkéntes órát, illetve energiát követelt az alapítvány munkatársaitól. A Nap Klub Alapítvány ez évben ünnepli létrejöttének 15. évfordulóját. Tudjuk, hogy születésnap nem igazi az ünnep a család minden tagja nélkül.... Szeretnénk, ha a közös ünneplésben minden jelenlegi és egykori családtagunk részt vehetne. Ezért kérjük mindazokat, akik valaha is kapcsolatban voltak alapítványunkkal, jelezzék jelenlegi elérhetôségüket, hogy meghívhassuk ôket november végi ünnepi programunkra.... (Nap klubosok, várjuk jelentkezéseteket! Naplap, október) INTERNETCÍMÜNK: A Nap Klub Alapítvány számlaszáma: OTP VIII., adószáma:

12 A Nap Klub Alapítvány havonta megjelenô ingyenes szomszédsági lapja. Szerkesztôbizottság: Balogh Andrásné, Dellamarió Ildikó, Faragó Mária, Gara Imréné, Hajdú Gizella, Kerékgyártóné Zalka Cecília, Királyfi Jolán, Kisoroszi Elter Rozi, Kiss Ernôné, Luigi, Makuminé Varajti Enikô, Papp Mária, Polai Zsuzsanna, Skrinyár Istvánné, Szabó Márta, Szegedi Józsefné, Szigeti Éva, Szonday Szandra, Tóthné Virág Margit, Ujvári Tiborné, Vass Józsefné, Wagner Margit, Wuletin István. Alapítvány Kiemelten közhasznú szervezet Felelôs kiadó: Nagy Józsefné Felelôs szerkesztô: Sörös Erzsébet A szerkesztôség és a kiadó címe: 1082 Budapest, Leonardo da Vinci u Telefon/fax: (06-1) Web: ISSN Tördelés: Fehérvári Béla

Az önkéntesség bibliográfiája

Az önkéntesség bibliográfiája Az önkéntesség bibliográfiája Magyar nyelvű tanulmányok, kutatások: Czike Klára: Önkéntesség számokban, 2002 Czike Klára-Kuti Éva: Önkéntesség, jótékonyság, társadalmi integráció 2006 Czike Klára-Kuti

Részletesebben

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT JÁTSZANI JÓ, JÓ, JÓ! Kis játékmesterek Csanádapácán A játszótársam, mondd, akarsz-e lenni, Akarsz-e mindig, mindig játszani (Kosztolányi Dezső) Ezzel a kérdéssel

Részletesebben

EGY KÚTRA JÁRUNK... Nap Klub Alapítvány ZÁRÓ-ÉRTÉKELŐ TANULMÁNY

EGY KÚTRA JÁRUNK... Nap Klub Alapítvány ZÁRÓ-ÉRTÉKELŐ TANULMÁNY A TÁRSADALMI BEFOGADÁS ELŐSEGÍTÉSE A SZOCIÁLIS TERÜLETEN DOLGOZÓ SZAKEMBEREK KÉPZÉSÉVEL Nap Klub Alapítvány EGY KÚTRA JÁRUNK... ZÁRÓ-ÉRTÉKELŐ TANULMÁNY KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 3. szám 2014. február 25. Ingyenes Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon Vers mindenkihez Reményik Sándor: Ne ítélj Közel

Részletesebben

A Regionális Civil Központ Alapítvány idõszaki kiadványa

A Regionális Civil Központ Alapítvány idõszaki kiadványa n Közelmúlt n Bemutatkozunk n Ifjuság n Visszatekintés n Gazdasági rovat n Pályázatok n NCA hírek n Könyvajánló A Regionális Civil Központ Alapítvány idõszaki kiadványa 2005. VII. évf. 2. szám bemutatkozunk

Részletesebben

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk!

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk! Nagymaros 2006. december 5. - a lap ingyenes! polgárváros, királyi panorámával Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Elõtérben a pénzügyek Interjú Petrovics László polgármesterrel Október

Részletesebben

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK!

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK! 2011. április, Különszám A tartalomból: XVI. EGER ÜNNEPE FELHÍVÁS EGRI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE Idén tizenhatodik alkalommal kerül megrendezésre az egri civilek összefogásával az EGER ÜNNEPE. A három

Részletesebben

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál Bemutatkozunk Fotómontázs: Rajki Judit Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál képviselő nevéhez fűződik. A Képviselő-testület az ötlet lelkes támogatójaként már számos feladatának

Részletesebben

Köszöntjük az Ipari Park új betelepülőjét. A Samsung a Top 50 listán! Itt járt Mága Zoltánt! Ünnepi miserend

Köszöntjük az Ipari Park új betelepülőjét. A Samsung a Top 50 listán! Itt járt Mága Zoltánt! Ünnepi miserend JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2012. december Ára: 150 Ft 23. évfolyam 12. szám Köszöntjük az Ipari Park új betelepülőjét Áldott békés karácsonyt és boldog új esztendőt kíván Jászfényszaru minden lakójának

Részletesebben

A Fedél Nélkül az EQUAL-programban (A57-2005.07.11-2007.12.31)

A Fedél Nélkül az EQUAL-programban (A57-2005.07.11-2007.12.31) A Fedél Nélkül az EQUAL-programban (A57-2005.07.11-2007.12.31) A Fedél Nélkül megerősítése projektelemmel két alapvető feladatunk tűztünk ki magunk elé: egy kb. negyven fős Kiemelt Terjesztői mintacsoport

Részletesebben

Nemzeti ünnepünk. Választás. Kutyamenhely, de hova? Változik a rendelési idő. Szeptemberre készen lesz. 2014. április XXIV. évfolyam, 4.

Nemzeti ünnepünk. Választás. Kutyamenhely, de hova? Változik a rendelési idő. Szeptemberre készen lesz. 2014. április XXIV. évfolyam, 4. Prima Díj A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei szervezete 2013-ban a népművészet, néphagyomány kategóriában a Derecskei Szivárvány Néptáncegyüttest részesítette ebben az elismerésben.

Részletesebben

Talentumok találkozója

Talentumok találkozója JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2011. november Ára: 140,-Ft 22. évfolyam 11. szám Meghívó Talentumok találkozója Öleljétek meg az öregeket, adjatok nekik szeretetet... Jászfényszaru Város Önkormányzat Szociális,

Részletesebben

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. 2006. ÁPRILIS 28. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E 3 4 6 7 8 9 10 13 Kerületi óvodai

Részletesebben

EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében

EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében HÍRMONDÓ Népfôiskolai A MAGYARY ZOLTÁN NÉPFÔISKOLAI TÁRSASÁG IDÔKÖZI TÁJÉKOZTATÓJA TATA, 2007. MÁRCIUS EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében A megyei közgyûlés

Részletesebben

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz Bennünket képviselnek Önkormányzati határozatok 2. oldal Portré: Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal Szenior akadémia Bicskén 10. oldal A legszebb konyhakertek jelentkezési lap 14. oldal III. évfolyam,

Részletesebben

Az én házam imádság háza legyen! A rákóczifalvi katolikus Szűz Mária Neve templom leírása

Az én házam imádság háza legyen! A rákóczifalvi katolikus Szűz Mária Neve templom leírása Ebben az évben ünnepli templomunk fennállásának 120 éves évfordulóját, amelynek tiszteletére leközöljük Vass Béla általános iskolai tanár tudományos írását, amely megjelent 2007-ben a Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

Energetikai korszerűsítés. Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere. A nyertes ifjúsági pályázatról. A kövesdi kupagyőzelemről

Energetikai korszerűsítés. Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere. A nyertes ifjúsági pályázatról. A kövesdi kupagyőzelemről XXI. évf. 3. szám VÁROSUNK LAPJA 2009. február 12. Energetikai korszerűsítés Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere A nyertes ifjúsági pályázatról Hajnerné Tóth Ágnes A kövesdi kupagyőzelemről

Részletesebben

VII. évfolyam, 2. szám 2011. december. őrizni működőképességünket. A támogatást a felhalmozódott számlatartozásainkra,

VII. évfolyam, 2. szám 2011. december. őrizni működőképességünket. A támogatást a felhalmozódott számlatartozásainkra, VII. évfolyam, 2. szám 2011. december Önkormányzat hírei Tisztelt Tiszaszentimreiek, Újszentgyörgyiek! Eseményekben gazdag időszakról számolhatunk be Önöknek egy ünnepi dupla számmal. A lakosság kérdez...

Részletesebben

Jánoshidai Híradó. XVI. évfolyam 2. szám 2013. június. POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu.

Jánoshidai Híradó. XVI. évfolyam 2. szám 2013. június. POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu. Jánoshidai Híradó POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu Önkormányzati lap 150 Ft XVI. évfolyam 2. szám 2013. június 2 Hírek az óvodából Napról napra: óvodánk naplójából

Részletesebben

Kepe Róbert. Mozgásban maradni 1

Kepe Róbert. Mozgásban maradni 1 Kepe Róbert Mozgásban maradni 1 A tartósan munkanélküli, tartósan munkaképtelen emberek zöme rendkívül alacsony önbecsüléssel rendelkezik, nem hisz saját hasznosságában, nem hisz saját sorsának alakíthatóságában

Részletesebben

Aláírták az uniós szerződést

Aláírták az uniós szerződést KÖZBIZTONSÁG Térfigyelő-kamerák 2010-ben is tovább bővül a kispesti térfigyelő-kamerák száma, az önkormányzat Városüzemeltetési és Közbiztonsági Bizottsága januári ülésén újabb elektronikus szemek felszereléséről

Részletesebben

LIONS. We serve! HUNGARY. Lions Klubok Magyarországi Szövetsége 2014

LIONS. We serve! HUNGARY. Lions Klubok Magyarországi Szövetsége 2014 Lions Klubok Magyarországi Szövetsége 2014 LIONS HUNGARY We serve! 2 Lions Klubok Magyarországi Szövetsége Közhasznú Egyesület 2014 Barnabás békéje Egy emberöltő, szoktuk mondani, éppen annyi idő, amennyi

Részletesebben

B á z a k e r e t t y e k ö z s é g k ö z ö s s é g i l a p j a. Önkormányzati választás 2010

B á z a k e r e t t y e k ö z s é g k ö z ö s s é g i l a p j a. Önkormányzati választás 2010 k ö z s é g k ö z ö s s é g i l a p j a 2 0 1 0. s z e p t e m b e r Önkormányzati választás 2010 Október 3-án dönthetünk az önkormányzati képviselőtestület összetételéről Már csak alig 1 hét van hátra

Részletesebben

annon Gratulálunk! Honismereti munka támogatásáért emléklapot kapott Tóth Bencze Tamás helytörténeti könyvtáros

annon Gratulálunk! Honismereti munka támogatásáért emléklapot kapott Tóth Bencze Tamás helytörténeti könyvtáros P 2011. évi retrospektív szám annon Könyvesház A Veszprém megyei könyvtárak tájékoztatója Gratulálunk! 2011. január 22-én, a Magyar Kultúra napja alkalmából Bibliotéka Emlékérem díjat kapott Egyházy Tiborné

Részletesebben

56-ról ötvenhatodszor

56-ról ötvenhatodszor XXVIII. évfolyam 10. szám V I S E G R Á D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A 2012. október 56-ról ötvenhatodszor Tollas Tibor: Október 23. Rian a föld, a falak dőlnek, Kék harsonákkal

Részletesebben

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2014. ÁPRILIS JÚNIUS XIV. ÉVFOLYAM, 2.

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2014. ÁPRILIS JÚNIUS XIV. ÉVFOLYAM, 2. BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2014. ÁPRILIS JÚNIUS XIV. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Fiatalok ünnepi konfirmációja (2014. június 22. vasárnap) Egyházközségünk

Részletesebben

VI. évfolyam, 1. szám 2010. április. infláció). Csökkentek az intézményeink normatívái. Csökkent a lakosságszám, a gyermeklétszám,

VI. évfolyam, 1. szám 2010. április. infláció). Csökkentek az intézményeink normatívái. Csökkent a lakosságszám, a gyermeklétszám, VI. évfolyam, 1. szám 2010. április Önkormányzat hírei A 2010-es esztendő a költségvetés elkészítésével kezdődött, melyet a testület 2010. február 25-én fogadott el. Az önkormányzat ez évi költségvetési

Részletesebben

Napraforgó. Testvérvárosi civil szervezetek konferenciája Ez történt... Sajtótükör Felhívások

Napraforgó. Testvérvárosi civil szervezetek konferenciája Ez történt... Sajtótükör Felhívások BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK LAPJA 2011 június Napraforgó A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa Testvérvárosi civil szervezetek konferenciája Ez történt... Sajtótükör Felhívások BÉKÉS

Részletesebben

kapott megyénk, mely 8706 rászoruló életét könnyítette meg.

kapott megyénk, mely 8706 rászoruló életét könnyítette meg. Folytatjuk a munkát összefogással! Az idén ünnepli megalakulásának 30. évfordulóját a Mozgáskorlátozottak Sza bolcs- Szat már-bereg Megyei Egyesülete. Ez alkalomból Balogh Zoltánné az egyesület elnöke

Részletesebben