Elméleti és gyakorlati ismeretek idősek és fogyatékkal élők otthonukban történő gondozásához laikus segítők számára

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elméleti és gyakorlati ismeretek idősek és fogyatékkal élők otthonukban történő gondozásához laikus segítők számára"

Átírás

1 Elméleti és gyakorlati ismeretek idősek és fogyatékkal élők otthonukban történő gondozásához laikus segítők számára Szerkesztette: Czibere Ibolya Rácz Andrea HELPS Housing and Home-care for the Elderly and Vulnerable People and Local Partnership Strategies in Central European Cities Debrecen, 2014

2 Készült a HELPS Housing and Home-care for the Elderly and Vulnerable People and Local Partnership Strategies in Central European Cities című projekt keretében, a projekt megvalósításában partnerként résztvevő Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából. A szakmai anyagokat írták: Dr. Felszeghy Márta és Marosszéki Emese Szerkesztette: Czibere Ibolya Rácz Andrea Lektorálta: Kerekes Noémi Kiadó: Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék Debrecen, 2014 ISBN Tipográfus: Sárvári Tamás Nyomdai kivitelezés: T-rex Digitális Nyomda és Grafikai Stúdió A HELPS projekt vezetőpartnere: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Olaszország Kapcsolat: A borítón és a tananyag mellékletében szereplő fotók a DMJV Idősek Házában készültek 2013-ban, Debrecenben. 3

3 Jelen képzési tananyagot magában foglaló kézikönyv a HELPS projekt ( Lakhatási és gondozási megoldások az idős és sérülékeny lakosság számára és helyi partnerségi stratégiák közép-európai városokban ) keretében készült. A HELPS projekt a Területi Együttműködési Programok Közép-Európai Transznacionális Programja keretében, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg. Jelen kézikönyvet a Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszéke készítette Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata mint projekt partner megbízásából. A szerzői jogok a Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszékét és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatát illetik. Jelen kézikönyv a szerzők véleményét tükrözi, a CENTRAL EUROPE Irányító Hatósága, valamint a programszervek nem vállalnak felelősséget a kézikönyvben foglalt információk bármilyen formában történő felhasználása esetén. 4

4 Tartalom BEVEZETŐ...7 I. FEJEZET GERONTOLÓGIAI ALAPISMERETEK Dr. Felszeghy Márta...9 TERMÉSZETES ÖREGEDÉS ) Biológiai változások a természetes öregedés folyamatában ) Pszichés változások idős korban ) A szociális helyzet változásai idős korban ) Spiritualitás...18 KÓROS ÖREGEDÉS IDŐSKORI BETEGSÉGEK...19 Idős korban előforduló betegségekről, a teljesség igénye nélkül ) FERTŐZŐ BETEGSÉGEK ) SZÍVELÉGTELENSÉG ) ÉRELMESZESEDÉS ) LÉGZŐSZERVI ELVÁLTOZÁSOK, MEGBETEGEDÉSEK ) EMÉSZTŐRENDSZERI ELVÁLTOZÁSOK ) CUKORBETEGSÉG (DIABETES MELLITUS) ) MOZGÁSSZERVI MEGBETEGEDÉSEK ) STROKE ) SZELLEMI HANYATLÁSSAL JÁRÓ KÓRKÉPEK ) IDŐSKORI DEPRESSZIÓK...31 GYÓGYSZERES KEZELÉS SAJÁTOSSÁGAI IDŐSKORBAN...32 GYÓGYTORNÁSZ SZEREPE IDŐS / FOGYATÉKKAL ÉLŐ / KRÓNIKUS BETEGEK ELLÁTÁSÁBAN...33 VESZTESÉG GYÁSZ...37 HOSPICE...39 IDŐSEKNEK NYÚJTOTT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK...40 Alapszolgáltatások...40 Szakosított ellátások...41 Időskorúak által igényelhető pénzbeli és természetbeni ellátások...43 Pénzbeli ellátások...43 Időskorúak járadéka...43 Ápolási díj

5 Lakásfenntartási támogatás...44 Átmeneti segély...44 Természetben nyújtott szociális ellátások...44 Közgyógyellátás...44 Adósságkezelési szolgáltatás...46 II. FEJEZET GYAKORLATI ISMERETEK AZ IDŐSEK ÉS FOGYATÉKKAL ÉLŐK GONDOZÁSÁHOZ LAIKUS SEGÍTŐK BEVONÁSÁVAL Marosszéki Emese...47 I. MODUL: EMPÁTIALABOR...47 II. MODUL: A SEGÍTŐ KAPCSOLAT ALAPJAI...52 A segítő kapcsolat legfontosabb lépései...55 Kapcsolatfelvétel...55 Feltárás...56 Megállapodás...56 Együttműködés...56 A kapcsolat lezárása...57 A segítségnyújtás típusai...60 III. MODUL: KOMMUNIKÁCIÓS ISMERETEK...62 Általános kommunikációs ismeretek...62 IV. MODUL: FIZIKAI GONDOZÁS...70 V. MODUL: SZELLEMI ÉS MENTÁLIS ÁLLAPOT...89 A szellemi aktivitás szerepe és kreatív technikák bevezetése a szellemi állapot fenntartására és fejlesztésére...89 Speciális mentális problémák kezelése...93 VI. MODUL: A SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG KERETEI...98 A segítő tevékenység etikai szabályai...98 A laikus segítő kompetenciája...99 Biztonságos munkavégzés A laikus segítők jogai, kötelességei Felhasznált irodalom a hivatkozások sorrendjében

6 BEVEZETŐ 2060-ra a 65 éven felüliek száma várhatóan megduplázódik az EUban, a 80 éven felüliek száma pedig még ennél is nagyobb mértékben nő majd, közel megháromszorozódik. Az időskorral járó kihívások gyakran társulnak olyan, az idősek sérülékenységét növelő tényezőkkel, mint a fogyatékosság vagy a társadalmi kirekesztettség. Az idősek és más sérülékeny helyzetben lévők számára elérhető szolgáltatások kapcsán világosan megmutatkozik, hogy a központosító logika még mindig mélyen gyökerezik, különösen Közép-Európában. A HELPS Lakhatási és otthonápolási megoldások az idős és sérülékeny lakosság számára, valamint helyi partnerségi stratégiák közép-európai városokban c. nemzetközi projekt ebben a környezetben kívánja a lakhatás és az otthoni ellátás innovatív formáit népszerűsíteni. A projekt a Central Europe Programban az Európai Unió és Magyarország társfinanszírozásával valósul meg. Egy integrált megközelítésen keresztül hat alapvető kihívásra ad választ: Az idősek és fogyatékkal élők aktív és független életvitelét segítő szolgáltatásokkal kapcsolatos információhoz való hozzáférés. A mindennapi élet tereinek és városi területek elérhetősége olyan újszerű várostervezés által, amely támogatja az önállóságot és a társadalmi integrációt. Az egészségügy iránt elkötelezett és a növekvő szükségletek miatt nehéz helyzetbe kerülő területeken tevékenykedő emberi erőforrás fejlesztése. Szomszédsági szintű társadalmi kapcsolatok felépítése, amelyek mind az integráció, mind a segítségnyújtás során kölcsönösségen és szolidaritáson alapulnak. Olyan infokommunikációs megoldások alkalmazása, amelyek az önellátást segítik elő. Az ellátórendszerek fenntarthatósága és hatékonysága. 7

7 A Debrecen Megyei Jogú Város pilot projektje önkéntesek képzését tűzte ki célul az idősek és fogyatékkal élők hosszabb távon otthoni környezetben való lakhatásának biztosítása és szélesebb értelemben életminőségének növelése érdekében. Az önkéntesek képzése a Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszékén valósult meg. A kézikönyv az önkéntes képzés tananyagát foglalja magában, mely az idősek és fogyatékkal élők gondozásához szükséges legfontosabb elméleti és gyakorlati ismereteket mutatja be a laikus segítők számára. A kézikönyv első fejezete a gerontológia alapvető ismereteit összegzi, kitér a természetes és kóros öregedés folyamatára, az idős korban előforduló tipikus betegségekre, foglalkozik a gyógyszeres kezelés lehetőségeivel, a gyógytorna fontosságával, bemutatja az idősek számára elérhető szociális szolgáltatásokat. Az elméleti blokk egyik fontos témája a gyász feldolgozása is. A második fejezet hat modul mentén ismerteti a legfontosabb gyakorlati ismereteket a témában, mint: 1) Empátialabor; 2) Segítő kapcsolat alapjai; 3) Kommunikációs ismeretek; 4) Fizikai gondozás; 5) Szellemi és mentális állapot; 6) A segítő tevékenység keretei. Bízunk benne, hogy a kézikönyv hozzájárul a laikus segítők elméleti és gyakorlati ismereteinek bővítéséhez, annak érdekében, hogy munkavégzésük révén hozzájárulhassanak az idősek és fogyatékkal élő személyek hosszú távú otthoni környezetben történő lakhatásának biztosításához. Debrecen, szeptember Czibere Ibolya és Rácz Andrea szerkesztők 8

8 I. FEJEZET GERONTOLÓGIAI ALAPISMERETEK DR. FELSZEGHY MÁRTA Az ősz küszöbén megfordulok, és szétkiáltom a jó hírt: talán ez a legtermékenyebb évszak, a legszelídebb. Különös Nap ragyog felette. Végleges formájában világosítja meg arcotokat. Jobban lehet látni a ráncokat, ez igaz, de csak tőletek függ, hogy azok a félelem vagy a mosoly szülöttei. Mert a ráncok nem egyformák. (Gilbert Cesbron) (1) A gerontológia görög eredetű szó, az öregedés, az öregség élettanával és kórtanával foglalkozó tudományterület, mely több részre osztható fel: a kísérleti gerontológia alapkutatások szintjén vizsgálja az életfolyamatok időben előrehaladó változásait, leírja az öregedés folyamatára jellemző törvényszerűségeket. A klinikai gerontológia (geriátria) az öregség és a betegségek közötti kapcsolatot keresi, mely segítségével utat talál az öregkori betegségek gyógyításához, megfigyeli a gyógyszerek idős szervezetre gyakorolt hatását, leírja az öregkori betegségek sajátságos tünettanát, kidolgozza a gyakorlat számára az ápolás, gondozás és rehabilitáció módszereit. A harmadik nagy terület az idősek és az őket körülvevő társadalmi környezet közötti összefüggések meghatározását tűzi ki célul, melyek felhasználásával javaslatokat tesz az időseket ellátó rendszer felépítésére, működésére vonatkozóan ez a szociálgerontológia. Végül a gerohigiéne az a része ezen tudománynak, melynek elsődleges feladata a prevenció, az, hogy az öregedő szervezetet megóvja az ártalmas környezeti hatásoktól, felhívja a figyelmet az egészséges öregedés lehetőségére, hangsúlyozza, hogy az öregség és a betegségek nem járnak együtt törvényszerűen. Méltán nevezi dr. Iván László professzor a XXI. századot az őszülő társadalmak évszázadának. A globálisan jelentkező információrobbanás, a népességrobbanás és a hosszabbéletűség-robbanás számos kihívás elé állítja az emberiséget. Míg a fejlődő országokban a lakosság számának rohamos növekedése figyelhető meg, addig a fejlett országokat a népességfogyás jellemzi, ugyanakkor az idősek száma abszolút és relatív értelemben is mindenütt nő. (2) 9

9 A KSH adatai szerint Magyarországon aggasztó méreteket ölt a népességfogyás, és a korösszetétel is kedvezőtlenül alakul: Magyarország korfája (a népesség kor és nem szerinti összetételét szemléltető ábra) urna alakú, fogyó jellegű, alapja egyre szűkül a születésszám jelentős csökkenése következtében. Az idősebb korosztályhoz tartozók számának és arányának növekedése a népesség elöregedésének folyamatát tükrözi. Ki számít idősnek? A WHO (Egészségügyi Világszervezet) az emberi élet folyamatában három nagy szakaszt különít el: 1. A progresszív szakasz, melyet a fejlődés jellemez, két részre osztható: 014 éves korosztály: gyermekkor; 1524 éves korosztály: fiatalkor. 2. A produktív szakaszt az értékteremtés jellemzi, szintén két szakaszra osztják: 2539 éves korosztály: fiatal felnőttkor; 4059 éves korosztály: idős felnőttkor. 3. A regresszív szakasz a hanyatlás időszaka, három részre osztják: 6074 éves korosztály: idősödő ember; 7589 éves korosztály: idős ember; 90 éves kortól: aggkorú. Ez a felosztás különösen akkor elgondolkodtató, ha figyelembe vesszük, hogy a KSH által közölt adatok szerint Magyarországon a születéskor várható élettartam 2011-ben férfiaknál 70,93 év, nőknél 78,23 év volt. Mindazonáltal az idősek számának és arányának növekedése mind társadalmi, mind egyéni-családi szinten kihívások elé állít mindnyájunkat. Előbb-utóbb mindenki megöregszik, a családon belül vannak idős hozzátartozóink, környezetünkben találkozunk idős emberekkel. Tudunk-e segítségükre lenni? Akarjuk-e megérteni őket? Esetleg még tanulhatunk is tőlük? A tananyag első fejezete a felvetődő kérdésekre kíván a mindennapokban használható válaszokat, ötleteket adni. Az emberiséget mindig foglalkoztatta az örök élet titka, kutatták az öregedés okát, azzal a nem titkolt céllal, hogy megtalálják a 10

10 csodaszert, mely megment a rettegett haláltól. Ha erre nem is találtak rá, az öregedés magyarázatára számos teória született. Az endogén faktor elmélete szerint az öregedés oka a szervezetben található fehérjék előrehaladó és visszafordíthatatlan elváltozása. Az exogén faktor elmélet a külső környezeti tényezőket, változásokat, ezeknek az egyénre gyakorolt hatását teszi felelőssé. A genetikai faktor elmélet az öregedés okát a sejtmagban található genetikai örökítőanyag sajátosságaiban látja ezzel lenne magyarázható a fajokra speciálisan jellemző élettartam. Értelemszerűen egyik teória sem állja meg önmagában a helyét, nem találunk olyan tényezőt, mellyel egyértelműen magyarázható lenne az öregedés folyamata a magyarázat összetett, vélhetően mindhárom tényező közrejátszik a folyamatban. TERMÉSZETES ÖREGEDÉS Az öregedés kapcsán többször volt róla szó, hogy folyamatról beszélünk, melynek vannak általános jellemzői, de mindenki a maga sajátos, egyedi módján öregszik meg és egyedül fejezi be földi pályafutását. Az öregedés, a halál az élet természetes részét kellene képezzék, de számos példát látunk arra, hogy ezt nem egyszerű elfogadni. A gerontológia próbálja az embert egységes egészként kezelni: a bio-pszicho-szocio-spirituális modell segítségével válik értelmezhetővé az öregedés folyamata. Fontos megállapítanunk azt a tényt, hogy az öregedés nem egyirányú, csupán negatívumokkal definiálható folyamat, nem elváltozás, hanem különböző irányokba mutató változás, individuális módon zajló történés. A testi-lelki-kapcsolati-hitbéli változások együttesen, egymásra hatva zajlanak az öregedő ember életében, kihatással vannak egymásra. Igen fontos a szemléletmód, ahogyan az öregedéshez közelítünk: félünk, szeretnénk elkerülni, minél később elérni ezt az időszakot, vagy próbálunk értelmet találni, a lehetőségeinkhez mérten kiteljesedni életünk ezen szakaszában. 1) BIOLÓGIAI VÁLTOZÁSOK A TERMÉSZETES ÖREGEDÉS FOLYAMATÁBAN 11

11 Fogantatásunk pillanatától kezdődően öregszünk ez persze kicsit furcsán hangzik, de néhány sejttípustól eltekintve, melyek regenerációra képesek, szervezetünk építőelemei folyamatosan öregszenek. A sejtek, szövetek, szervek, szervrendszerek sajátos folyamaton mennek keresztül, ennek vannak általános és specifikus jellemzői. Általánosságban elmondható, hogy az öregedő szervezetet a súlyveszteség, a szervezet víztartalmának abszolút és relatív csökkenése, a kötőszövetes elemek felszaporodása jellemzi. A) Nézzük, milyen változások figyelhetők meg az egyes szervrendszereket vizsgálva: Csontrendszer: a csontok szerkezete megváltozik, csontritkulás jelenségével találkozunk, a csontok törékenyebbé válnak, a gyógyulási hajlam romlik. Specifikusnak mondható az időskorúak között a combnyaktörés, ez az egyik leggyakrabban előforduló törésforma, de fokozott veszélynek vannak kitéve a csigolyák és a végtagok is. A folyamat természetesen nem megfordítható, de a megelőzés lehetőségeit kihasználva a problémák előfordulási gyakorisága csökkenthető. Fontos, hogy felhívjuk a figyelmet a szűrőprogramok jelentőségére, különösen nőknél kell erre odafigyelni. Számos kalciumkészítmény áll rendelkezésre, melyeket megfelelő orvosi kontroll mellett alkalmazhatunk. Az egészséges, kiegyensúlyozott táplálkozás, a rendszeres mozgás sokat segíthet az általános jó kondíció megőrzésében. Izmok: a szervezetben található izomrostok száma az életkor előrehaladtával abszolút és relatív értelemben is csökken. A megkevesbedő izomrostok száma, a köztük felszaporodó kötőszövet megjelenése az izmok rugalmatlanságához vezetnek, és az izomerő is gyöngül. A megelőzésnek ez esetben is nagy jelentősége van, az aktív (életkornak megfelelő) életmód, mozgásos tevékenységek, nagyban hozzájárulhatnak a jó közérzethez, a szervezet jó általános állapotához. Betegségek esetén, mozgáskorlátozottság fennállásakor a gyógytorna mint speciális mozgásforma javasolt az izomtónus megtartása céljából. Keringési rendszer: a szíven az időskor első jelei 5560 éves kor körül jelentkeznek, a szív megkisebbedik, csökken a 12

12 kapacitása, ami a keringésre is hatással van. Az erek megnyúlnak, tágabbá, kanyargósabbá válnak, faluk megvastagodik, elvesztik rugalmasságukat. A romló szívműködés és a rugalmatlan erek miatt az életfontos szervek vérellátása romlik. A megelőzésben az egészséges életmód, a rendszeres mozgás, a kiegyensúlyozott táplálkozás egyaránt fontos szerepet játszanak. Légzőrendszer: a mellkas rugalmassága csökken, a légzési kitérések kisebbek lesznek, a tüdő is veszít rugalmasságából. A tüdők maximális oxigénfelvétele (vitálkapacitás) 70 éves korban a 20 éves kori vitálkapacitásnak a felére csökken, ugyanakkor megnő a reziduális (tüdőben maradó) levegő mennyisége. Vese: a csökkenő átáramló vérmennyiség miatt a vesékben a kiválasztás csökken, ennek következtében csökken az elsődleges vizelet mennyisége. Időseknél fokozottan kell figyeljünk a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelre. Ez gyakran ütközik ellenállásba, mert a szomjúságérzet nem jelentkezik. Tápcsatorna: a sorvadás jelei a tápcsatorna minden szakaszán jelentkeznek, csökken a kiválasztott emésztőnedvek mennyisége, a gyomor-bélperisztaltika lassul, a máj méregtelenítő funkciója romolhat, és a hasnyálmirigy működése is zavart szenvedhet, ennek következtében kialakulhat a II. típusú, felnőttkori cukorbetegség. Ez utóbbi megfelelő diétával, esetleg szájon át szedhető készítményekkel kezelhető, visszaállítva a megfelelő vércukorszintet. Idegrendszer: időskorban a labilitás jellemzi, a szervezet a külvilágban zajló, állandó változásokhoz nem, vagy csak nehezen tud alkalmazkodni. Fokozódik a stresszreakció, a szervezet az őt érő stresszhatásokra nem specifikus, vagy fokozott választ produkál. Hormonrendszer: átalakul a hormonális egyensúly, megváltozik a nemi szervek működése, ez nemenként más formában jelentkezik. Az idősödés folyamatára elsődleges a nemi szervek sorvadása, jellemző a kötőszövet felszaporodása. A nőknél specifikus a menopausa jelensége, ami a 13

13 hormonstátus átalakulását, a fogamzóképesség elvesztését jelenti, jellegzetes tünetegyüttes formájában. A férfiaknál is felborul a hormonális egyensúly, de ez egy hosszabb, elhúzódó folyamat, amely nem jár együtt a megtermékenyítő képesség elvesztésével. Mindezek a változások nem eredményezik a nemi vágy kialvását idős embereknél. B) Következzenek az érzékszervekben zajló változások, jelenségek. Látás: az öregedés folyamatában először észlelt jelenség a látás gyengülése (presbyopia), melynek oka a szemlencse rugalmasságának elvesztése. Ez azt jelenti, hogy a lencse képtelen a domborodásra, a közellátás romlik. Az, aki fiatal korában jól látott, azt tapasztalja, hogy a normális olvasási távolságban a betűk elmosódnak, olvasószemüvegre lesz szüksége. Hallás: az időskori halláscsökkenés (presbyacusis) nem mindenkinél, és nem egyformán jelentkezik. Mértéke függ az egyéni adottságoktól, az egyéni életkörülményektől, zajártalomtól, betegségektől, élvezeti cikkek fogyasztásától. A megfigyelések szerint a halláscsökkenés először a magas rezgésszámú hangok észlelése terén jelentkezik (csengő, telefon). A halláscsökkenés ma már nagyszerűen korrigálható hallókészülékkel (testközeli gyógyászati segédeszköz), bár gyakran tapasztalunk idegenkedést az idősek részéről a készülékkel szemben. Szaglás: az orrban található nyálkahártyára is jellemző a sorvadás, mértéke különböző lehet, sok tényező befolyásolja. Ennek következtében a szaglás tompul, bár ennek ténye sokszor nehezen különíthető el a gyulladások, egyéb betegségek, kémiai ártalmak által okozott szagláscsökkenéstől, a szaglás tompulása negatívan befolyásolja az ízérzékelést is. Ízérzés: a száj nyálkahártyájában található ízlelőbimbókat is érinti. Az ízek érzékelése veszít intenzitásából, az észlelési idő is megnyúlik. Először a sós és az édes íz érzékelése csökken, legtovább a keserű ízt érzékelik. (Az idős embernek megkeseredik az étel a szájában innen eredhet a mondás.) Az ízérzékelést negatívan befolyásolja a dohányzás és a túlzott élvezetiszer-fogyasztás. 14

14 C) Külső jegyekben is megnyilvánul az öregedés folyamata. A bőr ráncossá, petyhüdtté, szárazzá és foltokkal tarkítottá válik. Ezeknek a jelenségeknek az oka a hám, a bőr alatti zsírréteg elvékonyodása, a szaruképződés fokozódása, a rugalmas rostok pusztulása, a verejték- és a faggyúmirigyek kiválasztásának csökkenése és a festékanyag felszaporodása. A haj, a szőrzet, a szemöldök őszülése a bőr öregedésével kapcsolatos. Az őszülés nem időskor specifikus, kezdetének időpontja változó lehet. Bár zömében időseknél fordul elő, befolyásolhatják örökletes tényezők és betegségek is. Az ősz haj akkor jelenik meg, amikor a festékanyag nem jut el a bőr kötőszöveti részébe, ahol a hajszálak pótlódnak, így az új hajszál egyre kevesebb festéket tartalmaz, míg végül teljesen festékmentes lesz. A hajszálak hullása is meggyorsul, ennek oka a hajhagymák csökkent vérellátása okozhatják az öregedés mellett örökletes tényezők, hormonzavar, bőr- és más természetű betegségek is. A fogak számának csökkenése nem csak az öregkorra jellemző, specifikus jelenség, elvesztésüket kóros folyamatok eredményezik (ínysorvadás, ínygyulladás). A megfelelő szájhigiéne, igényesség sokat javíthat a fogak és a szájüreg állapotán. A testmagasság csökkenése is látványos jele az öregedésnek, melynek oka a csontrendszer sorvadása, a csigolyák közötti porckorongok víztartalmának csökkenése, az izmok, inak, ízületek öregkori elváltozása. 2) PSZICHÉS VÁLTOZÁSOK IDŐS KORBAN Az idős ember pszichés állapotáról, lelkiségéről nagyon különböző, egymásnak sokszor ellentmondó véleményekkel találkozunk. Az öregedés lelki vonatkozásait elsősorban az ember alapszemélyisége határozza meg, a jelenségek felerősödhetnek, de alapvetően nem változik meg a viselkedés. Esetenként megfigyelhető a fiatalkori személyiség elszürkülése, az alkalmazkodóképesség csökkenése vagy elvesztése. A testi betegségek torzíthatják az ember személyiségét, a rendelkezésére álló megküzdési stratégiák nagymértékben befolyásolják az idős emberek mindennapokban való működését, kapcsolatait. Az 15

15 érzékszervek működésének csökkenése következtében a külvilág észlelése hiányossá válhat, ami okozhat elégedetlenséget, agresszív megnyilvánulásokat. A pszichomotorikus képességek romlanak, a reakcióidő megnyúlik. A tanulási képességek is változnak. Míg fiatalon a tanulás viszonylag gyors, a megszerzett tudás nem mindig épül be mélyen a személyiségbe. Ezzel szemben idősebb korban a tanulási folyamat lassúbb, de a megértés mélyebb, nagyobb szerephez jut az úgynevezett tapasztalati tanulás. Persze a motiváció, az új megismerése utáni vágy alapvetően fontos abban, hogy az idős ember tanulni akarjon. Az emlékezetet a rövid távú memória zavara, ugyanakkor a hosszú távú memória alaposabb működése jellemzi. Sajátságosan befolyásolja az idős ember lelkiállapotát az a tény, hogy az előtte álló évek száma jóval kevesebb, mint amennyit maga mögött tudhat. Az egyre szűkülő perspektíva, a magára maradottság, a társtalanság érzése, az egzisztenciális labilitás, a kiszolgáltatottság, a tehetetlenség mind olyan érzések, melyek negatív irányba befolyásolják a kedélyállapotot. Mindezek az érzések el nem vehetők az öregedő embertől, de intenzitásuk nagymértékben csökkenthető, ha támogató környezettel, családdal, barátokkal tölthetik mindennapjaikat. 3) A SZOCIÁLIS HELYZET VÁLTOZÁSAI IDŐS KORBAN Az idősödő ember élete harmadik szakaszában nehéz helyzetben találja magát. A nyugdíjazással addigi élete lényegesen megváltozik, mind anyagilag, mind a napok ritmusának vonatkozásában. Új körülményeket kell teremteni abban a helyzetben, amikor a vitalitás már csökkent, az alkalmazkodó- és ellenállóképesség alábbhagy, a tartalékenergia minimális. A családszerkezet megváltozása, az utóbbi évekre jellemző magcsalád-struktúra kialakulása az idős emberek teljes magára hagyottságát eredményezi. A hagyományosan háromgenerációs családmodell fokozatosan eltűnt, a generációk kiválása miatt az egygenerációs családmodell vette át a helyét. Tényszerűen kimutatható, hogy a kapcsolatok fellazulását, sokszor megszakadását a fiatalabb generáció nem sínyli meg oly mértékben, mint az idősek. A jelenség eredményeként beszélhetünk relatív-, illetve abszolút magára maradottságról, ami anyagi és érzelmi szempontból egyaránt megterhelő az idős emberek számára. Abszolút értelemben magányos az az ember, aki egyszemélyes háztartásban él, relatív egyedülállónak nevezzük azt, 16

16 aki bár családban él, a nap legalább 10 órájában egyedül van, mert a családtagok elfoglaltsága nem teszi lehetővé, hogy idős hozzátartozójuk mellett legyenek. Az öregek társadalmi helyzetét az alábbi szempontok alapján vizsgálhatjuk: a) családi állapota és helyzete alapján: Állapota szerint lehet nőtlen / hajadon, házasságban élő / özvegy / elvált. Családi helyzete szerint élhet családban / van családja, de külön él / nincs családja, egyedül él / másokkal él egy lakásban, önállóan, függetlenül / van családja, de nem tudja ellátni, ezért intézményben él / nincs családja, intézményben él, önellátásra képtelen. b) anyagi helyzete alapján: Bírhat vagyonnal / lehet nyugdíja / családja vagy mások gondoskodnak róla / állami gondoskodásban részesül. c) biológiai állapotát tekintve: Ha mozgékonysága, ítélőképessége, tájékozottsága, együttműködése, egészségi állapota, önellátása kielégítő, önálló életvitelre alkalmas, csak szükség esetén szorul segítségre. Az előzőekben felsorolt kritériumok hiánya esetén önálló életvitelre nem alkalmas, külső segítségre szorul. A segítséget megkaphatja családjától, barátaitól, ezek hiányában az államtól ezt nevezzük szociális gondoskodásnak, melyről a későbbiekben még olvashatunk. (3) Egy Bali szigetéről származó legenda elgondolkodtathat bennünket, hogyan is vélekedik társadalmunk, hogyan gondolkodunk mi magunk az öregeknek mondott (bélyegzett) embertársainkról. Vajon feláldozzuk az öregeket, elűzzük őket az élők közösségéből? Mi is elveszítettük a hagyományokat, melyek segíthetnének életünk megértésében? Meg tudjuk-e különböztetni a dolgok színét a visszájától? Azt mesélik, hogy valaha egy távoli hegyi falu lakói feláldozták és megették az öregeiket. Eljött az a nap, amikor már egyetlen öregember sem maradt, kihaltak a hagyományok. Nagy házat akartak építeni a gyűlések számára, de amikor eljöttek megnézni az erre a célra kivágott fatörzseket, senki nem tudta az aljukat megkülönböztetni a tetejüktől. Ám ha a gerendákat fordítva teszik 17

17 fel, abból mindenféle baj származhat. Az egyik fiatalember azzal állt elő, ha megígérik, hogy soha többé nem eszik meg az öregeket, ő tud egy megoldást. Rá is bólintottak. Ekkor elhozta a nagyapját, akit addig rejtegetett, és az öregember megtanította a közösséget, hogy miként tudják megkülönböztetni a fatörzsek alját a tetejétől. (4) 4) SPIRITUALITÁS Mit is értünk spiritualitás alatt? Süle Ferenc Valláspatológia című könyvében így fogalmaz: Az ember spirituális szükséglete alatt olyan vágyakozást, igényt, keresést érthetünk, amely életünk végső kérdéseinek, problémáinak megértésére, megoldására irányul, így önmagunk legbelső voltának, lényegének, működésének, értelmének és a rajtunk kívüli világ működése lényegének, valamint az előzőek alapvető kapcsolatának megismerésére hajt bennünket. Az idősödés folyamata, súlyos betegség, visszafordíthatatlan történések, az egész személyiséget próbára tevő krízisek, a halál közeledése felerősíthetik az emberben azt a lelki igényt, hogy választ keressen az élet végső kérdéseire, a lét-nemlét határán a bizonytalanság oldására. Sokakban felszínre kerül az életük korábbi szakaszában megélt spirituális hiány, az elhagyott vallás iránti újbóli vágyakozás, előjönnek régi rítusok-szertartások emlékei. Gyakran tapasztaljuk meg, hogy térben-időben tájékozatlan idős emberekhez a vallásos énekeken, imákon keresztül juthatunk el, s hogy ezek a találkozások igazi élményt adhatnak a betegnek-hozzátartozónak egyaránt. (5) A speciális ellátási formák között említést teszünk majd a hospice ellátásról, ahol részletesebben esik szó a hit szerepéről is. 18

18 KÓROS ÖREGEDÉS IDŐSKORI BETEGSÉGEK Kizárólag idős korban megjelenő betegségek nem ismertek, hisz a betegségek mindegyike megtalálható minden életkorban. Ami mégis indokolja a megkülönböztetésüket, az az, hogy a megjelenési formájuk és a gyakoriságuk más, mint fiatalabb korban. A kórlefolyás és az észlelt tünetek a beteg egyéni állapotától, alkalmazkodási és ellenállóképességétől függenek, és nagymértékben befolyásolja a szervezet tartalékenergiájának csökkenése. Kezdet és lefolyás alapján a betegségeknek két csoportját különböztetjük meg: akut (heveny) megbetegedések ezeket a hirtelen kezdet és a gyors lefolyás jellemzi; idült (krónikus) megbetegedések lassú kezdettel, lassú lefolyással jellemezhetők, melyek következtében gyakori a tartós kóros állapot kialakulása. A WHO (Egészségügyi Világszervezet) meghatározása szerint az egészség a teljes fizikai, szellemi és szociális jól-lét állapota, nem csak mindenféle betegség és fogyatékosság hiánya. Az idősek életének minőségét elsősorban nem a betegségeik, hanem az egészségi állapotuk határozza meg. Egészségi állapot alapján az időseket az alábbi kategóriákba sorolhatjuk: Praktikusan egészséges az az idős, akinek biológiai életkora fiatalabb, mint a naptári kora. A változásokhoz jól tudnak alkalmazkodni testileg és lelkileg is, kimutatható betegségük, szervi zavaruk nincs. Jó általános állapotúnak mondható az az idős, akinek biológiai és naptári kora megfelel egymásnak, azonban a szervek működése labilis vagy zavart, és ez a folyamat előrehaladó. Jól kompenzált az az idős beteg, akinek diagnosztizálható szervi megbetegedése van, a megfelelő terápia következtében az őt érő változásokhoz alkalmazkodni tud. Biológiai és naptári életkora megfelel egymásnak. 19

19 Szubkompenzáltnak tartjuk azt az idős beteget, akinek szervezete a naptári életkoránál idősebbnek mondható, a megszokott életviteléhez alkalmazkodni tud, de a terhelést nem tolerálja a szervezete. Állapota rehabilitációra javulhat. Dekompenzált betegről beszélünk abban az esetben, amikor a beteg állandó orvosi kezelést igényel, és állapota már rehabilitációra sem javul. 20

20 IDŐS KORBAN ELŐFORDULÓ BETEGSÉGEKRŐL, A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL 1) FERTŐZŐ BETEGSÉGEK A baktériumok és vírusok az öregeket sokkal gyorsabban és súlyosabban betegítik meg, mint a fiatalokat, ennek oka az öregedés élettanával magyarázható: az immunrendszer csökkent ellenanyag-termelése, elégtelen másodlagos mechanizmusok, minimális alkalmazkodási képesség, minimális tartalékenergia. A felsoroltak miatt a tünetek alig jelentkeznek, a speciális tünetek gyakran hiányoznak. Gondozási teendők: a beteg rendszeres mozgatása, nyálkahártyák és a bőr védelme, felfekvés (decubitus) kialakulásának megelőzése, folyamatos folyadékpótlás, rendszeres táplálkozás biztosítása, széklet- és vizeletürítés figyelemmel kísérése, elkülönítés, fertőtlenítés. 2) SZÍVELÉGTELENSÉG Az idősödés folyamatában a 6. évtizedtől kezdődően a szív alkalmazkodóképessége csökken, elkezdődik az izmok sorvadása, a koszorúserek elmeszesedése, a szív teljesítőképessége romlik, s ha az igénybevétel meghaladja az alkalmazkodási képesség határát, megjelenik a szívelégtelenség. Kiváltó okok: specifikus szívbetegségek, magas vérnyomás, jelentős testsúlytöbblet, cukorbetegség, súlyos, akut megbetegedés, fokozott testi megerőltetés. 21

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-8/1/A-29-11 Az orvosi biotechnológiai

Részletesebben

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B M1854 FELADATOK Értelmezi az idősek társadalmi helyzetét, szociális 4 problémáit, a modern életforma hatásait életmódjukra Megtervezi a gondozási folyamatot, közreműködik az ápolási, rehabilitációs és

Részletesebben

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28.

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28. LÁNG, PARÁZS, HAMU A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben 2013. május 28. A kiégési tünetegyüttes (burnout szindróma) jelensége Technológiából átvett fogalom: az energiaforrás

Részletesebben

Az elhízás, a bulimia, az anorexia. Az elhízás

Az elhízás, a bulimia, az anorexia. Az elhízás Az elhízás, a bulimia, az anorexia Az elhízás Elhízás vagy túlsúlyosság elhízás a testsúly a kívánatosnál 20%-kal nagyobb túlsúlyosság a magasabb testsúly megoszlik az izmok, csontok, zsír és víz tömege

Részletesebben

16. Az időskorra vonatkozó vélekedések, jellemzők D.B. Bromley

16. Az időskorra vonatkozó vélekedések, jellemzők D.B. Bromley 16. Az időskorra vonatkozó vélekedések, jellemzők D.B. Bromley Életünknek mintegy negyedét töltjük azzal, hogy felnőttekké fejlődünk, és háromnegyedét azzal, hogy öregszünk. Az öregedés mindenkit személyesen

Részletesebben

Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája. Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21.

Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája. Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21. Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21. Az orvoslás s a bizonytalanságok tudománya és s a valósz színűségek művészete. szete. William Osler Tények/ adatok Gyógyszeres

Részletesebben

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27.

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Az elhízás hatása az emberi szervezetre Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Melyek az élő szervezet elemi életjelenségei közül minőségében testtömeg

Részletesebben

Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek

Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek Dr Élő György Miért szükséges ismeretek ezek? Tudni kell a funkció károsodás okát, ismerni a beteg általános állapotát, hogy testi, szellemi és lelki állapotának

Részletesebben

Test-elemzés. Ezzel 100%-os lefedettséget ér el. TANITA digitális mérleg. Rendkívül gyors elemzést tesz lehetővé.

Test-elemzés. Ezzel 100%-os lefedettséget ér el. TANITA digitális mérleg. Rendkívül gyors elemzést tesz lehetővé. Test-elemzés Bioelektromos impedancia mérés 5 különböző pályán kerül mérésre (lábtól-lábig, kéztől-kézig, bal kéztől a jobb lábig, jobb kéztől a bal lábig, bal kéztől a bal lábig). Ezzel 100%-os lefedettséget

Részletesebben

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR az OkTaTÓaNyag a magyar DiabeTes Társaság vezetôsége megbízásából, a sanofi TámOgaTásával készült készítette a magyar DiabeTes Társaság edukációs

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0002 A MAGAS VÉRNYOMÁS ÉS RIZIKÓFAKTORAI

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0002 A MAGAS VÉRNYOMÁS ÉS RIZIKÓFAKTORAI TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0002 A MAGAS VÉRNYOMÁS ÉS RIZIKÓFAKTORAI Az erekben keringő vér nyomást fejt ki az erek falára: ez a vérnyomás. Szabályozásában részt vesz a szív, az erek, az agy, a vesék és

Részletesebben

Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra

Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra A cukorbetegség (diabetes mellitus) a szénhidrátanyagcsere zavara, amely a vérben, illetve a testnedvekben megemelkedett cukorszinttel és kóros anyagcseretermékekkel

Részletesebben

A szív- és érrendszeri megbetegedések

A szív- és érrendszeri megbetegedések A szív- és érrendszeri megbetegedések A szív- és érrendszeri betegségek mind a megbetegedések számát, mind a halálozást tekintve vezető helyet foglalnak el a fejlett ipari országokbanköztük hazánkban is.

Részletesebben

A 2-es típusú cukorbetegség

A 2-es típusú cukorbetegség A 2-es típusú cukorbetegség tablettás kezelése DR. FÖLDESI IRÉN, DR. FARKAS KLÁRA Az oktatóanyag A MAgyAr DiAbetes társaság vezetôsége Megbízásából, A sanofi támogatásával készült készítette A MAgyAr DiAbetes

Részletesebben

Dr.Varga Annamária belgyógyász, diabetológus

Dr.Varga Annamária belgyógyász, diabetológus Dr.Varga Annamária belgyógyász, diabetológus A szénhidrát-, a zsír-, a fehérje és a nukleinsav-anyagcsere komplex zavara Oka: a hasnyálmirigyben termelődő - inzulin hiánya - a szervezet inzulinnal szembeni

Részletesebben

LEGGYAKORIBB BETEGSÉGEK LAIKUSOK SZÁMÁRA

LEGGYAKORIBB BETEGSÉGEK LAIKUSOK SZÁMÁRA TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0002 LEGGYAKORIBB BETEGSÉGEK LAIKUSOK SZÁMÁRA Valamennyi betegségre igaz az, hogy a korai felismerés jelentősen növeli a gyógyulási esélyeinket és csökkenti a kezelések súlyosságát.

Részletesebben

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:.

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:. A kérelmező intézmény neve: A kérelmező intézmény címe:.... település,... irányító sz.... utca, hsz., Tel.: Fax.:.. E-mail cím:. Tisztelt Bizottság! Kérem, hogy a nevű igénybe vevő (Előző név, ha van:.

Részletesebben

Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék

Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék A demens ellátás hazai körülményei A demenciával élő idősek hazai ellátása alapvetően bentlakásos otthoni ellátásra

Részletesebben

A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat.

A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat. A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat. A rotavírus az egyik leggyakoribb okozója a súlyos hasmenésnek csecsemő és kisdedkorban. Évente világszerte

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Előszó 9

Tartalomjegyzék. Előszó 9 Tartalomjegyzék Előszó 9 1. Fejezet: Mi a depresszió? 17 A depresszióról alkotott kép 21 Fekete kutya 22 Sötét alagút 24 Börtön 25 Sűrű köd 25 Melankólia 26 Freud 27 Az antidepresszívumok felfedezése...

Részletesebben

Önkéntes némaság - a mutizmus. Írta: Csányi Nikolett

Önkéntes némaság - a mutizmus. Írta: Csányi Nikolett Mi is a mutizmus? Az alkalmazkodó viselkedés zavara. A mutizmus némaságot jelent. Mutizmus során a beszédszervek épek, de súlyos viselkedéses gátlás (neurotikus zavar) alakul ki, és a gyermek nem beszél.

Részletesebben

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre Magyari Judit A betegek és családtagjaik lelki alkalmazkodásában nagy szerepe van: a rákkal kapcsolatos mai társadalmi

Részletesebben

Alkohollal kapcsolatos zavarok. Az alkoholbetegség. Általános jellegzetességek

Alkohollal kapcsolatos zavarok. Az alkoholbetegség. Általános jellegzetességek Alkohollal kapcsolatos zavarok Az alkoholbetegség Az alkoholisták mértéktelen ivók, alkoholfüggőségük olyan szintet ér el, hogy észrevehető mentális zavarokat okoz, károsítja test-lelki egészségüket, interperszonális

Részletesebben

A kultúra szerepe a fájdalomban

A kultúra szerepe a fájdalomban A fájdalom A fájdalom nem kizárólagosan testi jelenség, hanem a test, az elme és a kultúra együttműködéseként áll elő. A fizikai élmény elválaszthatatlan kognitív és érzelmi jelentőségétől. Az egészséges

Részletesebben

A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései. Károlyiné Csicsely Katalin Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet

A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései. Károlyiné Csicsely Katalin Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet A dohányzás emésztőrendszeri ártalmai Étvágytalanság. Ízérzékelés tompul. Emésztési panaszok. Gyakrabban

Részletesebben

Természetgyógyászati Klinikum

Természetgyógyászati Klinikum Természetgyógyászati Klinikum A Pszichiátria és a természetgyógyászat kapcsolata Fekete Szabolcs - 2016 pszichiátria A gondolkodás, az érzelmi élet és a viselkedés zavaraival foglalkozó szakterület A terápiák

Részletesebben

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Konferencia a női egészségről az emlő egészségéről 2011. szeptember 21. Novotel Budapest Centrum A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Bánfi Ildikó

Részletesebben

Stressz, szorongás, megküzdés a 12-15 éves korosztálynál. Dr. Járai Róbert Zánka 2006.

Stressz, szorongás, megküzdés a 12-15 éves korosztálynál. Dr. Járai Róbert Zánka 2006. Stressz, szorongás, megküzdés a 12-15 éves korosztálynál Dr. Járai Róbert Zánka 2006. lőadás vázlata Stressz fogalma Szorongás és félelem Megküzdés Önbizalom és képesség 2 tressz A szervezet egészséges

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin Betegségmagatartás Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin WHO definíciója: Mi az egészség? Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság

Részletesebben

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 1.Egészségügyi ellátás igénybevétele Az időskorúak gyakrabban szorulnak orvosi kezelésre, gyakrabban utalják őket szakorvoshoz és gyakrabban kezelik

Részletesebben

Szívünk egészsége. Olessák Ágnes anyaga 2010.03.23.

Szívünk egészsége. Olessák Ágnes anyaga 2010.03.23. Szívünk egészsége Olessák Ágnes anyaga 2010.03.23. Egészséges szív és érrendszer Táplálékod legyen orvosságod, és ne gyógyszered a táplálékod Hippokratesz A szív működése Jobb kamra, pitvarkisvérkör CO2

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK Szociális alapismeretek középszint 1221 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos

Részletesebben

GERIÁTRIA. Fertőző betegségek SEMSEI IMRE. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar

GERIÁTRIA. Fertőző betegségek SEMSEI IMRE. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar GERIÁTRIA Időskori elváltozások, betegségek és kezelésük VI Fertőző betegségek SEMSEI IMRE Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar FERTŐZÉSEK IDŐSKORBAN Régen vezető halálok

Részletesebben

Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra

Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kezdeményezésére július 28-án tartják a fertőző májgyulladás elleni küzdelem világnapját, melynek idei mottója: Gondolja át újra!

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ RHEUMATOID ARTHRITISBEN SZENVEDŐ BETEGEK SZÁMÁRA I. RHEUMATOID ARTHRITIS. origamigroup. www.origami.co.hu

BETEGTÁJÉKOZTATÓ RHEUMATOID ARTHRITISBEN SZENVEDŐ BETEGEK SZÁMÁRA I. RHEUMATOID ARTHRITIS. origamigroup. www.origami.co.hu BETEGTÁJÉKOZTATÓ RHEUMATOID ARTHRITISBEN SZENVEDŐ BETEGEK SZÁMÁRA I. RHEUMATOID ARTHRITIS origamigroup www.origami.co.hu I. Rheumatoid arthritis Sokat hallunk napjainkban az immunrendszernek az egészség

Részletesebben

Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor. Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft.

Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor. Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft. Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft. Pécs Kardiológia ????? Miért??? Lehet, hogy külön utakon járunk?! Együtt könnyebb?

Részletesebben

NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú

NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú meghatározása. (Megj.: a felsorolt esetekben meghatározó

Részletesebben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Melyik okozhat stresszt? Bevezető A stressz olyan mint a borivás: kis mennyiségben jótékony hatása van, motivál és élénkebbé tesz. A túlzott és folyamatos

Részletesebben

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A PROGRAM A SZERVEZET OLDALÁRÓL? SZASZÁK TIBOR Mit

Részletesebben

Vezető betegségek Magyarországon. Szív-érrendszeri betegségek és magasvérnyomás Civilizációs ártalmak?

Vezető betegségek Magyarországon. Szív-érrendszeri betegségek és magasvérnyomás Civilizációs ártalmak? Vezető betegségek Magyarországon Szív-érrendszeri betegségek és magasvérnyomás Civilizációs ártalmak? Megválaszolandó Kérdések Melyek azok a betegségek amelyek a ranglistát vezetik? Mennyire vagyunk felelősek

Részletesebben

JÓ GYAKORLATOK AZ IDŐSELLÁTÁS TERÜLETÉN

JÓ GYAKORLATOK AZ IDŐSELLÁTÁS TERÜLETÉN Területi Együttműködést Segítő Programok Kialakítása a Szentlőrinci Járásban előadás sorozat JÓ GYAKORLATOK AZ IDŐSELLÁTÁS TERÜLETÉN Előadó: Dr. Örkényi Anna Mindjárt születésünk pillanatában szüleink

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz

Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz Verzió 2016 1. MI A REUMÁS LÁZ 1.1 Mi ez? A reumás láz nevű betegséget a sztreptokokkusz baktérium

Részletesebben

GLUTÉN-SZŰRÉS Vízöntő Gyógyszertár 2015.10.19.

GLUTÉN-SZŰRÉS Vízöntő Gyógyszertár 2015.10.19. LISZTÉRZÉKENYSÉG (COELIAKIA) SZŰRÉS (GLUTÉN-SZŰRÉS) VÍZÖNTŐ GYÓGYSZERTÁR MI A LISZTÉRZÉKENYSÉG? A lisztérzékenység a kalászos gabonák fogyasztásával provokált autoimmun betegség, mely a bélrendszer és

Részletesebben

Tüdőszűrés CT-vel, ha hatékony szűrővizsgálatot szeretnél! Online bejelentkezés CT vizsgálatra. Kattintson ide!

Tüdőszűrés CT-vel, ha hatékony szűrővizsgálatot szeretnél! Online bejelentkezés CT vizsgálatra. Kattintson ide! Tüdőszűrés CT-vel, ha hatékony szűrővizsgálatot szeretnél! Nap mint nap, emberek millió szenvednek valamilyen tüdőbetegség következtében, ráadásul a halálokok között is vezető szerepet betöltő COPD előfordulása

Részletesebben

NALP-12-Höz Társult Visszatérő Láz

NALP-12-Höz Társult Visszatérő Láz www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro NALP-12-Höz Társult Visszatérő Láz Verzió 2016 1. MI A NALP-12-HÖZ TÁRSULT VISSZATÉRŐ LÁZ 1.1 Mi ez? A NALP-12-höz társult visszatérő láz egy genetikai betegség.

Részletesebben

Cukorbetegek kezelésének alapelvei

Cukorbetegek kezelésének alapelvei Diabétesz 2007. Életmód és kezelés Budapest, 2007. június 2. Mozgásterápia cukorbetegségben Lelovics Zsuzsanna dietetikus, humánkineziológus, szakedző Egészséges Magyarországért Egyesület Cukorbetegek

Részletesebben

A dietetikus szerepe az Otthoni Hospice Ellátásban

A dietetikus szerepe az Otthoni Hospice Ellátásban A dietetikus szerepe az Otthoni Hospice Ellátásban Készítette: Kun Judit dietetikus Bodrogi Sándorné minıségügyi vezetı Dr. Csernai Katalin Kft. Otthoni Szakápolási és Hospice Ellátó Szolgálat Motiváció

Részletesebben

KÉRELEM. Az ellátást igénybe vevő adatai:

KÉRELEM. Az ellátást igénybe vevő adatai: A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembe vételével töltendő ki! Egy kérelem nyomtatványon csak egy ellátás típus kérhető! Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

A pszichomotoros fejlődés zavarainak felismerése és ellátása

A pszichomotoros fejlődés zavarainak felismerése és ellátása A pszichomotoros fejlődés zavarainak felismerése és ellátása Dr. Gallai Mária gyermekpszichiáter Fejlődési zavar Fejlődési zavar gyanúja: megkésett eltérő disszociált fejlődés Fejlődési részterületek:

Részletesebben

A DE KK Belgyógyászati Klinika Intenzív Osztályán és Terápiás Aferezis Részlegén évi közel 400 db plazmaferezis kezelést végzünk.

A DE KK Belgyógyászati Klinika Intenzív Osztályán és Terápiás Aferezis Részlegén évi közel 400 db plazmaferezis kezelést végzünk. A DE KK Belgyógyászati Klinika Intenzív Osztályán és Terápiás Aferezis Részlegén évi közel 400 db plazmaferezis kezelést végzünk. Az eseteink túlnyomó részét neuro-, immunológiai eredetű kórképek adják.

Részletesebben

54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó Szociális szakgondozó

54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Gerontológiai gondozó Szociális szakgondozó

Gerontológiai gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

DEMENCIA. Viselkedési zavarok és pszichiátriai tünetek (BPSD) Dr Egervári Ágnes

DEMENCIA. Viselkedési zavarok és pszichiátriai tünetek (BPSD) Dr Egervári Ágnes DEMENCIA Viselkedési zavarok és pszichiátriai tünetek (BPSD) Dr Egervári Ágnes a demencia mindig tünetegyüttes, melynek hátterében sokféle betegség állhat Demencia tünetei Alaptünetek: memóriazavar ( rövid

Részletesebben

ESETTANULMÁNY. a REP alapú rehabilitációs ellátás kódolási szabályainak bemutatására

ESETTANULMÁNY. a REP alapú rehabilitációs ellátás kódolási szabályainak bemutatására ESETTANULMÁNY a REP alapú rehabilitációs ellátás kódolási szabályainak bemutatására Példa eset orvos-szakmai jellemzői: 58 éves friss stroke beteg, akit az akut ellátását végző kórházában a stroke akut

Részletesebben

Alapfokú elsősegélynyújtás. www.szegedizoltan.hu

Alapfokú elsősegélynyújtás. www.szegedizoltan.hu Alapfokú elsősegélynyújtás www.szegedizoltan.hu 1997. évi CLIV. törvény 5. (3)e, Mindenkinek kötelessége - a tőle elvárható módon - segítséget nyújtani és a tudomása szerint arra illetékes egészségügyi

Részletesebben

Szklerózis Multiplex a munkahelyen: A munkaadók kézikönyve

Szklerózis Multiplex a munkahelyen: A munkaadók kézikönyve Szklerózis Multiplex a munkahelyen: A munkaadók kézikönyve Készült a Magyar Sclerosis Multiplex Társaság és a Sclerosis Multiplexes Betegek Országos Egyesületének szakmai útmutatása alapján Ez a kiadvány

Részletesebben

ÖREGEDÉS ÉLETTARTAM, EGÉSZSÉGES ÖREGEDÉS

ÖREGEDÉS ÉLETTARTAM, EGÉSZSÉGES ÖREGEDÉS ÖREGEDÉS ÉLETTARTAM, EGÉSZSÉGES ÖREGEDÉS Mi az öregedés? Egyrészről az idő múlásával definiálható, a születéstől eltelt idővel mérhető, kronológiai sajátosságú, Másrészről az idő múlásához köthető biológiai,

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK Mohamed Aida* EGYÉNI STRESSZLELTÁRA (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK 100-66% 65-36% 35-0% 27% EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 0-35% 36-65% 66-100% 42% SZOKÁSOK /JELLEMZŐK 0-35% 36-65% 66-100% 58% Cégnév:

Részletesebben

Péley Iván dr. Idegsebészeti és Neurológiai Klinika

Péley Iván dr. Idegsebészeti és Neurológiai Klinika Neurológiai kórképek rehabilitációja - neurorehabilitáció Péley Iván dr. Idegsebészeti és Neurológiai Klinika WHO meghatározások (1980-2013) Károsodás impairment: a szervezet biológiai működés zavara (pl.:

Részletesebben

VASÚTI MUNKAKÖRÖKET BETÖLTİK KIZÁRÓ-KORLÁTOZÓ BETEGSÉGEI (DIABETES MELLITUS - CUKORBETEGSÉG) dr. Kopjár Gábor Foglalkozás-egészségügyi igazgató

VASÚTI MUNKAKÖRÖKET BETÖLTİK KIZÁRÓ-KORLÁTOZÓ BETEGSÉGEI (DIABETES MELLITUS - CUKORBETEGSÉG) dr. Kopjár Gábor Foglalkozás-egészségügyi igazgató VASÚTI MUNKAKÖRÖKET BETÖLTİK KIZÁRÓ-KORLÁTOZÓ BETEGSÉGEI (DIABETES MELLITUS - CUKORBETEGSÉG) 1 dr. Kopjár Gábor Foglalkozás-egészségügyi igazgató 2007/59/EK IRÁNYELV Az alkalmazást megelızı vizsgálat minimális

Részletesebben

Étrendi terápia a betegek kezelésében/étrendi javaslatok különféle megbetegedésekben

Étrendi terápia a betegek kezelésében/étrendi javaslatok különféle megbetegedésekben Étrendi terápia a betegek kezelésében/étrendi javaslatok különféle megbetegedésekben PTE-ETK Fizioterápiás és Táplálkozástudományi Intézet Készítette: Szekeresné Szabó Szilvia Dietetika II. 2012 Vizsgálati

Részletesebben

Az idősek egészsége és egészségmagatartása

Az idősek egészsége és egészségmagatartása MEGÖREGEDNI MA Az idősek egészsége és egészségmagatartása Boros Julianna Központi Statisztikai Hivatal PTE Demográfia és Szociológia Doktori Iskola 2016. június 8. Önkéntes részvétel CAPI alapú felmérés,

Részletesebben

GERONTOLÓGIA. Dr. SEMSEI IMRE. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar

GERONTOLÓGIA. Dr. SEMSEI IMRE. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar GERONTOLÓGIA Dr. SEMSEI IMRE Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar ELŐADÁSVÁZLAT 1. Gerontológiai alapismeretek 2-3. Gerontológia a statisztika tükrében I. A lakosság öregedésének folyamata II. A halandóság

Részletesebben

2390-06 Masszázs alapozás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2390-06 Masszázs alapozás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Ön azt a feladatot kapta a munkahelyén, hogy készítsen kiselőadást a sejtek működésének anatómiájáról - élettanáról! Előadása legyen szakmailag alátámasztva, de a hallgatók számára érthető!

Részletesebben

Életkorok rekreációja

Életkorok rekreációja Életkorok rekreációja Gyermekkor, iskoláskor Néhány alapfogalom auxológia: növekedéstudomány növekedés: mennyiségi változások fejlődés: minőségi változások érés, érettség: egy fejlődési folyamat eredménye,

Részletesebben

TIENS EGÉSZSÉG KÖR ELMÉLET

TIENS EGÉSZSÉG KÖR ELMÉLET 1 Tartalom: Az egészségről mi az egészség az egészség alatti állapot veszélyei az egészség faktorai A kínai egészségmegőrző kultúra története módszerei és lényege A egészség kör elmélet tisztítás, pótlás,

Részletesebben

GERONTOLÓGIA. Dr. SEMSEI IMRE. 4. Társadalomi elöregedés megoldásai. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar

GERONTOLÓGIA. Dr. SEMSEI IMRE. 4. Társadalomi elöregedés megoldásai. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar GERONTOLÓGIA 4. Társadalomi elöregedés megoldásai Dr. SEMSEI IMRE Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar A keynes-i elvek alapján felépülő jóléti rendszerek hosszú évtizedekig sikeresek voltak, hiszen univerzálissá

Részletesebben

Vizsgálataink. EKG (Elektrokardiogramm) A míg az lész, a mi vagy. (Goethe)

Vizsgálataink. EKG (Elektrokardiogramm) A míg az lész, a mi vagy. (Goethe) Kardiológiai Szakrendelés Dr. Füsi Gabriella Kardiológus Főorvos Élni való minden élet, Csak magadhoz hű maradj. Veszteség nem érhet téged, A míg az lész, a mi vagy. (Goethe) Vizsgálataink EKG (Elektrokardiogramm)

Részletesebben

kultúrafüggő / társadalomfüggő / személyiségfüggő

kultúrafüggő / társadalomfüggő / személyiségfüggő IDŐSKORRAL KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSOK Az idősödés, időskori szerepek értelmezése, jelentősége kultúrafüggő / társadalomfüggő / személyiségfüggő Élettartam mennyiségi növekedése minőségi élet megteremtésének

Részletesebben

Értékelő adatlap. ételkészítéshez, időnként segítséget igényel, bevásárláshoz rendszeres segítségre van szüksége. kisebb segítségre szorul

Értékelő adatlap. ételkészítéshez, időnként segítséget igényel, bevásárláshoz rendszeres segítségre van szüksége. kisebb segítségre szorul Értékelő adatlap 0. melléklet a szakmai programhoz Név: Leánykori név: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím, vagy tartózkodási hely: Vizsgálandó Tevékenységek.Önkiszolgálás Táplálkozás Testápolás, tisztálkodás

Részletesebben

Időskori bántalmazás az abúzus változó formái

Időskori bántalmazás az abúzus változó formái Időskori bántalmazás az abúzus változó formái Nincs egyetlen ok, ami megmagyarázná, hogy az egyik ember miért válik erőszakossá, bántalmazóvá, míg egy másik személy nem. Az erőszaknak összetett okai vannak,

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2013/2014-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2013/2014-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2013/2014-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák V Védőnő szakos hallgatóknak, GY Gyógytornász szakos hallgatóknak,

Részletesebben

Egymást támogatva minden. Golobné Wassenszky Rita

Egymást támogatva minden. Golobné Wassenszky Rita Egymást támogatva minden könnyebb! Golobné Wassenszky Rita Parkinson Betegek Egyesülete Pécs Parkinson-kór A Parkinson-kór fokozatosan előrehaladó neurológiai betegség Tünetei: mozgásszegénység, kézremegés,

Részletesebben

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 Tartalom BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 1. fejezet AZ ISKOLAFÓBIÁRÓL 19 Iskolakerülésrôl van-e szó? 19 Az iskolafóbia típusai 20 Az iskolafóbia szempontjából fontos három korcsoport 21 Szorongásos

Részletesebben

Dengue-láz. Dr. Szabó György Pócsmegyer

Dengue-láz. Dr. Szabó György Pócsmegyer Dengue-láz Dr. Szabó György Pócsmegyer Történelem Az ókori Kínában leírták. 1906-ban igazolták, hogy szúnyog terjeszti a betegséget. 1907-ben igazolták, hogy vírus. A II. világháború után kezdett megvadulni

Részletesebben

Dr. Szamosi Tamás egyetemi magántanár 2015/16 tanév

Dr. Szamosi Tamás egyetemi magántanár 2015/16 tanév Dr. Szamosi Tamás egyetemi magántanár 2015/16 tanév A FERTŐZŐ BETEGSÉGEK MEGELŐZÉSE A KÜLÖNBÖZŐ SZERVRENDSZEREK BETEGSÉGEINEK MEGELŐZÉSE BALESET MEGELŐZÉS, MÉRGEZÉSEK MEGELŐZÉSE A GYERMEK ÉS SERDÜLŐKORBAN

Részletesebben

Kialakulásának valószínűsége, a tünetek súlyossága azonban csökkenthető az életmód változtatásával.

Kialakulásának valószínűsége, a tünetek súlyossága azonban csökkenthető az életmód változtatásával. Az az altesti záróizmok záróképtelenségét jelenti, mind a húgycső, mind a végbél vonatkozásában. Következménye akaratlan vizeletelcsöppenés, -elfolyás, illetve -székletürités. Az szinte már népbetegség

Részletesebben

15.Népesség elöregedése Időspolitika az Európai Unióban

15.Népesség elöregedése Időspolitika az Európai Unióban Mottó 15.Népesség elöregedése Időspolitika az Európai Unióban Az öregedés nem csupán a képességek hanyatlása, hanem új tulajdonságok keletkezésének folyamata is, amelynek van célja, értelme és tartalma,

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2012/2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2012/2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2012/2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák V Védőnő szakos hallgatóknak, GY Gyógytornász szakos hallgatóknak,

Részletesebben

A stroke betegek rehabilitációja során felmerülő nehézségek elemzése ápolói szemszögből

A stroke betegek rehabilitációja során felmerülő nehézségek elemzése ápolói szemszögből ORFMMT XXXII. Vándorgyűlése Miskolc, 2013.08.29-2013.08.31 A stroke betegek rehabilitációja során felmerülő nehézségek elemzése ápolói szemszögből T E N K S Z A B I N A D R. U R B Á N E D I N A Kutatás

Részletesebben

Nyugdíjkorhatáron túl dolgozók alkalmassági vizsgálatának szempontjai

Nyugdíjkorhatáron túl dolgozók alkalmassági vizsgálatának szempontjai Nyugdíjkorhatáron túl dolgozók alkalmassági vizsgálatának szempontjai Dr. Budavölgyi Attila Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet www.omfi.hu budavolgyi@omfi.hu Magyarország korfája

Részletesebben

Az ember szervezete és egészsége biológia verseny 8. osztály

Az ember szervezete és egészsége biológia verseny 8. osztály Az ember szervezete és egészsége biológia verseny 8. osztály 2012. április 27. 13.00 feladatok megoldására rendelkezésre álló idő : 60 perc Kód: Türr István Gimnázium és Kollégium 1 1. Feladat: Szövetek

Részletesebben

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Elhajlás, (helyes) úttól való eltérés. Deviáns viselkedés Olyan viselkedésforma, amely a társadalom többsége által elfogadott normát, normákat sért. Társas együttélésünket

Részletesebben

Dr. Semsei Imre GERONTOLÓGIA. Segédjegyzet

Dr. Semsei Imre GERONTOLÓGIA. Segédjegyzet Dr. Semsei Imre GERONTOLÓGIA Segédjegyzet GERONTOLÓGIA SEMSEI IMRE Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar Dr. Semsei Imre Magyar Tudományos Akadémia doktora tudományos fomunkatf

Részletesebben

November - A függőség elleni küzdelem hónapja. Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra

November - A függőség elleni küzdelem hónapja. Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra November - A függőség elleni küzdelem hónapja Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra Hétköznapi szóhasználatban a függőség szót a ragaszkodás, hozzászokás, szükséglet értelemben használjuk. A függőség 40-60

Részletesebben

Alkoholfogyasztás Súlyos probléma

Alkoholfogyasztás Súlyos probléma Alkoholfogyasztás Súlyos probléma Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az Európai Bizottság jelentése szerint Európában több alkoholt fogyasztanak az emberek, mint a világon bárhol. Ez azt jelenti,

Részletesebben

Krízisállapotok nagykamasz- és fiatalfelnőtt-korban

Krízisállapotok nagykamasz- és fiatalfelnőtt-korban Jövőt mindenkinek! Kihívások és lehetőségek a köznevelési kollégiumok mindennapjaiban 2014 Krízisállapotok nagykamasz- és fiatalfelnőtt-korban előadó - Szőke András - krízistanácsadó szakpszichológus andrasszoke@gmail.com

Részletesebben

III. melléklet. Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató érintett szakaszainak ezen módosításai a referral eljárás eredményeként jöttek létre.

III. melléklet. Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató érintett szakaszainak ezen módosításai a referral eljárás eredményeként jöttek létre. III. melléklet Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató érintett szakaszainak módosításai Megjegyzés: Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató érintett szakaszainak ezen módosításai a referral

Részletesebben

A VÁLTOZÓ CSALÁD II. IDŐSKOR, HALÁL. Dr. Barabás Katalin

A VÁLTOZÓ CSALÁD II. IDŐSKOR, HALÁL. Dr. Barabás Katalin A VÁLTOZÓ CSALÁD II. IDŐSKOR, HALÁL Dr. Barabás Katalin PRÉDIKÁTOR 12. Gondolj Teremtődre ifjúságod napjaiban, mielőtt megérkeznek a gonosz napok és elközelegnek az évek, amelyekre azt mondod, majd: nem

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Gyermekek rehabilitációjának lehetőségei napjainkban. Dr. Lővei Csilla

Gyermekek rehabilitációjának lehetőségei napjainkban. Dr. Lővei Csilla Gyermekek rehabilitációjának lehetőségei napjainkban Dr. Lővei Csilla 2015. 10. 29. Rehabilitációt igénylő gyermekkori kórállapotok: Neurológiai kórképek (myelodysplasia, CP, neuromuscularis bet., neurotraumat.)

Részletesebben

Az Arteriográfról mindenkinek, nem csak orvosoknak

Az Arteriográfról mindenkinek, nem csak orvosoknak Az Arteriográfról mindenkinek, nem csak orvosoknak Kíváncsi, mit takar az "artériás stiffness" kifejezés? Tudni szeretné, miért érdemes mérni az artériáinak életkorát? Foglalkoztatja az egészsége, és többet

Részletesebben

Anamnézis, fizikális vizsgálat májbetegségekben

Anamnézis, fizikális vizsgálat májbetegségekben Anamnézis, fizikális vizsgálat májbetegségekben Dr. Vincze Áron egyetemi docens PTE KK I.sz. BelgyógyászaA Klinika Hepatológia szakvizsga- előkészítő tanfolyam, Balatonfüred 2011. március 8-10. Májbetegségek

Részletesebben

Rehabilitációs nevelő, segítő Szociális segítő

Rehabilitációs nevelő, segítő Szociális segítő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Adagolás: Az egyes csomagokban lévő készítmények mindegyikénél, felnőttek esetében naponta 2x10 csepp, amennyiben másképpen nem ajánlott.

Adagolás: Az egyes csomagokban lévő készítmények mindegyikénél, felnőttek esetében naponta 2x10 csepp, amennyiben másképpen nem ajánlott. Általános információk: Gyártó: Joalis spol. s.r.o. Na Florenci 19/a. 110 000 Praha 1., Cseh Köztársaság. Kizárólagos magyarországi forgalmazó: BODY CENTER HUNGARY Kft., 1119 Budapest, Pajkos u. 10. Adagolás:

Részletesebben

2011.03.28. Mit tehet a gyógytornász? Súlyos mozgásfogyatékosság. Enyhe fokú mozgásfogyatékosság. Pozícionálás. Passzív mozgatás

2011.03.28. Mit tehet a gyógytornász? Súlyos mozgásfogyatékosság. Enyhe fokú mozgásfogyatékosság. Pozícionálás. Passzív mozgatás Gyógytorna és ergoterápia jelentősége a fogyatékossággal élők mindennapjaiban Hőgye Zsófia Gyógytornász ergoterapeuta DEOEC-ORFMT Mit tehet a gyógytornász? Segít a szövődmények kialakulásának megelőzésében

Részletesebben

Farkas-Transz Szállítási Kft.

Farkas-Transz Szállítási Kft. Farkas-Transz Szállítási Kft. CSOPORTFOGLALKOZÁS DIETETIKUS BEVONÁSÁVAL A SZÍV- ÉS ÉRREND- SZERI BETEGSÉGEK MEGELŐZÉSÉRE Szív- és érrendszeri betegségek megelőzése Csoportfoglalkozás dietetikus bevonásával

Részletesebben