Elméleti és gyakorlati ismeretek idősek és fogyatékkal élők otthonukban történő gondozásához laikus segítők számára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elméleti és gyakorlati ismeretek idősek és fogyatékkal élők otthonukban történő gondozásához laikus segítők számára"

Átírás

1 Elméleti és gyakorlati ismeretek idősek és fogyatékkal élők otthonukban történő gondozásához laikus segítők számára Szerkesztette: Czibere Ibolya Rácz Andrea HELPS Housing and Home-care for the Elderly and Vulnerable People and Local Partnership Strategies in Central European Cities Debrecen, 2014

2 Készült a HELPS Housing and Home-care for the Elderly and Vulnerable People and Local Partnership Strategies in Central European Cities című projekt keretében, a projekt megvalósításában partnerként résztvevő Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából. A szakmai anyagokat írták: Dr. Felszeghy Márta és Marosszéki Emese Szerkesztette: Czibere Ibolya Rácz Andrea Lektorálta: Kerekes Noémi Kiadó: Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék Debrecen, 2014 ISBN Tipográfus: Sárvári Tamás Nyomdai kivitelezés: T-rex Digitális Nyomda és Grafikai Stúdió A HELPS projekt vezetőpartnere: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Olaszország Kapcsolat: A borítón és a tananyag mellékletében szereplő fotók a DMJV Idősek Házában készültek 2013-ban, Debrecenben. 3

3 Jelen képzési tananyagot magában foglaló kézikönyv a HELPS projekt ( Lakhatási és gondozási megoldások az idős és sérülékeny lakosság számára és helyi partnerségi stratégiák közép-európai városokban ) keretében készült. A HELPS projekt a Területi Együttműködési Programok Közép-Európai Transznacionális Programja keretében, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg. Jelen kézikönyvet a Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszéke készítette Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata mint projekt partner megbízásából. A szerzői jogok a Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszékét és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatát illetik. Jelen kézikönyv a szerzők véleményét tükrözi, a CENTRAL EUROPE Irányító Hatósága, valamint a programszervek nem vállalnak felelősséget a kézikönyvben foglalt információk bármilyen formában történő felhasználása esetén. 4

4 Tartalom BEVEZETŐ...7 I. FEJEZET GERONTOLÓGIAI ALAPISMERETEK Dr. Felszeghy Márta...9 TERMÉSZETES ÖREGEDÉS ) Biológiai változások a természetes öregedés folyamatában ) Pszichés változások idős korban ) A szociális helyzet változásai idős korban ) Spiritualitás...18 KÓROS ÖREGEDÉS IDŐSKORI BETEGSÉGEK...19 Idős korban előforduló betegségekről, a teljesség igénye nélkül ) FERTŐZŐ BETEGSÉGEK ) SZÍVELÉGTELENSÉG ) ÉRELMESZESEDÉS ) LÉGZŐSZERVI ELVÁLTOZÁSOK, MEGBETEGEDÉSEK ) EMÉSZTŐRENDSZERI ELVÁLTOZÁSOK ) CUKORBETEGSÉG (DIABETES MELLITUS) ) MOZGÁSSZERVI MEGBETEGEDÉSEK ) STROKE ) SZELLEMI HANYATLÁSSAL JÁRÓ KÓRKÉPEK ) IDŐSKORI DEPRESSZIÓK...31 GYÓGYSZERES KEZELÉS SAJÁTOSSÁGAI IDŐSKORBAN...32 GYÓGYTORNÁSZ SZEREPE IDŐS / FOGYATÉKKAL ÉLŐ / KRÓNIKUS BETEGEK ELLÁTÁSÁBAN...33 VESZTESÉG GYÁSZ...37 HOSPICE...39 IDŐSEKNEK NYÚJTOTT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK...40 Alapszolgáltatások...40 Szakosított ellátások...41 Időskorúak által igényelhető pénzbeli és természetbeni ellátások...43 Pénzbeli ellátások...43 Időskorúak járadéka...43 Ápolási díj

5 Lakásfenntartási támogatás...44 Átmeneti segély...44 Természetben nyújtott szociális ellátások...44 Közgyógyellátás...44 Adósságkezelési szolgáltatás...46 II. FEJEZET GYAKORLATI ISMERETEK AZ IDŐSEK ÉS FOGYATÉKKAL ÉLŐK GONDOZÁSÁHOZ LAIKUS SEGÍTŐK BEVONÁSÁVAL Marosszéki Emese...47 I. MODUL: EMPÁTIALABOR...47 II. MODUL: A SEGÍTŐ KAPCSOLAT ALAPJAI...52 A segítő kapcsolat legfontosabb lépései...55 Kapcsolatfelvétel...55 Feltárás...56 Megállapodás...56 Együttműködés...56 A kapcsolat lezárása...57 A segítségnyújtás típusai...60 III. MODUL: KOMMUNIKÁCIÓS ISMERETEK...62 Általános kommunikációs ismeretek...62 IV. MODUL: FIZIKAI GONDOZÁS...70 V. MODUL: SZELLEMI ÉS MENTÁLIS ÁLLAPOT...89 A szellemi aktivitás szerepe és kreatív technikák bevezetése a szellemi állapot fenntartására és fejlesztésére...89 Speciális mentális problémák kezelése...93 VI. MODUL: A SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG KERETEI...98 A segítő tevékenység etikai szabályai...98 A laikus segítő kompetenciája...99 Biztonságos munkavégzés A laikus segítők jogai, kötelességei Felhasznált irodalom a hivatkozások sorrendjében

6 BEVEZETŐ 2060-ra a 65 éven felüliek száma várhatóan megduplázódik az EUban, a 80 éven felüliek száma pedig még ennél is nagyobb mértékben nő majd, közel megháromszorozódik. Az időskorral járó kihívások gyakran társulnak olyan, az idősek sérülékenységét növelő tényezőkkel, mint a fogyatékosság vagy a társadalmi kirekesztettség. Az idősek és más sérülékeny helyzetben lévők számára elérhető szolgáltatások kapcsán világosan megmutatkozik, hogy a központosító logika még mindig mélyen gyökerezik, különösen Közép-Európában. A HELPS Lakhatási és otthonápolási megoldások az idős és sérülékeny lakosság számára, valamint helyi partnerségi stratégiák közép-európai városokban c. nemzetközi projekt ebben a környezetben kívánja a lakhatás és az otthoni ellátás innovatív formáit népszerűsíteni. A projekt a Central Europe Programban az Európai Unió és Magyarország társfinanszírozásával valósul meg. Egy integrált megközelítésen keresztül hat alapvető kihívásra ad választ: Az idősek és fogyatékkal élők aktív és független életvitelét segítő szolgáltatásokkal kapcsolatos információhoz való hozzáférés. A mindennapi élet tereinek és városi területek elérhetősége olyan újszerű várostervezés által, amely támogatja az önállóságot és a társadalmi integrációt. Az egészségügy iránt elkötelezett és a növekvő szükségletek miatt nehéz helyzetbe kerülő területeken tevékenykedő emberi erőforrás fejlesztése. Szomszédsági szintű társadalmi kapcsolatok felépítése, amelyek mind az integráció, mind a segítségnyújtás során kölcsönösségen és szolidaritáson alapulnak. Olyan infokommunikációs megoldások alkalmazása, amelyek az önellátást segítik elő. Az ellátórendszerek fenntarthatósága és hatékonysága. 7

7 A Debrecen Megyei Jogú Város pilot projektje önkéntesek képzését tűzte ki célul az idősek és fogyatékkal élők hosszabb távon otthoni környezetben való lakhatásának biztosítása és szélesebb értelemben életminőségének növelése érdekében. Az önkéntesek képzése a Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszékén valósult meg. A kézikönyv az önkéntes képzés tananyagát foglalja magában, mely az idősek és fogyatékkal élők gondozásához szükséges legfontosabb elméleti és gyakorlati ismereteket mutatja be a laikus segítők számára. A kézikönyv első fejezete a gerontológia alapvető ismereteit összegzi, kitér a természetes és kóros öregedés folyamatára, az idős korban előforduló tipikus betegségekre, foglalkozik a gyógyszeres kezelés lehetőségeivel, a gyógytorna fontosságával, bemutatja az idősek számára elérhető szociális szolgáltatásokat. Az elméleti blokk egyik fontos témája a gyász feldolgozása is. A második fejezet hat modul mentén ismerteti a legfontosabb gyakorlati ismereteket a témában, mint: 1) Empátialabor; 2) Segítő kapcsolat alapjai; 3) Kommunikációs ismeretek; 4) Fizikai gondozás; 5) Szellemi és mentális állapot; 6) A segítő tevékenység keretei. Bízunk benne, hogy a kézikönyv hozzájárul a laikus segítők elméleti és gyakorlati ismereteinek bővítéséhez, annak érdekében, hogy munkavégzésük révén hozzájárulhassanak az idősek és fogyatékkal élő személyek hosszú távú otthoni környezetben történő lakhatásának biztosításához. Debrecen, szeptember Czibere Ibolya és Rácz Andrea szerkesztők 8

8 I. FEJEZET GERONTOLÓGIAI ALAPISMERETEK DR. FELSZEGHY MÁRTA Az ősz küszöbén megfordulok, és szétkiáltom a jó hírt: talán ez a legtermékenyebb évszak, a legszelídebb. Különös Nap ragyog felette. Végleges formájában világosítja meg arcotokat. Jobban lehet látni a ráncokat, ez igaz, de csak tőletek függ, hogy azok a félelem vagy a mosoly szülöttei. Mert a ráncok nem egyformák. (Gilbert Cesbron) (1) A gerontológia görög eredetű szó, az öregedés, az öregség élettanával és kórtanával foglalkozó tudományterület, mely több részre osztható fel: a kísérleti gerontológia alapkutatások szintjén vizsgálja az életfolyamatok időben előrehaladó változásait, leírja az öregedés folyamatára jellemző törvényszerűségeket. A klinikai gerontológia (geriátria) az öregség és a betegségek közötti kapcsolatot keresi, mely segítségével utat talál az öregkori betegségek gyógyításához, megfigyeli a gyógyszerek idős szervezetre gyakorolt hatását, leírja az öregkori betegségek sajátságos tünettanát, kidolgozza a gyakorlat számára az ápolás, gondozás és rehabilitáció módszereit. A harmadik nagy terület az idősek és az őket körülvevő társadalmi környezet közötti összefüggések meghatározását tűzi ki célul, melyek felhasználásával javaslatokat tesz az időseket ellátó rendszer felépítésére, működésére vonatkozóan ez a szociálgerontológia. Végül a gerohigiéne az a része ezen tudománynak, melynek elsődleges feladata a prevenció, az, hogy az öregedő szervezetet megóvja az ártalmas környezeti hatásoktól, felhívja a figyelmet az egészséges öregedés lehetőségére, hangsúlyozza, hogy az öregség és a betegségek nem járnak együtt törvényszerűen. Méltán nevezi dr. Iván László professzor a XXI. századot az őszülő társadalmak évszázadának. A globálisan jelentkező információrobbanás, a népességrobbanás és a hosszabbéletűség-robbanás számos kihívás elé állítja az emberiséget. Míg a fejlődő országokban a lakosság számának rohamos növekedése figyelhető meg, addig a fejlett országokat a népességfogyás jellemzi, ugyanakkor az idősek száma abszolút és relatív értelemben is mindenütt nő. (2) 9

9 A KSH adatai szerint Magyarországon aggasztó méreteket ölt a népességfogyás, és a korösszetétel is kedvezőtlenül alakul: Magyarország korfája (a népesség kor és nem szerinti összetételét szemléltető ábra) urna alakú, fogyó jellegű, alapja egyre szűkül a születésszám jelentős csökkenése következtében. Az idősebb korosztályhoz tartozók számának és arányának növekedése a népesség elöregedésének folyamatát tükrözi. Ki számít idősnek? A WHO (Egészségügyi Világszervezet) az emberi élet folyamatában három nagy szakaszt különít el: 1. A progresszív szakasz, melyet a fejlődés jellemez, két részre osztható: 014 éves korosztály: gyermekkor; 1524 éves korosztály: fiatalkor. 2. A produktív szakaszt az értékteremtés jellemzi, szintén két szakaszra osztják: 2539 éves korosztály: fiatal felnőttkor; 4059 éves korosztály: idős felnőttkor. 3. A regresszív szakasz a hanyatlás időszaka, három részre osztják: 6074 éves korosztály: idősödő ember; 7589 éves korosztály: idős ember; 90 éves kortól: aggkorú. Ez a felosztás különösen akkor elgondolkodtató, ha figyelembe vesszük, hogy a KSH által közölt adatok szerint Magyarországon a születéskor várható élettartam 2011-ben férfiaknál 70,93 év, nőknél 78,23 év volt. Mindazonáltal az idősek számának és arányának növekedése mind társadalmi, mind egyéni-családi szinten kihívások elé állít mindnyájunkat. Előbb-utóbb mindenki megöregszik, a családon belül vannak idős hozzátartozóink, környezetünkben találkozunk idős emberekkel. Tudunk-e segítségükre lenni? Akarjuk-e megérteni őket? Esetleg még tanulhatunk is tőlük? A tananyag első fejezete a felvetődő kérdésekre kíván a mindennapokban használható válaszokat, ötleteket adni. Az emberiséget mindig foglalkoztatta az örök élet titka, kutatták az öregedés okát, azzal a nem titkolt céllal, hogy megtalálják a 10

10 csodaszert, mely megment a rettegett haláltól. Ha erre nem is találtak rá, az öregedés magyarázatára számos teória született. Az endogén faktor elmélete szerint az öregedés oka a szervezetben található fehérjék előrehaladó és visszafordíthatatlan elváltozása. Az exogén faktor elmélet a külső környezeti tényezőket, változásokat, ezeknek az egyénre gyakorolt hatását teszi felelőssé. A genetikai faktor elmélet az öregedés okát a sejtmagban található genetikai örökítőanyag sajátosságaiban látja ezzel lenne magyarázható a fajokra speciálisan jellemző élettartam. Értelemszerűen egyik teória sem állja meg önmagában a helyét, nem találunk olyan tényezőt, mellyel egyértelműen magyarázható lenne az öregedés folyamata a magyarázat összetett, vélhetően mindhárom tényező közrejátszik a folyamatban. TERMÉSZETES ÖREGEDÉS Az öregedés kapcsán többször volt róla szó, hogy folyamatról beszélünk, melynek vannak általános jellemzői, de mindenki a maga sajátos, egyedi módján öregszik meg és egyedül fejezi be földi pályafutását. Az öregedés, a halál az élet természetes részét kellene képezzék, de számos példát látunk arra, hogy ezt nem egyszerű elfogadni. A gerontológia próbálja az embert egységes egészként kezelni: a bio-pszicho-szocio-spirituális modell segítségével válik értelmezhetővé az öregedés folyamata. Fontos megállapítanunk azt a tényt, hogy az öregedés nem egyirányú, csupán negatívumokkal definiálható folyamat, nem elváltozás, hanem különböző irányokba mutató változás, individuális módon zajló történés. A testi-lelki-kapcsolati-hitbéli változások együttesen, egymásra hatva zajlanak az öregedő ember életében, kihatással vannak egymásra. Igen fontos a szemléletmód, ahogyan az öregedéshez közelítünk: félünk, szeretnénk elkerülni, minél később elérni ezt az időszakot, vagy próbálunk értelmet találni, a lehetőségeinkhez mérten kiteljesedni életünk ezen szakaszában. 1) BIOLÓGIAI VÁLTOZÁSOK A TERMÉSZETES ÖREGEDÉS FOLYAMATÁBAN 11

11 Fogantatásunk pillanatától kezdődően öregszünk ez persze kicsit furcsán hangzik, de néhány sejttípustól eltekintve, melyek regenerációra képesek, szervezetünk építőelemei folyamatosan öregszenek. A sejtek, szövetek, szervek, szervrendszerek sajátos folyamaton mennek keresztül, ennek vannak általános és specifikus jellemzői. Általánosságban elmondható, hogy az öregedő szervezetet a súlyveszteség, a szervezet víztartalmának abszolút és relatív csökkenése, a kötőszövetes elemek felszaporodása jellemzi. A) Nézzük, milyen változások figyelhetők meg az egyes szervrendszereket vizsgálva: Csontrendszer: a csontok szerkezete megváltozik, csontritkulás jelenségével találkozunk, a csontok törékenyebbé válnak, a gyógyulási hajlam romlik. Specifikusnak mondható az időskorúak között a combnyaktörés, ez az egyik leggyakrabban előforduló törésforma, de fokozott veszélynek vannak kitéve a csigolyák és a végtagok is. A folyamat természetesen nem megfordítható, de a megelőzés lehetőségeit kihasználva a problémák előfordulási gyakorisága csökkenthető. Fontos, hogy felhívjuk a figyelmet a szűrőprogramok jelentőségére, különösen nőknél kell erre odafigyelni. Számos kalciumkészítmény áll rendelkezésre, melyeket megfelelő orvosi kontroll mellett alkalmazhatunk. Az egészséges, kiegyensúlyozott táplálkozás, a rendszeres mozgás sokat segíthet az általános jó kondíció megőrzésében. Izmok: a szervezetben található izomrostok száma az életkor előrehaladtával abszolút és relatív értelemben is csökken. A megkevesbedő izomrostok száma, a köztük felszaporodó kötőszövet megjelenése az izmok rugalmatlanságához vezetnek, és az izomerő is gyöngül. A megelőzésnek ez esetben is nagy jelentősége van, az aktív (életkornak megfelelő) életmód, mozgásos tevékenységek, nagyban hozzájárulhatnak a jó közérzethez, a szervezet jó általános állapotához. Betegségek esetén, mozgáskorlátozottság fennállásakor a gyógytorna mint speciális mozgásforma javasolt az izomtónus megtartása céljából. Keringési rendszer: a szíven az időskor első jelei 5560 éves kor körül jelentkeznek, a szív megkisebbedik, csökken a 12

12 kapacitása, ami a keringésre is hatással van. Az erek megnyúlnak, tágabbá, kanyargósabbá válnak, faluk megvastagodik, elvesztik rugalmasságukat. A romló szívműködés és a rugalmatlan erek miatt az életfontos szervek vérellátása romlik. A megelőzésben az egészséges életmód, a rendszeres mozgás, a kiegyensúlyozott táplálkozás egyaránt fontos szerepet játszanak. Légzőrendszer: a mellkas rugalmassága csökken, a légzési kitérések kisebbek lesznek, a tüdő is veszít rugalmasságából. A tüdők maximális oxigénfelvétele (vitálkapacitás) 70 éves korban a 20 éves kori vitálkapacitásnak a felére csökken, ugyanakkor megnő a reziduális (tüdőben maradó) levegő mennyisége. Vese: a csökkenő átáramló vérmennyiség miatt a vesékben a kiválasztás csökken, ennek következtében csökken az elsődleges vizelet mennyisége. Időseknél fokozottan kell figyeljünk a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelre. Ez gyakran ütközik ellenállásba, mert a szomjúságérzet nem jelentkezik. Tápcsatorna: a sorvadás jelei a tápcsatorna minden szakaszán jelentkeznek, csökken a kiválasztott emésztőnedvek mennyisége, a gyomor-bélperisztaltika lassul, a máj méregtelenítő funkciója romolhat, és a hasnyálmirigy működése is zavart szenvedhet, ennek következtében kialakulhat a II. típusú, felnőttkori cukorbetegség. Ez utóbbi megfelelő diétával, esetleg szájon át szedhető készítményekkel kezelhető, visszaállítva a megfelelő vércukorszintet. Idegrendszer: időskorban a labilitás jellemzi, a szervezet a külvilágban zajló, állandó változásokhoz nem, vagy csak nehezen tud alkalmazkodni. Fokozódik a stresszreakció, a szervezet az őt érő stresszhatásokra nem specifikus, vagy fokozott választ produkál. Hormonrendszer: átalakul a hormonális egyensúly, megváltozik a nemi szervek működése, ez nemenként más formában jelentkezik. Az idősödés folyamatára elsődleges a nemi szervek sorvadása, jellemző a kötőszövet felszaporodása. A nőknél specifikus a menopausa jelensége, ami a 13

13 hormonstátus átalakulását, a fogamzóképesség elvesztését jelenti, jellegzetes tünetegyüttes formájában. A férfiaknál is felborul a hormonális egyensúly, de ez egy hosszabb, elhúzódó folyamat, amely nem jár együtt a megtermékenyítő képesség elvesztésével. Mindezek a változások nem eredményezik a nemi vágy kialvását idős embereknél. B) Következzenek az érzékszervekben zajló változások, jelenségek. Látás: az öregedés folyamatában először észlelt jelenség a látás gyengülése (presbyopia), melynek oka a szemlencse rugalmasságának elvesztése. Ez azt jelenti, hogy a lencse képtelen a domborodásra, a közellátás romlik. Az, aki fiatal korában jól látott, azt tapasztalja, hogy a normális olvasási távolságban a betűk elmosódnak, olvasószemüvegre lesz szüksége. Hallás: az időskori halláscsökkenés (presbyacusis) nem mindenkinél, és nem egyformán jelentkezik. Mértéke függ az egyéni adottságoktól, az egyéni életkörülményektől, zajártalomtól, betegségektől, élvezeti cikkek fogyasztásától. A megfigyelések szerint a halláscsökkenés először a magas rezgésszámú hangok észlelése terén jelentkezik (csengő, telefon). A halláscsökkenés ma már nagyszerűen korrigálható hallókészülékkel (testközeli gyógyászati segédeszköz), bár gyakran tapasztalunk idegenkedést az idősek részéről a készülékkel szemben. Szaglás: az orrban található nyálkahártyára is jellemző a sorvadás, mértéke különböző lehet, sok tényező befolyásolja. Ennek következtében a szaglás tompul, bár ennek ténye sokszor nehezen különíthető el a gyulladások, egyéb betegségek, kémiai ártalmak által okozott szagláscsökkenéstől, a szaglás tompulása negatívan befolyásolja az ízérzékelést is. Ízérzés: a száj nyálkahártyájában található ízlelőbimbókat is érinti. Az ízek érzékelése veszít intenzitásából, az észlelési idő is megnyúlik. Először a sós és az édes íz érzékelése csökken, legtovább a keserű ízt érzékelik. (Az idős embernek megkeseredik az étel a szájában innen eredhet a mondás.) Az ízérzékelést negatívan befolyásolja a dohányzás és a túlzott élvezetiszer-fogyasztás. 14

14 C) Külső jegyekben is megnyilvánul az öregedés folyamata. A bőr ráncossá, petyhüdtté, szárazzá és foltokkal tarkítottá válik. Ezeknek a jelenségeknek az oka a hám, a bőr alatti zsírréteg elvékonyodása, a szaruképződés fokozódása, a rugalmas rostok pusztulása, a verejték- és a faggyúmirigyek kiválasztásának csökkenése és a festékanyag felszaporodása. A haj, a szőrzet, a szemöldök őszülése a bőr öregedésével kapcsolatos. Az őszülés nem időskor specifikus, kezdetének időpontja változó lehet. Bár zömében időseknél fordul elő, befolyásolhatják örökletes tényezők és betegségek is. Az ősz haj akkor jelenik meg, amikor a festékanyag nem jut el a bőr kötőszöveti részébe, ahol a hajszálak pótlódnak, így az új hajszál egyre kevesebb festéket tartalmaz, míg végül teljesen festékmentes lesz. A hajszálak hullása is meggyorsul, ennek oka a hajhagymák csökkent vérellátása okozhatják az öregedés mellett örökletes tényezők, hormonzavar, bőr- és más természetű betegségek is. A fogak számának csökkenése nem csak az öregkorra jellemző, specifikus jelenség, elvesztésüket kóros folyamatok eredményezik (ínysorvadás, ínygyulladás). A megfelelő szájhigiéne, igényesség sokat javíthat a fogak és a szájüreg állapotán. A testmagasság csökkenése is látványos jele az öregedésnek, melynek oka a csontrendszer sorvadása, a csigolyák közötti porckorongok víztartalmának csökkenése, az izmok, inak, ízületek öregkori elváltozása. 2) PSZICHÉS VÁLTOZÁSOK IDŐS KORBAN Az idős ember pszichés állapotáról, lelkiségéről nagyon különböző, egymásnak sokszor ellentmondó véleményekkel találkozunk. Az öregedés lelki vonatkozásait elsősorban az ember alapszemélyisége határozza meg, a jelenségek felerősödhetnek, de alapvetően nem változik meg a viselkedés. Esetenként megfigyelhető a fiatalkori személyiség elszürkülése, az alkalmazkodóképesség csökkenése vagy elvesztése. A testi betegségek torzíthatják az ember személyiségét, a rendelkezésére álló megküzdési stratégiák nagymértékben befolyásolják az idős emberek mindennapokban való működését, kapcsolatait. Az 15

15 érzékszervek működésének csökkenése következtében a külvilág észlelése hiányossá válhat, ami okozhat elégedetlenséget, agresszív megnyilvánulásokat. A pszichomotorikus képességek romlanak, a reakcióidő megnyúlik. A tanulási képességek is változnak. Míg fiatalon a tanulás viszonylag gyors, a megszerzett tudás nem mindig épül be mélyen a személyiségbe. Ezzel szemben idősebb korban a tanulási folyamat lassúbb, de a megértés mélyebb, nagyobb szerephez jut az úgynevezett tapasztalati tanulás. Persze a motiváció, az új megismerése utáni vágy alapvetően fontos abban, hogy az idős ember tanulni akarjon. Az emlékezetet a rövid távú memória zavara, ugyanakkor a hosszú távú memória alaposabb működése jellemzi. Sajátságosan befolyásolja az idős ember lelkiállapotát az a tény, hogy az előtte álló évek száma jóval kevesebb, mint amennyit maga mögött tudhat. Az egyre szűkülő perspektíva, a magára maradottság, a társtalanság érzése, az egzisztenciális labilitás, a kiszolgáltatottság, a tehetetlenség mind olyan érzések, melyek negatív irányba befolyásolják a kedélyállapotot. Mindezek az érzések el nem vehetők az öregedő embertől, de intenzitásuk nagymértékben csökkenthető, ha támogató környezettel, családdal, barátokkal tölthetik mindennapjaikat. 3) A SZOCIÁLIS HELYZET VÁLTOZÁSAI IDŐS KORBAN Az idősödő ember élete harmadik szakaszában nehéz helyzetben találja magát. A nyugdíjazással addigi élete lényegesen megváltozik, mind anyagilag, mind a napok ritmusának vonatkozásában. Új körülményeket kell teremteni abban a helyzetben, amikor a vitalitás már csökkent, az alkalmazkodó- és ellenállóképesség alábbhagy, a tartalékenergia minimális. A családszerkezet megváltozása, az utóbbi évekre jellemző magcsalád-struktúra kialakulása az idős emberek teljes magára hagyottságát eredményezi. A hagyományosan háromgenerációs családmodell fokozatosan eltűnt, a generációk kiválása miatt az egygenerációs családmodell vette át a helyét. Tényszerűen kimutatható, hogy a kapcsolatok fellazulását, sokszor megszakadását a fiatalabb generáció nem sínyli meg oly mértékben, mint az idősek. A jelenség eredményeként beszélhetünk relatív-, illetve abszolút magára maradottságról, ami anyagi és érzelmi szempontból egyaránt megterhelő az idős emberek számára. Abszolút értelemben magányos az az ember, aki egyszemélyes háztartásban él, relatív egyedülállónak nevezzük azt, 16

16 aki bár családban él, a nap legalább 10 órájában egyedül van, mert a családtagok elfoglaltsága nem teszi lehetővé, hogy idős hozzátartozójuk mellett legyenek. Az öregek társadalmi helyzetét az alábbi szempontok alapján vizsgálhatjuk: a) családi állapota és helyzete alapján: Állapota szerint lehet nőtlen / hajadon, házasságban élő / özvegy / elvált. Családi helyzete szerint élhet családban / van családja, de külön él / nincs családja, egyedül él / másokkal él egy lakásban, önállóan, függetlenül / van családja, de nem tudja ellátni, ezért intézményben él / nincs családja, intézményben él, önellátásra képtelen. b) anyagi helyzete alapján: Bírhat vagyonnal / lehet nyugdíja / családja vagy mások gondoskodnak róla / állami gondoskodásban részesül. c) biológiai állapotát tekintve: Ha mozgékonysága, ítélőképessége, tájékozottsága, együttműködése, egészségi állapota, önellátása kielégítő, önálló életvitelre alkalmas, csak szükség esetén szorul segítségre. Az előzőekben felsorolt kritériumok hiánya esetén önálló életvitelre nem alkalmas, külső segítségre szorul. A segítséget megkaphatja családjától, barátaitól, ezek hiányában az államtól ezt nevezzük szociális gondoskodásnak, melyről a későbbiekben még olvashatunk. (3) Egy Bali szigetéről származó legenda elgondolkodtathat bennünket, hogyan is vélekedik társadalmunk, hogyan gondolkodunk mi magunk az öregeknek mondott (bélyegzett) embertársainkról. Vajon feláldozzuk az öregeket, elűzzük őket az élők közösségéből? Mi is elveszítettük a hagyományokat, melyek segíthetnének életünk megértésében? Meg tudjuk-e különböztetni a dolgok színét a visszájától? Azt mesélik, hogy valaha egy távoli hegyi falu lakói feláldozták és megették az öregeiket. Eljött az a nap, amikor már egyetlen öregember sem maradt, kihaltak a hagyományok. Nagy házat akartak építeni a gyűlések számára, de amikor eljöttek megnézni az erre a célra kivágott fatörzseket, senki nem tudta az aljukat megkülönböztetni a tetejüktől. Ám ha a gerendákat fordítva teszik 17

17 fel, abból mindenféle baj származhat. Az egyik fiatalember azzal állt elő, ha megígérik, hogy soha többé nem eszik meg az öregeket, ő tud egy megoldást. Rá is bólintottak. Ekkor elhozta a nagyapját, akit addig rejtegetett, és az öregember megtanította a közösséget, hogy miként tudják megkülönböztetni a fatörzsek alját a tetejétől. (4) 4) SPIRITUALITÁS Mit is értünk spiritualitás alatt? Süle Ferenc Valláspatológia című könyvében így fogalmaz: Az ember spirituális szükséglete alatt olyan vágyakozást, igényt, keresést érthetünk, amely életünk végső kérdéseinek, problémáinak megértésére, megoldására irányul, így önmagunk legbelső voltának, lényegének, működésének, értelmének és a rajtunk kívüli világ működése lényegének, valamint az előzőek alapvető kapcsolatának megismerésére hajt bennünket. Az idősödés folyamata, súlyos betegség, visszafordíthatatlan történések, az egész személyiséget próbára tevő krízisek, a halál közeledése felerősíthetik az emberben azt a lelki igényt, hogy választ keressen az élet végső kérdéseire, a lét-nemlét határán a bizonytalanság oldására. Sokakban felszínre kerül az életük korábbi szakaszában megélt spirituális hiány, az elhagyott vallás iránti újbóli vágyakozás, előjönnek régi rítusok-szertartások emlékei. Gyakran tapasztaljuk meg, hogy térben-időben tájékozatlan idős emberekhez a vallásos énekeken, imákon keresztül juthatunk el, s hogy ezek a találkozások igazi élményt adhatnak a betegnek-hozzátartozónak egyaránt. (5) A speciális ellátási formák között említést teszünk majd a hospice ellátásról, ahol részletesebben esik szó a hit szerepéről is. 18

18 KÓROS ÖREGEDÉS IDŐSKORI BETEGSÉGEK Kizárólag idős korban megjelenő betegségek nem ismertek, hisz a betegségek mindegyike megtalálható minden életkorban. Ami mégis indokolja a megkülönböztetésüket, az az, hogy a megjelenési formájuk és a gyakoriságuk más, mint fiatalabb korban. A kórlefolyás és az észlelt tünetek a beteg egyéni állapotától, alkalmazkodási és ellenállóképességétől függenek, és nagymértékben befolyásolja a szervezet tartalékenergiájának csökkenése. Kezdet és lefolyás alapján a betegségeknek két csoportját különböztetjük meg: akut (heveny) megbetegedések ezeket a hirtelen kezdet és a gyors lefolyás jellemzi; idült (krónikus) megbetegedések lassú kezdettel, lassú lefolyással jellemezhetők, melyek következtében gyakori a tartós kóros állapot kialakulása. A WHO (Egészségügyi Világszervezet) meghatározása szerint az egészség a teljes fizikai, szellemi és szociális jól-lét állapota, nem csak mindenféle betegség és fogyatékosság hiánya. Az idősek életének minőségét elsősorban nem a betegségeik, hanem az egészségi állapotuk határozza meg. Egészségi állapot alapján az időseket az alábbi kategóriákba sorolhatjuk: Praktikusan egészséges az az idős, akinek biológiai életkora fiatalabb, mint a naptári kora. A változásokhoz jól tudnak alkalmazkodni testileg és lelkileg is, kimutatható betegségük, szervi zavaruk nincs. Jó általános állapotúnak mondható az az idős, akinek biológiai és naptári kora megfelel egymásnak, azonban a szervek működése labilis vagy zavart, és ez a folyamat előrehaladó. Jól kompenzált az az idős beteg, akinek diagnosztizálható szervi megbetegedése van, a megfelelő terápia következtében az őt érő változásokhoz alkalmazkodni tud. Biológiai és naptári életkora megfelel egymásnak. 19

19 Szubkompenzáltnak tartjuk azt az idős beteget, akinek szervezete a naptári életkoránál idősebbnek mondható, a megszokott életviteléhez alkalmazkodni tud, de a terhelést nem tolerálja a szervezete. Állapota rehabilitációra javulhat. Dekompenzált betegről beszélünk abban az esetben, amikor a beteg állandó orvosi kezelést igényel, és állapota már rehabilitációra sem javul. 20

20 IDŐS KORBAN ELŐFORDULÓ BETEGSÉGEKRŐL, A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL 1) FERTŐZŐ BETEGSÉGEK A baktériumok és vírusok az öregeket sokkal gyorsabban és súlyosabban betegítik meg, mint a fiatalokat, ennek oka az öregedés élettanával magyarázható: az immunrendszer csökkent ellenanyag-termelése, elégtelen másodlagos mechanizmusok, minimális alkalmazkodási képesség, minimális tartalékenergia. A felsoroltak miatt a tünetek alig jelentkeznek, a speciális tünetek gyakran hiányoznak. Gondozási teendők: a beteg rendszeres mozgatása, nyálkahártyák és a bőr védelme, felfekvés (decubitus) kialakulásának megelőzése, folyamatos folyadékpótlás, rendszeres táplálkozás biztosítása, széklet- és vizeletürítés figyelemmel kísérése, elkülönítés, fertőtlenítés. 2) SZÍVELÉGTELENSÉG Az idősödés folyamatában a 6. évtizedtől kezdődően a szív alkalmazkodóképessége csökken, elkezdődik az izmok sorvadása, a koszorúserek elmeszesedése, a szív teljesítőképessége romlik, s ha az igénybevétel meghaladja az alkalmazkodási képesség határát, megjelenik a szívelégtelenség. Kiváltó okok: specifikus szívbetegségek, magas vérnyomás, jelentős testsúlytöbblet, cukorbetegség, súlyos, akut megbetegedés, fokozott testi megerőltetés. 21

Népbetegségek. Dr. Borda Ferenc. 1. Cukorbetegség

Népbetegségek. Dr. Borda Ferenc. 1. Cukorbetegség Varga Gábor dr. www.gvmd.hu 1/19 Népbetegségek I. Anyagcsere betegségek Dr. Borda Ferenc 1. Cukorbetegség A cukorbetegség élethossziglan tartó, jelen tudásunk szerint nem gyógyítható betegség, amelyben

Részletesebben

Szokolai Katalin MENTÁLHIGIÉNÉ AZ IDŐS BETEGEK KÖRÉBEN

Szokolai Katalin MENTÁLHIGIÉNÉ AZ IDŐS BETEGEK KÖRÉBEN Szokolai Katalin MENTÁLHIGIÉNÉ AZ IDŐS BETEGEK KÖRÉBEN A kórházban ápolt időskorúak mentálhigiénés gondozása az élet értelméről való időskori vélekedések tükrében Szakdolgozat Szociális munkás szak Levelező

Részletesebben

A burnout jelenség megnyilvánulása globalizált világunkban

A burnout jelenség megnyilvánulása globalizált világunkban A burnout jelenség megnyilvánulása globalizált világunkban NAGY Edit, NAGY Ferenc Nyíregyházi Főiskola Társadalom-és Kultúratudományi Intézete nagyed@nyf.hu Tanulmányunkban arról szeretnénk képet kapni,

Részletesebben

A depresszióról mindenkinek

A depresszióról mindenkinek A depresszióról mindenkinek Tartalom... a depresszió nem a lélek megsemmisülése; férfiak és nôk számtalan sokan tanusíthatják egyetlen megváltó kegyelmét: hogy legyôzhetô. Azoknak, akik bejárták a depresszió

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Idősügyi és Idősellátási Koncepció 2013-2018

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Idősügyi és Idősellátási Koncepció 2013-2018 A világ népességének elöregedése az egyik legnagyobb kihívás, ugyanakkor óriási lehetőség is, ugyanis az idősek sok mindenben lehetnek mindannyiunk szolgálatára, segítségére. Gro Harlem Brundtland (WHO

Részletesebben

Memóriánk, tanulási- és emlékezokészségünk az életkor elorehaladtával változik, átalakul.

Memóriánk, tanulási- és emlékezokészségünk az életkor elorehaladtával változik, átalakul. Memóriabetegségekrol érdeklodoknek Vázlat Bevezetés Életkorral összefüggo változások Betegségek-állapotok Korfüggo memóriazavar Enyhe kognitív zavar Demencia Alzheimer kór Agyi érbetegséggel összefüggo

Részletesebben

11. fejezet. Pszichiátriai károsodások. Tringer László. Huszár Ilona Kuncz Elemér

11. fejezet. Pszichiátriai károsodások. Tringer László. Huszár Ilona Kuncz Elemér Részletes rész Pszichiátriai károsodások Tringer László Huszár Ilona Kuncz Elemér 11. fejezet 220 11. FEJEZET Pszichiátriai károsodások Amnesztikus szindróma (F04) Vezetô tüneteit a megjegyzô emlékezés

Részletesebben

Munkahelyi lelki egészségvédelem mentális egészség, stresszkezelés, változások elfogadásának segítése

Munkahelyi lelki egészségvédelem mentális egészség, stresszkezelés, változások elfogadásának segítése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0010 Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt Vállalati szolgáltatások alprojekt 5.3.1. Vállalkozási szolgáltatási igények és követelményjegyzék,

Részletesebben

KATASZTRÓFA ÉS KRÍZISKOMMUNIKÁCIÓ LÉLEKTANI ALAPJAI

KATASZTRÓFA ÉS KRÍZISKOMMUNIKÁCIÓ LÉLEKTANI ALAPJAI Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar KATASZTRÓFA ÉS KRÍZISKOMMUNIKÁCIÓ LÉLEKTANI ALAPJAI ELEKTRONIKUS JEGYZET A VÉDELMI IGAZGATÁS SZEREPLŐI SZÁMÁRA PROF. DR. BOLGÁR JUDIT

Részletesebben

Derűs időskor aktív időskort támogató közösségi programok

Derűs időskor aktív időskort támogató közösségi programok Derűs időskor aktív időskort támogató közösségi programok Országos Egészségfejlesztési Intézet, Budapest, 2007 A kiadvány, az Egészségügyi Minisztérium projekt támogatásával készült Tartalomjegyzék Bevezetés....................................................................

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta:

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta: REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta: 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA... 5 A MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT PROGRAM KONKRÉT BEMUTATÁSA, LÉTREJÖVŐ KAPACITÁSOK,

Részletesebben

Súlyos kérdések 2011/2. A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával. A Tudomány Kiadó betegtájékoztató lapja

Súlyos kérdések 2011/2. A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával. A Tudomány Kiadó betegtájékoztató lapja 2011/2 A Magyar Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával Betegség-e az elhízás? Súlyos kérdések A Tudomány Kiadó betegtájékoztató lapja A Tudomány Kiadó kiadványa a Magyar Társaság

Részletesebben

XI. CSALÁDBARÁT KONFERENCIA. Mit tehetünk? Pszichés zavarok a perinatális időszakban

XI. CSALÁDBARÁT KONFERENCIA. Mit tehetünk? Pszichés zavarok a perinatális időszakban XI. CSALÁDBARÁT KONFERENCIA Mit tehetünk? Pszichés zavarok a perinatális időszakban 2 0 0 9 X I. C s a l á d b a r á t k o n f e r e n c i a 2 0 0 9 Mens sana in corpore sano! A RENDEZVÉNY VÉDNÖKE Magyar

Részletesebben

Közérthetően az asztmáról

Közérthetően az asztmáról Pós Péter Közérthetően az asztmáról Lélegezzünk könnyebben! az Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége (ABOSZ) kiadványa Ez az anyag az eredetileg könnyebben használhatóan, kézikönyv méretben

Részletesebben

A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda egészségterve TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0883

A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda egészségterve TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0883 A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda egészségterve TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0883 1 Tartalom 1. Bevezetés... 4 1.1. Az egészség fogalma... 4 1.2. Az egészségi állapotot befolyásoló tényezők... 5 1.3. Az egészség

Részletesebben

RITKÁK RITKA ÉS VELESZÜLETETT RENDELLENESSÉGGEL ÉLŐK ÉS TÁMOGATÓ SZERVEZETEIK

RITKÁK RITKA ÉS VELESZÜLETETT RENDELLENESSÉGGEL ÉLŐK ÉS TÁMOGATÓ SZERVEZETEIK RITKÁK RITKA ÉS VELESZÜLETETT RENDELLENESSÉGGEL ÉLŐK ÉS TÁMOGATÓ SZERVEZETEIK RITKÁK RITKA ÉS VELESZÜLETETT RENDELLENESSÉGGEL ÉLŐK ÉS TÁMOGATÓ SZERVEZETEIK Magyar Williams Szindróma Társaság 2006 RITKÁK

Részletesebben

BAGLYASKŐ IDŐSEK OTTHONA

BAGLYASKŐ IDŐSEK OTTHONA A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Nógrád Megyei Kirendeltsége Igazgatója 47-4/204. ikt. számú rendelkezésének. számú Melléklete BAGLYASKŐ IDŐSEK OTTHONA IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJA 204 Szervezeti

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. BEVEZETŐ...7 1. Mire is jó a stresszkezelő program?...7 2. Mi az a stressz?...9

TARTALOMJEGYZÉK. BEVEZETŐ...7 1. Mire is jó a stresszkezelő program?...7 2. Mi az a stressz?...9 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...7 1. Mire is jó a stresszkezelő program?...7 2. Mi az a stressz?...9 1. A STRESSZ BIOLÓGIÁJA...11 1.1. A rugalmasan reagáló szervezet...11 1.2. A veszély...12 1.3. A karmester...13

Részletesebben

RITKÁK RITKA ÉS VELESZÜLETETT RENDELLENESSÉGGEL ÉLŐK ÉS TÁMOGATÓ SZERVEZETEIK. Szerkesztette dr. Pogány Gábor és dr.somogyi Csilla ISBN: 963 06 0239 3

RITKÁK RITKA ÉS VELESZÜLETETT RENDELLENESSÉGGEL ÉLŐK ÉS TÁMOGATÓ SZERVEZETEIK. Szerkesztette dr. Pogány Gábor és dr.somogyi Csilla ISBN: 963 06 0239 3 1 RITKÁK RITKA ÉS VELESZÜLETETT RENDELLENESSÉGGEL ÉLŐK ÉS TÁMOGATÓ SZERVEZETEIK Készült a kiadványban szereplő szervezetek közreműködésével, a Nemzeti Civil Alapprogram, a civil szervezetek tartós területi

Részletesebben

Tartsa látótérben! 2011/3. A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával

Tartsa látótérben! 2011/3. A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával 2011/3 A Magyar Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával A szélütésről Tartsa látótérben! A Tudomány Kiadó betegtájékoztató lapja Együtt erősebbek vagyunk 2010 2011 Páciensoktatási

Részletesebben

I I I. é v f o l y a m 3. s z á m 2 0 0 7 d e c e m b e r. Kedves Olvasók! Én és Te...

I I I. é v f o l y a m 3. s z á m 2 0 0 7 d e c e m b e r. Kedves Olvasók! Én és Te... Tartalom I I I. é v f o l y a m 3. s z á m 2 0 0 7 d e c e m b e r Kedves Olvasók! Én és Te... Ismerjük meg! A köszvényről Dr. Kiss Csaba 2 Gyógytorna Mészáros Lászlóné 5 Csont és Ízület Évtizede Dr. Bálint

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Doktori Iskola vezető: Prof. Dr. Bódis József

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Doktori Iskola vezető: Prof. Dr. Bódis József PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola vezető: Prof. Dr. Bódis József Programvezető: Prof. Dr. Bódis József Témavezető: Prof. Dr. Bódis József PR-5

Részletesebben

GONDOZÁS Idősgondozó MODULFÜZET

GONDOZÁS Idősgondozó MODULFÜZET TÜ ISTÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZT GONDOZÁS Idősgondozó MODULFÜZT Miskolc, 2011 GYÉNI TANULÁST TÁMOGATÓ TANANYAG Készítette adomszki Lászlóné Mgr. Kiss Andrea Projekt koordinátor Juga Aliz Szakmai koordinátor

Részletesebben

Szellemileg frissnek maradni

Szellemileg frissnek maradni Szellemileg frissnek maradni az agykutatás legújabb eredményei Krónikus egészségügyi kérdések The European Dana Alliance for the Brain 1 NRTA: az AARP Oktatói Közössége Az NRTA, amelyet Dr. Ethel Percy

Részletesebben

MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM

MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM Képzési és tanácsadási kézikönyv Szerzők: Barcsi Tamás Juhász Éva Karamánné Pakai Annamária Szabó József Szerkesztette: Szabó József Technikai szerkesztő: Jónáné Bajsz

Részletesebben

Tájékoztató betegek számára. Mit kell tudnunk az epilepsziáról?

Tájékoztató betegek számára. Mit kell tudnunk az epilepsziáról? Kepra_Press_155x155 8/27/10 12:33 PM Page 1 Tájékoztató betegek számára Mit kell tudnunk az epilepsziáról? Kepra_Press_155x155 8/27/10 12:33 PM Page 2 Összeállította: Békés Judit és Halász Péter - 2010

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kovácsné Mercs Mónika. Geriátriai ismeretek I. Fogalmak, jellemző betegségek. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Kovácsné Mercs Mónika. Geriátriai ismeretek I. Fogalmak, jellemző betegségek. A követelménymodul megnevezése: Kovácsné Mercs Mónika Geriátriai ismeretek I. Fogalmak, jellemző betegségek A követelménymodul megnevezése: A sajátos szükségletek felmérésének feladatai az idősellátásban A követelménymodul száma: 1865-06

Részletesebben

A DE OEC III. sz. Belgyógyászati Klinika Autoimmun Betegegyesületének kiadványa

A DE OEC III. sz. Belgyógyászati Klinika Autoimmun Betegegyesületének kiadványa Autoimmun A DE OEC III. sz. Belgyógyászati Klinika Autoimmun Betegegyesületének kiadványa 3. szám 2012/1 Szív és érrendszeri betegségek szisztémás autoimmun kórképekben Dermatomyositis és polymyositis

Részletesebben

DR. HALMOS TAMÁS CUKORBETEG A CSALÁDBAN

DR. HALMOS TAMÁS CUKORBETEG A CSALÁDBAN DR. HALMOS TAMÁS CUKORBETEG A CSALÁDBAN Készült a Nemzeti Népegészségügyi Program keretében, 2004 Kiadja az Országos Egészségfejlesztési Intézet Felelős kiadó: dr. Misz Irén Írisz Kontrollszerkesztő: Marton

Részletesebben

Free Scholler SZAKDOLGOZAT

Free Scholler SZAKDOLGOZAT ARS ENSIS Lovagi Kör és Kardvívó Iskola Egyesület Free Scholler SZAKDOLGOZAT A SPORTOLÁS SORÁN SZEREZHETŐ SÉRÜLÉSEK ÉS MÁS KÓROS HATÁSOK ISMERTETÉSE ÉS AZOK ELLÁTÁSA Készítette: Faragó Péter Free Scholler

Részletesebben