A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A"

Átírás

1 REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A Május Jézus mondja: Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet. Máté 28,19a

2 2014. május Református Élet KÖSZÖNTÉS BUDAPESTRŐL Hodosyné szül. Fogarassy Ida, néhai Hodosy Imre délvidéki református püspök, bácsfeketehegyi lelkipásztor özvegye 1999 októberétől a budapesti Schweitzer Albert Református Szeretetotthon lakója. Idén februárban töltötte be a 88. életévét. Isten tartja őt az Ő kegyelme által. Onnan a távolból küldi szeretetteljes köszöntését minden kedves délvidéki, különösképpen minden kedves bácsfeketehegyi ismerősének, akik emlékezetükben megtartották. Isten kezében van minden élőnek léte (Jób 12,10) Márciusban vajdasági körútja során Pacsérra is ellátogatott Répás Zsuzsanna, Magyarország Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériuma nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára. Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke és Korsós Tamás szabadkai főkonzul társaságában érkezett először a Művelődési Házba, utána pedig gyülekezetünkbe. Legelőször megnéztük templomunkat. Beszámoltunk a tavaly elvégzett templom tető- és torony-felújításról, s megtekintve a templomunkat belülről láthattuk, hogy bizony a templombelső is egy nagyobb méretű felújításra szorul. Megtekintettük a templomkertben 2 levő kopjafát is, aminek történetét, jelentését szintén ismertettük. A gyülekezeti teremben az asszonyok szorgosan készítették s vendégeink így láthatták hogyan is készül a csigatészta, melynek hagyományát mind a mai napig őrizzük, hiszen falunkban egy-egy nagy ünnepen nem maradhat ki a csigatészta az ünnepi levesből. Rózsa Imre gyülekezetünk fafaragómestere is elhozta néhány munkáját, mely ügyes kezemunkáját dicséri, s bizony gyülekezetünkben is sok szép elkészült munkája tükrözi szép alkotásait, amit szeretettel és odaadással készített minden alkalommal. Röviden vázoltuk a gyülekezetünkben folyó munkát és szolgálatokat. A jelen levő magas rangú vendégek is köszöntötték egy-egy üzenettel a jelen levőket. Látogatásukkal megtiszteltek bennünket. Csányi Erzsébet lelkipásztor

3 Református Élet május Áldozócsütörtök Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük elől. Ap. Csel. 1,9 Jézus Krisztus a halál feletti diadala után még 40 napon át megjelent tanítványainak és beszélt Isten országáról. Megparancsolta nekik, hogy ne távozzanak el Jeruzsálemből, hanem együtt várják a Szentlélek eljövetelét. Ezután felemeltetett szemük láttára - titokzatos dicsőségbe! A tanítványok feszülten és értetlenül néztek az ég felé. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme, két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, és ezt mondták: Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Jézus mennybemenetelének a csodáját vajon értjük-e? Értelmünkkel, tudásunkkal nem tudjuk megérteni. Jó belátni, hogy kicsinyek, tudatlanok vagyunk Isten csodálatos és hatalmas dolgaival szemben. Pál apostol imádkozik, hogy Isten maga jelentse ki magát: kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelkét, hogy megismerjétek őt. Aki Isten nélkül akarja megérteni az Ő hatalmas dolgait, az soha nem juthat közel az élő Istenhez. Csak Ő világosíthatja meg értelmünket, lelki szemeinket, hogy lássuk, milyen gazdag az Ő dicsősége. Ezért szükséges a mennyei fényre vágyódni. Könyörögjünk, hogy lássuk, higgyük és értsük Isten dolgait. Jézus most nincs itt testben, de maga helyett küldte a Szentlelkét, aki itt van velünk, és ha kérjük, akkor bennünk is ott lesz. A tanítványok a menny felé néztek. A menny ószövetségi kifejezés, Isten ott lakik a magasságban és szentségben, ahova mi innen a földről imádságban emelhetjük fel szívünket. A XXV. zsoltárunkban erről énekelünk: szívemet hozzád emelem. Isten a Fiában testet öltött, lejött a földre, és feltámadása után visszament a mennybe, nekünk ma Hozzá kell felemelni a szívünket. Kapcsolatot kell tartanunk, hogy majd egykor Vele lehessünk örökre. Fölfelé tekintés! Felment a mennybe és ült az Atya Isten jobbjára. Ez Jézus Krisztus Úr voltát jelenti. Az egyház és a világ feletti kormányzás átvételét jelenti. Krisztus nem vonult nyugalomba, amikor visszament a mennybe, hanem akkor állt a világ élére. Krisztus, aki itt a földön alacsonyságban, megvetettségben volt, most a mennyben Király lett, aki uralkodik. Az Atya az Ő kezével kormányozza a 3 világot, s végül minden térd meghajol Őelőtte. Krisztus a mennyben az Atya jobbján ül, a benne hívőknek azt ígérte: Veletek leszek minden napon. A hívőkkel van minden nap. Minden embert a bűn lefelé húzza, mint a feldobott követ a gravitáció. A földön keresi a kincseit, a boldogulását. Ebből a lefelé esésből Isten ki akar lendíteni bennünket az Ige hallgatása és megtartása által. Fel a szívekkel! - kiáltotta Kálvin, mert csak így lehet Krisztussal találkozni, egyesülni. Ma ahhoz, hogy Krisztus a hívőket támogassa, nem kell az égből leszállnia, mert Szentlelke által itt van és munkálkodik. A Szentlélek, Jézus kinyújtott karja, aki elér mindenkihez. Nagyon hálásak kell, hogy legyünk a Szentlélek hozzánk való eljöveteléért. A Szentlélek még összekötő kapocs, Krisztust és az embert kapcsolja össze. A Szentlélek által érkezik hozzánk az öröm, a békesség, a szó - amit döntő pillanatokban mondanunk kell, a másik ember számára szánt vigasztaló szó. Most nem Krisztus mondja ki, mint mikor testben itt volt, hanem mi mondjuk ki. Az igehirdető szája által hív a keskeny útra, és az igehirdető mondja ki: bűneid meg vannak bocsátva. Milyen csodálatos a Szentlélek! A kórházban egy idős lelkész vizsgálat-ra ment be. Pár napig bent is tartózkodott. Az ápolók kiszolgálták, amit kellett vizsgálatot, elvégeztek rajta. A vizsgálatok után hazaengedték a lelkészt. Amikor elköszönt a lelkész, azt mondta az ápolóknak: Isten áldjon meg benneteket! Pár hét múlva ismért jött egy rövid vizsgálatra a lelkész a kórházba. Túl is esett a vizsgálaton, az egyik ápolónő odament hozzá és azt mondta: Köszönöm, hogy a múltkor megáldott. Hogy érted ezt? - kérdezte a lelkész. Úgy, hogy a férjemmel nem esküdtünk meg a templomban - tudja a párt, meg a munkahely -, csak polgárilag vagyunk megesküdve. De a múltkor, amikor elköszönt, azt mondta, Isten áldjon meg benneteket. Ekkor úgy éreztem, hogy ez nekünk szólt, a mi házasságunkat áldotta meg. Ma a Szentlélek itt a földön helyettesíti Jézus Krisztust. Ahonnan várjuk Őt! Újra arrafelé nézünk, ahonnan várunk valakit. A Szentírás ígéretei mindig fölfelé, a menny felé mutatnak, ahová Krisztus ment. A hívők számára a visszajövő Jézus Krisztus ad reményt a sok gyötrelem, lenézés és szenvedés után.

4 2014. május Szemeimet a hegyekre emelem. Honnan várjuk a segítséget? Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és a Földet. Kálvin is a mennyre mutatva mondja: Emeljétek fel szíveteket! (Filippi 3,20) Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket, azzal az erővel, amellyel maga alá vethet mindeneket. Az Isten előtt való kedvesség növekedésében két nagy ellenségünk van: a bűn és a Sátán. Ezek lefelé húznak bennünket. A kételkedést, a csüggedést Református Élet adják az embernek. Nehéz így élni és a küldetésünket elvégezni. A menny felé nézzünk! Ne a földi porsátorra, a börtönre, a lélek börtönére, a sírba, a semmibe..., hanem nézzünk fölfelé! Ámen. Testvérek menjünk bátran, Hamar leszáll az éj, E földi pusztaságban Megállni nagy veszély. Hát merítsünk erőt. A menny felé sietni. Nem állva megpihenni. A boldog cél előtt. (392. Dicséret) Marton Ilona További pünkösdi csoda Pünkösd maga a csoda, de az embernek megadhatja az Úr, hogy saját maga is átéljen ezen a napon olyan eseményt, amely csodának mondható. Ilyen eseményt éltem át egy régebbi pünkösd ünnep első napján, amely tulajdonképen egy mélyen hívő ember imádságának a meghallgatásából fakadt nyarán alkalmam volt egy fizikai munkával teljes evangéliumi táborozáson részt venni a Church of Scotland (Skót Református Egyház) által kialakított - régi templomot, kolostort újjáépített missziói központban Iona szigetén. Iona 5x2 négyzetkilométer nagyságú, a Golf áramlat által melegített sziget a Belső Hebridákon. Felix Mendelshon (aki a másik zeneköltő óriást, J.S. Bachot újra felfedezte és akinek felesége hugenotta református volt) egyik legismertebb zenedarabjában, a Hebridák Nyitányában állít emléket ezeknek az egyedülálló szépségű szigeteknek. De hogy még közelebb kerüljünk elbeszélésem színhelyének, a szigetnek lényegéhez, történelmi nagyságához: Iona a skót és ír keresztyénség legfőbb szent helye: itt van eltemetve 48 skót és ír király vagy királynő és a szigetet világhírűvé tevő, az V. századbeli Columba, az ír misszió vezetője. Bár kevesen tudják és hiányolom az elhanyagolását: első királyunknak, Istvánnak a dédunokája is itt van eltemetve. Árpádházi Margit, skót királynő, aki Malcolm király (Shakespeare Lear király drámájában is említi apját Duncant) felesége volt, és jóval a reformáció előtt a skótok keresztyénségét megújította munkatársaival. A skótok ma is egyik legszeretettebb királynőjüknek tartják. (Nem azonos a másik Árpádházi Margittal, akiről a Margit szigetet nevezték el.) Leírom az Úr által adott csodálatos ünnepnapot. Előzménye, hogy az Edinburghi 4 Teológián egész nyárra felkészülve bepakoltam a holmimat és Oban kikötővároskába vonatoztunk néhány teológus társammal. Egy kisebb hotelban szálltunk meg, másnap korán indult a hajó. Kétszáz személy szállítására alkalmas hajóra szálltunk, amely a nagy Mull szigetét megkerülve Iona előtt is le szokott horgonyozni és kisebb motoros hajók vitték át a sekélyebb kikötőjű szigetecskére, Ionára a pünkösdi istentiszteletre jövő több mint száz érdeklődőt és bennünket, teológus kollegáimmal együtt. A hajóút két óra hosszan tartott. A nyitott fedélzetre ki sem lehetett menni, mert ömlött az eső. Beljebb álltunk a fedett folyosószerű részen. Valaki azt mondta: George Macleod ezúttal nem jól tervezett! Kint a pázsiton, nyílt színtéren akarja tartani az istentiszteletet és úrvacsorát. Hátha kivételt tesz és a templomban tartjuk mondta valaki az úti társaságból. Tudjátok milyen makacsul ragaszkodik elhatározásaihoz. Említették előtte az ünnepi istentisztelet tervezésekor, hogy eső is lehet, ha a szabad téren tartjuk. Akkor azt felelte: ő imádkozik azért, hogy szép idő legyen. George Macleod skót református moderátorpüspök volt fiatalabb korában, majd az Iona Közösség, ez egész világra kiterjedő református missziói közösség vezetője lett 1938-ban. A fiatal Erzsébet királynő trónra lépése után, az egyházak közötti testvéri viszonyok fejlesztéséért lordi címet kapott. Történetünk idején, 1965-ben hetven éves volt. Közeledtünk a szigethez és kimerülni látszott a téma. Mindenkin (aki már járt a szigeten és aki még nem járt) ünnepi hangulat kezdett eluralkodni. Először is, mert pünkösd ünnepe kezdődött e nap, másodszor a sziget szépsége, egyháztörténeti és történelmi hírneve kellemesen feszültté tette a megérkezés perceit. A

5 Református Élet hajó túl nagy volt - a sziget kisebb hajók kikötéséhez épült. Így két kisebb, tíz-tíz személyes motorcsónak többszöri utat tett meg kiszállításkor a hajó és a sziget között. Az utasok mind a pünkösdi istentiszteletre jöttek, mi pedig ezen felül a nyári evangelizációs- és építkezésnél segítők táborába. Gyalog igyekeztünk, esernyővel vagy esőkabátban ballagtunk, az V. században, Columba ír misszionárius és társi által épített, (majd a vikingek által lerombolt - Margit, magyar származású skót királynő által először újraépített és George Macleod által végleg restaurált) templommal egybeépült apátság, missziói központ felé. Ha valaki a számítógép műholdas keresőjén beírja, hogy Iona island (Iona sziget), majd elkezdi a szigetet nagyítani, megláthatja a kis mólótól derékszögbe elkanyarodó utat, amely a végén az Iona Abbey felírással mutatja a központ épületeit, amelynek az un. West Range (Nyugati szárny) építésében fizikailag én is részt vettem. Nevem belülről bele van vésve a kapu alatti falba. Az eső, amely a hajóút folyamán szakadt, most ahogy az apátsághoz közeledtünk, szitálássá változott. Fél órás gyalogolás után mi, akik egész hónapra jöttünk, az ebédlőbe leraktuk csomagjainkat, - a több mint száz, csak a délutáni hajóig itt maradó látogató pedig a kolostor árnyékában várakozott. Talán meggondolja magát George Macleod és a templomban tartják az ünnepi istentiszteletet - mondta ki valaki mindannyiunk óhaját. De azonnal megszületett a felelet valaki más ajkán: Amiben hisz és amit kimond, abból ritkán enged. Ilyen volt Columba, az alapító is, írják róla az V. századbeli kortársai. Mi azért továbbra is készítsük az esernyőket és esőkabátokat. Végre elérkezett az istentisztelet ideje, délelőtt tíz órakor. Kivonultunk az apátság előtti óriási tisztásra. A Brit TV kamermanja fölé egy óriási esernyőt tartottak, bár az eső az előbbi permetezésből enyhe csepergéssé változott. Ekkor jött ki George Macleod, a missziói közösség (Iona Community) lelkésze, vezetője egy kis létszámú énekkar élén. Bibliáját az odakészített asztalkára tette le. Csend volt, száz méterre a Golf áramlat által melegített tenger hullámainak halk csobogása hallatszott és madárdal. A fűben barátságosan elvegyült százszorszép virágkelyhek és a fű illata érződött. Mintha Kapernaumban lettünk volna az Úr Jézus hegyi beszédje alkalmával. Ahogy felhangzott George Macleod előfohásza: A mi segítségünk az Úrtól van, Aki május teremtette az eget és földet és benne mindeneket - mintha egy függönyt húzott volna félre egy óriási kéz: AZ ELVÉKONYULT FELHŐKBŐL ELŐBUKKANT A NAP! Az ünnepi, pünkösd vasárnapi teljes istentisztelet alatt ragyogott, mint azok a lángnyelvek a lelkipásztor által felolvasott Igében, a tanítványok feje felett, az Apostolok Cselekedeteiről írott könyv második fejezetének leírásából megjelent lelki szemeink előtt. A nap előbukkanásának pillanatában morajlás futott végig a gyülekezeten. Szomszéd szomszédra nézett, többen azt suttogták a mellettük állónak: George imádságát meghallgatta az Úr! Vagy: Nem hiába imádkozott! Többen csak ezt mondták: Ez csoda! Mivel nem azonnali, élő adásban hozta az istentisztelet felvételét a Brit TV, mert a tekercset a délutáni hajó, majd Oban kikötőjéből Londonba vonat vitte - így az egészet pünkösd másnapján az apátság nagy ebédlőjében levő TV készülékén láthattuk. Képernyőn ismét megjelent az előző nap átélt csoda: a moderátor-püspök első kimondott, Isten segítségét kérő szavai után megvilágosodik a táj. Sőt, fényözön váltja fel az elég homályos kép helyét pünkösdje volt ez, az évszázad egyik legjobban nyárba nyúló pünkösd napja: június 10-én. Az Igehirdetés, amely akkor elhangzott a Szent Lélek félelmet eloszlató, bűntől megtisztító tüzéről, fényéről szólt, amely lelkünket áthatja, ha azzal az alázatos várakozással vagyunk, mint az első tanítványok és az Úr nyomdokaiba eredünk, a minden népeket tanítvánnyá tevő óriási küldetésben. A Brit TV archívumában megvan még mindig az Iona szigetén, az apátság temploma előtti füves térségben tartott pünkösdi istentisztelet felvétele. A hirtelen fényárba boruló Iona sziget és gyülekezet a Biblia utolsó könyvének színhelyére emlékeztet azóta is. Éreztük, hogy ígéretét betartva ott volt akkor is közöttünk, a János apostolnak is megjelent Úr Jézus. Az, Akinek szemei olyanok, mint a tűzláng és Aki azt mondta: Én vagyok az Alfa és Omega. Dr. Csete Szemesi István 5

6 2014. május Bizonyságtétel a munkahelyen hogyan? II. rész 6 Református Élet A következő havi cikkben arról lesz szó, hogy meddig kell elviselni a megaláztatásokat a hitünkért a munkahelyünkön, mennyit lehet nyelni, hogyan nem megútálni az Istent gyalázó, minket és hitünket bántó hitetlent és hogyan fogadjunk el olyan dolgokat a munkahelyünkön, amelyek kikészítenek. A cikk első részének utolsó fejezete olvasható most első bekezdésként. A cikk januárban jelent meg, most pedig már május van, és ez a második rész nem februárban jelenik meg. Miért? Azt hiszem kötelességem felelni erre a kérdésre annál is inkább, hiszen a felelet megfelelő felvezetője a második rész témájának. Kötelességem, mert egy fajta ígéretet tettem a cikk folytatása felől. Hogy most megírom, az nem kényszer, de az lett volna, ha februárban írok. Hogy most írok, annak oka az, hogy magam is átélhettem a cikkem témáját az elmúlt hónapokban. Nehéz volt és még most is nehéz helytállni, és nem tudtam cikket írni. A gondviselés, hogy éppen ezt a témát kell feszegetni. Ha valamit feszegetünk, ott sokszor valami reccsen és roppan és nagyon sokszor a mi hátunkon. El is érkeztünk témánk első fontosabb kérdéséhez: meddig tűrjek és mennyit kell nyelni? Amikor Jézus tanítványait a megbocsátásról tanítja és arra utasítja őket, hogy nem hétszer, hanem hetvenszer hétszer kell megbocsátani, akkor a türelemről is tanít. Arra mutat rá Jézus Krisztus, hogy nem a megbocsátások és a tűrések számbeli mennyisége a fontos, hanem maga a megbocsátás, a türelem, az esélyadás a másiknak. Esélyt adni? Mire? Röviden: a megtérésre. Térjen az Úr útjaira és gondolatai legyenek végre az Úr gondolatai. Hiszen a kegyelem is erről szól mi is esélyt kaptunk arra, hogy Jézus Krisztust valljuk meg Megváltónknak. A világvége eljöveteléről beszélve sem mondjuk, hogy késik Isten, hanem valljuk: még tart kegyelme még esélyt ad az istentelenek megtérésére. Ha erről így tanít az Úr, akkor beszéljünk arról a tanításáról is mert itt van helye hogy az Isten türelmének is van határa. Ezt a határt azok lépik át, akik megkeményítik szívüket az örömhír előtt, akik káromolják a Szentlelket és akik életükben és a világ végezetekor is istentelenek maradnak. Határ. Hányszor találkoztál azzal, hogy a munkahelyeden valaki vagy valakik átlépik azt a határt, amikor már nem állhatod meg kellő reakció nélkül a megaláztatást? A határt a megaláztatás definiálja és az is fontos, hogy reakció is legyen, de még fontosabb, hogy kellő (helyes) legyen reagálásunk. A megaláztatás elviselhető és elviselendő ha a hitünkben aláznak meg ilyenkor a leghelyesebb reakció az igazhívő viszonyulás. A hitünk megalázása mindig a bizonyságtételünket célozza meg és nem Istent vagy Krisztus evangéliumát. Ha szelíden és békességgel reagálunk erre, az a mi csendes magvetésünk, evangelizálásunk. Nem hagyhatjuk viszont kellő reakció nélkül, ha gyalázza valaki az Istent és kineveti az evangéliumot, sőt ócsárolja azt, vagy hamisságokkal elferdíti. Ha nem vagy jártas a Bibliában, akkor is számonkérheted a gyalázótól, hogy ő mennyire ismeri azt, amiről beszél. Meginvitálhatod egy közös találkozóra a lelkészeddel. Mindenféleképpen kérd ki magadnak viselkedését azzal, hogy kinyílvánítod előtte és mások előtt, hogy te nem szégyelled Istent és te hozzá tartozol. Ha ismered a Bibliát, akkor taníthatod őt abból, amit éppen gyűlölettel kifogásol. Feltétlenül mond el neki, hogy szeretnéd, ha ő is Isten embere lenne egy napon és testvérként élnétek együtt. Nem reagálhatunk haragos indulatból, hevesen és a hitetlenek fejéhez dobálva a bibliai igeverseket. De létezik jogos szent indulat, buzgalom, mellyel megvallod hitedet, de ennek célja is csak Istenhez és az Ő igazságához való ragaszkodásod kifejezése lehet. Nem szent indulat az, ha a másik ember romlására törekszünk, még akkor is ha Istent gyalázza is az. Súlyos dolog, ha valaki átlépi az istengyalázás határát, ennélfogva nehéz nekünk elviselni az ilyen helyzeteket is. Főleg egy munkahelyen, ahol a körülmények folytán sok minden kihat egy ilyen provokáció lecsillapítására. Megeshet, hogy Istent gyalázó a főnököd vagy a vállalat tulajdonosa. Megtörténhet, hogy a szóban forgó istentelennek jó vagy kiváltságokat biztosító kapcsolatai vannak a főnökökkel, tulajdonosokkal (pl. besúgói szerep, zsarolási lehetőség, szeretői viszony). Ilyenkor természetes, hogy a keresztyén ember első gondolatai között szerepel a munkahelye elvesztésének lehetősége. Bőbeszédűség nélkül szögezzük le, hogy fontosabb nekünk a mennyei állampolgárság, mint bármely vagyon itt e földön. Ha Krisztus annyit szenvedett a mi üdvünkért, miért kezdeném mérni az én

7 Református Élet szenvedéseim e földön. Ne félj, Isten megerősít és gondot visel rólad. Tudom, hogy nehéz napjaid, éveid jöhetnek, de bízzál. Temetéskor mindig felolvassuk a feltámadási igét a Korinthusiakhoz írt első levélből, abból is azt a részt, hogy: ha pedig Krisztus fel nem támadott a holtak közül, hiábavaló a mi prédikálásunk és hiábavaló a ti hitetek is, még bűneitekben vagytok. De tudjuk, hogy Isten győzött és nem hiábavaló a hitünk sem. Ha van hited a munkahelyen, akkor a győztes Isten gondot visel rólad. Ha egy munkahelyen a bizonyságtétellel konfrontálódsz valakivel és ezért elveszíted a munkahelyed, akkor tudd: megkeményítette az a szívét és nincs, aki kiálljon érted azon a munkahelyen munkatársaid közül befejezettnek tekintheted ott a szolgálatod állj tovább és verd le saruidról a port, ahogy Jézus is utasította tanítványait hasonló esetekben. Ha viszont a konfrontáció folytán megmarad a munkahelyed, tudd: Istennek terve van veled ott. Ne kezdj erőszakos evangelizálásba, mert nem ezt kívánja tőled az Úr, hanem csendben, ravaszul és türelmesen vesd a szeretet és a békesség magját. Lehet, hogy az május egyik nap vígasztalnod kell valakit, a másik nap pedig tanítani szolgálati helyed ez, nem csak munkahelyed. Megállapítható: az istengyalázással Istenig nem lehet felhatni, mert a gyalázó csak magát jellemzi az Úr dicsőségét meg nem ronthatja. Istennek védelemre sincs szüksége és nekünk sincs szükségünk arra, hogy magamutogató keresztesek legyünk. Az Isten ellen perlekedők számára valójában Isten Szentlelke készíti a receptet és minket felhasználhat, mint eszközt erre legyünk készek. Az az elmaradhatatlan bizonyságtétel, amiről fentebb írtam az istengyalázás esetén, nem feltétlenül rögtön és ugyanazon a helyszínen következhet be. Hisz lehet, hogy nem is lesz rá lehetőséged. Lehet, hogy magánbeszélgetést kell folytatnod, lehet, hogy cselekedeteid indítják meg. Ne feledd: nem ismerheted teljesen habár magánélete vagy múltja nem kifogás az istengyalázásra igyekezz segíteni rajta, megérteni és tanítani őt, és (nem vagy!) imádkozz érte. Egy cél vezessen: tudjon az Istennel való megbékélés lehetőségéről. Kiss Nándor Meglátogattak bennünket a GAW vezetői A Gustav-Adolf-Werk (GAW) németországi segélyszervezet évtizedek óta támogatja Református Egyházközségeinket. Az elmúlt hónapban látogatást tett néhány gyülekezetben Dr. Wilhelm Hüffmeier a GAW elnöke és Enno Haaks a GAW főtitikára Ódor Balázs lelkipásztorral, aki a református külügyi iroda vezetője Magyarországon. A vezetőjük itt Szerbiában Dr. Dautermann Margit szabadkai gondnoknő volt. Találkoztak Halász Béla püspök úrral és elbeszélgettek vele Országos Egyházunk helyzetéről. Meglátogatták a szabadkai, a bácskossuthfalvi, a pacséri, a verbászi és a maradéki egyházközségeket, valamint Feketicsen a Központi Otthont. Pacséron megtekintették a templomot, aminek a tető- és torony felújítása a tavalyi esztendőben történt és tőlük is kaptunk erre támogatást. Megköszöntük értékes segítségüket. Tudjuk, hogy a beadott kérelmekre, pályázatokra könyvet adnak ki, ezt küldik ki egész Németországban a gyülekezetekbe és ők ennek alapján gyűjtéseket szerveznek. A perselypénzeket egy-egy kiválasztott célra adakozzák. Köszönjük áldozatkészségüket, amit értünk is tesznek Isten áldja meg életüket és szolgálatukat! Csányi Erzsébet lelkipásztor RÁDIÓS ISTENTISZTELET Értesítjük testvéreinket, hogy református istentiszteletünket május 25-én közvetíti az Újvidéki Rádió. Vallási műsorunk ultrarövid hullámon, vasárnap reggel órakor a 90,5/92,5 MHz-en hallható. 7

8 2014. május Május 1. Csütörtök Megtanítalak benneteket Isten hatalmára. Nem titkolom el, mi a Mindenható terve. Jób 27, 11. Ma a munka világnapja, ünnepe van. Furcsa, hogy éppen ezt a napot munkaszünettel ünnepeljük. A mai napi Ige, a szenvedő Jób szavait hozza közel hozzánk. Egy szenvedő, aki rettenetes testi és lelki gyötrelmei között is szilárdan áll elhatározása mellett: amíg csak lélegzem, és Isten lehelete van bennem, nem szól ajkam álnokságot, nem mond nyelvem hamisságot. (Jób. 27,3-4.) Felsorolja ebben az igerészben, hogy milyen örökséget várhat Istentől az, aki életét a bűn szolgálatába helyezi. Jób sorsa, mondhatni, kibírhatatlan. Ezért barátai valamilyen titkolt bűnt sejtenek a háttérben. Jób azonban állhatatos marad. Mindene elveszett, mindenkijét elveszítette, de tudja, hogy amíg hitét és bizalmát el nem veszíti, addig Isten gazdagsága az övé lehet, és soha nem lesz egyedül. Vajon megpróbáltatásainkban, kibírhatatlannak érzett élethelyzeteinkben nekünk van-e ilyen biztos fogódzónk? Ima: Istenem, ha te velem vagy, ki lehet ellenem? Ha te velem vagy, hogyan lehetnék egyedül? Velem vándorol utamon Jézus! Ámen. É: 10. Bo: Jel. 13, Május 2. Péntek Véget vet az ember a sötétségnek, sorra végigkutatja a sűrű homályban és sötétségben levő köveket. Jób. 28,3. Igazán csodálatra méltó az emberi lény. Képes fejlődni, felfedezni, alkotni. Képes tanulni, elemezni, kérdéseket feltenni és azokat megválaszolni. Az ember a mélyre ás, és a magasba száll, és hódít, éppen úgy, ahogy Isten akarta: töltsétek be és hódítsátok meg a földet. (1Móz. 1,28.) Van, aki már-már istennek kezdi képzelni magát, és van, aki megdöbbenten csodálkozik rá Isten hatalmára, aki bölcs akaratából ezt mind megalkotta, eltervezte és gondviseli. Testvérem, vajon képes vagy úgy felfogni ezt az életet, ezt a mai napot is, és mindazt, ami van, hogy minden Isten határtalan gazdagságát és erejét hirdeti? Olyan nagy boldogság megérteni, hogy ami van, nem véletlenül lett és nem véletlenül van, hanem azért, mert Isten nekünk adta. Ne teljen el egy nap sem anélkül, hogy erre gondolnál, és hogy ezért hálát adnál. Jób még nagy nyomorúságában is hálát tudott adni. Ima: Istenem nem értem, fel sem tudom fogni kegyelmed gazdagságát. Értelmemmel nem tudlak megközelíteni. Ezért segíts, hogy hitemmel fogadjalak el Téged és mindent, amit nekem adsz. Áldom jóságodat minden nap. Ámen. É: 19. Bo: Jel. 14, Május 3. Szombat De a bölcsesség hol található? Hol van az értelem lelőhelye? Jób. 28,12. Minden felfedezhető az ember számára. De van itt egy kérdés: Hol van a bölcsesség? Hol található? Lényegében kérdezhetünk így is: Ki a bölcs, értelmes ember? Amíg kicsik vagyunk első sorban a szülőket látjuk bölcseknek. Csodáljuk bölcsességüket és követjük. (Ezt minden szülőnek tudatosítania - Házi Áhítat május Írta: Gyenge Károly lelkipásztor Rövidítések: É ének, Bo bibliaolvasás 8 Református Élet Az énekek válogatása az egykori Jugoszláviai Ref. Egyház által 1939-ben kiadott énekeskönyvből valók kell önmagában). Később a tanító, tanár, professzor jön a sorban. Néha az időseket tartjuk bölcseknek, mert élettapasztalatuk teszi őket bölcsekké. Bárhogy legyen is, azokat, akiket bölcseknek tartunk, követjük is. Viszont igyekeznünk kell különbséget tenni a tudás és a bölcsesség között. A tudás megszerezhető az iskolákban, egyetemeken, szert tehetünk rá a könyvtárak polcait nyomó könyvekben. A bölcsesség azonban nem tudást jelent, hanem a módot, ahogyan a tudást használjuk. Jób választ is ad kérdésére: Íme az Úr félelme a bölcsesség, és a rossz kerülése az értelem. (Jób. 28,28.) Ima: Hatalma Uram, taníts engem arra, hogy mindazzal, aki és ami vagyok, előtted alázattal meghajoljak. Ámen. É: 22. Bo: Jel. 14, Május 4. Vasárnap Amikor mécsese világított fejem fölött, sötétben is az ő világosságánál járhattam; Jób. 29,3. Jób, az ő szenvedésében, felidézi a régmúlt időket. Kívánkozik abba az állapotba, amikor Istent maga mellett érezhette és megtapasztalhatta jelenléte áldásait. Nem érti, hogy ez miért változott meg, de semmiképpen sem hibáztatja Istent miatta. Csak szeretné, ha visszajönne az elmúlt idő áldásos állapota. Aki egyszer megtapasztalja Isten határtalan kegyelmét és szeretetét, többé nem érzi jól magát nélküle. De vajon tényleg elhagyja Isten az embert? Miután átölelte, magához szorította szeretett gyermekét, valóban megtörténhet, hogy eltolja magától? Jóbnak meg kell tapasztalnia (később), hogy ez nem igaz. Isten megengedi, hogy életünk megpróbáltatások szorítójába kerüljön, de ez semmiképpen sem azt jelenti, hogy eltol magától, vagy lemond rólunk. Sőt inkább ha szívünk nyitott észre kell vennünk, hogy ilyenkor szeretetét és megtartó kegyelmét még erőteljesebben árasztja reánk. Így erősít és ment meg. Ima: Áldalak örökkévaló Királyom, hogy még az élet siralomvölgyeiben sem hagysz magamra. Köszönöm, hogy Benned mindig bízhatom. Ámen. É: 23. Bo: Jel. 15, 1-4. Május 5. Hétfő És most ezek gúnyolódnak rajtam, ezek fecsegnek rólam. Utálkozva távolodnak el tőlem, és nem átallnak arcomba köpni. Jób. 30,9-10. Jób panaszra nyitja száját. Nem Isten ellen panaszkodik, nem vádolja semmivel a mindenhatót. Viszont fájdalmas keserűséggel kell megállapítania, hogy az emberi természet velejéig romlott. Meg kell tapasztalnia, hogy az emberek egymás kárának örülnek. Nem vigasztaló szavakat hall sok embertől, hanem arcul köpést kap. Legjobb öröm a káröröm mondja a közmondás, és már ez a közmondás is szégyenteljes. Keressünk emlékeink között egy olyant, amikor mi magunk is megtapasztaltuk az emberek marcangoló kárörvendezését. Olyan ez, mint amikor a sebet nem tisztítják ki, nem gyógyítják, hanem tovább hasítják és fertőzik. Fájdalmas igazság, hogy ember embernek a farkasa. Ez igaz, de nem kötelező. Tudnánk szakítani ezzel a természettel. Pál apostol azt mondja, hogy az ó embert meg kell ölni magunkban, hogy élhessen az új ember, a megváltott em-

9 Református Élet bert. Soha ne feledjük el, hogy ami nekünk fájdalmat okoz, az másoknak is fáj. Emlékezzünk Jézus szavaira: Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük (Mt. 7,12.) Ima: Uram és Megváltóm, bocsásd meg nekem, hogy tudok örvendezni a rossznak. Szeretnék inkább vigasztalni és együtt érző lenni. Segíts Uram. Ámen. É: 24. Bo: Jel. 15, 5-8. Május 6. Kedd Nem sírtam-e, ha valakinek nehéz napja volt? Nem volt-e lelkem szomorú a szegény miatt? Jób. 30,25. Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. (Gal. 6,2.) Mint látjuk a Krisztus által hirdetett keresztyéni lelkületnek ószövetségi gyökerei vannak, és sokszor találunk példát rá Isten ószövetségi választott népénél. Jób visszaemlékszik a nyomorúsága előtti életére. Nem dicsekszik, csak kérdezve állapítja meg, hogy élete gyümölcsöző volt. Nem csak anyagilag, hanem lelkileg is olyan gyümölcsöt tudott teremni, amely közössége hasznára és Isten dicsőségére lehetett. A mai világban, amikor majdnem mindenki a saját hasznát nézi, amikor a másért, a közösségért való imádság is kiveszőfélben van, érdemes lenne Jób példáját követni. Szomorkodni a szomorkodókkal, örülni az örülőkkel. Azaz nem hidegen maradni társaink keserűsége, illetve boldogsága láttán. Nem jó az embernek egyedül lenni, mondja Isten, és ez nem csak a házasságra, a házastársi kapcsolatra vonatkozik. Jó, ha van valaki mellettünk akár örömünk, akár bánatunk van. Természetesen ez nem lehet egyirányú. Jób szenvedését fokozza, hogy azok, akikkel ő együtt örült, vagy szenvedett, most rá sem néznek. Legyünk testvérei egymásnak, az egy igaz Isten ölelésében. Ima: Kegyelmes Atyám, köszönöm, hogy társakat adtál. Add, hogy ezt az ajándékodat megbecsüljem. Ámen. É: 25. Bo: Jel 16. Május 7. Szerda Jól láthatja utaimat Isten, és számon tarthatja minden lépésemet. Jób. 31,4. Isten elől semmit nem rejthetünk el. Nem csak cselekedeteinket látja, nem csak szavainkat hallja, hanem ő a szívek vizsgálója. Nincs olyan rejtett zuga, titka életünknek, ami előtte ne lenne egészen, teljesen nyilvánvaló. Ezért boldog ember az, aki Jóbhoz hasonlóan úgy tud odaállni Isten átvilágító szeme elé, hogy nem retteg attól, amit Isten benne látni fog. Vajon nem volna jobb úgy élni, tenni, beszélni, gondolni, hogy az Isten előtt kedves legyen? Vajon nem volna jobb előbb gondolkodni, aztán pedig helyesen cselekedni, és úgy cselekedni, hogy később ne kelljen bánkódni miatta? Jobb lenne bizony. Viszont alázatos szívvel, Isten előtt leborulva meg kell vallanunk, hogy életünk közel sem ilyen. Sírva és jajgatva hajtsuk meg magunkat az örökkévaló Isten előtt és kérjük bűneink bocsánatát, és adjunk hálát naponta, hogy Krisztusban ez valóra válhat. Ő kifizette adósságunkat. Kész vagy elvenni Istentől a bűnbocsánat és az üdvösség ajándékát? Ima: Hatalmas Istenem, szánom és bánom, hogy naponként megbántalak téged és embertársaimat. Bocsásd meg bűnömet, Krisztus áldozatáért. Ámen. É: 30. Bo: Jel Május 8. Csütörtök Nem örültem gyűlölőm vesztének, nem ujjongtam, ha baj érte, nem szoktam számmal vétkezni, átkot kérve valakire. Jób. 31, Ez a szenvedő ember, még nagy nyomorúságában is saját életét veszi számba. Nem dicsekszik, hanem vizsgálódik. Őszintén, nyitottan állít példát előttünk is. Valóban ilyen egye május nes ember volt Jób? E könyv elején olvasottak szerint, igen. Még Isten is ezt mondja róla. A kérdés azonban inkább az legyen, hogyan követhetnénk a példáját? Ha figyelmesen olvassuk, rájövünk, hogy Jóbnak ez nem véletlenül sikerült. Életét így tervezte meg, így akarta megtervezni és élni. Élete programja: Isten előtt tiszta, engedelmes, becsületes lenni - minden áron. Sem keze, sem ajka, sem szíve nem vétkezik. Mert mindennél fontosabbnak tartja, hogy Isten mércéje szerint feddhetetlen legyen. Ebből az életfelfogásból következik az, hogy társaival, legyen az szegény vagy gazdag, fiatal, vagy öreg, mindenben tisztességesen viseltetik. Gondolat, szó és tett Isten szolgálatában. Ez pedig jó gyümölcsöt terem. Ima: Istenem, oly sok a kísértés, de segíts, hogy mindennapjaimat a te tetszésed szerint éljem. Ámen. É: 33. Bo: Jel 18. Május 9. Péntek De amikor látta Elíhú, hogy nincs több válasza a három férfinak, akkor haragra gerjedt. Jób. 32,5. Elíhú, végighallgatja Jób beszédét és látja, hogy senki sem tudja megcáfolni szavait. Erre azt gondolja: majd én. Majd én megmondom Jóbnak. Ha más nem szól, én elsorolom neki az igazságot. Az ifjú Elíhú felindulása igaznak látszik, az igazságot keresi, és azt akarja kimondani. Meg akarja leckéztetni Jóbot és a többieket. Abból indul ki, hogy Isten nem büntetné Jóbot, ha az nem szolgált volna rá. A szándék, hogy az igazságot asztalra terítse, hogy öntsünk tiszta vizet a pohárba, jónak mondható. Egy gond van: többször is azt írja róla a Szentírás, hogy haragra gerjedt. Tudjuk, a harag nem jó tanácsadó. Haraggal nem lehet igazságot kimondani, a harag elveszi az igazság szépségét, erejét. A harag arra buzdít, hogy azt az igazságot mondjuk ki, amelyet mi tartunk igazságnak. Vajon ez az igazság? Testvérem, hogyha segíteni akarsz valakin, hogyha igazán akarod mondani az igazat, akkor ne haraggal, hanem szeretettel tedd. Legyen ebben is Jézus a példaképünk, aki előbb szeretett minket és csak utána mondta el az igazságot. Ima: Kegyelmes Atyám, hálát adok, hogy nem vagy olyan, mint én. Én haraggal beszélek, te pedig szeretettel szólítasz meg. Áldott légy jóságodért. Ámen. É: 34. Bo: Jel. 19, Május 10. Szombat Hiszen szól az Isten így is meg amúgy is, de nem törődnek vele. Jób. 33,14. Elíhú, már kissé lecsendesedve beszél tovább a szenvedő Jóbhoz. Igazat beszél a szája. Isten nagyobb a halandóknál, és Isten mércéje is más. Néha az ember igaznak érzi magát, néha úgy érzi, hogy teljesíti Isten akaratát, hogy Isten törvénye és tetszése szerint él. Bár csak így lenne. Elíhú feltételezi, hogy Jób büntetése az igazságos Isten csapása, talán olyan bűnért, amit Jób titkol, vagy nem is tud. Mindenképpen a beszélő véleménye, hogy Isten nem büntet ok nélkül. Ezzel ugye egyet tudunk érteni. Amit azonban meg kellene gondolni, az Jézus szava a szálka és a gerenda hasonlatában. Elíhú ítéletet mond, pedig az ítélet az Istené. Isten igazságossága gondolja Elíhú nem engedné meg, hogy valaki ok nélkül szenvedjen. Viszont Isten szeretete megengedi, hogy valaki céllal szenvedjen. Jóbnak át kell vizsgálnia minden tettét és gondolatát. Életét mérlegre kell tennie. El kell ismernie, hogy Isten mindenek fölött való, és nem tartozik nekünk magyarázattal. Ugyanakkor meg kell tanulnia bízni Isten szeretetében. Ez a szenvedése egyik célja. Ima: Istenem, amikor sújtasz, testem-lelkem fáj. De bízom szeretetedben és kegyelmedben. Hiszem, hogy nálad van a szabadulásom. Ámen. É: 35. Bo: Jel 19,

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A www.szrke.com AUGUSZTUS 2012 Nincs olyan szent, mint az Úr, rajtad kívül senki sincsen, nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk. 1Sám. 2,2 2012.

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét.

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. 2013. május 1. szerda Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Van teher, ami nem lehet levenni más válláról. Mindig nagy hálával gondolok gyermekkoromra,

Részletesebben

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved.

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. 2010. jún.1. kedd Tünde Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. Néha könnyen mondjuk másoknak, hogy ne félj, maradj nyugton, minden jó lesz. Sokszor alaptalanul, előzetes

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./4. szám Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Péld 17,17 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is

Részletesebben

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted? A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./2. szám Nehéz kérdés Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Részletesebben

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe!

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe, Urad jő hamar, szárnyaljon szívedből boldog háladal! De nagy örömödben el ne bízd magad, bűnbánó szívedből fakadjon szavad! Idegen vagy itt lenn, zarándok csupán,

Részletesebben

VESD AZ ÚRRA TERHEDET

VESD AZ ÚRRA TERHEDET A Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközség lapja III. évfolyam 4. szám Szenved e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van e valakinek? Énekeljen dicséretet! Beteg e valaki közöttetek? Hívassa magához

Részletesebben

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL Szeverényi János NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL IGEHIRDETÉSEK ÉLŐ VÍZ füzetek 6. Kiadja az Evangélikus Missziói Központ Magyar Evangélikus Rádiómisszió és a Magyarországi Evangélikus Egyház missziói bizottsága Budapest,

Részletesebben

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik.

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Része lesz a Libánon pompájában, a Karmel és Sárón díszében. Meglátják

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok én megkönnyítelek

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22)

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) A Debrecen-Csapókerti Református Egyházközség lapja XX. évfolyam 2. szám 2015. április 5....azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) Darmstadt Imakert 2 Magvetés Élet örök

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2014./2. szám.én Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem... és én életemet adom a juhokért. Jn 10,14-15b 2 2014 / 2 Március

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog!

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog! Szeretet 2014. FEBRUÁR 2. sz. A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog! A szövetség elnökének igehirdetése január 11-én, a Hargita

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt.

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./2. szám Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Lk 24,5-6 2 2010 / 2 Keresztény családba születtem. Nagyon szerettem a szüleimet,

Részletesebben

Jézus mondja: "Nem mondtam-e neked, hogy ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét?" János 11,40

Jézus mondja: Nem mondtam-e neked, hogy ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét? János 11,40 2015. Március...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor. 1,10 Ö S S Z H A N G A Rákoscsabai Református Egyházközség

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám Lekonfirmáltunk! Vártuk az ősembert...! Az egyháztag fogadalma 101 éves lettem

Részletesebben

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10) 25 sz június.qxd 6/14/04 9:30 PM Page 1 Újfolyam A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. június 25., jubileumi szám Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Részletesebben

IMAISKOLA SZEMINÁRIUM

IMAISKOLA SZEMINÁRIUM IMAISKOLA SZEMINÁRIUM Az élő és igaz Isten szakadatlanul hív mindenkit a vele való találkozásra az imában - akár elfelejti az ember Teremtőjét, akár elrejtőzik előle. Az imában a hűséges Isten szeretetének

Részletesebben

...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor.

...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor. 2013. Szeptember...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor. 1,10 ÖSSZHANG A Rákoscsabai Református Egyházközség

Részletesebben

Ti vagytok a föld sója

Ti vagytok a föld sója Újfolyam 37. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2007. szeptember Ti vagytok a föld sója (Máté 5,13) Martinecz Márta kerámiája Evangelizációs hét október 8-tól 12-ig MAGVETÉS ÚJ KEZDÉS

Részletesebben

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát.

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. www.communio.hu/luxchristi 2009. Húsvét X. évf. 1. szám (36) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. [Mt 26,18] Megváltó Krisztusunk!

Részletesebben

Ficsor Károly. Elrejtett kincs I. 1. Imádkozás 2. Isten szól hozzánk

Ficsor Károly. Elrejtett kincs I. 1. Imádkozás 2. Isten szól hozzánk Ficsor Károly Elrejtett kincs I. 1. Imádkozás 2. Isten szól hozzánk Orgovány 2003 1 ISBN 963 03 9606 8 Borító és tördelés: Ficsor Donát Kiadja az Örömhír Alapítvány Belső használatra! NEM ÁRUSÍTHATÓ! 2

Részletesebben

Egy legenda szerint az Úr maga. elé állította az állatokat, és megkérdezte. arra, hogy ott legyen Jézus

Egy legenda szerint az Úr maga. elé állította az állatokat, és megkérdezte. arra, hogy ott legyen Jézus örömhírlap 17. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM 2012. Karácsony A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata Milyennek lát az Úr? Egy legenda szerint az Úr maga TARTALOMJEGYZÉK ARTALOMJEGYZÉK: elé állította az állatokat,

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat,

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat, www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011. szeptember XVII. évfolyam 4. szám Hálaadás a mi erőnk! Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen! (Zsolt 118:

Részletesebben

Krisztus megaláztatása és felmagasztaltatása. nyomozódtak, Krisztus megaláztatása és. legyen számunkra. magunkat, és nem akarunk megalázkodni

Krisztus megaláztatása és felmagasztaltatása. nyomozódtak, Krisztus megaláztatása és. legyen számunkra. magunkat, és nem akarunk megalázkodni KESKENY ÚT A KÖZÉP-KELET A KÁROLYI GÁSPÁR EURÓPAI TEOLÓGIAI REFORMÁTUS ÉS MISSZIÓI PRESBITERIÁNUS INTÉZET LAPJA EGYHÁZ IX. LAPJA ÉVFOLYAM, IX. ÉVFOLYAM, 37. SZÁM, 38. 2006. SZÁM, 2006. MÁRCIUS JÚNIUS TARTALOM

Részletesebben

Lelkészi hivatal elérhetőségei:

Lelkészi hivatal elérhetőségei: TARTALOMJEGYZÉK: 3. o. A néma oltár 4. o. Bizonyságtétel - Hűséggel akarok élni 6. o. Ha Isten békéje lakja a szívemet 8. o. Rendhagyó kátéóra 9. o. Konfirmáció 10. o. Konfirmnadusok köszöntése 12. o.

Részletesebben

A H A N G 25. A H A N G. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 25. A H A N G. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 25. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1 2455. E L Ő SZ Ó ISTENI TÖRVÉNYEK A földi

Részletesebben