Eseménynaptár a 2014/2015-ös tanévre. Irodalom Történelem Zenetörténet Vizuális kultúra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Eseménynaptár a 2014/2015-ös tanévre. Irodalom Történelem Zenetörténet Vizuális kultúra"

Átírás

1 Eseménynaptár a 2014/2015-ös tanévre Irodalom Történelem Zenetörténet Vizuális kultúra Sík Sándor Tanáregylet Budapest 2014

2

3 Eseménynaptár a 2014/2015-ös tanévre Irodalom Történelem Zenetörténet Vizuális kultúra Sík Sándor Tanáregylet Budapest 2014

4 Az Eseménynaptárt összeállították: Emőd Terézia irodalom Csíky Balázs történelem Blazsek Andrea zenetörténet Lindner Magdolna vizuális kultúra A kiadvány megjelenését támogatta: a Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Felelős kiadó: Sík Sándor Tanáregylet https://sites.google.com/site/siktanaregylet/ Szerkesztő: Gianone András és Stróbl Erzsébet

5 Előszó A 2002-ben alapított Sík Sándor Tanáregylet célkitűzése a magyar nyelv- és irodalom, történelem, idegen nyelvi és művészeti oktatás, műemlékvédelem, humanisztikus szemléletű és kulturális életre nevelés segítése az egyházi iskolákban. E célkitűzés szellemében adjuk közre a 2014/15-ös tanévre készített eseménynaptárt. A 2003 óta minden évben elkészített kiadványunk segíteni kívánja a humán tárgyakat oktató tanárokat és tanítókat, hogy a tanév során a jeles évfordulókról megemlékezhessenek. Olyan eseménynaptárt vehet kezébe az olvasó, amely az irodalom, a történelem, a zenetörténet és a vizuális kultúra jelentős személyiségeit és fontos eseményeit mutatja be. Remélhetőleg örömmel fogják forgatni és szívesen felhívják diákjaik és kollégáik figyelmét a jeles napokra. A szerkesztők

6 IRODALOM 2014 Augusztus éve született TEVAN ANDOR ( ) könyvkiadó, bibliofil, író, a magyar irodalmi élet egyik központi alakja a századfordulón. Kapcsolatba került a New York Kávéház irodalmi és művészeti törzsközönségével. Békéscsabán átvette apja nyomdáját és könyvművész munkaközösségével létrehozott szép szecessziós kiadványai révén nagy népszerűségre tett szert; a modern tipográfia megalapozója. A magyar- és a világirodalom számos alkotását jelentette meg igényes, de olcsó áron és a bibliofilek számára forgalomba hozta a magyar irodalom mestermunkáit tól (Tevan amatőr sorozat) ben jelent meg az azóta is kézikönyvként használt A könyv évezredes útja című műve éve hunyt el KÉPES GÉZA ( ) költő, műfordító. A nyugati nyelvek és az összes finnugor nyelv mellett fordított sok más nyelvből is től a Magyar Rádió osztályvezetője, nevéhez fűződik a Falurádió és a Gyermekrádió című műsorok elindítása ben megszervezte a Magvető Könyvkiadót től a forradalom leveréséig az Írószövetség titkára volt ben a forradalomban való tevékenysége miatt elbocsátották állásából, ezután nyugdíjazásáig az MTA Irodalomtudományi Intézetének munkatársa lett ben szerkesztésében indult útjára a Helikon - világirodalmi figyelő című irodalomelméleti folyóirat. Költészetének legmagasabb szintjén állnak költői portréi. 100 éve született BAJOMI LÁZÁR ENDRE ( ) író, műfordító. Húsz éves korától tizenhét évig élt Párizsban, hazatérése után ennek a kultúrának lett egyik elismert tolmácsa és közvetítője. Jóformán valamennyi könyve és egyéb publikációja francia vonatkozású. Jelentékeny fordítói munkássága során olyan próza- és színműírókat szólaltatott meg magyarul, mint Balzac, Zola, stb ben adta ki a Francia irodalom kistükre című monográfiáját. Szeptember éve hunyt el HEVESI SÁNDOR ( ) dramaturg, színigazgató, író, műfordító. Színikritikáit és színházelméleti cikkeit különböző fővárosi lapokban publikálta. Beöthy László 1901-ben szerződtette rendezőként a Nemzeti Színházhoz, melynek az igazgatói tisztjét is betöltötte 1922 és 1932 között tól élete végéig a Magyar 6

7 IRODALOM Színház rendezője. Több drámát is írt, valamint irodalmi műveket állított színpadra között a Színművészeti Akadémián tanított. Tanulmányai jelentek meg a színészvezetés, a dramaturgia, a dráma- és színháztörténet, a színpadi beszéd tárgyában éve hunyt el FITZ JÓZSEF ( ) könyvtörténész, könyvtáros, író ben jelent meg Az új levél című novelláskötete. Dolgozott az Egyetemi Könyvtárban, ig az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója volt. Szakirodalmi munkássága jelentős, nevéhez fűződik a Nemzeti Bibliográfia újjászervezése. Tiszteletére 1989 óta kerül kiosztásra a Fitz József-könyvdíj, amelyet a könyvtárosok szavazatai alapján ítélnek oda az előző évben megjelent, a könyvtáros szakma által legértékesebbnek, legszebbnek tartott könyveknek éve hunyt el RATKÓ JÓZSEF ( ) költő. Családi problémák miatt gyermekként lelencházba került től közölték verseit a napilapok és folyóiratok. Első verseskötete Félelem nélkül címmel 1966-ban jelent meg. A nagykállói Krúdy Gyula Járási Könyvtárat igazgatta haláláig. Nagy sikerű verses drámáját, a Szent Istvánról szóló Segítsd a királyt! a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház mutatta be (1985) ben Ratkó József-emlékévet rendeznek tiszteletére Szabolcs-Szatmár Bereg megye és Nagykálló szervezésében. Minden évben megrendezik az Országos Ratkó József Vers- és Prózamondó Versenyt. A Ratkó József-díjat 1993-ban alapította a Hangsúly Művelődési és Művészeti Alapítvány éve hunyt el RAFFAI SAROLTA ( ) író, költő. Nevével először az Irodalmi Színpad összeállításaiban találkozhatott a közönség (1963) tól jelentek meg művei. Novelláinak és regényeinek fő jellemzői az időszerű társadalmi problémák, női sorsok ábrázolása között a Forrás folyóirat versrovatának szerkesztője, között a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatójaként tevékenykedett éve született GERÉZDI RABÁN ( ) irodalomtörténész től az Országos Széchényi Könyvtárban, majd az Egyetemi Könyvtárban dolgozott, mint a kézirattár vezetője tól az MTA Irodalomtörténeti Intézetében osztályvezető. Kutatási témája a középkori és a humanista magyar irodalomtörténet. Tudományos munkássága 1938-ban kezdődött a Szent István zsolozsmájának himnuszai című fordítással. Szépirodalmi és tudományos művekről írt kritikái jelentek meg a Pannonhalmi Szemlében. Foglalkozott Erasmusszal és a hazai, külföldi tudósok viszonyával. Kiadta Janus Pannonius válogatott verseit (1953). Utolsó éveiben Balassi Bálint munkásságát kutatta. 7

8 IRODALOM 30. Népmese Napja. A Magyar Olvasástársaság kezdeményezte, hogy Benedek Elek születésnapján ünnepeljük a népmeséket. A népmese napját első ízben szeptember 30-án rendezték meg. A nap célja, hogy a könyvtárosok, az óvónők, a pedagógusok és a mesével foglalkozó szakemberek, valamint a meseszerető gyerekek és felnőttek ezen a napon megkülönböztetett tisztelettel forduljanak mind a magyar, mind más népek meséi felé. Október éve hunyt el MADÁCH IMRE ( ) író, költő, a magyar drámairodalom egyik legnagyobb alakja. Első drámáját (Commodus) 16 évesen, míg első verseskötete Lantvirágok címmel jelent meg 1840-ben. A családjában történt sorozatos tragédiák egybeestek a nemzeti tragédiával. A civilizátor című komédiájában a Bach-rendszert gúnyolta ki (1859) ben kérte ki Arany János véleményét Az ember tragédiájáról, amely 1862-ben jelent meg a Kisfaludy Társaság pártoló tagjai számára. Arany János Koszorú című lapjában jelent meg Tündérálom címmel utolsó, befejezetlenül maradt drámai költeménye. Örök nyugalomra október 7-én szülőhelyén helyezték, a Madách-nemzetség sírboltjába. A csesztvei és az alsósztregovai Madáchemlékházakat felújították, kiállítás mutatja be életét éve hunyt el BENAMY SÁNDOR (Ben Ami, ) író, újságíró. Bejárta a Közel- Keletet, élményeit útleírásokban örökítette meg (1925) től kiadták regényeit, drámáit, műfordításait. Romániai működésének emlékeit A XX. században éltem c. önéletrajzában dolgozta fel, amely tanulságos korrajza a két világháború közötti romániai magyar szellemi életnek. Budapestre visszaköltözve hosszabb ideig a Magyar Rádió irodalmi vezetője volt éve született HERVAY GIZELLA ( ) erdélyi költő, író, műfordító. Költői világára nagy hatással volt férje, Szilágyi Domokos. Válása, súlyos családi veszteségei volt férje öngyilkossága, fiuk, Attila (Kobak) halála a bukaresti földrengéskor (1977) a legsötétebb tónusú lírához vezette el. Többszöri kísérlet után saját kezével vetett véget életének. Életművének lényeges részét alkotja a Kobak könyve című műve. Nem egyszerű meséskönyv ez, hanem egyidejűleg irodalmipszichológiai kísérlet, amennyiben egy kisfiú, Kobak mesél bennük. Formailag a gyermeki látás-, gondolkodás- és beszédmódot követi, de felnőtteket megdöbbentő kérdéseket tesz fel. 8

9 IRODALOM éve hunyt el BARTA LAJOS ( ) író, újságíró. Szülőföldjének világa (Kistapolca, Baranya megye déli része) ihletője volt elbeszéléseinek és drámáinak. A századeleji vidéki Magyarország körképét festette meg műveiben. Írásai a Pécsi Naplóban majd a Világban jelentek meg. Kosztolányi Dezső "emberlátó művészetként" jellemezte realizmusát től politikai nézetei miatt műveit betiltották, 1919-ben börtönbe zárták. Szabadulása után emigrációban élt és dolgozott, 1946-ban tért haza éve hunyt el KIRÁLY ISTVÁN ( ) irodalomtörténész. Fő kutatási és tanítási területe Ady Endre munkássága volt. Négy kötetes Ady-monográfiát adott közre, között a Kortárs szerkesztője, 1970-től haláláig a Világirodalmi lexikon főszerkesztője volt, 1967-től a Magyar életrajzi lexikon szakszerkesztője. November éve hunyt el BÓKA LÁSZLÓ ( ) irodalomtörténész, író, költő. A Nyugat harmadik nemzedékéhez tartozott. Regényeiben a 20. századi magyar történelem elevenedik meg életrajzi ihletésű helyzetekkel és alakokkal. Irodalomtörténeti monográfiái mellett arcképvázlataival új műfajt teremtett: a tudományosan értékelő és az anekdotikusan emlékező portréét. Tankönyveket és jegyzeteket írt, az irodalomtanítás elméletével is foglalkozott éve hunyt el TÜSKÉS TIBOR ( ) irodalomtörténész, író között a modern magyar irodalom egyik legfontosabb orgánumának, a Jelenkornak volt első, igazán meghatározó főszerkesztője, ahol érvényesítette esztétikai értékítéletét a hivatalos irányzattal szemben. Az ellenzékinek számító írók (Kodolányi János, Weöres Sándor, stb.) műveinek közlése miatt leváltották tól mintegy másfél évtizeden keresztül a pécsi Baranya Megyei Könyvtár munkatársa, mely munkássága nyomán irodalmi, tudományos műhellyé fejlődött. Itt indította útjára a Pannónia Könyvek sorozatot. Saját szavai szerint itt talált menedéket a támadások ellen. Monográfiákat írt kedves szerzőiről, többek között Nagy Lászlóról, Pilinszky Jánosról, Rónay Györgyről. 13. Magyar Nyelv Napja ben ezen a napon szentesítették azt a törvényt, mely a magyar nyelvet államnyelvvé emelte. Az Országgyűlés szeptember 26-án döntött ünnepléséről. Ezzel lehetőséget teremt arra, hogy évente egyszer a közfigyelem hivatalosan is ráirányuljon a szellemi-kulturális örökségünk és nemzeti identitásunk alapját jelentő magyar nyelvre. 9

10 IRODALOM 100 éve született HATÁR GYŐZŐ ( ) író, költő, műfordító, építész. A Műegyetem Építészmérnöki Karán 1938-ban szerzett diplomát ban államellenes szervezkedés miatt elítélték végén sikerült megszöknie a Büntetőszázadból korábbi rabtársa segítségével. Pesten az egyik Wallenbergházban (Jókai u. 1.) vészelte át a nyilasok rémuralmát után sem jelenhettek meg művei, így szovjet regények fordításából élt. Elhatározta, hogy disszidál, de 1950-ben elfogták, két és fél évet kapott. Szabadulása után újra vállalt műfordításokat, így visszakerült az irodalmi életbe. Szegedről Pestre tartó vonaton ismerte meg későbbi feleségét, Prágai Piroskát, s szerelmes csatangolásaikból született meg a Tururu és Türürü című meseregény ban Londonba emigrált között a BBC magyar adásának munkatársa volt. Az es fordulat óta rendszeresen publikált hazai folyóiratokban, sorra jelentek meg könyvei éve hunyt el ZRÍNYI MIKLÓS ( ) horvát származású magyar főnemes, horvát bán, költő, hadvezér, a 17. századi magyar barokk irodalom legkiemelkedőbb alakja. Nevelője Pázmány Péter, hatására kedvelte meg a magyar nyelvet és irodalmat. Írói-költői munkásságát a legnemesebb értelemben vett nemzetszolgálatnak tekintette. Megújította a klasszikus eposz műfaját (Szigeti veszedelem). Művében dédapjának, a szigetvári hősnek 1566-os várvédelmét dolgozza fel. A legendássá vált ostromot a törökök és a magyarok világméretű harcának sorsdöntő cselekményeként ábrázolja, ezzel a témát eposzi magaslatra emeli. Virtuózan használja a meglepő ellentéteket, körmondatokat, a halmozás és díszítés eszközét. Katonai írásai is irodalmi értékűek, egyben politikai céljait is szolgálták (pl. A török áfium ellen való orvosság). December 3. 5 éve hunyt el BEKE KATA ( ) publicista, oktatáspolitikus től 1992-ig az Új Katedra főszerkesztője volt. Írt elbeszéléseket, memoárt, útinaplót, kisregény. Témáit érzékletes és hajlékony stílusban mutatja be. Arról szól, hogy az emberi érintkezések, a magánkapcsolatok és a hivatali viszonylatok, az ügyintézés és az oktatás szintjén mennyi nyílt és rosszul beforrt seb ékteleníti mindennapjainkat. Vallomásai, esszéi ironikusak, ugyanakkor pontos helyzetjelentések is éve született KARINTHY GÁBOR ( ) költő, Karinthy Frigyes és Judik Etel fia. Néhány irodalom iránt érdeklődő barátjával (köztük Benedek Istvánnal, Devecseri Gáborral) Hangszóró néven lapot alapított, verseinek nagy része itt, valamint a Szép Szóban és a Nyugatban jelent meg. Apja halála (1938) után az egyébként is érzékeny, szorongásra hajlamos költőt egyre gyakrabban gyötörték 10

11 IRODALOM hallucinációk, fóbiák, amelyeket ördöggörcsnek nevezett. Ezt tetézték később a nyilas uralom idején őt ért zaklatások ban a Fővárosi Könyvtárban dolgozott, között félrevonultan élt Badacsonyban. Kényszerképzetei miatt idegszanatóriumba került. Alakját Karinthy Márton örökítette meg Ördöggörcs című regényében éve hunyt el báró AMADE LÁSZLÓ ( ) költő, lovaskapitány. Az énekköltészet továbbfejlesztője és a korabeli líra egyik uralkodó típusának, a rokokó dalnak a megteremtője. Ami hedonisztikus költészetét érdekessé teszi, az Amade merőben új formavilága, s a versek keretét kitöltő játékos szellemesség kultusza. A bonyolult versformák és az ügyesség fitogtatásának szándéka minduntalan arra kényszerítették, hogy új nyelvi megoldásokat keressen. A két, sőt három szótagú rímek, a kicsinyített alakok divatja, a kedveskedő szavak halmozása utolérhetetlen bájt adnak verseinek. Legismertebb költeménye A szép fényes katonának című dal, amelyhez Arany János írt dallamot éve született BORZSÁK ISTVÁN ( ) klasszika-filológus. Fő kutatási területe a római irodalom, de foglalkozott középkori latin filológiával is. Számottevő volt műfordítói és szövegkiadói tevékenysége. Horatius és Tacitus kritikai kiadásai a nagyon magas nemzetközi rangot jelentő lipcsei Teubner-cég kiadványsorozatában jelentek meg Január éve hunyt el FEKETE GYULA ( ) író, publicista, szociográfus től a Budapest című folyóirat, később a Hitel szerkesztője volt ban kezdte az Egy korty tenger című rádiós sorozatát. Érdeklődésének középpontjában a társadalmi folyamatok ábrázolása állt, és főként a szociografikus műveit tartja számon az irodalmi közvélemény. Legismertebb könyve, Az orvos halála, 1963-ban jelent meg először. Számos ifjúsági regényt is írt, pl. Kincskereső Pipitér éve született BENEDEK ISTVÁN ( ) elmeorvos, író, polihisztor, Benedek Elek unokája, Benedek Marcell fia. Ő a hőse Benedek Elek Öcsike nadselű gondolatai című meséjének. Orvosként Szondi Lipót tanítványa és 1957 között igazgatta az intaházai elmegyógyintézetet, tapasztalatait az Aranyketrec című könyvében foglalta össze. Számos értékes televíziós műsort készített, irodalomtörténeti munkákat, 11

12 IRODALOM regényeket is írt. Több íróhoz fűzte szoros barátság, a házában lakott Karinthy Gábor. Kedvelt kutatási területe volt Ady Endre életművének és az Adyhoz kötődő személyek életének a feltárása (Ady Endre szerelmei és házassága). 22. Magyar Kultúra Napja óta január 22-én arra emlékezünk, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban (idén 192 éve) ezen a napon fejezte be a Himnusz megírását éve született VEZÉR ERZSÉBET ( ) irodalomtörténész. Kutatási témája Ady Endre élete és munkássága től az Akadémiai Kiadó, az MTA Irodalomtudományi Intézet majd a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársa. Szerkesztette Ady-publicisztika kritikai kiadását és számos antológiát, állított össze. Riportsorozatot készített írókkal és művészekkel éve hunyt el TAR SÁNDOR ( ) író, költő. Elbeszélései, novellái, regényei mellett megjelentek szociográfiai munkái is. A Kádár-kori Magyarország legteljesebb irodalmi lenyomatát hagyta ránk. Életműve kezdettől a legvégéig póztalan, hiteles. A perifériára szorult emberek sorsát örökíttette meg, akiket maga alá gyűrt a kilátástalanság és a nyomor. Számba veszi a rendszerváltozás veszteseit: munkanélkülieket, kiszolgáltatottakat, betegeket. Figurái többnyire egyszerű, tanulatlan emberek, ám gyakran ábrázol magasabb végzettséggel rendelkezőket is, akiket a valóság végül rádöbbent erőfeszítéseik haszontalanságára. Az ügynökmúltjáról szóló önéletrajzi ihletésű regénye Az áruló. Filmregény címmel jelent meg. Február éve hunyt el SZIVERI JÁNOS ( ) jugoszláviai magyar költő ban az Új Symposion című folyóiratot szerkesztette től a Szabadkai Népszínház dramaturgja. Emlékének ápolására barátai a magyar irodalom legjobb teljesítményeinek támogatására Sziveri János-díjat alapítottak (1992) ban, Muzslán alakult meg a szellemiségét őrző Sziveri János Művészeti Színpad. A Duna Televízió portréfilmet készített róla Sziveri János voltam, ez volt büntetésem címmel (1997). Temerinben látogatható az emlékháza éve született KNER IMRE ( ) tipográfus, nyomdász, könyvművész, Kner Izidor fia. Könyv a könyvről című műve 1912-ben jelent meg, a Kner-nyomda 30. évfordulója alkalmából. Az I. világháború után Kozma Lajos grafikussal és Király György irodalomtörténésszel a különféle történelmi stílusok felhasználása, a népi 12

13 IRODALOM barokk megújítása s elsősorban a klasszicista tipográfia korszerű alkalmazása révén új magyar könyvművészetet teremtett. Az 1937-es párizsi világkiállításon nagydíjat kapott. Levelezett többek között Móricz Zsigmonddal, Fülep Lajossal, Szabó Lőrinccel ben, a német megszállás első napjaiban internálták és átadták a németeknek. Egy gyalogmenetben lemaradt, és az őrök végeztek vele éve született PAPP DÁNIEL ( ) író, újságíró. Pályáját jogászként kezdte. Névtelen tárcáit kezdetben hordárral küldözgette a Pesti Napló szerkesztőségébe, ahol valóságos legenda keletkezett a rejtőző tehetségről. A szerkesztő a hordár segítségével nyomozta ki kilétét (1894). Egyik szellemi vezére lett annak az újságírócsoportnak, amely létrehozta a szabadelvűségért tisztábban és radikálisabban harcolni kívánó Budapesti Naplót (1896). Első számában Magunk között címmel ő írta meg tizenhét társa nevében kivonulásuk és megalakulásuk történetét. Iróniája A Hét képviselte irodalmi irányzathoz, anekdotizmusa pedig a mikszáthi hagyományhoz fűzi. Bár az anekdota csak alkalom volt számára ahhoz, hogy lázongó, anarchista, a konvenciókkal ütköző hőseit egyéni szituációkban mutassa meg éve hunyt el SZILÁGYI FERENC ( ) nyelvész, irodalomtörténész, költő. Kutatási területe Csokonai Vitéz Mihály élete és költészete. Szerkesztette verseinek öt kötetes kritikai kiadását és Csokonai dunántúli tájszógyűjtését. Ismeretterjesztő kiadványai is az oktatást szolgálták, pl. Mint ha pásztortűz ég... címmel Arany János életrajza, Zrínyi, a költő és hadvezér című életrajzi regény, A magyar szókincs regénye című, iskolai tankönyvnek is használható mű, mely anyanyelvünk kialakulásának, fejlődésének és alakulásainak történetével foglalkozik éve hunyt el JÓSIKA MIKLÓS ( ) író, a romantikus regény megteremtője. Walter Scott népszerűsége, a francia romantika kibontakozása után Magyarországon várták és örömmel fogadták Jósika Abafi című regényét. Sikerének titka, hogy fordulatos történeteket bonyolít és kitűnően szerkesztett a cselekménye. Barátja, Wesselényi Miklós oldalán küzdött a sajtószabadságért, röpiratokat írt. A szabadságharc alatt a legfelsőbb forradalmi bíróság főbírája. A bukás után távollétében halálra ítélték és nevét az akasztófára szögezték. Emigrációban maradt, és külföldön is sikert arattak művei. Jókai megjelenéséig az egyik legolvasottabb szerző volt. 13

14 IRODALOM Március éve hunyt el NÉMETH LÁSZLÓ ( ) író. Orvosi diplomát szerzett, dolgozott fogorvosként, majd iskolaorvosként is. Hat lánya született. A Nyugat novellapályázatán a Horváthné meghal című paraszttörténetével első díjat nyert ben ben jelent meg első regénye a Napkeletben (Emberi színjáték). Tanulmányait A minőség forradalma címmel gyűjtötte kötetbe ben, miután a szovjetek elfoglalták Budapestet, családjával együtt Békésre költözött ig főgimnáziumi óraadó tanár Hódmezővásárhelyen. Utolsó alkotói korszakában a Tihanyhoz tartozó Sajkodon rendezte be írói műhelyét éve hunyt el VÁRKONYI NÁNDOR ( ) író, irodalom- és művelődéstörténész, irodalom-szervező, akit Németh László Pécs szent emberének nevezett ben teljesen elvesztette hallását, a tanári pályáról is le kellett mondania. Egyik elindítója és szerkesztője a Symposion című lapnak től nyugdíjazásáig a pécsi Egyetemi Könyvtár munkatársa volt től 1948-ig szerkesztette a Sorsunk című lapot. A két világháború között Hamvas Bélával és Kodolányi Jánossal együtt a filozófiai-szellemi élet kutatója, az irodalomtörténet megújítója. Műveiknek szabad, csonkítatlan megjelenése azonban csak 1989 után vált lehetségessé. A Sziriat oszlopai című tetralógiájában az emberiség múltját kutatja a mítoszok segítségével éve született TUTSEK ANNA ( ) író, Tábori Piroska író édesanyja. A lányregény műfajának egyik legnépszerűbb képviselője volt a két világháború között ben jelent meg első önálló kötete Elbeszélések és rajzok címmel től a Magyar Leányok című képes hetilap szerkesztője től adták ki rendkívül népszerűvé vált Cilike sorozatának első kötetét. A Pesti Napló asszony rovatában elsőnek foglalkozott leányok, asszonyok életének kisebb-nagyobb problémáival. 21. Költészet Világnapja. Az ünnepnapot az UNESCO támogatásával hozták létre azzal a céllal, hogy a költészet eszközeivel támogassák a nyelvi különbségeket, esélyt adva a kis nyelvek fejlődésének éve hunyt el KERTÉSZ ERZSÉBET ( ) író között a Dolgozó Asszonyok Lapja főszerkesztő-helyettese. Többnyire lányregényeket írt, amelyek az emlékezetes Csíkos könyvek sorozatban jelentek meg. Életrajzi munkái a világ- és a magyar történelem nőalakjairól szólnak. Nevéhez kötődik egyebek mellett Teleki Blanka, Szendrey Júlia, a Csipkebolt Brüsszelben (Podmaniczky Júliának, Jósika Miklós feleségének az életrajza), Kossuth Zsuzsanna és a Vilma doktorasszony (Hugonnai 14

15 IRODALOM Vilmáról, az első magyar orvosnőről szóló) című könyv. Utolsó kötete saját életrajzi regénye, amely csak néhány évvel halála előtt jelent meg Fiút vártak, lány született címmel. 27. Színházi Világnap. A Nemzetközi Színházi Intézet ajánlatára 1978-tól a világ valamennyi országában üzenettel köszöntik e napot. A színházi világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a színházművészet és tágabb értelemben a kultúra fontosságára, tisztelegjen a színházi dolgozók előtt, kérje a közönség szeretetét és támogatását. Ebből az alkalomból minden évben egy kiemelkedő művész fogalmazza meg világnapi üzenetét, amelyet felolvasnak a világ színházaiban. Április éve született CSERES TIBOR ( ) író, újságíró. Költőként kezdte irodalmi pályafutását, de mint novellista és regényíró vált közismertté. Történelmi regényei és tényfeltáró írásai kulcsfontosságúak voltak a magyar nép történelmi lelkiismeretének és büszkeségének ápolásában a 20. század második felében. Az 1964-ben megjelent Hideg napok című kisregénye a második világháborúban játszódik, kiemelve az újvidéki lakosság elleni atrocitásokat. Az azonos című film forgatókönyvét is ő írta. Munkáinak egyik különleges értéke, hogy képes egyazon helyzetet több szereplő nézőpontjából is megmutatni. Gyergyóremete központjában emlékművet emeltek tiszteletére, emlékét társaság ápolja. Minden évben Cseres Tibor napot tartanak, anyanyelvi és versmondó vetélkedőkkel. Egykori lakhelyén (Budapest, XII. kerület) emléktáblát helyeztek el tiszteletére 2001-ben. 2. A Gyermekkönyvek Nemzetközi Napját 1967 óta világszerte a Hans Christian Andersen dán meseíró születésnapján tartják. A Gyermekkönyvek Nemzetközi Tanácsa (IBBY) által szervezett ünnep célja, hogy a gyermekekkel megszerettessék az olvasást, a könyveket. Minden évben más-más ország vállalja az eseménysorozat szponzorálását, nevezetesen az adott ország megfogalmazza a nap jelmondatát, felkér egy neves írót, hogy ez alkalomból küldjön üzenetet a világ gyermekeinek, s egy képzőművészt, hogy tervezzen plakátot. 11. A Költészet Napját József Attila születésnapjára emlékezve 1964 óta minden évben április 11-én ünneplik Magyarországon. Irodalmi estekkel, könyvbemutatókkal, költőtalálkozókkal, képzőművészeti kiállításokkal tisztelgünk a magyar líra előtt. 15

16 IRODALOM éve hunyt el RUBIN SZILÁRD ( ) író, költő, műfordító. Pályáját versekkel kezdte, az Újhold költői közé tartozott, később azonban regényeket publikált. Különleges barátság fűzte Pilinszky Jánoshoz. Keresztesi József jellemzése szerint prózaírói attitűdje nagyon közel állt a lírikuséhoz, aki mondatról mondatra, fordulatról fordulatra csiszolgatja a szövegét. Legsikeresebb műve a Csirkejáték (1963) című regénye, melyet Németországban is kiadtak éve hunyt el SCHWAJDA GYÖRGY ( ) író, drámaíró, dramaturg. Nem csatlakozott egyetlen szakmai csoportosuláshoz sem. Első darabját, a Bohócot ban írta. Igazgatta a Szolnoki Szigligeti Színházat, a Művész Színházat, a Nemzeti Színházat és a kaposvári Csiky Gergely Színházat. A Legényanya és az Indul a bakterház című filmek forgatókönyvét is ő írta. 23. Könyv Napja; Szerzői Jogok Napja ben az UNESCO ezt a napot katalán javaslatra nyilvánította ünnepnek. Április 23-án halt meg William Shakespeare és Miguel de Cervantes. A nap célja, hogy felfedezzük az olvasás szépségét, és ösztönözzük egymást a könyvek forgatására. 20 éve hunyt el KŐSZEGI IMRE ( ) író, műfordító, újságíró, szerkesztő. Pályáját újságíróként kezdte, 1923-ban az Est munkatársa, dolgozott a Magyar Nemzetnél, a Szabad Szónál és a Világnál is től a Táncsics Könyvkiadó szerkesztője, majd vezetője. Kalandos történelmi regényeket és ifjúsági regényeket írt. 30 éve hunyt el KERÉNYI GRÁCIA ( ) költő, magyar-lengyel műfordító, esszéíró, a lengyel irodalom kutatója. A német megszállás alatt az ellenállási mozgalom tagja volt, a Gestapo 1944-ben letartóztatta. Megjárta a náci börtönöket és a koncentrációs táborok poklát. A nyolcvanas években a lengyel és a magyar ellenzéki mozgalom résztvevője. Köteteit szinte kivétel nélkül Lengyelországban, vagy magánkiadásban adták ki. Szinte minden egyes vers, műfordítás megjelenéséért keményen meg kellett küzdenie éve született MÓRICZ LILI ( ) színész, író, Móricz Zsigmond legkisebb leánya. Édesapja legnagyobb örömére eljátszhatta a Nem élhetek muzsikaszó nélkül című darab női főszerepét is. A színpadtól kényszerűen visszavonulva Móricz Zsigmond hagyatékát gondozta éve hunyt el TÖRÖK SÁNDOR ( ) író, műfordító, antropozófus. Visszaemlékezései a Csak egy kis kertet szerettem volna című kötetében jelentek meg. Erdélyben született és járt iskolába. A középiskolát tizennégy éves korában abbahagyta, a lehető legkülönfélébb munkákból tartotta fenn magát től a 16

17 IRODALOM Szegedi Napló szerkesztője, 1931-től a budapesti Magyarság című lapnak is dolgozott től szinte ontotta a regényeket, egyik legismertebb műve, a Kököjszi és Bobojsza 1939-ben jelent meg. Az 1944-ben alakult Keresztény Zsidók Szövetségének vezetője. A nyilas hatalomátvétel után bujkálnia kellett, az üldöztetés hónapjait Nagy Emil egykori igazságügy-miniszter svábhegyi házában vészelte át. A második világháború után a rádióhoz került, ahol Ünnepi levelek című sorozatát szerkesztette, mely a világ vezető tudósait, művészeit szólaltatta meg. A műsort hét adás után betiltották től a Tankönyvkiadó szerkesztője. Munkássága közvetíti hitét: A jó az volna, ha a felnőtt a gyermeki bölcsességet megtartva lehetne okos. Így kiismerné magát a tárgyi és a művészet világában egyaránt. Nagy sikert arattak Palásthy György rendezésében a Hahó, Öcsi! és a Hahó, a tenger! című filmadaptációi. Nemzedékek nőttek fel varázsművein és varázskötetein. Május éve született MAKKAI SÁNDOR ( ) erdélyi református püspök, író, tanár ben megjelent Számadás című verseskötete. Első nagy szépirodalmi sikerét ben megjelent Ördögszekér című regényével aratta, majd a tatárjárás koráról szóló nagy történeti freskója, a Táltos király és a Sárga vihar ( ) keltett feltűnést ben a Tudománnyal és fegyverrel című könyvéért perbe fogták háborús és népellenes bűntett vádjával, de felmentették. Számos nevelés-lélektani és teológiai mű szerzője. A Magyar fa sorsa című műve Ady költészetét méltatja. Regényeit és elbeszéléseit a végső kérdések iránti mély érdeklődés jellemzi ben a Magyarországi Református Egyház Makkai Sándor-díjat alapított, amelyet magyarországi és határon túli pedagógusok kaphatnak meg a "református nevelési eszmények átültetéséért a mindennapi pedagógiai gyakorlatba" éve hunyt el KOZMUTZA FLÓRA ( ) pszichológus, Illyés Gyula felesége. József Attilához fűződő kapcsolatát József Attila utolsó hónapjairól című írásában mutatja be tól, férje halála után, a hagyatékának a rendezésével és közlésével foglalkozott éve hunyt el BOR AMBRUS ( ) író, műfordító. Negyvenévesen jelentkezett első önálló kötetével, A nagykorúság órája (1961) című elbeszélés-gyűjteménnyel. A könyv novelláit közös motívum köti össze: olyan sorsfordító pillanatot, döntő felismerést él át mindegyik főhős, amely után már nem gondolkodhat, élhet ugyanúgy, mint azelőtt tól a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők 17

18 IRODALOM Egyesülése lapjának, a Könyvvilágnak a főszerkesztője, 1969-től a Magvető Könyvkiadó szerkesztője, 1976-tól főszerkesztője volt éve hunyt el PÁSKÁNDI GÉZA ( ) erdélyi író, költő, drámaíró. Kolozsvárott az Utunk című irodalmi lapnál is dolgozott ben letartóztatták, és az állam és közrend elleni izgatás vádjával hat év börtönre ítélték ben települt át Magyarországra. Sok műfajú íróként egyaránt kedvelte a verset, a drámát, a novellát, az esszét, a regényt. Színműveit játsszák szerte a világban. Jelentős gyermekirodalmi munkássága éve született VÁRNAI ZSENI ( ) író, költő ban végzett az Országos Színészegyesület Színiiskolájában, de soha nem lépett színpadra. Férje Peterdi Andor révén 1909-ben kapcsolatba került a munkásmozgalommal. A Katonafiamnak című verse (1912) szinte példátlan diadalutat járt végig, történelemformáló erővé vált a háború éveiben: háborúellenes illegális röpcédulákon, zászlórúdra tűzve, Jászai Mari hangján a háború alatti előadóesteken is szerepelt. Az ötvenes évek elején elhallgatott, 1954-ben jelent meg először kötete (Válogatott versek). Verseken és visszaemlékezéseken kívül meséket is írt éve hunyt el BÉKÉS PÁL ( ) író, műfordító, drámaíró, tanár től ig a Magyar Televízió szerkesztőjeként dolgozott ben A Nagy Könyv olvasásnépszerűsítő mozgalom ötletgazdája. Szívügye volt a gyermekirodalom támogatása: A magyar kultúra régi, rossz hagyománya, hogy mindazt, ami gyerekeknek készül, mellékesnek, másodlagosnak tekinti. Én éppen fordítva. Ezt tartom elsődlegesnek. Amely nélkül egyszerűen nem nőnek fel azok az olvasók, akik képesek lennének érteni, élvezni, vagy egyszerűen csak elolvasni a terjedelmes, többrétegű műveket. Az íróknak elemi önérdeke volna, hogy a gyerekek felé forduljanak". Egyedülálló mesevilágot hozott létre. Elbeszéléseket és színműveket is írt, munkáit a kísérletező kedv, a groteszk, ironikus látásmód jellemez. Június éve született BAKTAY ERVIN ( ) orientalista, művészettörténész, író, műfordító, asztrológus között Indiában tanulmányozta az indiai vallásokat és kultúrát ban felkutatta Kőrösi Csoma Sándor egykori tartózkodási helyeit és emlékeit tól 1958-ig a Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Művészeti Múzeum helyettes igazgatója volt. Egyes források Baktayt (álnéven) F.W. Bain angol íróval azonosítják. 18

19 TÖRTÉNELEM 2014 Augusztus éve született BÁTHORY GÁBOR ( ) erdélyi fejedelem ban választották fejedelemmé. Felelőtlen és erőszakos kormányzásával, erkölcstelen magánéletével elidegenítette magától az erdélyi rendeket és a török Portát is. Bethlen Gábor fejedelemmé választása után a hajdúk gyilkolták meg éve, 1989-ben rendezték meg Sopron térségében, az osztrák-magyar határ közelében civil szervezetek a páneurópai pikniket, amelyen több ezren vettek részt és a határok nélküli Európa megteremtését sürgették. Az ez alkalomból megnyitott határon több száz keletnémet állampolgár menekült Ausztriába éve született PÁLFFY JÁNOS gróf ( ) magyar főúr, császári tábornagy, nádor. Részt vett a török kiűzéséért folytatott harcokban, 1683-ban Bécsnél, 1686-ban Budánál harcolt ben lett horvát-szlavón-dalmát bán től, a Rákóczi elleni harcok jutalmául, tábornagy ben meghatározó szerepe volt a Rákócziszabadságharcot lezáró szatmári béke megkötésében től országbíró és a hétszemélyes tábla bírája, 1740-től az aranygyapjas rend vitéze és Magyarország főparancsnoka, 1741-től nádor volt. 25 éve, 1989-ben negyven év után ismét Szent István király életműve került az állami ünnepségek középpontjába éve, 1914-ben az első világháborúban, az augusztus 23-tól szeptember 11-ig tartó első galíciai hadjáratban kezdeti sikerek után az osztrák-magyar csapatok súlyos vereséget szenvednek. Az elesettek, foglyok és sebesültek száma mintegy 300 ezer fő volt éve adta ki az Elnöki Tanács az évi 17. törvényerejű rendeletét, amely újból engedélyezte a szerzetesrendek működését Magyarországon. Szeptember éve, 1939-ben támadta meg Németország Lengyelországot és ezzel kitört a második világháború. 19

20 TÖRTÉNELEM éve fejeződött be a Budapesten rendezett, 1989-es öttusa-világbajnokság, amelyen a magyarok az összes aranyérmet megnyerték éve, 1939-ben a magyar kormány elutasította azt a berlini kérést, hogy engedélyezze német csapatok szállítását a kassai vasútvonalon a szlovák-lengyel határ felé. A közös lengyel-magyar határszakasz nyitva maradt, így lehetővé vált, hogy kb. 70 ezer lengyel katonai és polgári személy meneküljön Magyarországra. Többségük a következő évben elhagyta az országot, de akik itt maradtak, támogatásra és otthonra találtak. 25 éve, 1989-ben lépett hatályba a magyar kormány intézkedése, amely szerint a hazatérést megtagadó NDK-állampolgárok távozhatnak Magyarországról minden olyan államba, amely hajlandó számukra a be- vagy átutazást engedélyezni. A határ megnyitásának következtében három nap alatt 12 ezren lépték át a magyar határt éve, 1964-ben írták alá Budapesten a Szentszék és a Magyar Népköztársaság közötti részleges megállapodást, amelyben többek között a püspökök kinevezésének módjáról, a katolikus papok állami hűségesküjéről és a római Pápai Magyar Intézet helyzetéről állapodtak meg a felek. Ez volt az első nemzetközi egyezmény a Szentszék és egy szocialista ország között. A megállapodás szövege a mai napig titkos éve született PULSZKY FERENC ( ) politikus, régész, műgyűjtő. Fiatalkorában anyai nagybátyjával többször beutazta Európát. Joggyakornok volt a pozsonyi országgyűlés mellett, ahol megismerkedett a reformkor jelentős alakjaival. Az ügyvédi vizsga letétele után Sáros vármegye aljegyzője lett től Sáros vármegye követe az országgyűlésben. Az első felelős kormányban előbb pénzügyi államtitkár, majd a király személye körüli minisztérium államtitkára volt Bécsben október közepéig. Felmentése után a Honvédelmi Bizottmány tagjaként a földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztérium vezetője volt december 31-ig ben Kossuth Londonba küldte, hogy próbáljon támogatókat szerezni a magyar függetlenségnek. Ez a küldetése ugyan sikertelen volt, de fontos szerepet játszott az emigráns magyarok támogatásában ben elkísérte Kossuth-ot európai, illetve amerikai körútján. Kapcsolatuk az 1860-as években romlott meg, miután Pulszky egyre inkább hajlott a kiegyezés támogatására. Az 1861-es választásokon Sáros vármegyében képviselőnek választották, de ekkor még nem léphetett magyar földre. Eötvös József közbenjárására végül 1866-ban Pulszky is hazatérhetett Magyarországra. Deák politikáját támogatta az országgyűlésben. Tevékenyen részt vett az Esterházy-képtár és több más külföldi gyűjtemény állami megvásárlásának 20

A holokauszt áldozatai a magyar irodalomban

A holokauszt áldozatai a magyar irodalomban A holokauszt áldozatai a magyar irodalomban Készítette: Lénárt Tímea 1 Előszó Eljön a nap, hogy többet nem leszek, a könyvespolcon kis kötet leszek. Mi életem volt: öröm és szenvedés, sötét sorok örök

Részletesebben

(orok és emberek. SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l

(orok és emberek. SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l (orok és emberek Tolna megyeiek életrajzgyűjteménye SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l összeállította és szerkesztette: Sipter Gézáné Lektorálta: dr. Andrásfalvy Bertalan, a Magyar Tudományos

Részletesebben

TÖRTÉNELEM III. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM III. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR 1 F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM III. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1722 1723: a pozsonyi országgyűlésen a magyar rendek

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A XX. SZÁZADI ÖNKÉNYURALMI RENDSZEREKHEZ KÖTHETŐ ELNEVEZÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI VIZSGÁLATRÓL

ÖSSZEFOGLALÓ A XX. SZÁZADI ÖNKÉNYURALMI RENDSZEREKHEZ KÖTHETŐ ELNEVEZÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI VIZSGÁLATRÓL ÖSSZEFOGLALÓ A XX. SZÁZADI ÖNKÉNYURALMI RENDSZEREKHEZ KÖTHETŐ ELNEVEZÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI VIZSGÁLATRÓL Az önkormányzati törvény alapján a közterületek elnevezése önkormányzati feladat. A közterület

Részletesebben

FEJEZETEK A MAGYAR OLASZ KULTURÁLIS KAPCSOLATOKRÓL 1880 1945 KÖZÖTT

FEJEZETEK A MAGYAR OLASZ KULTURÁLIS KAPCSOLATOKRÓL 1880 1945 KÖZÖTT Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szlavikovszky Beáta FEJEZETEK A MAGYAR OLASZ KULTURÁLIS KAPCSOLATOKRÓL 1880 1945 KÖZÖTT Történelemtudományi Doktori Iskola Vezető: Dr. Fröhlich Ida

Részletesebben

NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS

NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS 1. Ádám Ferenc György (Ungvár, 1942. október 5. Balassagyarmat,

Részletesebben

Mondjunk NEM-et a szélsőjobbra! A 2012. február 1-jei Új Színház előtti antifasiszta tüntetés

Mondjunk NEM-et a szélsőjobbra! A 2012. február 1-jei Új Színház előtti antifasiszta tüntetés Tovább Évkönyv 2013 Mondjunk NEM-et a szélsőjobbra! A 2012. február 1-jei Új Színház előtti antifasiszta tüntetés KIÁLTVÁNYA Minden jó szándékú emberhez, szervezeteikhez, a demokratikus pártokhoz, az egyházakhoz,

Részletesebben

A magyar kultúra ezer esztendeje

A magyar kultúra ezer esztendeje MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KÜLÜGYMINISZTÉRIUMA www.kum.hu A magyar kultúra ezer esztendeje A magyar nép a kelet-európai pusztákról sok évszázados vándorlás után érkezett el a Kárpát-medencébe, végleges hazájába,

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15. ÉVES TÖRTÉNETE 1995-2010

AZ ORSZÁGOS LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15. ÉVES TÖRTÉNETE 1995-2010 1 BUSKÓ ANDRÁS VIRÁGH JÓZSEF AZ ORSZÁGOS LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15. ÉVES TÖRTÉNETE 1995-2010 BUDAPEST, 2010. 2 Bevezető Magyarországon évszázadok óta több nemzeti kisebbség él együtt. Az ország

Részletesebben

Farkas Ádám A MAGYAR-SZOVJET MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG TÖRTÉNETE 1945-1954

Farkas Ádám A MAGYAR-SZOVJET MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG TÖRTÉNETE 1945-1954 Farkas Ádám A MAGYAR-SZOVJET MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG TÖRTÉNETE 1945-1954 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 I. Bevezetés 3 II. A magyar-szovjet kapcsolatok 1945 és 1948 között 5 III. Már a párt árnyékában.

Részletesebben

Zalaegerszegi füzetek 8.

Zalaegerszegi füzetek 8. Zalaegerszegi füzetek 8. Wlassics Gyula és kora 1852-1937 Zalaegerszeg, 2002 Zalaegerszegi Füzetek 8. Sorozatszerkesztő: Kapiller Imre Szerkesztő: Kapiller Imre Technikai szerkesztő: Pintyőke Gábor A

Részletesebben

A Magyar Jugoszláv Társaság története (1945. október 1949 vége) Sajtó alá rendezte, a bevezetőt írta és jegyzetekkel ellátta A.

A Magyar Jugoszláv Társaság története (1945. október 1949 vége) Sajtó alá rendezte, a bevezetőt írta és jegyzetekkel ellátta A. Rex József A Magyar Jugoszláv Társaság története (1945. október 1949 vége) Sajtó alá rendezte, a bevezetőt írta és jegyzetekkel ellátta A. Sajti Enikő Néhány szó a szerzőről és a kéziratról Egy évvel ezelőtt

Részletesebben

Sétál a család Veszprémben A zsidó múlt nyomában

Sétál a család Veszprémben A zsidó múlt nyomában Sétál a család Veszprémben A zsidó múlt nyomában A kiadvány a Miniszterelnökség Civil Alap 2014. pályázati program támogatásával, a Magyar Holokauszt Emlékév 2014. keretében jött létre. Magyar Nemzeti

Részletesebben

Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain

Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain k 1828-2011 A város története a helyi sajtó tükrében irta Muzslai Zsitva Ágnes I.Esztergomi közéleti lapok 1863-2011 II.Esztergomi katolikus

Részletesebben

Magyar művészet Kárpátalján

Magyar művészet Kárpátalján m INTER x Kultúr - és művészettörténeti vázlat Magyar művészet Kárpátalján A kárpátaljai vonatkozású képzőművészeti szakirodalom áttekintését követően megállapítást nyert, hogy a négymegyényi terület magyar

Részletesebben

Köszöntõ 5 év elteltével

Köszöntõ 5 év elteltével mindenkinek van véleménye 2011. február V. évfolyam, 2. szám Közéleti Civil Hírmondó Ára: 100 Ft Köszöntõ 5 év elteltével Egy izgalmas, kalandos útra hívunk Jászfényszarura, Kedves Olvasó! Fedezzük fel

Részletesebben

Részlet Kollarits Krisztina: A régi ház és a lerombolt ház. Tormay Cécile kísérlete a konzervatív értékek védelmére. PhD-dolgozat. 2008.

Részlet Kollarits Krisztina: A régi ház és a lerombolt ház. Tormay Cécile kísérlete a konzervatív értékek védelmére. PhD-dolgozat. 2008. Részlet Kollarits Krisztina: A régi ház és a lerombolt ház. Tormay Cécile kísérlete a konzervatív értékek védelmére. PhD-dolgozat. 2008. kézirat 6.1. A Napkelet indulása 6.1.1. Megváltozott szellemi környezet

Részletesebben

Székesfehérvár urbanizációja

Székesfehérvár urbanizációja Székesfehérvár urbanizációja A városfejlődés a kiegyezés korában Az elütő aspirácziók mindig a városi polgárság inteligencziájának mértékét árulták el. S a kedvező pillanatokban tanusított szükkeblüség,

Részletesebben

Kalapis Zoltán ÉLETRAJZI KALAUZ II.

Kalapis Zoltán ÉLETRAJZI KALAUZ II. Kalapis Zoltán ÉLETRAJZI KALAUZ II. A kötet megjelenését a Magyar Köztársaság Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Tartományi Oktatási és Művelődési Titkárság támogatta Kalapis Zoltán ÉLETRAJZI

Részletesebben

Száznyolcvan évvel ezelőtt született Tisza Kálmán: Érdemeit vízbe írták, hibáit kőbe vésték

Száznyolcvan évvel ezelőtt született Tisza Kálmán: Érdemeit vízbe írták, hibáit kőbe vésték Galambos László Száznyolcvan évvel ezelőtt született Tisza Kálmán: Érdemeit vízbe írták, hibáit kőbe vésték A kissé átfogalmazott, Gratz Gusztávtól átvett, de Shakespearetől kölcsönzött gondolat fejezi

Részletesebben

A Bácsmegyei Napló, Dettre János és az októbrista emigráció

A Bácsmegyei Napló, Dettre János és az októbrista emigráció Dévavári Zoltán A Bácsmegyei Napló, Dettre János és az októbrista emigráció Az 1918 1920-as impériumváltást követően az orientációs pontot vesztett, megtizedelődött magyar értelmiség és a szerveződés kérdésében

Részletesebben

JÓZSEF NÁDOR KISLEXIKON

JÓZSEF NÁDOR KISLEXIKON JÓZSEF NÁDOR KISLEXIKON Dicső dolog és szent kötelesség a hazáért vért ontani, de e mellett szükséges annak segélésére más áldozatokat is tenni. (József nádor - 1809. április 27.) szerkesztette: Hegedűs

Részletesebben

Kalapis Zoltán ÉLETRAJZI KALAUZ

Kalapis Zoltán ÉLETRAJZI KALAUZ Kalapis Zoltán ÉLETRAJZI KALAUZ I. A kiadást a Magyar Köztársaság Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma támogatta Kalapis Zoltán ÉLETRAJZI KALAUZ Ezer magyar biográfia a délszláv országokból I. A GY

Részletesebben

Városunk. Szabaddá vált Pest-Buda. Katona Józsefvárosa. Deák-nap Csepelen. Háromszáz éve történt. Emléktábla, mellszobor és emlékülés

Városunk. Szabaddá vált Pest-Buda. Katona Józsefvárosa. Deák-nap Csepelen. Háromszáz éve történt. Emléktábla, mellszobor és emlékülés Városunk Budapesti Honismereti Híradó VI. évfolyam 4. szám Mintegy két évtizedes kilincselés után Buda és Pest polgárai 1703. október 23- án nyerték újra el a szabad királyi városi kiváltságaikat. Korábban

Részletesebben

A pap válasza: Ámen. (= Úgy legyen)

A pap válasza: Ámen. (= Úgy legyen) f ü z e t e k Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék... (Vörösmarty Mihály) az Er dé lyi Ör mény Gyö ke rek Kul tu rá lis Egye sü let ha vonta meg je lenő ki ad vá nya XVII. év fo lyam 195. szám A Fővárosi

Részletesebben

Emlékkõállítással, kiállítások megnyitásával kezdõdött meg a Jászok XVI. Világtalálkozója Jászágón

Emlékkõállítással, kiállítások megnyitásával kezdõdött meg a Jászok XVI. Világtalálkozója Jászágón mindenkinek van véleménye 2010. június IV. évfolyam, 6. szám Közéleti Civil Hírmondó Ára: 100 Ft Emlékkõállítással, kiállítások megnyitásával kezdõdött meg a Jászok XVI. Világtalálkozója Jászágón ünnepséget

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés Kiállítás: 2014. március 20-án (csütörtökön), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest,

Részletesebben

Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy MH KKB parancsnok Szentendre, Kőhegy, 2010. március 15.

Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy MH KKB parancsnok Szentendre, Kőhegy, 2010. március 15. Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy MH KKB parancsnok Szentendre, Kőhegy, 2010. március 15. Az 1848 49-es forradalom és szabadságharc, Petőfi Sándor élete és szerepe a forradalomban, tanulságok és kihívások

Részletesebben

Városunk. Budapesti Honismereti Híradó. Száz éve indult meg Budapesten a kislakás-építési akció

Városunk. Budapesti Honismereti Híradó. Száz éve indult meg Budapesten a kislakás-építési akció Városunk Budapesti Honismereti Híradó XII. évfolyam 4. szám Ingyenes Pestszentimrei hagyományõrzõk Nosztalgiavonat, emléktábla avatás, kiállítás Katolikus templomok Budapesten Budapest Fõváros Levéltára

Részletesebben

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája A/ Tanulmányok az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem és társszervezeteinek konferenciáin elhangzott és másutt nem publikált előadásokból Évkönyvek:

Részletesebben