Eseménynaptár a 2014/2015-ös tanévre. Irodalom Történelem Zenetörténet Vizuális kultúra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Eseménynaptár a 2014/2015-ös tanévre. Irodalom Történelem Zenetörténet Vizuális kultúra"

Átírás

1 Eseménynaptár a 2014/2015-ös tanévre Irodalom Történelem Zenetörténet Vizuális kultúra Sík Sándor Tanáregylet Budapest 2014

2

3 Eseménynaptár a 2014/2015-ös tanévre Irodalom Történelem Zenetörténet Vizuális kultúra Sík Sándor Tanáregylet Budapest 2014

4 Az Eseménynaptárt összeállították: Emőd Terézia irodalom Csíky Balázs történelem Blazsek Andrea zenetörténet Lindner Magdolna vizuális kultúra A kiadvány megjelenését támogatta: a Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Felelős kiadó: Sík Sándor Tanáregylet https://sites.google.com/site/siktanaregylet/ Szerkesztő: Gianone András és Stróbl Erzsébet

5 Előszó A 2002-ben alapított Sík Sándor Tanáregylet célkitűzése a magyar nyelv- és irodalom, történelem, idegen nyelvi és művészeti oktatás, műemlékvédelem, humanisztikus szemléletű és kulturális életre nevelés segítése az egyházi iskolákban. E célkitűzés szellemében adjuk közre a 2014/15-ös tanévre készített eseménynaptárt. A 2003 óta minden évben elkészített kiadványunk segíteni kívánja a humán tárgyakat oktató tanárokat és tanítókat, hogy a tanév során a jeles évfordulókról megemlékezhessenek. Olyan eseménynaptárt vehet kezébe az olvasó, amely az irodalom, a történelem, a zenetörténet és a vizuális kultúra jelentős személyiségeit és fontos eseményeit mutatja be. Remélhetőleg örömmel fogják forgatni és szívesen felhívják diákjaik és kollégáik figyelmét a jeles napokra. A szerkesztők

6 IRODALOM 2014 Augusztus éve született TEVAN ANDOR ( ) könyvkiadó, bibliofil, író, a magyar irodalmi élet egyik központi alakja a századfordulón. Kapcsolatba került a New York Kávéház irodalmi és művészeti törzsközönségével. Békéscsabán átvette apja nyomdáját és könyvművész munkaközösségével létrehozott szép szecessziós kiadványai révén nagy népszerűségre tett szert; a modern tipográfia megalapozója. A magyar- és a világirodalom számos alkotását jelentette meg igényes, de olcsó áron és a bibliofilek számára forgalomba hozta a magyar irodalom mestermunkáit tól (Tevan amatőr sorozat) ben jelent meg az azóta is kézikönyvként használt A könyv évezredes útja című műve éve hunyt el KÉPES GÉZA ( ) költő, műfordító. A nyugati nyelvek és az összes finnugor nyelv mellett fordított sok más nyelvből is től a Magyar Rádió osztályvezetője, nevéhez fűződik a Falurádió és a Gyermekrádió című műsorok elindítása ben megszervezte a Magvető Könyvkiadót től a forradalom leveréséig az Írószövetség titkára volt ben a forradalomban való tevékenysége miatt elbocsátották állásából, ezután nyugdíjazásáig az MTA Irodalomtudományi Intézetének munkatársa lett ben szerkesztésében indult útjára a Helikon - világirodalmi figyelő című irodalomelméleti folyóirat. Költészetének legmagasabb szintjén állnak költői portréi. 100 éve született BAJOMI LÁZÁR ENDRE ( ) író, műfordító. Húsz éves korától tizenhét évig élt Párizsban, hazatérése után ennek a kultúrának lett egyik elismert tolmácsa és közvetítője. Jóformán valamennyi könyve és egyéb publikációja francia vonatkozású. Jelentékeny fordítói munkássága során olyan próza- és színműírókat szólaltatott meg magyarul, mint Balzac, Zola, stb ben adta ki a Francia irodalom kistükre című monográfiáját. Szeptember éve hunyt el HEVESI SÁNDOR ( ) dramaturg, színigazgató, író, műfordító. Színikritikáit és színházelméleti cikkeit különböző fővárosi lapokban publikálta. Beöthy László 1901-ben szerződtette rendezőként a Nemzeti Színházhoz, melynek az igazgatói tisztjét is betöltötte 1922 és 1932 között tól élete végéig a Magyar 6

7 IRODALOM Színház rendezője. Több drámát is írt, valamint irodalmi műveket állított színpadra között a Színművészeti Akadémián tanított. Tanulmányai jelentek meg a színészvezetés, a dramaturgia, a dráma- és színháztörténet, a színpadi beszéd tárgyában éve hunyt el FITZ JÓZSEF ( ) könyvtörténész, könyvtáros, író ben jelent meg Az új levél című novelláskötete. Dolgozott az Egyetemi Könyvtárban, ig az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója volt. Szakirodalmi munkássága jelentős, nevéhez fűződik a Nemzeti Bibliográfia újjászervezése. Tiszteletére 1989 óta kerül kiosztásra a Fitz József-könyvdíj, amelyet a könyvtárosok szavazatai alapján ítélnek oda az előző évben megjelent, a könyvtáros szakma által legértékesebbnek, legszebbnek tartott könyveknek éve hunyt el RATKÓ JÓZSEF ( ) költő. Családi problémák miatt gyermekként lelencházba került től közölték verseit a napilapok és folyóiratok. Első verseskötete Félelem nélkül címmel 1966-ban jelent meg. A nagykállói Krúdy Gyula Járási Könyvtárat igazgatta haláláig. Nagy sikerű verses drámáját, a Szent Istvánról szóló Segítsd a királyt! a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház mutatta be (1985) ben Ratkó József-emlékévet rendeznek tiszteletére Szabolcs-Szatmár Bereg megye és Nagykálló szervezésében. Minden évben megrendezik az Országos Ratkó József Vers- és Prózamondó Versenyt. A Ratkó József-díjat 1993-ban alapította a Hangsúly Művelődési és Művészeti Alapítvány éve hunyt el RAFFAI SAROLTA ( ) író, költő. Nevével először az Irodalmi Színpad összeállításaiban találkozhatott a közönség (1963) tól jelentek meg művei. Novelláinak és regényeinek fő jellemzői az időszerű társadalmi problémák, női sorsok ábrázolása között a Forrás folyóirat versrovatának szerkesztője, között a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatójaként tevékenykedett éve született GERÉZDI RABÁN ( ) irodalomtörténész től az Országos Széchényi Könyvtárban, majd az Egyetemi Könyvtárban dolgozott, mint a kézirattár vezetője tól az MTA Irodalomtörténeti Intézetében osztályvezető. Kutatási témája a középkori és a humanista magyar irodalomtörténet. Tudományos munkássága 1938-ban kezdődött a Szent István zsolozsmájának himnuszai című fordítással. Szépirodalmi és tudományos művekről írt kritikái jelentek meg a Pannonhalmi Szemlében. Foglalkozott Erasmusszal és a hazai, külföldi tudósok viszonyával. Kiadta Janus Pannonius válogatott verseit (1953). Utolsó éveiben Balassi Bálint munkásságát kutatta. 7

8 IRODALOM 30. Népmese Napja. A Magyar Olvasástársaság kezdeményezte, hogy Benedek Elek születésnapján ünnepeljük a népmeséket. A népmese napját első ízben szeptember 30-án rendezték meg. A nap célja, hogy a könyvtárosok, az óvónők, a pedagógusok és a mesével foglalkozó szakemberek, valamint a meseszerető gyerekek és felnőttek ezen a napon megkülönböztetett tisztelettel forduljanak mind a magyar, mind más népek meséi felé. Október éve hunyt el MADÁCH IMRE ( ) író, költő, a magyar drámairodalom egyik legnagyobb alakja. Első drámáját (Commodus) 16 évesen, míg első verseskötete Lantvirágok címmel jelent meg 1840-ben. A családjában történt sorozatos tragédiák egybeestek a nemzeti tragédiával. A civilizátor című komédiájában a Bach-rendszert gúnyolta ki (1859) ben kérte ki Arany János véleményét Az ember tragédiájáról, amely 1862-ben jelent meg a Kisfaludy Társaság pártoló tagjai számára. Arany János Koszorú című lapjában jelent meg Tündérálom címmel utolsó, befejezetlenül maradt drámai költeménye. Örök nyugalomra október 7-én szülőhelyén helyezték, a Madách-nemzetség sírboltjába. A csesztvei és az alsósztregovai Madáchemlékházakat felújították, kiállítás mutatja be életét éve hunyt el BENAMY SÁNDOR (Ben Ami, ) író, újságíró. Bejárta a Közel- Keletet, élményeit útleírásokban örökítette meg (1925) től kiadták regényeit, drámáit, műfordításait. Romániai működésének emlékeit A XX. században éltem c. önéletrajzában dolgozta fel, amely tanulságos korrajza a két világháború közötti romániai magyar szellemi életnek. Budapestre visszaköltözve hosszabb ideig a Magyar Rádió irodalmi vezetője volt éve született HERVAY GIZELLA ( ) erdélyi költő, író, műfordító. Költői világára nagy hatással volt férje, Szilágyi Domokos. Válása, súlyos családi veszteségei volt férje öngyilkossága, fiuk, Attila (Kobak) halála a bukaresti földrengéskor (1977) a legsötétebb tónusú lírához vezette el. Többszöri kísérlet után saját kezével vetett véget életének. Életművének lényeges részét alkotja a Kobak könyve című műve. Nem egyszerű meséskönyv ez, hanem egyidejűleg irodalmipszichológiai kísérlet, amennyiben egy kisfiú, Kobak mesél bennük. Formailag a gyermeki látás-, gondolkodás- és beszédmódot követi, de felnőtteket megdöbbentő kérdéseket tesz fel. 8

9 IRODALOM éve hunyt el BARTA LAJOS ( ) író, újságíró. Szülőföldjének világa (Kistapolca, Baranya megye déli része) ihletője volt elbeszéléseinek és drámáinak. A századeleji vidéki Magyarország körképét festette meg műveiben. Írásai a Pécsi Naplóban majd a Világban jelentek meg. Kosztolányi Dezső "emberlátó művészetként" jellemezte realizmusát től politikai nézetei miatt műveit betiltották, 1919-ben börtönbe zárták. Szabadulása után emigrációban élt és dolgozott, 1946-ban tért haza éve hunyt el KIRÁLY ISTVÁN ( ) irodalomtörténész. Fő kutatási és tanítási területe Ady Endre munkássága volt. Négy kötetes Ady-monográfiát adott közre, között a Kortárs szerkesztője, 1970-től haláláig a Világirodalmi lexikon főszerkesztője volt, 1967-től a Magyar életrajzi lexikon szakszerkesztője. November éve hunyt el BÓKA LÁSZLÓ ( ) irodalomtörténész, író, költő. A Nyugat harmadik nemzedékéhez tartozott. Regényeiben a 20. századi magyar történelem elevenedik meg életrajzi ihletésű helyzetekkel és alakokkal. Irodalomtörténeti monográfiái mellett arcképvázlataival új műfajt teremtett: a tudományosan értékelő és az anekdotikusan emlékező portréét. Tankönyveket és jegyzeteket írt, az irodalomtanítás elméletével is foglalkozott éve hunyt el TÜSKÉS TIBOR ( ) irodalomtörténész, író között a modern magyar irodalom egyik legfontosabb orgánumának, a Jelenkornak volt első, igazán meghatározó főszerkesztője, ahol érvényesítette esztétikai értékítéletét a hivatalos irányzattal szemben. Az ellenzékinek számító írók (Kodolányi János, Weöres Sándor, stb.) műveinek közlése miatt leváltották tól mintegy másfél évtizeden keresztül a pécsi Baranya Megyei Könyvtár munkatársa, mely munkássága nyomán irodalmi, tudományos műhellyé fejlődött. Itt indította útjára a Pannónia Könyvek sorozatot. Saját szavai szerint itt talált menedéket a támadások ellen. Monográfiákat írt kedves szerzőiről, többek között Nagy Lászlóról, Pilinszky Jánosról, Rónay Györgyről. 13. Magyar Nyelv Napja ben ezen a napon szentesítették azt a törvényt, mely a magyar nyelvet államnyelvvé emelte. Az Országgyűlés szeptember 26-án döntött ünnepléséről. Ezzel lehetőséget teremt arra, hogy évente egyszer a közfigyelem hivatalosan is ráirányuljon a szellemi-kulturális örökségünk és nemzeti identitásunk alapját jelentő magyar nyelvre. 9

10 IRODALOM 100 éve született HATÁR GYŐZŐ ( ) író, költő, műfordító, építész. A Műegyetem Építészmérnöki Karán 1938-ban szerzett diplomát ban államellenes szervezkedés miatt elítélték végén sikerült megszöknie a Büntetőszázadból korábbi rabtársa segítségével. Pesten az egyik Wallenbergházban (Jókai u. 1.) vészelte át a nyilasok rémuralmát után sem jelenhettek meg művei, így szovjet regények fordításából élt. Elhatározta, hogy disszidál, de 1950-ben elfogták, két és fél évet kapott. Szabadulása után újra vállalt műfordításokat, így visszakerült az irodalmi életbe. Szegedről Pestre tartó vonaton ismerte meg későbbi feleségét, Prágai Piroskát, s szerelmes csatangolásaikból született meg a Tururu és Türürü című meseregény ban Londonba emigrált között a BBC magyar adásának munkatársa volt. Az es fordulat óta rendszeresen publikált hazai folyóiratokban, sorra jelentek meg könyvei éve hunyt el ZRÍNYI MIKLÓS ( ) horvát származású magyar főnemes, horvát bán, költő, hadvezér, a 17. századi magyar barokk irodalom legkiemelkedőbb alakja. Nevelője Pázmány Péter, hatására kedvelte meg a magyar nyelvet és irodalmat. Írói-költői munkásságát a legnemesebb értelemben vett nemzetszolgálatnak tekintette. Megújította a klasszikus eposz műfaját (Szigeti veszedelem). Művében dédapjának, a szigetvári hősnek 1566-os várvédelmét dolgozza fel. A legendássá vált ostromot a törökök és a magyarok világméretű harcának sorsdöntő cselekményeként ábrázolja, ezzel a témát eposzi magaslatra emeli. Virtuózan használja a meglepő ellentéteket, körmondatokat, a halmozás és díszítés eszközét. Katonai írásai is irodalmi értékűek, egyben politikai céljait is szolgálták (pl. A török áfium ellen való orvosság). December 3. 5 éve hunyt el BEKE KATA ( ) publicista, oktatáspolitikus től 1992-ig az Új Katedra főszerkesztője volt. Írt elbeszéléseket, memoárt, útinaplót, kisregény. Témáit érzékletes és hajlékony stílusban mutatja be. Arról szól, hogy az emberi érintkezések, a magánkapcsolatok és a hivatali viszonylatok, az ügyintézés és az oktatás szintjén mennyi nyílt és rosszul beforrt seb ékteleníti mindennapjainkat. Vallomásai, esszéi ironikusak, ugyanakkor pontos helyzetjelentések is éve született KARINTHY GÁBOR ( ) költő, Karinthy Frigyes és Judik Etel fia. Néhány irodalom iránt érdeklődő barátjával (köztük Benedek Istvánnal, Devecseri Gáborral) Hangszóró néven lapot alapított, verseinek nagy része itt, valamint a Szép Szóban és a Nyugatban jelent meg. Apja halála (1938) után az egyébként is érzékeny, szorongásra hajlamos költőt egyre gyakrabban gyötörték 10

11 IRODALOM hallucinációk, fóbiák, amelyeket ördöggörcsnek nevezett. Ezt tetézték később a nyilas uralom idején őt ért zaklatások ban a Fővárosi Könyvtárban dolgozott, között félrevonultan élt Badacsonyban. Kényszerképzetei miatt idegszanatóriumba került. Alakját Karinthy Márton örökítette meg Ördöggörcs című regényében éve hunyt el báró AMADE LÁSZLÓ ( ) költő, lovaskapitány. Az énekköltészet továbbfejlesztője és a korabeli líra egyik uralkodó típusának, a rokokó dalnak a megteremtője. Ami hedonisztikus költészetét érdekessé teszi, az Amade merőben új formavilága, s a versek keretét kitöltő játékos szellemesség kultusza. A bonyolult versformák és az ügyesség fitogtatásának szándéka minduntalan arra kényszerítették, hogy új nyelvi megoldásokat keressen. A két, sőt három szótagú rímek, a kicsinyített alakok divatja, a kedveskedő szavak halmozása utolérhetetlen bájt adnak verseinek. Legismertebb költeménye A szép fényes katonának című dal, amelyhez Arany János írt dallamot éve született BORZSÁK ISTVÁN ( ) klasszika-filológus. Fő kutatási területe a római irodalom, de foglalkozott középkori latin filológiával is. Számottevő volt műfordítói és szövegkiadói tevékenysége. Horatius és Tacitus kritikai kiadásai a nagyon magas nemzetközi rangot jelentő lipcsei Teubner-cég kiadványsorozatában jelentek meg Január éve hunyt el FEKETE GYULA ( ) író, publicista, szociográfus től a Budapest című folyóirat, később a Hitel szerkesztője volt ban kezdte az Egy korty tenger című rádiós sorozatát. Érdeklődésének középpontjában a társadalmi folyamatok ábrázolása állt, és főként a szociografikus műveit tartja számon az irodalmi közvélemény. Legismertebb könyve, Az orvos halála, 1963-ban jelent meg először. Számos ifjúsági regényt is írt, pl. Kincskereső Pipitér éve született BENEDEK ISTVÁN ( ) elmeorvos, író, polihisztor, Benedek Elek unokája, Benedek Marcell fia. Ő a hőse Benedek Elek Öcsike nadselű gondolatai című meséjének. Orvosként Szondi Lipót tanítványa és 1957 között igazgatta az intaházai elmegyógyintézetet, tapasztalatait az Aranyketrec című könyvében foglalta össze. Számos értékes televíziós műsort készített, irodalomtörténeti munkákat, 11

12 IRODALOM regényeket is írt. Több íróhoz fűzte szoros barátság, a házában lakott Karinthy Gábor. Kedvelt kutatási területe volt Ady Endre életművének és az Adyhoz kötődő személyek életének a feltárása (Ady Endre szerelmei és házassága). 22. Magyar Kultúra Napja óta január 22-én arra emlékezünk, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban (idén 192 éve) ezen a napon fejezte be a Himnusz megírását éve született VEZÉR ERZSÉBET ( ) irodalomtörténész. Kutatási témája Ady Endre élete és munkássága től az Akadémiai Kiadó, az MTA Irodalomtudományi Intézet majd a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársa. Szerkesztette Ady-publicisztika kritikai kiadását és számos antológiát, állított össze. Riportsorozatot készített írókkal és művészekkel éve hunyt el TAR SÁNDOR ( ) író, költő. Elbeszélései, novellái, regényei mellett megjelentek szociográfiai munkái is. A Kádár-kori Magyarország legteljesebb irodalmi lenyomatát hagyta ránk. Életműve kezdettől a legvégéig póztalan, hiteles. A perifériára szorult emberek sorsát örökíttette meg, akiket maga alá gyűrt a kilátástalanság és a nyomor. Számba veszi a rendszerváltozás veszteseit: munkanélkülieket, kiszolgáltatottakat, betegeket. Figurái többnyire egyszerű, tanulatlan emberek, ám gyakran ábrázol magasabb végzettséggel rendelkezőket is, akiket a valóság végül rádöbbent erőfeszítéseik haszontalanságára. Az ügynökmúltjáról szóló önéletrajzi ihletésű regénye Az áruló. Filmregény címmel jelent meg. Február éve hunyt el SZIVERI JÁNOS ( ) jugoszláviai magyar költő ban az Új Symposion című folyóiratot szerkesztette től a Szabadkai Népszínház dramaturgja. Emlékének ápolására barátai a magyar irodalom legjobb teljesítményeinek támogatására Sziveri János-díjat alapítottak (1992) ban, Muzslán alakult meg a szellemiségét őrző Sziveri János Művészeti Színpad. A Duna Televízió portréfilmet készített róla Sziveri János voltam, ez volt büntetésem címmel (1997). Temerinben látogatható az emlékháza éve született KNER IMRE ( ) tipográfus, nyomdász, könyvművész, Kner Izidor fia. Könyv a könyvről című műve 1912-ben jelent meg, a Kner-nyomda 30. évfordulója alkalmából. Az I. világháború után Kozma Lajos grafikussal és Király György irodalomtörténésszel a különféle történelmi stílusok felhasználása, a népi 12

13 IRODALOM barokk megújítása s elsősorban a klasszicista tipográfia korszerű alkalmazása révén új magyar könyvművészetet teremtett. Az 1937-es párizsi világkiállításon nagydíjat kapott. Levelezett többek között Móricz Zsigmonddal, Fülep Lajossal, Szabó Lőrinccel ben, a német megszállás első napjaiban internálták és átadták a németeknek. Egy gyalogmenetben lemaradt, és az őrök végeztek vele éve született PAPP DÁNIEL ( ) író, újságíró. Pályáját jogászként kezdte. Névtelen tárcáit kezdetben hordárral küldözgette a Pesti Napló szerkesztőségébe, ahol valóságos legenda keletkezett a rejtőző tehetségről. A szerkesztő a hordár segítségével nyomozta ki kilétét (1894). Egyik szellemi vezére lett annak az újságírócsoportnak, amely létrehozta a szabadelvűségért tisztábban és radikálisabban harcolni kívánó Budapesti Naplót (1896). Első számában Magunk között címmel ő írta meg tizenhét társa nevében kivonulásuk és megalakulásuk történetét. Iróniája A Hét képviselte irodalmi irányzathoz, anekdotizmusa pedig a mikszáthi hagyományhoz fűzi. Bár az anekdota csak alkalom volt számára ahhoz, hogy lázongó, anarchista, a konvenciókkal ütköző hőseit egyéni szituációkban mutassa meg éve hunyt el SZILÁGYI FERENC ( ) nyelvész, irodalomtörténész, költő. Kutatási területe Csokonai Vitéz Mihály élete és költészete. Szerkesztette verseinek öt kötetes kritikai kiadását és Csokonai dunántúli tájszógyűjtését. Ismeretterjesztő kiadványai is az oktatást szolgálták, pl. Mint ha pásztortűz ég... címmel Arany János életrajza, Zrínyi, a költő és hadvezér című életrajzi regény, A magyar szókincs regénye című, iskolai tankönyvnek is használható mű, mely anyanyelvünk kialakulásának, fejlődésének és alakulásainak történetével foglalkozik éve hunyt el JÓSIKA MIKLÓS ( ) író, a romantikus regény megteremtője. Walter Scott népszerűsége, a francia romantika kibontakozása után Magyarországon várták és örömmel fogadták Jósika Abafi című regényét. Sikerének titka, hogy fordulatos történeteket bonyolít és kitűnően szerkesztett a cselekménye. Barátja, Wesselényi Miklós oldalán küzdött a sajtószabadságért, röpiratokat írt. A szabadságharc alatt a legfelsőbb forradalmi bíróság főbírája. A bukás után távollétében halálra ítélték és nevét az akasztófára szögezték. Emigrációban maradt, és külföldön is sikert arattak művei. Jókai megjelenéséig az egyik legolvasottabb szerző volt. 13

14 IRODALOM Március éve hunyt el NÉMETH LÁSZLÓ ( ) író. Orvosi diplomát szerzett, dolgozott fogorvosként, majd iskolaorvosként is. Hat lánya született. A Nyugat novellapályázatán a Horváthné meghal című paraszttörténetével első díjat nyert ben ben jelent meg első regénye a Napkeletben (Emberi színjáték). Tanulmányait A minőség forradalma címmel gyűjtötte kötetbe ben, miután a szovjetek elfoglalták Budapestet, családjával együtt Békésre költözött ig főgimnáziumi óraadó tanár Hódmezővásárhelyen. Utolsó alkotói korszakában a Tihanyhoz tartozó Sajkodon rendezte be írói műhelyét éve hunyt el VÁRKONYI NÁNDOR ( ) író, irodalom- és művelődéstörténész, irodalom-szervező, akit Németh László Pécs szent emberének nevezett ben teljesen elvesztette hallását, a tanári pályáról is le kellett mondania. Egyik elindítója és szerkesztője a Symposion című lapnak től nyugdíjazásáig a pécsi Egyetemi Könyvtár munkatársa volt től 1948-ig szerkesztette a Sorsunk című lapot. A két világháború között Hamvas Bélával és Kodolányi Jánossal együtt a filozófiai-szellemi élet kutatója, az irodalomtörténet megújítója. Műveiknek szabad, csonkítatlan megjelenése azonban csak 1989 után vált lehetségessé. A Sziriat oszlopai című tetralógiájában az emberiség múltját kutatja a mítoszok segítségével éve született TUTSEK ANNA ( ) író, Tábori Piroska író édesanyja. A lányregény műfajának egyik legnépszerűbb képviselője volt a két világháború között ben jelent meg első önálló kötete Elbeszélések és rajzok címmel től a Magyar Leányok című képes hetilap szerkesztője től adták ki rendkívül népszerűvé vált Cilike sorozatának első kötetét. A Pesti Napló asszony rovatában elsőnek foglalkozott leányok, asszonyok életének kisebb-nagyobb problémáival. 21. Költészet Világnapja. Az ünnepnapot az UNESCO támogatásával hozták létre azzal a céllal, hogy a költészet eszközeivel támogassák a nyelvi különbségeket, esélyt adva a kis nyelvek fejlődésének éve hunyt el KERTÉSZ ERZSÉBET ( ) író között a Dolgozó Asszonyok Lapja főszerkesztő-helyettese. Többnyire lányregényeket írt, amelyek az emlékezetes Csíkos könyvek sorozatban jelentek meg. Életrajzi munkái a világ- és a magyar történelem nőalakjairól szólnak. Nevéhez kötődik egyebek mellett Teleki Blanka, Szendrey Júlia, a Csipkebolt Brüsszelben (Podmaniczky Júliának, Jósika Miklós feleségének az életrajza), Kossuth Zsuzsanna és a Vilma doktorasszony (Hugonnai 14

15 IRODALOM Vilmáról, az első magyar orvosnőről szóló) című könyv. Utolsó kötete saját életrajzi regénye, amely csak néhány évvel halála előtt jelent meg Fiút vártak, lány született címmel. 27. Színházi Világnap. A Nemzetközi Színházi Intézet ajánlatára 1978-tól a világ valamennyi országában üzenettel köszöntik e napot. A színházi világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a színházművészet és tágabb értelemben a kultúra fontosságára, tisztelegjen a színházi dolgozók előtt, kérje a közönség szeretetét és támogatását. Ebből az alkalomból minden évben egy kiemelkedő művész fogalmazza meg világnapi üzenetét, amelyet felolvasnak a világ színházaiban. Április éve született CSERES TIBOR ( ) író, újságíró. Költőként kezdte irodalmi pályafutását, de mint novellista és regényíró vált közismertté. Történelmi regényei és tényfeltáró írásai kulcsfontosságúak voltak a magyar nép történelmi lelkiismeretének és büszkeségének ápolásában a 20. század második felében. Az 1964-ben megjelent Hideg napok című kisregénye a második világháborúban játszódik, kiemelve az újvidéki lakosság elleni atrocitásokat. Az azonos című film forgatókönyvét is ő írta. Munkáinak egyik különleges értéke, hogy képes egyazon helyzetet több szereplő nézőpontjából is megmutatni. Gyergyóremete központjában emlékművet emeltek tiszteletére, emlékét társaság ápolja. Minden évben Cseres Tibor napot tartanak, anyanyelvi és versmondó vetélkedőkkel. Egykori lakhelyén (Budapest, XII. kerület) emléktáblát helyeztek el tiszteletére 2001-ben. 2. A Gyermekkönyvek Nemzetközi Napját 1967 óta világszerte a Hans Christian Andersen dán meseíró születésnapján tartják. A Gyermekkönyvek Nemzetközi Tanácsa (IBBY) által szervezett ünnep célja, hogy a gyermekekkel megszerettessék az olvasást, a könyveket. Minden évben más-más ország vállalja az eseménysorozat szponzorálását, nevezetesen az adott ország megfogalmazza a nap jelmondatát, felkér egy neves írót, hogy ez alkalomból küldjön üzenetet a világ gyermekeinek, s egy képzőművészt, hogy tervezzen plakátot. 11. A Költészet Napját József Attila születésnapjára emlékezve 1964 óta minden évben április 11-én ünneplik Magyarországon. Irodalmi estekkel, könyvbemutatókkal, költőtalálkozókkal, képzőművészeti kiállításokkal tisztelgünk a magyar líra előtt. 15

16 IRODALOM éve hunyt el RUBIN SZILÁRD ( ) író, költő, műfordító. Pályáját versekkel kezdte, az Újhold költői közé tartozott, később azonban regényeket publikált. Különleges barátság fűzte Pilinszky Jánoshoz. Keresztesi József jellemzése szerint prózaírói attitűdje nagyon közel állt a lírikuséhoz, aki mondatról mondatra, fordulatról fordulatra csiszolgatja a szövegét. Legsikeresebb műve a Csirkejáték (1963) című regénye, melyet Németországban is kiadtak éve hunyt el SCHWAJDA GYÖRGY ( ) író, drámaíró, dramaturg. Nem csatlakozott egyetlen szakmai csoportosuláshoz sem. Első darabját, a Bohócot ban írta. Igazgatta a Szolnoki Szigligeti Színházat, a Művész Színházat, a Nemzeti Színházat és a kaposvári Csiky Gergely Színházat. A Legényanya és az Indul a bakterház című filmek forgatókönyvét is ő írta. 23. Könyv Napja; Szerzői Jogok Napja ben az UNESCO ezt a napot katalán javaslatra nyilvánította ünnepnek. Április 23-án halt meg William Shakespeare és Miguel de Cervantes. A nap célja, hogy felfedezzük az olvasás szépségét, és ösztönözzük egymást a könyvek forgatására. 20 éve hunyt el KŐSZEGI IMRE ( ) író, műfordító, újságíró, szerkesztő. Pályáját újságíróként kezdte, 1923-ban az Est munkatársa, dolgozott a Magyar Nemzetnél, a Szabad Szónál és a Világnál is től a Táncsics Könyvkiadó szerkesztője, majd vezetője. Kalandos történelmi regényeket és ifjúsági regényeket írt. 30 éve hunyt el KERÉNYI GRÁCIA ( ) költő, magyar-lengyel műfordító, esszéíró, a lengyel irodalom kutatója. A német megszállás alatt az ellenállási mozgalom tagja volt, a Gestapo 1944-ben letartóztatta. Megjárta a náci börtönöket és a koncentrációs táborok poklát. A nyolcvanas években a lengyel és a magyar ellenzéki mozgalom résztvevője. Köteteit szinte kivétel nélkül Lengyelországban, vagy magánkiadásban adták ki. Szinte minden egyes vers, műfordítás megjelenéséért keményen meg kellett küzdenie éve született MÓRICZ LILI ( ) színész, író, Móricz Zsigmond legkisebb leánya. Édesapja legnagyobb örömére eljátszhatta a Nem élhetek muzsikaszó nélkül című darab női főszerepét is. A színpadtól kényszerűen visszavonulva Móricz Zsigmond hagyatékát gondozta éve hunyt el TÖRÖK SÁNDOR ( ) író, műfordító, antropozófus. Visszaemlékezései a Csak egy kis kertet szerettem volna című kötetében jelentek meg. Erdélyben született és járt iskolába. A középiskolát tizennégy éves korában abbahagyta, a lehető legkülönfélébb munkákból tartotta fenn magát től a 16

17 IRODALOM Szegedi Napló szerkesztője, 1931-től a budapesti Magyarság című lapnak is dolgozott től szinte ontotta a regényeket, egyik legismertebb műve, a Kököjszi és Bobojsza 1939-ben jelent meg. Az 1944-ben alakult Keresztény Zsidók Szövetségének vezetője. A nyilas hatalomátvétel után bujkálnia kellett, az üldöztetés hónapjait Nagy Emil egykori igazságügy-miniszter svábhegyi házában vészelte át. A második világháború után a rádióhoz került, ahol Ünnepi levelek című sorozatát szerkesztette, mely a világ vezető tudósait, művészeit szólaltatta meg. A műsort hét adás után betiltották től a Tankönyvkiadó szerkesztője. Munkássága közvetíti hitét: A jó az volna, ha a felnőtt a gyermeki bölcsességet megtartva lehetne okos. Így kiismerné magát a tárgyi és a művészet világában egyaránt. Nagy sikert arattak Palásthy György rendezésében a Hahó, Öcsi! és a Hahó, a tenger! című filmadaptációi. Nemzedékek nőttek fel varázsművein és varázskötetein. Május éve született MAKKAI SÁNDOR ( ) erdélyi református püspök, író, tanár ben megjelent Számadás című verseskötete. Első nagy szépirodalmi sikerét ben megjelent Ördögszekér című regényével aratta, majd a tatárjárás koráról szóló nagy történeti freskója, a Táltos király és a Sárga vihar ( ) keltett feltűnést ben a Tudománnyal és fegyverrel című könyvéért perbe fogták háborús és népellenes bűntett vádjával, de felmentették. Számos nevelés-lélektani és teológiai mű szerzője. A Magyar fa sorsa című műve Ady költészetét méltatja. Regényeit és elbeszéléseit a végső kérdések iránti mély érdeklődés jellemzi ben a Magyarországi Református Egyház Makkai Sándor-díjat alapított, amelyet magyarországi és határon túli pedagógusok kaphatnak meg a "református nevelési eszmények átültetéséért a mindennapi pedagógiai gyakorlatba" éve hunyt el KOZMUTZA FLÓRA ( ) pszichológus, Illyés Gyula felesége. József Attilához fűződő kapcsolatát József Attila utolsó hónapjairól című írásában mutatja be tól, férje halála után, a hagyatékának a rendezésével és közlésével foglalkozott éve hunyt el BOR AMBRUS ( ) író, műfordító. Negyvenévesen jelentkezett első önálló kötetével, A nagykorúság órája (1961) című elbeszélés-gyűjteménnyel. A könyv novelláit közös motívum köti össze: olyan sorsfordító pillanatot, döntő felismerést él át mindegyik főhős, amely után már nem gondolkodhat, élhet ugyanúgy, mint azelőtt tól a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők 17

18 IRODALOM Egyesülése lapjának, a Könyvvilágnak a főszerkesztője, 1969-től a Magvető Könyvkiadó szerkesztője, 1976-tól főszerkesztője volt éve hunyt el PÁSKÁNDI GÉZA ( ) erdélyi író, költő, drámaíró. Kolozsvárott az Utunk című irodalmi lapnál is dolgozott ben letartóztatták, és az állam és közrend elleni izgatás vádjával hat év börtönre ítélték ben települt át Magyarországra. Sok műfajú íróként egyaránt kedvelte a verset, a drámát, a novellát, az esszét, a regényt. Színműveit játsszák szerte a világban. Jelentős gyermekirodalmi munkássága éve született VÁRNAI ZSENI ( ) író, költő ban végzett az Országos Színészegyesület Színiiskolájában, de soha nem lépett színpadra. Férje Peterdi Andor révén 1909-ben kapcsolatba került a munkásmozgalommal. A Katonafiamnak című verse (1912) szinte példátlan diadalutat járt végig, történelemformáló erővé vált a háború éveiben: háborúellenes illegális röpcédulákon, zászlórúdra tűzve, Jászai Mari hangján a háború alatti előadóesteken is szerepelt. Az ötvenes évek elején elhallgatott, 1954-ben jelent meg először kötete (Válogatott versek). Verseken és visszaemlékezéseken kívül meséket is írt éve hunyt el BÉKÉS PÁL ( ) író, műfordító, drámaíró, tanár től ig a Magyar Televízió szerkesztőjeként dolgozott ben A Nagy Könyv olvasásnépszerűsítő mozgalom ötletgazdája. Szívügye volt a gyermekirodalom támogatása: A magyar kultúra régi, rossz hagyománya, hogy mindazt, ami gyerekeknek készül, mellékesnek, másodlagosnak tekinti. Én éppen fordítva. Ezt tartom elsődlegesnek. Amely nélkül egyszerűen nem nőnek fel azok az olvasók, akik képesek lennének érteni, élvezni, vagy egyszerűen csak elolvasni a terjedelmes, többrétegű műveket. Az íróknak elemi önérdeke volna, hogy a gyerekek felé forduljanak". Egyedülálló mesevilágot hozott létre. Elbeszéléseket és színműveket is írt, munkáit a kísérletező kedv, a groteszk, ironikus látásmód jellemez. Június éve született BAKTAY ERVIN ( ) orientalista, művészettörténész, író, műfordító, asztrológus között Indiában tanulmányozta az indiai vallásokat és kultúrát ban felkutatta Kőrösi Csoma Sándor egykori tartózkodási helyeit és emlékeit tól 1958-ig a Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Művészeti Múzeum helyettes igazgatója volt. Egyes források Baktayt (álnéven) F.W. Bain angol íróval azonosítják. 18

19 TÖRTÉNELEM 2014 Augusztus éve született BÁTHORY GÁBOR ( ) erdélyi fejedelem ban választották fejedelemmé. Felelőtlen és erőszakos kormányzásával, erkölcstelen magánéletével elidegenítette magától az erdélyi rendeket és a török Portát is. Bethlen Gábor fejedelemmé választása után a hajdúk gyilkolták meg éve, 1989-ben rendezték meg Sopron térségében, az osztrák-magyar határ közelében civil szervezetek a páneurópai pikniket, amelyen több ezren vettek részt és a határok nélküli Európa megteremtését sürgették. Az ez alkalomból megnyitott határon több száz keletnémet állampolgár menekült Ausztriába éve született PÁLFFY JÁNOS gróf ( ) magyar főúr, császári tábornagy, nádor. Részt vett a török kiűzéséért folytatott harcokban, 1683-ban Bécsnél, 1686-ban Budánál harcolt ben lett horvát-szlavón-dalmát bán től, a Rákóczi elleni harcok jutalmául, tábornagy ben meghatározó szerepe volt a Rákócziszabadságharcot lezáró szatmári béke megkötésében től országbíró és a hétszemélyes tábla bírája, 1740-től az aranygyapjas rend vitéze és Magyarország főparancsnoka, 1741-től nádor volt. 25 éve, 1989-ben negyven év után ismét Szent István király életműve került az állami ünnepségek középpontjába éve, 1914-ben az első világháborúban, az augusztus 23-tól szeptember 11-ig tartó első galíciai hadjáratban kezdeti sikerek után az osztrák-magyar csapatok súlyos vereséget szenvednek. Az elesettek, foglyok és sebesültek száma mintegy 300 ezer fő volt éve adta ki az Elnöki Tanács az évi 17. törvényerejű rendeletét, amely újból engedélyezte a szerzetesrendek működését Magyarországon. Szeptember éve, 1939-ben támadta meg Németország Lengyelországot és ezzel kitört a második világháború. 19

20 TÖRTÉNELEM éve fejeződött be a Budapesten rendezett, 1989-es öttusa-világbajnokság, amelyen a magyarok az összes aranyérmet megnyerték éve, 1939-ben a magyar kormány elutasította azt a berlini kérést, hogy engedélyezze német csapatok szállítását a kassai vasútvonalon a szlovák-lengyel határ felé. A közös lengyel-magyar határszakasz nyitva maradt, így lehetővé vált, hogy kb. 70 ezer lengyel katonai és polgári személy meneküljön Magyarországra. Többségük a következő évben elhagyta az országot, de akik itt maradtak, támogatásra és otthonra találtak. 25 éve, 1989-ben lépett hatályba a magyar kormány intézkedése, amely szerint a hazatérést megtagadó NDK-állampolgárok távozhatnak Magyarországról minden olyan államba, amely hajlandó számukra a be- vagy átutazást engedélyezni. A határ megnyitásának következtében három nap alatt 12 ezren lépték át a magyar határt éve, 1964-ben írták alá Budapesten a Szentszék és a Magyar Népköztársaság közötti részleges megállapodást, amelyben többek között a püspökök kinevezésének módjáról, a katolikus papok állami hűségesküjéről és a római Pápai Magyar Intézet helyzetéről állapodtak meg a felek. Ez volt az első nemzetközi egyezmény a Szentszék és egy szocialista ország között. A megállapodás szövege a mai napig titkos éve született PULSZKY FERENC ( ) politikus, régész, műgyűjtő. Fiatalkorában anyai nagybátyjával többször beutazta Európát. Joggyakornok volt a pozsonyi országgyűlés mellett, ahol megismerkedett a reformkor jelentős alakjaival. Az ügyvédi vizsga letétele után Sáros vármegye aljegyzője lett től Sáros vármegye követe az országgyűlésben. Az első felelős kormányban előbb pénzügyi államtitkár, majd a király személye körüli minisztérium államtitkára volt Bécsben október közepéig. Felmentése után a Honvédelmi Bizottmány tagjaként a földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztérium vezetője volt december 31-ig ben Kossuth Londonba küldte, hogy próbáljon támogatókat szerezni a magyar függetlenségnek. Ez a küldetése ugyan sikertelen volt, de fontos szerepet játszott az emigráns magyarok támogatásában ben elkísérte Kossuth-ot európai, illetve amerikai körútján. Kapcsolatuk az 1860-as években romlott meg, miután Pulszky egyre inkább hajlott a kiegyezés támogatására. Az 1861-es választásokon Sáros vármegyében képviselőnek választották, de ekkor még nem léphetett magyar földre. Eötvös József közbenjárására végül 1866-ban Pulszky is hazatérhetett Magyarországra. Deák politikáját támogatta az országgyűlésben. Tevékenyen részt vett az Esterházy-képtár és több más külföldi gyűjtemény állami megvásárlásának 20

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012)

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 2012. november 20. Készítette: Dr. Katona András ny. főiskolai docens, a történelem

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista '56-os terem a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista vidéki nagyvárosokban. rendszer bűneit. c) Magyarország felmondta

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések 1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések Alkotmány: constitutio közös állapot, közös megegyezés, hogy milyen szabályok

Részletesebben

A magyar börtönügy arcképcsarnoka

A magyar börtönügy arcképcsarnoka A magyar börtönügy arcképcsarnoka Pulszky Ágost (1846 1901) A humanitárius szempont legbiztosabb próbája a politikai értékeknek. (Szalay László) Jogfilozófus, szociológus, politikus, jogtudományi szakíró,

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

Családfa. Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza) 1870 1943. Neuser Lipót Kb. 1868 1939

Családfa. Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza) 1870 1943. Neuser Lipót Kb. 1868 1939 Családfa Apai nagyapa Krämer Gyula (Julius Krämer)?? Apai nagyanya Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Anyai nagyapa Neuser Lipót Kb. 1868 1939 Anyai nagyanya Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza)

Részletesebben

Érintsd meg a Holdat!

Érintsd meg a Holdat! Gárdonyi-emlékév, 2013 Érintsd meg a Holdat! rejtvényfüzet 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játsszatok velünk! Az első fordulóban Gárdonyi Géza életével, a

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK 1. középkori kereskedelem (elemenként 0,5 pont) a. Champagne 4 b. Velence 6 c. Firenze 7 d. Flandria 3 e. Svájc 5 2. Angol parlament

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr.

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr., a felsőház tagj'a. 1865- ben született a somogymegyei Lábodon. Az egyetemet a bécsi Pázmáneumban végezte s ott szerezte meg a hittudományi oklevelet. Tanulmányai

Részletesebben

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK)

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA KULTÚRÁRA AKADVA 2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) 2013. november 4., hétfő 18.00 A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig I. Kétnyelvűség. Előny vagy hátrány?

Részletesebben

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat. Bányászat, 67 kötet, (2004) p. 99-103 S E L M E C I Asz

Részletesebben

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Vas Megyei Közgyűlés a Batthyány Év 2007 Vas megyei tervezett rendezvényei méltó megvalósításának érdekében

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

NKA pályázat. Hármaskönyv konferencia

NKA pályázat. Hármaskönyv konferencia NKA pályázat Hármaskönyv konferencia Altéma kódszáma: 3508/183 Hármaskönyv konferencia helyszíne: ELTE ÁJK Budapest Konferencia időpontja: 2014. november 19. Nemes Magyarországnak törvényeit és törvényerőre

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2012.(IX.11.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról

Részletesebben

A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai. 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont. 3. feladat Magyarázd el!

A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai. 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont. 3. feladat Magyarázd el! A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai 10 pont 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont 3. feladat Magyarázd el! 10 pont 4. feladat Kutatómunka 10 pont 5. feladat Hírességek 6 pont

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

Balázs Ferenc Kolozsváron született 1901 októberében. Székely származású szülõk gyermeke, négy testvér közül a második. Apja tisztviselõ volt, anyja

Balázs Ferenc Kolozsváron született 1901 októberében. Székely származású szülõk gyermeke, négy testvér közül a második. Apja tisztviselõ volt, anyja kiemelkedõ Szövetkezeti gondolkodók, személyiségek és szervezõk Erdélyben Balázs Ferenc (1901 1937) Balázs Ferenc Kolozsváron született 1901 októberében. Székely származású szülõk gyermeke, négy testvér

Részletesebben

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22.

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Hunyadi János és Kapisztrán János seregei 558 évvel ezelőtt, 1456. július 22-én állították meg a Nándorfehérvárt ostromló oszmán hadat. A győztes csata emlékére

Részletesebben

A javító vizsga témakörei irodalomból a 10. évfolyam számára (szakközépiskola, 10. EVP osztály)

A javító vizsga témakörei irodalomból a 10. évfolyam számára (szakközépiskola, 10. EVP osztály) A javító vizsga témakörei irodalomból a 10. évfolyam számára (szakközépiskola, 10. EVP osztály) I. A barokk - A barokk mint művelődéstörténeti korszak és stílusirányzat; kialakulása; jellemzői stb. - Zrínyi

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html Nem sűlyed az emberiség! Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: JANKOVICS József CSÁSZTVAY Tünde CSÖRSZ Rumen István SZABÓ G. Zoltán Nyitólap:

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

9. tétel. A/ Beszédgyakorlat: Vásárlási szokásaink Mire érdemes figyelnünk a vásárlás során? Te hol szeretsz vásárolni?

9. tétel. A/ Beszédgyakorlat: Vásárlási szokásaink Mire érdemes figyelnünk a vásárlás során? Te hol szeretsz vásárolni? 9. tétel A/ Beszédgyakorlat: Vásárlási szokásaink Mire érdemes figyelnünk a vásárlás során? Te hol szeretsz vásárolni? B/ Tinódi: Budai Ali basa históriája 1. Melyik vár ostromáról szól a mű? Meséld el

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től.

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat Érvényes: 2009. november 31-től. Jóváhagyta: Fischerné Szilasi Gabriella igazgató 1. Az iskolai

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének. 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete. az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének. 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete. az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő- testülete a helyi

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Országos versenyszervező: OFI OPKM 1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40. 06-1-323-55-00 Honlap: www.opkm.hu

Részletesebben

1.,, 8. 10. 2007. 2. % &a( ), 16. 10. 2007. 3.,& &, -. & & 1 (& ) ( ). & 1 - & - ( :!"# $#%# &' &(!)'*+! 19. *'&# 4. &.,, -. & &, && &.

1.,, 8. 10. 2007. 2. % &a( ), 16. 10. 2007. 3.,& &, -. & & 1 (& ) ( ). & 1 - & - ( :!# $#%# &' &(!)'*+! 19. *'&# 4. &.,, -. & &, && &. 1 I, 1.,, 8. 10. 2007. 2. % &a( ), 16. 10. 2007. 3.,& &, -. & & 1 (& ) ( ). & 1 - & - ( :!"# $#%# &' &(!)'*+! 19. *'&# 4. &.,, -. & &, && &. & 1.. +'/!"# # #0,.. ( : 21. 02. 2005). & 1 - & - (: ) 5 -,

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára)

Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára) Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára) Orosz István (Debreceni Egyetem, Magyarország) Szőlőbirtokos arisztokraták Tokaj-Hegyalján

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet 1. melléklet a 12/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelethez Háziorvosi körzetek leírása 1. számú háziorvosi körzet Baczoni István utca Bethlen Gábor utca Blaha Lujza utca Búzavirág utca Csíktarcsa utca

Részletesebben

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN Viktimológia 49 Molnár Tibor ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K) világháború fogalmának meghatározása nem egyszerű feladat. Tudományos megfogalmazás szerint

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája Pályázati kategória kódja Pályázati azonosító Pályázó neve Székhely Település Székhely Megye Projekt címe Igényelt támogatás összege - 0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége - 0002

Részletesebben

KÓDEX Reformkor és kiegyezés

KÓDEX Reformkor és kiegyezés M A G Y A R KÓDEX Reformkor és kiegyezés MAGYARORSZÁG MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETE 1790-1867 7 KOSSUTH KIADÓ Tartalom 1. FEJEZET / TÖRTÉNELEM 7 A NEMZETTÉ VÁLÁS KORA (1790-1848) / Dobszay Tamás-Hermann Róbert 7

Részletesebben

3. feladat Kép: (I.) (II.)

3. feladat Kép: (I.) (II.) 1. feladat a) B A T T H Y Á N Y K Á Z M É R b) N A G Y C E N K c) J Ó Z S E F d) K Ú R I A e) E L L E N Z É K I N Y I L A T K O Z A T f) S Z A L A Y L Á S Z L Ó g) H Ő T L E N S É G h) M A R K Ó K Á R

Részletesebben

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI Köntös László gy jteményi igazgató (Pápa) 2015 Szabadon tenyészik A Pápai Református Kollégium a történeti hagyomány szerint 1531 óta m ködik

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1228 /2009 E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Napok programja

Részletesebben

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Killyéni András A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Az első világháború előtti kolozsvári sportélet fejlődését kétségtelenül meghatározták az akkori sportvezetők: arisztokraták, köznemesek, később

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Családfa. Dr. Glück Lajosné (szül. Pollatschek Katalin) 1860 körül 1932. Löbl Árminné (szül. Bernfeld Katalin) 1870-es évek vége 1921

Családfa. Dr. Glück Lajosné (szül. Pollatschek Katalin) 1860 körül 1932. Löbl Árminné (szül. Bernfeld Katalin) 1870-es évek vége 1921 Családfa Apai nagyapa Dr. Glück Lajos 1850-es évek 1891 Apai nagyanya Dr. Glück Lajosné (szül. Pollatschek Katalin) 1860 körül 1932 Anyai nagyapa Löbl Ármin 1857 1930 Anyai nagyanya Löbl Árminné (szül.

Részletesebben

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ I. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. Milyen okok vezettek a reformmozgalom kibontakozásához?

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31.

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31. Szakmai beszámoló Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 2014. október 2 2015. május 31. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumánál elnyert pályázat

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez 1 Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Ádámné Farkas Beáta (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. május 10. (település, dátum) (P. H.)

Részletesebben

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V.

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa V. Ignác (? 1944) V. Ignácné (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: V. Ignácné (szül.? Éva) (? 1944) Anyai nagyapa R. Lipót (1883 1944) Anyai nagyanya R. Lipótné (szül. D. Cecília)

Részletesebben

Családfa. Goldklang Dávid 1880-as évek vége 1930/40-es évek eleje. Krausz Simonné (szül. Krausz Betti) 1875 1944. Goldklang Dávidné (szül.?)?

Családfa. Goldklang Dávid 1880-as évek vége 1930/40-es évek eleje. Krausz Simonné (szül. Krausz Betti) 1875 1944. Goldklang Dávidné (szül.?)? Családfa Apai nagyapa Goldklang Dávid 1880-as évek vége 1930/40-es évek eleje Apai nagyanya Goldklang Dávidné (szül.?)? 1932/33 Anyai nagyapa Krausz Simon 1875 1932 Anyai nagyanya Krausz Simonné (szül.

Részletesebben

Családok Európai Éve 2014.

Családok Európai Éve 2014. A TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT KÖRÖSÖK VIDÉKE EGYESÜLET BÉKÉSCSABA 48. MAGYAR NYELV HETE BÉKÉS MEGYÉBEN 2014. április 7-19. Családok Európai Éve 2014. Társadalmi felelősségvállalási pályázati kollégiuma

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

Megoldás és pontozási útmutató

Megoldás és pontozási útmutató Tanulmányi Verseny 2007/2008 TÖRTÉNELEM. (iskolai) forduló 2007. december 13. Megoldás és pontozási útmutató A kérdéseknél 1-1 pont adható minden helyes feladategységre. Az eltéréseket külön jelöljük.

Részletesebben

2008/1. Találkozások. A kiállítást dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár nyitotta meg.

2008/1. Találkozások. A kiállítást dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár nyitotta meg. Nápolytól délre 2008. január 21-én nyílt meg Nicola Giuseppe Smerilli fotókiállítása Nápolytól délre címmel. A fotókat Olaszország legdélibb részének tájai, illetve Dante Marianacci Odüsszeusz a szélben

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Kapronczay Károly A Tudományos Ismeretterjesztő Társulatunkat alapító orvosok A XIX. század első felében az ország önállóságáért vívott

Részletesebben

Márai Sándor Márai Sándor

Márai Sándor Márai Sándor Márai Sándor Márai Sándor, eredeti nevén márai Grosschmid Sándor Károly Henrik[1] (Kassa, 1900. április 11. San Diego, Kalifornia, 1989. február 21.) magyar író, költő, újságíró. Márai életútja az egyik

Részletesebben

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 A tanulók száma 300 250 200 150 100 50 0 257 267 267 243 225 213 199 Osztályok

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

EGY NYOMDAMÛHELY TITKAIBÓL GYOMAI KNER NYOMDA, 1882 2007

EGY NYOMDAMÛHELY TITKAIBÓL GYOMAI KNER NYOMDA, 1882 2007 EGY NYOMDAMÛHELY TITKAIBÓL GYOMAI KNER NYOMDA, 1882 2007 Kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban, 2007. május 15. július 14. * Az Egy nyomdamûhely titkaiból Gyomai Kner Nyomda, 1882 2007 címmel az

Részletesebben

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 15. július 21. FŐVÉDNÖK: P. DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD NAGYBECSKEREKI MEGYÉSPÜSPÖK A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 17. 2012.

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

Családfa. Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951. Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina ) 1878 1941. Seiger Gottlieb 1864 1924

Családfa. Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951. Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina ) 1878 1941. Seiger Gottlieb 1864 1924 Családfa Apai nagyapa Lőrincz Dániel 1870 1929 Apai nagyanya Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951 Anyai nagyapa Seiger Gottlieb 1864 1924 Anyai nagyanya Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina )

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek. Interjúalany

Családfa. Anyai nagyapa. Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek. Interjúalany Családfa Apai nagyapa Geiringer Vilmos? 1944 Apai nagyanya Geiringer Vilmosné (szül. Rechnitz Antónia)?-1944 Anyai nagyapa Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek Anyai nagyanya Rechnitz Sámuelné (szül.

Részletesebben

BOD PÉTER KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY KERÜLETI DÖNTŐ

BOD PÉTER KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY KERÜLETI DÖNTŐ Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas u. 8-10. BOD PÉTER KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY KERÜLETI DÖNTŐ A versenyző neve:.. osztálya:.... Az iskola neve:. Az iskola címe:.

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2013 /2014 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2013 /2014 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2013 /2014 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük.

Részletesebben

Radnóti-nap 2014. Rajz pályázatot Meseíró pályázatot.

Radnóti-nap 2014. Rajz pályázatot Meseíró pályázatot. Radnóti-nap 2014 Mit is jelenthet húsz, vagy ötven év? múlt és jövendő századok sora? A költő oly idős, amennyi a világ, ( Radnóti Miklós: Köszöntő) A Városközponti Tulipános Általános Iskola Radnóti Miklós

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0104. Iskola neve Iskola címe Elérhetősége Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakképző Iskola, Általános Iskola és Óvoda

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0104. Iskola neve Iskola címe Elérhetősége Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakképző Iskola, Általános Iskola és Óvoda 2. sz. melléklet: BEMU Partnerlista 1. Lehetséges partnerintézményi körfeltérképezése A lehetséges partnerek keresését elsősorban Békés megye középiskoláira terjesztettük ki, de minden TÁMOP pályázaton

Részletesebben

3. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva melyik somogyi városba látogatott Bertók László költő 2014-ben?

3. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva melyik somogyi városba látogatott Bertók László költő 2014-ben? 4. forduló Kedves Gyerekek! Ebben a fordulóban megyénk közelmúltjából kaptok kérdéseket, melyeket Dr. Sipos Csaba, a megyei könyvtár helytörténeti kutatója állított össze. Böngésszetek az interneten, illetve

Részletesebben

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését;

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését; Magyarország 1944/45 és 1989 között Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc főbb eseményei, célkitűzése, nemzetközi jelentősége Az 1956-os forradalom 1956 őszén megélénkülő politikai élet: felújítja

Részletesebben

Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet

Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet A kis képek alapján mondd el a mesét saját szavaiddal! Te milyen csodatarisznyát szeretnél? Írd le! Az olvasófüzetedben dolgozz! Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet Írd le a fejezet címét! Hány méterre

Részletesebben