AZ AMERIKAI MAGYAR SZÍNJÁTSZÁS. Doktori tézis. (Kivonat)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ AMERIKAI MAGYAR SZÍNJÁTSZÁS. Doktori tézis. (Kivonat)"

Átírás

1 1 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI OKTATÁSI, KUTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU-MUREŞ MAROSVÁSÁRHELYI MŰVÉSZETI EGYETEM AZ AMERIKAI MAGYAR SZÍNJÁTSZÁS Amerikai magyar kultúrtörténet Doktori tézis (Kivonat) Témavezető: Prof. univ. dr. Kovács Levente Doktorandusz: Mendel Melinda Zsuzsánna TÂRGU-MUREŞ MAROSVÁSÁRHELY 2011

2 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető AZ AMERIKAI MAGYAR SZÍNJÁTSZÁS KEZDETEI... 7 A kivándorlók színháza... 7 A hivatásos színjátszás úttörői az Egyesült Államokban HIVATÁSOS MAGYAR SZÍNJÁTSZÁS NEW YORKBAN A Jávor Sárossy-féle Szabadság Színház Petri László vándorszínháza A New York-i Fészek Klub és Krencsey Marianne Dr. Varga László új magyar színháza New Yorkban A New York-i Kossuth Színpad (Székely M. Melinda) Magyar kulturális élet New Yorkban az ezredfordulón MAGYAR SZÍNHÁZ KALIFORNIÁBAN Los Angeles magyar színészete A Thália Stúdió Los Angeles-i Magyar Színkör... 21

3 3 4. KANADAI MAGYAR SZÍNHÁZI ÉLET Kertész Sándor Művész Színháza Kosaras Vilmos Torontói Magyar Színháza SZÍNÉSZSORSOK KÉT KONTINENSEN ÁT Lugosi Béla, az örök vámpír Kabos Gyula, a pesti Chaplin Jávor Pál, a legsármosabb bonviván Szeleczky Zita, filmcsillag díszmagyarban Szabó Sándor dupla karrierje Szörényi Éva, a forradalmár bárónő Hegedős Györgyi, a balettpatkány AZ AMERIKAI MAGYARSÁG KULTURÁLIS ÉLETÉNEK FONTOSABB KÉRDÉSEI MA BIBLIOGRÁFIA... 32

4 4 Bevezető A csaknem másfél évszázados múltra visszatekintő amerikai magyar színjátszás történetét tanulmányozva kutatásaim során két egymásnak látszólag ellentmondó nehézségbe ütköztem. Egyik a bőség zavara, azaz a több ezer (amatőr, félhivatásos vagy hivatásos produkció, illetve óhazai vendégjáték, vagy éppen egy vendégművész fellépésével létrehozott) előadásról, valamint a körülbelül ezer hosszabbrövidebb életű kulturális egyesület (társulat, színház, egylet, önképzőkör stb.) létéről hírt adó, ránk maradt dokumentumok, feljegyzések, visszaemlékezések, újságcikkek tömege. Másrészt viszont a fentiekkel ellentétben az írott anyagok roppant hiányosságai, amelyek a nevezett produkciókról, illetve intézményekről csak töredékesen, olykor évtizedes kimaradásokkal adnak hírt, vagy a precizitást teljességgel nélkülözve tesznek említést. Ehhez járul még a hatalmas észak-amerikai kontinensen új hazára talált magyarság (és így művészeinek, intézményeinek) földrajzi szétszórattatása, akik az egymástól óriási távolságokra lévő nagyvárosokban (jellemzően ipari központokban) igyekeztek megélhetést találni. Végül pedig a társulatok tevékenységének, a produkciók sorsának és a művészek útjának követését megnehezíti a megszámlálhatatlanul sok turné, vendégjáték és ünnepi műsor, amelyek során a társulások a nem kevés költségráfordítással és energiával létrehozott produkcióból igyekeztek legalább annyi profitot kihozni, amennyivel egy esetleges új produkció finanszírozásába kezdhettek. Munkám során komoly segítségnek és megbízható bázisnak bizonyult a Bodó Ibolya többéves szorgos kutatómunkája nyomán megszületett adattár (Amerikai magyar színjátszás , Argumentum Kiadó Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, 2001), amely száz esztendő amerikai magyar színjátszását térképezi fel rendkívüli precizitással. Ám a kötet, műfajánál fogva a művészi megvalósítás minőségére, a társulatok sorsára vagy a színház művészeinek életére és pályafutására nézve semmilyen támponttal nem szolgálhatott. Ezenkívül relatív átfogó, de nem tudományos igénnyel írt

5 5 és szerkesztett visszaemlékezések szolgáltak alapot néhány jelentős társulat működésének áttekintésére. Így a Jávor Sárossy, majd később Sárossy Színtársulat, a New York-i Magyar Operettszínház, a Petőfi Színpad történetének néhány jelentős epizódját dolgozza fel Sárossy Szüle Mihály: Miszter Jávor Az amerikai magyar színjátszás története (Püski-Corvin Kiadó, New York, 1982) című kötete, valamint a kanadai magyar színjátszás, illetve a Torontói Magyar Művész Színház 23 esztendejét térképezi fel Kertész Sándor: Déryné voltam Kanadában című, angol és magyar nyelvű könyve (Toronto, 1981). Túl ezen, az amerikai magyar színjátszás XX. századi történetére utalásokat, illetve adatokat lehet találni a kitelepedett, emigráns művészek élettörténetét feldolgozó könyvekben, ám ezek sokszor hiányos, illetve szubjektív forrásoknak bizonyulnak. A magyar színháztörténeti művek, lexikonok a kommunista éra 40 esztendeje alatt nem vettek tudomást a disszidensek, sőt még a hivatalosan emigrált művészek további sorsáról sem, a legtöbb esetben ezek neve nem szerepel a lexikonokban. Mint ahogy a Los Angeles-i Magyar Színkör Thália Stúdiót megalapító és évtizedekig mindmáig működtető Óss Enikő nagyváradi színésznő neve, pályafutása is kimaradt a máig egyetlen kortárs erdélyi magyar színházi lexikonnak tekinthető Színjátszó személyek A hét évkönyve 1982 című kiadványból. Avagy a hetvenes években ugyancsak Kaliforniában színházat alapító és sok nagy szerepet eljátszó, egykori szolnoki színész, Borvető János pályafutása is lezárul a Budapesten, az Akadémiai Kiadó gondozásában 1994-ben (!) napvilágot látott Magyar Színházművészeti Lexikon róla szóló szócikke szerint azzal, hogy: 1970 óta az USA-ban él. A diaszpórában élő magyarság kulturális életének sajtófigyelése, dokumentumgyűjtése és archiválása a múlt század utolsó évtizedeiben tehát az éppen aktuális (kedvezőtlen) politikai széljárástól függött. Azonkívül pedig mindmáig meghatározzák bizonyos egyáltalán nem szakmai szempontok. Nevezetesen az erre hivatott intézmények anyagi feltételei (milyen és mennyi külföldi és belföldi sajtóterméket tudnak megrendelni, milyen képzettségű és hány szakember milyen infrastruktúrával felszerelve végezheti a munkát), valamint legyünk őszinték

6 6 mindehhez hozzájárul a dokumentálást és archiválást végző munkatársak kapcsolatrendszere és lelkiismeretessége is. Szerencsés fordulat a kutató számára, hogy különösen a rendszerváltás után nem csupán Magyarországon, de a teljes anyanyelvi területen, sőt a diaszpórában is megnövekedett az életrajzi és önéletrajzi művek kiadása, és áldásos divat lett a visszaemlékezések, önéletrajzok írása a művészek körében is. Ezek közül a kötetek közül több újabb és újabb adalékkal szolgál a magyar anyanyelvi területen kívül, így az Amerikában élő vagy élt és alkotó művészek sorsát illetően. Ugyanakkor komoly segítséget jelent az internetes oldalakon megjelenő információkon túl a naponta megújuló beszélgetős oldalak tanulmányozása is, ahonnan a külföldön élő magyarság kulturális eseményeiről, a közösségek, magánemberek ezzel kapcsolatos véleményéről értesülhetünk. Mindezen körülmények és lehetőségek figyelembevételével, dolgozatommal korántsem törekedhettem a teljességre. A szerteágazó, másfél évszázados, igen gazdag és változatos képet mutató amerikai magyar kultúrtörténet semmiképpen sem dolgozható fel egyetlen szakdolgozat keretein belül. Munkámat inkább a különböző forrásokban fellelhető, valamint az általam kikutatott és az utóbbi évek során folyamatosan összegyűjtött dokumentumok összegzésének tekintem, mely azzal a céllal készült, hogy bizonyos általános tendenciákat tárjak fel, ami az anyanyelvi területen kívül élő, Amerika nagy olvasztótégelyében új hazára talált magyarság anyanyelvi kultúrája megőrzésének szükségességére mutat rá. Túl ezen, szándékom szerint dolgozatom kiindulópontként is szolgálhat a jövő kutatói számára, akik a magyar színházi életnek ezt a viszonylag ismeretlen területét szeretnék tanulmányozni. Annál is inkább, mert a magyar színházi élet Észak-Amerikában napjainkban is aktuális kérdés, és az oda-vissza utazások megkönnyítésével, a vendégjátékok, vendégművészek szerepeltetésével valóságos vérátömlesztést kapott. Igény van rá, hiszen éppen az évszázados hagyományú magyar kultúréletnek köszönhetően Amerikában másod- és harmadgenerációs magyarok is vannak, akik beszélik anyanyelvüket, és magyar identitástudatukat jól összeegyeztetik az amerikai honpolgárság tudatával. Nekem, aki személyesen is megtapasztaltam, hogy mit jelent Amerikában magyar művészként élni,

7 7 meggyőződésem, hogy csakis a kulturális és nemzeti identitás megőrzésével lehet egy szívvel két hazában létezni úgy, hogy közben megőrizzük lelki egyensúlyunkat. 1. AZ AMERIKAI MAGYAR SZÍNJÁTSZÁS KEZDETEI Az újkori migráció szinte minden esetben politikai okokra vezethető vissza még akkor is, ha a tömeges kivándorlásnak látszólag gazdasági mozgatórugója van. A magyarság Amerikába való tömeges emigrálása tragikus történelmi sorsfordulóinkhoz kötődik ( , 1920, 1938, 1945, 1956, illetve az 1907-ben csúcsosodó gazdasági válság, valamint az as évek erdélyi kivándorlóit tekintve a Ceauşescudiktatúra kiteljesedése). Az első nagy kivándorlási hullám a 48-as szabadságharc bukása után a nagyobb ipari központokba és bányavárosokba sodorta a magyarságot, ahol munkát és megélhetést talált. Cleveland, Chicago, Detroit, New York, Philadelphia, Pennsylvania voltak azok a városok, ahol nagyszámú magyar kolóniák telepedtek le, és itt alakultak az első betegsegélyző egyletek, valamint egyházkerületek, amelyek, mint a közösségi élet központjai, csakhamar a felmerülő kulturális igények kielégítését is elősegítették. Nem véletlen, hogy éppen ezekben a városokban indult útjára az amerikai magyar színjátszás a meglehetősen vegyes korú és társadalmi rétegződésű közönség igényeinek megfelelően, elsősorban népszerű hazai népszínművek előadásával. A kivándorlók színháza Az első kivándorlási hullámmal zömében bujdosók, vagyis mai értelemben politikai menekültek érkeztek Amerikába, jellemzően angolnyelv-tudás nélkül, olykor mindenüket hátrahagyva. Ez a körülmény erősítette a közösségekbe való tömörülés kényszerét, és nemsokára az óhazából is segítséget kaptak. Eötvös József a dualizmus korának kultuszminisztere mondta ki először, hogy az anyaországnak kötelessége gondoskodni arról, hogy elszakadt fiai és azok gyermekei megtanulják és megőrizzék anyanyelvüket. Papok, tanítók érkeztek a magyar kormány támogatásával az amerikai magyar közösségekbe.

8 8 Mint mindenkor, ezúttal is a templom mellett a színház bizonyult az anyanyelv és a kultúra megőrzése legfontosabb fórumának. Így már 1969-ből dokumentumaink maradtak fönn az (ez idáig ismert) első amerikai magyar színielőadásról, Szigligeti Ede: A szökött katona című színművéről, amelyet a New York-i Dramatic Hall-ban mutattak be a New York-i Magyar Egylet műkedvelő színjátszói. Hatéves szünet után találunk hírt a következő előadásról, majd sűrűsödik a program, és évente nyomon követhető a nagyobb városokban megtartott magyar előadások egyre növekvő száma. Ezek a közönség összetételére való tekintettel jellemzően népszínművek ben azonban már egy, a kivándorlók saját sorsát feldolgozó színdarabot is műsorra tűztek (Clevelandben, 1891-ben), az újságíró Kohányi Tihamér Greenhornok (azaz Zöldfülűek) című színművét mutatták be lévén a címként használt szó az új hazába érkezettek gúnyneve. Ugyanakkor a század második felétől feltűntek a magyar színjátszó egyesületek műsorain a történelmi múltra emlékeztető ünnepi műsorok, élőképek, verses előadóestek is. A hivatásos színjátszás úttörői az Egyesült Államokban Az elsősorban mezőgazdasági dolgozókat sújtó nyomor és elszegényedés okán a tömeges kivándorlás tovább tartott a XIX. és XX. század fordulóján, mígnem között elérte tetőfokát, és az európai kikötők, valamint az amerikai bevándorlási hivatalok statisztikái szerint a magyar korona országaiból mintegy 1,8 2 millió ember vándorolt ki Amerikába. A magyar egyletek és egyházak égisze alatt működő dalárdák, tánccsoportok és műkedvelő színtársulatok száma ugrásszerűen megnőtt, és az anyanyelvi kultúra kérdése teret kapott a kialakulóban lévő amerikai magyar sajtóban is. Elsőként 1869-ben a rövid életű Amerikai Nemzetőr című lapban Erdélyi Szabó Gusztáv vetette fel egy állandó magyar színház megalapításának, sőt épülete felépítésének gondolatát New Yorkban. A már 1891-ben, Berkó D. Géza főszerkesztésével New Yorkban megalapított és máig megjelenő Amerikai Magyar Népszavában pedig a századforduló idején egyre több cikk jelent meg az anyanyelvi színház szükségességéről és fontosságáról.

9 9 A kivándorlók között hivatásos színművészeket is találunk, ők azok, akik amatőr társulatok rendezői, majd szereplői lesznek, így hozva létre félhivatásos és hivatásos színházakat. Az első félhivatásos társulat, a New York-i Magyar Színtársulat 1905-ben alakul, majd egy év múlva a hivatásos Állandó Magyar Színház ( ) nyitja meg kapuit, Heltai Árpád, az első amerikai magyar színigazgató vezetésével, ahol már neves művészegyéniségek lépnek fel, mint a primadonna Gyenge Anna, a karmester Feleky Károly, vagy a színész és rendező Horváth Lajos és sokan mások. Időközben Clevelandben Magyar Nemzeti Színház születik, majd 1922-ben hivatalos érdekképviseletként az Amerikai Magyar Színészunió alakul meg. És ezekben az évtizedekben már szakosodnak a színházak, műsoraik színesek, változatosak; számos hosszabb-rövidebb ideig működő társulat áll össze. Chicagóban 1928-ban népszínház, ismét New Yorkban kamaraszínház és operettszínház, s a harmincas években a Cleveland-i Magyar Színház. Híres művészegyéniségek, vendégművészek érkeznek az óhazából, akik olykor évekig, vagy véglegesen az Újvilágban telepednek le: Rátkay Márton, Fedák Sári és mások szórakoztatják az immár igényes, hivatásos művészekhez szokott közönséget. Egyesek (mint Fedák Rátkay és Fedák a 20-as években) visszavisszatérő vendégként, mások (mint Palásthy Sándor) emigránsként játszottak az USAban, hozzászoktatva a magyar közönséget az igényes művészszínház színvonalához. Az új hazában letelepedett művészek általában színtársulatokat szerveztek és rendezői feladatokat is elláttak. A háborút megelőző években, illetve a II. világháború alatt Tóth István Népszínháza, valamint Békássy István Fészek Színháza működött a legeredményesebben, s közben elérte Amerikát a zsidóüldözések, valamint a háborús idők menekülthulláma, majd megindult a következő nagy kivándorlási hullám, a békekötést követő társadalmi-politikai változások által elüldözött menekültek áradata. És ezzel sok hivatásos színházi szakember, filmes, író és újságíró, akik az amerikai magyar hivatásos színjátszást az őt megillető rangra emelték. Több hosszabb-rövidebb életű próbálkozás után sikerült olyan együtteseket szervezni, amelyeket már joggal nevezhetünk állandó társulatoknak, és amelyek meghatározták az amerikai magyar kultúréletet. Ezek zöme a keleti part kultúrközpontjában, New Yorkban alakult meg.

10 10 2. HIVATÁSOS MAGYAR SZÍNJÁTSZÁS NEW YORKBAN Nem véletlen, hogy mind az első amatőr színjátszó előadások, mind a későbbi hivatásos magyar színházak elsősorban New Yorkban létesültek. A keleti part óriás kikötőjébe érkezett ugyanis a legtöbb emigránsokat is szállító hajó Európából, és a város a XX. század első évtizedeiben óriási ipari és kulturális központtá nőtte ki magát, ahol a jövevények nagy része (olaszok, lengyelek, csehek és természetesen magyarok) munkát talált és le is telepedett. A New York-i magyarság száma a múlt század közepéig több százezerre gyarapodott, s a sok első generációs magyar család féltve őrizte identitástudatát, anyanyelvét. Túl ezen, éppen New York az a nagyváros, ahol már a század első felére (igaz, először éppen európai mintára, de később több jelentős modern amerikai szerző és színházi szakember működésének köszönhetően is) megújult az amerikai színjátszás. És bár a művészi irányzatokat tekintve ennek nincsen sok köze a magyar nyelvű amerikai színjátszáshoz, mely elsősorban a közönsége másfajta igényeit volt hivatott kiszolgálni, a színházművészet iránti fogékonyság, a (kibérelhető) színházépületek növekvő száma és a potenciális őshonos amerikai támogatók tekintetében ennek mindenképpen jelentősége és hatása volt az itteni magyar színházi élet alakulására. A Jávor Sárossy-féle Szabadság Színház Az egyik legjelentősebb hivatásos magyar színjátszó társulat Sárossy Szüle Mihály, az amerikai magyar kultúrélet 1992-ben elhunyt doyenjének nevéhez fűződik. Sárossy vezetésével és nevével fémjelezve nem is egy, hanem több magyar színtársulat követte egymást az amerikai kontinensen. Az 1947-ben újraindult New York-i Magyar Operettszínháznak, akkor Bodán Sárossy néven bemutatkozó együttesnek neve nagyjából úgy változott, ahogyan a színházvezető Sárossy Szüle Mihállyal társulók váltották egymást az évek során. Működésének talán leghíresebb állomása a korabeli magyar film- és színjátszás legnépszerűbb bonvivánjának, Jávor Pálnak a nevével is jelzett közös vállalkozás, a Jávor Sárossy-féle Szabadság Színház

11 11 volt. A társulatot az 1946-ban Magyarországról eredetileg a 16 tagú társulattal egyéves amerikai vendégszereplésre induló de az elhúzódó turné, valamint a Magyarországon között zajló kommunista hatalomátvétel miatt emigrációba kényszerülő két művész vitte sikerre. Mégpedig Sárossy kezdeményezésére, aki a húszas-harmincas években hosszabb amerikai tartózkodása alatt már állt szerződésben amerikai magyar színházzal (a Chicagói Magyar Operettszínház tagjaként), és alapítója, valamint vezetője volt New York-i Magyar Operettszínháznak ( között), így rendelkezett a megfelelő tapasztalatokkal. Jávor és Sárossy együttműködése kezdetben igen sikeres volt, előadásaikkal végigjárták a magyarlakta városokat, településeket. A Jávor Sárossy-féle színház mégis rövid életűnek bizonyult, mert Jávor Pál New Yorkból Hollywoodba készült szerencsét próbálni. Időközben Sárossy együttese Sárossy Színtársulat néven nemzeti színházi babérokra tört, és a 48-as szabadságharc 100 éves évfordulóján színre állította a Bánk bánt, megszerezvén ezzel azt a szomorú tapasztalatot, hogy az amerikai magyar közönség nem drámát akar látni, hanem nevetni, nótákat hallgatni járna a színházba ben búcsúzott Jávor Pál egy nagyszabású turnéval a magyarságtól, lévén, hogy szerződést kapott Hollywoodba a Metro-Goldwin-Mayertől. Ám angolnyelv-tudás híján, súlyosbodó betegségével és kínzó honvágyával nem tudott eleget tenni a várakozásoknak, így egyre inkább perifériára szorult, s kisvártatva szerződését is felbontották. Sárossy Szüle Mihály 1952-ben a komikus színész Heltay Miklóssal társult, és Sárossy Heltay Magyar Színháza néven futó társulatával mutatkozott be New Yorkban. Két esztendő múltán azonban feleségével, a színésznő Mórocz Gabival együtt Miamiba költözött, és ban létrehozta a Floridai Napsugár Színházat. Jávor Pál pedig feleségével, Landesmann Olgával együtt 1957-ben felkérésre hazajött Magyarországra. Sárossy Szüle Mihály pedig, bár a későbbiekben üzletet nyitott, és abból tartotta fenn magát és családját, gyakorlatilag a nyolcvanas évekig aktív tagja maradt az amerikai színházi életnek, amelynek történetéből is értékes szemelvényeket dolgoz fel Miszter Jávor Az amerikai magyar színház története című művében (New York, 1982).

12 12 Petri László vándorszínháza A huszadik század derekán a történelem újabb menekültáradatot indított el Magyarországról Európa nyugati országai és a két amerikai kontinens felé. Az 1956-os forradalom bukása után a megtorlástól vagy a visszarendeződéstől tartva sok tízezer ember hagyta el a szülőföldjét és települt át Amerikába. Közöttük szép számmal akadtak művészek, zenészek, táncosok, színészek, színházi szakemberek, akik vagy szerepet vállaltak odahaza az eseményekben, és a börtön elől menekültek, vagy egyszerűen kihasználták a rövid ideig nyitott vasfüggöny lehetőségeit, és a szabadságot választották a kommunista diktatúra helyett, még annak árán is, hogy hivatásukat valószínűleg fel kell adniuk. A menekültek között volt Petri László, a Győri Kisfaludy Színház művésze is, feleségével az énekes primadonna Petri Marikával együtt. Mivel a Sárossy-féle Magyar Operettszínház, illetve a Sárossy Színtársulat az ötvenes évek végén vezetője üzleti elfoglaltsága miatt már nem működött, és Sárossy Szüle Mihály már csak alkalmanként, felkérésre vállalt egy-egy rendezést vagy fellépést, New York magyar közönségének újra nem volt saját színháza. Az igény pedig megmaradt, sőt az újonnan érkező menekültekkel a potenciális közönség gyarapodott. Jó érzékkel ezt a helyzetet használta ki Petri László egy hivatásosokból (Földessy Lilla, Havassi Mimi, Kalló Éva, Bán Tamás, Fónai Rezső, majd később a rendezést és újságírást is művelő Dékány László) álló magyar társulat összekovácsolására, és már 1957-ben megalapította az új New York-i Magyar Operettszínházat, mint kooperatív, vagyis osztalékos rendszerrel működő együttest. A társulat primadonnája Petri László felesége, a kitűnő szoprán, Petri Marika volt. Az újonnan alakult magyar társulat egy operettszínházhoz szükséges teljes művészszemélyzettel bírt, a színészeken, énekeseken túl volt zenekara, táncosai, koreográfusa. Ilyen körülmények között műsorpolitikája igényes lehetett, és megengedhette magának az olyan nagyoperettek színre állítását, mint első, bemutatkozó premierje, a Csárdáskirálynő volt, illetve színre kerülhetett Eisemann Mihály, Jacobi Viktor több műve, vagy Molnár Ferenc vígjátéka, a Zerkovitz Béla által megzenésített Doktor úr is. A New York-i bemutatókat követően Petri László társulata útra kelt, és az

13 13 előadással bejárta az Egyesült Államok magyarlakta nagyvárosait (mint Bridgeport, Cleveland, Philadelphia stb.) és kisebb településeit is. A hatvanas évek derekától a magyarországi belpolitikában bekövetkező enyhülés, a puha diktatúra adta lehetőségeket kihasználva Petri László még nagyobb népszerűséget szerzett színházának azáltal, hogy vendégszereplésre hívta azokat a hazai hírességeket (Bilicsi Tivadart, Latabár Kálmánt, Sárdy Jánost, Feleki Kamillt, Rátonyi Róbertet, Honthy Hannát stb.), akiket közönsége még a háború vagy a forradalom előtti időkből ismert és rajongásig szeretett. Az énekes gálaesteket a későbbiekben újra teljes nagyoperettek előadása követte: Petri László a kilencvenes évek elején fiatalított társulatán. Új sztárt szerződtetett vendégművészként Amerikába: az Operaház magánénekesét, Leblanc Győzőt, akit Budapestről 13 éven keresztül (már mint a Hungarian Music and Stage igazgatója) minden esztendőben többedmagával vitt fellépni Amerika nagyvárosaiba és Kanadába. A New York-i Fészek Klub és Krencsey Marianne A hatvanas években tovább folytatódott a magyar művészek kivándorlása, és New Yorkban a háborús, illetve az 56-os menekültekkel együtt komoly magyar művészkolónia alakult ki, neves írók, költők (mint Zilahy Lajos, Faludi György), médiaszakemberek (mint dr. Deák Zoltán ügyvéd, a Színházi Élet egykori újságírója), neves színészek (Karády Katalin, Szörényi Éva, Szabó Sándor), rendezők (mint Dékány László) egész tábora. A Petri László szervezte gálaestek, vendégjátékok és a levelek, híradások szabadabb áramlása összeköttetést jelentettek az anyaországi kulturális élettel, s ez, valamint az újonnan érkezettek által hozott szellemiség még jobban összekovácsolta az emigráns művészek táborát ban politikai okokból emigrációba kényszerül a korabeli magyar film egyik első számú csillaga, Krencsey Marianne, és férjével, dr. Nemes Gyulával az Egyesült Államokban telepednek le. New York-i otthonuk nemsokára a magyar művészek találkozóhelyévé válik, és a házaspár intenzív kapcsolatot ápol az odahaza élő művészszemélyiségekkel, írókkal, színészekkel is.

14 14 Időközben (az ötvenes évek végétől) New York-i Magyar Színház néven előbb Dékány László, majd 1963-tól Bogáthy Mihály vezetése alatt prózai társulat is működött New Yorkban, amely művészszínházi igénnyel mutatott be színvonalas produkciókat, olyan neves személyiségek közreműködésével, mint Szörényi Éva, Szabó Sándor és felesége, Bárczy Kató, valamint Fellegi Teri. Bogáthy Mihály kéri fel első amerikai szereplésére a fiatal Krencsey Marianne-t is, és ezzel a művésznő sorsa még szorosabban összekapcsolódik a magyar színházi élettel, amelynek nemcsak tagja, de összetartó személyisége is lesz. A hetvenes évek elejére tehát megérik a helyzet, amikor szükségessé és megvalósíthatóvá válik egy állandó művészklub létesítése. Dr. Deák Zoltánnak, felhasználva jogi és újságírói tapasztalatait, sikerül ennek anyagi feltételeit is megteremteni, és június 4-én megtartott szerzői estjén az American Council for Emigres in the Professions székházában bejelenti a New York-i Fészek Klub megalapítási szándékát. A klub még ebben az esztendőben november 4-i dátummal, Faludy György szerzői estje alkalmából hivatalosan is megalakul, dr. Hertz Otto elnökletével, dr. Deák Zoltán igazgatásával, és kisvártatva az amerikai magyar kulturális élet egyik legfontosabb központjává válik. Igyekszik összefogni az egész világ magyarságának összművészetét (tiszteletbeli tagjai között ott találjuk Márai Sándor írót, Solti György karmestert, Nizsinszky Romola táncművészt). Nagysikerű kulturális előadásokat, képzőművészeti kiállításokat, irodalmi esteket, színpadi produkciókat szerveznek, többek közt gálaestet a Párizsban megjelenő emigráns magyar írók lapja, az Irodalmi újság megmentésére. Az előadók között ott találjuk többek közt Határ Győzőt, Claire Kenneth-et, aztán Ignácz Rózsát Budapestről, Gábor Áront Münchenből, Tábori Pált Londonból, majd később Darvas Ivánt, Házy Erzsébetet, Jancsó Adrienne-t. Sorban a harmadik elnökként az alapító tagnak számító Krencsey Marianne a Fészek Klub fennállásának 50. évfordulóját Budapesten is megünnepelheti 2000-ben, amikor a Duna Televízió Fészek-Budapest, Fészek-New York címmel másfél órás filmet sugároz a vállalkozásról.

15 15 Dr. Varga László új magyar színháza New Yorkban A Sárossy, Dékány, majd Bogáthy neve által fémjelzett társulatok kiöregedése és lassú megszűnése után 1982-ben New York-i Magyar Színház és Művész Egyesület néven újabb állandó társulat alakul az 1948-ban politikai emigrációba kényszerült és 1950-ben Amerikában letelepült dr. Varga László politikus, ügyvéd és színházi szakember vezetésével. A régi gárda tagjaiból (például Dékány László) és az Amerikában élő fiatalabb generáció hivatásos művészeiből (Cserey Erzsi), valamit az ekkor már a Ceauşescu-diktatúra elől Erdélyből kimenekült művészekből (Dukász Anna, Técsy Sándor) alakult, hivatalosan bejegyzett prózai színház igényes művészi színvonalat mondhatott magáénak. Bár a komolyabb, nagy drámai műveket (mint Az ember tragédiáját vagy a Bánk bánt) inkább csak felolvasószínház formájában vihették közönség elé, a társulat szép sikereket aratott az időközben íróként is elismertté vált dr. Varga László tizenhat saját színdarabjával, valamint Heltai Jenő, Molnár Ferenc és Karinthy Frigyes műveivel és egyéb prózai, illetve zenés játékokkal. A magyarországi változó politikai helyzet, a rendszerváltás azonban 1989-ben dr. Varga Lászlót, aki vérbeli politikus alkat maradt, visszacsábítja az óhazába, 1990-től Magyarországon vállal közéleti szereplést a magyar kereszténydemokrata párt tagjaként, ahol között, 2003-ban bekövetkezett haláláig országgyűlési képviselő. Színháza vezetését New Yorkból való távozásakor Cserey Erzsire bízza. Az 56-os menekült Csereyt, aki Elisabeth de Charay néven Las Vegas-i dizőzként, majd off-broadway-i színésznőként is ismert, és Hollywood-i filmekben is szerepelt, a színház megalakulásakor maga dr. Varga hozza vissza a magyar színpadra, és távozásakor Ne add fel! jelszóval hagyja rá a színház vezetését. Ám az új igazgatónő tevékenysége megosztja a társulat véleményét. Egyesek (így Técsy Sándor) a sajtóban is hangot adnak nemtetszésüknek Cserey Erzsi tevékenységét illetően. Tény, hogy az új igazgatónő élénk, gyümölcsöző kapcsolatokat ápol a magyarországi, sőt az egész európai magyar kulturális élettel, és olyan művészszemélyiségeket ismertet meg az amerikai közönséggel, mint Pápai Erika, Cserhalmi György, Szíki Károly, vagy a kolozsvári opera fiatal énekesnője, Popovics

16 16 Mária, de felléptek nála: Eggerth Márta, a New Yorkban élő legnagyobb magyar primadonna, Kovács Nóra, Kossuth-díjas balerina, Lendvay Gabriella, Székely Mendel Melinda, Domján Mária és más neves, profi művészek is. Ugyanakkor Cserey 1995-ben magyarországi vendégszereplésre is elhozta társulatát, a New York-i Magyar Színház részt vett a Határon Túli Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválján és az Egri Színházi Fesztiválon is. Fellépésük ellentmondásos fogadtatásban részesült idehaza. Tény azonban az is, hogy Cserey Erzsi, a színésznő szakmai hiúsága, egocentrizmusa nagymértékben meghatározta a társulat működését. Korának előrehaladtával az igazgató-színművésznő nem volt hajlandó átigazolni anyaszerepkörbe, s ez egy professzionális színházhoz méltatlan helyzetet teremtett a társulatban. Példa erre a 2003-ban előadott, Cervantes művéből színpadra adoptált musical, a La Mancha lovagja, amelyben a San Francisco Opera és a Gratz-i Operaház ifjú magánénekese, Horváth Ádám Don Quijote-ja mellett a hetvenes évei felé járó Cserey Erzsi alakította a szerelmes Dulcineát. Cserey január 10-én bekövetkezett haláláig állt színháza élén. Ezután a színház színészeinek és műkedvelőinek lelkesedése tartja azóta is együtt a társulatot. A művészi vezetés napjainkban Cserey egyik magántanítványára, Kovács Szilviára hárul, aki 1998-ban került kapcsolatba a színházzal, és 2007-ben már megbízott igazgatóhelyettese lett. Első feladataként megszervezte mentora, Cserey Erzsi emlékestjét, és elkötelezettséget vállalt arra, hogy továbbviszi a fáklyát a magyar kultúra szolgálatában. Bevallása szerint szeretné a színházat politikától és vallási hovatartozástól függetlenül működtetni, több fiatalt bevonni, úgy az alkotó munkába, mint a közönség soraiba. A New York-i Kossuth Színpad (Székely M. Melinda) A nyolcvanas-kilencvenes években a romániai diktatúra elől menekülve egyre több erdélyi emigráns telepedett le Amerikában. Közéjük tartozik az 1995-ben létrejött Kossuth Színpad megalapítója, a Marosvásárhelyen végzett Székely Mendel Melinda és férje, Mendel György színművész, riporter, televíziós szerkesztő is. A New York-i 69.

17 17 utcai Első Magyar Református Egyház ifjúsági csoportja keretén belül, Kossuth Színpad néven egy olyan irodalmi, előadóművészi kezdeményezés látott napvilágot, amelynek vezetője a New Yorkban és környékén élő magyar és magyar származású fiatalok kulturális igényét akarta kielégíteni. A kezdeményezés nagy visszhangra talált a New York és környéke magyar fiataljainak körében, akik lelkesedéssel segítették Székely Mendel Melinda munkáját ha szükség volt, díszleteket, kellékeket készítettek, közönséget szerveztek. Irodalmi esteket, zenés szavalóesteket, író-olvasó találkozókat szerveztek. Az előadásokra általában kéthavonként egyszer került sor. Mint minden hasonló kezdeményezés, minden anyagi támogatás nélkül, csak az alapító személy és segítőinek támogatásával jöhetett létre, beleértve a teremdíjakat, a fellépő művészek jutalmazását és ellátását. Kedvcsinálóként táncos teadélutánokat (akár diszkóesteket) is szerveztek, hogy minél több fiatalt tudjanak bevonni ebbe a körbe. A Kossuth Színpad első előadásának (1995. október 7.) meghívottja az emigrációban élő magyarság közkedvelt szórakoztatóművésze, a Kanadában élő Farkas András volt, aki emigrálása előtt a marosvásárhelyi Székely Népi Együttes tagja volt. Ezt több irodalmi est, zenés összeállítás követte, amelyeken felléptek Dukász Anna, Czinkota Mihály aranydiplomás színművész, Philippovich Tamás és felesége, Zsarnai Edina, Pathó István és felesége, Makay Ági és Szász Anna, Mendel György, Székely Mendel Melinda színművészek. Egyik író-olvasó találkozó vendége Czire Dénes erdélyi tanár-író volt, aki akkor megjelent könyvét mutatta be augusztusában sor került az akkor Amerikában turnézó Dévai Nagy Kamilla, Liszt Ferenc-díjas előadóművész fellépésére és Batta György Szlovákiában élő költő, műfordító előadóestjére. A Kossuth Színpad 1997-ig, a Mendel házaspár első gyermekének megszületéséig működött. Magyar kulturális élet New Yorkban az ezredfordulón A huszadik század végére megváltozott az amerikai magyarság összetétele, így kulturális igényei is módosultak. A háború és 56 első generációs menekültjei megfogyatkoznak, kiöregednek sőt a magyarországi rendszerváltás után sokan

18 18 visszatelepülnek az óhazába. A fiatalok már nem ismerik a magyarországi színpadok régi nagy sztárjait, akik eddig bevonzották a közönséget a színházba. Felmérések szerint ebben az időszakban az Egyesült Államokban élő, mintegy másfél milliós magyarság tagjai közül mindössze ezer ember beszél otthonában is magyarul. Ezenkívül a modern média, a film, a televízió és később az internet egy egészen másfajta, jellegzetesen vizuális kultúrához és felgyorsult, agresszívebb impulzusokhoz szoktatta a fiatal közönséget. El kell tehát szakadni az alapvetően verbális színházi hagyományoktól, illetve olyan látványos, egyéb műfajokra is koncentrálni kell, amelyek az anyanyelvet nem birtokló, de magyar identitástudatát megőrizni akaró közönségréteg igényeit is kielégíthetik. Illetve a verbális művészeteket (irodalom, versmondás) érdemes önálló zenei vagy képzőművészeti programokkal egybekötni, hogy együtt minden rétegnek művészi élményt jelentsenek. Ugyanakkor be kell törni a magyar kultúrával az új médiaközvetítők világába. Magyarország és a magyarok amerikai megítélése szempontjából egyre fontosabb lett az is, hogy a nem magyar származású érdeklődőkkel is megismertessék a magyar kulturális értékeket. Ezeket a szükségszerűségeket felismerve alapította meg Magyar Kálmán kultúrmenedzser, a New York-i Magyar Kulturális Központ vezetője 1981-ben a New York szomszédságában lévő New Yersey-ben az Amerikai Magyar Múzeumot (Passiac, New Jersey), amely arra hivatott, hogy a magyar kultúra értékeinek széles körű palettáját mutassa be, a népművészettől a kortárs képző- és iparművészetig. Az Amerikai Magyar Múzeum rendezvényei között az előadó-művészetben előtérbe kerül a zene, a tánc, de nem marad ki a magyar irodalom és a színházművészet sem. Kétnyelvű (angol és magyar) szórólapokon toborozzák a közönséget no meg a lelkes szponzorokat (hiszen állami támogatásra nem számíthatnak). Nem csupán Magyarország, hanem a teljes Kárpát-medence magyar értékeinek bemutatására törekednek (így az erdélyi, marosvásárhelyi Üsztürü népzenei együttes vendégszereplésére ugyanúgy sor kerül, mint a magyar jazz királyának, Szakcsi Lakatos Bélának a fellépésére). A szervezet lépést tart a hazai kultúra eseményeivel (bemutatják például a Bereményi Géza Széchenyi Istvánról készült filmjét, a Hídembert és főszereplőjének, Eperjes Károlynak verses előadóestjét). A kint élő, fiatalabb generáció

19 19 művészegyéniségeit is megismertetik a közönséggel (így Székely Mendel Melindát, aki költőként, színészként és képzőművészként is bemutatkozik). Nagy szerepet játszanak a Múzeum, illetve a Magyar Ház szervezésében megvalósuló Magyar Bálok, közösségformáló erejük van, és nem utolsósorban itt lehet támogatókra lelni a kultúra számára. Mérföldkő a keleti part kulturális életében az Amerikai Magyar Televízió újraindulása, mely több mint egy évtizednyi szünet után, egy nyolcvanas évek eleji kezdeményezést folytatva október 4-én ismét megszólal, és vasárnaponként kora délután, heti 30 percben tájékoztatta New York és környéke, valamint Connecticut magyarságát az óhaza eseményeiről. Létrejöttében nagy szerepe van az Erdélyből kiszármazott művész házaspárnak, Mendel Györgynek, aki szerkesztői és bemondói feladatokat vállalt, valamint feleségének, Székely Mendel Melindának, a televízió szervezőjének, bemondónőjének. A vállalkozás sikeresnek bizonyult, 1994 tavaszán ugyanis a Hungarian Radio és az Amerikai Magyar Televízió égisze alatt színvonalas kultúrestet szerveznek, ahol Bárdos Károly, a Magyar Televízió vezetője elmondta, műsora az első és eddig egyetlen nemzetiségi adás, amely műholdas sugárzási lehetőséget kapott, így Kanadától Mexikóig az egész kontinensen látható. 3. MAGYAR SZÍNHÁZ KALIFORNIÁBAN Az USA úgynevezett magyar városai között vagyis ahol számottevő a magyar kolónia előkelő helyet foglal el a nyugati parton Los Angeles. Ahhoz képest, hogy viszonylag nagyszámú magyar emigráns csoport élt a városban, a magyar színházi élet szegényesnek mutatkozik a század első és középső évtizedeiben. Talán mert az angyalok városába hivatásos színházi szakember általában Hollywood meghódításának céljával érkezett. Ami sok esetben (így például Lugosi Béla, Kertész Mihály, Várkonyi Mihály, Szőke Szakáll és nem utolsósorban a Janovics Jenő keze alatt tanult filmrendező, Korda Sándor esetében) igen sikeresek is mutatkozott, míg többeknek (így Jávor Pálnak, Mály Gerőnek vagy Kabos Gyulának) nem adatott meg, hogy karriert

20 20 csináljanak az amerikai film fellegvárában. Úgyhogy Los Angeles magyarságának egy ideig nem maradt más, az alkalmankénti műkedvelő előadások, az egyházkerületek által szervezett ünnepségek a történelmi évfordulókon, illetve a különböző vendégjátékok, gálaestek. Mígnem a nyugati parton is megszerveződött egy máig működő állandó színház Los Angeles magyar színészete 1928-ból maradt fenn első dokumentumunk a Los Angeles-i magyar színjátszásról, mely meglepő módon a korabeli népszínművek, zenés-táncos produkciók között egy valódi, komoly drámai előadásról szól: műkedvelők vitték színre Gorkij Éjjeli menedékhelyét. A következő években operett, majd népszínmű került műsorra a Kaliforniai Műkedvelők néven összeállt társulat előadásában. Egészen a század közepéig kellett várni, míg hivatásos előadásnak tapsolhatott a közönség: 1953-ban, a Kaliforniai Magyar Színház együttese Jávor Pál főszereplésével bemutatta a János vitézt. A hatvanas évektől általában a Wilshire Ebell Theatre ad otthont hivatásos színművészekkel előadott produkcióknak (operettek, vígjátékok, Molnár Ferenc-színművek előadásához), és ugyanekkor megkezdődnek a közönségcsalogató vendégjátékok is. Emigrációban élő népszerű művészek közreműködnek (Szörényi Éva, Szeleczky Zita, Bársony Rózsi), és ellátogatnak a városba amerikai turnéik során a hazai hírességek: Latabár Kálmán, Bilicsi Tivadar, Petress Zsuzsa, Feleki Kamill stb.). Színház-alapítási próbálkozások születnek és halnak el, műkedvelő csoportok jelentkeznek időről időre. Főleg amatőrökből szervezte alkalmanként fellépő társulatát az 56-ban kivándorolt Lendvay Lajos, a Nemzeti Színház volt művésze. Félig hivatásos, félig amatőr társulat áll össze a hetvenes években, a budapesti Vígszínház és a Fővárosi Operettszínház egykori bonvivánjának, az 1970-ben kivándorolt Borvető Jánosnak a vezetésével, aki művészszínházi ambíciókat dédelgetett, és a hetvenes-nyolcvanas években több igényesebb előadást vitt színre, mígnem 1987-ben nyugdíjba ment, és hazatelepült Magyarországra.

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

Eldorádó a Bárkában. mhtml:file://d:\oszmi\20130614\mht\000357.mht. név: jelszó: Bejelentkezés

Eldorádó a Bárkában. mhtml:file://d:\oszmi\20130614\mht\000357.mht. név: jelszó: Bejelentkezés 1. oldal, összesen: 6 oldal Írja be az e-mail címét! Feliratkozás név: jelszó: Bejelentkezés Eldorádó a Bárkában Bereményi Géza filmje, az Eldorádó nyomán készült az író-rendeződarabja, amely Az arany

Részletesebben

Szerepei: Levente - Árpád népe (Budapest Sportaréna 2006)

Szerepei: Levente - Árpád népe (Budapest Sportaréna 2006) ÖNÉLETRAJZ Feke Pál Huszonkét évesen eljátszotta Jézust a Jézus Krisztus Szupersztárban, óriási sikerrel a szegedi Dóm téren. Amerikában, Grazban és a Pulai Arénában is fellépett már musical főszerepekkel.

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi beszámolóhoz A közhasznú minősítésű Fészek Művészklub már 112 éve az országban, de a világban is egyedülálló összművészeti művelődési központként és most már befogadó színházként

Részletesebben

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nógrád megye Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nevezetességei: -Tolnay Klári Emlékház -Zichy Vay-kastély -Mauks-kúria(Mikszáth-Mauks emlékszoba)

Részletesebben

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 15.

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 15. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető Budapest, 2010. december 15. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2012.

MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2012. MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2012. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. A szervezet céljainak rövid leírása 3. Szöveges beszámoló a közhasznúsági tevékenységről 4. A költségvetési

Részletesebben

Pályázati úton elnyert támogatások: 30 247 e Ft

Pályázati úton elnyert támogatások: 30 247 e Ft A FÉSZEK MŰVÉSZKLUB BESZÁMOLÓJA a 2011. évi közhasznú tevékenységéről Összművészeti központként egyesületünk közhasznú tevékenysége változatlanul a kulturális, művészeti programok szervezése és bonyolítása,

Részletesebben

CSUPOR KERT. Kulturális- és alkotóközpont az Őrségben KASZÁS A KULTURÁLIS HAGYATÉKÖRZO EGYESÜLET PAJTASZÍNHÁZ GALÉRIA PAJTASZÍNHÁZ GALÉRIA

CSUPOR KERT. Kulturális- és alkotóközpont az Őrségben KASZÁS A KULTURÁLIS HAGYATÉKÖRZO EGYESÜLET PAJTASZÍNHÁZ GALÉRIA PAJTASZÍNHÁZ GALÉRIA CSUPOR KERT Kulturális- és alkotóközpont az Őrségben KASZÁS A I KULTURÁLIS HAGYATÉKÖRZO EGYESÜLET V I S 1 Z Á K KASZÁS A I KULTURÁLIS HAGYATÉKÖRZO EGYESÜLET TÖRTÉNETÜNK Két évvel később egy újabb vállalkozásba

Részletesebben

Családfa. Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza) 1870 1943. Neuser Lipót Kb. 1868 1939

Családfa. Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza) 1870 1943. Neuser Lipót Kb. 1868 1939 Családfa Apai nagyapa Krämer Gyula (Julius Krämer)?? Apai nagyanya Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Anyai nagyapa Neuser Lipót Kb. 1868 1939 Anyai nagyanya Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza)

Részletesebben

Búcsú Szakácsi Sándortól

Búcsú Szakácsi Sándortól 1. oldal, összesen: 6 oldal Írja be az e-mail címét! Feliratkozás név: jelszó: Bejelentkezés Búcsú Szakácsi Sándortól Szakácsi Sándor színművész búcsúztatását csütörtökön 15-órakor tartják Budapesten,

Részletesebben

A Manna Kulturális Egyesület közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről - szöveges beszámoló - A Manna Egyesület ebben az esztendőben is folytatta megkezdett segítő munkáját: támogatta az alkotókat,

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnöke Szám: 318-2/2007. ELŐTERJESZTÉS A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági

Részletesebben

A H i p H o p I n t e r n a t i o n a l H u n g a r y

A H i p H o p I n t e r n a t i o n a l H u n g a r y BEMUTATKOZÁS A H i p H o p I n t e r n a t i o n a l H u n g a r y A Hip Hop International Hungary alapítóinak sikerült először megszerezniük az MTV zenés tv-csatornán közelmúltban futott, népszerű America

Részletesebben

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM NAGYENYED http://www.bethlengabor.ro SZILÁGYI RÓBERT tanár műhelyvezető A Bethlen Gábor Kollégium madártávlatból Mit kell tudni a Bethlen Gábor Kollégiumról? Óvodától posztliceális

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA Hargitai Imre Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára c. DLA értekezés tézisei 1 Antal István egyik utolsó növendékeként vállalkoztam arra, hogy

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2009.

MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2009. MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2009. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. A szervezet céljainak rövid leírása 3. Szöveges beszámoló a közhasznúsági tevékenységről 4. A költségvetési

Részletesebben

Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója

Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója Az egyesület 1991 októbere óta működik, a Fővárosi Bíróság közhasznú szervezeteként a Pk.66925/1991/1 számú végzése alapján jegyezte be. Az Andaxínház a különböző

Részletesebben

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK)

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA KULTÚRÁRA AKADVA 2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) 2013. november 4., hétfő 18.00 A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig I. Kétnyelvűség. Előny vagy hátrány?

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

A XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi pályázati (program) célú megítélt önkormányzati támogatása

A XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi pályázati (program) célú megítélt önkormányzati támogatása A XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi pályázati (program) célú megítélt önkormányzati a Budapest Főváros XVIII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat: Szent Cirill és Szent Metód Ünnepe.

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA

2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA 2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA NAP 1 Vas. 2 Hétfő Németh László bérlet 3 Kedd 4 Szerda Universitas bérlet 18:00 Kálmán Imre: MARICA egyesített Ady Endre bérlet 19:00 Katona Gábor Zombola Péter: CSIKÓINK 10:00

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Gyõr-Moson-Sopron Megye

Gyõr-Moson-Sopron Megye Közmûvelõdési Programok Tájoltatásának Programfüzete Gyõr-Moson-Sopron Megye Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Közhasznú Társaság 9022 Gyõr, Czuczor Gergely utca 17. Tisztelt Polgármester! Kedves Közönség!

Részletesebben

Budai ófár. szült, akárcsak a padok. Külön érdemes szólni a csillárokról. Egyszerűségükbe is feltűnően szépek.

Budai ófár. szült, akárcsak a padok. Külön érdemes szólni a csillárokról. Egyszerűségükbe is feltűnően szépek. Budai ófár 2013. november bet jelent. A kerek évfordulót köszöntő sorokkal szubjektív érzéseinket kívánjuk közreadni. A Duna felől nézve alig-alig lehet észrevenni, pedig naponta tízezrek pillantanak rá

Részletesebben

Váci Dunakanyar Színház Nonprofit KFT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013

Váci Dunakanyar Színház Nonprofit KFT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 Váci Dunakanyar Színház Nonprofit KFT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 Vác, 2014. április Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

SZEPTEMBER. Szeptember 12. (csütörtök) 18 óra "A legvidámabb barakk" Élet a háború után. A kommunista hatalomátvétel 1945-1947

SZEPTEMBER. Szeptember 12. (csütörtök) 18 óra A legvidámabb barakk Élet a háború után. A kommunista hatalomátvétel 1945-1947 SZEPTEMBER Szeptember 10. (kedd) 18 óra Pece-parti Párizs: Nagyvárad XX. századi költészete, festészete Szeptember 12. (csütörtök) 18 óra "A legvidámabb barakk" Élet a háború után. A kommunista hatalomátvétel

Részletesebben

Különös közzétételi lista Alapfokú Művészeti intézmények. 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet alapján

Különös közzétételi lista Alapfokú Művészeti intézmények. 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet alapján Intézmény neve: Levendula Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 200223 Különös közzétételi lista Alapfokú Művészeti intézmények 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet alapján 1. A ok iskolai végzettsége, szakképzettsége

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról A BME Levéltár idei levéltári napjának apropóját az ország első integrált felsőoktatási intézménye megalakulásának 80. és felbomlásának 70. évfordulója

Részletesebben

Magyar Tűzoltó Szövetség. 145 év, töretlenül

Magyar Tűzoltó Szövetség. 145 év, töretlenül Magyar Tűzoltó Szövetség 145 év, töretlenül Magyar Tűzoltó Szövetség 1870-2015 Tisztelt Olvasó! Tisztelt Olvasó! Immár száznegyvenöt éve, hogy gróf Széchenyi Ödön, a legnagyobb magyar fia, a magyar tűzvédelem

Részletesebben

Visegrádon, az élő középkor városában rendezik meg három évtizede Magyarország

Visegrádon, az élő középkor városában rendezik meg három évtizede Magyarország 2013. július 12-14. Visegrádon, az élő középkor városában rendezik meg három évtizede Magyarország egyik legnagyobb nyári szabadtéri történelmi fesztiválját, a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékokat. A 3

Részletesebben

PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA

PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA 2014/2015 őszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK, Ifjúsági épület III. 1.) 2014. szeptember 29., hétfő 2014. szeptember 25., csütörtök* 18.30 Spiró György: Fogság Pethő Anita 18.00

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Csernovits. Efraim? 1937. Interjúalany. Csernovits Farkas Sámuel 1925. Gyermekek

Családfa. Anyai nagyapa. Csernovits. Efraim? 1937. Interjúalany. Csernovits Farkas Sámuel 1925. Gyermekek Családfa Apai nagyapa Davidovits Mózes? 1890-es évek Apai nagyanya Davidovits Mózesné (szül.? Ráhel)?? Anyai nagyapa Csernovits Efraim? 1937 Anyai nagyanya Csernovits Efraimné (szül.? Eszter? 1888/9 Apa

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

P. Müller Péter Székely György pályaképe

P. Müller Péter Székely György pályaképe 1 P. Müller Péter Székely György pályaképe Bizonyos értelemben méltánytalan dolog egy 94 éves életutat, és azon belül egy több mint hét évtizedes szakmai pályafutást egy rövid előadás keretében összegezni.

Részletesebben

Családfa. Nincs adat. Nincs adat. Friedman? 1850-es évek 1920-as évek. Izsák József 1858 1933. Apa. Anya. Izsák Jakab 1880-as évek 1940-es évek eleje

Családfa. Nincs adat. Nincs adat. Friedman? 1850-es évek 1920-as évek. Izsák József 1858 1933. Apa. Anya. Izsák Jakab 1880-as évek 1940-es évek eleje Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák József 1858 1933 Friedman? 1850-es évek 1920-as évek Apa Izsák Jakab 1880-as évek 1940-es évek eleje Anya Izsák Jakabné (szül. Friedman

Részletesebben

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000 3-as altéma Magyar szerzők műveinek bemutatása, a Budapet Főváros Astoria i Egyesület RS9 a VI. kerület Erzsébetváros Falussy Lilla: Metadolce, Bárka Józsefvárosi i- és Kulturális Nonprofit Bárka Józsefvárosi

Részletesebben

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete Nefelejcs Fogyatékos Személyek Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény 2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Január 2011. január

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. A 2005. évről

Közhasznúsági jelentés. A 2005. évről Statisztikai számjel 1965480391993310 Adószám 19654803 2-42 Közhasznúsági jelentés A 2005. évről A Magyar Fotográfiai Alapítvány alapítói: FÉNYSZÖV Budapesti Fényképész Szövetkezet (1065 Budapest, Bajcsy

Részletesebben

Képek a megemlékezésről

Képek a megemlékezésről 2012 Közgyűlések Felderítő Napi megemlékezés 2012. november 11.: az immár hagyományosan a családtagok részvételével tartott ünnepi megemlékezésünkre rendkívül kulturált környezetben, a Művészetek Palotájában

Részletesebben

Szakmai beszámoló a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított 1.200.000 Ft vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

Szakmai beszámoló a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított 1.200.000 Ft vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Szakmai beszámoló a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított 1.200.000 Ft vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról A szakmai beszámoló és fotódokumentáció megtekinthető az alábbi linken: http://szinhaziintezet.hu/index.php?action=kiallitas&aid=55

Részletesebben

J A V A S L A T a 2013. évi városi imázs költségvetési keret felosztására

J A V A S L A T a 2013. évi városi imázs költségvetési keret felosztására J A V A S L A T a 2013. évi városi imázs költségvetési keret felosztására Ózd, 2013. március 28. Előterjesztő: Városimázsért és Nemzetközi Kapcsolatokért Felelős Tanácsnok Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten 2015. október 21-25-e között Magyarországra látogatott A Drezdai Kórusakadémia Gyermekkara. A Singakademie Dresden 130 éves tradiciójával a németországi Szászország

Részletesebben

Családok Európai Éve 2014.

Családok Európai Éve 2014. A TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT KÖRÖSÖK VIDÉKE EGYESÜLET BÉKÉSCSABA 48. MAGYAR NYELV HETE BÉKÉS MEGYÉBEN 2014. április 7-19. Családok Európai Éve 2014. Társadalmi felelősségvállalási pályázati kollégiuma

Részletesebben

Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó kétszázötvenedik kötete

Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó kétszázötvenedik kötete Könyveink világa. Bölöni Domokos Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó kétszázötvenedik kötete A Székely Útkereső levelesládája. 1990 2000 A Székely Útkereső című folyóirat nevénél, tartalmánál, célkitűzéseinél

Részletesebben

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html Nem sűlyed az emberiség! Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: JANKOVICS József CSÁSZTVAY Tünde CSÖRSZ Rumen István SZABÓ G. Zoltán Nyitólap:

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai. 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont. 3. feladat Magyarázd el!

A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai. 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont. 3. feladat Magyarázd el! A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai 10 pont 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont 3. feladat Magyarázd el! 10 pont 4. feladat Kutatómunka 10 pont 5. feladat Hírességek 6 pont

Részletesebben

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista '56-os terem a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista vidéki nagyvárosokban. rendszer bűneit. c) Magyarország felmondta

Részletesebben

Ünnepi programok: 2013. augusztus 19-20. Programok: Augusztus 19.

Ünnepi programok: 2013. augusztus 19-20. Programok: Augusztus 19. Ünnepi programok: 2013. augusztus 19-20. Programok: Augusztus 19. időpont Szolnoki Művésztelep (kemence) Szolnoki Művésztelep (színpad) Kossuth-tér 7.00 Kemence felfűtése 9.00 Magyarok vásárának kezdete,

Részletesebben

A rendezvény fővédnöke: Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes

A rendezvény fővédnöke: Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes A rendezvény fővédnöke: Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes Helyszínek: Polgármesteri Hivatal - Béla király tér Koncertszínpad - Prometheus park Szent István tér Belvárosi templom Béla király tér

Részletesebben

A magyar börtönügy arcképcsarnoka

A magyar börtönügy arcképcsarnoka A magyar börtönügy arcképcsarnoka Pulszky Ágost (1846 1901) A humanitárius szempont legbiztosabb próbája a politikai értékeknek. (Szalay László) Jogfilozófus, szociológus, politikus, jogtudományi szakíró,

Részletesebben

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 7. számú melléklet a 2009. évi. törvényhez Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Kohn Manó 1857 1944. Interjúalany. Nyitrai Lászlóné (szül.sövény /Spitzer/ Judit) 1924. Gyermekek. Nyitrai István 1947

Családfa. Anyai nagyapa. Kohn Manó 1857 1944. Interjúalany. Nyitrai Lászlóné (szül.sövény /Spitzer/ Judit) 1924. Gyermekek. Nyitrai István 1947 Családfa Anyai nagyanya Apai nagyapa Spitzer Jakab? 1922 Apai nagyanya Spitzer Jakabné (szül. Rózsay Gizella)?? Anyai nagyapa Kohn Manó 1857 1944 Kohn Manóné (szül. Hirsch Flóra)?? Kohn Manóné (szül. Wurn

Részletesebben

MAGYAR DIASZPÓRA TANÁCS 2011. NOVEMBER 17.

MAGYAR DIASZPÓRA TANÁCS 2011. NOVEMBER 17. EURÓPAI REGIONÁLIS ÜLÉS Levezető elnök: Brendus Réka Titkár: Tóth László Helyszín: Gobelin terem 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége Deák Ernő elnök 2. Magyarok Angliai Országos Szövetsége

Részletesebben

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok 03. 05. 06. 07. 09. 12. Körök Karika Lívia mandala kiállításának megnyitója. Megtekinthető: november

Részletesebben

Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál Győr 2017. Egy verseny, ami megváltoztatja egy ország, egy város életét

Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál Győr 2017. Egy verseny, ami megváltoztatja egy ország, egy város életét Egy verseny, ami megváltoztatja egy ország, egy város életét Egy szellemben egész Európa! 2017 Győr 1990-ben hívta életre Jacques Rogge az t (EYOF) annak érdekében, hogy lehetőséget biztosítson az ifjúsági

Részletesebben

Kilencvenöt éves korában elhunyt Robert Merle

Kilencvenöt éves korában elhunyt Robert Merle 3. szint Március-április Kilencvenöt éves korában elhunyt Robert Merle Kilencvenöt éves korában elhunyt Robert Merle, jelentette be kedd este a francia író lánya. Kilencvenöt éves korában Párizs környéki

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Csehov Cseresznyéskertje a Vígszínházban - Művész-világ

Csehov Cseresznyéskertje a Vígszínházban - Művész-világ 1. oldal, összesen: 6 oldal Írja be az e-mail címét! Feliratkozás név: jelszó: Bejelentkezés Csehov Cseresznyéskertje a Vígszínházban A Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében Csehov Cseresznyéskert című

Részletesebben

Családfa. Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951. Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina ) 1878 1941. Seiger Gottlieb 1864 1924

Családfa. Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951. Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina ) 1878 1941. Seiger Gottlieb 1864 1924 Családfa Apai nagyapa Lőrincz Dániel 1870 1929 Apai nagyanya Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951 Anyai nagyapa Seiger Gottlieb 1864 1924 Anyai nagyanya Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina )

Részletesebben

MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2013.

MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2013. MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2013. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. A szervezet céljainak rövid leírása 3. Szöveges beszámoló a közhasznúsági tevékenységről 4. A költségvetési

Részletesebben

működési költségek, közgyűlés 6,000,000 35. Regős Tábor 900,000 LAMOSZSZ II. Küldöttgyűlése költségeinek finanszírozása

működési költségek, közgyűlés 6,000,000 35. Regős Tábor 900,000 LAMOSZSZ II. Küldöttgyűlése költségeinek finanszírozása Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek működési költségek, közgyűlés 6,000,000 Külföldi Magyar Cserkészszövetség utazási költség 1,200,000 Külföldi Magyar Cserkészszövetség tetőcsere 3,000,000 dr.

Részletesebben

3. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva melyik somogyi városba látogatott Bertók László költő 2014-ben?

3. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva melyik somogyi városba látogatott Bertók László költő 2014-ben? 4. forduló Kedves Gyerekek! Ebben a fordulóban megyénk közelmúltjából kaptok kérdéseket, melyeket Dr. Sipos Csaba, a megyei könyvtár helytörténeti kutatója állított össze. Böngésszetek az interneten, illetve

Részletesebben

Kisebbségi felsőoktatás Európában és a Bolyai Egyetem újraindítása

Kisebbségi felsőoktatás Európában és a Bolyai Egyetem újraindítása Kisebbségi felsőoktatás Európában és a Bolyai Egyetem újraindítása Hantz Péter egyetemi adjunktus, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár jegyző, az Oktatási Szakbizottság elnöke, Erdélyi Magyar Nemzeti

Részletesebben

TV2 Mokka Napló Jóban rosszban Magellán Időjárás jelentés támogatás

TV2 Mokka Napló Jóban rosszban Magellán Időjárás jelentés támogatás Média ajánlat TV2 műsorszponzorációs megjelenések Mokka Napló Jóban rosszban Magellán Időjárás jelentés támogatás TV2 Mokka A napindító show A megújult Mokka egy név alatt erősíti tovább a jól ismert brand-et,

Részletesebben

Körkérdés az Anyanyelvi Konferenciáról

Körkérdés az Anyanyelvi Konferenciáról Körkérdés az Anyanyelvi Konferenciáról FAZEKAS TIBORC hungarológus (Hamburg) 1. Az elmúlt másfél évtizedben Magyarországon és az ország közvetlen környezetében valóban nagyon sok alapvető körülmény változott

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Trilógia című meghívásos verseny megrendezésének támogatása fiatal koreográfusok számára 25 1 000 000

Trilógia című meghívásos verseny megrendezésének támogatása fiatal koreográfusok számára 25 1 000 000 Miskolci Nemzeti Miskolc Trilógia című meghívásos verseny megrendezésének támogatása fiatal koreográfusok számára 25 1 000 000 Kortárs Táncért és Jelelő ért 0 ker. A Frenák Pál Társulat Oda munkacímű új

Részletesebben

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára Retextil termékfejlesztői pályázat Kreatív termékötlet-pályázat textil újrahasznosítás témában Pályázni olyan termékötletekkel

Részletesebben

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 Tanulmányi kirándulás tervezete, szervezése, lebonyolítása Tartalom: Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 1. A tanulmányi kirándulás útvonala 2. A tanulmányi kirándulás

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Egy magánmúzeum lehetőségei a felnőttképzés különböző színterein

Egy magánmúzeum lehetőségei a felnőttképzés különböző színterein Egy magánmúzeum lehetőségei a felnőttképzés különböző színterein MAGYAR Erzsébet Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest magyar.erzsebet@ppk.elte.hu Molnár-C. Pál (1894-1981) festőművész, grafikus, egyházművész

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek. Interjúalany

Családfa. Anyai nagyapa. Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek. Interjúalany Családfa Apai nagyapa Geiringer Vilmos? 1944 Apai nagyanya Geiringer Vilmosné (szül. Rechnitz Antónia)?-1944 Anyai nagyapa Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek Anyai nagyanya Rechnitz Sámuelné (szül.

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

TALÁLKOZÁSOK A KULTÚRÁVAL 4. A KULTÚRA HELYZETE MAGYARORSZÁGON

TALÁLKOZÁSOK A KULTÚRÁVAL 4. A KULTÚRA HELYZETE MAGYARORSZÁGON TALÁLKOZÁSOK A KULTÚRÁVAL 4. A KULTÚRA HELYZETE MAGYARORSZÁGON Készítette: Bárdosi Mónika Lakatos Gyuláné Varga Alajosné Készült a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által, az MTA Szociológiai Kutatóintézetnél

Részletesebben

VOISIN ÉVA AZ ÉSZAK KALIFORNIAI AMERIKAI MAGYAR KÖZÖSSÉG EREDMÉNYEI

VOISIN ÉVA AZ ÉSZAK KALIFORNIAI AMERIKAI MAGYAR KÖZÖSSÉG EREDMÉNYEI VOISIN ÉVA AZ ÉSZAK KALIFORNIAI AMERIKAI MAGYAR KÖZÖSSÉG EREDMÉNYEI Los Angelesben cserkészként és a Magyar Diákszövetség tagjaként működtem amikor a UCLA-ra jártam és 1968-ban költöztem San Franciscóba,

Részletesebben

84. Ünnepi Könyvhét és 12. Gyermekkönyvnapok Miskolc, 2013. június 5 június 8.

84. Ünnepi Könyvhét és 12. Gyermekkönyvnapok Miskolc, 2013. június 5 június 8. 84. Ünnepi Könyvhét és 12. Gyermekkönyvnapok Miskolc, 2013. június 5 június 8. Június 3., hétfő 17.00 Egy művészcsalád a miskolci irodalom- és művészetkedvelők körében Találkozó Mezey Katalin, Oláh János

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

Decemberi programok Sárospatakon és Környékén

Decemberi programok Sárospatakon és Környékén Turisztikai Hírlevél Tourinform Sárospatak Decemberi programok Sárospatakon és Környékén A Művelődés Háza és Könyvtára programjai: December 01. 17.00 óra Cserepes nap Értékes fazekas hagyománnyal bír Sárospatak.

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Szolnok Közkincs Kerekasztal 2008-2009. A D A T L A P

Szolnok Közkincs Kerekasztal 2008-2009. A D A T L A P Szolnok Közkincs Kerekasztal 2008-2009. A D A T L A P A SZOLNOK KISTÉRSÉG TERÜLETÉN MŰKÖDŐ MŰVÉSZETI ÉS EGYÉB FELLÉPÉSEKET VÁLLALÓ CSOPORTOKRÓL Az előadó neve: Almási Klára Tevékenységi kör, az előadó

Részletesebben

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN 3507/00102 Szakmai beszámoló Az idén immár hatodik alkalommal volt Múzeumok Éjszakája Kisvárdán. A késő

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum. 2013. október 3 24.

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum. 2013. október 3 24. Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum 2013. október 3 24. október 3. Esterházy-palota (Győr, Király u. 17.) Mesterek és tanítványok 17.00 Prof. Dr. Winkler Gábor építésszel, egyetemi tanárral dr.

Részletesebben

Soha nem fogom elfelejtni a mai estét Eric Idle a Madáchban!

Soha nem fogom elfelejtni a mai estét Eric Idle a Madáchban! Soha nem fogom elfelejtni a mai estét Eric Idle a Madáchban! 2015. június 3. szerda, 08:00 Hétfőn este a Madách Színházba látogatott a Spamalot című musical két szerzője: Eric Idle és John Du Prez. Az

Részletesebben