H A T Á R O Z A T ot.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H A T Á R O Z A T ot."

Átírás

1 KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt Postafiók 166. Tel.: Fax: Ikt.sz.: D.251/34 /2010. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T ot. A Döntőbizottság a Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A. (José Miguel Iturrioz, 26, Beasain Guipúzcoa, Spanyolország, képviseli: Réti, Antall és Madl Ügyvédi Iroda, Dr. Antall György ügyvéd, 1077 Budapest, Wesselényi u. 16/A., a továbbiakban: I. r. kérelmező), a Skoda Transportation a.s. (Tylova 1/57, , Plzen, Csehország, képviseli: Gere Ügyvédi Iroda, Dr. Gere István ügyvéd, 1027 Budapest, Margit krt. 1., Győrfi-Tóth Ügyvédi Iroda, Dr. Győrfi-Tóth Balázs ügyvéd, 2094 Nagykovácsi, Hidegkúti u. 12., a továbbiakban: II. r. kérelmező), valamint a Siemens Zrt. és a Siemens AG közös ajánlattevők (1143 Budapest, Gizella út , Wittelsbacher Platz 2., D München, Német Szövetségi Köztársaság, képviseli: Dr. Patay Géza ügyvéd, 1026 Budapest, Pasaréti út 72., a továbbiakban: III. rendű kérelmező) jogorvoslati kérelmei alapján az MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata közös ajánlatkérők (3527 Miskolc, Szondi György u. 1., képviseli: Peterdi Ügyvédi Iroda, Dr. Peterdi Anikó ügyvéd, 1054 Budapest, Alkotmány u. 20., a továbbiakban: ajánlatkérők) Szállítási szerződés villamos járművekre és kapcsolódó szolgáltatások tárgyú közbeszerzési eljárása ellen folyamatban lévő jogorvoslati eljárásban a kérelmezők jogorvoslati kérelmeinek részben helyt ad és megállapítja, hogy ajánlatkérők megsértették a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 83. (2)-(3) bekezdéseit, a Kbt. 88. (1) bekezdés b) és f) pontjaira tekintettel a Kbt. 81. (3) bekezdését, továbbá a Kbt. 91. (1) bekezdését. A Döntőbizottság ajánlatkérők eljárást lezáró döntését megsemmisíti. Ezt meghaladóan a Döntőbizottság a jogorvoslati kérelmeket elutasítja. A Döntőbizottság a jogorvoslati eljárást a III. r. kérelmező által április 26-án előterjesztett kérelmi elem tekintetében - érdemi vizsgálat nélkül - megszüntette. A Döntőbizottság ajánlatkérőket ,-Ft, azaz Hárommillió forint pénzbírság egyetemleges megfizetésére kötelezi. Ajánlatkérők a bírságot a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül a Közbeszerzések Tanácsa Magyar Államkincstár (MÁK) számú számlájára köteles befizetni készpénzátutalással vagy átutalási megbízással.

2 2 A Döntőbizottság kötelezi az ajánlatkérőket, hogy a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül egyetemlegesen fizessenek meg az I., a II., valamint a III. rendű kérelmező részére kérelmezőnként ,-Ft (azaz kilencszázezer forint) igazgatási szolgáltatási díjat. Az eljárásban felmerült további költségeiket a felek maguk viselik. A határozat ellen fellebbezésnek és újrafelvételi eljárásnak helye nincs. A határozat jogorvoslati eljárást megszüntető része ellen annak kézbesítésétől számított 8 napon belül külön jogorvoslati kérelemnek van helye. A határozat érdemi részének bírósági felülvizsgálata annak kézbesítésétől számított 15 napon belül keresettel kérhető. A jogorvoslati kérelmet, illetve a keresetlevelet a Fővárosi Bírósághoz címezve, de a Döntőbizottsághoz kell benyújtani. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs. I N D O K O L Á S A Döntőbizottság a közbeszerzési eljárás iratai, a felek írásbeli és tárgyalási nyilatkozatai, valamint a jogorvoslati eljárás keretében becsatolt okirati bizonyítékok alapján az alábbi tényállást állapította meg. Ajánlatkérők a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) IV. fejezete szerinti nyílt eljárást indítottak, a rendelkező részben meghatározott tárgyban, amelyre vonatkozó ajánlati felhívásuk december 30-án került közzétételre a hirdetmények elektronikus napilapjában (TED) 2009/S szám alatt. Az eljárás becsült értéke nettó: 18,6 milliárd,-ft. A beszerzés a KözOP számú projekt keretén belül valósul meg. A felhívás II.1.2) pontja szerint a beszerzés tárgya árubeszerzés, adás-vétel. Ajánlatkérők a rész- valamint a többváltozatú ajánlattétel lehetőségét kizárták. A felhívás II.2.1) pontja szerint a teljes mennyiség: A Miskolc városi villamosvasút fejlesztése érdekében, EU-támogatással megvalósítandó projekt keretén belül 31 db, a dokumentációban meghatározott műszaki paraméterekkel rendelkező új gyártású, normál nyomtávú, az utastérben 100 %-ban alacsonypadlós, egyterű villamos, valamint az üzemeltetésükhöz szükséges fontosabb kocsiszíni berendezések és tartalék alkatrészek leszállítása, továbbá a garancia időtartamát lefedő gyártói karbantartás biztosítása. A felhívás II.3) pontja értelmében a szerződés befejezésének időpontja: január 31. Ajánlatkérők a felhívásban egyebek mellett meghatározták a kizáró okokat, valamint a pénzügyi és gazdasági, továbbá a műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimumkövetelményeit és igazolásuk módjait.

3 3 Ennek keretében ajánlatkérők rögzítették, hogy az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak. Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki - illetőleg - a 71. (1) bekezdésének b) pontja szerinti esetben - akinek a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy számára erőforrást nyújtó szervezettel szemben a Kbt. 62. (1) bekezdésében felsorolt kizáró ok fennáll. Igazolási mód: A Kbt. 63. és 63/A szerint. Ajánlatkérők a pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolási módjai körében egyebek mellett rögzítették, hogy az ajánlattevő, közös ajánlattevő és a 10 %-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója csatolja: G1: az utolsó 3 lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának másolatát, ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét. Amennyiben a letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét, ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén valamennyi konzorciumi tag, illetőleg a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó egyszerű vagy könyvelője (könyvvizsgálója) által ellenjegyzett eredeti vagy közjegyző által hitelesített nyilatkozatát is az utolsó 3 lezárt üzleti év mérleg szerinti eredményéről. [Kbt. 66. (1) bekezdés b) pont]. Ajánlatkérők a műszaki, illetve szakmai alkalmasság körében egyebek mellett rögzítették, hogy az ajánlattevő, közös ajánlattevő és a 10 %-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója csatolja: M1: az elmúlt 3 év (az ajánlattételi határidőt megelőző 36 hónapban) legjelentősebb M1 pont szerinti szerződéseinek ismertetését a 67. (1) bekezdés a) pontban foglalt tartalommal és a villamos jármű beméretezett jellegrajzát, továbbá a hozzá kapcsolódó Kbt. 68. (1) bekezdés szerinti referenciaigazolást. M2: az elmúlt 3 év (az ajánlattételi határidőt megelőző 36 hónapban) legjelentősebb M2 pont szerinti szerződéseinek ismertetését a 67. (1) bekezdés a) pontban foglalt tartalommal, továbbá a hozzá kapcsolódó Kbt. 68. (1) bekezdés szerinti referenciaigazolást. Ehhez kapcsolódóan az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az ajánlattevő, közös ajánlattevő és a 10 %-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója (valamennyi alkalmasság esetén együttesen) alkalmatlan, ha nem rendelkezik: M1: az elmúlt 3 évben (az ajánlattételi határidőt megelőző 36 hónapban) akár egy, akár több szerződésből származó, legalább 15 db (amelyből legalább 8 db kétirányú- két vezetőállású - és kétoldalú ajtóelrendezésű), egyterű, az utastér állóhelyi alapterületét alapul véve részben (min. 60 %-ban), vagy teljesen (100 %-ban) alacsony padlós, normál nyomtávú vagy legfeljebb a normál nyomtávú

4 4 kétszeres darabszámáig egyéb nyomtávú, közúti-vasúti villamos szállítására vonatkozó pozitív tartamú referenciával. [Kbt. 67. (1) bekezdés a) pont]. M2: az elmúlt 3 évben (az ajánlattételi határidőt megelőző 36 hónapban) a vasúti járművek tekintetében legalább 1 db, 1 éves karbantartási referenciával [Kbt. 67. (1) bekezdés a) pont]. A felhívás IV.2) pontja szerint az ajánlatok bírálati szempontja az összességében legelőnyösebb ajánlat, a következő részszempontok és a súlyszámok alapulvételével: Részszempont Súlyszám 1. Ellenszolgáltatás összege (nettó EUR) Üzemkész, üres jármű egy tengelyre jutó átlagos tömege (T 0 /tengelyszám) 5 3. Vontatási energiafogyasztás (EN) 9 4. Zajszint (Z) 4 5. Utasközlekedő folyosó szélessége (mm) 5 6. Üzem közben rendelkezésre álló járműszám (db) 5 Ajánlatkérők meghatározták az eljárás szempontjából releváns határidőket (ajánlattételi határidő: , óra, az eredményhirdetés tervezett időpontja: , óra, a szerződéskötés tervezett időpontja: , óra.). A felhívás VI.3) (További információk) pontjában egyebek mellett az alábbiak kerültek rögzítésre: 2) Ajánlatkérők a Kbt. 83. (1)-(2) bekezdése szerinti hiánypótlási lehetőségét teljes körűen biztosítják. 4) A szerződéskötés tervezett időpontja: (08:00). 6) Az ajánlatokat 4 példányban (1 példány eredeti, melyen fel kell tüntetni, hogy "eredeti" és 3 példány az eredetivel mindenben azonos másolat, melyeken fel kell tüntetni, hogy "másolat"), kötött, vagy fűzött formában, minden nem üres oldal folyamatos oldalszámozásával és szignálásával, valamint az oldalszámozásnak megfelelő tartalomjegyzékkel ellátva, zárt csomagolásban kell benyújtani. Minden egyes benyújtott példányhoz a teljes ajánlatot elektronikusan (CD-n vagy DVD-n, PDF file formátumban) is csatolják. Az elektronikus adathordozón beadott ajánlatok másolatnak minősülnek. Azon oldalakat is szignálni kell, melyek cégszerűen aláírásra kerülnek. A csomagoláson fel kell tüntetni, hogy "Szállítási szerződés villamos járművekre és kapcsolódó szolgáltatások", valamint "Nem bontható fel ben 11:00 óráig". A csomagoláson szerepelnie kell az ajánlattevő nevének és székhelyének. Amennyiben a csomagolás, vagy feliratozás nem az itt előírtaknak megfelelően történik, de a Kbt. szabályainak megfelel, az

5 5 nem eredményezi az ajánlat érvénytelenségét, azonban az ajánlattevő kockázata, ha az ajánlatot elirányítják, vagy nem határidőben kerül felbontásra. 10) Az ajánlatban szereplő idegen nyelvű dokumentumok, iratok valamennyi nem üres oldalát szó szerinti fordításban le kell fordítani és be kell nyújtani tekintet nélkül annak tartalmára. 11) Az ajánlatot az ajánlattevő - cégkivonatban szereplő - cégjegyzésre jogosult képviselője, vagy olyan személy(ek) aláírásával kell ellátni, aki(k) felhatalmazottak arra, hogy az ajánlattevő nevében nyilatkozatot tegyenek. Ha nem a cégjegyzésre jogosult személy írja alá az ajánlatot, úgy az aláíró személy írásbeli meghatalmazását is csatolni kell. 12) Valamennyi, az ajánlattevő, közös ajánlattevő, 10 %-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, erőforrást nyújtó szervezet által tett, bármilyen tartalmú nyilatkozatot cégszerűen kell aláírni, és az ajánlathoz csatolni kell az azt aláíró személy aláírási címpéldányának eredeti vagy hiteles másolati példányát. 13) Az ajánlatban benyújtandó igazolásokat és egyéb dokumentumokat - a cégszerűen aláírandó nyilatkozatok és az ettől eltérően meghatározott dokumentumok kivételével - a Kbt. 20. (3) bekezdése alapján elegendő egyszerű másolatban becsatolni. 14) Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy az ajánlati felhívásban és az ajánlati dokumentációban foglalt tartalmi, formai követelményeket elfogadja, valamint nyilatkoznia kell a Kbt. 70. (2) bekezdésében foglaltakra. 21) A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőknek, közös ajánlattevőknek, 10 % feletti alvállalkozó(k)nak és erőforrást nyújtó szervez(ek)nek nyilatkozni szükséges arról, hogy a letelepedése szerinti ország jogrendszerében a Kbt. 60. (1) bekezdésben foglalt kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg és azokat mely szervezetek, hatóságok bocsátják ki. Ezen szervezetektől, hatóságoktól kell olyan igazolást benyújtani, amelyből megállapítható, hogy az ajánlattevő, közös ajánlattevő, 10 % feletti alvállalkozó(k) és erőforrást nyújtó szervezet(ek) nem tartoznak a fenti kizáró okok hatálya alá. 23) Ajánlatkérők az eljárásban való részvételt a Kbt a alapján ajánlati biztosíték adásához kötik, melynek összege: HUF. Az ajánlati biztosíték az ajánlat benyújtásával egyidejűleg, a Kbt. 59. (2) bekezdésben meghatározott módokon fizethető. Bankszámlára történő befizetés esetén a biztosíték az MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. UNICREDIT Bank Zrt-nél vezetett számú bankszámlájára történő átutalással teljesítendő. A befizetésen "Miskolc városi villamosvasút fejlesztése - villamos járműbeszerzés biztosíték", valamint 62/2009 megjelölést kell feltüntetni. Amennyiben az ajánlati biztosítékot bankgarancia biztosításával, illetve biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel teljesíti az ajánlattevő, úgy a dokumentum kiállításának és a kötelezettség vállalás kezdő időpontjának meg kell előznie az ajánlatok bontási időpontját, és a bankgaranciának, illetve a kötelezvénynek legalább a szerződéskötés tervezett időpontját követő 80 napig érvényesnek kell lennie. Egyebekben a biztosítékra a Kbt. 59. előírásai irányadók. 28) Ajánlatkérő jelen eljárásban a benyújtandó ajánlat részeként kifejezetten nem kéri a dokumentáció részeként kiadott szállítási szerződés tervezetet visszacsatolni.

6 6 Amennyiben a szállítási szerződés tervezet bármilyen formában visszacsatolásra kerül, azt Ajánlatkérő nem veszi figyelembe, nem tekinti az ajánlat részeként beadott dokumentumnak. 29) Ajánlatkérő jelen eljárásban a benyújtandó ajánlat műszaki részeként csak az I. kötet 22. és 23. sz. mellékletében meghatározottakat kéri becsatolni. Amennyiben bármilyen egyéb műszaki vonatkozású dokumentum becsatolásra kerül, azt Ajánlatkérő nem veszi figyelembe, nem tekinti az ajánlat részeként beadott dokumentumnak. Ajánlatkérők az eljárásban 3 kötetből álló dokumentációt (I. kötet: ajánlati felhívás dokumentációja, II. kötet: szállítási szerződés tervezete, III. kötet: közbeszerzési műszaki leírás, specifikáció) készítettek, amelynek megvásárlását az eljárásban való részvétel feltételéül szabták. A Dokumentáció I. kötete az jogorvoslati eljárás szempontjából az alábbi releváns rendelkezéseket tartalmazta. A 21. oldalon 1.) pont alatt (Az ajánlatok formai előírásai) rögzítésre került, hogy az ajánlatokat egy elektronikus adathordozón (CD/DVD) és kinyomtatva 4 gépelt, vagy nyomtatott példányban (1 példány eredeti, melyen feltüntetésre kerül, hogy eredeti és 3 példány az eredetivel mindenben azonos másolat, melyen feltüntetésre kerül, hogy másolat ) kell benyújtani. Minden egyes benyújtott példányhoz a teljes ajánlatot elektronikusan (CD-n vagy DVD-n, PDF file formátumban) is csatolják. Az elektronikus adathordozón beadott ajánlatok másolatnak minősülnek. Minden példányt kötött, vagy fűzött formában, minden nem üres oldal folyamatos oldalszámozásával és szignálásával, az oldalszámozásnak megfelelő tartalomjegyzékkel ellátva és zárt csomagolásban kell benyújtani. Azon oldalakat is szignálni kell, melyek cégszerűen aláírásra kerülnek. Az ajánlatot az Ajánlattevő, vagy olyan személy(ek) aláírásával kell ellátni, aki(k) felhatalmazottak arra, hogy az Ajánlattevő nevében jognyilatkozatot tegyenek. Ha az ajánlatot nem a cégjegyzésre jogosult írja alá, úgy csatolni kell az aláírásra jogosult által adott meghatalmazást, a meghatalmazott aláírási mintáját. Amennyiben az egyes példányok között eltérés van, az eredeti példány az irányadó. Amennyiben az ajánlaton az eredeti megjelölés nem kerül feltüntetésre, úgy az Ajánlatkérő a bontási eljáráson a benyújtott példányok közül kiválaszt egyet és azt eredeti ajánlatnak minősíti. Az ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket és átírásokat, az Ajánlattevő által elkövetett hibák szükséges korrekcióinak kivételével, amely esetben ezen korrekciókat az ajánlatot aláíró személynek, vagy személyeknek kézjegyükkel kell ellátni. A oldalon 2.) pont alatt került ismertetésre az ajánlat tartalma, felépítése. Ennek keretében a 22. oldalon 2.7.) pont alatt (Ajánlati biztosíték befizetésének igazolása) rögzítésre került, hogy amennyiben az ajánlati biztosíték bankgarancia, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel kerül teljesítésre, lehetőség szerint kérjük a 20. számú, illetve 21. számú melléklet felhasználását.

7 7 2.8.) pont szerint az ajánlat részét képezi az ún. Információs adatlap az Ajánlattevőre vonatkozóan (7. számú melléklet). A 7. sz. melléklet szerint az ajánlattevő vonatkozó általános információkat (név, székhely, elérhetőségi adatok, stb.) táblázatos formában kellett megadni, egyúttal nyilatkozni kellett az alábbiakra vonatkozóan: [.] Az Ajánlattevő Az ajánlat minden oldalát szignáló személy neve: Az ajánlat minden oldalát szignáló személy szignómintája: A 2.10.) pont alatt (A jogi kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlathoz csatolandó igazolások, nyilatkozatok /9. sz. melléklet/) a következők kerültek rögzítésre A jogi kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlathoz csatolandó igazolások, nyilatkozatok (9. számú melléklet) Az Ajánlattevőnek, a 10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának és az Ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek a kizáró okok fenn nem állásának igazolásával kapcsolatban a Kbt. 63. (1) bekezdése szerint kell eljárnia. A Kbt. 63. (1) bekezdése szerint: Az Ajánlattevőnek, a 10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának és az Ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek: a) az ajánlatban írásban nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a 60. (1) bekezdésének hatálya alá, illetőleg jogosult ezt igazolni; b) az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén ajánlattevők) nyertessége esetén az eredményhirdetést követő nyolc napon belül a Kbt. 63. (2) (5) bekezdése és a 63/A. (1) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a 60. (1) bekezdésének hatálya alá, ha ezt ajánlatában nem igazolta. Fentiek alapján tehát az Ajánlattevő, a 10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója és az Ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet dönthet arról, hogy az ajánlatában csupán nyilatkozik a kizáró okok fenn nem állásáról és nyertessége esetén az eredményhirdetést követő nyolc napon belül igazolja, hogy nem tartozik a 60. (1) bekezdésének hatálya alá vagy az ajánlatában csatolja a szükséges igazolásokat. Az Ajánlattevő, a 10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója és az Ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet jogosult az igazolások egy részét az ajánlatban, más részét pedig az eredményhirdetést követően benyújtani. Kérjük a 9.

8 8 sz. melléklet kitöltését, mellyel az Ajánlattevő (magára és adott esetben a 10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójára illetve a számára erőforrást nyújtó szervezetre vonatkozóan külön) nyilatkozik arra nézve, hogy a Kbt. 63. (1) bekezdés a) és b) pontjaiban foglalt két lehetőség közül az egyes kizáró okok tekintetében melyikkel kíván élni. Amennyiben a nyilatkozat(ok) szerint az ajánlatban történik bizonyos kizáró okok igazolása, úgy azzal kapcsolatban a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó rendelkezései alkalmazandók és alkalmazhatók. Amennyiben a nyilatkozat(ok) alapján az Ajánlattevő, a 10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója és az Ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet csak az ajánlattevő nyertessége esetén, az eredményhirdetést követően kíván bizonyos kizáró okokat igazolni, úgy azokkal kapcsolatban a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó rendelkezései nem alkalmazandók és alkalmazhatók /A. Nyilatkozat a kizáró okok hatálya alá tartozásról Kbt. 63. (1) bekezdés a) pont első fordulat alapján (adott esetben) Ha az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója és az erőforrást nyújtó szervezet úgy dönt, hogy a kizáró okokkal összefüggő igazolásokat csak a nyertessége esetén, az eredményhirdetést követő nyolc napon belül csatolja, akkor az Ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának és az erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban írásban nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 60. (1) bekezdésének hatálya alá /B Kizáró okok igazolásai 63. (1) bekezdés a) pont második fordulat alapján (adott esetben) Az Ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója és az erőforrást nyújtó szervezet jogosult az ajánlatban igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 60. (1) bekezdésének hatálya alá. Ha az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója és az erőforrást nyújtó szervezet emellett dönt, tehát a kizáró okokkal összefüggő igazolásokat (vagy annak egy részét) az ajánlatában csatolja, a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlathoz csatolandó igazolások, nyilatkozatok az alábbiak: I. Igazolások a hatóságok által kiállítva Az Ajánlattevő, közös Ajánlattevők esetén mindkét Ajánlattevő, a 10 % feletti alvállalkozó és az Ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet részéről: a Kbt (1) bekezdés a), b), c) és h) pont: az ajánlati felhívás megjelenését megelőző 60 napnál nem régebbi Cégkivonat (ha változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell Ajánlattevő, a közös Ajánlattevő, a 10 %

9 9 feletti alvállalkozója és az erőforrást rendelkezésre bocsátó szervezet saját nyilatkozatát is ennek tényéről, valamint a változásbejegyzéssel érintett adatok köréről (megjelölve azt is, hogy mely adat hogyan változik), magánszemély esetén hatósági erkölcsi bizonyítvány, a Kbt. 60. (1) bekezdés b) pontra vonatkozóan nem cég keretében folytatott tevékenységek esetében, vagy amennyiben az adott szervezet tevékenységének felfüggesztésére a cégbíróságon kívül más hatóság is jogosult, közjegyző által hitelesített nyilatkozat Kbt. 60. (1) bekezdés e) pont: az eljárás eredménye kihirdetésének időpontját legfeljebb egy évvel megelőzően kelt a területileg illetékes APEH és VPOP igazolása vagy a területileg illetékes APEH által kiállított együttes adóigazolása a Kbt. 60. (1) bekezdés g) pont: e feltétel megvalósulását az Ajánlatkérő ellenőrzi a munkaügyi hatóságnak a munkaügyi ellenőrzésről szóló évi LXXV. törvény 8/C -a és az adóhatóságnak az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 55. -ának (6) bekezdése szerint vezetett nyilvántartásából nyilvánosságra hozott adatokból. II. Nyilatkozatok a Kbt. 63. (2)-(3) bekezdésének megfelelően Az Ajánlattevő, közös Ajánlattevők esetén mindkét Ajánlattevő, a 10 % feletti alvállalkozó és az Ajánlattevő számár erőforrást nyújtó szervezet részéről: a Kbt. 60. (1) bekezdés d), és f) pontjaira vonatkozóan nyilatkozat, melyet közjegyző által hitelesíteni kell! /C Kizáró okok igazolásai 63. (1) bek. b) pont alapján (adott esetben) Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén ajánlattevők) nyertessége esetén mind ajánlattevőnek, mind 10% feletti alvállalkozónak, mind az erőforrást nyújtó szervezetnek az eredményhirdetést követő nyolc napon belül a Kbt. 63. (2) (5) bekezdése és a 63/A. (1) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a 60. (1) bekezdésének hatálya alá, ha ezt ajánlatában nem igazolta Az Ajánlattevőnek a Kbt. 71. (1) bekezdés a)-c) pontja és a (3) bekezdés szerinti nyilatkozata (10. sz. melléklet) Erőforrást nyújtó szervezet bevonása esetén benyújtandó nyilatkozatok, dokumentumok Amennyiben valamely alkalmassági kritérium tekintetében az ajánlattevő az alkalmasságát erőforrást nyújtó szervezet bevonásával kívánja igazolni, a szervezet által e tekintetben megteendő nyilatkozat(minta) illetve annak tartalmi követelményei a 11. TE sz., illetve 11. E sz. mellékletben találhatóak Amennyiben az erőforrást nyújtó szervezet és az ajánlattevő/közös ajánlattevő között nem áll fenn a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás, úgy az ajánlatban csatolni kell az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet által

10 10 kötött megállapodást valamint az erőforrást nyújtó szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó, közjegyző által hitelesített nyilatkozatát Amennyiben az ajánlattevő(k) és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn, úgy az erőforrást nyújtó szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatát/ az ezek igazolására szolgáló dokumentumokat kérjük csatolni (pl.: cégkivonat, társasági szerződés stb.) A 26. oldalon 2.16.) pont alatt (Aláírási címpéldány) rögzítésre került, hogy az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, közös ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) érvényes cégkivonatában szereplő képviseleti jogosultság alapján az ajánlatot aláíró, cégjegyzésre, valamint az ajánlat tárgyával kapcsolatosan kötelezettségvállalásra jogosult személyek aláírási címpéldányának eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolatát (ha a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettség vállalásra jogosító, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó eredeti teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt meghatalmazást is csatolni kell az ajánlathoz). A 27. oldalon 2.20.) pont alatt (Műszaki ajánlat) rögzítésre került, hogy ajánlatkérők jelen eljárásban a benyújtandó ajánlat műszaki részeként csak a I. kötet 22. és 23. sz. mellékletében meghatározottakat kérik kitölteni, és becsatolni. Amennyiben bármilyen egyéb műszaki vonatkozású dokumentum becsatolásra kerül, azt Ajánlatkérők nem veszik figyelembe, nem tekintik az ajánlat részeként beadott dokumentumnak. A 27. oldalon 3.) pont alatt (Az ajánlat kidolgozásával kapcsolatos egyéb információk) rögzítésre került, hogy az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban, illetve jelen dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelmények maradéktalan figyelembevételével és az előírt kötelező okiratok, dokumentumok, nyilatkozatok (a továbbiakban együttesen: mellékletek) becsatolásával kell ajánlatát benyújtania. Ha jelen dokumentáció iratminta alkalmazását írja elő, ez esetben az Iratminták fejezetben található vonatkozó iratmintát kell felhasználni és megfelelően kitöltve az ajánlathoz mellékelni. Az iratminta helyett annak tartalmilag mindenben megfelelő más okirat is mellékelhető. Az Ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatban közölt adatok és nyilatkozatok, valamint a becsatolt igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért. A dokumentáció 28. oldalán 5. pont alatt (Az ajánlat teljessége) rögzítésre került, hogy ajánlattevőnek a jogszabályi rendelkezések betartása mellett az ajánlati felhívásban, a dokumentációban és az ajánlattevők kérdéseire adott válaszokban meghatározottaknak megfelelően kell ajánlatát elkészítenie. A Dokumentáció I. kötetében ismertette az egyes bírálati részszempontok értékelésének módszereit. Ennek keretében a oldalakon a 3. bírálati részszempont vonatkozásában az alábbiak kerültek rögzítésre: 3. A Vontatási energiafogyasztás részszempont esetében Ajánlatkérők a következőket értékelik:

11 11 A vontatási energiafogyasztást az ajánlatok értékelése során úgy értelmezzük, mint a jelen leírásban meghatározott számú menetciklus alatt összesen felvett fajlagos vontatási energiát. A vontatási energiafogyasztást számítással kell meghatározni és egy férőhelyre (U2-vel történő osztás) kell vetíteni. Annak érdekében, hogy a különböző járművek adatai jól összehasonlíthatók legyenek, a számítást ez esetben egy alább részletezett elméleti példára kell elvégezni, függetlenül a Műszaki Specifikáció II.8.7. pontjában előírt számítástól. Ajánlatkérő az Ajánlatban megadott számítást és a fajlagos, egy férőhelyre vetített vontatási energiafogyasztási értéket független külső intézetekkel ellenőrizteti, ill. ellenőrző mérést végeztet a nyertes pályázó prototípus járművén. Jelen számítás eredményeként megadott fajlagos vontatási energiafogyasztás (EN) helyességére a Szerződésben az Ajánlattevőnek garanciát kell vállalnia, az ellenőrző méréssel bizonyított, tűréshatáron felüli túllépés esetén sávos kötbérfizetési kötelezettség mellett. Az ellenőrző mérésen a Szállító képviselője jelen lehet. Alapadatok és feltételek a számításhoz és az ellenőrző méréshez: 1. A jármű tömege T 0 (üres, üzemkész jármű) a járművön 10 fő tartózkodik, átlagos tömegük 70 kg. A járművön csak azok a fogyasztók működhetnek, amelyek a menethez műszakilag szükségesek. Fűtést, szellőzést, klímaberendezést, világítást, ki kell kapcsolni. 2. Fel kell tételezni, hogy rendelkezésre áll egy kb. 1 km hosszú, megközelítőleg sík, egyenes, forgalomtól mentes pályaszakasz. 3. A vonalon nincs más jármű, a felsővezetéken nincs más fogyasztó. 4. A jármű vontatómotorjai és egyéb szükséges berendezései üzemi hőfokúak (próbamenettel előmelegített állapot). 5. Az alábbi diagramon szereplő csúcsos, úgynevezett erőltetett menetciklust kell teljesíteni: Az erőltetett menetciklus adatai és a számítás módja: gyorsítás V=0 sebességről V fmax =50 km/óra sebességre, karakterisztika szerint, 1m/s 2 átlagos gyorsítással, az 50 km/óra sebesség elérésekor azonnali üzemi fékezés, maximális intenzitással, megállásig. Csak a generátoros üzemi fék alkalmazható, illetve ha van ilyen a vele üzemi fékezés során együttműködő fék. A ciklusra vonatkozó V(t) diagramot, S(t) diagramot és a t mmin időt a számításban közölni kell,

12 12 20 sec várakozás álló helyzetben, majd a menetciklus megismétlése ebben az irányban, további 3 alkalommal, az egy irányba teljesített összesen 4 menetciklus után vezetőállás váltás, a 4. menetciklus végén történő megállástól az ellenkező irányba történő elindulásig 2 perc áll rendelkezésre és a 2 percet ki is kell várni, az ellenkező irányban, azonos feltételek mellett, további 4 menetciklus teljesítése, a számítás eredményeképpen közölni kell a felvett vontatási energiát, ciklusonként és a 8 ciklusra összesen. A számítás végeredménye a 8 menetciklus alatt összesen felvett vontatási energia. A 8 menetciklusra kiadódó összes vontatási energiát ezután el kell osztani az U2 befogadóképességgel és ez az egy férőhelyre vetített fajlagos vontatási energiafelhasználás (EN) kerül értékelésre. a jármű fedélzeti adatrögzítőjéből a menetciklus összes jellemző adata általános használatú hordozható számítógéppel (laptop) kiolvasható és értékelhető, diagramok, számadatok formájában kiírható legyen. Az adatokat 2 méterenként, vagy ennél sűrűbben kell rögzíteni, de a felbontást nem kell ½ méternél rövidebbre választani. 6. Egyéb feltételek: a prototípus jármű kialakításának biztosítania kell, hogy az ellenőrző mérés során minden olyan ponthoz hozzá lehessen férni a mérőberendezés csatlakoztatása céljából, amely ahhoz szükséges, hogy a számított adatok hiteles méréssel ellenőrizhetőek legyenek, az ellenőrző mérés előtt a mérőrendszer hitelesítve lesz, pontatlansága kisebb lesz, mint 1%, a számításokat magyar nyelven kell az Ajánlathoz csatolni, külön füzetben (együtt a Műszaki Specifikáció II.8.7. pontjában előírt számítással), hogy az Ajánlatok értékelése során a számítások független szakintézet által történő felülvizsgálatra kiadhatók legyenek. A számítások ellenőrzéséhez a 23. sz. mellékletben szereplő adatokat kérjük megadni, függetlenül attól, hogy a kért adatok egy része (pl. a T 0 tömeg) az ajánlatban más helyen már megadásra került! Az értékelés arányosítással, az alábbi képlet alkalmazásával történik: P EN =1*(EN min /EN) * súlyszám Ahol: EN min, legalacsonyabb egy férőhelyre vetített vontatási energiafogyasztás, EN, besorolandó egy férőhelyre vetített vontatási energiafogyasztás Az Ajánlattevők a 3. részszempont értékelése során tehát P EN értékű pontot kapnak. Ajánlattevőknek az oldalakon csatolt 9. sz. nyilatkozatminta (Nyilatkozat a kizáró okok igazolásáról) szerint táblázatos formában kellett nyilatkoznia arra vonatkozóan, hogy miként kívánja igazolni a kizáró okok hiányát a maga, 10% feletti alvállalkozója, erőforrást biztosító szervezete tekintetében: kijelentem, hogy az Ajánlati felhívás III.2.1. pontjában előírt kizáró okokat saját

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:212169-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata Vindornyaszőlős Község Önkormányzata DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA KEOP 3.1.2. KERETÉBEN- A VINDORNYA-LÁP ÉLŐHELYÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA, FEJLESZTÉSE KÉ 26502/2011. Tartalom: I. Tájékoztató II. III.

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-128. számú közbeszerzési eljárás Izsák, 2012. június 18. 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás tárgya: Kerékpárút

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.szám) KÉ 5060/2012. sz. közbeszerzési eljárása a 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) III. rész, 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester.

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester. 1 Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539036 E l ő t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. április 29én tartott

Részletesebben

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó Vezetői Információs Rendszer (VIR) szoftver fejlesztése az Ajánlatkérő A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a humán szakmák

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:123836-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Főkert Nonprofit Zrt. 1073 Budapest, Dob u. 90. sz. Ára: Ingyenes! AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA A Főkert Nonprofit Zrt. A Főkert Nonprofit Zrt. A Főkert Nonprofit Zrt. részére gyűjtőtartályos

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II.

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:250005-2011:text:hu:html HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/64 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Madarász és Méhkerék közötti,

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:42507-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23.

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23. MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. HAZAI FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT 2013-2014 ÉVI NAGYFELÜLETŰ JAVÍTÁSI, FELÚJÍTÁSI ÉS A RENDKÍVÜLI IDŐJÁRÁS OKOZTA BURKOLATKÁROK HELYREÁLLÍTÁSÁRA,

Részletesebben

HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 112-161671 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 112-161671 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/11 HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 112-161671 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Észak-dunántúli Környezetvédelmi

Részletesebben

_1yíJf. számú előterjesztés

_1yíJf. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere _1yíJf. számú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Vállalkozási szerződés keretében a Kőbányai Hírek

Részletesebben

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30.

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30. Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 142/2014.(VI.18.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL Közzététel dátuma: 09.01.2012 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 13.02.2012 Dokumentáció beszerzésének - határideje

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 62/2013.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Címzett: főigazgató E-mail: Fax: +36-1-469-4144 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL):

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Címzett: főigazgató E-mail: Fax: +36-1-469-4144 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): AJÁNLATI FELHÍVÁS EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Postai irányítószám: 1097. Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok):

Postai irányítószám: 1097. Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Európai Uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (23. ) Korm. r. 23. (4) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Európai Unió Hivatalos Lapjában

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.06.15. Iktatószám: 9818/2015 CPV Kód:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.06.15. Iktatószám: 9818/2015 CPV Kód: ELI-ALPS nagyprojekt P4 ker. a kut-i nagyberendezésnek helyet adó és az ÚSzT ker. megvalósuló kutatóközpont mechanikai, elektronikai és optikai műhelyei számára gépek, műszerek, berendezések, kiegészítők,

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-121. számú közbeszerzési eljárás Kecskemét, 2012. július 24. 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás tárgya:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Távbeszélő-hálózati berendezések 2013/S 166-288451. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Távbeszélő-hálózati berendezések 2013/S 166-288451. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/19 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:288451-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Távbeszélő-hálózati berendezések 2013/S 166-288451 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334574-2011:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 KÖZÚTFELÚJÍTÁSI PROJEKTELEM AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben