H A T Á R O Z A T ot.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H A T Á R O Z A T ot."

Átírás

1 KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt Postafiók 166. Tel.: Fax: Ikt.sz.: D.251/34 /2010. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T ot. A Döntőbizottság a Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A. (José Miguel Iturrioz, 26, Beasain Guipúzcoa, Spanyolország, képviseli: Réti, Antall és Madl Ügyvédi Iroda, Dr. Antall György ügyvéd, 1077 Budapest, Wesselényi u. 16/A., a továbbiakban: I. r. kérelmező), a Skoda Transportation a.s. (Tylova 1/57, , Plzen, Csehország, képviseli: Gere Ügyvédi Iroda, Dr. Gere István ügyvéd, 1027 Budapest, Margit krt. 1., Győrfi-Tóth Ügyvédi Iroda, Dr. Győrfi-Tóth Balázs ügyvéd, 2094 Nagykovácsi, Hidegkúti u. 12., a továbbiakban: II. r. kérelmező), valamint a Siemens Zrt. és a Siemens AG közös ajánlattevők (1143 Budapest, Gizella út , Wittelsbacher Platz 2., D München, Német Szövetségi Köztársaság, képviseli: Dr. Patay Géza ügyvéd, 1026 Budapest, Pasaréti út 72., a továbbiakban: III. rendű kérelmező) jogorvoslati kérelmei alapján az MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata közös ajánlatkérők (3527 Miskolc, Szondi György u. 1., képviseli: Peterdi Ügyvédi Iroda, Dr. Peterdi Anikó ügyvéd, 1054 Budapest, Alkotmány u. 20., a továbbiakban: ajánlatkérők) Szállítási szerződés villamos járművekre és kapcsolódó szolgáltatások tárgyú közbeszerzési eljárása ellen folyamatban lévő jogorvoslati eljárásban a kérelmezők jogorvoslati kérelmeinek részben helyt ad és megállapítja, hogy ajánlatkérők megsértették a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 83. (2)-(3) bekezdéseit, a Kbt. 88. (1) bekezdés b) és f) pontjaira tekintettel a Kbt. 81. (3) bekezdését, továbbá a Kbt. 91. (1) bekezdését. A Döntőbizottság ajánlatkérők eljárást lezáró döntését megsemmisíti. Ezt meghaladóan a Döntőbizottság a jogorvoslati kérelmeket elutasítja. A Döntőbizottság a jogorvoslati eljárást a III. r. kérelmező által április 26-án előterjesztett kérelmi elem tekintetében - érdemi vizsgálat nélkül - megszüntette. A Döntőbizottság ajánlatkérőket ,-Ft, azaz Hárommillió forint pénzbírság egyetemleges megfizetésére kötelezi. Ajánlatkérők a bírságot a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül a Közbeszerzések Tanácsa Magyar Államkincstár (MÁK) számú számlájára köteles befizetni készpénzátutalással vagy átutalási megbízással.

2 2 A Döntőbizottság kötelezi az ajánlatkérőket, hogy a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül egyetemlegesen fizessenek meg az I., a II., valamint a III. rendű kérelmező részére kérelmezőnként ,-Ft (azaz kilencszázezer forint) igazgatási szolgáltatási díjat. Az eljárásban felmerült további költségeiket a felek maguk viselik. A határozat ellen fellebbezésnek és újrafelvételi eljárásnak helye nincs. A határozat jogorvoslati eljárást megszüntető része ellen annak kézbesítésétől számított 8 napon belül külön jogorvoslati kérelemnek van helye. A határozat érdemi részének bírósági felülvizsgálata annak kézbesítésétől számított 15 napon belül keresettel kérhető. A jogorvoslati kérelmet, illetve a keresetlevelet a Fővárosi Bírósághoz címezve, de a Döntőbizottsághoz kell benyújtani. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs. I N D O K O L Á S A Döntőbizottság a közbeszerzési eljárás iratai, a felek írásbeli és tárgyalási nyilatkozatai, valamint a jogorvoslati eljárás keretében becsatolt okirati bizonyítékok alapján az alábbi tényállást állapította meg. Ajánlatkérők a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) IV. fejezete szerinti nyílt eljárást indítottak, a rendelkező részben meghatározott tárgyban, amelyre vonatkozó ajánlati felhívásuk december 30-án került közzétételre a hirdetmények elektronikus napilapjában (TED) 2009/S szám alatt. Az eljárás becsült értéke nettó: 18,6 milliárd,-ft. A beszerzés a KözOP számú projekt keretén belül valósul meg. A felhívás II.1.2) pontja szerint a beszerzés tárgya árubeszerzés, adás-vétel. Ajánlatkérők a rész- valamint a többváltozatú ajánlattétel lehetőségét kizárták. A felhívás II.2.1) pontja szerint a teljes mennyiség: A Miskolc városi villamosvasút fejlesztése érdekében, EU-támogatással megvalósítandó projekt keretén belül 31 db, a dokumentációban meghatározott műszaki paraméterekkel rendelkező új gyártású, normál nyomtávú, az utastérben 100 %-ban alacsonypadlós, egyterű villamos, valamint az üzemeltetésükhöz szükséges fontosabb kocsiszíni berendezések és tartalék alkatrészek leszállítása, továbbá a garancia időtartamát lefedő gyártói karbantartás biztosítása. A felhívás II.3) pontja értelmében a szerződés befejezésének időpontja: január 31. Ajánlatkérők a felhívásban egyebek mellett meghatározták a kizáró okokat, valamint a pénzügyi és gazdasági, továbbá a műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimumkövetelményeit és igazolásuk módjait.

3 3 Ennek keretében ajánlatkérők rögzítették, hogy az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak. Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki - illetőleg - a 71. (1) bekezdésének b) pontja szerinti esetben - akinek a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy számára erőforrást nyújtó szervezettel szemben a Kbt. 62. (1) bekezdésében felsorolt kizáró ok fennáll. Igazolási mód: A Kbt. 63. és 63/A szerint. Ajánlatkérők a pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolási módjai körében egyebek mellett rögzítették, hogy az ajánlattevő, közös ajánlattevő és a 10 %-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója csatolja: G1: az utolsó 3 lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának másolatát, ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét. Amennyiben a letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét, ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén valamennyi konzorciumi tag, illetőleg a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó egyszerű vagy könyvelője (könyvvizsgálója) által ellenjegyzett eredeti vagy közjegyző által hitelesített nyilatkozatát is az utolsó 3 lezárt üzleti év mérleg szerinti eredményéről. [Kbt. 66. (1) bekezdés b) pont]. Ajánlatkérők a műszaki, illetve szakmai alkalmasság körében egyebek mellett rögzítették, hogy az ajánlattevő, közös ajánlattevő és a 10 %-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója csatolja: M1: az elmúlt 3 év (az ajánlattételi határidőt megelőző 36 hónapban) legjelentősebb M1 pont szerinti szerződéseinek ismertetését a 67. (1) bekezdés a) pontban foglalt tartalommal és a villamos jármű beméretezett jellegrajzát, továbbá a hozzá kapcsolódó Kbt. 68. (1) bekezdés szerinti referenciaigazolást. M2: az elmúlt 3 év (az ajánlattételi határidőt megelőző 36 hónapban) legjelentősebb M2 pont szerinti szerződéseinek ismertetését a 67. (1) bekezdés a) pontban foglalt tartalommal, továbbá a hozzá kapcsolódó Kbt. 68. (1) bekezdés szerinti referenciaigazolást. Ehhez kapcsolódóan az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az ajánlattevő, közös ajánlattevő és a 10 %-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója (valamennyi alkalmasság esetén együttesen) alkalmatlan, ha nem rendelkezik: M1: az elmúlt 3 évben (az ajánlattételi határidőt megelőző 36 hónapban) akár egy, akár több szerződésből származó, legalább 15 db (amelyből legalább 8 db kétirányú- két vezetőállású - és kétoldalú ajtóelrendezésű), egyterű, az utastér állóhelyi alapterületét alapul véve részben (min. 60 %-ban), vagy teljesen (100 %-ban) alacsony padlós, normál nyomtávú vagy legfeljebb a normál nyomtávú

4 4 kétszeres darabszámáig egyéb nyomtávú, közúti-vasúti villamos szállítására vonatkozó pozitív tartamú referenciával. [Kbt. 67. (1) bekezdés a) pont]. M2: az elmúlt 3 évben (az ajánlattételi határidőt megelőző 36 hónapban) a vasúti járművek tekintetében legalább 1 db, 1 éves karbantartási referenciával [Kbt. 67. (1) bekezdés a) pont]. A felhívás IV.2) pontja szerint az ajánlatok bírálati szempontja az összességében legelőnyösebb ajánlat, a következő részszempontok és a súlyszámok alapulvételével: Részszempont Súlyszám 1. Ellenszolgáltatás összege (nettó EUR) Üzemkész, üres jármű egy tengelyre jutó átlagos tömege (T 0 /tengelyszám) 5 3. Vontatási energiafogyasztás (EN) 9 4. Zajszint (Z) 4 5. Utasközlekedő folyosó szélessége (mm) 5 6. Üzem közben rendelkezésre álló járműszám (db) 5 Ajánlatkérők meghatározták az eljárás szempontjából releváns határidőket (ajánlattételi határidő: , óra, az eredményhirdetés tervezett időpontja: , óra, a szerződéskötés tervezett időpontja: , óra.). A felhívás VI.3) (További információk) pontjában egyebek mellett az alábbiak kerültek rögzítésre: 2) Ajánlatkérők a Kbt. 83. (1)-(2) bekezdése szerinti hiánypótlási lehetőségét teljes körűen biztosítják. 4) A szerződéskötés tervezett időpontja: (08:00). 6) Az ajánlatokat 4 példányban (1 példány eredeti, melyen fel kell tüntetni, hogy "eredeti" és 3 példány az eredetivel mindenben azonos másolat, melyeken fel kell tüntetni, hogy "másolat"), kötött, vagy fűzött formában, minden nem üres oldal folyamatos oldalszámozásával és szignálásával, valamint az oldalszámozásnak megfelelő tartalomjegyzékkel ellátva, zárt csomagolásban kell benyújtani. Minden egyes benyújtott példányhoz a teljes ajánlatot elektronikusan (CD-n vagy DVD-n, PDF file formátumban) is csatolják. Az elektronikus adathordozón beadott ajánlatok másolatnak minősülnek. Azon oldalakat is szignálni kell, melyek cégszerűen aláírásra kerülnek. A csomagoláson fel kell tüntetni, hogy "Szállítási szerződés villamos járművekre és kapcsolódó szolgáltatások", valamint "Nem bontható fel ben 11:00 óráig". A csomagoláson szerepelnie kell az ajánlattevő nevének és székhelyének. Amennyiben a csomagolás, vagy feliratozás nem az itt előírtaknak megfelelően történik, de a Kbt. szabályainak megfelel, az

5 5 nem eredményezi az ajánlat érvénytelenségét, azonban az ajánlattevő kockázata, ha az ajánlatot elirányítják, vagy nem határidőben kerül felbontásra. 10) Az ajánlatban szereplő idegen nyelvű dokumentumok, iratok valamennyi nem üres oldalát szó szerinti fordításban le kell fordítani és be kell nyújtani tekintet nélkül annak tartalmára. 11) Az ajánlatot az ajánlattevő - cégkivonatban szereplő - cégjegyzésre jogosult képviselője, vagy olyan személy(ek) aláírásával kell ellátni, aki(k) felhatalmazottak arra, hogy az ajánlattevő nevében nyilatkozatot tegyenek. Ha nem a cégjegyzésre jogosult személy írja alá az ajánlatot, úgy az aláíró személy írásbeli meghatalmazását is csatolni kell. 12) Valamennyi, az ajánlattevő, közös ajánlattevő, 10 %-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, erőforrást nyújtó szervezet által tett, bármilyen tartalmú nyilatkozatot cégszerűen kell aláírni, és az ajánlathoz csatolni kell az azt aláíró személy aláírási címpéldányának eredeti vagy hiteles másolati példányát. 13) Az ajánlatban benyújtandó igazolásokat és egyéb dokumentumokat - a cégszerűen aláírandó nyilatkozatok és az ettől eltérően meghatározott dokumentumok kivételével - a Kbt. 20. (3) bekezdése alapján elegendő egyszerű másolatban becsatolni. 14) Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy az ajánlati felhívásban és az ajánlati dokumentációban foglalt tartalmi, formai követelményeket elfogadja, valamint nyilatkoznia kell a Kbt. 70. (2) bekezdésében foglaltakra. 21) A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőknek, közös ajánlattevőknek, 10 % feletti alvállalkozó(k)nak és erőforrást nyújtó szervez(ek)nek nyilatkozni szükséges arról, hogy a letelepedése szerinti ország jogrendszerében a Kbt. 60. (1) bekezdésben foglalt kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg és azokat mely szervezetek, hatóságok bocsátják ki. Ezen szervezetektől, hatóságoktól kell olyan igazolást benyújtani, amelyből megállapítható, hogy az ajánlattevő, közös ajánlattevő, 10 % feletti alvállalkozó(k) és erőforrást nyújtó szervezet(ek) nem tartoznak a fenti kizáró okok hatálya alá. 23) Ajánlatkérők az eljárásban való részvételt a Kbt a alapján ajánlati biztosíték adásához kötik, melynek összege: HUF. Az ajánlati biztosíték az ajánlat benyújtásával egyidejűleg, a Kbt. 59. (2) bekezdésben meghatározott módokon fizethető. Bankszámlára történő befizetés esetén a biztosíték az MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. UNICREDIT Bank Zrt-nél vezetett számú bankszámlájára történő átutalással teljesítendő. A befizetésen "Miskolc városi villamosvasút fejlesztése - villamos járműbeszerzés biztosíték", valamint 62/2009 megjelölést kell feltüntetni. Amennyiben az ajánlati biztosítékot bankgarancia biztosításával, illetve biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel teljesíti az ajánlattevő, úgy a dokumentum kiállításának és a kötelezettség vállalás kezdő időpontjának meg kell előznie az ajánlatok bontási időpontját, és a bankgaranciának, illetve a kötelezvénynek legalább a szerződéskötés tervezett időpontját követő 80 napig érvényesnek kell lennie. Egyebekben a biztosítékra a Kbt. 59. előírásai irányadók. 28) Ajánlatkérő jelen eljárásban a benyújtandó ajánlat részeként kifejezetten nem kéri a dokumentáció részeként kiadott szállítási szerződés tervezetet visszacsatolni.

6 6 Amennyiben a szállítási szerződés tervezet bármilyen formában visszacsatolásra kerül, azt Ajánlatkérő nem veszi figyelembe, nem tekinti az ajánlat részeként beadott dokumentumnak. 29) Ajánlatkérő jelen eljárásban a benyújtandó ajánlat műszaki részeként csak az I. kötet 22. és 23. sz. mellékletében meghatározottakat kéri becsatolni. Amennyiben bármilyen egyéb műszaki vonatkozású dokumentum becsatolásra kerül, azt Ajánlatkérő nem veszi figyelembe, nem tekinti az ajánlat részeként beadott dokumentumnak. Ajánlatkérők az eljárásban 3 kötetből álló dokumentációt (I. kötet: ajánlati felhívás dokumentációja, II. kötet: szállítási szerződés tervezete, III. kötet: közbeszerzési műszaki leírás, specifikáció) készítettek, amelynek megvásárlását az eljárásban való részvétel feltételéül szabták. A Dokumentáció I. kötete az jogorvoslati eljárás szempontjából az alábbi releváns rendelkezéseket tartalmazta. A 21. oldalon 1.) pont alatt (Az ajánlatok formai előírásai) rögzítésre került, hogy az ajánlatokat egy elektronikus adathordozón (CD/DVD) és kinyomtatva 4 gépelt, vagy nyomtatott példányban (1 példány eredeti, melyen feltüntetésre kerül, hogy eredeti és 3 példány az eredetivel mindenben azonos másolat, melyen feltüntetésre kerül, hogy másolat ) kell benyújtani. Minden egyes benyújtott példányhoz a teljes ajánlatot elektronikusan (CD-n vagy DVD-n, PDF file formátumban) is csatolják. Az elektronikus adathordozón beadott ajánlatok másolatnak minősülnek. Minden példányt kötött, vagy fűzött formában, minden nem üres oldal folyamatos oldalszámozásával és szignálásával, az oldalszámozásnak megfelelő tartalomjegyzékkel ellátva és zárt csomagolásban kell benyújtani. Azon oldalakat is szignálni kell, melyek cégszerűen aláírásra kerülnek. Az ajánlatot az Ajánlattevő, vagy olyan személy(ek) aláírásával kell ellátni, aki(k) felhatalmazottak arra, hogy az Ajánlattevő nevében jognyilatkozatot tegyenek. Ha az ajánlatot nem a cégjegyzésre jogosult írja alá, úgy csatolni kell az aláírásra jogosult által adott meghatalmazást, a meghatalmazott aláírási mintáját. Amennyiben az egyes példányok között eltérés van, az eredeti példány az irányadó. Amennyiben az ajánlaton az eredeti megjelölés nem kerül feltüntetésre, úgy az Ajánlatkérő a bontási eljáráson a benyújtott példányok közül kiválaszt egyet és azt eredeti ajánlatnak minősíti. Az ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket és átírásokat, az Ajánlattevő által elkövetett hibák szükséges korrekcióinak kivételével, amely esetben ezen korrekciókat az ajánlatot aláíró személynek, vagy személyeknek kézjegyükkel kell ellátni. A oldalon 2.) pont alatt került ismertetésre az ajánlat tartalma, felépítése. Ennek keretében a 22. oldalon 2.7.) pont alatt (Ajánlati biztosíték befizetésének igazolása) rögzítésre került, hogy amennyiben az ajánlati biztosíték bankgarancia, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel kerül teljesítésre, lehetőség szerint kérjük a 20. számú, illetve 21. számú melléklet felhasználását.

7 7 2.8.) pont szerint az ajánlat részét képezi az ún. Információs adatlap az Ajánlattevőre vonatkozóan (7. számú melléklet). A 7. sz. melléklet szerint az ajánlattevő vonatkozó általános információkat (név, székhely, elérhetőségi adatok, stb.) táblázatos formában kellett megadni, egyúttal nyilatkozni kellett az alábbiakra vonatkozóan: [.] Az Ajánlattevő Az ajánlat minden oldalát szignáló személy neve: Az ajánlat minden oldalát szignáló személy szignómintája: A 2.10.) pont alatt (A jogi kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlathoz csatolandó igazolások, nyilatkozatok /9. sz. melléklet/) a következők kerültek rögzítésre A jogi kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlathoz csatolandó igazolások, nyilatkozatok (9. számú melléklet) Az Ajánlattevőnek, a 10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának és az Ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek a kizáró okok fenn nem állásának igazolásával kapcsolatban a Kbt. 63. (1) bekezdése szerint kell eljárnia. A Kbt. 63. (1) bekezdése szerint: Az Ajánlattevőnek, a 10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának és az Ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek: a) az ajánlatban írásban nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a 60. (1) bekezdésének hatálya alá, illetőleg jogosult ezt igazolni; b) az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén ajánlattevők) nyertessége esetén az eredményhirdetést követő nyolc napon belül a Kbt. 63. (2) (5) bekezdése és a 63/A. (1) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a 60. (1) bekezdésének hatálya alá, ha ezt ajánlatában nem igazolta. Fentiek alapján tehát az Ajánlattevő, a 10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója és az Ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet dönthet arról, hogy az ajánlatában csupán nyilatkozik a kizáró okok fenn nem állásáról és nyertessége esetén az eredményhirdetést követő nyolc napon belül igazolja, hogy nem tartozik a 60. (1) bekezdésének hatálya alá vagy az ajánlatában csatolja a szükséges igazolásokat. Az Ajánlattevő, a 10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója és az Ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet jogosult az igazolások egy részét az ajánlatban, más részét pedig az eredményhirdetést követően benyújtani. Kérjük a 9.

8 8 sz. melléklet kitöltését, mellyel az Ajánlattevő (magára és adott esetben a 10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójára illetve a számára erőforrást nyújtó szervezetre vonatkozóan külön) nyilatkozik arra nézve, hogy a Kbt. 63. (1) bekezdés a) és b) pontjaiban foglalt két lehetőség közül az egyes kizáró okok tekintetében melyikkel kíván élni. Amennyiben a nyilatkozat(ok) szerint az ajánlatban történik bizonyos kizáró okok igazolása, úgy azzal kapcsolatban a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó rendelkezései alkalmazandók és alkalmazhatók. Amennyiben a nyilatkozat(ok) alapján az Ajánlattevő, a 10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója és az Ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet csak az ajánlattevő nyertessége esetén, az eredményhirdetést követően kíván bizonyos kizáró okokat igazolni, úgy azokkal kapcsolatban a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó rendelkezései nem alkalmazandók és alkalmazhatók /A. Nyilatkozat a kizáró okok hatálya alá tartozásról Kbt. 63. (1) bekezdés a) pont első fordulat alapján (adott esetben) Ha az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója és az erőforrást nyújtó szervezet úgy dönt, hogy a kizáró okokkal összefüggő igazolásokat csak a nyertessége esetén, az eredményhirdetést követő nyolc napon belül csatolja, akkor az Ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának és az erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban írásban nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 60. (1) bekezdésének hatálya alá /B Kizáró okok igazolásai 63. (1) bekezdés a) pont második fordulat alapján (adott esetben) Az Ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója és az erőforrást nyújtó szervezet jogosult az ajánlatban igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 60. (1) bekezdésének hatálya alá. Ha az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója és az erőforrást nyújtó szervezet emellett dönt, tehát a kizáró okokkal összefüggő igazolásokat (vagy annak egy részét) az ajánlatában csatolja, a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlathoz csatolandó igazolások, nyilatkozatok az alábbiak: I. Igazolások a hatóságok által kiállítva Az Ajánlattevő, közös Ajánlattevők esetén mindkét Ajánlattevő, a 10 % feletti alvállalkozó és az Ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet részéről: a Kbt (1) bekezdés a), b), c) és h) pont: az ajánlati felhívás megjelenését megelőző 60 napnál nem régebbi Cégkivonat (ha változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell Ajánlattevő, a közös Ajánlattevő, a 10 %

9 9 feletti alvállalkozója és az erőforrást rendelkezésre bocsátó szervezet saját nyilatkozatát is ennek tényéről, valamint a változásbejegyzéssel érintett adatok köréről (megjelölve azt is, hogy mely adat hogyan változik), magánszemély esetén hatósági erkölcsi bizonyítvány, a Kbt. 60. (1) bekezdés b) pontra vonatkozóan nem cég keretében folytatott tevékenységek esetében, vagy amennyiben az adott szervezet tevékenységének felfüggesztésére a cégbíróságon kívül más hatóság is jogosult, közjegyző által hitelesített nyilatkozat Kbt. 60. (1) bekezdés e) pont: az eljárás eredménye kihirdetésének időpontját legfeljebb egy évvel megelőzően kelt a területileg illetékes APEH és VPOP igazolása vagy a területileg illetékes APEH által kiállított együttes adóigazolása a Kbt. 60. (1) bekezdés g) pont: e feltétel megvalósulását az Ajánlatkérő ellenőrzi a munkaügyi hatóságnak a munkaügyi ellenőrzésről szóló évi LXXV. törvény 8/C -a és az adóhatóságnak az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 55. -ának (6) bekezdése szerint vezetett nyilvántartásából nyilvánosságra hozott adatokból. II. Nyilatkozatok a Kbt. 63. (2)-(3) bekezdésének megfelelően Az Ajánlattevő, közös Ajánlattevők esetén mindkét Ajánlattevő, a 10 % feletti alvállalkozó és az Ajánlattevő számár erőforrást nyújtó szervezet részéről: a Kbt. 60. (1) bekezdés d), és f) pontjaira vonatkozóan nyilatkozat, melyet közjegyző által hitelesíteni kell! /C Kizáró okok igazolásai 63. (1) bek. b) pont alapján (adott esetben) Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén ajánlattevők) nyertessége esetén mind ajánlattevőnek, mind 10% feletti alvállalkozónak, mind az erőforrást nyújtó szervezetnek az eredményhirdetést követő nyolc napon belül a Kbt. 63. (2) (5) bekezdése és a 63/A. (1) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a 60. (1) bekezdésének hatálya alá, ha ezt ajánlatában nem igazolta Az Ajánlattevőnek a Kbt. 71. (1) bekezdés a)-c) pontja és a (3) bekezdés szerinti nyilatkozata (10. sz. melléklet) Erőforrást nyújtó szervezet bevonása esetén benyújtandó nyilatkozatok, dokumentumok Amennyiben valamely alkalmassági kritérium tekintetében az ajánlattevő az alkalmasságát erőforrást nyújtó szervezet bevonásával kívánja igazolni, a szervezet által e tekintetben megteendő nyilatkozat(minta) illetve annak tartalmi követelményei a 11. TE sz., illetve 11. E sz. mellékletben találhatóak Amennyiben az erőforrást nyújtó szervezet és az ajánlattevő/közös ajánlattevő között nem áll fenn a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás, úgy az ajánlatban csatolni kell az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet által

10 10 kötött megállapodást valamint az erőforrást nyújtó szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó, közjegyző által hitelesített nyilatkozatát Amennyiben az ajánlattevő(k) és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn, úgy az erőforrást nyújtó szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatát/ az ezek igazolására szolgáló dokumentumokat kérjük csatolni (pl.: cégkivonat, társasági szerződés stb.) A 26. oldalon 2.16.) pont alatt (Aláírási címpéldány) rögzítésre került, hogy az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, közös ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) érvényes cégkivonatában szereplő képviseleti jogosultság alapján az ajánlatot aláíró, cégjegyzésre, valamint az ajánlat tárgyával kapcsolatosan kötelezettségvállalásra jogosult személyek aláírási címpéldányának eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolatát (ha a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettség vállalásra jogosító, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó eredeti teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt meghatalmazást is csatolni kell az ajánlathoz). A 27. oldalon 2.20.) pont alatt (Műszaki ajánlat) rögzítésre került, hogy ajánlatkérők jelen eljárásban a benyújtandó ajánlat műszaki részeként csak a I. kötet 22. és 23. sz. mellékletében meghatározottakat kérik kitölteni, és becsatolni. Amennyiben bármilyen egyéb műszaki vonatkozású dokumentum becsatolásra kerül, azt Ajánlatkérők nem veszik figyelembe, nem tekintik az ajánlat részeként beadott dokumentumnak. A 27. oldalon 3.) pont alatt (Az ajánlat kidolgozásával kapcsolatos egyéb információk) rögzítésre került, hogy az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban, illetve jelen dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelmények maradéktalan figyelembevételével és az előírt kötelező okiratok, dokumentumok, nyilatkozatok (a továbbiakban együttesen: mellékletek) becsatolásával kell ajánlatát benyújtania. Ha jelen dokumentáció iratminta alkalmazását írja elő, ez esetben az Iratminták fejezetben található vonatkozó iratmintát kell felhasználni és megfelelően kitöltve az ajánlathoz mellékelni. Az iratminta helyett annak tartalmilag mindenben megfelelő más okirat is mellékelhető. Az Ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatban közölt adatok és nyilatkozatok, valamint a becsatolt igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért. A dokumentáció 28. oldalán 5. pont alatt (Az ajánlat teljessége) rögzítésre került, hogy ajánlattevőnek a jogszabályi rendelkezések betartása mellett az ajánlati felhívásban, a dokumentációban és az ajánlattevők kérdéseire adott válaszokban meghatározottaknak megfelelően kell ajánlatát elkészítenie. A Dokumentáció I. kötetében ismertette az egyes bírálati részszempontok értékelésének módszereit. Ennek keretében a oldalakon a 3. bírálati részszempont vonatkozásában az alábbiak kerültek rögzítésre: 3. A Vontatási energiafogyasztás részszempont esetében Ajánlatkérők a következőket értékelik:

11 11 A vontatási energiafogyasztást az ajánlatok értékelése során úgy értelmezzük, mint a jelen leírásban meghatározott számú menetciklus alatt összesen felvett fajlagos vontatási energiát. A vontatási energiafogyasztást számítással kell meghatározni és egy férőhelyre (U2-vel történő osztás) kell vetíteni. Annak érdekében, hogy a különböző járművek adatai jól összehasonlíthatók legyenek, a számítást ez esetben egy alább részletezett elméleti példára kell elvégezni, függetlenül a Műszaki Specifikáció II.8.7. pontjában előírt számítástól. Ajánlatkérő az Ajánlatban megadott számítást és a fajlagos, egy férőhelyre vetített vontatási energiafogyasztási értéket független külső intézetekkel ellenőrizteti, ill. ellenőrző mérést végeztet a nyertes pályázó prototípus járművén. Jelen számítás eredményeként megadott fajlagos vontatási energiafogyasztás (EN) helyességére a Szerződésben az Ajánlattevőnek garanciát kell vállalnia, az ellenőrző méréssel bizonyított, tűréshatáron felüli túllépés esetén sávos kötbérfizetési kötelezettség mellett. Az ellenőrző mérésen a Szállító képviselője jelen lehet. Alapadatok és feltételek a számításhoz és az ellenőrző méréshez: 1. A jármű tömege T 0 (üres, üzemkész jármű) a járművön 10 fő tartózkodik, átlagos tömegük 70 kg. A járművön csak azok a fogyasztók működhetnek, amelyek a menethez műszakilag szükségesek. Fűtést, szellőzést, klímaberendezést, világítást, ki kell kapcsolni. 2. Fel kell tételezni, hogy rendelkezésre áll egy kb. 1 km hosszú, megközelítőleg sík, egyenes, forgalomtól mentes pályaszakasz. 3. A vonalon nincs más jármű, a felsővezetéken nincs más fogyasztó. 4. A jármű vontatómotorjai és egyéb szükséges berendezései üzemi hőfokúak (próbamenettel előmelegített állapot). 5. Az alábbi diagramon szereplő csúcsos, úgynevezett erőltetett menetciklust kell teljesíteni: Az erőltetett menetciklus adatai és a számítás módja: gyorsítás V=0 sebességről V fmax =50 km/óra sebességre, karakterisztika szerint, 1m/s 2 átlagos gyorsítással, az 50 km/óra sebesség elérésekor azonnali üzemi fékezés, maximális intenzitással, megállásig. Csak a generátoros üzemi fék alkalmazható, illetve ha van ilyen a vele üzemi fékezés során együttműködő fék. A ciklusra vonatkozó V(t) diagramot, S(t) diagramot és a t mmin időt a számításban közölni kell,

12 12 20 sec várakozás álló helyzetben, majd a menetciklus megismétlése ebben az irányban, további 3 alkalommal, az egy irányba teljesített összesen 4 menetciklus után vezetőállás váltás, a 4. menetciklus végén történő megállástól az ellenkező irányba történő elindulásig 2 perc áll rendelkezésre és a 2 percet ki is kell várni, az ellenkező irányban, azonos feltételek mellett, további 4 menetciklus teljesítése, a számítás eredményeképpen közölni kell a felvett vontatási energiát, ciklusonként és a 8 ciklusra összesen. A számítás végeredménye a 8 menetciklus alatt összesen felvett vontatási energia. A 8 menetciklusra kiadódó összes vontatási energiát ezután el kell osztani az U2 befogadóképességgel és ez az egy férőhelyre vetített fajlagos vontatási energiafelhasználás (EN) kerül értékelésre. a jármű fedélzeti adatrögzítőjéből a menetciklus összes jellemző adata általános használatú hordozható számítógéppel (laptop) kiolvasható és értékelhető, diagramok, számadatok formájában kiírható legyen. Az adatokat 2 méterenként, vagy ennél sűrűbben kell rögzíteni, de a felbontást nem kell ½ méternél rövidebbre választani. 6. Egyéb feltételek: a prototípus jármű kialakításának biztosítania kell, hogy az ellenőrző mérés során minden olyan ponthoz hozzá lehessen férni a mérőberendezés csatlakoztatása céljából, amely ahhoz szükséges, hogy a számított adatok hiteles méréssel ellenőrizhetőek legyenek, az ellenőrző mérés előtt a mérőrendszer hitelesítve lesz, pontatlansága kisebb lesz, mint 1%, a számításokat magyar nyelven kell az Ajánlathoz csatolni, külön füzetben (együtt a Műszaki Specifikáció II.8.7. pontjában előírt számítással), hogy az Ajánlatok értékelése során a számítások független szakintézet által történő felülvizsgálatra kiadhatók legyenek. A számítások ellenőrzéséhez a 23. sz. mellékletben szereplő adatokat kérjük megadni, függetlenül attól, hogy a kért adatok egy része (pl. a T 0 tömeg) az ajánlatban más helyen már megadásra került! Az értékelés arányosítással, az alábbi képlet alkalmazásával történik: P EN =1*(EN min /EN) * súlyszám Ahol: EN min, legalacsonyabb egy férőhelyre vetített vontatási energiafogyasztás, EN, besorolandó egy férőhelyre vetített vontatási energiafogyasztás Az Ajánlattevők a 3. részszempont értékelése során tehát P EN értékű pontot kapnak. Ajánlattevőknek az oldalakon csatolt 9. sz. nyilatkozatminta (Nyilatkozat a kizáró okok igazolásáról) szerint táblázatos formában kellett nyilatkoznia arra vonatkozóan, hogy miként kívánja igazolni a kizáró okok hiányát a maga, 10% feletti alvállalkozója, erőforrást biztosító szervezete tekintetében: kijelentem, hogy az Ajánlati felhívás III.2.1. pontjában előírt kizáró okokat saját

13 13 magam vonatkozásában a következők szerint kívánom igazolni: 1. Valamennyi kizáró okot nyertességem esetén igazolom. 2. Valamennyi kizáró okot az általam benyújtott ajánlatban igazolom. 3. A kizáró okok közül egyeseket az ajánlatban, másokat nyertességem esetén igazolok. Ebben az esetben az alábbi táblázatban megjelölöm, mely kizáró okot kívánok az ajánlatban igazolni, a rá vonatkozó dokumentum oldalszáma megjelölésével, és melyre vonatkozóan kívánok nyertességem esetén igazolást becsatolni: Kizáró okok Kbt. 60. (1) bek. a) pont cégkivonat Kbt. 60. (1) bek. b) pont: cégkivonat Kbt. 60. (1) bek. c) pont: közjegyző által hitelesített nyilatkozat Kbt. 60. (1) bek. d) pont: közjegyző által hitelesített nyilatkozat Kbt. 60. (1) bek. e) pont: APEH és VPOP igazolás Kbt. 60. (1) bek. f) pont: közjegyző által hitelesített nyilatkozat Igazolás Ajánlatban/nyertesség esetén Ajánlatban/nyertesség esetén Ajánlatban/nyertesség esetén Ajánlatban/nyertesség esetén Ajánlatban/nyertesség esetén Ajánlatban/nyertesség esetén Amennyiben az ajánlathoz csatolja az igazolást, annak helye az ajánlatban (oldalszám megjelölése) A táblázat a 10% feletti alvállalkozó és az erőforrást biztosító szervezet esetében szükség szerint megismételhető volt. Ajánlattevőknek a 63. oldalon csatolt 13. sz. nyilatkozatmintának (nyilatkozat, szerződések ismertetése) megfelelően táblázatos formában kellett megadni a referenciamunkák ismertetését, a következők szerint: M1 alkalmasság: Sorszám Szerződést kötő másik fél neve, címe megjelölése, referenciaszemély megnevezése, elérhetősége (telefon) Szerződés / szállítás tárgya Teljesítési ideje A leszállított közútivasúti villamosok adatai (darabszám, padlószint, nyomtáv meghatározása) M2 alkalmasság: Sorszám Szerződést kötő másik fél neve, címe Szerződés tárgya Teljesítési ideje A járműtípus ismertetése, melyre

14 14 megjelölése, referenciaszemély megnevezése, elérhetősége (telefon) a karbantartási referencia vonatkozik A 64. oldalon csatolt 14. sz. melléklet tartalmazta az M1, míg a 65. oldalon található 15. sz. melléklet az M2 alkalmasság igazolására vonatkozó formanyomtatványt. Ebben a referenciával kapcsolatos általános információkon túlmenően közölni kellett az alábbiakat is: A teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt: IGEN / NEM A szerződés teljesítése ideje: A szerződés teljesítése helye: Fentieken túlmenően az M1 alkalmasság 14. sz. melléklete szerint közölni kellett a leszállított közúti-vasúti villamosok adatait (darabszám, padlószint és nyomtáv meghatározása) is. Mindkét formanyomtatvány alján rögzítésre került: A referenciát adó cégszerű aláírása A 71. oldalon csatolt 20. sz. melléklet az ajánlati biztosíték bankgarancia formanyomtatvány mintáját tartalmazta, amely szerint a kötelezettségvállalás az alábbi eseményekre vonatkozik: a) ha az Ajánlattevő ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonta, és/vagy b) ha az Ajánlattevőt az Ajánlatkérő értesítette arról, hogy ajánlata alapján jogot szerzett arra, hogy az Ajánlatkérővel a szerződést megkösse és az Ajánlattételi felhívásban, a Dokumentációban, valamint az ajánlatában vállalt feltételekkel a szerződéskötés az ajánlattevő érdekkörében felmerült okból nem történik meg a döntés kihirdetésétől számított 60 napon belül. A oldalakon került csatolásra a 22. sz. nyilatkozatminta a műszaki ajánlat követelményeiről. Ebben rögzítésre került, hogy a műszaki ajánlatot az Ajánlati Dokumentáció III. Kötetében foglalt előírások alapján az alábbi táblázat kitöltésével és az ebben a mellékletben felsorolt dokumentumok benyújtásával kell megtenni! Kötelezően betartandó előírások A fejezet száma A fejezet címe Ajánlattevő nyilatkozata II.3. Pályaadatok Teljesítve II.4. Vontatási energia ellátás Teljesítve II.4.1. Feszültség Teljesítve II.4.2. Felsővezeték Teljesítve II.4.3. Visszatáplálás Teljesítve II.4.4. Elektromos ellenállás Teljesítve II.5. Zajkibocsátás Teljesítve II.6.1. Hőmérséklet tartomány Teljesítve II.6.2. Időjárási tényezők Teljesítve II.7.1. Forgalmi alapkövetelmény Teljesítve II.7.2. Utas kapacitás Teljesítve

15 15 II.7.3. Szerelvény tömege Teljesítve II.7.4. A jármű jellege Teljesítve II.7.5. Vonatképzés Teljesítve II.7.6. A jármű hossza, szélessége Teljesítve II.7.7. Padlómagasság Teljesítve II.7.8. Kerék, kerékterhelés Teljesítve II.7.9. Üléselrendezés Teljesítve II Ajtók Teljesítve II.8. Menettulajdonságok Teljesítve II.8.1. Tervezési (maximum) sebesség Teljesítve II.8.2. Vizsgálati sebesség Teljesítve II.8.3. Üzemi sebesség Teljesítve II.8.4. Átlagos gyorsulás Teljesítve II.8.5. Féklassulás Teljesítve II.8.6. Ruck-korlátozás Teljesítve II.8.7. Átlagsebesség Teljesítve II.8.8. Futásjóság Teljesítve II.16. Élettartam Teljesítve III Környezetvédelmi követelmények Teljesítve V.1. Főáramkör Teljesítve V.2. Vontatómotorok Teljesítve V.3. Áramszedő Teljesítve XVIII.3. Fékúttáblázat Teljesítve XVIII.4. Pálya építési és fenntartási adatok Teljesítve Aláírás: A megajánlott járműnek a Kötelezően betartandó előírások összes követelményét maradéktalanul teljesítenie kell. A táblázat kitöltésén túl az Ajánlathoz a következő dokumentációkat kell csatolni: [ ] energetikai számítás (EN) értékéhez, (I. Kötet, 4.3. szerint), energetikai számítás a teljes vonalra, (III. Kötet, II.8.7. szerint), vonókészülék alkalmasságának igazolása, (III.kötet, III szerint). El kell készíteni, de az Ajánlattal együtt nem kell benyújtani a jármű részletes műszaki leírását és az összes kapcsolódó dokumentációt. A szerződéskötéskor ezeket az Ajánlatkérő rendelkezésére kell bocsátani, tekintettel arra, hogy ezek majd az előzetes típusengedélyezési dokumentáció alapjául szolgálnak. Emiatt a dokumentációknak tartalmilag és formailag alkalmasnak kell legyenek arra, hogy az előzetes típusengedélyezési dokumentáció alapjául szolgáljanak. Az előzetes típusengedély iránti kérelmet és komplett engedélyezési dokumentációt a szerződéskötést követő 60 napon belül be kell nyújtani a Nemzeti Közlekedési Hatósághoz. A Dokumentáció I. kötet oldalain található 23. sz. mellékletben adták meg ajánlatkérők az ún. Adatrendszert a miskolci villamos projekt dinamikai és energetikai

16 16 szimulációs ellenőrzéséhez. Ezen belül a jogorvoslati eljárás szempontjából releváns 6-8. pontok a következőket rögzítették: 6. A vonóerő sebesség függvényében érvényes határgörbéjét kérjük megadni az összetartozó sebesség vonóerő párok közlésével. A vonóerőt kn-ban kell megadni, míg a sebességet km/h-ban, ahogy azt az alábbi táblázat mutatja. v sebesség km/h -ban F határvonóerő kn-ban v sebesség km/h -ban F határvonóerő kn-ban 7. A vonóerő zérus értékről a maximális értékig való kifejlődésének időtartama. Kérjük ezen időtartam s-ban való megadását. T trans s 8. A kétváltozós hatásfokfüggvényt kérjük megadni egy pontrács felett, mely pontrács a vonóerő sebesség síkban fekszik. A függvény jelölése: η = f(v, F). A hatásfok definíciója: η = (az F vonóerő teljesítménye v sebességnél)/(ezen üzemállapotbeli villamos teljesítményfelvétel) A pontrács felbontása a következő legyen: 1. a sebesség tengelyen: az ekvidisztáns lépésköz 5 km/h legyen, 2. a vonóerő tengelyen az ekvidisztáns lépésköz 2.5 kn-legyen. Az adatrendszer struktúrája a következő táblázatot kövesse: F v

17 Fmax A Dokumentáció II. kötete tartalmazta a megkötendő szállítási szerződés tervezetét. A szerződéstervezet 1. pontja alatt a fogalom-meghatározásokat rögzítették, amelyben egyebek mellett ismertették a következőket is: (e) A leszállítás az áruknak és az egyéb áruknak, valamint a kapcsolódó szolgáltatásoknak a Szállítótól a Megrendelő számára történő leszállítását jelenti a DDP-nek megfelelően, hacsak a szerződésben másként nem rendelkeznek. A leszállítási időpontok a Teljesítés értesítések Megrendelő által történt átvételére vonatkoznak ("Átadás a Megrendelőnek" a szállítási ütemterv szerint). (f) befejezés az egyéb áruknak és a kapcsolódó szolgáltatásoknak a Szállító általi leszállítását és teljesítését, valamint a Megrendelő általi átvételét jelenti a szerződésben rögzített feltételeknek és kikötéseknek megfelelően. (g) Az "áruk" mindazokat a járműveket jelentik, amelyeket a Szállítónak a szerződés alapján a Megrendelő számára szállítania kell. (n) Bizonyítványok A bizonyítványokat a Megrendelő adja ki, hacsak a jelen okmányban másként nem rendelkeznek. Ideiglenes üzemeltetési bizonyítvány kerül kiadásra azt követően, hogy az egyes járműveket tesztelésre kész állapotban, ahogyan azt a Szállító értesítése (Teljesítés értesítés) megállapítja, fizikailag átadják a Megrendelő számára. Az Ideiglenes üzemeltetési bizonyítvány nem tekintendő elfogadásnak. A prototípus járművek esetében, az Ideiglenes üzemeltetési bizonyítvány átvétele után a Szállító felelős azért, hogy eleget tegyen a hatóságok által megállapított valamennyi követelménynek annak érdekében, hogy megszerezze a végleges típusengedélyt az Ideiglenes típusengedély követelményeivel összhangban. [ ] Az "Üzemeltetési bizonyítvány" a járművek átvételére irányuló elfogadási eljárás befejezését jelenti, a sikeres engedélyezési tesztelés lefolytatását követően (a üzembe helyezési engedély kiadása az illetékes hatóság által), ha a Megrendelő megállapította, hogy a szállított járművek megfelelnek a végleges műszaki specifikációban megállapított műszaki paramétereknek és a Megrendelő kiadja a vonatkozó Üzemeltetési bizonyítványt. [ ]

18 18 Az "Átvételi bizonyítvány" az egyes egyéb áruk és a kapcsolódó szolgáltatások sikeres befejezését jelenti. Ha a Megrendelő nem adott ki, de nem is tagadta meg az Átvételi bizonyítvány kiadását a Teljesítés értesítés átvételét követő öt munkanapon belül, a Szállító a Vélelmezett Átvételi bizonyítvány elküldésére jogosult. [ ] A "Végleges elfogadási bizonyítvány" valamennyi áru és egyéb áru, valamint kapcsolódó szolgáltatás sikeres befejezését, leszállítását és elfogadását jelenti. A Végleges elfogadási bizonyítványt a Megrendelő adja ki, amikor az egyes leszállított áruk és az egyes egyéb áruk és kapcsolódó szolgáltatások jótállási időtartama lejárt. [ ] (s) Mellékletek 1. Bizonyítványok formája Ideiglenes üzemeltetési bizonyítványok Üzemeltetési bizonyítványok Átvételi bizonyítvány Elfogadási bizonyítvány Végleges elfogadás 3. Értesítések formája Leszállítási értesítés Bizonyíték értesítés Vélelmezett ideiglenes üzemeltetési bizonyítványok Vélelmezett üzemeltetési bizonyítvány Vélelmezett elfogadási bizonyítvány Vélelmezett végleges elfogadás 6. Fizetési menetrend 7. Az előzetes típusengedélyhez szükséges adatok és dokumentumon 8. Üzemképesség 9. Szállítási terv (Fizetési Menetrend előírásainak megfelelően!) 11. Szállítási ütemterv A szerződéstervezet 11. pontjában (A szállítás terjedelme) a következők kerültek rögzítésre: 11.1 A szállítás terjedelme a szállítandó árukra és egyéb árukra, valamint kapcsolódó szolgáltatásokra nézve az, ahogyan az a végleges műszaki specifikációban és/vagy a szállítási jegyzékben megállapításra kerül Hacsak a szerződésben másként nem rendelkeznek, a szállítás magában foglalja az összes olyan tételt, amelyek specifikusan nincsenek a szerződésben megemlítve, de ésszerűen következtethető a szerződésből, hogy az áruk és az egyéb áruk, valamint a kapcsolódó szolgáltatások szállításához és a teljesítés

19 19 megvalósításához ugyanannyira szükségesek, mintha ezeket a tételeket a szerződés kifejezetten említette volna. A szerződéstervezet 12. pontjában (Leszállítás és dokumentációk) a következők kerültek rögzítésre: 12.1 A szakasztól függően, az áruk leszállítása, valamint az egyéb áruk és a kapcsolódó szolgáltatások teljesítése a Szállítási ütemtervnek felel meg. A szállítás részletei és a Szállító által szolgáltatandó egyéb dokumentumok különösen a következők: CMR, EUR1, számla, csomagolási lista A Szállító a szerződés aláírásakor leszállítási menetrendet nyújt be az ajánlattételi dokumentumokban meghatározott formátumnak megfelelően. Az 1. és az utolsó (a 31.) jármű leszállításának pontos időpontja a szerződés aláírását követő 24. hónap utolsó napja, illetve a szerződés aláírását követő 36. hónap utolsó napja. A Szállító jogosult arra, hogy a többi jármű (2-től 31-ig) pontos időpontját átütemezze az átdolgozott leszállítási menetrendben. A Szállító jogosult arra, hogy a leszállított járműveket a helyszínen a saját kockázatára raktáron tartsa a végleges típusengedély kiadása előtt. A Szállító nem jogosult arra, hogy havonta 3- nál (háromnál) több járművet szállítson le. Felek kölcsönösen megállapodnak, hogy minden erőfeszítést megtesznek annak érdekében, hogy betartsák a leszállítási menetrend eredeti határidőit. A szerződéstervezet 13. pontjában (Szállító kötelezettségei) a következők kerültek rögzítésre: 13.1 A Szállító a szállítás terjedelmébe foglalt valamennyi árut és egyéb árut, valamint kapcsolódó szolgáltatást a 11. szakasznak és a 12. szakasz szerinti Szállítási ütemtervnek megfelelően szállítja A Szállító a szerződés odaítélésről szóló értesítés átvételétől számított 28 napon belül szolgáltatja Megrendelőnek a 7.sz. mellékletben felsorolt teljes dokumentációt. Szállítónak lehetősége van a kötelezően betartandó előírások körébe nem tartozó fejezetek szerinti előírások tekintetében a szerződés aláírásától számított 8 napon belül a kiírásban szereplőtől eltérő megoldást javasolni, amennyiben igazolja, hogy javaslata a Megrendelő számára egyenértékű, vagy előnyösebb és megfelel az Európai Unióban (valamint a Magyarországon) érvényes szabványoknak, előírásoknak. [ ] A Szállító szerzi meg az előzetes és a végleges típusengedélyt és mindazokat a dokumentumokat, amelyeket a DDP-nek megfelelően a Szállító részéről kérnek. A Szállító felelős azért, hogy az illetékes hatóságoktól megszerezze a járműveknek a Megrendelő országába való importálásához és a járművek Magyarországon való üzemeltetéséhez szükséges valamennyi engedélyt és jogosítványt. [ ]

20 20 A szerződéstervezet 16. pontjában (Fizetési feltételek) egyebek mellett a következők kerültek rögzítésre: 16.2 A kifizetés Ft-ban történik a 281/2006 Kormányrendelet szerint: [ ] (iii) A szerződés aláírását követő 12. hónapon belül az első 2 db prototípus jármű végszerelésre kész kocsiszekrényének átadását követően az áruk és egyéb áruk, valamint a kapcsolódó szolgáltatások szerződéses árának 5 %- a, a Minőségbiztosítási Tervben rögzített teljesítési jegyzőkönyv alapján kiállított részszámla alapján; [ ] (vii) 6-11.számlák: 3 db széria jármű (a x.- (x+2). járművek) szerződéses ára az egyes járműveknek Megrendelő számára tesztelésre kész állapotban való átadásakor a kiadott Ideiglenes üzemeltetési bizonyítvány, vagy a Szállító által kiadott Vélelmezett ideiglenes üzemeltetési bizonyítvány fejében, de a Végleges Típusengedély kiadásánál nem korábban részszámla alapján; Pénzügyi teljesítés: minden egyes számlából levonásra kerül az (i) alpont alapján megfizetett összeg 1/6-része (viii) számlák: 3 db széria jármű (a x.- (x+2). járművek) szerződéses ára az egyes járműveknek Megrendelő számára tesztelésre kész állapotban való átadásakor a kiadott Ideiglenes üzemeltetési bizonyítvány, vagy a Szállító által kiadott Vélelmezett ideiglenes üzemeltetési bizonyítvány fejében, de a Végleges Típusengedély kiadásánál nem korábban részszámla alapján; Pénzügyi teljesítés: a számla teljes összege Fizetési mód: a (iii-v) pont alatti kifizetések esetén további számlázási feltétel: - Minőségbiztosítási tervben rögzített teljesítési jegyzőkönyv a (vi) pont alatti kifizetések esetén további számlázási feltétel: - üzemeltetési bizonyítvány (prototípus járművek esetében), vagy hatályos vélelmezett üzemeltetési bizonyítvány - átvételi bizonyítvány (az egyéb áruk és kapcsolódó szolgáltatások egyes tételeire nézve) vagy hatályos vélelmezett átvételi bizonyítvány a (vii) pont alatti kifizetések esetén további számlázási feltétel: - Végleges típusengedély - ideiglenes üzemeltetési bizonyítvány (széria járművekre nézve) vagy hatályos vélelmezett ideiglenes üzemeltetési bizonyítvány A Dokumentáció II. kötetében megadott szerződéstervezet 27. pontja (Kötbér) alatt egyebek mellett a következők kerültek rögzítésre:

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail):

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Tel: (+36) 1-279-2180 Fax: (+36) 1-279-2176 e-mail:

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás egyszerű eljárás lefolytatására a Kbt. 299 (1) bekezdés b) pontja alapján tárgyalás tartásával I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Tel: 458-4500/4924

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi Felhívást

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával 1) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése 4. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA:

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429)

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429) 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:28895-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Komló Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 7300 Komló, Városház tér 3. Kapcsolattartó (címzett):

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS l. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefax számai, e-mail címe: Neve: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Címe: ll 02 Budapest Szent László tér 29. Címzettje: dr.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Jogi adatbázis használati jogának beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Jogi adatbázis használati jogának beszerzése AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Jogi adatbázis használati jogának beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi Felhívást Ajánlatkérő Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

HU-Székesfehérvár: Villamos energia 2010/S 90-134980 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Székesfehérvár: Villamos energia 2010/S 90-134980 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134980-2010:text:hu:html HU-Székesfehérvár: Villamos energia 2010/S 90-134980 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: 10-5708/2005 Tárgy: Ajánlattételi felhívás Ügyintéző: dr. Ratkay Attila, Paksi Pauletta Melléklet: Felolvasólap minták AJÁNLATTÉTELI PÁLYÁZATI FELHIVÁS (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Tisztelt Ajánlattevő! A PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (továbbiakban: ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 251. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 251. (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe /Kbt. 249. (2) bek. a.) pont/: Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Árubeszerzés X Nyilvántartási szám: E-001/2011 I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Országos Onkológiai Intézet

Részletesebben

HU-Miskolc: Gépek és készülékek tesztelésre és mérésre 2011/S 167-276157 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Miskolc: Gépek és készülékek tesztelésre és mérésre 2011/S 167-276157 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276157-2011:text:hu:html HU-Miskolc: Gépek és készülékek tesztelésre és mérésre 2011/S 167-276157 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Röntgensíkfilmek előhívó és fixáló oldatok Ajánlattételi felhívás

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Röntgensíkfilmek előhívó és fixáló oldatok Ajánlattételi felhívás Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Röntgensíkfilmek előhívó és fixáló oldatok Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszám, telefax szám: Telefonszám: 62/532-222, Telefax

Részletesebben

HIRDETMÉNY NÉLKÜLI EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

HIRDETMÉNY NÉLKÜLI EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA HIRDETMÉNY NÉLKÜLI EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Árubeszerzés X Nyilvántartási szám: E-004/2011 I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Országos

Részletesebben

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Trolibuszok 2013/S 139-240877

Magyarország-Budapest: Trolibuszok 2013/S 139-240877 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240877-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Trolibuszok 2013/S 139-240877 BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., Rumbach

Részletesebben

Döntés-előkészítő javaslat

Döntés-előkészítő javaslat Döntés-előkészítő javaslat " Balatonakali Község Önkormányzata Művelődési Ház (főépület) korszerűsítése, Szabadtéri közösségi színtér és technikai épület felújítása, továbbá belső út kialakítása, kerítés

Részletesebben

HU-Miskolc: Különleges célú szerszámgép 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Miskolc: Különleges célú szerszámgép 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:261951-2010:text:hu:html HU-Miskolc: Különleges célú szerszámgép 2010/S 171-261951 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Eger: Villamos energia 2010/S 181-276812

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Eger: Villamos energia 2010/S 181-276812 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276812-2010:text:hu:html HU-Eger: Villamos energia 2010/S 181-276812 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása a.) Az ajánlatkérő neve és címe, telefon és faxszáma (email címe): Néprajzi Múzeum 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. Telefon: 473-2430 Fax: 473-2431 E-mail: hudakm@neprajz.hu

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Budapest, 2012. november 14. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV Vasúti

Részletesebben

Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. Egyszerű tárgyalásos eljárás a közbeszerzésekről szóló A választott eljárás típusa:

Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. Egyszerű tárgyalásos eljárás a közbeszerzésekről szóló A választott eljárás típusa: E L Ő T E R J E S Z T É S K Ö Z B E S Z E R Z É S I E L J Á R Á S R A B E N Y Ú J T O T T A J Á N L A T O K É R T É K E L É S É R Ő L E L J Á R Á S M E G N E V E Z É S E, B E S Z E R Z É S T Á R G Y A

Részletesebben

2 Adatbázis megnevezése Jogtár Plusz lokális korlátlan hálózati bővítés 2 adathordozóval HMJ Lokális hálózat, egyidejű felhasználó Iratmintatár

2 Adatbázis megnevezése Jogtár Plusz lokális korlátlan hálózati bővítés 2 adathordozóval HMJ Lokális hálózat, egyidejű felhasználó Iratmintatár ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓ HELYETTESE 1358 BUDAPEST, SZÉCHENYI RKP. 19..1 ~ GFH-.. ~.. /2009. Brückner István úr részére, értékesítési és marketing igazgató Complex Kiadó Kft. 1117 Budapest,

Részletesebben

HU-Budapest: Mentőjárművek 2010/S 252-388084 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Mentőjárművek 2010/S 252-388084 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:388084-2010:text:hu:html HU-Budapest: Mentőjárművek 2010/S 252-388084 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-, és telefaxszámai: Sásd Város Önkormányzata 7370 Sásd, Rákóczi út 41. Telefon: 06/72/576-520 Fax: 06/72/576-522 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata ajánlatkérő Ajánlattételi felhívása hirdetmény nélküli egyszerű közbeszerzési eljárás megindítására

Szécsény Város Önkormányzata ajánlatkérő Ajánlattételi felhívása hirdetmény nélküli egyszerű közbeszerzési eljárás megindítására Laczkóné Dénes Orsolya e.v. 3100 Salgótarján, Hunyadi krt. 14. Tel/fax.: 32/784-140 E-mail: denesorsi@gmail.com Szécsény Város Önkormányzata ajánlatkérő Ajánlattételi felhívása hirdetmény nélküli egyszerű

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. 4. A közbeszerzés tárgya, és mennyisége: Az ELTE Biológiai Múzeum hűtés-fűtés korszerűsítése. Mennyiség: 22 db FC készülék

AJÁNLATI FELHÍVÁS. 4. A közbeszerzés tárgya, és mennyisége: Az ELTE Biológiai Múzeum hűtés-fűtés korszerűsítése. Mennyiség: 22 db FC készülék AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Kapcsolattartó: Szabó Balázs Tel. +36-30 322 8766 Fax +36-1

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. 1134 Budapest, Váci út 45/B épület 2. A közbeszerzés

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata 2014 Tisztelt Ajánlattevő! 1 Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

HU-Salgótarján: Értékjelzéssel ellátott papír 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Salgótarján: Értékjelzéssel ellátott papír 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:110758-2011:text:hu:html HU-Salgótarján: Értékjelzéssel ellátott papír 2011/S 68-110758 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

HU-Budapest: Újságok, folyóiratok, időszakos kiadványok és magazinok 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Újságok, folyóiratok, időszakos kiadványok és magazinok 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:273027-2010:text:hu:html HU-Budapest: Újságok, folyóiratok, időszakos kiadványok és magazinok 2010/S 179-273027 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577

19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577 19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

A BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE

A BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE A BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Megnevezés Felolvasólap (1. számú melléklet ) Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról (2. számú melléklet) Nyilatkozat

Részletesebben

HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S 086-144988

HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S 086-144988 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:144988-2013:text:hu:html HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám

TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE Megnevezés Felolvasólap (1. számú melléklet ) TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám az ajánlatban Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról

Részletesebben

Döntés-előkészítő javaslat Polgármesteri Hivatal építése

Döntés-előkészítő javaslat Polgármesteri Hivatal építése Döntés-előkészítő javaslat Polgármesteri Hivatal építése tárgyú Kbt. 122. (7) bekezdés a) pont szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban FIRMITER BT MEGBIZHATÓSÁG A KÖZBESZERZÉSBEN!

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Ajánlattételi felhívás

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Ajánlattételi felhívás Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Ajánlattételi felhívás Egyszerhasználatos fecskendők, steril injekciós tűk szállítására 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszám, telefax szám: 6800 Hódmezővásárhely,

Részletesebben

03/08/2010 S148 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Számítógépek és tartozékaik

03/08/2010 S148 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Számítógépek és tartozékaik 03/08/2010 S148 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Hódmezővásárhely: Számítógépek és tartozékaik 2010/S 148-228727 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Berhida Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 8181 Berhida, Veszprémi út 1-3. Kapcsolattartó (címzett):

Részletesebben

1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS

1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS 1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe: LAKATOS ÚTI 2. SZ. LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET 1184 Budapest, Lakatos u. 32. Képviseletében eljáró szervezet neve, címe: ARCHIPARK MMX Kft. 2.

Részletesebben

A kapcsolódó szolgáltatások részletes leírását a szerződés VII. fejezete tartalmazza.

A kapcsolódó szolgáltatások részletes leírását a szerződés VII. fejezete tartalmazza. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1067 Budapest, Eötvös utca 21. Kapcsolattartó:

Részletesebben

HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S 77-114847 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S 77-114847 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:114847-2010:text:hu:html HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S

Részletesebben

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958 1/6 HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

HU-Szolnok: Buszok és távolsági buszok 2013/S 086-146430. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

HU-Szolnok: Buszok és távolsági buszok 2013/S 086-146430. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:146430-2013:text:hu:html HU-Szolnok: Buszok és távolsági buszok 2013/S 086-146430 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 1181 Budapest, Üllői út 423. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: A Városgazda XVIII. kerület

Részletesebben

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez 23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751 E-mail: ertesitoaxelero.hu On-line

Részletesebben

27/11/2009 S229 Európai Közösségek Árubeszerzésre irányuló szerződések Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Festékforrások nyomtatógéphez

27/11/2009 S229 Európai Közösségek Árubeszerzésre irányuló szerződések Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Festékforrások nyomtatógéphez 27/11/2009 S229 Európai Közösségek Árubeszerzésre irányuló szerződések Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Hódmezővásárhely: Festékforrások nyomtatógéphez 2009/S 229-328884 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013.

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013. HÉV járművek átalakításának tervezése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapesti Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

HU-Csákánydoroszló: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 70-105047 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Csákánydoroszló: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 70-105047 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:105047-2010:text:hu:html HU-Csákánydoroszló: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 70-105047 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

HU-Miskolc: Diffrakciós műszer 2011/S Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Miskolc: Diffrakciós műszer 2011/S Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:379245-2011:text:hu:html HU-Miskolc: Diffrakciós műszer 2011/S 234-379245 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

MINŐSÍTÉSI SZEMPONTOK. a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételhez. A) rész

MINŐSÍTÉSI SZEMPONTOK. a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételhez. A) rész MINŐSÍTÉSI SZEMPONTOK a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételhez A) rész A kérelmező gazdasági-, pénzügyi alkalmasságát igazoló adatok 1. Mérleg A kérelmező saját vagy jogelődje

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával 1) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Kapcsolattartó: Szabó Balázs Tel. +36-30 322 8766 Fax

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Villamos energia 2010/S

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Villamos energia 2010/S 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:270334-2010:text:hu:html HU-Budapest: Villamos energia 2010/S 177-270334 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1075 Budapest,

Részletesebben

HU-Salgótarján: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 54-080396 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Salgótarján: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 54-080396 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:80396-2010:text:hu:html HU-Salgótarján: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 54-080396 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

Kivonat. Heréd Község Önkormányzatának november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből. 210/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat

Kivonat. Heréd Község Önkormányzatának november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből. 210/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat Kivonat Heréd Község Önkormányzatának 2009. november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből 210/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat Heréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 1. Az élelmezési nyersanyag

Részletesebben

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2010/S 223-341453

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2010/S 223-341453 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:341453-2010:text:hu:html HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok

Részletesebben

13/03/2010 S51 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Villamos energia

13/03/2010 S51 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Villamos energia 13/03/2010 S51 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Hódmezővásárhely: Villamos energia 2010/S 51-075636 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278334-2010:text:hu:html HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások 2010/S 182-278334 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

Pályázati Felhívás Zárható PIN-PAD tároló doboz szállítása és szerelése tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Zárható PIN-PAD tároló doboz szállítása és szerelése tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Zárható PIN-PAD tároló doboz szállítása és szerelése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási

Részletesebben

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10.

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10. Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) 2005. december 10. Közbeszerzés fogalmai és alapelvek Nem egyszerűsített (!!) eljárás Értékhatárok Árunál : 2-25 M Ft között Szolgáltatás: 2-20 M Ft között Beruházás

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz AJÁNLATI FELHÍVÁS Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefaxszámai, email címe: VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

2. A beszerzés tárgya 21 db digitális fényképezőgép és tartozékaik (21-21 db töltőszett, memóriakártya, tok) leszállítása

2. A beszerzés tárgya 21 db digitális fényképezőgép és tartozékaik (21-21 db töltőszett, memóriakártya, tok) leszállítása 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Nosza Lajos Telefon: + 36 (1) 511-2191 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1. Az ajánlatkérő neve, címe: Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet, 1087 Budapest, Mosonyi utca 9.

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1. Az ajánlatkérő neve, címe: Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet, 1087 Budapest, Mosonyi utca 9. RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe: Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet, 1087 Budapest, Mosonyi utca 9. Kapcsolattartó neve, címe, telefon- és telefax száma, e-mail címe: Nagyné Juhász Klára

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Szállítószalagok 2010/S

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Szállítószalagok 2010/S 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:142728-2010:text:hu:html HU-Budapest: Szállítószalagok 2010/S 94-142728 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő adatai Szervezet: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Címzett: Joó István polgármester Cím: Fő tér 3. Postai irányítószám:

Részletesebben

HU-Zalaegerszeg: Tejtermék 2010/S 143-220297 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Zalaegerszeg: Tejtermék 2010/S 143-220297 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:220297-2010:text:hu:html HU-Zalaegerszeg: Tejtermék 2010/S 143-220297 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Szervezet Kazincbarcika Város Önkormányzata Cím Fő tér 4. Város/Község Kazincbarcika Telefon 06 (48) 514-731

Részletesebben

HU-Szombathely: Parkolófelügyeleti eszközök 2010/S 139-214009 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Szombathely: Parkolófelügyeleti eszközök 2010/S 139-214009 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:214009-2010:text:hu:html HU-Szombathely: Parkolófelügyeleti eszközök 2010/S 139-214009 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ 1. Az ajánlatkérő neve: Debreceni Hőszolgáltató Zrt. címe: 4028 Debrecen, Tüzér u. 4. telefonszáma: /52/ 509-480 telefaxszáma: /52/ 509-491

Részletesebben

Pályázati felhívás Rovar-, és rágcsálóirtási munkák elvégzése XV. kerületi intézmények részére 2015 1. Az ajánlatkérő

Pályázati felhívás Rovar-, és rágcsálóirtási munkák elvégzése XV. kerületi intézmények részére 2015 1. Az ajánlatkérő Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ 1158 Budapest, Ady Endre u. 31-33. Telefon:1/815-1700; fax: 1/607-1144 web: www.gmkxv.hu Iktató

Részletesebben

HU-Budapest: Értékjelzéssel ellátott papír 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Értékjelzéssel ellátott papír 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:197497-2010:text:hu:html HU-Budapest: Értékjelzéssel ellátott papír 2010/S 129-197497 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

RÁTKY & TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA

RÁTKY & TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA RÁTKY & TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA E-mailen továbbítva! Tárgy: A Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság ajánlatkérő által a TED 2016/S 148-268082 számon megjelent Szennyvíztisztítási

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A MEZŐGAZDASÁGI ERŐGÉPEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK BESZERZÉSE tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Ajánlatkérő: Dévaványa Város Önkormányzata Címe: 5510 Dévaványa, Hősök tere 1. Telefon: 66/483-100,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. Ajánlatkérő címe: 7621 Pécs, Apáca u.2/1. Kapcsolattartó: Kárpáti

Részletesebben

A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S

A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Komló Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 7300 Komló, Városház tér 3. Kapcsolattartó

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Kapcsolattartó: Szabó Balázs Tel. +36-30 322 8766 Fax

Részletesebben

HU-Vác: Földgáz 2011/S 10-015034 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Vác: Földgáz 2011/S 10-015034 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:15034-2011:text:hu:html HU-Vác: Földgáz 2011/S 10-015034 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Napi takarítás mennyiségek:

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Napi takarítás mennyiségek: AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Baranya Megyei Kormányhivatal Ajánlatkérő címe: 7623 Pécs József Attila u.10. Kapcsolattartó: Paróczi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások 2016/S

Magyarország-Budapest: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások 2016/S 1 / 6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:71838-2016:text:hu:html Magyarország-Budapest: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások 2016/S 043-071838 Budapesti

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:141835-2011:text:hu:html HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 87-141835 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt I. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt I. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás COGNOS Planning és BI szoftverek bevezetésének szakmai minőségbiztosítási támogatása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest,

Részletesebben

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11.

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. szeptember hó 08. nap AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Sopron: Vasúti pályaépítési anyagok és kellékek

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Sopron: Vasúti pályaépítési anyagok és kellékek 1/7 HU-Sopron: Vasúti pályaépítési anyagok és kellékek 2009/S 117-169678 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

Nyilatkozatok, nyomtatványok

Nyilatkozatok, nyomtatványok Nyilatkozatok, nyomtatványok Nyilatkozatok Ajánlattevők a nyilatkozatmintákat nem kötelesek alkalmazni ajánlatuk elkészítésekor. 1. 1 példány (papír alapú) + elektronikus adathordozó (nem bontható kötésben)

Részletesebben

Telefon: 36 (1) / + 36 (30) /

Telefon: 36 (1) / + 36 (30) / Pályázati Felhívás Almex (Hoeft&Wessel) gyártmányú, Station típusú jegyértékesítő automatához szükséges pénztároló tartalék egységek beszerzése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-

Részletesebben

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére Tárgy: Eljárást lezáró döntés meghozatala a Vizesblokk kialakítása vállalkozási

Részletesebben

HU-Zalaegerszeg: Orvosi felszerelések 2009/S 144-211213 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Zalaegerszeg: Orvosi felszerelések 2009/S 144-211213 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 HU-Zalaegerszeg: Orvosi felszerelések 2009/S 144-211213 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Zala Megyei Kórház, Zrínyi M. u.

Részletesebben

HU-Budapest: Magasépítési munka 2009/S 73-105826 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Magasépítési munka 2009/S 73-105826 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/7 HU-Budapest: Magasépítési munka 2009/S 73-105826 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Rákosmente Városüzemeltető, Kivitelező,

Részletesebben

HU-Budapest: Szigetelt huzalok és kábelek 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés

HU-Budapest: Szigetelt huzalok és kábelek 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:8815-2011:text:hu:html HU-Budapest: Szigetelt huzalok és kábelek 2011/S 6-008815 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben