E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat"

Átírás

1 E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat április IX. évfolyam 4. szám In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül a munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról az adó és járuléktörvények elismert szakértőitől? Jelentkezzen az címen, a témakör vagy akár az előadó megnevezésével, és kérjen ajánlatot kihelyezett előadás megtartására! A HÓNAP TÉMÁJA Az egyszerűsített foglalkoztatás legfontosabb szabályai Írta: Matlné Kisari Erika vezető főtanácsos NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály Az egyszerűsített foglalkoztatás az egyik legkedveltebb foglalkoztatási forma, de csak a foglalkoztatók számára előírt szabályok betartásával beszélhetünk egyszerűsített foglalkoztatásról, amelynek a szabályait alább ismertetjük. Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló évi LXXV. törvény (Efo tv.) szabályainak megszegése esetén a foglalkoztatással összefüggésben az Efo tv. rendelkezései szerint a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény (Tbj.) és a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (Szja tv.) szabályait kell alkalmazni. Az egyszerűsített foglalkoztatás azt jelenti, hogy mezőgazdasági, illetve turisztikai idénymunka vagy alkalmi munka keretében valósulhat meg foglalkoztatás. Alkalmi munka keretében valósulhat meg a filmipari statiszták foglalkoztatása is. Filmipari statiszta: az a természetes személy, aki a 3711 FEOR számmal azonosított foglalkozásúnak minősül, feltéve, hogy tevékenysége a mozgóképről szóló évi II. törvényben meghatározott filmalkotás elkészítésében való kisegítő (pótolható) jellegű részvételre irányul, és e tevékenységből származó napi nettó jövedelme nem haladja a forintot. Tartalom 1 A HÓNAP TÉMÁJA Az egyszerűsített foglalkoztatás legfontosabb szabályai 4 SZJA Ingó dolog értékesítésének adókötelezettsége 8 ÁFA Pénztárgép használata alóli mentesülés lehetősége, buktatói 10 ART. Az adóellenőrzési szabályok évi főbb módosításai 12 OLVASÓI KÉRDÉSEK Munkába járáshoz kapcsolódó költségtérítés Bevallási kötelezettség Több munkáltató által létesített munkaviszony kapcsolt vállalkozásoknál Nemzetközi árutovábbítási megbízás Közösségi termékértékesítés, illetve közösségi termékbeszerzés Lapszámunk szerzői: Bonácz Zsolt adószakértő Botházy Béla NAV, Ellenőrzési osztály dr. Kovács Ferenc - adószakértő Matlné Kisari Erika NAV, Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály Dr. Székely Zsuzsanna NAV, Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály Tisztelt Olvasónk! A szakmai folyóirat előfizetéséhez INGYENES TANÁCSADÓI SZOLGÁLTATÁS is jár! Adózással kapcsolatos kérdését az hu címen várjuk. Honlapunkról - - a JOG- SZABÁLYFIGYELÉSEN és az ADÓNAPTÁRATON túl további szerkeszthető segédleteket tölthet le. Az Ön felhasználóneve: adoell2013 Az Ön jelszava: segedletek681 A kézirat lezárásának dátuma: március 28. Üdvözlettel: Szabó Attila Termékmenedzser 1 E-Adóellenőrzési Tanácsadó április, IX. évfolyam 4. szám

2 Mezőgazdasági idénymunkának minősül a növénytermesztési, erdőgazdálkodási, állattenyésztési, halászati, vadászati ágazatba tartozó munkavégzés, továbbá a termelő, termelői csoport, termelői szervezet, illetve ezek társulása által a megtermelt mezőgazdasági termékek anyagmozgatása, csomagolása a továbbfeldolgozás kivételével. Turisztikai idénymunkának kell tekinteni a kereskedelemről szóló törvényben meghatározott kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál végzett idénymunkát. A törvény alkalmazásában kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenység: az idegenvezetői tevékenység, a lovas szolgáltató tevékenység, a szálláshely-szolgáltatási tevékenység, a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység, valamint az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység. Idénymunka: a Munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény (Mt.) 90. c) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő munka. Mezőgazdasági idénymunka esetén az év adott időszakához vagy időpontjához kötődőnek kell tekinteni az olyan munkavégzést is, amely az előállított növény vagy állat biológiai sajátossága miatt végezhető el kizárólag abban az időszakban vagy időpontban. Az Mt. vonatkozó rendelkezése szerint a munkáltató tevékenysége akkor idényjellegű, ha a munkaszervezéstől függetlenül az év valamely időszakához vagy időpontjához kötődik. Nem számít idénymunkának, amikor a munkavégzés periodikus jellege a munkaszervezés körülményeitől vagy a megrendelői igényektől függ. A foglalkoztatás időbeli korlátja Alkalmi munkáról akkor beszélhetünk, ha a munkáltató és a munkavállaló között összesen legfeljebb öt egymást követő naptári napig és egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb tizenöt naptári napig és egy naptári éven belül összesen legfeljebb kilencven naptári napig létesített, határozott időre szól a munkaviszony. A mezőgazdasági, turisztikai idénymunka esetén az azonos felek közötti munkaviszony időtartama nem haladhatja meg a naptári éven belül a százhúsz napot. Amennyiben a munkáltató és a munkavállaló idénymunkára vagy idénymunkára és alkalmi munkára létesít egymással több ízben munkaviszonyt, akkor ezen munkaviszonyok együttes időtartama a naptári évben a százhúsz napot nem haladhatja meg. Az alkalmi munka esetén érvényesülő létszámkorlát Az alkalmi munkára irányuló egyszerűsített foglalkoztatás esetén az egyszerűsített munkaviszonyban egy naptári napon legfeljebb foglalkoztatott munkavállalók létszáma a munkáltatónak a tárgyév első, illetve hetedik hónapját megelőző hat havi, ha a munkáltató ennél rövidebb ideje működik, működésének egész hónapjaira eső átlagos statisztikai létszámát alapul véve nem haladhatja meg az Mt. hatálya alá tartozó főállású személyt nem foglalkoztató munkáltató esetén az egy főt, egy főtől öt főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása esetén a két főt, hattól húsz főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása esetén a négy főt, húsznál több munkavállaló foglalkoztatása esetén a munkavállalói létszám húsz százalékát. A napi alkalmi munkavállalói létszámkeretet a munkáltató a tárgyév napjaira egyenlőtlenül beosztva is felhasználhatja, figyelembe véve azt is, hogy egy hónapon belül a foglalkoztatás egybefüggő időtartama nem haladhatja meg az öt napot, naptári hónapon belül a tizenöt napot és egy naptári éven belül a 90 napot. A tárgyévben fel nem használt létszámkeret a következő naptári évre nem vihető át. Filmipari statiszta egyszerűsített foglalkoztatása esetén ezt a szabályt nem kell alkalmazni. Az egyszerűsített foglalkoztatásra irányuló munkaviszony létesítése A munkaviszony a munkáltató bejelentési kötelezettségének teljesítésével keletkezik. A törvény lehetőséget ad arra is, hogy azon munkáltató, amely nem kötelezett elektronikus be április, IX. évfolyam 4. szám E-Adóellenőrzési Tanácsadó

3 vallás benyújtására, az Efo tv. melléklete szerinti szerződés megkötésével létesítsen munkavállalóval jogviszonyt. A munkaszerződést ekkor a munka megkezdéséig írásba kell foglalni úgy, hogy a munkavégzés napjának végéig elegendő kitölteni a munkáltató és a munkavállaló megnevezésén kívüli egyéb azonosító adatait. Fontos, hogy az írásbeli szerződés mellett a munkáltatónak a bejelentési kötelezettségét is teljesítenie kell. A munkáltató bejelentési kötelezettsége Egyszerűsített foglalkoztatás esetén a munkáltató bejelentési kötelezettségét a munkavégzés megkezdése előtt köteles teljesíteni az illetékes elsőfokú állami adóhatóságnak. A bejelentés történhet elektronikus úton, ügyfélkapun vagy telefonon a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül (185-ös hívószámon). A bejelentési kötelezettségét abban az esetben tudja a munkáltató telefonon vagy az ügyfélkapun keresztül teljesíteni, ha előzetesen regisztrálta magát az ügyfélkapun. A teljesített bejelentés visszavonására és módosítására így különösen a foglalkoztatás jellegének változása, illetve a munkavégzés meghiúsulása esetén a) az egyszerűsített foglalkoztatás bejelentését követő két órán belül, vagy b) ha a bejelentésben foglaltak szerint a foglalkoztatás a bejelentés napját követő napon kezdődött, vagy ha a bejelentés egy napnál hosszabb időtartamú munkaviszonyra vonatkozott, a módosításra a bejelentés napján délelőtt 8 óráig van lehetőség, ezt követően a munkáltató a közteher-fizetési kötelezettségének köteles eleget tenni. A bejelentési kötelezettség teljesítésére a 13T1042E jelű adatlap szolgál. Például: A munkáltató egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmi munkavállalót kíván foglalkoztatni május 13-tól május 16-ig. A munkáltató bejelentési kötelezettségét május 12-én teljesítette. A munkavégzés az időjárási viszonyok kedvezőtlen alakulása miatt meghiúsult, ezért a munkáltató számára a bejelentés módosítására május 13-án ig van lehetősége. Amennyiben ezt a határidőt elmulasztja, akkor a 13-ára vonatkozó közterhet meg kell fizetnie. A munkáltató közteher-fizetési kötelezettsége A munkáltató által fizetendő közteher mértéke a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként mezőgazdasági idénymunka esetén 500 forint, turisztikai idénymunka esetén 500 forint, alkalmi munka esetén forint, filmipari statiszta alkalmi munkája esetén 3000 forint. A munkáltatót a közteher megfizetésével nem terheli a szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás és rehabilitációs hozzájárulás, valamint az Szja tv.-ben a munkáltatóra előírt adóelőleg-levonási kötelezettség. A munkavállalónak nem kell nyugdíjjárulékot, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot, egészségügyi hozzájárulást és személyi jövedelemadó-előleget fizetnie. A munkáltatónak nincs közteher-fizetési kötelezettsége, ha a munkavállaló a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek vagy Magyarország által kötött kétoldalú szociálpolitikai, szociális biztonsági egyezmény alapján másik tagállamban, illetőleg egyezményben részes másik államban biztosított és erről igazolással is rendelkezik. Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében munkát vállaló magánszemély nem biztosított, csak egyes ellátásokra nyugellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra, valamint álláskeresési ellátásra szerez jogosultságot. 3 E-Adóellenőrzési Tanácsadó április, IX. évfolyam 4. szám

4 A foglalkoztatással összefüggő további korlátozások Ha a munkáltató az létszám-, idő-, illetve kereseti korlátok túllépésével létesít, illetve tart fenn az Efo tv. szerinti munkaviszonyt, attól a naptól, hogy az előzőek szerinti feltételek nem teljesülnek, a munkáltató a munkavállalóira nem alkalmazhatja az Efo tv. rendelkezéseit. Ilyen esetben a munkáltató az egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott személy utáni személyijövedelemadó- és járulékfizetési kötelezettségekre az Szja tv., a Tbj. szabályait, valamint a szociális hozzájárulási adóra vonatkozó rendelkezéseket köteles alkalmazni azután, hogy az előzőek szerinti feltételek megsértését feltárták, annyi ideig, ameddig az Efo tv. rendelkezéseit jogosulatlanul alkalmazta. Az a munkáltató, aki forintot vagy ezt meghaladó összegű adótartozást halmoz fel az 500, 1000, illetve 3000 forint összegű közteher és/ vagy szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás, rehabilitációs hozzájárulás, valamint az Szja tv. a munkáltatóra előírt adóelőleg tekintetében, további egyszerűsített foglalkoztatásra nem jogosult mindaddig, míg adótartozását ki nem egyenlítette. Bevallás és befizetés A munkáltatónak a közteher-fizetési kötelezettségét a tárgyhónapot követő hónap 12-éig a NAV Egyszerűsített foglalkoztatásból eredő közteher befizetések beszedési számlára kell teljesíteni. A munkáltató az egyszerűsített foglalkoztatással összefüggő bevallási kötelezettségét elektronikus úton havonta az 1308-as számú nyomtatványon, a tárgyhót követő hó 12. napjáig teljesíti. Azok a munkáltatók, akiknek nem kötelező az bevallást elektronikusan benyújtani, papír alapú bevallást is benyújthatnak. Erre a célra az állami adóhatóság a 1308E számú nyomtatványt rendszeresítette, amit ugyancsak havonta, a tárgyhónapot követő hó 12-éig kell benyújtani. SZJA Ingó dolog értékesítésének adókötelezettsége Írta: Dr. Székely Zsuzsanna főtanácsos NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály Az online aukciós oldalak és az internetes kereskedés elterjedésével a magánszemélyek közötti adásvételek rendkívüli módon megszaporodtak. A sikeres eladások feletti örömben azonban nem szabad elfeledkezni arról, hogy a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (Szja tv.) szerint a magánszemély adókötelezettsége az összes bevételére kiterjed. Az Szja tv. speciális rendelkezéseket fogalmaz meg az ingó dolgok értékesítéséből származó jövedelem adókötelezettségére vonatkozóan. Mindenekelőtt azt kell megnézni, hogy az Szja tv. mit tekint ingó dolognak. Ingó vagyontárgy az ingatlannak nem minősülő dolog, azaz nem ingó dolog a föld és a földdel alkotórészi kapcsolatban álló minden dolog. Nem minősül ingó dolognak továbbá a fizetőeszköz, az értékpapír és a föld tulajdonosváltozása nélkül értékesített lábon álló, betakarítatlan termés, termény (például lábon álló fa), így ezek értékesítése során az eladónak önálló tevékenységből származó jövedelme keletkezik. A másik nagyon lényeges dolog az, hogy az ingó dolog értékesítése gazdasági tevékenység keretében történik-e. Gazdasági tevékenységként definiálja az Szja tv. valamely tevékenység üzletszerű, illetőleg tartós vagy rendszeres jelleggel történő folytatását, amennyiben az ellenérték elérésére irányul, vagy azt eredményezi, és annak végzése független formában történik. A meghatározás pontosításához az üzletszerűséget is célszerű meghatározni. Üzletszerűnek tekinthető az az értékesítés, amelyet az eladó rendsze április, IX. évfolyam 4. szám E-Adóellenőrzési Tanácsadó

5 resen végez akár hasonló jellegű tárgyakkal, és amelyből a megélhetéséhez szükséges rendszeres jövedelme származik. Abban az esetben, ha egy anyuka az interneten eladja a gyereke által kinőtt ruhát, az nem minősül gazdasági tevékenységnek. Viszont, ha összegyűjti az ismerősök gyerekei által kinőtt ruhákat, játékokat is, és azokat is értékesíti a sajátja mellett, az már gazdasági tevékenységnek minősül. Önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül és gazdasági tevékenységnek tekintendő, ha az anyuka a gyes csekély összegét úgy egészíti ki, hogy patchwork takarót, játékállatot, falvédőt varr, és azt szintén eladja az interneten. A gazdasági tevékenységhez kapcsolódó adókötelezettségről a későbbiekben ejtünk szót. Ingó értékesítésből származó jövedelemnek minősül az önálló tevékenységet folytató magánszemélyek és az egyéni vállalkozók által a nem kizárólag üzleti célt szolgáló vagyontárgyak (gépek, járművek, ipari berendezések, egyéb ipari felszerelési tárgyak) értékesítéséből származó jövedelem is, amelyek után az értékcsökkenési leírást átalányban számolták el. Amennyiben kizárólag üzleti célú tárgyi eszközt értékesít az egyéni vállalkozó, és az értékesített berendezés beszerzési költségeit a tevékenységéből származó bevételével szemben nem átalányban számolta el, akkor az értékesítésből származó bevétel a tevékenység bevételének része. Ha a tevékenységét megszüntette és ezután értékesít, akkor az ingóság értékesítésének minősül, de az önálló tevékenység során a költségek között elszámolt szerzési értékkel a bevétel már nem csökkenthető. Jövedelem meghatározása Az Szja tv. általános szabályaival megegyezően az ingó dolog értékesítéséből származó jövedelmet is a bevétel és a költség különbözeteként kell meghatározni. Ingó vagyontárgy átruházásából származó bevételnek tekintendő minden olyan bevétel, amelyet a magánszemély az átruházásra tekintettel megszerez. Nem minősül ingóság értékesítéséből származó bevételnek az, ha a bevételt a magánszemély egyéni vállalkozóként vagy mezőgazdasági őstermelőként szerzi meg. Az ingó dolog értékesítéséből származó bevételnek minősül az eladási ár. Csere esetén a cserében kapott dolognak a jövedelemszerzés időpontjára megállapított szokásos piaci értéke. Szokásos piaci érték az Szja tv pontja szerint az az ellenérték, amelyet független felek összehasonlítható körülmények esetén egymás között érvényesítenek vagy érvényesítenének. Ha az értékesített ingó vagyontárgyat gazdasági társaság vagy más cég részére nem pénzbeli hozzájárulásként (nem pénzbeli betétként) szolgáltatták a vagyontárgynak a társasági szerződésben, más hasonló okiratban meghatározott értéke minősül bevételnek. Az ingó vagyontárgy átruházásából származó jövedelmet úgy kell megállapítani, hogy a bevételből le kell vonni az átruházó magánszemélyt terhelő következő igazolt költségeket (kivéve azokat, amelyeket valamely tevékenységéből származó bevételével szemben költségként már elszámolt): a megszerzésre fordított összeget és az ezzel öszszefüggő más kiadásokat; az értéknövelő beruházásokat; az átruházással kapcsolatos kiadásokat. A megszerzésre fordított összeg a vásárlásról szóló szerződés, számla, nyugta, elismervény stb. szerinti érték. Csereszerződés esetén a cserében kapott ingó vagyontárgy csereszerződésben rögzített értéke. Ha külföldről behozott ingó vagyontárgyat értékesítenek, a megszerzésre fordított összegnek a vámkiszabás alapjául szolgáló értéket kell tekinteni. Ha nem történt vámkiszabás, akkor a forintra átszámított számla szerinti értéket kell figyelembe venni. Öröklés esetén az ingó vagyontárgy megszerzésre fordított összege a hagyatéki eljárásban megállapított érték. Ajándékozás esetén szintén az illetékkiszabás alapjául szolgáló érték a döntő. 5 E-Adóellenőrzési Tanácsadó április, IX. évfolyam 4. szám

6 Ha az illetékkiszabás elmaradt, az ingó vagyontárgy megszerzéskori szokásos piaci értékét kell figyelembe venni. Abban az esetben, ha az ingó vagyontárgy megszerzésekor adóköteles jövedelemre tekintettel adófizetés történt, ez a jövedelem is a szerzési érték része lesz. Ha a megszerzésre fordított összeg az előzőek szerint nem állapítható meg, akkor a bevétel 25 százaléka számít jövedelemnek. A bevétel a 75 százalékot meghaladóan semmilyen más jogcímen nem csökkenthető. Például ingóság értékesítésének minősül a családi ház építése során az előző építmény bontásából származó faanyagok és a kitermelt föld értékesítése. Az értékesítés bevételét a kitermelt föld esetében az értékesítésről szóló szerződésben foglalt egységár (m3/ft) alapján, a kitermelt mennyiség függvényében kell meghatározni. A faanyagok esetében is a m3/ft-ban meghatározott egységár az irányadó. Amennyiben az értékesített ingó dolog olyan termény, amelyet a magánszemély a bérbe adott föld bérleti díjaként kapott, akkor a megszerzésre fordított összeget a következők szerint lehet megállapítani. A terményben kiadott földbérleti díj a bérbeadási tevékenység ellenértéke, így ezen az bérbeadásból származó jövedelemként válik adókötelessé. Az így szerzett termény elidegenítése ingóság értékesítésének számít, amelynél a szerzési érték igazolására elfogadható a bérbe vevő azon igazolása, amelyet a bérleti díj terményben történő teljesítéséről kiadott. Értéknövelő beruházásnak minősül az ingó dolog szokásos piaci értékét növelő ráfordítás. Szokásos piaci értéket növelő ráfordításnak minősül az az igazolt kiadás is, amely az ingó dolog átruházása esetén annak eredeti használhatóságát növeli, javítja és az átruházást megelőző 12 hónapon belül és az átruházásról szóló szerződés szerinti bevételnek az 5 százalékát meghaladó mértékben az eredeti használhatóságának megőrzése, helyreállítása céljából történt. Átruházással kapcsolatos kiadásként figyelembe vehető a hirdetés költsége, az online aukciós oldalnak fizetett jutalék, a postára adás, esetleg a különleges csomagolás költsége. Közös tulajdon esetén a tulajdonosok eltérő rendelkezése vagy tulajdonjogi korlátozások hiányában az ingó vagyontárgy átruházásából származó jövedelem után a magánszemélyt a tulajdoni hányada arányában terheli adókötelezettség. A rendelkezés értelmében tehát egy olyan autó esetében, amelynek két testvér százalékban a tulajdonosa, a testvérek között egyenlő arányban felosztott jövedelem után kell az adót megfizetni. Az ingó vagyontárgy átruházásából származó jövedelmet azon a napon kell megszerzettnek tekinteni, amikor az erről szóló szerződés kelt. Szerződés hiányában a jövedelem megszerzésének időpontjára az általános szabályokat kell alkalmazni. Példa: Kiss Róbert eladja a nagyapjától örökölt Pannónia motort, amit értékesített. A hagyatékátadó végzésben a motor értéke: 35 ezer Ft A motort értékesítés előtt felújították, ennek összköltsége: 40 ezer Ft. Az internetes oldalon felmerült költségek: 7 ezer Ft Költségek összesen: 82 ezer Ft A motorért kapott bevétel (vevő által fizetett összeg): 150 ezer Ft. A jövedelem: 68 ezer Ft Az adó összege: Ft Adókötelezettség Az ingó értékesítésből származó jövedelmet 16 százalék személyi jövedelemadó terheli. Nem kell megfizetni az ingó vagyontárgyak átruházásából az év során együttesen származó jövedelem adójának a 32 ezer forintot meg nem haladó részét. Ennek megfelelően a példabeli esetben a motor eladójának nem kell megfizetnie a kiszámított adót április, IX. évfolyam 4. szám E-Adóellenőrzési Tanácsadó

7 Az előzőektől függetlenül nem kell a jövedelmet megállapítani az ingó vagyontárgyak átruházására tekintettel megszerzett bevételből, ha a bevétel az adóév elejétől összesítve nem haladja meg a 600 ezer forintot. Ez abban az esetben lehet különösen fontos, ha valaki a kinőtt gyerekruhák mellett eladja a már feleslegessé vált légzésfigyelőt, babamérleget, etetőszéket, járókát és valamennyi feleslegessé vált dolgot. Ebben az esetben a bevétel meghaladhatja a Ft-ot. A forintos jövedelemkorlát nem alkalmazható, ha a bevételt a magánszemély egyéni vállalkozóként szerzi meg. Ha a magánszemély ingó értékesítésből származó bevétele egy adóéven belül a forintot meghaladja, akkor a jövedelmet az Szja tv. 58. (1)-(5) bekezdései a jövedelem meghatározása alcím alatt leírtak szerint kell megállapítania. Amennyiben a bevétel az ingó vagyontárgyat megvásárló, felvásárló kifizetőtől származik, akkor a kifizetőnek nincs adóelőleg-megállapítási, -levonási és egészségügyihozzájárulás-fizetési kötelezettsége. Bevallás Az ingó vagyontárgy átruházásából származó jövedelem után az adót a magánszemélynek az adott évi 53. számú adóbevallásában kell megállapítania, és az adóbevallás benyújtására előírt határidőig (az adott év május 20-ig) kell megfizetnie. A bevallási kötelezettségnek a jövedelmet szerző magánszemély egyszerűsített bevallás útján is eleget tehet, amelynek elkészítését az adott év február 25-ig tett nyilatkozat benyújtásával kérheti az adóhatóságtól. Nem kell bevallani azt a bevételt, amely ingó vagyontárgy átruházásából származik, és az éves öszszege nem haladja meg a 600 ezer forintot, vagy az abból megállapított összes jövedelem nem haladja meg a 200 ezer forintot. Fémkereskedelmi engedélyköteles anyag értékesítése Ha a magánszemély fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot, azaz fémhulladékot értékesített kifizető, azaz nem magánszemély részére, akkor bevételéből 25 százalék számít jövedelemnek. Az adót a kifizetéskor a kifizető állapítja meg és vonja le. A kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adó és járulékok bevallására, megfizetésére vonatkozó az adózás rendjéről szóló törvényben előírt kötelezettségeknek is eleget kell tennie. A jövedelmet a juttatás hónapját követő hónap 12-éig kell bevallani az adott évi 08-as számú bevallásban a magánszemélyhez nem köthető kötelezettségként. Az adófizetési kötelezettségnek is ezen határidőig kell eleget tennie. E jövedelemmel összefüggésben a kifizetőt, illetve a magánszemélyt egyéb, közteherrel összefüggő kötelezettség nem terheli. Speciális adómentes rendelkezés Az Szja tv. 1. számú mellékletének 7.6. pontjának rendelkezése szerint egyéb indokkal adómentes a házassági vagyonközösség megszüntetése következtében ingónak, ingatlannak, jognak vagy értékpapírnak a házastárs által történő megváltásából származó jövedelem. Gazdasági tevékenységnek minősülő ingó dolog értékesítésének adókötelezettsége Amennyiben az ingóság értékesítése gazdasági tevékenységnek minősül, akkor a jövedelmet az ingó értékesítésre vonatkozó szabályok (bevétel-költség) alapján kell megállapítani. A megállapított jövedelem az összevont adóalapba tartozó, önálló tevékenységből származó jövedelemként válik adókötelessé, amelyet az szja-kötelezettség mellett 27 százalékos egészségügyihozzájárulás-fizetési kötelezettség is keletkezik. Az önálló tevékenységből származó bevételből a jövedelmet tételes költségelszámolással vagy az igazolás nélkül elszámolható 10 százalék költséghányad alkalmazásával kell kiszámítani, a magánszemély döntése alapján. Tételes költségelszámolás esetén a kiadásokat számlával vagy egyéb bizonylattal kell igazolni. Tekintettel arra, hogy az egészségügyi hozzájárulást az ingó értékesítés során a magánszemély fizeti, de az költségként nem számolható el, ezért a megállapított jövedelem 78%-a lesz az adó alapja. 7 E-Adóellenőrzési Tanácsadó április, IX. évfolyam 4. szám

8 Az önálló tevékenységből származó jövedelem után negyedévente a negyedévet követő hónap 12. napjáig kell az adóelőleget és ehót a magánszemélynek fizetnie. Gazdasági tevékenységre tekintettel áfakötelezettség is felmerül. Egyéni vállalkozás keretein belül is végezhető az ingó dolog értékesítése és az önálló tevékenység is. Abban az esetben, ha a magánszemély egyéni vállalkozóként kívánja folytatni az ingóság értékesítését, akkor az egyéni vállalkozókra vonatkozó adózási szabályok szerint kell teljesítenie az adókötelezettségét. ÁFA Pénztárgép használata alóli mentesülés lehetősége, buktatói Írta: Bonácz Zsolt adószakértő Az Áfa tv január 1-jétől hatályos 178. (1a) bekezdése megteremtette a jogalapját annak, hogy a pénztárgépek működését az állami adóhatóság hírközlő eszköz és rendszer útján felügyelje. Az Áfa tv (1a) bekezdés gyakorlati megvalósulása érdekében a 1059/2013. (II. 13.) Korm. határozat meghatározta a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal online adatkapcsolatra képes pénztárgépek bevezetésének ütemezését. A részletes jogszabályi előírásokat a pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) tartalmazza, amelynek rendelkezései május 1-jétől lépnek hatályba. A Rendelet kihirdetésével a 24/1995. (XI. 22.) PM rendeletnek a pénztárgépekkel, taxaméterekkel összefüggő rendelkezései hatályukat vesztették, azzal, hogy azokat még május 1-jéig alkalmazni kell. A Rendelet 1. (1) bekezdése szerint a vállalkozások nyugtaadási kötelezettségüket kizárólag pénztárgéppel, taxaméterrel teljesíthetik a Rendelet 1. mellékletben meghatározott tevékenységük során. A Rendelet 1. sz. melléklete alapján május 1-jétől az Áfa tv (2) bekezdésében foglalt feltétel teljesülése hiányában nyugtaadási kötelezettségüknek kizárólag pénztárgéppel tehetnek eleget az alábbi adóalanyok, illetve üzletek: a) a gyógyszertárak, b) a október 15. napján hatályos TEÁOR és szerinti kiskereskedelmi, az 56.1 és 56.3 szerinti vendéglátási (kivéve a mozgó szolgáltatásnyújtást), az szerinti szálláshely-szolgáltatási, a és szerinti kölcsönzési és a szerinti javítási tevékenységet folytató valamennyi adóalany, üzlet, mozgóbolt, kivéve: ba) a betétdíjas göngyöleget visszaváltó üzlet, bb) a csomagküldő kereskedelem, kivéve annak nyílt árusítást végző üzlete, bemutatóterme, bc) az ipari kivéve élelmiszer-ipari tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, ha termelő és értékesítő tevékenységét ugyanabban a helyiségben folytatja, bd) a termelői borkimérés, be) az utazási iroda, utazási ügynökség, turisztikai szolgáltató iroda utazási szolgáltatásai tekintetében, c) a október 15. napján hatályos TEÁOR szerinti nagykereskedelmi tevékenységet folytató adóalanyok, üzletek a kiskereskedelmi értékesítésük tekintetében. A pénztárgéphasználatra kötelezett adózó elektronikus naplóval nem rendelkező, hagyományos pénztárgépet április 30-ig üzemeltethet, azonban a június 30-ig terjedő türelmi időszakban az állami adóhatóság nem szankcionálja az elektronikus naplóval nem rendelkező, hagyományos pénztárgépek használatát április, IX. évfolyam 4. szám E-Adóellenőrzési Tanácsadó

9 A NAV a honlapján közzéteszi azon pénztárgépek engedélyszámát, típusmegnevezését, amelyeket a pénztárgéphasználatra kötelezett adózók június 30-át követően nem használhatnak. A pénztárgéphasználatra kötelezett adózó elektronikus naplóval rendelkező, hagyományos pénztárgépet december 31-ig üzemeltethet. A pénztárgéphasználatra kötelezett adózó január 1-jétől kizárólag a Rendeletben foglalt előírásoknak megfelelő, elektronikus naplóval rendelkező pénztárgépet használhat. A Rendelet 1. sz. mellékletében nem említett esetekben a vállalkozások nem kötelesek nyugtaadási kötelezettségüket pénztárgéppel teljesíteni, de saját döntésük szerint használhatnak pénztárgépet. A pénztárgéphasználatra nem kötelezett vállalkozás hagyományos pénztárgépet december 31-ig üzemeltethet, ezt követően e körbe tartozó vállalkozás a Rendeletben foglalt előírásoknak megfelelő, elektronikus naplóval rendelkező pénztárgépet használhat. Az online adatkapcsolatra képes pénztárgépek használatának bevezetésével várhatóan felmerülő költségek miatt számos kisvállalkozás élhet a pénztárgép kötelező használata alóli mentesülés lehetőségével. E cél a Rendelet 3. (1) bekezdésében említett módon nem érhető el. E rendelkezés szerint a pénztárgéphasználatra kötelezett adóalany az állami adóhatóságtól a Rendeletben előírt adattovábbítási kötelezettsége alól ugyan egyedi mentesítést kérhet, ha a székhelye, telephelye, üzlete, pénzátvételi helye, ahol a pénztárgépet üzemelteti, olyan helyen található, ahol a Rendelet szerinti módon az adattovábbítás objektív körülmények folytán nem oldható meg, illetve az aránytalan terhet jelent számára. Azonban a kérelem benyújtásától, illetve az egyedi mentesítés megadásától függetlenül a nyugtaadási kötelezettségét online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrző egységgel felszerelt pénztárgép útján kell teljesíteni. A pénztárgéphasználatra kötelezett kisvállalkozás az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrző egységgel felszerelt pénztárgép beszerzése alóli mentesülésre kizárólag az Áfa tv (2) bekezdése ad módot, amely szerint nyugta helyett az adóalany számla kibocsátásáról is gondoskodhat, ezáltal mentesül a Rendeletben előírt gépi kiállítású nyugtakibocsátási kötelezettség alól. Az Áfa tv (2) bekezdésében biztosított mentesülés a gyakorlatban oly módon érvényesíthető, hogy az adózó minden egyes vevő részére számlát bocsát ki, függetlenül attól, hogy a vevő kéri-e, vagy sem számla kiállítását. Gyakorlatilag ezen a módon csak kisvállalkozások mentesülhetnek a kötelező pénztárgép-használati kötelezettség alól, de ezek közül is csak azok, akik (amelyek) által folytatott tevékenység jellege és/ vagy volumene folytán maradéktalanul képesek teljesíteni a mentesítés feltételét, továbbá ezzel kapcsolatban az elviselhető mértéket meghaladó üzleti veszteséget sem szenvednek el. Ha például a kisvállalkozás élelmiszer-kiskereskedelmi üzlete(ke)t üzemeltet, akkor döntésénél mindenképpen mérlegelnie kellene a következőket: egyáltalán megoldható-e, hogy minden vevő részére számla kerüljön kiállításra; valamint a vevők hajlandóak a számlazásban részt venni, azaz a számla kibocsátásához szükséges adatokat megadni, valamint annak időigényét várhatóan tolerálják-e. Az adóhatóság utólagos adóellenőrzés, illetve a bizonylatolási kötelezettség teljesítésére vonatkozó ellenőrzési időszak lezárását nem eredményező ún. egyes adókötelezettség-ellenőrzés során mindenképpen megvizsgálja, hogy a vállalkozás esetében a pénztárgéphasználat kötelezettsége fennállt-e. Az ellenőrzés a feltárt tényállás alapján megállapíthatja, hogy a kötelező pénztárgéphasználat alóli mentesülés törvényi feltétele nem teljesült, ennek következtében az adózó számára a pénztárgép használata kötelező lett volna. Ennek elmulasztására hivatkozva az ellenőrzés nagyon jelentős összegű mulasztási bírságot szabhat ki. 9 E-Adóellenőrzési Tanácsadó április, IX. évfolyam 4. szám

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2012. június VIII. évfolyam 6. szám In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül a munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról

Részletesebben

Szakmai folyóirat X. évfolyam 10. szám 2014. október

Szakmai folyóirat X. évfolyam 10. szám 2014. október E-Adótanácsadó E-Adótanácsadó Szakmai folyóirat X. évfolyam 10. szám 2014. október Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ÁFA Fordított adózás az építőiparban (I.

Részletesebben

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai Egyszerűsített foglalkoztatásra a 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo.tv.) szerint létesíthető munkaviszony. Ez a tájékoztató az egyszerűsített módon

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2013. június IX. évfolyam 6. szám In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül a munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról

Részletesebben

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2011. augusztus 1-jétől

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2011. augusztus 1-jétől Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2011. augusztus 1-jétől Egyszerűsített foglalkoztatásra 2011. augusztus 1-jétől a 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo.tv.) módosított rendelkezései szerint

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó

E-Adóellenőrzési Tanácsadó E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2013. december IX. évfolyam 12. szám Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai SZJA Adóváltozások 2014 személyi jövedelemadó,

Részletesebben

Minden, ami EFO. 89. Az egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló munkaviszony

Minden, ami EFO. 89. Az egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló munkaviszony Minden, ami EFO 1. Kapcsolat az MT és az EFO tv között 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 89. Az egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló munkaviszony 201. (1) A törvényben

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1508E számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1508E számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1508E számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo. tv.), az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1408E számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1408E számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1408E számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo. tv.), az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó

E-Adóellenőrzési Tanácsadó E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2013. március IX. évfolyam 3. szám In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül a munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2012. január VIII. évfolyam 1. szám TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS A szociális hozzájárulási adó Írta: Matlné Kisari Erika vezető főtanácsos NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási

Részletesebben

E-AdóTanácsadó. Tartalom ÁFA. Tisztelt Olvasónk! 2014. április X. évfolyam 4. szám. Kereskedelmi képviselet. Szakmai folyóirat 1 ÁFA 3 ART

E-AdóTanácsadó. Tartalom ÁFA. Tisztelt Olvasónk! 2014. április X. évfolyam 4. szám. Kereskedelmi képviselet. Szakmai folyóirat 1 ÁFA 3 ART E-AdóTanácsadó Szakmai folyóirat 2014. április X. évfolyam 4. szám Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ÁFA Tartalom Kereskedelmi képviselet Írta: Bonácz Zsolt

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó!

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! 2010/6 Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! Az új parlament a várakozásnak megfelelően intenzív munkába kezdett. Több jelentős törvénymódosítás is elfogadásra került az elmúlt két hónapban. A szolgáltatási

Részletesebben

Munkajogi tájékoztató

Munkajogi tájékoztató Munkajogi tájékoztató Magánszemélyeknek és vállalkozóknak E körben igyekszünk választ adni a legfontosabb munkavégzéssel összefüggő kérdésekre, mint: milyen formában dolgozhatok milyen formában foglalkoztathatok

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai Egyszerűsített foglalkoztatásra a 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo. tv.) szerint létesíthető munkaviszony. Ez a tájékoztató az egyszerűsített módon

Részletesebben

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2012. január 2012. évi adótörvény módosítások Készítette: Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: szja-törvény) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: szja-törvény) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

eredménytartalék növekedéseként kell kimutatni lekötött tartalékot adott napi utolsó jegyzett árfolyamot fizetős

eredménytartalék növekedéseként kell kimutatni lekötött tartalékot adott napi utolsó jegyzett árfolyamot fizetős Hírlevél 2010. /02. w w w. sinkatax.hu Változik a munkába járással kapcsolatos költségtérítés 2010. május 1-én lép hatályba a 39/2010.(II.26.) Kormányrendelet, amely a munkába járással kapcsolatos utazási

Részletesebben

2010. évi LXXV. törvény az egyszerûsített foglalkoztatásról*

2010. évi LXXV. törvény az egyszerûsített foglalkoztatásról* 21910 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 118. szám 2010. évi LXXV. törvény az egyszerûsített foglalkoztatásról* 1. (1) E törvény szabályai szerint, egyszerûsített módon létesíthetõ munkaviszony (a továbbiakban:

Részletesebben

Összeállította: dr. Nagy Gábor, a Számviteli Egyesület elnöke Lezárva: 2012. december 15-én.

Összeállította: dr. Nagy Gábor, a Számviteli Egyesület elnöke Lezárva: 2012. december 15-én. Összeállítás az Art 2013. évi módosításairól (a 2012. évi CXLVI. és a CLXXVIII. törvény alapján, kiegészítve a 2013. január 1-jétől hatályos évközi módosításokkal) Összeállította: dr. Nagy Gábor, a Számviteli

Részletesebben

A KONFERENCIA JOGESETEI

A KONFERENCIA JOGESETEI Budapesti Ügyvédi Kamara Időpont: 2012. november 23. (péntek) Helyszín: ELTE ÁJK Aula Magna és más előadótermek 1053 Budapest Egyetem tér 1-3. ELTE PÉNZÜGYI JOGI KONFERENCIA 2012 ADÓJOGI ESETEK AZ ELMÉLET

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az Országgyűlés ebben az évben két alkalommal fogadott el törvénycsomagot, melyekkel véglegesítették a 2010 évtől érvényes adózási szabályokat. Először 2009.

Részletesebben

TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK!

TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! Ismét megkezdődött egy új, változásokkal teli esztendő. E változások leginkább az adózással összefüggő szakterületeket érintették. A 2013-ra bevezetett új jogszabályok

Részletesebben

Nagykereskedelmi cégünk különféle ajándékcikkekkel és -szolgáltatásokkal igyekszik kedvezni üzleti partnereinek, úgymint:

Nagykereskedelmi cégünk különféle ajándékcikkekkel és -szolgáltatásokkal igyekszik kedvezni üzleti partnereinek, úgymint: Olvasói kérdések Kérdés: Nagykereskedelmi cégünk különféle ajándékcikkekkel és -szolgáltatásokkal igyekszik kedvezni üzleti partnereinek, úgymint: bizonyos cikk mellé ajándékcikket adunk, a számlában megjelenik

Részletesebben

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Szerzők: Keztyűs Mónika, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. munkatársa (1., 3-5., 7-9. fejezet) Tóth

Részletesebben

MUNKAANYAG. Máger Dóra. Alkalmazottakkal és vállalkozóval kapcsolatos ismeretek, bevallások, bejelentések. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Máger Dóra. Alkalmazottakkal és vállalkozóval kapcsolatos ismeretek, bevallások, bejelentések. A követelménymodul megnevezése: Máger Dóra Alkalmazottakkal és vállalkozóval kapcsolatos ismeretek, bevallások, bejelentések A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Adótörvény változások - 2015

Adótörvény változások - 2015 Adótörvény változások - 2015 Előadó: Nyisztor Ingrid Júlia Személyi jövedelemadó, járulék, szociális hozzájárulási adó, egyszerűsített foglalkoztatás 2015. évi módosítások 1 Családi kedvezmény 2016-tól

Részletesebben