Kompakt riasztóberendezés, standard DIY-12 Megrend. szám:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kompakt riasztóberendezés, standard DIY-12 Megrend. szám: 85 26 36"

Átírás

1 - az ülés állása. Ezek adatat a kezelés utasításakban találja. Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: Kompakt rasztóberendezés, standard DIY-12 Megrend. szám: Kezelés utasítás A kezelés utasítás ábrá az smertető végén találhatók. 1. A kezelés utasítás használata Fgyelmeztető utasítás: Fgyelmen kívül hagyása anyag károkhoz vezethet és a készülék működését befolyásolhatja. Az elektromos áram, vagy feszültség veszélyére utaló fgyelmeztetés: fgyelmen kívül hagyása személy és anyag károkat okozhat és a készülék működését befolyásolhatja. : Kegészítő nformácók a készülék kezeléséhez. : Művelet: Ez a jel jelz, hogy valamt tenne kell. A szükséges teendőket lépésről lépésre leírja. Itt van leírva egy beavatkozás eredménye. 2. Bztonság és beépítés utasítások Vegye fgyelembe a gépkocs gyártója és a gépkocs javító par bztonság előírásat. WAECO Internatonal nem felel az alább pontokból adódó károkért: - szerelés hbák - a készülék mechanka sérülése, és túlfeszültség okozta károsodás, - a készülék engedély nélkül módosítása, - rendeltetés ellenes használat. Fgyelmeztetés! A gépkocsn a rövdzárlat veszélyének elkerülésére mndg csatlakoztassa le az akkumulátornak (és ha van pótakkumulátor, annak s) a mínusz pólusát. Fgyelmeztetés! Nem megfelelő vezeték-összekötések rövdzárat okozhatnak, amnek következtében: - kábeltűz keletkezhet - koldhat a légzsák - elektromos vezérlőberendezések sérülhetnek - elektromos funkcók keshetnek (rányjelző, féklámpa, kürt, gyújtás, fényszóró) Ezért szgetelt kábelsarut, lapos érntkezőt és hüvelyt kell használn a következő vezetékeknél: - 30 (közvetlen bemenet az akkumulátor plusz pólusáról) - 15 (az akkumulátor után kapcsolt plusz) - 31 (vsszatérő vezeték az akkumulátor felől a testre) Ne használjon csllár sorkapcsot. A kábelt roppantó fogóval csatlakoztassa. Csavarozza a kábelt a 31 csatlakozásnál (test) - kábelsaruval és fogas bztosító alátéttel a gépkocs valamelyk test-csavarjához vagy - kábelsaruval és lemezcsavarral a karosszérához. Gondoskodjon megbízható test-csatlakozásról! A mínusz pólus lecsatlakoztatásakor a kényelm elektronka valamenny felejtő memórájában lévő adat elvész. A következő adatokat kell újból beállítan: - rádókód - óra - kapcsolóóra - fedélzet számítógép

2 A szerelésnél különösen ügyeljen, hogy: a tárgyak úgy legyenek felszerelve, hogy semmlyen körülmények (hrtelen fékezés, baleset) között se szabaduljanak el és ne okozhassanak sérülést. Fúrásnál legyen mögöttük elég kfutás, hogy a fúró ne károsíthasson meg semmt (1 ábra). Sorjázzon le mnden furatot, és lássa el őket rozsdavédelemmel. Az elektromos területen végzett munkáknál tartsa be a következőket: Az elektromos vezetékekben a feszültség jelzésére csak dódás ellenőrző lámpát vagy voltmérőt használjon. A lámpás feszültségvzsgálókon túl nagy áram folyk át, am az elektronkát károsíthatja. Ügyeljen, hogy az elektromos vezetékek - ne törjenek meg, és ne csavarodjanak el - éleken ne súrlódjanak - Lemezátvezetéseknél védelemmel legyenek ellátva (2 ábra). A csatlakozókat szgetelje le. A vezetékek ne legyenek mechanka génybevételnek ktéve, rögzítse őket kábelkötegelővel vagy szgetelőszalaggal a több kábelhez. 3. Szállítás Ábraszám Darab Megnevezés Termékszám 1 1 Kompakt rasztóberendezés 2 2 Távműködtető DIY-12-TX 1 Állapotjelző LED vezetékkel és foglalattal 1 Szerelés anyag 3.1 Tartozékok Megnevezés Ajtónytó készlet Motorháztető érntkező-kapcsoló Termékszám MSK-150SW MS-650KIT 4. Rendeltetésszerű használat A DIY-12 egy gépkocs rasztóberendezés. A jármű és a benne elhelyezett tárgyak kegészítő lopásvédelmére szolgál. 5. Műszak leírás 5.1 A működés leírása A DIY-12 kompakt rasztóberendezés egy lökésérzékelőt, feszültség érzékelőt és rasztó szrénát foglal magába, és egy állapotjelző LED valamnt két távműködtető tartozk hozzá. A rasztóberendezés lopás ellen véd. Az aktvált rasztóberendezés a gyújtás bekapcsolásakor raszt, valamnt ha a lökésérzékelő lökést vagy ütést jelez. A motorháztető érntkező kapcsolóval (tartozék) és az ajtóérntkező kapcsolóval (tartozék) kegészítve a rasztóberendezés felügyel az ajtó- és a motorháztető felnytását s. A rasztóberendezés 12 V-os feszültségről működk. A DIY-12-t egy kétgombos rádó-távrányítóval kell kezeln. Amennyben az elemek lemerültek vagy a távrányító elveszett vagy megsérült, a rasztóberendezés távrányító nélkül s deaktválható. Új vagy tovább távrányító lleszthető a rasztóberendezéshez (betanítható reá). Az aktválást és a deaktválást gazoló hangjelzéseket tartósan k lehet kapcsoln. Ehhez a rasztóberendezést a bekötéskor ennek megfelelően kell huzalozn. 5.2 A távműködtető kezelőeleme és jelzése Sorszám Megnevezés a 4 ábrán 1 ON/OFF (BE/KI) gomb: a rasztóberendezés aktválására/deaktválására 2 P gomb: pánk üzemmód/kereső funkcó, beállítások végrehajtása 3 LED: vlágít, ha a két gomb valamelykét vagy mndkettőt egyszerre megnyomja 5.3 Lehetséges üzemállapotok A rasztóberendezésnek négy üzemmódja van: üzemkész A rasztóberendezés a beépítés és kfogástalan bekötés után mnden esetben üzemkész. Ebben az állapotban nem vált k rasztást. aktvált A rasztóberendezés aktvált állapotában képes rasztás kváltására. Ez akkor következk be, ha a gépkocst el akarják ndítan, vagy ha valak a gépkocst megrázza. Elndulás előtt a rasztóberendezést deaktváln kell. Akkor újra az üzemkész állapot lép életbe. előrasztás kváltva Ha a lökésérzékelő enyhe lökést észlel, ez előrasztást vált k: a rasztószréna 5 hangjelzést ad. Ezután a rasztóberendezés automatkusan az aktvált állapotba tér vssza. rasztás kváltva A szréna 30 másodpercg szól, és az állapotjelző LED sűrűn vllog. A kváltott rasztásnál a rasztást le lehet kapcsoln, utána pedg a rasztóberendezés aktvált állapotát fenn lehet tartan ( aktvált üzemállapot), vagy deaktváln ( üzemkész üzemállapot). A távrányítóval kkapcsolt rasztás után a berendezés aktvált állapotban marad. 6. A rasztóberendezés felszerelése Amennyben nem rendelkezk az elemek gépkocsba való beépítéséhez és becsatlakoztatáshoz kellő műszak smeretekkel, szakemberrel építtesse be a rasztót. 6.1 A kompakt rasztóberendezés beépítése Keressen egy a felszerelésre alkalmas helyet. A szerelés hely kválasztásának szempontja: A kompakt rasztóberendezést szerelje: - a motortérbe, az akkumulátor közelébe, - a fő csatlakozókábelek nézzenek lefelé - lehetőleg távol legyen erős elektromoz mezőktől, pl. gyújtás, vagy a motor vezérlése, - ne legyen a kpufogó közelében, és felcsapódó víz ne érje el. A rasztóberendezést szlárdan csavarozza fel, a mellékelt csavarokkal. A lökésérzékelő optmáls működéséhez a kompakt rasztóberendezés legyen szlárdan a gépkocs karosszérájához csavarozva. 6.2 Az állapotjelző LED felszerelése Melőtt fúráshoz kezdene, győződjön meg arról, hogy a fúrás, fűrészelés és reszelés által elektromos kábelek, vagy egyéb gépkocs részek nem sérülnek-e meg.

3 Fúrjon egy 8 mm átmérőjű furatot a műszerfalba, vagy egy meglévő műanyag lefedésbe. Vezesse át az állapotjelző LED kábelét a furaton, és dugja be a LED-et a furatba, amíg be nem kattan. Az állapotjelző LED-et kcsúszás ellen ks kampók rögzítk. Vezesse a kábelt a kompakt rasztóegységg, és csatlakoztassa a dugaszolóját a kétpólusú csatlakozóhüvelybe. 6.3 A motorháztető érntkező kapcsolójának (tartozék) felszerelése A kapcsoló tartozékként - külön beszerezhető. Keressen a motortérben egy alkalmas helyet, és fúrjon egy 8 mm átmérőjű furatot. A szerelésnél ügyeljen arra, hogy a lezárt motorházfedéltől mért távolság legalább 22 mm és legfeljebb 27 mm legyen. Ezek a távolságok közbe helyezett gyurmával állapíthatók meg. A mnmáls távolságot - a kapcsoló csapjának lerövdítésével - tovább lehet csökkenten. Beépítés után ellenőrzze a kapcsolás funkcót. 7. Elektromos vezetékezés 7.1 Kábelfektetés Tanács A csatlakozókábelek átvezetéséhez használja lehetőleg az eredet átvezetőket vagy egyéb átvezetés lehetőségeket, pl. élvédőket, szellőzőrácsokat vagy funkcó nélkül kapcsolók helyét. Amennyben nem áll gumdugó rendelkezésre, készítsen egy 13 mm átmérőjű furatot és helyezzen bele egy kábelátvezető tömszelencét. A nem szakszerű kábelfektetés és kábelcsatlakozás smétlődően hbás működéshez és az alkatrészek tönkremeneteléhez vezet. Fogadja meg a következő tanácsokat: A kábeleket és kábelcsatlakozásokat lehetőleg mndg a gépkocs szekrényén belül vezesse, ott védettebbek, mnt a gépkocsn kívül. Amennyben mégs kívül kellene vezetn, bztonságosan rögzítse őket kegészítő kábelkötegelővel, szgetelőszalaggal stb. A kábelsérülések elkerülésére legyen kellő távolság a gépkocs forró és mozgó részetől (kpufogó, hajtótengely, generátor, ventlátor, fűtés stb.) A vízbehatolás ellen védekezésül a csatlakozókábelek mndegyk lapos érntkezőjét (a kocsn belül s) jól tekerje körbe szgetelőszalaggal. Erre a legalkalmasabbak az önvulkanzálódó szgetelőszalagok (pl. 3M gyártmány). Fektetéskor a kábelek - ne törjenek meg, és ne csavarodjanak el - ne súrlódjanak éles sarkokon - védelem nélkül ne legyenek át éles sarkokon (lemez éleken) átvezetve. A kábeleket a gépkocsban bztonságosan rögzítse összegabalyodás ellen, kábelkötegelővel, szgetelőszalaggal, vagy ragasztással. A karosszéra külső burkolatán víz behatolás ellen mnden áttörést védjen meg a megfelelő eszközzel, pl. a kábelt tömítőmasszával lehet bevonn vagy a kábel és az átvezető tömszelencét tömítőanyaggal be lehet permetezn. 7.2 A rasztóberendezés csatlakoztatása Az 5 ábrán látható a huzalozás teljes áttekntő ábrája. Sorszám Magyarázat 1 30 csatlakozókapocs, +12 V 2 15 csatlakozókapocs, kapcsolt +12 V 3 Kompakt rasztó egység 4 Kábel az gazoló hangjelzés kkapcsolásához 5 Állapotjelző LED 6 Motorházfedél ajtóérntkezőjéhez vezető kábel 7 Ajtóérntkező-kapcsoló készlet 8 Eredet kábel a csomagtér ajtóérntkező kapcsolóhoz 9 Eredet kábel az ajtóérntkező kapcsolókhoz rt pros ge sárga gn zöld sw fekete gr szürke Csatlakoztassa a fekete kábelt a testhez (-31 csatlakozókapocs) Csatlakoztassa a pros kábelt egy folyamatosan +12 V feszültségű kábelhez (+30 csatlakozókapocs). Csatlakoztassa a sárga kábelt egy kapcsolt pluszhoz (15 csatlakozókapocs). Opconálsan: csatlakoztassa a zöld kábelt a motorházfedél ajtóérntkező kapcsolójához (tartozék). Opconálsan: csatlakoztassa a motorházfedél ajtóérntkező kapcsoló készletet (tartozék) a zöld kábelhez. Amennyben a rasztóberendezés aktválását és deaktválását gazoló hangjelzéseket k kívánja kapcsoln: kösse össze a szürke kábelt a feketével, vagy csatlakoztassa közvetlenül a testhez. 8 A működés kpróbálása 8.1 A lökésérzékelő kpróbálása A lökésérzékelő gyárlag előre be van állítva. Az érzékenysége akkor van helyesen beállítva, ha a rasztóberendezés csak a gépkocs erős meglökésekor vált k rasztást. A következőképp próbálja k: Aktválja a rasztóberendezést (lásd Rasztóberendezés aktválása fejezetet). Rázza meg a járművet. Amennyben az üvegek megütése rasztást vált k, az érzékenységet csökkenten kell (lásd a Lökésérzékelő érzékenységének beállítása fejezetet). Ha a lökésérzékelő túl érzékenyre van állítva, a mellette elhaladó járművek s rasztást válthatnak k. Ezért gondosan, de ne túl érzékenyre állítsa be az érzékenységet. 8.2 A több rasztás bemenet tesztelése Rasztás kváltásával egymás után próbálja k a több rasztás bemenetet. 8.3 Az optka- és a hangjelzések kpróbálása A rasztás alatt a rasztó szrénának és az állapot LED-nek jelezn kell a rasztást. 8.4 A távműködtető kpróbálása Mndkét távműködtetővel próbáljuk végg az összes kapcsolás funkcót. Amennyben a berendezés egy távműködtetőre nem reagál, tanítsa be újólag a távműködtetőt (lásd Távműködtető betanítása fejezetet). A távműködtető hatótávolságát, am általában 10 m és 20 m között van, nagyméretű fém tárgyak és erős elektromos terek korlátozhatják. 9 A rasztóberendezés kezelése 9.1 Aktválás Kapcsolja k a gyújtást. Szálljon k a kocsból. Ellenőrzze, hogy valamenny ajtó és fedél be van zárva. Nyomja meg a távműködtetőn az ON/OFF (BE/KI) Amennyben nem lett kkapcsolva, a rasztóberendezés gazoló hangjelzést ad.

4 Az állapotjelző LED vllogn kezd. A készülék először a gyújtást vonja ellenőrzése alá, majd a többt. 5 másodperc után a rasztóberendezés teljesen aktválva van. A lökésérzékelő és a feszültségérzékelő s felügyelet alatt áll. : Csak bekötött ajtó- vagy motorházfedél-érntkezőkre vonatkozk (tartozék): Amennyben a rasztóberendezést nytott ajtó- vagy motorházfedél mellett aktválja, két fgyelmeztető jelzés hangzk el (amennyben a fgyelmeztetés nncs kkapcsolva), a fgyelmetlenség jelzésére. A rasztóberendezés lyenkor aktválva marad, de az adott ajtónytás felügyelet - a hányosság elhárításág - vagys pl. az ajtó rendes becsukáság, fel van függesztve. A rasztóberendezés aktválása, mközben a gépkocs foglalt marad A rasztóberendezést be lehet úgy s állítan, hogy a lökésérzékelő nem vált k rasztást, pl., ha egy házállat marad a kocsban. Nyomja meg a távrányítón az ON/OFF (BE/KI) A berendezés gazoló hangjelzést ad, amennyben a funkcó nncs kkapcsolva. 5 másodpercen belül nyomja meg a távműködtetőn a P A rasztószréna gazoló hangjelzést ad, amennyben a funkcó nncs kkapcsolva. A gyújtás felügyelet alatt marad. 5 másodperc után a rasztóberendezés a lökésérzékelő kvételével aktválva van. 9.2 Deaktválás Nyomja meg a távrányítón az ON/OFF (BE/KI) A rasztóberendezést ezzel deaktválta. A rasztószréna két gazoló hangjelzést ad, amennyben a funkcó nncs kkapcsolva. Amennyben a rasztó szréna négy hangjelzést ad és az állapot LED nem vllog, rasztás következett be a berendezés aktvált deje alatt. A berendezés deaktválása távrányító nélkül Amennyben a távműködtetőt nem találja, vagy az elemek lemerültek vagy a távműködtető megsérült, a rasztóberendezést a következőképp kell deaktváln: A gyújtást kapcsolja ötször be és k. 8 másodpercen belül kapcsolja be újra a gyújtást. A rasztószréna négy gazoló hangjelzést ad, amennyben a funkcó nncs kkapcsolva. A rasztóberendezést ezzel deaktválta. 9.3 A rasztás kkapcsolása Egy kváltott rasztást a következőképp kell kkapcsoln: Nyomja meg a távrányítón az ON/OFF (BE/KI) A rasztást ezzel kkapcsolta, de a berendezés aktvált állapotban marad. 9.4 Pánk üzemmód / gépkocs keresés funkcó használata A rasztóberendezésnek pánk üzemmódja s van. Pl. ha Önt megtámadják, a távrányítóval rasztást válthat k a támadó elrasztására. Ezt a funkcót arra s lehet használn, hogy a gépkocs hangjelzéssel jelezze a helyét. Nyomja meg a távműködtetőn a P gombot, és tartsa 3 másodpercen keresztül megnyomva. A rasztószréna 30 másodpercre bekapcsol. A gépkocs üzemkész marad, úgy, hogy el tud menn vele. Pánk üzemmód / keresés funkcó kkapcsolása Nyomja meg a távrányítón az ON/OFF (BE/KI) A pánk üzemmódot ezzel kkapcsolta. 9.5 Funkcó táblázat Az alább táblázatban felsoroljuk az összes funkcó aktválásának módját. Funkcó Feltétel ON/OFF P gomb gomb Aktválás Gyújtás k Aktválás, a lökésérzékelő Gyújtás k kkapcsolásával Deaktválás Gyújtás k Pánk üzemmód 3s Gépkocs kereső funkcó 3s ezt a gombot kell megnyomn 3s ezt a gombot kell 3 másodpercen keresztül megnyomva tartan. 10 A rasztóberendezés programozása 10.1 A távműködtető betanítása A DIY-12 rasztóberendezést négy távrányítóval lehet kezeln. Egy távrányító új betanításánál az összes már bejelentett távrányítót s újra be kell tanítan. Deaktválja a rasztóberendezést (lásd Rasztóberendezés deaktválása fejezet). Kapcsolja 7-szer be és k a gyújtást. A rasztó szréna 8 másodperc után három hangjelzést ad. A rasztóberendezés betanításra kész állapotban van. 8 másodpercen belül nyomja meg a betanítás alatt álló távrányító valamelyk gombját. A rasztó szréna az első távműködtető után egy hangjelzést ad. Valamenny használn kívánt távműködtetőt egydejűleg tanítsa be. A rasztó szréna - a másodk távműködtetőt 2 hangjelzéssel, - a harmadk távműködtetőt 3 hangjelzéssel, - és a negyedk távműködtetőt 4 hangjelzéssel gazolja. Amennyben 8 másodpercen belül nem nyomja meg valamelyk távműködtető gombját, vagy a gyújtást kkapcsolja, a betanítás üzemmód befejeződk. A betanítás lezárult A lökésérzékelő érzékenységének beállítása A lökésérzékelőt gyárlag beállították. Az érzékenysége helyesen van beállítva, ha a gépkocst érő erős lökés hatására raszt. Deaktválja a rasztóberendezést. A deaktválás után, 8 másodpercen belül nyomja meg a távműködtetőn egydejűleg az ON/OFF és a P A rasztó szréna egy hangjelzést ad. A rasztóberendezés a lökésérzékelő beállítására kész állapotban van. Nyomja meg a P A rasztóberendezés a hangjelzések számával jelz a lökésérzékelő beállított érzékenység-fokozatát. A lökésérzékelőnek 8 különböző beállítás fokozata van. A legközelebb magasabb érzékenység fokozatot a P gomb megnyomásával kell kapcsoln. A gépkocs szélvédőjét megütve próbálja k, hogy nem túl magas-e még az érzékenység fokozat: ha a berendezés rasztást vált k, hangjelzés hallatszk. Állítson be ekkor egy alacsonyabb érzékenység fokozatot. Nyomja meg az ON/OFF Ezzel elhagyja a beállítás üzemmódot. Az érzékenység fokozat beállított értéke a tárolóba kerül.

5 10.3 Feszültség-felügyelet beállítása Deaktválja a rasztóberendezést. Kapcsolja 4-szer be és k a gyújtást. A rasztó szréna 8 másodperc után két hangjelzést ad. A rasztóberendezés feszültség-felügyelet beállítás üzemmódban van. Késleltetés beállítása Két fokozat között lehet választan: - 8 másodperc vagy - 4 perc. A feszültség-felügyelet beállítás üzemmódban nyomja meg az ON/OFF A rasztóberendezés jelz a beállítást: - 1 hangjelzés: a késleltetés 8 másodpercre van aktválva (ez a gyár beállítás). - 2 hangjelzés: a késleltetés 4 percre van beállítva. A késleltetés módosításához nyomja meg újból az ON/OFF Hangjelzés hallható. Feszültség-felügyelet aktválása és deaktválása A feszültség-felügyelet beállítás üzemmódban nyomja meg a P A rasztóberendezés jelz a beállítást: - 1 hangjelzés: a feszültség-felügyelet aktválva van. - 2 hangjelzés: a feszültség-felügyelet deaktválva van (ez a gyár beállítás). A feszültség-felügyelet beállítás módosításához nyomja meg újból az ON/OFF Amennyben ezt a funkcót nem kapcsolta k, egy hangjelzés hallható Szrénahang megválasztása Rasztó hangjelzéshez 8 különböző szrénahang között lehet választan. Deaktválja a rasztóberendezést. Kapcsolja 5-ször be és k a gyújtást. A rasztó szréna 8 másodperc után egy hangjelzést ad. A rasztóberendezés a szrénahang beállítás üzemmódban van. Egy másk szrénahang megválasztásához nyomja meg a P A rasztó szrénán felhangzk az új szrénahang. Ha a szrénahangot újból meg akarja változtatn, újra nyomja meg a P Nyomja meg az ON/OFF gombot, ezzel az aktuáls szrénahang választás a tárolóba került. 11 Tsztítás és ápolás A tsztításhoz ne használjon súroló- vagy agresszív tsztítószereket. 12 Hbakeresés A távműködtető hatótávolsága csökken Az elemek kmerültek. Elveszett, vagy megsérült a távműködtető A gyújtás segítségével kapcsolja k a rasztóberendezést (lásd A rasztóberendezés deaktválása fejezetet). Három hangjelzést és fényjelzést észlel a rasztóberendezés bekapcsolásakor megszokott jelzés helyett. A rasztóberendezés fgyelmeztet, hogy a motorházfedél nytva van (csak ha a külön kapható motorházfedél nyomókapcsoló be van kötve). Kapcsolja k a rasztóberendezést. Szüntesse meg a hbajelzés okát. Ismét kapcsolja be a rasztóberendezést. Négy hangjelzést és fényjelzést észlel a rasztóberendezés kkapcsolásakor megszokott két jelzés helyett. A berendezés rasztott az elmúlt dőszakban. 13 Garanca A törvényes garancáls dő érvényes. 14 Ártalmatlanítás A csomagolóanyagot lehetőleg az újrafeldolgozásra kerülő szemétbe rakja. A készülék végleges selejtezésekor adja le a legközelebb hulladékudvarban. 15 Műszak adatok Kompakt rasztó egység Tápfeszültség: 12 V DC Adás hatósugara: 20 m-g Áramfelvétel: kb. 20 ma (aktválva) kb. 8 ma (deaktválva) Üzem hőmérséklet: C-tól C-g Távműködtető Adás frekvencája: Kódolás: Tápfeszültség: Elemtípus: Üzem hőmérséklet: 433,92 MHz fxen beállított kód 9 16 volt DC GP Super GP Alkalne 23A, 12 V C-tól C-g A műszak fejlesztés érdekében a változtatások jogát fenntartjuk. Engedélyek A készülék e13 engedéllyel rendelkezk. e 13

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 ÁLLÍTATÓ BEÜLŐ SZÉLESSÉGŰ, VILLAMOS HAJTÁSÚ KEREKESSZÉK REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem:

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO-20 Elektromos meghajtású moped

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO-20 Elektromos meghajtású moped HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO-20 Elektromos meghajtású moped REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem: Kérjük, az eszköz átvétele

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 ÁLLÍTATÓ BEÜLŐ SZÉLESSÉGŰ, VILLAMOS HAJTÁSÚ KEREKESSZÉK REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem:

Részletesebben

CK-20W Nokia multimédia autóskészlet Felhasználói és telepítési útmutató

CK-20W Nokia multimédia autóskészlet Felhasználói és telepítési útmutató CK-20W Nokia multimédia autóskészlet Felhasználói és telepítési útmutató 9245865 1. kiadás, HU MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a HF-20 jelzésû termék megfelel az 1999/5/EK

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EL-GO ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ 3 KEREKŰ MOPED

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EL-GO ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ 3 KEREKŰ MOPED HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EL-GO ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ 3 KEREKŰ MOPED REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja Figyelem: Kérjük, az eszköz átvétele

Részletesebben

close open twist 200 EL H Szerelési és használati útmutató 1-32 Sommer_Twist200EL_V9_HU

close open twist 200 EL H Szerelési és használati útmutató 1-32 Sommer_Twist200EL_V9_HU close open H H Szerelési és használati útmutató - twist 00 EL Sommer_Twist00EL_V9_HU Tartalomjegyzék Általános adatok... Rajzjelek... Biztonsági előírások... Rendeltetésszerű használat... Rendeltetésellenes

Részletesebben

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Mc Crypt CMP-960USB DJ-CD-/MP3 lejátszó Rendelési szám: 31 21 22

Részletesebben

minived DE, HR, HU, RU, SI, SK

minived DE, HR, HU, RU, SI, SK minived DE, HR, HU, RU, SI, SK Üzemeltetők számára Kezelési útmutató minived Elektromos üzemű átfolyó vízmelegítő nyitott és zárt rendszerekhez, nyomásálló HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések

Részletesebben

AM 500 VEZETÉK NÉLKÜLI RIASZTÓRENDSZER

AM 500 VEZETÉK NÉLKÜLI RIASZTÓRENDSZER HASZNÁLATI UTASÍTÁS FELHASZNÁLÁS A vezeték nélküli riasztórendszer a legkézenfekvőbb lépés a biztonság növelése érdekében. Ideális lakásban, irodában, garázsban, műhelyben, hétvégi házban történő felhasználásra.

Részletesebben

0212727hu 004 12.2009. Elektromos bontókalapács EHB 11 BL, BLM, BLS. Használati utasítás

0212727hu 004 12.2009. Elektromos bontókalapács EHB 11 BL, BLM, BLS. Használati utasítás 0212727hu 004 12.2009 Elektromos bontókalapács EHB 11 BL, BLM, BLS Használati utasítás Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Részletesebben

Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 282 (2009/06) HU

Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 282 (2009/06) HU Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31 hu Telepítési és használati utasítás HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok magyarázata / Biztonsági utasítások..............................

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük Önnek, hogy a Fiat márkát részesítette előnyben, és gratulálunk, hogy egy Fiat Doblò gépkocsit választott.

Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük Önnek, hogy a Fiat márkát részesítette előnyben, és gratulálunk, hogy egy Fiat Doblò gépkocsit választott. F I A T D O B L Ó K E Z E L É S É S K A R B A N T A R T Á S Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük Önnek, hogy a Fiat márkát részesítette előnyben, és gratulálunk, hogy egy Fiat Doblò gépkocsit választott. Ezt

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK 1. Ez a kézikönyv elválaszthatatlan és nélkülözhetetlen része a berendezésnek. Gondosan meg kell őrizni a készülékkel együtt akkor is, ha más tulajdonoshoz vagy használóhoz kerül

Részletesebben

Mosógép. használati útmutató. képzelje el a lehetőségeket

Mosógép. használati útmutató. képzelje el a lehetőségeket WF1124ZA(C/U) WF1124ZB(C/U) WF1124XA(C/U) WF1124XB(C/U) Mosógép használati útmutató Az útmutató 100%-ban újrahasznosított papírból készult. képzelje el a lehetőségeket Köszönjük, hogy Samsung terméket

Részletesebben

CK-10 autóskészlet Felhasználói útmutató. 9233639 1. kiadás

CK-10 autóskészlet Felhasználói útmutató. 9233639 1. kiadás CK-10 autóskészlet Felhasználói útmutató 9233639 1. kiadás MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT Mi, a NOKIA CORPORATION, saját felelõsségünkre kijelentjük, hogy a HF-7 jelû termékünk megfelel az Európai Tanács által

Részletesebben

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Vezérlőegység: elektromechanikus hajtómű vezérléssel AUMATIC AC 01.2 Intrusive

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Vezérlőegység: elektromechanikus hajtómű vezérléssel AUMATIC AC 01.2 Intrusive Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Vezérlőegység: elektromechanikus hajtómű vezérléssel AUMATIC AC 01.2 Intrusive Vezérlés Párhuzamos interfész Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Üzemeltetési

Részletesebben

All-Purpose Battery Charger TLG 1000 A1

All-Purpose Battery Charger TLG 1000 A1 4 All-Purpose Battery Charger TLG 1000 A1 All-Purpose Battery Charger Operating instructions Univerzális akkutöltő Használati utasítás Univerzální nabíječka baterií Návod k obsluze Univerzalni punjač baterija

Részletesebben

VFF-10 FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15.

VFF-10 FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15. VFF-10 H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15. Elôkészítés és nyomás: PXP ELSÔ MAGYAR DIGITÁLIS NYOMDA RT. 1106 Budapest, Maglódi út 8. Tel.: 264-4238,

Részletesebben

EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP

EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP KEZELÉSI UTASÍTÁS Típusok: Vienna és Vienna de Luxe Superautomatica SUP 018x, Hasznos tanácsok és tudnivalók a 26.oldaltól! A jótállási jegy a kezelési utasításban található! DARÁLÓVAL EGYBEÉPÍTETT TELJESEN

Részletesebben

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 WLAN hatótávnövelő készülék Rend. szám: 98 69 22 Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 1. BEVEZETÉS Tisztelt

Részletesebben

Használati útmutató. Úti vízforraló. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002

Használati útmutató. Úti vízforraló. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTVA Használati útmutató Úti vízforraló myhansecontrol.com myhansecontrol.com Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 Tartalom Használata... 3 Áttekintő... 4 Általános tudnivalók... 5 Olvassa

Részletesebben

T105 programozható távvezérelt termosztát. Használati utasítás TARTALOM JEGYZÉK

T105 programozható távvezérelt termosztát. Használati utasítás TARTALOM JEGYZÉK T105 programozható távvezérelt termosztát Használati utasítás TARTALOM JEGYZÉK Ez a termosztát a legtöbb háztartási termosztátot helyettesítheti és az árammal, gázzal, illetve olajjal működő hűtő, vagy

Részletesebben

frekvenciaváltó gépkönyv 5,5 11 kw

frekvenciaváltó gépkönyv 5,5 11 kw F frekvenciaváltó gépkönyv 5,5 11 kw V202 szoftververziótól P Alapítva: 1984 TARTALOMJEGYZÉK A KÉSZÜLÉKEK RENDELTETÉSE... 4 MŰKÖDÉSI LEÍRÁS... 4 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT... 5 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK... 6

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MWE 20 FI TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MWE 20 FI

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MWE 20 FI TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MWE 20 FI Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: Teljesítményfelvétel: (mikrohullám) Grill teljesítmény: Mikrohullámú kimenõ teljesítmény: Mikrohullámú

Részletesebben

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Először olvassa

Részletesebben

GSM-LINE ADAPTER PRO 2 GSM 900MHz /1800MHz

GSM-LINE ADAPTER PRO 2 GSM 900MHz /1800MHz Technikai adatok: Tápfeszültség: 9-24V DC Maximális áramfelvétel: 500mA Működési hőmérséklet: -10ºC +60ºC Átviteli frekvencia: GSM 900MHz /1800MHz Méretek: 150x101x27 mm Nettó súly: 70g Bruttó súly (csomagolva):

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS DARÁLÓVAL EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP. A jótállási jegy a kezelési utasításban található!

KEZELÉSI UTASÍTÁS DARÁLÓVAL EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP. A jótállási jegy a kezelési utasításban található! KEZELÉSI UTASÍTÁS Típus: Magic De Luxe Redes., Superautomatica SUP 012x A jótállási jegy a kezelési utasításban található! DARÁLÓVAL EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP Gratulálunk! Gratulálunk

Részletesebben

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 18-2 DH KE 23 ZW 18-2 DH KE 23 ZS 18-2 DH KE 31 ZW 18-2 DH KE 31 6 720 608 298 HU (07.

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 18-2 DH KE 23 ZW 18-2 DH KE 23 ZS 18-2 DH KE 31 ZW 18-2 DH KE 31 6 720 608 298 HU (07. Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 18-2 DH KE 23 ZW 18-2 DH KE 23 ZS 18-2 DH KE 31 ZW 18-2 DH KE 31 6 720 608 298 HU (07.02) JS Tárgymutató Tárgymutató 1 Biztonsági útmutató / Jelmagyarázat

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SONY CMTCX5IPB.CEL http://hu.yourpdfguides.com/dref/4302330

Az Ön kézikönyve SONY CMTCX5IPB.CEL http://hu.yourpdfguides.com/dref/4302330 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Altivar 12 Frekvenciaváltók aszinkronmotorokhoz

Altivar 12 Frekvenciaváltók aszinkronmotorokhoz 2354235 11/2008 Altivar 12 Frekvenciaváltók aszinkronmotorokhoz Telepítési és programozási kézikönyv Tartalomjegyzék Telepítés Fontos tájékoztatás...4 Mielőtt elkezdené...5 A dokumentáció felépítése...7

Részletesebben