Kompakt riasztóberendezés, standard DIY-12 Megrend. szám:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kompakt riasztóberendezés, standard DIY-12 Megrend. szám: 85 26 36"

Átírás

1 - az ülés állása. Ezek adatat a kezelés utasításakban találja. Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: Kompakt rasztóberendezés, standard DIY-12 Megrend. szám: Kezelés utasítás A kezelés utasítás ábrá az smertető végén találhatók. 1. A kezelés utasítás használata Fgyelmeztető utasítás: Fgyelmen kívül hagyása anyag károkhoz vezethet és a készülék működését befolyásolhatja. Az elektromos áram, vagy feszültség veszélyére utaló fgyelmeztetés: fgyelmen kívül hagyása személy és anyag károkat okozhat és a készülék működését befolyásolhatja. : Kegészítő nformácók a készülék kezeléséhez. : Művelet: Ez a jel jelz, hogy valamt tenne kell. A szükséges teendőket lépésről lépésre leírja. Itt van leírva egy beavatkozás eredménye. 2. Bztonság és beépítés utasítások Vegye fgyelembe a gépkocs gyártója és a gépkocs javító par bztonság előírásat. WAECO Internatonal nem felel az alább pontokból adódó károkért: - szerelés hbák - a készülék mechanka sérülése, és túlfeszültség okozta károsodás, - a készülék engedély nélkül módosítása, - rendeltetés ellenes használat. Fgyelmeztetés! A gépkocsn a rövdzárlat veszélyének elkerülésére mndg csatlakoztassa le az akkumulátornak (és ha van pótakkumulátor, annak s) a mínusz pólusát. Fgyelmeztetés! Nem megfelelő vezeték-összekötések rövdzárat okozhatnak, amnek következtében: - kábeltűz keletkezhet - koldhat a légzsák - elektromos vezérlőberendezések sérülhetnek - elektromos funkcók keshetnek (rányjelző, féklámpa, kürt, gyújtás, fényszóró) Ezért szgetelt kábelsarut, lapos érntkezőt és hüvelyt kell használn a következő vezetékeknél: - 30 (közvetlen bemenet az akkumulátor plusz pólusáról) - 15 (az akkumulátor után kapcsolt plusz) - 31 (vsszatérő vezeték az akkumulátor felől a testre) Ne használjon csllár sorkapcsot. A kábelt roppantó fogóval csatlakoztassa. Csavarozza a kábelt a 31 csatlakozásnál (test) - kábelsaruval és fogas bztosító alátéttel a gépkocs valamelyk test-csavarjához vagy - kábelsaruval és lemezcsavarral a karosszérához. Gondoskodjon megbízható test-csatlakozásról! A mínusz pólus lecsatlakoztatásakor a kényelm elektronka valamenny felejtő memórájában lévő adat elvész. A következő adatokat kell újból beállítan: - rádókód - óra - kapcsolóóra - fedélzet számítógép

2 A szerelésnél különösen ügyeljen, hogy: a tárgyak úgy legyenek felszerelve, hogy semmlyen körülmények (hrtelen fékezés, baleset) között se szabaduljanak el és ne okozhassanak sérülést. Fúrásnál legyen mögöttük elég kfutás, hogy a fúró ne károsíthasson meg semmt (1 ábra). Sorjázzon le mnden furatot, és lássa el őket rozsdavédelemmel. Az elektromos területen végzett munkáknál tartsa be a következőket: Az elektromos vezetékekben a feszültség jelzésére csak dódás ellenőrző lámpát vagy voltmérőt használjon. A lámpás feszültségvzsgálókon túl nagy áram folyk át, am az elektronkát károsíthatja. Ügyeljen, hogy az elektromos vezetékek - ne törjenek meg, és ne csavarodjanak el - éleken ne súrlódjanak - Lemezátvezetéseknél védelemmel legyenek ellátva (2 ábra). A csatlakozókat szgetelje le. A vezetékek ne legyenek mechanka génybevételnek ktéve, rögzítse őket kábelkötegelővel vagy szgetelőszalaggal a több kábelhez. 3. Szállítás Ábraszám Darab Megnevezés Termékszám 1 1 Kompakt rasztóberendezés 2 2 Távműködtető DIY-12-TX 1 Állapotjelző LED vezetékkel és foglalattal 1 Szerelés anyag 3.1 Tartozékok Megnevezés Ajtónytó készlet Motorháztető érntkező-kapcsoló Termékszám MSK-150SW MS-650KIT 4. Rendeltetésszerű használat A DIY-12 egy gépkocs rasztóberendezés. A jármű és a benne elhelyezett tárgyak kegészítő lopásvédelmére szolgál. 5. Műszak leírás 5.1 A működés leírása A DIY-12 kompakt rasztóberendezés egy lökésérzékelőt, feszültség érzékelőt és rasztó szrénát foglal magába, és egy állapotjelző LED valamnt két távműködtető tartozk hozzá. A rasztóberendezés lopás ellen véd. Az aktvált rasztóberendezés a gyújtás bekapcsolásakor raszt, valamnt ha a lökésérzékelő lökést vagy ütést jelez. A motorháztető érntkező kapcsolóval (tartozék) és az ajtóérntkező kapcsolóval (tartozék) kegészítve a rasztóberendezés felügyel az ajtó- és a motorháztető felnytását s. A rasztóberendezés 12 V-os feszültségről működk. A DIY-12-t egy kétgombos rádó-távrányítóval kell kezeln. Amennyben az elemek lemerültek vagy a távrányító elveszett vagy megsérült, a rasztóberendezés távrányító nélkül s deaktválható. Új vagy tovább távrányító lleszthető a rasztóberendezéshez (betanítható reá). Az aktválást és a deaktválást gazoló hangjelzéseket tartósan k lehet kapcsoln. Ehhez a rasztóberendezést a bekötéskor ennek megfelelően kell huzalozn. 5.2 A távműködtető kezelőeleme és jelzése Sorszám Megnevezés a 4 ábrán 1 ON/OFF (BE/KI) gomb: a rasztóberendezés aktválására/deaktválására 2 P gomb: pánk üzemmód/kereső funkcó, beállítások végrehajtása 3 LED: vlágít, ha a két gomb valamelykét vagy mndkettőt egyszerre megnyomja 5.3 Lehetséges üzemállapotok A rasztóberendezésnek négy üzemmódja van: üzemkész A rasztóberendezés a beépítés és kfogástalan bekötés után mnden esetben üzemkész. Ebben az állapotban nem vált k rasztást. aktvált A rasztóberendezés aktvált állapotában képes rasztás kváltására. Ez akkor következk be, ha a gépkocst el akarják ndítan, vagy ha valak a gépkocst megrázza. Elndulás előtt a rasztóberendezést deaktváln kell. Akkor újra az üzemkész állapot lép életbe. előrasztás kváltva Ha a lökésérzékelő enyhe lökést észlel, ez előrasztást vált k: a rasztószréna 5 hangjelzést ad. Ezután a rasztóberendezés automatkusan az aktvált állapotba tér vssza. rasztás kváltva A szréna 30 másodpercg szól, és az állapotjelző LED sűrűn vllog. A kváltott rasztásnál a rasztást le lehet kapcsoln, utána pedg a rasztóberendezés aktvált állapotát fenn lehet tartan ( aktvált üzemállapot), vagy deaktváln ( üzemkész üzemállapot). A távrányítóval kkapcsolt rasztás után a berendezés aktvált állapotban marad. 6. A rasztóberendezés felszerelése Amennyben nem rendelkezk az elemek gépkocsba való beépítéséhez és becsatlakoztatáshoz kellő műszak smeretekkel, szakemberrel építtesse be a rasztót. 6.1 A kompakt rasztóberendezés beépítése Keressen egy a felszerelésre alkalmas helyet. A szerelés hely kválasztásának szempontja: A kompakt rasztóberendezést szerelje: - a motortérbe, az akkumulátor közelébe, - a fő csatlakozókábelek nézzenek lefelé - lehetőleg távol legyen erős elektromoz mezőktől, pl. gyújtás, vagy a motor vezérlése, - ne legyen a kpufogó közelében, és felcsapódó víz ne érje el. A rasztóberendezést szlárdan csavarozza fel, a mellékelt csavarokkal. A lökésérzékelő optmáls működéséhez a kompakt rasztóberendezés legyen szlárdan a gépkocs karosszérájához csavarozva. 6.2 Az állapotjelző LED felszerelése Melőtt fúráshoz kezdene, győződjön meg arról, hogy a fúrás, fűrészelés és reszelés által elektromos kábelek, vagy egyéb gépkocs részek nem sérülnek-e meg.

3 Fúrjon egy 8 mm átmérőjű furatot a műszerfalba, vagy egy meglévő műanyag lefedésbe. Vezesse át az állapotjelző LED kábelét a furaton, és dugja be a LED-et a furatba, amíg be nem kattan. Az állapotjelző LED-et kcsúszás ellen ks kampók rögzítk. Vezesse a kábelt a kompakt rasztóegységg, és csatlakoztassa a dugaszolóját a kétpólusú csatlakozóhüvelybe. 6.3 A motorháztető érntkező kapcsolójának (tartozék) felszerelése A kapcsoló tartozékként - külön beszerezhető. Keressen a motortérben egy alkalmas helyet, és fúrjon egy 8 mm átmérőjű furatot. A szerelésnél ügyeljen arra, hogy a lezárt motorházfedéltől mért távolság legalább 22 mm és legfeljebb 27 mm legyen. Ezek a távolságok közbe helyezett gyurmával állapíthatók meg. A mnmáls távolságot - a kapcsoló csapjának lerövdítésével - tovább lehet csökkenten. Beépítés után ellenőrzze a kapcsolás funkcót. 7. Elektromos vezetékezés 7.1 Kábelfektetés Tanács A csatlakozókábelek átvezetéséhez használja lehetőleg az eredet átvezetőket vagy egyéb átvezetés lehetőségeket, pl. élvédőket, szellőzőrácsokat vagy funkcó nélkül kapcsolók helyét. Amennyben nem áll gumdugó rendelkezésre, készítsen egy 13 mm átmérőjű furatot és helyezzen bele egy kábelátvezető tömszelencét. A nem szakszerű kábelfektetés és kábelcsatlakozás smétlődően hbás működéshez és az alkatrészek tönkremeneteléhez vezet. Fogadja meg a következő tanácsokat: A kábeleket és kábelcsatlakozásokat lehetőleg mndg a gépkocs szekrényén belül vezesse, ott védettebbek, mnt a gépkocsn kívül. Amennyben mégs kívül kellene vezetn, bztonságosan rögzítse őket kegészítő kábelkötegelővel, szgetelőszalaggal stb. A kábelsérülések elkerülésére legyen kellő távolság a gépkocs forró és mozgó részetől (kpufogó, hajtótengely, generátor, ventlátor, fűtés stb.) A vízbehatolás ellen védekezésül a csatlakozókábelek mndegyk lapos érntkezőjét (a kocsn belül s) jól tekerje körbe szgetelőszalaggal. Erre a legalkalmasabbak az önvulkanzálódó szgetelőszalagok (pl. 3M gyártmány). Fektetéskor a kábelek - ne törjenek meg, és ne csavarodjanak el - ne súrlódjanak éles sarkokon - védelem nélkül ne legyenek át éles sarkokon (lemez éleken) átvezetve. A kábeleket a gépkocsban bztonságosan rögzítse összegabalyodás ellen, kábelkötegelővel, szgetelőszalaggal, vagy ragasztással. A karosszéra külső burkolatán víz behatolás ellen mnden áttörést védjen meg a megfelelő eszközzel, pl. a kábelt tömítőmasszával lehet bevonn vagy a kábel és az átvezető tömszelencét tömítőanyaggal be lehet permetezn. 7.2 A rasztóberendezés csatlakoztatása Az 5 ábrán látható a huzalozás teljes áttekntő ábrája. Sorszám Magyarázat 1 30 csatlakozókapocs, +12 V 2 15 csatlakozókapocs, kapcsolt +12 V 3 Kompakt rasztó egység 4 Kábel az gazoló hangjelzés kkapcsolásához 5 Állapotjelző LED 6 Motorházfedél ajtóérntkezőjéhez vezető kábel 7 Ajtóérntkező-kapcsoló készlet 8 Eredet kábel a csomagtér ajtóérntkező kapcsolóhoz 9 Eredet kábel az ajtóérntkező kapcsolókhoz rt pros ge sárga gn zöld sw fekete gr szürke Csatlakoztassa a fekete kábelt a testhez (-31 csatlakozókapocs) Csatlakoztassa a pros kábelt egy folyamatosan +12 V feszültségű kábelhez (+30 csatlakozókapocs). Csatlakoztassa a sárga kábelt egy kapcsolt pluszhoz (15 csatlakozókapocs). Opconálsan: csatlakoztassa a zöld kábelt a motorházfedél ajtóérntkező kapcsolójához (tartozék). Opconálsan: csatlakoztassa a motorházfedél ajtóérntkező kapcsoló készletet (tartozék) a zöld kábelhez. Amennyben a rasztóberendezés aktválását és deaktválását gazoló hangjelzéseket k kívánja kapcsoln: kösse össze a szürke kábelt a feketével, vagy csatlakoztassa közvetlenül a testhez. 8 A működés kpróbálása 8.1 A lökésérzékelő kpróbálása A lökésérzékelő gyárlag előre be van állítva. Az érzékenysége akkor van helyesen beállítva, ha a rasztóberendezés csak a gépkocs erős meglökésekor vált k rasztást. A következőképp próbálja k: Aktválja a rasztóberendezést (lásd Rasztóberendezés aktválása fejezetet). Rázza meg a járművet. Amennyben az üvegek megütése rasztást vált k, az érzékenységet csökkenten kell (lásd a Lökésérzékelő érzékenységének beállítása fejezetet). Ha a lökésérzékelő túl érzékenyre van állítva, a mellette elhaladó járművek s rasztást válthatnak k. Ezért gondosan, de ne túl érzékenyre állítsa be az érzékenységet. 8.2 A több rasztás bemenet tesztelése Rasztás kváltásával egymás után próbálja k a több rasztás bemenetet. 8.3 Az optka- és a hangjelzések kpróbálása A rasztás alatt a rasztó szrénának és az állapot LED-nek jelezn kell a rasztást. 8.4 A távműködtető kpróbálása Mndkét távműködtetővel próbáljuk végg az összes kapcsolás funkcót. Amennyben a berendezés egy távműködtetőre nem reagál, tanítsa be újólag a távműködtetőt (lásd Távműködtető betanítása fejezetet). A távműködtető hatótávolságát, am általában 10 m és 20 m között van, nagyméretű fém tárgyak és erős elektromos terek korlátozhatják. 9 A rasztóberendezés kezelése 9.1 Aktválás Kapcsolja k a gyújtást. Szálljon k a kocsból. Ellenőrzze, hogy valamenny ajtó és fedél be van zárva. Nyomja meg a távműködtetőn az ON/OFF (BE/KI) Amennyben nem lett kkapcsolva, a rasztóberendezés gazoló hangjelzést ad.

4 Az állapotjelző LED vllogn kezd. A készülék először a gyújtást vonja ellenőrzése alá, majd a többt. 5 másodperc után a rasztóberendezés teljesen aktválva van. A lökésérzékelő és a feszültségérzékelő s felügyelet alatt áll. : Csak bekötött ajtó- vagy motorházfedél-érntkezőkre vonatkozk (tartozék): Amennyben a rasztóberendezést nytott ajtó- vagy motorházfedél mellett aktválja, két fgyelmeztető jelzés hangzk el (amennyben a fgyelmeztetés nncs kkapcsolva), a fgyelmetlenség jelzésére. A rasztóberendezés lyenkor aktválva marad, de az adott ajtónytás felügyelet - a hányosság elhárításág - vagys pl. az ajtó rendes becsukáság, fel van függesztve. A rasztóberendezés aktválása, mközben a gépkocs foglalt marad A rasztóberendezést be lehet úgy s állítan, hogy a lökésérzékelő nem vált k rasztást, pl., ha egy házállat marad a kocsban. Nyomja meg a távrányítón az ON/OFF (BE/KI) A berendezés gazoló hangjelzést ad, amennyben a funkcó nncs kkapcsolva. 5 másodpercen belül nyomja meg a távműködtetőn a P A rasztószréna gazoló hangjelzést ad, amennyben a funkcó nncs kkapcsolva. A gyújtás felügyelet alatt marad. 5 másodperc után a rasztóberendezés a lökésérzékelő kvételével aktválva van. 9.2 Deaktválás Nyomja meg a távrányítón az ON/OFF (BE/KI) A rasztóberendezést ezzel deaktválta. A rasztószréna két gazoló hangjelzést ad, amennyben a funkcó nncs kkapcsolva. Amennyben a rasztó szréna négy hangjelzést ad és az állapot LED nem vllog, rasztás következett be a berendezés aktvált deje alatt. A berendezés deaktválása távrányító nélkül Amennyben a távműködtetőt nem találja, vagy az elemek lemerültek vagy a távműködtető megsérült, a rasztóberendezést a következőképp kell deaktváln: A gyújtást kapcsolja ötször be és k. 8 másodpercen belül kapcsolja be újra a gyújtást. A rasztószréna négy gazoló hangjelzést ad, amennyben a funkcó nncs kkapcsolva. A rasztóberendezést ezzel deaktválta. 9.3 A rasztás kkapcsolása Egy kváltott rasztást a következőképp kell kkapcsoln: Nyomja meg a távrányítón az ON/OFF (BE/KI) A rasztást ezzel kkapcsolta, de a berendezés aktvált állapotban marad. 9.4 Pánk üzemmód / gépkocs keresés funkcó használata A rasztóberendezésnek pánk üzemmódja s van. Pl. ha Önt megtámadják, a távrányítóval rasztást válthat k a támadó elrasztására. Ezt a funkcót arra s lehet használn, hogy a gépkocs hangjelzéssel jelezze a helyét. Nyomja meg a távműködtetőn a P gombot, és tartsa 3 másodpercen keresztül megnyomva. A rasztószréna 30 másodpercre bekapcsol. A gépkocs üzemkész marad, úgy, hogy el tud menn vele. Pánk üzemmód / keresés funkcó kkapcsolása Nyomja meg a távrányítón az ON/OFF (BE/KI) A pánk üzemmódot ezzel kkapcsolta. 9.5 Funkcó táblázat Az alább táblázatban felsoroljuk az összes funkcó aktválásának módját. Funkcó Feltétel ON/OFF P gomb gomb Aktválás Gyújtás k Aktválás, a lökésérzékelő Gyújtás k kkapcsolásával Deaktválás Gyújtás k Pánk üzemmód 3s Gépkocs kereső funkcó 3s ezt a gombot kell megnyomn 3s ezt a gombot kell 3 másodpercen keresztül megnyomva tartan. 10 A rasztóberendezés programozása 10.1 A távműködtető betanítása A DIY-12 rasztóberendezést négy távrányítóval lehet kezeln. Egy távrányító új betanításánál az összes már bejelentett távrányítót s újra be kell tanítan. Deaktválja a rasztóberendezést (lásd Rasztóberendezés deaktválása fejezet). Kapcsolja 7-szer be és k a gyújtást. A rasztó szréna 8 másodperc után három hangjelzést ad. A rasztóberendezés betanításra kész állapotban van. 8 másodpercen belül nyomja meg a betanítás alatt álló távrányító valamelyk gombját. A rasztó szréna az első távműködtető után egy hangjelzést ad. Valamenny használn kívánt távműködtetőt egydejűleg tanítsa be. A rasztó szréna - a másodk távműködtetőt 2 hangjelzéssel, - a harmadk távműködtetőt 3 hangjelzéssel, - és a negyedk távműködtetőt 4 hangjelzéssel gazolja. Amennyben 8 másodpercen belül nem nyomja meg valamelyk távműködtető gombját, vagy a gyújtást kkapcsolja, a betanítás üzemmód befejeződk. A betanítás lezárult A lökésérzékelő érzékenységének beállítása A lökésérzékelőt gyárlag beállították. Az érzékenysége helyesen van beállítva, ha a gépkocst érő erős lökés hatására raszt. Deaktválja a rasztóberendezést. A deaktválás után, 8 másodpercen belül nyomja meg a távműködtetőn egydejűleg az ON/OFF és a P A rasztó szréna egy hangjelzést ad. A rasztóberendezés a lökésérzékelő beállítására kész állapotban van. Nyomja meg a P A rasztóberendezés a hangjelzések számával jelz a lökésérzékelő beállított érzékenység-fokozatát. A lökésérzékelőnek 8 különböző beállítás fokozata van. A legközelebb magasabb érzékenység fokozatot a P gomb megnyomásával kell kapcsoln. A gépkocs szélvédőjét megütve próbálja k, hogy nem túl magas-e még az érzékenység fokozat: ha a berendezés rasztást vált k, hangjelzés hallatszk. Állítson be ekkor egy alacsonyabb érzékenység fokozatot. Nyomja meg az ON/OFF Ezzel elhagyja a beállítás üzemmódot. Az érzékenység fokozat beállított értéke a tárolóba kerül.

5 10.3 Feszültség-felügyelet beállítása Deaktválja a rasztóberendezést. Kapcsolja 4-szer be és k a gyújtást. A rasztó szréna 8 másodperc után két hangjelzést ad. A rasztóberendezés feszültség-felügyelet beállítás üzemmódban van. Késleltetés beállítása Két fokozat között lehet választan: - 8 másodperc vagy - 4 perc. A feszültség-felügyelet beállítás üzemmódban nyomja meg az ON/OFF A rasztóberendezés jelz a beállítást: - 1 hangjelzés: a késleltetés 8 másodpercre van aktválva (ez a gyár beállítás). - 2 hangjelzés: a késleltetés 4 percre van beállítva. A késleltetés módosításához nyomja meg újból az ON/OFF Hangjelzés hallható. Feszültség-felügyelet aktválása és deaktválása A feszültség-felügyelet beállítás üzemmódban nyomja meg a P A rasztóberendezés jelz a beállítást: - 1 hangjelzés: a feszültség-felügyelet aktválva van. - 2 hangjelzés: a feszültség-felügyelet deaktválva van (ez a gyár beállítás). A feszültség-felügyelet beállítás módosításához nyomja meg újból az ON/OFF Amennyben ezt a funkcót nem kapcsolta k, egy hangjelzés hallható Szrénahang megválasztása Rasztó hangjelzéshez 8 különböző szrénahang között lehet választan. Deaktválja a rasztóberendezést. Kapcsolja 5-ször be és k a gyújtást. A rasztó szréna 8 másodperc után egy hangjelzést ad. A rasztóberendezés a szrénahang beállítás üzemmódban van. Egy másk szrénahang megválasztásához nyomja meg a P A rasztó szrénán felhangzk az új szrénahang. Ha a szrénahangot újból meg akarja változtatn, újra nyomja meg a P Nyomja meg az ON/OFF gombot, ezzel az aktuáls szrénahang választás a tárolóba került. 11 Tsztítás és ápolás A tsztításhoz ne használjon súroló- vagy agresszív tsztítószereket. 12 Hbakeresés A távműködtető hatótávolsága csökken Az elemek kmerültek. Elveszett, vagy megsérült a távműködtető A gyújtás segítségével kapcsolja k a rasztóberendezést (lásd A rasztóberendezés deaktválása fejezetet). Három hangjelzést és fényjelzést észlel a rasztóberendezés bekapcsolásakor megszokott jelzés helyett. A rasztóberendezés fgyelmeztet, hogy a motorházfedél nytva van (csak ha a külön kapható motorházfedél nyomókapcsoló be van kötve). Kapcsolja k a rasztóberendezést. Szüntesse meg a hbajelzés okát. Ismét kapcsolja be a rasztóberendezést. Négy hangjelzést és fényjelzést észlel a rasztóberendezés kkapcsolásakor megszokott két jelzés helyett. A berendezés rasztott az elmúlt dőszakban. 13 Garanca A törvényes garancáls dő érvényes. 14 Ártalmatlanítás A csomagolóanyagot lehetőleg az újrafeldolgozásra kerülő szemétbe rakja. A készülék végleges selejtezésekor adja le a legközelebb hulladékudvarban. 15 Műszak adatok Kompakt rasztó egység Tápfeszültség: 12 V DC Adás hatósugara: 20 m-g Áramfelvétel: kb. 20 ma (aktválva) kb. 8 ma (deaktválva) Üzem hőmérséklet: C-tól C-g Távműködtető Adás frekvencája: Kódolás: Tápfeszültség: Elemtípus: Üzem hőmérséklet: 433,92 MHz fxen beállított kód 9 16 volt DC GP Super GP Alkalne 23A, 12 V C-tól C-g A műszak fejlesztés érdekében a változtatások jogát fenntartjuk. Engedélyek A készülék e13 engedéllyel rendelkezk. e 13

Akkumulátoros segédindító 12 voltos hálózatokhoz

Akkumulátoros segédindító 12 voltos hálózatokhoz Akkumulátoros segédndító 12 voltos hálózatokhoz BAT 250 HU 2 BAT 250 HU 3 Tartalom Magyar nyelven...4 BAT 250 HU 4 Tartalomjegyzék 1. Felhasználó nformácók... 5 1.1 Fontos utasítások... 5 1.2 Bztonság

Részletesebben

Összeszerelési és kezelési útmutató

Összeszerelési és kezelési útmutató Összeszerelés és kezelés útmutató Vakolat alá szerelt rádó 0315.. 1 Kezelés Kép 1: Kezelő elem A falba süllyesztett rádó funkcó a kezelő elem gombjaval kezelhetők: rövd nyomás kapcsolja be/k a rádót; hosszú

Részletesebben

H Használati útmutató LED panelek üzembe helyezésére és kezelésére Cikk sz , , , , , ,

H Használati útmutató LED panelek üzembe helyezésére és kezelésére Cikk sz , , , , , , H Használati útmutató LED panelek üzembe helyezésére és kezelésére Cikk sz. 1460476, 1460474, 1436525, 1436526, 1460477, 1460475, 1463527 Ez a használati útmutató kizárólag ezekhez a termékekhez tartozik.

Részletesebben

Szerelési útmutató FKC-1 síkkollektor tetőre történő felszerelése Junkers szolár rendszerek számára

Szerelési útmutató FKC-1 síkkollektor tetőre történő felszerelése Junkers szolár rendszerek számára Szerelés útmutató FKC- síkkollektor tetőre történő felszerelése Junkers szolár rendszerek számára 604975.00-.SD 6 70649 HU (006/04) SD Tartalomjegyzék Általános..................................................

Részletesebben

BESZERELÉSI UTASÍTÁS FC6.78 LOPÁSGÁTLÓ RIASZTÓBERENDEZÉS. A gépkocsi eredeti távkapcsolójával működtethető változat

BESZERELÉSI UTASÍTÁS FC6.78 LOPÁSGÁTLÓ RIASZTÓBERENDEZÉS. A gépkocsi eredeti távkapcsolójával működtethető változat BESZERELÉSI UTASÍTÁS FC6.78 LOPÁSGÁTLÓ RIASZTÓBERENDEZÉS A gépkocsi eredeti távkapcsolójával működtethető változat A berendezés beszerelését kizárólag szakember végezheti. FIGYELEM! A forgalmazó nem vállal

Részletesebben

inet Box Beszerelési utasítás

inet Box Beszerelési utasítás Beszerelési utasítás 2. oldal Tartalomjegyzék Alkalmazott szimbólumok... 2 Beszerelési utasítás Biztonsági utasítások... 2 Rendeltetés... 2 Szállítási terjedelem... 2 Méretek... 3 Csatlakozások / kezelőelemek...

Részletesebben

Kártyás beléptető felhasználói és telepítői leírása. Tisztelt Vásárló!

Kártyás beléptető felhasználói és telepítői leírása. Tisztelt Vásárló! Tisztelt Vásárló! Kártyás beléptető felhasználói és telepítői leírása Megtisztelő számunkra, hogy a termékünket választotta, reméljük hogy berendezésünk zökkenőmentesen fogja szolgálni Önt! A beléptető

Részletesebben

/03 HU Szakemberek számára. Szerelési utasítás. SR 3 csatlakozó dugós szabályozó. A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni

/03 HU Szakemberek számára. Szerelési utasítás. SR 3 csatlakozó dugós szabályozó. A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni 6302 1259 2001/03 HU Szakemberek számára Szerelési utasítás SR 3 csatlakozó dugós szabályozó egység Szolár hőmérséklet különbség szabályozó A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni Impresszum A készülék

Részletesebben

AN900 D választható frekvenciájú négysugaras infrasorompó Telepítési útmutató 1. A készülék főbb részei

AN900 D választható frekvenciájú négysugaras infrasorompó Telepítési útmutató 1. A készülék főbb részei AN900 D választható frekvenciájú négysugaras infrasorompó Telepítési útmutató 1. A készülék főbb részei 2. Telepítési szempontok Az érzékelő telepítési helyének kiválasztásakor kerülje az alábbi területeket:

Részletesebben

TARTALOM. BLINDER M-20 X-TREME készlet tartalma BLINDER M-20 X-TREME LASERJAMMER

TARTALOM. BLINDER M-20 X-TREME készlet tartalma BLINDER M-20 X-TREME LASERJAMMER TARTALOM A BLINDER M20-XTREME készlet tartalma szerelési folyamat Szerelési útmutató Elektromos szerelési utm. Lézeres sebességmérés BLINDER M-20 X-TREME LASERJAMMER Köszönjük hogy megvásárolta a BLINDER

Részletesebben

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 40404 V1.0

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 40404 V1.0 TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 40404 V1.0 Készlet tartalma: M Távirányító D,I 2 /16 Ohmos hangszóró E Vezérlő egység R Infra vevő Csatlakozó pontok F Tápellátás 230V N Tápellátás 230V I Bal hangszóró ( piros vezeték

Részletesebben

STARSET-24V-os vezérlés

STARSET-24V-os vezérlés STARSET-24V-os vezérlés FELHASZNÁLÓI KÉZI KŐNYV 24 vdc szárnyas kapu vezérlő OLVASSA EL A KÉZIKÖNYVET GONDOSAN HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMEZTETÉSEK: Telepítés előtt olvassa el az utasítást gondosan. Helytelen

Részletesebben

BDMv3 használati útmutató v1.1 2013-04-03. Használati útmutató. BDMv3 / BDMv3O

BDMv3 használati útmutató v1.1 2013-04-03. Használati útmutató. BDMv3 / BDMv3O Használati útmutató Egység neve: BDMv3 / BDMv3O Egység tartalma: Külső modul / Kültéri külső modul, ami egyben az érzékelő is (1) Töltő adapter (5V 2A) (opcionális) Külső csatlakozások: Töltő csatlakozó

Részletesebben

VIDEÓ KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL

VIDEÓ KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL VIDEÓ KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL CIKKSZÁM: HD-2253 Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott terméket választotta! Ez a videó kaputelefon könnyen telepíthető, használata egyszerű. A legoptimálisabb

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Tolatóradarhoz

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Tolatóradarhoz HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Tolatóradarhoz Tartalomjegyzék Beépítés és bekötési rajz Vázlatos bekötési ábrák Szenzorok beépítése A kijelző elhelyezése Központi egység telepítése Funkciók Riasztás A rendszer működése

Részletesebben

CMF 14+ Saját távirányítóval és a gépkocsi távirányítójával is működtethető riasztókészülék. Telepítési útmutató

CMF 14+ Saját távirányítóval és a gépkocsi távirányítójával is működtethető riasztókészülék. Telepítési útmutató CMF 14+ Saját távirányítóval és a gépkocsi távirányítójával is működtethető riasztókészülék Telepítési útmutató Tartalomjegyzék A készülék tulajdonságai 3 Műszaki specifikáció 3 A készlet tartalma 4 A

Részletesebben

4,2 ÉRINTŐGOMBOS LCD TFT VIDEO KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL CIKKSZÁM: DF-636TS + OUT9 DF-636TSYX2 + OUT9 + CLOCK

4,2 ÉRINTŐGOMBOS LCD TFT VIDEO KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL CIKKSZÁM: DF-636TS + OUT9 DF-636TSYX2 + OUT9 + CLOCK 4,2 ÉRINTŐGOMBOS LCD TFT VIDEO KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL CIKKSZÁM: DF-636TS + OUT9 DF-636TSYX2 + OUT9 + CLOCK Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott terméket választotta! A DIGITÁLIS ÓRA ISMERTETÉSE

Részletesebben

programozható benzin/e85 átalakító elektronika

programozható benzin/e85 átalakító elektronika programozható benzin/e85 átalakító elektronika kapcsoló bekötése hôszenzor bekötése kommunikációs port bekötése injektor csatlakozók klimpelése bekötési rajz 2. Elméleti ábra Kapcsoló bekötése A csomaghoz

Részletesebben

Az AWHL ülésfűtés kapcsolója 3 fokozatú. Az egyes kapcsolóállások funkciói:

Az AWHL ülésfűtés kapcsolója 3 fokozatú. Az egyes kapcsolóállások funkciói: 1 A csomag tartalma (1 db ülésre): - a háttámla fűtőegysége 2 db fűtőlap - az ülőlap fűtőegysége 2 db fűtőlap - 3 állású kapcsoló - kábelköteg Technikai leírás: - áramfelvétel: 6,5 A - működési feszültség:

Részletesebben

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu SAS816FHL-0 szoba termosztát egy nem programozható elektromos fűtéshez kifejlesztett, digitális hőmérséklet kijelzővel. Padlóérzékelő

Részletesebben

Beszerelési útmutató. Beltéri rádióvevő világításvezérléshez Lighting Indoor RTS. 2.oldal

Beszerelési útmutató. Beltéri rádióvevő világításvezérléshez Lighting Indoor RTS. 2.oldal Beltéri rádióvevő világításvezérléshez Lighting Indoor RTS 2.oldal Somfy ezúton igazolja, hogy a termék megfelel az 1999/5/CE direktíva követelményeinek és egyéb idevonatkozó előírásainak. A Megfelelőségi

Részletesebben

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérséklet-szabályozó órával 0389..

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérséklet-szabályozó órával 0389.. Kezelés útmutató Helységhőmérséklet-szabályozó órával 0389.. Tartalomjegyzék Normálnézet a kjelzőn... 3 A helységhőmérséklet-szabályozó alapvető kezelése... 3 A kjelzők és gombok részletesen... 3 Ehhez

Részletesebben

FAGYASZTÓ ÉS HŰTŐGÉP

FAGYASZTÓ ÉS HŰTŐGÉP MAGYAR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FAGYASZTÓ ÉS HŰTŐGÉP A berendezés elindítása előtt kérjük ismerkedjen meg részletesen az alábbi útmutatóval és őrizze meg az esetleges későbbi felhasználás céljából. www.lge.com

Részletesebben

AN900 C négysugaras infrasorompó Telepítési útmutató 1. A készülék főbb részei

AN900 C négysugaras infrasorompó Telepítési útmutató 1. A készülék főbb részei AN900 C négysugaras infrasorompó Telepítési útmutató 1. A készülék főbb részei 2. Telepítési szempontok Az érzékelő telepítési helyének kiválasztásakor kerülje az alábbi területeket: Ahol különböző tereptárgyak

Részletesebben

Netcom100. hu Szerelési utasítás 11. da Installationsvejledning for telefonmodul (2009/09)

Netcom100. hu Szerelési utasítás 11. da Installationsvejledning for telefonmodul (2009/09) Netcom100 da Installationsvejledning for telefonmodul 2 hu Szerelési utasítás 11 Tartalomjegyzék 11 Tartalomjegyzék 1 iztonsági tudnivalók és a szimbólumok magyarázata...................... 12 1.1 Szimbólumok

Részletesebben

TELEPÍTÉSI LEÍRÁS. 1. Ábra 2. Ábra. 3. Ábra. 4. Ábra

TELEPÍTÉSI LEÍRÁS. 1. Ábra 2. Ábra. 3. Ábra. 4. Ábra TELEPÍTÉSI LEÍRÁS 1. Ábra 2. Ábra 3. Ábra 4. Ábra 5. Ábra 6. Ábra 7. Ábra TULAJDONSÁGOK Az SRC egy rádió adó/vevő rendszer élvédelem alkalmazásához vagy más biztonsági rendszerhez, ahol a kábelezés nem

Részletesebben

Beszerelési útmutató a KIYO AMS6 ülésmasszázs-berendezéshez

Beszerelési útmutató a KIYO AMS6 ülésmasszázs-berendezéshez 1. A KIYO ülésmasszázs-berendezés (AMS6) tartozékai A tartozékok megnevezése db 1 Masszázsmotor 6 2 Masszázsvezérlő-egység 1 3 Kapcsoló 1 4 Vezetékek 1 Kapcsoló Többfokozatú LED-es nyomógomb, 2 színű Manuális

Részletesebben

Szerelési és beüzemelési útmutató

Szerelési és beüzemelési útmutató Mndg az Ön oldalán Szerelés és beüzemelés útmutató Exacontrol E7 C Exacontrol E7R C TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 1 Szerelés útmutató... 3 1.1 A dokumentácó... 3 2 CE jel... 3 FELSZERELÉS 3 A készülék felszerelése...

Részletesebben

900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Csuklókaros kapumotor 900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK BIZTONSÁG MUNKA ESZKÖZÖK 3 TECHNIKAI ADATOK MÉRETEK 4 A KAR RÖGZÍTÉSE A KAPUHOZ ÖSSZESZERELÉS 5 KIOLDÁS CSATLAKOZÁSOK A

Részletesebben

Z-E2015. Beszerelési útmutató VW

Z-E2015. Beszerelési útmutató VW Z-E2015 Beszerelési útmutató VW Csatlakoztatás előkészítése Kösse össze a fő csatlakozó kábel megfelelő csatlakozóját a CAN/Stalk interfésszel. Csatlakoztassa a fő csatlakozó kábelt, ahogy azt az ábrán

Részletesebben

Kezelési útmutató. Rádiós helyiséghőmérséklet-szenzor órával 1186..

Kezelési útmutató. Rádiós helyiséghőmérséklet-szenzor órával 1186.. Kezelés útmutató Rádós helységhőmérséklet-szenzor órával 1186.. Tartalomjegyzék Ehhez az útmutatóhoz... 2 Hogyan működk a rádós helységhőmérséklet-szenzor... 2 Normálnézet a kjelzőn... 3 A rádós helységhőmérséklet-szenzor

Részletesebben

Beépítési utasítás univerzális központi reteszeléshez

Beépítési utasítás univerzális központi reteszeléshez Conrad Szaküzlet, 1067 Budapest, VI., Teréz krt 23. Tel: 302 3588 "SWITCH" központi zár Beépítési utasítás univerzális központi reteszeléshez Infravörös távirányítással is. Típusok: 2-ajtós változat:6202

Részletesebben

KeyLock-2V Digitális kódzár 2 kimenettel

KeyLock-2V Digitális kódzár 2 kimenettel KeyLock-2V Digitális kódzár 2 kimenettel HU Felhasználói és programozói leírás A kézikönyv tartalmára és a benne leírt berendezésre vonatkozóan a fejlesztő és gyártó fenntartja a változtatás jogát. A gyártó

Részletesebben

Starset Z1000/1500. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót!

Starset Z1000/1500. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! Starset Z1000/1500 Szerelési útmutató Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! BESZERELÉS ÉS HASZNÁLAT ELŐTT: 1. FIGYELEM: balesetek elkerülése végett az instrukciókat

Részletesebben

Kombinált nappali fény és ködlámpa

Kombinált nappali fény és ködlámpa Kombinált nappali fény és ködlámpa Szerelési útmutató Importőr:. 1139 Budapest, Hajdú utca 30. Tel.: 1/239-2202 Fax: 1/239-2205 www.autoriasztok.com info@doverkft.hu Köszönjük, hogy termékünket választotta.

Részletesebben

Garázskapu nyitó. Kezelési útmutató

Garázskapu nyitó. Kezelési útmutató RoboBox 50 Garázskapu nyitó Kezelési útmutató Mozgatható tömeg 50 kg Beállítható kimeneti teljesítmény korlát Távvezérlı tanuló funkció Gyors hajtásmegszakítási lehetıség Könnyő telepíthetıség 1 MŐSZAKI

Részletesebben

Shear lock szerelési útmutató

Shear lock szerelési útmutató 1. Bevezető Shear lock szerelési útmutató Shear lock szószerinti fordításban nyíró zárat jelent. A hagyományos sikmágneseket rátét süllyesztve szerelik az ajtókeretre, és a zár lapja párhuzamosan kellett

Részletesebben

Leica DISTOTMD510. X310 The original laser distance meter. The original laser distance meter

Leica DISTOTMD510. X310 The original laser distance meter. The original laser distance meter TM Leca DISTO Leca DISTOTMD510 X10 The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Tartalomjegyzék A műszer beállítása - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Bevezetés - - -

Részletesebben

EXLED-001 (HT-F62413A-10)

EXLED-001 (HT-F62413A-10) LED VILÁGÍTÁS Biztonsági előírások és használati utasítás EXLED-001 (HT-F62413A-10) Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta. Kérjük, üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa át ezt a használati utasítást

Részletesebben

YK-520L kültéri kódbillentyûzet és kártyaolvasó

YK-520L kültéri kódbillentyûzet és kártyaolvasó YK-520L kültéri kódbillentyûzet és kártyaolvasó Jellemzõk Mutatós, vízálló kültéri stand alone kártyaolvasó Négy féle ajtónyitási mód: - 4 számjegyû kóddal - Proximity kártyával - Proximity kártyával és

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 4100 Digitális Földelési Ellenállás Mérő TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. Műszaki jellemzők... 2 4. Mérési tulajdonságok... 3 5. Előlap és

Részletesebben

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393..

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Kezelési útmutató Helyiséghőmérsékletszabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Tartalom Kezelési útmutató Helyiséghőmérséklet-szabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 2 A

Részletesebben

KeyLock-23 Digitális kódzár 2 kimenettel, 3 bemenettel

KeyLock-23 Digitális kódzár 2 kimenettel, 3 bemenettel KeyLock-23 Digitális kódzár 2 kimenettel, 3 bemenettel HU Felhasználói és programozói leírás A kézikönyv tartalmára és a benne leírt berendezésre vonatkozóan a fejlesztő és gyártó fenntartja a változtatás

Részletesebben

Telepítés előtt kérjük olvassa el az útmutatót, és ennek alapján végezze el a szerelést. Minden feledathoz használja a megfelelő eszközt.

Telepítés előtt kérjük olvassa el az útmutatót, és ennek alapján végezze el a szerelést. Minden feledathoz használja a megfelelő eszközt. Cikkszám: 091096 Telepítés előtt kérjük olvassa el az útmutatót, és ennek alapján végezze el a szerelést. Minden feledathoz használja a megfelelő eszközt. Húzza ki a kulcsot az indítóból Telepítés előtt

Részletesebben

HARVIA GRIFFIN INFRA. Vezérlőegység

HARVIA GRIFFIN INFRA. Vezérlőegység HARVIA GRIFFIN INFRA HU Vezérlőegység 20080623 Az alábbi beépítési és használati útmutató infraszauna kabinok, sugárzók és vezérlőegység tulajdonosok, az infraszauna kabinok, sugárzók és vezérlőegységek

Részletesebben

XIAOMI NDZ-03-GA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

XIAOMI NDZ-03-GA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ XIAOMI NDZ-03-GA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Bevezetés Köszönjük, hogy Xiaomi terméket választott! Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és

Részletesebben

PC160 VEZÉRLŐEGYSÉG 24 VDC HAJTÓ MOTOR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

PC160 VEZÉRLŐEGYSÉG 24 VDC HAJTÓ MOTOR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV PC160 VEZÉRLŐEGYSÉG 24 VDC HAJTÓ MOTOR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV TARTALOMJEGYZÉK 1. PC160 VEZÉRLŐ EGYSÉG 2. ÁLLÍTÁSOK 2.1 SW1 DIP KAPCSOLÓ ÁLLÍTÁS 2.2 FUNKCIÓ KAPCSOLÓK ÉS LED FÉNYJELZÉSEK 2.3 TÁVIRÁNYÍTÓ

Részletesebben

Használati útmutató VCJ470 vezérléshez

Használati útmutató VCJ470 vezérléshez Centronic VarioControl VCJ470 Használati útmutató VCJ470 vezérléshez Ilyen egyszerűen megy. Használati utasítás Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 4 Szavatosság... 4 Biztonsági utasítások... 5 Rendeltetésszerű

Részletesebben

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3.

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. Kezelési útmutató DC Automatavezérlésű Mézpörgető készülékhez Kérjük, hogy olvassa el, mielőtt a készüléket üzemeltetni kezdené! Érvényes: 2009. március 01.-től A készülék használatba vételének feltételei:

Részletesebben

INFRASOROMPÓ NR40TX/NR80TX

INFRASOROMPÓ NR40TX/NR80TX INFRASOROMPÓ NR40TX/NR80TX Kérjük telepítés előtt olvassa el a következő fontos információkat! 1. A biztonságos telepítéshez Ez a telepítési útmutató fontos információkat tartalmaz az eszköz biztonságos

Részletesebben

Telepítői leírás. v2.8

Telepítői leírás. v2.8 Telepítői leírás v2.8 1. ISMERTETŐ Az infra sorompó pár áll egy adó (TX) oszlopból, ami modulált sugarakat bocsájt ki, és egy vevő (RX) oszlopból, ami veszi a modulált sugarakat egy vezetékes szinkron

Részletesebben

A PerfectKitchen MCK750. vízforraló Szerelési és használati útmutató

A PerfectKitchen MCK750. vízforraló Szerelési és használati útmutató A PerfectKitchen MCK750 vízforraló Szerelési és használati útmutató 2 Biztosíték 20 A Tartalomjegyzék Cím Oldal Ábrák a használati útmutatóhoz 3-5 Tartalomjegyzék 7 Tudnivalók az útmutató használatához

Részletesebben

Használati útmutató Tartalom

Használati útmutató Tartalom Használati útmutató Tartalom Általános ismertetés... 2 Belső akkumulátor tesztelése...2 Jármű indítása... 2 Belső akkumulátor töltése...2 Az akkumulátorra nincs garancia... 3 Javaslatok, figyelmeztetések...

Részletesebben

The original laser distance meter. The original laser distance meter

The original laser distance meter. The original laser distance meter Leca Leca DISTO DISTO TM TM D510 X310 The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Tartalomjegyzék A műszer beállítása - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Bevezetés - -

Részletesebben

BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ KOMPATIBILIS JÁRMŰVEK Modell Modell verzió Modell év FIAT Ducato III 250/251 2006-2011 FIAT Ducato III 250/251 2011-2014 FIAT Ducato III 250/251 2014-től Citroen Jumper II 250/250D/250L

Részletesebben

Forrasztó állomás. Használati utasítás 1. kiadás 2011 2011 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd.

Forrasztó állomás. Használati utasítás 1. kiadás 2011 2011 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Forrasztó állomás Használati utasítás 1. kiadás 2011 2011 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Csomagolási jegyzék és az alkatrészek megnevezése Az alkatrészek megnevezése Hőlégfúvó tartó Hőmérséklet

Részletesebben

Használati útmutató a Meta M8700 és M8700A riasztókhoz

Használati útmutató a Meta M8700 és M8700A riasztókhoz Használati útmutató a Meta M8700 és M8700A riasztókhoz Az M8700 riasztók kétgombos távirányítóval, valamint egy, a visszajelző LED tokozásában elhelyezkedő nyomógombbal működtethetőek. A távirányító kisebb

Részletesebben

Starset-Con. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót!

Starset-Con. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! Starset-Con Szerelési útmutató Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! BESZERELÉS ÉS HASZNÁLAT ELŐTT: 1. FIGYELEM: balesetek elkerülése végett az instrukciókat

Részletesebben

DRÓTNÉLKÜLI FEJHALLGATÓ STEREO

DRÓTNÉLKÜLI FEJHALLGATÓ STEREO DRÓTNÉLKÜLI FEJHALLGATÓ STEREO Használati útmutató Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. A használati útmutatót olvassa el és őrizze meg késõbbi áttekintésre is. Műszaki jellemzők Jeladó készülék Frekvencia

Részletesebben

Használati útmutató a HPA 2.0 és HPA 2.5 riasztókhoz

Használati útmutató a HPA 2.0 és HPA 2.5 riasztókhoz Használati útmutató a HPA 2.0 és HPA 2.5 riasztókhoz FORGALMAZÓ SETECH Meta Hungária Kft. 1116 Budapest, Fehérvári út 130. Tel/fax: 06 1 206-1881 www.setech.hu - 2 - A HPA riasztók kétgombos távirányítóval,

Részletesebben

Beszerelési és kezelési útmutató

Beszerelési és kezelési útmutató Beszerelési és kezelési útmutató A101 DGPS-vevő Állapot: V3.20150602 3030246900-02-HU Figyelmesen olvassa el és őrizze meg a kezelési útmutatót. A kezelési útmutatót őrizze meg. Impresszum Dokumentum Copyright

Részletesebben

AIPHONE KVI. Telepítési és Használati útmutató. Szerelőkészlet Mennyiség Megnevezés A. Vandálbiztos, kültéri, fém kezelőegység

AIPHONE KVI. Telepítési és Használati útmutató. Szerelőkészlet Mennyiség Megnevezés A. Vandálbiztos, kültéri, fém kezelőegység AIPHONE 2004/06 változat KVI Típusszám:120130 Vandálbiztos, kültéri, fém kezelőegység Telepítési és Használati útmutató Szerelőkészlet Mennyiség Megnevezés A Ábra 1 TORX M4x10 csavar 1 TORX T20 kulcs 2

Részletesebben

YES 1200 SHEAR LOCK. Hardy Kereskedelmi Bt. tel: 06-1-208-55-57. 1. Bevezetõ. 2. Mûszaki adatok. 3. A doboz tartalma

YES 1200 SHEAR LOCK. Hardy Kereskedelmi Bt. tel: 06-1-208-55-57. 1. Bevezetõ. 2. Mûszaki adatok. 3. A doboz tartalma Hardy Kereskedelmi Bt. tel: 06-1-208-55-57 www.hardy.hu 119. BP.Ormay N. u. 20. hardy@hardy.hu YES 1200 SHEAR LOCK 1. Bevezetõ Shear lock szószerinti fordításban nyíró zárat jelent. A hagyományos sikmágneseket

Részletesebben

Kezelési útmutató. Rádiós-motor-állításmeghajtás 1187 00

Kezelési útmutató. Rádiós-motor-állításmeghajtás 1187 00 Kezelés útmutató Rádós-motor-állításmeghajtás 1187 00 Tartalomjegyzék Ehhez az útmutatóhoz... 2 Készülékábrázolás... 3 Felszerelés... 3 Leszerelés... 3 Feszültségellátás... 4 Elem behelyezése... 4 Működés

Részletesebben

VIDEÓ KAPUTELEFON FEKETE-FEHÉR CMOS KAMERÁVAL

VIDEÓ KAPUTELEFON FEKETE-FEHÉR CMOS KAMERÁVAL VIDEÓ KAPUTELEFON FEKETE-FEHÉR CMOS KAMERÁVAL MODEL VD-5541M2 Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott terméket választotta. Ez a videó kaputelefon könnyen telepíthető, használata egyszerű. A legoptimálisabb

Részletesebben

T4ML rev.0112. 4+n vezetékes, audió keputelefon rendszer. Felhasználói Kézikönyv

T4ML rev.0112. 4+n vezetékes, audió keputelefon rendszer. Felhasználói Kézikönyv T4ML rev.0112 4+n vezetékes, audió keputelefon rendszer Felhasználói Kézikönyv SÜLLYESZTETT DOBOZ TELEPÍTÉSE 1 2 KÜLTÉRI EGYSÉG TELEPÍTÉSE (A) (B) 1650 1850 1450 Eszköz....................... Süllyesztett

Részletesebben

Digitális sebességfokozat kijelző szerelési útmutató

Digitális sebességfokozat kijelző szerelési útmutató Digitális sebességfokozat kijelző szerelési útmutató Műszaki adatok: Tápfeszültség (U): 6-24V DC Áramfelvétel max (I): 50mA Vezetékek jelölése: Piros vezeték: Fekete vezeték: Kék-fehér vezeték: Sárga-fehér

Részletesebben

Szerelési Útmutató. uni1 relés vevőegység. Dokumentum módosítás: Uni1 1/5

Szerelési Útmutató. uni1 relés vevőegység. Dokumentum módosítás: Uni1 1/5 uni1 relés vevőegység uni1 relés vevőegység Szerelési Útmutató Dokumentum módosítás: 2009.08.29 1 Első kiadás Módosítás dátuma Módosítás száma Megjegyzés a módosításhoz Uni1 1/5 Fontos figyelmeztetések:

Részletesebben

Tilos az értékesítése április 15. MÓDOSÍTÁSI UTASÍTÁSOK JAWA BABETTA MOTORIZÁLT KERÉKPÁROKHOZ

Tilos az értékesítése április 15. MÓDOSÍTÁSI UTASÍTÁSOK JAWA BABETTA MOTORIZÁLT KERÉKPÁROKHOZ 1976. április 15. MÓDOSÍTÁSI UTASÍTÁSOK JAWA BABETTA MOTORIZÁLT KERÉKPÁROKHOZ Ez a módosítás szükséges ahhoz, hogy a Babetta moped megfeleljen a Szövetségi Biztonsági Szabványoknak. A módosítás magában

Részletesebben

Használati útmutató a HPB1 3.5, HPB1 4.0, HPB2 3.5, HPB2 4.0, HPB4 4.0 HPB5 3.5, HPB5 4.0, HPB6 WFS riasztókhoz

Használati útmutató a HPB1 3.5, HPB1 4.0, HPB2 3.5, HPB2 4.0, HPB4 4.0 HPB5 3.5, HPB5 4.0, HPB6 WFS riasztókhoz Használati útmutató a HPB1 3.5, HPB1 4.0, HPB2 3.5, HPB2 4.0, HPB4 4.0 HPB5 3.5, HPB5 4.0, HPB6 WFS riasztókhoz FORGALMAZÓ SETECH Meta Hungária Kft. 1116 Budapest, Fehérvári út 130. Tel/fax: 06 1 206-1881

Részletesebben

Tz6 tűzzománc kemence

Tz6 tűzzománc kemence Tz6 tűzzománc kemence TZ6 Kemence 1 év garanciával. Kemence ára nettó 200 000 Ft. hobbytechnika@t-online.hu Tel: 0634 340914, 06205 949442 Kemence leírása Az elektromos tűzzománc kemence alkalmas: tűzzománcozásra,

Részletesebben

Lumination LED világítótestek

Lumination LED világítótestek GE Lighting Solutions Felszerelési útmutató Lumination LED világítótestek Függesztett LED-es armatúra (EP14 sorozat) Jellemzők Hosszú élettartam (50 000 óra névleges élettartam) 5 év jótállás IP30 Száraz

Részletesebben

beépíthető Ülésfűtés Beszerelési útmutató

beépíthető Ülésfűtés Beszerelési útmutató beépíthető Ülésfűtés Beszerelési útmutató Beépíthető ülésfűtés Beszerelési és használati útmutató A csomag tartalma: Háttámla fűtőegység (típusonként eltérő méret), ülőlap fűtőegység (típusonként eltérő

Részletesebben

GP 48. Használati útmutató MK 300

GP 48. Használati útmutató MK 300 GP 48 Használati útmutató MK 300 A készlet tartalma GP 48 riasztó készülék Riasztó kábelköteg Beltérvédelmi ultrahang szonda Motortér kapcsoló Rögzítő tappancs készlet Csúszósaru Biztosíték- és lengőaljzat

Részletesebben

Kezelési útmutató TÁVSZABÁLYZÓ. R51ME típushoz

Kezelési útmutató TÁVSZABÁLYZÓ. R51ME típushoz Kezelési útmutató TÁVSZABÁLYZÓ R51ME típushoz Kérjük, hogy használatbavétel előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót Elolvasás után őrizze meg, mert később is hasznos információkat találhat benne.

Részletesebben

Beszerelési útmutató 1/14. Termékleírás

Beszerelési útmutató 1/14. Termékleírás 1/14 Termékleírás A beep&park egy olyan parkolást segítő rendszer, amely jelzi a vezetőnek a jármű előtt és/vagy mögött észlelt akadályokat. A teljes kínálat 6 különböző szettből áll: 1. szett (Valeo cikkszám

Részletesebben

Tz1,7 tűzzománc kemence

Tz1,7 tűzzománc kemence Tz1,7 tűzzománc kemence Tz1,7 kemence Kemence 1 év garanciával. hobbytechnika@t-online.hu Tel: 0634 340914, 06205949442 Kemence leírása Az elektromos tűzzománc kemence alkalmas: tűzzománcozásra, ezüst

Részletesebben

JIM JM.3, JM.4 garázskapu mozgató szett CP.J3 vezérléssel

JIM JM.3, JM.4 garázskapu mozgató szett CP.J3 vezérléssel 1 JIM JM.3, JM.4 garázskapu mozgató szett CP.J3 vezérléssel Felszerelési javaslat: JIM garázskapu mozgató szett 2 Technikai adatok: JM.3 JM.4 Tápfeszültség: 230Vac 230Vac Motor: 24Vdc 24Vdc Teljesítmény:

Részletesebben

JIM garázskapu mozgató szett JIM. JM.3, JM.4 garázskapu mozgató szett CP.J3 vezérléssel

JIM garázskapu mozgató szett JIM. JM.3, JM.4 garázskapu mozgató szett CP.J3 vezérléssel 1 JIM JM.3, JM.4 garázskapu mozgató szett CP.J3 vezérléssel Felszerelési javaslat: JIM garázskapu mozgató szett 2 Technikai adatok: JM.3 JM.4 Tápfeszültség: 230Vac 230Vac Motor: 24Vdc 24Vdc Teljesítmény:

Részletesebben

C40 Láncos Ablakmozgató motor Telepítési útmutató

C40 Láncos Ablakmozgató motor Telepítési útmutató 1 C40 Láncos Ablakmozgató motor Telepítési útmutató Figyelem! A motorról a működtetés után a hálózati 230V-os feszültséget le kell kapcsolni. A motort vagy visszabillenős kapcsolóról vagy beállítható munkaidejű

Részletesebben

2000 Szentendre, Bükköspart 74 WWW.MEVISOR.HU. MeviMR 3XC magnetorezisztív járműérzékelő szenzor

2000 Szentendre, Bükköspart 74 WWW.MEVISOR.HU. MeviMR 3XC magnetorezisztív járműérzékelő szenzor MeviMR 3XC Magnetorezisztív járműérzékelő szenzor MeviMR3XC járműérzékelő szenzor - 3 dimenzióban érzékeli a közelében megjelenő vastömeget. - Könnyű telepíthetőség. Nincs szükség az aszfalt felvágására,

Részletesebben

EGYLAKÁSOS VIDEO KAPUTELEFON SZETT

EGYLAKÁSOS VIDEO KAPUTELEFON SZETT EGYLAKÁSOS VIDEO KAPUTELEFON SZETT CP-VK40S-VP KÜLTÉRI EGYSÉG CP-VK40S-VP Ajtózár Beltéri monitor 1: piros 2: kék 3: sárga 4: fehér 5: fekete Méretek: 58 x 135 x 39 mm SZÁM FUNKCIÓ Esővédő keret LED segédfény

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 2 Telepítés A rendszer standard telepítése Eszköz leírása Eszköz mérete 4

Tartalomjegyzék. 2 Telepítés A rendszer standard telepítése Eszköz leírása Eszköz mérete 4 PL500 Tartalomjegyzék 1 Figyelmeztetések 2 2 Telepítés 3 2.1 A rendszer standard telepítése 3 2.2 Eszköz leírása 3 2.3 Eszköz mérete 4 2.4 Hajtómotor és fogasléc telepítése 4 2.5 Telepítés ellenőrzése

Részletesebben

BRAVO 300 S HASZNÁLATI UTASÍTÁS

BRAVO 300 S HASZNÁLATI UTASÍTÁS BRAVO 300 S HASZNÁLATI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK A COMPUTER ELHELYEZÉSE A GÉPEN... 2 A SZÁMÍTÓGÉP ELHELYEZÉSE... 2 A KONZOL FELSZERELÉSE... 3 AZ ÁRAMFORRÁS CSATLAKOZTATÁSA... 4 KIJELZŐ... 5 FUNKCIÓGOMBOK...

Részletesebben

Szerelési és beáll ít ási utasítás

Szerelési és beáll ít ási utasítás Szerelési és beáll ít ási utasítás SOMFY Altus 50 RTS / 60 RTS cs őm otorok Az Altus RTS csőmotorok speciálisan a könyökkaros napellenzőkhöz lettek kifejlesztve, de redőnyökhöz is kiválóan alkalmazhatók.

Részletesebben

Karbon fűtőszálas ülésfűtés. Beszerelési útmutató

Karbon fűtőszálas ülésfűtés. Beszerelési útmutató Karbon fűtőszálas ülésfűtés Beszerelési útmutató A csomag tartalma: - háttámla fűtőegység - ülőlap fűtőegység - kapcsoló - kábelköteg Technikai leírás: - működési feszültség: 12 V - típusonként változó

Részletesebben

Szerelési utasítás. A beépítéshez szükséges szerszámok: mérőléc

Szerelési utasítás. A beépítéshez szükséges szerszámok: mérőléc Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 MAGIC SAFE MS-650 autóriasztó Megrend. szám: 84 96 26 Szerelési

Részletesebben

FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300

FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye,

Részletesebben

PET916 utasítás Tölthető és vízálló Nyakörv üzemeltetési útmutató

PET916 utasítás Tölthető és vízálló Nyakörv üzemeltetési útmutató PET916 utasítás Tölthető és vízálló Nyakörv üzemeltetési útmutató Kérjük, olvassa el a teljes útmutatót, mielőtt kezdetét veszi a termék használatának Fontos biztonsági információk Figyelem Nem agresszív

Részletesebben

AQUA LUNA aqua_luna_int 08/11

AQUA LUNA aqua_luna_int 08/11 AQUA LUNA aqua_luna_int 08/11 DIGITÁLIS PASSZÍV INFRAÉRZÉKELŐ BEÉPÍTETT VILÁGÍTÁSSAL 1. Tulajdonságok Duál-elemes pyroszenzor. Teljesen digitális mozgásérzékelési algoritmus. Kettős jelelemzés, érték és

Részletesebben

TULAJDONSÁGOK LEÍRÁS. Működési módok. Maszkoláselleni tulajdonság

TULAJDONSÁGOK LEÍRÁS. Működési módok. Maszkoláselleni tulajdonság COBALT COBALT Plus COBALT Pro DIGITÁLIS DUÁLTECHNOLÓGIÁS MOZGÁSÉRZÉKELŐ cobalt_hu 07/15 A COBALT / COBALT Plus / COBALT Pro a védett területen történő mozgás érzékelését teszi lehetővé. Ez a kézikönyv

Részletesebben

Z-E3215. Beszerelési útmutató BMW

Z-E3215. Beszerelési útmutató BMW Z-E3215 Beszerelési útmutató BMW FIGYELEM Kösse a fő csatlakozó kábelt a Z-E3215 készülék hátuljához. Ügyeljen rá, hogy rendesen bepattanjon a helyére. Csatlakoztassa a főkábel mindkét 12-tűs csatlakozóját

Részletesebben

Szerelési kézikönyv. Modbus felületi PCB-panel készlet EKFCMBCB7

Szerelési kézikönyv. Modbus felületi PCB-panel készlet EKFCMBCB7 1 1 A B C 5 INSTALLATION MANUAL Modbus interface PCB Kit 1 1 SS1 SS OFF ON 5 Tartalomjegyzék oldal Az készlet tartalma... Az alkatrészek elnevezése... A kommunikációs kábelek specifikációja... Felszerelési

Részletesebben

Háromsugaras infrasorompó 8 választható frekvenciával HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Háromsugaras infrasorompó 8 választható frekvenciával HASZNÁLATI UTASÍTÁS Háromsugaras infrasorompó 8 választható frekvenciával HASZNÁLATI UTASÍTÁS 1. Műszaki adatok Érzékelési távolság 50m 75m 100m 150m 200m 250m 150m 225m 300m 450m 600m 750m Érzékelő sugarak

Részletesebben

DEF COM 3. Motorkerékpár riasztó TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

DEF COM 3. Motorkerékpár riasztó TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ DEF COM 3 Motorkerékpár riasztó TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ - 2 - A DEF COM 3 riasztók kétgombos távirányítóval működtethetőek. A távirányító kisebb méretű, recés gombját A, a nagyobb, sima gombot B betűvel jelöljük.

Részletesebben

FL-11R kézikönyv Viczai design 2010. FL-11R kézikönyv. (Útmutató az FL-11R jelű LED-es villogó modell-leszállófény áramkör használatához)

FL-11R kézikönyv Viczai design 2010. FL-11R kézikönyv. (Útmutató az FL-11R jelű LED-es villogó modell-leszállófény áramkör használatához) FL-11R kézikönyv (Útmutató az FL-11R jelű LED-es villogó modell-leszállófény áramkör használatához) 1. Figyelmeztetések Az eszköz a Philips LXK2 PD12 Q00, LXK2 PD12 R00, LXK2 PD12 S00 típusjelzésű LED-jeihez

Részletesebben

HC ÖNTÖZÉSVEZÉRLŐ AUTOMATA BŐVÍTŐ MODUL

HC ÖNTÖZÉSVEZÉRLŐ AUTOMATA BŐVÍTŐ MODUL HC ÖNTÖZÉSVEZÉRLŐ AUTOMATA BŐVÍTŐ MODUL Hydrawise okos, internet alapú vezérlés Rövid leírás az üzembe helyezéshez hunterindustries.com TARTALOMJEGYZÉK Telepítés 3 Az alkalmazás beállítása 7 Hibaelhárítás

Részletesebben

Lumination TM rögzítőkészlet felületre szereléshez (ET sorozatú, felületre szerelt ET22 és ET14 készlethez)

Lumination TM rögzítőkészlet felületre szereléshez (ET sorozatú, felületre szerelt ET22 és ET14 készlethez) Felszerelési útmutató Lumination TM rögzítőkészlet felületre szereléshez (ET sorozatú, felületre szerelt és készlethez) MIELŐTT HOZZÁKEZDENE A MUNKÁHOZ, olvassa el figyelmesen az összes tudnivalót! ÁRAMÜTÉS

Részletesebben

e 120 KÁRTYÁS KÖZPONTI ZÁR VEZÉRLŐ KÉSZÜLÉK (K-CARD)

e 120 KÁRTYÁS KÖZPONTI ZÁR VEZÉRLŐ KÉSZÜLÉK (K-CARD) e 120 KÁRTYÁS KÖZPONTI ZÁR VEZÉRLŐ KÉSZÜLÉK (K-CARD) BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ Az e120 egy központi zár vezérlő készülék, amely két db elektronikus kártyával kerül forgalomba. A készülék az elektronikus kártya

Részletesebben

Szerelési kézikönyv. Távirányító BRC315D7

Szerelési kézikönyv. Távirányító BRC315D7 BRC35D7 2 3 4 2 2 S M S M PCB J5 J8 2 3 5 4 5 6 6 7 P2 P P2 P a d 2 b c 4 3 UNIT No. GROUP SETTING e 3 7 4 5 6 7 6 5 2 BRC35D7 OLVASSA EL EZT A KÉZIKÖNYVET FIGYELMESEN, MIELŐTT A KÉSZÜLÉKET BEKAPCSOLNÁ.

Részletesebben