Kompakt riasztóberendezés, standard DIY-12 Megrend. szám:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kompakt riasztóberendezés, standard DIY-12 Megrend. szám: 85 26 36"

Átírás

1 - az ülés állása. Ezek adatat a kezelés utasításakban találja. Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: Kompakt rasztóberendezés, standard DIY-12 Megrend. szám: Kezelés utasítás A kezelés utasítás ábrá az smertető végén találhatók. 1. A kezelés utasítás használata Fgyelmeztető utasítás: Fgyelmen kívül hagyása anyag károkhoz vezethet és a készülék működését befolyásolhatja. Az elektromos áram, vagy feszültség veszélyére utaló fgyelmeztetés: fgyelmen kívül hagyása személy és anyag károkat okozhat és a készülék működését befolyásolhatja. : Kegészítő nformácók a készülék kezeléséhez. : Művelet: Ez a jel jelz, hogy valamt tenne kell. A szükséges teendőket lépésről lépésre leírja. Itt van leírva egy beavatkozás eredménye. 2. Bztonság és beépítés utasítások Vegye fgyelembe a gépkocs gyártója és a gépkocs javító par bztonság előírásat. WAECO Internatonal nem felel az alább pontokból adódó károkért: - szerelés hbák - a készülék mechanka sérülése, és túlfeszültség okozta károsodás, - a készülék engedély nélkül módosítása, - rendeltetés ellenes használat. Fgyelmeztetés! A gépkocsn a rövdzárlat veszélyének elkerülésére mndg csatlakoztassa le az akkumulátornak (és ha van pótakkumulátor, annak s) a mínusz pólusát. Fgyelmeztetés! Nem megfelelő vezeték-összekötések rövdzárat okozhatnak, amnek következtében: - kábeltűz keletkezhet - koldhat a légzsák - elektromos vezérlőberendezések sérülhetnek - elektromos funkcók keshetnek (rányjelző, féklámpa, kürt, gyújtás, fényszóró) Ezért szgetelt kábelsarut, lapos érntkezőt és hüvelyt kell használn a következő vezetékeknél: - 30 (közvetlen bemenet az akkumulátor plusz pólusáról) - 15 (az akkumulátor után kapcsolt plusz) - 31 (vsszatérő vezeték az akkumulátor felől a testre) Ne használjon csllár sorkapcsot. A kábelt roppantó fogóval csatlakoztassa. Csavarozza a kábelt a 31 csatlakozásnál (test) - kábelsaruval és fogas bztosító alátéttel a gépkocs valamelyk test-csavarjához vagy - kábelsaruval és lemezcsavarral a karosszérához. Gondoskodjon megbízható test-csatlakozásról! A mínusz pólus lecsatlakoztatásakor a kényelm elektronka valamenny felejtő memórájában lévő adat elvész. A következő adatokat kell újból beállítan: - rádókód - óra - kapcsolóóra - fedélzet számítógép

2 A szerelésnél különösen ügyeljen, hogy: a tárgyak úgy legyenek felszerelve, hogy semmlyen körülmények (hrtelen fékezés, baleset) között se szabaduljanak el és ne okozhassanak sérülést. Fúrásnál legyen mögöttük elég kfutás, hogy a fúró ne károsíthasson meg semmt (1 ábra). Sorjázzon le mnden furatot, és lássa el őket rozsdavédelemmel. Az elektromos területen végzett munkáknál tartsa be a következőket: Az elektromos vezetékekben a feszültség jelzésére csak dódás ellenőrző lámpát vagy voltmérőt használjon. A lámpás feszültségvzsgálókon túl nagy áram folyk át, am az elektronkát károsíthatja. Ügyeljen, hogy az elektromos vezetékek - ne törjenek meg, és ne csavarodjanak el - éleken ne súrlódjanak - Lemezátvezetéseknél védelemmel legyenek ellátva (2 ábra). A csatlakozókat szgetelje le. A vezetékek ne legyenek mechanka génybevételnek ktéve, rögzítse őket kábelkötegelővel vagy szgetelőszalaggal a több kábelhez. 3. Szállítás Ábraszám Darab Megnevezés Termékszám 1 1 Kompakt rasztóberendezés 2 2 Távműködtető DIY-12-TX 1 Állapotjelző LED vezetékkel és foglalattal 1 Szerelés anyag 3.1 Tartozékok Megnevezés Ajtónytó készlet Motorháztető érntkező-kapcsoló Termékszám MSK-150SW MS-650KIT 4. Rendeltetésszerű használat A DIY-12 egy gépkocs rasztóberendezés. A jármű és a benne elhelyezett tárgyak kegészítő lopásvédelmére szolgál. 5. Műszak leírás 5.1 A működés leírása A DIY-12 kompakt rasztóberendezés egy lökésérzékelőt, feszültség érzékelőt és rasztó szrénát foglal magába, és egy állapotjelző LED valamnt két távműködtető tartozk hozzá. A rasztóberendezés lopás ellen véd. Az aktvált rasztóberendezés a gyújtás bekapcsolásakor raszt, valamnt ha a lökésérzékelő lökést vagy ütést jelez. A motorháztető érntkező kapcsolóval (tartozék) és az ajtóérntkező kapcsolóval (tartozék) kegészítve a rasztóberendezés felügyel az ajtó- és a motorháztető felnytását s. A rasztóberendezés 12 V-os feszültségről működk. A DIY-12-t egy kétgombos rádó-távrányítóval kell kezeln. Amennyben az elemek lemerültek vagy a távrányító elveszett vagy megsérült, a rasztóberendezés távrányító nélkül s deaktválható. Új vagy tovább távrányító lleszthető a rasztóberendezéshez (betanítható reá). Az aktválást és a deaktválást gazoló hangjelzéseket tartósan k lehet kapcsoln. Ehhez a rasztóberendezést a bekötéskor ennek megfelelően kell huzalozn. 5.2 A távműködtető kezelőeleme és jelzése Sorszám Megnevezés a 4 ábrán 1 ON/OFF (BE/KI) gomb: a rasztóberendezés aktválására/deaktválására 2 P gomb: pánk üzemmód/kereső funkcó, beállítások végrehajtása 3 LED: vlágít, ha a két gomb valamelykét vagy mndkettőt egyszerre megnyomja 5.3 Lehetséges üzemállapotok A rasztóberendezésnek négy üzemmódja van: üzemkész A rasztóberendezés a beépítés és kfogástalan bekötés után mnden esetben üzemkész. Ebben az állapotban nem vált k rasztást. aktvált A rasztóberendezés aktvált állapotában képes rasztás kváltására. Ez akkor következk be, ha a gépkocst el akarják ndítan, vagy ha valak a gépkocst megrázza. Elndulás előtt a rasztóberendezést deaktváln kell. Akkor újra az üzemkész állapot lép életbe. előrasztás kváltva Ha a lökésérzékelő enyhe lökést észlel, ez előrasztást vált k: a rasztószréna 5 hangjelzést ad. Ezután a rasztóberendezés automatkusan az aktvált állapotba tér vssza. rasztás kváltva A szréna 30 másodpercg szól, és az állapotjelző LED sűrűn vllog. A kváltott rasztásnál a rasztást le lehet kapcsoln, utána pedg a rasztóberendezés aktvált állapotát fenn lehet tartan ( aktvált üzemállapot), vagy deaktváln ( üzemkész üzemállapot). A távrányítóval kkapcsolt rasztás után a berendezés aktvált állapotban marad. 6. A rasztóberendezés felszerelése Amennyben nem rendelkezk az elemek gépkocsba való beépítéséhez és becsatlakoztatáshoz kellő műszak smeretekkel, szakemberrel építtesse be a rasztót. 6.1 A kompakt rasztóberendezés beépítése Keressen egy a felszerelésre alkalmas helyet. A szerelés hely kválasztásának szempontja: A kompakt rasztóberendezést szerelje: - a motortérbe, az akkumulátor közelébe, - a fő csatlakozókábelek nézzenek lefelé - lehetőleg távol legyen erős elektromoz mezőktől, pl. gyújtás, vagy a motor vezérlése, - ne legyen a kpufogó közelében, és felcsapódó víz ne érje el. A rasztóberendezést szlárdan csavarozza fel, a mellékelt csavarokkal. A lökésérzékelő optmáls működéséhez a kompakt rasztóberendezés legyen szlárdan a gépkocs karosszérájához csavarozva. 6.2 Az állapotjelző LED felszerelése Melőtt fúráshoz kezdene, győződjön meg arról, hogy a fúrás, fűrészelés és reszelés által elektromos kábelek, vagy egyéb gépkocs részek nem sérülnek-e meg.

3 Fúrjon egy 8 mm átmérőjű furatot a műszerfalba, vagy egy meglévő műanyag lefedésbe. Vezesse át az állapotjelző LED kábelét a furaton, és dugja be a LED-et a furatba, amíg be nem kattan. Az állapotjelző LED-et kcsúszás ellen ks kampók rögzítk. Vezesse a kábelt a kompakt rasztóegységg, és csatlakoztassa a dugaszolóját a kétpólusú csatlakozóhüvelybe. 6.3 A motorháztető érntkező kapcsolójának (tartozék) felszerelése A kapcsoló tartozékként - külön beszerezhető. Keressen a motortérben egy alkalmas helyet, és fúrjon egy 8 mm átmérőjű furatot. A szerelésnél ügyeljen arra, hogy a lezárt motorházfedéltől mért távolság legalább 22 mm és legfeljebb 27 mm legyen. Ezek a távolságok közbe helyezett gyurmával állapíthatók meg. A mnmáls távolságot - a kapcsoló csapjának lerövdítésével - tovább lehet csökkenten. Beépítés után ellenőrzze a kapcsolás funkcót. 7. Elektromos vezetékezés 7.1 Kábelfektetés Tanács A csatlakozókábelek átvezetéséhez használja lehetőleg az eredet átvezetőket vagy egyéb átvezetés lehetőségeket, pl. élvédőket, szellőzőrácsokat vagy funkcó nélkül kapcsolók helyét. Amennyben nem áll gumdugó rendelkezésre, készítsen egy 13 mm átmérőjű furatot és helyezzen bele egy kábelátvezető tömszelencét. A nem szakszerű kábelfektetés és kábelcsatlakozás smétlődően hbás működéshez és az alkatrészek tönkremeneteléhez vezet. Fogadja meg a következő tanácsokat: A kábeleket és kábelcsatlakozásokat lehetőleg mndg a gépkocs szekrényén belül vezesse, ott védettebbek, mnt a gépkocsn kívül. Amennyben mégs kívül kellene vezetn, bztonságosan rögzítse őket kegészítő kábelkötegelővel, szgetelőszalaggal stb. A kábelsérülések elkerülésére legyen kellő távolság a gépkocs forró és mozgó részetől (kpufogó, hajtótengely, generátor, ventlátor, fűtés stb.) A vízbehatolás ellen védekezésül a csatlakozókábelek mndegyk lapos érntkezőjét (a kocsn belül s) jól tekerje körbe szgetelőszalaggal. Erre a legalkalmasabbak az önvulkanzálódó szgetelőszalagok (pl. 3M gyártmány). Fektetéskor a kábelek - ne törjenek meg, és ne csavarodjanak el - ne súrlódjanak éles sarkokon - védelem nélkül ne legyenek át éles sarkokon (lemez éleken) átvezetve. A kábeleket a gépkocsban bztonságosan rögzítse összegabalyodás ellen, kábelkötegelővel, szgetelőszalaggal, vagy ragasztással. A karosszéra külső burkolatán víz behatolás ellen mnden áttörést védjen meg a megfelelő eszközzel, pl. a kábelt tömítőmasszával lehet bevonn vagy a kábel és az átvezető tömszelencét tömítőanyaggal be lehet permetezn. 7.2 A rasztóberendezés csatlakoztatása Az 5 ábrán látható a huzalozás teljes áttekntő ábrája. Sorszám Magyarázat 1 30 csatlakozókapocs, +12 V 2 15 csatlakozókapocs, kapcsolt +12 V 3 Kompakt rasztó egység 4 Kábel az gazoló hangjelzés kkapcsolásához 5 Állapotjelző LED 6 Motorházfedél ajtóérntkezőjéhez vezető kábel 7 Ajtóérntkező-kapcsoló készlet 8 Eredet kábel a csomagtér ajtóérntkező kapcsolóhoz 9 Eredet kábel az ajtóérntkező kapcsolókhoz rt pros ge sárga gn zöld sw fekete gr szürke Csatlakoztassa a fekete kábelt a testhez (-31 csatlakozókapocs) Csatlakoztassa a pros kábelt egy folyamatosan +12 V feszültségű kábelhez (+30 csatlakozókapocs). Csatlakoztassa a sárga kábelt egy kapcsolt pluszhoz (15 csatlakozókapocs). Opconálsan: csatlakoztassa a zöld kábelt a motorházfedél ajtóérntkező kapcsolójához (tartozék). Opconálsan: csatlakoztassa a motorházfedél ajtóérntkező kapcsoló készletet (tartozék) a zöld kábelhez. Amennyben a rasztóberendezés aktválását és deaktválását gazoló hangjelzéseket k kívánja kapcsoln: kösse össze a szürke kábelt a feketével, vagy csatlakoztassa közvetlenül a testhez. 8 A működés kpróbálása 8.1 A lökésérzékelő kpróbálása A lökésérzékelő gyárlag előre be van állítva. Az érzékenysége akkor van helyesen beállítva, ha a rasztóberendezés csak a gépkocs erős meglökésekor vált k rasztást. A következőképp próbálja k: Aktválja a rasztóberendezést (lásd Rasztóberendezés aktválása fejezetet). Rázza meg a járművet. Amennyben az üvegek megütése rasztást vált k, az érzékenységet csökkenten kell (lásd a Lökésérzékelő érzékenységének beállítása fejezetet). Ha a lökésérzékelő túl érzékenyre van állítva, a mellette elhaladó járművek s rasztást válthatnak k. Ezért gondosan, de ne túl érzékenyre állítsa be az érzékenységet. 8.2 A több rasztás bemenet tesztelése Rasztás kváltásával egymás után próbálja k a több rasztás bemenetet. 8.3 Az optka- és a hangjelzések kpróbálása A rasztás alatt a rasztó szrénának és az állapot LED-nek jelezn kell a rasztást. 8.4 A távműködtető kpróbálása Mndkét távműködtetővel próbáljuk végg az összes kapcsolás funkcót. Amennyben a berendezés egy távműködtetőre nem reagál, tanítsa be újólag a távműködtetőt (lásd Távműködtető betanítása fejezetet). A távműködtető hatótávolságát, am általában 10 m és 20 m között van, nagyméretű fém tárgyak és erős elektromos terek korlátozhatják. 9 A rasztóberendezés kezelése 9.1 Aktválás Kapcsolja k a gyújtást. Szálljon k a kocsból. Ellenőrzze, hogy valamenny ajtó és fedél be van zárva. Nyomja meg a távműködtetőn az ON/OFF (BE/KI) Amennyben nem lett kkapcsolva, a rasztóberendezés gazoló hangjelzést ad.

4 Az állapotjelző LED vllogn kezd. A készülék először a gyújtást vonja ellenőrzése alá, majd a többt. 5 másodperc után a rasztóberendezés teljesen aktválva van. A lökésérzékelő és a feszültségérzékelő s felügyelet alatt áll. : Csak bekötött ajtó- vagy motorházfedél-érntkezőkre vonatkozk (tartozék): Amennyben a rasztóberendezést nytott ajtó- vagy motorházfedél mellett aktválja, két fgyelmeztető jelzés hangzk el (amennyben a fgyelmeztetés nncs kkapcsolva), a fgyelmetlenség jelzésére. A rasztóberendezés lyenkor aktválva marad, de az adott ajtónytás felügyelet - a hányosság elhárításág - vagys pl. az ajtó rendes becsukáság, fel van függesztve. A rasztóberendezés aktválása, mközben a gépkocs foglalt marad A rasztóberendezést be lehet úgy s állítan, hogy a lökésérzékelő nem vált k rasztást, pl., ha egy házállat marad a kocsban. Nyomja meg a távrányítón az ON/OFF (BE/KI) A berendezés gazoló hangjelzést ad, amennyben a funkcó nncs kkapcsolva. 5 másodpercen belül nyomja meg a távműködtetőn a P A rasztószréna gazoló hangjelzést ad, amennyben a funkcó nncs kkapcsolva. A gyújtás felügyelet alatt marad. 5 másodperc után a rasztóberendezés a lökésérzékelő kvételével aktválva van. 9.2 Deaktválás Nyomja meg a távrányítón az ON/OFF (BE/KI) A rasztóberendezést ezzel deaktválta. A rasztószréna két gazoló hangjelzést ad, amennyben a funkcó nncs kkapcsolva. Amennyben a rasztó szréna négy hangjelzést ad és az állapot LED nem vllog, rasztás következett be a berendezés aktvált deje alatt. A berendezés deaktválása távrányító nélkül Amennyben a távműködtetőt nem találja, vagy az elemek lemerültek vagy a távműködtető megsérült, a rasztóberendezést a következőképp kell deaktváln: A gyújtást kapcsolja ötször be és k. 8 másodpercen belül kapcsolja be újra a gyújtást. A rasztószréna négy gazoló hangjelzést ad, amennyben a funkcó nncs kkapcsolva. A rasztóberendezést ezzel deaktválta. 9.3 A rasztás kkapcsolása Egy kváltott rasztást a következőképp kell kkapcsoln: Nyomja meg a távrányítón az ON/OFF (BE/KI) A rasztást ezzel kkapcsolta, de a berendezés aktvált állapotban marad. 9.4 Pánk üzemmód / gépkocs keresés funkcó használata A rasztóberendezésnek pánk üzemmódja s van. Pl. ha Önt megtámadják, a távrányítóval rasztást válthat k a támadó elrasztására. Ezt a funkcót arra s lehet használn, hogy a gépkocs hangjelzéssel jelezze a helyét. Nyomja meg a távműködtetőn a P gombot, és tartsa 3 másodpercen keresztül megnyomva. A rasztószréna 30 másodpercre bekapcsol. A gépkocs üzemkész marad, úgy, hogy el tud menn vele. Pánk üzemmód / keresés funkcó kkapcsolása Nyomja meg a távrányítón az ON/OFF (BE/KI) A pánk üzemmódot ezzel kkapcsolta. 9.5 Funkcó táblázat Az alább táblázatban felsoroljuk az összes funkcó aktválásának módját. Funkcó Feltétel ON/OFF P gomb gomb Aktválás Gyújtás k Aktválás, a lökésérzékelő Gyújtás k kkapcsolásával Deaktválás Gyújtás k Pánk üzemmód 3s Gépkocs kereső funkcó 3s ezt a gombot kell megnyomn 3s ezt a gombot kell 3 másodpercen keresztül megnyomva tartan. 10 A rasztóberendezés programozása 10.1 A távműködtető betanítása A DIY-12 rasztóberendezést négy távrányítóval lehet kezeln. Egy távrányító új betanításánál az összes már bejelentett távrányítót s újra be kell tanítan. Deaktválja a rasztóberendezést (lásd Rasztóberendezés deaktválása fejezet). Kapcsolja 7-szer be és k a gyújtást. A rasztó szréna 8 másodperc után három hangjelzést ad. A rasztóberendezés betanításra kész állapotban van. 8 másodpercen belül nyomja meg a betanítás alatt álló távrányító valamelyk gombját. A rasztó szréna az első távműködtető után egy hangjelzést ad. Valamenny használn kívánt távműködtetőt egydejűleg tanítsa be. A rasztó szréna - a másodk távműködtetőt 2 hangjelzéssel, - a harmadk távműködtetőt 3 hangjelzéssel, - és a negyedk távműködtetőt 4 hangjelzéssel gazolja. Amennyben 8 másodpercen belül nem nyomja meg valamelyk távműködtető gombját, vagy a gyújtást kkapcsolja, a betanítás üzemmód befejeződk. A betanítás lezárult A lökésérzékelő érzékenységének beállítása A lökésérzékelőt gyárlag beállították. Az érzékenysége helyesen van beállítva, ha a gépkocst érő erős lökés hatására raszt. Deaktválja a rasztóberendezést. A deaktválás után, 8 másodpercen belül nyomja meg a távműködtetőn egydejűleg az ON/OFF és a P A rasztó szréna egy hangjelzést ad. A rasztóberendezés a lökésérzékelő beállítására kész állapotban van. Nyomja meg a P A rasztóberendezés a hangjelzések számával jelz a lökésérzékelő beállított érzékenység-fokozatát. A lökésérzékelőnek 8 különböző beállítás fokozata van. A legközelebb magasabb érzékenység fokozatot a P gomb megnyomásával kell kapcsoln. A gépkocs szélvédőjét megütve próbálja k, hogy nem túl magas-e még az érzékenység fokozat: ha a berendezés rasztást vált k, hangjelzés hallatszk. Állítson be ekkor egy alacsonyabb érzékenység fokozatot. Nyomja meg az ON/OFF Ezzel elhagyja a beállítás üzemmódot. Az érzékenység fokozat beállított értéke a tárolóba kerül.

5 10.3 Feszültség-felügyelet beállítása Deaktválja a rasztóberendezést. Kapcsolja 4-szer be és k a gyújtást. A rasztó szréna 8 másodperc után két hangjelzést ad. A rasztóberendezés feszültség-felügyelet beállítás üzemmódban van. Késleltetés beállítása Két fokozat között lehet választan: - 8 másodperc vagy - 4 perc. A feszültség-felügyelet beállítás üzemmódban nyomja meg az ON/OFF A rasztóberendezés jelz a beállítást: - 1 hangjelzés: a késleltetés 8 másodpercre van aktválva (ez a gyár beállítás). - 2 hangjelzés: a késleltetés 4 percre van beállítva. A késleltetés módosításához nyomja meg újból az ON/OFF Hangjelzés hallható. Feszültség-felügyelet aktválása és deaktválása A feszültség-felügyelet beállítás üzemmódban nyomja meg a P A rasztóberendezés jelz a beállítást: - 1 hangjelzés: a feszültség-felügyelet aktválva van. - 2 hangjelzés: a feszültség-felügyelet deaktválva van (ez a gyár beállítás). A feszültség-felügyelet beállítás módosításához nyomja meg újból az ON/OFF Amennyben ezt a funkcót nem kapcsolta k, egy hangjelzés hallható Szrénahang megválasztása Rasztó hangjelzéshez 8 különböző szrénahang között lehet választan. Deaktválja a rasztóberendezést. Kapcsolja 5-ször be és k a gyújtást. A rasztó szréna 8 másodperc után egy hangjelzést ad. A rasztóberendezés a szrénahang beállítás üzemmódban van. Egy másk szrénahang megválasztásához nyomja meg a P A rasztó szrénán felhangzk az új szrénahang. Ha a szrénahangot újból meg akarja változtatn, újra nyomja meg a P Nyomja meg az ON/OFF gombot, ezzel az aktuáls szrénahang választás a tárolóba került. 11 Tsztítás és ápolás A tsztításhoz ne használjon súroló- vagy agresszív tsztítószereket. 12 Hbakeresés A távműködtető hatótávolsága csökken Az elemek kmerültek. Elveszett, vagy megsérült a távműködtető A gyújtás segítségével kapcsolja k a rasztóberendezést (lásd A rasztóberendezés deaktválása fejezetet). Három hangjelzést és fényjelzést észlel a rasztóberendezés bekapcsolásakor megszokott jelzés helyett. A rasztóberendezés fgyelmeztet, hogy a motorházfedél nytva van (csak ha a külön kapható motorházfedél nyomókapcsoló be van kötve). Kapcsolja k a rasztóberendezést. Szüntesse meg a hbajelzés okát. Ismét kapcsolja be a rasztóberendezést. Négy hangjelzést és fényjelzést észlel a rasztóberendezés kkapcsolásakor megszokott két jelzés helyett. A berendezés rasztott az elmúlt dőszakban. 13 Garanca A törvényes garancáls dő érvényes. 14 Ártalmatlanítás A csomagolóanyagot lehetőleg az újrafeldolgozásra kerülő szemétbe rakja. A készülék végleges selejtezésekor adja le a legközelebb hulladékudvarban. 15 Műszak adatok Kompakt rasztó egység Tápfeszültség: 12 V DC Adás hatósugara: 20 m-g Áramfelvétel: kb. 20 ma (aktválva) kb. 8 ma (deaktválva) Üzem hőmérséklet: C-tól C-g Távműködtető Adás frekvencája: Kódolás: Tápfeszültség: Elemtípus: Üzem hőmérséklet: 433,92 MHz fxen beállított kód 9 16 volt DC GP Super GP Alkalne 23A, 12 V C-tól C-g A műszak fejlesztés érdekében a változtatások jogát fenntartjuk. Engedélyek A készülék e13 engedéllyel rendelkezk. e 13

BDMv3 használati útmutató v1.1 2013-04-03. Használati útmutató. BDMv3 / BDMv3O

BDMv3 használati útmutató v1.1 2013-04-03. Használati útmutató. BDMv3 / BDMv3O Használati útmutató Egység neve: BDMv3 / BDMv3O Egység tartalma: Külső modul / Kültéri külső modul, ami egyben az érzékelő is (1) Töltő adapter (5V 2A) (opcionális) Külső csatlakozások: Töltő csatlakozó

Részletesebben

Kezelési útmutató. Rádiós-motor-állításmeghajtás 1187 00

Kezelési útmutató. Rádiós-motor-állításmeghajtás 1187 00 Kezelés útmutató Rádós-motor-állításmeghajtás 1187 00 Tartalomjegyzék Ehhez az útmutatóhoz... 2 Készülékábrázolás... 3 Felszerelés... 3 Leszerelés... 3 Feszültségellátás... 4 Elem behelyezése... 4 Működés

Részletesebben

TARTALOM. BLINDER M-20 X-TREME készlet tartalma BLINDER M-20 X-TREME LASERJAMMER

TARTALOM. BLINDER M-20 X-TREME készlet tartalma BLINDER M-20 X-TREME LASERJAMMER TARTALOM A BLINDER M20-XTREME készlet tartalma szerelési folyamat Szerelési útmutató Elektromos szerelési utm. Lézeres sebességmérés BLINDER M-20 X-TREME LASERJAMMER Köszönjük hogy megvásárolta a BLINDER

Részletesebben

HARVIA GRIFFIN INFRA. Vezérlőegység

HARVIA GRIFFIN INFRA. Vezérlőegység HARVIA GRIFFIN INFRA HU Vezérlőegység 20080623 Az alábbi beépítési és használati útmutató infraszauna kabinok, sugárzók és vezérlőegység tulajdonosok, az infraszauna kabinok, sugárzók és vezérlőegységek

Részletesebben

Szerelési és beáll ít ási utasítás

Szerelési és beáll ít ási utasítás Szerelési és beáll ít ási utasítás SOMFY Altus 50 RTS / 60 RTS cs őm otorok Az Altus RTS csőmotorok speciálisan a könyökkaros napellenzőkhöz lettek kifejlesztve, de redőnyökhöz is kiválóan alkalmazhatók.

Részletesebben

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393..

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Kezelési útmutató Helyiséghőmérsékletszabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Tartalom Kezelési útmutató Helyiséghőmérséklet-szabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 2 A

Részletesebben

STEELMATE PTS400EX-F. Parkolást Segítő Rendszer. Gondolj a biztonságra, gondolj Steelmate-re...

STEELMATE PTS400EX-F. Parkolást Segítő Rendszer. Gondolj a biztonságra, gondolj Steelmate-re... STEELMATE PTS400EX-F Parkolást Segítő Rendszer Gondolj a biztonságra, gondolj Steelmate-re... Tartalom Felhasználói útmutató Fontos tudnivalók Nyilatkozat Termék bemutatás Főbb tulajdonságok Technikai

Részletesebben

Kombinált nappali fény és ködlámpa

Kombinált nappali fény és ködlámpa Kombinált nappali fény és ködlámpa Szerelési útmutató Importőr:. 1139 Budapest, Hajdú utca 30. Tel.: 1/239-2202 Fax: 1/239-2205 www.autoriasztok.com info@doverkft.hu Köszönjük, hogy termékünket választotta.

Részletesebben

DRÓTNÉLKÜLI FEJHALLGATÓ STEREO

DRÓTNÉLKÜLI FEJHALLGATÓ STEREO DRÓTNÉLKÜLI FEJHALLGATÓ STEREO Használati útmutató Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. A használati útmutatót olvassa el és őrizze meg késõbbi áttekintésre is. Műszaki jellemzők Jeladó készülék Frekvencia

Részletesebben

GP 48. Használati útmutató MK 300

GP 48. Használati útmutató MK 300 GP 48 Használati útmutató MK 300 A készlet tartalma GP 48 riasztó készülék Riasztó kábelköteg Beltérvédelmi ultrahang szonda Motortér kapcsoló Rögzítő tappancs készlet Csúszósaru Biztosíték- és lengőaljzat

Részletesebben

KÉTIRÁNYÚ FÜGGÖNY INFRASOROMPÓ

KÉTIRÁNYÚ FÜGGÖNY INFRASOROMPÓ KÉTIRÁNYÚ FÜGGÖNY INFRASOROMPÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1. Ismertető A függöny karakterisztikájú infrasorompó a legkorszerűbb kétirányú adó és vevőtechnikát alkalmazza, melynek segítségével biztonságosan telepíthető

Részletesebben

T4ML rev.0112. 4+n vezetékes, audió keputelefon rendszer. Felhasználói Kézikönyv

T4ML rev.0112. 4+n vezetékes, audió keputelefon rendszer. Felhasználói Kézikönyv T4ML rev.0112 4+n vezetékes, audió keputelefon rendszer Felhasználói Kézikönyv SÜLLYESZTETT DOBOZ TELEPÍTÉSE 1 2 KÜLTÉRI EGYSÉG TELEPÍTÉSE (A) (B) 1650 1850 1450 Eszköz....................... Süllyesztett

Részletesebben

Motor lamellás árnyékolókhoz J4 WT

Motor lamellás árnyékolókhoz J4 WT Motor lamellás árnyékolókhoz J4 WT Szerelési útmutató HU - Tartalomjegyzék 1 Általános információ 2 1.1 Általános információ 2 1.2 Biztonsági előírások 2 1.3 Megfelelőségi nyilatkozat 2 1.4 Műszaki adatok

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv AR-721KP. Version: 1.2

Felhasználói kézikönyv AR-721KP. Version: 1.2 Felhasználói kézikönyv AR-721KP Version: 1.2 Tartalomjegyzék Oldal 1 Fő jellemzők --------------------------------- 1 2 Megjegyzés --------------------------------- 1 3 Panel jelzései ---------------------------------

Részletesebben

JIM JM.3, JM.4 garázskapu mozgató szett CP.J3 vezérléssel

JIM JM.3, JM.4 garázskapu mozgató szett CP.J3 vezérléssel 1 JIM JM.3, JM.4 garázskapu mozgató szett CP.J3 vezérléssel Felszerelési javaslat: JIM garázskapu mozgató szett 2 Technikai adatok: JM.3 JM.4 Tápfeszültség: 230Vac 230Vac Motor: 24Vdc 24Vdc Teljesítmény:

Részletesebben

KITERJESZTETT GARANCIA

KITERJESZTETT GARANCIA KITERJESZTETT GARANCIA A termék forgalmazója 10 év, a gyártásból eredő anyag és konstrukciós hibákra kiterjedő jótállást vállal a BVF SRHC fűtőkábelekre. A jótállás kizárólag a szakszerűen kitöltött és

Részletesebben

Általános tudnivalók. Biztonsági előírások

Általános tudnivalók. Biztonsági előírások Tartalomjegyzék Általános tudnivalók 3 Biztonsági előírások 3 Szavatosság 4 Rendeltetésszerű használat 4 Magyarázat a kijelzőhöz és a gombokhoz 5 Funkciók 5 Csatlakozás 6 Adók betanítása 7 Programozás

Részletesebben

CAN-Display. felhasználói kézikönyv

CAN-Display. felhasználói kézikönyv CAN-Display felhasználói kézikönyv Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 2. Jótállás... 3 3. Tartozékok listája... 3 4. Leírás... 4 4.1. A CAN-Display készülék definíciója... 4 4.2. Az eszköz beépítése... 4

Részletesebben

Stivinf Kkt. - holazauto.eu

Stivinf Kkt. - holazauto.eu Műszaki leírás és beszerelési útmutató az FM-2200 típusjelű mikrokontrollerhez. 1. Bevezetés 1.1. Biztonsági figyelmeztetések Ne szerelje szét a készüléket. Ha a készülék vagy a tápkábel szigetelése sérült,

Részletesebben

BESZERELÉSI és HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Cikkszám: 32983 8 szenzoros tolatóradarhoz BEÉPÍTÉS ÉS BEKÖTÉS:

BESZERELÉSI és HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Cikkszám: 32983 8 szenzoros tolatóradarhoz BEÉPÍTÉS ÉS BEKÖTÉS: BESZERELÉSI és HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Cikkszám: 32983 8 szenzoros tolatóradarhoz BEÉPÍTÉS ÉS BEKÖTÉS: FIGYELEM! A beszerelést bízza szakemberre! A gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget a nem megfelelő

Részletesebben

VR30 DE;AT;CH;BE;FR;IT;NL;ES;PT;HU

VR30 DE;AT;CH;BE;FR;IT;NL;ES;PT;HU VR30 DE;AT;CH;BE;FR;IT;NL;ES;PT;HU Szakemberek számára Szerelési útmutató Buszcsatoló, moduláló HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a dokumentációhoz.......... 3 1.1 A dokumentumok megőrzése..

Részletesebben

üzemi programok nélkül: két fokozatban kezelhető a

üzemi programok nélkül: két fokozatban kezelhető a Üzemi programok ECA 100 ipro Az ECA 100 ipro kishelyiség ventilátor 4 üzemi programmal működtethető. Modell Üzemi programok Standard üzemi programok nélkül: két fokozatban kezelhető a kereskedelemben kapható

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. 55300 Elektronikus és UV szivárgáskereső szett

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. 55300 Elektronikus és UV szivárgáskereső szett 55300 Elektronikus és UV szivárgáskereső szett HŰTŐTECHNIKAI ÁRUHÁZAK 1163. Budapest, Kövirózsa u. 5. Tel.: 403-4473, Fax: 404-1374 3527. Miskolc, József Attila u. 43. Tel.: (46) 322-866, Fax: (46) 347-215

Részletesebben

Digitális hőmérő Modell DM-300

Digitális hőmérő Modell DM-300 Digitális hőmérő Modell DM-300 Használati útmutató Ennek a használati útmutatónak a másolásához, terjesztéséhez, a Transfer Multisort Elektronik cég írásbeli hozzájárulása szükséges. Bevezetés Ez a készülék

Részletesebben

Beszerelés. ConCorde BC 803 tolatóradar Használati útmutató

Beszerelés. ConCorde BC 803 tolatóradar Használati útmutató Beszerelés ConCorde BC 803 tolatóradar Használati útmutató LCD kijelző 1,5 m Szint 1 Biztonságos Zöld 1,1-1,4 m Szint 2 Biztonságos Zöld 0,8-1,0 m Szint 3 Riasztás Sárga 0,6-0,7 m Szint 4 Riasztás Sárga

Részletesebben

StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft.

StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft. StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft. SK03-08 buszos kontroller Hardver leírás v.2 Elérhetőségek 1158 Budapest, Késmárk u. 11-13. Telefon: +36 1 410-0556; +36 20 480-5933 Fax: +36 1 414-0913

Részletesebben

1. BEVEZETŐ 2. FŐ TULAJDONSÁGOK

1. BEVEZETŐ 2. FŐ TULAJDONSÁGOK 1. BEVEZETŐ Az IB aktív infravörös mozgásérzékelő szenzorok különböző magasságban és szélességben védik az átjárókat, beltéri és kültéri ablakokat. Az eszközök két darabos, adó és vevő kiszerelésben készülnek,

Részletesebben

A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója

A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója Fontos biztonsági üzenetek Olvassa el alaposan az utasításokat, hogy megismerje a berendezést, mielőtt üzembe helyezi,

Részletesebben

HEADLINE RDV 100 RADAR-LÉZER DETEKTOR HASZNÁLATI UTASÍTÁS

HEADLINE RDV 100 RADAR-LÉZER DETEKTOR HASZNÁLATI UTASÍTÁS HEADLINE RDV 100 RADAR-LÉZER DETEKTOR HASZNÁLATI UTASÍTÁS A Headline RDV-100 traffipax-jelző készülék a legújabb fejlesztésű VCO - FET technológiát használja, hogy biztosítsa a legjobb hatásfokot a mérőberendezésekkel

Részletesebben

UV megvilágító A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli.

UV megvilágító A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli. UV megvilágító Felhasználói kézikönyv A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli. 1. A készülék alkalmazása......2 2.

Részletesebben

Használati útmutató 1/9. 1) Termékleírás. 6 szettből álló kínálat

Használati útmutató 1/9. 1) Termékleírás. 6 szettből álló kínálat 1/9 1) Termékleírás A beep&park egy olyan parkolást segítő rendszer, amely jelzi a vezetőnek a jármű előtt és/ vagy mögött észlelt akadályokat. 6 szettből álló kínálat 1 sz. szett 4 hátsó érzékelő 1 hangszóró

Részletesebben

Poolcontroller. Felhasználói leírás

Poolcontroller. Felhasználói leírás Poolcontroller Felhasználói leírás Ring Elektronika Ipari és Elektronika Kft. Budapest 1031 Pákász u. 7. Tel/Fax:+3612420718, Mobil: 06209390155 e-mail: ring.elektronika@mail.datanet.hu web: www.ringel.hu

Részletesebben

Hometronic golyóscsap HAV 20, 25, 32. Szerelés és működtetés

Hometronic golyóscsap HAV 20, 25, 32. Szerelés és működtetés Hometronic golyóscsap HAV 20, 25, 32 Szerelés és működtetés Alkalmazás Alkalmazás A HAV típusú motoros mozgatású Hometronic golyóscsap ivóvíz vezetékek nyitására zárására szolgál. Vezérlését a Hometronic

Részletesebben

Ú T M U T A T Ó A F E L H A S Z N Á L Ó S Z Á M Á R A

Ú T M U T A T Ó A F E L H A S Z N Á L Ó S Z Á M Á R A Ú T M U T A T Ó A F E L H A S Z N Á L Ó S Z Á M Á R A C O B R A 4 6 0 0 p l a t f o r m a u t ó r i a s z t ó berendezésekhez Tisztelt vásárló! Gratulálunk, amiért megvásárolta e terméket, melynek tervezése

Részletesebben

PAB 02 típusú ablakátbeszélő

PAB 02 típusú ablakátbeszélő Használati utasítás a SIVA gyártmányú PAB 02 típusú ablakátbeszélő készülékhez Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy termékünket választotta, remélve, hogy hosszú ideig segíti az Ön munkáját. A biztonság,

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Riasztás/bezárás/lopásgátló riasztás(2):

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Riasztás/bezárás/lopásgátló riasztás(2): HASZNÁLATI UTASÍTÁS Riasztás/bezárás/lopásgátló riasztás(2): A: Élesítés: az élesítés gomb megnyomásával a sziréna egyet csipog és fényszórók egy rövidet villannak. A központ zár automatikusan lezárja

Részletesebben

i-gondnok ház automatizálási rendszer

i-gondnok ház automatizálási rendszer RF elektronik INCOMP i-gondnok ház automatizálási rendszer RLAN3 Rádiós illesztő Kezelési útmutató Az RLAN3 rádiós illesztő készülék egy olyan kompakt eszköz, mely alkalmas helyi, Ethernet hálózati, illetve

Részletesebben

AN900 B háromsugaras infrasorompó Telepítési útmutató 1. A készülék főbb részei

AN900 B háromsugaras infrasorompó Telepítési útmutató 1. A készülék főbb részei AN900 B háromsugaras infrasorompó Telepítési útmutató 1. A készülék főbb részei A TÁPFESZÜLTSÉG (POWER) ZÖLD színű jelzőfénye akkor kapcsol be, amikor az adóegység működésbe lép. SZINT jelzőfény (piros)

Részletesebben

LOGON B - falra szerelhető vezérlőegység. Telepítési útmutató szervizpartner részére 04/2011 DOB6548-A

LOGON B - falra szerelhető vezérlőegység. Telepítési útmutató szervizpartner részére 04/2011 DOB6548-A LOGON B - falra szerelhető vezérlőegység Telepítési útmutató szervizpartner részére 04/2011 DOB6548-A Tartalomjegyzék Telepités... 3 Elektromos bekötés... 4 Elektromos csatlakozások... 5 Beüzemelés és

Részletesebben

W-FM 50 tüzelésvezérlő 83250312 1/2010-03. Szerelési és kezelési utasítás. info. V esc SIEMENS LMV27.210A2WH W-FM50 VSD X64 1 AIR X56 VSD X74 1 BCI

W-FM 50 tüzelésvezérlő 83250312 1/2010-03. Szerelési és kezelési utasítás. info. V esc SIEMENS LMV27.210A2WH W-FM50 VSD X64 1 AIR X56 VSD X74 1 BCI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 zerelés és kezelés utasítás BCI X56 VD X74 1 COM X92 FUEL X54 X53 AIR X64 1 VD V h mn s esc 1 nfo 1 1 1 1 1 1 1 1 X75 X10-05 X10-06 X3-02 X5-03 X8-04 X8-02 X7-01 X3-04 E N L F A + X75

Részletesebben

Használati útmutató UCR 520 vezérléshez

Használati útmutató UCR 520 vezérléshez Centronic UnitControl UCR520 Használati útmutató UCR 520 vezérléshez Ilyen egyszerűen megy. Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 3 Szavatosság... 3 Biztonsági utasítások... 4 Rendeltetésszerű használat...

Részletesebben

DIGITÁLIS AKTÍV INFRASOROMPÓK

DIGITÁLIS AKTÍV INFRASOROMPÓK DIGITÁLIS AKTÍV INFRASOROMPÓK TELEPÍTÉSI UTASÍTÁS 30-3/6, 60-3/6, 100-3/6, 30-4/8, 60-4/8, 100-4/8, 30-5/10, 60-5/10, 100-5/10 Tartalom 1. Főbb jellemzők... 3 2. Készülék típusok... 3 3. A készülék programozása...

Részletesebben

Használati utasítás MOBICOOL D03, D05, D15 típusú italhűtőkhöz

Használati utasítás MOBICOOL D03, D05, D15 típusú italhűtőkhöz Használati utasítás MOBICOOL D03, D05, D15 típusú italhűtőkhöz 2 1. A KEZELÉSI UTASÍTÁS HASZNÁLATA Kérjük olvassa el a kezelési utasítást mielőtt használni kezdi a készüléket. Tartsa biztos helyen a későbbi

Részletesebben

Tisztelt látogató, kedves szülő!

Tisztelt látogató, kedves szülő! Tisztelt látogató, kedves szülő! Köszönjük, hogy megtisztel figyelmével, és megtekinti az ÁlomVirág babalégzésfigyelő készülékünk rövid ismertetőjét, mely orvosok által tesztelt és tanácsolt, a Babára

Részletesebben

7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Beltéri egység. Kültéri egység. Köszönjük, hogy termékünket választotta!

7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Beltéri egység. Kültéri egység. Köszönjük, hogy termékünket választotta! 7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER DVC-VDP712 - Model A: 1 beltéri egység 2 kültéri egységgel DVC- VDP721 - Model B: 2 beltéri egység 1 kültéri egységgel HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy termékünket választotta!

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Háztartási Párátlanító MEACO 10L Kondenzációs

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Háztartási Párátlanító MEACO 10L Kondenzációs HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Háztartási Párátlanító MEACO 10L Kondenzációs BIZTONSÁGI ELŐIRÁSOK Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót FIGYELEM- A párátlanító kizárólag háztartási

Részletesebben

Termékismertető. Tápegység és vezérlő készülék: BVS20 egy felszálló vezetékű berendezésekhez

Termékismertető. Tápegység és vezérlő készülék: BVS20 egy felszálló vezetékű berendezésekhez Termékismertető Tápegység és vezérlő készülék: BVS20 egy felszálló vezetékű berendezésekhez 2 11/2009 1 x BVS20-SG 1 x termékismertető Szállítási terjedelem Biztonsági utasítások! A készüléket csak elektromos

Részletesebben

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ. [Itt felvehet egy kivonatot vagy más fontos kimutatást. A kivonat általában a dokumentum tartalmának rövid összegzése.

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ. [Itt felvehet egy kivonatot vagy más fontos kimutatást. A kivonat általában a dokumentum tartalmának rövid összegzése. Guard Control Kft 1112 Budapest Repülőtéri u. 2. Telefon+3612037557 Fax+3612033742 http://szemelykivalaszto.hu TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ [Itt felvehet egy kivonatot vagy más fontos kimutatást. A kivonat általában

Részletesebben

CS10.5. Vezérlõegység

CS10.5. Vezérlõegység CS10.5 HU Vezérlõegység 0409006 TARTALOMJEGYZÉK 1. CS10.5 VEZÉRLÕEGYSÉG...3 1.1. Általános tudnivalók...3 1.. Mûszaki adatok...3. VEZÉRLÕEGYSÉG: FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV...4.1. Az elõre beállítható idõpontok

Részletesebben

Bekötési rajz a Wheels WRS6 típusú ugrókódú távirányítós relémodulhoz

Bekötési rajz a Wheels WRS6 típusú ugrókódú távirányítós relémodulhoz Bekötési rajz a Wheels WRS6 típusú ugrókódú távirányítós relémodulhoz A készülék sokoldalúan használható minden olyan területen, ahol egyszeru vezérlési feladatokat kell megoldani és távirányításúvá tenni.

Részletesebben

SZABÁLYOZÓK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 3.015350 TÖBBFUNKCIÓS RELÉPANEL. MD12023-2012-09-14 Műszaki dokumentáció

SZABÁLYOZÓK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 3.015350 TÖBBFUNKCIÓS RELÉPANEL. MD12023-2012-09-14 Műszaki dokumentáció SZABÁLYOZÓK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TÖBBFUNKCIÓS RELÉPANEL MD12023-2012-09-14 Műszaki dokumentáció 3.015350 KEDVES VÁSÁRLÓNK! Gratulálunk, Ön egy Immergas terméket választott, amely hosszú

Részletesebben

Vehicle Security System VSS 1. Rendszer beállítási útmutató - Hungarian

Vehicle Security System VSS 1. Rendszer beállítási útmutató - Hungarian Vehicle Security System VSS 1 Rendszer beállítási útmutató - Hungarian Tisztelt Vásárló, Ebben az útmutatóban a következőkhöz találja meg a szükséges információt és műveleteket : A riasztórendszer üzembeállításának

Részletesebben

AB GENERATOR Termék száma: 1515. Használati utasítás

AB GENERATOR Termék száma: 1515. Használati utasítás AB GENERATOR Termék száma: 1515 Használati utasítás Fontos: olvassa el figyelmesen a használati leírást, mielőtt használatba venné ezt a terméket. Fontos biztonsági figyelmeztetések 1. Maximális terhelhetőség:

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HALOGÉN MELEGÍTŐ TÍPUS: HM8150A

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HALOGÉN MELEGÍTŐ TÍPUS: HM8150A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HALOGÉN MELEGÍTŐ TÍPUS: HM8150A Kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és tegye el! Továbbiakban szükség lehet rá. I. TERMÉKJELLEMZŐK Típus szám: Maximális Feszültség:

Részletesebben

Neo Neon DJ Scan (SRL-114) Felhasználói Kézikönyv

Neo Neon DJ Scan (SRL-114) Felhasználói Kézikönyv Neo Neon DJ Scan (SRL-114) Felhasználói Kézikönyv Tartalom: 1. Ismertető 2. Biztonsági figyelmeztetések 3. Felszerelés, beállítás 4. Hogyan üzemeltessük a készüléket 5. Karbantartás és tisztítás 6. Technikai

Részletesebben

ELEKTROMOS ROLLER Termék száma: 2341. Használati leírás. Olvassa el és értse meg a következő leírást.

ELEKTROMOS ROLLER Termék száma: 2341. Használati leírás. Olvassa el és értse meg a következő leírást. ELEKTROMOS ROLLER Termék száma: 2341 Használati leírás Olvassa el és értse meg a következő leírást. Mielőtt hozzákezdene Távolítsa el a csomagolást. Ellenőrizze, hogy minden alkatrész hiánytalan e vagy

Részletesebben

Használati és beszerelési útmutató

Használati és beszerelési útmutató Használati és beszerelési útmutató KIYO D LITE parkolósegéd Használati és beszerelési útmutató A KIYO D LITE parkolósegéd-berendezés gépjárművünk hasznos kiegészítője. A tolatóradarokkal ellentétben amelyek

Részletesebben

Rádió/DVD lejátszó. Kezelési útmutató

Rádió/DVD lejátszó. Kezelési útmutató Figyelem Rádió/DVD lejátszó Kezelési útmutató Menet közben ne próbálja konfigurálni a készüléket. Ha gépjárművével napsütésen parkol, a készülék bekapcsolása előtt várja meg, amíg a készülék lehűl. Esős,

Részletesebben

OBU EASY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

OBU EASY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ OBU EASY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1 Mielőtt megkezdi útját a magyar fizető útvonalon, regisztráljon a http://www.hu-go.hu internetes oldalon és töltse fel egyenlegét. Az OBU csomagban elhelyezett regisztrációs

Részletesebben

7213 8100 02/2012 EU EM10

7213 8100 02/2012 EU EM10 73 800 0/0 EU EM0 BE CZ DE ES FR GB HU IT PL PT SK TR RU UA EM0 modul Magyar Magyar Ez a készülék megfelel az Európai Irányelvek ide vonatkozó követelményeinek. A megfelelõsé igazolt. A megfelelõ dokumentációk

Részletesebben

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA Szünetmentes áramforrások Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA 1. Bemutatás Az UPS más néven szünetmentes áramforrás megvédi az ön elektromos berendezéseit, illetve a hálózat kimaradása

Részletesebben

Kompresszor MAC610. Használati utasítás. A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást.

Kompresszor MAC610. Használati utasítás. A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást. Kompresszor Használati utasítás A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást. MAC610 További információkért forduljon a legközelebbi meghatalmazott márkakereskedohöz vagy forgalmazóhoz.

Részletesebben

1 CR CR024B és CR024A intelligens heti szoba termoszátok, felfűtési idő öntanulással, szivattyú karbantartás funkcióval, AC 230 V tápfeszültséggel

1 CR CR024B és CR024A intelligens heti szoba termoszátok, felfűtési idő öntanulással, szivattyú karbantartás funkcióval, AC 230 V tápfeszültséggel 1 CR CR024B és CR024A intelligens heti szoba termoszátok, felfűtési idő öntanulással, szivattyú karbantartás funkcióval, AC 230 V tápfeszültséggel Figyelmeztetés: Az eszköz egyfázisú, váltakozó feszültségű

Részletesebben

Reflektoros optikai sugaras füstérzékelő Használati utasítás

Reflektoros optikai sugaras füstérzékelő Használati utasítás Reflektoros optikai sugaras füstérzékelő Használati utasítás 1. Telepítés FONTOS MEGJEGYZÉS Az infravörös sugár útjából állandóan távol KELL tartani minden akadályt! Ennek be nem tartása esetén a rendszerben

Részletesebben

LOPÁSGÁTLÓ RIASZTÓBERENDEZÉS FC 6.06,FC 6.21,FC 6.52U

LOPÁSGÁTLÓ RIASZTÓBERENDEZÉS FC 6.06,FC 6.21,FC 6.52U BESZERELÉSI UTASÍTÁS LOPÁSGÁTLÓ RIASZTÓBERENDEZÉS FC 6.06,FC 6.21,FC 6.52U A termék megfelel az EC 95/54 és 95/56-os direktíváknak. A feszültségesésérzékelő kizárólag a nem európai országokban aktiválható.

Részletesebben

TERMÉK INFORMÁCIÓ XENOS lámpa

TERMÉK INFORMÁCIÓ XENOS lámpa DIPLOMAT DENTAL s.r.o. Vrbovská cesta 17 921 01 Piešťany SLOVENSKO TERMÉK INFORMÁCIÓ XENOS lámpa BEVEZETŐ Jelen kezelési útmutató a XENOS lámpa használatával kapcsolatos tudnivalókat tartalmazza. A lámpa

Részletesebben

H-2040 Budaörs, Komáromi u. 22. Pf. 296.

H-2040 Budaörs, Komáromi u. 22. Pf. 296. MŰSZER AUTOMATIKA KFT. H-2040 Budaörs, Komáromi u. 22. Pf. 296. Telefon: +36 23 365280, Fax: +36 23 365087 Telephely: H-2030 Érd, Alsó u.10. Pf.56.Telefon: +36 23 365152 Fax: +36 23 365837 www.muszerautomatika.hu

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Fontos figyelmeztetés! BEKAPCSOLÁS MENETE EGYÉB FUNKCIÓK. Tisztelt vásárló!

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Fontos figyelmeztetés! BEKAPCSOLÁS MENETE EGYÉB FUNKCIÓK. Tisztelt vásárló! HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Tisztelt vásárló! Köszönjük, hogy cégünk termékét választotta! Kérjük, használatba vétel előtt, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Kérjük, a kerékpár használati útmutatóját

Részletesebben

RHINO TX-320W TÍPUSÚ GÉPKOCSIRIASZTÓ. Szerelési útmutató

RHINO TX-320W TÍPUSÚ GÉPKOCSIRIASZTÓ. Szerelési útmutató RHINO TX-320W TÍPUSÚ GÉPKOCSIRIASZTÓ Szerelési útmutató RHINO TX-320W típusú ugrókódos gépkocsiriasztó szerelési útmutatója A RIASZTÓ FO FUNKCIÓI: - 2 db 2 gombos ugrókódos, öntanulós távvezérlo - ajtók,

Részletesebben

RC-autók 1:16 cikk. M492

RC-autók 1:16 cikk. M492 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ RC-autók 1:16 cikk. M492 Tartalomjegyzék Szállítmány tartalma 1 Autó előkészítése és elem behelyezése 2 Jármű kezelése 4 Jármű vezérlése távvezérléssel 5 Műszaki adatok 6 Biztonsági

Részletesebben

Avantalk Sunday napelemes Bluetooth kihangosító Használati utasítás

Avantalk Sunday napelemes Bluetooth kihangosító Használati utasítás Avantalk Sunday napelemes Bluetooth kihangosító Használati utasítás 1. Funkció gombok 2. Töltés Az Avantalk BTCK-10b kihangosító készülék újratölthető akkumulátorral rendelkezik. Használat előtt erősen

Részletesebben

ZL180 Kétmotoros vezérlés 24V-os mototokhoz

ZL180 Kétmotoros vezérlés 24V-os mototokhoz KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66 Fax: 262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu Magyarországi Képviselet ZL180 Kétmotoros vezérlés 24V-os mototokhoz

Részletesebben

VDT25 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT/TD5 sorozatú készülékekhez

VDT25 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT/TD5 sorozatú készülékekhez VDT25 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT/TD5 sorozatú készülékekhez Tartalomjegyzék 1. Monitor és funkciók...3 2. Monitor felszerelése...3 3. A kezdő képernyő...4 4. Alap funkciók működése...4 5. Belső hívások...5

Részletesebben

Beta rendszer általános leírás

Beta rendszer általános leírás Beta rendszer általános leírás Ki és bekapcsolás A távirányító használata: Élesítés (bekapcsolás) : a piros gomb 1 mp. nyomva tartásával érhet el. Ilyenkor a központ 3 rövid sípszóval jelzi, hogy az élesedési

Részletesebben

KISTRAKTOR. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KISTRAKTOR. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KISTRAKTOR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. HU Figyelmeztetés: - A gyermekek

Részletesebben

AC50A. Lakatfogó. Használati útmutató

AC50A. Lakatfogó. Használati útmutató AC50A Lakatfogó Használati útmutató Tartalom Lakatfogó AC50A Bevezetés... 2 A készlet tartalma... 2 Szállítás és tárolás... 2 Biztonság: 2 Megfelelő kezelés... 3 A készülék tulajdonságai... 3 Kezelés.....

Részletesebben

HV-WDMT vezetékes,egér videónagyító

HV-WDMT vezetékes,egér videónagyító HV-WDMT vezetékes,egér videónagyító Használati útmutató Alko-Soft Szolgáltató Bt.Web: https://www.alkosoft.hue-mail: info@alkosoft.hutel: +36(30)499-34-77 Oldal 1 / 9 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ...3 I. AZ EGÉR

Részletesebben

LÉPCSŐHÁZI AUTOMATÁK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON W SCHRACK INFO W FUNKCIÓK W MŰSZAKI ADATOK

LÉPCSŐHÁZI AUTOMATÁK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON W SCHRACK INFO W FUNKCIÓK W MŰSZAKI ADATOK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON 150 BZ327210-A W FUNKCIÓK Energiamegtakarítás funkció Beállíthatóság 0,5 30 perc Halk működés Nagy bekapcsoló képesség, 80 A max / 20 ms 3 vagy 4 vezetékes bekötés Glimmlámpaállóság:

Részletesebben

PRN-5T KEZELÉSI ÚTMUTATÓ PRN-5T. !!! A berendezés jellemzői: PORTOS motorok vezérlési rendszere. Technikai adatok:

PRN-5T KEZELÉSI ÚTMUTATÓ PRN-5T. !!! A berendezés jellemzői: PORTOS motorok vezérlési rendszere. Technikai adatok: Portos Hungary Kft 2220 Vecsés Dózsa György u. 86. Tel.: +36-29/550-280 Mobil.:+36-20/376-1776 +36-20/457-0266 E-mail: portos@portos.hu www.portos.hu urthermore, R PORTOS motorok vezérlési rendszere KEZELÉSI

Részletesebben

GFE AD. Analóg címezhető hő és hősebesség érzékelő, illetve füstérzékelő analóg tűzjelző központhoz

GFE AD. Analóg címezhető hő és hősebesség érzékelő, illetve füstérzékelő analóg tűzjelző központhoz GFE AD Analóg címezhető hő és hősebesség érzékelő, illetve füstérzékelő analóg tűzjelző központhoz 1.oldal Kábelezés Az 1 ábrán a kábelezés látható. A hurokra az eszközök sorra kapcsolódnak rá, a központ

Részletesebben

Használati útmutató különböző széfekhez:

Használati útmutató különböző széfekhez: Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319 0250 Használati útmutató különböző széfekhez: Megnevezés: Típus: Rend. szám: Elektronikus széf LC-kijelzővel SFT-25EC SFT-36EC 75 08 23 75 08

Részletesebben

Kézi- és villamos működtető mechanizmusok (hajtások) a KM-típusú kompakt megszakítókhoz. Műszaki ismertető

Kézi- és villamos működtető mechanizmusok (hajtások) a KM-típusú kompakt megszakítókhoz. Műszaki ismertető Kézi- és villamos működtető mechanizmusok (hajtások) a KM-típusú kompakt megszakítókhoz Műszaki ismertető TRCON udapest Kft. KM-típusú megszakító-sorozata által nyújtott műszaki szolgáltatások körét bővítik

Részletesebben

VEVŐTÁJÉKOZTATÓ. 6. Kizárólag száraz kendővel tisztítsa a készüléket.

VEVŐTÁJÉKOZTATÓ. 6. Kizárólag száraz kendővel tisztítsa a készüléket. Fontos biztonsági előírások VEVŐTÁJÉKOZTATÓ 1. Olvassa el az alábbi előírásokat 2. Jegyezze meg az előírásokat. 3. Tartsa be az utasításokat. 4. Kövessen minden utasítást. 5. Ne használja a készüléket

Részletesebben

GSM-GPS gépjárművédelmi egység műszaki leírás

GSM-GPS gépjárművédelmi egység műszaki leírás GSM-GPS Fejlesztő és Szolgáltató Kft. TELEKOMMUNIKÁCIÓ H -1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel.:(00-36-1)368-2052 Fax.(00-36-1)368-8093 E-mail: mcmkft@.axelero.hu. 1. 2004. 06. 24. Pintér Tamás Nagy Mihály

Részletesebben

OFFMANAUTO CM707. HU Használati utasítás... 17-21

OFFMANAUTO CM707. HU Használati utasítás... 17-21 1 2 3 4 5 6 7 OFFMANAUTO CM707 HU Használati utasítás... 17-21 1 CM707 - HASZNÁLATI UTASÍTÁS HU Leírás A Honeywell CM707 egy olyan programozható helyiséghőmérséklet szabályozó, ami a fűtési rendszert hatékonyan

Részletesebben

Használati útmutató. DH16A-30DT és DH16A-62DT. DH16A-62DT Fém ház és billentyűzet. DH16A-30DT Fém ház és billentyűzet

Használati útmutató. DH16A-30DT és DH16A-62DT. DH16A-62DT Fém ház és billentyűzet. DH16A-30DT Fém ház és billentyűzet Használati útmutató DH16A-30DT és DH16A-62DT DH16A-30DT Fém ház és billentyűzet DH16A-62DT Fém ház és billentyűzet wwwautomatakapucom szám Megnevezés 1 Mód visszajelző 2 Ajtó visszajelző 3 Mátrix billentyűzet

Részletesebben

Üzembe helyezési útmutató

Üzembe helyezési útmutató Rúdhangsugárzó Üzembe helyezési útmutató HT-CT370 Tartalomjegyzék Üzembe helyezés 1 A doboz tartalma 4 2 Elhelyezés 5 3 Csatlakoztatás 6 4 A rendszer bekapcsolása 8 5 Hanglejátszás 9 Alapműveletek A hangeffektusok

Részletesebben

N150 Wi-Fi útválasztó (N150R)

N150 Wi-Fi útválasztó (N150R) Easy, Reliable & Secure Telepítési útmutató N150 Wi-Fi útválasztó (N150R) Védjegyek Az egyéb márka- és terméknevek a tulajdonosaik védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. Az itt közölt adatok előzetes figyelmeztetés

Részletesebben

SZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

SZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU SZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Aito Verkko 6kW 907228 Aito Verkko 6kW 907229 1. ELEKTROMOS SZAUNAKÁLYHA CSOMAG 1. Kályha szabályozó-berendezéssel 5. Szaunakályha szerelési és használati útmutató 3

Részletesebben

Konyhai mérleg mérőpohárral EK6331-20

Konyhai mérleg mérőpohárral EK6331-20 HU Konyhai mérleg mérőpohárral EK6331-20 Használati útmutató Max. súly 3000g (3kg), minimális súly 1g Elem 1x 2032 Mérőpohár űrtartalma 1 l Használati útmutató Funkciók 1. Hozzávalók mérése 2. Tej, olaj

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS BC2001E Laica Baby Line audio bébiőr

HASZNÁLATI UTASÍTÁS BC2001E Laica Baby Line audio bébiőr HASZNÁLATI UTASÍTÁS BC2001E Laica Baby Line audio bébiőr Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasításban leírt előírásokat és figyelmeztetéseket, és az útmutatót tartsa biztonságos

Részletesebben

Indukciós áramlásmérő MAG típus. Beépítési és beüzemelési útmutató

Indukciós áramlásmérő MAG típus. Beépítési és beüzemelési útmutató Indukciós áramlásmérő MAG típus Beépítési és beüzemelési útmutató 1. Mérőcső 1.1 Hidraulikus kialakítás A mérőcső beépítésénél figyelembe kell venni a következő szabályokat a. Mérőcső előtt 5-10 névleges

Részletesebben

DTC 100/2 HONEYWELL. Felhasználói kézikönyv Útmutatások a felszereléshez és az üzemeltetéshez

DTC 100/2 HONEYWELL. Felhasználói kézikönyv Útmutatások a felszereléshez és az üzemeltetéshez Hőmérséklet különbség szabályozó napkollektoros és kombinált hőforrású fűtéshez DTC 100/2 Felhasználói kézikönyv Útmutatások a felszereléshez és az üzemeltetéshez HONEYWELL Tisztelt felhasználó Köszönjük,

Részletesebben

Centronic EasyControl EC541-II

Centronic EasyControl EC541-II Centronic EasyControl EC541-II hu Szerelési és kezelési útmutató Távirányító Fontos információk a szerelő / a villamos szakember / a felhasználó számára Kérjük ennek megfelelően továbbadni. Ezt a tájékoztatót

Részletesebben

TELEPÍTÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ VER.1.2

TELEPÍTÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ VER.1.2 TELEPÍTÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ VER.1.2 1. LEÍRÁS BEVEZETŐ Ez a video kaputelefon készlet egy monitorból a hozzá tartozó tápegységgel és egy kültéri egységből áll. Lehetővé teszi a beszélgetést a becsengető

Részletesebben

GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán

GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv A tiszta égboltért Magyarországi képviselő és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy, Felvég u. 3. Tel/fax: (23) 530-570,

Részletesebben

www.global-export-import.eu

www.global-export-import.eu JÓTÁLLÁSI JEGY Az alábbi típusú és gyártási számú VIDEÓ KAPUTELEFON hibamentes működéséért a. 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet alapján a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint az eladás napjától számított

Részletesebben

Megjegyzés: Olvassa át a monitorral szállított Monitor biztonság és garancia kézikönyvben található fontos információkat.

Megjegyzés: Olvassa át a monitorral szállított Monitor biztonság és garancia kézikönyvben található fontos információkat. Elsõ kadás (2004. áprls) Első kadás (2004. december) Megjegyzés: Olvassa át a montorral szállított Montor bztonság és garanca kézkönyvben található fontos nformácókat. Tartalom MAGYAR Bztonság nformácók:

Részletesebben

Zsalumozgató modul HA 30. Rögzítés és működés

Zsalumozgató modul HA 30. Rögzítés és működés Zsalumozgató modul HA 30 Rögzítés és működés Rögzítés Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 Áttekintés 4 Alkalmazás 4 Kiegészítés a HB05/15 Napsütés modullal 4 Rögzítés 5 1. Csőmotor végálláskapcsoló beállítása

Részletesebben

ZR 12 DMX Füstgép Felhasználói kézikönyv

ZR 12 DMX Füstgép Felhasználói kézikönyv ZR 12 DMX Füstgép Felhasználói kézikönyv Tartalomjegyzék: 1, Biztonsági előírások 2, Beüzemelés 3, Távvezérlő használata 4, DMX-el való vezérlés 5, Problémamegoldás Biztonsági előírások: Mindig a JEM cég

Részletesebben