Tartalomjegyzék Felkészülés az ellenőrzésre Általános előírások Veszélyes áru közúti szállításának ellenőrzése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalomjegyzék Felkészülés az ellenőrzésre Általános előírások Veszélyes áru közúti szállításának ellenőrzése"

Átírás

1 Tartalomjegyzék 1. Felkészülés az ellenőrzésre 2. Általános előírások 2.1 Fontos szabályok melyeket az ellenőrzések során be kell tartani 2.2 Az ellenőrzési tevékenység tartalma 2.3 Szabálytalanságok dokumentálás, fényképek készítése 3. Veszélyes áru közúti szállításának ellenőrzése 3.1 Munkaterületre szállított veszélyes áruk ellenőrzése 3.2 Engedményes mennyiségben csomagolt veszélyes áruk szállításának ellenőrzése 3.3 Korlátozott mennyiségben szállított veszélyes áruk ellenőrzése 3.4 Az egy szállítóegységben szállított mennyiségből adódó mentességgel ( bekezdés) történő szállítás ellenőrzése 3.5 Jelölt szállítóegységek ellenőrzése 4. Veszélyes áru vasúton történő szállításának ellenőrzése 4.1 Bejelentések ellenőrzése 4.2 Vasúti veszélyes áru szállításának ellenőrzése 4.3 Vasúti kocsik ellenőrzésekor előforduló gyakori hibák 5. Veszélyes áru szállítás telephelyi ellenőrzése 5.1 Az ellenőrzés főbb területek: 5.2 Résztvevők feladatainak ellenőrzése: 6. Mezőgazdasági vontatók, lassújárművek veszélyes áru szállításának ellenőrzése 7. Kényszervárakoztatás a veszélyes áru közúton történő szállítása esetén 8. Elsőfokú hatósági eljárás lefolytatása, valamint az elsőfokú hatóság feladatai a fellebbezési eljárásban 8.1 Helyszínen történő határozat kiadása 8.2 Bírságolási eljárás 8.3 Fellebbezési eljárás 8.4 Végrehajtás

2 1. Felkészülés az ellenőrzésre A közúti ellenőrzéseket az országos és a helyi közutakon és a közforgalom elől el nem zárt magánutakon rendszeresen, szúrópróbaszerűen végzi. Az ellenőrzés helyét úgy kell megválasztani, hogy a jármű feltartóztatása a biztonságot ne veszélyeztesse. A telephelyen végzett ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a veszélyes áruk közúti szállításának előkészítése megfelel-e a vonatkozó jogszabályokban foglalt elő írásoknak Nagyon fontos, hogy a veszélyes áruk ellenőrzését megelőzően, mind szakmailag, mind logisztikailag felkészüljünk. A szakmai felkészítés önképzés keretében a hatályos jogszabályok, BM OKF intézkedések elsajátításával megvalósítható. A logisztikai felkészülést azonban lépésről lépésre átgondoltan kell végrehajtani. Mire van szükségünk veszélyes áru ellenőrzéskor? a hatályos BM OKF intézkedésben felsorolt felszerelésekre. gondosan kiválasztott ellenőrzési helyekre: o ADR vonatkozásában jól belátható útvonalon lévő olyan leálló sávokra ahol az ellenőrzés a közlekedésbiztonság illetve saját biztonságunk sincs veszélyben. o Időszakosan ellenőrzés nélküli forgalom felmérések is végezhetők mely alapján a veszélyes áruszállítók útvonala jobban behatárolható o a mellékutakat sem lehet kizárni az ellenőrzések alól hiszen az útdíjak következtében nagyobb forgalom terelődött át. o legyen alkalmas a szállítóegység egészének befogadására, o az ellenőrzés helyén lehetőség szerint a jármű szabálytalanságát meg lehessen szüntetni. o RID vonatkozásában azon pályaudvarok, rendező-pályaudvarok, határállomások ahol a veszélyes áru szállító vonatok rendszeresen megállnak (a bejelentések alapján kiválasztható) Elengedhetetlen a társhatóságok elérhetőségeinek ismerete, Az ellenőrzéseket lehetőleg a lehetőleg társhatóságokkal közösen szervezzük, (nem egy ellenőrzési helyre) az elkerülő utak, kikerülési lehetőségek kizárása érdekében Tolmácslista (a listával az ellenőr illetve a főügyelet is rendelkezzen), együttműködés keretében a társhatóságok ilyen irányú nyilvántartása is felhasználható. o A saját ellenőrzéshez fordítási segédlet készítése (1. sz. melléklet a minta használata nem kötelező! ) amely a tolmács nélküli ellenőrzésekkor a gépjárművezetővel történő kommunikációt illetve az ellnőrzés hatékonyságát elősegítheti. Lehetőleg őrzött telephelyekre a visszatartásra kötelezett gépjárművek részére. A felszerelések közül kiemelném a döntő bizonyítékként használható fényképezőgépet és videó felvevőt. o az akkumulátorok feltöltöttségének ellenőrzése o memória kártyák megléte, (ha nincs lehetőség a fényképfelvételek helyszínen történő nyomtatására a memória kártya a későbbi bizonyítási lehetőség érdekében akár borítékba is helyezhető a gépjármű vezető és az ellenőr aláírásával történő hitelesítéssel) o a fényképfelvételekhez segédlet készítése (2. sz. melléklet a minta használata nem kötelező! ) 2

3 Az ellenőrzési jegyzőkönyv az ellenőrzést végző részéről az ellenőrzés során tapasztalt lényeges körülmények és megállapítások pontjához előre elkészíthető egy segédlet, melynek használatával nem marad el az ellenőrzés végrehajtása illetve jegyzőkönyv írása során a lényeges körülmények dokumentálása. (3. sz. melléklet a minta használata nem kötelező! ) 2. Általános előírások 2.1 Fontos szabályok melyeket az ellenőrzések során be kell tartani Az ellenőrzési jegyzék és az ellenőrzési jegyzőkönyv megállapításai továbbá a fénykép és videofelvételek tartalmai egymással szinkronban legyenek a jegyzőkönyv tartalmazza az alapvető megállapításokat is ne csak a hibákat (pld a raktérben milyen módon helyezkedik el az áru, milyen és mennyi veszélyes és egyéb áru szállítása történik, mentességi módokat amennyiben van, stb.) a helyszíni ellenőrzés során készített jegyzőkönyvben a megállapított szabálytalanságok rögzítése során a szállítási alágazatra jellemző és ott használt ún. szakmai kifejezéséket használjuk. ( pl. a veszélyes árut papír dobozokba csomagolták.) Doboz mint olyan az ADR szerint nem létezik. Amennyiben adott hiányosságot az ellenőrzési jegyzékben megállapítottuk és rögzítettük, úgy azt az ellenőrzési jegyzőkönyvben is minden esetben szerepeljen. Amennyiben a jegyzőkönyvi rögzítés előtt vagy közben az előzőleg megállapított szabálytalansággal kapcsolatban új tény merül fel, amelynek értékelése során a hiányosság ténye már nem áll fenn, azt rögzítsük a jegyzőkönyvben. Mindezek azért fontosak mivel az elsőfokú eljárást lezáró pl. bírságoló határozatban csak olyan szabálytalanság szerepeltethető, amelyet a jegyzék és jegyzőkönyv tartalmaz. Amennyiben a hatóság ez elsőfokú eljárás során pld. a fényképfelvételek alapján szabálytalanságot állapít meg és azt sem e jegyzékben sem a jegyzőkönyvben nem szerepeltette, a fényképfelvételeken látottakról jegyzőkönyvet készít és megküldi az ügyfélnek. ellenőrzéskor minden fuvarokmány és dokumentumot el kell kérni és ezek számai (amennyiben nincs akkor azt, hogy nincs száma ) és jegyzőkönyvben pontosan fogalmazni: a járművön található valamennyi fuvarokmány vizsgálatra került, melyekben nem szerepelt Amennyiben fénymásolásra nincs lehetőség az ellenőrzés helyszínén akkor jó minőségű fényképfelvételen kell rögzíteni minden dokumentumot. A jegyzőkönyvben törekedni kell a pontos és részletes fogalmazásra. A mennyiben feltárt hiányosság a helyszínen megszüntetésre kerül a jegyzőkönyvben akkor is fel kell tüntetni hiányosságként a helyszínem megszüntetésre került bejegyzés jegyzőkönyvben történő feltüntetéssel és fénykép videofelvételen is célszerű még szabálytalan helyzetben rögzíteni. Amennyiben az ellenőrzés során I. kockázati kategóriába tartozó szabálytalanság kerül megállapításra, a szállítóegység helyszínen történő feltartóztatása kötelező, mindaddig amíg a feltárt szabálytalanságot nem szüntette meg. Ami nem kerül rögzítésre jegyzékben, jegyzőkönyvben, fényképen, másolatban és azt az eljárás során nem lehet felhasználni bizonyítékként! 3

4 2.2 Az ellenőrzési tevékenység tartalma Az ellenőrzést az ADR-es gépjármű közúti forgalomból történő biztonságos kisorolását (kiemelését), majd a kijelölt ellenőrzési helyre irányítását követően kell elkezdeni. A veszélyes árut szállító jármű és vezetője az ismételt ellenőrzés alól mentesülhet, ha az EU bármely tagállamának (lehet magyar is) ADR ellenőrzésre feljogosított hatósága által kitöltött, a magyar ellenőrzési jegyzékkel azonos adattartalmú okmánnyal igazolja, hogy előtte max. 8 órával korábban már ellenőrizték. Ettől függetlenül azonban, az ellenőrzéstől eltekinteni nem kötelező, de a gépjárművezetőnél levő ellenőrzési jegyzék alapján szúrópróbaszerű ellenőrzés végezhető, viszont új ellenőrzési jegyzék felvétele csak újonnan feltárt szabálytalanság esetén szükséges. Amennyiben a korábbi ellenőrzést követően rövid időn belül a szállítási feltételek jelentősen megváltozhattak, az ellenőrzést teljes részletességgel kell végrehajtani és a korábbi ellenőrzés tényét figyelmen kívül kell hagyni. A veszélyes áruk közúti szállításának ADR szerinti ellenőrzését a BM OKF intézkedés mellékleteként kiadott Ellenőrzési jegyzék pontjai alapján, valamint a módszertani útmutató szerint kell végrehajtani. 2.3 Szabálytalanságok dokumentálás, fényképek készítése A helyszínen készített fényképeket sem átnevezni, sem átméretezni nem szabad, annak bárminemű módosítása nem megengedett, mert a későbbiekben a bizonyíthatóság nem biztosítható. A fényképek elektronikus úton való tárolását a fényképezőgépről történő letöltést követően az eredeti állapotban kell biztosítani. o A szállítóegység fényképezése logikailag felépített sorrendben történjen. A fényképezés a szállítóegység elejével kezdődjön, majd az oldalak és a hátulsó rész fényképzésével záruljon. Amennyiben szükséges pl. szabálytalanság állapítható meg, azt az adott oldal áttekintő felvételekkel újra kell kezdeni majd távol közeli és közeli felvétel készítése szükséges. o A rakodótér fényképezését a rakodótér feltárásával a bizonyíthatóság érdekében folyamatosan kell fényképezni. Amennyiben közúti baleseti helyszínen a rakodótérben küldeménydarabok egymásra torlódtak, úgy az oldalponyvák feltárásának segítségével kell biztonságos távolságból áttekintő fényképet készíteni. 4

5 o a jármű oldalnézete, szükség esetén részletekben is fényképezve (ebben az esetben átfedésekkel kell készíteni a képeket, hogy a folyamatosság biztosítva legyen); o a feltárt szabálytalanság átnézetben és közeli felvételeken is; o küldeménydarabok szabálytalansága esetén a vizsgált küldeménydarab minden oldalról (jelölések, bárcák, feliratok, minősítő jel, űrtartalom, töltöttséget jelző skálázás, küldeménydarab lezárt volta stb); o tartányos szállítás esetén a szállítóegység elejének, hátuljának és oldalainak teljes körű lefényképezése mellett különös figyelmet kell fordítani a jármű jóváhagyási igazolás vizsgálatára, illetve a vonatkozó dokumentum lemásolására (esetleg fényképezésére); 5

6 o tűzoltó készülékek átnézetben több oldalról, lehetőség szerint a jármű rendszámának feltüntetésével, majd a mérőóra, valamint a plombálás, érvényesség (minden érvényesítő matrica) tekintetében közeli felvételeken; o A rakományrögzítési szabálytalanság esetén különös figyelmet kell fordítani a fényképes dokumentálásra. Olyan fényképek készüljenek, melyen a szabálytalanul rögzített áru járművön való elhelyezkedése átnézetben látható; a rögzítés hiányossága jól felismerhető (a küldeménydarabot körbe kell fényképezni, annak bizonyítására, hogy a másik oldalon sincs megfelelő rögzítés, valamint a raklap ha van csavarral sincs a platóhoz rögzítve); rakományrögzítés hiányossága esetén a gépjárművezetőt minden esetben nyilatkoztatni kell, hogy mit és milyen módon tett meg a rakomány elmozdulásának megelőzése érdekében, valamint hogy mivel és hogyan van rögzítve a kérdéses küldeménydarab; A rakományrögzítés hiányosságainak fényképezése során készüljenek olyan felvételek amelyek alapján egyértelműen megítélhető a küldeménydarab elmozdulásának lehetősége, iránya é mértéke. Ez utóbbi esetében a küldeménydarab valamint a rakodótér 6

7 oldalfala közötti távolságról készüljön áttekintő felvétel. Az oldalfal és a küldeménydarab közötti távolság mértékének rögzítése mérőszalag segítségével történjen, melyről fényképfelvételt kell készíteni. o az előírt felszerelések hiányossága esetén célszerű az összes rendelkezésre álló, bemutatott felszerelést, eszközt egymás mellé tenni és az egészet egy képen rögzíteni, hogy utólag is bizonyítható legyen a hiányosság. A fényképek készítése nem helyettesíti a rendelkezésre álló, illetve a hiányzó felszerelések tételes felsorolását a jegyzőkönyvben. o az adott szállítási műveletre bemutatott és megvizsgált összes okmányról minden esetben fénymásolatot kell készíteni, fénymásoló hiányában fényképen rögzíteni. A képek készítése során különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az okmányok képe éles és jól olvasható legyen. (Fényképezés előtt az okmányokat a tároló tokjából ki kell venni a tükröződés elkerülésére.) 7

8 o Mintavétel és dokumentálása (fénykép és ajánlott videofelvétel is) 8

9 3. Veszélyes áru közúti szállításának ellenőrzése AD R S ZERIN T JELŐ LT JÁ RM Ű KÖZÚTI ELLENŐRZÉS ADR NE M JELŐ LT JÁR M Ű TÁ RSH A TÓ SÁG ÉRTES ÍTÉSE (FE LTA RTÓ ZTATÁ S) A D R ELLENŐ RZÉS AD R-es NEM ADR-es N IN CS SZ AB ÁLY T AL ANS ÁG V A N SZA B ÁLY TA LA NSÁ G EG Y ÉB SZA BÁ LY TA L ANSÁG ELL. JEGYZÉ K K IA D Á SA ELL. JEG YZÉ K K IA DÁ SA JÁRM Ű TOV Á BB ENG ED ÉSE BIZO N Y ÍTÉK OK RÖ GZÍT ÉSE FÉN Y K ÉPFELV ÉT EL, IR AT M Á SO LÁ S, STB.) JÁR MŰ TO V Á BBEN G ED ÉSE JÁR MŰ T OVÁ B BEN GED ÉSE F K I, M KI-in ELJÁ R ÁS 30 N AP ON BEL ÜL É RT ESÍT ÉS ELJÁ R ÁS M EG INDÍT ÁS ÁRÓ L (VÉG ZÉ S) BÍRS ÁG OLÓ HA TÁ RO ZA T K IA D Á SA B ÍRS ÁG B EF IZETÉS EL LENŐ RZÉSE JEG Y ZŐKÖN Y V FELV ÉT ELE VÉG REH A JTÁ S ELREN D ELÉ SE V ÉG ZÉSS EL EL JÁ RÁS BE FEJ EZVE M ŰS ZAK I H IÁN YO SSÁ G MIAT T V IS SZA TA RTÁ S, IRA TO K E LVÉ TELE JEGYZŐK Ö N Y V F ELV ÉTELE (N INCS AZO N N A LI H AT ÁR OZ AT ) ÍRÁ SBELI TÁJÉK OZTA TÓ KIAD ÁS A VÁ R AK O ZÁ SI H ELYR E K ÍSÉRÉS M Ű SZ AK I HIÁN Y OSS Á G EL H ÁRÍTT AT ÁS A HIÁ N Y O SSÁG ELH ÁR ÍTÁ SÁ N AK E LLENŐ R ZÉS E JÁ RM Ű TO V ÁB BEN GE DÉ SE, IRAT OK V ISS ZA SZO LG Á LTATÁ SA ADR EL LENŐR Á LT AL BÍR SÁG MIA TT (CSA K KÜ L FÖ LD I) H ELYSZÍN I HA TÁ RO ZA T K IAD ÁS A B ÍRSÁ G M IAT T ÍR ÁS B ELI TÁ JÉKO ZTA TÓ KIA DÁ SA V Á RA K OZ ÁS I H E LYRE KÍS ÉR ÉS BÍR SÁ G BE FIZET TETÉS E PO ST AI CSEK K EN V AG Y MO B IL TER M IN ÁLON P O STAI C SEK K ELLEN Ő RZÉS E, IRAT O K V ISS ZA SZO LG Á LTA TÁ S A JÁ RM Ű T OV ÁB BE NG EDÉS E M UN K A ID ŐBE N: A D R E LLEN Ő R MU N K A IDŐ N TÚ L: FK I, M K I Ü G YELET 3.1 Munkaterületre szállított veszélyes áruk ellenőrzése c) A szállítás jellegéből adódó mentességek Az ADR előírásait nem kell alkalmazni: a vállalatok (vállalkozások) olyan szállításaira, ami fő tevékenységüket kiegészíti, mint például a mély- és magasépítési munkaterületek ellátása, vagy méréssel, javítással és karbantartással kapcsolatos szállítások, ill. visszaszállítások csomagolóeszközönként legfeljebb 450 liter mennyiségű veszélyes áru esetén és az bekezdésben meghatározott mennyiségi határokon belül. Meg kell tenni a szükséges intézkedéseket a veszélyes áru normális szállítási feltételek melletti kiszabadulásának megakadályozására. Ez a fajta mentesség nem alkalmazható a 7 osztályra. Ugyancsak nem alkalmazható ez a mentesség a vállalatok (vállalkozások) által anyagbeszerzés, külső vagy belső anyagelosztás céljából végzett szállításokra; Pirotechnikai termékek szállítása esetén az c pont NEM ALKALMAZHATÓ! 9

10 A fényképfelvételeken jól látható, hogy nem tartották be a normális szállítási feltételeket. A szállítási tevékenység során a küldeménydarabokat úgy szállították, hogy azok a rakodótérben elmozdulhattak, helyzetük megváltoztatása a feltételek alkalmasak voltak. A normális szállítási feltételek körébe tartoznak a szállítóegységeknek a közúti forgalomban történő hirtelen és gyors irányváltoztatásai, a fogalmi helyzetekből adódó blokkoló fékezések. Azon vállalkozások szállításai során fordul elő melyek, fő tevékenysége a mély- és magasépítési munkaterületek ellátása, vagy méréssel, javítással és karbantartással kapcsolatos szállítások, ill. visszaszállítások. Amennyiben a szállítást nem a vállalkozás telephelyéről indul, hanem üzemanyagtöltő állomásról, vagy egyéb üzletből (pld festékbolt, agrárkereskedés) abban az esetben már anyagbeszerzés történt amely nem sorolható az c) bekezdés mentesség hatálya alá. Nem használható a mentesség arra a szállításra sem, amennyiben a veszélyes árut több egymástól távolabb lévő munkaterületre szállítják (pld. aratáskor 400 l gázolajat több egymástól távolabb lévő helyszínre szállítják, stb.). Az ellenőrzés során a gépjárművezetőhöz intézett kérdésekkel (amennyiben van fuvarokmány annak felhasználásával) tisztázni kell, hogy mit szállít és honnan indult és milyen célból szállítja az árut. A veszélyes áru eredetének igazolására az ellenőrzéskor fel kell szólítani a gépjármű vezetőjét (amennyiben a helyszínen nem tudja igazolni akkor eljárás keretében az Ügyfelet nyilatkoztatni kell). Az ellenőrzés (későbbiekben az eljárás során) vizsgálni kell, hogy az ellenőrzött Ügyfél: az ügyfél tevékenységi körét a szállítás a fő tevékenységi körével kapcsolatos vagy sem, a menetlevél / fuvarlevél tartalma alapján meg kell állapítani, hogy a raktérben szállított veszélyes árut valóban a saját telephelyéről szállította, a szállítás célja adott pl. munkahelyen történő javítási tevékenység végzését célozta, egy adott munkahelyre szállítja a veszélyes árut (pld 300 liter gázolaj 2 vagy több munkaterületre történő szállítás már anyagelosztás) a szállítóegységen szállított küldeménydarabok mennyisége nem haladta meg a 450 pontot 10

11 a szállítás során betartották az ADR bekezdésében foglalt meghatározott mennyiségi határokat. A továbbiakban vizsgálni szükséges, hogy a szükséges intézkedéseket megtette-e az Ügyfél a veszélyes áru normális szállítási feltételek melletti kiszabadulásának megakadályozására. Fontos kiemelni, hogy a szállítás végrehajtójának meg kell tenni mindazon intézkedéseket, amelyek megakadályozhatják a veszélyes áru kiszabadulását. A szükséges intézkedések elsősorban műszaki megoldások, amelyek többek között a csomagolóeszközökre vonatkozhatnak, de részét képezi annak megelőzése is, hogy a küldeménydarab a szállítás során a ráható különböző irányú erők hatására helyéről elmozduljon, amelynek eredménye a veszélyes áruval töltött csomagolóeszköz sérülése, illetve a veszélyes áru szabadba történő kiszabadulása is lehet. Fenti követelmény a szállítás során egyrészt azt jelenti, hogy olyan csomagolóeszközöket kell alkalmaznia, amelyek megfelelő minőségűek és nem teszik lehetővé a veszélyes áru kiszabadulását, másrészt a szállítóegységbe berakott veszélyes árut, a rakodótérben úgy kell berakodni, hogy az a normál szállítási feltételek mellett helyéről ne mozdulhasson el és helyzetét ne változtassa meg. A veszélyes áru raktérben történő rögzítésével kapcsolatosan az ADR keret jelleggel tesz előírásokat a rakományrögzítés kialakítására, és nem ad pontos számítási metodikát, azonban egyértelműen megfogalmazza, hogy a rakományt alkalmas eszközökkel rögzíteni kell. Az alkalmas eszközök között felsorolja a megtámasztással, lekötözéssel vagy ezek kombinációjával létrehozható rakományrögzítési módok alkalmazásához használható eszközöket. A rakomány alkalmas eszközökkel történő rögzítésének rendkívül fontos jelentőségét, a rakományrögzítésre vonatkozó IMO/ILU CTU irányelv, az EN szabvány, illetve az Európai Bizottság Energiaügyi és közlekedési Főigazgatósága által kiadott Európa legjobb gyakorlatra vonatkozó iránymutatás a rakományok rögzítéséhez a közúti szállításban kiadvány, mint vonatkozó műszaki irányelvek is megállapítják. Rámutatnak arra, hogy a rakomány önsúlyából eredő súrlódás önmagában csak ritkán elegendő a megfelelő rögzítésre, így az esetek döntő többségében nem gátolja meg a nem rögzített rakomány elcsúszását, felbillenését. A szabálytalanság besorolásánál vizsgálni és mérlegelni szükséges a szállított veszélyes áru mennyiségét, az ember egészségére vonatkozó veszélyeztető mértékét, a veszélyeztetett környezetet. Általánosságban és az esetek többségében megállapítható a III. kockázati kategóriában szereplő egyéb mulasztás, amely személyi sérülés vagy környezetkárosodás okozásának kismértékű kockázatával jár, de ahol nem szükséges a hiányosságokat a közúton kijavítani, elegendő azokat később, a vállalkozásnál megszüntetni. Ugyanakkor bizonyos különösen indokolt esetekben a II. kockázati kategória egyéb mulasztás is megállapítható 3.2 Engedményes mennyiségben csomagolt veszélyes áruk szállításának ellenőrzése Az ellenőrzés során vizsgálni szükséges, hogy az engedményes mennyiségben csomagolt és szállított veszélyes áruk esetén: a gépjármű vezető részesült-e ADR 1.3 fejezet szerinti oktatásban(ha a helyszínen nincs az eljárás során is bekérhető) a , , és bekezdés csomagolási előírásait. 11

12 a küldeménydarabok a bekezdés szerinti, jól látható és tartós jelöléssel el vannak-e látva. (A jelölésen fel kell tüntetni a küldeménydarabban levő mindegyik veszélyes árura vonatkozóan a 3.2 fejezet A táblázat 5 oszlopában feltüntetett első (vagy egyetlen) veszélyességi bárca számát. Ha a küldeménydarabon a feladó vagy a címzett neve nincs máshol feltüntetve, akkor azt is ezen a jelölésen belül kell feltüntetni.) amennyiben egyesítőcsomagolásban van csomagolva akkor a bekezdésben előírt jelöléssel, kivéve, ha az egyesítõcsomagolásban lévő küldemény darabok jelölése kívülről jól látható. az egy kocsiban/járművön, ill. konténerben szállított küldeménydarab számát (nem lehet 1000-nél több küldemény darab.) okmányba történő Veszélyes áru engedményes mennyiségben bejegyzést és a küldeménydarabok számát (ha egy vagy több kísérőokmány (úgy mint hajóraklevél, légi fuvarlevél, CMR vagy CÍM fuvarlevél) tartozik, akkor legalább az egyikbe) 3.3 Korlátozott mennyiségben szállított veszélyes áruk ellenőrzése Az ellenőrzés során vizsgálni szükséges, hogy a korlátozott mennyiségben szállított veszélyes árukat: az ADR bekezdése szerint rögzítették a veszélyes árukkal együtt szállított áruk rögzítése megtörtént-e (pld kézi targonca /un. béka /, a veszélyes áruk csomagolásának sérülését okozó egyéb áru stb.) az ADR szakasz e) pontjában hivatkozott ADR bekezdés a) i) pontjában előírt EGYESÍTŐCSOMAGOLÁS felirat illetve az ADR szakasz által előírt jelölés meglétét. a gépjármű vezető részesült-e bármilyen ADR oktatásban (ha a helyszínen nincs az eljárás során is bekérhető), a 3.3. fejezetben előírt különleges előírások (kivéve a 61, 178, 181, 220, 274, és 650 e) betartását, a megfelelő ADR által előír jó minőségű csomagoló eszközökben vannak-e csomagolva ( , , bekezdése), szállítási mód (csak küldeménydarabos lehet), a 12 tonnánál nagyobb megengedett össztömegű szállító egység esetén a jármű vagy konténer jelölését. Az ADR szakasz írja elő azokat a kivételeket, melyeket korlátozott mennyiségben szállított veszélyes áruk szállítása során is be kell tartani. Ilyenek például: - ADR szerinti képzés (ADR 1.3 szerint), - ADR szerinti felelősségek, - ADR osztályozási előírások, 12

13 - Kezelési bárcák alkalmazása, - Nagykonténer (jármű) megrakási tanúsítvány használata, - Fedett/ponyvás/nyitott jármű használatára vonatkozó előírások alkalmazása, - Rakodásra-kirakásra árukezelésre vonatkozó előírások - kivéve a teljes rakományként való szállítás követelményeit és az illetékes hatóság engedélyét, - Rögzítés és áru elhelyezés vonatkozó előírásai, - Kirakás utáni tisztítás, - Dohányzási tilalom, stb. Jól láthatóak a fényképfelvételeken, hogy a korlátozott mennyiségben szállított veszélyes áru szállítása során kevésbé törekednek a fuvarozók a rögzítésre illetve a megfelelő jelölések felhelyezésére. Az ellenőrzés során vizsgálni szükséges, hogy a korlátozott mennyiségben szállított veszélyes árukat: az ADR bekezdése szerint rögzítették a veszélyes árukkal együtt szállított áruk rögzítése megtörtént-e (pld kézi targonca /un. béka /, a veszélyes áruk csomagolásának sérülését okozó egyéb áru stb.) az ADR szakasz e) pontjában hivatkozott ADR bekezdés a) i) pontjában előírt EGYESÍTŐCSOMAGOLÁS felirat illetve az ADR szakasz által előírt jelölés meglétét. a gépjármű vezető részesült-e bármilyen ADR oktatásban(ha a helyszínen nincs az eljárás során is bekérhető), a 3.3. fejezetben előírt különleges előírások (kivéve a 61, 178, 181, 220, 274, és 650 e) betartását, a megfelelő ADR által előír jó minőségű csomagoló eszközökben vannak-e csomagolva ( , , bekezdése), szállítási mód (csak küldeménydarabos lehet), a 12 tonnánál nagyobb megengedett össztömegű szállító egység esetén a jármű vagy konténer jelölését. 13

14 A kockázatok besorolása tekintetében nem tér el a jelölt szállítás által alkalmazott besorolástól, tehát a jogszabályban előírt nevesített kockázati kategória alá kell sorolni a szállítási tevékenység ellenőrzése során feltárt hiányosságokat Az egy szállítóegységben szállított mennyiségből adódó mentességgel ( bekezdés) történő szállítás ellenőrzése A közutakon előforduló leggyakoribb szállítási forma, melyet a személyautótól a 12 tonnás szállítóegységgel történő szállítási mindenhol előfordulhat. A fuvarozók illetve feladók előnyben részesítik, mivel a gépjármű jelölést nem igényel, illetve a járművezető részére (ADR 1.3 rész szerinti oktatáson kívül) speciális oktatást nem ír elő. Azonban a leggyakoribb hiányosságok is itt fordulnak elő a nem megfelelő előkészítés, oktatás illetve a gépjármű kialakítása miatt. Az ellenőrzés során vizsgálni szükséges, hogy a mennyiségből adódó mentességek ( bekezdés) esetén szállított veszélyes árukra vonatkozóan: a szállított anyagra vonatkozó információk a fuvarokmányokban szerepelnek-e (pl. UN-szám, helyes szállítási megnevezés, csomagolási csoport) A fuvarokmányok tartalmazzák-e a szállított áruk mennyiségét hogy a szállított veszélyes áru összmennyiségét szállítási kategóriánként megadták a fuvarokmányban az pont szerint. a szállítási információk miatt egyéb I. kockázati kategóriájú szabálytalanság megállapítható-e. 14

15 fuvarokmányok tartalmazzák-e a feladó nevét és címét A fuvarokmányokban előírt információk jól olvashatóságát a gépjármű vezető részesült-e bármilyen ADR oktatásban (ha a helyszínen nincs az eljárás során is bekérhető) a járművezető gépjármű vezetői engedélyét (ADR bekezdésben előírt, fényképes személyazonosító okmánnyal a személyzet minden tagjának rendelkeznie kell), személyi igazolványát, lakcím igazolását, a gépjármű forgalmi engedélyét az ADR bekezdése szerint EN 12195:2010 szabvány előírásinak megfelelő rögzítettséget 15

16 a csomagolások sérülésmentességét továbbá, hogy szivárgás van-e. a csomagolások az ADR 3.2 A táblázat (1) és (5) oszlopa által előírt jelölésekkel (UN szám, Bárca,) illetve az ADR bekezdés szerinti környezetre veszélyes jelöléssel történő ellátását 3.2 A táblázat különleges előírásainak vizsgálata csomagoló eszközök az ADR 6 részében leírt követelményeknek megfelelnek-e az ADR szakaszában előírt tűzoltó készülékekkel azokat a szállító egységeket, amelyek az bekezdés szerint végeznek veszélyes áruszállítást, egy darab, A, B és C tűzosztályú tüzek oltására alkalmas, leg alább 2 kg mennyiségű poroltó anyagú (vagy más oltóanyagú, de azonos oltási képességű) hordozható tűzoltó készülékkel kell ellátni. A hordozható tűzoltó készüléknek alkalmasnak kell lennie a járművön való használatra, és meg kell felelnie az EN 3 Hordozható tűzoltó készülékek c. szabvány előírásainak 16

17 A tűzoltó készüléket üzemképesnek kell tekinteni ha a nyomásértéke a megfelelő tartományban van és a működését befolyásoló, szemmel látható egyéb hiányossága nincs, amennyiben az ellenőrzés során lejárt felülvizsgálat, plomba, biztosítószeg meghiányolás történik akkor azt III kockázati kategóriába kell sorolni. A kockázatok besorolása tekintetében nem tér el a jelölt szállítás által alkalmazott besorolástól, tehát a jogszabályban előírt nevesített kockázati kategória alá kell sorolni a szállítási tevékenység ellenőrzése során feltárt hiányosságokat Jelölt szállítóegységek ellenőrzése A jelölt (illetve bekezdés szerinti határt túllépő) veszélyes árut szállító szállítóegységek alkalmával ellenőrzésre kerülnek: A veszélyes áruk összes tömege a szállítóegységen A szállított áru(k) megnevezése(i), UN száma Az ADR szerinti mennyiségi határ túllépése Fuvarokmány(ok) 17

18 Írásbeli utasítás Az írásbeli utasítás célja: o Információt tartalmaz a járműszemélyzet részére a szállítás során bekövetkezhető balesetek, veszélyhelyzet elkerülésére től a fenti ábrán lévő jelöléseket is tartalmaznia kell az ADR írásbeli utasításnak Elhelyezése: o A jármű vezetőfülkéjében, könnyen hozzáférhető helyen. Kétoldalú/többoldalú megállapodás, belföldi hatósági engedély Jármű jóváhagyási igazolás Küldeménydarabos szállítás o Csak az 1 osztály robbanóanyagainál kell jóváhagyási igazolás:mentesítő határ feletti szállításoknál (amikor a szállítóegység veszélyt jelölő narancssárga táblával megjelölésre kerül) szükséges. EX II-es, EX III-as és MEMU*1-kra típusjóváhagyott járművek esetében. Tartányos szállítás o mindig szükséges még az üres tisztítatlan tartányok szállításánál is! kivétel a 3000 liter űrtartalom alatti tankkonténer(ek) és mobil tartányok szállítása Járművezető oktatási bizonyítványa 18

19 o o Kötelező minden olyan veszélyes áru szállításnál ömlesztett, küldeménydarabos, tartányos amikor a szállítóegység veszélyt jelző narancssárga táblával megjelölésre kerül. A 2011-es ADR új típusú (kártyaformátumú), fényképes bizonyítványt vezet be, azonban az illetékes hatóság (Magyarországon a Nemzeti Közlekedési Hatóság) december 31-ig az eddig megszokottak szerinti bizonyítványokat is kiállíthatja, melyek érvényessége a kiállításuktól számított 5 évig megfelelő január 01-től csak ez a típusú oktatási bizonyítvány állítható ki 2017 december 31-ig vagy lejártáig még érvényes Az áruk szállítása engedélyezett o Az ADR 2.2.X.2 bekezdéseiben felsorolt veszélyes áruk közúton nem szállíthatók. A jármű(vek) engedélyezettek a szállított árura o Ömlesztett szállítási mód: tárgytalan o Küldeménydarabos szállítási mód:az 1-es osztály robbanóanyagainál, mentesítő határ feletti szállításoknál (amikor a szállítóegység veszélyt jelölő narancssárga táblával megjelölésre kerül) szükséges.ex II-es és EX III-as MEMU*1-kra típusjóváhagyott járművek esetében.más esetekben tárgytalan o Tartányos szállítási mód: szükséges még az üres tisztítatlan tartányok szállításánál is!fl, OX és AT típusjóváhagyott járművek esetében. tárgytalan, ha 3000 liter űrtartalom alatti tankkonténer(ek) és mobil tartányok szállítása történik. A jóváhagyási igazolás tartalmát kell vizsgálni. A szállítás módjára (küldeménydarabos, ömlesztett, tartányos) vonatkozó előírások A veszélyes áru ömlesztve szállítható: o ha az ADR jogszabály az adott anyagra a 3.2 fejezet A táblázat 10 oszlopában BK betűkkel kezdődő kóddal jelölt különleges előírás van rögzítve, és/vagy 19

20 o ha az ADR jogszabály az adott anyagra a 3.2 fejezet A táblázat 17.oszlopában a VV betűkkel kezdődő kóddal jelölt különleges előírást tartalmaz. Küldeménydarabos szállítás: o Veszélyes áruk szállítása korlátozott űrtartalmú edényekben, fedett, nyitott, vagy ponyvás járműben, illetve konténerben. o az ADR az adott anyagra a 3.2 fejezet A táblázat vonatkozó rovatában (8.oszlop) csomagolási utasítás szerepel o Csak az ADR jogszabály birtokában/ a táblázat segítségével ellenőrizhető! Tartányos szállítás: o Szállítható, ha az ADR az adott anyagra a 3.2 fejezet A táblázat tartányos szállításra vonatkozó megfelelő rovataiban ( oszlopok) előírásokat szerepeltet o Csak az ADR jogszabály birtokában / a táblázat segítségével ellenőrizhető! Konténeres szállítás: o A konténer a rakomány megbontása nélkül átrakható, kialakítása megkönnyíti az áru gyors ki- és berakását, töltését, ürítését. o A szállítási mód lehet: ömlesztett küldeménydarabos tartányos Együvé rakási tilalom Mikor kell vizsgálni? o Küldeménydarabos szállítás esetén. A vizsgálat tárgya: o Valamennyi veszélyes árut tartalmazó küldeménydarab, amely veszélyességi bárcával megjelölésre kötelezett. Szabály: o A robbanó tulajdonságra utaló, narancssárga bárcákkal jelölt veszélyes árukat, tilos együtt szállítani más veszélyességi bárcával jelölt árukkal. o Robbanó anyagainak viszonyát együvé rakás szempontjából az ADR külön táblázatban, nagybetűkkel jelzett összeférhetőségi csoportokkal szabályozza! A rakomány berakása és rögzítése, árukezelés Meg kell vizsgálni az alábbiakat: o A rakomány különböző darabjai megfelelően vannak-e elhelyezve, o azok a járművön kielégítően rögzítettek-e, illetve, hogy o az egyes darabok nem tudnak-e elmozdulni egymáshoz, vagy a jármű oldalfalaihoz képest? 20

Felhívás! A sikeres vizsgáról a Nemzeti Közlekedési Hatóság igazolást ad ki. Az igazolás visszavonásig érvényes.

Felhívás! A sikeres vizsgáról a Nemzeti Közlekedési Hatóság igazolást ad ki. Az igazolás visszavonásig érvényes. Felhívás! A hatóság felhívja a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállítását végzők figyelmét a rájuk vonatkozó veszélyes

Részletesebben

A veszélyes áru szállításban érintett telephelyek résztvevői kötelezettségei, és a hatósági tapasztalatok

A veszélyes áru szállításban érintett telephelyek résztvevői kötelezettségei, és a hatósági tapasztalatok BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség Veszélyes Szállítmányok Főosztály A veszélyes áru szállításban érintett telephelyek résztvevői kötelezettségei, és a

Részletesebben

A mezıgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezıgazdasági vontatóval vagy lassú jármővel vontatott pótkocsival történı közúti szállításáról

A mezıgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezıgazdasági vontatóval vagy lassú jármővel vontatott pótkocsival történı közúti szállításáról A mezıgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezıgazdasági vontatóval vagy lassú jármővel vontatott pótkocsival történı közúti szállításáról Lechs Tamás tő. zls. Katasztrófavédelmi ırsparancsnok Gara, 2015.

Részletesebben

3.2 FEJEZET A VESZÉLYES ÁRUK FELSOROLÁSA

3.2 FEJEZET A VESZÉLYES ÁRUK FELSOROLÁSA 3.2 FEJEZET A VESZÉLYES ÁRUK FELSOROLÁSA 3.2.1 Az A táblázat (A veszélyes áruk UN szám szerinti felsorolása) magyarázata Az A táblázat egy-egy sora általában valamely konkrét UN szám alá tartozó összes

Részletesebben

23 BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG Módszertani Útmutató veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzéséhez

23 BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG Módszertani Útmutató veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzéséhez 23 2. SZÁLLÍTÓLEVÉL 3. FUVARLEVÉL 24 4, HIBÁS MENETLEVÉL 25 4, SZ KÍSÉRŐJEGY (VESZÉLYES HULLADÉKOKHOZ) 26 Ellenőrzési jegyzék - 14. pont 14. Írásbeli utasítás(ok) megvizsgálva szabálytalan tárgytalan ADR

Részletesebben

1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról

1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról A 2011.01.01. óta hatályos

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM VESZÉLYES ÁRUK

DEBRECENI EGYETEM VESZÉLYES ÁRUK DEBRECENI EGYETEM VESZÉLYES ÁRUK és VESZÉLYES HULLADÉKOK SZÁLLÍTÁSA - Képzés a 2013-as ADR 1.3 fejezete szerint - Bertli Dávid veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó ADR Profess Tel.: +36 (20) 9830-388

Részletesebben

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓ KÉPZÉS. 3-6.2, 8, 9. osztály ISMERETEK GYAKORLÓ VESZÉLYES ÁRU VIZSGATESZT

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓ KÉPZÉS. 3-6.2, 8, 9. osztály ISMERETEK GYAKORLÓ VESZÉLYES ÁRU VIZSGATESZT BIZTONSÁGI TANÁCSADÓ KÉPZÉS 3-6.2, 8, 9. osztály ISMERETEK GYAKORLÓ VESZÉLYES ÁRU VIZSGATESZT BUDAPEST 2013. Név: Születési hely: Anyja leánykori neve: Születési idő: Vizsga helye: Vizsga időpontja: Vizsgázó

Részletesebben

Munkautasítás veszélyes anyagok közúti szállításra való kiadásához. Munkautasítás. Veszélyes anyagok közúti szállításra való kiadásához

Munkautasítás veszélyes anyagok közúti szállításra való kiadásához. Munkautasítás. Veszélyes anyagok közúti szállításra való kiadásához Munkautasítás Veszélyes anyagok közúti Dátum: 2016.07.01 Érvényes: visszavonásig 1/9 oldal T a r t a l o m j e g y z é k 1. Munkautasítás célja... 3 2. Területi érvényesség... 3 3. Fogalom meghatározások...

Részletesebben

A Nemzeti Közlekedési Hatóság. tevékenysége a veszélyes árut szállító. közúti járművek ellenőrzésének tükrében

A Nemzeti Közlekedési Hatóság. tevékenysége a veszélyes árut szállító. közúti járművek ellenőrzésének tükrében A Nemzeti Közlekedési Hatóság tevékenysége a veszélyes árut szállító közúti járművek ellenőrzésének tükrében Balatonföldvár, 2010. április 8-9. 1 Ellenőrzési tevékenység A Nemzeti Közlekedési Hatóság komplex

Részletesebben

1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet

1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet A Kormány a veszélyes áruk közúti szállításának ellenırzésére vonatkozó egységes eljárási szabályok megteremtése érdekében a következıket rendeli el: 1. (1) A rendelet hatálya a közúti jármővel végzett

Részletesebben

A radioaktív anyagok csomagolásakor, illetve szállításakor elkövetett mulasztások szankcionálása

A radioaktív anyagok csomagolásakor, illetve szállításakor elkövetett mulasztások szankcionálása A radioaktív anyagok csomagolásakor, illetve szállításakor elkövetett mulasztások szankcionálása Nádasi Iván 2040 Budaörs, Kassai u. 25. Az utóbbi időben a veszélyes áruk közúti szállítása terén egyre

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltség H A T Á R O Z A T

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltség H A T Á R O Z A T Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltség H-6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 4. Tel: (36-76) 502-810 Fax: (36-76) 502-820 e-mail: kecskemet.hot@katved.gov.hu

Részletesebben

Jelölések JELÖLÉSEK.

Jelölések JELÖLÉSEK. JELÖLÉSEK 1 3.4. Küldeménydarabra Egyesítő csomagolásra álló helyzetet jelölő nyilak A feladó a szállítónak a korlátozott mennyiség összegzett bruttó tömegét /kivéve kombinált, tengeri szállítás/ meg kell

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV 2011 MAGYARORSZÁG Készült: A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete szakértői szerkesztésében 2012. TARTALOMJEGYZÉK oldal Bevezető, Tartalomjegyzék 5-16 I. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Ellenőrzési jegyzék - 18. pont

Ellenőrzési jegyzék - 18. pont 41 Ellenőrzési jegyzék - 18. pont 18. Az áru szállítása engedélyezett megvizsgálva szabálytalan tárgytalan Az ADR 2.2.X.2 bekezdéseiben felsorolt veszélyes áruk közúton nem szállíthatók. Az X helyére a

Részletesebben

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató. Szám: Ügyintéző: Tárgy: ADR bírság Telefonszám: 06-94/513-430 HATÁROZAT

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató. Szám: Ügyintéző: Tárgy: ADR bírság Telefonszám: 06-94/513-430 HATÁROZAT Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-9700 Szombathely, Ady E. tér 1. Tel: (94) 513-430 Fax: (94) 513-431 E-mail: vas.mki@katved.gov.hu Szám: Ügyintéző: Tárgy: ADR bírság Telefonszám: 06-94/513-430

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE. (2008. október 22.)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE. (2008. október 22.) 2008.11.14. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 304/63 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE (2008. október 22.) a tagállamok határain a közúti és belvízi közlekedés terén végzett ellenőrzések

Részletesebben

RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI

RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI Povázsai Sándor r. alezredes Országos Rendőr-főkapitányság Budapest, 2010. 09. 21-22. Rövid áttekintés Jogi szabályozás helyzete Engedélyezési

Részletesebben

A veszélyes. tervezése. grehajtása. Kozma SándorS tű. alezredes, osztályvezető. BM OKF Tematikus módszertani vezetői értekezlet - 2012.01.23.

A veszélyes. tervezése. grehajtása. Kozma SándorS tű. alezredes, osztályvezető. BM OKF Tematikus módszertani vezetői értekezlet - 2012.01.23. A veszélyes áru száll llítás s ellenőrz rzési és s szankcionálási si tevékenys kenységének nek tervezése és s végrehajtv grehajtása BM OKF Tematikus módszertani vezetői értekezlet - 2012.01.23. Kozma SándorS

Részletesebben

Szám: 8-7/2014/ADR-RID Tárgy: Bírság kiszabása a veszélyes áru közúti szállításra vonatkozó szabályok megsértése miatt. HATÁROZAT

Szám: 8-7/2014/ADR-RID Tárgy: Bírság kiszabása a veszélyes áru közúti szállításra vonatkozó szabályok megsértése miatt. HATÁROZAT Szám: 8-7/2014/ADR-RID Tárgy: Bírság kiszabása a veszélyes áru közúti szállításra vonatkozó szabályok megsértése miatt. HATÁROZAT A MOBILSPED Szállitási, Szállitmányozó és Jármüjavitó Korlátolt Felelősségü

Részletesebben

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓ KÉPZÉS ÁLTALÁNOS ISMERETEK GYAKORLÓ VESZÉLYES ÁRU VIZSGATESZT

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓ KÉPZÉS ÁLTALÁNOS ISMERETEK GYAKORLÓ VESZÉLYES ÁRU VIZSGATESZT BIZTONSÁGI TANÁCSADÓ KÉPZÉS ÁLTALÁNOS ISMERETEK GYAKORLÓ VESZÉLYES ÁRU VIZSGATESZT BUDAPEST Név: Születési hely: Anyja leánykori neve: Születési idő: Vizsga helye: Vizsga időpontja: Vizsgázó aláírása:

Részletesebben

SEVESO III. EU Irányelv és az ADR 2015-ös bevezetésének változásai

SEVESO III. EU Irányelv és az ADR 2015-ös bevezetésének változásai SEVESO III. EU Irányelv és az ADR 2015-ös bevezetésének változásai 2015. május 19. Farkas János Megyei Iparbiztonsági Főfelügyelő Seveso III. Irányelv (2012/18/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv)

Részletesebben

2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet

2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet - 1-2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet A Kormány a veszélyes áruk vasúton, közúton vagy belvízen történő szállítása biztonságának növelése céljából és az ilyen szállításokra vonatkozó hazai és nemzetközi

Részletesebben

Szám: 96-2/2014/ADR Tárgy: KERESE Bt. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye I N D O K O L Á S

Szám: 96-2/2014/ADR Tárgy: KERESE Bt. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye I N D O K O L Á S Szám: 96-2/2014/ADR Tárgy: KERESE Bt. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye HATÁROZAT A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint tárgyi ügyben másodfokon eljáró hatóság

Részletesebben

h e l y b e n h a g y o m.

h e l y b e n h a g y o m. Szám: 140-3/2014/ADR Tárgy: Pécsi Agroker Kft. terhére a veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye HATÁROZAT A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint tárgyi ügyben eljáró

Részletesebben

Tárgy: Animal Hygiene Kft. terhére bírság kiszabása a veszélyes áruk közúti szállításra vonatkozó szabályok megsértése miatt H A T Á R O Z A T

Tárgy: Animal Hygiene Kft. terhére bírság kiszabása a veszélyes áruk közúti szállításra vonatkozó szabályok megsértése miatt H A T Á R O Z A T Szám:477-5/2014/IB. Tárgy: Animal Hygiene Kft. terhére bírság kiszabása a veszélyes áruk közúti szállításra vonatkozó szabályok megsértése miatt H A T Á R O Z A T Az Animal Hygiene Kft. (székhely: 2370

Részletesebben

1./ Az els fokú hatóság fenti számú határozatát. m e g v á l t o z t a t o m. akként, hogy a kivetett közigazgatási bírság mértékét 100.

1./ Az els fokú hatóság fenti számú határozatát. m e g v á l t o z t a t o m. akként, hogy a kivetett közigazgatási bírság mértékét 100. 1./ Az els fokú hatóság fenti számú határozatát m e g v á l t o z t a t o m akként, hogy a kivetett közigazgatási bírság mértékét 100.000,-Ft-ra, azaz egyszázezer forintra módosítom. Az ellen rzés megállapította,

Részletesebben

h e l y b e n h a g y o m.

h e l y b e n h a g y o m. Szám: 103-2/2014/ADR Tárgy: Ügyfél veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye HATÁROZAT A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint tárgyi ügyben másodfokú hatóság részéről

Részletesebben

57/2007. (III. 31.) Korm. rendelet

57/2007. (III. 31.) Korm. rendelet 57/2007. (III. 31.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz és személyszállításhoz kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegérıl A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi

Részletesebben

ADR (RID) 2015. évi változásai (részletek) Csuhay Marianna Budapest, 2014. 11. 19.

ADR (RID) 2015. évi változásai (részletek) Csuhay Marianna Budapest, 2014. 11. 19. ADR (RID) 2015. évi változásai (részletek) Csuhay Marianna Budapest, 2014. 11. 19. 1 Új UN tételek 2 osztály 9 adszorbeált gázok (m.n.n., egyedi tételek) UN 3510 3518 adszorbeált gáz, m.n.n UN 3512 adszorbeált

Részletesebben

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató. Szám: Ügyintéző: Tárgy: ADR bírság Telefonszám: 06-94/ HATÁROZAT

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató. Szám: Ügyintéző: Tárgy: ADR bírság Telefonszám: 06-94/ HATÁROZAT Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-9700 Szombathely, Ady E. tér 1. Tel: (94) 513-430 Fax: (94) 513-431 E-mail: vas.mki@katved.gov.hu Szám: Ügyintéző: Tárgy: ADR bírság Telefonszám: 06-94/513-430

Részletesebben

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató. Szám: Ügyintéző: Tárgy: ADR bírság Telefonszám: 06-94/ HATÁROZAT

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató. Szám: Ügyintéző: Tárgy: ADR bírság Telefonszám: 06-94/ HATÁROZAT Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-9700 Szombathely, Ady E. tér 1. Tel: (94) 513-430 Fax: (94) 513-431 E-mail: vas.mki@katved.gov.hu Szám: Ügyintéző: Tárgy: ADR bírság Telefonszám: 06-94/513-430

Részletesebben

ADR 1.3 alap- és ismeretfelújító képzés

ADR 1.3 alap- és ismeretfelújító képzés 2 0 1 7. 0 2. 0 3. ÁLTALÁNOS VESZÉLYES ÁRU ELŐÍRÁSOK (ADR) MEGJELENÉSE A GAZDABOLTOK MŰKÖDÉSI ELŐÍRÁSAIBAN ADR 1.3 alap- és ismeretfelújító képzés 2 0 1 7. 0 2. 0 3. ADR 2017 Veszélyes Áruk Nemzetközi

Részletesebben

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató HATÁROZAT

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató HATÁROZAT Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-9700 Szombathely, Ady E. tér 1. Tel: (94) 513-430 Fax: (94) 513-431 E-mail: vas.mki@katved.gov.hu Szám: Ügyintéző: Tárgy: ADR bírság HATÁROZAT Az Észak-dunántúli

Részletesebben

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra Veszélyes árúk közúti szállításának ellenőrzése 28-ban A veszélyes áruk szállítása jelentőségének növekedésével, összetett kockázati viszonyaival évek óta egyre preferáltabbá válik az Európai Uniós és

Részletesebben

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató. Szám: Ügyintéző: Tárgy: ADR bírság Telefonszám: 06-94/513-430 HATÁROZAT

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató. Szám: Ügyintéző: Tárgy: ADR bírság Telefonszám: 06-94/513-430 HATÁROZAT Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-9700 Szombathely, Ady E. tér 1. Tel: (94) 513-430 Fax: (94) 513-431 E-mail: vas.mki@katved.gov.hu 1 Szám: Ügyintéző: Tárgy: ADR bírság Telefonszám:

Részletesebben

(7727 Palotabozsok, Kossuth L. u. 69.) terhére bírság kiszabása a veszélyes áru közúti szállításra vonatkozó szabályok megsértése miatt HATÁROZAT

(7727 Palotabozsok, Kossuth L. u. 69.) terhére bírság kiszabása a veszélyes áru közúti szállításra vonatkozó szabályok megsértése miatt HATÁROZAT Ügyiratszám: 594-6/2014/H Tárgy: Palotabozsoki Mezőgazdasági Zrt. (7727 Palotabozsok, Kossuth L. u. 69.) terhére bírság kiszabása a veszélyes áru közúti szállításra vonatkozó szabályok megsértése miatt

Részletesebben

Módszertani Útmutató. veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzéséhez 2013.

Módszertani Útmutató. veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzéséhez 2013. veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzéséhez 2013. 2 Veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzéséhez Készült a BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG és a Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi

Részletesebben

HATÁROZAT. bírságot szabok ki. visszatartom

HATÁROZAT. bírságot szabok ki. visszatartom Szám: 21-2/2014/ADR-RID Tárgy: Bírság kiszabása a veszélyes áru közúti szállításra vonatkozó szabályok megsértése miatt a S.C. PAUL LOGISTIC S.R.L., Románia, SATU-MARE, OITUZ 4. ügyfél terhére. HATÁROZAT

Részletesebben

Ellenőrzési jegyzék 26. pont

Ellenőrzési jegyzék 26. pont Ellenőrzési jegyzék 26. pont 26. Nagybárcák a tartányon, konténeren, járművön megvizsgálva szabálytalan tárgytalan Általános előírások a nagybárcákra: A veszélyes árut szállító járműveket (ha szükséges)

Részletesebben

HATÁROZAT. 100.000 forint, azaz egyszázezer forint összegű. bírságot szabok ki.

HATÁROZAT. 100.000 forint, azaz egyszázezer forint összegű. bírságot szabok ki. Ügyiratszám: 371-7/2014/H Tárgy: A Prímagáz Hungária Zrt. (1117 Budapest, Alíz u. 2.) terhére bírság kiszabása, a veszélyes áru közúti szállításra vonatkozó szabályok megsértése miatt HATÁROZAT A Prímagáz

Részletesebben

A veszélyes áruk fuvarozása vasúton és az UIC 471-3 sz. döntvény

A veszélyes áruk fuvarozása vasúton és az UIC 471-3 sz. döntvény A veszélyes áruk fuvarozása vasúton és az UIC 471-3 sz. döntvény Hudák Árpádné Szabályozási szakértő Veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó A veszélyes áruk: olyan anyagok és tárgyak, amelyek veszélyes

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. bírságot szabok ki.

H A T Á R O Z A T. bírságot szabok ki. Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H-7400 Kaposvár, Somssich Pál u. 7. H-7401 Kaposvár, Pf.: 71 Tel: (36-82) 528-990 Fax: (36-82) 424-983 e-mail: somogy.titkarsag@katved.gov.hu Ügyiratszám: 94-7/2014/HAT.

Részletesebben

HATÁROZAT. bírságot szabok ki.

HATÁROZAT. bírságot szabok ki. Szám: 164-2/2014/HAT. Tárgy: Ügyintéző: Telefon: A Palotási Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zrt. terhére bírság kiszabása a veszélyes áruk közúti szállításra vonatkozó rendelkezések megsértése miatt

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. bírságot szabok ki.

H A T Á R O Z A T. bírságot szabok ki. Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H-7400 Kaposvár, Somssich Pál u. 7. H-7401 Kaposvár, Pf.: 71 Tel: (36-82) 528-990 Fax: (36-82) 424-983 e-mail: somogy.titkarsag@katved.gov.hu Ügyiratszám: 94-6/2014/HAT.

Részletesebben

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató. Szám: Ügyintéző: Tárgy: ADR bírság Telefonszám: 06-94/ HATÁROZAT

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató. Szám: Ügyintéző: Tárgy: ADR bírság Telefonszám: 06-94/ HATÁROZAT Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-9700 Szombathely, Ady E. tér 1. Tel: (94) 513-430 Fax: (94) 513-431 E-mail: vas.mki@katved.gov.hu Szám: Ügyintéző: Tárgy: ADR bírság Telefonszám: 06-94/513-430

Részletesebben

m ó d o s í t o m. A kiszabott bírság összegét ,- Ft-ra, azaz kettőszáznyolcvanháromezerháromszázharmincöt

m ó d o s í t o m. A kiszabott bírság összegét ,- Ft-ra, azaz kettőszáznyolcvanháromezerháromszázharmincöt Szám: 16-39/2013/ADR-RID Tárgy: Bírság határozat módosítása. HATÁROZAT A Biorex Majorság Kft. (3354 Tófalu, Külterület 054/4 hrsz;, adószám: 24125396-2-10; cégjegyzékszám: 10-09-033472) ellen 16/2013/ADR-RID

Részletesebben

Módszertani Útmutató. veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzéséhez

Módszertani Útmutató. veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzéséhez 2013 Veszélyes áruk közúti Készült az ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG megbízásából HUNGÁRIA VESZÉLYESÁRU MÉRNÖKI IRODA közreműködésével A BTE szakértőinek bevonásával ELŐSZÓ Napjainkban a társadalmi

Részletesebben

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság HATÁROZAT

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság HATÁROZAT Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H-6721 Szeged, Berlini krt. 16-18. : 6701 Szeged, Pf. 414 Tel: 36-62/621-280 Fax: 36-62/621-299 e-mail: csongrad.titkarsag@katved.gov.hu Szám: 127-9/2014/IPB

Részletesebben

Szám: 19-21/2013/ADR-RID Tárgy: Bírság kiszabása a veszélyes áru közúti szállításra vonatkozó szabályok megsértése miatt.

Szám: 19-21/2013/ADR-RID Tárgy: Bírság kiszabása a veszélyes áru közúti szállításra vonatkozó szabályok megsértése miatt. Szám: 19-21/2013/ADR-RID Tárgy: Bírság kiszabása a veszélyes áru közúti szállításra vonatkozó szabályok megsértése miatt. HATÁROZAT Egyéni Vállalkozó Ügyfél terhére a veszélyes áruk közúti szállítására

Részletesebben

1995. 10. 17 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA L 249. szám

1995. 10. 17 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA L 249. szám A TANÁCS 1995. október 6-i 95/50/EK IRÁNYELVE a veszélyes áruk közúti szállítása ellenőrzésének egységes eljárásáról AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és

Részletesebben

Módszertani Útmutató. veszélyes áruk vasúti szállításának ellenőrzéséhez

Módszertani Útmutató. veszélyes áruk vasúti szállításának ellenőrzéséhez Módszertani Útmutató veszélyes áruk vasúti szállításának ellenőrzéséhez 2013 2 3 Módszertani Útmutató Veszélyes áruk vasúti szállításának ellenőrzéséhez 4 Készült az A BTE szakértőinek bevonásával 5 ELŐSZÓ

Részletesebben

Szám: 495-4/2014/HAT. H A T Á R O Z A T

Szám: 495-4/2014/HAT. H A T Á R O Z A T Szám: 495-4/2014/HAT. Tárgy: Ügyintéző: Telefon: A SZUBI-SPED Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. terhére bírság kiszabása a veszélyes áruk közúti szállításra vonatkozó rendelkezések megsértése miatt H A T

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 100.000.-Ft,- azaz egyszázezer forint összegű bírságot szabok ki.

H A T Á R O Z A T. 100.000.-Ft,- azaz egyszázezer forint összegű bírságot szabok ki. Szám: 29-9 /2014/ADR Tárgy: bírság kiszabása a veszélyes áru vasúti szállításra vonatkozó szabályok megsértése miatt. H A T Á R O Z A T A BorsodChem Zrt. (3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1., adószám: 10600601-4-05)

Részletesebben

Mindent tudni akarok...

Mindent tudni akarok... Mindent tudni akarok... Műszaki vizsga. A gépjármű tulajdonosok közül, egyesek számára örök talány, a többség azonban ismeri a menetét. Személygépkocsit, gépjárművet tulajdonolni kötelezettséggel is jár.

Részletesebben

A logisztikai szakterületet érintő anyagi jogszabály-változások

A logisztikai szakterületet érintő anyagi jogszabály-változások A logisztikai szakterületet érintő anyagi jogszabály-változások Dr. habil Vass Gyula tű. ezredes igazgató Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet 2017. MAVESZ Konferencia Veszélyes anyagokkal

Részletesebben

A pályavasút szerepe a veszélyes áru szállításban. Magyar Államvasutak Zrt. PÜ Forgalmi Főosztály Lipusz Ferenc osztályvezető 1

A pályavasút szerepe a veszélyes áru szállításban. Magyar Államvasutak Zrt. PÜ Forgalmi Főosztály Lipusz Ferenc osztályvezető 1 A pályavasút szerepe a veszélyes áru Magyar Államvasutak Zrt. PÜ Forgalmi Főosztály Lipusz Ferenc osztályvezető 1 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről A VASÚTI TÁRSASÁGOKNAK A VASÚTI KÖZLEKEDÉS

Részletesebben

Veszélyes áru csomagolási előírások

Veszélyes áru csomagolási előírások Veszélyes áru csomagolási előírások ADR 6. RÉSZ 1 Csomagoló eszközök gyártása, vizsgálata /6. rész Csomagolás 2.oszt. 6.2.oszt. 7.oszt. 2 Minősített csomagoló eszközök 6.1 6.5 6.6 HAGYOMÁNYOS CSOMAGOLÁSOK

Részletesebben

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság HATÁROZAT

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság HATÁROZAT Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H-6721 Szeged, Berlini krt. 16-18. : 6701 Szeged, Pf. 414 Tel: 36-62/621-280 Fax: 36-62/621-299 e-mail: csongrad.titkarsag@katved.gov.hu Szám:374-9/2013/IPB

Részletesebben

Komplex ellenőrzés Esettanulmány a 2013 márciusi telephelyi komplex ellenőrzésről és az ezzel kapcsolatos hatósági eljárásról

Komplex ellenőrzés Esettanulmány a 2013 márciusi telephelyi komplex ellenőrzésről és az ezzel kapcsolatos hatósági eljárásról Komplex ellenőrzés Esettanulmány a 2013 márciusi telephelyi komplex ellenőrzésről és az ezzel kapcsolatos hatósági eljárásról Összeállította: Toldi Gergely veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó

Részletesebben

Ellenőrzési jegyzék 10. pont

Ellenőrzési jegyzék 10. pont Ellenőrzési jegyzék 10. pont 10. A veszélyes áruk összes tömege a szállítóegységen: A veszélyes árunkénti összes mennyiség (azonos UN számhoz, helyes szállítási megnevezéshez, és ha van csomagolási csoporthoz:

Részletesebben

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató HATÁROZAT

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató HATÁROZAT Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-9700 Szombathely, Ady E. tér 1. Tel: (94) 513-430 Fax: (94) 513-431 E-mail: vas.mki@katved.gov.hu Szám: Ügyintéző: Tárgy: ADR bírság HATÁROZAT A Jánosik

Részletesebben

személyiséggel, vagy hogy jogi személyiséggel rendelkező hatóságnak alárendelt-e -, amely veszélyes árut szállít, fuvaroz, be- vagy kirak; b)

személyiséggel, vagy hogy jogi személyiséggel rendelkező hatóságnak alárendelt-e -, amely veszélyes árut szállít, fuvaroz, be- vagy kirak; b) A Tanács 96/35/EK irányelve (1996. június 3.) a veszélyes áruk közúti, vasúti vagy belvízi szállításánál alkalmazandó biztonsági tanácsadók kinevezéséről és szakmai képesítéséről AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

Részletesebben

HATÁROZAT. bírságot szabok ki.

HATÁROZAT. bírságot szabok ki. Szám: 494-5/2014/HAT Tárgy: A Best Master Clean Autókozmetikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (2030 Érd, Berettyó utca 8.) terhére bírság kiszabása a veszélyes áruk közúti szállításra vonatkozó szabályok

Részletesebben

A D R S Z E R I N T I Í R Á S B E L I U T A S Í T ÁS. Teendők baleset vagy más veszélyhelyzet esetén

A D R S Z E R I N T I Í R Á S B E L I U T A S Í T ÁS. Teendők baleset vagy más veszélyhelyzet esetén A D R S Z E R I N T I Í R Á S B E L I U T A S Í T ÁS Teendők baleset vagy más veszélyhelyzet esetén A jármű személyzetének a szállítás során esetlegesen bekövetkező baleset vagy más veszélyhelyzet esetén

Részletesebben

H-6500 Baja, Tóth Kálmán u. 25. Tel:(36-79)424-944 Fax:(36-79) 424-944 e-mail: Baja.HOT@katved.gov.hu

H-6500 Baja, Tóth Kálmán u. 25. Tel:(36-79)424-944 Fax:(36-79) 424-944 e-mail: Baja.HOT@katved.gov.hu Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Bajai Katasztrófavédelmi Kirendeltség H-6500 Baja, Tóth Kálmán u. 25. Tel:(36-79)424-944 Fax:(36-79) 424-944 e-mail: Baja.HOT@katved.gov.hu Szám: /2014/BAJAHAT

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. bírságot szabok ki.

H A T Á R O Z A T. bírságot szabok ki. Ügyiratszám: 35840/311-11/2015.ált Tárgy: Bohemia Cargo s.r.o. terhére bírság kiszabása a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó szabályok megsértése miatt Ü. i.: - Tel.: - E-Mail: - H A T Á R O

Részletesebben

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság HATÁROZAT

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság HATÁROZAT Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H-6721 Szeged, Berlini krt. 16-18. : 6701 Szeged, Pf. 414 Tel: 36-62/621-280 Fax: 36-62/621-299 e-mail: csongrad.titkarsag@katved.gov.hu Szám: 169-1/2014/IPB

Részletesebben

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete 1 A Kormány /2012. ( ) Korm. rendelete a veszélyes áruk légi szállításával kapcsolatos katasztrófavédelmi hatósági ellenőrzés végrehajtására és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól,

Részletesebben

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató. Szám: Ügyintéző: Tárgy: ADR bírság Telefonszám: 06-94/ HATÁROZAT

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató. Szám: Ügyintéző: Tárgy: ADR bírság Telefonszám: 06-94/ HATÁROZAT Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-9700 Szombathely, Ady E. tér 1. Tel: (94) 513-430 Fax: (94) 513-431 E-mail: vas.mki@katved.gov.hu Szám: Ügyintéző: Tárgy: ADR bírság Telefonszám: 06-94/513-430

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRUK. Vasúton-Közúton -Vízen. Budapest, 2010.05.06. 2011.04.21. www.hvesz.hu. SÁROSI GYÖRGY Veszélyes áru Szakértő

VESZÉLYES ÁRUK. Vasúton-Közúton -Vízen. Budapest, 2010.05.06. 2011.04.21. www.hvesz.hu. SÁROSI GYÖRGY Veszélyes áru Szakértő VESZÉLYES ÁRUK Vasúton-Közúton -Vízen SÁROSI GYÖRGY Veszélyes áru Szakértő HUNGÁRIA VESZÉLYESÁRU MÉRNÖKI IRODA Budapest, 2010.05.06. 1 Tartalom Nemzetközi szabályozás-eu szabályozás változása GHS /CLP-ADR-RID

Részletesebben

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató. Tárgy: ADR bírság Ügyintéző: HATÁROZAT

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató. Tárgy: ADR bírság Ügyintéző: HATÁROZAT Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-9700 Szombathely, Ady E. tér 1. Tel: (94) 513-430 Fax: (94) 513-431 E-mail: vas.mki@katved.gov.hu Szám: Tárgy: ADR bírság Ügyintéző: HATÁROZAT A MEGOLDÁS

Részletesebben

Egészségügyi asszisztens szakképzés Aszepszis-antiszepszis, ADR veszélyes hulladék szállítási előírások, környezetvédelem.

Egészségügyi asszisztens szakképzés Aszepszis-antiszepszis, ADR veszélyes hulladék szállítási előírások, környezetvédelem. Egészségügyi asszisztens szakképzés Aszepszis-antiszepszis, ADR veszélyes hulladék szállítási előírások, környezetvédelem. Kövér Tamás DE GF Munkabiztonsági Önálló Osztály, osztályvezető 2013. Május 24.

Részletesebben

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Cím: H-6728 Szeged, Napos út 4. Tel: +36-62/553-040, Fax: +36-62/553-041, E-mail: szeged.kk@katved.gov.hu Szám: 35610/749-2/2015.

Részletesebben

ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM

ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM KÉPZÉS cseppfolyósított NITROGÉN szállítását végzı munkatársak részére az ADR 1.3 fejezete szerint Bertli Dávid veszélyes áru szállítási biztonsági

Részletesebben

Szám: 130-8/2014/IBFF Tárgy : Bírság kiszabása veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó rendelkezések megsértése miatt Ügyintéző : Telefonszám:

Szám: 130-8/2014/IBFF Tárgy : Bírság kiszabása veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó rendelkezések megsértése miatt Ügyintéző : Telefonszám: Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H-8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5. : 8901 Zalaegerszeg, Pf.: 109 Tel: +36 (92) 549562 Fax: +36 (92) 549565 e-mail: zala.titkarsag@katved.gov.hu Szám: 130-8/2014/IBFF

Részletesebben

312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet. A 2012.01.01. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. A rendelet hatálya 1

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet. A 2012.01.01. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. A rendelet hatálya 1 Opten Törvénytár Opten Kft. I. 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának

Részletesebben

Gefahrgutfahrer-Handbuch. Ungarn. Land 107/ /112. Polizei Feuerwehr Rettung. Höchstgeschwindigkeiten für LKW km/h

Gefahrgutfahrer-Handbuch. Ungarn. Land 107/ /112. Polizei Feuerwehr Rettung. Höchstgeschwindigkeiten für LKW km/h Gefahrgutfahrer-Handbuch H Ungarn Land Polizei Feuerwehr Rettung 107/112 112 104/112 Höchstgeschwindigkeiten für LKW km/h 50 70 80 ADR ÍRÁSBELI UTASÍTÁS Teendõk baleset vagy más veszélyhelyzet esetén A

Részletesebben

Tárgy: Ü. i.: Tel.: H A T Á R O Z A T

Tárgy: Ü. i.: Tel.:   H A T Á R O Z A T Szám: 36610/2124-1/2015.ált. Tárgy: Ü. i.: Tel.: E-mail: A Vargáné Munkácsi Linda egyéni vállalkozó terhére bírság kiszabása a veszélyes áruk közúti szállításra vonatkozó rendelkezések megsértése miatt

Részletesebben

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Tárgy: Ügyintéző: Tel.: H A T Á R O Z A T

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Tárgy: Ügyintéző: Tel.: H A T Á R O Z A T Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H-6721 Szeged, Berlini krt. 16-18. : 6701 Szeged, Pf. 414 Tel: 36-62/621-280 Fax: 36-62/621-299 e-mail: csongrad.titkarsag@katved.gov.hu Szám: 97-5/2014/IPB

Részletesebben

HATÁROZAT. bírságot szabok ki.

HATÁROZAT. bírságot szabok ki. Szám: 181-11/2014/HAT Tárgy: A VWR International Kft. (4034 Debrecen, Simon László utca 4.) terhére bírság kiszabása a veszélyes áruk közúti szállításra vonatkozó szabályok megsértése miatt Ügyintéző:

Részletesebben

HATÁROZAT. bírságot szabok ki.

HATÁROZAT. bírságot szabok ki. 1 Szám: 35830/613-4/2016.ált. Tárgy: Batki-Logistic Kft. terhére bírság kiszabása a veszélyes áru közúti szállításra vonatkozó szabályok megsértése miatt Ügyintéző:... Telefonszám:... HATÁROZAT A Batki-Logistic

Részletesebben

HATÁROZAT. bírságot szabok ki.

HATÁROZAT. bírságot szabok ki. Szám: 105-7/2014/HAT Tárgy: A TRIGO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 6500 Baja, Szabadság út 150.) terhére bírság kiszabása a veszélyes áruk közúti szállításra vonatkozó szabályok megsértése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. bírságot szabok ki.

H A T Á R O Z A T. bírságot szabok ki. Szám: 35310/322-3/2015. ált. Tárgy: Biola Biokozmetikai Kft. terhére bírság kiszabása a veszélyes áruk közúti szállításra vonatkozó szabályok megsértése miatt H A T Á R O Z A T A Biola Biokozmetikai Kft.

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a behajtási engedélyek szabályozásáról Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató. Szám: Ügyintéző: Tárgy: ADR bírság Telefonszám: 06-94/ HATÁROZAT

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató. Szám: Ügyintéző: Tárgy: ADR bírság Telefonszám: 06-94/ HATÁROZAT Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-9700 Szombathely, Ady E. tér 1. Tel: (94) 513-430 Fax: (94) 513-431 E-mail: vas.mki@katved.gov.hu Szám: Ügyintéző: Tárgy: ADR bírság Telefonszám: 06-94/513-430

Részletesebben

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése:

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése: A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

7. 3 Hatályon kívül helyezve.

7. 3 Hatályon kívül helyezve. Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és

Részletesebben

Szám:75-4/2014/ADR Tárgy: Farm Tojás Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye

Szám:75-4/2014/ADR Tárgy: Farm Tojás Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye Szám:75-4/2014/ADR Tárgy: Farm Tojás Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye HATÁROZAT A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint tárgyi ügyben másodfokon eljáró

Részletesebben

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Budapest, 2014. január 27. Kalmár István vezérigazgató Székhely: 1012 Budapest, Logodi u. 34/A; ióktelep: 9071 Gönyű-Károlyháza, Kikötő

Részletesebben

2007 Kiadja: a Nemzeti Közlekedési Hatóság A kiadásért felelős: Horváth Zsolt Csaba elnök

2007 Kiadja: a Nemzeti Közlekedési Hatóság A kiadásért felelős: Horváth Zsolt Csaba elnök NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG Megjelent a 70/ 2005. (IV. 21.) Kormány rendelet, valamint a többször módosított és kiegészített 20/ 1979. (IX. 18.) KPM rendelet alapján. Összeállították: Nagy Zsolt Nádasi

Részletesebben

2/2014. számú MKSSZ Szakmai Vezetői Intézkedés

2/2014. számú MKSSZ Szakmai Vezetői Intézkedés 2/2014. számú MKSSZ Szakmai Vezetői Intézkedés Az UL A1 és UL A2 kategóriákban a repülő eszköz /légi jármű parancsnok felelőssége A Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség keretében végrehajtott UL A1 és

Részletesebben

ADR tapasztalatok a nemzetközi gyakorlatban ADR 2017 tervezett módosításai

ADR tapasztalatok a nemzetközi gyakorlatban ADR 2017 tervezett módosításai ADR 2015- tapasztalatok a nemzetközi gyakorlatban ADR 2017 tervezett módosításai Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesületének Konferenciája 2015. Varsó- 2015.10.19-22. WP15 Közúti Közlekedési

Részletesebben

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság HATÁROZAT

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság HATÁROZAT Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H-6721 Szeged, Berlini krt. 16-18. : 6701 Szeged, Pf. 414 Tel: 36-62/621-280 Fax: 36-62/621-299 e-mail: csongrad.titkarsag@katved.gov.hu Szám:355-18/2013/IPB

Részletesebben

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató HATÁROZAT

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató HATÁROZAT Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató : H-9700 Szombathely, Ady Endre tér 1. E-mail: vas.mki@katved.gov.hu Telefon: (06)94/513-430 Fax: (06)94/513-437 GSM: (06)20/820-2880 Szám: Tárgy: Brezon

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0117-06/1 A veszélyes áruk kezelésének, szállításának, tárolásának szabályai. Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0117-06/1 A veszélyes áruk kezelésének, szállításának, tárolásának szabályai. Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

HTCP Rendszer Hexa-Com Kft.

HTCP Rendszer Hexa-Com Kft. HTCP Rendszer Hexa-Com Kft. 2 Köszöntöm Önöket! Engedjék meg, hogy a következőkben bemutassuk a HTCP-rendszert. A HTPC a Help to Tax Certificate Point angol kifejezés rövidítése, amely a gyakorlatban annyit

Részletesebben