Sokszínû matematika 12. A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sokszínû matematika 12. A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE"

Átírás

1 Sokszínû mtemtik. A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE

2 SOKSZÍNÛ MATEMATIKA A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE Logik, bizonítási módszerek. Logiki feldtok, kijelentések. Feltéve, hog középsõ kérdésre válszolt: középsõ lókötõ, hrmdik lovg.. Aki ellopt z elefántot, mindig hzudik.. Piki.. Lovg plinket, lókötõ plnkot mond. 5. Kiss Kt, Szbó Rék, Ng Sár, Vrg Eszter. 6. Zoli: villmos, kosárlbd; Bálint: bicikli, kézilbd; Pisti: busz, úszás. Rejtvén: Német.. Logiki mûveletek negáció, konjunkció, diszjunkció. Fehér dobozbn: piros, zöld goló. Piros dobozbn: fehér, sárg goló. Kék dobozbn: sárg, piros goló. Zöld dobozbn: kék, fehér goló. Sárg dobozbn: zöld, kék goló.. Øp = A négzetnek vn oln szöge, melik nem derékszög. Øq = Vn oln háromszög, melik nem derékszögû. Ør = A szbálos ötszögnek vn oln szöge, melik derékszög. Øs = Nincs oln deltoid, melik rombusz = Egetlen deltoid sem rombusz. Øt = Minden trpéz prlelogrmm. Øu = Nincs homorúszögû háromszög. = Minden háromszög nem homorúszögû. Øw = Vn oln háromszög, mel köré nem írhtó kör. ØA = A ngobb vg egenlõ, mint p. ( ³ p) ØB = A kisebb, mint 5. ØC = Szbálos dobókockávl dobhtunk 6-nál ngobbt is. ØD = 9-nek -nál kevesebb osztój vn. ØE = Minden másodfokú egenletnek -nál kevesebb göke vn.. A= p A p p= p } = ØA = Minden flubn vn post. ØB = Vn oln ember, ki nem kékszemû. ØC = Vn oln pók, meliknek 8-nál több szeme vn. ØD = A február sose 0 npos. ØE = Vn oln szállod, melben vn oln szob, hol nincs telefon. ØF = Minden munkhel oln, hog senki sem dolgozik.

3 . Mit szoktál mondni kkor, mikor vlki megkérdezi, hog plink z jelenti, hog igen? 5. ) Piki igzmondó, Niki és Tiki hzug. b) Tiki biztosn igzmondó, Niki hzug, Pikirõl nem tudjuk. 6. ) ØH Ø(ØH) = M hétfõ vn. b) H Ù F Ø(H Ù F) = M nem hétfõ vn, vg nem vgok fárdt. = ØH ÚØF c) H ÙØF Ø(H ÙØF) = M nem hétfõ vn, vg fárdt vgok. = ØH Ú F d) ØH Ù F Ø(ØH Ù F) = M hétfõ vn, vg nem vgok fárdt. = H ÚØF e) ØH ÙØF Ø(ØH ÙØF) = M hétfõ vn, vg fárdt vgok. 7. ) M Ú T hétfõn igz Ø(M Ú T) = M nem hétfõ vn és tegnp nem vsárnp volt. = ØM ÙØT b) ØM ÚØT csk hétfõn nem igz Ø(ØM ÚØT) = M hétfõ vn és tegnp vsárnp volt. = M Ù T c) ØT Ú M minden np igz Ø(ØT Ú M) = Tegnp vsárnp volt és m nincs hétfõ. = T ÙØM d) ØM ÚØT csk hétfõn nem igz Ø(ØM ÚØT) = M hétfõ vn és tegnp vsárnp volt. = M Ù T 8. ) Én megek veled vg Ottóvl. b) Veled megek, vg Ottóvl megek. c) Nem megek veled. d) Te nem még, vg én nem megek. = Nem megek veled. 9. ) A Ù B ÙØC b) (A Ú B) ÙØC c) ØA ÙØB) ÙØC d) (A Ù B) Ú C 0. A, B, D vg A, C, E, tehát csk A-ról mondhtjuk biztosn, hog hzudik.. ) Az ABCD húrnégszög és átlói nem merõlegesek. LEHET IGAZ b) Az ABCD húrnégszög és ADC<) < 90º és BCD háromszög egenlõ szárú. HAMIS = NEM LEHET IGAZ c) Az átlók nem merõlegesek, z ADC<) < 90º és BCD háromszög nem egenlõ szárú. BIZTOS IGAZ d) Nem húrnégszög és z átlók merõlegesek és z ADC<) ³ 90º. HAMIS = NEM LEHET IGAZ Rejtvén: A leghátsó kivételével mindenki megszbdulht következõ strtégiávl: leghátsó fehéret mond, h pártln számú fehér spkát lát, különben feketét mond.. Logiki mûveletek implikáció, ekvivlenci. ) B A b) ØA ØB c) A B d) A Ú AØB. ) A B b) ØB ØA c) B A d) B A e) ØB ØA ( 00-es kidásbn sjtóhib vn feldt szövegében: szombt helett vsárnp áll) f) B «A g) A «B

4 SOKSZÍNÛ MATEMATIKA A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE. ) H z n szám 6-r végzõdik, kkor -gel oszthtó. b) H z n szám -vel oszthtó, kkor nem prím. c) H z n szám -gel oszthtó, kkor nem prím és páros. d) Az n szám páros és számjegeinek összege -ml oszthtó, kkor és csk kkor, h 6-tl oszthtó. e) Az n szám -vel oszthtó kkor és csk kkor, h -gel oszthtó és számjegeinek összege -ml oszthtó. f) H n nem páros, de számjegeinek összege oszthtó -ml, kkor n nem oszthtó 6-tl.. ) (T Ù O) N b) D «C c) A (B Ú C) d) S Ø(A Ù B) 5. Kti. 6. Gbi csk lán lehet. 7. Igen válsz: vn rn, nem válsz: nincs rn. Rejtvén: Vn oln eset, mikor kártát kell megfordítni, még kkor is, h kihsználjuk, hog minden számjegbõl vn.. Teljes indukció. n = -re =. T.f. n-re, biz. n + -re: n = + = nn ( + ) ( n+ )( n+ ) n + ( n+ )( n+ ) nn ( + ) + ( n + ) n + = = =. ( n + )( n + ) ( n+ )( n+ ) n +. ) n = -re 9½8. T.f. n-re, biz. n + -re: 5 n+ n+ + n+ n+ = 50 5 n n+ + n+ n = = 8 5 n n+ + (5 n n+ + n+ n ). b) A feldt helesen: ½6 n + n+ + n. n = -re ½66. T.f. n-re, biz. n + -re: 6 n+ + n+ + n+ = 6 6 n + n+ + n = 6 n + (6 n + n+ + n ). c) A feldt helesen: 7½ 5n+ +5 n n+. n = -re 7½9. T.f. n-re, biz. n + -re: 5(n+)+ +5 n+ n+ = 5n n n+ = = 5n n n+ ( 5n+ +5 n + n+ ).

5 *. IGAZ ( ) háromszögek szám -ml növelhetõ. n = 6, 7, 8-r:. 5, 6, 7 (= 5 ), 8 kifizethetõ, után hármsávl bármi. 5. Pisti tévedett. -rõl indulv drbok szám minden lépésben -vel nõ, íg csk pártln lehet. 6. -rõl indulv drbok szám minden lépésben -ml vg 5-tel nõ. ) 00 = + 00 = elérhetõ. b) 00 = = c),, 5, 8 kivételével minden szám lehet: (,, 6, 7 lehet) 9 (= + + 5), 0 (= + ), (= + 5)-rõl indulv hármsávl minden elérhetõ. 7. ) A tgok szimmetrikusk középsõre nézve: n = n +(n + ) (n ) (n ) + (n ) = (n ). Teljes indukció második lépése: (n ) +n +n +n + n = n n + +8n = (n +). b) n n ( ) n = ( ) ( ) 8. Becsléssel: nn ( + ), nn ( + ) + + ( ) ( + ) = ( ) ( + ) ( ) ( + )( + n n n n ) n n =. n n n n n = n. n n Teljes indukcióvl: n = : ³. T.f. n-re, biz. n + -re: = nn ( + ) + n n n n n + n + = n + n + + = n +. n 9. Egenesek szám:... n nn ( + ) Síkrészek szám: = (sejtés) = ( n) +. Az n + -edik egenes z elõzõ n egenest n pontbn metszi, ezek n + részre osztják z egenest, és mindegik egenesdrb kettévág eg-eg síkrészt, íg síkrészek szám n + -gel nõ. 5

6 SOKSZÍNÛ MATEMATIKA A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE * 0. Körök szám:... n. nn ( ) Síkrészek szám: = + ( ( n )) sejtés. T.f.h. n körre igz. Az n + -edik kör n pontbn metszi z elõzõ n kört, ez n ív körön, melek kettévágnk eg síkrészt, íg n-nel nõ síkrészek szám. Kiszínezhetõ. körre igz. T.f.h. n körre igz. Rjzoljuk be z n + -edik kört, és minden, körön belüli síkrészt színezzük z ellenkezõjére. Ezzel z új htárvonlk jók lesznek, régiek nem változnk. A háromszögek esete bbn különbözik, hog két háromszögnek mimum 6 metszéspontj lehet. *. n = -re igz: T.f.h. létezik ilen konve n-szög. Ennek eg tompszögét levágv konve n + szöget kpunk. -nál több hegesszög nem lehet. T.f.h. vn, ezek összege 80º-nál kisebb. A konve n-szög szögösszege (n ) 80º. A megmrdt n db szög összege (n ) 80º-nál ngobb kellene legen, mi nem lehet. *. n = -re igz. T.f.h. minden n+ -nél nem ngobb tömeg,,..., n tömegekkel kimérhetõ. Adott eg n+ -nél ngobb, de n+ -nél nem ngobb tömeg. n+ -bõl n+ -t levéve n+ mrd, íg eg n+ -et hsználunk, mi mrd, n+ -nél nem ngobb, tehát,,..., n tömegekkel kimérhetõ. Rejtvén: A szemüveg kkor párásodik be, h hidegrõl melegre meg be. 6

7 Számsoroztok. A számsorozt foglm, példák soroztokr. A pozitív páros számok soroztánk n-edik tgj: n, sorozt elsõ n tgjánk összege: n(n + ).. ) n n( n + ) b) c) (n )(n n +). A bizonításokt például teljes indukcióvl lehet elvégezni.. ) Érdemes n -t átlkítni íg: b) Az n -t itt íg érdemes felírni: n n n n n =... ( + )... ( )... n n = n + n n 5. A sejtés áltlánosn íg írhtó fel: n + n n + n = n + n + +n + n n +n. Az összegzés után bizonítás közvetlenül dódik.. Példák rekurzív soroztokr. ), b), c) teljes indukcióvl könnû igzolni.. =. Az eges ferde vonlk mentén dódó összegek következõk:,,,, 5, 8,,,, 55, 89,... Az áltlános sejtés tehát z lehet, hog z n-edik sorbn álló számok öszege f n. A sejtés teljes indukcióvl igzolhtó. = +. ábr. A sorozt tuljdonságit teljes indukcióvl igzolhtjuk. A szemléltetést z. ábrán lehet elvégezni. = 5. A sorozt tuljdonságit teljes indukcióvl igzolhtjuk, sorozt tgjink szemléltetését. ábrán végezhetjük el.. ábr 7

8 . Számtni soroztok = + = A feltételbõl = és d = dódik. Íg zt legkisebb pozitív egész n-et keressük, melre + ( n ) n 000. Az eredmén: n =.. Elég igzolni, hog z + c =b és egenlõségek ekvivlensek. b+ c + + b = + c. ) = 7, d =. b) Két megoldás vn: =, d =, 59 =, d =. c) A kitûzött feldt hibás. A heles feldt: + 7 =, + 7 =. Ennek két megoldás vn: = 7, d =, 67 =, d = Nem. Indirekt bizonítást lklmzv rr z ellentmondásr jutunk, hog rcionális szám SOKSZÍNÛ MATEMATIKA A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE 8. 50,5 másodperc ltt esik le test 0 m mgsról ( ) = = Az egenlõtlenséget kielégítõ egész koordinátájú pontok szám.. Mértni soroztok. = 6, q =... q =. 0. 8

9 5. ) =, q = b) A feldtbn hib vn, heles feldt: 7 = 6, 5 = 7. Az egetlen megoldás: =, q = ( q = eset nem d jó megoldást). c) Két megoldás vn: = 5, q =, = 5, q = A helesen kitöltött táblázt: Két megoldás vn:, 8, ;,, (A második megoldás esetében számtni sorozt differenciáj 0, mértni sorozt hándos.) 9. A számtni sorozt elsõ tgj, különbsége Kmtszámítás, törlesztõrészletek kiszámítás 0. Jelölje p z + = számot (ez z eghvi kmt kiszámításához szükséges), kkor hvi törlesztõ részlet: p 5000 p 57 Ft.. Feltesszük, hog hvont egenlõ részletekben törlesztjük kölcsönt, ekkor szükséges 0 hvi összeg q = + = jelölés felhsználásávl: Tehát kölcsönt felvehetjük. q q Ft. 9

10 Térgeometri. Térelemek SOKSZÍNÛ MATEMATIKA A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE. 5 rész. ) 5 vg 8 rész. b) 9, 0 vg rész.. ) b) c) º; 0º 6. 5,6º; 90º 7. ; 5; 9,º; 8,º *9. Igz. A sík és tér felosztás n. n+ véges; n végtelen trtomán n nn ( ) = n n n n n = ( + ) ( )( ) *7. n n + 0

11 . Testek osztálozás, szbálos testek. Igen. Pl. ilen eg térbeli kereszt.. Legkevesebb 6, legfeljebb 0.. tetréder kock oktéder dodekéder ikozéder. 5. ; ; 0 6 cm 6. 8,6 cm; 6, cm *7. *8. 6. A terület foglm, sokszögek területe.. cm; 5,8º; 5,6º. 7,8 cm;,7 cm; 6,68º. 7-szerese. 5. része A súlvonl megfelelõ egenes. 7. 7,05 cm területegség. * 0. Igen. Az oldli lehetnek: és 6, vg és. *. b) n =, vg 6 esetén.

12 5. A kör és részeinek területe. ; 9 SOKSZÍNÛ MATEMATIKA A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE.. Igen.. 6,8 km-rel 5. ),09 cm b) cm c),9 cm 6. 0,56 m 7. ) 5,5 cm b) 5,8 cm c) 5,7 cm d),5 cm 8. ) b) 0. Egenlõk.. 5, cm. 6,77 cm *. 6,88 cm 6. A térfogt foglm, hsáb és henger térfogt. 8 féle. A m = 6 (; ; 6). A min = 66 (; ; ).. Élei: 6 ; 8 ; 0 ; V = 960 ; A = 75; 5º; 6,9º. Élei: cm; 6 cm; 8 cm. A = 08 cm. Élei: 0 cm; 5 cm; 0 cm. V = 000 cm 5. ) A = 686,6 cm ; V = 866 cm b) A =, cm ; V = cm c) A = 79,6 cm ; V = 596, cm d) A = 58,8 cm ; V = 68, cm 6. ) V = 785, cm ; A = 7, cm b) V = 0000 cm ; A = 68, cm c) V = 790,9 cm ; A = 5080,99 cm 7.,6% 8. V =,76 cm ; A = 58,7 cm V = 58,9 cm ; A = 9,57 cm 9. V = 68, cm ; A = 08, cm V = 005, cm ; A = 65,5 cm 0. V = 88,5 cm ; V = 7,5 cm A = 0,9 cm ; A = 500, cm *. A = cm ; V = 6 cm *. féle.

13 7. A gúl és kúp térfogt. ) 76,9 cm ;,78 cm b) 6,6 cm ; 87, cm c) 08,09 cm ; 656,7 cm d) 500 cm ; 80,77 cm. ) 57,08 cm ; 0, cm b) 0,59 cm ; 0,59 cm c) 0,59 cm ; 0,59 cm. 58,9 cm. 678, cm 5. 78,55 cm 6. 65,5 cm 7.,6 cm ;,. cm 8. 66,6. cm ; 7, cm 9. 0,6 cm ; 5,78 cm *. A= ; V = *. = r esetén A csonk gúl és csonk kúp. ) 6,69 cm b) 8,58 cm ; 70, cm c) 8,76º. ) 5,9 cm ; 75,96 cm b) 8,9 cm ; 88,5 cm. ) 57,75 cm ; 9,8 cm b) 5,9 dm ; 58,58 dm c) 07,9 dm ; 57,58 dm. 97,9 cm ; 9,8 cm 5. V =,. cm ; V =,. cm A = 7,7 cm ; A = 66,5 cm 6. A = 60 cm ; = 5,º π dm ; π dm 8. ) 8,9 cm; 6, cm b),85 cm; 8,5 cm 9. 67,87 dm 0. 90, dm

14 9. A gömb térfogt és felszíne SOKSZÍNÛ MATEMATIKA A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE. ) cm ; 5 05 cm b) 50 cm ; 507 cm. 97 m. 0 cm π r. ; rész , N 8.,6 dm ; 6,6 dm *9. * r π V = h ( r h) π R 8 * cm ; 0 06 cm 0. Egmásb írt testek. 0 cm. 6,7 cm. ) 0 cm; cm; cm b) 60 cm ; 55,6 cm. 6 cm ,% 7. r =,07 cm; A = 89,6 cm ; igz ,57 cm ; 68, cm *9. 9,% 0. A A V = ; = 8 V., cm. 5 m 9 (m kúp mgsság)

15 Vlószínûségszámítás, sttisztik. Geometrii vlószínûség. 0,9.. 0,5.. = 8,» 7.. 0, = p = = ,. +, p = b 5, b ³ 0, ½b½³. p =

16 9. 0 <. SOKSZÍNÛ MATEMATIKA A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE + ( ) p =. Rejtvén: A vlószínûség, mert három pont meghtároz eg síkot.. Várhtó érték. Tornádór fogdv nereség várhtó értéke: 0,. Villámr fogdv nereség várhtó értéke: 0. Szélvészre fogdv nereség várhtó értéke: 0,. Tehát Villámr érdemes fogdni.. 80 Ft =..» 0, Páros: -ml oszthtó: tel oszthtó: =. 0 =. 0 =. Tehát -ml oszthtór érdemes tippelni = Ft helett 00 Ft-tl számolv: 00 = 0, = 00 (Ft).. Sttisztik. Mgrország minden tekintetben utolsó. Nugti nelveket tekintve Szlovéni vezet, Csehország második. Vlmel idegen nelveknél számít, hog z ország korábbn más országokkl egütt lkotott eg állmot. 6

17 . d) Budpesten szállodát.. ) Többség z iskolábn tnórán tlálkozott z internettel. b) Egütt nem 00%. c) Mit jelent megismerkedni? Lehet, hog megismerkedett vele, de nem szokott internetezni! 5. ) b),68»,7 6. Zöldek, mert bár z dtok ugnzok, z õ grfikonjuk szemre erõteljesebb növekedést mutt. 7. Péter jvított, ezért z tengelen z egség ngobb legen. Péter rontott, ezért z tengelen z egség kisebb legen. 8. b),5. c) 6,8. d) Ahol z 50%-ot eléri: osztálközepe: 750 ezer. 0. ) 00 = 59. b) Az egmás utáni tgok távolság felezõdik: 9; 99; 59; 79; 69; 7;.... ) Az átlg -ml nõ, szórás nem változik. b) Az átlg és szorzás is z 5-szöröse lesz.. H legngobb 5 lenne, terjedelem mitt legkisebb 7. Középen medián mitt 8, 8 vg 7, 9 áll. Ezen szám összege 8, többi összege 6 8 = 6 kellene legen, de z nem lehet, mert egik sem kisebb 7-nél. A legngobb szám lehet legkisebb 6, középen 7, 9 vg 8, 8 közül csk 8, 8 lehet, mert 8 módusz, íg számok: 6, 6, 6, 8, 8, 8, 8,.. c) Iskoli végzettség, testvérek szám. = ,

18 SOKSZÍNÛ MATEMATIKA A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE Gondolkodási módszerek összefogllás. Hlmzok, kijelentések, esemének. ((Z \ H) \ E) È (H Ç E) = (Z Ç _ H Ç _ E) È (H Ç E) (p Z ÙØp H ÙØp E ) Ú (p H Ù p E ) (E Z E H E E ) + (E H E E ) = (E Z _ E H _ E E ) + (E H E E ) görög slát, tirmisu. ) Nem igz. b) Nem igz. c) Nem igz. d) Nem igz.. Április 0 npos. A hlmzábrán láthtón eddig np volt felsorolv, íg hiánzó szám 0 = 7. ) N npos: 5. b) E _ nem esõs:. c) E S N = E S N 7: nem esõs, nem szeles és nem npos. d) S È E: szeles vg esõs: 0. e) E S = E S nem esõs és nem szeles: 0. f) N Ç (S È E) npos és (szeles vg esõs):.. ) Minden -vel és 5-tel oszthtó természetes szám oszthtó 0-zel. Vn oln -ml oszthtó szám, mel 0-zel is oszthtó. H eg szám oszthtó 0-zel, kkor oszthtó -vel és 5-tel is. b) Vn egenlõ szárú derékszögû háromszög. Nincs oln egenlõ szárú háromszög, melnek pont eg 60º-os szöge vn. H eg háromszögnek pont eg 60º-os szöge vn, kkor nem lehet egenlõ szárú.. Kombintorik, vlószínûség = =.. ) 6! b) 5!! c)! 7! 8

19 . ) b) =. = 05, Ugnnni: 6. Páros: páros vg páros és pártln. Pártln: pártln vg pártln és páros. (Szimmetri elv.) 6. többszöröseinek szám + 7 többszöröseinek szám 7 többszöröseinek szám = 8 = = 8. Íg keresett vlószínûség: = 0, ! 7. Komplementer: mind különbözõ 5! = =, 7 9. ) b) = = =0, ,6 0,8 +0,6 0, 0, +0, 0, 0,65 = 0,606. P(két fej) = + =. 5 8 P(szbálos érme, feltéve, hog két fejet dobunk) = 8 = = 0,

20 SOKSZÍNÛ MATEMATIKA A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE Algebr és számelmélet összefogllás. Számok és mûveletek... Igen, négzete is irrcionális.. Pl.:,.... km %-át. 6. 7%-os hszon. 7.» 77%,» 9% tnuló.. Számelmélet, oszthtóság A számjegek összege, nem lehet prím.. Nincs. p és p + közül z egik páros, p = -re nem igz.. Igen, 00 = 7, minden prímténezõ kisebb 5-nél. 5. ) Pl.: 988 = b) Pl.: 988 = es, 8-s, 9-es *8. n = 5 és n =.. Htván, gök, logritmus nullár végzõdik.. ) 8 éves, 70 kg-os tnuló esetén 7 00 m. b) kg.. ) 5 = b) 5 c) 0 =

21 5. ) 9 5 = 5 b) 6. ) Az elsõ ngobb. b) Az elsõ ngobb. 7. ) ; > b) 6; b ³ 0; b ¹ ; b ¹ 6 0 *8. A kifejezés = n. ( ) 9. ) b) 6 c) 6 0. ) = 9< 9 = 7 b) c) log 5 log log75 log log9 = < log7 = < = < = < = < 9 = 7 5 log = = log 0, 5 < log7 = < log5 5 = < log 8= 6 7. ) = 0 b) 5 5 = = =, 5 8 c) =. Mûveletek rcionális kifejezésekkel. ) ( ) b) b (5b + )(5b ) c) 7(c +). Pl. d ½(d ) + (d ) +(d ). ) 000 b) = ( 7). ) b) c) ( 9) b 8 ( + ) 5. Egenletek, egenlõtlenségek. 7,5 liter 0%-os és,5 liter 80%-os km km. 6. Legkésõbb órkor. 7. ) n = 8; 9; ; 5 b) n = 0; ; ; ; ; 5; 6 c) 7 < n <

22 SOKSZÍNÛ MATEMATIKA A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE 8. m széles, m hosszú. 9. I. 0 órát, óránként 0 db. II. 6 ór; óránként 5 db ért vette. *. p= ; p= ; p= *. p = 0 5. b) = 6,5; =,5 c) =. ) = 7 b) = c) = ; = 0 * 5. n = 6. ) < vg > b) 5 < < vg < 7. ) π π π 8π = + k k b) = + kπ; + lπ ; k, l Z ; Z c) π π = + lπ ; l Z d) = kπ; = + lπ ; k, l Z π 7π 5 8. ) kπ + + kπ; b) lπ + π π + lπ ; l Z 6. Egenletrendszerek. ) Kb. 65 Ft liter üdítõ ár. b) Ft-nk dódik liter ár. Az ár nem rános z üdítõ menniségével.. 8 piros; kék.. 9 polc; könv.. ) 77-szerese. b) 98,7%-kl kisebb. 5. ) = ; = b) = ; = ; 5 5 c) = 0; = ; = 0; = 7 6. ) = ; = 9; = ; Î R\{0} b) = ; = c) = ; = 5; = ; = 5; = ; = 5; = ; = 5; 5 = 5; 5 = ; 6 = 5; 6 = ; 7 = 5; 7 = ; 8 = 5; 8 = = ; =

23 Függvének összefogllás. A függvén foglm, grfikonj, egszerû tuljdonsági. ) = sin p p p p b) c) =lg 0, 0 d) e) =tg p p p p 9 f) A függvén görbéje nem rjzolhtó meg pontosn, két szksz mentén mindenütt sûrûn elhelezkedõ pontokból áll.. ) injektív; b) egik sem; c) egik sem; d) szürjektív; e) bijektív; f) injektív.. Mûveletek függvénekkel. ) f f: R R, ; b) f g: R R, ; c) g f: R R, ; d) g g: R R,.. f f: R R, ; f f f: R R, ; + + f f... f: R R,, z fn-szer szerepel. + n

24 . ) f : R R, ; b) g : R \ { } R \ { }, ; + c) h : [0; ] [0; ], ; d) k : [0; ] [ ; 0], ; SOKSZÍNÛ MATEMATIKA A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE. Függvéntuljdonságok. ) b) c) 8 6 =( +) ( ) 6 6. ) b) c) Zérushel: =. Zérushel: = 7. Zérushel: =.. ) b) c) A kitûzött feldtbn hib vn. A heles függvén: log, 5 6 log Î [; + [ log Minimumhel = 0, mini- Minimumhel =, mini- A függvénnek minimumum értéke: ; mimum- mum érték: ; mimum- m nincs (lulról nem helek: =, =, hel: = 5, mimum ér- korlátos), mimumhemimum értéke: 5. ték: 6. le =, mimum érték:.

25 d) = sin½½ p p p p p p p p Minimumhelek: és = π = π, minimum értéke:, mimumhelek: és = π = π, mimum értéke:, z = 0 helen heli minimum vn függvénnek, minimum értéke 0. e) Minimumhel = 0, minimum értéke: 0, π π mimumhelek =, =, mimum értéke.. A függvén zérushele: = 0, minimumhele =, minimum értéke:, mimumhele =, mimum értéke:. p p p p 5. ) Az egetlen vlós gök: =. b) Az egetlen vlós gök: =. c) A két vlós gök: = és =. 6. ) A kitûzött feldtbn hib vn. A heles feldt: log log, >, ¹. A megoldás: <. b) A megoldás: < <. π π c) A megoldások következõ intervllumok: + kπ < < + kπ, k Z. 7. ) Eg vlós göke vn: =. b) Két vlós göke vn: = 0, =. c) A két vlós gök: = és =. 8. Nem periodikus, indirekt úton lehet bizonítni. 5

26 Geometri összefogllás. Alpvetõ foglmk. ) hmis; b) igz. ) AB cm; b) igz SOKSZÍNÛ MATEMATIKA A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE. A szögek ngság: º, 57º, 7º, 87º, 0º.. A hjó z észki iránnl +05º-ot bezáró, közelítõleg délnugti iránbn hld. 5. Jelölje prk hosszbbik oldlánk hosszát, rövidebbikét b. H kkor köz- b, refogott lkzt négzet, h kkor z ösvének és prk htár eg htszöget fog b >, közre. 6. Legfeljebb pontot kphtunk íg. Nincs mindig megfelelõ pont. 7. A metszéspontok szám ) 8 térrész; b) 5 térrész; c) 6 térrész; d) 9 térrész.. Geometrii trnszformációk. Két megfelelõ négzet vn, csúcsik rendre (6; 0), 0; 6), ( 6; 0), (0; 6), illetve (8; 8), ( 8; 8), ( 8; -8), (8; 8).. ) A közös rész eg oldlú szbálos háromszög. K = cm, T = cm 9» 0,77 cm. 68 b) Az egesítés eg konkáv hétszög. K = 0 cm, T = cm, 087 cm ) A'( ; 0), B'(; 6), C'(6; ) b) A'( 0; ), B'( ; ), C'(0; 6) cm 8. A ngítás 80-szoros, kép és vászon távolság,95 m.. Vektorok. Szögfüggvének. h»,9 m.. d» 8,5 m..» 5,5º.. ) sin = 0,6; tg = ctg = ;. 6

27 b) cos = 0,8; tg = ctg = ;. c) sin» 0,909; cos» 0,99; ctg» 0,76. d) tg = 5+»,6; sin» 0,909; cos» 0, Az osztópontok helvektori rendre B csúcstól C csúcs felé hldv: 5b + c b + c b + c b + c b + 5c,,,,. 6 6 b b c c b c 6. fab = +, fbc = +, fca = +, s ABC = c b + d + + b + c + d + c b + d b c d 7. ) b), c) = Az átlók felezõpontjit összekötõ szksz felezõpontj zonos középvonlk metszéspontjávl. 9. = 6. Nevezetes síkidomok tuljdonsági. ) = 0º; b» 7,5 cm; c» 7,05 cm. b)»,97 cm;»,º; g»,69º. c) c» 8,88 cm;» 6,9º; b» 7,8º. d)» 59,6º; b» 8,05º; g» 9,59º.. A befogók:» 8,6 cm; b» 8,6 cm. A hegesszögek:» 65,9º; b»,08º; 68 T = cm, 087 cm. 9. )» 75,5º; T» 7557,8 m. b) A mimális területû játéktér oldli 9,6 m és 7,9 m, területe T» 8779, m. 5. ) = 50º; b = 60º; g = 70º. b)»,06 cm; b»,6 cm; c»,76 cm; T»,99 cm. c) T»,5 cm ; T b»,6 cm ; T c»,6 cm. 6. A belsõ szögfelezõk áltl meghtározott négszög szögei vlmelik körüljárási iránbn: 87,5º; 5º; 9,5º; 65º. H eg konve négszög belsõ szögfelezõi közrefognk eg négszöget, kkor z mindig húrnégszög. 7. ) Az oldlfelezõ pontok áltl meghtározott négszög tégllp, íg z eredeti négszög átlói merõlegesek egmásr. b) Az oldlfelezõ pontok áltl meghtározott négszög rombusz, íg z eredeti négszög átlói egenlõ hosszúk. 7

28 SOKSZÍNÛ MATEMATIKA A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE 8. ) n = 9; b) n ( sokszög oldlszám) lehetséges értékei:, 5, 6, 7, A sokszög oldlink szám: n = k A legkisebb szög 7º-os, legngobb 7º-os. 5. Koordinátgeometri. ) A'(; 0), B'(8; ), C'( 6; ) b) c) S ; d) K ABC = ( ), 6 e) T ABC = 86. Az érintõ egenlete: + =.. A csúcsok koordinátái (0; 0), (0; ), (; 0), háromszög területe 6 egség.. A H ( ; 5) hrmdoló pontr illeszkedõ érintõk egenlete = és 8 5 = 5, H ( ; 7) hrmdoló pontr illeszkedõ érintõk egenlete pedig = és = A súlpontok hlmz z = + egenletû egenes kivéve ; pontot, 9 9 ugnis ekkor nem jön létre háromszög. 6. ) = ; = b) = 7. T = 9 8. A két érintõ hjlásszöge», = ; T =. 0. ) b) c)

29 Középszintû érettségi gkorló feldtsorok. Feldtsor I. rész. 9 =. 6. A kock eg lpján Pitgorsz-tétével kpjuk lpátló hosszát: l = 6 cm; mjd BDH è -ben szintén Pitgorsz tételével kock testátlóját, mel: d = 6 cm. E A D H l d F B G C. B állítás hmis. Pl.: D C Az ábrán láthtó derékszögû trpéz nem húrnégszög. A. A bl oldlon lévõ szorzást (zárójelfelbontást) elvégezve, mjd -et kiemelve két tgból kpjuk, hog +(b +) +b. Ez kifejezés egenlõ + c + 6-tl, melbõl másodfokú polinomok egütthtóink egenlõségébõl következik, hog b + = c és b = 6, ezekbõl egenesen ered b = és c = 5 érték. B 5. BDC =?; =? Az ABC è hrmdik szöge ekkor 70º. BD szögfelezõ két háromszögre bontj z ABC è -et: CDB è -ben belsõ szögek összegére vontkozó összefüggés lpján: = 80º (90º + 5º) = 55º. B C D A 6. A két germek életkoránk összege:. Az p életkor feldt feltétele szerint ekkor:. Nég év múlv germekek életkoránk összege: +8. Az p életkor nég év múlv: +. A feldt szerint felírhtó + = + 6 egenletbõl következik, hog jelenleg két germek életkoránk összege év, íg z p most 6 éves. 7. Két egenes párhuzmosságánk feltétele, hog irántngenseik (meredekségük) megegezzen. Jelölje rendre z egeneseket e és f. Az e egenes egenletébõl leolvsv nnk normálvektorát, mjd iránvektorát kpjuk, hog: n e (; 0) v e (0; ) me = 0. -vel beszorozv z f egenes egenletét, leolvsv szintén norálvektorát, iránvektorát, ered: 9

30 SOKSZÍNÛ MATEMATIKA A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE n f (; 8) v f (8; ) A párhuzmosság feltételébõl most már következik, hog: = 0 8 vgis: m f = 8. = Célszerû feldtot grfikus úton megoldni. Ábrázoljuk z egenlõtlenség bl oldlán álló p p f() = cos függvént ; -on, mjd g ()= f ( ) = cos jobb oldlon álló g ( )= konstns függvént, és olvssuk le z egenlõtlenség meg- oldásit, (figelve nitott-zárt intervllumokr). p ; p p ; p 9. Az,,,, 5 számjegekbõl képezhetõ ötjegû számok szám: 5! = 60.! 0. ( ) ( ) kifejezés szorzttá lkításánál hsználjuk fel z ( + b)( b) = b zonosságot, mjd emeljük ki z ( )-t. Íg kpjuk z ( )( + ) szorztot.. A feldt eredméne számolhtó klsszikus vlószínûséggel. Jelentse A esemén, hog pontosn fejet dobunk. Ekkor mivel lehetõségek következõ: FFF; III; FII; IIF; IFI; IFF; FIF; IFF. kedvezõ eset PA ( ) = =. összes eset 8 p p p p. Az dott egenlõtlenség megoldhtó lgebri úton, de tlán itt is, mint 8. feldtnál lénegesen egszerûbb, h ábrázoljuk z egenlõtlenség bl és jobb oldlán álló kifejezéseket függvénként, mjd leolvssuk kpott eredmént. Legen: f() = ½ 5½ és g() = 8. Megjegzés: Az lgebri megoldásnál hsználjuk fel, hog bármel ½½ ( ÎR + ) esetén, íg itt: egenlõtlenséget kell csk megoldnunk. 8 g () 5 f () 0

31 . Feldtsor II. rész / A. z út hossz: km A B [ km] s km A v = képletbe helettesítve: 60 t h = [ h] 5 ) mibõl ered, hog z út hossz: km km b) = 6, 66. h c) A töltõállomáson 59 Ft-ot fizetett (50 Ft/l-t) gépkocsi vezetõje. Az egész úton ( km-en) összesen 59 : 50 = 0,68 l volt z üzemngfogsztás, ezért egenes ránossággl számolv 00 km-en 7, l átlgfogsztást kpunk.. A szbálos tetréder minden éle 0 cm élû kock egeg lpátlój. A lpátló hossz Pitgorsz-tételével: A szbálos tetréder felszíne: A = 00 cm. A szbálos tetréder térfogt 000 V =, cm. l = 0 cm. A= l, mibõl: mibõl Megjegzés: Részletesebb megoldássl számoljnk fkultációs és z emelt szintû mtemtikát tnulók, felhsználv, hog bármel tetréder térfogt számolndó: V T = m képlettel, hol z lplp területére hsznál- b ják Tè = sing összefüggést, vlmint testmgsság hosszánk számolásánál bizonítsák be, hog test m- gsságánk tlppontj z lplp súlpontjáb esik. Innen Pitgorsz tételével ered testmgsság hossz. V = l, A E A H D l =0cm F B D m S G C C B 5. A megoldott tesztek szám: n. Ekkor: n + 97 = 90 n n + 97 = 90n és n + 7 = 87 n n + 7 = 87n.

32 SOKSZÍNÛ MATEMATIKA A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE Az. egenletbõl kivonv. egenletet kpjuk: 97 7 = 90n 87n melbõl ered, hog kitöltött tesztek szám n = 8 db. 6. ) ÎR A feldt átfoglmzv: ½ + ½ + ½ ½ = 0. Középszinten nem kötelezõ tudni e feldtot grfikusn megoldni, kezdjük hát lgebri úton. Ismert, hog: +, h + = {, h < és, h = { +, h < Számegenes segítségével könnebben felírhtók z értelmezési trtománok és hozzájuk trtozó egenletek.. esetben z < ÉT-on felírjuk hozzá trtozó egenletet, mel: ( ) + ( + ) = 0, 0 ÉT: () < () < () ³ melbõl kpjuk: = 9, mi z ÉT-nk megfelel.. esetben z ÉT: <, hozzá trtozó egenlet most íg lkul: ( + ) + ( + ) = 0, melbõl 7 ¹ 0, tehát nincs megoldás.. esetben z ÉT: ³, z egenlet: ( + ) + ( ) = 0, z = 5,5 = mel szintén megfelel z ÉT-nk, hog. esetben kpott megoldás is., A feldtnk tehát két megoldás vn 9 és. Mtemtik fkultáción vg emelt szintû mtemtikát tnulók oldják meg feldtot függvének segítségével is. Legen f() = ½ +½ + ½ ½ és g() = 0 konstns függvén. +, h < f( ) = + + = 7, h <, h g () 7 f (),5 5,5

33 b) Kezdjük feldtot feldt ÉT-nk vizsgáltávl. A logritmus mitt + < 0 és > 0 és + > 0 egenlõtlenségek metszeteként ered, hog: > feldt ÉT-. A logritmusok összegére vontkozó összefüggésbõl z egenlet átírhtó következõ lkb: log [( + )( )] = log ( + ). Mivel log függvén szigorún monoton (vlmint felhsználv z ( + b)( b) = = b zonosságot) ered: 9 = + mel másodfokú egenlet rendezés utáni gökei: = 5 és =. Az egenletnek eg megoldás vn, z = 5, mel megfelel z ÉT-nk.. Feldtsor II. rész / B 7. ) Készítsünk elõbb koordinát-rendszerben rjzot! AB egenlete: = ; z AC átló párhuzmos z tengellel, tehát mivel ez z egenes áthld z M(; 6) átló metszésponton, ezért = 6 z egenlete. Készítsünk megoldástervet, mjd lássunk hozzá feldt megoldásához. Terv:. AC Ç AB = A.. C kiszámítás felezõpont segítségével, hiszen M pont felezi AC átlót.. BC egenletének felírás.. BC Ç AB = B. Megjegzés: emelt szintûek tehetik, hog felírják M középpontú r = AM sugrú Thlész-kört, mjd e kör és AB egenes metszetének egik pontjként kpják B pontot (másik metszéspont kkor éppen A pont). 5. D kiszámítás felezõpont segítségével, mert M pont felezi BD átlót. Megoldás:.= = 6 A = } (; 6). C(; 6). n AB = v BC (; ); P 0 : C(; 6) Þ BC: + = 0. B(; ) 5. D(0; 0) Megoldás: A(; 6), B(; ), C(; 6), D(0; 0). b) Számítsuk ki elõször z AD távolságot! dad = AD = ( d ) + ( d ) = 60 8, 97 D(0; 0) 0 0 Mivel feldt szövege szerint egség cm ngságú, ezért AD» 8,97 cm. A vlóságbn 80 m = cm, íg kicsinítés mértéke kb. : AB: = A(; 6) B(; ) M(; 6) AC: =6 C(; 6)

34 8. Készítsünk tábláztot! SOKSZÍNÛ MATEMATIKA A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE Lánok Úszók: 80 fõ 6 Atletizálók: 95 fõ 9 76 Tornászok: 5 fõ 85 0 ) Jelentse A esemén, hog kiválsztott sportolók mindegike lán. 0 PA ( ) = 0, 00 b) Jelentse B esemén, hog kiválsztott fõ mindegike tletizál. 95 PB ( ) = 00, 00 c) Jelentse C esemén, hog kiválsztottk mindegike tletizáló lán. 9 PC ( ) = 0, d) D esemén: A kiválsztott sportolók ugnzt sportágt ûzik. Ekkor kiválsztott fõ kikerülhet z úszók körébõl, z tletizálók körébõl vg tornászok körébõl PD ( ) = , Nézzünk elõször néhán dtot. A jnuári lklmzottk szám: 60 fõ A jnuári forglom: 0 millió Ft A jnuári fõre esõ forglom: 500 ezer Ft p Februárbn válllt létszámemelkedését z + szorzó jelzi, kkor z fõre esõ 00 p forglomnövekedést z + kell, hog jelezze. 00 Íg februári 5,5%-os összforglom növekedés következõ egenlettel írhtó fel: Fiúk Összesen: 00 fõ = p p 00

35 Mindkét oldlt osztjuk rel, mjd elvégezve beszorzásokt és rendezve z egenletet p + 50p 775 = 0 másodfokú egenlethez jutunk, melnek gökei p = 5 és p = 55. A megoldás p = 5. ) A válllt 0 millió,55 = forglmt bonolított le. b) Az eg fõre esõ forglom februárbn 0%-kl nõtt jnuárihoz képest. c) Februárbn vállltnál 60,05 = 6 fõ dolgozott. Ellenõrizzük feldtot! A februári fõre esõ forglom , = Ft volt, h ezt beszorozzuk februárbn ott dolgozók számávl, tehát 6 fõvel, kkor z egész februári forglmt kell kpnunk = Ft. Vgis számolásunk heles.. Feldtsor I. rész. Igen. Igen, pl. lepkék.. Két megoldást is djunk. () () () () () () () () () (). Nem. A 00 pártln, íg két szám összegeként csk úg írhtó fel, h z egik páros, másik pártln. A z egetlen páros prímszám, íg másik szám 00 lenne, de 00 oszthtó -ml, íg nem prím. 5. A Ç B = [; [ A B féle lehet: 0 : 0; : 9; : 8; : 7; : 6; 5 : 5; 6 : ; 7 : ; 8 : ; 9 : ; 0 : f () = +; ³ [ ; 7[-on 7 5

MATEMATIKA 10. A tankönyv feladatai és a feladatok megoldásai

MATEMATIKA 10. A tankönyv feladatai és a feladatok megoldásai Dr Gerőcs László Számdó László MTEMTIK 0 tnkönyv feldti és feldtok megoldási megoldások olvsásához crobt Reder progrm szükséges, mely ingyenesen letölthető z internetről (például: dobelhu weboldlról) feldtokt

Részletesebben

Mértani helyek 289. III. Mértani helyek

Mértani helyek 289. III. Mértani helyek értni helek 89 III. értni helek 3.. Lineáris feltételekkel dott mértni helek Gkrn tlálkoztok oln feldttl, melekben eg közös tuljdonsággl rendelkező pontok hlmzát kell meghtározni. ár z áltlános iskolából

Részletesebben

Sokszínû matematika 10. A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE

Sokszínû matematika 10. A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE Sokszínû mtemtik 0. A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE Összeállított: FRÖHLICH LAJOS gimnáziumi tnár A Gondolkodási módszerek és Vlószínûségszámítás c. fejezeteket szkmilg ellenõrizte: DR. HAJNAL PÉTER egyetemi

Részletesebben

Sokszínû matematika 11. A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE

Sokszínû matematika 11. A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE Sokszínû matematika. A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE Összeállította: FRÖHLICH LAJOS gimnáziumi tanár A Kombinatorika, gráfok és a Valószínûségszámítás, statisztika c. fejezeteket szakmailag ellenõrizte:

Részletesebben

KOMPLEX SZÁMOK A GEOMETRIÁBAN

KOMPLEX SZÁMOK A GEOMETRIÁBAN KMPLEX SZÁMK GEMETRIÁBN Mirce Bechenu Ismert, hogy kölcsönösen egyértelmű (ijektív) megfeleltetés létezik sík pontji és komplex számok hlmz közt. Ez megfeleltetés lehetővé teszi zt, hogy komplex számokt

Részletesebben

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória)

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) ARANY DÁNIEL MATEMATIKAI TANULÓVERSENY 013/014-ES TANÉV Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) Feladatok és megoldások A verseny az NTP-TV-13-0068 azonosító számú pályázat alapján a Nemzeti Tehetség

Részletesebben

MI ILYENNEK KÉPZELJÜK MATEMATIKA

MI ILYENNEK KÉPZELJÜK MATEMATIKA MI ILYENNEK KÉPZELJÜK Minta feladatsorok a középszintű MATEMATIKA érettségire való felkészüléshez II. RÉSZ Összeállították: a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium vezetőtanárai

Részletesebben

A leírásban a szorzásjel megkülönböztetésre kerül az X betűtől a következőképpen: Szorzásjel megadása: k X betű megadása: ; X

A leírásban a szorzásjel megkülönböztetésre kerül az X betűtől a következőképpen: Szorzásjel megadása: k X betű megadása: ; X PRINTED IN CHINA / KÍNÁBAN NYOMTATVA 7HGK (TINSZ6EHZZ) BEVEZETÉS Köszönjük, hog megvásárolt SHARP tudomános számológépet. Típus: EL-W6/W6/W6. Példszámításokt (képleteket és táláztokt) példszámítások lpján

Részletesebben

Matematika 5. Gondolkodni jó! feladatainak megoldása

Matematika 5. Gondolkodni jó! feladatainak megoldása Dr. Czeglédy István fôiskolai tanár Dr. Czeglédy Istvánné vezetôtanár Dr. Hajdu Sándor fôiskolai docens Zankó Istvánné tanár Matematika 5. Gondolkodni jó! feladatainak megoldása általános iskola 5. osztály

Részletesebben

0854. MODUL GEOMETRIAI ISMÉTLÉS. Kerület-, terület-, felszín-, térfogatszámítás ismétlése KÉSZÍTETTE: PUSZTAI JULIANNA

0854. MODUL GEOMETRIAI ISMÉTLÉS. Kerület-, terület-, felszín-, térfogatszámítás ismétlése KÉSZÍTETTE: PUSZTAI JULIANNA 0854. MODUL GEOMERIAI ISMÉLÉS Kerület-, terület-, felszín-, térfogtszámítás ismétlése KÉSZÍEE: PUSZAI JULIANNA 0854. Geometrii ismétlés Kerület-, terület-, felszín-, térfogtszámítás ismétlése nári útmuttó

Részletesebben

Jelöljük az egyes területrészeket A-val, B-vel és C-vel, ahogy az ábrán látható.

Jelöljük az egyes területrészeket A-val, B-vel és C-vel, ahogy az ábrán látható. 1. feladat. 013 pontosan egyféleképpen írható fel két prím összegeként. Mennyi ennek a két prímnek a szorzata? 40 Megoldás: Mivel az összeg páratlan, ezért az egyik prímnek párosnak kell lennie, tehát

Részletesebben

1J. feladat Petike menő srác az iskolában, így mindig csak felemás színű zoknikat hord. Ruhásszekrénye mélyén

1J. feladat Petike menő srác az iskolában, így mindig csak felemás színű zoknikat hord. Ruhásszekrénye mélyén 1J. feladat Petike menő srác az iskolában, így mindig csak felemás színű zoknikat hord. Ruhásszekrénye mélyén összesen 30 darab piros színű, 40 darab zöld színű és 40 darab kék színű zokni található, azonban

Részletesebben

MATEMATIKA A 10. évfolyam

MATEMATIKA A 10. évfolyam MATEMATIKA A 10. évfolyam 4. modul Körrel kapcsolatos fogalmak Készítette: Lénárt István és Vidra Gábor Matematika A 10. évfolyam 4. modul: Körrel kapcsolatos fogalmak Tanári útmutató A modul célja Időkeret

Részletesebben

Matematika Gyakorló feladatok vizsgára 12. évf. emelt szint

Matematika Gyakorló feladatok vizsgára 12. évf. emelt szint Matematika Gyakorló feladatok vizsgára. évf. emelt szint Egyenletek, egyenlőtlenségek, paraméteres egyenletek. Oldd meg az alábbi egyenleteket! 4 c) d) e) 4. Oldd meg az alábbi egyenleteket! = c) =8 d)

Részletesebben

A geometriák felépítése (olvasmány)

A geometriák felépítése (olvasmány) 7. modul: HÁROMSZÖGEK 13 A geometriák felépítése (olvasmány) Az általános iskolában megismertük a háromszöget, a négyzetet, a párhuzamosságot és hasonló geometriai fogalmakat, és tulajdonságokat is megfogalmaztunk

Részletesebben

4. Számelmélet, számrendszerek

4. Számelmélet, számrendszerek I. Elméleti összefoglaló A maradékos osztás tétele: 4. Számelmélet, számrendszerek Legyen a tetszőleges, b pedig nullától különböző egész szám. Ekkor léteznek olyan, egyértelműen meghatározott q és r egész

Részletesebben

24. Valószínűség-számítás

24. Valószínűség-számítás 24. Valószínűség-számítás I. Elméleti összefoglaló Események, eseménytér A valószínűség-számítás a véletlen tömegjelenségek vizsgálatával foglalkozik. Azokat a jelenségeket, amelyeket a figyelembe vett

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Kombinatorika

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Kombinatorika MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Kombinatorika A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett

Részletesebben

I. Síkgeometriai alapfogalmak, szögek, szögpárok

I. Síkgeometriai alapfogalmak, szögek, szögpárok 15. modul: SÍKIDOMOK 7 I. Síkgeometriai alapfogalmak, szögek, szögpárok Módszertani megjegyzés: A jelen modult többnyire kibővített ismétlésnek szántuk, és fő célja az alapfogalmak és az alapismeretek

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 131 ÉRETTSÉGI VIZSGA 013. október 15. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

10. Síkgeometria. I. Elméleti összefoglaló. Szögek, nevezetes szögpárok

10. Síkgeometria. I. Elméleti összefoglaló. Szögek, nevezetes szögpárok 10. Síkgeometria I. Elméleti összefoglaló Szögek, nevezetes szögpárok Egy adott pontból kiinduló két félegyenes a síkot két részre bontja. Egy-egy ilyen rész neve szögtartomány, vagy szög. A két félegyenest

Részletesebben

Euler kör/út: olyan zárt/nem feltétlenül zárt élsorozat, amely a gráf minden élét pontosan egyszer tartalmazza

Euler kör/út: olyan zárt/nem feltétlenül zárt élsorozat, amely a gráf minden élét pontosan egyszer tartalmazza 1) Euler körök és utak, ezek létezésének szükséges és elégséges feltétele. Hamilton körök és utak. Szükséges feltétel Hamilton kör/út létezésére. Elégséges feltételek: Dirac, és Ore tétele. Euler kör/út:

Részletesebben

11. Geometriai transzformációk

11. Geometriai transzformációk 11. Geometriai transzformációk I. Elméleti összefoglaló Geometriai transzformációknak nevezzük azokat a függvényeket, amelyeknek az értelmezési tartománya és értékkészlete is ponthalmaz. Ha a transzformáció

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett

Részletesebben

12. Trigonometria I.

12. Trigonometria I. Trigonometria I I Elméleti összefoglaló Szögmérés A szög mérésének két gyakran használt módja van: fokban, illetve radiánban (ívmértékben) mérünk A teljesszög 0, ennek a 0-ad része az A szög nagyságát

Részletesebben

TANÁRI KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA

TANÁRI KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA El sz Csahóczi Erzsébet Csatár Katalin Kovács Csongorné Morvai Éva Széplaki Györgyné Szeredi Éva TANÁRI KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA 7. évfolyam II. kötetéhez TEX 014. június. 0:43 (1. lap/1. old.) Matematika

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Valószínűségszámítás

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Valószínűségszámítás MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Valószínűségszámítás A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett

Részletesebben

EMELTSZINTŰ MATEMATIKA ÉRETTSÉGI FELADATOK GYŰJTEMÉNYE

EMELTSZINTŰ MATEMATIKA ÉRETTSÉGI FELADATOK GYŰJTEMÉNYE EMELTSZINTŰ MATEMATIKA ÉRETTSÉGI FELADATOK GYŰJTEMÉNYE KÉSZÍTETTE BRÓSCH ZOLTÁN 2014.06.27. Bevezetés,, A matematikához nem vezet királyi út. (Eukleidész) Korábban elkészítettem a közép szintű matematika

Részletesebben

MAJOR ZOLTÁN EGY IZGALMAS SZÉLSŐÉRTÉK- FELADAT CSALÁD. Az izoperimetrikus problémakör FELADATOK - MEGOLDÁSOK

MAJOR ZOLTÁN EGY IZGALMAS SZÉLSŐÉRTÉK- FELADAT CSALÁD. Az izoperimetrikus problémakör FELADATOK - MEGOLDÁSOK MAJOR ZOLTÁN EGY IZGALMAS SZÉLSŐÉRTÉK- FELADAT CSALÁD Az izoperimetrikus problémakör FELADATOK - MEGOLDÁSOK ELŐSZÓ Ez a könyv elsősorban középiskolás diákok és tanáraik számára készült, szakköri feldolgozásra

Részletesebben

15. Koordinátageometria

15. Koordinátageometria I. Elméleti összefoglaló Koordinátákkal adott vektorok 15. Koordinátageometria Ha a(a ; a ) és b(b ; b ) a sík két vektora, λ valós szám, akkor az a vektor hossza: a = a + a a két vektor összege : a +

Részletesebben