ÜZLETI FELTÉTELEK. Fót, május 1. Rácz Miklós ügyvezet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÜZLETI FELTÉTELEK. Fót, 2008. május 1. Rácz Miklós ügyvezet"

Átírás

1 ÜZLETI FELTÉTELEK Ügyleteinket a Magyar Szállítmányozók és Logisztikai Szolgáltatók honlapján közzétett Magyar Általános Szállítmányozási Feltételek és a mindenkor érvényes Üzleti Feltételeink alapján bonyolítjuk le. <http://www.szallitmanyozok.hu/altalanos.html> Fót, május 1. Rácz Miklós ügyvezet

2 Tartalomjegyzék 1.Preambulum Megbízások átadása Megbízások lemondása, módosítása Áruátvétel exportban Árukiadás importban Veszélyes áru Terjedelmes áru Túlméretes, illetve nehéz darabáru Csomagolás Szállítmánybiztosítás Rakodó munkaer biztosítása Az átvételi díjtételek tartalma Exportban: Importban: Díjtételek és fizetési feltételek Üzemanyag pótlék Teljesítés/árfolyamok alkalmazása Bérraktározás Felelsség korlátozás A logmaster Kft. által nyújtott szolgáltatások minségét meghatározó állandó elemek Általános elemek A szolgáltatások minségét meghatározó állandó elemek exportban A szolgáltatások minségét meghatározó állandó elemek importban Fuvarozásból kizárt küldemények Raktározásból kizárt küldemények...9

3 1. Preambulum A logmaster Nemzetközi Szállítmányozási Kft a Magyar Szállítmányozók és Logisztikai Szolgáltatók által kibocsájtott Magyar Általános Szállítmányozási Feltételek és a jelen üzletszabályzatban meghirdetett kondíciók szerint szállítmányozási tevékenységet végez. A logmaster nemzetközi és belföldi gyjtforgalomban történ továbbításra átvesz minden fajta normál kereskedelmi árut, értéktárgyak, él állatok, undort kelt, bzös szagot árasztó és radioaktív anyagok kivételével. A veszélyes, a könnyen romló és a hmérséklet-érzékeny áruk átvétele csak elzetes egyeztetés alapján lehetséges. (A fuvarozásból, raktározásból kizárt küldeményeket a 19. pont tartalmazza.) 2. Megbízások átadása A szakszerség érdekében megbízás-formanyomtatvány áll a megbízók rendelkezésére. Exportban a megbízásokat legkésbb az indítás eltt 1 nappal kell átadni, vagy elektronikus úton megküldeni. A kivitelhez szükséges okmányok átadása az áruátadás idpontjában is megtörténhet. Importban a szállítmányozási, vámkezelési és házhoz fuvarozási szolgáltatás igénybevétele céljából ugyancsak formanyomtatvány áll rendelkezésre. A logmaster Kft a gyjtforgalomban hozzá beérkez küldeményeket a feladó rendelkezése szerint az els lehetséggel, haladéktalanul házhoz szállítja. A belföldi gyjt szolgáltatásainkhoz javasoljuk, hogy megbízásaikat a honlapunkrólletölthet sablon segítségével készítsék. A logmaster Kft. az import küldemények gyjtraktárba való beérkezésérl a feladó vagy a címzett elzetes rendelkezése alapján írásos értesítést küld. Az értesítlevelek küldése fax útján történik. Jóllehet a telefaxok biztonságos vétele a technika jelenlegi szintjén megbízható, az ebbl származó következményekért a logmaster Kft. nem vállal felelsséget. Az értesítések küldése megfelel fogadókészség és igény esetén ben is történhet. A beérkezett vámárut a vámhatóság azonnal átmeneti megrzésbe veszi. Az átmeneti megrzés ideje 30 naptári nap, melyen belül a címzett köteles rendelkezni a vámáru vámkezelésérl. Rendelkezés hiányában a vámhatóság a küldeményt lefoglalja. 3. Megbízások lemondása, módosítása Exportban a megbízások lemondása, a feladásra jelzett árumennyiség módosítása a menetrend szerinti, illetve a megbeszélt indítási nap eltt 12 óráig lehetséges. A megbízó hibájából meghiúsult fuvar miatt az átvételi díjtételek szerint az áruátvétel helyétl a gyjtpontig - paritástól függetlenül - holtfuvar kerül felszámításra. 4. Áruátvétel exportban Az áruátvétel munkanapokon idtartamban az evidenciaszámra való hivatkozással és a szükséges okmányok egyidej átadásával történik. Az áruátvétel a gyártónál is megtörténhet. Az igényeket legkésbb a tervezett exportfeladás eltti munkanapon kell jelezni.

4 5. Árukiadás importban Az azonosítás érdekében fontos, hogy vámáru kiváltásához át kell nyújtani az "Értesítés importáru beérkezésérl" okmányt, éspedig azt a példányt, melyet a logmaster Kft. elektronikus úton megküldött. Az árukiadás munkanapokon idtartamban a pozíciószámra való hivatkozással, beérkez vámáruk esetében a vámhivatal kiadhatósági engedélye után, az "Értesítés import áru beérkezésérl" okmány eredeti (fekete) példányának átadásával történik. Az átvételi jogosultságot a küldemény átvételénél igazolni kell (bélyegz, megbízólevél, stb.). Veszélyes áru átvételéhez ÁNTSZ engedély vagy a mentesség igazolása szükséges. 6. Veszélyes áru A veszélyes áruk kezelése, szállítása, tárolása rendkívül sokrét, nagy felelsséggel járó feladat. Ilyen áruk szállítmányozását csak abban az esetben vállalhatjuk el, amennyiben pontos megbízást és helyesen kitöltött okmányokat kapunk az elvégzend feladatra. A nem megfelelen kitöltött, helytelen okmányolásból, vagy a megbízásuk hibájából fakadó károkért társaságunk nem tud felelsséget vállalni. A megbízásnak tartalmaznia kell a veszélyes áru pontos megnevezését és az ADR osztály egyértelm meghatározását. A meghirdetett díjtételek minden teljesítménynél ADR pótlékkal kerülnek felszámításra. Az ADR pótlék mértéke 50%. Amennyiben bármiféle kétsége merülne fel, vagy veszélyes árukkal kapcsolatos információra lenne szüksége, kérjük keresse meg szállítmányozó kollégánkat, veszélyesáru tanácsadónk megbízóink részére is segítséget nyújt. Kifejezetten az ADR elírásokra vonatkozó 7. Terjedelmes áru Terjedelmes áru esetén a díjszámítás díjköteles súly alapján történik. A díjköteles súly kg-ban történ meghatározása 1 m³ = 333 kg vagy 1 ládaméter = 1750 kg alapon olyan módon történik, hogy a küldemény m³-ben mért terjedelmét 333-mal megszorozva, vagy egymásra nem rakható küldeménydarabok esetén a járm rakfelületén elfoglalt méterekben meghatározott helyet 1750-nel megszorozzuk. A számításhoz alapveten a megbízásukban meghatározott vagy a partnerünktl kapott avizált adatokat használjuk, amennyiben azonban megállapítanánk, hogy a mért terjedelem vagy a mért ládaméter nagyobb, mint a felénk írásban jelzett adat, akkor díjköteles súly megállapítása a raktárunkban felvett jegyzkönyv szerint megállapított adatok alapján történik. 8. Túlméretes, illetve nehéz darabáru Olyan áruk, melyek hossza a 700 cm-t, szélessége vagy magassága a 230 cm-t meghaladja, valamint a kg feletti kollisúly esetén az áru átvétele a logmaster Kft. raktárában csak elzetes egyeztetés után történhet meg. Erre azért van szükség, hogy ellenrizni tudjuk, hogy a raktárban a szükséges rakodóeszközök és az ilyen darabok tárolásához szükséges hely rendelkezésre áll.

5 9. Csomagolás Csak olyan küldemények szállítmányozásáról tudunk megbízhatóan gondoskodni, amelyek ép csomagolása az árut kell módon védi a fuvarozás, a köztes átrakások és a tárolás alatt. A csomagolás olyan kell legyen, hogy a küldemény bels tartalmához a csomagolás jól látható roncsolása nélkül semmiképpen se lehessen hozzáférni. Amennyiben raktárunkba olyan küldemény érkezik, amelynek a csomagolása kívülrl jól láthatóan sérült, a raktári átvételnél errl jegyzkönyv készül, amelyben rögzítjük a sérülés természetét és mértékét. A csomagoláson jól olvasható, elkülönítésre alkalmas jelzésnek kell lenni, amely tartósan megmarad és amely az egyes küldeménydarabok okmányokhoz rendelését egyértelmvé teszi. Társaságunk. az exportcsomagolást készséggel vállalja. 10. Szállítmánybiztosítás Társaságunk értékes áru és minden olyan küldemény esetén, amelynek értéke kilogrammonként 8,33 SDR (kb. 14 USD) értéket meghaladja, szállítmánybiztosítás kötését javasolja. Az SDR árfolyamát az interneten a <http://coinmill.com/sdr_calculator.html#sdr=8.33> helyen könnyen ellenrizheti. Társaságunk a szállítmánybiztosítás megkötését a megbízó javára és költségére megbízás alapján készséggel vállalja. 11. Rakodó munkaer biztosítása Az áruátvételhez vagy kiszolgáltatáshoz, külön megrendelés esetén, térítés ellenében társaságunk rakodási munkaert biztosít. 12. Az átvételi díjtételek tartalma Az átvételi díjtételek a következ teljesítményeket foglalják magukban: 12.1 Exportban: belföldi fuvareszközbl való kirakás, a küldemény átvétele a logmaster Kft. raktár rámpáján a kolliszám, a csomagolás és a jelölés ellenrzésével gyjtraktárba való betárolás okmányellenrzés díjmentes tárolás az els gyjtjárat indításáig az áru kitárolása a gyjtraktárból a rámpára a küldemény átadása a nemzetközi fuvarozónak a logmaster Kft. rámpáján az áru berakása a nemzetközi fuvareszközbe fuvardíj az átvételi díjtételek szerinti földrajzi pontok között 12.2 Importban: a küldemény lehívása megbízás alapján közvetett kapcsolat az eladóval/feladóval tájékoztatás a küldemény várható feladásáról, illetve érkezésérl a küldemény átvétele a nemzetközi fuvarozótól a logmaster Kft. raktár rámpáján a

6 colliszám, a csomagolás és a jelölés ellenrzésével az áru betárolása a rámpáról a gyjtraktárba 8 naptári nap díjmentes tárolás, az ADR-áruk esetében 5 naptári nap, az érkezéstl számítva gyjtraktárból való kitárolás a küldemény kiszolgáltatása a logmaster Kft. Rámpáján, a belföldi fuvareszközbe való berakás fuvardíj az átvételi díjtételek szerinti földrajzi pontok között 13. Díjtételek és fizetési feltételek A logmaster Kft. a megbízásban meghatározott szolgáltatásokról, amelyek a számvitelrl szóló, évi C. törvény 3. (4) bek. 1. pontja alapján közvetített szolgáltatásokat is magukban foglalnak, a teljesítés idpontját követ munkanapon számlát küld. A díjtételek forintban kerülnek felszámításra, a díjszámítási súlynak megfelelen, az ÁFA összegét a díjtételek nem tartalmazzák. A számlák fizetése a feltüntetett fizetési határidn belül amennyiben más megállapodás nem történik, a számla dátumától számított legfeljebb 15 napon belül és levonás nélkül esedékes. A számlák címzettje a megbízás szerinti költségvisel, akinek a személye eltérhet a megbízótól. Amennyiben a megjelölt költségvisel nem teljesít fizetést, a megbízó teljes mértékben felel a számlaösszeg és az esetleges késedelmi kamat fizetéséért. 14. Üzemanyag pótlék A logmaster Kft az üzemanyagárak változásának függvényében üzemanyag pótlékot alkalmaz. Az üzemanyagpótlék mértéke az APEH hivatalos dízelárának magassága szerint növekedhet vagy csökkenhet és a logmaster internetes portálján elérhet. 15. Teljesítés/árfolyamok alkalmazása A teljesítés idpontja exportban a feladás, importban pedig alapveten a beérkezés napja. Kivételt képeznek importban az átutalással fizet megbízók részére végzett szolgáltatások, amelyeknél a teljesítés idpontja az utolsó szolgáltatás (az áru kiszolgáltatása, illetve átadása) dátumával azonos. Fentieknek megfelelen az átvételi díjtételekben foglalt külföldi teljesítmények devizaösszegei az MNB teljesítés napján érvényes középárfolyamán kerülnek átszámításra. Bizományosi ügyleteknél a teljesítés napja megegyezik a kiszámlázás napjával. Megbízóink ismétld megrendeléseirl amennyiben a fuvarokmányokkal történ elszámolást a megbízó folyamatosan rendeli meg heti gyjtszámlát állítunk ki. 16. Bérraktározás A gyjtforgalomban beérkezett küldemények raktározására raktározási megállapodás köthet, valamint az import gyjtforgalomban érkez küldeményekre vámraktári tárolást is tudunk biztosítani. Ilyen megállapodás hiányában a beérkez küldeményeket azonnal kézbesítjük a feladó rendelkezése szerint. A nem kézbesíthet küldemények tárolását a gyjtforgalomban meghirdetett tárolási díj ellenében vállaljuk. Vámraktári elhelyezés esetén a raktározási határid a vám megfizetése nélkül korlátlan, és a küldeménnyel kapcsolatban raktártechnikai és logisztikai mveletek (komissiózás, összerakás, címkézés, válogatás, állagmegóvás, stb.) is végrehajthatók. Ha

7 a gyjtforgalomban érkezett vámáru küldemények vámraktári elhelyezésére a díjmentes tárolási idben vagy annak eltelte után kapunk megbízást, úgy a megbízás megérkezéséig eltelt idre a logmaster Kft. által a gyjtforgalomban meghirdetett tárolási díjat számoljuk el, mégpedig a küldemény beérkezésétl számítva. A kedvezményesebb díjtételt a megbízás átvételének idpontjától alkalmazzuk. A gyjtforgalomban beérkezett vámáru küldemények jogszabályban elírt raktározási határidejének lejárata után, a gyjtforgalomban meghirdetett tárolási díj elszámolása mellett lehetség van a megbízó írásos rendelkezése alapján a vámraktárban további raktározásra. A vámraktári szolgáltatás díjait minden esetben külön megállapodás alapján számoljuk el. 17. Felelsség korlátozás A megbízott azokért a károkért, amelyekért a megbízóval vagy 3. személyekkel szemben bármely megbízás teljesítésével összefüggésben helytállni köteles, a ténylegesen megsérült vagy elveszett áru minden kilogrammja után a CMR (Egyezmény a Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerzdésrl) 23. cikk 3. pontja szerinti maximum 8,33 SDR mértékéig felel. A megállapodott fuvarozási határid túllépése esetén ez a felelssége a megbízás teljesítése esetére megállapodott díj mértékére korlátozódik. Árusérülés esetén a bekövetkezett értékcsökkenésen felüli kár érvényesítése kizárt. Késedelem esetén társaságunk kártérítési kötelezettsége a fuvardíj összegében maximált. Ezeket a felelsségi korlátokat amennyiben azok kötelez rendelkezésekkel nem ellentétesek a megbízottnak felróható minden felelsségi fokozat, különösen mindenfajta gondatlanság esetében alkalmazni kell; a felelsségi korlátok csupán a szoros értelemben vett szándékosság esetében nem alkalmazhatók. Amennyiben a mindenkori káresetre alkalmazandó törvényi rendelkezések a megbízott számára kedvezbb felelsségi korlátokat tartalmaznak, úgy azok a jelen szabályozást megelzik, és a megbízott azokra ugyanúgy hivatkozhat. Jelen rendelkezésbl nem lehet azt a következtetést levonni, hogy a megbízó és a megbízott a CMR Egyezmény alkalmazhatóságában állapodott meg, csupán az elszámolási egységek mértékét kell a CMR 23. cikk 3. pontja szerint meghatározni. A logmaster Kft. a kártérítésre jogosultaknak a szállítmányozási tevékenysége körében a küldeményben bekövetkezett, EUR 1.000,- összeget meg nem haladó, a Logmaster Kft-vel szemben kell jogalappal benyújtott és megfelelen bizonyított károk esetén a biztosító intézet állásfoglalásának bevárása nélkül a hatályos jogszabályoknak és elírásoknak megfelel mértékben, a bizonyítástól számított 14 napon belül soron kívüli fizetést teljesít. 18. A logmaster Kft. által nyújtott szolgáltatások minségét meghatározó állandó elemek 18.1 Általános elemek a szállítmányozási megbízásokat szakmai szempontok szerint ellenrizzük a küldemények legracionálisabb továbbítási módjáról megbízóinkat tájékoztatjuk a küldemények hollétérl pontos információt nyújtunk (track & tracing) a bizonyított kártérítési igényeket, melyek összege az EUR szintet nem haladja meg, a bizonyítás idpontjától számított 14 napon belül a biztosító állásfoglalásának bevárása nélkül pénzügyileg teljesítjük

8 18.2 A szolgáltatások minségét meghatározó állandó elemek exportban a küldemények gyjtraktárba való befuvarozását az ország egész területén 24 órán belül teljesítjük a küldemény feladásáról a feladást követ munkanapon igazolást bocsátunk a megbízó rendelkezésére a küldemény kiszolgáltatását esetlegesen akadályozó tényezkrl elektronikus úton tájékoztatást adunk 18.3 A szolgáltatások minségét meghatározó állandó elemek importban a küldeményt legkésbb a megbízás átvételét követ munkanapon külföldi partnerünknél elektronikus úton lehívjuk nem vámáruk tekintetében a hozzánk beérkezett küldeményeket a beérkezést követmunkanapon a feladó rendelkezése szerint az orsztág egész területén automatikusan kiszolgáltatjuk vámáruk tekintetében amennyiben a vámkezelési és házhozszállítási megbízást a küldemény beérkezése után kapjuk meg, úgy a házhozszállítás az ország egész területén a vámkezelést, tehát az áru vámhivatal általi felszabadítását követ munkanapon történik meg. amennyiben a vámkezelési és házhozszállítási megbízást a küldemény beérkezése eltt kapjuk meg, úgy a házhozszállítás az ország egész területén az áru beérkezését követ munkanapon történik meg, feltéve, hogy a küldemény vámhivatal általi felszabadítását semmiféle akadály nem gátolja. amennyiben megbízónk az egyszersített vámeljárásra jogosult, úgy a küldeményt vámkezelve az ország egész területén a beérkezést követ munkanapon szállítjuk házhoz 19. Fuvarozásból kizárt küldemények Dohány (nyersdohányt kivéve) Cigaretta Nemesfém rudak (arany, ezüst) Drágakövek Bankjegyek és érmék Kötvények, forgalomba hozható okmányok, vagy értékpapírok bármilyen fajtája Magas alkohol tartalmú alkoholok ADR 1. osztály teljes köre ADR 6.2 osztály teljes köre ADR 7. osztály teljes köre

9 20. Raktározásból kizárt küldemények Undort kelt, bzös szagot árasztó küldemények Élállatok Nemesfémek, értéktárgyak, Hmérséklet érzékeny küldemények C között, kivéve veszélyes áruk ADR 1. osztály teljes köre, kivéve sorszám alá tartozó anyagokat ADR 2. osztály B, C jel küldemények ADR 4. osztály, 21, 22, 25 sorszám alatti a. betjellel ellátott és sorszám alatt felsorolt anyagok ADR 4.2. osztály a. betjel alatt felsorolt anyagok ADR 5.2 osztály teljes köre ADR 6.2 osztály teljes köre ADR 7. osztály teljes köre ADR 9. osztály jel anyagai

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Jelen Általános Üzleti Feltételek alapját a Magyar Általános Szállítmányozási Feltételek (MÁSZF), valamint a CMR (Convention on the Contract for the International Carriage

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Belföldi logisztikai szolgáltatások teljesítésére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Belföldi logisztikai szolgáltatások teljesítésére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Belföldi logisztikai szolgáltatások teljesítésére 1. A jelen ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni mindazokra a szerződésekre, amelyek I.) a Feladó és a Trans Hungária Kft.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /Alfa Sprint futárszolgálat, mint vállalkozás/

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /Alfa Sprint futárszolgálat, mint vállalkozás/ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /Alfa Sprint futárszolgálat, mint vállalkozás/ 1. A szerződő felek 1.1. A szolgáltató Alfa Sprint Futárszolgálat Kft. (továbbiakban:szolgáltató) Székhelye,postacíme : 1172

Részletesebben

Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. általános üzletszabályzata

Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. általános üzletszabályzata Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. általános üzletszabályzata A jelen általános üzletszabályzat (a továbbiakban: Üzletszabályzat) a hitelintézetekrl és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény

Részletesebben

Általános szállítmányozási feltételek a nemzetközi gyakorlatban a Panalpina Magyarország Kft. által adoptálva

Általános szállítmányozási feltételek a nemzetközi gyakorlatban a Panalpina Magyarország Kft. által adoptálva Általános szállítmányozási feltételek a nemzetközi gyakorlatban a Panalpina Magyarország Kft. által adoptálva I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alkalmazhatóság 1.1. Ezek a szabályok akkor érvényesek,

Részletesebben

A Bankárnet Befektetési és Tanácsadó Kft. Üzletszabályzata és Általános Szerz dési Feltételei

A Bankárnet Befektetési és Tanácsadó Kft. Üzletszabályzata és Általános Szerz dési Feltételei A Bankárnet Befektetési és Tanácsadó Kft. Üzletszabályzata és Általános Szerzdési Feltételei 1. Általános rendelkezések 1.1 A jelen üzletszabályzat és általános szerzdési feltételek (a továbbiakban: Üzletszabályzat)

Részletesebben

POSTAHÁZ Küldeménykezelő és Székhelyszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Küldeményforgalmi Üzletszabályzata. Általános Szerződési Feltételek

POSTAHÁZ Küldeménykezelő és Székhelyszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Küldeményforgalmi Üzletszabályzata. Általános Szerződési Feltételek POSTAHÁZ Küldeménykezelő és Székhelyszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Küldeményforgalmi Üzletszabályzata mint Általános Szerződési Feltételek Hatályos 2013. január 01-től (a módosított rendelkezéseket

Részletesebben

ÁRUFUVAROZÁS 2015 évi alvállalkozási feltételek

ÁRUFUVAROZÁS 2015 évi alvállalkozási feltételek 1. MEGHATÁROZÁSOK 1.1 E Feltételek alkalmazásában: A Társaság a P&O Ferrymasters Limited-et és a P&O Ferrymasters Holdings Csoportba tartozó bármely más társaságot jelent. a Feltételek a Társaság itt kinyomtatott

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

PENTELEI FUTÁRSZOLGÁLAT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. Általános szerződési feltételei. Hatályos: 2015. március hó 3. napjától

PENTELEI FUTÁRSZOLGÁLAT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. Általános szerződési feltételei. Hatályos: 2015. március hó 3. napjától PENTELEI FUTÁRSZOLGÁLAT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Általános szerződési feltételei Hatályos: 2015. március hó 3. napjától Tartalom I. fejezet Preambulum... 4 II. fejezet Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Keskeny és Társai 2001 Kft. adatai: székhelye: 1158 Budapest, Rákospalotai határút 6. cégjegyzékszám: 01-09-701381 adószáma: 12744965-2-42 képviselő:

Részletesebben

Sofőrszolgálat - Futárszolgálat Általános szerződési feltételek. Sofőrszolgálat

Sofőrszolgálat - Futárszolgálat Általános szerződési feltételek. Sofőrszolgálat Sofőrszolgálat - Futárszolgálat Általános szerződési feltételek Sofőrszolgálat Az ÁSZF hatálya kiterjed az Transfer & Poperty Management S.R.L. (410013. Oradea, Nicolae Jiga Nr. 34) -re, valamint a szolgáltatóval

Részletesebben

Magyar Szállítmányozói és Logisztikai Szolgáltatók Szövetsége--MSzLSzSz

Magyar Szállítmányozói és Logisztikai Szolgáltatók Szövetsége--MSzLSzSz Magyar Szállítmányozói és Logisztikai Szolgáltatók Szövetsége--MSzLSzSz 1. Alkalmazási terület MAGYAR ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEK 1. E szállítmányozási feltételeket kell alkalmazni mindazokra

Részletesebben

DHL Express. Szolgáltatások és árak 2015

DHL Express. Szolgáltatások és árak 2015 DHL Express Szolgáltatások és árak 2015 Bevezető 2 Tartalomjegyzék Bevezető 3 1. lépés: A szolgáltatás kiválasztása 4 Nemzetközi szolgáltatások Export szolgáltatások DHL SECURELINE ÉS SPRINTLINE 5 DHL

Részletesebben

Üzletszabályzata. mint. Általános Szerződési Feltételek. (a továbbiakban: Üzletszabályzat) I. FEJEZET AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Üzletszabályzata. mint. Általános Szerződési Feltételek. (a továbbiakban: Üzletszabályzat) I. FEJEZET AZ ÜZLETSZABÁLYZAT POSTAHÁZ Küldeménykezelő és Székhelyszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Üzletszabályzata mint Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Üzletszabályzat) I. FEJEZET AZ ÜZLETSZABÁLYZAT I./1.

Részletesebben

GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO Print Kft. adatai: székhelye: 1037 Budapest, Királylaki út 46. telephely: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-93 cégjegyzékszám: 01-09-071874;

Részletesebben

MAGYAR ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEK. 1. Alkalmazási terület

MAGYAR ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEK. 1. Alkalmazási terület MAGYAR ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEK 1. Alkalmazási terület 1. E szállítmányozási feltételeket kell alkalmazni mindazokra a szerzıdésekre, amelyek a megbízó és szállítmányozó között jönnek létre

Részletesebben

EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek

EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek A Shell Hungary zrt. az alábbi Általános Szerződési Feltételekben állapítja meg az euroshell üzemanyagkártya és a Shell üzemanyagkártya

Részletesebben

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü

Részletesebben

A MAGYAR POSTA NEMZETKÖZI POSTAUTALVÁNY ÉS NEMZETKÖZI GYORSUTALVÁNY SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A MAGYAR POSTA NEMZETKÖZI POSTAUTALVÁNY ÉS NEMZETKÖZI GYORSUTALVÁNY SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A MAGYAR POSTA NEMZETKÖZI POSTAUTALVÁNY ÉS NEMZETKÖZI GYORSUTALVÁNY SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2011. január 1-jétől Jelen Általános Szerződési Feltétel (a továbbiakban:

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT ERSTE BANK HUNGARY ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. Cégjegyzékszáma: Cg.01-10-041054 PSZÁF engedély száma: I-2061/2004. PSZÁF engedély dátuma:

Részletesebben

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós. Felszabadulás u.46-48. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2013.04.23-tól.

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós. Felszabadulás u.46-48. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2013.04.23-tól. DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós. Felszabadulás u.46-48. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2013.04.23-tól. Az Igazgatóság a 16/2-2/2009.sz. határozattal jóváhagyta. Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2012. november 1. AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

A postai szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei

A postai szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei A postai szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei Hatályos 2013. július 1-jétől 1. ÁLTALÁNOS ADATOK, ELÉRHETŐSÉG... 5 2. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 5 3. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI...

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ SZABÁLYZAT A DHL EXPRESS ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEIHEZ Hatályba lépés dátuma: 2013. augusztus 26.

KIEGÉSZÍTŐ SZABÁLYZAT A DHL EXPRESS ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEIHEZ Hatályba lépés dátuma: 2013. augusztus 26. KIEGÉSZÍTŐ SZABÁLYZAT A DHL EXPRESS ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEIHEZ A jelen Kiegészítő Szabályzatának (továbbiakban Szabályzat) célja, hogy a DHL Express Általános Szállítási Feltételekkel valamint

Részletesebben

A JAR- KONTROLL KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A JAR- KONTROLL KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A JAR- KONTROLL KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. Általános rész 1.1. A jelen okiratban foglaltak mint Általános Szerződési Feltételek a továbbiakban: ÁSZF szabályozzák a JAR-KONTROLL Kereskedelmi

Részletesebben

Általános hitelnyújtási feltételek

Általános hitelnyújtási feltételek Commerzbank Zrt. Az 1959. évi IV. törvény hatálya alá tartozó szerződésekre vonatkozó Általános hitelnyújtási feltételek PREAMBULUM Hitelnyújtáskor a Commerzbank Zrt. Üzletszabályzata az alábbi különös

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez. hatályba lépés: 2015. február 01.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez. hatályba lépés: 2015. február 01. A...sz. kölcsönszerződés 1. sz,. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez hatályba lépés: 2015. február 01. A jelen ÁSZF magában

Részletesebben

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1/S/2015. nyilvántartási szám HATÁLYOS 2015. február 01.. napjától A NYIRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS Ü Z L E T S Z A B

Részletesebben

VERESEGYHÁZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET. Tevékenységi engedély száma, dátuma: Állami Pénz és Tőkepiaci Felügyelet 919/1997/F. 1997. november 27.

VERESEGYHÁZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET. Tevékenységi engedély száma, dátuma: Állami Pénz és Tőkepiaci Felügyelet 919/1997/F. 1997. november 27. 1 VERESEGYHÁZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Tevékenységi engedély száma, dátuma: Állami Pénz és Tőkepiaci Felügyelet 919/1997/F. 1997. november 27. ÜZLETSZABÁLYZAT Jóváhagyta: a 4-9./2013. sz. igazgatósági

Részletesebben