Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Fejlesztési Tanácsának szeptember 7. napján tartandó rendkívüli ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Fejlesztési Tanácsának 2011. szeptember 7. napján tartandó rendkívüli ülésére"

Átírás

1 Törvényességi ellenőrzésre bemutatva: Készítette: Loj Balázs referens Vártás József jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Fejlesztési Tanácsának szeptember 7. napján tartandó rendkívüli ülésére Tárgy: Tájékoztató a közkincs programról Tisztelt Fejlesztési Tanács! Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása február hónapban pályázatot nyújtott be Közkincs-kerekasztal létrehozására és közművelődési és múzeumi referens foglalkoztatására az Edelényi Kistérségben. A pályázatokat az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásra méltónak ítélte, a közkincs-kerekasztal létrehozására forintot, míg a közművelődési és múzeumi referens foglalkoztatására és a foglalkoztatás technikai feltételeinek megteremtésére forintot biztosított. A program folytatására az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása évben is sikeres pályázatokat nyújtott be. A közkincs-kerekasztal tevékenységének folytatására forint, a közművelődési és múzeumi referens továbbfoglalkoztatására forint támogatást biztosított az Oktatási és Kulturális Minisztérium. A programok sikeresen lebonyolításra kerültek. A közkincs-kerekasztal munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza. A közművelődési és múzeumi referens tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza. Kérem a Tisztelt Fejlesztési Tanácsot vitassa meg az előterjesztést és fogadja el a következő határozati javaslatot: H A T Á R O Z A T I J AV A S L A T Tárgy: Tájékoztató a közkincs programról Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának Kistérségi Fejlesztési Tanácsa megtárgyalta a közkincs programról szóló tájékoztatót. Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Fejlesztési Tanácsa a közkincs programról szóló tájékoztatást t u d o m á s u l v e s z i. Határidő: azonnal Felelős: elnök E d e l é n y, augusztus 30. Szaniszló János elnök 1

2 Szakmai beszámoló az Edelényi Kistérségben megalakult Közkincs Kerekasztal évi működéséről 1. számú melléklet Az Edelényi Kistérség jellemzően aprófalvas településszerkezetű, a zsáktelepülések száma 12. A területen két város található (Edelény és Szendrő), a népesség elöregedő, a térségben felnövő fiatalok többsége nem szülőfalujában tervezi a letelepedést. Falvaink jelenében kulcsfontosságú kérdés a kultúra szerepének felülvizsgálata, hiszen számos eszköz bizonyul hasztalan próbálkozásnak a vidék megtartó erejét célzó kezdeményezések sorában. A helyi hagyományok ápolása, újjáélesztése, a helyi szellemi, tárgyi és épített kulturális örökség feltérképezése, megóvása, a települési, térségi szintű közösségek fejlesztése igazi lehetőségeket adnak az itt élők életminőségének javításához, az itt felnövő fiatalok identitástudatának megerősítéséhez. Pályázatunk közvetett célja volt a kistérségben élők szemléletformálása: a közösségek szerepének újraértelmezése, a valós helyi partnerség alapjainak megteremtése, a közös tervezés és megvalósítás igényének felélesztése, kereteinek megszervezése. Közvetlen célként a kistérség Kulturális Stratégiájának elkészítését, egy közösen kialakított, komplex kistérségi programcsomag kidolgozását, majd programfüzetként való megjelentetését, valamint egy térségi szintű, kulturális nagyprojekt kidolgozását tűztük ki magunk elé. A pályázat célja továbbá egy kistérségi adatbázis létrehozása, amit a kistérség 47 településén elkészített kulturális kérdőívek kitöltésével és feldolgozásával beépítettünk a kulturális stratégia előkészítésébe szeptember 24.-én megalakult Közkincs Kerekasztal 12 résztvevővel. Az alakuló ülésen meghatározták a kerekasztal céljait, feladatait, rövid helyzetelemzést végeztek, majd a kerekasztal további bővítését tűzték ki célul. Létrehozták a mikrokörzeti munkacsoportokat, a vezetők megjelölésével (a mikrokörzetek kulturális intézményeinek vezetői), akik az operatív munkában végig aktívan közreműködtek évben két alkalommal ülésezett a Közkincs Kerekasztal: novemberében a Kistérségi programfüzethez összehangolták a kulturális programokat márciusában a Kistérségi Közkincs Kerekasztal résztvevői összeállították és véglegesítették a programfüzet tartalmát, amely 1000 példányos, 20 oldal terjedelmű kiadvány, a Bódva-völgyében készített fotókkal, vendéglátóhelyek feltüntetésével, valamint a programfüzethez illeszkedő irodalmi idézetekkel megtűzdelve. A programfüzet terveink szerint az elkövetkezendő években is kiadásra kerül. Az elkészült kistérségi honlap (www.edelenyikisterseg.hu) eseménynaptárának koordinálása, tartalommal való feltöltése, a stabil, széleskörű információáramlás rendszerének biztosításával szintén a kerekasztal meghatározott feladata. Ennek elősegítésére elektronikus információs hálózatot hoztunk létre, amely a közművelődési referens kezében fut össze, majd rendszerezve továbbítja a honlap üzemeltetőjének. Elkészítettük a Kistérségi Kulturális Stratégiát, a kistérségben felmért kulturális adatbázis, az elkészített helyzetelemzés, az elkészített cselekvési terv, és felvázolt lehetséges veszélyek, problémák figyelembevételével, felhasználásával. 2

3 A Kistérségi Közkincs Kerekasztal működésének megvalósult elemei a következők: aktív részvétel a kulturális tervezési és megvalósítási folyamatokban információáramlás elősegítése a megyei művelődési központok, a regionális közkincs bizottság, a művelődési intézetek, könyvtárak, muzeális intézmények, ernyőszervezetek, és a térségben a kultúra területén tevékenykedő szakemberek között kistérségi kulturális adatbázis, értékleltár létrehozása, szolgáltatásjegyzék elkészítése, a kistérség portálján való megjelentetés a Kistérségi Kulturális Stratégia elkészítése és a Kistérségi Programfüzet létrehozása és kiadása ( ) aktív részvétel a Jósvafői Falunap és Kistérségi Civil Nap megrendezésében és lebonyolításában szakmai tanácsadás 2010-ben a V. majd 2011-ben a VI. Császtai Búcsú kulturális programjainak megszervezésében, marketingtevékenység Az Edelényi Kistérség Közkincs Kerekasztalának tagjai és résztvevői: Móré István Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának Hivatala Molnár Zoltán Perkupa polgármestere Liptákné Spisák Bea Közművelődési Központ és Könyvtár Szendrő Hadobás Pál Művelődési Központ és Könyvtár Edelény Kiss Éva Művelődési Központ és Könyvtár Boldva Bodó Eszter Aggteleki Karszt és Térsége Turisztikai Közhasznú Egyesület Domán Edit Aggteleki Nemzeti Park Szőke Ágnes Aggteleki Nemzeti Park Tourinform Iroda Moldván Tibor Görög Katolikus Egyház Abod Menyhárt Balázs Edelényi Térségfejlesztő Műhely Laki Lukács László népművelő, néprajzkutató Molnár Aranka B.-A.-Z. Megyei Pedagógiai és Közművelődési Intézet Kolostori Gábor B.-A.-Z. Megyei Pedagógiai és Közművelődési Intézet Szaniszló János Szendrő polgármestere Németh András Edelény alpolgármestere Csabai Gyula Boldva polgármestere Pozsonyi András vállalkozó, Templomkert Kisvendéglő Edelény Jósvay István Szendrői Természetjáró Szakosztály Hódi Klára Árok Zenekar vezetője Összességében elmondhatjuk, hogy a projektben kitűzött célok mindegyike megvalósult, a program sikeres és tartalmas volt. A tapasztalatok szerint az elmúlt húsz évben nem volt példa olyan széleskörű, nagy földrajzi területet lefedő, a társadalom különböző területein tevékenykedő szereplőket összefogó kulturális együttműködésre, mint amilyet a Közkincs Kerekasztal biztosított az érintett személyek és szervezetek számára. 3

4 Beszámoló a közművelődési referens munkájáról 2. számú melléklet tól az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása közművelődési- és múzeumi referenset alkalmaz, az Oktatási és Kulturális Minisztérium Reneszánsz év keretében meghirdetett Közkincs programjában elnyert pályázati támogatás segítségével. A Társulás a közművelődési- és múzeumi referens foglalkoztatásával azt a célt tűzte ki maga elé, hogy tovább bővíti a kistérségi feladatellátást, segíti a térségben élőket a kulturális javakhoz való hozzáférésben, valamint támogatja a közművelődési intézményrendszert az új szakmai szolgáltatások bevezetésével. A projekt keretében vállalta, hogy dokumentálja a térség épített és természetes látványosságait, nevezetességeit, segít megszervezni és lebonyolítani a kulturális rendezvényeket, valamint további szolgáltatásként digitalizál régi fényképeket, dokumentumokat. Az elmúlt 3 év tapasztalatait összegezve elmondhatjuk, hogy céljaink megvalósultak. A foglalkoztatás eddig elért eredményei: Kistérségi Közkincs Kerekasztal szeptember 24.-én megalakítottuk a kistérségi Közkincs-Kerekasztalt. Tagjai a Társulás elnöke, és elnökhelyettesei, térség központi településeinek intézményvezetői, a Megyei Pedagógiai- és Közművelődési Intézetének a képviselője, az Aggteleki Nemzeti Park képviselője, a térségben tevékenykedő helytörténeti szakember, civil szervezetek delegáltjai, valamint az egyház egy képviselője. A Kerekasztal résztvevői elkészítették a kistérség kulturális/közművelődési stratégiáját. Összeállították a térség közművelődési intézményeinek és civil szervezeteinek tevékenységi körét és szolgáltatási jegyzékét, valamint immáron harmadik éve kiadták a Kistérségi Programfüzetet, amely kiadvány rendszerezett módon mutatja be az egyes településeken megrendezésre kerülő eseményeket (falunap, búcsú, vásár, koncertek és egyéb kulturális rendezvények.) Mikrokörzeti munkacsoportok A Kerekasztal megalakítása után a települések magas száma miatt (47 település tartozik az Edelényi Kistérséghez), 4 mikrokörzetet hoztunk létre, ezek vezetésére felkértünk egy-egy a körzetben tevékenykedő közművelődési intézményvezetőt, akik alapos helyismerettel rendelkeznek, valamint az egyes körzetek kulturális helyzetét ismerő, felkészült szakemberek. Adatgyűjtés a 47 település kulturális- és közművelődési helyzetére vonatkozólag A Megyei Pedagógiai- és Közművelődési Intézet munkatársának segítségével összeállítottunk egy kérdőívet, amely a térség településeinek alapadatait, a közművelődés és kulturális területet érintő tárgyi- és személyi feltételeket, az ezekhez kapcsolódó infrastruktúrát, valamint a helyi civil szervezetek és alkotóművészek helyzetét hivatott vizsgálni. Ezeket a kérdőíveket postai és elektronikus úton is eljuttattuk a kistérség jegyzőihez, a kitöltött adatok alapján kistérségi értéktárat hoztunk létre, amely segíti a térség közművelődési szakembereinek listáját. 4

5 A kulturális stratégia előkészítéséhez szükséges adatbázis létrehozása A kérdőívek feldolgozása folyamatos, az adatokat a referens rendszerezi, táblázatba foglalja, ez volt az Edelényi Kistérség Kulturális Stratégiájának, illetve az ahhoz kapcsolódó helyzetelemzésnek az egyik alapköve. A kulturális stratégia elkészítése Elkészült a kulturális stratégia, amely részletes helyzetelemzést, és analizálást tartalmaz, a lehetséges kitörési pontok, a már meglévő kezdeményezések, és a várható veszélyek, problémák ismertetésével. Fényképek készítése a kistérség településének templomairól, műemlékeiről, épített és természetes környezetéről, valamint a kistérség jellegzetes tájegységeiről és látványosságairól A 47 település mindegyikén készítettünk fényképet az érintett falu/város/község nevezetességeiről, látnivalóiról. Kiemelt figyelmet kaptak a templomok, várak, kastélyok, múzeumok, tájházak, a régi típusú kúriák és parasztházak, emlékparkok, valamint a közművelődést és a kultúra területét érintő épületek (művelődési ház, könyvtár, teleház, stb.). Készítettünk továbbá felvételeket nevezetes és jellemző tájegységekről, természeti képződményekről (pl. cseppkőbarlang), de fotózott a referens a térségre jellemző növényeket és állatokat is (pl. Hucul-ménes Jósvafőn). A fotókat a továbbiakban a Társulás rendezvényeihez, nyomtatott és elektronikus kiadványaihoz is fel tudjuk majd használni, a közeljövőben pedig segítségükkel elkészíthetjük a Kistérségi Programfüzetet. Régi fényképek, dokumentumok digitalizálása A térségben tevékenykedő kutatók, intézményvezetők figyelmét felhívtuk, hogy a régi fényképek, dokumentumok digitalizálását a pályázat keretében megvásárolt A3-as scanner segítségével megvalósítjuk, ezzel megóvjuk az eredeti példányokat, hiszen azok további felhasználáskor már csak a digitális másolatokat kell mozgatnunk. Képeket, leveleket, régi térképeket digitalizáltunk, eddig kis számban, de a jövőben is nyomatékosítjuk az érintettek felé a digitalizálás lehetőségét. A térség civil szervezeteinek, informális kulturális csoportjainak (népdalkörök, tánccsoportok) ill. alkotóművészeinek feltérképezése, további együttműködés céljából Felvettük és fenntartjuk a kapcsolatot a Bódva-völgyében tevékenykedő civil szervezetekkel, segítünk rendezvényeik szervezésében, lebonyolításában, felhívjuk figyelmüket a pályázati lehetőségekre, segítünk a pályázatok megírásában, a megvalósuló pályázatok végrehajtásában és elszámolásában. Bevontuk és bevonjuk őket a Társulás közművelődési- és kulturális feladatainak ellátásába, szervezésébe. Folyamatos együttműködés a térség nagytelepüléseinek kulturális és közművelődési intézményvezetőivel (Edelény, Boldva, Szendrő, Bódvaszilas) A referens fenntartja a kapcsolatot a központi települések közművelődési intézményeinek vezetőivel, tájékoztatja őket a felmerülő pályázati lehetőségekről, és további a területüket érintő programokról. Elősegíti az információáramlást a szakemberek között, a közös munkával pedig az együttműködésre, a további kapcsolattartásra ösztönzi őket. 5

6 Összefogás Együtt könnyebb címmel térségi szintű kulturális projekt kidolgozása A munka a Közkincs Kerekasztal tagjainak együttműködésével valósulhatott meg. Kistérségi Programfüzet arculatának tervezése, szerkesztése Kollégánk a pályázat keretében beszerzésre került számítógép, és a CorelDraw 12 nevű grafikai szoftver segítségével megtervezte és megszerkesztette a készülő kiadvány arculatát, címlapját, illeszkedve a térség jellegzetességeihez, motívumaihoz, kiemelve a környezetünk értékeit, látnivalóit. A kiadvány 1000 db példányszámban, 20 oldal terjedelemben megjelent, népszerűsítve ezzel a lakosság és a látogatók körében a kistérség kulturális programjait. A Császtai búcsú és annak keretében megrendezésre kerülő könnyűzenei koncert marketingtevékenysége, szervezés, szakmai tanácsadás Az Edelényi Hegyek Közösségével az Edelényi Térségfejlesztő Műhellyel (mindkettő civil szervezet), Edelény Város Önkormányzatával, valamint a Római- és Görög katolikus egyházakkal együttműködésben megrendeztük a IV. és V. Császtai Búcsút, a VI. szervezése jelenleg is folyamatban van, az Edelénytől 4 km-re lévő Császta-szőlőhegyen. A búcsúhoz kapcsolódó marketingtevékenységet (poszterek, képeslapok, szórólapok, internetes hirdetés,) a már említett számítógépes szoftver segítségével elvégezzük, valamint a rendezvény szervezésében, előkészítésében és lebonyolításában is részt vettünk, illetve veszünk. I.-II.-III. Bódva-völgyi Népművészeti Fesztivál megrendezése Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása folytatva egy 2009-ben indult civil kezdeményezést, megszervezte a térség népművészeti értékeit felvonultató rendezvényt ben Szendrő városában, a évben Jósvafői falunapon került megrendezésre, a fesztivál a helyi népdalkörök, néptánccsoportok, kórusok fellépésével, szereplésével, kirakodóvásárral, végül Ferenczi György és a RackaJam együttes koncertje zárja a rendezvényt. A Viasz Alapítvány havonta megjelenő kiadványának szerkesztése A Szendrőben tevékenykedő Viasz Alapítvány gondozásában havonta Szendrői Híradó címmel megjelenő újság szerkesztését, tördelését, és nyomtatását az alapítvány felkérésére referensünk elvállalta és a jövőben is vállalja. A kiadvány a város és a térség rendezvényeire, programjaira hívja fel a figyelmet, tájékoztatást ad a közelmúlt eseményiről, és rövid híreket közöl. Munkatársunk képviseli a Társulást a Megyei Pedagógiai- és Közművelődési Intézet, a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus értekezletein, tartja a kapcsolatot más kistérségek közművelődési referenseivel. A következő hónapokban az elkezdett feladatok kidolgozását, folytatását, a Kistérségi Stratégia aktualizálását, a Kistérségi Programfüzet további megjelentetését, sokszorosítását, terjesztését, és további projektötletek kidolgozását tartjuk elsődleges feladatainknak. 6

7 Mikrokörzeti szinten összeállítottuk a közművelődési intézmények és civil szervezetek tevékenységi körét, és szolgáltatási jegyzékét. A jövőben is kiemelt figyelmet fordítunk a Bódva völgyében tevékenykedő civil szervezetek, alkotóművészek irányába, valamint hangsúlyozzuk fontosságát annak a ténynek, hogy a kistérségben tevékenykedő intézmények, szervezetek és személyek összehangolt munkával, folyamatos információcserével és összefogással erősebben, markánsabban tudják képviselni a közművelődés és a kultúra ügyeit. 7

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2005. február 7-i ülésére TÁRGY: A BARANYA MEGYEI KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI MŰ VELŐ DÉS A MAGYAR MŰ VELŐ DÉSI INTÉZET ÉS KÉPZŐ M Ű VÉSZETI LEKTORÁTUS FOLYÓIRATA 2007. NOVEMBER 12/5

KÖZÖSSÉGI MŰ VELŐ DÉS A MAGYAR MŰ VELŐ DÉSI INTÉZET ÉS KÉPZŐ M Ű VÉSZETI LEKTORÁTUS FOLYÓIRATA 2007. NOVEMBER 12/5 KÖZÖSSÉGI MŰ VELŐ DÉS A MAGYAR MŰ VELŐ DÉSI INTÉZET ÉS KÉPZŐ M Ű VÉSZETI LEKTORÁTUS FOLYÓIRATA 2007. NOVEMBER 12/5 TARTALOM INTÉZMÉNYEK RÉGIÓ, MEGYE, KISTÉRSÉG Mók Ildikó: A tatabányai kistérség közművelődési

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére 195-12/2011. ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. december 21-i ülésére Tárgy: Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc beszámolója tevékenységéről Előadó

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatal ügyrendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A Polgármesteri Hivatal jogállása és elnevezése

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatal ügyrendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A Polgármesteri Hivatal jogállása és elnevezése Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatal ügyrendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Polgármesteri Hivatal jogállása és elnevezése (1. 1) A Polgármesteri Hivatal elnevezése: Makó Város

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. szeptember

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. június

Részletesebben

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK!

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK! 2011. április, Különszám A tartalomból: XVI. EGER ÜNNEPE FELHÍVÁS EGRI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE Idén tizenhatodik alkalommal kerül megrendezésre az egri civilek összefogásával az EGER ÜNNEPE. A három

Részletesebben

Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye helyi Turisztikai desztinációmenedzsment Szervezet

Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye helyi Turisztikai desztinációmenedzsment Szervezet Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye helyi Turisztikai desztinációmenedzsment Szervezet TDM Szervezet Fejlesztési és Fenntarthatósági Program (TDMSZ FFP) Budapest, 2009. március 31. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Napraforgó. Testvérvárosi civil szervezetek konferenciája Ez történt... Sajtótükör Felhívások

Napraforgó. Testvérvárosi civil szervezetek konferenciája Ez történt... Sajtótükör Felhívások BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK LAPJA 2011 június Napraforgó A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa Testvérvárosi civil szervezetek konferenciája Ez történt... Sajtótükör Felhívások BÉKÉS

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Tanács munkájáról Előadó: Fiskál János polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA 2009 1 Tartalomjegyzék 2 I. Praeambulum.3 II. Fogalom-meghatározások, a Civil Koncepció hatálya.5 II.1. Fogalom-meghatározások.5 II.2. A Civil

Részletesebben

Beszélgessünk Európáról

Beszélgessünk Európáról Beszélgessünk Európáról nemzeti akcióterv a társadalmi párbeszéd elősegítésére A kormány múlt heti ülésén megtárgyalta és elfogadta a Beszélgessünk Európáról elnevezésű akciótervet, amely azokat a programokat

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. Közművelődési Stratégiája

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. Közművelődési Stratégiája BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V. 23712010. Előadó: Mell.: 1 Hiv. sz.: Varga Tamás Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-807 Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2.0 verzió

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2.0 verzió KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2.0 verzió PROJEKT: A képzés munkaerő-piaci relevanciájának erősítése komplex intézményi és hallgatói szolgáltatásfejlesztési programokkal a Szent István Egyetemen SZERZŐDÉS SZÁMOK:

Részletesebben

Hírlevél 2013. október

Hírlevél 2013. október Hírlevél 2013. október Pályázati lehetöség a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2.o Turisztikai tevékenységek ösztönzésére pályázati lehetöség nyílik 3.o Meghívó

Részletesebben

Visegrád Város Civil Stratégiája

Visegrád Város Civil Stratégiája Visegrád Város Civil Stratégiája 2010. Készítette: Corporate Values Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. Összeállította: dr. Juhász Gábor Zsolt ÁROP-3.A.1/A-2008-0039 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 458-4/2006. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/593-1/2010/I. Üi.: dr. Dobó A. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Tájékoztató Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Bevezető Az MNT valamennyi szakmai programját maga dolgozta ki és kutatta fel hozzá a forrásokat, pályázatok és előterjesztések benyújtásával

Részletesebben

2002-2006 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI

2002-2006 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI 2002-2006 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI Összegzés a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat munkájáról 2002-2006 Tartalomjegyzék Üdvözlő szavak...7 I. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés testületi munkájának értékelése...8 A

Részletesebben

Beszámoló a 2010. évi tevékenységről és az intézményes közművelődési ellátás helyzetéről a megyében

Beszámoló a 2010. évi tevékenységről és az intézményes közművelődési ellátás helyzetéről a megyében Beszámoló a 2010. évi tevékenységről és az intézményes közművelődési ellátás helyzetéről a megyében A közművelődés és általában a kultúra területén érezhető változások a megyében A megye kulturális életére

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA 2008-2012

CELLDÖMÖLK VÁROS KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA 2008-2012 CELLDÖMÖLK VÁROS KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA 2008-2012 2 TARTALOM I. BEVEZETŐ II. A KULTURÁLIS KONCEPCIÓ CÉLJA III. HELYZETELEMZÉS 1. A város adottságai 2. Demográfiai és foglalkoztatási helyzet 3. A város

Részletesebben

J E L E N T É S. a Kormány részére

J E L E N T É S. a Kormány részére TERVEZET- A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 17.041-1/2007-SZMM J E L E N T É S a Kormány részére a romák társadalmi integrációját elősegítő kormányzati programról

Részletesebben

Elnökségi ülés - Pusztavám. Elnökségi ülés - Csákvár-Fornapuszta. 2011. január - III. évf. 1. szám

Elnökségi ülés - Pusztavám. Elnökségi ülés - Csákvár-Fornapuszta. 2011. január - III. évf. 1. szám 2011. január - III. évf. 1. szám Elnökségi ülés - Csákvár-Fornapuszta Elnökségi ülést tartott a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség 2011. január 14-én, a Pro Vértes Közalapítvány csákvári Dohányosházában.

Részletesebben

A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Roma Integrációs Programjának felülvizsgálatára és aktualizálására

A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Roma Integrációs Programjának felülvizsgálatára és aktualizálására Szolnok Megyei Jogú Város Alpolgármestere Az előkészítésben közreműködött: Munkatársai Romaügyi Integrációs Munkabizottság Az előterjesztést véleményezi: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság Pénzügyi

Részletesebben

A SÁROSPATAKI KISTÉRSÉG RÖVIDTÁVÚ KULTURÁLIS ALAPELLÁTÁSI STRATÉGIÁJA 2009-2013

A SÁROSPATAKI KISTÉRSÉG RÖVIDTÁVÚ KULTURÁLIS ALAPELLÁTÁSI STRATÉGIÁJA 2009-2013 A SÁROSPATAKI KISTÉRSÉG RÖVIDTÁVÚ KULTURÁLIS ALAPELLÁTÁSI STRATÉGIÁJA 2009-2013 Készült: az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közkincs Pályázatának támogatásával A Művelődés Háza és Könyvtára megbízásából

Részletesebben

Határ menti együttmûködés az Európai Unióban KÖSZÖNTÕ

Határ menti együttmûködés az Európai Unióban KÖSZÖNTÕ KÖSZÖNTÕ Ez a kiadvány a számvetés szándékával készült. Lezárult a 000. évi Magyar-Szlovák Kisprojekt Alap éves programja. A nyertes pályázók még egyszer visszagondolnak az elvégzett munkára, a pályázatírás

Részletesebben

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA AZ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTERNEK

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA AZ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTERNEK A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA AZ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTERNEK Dr. Harsányi László elnök Perlik Pál igazgató Jóváhagyom: Dr. Hiller István miniszter NKA Nemzeti Kulturális Alap

Részletesebben