Településfejlesztési. 5letbörze BESZÁMOLÓ. De mi is az a T5?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Településfejlesztési. 5letbörze BESZÁMOLÓ. De mi is az a T5?"

Átírás

1 5 BESZÁMOLÓ Településfejlesztési 5letbörze a Településfejlesztési Ötletbörze (T5) egy újszerű társadalomépítő akció, amely lehetőséget nyújt a települési beszélgetésekre. Szakít a hagyományos lakossági fórumok tematikájával: a játékos keretbe foglalja a versenyszellemtől sem mentes közös gondolatcseréket és activity-szerű projektbemutatókra ad lehetőséget. De mi is az a T5? A T5 alapgondolata, hogy a helyi lakosok és településhasználók felelevenítsék magukban a község értékeit és problémáit, majd ebből kiindulva, közösen fogalmazzák meg a település céljait, jövőképét. Ezt követően konkrét projekt-ötletek felvetésével tegyenek javaslatokat az önkormányzat és a fejlesztők számára. Mindezt 5 lépésben és 5 spontán kialakított csapatban. Az egyes lépések végén a csatkapitányok ismertetik a közös gondolatokat. A megbeszélés első témája Kiskunlacháza azon értékeinek, lehetőségeinek meghatározása volt, melyre a település későbbi fejlődése során építeni lehet. Természetesen az értékek számbavétele során megtárgyalásra kerültek azon problémák is, amelyek befolyásolják a fejlődés irányait, akadályozzák a pozitív jövőkép elérését. Az értékek és a problémák beazonosítását követően, azokra reagálva a résztvevők meghatározták a csoportjaik céljait, és felvázolták településük jövőképét. A jövőkép eléréséhez, megvalósulásához szükséges lépések, projektötletek kerültek meghatározásra, majd a csapatok értékvizsgálatát követően kiválasztásra kerültek a csapatok nyertes projektjei. A csapatoknak az általuk legjobbnak rangsorolt projekt-ötlet kidolgozását is el kell végezniük, ekkor támaszkodhattak a szervezők által meghívott szakértők segítségre. A kidolgozott ötleteket ismét a csapatkapitányok mutatják be. A projektkidolgozás során szakértők segédkeznek a projektötletek kidolgozásában. A T5 tehát egy újszerű, alulról építkező településtervezési játék, amelynek elsődleges célja a közösségépítés, hiszen egy bizonyos funkcióval ellátott épület megtervezése és létesítése önmagában nem elég, de a működtetése, fenntartása, élettel való megtöltése annál nagyobb kihívás! 1

2 Településfejlesztési Ötletbörze (T5) beszámoló Helyszín: Kiskunlacháza, Polgármesteri Hivatal Dátum: április 23. Időtartam 16:00-19:40 Moderátor: S. Bitskey Kata Résztvevők: Ecorys: S. Bitskey Katalin (BK), Székely Rita (SzR), Magyar Zsófia (MZs), Varró Gábor (VG) Szakértők: Juhász Judit (humán szakértő) Nagyné Bácskay Nóra (főépítész) Révész László (Tér-t-Rend Kft., településtervező) Lukács László (kistérségi koordinátor) Guzmics István (Diverzum Kft.) 1. csapat Kun László Csapat Értékek: Hagyományőrzés Értékes ingatlanok, közterek Duna és Duna-parti üdülőövezet Problémák: Közbiztonság, tulajdonvédelem Szabadidő eltöltésének helyének, játszóterek hiánya A Duna-parti környezet elhanyagoltsága és pusztulása (telkek rendezetlensége, szemetelés, rongálás, túlépítkezések, strand rendezetlensége) Célok: Rendezett falukép felszámolni a gazdátlan épületek, udvarok, közterületek képét Közterület, parkok fejlesztése Természeti és épített környezet feltérképezése, védelme Hagyományőrzésen, örökségen alapuló turisztikai fejlesztés ( népmese park ) Turisztikai koncepció kialakítása civil és vállalkozók összefogásával Strand rendezése Szemléletváltás Jövőkép: Felszámolni a kollektív önértékelési zavarát a községnek Társadalmilag integrálódott közösség létrehozása Élhető és igényes falukép kialakítása Sóderbányák potenciális értékek: szabadidős, sport célú felhasználás Reptér Utak állapota (az utak véletlenszerűen vezetettek, nincs hiteles természetföldrajzi megalapozása) Sóderbányák (vízbázis, talajvíz, termőföldkivétel) Reptér jelenlegi hasznosítása (autós bemutatók, rendezvények helyszíne ellátás, infrastruktúra nélkül) Felmérések (szoc., sóderbányák, lakosság összetétele)piac Repülőtér megszerzése Útirányjelző táblák, rendezett utcanevek Úthálózati információ Szennyvíz / belvíz elvezetés Sóderbányák helyzete (fürdési lehetőség) Építési törmelékek elhelyezése Szemétgazdálkodás helyileg 2

3 Projektötletek (pontszám): 1. gyalogjárdák, kerékpárutak helyi piac bővítése 4 2. utcanevek, házszámok rendezése 6 3. sokrétű felmérés (szoc., ipari, mg.) 8 4. építészeti és természeti értékek felmérése, védelem alá helyezés, állagmegóvás, stb. 5. munkahelyteremés (mg-i termények feldolgozása) Választott projekt: Projekt jellemzése, leírása: meglévő szabadidős létesítmények felmérése, rendszerbe foglalása, kihasználhatóvá tétele 8. szennyvízberuházások befejezése a faluban +1 építési törmelék elhelyezése 9. szennyvízberuházások készítése a Duna-parton 10. látnivalók, turisztikai objektumok felmérése, és kialakítása az érdekelt vállalkozók, egyesületek összeszervezésével MUNKAHELYTEREMÉS (MG-I TERMÉNYEK FELDOLGOZÁSA) Célja: Helyi gazdák összefogása, koordinálása, felvásárló telep létesítése Feldolgozó, tároló helyek kialakítása Értékesítés Várható eredmény: Munkahelyteremtés 100 fő részére Piacteremtés, megőrzés A hozzáadott érték helyben maradása Helyi adók növelése Célcsoport: Gazdálkodók, munkahelykeresők, alacsony iskolai végzettségűek, feldolgozók, kereskedők Projektben résztvevők: Gazdák, szakértők, feldolgozók, kereskedők Keretfeltétel: Peregi vásártér, ÉGSZÖV területe, repülőtér, vasútállomásnál a volt papírtároló hely,, volt TSZ telepek közül több is alkalmas Időtartam: 1-2 év Költségek: szervezeti, beruházási, működtetés és marketing költségek + gazdák hozzájárulásai, önkormányzat, pályázatok Kockázati tényezők: Gazdák érdektelensége Tudnak-e pénzt belefektetni? Van-e helyben elegendő szakértelem? Sikerül-e megfelelő munkaerőt toborozni? Tudatos vásárlói szokás kialakítása a lakosság körében

4 2. csapat Kiskunság Kapuja csapat Értékek: Duna-ág Nemzeti park (túzok) Sportcsarnok, kultúrház Problémák: Ipari park léte Kavicsbányászat Agrárfeldolgozás hiánya Célok: Élhető település (seriff, rendőrőrs) Városképjavítás (központok, parkolók) Fejlett turizmus (vízi, sport) Települések közötti kerékpárút Kiépített elkerülő út Vasúttal kapcsolat jobbá tétele (használat) Jövőkép: - Projektötletek (pontszám): Reptér Kavicsbányászat - munkahely Nagy átmenő forgalom Közbiztonság Önszerveződés hiánya Reptér helyi hasznosítása Közigazgatás helyi érdekek érvényesítése Agrárfejlesztések (termelő, termeltető üzemek) 1. új piac 7 6. rendőrőrs (helyi kirendeltség) 4 2. szolgáltatóház 0 7. kerékpárút (helyi és településközi) 6 3. egészségügyi központ (mentő) 2 8. új városháza (városközpont) 4 4. elkerülő út helyi vállalkozásfejlesztés uszoda (termálfürdő) ipari park (reptérhez kapcsolódva) 2 Választott projekt: Helyi vállalkozásfejlesztés (helyi ipar és piac) Projekt jellemzése, leírása: Célja: A helyi mezőgazdasági, elsősorban kertészeti termékeken alapuló ipari feldolgozási tevékenységek újrahonosítása. (gyümölcsfeldolgozás: konzerv, likőr, pálinka; hűtőház) A kinőtt helyi piac helyett korszerű új piac létrehozása. Várható eredmény: Szervezet létrehozása és folyamatos működése. A helyi termények magasabb feldolgozási fokon hagyják el Kiskunlacháza területét, nagyobb jövedelemhányad marad helyben. Egészséges, friss zöldség és gyümölcsellátást adó értékesítési hely, piac jön létre. Célcsoport: Mezőgazdasági kistermelők és vállalkozások Helyi lakosság, üdülők Ipari vállalkozók Projektben résztvevők: Önkormányzat, gazdaszervezetek (helyi), mezőgazdasági és ipari vállalkozók, befektetők (lehetőleg helyiek), (állam támogatás, bank hitel, helyi fókuszcsoportok létrehozása) Keretfeltételek: Helyszín: új piac kijelölt helye; TSZ majorok, repülőtér környéke, peregi Költségek: beruházási költségek, szervezet működési költségei Források: önkormányzat, helyi vállalkozók, befektetők, helyi lakosság Projekt kidolgozói: Részvénytársaságok szervezése, feltételrendszer, telepítési hely önkormányzati segítséggel Kockázati tényezők: Nincs nagyon kockázata kertészetek, bio, prémium termékek és élelmiszerekkel bővülhet a piac 4

5 3. csapat Páratlanok Csapata Értékek: földrajzi helyzet (Bp. közelsége, könnyen rá lehet kapcsolódni nagyobb útra) Duna Hévízforrás (3 db) szellemi tőkével jól ellátottság Hagyományok, építészet Problémák: Településközpont hiánya Arculat Civil részvét hiánya Bányák Bankháza Közlekedés (Duna) nem lehet kijutni Célok: Falugazda Céltudatos irányítás Jellegzetes arculat Kulturális és falusi turizmus Duna-parti ifjúsági táboroztató Meleg vízű uszoda + szállítás Településközpont Városvezetés pozitív hozzáállása Sportélet, sportterület Fejlődő közbiztonság bányák mezőgazdaság repülőtér nincs ipari park jobb a sok kis üzlet Repülőtér 51-es főút állapota Csapadékvíz elvezetés Kerékpárút hiánya (Áporka, Ráckeve életveszélyes) Parkosítás (faluba érkező utak virágosítása) Kerékpárút Utak javítása Lakópark Bankházi nagybani piac Jövőkép: Hagyományokon alapuló arculattal rendelkező község, ahol pihenni, feltöltődni vágyó turistákat fogadhatunk (lovaglás, horgászat, sport, tájvédelmi körzet, kerékpározás, fürdő) Kultúra és szellemi tőke megőrzése, javítása Mezőgazdasági termelők gazdálkodásának támogatása, kulturált piac (bio-gazdaságok, feldolgozóipar fejlesztése) Projektötletek (pontszám): 1. Bankháza (reptér) logisztikai központ 2. bányatavak hasznosítása, üdülő- és sportcentrumokká alakítása 3. mezőgazdasági feldolgozóipar (piac) 4. hőforrások feltárása, hasznosítása 5. Duna-part fejlesztése (strand, kerékpárút, hajózás, gyermektábor) településközpont és arculat kerékpárúti tömegközlekedés szellemi tőke kihasználása, megtartása hagyományok megőrzése, védelme kulturális- és falusi turizmus 0 2 5

6 Választott projekt: TELEPÜLÉSKÖZPONT ÉS ARCULAT Projekt jellemzése, leírása: A lacházi és peregi településrész közti kialakuló központban új településközpont létrehozása, amely egy valódi, korszerű központként lesz képes működni. A jelenlegi művelődési központ mögötti jelenleg üres területen kapna helyet az új polgármesteri hivatal (jelenlegi polgármesteri hivatal műemléki épületei levéltár, könyvtárként való hasznosítása mellett), köztük szabadtéri színházrésszel, közösségi térrel. Az 51. sz. nagy forgalmát e szakaszon terelő szigetekkel lassítanánk, és a Vörösmarty tér sarkán valamilyen építészeti jelet elhelyezve hívná fel a figyelmet a településen áthaladók számára a városközpontra. A terület mögött elhelyezkedő parkerdő ligeterdővé alakítása, valamint a kapcsolódó térfalak sűrűbbé (esetleg zártsorúvá alakítása) során kiskereskedelmi egységek megtelepítése javasolt, mintegy Mesterségek utcájaként. Egységes arculat kialakítása, vonzó településkép javaslatok: csak a településre jellemző elemek használata, pl. kunsági hímzésmotívum, amely egy stilizált elemként megjelenhetne a buszvárakozókon, a közintézményeken, stb., 51. sz. út mentén fasor megjelenése, amely a központ körül ritkuló ütemben jelenne meg.. 6

7 4. csapat Csipet csapat Értékek: Sok kreatív ember Oktatás Hagyományőrzés Néptánccsoport Zenekarok Sportcsarnok, mozi, kultúrház XIX. és XX. sz. épületek, templomok Problémák: Gazdaság nem a települést szolgálja Repülőtér kihasználatlansága Utak minősége Kerékpárút hiánya 51. sz. út és elkerülő út hiánya Vasút állomás állaga, minősége Célok: Alternatív energiaforrások hasznosítása (víz, szél) Fiatalok szabadidős programjai Munkahelyteremtés Falusi turizmus Mezőgazdaság melléktermelés, feldolgozás Jövőkép: Élő közösségek alkotta Lacháza Projektötletek (pontszám): 1. Községszinten megújuló en. források használata 2. kerékpárút hálózat mobil mezőgazdasági melléktermékek feldolgozása Egészségügy Község fekvése (táj, Duna-mente) Duna-part, Víz Termőföld vagyon Sódervagyon Gazdaság Repülőtér Meglévő értékek pusztulása sok a rossz átalakítás (leltárba kellene venni) Duna-part gazdátlanság - szemetelés Szennyvíz A település gazdátlan Civil szervezetek összefogásának hiánya Mizik műhely Mobil gyümölcsfeldolgozás Kulturált állattartás Helyi tej Vasúti sóderszállítás Kerékpárút hálózat Járdafelújítás zöldség és gyümölcsfeldolgozás 6 7. régi iparosműhelyek megőrzése (Mizik) 4 8. jellegzetes épületek védelme 3 4. kulturált piac létesítése 7 9. utcatáblák, községismertetők középfokú oktatás megerősítése 1 Választott projekt: ÉLŐ KÖZSÉGEK ÖNSZERVEZŐDÉSE 10. élő községek önszerveződése - közbiztonság Projekt jellemzése, leírása: Célja: Helyi fejlesztő közösségek létrehozása, önszerveződése Civil szervezete hálózatának létrehozása, együttműködés kialakítása Használható, működő minták feltérképezése, megismerése Várható eredmény: Közösséghez tartozás megerősítése Közösségi élet elindítása Célcsoport/projektben résztvevők: Elsődleges: civil szervezetek, egyházak Másodlagos: település lakossága Helyszín: pl. Művelődési Ház, egyesületi helyszínek

8 5. csapat Megoldásra várók csapata Értékek: Egyházi élet Mozi, nyugdíjas klub Sportcsarnok Egészségügy+szociális terület (ember, kliens) Problémák: Nincs nyugdíjas napközi Nincs fiataloknak klub Mozgássérült gyermekek számára szabadidő központ nincs Uszodahiány Játszótér Romák helyzete Közbiztonság Duna-part Bankháza Célok: Játszótér Uszoda A főutak és mellék utak rendezése Jövőkép: Duna-part Duna-part településrész: kiváló elhelyezkedés, jó közlekedés Jó infrastruktúra Helyi vállalkozók kitartása Főutak, mellékutak állapota Nincs kerékpárút Fiataloknak építési telekhez való jutása Munkahely hiány Az önkormányzat és a testület nem partner a helyi vállalkozókkal, a települést érintő problémát elhárítja, akadályozza és lehetőség szerint elnyomja a helyi vállalkozókat Mozgássérült gyermekek számára szabadidő központ Duna-partra sűrűbb buszjárat Ügyfélbarát hivatal Biztonságos, élhető, kisgyerekbarát kisváros, ahol van munkahely (fogyatékosoknak is), aktív a turizmus (Duna-part), lehet a szabadidő eltölteni (játszótér, idősek klubja, Duna-parton kikapcsolódási lehetőségek, kulturális élet fellendítése) és könnyű ügyet intézni (ügyfélbarát hivatali szervezet). Projektötletek (pontszám): 1. Kiskunlacháza kapuja turizmus fejlesztése (lovaglás, íjászat, 2,5 6. fogyatékosok foglalkoztatója 8 múzeum) 2. Duna-parti élmény projekt Ügyfél- és vállalkozóbarát hivatal 4. Közbiztonság csak lacházi rendőrök 7. péntek-szombat esti klub a gyerekeknek legyenek építési telket fogadóóra havonta egyszer a képviselőknek 5. nyugdíjas napközi otthon kapcsolatfelvétel a romákkal 1,5 Választott projekt: DUNA-PARTI ÉLMÉNY PROJEKT 3,5 5,5 8

9 Projekt jellemzése, leírása: Célja: Duna-part élvezhetővé, látogathatóvá tétele, infrastrukturális ás turisztikai fejlesztése. Várható eredmény: 3 éven belül a Duna-parti lakosok kényelmi színvonalának emelése, idegenforgalmi befogadóképesség helyreállítása 3000fő/év kapacitással. A strand és környezetének természetvédelmi gondozása Célcsoport: Helyi lakosság, gyerekek, családosok, nyugdíjasok, turisták Projektben résztvevők: Önkormányzat, lakosok/önkéntesek, turisztikai szakértők, pályázatíró cég, civil szervezetek Keretfeltételek: 1 év, önkormányzati önerő biztosítása, hitel?, támogatások (lakosság, civilek), alapítványok Projekt kidolgozói: Műszaki osztály, pályázatíró cég, turisztikai szakértők, lakossági kérdőív-vélemény Kockázati tényezők: Gazdasági helyzet, érdektelenség, EU-s források 9

10 10

Balatonvilágos Településfejlesztési Koncepció 2012. február Készítette:

Balatonvilágos Településfejlesztési Koncepció 2012. február Készítette: Balatonvilágos Településfejlesztési Koncepció 2012. február Készítette: Székely Nóra településtervező Heinrich Péter fejlesztő mérnök Tartalom: 1. Vezetői összefoglaló...3 2. Fejlesztési elképzelések törekvések...4

Részletesebben

MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015. május Készült: Belügyminisztérium megbízásából Projekt

Részletesebben

Élhetőbb Ellendért programozás 2013. műhelymunka sorozat. Helyi program II. Ellend község élhetőségének javítása érdekében

Élhetőbb Ellendért programozás 2013. műhelymunka sorozat. Helyi program II. Ellend község élhetőségének javítása érdekében Élhetőbb Ellendért programozás 2013 műhelymunka sorozat Helyi program II. Ellend község élhetőségének javítása érdekében Alpha Tender Kft. 2014 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2. Tervezés a településeken...

Részletesebben

1. melléklet: Társadalmi egyeztetési munkaterv

1. melléklet: Társadalmi egyeztetési munkaterv 1. melléklet: Társadalmi egyeztetési munkaterv Rendezvény megnevezése helye ideje szervezője célközönség rendezvényen résztvevők száma Polgárdi járási egyeztetés Polgárdi, Városháza 2013. február 21. Fejér

Részletesebben

II. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia

II. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia Terra Studió Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. SÁSD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 egyeztetési

Részletesebben

Vital Pro Kft. 1082 Budapest, Üllői út 66a. Tel.: 210-0827 Fax: 785-5176 www.vitalpro.hu

Vital Pro Kft. 1082 Budapest, Üllői út 66a. Tel.: 210-0827 Fax: 785-5176 www.vitalpro.hu BUDAPEST, III. KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. KÖTET - STRATÉGIA, ANTISZEGREGÁCIÓS TERV DÓM ÉPÍTÉSZMŰTEREM KFT. 1052 Budapest, Régiposta u. 5. V/2. Tel.: 235-0814 Fax: 235-0815

Részletesebben

Integrált településfejlesztési stratégia. Fejlõdés a közösség erejével. Jóváhagyva a 33/2015. (III.19.) Kt. sz. határozatával

Integrált településfejlesztési stratégia. Fejlõdés a közösség erejével. Jóváhagyva a 33/2015. (III.19.) Kt. sz. határozatával Integrált településfejlesztési stratégia Fejlõdés a közösség erejével Jóváhagyva a 33/2015. (III.19.) Kt. sz. határozatával NAGYKOVÁCSI INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Elfogadva a 33/2015. (III.19.)

Részletesebben

Hajdúszoboszló idegenforgalmi, település- és termékfejlesztési koncepciója

Hajdúszoboszló idegenforgalmi, település- és termékfejlesztési koncepciója Hajdúszoboszló idegenforgalmi, település- és termékfejlesztési koncepciója Készítette: Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Rt. 2006. március 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 4 2. A tanulmány célja

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi kistérség. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia

Hódmezővásárhelyi kistérség. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Hódmezővásárhelyi kistérség Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Kistérség-település-ember-gondolat +LEADER 1. Vezetői összefoglaló 1.1 Jövőkép A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia megvalósulásával az Akciócsoport

Részletesebben

KAPUVÁR INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

KAPUVÁR INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Pro Via 91 Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. KAPUVÁR INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2015 2023 Projekt azonosító: NYDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Nyugat-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

Hajdúszoboszló idegenforgalmi, település- és termékfejlesztési koncepciója

Hajdúszoboszló idegenforgalmi, település- és termékfejlesztési koncepciója Hajdúszoboszló idegenforgalmi, település- és termékfejlesztési koncepciója Készítette: Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Rt. 2006. március 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 4 2. A tanulmány célja

Részletesebben

Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája

Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben

SIÓFOK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

SIÓFOK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA í SIÓFOK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. kötet: TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Készítette: Terra Studió Kft. 1134 Budapest, Szomolnok u. 14. 2 Siófok Településfejlesztési

Részletesebben

Pestszentimre Városközpont Helyi Gazdaságfejlesztési Stratégiája Készítette:

Pestszentimre Városközpont Helyi Gazdaságfejlesztési Stratégiája Készítette: BUDAPEST XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC - PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZATA Pestszentimre Városközpont Helyi Gazdaságfejlesztési Stratégiája Készítette: Helyi Gazdaságfejlesztési Stratégia Pestszentimre Városközpont

Részletesebben

DOMASZÉK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

DOMASZÉK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Domaszék településrendezési tervei Jóváhagyott tervanyag 2012. április 12. DOMASZÉK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Jóváhagyott tervanyag Készítette : Római Atelier Építésziroda Kft. Iroda: 1031 Budapest

Részletesebben

MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA

MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011-2014 évekre szóló GAZDASÁGI PROGRAMJA A képviselő- testület 4 /2011. (III.31) számú határozatával jóváhagyta: Mezőzombor, 2011. március 31... Radó Béla polgármester

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzata PROJEKTDOKUMENTUM. Kazincbarcika és vonzáskörzetének munkahelyteremtő fejlesztése

Kazincbarcika Város Önkormányzata PROJEKTDOKUMENTUM. Kazincbarcika és vonzáskörzetének munkahelyteremtő fejlesztése PROJEKTDOKUMENTUM Kazincbarcika és vonzáskörzetének munkahelyteremtő fejlesztése Kazincbarcika Város Önkormányzata Tartalomjegyzék I. Indoklás...3 II. Stratégia...7 III. Projektek bemutatása...11 IV. Várható

Részletesebben

VÉGSŐ JÓVÁHAGYÁSRA 1 SZÁNT VERZIÓ

VÉGSŐ JÓVÁHAGYÁSRA 1 SZÁNT VERZIÓ VÉGSŐ JÓVÁHAGYÁSRA 1 SZÁNT VERZIÓ KÉSZÍTETTÉKK MEGBÍZÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. GENERÁLTERVEZŐ FÜLÖP ÉPÍTÉSZIRODA BT. 1033 Budapest, Zab utca 12. 1 Fülöp Péter Fülöp Judit

Részletesebben

Egy virágzó, gyarapodó város, Magyarország szívében!

Egy virágzó, gyarapodó város, Magyarország szívében! Egy virágzó, gyarapodó város, Magyarország szívében! Generáció-, stílus-, és szemléletváltás Önkormányzati választási program 2010 www.jobbikszarvas.hu 1 Tartalomjegyzék: 1. Gazdaság, pénzügyek, szociális

Részletesebben

A BALATONFÖLDVÁRI KISTÉRSÉG KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A BALATONFÖLDVÁRI KISTÉRSÉG KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A BALATONFÖLDVÁRI KISTÉRSÉG KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2006-2013 2005. július 1./ A program készítés indokoltsága A Balatonföldvári Kistérség 2003. évben vált külön a Siófoki kistérségtől és lett önálló.

Részletesebben

Ádánd község gazdasági programja 2015-2020

Ádánd község gazdasági programja 2015-2020 1 Ádánd község gazdasági programja 2015-2020 Készítette Szatmári Kornélia polgármester Ádánd Község Önkormányzatának megbízásából 2015. április 2 1.Bevezetés 2. Helyzetértékelés Tartalom -Lakónépesség

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

NYÍRBÁTOR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA NYÍRBÁTOR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Nyírbátor Város Önkormányzata Az elkészítésben közreműködő munkatársak: Balla Jánosné, Máté Antal, Szilvási Judit, Batay Árpád Az elkészítésben közreműködő

Részletesebben

Sokszínű természet, sokszínű társadalom a Körösök Völgyében

Sokszínű természet, sokszínű társadalom a Körösök Völgyében Sokszínű természet, sokszínű társadalom a Körösök Völgyében A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2013. április TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ I.1. A HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló... 2. 2 Helyzetelemzés... 4. 3 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia... 15

TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló... 2. 2 Helyzetelemzés... 4. 3 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia... 15 TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló... 2 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe...2 1.2 Főbb célkitűzések...2 1.3 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatának célja...2 1.4 A HVS

Részletesebben

GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAM

GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAM GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAM 2015. március - 2020. március -TERVEZET- 2015. április xx. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 A település infrastruktúrája... 4 Közlekedés... 4 Közmű infrastruktúra...

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) Kunhegyes 2009. Készítette: Híd az Együttműködésért Társadalmi Gazdasági Tanácsadó Nonprofit Kft. Nyíregyháza Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Vezetői

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia

Integrált Városfejlesztési Stratégia Rácalmás Város Önkormányzata Integrált Városfejlesztési Stratégia I. változat (egyeztetési anyag) Hazai Térségfejlesztő Zrt. 2011. február Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. RÁCALMÁS SZEREPE A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN...

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE

RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE 2007-2013 Munkaváltozat 1. verzió (társadalmi egyeztetésre) 2008. április 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1. Vezetői összefoglaló

Részletesebben

HÉVÍZ VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI PROGRAMTERVE 2014-2020

HÉVÍZ VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI PROGRAMTERVE 2014-2020 HÉVÍZ VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI PROGRAMTERVE 2014-2020 Készült Hévíz Város Önkormányzatának megbízásából 2014. február 15. Készítette: HÉTFA Elemző Központ A használható tudásért H-1051 Budapest Október

Részletesebben

SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019. Gazdasági program 2015-2019 Sárhida. 1 Sárhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági Programja 2015-2019.

Részletesebben