Közlekedési Felügyelőség KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉG ÜGYRENDJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közlekedési Felügyelőség KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉG ÜGYRENDJE"

Átírás

1 Iktatószám: SZ-T-001/ /2013 Közlekedési Felügyelőség KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉG ÜGYREDJE Hatályos: év. hó. napjától

2 A szakmai irányító szerv vezetőjével történő egyeztetés igazolása. Budapest, Győri Gyula elnök emzeti Közlekedési Hatóság A Szabolcs Szatmár - Bereg Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség vezetőjének 1/2013. számú rendelkezése a Közlekedési Felügyelőség Ügyrendjéről A Szabolcs Szatmár - Bereg Megyei Kormányhivatal 3/2013. (I. 18.) KIM utasítással kiadott Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) mellékletének 30.. (4) bekezdés c) pontja és (6) bekezdése alapján a Szabolcs Szatmár - Bereg Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) Közlekedési Felügyelőség Ügyrendjét (a továbbiakban: Ügyrend) az alábbiak szerint állapítom meg: yíregyháza, Dankó András igazgató Közlekedési Felügyelőség Az Ügyrendet jóváhagyom. yíregyháza, Dr. Vinnai Győző kormánymegbízott Kormányhivatal 2

3 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁOS REDELKEZÉSEK A KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉG ADATAI A KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉG JOGÁLLÁSA AZ ÜGYRED HATÁLYA A KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉG IRÁYÍTÁSA, FELÜGYELETE, VEZETÉSE A KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉG ILLETÉKESSÉGE KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉG KÉPVISELETE... 6 II. A KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉG SZERVEZETE, SZEMÉLYI ÁLLOMÁYA... 6 III. A SZERVEZETI EGYSÉGEK VEZETŐIEK ÉS ALKALMAZOTTAIAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE... 7 IV. A SZERVEZETI EGYSÉGEK ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK MUKAFOLYAMATAIAK LEÍRÁSA ÁLTALÁOS ÜGYMEET YILVÁTARTÁSOKBA VALÓ BETEKITÉS A KÖZÉRDEKŰ BEJELETÉSEK, PAASZOK ITÉZÉSE MUKAFOLYAMATOK LEÍRÁSA A SZERVEZETI EGYSÉGEK FELADATAI TITKÁRSÁG KÖZÚTI JÁRMŰ FŐOSZTÁLY ÚTÜGYI OSZTÁLY JÁRMŰVEZETŐ VIZSGÁZTATÁSI ÉS UTÁKÉPZÉSI OSZTÁLY IV. A KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉG MŰKÖDÉSE MUKARED ÜGYFÉLFOGADÁS V. KIADMÁYOZÁS REDJE KIADMÁYOZÁS A MUKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSA VI. HELYETTESÍTÉS REDJE...33 VII. ÉRTEKEZLETEK REDJE...34 VIII. KAPCSOLATTARTÁS MÓDJA ÉS SZABÁLYAI BELSŐ KAPCSOLATTARTÁS KÜLSŐ KAPCSOLATTARTÁS AZ KH PÉZÜGYI FOLYAMATAI ELLÁTÁSÁAK TÁMOGATÁSA IX. VEZETŐI ELLEŐRZÉS...37 X. ZÁRÓ REDELKEZÉSEK

4 I. Általános rendelkezések 1. A Közlekedési Felügyelőség adatai A szakigazgatási szerv megnevezése: 1. Szabolcs Szatmár - Bereg Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség 2. A szakigazgatási szerv székhelye: 4400 yíregyháza, Hatzel tér 10. Egyéb címei: 4400 yíregyháza, Lujza u yíregyháza, Törzs u Levelezési címe: 4401 yíregyháza, Pf címei: Telefonos elérhetősége: igazgató: 42/ közúti jármű szakterület: 42/ / / útügyi szakterület: 42/ járművezetői szakterület: 42/ Fax: igazgató: 42/ közúti jármű szakterület: 42/ útügyi szakterület: 42/ járművezetői szakterület: 42/ A Közlekedési Felügyelőség jogállása 3. (1) A emzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: KHr.) 9. (2) bekezdése alapján a Felügyelőség a emzeti Közlekedési Hatóság Észak-alföldi Regionális Igazgatóságának Szabolcs Szatmár - Bereg megyei illetékességű jogutódja. 4

5 (2) A Közlekedési Felügyelőség a Kormányhivatal szervezetében működő szakigazgatási szerv, amely feladatait a emzeti Közlekedési Hatóság (továbbiakban: KH) elnökének szakmai irányításával látja el. (3) A KHr. 3/A. (3) bekezdése értelmében a Közlekedési Felügyelőség által első fokon hozott döntés elleni fellebbezést a KH Központja bírálja el. Ugyanezen Kormány rendelet 3/A. (2) bekezdése értelmében a Közlekedési Felügyelőség tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló évi CXXVI. törvény 6. (4) bekezdésében, valamint a 7. -ában meghatározott hatáskörök - a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló évi XLIII. törvény 2. (1) bekezdés h) - i) pontja szerinti hatáskört is beleértve - gyakorlására jogosult szakmai irányító szerv vezetője a KH elnöke. (4) A Közlekedési Felügyelőség tekintetében a Kormányhivatal vezetője gondoskodik a feladatellátás feltételeiről. (5) A Közlekedési Felügyelőség a szervet létrehozó kormányrendeletben és egyéb jogszabályban megállapított hatáskörét önállóan gyakorolja. (6) A Közlekedési Felügyelőség nem önálló költségvetési szerv. A Kormányhivatal hivatalvezetőjének vezetése alatt álló szervezeti egységek, valamint a szakigazgatási szervek egy költségvetési szervet képeznek. 3. Az Ügyrend hatálya 4. (1) Az Ügyrend a Szabolcs Szatmár - Bereg Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség kormány-tisztviselőire és kormányzati ügykezelőire és munkavállalóira (a továbbiakban munkatársak) terjed ki a teljes körű feladat- és hatáskörük ellátása során. 4. A Közlekedési Felügyelőség irányítása, felügyelete, vezetése 5. (1) A Közlekedési Felügyelőséget Igazgató vezeti. (2) A Közlekedési Felügyelőség szakmai irányítására a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló évi CXXVI. törvény (továbbiakban: Khtv.) 6. (4) bekezdésében, valamint a 7.. -ában meghatározott hatáskörök - a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló évi XLIII. törvény 2. (1) bekezdés h) - i) pontja szerinti hatáskört is beleértve mint szakmai irányító szerv vezetője, az KH Elnöke jogosult. 5

6 5. A Közlekedési Felügyelőség illetékessége 6. (1) A Közlekedési Felügyelőség illetékessége a Kormányhivataléval megegyezően, Szabolcs Szatmár - Bereg megyére terjed ki. 6. Közlekedési Felügyelőség képviselete 7. (1) Perbeli jogképességgel a Kormányhivatal rendelkezik, általános hatáskörű bíróságok előtti polgári perekben és munkaügyi perekben peres félként a Kormányhivatal járhat el. (2) Más perbeli személyként a beavatkozásról és a perbehívás elfogadásáról, illetve visszautasításáról szóló jognyilatkozat megtételére kizárólag a jogi személyiséggel rendelkező Kormányhivatal jogosult. (3) Amennyiben a közigazgatási határozat meghozatalára a Közlekedési Felügyelőség szakhatósági állásfoglalásának alapulvételével került sor, az alperes a szakhatóságot perbe hívhatja, amely a perbehívást nem utasíthatja vissza. II. A Közlekedési Felügyelőség szervezete, személyi állománya 8. (1) Az SZMSZ mellékletében rögzített állomány- és létszámtábla adatai figyelembevételével a Közlekedési Felügyelőség létszámadatai a következők: Igazgató 1 Főosztályvezető 1 Osztályvezető 4 Ügyintéző I. 27 Ügyintéző II. 17 Ügykezelő - Munkavállaló - Összesen: 50 (2) A Közlekedési Felügyelőséget az Igazgató vezeti. (3) A Közlekedési Felügyelőségen belüli önálló szervezeti egységek: Közúti Jármű Főosztály, Útügyi Osztály, Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály. (4) A Közlekedési Felügyelőségen belül nem önálló szervezeti egység: Titkárság. 6

7 (5) A Közúti Jármű Főosztályon belül nem önálló szervezeti egységek: Műszaki Osztály, Forgalmi Osztály. (6) A Közlekedési Felügyelőség szervezeti egységeinek létszámkeretei a következők: Irányító vezető Szervezeti egység Létszám (fő) Igazgató 1 1. Közúti Jármű Főosztály Közúti Jármű Műszaki Osztály (14) 1.2. Közúti Jármű Forgalmi Osztály (13) 2. Útügyi Osztály 7 3. Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály Egyéb Összesen: 50 III. A szervezeti egységek vezetőinek és alkalmazottainak feladat- és hatásköre 9. (1) Az Igazgató feladatai: Az Igazgató a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően, illetve a Kormánymegbízottól és az KH Elnökétől kapott szakmai irányításnak megfelelően irányítja a szakigazgatási szerv munkáját, és felelős a szerv működéséért. 10. (1) A Közlekedési Felügyelőség további vezetőinek feladatai: A Közúti Jármű főosztályvezető a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően az Igazgatótól kapott utasítás alapján irányítja a főosztály munkáját és felelős a főosztály feladatainak elvégzéséért, felel az SZMSZ és jelen Ügyrend szerint irányítása alá tartozó szervezeti egység hatékony és pontos működéséért. Ennek keretei között felelős annak biztosításáért, hogy a főosztály feladatkörébe tartozó tevékenységek jogszerűen, szakszerűen, határidőre elkészüljenek. (2) Az Útügyi, valamint a Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési osztályvezető felel az SZMSZ és jelen Ügyrend szerint irányítása alá tartozó szervezeti egység hatékony és pontos működéséért. Ennek keretei között felelős annak biztosításáért, hogy az osztály feladatkörébe tartozó tevékenységek jogszerűen, szakszerűen, határidőre elkészüljenek. Az osztályvezető a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően az Igazgatótól kapott utasítás alapján irányítja osztálya munkáját és felelős az osztály feladatainak elvégzéséért. 7

8 (3) A Közúti Jármű főosztályon belül feladatot ellátó Műszaki, valamint a Forgalmi osztályvezető a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően az igazgatótól és a főosztályvezetőtől kapott utasítás alapján irányítja az osztály munkáját és felelős az osztály feladatainak elvégzéséért. 11. (1) A Közlekedési Felügyelőség ügyintézőinek feladatai: A munkatársak felelősek a munkaköri leírásukban, illetve az igazgató, a főosztályvezető, vagy az osztályvezető egyedi utasítása alapján meghatározott feladatok határidőre történő és a jogszabályi előírásoknak megfelelő elvégzéséért. 12. (1) A Közlekedési Felügyelőség munkatársainak közös feladatai: A munkatársak felelősek a jogszabályok, a munkakörük ellátásához szükséges szabályzatok, érvényes belső szabályozások maradéktalan betartásáért. A Közlekedési Felügyelőség valamennyi munkatársa köteles a munkavégzése során szerzett tapasztalatokról, rendellenességekről és tendenciákról a közvetlen felettesének naponta szóban beszámolni. Amennyiben felettese erre utasítást ad, a beszámolót az utasításban meghatározott részletességgel, írásban kell átadni. IV. A szervezeti egységek által ellátott feladatok munkafolyamatainak leírása 1. Általános ügymenet 13. (1) Munkavégzés menete 1) Az Igazgató, ill. az általa megbízott személy a beérkezett küldeményeket a szignálja. Az ügyirat átadását dokumentálni kell. 2) Szignálás rendje: A beérkezett küldeményeket a titkársági érkeztetést követően az iktatást végző munkatárs az szakigazgatási szerv vezetőjéhez (akadályoztatása esetén a helyettesítésével megbízott személyhez) juttatja, aki elvégzi a megfelelő szervezeti egységre szignálást. A közvetlenül szervezeti egységhez érkező küldeményeket a szervezeti egység vezetője, akadályoztatása esetén (akadályoztatása esetén a helyettesítésével megbízott személy) szignálja. Az iktatást végző munkatárs a kiszignált iratokat továbbítja a megfelelő szervezeti egységnek, amelynek vezetője (akadályoztatása esetén a helyettesítésével megbízott személy) a munkaköri leírásoknak megfelelően az ügyintézőre szignálja azokat. Az iratok a szignálást és iktatást követően kerülnek az illetékes munkatárshoz. A szignálást megváltoztatni csak előzetes, a szervezeti egység vezetőjével történt egyeztetést követően lehet. 8

9 3) Az ügyintéző a jogszabályok és a vezetői utasítások figyelembevételével, a Közlekedési Felügyelőségre vonatkozó SZMSZ, a munkaköri leírás, az KH mint szakmai irányító szerv által adott iránymutatások, valamint a jelen ügyrend alapján önállóan látja el a részére meghatározott feladatokat. 4) Az ügyintéző az ügyeket érkezési sorrendben, és a határidők figyelembevételével intézi. 5) Az ügyintéző munkája során megteszi a szükséges közbenső intézkedéseket (adatok, dokumentumok, előzményi vagy kapcsolódó iratok beszerzése, megbeszélés, egyeztetés). A szóbeli tájékozódás vagy intézkedés lényegét dátummal és aláírással ellátva az előadói ív belső oldalára az ügyintéző rávezeti, vagy más alkalmas módon rögzíti, szükség esetén jegyzőkönyvezi. 6) Az ügyintéző az érdemi intézkedés tervezetét az iratkezelési szabályzat előírásainak megfelelően készíti el és azt láttamozás és jóváhagyás végett bemutatja a közvetlen vezetőnek, majd kiadmányozás végett az arra jogosultnak. 7) Az elintézett ügyiratok továbbításáról az ügyintézőnek, vagy a vezetőnek az akta fedelére (belső oldalára) történő írásbeli jelzése alapján a megbízott ügyintéző gondoskodik. 8) Az elkészített okiratoknak (szerződéseknek, egyéb iratoknak) az érintett személlyel történő aláíratásáról, átadásáról illetve postázásáról az ügyintéző, vagy az ügyviteli feladatokkal megbízott ügyintéző gondoskodik. Az ügyviteli feladatokkal megbízott ügyintéző a határidőfigyelő nyilvántartást folyamatosan figyelemmel kíséri, valamint a határidő napján az ügyintéző részére az iratot kiadja. 9) Az osztály/főosztály döntései ellen beadott fellebbezéseket amennyiben saját hatáskörben való módosításra vagy visszavonásra nincs indok az KH Központhoz terjeszti fel a fellebbezésben foglaltakra való tételes véleményével együtt. a) Fellebbezés felterjesztésére vonatkozó szabályok: A jogorvoslati kérelmet az ügyintéző egyezteti a szakterület vezetőjével szükség esetén a KH Hatósági Főosztállyal. Amennyiben a fellebbezés felterjesztése indokolt, a jogorvoslati kérelmet az első fokú hatósághoz érkezését követően az elsőfokú hatóság ügyintézője a vonatkozó jogszabályban megjelölt határidőn belül az KH Központnak megküldi: - a kérelem 2 eredeti példányát; - a fellebbező által benyújtott további iratok 1 másolati példányát; - a rendelkezésre álló, tárgyi közigazgatási eljáráshoz kapcsolódó valamennyi irat 1 másolati példányát; - a tértivevényeket 1 másolati példányban; - az ezekről készített iratjegyzéket, amelyben a felterjesztő levelet nem kell szerepeltetni. b) Bírósági kereset felterjesztésére vonatkozó szabályok: A kereset elsőfokú hatósághoz érkezését követően az elsőfokú hatóság ügyintézője a vonatkozó jogszabályban megjelölt határidőn belül az KH Központ részére megküldi: - a kereset 3 eredeti példányát; - az ügyvédi meghatalmazás eredeti példányát; - a felperes által benyújtott további iratok eredeti példányát; 9

10 - a rendelkezésre álló, tárgyi közigazgatási eljáráshoz kapcsolódó valamennyi irat 2 másolati példányát; - a tértivevényeket 2 másolati példányban; - az ezekről készített iratjegyzéket, amelyben a felterjesztő leveleket nem kell szerepeltetni. 2. yilvántartásokba való betekintés 14. (1) Kizárólag közérdekű adatokat tartalmazó nyilvántartásokat állandó jelleggel, naprakészen és folyamatosan fejlesztve a Közlekedési Felügyelőség valamennyi szervezeti egysége számára hozzáférhetővé kell tenni a nyilvántartást vezető által. (2) A személyes adatot és az üzleti titkot tartalmazó nyilvántartások tekintetében az adatszolgáltatás egyedi jellegű. Ezen adatok a Közlekedési Felügyelőség kormány-tisztviselői számára is csak akkor adhatók ki, ha ez feltétlenül szükséges az egyedi ügyhöz kapcsolódó tevékenység ellátásához. 3. A közérdekű bejelentések, panaszok intézése 15. (1) A benyújtott panaszok, közérdekű bejelentések minősítését évi XXIX. törvényben szabályozottak figyelembe vételével az Igazgató végzi. A korábbival azonos tartalmú, ugyanazon panaszos, illetőleg bejelentő által tett ismételt, továbbá a névtelen bejelentés vizsgálata mellőzhető. (2) A nyilvántartás vezetésével megbízott ügyintéző a bejelentést iktatja, valamint az erre a célra kialakított nyilvántartásba rögzíti. (3) Az üggyel kapcsolatos vizsgálatokat a lehető legrövidebb időn belül a kijelölt szervezeti egység látja el, annak eredményéről a szervezeti egység vezetője, akadályoztatása esetén megbízott helyettese feljegyzést, valamint válaszlevél tervezetet készít az Igazgató részére. (4) A kivizsgált, elintézett bejelentéseket a nyilvántartásban rögzíteni, valamint jogos, illetve nem jogos minősítéssel jelölni kell. Az ügy kivizsgálása után a vizsgálat eredményéről értesíteni kell a bejelentőt. évtelen bejelentő esetén a vizsgálat eredményéről készült feljegyzés alapján az ügy irattárba helyezhető. 4. Munkafolyamatok leírása

11 ELSŐ FOKÚ HATÓSÁGI ELJÁRÁSOK Kérelemre vagy hivatalból indítás. Iktatás, eljáró szervezeti egységhez továbbítás. Eljáró ügyintéző kijelölése a kizárás szabályainak alkalmazásával. Szervezet joghatóságába, hatás-, illetékességi körébe tartozik az ügy? Hatáskörrel, illetékességgel rendelkező szervezet megállapítása. Hatáskörrel, illetékességgel rendelkező szervezethez továbbítás. Elutasítás, megszüntetés, áttétel Tartalmi, formai ellenőrzés díjbefizetés, ügyféli jogállás és képviseleti jog vizsgálata, érintett ügyfelek értesítése meghatározott napon belül az eljárás megindításáról. Számla kiállítása, kiküldése. Az iratanyag teljes? Felszólítás hiánypótlásra. Hiánypótlás határidőre megérkezett? Ügyirat és dokumentum tartalmi vizsgálata. 1/

12 ELSŐ FOKÚ HATÓSÁGI ELJÁRÁSOK 2/2 1 2 Tényállás további tisztázása szükséges? Tényállás további tisztázása: ügyfél nyilatkozat bekérése, irat bekérése, tanú meghallgatása, szemle elrendelése, hatósági egyeztetés, szakértő kirendelése, szakvélemény, nyilatkozat bekérése szakhatósági vélemény bekérése, tolmács, (alkalmi tolmács) alkalmazása, jogsegély kérése. Bizonyítékok megismertetése, iratbetekintés. Határozat / végzés tervezet készítése. Határozat, végzés kiadmányozása. Jogerőre emelkedett? Fizetési határidőt figyeli kell? I Határidőre megtörtént a teljesítés? Fellebbezési eljárás Irattározás. Végrehajtási eljárás 12

13 FELLEBBEZÉSI ELJÁRÁS 1/2 Fellebezés érkezése Iktatás, eljáró szervezeti egységhez továbbítás. Eljáró ügyintéző kijelölése a kizárás szabályainak alkalmazásával. Szervezet, hatáskörében, illetékességében van az ügy? Eljáró szervezet magállapítása Eljáró szervhez továbbítás. Tartalmi, formai ellenőrzés, illeték-, díjbefizetés, ügyfél jogállás és képviseleti jog vizsgálata. Az iratanyag teljes? Felszólítás hiánypótlásra. Hiánypótlás határidőre megérkezett? Ügyirat és dokumentum tartalmi vizsgálata. I Saját hatáskörben elintézhető? Felterjesztés előkészítése II. fokú szervhez. Felterjesztés II. fokú eljárásra. II. fokú döntésből fakadó eljárási cselekmény II. fokú döntés kézbesítése. 1 Irattározás. 2 13

14 FELLEBBEZÉSI ELJÁRÁS 2/2 1 2 Tényállás további tisztázása szükséges? Tényállás további tisztázása: ügyfél nyilatkozat bekérése, irat bekérése, tanú meghallgatása, szemle elrendelése, szakértő kirendelése, szakvélemény, nyilatkozat bekérése. Saját hatáskörben elintézhető? Határozat tervezet készítése: módosítás, javítás, kiegészítés, visszavonás. Határozat kiadmányozása. Jogerőre emelkedett? Fizetési határidőt figyeli kell? I Határidőre megtörtént a teljesítés? Irattározás. Végrehajtási eljárás 14

15 MÁSODFOKÚ HATÓSÁGI ELJÁRÁSOK 1/2 Felterjesztés érkezése. Iktatás, illetékes szervezeti egységhez továbbítás. Ügyintéző kijelölése a kizárás szabályinak alkalmazásával. Szervezet, hatáskörébe, illetékességi körébe tartozik az ügy? Eljáró szervezet megállapítása. Eljáró szervezethez továbbítás. Tartalmi, formai, ellenőrzés, ügyfél jogállás és képviseleti jog vizsgálata, érintett ügyfél értesítése meghatározott napon belül az eljárás megindításáról. Számla kiállítása, kiküldése. Iratanyag teljes? Felszólítás hiánypótlásra. Hiánypótlás határidőre megérkezett? Ügyirat és dokumentum tartalmi vizsgálata. Fellebbezés határidőn belül érkezett? Megszüntető végzés készítése

16 MÁSODFOKÚ HATÓSÁGI ELJÁRÁSOK 2/2 1 2 Tényállás további tisztázása szükséges? Tényállás további tisztázása: Ügyfél nyilatkozat bekérése, irat bekérése, tanú meghallgatása, szemle elrendelése, hatósági egyezteté, szakértő kirendelése, szakvélemény, nyilatkozat bekérése, szakhatósági vélemény bekérése, tolmács (alkalmi tolmács) alkalmazása, - jogsegély alkalmazása. Bizonyítékok megismertetése, iratbetekintés. Ügy érdemi elbírálása. Határozat/végzés tervezet készítése: helybenhagyó, megváltoztató, megsemmisítő, megsemmisítő és új eljárásra utasító. Határozat / végzés kiadmányozása. Felterjesztett iratanyag és II. fokú döntés megküldése I. foknak. Irattározás 16

17 HATÓSÁGI ELLEŐRZÉSEK Előre tervezett, és eseti jellegű ellenőrzések vezénylésének elkészítése, egyeztetése. Felkészülés az ellenőrzésre, személyi és tárgyi feltételek biztosítása. Az ügyfél előzetes értesítése a hatósági ellenőrzésről amennyiben lehetséges. Ellenőrzés céljának ismertetése, ellenőrző személy jogosultságának igazolása. Az ellenőrzés feltételei a helyszínen adottak? Hatósági ellenőrzés elhalasztása, jelzéssel a következő terv összeállításához. A hatósági ellenőrzéshez szükséges iratok, okiratok, minták átvétele. Átvett anyagok ellenőrzése, műszaki vizsgálatok, folyamatok megtekintése. Hatósági ellenőrzési jegyzőkönyv felvétele, megállapítások, esetleges kötelezettségek rögzítése. Ellenőrzési jegyzőkönyv tartalmának ismertetése, Ügyfél esetleges észrevételeinek rögzítése, jegyzőkönyv aláírása a hatósági ellenőr és az ügyfél vagy képviselője által. További intézkedés szükséges? További szükséges intézkedések megtétele. Ellenőrzés megkezdésekor átvett anyagok, iratok, minták visszaszolgáltatása Ügyfélnek. I Ellenőrzési jegyzőkönyvek leadása az iktatóban. 17

18 SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS KIADÁSA Szakhatósági állásfoglalás kérelmének beérkezése. Iktatás Hiánypótlásra felhívás. Iratanyag formai és tartalmi áttekintése. Kérelem joghatóságunkba, hatás-, illetékességi körünkbe tartozik? Megkereső hatóság értesítése. Elutasítás, áttétel, megszüntetés. Iratanyag tartalmában megfelel? Helyszíni szemlére, külön nyilatkozatra szükség van? Helyszíni szemle elvégzése, jegyzőkönyv, feljegyzés, külön nyilatkozat készítése, szükséges nyilatkozat bekérése. Szakhatósági állásfoglalás előkészítése, kiadmányozása, továbbítása a megkereső szervhez. Irattározás 18

19 17. OKMÁYOK, IRATOK KIADÁSA, PÓTLÁSA, VISSZAVÉTELE Kérelem benyújtása. Iktatás. Joghatóság, hatás- és illetékességi kör adott? Eljárási díjat, illetéket befizették? Kérelem áttétele a hatáskörrel rendelkező illetékes szervhez. Felszólítás a díj, illeték megfizetésére. Eljárási díjat, illetéket befizették? Az eljárás megszüntetése. Számla kiállítása, kiküldése. Kérelem tartalmi felülvizsgálata. A szükséges adatokat tartalmazza? Hiánypótlás, ügyfél értesítése. Ellenőrzés a nyilvántartásban. Egyezik? Okmány/irat nyomtatványának kitöltése. Kiadmányozás, okmány/irat kiadása visszavétele, bejegyzés a nyilvántartásba. Irattározás 19

20 5. A szervezeti egységek feladatai 18. (1) A Közlekedési Felügyelőség közlekedés hatósági feladat- és hatáskörén belül közlekedési hatóságként jár el az KHr. 4. (5), és 4/A. (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátásában. (2) Egyéb feladatok: a) Részt vesz az ágazati képzések lebonyolításában, szakmai képzéseket, továbbképzéseket szervez. b) Gondoskodik a Közlekedési Felügyelőséghez érkező valamennyi ügyirat érkeztetéséről, és szignálásra, majd iktatásra, irattárazásra történő továbbításáról. c) yilvántartást vezet a jogszabály által elrendelt adatokról. 6. Titkárság 19. (1) Titkárság munkakörei: - titkársági asszisztens - adminisztrátor (2) Titkársági feladatok: a) Támogatja az Igazgató munkáját szervezési, ügyviteli feladatok tekintetében, részt vesz a vezetői feladatok végrehajtásának koordinálásában az ő utasításai alapján. b) Az Igazgatóhoz tartozó összes irat kezelése, iktatása, nyilvántartása, irattárazása, szükség esetén sokszorosítása és továbbítása az illetékeseknek. c) yilvántartást vezet a benyújtott panaszokról, közérdekű bejelentésekről és ellátja az ezekkel kapcsolatos, külön utasításban meghatározott feladatokat. d) Adatrögzítés, adatgyűjtés, adatszolgáltatás, nyilvántartások vezetése. e) Rögzíti az Igazgató által jóváhagyott megrendelés igényeket VDR rendszerben. 7. Közúti Jármű Főosztály (1) A főosztály munkakörei: főosztályvezető adminisztrátor Közúti Jármű Műszaki Osztály műszaki osztályvezető műszaki vizsgabiztos műszaki ügyintéző jármű vizsgaszervezési munkatárs

21 műszaki engedélyezési referens javítóipari ellenőr járműfelügyeleti és járművizsga ellenőr Közúti Jármű Forgalmi Osztály forgalmi osztályvezető közúti ellenőr telephelyi ellenőr tengelyterhelés ellenőr közúti közlekedési szolgáltatás engedélyezési munkatárs közúti ellenőrzési jegyzőkönyveket feldolgozó referens közúti járműhatósági referens/munkatárs (2) A Közúti Jármű Főosztály feladatai A Szervezeti Működési Szabályzatban foglalt feladatait az alábbi részletességgel látja el. 1) Általános feladatok a) A Közúti Jármű Főosztály hatáskörébe rendelt eljárásokat a hatályos ágazati jogszabályok és műszaki előírások által meghatározottak szerint, a közlekedésbiztonsági alapelvek érvényre juttatásával folytatja le, illetve szakhatósági és egyéb tevékenységében ezen elvek szerint jár el. b) Személyes ügyfélfogadás biztosítása, pénzkezelő hely működtetése. Közúti Jármű Műszaki Osztály 2) Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatok a) A közúti közlekedési törvény szerinti vizsgáló állomási tevékenység engedélyezésével kapcsolatos hatáskörök gyakorlása, a vizsgáló állomással a hatósági szerződés megkötése. b) A járműbontókkal közreműködői megállapodások megkötése. c) A közúti jármű összeépítésének és nem sorozatszerű átalakításának engedélyezése. d) Elvégzi a közúti járművek forgalomba helyezés előtti, és időszakos műszaki vizsgálatát, egyes járművek minősítő vizsgálatát, kiadja a emzetközi Időszakos Vizsgálati Bizonyítványt, jóváhagyási igazolást, igazolólapokat. e) A forgalomba helyezés előtti vizsgálat alapján a közúti forgalomban való részvételre alkalmasnak minősített M1 és 1 kategóriába tartozó gépkocsi esetében annak megállapítása, hogy a gépkocsi a regisztrációs adóról szóló évi CX. törvény hatálya alá tartozik-e. f) A jármű forgalomban való részvételének korlátozása, illetőleg külön feltételek meghatározása, ha azt a típusbizonyítványban rögzített, vagy a forgalomba helyezés előtti vizsgálat során megállapított tulajdonságok indokolják. g) A különleges felépítményű jármű üzemeltetésének amennyiben az szükséges - feltételhez kötése vagy arra közlekedési korlátozás megállapítása. h) Lefolytatja az egyedi forgalomba helyezési, vagy a honosítási eljárást. i) Kiadja az üzemeltetési és karbantartási naplókat. j) Műbizonylattal igazolja a gépjárműadó-kedvezmény igénybevételéhez a gépjármű minősítését. k) Kiadja az autóbuszok emelt sebességgel történő közlekedésére feljogosító engedélyt, az érvényességét meghosszabbítja. 21

22 l) Elvégzi a segédmotoros kerékpárok forgalomba helyezés előtti vizsgálatát és azonosítási jellel történő ellátását. m) Ellátja a járműveket közlekedési hatósági alvázszámmal. n) Jogszabályban meghatározott esetben, a biztosító értesítésére elvégzi a közlekedési balesettel érintett gépjármű műszaki vizsgálatát. o) Kérelemre előzetes eredetiségvizsgálat végzése. p) Hatósági szerződést köt az eredetiségvizsgálat végzésében közreműködőkkel. q) Kérelemre környezetvédelmi felülvizsgálat végzése és adatlap kiadása. r) Ellátja és elszámoltatja a saját és a kijelölt vizsgáló állomás vizsgabiztosait a műszaki vizsgáztatás tevékenységhez szükséges hatósági eszközökkel. 3) Ellenőrzési feladatok a) A vizsgáló állomások tevékenységének ellenőrzése. b) A járműbontók ellenőrzése. c) Végzi a gépjárműfenntartó tevékenységet végzők ellenőrzését. d) A gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más lényeges paraméterek tekintetében történő címkézésről szóló, november 25-i 1222/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti hitelesítési eljárás lefolytatása és a vonatkozó jogszabályi előírások betartásának ellenőrzése. 4) Közreműködői feladatok a) Közreműködik a mozgáskorlátozottak vezetői alkalmasságát vizsgáló Országos Orvos Szakértői Bizottság munkájában, elvégzi a szükséges műszaki és szimulátoros vizsgálatokat. Meghatározza a vezetéshez szükséges jármű-átalakításokat, illetve ellenőrzi azok beszerelését. Kiállítja a forgalmi engedély mellékleteket. b) Közreműködik a muzeális jellegű járművet elbíráló Muzeális Minősítő Bizottság munkájában. 5) Szakhatósági feladatok a) Zárt közúti halottszállító járműforgalmi engedélyének kiadására irányuló közigazgatási hatósági eljárásban a jármű rakodóterében szállítható halottak forgalmi engedélybe bejegyezhető számának meghatározása kérdésében szakhatóságként jár el. Közúti Jármű Forgalmi Osztály 6) Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatok a) Végzi a bejelentési kötelezettség alá eső közúti közlekedési szolgáltatási tevékenység bejelentésének nyilvántartásba vételét, engedélyezi az engedélyköteles közúti közlekedési szolgáltatások végzését, (engedélyt ad ki, visszavon, korlátoz) saját számlás utasszállító igazolvány kiadásával kapcsolatos feladatok ellátását. b) Ellátja a digitális tachográf kártyák kibocsátása tekintetében meghatározott feladatokat (nyilvántart, visszavon, cserél, pótol, lekérdezés stb.). 7) Ellenőrzési feladatok a) Végzi a közúti jármű állapotának, üzemben tartására megállapított feltételek megtartásának, a gépkocsivezetők vezetési és pihenőidejének közúton és telephelyen, a nehéz tehergépkocsik korlátozás betartásának ellenőrzési feladatait, jogszabálysértés esetén hatósági eljárást kezdeményez, bírságot szab ki, tevékenység végzését megtiltja, végrehajtásra kötelez. 22

23 b) Ellátja a közúti tengelyterhelés-mérés, valamint a közúti és telephelyi ellenőrzések [járműállapot, pihenőidő, gyártók, szolgáltatók (szervizek), üzemeltetők stb.] ellenőrzési feladatait. c) Végzi a díjfizetéssel érintett országos közutakon a díjfizetésre kötelezett közúti járművek úthasználati díj megfizetésének ellenőrzési feladatait. 8) Főosztály Európai uniós és nemzetközi feladatok a) Kiadja a közösségi ellenőrző menetlevéltömböt a fuvarozó vállalkozások részére. b) Jogszabályban meghatározott közösségi és egyéb nemzetközi engedélyeket, illetve igazolványokat ad ki. 9) Főosztály egyéb feladatok a) Az egységes feladatvégzés biztosítására rendszeres havi továbbképzések szervezése belső és külső munkatársak részére. b) Tájékoztatja az KH-t az ellenőrzések és vizsgálatok tapasztalatairól. c) Jogszabálytervezetek, szabályzatok véleményezése. d) Panaszok és közérdekű bejelentések kezelése. 8. Útügyi Osztály 21. (1) Az Útügyi Osztály munkakörei - osztályvezető - útügyi referens/munkatárs - titkársági asszisztens (2) Az Útügyi Osztály feladatai Az Útügyi Osztály az Szervezeti Működési Szabályzatban foglalt feladatait az alábbi részletességgel látja el, és biztosítja a hirdetmények feltöltését a Kormányhivatal honlapjára, valamint felel ezek szakmai tartalmáért és naprakészségükért. 1) Általános feladatok Az Útügyi Osztály a hatáskörébe rendelt eljárásokat a hatályos ágazati jogszabályok és műszaki előírások által meghatározottak szerint, a közúti közlekedésbiztonsági alapelvek érvényre juttatásával folytatja le, illetve szakhatósági és egyéb tevékenységében ezen elvek szerint jár el. 2) Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatok a) Közút, közforgalom elől el nem zárt magánút létesítésének, korszerűsítésének, forgalomba helyezésének, megszüntetésének, elbontásának engedélyezése, ennek keretében: a. települést elkerülő utak, továbbá a legalább 500 m hosszban új nyomvonalon tervezett és környezeti hatásvizsgálathoz kötött utak (az autópályákat, autóutakat, azok műtárgyait, a közúti határátkelőhelyeket, a közforgalom elől elzárt magánutakat kivéve) elvi építési engedélyezése; b. út létesítésének, korszerűsítésének (együtt: építésének) engedélyezése, vagy engedélyének módosítása (az autópályákat, autóutakat, azok műtárgyait, a közúti határátkelőhelyeket, a közforgalom elől elzárt magánutakat kivéve) és a közút építésével, korszerűsítésével összefüggő járda építésének, korszerűsítésének engedélyezése, 23

24 c. a felügyelőségek hatáskörébe eső műtárgyak építésének, korszerűsítésének, forgalomba helyezésének és fennmaradásának engedélyezése; d. az út 30 m szabad nyílást meg nem haladó hídjai kiviteli tervének jóváhagyása; e. út végleges vagy ideiglenes forgalomba helyezésének engedélyezése (az autópályákat, autóutakat, azok műtárgyait, a közúti határátkelőhelyeket, a közforgalom elől elzárt magánutakat kivéve); f. út fennmaradásának engedélyezése (az autópályákat, autóutakat, azok műtárgyait, a közúti határátkelőhelyeket, a közforgalom elől elzárt magánutakat kivéve); g. út megszüntetésének, elbontásának engedélyezése (az autópályákat, autóutakat, azok műtárgyait, a közúti határátkelőhelyeket, a közforgalom elől elzárt magánutakat kivéve); h. építési engedély érvényességi idejének meghosszabbítása, átruházása; i. jogerős építési engedélyben foglaltaktól, valamint az építési engedély mellékletét képező engedélyezési tervektől való eltérés engedélyezése; b) út engedély nélküli, vagy az engedélyben foglaltaktól eltérő létesítése, korszerűsítése, használatba vétele, megszüntetése, elbontása esetén bírság fizetésére, valamint az eredeti állapot helyreállítására, vagy a fennmaradáshoz szükséges intézkedések megtételére való kötelezés; c) elhelyezési tilalom alá eső jel, jelzés, reklámtábla, reklámhordozó, reklámcélú berendezés vagy egyéb tárgy eltávolítására kötelezés; d) a közforgalom elől elzárt magánút közforgalom számára való megnyitásának, vagy a közforgalom elől el nem zárt magánút közforgalom előli elzárásának engedélyezése; e) országos közút helyi közúttá vagy magánúttá, helyi közút országos közúttá vagy magánúttá, magánút helyi közúttá vagy országos közúttá való nyilvánítása; f) közút területének nem közlekedési célú igénybevételének engedélyezése, illetőleg az igénybevétel feltételeinek módosítása, a közútkezelői hozzájárulás megtagadása, illetve a közútkezelői hozzájárulásban foglalt feltételek módosítására vonatkozó igénybevevői kérelem esetén; g) a közút kezelői hozzájárulás nélküli, vagy a hozzájárulásban előírt feltételektől eltérő nem közlekedési célú igénybevétele, valamint a közút műtárgyának minősülő burkolt árokba, csatornába vagy más vízelvezető létesítménybe a közút területén kívüli területekről származó vizek bevezetése esetén az igénybevevő kötelezése az eredeti állapot helyreállítására, a hozzájárulásban előírt feltételek betartására, illetve a szükséges intézkedések megtételére, továbbá pótdíj fizetésére; h) hatósági eljárást folytat le, ha a közútkezelő a közlekedésről szóló évi I. törvény 42/A. (2) bekezdés szerinti esetekben a hozzájárulását megtagadja, a hozzájárulás iránti kérelem előterjesztésétől számított 30 napon belül nem nyilatkozik, és a kérelmező közútkezelő döntését sérelmesnek tartja; i) külterületen a közút tengelyétől számított 50 m-en, autópálya, autóút és főútvonal esetén 100 m- en belül építmény elhelyezése, kő, kavics, agyag, homok és egyéb ásványi nyersanyag kitermelése, továbbá a közút területének határától számított 10 m távolságon belül fa ültetése vagy kivágása esetén az eredeti állapot helyreállítására, vagy a közút állagának és a forgalom biztonságának védelme érdekében szükséges munkák elvégzésére kötelezés; j) közúthoz útcsatlakozás létesítésének engedélyezése a közút kezelője hozzájárulásának megtagadása esetén, illetve a létesítés feltételeinek módosítása a kérelmező megkeresésére; k) útcsatlakozás útkezelői hozzájárulás nélküli, vagy nem a hozzájárulásban foglaltaknak megfelelő létesítése esetén az elbontás, vagy az átépítés elrendelése; 24

25 l) az út területén, az alatt vagy felett elhelyezett építmény, útcsatlakozás felújítására, korszerűsítésére, megszüntetésére kötelezés a tulajdonos (kezelő) útkezelői felszólításának eredménytelensége esetén; m) a közúti forgalom biztonságát, zavartalanságát sértők vagy veszélyeztetők kötelezése az eredeti állapot helyreállítására, a veszély megszüntetésére és az azt előidéző magatartástól való tartózkodásra az útkezelői felszólítás eredménytelensége esetén; n) a közút nem közlekedési célú, vagy rendkívüli igénybevétele miatti, a helyreállítás befejezésétől számított 3 éven belüli süllyedés, vagy más hiba kijavításának elrendelése; o) a közlekedés biztonságát vagy a közút állagát veszélyeztető, közút melletti tevékenység megszüntetésére vagy a közlekedés biztonsága, illetőleg a közút állagának védelme érdekében szükséges intézkedés megtételére való kötelezés az útkezelői felszólítás eredménytelensége esetén; p) a közlekedés biztonságát veszélyeztető helyzet megszüntetése érdekében az útkereszteződés beláthatóságát akadályozó fa, illetve egyéb növényzet eltávolításának elrendelése; q) a közút mellett fekvő ingatlan tulajdonosának kötelezése a közlekedés biztonsága, illetőleg a közút állagának védelme érdekében szükséges intézkedések megtételére az útkezelői felszólítás eredménytelensége esetén. 3) Forgalomszabályozással kapcsolatos feladatok a) vasúti átjáró rálátási háromszögének területén lévő fa, illetve egyéb növényzet kivágásának elrendelése; b) vasúti gyalogos-átkelőhely létesítésének, áthelyezésének, megszüntetésének, ideiglenes szüneteltetésének engedélyezése, a vasúti átjáró (új, áthelyezett illetve megszüntetett vasúti átjáró kivételével) és a vasúti gyalogos-átkelőhely forgalmi rendjének és biztonsági előírásai meghatározása; c) a vasúti átjáró biztosítási módjának megváltozását követően a vasúti átjáró forgalomba helyezése; d) közúti gyalogos-átkelőhely kijelölésének és megszüntetésének engedélyezése; e) ideiglenes forgalomszabályozási terv jóváhagyása építési engedélyhez kötött útépítési munka esetén; f) védett természeti területen lévő közúton helyi közút kivételével a természetvédelmi hatóság kezdeményezésére a közlekedés (tartózkodás) korlátozása vagy megtiltása, ha az a védett természeti területet vagy értéket zavarja, veszélyezteti, károsítja; g) forgalomszervezési, korlátozó intézkedések elrendelése a környezetvédelmi hatóság kezdeményezésére a levegőterhelés mérséklése érdekében; h) forgalomkorlátozás vagy más intézkedés elrendelése a környezetvédelmi hatóság vagy az egészségügyi államigazgatási szerv kezdeményezésére azokon a területeken, ahol a mozgó légszennyező források használata a légszennyezettségi határértékek rendszeres és tartós túllépését okozza; i) nyilvántartást vezet a vasúti átjárók, a vasúti gyalogos-átkelőhelyek helyéről, biztonsági előírásairól és az ehhez kapcsolódó hatósági intézkedésekről, továbbá a gyalogos-átkelőhelyek kijelöléséről és megszüntetéséről; j) elektronikus formátumban adatot szolgáltat az KH központi nyilvántartása számára a vasúti átjárók, vasúti gyalogos átkelőhelyek forgalmi rendjére és a kijelölt gyalogos átkelőhelyek létesítésére vonatkozóan. 4) Ellenőrzési, közreműködési feladatok a) A közutak és a közforgalom elől el nem zárt magánutak kezelői által kialakított forgalmi rend figyelemmel kísérése, a forgalom biztonsága vagy zavartalansága érdekében a forgalomszabályozás módosításának kezdeményezése, a közút kezelőjének a közlekedés 25

26 biztonságát sértő vagy veszélyeztető helyzet megszüntetése érdekében a forgalmi rend felülvizsgálatára való kötelezése; b) a közúti forgalomszabályozás, a közutak állapotának, tisztaságának, nem közlekedési célú igénybevételének ellenőrzése; c) ellenőrzés, építés-felügyeleti ellenőrzés; d) jogszabályokban előírt nyilvántartások vezetése; e) azokban a közlekedési hatósági ügyekben, amelyekben első fokon a település önkormányzat jegyzője jár el, a másodfokú hatóság a területileg illetékes szakigazgatási szerv; f) első fokon eljáró közlekedési hatóság kijelölése járda, gyalogút és azok műtárgyai építése, korszerűsítése, fennmaradása, megszüntetése és forgalomba helyezése esetén, valamint ezek nem közlekedési célú igénybevételével kapcsolatos eljárásokban; g) az országos és helyi közúthálózat tervezett fejlesztésének egyeztetése; h) közreműködés azon eljárásokban, amelyeknek során a közúthálózatba tartozó utak lakott területen belüli teljes szakaszán vagy annak egy részén a település lakókörnyezetének védelme érdekében a közút kezelője a 7,5 tonna megengedett össztömeget meghaladó tehergépkocsik behajtását- időszakos vagy állandó jelleggel- korlátozza, a 3,5 tonna megengedett össztömeget meghaladó tehergépkocsik, vontatók, mezőgazdasági vontatók és lassú járművek közlekedését tiltó korlátozott forgalmú övezetet (zóna) alakít ki, valamint e korlátozások esetében a célforgalmi közlekedést megengedő szabályozást vezet be. i) rendszeres adatszolgáltatás az KH számára hatósági tevékenységéről; j) elektronikus közúti ellenőrző rendszer, illetve ellenőrző berendezés elhelyezéséhez szükséges a kialakított forgalmi rend ellenőrzése alapján hozzájárulás adása. 5) Szakhatósági feladatok a) Jogszabályban meghatározott esetekben eljár elsőfokú szakhatóságként. b) Szakhatósági állásfoglalás adása azokban az esetekben, amikor a kérelmező a közút kezelője hozzájárulásának megtagadásával, vagy a kezelő által adott feltételekkel nem ért egyet. c) Útügyi szakhatósági közreműködés: 1. Más hatóságok jogszabályban meghatározott engedélyezési eljárásaiban. 2. Az elektronikus hírközlési nyomvonalas, nyomvonal jellegű építményekkel és műtárgyakkal kapcsolatos jogszabályban meghatározott engedélyezési eljárásokban. 3. A bányászati építésügyi hatósági hatáskörbe tartozó építményekre, valamint e létesítmények elvi építésének, építésének, használatba vételének, fennmaradásának, átalakításának, megszüntetésének, továbbá rendeltetésük megváltozatásának engedélyezési eljárásokban, valamint bányászati szakigazgatással kapcsolatos eljárásokban. 4. A jogszabályban meghatározott sajátos építményfajtákkal kapcsolatos engedélyezési, valamint a villamosenergia-ipari építésügyi engedélyezési, továbbá az autógáz töltőállomások engedélyezési, valamint az éghető tartályok és olvadékok tartályainak létesítési, használatbavételi és javítási engedélyezési eljárásokban. 6) Érdekelt államigazgatási szervként végzett és egyéb feladatok e) Közreműködés a közúthálózat-fejlesztési elképzelések figyelembevételével a területfejlesztési, területrendezési feladatok ellátásában. f) Közreműködés területfejlesztéssel, területrendezéssel összefüggő feladatok végrehajtásában, térségi fejlesztés, tervezés koordinálásában, véleményezés. g) Közreműködés településrendezési tervek és a helyi építési szabályzat véleményezési eljárásában. 26

27 h) Beruházói, tervezői egyeztetések, szakvélemény, belföldi jogsegély adása, ügyfelek tájékoztatása. i) Jogszabálytervezetek, útügyi műszaki előírás tervezetek, szabályzatok véleményezése. j) Rendszeres és eseti belső adatszolgáltatás. k) Panaszok és közérdekű bejelentések kezelése. 9. Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály 22. (1) Az Osztály munkakörei osztályvezető vizsgáztatási és utánképzési vizsgaszervezési munkatárs járművezetői vizsgabiztos képzésfelügyelő (2) A Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály feladatai A Szervezeti Működési Szabályzatban foglalt feladatait az alábbi részletességgel látja el. 1) Általános feladatok a) A Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály hatáskörébe rendelt eljárásokat a hatályos ágazati jogszabályok és műszaki előírások által meghatározottak szerint, a közlekedésbiztonsági alapelvek érvényre juttatásával folytatja le, illetve szakhatósági és egyéb tevékenységében ezen elvek szerint jár el. b) Személyes ügyfélfogadás biztosítása, pénzkezelő hely működtetése. 2) Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatok a) Ellátja a közúti járművezetők vizsgáztatásával és utánképzésével kapcsolatos elsőfokú hatósági feladatokat. b) Ellátja a hatáskörébe tartozó feladatokhoz kapcsolódó nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási teendőket. c) Megszervezi, vezényli a közúti járművezetők kategóriás elméleti és gyakorlati vizsgáit. d) Dönt a meghatározott vizsgatárgyból való vizsgakötelezettség alóli mentességről. e) Lebonyolítja a közúti járművezetők kategóriás vizsgáit. f) Továbbítja, illetve az ügyfél kérésére kiállítja a vizsgaigazolást a járművezetésre jogosító okmány kiadásához. g) Ellátja a vizsgáztatási feladatokhoz kapcsolódó nyilvántartási, adatkezelési, okmánypótlási, adatszolgáltatási teendőket. h) Továbbítja az ötször sikertelenül vizsgázók rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatához szükséges dokumentumokat az KH KGH-nak, és kezeli az KH KGH által megküldött határozatokat. i) Szervezi az utánképzést, kiadja a megbízásokat. j) Megszervezi és végzi az adott utánképzési programhoz tartozó vizsgákat. k) Elkészíti és kiadja az utánképzési kötelezettség teljesítését igazoló dokumentumokat. l) Kérelemre díjfizetési kötelezettség teljesítését követően teljesíti a kategóriás vizsga vagy az utánképzés elvégzéséről szóló igazolás cseréjét, pótlását. 27

28 m) Feladatainak ellátása érdekében feldolgozza és kezeli a hatáskörébe tartozó hatósági tevékenység során keletkezett adatokat. n) Szükség esetén utánképzés teljesítéséről szóló igazolás kiadásával egyidejűleg tájékoztatja az ügyfelet az egészségügyi-szolgálat értesítési kötelezettségéről. o) Ellátja a járművezetői vizsga érvénytelenítésével, illetve felfüggesztésével összefüggő feladatokat. p) Ellátja a szaktanfolyami vizsgákhoz kapcsolódó okmányok cseréjére, pótlására irányuló kérelmek befogadását és továbbítását az KH Központnak. 3) Ellenőrzési feladatok a) Ellenőrzi a járművezetői vizsgahelyek megfelelőségét a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló rendelet szerint. b) Ellenőrzi az utánképzés működését. c) Végzi a vizsgáztatás munkáltatói ellenőrzését. 4) Közreműködői feladatok a) Részt vesz a közúti járművezető-képzés, vizsgáztatás és utánképzés tartalmi és módszertani fejlesztésében. b) Részt vesz a közúti járművezetői vizsgabiztosok, iskolavezetők, utánképzési foglalkozásvezetők és szakoktatók képzésének, továbbképzésének és vizsgáztatásának szakmai és módszertani javaslataival azok fejlesztésében. c) Közreműködik, segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, valamint az érintettek jogainak biztosításában. 5) Egyéb feladatok a) Megszervezi és elvégzi a feltáró foglalkozásokat. b) Kijelöli a feltáró csoport (explorációs team) tagjait. c) Megszervezi a feltárást követő team ülést. d) Részt vesz a megyei közlekedésbiztonsági nevelő munkában. e) Jogszabálytervezetek, szabályzatok véleményezése. f) Panaszok és közérdekű bejelentések kezelése. IV. A Közlekedési Felügyelőség működése 1. Munkarend 23. (1) A Közlekedési Felügyelőség munkarendje megegyezik a Kormányhivatal munkarendjével. A munkaidő hétfőtől csütörtökig óráig, pénteken óráig tart, a munkaközi szünet (ebédidő) óra között vehető igénybe, 30 perc időtartamban azokon a napokon, amikor a munkaidő a napi hat órát meghaladja. 28

29 (2) A kormány-tisztviselő napi munkaidő-beosztását az Igazgató - az ügyrend szabályinak figyelembevételével - a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény 90.. (1) bekezdésétől eltérően is megállapíthatja. (3) A munkaidő munkanapokra történő beosztását egyéb munkáltatói jogkör gyakorlásának kell tekinteni, amelyet az SZMSZ-ben felruházott vezető az irányítása alá tartozó kormány-tisztviselők vonatkozásában végez. A munkaidő munkanapokra történő beosztásánál figyelemre kell leni arra, hogy a szervezeti egység zavartalan működése munkanapon biztosított legyen, valamint a külön meghatározott ügyfélfogadási időben garantálni kell az ügyfelek kiszolgálását. (4) A járművezetői vizsga egyenlő vizsgázási feltételeinek biztosítása érdekében a Járművezetői Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály vizsgabiztosai munkaidő beosztása hétfőtől csütörtökig óráig, pénteken óráig tart. (5) Ha a hatóság által vállalt ellenőrzési kötelezettség teljesítése érdekében a naponta 0-24 óráig terjedő hatósági feladat ellátása szükséges, az Igazgató a feladat ellátásban résztvevő ellenőrök részére megszakítás nélküli munkarendben foglalkoztatást írhat elő. (6) Az (1) bekezdésben meghatározott munkarendtől a kormány-tisztviselő kérelmére az Igazgató írásos engedélye alapján lehet eltérni. (7) A Közlekedési Felügyelőség következő munkatársai háromhavi munkaidő keretben, heti beosztás szerint látják el feladataikat: műszaki vizsgabiztos műszaki ügyintéző műszaki engedélyezési referens jármű vizsgaszervezési munkatárs javítóipari ellenőr járműfelügyeleti és járművizsga ellenőr közúti ellenőr telephelyi ellenőr tengelyterhelés ellenőr járművezetői vizsgabiztos képzésfelügyelő (8) A munkaidő munkanapokra egyenlőtlenül is beosztható, amennyiben a feladatok ellátása ezt indokolttá teszi. Ebben az esetben a munkanapokra vonatkozó munkaidő- beosztást a szervezeti egység vezetője hét nappal korábban és legalább egy hétre előre el kell készítenie és a kormánytisztviselővel a helyben szokásos módon írásban közölnie kell. Ilyen közlésnek felel meg az ellenőrök, vizsgabiztosok heti beosztása is. 2. Ügyfélfogadás 24. (1) a) A Közlekedési Felügyelőség Közúti Jármű Főosztály járművizsgáztatással foglalkozó kormány-tisztviselői az alábbi időpontokban fogadják az ügyfeleket: Hétfőtől csütörtökig: 8:00-12:00; 12:30-16:00 Péntek: 8:00-13:30 29

30 b) A Közlekedési Felügyelőség Közúti Jármű Főosztály engedélyezési kormány-tisztviselői az alábbi időpontokban fogadják az ügyfeleket: Hétfő, Szerda, Csütörtök: 8:00-12:00; 12:30-15:00 (2) A Közlekedési Felügyelőség Útügyi Osztály kormány-tisztviselői az alábbi időpontokban fogadják az ügyfeleket: Hétfő: 08:00-12:00 Szerda: 08:00-12:00, 12:30-15:00 Péntek: 08:00 13:00 (3) A Közlekedési Felügyelőség Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály kormány-tisztviselői az alábbi időpontokban fogadják az ügyfeleket: Hétfőtől csütörtökig: 8:00-12:00; 12:30-15:30 Péntek: 8:00-13:30 (4) A Közlekedési Felügyelőség Közúti Jármű Főosztályának az (1) bekezdésbe nem tartozó kormánytisztviselői a hét minden munkanapján munkaidőben fogadják az ügyfeleket. (5) A vezetők előre egyeztetett időpontban fogadják az ügyfeleket. V. Kiadmányozás rendje 1. Kiadmányozás 25. (1) A kiadmányozási jog jogosultja (mint a jogosított szervezet vezetője, képviselője) önálló feladat- és hatáskörökben az Igazgató. (2) A kiadmányozott irat tartalmi és formai helyességéért a kiadmányozó a felelős. Ez azonban nem érinti az ügyintézőnek és az ügy elintézésében részt vett más dolgozónak a felelősségét. Az ügyintézők és vezetők kötelesek aláírással (szignóval) ellátni a felettes vezető által kiadmányozásra kerülő iratokat. (3) Az ügyiratok kiadmányozása során a Közlekedési Felügyelőség hivatalos bélyegzőit kell használni az erre megállapított külön szabályok szerint. (4) Kiadmányozási jog átruházása 1) Az elsőfokú hatósági ügyekben az Igazgatót a kiadmányozási jog korlátlanul megilleti, aki ezt a jogát vezetői megbízatású kormány-tisztviselőre főosztályvezetőre, osztályvezetőre és az őket helyettesítő kormány-tisztviselőre átruházhatja, aki a döntés meghozatala során az Igazgató nevében és megbízásából jár el. 2) Az alábbi feladatkörökben eljárva az Igazgató nevében és megbízásából kiadmányozási joga van: a) helyszíni eljárása során a közúti ellenőrzést végző közúti ellenőr, tengelysúly ellenőr, telephelyi ellenőr munkatársaknak, b) telephelyi ellenőrzést végző telephelyi ellenőr, 30

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai 2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai 1.) Titkárság feladatai: (1) Támogatja az Igazgató munkáját szervezési, ügyviteli

Részletesebben

Közúti Jármű Főosztály. 1. A Közúti Jármű Főosztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében: Közúti Jármű Műszaki Osztály

Közúti Jármű Főosztály. 1. A Közúti Jármű Főosztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében: Közúti Jármű Műszaki Osztály Közúti Jármű Főosztály 1. A Közúti Jármű Főosztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai Közúti Jármű Műszaki Osztály a) Végzi a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII.20.) Korm.

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉG

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉG GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉG A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségének feladatai Közúti Jármű Főosztály A Főosztály a főosztályvezető közvetlen

Részletesebben

I. 2. Szervezeti felépítés: 1. Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály: Fogyasztóvédelmi Osztály Közlekedési Osztály Útügyi Osztály

I. 2. Szervezeti felépítés: 1. Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály: Fogyasztóvédelmi Osztály Közlekedési Osztály Útügyi Osztály I. 2. Szervezeti felépítés: 1. Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály: Fogyasztóvédelmi Osztály Közlekedési Osztály Útügyi Osztály 2. A Főosztály feladatai feladattípusonként: a) kodifikációs

Részletesebben

A képviselőtestületek és a jegyzők közútkezelői és közlekedési hatósági feladatai

A képviselőtestületek és a jegyzők közútkezelői és közlekedési hatósági feladatai BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Közlekedési Felügyelősége A képviselőtestületek és a jegyzők közútkezelői és közlekedési hatósági feladatai Gida Attila útügyi szakmai tanácsadó Jogszabályi háttér 1988. évi

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉG ÜGYRENDJE

KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉG ÜGYRENDJE Iktatószám:. SZABOLCS SZATMÁR - BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉG ÜGYRENDJE Hatályos: 2011. év április hó. napjától A szakmai irányító szerv vezetőjével történő egyeztetés igazolása.

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 4. számú melléklet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. Az Ügyrend hatálya Az Ügyrend hatálya a Főosztály

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére A közútkezelői hatáskörök átruházásáról A 2012. évi XCIII. Törvény megszüntette a jegyző közútkezelői hatáskörét

Részletesebben

Mindent tudni akarok...

Mindent tudni akarok... Mindent tudni akarok... Műszaki vizsga. A gépjármű tulajdonosok közül, egyesek számára örök talány, a többség azonban ismeri a menetét. Személygépkocsit, gépjárművet tulajdonolni kötelezettséggel is jár.

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal vezetőjének 2/2009. (I. 19.) számú rendelkezése

A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal vezetőjének 2/2009. (I. 19.) számú rendelkezése A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal vezetőjének 2/2009. (I. 19.) számú rendelkezése a Kiadmányozási és Helyettesítési Szabályzatról 2 A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatalban

Részletesebben

1. A kormánymegbízott

1. A kormánymegbízott 1. A kormánymegbízott 4. (1) A kormánymegbízott a Kormányhivatal vezetőjeként: a) Vezeti a Kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit; b) Ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe

Részletesebben

2017. évi CLI. törvény tartalma

2017. évi CLI. törvény tartalma 2017. évi CLI. törvény tartalma I. FEJEZET: ALAPELVEK ÉS A TÖRVÉNY HATÁLYA 1. Alapelvek 1. [Törvényesség (legalitás) elve] 2. [Szakszerű és hatékony eljárás elve] 3. [A megkülönböztetés és részrehajlás

Részletesebben

Illetékességi terület. Baranya megye. Baranya megye. Baranya megye. Baranya megye. Baranya megye

Illetékességi terület. Baranya megye. Baranya megye. Baranya megye. Baranya megye. Baranya megye Sorszám Ügyfajta (eljárástípus) Hatáskörrel rendelkező szerv Illetékességi terület Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Eljárási díjak 1 Közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak építésének és

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE

MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Miskolc, 2016 8.8. számú Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Készült 8 példányban 1. sorszámú, változás átvezetésére

Részletesebben

A diasort hatályosította: dr. Szalai András (2016. január 31.)

A diasort hatályosította: dr. Szalai András (2016. január 31.) A diasort hatályosította: dr. Szalai András (2016. január 31.) 1 Az előadás tartalmi felépítése 1. A közigazgatási szervek hatósági jogalkalmazói tevékenysége, a közigazgatási eljárási jog és a közigazgatási

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉG

KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉG KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉG Tartalomjegyzék Gyalogos átkelőhelyek kijelölése... 2 Közúti járművezetők utánképzése... 3 Közúti járművezetők vizsgáztatása... 4 Az egyes járművezetői kategóriák vizsgája alóli

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK ÉS PANASZOK KEZELÉSÉNEK RENDJÉRŐL

A KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK ÉS PANASZOK KEZELÉSÉNEK RENDJÉRŐL A KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK ÉS PANASZOK KEZELÉSÉNEK RENDJÉRŐL Jászberény Város Jegyzője tekintettel az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 141.

Részletesebben

Pásztó Város Polgármestere Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) * ; * /13 Fax: (06-32)

Pásztó Város Polgármestere Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) * ; * /13 Fax: (06-32) Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/13 Fax: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Szám: 1-98/2016. A rendelet megalkotása minősített szavazattöbbséget

Részletesebben

A műszaki vizsgálatról

A műszaki vizsgálatról A műszaki vizsgálatról A Nemzeti Közlekedési Hatóság a kormány kijelölése alapján felelős többek között a közúti járművek műszaki megvizsgálásáért is. A járművek műszaki megvizsgálásáról rendelkező jogszabályok

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre A Fejér Megyei Kormányhivatal, így a Közlekedési Felügyelőség SZMSZ-ének hatályos szövegét a 3/2013. (I.8.)

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

A Főosztály dolgozói:

A Főosztály dolgozói: NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9 Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36 3100 Salgótarján, Pf: 265. Telefon: 06 (32) 620-756

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Miskolc, 2016 8.9. számú Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Készült 8 példányban 1. sorszámú, változás átvezetésére

Részletesebben

A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok

A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok A Főosztály általános feladatai tekintetében a) Kodifikációs feladatai tekintetében a hatósági tevékenység tapasztalatai alapján jogszabálymódosító javaslatokat

Részletesebben

Elhelyezési tilalom alá eső jel, jelzés, reklámtábla, reklámhordozó, reklámcélú berendezés vagy egyéb tárgy eltávolítására kötelezés...

Elhelyezési tilalom alá eső jel, jelzés, reklámtábla, reklámhordozó, reklámcélú berendezés vagy egyéb tárgy eltávolítására kötelezés... Elhelyezési tilalom alá eső jel, jelzés, reklámtábla, reklámhordozó, reklámcélú berendezés vagy egyéb tárgy eltávolítására kötelezés... 1 Első fokon eljáró közlekedési hatóság kijelölése járda, gyalogút

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 2

TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 2 2. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAÜGGYEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 5 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságon (továbbiakban: Igazgatóság) a közérdekű adatok megismerésére irányuló

Részletesebben

A Kormány 358/2013. (X. 9.) Korm. rendelete a felszín alatti vasutak engedélyezésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 358/2013. (X. 9.) Korm. rendelete a felszín alatti vasutak engedélyezésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 167. szám 68647 III. Kormányrendeletek A Kormány 358/2013. (X. 9.) Korm. rendelete a felszín alatti vasutak engedélyezésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

Részletesebben

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete Diósjenő Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról, valamint ügyfélfogadásának

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a behajtási engedélyek szabályozásáról Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 11/2014. (VII. 11.) OBH utasítása a bírósági közvetítésről és a kijelölés feltételeiről szóló szabályzatról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 11/2014. (VII. 11.) OBH utasítása a bírósági közvetítésről és a kijelölés feltételeiről szóló szabályzatról Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 11/2014. (VII. 11.) OBH utasítása a bírósági közvetítésről és a kijelölés feltételeiről szóló szabályzatról Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a bírósági közvetítés

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL Hartai Takarékszövetkezet 6326 Harta, Kossuth L. u. 31. ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi önkormányzati rendeleteket.

Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi önkormányzati rendeleteket. A FŐOSZTÁLYOK FELADATKÖREI 6.) Ügyfélszolgálati Főosztály főbb feladatai: a.)ügyfélszolgálati feladatok: Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi

Részletesebben

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez 16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez I. A járművek származás-ellenőrzési nyilvántartásba vételéhez szükséges okmányok 1. A nyilvántartásba vételi eljárás megindítására irányuló kérelem

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Szociális és Gyámhivatala. Jóváhagyom: Dr. Dorkota Lajos sk. Fejér Megyei Kormányhivatal kormánymegbízott

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Szociális és Gyámhivatala. Jóváhagyom: Dr. Dorkota Lajos sk. Fejér Megyei Kormányhivatal kormánymegbízott FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Szociális és Gyámhivatala Szám: 06/312-2/2011. Jóváhagyom: Dr. Dorkota Lajos sk. Fejér Megyei Kormányhivatal kormánymegbízott Székesfehérvár, 2011. április 27. Fejér Megyei

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet 1. számú melléklet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1) Az ügyrend célja A Kormánymegbízotti Kabinet feladat- és hatáskörének meghatározása,

Részletesebben

KOORDINÁCIÓS, HUMÁNPOLITIKAI és SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY. 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében:

KOORDINÁCIÓS, HUMÁNPOLITIKAI és SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY. 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: a) Ellátja a Megyei Államigazgatási Kollégium működésével kapcsolatos koordinációs és adminisztrációs feladatokat;

Részletesebben

Az építményengedélyezés új szabályozásának kialakítása

Az építményengedélyezés új szabályozásának kialakítása Az építményengedélyezés új szabályozásának kialakítása Németh József NMHHH Debreceni hatósági iroda Irodavezető-helyettes 2013. május 30. Az új szabályozás koncepciójának ismertetése Az új szabályozás

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal KÖZLEMÉNY KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLATRÓL [314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet] Ügy száma, tárgya: JN/KTF/04629/2016.; A Tisza hullámtér - Nagyvízi meder vízszállító

Részletesebben

MŰSZAKI IRODA. Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása

MŰSZAKI IRODA. Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása Fúrt kút engedélyezés iránti kérelem Maximum 20 méter talpmélységű, 500m 3 /év maximális vízigény (locsolási, háztartási)

Részletesebben

Tájékoztatás a közúti gépjárművek környezetvédelmi tulajdonságának jelöléséről

Tájékoztatás a közúti gépjárművek környezetvédelmi tulajdonságának jelöléséről Közlekedési Felügyelőség Vezetô Tájékoztatás a közúti gépjárművek környezetvédelmi tulajdonságának jelöléséről A környezetvédelmi felülvizsgálat szabályait a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság Előadás tartalma 1. A Ket. és az anyagi jogszabályok 2. Eljárásrend vízjogi engedélyezéshez 3. Ügyintézési

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz: 39/66/2017. 202187 ÁGASEGYHÁZA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 6076 Ágasegyháza, Óvoda utca 2. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 ÁLTALÁNOS RÉSZ Bevezetés Az óvoda a dolgozók, szülők, partnerek panaszainak egységes

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 39/2016. (VIII. 25.) EMMI utasítás az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2015. (VII. 21.) EMMI utasítás módosításáról 1 hatályos: 2016.08.26-2016.08.27

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Krízis-Megoldás Kft PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Kelt Budapesten, 2013. június 10. napján Porpáczy Tamás ügyvezető 1 Krízis-Megoldás Kft Jelen szabályzat a Krízis-Megoldás Kft működésével kapcsolatos panaszügyek

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA ÉTDR azonosító: 201300048702 Iratazonosító: IR-000219468/2013 Ügyszám:KE-06D/EP/01022-10/2013.

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály Cím: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Telefon: (22) 514-761 Fax: (22) 526-942, 526-905 E-mail: szervezes@fejer.gov.hu

Részletesebben

E/1/2016. (VII.28.) számú H A T Á R O Z A T A

E/1/2016. (VII.28.) számú H A T Á R O Z A T A A Semmelweis Egyetem Rektorának és Kancellárjának E/1/2016. (VII.28.) számú H A T Á R O Z A T A a Semmelweis Egyetem közalkalmazottainak külföldi tanulmányútjához, valamint munkavállalás és egyéb célból

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól A Kormány az Alkotmány

Részletesebben

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA TÁRSASHÁZKEZELŐI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE 1. Az ügy rövid leírása A társasházkezelői tevékenység olyan, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL

ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL A jelen eljárási rend 2010. január 1-től hatályos a szabályzat 1. sz.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A Képzőszerv fenti tárgyban előterjesztett kérelmének, annak érdemi vizsgálatát követően, h e l y t a d.

H A T Á R O Z A T. A Képzőszerv fenti tárgyban előterjesztett kérelmének, annak érdemi vizsgálatát követően, h e l y t a d. Ügyirat száma: Ügyintéző neve: Elérhetősége: HF/NS/A/1878/3/2011. Hajnal Krisztián +36 1 474 17 29 Tárgy: Hajózási szabályzat; Hajóvezetéstan; Hajózási földrajz, vízrajz, meteorológia; Vonalismeret; Hajóelmélet,

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS AZ ADÓÜGYI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS AZ ADÓÜGYI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA AZ ADÓÜGYI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA 1. AZ ELJÁRÁS CÉLJA A jelen folyamatszabályozás a helyi adók kivetésével, beszedésével, a nem adózók felkutatásával, továbbá az önkormányzat adóhátralékainak és az

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelete a Pécel Város közigazgatási területén korlátozással terhelt helyi közutakra történő behajtás rendjéről és a fizetendő

Részletesebben

Az előadás tartalmi felépítése

Az előadás tartalmi felépítése A diasort hatályosította: dr. Márkus Györgyi (2014.augusztus 15.) 1 Az előadás tartalmi felépítése 1. A közigazgatási szervek hatósági jogalkalmazói tevékenysége, a közigazgatási eljárási jog és a közigazgatási

Részletesebben

(2) A korlátozott forgalmú közutakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A korlátozott forgalmú közutakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza. Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015.(VIII.27.) önkormányzati rendelete Szalkszentmárton község közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról Szalkszentmárton

Részletesebben

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. ÁPRILIS 1-TŐL Készült a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 1. oldal, összesen: 10 DEBRECENI KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Részletesebben

Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata

Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata Jelen panaszkezelési szabályzat (a továbbiakban szabályzat ) a pénzügyi vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető

Részletesebben

Körjegyzõség Markotabödöge-Rábcakapi-Cakóháza

Körjegyzõség Markotabödöge-Rábcakapi-Cakóháza Ügytípus Elvi építési, építési, bontási, használatbavételi, rendeltetésváltozási, fennmaradási engedélyezési, továbbá az azokkal összefüggésben keletkezett ellenõrzési és kötelezési ügyek Az ügyet intézõ

Részletesebben

A kérelemhez az alábbi iratokat kell csatolni:

A kérelemhez az alábbi iratokat kell csatolni: A nem üzleti célú közösségi szabadidős szálláshely szolgáltatás ügyintézése Az eljárás kérelemre indul. A kérelmet - a gyorsabb ügyintézés érdekében - (személyesen) írásban lehet benyújtani a tájékoztatókban

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. május 6., kedd Tartalomjegyzék 149/2014. (V. 6.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)

Részletesebben

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyintéző: dr. Szalai Anita Telefon: (06-1) 4577-959 Tárgy: értesítés eljárás megindításáról és hiánypótlásra

Részletesebben

KÉRELEM KISAJÁTÍTÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA IRÁNT. (projekt megnevezése) Neve: Levelezési címe: címe: Telefonszáma:

KÉRELEM KISAJÁTÍTÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA IRÁNT. (projekt megnevezése) Neve: Levelezési címe:  címe: Telefonszáma: Kormányhivatal (település) (utca/tér)..(ir.sz.) KÉRELEM KISAJÁTÍTÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA IRÁNT (projekt megnevezése) I. KÉRELMEZŐ Neve: Címe / Székhelye: Bankszámlaszáma Képviselőjének Neve: Levelezési

Részletesebben

A döntések közlése A KÖZLÉS JELENTŐSÉGE A KÖZLÉS MÓDJAI. Joghatások Bizonyítási teher

A döntések közlése A KÖZLÉS JELENTŐSÉGE A KÖZLÉS MÓDJAI. Joghatások Bizonyítási teher A döntések közlése A döntések közlése A KÖZLÉS JELENTŐSÉGE Joghatások Bizonyítási teher A KÖZLÉS MÓDJAI Szóban / írásban Kapcsolattartási formákon keresztül Eltérés lehetősége (életveszély, súlyos kár,

Részletesebben

A HAJÓZÁS HATÓSÁGI ÜGYEI AZ NFM KERETEI KÖZÖTT

A HAJÓZÁS HATÓSÁGI ÜGYEI AZ NFM KERETEI KÖZÖTT A HAJÓZÁS HATÓSÁGI Nemzeti Közlekedési Hatóság ÜGYEI AZ NFM KERETEI KÖZÖTT Bellyei Csaba Hajózási Hatósági Főosztály A HAJÓZÁS HATÓSÁGI ÜGYEI AZ NFM KERETEI KÖZÖTT 382/2016. (XII. 2.) Korm. Rendelet a

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium A törvényességi felügyelet szabályozása és szakmai irányítása Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium I. A törvényességi felügyelet szabályozása A törvényességi felügyelettel kapcsolatos

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának feladatai 1.1. Szervezési Osztály 1. A Szervezési Osztály koordinációs feladatai

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁS

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁS Tanmenet és tantárgyi követelmények a KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁS tantárgyhoz 2016/2017. tanév I. (őszi) félév Közigazgatás-szervező alapképzési szak (2015) NAPPALI és LEVELEZŐ tagozat Budapest, szeptember Postai

Részletesebben

Szigorlati kérdések polgári eljárásjogból

Szigorlati kérdések polgári eljárásjogból Szigorlati kérdések polgári eljárásjogból 1. A polgári eljárásjog alapfogalmai: peres- ill. nem peres eljárás, az eljárás alanyai, tárgya, célja, a bírósági út. 2. A polgári eljárásjog helye a jogrendszerben,

Részletesebben

Lakossági tájékoztató az összevont engedélyezési eljárás szabályairól

Lakossági tájékoztató az összevont engedélyezési eljárás szabályairól Lakossági tájékoztató az összevont engedélyezési eljárás szabályairól 1.) Milyen esetben lehet összevont engedélyt kérni? Ha az építési engedélyezési eljárás megindítása előtt a telek beépítésére vonatkozó

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR 15/2015. (IV.15.) számú kancellári utasítás a kari működést támogató szervezeti egységek és a kari szolgáltató egységek közalkalmazottai feletti munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjéről A nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás (a továbbiakban: SzMSz) Mellékletének 30. (4) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet 91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet az M4 autópálya/autóút és a 4. számú főút fejlesztéseihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM A TANULMÁNYI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Jóváhagyta a Szenátus 6/2016 (II. 10) számú határozatával... Felsmann Tamás általános rektorhelyettes 2016. február 10. 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

SZABÁLYZAT a jegyző hatáskörébe tartozó ügyek kiadmányozási rendjéről

SZABÁLYZAT a jegyző hatáskörébe tartozó ügyek kiadmányozási rendjéről SZABÁLYZAT a jegyző hatáskörébe tartozó ügyek kiadmányozási rendjéről Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 81. (3) bekezdés j) pontjában foglalt

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011.(IX.14.) önkormányzati rendelete A járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a közútkezelői hozzájárulás kiadásának

Részletesebben

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL Iktatószám: VI-B-001/2777-1/2012. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL Hatályos: 2012. január 01. teljesítési rendjéről szóló

Részletesebben

Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050

Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050 V. KERÜLET I ÉP ÍT ÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA ÉP ÍT ÉSÜGYI OSZT ÁLY Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050 helyrajzi számú ingatlan.

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára.

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelete Erzsébetváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf: 95 Telefon: 06 (32) Fax: 06 (32)

Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf: 95 Telefon: 06 (32) Fax: 06 (32) Nógrád Megyei Kormányhivatal Koordinációs és Szervezési Főosztály Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf: 95 Telefon: 06 (32) 620-706 Fax: 06 (32) 620-714 E-mail e-mail

Részletesebben

Egységes szerkezet A parkolási rendszer üzemeltetése. 3. A várakozási hozzájárulás

Egységes szerkezet A parkolási rendszer üzemeltetése. 3. A várakozási hozzájárulás Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2013. (VII. 2.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén a járművel

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2012. (.) NFM rendelete

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2012. (.) NFM rendelete A nemzeti fejlesztési miniszter /2012. (.) NFM rendelete a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával, a körzetközponti jegyzői hatáskörök és a többcélú kistérségi társulások megszűnésével összefüggésben

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A Kormány /2007. (...) Korm. r e n d e l e t e az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a

Részletesebben

2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1

2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1 1 2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1 1. (1) A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 2. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

Építési engedély kérelem. 1. oldal, összesen: 18

Építési engedély kérelem. 1. oldal, összesen: 18 Építési engedély Folyamat neve Építési engedély ügy Folyamat felelőse (szerepkör, vezetője (Varga Imre) Érintett rendszerek, modulok LoGo rendszer Folyamat célja Építési engedély beérkezése esetén a kezelése,

Részletesebben

ÁRGUS-SECURITY KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ÁRGUS-SECURITY KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÁRGUS-SECURITY KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. A S z a b á l y z a t c é l j a : A Szabályzat az ÁRGUS-SECURITY Vagyonvédelmi Kft. (Továbbiakban: ÁRGUS-SECURITY) üzleti tevékenységével és működésével

Részletesebben

Közigazgatási jog 2.

Közigazgatási jog 2. Közigazgatási jog 2. A közigazgatási hatósági eljárás (2) Dr. Bencsik András egyetemi adjunktus PTE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék Eljárás megindítása Kérelem vizsgálata Az elsőfokú eljárás főbb szakaszai

Részletesebben

A járművezetésre jogosító okmányok kiadására, cseréjére és pótlására irányuló eljárás kérelemre indul! Ügyleírás:

A járművezetésre jogosító okmányok kiadására, cseréjére és pótlására irányuló eljárás kérelemre indul! Ügyleírás: KÖZLEKEDÉSI ÜGYEK: Vezetői engedélyek kiadásával kapcsolatos hatósági ügyek: Vezetői engedély csere Amennyiben a vezetői engedély lejárt, betelt, megrongálódott, vagy új kategóriát szerzett valamint ha

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben