A MU SZÍNHÁZ PÁLYÁZATA 4. KATEGÓRIA BEFOGADÓ SZÍNHÁZ 2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MU SZÍNHÁZ PÁLYÁZATA 4. KATEGÓRIA BEFOGADÓ SZÍNHÁZ 2013."

Átírás

1 A MU SZÍNHÁZ PÁLYÁZATA ÉLHETŐ SZÍNHÁZ, EGYÜTTMŰKÖDŐ SZÍNHÁZ 4. KATEGÓRIA BEFOGADÓ SZÍNHÁZ 2013.

2 A befogadó, és nem a kizáró építészetben hiszek. Olyan építészetben, amely megszabadult attól a fogalmi monogámiától, amely egyetlen ötlethez, érdekhez kötődik kizárólagosan. Olyan építészetben, amelyben nem kell választani a közösségi és a személyes között, a sűrű vagy nyitott között, a városi vagy külvárosi között, ateista vagy vallásos között. Olyan építészetben, amely megengedi, hogy az emberi élet minden aspektusára igent mondj, nem törődve azzal, milyen ellentmondásos. A bigámia építészeti formájában hiszek, ahol nem szükséges választanod a dolgok között, hanem mindkettő a tied lehet. Egy pragmatikus utópisztikus építészetben, amely társadalmi, gazdasági és környezetvédelmi szempontból hoz létre tökéletes helyeket, gyakorlatias tárgyakként. 1 A városok nem azért olyanok, mert olyannak kell lenniük, hanem mert mi/apáink/nagyapáink olyanná tették. Ha az nem megfelelő a számunkra, megvan a lehetőségünk, hogy a saját igényeink szerint formáljuk őket. 2. Éppen ezért a válság megoldására az az egyetlen reményünk, hogy üldözni kezdenek bennünket és főleg azokat a fiatalokat, akik színházzal akarnak foglalkozni: így kialakul majd a komédiásoknak és színházcsinálóknak egy új diaszpórája, amely a tiltásokból minden képzeletet felülmúló erényt farag, és új színházat hoz létre. /Részlet Dario Fo Színházi Világnapi üzenetéből/ Az a jó színház, amely a közönséget működteti. /A Lélek-Pont Egyesülettel együttműködésben létrejövő hajléktalanok számára készített programunk egyik résztvevőjének gondolata/ MISSION STATEMENT_ Az utóbbi évek történései, nem csupán szakmai szinten, egyértelművé tették, hogy mind a tradícionális színház fogalmát és szerepét, mind a szakma határait újra kell gondolni. A színház nemzetközi szinten is egyik legfontosabb alapkérdése lett: mit jelent a jövőben az a szó, hogy színház, mit jelent színházban alkotni, gondolkodni? Pályázatunk és működésünk leginkább ezt a kérdést boncolgatja, válaszokat ajánlva a civil közönségnek. Közhasznú szakmai szervezetként missziónk a kortárs művészeti kifejezések sokszínűségének bemutatása, közvetítése, a társadalmi hasznosság, fejlődés szolgálatában. Kulturális szolgáltató intézményként célunk a minőségi kultúra terjesztése, népszerűsítése, a kortárs művészetek bemutatása, a progresszív, innovatív kezdeményezések támogatása. Színházi eseményeken keresztül alapvető társadalmi kérdések kibeszélésének, alapvető emberi helyzetek felmutatásának biztosítunk teret, fórumot. Ez alapján színházunk, mint befogadó színház, két viszonyra épít tevékenységében: egyrészt a befogadó és befogadott kapcsolatára, másrészt a színház és a civilek viszonyára. A színház folyamatosan keresi a lehetőséget, az együttműködést civil csoportokkal, közösségekkel. Innovációjának része a színház közelében lakó közösségekkel a tényleges kapcsolat kialakítása, programok révén érdekeltté téve őket az intézmény tevékenységében. Azaz passzívitásból aktívitásba váltani. Akciónk célja egy olyan kommunikációs minta felállítása, amely azt a tapasztalatot biztosítja a közönség számára, hogy van lehetőségük részt venni és beleszólni saját környezetük alakításába, közösségi feladatvállalás mentén. Az akció mind a civil mind az alkotói oldal számára tapasztalást jelent: elsősorban a résztvevők kreativitását, 1 Bjarke Ingels (2009): Yes Is More: An Archicomic on Architectural Evolution, Taschen, Richelle ( Milan): Bjarke Ingels of BIG architects interview, 1

3 gondolkodásmódját igyekszik használni, önállóságukat fejleszteni alkotói oldalról pedig azt a tudást adja, vajon befolyásolható-e alkotói kommunikációval, szélesebb spektrumú alkotói attitűddel az a cél, hogy a színházcsinálás, színházbajárás, mint tevékenység szervesebben épüljön bele egy társadalom életébe. Célunk egyre több értő, mélyebb összefüggésekre kiváncsi, társadalmi kérdésekre nyitott, és társadalmi problémákra reflektáló nézővel találkozni a MU Színházban. Hiszen egy olyan időszak következik, ahol egyedül az együttműködés, a közösségfejlesztés-teremtés lesz a társadalmi és így a kulturális fenntarthatóság alapja. A közösségi értékek/érdekek szem előtt tartása a mai kor befektetéseinek egyik motorja. Éppen ez az, mely a megoldást adja egy intézmény szakmai tevékenységében: kulturális szolgáltatást adni a nézőnek. Olyan szolgáltatást, mely által a nézőnek lehetősége van arra, hogy partner, alkotó, kérdező, nyitott ember legyen. Vagyis az egyik legfontosabb szakmai kérdést kell feltennünk magunknak: a puszta önkifejezés helyett tudunk-e a társadalmi szerepvállaláson gondolkodni és ezért tenni is? A befogadás mellett tehát a MU, mint önálló színház, generáló, reflektáló és szolgáltató funkció betöltését tűzte ki célul. A generáló funkció szakmai folyamatok, párbeszédek elindítását, szakmai fórumok, szemináriumok megszervezését, tehetségek felkutatását, bemutatását jelenti. A reflektáló funkció lényege, hogy a színház különböző társadalmi helyzeteket, eseményeket boncolgató előadásokat mutat, vagy fogad be. A szolgáltató funkció pedig nem egyenlő a kiszolgálással: a szolgáltatás párbeszéd, dialógus kezdeményezését jelenti azáltal, hogy alapvető társadalmi kérdések egyeztetését teszi lehetővé a színház programkínálatával: ezek által pedig a közösségteremtés, közösségnevelés felvállalása lesz a jövőbeni feladata. Így a színház profilja, a befogadás és a színházcsinálás mellett egy közösségi színház működtetésével bővül reményeink szerint. Vagyis a MU közszolgáltatási funkciójának, tevékenységének kiszélesítésével, profiljának, társadalmi szerepvállalásának megerősítésével próbál a jövőben működni. Ezek az értékek tisztán humán és kulturális értékek: célunk az emberi élet teljessé tétele, az élet minőségének javítása, fenntartható életvitel kialakítása, egy befogadó és nem kizáró színház működtetése. A színház 2013-as évi működése, tevékenysége az alábbi nyolc szakmai területre, irányra fókuszál: 1. kortárs színházi és táncelőadások befogadása, 2. kerületi rendezvények szervezése, lebonyolítása közszolgáltatási szerződés keretében, 3. egyéb szakmai programok szervezése, lebonyolítása (workshop, műhelymunka, konferencia, fesztivál), 4. színházi nevelési, oktatási foglalkozások, programok létrehozása, lebonyolítása, együttműködve kerületi iskolákkal (a MuLab működtetése, Káva Kulturális Műhely befogadása), 5. saját programok, előadások létrehozása, forgalmazása (Erőszak, Születés, F-skála, Antigoné, Gubanc, Karamazov), 6. együttműködések, szakmai partnerek felkutatása, kerületi civil szervezetek támogatása, 7. társadalmi felzárkoztató, konvertáló programok létrehozása (60+, intergenerációs program),közösségi színház működtetése, 8. szakmai kiadvány publikálása (Parallel) Ezzel a tevékenységének a fő céljai: 1. A minőségi, kortárs kultúra befogadása elsősorban a főváros, valamint Újbuda lakosai számára. 2. Kortárs fiatal, tehetséges alkotók befogadása, számukra megmutatkozási lehetőség biztosítása, újszerű előadások bemutatása. 2

4 3. A kerület kulturális életébe való integrálódás, helyi erőforrások bevonása a színház működésébe. 4. A társadalom, közösség problémakezelő képességének fejlesztése, párbeszéd, dialógus kezdeményezése azáltal, hogy alapvető társadalmi kérdések egyeztetését teszi lehetővé programkínálatával. 5. A közösségi aktívitás serkentése, társadalmi értékek kommunikálása. 6. A korszerű nevelési és pedagógiai módszerek bemutatása, alkalmazása. 7. A művészeti és intézményi fejlesztés, az ehhez szükséges támogatások megpályázása, források felkutatása. 8. Egyéb művészeti, oktatási intézményekkel, csoportokkal, civil szervezetekkel való együttműködés. 9. Szakmai jelenlét támogatása, kulturális sokszínűség erősítése. 10. A diákszínjátszás támogatása, népszerűsítése, tehetségkutatás. Tudatosan törekszünk arra, hogy kibújjunk annak az előítéletnek az árnyékából, mely azt állítja, hogy egy kortárs, független előadókat befogadó színház csak rétegközönséget tud megszólítani. Egy színháznak szolgálni kell, értéket felmutatni, mely nem szűkülhet egy adott befogadói réteg ízlésére. Ezért is fontos hangsúlyoznunk: a MU Színház folyamatosan szeretne kínálni programokat minden korosztálynak. Ennek a koncepciónak az eredményét érezzük a nézettségi adatokból is: a korábbi évekhez képest (2008) a színház átlagos nézettsége 30-35%-kal emelkedett február 3. és március 13. között készített közvéleménykutatásunk eredményeképpen megállapítható, hogy a MU törzsközönsége év közötti nőkből áll. Változás a korábbi évekhez képest, hogy nőtt a nyugdíjas korú nézőink száma (8,5%), illetve hogy egyre több 18 év alatti fiatal jár programjainkra. Az is érdekes az adatokból, hogy a közönségünk leginkább a facebook oldalunkon és a honlapunkon keresztül tájékozódik, illetve leginkább barátaira, ismerőseire hallgat. Látható, hogy kialakult egy törzsközönségi réteg, amely leginkább a minőségi és különleges előadásokra kiváncsi. Ugyanakkor láthatóan szélesedik az a tábor, aki először jár a MU-ba (9.1%), vagyis próbáljuk folyamatosan növelni látogatottságunkat. (2008-ban még csak 40% körüli volt a látogatottság, 2012-re 75%-ra bővült!). Ezt egy gazdasági krízisben hatalmas eredménynek gondoljuk. BEFOGADÓI TEVÉKENYSÉG_ A MU Színház évente kb. 160 előadást fogad be. Ez a kétszerese annak, amit a pályázati minimum előír. Az elmúlt 22 évben a MU, a kortárs, független előadóművészetet befogadó intézmények közül nemcsak a legrégebbi, hanem talán az egyik legaktívabb színházzá nőtte ki magát. Törekszünk arra, hogy a nagyjából 160 elődás közül fele-fele arányban legyen színház és tánc. A szelektálásban a legfontosabb szempontjaink: a művészeti munkában fellelhető újító, progresszív elemek, érvényes kommunikáció, nézőszám, a produkciós háttér fejlettsége, korszerűsége, a személyiség, az alkotói közlés ereje, társadalmi érzékenység. Ezért van már évek óta repertoáron a HOPPart, a Krétakör, a Tünet Együttes, a Duda Éva Társulat, Gergye Krisztián, a Hodworks ban csatlakozik a téli időszakban az Artus is hozzánk. Ezen belül keressük azokat a tehetséges, fiatal alkotókat, akiknek bemutatkozási, megmutatkozási lehetőséget tudunk biztosítani. Így lesz a repertoáron a Tárnoki Márk által vezetett Fejlesztés Alatt Q, Csuja László első színházi rendezése, vagy a Színművészeti Egyetemek koprukciójában készülő Dühöngő Ifjúság (a Színház- és Filmművészeti Egyetem, a Kaposvári Egyetem Művészeti Kar és a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem végzős hallgatóival). Táncosok közül pedig Újvári Milán, Nagy Csilla, Góbi Rita, Kulcsár Noémi vagy Réti Anna önálló koreográfiáját, illetve a Bethlen téri Színház IKF programján belüli együttműködésünket emelném ki. Az IKF (Ifjú Koreográfusok Fóruma) alapvetően tehetségkutató projekt, elsődleges célja a koreográfusi utánpótlás lehetőségeinek javítása, helyzetbehozása. A Közép-Európa Táncszínház nyílt pályázatot ír ki a fiatalabb alkotói generáció tagjai számára. A nyertesek (az adott pályázati idő alatt 4 fő) 3

5 lehetőséget kapnak, hogy bizonyos szigorúan vett kereteken belül alkotó műhelymunkát folytathassanak. Az IKF programhoz csatlakozott a MU Színház: a legizgalmasabb demonstráció készítője, lehetőséget kap egy teljes estés előadás létrehozására. Állandóan befogadott társulatok, műhelyek: A MU Színházban két társulat, műhely működik állandóan. A MU Terminál Kortárs Táncműhely 2005 óta dolgozik a színházban. A Terminálban éves szakmai képzés folyik, melynek keretében egy évadon belül három alkalommal kapnak a fiatalok fellépési lehetőséget a színházban. Együttműködésünket szeretnénk jövő évadtól szélesíteni: közös társadalmi felzárkoztató, nevelési, szociális programot is létrehozni. Fontos, hogy mindezt szeretnénk a MU határain kívül lebonyolítani, főleg vidéki intézményekbe, iskolákba eljutni tól a Káva Kulturális Műhely költözött be a színházba. A Káva az elmúlt 16 évben az egyik legnagyobb és legprofesszionálisabb színházi neveléssel foglalkozó színházi műhellyé nőtte ki magát. Együttműködésünk két éve indult el egy koprodukcióval, és célkitűzéseink, színházról alkotott elképzeléseink, gondolataink annyira közösek, hogy idén januártól egy épületben működünk együtt. Így a Káva Résztvevő Színháza parallel működik a MU befogadó-és közösségi színházával. Színházi felfogásunk azonos: a nézőt nemcsak passzív szemlélőnek, hannem résztvevő, aktív jelenlévőnek is gondoljuk. Bízunk a hosszútávú, gyümölcsöző, aktív együttműködésben. Befogadott események: Nemcsak előadásokat fogad be ezen időszak során a MU, hanem fontos táncos és színházi eseményeknek, fesztiváloknak is otthont ad. Így a nemzetközi Szólóduó Táncfesztiválnak, a nemzetközi L1 Táncfesztiválnak, a fórum 13 színházi nevelési konferenciának. A fesztiválok, szemlék révén kiemelkedő külföldi előadások, és tehetséges magyar, fiatal alkotók munkái kerülnek bemutatásra. A Fórum 13 konferencia a színházi nevelésről ad látleletet, illetve workshopok, beszélgetések, előadások, elemzések formájában járja körbe e létfontosságú színházi terület helyzetét. Idén lesz a TranzDanz 25 éves. Az évforduló apropóján egyhetes mini fesztivál keretében biztosítunk lehetőséget Kovács Gerzson csapatának. A Magyar Táncműhely fiatal koreográfusoknak szóló platformját az évad végén fogadjuk be. A fesztiválok, szemlék mellett teret adunk szakmai workshopoknak, műhelyprogramoknak, rezidens programoknak is. Így a Műhely Alapítvány Az Ismeretlen Kutatása című programjának, a Káva Kulturális Műhely Chris Cooper workshopjának, valamint a Budapest Tánciskola Új táncok sorozatának. A diákszínjátszást népszerűsítve szeretnénk egy kétnapos szemlét létrehozni, amelynek keretében vidéki csoportokat mutatnánk be. A szemle része lesz workshop és szakmai beszélgetés is. A szemlét a Magyar Szín-Játékos Szövetséggel együttműködve fogadnánk be (FESZT-FEST Legjobbak Fesztiválja ). Összesítve: A MU évek óta a hazai kortárs tánc-és színházi élet kiemelkedő befogadóhelye. A pályázat által előírt előadásszám minimumot a a táncelőadások és a színházi előadások befogadása esetében már külön-külön is teljesítjük. IETM tagsága a nemzetközi táncéletben is jelentős szerepet ad a MU-nak ban Pro Cultura Urbis díjat kapott színház továbbra is kiemelt helye a hazai kortárs táncéletnek. Az elmúlt években a MU számos szakmai találkozóra, fórumra, konferenciára kapott meghívást. Sokszínű befogadói tevékenységünket mutatja vaskos sajtódossziénk. Az épület délelőtt 10-től este 10-ig kínál programot, 2 műhely állandó otthona, sokrétű színházi, táncos, kulturális események fóruma. Nagy örömünkre szolgál, hogy a MU-ban repertoáron lévő előadások közül több is komoly szakmai elismeréseket kapott (köztük koprodukcióban készült előadásaink). Így kiemelhető a Gubanc (a tavalyi Gyermekszínházi Biennálé nívódíjasa), az Antigoné ( a tavalyi Gyermekszínházi Biennálé fesztiváldíjasa), a Korijolánusz (Színikritikusok Díja a legjobb független színházi előadás 2011) vagy a több, mint 160 előadást megélt Hamlet w.s. Befogadott előadásaink között egyaránt találunk kortárs magyar szerző darabját, illetve klasszikusokat is (Shakespeare, Brecht, Dosztojevszkij, Szophoklész). 4

6 A január 1. és február 28. közötti időszakban közel 200 előadást fogunk befogadni. SAJÁT SZÍNHÁZI TEVÉKENYSÉG_ Saját produkciók: A 2010-ben létrehozott Syd után, 2014-ben Mikó Csaba Apátlanok c. új drámáját, trilógiáját tűzzük műsorra Polgár Csaba rendezésében. Az Apátlanok az elmúlt 25 év közéleti hangulatát sűríti egybe, jeleníti meg egy család történetén keresztül. Keleteurópaiságunkkal való szembenézés, múltunkkal való szembesülés, és a mai közéletben észlelhető gyűlölet és kettéosztottság összegzése, pontos látlelete az Apátlanok. Az előadás témájánál fogva szervesen beilleszthető a MU repertoárjába, illetve színesíti a színház célkitűzéseit: az Apátlanokkal a minőségi, kortárs drámairodalom népszerűsítését vállaljuk fel azáltal, hogy alapvető társadalmi kérdések egyeztetését tesszük lehetővé, így segítve a társadalom, a közösség problémakezelő képességének fejlesztését, a közéleti párbeszéd és dialógus kezdeményezését. Koprodukciók: Már évek óta gondolkozunk koprodukcióban ban öt színházi előadást hozunk így létre, illetve forgalmazunk tovább. Gyerekelőadás a Káva által készített, innovatív, színházi nevelési módszerekre épített Gubanc (a nyilvános gyerekelőadás mellett zártkörű színházi nevelési programot is csinálunk belőle). Folytatódik ezirányú együttműködésünk 2013 októberében Az öreg hölgy látogatása bemutatásával. Az öreg hölgy látogatásának középpontjában egy - napjainkban igen időszerű - társadalmi probléma áll: mit tesz velünk egyéni és közösségi szinten a pénz utáni hajsza, a jólét utáni vágy? A színházi előadás, valamint a résztvevő gyerekekkel való közös gondolkodás célja, hogy mélyebben megérthessük, hogyan roncsolódik emberségünk a gazdasági kényszerek miatt, hogyan manipulálhatja a társadalom valódi vágyainkat. A Szputnyikkal közösen 2011 óta forgalmazzuk tantermi előadásunkat, az Antigonét egyéb budapesti és vidéki helyszíneken. Tavalyi együttműködésünk folytatása a FÜGE produkciós szervezettel a Karamazov ban az Erdélyi Vándorszínházzal közösen visszük színre Mikó Csaba Kövérkirály című művét, mely nemcsak egy fiatal erdélyi csapattal való közös munkát jelenti, hanem ősbemutató is lesz. Az előadás a 7-10 éves gyermekközönség számára készül. Ezekből is látszik, hogy saját vagy/és koprodukcióban készült előadásaink elsősorban a gyermek-és ifjúsági közönséget szólítják meg, illetve a kortárs magyar drámairodalom népszerűsítését tűzték ki célul. KÖZÖSSÉGI SZÍNHÁZI TEVÉKENYSÉG_ A MU Színház 2013/2014-es évadának az egyik legnagyobb változása, hogy a MuLabor elnevezésű, alapvetően színházi neveléssel foglalkozó programját kiszélesíti. E program célja a társadalmi és szakmai felelősségvállalás, azon belül is a közösségteremtés, közösségfejlesztés, a kreativitás fejlesztése, a szakmai képzés, kutatás kiszélesítése, az interdiszciplinaritás támogatása, a civil párbeszédek kezdeményezése, a tehetségkutatás, innováció, kísérletezés előmozdítása. Milyen programokkal igyekszik ezt a MU elérni befogadó és saját színházi funkciója mellett? - Közösségfejlesztés céljából diákszínjátszó közösségek behívásával, lehetőség szerint saját csoport létrehozásával, működtetésével a Találd ki a saját színházadat! elnevezésű program keretében. A programot a színház szomszédságában működő Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnáziummal közösen szeretnénk megvalósítani. Célunk egy olyan diákszínjátszó közösség kialakítása, mely a színjátszást nem célként, hanem alapvetően eszközként használja a kreativitás, a gondolkodás és a véleményformálás fejlesztése, bátorítása érdekében. Munkánk során így a tehetségkutatás és fejlesztés kerül előtérbe. 5

7 Vagyis a színházat ebben a programban komplex pedagógiai eszköznek és az önkifejezés lehetőségének tekintjük. Ebben a tervünkben mindkét nálunk működő műhellyel (MU Terminál, Káva) szoros együttműködést igyekszünk kialakítani. - A 2011-ben két tantermi programot hoztunk létre Erőszak és Születés címmel. A módszer lényege, hogy a program, mely tulajdonképpen egy 2 x 45 perces alternatív tanóra, nem egy történetet mesél el, hanem konkrét tudásanyag átadásával és sok kis helyzettel a program címéül is szolgáló témát ismerteti a gyerekekkel, vagy az adott probléma okait, megjelenési módjait mutatja be és megoldási javaslatokat kínál prevenciós jelleggel. A 8-10 éves korosztálynak szóló Születés Horvátországban évek óta sikerrel játszott előadás, nálunk egy Magyarországra és az adott színészre adaptált változata készült el, mely a születést megelőző 9 hónap történéseit, a magzat fejlődését meséli el, sok játékkal és humorral. A éveseknek szóló Erőszaknak nincs horvát előzménye (bár közös pont a módszert kitaláló, és a darabokat rendező horvát Drazen Sivak), a főként iskolai erőszakról és fiatalkori agresszióról szóló előadás itt és most született. Látva a program fontosságát, innovatív erejét, prevenciós és oktatási funkcióját, ben egy újabb tantermi foglalkozást készítettünk el a Szputnyik Hajózási Társasággal közösen. Az F-skála (a cím Adornotól származik, aki skálában mérte a személyiségben fellelhető fasisztoid megnyilvánulásokat) az előítéletek, a rasszizmus témáját veszi alapul. Tantermi foglalkozásainkkal budapesti és vidéki iskolákat egyaránt felkeresünk. Sőt célunk olyan településekre is eljutni, ahol a kulturális szolgáltatás szegényes. Az elmúlt évben közel tantermi programot sikerült lebonyolítanunk befogadói tevékenységünk mellett, külső helyszíneken. Kreativitás fejlesztése, készségfejlesztés jegyében a már négy éve működő saját nevelési programunkat, komplex tantervünket folytatjuk. Hiszünk benne, hogy a kreatív tevékenység a gyerekek iskolai eredményeire is hatással lesz: a művészeti tehetséggondozás pozitívan hat a gyerekek tanulmányi eredményeire, magatartásukra, valamint koncentrációfejlesztő és önbizalomnövelő hatása miatt a mindennapi iskolai helyzetekben is segít óta van saját nevelési programunk, komplex tanterv néven, Róbert Júlia dramaturg, drámapedagógus vezetésével a színház szomszédságában található Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnáziumban. A cél ezzel a programmal nem az, hogy minél több iskolába eljussunk vele és nem is az, hogy a színháznak minél több nézőt nyerjünk meg, hanem kiemelve a program edukatív jellegét, egy vagy két osztállyal, közösséggel hosszú távon foglalkozzunk. Így sikerült rátalálnunk két elsős osztályra még 2009-ben, egy zenei tagozatos és egy tanulásban akadályozott/sajátos nevelési igényű gyerekekből álló osztályra. Velük azóta heti rendszerességgel dolgozunk, a foglalkozások mára beépültek az órarendjükbe, a tanárokkal szoros együttműködésben a tanmenet szerves részévé váltak, ami nagy eredménynek mondható. - Konvertáló programok: e projektjeink keretében szociálisan rászoruló csoportoknak ajánlunk színházi programot. Ez nem színházlátogatást jelent, (egy gesztusnál, élménynél többet szeretnénk adni) hanem olyan színházi formában megszerkesztett programot (fórumszínház, dokumentumszínház, törvényalkotó színház, szociális színház eszközeivel), mellyel közvetlenül próbálunk segíteni a rászorulóknak. Terveink szerint az elkövetkező egy évben két csoportnak indítanánk el ilyen foglalkozásokat: hajléktalanoknak, és tartósan munkanélkülieknek. Fontos látni, hogy már voltak hasonló kezdeményezések Magyarországon, de mivel jelen pillanataban még eléggé perifériára vannak helyezve ezek a projektek a szakmai térképen, szükség van a megerősítésre. Ehhez keressük a szakmai partnereket és a civil szervezeteket (idén egy IX. és egy XI. kerületi civil csoporttal kezdeményeztük az együttműködést). A cél a társadalmi integrálás: egy konkrét társadalmi probléma felvállalásával, megoldás kereséssel, kompetencia fejlesztéssel színházi játékon keresztül. Ezeknek a programoknak az előkészítése történik meg a 2013-as évben. - Interdiszciplinaritás jegyében: A MU már évek óta jelentkezik repertoárjában olyan előadásokkal, amelynek keretében különböző művészetek találkoznak (zene, 6

8 képzőművészet, film). Ennek jegyében a MU megpróbál nemcsak az előadóművészet területén projekteket forgalmazni szeptemberétől a kávézó is jelentkezne kulturális programmal: kiállításokkal, a MU nyílt pályázata révén fiatal képzőművészek kapnak megmutatkozási lehetőséget. Felforgató könyv címmel egy felolvasószínházi sorozatot szeretnénk elindítani, de nem drámákból, hanem olyan forgatókönyvekből, melyekből, leginkább finanszírozási problémák miatt, nem készülhetett film. MűTár címmel egy beszélgetős-prezentációs program keretében olyan művészeti projekteket mutatnánk be, melyek társadalmi célkitűzéssel valósultak meg (Magyarhangya, ÁRH, Koma). Ezeket a programokat vasárnap délutánonként szeretnénk megvalósítani programok: ezek a programjaink a kerület (a lakosú Újbudán nyugdíjas él) civil, nyugdíjas közösségei számára készülnek, készültek március elejétől elindult első önálló programunk célzottan e korosztálynak, mely a közösségi játékra, aktivitásra, élményre épít egy átmozgató táncóra keretében, Táncórák idősebbeknek címmel. Fontos állomása e programunknak a Katona József Színházzal közösen készített Hátra arc!, mely intergenerációs programként (60+ és 18év alatti civilekkel dolgozunk együtt) áprilisától látható majd a két színházban. E programok sikerét mutatja, hogy 60+-os csoportunk nemcsak passzív szemlélője a színháznak, hanem aktív létrehozói is (színházi és táncos előadásokban vesznek részt, hívják őket!) Passzív szemlélődés helyett aktív kezdeményezést ajánlunk ebben a funkciónkban is. Egyéb szakmai, kulturális tevékenység Folytatjuk Parallel c. kortárs művészeti magazinunk megjelentetését, amely a kortárs művészeti élet alkotóit mutatja be, valamint a szféra múltját és aktuális kérdéseit járja körül. A MU Színházban évek óta működik kiállító terem is. A galéria nagyrészt a kortárs fotóművészek, képzőművészek egyéni kiállításait mutatja be, valamint a színház egyes programjaihoz kapcsoló kiegészítő kulturális események, kiállítások helyszíne ban is kiadjuk saját a Trafó Kortárs Művészetek Házával közösen alapított - díjunkat a Lábán-díjat, mely az adott évben a legjobb kortárs táncelőadást ismeri el egy független zsűri szavazata alapján. Emellett pedig érdekképviseleti eseményeknek (nyugdíjas civil szervezetek közgyűlése, FESZ táncszekció estje) illetve szekcióüléseknek is helyt ad/adott a színház. Közszolgáltatási tevékenység: A színház közszolgáltatási szerződéssel rendelkezik a XI. kerülettel. A szerződés értelmében két kiemelt jelentőségű kulturális eseményt szervez meg a MU szeptember 6-8. között kerül megrendezésre a 9. Újbuda Jazz Fesztivál, ezúttal két helyszínen, az A38 Állóhajón, és a MU Színházban. A MU közel két évtizede az improvizatív kortárs- és szabadzene műfajának nemzetközileg ismert, és elismert helyszíne, a fesztiválprogram összeállításánál ezúttal is ennek a zenei ágnak legkiemelkedőbb hazai és nemzetközi képviselői közül válogatunk november 18-án Budapest Főváros XI. Kerületi Újbuda Önkormányzatának 13. Versés Prózamondó Versenye kerül megrendezésre a színházunkban. A versenyre általános -és középiskolás korú kerületi (a XI. kerületben lakó és/vagy tanuló) gyermekek neveznek be, és zsűri két kategóriában (próza, vers) díjazza a jelentkezőket. Szakmai és egyéb együttműködések: 7

9 Szakmai szervezetek: Füge, Káva Kulturális Műhely, Szputnyik Hajózási Társaság, Bethlen Téri Színház, Erdélyi Vándorszínház, Miskolci Nemzeti Színház, Katona József Színház, Manna. Nem szakmai szervezetek: XI.Kerület Újbuda Önkormányzata, FESZGYI-Lélek Pont, Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium, Magnet Bank, Arany János Általános Iskola (Tiszalúc), Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (Máriapócs), II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola (Emőd), Általános Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, Alapfokú Művészeti Iskola (Hernádnémeti), II.Rákóczi Ferenc Alapfokú Nevelési Oktatási Intézmény (Tokaj), II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Óvoda (Tokaj), Kéttannyelvű Tagiskola (Újcsanálos), Mátyás Király Általános Iskola (Hernádlak), Mészáros Lőrinc Körzeti Általános Iskola (Megyaszó), Weöres Sándor Általános Iskola (Arnót), Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium (Miskolc), Zrínyi Ilona Gimnázium (Miskolc), Kós Károly Építőipari Szakközépiskola (Miskolc), Balázs Győző Református Líceum (Miskolc), Eötvös József Szakközépiskola (Miskolc), Földes Ferenc Gimnázium (Miskolc) Működési struktúra A MU infrastrukturális eszközállománya a következőkből áll: négyzetméternyi területű ingatlan, annak fenntartása, karbantartása, fejlesztése, - a szolgáltatáshoz nélkülözhetetlen szakmai stáb, annak fenntartása, a szervezeti állomány kialakítása, fejlesztése, - a szolgáltatáshoz nélkülözhetetlen marketing, és az ehhez kapcsolódó kommunikációs költségek, - szervezeti tevékenység, és az ehhez kapcsolódó költségek. Ezek azok a tételek, melyek alapjait képezik egy épülettel rendelkező befogadó színház tevékenységének. Fontos hangsúlyozni: egy befogadó színház működése ezen költségek fedezése nélkül ellehetetlenül. Nézzük konkrétan, mit jelent ez a MU Színház esetében! 1200 négyzetméternyi területű ingatlan fenntartása, karbantartása A MU épülete több mint 40 éves. Volt már pártház, művelődési ház, és lett végül huszonkét éve színház. Vagyis egy mozgalmas történettel rendelkező épület, melynek korszerűsítése évek óta várat magára. Három éve sikerült végre az épületet azbesztmentesíteni, valamint az előtér is jelentősen átalakult. Mivel régi épületről beszélünk, folyamatos karbantartásra is szorul. Nem mellékesen az 1200 négyzetméter rezsije is jelentős összeg, az évi előadás befogadása, az épületben állandóan működő és beköltöző két társulat tevékenysége is jelentős pluszköltségekkel jár. A szolgáltatáshoz nélkülözhetetlen szakmai stáb, annak fenntartása, a szervezeti állomány kialakítása, fejlesztése A MU Színház stábja 7 főből áll (a táblázatban szerepeltetett 9 főből 2 fő a vendéglátást viszi). Ez egy évi előadást befogadó, külső helyszínen saját színházi eseményt és koprodukciót lebonyolító, érdekképviseleti, közszolgálattási funkciót is ellátó, szerteágazó színházi és kulturális tevékenységet folytató szervezetnél rendkívül alacsony szám. Figyelembe véve, hogy mekkora teher és igény hárul a MU Színházra, ez így is erőn felüli teljesítményt igényel a szervezettől. A tevékenységek az alábbi feladatkörökre összpontosulnak: - Az intézmény irányítása, művészeti, gazdasági vezetése, a szervezeti tevékenységhez kapcsolódó ügyek koordinálása: művészeti vezető-igazgató, gazdasági vezető, összesen 2 fő. - Az intézmény tevékenységéhez kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátása, kapcsolattartás, közönségszervezés, marketing-pr feladatok leszervezése, ellátása: sajtós-pr, közönségszervező-marketinges, összesen 1 fő. 8

10 - Az intézmény tevékenységéhez kapcsolódó dokumentációs feladatok ellátása, titkári feladatok elvégzése, iroda vezetése, a kiegészítő tevékenységek ellátáshoz szükséges emberek (ruhatár, pénztár, ügyelet) munkájának megszervezése: titkár, összesen 1 fő. - Az intézmény tevékenységéhez kapcsolódó programok műszaki igényeinek ellátása, az épület műszaki vezetése, műszaki feladatok leszervezése, koordinálása, együttműködés az alkotókkal: műszaki vezető, összesen 1 fő - Az intézmény tevékenységéhez kapcsolódó programok műszaki igényeinek ellátása, műszaki feladatok végrehajtása, együttműködés a befogadott alkotókkal: technikus, összesen 1 fő - A MU printes kiadványaihoz tartozó arculat megtervezése: grafikus, összesen 1 fő. Emellett a MU saját főből álló önkéntes stábot is foglalkoztat. Az önkéntesek segítenek a kiegészítő munkák elvégzésében (ruhatár, ügyelet, jegyszedés), valamint részt vesznek a MU szakmai munkájában is (irodai munkák, PR-kommunikáció, interjúk készítése, dokumentálás). Ezen kívül jelenleg két gyakornok segíti még a munkánkat. A 7 fő mindegyike, a törvényi előírásoknak megfelelően bejelentett, törvényes munkaviszonyban áll a szervezettel. Vagyis a színház járulékot fizet minden egyes dolgozója után. A szolgáltatáshoz nélkülözhetetlen marketing, és az ehhez kapcsolódó kommunikációs költségek. Egy színház, egy épület működtetéséhez nélkülözhetetlen a marketing. Ahhoz, hogy ismerjék az emberek az intézményt, ahhoz, hogy segítse egy befogadó színház a befogadott előadás promócióját, az adott társulat munkáját, saját marketingre van szüksége. Az elmúlt egy évben ezen a területen is jelentősen fejlődött a MU Színház. Mind a nyomtatott, mind az internetes kommunikációs csatornákat felhasználja a munkájában. Önálló honlapot (www.mu.hu) üzemeltet, saját havi műsorfüzetet jelentet meg és terjeszt 6000 példányban, facebook oldallal, twitter szolgáltatással rendelkezik, és sok alternatív marketinges módszert is felhasznál a tevékenységéhez. A színház facebook oldalának látogatottsága az egyik legkiemelkedőbb a területen, a folyamatosan frissülő honlapja mellett. Új marketing fogásként a MU bemutatóihoz az alkotókkal interjúkat készít, amelyek nemcsak a saját webes felületein jelennek meg, hanem átveszik azokat különböző szakmai felületek (szinhaz.hu, fidelio.hu), így növelve a színház ismertségét. A kerülettel való együttműködés eredményeképpen példányszámban megjelenő kulturális újságban mutatjuk be programjainkat, illetve állandó vendégei vagyunk a kerületi tévé kulturális műsorainak. Közönségtalálkozókat, beavatóprogramokat is fogadunk, tartunk. Sajtómegjelenésünk aktív, folyamatosan jelen vagyunk az ismert szakmai (online és print) felületeken, sőt saját kiadvánnyal is rendelkezünk (a Parallel Kortárs Művészeti Magazin negyedévente 1000 példányban jelenik meg). A szerteágazó tevékenységünk révén komoly dokumentáló anyag is összegyűlt, ezek rendszerezése is fontos tevékenysége a szervezetnek. Pénzügyi problémák miatt a hirdetési lehetőségek szűkösek, ezen mindenképpen szeretne változtatni 2013-ban a színház. Kedvezményes jegyeket is kiadunk, célcsoportjaink a nyugdíjasok, a diákok, és a kerületi lakosok. Szervezeti tevékenység, és az ehhez kapcsolódó költségek Egy ekkora szervezet tevékenységéhez irodai, kommunikációs költségek (internet, telefon), könyvelési kötelezettségek társulnak. Az új civil törvény is számos újabb kötelezettséget ír elő, így ezen költségek 2013-ra növekednek. A MU próbál számos egyéb forrást is bevonni tevékenységének finanszírozásába, és ezeket hosszabb távon hasznosítani. Évente pályázaton indulunk el, a TAO támogatási lehetőségünket 100%-osan kihasználjuk, 1%-os felajánlásokat is kapunk évek óta. Tartalékot is igyekszünk képezni, ez 2012-ben is sikerült. 9

11 A színház infrastrukturális kiadásai - mely egy ekkora intézménynél az alapállapotot jelenti, és amelyben a produkciós keret, egyéb marketing tevékenység, karbantartás, fejlesztés, bővítés költségei nem szerepelnek - évi nettó forint. Ebből a szervezeti felépítésből is világosan látszik, hogy mindenki erőn felül, hatalmas energiával és egyszerre sokfajta feladatot ellátva végzi a munkáját. Tisztán látható, hogy a jelenlegi pénzügyi keretek nem alkalmasak arra, hogy a láthatóan indokolt, még további szervezetfejlesztés anyagi lehetőségeit ebben a pályázatban a 2013-as évre igényeljük. De fontos látnia a kuratóriumnak, hogy a cél és a terv természetesen az, hogy a MU Színház ezen a területen is folyamatosan fejlődjön, segítve ezzel a befogadás minőségének emelkedését. Összességében elmondható: célunk, hogy egy olyan befogadó színházat működtessünk, mely nem csak a befogadás minőségét, hanem a színház fogalmát is folyamatosan újragondolja: mit jelent ma a színház az embereknek, milyen társadalmi szerepet tölt be a civilek életében? Az alkotói szabadságot, a személyességet előtérbe helyezve keressük az alkotókkal az együttműködést, mely révén olyan szolgáltatást tudunk adni a nézőknek, ami aktivitásra ösztönzi őket, életminőségüket javítva. Ezért is gondoljuk azt, hogy 2013-ban egy befogadó színháznak nemcsak a befogadás a feladata, hanem saját előadások, projektek létrehozása, mellyel aktivizálja egyrészt a színházi szakmát, másrészt az önálló profiljának kialakításában is segít. Mára a színházat nem lehet pusztán előadó-művészeti kontextusnak értelmezni, hanem sokrétű, szerteágazó, a kultúrát, a gazdaságot, a társadalmat, a környezetét megszólító, értelmező fórumnak. Épp ezek a saját aktívitások is segítenek abban, hogy a MU közönsége növekedjen, a befogadói rétege szélesedjen. Így a MU, amellett hogy pusztán befogadói feladatát bőven ellátja, ezekkel az önálló tevékenységeivel teremt önálló profilt, önálló aktívitást, ezzel együttműködéseket, érdeklődést, aktivitást generálva. Mert az élhető és együttműködő színházban hiszünk. Reméljük, hogy eddig munkánkkal, felvázolt terveinkkel, és pályázatunkkal sikerült a Kuratóriumot meggyőzni arról, hogy a MU Színház a társadalmi felzárkóztatás, a minőségi kortárs előadó-művészet bemutatásának irányába elkötelezett szervezet. Mindez a program, amit itt bemutat(t)unk (hiszen egy részük már megtörtént!) nem egy elrugaszkodott elképzelés lenyomatai, hanem szakmai aktivitásunk eredménye. Erre büszkék vagyunk, de hivalkodóak semmiképp. A pályázaton elnyerhető maximális támogatás a MU esetében az infrastrukturális kiadások egy részére elegendő. Ezért szakmai jogcímekre nem, csak az infrastrukturális költségeink (humán erőforrás, rezsi költségek, szervezeti költségek, PR-marketing) egy részére kérünk támogatást (működési jogcímek). (Mindenképpen meg kell említeni, hogy a MU Színház az új pályázati feltételek miatt nem tud pályázni a NEA felé sem működési, sem szakmai támogatásra!) Jelezve ugyanakkor, hogy ezek a művészeti események, előadások, edukációs projektek, felzárkóztató programok, a MU befogadó tevékenysége infrastrukturális háttér nélkül, aktivitásunk és egyéb források bevonása ellenére sem kivitelezhető. Így arra kérjük a Tisztelt Kuratóriumot, hogy támogassák elképzeléseinket pályázatunk kedvező elbírálásával, a kért támogatási összeg megítélésével! Köszönettel: Erős Balázs művészeti vezető, MU Színház Budapest, március

PÁLYÁZAT A TRAFÓ KORTÁRS MŰVÉSZETEK HÁZA NONPROFIT KFT. VEZETŐI (ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓI) MUNKAKÖRÉNEK BETÖLTÉSÉRE (1094 BUDAPEST, LILIOM U. 41.

PÁLYÁZAT A TRAFÓ KORTÁRS MŰVÉSZETEK HÁZA NONPROFIT KFT. VEZETŐI (ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓI) MUNKAKÖRÉNEK BETÖLTÉSÉRE (1094 BUDAPEST, LILIOM U. 41. PÁLYÁZAT A TRAFÓ KORTÁRS MŰVÉSZETEK HÁZA NONPROFIT KFT. (1094 BUDAPEST, LILIOM U. 41.) VEZETŐI (ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓI) MUNKAKÖRÉNEK BETÖLTÉSÉRE TARTALOM Motivációs levél... 3 A Trafóról röviden... 5 Az elmúlt

Részletesebben

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Dr. Juhász Erika Pete Nikoletta (szerk.) CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Szeged Debrecen, 2013 Kiadói adatok: Felelős kiadó: Belvedere Meridionale Kiadó (www.belvedere.meridionale.hu)

Részletesebben

Pályázat. a Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. Pályázó: Rázga Miklós. 2015. április 7. ügyvezető igazgatói munkakörének betöltésére

Pályázat. a Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. Pályázó: Rázga Miklós. 2015. április 7. ügyvezető igazgatói munkakörének betöltésére Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata dr. Páva Zsolt polgármester Pályázat a Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakörének betöltésére Pályázó: 2015. április 7. Rázga Miklós TARTALOMJEGYÉK

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Reklám szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Reklám szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Reklám szakirány ALTERNATÍV MARKETING Avagy marketingkommunikáció az alternatív színházak körében

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA 2009 1 Tartalomjegyzék 2 I. Praeambulum.3 II. Fogalom-meghatározások, a Civil Koncepció hatálya.5 II.1. Fogalom-meghatározások.5 II.2. A Civil

Részletesebben

A CSEPELI MUNKÁSOTTHON ALAPÍTVÁNY

A CSEPELI MUNKÁSOTTHON ALAPÍTVÁNY 1215 Budapest, Árpád u. 1. 1215 Budapest, Árpád u. 1. 061/276-7733 Bankszámlaszám:11721026-20019165*Adószám: 19662989-2-43 http://www.csmoa.hu * email: csmo@csmoa.hu A CSEPELI MUNKÁSOTTHON ALAPÍTVÁNY 2015.

Részletesebben

Mindengyerek Konferencia

Mindengyerek Konferencia Mindengyerek Konferencia, 2009. január 19-21. ELTE TÁTK Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület Gyerekparadicsom Alapítvány Miniszterelnöki Hivatal Szociális

Részletesebben

Pályázat az Emberi Erőforrások Minisztériuma minősítéssel nem rendelkező előadó-művészeti szervezetek 2013. évi támogatására

Pályázat az Emberi Erőforrások Minisztériuma minősítéssel nem rendelkező előadó-művészeti szervezetek 2013. évi támogatására Pályázat az Emberi Erőforrások Minisztériuma minősítéssel nem rendelkező előadó-művészeti szervezetek 2013. évi támogatására Eredeti példány Készítette: KOMA 08 Közhasznú NKft. 1055 Budapest, Stollár Béla

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014

Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014 Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014 Készítette: Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala Dombóvár, 2011. szeptember "Kiművelt emberfők sokasága a nemzet igaz hatalma." (gróf

Részletesebben

JORDÁN TAMÁS PÁLYÁZATA A WEÖRES SÁNDOR SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. ÜGYVEZETŐI MUNKAKÖRÉNEK BETÖLTÉSÉRE A PÁLYÁZAT FŐ FEJEZETEI

JORDÁN TAMÁS PÁLYÁZATA A WEÖRES SÁNDOR SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. ÜGYVEZETŐI MUNKAKÖRÉNEK BETÖLTÉSÉRE A PÁLYÁZAT FŐ FEJEZETEI JORDÁN TAMÁS PÁLYÁZATA A WEÖRES SÁNDOR SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. ÜGYVEZETŐI MUNKAKÖRÉNEK BETÖLTÉSÉRE A PÁLYÁZAT FŐ FEJEZETEI I. AZ ALAPKONCEPCIÓ II. A MEGVALÓSÍTÁS III. A JÖVŐ TERVEI IV. A HELY V. MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK

SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK A GYAKORLATBAN Önkéntes Központ Alapítvány Kiadja: Önkéntes Központ Alapítvány 1123 Budapest, Kékgolyó u. 20. I./4a Szerkesztõ: Francsics Dorina Szakmai lektor: F. Tóth András

Részletesebben

Budapest Bank Törõdés Napja

Budapest Bank Törõdés Napja Budapest Bank Törõdés Napja Vállalat neve: Budapest Bank Zrt. Vállalat bemutatása: A Budapest Bank az egyik legelsõ hazai kereskedelmi bankként 1987-ben jött létre. A magyar bankpiac egyik meghatározó

Részletesebben

Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből

Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Ez a könyv a(z). számú példány. ALKOTÓ SZERKESZTŐK: Ács Katalin Dr. Kosztolányi

Részletesebben

Az önkéntesség bibliográfiája

Az önkéntesség bibliográfiája Az önkéntesség bibliográfiája Magyar nyelvű tanulmányok, kutatások: Czike Klára: Önkéntesség számokban, 2002 Czike Klára-Kuti Éva: Önkéntesség, jótékonyság, társadalmi integráció 2006 Czike Klára-Kuti

Részletesebben

A Budapesti Eötvös József Gimnázium Pedagógiai Programja

A Budapesti Eötvös József Gimnázium Pedagógiai Programja A Budapesti Eötvös József Gimnázium Pedagógiai Programja 2014-1 - Szellemiségen először is egy olyan erkölcsi felfogást, pontosabban alapvető tulajdonságok csoportját értjük, melyet az iskola annyira megszerettet

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA (Elfogadta a Képviselő-testület 1204/2012. (XII. 19.) ök. számú határozatával)

Részletesebben

2011. december 5 2011. december 18.

2011. december 5 2011. december 18. 2011. december 5 2011. december 18. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Folyamatban lévő pályázatok I.1. V. Szakma Sztár Verseny...3.oldal I.2. Nevelési intézmények fejlesztése Új Széchényi

Részletesebben

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány ELTE TTK Hallgatói Alapítvány j ö v ő t é p í t ü n k j jövőt ö v ő t é p í t ü n k Tartalom Elnöki köszöntő...3 Alapítói köszöntő...4 Ajánlások...5 Történetünk...6 Kuratóriumi elnökök...8 Egyetemi kapcsolatok...9

Részletesebben

KULTURÁLIS KONCEPCIÓ EMJV Közgyűlése a 692/2012.(XI.29.) határozatával hagyott jóvá

KULTURÁLIS KONCEPCIÓ EMJV Közgyűlése a 692/2012.(XI.29.) határozatával hagyott jóvá 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 I. Törvényi, jogszabályi, szakpolitikai háttér... 4 II. Koncepcionális célok és eszközök... 7 A célok elérésének legfontosabb eszközei:... 8 III. A koncepció célkitűzéseinek

Részletesebben

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT 2013 KÉSZÍTETTE: SZABÓ ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név: Szabó István Sándor Születési hely és idő: Kecskemét,

Részletesebben

2011. november 21 2011. december 4.

2011. november 21 2011. december 4. 2011. november 21 2011. december 4. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Új kiírás! I.1. V. Szakma Sztár Verseny..3.oldal Folyamatban lévő pályázatok I.2. Nevelési intézmények fejlesztése

Részletesebben

tehetségekkel A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű foglalkozó intézmények, civil szerveződések

tehetségekkel A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű foglalkozó intézmények, civil szerveződések A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetségekkel foglalkozó intézmények, civil szerveződések Szerkesztette: Krenedits Sándor - Pásztor Ildikó Szakértő: Dr. Gyarmathy Éva Előszó... 2 Bevezetés...

Részletesebben

Szakmai beszámoló a MŰHELYBESZÉLGETÉS SOROZAT AZ OKK TÉZISEK ALAPJÁN. c. projekt megvalósításáról

Szakmai beszámoló a MŰHELYBESZÉLGETÉS SOROZAT AZ OKK TÉZISEK ALAPJÁN. c. projekt megvalósításáról Szakmai beszámoló a MŰHELYBESZÉLGETÉS SOROZAT AZ OKK TÉZISEK ALAPJÁN c. projekt megvalósításáról A Magyar Könyvtárosok Egyesülete és az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2012. november 22-23-án rendezte

Részletesebben

Cseh Linda: Csak attól félünk, amit nem ismerünk. értelmi fogyatékos emberek megjelenése a médiában

Cseh Linda: Csak attól félünk, amit nem ismerünk. értelmi fogyatékos emberek megjelenése a médiában Cseh Linda: Csak attól félünk, amit nem ismerünk értelmi fogyatékos emberek megjelenése a médiában 3 Tartalomjegyzék Bevezetés...5 I. Az értelmileg akadályozott emberek helyzete...6 1. Statisztikai adatok...6

Részletesebben

a Nagyító - Középiskolások Iskolán Kívüli Képzése Alapítvány és a Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács közös konferenciája

a Nagyító - Középiskolások Iskolán Kívüli Képzése Alapítvány és a Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács közös konferenciája HÁZON KÍVÜL Ifjúsági munka a társadalomban a Nagyító - Középiskolások Iskolán Kívüli Képzése Alapítvány és a Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács közös konferenciája Szeged, 2003. március 22-23. A kiadványban

Részletesebben

CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése

CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése A Nemzeti Civil Alap Civil Önszerveződés Területi és Szakmai Együttműködés Kollégiuma

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Bevezető Az MNT valamennyi szakmai programját maga dolgozta ki és kutatta fel hozzá a forrásokat, pályázatok és előterjesztések benyújtásával

Részletesebben

Az ELFT stratégiája a 2020-ig tartó időszakra és annak 2013 2015-ös akcióterve Az Elnökség javaslata a Közgyűlés 2013. május 25-i ülésére

Az ELFT stratégiája a 2020-ig tartó időszakra és annak 2013 2015-ös akcióterve Az Elnökség javaslata a Közgyűlés 2013. május 25-i ülésére Az ELFT stratégiája a 2020-ig tartó időszakra és annak 2013 2015-ös akcióterve Az Elnökség javaslata a Közgyűlés 2013. május 25-i ülésére Bevezetés Az ELFT Közgyűlése 2011. május 21-én elfogadta egy, a

Részletesebben

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet 26. évi beszámoló szöveges indoklása Budapest, 27. február 28. (Szabó Ágnes) gazdasági főigazgató helyettes (dr Lauter Éva) főigazgató 1 Tartalomjegyzék oldal I.

Részletesebben

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz Oktatás és képzés 1. Az oktatási politika helye az EU jogrendszerében 1.1 Az oktatás és az acquis Az európai

Részletesebben