1. A projekt rövid összefoglalása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. A projekt rövid összefoglalása"

Átírás

1 1. A projekt rövid összefoglalása A Pécs-Egyházmegyei Katolikus Caritas Alapítvány 1988 óta végez segélyezési tevékenységet hátrányos helyzetűek körében. Segélyezési területei olyan szociális alapellátási formák, mint étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés. Az Alapítvány szociális irodája elhelyezkedési tanácsadáson túl az elhelyezkedéshez szükséges egyéb feltételeket is igyekszik biztosítani. Mint civil szervezet eddig támogatások segítségével működött, de felismerve a vállalkozás fontosságát a non-profit szektorban több műhely létrehozását tervezi, mely kisebb telephelyekből állna, több terelési funkcióval. A szervezet jelenleg csak kereskedelmi tevékenységet végez (3 darab használt ruhabolt), melynek bevételét szociális tevékenységének végzésére fordítja. A vállalkozási tevékenység jelenleg is az alaptevékenységet szolgálja, és a jövőben is azt szolgálná, természetesen a rendszer önfenntartásának biztosítása mellett. A leendő tevékenységek megválasztásánál nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy azok részben már most biztos értékesítési lehetőséggel bírjanak. Az Alapítvány önkéntesei segítségével különböző varrodai, illetve kézműves termékek készítésével és értékesítésével eddig is foglalkozott, de a piac kereslete indokolja e termékek körének bővítését, volumenének emelését. A jelen pályázat ennek a bővítésnek a lehetőségét teremti meg oly módon, hogy olyan családok részére teremthetünk munkalehetőséget, akik teljesen kiszorultak a munkaerőpiacról részben a szakképzettség hiánya, részben nemzeti hovatartozásuk vagy egyszerűen csak a lakóhelyük miatt (ormánsági aprófalvas településszerkezet). A Caritas már két éve részt vesz a közfoglalkoztatásban, de ezt nem tartjuk hosszú távú megoldásnak, hiszen a rövid időre a munkaerőpiacra visszatérő munkavállaló két hónap múlva újra a segélyért sorba állók táborában találja magát. Nincs idő arra, hogy a hosszú munkanélküli lét után újra megszokottá váljon számára, hogy dolgozik, és a javadalmazás sem hoz változást a család életében. A projektünk ezen a szemléleten is szeretne változtatni, mert lehetőséget biztosít a kiválasztott munkavállalóknak, hogy visszatérjenek a munkaerőpiacra, egy szakma alapjainak gyakorlati tudásával (mely a szakma megszerzésére is inspirálhatja) később, akár a jobban fizető profitorientált szektorban is, munkavállalásra 1

2 képes dolgozóvá vagy önfoglalkoztatóvá (vállalkozó) váljon. Ez természetesen egy bizonyos szintű fluktuációhoz vezet, amit azonban teljes mértékben támogatunk, hiszen ez jó a munkavállalónak is, mert ha már vált, nyilván jobb körülmények miatt hagy el bennünket, másrészt jó a program számára is, hiszen egyrészt bizonyítja annak sikerességét, másrészt új munkavállaló bevonását teszi lehetővé a projektbe. Az Alapítvány most a rászorulók munkához jutásának segítését tűzte ki célul: a megvalósítani kívánt projekt több szinten kíván megoldást nyújtani a Dél-Dunántúli Régióban tapasztalható munkahely-teremtési nehézségekre. A több helyszínen megvalósítani kívánt projektelemek a következő súlyos szociális problémákra reagálnak: Az Ormánság, mint halmozottan hátrányos helyzetű vidék munkahely-hiánya, elszegényedése és elnéptelenedése. Tolna és Baranya megyei tartós munkanélküliek, valamint GYES-ről visszatérő fiatal anyák elhelyezkedési nehézségei. Értelmi fogyatékossággal élők nyílt munkaerőpiaci foglalkoztatásának nehézségei. Munkahelyteremtő célzattal az Alapítvány 5 helyszínen 42 különböző tekintetben és mértékben hátrányos helyzetű rászoruló számára kíván fenntartható munkahelyeket teremteni. Ennek érdekében kíván létrehozni 1-1 gyertyakészítő és fazekas műhelyt Baranya megyében, 1-1 varrodát Pécsett és Tolna megyében, valamint 1 pécsi fénymásoló-nyomtató szalont célzottan az értelmi fogyatékos munkavállalók foglalkoztatása érdekében. A munkavállalók számára biztosítja a szükséges képzést, betanítást. Az Alapítvány a munkavállalók által készített kézműves és egyéb termékeket a Katolikus Egyház, egy meglévő pécsi kereskedelmi üzlet, valamint viszonteladók útján kívánja értékesíteni, a befolyt bevételt pedig a munkahelyek fenntartására valamint új munkahelyek teremtésére kívánja fordítani, ezáltal a projekt fenntarthatóságát biztosítani. A projekt célja minél több hátrányos helyzetű ember munkahelyhez juttatása olyan szociális gazdaság létrehozásával, mely több helyszínen többféle szociális problémára képes megoldást kínálni. Nyertes pályázat esetén a projekt olyan munkaerő-piaci csoportok elhelyezkedését segíti, melyek számára eddig kevés lehetőség kínálkozott. Számukra egy fenntartható szociális gazdaság létrehozása a közvetlen cél, mely az általuk termelt egyedi háziipari termékek értékesítésével képes a rendszer fenntarthatóságát biztosítani. 2

3 Az Alapítvány 5 helyszínen kíván különböző műhelyeket létrehozni hátrányos helyzetű munkavállalók egyes csoportjai számára (2 műhely Pécsett, 2 Baranya megyében, 1 Tolna megyében). Célcsoportjai elsősorban tartósan munkanélküliek, inaktívak, GYES-ről visszatérő fiatal anyák, megváltozott munkaképességűek (köztük értelmi fogyatékosok), pályakezdő munkanélküli fiatalok, elszigetelt településen élők, alacsony iskolázottságú álláskeresők. E perifériára szorult csoportok visszavezetését célozza a munka világába. E célcsoportoknál a munka világába történő reintegráció mellett a kézműves mesterségek elsajátítása révén a munkaerő-piaci hátrány csökkentése a távlati cél, ezáltal a későbbiekben a könnyebb elhelyezkedés, valamint az önfoglalkoztatás lehetősége. A 4 helyszínen a projekt keretében minimum 32 fő számára nyílik munkalehetőség. Közülük 3 helyszín elszigetelt, halmozottan hátrányos helyzetű térségekben található: a teremtett munkahelyek gátat szabhatnak az érintett térségek leszakadásának, elszegényedésének, elnéptelenedésének. A műhelyekben megtermelt egyedi háziipari termékeket az Alapítvány többféle módon kívánja értékesíteni: egyrészt saját üzletében, másrészt a Katolikus Egyház segítségével, harmadrészt viszonteladók útján. A rendszer az eladott termékek árából befolyó bevétel által válik önfenntartóvá, a profit fennmaradó részét pedig az Alapítvány alaptevékenységére, a segélyezésre fordíthatja. A projekt pénzügyi tartalma indokolt és kellően alátámasztott, csak a megvalósításhoz szükséges költségek kerültek beállításra. Az Alapítvány egyedül, nem konzorciumban pályázik, bár olyan segítői vannak PMJV Önkormányzata, Pécsi Egyházmegye és ÉFOÉSZ akik nélkül a projekt megvalósítása igen nagy nehézségekbe ütközne. A szakmai megvalósítók projektmenedzsment, szakmai vezető mind tapasztalatuk, mind tudásuk alapján alkalmasak a rájuk bízott feladat elvégzésére. Az általunk vállalt indikátorokat tartani fogjuk, hiszünk abban, hogy projektünk sikeres lesz, mert a non-profit szektorban történő foglakoztatás az innovatívitása az egész projektnek és úgy gondoljuk, minta lehet más szervezetek részére is. Az értelmi fogyatékosok foglalkoztatására sem tapasztaltunk hasonló erőfeszítéseket, mert a munkáltatók általában tartanak az alkalmazásuktól. A projekt keretében az értelmi fogyatékos munkavállalóink emberek között, őket kiszolgálva, megbecsült munkát fognak végezni. Ez mindenképpen kísérleti jellegű kedvezményezés. 3

4 2. A projekt indokoltsága 2.1. A megvalósítás helyszíneinek munkaerő-piaci helyzete A projekt 5 különböző helyszínen valósulna meg: a 2 pécsi (belvárosi) műhely mellett 1 ormánsági, 1 baranyai és 1 Tolna megyei műhely biztosítana munkalehetőséget a különböző módon és mértékben hátrányos helyzetű célcsoportjaink számára. Az 5 helyszínen a legkülönbözőbb szociális problémákkal küzdő emberek várják az elhelyezkedés lehetőségét. Projektünk célcsoportját is többféle gond akadályozza a munkavállalásban: akadnak közöttük értelmi fogyatékosok, hátrányos helyzetű térségben/településen élők, tartósan munkanélküliek, inaktívak, GYES-ről visszatérő fiatal anyák, szakképzettséggel nem rendelkezők, megváltozott munkaképességűek. Baranya és Tolna megyében a munkanélküliség aránya igen magas, néhol meghaladja az országos átlagot is. Ez magyarázható a rossz infrastruktúrával, a kedvezőtlen agglomerációval. Kevés a multinacionális cég, vagy az olyan vállalkozás, akik nagy számban tudnának munkaerőt alkalmazni. Az apró településeken magas az alacsony iskolázottsággal bírók száma. Mivel vélhetően ezek a tényezők a közeljövőben sem fognak változni, az egyik lehetséges kiutat épp abban látjuk, hogy az apróbb településeken helyben kell foglalkoztatni az embereket, és a foglalkoztatni képes cégek hiányában nagyobb teret kell, hogy kapjanak a non-profit szervezetek. Egyrészt így a munkába-utazás költségei is megspórolódnak, másrészt a munkavállaló rájön, hogy van az a pénz - ellentétben pl. a közfoglalkoztatással amiért érdemes dolgozni. Ez sikerélményt ad nekik és később akár önfoglalkoztatókká is válhatnak A projektbe bevonni kívánt célcsoportok Projektünk célcsoportjai az előző pontban felsorolt hátrányos helyzetű, a társadalom perifériájára szorult leendő munkavállalók. 4

5 Az egyik kiemelten kezelt célcsoportunk az értelmi fogyatékos felnőttek csoportja, akik fogyatékosságuk következtében a nyílt munkaerőpiacon önállóan nem képesek boldogulni. Számukra az Alapítvány egy Pécs belvárosában található nyomtató-fénymásoló szalonban kíván munkahelyet teremteni. Bizonyított tény, hogy az értelmi fogyatékosok monotonitástűrése kiváló és alkalmasak olyan munka elvégzésére, ami nem igényel nagy szaktudást, könnyen megtanulható. A 4 órás munkaidőben nem fáradnak el, ráadásul önértékelésük is nagymértékben javul, hiszen a társadalom hasznos tagjainak érezhetik magukat. Itt minimum 8 fő értelmi fogyatékos munkavállaló négyórás, valamint 1-1 fő rehabilitációs munkatárs és szociális gondozó nyolcórás foglalkoztatására nyílik lehetőség. A célcsoport számára a munkalehetőség mellett fontos távlati cél a nyugdíjjogosultság megszerzése. A fennmaradó 4 további helyszín tartósan munkanélküliek, GYES-ről visszatérő fiatal anyák, valamint megváltozott munkaképességűek visszavezetését célozza a munka világába. A 4 helyszínen a projekt keretében minimum 32 fő számára nyílik munkalehetőség. Közülük 3 helyszín elszigetelt, (halmozottan) hátrányos helyzetű térségekben található, ahol az aprófalvas településszerkezet következtében a munkavállalók nehezen tudnak eljutni a képzések, valamint a munka helyszínére, így a térség egyre inkább elszegényedik és elnéptelenedik: a fiatalok elvándorolnak, a lakosság elöregedik. Itt különösen fontos, hogy a teremtett munkahelyek gátat szabhatnak az érintett térségek leszakadásának, elszegényedésének, elnéptelenedésének. Az Alapítvány székhelye Pécsett van, a megvalósulás helyszínei is Baranya megyében, ill. egy helyszín Tolna megyében van, így a fejlesztések hatásterülete is e 2 megyében érezhető majd Munkáltatói igények A Dél-Dunántúli Régióban különösen nagy gondot jelent a fővárostól való távolság, valamint a nem megfelelő közlekedési viszonyok, mely problémák a nagy munkáltatók (multinacionális vállalatok gyárai, üzemei, telephelyei) jelentős részét távol tartják a térségtől: nincsenek nagy beruházások, több száz vagy több ezer betanított munkást és szakmunkást foglalkoztató gyárak, üzemek. A kisebb főként a kereskedelemben és a szolgáltatói szektorban működő profitorientált vállalkozások nehéz időszakot élnek: próbálják túlélni a válság okozta piaccsökkenést, és nemhogy bővíteni nem képesek, a meglévő munkavállalóik 5

6 megtartása is komoly nehézségekbe ütközik. Pécsett is jelentősen érezhetők az előbbiekben említett problémák, de igazán a baranyai és tolnai kis falvak lakói szenvednek a munkanélküliségtől és az elszegényedéstől. Ezért van szükség arra, hogy a nonprofit szektor lehetőségeihez mérten részt vállaljon a foglalkoztatásban. A megoldás olyan önfenntartó rendszerek kiépítése lehet, melyek az általuk termelt profit által nem a munkáltató számára hoznak hasznot, hanem a rendszer folyamatos működését biztosítják. 3. A projekt céljai és tevékenységei 3.1. A projekt céljainak meghatározása A projekt célja minél több hátrányos helyzetű ember munkahelyhez juttatása olyan szociális gazdaság létrehozásával, mely több helyszínen többféle szociális problémára képes megoldást kínálni. Nyertes pályázat esetén a projekt olyan munkaerő-piaci csoportok elhelyezkedését segíti, melyek számára eddig kevés lehetőség kínálkozott. Számukra egy fenntartható szociális gazdaság létrehozása a közvetlen cél, mely az általuk termelt egyedi háziipari termékek értékesítésével képes a rendszer fenntarthatóságát biztosítani A célok eléréséhez szükséges tevékenységek és szakmai tartalmuk bemutatása Az egyik célcsoport az értelmi fogyatékos felnőttek csoportja, akik fogyatékosságuk következtében a nyílt munkaerőpiacon önállóan nem képesek boldogulni. Számukra az Alapítvány egy pécsi nyomtató-fénymásoló szalonban kíván munkahelyet teremteni. Itt minimum 8 fő értelmi fogyatékos munkavállaló négyórás, valamint 1-1 fő rehabilitációs munkatárs és szociális gondozó nyolcórás foglalkoztatására nyílik lehetőség. A célcsoport számára a munkalehetőség mellett fontos távlati cél a nyugdíjjogosultság megszerzése. 6

7 A fennmaradó 4 további helyszín (1 Pécsett, 2 Baranya megyében, 1 Tolna megyében) tartósan munkanélküliek, GYES-ről visszatérő fiatal anyák, valamint megváltozott munkaképességűek visszavezetését célozza a munka világába. E célcsoportoknál a munka világába történő reintegráció mellett a kézműves mesterségek elsajátítása révén a munkaerőpiaci hátrány csökkentése a távlati cél, ezáltal a későbbiekben a könnyebb elhelyezkedés, valamint az önfoglalkoztatás lehetősége. A 4 helyszínen a projekt keretében minimum 32 fő számára nyílik munkalehetőség. Közülük 3 helyszín elszigetelt, halmozottan hátrányos helyzetű térségekben található: a teremtett munkahelyek gátat szabhatnak az érintett térségek leszakadásának, elszegényedésének, elnéptelenedésének A megvalósulás helyszínei I. Pécs, Lánc utca 6. (Belváros) nyomtató-fénymásoló szalon 8 fő részmunkaidős értelmi fogyatékos munkavállaló, valamint 1 fő szociális gondozó és 1 fő rehabilitációs munkatárs számára A Pécs belvárosában létrehozandó nyomtató-fénymásoló szalon a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában levő ingatlanon valósul meg. A helyszín optimális egy ilyen szalon működtetéséhez, hiszen a forgalmas belváros peremén található, közel a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi és Jogi Karaihoz. Az ingatlan felújításra szorul. II. Pécs, Lánc utca 6. (Belváros) varroda fő pécsi hátrányos helyzetű munkavállaló számára Ugyanazon a házszámon, de külön helyrajzi számon található ingatlan, szintén Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdona. Itt egy varroda kerül kialakításra. Szintén felújításra és átalakításra szorul. III. Szentdénes, Baranya megye varroda fő ormánsági hátrányos helyzetű munkavállaló számára 7

8 Szentdénes a Szigetvári Kistérségben található kis, mindössze 342 főt számláló település. A Szigetvári Kistérség hátrányos helyzetű térség, melynek oka főként az aprófalvas településszerkezet következtében kialakult közlekedési nehézségekben keresendő: 46 települése közül mindössze 1 város. A munkahelyhiányt is elsősorban a nem megfelelő közlekedési viszonyok következtében az oktatás hozzáférhetőségének hiánya, ezáltal az alacsony iskolázottság okozza. A tartósan munkanélküliek aránya rendkívül magas, a munkanélküliek között nagyon sok az inaktív is. Az ingatlan a Pécsi Püspökség jelenleg használaton kívüli plébániaépülete, felújításra, és műhellyé alakításra szorul. IV. Erzsébet, Baranya megye fazekasműhely fő Baranya megyei hátrányos helyzetű munkavállaló számára Erzsébet a Pécsváradi Kistérség 347 főt számláló települése. Az aprófalvas településszerkezet hátrányai ezt a térséget is sújtják, bár hatásai (talán Pécs város közelségének köszönhetően) kevésbé érzékelhetők. Itt a legsúlyosabb társadalmi problémát inkább a fiatal, munkaképes lakosság nagyarányú elvándorlása, ezáltal az egyre inkább elöregedő lakosság okozza. A választás elsősorban azért esett Erzsébetre, mert a település rendelkezik óvodával és általános iskolával is, így a GYES-ről visszatérő fiatal anyák munkába állását segítheti. Ha a fiatalok az elhelyezkedési lehetőségek hiányában nem vándorolnak el, a lakosság elöregedésének is gátat szabhatunk. Az ingatlan a Pécsi Püspökség jelenleg használaton kívüli plébániaépülete, felújításra, és műhellyé alakításra szorul. V. Kocsola, Tolna megye gyertyakészítő műhely fő Tolna megyei hátrányos helyzetű munkavállaló számára Kocsola a Dombóvári Kistérség 1358 főt számláló települése. Vonattal, személygépjárművel és busszal is viszonylag könnyedén megközelíthető település, ami lehetővé teszi, hogy a környező falvakból érkező munkavállalók is el tudják érni a műhelyet. A településen óvoda és általános iskola is működik, így a GYES-ről visszatérő anyáknak itt is lehetőségük lesz az elhelyezkedésre. Az ingatlan a Pécsi Püspökség jelenleg használaton kívüli plébániaépülete, felújításra, és műhellyé alakításra szorul. 8

9 3.4. A projekt hatásainak elemzése A projekt sikeressége esetén egyfajta mintagazdaságként működhetne, mely megmutatja, hogy a non-profit szektor képes önfenntartó gazdaságok létrehozásával jelentős munkáltatói szerepet betölteni, és olyan rétegek számára kenyérkereseti lehetőséget biztosítani, akik a profitorientált világban különböző okok miatt képtelenek lennének az önálló boldogulásra. Ez adja az innovatív jellegét a projektnek, kísérleti jellegét pedig az, hogy tudomásunk szerint hasonlóval még más non-profit szervezet nem foglalkozott. A munkavállalókra gyakorolt hatása pedig az, hogy a projekt által megtapasztalhatják, hogy a munkával keresett pénz magasabb életszínvonalat biztosít számukra és családjuk számára. Ezen felül elsajátíthatják egy szakma alapjait, gyakorlatot szerezhetnek, így a projektből kikerülve sikerrel pályázhatnak egy jobban fizető állásra, vagy akár önfoglalkoztatóvá is válhatnak. Ezek a közvetlen hatások. Nemzetgazdasági szinten (közvetett hatások) a munkanélküliek száma csökken, nő a foglalkoztatás, nő a termelés és ezáltal nagyobb lesz a hozzáadott érték is. Többet keresnek a munkavállalók, ezért többet tudnak költeni fogyasztásra, ami serkenti a gazdaságot, vagyis növekedni kezdünk. Pécs Megyei Jogú Város Polgármestere, Dr. Páva Zsolt és a PMJV Közgyűlésének hozzájárulása, hogy 10 évig térítésmentesen használhatjuk a pécsi Lánc utcai ingatlanokat (két hrsz. alatt), mint a Projekt pécsi megvalósulási helyszíneit, Az ÉFOÉSZ Baranya Megyei Egyesülete, akik mindenben támogatják projektünket, hiszen az egyik pécsi megvalósulási helyszínen olyan fénymásoló szalon kerül kialakításra, amelyben értelmi fogyatékosok fognak dolgozni. Segítenek a kiválasztásban, képzésben és a megvalósításban. Ezen támogató nyilatkozatokat, hozzájárulásokat mind csatoltuk a pályázathoz. Kétséges, hogy ezen segítségek, támogatások nélkül meg tudnánk-e valósítani Projektünket. 9

1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához.

1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához. 1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.1.1-11/1/A és TÁMOP-5.1.1-11/1/B 1 Tartalom 1. Általános

Részletesebben

Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép

Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép TÁMOP-5.2.3-A-11/1-2011-0003 http://www.gyerekesely-delzselic.hu/ Szigetvár 2013. KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY STRATÉGIA - FORRÁSTÉRKÉP 2013. NOVEMBER Forrástérkép

Részletesebben

Törökné Babinszky Mónika A SZOCIÁLISAN HÁTRÁNYOS HELYZETBEN ÉLŐ MUNKANÉLKÜLIEK KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEI ÉS ESÉLYEI

Törökné Babinszky Mónika A SZOCIÁLISAN HÁTRÁNYOS HELYZETBEN ÉLŐ MUNKANÉLKÜLIEK KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEI ÉS ESÉLYEI Törökné Babinszky Mónika A SZOCIÁLISAN HÁTRÁNYOS HELYZETBEN ÉLŐ MUNKANÉLKÜLIEK KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEI ÉS ESÉLYEI I. Témaválasztásom indokolása Témaválasztásomat az indokolja, hogy felkeltette az érdeklődésemet,

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY I. Helyzetelemzés, a szolgáltatások hiányainak feltárása 1.1. Települési és kistérségi együttműködések az akcióterületen, térszerkezeti sajátosságok A Dél-Dunántúli régióban

Részletesebben

Gazsó Ferenc: Nemzedéki orientációk instabil társadalmi környezetben

Gazsó Ferenc: Nemzedéki orientációk instabil társadalmi környezetben Nyékiné Katona Hedvig - Püspökladány Város Önkormányzata Az államszocializmusból az ismeretlenbe haladó magyar társadalom fiatal nemzedékének ez idáig nem adatott meg a rendszerváltáshoz fűződő reményeinek

Részletesebben

lehetőségei vezetői összefoglaló Kutatási összefoglaló A kérdőíves felmérés eredményei

lehetőségei vezetői összefoglaló Kutatási összefoglaló A kérdőíves felmérés eredményei A Zalaszentgrót kistérségben élő inaktív vagy munkanélküli nők munkaerőpiaci igényeinek és lehetőségeinek vizsgálata, a Zalaszentgróti Foglalkoztatási Paktum Kutatási összefoglaló lehetőségei vezetői összefoglaló

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ JEGYZET FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Szakértők: Dr. Gere Ilona Dr. Hegedüs Lajos Dr. Horesnyi Julianna Horváth Anikó Lechnerné Vadász Judit Munkácsi

Részletesebben

HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA

HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA 0 HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA TARTALOMJEGYZÉK ALBA CARITAS HUNGARICA ALAPÍTVÁNY (KARITÁSZ) 5 BARKA ALAPÍTVÁNY 11 BÉTHEL ALAPÍTVÁNY 14 CIGÁNY KULTURÁLIS ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET

Részletesebben

Dél-Dunántúl JÖVŐTERV. Baranya, Somogy és Tolna megyék fejlesztési koncepciója MUNKAANYAG. Vitaanyag

Dél-Dunántúl JÖVŐTERV. Baranya, Somogy és Tolna megyék fejlesztési koncepciója MUNKAANYAG. Vitaanyag Dél-Dunántúl JÖVŐTERV Baranya, Somogy és Tolna megyék fejlesztési koncepciója MUNKAANYAG Vitaanyag MSZP 2012 0 Tartalomjegyzék Előszó...2 SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK...21 EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS...21 A RÉGIÓ ELHELYEZKEDÉSE...3

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

Együtt az alapszolgáltatások fejlesztéséért

Együtt az alapszolgáltatások fejlesztéséért Együtt az alapszolgáltatások fejlesztéséért Szakmai koncepció 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 1. Szakmai Koncepció... 4 1. Szükségletfelmérés... 4 1.1. Szükségletfelmérés módszerei... 4 2. Az adott

Részletesebben

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület és Sáránd Község Önkormányzata TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006,

Részletesebben

rita s) e rte Készítette: 2. LOT]

rita s) e rte Készítette: 2. LOT] A ta rsadalmi befogada st szolga lo fejleszte sek (TA MOP 5. prior rita s) e rte kele e se fu ggele k 2013. február 22. Készítette: Teller Nóra [Városkutatás HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő ő Csite Andráss

Részletesebben

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Dr. Halmos Csaba A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette:

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Attala Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Attala Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Attala Község Önkormányzata 2013 2018 2 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 4 Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata 2013-2018. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...3 A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉSE (HEP HE)... 10 1. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Foglalkoztathatóság javítását szolgáló intézkedések értékelése - mellékletek

Foglalkoztathatóság javítását szolgáló intézkedések értékelése - mellékletek Foglalkoztathatóság javítását szolgáló intézkedések értékelése - mellékletek Értékelési zárójelentés II. kötet 2013. március 25. Készítette: Mike Károly [Hétfa Kutatóintézet 7. LOT] vezető értékelő Geambasu

Részletesebben

A HELYI KEZDEMÉNYEZÉSŰ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK VIZSGÁLATA. Esettanulmányok

A HELYI KEZDEMÉNYEZÉSŰ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK VIZSGÁLATA. Esettanulmányok A HELYI KEZDEMÉNYEZÉSŰ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK VIZSGÁLATA Esettanulmányok KTI IE KTI Könyvek 14. Sorozatszerkesztő LAKI MIHÁLY A HELYI KEZDEMÉNYEZÉSŰ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK VIZSGÁLATA Esettanulmányok

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 54/2006. (III. 29.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 54/2006. (III. 29.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 54/2006. (III. 29.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról A Közgyűlés a mellékletben

Részletesebben

VILONYA Község Önkormányzata

VILONYA Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program VILONYA Község Önkormányzata 2013-2018. Készítette: Csonka Marianna Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...3 Értékeink,

Részletesebben

JAVASLATOK. a vállalkozás-ösztönzés, foglalkoztatás-támogatás, vállalkozó és foglalkoztatott képzés lehetséges jövőjére

JAVASLATOK. a vállalkozás-ösztönzés, foglalkoztatás-támogatás, vállalkozó és foglalkoztatott képzés lehetséges jövőjére Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium JAVASLATOK a vállalkozás-ösztönzés, foglalkoztatás-támogatás, vállalkozó és foglalkoztatott képzés lehetséges jövőjére Készült a Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 9024 Győr, Lajta u. 38. 2012. évi üzleti terve

Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 9024 Győr, Lajta u. 38. 2012. évi üzleti terve Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 9024 Győr, Lajta u. 38. 2012. évi üzleti terve l. Az Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2012.

Részletesebben

Kisújszállás Város Önkormányzata

Kisújszállás Város Önkormányzata HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM Kisújszállás Város Önkormányzata 2013. június Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A program háttere... 3 A program céljai... 3 Küldetésnyilatkozat... 4 A település bemutatása...

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Dianné Kissimon Erzsébet 2008.

SZAKDOLGOZAT. Dianné Kissimon Erzsébet 2008. SZAKDOLGOZAT Dianné Kissimon Erzsébet 2008. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Külgazdasági szak Levelező tagozat Export-import menedzsment szakirány A FOGLALKOZTATÁSRA ÉS A MUNKANÉLKÜLISÉGRE

Részletesebben

Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában

Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában Rákó Erzsébet- Szűcs Enikő Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában www.hungary romania cbc.eu www.huro cbc.eu A kiadvány a HURO-1001/268/2.3.1. Határmenti együttműködés erő- sítése a szociális

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Készítette: Jogú Város Önkormányzata EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft.

Részletesebben

KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY CSELEKVÉSI PROGRAM ÉS FORRÁSTÉRKÉP

KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY CSELEKVÉSI PROGRAM ÉS FORRÁSTÉRKÉP Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás TÁMOP-5.2.3-A-12/1-2012-0007 Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére a Mátészalkai kistérségben KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Nógrádmegyer Község Önkormányzata. 2013. július 18.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Nógrádmegyer Község Önkormányzata. 2013. július 18. Helyi Esélyegyenlőségi Program Nógrádmegyer Község Önkormányzata 213. július 18. 1 Tartalom Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...6 Célok...7 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

ÜZLETI STRATÉGIÁK A BAKONYI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS SZÁMÁRA

ÜZLETI STRATÉGIÁK A BAKONYI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS SZÁMÁRA ÜZLETI STRATÉGIÁK A BAKONYI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS SZÁMÁRA 2010. június 1 Tartalom 1 Bevezetés... 3 2 A FELNŐTTKÉPZÉS... 5 2.1 A felnőttképzés piaca... 5 2.2 A felnőttképzés funkciói... 8 2.3 A

Részletesebben

Belecska közösségi foglalkoztatási programja

Belecska közösségi foglalkoztatási programja A HÉTFA CSOPORT TAGJA Belecska közösségi foglalkoztatási programja Értékelő, adaptációt előkészítő elemzés A Helyi Kezdeményezésű Gazdaságfejlesztési Programok Értékelése című kutatás résztanulmánya 2010.

Részletesebben