IGÉNYFELMÉRÉSI ÉS KIHASZNÁLTSÁGI TERV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IGÉNYFELMÉRÉSI ÉS KIHASZNÁLTSÁGI TERV"

Átírás

1 Debrecen Belváros ATT 2. sz. melléklete IGÉNYFELMÉRÉSI ÉS KIHASZNÁLTSÁGI TERV a Simonffy utcai volt Fazekas Mihály Általános Iskola átalakítása ifjúsági ház céljára c. projekthez november január 30.

2 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ 3 2. IGÉNYFELMÉRÉS 4 3. KIHASZNÁLTSÁGI TERV MELLÉKLETEK 19 I. SZ. MELLÉKLET 20 FELMÉRÉS DEBRECENI CIVIL SZERVEZETEK KÖRÉBEN AZ IFJÚSÁGI HÁZ PROJEKTJÉNEK INDOKOLTSÁGÁHOZ A VIZSGÁLAT CÉLJA A MINTA NÉHÁNY JELLEMZŐJE MÓDSZERTANI KERETEK A KIVÁLASZTOTT CIVIL SZERVEZETEK AZ INTERJÚ FŐBB IRÁNYVONALAI KÖVETKEZTETÉSEK AZ ELKÉSZÜLT INTERJÚK ALAPJÁN A SZERVEZETEK MEGALAKULÁSA, ÉS MŰKÖDÉSE A SZERVEZETEK FINANSZÍROZÁSA AZ IFJÚSÁGI HÁZ PROJEKT INDOKOLTSÁGA AZ IFJÚSÁGI HÁZ LÉTREHOZÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE AZ IFJÚSÁGI HÁZ KIALAKÍTÁSÁHOZ VÁLASZTOTT ÉPÜLET AZ IFJÚSÁGI HÁZ MŰKÖDTETÉSE, FENNTARTHATÓSÁGA AZ IFJÚSÁGI HÁZ PROGRAMKÍNÁLATA ÉS SZOLGÁLTATÁSAI ÖSSZEGZÉS 29 II. SZ. MELLÉKLET 33 IFJÚSÁG KÖZÖSSÉG FEJLESZTÉS 33 III. SZ. MELLÉKLET 35 DEBRECENI IFJÚSÁGI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. - EGY PERCCEL A VÁROS ELŐTT 35 IV.SZ. MELLÉKLET 38 FIATALOK DEBRECENRŐL 38 V. SZ. MELLÉKLET 44 A BAKANCSTÓL A BASEBALL SAPKÁIG - IFJÚSÁGI KÖZÖSSÉGKUTATÁS DEBRECENBEN 44 2

3 1. BEVEZETŐ Debrecen Belváros Funkcióbővítő Városrehabilitáció Akcióterületi Terve öt projektelemének egyik, a közszféra funkciókat erősítő tevékenység program keretén belül a Simonffy utcai volt Fazekas Mihály Általános Iskola átalakítása ifjúsági ház céljára projektelem Debrecen Megyei Jogú Város hosszú távú fejlesztési céljainak egyik sarkalatos eleme az oktatási és közművelődési infrastruktúra fejlesztése. Az Észak-Magyarországi Régió Operatív programja által kiírt funkcióbővítő városrehabilitációs pályázat ad alkalmat arra, hogy a városfejlesztés általános céljaként megfogalmazott minőségi életfeltételek biztosítása keretében a városközpont-rehabilitáció projektjei között ilyen közösségi funkciók fejlesztése is érvényre jusson. Debrecen lakónépességének 24,9 százaléka éves, tehát a lakosság egynegyede a fiatal korosztályba sorolható. Ennek a korosztálynak a társadalmi demográfiai mutatói nem különböznek jelentősen a Nyugat-Európában élő fiatalokétól. A helyi ifjúságpolitika feladata hogy megkönnyítse a fiatalok számára a tanulásból a munka világába, a felnőtt életbe való átmenetet, az önálló egzisztencia, a saját család megteremtését. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évek óta napirenden tartja a városi ifjúságpolitika kialakítását és gondozását, az abban megfogalmazott igényeket kívánja kielégíteni és olyan fejlesztési elképzeléseket szeretne megvalósítani, amelyek hiánypótlóak a városban és a régióban egyaránt. Ennek érdekében több éve célirányos kutatást, az ifjúság helyzetének és igényeinek felmérését szolgáló rendezvényeket szerveznek a városban az ifjúsági és civil szervezetek, alapítványok az Önkormányzat támogatásával. 3

4 2. IGÉNYFELMÉRÉS 2004 áprilisában 3 civil szervezet (Szertelen Egyesület, Opera Kulturális Egyesület, Szóla Rádió Alapítvány) összefogásával indult el Debrecenben egy kezdeményezés az ifjúsági szubkultúrák kutatásával kapcsolatban. Ennek megvalósításához a Nemzeti Civil Alapprogram kutatásra kiírt pályázatából támogatást is kaptak. A debreceni fiatalokról így elkészült egy (nem reprezentatív) felmérés Ifjúsági Közösségkutatás címmel, melyet 2005-ben egy kis kötetben (füzetben) meg is jelentettek tavaszán, Debrecen MJV Polgármesteri Hivatala megbízásából a Revita Alapítvány és a Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék munkatársai végeztek egy szociológiai vizsgálatot a fiatalok körében. A vizsgálat célja a városban élő 15 és 29 éves kor közötti fiatalok élethelyzetének, szükségleteinek, a városra vonatkozó véleményének megismerése volt. Ezek az információk Debrecen város ifjúságpolitikai koncepciójának megalapozásához járult hozzá, melynek alapvető célja megkönnyíteni a fiataloknak a felnőtt életbe való átmenetet. A két felmérés összefoglalója az IV. sz. és V. sz. mellékletekben szerkesztett változatban található. Kiemelve egy ifjúsági ház iránti igényeket megvilágító kérdésköröket, az ifjúsági ház lehetséges illetve elvárt szerepe az alábbi táblázatban összegeződik: A fiatalok felmérése során felmerült problémák és igények A fiatalokra egyre inkább jellemző a kapcsolatteremtés lehetőségének nehézkessége, a találkozási alkalmak és a helyszínek minősége valamint az anyagiak előtérbe kerülése miatt. A fiatalok korlátozott anyagi helyzete hozzájárul a passzív tevékenységek terjedéséhez. Az alkotó tevékenységek kedveltek (80%), de kevés lehetőség áll rendelkezésre. A fiatalok max. 1/3-a vesz részt havonta valamely szervezet közösségi tevékenységében. Az öntevékeny csoportok többsége csak informális szinten tevékenykedik, többségük nem intézményesült. A fiatalok között az aktív tevékenykedők aránya alacsony (9,5%) aminek a hátterében 30%-ban az ismerethiány áll a megkérdezettek szerint. Az ifjúsági ház lehetséges szerepe ennek megoldásában Ebben megoldást jelenthet egy kulturált találkozási hely kialakítása, a klubok és különböző szakkörök, foglalkozások létrehozása. A közös érdeklődés segíti az ismerkedést, a barátságok kialakulását. Az ifjúsági ház ingyenes vagy kedvezményes hasznos tevékenységek hozzáférésének javításával segíthetné a fiatalokat. Szakköri és öntevékeny csoportok, foglalkozások létrehozása egy kulturált környezetben, vagy csupán a helyiségek biztosítása ehhez, mindenképpen támogató értékű. Terembiztosítással, infrastrukturális háttérrel fontos lenne ezeknek a csoportoknak a működését továbbra is támogatni, hozzájárulni így fejlődésükhöz, ismertségük javításához. Szociális szövetkezet létrehozása, ami a meglévő tevékenységeket menedzseli, és pályázati forrásokkal segíti fejlődésüket, továbblépésüket. Öntevékeny csoportok számára termek biztosítása. Egy információs, tájékoztató iroda létrehozása a városban és az ifjúsági házban található lehetőségekről javíthatna ezen az arányon. 4

5 5 fiatalból 4 úgy gondolta, hogy a kultúra jelentős számukra, nyitott a nekik szóló kulturális eseményekre, és a művészetre. A közösségi lehetőségek viszont többségük szerint hiányzik. A szórakozási lehetőségek közül sokan hiányolják a tea-, illetve kávéház jelleggel működő helyet, ami lehetőséget nyújt csendes, nyugodt beszélgetésekhez. Debrecen a magyar könnyűzene egyik fővárosa, ahol sok zenekar táplálja a fiatalokban a különböző műfajok körül kialakuló kultuszt. A jól körülhatárolható szubkultúrák száma magas. A fiatalok nagy része (60%) nem rendelkezik Internettel, azt leginkább az iskolában/munkahelyen vagy barátoknál tudja elérni. A fiatalok 37 %-a rendszeres dohányos, a kábítószert pedig már 50%-uk is kipróbálta. A fiatalok szerint nem kapnak megfelelő segítséget a pályaválasztáshoz, önmaguk megismeréséhez, képességeik, készségeik megmérésére. A megkérdezettek több mint 40%-a nem ismer olyan helyet, ahol segítenének, ha gondjuk van, viszont szükségük lenne rá. A vállalkozói ismeretek hiányosságát jelzi, hogy a fiatalok csupán 18,5%-a tanulta valamilyen formában. A fiatalok 63,9%-a nem rendelkezik nyelvvizsga szintű tudással, 43,7%-uk viszont szívesen tanulna (többségük jövedelmi helyzete viszont nem teszi lehetővé a külön nyelvórát). Fontos támogatni a kulturális programok szervezését, megfelelő befogadóképességű termet biztosítani, ahol majd előadásokat, kiállításokat és koncerteket bonyolítanak le. Tágas, világos, kulturált találkozási hely létrehozása szükséges. Fontos a könnyűzenei és kulturális élet javításához, hogy az amatőr zenekarokat a város támogassa. Ez történhet próbatermek biztosításával, de fejlődésüket segítené az is, ha hanganyagaik felvételére elérhető közelségben és áron lenne hangstúdió. A szabadidő hasznos eltöltése céljából az igényeknek megfelelő rétegprogramokat, foglalkozásokat célszerű létrehozni. Kulturált környezetben Internet-szolgáltatás biztosítása, akár Internet-kávézó formában. Szenvedélybetegségek kezelésével, illetve megelőzésével foglalkozó segítségnyújtó iroda létrehozása célravezető lenne. Célszerű lenne egy karrier tanácsadó központ létrehozása, melynek célja a fiatal korosztály segítése. Hasznos lenne egy információs, tanácsadói iroda működtetése, kortárs, önkéntes segítőkkel, szakemberek támogatásával. Ehhez további szolgáltatások szervezése is kapcsolódhatna. Vállalkozási ismeretek bővítésére irányuló tanfolyamok, képzések indítása megoldást jelenthetne az érdeklődések kielégítésére. Nyelvtanulás lehetőségének biztosítása, akár egy nyelvi társalgási klub létrehozásával javítaná a fiatalok idegen nyelvi képességeit, tudását. Debrecenben mindössze egy ifjúsági intézmény található, amely már csak részben felel meg a fiatalok és az azt igénybe vevő szervezetek elvárásainak. Jelenleg nincs Debrecenben ifjúsági ház, mindössze egy ifjúsági információs és tanácsadó iroda (Mezon Iroda) található a belvárosban, amely információszolgáltatással és ingyenes tanácsadásaival próbál segíteni az irodát felkereső fiataloknak. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata ennek az intézménynek az átszervezésével hozta létre a Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft-t, amely január 01-óta kiemelten közhasznú, nonprofit gazdasági társaságként működik. 5

6 A Más-Mozaik Szociokulturális Egyesület által fenntartott és öntevékeny szakmai közösségek által működtetett ifjúsági ház működésének tanulságairól Vincze Béla egyesületi elnök adott részletes tájékoztatást, az eredeti szöveg a II. sz. mellékletben található A 18 évvel ezelőtt elkezdődött útkeresés egy közösség egy tevékenységének kálváriáját hordozza magában, de megerősíti az adott közösséget önnön erejében, hitében és bőven hagy időt a tisztulási folyamatoknak. Az utóbbi három év, amikor az egyesület képes önfenntartóvá válva, közösségi teret működtetni, hordozza az előző évek élményeit. Így válik egy csoport toleránssá, így fogadja el, hogy önnön értékeinek fennhatóságán túl vannak másféle értékek, emberek, érdekek. A fiatalok közösségi házunkban nem csak rockerek, punkok, alternatívok, sajátos nevelésű igényűek, kerekes székesek stb., hanem fiatalok. Keresik magukat, keresik kapcsolataikat, feszítgetik korlátaikat. Így kiderül, hogy a népzenész rock zenekarban kezdte, a rock sulis agyagozna, a fazekas szeretne gitározni tanulni, az énekelni tanuló szívesen segítene önkéntes munkában a fogyatékkal élőknek, akik közül többen szeretnének éneket tanulni, gitározni, dobolni. Ha van közös tér ahol találkozhatnak, együttműködhetnek, ha van felelős felnőtt a háttérben, a dolog működni kezd. Nem különálló mozaikok immár, hanem egy nagyobb közösség részesei. Kreativitásuk, alkotókedvük megnő. Érdeklődő résztvevői ifjúsági képzéseknek, kezdik érteni, mi az az európai dimenzió, élethosszig tanulás, non-formális pedagógia és társai. Érteni és érezni azt, hogy milyen élmény az, amikor az együttműködések révén integrált zenei táborokban vesznek rész sokadik alkalommal külföldön (is), amikor házigazdái a közösségükhöz 12 országból érkező fiatalnak melynek feltételeit ők teremtették meg. Átélik az élményt, amikor fogyatékkal élő tanítványaik először állnak a színpadon, és amikor a felnőttek könnyezve köszönik meg a munkájukat. Önkéntes segítői azoknak a táboroknak, ahol új látásmódot tanulhatnak vak és gyengénlátó társaiktól. Így mára három év alatt a Rocksuli zenét tanító-tanulók helyéből egy olyan ifjúsági ház fejlődött észrevétlen, ahol a rocksulisok mellett-velük együtt élnek a népzenészek, a kézművesek, a SUB alternatív csoport, internetes rádiót szerkesztők, kerekes székesek, Másik oldal klub fogyatékkal élő fiatalokkal, szenvedélybetegek terápiás csoportja, szitaműhely, közösségi teret működtető önkéntesek, speciális zenei csoport gyengén látó, értelmi fogyatékkal élő és egészséges fiatalok közös csoportja, nemzetközi programokat szervező önkéntesek, integrált nyári táborokat szervezők, Art-east stúdió kísérletező fiatal képzőművészekkel és a Felkelő nap háza klub heti rendszerességű tehetségkutató programjai színesítik a közösségi ház programját. És mi minden lehetne még, ha nem a kéthónapos felmondási idő rémével és a havi Ft-os bérleti díjjal sem kellene megküzdeni. A Más-Mozaik Szociokulturális Egyesület által fenntartott Közösségi Ház (Boldogfalva u. 2.) működése számokban, a Ház rendszeres programjai: Legfontosabb jellemzői: 6oo fiatal heti rendszerességgel, kisközösségekben látogatja Az épület karbantartását, takarítását önkéntes munkások végzik Az ide látogató, itt működő Öntevékeny közösségek: Rocksuli: o Tanszakok: o Gitár, basszusgitár, ének, ütőhangszerek, billentyű, szájharmonika o Zenekari foglalkozások Tarka-barka kézműves műhelyek Fazekas, kosárfonó, fafaragó, nemezelő, szövő Népzenészek 6

7 SUB alternatív zenei csoport Hip-hop és drum and bass Internetes rádió Betan kerekesszékes csoport Másik oldal klub értelmi fogyatékkal élő fiataloknak Szenvedélybetegek terápiás csoportja Speciális zenei csoport Gyengénlátó, értelmi fogyatékkal élő és egészséges fiatalok integrált zenei csoportja Vakáció mindenkinek öntevékeny csoport az integrált nyári programokért Nemzetközi programok munkacsoportja Szitanyomó műhely Felkelő Nap Háza tehetséggondozó klub Art-east stúdió kísérletező képzőművészeti közösség Basszus, kulcs a zenéhez iskola újság szerkesztőség Kávé-zóna közösségi tér A Házon kívüli programokon való megjelenés is jellemző az itteni közösségekre, mely programokon éves szinten húsz-harmincezer fiatallal is találkoznak: Nemzetközi programok Kézműves táborok Koncertek Ifjúsági közösségek fejlesztése, tréningek szervezése, vezetése Részvétel városi, megyei és regionális rendezvényeken A ház fenntartásának finanszírozása Tan- és tagdíjak 60 % Pályázatok 20 % Támogatók 20 % A város egyéb intézményeinek kapcsolata a fiatal lakossággal: Debrecen városa kiterjedt közművelődési intézményrendszerrel rendelkezik. Az utóbbi években több, országos viszonylatban is jelentős beruházás valósult meg, melynek köszönhetően új szervezeti egységekkel bővült a Debreceni Művelődési Központ és felújításra kerültek a városrészi intézmények. Sajnálatos tény azonban, hogy a város lakosságának jelentős részét (megközelítőleg 25%-át) alkotó fiatalokat egyetlen intézmény sem tekinti célcsoportjának. A közösségi házak programkínálatában találunk ugyan fiataloknak szóló rendezvényeket, de ez koránt sem kielégítő. Problémát jelent az is, hogy nincsenek a városban olyan közösségi terek, ahol a fiatalok segítő-fejlesztő programokkal tölthetik el a szabadidejüket és ezen felül, élményt adó közösségek tagjaivá is válhatnak. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a város ifjúságpolitikai alapelveivel összhangban, - a Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda jogutódjaként - létrehozta a Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft-t. A január 1-től működő nonprofit gazdasági társaság kiemelt célja, hogy Debrecen ifjúságpolitikájában meghatározó szerepet töltsön be (lásd III. sz. melléklet). 7

8 Galambos Adorján ügyvezető adott tájékoztatást a funkcióbővítő városrehabilitáció pályázatnak az ifjúsági ház kialakítására vonatkozó projektjével kapcsolatban: "Az utóbbi időszakban azt tapasztaltuk, hogy egyre sűrűsödnek társaságunk azon feladatai, amelyek megfelelő méretű tereket kívánnak. Az általunk működtetett Mezon Ifjúsági Iroda jelenleg is próbál közösségi térként funkcionálni, de ez nem megvalósítható azon a 70 m2 en amely sajnos arra sem elég, hogy egy 10 főnél nagyobb létszámú megbeszélést lebonyolítsunk. Jelenleg is futó szakmai projektjeink, egyre több autonóm közösség létrejöttét gerjesztik, és számukra szeretnék megfelelő színvonalú közösségi helyeket biztosítani." Debrecenben számos ifjúsági szervezet működik. Az Ifjúsági Ház programjának megalapozására novemberben a Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft felmérést készített a debreceni civil szervezetek körében az ifjúsági ház projekt indokoltságának bemutatására. (A felmérés teljes anyaga az I. sz. mellékletben található.) A vizsgálat a következő területekre terjedt ki: A debreceni ifjúsági civil szektor elemzése. A kiválasztott civil szervezetek tevékenységi köre, működése, programjai, gazdálkodása. Az ifjúsági ház projekt indokoltságának vizsgálata Kultúra Sport Oktatás Szociális ellátás Szakmai, gazdasági érdekképviselet Vallás Szabadidő Egészségügy Településfejlesztés Egyéb A debreceni székhelyű civil szervezetek száma, tevékenységi körök szerint 1 Következtetések az elkészült interjúk alapján, az Ifjúsági Ház projekt indokoltsága: A legtöbb szervezet regionális, sőt országos hatókörűnek vallotta magát. A szervezetek zöme egyesületi formában, állami illetve alapítványi támogatásból működik, azaz (80 %) pályázatokból tartja fenn magát. A kutatásból egyértelműen kiderült, hogy a Debrecenben működő ifjúsági civil szervezetek igen széles spektrumon mozognak tevékenységi kör és források tekintetében egyaránt. 1 A civil szervezetek és a területfejlesztési politika, Szerk.: Kovách Imre, MTA Politikai Tudományok Intézete, Bp.,

9 Az is egyértelműen látható, hogy a megkérdezett szervezetek vezetői több éves szakmai tevékenységüknek köszönhetően, jól látják azokat a folyamatokat, amelyek elindultak és azokat az igényeket, amelyek a város ifjúsági korosztálya részéről felmerültek. Egy ekkora méretű projekt megvalósítása előtt, fontos a célcsoport igényeit ismerő szervezetek véleménye, hiszen ez a fenntarthatóság szempontjából is kulcsfontosságú. Ezért nagyon fontos a kutatás azon konklúziója, hogy a megkérdezett szervezetek vezetői kivétel nélkül úgy nyilatkoztak, hogy az ország második legnagyobb városában égető szükség van egy ifjúsági házra. A tevékenységek fókusza túlnyomóan a kultúra és a közművelődés irányába tolódik el. A projekt megvalósulásával újra teret kapnának az ifjúsági kezdeményezések, a jelenlegi intézmények által felvállalt tevékenységek sokszorozódhatnának. A megkérdezettek többsége olyan adottságokat fogalmaztak meg elvárásként az ifjúsági házzal kapcsolatban, (pl.: városközponti fekvés, szórakozóhelyek közelsége, akadálymentes elérhetőség, udvar, több emelet, utcafronti pozíció stb.) amelyekkel a kiszemelt ingatlan egytől-egyig rendelkezik. Több szervezet egybehangzó véleménye az volt, hogy a jelenleginél ideálisabb épület nem található a városban. Az intézmény jelenlegi elhelyezkedése ideális, hiszen a város első sétálóutcáján található. A belső tér kialakítására vonatkozó előzetes tervek is egybeesnek a megkérdezettek elképzeléseivel. Véleményük szerint az ifjúsági központ belső kialakítása akkor lenne ideális, ha nagy közösségi terek és kisebb csoportok befogadására is alkalmas klubszerű helyiségek kombinációja jönne létre. A civil szervezetek többségének legégetőbb problémája, hogy nem áll rendelkezésre a városban olyan ingatlan, ahol a működésükhöz szükséges minimális infrastruktúrához hozzáférhetnének, vagy ahol rendezvényeiket megvalósíthatnák. Az ifjúsági központ létrehozása ezt a gondot is enyhítené, hiszen teret adna a civil szervezetek rendezvényinek és ezen túl számukra irodahelyiségeket is biztosítana. A megkérdezettek szerint az ifjúsági ház hosszú távú fenntarthatóságának letéteményese egy olyan konzorcium, amely az önkormányzat gazdasági társasága és civil szervezetek között jön létre. Többen rávilágítottak arra, hogy erőteljes igény mutatkozik a generációk közötti kommunikáció erősítésére és a létrejövő intézménynek ezt a hiánypótló szerepet is fel kellene vállalnia. Az interjúalanyok azt az előzetes hipotézist is megerősítették, hogy a fiatalok folyton változó igényeihez igazodó rugalmasság és a fenntarthatóság sem valósítható meg, csak önkormányzati szerepvállalás és civil konzorciumi partnerek bevonásával. Az Ifjúsági Ház tervezett programja: A Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft-t. ifjúságpolitikájában az alábbi feladatok ellátását a kiemelt tevékenységei közé sorolja, és ezt a filozófiát az Ifjúsági Ház programjaiban, működésében is érvényesíteni fogja: Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda működtetése a (HAYICO) Szakmai-etikai Kódexének megfelelően tanácsadói tevékenység ellátása, módszertani központ és ifjúságpolitikai műhely szerepének biztosítása, amely lehetővé teszi, hogy jelzéseket továbbítson önkormányzatunk felé a fiatalokat érintő aktuális problémák tekintetében, 9

10 mindennapi működése során, az ifjúsági rétegcsoportok - kiemelten a veszélyeztetett, marginalizálódott fiatalok - beilleszkedési zavarainak csökkentése, prevenciós szerepvállalás, részvétel a város kiemelt gyermek- és ifjúsági kulturális rendezvényeinek szervezésében, kommunikációs csatornái révén azok népszerűsítése, azoknak helyszín biztosítása a Csomópont Prevenciós Iroda működtetése, ezáltal a Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum infrastrukturális és szakmai hátterének biztosítása, civil szervezetek hatékony segítése, összekötő csatorna az önkormányzat felé. A Vekeri Tavi Ifjúsági Tábor működtetése. A Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft-t. Tagintézményei: Csomópont Drogprevenciós Információs Iroda: Rendszeresen nyújt módszertani segítséget a Debrecenben dolgozó főiskolai, egyetemi hallgatóknak, pedagógusoknak és szakembereknek. Az iroda olyan, diákokat-, szülőket- és szakembereket egyaránt megcélzó rendezvényeket is koordinál, melyek a drogproblémás attitűdök megváltoztatására irányulnak. A prevenciós iroda tól biztosítja a Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szakmai és infrastrukturális hátterét. Mezon Képző: A Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda által elindított Mezon Képzőben, az intézmény jogutódjaként létrehozott gazdasági társaság teret biztosít ifjúsági civil szervezetek részére. A Csomópont és a Képzőközpont egyaránt kiválóan alkalmas fős csoportok részére képzések, szemináriumok, tréningek megtartására. A Mezon képzőt a Csomópont Irodához hasonlóan, igénybe vehetik civil szervezetek, informális csoportok. Vekeri-tavi Ifjúsági Tábor: A gazdasági társaság működteti a Vekeri-tavi Ifjúsági Tábort, mely 7 km-re fekszik Debrecentől keletre, Erdőspusztán. A terület nagysága 7 hektár, 4707 m². A parkerdő területén 3 kőház, egy 48 négyzetméteres közösségi helynek alkalmas faház, 2 félig zárt hideg-meleg vizes zuhanyzó, 3 konténeres WC, 1 konténeres mosdó található. A házak mindegyikében 4 szoba van, melyek szobánként pótággyal 5 férőhelyesek. Így jelenleg egyszerre 50 főt lehet elszállásolni. A tábor az időjárástól függően május 1.-től szeptember 30-ig alkalmas a táborvendégek fogadására. Az Ifjúsági Ház funkcionális kialakításának programja Készítette a Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft-t. A projekt megvalósulása esetén a beruházás több szempontból segítené Debrecen ifjúságpolitikájának és civil koncepciójának kiteljesedését. A belső udvarral rendelkező belvárosi épület összetett funkciójával egyszerre többféle igényt is kielégíthet. Az épületben kialakításra kerülő előadó, ill. klubtermek újabb lehetőségeket adnak a civil szervezetek igényeinek kielégítésére is. A háromszintes épületet szintenként és épületrészenként más-más funkcióval kívánjuk megtölteni, amely biztosítja az ifjúsági ház minél szélesebb körben történő használhatóságát. A projekt megvalósulása eredményeként az ifjúsági ház helyiségei az alábbiak szerint kerülnek kialakításra (minden szinten kialakításra kerülnek az előírásoknak megfelelő, akadálymentesített közlekedők és szociális helyiségek, melyeket itt nem részletezünk): 10

11 FÖLDSZINT: 1.1 Előtér vagy agora (51 m 2 ) 1.2 Kreatív üzlet (9 m 2 ) 1.3 Információs pult előtérrel (21 m 2 ) 1.4. Kiállítócsarnok (94 m 2 ) 1.5 Büfé és fogyasztótér (33 m 2 ) 1.6 Internet café szolgáltató shop (35 m 2 ) 1.7 Képző terem (39 m 2 ) db tanácsadó (9-9 m 2 ) 1.9 Csomópont prevenciós iroda (37 m 2 ) 1.10 Ifjúsági klub (42 m 2 ) 1.11 Előadóterem (135,76 m 2 ) A létrejövő ifjúsági házat minél nyitottabbá szeretnénk tenni a betérő fiatalok számára. Ezért a földszint tervezésénél arra törekedtünk, hogy tágas, világos és többféle funkcióra is alkalmas tereket alakítsunk ki (1.1). Továbbá fontos szempont volt az is, hogy a betérő fiatalok az általunk kínált információkat, szolgáltatásokat egyből az utcáról belépve tudják igénybe venni. A tervek szerint a földszinten helyet kapó információs pult (1.3) nem csak az ifjúsági házban történő tájékozódáshoz nyújt segítséget, de naprakész, részletes, a betérőink igényeihez igazodó ingyenes információszolgáltatást is nyújt. Az információs pult mellett lesz megtalálható az a kreatív bolt (1.2) ahol a házban tevékenykedő kézművesek termékeit lehet megvásárolni, ezzel is növelve az ifjúsági ház bevételeit. Az előtérből tovább haladva jutunk el ahhoz a multifunkciós csarnokhoz (1.4) amely kulturált étel- és italfogyasztási lehetőséggel egybekötött találkozási pont a fiatalok számára (1.5), másrészt rendszeresen helyt ad kortárs művészek kiállításainak. terveink szerint a csarnok és a hozzá kapcsolódó büfé az ifjúsági ház és az udvar felől egyaránt megközelíthető lesz, így kiválóan kombinálható kerthelyiséggel. Ugyancsak a földszinten, de a bejárattól jobbra helyezzük el azokat a helyiségeket, amelyek jelenleg a város ifjúsági információs irodájának szolgáltatási palettáján találhatóak. Itt kerül elhelyezésre az a szolgáltató shop (1.6), amelyben fénymásolási lehetőséggel kombinált internetkávézó kerül kialakításra. Az ifjúsági házban tovább szeretnénk biztosítani azokat az anonim tanácsadásokat, amelyek jelenleg is nagyon sikeresek. Terveink szerint a kötetlen tevékenységeknek helyt adó ifjúsági klubból (1.10.) Nyílnának azok a tanácsadó szobák (1.8.) Ahol képzett szakemberek segítségével ingyenes, személyre szabott tanácsadásokat vehetnek igénybe a fiatalok több témában (pl.: pszichológiai, jogi, grafológiai, mentálhigiénés, pályaválasztási, stb.). Ebben a szárnyban kapna helyet a közel négy éves tevékenysége során a város lakossága és szakmai szervezetek előtt ismert és elismert Csomópont Drogprevenciós Iroda (1.9.), amely rendszeresen nyújt módszertani segítséget Debrecenben tevékenykedő főiskolai, egyetemi hallgatóknak, pedagógusoknak és szakembereknek. Az iroda több olyan városi rendezvényt koordinált, melynek célja a drogproblémás attitűdök megváltoztatása, amelyek diákokat, szülőket és szakembereket egyaránt megcéloztak. Ugyancsak ez a prevenciós iroda fogja biztosítani a Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szakmai és infrastrukturális hátterét. Az ifjúsági háztól építészetileg elkülönül, de tevékenységéhez szervesen kapcsolódik az a többfunkciós előadóterem /jelenlegi tornaterem/ (1.11), amely kiválóan alkalmas kisebb konferenciák, koncertek, kiállítások, vásárok lebonyolítására. A létrejövő leszigetelt multifunkcionális terem hétköznapokon lehetőséget adna helyi civileknek és egyéb előadások, nagyobb szabású programok tartására, a hét végén ezzel egyetemben könnyű és komolyzenei koncertekre. Ezek mellett egyéb szerveződések is tarthatnák itt foglalkozásaikat, mint tánc stúdiók, és egyéb öntevékeny csoportok. 11

12 1. EMELET 2.1. Titkárság és irodák (57 m 2 ) 2.2. Ügyeleti szoba (22 m 2 ) 2.3. Társalgó (35 m 2 ) db civil iroda (22, 17, 20 m 2 ) db kézműves terem (57-57 m 2 ) 2.6. Galéria (44 m 2 ) Fontos, hogy helyet biztosítsunk az ifjúsági ház működéséhez elengedhetetlen adminisztrációs helyiségeknek, ezért ezen az emeleten kerülnek elhelyezésre a szakmai alkalmazottak és az intézmény vezetőinek irodái (2.1). Az ifjúsági ház 24 órás felügyeletet igényel - hiszem a hozzá kapcsolódó rendezvények folyamatosan zajlanak-, ezért az első emeleten elhelyezett ügyeleti szoba (2.2) szolgálati lakásként is funkcionál, ahol a szervezet önkéntese kap helyet. Egyre erőteljesebben tapasztalható, hogy a városban működő civil szervezetek infrastrukturális háttere nem biztosított. Ennek a helyzetnek a megoldására az első emeleten több olyan különálló helyiséget is kialakítunk (2.4.) Amelyet egy-egy civil szervezet, öntevékeny csoport vehet birtokba. Fiatal néprajzosok vezetésével fazekas, fafaragó, vesszőfonó és nemez műhelyt (2.5) szeretnénk kialakítani a már működő tarka-barka kézműves öntevékeny csoport vezetésével. Az alkotó csoport tevékenyen részt vett a mostani közösségi ház belső arculatának kialakításában, mindemellett tevékeny résztvevői népművészeti műhelyeknek. Napi rendszerességgel tartanak kézműves foglalkozásokat gyermekeknek, fiataloknak. Részt vesznek értelmi fogyatékkal élő fiatalok klubjának munkájában, kézműves tevékenységgel segítve integrációjukat. Ezen a szinten kerül elhelyezésre a Másik oldal klub, (2.4.) amely értelmi fogyatékkal élő fiatalokat tömörít. A klub jelentősége, hogy egyrészt ők maguk is folyamatosan részt vehetnek és vesznek egy ifjúsági ház munkájában, másrészt egészséges társaik is közvetlenül sajátítanak el segítő formákat. A közösségek egymásra hatásaként közös tevékenységek alakulnak, alakultak ki. Az ifjúsági ház berkein belül, akadály mentesített környezetben tudná tovább folytatni a foglalkozásaikat a Betan kerekesszékes klub (2.4), amely angol nyelv tanulással és szabad klub foglalkozások segítik színesíteni a fogyatékkal élők hétköznapjait. Perifériára sodródott fiatalok részére szerveződött aktivitás segíti elő a Yavin 4 szitanyomó műhely (2.5). A fitalokat a munka világába segítjük vissza egy számukra érdekes önkifejezési forma, a szita nyomás segítségével. Ezen tevékenységgel nem csak terápiás jellegű munkát végeznének, hanem saját közösségükben, saját maguk által kialakított környezetben volnának képesek profitszerző tevékenységet folytatni. Ebben az épületrészben helyeznénk el a megalakulás előtt álló Teurópa szociális szövetkezetet és az Art-east stúdiót. A szociális szövetkezet célja, hogy a már meglévő tevékenységeket egy profi menedzselési folyamat, valamint pályázati források segítségével olyan szintre juttassa, ami már a saját műhely, és az ott dolgozók ellátására is képes. Az Art-east stúdió fiatal képző művészek tömörülése, akik olyan, jelenleg Magyarországon még ismeretlen, vagy alternatív művészetként felfogott területen tevékenykednek, mint video, és performance művészet. Célunk, hogy a már eddig is végzett tréningeket, képzéseket az épület által nyújtott lehetőségeket kihasználva sűrűbbé, és fejlettebbé tegye. Eddigi fő profilunk a közösségfejlesztés, valamint a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzatok szakmai és közösségbeli fejlesztése, továbbképzése. 12

13 2. EMELET (ROCKSULI) db oktatóterem (12-21 m 2 ) db zenekari próbaterem (21-26 m 2 ) 3.3. Társalgó (35 m 2 ) 3.4. Tea konyha (12 m 2 ) A Más-Mozaik Szociokulturális Egyesület legismertebb tevékenysége az ország egyetlen rockzene iskolájának működtetése. Az új épületben a mostani 9 szaktanterem helyett 14 új termet alakítanánk ki (3.1, 3.2) (két dobterem, két zenekari terem, egy basszusgitár terem, egy billentyű terem, 3 ének terem és négy gitár terem), ahol a jelenlegi 450 diák sokkal kényelmesebb, és az oktatás céljaira kialakított termekben tudnák folytatni zenei tanulmányait. Ezek mellett a meglévő termek nem csak az oktatás céljait szolgálnák. A berendezett próbaterem lehetőséget adna a fiatalok hasznos szabadidejük eltöltésére. Ezeken túl az elmúlt évek során kialakításra került népzenei oktató termet is szeretnék az új épületben tovább működtetni (3.2) 2. PINCE SZINT: 4.1. Zenekari próbaterem (58 m 2 ) 4.2. Hangstúdió (38 m 2 ) 4.3. Műhely (31,6 m 2 ) 4.4. Öltözők (26 m 2 ) 4.5. Zuhanyzók (6 m 2 ) A pince szinten kapna helyet a Rolling Tones hangstúdió (4.2). A frissen beüzemelt stúdió célja lehetőséget biztosítani fiatal amatőr zenekarok számára hanganyagaik felvételére, amely fontos kritérium egy zenekar fejlődése és rentábilissága szempontjából. A stúdió a piaci árakhoz képest nyomott áron dolgozna, ezzel is próbálná elősegíteni a debreceni könnyűzenei és kulturális élet sokszínűségét. TETŐTÉR: A távlati tervek között szerepel egy előadótermekkel kombinált ifjúsági szálláshely kialakítása, amely a városban és a régióban egyaránt hiánypótló szerepet töltene be. 13

14 3. KIHASZNÁLTSÁGI TERV Földszint I. emelet A tervezett tevékenységek típusai Kreatív üzlet Célcsoport Ifj.Ház látogatói (kézművest termékek vásárlói) Programok rendszeressége folyamatos Bérbeadás lehetősége igen Információs pult előtérrel Ifj.Ház látogatói folyamatos nem Kiállítócsarnok Büfé Internet café szolgáltató shop Képző terem Fiatalok, kortárs művészeti kiállítások látogatói Fiatalok, kortárs művészeti kiállítások látogatói folyamatos folyamatos igen igen Ifj.Ház látogatói folyamatos igen Civil szervezetek és forprofit vállalkozások. 2 db tanácsadó szoba Fiatalok, szülők, pedagógusok Drogprevenciós iroda Diákok, szülők, pedagógusok és szakemberek folyamatos folyamatos folyamatos igen igen nem Ifjúsági klub Fiatalok folyamatos igen Előadóterem Titkárság és irodák Ügyeleti szoba (egyben szolgálati lakás) Társalgó Kisebb konferenciák, koncertek, kiállítások, vásárok látogatói, ill. egyéb szerveződések (pl. tánc stúdiók) foglalkozásainak résztvevői szakmai alkalmazottak és az intézmény vezetői alkalmi folyamatos igen nem Szervezet önkéntese folyamatos nem Fiatalok, civil szervezetek, önkéntesek 3 db civil iroda Civil szervezetek (Másik oldal klub, Betan kerekesszékes klub, Teurópa Szociális szövetkezet és Arteast stódió) folyamatos folyamatos nem igen 14

15 II. emelet Pince szint 2 db kézműves terem (Tarka-barka kézműves öntevékeny csoport által működtetett népművészeti műhely, Yavin 4 szitanyomó műhely) Népművészeti műhely célcsoportja: gyermekek, fiatalok, értelmi fogyatékkal élők. Szitanyomó műhely fontos célja a fiatalok munka világába segítése. folyamatos igen Galéria Fiatal alkotóművészek alkalmi igen 11 db oktatóterem Más-Mozaik Szociokulturális Egyesület rockzene iskolájának oktatói és jelenleg 450 fős diáksága 3 db zenekari próbaterem Más-Mozaik Szociokulturális Egyesület rockzene iskolájának oktatói és jelenleg 450 fős diáksága, valamint fiataloknak szabadidő-eltöltési hely, továbbá népzenei oktatóterem folyamatos folyamatos igen igen Társalgó Diákok, oktatók, szülők folyamatos nem Tea konyha Diákok, oktatók folyamatos nem Zenekari próbaterem Diákok, oktatók folyamatos igen Hangstúdió Rolling Tones hangstúdió folyamatos igen Műhely Öltözők Zuhanyzók Tetőtér Távleti tervben: előadótermek + ifjúsági szálláshely - - igen 15

16 A Debreceni Ifjúsági Ház Kihasználtsági Terve Földszint A tervezett tevékenységek típusai Kreatív üzlet Információs pult előtérrel Kiállítócsarnok Büfé Internet café szolgáltató shop Képző terem 2 db tanácsadó szoba Drogprevenciós iroda Ifjúsági klub Előadóterem Célcsoport Ifj.Ház látogatói (kézműves termékek vásárlói) Ifj.Ház látogatói Fiatalok, kortárs művészeti kiállítások látogatói Fiatalok, kortárs művészeti kiállítások látogatói Tevékenységi kör Férőhely Tervezett látogatószám/nap Időbeosztás Kézműves termékek árusítása 10 fő 20 fő Hétfő-Péntek: ig Információnyújtás, információs anyagok tárolása, adatbázis kezelés, jegyértékesítés Fiatalok, kortárs művészeti kiállítások szervezése, tartása A fiatalok, kortárs művészeti kiállítások látogatóinak vendéglátása 20 fő 100 fő Hétfő-Péntek: ig 200 fő 60 fő Hétfő-Péntek: ig 30 fő 30 fő Hétfő-Péntek: ig Ifj.Ház látogatói Ingyenes internet használat 10 fő 100 fő Hétfő-Péntek: ig Civil szervezetek, informális csoportok, cégek Fiatalok Diákok, szülők, pedagógusok és szakemberek Fiatalok Kisebb konferenciák, koncertek, kiállítások, vásárok látogatói, ill. egyéb szerveződések (pl. tánc stúdiók) foglalkozásainak résztvevői Képzések, szemináriumok, találkozók, egyesületi közgyűlések tartása Ingyenes és anonim tanácsadások szakemberek által Információ- és tanácsadás szenvedélybetegségekkel, megelőzéssel kapcsolatban, programok szervezése Szabadidős tevékenységek végzése (pl. tv, dvd, hifi, játékok) Kisebb konferenciák, koncertek, kiállítások, vásárok látogatói, ill. egyéb szerveződések (pl. tánc stúdiók) foglalkozásai 20 fő 20 fő Hétfő-Péntek: ig 5-5 fő fő Hétfő-Péntek: ig 20 fő 20 fő Hétfő-Péntek: ig 25 fő 20 fő Hétfő-Péntek: ig 250 fő 250 fő Előzetes foglalás szerint. 16

17 I. emelet II. emelet Titkárság és irodák Ügyeleti szoba (egyben szolgálati lakás) Társalgó 3 db civil iroda 2 db kézműves terem (Tarka-barka kézműves öntevékeny csoport által működtetett népművészeti műhely, Yavin 4 szitanyomó műhely) Galéria 11 db oktatóterem 3 db zenekari próbaterem szakmai alkalmazottak és az intézmény vezetői Szervezet önkéntese, illetve az ifjúsági ház gondnoki feladatait ellátó személyzet tartózkodási helye. Az ifjúsági ház szolgáltatásait igénybe vevők. Civil szervezetek (Másik oldal klub, Betan kerekesszékes klub, Teurópa Szociális szövetkezet és Art-east stúdió) Népművészeti műhely célcsoportja: gyermekek, fiatalok, értelmi fogyatékkal élők. Szitanyomó műhely fontos célja a fiatalok munka világába segítése. Kortárs amatőr művészek, kézművesek. Más-Mozaik Szociokulturális Egyesület rockzene iskolájának oktatói és jelenleg 450 fős diáksága Más-Mozaik Szociokulturális Egyesület rockzene iskolájának oktatói és jelenleg 450 fős diáksága, valamint fiataloknak szabadidő-eltöltési hely, továbbá népzenei oktatóterem Az ifjúsági ház napi ügyvitele, 6 fő 6 fő Hétfő-Péntek: 8-18-ig igazgatási feladatok ellátása. Pihenés, napi tartózkodás. 2 fő 2 fő Hátfő-Vasárnap egész nap Rekreáció, pihenés, szabadidős tevékenységek. A civil szervezetek mindennapi működésének biztosítása Kézműves foglalkozások, rendhagyó osztályfőnöki órák tartása. 10 fő 10 fő Hétfő-Péntek: ig 3*3 fő 9 fő Hétfő-Péntek: 8-18-ig fő 45 fő Hétfő-Péntek délelőtt kiscsoportok 9-20 Vasárnap Fiatalok, kortárs művészeti kiállítások 150 fő 60 fő Hétfő-Péntek: ig szervezése, tartása. Hangszer és ének oktatás. 3/terem 60 fő Hétfő-Vasárnap: ig Hétfő-Vasárnap: délután A rock iskola növendékeiből alakuló zenekarok számára próba- és oktatóterem biztosítása. 6/terem 20 fő 160 fő Hétfő-Péntek: ig Szombat-Vasárnap: 9-22-ig Társalgó Diákok, oktatók Az órák közti szünetekben, pihenés, 5 fő 150 fő Hétfő-Vasárnap: 9-22-ig Tea konyha Diákok, oktatók rekreáció. 5 fő 50 fő Hétfő-Vasárnap: 9-22-ig 17

18 Pince szint Zenekari próbaterem Hangstúdió Műhely Öltözők Zuhanyzók Amatőr rockegyüttesek. Rolling Tones hangstúdió, amatőr rock együttesek. A létesítmény karbantartását végző személyzet. Az ifjúsági ház dolgozói, oktatók. A fellépésre érkező vendégművészek. Térítés ellenében próbahely biztosítása. 6 fő 60 fő Hétfő-Vasárnap: 9-22-ig Hangfelvétel, CD és DVD készítés 6 fő 60 fő Hétfő-Vasárnap: 9-22-ig zenekarok részére. Kisebb javítások, karbantartás. 2 fő Hétfő-Péntek: ig Személyes tárgyak elhelyezése, 10 fő 30 fő Hétfő-Vasárnap: 9-21-ig átöltözési lehetőség. Zuhanyzás 2 fő 10 fő Hétfő-Vasárnap: 9-21-ig 18

19 4. MELLÉKLETEK I. melléklet: Felmérés debreceni civil szervezetek körében az Ifjúsági Ház projektjének indokoltságához II. melléklet: Igényfelmérés az ifjúsági ház projektjének indokoltságához III. melléklet: A Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. vállalt feladatai az ifjúságpolitika alakírásában IV. melléklet Szociológiai vizsgálat a Debrecenben élő fiatalok körében a lokális ifjúságpolitika megalapozása céljából V. melléklet Ifjúsági közösségkutatás Debrecenben 19

20 I. SZ. MELLÉKLET Kell egy hely FELMÉRÉS DEBRECENI CIVIL SZERVEZETEK KÖRÉBEN AZ IFJÚSÁGI HÁZ PROJEKTJÉNEK INDOKOLTSÁGÁHOZ Készítette: Galambos Adorján Debrecen,

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

A Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2008. évi üzleti terve

A Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2008. évi üzleti terve Határozati javaslat 11. számú melléklete A Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2008. évi üzleti terve Debrecen, 2008. január T A R T A L O M 1. Bevezetői 1.1. A társaság

Részletesebben

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai Gesztelyi Tamás Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum A Debreceni KEF bemutatása KEF szakmai fórum 2003. óta működik Debrecenben

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani oktatási és Kulturális

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 11275/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása érdekében a 2015-2016.

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020.

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. A koncepcióban megfogalmazott feladatok elvégzéséhez szükséges elkészíteni a cselekvési tervet, amely tartalmazza a felelősöket

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 26181/2016. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 10.880/2009.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra Pályázati kiírás Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program Kódszám: TÁMOP-3.2.3/08/2 Cím: Építő közösségek - a közművelődés a nem

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (XI. 1.) rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (XI. 1.) rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (XI. 1.) rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Tiszatenyő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi közművelődési

Részletesebben

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon Hogyan járulhatnak hozzá a társadalmi vállalkozások a nonprofit szektor fenntarthatóságához, és mi akadályozza őket ebben Magyarországon? Kutatási összefoglaló

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Bencze Györgyné Hajni VIII. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia 2009. május 29. Az ifjúsági munka foglalkozásszerű vagy önkéntes

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben

Küldetés Alapítvány BÉKÉS, Teleki u. 39. Adószám: 19057464-2-04 VII. Tartalmi beszámoló közhasznú tevékenységéről VII. TARTALMI BESZÁMOLÓ TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL 2010. év Alapítványunk évek óta

Részletesebben

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA EFOP-1.3.9-17 ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja, hogy összhangban az Európai Unió és Magyarország között létrejött Partnerségi Megállapodás irányelveivel

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 17.759/2012. Javaslat a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülettel közművelődési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A Nógrád Megyei

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.A-12/1

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP /2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET:

IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP /2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP-3.1.4.- 12/2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL 1 ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ( a továbbiakban: az önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu Közhasznúsági jelentés 2009. Tartalom a) A számviteli beszámoló 2 b) A költségvetési

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 HÍRLEVÉL 2014/I. 2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 kiemelt projekt keretében az idén is indulnak térítésmentes, a továbbképzési kötelezettség

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben 3. komponens Fiatalok prevenciós és tanácsadó programja Moravcsik-Kornyicki Ágota Szakmai

Részletesebben

Ifjúságügyi projektje Zalaegerszeg

Ifjúságügyi projektje Zalaegerszeg Ifjúságügyi projektje Zalaegerszeg Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok Ifjúságügyi komponens TÁMOP 5.2.5-B-10/2 Izsák Imre ÁMK ifjúsági

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? A tanári pálya iránt érdeklődő felvételizőként valószínűleg gondoltál már arra, hogy ehhez a hivatáshoz nemcsak a tudás közvetítése, hanem

Részletesebben

Belvárosi Rehabilitáció Előzetes Akcióterületi Terv ESZA típusú közösségi funkció megvalósítása SOFT alprojekt

Belvárosi Rehabilitáció Előzetes Akcióterületi Terv ESZA típusú közösségi funkció megvalósítása SOFT alprojekt CIVIL RÉSZVÉTEL MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁBAN Szociális és környezetvédelmi fejlesztés a közösségi funkció megvalósítása során JAKUBINYI LÁSZLÓ SZIMBIÓZIS ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 3060 Pásztó, Nagymező út 36. 1 124/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Részletesebben

Országos KID Egyesület

Országos KID Egyesület Országos KID Egyesület ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Debrecen, 2012. szeptember 27. Az első KID-ek 2002-2005 A KID-típusú programok módszertanát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal (OFA)

Részletesebben

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül :

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül : AGGTELEK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2002.(IV.11.)SZ. RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZABÁLYOZÁSÁRA Aggtelek Község Önkormányzatának képviselő-testülete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,

Részletesebben

1. A pályázat megvalósíthatósági terve

1. A pályázat megvalósíthatósági terve 1. A pályázat megvalósíthatósági terve 1.1 Partnerség A Magdolna negyed fejlesztési koncepciója Józsefváros 15 éves stratégiáján alapul. A 15 éves fejlesztési stratéga a kerületi és a fővárosi társadalmi

Részletesebben

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 SAJTÓMAPPA Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának ösztönzése 2013. november 20. MEGHÍVÓ Projektindító sajtóbeszélgetésre Projekt

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18997659-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs Pk. 60173/2007/4/I., 2007.12.14. szám: 4028, Debrecen, Damjanich u. 23. 2/9. 2009. Fordulónap: 2009. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Szertelen Egyesület 2009 évi tevékenysége

Szertelen Egyesület 2009 évi tevékenysége Szertelen Egyesület 2009 évi tevékenysége Szervezetünk 2004 tavaszán jött létre fiatal, szenvedélybeteg-ellátás területén dolgozó szakemberek,gyógyult szenvedélybetegek és ifjúságpolitikai szakemberek

Részletesebben

Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e

Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról. Teskánd Község Önkormányzat

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális javak

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON Egy kis számtan Magyarország lakossága: 10.000.000 ember 600.000 fogyatékkal élő felnőtt ember 80.000 fogyatékkal élő diák

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Rendezvényhelyszín kiajánló

Rendezvényhelyszín kiajánló Rendezvényhelyszín kiajánló 6726 Szeged, Közép fasor 1-3 6726 Szeged, Közép fasor 1-3. Bemutatkozik a Délvidék Ház DÉLVIDÉK HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Rövidített név: DÉLVIDÉK

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3, AZ 56/2012. (XI. 30.) 4, A 21/2015.

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyetemes emberi kultúra és a nemzeti kultúra

Részletesebben

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON KŐVÁRI EDIT VIDÉKFEJLESZTŐ SZOCIÁLIS MUNKÁS, AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETÉSÉNEK ELNÖKE SZÜKSÉGLETEK KIELÉGÍTETTSÉGE AUTIZMUSBAN Szint Jól

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006. október 30-i ülésére Tárgy: Döntés Zirc város részvételéről a Szociális és Munkaügyi Minisztérium helyi önkormányzatok gyermek

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

A REGINA NőHáz története - múlt, jelen, jövő

A REGINA NőHáz története - múlt, jelen, jövő A REGINA NőHáz története - múlt, jelen, jövő 2014 október 3. Gödöllő A hazai nőházak fejlesztése Női terek hálózatosodása I. Műhelytalálkozó Háttér, előzmények REGINA Alapítvány 2002-ben alakult az első

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Tárgy: Javaslat a közművelődésről szóló önkormányzati rendelet elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Tárgy: Javaslat a közművelődésről szóló önkormányzati rendelet elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére www.tuv.com ID 9105075801

Részletesebben

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Szakmai fejlesztőhálózat a kistelepülésektől az agorákig országos projektzáró konferencia Hatvan, 2015. szeptember 3. Partnereink

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13..

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. A Nemzeti Művelődési Intézet Az Emberi Erőforrások Minisztere alapította A 2012-13-ban zajlott átszervezési folyamat következtében

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves.

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves. Mobilitás az ifjúsági munka módszertani szolgáltatója Generációk 33-47 17-32 0-16 48-66 67-87 Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isa, por ës homou vogymuk

Részletesebben

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJÁNAK Intézkedési terve (2004-2006) A kerületi gyermek és ifjúsági korosztályok fölmérése 1. A fizikai teljesítőképesség, biológiai

Részletesebben

A B KOMPONENS INDIKÁTORAI második kiírás - 2013

A B KOMPONENS INDIKÁTORAI második kiírás - 2013 A B KOMPONENS INDIKÁTORAI második kiírás - 2013 Kérjük, hogy a pályázati adatlap 6.1 (Kötelező indikátorok) pontjában a választott tevékenységhez tartozó táblázatokat töltse ki. A táblázatban megadott

Részletesebben

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el:

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el: Szarvas Város Ifjúsági Cselekvési Terve 2011-2013. A cselekvési terv célja, hogy az önkormányzat képviselő-testületi határozatban állapítja meg a helyi adottságoknak megfelelően az ifjúsággal kapcsolatos

Részletesebben

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.), AZ 55/2008. (X. 31.) ÉS A 42/2009. (IX. 30.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER

Részletesebben

Pályázati támogatások

Pályázati támogatások Pályázati támogatások 2011. 2010. 2008. 2007. Időtartam2011. 06. 01. -2011. 10. 31. Eredmény: pedagógiai fejlesztés, családterápia biztosítása; működési kiadásokhoz hozzájárulás Támogatás mértéke: 103.000

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2014 év

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2014 év A szervezet megnevezése: Esély Budapest (fővárosi gyermek és ifjúsági) Alapítvány Címe: 1136. Budapest, Tátra utca 6. Adószám: 19022888-2-41 KSH szám: 19022888-9499-569-01 Bejegyző határozat száma: 0100/.Pk.62592/1990

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

Cím: 2600 Vác, Rákóczi út 36. weboldal: www.boldogceferinoalapitvany.hu e-mail: eselyreferens@boldogceferinoalapitvany.hu telefon: +36208231404

Cím: 2600 Vác, Rákóczi út 36. weboldal: www.boldogceferinoalapitvany.hu e-mail: eselyreferens@boldogceferinoalapitvany.hu telefon: +36208231404 Célcsoportjaink közé soroljuk mindazon embereket és csoportokat, akik a hátrányos helyzetükből adódóan, vagy az egyenlő bánásmódban is rögzített védett tulajdonságaik miatt perifériára szorultak. Feladatunknak

Részletesebben

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Köztisztasági fürdök és mosodák létrehozása, működtetése Célterület azonosító: 1 019 100 1. A projekt

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA Ügyiratszám: szoc-8266-1/2016. Ügyintéző: Dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez - "Gyermekeinkért 16" Alapítvány által benyújtani kívánt a "Társadalmi szerepvállalás erősítése a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 3-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 3-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 3-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Közművelődési megállapodás megkötése a Zrínyi klub üzemeltetésére

Részletesebben

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22.

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. 1.Mi is az a beiskolázási marketingtevékenység? A felsőoktatási

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA) 1990- ben alakult azzal a céllal, hogy szakmai és pénzügyi támogatása révén elősegítse

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Tanulási központok kialakítása

Tanulási központok kialakítása Tanulási központok kialakítása NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A gesztor szervezetek szerepe Mi a nyitott tanulási központ? Alapinfrastruktúra f e l n ő t t e k tanulásához,

Részletesebben

SP, ISZEF??? Mutass utat! Pillók Péter

SP, ISZEF??? Mutass utat! Pillók Péter SP, ISZEF??? eszköz, véleménynyilvánítás, csatorna, esély 2009 óta, előzményei: Ifjúságról szóló fehér könyv, 2001. Európai ifjúsági paktum, 2005. a Nemzeti Munkacsoport működése Nemzeti Ifjúsági Stratégia

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási

Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Témafelelős: Mihály Béláné Ikt. szám: P-28522/2009. Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel

Részletesebben