IGÉNYFELMÉRÉSI ÉS KIHASZNÁLTSÁGI TERV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IGÉNYFELMÉRÉSI ÉS KIHASZNÁLTSÁGI TERV"

Átírás

1 Debrecen Belváros ATT 2. sz. melléklete IGÉNYFELMÉRÉSI ÉS KIHASZNÁLTSÁGI TERV a Simonffy utcai volt Fazekas Mihály Általános Iskola átalakítása ifjúsági ház céljára c. projekthez november január 30.

2 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ 3 2. IGÉNYFELMÉRÉS 4 3. KIHASZNÁLTSÁGI TERV MELLÉKLETEK 19 I. SZ. MELLÉKLET 20 FELMÉRÉS DEBRECENI CIVIL SZERVEZETEK KÖRÉBEN AZ IFJÚSÁGI HÁZ PROJEKTJÉNEK INDOKOLTSÁGÁHOZ A VIZSGÁLAT CÉLJA A MINTA NÉHÁNY JELLEMZŐJE MÓDSZERTANI KERETEK A KIVÁLASZTOTT CIVIL SZERVEZETEK AZ INTERJÚ FŐBB IRÁNYVONALAI KÖVETKEZTETÉSEK AZ ELKÉSZÜLT INTERJÚK ALAPJÁN A SZERVEZETEK MEGALAKULÁSA, ÉS MŰKÖDÉSE A SZERVEZETEK FINANSZÍROZÁSA AZ IFJÚSÁGI HÁZ PROJEKT INDOKOLTSÁGA AZ IFJÚSÁGI HÁZ LÉTREHOZÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE AZ IFJÚSÁGI HÁZ KIALAKÍTÁSÁHOZ VÁLASZTOTT ÉPÜLET AZ IFJÚSÁGI HÁZ MŰKÖDTETÉSE, FENNTARTHATÓSÁGA AZ IFJÚSÁGI HÁZ PROGRAMKÍNÁLATA ÉS SZOLGÁLTATÁSAI ÖSSZEGZÉS 29 II. SZ. MELLÉKLET 33 IFJÚSÁG KÖZÖSSÉG FEJLESZTÉS 33 III. SZ. MELLÉKLET 35 DEBRECENI IFJÚSÁGI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. - EGY PERCCEL A VÁROS ELŐTT 35 IV.SZ. MELLÉKLET 38 FIATALOK DEBRECENRŐL 38 V. SZ. MELLÉKLET 44 A BAKANCSTÓL A BASEBALL SAPKÁIG - IFJÚSÁGI KÖZÖSSÉGKUTATÁS DEBRECENBEN 44 2

3 1. BEVEZETŐ Debrecen Belváros Funkcióbővítő Városrehabilitáció Akcióterületi Terve öt projektelemének egyik, a közszféra funkciókat erősítő tevékenység program keretén belül a Simonffy utcai volt Fazekas Mihály Általános Iskola átalakítása ifjúsági ház céljára projektelem Debrecen Megyei Jogú Város hosszú távú fejlesztési céljainak egyik sarkalatos eleme az oktatási és közművelődési infrastruktúra fejlesztése. Az Észak-Magyarországi Régió Operatív programja által kiírt funkcióbővítő városrehabilitációs pályázat ad alkalmat arra, hogy a városfejlesztés általános céljaként megfogalmazott minőségi életfeltételek biztosítása keretében a városközpont-rehabilitáció projektjei között ilyen közösségi funkciók fejlesztése is érvényre jusson. Debrecen lakónépességének 24,9 százaléka éves, tehát a lakosság egynegyede a fiatal korosztályba sorolható. Ennek a korosztálynak a társadalmi demográfiai mutatói nem különböznek jelentősen a Nyugat-Európában élő fiatalokétól. A helyi ifjúságpolitika feladata hogy megkönnyítse a fiatalok számára a tanulásból a munka világába, a felnőtt életbe való átmenetet, az önálló egzisztencia, a saját család megteremtését. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évek óta napirenden tartja a városi ifjúságpolitika kialakítását és gondozását, az abban megfogalmazott igényeket kívánja kielégíteni és olyan fejlesztési elképzeléseket szeretne megvalósítani, amelyek hiánypótlóak a városban és a régióban egyaránt. Ennek érdekében több éve célirányos kutatást, az ifjúság helyzetének és igényeinek felmérését szolgáló rendezvényeket szerveznek a városban az ifjúsági és civil szervezetek, alapítványok az Önkormányzat támogatásával. 3

4 2. IGÉNYFELMÉRÉS 2004 áprilisában 3 civil szervezet (Szertelen Egyesület, Opera Kulturális Egyesület, Szóla Rádió Alapítvány) összefogásával indult el Debrecenben egy kezdeményezés az ifjúsági szubkultúrák kutatásával kapcsolatban. Ennek megvalósításához a Nemzeti Civil Alapprogram kutatásra kiírt pályázatából támogatást is kaptak. A debreceni fiatalokról így elkészült egy (nem reprezentatív) felmérés Ifjúsági Közösségkutatás címmel, melyet 2005-ben egy kis kötetben (füzetben) meg is jelentettek tavaszán, Debrecen MJV Polgármesteri Hivatala megbízásából a Revita Alapítvány és a Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék munkatársai végeztek egy szociológiai vizsgálatot a fiatalok körében. A vizsgálat célja a városban élő 15 és 29 éves kor közötti fiatalok élethelyzetének, szükségleteinek, a városra vonatkozó véleményének megismerése volt. Ezek az információk Debrecen város ifjúságpolitikai koncepciójának megalapozásához járult hozzá, melynek alapvető célja megkönnyíteni a fiataloknak a felnőtt életbe való átmenetet. A két felmérés összefoglalója az IV. sz. és V. sz. mellékletekben szerkesztett változatban található. Kiemelve egy ifjúsági ház iránti igényeket megvilágító kérdésköröket, az ifjúsági ház lehetséges illetve elvárt szerepe az alábbi táblázatban összegeződik: A fiatalok felmérése során felmerült problémák és igények A fiatalokra egyre inkább jellemző a kapcsolatteremtés lehetőségének nehézkessége, a találkozási alkalmak és a helyszínek minősége valamint az anyagiak előtérbe kerülése miatt. A fiatalok korlátozott anyagi helyzete hozzájárul a passzív tevékenységek terjedéséhez. Az alkotó tevékenységek kedveltek (80%), de kevés lehetőség áll rendelkezésre. A fiatalok max. 1/3-a vesz részt havonta valamely szervezet közösségi tevékenységében. Az öntevékeny csoportok többsége csak informális szinten tevékenykedik, többségük nem intézményesült. A fiatalok között az aktív tevékenykedők aránya alacsony (9,5%) aminek a hátterében 30%-ban az ismerethiány áll a megkérdezettek szerint. Az ifjúsági ház lehetséges szerepe ennek megoldásában Ebben megoldást jelenthet egy kulturált találkozási hely kialakítása, a klubok és különböző szakkörök, foglalkozások létrehozása. A közös érdeklődés segíti az ismerkedést, a barátságok kialakulását. Az ifjúsági ház ingyenes vagy kedvezményes hasznos tevékenységek hozzáférésének javításával segíthetné a fiatalokat. Szakköri és öntevékeny csoportok, foglalkozások létrehozása egy kulturált környezetben, vagy csupán a helyiségek biztosítása ehhez, mindenképpen támogató értékű. Terembiztosítással, infrastrukturális háttérrel fontos lenne ezeknek a csoportoknak a működését továbbra is támogatni, hozzájárulni így fejlődésükhöz, ismertségük javításához. Szociális szövetkezet létrehozása, ami a meglévő tevékenységeket menedzseli, és pályázati forrásokkal segíti fejlődésüket, továbblépésüket. Öntevékeny csoportok számára termek biztosítása. Egy információs, tájékoztató iroda létrehozása a városban és az ifjúsági házban található lehetőségekről javíthatna ezen az arányon. 4

5 5 fiatalból 4 úgy gondolta, hogy a kultúra jelentős számukra, nyitott a nekik szóló kulturális eseményekre, és a művészetre. A közösségi lehetőségek viszont többségük szerint hiányzik. A szórakozási lehetőségek közül sokan hiányolják a tea-, illetve kávéház jelleggel működő helyet, ami lehetőséget nyújt csendes, nyugodt beszélgetésekhez. Debrecen a magyar könnyűzene egyik fővárosa, ahol sok zenekar táplálja a fiatalokban a különböző műfajok körül kialakuló kultuszt. A jól körülhatárolható szubkultúrák száma magas. A fiatalok nagy része (60%) nem rendelkezik Internettel, azt leginkább az iskolában/munkahelyen vagy barátoknál tudja elérni. A fiatalok 37 %-a rendszeres dohányos, a kábítószert pedig már 50%-uk is kipróbálta. A fiatalok szerint nem kapnak megfelelő segítséget a pályaválasztáshoz, önmaguk megismeréséhez, képességeik, készségeik megmérésére. A megkérdezettek több mint 40%-a nem ismer olyan helyet, ahol segítenének, ha gondjuk van, viszont szükségük lenne rá. A vállalkozói ismeretek hiányosságát jelzi, hogy a fiatalok csupán 18,5%-a tanulta valamilyen formában. A fiatalok 63,9%-a nem rendelkezik nyelvvizsga szintű tudással, 43,7%-uk viszont szívesen tanulna (többségük jövedelmi helyzete viszont nem teszi lehetővé a külön nyelvórát). Fontos támogatni a kulturális programok szervezését, megfelelő befogadóképességű termet biztosítani, ahol majd előadásokat, kiállításokat és koncerteket bonyolítanak le. Tágas, világos, kulturált találkozási hely létrehozása szükséges. Fontos a könnyűzenei és kulturális élet javításához, hogy az amatőr zenekarokat a város támogassa. Ez történhet próbatermek biztosításával, de fejlődésüket segítené az is, ha hanganyagaik felvételére elérhető közelségben és áron lenne hangstúdió. A szabadidő hasznos eltöltése céljából az igényeknek megfelelő rétegprogramokat, foglalkozásokat célszerű létrehozni. Kulturált környezetben Internet-szolgáltatás biztosítása, akár Internet-kávézó formában. Szenvedélybetegségek kezelésével, illetve megelőzésével foglalkozó segítségnyújtó iroda létrehozása célravezető lenne. Célszerű lenne egy karrier tanácsadó központ létrehozása, melynek célja a fiatal korosztály segítése. Hasznos lenne egy információs, tanácsadói iroda működtetése, kortárs, önkéntes segítőkkel, szakemberek támogatásával. Ehhez további szolgáltatások szervezése is kapcsolódhatna. Vállalkozási ismeretek bővítésére irányuló tanfolyamok, képzések indítása megoldást jelenthetne az érdeklődések kielégítésére. Nyelvtanulás lehetőségének biztosítása, akár egy nyelvi társalgási klub létrehozásával javítaná a fiatalok idegen nyelvi képességeit, tudását. Debrecenben mindössze egy ifjúsági intézmény található, amely már csak részben felel meg a fiatalok és az azt igénybe vevő szervezetek elvárásainak. Jelenleg nincs Debrecenben ifjúsági ház, mindössze egy ifjúsági információs és tanácsadó iroda (Mezon Iroda) található a belvárosban, amely információszolgáltatással és ingyenes tanácsadásaival próbál segíteni az irodát felkereső fiataloknak. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata ennek az intézménynek az átszervezésével hozta létre a Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft-t, amely január 01-óta kiemelten közhasznú, nonprofit gazdasági társaságként működik. 5

6 A Más-Mozaik Szociokulturális Egyesület által fenntartott és öntevékeny szakmai közösségek által működtetett ifjúsági ház működésének tanulságairól Vincze Béla egyesületi elnök adott részletes tájékoztatást, az eredeti szöveg a II. sz. mellékletben található A 18 évvel ezelőtt elkezdődött útkeresés egy közösség egy tevékenységének kálváriáját hordozza magában, de megerősíti az adott közösséget önnön erejében, hitében és bőven hagy időt a tisztulási folyamatoknak. Az utóbbi három év, amikor az egyesület képes önfenntartóvá válva, közösségi teret működtetni, hordozza az előző évek élményeit. Így válik egy csoport toleránssá, így fogadja el, hogy önnön értékeinek fennhatóságán túl vannak másféle értékek, emberek, érdekek. A fiatalok közösségi házunkban nem csak rockerek, punkok, alternatívok, sajátos nevelésű igényűek, kerekes székesek stb., hanem fiatalok. Keresik magukat, keresik kapcsolataikat, feszítgetik korlátaikat. Így kiderül, hogy a népzenész rock zenekarban kezdte, a rock sulis agyagozna, a fazekas szeretne gitározni tanulni, az énekelni tanuló szívesen segítene önkéntes munkában a fogyatékkal élőknek, akik közül többen szeretnének éneket tanulni, gitározni, dobolni. Ha van közös tér ahol találkozhatnak, együttműködhetnek, ha van felelős felnőtt a háttérben, a dolog működni kezd. Nem különálló mozaikok immár, hanem egy nagyobb közösség részesei. Kreativitásuk, alkotókedvük megnő. Érdeklődő résztvevői ifjúsági képzéseknek, kezdik érteni, mi az az európai dimenzió, élethosszig tanulás, non-formális pedagógia és társai. Érteni és érezni azt, hogy milyen élmény az, amikor az együttműködések révén integrált zenei táborokban vesznek rész sokadik alkalommal külföldön (is), amikor házigazdái a közösségükhöz 12 országból érkező fiatalnak melynek feltételeit ők teremtették meg. Átélik az élményt, amikor fogyatékkal élő tanítványaik először állnak a színpadon, és amikor a felnőttek könnyezve köszönik meg a munkájukat. Önkéntes segítői azoknak a táboroknak, ahol új látásmódot tanulhatnak vak és gyengénlátó társaiktól. Így mára három év alatt a Rocksuli zenét tanító-tanulók helyéből egy olyan ifjúsági ház fejlődött észrevétlen, ahol a rocksulisok mellett-velük együtt élnek a népzenészek, a kézművesek, a SUB alternatív csoport, internetes rádiót szerkesztők, kerekes székesek, Másik oldal klub fogyatékkal élő fiatalokkal, szenvedélybetegek terápiás csoportja, szitaműhely, közösségi teret működtető önkéntesek, speciális zenei csoport gyengén látó, értelmi fogyatékkal élő és egészséges fiatalok közös csoportja, nemzetközi programokat szervező önkéntesek, integrált nyári táborokat szervezők, Art-east stúdió kísérletező fiatal képzőművészekkel és a Felkelő nap háza klub heti rendszerességű tehetségkutató programjai színesítik a közösségi ház programját. És mi minden lehetne még, ha nem a kéthónapos felmondási idő rémével és a havi Ft-os bérleti díjjal sem kellene megküzdeni. A Más-Mozaik Szociokulturális Egyesület által fenntartott Közösségi Ház (Boldogfalva u. 2.) működése számokban, a Ház rendszeres programjai: Legfontosabb jellemzői: 6oo fiatal heti rendszerességgel, kisközösségekben látogatja Az épület karbantartását, takarítását önkéntes munkások végzik Az ide látogató, itt működő Öntevékeny közösségek: Rocksuli: o Tanszakok: o Gitár, basszusgitár, ének, ütőhangszerek, billentyű, szájharmonika o Zenekari foglalkozások Tarka-barka kézműves műhelyek Fazekas, kosárfonó, fafaragó, nemezelő, szövő Népzenészek 6

7 SUB alternatív zenei csoport Hip-hop és drum and bass Internetes rádió Betan kerekesszékes csoport Másik oldal klub értelmi fogyatékkal élő fiataloknak Szenvedélybetegek terápiás csoportja Speciális zenei csoport Gyengénlátó, értelmi fogyatékkal élő és egészséges fiatalok integrált zenei csoportja Vakáció mindenkinek öntevékeny csoport az integrált nyári programokért Nemzetközi programok munkacsoportja Szitanyomó műhely Felkelő Nap Háza tehetséggondozó klub Art-east stúdió kísérletező képzőművészeti közösség Basszus, kulcs a zenéhez iskola újság szerkesztőség Kávé-zóna közösségi tér A Házon kívüli programokon való megjelenés is jellemző az itteni közösségekre, mely programokon éves szinten húsz-harmincezer fiatallal is találkoznak: Nemzetközi programok Kézműves táborok Koncertek Ifjúsági közösségek fejlesztése, tréningek szervezése, vezetése Részvétel városi, megyei és regionális rendezvényeken A ház fenntartásának finanszírozása Tan- és tagdíjak 60 % Pályázatok 20 % Támogatók 20 % A város egyéb intézményeinek kapcsolata a fiatal lakossággal: Debrecen városa kiterjedt közművelődési intézményrendszerrel rendelkezik. Az utóbbi években több, országos viszonylatban is jelentős beruházás valósult meg, melynek köszönhetően új szervezeti egységekkel bővült a Debreceni Művelődési Központ és felújításra kerültek a városrészi intézmények. Sajnálatos tény azonban, hogy a város lakosságának jelentős részét (megközelítőleg 25%-át) alkotó fiatalokat egyetlen intézmény sem tekinti célcsoportjának. A közösségi házak programkínálatában találunk ugyan fiataloknak szóló rendezvényeket, de ez koránt sem kielégítő. Problémát jelent az is, hogy nincsenek a városban olyan közösségi terek, ahol a fiatalok segítő-fejlesztő programokkal tölthetik el a szabadidejüket és ezen felül, élményt adó közösségek tagjaivá is válhatnak. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a város ifjúságpolitikai alapelveivel összhangban, - a Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda jogutódjaként - létrehozta a Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft-t. A január 1-től működő nonprofit gazdasági társaság kiemelt célja, hogy Debrecen ifjúságpolitikájában meghatározó szerepet töltsön be (lásd III. sz. melléklet). 7

8 Galambos Adorján ügyvezető adott tájékoztatást a funkcióbővítő városrehabilitáció pályázatnak az ifjúsági ház kialakítására vonatkozó projektjével kapcsolatban: "Az utóbbi időszakban azt tapasztaltuk, hogy egyre sűrűsödnek társaságunk azon feladatai, amelyek megfelelő méretű tereket kívánnak. Az általunk működtetett Mezon Ifjúsági Iroda jelenleg is próbál közösségi térként funkcionálni, de ez nem megvalósítható azon a 70 m2 en amely sajnos arra sem elég, hogy egy 10 főnél nagyobb létszámú megbeszélést lebonyolítsunk. Jelenleg is futó szakmai projektjeink, egyre több autonóm közösség létrejöttét gerjesztik, és számukra szeretnék megfelelő színvonalú közösségi helyeket biztosítani." Debrecenben számos ifjúsági szervezet működik. Az Ifjúsági Ház programjának megalapozására novemberben a Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft felmérést készített a debreceni civil szervezetek körében az ifjúsági ház projekt indokoltságának bemutatására. (A felmérés teljes anyaga az I. sz. mellékletben található.) A vizsgálat a következő területekre terjedt ki: A debreceni ifjúsági civil szektor elemzése. A kiválasztott civil szervezetek tevékenységi köre, működése, programjai, gazdálkodása. Az ifjúsági ház projekt indokoltságának vizsgálata Kultúra Sport Oktatás Szociális ellátás Szakmai, gazdasági érdekképviselet Vallás Szabadidő Egészségügy Településfejlesztés Egyéb A debreceni székhelyű civil szervezetek száma, tevékenységi körök szerint 1 Következtetések az elkészült interjúk alapján, az Ifjúsági Ház projekt indokoltsága: A legtöbb szervezet regionális, sőt országos hatókörűnek vallotta magát. A szervezetek zöme egyesületi formában, állami illetve alapítványi támogatásból működik, azaz (80 %) pályázatokból tartja fenn magát. A kutatásból egyértelműen kiderült, hogy a Debrecenben működő ifjúsági civil szervezetek igen széles spektrumon mozognak tevékenységi kör és források tekintetében egyaránt. 1 A civil szervezetek és a területfejlesztési politika, Szerk.: Kovách Imre, MTA Politikai Tudományok Intézete, Bp.,

9 Az is egyértelműen látható, hogy a megkérdezett szervezetek vezetői több éves szakmai tevékenységüknek köszönhetően, jól látják azokat a folyamatokat, amelyek elindultak és azokat az igényeket, amelyek a város ifjúsági korosztálya részéről felmerültek. Egy ekkora méretű projekt megvalósítása előtt, fontos a célcsoport igényeit ismerő szervezetek véleménye, hiszen ez a fenntarthatóság szempontjából is kulcsfontosságú. Ezért nagyon fontos a kutatás azon konklúziója, hogy a megkérdezett szervezetek vezetői kivétel nélkül úgy nyilatkoztak, hogy az ország második legnagyobb városában égető szükség van egy ifjúsági házra. A tevékenységek fókusza túlnyomóan a kultúra és a közművelődés irányába tolódik el. A projekt megvalósulásával újra teret kapnának az ifjúsági kezdeményezések, a jelenlegi intézmények által felvállalt tevékenységek sokszorozódhatnának. A megkérdezettek többsége olyan adottságokat fogalmaztak meg elvárásként az ifjúsági házzal kapcsolatban, (pl.: városközponti fekvés, szórakozóhelyek közelsége, akadálymentes elérhetőség, udvar, több emelet, utcafronti pozíció stb.) amelyekkel a kiszemelt ingatlan egytől-egyig rendelkezik. Több szervezet egybehangzó véleménye az volt, hogy a jelenleginél ideálisabb épület nem található a városban. Az intézmény jelenlegi elhelyezkedése ideális, hiszen a város első sétálóutcáján található. A belső tér kialakítására vonatkozó előzetes tervek is egybeesnek a megkérdezettek elképzeléseivel. Véleményük szerint az ifjúsági központ belső kialakítása akkor lenne ideális, ha nagy közösségi terek és kisebb csoportok befogadására is alkalmas klubszerű helyiségek kombinációja jönne létre. A civil szervezetek többségének legégetőbb problémája, hogy nem áll rendelkezésre a városban olyan ingatlan, ahol a működésükhöz szükséges minimális infrastruktúrához hozzáférhetnének, vagy ahol rendezvényeiket megvalósíthatnák. Az ifjúsági központ létrehozása ezt a gondot is enyhítené, hiszen teret adna a civil szervezetek rendezvényinek és ezen túl számukra irodahelyiségeket is biztosítana. A megkérdezettek szerint az ifjúsági ház hosszú távú fenntarthatóságának letéteményese egy olyan konzorcium, amely az önkormányzat gazdasági társasága és civil szervezetek között jön létre. Többen rávilágítottak arra, hogy erőteljes igény mutatkozik a generációk közötti kommunikáció erősítésére és a létrejövő intézménynek ezt a hiánypótló szerepet is fel kellene vállalnia. Az interjúalanyok azt az előzetes hipotézist is megerősítették, hogy a fiatalok folyton változó igényeihez igazodó rugalmasság és a fenntarthatóság sem valósítható meg, csak önkormányzati szerepvállalás és civil konzorciumi partnerek bevonásával. Az Ifjúsági Ház tervezett programja: A Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft-t. ifjúságpolitikájában az alábbi feladatok ellátását a kiemelt tevékenységei közé sorolja, és ezt a filozófiát az Ifjúsági Ház programjaiban, működésében is érvényesíteni fogja: Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda működtetése a (HAYICO) Szakmai-etikai Kódexének megfelelően tanácsadói tevékenység ellátása, módszertani központ és ifjúságpolitikai műhely szerepének biztosítása, amely lehetővé teszi, hogy jelzéseket továbbítson önkormányzatunk felé a fiatalokat érintő aktuális problémák tekintetében, 9

10 mindennapi működése során, az ifjúsági rétegcsoportok - kiemelten a veszélyeztetett, marginalizálódott fiatalok - beilleszkedési zavarainak csökkentése, prevenciós szerepvállalás, részvétel a város kiemelt gyermek- és ifjúsági kulturális rendezvényeinek szervezésében, kommunikációs csatornái révén azok népszerűsítése, azoknak helyszín biztosítása a Csomópont Prevenciós Iroda működtetése, ezáltal a Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum infrastrukturális és szakmai hátterének biztosítása, civil szervezetek hatékony segítése, összekötő csatorna az önkormányzat felé. A Vekeri Tavi Ifjúsági Tábor működtetése. A Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft-t. Tagintézményei: Csomópont Drogprevenciós Információs Iroda: Rendszeresen nyújt módszertani segítséget a Debrecenben dolgozó főiskolai, egyetemi hallgatóknak, pedagógusoknak és szakembereknek. Az iroda olyan, diákokat-, szülőket- és szakembereket egyaránt megcélzó rendezvényeket is koordinál, melyek a drogproblémás attitűdök megváltoztatására irányulnak. A prevenciós iroda tól biztosítja a Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szakmai és infrastrukturális hátterét. Mezon Képző: A Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda által elindított Mezon Képzőben, az intézmény jogutódjaként létrehozott gazdasági társaság teret biztosít ifjúsági civil szervezetek részére. A Csomópont és a Képzőközpont egyaránt kiválóan alkalmas fős csoportok részére képzések, szemináriumok, tréningek megtartására. A Mezon képzőt a Csomópont Irodához hasonlóan, igénybe vehetik civil szervezetek, informális csoportok. Vekeri-tavi Ifjúsági Tábor: A gazdasági társaság működteti a Vekeri-tavi Ifjúsági Tábort, mely 7 km-re fekszik Debrecentől keletre, Erdőspusztán. A terület nagysága 7 hektár, 4707 m². A parkerdő területén 3 kőház, egy 48 négyzetméteres közösségi helynek alkalmas faház, 2 félig zárt hideg-meleg vizes zuhanyzó, 3 konténeres WC, 1 konténeres mosdó található. A házak mindegyikében 4 szoba van, melyek szobánként pótággyal 5 férőhelyesek. Így jelenleg egyszerre 50 főt lehet elszállásolni. A tábor az időjárástól függően május 1.-től szeptember 30-ig alkalmas a táborvendégek fogadására. Az Ifjúsági Ház funkcionális kialakításának programja Készítette a Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft-t. A projekt megvalósulása esetén a beruházás több szempontból segítené Debrecen ifjúságpolitikájának és civil koncepciójának kiteljesedését. A belső udvarral rendelkező belvárosi épület összetett funkciójával egyszerre többféle igényt is kielégíthet. Az épületben kialakításra kerülő előadó, ill. klubtermek újabb lehetőségeket adnak a civil szervezetek igényeinek kielégítésére is. A háromszintes épületet szintenként és épületrészenként más-más funkcióval kívánjuk megtölteni, amely biztosítja az ifjúsági ház minél szélesebb körben történő használhatóságát. A projekt megvalósulása eredményeként az ifjúsági ház helyiségei az alábbiak szerint kerülnek kialakításra (minden szinten kialakításra kerülnek az előírásoknak megfelelő, akadálymentesített közlekedők és szociális helyiségek, melyeket itt nem részletezünk): 10

11 FÖLDSZINT: 1.1 Előtér vagy agora (51 m 2 ) 1.2 Kreatív üzlet (9 m 2 ) 1.3 Információs pult előtérrel (21 m 2 ) 1.4. Kiállítócsarnok (94 m 2 ) 1.5 Büfé és fogyasztótér (33 m 2 ) 1.6 Internet café szolgáltató shop (35 m 2 ) 1.7 Képző terem (39 m 2 ) db tanácsadó (9-9 m 2 ) 1.9 Csomópont prevenciós iroda (37 m 2 ) 1.10 Ifjúsági klub (42 m 2 ) 1.11 Előadóterem (135,76 m 2 ) A létrejövő ifjúsági házat minél nyitottabbá szeretnénk tenni a betérő fiatalok számára. Ezért a földszint tervezésénél arra törekedtünk, hogy tágas, világos és többféle funkcióra is alkalmas tereket alakítsunk ki (1.1). Továbbá fontos szempont volt az is, hogy a betérő fiatalok az általunk kínált információkat, szolgáltatásokat egyből az utcáról belépve tudják igénybe venni. A tervek szerint a földszinten helyet kapó információs pult (1.3) nem csak az ifjúsági házban történő tájékozódáshoz nyújt segítséget, de naprakész, részletes, a betérőink igényeihez igazodó ingyenes információszolgáltatást is nyújt. Az információs pult mellett lesz megtalálható az a kreatív bolt (1.2) ahol a házban tevékenykedő kézművesek termékeit lehet megvásárolni, ezzel is növelve az ifjúsági ház bevételeit. Az előtérből tovább haladva jutunk el ahhoz a multifunkciós csarnokhoz (1.4) amely kulturált étel- és italfogyasztási lehetőséggel egybekötött találkozási pont a fiatalok számára (1.5), másrészt rendszeresen helyt ad kortárs művészek kiállításainak. terveink szerint a csarnok és a hozzá kapcsolódó büfé az ifjúsági ház és az udvar felől egyaránt megközelíthető lesz, így kiválóan kombinálható kerthelyiséggel. Ugyancsak a földszinten, de a bejárattól jobbra helyezzük el azokat a helyiségeket, amelyek jelenleg a város ifjúsági információs irodájának szolgáltatási palettáján találhatóak. Itt kerül elhelyezésre az a szolgáltató shop (1.6), amelyben fénymásolási lehetőséggel kombinált internetkávézó kerül kialakításra. Az ifjúsági házban tovább szeretnénk biztosítani azokat az anonim tanácsadásokat, amelyek jelenleg is nagyon sikeresek. Terveink szerint a kötetlen tevékenységeknek helyt adó ifjúsági klubból (1.10.) Nyílnának azok a tanácsadó szobák (1.8.) Ahol képzett szakemberek segítségével ingyenes, személyre szabott tanácsadásokat vehetnek igénybe a fiatalok több témában (pl.: pszichológiai, jogi, grafológiai, mentálhigiénés, pályaválasztási, stb.). Ebben a szárnyban kapna helyet a közel négy éves tevékenysége során a város lakossága és szakmai szervezetek előtt ismert és elismert Csomópont Drogprevenciós Iroda (1.9.), amely rendszeresen nyújt módszertani segítséget Debrecenben tevékenykedő főiskolai, egyetemi hallgatóknak, pedagógusoknak és szakembereknek. Az iroda több olyan városi rendezvényt koordinált, melynek célja a drogproblémás attitűdök megváltoztatása, amelyek diákokat, szülőket és szakembereket egyaránt megcéloztak. Ugyancsak ez a prevenciós iroda fogja biztosítani a Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szakmai és infrastrukturális hátterét. Az ifjúsági háztól építészetileg elkülönül, de tevékenységéhez szervesen kapcsolódik az a többfunkciós előadóterem /jelenlegi tornaterem/ (1.11), amely kiválóan alkalmas kisebb konferenciák, koncertek, kiállítások, vásárok lebonyolítására. A létrejövő leszigetelt multifunkcionális terem hétköznapokon lehetőséget adna helyi civileknek és egyéb előadások, nagyobb szabású programok tartására, a hét végén ezzel egyetemben könnyű és komolyzenei koncertekre. Ezek mellett egyéb szerveződések is tarthatnák itt foglalkozásaikat, mint tánc stúdiók, és egyéb öntevékeny csoportok. 11

12 1. EMELET 2.1. Titkárság és irodák (57 m 2 ) 2.2. Ügyeleti szoba (22 m 2 ) 2.3. Társalgó (35 m 2 ) db civil iroda (22, 17, 20 m 2 ) db kézműves terem (57-57 m 2 ) 2.6. Galéria (44 m 2 ) Fontos, hogy helyet biztosítsunk az ifjúsági ház működéséhez elengedhetetlen adminisztrációs helyiségeknek, ezért ezen az emeleten kerülnek elhelyezésre a szakmai alkalmazottak és az intézmény vezetőinek irodái (2.1). Az ifjúsági ház 24 órás felügyeletet igényel - hiszem a hozzá kapcsolódó rendezvények folyamatosan zajlanak-, ezért az első emeleten elhelyezett ügyeleti szoba (2.2) szolgálati lakásként is funkcionál, ahol a szervezet önkéntese kap helyet. Egyre erőteljesebben tapasztalható, hogy a városban működő civil szervezetek infrastrukturális háttere nem biztosított. Ennek a helyzetnek a megoldására az első emeleten több olyan különálló helyiséget is kialakítunk (2.4.) Amelyet egy-egy civil szervezet, öntevékeny csoport vehet birtokba. Fiatal néprajzosok vezetésével fazekas, fafaragó, vesszőfonó és nemez műhelyt (2.5) szeretnénk kialakítani a már működő tarka-barka kézműves öntevékeny csoport vezetésével. Az alkotó csoport tevékenyen részt vett a mostani közösségi ház belső arculatának kialakításában, mindemellett tevékeny résztvevői népművészeti műhelyeknek. Napi rendszerességgel tartanak kézműves foglalkozásokat gyermekeknek, fiataloknak. Részt vesznek értelmi fogyatékkal élő fiatalok klubjának munkájában, kézműves tevékenységgel segítve integrációjukat. Ezen a szinten kerül elhelyezésre a Másik oldal klub, (2.4.) amely értelmi fogyatékkal élő fiatalokat tömörít. A klub jelentősége, hogy egyrészt ők maguk is folyamatosan részt vehetnek és vesznek egy ifjúsági ház munkájában, másrészt egészséges társaik is közvetlenül sajátítanak el segítő formákat. A közösségek egymásra hatásaként közös tevékenységek alakulnak, alakultak ki. Az ifjúsági ház berkein belül, akadály mentesített környezetben tudná tovább folytatni a foglalkozásaikat a Betan kerekesszékes klub (2.4), amely angol nyelv tanulással és szabad klub foglalkozások segítik színesíteni a fogyatékkal élők hétköznapjait. Perifériára sodródott fiatalok részére szerveződött aktivitás segíti elő a Yavin 4 szitanyomó műhely (2.5). A fitalokat a munka világába segítjük vissza egy számukra érdekes önkifejezési forma, a szita nyomás segítségével. Ezen tevékenységgel nem csak terápiás jellegű munkát végeznének, hanem saját közösségükben, saját maguk által kialakított környezetben volnának képesek profitszerző tevékenységet folytatni. Ebben az épületrészben helyeznénk el a megalakulás előtt álló Teurópa szociális szövetkezetet és az Art-east stúdiót. A szociális szövetkezet célja, hogy a már meglévő tevékenységeket egy profi menedzselési folyamat, valamint pályázati források segítségével olyan szintre juttassa, ami már a saját műhely, és az ott dolgozók ellátására is képes. Az Art-east stúdió fiatal képző művészek tömörülése, akik olyan, jelenleg Magyarországon még ismeretlen, vagy alternatív művészetként felfogott területen tevékenykednek, mint video, és performance művészet. Célunk, hogy a már eddig is végzett tréningeket, képzéseket az épület által nyújtott lehetőségeket kihasználva sűrűbbé, és fejlettebbé tegye. Eddigi fő profilunk a közösségfejlesztés, valamint a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzatok szakmai és közösségbeli fejlesztése, továbbképzése. 12

13 2. EMELET (ROCKSULI) db oktatóterem (12-21 m 2 ) db zenekari próbaterem (21-26 m 2 ) 3.3. Társalgó (35 m 2 ) 3.4. Tea konyha (12 m 2 ) A Más-Mozaik Szociokulturális Egyesület legismertebb tevékenysége az ország egyetlen rockzene iskolájának működtetése. Az új épületben a mostani 9 szaktanterem helyett 14 új termet alakítanánk ki (3.1, 3.2) (két dobterem, két zenekari terem, egy basszusgitár terem, egy billentyű terem, 3 ének terem és négy gitár terem), ahol a jelenlegi 450 diák sokkal kényelmesebb, és az oktatás céljaira kialakított termekben tudnák folytatni zenei tanulmányait. Ezek mellett a meglévő termek nem csak az oktatás céljait szolgálnák. A berendezett próbaterem lehetőséget adna a fiatalok hasznos szabadidejük eltöltésére. Ezeken túl az elmúlt évek során kialakításra került népzenei oktató termet is szeretnék az új épületben tovább működtetni (3.2) 2. PINCE SZINT: 4.1. Zenekari próbaterem (58 m 2 ) 4.2. Hangstúdió (38 m 2 ) 4.3. Műhely (31,6 m 2 ) 4.4. Öltözők (26 m 2 ) 4.5. Zuhanyzók (6 m 2 ) A pince szinten kapna helyet a Rolling Tones hangstúdió (4.2). A frissen beüzemelt stúdió célja lehetőséget biztosítani fiatal amatőr zenekarok számára hanganyagaik felvételére, amely fontos kritérium egy zenekar fejlődése és rentábilissága szempontjából. A stúdió a piaci árakhoz képest nyomott áron dolgozna, ezzel is próbálná elősegíteni a debreceni könnyűzenei és kulturális élet sokszínűségét. TETŐTÉR: A távlati tervek között szerepel egy előadótermekkel kombinált ifjúsági szálláshely kialakítása, amely a városban és a régióban egyaránt hiánypótló szerepet töltene be. 13

14 3. KIHASZNÁLTSÁGI TERV Földszint I. emelet A tervezett tevékenységek típusai Kreatív üzlet Célcsoport Ifj.Ház látogatói (kézművest termékek vásárlói) Programok rendszeressége folyamatos Bérbeadás lehetősége igen Információs pult előtérrel Ifj.Ház látogatói folyamatos nem Kiállítócsarnok Büfé Internet café szolgáltató shop Képző terem Fiatalok, kortárs művészeti kiállítások látogatói Fiatalok, kortárs művészeti kiállítások látogatói folyamatos folyamatos igen igen Ifj.Ház látogatói folyamatos igen Civil szervezetek és forprofit vállalkozások. 2 db tanácsadó szoba Fiatalok, szülők, pedagógusok Drogprevenciós iroda Diákok, szülők, pedagógusok és szakemberek folyamatos folyamatos folyamatos igen igen nem Ifjúsági klub Fiatalok folyamatos igen Előadóterem Titkárság és irodák Ügyeleti szoba (egyben szolgálati lakás) Társalgó Kisebb konferenciák, koncertek, kiállítások, vásárok látogatói, ill. egyéb szerveződések (pl. tánc stúdiók) foglalkozásainak résztvevői szakmai alkalmazottak és az intézmény vezetői alkalmi folyamatos igen nem Szervezet önkéntese folyamatos nem Fiatalok, civil szervezetek, önkéntesek 3 db civil iroda Civil szervezetek (Másik oldal klub, Betan kerekesszékes klub, Teurópa Szociális szövetkezet és Arteast stódió) folyamatos folyamatos nem igen 14

15 II. emelet Pince szint 2 db kézműves terem (Tarka-barka kézműves öntevékeny csoport által működtetett népművészeti műhely, Yavin 4 szitanyomó műhely) Népművészeti műhely célcsoportja: gyermekek, fiatalok, értelmi fogyatékkal élők. Szitanyomó műhely fontos célja a fiatalok munka világába segítése. folyamatos igen Galéria Fiatal alkotóművészek alkalmi igen 11 db oktatóterem Más-Mozaik Szociokulturális Egyesület rockzene iskolájának oktatói és jelenleg 450 fős diáksága 3 db zenekari próbaterem Más-Mozaik Szociokulturális Egyesület rockzene iskolájának oktatói és jelenleg 450 fős diáksága, valamint fiataloknak szabadidő-eltöltési hely, továbbá népzenei oktatóterem folyamatos folyamatos igen igen Társalgó Diákok, oktatók, szülők folyamatos nem Tea konyha Diákok, oktatók folyamatos nem Zenekari próbaterem Diákok, oktatók folyamatos igen Hangstúdió Rolling Tones hangstúdió folyamatos igen Műhely Öltözők Zuhanyzók Tetőtér Távleti tervben: előadótermek + ifjúsági szálláshely - - igen 15

16 A Debreceni Ifjúsági Ház Kihasználtsági Terve Földszint A tervezett tevékenységek típusai Kreatív üzlet Információs pult előtérrel Kiállítócsarnok Büfé Internet café szolgáltató shop Képző terem 2 db tanácsadó szoba Drogprevenciós iroda Ifjúsági klub Előadóterem Célcsoport Ifj.Ház látogatói (kézműves termékek vásárlói) Ifj.Ház látogatói Fiatalok, kortárs művészeti kiállítások látogatói Fiatalok, kortárs művészeti kiállítások látogatói Tevékenységi kör Férőhely Tervezett látogatószám/nap Időbeosztás Kézműves termékek árusítása 10 fő 20 fő Hétfő-Péntek: ig Információnyújtás, információs anyagok tárolása, adatbázis kezelés, jegyértékesítés Fiatalok, kortárs művészeti kiállítások szervezése, tartása A fiatalok, kortárs művészeti kiállítások látogatóinak vendéglátása 20 fő 100 fő Hétfő-Péntek: ig 200 fő 60 fő Hétfő-Péntek: ig 30 fő 30 fő Hétfő-Péntek: ig Ifj.Ház látogatói Ingyenes internet használat 10 fő 100 fő Hétfő-Péntek: ig Civil szervezetek, informális csoportok, cégek Fiatalok Diákok, szülők, pedagógusok és szakemberek Fiatalok Kisebb konferenciák, koncertek, kiállítások, vásárok látogatói, ill. egyéb szerveződések (pl. tánc stúdiók) foglalkozásainak résztvevői Képzések, szemináriumok, találkozók, egyesületi közgyűlések tartása Ingyenes és anonim tanácsadások szakemberek által Információ- és tanácsadás szenvedélybetegségekkel, megelőzéssel kapcsolatban, programok szervezése Szabadidős tevékenységek végzése (pl. tv, dvd, hifi, játékok) Kisebb konferenciák, koncertek, kiállítások, vásárok látogatói, ill. egyéb szerveződések (pl. tánc stúdiók) foglalkozásai 20 fő 20 fő Hétfő-Péntek: ig 5-5 fő fő Hétfő-Péntek: ig 20 fő 20 fő Hétfő-Péntek: ig 25 fő 20 fő Hétfő-Péntek: ig 250 fő 250 fő Előzetes foglalás szerint. 16

17 I. emelet II. emelet Titkárság és irodák Ügyeleti szoba (egyben szolgálati lakás) Társalgó 3 db civil iroda 2 db kézműves terem (Tarka-barka kézműves öntevékeny csoport által működtetett népművészeti műhely, Yavin 4 szitanyomó műhely) Galéria 11 db oktatóterem 3 db zenekari próbaterem szakmai alkalmazottak és az intézmény vezetői Szervezet önkéntese, illetve az ifjúsági ház gondnoki feladatait ellátó személyzet tartózkodási helye. Az ifjúsági ház szolgáltatásait igénybe vevők. Civil szervezetek (Másik oldal klub, Betan kerekesszékes klub, Teurópa Szociális szövetkezet és Art-east stúdió) Népművészeti műhely célcsoportja: gyermekek, fiatalok, értelmi fogyatékkal élők. Szitanyomó műhely fontos célja a fiatalok munka világába segítése. Kortárs amatőr művészek, kézművesek. Más-Mozaik Szociokulturális Egyesület rockzene iskolájának oktatói és jelenleg 450 fős diáksága Más-Mozaik Szociokulturális Egyesület rockzene iskolájának oktatói és jelenleg 450 fős diáksága, valamint fiataloknak szabadidő-eltöltési hely, továbbá népzenei oktatóterem Az ifjúsági ház napi ügyvitele, 6 fő 6 fő Hétfő-Péntek: 8-18-ig igazgatási feladatok ellátása. Pihenés, napi tartózkodás. 2 fő 2 fő Hátfő-Vasárnap egész nap Rekreáció, pihenés, szabadidős tevékenységek. A civil szervezetek mindennapi működésének biztosítása Kézműves foglalkozások, rendhagyó osztályfőnöki órák tartása. 10 fő 10 fő Hétfő-Péntek: ig 3*3 fő 9 fő Hétfő-Péntek: 8-18-ig fő 45 fő Hétfő-Péntek délelőtt kiscsoportok 9-20 Vasárnap Fiatalok, kortárs művészeti kiállítások 150 fő 60 fő Hétfő-Péntek: ig szervezése, tartása. Hangszer és ének oktatás. 3/terem 60 fő Hétfő-Vasárnap: ig Hétfő-Vasárnap: délután A rock iskola növendékeiből alakuló zenekarok számára próba- és oktatóterem biztosítása. 6/terem 20 fő 160 fő Hétfő-Péntek: ig Szombat-Vasárnap: 9-22-ig Társalgó Diákok, oktatók Az órák közti szünetekben, pihenés, 5 fő 150 fő Hétfő-Vasárnap: 9-22-ig Tea konyha Diákok, oktatók rekreáció. 5 fő 50 fő Hétfő-Vasárnap: 9-22-ig 17

18 Pince szint Zenekari próbaterem Hangstúdió Műhely Öltözők Zuhanyzók Amatőr rockegyüttesek. Rolling Tones hangstúdió, amatőr rock együttesek. A létesítmény karbantartását végző személyzet. Az ifjúsági ház dolgozói, oktatók. A fellépésre érkező vendégművészek. Térítés ellenében próbahely biztosítása. 6 fő 60 fő Hétfő-Vasárnap: 9-22-ig Hangfelvétel, CD és DVD készítés 6 fő 60 fő Hétfő-Vasárnap: 9-22-ig zenekarok részére. Kisebb javítások, karbantartás. 2 fő Hétfő-Péntek: ig Személyes tárgyak elhelyezése, 10 fő 30 fő Hétfő-Vasárnap: 9-21-ig átöltözési lehetőség. Zuhanyzás 2 fő 10 fő Hétfő-Vasárnap: 9-21-ig 18

19 4. MELLÉKLETEK I. melléklet: Felmérés debreceni civil szervezetek körében az Ifjúsági Ház projektjének indokoltságához II. melléklet: Igényfelmérés az ifjúsági ház projektjének indokoltságához III. melléklet: A Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. vállalt feladatai az ifjúságpolitika alakírásában IV. melléklet Szociológiai vizsgálat a Debrecenben élő fiatalok körében a lokális ifjúságpolitika megalapozása céljából V. melléklet Ifjúsági közösségkutatás Debrecenben 19

20 I. SZ. MELLÉKLET Kell egy hely FELMÉRÉS DEBRECENI CIVIL SZERVEZETEK KÖRÉBEN AZ IFJÚSÁGI HÁZ PROJEKTJÉNEK INDOKOLTSÁGÁHOZ Készítette: Galambos Adorján Debrecen,

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be.

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. Tisztelt Pályázatértékelő Bizottság! Tisztelt Döntéshozók! I. Személyes bevezető Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. 1983 óta dolgozom az intézményben

Részletesebben

Civil és/vagy nonprofit

Civil és/vagy nonprofit Módszertan A civil ifjúsági szektor és kapcsolatai Módszertan A fejezet a hazai ifjúsági civil szervezetek életre hívásáról, létrehozásáról, az önálló szektorrá válást befolyásoló folyamatokról szól.

Részletesebben

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Dr. Juhász Erika Pete Nikoletta (szerk.) CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Szeged Debrecen, 2013 Kiadói adatok: Felelős kiadó: Belvedere Meridionale Kiadó (www.belvedere.meridionale.hu)

Részletesebben

1. számú melléklet. GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CIVIL KONCEPCIÓJA 2013-2018. év

1. számú melléklet. GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CIVIL KONCEPCIÓJA 2013-2018. év 1. számú melléklet GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CIVIL KONCEPCIÓJA 2013-2018. év I. BEVEZETÉS Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) fontosnak tartja, és támogatja

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA 2009 1 Tartalomjegyzék 2 I. Praeambulum.3 II. Fogalom-meghatározások, a Civil Koncepció hatálya.5 II.1. Fogalom-meghatározások.5 II.2. A Civil

Részletesebben

KULTURÁLIS KONCEPCIÓ EMJV Közgyűlése a 692/2012.(XI.29.) határozatával hagyott jóvá

KULTURÁLIS KONCEPCIÓ EMJV Közgyűlése a 692/2012.(XI.29.) határozatával hagyott jóvá 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 I. Törvényi, jogszabályi, szakpolitikai háttér... 4 II. Koncepcionális célok és eszközök... 7 A célok elérésének legfontosabb eszközei:... 8 III. A koncepció célkitűzéseinek

Részletesebben

A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017. Dr. Czike Klára F. Tóth András

A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017. Dr. Czike Klára F. Tóth András A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017 Dr. Czike Klára F. Tóth András TARTALOMJEGYZÉK I. HÁTTÉR...3 1. A stratégia indokoltsága...3 2. Kutatási eredmények, az önkéntesség hazai helyzete...5

Részletesebben

Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei

Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0062

Részletesebben

Megvalósíthatósági tanulmány a. Kalocsa Város Önkormányzata Értelmi fogyatékosok otthonának kiváltása

Megvalósíthatósági tanulmány a. Kalocsa Város Önkormányzata Értelmi fogyatékosok otthonának kiváltása Megvalósíthatósági tanulmány a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Bentlakásos intézmények kiváltása című pályázati felhívás A Szociális intézmények komponenséhez Kódszám: TIOP-3.4.1.A-11/1 Kalocsa

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK

A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK I. VEZETÕI ÖSSZEFOGLALÓ 2 Önkéntesség definíciója 3 Háttér 3 1. A stratégia indokoltsága 3 2. Kutatási eredmények, az önkéntesség hazai

Részletesebben

rita s) e rte Készítette: 2. LOT]

rita s) e rte Készítette: 2. LOT] A ta rsadalmi befogada st szolga lo fejleszte sek (TA MOP 5. prior rita s) e rte kele e se fu ggele k 2013. február 22. Készítette: Teller Nóra [Városkutatás HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő ő Csite Andráss

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 15. szám 2011. június 30. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 15. szám 2011. június 30. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 15. szám 2011. június 30. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA (Elfogadta a Képviselő-testület 1204/2012. (XII. 19.) ök. számú határozatával)

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY I. Helyzetelemzés, a szolgáltatások hiányainak feltárása 1.1. Települési és kistérségi együttműködések az akcióterületen, térszerkezeti sajátosságok A Dél-Dunántúli régióban

Részletesebben

FEJÉR, KOMÁROM-ESZTERGOM ÉS VESZPRÉM MEGYEI REGIONÁLIS NONPROFIT INFORMÁCIÓS HÍRLAP

FEJÉR, KOMÁROM-ESZTERGOM ÉS VESZPRÉM MEGYEI REGIONÁLIS NONPROFIT INFORMÁCIÓS HÍRLAP FEJÉR, KOMÁROM-ESZTERGOM ÉS VESZPRÉM MEGYEI REGIONÁLIS NONPROFIT INFORMÁCIÓS HÍRLAP X. évfolyam, 2010/2. szám Ára: 250 Ft A tartalomból: Értékek, elismertség, közösségigény Uniós pénzekre startolnak Kulcsos

Részletesebben

SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK

SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK A GYAKORLATBAN Önkéntes Központ Alapítvány Kiadja: Önkéntes Központ Alapítvány 1123 Budapest, Kékgolyó u. 20. I./4a Szerkesztõ: Francsics Dorina Szakmai lektor: F. Tóth András

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. SZEPTEMBER 21-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. SZEPTEMBER 21-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. SZEPTEMBER 21-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 248-10/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Drogstratégiáról ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2011

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2011 MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2011 Készült: 2012. január 19. - 2 - Egyesületünk a fogyatékos emberek érdekvédelmi szerveződésére az 1989. évi II. törvény (Az egyesülési

Részletesebben

Az önkéntesség bibliográfiája

Az önkéntesség bibliográfiája Az önkéntesség bibliográfiája Magyar nyelvű tanulmányok, kutatások: Czike Klára: Önkéntesség számokban, 2002 Czike Klára-Kuti Éva: Önkéntesség, jótékonyság, társadalmi integráció 2006 Czike Klára-Kuti

Részletesebben

Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012

Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012 Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012-1- -2- Kiváltás A fogyatékos személyek ellátásának jövője Összeállította: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Nemzeti Rehabilitációs és Szociális

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

A Regionális Civil Központ Alapítvány idõszaki kiadványa

A Regionális Civil Központ Alapítvány idõszaki kiadványa n Közelmúlt n Bemutatkozunk n Ifjuság n Visszatekintés n Gazdasági rovat n Pályázatok n NCA hírek n Könyvajánló A Regionális Civil Központ Alapítvány idõszaki kiadványa 2005. VII. évf. 2. szám bemutatkozunk

Részletesebben

Gyermekek napközbeni ellátásai és egyéb gyermekekre irányuló szolgáltatások tervezése és szervezése a Téti kistérségben

Gyermekek napközbeni ellátásai és egyéb gyermekekre irányuló szolgáltatások tervezése és szervezése a Téti kistérségben Rubeus Egyesület Szedervessző 1082 Budapest, Nap u.3. Tel.: 06-20/669-5629 www.rubeus.hu e-mail: rubeus@rubeus.hu Gyermekek napközbeni ellátásai és egyéb gyermekekre irányuló szolgáltatások tervezése és

Részletesebben

A civil szervezetek támogatását célzó szolgáltató rendszerek működése és hatékonysága

A civil szervezetek támogatását célzó szolgáltató rendszerek működése és hatékonysága A civil szervezetek támogatását célzó szolgáltató rendszerek működése és hatékonysága Zárótanulmány (hiánypótolt, elfogadott) Készült a Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából Debrecen, 2008.

Részletesebben

Mindengyerek Konferencia

Mindengyerek Konferencia Mindengyerek Konferencia, 2009. január 19-21. ELTE TÁTK Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület Gyerekparadicsom Alapítvány Miniszterelnöki Hivatal Szociális

Részletesebben

Női terek II. [2013] Nőket segítő vidéki civil hálózat kiépítésének lehetőségei Magyarországon. Készítette: Milánkovics Kinga és Kövesdi Zsuzsa

Női terek II. [2013] Nőket segítő vidéki civil hálózat kiépítésének lehetőségei Magyarországon. Készítette: Milánkovics Kinga és Kövesdi Zsuzsa Női terek II. Nőket segítő vidéki civil hálózat kiépítésének lehetőségei Magyarországon Készítette: a REGINA Alapítvány megbízásából Milánkovics Kinga és Kövesdi Zsuzsa www.reginanet.hu A kiadvány a Svájci

Részletesebben

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2009. évi szakmai beszámoló

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2009. évi szakmai beszámoló Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2009. évi szakmai beszámoló MEREK 2009. évi szakmai beszámolója A Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja a megfogalmazott szakmai terv, és az általános

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja A K I T A R T Á S A Z, A M I E L Ő R E V I S Z A kecskeméti Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálatának referencia intézményi pályázati programjának eredményei, tapasztalatai,

Részletesebben

Akikre büszkék vagyunk

Akikre büszkék vagyunk 2008. december Akikre büszkék vagyunk A k i k r e b ü s z k é k v a g y u n k Hálózatunk népszerűségét nemcsak tagszervezeteink munkálkodása és eredményei emelhetik, hanem azok az elismerések is, melyeket

Részletesebben

Az idõs felnõtt rétegek (45 év felettiek) felnõttképzési igényei és képzési lehetõségei

Az idõs felnõtt rétegek (45 év felettiek) felnõttképzési igényei és képzési lehetõségei Sz. Molnár Anna Az idõs felnõtt rétegek (45 év felettiek) felnõttképzési igényei és képzési lehetõségei Kutatási zárótanulmány Háttértanulmányok Budapest, 2005 A kutatásban részt vettek: Arapovics Mária,

Részletesebben