Tartalom 1499 FIGYELÔ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom 1499 FIGYELÔ"

Átírás

1 Alapító fôszerkesztô: Réz Pál, szerkeszti: Várady Szabolcs (megbízott fôszerkesztô, vers), Radnóti Sándor (bírálat, értekezô próza), Závada Pál (széppróza), Szalai Júlia, Voszka Éva Szerkesztôbizottság: Bodor Ádám, Dávidházi Péter, Göncz Árpád, Kocsis Zoltán, Lator László, Ludassy Mária, Nádasdy Ádám, Rakovszky Zsuzsa. Tördelôszerkesztô: Környei Anikó. A szöveget gondozta: Zsarnay Erzsébet TARTALOM Kurtág György Zelk Zoltán: Felelj, ha vagy! 1500 Esterházy Péter: Kár a végekrôl 1502 Kántor Péter: Ikarosz bukása 1504 Ferencz Gyôzô: Az egyenlet bal oldala 1506 Nádasdy Ádám: Újra itthon 1507 Imre Flóra: I. O. M Nativitás 1509 Tóth Krisztina: A tanítvány 1509 Wilheim András: Költészeti Holmi 1511 Lôcsei Péter: Válaszutak. Mozaikok a háromesztendôs irodalom korszakából 1522 Ferencz Gyôzô: Jegyzet Nemes Nagy Ágnes Csillagszóró címû verséhez 1535 Nemes Nagy Ágnes: Csillagszóró 1536 Rakovszky Zsuzsa: Fortepan (III). Helyszínek Cirkusz, éjszaka 1540 Falu 1541 Kornis Mihály: Ági pillanata 1542 Elszakadás 1561 Beck András: Vakfolt a vákuumban. Petri György és a Nihil 1563 Kun Árpád: Megint visszavárunk (Regényrészlet) 1577 George Szirtes: Hét nyílt színi változás (Szabó T. Anna fordítása) 1589 Imreh András: Versfordítás 1599 Majomház 1599 A 21-es buszon 1600 Vols cantar? 1601

2 1498 Tartalom Mesterházi Mónika: Kipusztult fajok álma. Imreh András újabb verseirôl és költôi hangjáról 1602 Mózes Huba: Egy Kovács András Ferenc-szonett nyelvés formatanához 1609 Pályi András: Még Borbély Szilárd 1610 Kocsis Zoltán: Mindörökre árnyékban? Bartók Béla: Húsz magyar népdal, BB Milbacher Róbert: A felébredt nemzet ebben az énekben magára lelt. A Hymnus nemzetiesítésének folyamatáról 1624 Jónás Tamás: Amire nincsen magyarázat 1641 Bán Zsófia: Ida (Négy kézfogás) 1643 Parti Nagy Lajos: (...) Prológféle a Mohácsi testvérek Örkény színházbéli Számodra hely -elôadásához 1645 Jemnitz Sándor: Az internált naplója (1944) (Közreadja Jemnitz János ) 1646 Kôrizs Imre: What Happens in Shanghai 1663 Vertigo 1664 Sandra, biciklin 1665 Ráadás 1665 Sopotnik Zoltán: Mándy Iván / film / árnyék / csapda 1666 Darvasi László: Luxemburg, avagy a novellaírás nehézségei 1667 Szigeti Csaba: A herceg és Hodierna. Darvasi László Jaufre Rudel címû elbeszélésérôl 1672 Vlagyimir Viszockij: [Itt összesimul remegôn a fenyô] 1686 Adjatok húst az ebeknek (Marosi Lajos fordításai) 1687 Áfra János: Majdnem idôben 1688 Amputált angyalok 1688 Tatár Sándor: Játszótársam már nem akarok lenni?? 1689 Jenei László: Tears Tears Go Away 1691 Szilasi László: Utoljára Budapesten 1703 Czilczer Olga: Lépcsôbôl a homály 1711 Szokott órán 1711 Lázár Bence András: Tisztes halállal 1712 Egészen és egyszerûen 1713 Csuka Botond: Egy diskurzus kibomlása. John Baillie esszéjéhez 1714 John Baillie: Esszé a fenségesrôl (Csuka Botond fordítása) 1719 Friedrich Schiller: Matthisson költeményeirôl (A szöveget Papp Zoltán, a verseket Halasi Zoltán fordította) 1733 Kurdi Imre: Balatoni képeslap, Vörös István: A kipusztulás hét strófája 1747 Szélfútta akarat 1748

3 Tartalom 1499 FIGYELÔ Visy Beatrix György Péter: Bírálat és kommentár (Rakovszky Zsuzsa: Szilánkok) 1749 Bazsányi Sándor Sántha József: Két bírálat egy könyvrôl (Dragomán György: Máglya) 1756 Szûcs Teri: Pár közbevetett szó (Jónás Tamás: Lassuló zuhanás) 1763 Lengyel Imre Zsolt Nemes Z. Márió: Két bírálat egy könyvrôl (Havasréti József: Ûrérzékeny lelkek) 1765 Tóth Gábor Attila: Kik vagyunk mi? (Kis János: Mi a liberalizmus? Esszék, tanulmányok, ) 1772 Geréby György: Egy érsek és egy rabbi Argentínából (Jorge M. Bergoglio Abraham Skorka: Az égrôl és a földrôl) 1776 Karády Viktor: Az áldozatcsere (Sonia Combe: Une vie contre une autre. Échange de victime et modalités de survie dans le camp de Buchenwald) 1788 Takó Ferenc: Találtam egy könyvet (Urs Bitterli: Vadak és civilizáltak. Az európai tengerentúli érintkezés szellem- és kultúrtörténete) 1790 Búcsú a HOLMI-tól Réz Pál: Így kezdôdött 1799 Radnóti Sándor: A hétfôk 1799 Závada Pál: Búcsúm a lapomtól 1803 Szalai Júlia: Az én hétfôim 1804 Voszka Éva: Civil a pályán 1806 Várady Szabolcs: Lapzárta 1807 Megjelenik havonta. Felelôs kiadó: Réz Pál. Vörösmarty Társaság Levélcím: HOLMI c/o Réz Pál, 1137 Budapest, Jászai Mari tér 4/A Terjeszti a Nemzeti Hírlapkereskedelmi Rt. és a regionális részvénytársaságok Elôfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap Üzletág Tördelte: Kardos Gábor. Nyomtatta az ADUPRINT Kft. Vezetô: Tóth Béláné A HOLMI honlapja: ISSN

4 1500 Kurtág György Zelk Zoltán FELELJ, HA VAGY!

5 Copyright by Editio Musica Budapest Kurtág György Zelk Zoltán: Felelj, ha vagy! 1501

6 1502 Esterházy Péter KÁR a végekrõl Induló folyóiratba írni jó, ilyenkor valami zsibongó bizsergés bizsergeti az ember mellkasát, elõre köszönnek neki a személyi számítógépek, a szakácsa pedig, mert mért ne volna szakácsa (kinek is?), meglepetésül bárányfarkat ad föl rántva, ami olyan, mint a borjúláb, csak még finomabb, mert remegõbb, törékenyebb: édesapám, e marcona, barokk fõúr, elnézést, elkevertem (szándékosan, hogyan is másképp), vissza a kezdéshez, megszûnõ folyóiratba nem jó, ilyenkor valami zsibongó bizsergés bizsergeti, kuss! Nem jó, de fõleg nehéz, hacsak nincsen készen valami adható. De adható-e most? Most, amikor. Fölvetõdik, ami máskor nem vagy nem okvetlenül, a szükségszerûség hiánya; az utolsó, ha nem is különöset, de valami sajátost igényel, ami aztán anyagidegen meghatódottsághoz vezet. Búcsúbeszédfoszlányok kavarognak hirtelen, hüppögõ asszonyok és lelassult, néma férfiak, drágahalottunkalegnagyszerûbbapaésosztályvezetõhelyettes, tompán puffannak a közhelyesen nehéz göröngyök. Csak hát temetésen, halottbúcsúztatón az irónia útjai járhatatlanok. És drága halottunk érdemei érdektelenek. Veszteségeink számbavétele csupán önzés. Régi sérelmek fölhánytorgatása nevetséges. Az örökkévalóság mint koordináta-rendszer hát azt most aktuálisan (délelõtt, szemerkél az esõ, az imént ismét hazugságon kapták a kormányt, és a forint is javult) épp nem leljük. * Eredendõen Eörsi Istvánról lehetett volna, akartam volna írni, jó is lett volna, úgy értem, kéne. Nincsenek most kéznél a könyvei, mert ha itt lennének, lehetne kis kollázst csinálni, pontosabban olvasgatni, jegyzetelni, vele lenni, és errõl hírt adni. Vele kapcsolatban elsõ az automatikus sóhaj, hogy de hiányzik most, hangsúly a moston, hiányzik a hadakozó okossága (amely sokszor volt igazságtalan, sokszor bántott meg embereket), amellyel nekirontott minden tekintélynek vagy inkább a tekintélyelvû gondolkodásnak, mert abban a gondolkodás hiányát látta, üres hivatkozást, hazugságot. Tudnék anekdotázni itt, kárára, hasznára. Manapság aranyélete volna a harci kedvének. Megint eszembe jut a halála elõtti arca. Ahogy a szemgödre egyre mélyebb lett, és megváltozott a szemének örök csillogása. Elszállt a remény. Vége van, mondták a szemek, és semmi mást nem mondtak akkor már. A kétféle arca, a vigyorgó, amely védte egész életében, így mondta, enni, inni, sõt, zabálni (azok a szépen lesütött fûszeres húsai!), meg ez a végsõ, a szem, benne a semmi. Ennyi, ilyen, ez jut az eszembe, írtam volt, meg ez: ecce homo. De még egyszer már nem akarom írni, nem tudok mást, mindig ugyanezek jutnak az eszembe: a politikai vagy inkább társadalmi hiánya, hiánya mint hazafié, aztán az életet élvezõ, ki vigyorogva fut át (anti Bóni grófként) az életen (eggyel több az élet a mondatban, de ez legyen az én problémám; az), a tisztessége, ahogy végignézett a saját ötvenes évekbeli, rákosista múltján, múltfeltárás, melyben a társadalom egésze a mai

7 Esterházy Péter: Kár 1503 napig nem követte, eszembe jut az is, hogy milyen másképpen gondolkodtunk szinte mindenrõl. Ahogy játékos-komolyan mondta: Nem esett jól, hogy nyilvánosan megvédtél. Valahogy így. De jólesett neki. Meg nem is. Kéne csinálni egy Best of Eörsit. * A homárgyilkos, így nevezték, és mint ilyen szerzett nevet magának. Magyarországról a homárok mára már elmenekültek, elébb az óceánok, aztán a tengerek és így a homárok is. (S csak utána az egyetemisták, és azok se mind.) Hõsünk a magyar homárgyilkosok keserû kenyerét ette hát. Hol vannak azok a régi, rõt páncélos idõk, midõn még üptre kibérelték õket, olykor egész napra akár... Miközben mindenféle gyilkosok, rablók és más gazemberek részesülnek a társadalom elismerésében, a homárkillereknek csak megaláztatás a részük. Örök inkognitó immár a sorsuk, nix fényes szerzõdések, víg gyilkolászások, vad evések. Az az igazság, hogy már nincs is Magyarországon demokrácia, tollhiba, nincs is már homárgyilkos, ezt az egyet, a miénket kivéve, õ megmaradt magnak. Nincs egyszerû élete. Ahhoz például, hogy eljusson Smögen szigetére, ahol a svéd õsz egy bizonyos(?) napján már évszázadok óta úgynevezett homárnapot tartanak, ahol õ... de várjuk ki a végét, a véget, szóval ahhoz elõbb amolyan fedõmûveletként el kellett jutnia a göteborgi könyvvásárra. Hát ehhez persze még elõbb írnia kellett egy regényt. Illetve lett volna egy újabban jól mûködõ polito-lojaló út, de azt valamiért nem akarta. Vagy csak késõn jelentkezett? Ne már, hogy minden bokorban egy hõs szülessen! Mindenesetre azt mormolta maga elé, hogy tehetnek egy szívességet. Maradt a regénynél, igaz, ami lett, nem lett egészen úgy regény, ahogy például A kõszívû ember fiai, de manapság ki tudja, mi is a regény. Úgy igazán. A fordítója lakott a szigeten. A homárgyilkos úgy tett, mintha egy hálatelt magyar regényíró volna, vagy hát olyan prózás, és megérkezett a szigetre. A sziget apraja-nagyja homárlázban égett. Északi szélben nem mozdul a homár, ezt mondták azután a halászok kora délután, mikor az elsõ bárkák visszaérkeztek a vártnál kevesebb zsákmánnyal. Szóval északi szélben nem, bólintott a homárgyilkos, örökre megjegyezve e bölcsességnek tetszõ, tapasztalatnak látszó és igaznak tûnõ mélysvéd izét. Ám a szomszéd, a halász, kinek természetesen az apja is halász volt, viszont a nagyapja a Manchester Cityben futballozott, akárha egy elrontott Darvasi-novelettben, mégiscsak elhozta a három megígért darabot, mintegy a szájától elvonva a falatot. A homárgyilkos önkritikus csalódással vette tudomásul, mennyire hidegen hagyja õt ez a száj. Mennyire nem szolidáris evvel a szájjal. Igen, a homárgyilkosnak a homár és a gyilkolás mindennél fontosabbnak mutatkozott. Továbbra is úgy tett, mintha jókedvû, kiegyensúlyozott magyar író volna (mint ilyen egy raritás), de, ahogy a költõ mondja, szemében különös fény villant, és a nagy fazékban vizet kezdett el forralni segítõkészen. Hidegen, hideg szívvel eresztette be, inkább pottyantotta, pottyantotta be a három állatot, a három élõ lényt a (nagyon) meleg vízbe. Tette, mit tennie kellett, nevetségesnek találta volna a lelkifurdalást vagy effélét. Homár vízben, van-e ennél természetesebb? Kereste a szemüket ott a csápok és ollók közt, a tekintetüket. Mélyen a szemükbe nézett. Ennyi volt... De nem mondta ki hangosan. A rákollók le voltak kötözve, így csak kis mocorgás lehetett a fazékban. Ennyi, urak. Lehet, hogy nõk. Dámák. Milyen nemû lehet egy rák? Gimnáziumi anyag. A homárgyilkos, nem is volna rossz cím. Eine Erzählung. Na ja, egyszerû történet, saccra

8 1504 Kántor Péter: Ikarosz bukása száz oldal. A bugyborékoló vízben a homárok az utolsókat rúgták. Valahogy oxigén is jött belõlük, õk is bugyborékoltak, halk zajocskák, mintha az utolsó leheletüket lehelnék ki. A természet brutális és szép. Schönheit ist kompliziert, mondta állítólag Goethe Schillernek, mielõtt szájon csókolta volna jó nevû szellemi társát. Nehéz volna megmondani, hogy a homároknak vagy a gyilkosnak jutott-e eszébe Peter Rudl, német aranyköpõ mondása: Nincs megrázóbb, mint a szépség. Ahogy mindig, a vég közeledtével a homárgyilkos igyekezett megnyugtatni a homárokat, örök életet ígért nekik aiolival. Telt az idõ, a fehér hús elvált a páncéltól, fehérborok repültek a fehér abrosz fölött, víg baráti beszélgetés zsongott a kései órákig, lassan az utolsó fények is kihunytak a szomszédos házakban, a halászok hajnalban kelnek. A homárok könnyû álmot ígértek. * Édesapám fölszólította a gyerekeit, mondjanak mondatot az apjukról. Pontosabban: ha mondani kéne egy mondatot (szót, történetet), mi volna az. És hogy ez neki fontos volna, bírna némi fontossággal, de ne csináljanak belõle ügyet, vagyis ne gondoljanak a felelõsségre, majd õ, édesapám, gondol rá, mire másra is volna egy édesapa, nemde. És hazudhatnak is (a gyerekei), ha úgy könnyebb, egyébként, jegyzi meg, nem könnyebb, édes mindegy, neki kell majd ezekbõl, akár az igazságból, akár a hazugságból, igazságot csinálnia. Azok hallgattak. Egy szót sem értettek. Édesapám segíteni próbált. Hát például, hogy meghal, és hogy akkor, hogy akkor mit mondanátok. Kár. Kántor Péter IKAROSZ BUKÁSA P. Brueghel azonos címû festménye nyomán Csak zuhant és zuhant és zuhant, közben látta a tengert és látta a földet, legelészô birkákat, egy földmûvest, egy halászt, látta a fák leveleit külön-külön és együtt, de ôt mintha senki se látta volna, még az eget kémlelô pásztor se. Hát hogy lehet valaki ennyire láthatatlan? Már hogy ne lehetne? felelte saját magának, hiszen ô aztán igazán tudja, milyen az, mivel járhat, ha valaki nem oda néz, ahová néznie kell, vagy ha nem fordítja el idôben a fejét, ha nagyon belefeledkezik abba, amibe nem szabadna.

9 Kántor Péter: Ikarosz bukása 1505 De lám elfordulnak elôle még a vitorlák is a tengeren, még a fák zöld levelei is mind egytôl egyig, míg a távolban hófehér, sziklás hegyek ragyognak, s fülébe nem halkuló, fojtott hang zsolozsmázik. Mintha valaki egyfolytában beszélne hozzá. De mit mond? Vagy ez csak a mindig magát ismétlô tenger zúgása? Egy végtelen hosszú litánia: szerelmi vallomások, eskük, himnuszok és zsoltárok, vádiratok, panaszkönyvek, és törvények és kiáltványok, siratók és köszöntôk. De ki tarthat mindent számon? Mindenre ki emlékszik? Hallgatta azt a hangot. Vajon mit akarhat tôle? Felébreszteni valamilyen álomból, vagy elaltatni ôt lassan? Hogy eleméssze a tûz, vagy hogy megfagyjon benne a vér? Lehet, hogy régen tudta, vagy úgy képzelte, hogy tudja, ha volt is az a hang, más volt, azt hitte, szárnysuhogás. Közben ô is beszélt, ô is magyarázott valamit szünet nélkül, érvelt és fogadkozott, minthogyha bárki is hallaná, forgott, mint hús a nyárson, két karja kifeszülve, valamilyen közös ügyet is emlegetett, lobogott, mint a zászló. Csak meg ne kövesedjenek apránként szájában a szavak, mert akkor felhagy majd a beszéddel és elnémul végleg, vagy nem hagy fel vele soha, suttog magában tovább, mialatt zuhan át a világon mint pörgô falevél, szépen és fölöslegesen, akár egy bukott eszme, egyre láthatatlanabbul és egyre sebesebben. Nem hunyta be a szemét, számolt, még mindig számolt, még messze attól, hogy valamilyen nyugvópontig érjen, hogy végleg elmerüljön, vagy fennakadjon egy ágon, egy véletlenül rávetett tekintet viaszcsöppjén, egy kósza szellôn, ami magával sodorja. Hosszú idô telt el így, a nap már lemenôben volt, aztán egyszer csak felcsapott a víz és szétnyílt a tenger, és aztán csönd támadt, de mintha valaki a magasban újra kezdte volna a számolást, vagy talán abba se hagyta.

10 1506 Ferencz Gyõzõ AZ EGYENLET BAL OLDALA K. S.-nek és S. I.-nek; vagy inkább magamnak Nemhiába foglalkoztál magasabb matematikával, hogy tovább tudd tökéletesíteni a szív rendellenességeit diagnosztizáló digitális mérõeszközeidet, pontosan felmérted, hogy visszafordítani nem lehet, ezért hát megpróbáltad visszafelé átlépni azt az idõt, amit ifjúkori ritmuszavarában kihagyott a szíved. Talán azt gondoltad, hogy mivel a végeredmény itt mindig elõre meg van adva, ha te az ismeretlen helyes értékét keresed, nem a szokványos módon kell megoldanod, hanem visszafelé számolva, a bal oldalon kell átalakítanod az egyenletet. Ebben valószínûleg igazad volt, azonban, õszintén megvallva, ritka találkozásainkból nem tudtam extrapolálni, sõt, elképzelni sem tudtam, mi minden fért a hagyományos fogalmak szerint újra megtalált szerelem kívülrõl és távolról nézve olyan igazságtalanul szûkre szabott, de ahogy elfojthatatlan aggodalommal kellett látnom, szinte rendellenesen felfokozott, kiszámíthatatlan és szédítõ gyorsasággal felélt idejébe. Mindenfajta társaságok szóvaltartója és szórakoztatója, nyilván felettébb szellemesnek találtad, hogy a szívspecialistával, miközben konyhájában vacsorához készülõdik, gyors szívroham végez. Vagy inkább lassú. Egy hétig vívtad ismerõs közegedben, kórházi ágyon, a haláltusádat, hogy végül ötvenkilencedik születésnapod elõtt egy nappal feladd. Feladd? Nem hiszek ilyesmiben. Ötvenkilencedik születésnapod elõtt egy nappal meghaltál, vagy még szárazabban, ötvenkilencedik születésnapod elõtt egy nappal haltál meg.

11 Nádasdy Ádám: Újra itthon 1507 Annak sincs jelentése, hogy ez a tizenhetedik prímszám, ez nem új feladat, legfeljebb együtt induló életünkben lehetett volna valami érzelmi töltése vagy többlete. Lányod szerint akkor is úgy emlegettél, a legjobb barát, amikor már soha nem kerestük egymást. Azok voltunk, én is így gondoltam rád. Ötvenkilenc, tizenhét, az elmúlás kezdetén az ifjúság, amit nem újraélni, hanem, ha már a szerelem és szakítás, a házasság és válás, aztán megint (vagy közben végig lappangva, lobogva) a szerelem úgy alakult, ahogy alakult, sokkal inkább kikerülni akartál. Azt jelenti-e ez a kegyetlenül pontos idõzítés, ha mégis jelent valamit, hogy hiába minden, nem lehet, a végeredmény felõl sem lehet visszaszámolni a bal oldalon az egyenletet? Nádasdy Ádám ÚJRA ITTHON Amikor fölnéztem, jó messzire, gyõzködtem magamat, hogy majd oda, oda fog ívelni a röppálya, a drága; de földet túrtam inkább, mint finom szaglású disznó, erdei avart, puha humuszt, szarvasgombát keresve. Túrtam gusztustalan, energikus, sertési ösztönnel, alkalmazott szimatolással. Inkább föl se néztem. Ám hiába, akkor is ott a táj, a vasútállomás-bódé elõtt egymásra néz két megkopott kutya, már meg se ugatnak. Néha az egyik annyit mond félhangosan: buff, jelezve, hogy szolgálatban vannak. Némi gúnnyal körülnéz: itt akarok tisztaságot?

12 1508 Imre Flóra: Versek A temetõ tiszta, de nem fogad be, öntözõkannás néni-szemeket látok kibújni sírkövek között, mint kisvárosi fõutcán, mikor meglibben egy-egy ablak függönye. A posta nyitva van. Reklámmajom röhög. Utánam mi marad? Gyászoltam eleget, most könnyelmû vagyok. Lángoló fõszerep? Az kilobban hamar. Inkább tartós parázs. Örök jövõben élek. Hátracsavarom a fejem, hogy a mából lássak valamit: harsogva üzeni, hogy nyitva van az ajtó, hogy föl kell adnom már az értéklevelet, jó messzire, oda, ahova nem megyek. Imre Flóra I. O. M. napom holdam és csillagom a fényes égbolt a szemed derû gyöngédség irgalom a lázakjárta völgy felett ó nyájas domboknak ura közel a földhöz itt az ég hibiszkuszok bimbaira leszálló színes semmiség konvex konkáv felületek örök coincidentia égbolt domb összeillenek az egynek két részhalmaza nap hold csillag kéken ragyog a legjobb és a legnagyobb

13 Tóth Krisztina: A tanítvány 1509 NATIVITÁS (Santa Maria in Trastevere) Viharos, kelletlen idõ volt. Zuhogott, egyre zuhogott; a fémes, baljós, arany égbolt hátterén farkas csillagok Kotorékba bújt, ami élt ott. Valami kis fedél alá. Istálló, barlang, mindegy is: pásztorok, bolyongó család, megzsúfolódva kémlelik annak az éjnek hajnalát. Aztán egyszer felsírt a gyermek. Betekerték valami rongyba. Az emberek várták a reggelt, ki szitkozódva, ki szorongva. Nyomasztó, fáradt éjszaka. Valaki néha rászólt a kutyákra. A szalma zizegett csak a monoton fénylõ félhomályba. De az állatok felismerték: mellé hevertek nyújtózkodva, élvezték nyugodt jelenlétét. Mert a test, nos, az mindig tudja. Tóth Krisztina A TANÍTVÁNY Mert minden rím! ismétlem lelkesülten, és hangokból szõtt háló a világ, és e háló ott rezeg mindenütt, csak füleljetek, ti legyetek a pók!

14 1510 Tóth Krisztina: A tanítvány Hogy õ nem pók: ezt látom az arcán, és hál istennek nem hall hangokat, gyûlöl viszont, hogy hétfõn tartom az órát, kilenckor õ még aludni szokott. Nézzétek, mondom, körben mennyi rím van! Vegyük itt ezt az imádkozó csatot: ha ez egy kéz, az az ablak az oltár. A látvány mélyén mindig ott a vers. Van, aki látja. Bámulnak a csatra, ablakkeresztre néznek, jegyzetelnek. (Kíváncsi volnék, mi kerül a füzetbe.) Annál a lánynál soha nincs papír. Mit keres itt? Kellek a kreditekhez? Kék szeme van, már csak neki beszélek. Mondom, minden szó hangjegy, és a vers létünk dalához néma partitúra. Na, ez így sok. Öt perc van csengetésig, a szõke lány már diszkréten pakol. Belelátom a fád médiamunkást, telefonján a hangfájl most betelt. Reggel, mesélem, a fürdõbe lépve döglött kaszáspók feküdt a kövön, és a járdán egy kifordult esernyõ megkésett rím volt: elázott halott. A lány nem érti. Tudom, hogy nem érti. Szünetben aztán mégis odalép, elé tolom a jelenléti ívet, befejeztük mára a pókokat. Azt mondja, várta, hogy majd én, hogy egyszer megpillantja e titkos szálakat, csakhogy a világ egyszerûbb. A rímet mi vetítjük a dolgokba bele. Felmarkolja a cuccát, de a sálban megbotlik és a kezébe fogott könyvtári Sorstalanság lapjai közül egy régi sorsjegy a padlóra hull.

15 1511 Wilheim András KÖLTÉSZETI HOLMI Réz Palinak mert szereti az ilyesmit, meg köszönettel a Holmiért 1. Egy betûcserérõl A mai szöveggondozói gyakorlatban ritka, ha a józan észre hallgatva bárki is a bevett textus módosítására tesz javaslatot megfellebbezhetetlen filológiai bizonyíték nélkül. Nem csupán az irodalomban; ugyanez a bornírt okosság akadályozza meg emendált kottakiadványok létrejöttét is. Mintha a közreadó félne attól, hogy kritikusa beleköt a csak érvekkel, stílusismerettel és ízléssel alátámasztott változtatásba jóllehet neki sem áll rendelkezésére más, csak másféle érvek, másfajta ismeretek és bizonnyal másként megalapozott ízlés. Pedig az efféle javaslatok persze, bizonnyal túl a filológián a mûértelmezés új távlatait nyithatják meg akár, ám már akkor is nyereségnek számíthatnók õket, ha csupán egy-egy rövid szöveghely megértését gazdagítanák. (Ritka vendég a költészetrõl szóló irodalomban a szövegkritika mintha a pontos szöveg igénye nemigen tartoznék a mai versolvasók érdeklõdési körébe. Pedig máig emlékezetes a Réz Pál által indítványozott nyomozás és együtt gondolkodás Kosztolányi HAJNALI RÉSZEGSÉG-ének egy gyanítható elírásáról; de ugyanígy tanulságos Szilágyi Péter verstani meggondolásokon alapuló bírálata Szabó Lõrinc szonettjeinek posztumusz kiadásáról megjelent a FORMA ÉS VILÁGKÉP címû tanulmánygyûjteményében is.) Bizonyára kevesen emlékeznek már arra, hogy Petri György KÖRÜLÍRT ZUHANÁS címû kötetében (1974) pompás sajtóhiba adott szárnyakat az anekdotának, miszerint a költõ gyöngybetûkkel írt imprimaturja és szignója engedte nyomdába az A. M.-NAK egy sorát: Kigondoltad helymegtakarítás / végett a négyszögletes parancsot. (A kötet 53. lapján.) A versszövegbõl szó szerint is, de a szövegösszefüggésbõl is egyértelmûen kiderült, hogy narancsról van szó. Kétségtelen, hogy egy érdekes képpel lehettünk volna gazdagab bak ám a szövegromlást nem lehetett (volna) költõi erénnyé stilizálni; Petri elsõ gyûjteményes kötetében, 1 s azóta is, így összegyûjtött mûveiben is, természetesen a helyes szöveg jelenik meg. E p/n betûcserének azonban alighanem akár jó másfél százados múltja is lehet a magyar költészetben. Vörösmarty A GUTTENBERG-ALBUMBA címmel ismertté vált versének elsõ disztichonja, valamennyiünk számára ismerõsen, így hagyományozódott: Majd ha kifárad az éj s hazug álmok papjai szûnnek S a kitörõ napfény nem terem ál tudományt; Ez a szöveg jelent meg elõször 1840-ben, majd a költõ életében közreadott gyûjteményes kiadásokban is. Eredeti kézirata nem ismeretes; egy késõbbi saját kezû leírásáról Rexa Dezsõné számol be, 2 de hasonmást nem közöl. Így voltaképpen csak az eredeti kiadás tekinthetõ forrásnak még ha talán Vörösmartyra visszamenõ szövegváltozatokról említést tesz is a mára egyébként jócskán avultnak tekinthetõ (s éppen az elsõ kötet szövegközlésének pontosságát tekintve már Kodály által is megbírált) kritikai kiadás. 3

16 1512 Wilheim András: Költészeti Holmi A szöveghagyományozódás azonban nagy valószínûséggel pontatlan elsõ közlésre támaszkodik. Kétségtelenül érdekes kifejezés a hazug álmok papjai (s avathatta Waldapfel József meg Pándi Pál szemében Vörösmartyt a papi áltudomány elleni küzdelem élharcosává), ám a kép kibontása mégis logikusabbnak tûnik, ha a halványan érzõdõ szóismétlés ellenére is inkább napokról s nem papok -ról esnék szó. Van persze értelme a hagyományozott szövegnek is: Vörösmarty gondolhatott (volna) akár az antik kultúrák álomfejtésre szakosodott papjaira is, akik ál tudományt építettek hazug álmokból; bár kevéssé valószínû, hogy a költõ ennyire társadalomkritikai hangot ütött volna meg, nem töprengve el azon, hogy az álomfejtés abban a korban még valódi tudománynak számított (aligha olvashatta errõl Komoróczyt). Arról nem is szólva, hogy Vörösmarty pontosan tudta: papok sok mindent csinálhatnak ugyan, de aligha szûnnek. A sorra következõ disztichonok párhuzamos szerkesztése azonban általánosabb, sõt egyetemesebb jelentést sugall. Hiszen az erõszak sincs pontosítva, a barom s ördög sem feleltethetõ meg pontosan a népzsaroló dúsnak és a nyomorúlt pórnépnek: mindkettõ emberiségre javúl ugyanis. Ezért azután az olvasó számára is izgalmasabb az éj szót napszakként felfogni, míg a hazug álmok napjait idõtartam-jelölõnek, mintegy a napra nap értelmében, s így a szóismétlés is eltûnik a jelentés gazdagodásának köszön he tõ en. Ennek a fejtegetésnek persze ellentmondani látszik, hogy a vers elsõ megjelenésekor, a kötet következõ oldalán a vers német fordítása is megjelent ( und der Priester lügenhafte Träume verschwinden l. a kritikai kiadás 703. lapján). Ezt azonban talán mégsem kellene csalhatatlan filológiai érvként elfogadni, hiszen akár a fordító jóhiszemûségébõl is fakadhatott. Nincs ugyanis okunk föltételezni, hogy Vörösmarty korrigálta volna a nyomdai levonatot sõt, valószínû, hogy csak a kész kötetet látta már. Miért ne csúszhatott volna sajtóhiba az eredeti, nem is Magyarországon, nem magyar nyomdász által elõállított könyvbe? Hiszen a verset megelõzõ Mailáth-szövegben is van hiba s a költemény késõbbi közléseiben is kisebb eltérések az elsõ közléshez képest. (Bár az elsõ sor végi szûnnek ellentétben a késõbbi közlések megoldásával valószínûleg helyesebb volna rövid magánhangzóval jobb a hangzás, és a szótag hosszúsága így sem változnék.) Kétségtelenül merészség kanonizált szövegek pontosságát megkérdõjelezni különösen, ha azt inkább megérzés meg ráció, nem pedig papíron olvasható bizonyíték támasztja alá. De talán éppen a versolvasás fantasztikus élményét bizonyítja, ha az olvasó, meglehet: elképedve, a maga szerény kérdõjelével igyekszik gazdagítani egy szöveg eredendõ, dús jelentését, biztatásul remélhetõleg minden leírt szó soron következõ, majdani hermeneutáinak. 2. Egy Csokonai-versrõl A verstan nem tartozik a népszerû irodalmi szórakozások közé írja Nemes Nagy Ágnes a TARTÓZKODÓ KÉRELEM keletkezését elemzõ esszéjében. 4 A verstan azonban nemcsak elméletként, hanem gyakorlati tudásként sem megbecsült ismeret; mára odáig jutott a magyar versértés, hogy mértékes verset olvasni se igen tudnak, vagyis hogy a versépítés ez esetben legalapvetõbb tényezõjét, a verslábak teremtette formát nemhogy elolvasáskor-felolvasáskor érzékeltetni tudnák, de még észrevenni, azonosítani, követni se nagyon. Márpedig nem lesz így más a versmondás, mint ahogy Jékely bizonyára nem véletlenül disztichonokban fogalmazott versének végén mondja: harmadik osztályú / újhitü / verstemetés (NÉMELY ÚJMÓDI VERSMONDÓRA). A mértékes szerkezet helyes interpre-

17 Wilheim András: Költészeti Holmi 1513 tációja pedig elengedhetetlen, hiszen a vers megannyi tulajdonságát a metrika és ritmus határozza meg, ezek hívják fel figyelmünket egy-egy szóra, elsõ pillantásra furcsa szórendre vagyis hogy a verselés módja, a vers szerkezete, strófaképlete, annak olykor automatizmusa, sõt kényszere sem éppen lényegtelen a szövegezés alakítása szempontjából. Csokonai verseinek népszerû kiadásai (Vargha Balázs szöveggondozásában) 5 sajnos nem is használhatók verselési kérdések vizsgálatakor. A modernizált helyesírás nem is egy esetben elfedi a versmértéket, mert olyan helyesírási alakokat hoz létre, amelyek megváltoztatják a metrikát megteremtõ szótagok hosszát. A tárgyalni kívánt versben a verskezdõ {A} mellõl eltûnt aposztróf nem jelzi, hogy e szótag eredetileg hosszú volt (A hatalmas...), az orvossa betûkettõzése Csokonainál természetesen megnyújtotta a szó második szótagját; a telyesítsd írásmód ejtésváltozatát megsemmisíti és ritmikailag szétzúzza a {teljesítsd} standardizált alakja, az {amire} szó eredetileg más ritmusú: elsõ szótagja ugyanis hosszú (a mire). Nem Csokonai munkáinak közkézen forgó kiadásai az egyedüli példák erre a rosszul értelmezett szerkesztõi eljárásra. Mindezek a jó szándékú modernizálások hozzájárulnak azonban a magyar versértés valószínûleg immár visszafordíthatatlan romlásához. A következõ fejtegetések ezért a kritikai kiadásban közölt szövegváltozatokon alapulnak. 6 Csokonai remekmívû verse, melyet két változatban is ismerünk korábbi alakja EGY TULIPÁNTHOZ, a késõbbi TARTÓZKODÓ KÉRELEM címmel jelent meg, fõleg verselésével érdemelte ki az elemzõk érdeklõdését. Õsi magyar nyolcasokban íródott-e, avagy ott van mögötte a ionicus a minore? ki-ki másként értelmezte; Babits a mértékes versre szavazott, Horváth János azonban úgy látta, hogy e verset ütemesnek kell tartani, s a mérték csupán ráhúzott díszítõelem. Úgy tûnik, a verstani irodalomban mostanra a ionicus a minore szerinti értelmezés diadalmaskodott; így értelmezte tanulmányában már József Attila is, teljességgel elvetve a hangsúlyos verselés szerinti olvasatokat. 7 Nemes Nagy megengedõbb; õ úgy látja, hogy ez a tündöklõ tulipántos vers nem eleve elhatározott ritmusszándékból született, hanem írása közben váltódott át hangsúlyosból antikosmértékesre. 8 Szellemes keletkezéstörténeti fejtegetését most mégsem elemzem részletesen annál kevésbé, mert úgy vélem, hogy a rekonstrukció inkább az õ költõi gondolkozásmódjára jellemzõ s nem Csokonaiéra. Gyanítom ugyanis, hogy a tulipánt nem véletlenül beugrott rímszó, hanem akármit jelöljön is a költemény kiinduló képe. De most elsõsorban nem a szöveg, hanem a forma értelmezése érdekel. Nemes Nagy a verstani látszat birodalmába utalja ugyan a költemény hangsúlyos olvasását, mégis úgy véli, hogy legalábbis az elsõ két sorban Csokonai még ütemesen, magyarosan mondta magában a verset, majd megérezte a mögötte lebegõ antik metrumot vagyis írás közben tudatosult benne, hogy eredeti elgondolásán túllépve valójában ionicus a minorét ír. A formai elgondolás azonban ennél valószínûleg egyszerûbb is, bonyolultabb is. A költõ valódi indítékait persze lehetetlen megfejteni még akkor is, ha vannak lehetséges támpontok. Tudjuk, hogy Csokonai egyik legkedveltebb versformája a Földinél már lá tott 8 és 7 szótagú sorpárokból álló négysoros, keresztrímes strófa igaz, csaknem kizárólag hangsúlyos, ütemes szerkezettel. Könnyen lehet, hogy az ötlet (Földitõl függetlenül akár) ahhoz a 15 szótagos, páros rímben végzõdõ sorpárokból építkezõ formához is kapcsolható, amelyben néhány episztoláját fogalmazta (pl. TROCHEUS LÁBAKON;

Szerkeszti: Réz Pál (fôszerkesztô), Radnóti Sándor (bírálat), Várady Szabolcs (vers), Závada Pál (széppróza), Szalai Júlia, Voszka Éva

Szerkeszti: Réz Pál (fôszerkesztô), Radnóti Sándor (bírálat), Várady Szabolcs (vers), Závada Pál (széppróza), Szalai Júlia, Voszka Éva Szerkeszti: Réz Pál (fôszerkesztô), Radnóti Sándor (bírálat), Várady Szabolcs (vers), Závada Pál (széppróza), Szalai Júlia, Voszka Éva Szerkesztôbizottság: Bodor Ádám, Dávidházi Péter, Göncz Árpád, Kocsis

Részletesebben

DAVID SZALAY. Szétzúzott világok írója. Rakovszky Zsuzsa a Szilánkokról. Grecsó Krisztián Megyek utánad. Tarján Tamás Dobozkönyvhét

DAVID SZALAY. Szétzúzott világok írója. Rakovszky Zsuzsa a Szilánkokról. Grecsó Krisztián Megyek utánad. Tarján Tamás Dobozkönyvhét 85. ÜNNEPI KÖNYVHÉT ÉS 13. GYERMEKKÖNYVNAPOK WWW.KONYV7.HU XVIII. ÉVFOLYAM 2014. 2. SZÁM ELÔFIZETÔKNEK 350 Ft Rakovszky Zsuzsa a Szilánkokról Grecsó Krisztián Megyek utánad Tarján Tamás Dobozkönyvhét Szétzúzott

Részletesebben

Szerkeszti: Réz Pál (fôszerkesztô), Radnóti Sándor (bírálat), Várady Szabolcs (vers), Závada Pál (széppróza), Fodor Géza, Szalai Júlia

Szerkeszti: Réz Pál (fôszerkesztô), Radnóti Sándor (bírálat), Várady Szabolcs (vers), Závada Pál (széppróza), Fodor Géza, Szalai Júlia Szerkeszti: Réz Pál (fôszerkesztô), Radnóti Sándor (bírálat), Várady Szabolcs (vers), Závada Pál (széppróza), Fodor Géza, Szalai Júlia Szerkesztôbizottság: Bodor Ádám, Dávidházi Péter, Domokos Mátyás,

Részletesebben

LATOR LÁSZLÓ. Minden ember a gyerekkori élményeire épül rá. Kertész Ákos Két vers, két attitûd. Tarján Tamás Akáclombos Üllôi-út

LATOR LÁSZLÓ. Minden ember a gyerekkori élményeire épül rá. Kertész Ákos Két vers, két attitûd. Tarján Tamás Akáclombos Üllôi-út WWW.KONYV7.HU XV. ÉVFOLYAM 11 12. SZÁM 2011. JÚNIUS KÖNYV KULTÚRA IRODALOM ÁRA 440 FT ELÔFIZETÔKNEK 330 FT Kertész Ákos Két vers, két attitûd Tarján Tamás Akáclombos Üllôi-út Murányi Gábor Politika és

Részletesebben

Anyanyelvünk. Édes. A 6 3-as szabály, XXVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2006. JÚNIUS ÁRA: 120 FORINT. avagy a magyar angol focimeccs emléke kísért?

Anyanyelvünk. Édes. A 6 3-as szabály, XXVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2006. JÚNIUS ÁRA: 120 FORINT. avagy a magyar angol focimeccs emléke kísért? Édes Anyanyelvünk XXVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2006. JÚNIUS ÁRA: 120 FORINT A TARTALOMBÓL: Wacha Imre: A tetten ért költõ F Balázs Géza: Miért érdekes? F Zimányi Árpád: Változó vonzatok F Kemény Gábor: Mit

Részletesebben

KONYVHET. Kertész Ákos: Drágakô papírcsónakon. Könyvet keres? Beszélgetés Takács Tiborral III. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 1999. ÁPRILIS 8. KULTURÁLIS KÉTHETILAP

KONYVHET. Kertész Ákos: Drágakô papírcsónakon. Könyvet keres? Beszélgetés Takács Tiborral III. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 1999. ÁPRILIS 8. KULTURÁLIS KÉTHETILAP KONYVHET 96 FT III. ÉVFOLYAM 7. SZÁM ÁPRILIS 8. KULTURÁLIS KÉTHETILAP Beszélgetés Takács Tiborral Interjú Révai Gáborral Zentai Péter Lászlóval Nyerges András Olvasószemüveg Fotó: Kádár Kata Kertész Ákos:

Részletesebben

PoLíSz. Térkép és tájoló 137. Szerkesztői bemutatkozás. 2011 szeptember. A lap ára: 500 Ft PoLíSz 137. 2011 SZEPTEMBER

PoLíSz. Térkép és tájoló 137. Szerkesztői bemutatkozás. 2011 szeptember. A lap ára: 500 Ft PoLíSz 137. 2011 SZEPTEMBER Szerkesztői bemutatkozás Térkép és tájoló A Jóisten meglehetősen sok különféle, még műszaki területekre is kiterjedő kirándulás után vezetett vissza a PoLíSzhoz. Vissza, így mondom, mert itt jelent meg

Részletesebben

KONYVHET LIBRI MINÔSÉG. Beszélgtés Böszörményi Gyulával. Ember és gondolat Kázmér Zsigmond. Interjú Murányi Gáborral Rott Józseffel Vujity Tvrtkóval

KONYVHET LIBRI MINÔSÉG. Beszélgtés Böszörményi Gyulával. Ember és gondolat Kázmér Zsigmond. Interjú Murányi Gáborral Rott Józseffel Vujity Tvrtkóval KONYVHET VII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2003. JANUÁR 9. KULTURÁLIS KÉTHETILAP www.konyv7.hu 144 FT Ember és gondolat Kázmér Zsigmond Sári László Az ifjú Lin-csi vándorévei 13. Írófaggató Sándor Iván Nyerges András

Részletesebben

Medgyes Tamás 067 A felszínesség és a pontosság alakzatai a populáris kultúrában Kis Béla 088 A nyomozó olvasó

Medgyes Tamás 067 A felszínesség és a pontosság alakzatai a populáris kultúrában Kis Béla 088 A nyomozó olvasó Szentkuthy Körbejárt, egyre kitaposottabb utakon 005 Interjú Tompa Máriával A szex mint gondolkodás? 014 Interjú Filip Sikorskival Mit csinált Wermer András a szocializmusban? 018 Interjú Wermer Andrással

Részletesebben

Tartalom LXII. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2008. SZEPTEMBER

Tartalom LXII. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2008. SZEPTEMBER Tartalom LXII. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2008. SZEPTEMBER TANDORI DEZSŐ: Művészetfilozófiai kezdemények... 3 SÁNDOR IVÁN: A hallgatás szövete és a beszéd fonala... 14 JÁSZ ATTILA: semmis ég, egészen. Egy ürge

Részletesebben

FAMULUS KÖNYVESBOLT 1137 Budapest, Újpesti rkp. 5. Tel./fax: 349-3656, fax: 269-0995

FAMULUS KÖNYVESBOLT 1137 Budapest, Újpesti rkp. 5. Tel./fax: 349-3656, fax: 269-0995 KONYVHET 96 FT III. ÉVFOLYAM 16. SZÁM AUGUSZTUS 26. KULTURÁLIS KÉTHETILAP Írófaggató TÓTH GÁBOR ÁKOS Interjú Markó Bélával A teljes Füst Milánnapló KERTÉSZ ÁKOS Turáni átok: provincializmus NYERGES ANDRÁS

Részletesebben

ORAVECZ IMRE. Kemény István kötetérôl. L. I. Lázár. Mindig játszottam a gondolattal, hogy írnom kéne a magyar kivándorlásról.

ORAVECZ IMRE. Kemény István kötetérôl. L. I. Lázár. Mindig játszottam a gondolattal, hogy írnom kéne a magyar kivándorlásról. KÖNYV KULTÚRA IRODALOM WWW.KONYV7.HU XVI. ÉVFOLYAM 2012. 6. SZÁM ÁRA 640 FT Az ars poeticához méltón Kemény István kötetérôl Beszélgetés egy rejtôzködô íróval L. I. Lázár Párkapcsolati történetek Nyáry

Részletesebben

Erős Kinga. a belső szobához

Erős Kinga. a belső szobához Erős Kinga a belső szobához Erős Kinga a belső szobához Orpheusz Kiadó Budapest, 2013 A kötet megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta. Erős Kinga, 2013 Orpheusz Kiadó, 2013 Confessio a barátságról

Részletesebben

Búcsú Dankó Imrétől. zemle. Csorba Csaba

Búcsú Dankó Imrétől. zemle. Csorba Csaba Csorba Csaba Búcsú Dankó Imrétől Kemény hidegben álltam (s körülöttem még legalább százan-százötvenen) a debreceni temetőben 2009. január 5-én. Miközben a szép református zsoltárokat énekeltük, alig tudtam

Részletesebben

KONYVHET. Alapigazságok. Beszélgetés Határ Gyôzôvel. Nyerges András Vendégként az irodalomban. Magvetô Kiadó Morcsányi Géza

KONYVHET. Alapigazságok. Beszélgetés Határ Gyôzôvel. Nyerges András Vendégként az irodalomban. Magvetô Kiadó Morcsányi Géza KONYVHET VIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2004. FEBRUÁR 19. KULTURÁLIS KÉTHETILAP www.konyv7.hu 184 FT Magvetô Kiadó Morcsányi Géza Kertész Ákos Talán a Szegediner mégis túlzás... Nyerges András Vendégként az irodalomban

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ESSZÉK, TANULMÁNYOK MÁSODIK KÖTET ÖSSZEGYŰJTÖTTE, A SZÖVEGET GONDOZTA BELIA GYÖRGY

BABITS MIHÁLY ESSZÉK, TANULMÁNYOK MÁSODIK KÖTET ÖSSZEGYŰJTÖTTE, A SZÖVEGET GONDOZTA BELIA GYÖRGY BABITS MIHÁLY ESSZÉK, TANULMÁNYOK MÁSODIK KÖTET ÖSSZEGYŰJTÖTTE, A SZÖVEGET GONDOZTA BELIA GYÖRGY TARTALOM KÖNYVRŐL KÖNYVRE A TESTVÉR-KÖLTŐ BALASSA EGY OLASZ VERSESKÖNYV JÓKAI ÉS TÓTH ISTVÁN ESZTERGOMI

Részletesebben

Túllépve e mai kocsmán

Túllépve e mai kocsmán Plugor Sándor: Mûterem Böszörményi Zoltán Majorana a folyosón Sz. V.-t látja A folyosó olyan, mint egy mély árok, Hallom felzengeni lépteid, míg várok. Kissé reszket a kezed, cigarettázol. A délután könnyû,

Részletesebben

reneszánsz TARTALOM III. évfolyam 1. szám 2008. tavasz

reneszánsz TARTALOM III. évfolyam 1. szám 2008. tavasz A Páholy Irodalmi Egyesület kulturális folyóirata III. évfolyam 1. szám 2008. tavasz TARTALOM Bartusz-Dobosi László: Téli utazás Drangalagba 3 Beszélgetés a 97 éves Takáts Gyula Kossuth-díjas költővel

Részletesebben

A színész és a telefonkönyv

A színész és a telefonkönyv Fábri Péter A színész és a telefonkönyv (A színházi szöveg világa) DLA dolgozat Témavezető tanár: Huszti Péter Színház- és Filmművészeti Egyetem Budapest 2006 Mottó Le «style» est la peau d une chose écrite

Részletesebben

Édes. Anyanyelvünk A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT. Ingyenes nyelvi tanácsadás: www.manyszi.hu

Édes. Anyanyelvünk A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT. Ingyenes nyelvi tanácsadás: www.manyszi.hu A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT Édes Ingyenes nyelvi tanácsadás: www.manyszi.hu Anyanyelvünk 2012. DECEMBER XXXIV. ÉVF. 5. SZÁM A TARTALOMBÓL: Málnási Ferenc: Áprily Lajos Zimányi

Részletesebben

PoLíSz. A mi Katynunk 135. Csallóközi Zoltán. 2011 június. A lap ára: 500 Ft PoLíSz 135. 2011 JÚNIUS

PoLíSz. A mi Katynunk 135. Csallóközi Zoltán. 2011 június. A lap ára: 500 Ft PoLíSz 135. 2011 JÚNIUS Csallóközi Zoltán A mi Katynunk Egyéves szőke kisfiú fogja édesanyja és édesapja kezét egy poznani parkban. Ez látható Konrad Sutarsky, nemrég megjelent Az én Katynom könyve címlapján. Négy év telik el

Részletesebben

KONYVHET. Jáksó Lászlóval. Tarján Tamás A színház szôlôskertjében. Ember és gondolat Timár György. Nyerges András Takarások és finomítások nélkül

KONYVHET. Jáksó Lászlóval. Tarján Tamás A színház szôlôskertjében. Ember és gondolat Timár György. Nyerges András Takarások és finomítások nélkül KONYVHET VI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2002. MÁRCIUS 7. KULTURÁLIS KÉTHETILAP www.konyv7.hu 144 FT Ember és gondolat Timár György Nyerges András Takarások és finomítások nélkül Írófaggató Csák Gyula Közgazdasági,

Részletesebben

Édes. Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT 2011. OKTÓBER XXXIII. ÉVF. 4. SZÁM A MAGYAR NYELV NAPJA NOVEMBER 13.

Édes. Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT 2011. OKTÓBER XXXIII. ÉVF. 4. SZÁM A MAGYAR NYELV NAPJA NOVEMBER 13. A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT Édes A MAGYAR NYELV NAPJA NOVEMBER 13. Anyanyelvünk 2011. OKTÓBER XXXIII. ÉVF. 4. SZÁM A TARTALOMBÓL: Czakó Gábor: Hunfalvyzmus vagy párbeszéd? Balázs

Részletesebben

Kosztolányi újragombolva

Kosztolányi újragombolva Kosztolányi újragombolva Válogatás a Kosztolányi kritikai kiadás honlapjának (www.kosztolanyioldal.hu) pályázatára beérkezett szépirodalmi alkotásokból Budapest, 2011. 1 Tartalomjegyzék Arany Zsuzsanna:

Részletesebben

KONYVHET. Beszélgetés Bozai Ágotával. Ember és gondolat Ferge Zsuzsa. Nyerges András Mûködésben az ellenséggyártó gép

KONYVHET. Beszélgetés Bozai Ágotával. Ember és gondolat Ferge Zsuzsa. Nyerges András Mûködésben az ellenséggyártó gép KONYVHET VI. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 2002. JÚNIUS 27. KULTURÁLIS KÉTHETILAP www.konyv7.hu 144 FT Ember és gondolat Ferge Zsuzsa Kertész Ákos Két század két kor II. Sári László Az ifjú Lin-csi vándorévei 1. Tarján

Részletesebben

TARTALOM. CSENGÕSZÓ módszertani folyóirat

TARTALOM. CSENGÕSZÓ módszertani folyóirat 2013 2. szám CSENGÕSZÓ CSENGÕSZÓ módszertani folyóirat Szerkesztõség: Fõszerkesztõ: Dr. Galgóczi Lászlóné Szerkesztõség címe: 6723 Szeged, Debreceni u. 3/B Tel.: (62) 470-101 FAX: (62) 554-666 Kiadó: Felelõs

Részletesebben

KONYVHET LIBRI MINÔSÉG. Beszélgetés Marsall Lászlóval. Ember és gondolat Réz Pál. Interjú Szepes Máriával Zilahy Péterrel

KONYVHET LIBRI MINÔSÉG. Beszélgetés Marsall Lászlóval. Ember és gondolat Réz Pál. Interjú Szepes Máriával Zilahy Péterrel KONYVHET VI. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2002. ÁPRILIS 4. KULTURÁLIS KÉTHETILAP www.konyv7.hu 144 FT Ember és gondolat Réz Pál Kertész Ákos Tûzön nincs átkelés Nyerges András Hivatalos hazugságokat, vagy semmit Interjú

Részletesebben

Szerkeszti: Réz Pál (fôszerkesztô), Radnóti Sándor (bírálat), Várady Szabolcs (vers), Fodor Géza, Szalai Júlia, Závada Pál

Szerkeszti: Réz Pál (fôszerkesztô), Radnóti Sándor (bírálat), Várady Szabolcs (vers), Fodor Géza, Szalai Júlia, Závada Pál Szerkeszti: Réz Pál (fôszerkesztô), Radnóti Sándor (bírálat), Várady Szabolcs (vers), Fodor Géza, Szalai Júlia, Závada Pál Szerkesztôbizottság: Bodor Ádám, Dávidházi Péter, Domokos Mátyás, Göncz Árpád,

Részletesebben

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból:

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból: UNITÁRIUS ÉLET Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám Bartók Béla síremléke a Farkasréti temetõben A tartalomból: Imádság Õszi Hálaadás ünnepén Zsoltáros hálaadás

Részletesebben

A SZEGÉNY KISGYER- MEK HOGYAN JUTOTT EL A BÚS FÉRFIVÁ VÁLÁSHOZ

A SZEGÉNY KISGYER- MEK HOGYAN JUTOTT EL A BÚS FÉRFIVÁ VÁLÁSHOZ 1 Iskolai tanulmányaim során sokat foglalkoztunk KOSZTOLÁNYI DEZSŐ munkásságával, ám az én érdeklődésemet annyira felkeltette munkássága, hogy tovább szerettem volna fejleszteni tudásomat kutatásokkal.

Részletesebben