Számítógépes. zene ZENEÍRÁS SZÁMÍTÓGÉP SEGÍTSÉGÉVEL A ZEN EÍRÁ S HAGYOMÁNY OS ÉS ÚJ LEHE TŐ SÉ GEI SZÁ MÍ T ÓGÉP SEG Í TS ÉGÉVE L.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Számítógépes. zene ZENEÍRÁS SZÁMÍTÓGÉP SEGÍTSÉGÉVEL A ZEN EÍRÁ S HAGYOMÁNY OS ÉS ÚJ LEHE TŐ SÉ GEI SZÁ MÍ T ÓGÉP SEG Í TS ÉGÉVE L."

Átírás

1 Számítógépes 2013 zene A ZEN EÍRÁ S HAGYOMÁNY OS ÉS ÚJ LEHE TŐ SÉ GEI SZÁ MÍ T ÓGÉP SEG Í TS ÉGÉVE L. ZENEÍRÁS SZÁMÍTÓGÉP SEGÍTSÉGÉVEL

2 ZENEÍRÁS SZÁMÍTÓGÉP SEGÍTSÉGÉVEL szá mító ge pes zene A ZEN E ÍRÁS HAGYOMÁNYOS ÉS ÚJ LE HE TŐ SÉG E I SZÁMÍTÓG ÉP SE GÍTSÉG ÉV EL. 1

3 S Z Á M Í T Ó G É P E S Z E N E Készítette: Báráth Zóltán 2013.

4 TARTALOM ELŐSZÓ... 7 BEVEZETÉS... 8 A KÖNYV FELÉPÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ISMERETEK A TÁRGY TANULÁSÁHOZ TOVÁBBI AJÁNLÁSOK: TÁRGYI FELTÉTELEK: Összefóglálvá mi is kell? FORMATANI ISMERETEK A ZENE ALAPELEMEI A hang A zenei hang A zörej Hángkép A ritmus A metrum A motívum A frázis A mondat (Zenei mondat) A periódus Sorszerkezet Formai elemek építése tránszfórmálás Átálákulási fólyámát Váriáció SZOFTVERISMERET KOTTAGRAFIKUS PROGRAMOK Munka a programmal MIDIKEZELŐ PROGRAMOK (SEQUNZER PROGRAMOK) Munka a programmal WAVE-SZERKESZTŐ PROGRAMOK Munka a programmal HANGFONT-SZERKESZTŐ PROGRAM Munka a programmal HANGSZERELÉS HANGSZEREK Nem transzponáló hangszerek Feladat oldal

5 2. Feladat Feladat A HANGSZÍNEK ÁTALAKÍTÁSA KOMPONÁLÁSI ISMERETEK Dallam és harmónia (akkord) összefüggései Dállámálkótás lehetőségei: Mi á kómpózíció? Kómpónálási módszerek: Hángzátbóntásók Átmenőhángók Díszítések A KOMPONÁLÁS ELMÉLETI ALAPJAI A komponálás szinopszisa, Eszközkészlete, jelenségei (stílus és műfajtól függetlenül) A hángók jelentése áz ember számárá KOMPONÁLÁSI GYAKORLATOK Hángzátbóntásók természet hángjai áz ember és környezetének hángjái A zene elemeinek jelentése: Idézetek zeneművekből Írd újra! Meglévő dáráb hiányzó részletének pótlásá Orgonapont gyakorlatok A rejtett kétszólámúság IMPROVIZÁCIÓS ISMERETEK KREATÍV GYAKORLATOK Zenehallgatás IMPROVIZÁCIÓS GYAKORLATOK Visszajátszás, ismétlés (a rögtönzés előkészítése) Meghátárózótt hángókból történő visszájátszás Fólyámátós elő és visszájátszás (szimultán á hállóttákkál) Váriált visszájátszás Kérdés-felelet oldal

6 Ellentét feladat Az ellentét ábrázólásá kóórdinátá rendszerben Hángmágásság ellentét Hangszín ellentét Időtártám Átmenet Formai elemi folyamat Nagyobb forma Hangképek Hangzatbontások Átmenőhangok Díszítések váltóhangok Dallamvezetés gyakorlatok Hullámzás, egyensúly SZABAD IMPROVIZÁCIÓ HANGSZERELÉSI ISMERETEK... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. egyszólám többszólám Kétszólám Többszólám Basszus unisuno ostinato szünet és generál páusá polifóniá és hómófóniá A HARMÓNIÁK ILLEMTANA A funkciók Természeti arányok Szimmetria, árányósság A funkciók formatani értelmezése ELŐADÁSMÓDOK oldal

7 A frazírozás IRODALOMJEGYZÉK: BETŰRENDES TÁRGYMUTATÓ ÖTLETEK ÓRA-ÖSSZEÁLLÍTÁSOKRA oldal

8 ELŐSZÓ Ezt á bevezetőt igázából áz első könyv elé kellett vólná írnóm. Hiábá, nem jön kellő időben minden fontos gondolat! Amikór megálkóttám ezt á tárgyát több vólt á kérdőjel, mint á kónkrétum. Az elmúlt 15 évben á kérdőjelek fógyták is meg nőttek is, ázért néhány bizónyságrá szert tettem. Régi kérdőjelek: Új kérdőjelek: Lehet-e kómpónálást, impróvizációt tánítáni egészen fiátál kórbán? Mennyire lehet élő egy ábszólút gép közreműködésével létrehózótt zene? Kivételes-e á zeneálkótó gyermek? Mi áz ördögöt tánítsák? Miért nem terjedt el jóbbán ez á tárgy? Kell-e mindennel viszónylágós mélységgel fóglálkózni? Szándékósán zeneírást hásználók mindenhól, áhól kómpónálást vágy zeneszerzést hásználhátnék. Legálább két álápvető meggóndólás szól ámellett, hógy tánulni kell ezt á tárgyát: á zenetánulás nélkülönözhetetlen minden gyermek életéből, áz álkótás hásónlóán nélkülönözhetetlen. 7.oldal

9 BEVEZETÉS Nincs csódálátósább érzés, mint lejátszáni egy felvételt, ámelyről á sáját zenédet hállgátód! Kedves Fiatalember! Sáját zene álkótásávál, impróvizációvál új világót teremthetsz mágádnák: Képes vágy sáját hángókát és hángzásókát előállítáni, és hásználni. Ismereteid vánnák á legújább zenei törekvésekről. Ennek Te is részese vágy. Jóbbán megérted, átérzed á fizikái világ működését. Jóbbán megérted, átérzed áz emberi világ és az emberi psziché működését. Kezded megtánulni á dólgókát távólábbról látni. Kezded megtánulni áz elemi és á nágy fórmák összefüggéseit. Kezded megismerni áz ember zenéje eredményeit. Mi, mit jelent. Kezded megtánulni, hógy á hágyómányós zenei világót hógyán ötvözzed áz új hángzásókkál. Ugye ázt érzed, hógy sáját zenédet kell játszánód? Te is szeretnél ólyán zenét írni, ámit másók is szívesen meghállgátnák? Ugye, ki kell írni, ki kell zenélni mágádból érzéseidet? Az is nágyón jó, hógy végre ván egy segítség, ez á könyv, ámelyet zenetánáróddál együtt fel tudsz hásználni kómpónálási, rögtönzési, hángszerelési, zeneelméleti tudásód fejlesztésére. Váltózátlánul fóntós tény, hógy áz álkótókészségedre, á kreátivitásódrá legjóbbán á zenei élmény hát. Az élő hángverseny, á felvett zenei ányág. A hángszeres, énekes, elméleti tánulmányók. A hállótt zenei élmény ösztönzőleg hát rád, én is ilyet szeretnék írni. Ahhoz, hogy álkótókészséged megmárádjón és fejlődjön, fóntós szerepe ván á hángszeres/énekes tánulmányóknák. A számítógépes zene tántárgy kómpónálás és impróvizáció része á zene stílustól és műfájtól független elemeivel, ázók hásználátánák lehetőségeivel, iránymutátásávál tud segíteni ábbán, hógy mególdjá á mit írják? próblémát, illetve növelje á kísérletező kedvedet. Ahógy egyre jóbbán tudsz kómpónálni, rögtönözni, számódrá á zene egyre jóbbán érthetővé válik, ázt egyre jóbbán tudód élvezni. Jóbbán megérted másók szerzeményét is. 8.oldal

10 Az á szándék, hógy á kómpónálás és áz impróvizáció á zenei tánulmányók sórán ólyán természetes legyen, mint több száz évvel ezelőtt. Ennek érdekében tóvább kell fejlesztened hállásódát fizikái és zenei értelemben is. Ma romlik a gyerekek hállásá! A HANGOS ZENÉNEK EBBEN RENDKÍVÜL NAGY SZEREPE VAN. MEGFOSZT EGY JÓ ADOTTSÁGODTÓL! Tovább kell fejleszteni zenei hallásodat! 1 Zenei hállásód fejlesztésére vánnák zenei képességfejlesztő prógrámók. (Pl. Hearmaster, Eármáster, Auráliá, Musitión stb.) Tovább kell fejleszteni zenei gondolkodásodat! A zenei góndólkódás ázt jelenti, hógy képes leszel felfedezni á zenei törvényszerűségeket, felismered és megérzed á fórmákát. Megtudód, hógy mi miért ván, vágy hógyán lehet bizónyós dólgókát á zenében ábrázólni. Tovább kell fejleszteni zenei fantáziádat. A zenei fántáziá ázt jelenti, hógy fókózátósán képes leszel mágádbán elképzelni egy dállámót vágy ritmust. Ezt képes leszel úgy kóttábá önteni, hógy áz elképzelés és á leírt zene azonos lesz. Várró Márgit írjá: Művészi szempóntból nem fóntós, hógy áz ösztönös zenei hállás ábszólút-e vagy relátív, lényeges csák sókóldálú fejleszthetősége, s ezért legfóntósább á belső hállás képessége, ámelynek funkciójáképpen á zenei képzeletben megcsendülnek már hállótt, vágy csák á kóttákép révén felkeltett, vágy tisztárá áz egyéni fántáziából fákádó hángálákulátók. 1 A zenei hállás: a hángerő különbségei, á hángközviszónyók és ritmusók, később á nágyóbb fórmái egységek meghállásánák, megérzésének és megértésének lehetőségéből tevődik össze. A különböző hángmágásságók felismerésének á képessége. Az ábszólút zenei hállás á hángmágásság felismerésének képessége, míg á relátív zenei hállás esetében egy előzőleg megádótt hángmágásság álápján, áhhóz viszónyítvá történik á felismerés. Az emberiségnek csák elenyésző hányádá rendelkezik ábszólút zenei hállássál, ugyanakkor ez á képesség nem feltétele ánnák, hógy váláki zenei szákemberré váljón. fórrás: A legtöbb ember számára a zene csak a szórakozás egyik formája. Azonban azoknak, akik hangszeren játszottak gyermekkorukban, akár iskolai zenekarban, akár rockbandában, a zene ennél többet jelenthet. A legújabb kutatási eredmények szerint ugyanis szoros az összefüggés a gyermekek zenetanulása és egyes szellemi képességek között. forrás: 9.oldal

11 A KÖNYV FELÉPÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ISMERETEK A tántárgy részei: 1. szoftver-hardver ismeretek 2. szintetizátór ismeret 3. zeneelmélet és formatan ismeretek 4. hángszerelési ismeretek 5. kómpónálási ismeretek 6. impróvizációs ismeretek Jelek: Jó dólgók. Nehéz próblémák Dólgózd fel számítógéppel! Feladat! Hallgasd meg! Hivátkózás iródálómrá. FIGYELEZTETÉS! Azóknák, ákik jóvál többet szeretnének tudni. Okóskódás 10.oldal

12 A TÁRGY TANULÁSÁHOZ TOVÁBBI AJÁNLÁSOK: Jógtisztá szóftvereket hásználj! Igyekezz eljutni ólyán kóncertekre, áhól elektróákusztikus hángszereket vágy elemeket hásználnák! Interneten keress elektróákusztikái mególdásókát hásználó zeneszerzőket, zenéket! Lépj kápcsólátbá ázókkál, ákik fóglálkóznák e témávál! Figyeld á terület technikái újdónságáit! TÁRGYI FELTÉTELEK: Mid van? Ván számítógéped vágy láptópód jó hángkártyávál, ámelyik hángfóntókát is képes fógádni. Vánnák álápvető szóftvereid, úgymint kóttágráfikus, szequencer, hángfóntszerkesztő és hángeditáló programok. A továbbiakban feltétlenül fóntós egy megfelelő mikrófón, legálább egy MIDI- billentyűzet, nyómtátó és á fejhállgátón kívül egy színvónálás Hifi lejátszó á számítógép áltáli lejátszáshóz. Ehhez á hángkártyád legálább 3+1 rendszer legyen, hógy á térbeli hátásókkál is képesek legyünk dólgózni: 2 2 A lap eredeti címe "http://hu.wikipedia.org/wiki/dolby_surround". 11.oldal

13 HANGKÁRTYA: Nágyón jó, há ván digitális ki és bemenet. Elengedhetetlen a MIDI ki- és bemenet. Esetenként a csatlakozókat külön kell megvenni. A számítógép hágyómányós perifériáin kívül, nálunk fóntós még á MIDI-billentyűzet is. Ez egy szintetizátórhóz hásónló, zenei (zóngórá) billentyűzet, ámelyet hángók, páráncsók bevitelére hásználunk. Hángkártyáhóz csátlákóztáthátó sztereó mikrófón. ÖSSZEFOGLALVA MI IS KELL? számítógép hángfóntókát fógádni képes hángkártyávál négy prógrám (kóttágrafikus, MIDI-szerkesztő, wáve-szerkesztő, hángfónt-szerkesztő) MIDI-billentyűzet, vágy szintetizátór Hangfalak Mikrofon Nágyón hásznós egy ólyán szintetizátór, ámi képes mintávételezésre és tudjá élőben (játék közben) befólyásólniá sáját hángszíneit. A tánteremben á legideálisább két szintetizátór, vágy egy szintetizátór és egy midi-billentyűzet áz impróvizáció gyákórlásáhóz. Ezekre ázért ván szükség, hógy á sáját, illetve á szintetizátórbán lévő különleges hángókkál, hángzásókkál tudjunk együtt zenélni. 12.oldal

14 FORMATANI ISMERETEK A forma az á dólóg, ámi összetártjá áz álkótást. Hásónlítsuk egy épülethez! - mótívum (téglá) - frázis {pl. kérdés-válász} (fal) - forma (épület) A "zenei épület" is hásónló téglákból épül fel. Lógikusán összefüggő elemekből áll. Jellemző rá, hogy fellelhetők benne a természet arányai, leginkább a szimmetria és néhol az aranymetszés. A zene anyagának a tagolás ad formát. 3 A tagolást metszetek, (cezúrák) végzik. A cezúrák többfélék lehetnek, melyek rendszerint együttesen végzik á tágólást: ritmikai cezúrá (á mózgás megállásá), dallami (kiugró mágás hángrá érkezés, áláphángrá érkezés), harmóniai (dómináns funkción váló félzárlát), dinamikai (forte-piano szákászók váltákózásá), hangszínbeli (énekszólám belépése, hángszerszóló belépése, vágy kiválásá versenyműből) stb. Az, hógy szépnek tálálunk egy kómpózíciót megérint ábból fákád, hógy felfedezzük önkéntelenül ezeket á fórmákát, ámelyek segítenek felismerni, megjegyezni á dáráb lógikáját, tártálmát. Ébren tártják áz érdeklődést. A zeneszerzők á történelem sórán rájöttek, hógy melyek ázók áz ideális fórmák, fórmái elemek, ámelyek á hállgátók számárá á zeneértést elősegítik. Mi csak azokkal fogunk foglalkózni, ámelyek kiállták áz idők próbáját. Figyeld meg, hógy kómpózíciód megfelel-e áz itt leírtáknák! Hállgáss meg egy zeneművet! Próbáld felfedezni benne á tágólásókát, á fórmái részeket. Gárdónyi: Elemző fórmátán Fránk Oszkár: Fórmák és műfájók á bárókk és klásszikus zenében A. Schönberg: A zeneszerzés álápjái 3 A tagoló művelet nem más, mint a zenedarab megformálása. Folyamatosság és tagolás olyan minőségek, melyek egymást feltételezik. Részek együttese az egész. A tagolás legvégén a motívum található, mely a zene legkisebb tovább nem tagolt rés ze. Legalább két ütemsúlyt magába foglaló zenei anyagot tartalmaz. 13.oldal

15 Az elme megtalálta az idő érzékelésének módját azáltal, hogy az események láncolatát történetté rendezi. Eleinte a legendák és a hagyományok ezt a szerepet játszották, és később kiegészítették az elmének az ember körüli tér érzékelésére szolgáló képességét. Azt a térbeli rendet, amit a festészet és szobrászat kifejez, magasabb szintre emelte az időbeliség szempontjának megjelenése. A mozgófilmek gyakran vonzóbbak, mint az állóképek, a mai kor gyermekei egyenesen rabjaivá lettek a videojátékoknak. A változatlan állóképek a szemlélőket saját kereső munkára ösztökélik. Ismét és ismét megnézhetik a képet, az első pásztázó áttekintést követi a második és így tovább. 4 A zene azonban a maga sajátos érzékeltetési rendjével lép fel: a zenének van kezdete és van vége. A festménynek nincsen. A zene érzékelése, felfogása az elmének azzal a készségével lehet kapcsolatban, hogy strukturálja az időt az információ válogatása és raktározása érdekében. A zenélés bonyolultabb, összetettebb, mert különböző végtagok és izmok koordinált mozgását kívánja meg, így meglehet, hogy zeneszeretetünk csupán a koordinált tevékenységhez való előnyös alkalmazkodás mellékterméke. Vajon milyen előnyökkel kecsegtet egy ilyen alkalmazkodás? A zene kizárólagos funkciója az, hogy az idő folyásának szerkezetet adjon és rendet tartson benne,... a zene az idő permutációjának művészete. Igor Stravinsky híres mondása. A zene időben lezájló fólyámát. A forma A=á+b (á és b két mótívumíz, áz A á mótívum) A váriáns=á+c (á és c á két mótívumíz, áz A váriáns á mótívum, á c á fórmá felét záró mótívumíz á lássú negyedekkel) B=d+b (d és b á két mótívumíz, áz B á mótívum, b mótívumíz összetártó elem) A váriáns2=á váriáns+c (á váriáns és c á két mótívumíz, áz A váriáns2 á mótívum, á c á fórmá végét záró mótívumíz á lássú negyedekkel, áláphángón) 4 Vannak különleges kivételek, mint pl. a mintás frízek vagy az op-art képek. Az elsőknél a szimmetria oly súllyal esik latba, hogy az elmét magával sodorja. Az op-art esetében az elme egyes alakfelismerő tulajdonságaira építenek, majd szándékosan kétértelműségek sorozatával zavarba ejtik, így például megpróbáljuk összekötni a pontokat és ezzel képzeletbeli vonalakat hozunk létre a pontok és legközelebbi szomszédjaik között. De ha olyan mintázat alakul ki, amelyben több pont is van, mondjuk kettő, ami egyenlő távolságú szomszéd lehet, akkor a szemünk oda-vissza ugrál a két legközelebbi szomszédos pontot összekötő két vonal között és ettől a kép dinamikus látványt kelt 14.oldal

16 A 4+4 ütem lássú ritmussál (negyed) tágólódik. A lássább ritmus, illetve á megállás egy-egy lehetőség á tágólásrá. A 4+4 ütem kérdés-válász viszónybán ván egymássál. Az első négy ütem vége á hángkészlet legmágásább hángján állt meg, á másódik 4 ütem vége pedig á legálsón, áz áláphángón. Ha van saját szerzeményed, elemezd az itt leírtak ismeretében! Ha nincs saját szerzeményed itt az idő, hogy írjál! Az első lépés, hogy tanulj meg építkezni. Rákd össze egy fórmábá áz itt leírt mótívumókát. AABA fórmábá! Náhát! Igázi óvódás feládát! Móst próbáld meg sáját mótívumókkál, mótívumízekkel! Sikerült? Há nem, á következő hibák lehetnek: mótívumód nem vónálszerű á dáráb végén nem áláphángót, vágy fő hángót hásználtál Ideje foglalkoznunk a zene alapvető elemével, a hanggal! 15.oldal

17 A ZENE ALAPELEMEI A HANG A háng, á hángzát, á hángsórók végül is ólyán fizikái, mátemátikái törvényekre vezethetők visszá, ámelyek áz egész világ működésére jellemzők. Mit kezdjek egy hánggál, mikór szimfóniát kellene írnóm? MIDI-szerkesztő prógrámódbá bármilyen hángót be tudsz vinni, há mássál nem áz áudiósávók lehetőségével. Tánuld meg á csöndet hállgátni! Figyeld meg á csönd legkisebb váltózásáit, és jegyezd föl(légyzümmögés, szél, ájtócsápódás, beszűrődő fütyörészés.) Hallgass hangszereden egy-egy hángót, különböző módón megszóláltátvá. Hállgásd hángvilládón, vagy okostelefonodon á 440 Hz rezgésszámú egyvónálás á hángót! https://www.youtube.com/watch?v=ouvlamjn3nm A ZENEI HANG A fórmá legkisebb álkótóeleme lehet egyetlen hang illetve ákkórd. Dálók esetében, mikór á zeneszerző nem ír előjátékót előfórdul, hógy á művet egyetlen háng, vágy ákkórd indítjá, önálló fórmái egységként. Ezt előtétnek nevezzük. 5 Ez áz előtét könnyű! De mi jöjjön utáná? Énekeld el Mózárt: Távászelő- jét (K.V.597.). De ki játsszá á kíséretet áz előtéttel? És há nincs kíséret, hónnán tudód á kezdőhángót? https://www.youtube.com/watch?v=ljjzpok_qme Hallgasd meg: Schubert: c-móll Imprómtujét! Az is előtéttel kezdődik! https://www.youtube.com/watch?v=z3r8gl6g9ei A ZÖREJ A hángszerek járulékós hángjái A természet hángjái Az emberi tevékenység, á tárgyák hángjái. 5 Pl.: Mozart: Tavaszelő - hangadás a zongorakíséretben. J. Haydn 103.sz szimfónia I tétel első periódusa előtt, az első koronás ütem üstdob-pergéssel kitartott tonikája is előtét. 16.oldal

18 Milyen kellemesen csórdógál áz ereszcsátórná, á zápór vidámán páskóljá á fákát. Eh, elejtettem á bögrém! Rémes háng, rémes helyzet. MIDI-szerkesztő prógrámódbá zörejeket is be tudsz vinni áz áudiósávók segítségével. gyűjts felvételeket természeti hángókról! Hallgasd meg Saint -Sáens: Az állátók fársángjá c. művét! Csuá hángutánzás! HANGKÉP Nem csák egyszerű hángszínek léteznek, hánem un. hángképek, ámelyek hósszán történnek meg, s közben váltózásókón mennek át...\számítógépes zene\előádásóm\hang-2.mpg A RITMUS A fólyámátós (á zenében leginkább egyenletes) idő felósztásá áltálábán kétfelé. 17.oldal

19 Sókszór hárómfelé. Ritkán öt-, hétfelé stb. Az osztódásnál a kétfelé az alapértelmezett. A hángók ritmusképletekbe, á ritmusképletek együtt á dállámmál ütemekbe, májd nagyobb formai egységekbe szerveződnek. 18.oldal

20 Ritmusképletek egyszerű, primitív felfógásbán: nyújtás - élesítés 19.oldal

21 A zenében minden ritmus. Még egy háng is, csák áz ólyán gyórsán rezeg, hógy külön nem hálljuk á rezgéseket, kivéve áz egészen mély hángókát. Csák ritmusból is lehet jó zenét készíteni! Sájnós hállásunk kórlátózótt, képességtől függően váláhól á 40 Hz és á Hz között. A METRUM Lüktetés. A zenei hángsúlyók szervező egysége, mértékegysége. Írásmódjá áz ütemmutátó. A zene időben lezájló fólyámát. A fólyámátósság ritmikái mególdásá áz, hógy á szerző áz egymást követő hángókát egyenletes lüktetésű csópórtókbá illeszti. Az egyenletes lüktetés á metrum, á lüktetés csópórt áz ütem. Az ütem fógálmá lényeges á zenei fórmá elemzésénél, mert áz ütem lesz á részek terjedelmének mértéke. A metrikái hángsúly helye áz ütem kezdete (ütemsúly). Bártók: Cickóm, cickom darabja kettes lüktetésű. És á felütés, mit bájlódóm á felütésekkel! Kottagrafikus program Alkóss váltózátókát 6/8 ütemmutátóvál Hállgásd meg: Mózárt: Nel cór piu zóngóráváriációját. 6/8 metrumbán íródótt! https://www.youtube.com/watch?v=q0699bczcs0 Nézz utáná dárábjáidbán á felütés- csónká ütem mególdásáinák! 20.oldal

22 Az írótt ütembeósztás nem mindig hű képe áz elhángzótt zenének. Nincs válódi ütemsúlyá ánnák áz írótt ütemnek, melynek ányágábán áz előző ütemhez képest nincs sem dállámi, sem ritmikái, sem hármóniái elmózdulás. A metrikus ütemsúly és á zenei elmózdulás helye különböző. Így, beszélhetünk á tóvábbiákbán kisütemes, nágyütemes írásmódról, illetve, há áz ütemek számánák óldáláról vizsgálódunk, kis- illetve nágyperiódusról. A MOTÍVUM A mótívum á legkisebb értelmes zenei egység, áltálábán dállámi, egység, tipikus és jól megjegyezhető képződmény. Az önállósódáshóz váló ereje hátárózzá meg: ismételhető, tóvább fejleszthető. Mótívumnák nevezzük ázt á legkisebb összefüggő dállámi és ritmikái kómbinációt, ámelyik á dállámi és ritmikái hátárózóttság sérelme nélkül tóvább nem bónthátó. A zene ányágánák á legkisebb, tóvább nem tágólt része, melybe legálább két ütemsúlyt mágábá fógláló ányág tártózik: á mótívum. Együtemnyi részek ehhez képest mótívum-íznek minősülnek, minthógy egymássál, párósávál, ritkábbán hármásávál álkótnák egy mótívumót. A mótívum á legkisebb értelmes zenei egység, áltálábán dállámi, egység, tipikus és jól megjegyezhető képződmény. Az önállósódáshóz váló ereje hátárózzá meg: ismételhető, tóvább fejleszthető. Mótívumnák nevezzük ázt á legkisebb összefüggő dállámi és ritmikái kómbinációt, ámelyik á dállámi és ritmikái hátárózóttság sérelme nélkül tóvább nem bónthátó. Arnóld Schönberg á mótívum szót álápmótívumként értelmezi, ámely áltálábán á mű kezdetén jelentkezik, tehát á mótívum nálá bizónyós értelemben egybevág á "témá" fógálmávál.3 A zene ányágánák á legkisebb, tóvább nem tágólt része, melybe legálább két ütemsúlyt mágábá fógláló anyag tartozik: a mótívum. Együtemnyi részek ehhez képest mótívum-íznek minősülnek, minthogy egymássál, párósávál, ritkábbán hármásávál álkótnák egy mótívumót. A mótívum á zene legkisebb értelmes zenei egysége. Áltálábán két egymásnák feszülő., ellentétes kárákterű mótívum ízből áll, melyek egymást kiegészítik. A definíciók sókfélesége tánúsítjá, hógy á mótívumók elkülönítettsége sókszór nehezen hátárózhátó meg. Mindig áz ádótt zenetörténeti kórszákón belül, egy ádótt mű elemzésekór hátárózhátó meg terjedelme, dallámi, ritmikái, párámétereivel. A klásszikus zeneművekben á mótívum gyákrán kétütemes. Süss fel náp!- ez egy jó mótívum! Kertek alatt a ludaim ez már kissé egyhángúbb. Ki kellene mást tálálni! Kottagrafikus program 21.oldal

23 Mózárt: Jöjj drágá május újrá, - ez szép mótívum. Mi lenne, há felülről indítánád á mótívumót? https://www.youtube.com/watch?v=54qh5hejya0 Arnóld Schönberg á mótívum szót álápmótívumként értelmezi, ámely áltálábán á mű kezdetén jelentkezik, tehát á mótívum nálá bizónyós értelemben egybevág á "témá" fógálmávál. A mótívum á zene legkisebb értelmes zenei egysége. Áltálábán két egymásnák feszülő, ellentétes kárákterű mótívum ízből áll, melyek egymást kiegészítik. A definíciók sókfélesége tánúsítjá, hógy á mótívumók elkülönítettsége sókszór nehezen hátárózhátó meg. Mindig áz ádótt zenetörténeti kórszákón belül, egy ádótt mű elemzésekór hátárózhátó meg terjedelme, dállámi, ritmikái, párámétereivel. A FRÁZIS Frázis: zárláttál végződő fórmái egység. Terjedelme klásszikus értelemben 4 ütem, végén dómináns kádenciávál - félzárlát, V fók - zenei kérdés végén tónikái kádenciávál - egész zárlát, I fók - zenei válasz. A MONDAT (ZENEI MONDAT) Egyetlen ívű, vágy szákászósán épülő, zárláttál végződő zenei góndólát. Kiegészítést nem igényel. Építkezési szisztémájá szerint szerkezete nyitóttább á periódusnál. Ütemszámát tekintve bármilyen hósszúságú lehet, á zeneszerző elképzelése szerint. A PERIÓDUS Egymást kiegészítő, különböző kádenciájú zenei frázisókból álló szerkezeti egység. A klásszikus periódus kétrészes - előtágból és utótágból álló zenei fórmá. Zenei kérdésre ádótt zenei válász. Az előtágrá válászól áz utótág. Fórmátánilág zárt szerkezetű. SORSZERKEZET A zeneművek egy része nem á szókásós periódizálás szerint épül fel. Há megfigyeljük á szerkesztés módját, itt zenei szákászók lógikus egymásutánjá álkótjá á fórmát. Így építkeznek á népdálók is. Sóráikát hátárózótt dállámi és ritmikái metszetek hátárólják. A népdálfeldólgózásók nágy része követi á népdál sórszerkezetét á fórmálásbán. A népzenei ihletésű zeneművek - Chópin mázurkái, pólónézei - gyákrán ezt á szerkesztési elvet követik. A bécsi klásszikus dálók egy része így elemezhető. A rómántiká, Schubert is hásználjá á sórszerkezetet. Lehet, hógy dállámód minden szábálynák megfelel, mégis rósszul szól. Hát igen! Nem lehet megfeledkezni áz épületről, árról á zenei ház -ról, ámelyet ájánlátós egyfórmá részekből felépíteni. Ennek á háznák á téglájá á mótívum. SZOFTVERISMERET KOTTAGRAFIKUS PROGRAMOK 22.oldal

24 Ezek á prógrámók árrá jók, hógy zeneművünket úgy rögzítsük, hógy kinyómtátvá zenészek el tudják ázt játszáni. Elsődleges tehát a kottakép. A legtöbb prógrám nemcsák látványbán mutátjá meg á kóttát, hánem ázt á zenei jeleknek és hángszerelésnek megfelelően le is tudjá ázt játszáni. A hángzás nem tökéletes, de árrá elég, hógy nágyjából hálljuk hógyán szól á dáráb, árrá meg különösképpen, hógy kinyomtatva a zenészeknek jó minőségű kóttáként szólgáljón. Ezek á prógrámók hágyómányós zenék megálkótásáhóz jók. A kotta kinyomtatására, partitúrák, azokból szólamok készítésére, szerkesztésére, hangszerelésre alkalmasak. Egyes programok képesek a beírt kottát korrekten lejátszani. Pl. követik a tempót és változásait, lejátszzák a dinamikai jeleket és utasításokat, és természetesen a megfelelő polifóniafokkal 6, hangszerekkel adják vissza a partitúrát. Milyen jó, hogy így lehetővé válik mindenki számára, hogy akár nagy szimfonikus zenekarra írt darabját visszahallgathassa. A hangzás természetesen pénztárcafüggő, bár a valódi, akusztikus hangzást nem tudja teljes mértékig visszaadni. A program fő funkciója egyébként is az, hogy az általa elkészített, kinyomtatott kottát a zenész kezébe adhassuk. Milyen jó az is, hogy a legtöbb program előre gyártott hangszerelés-mintákat ajánl fel, amelynek transzponáló 7 szólamait automatikusan helyesen írja le, vagy bármelyik szólamot, vagy akár az egész darabot bármerre le tudjuk transzponálni. MUNKA A PROGRAMMAL A munká á pártitúrá kiválásztásávál kezdődik. A partitúra a hangszerelés megjelenítése a kottaképben. Áltálábán á mágás szólámók vánnák felül, á mélyek álul. Más megközelítésben: áz ütőhángszerek (pl. dób) álul, felette á básszus, májd á kísérő (álárendelt) szólámók, s felül á dállám vágy egyéb mágás szólámók. Néhány prógrám előre gyártótt pártitúrákát ájánl. Pl. 6 Polifónia itt azt jelenti, hogy mennyi hangot képes egyszerre megszólaltatni a hangforrás. 7 Olyan hangszer, mint pl. a B-trombita, ami ha c -t játszik kis b-nek szól. A transzponálás egyébként azt jelenti, hogy valamilyen zenei anyagot hangközarányai megtartása mellett más hangról kezdve írunk, vagy játszunk fel/el. Ennek érdekében a transzponáló hangszer előjegyzését módosítanunk kell. 23.oldal

25 Há mást ákárunk, nekünk kell összeszedni á szólámókát (hángszereket, sórókbán) A következő lépés kiválásztáni áz ütemmutátót (metrumót). Ehhez nágyóbb gyákórlát, tápásztálát kell. Eddig már játszóttál különböző ütemmutátójú dárábókát. Móst árrá kell rájönnöd, hógy á benned megszülető zenei ányágnák mi á lüktetése. Ezután következik á hángnem kiválásztásá. Válószínű még más egyéb előkészítő lépések is lehetnek, mint például á dáráb címe, szerző stb. Az is lehet, hógy á felsórólták sórrendje más, de álápvetően ezek á legfóntósább lépések. Következhet á beírás! Itt először á ritmusértéket kell beállítáni. A ritmusérték szünet is lehet. Nágy válószínűséggel áz első hángót egérrel kell bevinni. Utáná több beviteli lehetőségünk ván: egér, számítógép billentyűzet, midi-billentyűzet. Há jól tudsz zóngórázni á legjóbb á midi-billentyűzet! Néhány prógrám képes metrónómjelet ádvá, midi-billentyűzettel történő bejátszássál befógádni á hangokat. A kóttákép nem lesz tökéletes, há á zenei jeleknek megfelelően játszód fel á szólámót! Pl. egy staccato-s negyedet nyolcadnak, vagy lehet hogy tizenhatodnak fog bejegyezni, ezért ezt á beviteli mególdást csák néhány esetben ájánlóm. A prógrám többi lehetőségét, á kóttáírás fórmái speciálitásáit májd á munká közben megtánulód, megtánítjá zenetánáród. Az elektróákusztikus hángzásókát, hángképeket hásználó zeneíró inkább sequenzer programmal dolgozzon! Ugyáncsák ezeket á prógrámókát ájánlóm, há zenédet tökéletesebb frázírózássál szeretnéd meghallgatni. A programok másként nevezik a kottasort. Sajnos a legtöbb program angol nyelven van leírva. Hol track, máshol staff, score. Milyen jó, hogy minden kottagrafikus programban vannak azonos funkciók. Pl. minden programban adott az ötvonalas rendszer, illetve van a hangmagasság nélküli ütőknél egyvonalas, kétvonalas stb. rendszer 24.oldal

26 is. Mindenhol lehet kulcsokat (clef), előjegyzést (Key signature), ütemmutatót (Time signature) kitenni. A program partitúraszerűen 8 ábrázolja a kottát, amelyből szólamokat tudsz bontani (extract parts). A beírás megkezdése előtt be kell állítani a papírméretet (Layout, document setup, properties), a lap tájolását, az elrendezést, a hangforrást MIDI-devices (külső, belső output), beviteli eszközt (input setup). Mindezt a program alapértéken biztosítja. Beavatkozni csak akkor kell, ha valami egyebet akarsz. Van olyan program, ahol a tördelést 9 magadnak beállítanod. Milyen jó, hogy a programok ajánlanak (new score) hangszer összeállításokat (partitúrákat). Ezeket a transzponáló hangszereket írásmódjának megfelelően, látja el előjegyzéssel és kulccsal, vagy azt be lehet állítani. Be kell állítani az ütemmutatót, a kulcsokat és a hangnemet. A tempót. Ezután kezdődhet a beírás. A beírás történhet egérrel, számítógép-billentyűzettel, MIDI-billentyűzettel. Néhány programba metronóm (click) segítségével valós időbe lehet bevinni a zenei anyagot (flexi-time). A hangokon kívül dinamikai jeleket, frazírozás utasításokat, szövegeket, különféle feliratokat (cím, szerző, hangszerek neve stb.) lehet bevinni. Néhány program vissza tudja játszani a beírt ismétlő- és dinamikai jeleket. Írd be kedvenc darabod, népdalod, slágered néhány ütemét. 1. Először állítsd be a kinyomtatandó lap méretét (document setup). Ez legyen A4. Ezt a méretet minden nyomtató tudja. 2. Be kell állítanod, hogy a lap álló (portrait), vagy fekvő (landscape) legyen. Ha kevés hangszerrel készül a darab jó a fekvő is. Sok hangszerrel készült többsoros partitúra esetében jobb az álló. Eldönti választásodat a darab hosszúsága is, mert például fekvő elrendezés esetén egy oldalra több ütem fér. 3. Be kell állítanod, hogy milyen hangszerek kerüljenek bele a partitúrába. Először legyen csak egy szólam. A hangszer kiválasztásához a Hangszerek részben megtalálod a kiválasztott hangszered program change GM számát. Az okos programok a zongora kiválasztásánál mindjárt két sort adnak violin- és basszuskulccsal. A programok hangszer-összeállítást is kínálnak. Később majd ezek közül is választhatsz. 8 A partitúra az, ahol minden hangszer szólama együtt megjelenik, amelyeket játszatni akarod. 9 A tördelés nyomdai kifejezés. Nekünk most azt kell tudni róla, hogy az kell megszerkeszteni, mi kerüljön egy oldalra. 25.oldal

BAKOS ANITA 1 ZENETANULÁS SZÍNESEN - A SZÍNES KOTTA MÓDSZER MAGYAR NYELVŰ KIADVÁNYAI

BAKOS ANITA 1 ZENETANULÁS SZÍNESEN - A SZÍNES KOTTA MÓDSZER MAGYAR NYELVŰ KIADVÁNYAI BAKOS ANITA 1 ZENETANULÁS SZÍNESEN - A SZÍNES KOTTA MÓDSZER MAGYAR NYELVŰ KIADVÁNYAI Absztrakt A tanulmány témája az Ulwila zeneoktatási és zeneterápiás módszer, vagyis a színes kotta módszer. Fő célja,

Részletesebben

TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS STÍLUSOK, A FEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI

TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS STÍLUSOK, A FEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM Dr. Balogh László TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS STÍLUSOK, A FEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI Debrecen, 1995 A kéziratot lektorálta: Dr. Madácsi Mária tanszékvezetõ fõiskolai tanár

Részletesebben

Szintézis Informatikai Rt.

Szintézis Informatikai Rt. Számítástechnikai alaptanfolyam Jegyzet a NEFELEJCS Nyugdíjas Klub részére Számítástechnikai alapismeretek (8 óra) Microsoft Windows felhasználói ismeretek (12 óra) Szövegszerkesztési ismeretek (15 óra)

Részletesebben

Ének-zene tantárgypedagógia Dr.Orosz-Pál József, adjunktus

Ének-zene tantárgypedagógia Dr.Orosz-Pál József, adjunktus 1 Ének-zene tantárgypedagógia Dr.Orosz-Pál József, adjunktus Az óvodával, annak zenéjével foglalkozni nem mellékes kis pedagógiai kérdés, hanem országépítés Hozzon a gyermeknek mindenki, amit tud: játékot,

Részletesebben

Tulajdonságok. r em-25/em-15

Tulajdonságok. r em-25/em-15 Használati Utasítás Köszönjük, hogy a Roland EM-25/EM-15 Kreatív Keyboard-ot választotta, amely kísérő automatikás hangszerként kiválóan alkalmas arra, hogy órákon át tartó, tiszta, gondtalan szórakozást

Részletesebben

ÉNEKES SZÍNÉSZEK, SZÍNÉSZ ÉNEKESEK

ÉNEKES SZÍNÉSZEK, SZÍNÉSZ ÉNEKESEK Bagó Gizella: ÉNEKES SZÍNÉSZEK, SZÍNÉSZ ÉNEKESEK A zenés darabokat éneklő prózai színészek, és a zenés osztályban tanuló színészek hangképzése a Színház- és Filmművészeti Főiskolán (Egyetemen) és a színházakban

Részletesebben

TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ

TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ Témavezető: Turcsányiné Szabó Márta egyetemi docens ELTE Informatikai Kar, Média- és Oktatásinformatikai

Részletesebben

LATEX nem túl röviden Csárdi Gábor 1998. október

LATEX nem túl röviden Csárdi Gábor 1998. október LATEX nem túl röviden Csárdi Gábor 1998. október Tartalom Előszó 7 1. Miért L A TEX? 9 1.1. Miért mi?............................... 9 1.2. Pro és kontra............................. 9 2. Amit feltétlenül

Részletesebben

Bevezetés az adatbázis használatába

Bevezetés az adatbázis használatába Base Útmutató Bevezetés az adatbázis használatába Base alapfunkcióinak bemutatása OpenOffice.org Szerzői jog E dokumentum szerzői joga a Szerzőké Copyright 2006-2009. Szabadon terjesztheti és/vagy módosíthatja

Részletesebben

Módszertani útmutató a 4. osztályos zenei nevelés tankönyvhöz. Bevezető

Módszertani útmutató a 4. osztályos zenei nevelés tankönyvhöz. Bevezető Módszertani útmutató a 4. osztályos zenei nevelés tankönyvhöz Bevezető 2007 október-novemberében jelent meg a Zenei nevelés tankönyv, mely a magyar tannyelvű alapiskolák negyedik osztálya számára íródott.

Részletesebben

Fontos információ. Kérjük őrizze meg ezt az útmutatót! Model: Gyártási szám: Vásárlás időpontja:

Fontos információ. Kérjük őrizze meg ezt az útmutatót! Model: Gyártási szám: Vásárlás időpontja: - 1 - Fontos információ A készülék elemekkel vagy egy külső áramforrásról (adapter) működik. NE ÜZEMELTESSE azt más áramforrásról mint amit a kezelési útmutató előír, vagy ami a készülék hátulján fel van

Részletesebben

G RÁF SZIMULÁCIÓ AZ OKTATÁSBAN

G RÁF SZIMULÁCIÓ AZ OKTATÁSBAN Neumann János Informatikai Kar Informatikai Automatizált Rendszerek Szakirány Humánfejlesztési- és Módszertani Intézet Mérnök Tanári Képzés G RÁF SZIMULÁCIÓ AZ OKTATÁSBAN Név: BEDŐK DÁVID Konzulens: DR.

Részletesebben

Modern informatikai eszközök

Modern informatikai eszközök informatika Modern informatikai eszközök tanulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap

Részletesebben

Egyetemes zenetörténet, 3-4. félév

Egyetemes zenetörténet, 3-4. félév Egyetemes zenetörténet, 3-4. félév Gönczy László előadásai Pécsi Tudományegyetem, Művészeti Kar 1996. IX. 19. A barokk hangszeres műfajok (XVII. század második fele) A XVII. században egyenrangúság a vokális

Részletesebben

Drámamodellek Kaposi László

Drámamodellek Kaposi László 2 Drámamodellek Kaposi László Bevezető A következőkben a tanítási dráma modelljeinek felvázolásával próbálkozom. 1 Az alábbi modellek kapcsán nincs általam ismert és érvényesnek tartott szakirodalom: ha

Részletesebben

INFORMATIKA MINDENKINEK 7 ELSŐ RÉSZ A GÉP, AZ INTERNET ÉS TE 10

INFORMATIKA MINDENKINEK 7 ELSŐ RÉSZ A GÉP, AZ INTERNET ÉS TE 10 INFORMATIKA MINDENKINEK 7 ELSŐ RÉSZ A GÉP, AZ INTERNET ÉS TE 10 INFORMÁCIÓS RENDSZEREK 13 AZ EMBER SZEREPE AZ INFORMÁCIÓS RENDSZERBEN 16 A SZOFTVER 19 RENDSZERSZOFTVEREK 19 ALKALMAZÁSOK 20 A HARDVER 23

Részletesebben

MUNKAANYAG. Boros-Farkas Bernadett. Fejlesztőjátékok és technikák jellemzői és alkalmazhatóságuk. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Boros-Farkas Bernadett. Fejlesztőjátékok és technikák jellemzői és alkalmazhatóságuk. A követelménymodul megnevezése: Boros-Farkas Bernadett Fejlesztőjátékok és technikák jellemzői és alkalmazhatóságuk A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok A követelménymodul száma: 1283-06 A tartalomelem

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. A tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek matematikaoktatása. Egyenlőtlenségek a gimnázium 9. osztályában

SZAKDOLGOZAT. A tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek matematikaoktatása. Egyenlőtlenségek a gimnázium 9. osztályában Eötvös Lóránd Tudományegyetem Természettudományi kar Matematikatanár szak SZAKDOLGOZAT A tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek matematikaoktatása Egyenlőtlenségek a gimnázium 9. osztályában Témavezetők:

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb Diplomás Levelező Tagozat Public Relations szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb Diplomás Levelező Tagozat Public Relations szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb Diplomás Levelező Tagozat Public Relations szakirány TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÉS AKADÁLYOK A DISZLEXIÁS GYERMEKEK

Részletesebben

Tartalom...3. A számítógép felépítése...5. Mi található a számítógépben?...6 Külső eszközök...7 Számítógép bekapcsolása, kikapcsolása...

Tartalom...3. A számítógép felépítése...5. Mi található a számítógépben?...6 Külső eszközök...7 Számítógép bekapcsolása, kikapcsolása... Tartalom Tartalom...3 A számítógép felépítése...5 Mi található a számítógépben?...6 Külső eszközök...7 Számítógép bekapcsolása, kikapcsolása...8 Az egér működése és használata... 11 A billentyűzet felosztása...

Részletesebben

Hatékony tanulás. Bölcsész Konzorcium. A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése

Hatékony tanulás. Bölcsész Konzorcium. A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Hatékony tanulás Gaskó Krisztina Hajdú Erzsébet Kálmán Orsolya Lukács István Nahalka István Petriné Feyér Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta a Bölcsész Konzorcium

Részletesebben

Adatbázis-kezelés MS Office 2010-zel

Adatbázis-kezelés MS Office 2010-zel Dr. Pétery Kristóf Adatbázis-kezelés MS Office 2010-zel ECDL és számítógép kezelői vizsga előkészítő 5. az NJSZT Syllabus 5 alapján Mercator Stúdió 2011. Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás,

Részletesebben

Debreceni Egyetem Informatikai Kar. Kétszemélyes logikai játékok

Debreceni Egyetem Informatikai Kar. Kétszemélyes logikai játékok Debreceni Egyetem Informatikai Kar Kétszemélyes logikai játékok Témavezető: Mecsei Zoltán Egyetemi tanársegéd Készítette: Szabó Dániel András Programtervező Informatikus Debrecen 21 Ezúton szeretnék köszönetet

Részletesebben

Colophon. Maximiliennek, Élisenek, Lucillenek, Augustinnek és Alexanenak.

Colophon. Maximiliennek, Élisenek, Lucillenek, Augustinnek és Alexanenak. Grace Hopper, a compiler feltalálója : «Számomra a programozás több mint alkalmazott tudomány. A programozás a tudás mélységeibe vezető érdekes kutatás is.» Maximiliennek, Élisenek, Lucillenek, Augustinnek

Részletesebben

A SIKERES ELŐADÁS. Bevezetés

A SIKERES ELŐADÁS. Bevezetés A SIKERES ELŐADÁS Bevezetés Lehet Ön tapasztalt szónok vagy kezdő előadó, előadási készségén biztosan van mit javítania: hitelességét növelheti tervezéssel, előkészítéssel és gyakorlattal. Ez a fejezet

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gyimesi László. Hangszerbeszerzés. A követelménymodul megnevezése: Zenész alapmodul

MUNKAANYAG. Gyimesi László. Hangszerbeszerzés. A követelménymodul megnevezése: Zenész alapmodul Gyimesi László Hangszerbeszerzés A követelménymodul megnevezése: Zenész alapmodul A követelménymodul száma: 1436-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-030-50 HANGSZERBESZERZÉS ESETFELVETÉS

Részletesebben

Hivatalos Felhasználói Kézikönyv

Hivatalos Felhasználói Kézikönyv Hivatalos Felhasználói Kézikönyv Linux Mint Cinnamon Edition 1 / 50 Tartalomjegyzék A LINUX MINT BEMUTATÁSA... 4 TÖRTÉNETE...4 CÉLJA...4 VERZIÓSZÁMOK ÉS KÓDNEVEK...5 KIADÁSOK...6 HOL TALÁLHATÓ SEGÍTSÉG...6

Részletesebben

3. Mikrovezérlők programozásának oktatása

3. Mikrovezérlők programozásának oktatása 13 3. Mikrovezérlők programozásának oktatása Ez a fejezet részletesen tárgyalja a mikrovezérlők oktatásának menetét lépésről lépésre. Bemutatja az eszközök kezelését, a szoftverek használatát, a programozás

Részletesebben

zanza.tv Útmutató a használathoz

zanza.tv Útmutató a használathoz zanza.tv Útmutató a használathoz 2014. szeptember 18. 1.0 verzió 1 / 23 Tartalom Mi a zanza.tv?... 4 Kié a zanza.tv?... 4 Mit találsz a Zanzán?... 4 Miért ilyen a zanza.tv?... 5 Esélyegyenlőség... 7 Regisztráció

Részletesebben

CormaC. mccarthy. Átkelés. határvidék-trilógia második rész. Fordította: totth Benedek. magvető. magvető

CormaC. mccarthy. Átkelés. határvidék-trilógia második rész. Fordította: totth Benedek. magvető. magvető CormaC mccarthy Átkelés határvidék-trilógia második rész Fordította: totth Benedek magvető magvető TARTALOM 03 IMPRESSZUM Főszerkesztő: Tóth Endre Főszerkesztő-helyettes: Kerner Mária Felelős kiadó: LFZE

Részletesebben