Abai technológiai park (megvalósíthatósági tanulmány II. [1] )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Abai technológiai park (megvalósíthatósági tanulmány II. [1] )"

Átírás

1 Abai technológiai park (megvalósíthatósági tanulmány II. [1] ) készítette: Stratégiakutató Intézet Kht. Projektvezető: Varga Csaba Munkatársak: Bese Ferenc, Dienes István, Kiss Huba, Kárpáti László, V.Csorba Éva, Visegrádi Ildikó

2 Bevezető A magyar gazdaság fejlesztése ma már elképzelhetetlen szűkebben az ipari, tágabban a gazdasági parkok (ideértve a tudás- és e-parkokat is) fejlődése nélkül. A kulcskérdés az érdekeltek számára nem más, mint a fejlődés értelmezése és egyre pontosabb definiálása. Az abai ipari-technológiai park stratégiájának ebben a fejezetében arra törekedtünk, hogy a globális gazdaságban végbemenő spontán és tervezett fejlődések alapján feltárjuk a jelenlegi magyarországi helyzetet, miközben felvillantjuk a további fejlődés lehetséges alternatíváit az uniós és hazai szabályozási rendszer kereti között. Átfogó képet adunk a parkszerű koncentrációk általános tendenciáit illetően, rendszerbe szervezve értelmezzük a klasszikus gazdasági (és a hagyományos logika alapján a gazdaságon túlmutató) parkok típusait, hálózatait. Egyik kiinduló tézisünkké tettük, hogy a nem gazdasági parkok is fejlesztési alternatívát kínálnak a már működő gazdasági parkoknak. Ennek a hipotézisnek a magyarázata meglehetősen egyszerű: a globális újgazdaságot az jellemzi, hogy egyre nagyobb ütemben és mélységben integrálja a nem klasszikus gazdasági tevékenységeket is, ezért az ipari és gazdasági parkok sem tehetnek úgy, mintha megelégednének a hagyományos tevékenységek parkon belüli támogatásával. Ha tehát mára önálló gazdasági ágazatokként beszélünk oktatásiparról, egészségiparról, környezetiparról, akkor érdemes megnéznünk, hogy az oktatásban, a kutatásban, vagy a természetvédelemben és az internet világában milyen új típusú parkok jöttek létre, és ezek milyen tanulsággal szolgálnak a magyar ipari és technológiai parkoknak. A jövőbe tekintve nem azt az alternatívát látjuk erősödni, hogy egy-egy park csak egy-egy fajta tevékenységre épít. Nagyon reális alternatívának látszik, hogy szinte minden park két vagy több gazdasági ágazatban, alrendszerben fejtsen ki tevékenységet. A jövő: a sokarcú ipari technológiai park. Ezek közül pedig egyre többen értékalapú parkká is fejlődhetnek. Ennek megfelelően az ipari parkok menedzserei egyaránt sokat tanulhatnak például a tematikus turizmus parkoktól, vagy az e-parkoktól. A rendszerváltás utáni időszak talán legjelentősebb technológiapolitikai fejleménye az ipari parkok megjelenése, szerves fejlődése, a gazdaságpolitikában stratégiai státus elérése, melyeknek fontos szerepük volt abban, hogy a privatizációs hullám elülte után az ország tőkevonzó képessége nem esett vissza.

3 Magyarországon jelenleg 166 szervezetnek van "Ipark Park" címe. Az ipari parkok adták 2002-ben az ipar teljes értékesítési árbevételének 26,3%-át, az ország ipari exportárbevételének 39,0%-át. Az ipari foglalkoztatottak 15,7%-a dolgozik ipari parkjainkban. Az ipari parkokban működő vállalkozások egy foglalkoztatottra jutó termelése az ipari átlagot 70%-al haladja meg, s 15%-ra közelíti meg az EU országok termelékenységének átlagát és 2003 között az ipari parkok számára biztosított összes (IKIM, GKM, Központi TFC és decentralizált TFC, valamint PHARE) támogatás 7,304 Mrd Ft-ot tett ki. Az alap-infrastruktúra beruházás hatékonyságát jelzi, hogy 1 Ft állami (központi és önkormányzati) támogatás 48 Ft értékű működő tőke letelepedését segítette elő. Ez összefügg azzal, hogy a termelő beruházás tőkeösszetétele gyökeresen változott, korszerűbbé vált, főként a mintegy 4,1 Mrd USD külföldi tőke betelepedésének köszönhetően. Magyarországi ipari parkok, (Az ipari park cím elnyerés éve szerint)

4 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, Innovációs és Környezetvédelmi Főosztály, 2004 Az abai technológiai park több funkciós park, egyrészt felfogható hagyományos parkként, másrészt definiálható kutatási-fejlesztési parkként is. A tervek szerint Abán több helyszínen épül fel a park, amihez csatlakozik egy intelligens lakótelep és egy felnőttoktatási központ is majd. A park tervezésénél nemcsak az országos elképzeléseket, hanem a régió és a megyei stratégiai programját is figyelembe vettük. A tervezést nagyban segítette, hogy Abán elkészült az intelligens város stratégiája [2], ami már tartalmazza az abai tudásközpontú technológiai park elképzelését. Az abai technológiai park tervét már abban a formában készítettük el, ahogy ma a Nemzeti Fejlesztési Tervhez vagy bármelyik más fontosabb pályázathoz szükséges. 1. A park új fogalma és új változatai 1.1. Az eddigi fogalomértelmezések Az ipari park az utóbbi 12 év hazai gazdaságfejlődésének szinte mitikus jelképévé vált, és ha a tájékozódni vágyó a szakirodalomban keresgél, sokféle meghatározással és megközelítéssel találkozik. A fogalom eddig mindenképpen az ipari tevékenység egy meghatározott térségbeli koncentrációját írta le, de a nemzetközi szóhasználatban is különböző elnevezések honosodtak meg, gyakran szinte ugyanazon parktípust tekintve is. Az ipari park tehát gyűjtőfogalom, ezért szükséges látszik az eddig kialakult parktípusok legfontosabb jellemzőinek összegyűjtése. Az industrial park tükörfordításaként használt ipari park kifejezést az iparfejlesztés hatására a hagyományos iparterületeken, zónákban átalakuló ipari tevékenységek helyszínére alkalmazták. Az ipari szerkezetváltás nyomán a nehézipar, gépipar leépülésével a területhasznosítás igénye szülte másfajta gazdasági hasznosítás, új iparágak betelepülése kezdődött meg. Az ENSZ gazdaságfejlesztési szervezete, az UNIDO legfrissebb dokumentumaiban már érződik a fogalmak tisztázásának igénye, hiszen ezekben a viszonylag nagy kiterjedésű ipari hasznosítású területeket industrial estates -ként, azaz ipari hasznosításra előkészített területként jelöli, így elválasztva az innovációs, üzleti, logisztikai vagy jövőparkoktól. Az industrial park típusba sorolhatóak a hazánkban eddig kialakult parkok is, hiszen ezekben is földrajzi térben lehatárolt, viszonylag nagy alapterületen, összközműves infrastruktúrával ellátott helyeken folyik ipari tevékenység. Az ipari térség megjelölés ingatlant takar, amelyet parcellánként iparfejlesztési céllal hasznosítanak. Az ipari zóna az UNEP (Az ENSZ Környezeti Programja ) dokumentumaiban egy nagyobb térség gyakran

5 területileg nem is összefüggő iparfejlesztésre alkalmas telkeit jelöli, amik általában a helyi önkormányzatok, hatóságok kezelésében állnak. Az új ipari tereket Georges Benko csoportosítása nyomán három nagyobb csoportba sorolhatjuk. Az 1970-es években elsőként a technológiai parkok modellje jelent meg. Jellemzően a nagyvárosok vonzásában innovatív, a helyben húzóágazatokhoz tartozó vállalkozások együttes telephelye. Az ilyen parkok természeti és műszaki értelemben színvonalas környezetben lévő laboratóriumok, termelőüzemek, irodák. Tevékenységük a felsőoktatás humán erőforrásainak, tudományos kutatási kapacitásainak használatán alapszik. Az újításokhoz, innovációhoz a fejlesztés teljes folyamatában szinergikus hatást elérve kapcsolódnak össze intézmények, szerveztek, vállalkozások. A regionális fejlesztésben, főleg a terület- és városfejlesztés terminológiájában használatos a technológiai pólus (technopole) kifejezés. Nem feltétlenül csúcstechnológiához kötődő, de a helyi vagy a regionális ipar számára húzóágazatot jelentő területen hálózatba szerveződő vállalkozások megjelölésére használják. Ezek a technológiai transzfer fontos helyei. A technopolisz fogalomkörébe a fejlődő város és vonzáskörzete tartozik, tágabb fogalom az előző kettőnél. A területére kedvezményekkel igyekeznek beruházókat találni, akik a vámszabad terület, a letelepedett innovatív vállalkozások, összközműves infrastruktúra, fejlesztési ügynökség, parki (őrzővédő, logisztikai, pénzügyi, általános üzleti, stb.) szolgáltatások miatt éppen a felkínált térséget választják. A gyakorlatban működő, megvalósult parkokhoz kapcsolódó változatos működési és szerveződési jellemzőket hordozó képződményeket az 1990-es évek elején az Európai Unió gazdaságfejlesztői is megpróbálták tipizálni. A csoportosítás a parkokban folyó legfontosabb tevékenységeket tekintve az alábbi: - tudományos park (science park) - kutatópark (research park) - technológiai park (technology park) - innovációs központ (innovation center) - üzleti park (business park) - üzleti inkubátor központ (business incubation center) A fontosabb parktípusok jellemzőit röviden összefoglalni azért érdemes, hogy kiindulási pontnak tekinthessük a jövőbeni fejlődés megrajzolásakor. A tudomány(os) park mindenhol az új technológiák kifejlesztésére szerveződött, erős szimbiózisban valamely kutatóhellyel, felsőoktatási intézménnyel, ahol közös létesítmények, szolgáltatások alakultak ki. Jellemzőek benne a spin-off és start-up vállalkozások, nagyvállalatok fejlesztő részlegei. Jelentős szerepet vállalnak a technológiatranszfer folyamatában. Földrajzilag elkülönült területeken is működhetnek, de általában ugyanazon városon belül.

6 A kutatópark fő tevékenysége inkább az alapkutatás, s nem mindig a fejlesztés. Elsősorban nonprofit szerveződések tartoznak ide, melyek alapításához jelentős állami, költségvetési forrásokat biztosítottak, és többnyire megbízásaik, pályázataik során is használnak ilyen forrásokat. A technológiai parkoknál a termelés, a termelésbe kapcsolódás, főleg a fejlett technológiák kereskedelmi hasznosítása a jellemző. A kutatás-fejlesztés, termelés, értékesítés speciális infrastrukturális igényeit egyaránt kielégítik. Az üzleti parkok kialakításánál nincs nagy szerepe a magasan kvalifikált humán erőforrások alkalmazásának. A gazdasági tevékenységek széles köre folyik bennük a gyártó, kereskedő és logisztikai cégek, különböző szolgáltatók által Az új fogalomértelmezések Az előbbi hagyományos és persze közismert ipari park definíciókat csak azért ismertettük röviden, hogy dokumentálható legyen az ezektől részben eltérő felfogásunk, és az új felfogás alapján definiálható jelen- és jövőkínálatunk. Először is ebben az értelmezési keretben nem, vagy nem mindig használjuk az ipari park kifejezést, hiszen az eddigi parkfogalmakat (ipari park, technológiai park, tudománypark) meglehetősen ködös határok választják el egymástól, és mindegyik az általunk definiált gazdasági parknak valamelyik alesetét példázza. Tehát legáltalánosabban használható fogalomnak a gazdasági parkot tartjuk. A vizsgálódó helyzete azonban ettől sem lett egészen világos, mert az elmúlt negyedszázadban a gazdaság fejlődése, a paradigmaváltás újra definiáltatta magát a gazdaság kategóriáját is. Hiszen napjainkra egyrészt gazdasági alágazat lett például az oktatásipar, vagy a környezetipar, másrészt az újgazdaság mindenekelőtt a tudásalapú gazdaságot részesíti előnyben. A világ gazdaságilag fejlett régióiban tehát a tudásgazdaság a vezető iparág. Harmadrészt a jelen teremti meg az interneten és más információs és kommunikációs hálózaton létrejövő virtuális gazdaságot. Az előbbiekből tehát az következik, hogy a gazdasági park fogalmának első tagja, a gazdaság kategóriája mára ilyen szélesen értelmezhető. A gazdasági parkok történetileg első típusának az ipari park tekinthető, amely bár nem kizárólag az Ipari Kor gazdaságszervező intézményévé vált. Lényegét nem csak az adja, hogy az ipari tevékenység egy adott térség gazdasági szereplőinek koncentrációját hozza magával, hanem azt is, hogy a parkban végzett gazdasági tevékenység elsősorban az ipari kor termelését és kereskedelmét támogatja. A gazdasági parkok második típusa is mintegy három évtizedes múltra tekinthet vissza. Ezt nevezik technológiai parknak, amelyre jellemző, hogy egyaránt előkészítette és véghez is vitte a parkokon belüli gazdasági modernizációt. Ez a modernizáció nem volt egyéb, mint a gazdasági innovációk erősítése, alkalmazása és elterjesztése. Már ezekben a parkokban is megjelent a gazdasági parkok harmadik típusa, amelyeket hol

7 tudományparkként, hol kutatóparkként jellemeztek, hiszen itt, ezekben nem történik egyéb, mint az innovációs készség, kapacitás és alkalmazás javítása a tudás szerepének növelésével és intenzívebbé tételével. Ahogy a globális gazdaságban az újgazdaság szerepe minden hullámzás és visszaverés ellenére fokozatosan növekedett, úgy vált egyre nyilvánvalóbbá, hogy megszületik a gazdasági parkok negyedik típusa, amelyeknek még a szakirodalomban sincs összefoglaló neve. Ide tartoznak például a médiaparkok, a turisztikai tematikus parkok, vagy a jövőparkok. Az új fejlemények oda vezetnek, hogy a globális gazdaság és társadalom fejlődése újraírja a park szó tartalmát is. A parkok mindegyik típusában, de különösen a harmadik és negyedig típusban egyre több gazdasági park értékalapú parkká válik. Abban az értelemben is, hogy a nem gazdasági, de értékalapú parkok hagyományát is integrálja. A park fogalma sokáig csak azt takarta, hogy egy földrajzilag jól körülhatárolt területen koncentrálhatók, egymás mellé telepíthetők hasonló, vagy különböző hagyományos iparhoz, kereskedelemhez, logisztikához tartozó gazdasági cégek és tevékenységek. A park ebben az esetben nem jelentett mást, mint egyrészt elfogadható természeti környezetet, másrészt magasabb nívójú infrastruktúrát, harmadrészt pedig olcsóbb fenntartást, szolgáltatásokat a betelepülőknek és ezért egészében jobb finanszírozhatóságot. Ma azonban a parkokba koncentrált gazdasági tevékenységek egyre inkább változva elvezetnek oda, ahova például emblematikus módon a turisztikai tematikus parkok jutottak el, hogy a park összefüggő, magas nívójú, magas minőségű világteremtést, vagy korábbi szóval kifejezve területfejlesztést, város/faluépítést jelent. Az új parkok egyre inkább nem egymás mellé dobált esetleges, s ami még ennél rosszabb, iparszerű szabványépületek halmazával azonosak, hanem új tudások, új hangulatok, új esztétika, új társadalmi modellek összefüggő új világának minőségi létesítményei. Az előbbiekben tehát az átfogó fogalomból gazdasági park mind a két alapszót, a gazdaságot és a parkot is az újdonságok, a változások alapján megpróbáltuk újraértelmezni. Ennek tudatában a gazdasági parkok egymástól nagyon eltérő típusait, egyedeit egységes értelmezési keretben gondoltuk végig. A vizsgálódás során kiderült az is, hogy a globális gazdaságot jellemző gyorsuló tempó, a hálózatba szerveződés és a specializáció a gazdasági parkokat sem kerülte, kerülhette el A gazdasági parkok típusai Mielőtt a gazdasági és nem gazdasági parkok jellemző példáit bemutatnánk, megpróbáltunk egy átfogó fogalmi rendszert összeállítani annak érdekében, hogy több szempontot egyesítve létrehozzuk a fontosabb parktípusokat. Az alábbi összefoglaló tábla így a rövid jellemzők felsorolásával

8 azt hivatott érzékeltetni, hogy a gazdasági parki fejlesztéseknek melyek a típusai és melyek lehetnek a parkfejlesztések sikeres irányai. Park típusok Technológiai parkok Innovációs parkok Kutatási parkok Tudásparkok Tudomány parkok Jövőparkok Médiaparkok Ökológiai parkok Egészség parkok Turisztikai tematikus parkok Spirituális parkok Komplex parkok Park altípusok High-tech parkok, információtechnológiai (IT) parkok, nanotechnológiai parkok, biotechnológiai parkok, inkubátorházak, stb. Innovációs központok, egyetemi innovációs parkok, stb. K+F parkok, tematikus kutatási parkok, egyetemi kutatási parkok, stb. Oktatási parkok, kultúra park, e-content park, e-parkok, történelmi parkok, hagyomány parkok, design parkok, regionális tudásközpontok, on-line parkok, stb. Tudományágak szerinti parkok, például genetikai parkok, stb. Utópia parkok, jövő városok, stb. Film parkok, művészeti parkok, multimédia parkok, kommunikációs parkok, stb. Természet parkok, bioparkok, környezeti parkok, környezetvédelmi parkok, stb. Rekreációs parkok, tréning parkok, fitness parkok, vizi parkok, alternatív egészség parkok, holisztikus parkok, stb. Tematikus parkok, élményparkok, stb. Vallási parkok, jóga parkok, teológiai parkok, stb. Két vagy inkább több (akár öt-hat) parktípust ötvöző parkok Forrás: Varga Csaba, Stratégiakutató Intézet, 2003 A táblázatban megkíséreltük a korábbi parki formációkon is túlmutató gazdasági (és nem gazdasági, vagy pontosabban eddig nem a gazdasághoz sorolt) parkok típusainak kidolgozását.

9 2. Az abai technológiai park feltételei 2.1. Az EU irányelvei Az ipari parkok fejlődésében az EU csatlakozás gyökeresen új helyzetet teremt. Az EU az állami szerepvállalást a versenyképesség fokozásában az ipari parkok, s különösen az innováció-orientált regionális szervezeti struktúrák esetében nem csak lehetővé teszi, hanem ösztönzi is. Az EU kijelöli azokat az irányokat, ahol az állami források koncentrált felhasználása nem csupán lehetséges, de kívánatos is. Kulcsszó a versenyképesség. Az EU saját globális versenypozícióinak erősítése érdekében a gazdasági növekedésben az innovációt meghatározóvá kívánja tenni. A lisszaboni (2000) és a barceloniai (2003) csúcsok döntései új (harmadik generációs) innovációpolitikát kezdeményeztek, illetve erősítettek meg. Most (2005) pedig az új, Barroso vezette Európai Bizottság stratégiai döntést hozott. Annak érdekében, hogy a lisszaboni program eddig csak félsikert hozó végrehajtása jóval sikeresebb legyen, az információs társadalom és az innováció fejlesztését összekapcsolta. Az új program neve: i2010. A K+F szférában húzó hatás elérésére ösztönzi a közösséget is, a tagországokat is (a 6. K+F keretprogram 17 Mrd eurót szán ennek a célnak az elérésére) a regionális fejlesztés terén pedig az előbbieknél egy nagyságrenddel nagyobb állami forrást enged mobilizálni a helyi erőforrások bevonására, azok multiplikáló hatásának növelésére. Az ipari parkok fejlesztése során mind az EU, mind az ország prioritásait figyelembe lehet (és kell) venni. Az EU követelményei szerint értelmezett stratégiai prioritások: a foglalkoztatottság és a szociális biztonság növelése; a vállalkozói kedv növelése és az innovációs készségek javítása; a környezet védelmének erősítése. Az Európai Unió Gazdasági és Szociális Bizottságának (EGSZB) az EU hivatalos intézményeinek egyike, amelynek feladata, hogy szakmai szempontok alapján kialakított állásfoglalásaival segítse az EU Bizottság és az EU Parlament jogalkotói munkáját. Az EGSZB emellett híd szerepet tölt be az EU intézményei és az EU szervezett civil társadalma között. Dr. Tóth János az Ipari Parkok Egyesülete (IPE) nemzetközi ügyekért felelős alelnöke első, és egyedüli magyar tagja ezen európai uniós intézmény vezető testületének. Az IPE e testületben kifejtett munkájának eredményeképpen Roger de Briesch az EGBSZ elnöke az IPE 2004 november 30-i konfenciáján bejelentette, hogy az EGSZB a évben - a magyar tapasztalatok alapján napirendjére veszi az ipari parkok kérdéskörét. Ebben az ügyben az EGSZB Ipari Szerkezetátalakítások Konzultatív Bizottsága január 10-én hozott kedvező döntést, ami előfeltétele a tervezett munka megvalósításának.

10 A 2005-ben az európai uniós ügyek szervezésének egyik középpontja minden bizonnyal az EGSZB európai uniós ipari parki tanulmánya lesz. Ebben a témakörben a magyar kezdeményezés elvitathatatlan. A szakvélemény kidolgozása lehetőséget ad arra, hogy az IPE kezdeményezően lépjen fel az EU 15 ipari parkjainak irányában is. Az EGSZB mint uniós intézmény, szakvéleményének előkészítése lehetőséget ad arra, hogy Magyarország ne csak a tagállamok közötti kapcsolatait erősítse, hanem az európai uniós intézményeknél is kedvezően pozícionálja az ipari parkokat Magyarországi helyzetkép E prioritások figyelembevételével alakította ki a kormányzat a "Magyarország Nemzeti Fejlesztési Terve Stratégia" c. dokumentum célrendszerét. A fenti prioritásokat e stratégiai anyagban az "életminőség javítása", mint "legfelsőbb cél" fogja össze. A most készülő második Nemzeti Fejlesztési Tervben pedig a kutatás-fejlesztés és az innováció még inkább a középpontba kerül, mert az Európai Unió és Magyarország is a K+F-ben lévő lemaradását csökkenteni szeretné [3]. A vállalkozói kedv növelése és az innovációs készségek javítása terén a szükséges fejlődést a Nemzeti Fejlesztési Terv-en belül a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) intézkedései hivatottak előmozdítani. A GVOP-ban kijelölt prioritások azok, amelyek közvetlenül hatnak az ipari parkok fejlesztésére is. Ezek: befektetés-ösztönzés; kis- és középvállalkozások fejlesztése; innováció; információs társadalom- és gazdaságfejlesztés. Az ipari parkok valamennyi itt jelzett prioritás érvényesítésében részt tudnak venni, azokat igen hatékonyan elő tudják mozdítani. Magyarország az innováció terén ellentmondásos intézményhálózattal rendelkezik. A tudománypolitika terén a nemzetközi normáknak megfelelő az intézményrendszere (felsőoktatás, tudományos intézetek, OTKA, stb.), a publikációk terén fajlagosan (1 M USD-re jutó publikációk számát tekintve) a világ élvonalában vagyunk. A technológiapolitika terén ezzel ellentétes a helyzet: irányító szervezettel (az OMFB megszűnése óta) a kormányzat nem rendelkezik, az innovációt szolgáló intézmények sporadikusan működnek, nemzeti innovációs rendszerről nem beszélhetünk, a vállalati K+F súlya az EU

11 átlag tört része, lemaradásuk több évtizedes. A regionális innovációs irányítási szint kiépítése, az ipari parkok bekapcsolása a technológiai transzfer folyamatba, tanácsadó szolgáltatások feltételeinek megteremtése, az innovációs szolgáltatások térnyerése: előttünk álló feladat. Komoly mérföldkövet jelent ugyanakkor a 2004 december 20-án elfogadott innovációs törvény a ipari-technológiai parkok - mint innovatív kezdeményezésnek minősülő fejlesztések - jogi hátterének megteremtésében. A témával részletesen az innovációs törvényről szóló fejezetben foglalkozunk A kormány új innovációs politikája Az Ipari Parkok Egyesületének 2004 november 30-án tartott Új Partnerség konferenciája úgy tűnik jelentős fordulatot hozhat a már meglévő illetve a majdan megépülő magyarországi parkok életében. A fordulatot nem csak a konferencia szakmai eredményeitől várja az ország, hanem attól a rendezvény kapcsán artikulálódott kormányzati állásfoglalástól is, amely egy markánsan új irányvonalat határoz meg az állam innovációs politikájával kapcsolatban és az ipari parkok jövőjét illetően. Ráadásul a rendezvénnyel szinte egy időben zajlott a fentiekben említett innovációs törvény vitája is, amelynek tervezete természetesen már ismert lehetett a résztvevők számára. Ezek az inspiráló körülmények tehát kedvezően hatottak az IPE és más ipari parkokkal foglalkozó szervezet munkájára és az új, stratégiai elképzeléseiket már egy biztató intézményi-közigazgatási támogatás tudatában fogalmazhatták meg. Gyurcsány Ferenc miniszterelnök a konferenciára eljuttatott levelében leszögezte, hogy az ipari parkok az elmúlt tíz évben is kiemelt szerepet játszottak a magyar gazdaság fejlődésében, a leszakadó térségek felzárkóztatásában és a munkanélküliség elleni harcban. A helyzetelemzés és a jelenlegi működés gyengeségeinek feltárása után aztán megfogalmazta azokat a pontokat, amelyek az állam szerepvállalását és az ipari parkokkal kapcsolatos politikájának új irányelveit tartalmazza: 1. Az ipari parkok a jövőben nem válságmenedzseléssel foglalkoznak majd. A hangsúly áttevődik az innovációra és arra, hogy növekedjék azoknak a vállalkozásoknak az aránya, amelyek nem az olcsó munkaerőre, hanem a magasabb hozzáadott értékre építik a maguk sikerét. 2. A kormány koncepciójában is kiemelt hangsúlyt kap az új tudás. (Megjegyezzük, hogy a fogalom Stratégiakutató Intézet korábbi tanulmányaiban és projektjeiben már régen vezérfonalként szolgál a fejlesztési koncepciók kidolgozásánál.)

12 3. A magyar gazdaságnak és vele együtt az ipari parkoknak jelen kell lenniük a EU csatlakozásra váró országokban, így Romániában, Ukrajnában, Szerbia és Motenegróban és Horvátországban. A magyar állam külön támogatni fogja tehát az ipari parkok határokon átnyúló kapcsolatépítéseit, ráfordításokat. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, mely az ipari parkok témájának gazdája az állam részéről szintén megfogalmazta állásfoglalását a parkok jelen helyzetével és lehetséges jövőjével kapcsolatban. Új partnerség szükséges az ipari parkok fejlesztésén dolgozók részéről. Magyarország középtávú gazdaságfejlesztését két követelmény, az EU fejlettebb országaihoz való felzárkózás igénye, valamint a maastrichti konvergencia kritériumoknak való megfelelés kötelezettsége határozza meg. Ezek egyidejű teljesítése a tudásalapú gazdaság megerősödését biztosító összetett eszközrendszerrel, konzisztens fejlesztéspolitikával lehetséges. Magyarország geopolitikai adottságai, centrális elhelyezkedése, valamint egyéb gazdasági, kulturális jellemzői alapján nemcsak a magyar gazdaságpolitikusok, hanem a külföldi üzleti szakértők is esélyesnek tekintik Magyarországot arra, hogy pénzügyi, üzleti és közlekedési szolgáltatói elosztóállomás, befektetői hídfő legyen, a keletre és délre fekvő térségek felé. Ehhez az alapvető adottságot a földrajzi elhelyezkedés és az a közúti kapcsolatrendszer jelenti, amellyel ebben a térségben Magyarországon kívül csak Lengyelország rendelkezik. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium az EU fejlett országaihoz való felzárkózás érdekében alapvető feladatának tekinti a tudás előállításának és a vállalati szférába történő diffúziójának intenzívebbé tételét, a befektetésösztönzés eszköz- és intézményrendszerének fejlesztését, és a gazdasági vérkeringés alapjának, az infrastrukturális hálózatoknak a bővítését. Az ipari parkok 7-8 éves történetének fejlődése alapján nyilvánvaló, hogy a felzárkózás programjának realizálásában meghatározó szerepe lesz az ipari és technológiai parkok hálózatának. Fejlődésük dinamizmusát jelzi, hogy az ipari parkok ma az ipari árbevétel 23 %-át ill. az ipari export 28 %-át koncentrálják; gazdaságfejlesztő szerepüket egyre szélesebb körre terjesztik ki. A kezdeti befektetés-vonzás és munkahelyteremtés mellett a térségi gazdaságfejlesztésnek is meghatározó szereplőivé váltak; szolgáltatásaik fejlesztésével az egyszerűbb ügyintézési szolgáltatásoktól eljutottak a minőségi innovációs-, piacfejlesztő- és kapcsolatépítő szolgáltatások nyújtásáig ben a Nemzeti Fejlesztési Terv GVOP keretében az ipari parki infrastruktúra fejlesztésére kiírt pályázat (GVOP ) a technológiatranszfer és az innovációs menedzsment-szolgáltatásoktól kezdve az iparjogvédelmi tanácsadáson és a technológiai tanácsadáson át az inkubátorházak létesítéséig és a letelepedés támogatásáig számtalan elképzelés, fejlesztés megvalósításához biztosít támogatási forrást.

13 A pályázati rendszer 710 millió Ft keretösszeggel rendelkezik, amely várhatóan mintegy nyertes pályázó között oszlik meg. A logisztikai központok és szolgáltatásaik fejlesztését ösztönző pályázat (GVOP ) a logisztikai szolgáltatások minőségi fejlesztését támogatja, elősegítve ezzel a vállalati hálózatok kialakulását, a vállalkozások beszállítói tevékenységének fejlesztését és a kkv - k részére a hatékony működést biztosító elosztó-ellátó szolgáltatások nyújtását. A pályázatra rendelkezésre álló 320 millió Ft a minisztérium számításai szerint 6-7 támogatott pályázót juttat kiegészítő forráshoz. Az EU jelenlegi költségvetési időszakának hátralévő két évében, 2005-ben és 2006-ban is hasonló nagyságú, mintegy évi 1 Mrd Ft fogja ezt a két célt szolgálni. A 2005-re vonatkozó pályázatok most készülnek; az ipari parki fejlesztéseknél 150 millió Ft-ra nő az egy pályázó által elérhető támogatás maximuma, és a pályázat új vonása, hogy a nyertesek számára a HEFOP is támogatást biztosít. A GVOP logisztikai pályázatánál az idei 100 millió Ft-os plafon 2005-ben 120 millió Ft-ra nő. Az ipari és technológiai parkok szerepe a tendenciák szerint a jövőben tovább bővül. Várhatóan innovációs és technológiai központok létesítésével, a technológia-intenzív kkv-k inkubációjával, a kkv-k és az egyetemek közötti kapcsolatteremtéssel, a klaszterek kialakításának ösztönzésével egyre inkább az innováció szolgálatára összpontosít Fejlesztési programok Az ipari parkok további fejlődésének biztosításához hosszabb távú, komplex fejlesztési program kidolgozására van szükség, amely túlmutat egy-egy tárca illetékességén, s ezért, bár a program kezdeményezője a GKM, de a megvalósításában az érintett tárcák együttműködésére, és a széles szakmai és intézményi alapokon álló testület, az Ipari Parkok Fejlesztési Tanácsa partnerségére van szükség. A GKM a különböző részpolitikák koordinációjával koherens, az uniós elveknek megfelelő, átfogó keretintézkedést kíván kidolgozni az üzleti infrastruktúrafejlesztésre és a stratégiai szolgáltatások támogatására. A keretprogram magába foglalja majd mindazokat az intézkedéseket, amelyek a logisztikai központok, ipari parkok, klaszterek, inkubátorházak, valamint az innovációs központok értéknövelő szolgáltatásainak kiépítését és fejlesztését támogatják. A keretprogramot konzorciumokra épülő pályázati rendszerekben, a közés magánszféra partneri együttműködésével tervezi a tárca megvalósítani. A tárca által kidolgozandó Központi program az innovációs infrastruktúra fejlesztésére az alábbi pontokat figyelembevételével készül:

14 A jelenlegi NFT problémái: Nem vagy csak nehezen tudja kezelni: A horizontális területeket (logisztika, innováció, humánerőforrás fejlesztés stb.), Az együttműködő hálózatokat, klasztereket A stratégiai tevékenységeket, nagy hozzáadott értékű üzleti infrastruktúra és innovációs szolgáltatásokat. Irányítási rendszere vertikális és túlhierarchizált, programozási rendszerében nem érvényesül a programfinanszírozás elve, így bizonyos projekttípusok (pl. logisztika) és -méretek (közepes méretű) nehezen kezelhetők a GVOP rendszerében. túlzottan intézkedés, projekt-centrikus, szegmentált szerkezetű, program-szinergiák hiánya. Az NFT II ben: A versenyképesség megteremtésében az ipari parkok továbbfejlesztése szükséges. A beruházás-ösztönzés és vállalkozásfejlesztés területén központi, innovációs infrastruktúra-fejlesztési programok. A jelenlegi ipari és technológiai parkok bázisán, KKV-k számára is elérhető versenyképes szolgáltatáscsomag (pl.: logisztika, iparjogvédelem, üzleti angyal stb.) kidolgozása. A megvalósítás szakmai koordinátora az Ipari Parkok Fejlesztési Tanácsa. A tárca által javasolt új monitoring / minősítő rendszer

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM AZ IPARI PARKOK KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKRA ÉS AZ AZOKHOZ KAPCSOLÓDÓ VÁRHATÓ EU TÁMOGATÁSOKRA A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

Részletesebben

3. Az ipari park fogalomköre és kategóriái

3. Az ipari park fogalomköre és kategóriái Buzás N. Lengyel I. (szerk.) 2002: Ipari parkok fejlődési lehetőségei: regionális gazdaságfejlesztés, innovációs folyamatok és klaszterek. SZTE GTK, JATEPRess, Szeged. 55-76. o. 3. Az ipari park fogalomköre

Részletesebben

Egy nonprofit szervezet Magyarországon (1994-1999)

Egy nonprofit szervezet Magyarországon (1994-1999) BEVEZETÕ Az esettanulmány egy magyar civil szervezetet kíván bemutatni, amely rendkívül nagy társadalmi-, gazdasági mozgások - a rendszerváltás - idején jött létre, alakította ki szervezeti rendjét, mûködési

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

Elemzés a magyar klaszterfejlesztés elmúlt 4 évéről (tények és tanulságok)

Elemzés a magyar klaszterfejlesztés elmúlt 4 évéről (tények és tanulságok) Elemzés a magyar klaszterfejlesztés elmúlt 4 évéről (tények és tanulságok) Készítette: Horváth Marianna Kerekes Ildikó dr. Patik Réka 2013. április 30. Tartalomjegyzék 0 Vezetői összefoglaló... 3 1 Klaszter

Részletesebben

3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra

3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája 75 3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra Az Európai Unióban a kis- és középvállalkozások adják a foglalkoztatottság

Részletesebben

A Közép-Dunántúli Régió Innovációs Stratégiája és Akcióterve

A Közép-Dunántúli Régió Innovációs Stratégiája és Akcióterve IKERRÉGIÓK MAGYARORSZÁGON MAGYARORSZÁG INNOVÁCIÓS TENGELYE KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÉS KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ A Közép-Dunántúli Régió Innovációs Stratégiája és Akcióterve Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Felelős kiadó: Együtt a Munkaerőpiac Fejlesztéséért Alapítvány 1021 Budapest, Budakeszi út 77. III/8. Telefon:

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HELYZETE A HAZAI GAZDASÁGBAN, TÁMOGATÁSUK

Részletesebben

Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája

Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája 2013. - munkaanyag - Tartalomjegyzék 1. Helyzetelemzés... 3 1.1. A régió gazdasági jellemzői... 3 1.2. A régió kutatás-fejlesztési és innovációs számszerűsíthető

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SÁRINÉ CSAJKA EDINA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SÁRINÉ CSAJKA EDINA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SÁRINÉ CSAJKA EDINA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2006 1 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdaság- és Vidékpolitikai Tanszék A doktori iskola vezetője: DR. VARGA

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 0.1. Általános jellemzők...1 0.1.1. A tervezés menete... 1 0.1.2. Az NFT keretei... 2 0.1.3. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei...

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA Innovációs tevékenységet segítő szolgáltatásokat leíró tanulmány Összeállította:

Részletesebben

A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája

A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája Előzetes változat! A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája (összefoglalás) CHIC Közép-magyarországi Innovációs Központ 2004. 06. 18. Tartalomjegyzék Bevezetés...3 1 Helyzetkép...3

Részletesebben

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag HUSRB/1203/213/151 CODEX CoordinatedDevelopment and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi

Részletesebben

Megbízó: Újhartyán Város Önkormányzata 813/2013.Ujhartyan_Tfk_Its 02.: TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓT MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

Megbízó: Újhartyán Város Önkormányzata 813/2013.Ujhartyan_Tfk_Its 02.: TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓT MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT Megbízó: Újhartyán Város Önkormányzata 813/2013.Ujhartyan_Tfk_Its ÚJHARTYÁN VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (TFK) ÉS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) 02.: TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓT

Részletesebben

PAKS VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

PAKS VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA PAKS VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet Pécs, 2009. október A KUTATÁSBAN RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYEK Témavezető: Dr. Gál Zoltán Résztvevő kutatók: Dr.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Vállalkozók Európában 3

Tartalomjegyzék. Vállalkozók Európában 3 Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék I. A BESZÁLLÍTÁS ALAPFOGALMAI...5 I.1. I.2. A beszállítói tevékenység...5 A beszállítás szereplői...6 I.3. A kormány beszállítói politikája...7 I.3.1. Célok...7

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája

Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája Készítette: Central European Investment Services Salgótarján, 2014. május Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 (Második olvasat) Előszó Magyarország történelmi lehetőség kapujába érkezett: 2007 és 2013 között az

Részletesebben

A beszállítói programoktól a Klaszter-támogatásig 1. 2006. szeptember 29.

A beszállítói programoktól a Klaszter-támogatásig 1. 2006. szeptember 29. 1 MUNKAFÜZET 18. A BESZÁLLÍTÓI PROGRAMOKTÓL A KLASZTER-TÁMOGATÁSIG NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK, HAZAI LEHETŐSÉGEK Sass Magdolna (MTA KTI) Czakó Veronika (ICEG EC)- -Oszlay András (ICEG EC) Szanyi Miklós (MTA

Részletesebben

9. A hazai ipari parkok és a betelepült vállalkozások jellemzői (empirikus felmérés)

9. A hazai ipari parkok és a betelepült vállalkozások jellemzői (empirikus felmérés) Buzás N. Lengyel I. (szerk.) 2002: Ipari parkok fejlődési lehetőségei: regionális gazdaságfejlesztés, innovációs folyamatok és klaszterek. SZTE GTK, JATEPress, Szeged. 175-200. o. 9. A hazai ipari parkok

Részletesebben

Terület-és településfejlesztési ismeretek

Terület-és településfejlesztési ismeretek Terület-és településfejlesztési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: Dr. Szigeti Ernő Budapest 006. szeptember A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

(AZ INNOVÁCIÓ GYAKORLATI TUDNIVALÓI)

(AZ INNOVÁCIÓ GYAKORLATI TUDNIVALÓI) Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2952 E-mail: ipargazd@t-online.hu Internet:http://www.ikt.hu I. INNOVÁCIÓ

Részletesebben

Magyar Innovációs Szövetség. Az ipari parkok fejlődési tendenciái és hatása a regionális és kistérségi fejlettségre

Magyar Innovációs Szövetség. Az ipari parkok fejlődési tendenciái és hatása a regionális és kistérségi fejlettségre Magyar Innovációs Szövetség Az ipari parkok fejlődési tendenciái és hatása a regionális és kistérségi fejlettségre Készítette: Lénárt Péter Róbert Budapest, 2005. június Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...3 1.1

Részletesebben

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM HARMADIK EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT! Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda 2006. augusztus

Részletesebben

KFI Ágazati Fehér Könyv

KFI Ágazati Fehér Könyv KFI Ágazati Fehér Könyv Informatikai és infokommunikációs kötet Társadalmi egyeztetésre szánt változat Budapest, 2013. július Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Bevezetés...3 Ágazat független, horizontális

Részletesebben