SURE KÖZÖSSÉGI TERVEZÉSI ESZKÖZTÁR. Nyitott Képessé tétel/közösségi cselekvôképesség Hosszú távú Befolyás a döntésekre Bevonás Kreatív Aktív

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SURE KÖZÖSSÉGI TERVEZÉSI ESZKÖZTÁR. Nyitott Képessé tétel/közösségi cselekvôképesség Hosszú távú Befolyás a döntésekre Bevonás Kreatív Aktív"

Átírás

1 Nyitott Képessé tétel/közösségi cselekvôképesség Hosszú távú Befolyás a döntésekre Bevonás Kreatív Aktív SURE Közösségfejlesztés Demokratikus Új barátságok születnek Esély KÖZÖSSÉGI Közösség Meghallgatunk másokat TERVEZÉSI Képzelet, Fantázia Összekapcsol, összeköt ESZKÖZTÁR Részvétel Ötletbörze Intenzív Egy ideális közösségi tervezési folyamat jellemzôi a SURE partnerek szemszögébôl. A projekt az URBACT II Programban az Európai Unió finanszírozásával valósul meg

2

3 SURE KÖZÖSSÉGI TERVEZÉSI ESZKÖZTÁR

4 A dokumentumot készítette: Demeter Anna, SURE külsô szakértô, közösségi tervezô, 2012 Grafika: Holdacska Bt. A dokumentumban található képeket a SURE partnerek készítették. A közösségi tervezés lényege, ahogy a SURE partnerek látják: A hagyományos tervezés lépéseihez képest a közösségi tervezés épp fordítva épül fel Wessel Badenhorst, SURE partner, Dun Laoghaire Rathdown, Írország Fontos, hogy a helyiek felismerjék, hogy nemcsak, hogy felelôsséggel tartoznak a környezetükért, de a gyakorlatban is sokat tehetnek érte SURE partner,larnaca, Ciprus A közösségi tervezés elôsegíti, hogy ne csak a domináns vélemények érvényesüljenek és valamilyen formában bárki hozzátehesse a maga különleges, egyedi meglátását Új, kreatív ötleteket hoz felszínre SURE partner,larnaca, Ciprus Egy fecske nem csinál tavaszt elv alapján a közösségnek döntô ereje van Duka Emese, Sure partner, Gyergyószentmiklós, Románia A közösségi bevonásnak köszönhetôen, az emberek valóban ide fognak tartozni, fizikai és mentális értelemben egyaránt. RSG Ruitfrok, LNN, SURE partner, Belgium Szerintem azért hasznos a közösségi bevonás, mert a részletek is jelent séget kapnak és nemcsak a domináns ötletek kerülnek elôtérbe Csibi Márta, SURE partner, Gyergyószentmiklós, Románia A közösségi tervezés mindenkinek lehetôséget kínál arra, hogy elismerjék és értékeljék ötleteit és aktívan részt vegyen a helyi projektek alakításában. Hatékony elegye a különbözô véleményeknek, meglátásoknak A projektet az Európai Regionális Fejlesztési Alap finanszírozza az URBACT II. program keretében. SURE: Fostering diversification of local economies by using innovative Socio-economic methods of Urban REhabilitation in deprived urban areas

5 FOREWORD Az URBACT II. Program és a SURE partnerségi hálózat Az URBACT II. Program az Európai Unió által finanszírozott, 2007 és 2013 között zajló program. Átfogó célja a fenntartható, integrált városfejlesztési irányelvek és módszerek használatának, ezen belül is az alábbi célok megvalósulásának támogatása az Unióban: A tudás és tapasztalat megosztás elôsegítése a városfejlesztésben érintett állami, önkor mányzati szereplôk, döntéshozók és gyakorló szakemberek között A tudásmegosztásból és tapasztalatcserébôl származó jó példák és információk elterjesztése és egy jól használható know-how tudásbázis létrehozása A városfejlesztésben érintett döntéshozók és gyakorló szakemberek támogatása abban, hogy helyi szinten, minél több fenntartható fejlôdést szolgáló Akció Terv készüljön és valósuljon meg A fenti célok megvalósításához szolgálnak eszközül a nemzetközi tematikus hálózatok, vagy munkacsoportok. A tematikus hálózatokat nyolc-tizenkét partner alkotja, legalább három különbözô ország képviseletében. A partnerek lehetnek városok, továbbá regionális és nemzeti hatóságok, egyetemek, vagy kutatási központok. A SURE (Fostering diversification of local economies by using innovative Socio-economic methods of Urban REhabilitation in deprived urban areas) tematikus hálózat összeállítását vezetô partnereként Eger /Magyarország/ városa kezdeményezte, majd koordinálta között. A hálózatban, olyan problémás célterületekkel rendelkezô kis és középméretû (20, lakosú) városok kaptak helyet, ahol a célterület állapota jelentôs hatást gyakorol a városra illetve a városközpontra nézve. A hálózat szektorokon átívelô partnerségeket, sokféle városfejlesztéshez kapcsolódó szakértelmet, szakágat egyesít, úgymint tervezés, közlekedésfejlesztés, ingatlanfejlesztés, közösségfejlesztés és számtalan további terület. Átfogó cél, hogy a partnervárosok tapasztalatot szerezzenek az európai hálózatokban történô együttmûködés terén, fejlesszék kapacitásukat a helyi gazdaság diverzifikálásában, új eszközöket ismerjenek meg a helyi foglalkoztatás és beruházások fejlesztésére, illetve megismerkedjenek a közösségi tervezés módszerével, azaz hogyan vonják be a helyi közösséget a városfejlesztési-tervezési folyamatba. A SURE közösségi tervezési eszköztár és a partnervárosokban lefolytatott közösségi tervezési folyamat, elsôsorban ez utóbbi cél megvalósítását szolgálja. Ahogyan az URBACT II. programok keretében meghatározásra került, minden SURE hálózati partner számára elôírásként szerepelt, hogy egy Helyi Támogató Csoportot (HTCS) állítson fel a saját célterületéhez kapcsolódóan és a program idôszak végére elkészítsen egy participatív módszerek használatán alapuló Helyi Akciótervet (HAT) a csoport aktív közremûködésével. SURE Közösségi Tervezési Eszköztár és célja A SURE eszköztár célja, hogy bemutassa azokat a közösségi tervezésben használatos technikákat, módszereket, amelyeket a partnervárosok megismertek, és a gyakorlatban is alkal - maztak projekt helyszíneiken a három éves program idôszak során. A könnyen áttekinthetô, lényegi információkat tartalmazó dokumentum a tapasztalatokat összegzi, és egyben a jövôre nézve is egy katalógusként kíván szolgálni a partnervárosok és más érdeklôdôk számára, melybôl egyszerû módon, különbözô szempontok szerint kike - reshetô a megfelelô eszköz egy hatékony társadalmi bevonáshoz. A bemutatatásra kerülô, 1

6 könnyen adaptálható eszközök szakmai támogatást biztosítanak a Helyi Támogató Csoportok munkájához, a Helyi Akcióterv participatív módon, azaz az érintettek bevonásával történô elkészítéséhez. Egyes közösség bevonást segítô alap technikák, minden egyes partnervárosban alkal - mazásra kerültek, más eszközöket a város, vagy a Helyi Támogató Csoport, azért vetett be, hogy valamilyen további felmerült helyi, egyedi igényre, vagy problémára keressen választ a helyi érintettek körében. (Hírlevelek a partnerek számára a közösségi tervezés témakörében és az URBACT II Helyi Támogató Csoport számra készült eszköztára a Helyi Akcióterv elkészítéséhez) Ilyen ajánlott alap technikák voltak az alábbi eszközök: A Helyi Támogató Csoport párbeszéd fórumok szervezése Helyi verseny, pályázati felhívás meghirdetése a célterület témájában, a helyi fiatalok ötleteinek felmérésére Rendszeres hírlevelek küldése a helyi partnerek számára az aktuális projekt hírekkel, felhívásokkal Sajtótájékoztatók szervezése a projekt eredményeinek bemutatására, események népszerûsítése és további visszacsatolások, vélemények gyûjtése céljából Helyi záró disszeminációs esemény szervezése, az elkészült Helyi Akcióterv bemutatására, népszerûsítésére, visszacsatolások gyûjtésére, támogatói partnerségi bázis kialakítása Nemzetközi partnertalálkozó szervezése minden partnervárosban, tudásmegosztás A SURE keretében a partnervárosok szakmai segítséget is kérhettek a további megfelelô participációs eszközök kiválasztásához, célterületükre adaptálásához és a közösségi tervezési folyamat felépítéséhez. Az eszközök felsorolásánál a SURE partnerek gyakorlati példái, tapasztalatai is szerepelnek, és egy értékelô táblázat is tartozik a bemutatáshoz, mely különbözô kategóriák szerint különíti el az ismertetett technikákat, ezzel gyors áttekinthetôséget nyújtva az adott módszerrôl. SURE értékelési szempontok. Az adott közösségi tervezési eszköz jellemzôi. A SURE partnerek különösen hatékony közösségi tervezési eszköznek értékelték Idô és erôforrás igényes a megvalósítása Könnyen, egyszerûen megvalósítható Érzékeny, vagy speciális csoportok bevonására különösen ajánlott eszköz Fiatalok bevonására különösen hatékony eszköz Kreatív nem szokványos ötletek gyûjtésére különösen alkalmas eszköz Az információgyûjtésen túl, egy hatékony, párbeszéd generáló közösségi esemény is egyben Az URBACT II./ SURE program keretében minden helyszínen alkalmazásra ajánlott, alap közösségi tervezési eszköz Képzett facilitátor bevonása ajánlott 2

7 Kihívások A SURE hálózat partnervárosai az Európai Unió különbözô szegletiben, más-más gazdasági, társadalmi, kulturális környezetben helyezkednek el, így minden projekthelyszínt eltérô kihívások jellemzik. Mindezen különbözôségek ellenére érdemes kiemelni néhány közös, az összes helyszín esetében releváns elemet. Fontos megjegyezni, hogy a közösségi tervezés nem jelent egy varázsmódszert, amely minden problémára és kihívásra gyógyírt és megoldást hoz, viszont egy olyan újfajta demokratikus és integratív módszerrel, szektorokon átívelô szemléletmóddal ismerteti meg a résztvevôket, amely hosszútávon, számos területen érezteti jótékony hatását. Jellemzô kihívások a SURE partnervárosok célterületein: Kis és középvárosokra jellemzô városfejlesztési dilemmák Helyi gazdaság /kiskereskedelem /turizmus fejlesztése, diverzifikációja és a helyi foglalkoztatás növelésének igénye A helyi közösség bevonása a tervezési folyamatba Partnerség építés, közösségfejlesztés Partnerség építés, lobbi tevékenység a potenciális befektetôk, egyéb döntéshozók és befolyással rendelkezô szereplôk felé, a köz és a magánszféra közötti együttmûködés erôsítése A célterület kapcsán érintett valamilyen speciális vagy érzékeny helyi csoport megszólítása, bevonása a fejlesztési folyamatba: munkanélküliek, idôsek, fiatalok, etnikai kisebbség, bevándorlók, vagy hátrányos helyzetûek stb. Helyi ingatlanviszonyok áttekintése Közterek, közösségi helyek és kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése A fizikai környezet fejlesztése, a terület elérhetôségének újragondolása Képessé tétel, a helyi identitás és elkötelezettség növelése Kreatív beavatkozások ösztönzése Mit jelent a közösségi tervezés? Közösségi tervezésnek nevezzük, ha a tervezési folyamatba, jelen esetben a SURE partnerség keretében a Helyi Akciótervek elkészítésébe, már annak egészen korai szakaszától is ténylegesen bevonják az érintettek, érdekeltek széles körét, azaz a helyi közösséget, lakosságot. A közösségi alapú stratégiai tervezés egy konszenzusépítô módszer, amely támogatja, hogy a helyi érintettek közösen fogalmazzák meg, hogy milyen jövôképet képzelnek el a közösségük és városuk számára. Az unió néhány országában nagy hagyományokkal rendelkezô, más országokban, mint a volt szocialista blokk tagállamai és néhány dél-európai ország, igencsak gyerekcipôben járó tervezési megközelítés egy demokratikus elveken nyugvó tervezési metódust takar. Ezen szemlélet szerint, a tervezô, vagy tervezô csapat sokkal inkább a különbözô tudásformák összehangolásáért felelôs, mintsem a konkrét megoldások diktálásáért. A hagyományos tervezéshez képest a közösségi tervezés erôssége az, hogy a folyamatban végig fenntartott párbeszéd miatt az értékelés, a visszacsatolás folyamatos, ezért a tervezési megvalósítási - visszacsatolási ciklusok mintegy egymásba olvadnak. A közszféra tervezési tevékenységeibe az elmúlt húsz évben az egész Európai Unió területén egyre inkább elvárássá vált a közösség bevonása, melyet már különbözô nemzeti jogszabályok, tervezési módszertanok, sôt nemzetközi egyezmények is megkövetelnek a tervezési gyakorlatban. A SURE projekt is ezt az elvet követi. 3

8 Melyek a közösségi tervezés alkalmazásának legfontosabb elônyei? Valós igényeken nyugvó tervek és fejlesztések Vonzó, kiszámítható környezet a terület lakossága és használói számára Stabil fejlesztési környezet az önkormányzat (a város) és a potenciális fejlesztôk számára A közintézményekbe vetett bizalom növekszik Jobb információhoz jutás A bevont, érintett és érdekelt csoportok elkötelezôdése növekszik a célterület iránt, növekvô felelôsség, büszkeség érzet és erôsebb helyi identitás. Ezáltal a civil aktivitás, önkéntes hajlandóság szintén növekszik. Kreatív megoldások, ötletek felszínre kerülnek Konfliktusok minimalizálása, konszenzusra törekvés Megosztott döntés és felelôsség, közösségi érdekek hangsúlyosabb megjelenése a döntésekben Rejtett helyi potenciálok felszínre kerülnek Komplex és integrált nézôpont Együttmûködések, partnerségek, párbeszéd jön létre: a közösség fejlôdik Demokratikus tanulási folyamat a résztvevôk számra: a közösség fejlôdik és érdek - érvényesítése javul Érzékeny, kevésbé domináns egyének és csoportok is hangot és lehetôséget kapnak, hogy kifejezzék gondolataikat Elônyök a SURE partnerek szemszögébôl A SURE partnervárosok képviselôi az alábbi szempontokat tartották a legfontosabbnak a közösségi tervezés elônyeit tekintve. Elsôdlegesen ezek miatt döntöttek úgy, hogy a hagyo - mányos várostervezési metódus helyett a SURE projekt keretében a közösségi tervezési elveket fogják követni a célterületük jövôjének megtervezéséhez. 1. Helyi információk gyûjtése: A helyi lakosság és az érintett csoportok valós igényeinek felmérése a célterülettel kapcsolatban. Cél, hogy valós igényeken nyugodjon a Helyi Akció Terv 2. A helyi identitás, elkötelezettség fejlesztése: a civil aktivitás, önkéntesség, hatni tudás, a célterület iránti felelôsségérzet és a helyi ügyek iránti elkötelezettség növelése 3. Helyi partnerség építés és közösségfejlesztés. Oda-vissza információáramlás.. 4. Helyi erôforrások (lobbi, önkéntes, financiális), és a különösen értékes helyi tudás feltárása 5. A készôl Helyi Akció Terv lakossági támogatottságának és az érintett /érdekelt csoportok támogatásának ösztönzése. 6. Komplex és integrált nézôpont. A különbözô releváns szempontok, szakágak és az érintett helyi csoportok nézôpontjainak feltárása és integrálása. Idézetek a témában a partnerektôl: Ha a közösségi tervezés metódusát alkalmazzuk, akkor nem csak a domináns vélemények kerülnek felszínre, hanem a kisemberek is hallathatják hangjukat RSG Ruitfrok (LNN SURE partner, Belgium) Új, kreatív ötleteket hoz felszínre (Larnaca SURE projekt partner, Ciprus) A közösségi bevonásnak köszönhetôen, az emberek valóban ide fognak tartozni, fizikai és mentális értelemben egyaránt. (Eger Vezetô partner, Magyarország) 4

9 4. ábra SURE Közösségi Tervezés Folyamata Az URBACT II/ SURE program keretében helyi szinten lezajlott közösségi tervezési folya - matok elsôdleges céljaként szerepelt, hogy a partnervárosok által készített Helyi Akciótervek participatív módon, a fejlesztésben érinttet és érdekelt csoportok és a területen élôk maxi - mális bevonásával és a különbözô szemléletmódok, szakterületek integrációjával jöjjenek létre (lásd 1. ábra). A tervezési folyamat a nemzetközi partnerségnek köszönhetôen túlmutatott a helyi szinten. A partnervárosok egymásközti információ megosztásának és tapasztalatcse ré - jének köszönhetôen minden lokális folyamat más európai példákból és tapasztalatokból is táplálkozott, nem beszélve a SURE nemzetközi szakértô gárdájának további hozzáadott értékérôl. Helyi Támogató Csoport és a Résztvevôk táguló köre A folyamat kulcsát és kezdô lépését minden partnervárosban egy tíz-tizenöt fôbôl álló Helyi Támogató Csoport (HTCS) felállítása jelentette, amelyben az adott célterület kulcsszereplôi, a legfontosabb érintettek és érdekeltek, a helyi közösség aktív véleményformálói úgymint helyi civil szervezetek, intézmények, állami, gazdasági és kulturális szereplôk és a különbözô szakterületek képviselôi kaptak helyet. A legtöbb esetben a csoport felállítását a partner - városok önkormányzata koordinálta és emellett aktív részt is vállalt annak tevé keny ségében. Ennek a központi magnak, más néven Helyi Támogató Csoportnak az elsôdleges feladataként szerepelt, hogy koordinálja a közösségi tervezést, a Helyi Akcióterv elkészítését és a folyamat elôre haladtával a partnerségi háló bôvítésével, az érintettek minél szélesebb körét aktivizálja, vonja be a közös párbeszédbe beleértve a potenciális politikai, gazdasági 5

10 és intézményi támogató hátteret is. A folyamat elsô fázisában leírt mozgásokat a központi mag hozza létre, majd e mozgások kiterjednek a folyamatosan be kap - csolódó, szélesedô körre, amely egyre inkább átveszi a kezde mé - nyezést és folyamattá szervezi a tevékeny ségeket. (Biddle, 1965) Ennek végeredményeképpen egy olyan helyi igényeken és az érintettek konszenzusán nyugvó Helyi Akcióterv jön létre, mely a célterület fenntartható fejlôdését és a helyi közösséget szolgálja. Közösségi tervezési eszköztár Ezeknek a közösségi mozgásoknak a létrehozásához a SURE közösségi tervezési eszköz tár egy szakmai módszertani támogatást kínált a Helyi Támogató Csoportok részére, melynek fô tartalmi elemei ebben a dokumentumban részletes bemutatásra kerülnek. (lásd. SURE Közösségi Tervezési eszközök fejezet) 1. ábra SURE közösségi tervezési folyamat Stratégiaalkotás participatív szemléletben A Stratégiai tervezés, egy olyan eljárás, amely során az érintettek részvételével közös meghatározásra kerül az adott szervezet (jelen esetben a célterület és közössége) mibenléte, közös céljai, és tervezett jövôbeni tevékenységei. Ennek a folyamatnak a sikeréhez széleskörû információgyûjtésre, a stratégiai alternatívák alapos feltárására és kidolgozására van szükség, továbbá, arra is nagy hangsúly kerül, hogy ezek a döntések a jövôben ténylegesen megvalósíthatók legyenek. (Bryson, 1995) A Helyi Akciótervet gyakorlatilag egy rövid, közép és hosszú távú célokat egyaránt tartalmazó stratégiai tervként kezelhetjük, amelynek elkészítéséhez tartami szempontból és a párbeszéd alapú eljárása, kivitelezése szempontjából is hasznos támogatást jelent a közösségi tervezés módszere és annak változatos, demokratikus technikákat felvonultató eszköztára. A stratégiaalkotás akkor lesz sikeres, ha az elkészült terv legalább alapvetô céljaival az érintettek nagytöbbsége egyetért, támogatja annak megvalósítását. Az alábbi ábrák szemléltetik (2. és 4. ábra) a közösségi tervezés legfontosabb hozzáadott értékeit a stratégiaalkotáshoz. 6

11 2. ábra Közösségi alapú statégiai tervezés A SURE közösségi tervezési folyamat szereplôi A tervezési folyamat kezdetén a partnervárosok legfontosabb fela - data a Helyi Támogató Csoportok felállítása volt a célterület kapcsán érintett és érdekelt kulcs - szereplôkbôl. A közösség meg - ha tározó tagjainak beazonosítását egy részletes analízis elôzte meg, ahol a partnerek meg - határozták, hogy kik legyenek ennek a központi gondolkodócselekvô magnak a tagjai, és milyen további érintetteket vonjanak majd be a késôbbiek során a folyamatba, amikor egy szélesebb kör megszólítása a cél. A lokális eltérésektôl eltekintve, néhány általános kategória szerint csoportosíthatók a SURE program keretében megszólított és a tervezésbe bevont helyi célcsoportok. Elsôdleges célcsoportok (köz vetlen hatásviselôk) Célterület lakossága Helyi kereskedôk, szolgáltatók A célterületen dolgozók, tanulók Gazdasági és ipari szereplôk Speciális érzékeny csoportok (fiatalok, idôsek, bevándorlók, kisebbség, munka - nélküliek, mozgáskorlátozottak ) Turisták, látogatók Másodlagos célcsoportok (közvetítô szerep) Helyi ônkormányzat Helyi állami szereplôk (Helyi Irányító Hatóság és Fejlesztési Ügynökség) Helyi civil szervezetek Potenciális fejlesztôk, befektetôk Helyi intézmények (gazdasági, szociális, kulturális) Mûvészek, kreatívok Helyi szakértôk SURE nemzetközi szakértôk 7

12 3. ábra Az EGAN kerék Forrás: Közösségi tervezés, vagy közösségfejlesztés? A közösségfejlesztés és a közösségi tervezés céljai alapvetôen megegyeznek, sokszor egy adott területen is átfedés van a két metódus között. Mindkét esetben alapvetô cél az érintett csoportok bevonása a jövô közös átgondolásába és a helyiek elkötelezôdésének, cselekvô - képességének növelése a helyi ügyek iránt. A különbség abban áll, hogy míg a közösségfej - lesztésnél a közösség képessé tételén, tanulásán, fejlôdésén van a hangsúly és egy idôigényesebb folyamatot takar, addig a közösségi tervezésnél a tervezési feladat és az elvárt kézzelfoghatóbb, gyors eredmények is alapvetô fontosságúak. A SURE program keretében a program behatárolt három éves idôtartamra szólt, és konkrét elvárt végeredménye volt egy participatív módon elkészített Helyi Akcióterv, így ezen eset - ben a rövidebb idô alatt megvalósítható közösségi tervezés metódusa és a hozzá kapcso - lódó eszköztár bizonyult inkább alkalmasnak a kitûzött célok megvalósítására. Az összes projekthelyszínen jellemzôen könnyen alkalmazható, a helyi igényekre adaptált közösségi tervezési eszközöket vetettek be annak érdekében, hogy összegyûjtsék a releváns információkat a Helyi Akcióterv elkészítéséhez és minél szorosabb partnerségek, együtt - mûködések jöjjenek létre a fejlesztésben érintett csoportok között. Mindezzel párhuza - mosan a közösség szemléletmódja is formálódott, a fent említett közösségi tanulási elem 8

13 is megjelenik, amit mi sem bizonyít jobban, minthogy a megkezdett közösségi párbeszéd és együttmûködés folytatásaként számos közösségfejlesztési elemet, akciót építettek be a partnerek az elkészült Helyi Akcióterveikbe. Az egri projekthelyszín jövôbeni akciói között szerepel például egy közösségi kert, illetve egy közösségi szolgáltatóház létrehozása, illetve egy kortárs segítô rendszer kiépítése. Alba - cetében az bevándorlók integrációjára hosszú távú párbeszéd alapú tréningeket terveznek, illetve a különbözô lakossági és gazdasági és szociális csoportok további összefogását is támogatják a tervben szereplô akciók. Gyergyószentmiklós esetében is nagy hangsúly került a hosszú távú közösségfejlesztési elemekre, úgymint egy városi önkéntes információs hálózat kialakítása, a turisztikai ágazat szereplôi között párbeszédfórum indítása, vagy további, a közösség identitásfejlôdését szolgáló programok szervezése a megkezdett út folytatásaként. A gyergyószentmiklósi (Románia) és dun laoghaire rathdowni célterületen (Írország) egy-egy közösségi kert is megvalósításra került a projektidôszak során, amely szin tén a hosszú távú közösségfejlesztési erôvel bír. Összegzésként megállapíthatjuk, hogy a SURE partnervárosok projekthelyszínein lefolytatott közösségi tervezések a legtöbb esetben egy kezdô szikrát adtak a helyi közösségnek, innen vezet tovább az út egy hosszabb távú közösségfejlesztési folyamat felé. Ennek sikerességét, vagy továbbélését nagymértékben befolyásolja, hogy az elkészült Helyi Akciótervek milyen arányban tartalmaznak helyi közösségfejlesztését szolgáló elemeket és ezeket mennyire sikerül ténylegesen megvalósítani a SURE keretében létrejött partnerségeknek köszönhetôen. Place making avagy hogyan hozzunk létre jó helyeket? A manapság divatos városfejlesztési trendnek számító place making a SURE program is hangsúlyos elemként szerepelt. Ennek a városfejlesztési megközelítésnek a lényege, hogy jól mûködô, élhetô tereket hozzunk létre a városokban, túlmutatva a hagyományos fizikai, vagy funkcionális fókuszú fejlesztéseken. Eszerint, olyan valódi közösségi találkozó helyek létrehozása a cél, amelyek kialakítása, programjai az érintett szereplôk, helyi lakosság igényeit tükrözik. A közösségi tervezés eszköztára kiváló támogató eszközöket kínál a place making elveinek gyakorlati megvalósítására. A place making elve legtöbbször a közterek fejlesztése kapcsán merül fel, de akár egy új közösségi intézmény kialakítása is történhet ebben a szemléletmódban. Ez a városfejlesztési megközelítés minden SURE projekthelyszínen megjelent, de leghangsúlyosabban a belga (Ottigines-Louvain la Neuve) projektterületen kapott prioritást, mivel itt a célterületet a belvárosi köztérhálózat adta, így ennek újraélesztése, jó hellyé alakítása volt a projekt elsôdleges célja. A Project for Public Spaces new yorki szervezet, a téma egyik elismert szakértôje, az alábbi módon definiálja ezt a módszert: A Place making nemcsak egy sokoldalú megközelítésmód, hanem a közterek tervezését, szervezését és kivitelezését is magába foglalja. Egyszerûen megfogalmazva, megfigyeljük, meghallgatjuk és kérdéseket teszünk fel azoknak az embereknek, akik az adott helyen élnek, vagy dolgoznak, hogy megismerjük a helyszínnel kapcsolatos gondolataikat, meglátásaikat. Ezeket az információk arra használhatók, hogy egy közös jövôképet fogalmazzunk meg a térre. A jövôkép könnyen továbbfejlôdhet egy olyan fejlesztési stratégiává, amely kis léptékû, könnyen megvalósítható lépésekkel kezdve, gyorsan érzékelhetô elônyökkel szolgál a tér és használói számára. 9

14 SURE KÖZÖSSÉGI TERVEZÉSI ESZKÖZTÁR SURE Közösségi tervezési eszközök és alkalmazásuk A következô fejezetben bemutatásra kerülô, városi kontextusban is jól alkalmazható participatív eszközöket, a partnerek a program során részletesen megismerhették és igény szerint használhatták a tervezéshez. Egy adott közösségi tervezési eszköz kiválasztása elôtt fontos áttekinteni a helyi adottságokat, folyamatokat és az eszközt kreatív, ötletes módon ezekhez és a tervezési folyamathoz igazítani. Másrészrôl, ezek a technikák, trükkök egyszerûek, ugyanakkor játékszabályaik nem véletlenül alaposan kidolgozottak. A jól alkalmazott technikával viszont biztosítani tudjuk, hogy rövid idôn belül, akár fél óra alatt, az adott csoport valamennyi tagja megnyi - latkozhasson egy témában, véleménye bekerüljön a közösbe, és az mindenki számára láthatóvá, értelmezhetôvé váljon. Ehhez elengedhetetlenül fontos a motiváltság, hiszen a közösségi tervezés valamennyi érintett fél részérôl nagy erôfeszítést igénylô folyamat, s ehhez nemcsak a befektetett idôt és energiát kell számításba venni, hanem azt a pszichés nyomást is, ami a problémákkal és konfliktusokkal való szembenézést jelenti. Számos eszköz alkalmazása különleges tervezôi készségeket is szükségessé tesz, ezen esetekben facilitátor /moderátor bevonására is szükség lehet, hiszen egy csoportos beszélgetés, vita, tervezô mûhelymunka levezetéséhez szaktudásra, speciális ismeretekre és képességekre van szükség. A közösségi tervezési eszközök fô elônyei a következôk: célravezetôk: a gyakran szétfolyó, irányíthatatlanná váló megbeszéléseket strukturálják; kijelölik az elvégzendô feladatokat, megadják az ehhez vezetô lépéseket, idôkorlátot; demokratikusak: biztosítják, hogy a csoport minden tagja pozíciótól, vérmérséklettôl függetlenül egyenlô mértékben részt vegyen a megbeszélésben, és így minden vélemény, álláspont megjelenjen; hatékonyak: a megbeszéléseken, mûhelymunkákon konkrét és gyors eredményekhez vezetnek, így a résztvevôket motiválja a sikerélmény. A közösségi alapú stratégiai tervezés az alábbi egymásra épülô fô szakaszokból áll (5. ábra). A SURE közösségi tervezési eszközök is e szakaszok szerint csoportosítva kerülnek bemutatásra a következô fejezetben. 5. ábra A közösségi alapú stratégialkotás fô szakaszai TERVVÁLTOZATOK, HELYI AKCIÓTERV ELKÉSZÍTÉSE ÉS KOMMUNIKÁCIÓJA 10

15 I. KÖZÖSSÉG MOZGÓSÍTÁSA Ahhoz, hogy egy hosszú távon mûködôképes fejlesztést és tervet hozzunk létre elengedhetetlen az ennek kapcsán érintett, érdekelt csoportok és a célterületen élôk véleményének figyelembe vétele, a programalkotás folyamatába való szerves részvételük. Az olyan tervek, amely iránt ezek a csoportok nem kötelezték el magukat kudarcra vannak ítélve. A sikeres mozgósítás alapja, ha a tervezést olyan helyi érdekeltek kezdeményezik, akik hitelesek és akikben a célterület közösségének többsége megbízik. A lakosság mobilizálása akkor hatékony, ha a projektben a lehetô legtöbb érintett részt vesz. 1.KÖZÖSSÉGI RÉSZVÉTELT ÖSZTÖNZÔ ESZKÖZÖK 1.A Helyi Támogató Csoport felállítása /Közösségi részvételt ösztönzô eszközök RÖVID LEÍRÁS A Helyi Támogató Csoportok felállítása jelentette minden SURE partnervárosban a kezdô lépést a célterület fejlesztése kapcsán érintett közösség mozgó - sításához. A Helyi Támogató Csoport tulajdonképpen egy Irányító Csoporthoz hasonló folyamatkoordi - náló és döntési szerepkörrel bír, és célja, egy a helyi érdekeltek bevonásával készülô Helyi Akcióterv elkészítése. A projekt sikerességéhez különösen fontos, hogy minél inkább releváns, a közösség számra hiteles, kompetens helyi kulcsszereplôk, vagyis a ténylegesen érintett/érdekelt csoportok képviselôi kapjanak helyet az adott csoportban. Ahhoz, hogy ez teljesüljön, minden helyszínen egy részletes célcsoport analízis elôzte meg a csoport toborzását, amely az alábbi fô szempontokat vizsgálta. 1. Melyek a célterület kapcsán közvetlenül érintett elsôdleges célcsoportok? 2. Melyek azok a másodlagos célcsoportok, amelyek, csak közvetítô szereppel rendel - keznek? 3. Mik az érdekeik, mennyiben érinti ôket a téma? Mennyire erôs a befolyásuk a területre? 4. Mennyire motiváltak bármilyen fejlesztés kapcsán? Helyi Támogató Csoport felállítása, toborzása minden partnervárosban (2010. január-2011.) A Helyi Támogató Csoportok összetétele a különbözô helyszíni adottságok, megoldandó problémák miatt eltérô volt, azonban szinte mindenhol tíz-tizenöt aktív helyi szereplô adta a csoport magját. A csoport összeállítását a legtöbb esetben a partnerváros koordinálta. Ahol a turizmus fejlesztése volt a kulcskérdés, mint Gyergyószentmiklós esetében, ott ennek az ágazatnak, míg ahol a munkanélküliség és a fiatalság problémáinak kezelése, mint Albacete (Spanyolország), vagy Dun Laoghaire Rathdown (Írország) esetében, ott a szociális ágazatnak a képviselôi vállaltak hangsúlyosabb szerepet a csoport tevékenységében. A larnacai (Ciprus) projekthelyszínen, mivel jelentôs az egyház közösség összetartó ereje, a helyi pap is tagja volt a csoportnak. SURE ÉRTÉKELÉS, AZ ESZKÖZ JELLEMZÔI: 2. Közösségi verseny, pályázati felhívás /Közösségi részvételt ösztönzô eszközök RÖVID LEÍRÁS A különbözô közösségi versenyek, felhívások egy hatékony technikát jelentenek a helyi közösség aktivizálásához és a jó példák elterjesztéséhez helyi, országos, vagy akár nem zetközi 11

16 szinten. A kiíró szervezet dönti el, hogy egy speciális célcsoport számára hirdeti meg a versenyt egy adott témában, vagy a szélesebb nyilvánosságtól vár ötleteket, javaslatokat. A verseny pályamunkái egy helyi kiállítás, vagy mûhelymunka keretében is bemutatásra kerülhetnek, amely további közösségi párbeszédet generálhat. Díjak, díjazottak: A helyi identitás és kötôdés erôsítése érdekében érdemes díjazni, elismerni azoknak a helyi szervezeteknek, vagy személyeknek a munkáját, akik sokat tettek az adott közösségért, vagy településért. Ajánlott alkalmazás: 1. Ha új ötleteket szeretnénk kapni a kreatív, helyi lakosoktól, vagy szakemberektôl. 2. A versenyszellem felébresztésével motiválni az embereket a közösségi részvételre. 3. A média és a helyi nyilvánosság figyelmének felkeltése céljából. Ajánlott résztvevôk: Helyi lakosság, vagy valamilyen speciális célcsoport, mint, gyerekek, diákok, helyi mûvészek, kereskedôk ) Idôigény: Egy hónaptól négy hónapig (a felhívás meghirdetése, pályamûvek elkészítése és beküldése, díjazás). A SURE projekt területeken élô, vagy tanuló fiatalok, gyerekek számára, azért, hogy ez a korosztály is részese legyen a tervezési folyamatnak, több partnervárosban is rajzversenyt hirdettek. A fiatalok témához kapcsolódó, rajzba öntött kreatív ötletei hasznos információkat szolgáltattak a Helyi Akciótervekhez. A játékos ötletverseny a nyertesek díjazásával és néhány esetben a rajzok kiállításával zárult. Gyerek rajzverseny: Eger, Magyarország, március; Larnaca, Ciprus, március; Albacete, Spanyolország, augusztus; Komotini, Görögország, június; Gyergyószentmiklós, Románia, január Ötlet verseny fiatalok részére a Facebookon, Dun Laoghaire Rathdown, Írország, október A Facebook-on meghirdetett ötletverseny témája, melynek fôdíja egy ipad volt, a helyi fiatalok karrier lehetôségeinek bôvítése, életpályájuk vonzóbbá tétele volt. A felhívásról a helyi iskolákon keresztül értesültek a diákok. A fiatalok által kiposztolt ötleteken kívül, amelyek hasznos információkat szolgáltattak a Helyi Akció tervhez, más szempontból is eredményesnek bizonyult ez a verseny, hiszen az interaktív facebook felületen egy élénk párbeszéd és kapcsolatépítés is megindult a helyi fiatalok között a témában. 12

17 Falazz a városért köztéri alkotási pályázat helyi mûvészek számára, Gyergyószentmiklós, Románia, augusztus A SURE program keretében lefolytatott különbözô megbeszélések, párbeszédek rávilágítottak arra, hogy a város turisztikai marketingjének egyik legnagyobb hiányossága, hogy az idelátogató turisták nem érzékelik a mentális kapcsolatot Gyergyószentmiklós városa, a belváros látványosságai és a szintén a város közigazgatásához tartozó országos jelentôségû turisztikai látványosság, a Gyilkos tó között. A mûvészek számra kiírt városi faldekorálási pályázat elsôdleges céljaként szerepelt, hogy ezt a kap - csolatot köztéri alkotásaikkal kreatív, látványos formában megteremtsék. Projektweboldal készítô verseny egyetemisták részére, Pori, Finnország, május A helyi Satakunta Egyetem (SAMK) médiaszakos egyetemista diákjai körében meghirdetett verseny során egyedi, kreatív, mûvészi kialakítású weboldal struktúrákat találtak ki a pályázó csapatok a célterület témájában. A felületek kialakításánál a saját maguk által készített fotókat és különbözô interaktív eszközöket használták fel. Néhány web site a terület építé - szeti értékekeit és a kapcsolódó történeteket bemutató egyedi útikönyv mintájára készült, míg más beérkezett pályamûvek online felületei különbözô kitalált helyi fesztiválokat, kreatív üzleti lehetôségeket hirdetettek bemutatva a területben rejlô, eddig kiaknázatlan lehetôségeket. Az egyik pályázó csapat egy olyan felületet is kialakított, ahol ötletek, vélemények gyûjthetôk a weboldalt látogató lakosoktól a terület jövôjével kapcsolatban. A Helyi Támogató Csoport tagjaiból álló zsûri a három legjobb pályázatot díjazta, és beérkezett pályamûvek egy kiállítás keretében a nagyközönség számára is megtekinthetôk és kipróbálhatók voltak a helyi Elise Galériában. Az alkotások itt érhetôk el: SURE ÉRTÉKELÉS, AZ ESZKÖZ JELLEMZÔI: 13

18 3. Közösségi esemény /Közösségi részvételt ösztönzô eszközök RÖVID LEÍRÁS A közösségi események, vagy akciók az energiákat és a figyelmet az adott környékre, jelen esetben a célterületre és a helyi fejlesztési kezdeményezésekre irányítják. Ezek az ese - mények erôsítik a helyi közösség összetartozását és kötôdését a területhez. A helyi szer - vezeteket érdemes mozgósítani a programok szervezése kapcsán. A kizárólag rekreációs célokat szolgáló közösségi eseményeken túl, a sok embert megmozgató önkéntes közösségi akciók a nagyobb nyilvánosság és a média figyelmét is a tervezési területre irányíthatják és a terület élhetôségéhez, minôségi átalakításához is hozzájárulhatnak. Közösségi köztéri ülôbútor készítés, Eger, Magyarország, június A SURE projekt keretében egy közösségi önkéntes összefogás, kaláka munka keretében köztéri ülôbútorok készítésére került sor az egri célterületen. A Helyi Támogató Csoport és az itt élô lakosság tagjai egy közösségi akció keretében hozták létre a Szala városrész új rekreációs terének az alapját, amely által egy új, egyedi találkozóhellyel és közösségi térrel gazdagodott a környék. Az ülôbútorok mûanyag PET palackból készültek egy speciális technikával, a közösség tagjai által, sôt az alapanyagot is a helyiek, elsôsorban a fiatalok gyûjtötték össze. A programhoz a DNS Természetközpontú Egyesület biztosított szakmai támogatást az egyedi technika megismertetésével, de az ülôbútorok formáját, színvilágát a lelkes helyi résztvevôk alakították a kétnapos közös alkotómunka során. A közel ötven helyi fiatal csapatokban munkálkodva alakította, formálta szebbé lakókör nyezetét, így megtapasztalhatták, hogy összefogással ôk maguk is mennyit tudnak tenni a környe zetük és életminôségük javításáért. Köztéri ülôbútor tesztelés, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Belgium, május A belga célterület központi terén, a forgalmas, de funkcionális és minôségi hiányosságokkal küzdô Place des Wallons-on egy könnyen mozgatható és formálható, színes köztéri ülôbútor került kihelyezésre három napra. A SURE program során feltárt egyik legfontosabb célja a projektnek, hogy a jelenleg leromlott állapotú térbôl egy olyan, valódi közösségi tér váljon, amely a térhasználók igényeit tükrözi. Az arra járó helyi lakosok, diákok szabadon mozgathatták az ülôbútort, olyan formát alakítva ki belôle, amely leginkább megfelel az igényeiknek. A bútormozgatásokat egy teljes napon át egy speciális kamera technika, time lap segítségével rögzítették, így a felvételekbôl megállapítható, hogy melyik elrendezési formát választották a legtöbben. A felmérés eredményeit a tér új elrendezésének kiala kításánál, a készülô új terveknél figyelembe veszik majd. További információk a time lap módszerrôl: SURE ÉRTÉKELÉS, AZ ESZKÖZ JELLEMZÔI: 14

19 4.Közösségi kert kialakítása /Közösségi részvételt ösztönzô eszközök RÖVID LEÍRÁS A közösségi kertek, olyan használaton kívüli városi területek, melyeket magánemberek önkéntes közössége vesz mûvelésbe. A tulajdonos beleegyezésével, legyen az a helyi önkor mányzat, vagy egy magánszemély kertet varázsolnak az elhagyott telekre és zöldséget, virágot, fûszernövényeket, gyümölcsöt termesztenek rajta. A kertekben a terményeket a tagok többnyire nem eladásra, hanem saját fogyasztásra állítják elô, a kertészkedés mellett pedig nagy hangsúlyt fektetnek a közösségépítésre, a települési környezet javítására. A kertek egyik legnagyobb elônye, hogy terek kapcsolhatók vissza az aktív városi életbe; tevékeny közösségeket hív életre az együtt dolgozók, a környéken lakók és a kertben szer - vezôdô kulturális programokat látogatók körein belül és zöld terület nélküli épületekben élôk számára is lehetôséget teremt az önellátásra. Közösségi kert létesítése, Gyergyószentmiklós, Románia, április Az önkormányzat tulajdonában lévô telken, azok a lakosok igényelhettek parcellát, akik kert nélküli lakótelepi lakásokban élnek. Nagy érdeklôdés mutatkozott a helyek iránt és már a kezdeti fázisban, az alap infrastruktúrák kialakításnál tapasztalt összefogásnál megmutatkozott a kialakított közösségi kert jótékony közösségépítô hatása. Shanganagh Közösségi Kert, Dun Laoghaire Rathdown, Írország, április A SURE project kezdetén megnyitott közösségi kert kialakítását a helyi lakosság köreibôl szervezôdô önkéntesek koordinálták. A parcellák iránt élénk az érdeklôdés, csak várólista alapján lehet kiskerthez jutni, amelyért jelképes bérleti díjat fizetnek a lakosok. A helyiek egy kis közösségi helyiséget is kialakítottak, padokkal, asztalokkal, hogy a kert egy ilyen komfortos közösségi teret, kikapcsolódási lehetôséget is kínáljon a tagoknak. SURE ÉRTÉKELÉS, AZ ESZKÖZ JELLEMZÔI: 15

20 5. Önkéntes szervezet létrehozása/ Közösségi részvételt ösztönzô eszközök RÖVID LEÍRÁS Egy helyi önkéntes szervezet létrehozása történhet formális, vagy informális módon, nem feltétlenül szükséges egy hivatalos egyesületi, vagy más keret ahhoz, hogy a tagok hatékonyan munkálkodjanak egy helyi ügyért, vagy a célterület élhetôbbé tételéért. Az elkötelezôdés, a hatékony összefogás és cselekvés elegendô a sikerhez. Egy sikeres közösségi tervezési folyamatban, mivel az már a kezdetektôl a helyi összefogásra, partnerség kialakítására és a közösség fejlesztésére épít, nem ritka, hogy a végére összeáll a helyiekbôl egy ilyen önkéntes szervezet, amely folytatja a megkezdett közösség és környezet fejlesztô munkát a területen. Szalai Környezetvédô Egyesület létrejötte, Eger, Magyarország, május Egerben a SURE keretében lefolytatott közösségi tervezési folyamat egyik legnagyobb eredménye, hogy a célterület jövôjére irányuló helyi párbeszéd és a megrendezett közösségi események eredményeként a helyi lakosokból, fiatalokból, szociális szakértôkbôl elsôsorban a célterületen élô fiatalok összefogására koncentrálva összeállt egy egyesület. A szervezet bekapcsolódott a város civil életébe és hosszú távú terveik vannak a terület élhetôbbé tételére, elsôsorban közösség fejlesztô és szociális programok keretében, amely magába foglalja a Helyi Akcióterv megvalósításának támogatását is. SURE ÉRTÉKELÉS, AZ ESZKÖZ JELLEMZÔI: 6. Közösségi Játék /Közösségi részvételt ösztönzô eszközök RÖVID LEÍRÁS A közösségi játék kötetlen, felszabadult formában kínál egy jó alkalmat más emberek nézôpontjának a megismerésére, ugyanakkor egy szórakoztató módja a közös munkának, együttmûködésnek. Klasszikus típusai a táblajátékok, vagy a csoport játékok. Ez egy játékos közösségi mûhelymunkát is takarhat, amely játékos elemekbôl, strukturált játékszabályokból épül fel. Ilyen játékos elemek lehetnek a szerepjáték, a dráma elemek, a képanalízis, vagy más interaktív eszközök. Ki mit tud? játékos verseny, Eger, Magyarország, május A játékos megmérettetés keretében a célterületen élô lakosok három kategóriában: ének, próza, tánc mutathatták be tudásukat a Helyi Támogató Csoport tagjaiból álló zsûrinek. Az esemény egy jó alkalmat kínált a helyi roma kisebbség számra, hogy értékeiket, képességieket megmutassák és ez által a helyi közösség önértékelése is erôsödhetett. A játékos program egy díjkiosztóval zárult. 16

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr Közösségi tervezés Sain Mátyás VÁTI Nonprofit Kft. Területi Információszolgáltatási és Tervezési Igazgatóság Területfejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

Konzultáció és kommunikáció a szereplők azonosítása a helyi érdekeltek bevonása a tervezésbe és a megvalósításba politikai támogatás megszilárdítása

Konzultáció és kommunikáció a szereplők azonosítása a helyi érdekeltek bevonása a tervezésbe és a megvalósításba politikai támogatás megszilárdítása Társadalmi integráció Közösségi tervezés, participáció HOGYAN? Módszertan, A közösségi tervezés alapelemei Konzultáció és kommunikáció a szereplők azonosítása a helyi érdekeltek bevonása a tervezésbe és

Részletesebben

A Városkommunikációs Mesterkurzus tapasztalatai

A Városkommunikációs Mesterkurzus tapasztalatai Paksi Adrienn A Városkommunikációs Mesterkurzus tapasztalatai Partnerség és kommunikáció a területi tervezésben - Elmélet és gyakorlat Lechner Lajos Tudásközpont 2014. december 15. Az energikus 314-es

Részletesebben

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható Politikusi imázs 8 a politikai kommunikáció világában. A társadalmasítás, azaz a fogyasztói oldal véleményének

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

Város Tér Menedzsment. 2010. március 31. Demeter Anna, Studio Metropolitana

Város Tér Menedzsment. 2010. március 31. Demeter Anna, Studio Metropolitana Város Tér Menedzsment 2010. március 31. Demeter Anna, Studio Metropolitana Tartalom 1. Mi is az a Tér Menedzsment? 2. Miért jó, ha ezt itthon is meghonosítjuk? 3. Az egyesület célja 4. Az egyesület tevékenysége

Részletesebben

A közösségi tervezés, mint válasz a területfejlesztés aktuális kihívásaira. Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI

A közösségi tervezés, mint válasz a területfejlesztés aktuális kihívásaira. Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI A közösségi tervezés, mint válasz a területfejlesztés aktuális kihívásaira Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI A hazai közszféra fejlesztési gyakorlatának hiányosságai A térségek

Részletesebben

URBACT Információs Nap Budapest. Urbact Információs Nap 2011. december 14. Budapest

URBACT Információs Nap Budapest. Urbact Információs Nap 2011. december 14. Budapest URBACT Információs Nap Budapest URBACT RegGov Network Urbact = európai városok közötti tapasztalat-csere és tudás terjesztése a fenntartható városfejlesztés elősegítése érdekében Regional Governance of

Részletesebben

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Tóthné Pfaff Éva kultúraktív Egyesület TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 PEDAGÓGUSKÉPZÉST SEGÍTŐ HÁLÓZATOK TOVÁBBFEJLESZTÉSE A DÉL-DUNÁNTÚL RÉGIÓBAN A KÉSZÍTŐK Sebestyén Ágnes

Részletesebben

Kommunikációs terv.

Kommunikációs terv. <Kisfaludy Károly Általános Iskola> Kommunikációs terv TÁMOP 3..7-/2-20-0569 A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3..7 projekt szakmai tervezésének. A kommunikációs feladatokat a szakmai feladatok határozzák

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13.

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13. Előadó: Majzik Balázs főosztályvezető-helyettes EMMI Ifjúságügyi Főosztály Előadás témája: Emberi Erőforrás Fejlesztési OP, 2014-2020 Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése,

Részletesebben

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként LEADER-szerűség az intézkedések, projektjavaslatok vonatkozásában A LEADER program a társadalmi-gazdasági

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

Smart City Tudásbázis

Smart City Tudásbázis Smart City Tudásbázis Projektpartner: Vezető partner és további projektpartnerek: TINA VIENNA (Vezető partner) Esetleg Bécs város kollégái és üzlettársai a kiválasztott tématerületeken Potenciális projektpartnerek

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30.

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. KoopeRáció kiemelt projekt eredményei KoopeRáció kiemelt projekt célja A TÁMOP

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

A projekt folytatási lehetőségei

A projekt folytatási lehetőségei "Függő(k) kapcsolatok - a drog területet képviselő civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködését fejlesztő projektje az ország három régiójában A projekt folytatási lehetőségei Gondi János Debrecen,

Részletesebben

Tájékoztatás a SPARK programról

Tájékoztatás a SPARK programról Hoippj^j Bnln jjjjkkk Társadalompolitikai Programok Értékelésének Támogatása Európában Tájékoztatás a SPARK programról Scharle Ágota/Váradi Balázs Vezető kutató, Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Hélène

Részletesebben

Szponzorációs ajánlat

Szponzorációs ajánlat REevolutio Regionális Fejlesztési Konferencia és Kerekasztal Román-magyar területi együttműködések a gazdaságfejlesztés szolgálatában Szponzorációs ajánlat Debreceni konferencia 2009. június 3. Megjelenési

Részletesebben

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Szakmai fejlesztőhálózat a kistelepülésektől az agorákig országos projektzáró konferencia Hatvan, 2015. szeptember 3. Partnereink

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/12. szám

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/12. szám PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/12. szám Kedves Klaszter Tagok! Továbbra is korlátozott a pályázati lehetőségek száma, de a friss lehetőségekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Minoség. Elismerés. Mobilitás. Oktatás /képzés. Standardok. Foglalkoztathatóság. Munkaerő piaci igényekre épülő képzési programok és képesítések

Minoség. Elismerés. Mobilitás. Oktatás /képzés. Standardok. Foglalkoztathatóság. Munkaerő piaci igényekre épülő képzési programok és képesítések Minoség Elismerés Mobilitás Oktatás /képzés Standardok Foglalkoztathatóság Munkaerő piaci igényekre épülő képzési programok és képesítések A VSPORT+ projekt A VSPORT+ projekt fő célja, hogy a főbb szereplők

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

Disszemináció. az Erasmus+ programban. Készítette az NCSSZI Erasmus+ Ifjúsági Programiroda. Forrás: Erasmus+ Programme Guide, Annex II

Disszemináció. az Erasmus+ programban. Készítette az NCSSZI Erasmus+ Ifjúsági Programiroda. Forrás: Erasmus+ Programme Guide, Annex II Disszemináció az Erasmus+ programban 1 1 Bevezetés A disszemináció a projekt eredményeinek széles körű terjesztését, láthatóságát jelenti. Ez sokféle tevékenységet jelenthet a gyakorlatban, projektről

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok Ref # 1 Kapacitásépítő támogatási program az 5 950 000 USD 212 088 USD fő / önkormányzat ok Az 5.000 USD támogatással indított Kapacitásépítő támogatási program célja a demokrácia és civil társadalom eszményeinek

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

Közösség és megújulás: a magyar egyházak szerepe és feladatai a 2014-2020 időszak fejlesztéspolitikai céljainak megvalósításában

Közösség és megújulás: a magyar egyházak szerepe és feladatai a 2014-2020 időszak fejlesztéspolitikai céljainak megvalósításában : a magyar egyházak szerepe és feladatai a 2014-2020 időszak fejlesztéspolitikai céljainak megvalósításában Balás Gábor - A használható tudásért 1051 Budapest Október 6. utca 19. www.hetfa.hu Áttekintés

Részletesebben

kapcsolatok erősítése Vácott

kapcsolatok erősítése Vácott Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Vácott ÁROP 1.A.6 2013 2013 0017 0017 A pályázati konstrukció A Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése elnevezésű pályázat célja a közigazgatási

Részletesebben

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban Dönsz Teodóra, csoportvezető Magyar Természetvédők Szövetsége Zöld Régiók Hálózata A program célja a hazai környezetvédők

Részletesebben

Bodrogközben város születik hagyományok a jövő tükrében. Cigánd Város településfejlesztési stratégia és akcióterv (2007).

Bodrogközben város születik hagyományok a jövő tükrében. Cigánd Város településfejlesztési stratégia és akcióterv (2007). CIGÁND VÁROS VÁROSKÖZPONTJÁNAK KOMPLEX REHABILITÁCIÓJA DEÁK ATTILA Terület és településfejlesztési szakértő PÁLYÁZATI ÉS PROJEKTIRODA KFT. Előzmények 2007-20102010 Bodrogközben város születik hagyományok

Részletesebben

Bevásárló és Tematikus utcák

Bevásárló és Tematikus utcák Bevásárló és Tematikus utcák Előadó: Király Gabriella bevásárlóutca menedzser Budapest, 2014. december 2. Tartalom Bevásárló utca menedzsment Pozitív hatások BUM tagjai Együttműködő utcák BUM eddig elért

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József Tervezet Magyar Elektrotechnikai Egyesület Program 2013-2016 Béres József Budapest, 2013. március 8. 2. oldal Bevezetés A MEE Alapszabályának 11 11.4. Jelölés pontjának értelmében a Jelölő Bizottság által

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

Összetekerünk projekt. 2015. Budapest

Összetekerünk projekt. 2015. Budapest Összetekerünk projekt tájékoztató 2015. Budapest Aktuális trendek 2.3 milliárd bringatúra évente! 20.4 millió vendégéjszaka 44 milliárd euró a gazdaságban (ECF 2013. adatok) Aktuális trendek A turisztikai

Részletesebben

ARTIQ MÉDIAAJÁNLAT 2015. ARTIQ Kulturális Magazin

ARTIQ MÉDIAAJÁNLAT 2015. ARTIQ Kulturális Magazin Kulturális Magazin MÉDIAAJÁNLAT 2015. A Magazinról Tisztelt leendő Hirdetőnk, Partnerünk! Az Kulturális Magazin 2014 januárja óta napi rendszerességgel tájékoztatja olvasóit a kulturális élet hazai és

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 PROJEKT A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális városrehabilitációja A KIS- PONGRÁC PROJEKT

KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 PROJEKT A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális városrehabilitációja A KIS- PONGRÁC PROJEKT A KIS- PONGRÁC PROJEKT Hogyan jutottunk el a Kis-Pongrác projekt megvalósításához? Urbact városfejlesztési hálózat RomaNet projekt Kőbánya Kis-Pongrác lakótelep Bihari út 8./c 3 CÉLOK: 1. A KIS-PONGRÁC

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Kereskedelmi Program Kanadai-Magyar Kereskedelmi Kamara

Kereskedelmi Program Kanadai-Magyar Kereskedelmi Kamara Kereskedelmi Program Kanadai-Magyar Kereskedelmi Kamara A Kanadai Kereskedelmi Kamara úgy vállal felelősséget magyarországi jelenlétével, hogy felkészítő és képzési lehetőségeket nyújt, amelyek révén a

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

... 51... 51... 52... 52 2

... 51... 51... 52... 52 2 1 ... 51... 51... 52... 52 2 ... 54... 55... 62... 62... 64... 64... 65... 65... 65... 66... 66... 67 3 4 1 Jászfényszaru Város Településfejlesztési Koncepció Jászfényszaru Város Önkormányzata 2002., Integrált

Részletesebben

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP 1.4.5-12/1-2012-0011 azonosítószámon. Kedves Olvasó! A kiadvány,

Részletesebben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság Tudásmegosztó Nap - Székesfehérvár, 2014. november 27. A vidékfejlesztés

Részletesebben

Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése

Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA ÉS KISHOMOK VÁROSRÉSZÉNEK SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA KEOP-7.1.2.0-2008-0295 Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése 2011. október 26. A Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása

Részletesebben

Az egyetemek fejlesztő szerepe egy transznacionális tudásrégióban

Az egyetemek fejlesztő szerepe egy transznacionális tudásrégióban Regional universities as generators of a transnational knowledge region Centre for Regional Studies Hungarian MTA Regionális Academy Kutatások of Központja Sciences Az egyetemek fejlesztő szerepe egy transznacionális

Részletesebben

Belvárosi Rehabilitáció Előzetes Akcióterületi Terv ESZA típusú közösségi funkció megvalósítása SOFT alprojekt

Belvárosi Rehabilitáció Előzetes Akcióterületi Terv ESZA típusú közösségi funkció megvalósítása SOFT alprojekt CIVIL RÉSZVÉTEL MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁBAN Szociális és környezetvédelmi fejlesztés a közösségi funkció megvalósítása során JAKUBINYI LÁSZLÓ SZIMBIÓZIS ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban. tisztázása. CLLD 2014-2020 szeminárium

Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban. tisztázása. CLLD 2014-2020 szeminárium Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban játszott stratégiai szerepének tisztázása CLLD 2014-2020 szeminárium Brüsszel, 2013. február 06. 1 Emlékeztetőül: a Partnerségi

Részletesebben

A TELEKI TÉR ÚJJÁÉLESZTÉSE

A TELEKI TÉR ÚJJÁÉLESZTÉSE A TELEKI TÉR ÚJJÁÉLESZTÉSE RÉSZVÉTELI TERVEZÉSEN KERESZTÜL SZERZŐK: HELYI LAKÓK, B. OROSZ ORSOLYA, FAUREST KRISTIN PHD, KOVÁCS ÁRPÁD, SZOHR GÁBOR, TIHANYI DOMINIKA DLA (ÚJIRÁNY TÁJÉPÍTÉSZ KFT.) 1/16 CÉLOK

Részletesebben

A szociális gazdaság létrejöttének okai

A szociális gazdaság létrejöttének okai A szociális gazdaság létrejöttének okai A szociális, személyi és közösségi szolgáltatások iránti növekvő szükséglet Ezeknek az igényeknek az olcsó kielégíthetősége A nagy munkanélküliség, és a formális

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tartalma 1. A kommunikációs terv célja 2. Hatókör 3. A kommunikáció felelősei 4. A kommunikáció

Részletesebben

Innovációs körök munkaprogramja

Innovációs körök munkaprogramja Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 3515 Miskolc Egyetemváros 1. Tel: +36-46-565-111/20-23 e-mail: t-modell@uni-miskolc.hu Innovációs körök

Részletesebben

Diákújságíró tehetségfejlesztő program megvalósítása a Katona József Szakközépiskolában

Diákújságíró tehetségfejlesztő program megvalósítása a Katona József Szakközépiskolában Diákíró tehetségfejlesztő program megvalósítása a Katona József Szakközépiskolában A szakközépiskolába járó tehetséges diákok többsége motivációs problémákkal küzd a korábbi iskolai kudarcok miatt, így

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA AZ ELŐADÁS TARTALMA A helyi problémák Felelősségvállalás

Részletesebben

.comtárs. Program címe: Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18.

.comtárs. Program címe: Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18. Program címe:.comtárs Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18. Kérelmező neve: Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány Program rövid leírása Célunk a segítésre motivált

Részletesebben

Kommunikációs és változásmenedzsment terv

Kommunikációs és változásmenedzsment terv II. fázis VI. kötet Alsómocsoládi Körjegyzői Hivatal Kommunikációs és változásmenedzsment terv című pályázatban ÁROP- 1.A.2/A-2008-0138 vállalt feltételek szerinti szervezet-fejlesztési és képzési szolgáltatás

Részletesebben

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján Hétfa Kutatóintézet Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján A TÁMOP 1.4.7.-12/1-2012-0001 FoglalkoztaTárs

Részletesebben

Az elvégzendő marketing feladatokat és a használni kívánt marketing eszközöket több szempontból lehet és kell csoportosítani.

Az elvégzendő marketing feladatokat és a használni kívánt marketing eszközöket több szempontból lehet és kell csoportosítani. Marketing koncepció: A Nemzeti Technikatörténeti Emlékpark megvalósítása során nagyon fontos szerepet szánunk a marketing tevékenységnek. A jól megtervezett PR és marketing munkát, már a projekt előkészítő

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

A «Szociális vállalkozások az európai polgári kultúra

A «Szociális vállalkozások az európai polgári kultúra A «Szociális vállalkozások az európai polgári kultúra erősítése érdekében» című projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.2. pályázati típus Testvérvárosok

Részletesebben

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Kivonat a Corporate Values Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. Stratégiai műhelymunkáról szóló visszajelző

Részletesebben

Struktúratervezés Pest megye északi mikro-régiójában minta projekt 2000-2002

Struktúratervezés Pest megye északi mikro-régiójában minta projekt 2000-2002 Struktúratervezés Pest megye északi mikro-régiójában minta projekt 2000-2002 A program a Holland Külügyminisztérium MATRA programjának finanszírozásában és a Pest Megyei Önkormányzat koordinálása mellett

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

INTERREG EUROPE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG EUROPE. Kelenné Török Lívia Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

INTERREG EUROPE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG EUROPE. Kelenné Török Lívia Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal INTERREG EUROPE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG EUROPE Kelenné Török Lívia Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Smart Event Europe, date, 2014.12.09. place Debrecen 2. A program előkészítéstől

Részletesebben

KÉPZŐI FELHÍVÁS. Roma fiatalokkal foglalkozó szervezeteknek szóló képzés levezetése

KÉPZŐI FELHÍVÁS. Roma fiatalokkal foglalkozó szervezeteknek szóló képzés levezetése KÉPZŐI FELHÍVÁS Tárgy Roma fiatalokkal foglalkozó szervezeteknek szóló képzés levezetése Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és a Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete Határidő 2013. február

Részletesebben

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 SAJTÓMAPPA Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának ösztönzése 2013. november 20. MEGHÍVÓ Projektindító sajtóbeszélgetésre Projekt

Részletesebben

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI Ki pályázhat? A kedvezményezett lehet: Konzorcium Önálló jogi entitás Országokra vonatkozó szabályok Kutatók Kutatói csoportok Együttműködés Párhuzamos finanszírozások

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Kedvezményezett: Országos Tisztifőorvosi Hivatal Dr. Bicsák Krisztina

Részletesebben

Közösség aktivizáció. Milyen akciók, játékok, marketingtrükkök válnak be a közösségi oldalakon, amire szívesen megadják adataikat az olvasók?

Közösség aktivizáció. Milyen akciók, játékok, marketingtrükkök válnak be a közösségi oldalakon, amire szívesen megadják adataikat az olvasók? Közösség aktivizáció Milyen akciók, játékok, marketingtrükkök válnak be a közösségi oldalakon, amire szívesen megadják adataikat az olvasók? Hogyan vegyük rá a felépített közösségeinket termékeink, szolgáltatásaink

Részletesebben

Tanulási központok kialakítása

Tanulási központok kialakítása Tanulási központok kialakítása NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A gesztor szervezetek szerepe Mi a nyitott tanulási központ? Alapinfrastruktúra f e l n ő t t e k tanulásához,

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5.

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP Budapesti Nemzetközi Konferencia Magyar Építészetpolitika Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. A magyar építészetpolitika Kidolgozása 2008 óta folyik

Részletesebben

Faipari vállalatok üzleti és foglalkoztatási kilátásai. Vállalat jelen és jövőképe

Faipari vállalatok üzleti és foglalkoztatási kilátásai. Vállalat jelen és jövőképe Faipari vállalatok üzleti és foglalkoztatási kilátásai Vállalat jelen és jövőképe A kérdőív 3 oldalt tartalmaz, összesen 25 kérdésből áll és az alábbi témakörökben keresi a válaszokat: - Vállalata jelen

Részletesebben

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050)

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) I. A pályázat keretében megvalósuló képzések Döntéshozatal Célja: a résztvevők megismerik és gyakorolják a hatékony, önérvényesítő

Részletesebben

Minőségfejlesztési kézikönyv

Minőségfejlesztési kézikönyv Minőségfejlesztési kézikönyv Kézikönyv a felsőoktatási intézmények minőségfejlesztési feladataihoz Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 A felsőoktatás minőségfejlesztési helyzete

Részletesebben

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC Martin János Szakképző Iskola A Martin János Szakképző Iskola felvállalta a sajátos nevelési igényű fiatalok speciális képzését és számtalan új ötlettel, differenciált

Részletesebben

Részvételi és szponzorációs ajánlat

Részvételi és szponzorációs ajánlat Részvételi és szponzorációs ajánlat Elsı Önkormányzati Projektbörze és Szakmai Konzultáció Budapest, 2010. március 31. Az európai uniós fejlesztési források elnyerése érdekében készült Integrált Városfejlesztési

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

A PROJEKTRŐL. www.mind-rural.ro

A PROJEKTRŐL. www.mind-rural.ro A PROJEKTRŐL Integrált turisztikai humánerőforrás-fejlesztés a vidéki foglalkoztatás növelése érdekében című projektünk a Humánerőforrás-fejlesztési Szektoriális Operatív Program 2007-2013 keretében valósul

Részletesebben

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu Közhasznúsági jelentés 2009. Tartalom a) A számviteli beszámoló 2 b) A költségvetési

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 NETWORKSHOP 2014 Pécs A FEJLESZTÉSPOLITIKA UNIÓS SZABÁLYRENDSZER 2014-2020 EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. EU 2020 stratégia (2010-2020) 11 tematikus cél >> 7 zászlóshajó

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon Marketing Marketinget gyakran tekintik mint a munka létrehozása, a termékek és szolgáltatások promóciója és szállítása az egyéni fogyasztók vagy más cégek, az úgynevezett üzleti ügyfelek számára. (A legrövidebb

Részletesebben

EU Compass projekt ismertetése 1.

EU Compass projekt ismertetése 1. EU Compass projekt ismertetése 1. Támogató alap: Magyarország- Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Pályázat benyújtás: 2010. 09. 15. Döntés: 2011. 03. 25. Szerződéskötés:

Részletesebben

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505 A Szigetköz Mosoni-sík Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító:

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a referensi hálózat Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tudásmegosztó nap

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a referensi hálózat Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tudásmegosztó nap Székesfehérvár 2014. november 27. A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a referensi hálózat Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tudásmegosztó nap Csikász Gábor MNVH B.-A.-Z. megyei referense Az MNVH célja,

Részletesebben

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON Egy kis számtan Magyarország lakossága: 10.000.000 ember 600.000 fogyatékkal élő felnőtt ember 80.000 fogyatékkal élő diák

Részletesebben

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban III. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2012. június 19. Szabados Krisztián gazdasági

Részletesebben