A VIDÉKI ÉPÍTÉSZET A KELETI VÉGEKEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A VIDÉKI ÉPÍTÉSZET A KELETI VÉGEKEN"

Átírás

1 KULCSÁR ATTILA építész, fôiskolai tanár A VIDÉKI ÉPÍTÉSZET A KELETI VÉGEKEN Bizonyára sokan úgy fogják értékelni, hogy túlságosan sötét képet festek a vidék architektúrájáról, de szándékosan teszem, mert a globalizáció után hasonló perspektíva állhat a teljes magyar építészet elôtt. A ma még költôvízió, szatirikus ábrázolás a holnap valósága lehet. Nézzük tehát a vidék építészeti arculatát, kitüntetve figyelmünkkel az északkeleti szegény megyéket. De hol is kezdôdik a vidék? A fôvároshoz csatolt településgyûrûnél, vagy beljebb a mellékutcák elszlömösödött övezetében? Szerintem ott van a vidék, ahol vidékiek élnek. Csak tudnám, hogy néznek ki. Ha volna tájszólásuk, megismerném ôket, de mindenki csak tv-magyarul nyilatkozik: kôrutazik, körút helyett. Ha volna népviseletük, ki tudnám választani ôket, de ha nôk, csak patacipôben lófrálnak az utcán, ha férfiak, baseball sapkájuk egyéníti ôket, de az se mutatja, hogy merrôl jöttek, mert hátrafelé áll a simléderük, mintha már mennének. Mert az elmúlt század arra volt jó, hogy elveszítsük karakterünket, megszûnjön az a folytonosság, ami a tárgyi kultúrában, az épített környezetben ránk maradt. Vajon hol ragadható meg ez az elmúlás? Bizonyára a technikai haladásban is. Véleményem szerint a század- és az ezredforduló között nagyon sok hasonlóság van az építés konjunktúrájában is. A külföldi és a hazai tôke, a terjeszkedô hatalom hálózatai, az ipari és a kereskedelmi expanzió nyugatról keletre hasonló globalizációs törekvéseket mutat: tôke. A kiegyezést követô fellendülés idején is, az ezredforduló után is a tôke nagyszabású építkezéseivel hozzányúl a tradicionális utcaképhez, megbomlanak a hagyományos struktúrák: díszes reklámépületek magasítják fel, és lesznek térképzô, meghatározó épületek környezetükben. Az építés minden korban bizalmi kérdés. Milliókat, milliárdokat nem bíznak akárkire. A hivatal és a tôke csak nevest, kipróbáltat és ismerôst szeret. A FALU VÁROS RÉGIÓ 2000/6 1. ábra 2. ábra fôhatóság a hálózat, hierarchikus központja a fôvárosban székel. A tôke koncentrációja is ugyanitt van, vagy még távolabb. Ezekután nem csoda, ha a keleti végek városképét meghatározó épületeket is ugyanazok tervezték, akik a fôvárosét. Ezért alakult úgy, hogy például Nyíregyháza színházát, Korona Szállóját, a megyeházát ugyanaz az Alpár Ignác tervezte, aki többek között a budapesti Tôzsdepalotát és a Mezôgaz- 3

2 dasági Múzeum épületét. Pecz Samu, a Mûegyetem tanára megteremtette Debrecen jellegzetes téglaarchitektúrájának alapjait a Veres templommal és a Református Fôgimnázium épületével, a budapesti Kosztolányi Dezsô téri református templom és a Mûegyetem mûhelyépületein iskolázva a feladatra. Baumhorn Lipót Nyíregyházának is tervezett egy zsinagógát, csakúgy mint szerte az országban. Bálint Zoltán és Jámbor Lajos 1912-ben a megyeháza épületével hoztak létre Debrecenben olyan szecessziós házat pirogránit burkolati elemekkel, amelyeket Pesten és más vidéki városok épületein is alkalmaztak. Hajós Alfréd Aranybika Szállója és a Siketnémák Tanintézete csak debreceni kitérô a fôvároshoz kötôdô munkásságában. Györgyi Dénes is csak lerándult egy feladatra a Déri Múzeum tervével, és ha már ott volt, a professzori villákat is megcsinálta. Korb Flóris és Giergl Kálmán a Zeneakadémia és a budapesti klinikák után megtervezte a Debreceni Egyetem fôépületeit is neobarokk stílusban, majd a kolozsvárit és a szegedit is. A nyíregyházi Erzsébet Kórházat a fiatalabb Bobula János pesti mûépítész tervezte a debreceni munkáinak a Pénzügyigazgatás Székháza és a görög katolikus templom kelet-magyarországi hozadékaként. Vagyis a fôvárosi mûépítészek pályázatok útján vagy személyes kapcsolatok, referenciák alapján, máskor direkt megbízásokkal megépítették a századfordulón és a századelô éveiben a vidék és köztük a hajdúsági és nyírségi nagyvárosok karakteres épületeit, amelyek társai, stílus-rokonai a fôvárosban számosan megtalálhatók, és amelyek alaptípusai divatosak voltak születésük idején Európában. 3. ábra 4. ábra 4 Mégis, miért érzi ma minden város sajátjának ezeket a meghatározó épületeket? Hát a beágyazódásuk miatt. Örömmel ismeri fel a patrióta az ugyanazon formajegyeket városában, melyeket a fôvárosban vagy máshol is láthatott. A monarchiabeli pályaudvar, bank, takarékpénztár, törvényház, templom az összetartozást jelzi, a közös történelmi múltat, és ennek mentén elnézôen megbocsátható a sikertelen nemzeti kísérlet épp úgy, mint a hiányzó helyi sajátosság. Az épületekre a helytörténet, a környezetbe ágyazódás és a személyes emlékhelyek ütnek hitelesítô pecsétet (1. ábra). A települések struktúrája sokkal stabilabb, szerkezeti rendszere, az utcák és terek hálózata sokkal jellegzetesebb, a légterek, a morfológia, a sûrûség, a zöldek karaktere adaptálja ezeket a jövevény épületeket a városok testébe, és teszi szervessé. Hogy mi jutott ebbôl a folyamatból a helybelieknek? Hát a karakter biztosítása, a történelmi és földrajzi környezetbe való beillesztés, és a kivitelezés, a továbbépítés, a beágyazás a körülépítô tömegcikkekkel, a töltelékáruval. A városok alapfokú ellátását biztosító kereskedelmi, szolgáltató, oktatási és kulturális épületek ezeket a példaértékû épületeket utánozzák. Ennek során a példákat polgárosítják, parasztosítják, leegyszerûsítik, olcsóbbítják, kókányolják, ami inkább csak a lakóépületeknél jellemzô. Ez lenne tehát a vidéki építészek mozgástere gondoljuk rosszkedvûen. De nem kis feladat ez, mert nagy tömegû és meghatározó. A két megyeszékhely csak a metodikát és a gyakorlatot illusztrálja. A kisebb városok és települések beleilleszkednek ebbe a felülrôl építkezô, alulról leegyszerûsítve utánzó hierarchiába, vidéképítésbe. Mi juthat az embernek errôl eszébe, ha gyermekkorában repülômodellezett. Hát az elsô sikló repülôje, amelyet épített. Ha rosszul egyensúlyozta ki, és az orrtôke nehezebb lett, mint a farokrész, a gép az elsô röptetésnél a földbe fúródott. A század elején az építés struktúrája ilyen orrnehéz volt a fôvárosi alkotók túlsúlyával. Az l945 utáni idôk itt a hagyománypusztítás jegyében teltek el. Ezek az eddig tárgyalt ékszerépületek foglalatát, a települések szerkezeti struktúráját kezdték ki, új irányokat, közlekedési sávokat vágva, városrészeket letarolva, a századok alatt nôtt településszerkezetben nagyobb pusztításokat végezve, mint az angol-amerikai bombázók. A szegényebb városok jobban jártak. A tehetôsebbeknek mára csak otromba ládaházak éktelenkednek útjaik mentén, amelyeket partra 2000/6 FALU VÁROS RÉGIÓ

3 5. ábra 6. ábra FALU VÁROS RÉGIÓ 2000/6 vetett a történelem, mint az elsüllyedt házgyár hajótöröttjeit. A keleti régióban a Debreceni Házgyár volt a szônyegbombázó. A ceausescui rombolónak hatvan kilométeres kör volt a hatósugara Eddig fért bele a népgazdaságilag kiporciózott költségkeretbe az elemek szállítása. Mint egy nukleáris robbanás hatott Nyíregyházáig a fertôzés. A rombolásban szabad kezet kaptak a vidékiek csak a normatívák és a tervutasítások jöttek felülrôl. Debrecen eminensnek bizonyult, a lakótelep beszivárgott a történelmi belvárosba, és gyártmányfejlesztôk bebizonyították, hogy középületeket is képesek felruházni panellal. Ez a kor arra volt csak igazán jó, hogy feltöltötte az építészhiányos tájat szakemberekkel. Fiatal ambiciózus alkotók települtek le a városokba, ezen a vadkeleti tájon is. Szabolcs-Szatmár-Bereg az ország keleti csücske. Múltja kifelé viszi, nevében is átmászik a határon. Területén szatmári, beregi, ungi, ugocsai települések maradványai árulkodnak a rokonságról. Régen is a népvonulások útján éltünk, ma sincs ez másképp. Folyók kanyarognak át rajtunk, köztük a Tisza, a legmagyarabb ciánosan és virágosan. Ma már több ázsiai bevándorló úszkál benne a zöldhatár mentén, mint hal. A vidéki építészek számára ez újabb és újabb átmeneti szállás tervezését jelenti. Ezen az átjáró megyén húztak ki az orosz katonavonatok, hátrahagyva az építészeknek kaszárnyáikat, repülôtereiket, lakóházaikat. Itt vontatták, vezették ki az országból a Zsigulikat, Daciákat, hátrahagyva a Merkúr autókereskedését, és létrehozva elôbb a nyugati autómatuzsálemek használtautó-kereskedéseit, majd a világmárkák márkaboltjait az építészek örömére. Ezen az útvonalon tûnnek el az országból a lopott Mercedesek az itt élô építészek számára kocsibontót, szervízmûhelyeket, tervezési feladatot jelentve. Itt járt át ha nem átrepült felette Szemjon Mogüljevics és csapata 600-as Mercedesében, és Nyíregyházán megpihenve bankfiókok sokasodtak, kaszinó nyílt meg, mosodák, pénzváltó helyek tervezési feladata adott munkát a régió építészeinek. Sok minden döglôdô elkelt hamar a privatizációban, és a legtöbb hamarosan megújult mint lerakat, kereskedelmi kirendeltség, vámszabad terület, kutyával ôrzött terület, ahol ha kell, lônek is. Nyíregyháza szélén található még a mai vámszigorítások után is az ország legnagyobb KGST piaca: búvárszivattyúk és más búváráruk paradicsoma. Ezt az embertömeget el kell látni, etetni, elszállásolni, s a vidéki építész számára nagyszerû csemege az alkalmi szállások, ágyrajárók számára szobák, olcsó etetôk megtervezése. Mi ez, ha nem idegenforgalom. A vendégéjszakák télen az autóban hûvösek. A viszonteladók, nepperek raktárházai, áruházai, bódéi, standjai a piac falain túl a régi ipartelep és a lakóházak övezetébe is beszivárognak, és mint engedélyköteles átalakítások megélhetést biztosítanak az építész kismesterek számára is. Az üzemanyag is olcsóbb itt, mint a MOL-nál. Hatalmas tartálykocsivá átalakított személyautók naponta kétszer is fordulnak a határon át, és kannába, átfejtve folyik a kölcsönös gazdasági segítség. És persze ez csak a jéghegy csúcsa, ami itt látható. A határon átnyúló kereskedelmet irányító fekete szemüveges urak és testôreik a jéghegy alja nem itt találhatók. Elegáns szállásokból és vendéglátóhelyekbôl mobilon át bonyolítják a kelet nyugati kereskedelmet, a márkás boltokban költik el a haszon egy részét, és fektetik be legális üzletekbe. Ebbôl is lecseppen néha munka a helyi építészeknek. Ezért fejlôdik olyan látványosan Nyíregyháza, mondják 5o kilométerrel arrébb, Debrecenben a rossz nyelvek, de ennek 5

4 megkerülhetetlen Tehát, ha valaki más szerkezettel próbálkozott, és nem került többe, arra fogadókészek voltak. A szerkezet tisztelete, a mérnöki konstrukció túlesett a politikai kontrollon, a gazdasági ellenôrzésen. A számítások ismeretlen világába vezetô gerendaméret, pillérsûrûség kikerült az ellenôrzés figyelme alól, miközben a konzol mint egy alátámasztás megspórolása logikusnak tûnt. A burkolgatásokkal való díszítés, a rizalitokkal, tömegformálással való egyedítés költségcsökkentôk prédájává vált. Csak a szerkezetnek volt becsülete. A gerenda és a pillér, a függesztômû nem pótolható, és nem hagyható el, mert az tartja a házat. Mérete, száma, alakja a tervezési szabadság terrénuma lehetett. Így épülhetett meg a Nyíregyházi Mûvelôdési Ház hídja az utcai forgalmi folyam áramlásával párhuzamosan, az SZMT zárt rekeszes doboz és felfüggesztett nagyteres tömeg kontrasztjára szerkesztett épülete (2. kép). Persze senki nem haladhatja meg korát, a technikai haladás színvonalát. A szögacélból hegesztett üvegfalak, traverzek, a karbantartás hiányával terhelve gyorsan öregednek, ma a Schücok világában megmosolyoghatók. Debrecen és a Hajdúság a szocialista idôkben önellátó lett. A klinkertégla gyára helyett, mellyel folytathatta volna a hagyományokat, létrehozta a maga új építôanyagát a házgyárban, és a tervezôket irodáiban. Új középületeit és lakóházait a gyári panel variálja. A városközpontot elkerülô út új rendet vágott a töpörödött házak közkatonái között, a nyugatira nem volt már sem idô, sem pénz. Örülhet a városvédô, bosszankodik a közlekedô, mert az optimális kompromisszum megtalálása is sok áldozatot kíván. A nyolcvanas évekre beérett az eszmei visszarendezôdés. Kertai László, Kiss Imre, Gellér Ferenc, Kováts András belvárosi rekonsrukciói a Nagytemplom mellett megmutatták, hogyan lehet folytatva megôrizni. Az új funkciókat kiszolgáló tömegek a régi homlokzati struktúrát fragmentumokban megtartva, nem idegenek. A kipucolt tömbbelsôben már elég a lépték, az arányok és a tetôidomok követése a formai illeszkedéshez (3. ábra). 7. ábra 8. ábra nincs több valóságalapja, mint a két szomszédvár évszázados tirpákok-húrkások szópárbajának. És azóta is csak áramlik a legújabb kori népvándorlás. Itt kelnek át fûtôkamráikban bespájzolva százasával az afgán Sry- Lanka-i menekültek, akik talán, ha nem állítjuk meg ôket, megállítják majd a hazai népesség fogyását. No és persze itt élnek az etnikumok a legnagyobb számban, úgyhogy ez az országrész az ombudsmanok paradicsoma, de már nem is nagyon jönnek, mert nincsenek egyedi esetek, amelyeket látványosan orvosolni lehetne. Az elmúlt évtizedek idegen koncepciói az etnikumok és a magyarok fejében nagyobb kárt okoztak, mint a tárgyi emlékekben. Elvesztek a kötôdések, nem ismerik a hagyományokat, nem tudják a naptár nevezetes napjaihoz kötôdô szokásokat, Balázsolás helyett Valentin napot játszanak. Nem tudják mire való az esztováta, mûanyag abroszokat raknak az asztalra. A parasztházak logikáját, a polgárházak visszafogott vakolat-architecturáját barokkosra cserélik. Az új helyzetre az a jellemzô, hogy Szabolcs-Szatmár is kinevelte napjainkra saját építészeit, akik helyi születésûek, vagy oda gyökerezettek. Azt hihetnénk, hogy a tákosi mezítlábas Notre Dame, az erdélyi haranglábakat idézô tornyok közelsége, a Felsô-Tiszavidék számos településén megôrzött lakóháztipus, a sok-sok tárgyi emlék, Bessenyei, Kölcsey, Móricz, Krúdy szellemisége jó fogódzó a nemzethez kötôdô, a hagyományokból építkezô építészet számára is. Mégis a sokszor nyíregyházi mûhelynek nevezett, Bán Ferenc nevével fémjelzett iskola más utakat keresett a hatvanashetvenes években. Épületeiken a konstruktív szerkezeti megjelenítés nemzetközi áramlatokhoz látszik kapcsolódni. De a fatornácos parasztházak, górék, szárazmalmok, kútágasok, haranglábak karakterét is a látszó szerkezetek adják, az egymásra ízesülô elemek hierarchiája. Ez a gondolkodás közös valamennyi konstruktív alkotásban, és a technológiák által meghatározott állami építôipar is ezek mentén mûködött, az építéspolitika is a szerkezet diktátumait érvényesítette. A sorra megvásárolt technológiák: az Outinord-tól a Házgyárig, melyek bár nagyon drágák voltak, de kötöttségeikkel együtt elfogadta ôket a hatalom, és beépítette költségnormáiba. Beépült logikájába, hogy a technológia, mely a szerkezet által meghatározott, 6 És aztán jött a rendszerváltás az építészetben is. A nagy irodák felbomlása, a komplex szervezetek elemeikre esnek szét, az állam kivonul a lakásépítésbôl. A beruházó, lebonyolító szerepe a vállalkozó-megbízó szerepévé vált, és jött a piac. Néz- 2000/6 FALU VÁROS RÉGIÓ

5 De milyen fogalom az, hogy vidéki építész? Kialakulása csak a vidéki építtetôvel együtt érthetô, aki vagy provinciális, vagy ad magára. Egyik rosszabb, mint a másik. A provinciális a mi emberünk, annak csak egy rajz kell, aztán jöhet a pénzemért azt építek, amit akarok elv. A családi ház úgy gondolja ha 6oo m 2 is, kis feladat, amihez mindenki jobban ért. Kis feladat kivitelezése bárkire rábízható. A stiluskérdéseket nem ismerô, formai megfontolásokkal nem foglalkozó mester rutinból épít, terve az elsô esôben elázik. Az építtetô mondja el neki, mit is akar. A tervezôi észrevételeket az architektonikus tagolásról senki nem érti, pedig ott van a terven. De se építési napló, se generálvállalkozó, csak ismeretlen alvállalkozók, akik semmirôl se tudnak, és az építtetô ilyenkorra megvilágosodik. Most már megérti a tervet a falak közt. A térélmény - kontra beázik, rizalit-osztópárkány - kontra lefagy, felülvilágított - kontra nem tisztítható, organikus forma - kontra többe fog igy kerülni vitájában mindig az utóbbi érvek gyôznek. A vállalkozó a tervek alapján felvállalt házat visszabutítva is ugyanannyiért csinálja meg. Sok hasonló stáció után a többre hivatott építész vagy éhen hal, vagy ô is megcsinálja ugyanannyiért jellegtelenül, hiszen úgyse valósul meg semmi a részletekbôl. A családi házakon iskolázott vidéki építész már nagyobb házak tervezésére is alkalmas. Az építési vállalkozó bizalmasa lehet, ha megtanul fejével gondolkodni: hogyan lehet adott telekre minél nagyobb lakásszámot tervezni. Elôször a sarokházak kelnek el, a saroktelek 75%-osan beépíthetô zárt sorban. Ha sikerül összevonni az utca középig ôket, gyakorlatilag az egész város saroktelkekbôl áll ( 5. kép ). 9. ábra zük tehát, mely területekre szorult vissza a vidéki építészet mára, melyek a rezervátumai, ahol szokásait, tehetségét, szakmáját szabadon gyakorolhatja. Jellegzetes mozgástere a Klondyke-ok vidéke. Alaszkából ismerjük. Elindultak ugye a világ minden tájáról az aranyásók messze északra szerencsét próbálni. A szocialista iparosítás konjunktúrájára méretezett ipari övezet, mára Klondyke-ra emlékeztetô ipari táj (4.kép). Pedig útjai, közmûvei, iparvágányai, telephelyei nagy kapacitásúak. Mégis, amikor a becsôdölt cégek privatizálódtak, elemeikre estek szét, haszontalan lett sok minden. A telepek, az épületállomány sok-sok próbálkozás szintere. Ezeket toldások, ráépítések, átalakítások követték. Más technológiákat kellett kiszolgálni, diszkóklub lett a mûhelycsarnokból, bálabutik, diszkontáruház a másikból. A használtbútor-áruház, vagy a zöldségfelvásárló telep, mind egy-egy munkahelyteremtô próbálkozás. A helyi építész megmutathatta oroszlánkörmeit. Ha néha mégis, az olcsó munkaerô reményében egy-egy ipari befektetô érkezik a tájra, a sok tulajdonossal nem szívesen tárgyal, nem ad annyit, amennyit kérnek. Ezért a városok vadonatúj ipari parkokat hoznak létre új infrastruktúrával máshol, és mint a régi kétnyomásos gazdálkodás idején, az egyik területet parlagon hagyva, a másikat bevetve gazdálkodik területeivel. Nyíregyháza is ilyen gazdag. Ezeket az új ipari üzemeket azonban már nem helyiek tervezik, néha az is szakmai siker, ha Magyarországon készül. A lakóházak voltak mindig a foglalatai azoknak a középületeknek, amelyek beágyazták azokat környezetükbe, és amelyek létrehozták azt a városi struktúrát az utcák és terek hálózatával, amelyik városonként más és más amelyekhez kötôdünk. Ezek a fogyóeszközök a településeken hát legfôképpen ezeket kell a vidéki építészeknek ma is kitalálni. FALU VÁROS RÉGIÓ 2000/6 A saroktelkeknek két oldalkertjük van, ami csak H/2-ôt jelent, jöhetnek az emeletek. A homlokzatmagasságot errefelé nagyon lazán értelmezik: ahol az eresz van. Talán ha a földig érne, nulla méter is lehetne. De így is kétszintes álmanzardok 7

6 sokasága fér bele a falsíkból másfél méteres kilógásokkal, a sarkokon még magasabb tornyok növelik a szintterületi mutatókat, de ki ismeri ezeket, ki kéri számon? (6.,7.kép) Hatalmas, garázsokkal ki nem szolgálható házak születnek földszintes környezetükben aprócska, spekulációs lakásokkal, melyek rosszabbak, mint a lakótelepi házak, mert falaikon kívül semmilyen komfortjuk nincs. Az OÉSZ-t szigorító OTÉK beépítési elôírásai szerint szabályozó tervekre nincs pénzük az önkormányzatoknak. No és a lakótelep? A vidéki építész fontos vadászterülete. Az ingatlankezelô vállalatok, lakásszövetkezetek által kezelt házak csôdtömege, ma már balekok magántulajdona. A felújítási keret, melyeket évekig gyûjtögettek, jó, ha a lift karbantartására elég. Az építészeti vadászat abból áll, hogy kiszúrja, melyik házban telt be a pohár a földszinten is. Melyik ázik be annyira, hogy már tûrhetetlen és eladó a ház teteje. A neoacid szigetelések holdkráterei a földrôl nem láthatók, de az a felfedezésre váró égitest, amit a lakásra váró fiatalok benépesíthetnek. Készülnek hát a kalapok, a tetôráépítések a lapos tetôkre (8.kép). Ezek a beavatkozások még nem Vidolovits László és Vonnák Alajos által megfogalmazott komplex rehabilitációk, de valami elindult. Példaértékû kísérletek a vidéki zöldtettetôk ellen, amikor is már valódi ecetfa ver gyökeret a felsô szinten. Rhus hirta dissecta mondanák a kertészek és a latinok, de a lakó csak magyarul káromkodik. A középületek beágyazása a város jelenébe új érdekes feladatkör a vidéki építész számára. A történelem néha túllép egy-egy épületcsoporton. Funkciói kiüresednek, de mert értékesek, hamar gazdára találnak. Most a béketábor szétesése a laktanyákat tette feleslegessé. A szovjet csapatok által használt vagy nekik épített repülôterek, lakótelepek, támaszpontok pacifikálása jelent építészeti feladatot. De a magyar hadsereg is sok ingatlanát adja át a civil szférának, az ellenség csökkenése, a racionalizálás és a reformok jegyében. Debrecenben a Kassai úti volt császári és királyi huszárlaktanya az integrált egyetem campusa 10. ábra 11. ábra lehet. A történelem folyamán megsemmisült pavilonok rendjét visszaállítva a különbözô karok épületeivel újul egy idegen támaszpont. A lovarda épülete már ma is a diákok szórakozóközpontja Kertai László visszaidomítása nyomán. A Bocskai 8 Laktanya neobarokk pavilonjai a Debreceni Egyetem gyakorlógimnáziumának adnak helyet. A sebhelyek gyógyítása a városközpontokban is helyi feladat. Régi rendezési tervek bátran belebontottak a történelmi belvárosokba. Mára kiderült ennek a kudarca, és az idegen testeket korrigálva bele kell simítani környezetükbe. Rodrigó Peres de Arce várostranformációs kísérletei tanulságul szolgálhatnak. A város történelmi léptékû struktúrájával az idôk során benövi a léptéktelen idegen tömegeket. Debrecen is hasonló feladatok elôtt áll. A hatvanas évek végén a Hajdú Megyei Építôipari Vállalat gyufaskatulyaszerû irodaházát hozta létre mintegy reklámként a Nagytemplom és a református kollégium közelében, Pecz Samu Református Tanítóképzôje mellett bizonyára az akkori mûemlékvédelem hozzájárulásával. Most ez az épület városháza szeretne lenni, megújul, átalakul. Kiss Imre feladata, hogy visszafordítsa az idô kerekét, beágyazza a házat a környezetébe, a régi stuktúrába úgy, hogy azért a XXI. század se maradjon ki belôle (9. ábra). A feladat tipikusan vidéki. Vidéki építészt próbáló. Megbízó a helyi önkormányzat, amelynek nincs elég pénze, és csak falakon belüli átalakításokra, a nyílászárók cseréjére gondolt. Egy jó fôvárosi építész, ha ilyen dilemma elé kényszerül, a munkát el sem vállalja. De a helybeli ôrlôdik, rossz kompromisszumokat köt, mert ott kell megélnie. Ha azonban lemegyünk a részletekre a dizájnra, ahogy jobb helyeken mondják, a helyzet akkor sem jobb. A fôvárosi építész rossz épületét sikeres részletekkel publikálja. A mi vidékünkön az építész leginkább téglával díszíthet ma is. Gránit, márvány legfeljebb a síremlékre futja. Kô Tarcalon, Bodrogkeresztúron található legközelebb. A téglát a kivitelezôk ma már nem szeretik, mert olyan babrás, a vakolatban viszont széles a választék, a kék a legdivatosabb. És itt vannak a Gipsz Jakabok. Van építész, aki elébe megy az eseményeknek, a gyanútlan házát a megrendelô felesége díszíti fel. Kerti törpébôl is nagy a választék (10. kép). A forgalmazók felelôsége sem elhanyagolható. A dohányzás káros az egészségre, ezt rá kell írni a cigarettadobozokra. A balluszter káros a városképre feliratot mindenki értetlenül fogadná. A boltokban a gipszminták, stukkódíszek, rozetták, oszlopfôk kilométer- 2000/6 FALU VÁROS RÉGIÓ

7 FALU VÁROS RÉGIÓ 2000/6 12. ábra számra kaphatók. Az építészettörténet teljes tagozatkincse megvásárolható a gipszeseknél, mert a gazdagság kifejezésére maradt a barokk. A fatornácos parasztházból elindult szerencsét próbálni a legkisebb fiú, és ha sikerült neki, balluszteres palotába érkezik meg. Lehetsz te Corbusier, a Villa Savoy tervezôje, ha avatott kezek építik, megnézheted a házad. A hatósági személy meg nem ér rá az ízlésvitákra, a balluszter végül is egy korlát: kiesik a gyerek, vagy nem, ez csak a kérdés. A gipsz a tehetôsek díszítése. A szegényebbek még mindig a poliészter hullámlemeznél tartanak, amely az elôtetôk frontján ma méltó ellenfélre talált a polikarbonát lemezben. A magyar ember mindig szerette a tornácot, múzeumi lakóházakon még látható. Ha tervezni akarod, nem kéri, mert drága majd megoldjuk. És meg is oldja. Az egy colos acéloszlop a szögacél szaruzattal a sátortetôk eresze alatt megfelel a célnak esernyô. Ha akarod veranda, tornác, ámbitus. Egyetlen természetes ellenfele van csak ennek a károkozónak : a kiadós hóesés. A vidéki építész másik fontos munkaterülete a kerítések tervezése. Az utcai kerítés engedélyköteles. Azt tanultuk az egyetemen, fôiskolán, hogy nincs kis feladat, csak rossz építész. Kleine Fische, gute Fische, kis ország, kis fal, nagy ország, nagy fal. A kínai fal is csak egy kerítés, de ki ne tervezné szívesen. A történelmi sövénykerítéseket és deszkapalánkot ma már csak a múzeumban láthatod. Az amerikai nyírott pázsit közepén álló házak már begyûrûztek hozzánk, de kerítés nélküliségét nem utánozzák tulajdonosai. Na persze, mert nincs fegyvertartási engedélyük. Akinek jól sikerült a privatizáció és azóta vitte valamire, annak az utcai kerítése is inkább erôdítményre emlékezet és vagyont ér. Betonból, falból, biztonsági célokat szolgálva (11.kép). Vigyázni kell, mert jönnek a paparazzók. A feleségek Diana hercegnôért rajongtak, a férjek al Fajednek képzelik magukat, és sajnos jön az adórendôrség, vagy ami még rosszabb, a koldus, a betörô. Ahogy közelednek a schengeni határok, annál szigorúbbak lesznek a magánkerítések. A vidéki építész megmutathatja, hogy mit tud és nem csutkakóróból. Mint tudjuk, az egy négyzetméternél nagyobb reklám engedélyköteles. Hát persze, mert a jó építészet maga is reklám. A piramis óta sokan tudják, hogy az épület a kor, a hatalom, az építtetô reklámja. Kiírva és jeltelenül is. Akinek nem futja épített figyelemfelkeltésre, az négyzetméterben, színekben, agresszióban gondolkozik. Las Vegas, Tokió, egy házon is megvalósulhat. A világ csodájára járt, amikor a bolgár Christo l995-ben bebugyolálta Berlinben a Reichstagot. Jó kis heppening volt. Vidéken ettôl egyszerûbb feladatok adódnak, de a ház ugyanígy betakarandó. Az építész részt vesz az építészet eltakarásában, ha megbízzák, de a reklám így is a felügyelet nélküli kategóriába csúszott át vidéken. A mûemlék védettebb, a jelenkori mû védtelen. Nincs energiájuk a hatóságoknak a reklámok ellen küzdeni. Olyan ez, mint egy permanens választási hadjárat, százezer jelölttel. A mai reklám az építészet legnagyobb ellensége: felületét, arányait, tömegét elfedi. Aranymetszése, ha lenne, ritmusa, ha van, hangsúlyai mind a városképromboló környezetszennyezés áldozatául esnek. És mindent kétszer mond, és mindent négyszer mond (12. kép). Ezzel nagyjából ki is merült a vidéki építész mozgástere. Pedig a tôke nyomulása még sok más úton közeledik a határ felé. A minôség kiválasztására kitalált közbeszerzési eljárás és a pályáztatás csôdöt mond, ha ez csak a költségvetésbôl gazdálkodó szervek számára kötelezô. Különösen, ha az önkormányzatnak és az államnak nincs pénze, alig épít. A várost a magán- és a nemzetközi tôke formálja. Verseny nélkül, közvetlen megbízással. A legújabb idôk vadkapitalizmusa egyfajta konjunktúrával jelentkezik a magántôke piacán a keleti vidéken is. Nyíregyházán az elmúlt öt évben m 2 új kereskedelmi célú üzlet épült, Debrecenben még több. A meglévô kereskedelmi hálózat kapacitása a belvárosban, a nyírségi városban ennél alacsonyabb. Ma már a Korzó a Tesco közlekedôibe tevôdik át. Itt szövôdnek a szerelmek két ketchupos márka közötti választás dilemmájában, és indulnak az elhidegülések a hûtôpultok között, amikor kiderül, hogy a csókos ajkú szereti a pálpusztait is. A belvárosi kirakatok meg egymásra néznek takarás nélkül. A személyes kereskedelemtôl a diszkontokban elszokott vásárló a bevásárlóközpont árubôségében a szemét legelteti. Ha volna pénzem, mit is vehetnék. A csábítás zászlóshajói a plázák, a multiplex mozikkal, etetôkkel itatókkal. A szem és az összes érzékszervek el vannak kábítva benne, a Barbi babák szeretik a pláza érzést. És az áruházláncok épületeit, melyek a vidék legjelentôsebb beruházásait jelentik, Budapesten tervezik. A történelem ismétli önmagát, ugyanaz történik, mint a századfordulón a terjeszkedô tôke, ma a globalizáció jelszavai mellett. A tôkebefektetôk elsô rohammal az autópiac vákuumába nyomultak, aztán a benzinforgalmazók inváziója következett. Majd az etetôk jöttek a McDonald s-okkal az élen. És már az elsô rohammal legyôzték a debreceni párost, mert nekik arculatuk van, WC-csoportjuk, ülve fogyasztás és reklám minden mennyiségben. Mivel ez hiányzott, ma már nincsenek sehol a cívis városban azok a ízes disznóságokat áruló gyorsetetôk, amelyekért érdemes volt megállni egy falásra, a hazai ízeket egy dörgicseivel beterítve. A Big Mac és a Mac Chicken gyôzött a hurka-kolbász és a toroskáposzta felett. Ez a globalizáció igazi lényege. 9

8 10 A benzinkutak és az etetôláncok képezik az átmenetet a fôvárosi és vidéki építész terrénuma között. Az adaptálások névtelen szereplôi akárkik lehettek. Senki nem jegyzi ôket bedarált részek a hamburgerben. A bankok is, akár a századfordulón, fiókokat nyitnak mindenütt, ahol tôkebefektetés várható, ahol a kereskedelem kinyújtja csápjait, bár ma még új banképületek ritkán születnek. A vidéki fiókok a Nemzeti Bank közelségében a belvárosok patinás házaiba költöznek. Igényes belsô tereiket a központjuk belsô építésze alakítja ki. A tôkét a nagy rendszerek, a hálózatok követik. A legnagyobb, legôsibb a kereszténység. A rendszerváltás új szereplôjeként az egyház is megjelent az építôk között, ha nem is az építési piacon. Épületei mûemlékek, igényessége a régi, fizetségeibe beleszámítja a tervezôk gyarlóságait, és mindenkinek szüksége van az üdvösségre. A keresztséget sokaknak fel kell újra venni. Maradt teendô erre az ezredfordulóra is. Szent István rendelete 10 falu számára írta elô egy templom építését, 10 falunál is nagyobb lakótelepeinken most teljesülnek elôírásai. A történelmi egyházak visszakapott régi-új tulajdonaikban nekilátnak a történelmi hagyományaik folytatásához, maguk sorainak rendezésével és feltöltésével hívô közösségek, gyülekezetek építésével, hittérítéssel, újrakereszteléssel, megszentelt helyek építésével. Szerencse, hogy a történelmi egyházak ôsidôk óta minôséget építenek, a maiak is annak ígérkeznek, vagyis házaikat nem bízzák kóklerekre. Csak az a baj, hogy ahogy II. Gyula pápa Michelangeloba bízott, úgy a magyarországi egyházi vezetôk közûl is sokan ma is mûegyetemi professzorokban bíznak. Hogy kinek lehet ez baj? Hát az itt élô építészeknek, akik imádkozni járnak majd bele. Még szerencse, hogy egy vallásos ember szereti felebarátait és a jó építészetet. De tenmagát is szeretné. Így aztán a máriapócsi kegytemplom környéke az ô munkájuk nyomán gyarapodik, a fehérgyarmati templom, a Nyíregyházi Hittudományi Fôiskola, de a hajdudorogi gimnázium bôvítését is ez a felkent team tervezi Budapestrôl, amint a századfordulón szokás volt. Még a hodászi cigány templom érdekes feladata is fôvárosi alkotóhoz került, pedig Pesten kevesebbet láthatott belôlük. A történelmi értékeink mûemlékek formájában, köszönjük, megvannak, mint nagyszüleink. Ôrizzük régi templomainkat, de a világnak mások mutatják be: a szamosújlaki 1997-ben kapott Európa Nostra oklevelet, helyreállítója, Szekér György, és az idén a sonkádi református templom díjas tervezôje, Oltai Péter made in Budapest. Debrecen a vidék legnagyobb városa. Szellemi központ. A Területi Kamara elnöke meghirdette a szellemi import elleni harcot. Idônként szigorúan rápirít a döntéshozókra. Érvei szerint, amikor egy közösség vezetôket választ sorai közül, azt kapja, akit megérdemel, magához való elnököt De talán az elvárható, hogy az így kijelölt döntéshozó se menjen a szomszédba, ha építészt keres, hogy a városát megformálja. Biztos van magához való építésze is. Igy lehet, hogy szegényebb lesz a város, belterjesebb az összkép, de egységesebb és saját képére formált. A magyarországi organikus építészet hagyományôrzô vonulatát reprezentáló Makovecz-iskola a hetvenes években az ország perifériájára szorult, így Kelet-Magyarországra is. Furcsa módon a helyi építészeknek nem volt rá fülük, és nem volt rá esélyük, hogy konfrontációkkal a technológiai diktátumokat kikerüljék. Egy kitûnni akaró ambiciózus település hitt a messzirôl jött embernek. Csenger várossá válását a Makóna építészei vezényelték. A jellegtelen országszéli településbôl a Budapestrôl irányított szellemi import kirakatvárost, és közösséget formált. Csernyus Lôrinc fôépítészi és tervezô munkája, Makovecz Imre, Vincze László és Heil Tibor épületei karakteres városközpontot hoztak létre a XIV. századi református templom köré. Ekler Dezsô Nagykállóban, Harangodon mutatott példát az élô építészetbôl, most Baktalórántházán van a sor. Furcsa ez a hagyománytérítô munka, ez a fôvárosból közelítô népiesség. De úgy tûnik, vákuum van, és az igényeket onnan szerzik be, ahol kapható, a hazai árunak nincs becsülete. A régió sztárépítésze, Bán Ferenc az építészet nemzetközi vonulatát mûveli, ezzel városába nem kap elegendô megbízást, így a fôvárosban kopogtat nyertes pályázatokkal, de ott se kell, mert ott túlságosan vidéki. És megint itt vagyunk, a vidéki építész fogalmánál. A fentebb citált lehetôségek, sajátos építészeti feladatok, megbízók és piaci helyzet hozza létre ôket. Az egyetemen még nem láthatsz semmi különbséget közöttük, ugyanolyan szorgalmasak és tehetségesek a nagy számok törvényei szerint, bárhonnan valók. A mûegyetemi tablóképeken még nem lehetne megkülönböztetni ôket. Mindegyik tekintete tele van optimizmussal, ide nekem az oroszlán ketrecet is, követelik a Szentivánéji álomból Zuboly szavaival szabadon. És aztán visszamennek a gyökereikhez, friss európaisággal, fôvárosra is akkreditált tudásukkal. Elvegyülnek, de kevesek válnak ki. Az építész kamarai nyilvántartás szerint a vidékiek a teljes lista 60 százalékát teszik ki. Ha a vidéki építészet színvonalát a kiosztott Ybl-díjakkal jellemezzük, 350:60 a fôvárosiak javára, ha a tudományosságot a DLA fokozatokban, 41:8 a javukra. Hát ezért mondom én, hogy a vidéki építész önfeláldozó aprómunkáját meg kell becsülni, és több teret kell nekik hagyni a szinten maradáshoz. A Captáció benevolancié minden szónokias szöveg elején elhangzik a hallgatóság rokonszenvének megnyerése érdekében, én mégis a végén idézem Plutarchos után Marcus Portius Cató szavait: Ceterum censeó Cartaginem esse delendam - módra, mert én meg úgy vélem mint régi modellezô, hogy az ország építészete megint orrnehéz, de csak a vidék építészetével kiegyensúlyozott modell juthat el Európába. A médiákban a globalizációról beszélnek. A felkészülés teendôirôl, hogy hogyan lehetne korlátokat állítani Sir Norman Fosternek, Mario Botta-nak a piac körülményei között. A kamara elnökének felvetését a piac hogyan igen -lésérôl a vidéki építészek árgus szemmel figyelik, mert mi már átestünk egy fôvárosból induló belsô globalizáción, és szívesen alkalmaznánk a védekezés módszereit. Az általam vázolt vidéki építészet képe azért figyelmeztetô, mert azt példázza, hogyha nem fogunk össze, a magyar építészet egésze efféle vidéki építészetté válhat az Európai Közösségben. 2000/6 FALU VÁROS RÉGIÓ

Atechnikai fejlõdés ma már lehetõvé teszi, a takarékos gazdálkodás pedig megköveteli,

Atechnikai fejlõdés ma már lehetõvé teszi, a takarékos gazdálkodás pedig megköveteli, [ Jegyzet Tisztelt Olvasó! E számunk szerzõi: BALASSA M. IVÁN néprajzkutató BARA JÚLIA mûvészettörténész, PhD hallg., BBTE, Kolozsvár BUGÁR MÉSZÁROS KÁROLY építész, ig. KÖH, Magyar Építészeti Múzeum FINTA

Részletesebben

ÉPÍTÉSZET KÖRNYEZET TÁRSADALOM

ÉPÍTÉSZET KÖRNYEZET TÁRSADALOM ÉPÍTÉSZET KÖRNYEZET TÁRSADALOM A KÓS KÁROLY EGYESÜLÉS NEGYEDÉVES FOLYÓIRATA RUDOLF MIHÁLY YBL-DÍJAS HÁMORI PÉTER: AZ ONCSA MEGGYESI TAMÁS, LÁNYI ANDRÁS, ERTSEY ATTILA ÍRÁSAI XX. SZÁZADI DOKUMENTUMOK BERLINI

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG HELYI VÉDELMÉTÔL A TERVEZHETÔ JÖVÔ LEHETÔSÉGÉIG

AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG HELYI VÉDELMÉTÔL A TERVEZHETÔ JÖVÔ LEHETÔSÉGÉIG OROSZ BÁLINT osztályvezetô, VÁTI Kutatási és Mûemléki Iroda AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG HELYI VÉDELMÉTÔL A TERVEZHETÔ JÖVÔ LEHETÔSÉGÉIG A mai magyar mûemlékállomány több mint 10 000 objektumból áll, településeink

Részletesebben

Nekem egy egész városom van, akit szerethetek

Nekem egy egész városom van, akit szerethetek Nekem egy egész városom van, akit szerethetek Kerényi Józseffel Kriskó János beszélget Kerényi József két évtizedes alkotó tevékenysége úgy is, mint tervező, és úgy is, mint állampolgár szervesen egybefonódott

Részletesebben

Lun Zsuzsanna FALUFELÚJÍTÁS MAGYARORSZÁGON IV. B E V E Z E T Ô. Dékány Tíbor AMI VAN ÉS AMI NINCS BEVÁSÁRLÓKÖZPONTOK ÉS SZABÁLYOZÁSI POLITIKÁJUK

Lun Zsuzsanna FALUFELÚJÍTÁS MAGYARORSZÁGON IV. B E V E Z E T Ô. Dékány Tíbor AMI VAN ÉS AMI NINCS BEVÁSÁRLÓKÖZPONTOK ÉS SZABÁLYOZÁSI POLITIKÁJUK TARTALOMJEGYZÉK 2 3 11 12 B E V E Z E T Ô Dékány Tíbor AMI VAN ÉS AMI NINCS BEVÁSÁRLÓKÖZPONTOK ÉS SZABÁLYOZÁSI POLITIKÁJUK Egy, a hét közül A KÖZPONTI RÉGIÓRÓL ELÔSZÓ A KÖZPONTI RÉGIÓRÓL SZÓLÓ ÍRÁSOKHOZ

Részletesebben

ÚJJÁÉPÍTÉS A BEREGBEN

ÚJJÁÉPÍTÉS A BEREGBEN ÚJJÁÉPÍTÉS A BEREGBEN ELÕSZÓ Ez az összeállítás korántsem ad teljes képet a 2001-i beregi árvízrõl és az azt követõ helyreállításról. A munkákban résztvevõkkel készített néhány beszélgetés mégis alkalmas

Részletesebben

A FÉNY ÉS VÍZ BELVÁROSA

A FÉNY ÉS VÍZ BELVÁROSA XVII. évfolyam 24. szám 2005. július 14. Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu A FÉNY ÉS VÍZ BELVÁROSA Ha komolyan gondolja a társkeresést! 8800 Nagykanizsa Tel.: 06-93-311-396 06-30-508-4121

Részletesebben

ÉPÍTÉSZET KÖRNYEZET TÁRSADALOM

ÉPÍTÉSZET KÖRNYEZET TÁRSADALOM ÉPÍTÉSZET KÖRNYEZET TÁRSADALOM A KÓS KÁROLY EGYESÜLÉS NEGYEDÉVES FOLYÓIRATA SÁROS ÉS TÁRSA TERVEK, ÉPÜLETEK 1848-1998 MAKOVECZ IMRE ÍRÁSA KÔSZEGHY ATTILA ÉS MIKLÓSSY ENDRE TANULMÁNYAI FALUFEJLESZTÉSI BESZÁMOLÓK

Részletesebben

125 Ft. Regionális Közösségi lap. II. ÉvfolYam - 3. szám

125 Ft. Regionális Közösségi lap. II. ÉvfolYam - 3. szám 125 Ft Regionális Közösségi lap II. ÉvfolYam - 3. szám A Civil Közösségek Háza márciusi programja Minden hétfőn 14.30 órakor NYUGDÍJAS PEDAGÓGUSOK BARÁTSÁG KÓRUSÁNAK próbája Minden hétfőn 18 órakor ASTRA

Részletesebben

Civilnek lenni egyenlő más szemlélettel rendelkezni?

Civilnek lenni egyenlő más szemlélettel rendelkezni? Civilnek lenni egyenlő más szemlélettel rendelkezni? Mára a Károly körút Andrássy út Erzsébet körút Rákóczi út által határolt terület egy sorsára hagyott, sokszor üres és lehangoló, vajúdó városrésszé

Részletesebben

NÖVEKEDÉS VAGY FEJLŐDÉS?

NÖVEKEDÉS VAGY FEJLŐDÉS? Védegylet füzetek 4. NÖVEKEDÉS VAGY FEJLŐDÉS? A Védegylet állásfoglalása Budapest jövőjéről A sorozatban eddig megjelent füzetek: 1. A jövő nemzedékek jogai 2. Magyarország a nagyvilágban 3. Gazdaság és

Részletesebben

ÚJ! Vákuummatracok már 13.500 Ft-tól (80x200) Vásárlási utalvány is kapható!

ÚJ! Vákuummatracok már 13.500 Ft-tól (80x200) Vásárlási utalvány is kapható! ÚJ! Vákuummatracok már 13.500 Ft-tól (80x200) Vásárlási utalvány is kapható! 2 SAVARIA FÓRUM December 1. csütörtök Modern labor az iskolában Az elmúlt öt év adatai alapján a hetedik helyen áll a szombathelyi

Részletesebben

MAGAZIN. II. évfolyam 2. szám, 2007. nyár. www.oc.hu

MAGAZIN. II. évfolyam 2. szám, 2007. nyár. www.oc.hu MAGAZIN II. évfolyam 2. szám, 2007. nyár LAKÁSELADÁSI PRAKTIKÁK Tippek, trükkök, nyitott házak VISSZA AZ ÉDENKERTBE Bali-sziget AKI MEGTALÁLTA ÁLMAI KERTJÉT Kováts Adéllal az otthonról és a színészetrôl

Részletesebben

közéletről és kultúráról salgótarjánban 2008/4.

közéletről és kultúráról salgótarjánban 2008/4. közéletről és kultúráról salgótarjánban 2008/4. TARTALOM MÉRFÖLDKŐ 4 ITT A TIZEDIK VÁROSLAKÓ ARCKÉP 6 VÁLSÁGMENEDZSER, EGY ÉLETEN ÁT TESTVÉRVÁROSUNK 10 VANTAA - A SZÁZ NYELVEN BESZÉLŐ VÁROS ZARÁNDOKLAT

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén. 2005. január-február. Berente újkora. Fizikálisan is csatlakoztunk Európához

Borsod-Abaúj-Zemplén. 2005. január-február. Berente újkora. Fizikálisan is csatlakoztunk Európához Ü Borsod-Abaúj-Zemplén 2005. január-február Berente újkora Fizikálisan is csatlakoztunk Európához Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Ügyvezető-főszerkesztő: O B. E (30) 477-0787 Lapunk állandó szerzői: Fekete

Részletesebben

IFJÚSÁGI KORSZAKVÁLTÁS IFJÚSÁG AZ ÚJ ÉVEZREDBEN

IFJÚSÁGI KORSZAKVÁLTÁS IFJÚSÁG AZ ÚJ ÉVEZREDBEN IFJÚSÁGI KORSZAKVÁLTÁS IFJÚSÁG AZ ÚJ ÉVEZREDBEN IFJÚSÁGI KORSZAKVÁLTÁS IFJÚSÁG AZ ÚJ ÉVEZREDBEN szerkesztõbizottság Gábor Kálmán Jancsák Csaba Matiscsák Attila Szemerszky Mariann Tibori Tímea Utasi Ágnes

Részletesebben

Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Nagy Zoltán Jegyzet. Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet

Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Nagy Zoltán Jegyzet. Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet 2 Jegyzet ÖRÖKSÉG Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Az Jegyzet Ünnep Jegyzet után Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet

Részletesebben

Gondos Gazdik. Érvényesítse kedvezményét! KUPONOLDAL a 15. oldalon naponta frissülõ hírek a TV13 mûsorai Hírnök online

Gondos Gazdik. Érvényesítse kedvezményét! KUPONOLDAL a 15. oldalon naponta frissülõ hírek a TV13 mûsorai Hírnök online XIX. ÉVFOLYAM 9. SZÁM ANGYALFÖLD-ÚJLIPÓTVÁROS-VIZAFOGÓ 2013. MÁJUS 3. Érvényesítse kedvezményét! KUPONOLDAL a 15. oldalon naponta frissülõ hírek a TV13 mûsorai Hírnök online media13.hu Köszöntjük az édesanyákat!

Részletesebben

Az építés éppé, egészségessé tesz Zsigmond László fõépítész egy gondolkodásmódot hozott

Az építés éppé, egészségessé tesz Zsigmond László fõépítész egy gondolkodásmódot hozott MÉCSVILÁG A Mátészalkai Mûvészetbarát Egyesület Mûhelye X. évfolyam 2. szám 2010. június muveszetbarat.mateszalka.hu Az építés éppé, egészségessé tesz Zsigmond László fõépítész egy gondolkodásmódot hozott

Részletesebben

Apáink jönnek velünk szembe Titoknyitogató A Semmelweis Kiadó életmű-sorozata már 20 kötetes lett!

Apáink jönnek velünk szembe Titoknyitogató A Semmelweis Kiadó életmű-sorozata már 20 kötetes lett! Apáink jönnek velünk szembe Titoknyitogató A Semmelweis Kiadó életmű-sorozata már 20 kötetes lett! IX. évfolyam 9. szám 2008. október 12. 3 tartalomból Semmelweis Egyetem Az Orvosegyetem és a TF-Fórum

Részletesebben

JÖVOJEERT PROGRAM UJ NEMZEDEK. Ifjúságpolitikai stratégia vitairat

JÖVOJEERT PROGRAM UJ NEMZEDEK. Ifjúságpolitikai stratégia vitairat UJ NEMZEDEK JÖVOJEERT PROGRAM Ifjúságpolitikai stratégia vitairat UJ NEMZEDEK JÖVOJEERT PROGRAM Ifjúságpolitikai stratégia vitairat www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI

Részletesebben

Paksi Hírnök. A rómaiak nyomában. Szeptemberben vehetjük birtokba a fõutcát. Fotóriport a lussoniumi ásatásokról 10-11. oldal

Paksi Hírnök. A rómaiak nyomában. Szeptemberben vehetjük birtokba a fõutcát. Fotóriport a lussoniumi ásatásokról 10-11. oldal Részletek a Szent István napi programokból lapunk 14. oldalán Paksi Hírnök Az írás megmarad. XIX. ÉVF. 15. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2010. AUGUSZTUS 13. A rómaiak nyomában Fotó: Kövi Gergõ Fotóriport a lussoniumi

Részletesebben

A Cosmo Média Kft. kiadványa

A Cosmo Média Kft. kiadványa A Cosmo Média Kft. kiadványa 2 Veszprém megye Egy minden szempontból figyelemre érdemes megye Városai, falvai, tájai, színvonalas rendezvényei egyaránt vonzóvá teszik Veszprém megyét. Érdemes turistaként

Részletesebben

A Moszkva tér története és felújítása

A Moszkva tér története és felújítása A Moszkva tér története és felújítása TDK dolgozat Készítették: Szatmári Zoltán és Váncsa Ildikó IV. évf. műszaki informatikus hallgatók Konzulens: Dr. Palasik Mária egyetemi docens Budapesti Műszaki és

Részletesebben

45, Ft VII. évfolyam 2. szám 1996. február Független közéleti lap

45, Ft VII. évfolyam 2. szám 1996. február Független közéleti lap TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS VIDÉKE 45, Ft VII. évfolyam 2. szám 1996. február Független közéleti lap Szülőhely és szülőföld Riport városunk prominens személyiségeivel: - a FIDESZ, az MSZP és az FKGP vezetői nyilatkoznak

Részletesebben

VIDÁM ŐSZ. 3Ajánló REGIO REGIA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA

VIDÁM ŐSZ. 3Ajánló REGIO REGIA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA REGIO REGIA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA online: www.regioregia.hu/magazin Felelős kiadó: Cseh Teréz, a KEM-Bridge Net ügyvezetője Főszerkesztő: Veér Károly - veerkaroly@kembridge.hu Főmunkatárs:

Részletesebben

RÓZSA[KERT]VÁROS HILD GYÖRGY DOKTORI ÉRTEKEZÉS BUDAPEST 2003.

RÓZSA[KERT]VÁROS HILD GYÖRGY DOKTORI ÉRTEKEZÉS BUDAPEST 2003. RÓZSA[KERT]VÁROS HILD GYÖRGY DOKTORI ÉRTEKEZÉS BUDAPEST 2003. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 I. AZ ÉRTEKEZÉS TÉMÁJA, CÉLJA...3 II. A TERÜLET FEJLŐDÉSTÖRTÉNETE A KEZDETEKTŐL AZ 1980 AS ÉVEK VÉGÉIG...6

Részletesebben

MÉK NAKVI közös projektek bemutatása Nógrádtól a Balatonig. NAKVI hírek: Terv és pályázat Terv a sikerhez

MÉK NAKVI közös projektek bemutatása Nógrádtól a Balatonig. NAKVI hírek: Terv és pályázat Terv a sikerhez 2014. október építész közlöny műhely magyar építész kamara 236 Fókuszban a vidékfejlesztés Somló, Celli présház Fotó: Dékány Tibor MÉK NAKVI közös projektek bemutatása Nógrádtól a Balatonig NAKVI hírek:

Részletesebben

KOMMENTÁR TARTALOM 2008 2

KOMMENTÁR TARTALOM 2008 2 KOMMENTÁR KÖZÖSSÉG HAGYOMÁNY SZABADSÁG TARTALOM 2008 2 VÁROSPOLITIKA Jane Jacobs: Mire való a járda? A biztonság 3 Roger Scruton: A lámpaoszlopok és a telefonfülkék jelentõségérõl 22 KATYŃ Lagzi Gábor:

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben